You are on page 1of 10

TMUTAT A HZIPATIKA SSZELLTSHOZ

1. Fjdalom-, l !"#lla$%&'( 1. Paracetamol s kombncii l&al)o" #"m*+&*&,"- a parecatamol fjdalom- s lzcsillapt hatanyag, gyulladscskkent hatsa azonban szemben az !n" nemszteroid gyulladsgtlkkal - gyakorlati szempontbl jelentktelen" .a/alla&o(- paracetamol tartalm! gygyszerek fejfjs, migrn, htfjs, reums- s izomfjdalom, neuralgia, fogfjs s menstrucis fjdalom esetn ja#alltak t$neti kezelsre" %nyhtik a megh&ls, az influenza, a torokfjs okozta rossz kzrzetet s cskkentik a lzat" Fo)&o" &0d)#/al'(- a fennll mjkrosods 'egyebek kztt alkoholos eredet&(, illet#e s!lyosabb alultplltsg esetn fokozott a komoly, adott esetben let#eszlyes mjkrosods kialakulsnak kockzata, amelynek t$netei az alkalmazst k#et )*-+, rban jelentkeznek" paracetamol tjut az anyatejbe" .erhessg s szoptats alatt csak or#osi ja#aslattal, a lehet legr#idebb ideig hasznlhat" Ksztmnyek: /anadol filmtabletta '0oluble, 1apide, %2tra, 3ltra(, /anadol 4aby s 5nfant szuszpenzi, 1ubophen szirup, 677 mg tabletta, 8,6 mg #gblk!p gyermekeknek, %fferalgan szirup gyermekeknek, 677 mg pezsgtabletta, %fferalgan paracetamol 677 mg, 4en-3-1on tbl, 4en-3-1on szirup, 9e2alen tbl, 9e2alen k!p, :o#opyrin filmtabletta, ;oldre2 tabletta , ;oldre2 por forr italhoz, <er#e2 granultum oldathoz' felntteknek, gyerekeknek(,=rippostad ; kapszula, =rippostad por oldathoz, :eo-;itran por oldathoz ' felntteknek, gyerekeknek(, /aracetamol 4/ 677 mg tabletta, 1hino#al ; pezsgtabletta, 0aridon tabletta, 9iralgin tabletta

