CURS 2 IZOLAREA ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI AERIAN

După natura sa (mai precis, după modul de propagare), zgomotul dintr-o clădire poate fi : • zgomot aerian - care ia naştere şi se propagă prin aer; • zgomot structural (produs de vibraţia unui corp, transmisă direct unei părţi solide, prin care se propagă), care, la randul sau, poate fi: - de impact - emis de un element de construcţii pus în vibraţii prin şoc direct; - din instalaţii - propagat prin structura clădirii !zolarea acustică este ansamblul măsurilor luate pentru reducerea transmisiei energiei de la sursa ce o produce la locurile care trebuie prote"ate #entru o izolare eficientă, trebuie avut în vedere tot traseul

- #entru izolarea la sursă, se pot lua măsuri de - selecţionare a surselor; - carcasare a lor; - #entru izolarea pe căile de propagare, se crează obstacole - totale; - parţiale; - #entru izolarea la receptor, se recomanda, de e$emplu, imbunatatirea izolarii fonice a elementelor de fatada

în funcţie de frecvenţe .d'/ )+ .m+/ 1 .%3 4ste e$primat printr-o singură valoare.aria ec2ivalentă de absorbţie acustica din camera de recepţie .%(f) : &n perete ce separă două încăperi este caracterizat prin indicele de atenuare acustică %(f) e$primat în d' % ( )* .nivel de zgomot în camera de recepţie .*-lg S A . care se obţine prin compararea curbei % cu o 5curbă de referinţă6 Notă: Fiecare din indicii de mai sus se poate măsura şi ” în situ” şi se vor nota cu ’ dupa simbolul indicelui.nivel de zgomot în camera de emisie .#arametri caracteristici pentru izolarea la zgomotul aerian • !ndice de atenuare acustică.d'/ 0 . .d'/ (*) )* .)+.m+&1/ • !ndice de izolare la zgomotul aerian .aria peretelui de măsurat .

.

izolarea la zgomot aerian este dată de legea masei 7onform acestei legi. alcătuite din materiale tradiţionale.IMPO !"N! : "v#nd în vedere $aptul că% în situ% din cau&a transmisiilor pe căi colaterale% ’ ' i&olarea acustică dată de un element de construc(ii ) este * uneori mai mică dec#t valoarea lui rela(ia : * % se cere ca% pentru îndeplinirea cerin(ei de i&olare $onică să se utili&e&e elemente care să îndeplinească +. ../0 #entru elementele de construcţii omogene (într-un singur strat). ’%*% ’%* . un element este cu at#t mai bun i&olator $onic% cu c#t are masa super$icială mai mare....

:g. celalalt cu m =*9.:g.mp % ( *<.I&olarea corespun&atoare unui element constructiv simplu omogen: a ( *. + % ( ><.< lg m .lg ( f m ) 1egea masei ' pentru elemente omogene% masive ): 'N2 pentru gips 3 carton44) I&olarea elementelor verticale: m 8 *9.:g.9 5istante pentru peretii dubli: − 1mbii ? usori: d 6 ' 78m7 .mp m =*9.mp: d 6 7::8m .9 lg m ? @*.78m9 ) − Aumai unul usor .

sunt importante: .m> pentru ca ea să contribuie implicit şi la creşterea indicelui de izolare .grosimea şi densitatea straturilor din vată minerală. densitatea acesteia trebuie să fie I ≥ 9.@ cărămidă Did de cărămidă cu grosimea ≥ *.<emple de elemente despăr(itoare 'pere(i) ce îndeplinesc condi(ia de i&olare la &gomot aerian Babel * 4lemente omogene Ar crt * + > @ 9 < E F C *** *+ 4lement * #erete(planşeu) beton armat *.. de tipul plăcilor din gips-carton Hn cazul acestor structuri.grosimea plăcilor de gips-carton.+ cărămidă Did de cărămidă cu grosimea ≥ * cărămidă Did de cărămidă cu grosimea ≥ * *. .cm Did de cărămidă cu grosimea ≥ *.cm #erete(planşeu) beton armat *+ cm #erete(planşeu) beton armat *@ cm #erete (planşeu) beton armat *< cm #erete (planşeu) beton armat +.cm &şă lemn masiv *@ mm &şă (celulară) %3 + @C 9* 9+ 9> 99 @* @< 9* 9< @< +F *F-++ G alternativă modernă ? la elementele tradiţionale o constituie structurile multistrat din elemente uşoare.sistemul de susţinere • Hn cazul în care plăcile sunt montate pe un singur profil metalic şi vata minerală umple tot spaţiul dintre plăci.+ cărămidă Did de blocuri b c a cu grosimea ≥ +.:g. .

