UNIVERSITATEA „HYPERION” DIN BUCUREŞTI FACULTATEA DE DREPT, JURNALISM, PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI DEPARTAMENTUL DE JURNALISM

EXAMEN DE LICENŢĂ Sesiunea IUNIE 2013 ÎNSCRIERI: - 10 iunie - 17 iunie 2013, între orele 1000-1400 la secretariatul Facultăţii de Jurnalism. Perioada examenului: 25 – 28 iunie 2013.

PROBA 1
a) Principii fundamentale ale jurnalismului şi comunicării de masă. Deontologia presei – scris. b) Tehnici de redactare jurnalistică. Genuri redacţionale în presa scrisă şi audio-vizuală – scris.  Data: marţi, 25.06.2013 - scris  Ora: 1000 - 1300  Comunicarea rezultatelor la proba 1: miercuri, 26.06.2013, ora 1000

PROBA 2
Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă începe în ziua de vineri, 28.06.2013, ora 1100 Absolvenţii vor fi repartizaţi pe serii, în funcţie de conducătorul ştiinţific al lucrării.

Afişarea rezultatelor finale – 28.06.2013

1

cu referatul conducătorului ştiinţific.Dosarul de înscriere pentru licenţă trebuie să cuprindă: dosar plic cerere tip de înscriere (se găseşte la secretariat) diploma de bacalaureat (original + 1 copie legalizată) lucrarea de licenţă (1 exemplar din lucrare). 3 fotografii ¾ color chitanţa de plată a taxei de înscriere chitanţa de plată a taxei de examen 2 . care propune o notă certificat de naştere (căsătorie unde este cazul) – copie legalizată copie xerox C.I.

Coman. 174187. 11. 8. pp. 4. Iaşi. Polirom. aspecte referitoare la tipologia consumului mediatic actual. 10. Polirom. pp. Beciu. între altele: dimensiunea comunicaţională.196-202. Temele acestui modul vizează. 76-84. Mihai. Polirom. Claude-Jean Bertrand. I. pp. Media în era digitală.pp. Dominick. 21-32. 46-51. 7. calitatea şi corectitudinea mesajului. Comunicare. Victor. Ed. DeFleur. Bucureşti. Boyer. pp. Cristina. Camelia. 1. 2002. Vişinescu. 205-211. pp. Mihai. Victor. donaţii etc). pp. pseudo-cultură şi mimetism. 2011. 69-73. 29-53. Manual de Jurnalism. Institutul European. 181-193. pp. Cristalizarea opiniei publice. Lochard.. 2009. Sitech. Guy. 106-110. Modul A. Relaţii publice. Iaşi. pp. Henry Comunicarea mediatică. Comunicare. vol. Edward L. viaţa politică şi mass media. 3. Repere fundamentale. Dinu. Ed. Iaşi.pp. Polirom. 77-94. Ed. pp. pp. în relaţie directă cu rating-ul. 131-148. Ed. Ipostazele comunicării de masă.1. Popescu. Pişleag George Antoniu. relaţii publice. Principii fundamentale ale jurnalismului şi comunicării de masă. 55-72. Bernard. 2001.ro. Ed. 2. etc. 1999. 13-41. pp. 2000. Bucureşti. Ed. 1997. Teorii ale comunicării de masă. Iaşi. Deontologia presei – scris. 2003. 3 . pp. civilizaţie şi cultură.ro. 96-102. Onofrei George. Coman. pp. Ed. O introducere în presa scrisă şi vorbită. Iaşi. pp. Principii şi Strategii. Comunicarea. 13. pp. 6. Psihologia comunicării mediatice. Sandra Ball-RoKeach. Ed. Bucureşti. 31-58. Vor fi studiate aspecte de ordin managerial. Ed. Polirom. 187-196. Ştiinţifică.. Societatea cucerită de comunicare. Melvin L.BIBLIOGRAFIE A. 12. Bucureşti. pp. opinia publică. 2012. 55-120. Polirom. Comunicare. 9. Joseph R. Cristian Florin . Pişleag Ţuţu. Introducere în sistemul mass-media. Jurnalism contemporan. 101-121. pp. 35-38. Ed. credibilitatea şi efectele economice (publicitate. Iaşi. Ed. Craiova. 1999.ro. 5. sponsorizări. 2001. de gestiune economică. Bernays. De asemenea. Miège. Ed. Comunicare şi discurs mediatic. pp. 1997.

29-60. 2001). 15. Mekee. Dobrogea. Ed. Ion. M. 14. Alexandra. „Mass-media. 2012. 2008. Legea nr. 57-112. Dumitru Titus. Norma. Dicţionar de Jurnalism. 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public (publicată în Monitorul Oficial nr. Kim B. Dreptul comunicării. 30 (Libertatea de exprimare). Robert. 13. Constanţa. 2007. Legea nr. III. 153-169 (reglementări deontologice). Etica Mass Media. Ed. 2002. pp. Iaşi. Bucureşti. 182/12 aprilie 2002 privind protecţia informaţiilor clasificate (publicată în Monitorul Oficial nr.nr. 534/2002. 1999. 121-138. Clifford G. Codul Deontologic Unic pentru jurnalişti. I. 12. 192-200. Mărgărit-Enescu. pp.Of. Polirom. Declaraţia universală a Drepturilor Omului. pp. 4 . Ed.. Norma. Decizia CNA 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual. 11. Remy. 2000. Midleton. 663/23 oct. 9. pp. pp. 64-71. familială şi privată). (adoptat la Reuniunea Convenţiei Organizaţiilor Media). pp. Institutul European. 29 (Libertatea conştiinţei). Dreptul Comunicării . Legislaţia comunicării publice. 2001. Iaşi. Rieffel. M. 23 (Libertatea audiovizuală). Polirom. art. Marin. art. 312-322). nr. 2012. 4. Niculescu.Bill F.. 248/12 aprilie 2002). 8. art. Constituţia României. Trager. Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului (în Dumitru Titus Popa. pp. 1. cap. pp. 2009. Modul A. Studii de caz. Polirom. 16. Ed.2. pp. 544/12 oct. 504/2002 a audiovizualului. Ed. art. 31 (Dreptul la informaţie). II. Legea nr. Partea I.. Titlul II. Kent. 6. Ed.Of. Fuckler. 10. pp. Ed. Etica şi deontologia profesiunii de jurnalist. Rotzoll. Iaşi. pp. Bertrand. pp. 296-303. 101-114. 26 (Viaţa intimă. Kathy B. Ed. Mark. pp. Christians. Popescu. Deontologia mijloacelor de comunicare. Popa. Bucureşti. 5.. 174/2011. 20 (Tratatele internaţionale privind drepturile omului). 149-162. 3. pp. 7-24. Deontologia profesiunii de ziarist. Chamberlin. opinia publică şi spaţiul public”. 179-182. Semne. 41-46. Dreptul comunicării. 66-73. Norma. Cap. Media şi societatea civilă. Popa.14. art. Dumitru Titus. Claude –Jean 2000. Ed. 1999. pp. Cristian Florin. Relaţii publice şi publicitate. 148-155. 13-30. cu deosebire: art. 7. pp. Sociologia mass-media. 2.

