You are on page 1of 12

Costin CLIT Din trecutul Cinematografului Huean Extras din Lohanul. Revist cultural!tiin"ific # $nul I%# nr.

& '(&)# octom*rie +,(, -../0.1.

Din trecutul Cinematografului Huean Costin Clit Louis Lumi2re i fratele s u $uguste Lumi2re au *revetat la (3 fe*ruarie (41/ cinematograful Lumi2re# -rima -roiec"ie -u*lic comercial av5nd loc la +4 decem*rie (41/ la 6aris 'su*solul lui 7rand caf8).( C5nd au avut loc -rimele -roiec"ii cinematografice la Hui9 6otrivit unor o-inii la Hui -rimele -roiec"ii cinematografice ar fi avut loc la :nce-utul anilor ;3,.+ Recent am -u*licat adresa -rimit de conducerea 7imna<iului $nastasie 6anu din Hui# :nregistrat la +1 noiem*rie (1(3# -otrivit c reia :n localitatea Hui func"iona un cinematograf -e strada =tefan cel >are. ?nce-uturile sale -ot fi c utate :nainte de (1(3. Localul Cinematografului huean a-ar"inea :n (1(3 unui I. %. @lorescu care solicit -artici-area elevilor 7imna<iului $nastasie 6anu la -roiec"ia cinematografic -reconi<at la vremea res-ectiv .3 Este de remarcat existen"a unui cinematograf :n Hui chiar :nc de la :nce-uturile cinematografiei :n -lan mondial. 6ro*a*il este cel mai vechi cinematograf din actualul Aude"ul %aslui. ?nc odat huenii au dovedit c nu erau str ini de valorile civili<a"iei i sunt :n -as cu inova"iile din diferite domenii. Informa"iile acumulate au fost folosite :ntr!o recent lucrare.& 6rin studiul de fa" # *a<at -e cercet rile efectuate :n arhive# :ncerc m sur-rinderea evolu"iei Cinematografului din Hui# de!a lungul tim-ului# f r a avea -reten"ia e-ui< rii resurselor arhivistice i a celor edite. Cinematograful Societii Mrti din Hui Constantin Hol*an# directorul Liceului Cu<a %od din Hui# solicita >inisterului# la (. octom*rie (1(4# a-ro*area -entru :nchirierea s lii de gimnastic a Liceului c tre Bocietatea > r tia crui sediu se afl n oraul nostru i a contribuit la sporirea fondului de reparaii a localului liceului nostru cu suma de 5414 lei, printr-o serbare dat n acest scop, societateas avnd un cinematograf al ei./ Cinematograful Renaterea Canet Corl teanu# domiciliat :n strada =tefan cel >are# nr. /+# -ro-rietarul Ti-ografiei i Leg toriei de c r"i Canet Corl teanu '$telierele Corl teanu# $telierele Canet Corl teanu# Editura Corl teanu ) cu sediul -e strada =tefan cel >are# nr./+ 'Casele Idriceanu)# atestat documentar la (1(/#. declar a-el la (( mai (1+/# :m-otriva -rocesului ver*al cu nr. (../# din 3, noiem*rie (1+&# :ncheiat de %. 6osticescu# controlorul ef de -e l5ng $dministra"ia @inanciar a Aude"ului @ lciu. Documentul res-ectiv atest existen"a Cinematografului Renatereacare func"iona :n Bala Teatrului Comunal din Hui. D
(

Cornel Cristian# EuAor T. R5-eanu# Dicionar cinematografic, Editura >eridiane# Eucureti# (1F&# -. +F3G Cristina Corciovescu# EuAor T. R5-eanu# Dicionar de cinema, Edititura Hnivers Enciclo-edic# Eucureti# (11F# -. +.1G + Istoria uilor# volum :ngriAit i coordonat de Theodor Codreanu# 7ala"i# (11/# -. +33 3 Costin Clit# !nceputurile "inematografului la ui# :n 6rutul# Revist de cultur # Hui# $nul II# nr. . '(/)# iunie +,,+# -. 1 & %icu >erlan# "ontribuii monografice asupra Depresiunii Huilor# Editura Lumen# -. 3/& / Costin Clit# !nceputurile nvmntului liceal #uean $ documente inedite $ :n %lma &ater ussiensis liceul '"u(a )od*din ui, la cea de a +"-a aniversare# Editura =tefan Lu-acu# Iai# +,,4# -. &, . Direcia %r#ivelor ,aionale Istorice "entrale, @ond >inisterul Cultelor i Instruc"iei 6u*lice# dosar 4-.5 / 1015# f. &/.

re-re<enta"ie cinematografic datea< din (( fe*ruarie (1+&. La (4 noiem*rie (1+& rulea< filmul 1ovestea ,eamului 2omnesc# vi<ionat de &/& de -ersonae# costul *iletului de intrare ridic5ndu!se la ase lei 'un total de +F+& lei). Controlorul ef consider c nu au fost date *iletele de intrare i a sta*ilit -lata taxei :n cuantum de 1,4 lei i o amend de (4(. lei.F Be -are c vi<ionarea filmului amintit s!a reali<at de (., de elevi ai Beminarului Teologic din Hui -rin -reotul >ihail EeAenariu# 1, de elevi ai =colii 6rofesionale# FF de eleve ale =colii de @ete nr. 3 'director L. Dragomirescu) i +F de eleve ale Liceului de @ete Elena Doamna. 4 6re"ul oferit elevilor s!a ridicatr la ase lei# :ns nu existau *ilete de v5n<are cu -re"ul res-ectiv.# de aici i interven"ia controlorului ef.1Canet Corl teanu este re-re<entat :n instan" de avocatul Isidor >elichson -rin -rocura din / noiem*rie (1+/.(, Hn termen de Audecat datea< din 3, se-tem*rie (1+.# iar tri*unalul res-inge a-elul s u ca nefondat la ++ octom*rie (1+1. (($ntentul :ntre-rinderii ne indic denumireaI Canet Corl teanu# Hui. Ti-ografieI Leg torie de C r"iI Teatrul J Cinema Renaterea. ?nsemn rile -reotului catolic de la *iserica Bf5nta >aria din Corni!Hui din Ciarul -arohiei ne arat Bala Teatrului denumit Renaterea# -ro-rietatea ti-ografului Canet Corl teanu# -5n la ( ianuarie (1+.. $cesta nota urm toareleI '3erbarea 1omului de "rciun4 !n aceast sacr (i a avut 5loc6 o serbare, dup programul aci alturat, n folosul 7rfelinatului nostru de biei, n sala 8eatrului '2enaterea*, oferit gratuit de D-l 9anet "orlteanu din ui4 3erbarea a reuit ct se poate de bine, avnd n vedere c tinerii, care formau trupa de artiti, au :ucat pentru ntia oar pe scen4 1ublicul a rmas pe deplin mulumit4 "eea ce a fost de regretat era faptul c sala era prea mic pentru mulimea cea mare ce tbrse la casa de bilete4 ;iletele fuseser vndute toate mai nainte, astfel c cea mai mare parte s-a ntors acas< iar alii care au dorit absolut s asiste, au rmas n picioare nemaifiind loc pe scaune4 = ntia serbare ce se d n ora ntr-un stil mai mare i c#iar dup prerea mai multor persoane cu va(, ortodoci pentru a mulumi i pe alii ce n-au putut interveni4 )om vedea, cci salonul de la 1 Ianuarie trece sub alt stpnire4 1rofitul material nu a fost att de mare> s-au tiprit 15? bilete, 3tal I n preul de -? lei unul< -5? bilete 3tal II cu 1? lei4 3-a obinut prin D-l &orandini de la ;ucureti reducerea de ta@ele la %dministraia financiar, rmnnd a se plti numai 1o A din ncasarea biletelor< astfel c profitul material va rmne vreo 4??? de lei, cci s-a mai pltit pentru motor i lumin, pecum i alte c#eltuieli cu #ainele i altele4 1rofitul ns moral a fost nsemnat i va slu:i s ridice prestigiul nostru4 !n special corurile au plcut mult, precum i piesa principal B,aterea DomnuluiC care a fost foarte bine interpretat4 Dea Domnul ca acesta s fie nceputul altor serbri religioase, culturale, morale, ce intenionm a le da pe viitor i s desc#id oc#ii acelora, care nu neleg nc trebuina cea mare a unui salon paro#ial al nostru propriu, aproape de paro#ia n centru5l6 populaiei catolice4 De la ( ianuarie (1+.# -ro*a*il# Cinematograful @rance< va -relua sediul Cinematografului Renaterea. Cinematograful Francez
F

Direcia Dudeean a %r#ivelor ,aionale 5D4D4%4,4).)# @ond Tri*unalul Kude"ului @ lciu# dosar 44 / 10-5# f. (# res-ectiv 3 4 Ibidem# f. F!4 1 Ibidem# f. (+ (, Ibidem# f. +/ (( Ibidem# f. 1(# res-ectiv 1/

6rimele informa"ii -e care le de"inem des-re Cinematograful @rance< din Hui sunt din (1+&# fiind oferite de <iarul Ex-resul Huului. Drgan reac"ionar J inde-endent. Cu cele din urm tiri din :ntreaga "ar i str in tate. HuiI +. iulie (1+& '( nr.). &4 x 3+. Lr. + lei. Ti-ografia Le"cae# 7eorge Koric s!sar.(+ 'red m i cota <iarului de la Ei*lioteca $cademiei Rom5ne din EucuretiI 6. III. &(4F+)# cu urm torul con"inutI Din Erana4 "ondamnarea unui ,evinovat 5 este filmul care rulea< la Cinema @rance< din Hui6G De ce nu se d 4444prins, 8erenteFG De unde ni se trage moartea44 1catul coanei =va44 "oana =va merit un vot de blam 4444 44 %dam convoac brbaii G Ga garHonne 5;etana6G ;iblia# urmareG 3#IlocJ 5,egustorul din )eneia6 $ de K4 3#aJespeareG ;iblia desc#ide sufletul spectatorului pentru prosperarea aspiraiilorG Bu* form de versuriG Indiscreii amoroase5 Gelia ctr L#i, L#i ctre Gelia4446G Declaraia beivuluiG Dialog $ Dumne(eu i bolnavulG Remarc i dou anun"uri interesante -entru istoria oraului# a c ror con"inut :l red mI 3e nc#iria( noua sal a "inematografului 'Erance(* pentru nuni, bote(uri, etc4 % se adresa direciunii< Doctor "43inger, 3tr4 Mtefan cel &are 5lng pompierie64 ;oli interne , )enerice, 5lumeti6, specialist n boli de oc#i, nas, gt, i urec#i4 Dar iat cum se reali<a -u*licitatea :n favoarea vi<ion rii filmelor la Cinematograful @rance<I 7hi" c tre Lelia 444 / =u dudue nu ofte( / "ci m duc des la 'Erances*/ Ga'Erances* e bine , (u, / "nt mu(ica mereu /Doac filme numai tari / ,u cu furturi, cu tl#ari N - / %st(i :oac ';iblia*/ -)ino i tu, Gelia N -/ "ereOi voie doar de acas / -7, iubita mea frumoas $ / Mi $apoi vino tu la mine / %i sOo duci aa de bine>- / %i s ve(i n patru seri / " iubirea nu-i de eri / "i e tocmai de lO%dam / -%# N pe brau-mi s te amN444 / ?n realitate articolele din <iarul res-ectiv nu sunt dec5t o -re<entare a filmelor -roiectate la Cinematograf.(3 Cinematograful @rance< func"iona :n sala Teatrului comunal# -ro-rietatea comunei Hui# -rocesul ver*al din (1 octom*rie (1&, consemn5nd -erioada de chirie la (3 ani# asumat de Bami i Ro<a Co-ilovici# deci de -rin (1+..(& Bala Teatrului din Hui a fost construit la (4/+ -e teren -u*lic. Ca material de construc"ie s!a folosit c r mida# la (/ octom*rie (1&3 cl direa# :nvelit cu ta*l # era com-us din a-te :nc -eri# dintre care dou antreuri# o gardero* # o camer -entru casa de *ilete# o sal mare -entru desf urarea s-ectacolelor i dou camere -entru artiti. ?n (1&3 imo*ilul era am-lasat -e strada 7hica %od # nr. (+# i se :nvecina cu str <ile =tefan Btoianovici i C -itan E rg oanu 'Est)# strada Lt. $viator D. >itache '%est)# strada 7hica %od 'Lord)# -ro-rietatea Loren<o Collavini i 7imna<iul Comercial de E ie"i 'Bud).(/ La (44+ colonelul L. Iamandi donea< teren l5ng Bala Teatrului pentru grdin public'-arcul de ast <i).(.Du- instaurarea regimului comunist i se atri*uie denumirea de 6arcul i Bala Rodina. Dficial# avem de a face i ast <i cu -arcul Rodina. Cinematograful @rance< este -ro-rietatea lui Bamuel i Ro<a Co-ilovici# care de"in autori<a"ia de func"ionare cu nr. ,,/(3 din 3( august (133# eli*erat de Casa =coalelor i
(+

1ublicaiile periodice romneti 5(iare, ga(ete, reviste6 # tom. III# Catalog alfa*eticI (1(1 J (1+&# Descriere *i*liografic de Ileana Btanca Desa# Dulciu >or rescu# Ioan 6atriche# $driana Raliade i Iliana Bulic # 6ostfa" de 7a*riel =trrem-el# Editura $cademiei Rom5ne# Eucureti# (14F.-. 33,# nr. ((,/ (3 Edi"ie s-ecial . Ex-resul Huului.Drgan reac"ionar J inde-endent# cu cele din urm tiri din :ntreaga "ar "i str in tate# nr. (# din +. iulie (1+& (& D4D4%4,4).# @ond 6rim ria Draului Hui# dosar P1/10.5# f. F1 (/ 6rim ria >unici-iului Hui# "a(ierul imobilului 8eatrul "omunal proprietatea oraului ui# f. ( (. D4D4%4,4).#@ond 6rim ria Draului Hui# dosar P / 10--# f. /,&v

a Culturii 6o-orului din >inisterul Instruc"iei# Cultelor i $rtelor. 6rimul termen -entru executarea unor lucr ri la localul Teatrului Comunal data din (, fe*ruarie (13+.(F Licita"ia :nchirierii s lii Teatrului Comunal# -entru -erioada ( ianuarie (13. J 3( decem*rie (1&,# fixat -entru (1 decem*rie (13/# atrage :n curs doritori -recum# Bami Co-ilovici 'ofer &,,,, lei)# Bocietatea @raterna# -rin re-re<entantul >oise $-fel*aum '3./,, lei)# Ro<a Co-ilovici '31,,, lei)# Co-el Mechsler '+,,,, lei)#(4c rora li se adaug :n (13. ti-ograful Canet Corl teanu i -reedintele Bociet "ii func"ionarilor i -ensionarilor -u*lici din oraul Hui i Aude"ul @ lciu. (1 Bala va fi adAudecat de Bami i Ro<a Co-ilovici pentru baluri, nuni, turnee artistice i orice alt spectacol cu caracter moral i educativ.+,Le-re<entarea celor doi -entru semnarea contractului determin cererea de evacuare a s lii din . fe*ruarie (13.# confiscarea garan"iei -rovi<orii de-use la licita"ie i o nou licita"ie.+( ?ncheierea contractului de -rimarul 6anait Eogdan# Bami i Ro<a Co-ilovici se reali<ea< la (4 fe*ruarie (13..++ La / iunie (13. lucr rile ce tre*uiau a fi finali<ate din (13+ -rovoac dis-ute. Lu s!au executatI deschiderea unei ieiri :n fa" -rin transformarea unei ferestre :n u # montarea ventilatoarelor :n locurile s-ecial destinate# amenaAarea unei latrine i -lnul locurilor din sal .+3Este :ncheiat un -roces ver*al la 3( august (13. de c tre Bu*comisiunea teatral # format din -rimarul C. Cota '-reedinte)# %ictor Hamangiu# eful -oli"iei# 7h. Teodoru#medicul -rimar i Ilie Diaconescu# eful Berviciului Tehnic.Cinematograful @rance<# singurul din localitate# :nde-linea la 3( august toate condi"iile cerute de articolele (+!&/ din reg4 De funcionare a cinematografelor# fiind necesar urm rirea :nde-linirii o*liga"iilor mai sus men"ionate. Constat rile Bu*comisiei teatrale sunt transmise la & se-tem*rie (13. >inisterului de Interne.+& Inginerul C. Cota# -rimarul oraului Hui# se adresa la +, octom*rie (13. c tre BamN 'Bamuel) i Ro<a Co-iloviciI %vem onoare a v aduce la cunotin c, "omisia de "ontrol i "en(ur a Eilmelor din 3erviciul "inematografelor pendinte de &inisterul Internelor, cu adresa ,4 5?0- din P /+/ 10.P/, ne face cunoscut c actele de naionalitate i moralitate ale D5umnea6voas5tr6 fiind foarte vec#i, urmea( ca n termen de cel mult (ile de la data pre(entei s trimitei numitei "omisiuni att actul de naionalitate ct i actul de moralitae al D5umnea6voas5tr6, necesare pentru autori(area funcionrii cinematografului.+/ Concesionarea de -rim rie a introducerii i furni< rii curentului electric ?ntre-rinderii DeaO determin :ncetarea aliment rii cu energie electric a s lii Teatrului de vechea surs # adic :ntre-rinderea %auta# :ncet5nd tim- de cinci luni folosirea acesteia# aa cum reiese din su-lica lui Bami i Ro<a Co-ilovici c tre -rimar din se-tem*rie (13F.+. 6ro*lema iluminatului nu era re<olvat :n noiem*rie (13F.+F6rocesul ver*al din +(
(F (4

D4D4%4,4).#@ond 6rim D4D4%4,4).#@ond 6rim (1 Ibidem# f. +4!+4v +, Ibidem# f. 3.!3F +( Ibidem# f. &, ++ Ibidem# f. &( +3 D4D4%4,4).#@ond 6rim +& Ibidem# f. . J 4 +/ Ibidem# f. 3( +. D4D4%4,4).#@ond 6rim +F Ibidem# f. /4!/4v

ria Draului Hui# dosar .Q/10.P# f. 1 ria Draului Hui# dosar P1/10.5# f. (# (4!+(

ria Draului Hui# dosar .Q/10.P# f. (!& ria Draului Hui# dosar P1/10.5# f. &1

ianuarie (134 demonstrea< executarea instala"iei electrice de concesionarii s lii n locul i contul primriei, c#eltuind lei 11R55.+4 Hot r5rea de re<iliere a contractului de :nchiriere a s lii Teatrului Comunal survine la +( ianuarie (134# dei Comisia interimar informa Dficiul La"ional de Turism# Direc"ia Cinematografic la (4 fe*ruarie (134# des-re nereali<area re<ilierii. +16rin -rimarul >. Bfat s!a decis :nchiderea cinematografului la (F martie (134.3, 6rocesul ver*al din +( martie (134 semnat de 7h. >acovei# comisar aAutor de la 6oli"ia Hui eviden"ia< executarea delega"ie efului 6oli"iei# cu nr. .+,4 0 (134# -us -e ordinul nr. +,/F din (/ martie (134# a Dficiului La"ional de Turism# Eiroul Cinematografelor# prin care se cere ca 3ala cinematografului cu emblema 'E2%,"=9* din ui s fie nc#is .7h. >acovei# :nso"it de $lexandru 7 l tu# g sesc la sala cinematografului -e BamN i Ro<a Co-ilovici# E. Bere"eanu# o-erator cinema# c ruia i s!a -ermis locuirea cu familia :n camerele din dos ale scenei.3( La (4 martie (134 este dat deci<ia de re<iliere a contractului de :nchiriere -entru Teatrul Comunal#3+datorat # conform -rimarului >ircea Bfat# neachit rii chiriei :nce-5nd cu (/ fe*ruarie J +& martie (134# schim* rii destina"iei localului# acordarea de locuin" o-eratorului de cinematograf :n camerele actorilor din sal .33Ro<a i Bami Co-ilovici consider la 3( martie (134 c aceast msur e@ecutat de:a prin 1oliia ui, lovete aspru n soarta noastr, iar pe de alt parte lipsete publicul uean de singura distracie intelectual i artistic.3& Bu*comisiunea teatral din Hui# format la 1 a-rilie (134 din dr. 7h. Teodoru# medic -rimar# %ictor Hamangiu# C. B-iridon# Bami Co-ilovici# -lutonierul %. Bt nic # eful sec"iei de -om-ieri# vi<itea< cinematograful i alc tuiete un chestionar# -otrivit c ruia sala Teatrului este o construc"ie veche cu -lafon din lemn rie# tencuit# cu sala -ro-riu<is 'lungimea de ++# /, m.)# iar sala cu scena i scaunele din s-ate cu o lungime de 3(# /, m.# l "ime uniform de 1#/,m.# la scen camera din s-ate i la intrare /#+,m.# cu*aAul general ating5nd (//,# 4F/ metri cu*i. Bala# f r loA # are o ca-acitate de +F, de locuri# iar o-t r5nduri de scaune se deschid automat. Be adaug dou closete :n curte# urm5nd instalarea unui ventilator :nce-5nd cu (( a-rilie (134. Be solicit -ermisiunea de func"ionare condi"ionat a cinematografului -e o -erioad de -atru luni. 3/Cinematograful func"iona la 1 a-rilie (134#3.se insist -entru :nchidere :n august (134#3Fam5nat -rin -rocesul ver*al din 3, august -entru + se-tem*rie (134.34Bu*comisiunea teatral # format din 7h. Leon# -rimarul oraului# dr. 7h. Theodoru# -lutonierul maAor %. Bt nic # comandantul sec"iei de -om-ieri i Corneliu Cehalescu# comisar aAutor :n 6oli"ia Hui# constat # la + se-tem*rie (134# neinstalarea telefonului# de care nu este nevoie J 6refectura se afla la ., m.# 6oli"ia la F, m. i :n fa"a B lii# la +/ m.# se afla un telefon
+4 +1

