You are on page 1of 1

SJK(C) CHUNG HUA MARUDI

Struktur KUMPULAN SOKONGAN IBU BAPA (KSIB) Tahun 201


()*&++%,%& Guru B!-ar
PN H.ONG L(H HUA

/DP PIBG
(N LO. T(CK CHIONG

N/DP PIBG
PN TIONG CHU LIN

S!t%au-aha PIBG2LPS
PN JUDITH THO /(( .(N

B!n$ahar% PIBG2LPS
PN SIMBAH AK SA/UN

K!tua B%r& KSIB


(N TING S0( 1UAN

AJK KSIB Da"a' ka"an3an PIBG


(N BATU AK JAMBAI PN H(L(N JOK

Sukar!"a#an KSIB Da"a' ka"an3an PIBG


(N CHUNG SOON 4UI PN LIM B(( LAN

Rakan KSIB Sukar!"a#an $ar% K&'un%t%


(N BURHANUDDIN BIN AD(NI PN KIU LAN SI(N