You are on page 1of 1

Obitelj kroz povijest

Obitelj starog vijeka – Egipćani U odnosu na zakone, status žene je bio bolji nego u ostalim vremenima. Određivale su pravila nasljeđivanja, radile i odlučivale. Žena je rađala svakih 2-3 godine, jer je smrtnost djece bila velika. Dojenje djece bilo je do trede godine, s ciljem jačanja imuniteta. Ako parovi nisu mogli imati djece, usvajali su, iako pretežno mušku djecu. Infanticid – ubijanje male djece koja su, ili boležljiva, ili ženskog spola. Egipdani ga nisu provodili. Udaja žena bila je između 12-te i 13-te godine, dok su mladidi imali oko 14 godina. Poligamija – imati više žena bila je povlastica aristokracije. Predbračni ugovori bili su uobičajeni, kao i sklapanje brakova među krvnim srodnicima – incesti. Vrijeme rodovskih zajednica bilo je vrijeme matrijarhata. Žene su se bavile zemljoradnjom, a muškarci išli u lov. U današnje vrijeme, suvremeno doba, govorimo o matrifokalnoj obitelji / središte je majka, u kojoj djeca odrastaju samo s majkom. Obitelj u antici – Rim i Grčka Apsolutni vladar je muškarac. Ima vlast nad imovinom, odlučuje o životu i smrti. žena služi za reprodukciju. Izražen je infanticid, blizanačka djeca smatraju se grijehom. U ritualima, djeca se prinose kao žrtve bogovima, bacaju se u temelje građevina. Udaja žena bila je oko 12-te, ženidba muškaraca oko 14-te godine. Prakticira se ubijanje starijeg / nemodnijeg roditelja, koje vrši najstariji sin u obitelji. U Grčkoj je bila izraženija potlačenost žena nego u Rimu, dok se u Kini poštuju stariji članovi obitelji, a muškarac je autoritet. U Indiji, otac donosi odluke, dok se vjenčanja moraju izvršiti do do 20-te godine života. Iako je Indija zemlja kasti, žena dobiva odrežena prava. Ona ima određenu ulogu u braku, poštuju se njene odluke, odgaja samostalno djecu, odlučuje o prekidu bračne zajednice.