2.Ibuprofen l&al)o" #"m*+&*&,"- az ibuprofen az !n" nemszteroid gyulladsgtl hatanyagok kz tartozik> fjdalom- s lzcsillapt, #alamint gyulladsgtl hatsa #an" %lssorban gyulladsos eredet& fjdalmak, #alamint lzas llapotok t$neti kezelsre clszer& alkalmazni .a/alla&o(- menstrucis eredet& fjdalmak, fogfjs, izom- s z$leti fjdalmak, fejfjs, megfzsos s influenzs t$netek, htfjs" Fo)&o" &0d)#/al'(- gyomor- blrendszeri feklyek 'mint minden nemszteroid gyulladsgtl esetben(, terhessg s szoptats, #alamint 8, #es letkor alatt ellenja#allt" 5dsek esetben fokozott #atossg sz$ksges" K," %&m,)1*(- -d#il ,77 mg tabletta -d#il 3ltra lgyzselatin kapszula, 5buhe2al retard tabletta,5buprofen /olfa drazs, :urofen ',77, )77 mg, <orte( drazs, szuszpenzi gyermekeknek, 0olpafle2 ?77 mg retard kapszula, tabletta, -lgofle2 filmtabletta ',77mg, )77mg, @77mg(,-lgofle2-9 tabletta, 9erfen drazs ',77 mg, )77 mg(, 0pedifen granultum')77 mg, @77 mg(, Auma-5buprofen ,77 mg filmtabletta, Auma-profen ,77 mg filmtabletta, 9elfen drazs ' ,77 s )77 mg(, 1hinathiol ;old 3. Diclofenac-klium l&al)o" #"m*+&*&,"- az !n" nemszteroid gyulladsgtl hatanyagok kz tartozik> fjdalom- s lzcsillapt, #alamint gyulladsgtl hatsa #an" .a/alla&o(- fejfjs, fogfjs, menstrucis fjdalom, reumatolgiai s izomeredet& fjdalmak, htfjs" 9egfzs s influenza t$neteinek kezelse 'izomfjdalom, torokfjs(, belert#e a lzat is" Fo)&o" &0d)#/al'(- gyomor- blrendszeri feklyek esetn 'mint minden nemszteroid gyulladsgtl esetben(, s terhessg utols harmadban ellenja#allt" 8) # alatt nem ja#asolt" 5dsek esetben fokozott #atossg sz$ksges" 0zoptats alatt csak or#osi j#hagyssal, a lehet legr#idebb ideig s a lehet legkisebb dzisban" K," %&m,)1*(- Boltaren Colo filmtabletta 4. Acetil-s alicilsa! s kombncii l&al)o" #"m*+&*&,"- az acetil-szalicilsa# az !n" nemszteroid gyulladsgtl hatanyagok kz tartozik> fjdalom- s lzcsillapt, #alamint gyulladsgtl hatsa #an" - #rlemezkkre gyakorolt specilis hatsa r#n a tbbi nemszteroid gyulladsgtlhoz kpest fokozottabban gtolja a #ral#adst" .a/alla&o(- enyhe s kzpers fjdalmak, mint fejfjs, fogfjs, htfjs, z$leti fjdalmak s menstrucis fjdalom, to#bb lzas, megh&lses, gyulladsos llapotokban" Fo)&o" &0d)#/al'(- fokozott #rzkenysg esetn, gyomor- blrendszeri feklyek fennllsakor 'mint minden nemszteroid gyulladsgtl esetben(, terhessg utols harmadban s , #es letkor alatt ellenja#allt" <okozott #atossg sz$ksges a terhessg els s msodik harmadban, szoptats alatt, gyomor-blrendszeri rendellenessgek esetben, #ral#adsgtlk szedse sorn, #alamint egy nagyon ritka, de s!lyos mellkhats, a 1eye-szindrma kockzata miatt gyermekek s fiatalkor!ak lzas megbetegedseiben" K," %&m,)1*(- -spirin rgtabletta, pezsgtabletta, 877, 677 tabletta, Dalmopyrin tabletta,-lka0eltzer pezsgtabletta, -spro ; s <orte pezsgtabletta,-00E; /harma#it pezsgtabletta, 6. "etami ol-ntrium l&al)o" #"m*+&*&,"- a metamizol-ntrium 'korbbi ne#n noraminofenazon #agy no#amidazofen( ers fjdalom- s lzcsillapt, #alamint gyulladscskkent hatanyag, amely a nemszteroid gyulladsgtlk kz tartozik"
2

