You are on page 1of 1

CUPRINS

I.IDENTIFICAREA IDEII PROIECTULUI I A SURSEI DEFINANARE


1. Titlul Proiectului 2. Localizarea 3. Descrierea contextului proiectului 4. Justificarea ideii de proiect 5. Stabilirea scopului si obiectivelor priectului

II.ELABORAREA PLANULUI SI IMPLEMNTAREA PROIECTULUI


1. Stabilirea jaloanelor si descrierea deataliata a activitatilor proiectului 2. Durata activitati si planificarea calendaristica 3. Tipuri de resurse necesare si bugetului proiectului

III.STABILIREA RISCULUI SI INDICATORILOR DE EVALUARE A PROIECTULUI


1. Stabilirea potentialelor riscuri ale proiectului 2. Indicatori de evaluare a proiectului