Ibidem# f. ., D4D4%4,4).#@ond 6rim ria Draului Hui# dosar .Q/10.P# f. /F!/4v 3, Ibidem# f. /1v 3( Ibidem# f. .( 3+ D4D4%4,4).#@ond 6rim ria Draului Hui# dosar P1/10.5# f. ./ 33 Ibidem# f. .4 3& Ibidem# f. .1 3/ D4D4%4,4).#@ond 6rim ria Draului Hui# dosar .Q/10.P# f. .F!.4 3. Ibidem# F4 3F Ibidem# f. 4/ 34 Ibidem# f. 44

-articular !# dar i fa-tul c nu s!au construit dou so*e de teracot :n locul celor de ti7odin.31 6entru func"ionarea cinematografului se cere la +, iunie (134 actul de cet "enie rom5n # certificatul de moralitate eli*erat de -oli"ia local # -lanul imo*ilului i avi<ul comisiunii centrale a teatrelor sau a su*comisiunii teatrale Aude"ene.&, 6lata restan"ei chiriei datorate se afl :n im-as la / mai (131# c5nd Ro<a i Bami Co-ilovici arat -rimarului motivele acestei :nt5r<ieriI noul sistem de fiscalitate din ( a-rilie (131# modificarea legii s-ectacolelor -u*lice 'rularea filmelor :n dou sau trei <ile s -t m5nal)# folosirea gratuit a s lii f r achitarea energiei electrice consumate# -entru diverse o-era"ii# ca recrut ri# de<infect ri# ser* ri colare# dei rularea filmelor -lanificat era -l tit . Bc derea num rului a-ectatorilor la vi<ionarea filmelor '(,!+, s-ectatori la un film) se datora stagn rii afacerilor din august (134 datorit nelinitei generale produs de cau(e i ameninri e@terne # modific rii taxelor -e s-ectacolele -u*lice# -au-eri<area accelerat a oraului Hui i li-sa de confort a s lii. &(Bami i Ro<a Co-ilovici# -5n la / mai (131# au adus unele :m*un t "iri s lii TeatruluiI construirea ca*inei din *eton '3/,,, lei)# execu"ia instala"iei electrice '(3,,, lei) i instalarea ventilatorului '(+,,, lei). &+ 6riamrul 7h. $ndriescu a-ro* la 3 iunie (131 reducerea a .,,, lei asupra aren(ii ntr(iate.&3 $tacul german din ( se-tem*rie (131 asu-ra 6oloniei anun" :nce-utul celui de!al doilea r <*oi mondial. ?nt5r<ierea -l "ilor la (1 octom*rie (131 se datora concentr rilor fcute pentru aprarea Sriicare au determinat pe lng o reducere a numrului spectatorilor i o stare de ngri:orare care a dus fatal la aceiai scdere pentru populaia ce a rmas . Be desf urau s -t m5nal dou s-ectacole cinematografice :n <ilele de B5m* t i Duminic .&& $socierea legionarilor la -utere de generalul Ion $ntonescu i transformarea Rom5niei :n stat na"ional legionar la (& se-tem*rie (1&,# anun"au vremuri sum*re -entru actul cultural# dar nu numai. 6rocesul ver*al din +& octom*rie (1&,# semnat de -rimarul Constantin Dnu i $lexandru DaulAa# secretarul -rim riei# ne indic cercetarea situa"iei -l "ii chiriei s lii Teatrului :nce-5nd cu luna mai a anului (1&,'3(+/ lei :n mai# (,(+/ lei trimestrul iunie! august)# anularea :ncheierii cu nr. /3 din deci<ia Consiliului Comunal cu nr. +& din 3 iunie (131# luarea m surilor -entru a-licarea sechestrului asu-ra averii mo*ile i imo*ile a so"ilor Bami i Ro<a Co-ilovici# cuantumurile resturilor de chirie '.,,, -e anul (131 i (3+/, -e anul (1&,).&/ Devi<ul -entru re-ara"iile interioare necesare la sala Teatrului s!a -re<entat la 3, octom*rie (1&,.&. Constatarea st rii de degradare a imo*ilelor din Hui datorit cutremurului din (, noiem*rie (1&, este reali<at la +F noiem*rie (1&, de ing. L. Ri*alschi# eful Berviciului
31 &,

Ibidem# f. 1(!1+ Ibidem# f. FF &( D4D4%4,4).#@ond 6rim ria Draului Hui# dosar P1/10.5# f. F( &+ Ibidem# f. F(v &3 Ibidem# f. F& && Ibidem# f. F1 &/ Ibidem# f. 43!4& &. Ibidem# f. 4,!1&v

Tehnic Kude"ean# su*inginerul B. %asieovschi# eful Bec"iei de Drumuri din Hui i su*inginerul I. Diaconescu# eful Berviciului Tehnic al 6rim riei# numi"i de -refectul Aude"ului @ lciu. Bala Teatrului Comunal# -ro-rietatea Eforiei Banitare# se poate folosi fr pericol pentru spectatori, dup e@ecutarea reparaiunilor urgente .&FBala Teatrului :n urma cutremurului aAunge n imposibilitate de a mai funciona # fiind cau<ate stricciuni grave n e@terior, ct i n interior# -entru care -rim ria a cheltuit 3+,,, lei. La (1 noiem*rie (1&, -rim ria anulea< unilateral contractul de :nchiriere.&4 Bami i Ro<a Co-ilovici se adresau -rimarului oraului Hui :n calitate de foti chiriai# -ro*a*il la 3( ianuarie (1&(# data :nregistr rii documentului# amintind -rocesul ver*al de sechestru cu nr. /., din (3 noiem*rie (1&, -entru suma ce se ridica la +1// lei# cuantumul chiriei.&1 $u fost sechestrate cu acest -rileA un a-arat de -roiec"ie marca Erneman+# un am-lificator# accesoriile -entru audi"ie sonor de la cinematograful nostru sonor# marca Bocietatea de telefoane din Timioara# ((+ scaune mecanice oferite lui Constantin 6etrescu# care a luat :n custodie Bala Teatrului din Hui. Cei doi invoc revi<ia reali<at -rin care s!a constatat o*liga"ia -l "ii a (4&+ de lei -5n la ( ianuarie (1&+# solicit5nd restituirea garan"iei :n valoare de (,,,, lei i ridicarea sechestrului amintit./,Re-ara"iile asumate de Bami i Ro<a Co-ilovici au fost executate de Constantin 6etrescu#/( care a nceput a vi(a bilete de intrare la cinematograful &odern de la data de 5 decembrie 104? ./+D*serv m trecerea de la Cinematograful @rance< la cel cu denumirea de >odern. Eunurile confiscate sunt enumerate de Bami i Ro<a Co-ilovici i :n reclama"ia din + fe*ruarie (1&(./3La / fe*ruarie (1&( se im-une sechestrul -e a-aratele de -roiec"ie ale evreilor Bami i Ro<a Co-ilovici -entru asigurarea sumei de &3.&,, lei# datorat -rim riei oraului Hui# care re-re<enta chiria -entru sal din (131 '.,,, lei) i cea de -5n la (3 noiem*rie (1&, '/&,, lei)# la care se adaug costul re-ara"iilor '3+,,, lei). $-aratele de -roiec"ie revin :n custodia >ariei C. 6etrescu# so"ia lui Constantin 6etrescu# concentrat la data res-ectiv ./&Declara"ia din +4 martie (1&( atest acce-tul -rim riei de reducere a sumei de -lat de la &3,,, lei la (3,,, lei# dar i renun"area celor doi la orice -reten"ie.// BamN Co-ilovici s!a sta*ilit la Eucureti -rin (1&. J (1&F# a avut un singur fiu Carol# decedat :n Israel. Filme rulate la Cinematograful Francez I Iubirea lor, )n(toarea de pine sau o eroare :udiciar, "pitanul ;load, Dama cu camelii, Denuntorul, Dora ,elson, 8oat lumea cnt rde i iubete, Langsteri fr voie 5Elacra vieii6, 2egele detectivilor 'august (13.)#/. 2egele detectivilor, Ga ;ataille, "alea Gaptelui, Eurtuna, Dansul fecioarelor, Tn ngera de fat, Tn prin armant, =goista, Dumanul invi(ibil '( J 3, se-tem*rie (13.)#/F!n )iena, Dragoste la microfon, "ruciadele, 1asiunea mea, Londolierul de pe ;roadUaI, "ontele de &onte "risto, "aranga, & n sac '( J 3(
&F &4

Ibidem# f. 1/ Ibidem# f. ((+!((& &1 Ibidem# f.(,(# res-ective (,& /, Ibidem# f. (,( /( Ibidem# f. (,. /+ Ibidem# f. (,4 /3 Ibidem# f.((+ /& Ibidem# f. (,1!((, // Ibidem# f. ((1# res-ectiv (+, /. D4D4%4,4).#@ond 6rim ria Draului Hui# dosar .Q/10.P# f. (/ /F Ibidem# f. /+

octom*rie (13.),5Q ,octurna, Druiete-ne noaptea, "opilul str(ii, Gocuina de paiat, 3ecretul contesei Gubiuca, Vni:smarJ, 2ende( $ vous la )iena, ;ucle de aur, 2(boiul viitor 'film :nso"it de colonelul 7eorgescu -entru -ro-aganda $- r rii -asive) '( noiem*rie J 3, noiem*rie (13.)#/1 =c#ipa:ul, Gogodnicul mamei mele, Dragostea e mu(ic, ;aceara, Eocul dragostei, %m fost DacJ &artiner, Tltimile (ile ale oraului 1ompei, &etropolitan '( J 3( decem*rie (13.).P? ?n cinematograf rulau i filme -ro-agandistice -entru informarea i -reg tirea -o-ula"iei# cum ar fi cele -rivitoare la a- rarea -asiv . Comisiunea $- r rii 6asive din cadrul 6rim riei oraului Hui aduce cunotin" :n . fe*ruarie (13. -rin nr. +3# ordinul >inisterului de Interne cu nr. &,.,0(13.# -rin care a organi(at pentru ntreg teritoriul 2omnesc, propagand prin filmul aprrii pasive, care va rula n fiecare ora, precum instruirea populaiei civile prin conferine i demonstraii# cer5ndu!se s obligai pe antreprenorul slii teatrului comunal, prin contract, ca de cte ori va fi nevoie de sal pentru aprarea pasiv, s fie pus la dispo(iie n mod gratuit cu tot materialul necesar..( ?n sala Teatrului Comunal se desf oar i turneul organi<at de I. 7eorgian i I. Constantinescu de la Teatrul >ic din Eucureti..+ Cinematograful Modern ?nce-uturile Cinematografului >odern le -utem -lasa la (1&, i nu este dec5t o continuare a Cinematografului @rance< :n noile condi"ii -olitice. Elena Chico de"ine calitatea de antre-renor al Cinematografului >odern din Hui la (1&3..3 Elena Chico# antre-renorul Cinematografului >odern din Hui# -ro-rietatea -rim riei# ofer informa"ii la (+ iulie (1&3 des-re smulgerea ta*lei de -e aco-eri de v5ntul -uternic. Cere o dis-o<i"ie din -artea -rim riei -entru desemnarea sa ca res-onsa*il al lucr rilor de re-ara"ie# :n ca<ul :n care -rim ria dorete acest lucru..& Decretul cu nr. 3,3# -entru na"ionali<area industriei cinematografice i reglementarea comer"ului cu -roduse cinematografice# din + noiem*rie (1&4# cu-rinde un ta*el anex cu cinematografele ce urmau a fi desfiin"ate./# :n care a-are i cinematograful >odern din Hui... Cinematograful Rodina C.Ciocan este atestat ca res-onsa*il al Cinematografului :n iunie (1// .Fi (1/4..4 E. $ndronache a-are :n func"ia de casier :n iunie (1//. .1 C.Ciocan# res-onsa*ilul Cinematografului Rodina -re<int la ( iunie (1// directorului =colii >edii de @ete din Hui rularea filmului Directorul nostru :n -erioada .!(+ iunie (1//.F,
/4 /1

Ibidem# f. /( Ibidem# f. /, ., Ibidem# f. &1 .( D4D4%4,4).#@ond 6rim ria Draului Hui# dosar P1/10.5# f. 31 .+ Ibidem# f. &. .3 D4D4%4,4).#@ond 6rim ria Draului Hui# dosar .4/104., f. +4F .& D4D4%4,4).#@ond 6rim ria Draului Hui# dosar .4/104., f. +4F ./ >onitorul oficial# nr. +/.# din 4 noiem*rie (1&4# -. 44,/ ! 44(, .. Ibidem# -. 44,4 .F D4D4%4,4).#@ond L.>.P.Hui#dosar-Q?/1054-105P#f.+&+ .4 D4D4%4,4).# @ond L.C.%.H# dosar .?/105Q# f.3& .1 D4D4%4,4).#@ond L.>.P.Hui#dosar-Q?/1054-105P#f.+&+ F, D4D4%4,4).#@ond L.>.P.Hui#dosar-Q?/1054-105P#f.+&+

La (& august (1/1 -rin adresa Bfatului 6o-ular al Raionului Hui trimis Bfatului 6o-ular al Regiunii Iai# construc"ia localului cinematografului este a-reciat c ar fi fost executat anterior anului (1(. de fosta -rim rie i a servit organi< rii nun"ilor i *alurilor.Localul era :nchiriat diverilor -ro-rietari de a-arate de -roiec"ie cinematografic .Ca-acitatea localului era de 3(. locuri.F( ?n (1.( se a-recia< construirea cinematografului din Hui acum .? $ 4? ani# deci -e la (1+(! (13(. Cl direa este destinat organi< rii de -etreceri# seri dansante sau nun"i. 6ro-rietarul -articular al s lii a dotat!o cu un a-arat de filmat. 6u*licul huean este *eneficiarul s-ectacolelor cinematografice. Din (1&, cl direa cinematografului trece :n -ro-rietatea statului# localul sufer unele modific ri# este com-letat cu o ca*in de -roiec"ie mai cores-un< toare :n tim-ul regimului de democraie popular.F+ 6otrivit adresei Bfatului 6o-ular al Raionului Hui din (& august (1/1# :n cele 3+ comune rurale ale raionului tr iau ((,,,, locuitori# iar :n oraul Hui a-roximativ +,,,, locuitori. ?n localul Cinematografului se desf oar diverse s-ectacole# conferin"e# re-re<enta"ii teatrale. Be solicit fonduri Bfatului 6o-ular al Regiunii Iai -entru construirea unui nou local cu o ca-acitate de .,,! 4,, locuri.F3 6rin adresa cu nr 3F+(30&.+1 din (1/1 a Bec"iunii ?nv " m5nt# se face cunoscut includerea :n -lanul de investi"ii din (1., a construirii unei s li de cinematograf :n Hui.F& 6lanul de lucr ri ca-itale al -rim riei din (1., include construirea unui nou local de cinematograf :n locul celui considerat necores-un< tor# cu s-a"iu insuficient. D*iectivul -ro-us :n (1., nu a fost reali<at# -lanul din (1.( nu :l mai include -e lista de -riorit "i.F/ Conducerea Cinematografului >odern este asigurat de C. Ciocan# urmat de >ircea Hu"anu# originear din satul E-ureni# Aude"ul %aslui i Eli<a 6avlov '-5n :n (14+ 0 (143). Cinematograful Dacia Cinematograful Dacia# dat :n folosin" :n (143# cu dou s li moderne de -roiec"ie# sala $ '3,, de locuri) i sala E '(4, de locuri)# F. cu un hol elegant i -osi*ilitatea organi< rii evenimentelor culturale# era o mare reali<are la vremea res-ectiv . Du- :nfiin"area Cinematografului Dacia de %aleru Dumitru R5-anu# n scut la +3 se-tem*rie (1&4 :n oraul Hui# a*solvent al Liceului Cu<a %od din Hui# clasele I!%II '(1/. J (1.(0(1.+) unde a avut ca :nv " toarea -e Dumitriu# al c rei fiun a aAuns comandantul 7arni<oanei din Hui# a-oi a cursurilor liceale# a func"ionat ca o-erator -roiec"ie :n -erioada (1./ J (11&# a-oi la Casa $rmatei '(11&!+,,&)# institu"ie unde a de"inut i calitatea de gestionar# de aici a fost i -ensionat :n +,,&. 6rima ex-erien" a -roiec"iilor cineamatografice o are la =coala general din Corni J Hui la ( decem*rie (1./# unde a rulat filmul ,eamul Moimretilor. Director al colii era $ntohi# iar director adAunct -rofesorul de matematic Ion E *5i. La coala res-ectiv avem un -rogram <ilnic -ermanent de -roiec"ii cinematografice# desf urate oca<ional i la alte coli din

F( F+

D4D4%4,4).#@ond 6rim ria Draului Hui# dosar 04/1050# f. (F3 D4D4%4,4).#@ond 6rim ria Draului Hui# dosar 14./10P1, f. +( F3 D4D4%4,4).#@ond 6rim ria Draului Hui# dosar 04/1050, f41R. F& D4D4%4,4).#@ond 6rim ria Draului Hui# dosar 04/1050# f.(F&# res-ectiv (F. F/ D4D4%4,4).#@ond 6rim ria Draului Hui# dosar 14./10P1, f. +( F. Istoria uilor# %olum coordonat i :ngriAit de Theodor Codreanu# Editura 6orto!@ranco# 7ala"i# (11/# -! +33

ora.?i urmea< la conducere Rodica R5-anu# so"ia sa# -5n la desfiin"area Cinematografului.FF ?n (141 la Cinematograful Dacia :i desf urau activitatea (& oameni# iar :n (111 colectivul a r mas redus la -atru -ersoane.F4 Cinematograful Dacia a fost su* coordonarea @ilialei Kude"ene de Ex-loatare a @ilmului %aslui -5n :n (114# care a :nchiriat holul -entru am-lasarea unui *ar i a meselor de *iliard# tim- :n care sala E a fost distrus . ?n (111 coordonatorul cinematografului este @iliala Interude"ean de Ex-loatare a @ilmului Eac u# su* care s!au adus unele :m*un t "iri. Rodica R5-anu# efa unit "ii# se -l5ngea :n fe*ruarie (111# de -ro*lemele financiare# *arul existent :n holul institu"iei# contra*anda comercian"ilor cu "ig ri din fa"a unit "ii. ?n ianuarie (111 situa"ia cinematografului eraI 4(4 s-ectatori# &F s-ectacole rulate# (+, -rogramate# -u*licitate# -roduc"ii cinematografice *une. Bala E ar ta destul de r u# ca dup o nvlire barbar# sala $ fiind :nchiriat de Begiu 7 in # care organi<ea< -rogram de discotec i aduce unele :m*un t "iri :n sal i culise. B!a aAuns ca num rul s-ectatorilor s varie<e :ntre -atru i nou la un s-ectacol cinematografic. Im-o<itul -e cl dire a fost sta*ilit de edilii oraului de atunci la fa*uloasa sum de 3& milioane# :n tim- ce un *ilet :ntreg costa .,,, lei# iar cu reducere &,,, lei. 6resa semnala :n +,,. -osi*ilitatea v5n< rii cinematografelor datorit faptului c nu snt considerate de stat ca fiind investiii profitabile4 &ulte snt, de altfel nc#ise4 &inisterul "ulturii i "ultelor a elaborat recent un proiect de #otrre de guvern care vi(ea( transformarea 2egiei %utonome de Distribuie i =@ploatare a Eilmelor '2omnia Eilm* ntr-o societate pe aciuni i vn(area activelor neperformante4 Bunt vi<ate s-re licita"ie cinematografele Inde-enden"a i >odern# transformat :n discotec # r mas :n -aragin # din %aslui# %ictoria i E5rladul din E5rlad i Dacia din Hui. La 1 fe*ruarie +,,. sala cel mai des vi(itat de spectatori este 'Dacia* din ui4 %ceasta se ntmpl deoarece 3ergiu Lin, directorul "asei de "ultur, a oferit celor care vin la film o palet mai larg de servicii4F1 Cu -rileAul celei de!a doua edi"ie a Cilelor Huilordin toamna anului +,,1# -rimarul Ioan Ciu-ilan anun"a -reluarea Cinematografului 'a loca"iei)# cu s-eran"a aloc rii :n *ugetul anului +,(, a aumelor necesare pentru raparaii i amena:area unei sli de spectacole nc#ise, astfel nct la anul s nu ne mai gndim la vreme i s putem organi(a, fr gri:, un Eestival 8randafir de la &oldova de o amploare mult mai mare.4,

FF F4

Informa"ii de la %aleru Dumitru R5-anu $na Kit ri"a# 3ingurul cinematograf din ui, pe cale de dispariie# :n Ciarul de Iai# din (( fe*ruarie (111 F1 Eogdan Rusu# "inematografele, n vi(orul guvernului# :n D*iectiv J Edi"ia de %aslui# din 1 fe*ruarie +,,.# -.(. 4, >ihaela C rnescu# Distracie pe cinste la '9ilele uilor*# :n >onitorul de %aslui# din / octom*rie +,,1# Edi"ia Dn!line