B. 5. Jurnalistul universal. Polirom. II. 162-166. 2003. alte elemente de compoziţie narativă şi stilistică şi de design modern. Polirom. Manual de Jurnalism. Manual de Jurnalism I. 8. Popescu. 84-101. Ed. Cristian Florin. Polirom. 1999. Dobrogea. 5 . Tehnici de redactare jurnalistică. 9. 102-114. Iaşi. Ed. 7. Constanţa. Temele acestui modul pun accentul pe definirea şi semnificaţia evenimentului de presă conform atributelor jurnalistului în procesul colectării. Vişinescu. Mihai. vol. pp. informative şi de opinie. pp. 265-269. pp. Coman. şapouri. pp. Stilistica presei. 2. Vişinescu. pp. 215-218. Roşca. Producţia textului jurnalistic. I. Mihai. interviul. pp. intro-uri. 1999. Victor. pp. Popescu. pp. 178-189. 1998. Bucureşti. 2004. 1999. 8-13. pp. Cristian Florin. II. Coman. documentării şi redactării mesajelor. ancheta. Ed. Polirom. Iaşi. editorialul. 37-47. Cristian Florin. 222-227. Jurnalism contemporan. 195-204. Ed. 54-67. raportate la tehnicile scriiturii. 4. Ed. Popescu. 206215. Manual de Jurnalism. 2003. pp. Tritonic. 207-214. reportajul. Genuri redacţionale în presa scrisă şi audio-vizuală – scris. 2002. pp. pp. Manual de Jurnalism. lead-urile. 206-214. 2012. 6. Victor. Între genurile de bază şi de largă audienţă. 128-138.1 Presa scrisă. Ed. pp. vol. Ed. pp. pp. pp. Luminiţa. 119-138. etc. pp. 80-106. Victor. Iaşi. din perspectiva credibilităţii.B. Randall. Ed. 69-95. David. 1. pp. vol. Victor. 192-197. Iaşi. 3. Abordarea surselor – Ghid practic. a publicului ţintă şi a rating-ului. se vor studia ştirea. pp.

Sandra. Bucureşti. Rad. 3. John 1999. Jurnalismul de televiziune. Polirom. 5. Bucureşti. 2010. Ilie (coord. Documentarea în Jurnalism. 80-98. pp. Popescu. Rad. 95-114. 2001. Petre. Ed. Nicolae. 47-51. 189-194. Iaşi. Daniela. pp. Ball-Rokeach. Ed. pp. Ion. Ed. 6. Henry. pp. pp. Comunicarea audiovizuală. Bignell. 46-133. Limbajul imaginii filmate.). Managementul televiziunii. 6. Manual de Jurnalism. Bucheru.. Radioul local. Tritonic. Petre. vol. Iaşi. 2009. Media Expres. Ed. Ed. 235-285. 2011. Ed. Ed. DeFleur. pp. 235-285. Bucureşti. Libra Vox. 8. Ed. 1998. Iaşi. pp. Ion 1997. Polirom. Boyer. 197-205. Bucureşti. Bucheru. Ed. Norma. Stanciu. 166-176. B. 4.3 Presa televizată: 1. Iaşi. Norbet 1998. 93-100. 6 . 7. 4. 14-20. Polirom. Hartley. Coman. Bucureşti. Jurnalism Radio. Bakenhus. Comunicarea mediatică. Tritonic. 2011. 2007. Bucureşti. pp. Polirom. 2011. Marina. Vasile. pp. Jeremy. 215-223. Varlam. 105-119. 127-131. 2005. pp. 193-260.I. pp. Polirom. Jonathan. Orlebar. 1999. Institutul European. 8. 7. Ilie (coord. Ed. pp. pp. Gheorghe. Zeca-Buzura. 151-295. 2. Melvin L. Cristian Florin 2003. 170-182. Traciuc. pp. pp. Stavre. Ion. Manual de Jurnalism. 37-48. Iaşi. 3. Tritonic. 167181.B. Fenomenul televiziunii. vol. 2009. Iaşi. Ed. Fundaţiei România de mâine. Ed. Ed. Tritonic. Ed. Minea. pp. Bucureşti. Polirom. 1999. Roman. Varlam. Discursul ştirilor. Tritonic. 234-245. Teorii ale comunicării de masă. pp. Stanciu. Documentarea în Jurnalism. pp. 165-247. pp. Mihai. 145-148. Bucureşti. pp.I. 2. Lochard. Guy. pp. pp. 84-90.2 Presa radiofonică: 1. 182-190. Nicolae. pp.). 5. Manual practic de televiziune. Televiziunea în era digitală. pp.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful