You are on page 1of 8

Un model de subiect de examen la APD

Conditii Timp de lucru: 2 ore Fara documentatie

Subiectul 1. (2 puncte) Ceasuri logice vectoriale. Tratati: 1.1 Conceptul general (0.7 p) Motivatia folosirii ceasurilor logice: de ce este nevoie de ele (ce aduce nou fata de alte metode). Motivatia: cu solutia Lamport, din amprentele logice nu se poate deduce ordinea evenimentelor. Justificare (eventual pe un exemplu). Principiul ceasurilor logice vectoriale. Principiul: rolul vectorilor V(i) si modul de actualizare; compararea vectorilor si deducerea relatiei cauzale a evenimentelor corespunzatoare.

1.2 Pentru procesele din figura, precizati vectorii de timp asociati evenimentelor specificate. Axele orizontale reprezinta timpul. (0.3 p)
Vezi exemplul de la curs!

P1

P2

P3

1.3 Aplicatie - ordonarea cauzala multicast. (1 p) Specificarea problemei. Solutia, cu descrierea actiunilor la trimiterea, receptia si livrarea mesajelor. Specificarea: descrierea dependentei cauzale a mesajelor; atentie la notiunea de livrare a mesajelor! Atentie si la diferenta fata de principiul general (ce tip de evenimente se numara). Solutia: Descrierea operatiilor; nu trebuie uitata livrarea mesajelor.

Subiectul 2. (1 punct) Propuneti un algoritm de tip heartbeat pentru calculul sumei a n2 valori de tip intreg. Pentru aceasta folositi n2 procese dispuse intr-o grila neperiodica. Deci, fiecare proces poate comunica cu vecinii de la est, vest, nord si sud (cu restrictiile de rigoare la margini). Fiecare proces detine initial o singura valoare v. In final fiecare proces va trebui sa detina valoarea sumei. Calculati complexitatea solutiei oferite. Algoritmi de tip heartbeat au fost ilustrati pentru mai multe probleme si diverse topologii, de ex. algoritmi unda. Pentru problema de fata se cere o solutie, nu neaparat optima. Trebuie asigurat ca: fiecare proces insumeaza toate valorile o valoare nu este considerata de mai multe ori.

Subiectul 3. (1 punct) Tratati unul din subiectele urmatoare, la alegere: 3.1. Cautarea paralela.
Prezentarea problemei (0.2 p) Descrierea algoritmului (0.4 p) Analiza complexitatii (0.4 p)

3.2. Problema cititorilor si scriitorilor


Prezentarea problemei (0.2 p) Descrierea algoritmului (0.4 p) Politici cu prioritate asupra cititorilor si asupra scriitorilor (0.4 p)

Subiectul 3. La ambele probleme: la descrierea algoritmului se acorda punctaj maxim (0.4 p) pentru o descriere corecta (nu neaparat identica cu cea de la curs) in pseudocod. cunoasterea pseudocodului si utilizarea sa corecta inseamna conoasterea conceptelor fundamentale de paralelism si distributie si a modelelor de programare folosite la curs si laborator. La problema 3.2: punctaj maxim pentru analiza detaliata a politicilor de prioritate cu exemplificare pe pseudocod.

Succes!