BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN NĂM 2013

Họ và tên : VŨ QUANG HUY
Chức danh : Nhân viên kỹ thuật
Bộ phận làm việc : Bộ phận Kỹ thuật VMM-RC
Ngày bắt đầu làm việc tại Tập đoàn : 1-2-2013
-----------------------------------------------------------------------Tự đánh giá nhận xét :
1. Các thành tích đạt được trong năm 2012 (nêu rõ mức độ đóng góp hoặc các thành tích
nổi trội về khối lượng chất lượng, tiến độ hoàn thành công việc,..theo các chỉ tiêu chỉ xét
danh hiệu) :

Luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đúng và trước thời hạn, đảm bảo
chất lượng hoàn thành công việc.

Hòa đồng với đồng nghiệp, sẵn sàng hỗ trợ, học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm của
bản thân với các đồng nghiệp, phối hợp xử lý và thực hiện tốt các công việc được
giao.

Hỗ trợ Bộ phận CSKH bàn giao toàn bộ các gian hàng của Trung tâm thương mại
cho khách thuê, đúng tiến độ được giao.

Tham gia duyệt thiết kế toàn bộ các gian hàng của Trung mâm thương mại,
nghiệm thu kỹ thuật các gian hàng để đưa vào khai trương, đảm bảo đúng thời hạn
và chất lượng công việc.

Hỗ trợ KST nghiệm thu toàn bộ hệ thống PCCC tầng hầm B1, B2, B3, B4, B5,
L1; nghiệm thu hệ thống các điểm nhấn của TTTM; hệ thống cấp thoát nước, xử
lý nước thải đảm bảo chất lượng kỹ thuật tốt nhất cho hệ thống.

Xây dựng các qui trình vận hành hệ thống kỹ thuật của TTTM
 QTVH Đài phun nướcc Điểm Nhấn số 02
 QTVH Đài phun nước quảng trường
 QTVH Đài phun nước Tượng Tứ Mã
 QTVH Thác Vũ Môn Điểm nhấn số 07
 QTVH Hệ thống Bơm Bể Tự Hoại

 QTVH Hệ thống Bơm Cấp Nước Sạch TTTM
 QTVH Hệ thống Bơm Thoát Sàn hầm B5
 QTVH Hệ thống Xử lý nước thải

Hỗ trợ vận hành hệ thống kỹ thuật Vinpearl Water Park (Công Viên Nước) đảm
bảo chất lượng dịch vụ tốt nhất (08/2013)

2. Các mặt còn tồn tại cần khắc phục :

Cần học hỏi thêm kỹ năng làm việc, kiến thức về vận hành và bảo trì các hệ thống
kỹ thuật khác bên cạnh lĩnh vực chuyên môn của bản thân.

Hà nội, ngày 21 tháng 12 năm 2013
Người báo cáo

Vũ Quang Huy

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful