ZBIRKA DETALJNO DETALJNO DETALJNO DETALJNO REŠENIH

ZADATAKA ZA II RAZRED
VLADIMIR BEČEJAC
Ova zbirka ima cilj da se brže i lakše shvate zadaci iz oblasti predviđene planom i programom za
II razred. Skoro svi zadaci iz zbirke su detaljno rešeni. Zbirka će biti u potpunosti gotova na
kraju školske godine kada budu pređene sve oblasti. Zelenom bojom su šrafirani zadaci koje
mogu rešiti svi učenici (oni su uglavnom za ocene 2 i 3), žutom bojom su šrafirani zadaci za
ocene 4 i 5, sa crvenom bojom su označeni za 4 i 5, ali za njihov rad je potrebno malo više
razmišljanja i truda. Tamno zelenom bojom su označena rešenja zadataka. Plavom bojom su
označene neke pomoćne stvari koji bi pomogle u rešavanju zadatka. Ljubičastom bojom su
označeni predlozi za kontrolne zadatke. Zadaci su uglavnom uzimani iz «Zbirke rešenih
zadataka iz matematike 2» mr Venea T. Bogoslavova; i «Zbirke rešenih zadataka za drugi razred
srednjih škola» (treće izdanje) dr Dušana Georgijevića i dr Milutina Obradovića.

OBLAST I: STEPENI I KORENI OBLAST I: STEPENI I KORENI OBLAST I: STEPENI I KORENI OBLAST I: STEPENI I KORENI
1. 1. 1. 1. Izračunaj:
2
0
2
1
3
2
3
2
3
2
1
5 2
2 3
3
2

|
¹
|

\
|

|
¹
|

\
|
⋅ +
|
|
¹
|

\
|
⋅ +
|
¹
|

\
|

.
Rešenje: 24
3
21
21
8
3
21
8
21
4
3
4
21
8
3
4
9
9
4
1
3
5
4
1
8
3
9
4
1
3
2
1
3
1 5
2
1
8
1
3
3
2
1
3
2
3
2
1
5 2
2 3
3
2
1 1
1
2
2
1
2
2
0
2
1
3
2
= =
|
¹
|

\
|
=
|
¹
|

\
|
+
=

+
|
|
|
|
¹
|

\
|
+
=
|
¹
|

\
|

⋅ +
|
|
|
|
|
¹
|

\
|
⋅ +
|
¹
|

\
|
=
|
¹
|

\
|

|
¹
|

\
|
⋅ +
|
|
¹
|

\
|
⋅ +
|
¹
|

\
|

− −.
2. 2. 2. 2. Uprosti izraz: ( ) ( ) ( )
3
2
4
2 3 3 6 3 3 4 −

− − − −
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ xy y x xy y x y x .
Rešenje:
( ) ( ) ( )
26 11 6 8 3 6 3 3 12 3 3 4 6 3 8 12 3 3 6 3 3 4
3
2
4
2 3 3 6 3 3 4 − − − − − − − + − − − − − − − − − − − −

− − − −
= = = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ y x y x y x y x y x y x y x xy y x xy y x y x


3. 3. 3. 3. Uprosti izraz:
4
12
6 6
5
3
2 5
|
|
¹
|

\
|
|
|
¹
|

\
|x
y z
z
y x
.
Rešenje:
23
14 9
23
24 9 10
48
24 24
15
10 25
4
12
6 6
5
3
2 5
x
y z
x
y z y
x
y z
z
y x
x
y z
z
y x
− − − −

− −


= = ⋅ =
|
|
¹
|

\
|
|
|
¹
|

\
|

4. 4. 4. 4. Uprosti izraz:
b a b
a
b
a
6
2
3
1
3
2
3
30
:
5
9
:
5
3|
|
¹
|

\
|
|
|
¹
|

\
|
|
|
¹
|

\
|
.
Rešenje :
ab
a a b
b b a
a
b
a
b
a
b a
b
a
b
a
b
a
b
a
b
a
b
a
b
b
a
b
a
b
a
b
a
b
a
b a b
a
b
a
=
⋅ ⋅
⋅ ⋅
=
= ⋅ ⋅ = ⋅
|
|
|
|
|
¹
|

\
|
|
|
¹
|

\
|
|
|
¹
|

\
|
= ⋅
|
|
¹
|

\
|
|
|
¹
|

\
|
|
|
¹
|

\
|
=
= ⋅
|
|
|
|
¹
|

\
|
|
|
|
|
¹
|

\
|
|
|
|
|
¹
|

\
|
= ⋅
|
|
|
|
¹
|

\
|
|
|
|
|
¹
|

\
|


|
|
|
|
¹
|

\
|


=
|
|
¹
|

\
|
|
|
¹
|

\
|
|
|
¹
|

\
|
− −
− − − −6 2 6
6 9
6 2
6
9
6 6 2
3
3
3
2
6
2
3
3
3
2
6
2
3
3
2
3 6
2
3
3
2
3
6
2
3
1
3
2
3
30 25 27
81 125
30 25
81
125
27
1
30
5
9
1
:
5
3
1
30 5
9
:
5
3
30
5
9
:
5
3
30
1
1
5
1
9
:
1
5
1
3
30
:
5
9
:
5
3

5. 5. 5. 5. Uprosti izraz :
( ) ( ) 1
1
1 2
1
1 2
1
2
+
− − x x x
a a a
.
Rešenje :
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( )
( )( ) ( )( ) ( ) ( ) 2
1
1 2
1
1 2
2 1
1 1 1 2
1
1 1 1 2
1 1
1 1 2 1 2
1
1
1
1
1
2
1
1 2
1
1
1
1 2
1
1 2
1
2
2
2
2 2
2
2 2
2
2
2
2
2
2
=


=

+ − −
=

+
− +
− − −
=

+
− +
+ − −
=
=
+
=


|
|
¹
|

\
| −

+
=
+
− −
x
x
x
x x
x
x
x x
x x x
x
x
x x
x x x
x
x
x
x
x
x
x
x x x x x
a
a
a
a a
a
a
a a
a a a
a
a
a a
a a a
a
a
a
a
a
a
a
a a a a a

6. 6. 6. 6. Uprosti izraz :
1 1
1 1
1
1 1
1
1 1
1 1
2
− −
− −

− −

− −
− −


|
|
¹
|

\
| +
+
|
|
¹
|

\
|
+
+
y x
x y y x
yx xy
x y
.
Rešenje :
( )
( )
y y x y x y x
y x
y x
y x
y x
xy
y x
y x
y x
xy
y x
y x
y x
ab
ab
b a
xy
y x
xy
y x
xy
y x
xy
x y y x
x
y
y
x
x y
y x
x y y x
yx xy
x y
2
2
2
1
2
1
1 1
2
1 1 1 1
2
2
2 2
1 1
2 2
1
1
2 2
1 1
1 1
1 1
1
1 1
1
1 1
1 1
= + − + = + −
+
+
=
= + −
+
+
+
+
= − −
|
|
¹
|

\
| +
+
|
|
¹
|

\
|
+
+
=


|
|
|
|
¹
|

\
| +
+
|
|
|
|
|
¹
|

\
|
+
+
=
=


|
|
|
|
¹
|

\
|
+
+
|
|
|
|
¹
|

\
|
+
+
=


|
|
¹
|

\
| +
+
|
|
¹
|

\
|
+
+
− −


− −
− −
− −

− −

− −
− −


7. 7. 7. 7. Izračunaj: ( )( ) 19 5 2 19 5 2 + − .
Rešenje: ( )( ) ( ) ( ) 1 19 20 19 5 2 19 5 2 19 5 2
2 2
= − = − = + −
8. 8. 8. 8. Dokazati da je A i B jednako:
2
1 2
1
a
a
A

− =
( )( )
2
3 1 3 1
9
a
a a a a
B
+ − − −
+ = .
( )
a
a
a
a
a
a a
a
a
A
1 1 1 2 1 2
1
2
2
2
2
2

=

=
+ −
=

− =

( )( ) ( )( )
a
a
a
a a
a
a a a a
a
a a a
a
a a a a
B
1
1 2 1 2 4 8 9 1 4 1 2 9 3 1 3 1
9
2
2
2
2 2
2
2
2

=
=
+ −
=
+ + − −
=
− − − +
=
+ − − −
+ =

9. 9. 9. 9. Racionališi:
7
1

Rešenje:
7
7
7
7
7
1
= ⋅
10. 10. 10. 10. Racionališi:
4
25
10

Rešenje: 5 2
5
5 10
5
5
5
10
5
10
25
10
4 2 4
= = ⋅ = =
11. 11. 11. 11. Racionališi:
3 2
1
+
.
Rešenje: 3 2
3 4
3 2
3 2
3 2
3 2
1
− =


=+

12. 12. 12. 12. Racionališi:
1
1 1
+
+ − +
a
a a
.
Rešenje:
( )
( )
( )
( )
1 1
1
1 1 ) 1 (
1
) 1 ( 1 1
1
1 1 1
1
1 1 1
1
1
1
1 1
2
− + =
+
− + +
=
=
+
+ − + ⋅ +
=
+
− − + + +
=
+
+ ⋅ + − +
=
+
+

+
+ − +
a
a
a a
a
a a a
a
a a a a
a
a a a
a
a
a
a a

13. 13. 13. 13. Racionališi:
1 1 + + a
a
.
Rešenje:
( )
1 1
1 1
1 1
1
1 1
1 1
1 1
− + =
− +
=
− +
− +
=
− +
− +

+ +
a
a
a a
a
a a a
a
a
a
a

14. 14. 14. 14. Racionališi
1 2
4
3

.
Rešenje:
( )
( )
( )
( )
( )
( ) 1 2 4 4
1 2
1 2 4 4
1 2
1 2 4 4
1 2 2
1 2 2
1 2
4
3 3
3 3
3
3
3
3 3
3
2
3
3
2
3
3
+ + =

+ +
=

+ +
=
+ +
+ +

15. 15. 15. 15. Racionališi:
7 2
1
x
.
Rešenje:
x
x
x
x
x
x
x
7 5
7 7
7 5
7 5
7 5
7 2
1
= = ⋅
16. 16. 16. 16. Racionališi:
5 3 2
1
+ +
.
Rešenje:
( )
( )
( )
( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )
12
6 5 3 2
6 2
6 5 3 2
6
6
6 2
5 3 2
5 3 6 2 2
5 3 2
5 3 2
5 3 2
5 3 2
5 3 2
5 3 2
1
2 2
− +
=

− +
=
= ⋅
− +
=
− + +
− +
=
− +
− +
=
− +
− +

+ +

17. 17. 17. 17. Skrati razlomak:
8 12
20 30


.
Rešenje:
( )( )
2
10
4
10 4 10 6
4
160 240 240 360
8 12
8 12 20 30
8 12
8 12
8 12
20 30
=
=

=
− + −
=

+ −
=
+
+
18. 18. 18. 18. Izvrši naznačene operacije:
4 2 2
4 5
4 2
1 1
1
2 1
x x x
x x
x x − ⋅

+
⋅ + +
Rešenje:
( )
1
1 1 1
1
1
1
1 1
1
2 1
4
4 5
4
2
2
4 5
4
2
4 2 2
4 5
4 2
+ =
= + ⋅ + =
+
⋅ + =+
⋅ + = − ⋅

