Obiectivul al acestei lucrari este de a descrie evolutia complexa si procesele geologice care au dus la formarea si transformarile ulterioare ale

bazinului Marii Negre. Bazinul Euxinic, este localizat in partea sudica a placii litosferice eurasiatice, in apropierea contactului cu placile africana si araba. Morfologia bazinului Marii Negre a evoluat continuu de la formarea sa si este intr-o permanenta schimbare in prezent. Marea Negră este cel mai mare bazin marin anoxic, nchis, cu o evolu!ie geologică specială n raport cu celelalte bazine marine, raportat la scara schimbărilor climatice glaciare"interglaciare. Marea Neagră este caracterizată de existen!a unor acumulări importante de sedimente cuaternare, neconsolidate, de multe ori cu con!inut mare n materie organică #i produse ale descompunerii microbiologice ale acesteia $gaze, n special metan%. &ceste volume de sedimente sunt n general instabile, mai ales cele depuse n zonele de pantă continentală abrubtă din estul #i sudul bazinului, dar #i local n partea de nord $la sud de peninsula 'rimeea% #i n partea de vest $ n zona superioară a conurilor submarine ale paleo(unării #i paleo-Niprului%. Existen!a unor importante cantită!i de metan n sedimentele din Marea Neagră, a condus la formarea acumulărilor de hidra!i de metan, n zonele cu condi!ii favorabile de formare a acestora $ n general la ad)ncimi ale apei mai mari de *++ m%. &ceste acumulări de hidra!i de metan sunt instabile la scara timpului geologic, fiind mult influen!ate de condi!iile de presiune #i temperatură, dar #i de al!i parametri, precum salinitatea apei din pori. ,n Marea Neagră sunt cunoscu!i vulcanii de noroi $-mud vulcanos.%, fenomen studiat prin observa!ii directe, ace#tia put)nd elibera mari cantită!i de fluide $gaze #i apă%. 'ei mai numerosi vulcani de noroi au fost pu#i n eviden!ă la sud de peninsula 'rimeea.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful