You are on page 1of 3

Kad Stok

Jenis barang: Televisyen TV85


Bil.
Tarikh
Kuantiti
1

Ogos

6
8
12
16
17
18
19
23

20

Masuk
Harga/unit
(RM)
750

Amaun
(RM)
15000

Kuantiti

Keluar
Harga/unit
(RM)

Amaun
(RM)

20
12
7
0
10
20
10
11

8
5
7
10
10
10
1

Jenis barang: Pembakar Roti R15


Bil.
Tarikh
Masuk
Kuantiti
Harga/unit
(RM)
1
Ogos
6
30
50
8
12
14
18
10
19

Amaun

Kuantiti

15000
8
5
4
10

Kuantiti

Keluar
Harga/unit
(RM)

Amaun

Kuantiti
30
22
17
13
23
13

Baki
Harga/unit
(RM)
750

Baki
Harga/unit
(RM)
50

Amaun
(RM)
15000
9000
5250
0
7500
15000
7500
8250

Amaun
15000
1100
850
650
1150
650

Jenis barang: Mesin Cuci MU33


Bil.
Tarikh
Kuantiti
1

Ogos

6
8
18
20

20

Ogos

11
16
17
21
22
27

Amaun
(RM)
16600

Kuantiti

Keluar
Harga/unit
(RM)

Amaun
(RM)

10
15

25

Masuk
Harga/unit
(RM)
800

Amaun
(RM)
20000

Kuantiti

7
6
5
2
5

Kuantiti
20
12
22
37

Jenis barang: Peti Sejuk A30


Bil.
Tarikh
Kuantiti
1

Masuk
Harga/unit
(RM)
830

Keluar
Harga/unit
(RM)

Amaun
(RM)

Kuantiti
25
18
12
7
9
4

Baki
Harga/unit
(RM)
830

Baki
Harga/unit
(RM)
800

Amaun
(RM)
16600
9960
18260
30710

Amaun
(RM)
20000
14400
9600
5600
7200
3200

Jenis barang: Periuk Nasi Q55


Bil.
Tarikh
Kuantiti
1

Ogos

11
16
17
17
20
21
27

25

Ogos

11
19
21
23

Amaun
(RM)
11250

Kuantiti

Keluar
Harga/unit
(RM)

Amaun
(RM)

10
6
15
5
5

25

Masuk
Harga/unit
(RM)
300

Amaun
(RM)
7500

Kuantiti

Keluar
Harga/unit
(RM)

10
10
1

Nilai Stok Akhir = RM8250 + RM650 + RM30710 + RM3200 + RM12150 + RM1800


= RM56760

Kuantiti
25
18
28
22
37
32
27

Jenis barang: Radio RE95


Bil.
Tarikh
Kuantiti
1

Masuk
Harga/unit
(RM)
450

Amaun
(RM)

Kuantiti
25
15
5
6

Baki
Harga/unit
(RM)
450

Baki
Harga/unit
(RM)
300

Amaun
(RM)
11250
8100
12600
9900
16650
14400
12150

Amaun
(RM)
7500
4500
1500
1800