+
⋅ + +
x
x x
x
x x
x
x
x
x
x x
x
x x x
x x
x x

19. 19. 19. 19. Uprosti izraz:
b
x a
x a b
x ax x a a 2
:
) (
8 12 6
4
2
3 20 2 3

+
− + −

Rešenje:
( )
( )
4
4
2
2
2
3
4
2
2
2
3
4
2
3 20 2 3
2
2 ) (
) 2 ( 2
:
) (
) 2 ( 2
:
) (
8 12 6
x a
x a
x a
b
x a b
x a
b
x a
x a b
x a
b
x a
x a b
x ax x a a
+

=


+

=

+

=

+
− + −

20. 20. 20. 20. Korenovati sledeći koren:
5 4
32
Rešenje:
4 20 5 20 5 4
2 2 32 32 = = =
21. 21. 21. 21. Izračunaj:
|
|
|
¹
|

\
|
|
¹
|

\
|

|
|
|
¹
|

\
|
|
|
¹
|

\
|
+


− 2
1
2
1
2
1
3
2
8
1
9
1
2 27 16 .
Rešenje:
( )( ) ( )( )
7 9 2
3 2 3 2 3 2 3 2
9
1
1
2 27 2
9
1
2 27 16
3 3
3
1
8 4
2
1
2
1
2
1
3
2
8
1
− = − =
= − + = − + =
|
|
|
|
¹
|

\
|

|
|
¹
|

\
|
+ =
|
|
|
¹
|

\
|
|
¹
|

\
|

|
|
|
¹
|

\
|
|
|
¹
|

\
|
+
22. 22. 22. 22. Izračunaj:
2
1
2
1
2
1
2
1
b a
b a
b a
b a


+
+


( )( )
( )( )
( )( )
( )( )
( )( )
a
b a
b a b a b a
b a b a
b a b a
b a b a
b a b a
b a
b a
b a
b a
b a
b a
b a
b a
b a
b a
b a
b a
b a
b a
b a
b a
2
2
1
2
1
2
1
2
1
=

− + + −
=
− +
+ −
+
− +
− −
=
=
+
+++

=


+
+

=


+
+


23. 23. 23. 23. Obavi naznačene operacije:
2
2
2
2
2 2 2
2
+


|
|
¹
|

\
|

+
+

+
a
a
a a a
a
a
a
.
Rešenje:
( )
2
2
2
2
) 2 ( 2
) 2 ( 2
2
2
) 2 ( 2
4 2
) 2 ( 2
4 2 2 2 4 2 2 2 2 2
) 2 ( 2
2 ) 2 2 2 ( ) 2 2 ( ) 2 )( 2 2 2 (
2
2
) 2 (
2 2 2
) 2 ( 2
2 2
2
2 2 2
2
2
2
2 2 2
4 2
2 2
2
2 2
2
2
2
2
2
2
2 2
2 2
2 2 2
2
2
2
2
2
2
2
2 2 2
2
2
2 2 2
2


=
++
=
++
=

+ + − − − +
=

⋅ + + − − − +
=
=
+


|
|
¹
|

\
|

+
++
=
+


|
|
¹
|

\
|

+
++
=
=
+


|
|
¹
|

\
|
+
+


++
− ⋅
+
=
+


|
|
¹
|

\
|

+
+

+
a
a
a
a
a a
a a
a
a
a a
a a
a a
a a a a a a a a a a a
a a
a a a a a a a a a a
a
a
a a
a a
a
a a a
a
a a a
a
a
a a
a a
a
a a a
a
a a
a
a
a a
a a
a a a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a a a
a
a
a
24. 24. 24. 24. Izračunati vrednost izraza 1 2
2
− − x x za 2 1+ = x .
Rešenje: ( ) ( ) 0 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1
2
= − − − + + = − + − +
25. 25. 25. 25. Izračunaj: 15 2 8 2 4 6 − + − .
Imati u vidu da je Legranžeova formula:
2 2
2 2
B A A B A A
B A
− −
±
− +
= ± .
Rešenje: Primenom gore navedene formule dobijamo:
3 5 2 2 3 5 2 4
2
2 8
2
2 8
2
2 6
2
2 6
2
60 64 8
2
60 64 8
2
32 36 6
2
32 36 6
15 2 8 2 4 6
− + − = − + − =


+
+


+
=
=
− −

− +
+
− −

− +
= − + −

26. 26. 26. 26. Izračunaj: 57 2 40 57 2 40 + − − .
Rešenje: Kako je 57 2 40 < možemo napisati
( ) ( )
10 2 4 5 5 2 4
2 4 5 2 4 5 57 2 40 2 40 57 57 2 40 57 2 40
2 2
− = − − − =
= + − − = + − − = + − −

27. 27. 27. 27. Uprosti izraz:
4
2
4
4
2
2
2
+
|
|
¹
|

\
| −
+
a
a
a
a

Rešenje:
( ) ( )
( )
2
2
4
4
2
4
4
4
16 16 8
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
4
4
2
2
2
2
2
2 2 4
2
2 2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
=
+
+
=
+
+
=
=
+ + −
+
=
+ ⋅

+
=
+

+
=
+
|
|
¹
|

\
| −
+
a
a
a
a
a a
a
a a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

28 28 28 28. . . . Uprosti izraz:
2 4 4
2 4 4
− − +
+ − −
x x
x x
.
Rešenje:
( )
( )
4
2 2 4
2 2 4
2 2 4
2 2 4
2 2 4
2 4 4 4 4
2 4 4 4 4
2 4 4
2 4 4
2
2

+ − −
=
− + −
+ − −
=
− + −
+ − −
=
− − − + +
+ + − − −
=
− − +
+ − −
x
x
x
x
x
x
x x
x x
x x
x x

Dati izraz je jednak
¦
¹
¦
´
¦

< <

− −
=

+ − −
8 1
8 4
4
4 4
4
2 2 4
x
x
x
x
x
x

29. 29. 29. 29. Izračunati vrednost izraza da datu vrednost x:
) )( ( ) )( (
) )( ( ) )( (
b x x a b x x a
b x x a b x x a
− − − + +
+ + + − −
za ab x =
Zamenom x u izraz dobijamo:
4
4
4
4 4
4 4
2
2
) (
) (
) ( ) (
) ( ) (
) ( ) (
) ( ) (
) ( ) ( ) ( ) (
) ( ) ( ) ( ) (
) )( ( ) )( (
) )( ( ) )( (
) )( ( ) )( (
) )( ( ) )( (
b
a
b
a
b a b a ab
b a b a ab
b a ab b a ab
b a ab b a ab
b a ab b a ab
b a ab b a ab
b a b b a a b a b b a a
b a b b a a b a b b a a
b ab ab a b ab ab a
b ab ab a b ab ab a
b x x a b x x a
b x x a b x x a
= =
+ − +
+ + −
=
− − +
+ + −
=
=
− − +
+ + −
=
− − − + +
+ + + − −
=
=
− − − + +
+ + + − −
=
− − − + +
+ + + − −
30. 30. 30. 30. Uprosti izraz:
2
2
2
2
2
2
2
2
++
+

+

+
a
a
a
a
a
a
a
a

Rešenje:
2 4
2
2 2
2 2
2 2
2 2 2 2
2 2
2 2 2 2
2
2
2
2
2
2
2
2
a a
a a
a a
a a
a a a a
a a
a a a a
a
a
a
a
a
a
a
a
= =
+ − +
− + +
=
+ ⋅ −
− ⋅ − − ⋅ + ⋅ +
+ ⋅ −
− ⋅ − + + ⋅ +
=
++
+

+

+31. 31. 31. 31. Obavi sledeće operacije: ( )
3
1 3 2 3 2
:


|
¹
|

\
|
x x x x
Rešenje: ( )
6 6 9 6 4 6 5 3 3 2 3 5
3
1 3 2 3 2
: : : x x x x x x x x x x x = ⋅ = ⋅ = ⋅
|
¹
|

\
| − − −

32. 32. 32. 32. Izraz ispred korena uneti pod koren i uprostiti:
3
4 2 2 4
2 2
2 y y x x
y x
x
y
y
x
+ −
|
|
¹
|

\
|
− .
Rešenje:
( )
( )
( )
3
2 2
3
2
2 2
2 2
3 3
3
2 2
3
2
2 2
2 2
3
2 2
3
4 2 2 4
2 2
2 xy
y x
y x
y x
y x
y x
y x
y x
xy
y x
y y x x
y x
x
y
y
x −
==


|
|
¹
|

\
| −
=
+ −
|
|
¹
|

\
|


Primer kontrolnog zadatka iz oblasti STEPENI I KORENI:
1. Izracunaj:
|
|
|
¹
|

\
|
|
|
¹
|

\
|
⋅ −
|
|
|
¹
|

\
|
|
|
¹
|

\
|
+
3
4
2
1
25 , 0
3
4
2
3
4
1
2 2 4 2 4
2. Uprosti izraze: a)
1
2 2
1 1
2 2

− −
− −
|
|
¹
|

\
| +

+
+
ab
b a
b a
b a
b)
( )
4
2
2 2
3
2
6
2 2
4
:
2
2
:
2
4 4
b
x a
x a
bx ab
bx ab
x ax a −

+
+
+ −

3. Racionalisi: a)
( )
6
1
1 1
+
+ −
a
a a
b)
5 3 2
1
+ +
c)
3 3
5 3
1


4. Izračunaj vrednost izraza za datu vrednost x:
x
x
x
x
− −


+ +
+
1 1
1
1 1
1
za
2
3
= x .
5. Izvrši naznačene operacije: a) 6 2 5 6 4 11 + + − b)
3 1 2 3 1 3 1 3 1 2 − − − −
⋅ ⋅ ⋅ x x x x x x x x x xOBLAST II: IMAGINARNI I KOMPLEKSNI BROJEVI: OBLAST II: IMAGINARNI I KOMPLEKSNI BROJEVI: OBLAST II: IMAGINARNI I KOMPLEKSNI BROJEVI: OBLAST II: IMAGINARNI I KOMPLEKSNI BROJEVI:

33. 33. 33. 33. Izračunaj:
3
i .
Rešenje: i i i i − = ⋅ =
2 3

34. 34. 34. 34. Izračunaj: 49 64 16 36 − − − + − + − .
Rešenje:

( ) ( ) ( ) ( )
i i i i i 11 7 8 4 6
1 49 1 64 1 16 1 36 49 64 16 36
= − + + =
= − ⋅ − − ⋅ + − ⋅ + − ⋅ = − − − + − + −

