You are on page 1of 5

Tamadun Islam di Eropah Pertembungan yang paling meluas berlaku adalah antara pertembungan tamadun Islam dengan tamadun

Eropah sewaktu orang Islam memerintah Andalusia dan Sicily. Di Andalus, Sepanyol, kerajaan Bani Umaiyah yang diasaskan oleh Abdul Rahman al-Dakhil yang telah berkembang pesat dan membina tamadun yang lebih besar dalam pelbagai spek agama dan bukan agama. Antara saluran interaksi pertembungan antara kedua-dua tamadun ini ialah perniagaan, peperangan, diplomatik, kebudayaan dan pusat pengajian. Perniagaan dan perdagangan Orang Islam berketurunan Arab memang terkenal dalam bidang perniagaan. Nabi Muhammad ialah contoh utama dalam bidang ini. Baginda pernah berniaga hingga ke negeri Syam (Syria). Sewaktu di Syam, baginda sempat melihat tamadun Kristian di sana. Begitu juga tokoh-tokoh Ilam yang lain sewaktu pembukaan negeri Iraq, Syam dan Mesir dalam siri peperangan dan penaklukan di kawasan tersebut. Dalam pada itu, berlakulah interaksi dan asimilasi antara masyarakat Islam dan bukan Islam. Dengan kata lain, tamadun dunia sudah terdedah di hadapan mata orang Islam dan begitu juga sebaliknya. Kedua-dua tamadun itu saling mempengaruhi antara satu sama lain. (Khasnor Johan, 1998). Di bawah pemerintahan Abd al Rahman industri dan pertanian kian berkembang. Terdapat industri tekstil, kaca, dan tembikar. Juga perlombongan emas, perak, besi, dan plumbum. Toledo adalah bandar yang terkenal untuk pembuatan pedang yang amat menarik perhatian para saudagar Barat. Pertanian yang digalakkan oleh kerajaan didapati penanaman buah-buahan seperti anggur dan tebu. Kegiatan ekonomi yang dinamik di Sepanyol menggalakkan hubungan perdagangan yang rapat antara saudagar Islam dengan Eropah. Dalam pada itu berlakulah interaksi dan asimilasi antara masyarakat Islam dan Eropah. Kedua-dua tamadun saling pengaruh mempengaruhi antara satu sama lain. Pengaruh tamadun Islam melalui saluran perdagangan terbukti dalam bahasa-bahasa Eropah seperti “admiral” dan “tarif” yang didapati dalam perbendaharaan kata nautika. Sistem duit syiling juga digunakan di sebahagian Eropah. (Mahayudin Yahaya, 2001).

Navarra. Selain itu. Ratnam. sistem politik dan ekonomi-sosial. Perang salib yang berlaku antra orang Kristian dan orang Islam menyebabkan berlakunya pertembungan kebudayaan Eropah dengan ilmu pengetahuan Islam. Melalui peperangan. Melalui laut itu. Genoa dan Milan yang pernah mempunyai hubungan perdagangan dengan Konstantinople. iaitu Chanson de Roland. Abdul Rahman al-Dakhil menghantar ekspedisi tentera ke utara yang bertujuan mengukuhkan kedudukan dan mempertahankan kedaultan daripada diancam oleh musuh yang menganut Kristian.Peperangan Hubungan dengan tamadun islam dan tamadun eropah menjadi semakin dekat apabila muncuknya pemerintahan islam di Afrika Utara. Peperangan merupakan suatu saluran lagi bagi pertembungan antara tamadun Islam dengan tamadun Barat. Akibatnya. Castile. Di Sepanyol peperangan selalu berlaku antara tentera Islam dengan kerajaan-kerajaan Kristian di bahagian utara Sepanyol. Sepanyol dan Perancis. . kejatuhan konstantinople ke tangan Turki Uthmaniyah pada tahun 1453 Masihi menyebabkan perkembangan pesat ilmu pengetahuan di Eropah. Sempadan anatara Afrika Utara dengan Eropah hanyalah Laut Mediterranean. dan Barcelona. (K. ramai sarjana telah berpindah ke Eropah terutamanya ke bandar Itali seperti Florence. orang Islam merentas ke Sepanyol dan Sicily dan seterusnya ke Portugal dan Perancis. Karya-karya tamadun yunani dan rom dihidupkan kembali dan dikaji semula di universiti Itali. Cordova berperang dengan tentera Charlemagne pada 778 TM yang pertempurannya merangsangkan penghasilan sebuah karya sastera yang terkenal. tentera Kristian terdedah kepada unsur-unsur kebudayaan Islam. iaitu Leon. tentang tamadun Eropah Purba seperti tamadun Yunani dan Rom. Turin. Sarjana ini membawa bersama mereka karya dan tulisan mereka yang penting tentang tamadun Yunani dan Rom. organisasi dan ketenteraan Islam. Pengetahuan tamadun Islam membangkitkan semangat ingin tahu orang Eropah untuk meluaskan pengetahuan mereka. 1994).