.a/alla&o(- sr$lst #agy m&ttet k#et akut, ers fjdalom, grcss fjdalmak, daganatos megbetegedseket ksr fjdalom, egyb eredet& akut #agy krnikus ers fjdalom, amennyiben ms terpis bea#atkozs ellenja#allt" 9agas, e#$b bea!atko sra nem rea#l lz" Fo)&o" &0d)#/al'(- szedse esetn fokozott az agranulocitzis ne#& s!lyos #rkpzszer#i mellkhats kockzata 't$neteiF lz, hidegrzs, szj, orr s garat$regi, ill" #gblkrnyki gyulladsok(" - t$netek egyszeri s tarts szedst k#eten is megjelenhetnek" -z agranulocitzis gyan!ja esetn -GH::-I or#oshoz kell fordulni" .erhessg esetn, fknt az els harmadban s az utols @ htben alkalmazsa nem ja#allt" K," %&m,)1*(- -lgopyrin 677 mg tabletta, :o#algin filmtabletta, /analgorin tabletta, :o#amid 677 mg tabletta K# (*ll *m*l)# a metamizol-ntrium mellett koffeint s drota#erint tartalmaz Juarelin tablettt, amelynek ja#allatt specilisan a fejfjs, az enyhe s kzepes erssg& migrnes roham kezdeti szakasza jelenti" - metamizol-ntriumra #onatkoz fenti megjegyzsek mellett figyelmet kell fordtani a koffein esetleges mellkhatsaira 'lmatlansg, sz#dobogsrzet, gyomor-blrendszeri mellkhatsok(" 2. Ha"m*),"3&l'( 4o5"&#$)"o(6 1. %arbo acti!atus &akt! s n' l&al)o" #"m*+&*&,"- nagy fel$let#el megkti a baktrium-to2inokat s a mrgez anyagokat a tpcsatornban, illet#e abban az esetben is, ha azok rszben az ep#el ki#lasztd#a !jbl megjelennek a tpcsatornban" .a/alla&o(- #kony- s #astagblgyulladsok, hasmensek esetn, ki##e a lzzal jr hasmenseket" 9rgezsek esetn alkalmas a fel nem sz#dott tel, nehzfm, gygyszer 'pl" szaliciltok, paracetamol, antidepressznsok(megktsre" Fo)&o" &0d)#/al'(- az akt# szn a bltartalommal $r$l 'nem sz#dik fel(, gy a szklet stt, illet#e fekete szn& lesz" Iasstja a blm&kdst" -lkalmazsa alatt clszer& sok '8-, liter( folyadkot folyasztani, ami a hasmens miatti s#esztesg szempontjbl is fontos lehet '8 liter #zben 8 tesakanl st feloldani, #agy ss s$temnyt fogyasztani(" Aa )* ra m!l#a nincs eredmny, or#oshoz kell fordulni" K," %&m,)1*(- ;arbo acti#atus 8,6 mg tabletta, ;arbo medicinalis K;hepharinL kapszula" 2. (operami) l&al)o" #"m*+&*&,"- a loperamid a blben cskkenti a perisztaltikt, lasstja a bltartalom mozgst s fokozdik a #z, illet#e a sk felsz#dsa" - bl baktrium sszettelt nem #ltoztatja meg" .a/alla&o(- 8, #en fel$liek esetben hasmensek t$neti kezelse" Fo)&o" &0d)#/al'(- ellenja#allt lzzal s #res szklettel jr akut hasmenses betegsgekben, szkrekedsben s minden olyan llapotban, amikor a perisztaltika gtlsa kros lehet 'pl" blelzrds(, #alamint terhessgben 'k$lnsen az els harmadban( s szoptats alatt" =ondoskodni kell a folyadk- s sptlsrl" Aa )* ra m!l#a nincs eredmny, or#oshoz kell fordulni" K," %&m,)1*(- 5modium kapszula, Iopedium kapszula, Auma-Ioperamide , mg tabletta, %nterobene filmtabletta, Ioperacap ,mg tabletta 3. *#$b ks) tmn$ek+ 4olus adstringes tabletta, 0mecta por szuszpenzi ksztshez - hasmens okozta folyadk#esztesg ptlsa 7O8MOL9T porral" 4. ,ormol$t por - tasak tartalmt , dl- #zben 'elzleg felforralt, majd leh&ttt( feloldjuk" 0zoptats alatt is alkalmazhat" ;ukorbetegeknek nem ajnlott magas cukor tartalma miattM
3