trebuie subliniat faptul că.etanşeitatea îmbinărilor Keamurile dintr-o singură foaie de sticlă sunt.calitatea geamului. deşi din punct de vedere termic. iar pe de altă parte. insuficiente din punct de vedere al izolării termice dar şi al izolării fonice Lerestrele cu geam de tip termopan au caracteristici termo-fonoizolatoare ridicate 1cestea pot fi îmbunătăţite fie prin introducerea unui gaz inert în spaţiul dintre foile de geam M) . . . polistirenul e$pandat se comportă asemănător cu vata minerală. ea îndeplinind în această situaţie numai rol de fonoabsorbţie Fa(ade !zolarea unei încăperi împotriva zgomotului provenit din e$terior depinde.m>. : A g 8m B 7= > 7 7= > 7 !ndicii de izolare %3 pentru o fereastră depind de : . din punct de vedere al izolării acustice.calitatea tJmplăriei. ?* @ = : C a tD m in e r a lD c u ρ . cu grosimea ≥* mm . al doilea material este net superior ?* @ . de cea a ferestrei Hn cazul părţii opace. de cele mai multe ori. . fie prin realizarea fiecărei foi din două sticle separate printr-o folie de răşină acrilică. pe de o parte.• Hn cazul în care plăcile sunt montate pe profile metalice independente densitatea vatei minerale poate fi I ≤ 9-:g. de calitatea părţii opace din faţadă (perete).

*@@ % -*. Element Rw Structura .<emple de elemente despăr(itoare 'pere(i) ce îndeplinesc condi(ia de i&olare la &gomot aerian Nr..>d' 7ompoziţia geamului @?<-@ @-<-F @ ? < .F 99 % -*+ -*%N3 >+ >< >E >C @> . crt.M) se pot obţine în plus + .

% ! "lacă gi"s!carton cu grosimea 12#$ mm. cu grosimea ≥ 20 cm 4+ d) Structură multistrat ! "lacă gi"s!carton cu grosimea 12#$ mm% ! "lacă &ată minerală sau de sticlă cu grosimea $ cm. .% ! s"a-iu de aer minim 1 cm% ! "lacă &ată minerală sau de sticlă cu grosimea $cm.a.ile metalice inde"endente. 2 a) )lacă din beton armat cu grosimea ≥ * cm 41 4+ b) Zid de cărămidă cu grosimea ≥ 1/2 cărămidă 4+ c) Zid de blocuri b. 4+ 3 a) )lacă din beton armat cu grosimea ≥ 1$ cm $1 b) Zid de cărămidă cu grosimea ≥ 1 cărămidă $1 .)lăcile de &ată se &or monta "e "ro.0 1 1 a)Zid de cărămidă cu grosimea ≥ 1/4 cărămidă 2 41 3 b) Structură multistrat ! "lacă gi"s!carton cu grosimea 12#$ mm% ! "lacă &ată minerală sau de sticlă cu grosimea 10 cm 'i densitate minimă de $0 (g/mc% ! "lacă gi"s!carton cu grosimea 12#$ mm.c.

c.a.a. / 12#$ cm ! s"a-iu de aer minim 10 cm ! .0'ie din b.0'ie b.a.0'ie din b.0'ie din b. / 10 cm $1 $1 $1 d) Structură multistrat ! 2 "lăci gi"s!carton cu grosimea 12#$ mm% ! "lacă &ată minerală sau de sticlă cu grosimea $ cm 'i densitate minimă de $0 (g/mc% ! 2 "lăci gi"s!carton cu grosimea 12#$ mm.c. 4 a) Zid de cărămidă cu grosimea ≥ 1 1/2 cărămidă b) Structură multistrat ! beton armat ! 14 cm ! s"a-iu de aer minim + cm ! "lacă &ată minerală sau de sticlă cu grosimea 4 cm ! cărămidă 1/4 cu tencuială de 2 cm c) Structură multistrat ! 2 "lăci gi"s!carton cu grosimea 12#$ mm% ! "lacă &ată minerală sau de sticlă cu grosimea $ cm.c.0'ie din b. / *#$ cm ! "lacă &ată minerală sau de sticlă cu grosimea * cm ! s"a-iu de aer minim + cm ! .c.0'ie din b.a. / *#$ cm c2 / .% $1 $+ $+ $+ .a. / 10 cm ! "lacă &ată minerală sau de sticlă cu grosimea 4 cm ! s"a-iu de aer minim 1 cm ! .c.c. / 12#$ cm c3 / .c) Structuri multistrat c1 / .a.% ! s"a-iu de aer minim 1 cm% ! "lacă &ată minerală sau de sticlă cu grosimea $ cm.

.ile metalice inde"endente.il de *$ mm% ! 2 "lăci gi"s!carton cu grosimea 12#$ mm.)lăcile de &ată se &or monta "e "ro. .)lăcile de &ată se &or monta "e "ro. +$ .! 2 "lăci gi"s!carton cu grosimea 12#$ mm.% ! 2 "lăci gi"s!carton cu grosimea 12#$ mm.ile metalice inde"endente.ile metalice inde"endente $2 + a) Structură multistrat ! 2 "lăci gi"s!carton cu grosimea 12#$ mm% ! "lacă &ată minerală sau de sticlă cu grosimea 10 cm.ile metalice inde"endente. .% ! 2 "lăci gi"s!carton cu grosimea 12#$ mm.% ! s"a-iu de aer minim 1 cm% ! "lacă &ată minerală sau de sticlă cu grosimea 10 cm. $ a) Structură multistrat ! 2 "lăci gi"s!carton cu grosimea 12#$ mm% ! "lacă &ată minerală sau de sticlă cu grosimea $ cm# montată 1n interiorul unui "ro.)lăcile de &ată se &or monta "e "ro.% ! "lacă gi"s!carton cu grosimea 12#$ mm% ! "lacă &ată minerală sau de sticlă cu grosimea 10 cm. .)lăcile de &ată se &or monta "e "ro.il de *$ mm% ! s"a-iu de aer minim 1 cm% ! "lacă &ată minerală sau de sticlă cu grosimea $ cm# montată 1n interiorul unui "ro. +1 * a) Structură multistrat ! 2 "lăci gi"s!carton cu grosimea 12#$ mm% ! "lacă &ată minerală sau de sticlă cu grosimea 10 cm.

.

parte vitrata ) se poate determina cu a"utorul unei abace... 0.din grafic se determina valoarea lui % .0* intre ferestrei.din cataloage sau normative si se calculeaza %.se determina raportul 0-.suprafata elementului de constructie ( inclusiv usi si ferestre ) si 0 * ? suprafata usii sau .%*. astfel: . .!ndicele de atenuare % al unui element de constructii compus ( parte opaca .se afla valoarile %* si %.

STUDIU PRIVIND IZOLAREA ACUSTICA A FATADELOR HOTELULUI „NOVOTEL” BUCURESTI Conf. ing. dr. Mariana Cristina STAN Bucuresti .

eana . Date generale Pre)entul studiu se refera la *asurile de i)olare fonica ce tre+uie luate la alegerea ele*entelor de fatada ale cladirii .entru .rotectia i*.re)entului studiu /i)ea)a .iulie 2005 STUDIU PRI IND I!"#AR$A ACUSTICA A %ATAD$#"R &"T$#U#UI 'N" "T$#( BUCUR$STI 1.onderent din traficul e8istent .roduse de constructii 0 123 4053 C$$ 6 .re/ede7 „ O cladire trebuie conceputa si realizata in asa fel incat zgomotul perceput de ocupantii sai sa fie mentinut la un nivel care sa nu le puna in pericol sanatatea si sa le permita sa doarma.entru inde.e cele trei artere ce *arginesc cladirea7 • Ion Ca*.ectele ur*arite in reali)area .rotectie i*.re.ineanu9 • Calea ictoriei9 . sa se odihneasca si sa lucreze in conditii satisfacatoare”.in *od .reci)ate in caietul de sarcini ACC"R.otri/a )go*otului .linirea cerintelor de .otri/a )go*otului aerian .ro/enit din e8teriorul cladirii. Directi/a $uro.otelului 'N" "T$#( din Calea ictoriei Bucuresti. As.

inean u 046 Ion Ca*.>-.re)entate sinte)e ale acestor re)ultate. > > Punct de *asurare Calea ictoriei Ion Ca*.te )i noa. In cele ce ur*ea)a sunt .ag.le( : Mat.ineanu 046 R< final 35 37 . 2.te #4 55 55 ?= 5= ?4 54 #2 =5 =0 =5 =0 =5 =0 #4 : #2 R<.• Matei Millo.te 55 =0 =5 • confor* fig. 35 37 =0 =5 =1 == =5 =4 > 35 )i 55 =5 =0 > 35 noa.entru fatade sunt7 Ta+el = Punct de *asurare Calea ictoriei Ion Ca*.422> 3 4 3 %ata de cele .ar l@e8e*. alori ale ni/elului de )go*ot lungi*ea (profondeur )da ca*erei.oate constata ca necesitatile de i)olare *a8i*e .ias Meisser.re)entate in ta+elele 4 si 2 se .inean u 026 Matei Millo Perioad a )i noa.422 din ' #@acoustiAue du +ati*ent . Prezentarea sintezelor nivelelor de zgomot alorile ni/elurilor de )go*ot sunt re)ultate din *asurarile efectuate de INC$RC Bucuresti.te )i noa.

erficiala 5 >2 0-5?5 25 45 4000 = >-5 2-5 Indicele de i)olare al .un gea* ter*oi)olator cu grosi*i7 4$ %&$' **.arte o.rafata ferestrei 0S4 E S2 F 40-24 *.rafata ferestrei 0S2 F =-4= *.artii o.eretelui 0. B .ortul dintre su.ro/enita din >? : =5 F 426 cores.Ion Ca*.rafata .6 si su.sBcarton ρ 35 35 grosi*e 0c*6 *asa su.6 este 7 S4 E S2 3 S2 F =-257 B la o scadere a indicelui R@ D. Analiza elementelor de fatada I.eretelui a fost calculat7 R’ wp = 47 dB A! Cu aCutorul graficului se calculea)a indicele de i)olare in situ al ferestrei R@D fB indicele glo+al al .eretelui .lin si cel al ferestrei R@D : R@D f de 4? dB0A6 9 re)ulta ca indicele R@ D f al ferestrei este7 >? : 4? F =0 dB 0A6.entru a satisface conditia R’w " = 3# dB A! se .ineanu 026 Matei Millo 3.ace a . .o)itie t 4 . cu 42 dB 0A6 0.aca E gea*6tre+uie sa fie R@DF =5 dB0A6 7 B ra.de e8e*.anou i)olator acustic 2 aer = /ata *inerala > 2 .oate alege.laci gi. CALEA VICTORIEI stra co*.eretelui e8terior al unei ca*ereinclusi/ su.lu.unde o diferenta intre indicele .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful