You are on page 1of 7

Universitatea „Transilvania” Braşov Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei Specializarea Psihopedagogie Specială

Impactul trecerii la clasa pregatitoare asupra atitudinilor faţă de scoală, la şcolarul mic

Sandu Andreea Eugenia
Psihopedagogie Specială Anul II

Anul universitar 2013-2014

Introducere Metodologia cercetării Analiza si prelucrarea datelor Interpretarea datelor Aşteptări Limite şi valorificări Anexe .Curprins I. III. V. II. IV. VI.

În Europa această formade educaţia timpurie este prezentă de foarte mult timp şi are două modele organizaţionale. faza unică si faza duală. care formează din punct de vedere social. cultural. Ea pune întâia baza la formarea din punct de vedere social a acestuia. indiferent de varstă (prescolari). în Danemarca. În mediul şcolar se începe socializarea secundară. În Spania există şcoli pentru copii de la 0 la 3 ani(primul ciclu de învăţământ preşcolar) urmând apoi al doilea ciclu de învăţământ preşcolar. educaţional. În Grecia. astfel copiii nu erau complet pregătiţi pentru trecerea la şcoală. din mediul în care copilul traieşte. Faza unică este aplicată în Norvegia. ea presupune o organizare unică pentru toţi copiii. Diferenţa dintre gradiniţă şi cilul primar este foarte mare deoarece şi conceptele ce stau la baza lor diferă. diferenţa este ca până în anul 2012 ea a fost încadrată în ciclul grădiniţelor. la început poate părea un mediu ostil datorită regulilor ce trebuie respectate.I. profesorul. de acestia se ocupa o echipă managerială alături de membrii personalului care se ocuă de educaţia copiilor au aceleaşi niveluri salariale şi calificări. aceste programe se pot organiza în unităţii special dedicate lor sau în scolile primare. asistenţa in cursul zilei pentru totii copiii de la varsta de la 26 de săptămâni până la ciclul primar. Slovenia si Islanda. pe lângă organizarea unitară coexistă si organizarea duală care presupune. e o sursă de cunoştinţe generale. colegii noi. . este unul din cei mai importaţi factori. Clasa I poate reprezenta un impact emoţional foarte puternic pentru şcolar. este o schimbare majoră pentru acesta. În Danemarca si Spania. este o formă importantă de şcolarizare necesară dezvoltării şcolarului mic. unde copilul acum trebuie sa interacţioneze cu un câmp mai larg de persoane(învăţătoarea. Letonia. civic structura personalităţii acestuia. Preşcolaritatea. reprezintă o punte de trecere de la gradiniţă la ciclul primar.) Clasa pregătitoare este un concept mai vechi prezent în sistemul nostru de învăţământ. etc. Introducere „Şcoala” reprezintă locul unde educaţia formală „ia naştere”. Lituania şi Cipru există „programe pregătitoare pentru ciclul primar” adresate celor de 5-6 ani. sau educaţia timpurie.

În Danemarca clasa pregătitoare sau clasa 0 sunt încadrate în învăţământul obligatoriu. În Franţa şi Belgia copiii intră în învăţământul de masă de la vârsta de doi ani jumătate. În Austria şcolile primare pot organiza clase pregătitoare sub doua forme: timp de 1 an câte 5 zile pe saptămână. pe o perioadă de 1 an. să scrie. în cele mai multe dintre ţările europene predomină.Grecia. clasa pregătitoare nu reprezintă un concept nou în Europa. Cum spuneam şi mai sus. să faca adunări li scăderi cu numere de doua cifre. se desfăşoară în grădiniţe. educaţia preşcolară cuprinde copiii de la 3 la 5. Cipru. această formă se poate organiza în şscoli sau gradiniţe. . iar de la vârsta de 3 ani ciclul preşcolar. Între 6 şi 7 ani ot urma o clasă regătitoare. pot fi educaţi acasă sau pot primi o educaţie şcolară instituţionalizată. Sunt cuprinşi copii cu vârsta cuprinsă între 5 şi 6 ani. cel dual. Însă. 8 ani. înainte de a merge la şcoală. Acesta este finanţat de către stat si acreditat însă aici se face distincţia între vârstele copiilor. În Franţa şcolarizarea începe la 6 ani. Malta. organizarea duală.Cele mai multe ţări europene urmează al doilea model. 5 ani.Luxemburg şi Irlanda de Nord. sau grupe de pregătitoare de 1 an câte 2-3 zile pe saptamână. În Cipru. La sfărsitul clasei pregătitoare copilul ştie să citească. şcolarii mici fiind împărţiţi pe categorii de vârstă. În Lituania. În Bulgaria. În Cehia învăţământul preşcolar cuprinde copiii cu vârsta între 3-6 ani. 4 ani. aceştia sunt grupaţi pe vârste. Olanda. legea educaţiei presupune oblicativitatea educaţiei înainte de scoala. În Letonia educaţia preşcolară este obligatorie.copii. Scoţia şi Ungaria. cu clasa pregătitoare. Îm Olanda copiii învaţă să scrie şi să citeasca începând de la vârsta de 3 ani. Anglia. În Luxemburg învăţământul obligatoriu începe de la vârsta de 4 ani. În 11 ţării ale Uniunii Europene învăţaămntul obligatoriu începe înainte de vârsta de 6 ani.

Limite şi valorificări Pentru aplicarea unui chestionar care sa aibă date cât mai concise e nevoie de resurse umane care să fie dispuse să ofere din timul lor completării acestuia. Ipoteză Clasa pregătitoare ajută scolarii mici în a-şi dezvolta capacitatea de a se adapta ciclului primar. II. Aşteptări Pe viitor mă aştept ca lucrarea de faţă sa aibă o concretizare. V. operaţii matematice uşoare. sa fie rezultatul unor cercetări cât mai obiective şi amănunţite. aceste predispoziţii le pot influenţa stiulul de învăţare şi capacitatea de a relaţiona cu cadrele didactice. În Suedia clasa pregătitoare nu este obligaorie însă mai mult de 95% din copiii de 6 ani sunt înscrişi în acest program(clasa pregătitoare este inclusă. gradiniţa reprezintă etapa regatitoare a şcolii primare.În Spania. mediul sa nu influenţeze opinia acestora iar feed-back-ul pe care urmează să îl primesc sa fie pozitiv şi deasemenea constructiv. Timpul şi numărul celor care doresc completarea ghidului si a chestionarului pot reprezenta o limită.Acolo copiii învaţă alfabetul. Consider ca trebuie acordată o mare importanţă modului în care preşcolarii privesc şcoala. . se organizează în şcoli). Deasemenea aştept ca subiecţii sa fie receptivi la chestionarul şi ghidul de interviu pe care urmează să le aplic. Metodologia cercetării Obiectiv Cercetarea aceasta şi-a propus sa observe impactul pe care clasa pregătitoare îl are asupra atitunilor faţă de şcoala ale şcolarului mic. raspunsurile sa fie cat mai concrete. noţiuni de limba engleză. O parte din coii ştiu sa scrie înainte de clasa I. deoarece trecerea de la gradiniţa la şcoală nu mai este la fel de bruscă. VI.

2.Anexe GHID DE INTERVIU Tema: Impactul clasei pregătitoare asupra atitudinilor preşcolarului faţă de şcoală Scop: Identificarea opiniei părinţilor legate de clasa pregătitoare Aria de conținut: 1. 1. Atitudinile copiilor faţă de clasa pregătitoare. Opiniile părinţilor faţă de clasa pregătitoare a) Ce vârstă are copilul dumneavoastră? Aţi auzit de clasa pregătitoare? Ce atitudine aveţi faţă de acest concept? b) Copilul dumneavoastră urmează/a urmat clasa pregătitoare? c) Ce rezultate a avut până acum? 2. Atitudinile copiilor faţă de şcoală din punctul de vedere al părinţilor. Opiniile părinţilor despre clasa pregătitoare. din punctul de vedere al părinţilor. a) Care au fost reacţiile preşcolarului în urma înscrierii în clasa pregătitoare? b) Cum priveşte copilul înscrierea în ciclul primar? .

Bibliografie http://m.stiri.tvr.ro/article/26891 .