Falsafah Aristotle dan ilmu sains Yunani dan Arab dikaji dan di bawa balik ke Eropah. (Mahayudin Yahaya. Perpustakaan yang besar juga diwujudkan oleh AlHakam yang mengumpulkan sebanyak 400. menggalakkan penubuhan universiti-universiti di Eropah Barat pada kurun ke-12 TM dan akhirnya menyumbang kepada kelahiran Renaissance. Kaum pedagang.000 manuskrip dari Iskandariah dan Baghdad. Penterjemahan Pertemuan antara para sarjana Muslim dengan Eropah di Cordova telah membawa kepada penterjemahan karya-karya dalam berbagai-bagai ilmu daripada . Universiti Cordova menjadi institusi ilmu terbesar di dunia Islam dan menawarkan pembelajaran semua cabang ilmu pengetahuan. penduduk tempatan yang bergana Islam yang dinamakan Mudejeras yang berada di bawah pemerintahan kerajaan Kristian di Eropah turut memindahkan ilmu pengetahuan Islam kepada masyarakat Barat. 2001). Mencetuskan minat dalam beberapa isu akademik. Perkembangan tamadun Islam sejajar di bahagian barat dengan perkembangan tamadun Islam di bahagian Timur yang berpusat di Baghdad kerana tokoh-tokoh pada kedua-dua belah pihak saling berulang-alik. dan Afrika berkumpul di Cordova untuk mencari ilmu. Portugal dan Perancis boleh dianggap sebagai jambatan yang menghubungkan tamadun Islam dengan tamadun Eropah kerana di sanalah berlakunya pertembungan budaya dan intelektual.Perkembangan ilmu pengetahuan Sepanyol. Eropah. Di situ jugalah terdirinya institusi pendidikan dan perpustakaan yang dilengkapi dengan buku ilmiah hasil karangan tokoh-tokoh Islam. Antara kegiatan yang dijalankan bahasa institusi ini adalah menterjemahkan karya ilmiah daripada Yunani kemudiannya diperkembangkan oleh orang Islam dan seterusnya dipindahkan ke Eropah. Para pelajar dari seluruh dunia telah tertum[u ke situuntuk memp[eroleh ilmu pengetahuan. Para pelajar Muslim dan bukan Muslim dari Sepanyol. Antara tokoh pertama yang belajar di Andalus iaitu Gelbert De Oralic. Robert of Chester. Adelard of Bath. Sicily. intelek dan tokoh agama daripada kedua-dua pihak sering berulang-alik antara negeri-negeri tersebut. Cordova merupakan pusat kegiatan intelektual. Selain usaha pelajar. Di Baghdad telah didirikan sebuah pusat ilmu pengetahuan yang dipanggil baiyul hikmah yang dibina pada zaman khalifah al-Makmun.

lahir golongan tempatan yang beragama Kristian tetapi mengamalkan kebudayaan Islam seperti cara pemakaian dan berbahasa Arab. al-Quran diterjemahkan dalam bahasa Latin. Penguasaan islam terhadap kawasan-kawasan baru telah mewujudkan satu pertembungan tamadun dari segi kebudayaan. 2005). Narbonne dan Mont-Pellier. masjid sultan ahmed (masjid Biru) di Istanbul dan Istana al-Hambra di Granada. Contohnya. Pada waktu itu. Golongan yang memainkan peranan penting dalam proses ini ialah golongan mudejar iaitu orang Islam setempat yang bterus tinggal di kawasan pemerintahan Kristian. Keaadan ini telah mempengaruhi kehidupan harian orang Eropah sehingga pengaruhnya berterusan ke pertengahan zaman Renaissance. Diplomatic . Seni bina ini melambangkan ketinggian martabat tamadun Islam dan nilai seni bina Islam. 2005). Penterjemahan karya-karya sains matematik dan astronomi telah banyak menyumbang kepada kebudayaan Eropah. Bahasa arab telah dijadikan sebagai bahasa utama di sepanyol semasa pemerintahan kerajaan bani umaiyah di cordova. Golongan ini dipanggil Mozarab. (Zamri Talib. Keindahan seni bina islam dapat dilihat pada masjid cordova di Sepanyol. Toulouse. (Zamri Talib. Seni bina Islam juga telah memberikan sumbangan yang penting dalam perkembangan ketamadunan dunia teriutama dalam bidang seni bina. Maka melalui penterjemahan kebudayaan Islam tersebar luas ke seluruh Eropah. Seni bina dalam tamadun Islam adalah berasaskan kepada kepercayaan tauhid dan akidah. Muqaddimah merupakan sebuah ensiklopedia sintesis mengenai metodologi sains kebudayaan.bahasa Arab kepada bahasa Latin. Budaya Tamadun Islam telah bertembung dengan tamadun eropah terutamanya tamadu rom apabila dapat menguasai kawasan mesir dan afrika utara. Terbukti dengan munculnya pusat pengajian ilmu Islam di beberapa tempat Eropah Barat – Marseille. Para cerdik pandai Islam dan bukan Islam dapat bertukar pendapat antara satu sama lain semasa perluasan taklukan islam. karya Ibn Khaldun. kemunculan kerajaan islam di sepanyol telah mewujudkan satu kebudayaan baru di eropah. Contohnya ialah Mukadimah. Adalah diketahui bahawa buat pertama kali dalam sejarah dunia.

. Melalui saluran diplomatik berlakunya interaksi kedua tamadun. Itali. cara berfikir dan cara mentadbir daripada tamadun luar. Kecemerlangan Cordova adalah setanding dengan Baghdad dan Constantinople.2005). Sarjana-sarjana Eropah dan negaranegara lain bertumpu di Cordova untuk mencari ilmu. kumpulan peneroka tersebut telah bertembung degan beberpa petempatanbuakan islam di cordova. beberapa kumpulan peneroka telah dihantar ke utara selat Gibraltar di selatan sepanyol. . keagamaan. dan Perancis. Hubungan rasmi terbukti dengan datangnya utusanutusan negara Eropah ke Cordova. Valencia danrhonda.Hubungan diplomatic juga telah menyebabkan berlakunya pertembungan tamadun Islam dengan tamadun barat. (Zamri Talib. Pertembungan tersebut telah membolehkan berlakunya pemahaman secara amanantara orang islam denganorang bukan islam berkaitan cara hidup. ekonomi dan pentadbiran. Semasa pemerintahan kerajaan bani umaiyah. Pertembungan ini telah mewujudkan diplomatic atara kawasan dengan tamdun islam. Melalui saluran diplomatik unsur-unsur tamadun Islam telah mengalir ke Eropah. pandangan politik. Khalifah mengadakan hubungan diplomatik dengan Maharaja Constantinople dan raja-raja Jerman. Orang islam telah mendapat oengetahuan tentang cara hidup.