35. 35. 35. 35. Izračunaj (svedi na oblik bi a + ): ( ) ( ) i i 8 5 2 3 + + +
Rešenje:
( ) ( ) i i i i i 10 8 8 5 2 3 8 5 2 3 + = + + + = + + +
36. 36. 36. 36. Izračunaj (svedi na oblik bi a + ): ( )( ) i i 2 6 2 6 − + .
Rešenje:
( )( ) ( ) 40 1 4 36 4 36 2 6 2 6
2
= − ⋅ − = − = − + i i i
37. 37. 37. 37. Izračunaj (svedi na oblik bi a + ): ( )( ) ( )
2
1 3 2 3 i i i − − + + .
Rešenje:
( )( ) ( ) ( ) ( ) i i i i i i i i i i i i i i 13 3 1 2 13 5 2 1 3 11 6 2 1 3 9 2 6 1 3 2 3
2 2 2 2 2
+ = − ⋅ + + = − + − + + = + − − + + + = − − + +
38. 38. 38. 38. Izračunaj (svedi na oblik bi a + ):
i
i
+
+
1
2 3
.
Rešenje:
( )( )
( )
( )
i
i i i i i i
i
i i
i
i
i
i
2
1
2
5
2
5
2
2 3
2
1 2 3
1 1
2 3 2 3
1
1 2 3
1
1
1
2 3
2
2
− =

=
+ −
=
− ⋅ − −
=
− −
− − +
=

− +
=+
+

39. 39. 39. 39. Odredi module brojeva: a) i 3 4 + b) i 2 7 −
Rešenje: a) 5 3 4
2 2
= + = z b) 53 ) 2 ( 7
2 2
= − + = z
40. 40. 40. 40. Reši po z jednačinu: ( ) i z i 4 5 2 + = + .
Rešenje:
( ) i z i 4 5 2 + = + Odavde je
( )( )
i
i i i i
i
i i
i
i
i
i
z
5
3
5
14
5
4 3 10
1 4
4 5 8 10
4
2 4 5
2
2
2
4 5
2
2
+ =
+ +
=
+
− − +
=

− +
=+
+
=
41. 41. 41. 41. Reši jednačinu po nepoznatoj yi x z + = : ( ) ( ) i y i x i 3 5 2 1 + = + + + .
Rešenje:
( ) ( )
( ) i i y x y x
i iy y ix x
i y i x i
3 5 2
3 5 2
3 5 2 1
+ = + + +
+ = + + +
+ = + + +

¹
´
¦
=
=
=
¹
´
¦
= +
− = −
=
¹
´
¦
= +
− = − −
=
¹
´
¦
= +
= +
1
2
3
2
3
5 2
3
5 2
x
y
y x
y
y x
y x
y x
y x

Kompleksan broj je: i z 2 1+ =
42. 42. 42. 42. Reši jednačinu po nepoznatoj yi x z + = : ( )( ) i y x i x + = + + + 7 1 2 .
Rešenje:
( )( )
i i y x y x
i iy y ix x x
i y x i x
+ = + + +
+ = + + + +
+ = + + +
7 ) ( 3
7 2
7 1 2

¹
´
¦
=
− =
=
¹
´
¦
=
= +
=
¹
´
¦
=
= +
=
¹
´
¦
=
= +
=
¹
´
¦
− = − −
= +
=
¹
´
¦
= +
= +
3
2
3
7 9
3
7 3
6 2
7 3
1
7 3
1
7 3
x
y
x
y
x
y x
x
y x
y x
y x
y x
y x

Kompleksan broj je: i z 2 3 − =
43. 43. 43. 43. Odredi realne brojeve x i y ako je
i i iy x 4 2
1
2
1 1
+ −
+
+
=
+
.
Rešenje:
y xi i yi xi i iy x i i
i
i
iy x i i i
i
iy x i i
i i
iy x i i iy x
5 5 6 8 5 5 6 8 ) ( 5 6 8
6 8
5 1
4 8 2 4
5 1
) 4 2 )( 2 (
) 2 ( ) 4 2 ( 1
4 2
1
2
1 1
2
2
− = + − ⇒ + = + − ⇒ + = + − ⇒

+ −
=
+

+ + − −
=
+

+ − +
+ + + −
=
+

+ −
+
+
=
+
Odavde je 2 , 1
5
6
= = x a 6 , 1
5
8
=


= yPredlog prvog pismenog zadatka iz oblasti STEPENI, KORENI i KOMPLEKSNI BROJEVI:

1. Uprosti izraz:
1 1
1 1
1
1 1
1
1 1
1 1
2
− −
− −

− −

− −
− −


|
|
¹
|

\
| +
+
|
|
¹
|

\
|
+
+
b a
a b b a
ba ab
a b
.
2. Racionališi: a)
8 4
2 3
14
+
b)
3 2 2
1
− −

3. Uprosti: 3 2 4 3 2 4 4 − + + + .
4. Izračunaj: ( )
4 4
1 75 , 0
3
2
0
216 3
2
1
3 3 2 + ⋅
|
|
¹
|

\
|
|
¹
|

\
|.
5. Nađi realne brojeve x i y tako da je 1 ) 2 5 ( ) 3 8 ( − = − + − y i x i .OBLAST III: KVADRATNA JEDNAČINA OBLAST III: KVADRATNA JEDNAČINA OBLAST III: KVADRATNA JEDNAČINA OBLAST III: KVADRATNA JEDNAČINA

44. Reši jednačinu: 0 3
2
= x .
Rešenje: 0 0 0 3
2 , 1
2 2
= = = x x x

45. Reši jednačinu: 0 1
2
= − x .
Rešenje: 1 1 0 1
2 , 1
2 2
± = = = − x x x

46. Reši jednačinu: 0 ) 3 2 )( 1 2 ( = + + x x x
Rešenje:
2
3
3 2 0 3 2
2
1
1 2 0 1 2 0 0 ) 3 2 )( 1 2 (
3 2 1
− = ⇒ − = ⇒ = + − = ⇒ − = ⇒ = + = = + + x x x x x x x x x x
47. Reši jednačinu: 0 6 5
2
= + − x x
Rešenje: Zadatak se može uraditi na dva načina: 1.
2 3 0 ) 2 )( 3 (
0 ) 2 ( 3 ) 2 (
0 6 3 2
2 1
2
= = = − −
= − − −
= + − −
x x x x
x x x
x x x

2. način: Pomoću diskriminatne kvadratne jednačine:
2
1 5
2
24 25 5
1 2
6 1 4 ) 5 ( ) 5 (
2
2 , 1
±
=
− ±
=

⋅ ⋅ − − ± − −
= x
3
2
1 5
1
=
+
= x 2
2
1 5
2
=

= x .


