You are on page 1of 22

Rancangan Tahunan Sains Tahun Enam 2014

TEMA : MENYIASAT BENDA-BENDA HIDUP


BIDANG PEMBELAJARAN : INTERAKSI ANTARA BENDA HIDUP
OBJEKTIF PEMBELAJARAN MINGGU HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1. Penerangan berdasarkan contoh eksperimen yang telah dijalankan.

Minggu 1 2-1-2014 hingga 3-1-2014

1. Mengawal pemboleh ubah

1.1.1 Pemboleh ubah dimanipulasi 1.1.2 Pemboleh ubah bergerakbalas 1.1.3 Pemboleh ubah dimalarkan

Minggu 2 6-1-2014 hingga 10-1-2014

1.1 Memahami sesetengah haiwan hidup secara berkumpulan dan sesetengah yang lain hidup menyendiri

1.1.1 Menyatakan bahawa sesetengah haiwan hidup berkumpulan. 1.1.2 Menyatakan bahawa sesetengah haiwan hidup menyendiri. 1.1.3 Memberi contoh-contoh haiwan yang hidup berkumpulan. 1.1.4 Memberi contoh-contoh haiwan yang hidup menyendiri.

1. Murid menonton tayangan video tentang haiwan yang hidup berkumpulan dan yang hidup menyendiri. 2. Murid mengumpul maklumat dan memberi contoh-contoh haiwan yang hidup berkumpulan dan yang hidup menyendiri. 3. Murid berbincang mengapa haiwan hidup berkumpulan, contoh: a) untuk keselamatan,

Sekolah Kebangsaan Paya Mebi , Padawan

Rancangan Tahunan Sains Tahun Enam 2014


1.1.5 Menerangkan mengapa haiwan hidup berkumpulan b) untuk makanan.

Minggu 3 13-1-2014 hingga 16-1-2014

1.2 Memahami persaingan adalah satu bentuk interaksi antara benda hidup

1.2.1 Menyatakan bahawa hidupan berinteraksi antara satu sama lain di dalam persekitaran. 1.2.2 Menyatakan bahawa persaingan adalah satu bentuk interaksi

1. Murid menonton tayangan video tentang interaksi antara benda hidup dalam pelbagai habitat. 2. Murid berbincang dan memberi contoh-contoh interaksi antara benda hidup. 3. Murid berbincang bahawa persaingan adalah satu bentuk interaksi. 4. Murid menonton tayangan video atau simulasi komputer tentang persaingan antara haiwan 5. Murid berbincang dan menyenaraikan faktor-faktor persaingan haiwan iaitu: a) makanan, b) air, c) pasangan, d) tempat tinggal, e) wilayah/kawasan. 6. Murid berbincang bahawa haiwan bersaing kerana: a) sumber makanan terhad, b) sumber air terhad, c) mendapatkan pasangan untuk membiak,

1.2.3 Menyenaraikan faktor-faktor persaingan haiwan. 1.2.4 Memberi sebab-sebab mengapa haiwan bersaing.

Sekolah Kebangsaan Paya Mebi , Padawan

Rancangan Tahunan Sains Tahun Enam 2014


d) mempertahankan atau mencari wilayah, e) mempertahankan atau mencari tempat tinggal. 7. Murid menonton tayangan video atau melihat gambar tumbuhan di dalam hutan. 8. Berdasarkan video atau gambar, murid berbincang mengapa tumbuhan di dalam hutan mempunyai ketinggian berbeza. 9. Murid menjalankan aktiviti untuk memerhati persaingan antara tumbuhan.

Minggu 4 20-1-2014 hingga 24-1-2014

1.3 Memahami tanggungjawab manusia dalam melindungi spesies terancam

1.3.1 Memberi contoh-contoh haiwan yang telah pupus. 1.3.2 Memberi contoh-contoh haiwan yang terancam. 1.3.3 Memberi contoh-contoh tumbuhan yang terancam. 1.3.4 Menerangkan mengapa haiwan dan tumbuhan tertentu menghadapi ancaman kepupusan 1.3.5 Mencadangkan langkahlangkah untuk mengelakkan kepupusan haiwan dan tumbuhan

1. Murid menonton tayangan video atau melihat gambar haiwan yang telah pupus, contoh: dinosaur. 2. Murid menonton tayangan video atau melihat gambar haiwan dan tumbuhan yang terancam, contoh: harimau, penyu, orang utan, panda, badak sumbu, bunga pakma dan pokok periuk kera. 3. Murid berbincang dan membuat kesimpulan bahawa haiwan dan tumbuhan tertentu sedang menghadapi ancaman kepupusan akibat aktiviti manusia secara haram dan

Sekolah Kebangsaan Paya Mebi , Padawan

Rancangan Tahunan Sains Tahun Enam 2014


berleluasa: a) pembalakan, b) pemburuan, c) pembangunan. 4. Berbincang langkah-langkah untuk mengelakkan kepupusan haiwan dan tumbuhan, contoh: a) kempen menentang pembalakan yang berleluasa, b) mendidik orang awam tentang kepentingan memelihara dan memulihara haiwan dan tumbuhan, c) mengelakkan penggunaan atau pembelian produk yang dibuat daripada spesies terancam, a) menguatkuasakan undang-undang.

MInggu 5 27-1-2014 hingga 30-1-2014

1.4 Mengetahui kesan-kesan aktiviti manusia terhadap persekitaran

1. Murid menonton tayangan video atau gambar tentang kemusnahan persekitaran yang disebabkan oleh aktiviti-aktiviti manusia, contoh: a) hakisan b) tanah runtuh c) banjir kilat d) pencemaran air, e) pencemaran udara. 1.4.2 Menerangkan bagaimana

1. Murid menonton tayangan video atau gambar tentang kemusnahan persekitaran yang disebabkan oleh aktiviti-aktiviti manusia, contoh: a) hakisan b) tanah runtuh c) banjir kilat d) pencemaran air, e) pencemaran udara. 2. Murid menonton tayangan video

Sekolah Kebangsaan Paya Mebi , Padawan

Rancangan Tahunan Sains Tahun Enam 2014


aktiviti-aktiviti manusia menyebabkan kemusnahan persekitaran. 1.4.3 Meramalkan apa yang akan berlaku kepada Bumi jika aktivitiaktiviti manusia tidak dikawal dan berbincang tentang aktivitiaktiviti manusia yang menyebabkan kemusnahan persekitaran, contoh: a) pembalakan secara haram dan berleluasa, b) pemburuan secara haram dan berleluasa, c) pengurusan pembangunan yang tidak terancang. 3. Murid berbincang apa yang akan berlaku kepada Bumi jika aktivitiaktiviti manusia yang menyebabkan kemusnahan persekitaran tidak dikawal. 4. Murid menyediakan buku skrap tentang kemusnahan persekitaran yang disebabkan oleh aktiviti-aktiviti manusia dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengurangkan kesan-kesannya.

Minggu 6 5-2-2014 hingga 7-2-2014

1.1 Memahami bahawa tarikan dan tolakan adalah daya 1.2 Memahami kesan -kesan daya.

1.4.1 Memberi contoh-contoh kemusnahan persekitaran yang disebabkan oleh manusia. 1.1.1 Menyatakan bahawa tarikan dan tolakan adalah daya. 1.1.2 Menyatakan bahawa daya itu tidak dapat dilihat tetapi

1. Murid menonton tayangan video atau gambar tentang kemusnahan persekitaran yang disebabkan oleh aktiviti-aktiviti manusia, contoh: a) hakisan b) tanah runtuh c) banjir kilat d) pencemaran air,

Sekolah Kebangsaan Paya Mebi , Padawan

Rancangan Tahunan Sains Tahun Enam 2014


kesannya dapat diperhatikan. 1.2.1 Menyatakan bahawa daya boleh menggerakkan objek pegun. 1.2.2 Menyatakan bahawa daya boleh mengubah kelajuan objek. 1.2.3 Menyatakan bahawa daya boleh mengubah bentuk objek. e) pencemaran udara. 1. Murid menolak dan menarik tapak tangan pasangan untuk merasai kesan daya. 2. Murid berbincang dan membuat kesimpulan bahawa tolakan dan tarikan adalah daya. Berdasarkan aktiviti di atas, murid berbincang dan membuat kesimpulan bahawa daya tidak boleh dilihat tetapi kesannya boleh diperhatikan. 3. Murid menjalankan beberapa aktiviti dan membincangkan kesankesan menolak: a) sebiji bola yang pegun, b) sebiji bola yang bergerak. 4. Murid menekan, memulas atau memicit objek seperti plastisin, span dan spring. 5. Murid membuat pemerhatian dan berbincang tentang kesan daya. 6. Murid berbincang dan membuat kesimpulan bahawa daya boleh: a) menggerakkan objek pegun, b) memberhentikan objek yang bergerak, c) menukar arah pergerakan objek,

Sekolah Kebangsaan Paya Mebi , Padawan

Rancangan Tahunan Sains Tahun Enam 2014


d) membuatkan pergerakan objek lebih laju atau lebih perlahan, e) mengubah bentuk objek.

Minggu 7 10-2-2014 hingga 15-2-2014

1.3 Menganalisis geseran

1.3.1 Menyatakan bahawa geseran adalah daya. 1.3.2 Menghuraikan kesan-kesan daya geseran

1. Murid memerhati satu objek seperti buku atau duit syiling menggelongsor di atas suatu permukaan. 2. Murid berbincang bahawa geseran memperlahankan pergerakan objek dan membuat kesimpulan bahawa geseran adalah daya. 3. Murid menjalankan aktiviti - aktiviti yang melibatkan geseran, contoh: a) membuka penutup balang dengan tangan yang kering, b) membuka penutup balang dengan tangan yang berminyak. 4. Murid berbincang dan membuat kesimpuan bahawa lebih mudah membuka penutup balang menggunakan tangan yang kering kerana ia mempunyai daya geseran yang tinggi. 5. Murid menjalankan beberapa aktiviti melibatkan geseran, contoh: a) menggosok kedua tapak tangan, b) menarik objek yang berat, c) menggosok getah pemadam di atas permukaan.

1.3.3 Menghuraikan cara-cara mengurangkan geseran 1.3.4 Menghuraikan cara-cara menambah geseran. 1.3.5 Menyatakan kebaikan geseran. 1.3.6 Menyatakan kelemahan geseran. 1.3.7 Membuat kesimpulan bahawa geseran wujud apabila dua permukaan bersentuhan.

Sekolah Kebangsaan Paya Mebi , Padawan

Rancangan Tahunan Sains Tahun Enam 2014


6. Berdasarkan aktiviti-aktiviti di atas, murid dapat menjelaskan bahawa kesan geseran menyebabkan: a) tapak tangan menjadi panas kerana geseran menghasilkan haba, b) sukar menggerakkan objek kerana geseran menentang arah pergerakan, c) getah pemadam menjadi semakin kecil kerana geseran menyebabkan permukaan haus dan koyak.

BIDANG PEMBELAJARAN : PERGERAKAN


Minggu 8 17-2-2014 hingga 21-2-2014
2.1 Memahami kelajuan 2.1.1 Menyatakan bahawa objek yang bergerak lebih laju menghasilkan jarak perjalanan yang lebih jauh pada masa yang ditetapkan. 2.1.2 Menyatakan bahawa suatu objek yang bergerak lebih laju mengambil masa yang lebih singkat untuk bergerak ke suatu jarak yang ditetapkan. 2.1.3 Menyatakan apakah kelajuan. 2.1.4 Menyelesaikan masalah menggunakan formula. 3. Murid membuat kesimpulan 1. Murid menjalankan beberapa aktiviti untuk: a) membandingkan jarak yang dilalui oleh dua objek yang bergerak pada masa yang ditetapkan, b) membandingkan masa yang diambil oleh dua objek yang bergerak pada jarak yang ditetapkan. 2. Murid membincangkan dan membuat kesimpulan bahawa: a) apabila suatu objek bergerak lebih laju, lebih jauh jarak yang dilalui pada masa yang ditetapkan,

Sekolah Kebangsaan Paya Mebi , Padawan

Rancangan Tahunan Sains Tahun Enam 2014


bahawa: a) kelajuan adalah ukuran berapa cepat suatu objek bergerak b) kelajuan boleh ditentukan menggunakan formula, laju = jarak masa Murid menyelesaikan masalah dengan menggunakan formula b) apabila suatu objek bergerak lebih laju, lebih singkat masa yang diambil pada jarak yang ditetapkan.

Sekolah Kebangsaan Paya Mebi , Padawan

Rancangan Tahunan Sains Tahun Enam 2014


TEMA : MENYIASAT BAHAN BIDANG PEMBELAJARAN : PENGAWETAN MAKANAN
Minggu 9 24-2-2014 hingga 28-2-2014
1.1 Memahami kerosakan makanan 1.1.1 Menyatakan maksud kerosakan makanan. 1.1.2 Mengenal pasti ciri-ciri makanan yang telah rosak 1.1.3 Menyatakan bahawa mikroorganisma boleh merosakkan makanan. 1.1.4 Menyatakan keadaan yang sesuai untuk pembiakan mikroorganisma 1. Murid memerhati contoh-contoh makanan yang rosak. 2. Murid berbincang dan membuat kesimpulan makanan yang rosak tidak selamat untuk dimakan. 3.Murid membuat kesimpulan bahawa makanan yang telah rosak mempunyai ciri-ciri berikut: a) berbau busuk, b) berasa masam, c) bertukar warna, d) berubah tekstur, e) berkulat 4. Murid menjalankan aktiviti untuk memerhati kerosakan makanan dengan meletakkan sekeping roti di kawasan terbuka untuk beberapa hari. 5. Murid berbincang dan membuat kesimpulan mikroorganisma boleh menyebabkan makanan menjadi rosak. 6. Murid mengumpul maklumat dan membuat kesimpulan mikroorganisma memerlukan beberapa keadaan

Sekolah Kebangsaan Paya Mebi , Padawan

10

Rancangan Tahunan Sains Tahun Enam 2014


untuk membiak: a) udara, b) air, c) nutrien, d) suhu yang sesuai, e) kadar keasidan yang sesuai.

Minggu 10 3-3-2014 hingga 7-3-2014

1.2 Mensintesis konsep pengawetan makanan

1.2.1 Menyatakan cara-cara pengawetan makanan. 1.2.2 Memberi contoh makanan bagi setiap kaedah pengawetan. 1.2.3 Memberi alasan mengapa setiap kaedah pengawetan makanan digunakan. 1.2.4.Menyatakan apa itu pengawetan makanan. 1.2.5 Merangka dan membuat projek pengawetan makanan yang diberi.

1. Murid mencari maklumat tentang cara-cara untuk mengawet makanan dan memberi contoh makanan yang diawet dengan cara berikut, iaitu: a) pengeringan, b) pendidihan, c) penyejukan, d) pembungkusan vakum, e) penjerukan, f) penyejuk bekuan, g) pembotolan / pengetinan, h) pempasturan, i) pengasinan, j) penyalaian, k) pelilinan. 2. Murid berbincang dan membuat kesimpulan mengapa cara-cara di atas digunakan untuk mengawet makanan . 3. Murid menonton tayangan video atau melawat kilang memproses makanan untuk memerhati bagaimana proses pengawetan makanan dijalankan. 4. Murid berbincang bahawa

Sekolah Kebangsaan Paya Mebi , Padawan

11

Rancangan Tahunan Sains Tahun Enam 2014


pengawetan makanan adalah proses melambatkan makanan menjadi rosak. Murid menjalankan projek untuk mengawet makanan yang telah diberi

1.3 Menyedari kepentingan pengawetan makanan.

1.2.6 Memberi sebab mengapa kita perlu mengawet makanan. 1.3.1 Memberi sebab mengapa kita perlu mengawet makanan.

5. Murid berbincang dan memberi alasan mengapa kita perlu mengawet makanan, contoh: a) menjadikan makanan tahan lebih lama b) memudahkan menyimpan makanan, c) mengurangkan pembaziran makanan.

Minggu 11 10-3-2014 hingga 14-3-2014

UJIAN BULANAN (1)

BIDANG PEMBELAJARAN: PENGURUSAN BAHAN BUANGAN


Minggu 12 17-3-2014 hingga 21-3-2014
2.1 Memahami kesan pembuangan bahan buangan yang tidak terancang terhadap persekitaran 2.1.1 Mengenalpasti jenis-jenis bahan buangan dalam persekitaran 1. Murid memerhati beberapa jenis bahan buangan di dalam tong sampah, contoh: plastik, kaca, bahan buangan kimia, bahan buangan organik dan logam. 2. Murid menonton tayangan video tentang pelbagai jenis bahan buangan dari kilang, gerai makanan dan pasar. 3. Murid mengumpul maklumat tentang: a) sumber-sumber bahan buangan b) pelbagai cara pelupusan bahan

2.1.2 Mengenalpasti sumber-sumber bahan buangan. 2.1.3 Menyatakan cara pembuangan bahan buangan yang tidak

Sekolah Kebangsaan Paya Mebi , Padawan

12

Rancangan Tahunan Sains Tahun Enam 2014


terancang. 2.1.4 Menyatakan cara pembuangan bahan buangan yang terancang. 2.1.5 Menerangkan kesan buruk pembuangan bahan buangan yang tidak terancang 2.1.6 Menerangkan bagaimana bahan buangan kawasan setempat dilupuskan. 2.1.7 Mencadangkan cara-cara untuk menambahbaik kaedah pelupusan bahan buangan. buangan. 4. Murid berbincang dan mengelaskan cara pembuangan bahan buangan yang terancang dan tidak terancang. 5. Murid berbincang tentang kesan buruk akibat pembuangan bahan buangan yang tidak terancang, contoh: a) pencemaran udara, b) pencemaran air, c) penyakit dan wabak penyakit, d) hujan asid, e) banjir kilat. 6. Murid mengumpul maklumat tentang cara pembuangan bahan buangan di kawasan setempat 7. Murid berbincang dan mencadangkan cara-cara untuk memperbaiki pelupusan bahan buangan kawasan setempat. 8. Murid melawat pusat pengurusan bahan buangan atau mendengar ceramah untuk mengumpul maklumat tentang pengurusan bahan buangan.

22 - 31 MAC
Minggu 13 31-3-2014 hingga 4-4-2014
2.2 Memahami bahawa bahan buangan boleh mereput

(CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 )


1. Murid menonton tayangan video dan melihat foto selang-masa tentang bahan buangan yang mereput dan bahan buangan yang tidak boleh mereput. 2. Murid mengasingkan bahan buangan dari tong sampah mengikut kategori seperti sayur-sayuran,

2.2.1 Menyatakan bahawa bahan buangan tertentu boleh mereput

Sekolah Kebangsaan Paya Mebi , Padawan

13

Rancangan Tahunan Sains Tahun Enam 2014


kertas, kaca, plastik dan kayu. 3. Masukkan setiap jenis bahan buangan ke dalam beg plastik tebal yang berasingan. Letakkan ia di tempat terbuka dan memerhati perubahan yang berlaku dalam suatu tempoh masa. 4. Murid berbincang dan memberi contoh-contoh bahan buangan yang: a) mereput, b) tidak mereput. 5. Murid membincangkan dan membuat kesimpulan, a) sesetengah mikroorganisma menyebabkan bahan buangan mereput b) semasa proses pereputan,nutrien dikembalikan kepada tanah, cara ini ia dapat digunakan semula. 6. Murid mengumpul maklumat dan membincangkan kebaikan dan keburukan pereputan bahan buangan. 7. Murid membincangkan dan meramalkan apa yang akan berlaku kepada manusia dan persekitaran jika bahan buangan tidak mereput. 2.2.5 Menyatakan kebaikan pereputan bahan buangan 2.2.6 Menyatakan keburukan pereputan bahan buangan 2.2.7 Meramalkan apa yang akan berlaku kepada manusia dan persekitaran jika bahan buangan tidak mereput.

2.2.2 Memberi contoh-contoh bahan buangan yang boleh mereput. 2.2.3 Memberi contoh-contoh bahan buangan yang tidak boleh mereput. 2.2.4 Menyatakan bahawa mikroorganisma boleh menyebabkan bahan buangan mereput

Sekolah Kebangsaan Paya Mebi , Padawan

14

Rancangan Tahunan Sains Tahun Enam 2014


Minggu 14 7-4-2014 hingga 11-4-2014
1.1 Memahami gerhana bulan 1.1.1 Menyatakan maksud gerhana bulan. 1.1.2 Menyatakan kedudukan Bulan, Bumi dan Matahari ketika kejadian gerhana bulan . 1.1.3 Menerangkan bagaimana gerhana bulan berlaku. 1. Murid menggunakan model untuk mensimulasikan pergerakan Bumi dan Bulan. 2. Murid menonton tayangan video atau simulasi komputer tentang gerhana bulan separa dan gerhana bulan penuh. 3. Murid berbincang dan membuat kesimpulan bahawa gerhana bulan berlaku disebabkan oleh: a) kedudukan Bumi berada di antara Bulan dan Matahari. b) Bumi, Bulan dan Matahari berada pada satu garis lurus. 4. Murid melakar gambarajah bagi menunjukkan kedudukan Bulan, Bumi dan Matahari ketika kejadian gerhana bulan 1. Murid menggunakan model bagi menunjukkan simulasi pergerakan Bumi, Bulan dan Matahari. 1.2.1 Menyatakan maksud gerhana matahari. 1.2.2 Menyatakan kedudukan Bulan, Bumi dan Matahari ketika kejadian gerhana matahari. 1.2.3 Menerangkan bagaimana gerhana matahari berlaku 2. Murid membincangkan bahawa gerhana matahari berlaku pada waktu siang. 3. Murid menonton video atau simulasi komputer tentang gerhana matahari separa dan gerhana matahari penuh. 4. Murid berbincang dan membuat kesimpulan bahawa gerhana matahari terjadi disebabkan oleh: a) kedudukan Bulan berada di antara Bumi dan Matahari, b) Bumi, Bulan dan Matahari berada pada satu garis lurus.

1.2 Memahami gerhana matahari

Sekolah Kebangsaan Paya Mebi , Padawan

15

Rancangan Tahunan Sains Tahun Enam 2014


5. Murid melakar gambarajah yang menunjukkan kedudukan Bulan, Bumi dan Matahari ketika kejadian gerhana matahari. 6. Murid berbincang dan meramalkan senario di Bumi ketika kejadian gerhana matahari. 1.2.4 Meramalkan senario di Bumi ketika kejadian gerhana matahari.

Minggu 15 14-4-2014 hingga 18-4-2014

1.2 Menganalisis mesin kompleks

1.2.1 Menerangkan maksud mesin ringkas 1.2.2 Menerangkan jenis-jenis mesin ringkas

1. Murid mencuba untuk membuka penutup tin menggunakan: a) tangan, b) sudu. 2. Murid membandingkan kesukaran menyempurnakan tugasan yang diberi dan membincangkan tentang fungsi alat. 3. Murid berbincang bahawa mesin ringkas adalah alat yang membantu kita menggunakan kurang daya dan membuatkan kerja lebih mudah dan lebih cepat. 4.Murid menguji dan memanipulasikan contoh-contoh mesin ringkas berikut: a) roda dan gandar, b) tuas, c) baji, d) takal, e) gear, f) satah condong, g) skru. 5. Murid berbincang mengenai jenis-jenis mesin ringkas.

1.2.3 Memberi contoh setiap jenis mesin ringkas

Sekolah Kebangsaan Paya Mebi , Padawan

16

Rancangan Tahunan Sains Tahun Enam 2014


6. Murid berjalan di sekitar kawasan sekolah dan mengenal pasti pelbagai jenis mesin ringkas.

Sekolah Kebangsaan Paya Mebi , Padawan

17

Rancangan Tahunan Sains Tahun Enam 2014


TEMA : MENYIASAT TEKNOLOGI BIDANG PEMBELAJARAN : MESIN
Minggu 16 21-4-2014 hingga 25-4-2014
1.2 Menganalisis mesin kompleks 1.2.1 Menerangkan maksud mesin ringkas 1. Murid mencuba untuk membuka penutup tin menggunakan: a) tangan, b) sudu. 2. Murid membandingkan kesukaran menyempurnakan tugasan yang diberi dan membincangkan tentang fungsi alat. 3. Murid berbincang bahawa mesin ringkas adalah alat yang membantu kita menggunakan kurang daya dan membuatkan kerja lebih mudah dan lebih cepat. 4.Murid menguji dan memanipulasikan contoh-contoh mesin ringkas berikut: a) roda dan gandar, b) tuas, c) baji, d) takal, 1. Murid mengenal pasti mesin ringkas yang terdapat pada basikal dan kereta sorong. 2. Murid berbincang dan membuat kesimpulan bahawa mesin kompleks adalah gabungan beberapa mesin ringkas. 3. Murid menyediakan buku skrap yang menunjukkan contoh-contoh mesin kompleks. 4. Murid membuat simulasi untuk mengetahui

Minggu 17 28-4-2014 hingga 2-5-2014

1.2 Menganalisis mesin kompleks

1.2.2 Menerangkan jenisjenis mesin ringkas. 1.2.1 Mengenal pasti mesin ringkas yang terdapat dalam mesin kompleks. 1.2.2 Membuat kesimpulan bahawa mesin kompleks adalah gabungan daripada beberapa mesin ringkas. 1.2.3 Memberi contoh-

Sekolah Kebangsaan Paya Mebi , Padawan

18

Rancangan Tahunan Sains Tahun Enam 2014


contoh mesin kompleks. bagaimana menjalani kehidupan tanpa mesin. 5. Murid berbincang dan meramalkan bagaimana menjalani kehidupan tanpa mesin. 1.3 Menghargai rekaan mesin yang membuatkan kehidupan lebih mudah 1.3.1 Meramalkan bagaimana kehidupan tanpa mesin. 1.3.2 Menerangkan bagaimana mesin membuatkan kerja lebih mudah. 1.3.3 Mereka bentuk satu mesin untuk menyelesaikan masalah. 6. Murid mengenal pasti satu masalah dan mereka bentuk satu mesin untuk menyelesaikan masalah tersebut

Minggu 18 5-5-2014 hingga 10-5-2014 Minggu 19 12-5-2014 hingga 16-5-2014 Minggu 20 19-5-2014 hingga 23-5-2014 Minggu 21 26-5-2014

ULANGKAJI UPSR / LATIHAN PENGUKUHAN / PERCUBAAN UPSR

ULANGKAJI UPSR / LATIHAN PENGUKUHAN / PERCUBAAN UPSR

ULANGKAJI UPSR / LATIHAN PENGUKUHAN / PERCUBAAN UPSR

ULANGKAJI UPSR / LATIHAN PENGUKUHAN / PERCUBAAN UPSR


Sekolah Kebangsaan Paya Mebi , Padawan 19

Rancangan Tahunan Sains Tahun Enam 2014


hingga 27-5-2014

CUTI PENGGAL 1 / PERTENGAHAN TAHUN ( 28-5-2014 HINGGA 15-6-2014 )


Minggu 22 16-6-2014 hingga 20-6-2014 Minggu 23 23-6-2014 hingga 27-6-2014 Minggu 24 30-6-2014 hingga 4-7-2014 Minggu 25 7-7-2014 hingga 11-7-2014 Minggu 26 14-7-2014 hingga 18-7-2-14 Minggu 27 21-7-2014 hingga 25-7-2014

ULANGKAJI UPSR / LATIHAN PENGUKUHAN / PERCUBAAN UPSR

ULANGKAJI UPSR / LATIHAN PENGUKUHAN / PERCUBAAN UPSR

ULANGKAJI UPSR / LATIHAN PENGUKUHAN / PERCUBAAN UPSR

ULANGKAJI UPSR / LATIHAN PENGUKUHAN / PERCUBAAN UPSR

ULANGKAJI UPSR / LATIHAN PENGUKUHAN / PERCUBAAN UPSR

ULANGKAJI UPSR / LATIHAN PENGUKUHAN / PERCUBAAN UPSR

CUTI PERAYAAN ( SELAMAT HARI RAYA AIDILFITRI 26-7-2014 HINGGA 3-8-2014 )


Minggu 28 4-8-2014

ULANGKAJI UPSR / LATIHAN PENGUKUHAN / PERCUBAAN UPSR


Sekolah Kebangsaan Paya Mebi , Padawan 20

Rancangan Tahunan Sains Tahun Enam 2014


hingga 8-8-2014 Minggu 29 11-8-2014 hingga 16-8-2014 Minggu 30 18-8-2014 hingga 22-8-2014 Minggu 31 25-8-2014 hingga 29-8-2014 Minggu 32 2-9-2014 hingga 5-9-2014 Minggu 33 8-9-2014 hingga 12-9-2014

ULANGKAJI UPSR / LATIHAN PENGUKUHAN / PERCUBAAN UPSR

ULANGKAJI UPSR / LATIHAN PENGUKUHAN / PERCUBAAN UPSR

ULANGKAJI UPSR / LATIHAN PENGUKUHAN / PERCUBAAN UPSR

ULANGKAJI UPSR / LATIHAN PENGUKUHAN / PERCUBAAN UPSR

UPSR 2014
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 ( 13-9-2014 HINGGA 21-9-2014 ) AKTIVITI SELEPAS UPSR

Minggu 34 22-9-2014 hingga 26-9-2014 Minggu 35 29-9-2014 hingga 3-10-2014

AKTIVITI SELEPAS UPSR

Sekolah Kebangsaan Paya Mebi , Padawan

21

Rancangan Tahunan Sains Tahun Enam 2014


Minggu 36 7-10-2014 hingga 10-10-2014 Minggu 37 13-10-2014 hingga 17-10-2014 Minggu 38 20-10-2014 hingga 22-10-2014 Minggu 39 27-10-2014 hingga 31-10-2014 Minggu 40 3-11-2014 hingga 7-11-2014 Minggu 41 10-11-2014 hingga 14-11-2014 Minggu 42 17-11-2014 hingga 21-11-2014

AKTIVITI SELEPAS UPSR

AKTIVITI SELEPAS UPSR

AKTIVITI SELEPAS UPSR

UJIAN AKHIR TAHUN ( PKSR 2 )

AKTIVITI SELEPAS PKSR 2

AKTIVITI SELEPAS PKSR 2

MINGGU HARI ANUGERAH CEMERLANG 2014

CUTI AKHIR TAHUN (22-11-2014 HINGGA 4-1-2014)

Sekolah Kebangsaan Paya Mebi , Padawan

22