You are on page 1of 24

Sangay ng mga Paaralang Panlunsod Paaralang Pampurok XI B PAARALANG ELEMENTARYA NG PAYATAS B Lungsod Quezon, Kalakhang Maynila

GAWAD PAGKILALA
PARA KINA

Gng. Melissa P. Roxas


Dahil sa kanilang matiyagang pag-aaruga at masikap na pagpupunyagi na nagbunga ng pagtatapos ng kanilang anak na si Melea P. Roxas , bilang nagkamit ng Unang Karangalan. Ang gawad pagkilalang ito ay buong pusong ipinagkakaloob. Iginawad ngayong ika- 2 ng Abril , 2012 sa Lungsod Quezon, Kalakhang Maynila.

REBECCA S. RIVERA Punongguro ERLINDA G. BAUTISTA Tagamasid Pampurok

Sangay ng mga Paaralang Panlunsod Paaralang Pampurok XI B PAARALANG ELEMENTARYA NG PAYATAS B Lungsod Quezon, Kalakhang Maynila

GAWAD PAGKILALA
PARA KINA

G. at Gng. Oscar S. Murzo


Dahil sa kanilang matiyagang pag-aaruga at masikap na pagpupunyagi na nagbunga ng pagtatapos ng kanilang anak na si John Lloyd N. Murzo , bilang nagkamit ng Unang Karangalang Banggit. Ang gawad pagkilalang ito ay buong pusong ipinagkakaloob. Iginawad ngayong ika- 2 ng Abril , 2012 sa Lungsod Quezon, Kalakhang Maynila.

REBECCA S. RIVERA Punongguro ERLINDA G. BAUTISTA Tagamasid Pampurok

Sangay ng mga Paaralang Panlunsod Paaralang Pampurok XI B PAARALANG ELEMENTARYA NG PAYATAS B Lungsod Quezon, Kalakhang Maynila

GAWAD PAGKILALA
PARA KINA

G. at Gng. Danilo R. Peralta


Dahil sa kanilang matiyagang pag-aaruga at masikap na pagpupunyagi na nagbunga ng pagtatapos ng kanilang anak na si Vincent M. Peralta , bilang nagkamit ng Ikatlong Karangalang Banggit. Ang gawad pagkilalang ito ay buong pusong ipinagkakaloob. Iginawad ngayong ika- 2 ng Abril , 2012 sa Lungsod Quezon, Kalakhang Maynila.

REBECCA S. RIVERA Punongguro ERLINDA G. BAUTISTA Tagamasid Pampurok

Sangay ng mga Paaralang Panlunsod Paaralang Pampurok XI B PAARALANG ELEMENTARYA NG PAYATAS B Lungsod Quezon, Kalakhang Maynila

GAWAD PAGKILALA
PARA KINA

G. at Gng. Ricardo A. Nalasa


Dahil sa kanilang matiyagang pag-aaruga at masikap na pagpupunyagi na nagbunga ng pagtatapos ng kanilang anak na si Karnoven R. Nalasa , bilang nagkamit ng Unang Karangalan. Ang gawad pagkilalang ito ay buong pusong ipinagkakaloob. Iginawad ngayong ika- 2 ng Abril , 2012 sa Lungsod Quezon, Kalakhang Maynila.

REBECCA S. RIVERA Punongguro ERLINDA G. BAUTISTA Tagamasid Pampurok

Sangay ng mga Paaralang Panlunsod Paaralang Pampurok XI B PAARALANG ELEMENTARYA NG PAYATAS B Lungsod Quezon, Kalakhang Maynila

GAWAD PAGKILALA
PARA KINA

G. at Gng. Celestino V. Agudo


Dahil sa kanilang matiyagang pag-aaruga at masikap na pagpupunyagi na nagbunga ng pagtatapos ng kanilang anak na si Ma.Celestina S. Agudo ,bilang nagkamit ng Ikaapat na Karangalang Banggit. Ang gawad pagkilalang ito ay buong pusong ipinagkakaloob. Iginawad ngayong ika- 2 ng Abril , 2012 sa Lungsod Quezon, Kalakhang Maynila.

REBECCA S. RIVERA Punongguro ERLINDA G. BAUTISTA Tagamasid Pampuro

Sangay ng mga Paaralang Panlunsod Paaralang Pampurok XI B PAARALANG ELEMENTARYA NG PAYATAS B Lungsod Quezon, Kalakhang Maynila

GAWAD PAGKILALA
PARA KINA

G. at Gng. Danilo M. Regodon Jr.


Dahil sa kanilang matiyagang pag-aaruga at masikap na pagpupunyagi na nagbunga ng pagtatapos ng kanilang anak na si Miladyne D. Regodon , bilang nagkamit ng Ikalimang Karangalang Banggit. Ang gawad pagkilalang ito ay buong pusong ipinagkakaloob. Iginawad ngayong ika- 2 ng Abril , 2012 sa Lungsod Quezon, Kalakhang Maynila.

REBECCA S. RIVERA Punongguro ERLINDA G. BAUTISTA Tagamasid Pampurok

Sangay ng mga Paaralang Panlunsod Paaralang Pampurok XI B PAARALANG ELEMENTARYA NG PAYATAS B Lungsod Quezon, Kalakhang Maynila

GAWAD PAGKILALA
PARA KINA

G. at Gng. Rigor R. Recario


Dahil sa kanilang matiyagang pag-aaruga at masikap na pagpupunyagi na nagbunga ng pagtatapos ng kanilang anak na si Angelica N. Recario ,bilang nagkamit ng Ikaanim na Karangalang Banggit. Ang gawad pagkilalang ito ay buong pusong ipinagkakaloob. Iginawad ngayong ika- 2 ng Abril , 2012 sa Lungsod Quezon, Kalakhang Maynila.

REBECCA S. RIVERA Punongguro ERLINDA G. BAUTISTA Tagamasid Pampurok

Sangay ng mga Paaralang Panlunsod Paaralang Pampurok XI B PAARALANG ELEMENTARYA NG PAYATAS B Lungsod Quezon, Kalakhang Maynila

GAWAD PAGKILALA
PARA KINA

G. at Gng. Gerardo J. Alampayan


Dahil sa kanilang matiyagang pag-aaruga at masikap na pagpupunyagi na nagbunga ng pagtatapos ng kanilang anak na si Mgee D.Alampayan , bilang nagkamit ng Ikapitong Karangalang Banggit. Ang gawad pagkilalang ito ay buong pusong ipinagkakaloob. Iginawad ngayong ika- 2 ng Abril , 2012 sa Lungsod Quezon, Kalakhang Maynila.

REBECCA S. RIVERA Punongguro ERLINDA G. BAUTISTA Tagamasid Pampurok

Sangay ng mga Paaralang Panlunsod Paaralang Pampurok XI B PAARALANG ELEMENTARYA NG PAYATAS B Lungsod Quezon, Kalakhang Maynila

GAWAD PAGKILALA
PARA KINA

G. at Gng. Jowin Galangue


Dahil sa kanilang matiyagang pag-aaruga at masikap na pagpupunyagi na nagbunga ng pagtatapos ng kanilang anak na si Jocil A.Galangue, bilang nagkamit ng Pangalawang Karangalan. Ang gawad pagkilalang ito ay buong pusong ipinagkakaloob. Iginawad ngayong ika- 2 ng Abril , 2012 sa Lungsod Quezon, Kalakhang Maynila.

REBECCA S. RIVERA Punongguro ERLINDA G. BAUTISTA Tagamasid Pampurok

Sangay ng mga Paaralang Panlunsod Paaralang Pampurok XI B PAARALANG ELEMENTARYA NG PAYATAS B Lungsod Quezon, Kalakhang Maynila

GAWAD PAGKILALA
PARA KINA

G. at Gng. Alfredo N. Nuevaespaa


Dahil sa kanilang matiyagang pag-aaruga at masikap na pagpupunyagi na nagbunga ng pagtatapos ng kanilang anak na si John Gilbert E.Nuevaespana , bilang nagkamit ng Ikawalong Karangalang Banggit. Ang gawad pagkilalang ito ay buong pusong ipinagkakaloob. Iginawad ngayong ika- 2 ng Abril , 2012 sa Lungsod Quezon, Kalakhang Maynila.

REBECCA S. RIVERA Punongguro ERLINDA G. BAUTISTA Tagamasid Pampurok

Sangay ng mga Paaralang Panlunsod Paaralang Pampurok XI B PAARALANG ELEMENTARYA NG PAYATAS B Lungsod Quezon, Kalakhang Maynila

GAWAD PAGKILALA
PARA KINA

G. at Gng. Clodualdo Lorezo


Dahil sa kanilang matiyagang pag-aaruga at masikap na pagpupunyagi na nagbunga ng pagtatapos ng kanilang anak na si _____________________________ , bilang nagkamit ng ______________________________ Ang gawad pagkilalang ito ay buong pusong ipinagkakaloob. Iginawad ngayong ika- 20 ng Marso , 2012 sa Lungsod Quezon, Kalakhang Maynila.

REBECCA S. RIVERA Punongguro

ERLINDA G. BAUTISTA Tagamasid Pampurok

Sangay ng mga Paaralang Panlunsod Paaralang Pampurok XI B PAARALANG ELEMENTARYA NG PAYATAS B Lungsod Quezon, Kalakhang Maynila

GAWAD PAGKILALA
PARA KINA

G. at Gng. Romeo Macuto


Dahil sa kanilang matiyagang pag-aaruga at masikap na pagpupunyagi na nagbunga ng pagtatapos ng kanilang anak na si _____________________________ , bilang nagkamit ng ______________________________ Ang gawad pagkilalang ito ay buong pusong ipinagkakaloob. Iginawad ngayong ika- 20 ng Marso , 2012 sa Lungsod Quezon, Kalakhang Maynila.

REBECCA S. RIVERA Punongguro ERLINDA G. BAUTISTA Tagamasid Pampurok

GAWAD PAGKILALA
PARA KINA

Sangay ng mga Paaralang Panlunsod Paaralang Pampurok XI B PAARALANG ELEMENTARYA NG PAYATAS B Lungsod Quezon, Kalakhang Maynila

G. at Gng. Gil Trabuco


Dahil sa kanilang matiyagang pag-aaruga at masikap na pagpupunyagi na nagbunga ng pagtatapos ng kanilang anak na si _____________________________ , bilang nagkamit ng ______________________________ Ang gawad pagkilalang ito ay buong pusong ipinagkakaloob.

Iginawad ngayong ika- 20 ng Marso , 2012 sa Lungsod Quezon, Kalakhang Maynila.

REBECCA S. RIVERA Punongguro ERLINDA G. BAUTISTA Tagamasid Pampurok

Sangay ng mga Paaralang Panlunsod Paaralang Pampurok XI B PAARALANG ELEMENTARYA NG PAYATAS B Lungsod Quezon, Kalakhang Maynila

GAWAD PAGKILALA
PARA KINA

G. at Gng. Ramil Sillote

Dahil sa kanilang matiyagang pag-aaruga at masikap na pagpupunyagi na nagbunga ng pagtatapos ng kanilang anak na si _____________________________ , bilang nagkamit ng ______________________________ Ang gawad pagkilalang ito ay buong pusong ipinagkakaloob. Iginawad ngayong ika- 20 ng Marso , 2012 sa Lungsod Quezon, Kalakhang Maynila.

REBECCA S. RIVERA Punongguro ERLINDA G. BAUTISTA Tagamasid Pampurok

Sangay ng mga Paaralang Panlunsod Paaralang Pampurok XI B PAARALANG ELEMENTARYA NG PAYATAS B Lungsod Quezon, Kalakhang Maynila

GAWAD PAGKILALA

PARA KINA

G. at Gng. Lito Rogero


Dahil sa kanilang matiyagang pag-aaruga at masikap na pagpupunyagi na nagbunga ng pagtatapos ng kanilang anak na si _____________________________ , bilang nagkamit ng ______________________________ Ang gawad pagkilalang ito ay buong pusong ipinagkakaloob. Iginawad ngayong ika- 20 ng Marso , 2012 sa Lungsod Quezon, Kalakhang Maynila.

REBECCA S. RIVERA Punongguro ERLINDA G. BAUTISTA Tagamasid Pampurok

Sangay ng mga Paaralang Panlunsod Paaralang Pampurok XI B PAARALANG ELEMENTARYA NG PAYATAS B

Lungsod Quezon, Kalakhang Maynila

GAWAD PAGKILALA
PARA KINA

G. at Gng. Jimboy Lorenzo


Dahil sa kanilang matiyagang pag-aaruga at masikap na pagpupunyagi na nagbunga ng pagtatapos ng kanilang anak na si _____________________________ , bilang nagkamit ng ______________________________ Ang gawad pagkilalang ito ay buong pusong ipinagkakaloob. Iginawad ngayong ika- 20 ng Marso , 2012 sa Lungsod Quezon, Kalakhang Maynila.

REBECCA S. RIVERA Punongguro ERLINDA G. BAUTISTA Tagamasid Pampurok

Sangay ng mga Paaralang Panlunsod Paaralang Pampurok XI B PAARALANG ELEMENTARYA NG PAYATAS B Lungsod Quezon, Kalakhang Maynila

GAWAD PAGKILALA
PARA KINA

G. at Gng. Demapanes
Dahil sa kanilang matiyagang pag-aaruga at masikap na pagpupunyagi na nagbunga ng pagtatapos ng kanilang anak na si _____________________________ , bilang nagkamit ng ______________________________ Ang gawad pagkilalang ito ay buong pusong ipinagkakaloob. Iginawad ngayong ika- 20 ng Marso , 2012 sa Lungsod Quezon, Kalakhang Maynila.

REBECCA S. RIVERA Punongguro ERLINDA G. BAUTISTA Tagamasid Pampurok

Sangay ng mga Paaralang Panlunsod Paaralang Pampurok XI B PAARALANG ELEMENTARYA NG PAYATAS B Lungsod Quezon, Kalakhang Maynila

GAWAD PAGKILALA
PARA KINA

G. at Gng. Belga
Dahil sa kanilang matiyagang pag-aaruga at masikap na pagpupunyagi na nagbunga ng pagtatapos ng kanilang anak na si _____________________________ , bilang nagkamit ng ______________________________ Ang gawad pagkilalang ito ay buong pusong ipinagkakaloob. Iginawad ngayong ika- 20 ng Marso , 2012 sa Lungsod Quezon, Kalakhang Maynila.

REBECCA S. RIVERA Punongguro ERLINDA G. BAUTISTA

Tagamasid Pampurok

Sangay ng mga Paaralang Panlunsod Paaralang Pampurok XI B PAARALANG ELEMENTARYA NG PAYATAS B Lungsod Quezon, Kalakhang Maynila

GAWAD PAGKILALA
PARA KINA

G. at Gng. Cruz
Dahil sa kanilang matiyagang pag-aaruga at masikap na pagpupunyagi na nagbunga ng pagtatapos ng kanilang anak na si _____________________________ , bilang nagkamit ng ______________________________ Ang gawad pagkilalang ito ay buong pusong ipinagkakaloob. Iginawad ngayong ika- 20 ng Marso , 2012 sa Lungsod Quezon, Kalakhang Maynila.

REBECCA S. RIVERA Punongguro ERLINDA G. BAUTISTA Tagamasid Pampurok

Sangay ng mga Paaralang Panlunsod Paaralang Pampurok XI B PAARALANG ELEMENTARYA NG PAYATAS B Lungsod Quezon, Kalakhang Maynila

GAWAD PAGKILALA
PARA KINA

G. at Gng. Abao
Dahil sa kanilang matiyagang pag-aaruga at masikap na pagpupunyagi na nagbunga ng pagtatapos ng kanilang anak na si _____________________________ , bilang nagkamit ng ______________________________ Ang gawad pagkilalang ito ay buong pusong ipinagkakaloob. Iginawad ngayong ika- 20 ng Marso , 2012 sa Lungsod Quezon, Kalakhang Maynila.

REBECCA S. RIVERA Punongguro ERLINDA G. BAUTISTA Tagamasid Pampurok

Sangay ng mga Paaralang Panlunsod Paaralang Pampurok XI B PAARALANG ELEMENTARYA NG PAYATAS B Lungsod Quezon, Kalakhang Maynila

GAWAD PAGKILALA
PARA KINA

G. at Gng.
Dahil sa kanilang matiyagang pag-aaruga at masikap na pagpupunyagi na nagbunga ng pagtatapos ng kanilang anak na si _____________________________ , bilang nagkamit ng

______________________________ Ang gawad pagkilalang ito ay buong pusong ipinagkakaloob. Iginawad ngayong ika- 20 ng Marso , 2012 sa Lungsod Quezon, Kalakhang Maynila.

REBECCA S. RIVERA Punongguro ERLINDA G. BAUTISTA Tagamasid Pampurok

Sangay ng mga Paaralang Panlunsod Paaralang Pampurok XI B PAARALANG ELEMENTARYA NG PAYATAS B Lungsod Quezon, Kalakhang Maynila

GAWAD PAGKILALA
PARA KINA

Dahil sa kanilang matiyagang pag-aaruga at masikap na pagpupunyagi na nagbunga ng pagtatapos ng kanilang anak na si _____________________________ , bilang nagkamit ng ______________________________ Ang gawad pagkilalang ito ay buong pusong ipinagkakaloob. Iginawad ngayong ika- 20 ng Marso , 2012 sa Lungsod Quezon, Kalakhang Maynila.

REBECCA S. RIVERA Punongguro ERLINDA G. BAUTISTA Tagamasid Pampurok