You are on page 1of 2

PERANCANGAN URUS NIAGA

Bil. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Tarikh 2010 Ogos 1 Ogos 2 Ogos 5 Ogos 6 Ogos 8 Ogos 9 Ogos 11 Ogos 12 Ogos 13 Ogos 14 Ogos 15 Ogos 16 Ogos Ogos Ogos Ogos Ogos Ogos Ogos Ogos Ogos Ogos Ogos Ogos Ogos 16 17 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 Urus Niaga Memulakan perniagaan dengan memasukkan wang tunai di bank RM 50,000. Membeli lengkapan kedai dengan cek RM 1,500. Membayar belanja am secara tunai RM 28. Beli barang niaga daripada Syarikat Kong Ming RM 33,100 , kurang diskaun niaga 10% Jual barang niaga secara tunai dan terima cek RM 14,160 ,kurang diskaun 10%. Keluarkan wang dari bank untuk kegunaan kedai RM 2,500. Beli barang daripada Syarikat Hafizzi RM 38,750 ,kurang diskaun niaga 10%. Pulangkan barang kepada Syarikat Kong Ming RM 3,850 ,kurang diskaun niaga 10%. Beli perabot secara tunai RM900. Keluarkan barang niaga bernilai RM200 untuk didermakan. Barang niaga terkurang caj sebanyak RM 3750, Kurang diskaun niaga 10%. Jual barang niaga secara kredit kepada En. Marim b.Ahmad RM 15,540 ,kurang diskaun niaga 5%. Beli alat tulis secara tunai RM 35. Keluarkan wang dari bank untuk kegunaan peribadi RM 200. Jual barang niaga secara kredit kepada Kedai Sahima RM 8,520. Beli barang daripada Syarikat Gloud RM 12,000, kurang diskaun niaga 10%. Terima pinjaman daripada bank RM 5,000. Beli barang daripada Syarikat Kong Ming dengan cek RM 13,855. Jual barang niaga secara kredit kepada Beng Lee Enterprise RM 14,100. Bayar Syarikat Kong Ming dengan cek RM 19,000. Bayar Syarikat Hafizzi dengan cek RM 22,000. Beli barang niaga daripada Syarikat Gloud dengan cek RM19200, kurang diskaun 20%. Terima wang daripada En. Marim b. Ahmad secara tunai RM 14,000. Jual barang kepada Pn Rohina secara kredit RM 12,400 , kurang diskaun niaga 5%. Kedai Sahima memulangkan barang bernilai RM 1,800 kerana rosak. Dokumen Komponen Slip Wang Masuk Catatan Permulaan Keratan Cek Slip Mesin Tunai Invois Belian Bil Tunai Keratan Cek Invois Belian Nota Kredit Invois Belian Memo Nota Debit Invois Jualan Slip Mesin Tunai Keratan Cek Invois Jualan Invois Belian Makluman Kredit Bil Tunai Invois Jualan Keratan Cek Resit Rasmi Bil Tunai Resit Rasmi Invois Jualan Nota Kredit Perolehan Aset Pembayaran Kos Jualan Jualan Bersih Catatan Kontra Kos Jualan Kos Jualan Perolehan Aset Ambilan Kos Jualan Jualan Bersih Pembayaran Ambilan Jualan Bersih Kos Jualan Pinjaman Kos Jualan Jualan Bersih Pembayaran Pembayaran Kos Jualan Penerimaan Jualan Bersih Jualan Bersih

Bil. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

Tarikh Ogos 22 Ogos 23 Ogos 23 Ogos 23 Ogos 24 Ogos 25 Ogos 25 Ogos 26 Ogos 27 Ogos 27 Ogos 28 Ogos 28 Ogos 28 Ogos 30 Ogos 31

Urus Niaga Beng Lee Enterprise memulangkan barang bernilai RM 1,330 kerana rosak. Membayar angkutan masuk kepada Syarikat Gloud RM 200 secara tunai. Pindah wang dari pejabat ke bank RM 1,500. Terima cek daripada Kedai Sahima RM 6,048, beri diskaun tunai RM 672. Membayar Syarikat Gloud dengan cek RM 10,800. Bayar Syarikat Hafizzi dengan cek RM 10,000, terima diskaun tunai RM 625. Terima cek daripada Pn Rohina RM 11,780. Bayar Syarikat Kong Ming dengan cek RM 5,790. Terima cek daripada Beng Lee Enterprise RM 12,000. Pulangkan barang niaga kepada Syarikat Hafizzi RM 6,250 ,kurang diskaun niaga 10%. Menerima sewa premis daripada Pn.Nabirah dengan cek RM 800. Membayar tambang kepada Raju Enterprise dengan cek RM 200. Bayar gaji secara tunai kepada pekerja RM 800. Menerima dividen daripada Syarikat Mastera Berhad RM 10,000. Membayar bil telefon secara tunai RM 55.

Dokumen Nota Kredit Resit Rasmi Slip Wang Masuk Resit Rasmi Resit Rasmi Keratan Cek Resit Rasmi Resit Rasmi Resit Rasmi Nota Kredit Resit Resmi Baucer Bayaran Baucer Bayaran Makluman Kredit Baucer Bayaran

Komponen Jualan Bersih Kos Jualan Catatan Kontra Penerimaan Pembayaran Pembayaran Penerimaan Pembayaran Penerimaan Kos Jualan Penerimaan Pembayaran Pembayaran Penerimaan Pembayaran