:. Ha";aj&' - hashajt tablettkat clszer& lefek#s eltt be#enni" 1. ,trium-pikos ulft l&al)o" #"m*+&*&,"- a blben, a blnylkahrtyn hat triarilmetn tpus! hashajt, amely kimutathat mrtkben nem sz#dik fel" .a/alla&o(- szkrekeds kezelse, illet#e a szklet$rts megknnytse Fo)&o" &0d)#/al'(- tarts alkalmazsa a tbbi hashajthoz hasonlan tilos" =yermekkorban, terhessgben or#osi j#hagyssal, alapos indokoltsg esetn alkalmazhat" 0zoptats alatti alkalmazsa nem ajnlott" - hats belltig kb" @-8, ra telik el, ezt az alkalmazs sorn figyelembe kell #enni" K," %&m,)1*(- =uttala2 cseppek, Ia2ygal csepp, Carmol drazs 2. -isaco)$l l&al)o" #"m*+&*&,"- a blben, a blnylkahrtyn hat triarilmetn tpus! hashajt, amely a ntrium-pikoszulfttl eltren rszben felsz#dik, de ennek gyakorlati jelentsge nincs" .a/alla&o(- szkrekeds kezelse, illet#e a szklet$rts megknnytse Fo)&o" &0d)#/al'(- tarts alkalmazsa a tbbi hashajthoz hasonlan tilos" Dt # feletti gyermekkorban, terhessgben alapos indokoltsg esetn alkalmazhat" 0zoptats alatt nem alkalmazhat" - hats belltig kb" @-8, ra telik el, ezt az alkalmazs sorn figyelembe kell #enni" K," %&m,)1*(- 0tadala2 drazs, Ia2bene filmtabletta, Culcola2 blben oldd drazs 3. . enna #liko i)ok l&al)o" #"m*+&*&,"- elssorban a #astagblben hat, szennaglikozid-ke#erket tartalmaz hashajt" .a/alla&o(- szkrekeds kezelse, illet#e a szklet$rts megknnytse Fo)&o" &0d)#/al'(- tarts alkalmazsa a tbbi hashajthoz hasonlan tilos" .erhessg alatt s szoptats esetn ellenja#allt .izenkt # feletti gyermekkorban alkalmazhat" - hats @-87 ra m!l#a k#etkezik be, ezt az alkalmazs sorn figyelembe kell #enni" K," %&m,)1*(- .isasen tabletta, .isasen <orte tabletta Kom5#)!#'F 4olus Ia2ans tabletta 4./ motikusan 0atk+ l&al)o" #"m*+&*&,"F Hrlis alkalmazs sorn a #astagbl baktriumflrja, kisebb sa#akra bontja a lactulzt" - keletkez sa#ak cskkentik a colon pA-jt s az ozmotikus nyoms emelkedst,eazbltartalomo#olumennekrn#ekedstNidziknel,pezltalplajtermszetesfblmozgst serkent#ec-glgyeszkletetoeredmnyeznek" K," %&m,)1*(8" Cuphalac szirup .a/alla&o(- szkrekeds kezelse Fo)&o" &0d)#/al'(- Iaktzintoleranciban szen#ed beteg esetben figyelembe kell #enni a ksztmny laktztartalmt" .erhessg s szoptats alatt alkalmazhat"
2.

Iae#olac-laktulz szirup .a/alla&o(- szkrekeds kezelse Fo)&o" &0d)#/al'(- elzetes or#osi egyeztets alapjn alkalmazhat terhessg s szoptats ideje alatt" 5smert lakt!lz-t!lrzkenysgben nem alkalmazhat

4. *#$b+ l&al)o" #"m*+&*&,"- lubrikns hatsnl fog#a szkelsi ingert #lt ki" - glicerin ozmotikus, higroszkpos hatsnl fog#a #izet #on el a krnyez sz#etekbl, ezltal hgtja a bltartalmat, e mellett helyi irritcis hatssal nem rendelkezik" .a/alla&- szkelsi inger ki#ltsra K," %&m,)1=licerines #gblk!p ', s ? g( <. S#ma# om-3=+!"old' 4"$a mol#&#(0m6 1. )rota!erin l&al)o" #"m*+&*&,"- simaizom grcsold hatanyag, t$neti kezelsre" - #zizmok grcsei esetn nem alkalmazhat" .a/alla&o(simaizomgrcsk epeeredet& megbetegedsekben" A!gy!ti eredet& simaizomgrcsk" Diegszt kezelsknt gyomor-blrendszeri grcskben, hasnylmirigygyullads esetn, ngygyszati problmkban 'pl" menstrucis grcsk(" Fo)&o" &0d)#/al'(- gyermekek esetben 8 #es kortl adhat" 0zoptats idejn csak or#osi j#hagyssal alkalmazhat" 9ellkhatsknt #rnyomsess, fejfjs, szd$ls, hnyinger, szkrekeds, lmatlansg, sz#dobogsrzs elfordulhat" K," %&m,)1*(- :o-0pa )7 mg tabletta, :o-0pa forte tabletta, Crota#erine-;hinoin tabletta )7 mg M*3j*31 ,"- drota#erin #an kombinciban a Juarelin tablettban, a /ani#erin tablettban 'rgrcskkel jr llapotokban( s -lgofle2-9 tabletta ' menstrucis grcsk( >. H)1"!"#lla$%&' 1. Dimen0i)rint l&al)o" #"m*+&*&,"- antihistamin hatanyag, amely cskkenti a hnyskzpont rzkenysgt" .a/alla&o(- k$lnbz eredet& hnyinger s hnys megelzse s kezelse, mint utazsi betegsg, sugrkezels okozta hnys, s egyb betegsgek 'pl" 9enire szindrma s egyb labirintusza#arok( sorn jelentkez melygs, illet#e szd$ls Fo)&o" &0d)#/al'(- lmossgot, bgyadtsgot, szd$lst okozhat, gy gpjrm&#et #ezetni, illet#e #eszllyel jr munkt #gezni tilos" .erhessg alatt az or#os j#hagys#al szedhet" 0zoptats alatt, @ #es letkor alatt s zrtzug! zldhlyog esetn nem alkalmazhat" =yermekek esetn a Caedalonetta #gblk!p adhat, de ez or#osi #nykteles" K," %&m,)1*(- Caedalon tabletta, Caedalon #gblk!p 'ez utbbiban klrbutanol is #an, amely szintn rendelkezik hnyscsillapt hatssal(" ?. @1omo+,3,"*" lla$o&o( &A)*&# (* *l,"* 4"a/l*(=&B( a/a31 a)&a!#d0mo(6 l&al)o" #"m*+&*&,"- gyomorsa#at kzmbst hatst idben lassabban, elh!zdbban fejti ki, ezrt cskkentett alklia be#itel mellett hatsa tartsabb" .a/alla&o(- gyomorsa#-t!ltermelds, gyomorgs, akut s krnkus gasztritisz, gyomor- s nyomblfekly" Fo)&o" &0d)#/al'(- ;ukrot nem tartalmaz, ntriumtartalma csekly, gy cukorbetegek, illet#e magas #rnyomsos betegek is szedhetik" 0!lyos #eseelgtelensgben ellenja#allt" 0zkletlgyt hatst #lthat ki, esetleg hasmens jelentkezhet" Aa a t$netek tartsan !jra megjelennek, or#osi ki#izsgls sz$ksges" 1."a#nesium- !e#$1letek K," %&m,)1*(- :ilacid tabletta, -ntagel 9 tabletta
5

2.Aluminium-!e#$1letek K," %&m,)1*(- -lmagel szuszpenzi 3.Aluminium-2 calcium- s ma#nesium-!e#$1letek kombincii+ K," %&m,)1*(-1ennie antacidum rgtabletta 9aalo2 rgtabletta s szuszpenzi, -lmagel szuszpenzi, -nacid szuszpenzi, -ntagel szuszpenzi, .isacid tabletta 4. *#$b K," %&m,)1*(- .alcid rgtabletta, Hptacid granullt porke#erk

C. 8o/a+!"%$,", all*+3#" j*l*)",3*(, /#" (*&," A. Pre!enci 1o#arirt stift, spray -. 3e els 1. 3alcium l&al)o" #"m*+&*&,"- a kalcium nagyon fontos s#nyi anyag" Ainyban egyebek kztt fokozdik a sz#etek gyulladsra #al hajlama s a fokozdnak az allergis reakcik" .a/alla&o(- allergis reakcikban, llapotokban kiegszt kezels" '%mellett, minden olyan llapot, amelyben kalciumptls sz$ksges, pl" csontritkuls(" K," %&m,)1*(- ;alcium-0andoz pezsgtabletta, ;alcium /harma#it 677 mg pezsgtabletta" 2. Dimetin)n l&al)o" #"m*+&*&,"- antihisztamin hatanyag, amely cskkenti az allergis reakcikat s helyi alkalmazs esetn fjdalomcsillapt hatssal is rendelkezik" .a/alla&o(- csalnki$tsekkel, ro#arcspsekkel, napgsekkel s fel$letes gsi sr$lsekkel sszef$gg br#iszkets Fo)&o" &0d)#/al'(- nagy fel$leten trtn alkalmazs esetn nem szabad a brfel$letet hosszabb ideig nap hatsnak kitenni" Dt #es kor alatt, fleg kiterjedt, hmhinyos #agy gyulladt ter$leten alkalmazsa ellenja#allt" .erhessgben s szoptats alatt nagy kiterjeds&, k$lnsen hmhinyos s gyulladt brfel$leten alkalmaznsa ellenja#allt" 0zoptats alatt nem szabad a mellbimb krnykn alkalmazni K," %&m,)1*(- <enistil gl" 3.(orata)inum l&al)o" #"m*+&*&,"- antihisztamin hatanyag, amely cskkenti az allergis reakcikat .a/alla&o(- <elnttek szezonlis allergis rhinitises t$neteinek 'pldul t$sszents, orr#iszkets, orrfolys, szemgs s szem#iszkets( enyhtsre" %zenk#$l ja#allt idioptis krnikus urticaria t$neteinek cskkentsre, ro#arcsps K," %&m,)1*(- ;laritine akut tabletta, Iorano tabletta

D. 7a$,3,", Eo++ " (* *l,"* Pre!enci 4rtpusnak megfelel faktor! napkrmek 3e els - mr legett br h&stse, fjdalom csillaptsa, a sr$lt brrtegek regenerlsa"
6

8" Dimetin)ene FE7ISTIL @FL - kezelt brfel$letet nem szabad hosszabb ideig napfny hatsnak kitenniM ' fnyrzkeny( '- ksztmny a doppinglistn nem szerepel"( 2. r sa alko0olos ki!onata 7AKSOL SP8A9 I8IG SP8A9 3. natrium samarium )isulfosalic$licum tetra0$)ricum )e4pant0enolum2 li)okain PHLO@OSAM HAH, KE7IJS 3. aluminium aceticum tartaricum boricum ALSOL KE7IJS 4. pantotnsa! PA7THE7OL SP8A9

K. To+o(E*+&B&l*)%&B( 1. 3lr0e4i)in-#lukont l&al)o" #"m*+&*&,"- antiszeptikus s gyulladscskkent hats!" .a/alla&o(- enyhe, illet#e mrskelt szj- s garatfertzsek, #alamint szj$regben #gzett m&ttek utn a szjhiginia fenntartsra" Fo)&o" &0d)#/al'(- a szoksos fogkrmekkel sszefrhetetlensg ll fenn, gy a fogmoss s a klrhe2idint tartalmaz gygyszer alkalmazsa kztt legalbb ?7 perc eltrs legyen" klrrhe2idines kezels nem helyettesti a fogmosst" ;ukorbetegek is hasznlhatjk" K," %&m,)1*(- 0eptofort tabletta" 2. Amilmetakre ol l&al)o" #"m*+&*&,"- a klrhe2idin szj- s torokferttlent hats!" .a/alla&o(- fognygyullads, szj$regi fertzsek, afta, mikzisok, protzisek okozta szjnylkahrtya-gyullads, nyel#gyullads, garatgyullads s mandulagyullads helyi kezelse" 9andulam&ttek s fogh!zs utni szjhiginia fenntartsa" D$lnbz szjnylkahrtyabetegsgekben kiegszt kezelsknt" Fo)&o" &0d)#/al'(- a 0trepsils s a :eo--ngin ksztmnyek diklrbenzilalkoholt 'dibenolt( is tartalmaznak, amely fokozza az amilmetakrezol antibakterilis hatst" - 0trepsils plus tabletta lidokain helyi rzstelentt is tartalmaz, amelynek kzponti idegrendszeri s sz#-rrendszeri mellkhatsai is lehetnek" - mentoltartalm! ksztmnyek kisgyermekkori alkalmazsa nem ajnlott" K," %&m,)1*(- 0trepsils tablettk, :eo--ngin : bukklis tabletta s :eo-angin : cukormentes bukklis tabletta 3. %etilpiri)inium-klori) l&al)o" #"m*+&*&,"- a cetilpiridinium-klorid antibakterilis s gombaellenes hats!" .a/alla&o(- szj- s garat$reg-nylkahrtyk, to#bb a fogny megbetegedsei, gyulladsa, fertzse, fjdalma" =ripps nylkahrtya-izgalom, nyelsi nehzsg, rekedtsg" 0zjnylkahrtyagyullads, afta, fognygyullads szjsebszeti, fogor#osi bea#atkozs utn" .orokgyullads kiegszt kezelse

Fo)&o" &0d)#/al'(- a 9ebucain 9int tablettban rzstelent is #an, amely csak a nylkahrtya felsznn fejti ki hatst 'nem sz#dik fel(" - mentoltartalm! ksztmnyek kisgyermekkori alkalmazsa nem ajnlott" K," %&m,)1*(- Aalset tabletta, 9ebucain 9int tabletta, 9ebucain Hrange tabletta, 9ebucain szj- s torokspray 1L. H*+$*" *ll*)# (*)B!" 1. Aciklo!ir krm l&al)o" #"m*+&*&,"- az aciklo#ir gtolja az 5" s 55" tpus! Aerpes simple2 #rus s a Baricella zoster #rus szaporodst" -z aciklo#ir k$lsleges s belsleges ksztmnyek formjban is alkalmazsra ker$l" Bny nlk$l csak a k$lsleges ksztmnyek kaphatk" .a/alla&o(- fjdalom s #iszkets cskkentse a br- s a nylkahrtyk #isszatr Aerpes simple2 fertzsei esetn 'ajakherpes, herpes genitalis(" Fo)&o" &0d)#/al'(- a legjobb kezelsi eredmny rdekben az alkalmazst az els t$netek 'g rzs, #iszkets( jelentkezsekor el kell kezdeni" - prksds megindulsa utn a kezels folytatsnak mr nincs rtelme" K," %&m,)1- Aerpesin 6O krm, .el#iran 6O krm, Go#ira2 ajakherpesz krm, Birole2 6O krm" E31,5 (," %&m,)1*(- Ae#izos kencs 'eper#udint tartalmaz, #isszatr Aerpes simple2 s Aerpes zoster fertzsekben alkalmazhat ksztmny(" - Biru-9erz gl 'tromantadin hatanyagot tartalmaz, a br s a nylkahrtyk Aerpes simple2 fertzsnek kezdeti szakaszban Phlyagkpzds eltti csp, g, #iszket rzs, fesz$ls, fjdalomP, #alamint a Aerpes zoster brt$neteinek kezelsre alkalmazhat ksztmny(" - %giferon gl 'interferon alft P#rusellenes hats! fehrjk ke#erkeP tartalmaz, Aerpes simple2 'ajak s genitalis(, #alamint humn papilloma #rusok okozta szemlcsk '#erruca #ulgaris s #erruca plana ju#enilis( kezelsre szolgl ksztmny(" - Becta#ir 8O krm 'penciklo#ir hatanyagot tartalmaz, ajakherpesz kezelsre szolgl ksztmny(" 11. HB+3om5"od" *ll*) 1. 3lotrima olt tartalma k1ls5le#es ks tmn$ek l&al)o" #"m*+&*&,"- a klotrimazol gombaellenes hatanyag" Drostja a gombk sejtfalt s ezltal a pusztulsukat okozza" .a/alla&o(- brgombsodsok, k$lnsen a brhajlatok megbetegedsei" .erhessg s szoptats alatt csak az or#os elzetes j#hagys#al alkalmazhat" 0zoptats alatt az eml ter$lett nam szabad kezelni" Fo)&o" &0d)#/al'(- - klotrimazol a brrl csak minimlis mennyisgben sz#dik fel" ;andibene spray alkoholtartalm!, ezrt a kezelt brfel$letet kiszrthatja, illet#e irritcit okozhat" K," %&m,)1- ;andibene 8O krm, 8O spray, 87 mgPg krm, 87 mgPml oldat, ;andifug spray, ;anesten 87 mgPg krm, ;anesten 87 mgPml oldat" E31,5 (," %&m,)1*( 4 +'j*l5*) a ;a&'a)1a36- 9ikogal 8O hintpor 'omokonazol( - 4atrafen hintpor 'ciklopiro2 olamin( - Iamisil 8O krm, 8O spary, Cermgel 8O gl, 8O oldat 'terbinafin( - -thletesQs foot hintpor, krm, spray 'tolnaftt( - ;hinofungin spray 'tolnaftt( - Cigifungin hintpor 'tolnaftt( - 9ycosid hintpor 'ntrium-paraklrbenzot(

12. S*5(* *l," 1. 6) l&al)o" #"m*+&*&,"- szles spektrum! ferttlent, baktrium-, #rus-, gomba- s protozoidellenes hatssal rendelkezik" .a/alla&o(- gsek, metszett, #gott s horzsolt sebek, lbszrfekly, felfek#sek, brfertzsek kezelsre" Fo)&o" &0d)#/al'(- csak k$lsleges hasznlatraM Rdrzkenysg fennllhat" Aipertirezis s ms pajzsmirigybetegsg esetn ellenja#allt, illet#e csak az or#os utastsra s ellenrzse mellett alkalmazhat" K," %&m,)1*(- 4etadine kencs, 4etadine oldat" 2. 3arbami)-0i)ro#n-pero4i) l&al)o" #"m*+&*&,"- hidrogn-pero2id #izes oldatbl a szer#ezetben minden sejtben jelenl# katalz enzim hatsra keletkez o2igngz mechanikusan 'habkpzdssel(, a mlyebb sz#eti ter$letekbl is tiszttja a sebet" - keletkez o2ign ferttlent, bontja az elhalt sz#ettrmelket 'szagtalantja s tiszttja a sebet(" - felszabadul o2igngz elzrja a hajszlereket, gy cskkenti a #rzst, elsegti a #ral#adst" Rdrzkenysg esetn is alkalmazhat" .a/alla&o(- ferttlents> #rzscsillapts> seb s horzsolsok tiszttsa, ferttlentse> acne #ulgaris kezelse> k$ls halljrat tiszttsa> szjnylkahrtya betegsgek, afta, fognygyullads, kezelse> fogsor, fogszablyz ksz$lkek, fogkefe ferttlentse> torokblgets> k$ls nemi szer#ek ferttlentse> eszkzk ferttlentse" Fo)&o" &0d)#/al'(- csak k$lsleges hasznlatraM .mnyebb 'SO feletti( oldata a nylkahrtyn s brn tmeneti fehres elsznezdst s get rzst okozhat" - fehr elsznezds oka a mikroszkopikus mret& o2ign gzbuborkok kpzdse a brben 'nem sz#eti krosods(" 5lyen esetben a karbamid-hidrogn-pero2id elt#oltsra a kezelt brfel$let b #izes tbltse, lemossa ja#asolt" K," %&m,)1*(- Ayperol tabletta 3.37ts 8" ," ?" )" erek 9ullplya 9ull-lap 1agtapasz =yorsktszer

1:. E31,5 8" Amr ," Hll ?" ;sipesz

A !"oma3 ="" *ll%&"a(o+ E#31*l*m5* /**)dB " *m$o)&o(, #ll. * *(+* /o)a&(o 'a) E*l&,&l*)Al &j,(o &a&"& (*ll ad)# 'az albbi szempontok s ms fontos informcik az !j tpus! betegtjkoztat lersokban mr szerepelnek" - betegtjkoztat lerst a gygyszer alkalmazsa eltt felttlen$l alaposan t kell tanulmnyozni(" - gygyszer terhessg illet#e szoptats esetn hasznlhat-eT Aa nem, terhes ill" szoptat nnek milyen egyb gygyszer adhatM
9

=yermekre #onatkoz adagolsokM =ygyszerek egy$ttes alkalmazs#al fellp klcsnhatsok jellse" =ygyszert hasznl#a napra lehet-e menniT - gygyszert szed#e lehet-e #ezetniT - gygyszert szed#e lehet-e alkoholt fogyasztaniT

Ha" )o" &a)!"o(, am*l1*( *l;*l1* ,",+* /o)a&(o 'a) m*3Eo)&ola)d' %+"o", &=/#d &j,(o &a&' " =/*3 *l;*l1* ,"* a !"oma35a)M - gygyszerek alkalmazs#al kapcsolatban" 'esetleg a betegtjkoztat lerson t!lmenen(" 1endszeresen szedett gygyszerekre felh#nia figyelmet" 5##z fogyaszts felttelei" :ap kros hatsaira felh#ni a figyelmet"

10