You are on page 1of 7

Diskalkulia

Kesukaran melaksanakan pengiraan matematik. Sering membuat kesalahan dalah pengiraan. Kadar respon yang agak lambat. Menjejaskan keupayaan mereka menyiapkan latihan yang telah diberikan.

Disgrafia
Terdiri daripada dua masalah:

Kesukaran menulis secara fizikal


Tugasan kognitif

Melibatkan kesukaran seperti tulisan yang lemah, masalah ejaan, tatabahasa, susunan perenggan yang tidak bersturuktur dan pembuubuhan tanda baca di tempat yang salah.

Ciri-ciri
Kelewatan dalam memahami dan menggunakan bahasa. Pertuturan kanak-kanak sukar difahami. Kesukaran dalam memahami arahan. Masalah ingatan, iaitu sukar menyimpan maklumat baru yang dipelajari. Mengambil bahasa yang lebih lama untuk menjawab soalan.

Kesukaran dalam menyelesaikan masalah. Kerap kali tidak menyiapkan atau melengkapkan tugasan. Kesukaran dalam memotivasikan diri. Pergantungan berlebihan terhadap guru dan rakan. Konsep kendiri yang negatif.

Pengurusan bilik darjah yang melibatkan murid-murid dengan masalah pembelajaran

Mengajar murid-murid ini cara belajar dan memproses maklumat. Memberikan maklum balas dengan kerap. Melibatkan mereka secara aktif dalam pembelajaran. Menyediakan perkhidmatan khas untuk murid-murid ini.