48. Reši jednačinu:
1 ) 6 (
) 3 (
11
4
1 ) 6 (
3 7
11
5 2
2
2
2
+ −

+


=
+ −

+


x
x
x
x
x
x
x
x
.
Rešenje:
1 ) 6 (
) 3 (
11
4
1 ) 6 (
3 7
11
5 2
2
2
2
+ −

+


=
+ −

+


x
x
x
x
x
x
x
x
jednačinu množimo sa ) 1 ) 6 )(( 11 (
2
+ − − x x odnosno sa
) 37 12 )( 11 (
2
+ − − x x x . Dobijamo:
) 11 ( ) 3 ( ) 37 12 )( 4 ( ) 11 )( 3 7 ( ) 37 12 )( 5 2 (
2 2 2
− − + + − − = − − + + − − x x x x x x x x x x
99 9 66 6 11 148 37 48 12 4 33 77 3 7 185 74 60 24 5 2
2 2 3 2 2 3 2 2 2 3
− + + − − + − + + − − = + − − + − + + − − x x x x x x x x x x x x x x x x x x
0 247 262 160 174 33 32
2 2
= + − − + + − x x x x
0 15 14
2
= − + x x
1
15 49 7
2 , 1
+ ± −
= x
1
1
= x 15
2
− = x

49. Reši jednačinu: 0 3 1 3 2
2
= + + − + x x x .
Rešenje:
¹
´
¦
− < − −
− ≥ +
= + = + + − +
1 , 1
1 , 1
1 0 3 1 3 2
2
x x
x x
x x x x
1)
1 0 0 ) 1 (
0
0 3 3 3 2
1
2 1
2
2
= ∨ = ⇒ = −
= −
= + − − +
− ≥
x x x x
x x
x x x
x

Rešenja su 0 i 1.
2) 1 − < x

2 3
2
1 5
2
24 25 5
0 6 5
0 3 3 3 2
2 1
2 , 1
2
2
− = ∨ − =
± −
=
− ± −
=
= + +
= + + + +
x x
x
x x
x x x

Rešenja su -3 i -2.

50. Reši jednačinu: 12 8 12 8
2 2
+ − = + − x x x x .
Rešenje: Jednačina 12 8 12 8
2 2
+ − = + − x x x x je ekvivalentna jednačini 12 8 2 6
2
+ − = − ⋅ − x x x x .
¹
´
¦
< + −
≥ −
= −
6 , 6
6 , 6
6
x x
x x
x
¹
´
¦
< + −
≥ −
= −
2 , 2
2 , 2
2
x x
x x
x
1) 2 < x 2) 6 2 < ≤ x
12 8 12 2 6
12 8 ) 2 )( 6 (
2 2
2
+ − = + − −
+ − = + − + −
x x x x x
x x x x

0 24 16 2
12 8 12 2 6
12 8 ) 2 )( 6 (
2
2 2
2
= − + −
+ − = − + + −
+ − = − + −
x x
x x x x x
x x x x

Rešenja su ) 2 , (−∞ 2 6
2
4 8
2
48 64 8
2 1 2 , 1
= ∨ = ⇒

± −
=

− ± −
= x x x
Rešenje je samo 2.


3) 6 ≥ x
12 8 12 8
12 8 ) 2 )( 6 (
2 2
2
+ − = + −
+ − = − −
x x x x
x x x x
KONAČNO REŠENJE se dobija ) 3 ) 2 ) 1 ∪ ∪ a to je ) , 6 [ ] 2 , ( +∞ ∪ −∞ ∈ x
Rešenja su | ) +∞ , 6

51. Reši jednačinu ako su a i b realni parametri: 2 =

+
− b x
a
a x
b
.
Rešenje: Množenjem jednačine sa ) )( ( b x a x − − dobija se ) )( ( 2 ) ( ) ( b x a x a x a b x b − − = − + − . Daljim
sređivanjem se dobija:

2 4
2 2
4
3 3
4
4 4
4
3 3
4
) ( ) 3 3 (
4
2 3 3
4
8 16 8 9 18 9 3 3
4
) ( 8 ) 3 3 ( 3 3
) ( ; ) ( 3 ; 2
0 2 3 3 2
0 2 2 2 2
2 2 2 2
) ( 2
2 1
2 2
2 2 2 2 2 2
2 , 1
2
2 2 2
2 2 2
2 2 2
2 2 2
b a b a b a b a
x b a
b a b a b a
x
b a b a b ab a b a
b ab a b ab a b a b a b a b a
x
b a c x b a b a
b ab a xb xa x
a ax b xb ab xb xa x
ab xb xa x a ax b xb
ab bx ax x a ax b xb
+
=
+
=
− − +
= + =
+
=
+ + +
=
+ ± +
=
+ + ± +
=
=
− − − + + ± +
=
+ − − − ± +
=
+ = + − = =
= + + + − −
= + − + − + − −
+ − − = − + −
+ − − = − + −


52. Reši bikvadratnu jednačinu: 0 1
4
= − x .
Rešenje: Vrši se smena t x =
2
. Dobija se jednačina:
1
0 ) 1 )( 1 (
0 1
2 , 1
2
± =
= + −
= −
t
t t
t

1
1
2 , 1
2
± =
=
x
x

i x
x
± =
− =
4 , 3
2
1


53. Reši bikvadratnu jednačinu: 0 1 10
2 4
= + − x x .
Rešenje: Smena: t x =
2
. Dobija se jednačina:
6 2 5
1
1 25 5
0 1 10
2 , 1
2
± =
− ±
=
= + −
t
t t

6 2 5
6 2 5
2 , 1
2
+ ± =
+ =
x
x

6 2 5
6 2 5
4 , 3
2
− ± =
− =
x
x


54. Reši bikvadratnu jednačinu: 2
5
5
4
4
2 2
=
+
+
+ x x
.
Rešenje: Jednačina se može napisati i ovako 2
1 4
5
4
4
2 2
=
+ +
+
+ x x
. Smena: t x = + 4
2
.
2
1
5 4
=
+
+
t t
. Množenjem sa ) 1 ( + t t dobija se: ⇒ = − − ⇒ + = + + 0 4 7 2 2 2 5 4 4
2 2
t t t t t t
7
1
7
8
14
16
14
9 7
14
32 49 7
2 1 2 , 1
− = ∨ = = ⇒
±
=
+ ±
= ⇒ t t t .
Vraćamo se na smenu i dobijamo:

7
20
0
7
8
4
2
2
=
= − +
x
x


55. Reši jednačinu:
1 2
1 2
2 1
1 2
1 4
34
2
+

=

+
+
− x
x
x
x
x
.
Rešenje: Jednačinu množimo sa ) 1 2 )( 1 2 ( + − x x za
2
1
≠ x
2
0 ) 2 )( 2 ( 8
0 32 8
0 2 8 34
0 1 4 4 1 4 4 34
) 1 2 ( ) 1 2 ( 34
1 2
1 2
2 1
1 2
1 4
34
2 , 1
2
2
2 2
2 2
2
± =
= + −
= −
= − −
= − + − − − −
− = + −
+

=

+
+

x
x x
x
x
x x x x
x x
x
x
x
x
x


56. Formiraj kvadratnu jednačinu ako su joj koreni:
b a
a
+
i
b a
b

.
Rešenje:
b a
a
x
+
=
1
i
b a
b
x

=
2
.
0
0
0 ) (
2 2 2 2
2 2
2
2
2 1 2 1
2
=

+

+

=


+
+
|
¹
|

\
|

+
+

= + + −
b a
ab
x
b a
b a
x
b a
b
b a
a
x
b a
b
b a
a
x
x x x x x x


57. Skrati razlomak:
x x
x x x
48 3
12 7
3
2 3 4

+ −
.
3 4
2
48 49 7
0 12 7
2 1
2 , 1
2
= =
− ±
=
= + −
x x
x
x x

Rešenje:
) 4 ( 3
) 3 (
) 4 )( 4 ( 3
) 4 )( 3 (
) 16 ( 3
) 12 7 (
48 3
12 7
2
2 2
3
2 3 4
+

=
+ −
− −
=

+ −
=

+ −
x
x x
x x
x x x
x x
x x x
x x
x x x

58. Data je kvadratna jednačina 0 9 ) 3 ( 2 ) 1 (
2
= + + − + x m x m . Odredi realni parametar m da rešenja budu
realna i jednaka.
Rešenje:
3 0
0 ) 3 ( 4
0 36 36 36 24 4
0 9 ) 1 ( 4 ) 6 2 (
0 4
9 , 6 2 , 1 0
2 1
2
2
2
= =
= −
= − − + +
= ⋅ + − − −
= −
= − − = + = =
m m
m m
m m m
m m
ac b
c m b m a D


59. Reši jednačinu: 4 2 1 = + ⋅ − x x .
Rešenje:
¹
´
¦
< + −
≥ −
= −
1 , 1
1 , 1
1
x x
x x
x
¹
´
¦
− < − −
− ≥ +
= +
2 , 2
2 , 2
2
x x
x x
x
1) 2 − < x
3 2
0 6
4 2 2
4 ) 2 )( 1 (
2 1
2
2
− = =
= − +
= − + −
= − − + −
x x
x x
x x x
x x

Rešenje je samo -3 pošto je ono manje od -2.2) 1 2 < ≤ − x
0 2
0 4 2 2
4 ) 2 )( 1 (
2
2
= + +
= − + − + −
= + + −
x x
x x x
x x

Rešenja su kompleksni brojevi.
3) 1 ≥ x
3 2
0 6
0 4 2 2
4 ) 2 )( 1 (
2 1
2
2
− = =
= − +
= − − + −
= + −
x x
x x
x x x
x x
Konačna rešenja su samo brojevi -3 i 2.
Samo je 2 rešenje.

60. U jednačini 0 1 3 ) 1 ( 2 4
2 2
= − − + + − m m x m x odredi parametar m tako da rešenja po x budu jednaka.
Rešenje: Diskriminanta treba da bude jednaka 0.
3
1
5
3
15
3
8 7
0 5 14 3
4 : / 0 20 56 12
0 16 48 16 4 8 4
0 ) 1 3 ( 4 4 ) 2 2 (
0 4
2 1
2 , 1
2
2
2 2
2 2
2
− = = =
±
=
= − −
− = + + −
= + + − + +
= − − ⋅ ⋅ − − −
= −
m m
m
m m
m m
m m m m
m m m
ac b

61. Sastavi bar jednu kvadratnu jednačinu čija su rešenja i 5 4 ± .
Rešenje: Koristi se formula 0 ) (
2 1 2 1
2
= + + − x x x x x x .
0 41 8
0 25 16 8
0 ) 5 4 )( 5 4 ( ) 5 4 5 4 (
2
2
2
= + −
= + + −
= − + + − + + −
x x
x x
i i x i i x


62. Data je jednačina 0 9 ) 3 ( 2 ) 1 (
2
= + + − + x m x m . Odredi realan broj m da rešenja budu a) realna i jednaka b)
budu recipročni brojevi.
Rešenje: a) Da bi jednačina imala jednaka rešenja mora diskriminanta da bude jednaka D=0
0 4
2
= − ac b
3 0
0 ) 3 ( 4
0 12 4
0 36 36 36 24 4
0 ) 1 ( 36 ) 6 2 (
2
2
2
= ∨ =
= −
= −
= − − + +
= + − − −
m m
m m
m m
m m m
m m

b) Da bi rešenja bila recipročna mora
2
1
1
x
x = odnosno 1
2 1
= x x .
8
1 9
1
1
9
1
=
+ =
=
+
=
m
m
m
a
c


63. U jednačini 0 ) 2 ( ) 5 ( ) 1 (
2
= + − − + − k x k x k odredi parametar k tako da je 2
1 1
2 1
> +
x x
.
Rešenje:
1
2
1
5
2 1 2 1

− −
=

+ −
= +
k
k
x x
k
k
x x
Nejednačinu ćemo pomnožiti sa x1x2 i dobijamo
2 1 2 1
2 ) ( 2 x x x x > +
9 4 2 5
1
2
2
1
5
− > ⇔ − − > + − ⇔

− −
⋅ >

+ −
k k k
k
k
k
k


64. Konstruiši grafik funkcije
2
x x x y + − = i ispitaj joj tok.
Rešenje: 1 + ⋅ − = x x x y
I: x x y x x x y x x x y x 2 ) 1 )( ( 1
2 2
+ − = + − = + − − − = − <
II: x x y x x x y x x x y x 2 ) 1 )( ( 0 1
2 2
+ = + + = + − − = < ≤ −
III:
2 2
) 1 ( 0 x y x x x y x x x y x − = − − = + − = ≥
I: a) a=-1 b) 1
4
4
1
2
2
=


= =


= β α c) 2 0 0 ) 2 ( 0 2
2
= ∨ = = + − = + − x x x x x x d) x=0 y=0
II) a) a=1 b) 1
4
4
1
2
2
= = − =

= β α c) 2 0 0 ) 2 ( − = ∨ = = + x x x x d) x=0 y=0
III: a) a=-1 b) 0 0 = = β α c) 0 0
2
= = − x x
f(x)=x-abs(x+x^2)
-9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
x
y


65. Dat je skup funkcija 5 2
2
− − = x ax y . Odredi parametar a tako da funkcija dostiže maksimum za 2 − = y .
Rešenje: 3 4 12 4 20 8
4
4 20
2 − = − = − − = −
− −
= − a a a a
a
a


66. Reši nejednačinu 1
1 2
5 2
2
2
− <
− −
− + −
x x
x x
.
Rešenje:
0
1 2
6
0
1 2
1 2 5 2
0 1
1 2
5 2
2
2
2
2 2
2
2
<
− −
− +
<
− −
− − + − + −
< +
− −
− + −
x x
x x
x x
x x x x
x x
x x

2 3
0 6
2
− = ∨ − =
= − +
x x
x x

2
1
1
0 1 2
2
− = ∨ =
= − −
x x
x x


6
2
− + x x
+ - + + +
1 2
2
− − x x
+ + + - +
1 2
6
2
2
− −
− +
x x
x x

+ - + - +
- ∞ -3 -2 -
2
1
1 +∞
( )
|
¹
|

\
|
− ∪ − − ∈ 1 ,
2
1
2 , 3 x

67. Reši nejednačinu 1
12 9
12 5
2
2

+ +
+ +
x x
x x
:
Rešenje: Data nejednačina je ekvivalentna sa nejednačinama: 1
12 9
12 5
1
12 9
12 5
2
2
2
2
− ≥
+ +
+ +
∧ ≤
+ +
+ +
x x
x x
x x
x x
.
Date dve nejednačine se rešavaju isto kao u prethodnom zadatku, a kao konačno rešenje se uzima presek rešenja
date dve nejednačine. Konačno rešenje je | | ( ) +∞ ∪ − − ∈ , 0 3 , 4 x .

68. Reši sistem jednačina:
¦
¹
¦
´
¦
=
= +
12
7
2
2
xy
y x
.
Rešenje: Ako uvedemo nepoznatu z y =
2
, dobijamo
3 4
3 4
12 ) 7 (
7
12
7
2 1
2 1
= =
= =
= −
− =
=
= +
x x
z z
z z
z x
xz
z x

) 5 , 1 ( ), 1 , 5 (
1 5
5 ) 6 (
6
6
5
2 1
= =
= −
− =
= +
=
y y
y y
y x
y x
xy

) 2 , 3 ( ), 3 , 2 (
6
6
= +
=
y x
xy
69. Reši sistem jednačina
¹
´
¦
= + +
= +
11
30
2 2
y x xy
xy y x
.
Rešenje: Ako uvedemo smene t y x z xy = + = zamenimo u jednačinama dobijamo
) 6 , 5 ( ), 5 , 6 ( ) , (
6 5
5 6
30 ) 11 (
11
11
30
2 1
2 1
=
= =
= =
= −
− =
= +
=
z t
z z
t t
t t
t z
t z
zt


70. Koji od navedenih grafika pripada skupu funkcija
2 2
2 x x x x y − − − = .

2 4
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
1
2

-1 1 2 3
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
1

1 2 3
-1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
y

-1 1 2 3
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
1

A B C D

Rešenje: Tačan odgovor je pod A.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful