Kós Károly: Varju nemzetség (Krónika

)
Első fele

Két nagy konfliktus köré épül a történet: -közéleti konfliktus: amely a Bethlen és a Rákóczi család között van, és egy -magánéleti konfliktus, amely Varju Gáspár és Maksai László között van,( mivel mindketten Basa Annát szeretik). A cselekmény két kisgyerek, Varju Gáspár és Basa Anna párbeszédével kezdődik. Később a Varju család bemutatása következik. A Varjukat az egész környéken bolondnak tartják, pedig csak mások, különbek mint a többi ember. Varju János apja például végigmulatta az életét, a nagyapja az arany előállításának titkával foglalkozott és a mendenmondák szerint kincset rejtett el valahol a Pojánán, (a Zólyomi-harácsot). Varjú Miklósnak, az egész életét átmulatozó apának a haldoklásával folytatódik a cselekmény, aki Jankó fiára a gazdag füvet-termő Pojánán és a lován kívül egyebet nem hagy,ám a fiú ezt nem tartja értéknek: „a Pojána megmaradt. A Pojána egészen, a Talahru oldalával. Az,az!..Mit ? Azt hiszed, az semmit sem ér! Olyan széna nincsen a határon, olyan legelője nincsen egy atyádfiának is “. 16 évig élt idegenben Varjú János. Amikor visszatér árva kisfiával, Gáspárral, őt is bolondnak mondják mivel felköltöznek a Pojánára. Szálfenyőkből és a havasból legurított hatalmas kövekből tanyaházat és istállókat raknak. A legfontosabb események itt, a Pojánán játszódnak.

Varju János a Bethlen család pártolójaként, fiát Bethlen Istvánhoz adja fegyvertartó inasnak. Amikor Gáspár a Pojánán tartózkodik, gyakran ellátogat Basa Tamásékhoz, akik árva unokájukat, Annát nevelik. A két gyermeket gyöngéd vonzalom fűzi egymáshoz. Gáspár szépen induló élete szomorúra fordul, mikor Maksai László kezd Basa Anna körül forgolódni, s egy Basáék által rendezett mulatságon Maksai felkéri Annát, ezért Gáspár Vitéz Ilonával táncol, de kiderül , hogy Maksai szebben tud nála táncolni. Maksai provokálja Gáspárt, ezért ő bicskát emel rá és meg akarja ölni, ám Anna megállítja. Gáspár szégyenében hazafut : „-Ne öld meg, ne öld meg! – és jobb keze a késsel lehanyatlik. Másik kezével még felemeli a hadnagyot, hogy a lába a levegőben lóg, aztán levágja a földre. Szeme találkozik a kis Annáéval: - Ne félj! Nem vagyok gyilkos. Tekintete körüljárt, aztán megfordult és ki. “ Majd lopások történnek a környéken : „Eleinte csak egy-két juh veszett el, meg korai bárány. Elbódorgott, gondolták az emberek, és bírságolták a pakulárokat. De mikor ötivel-hátával kezdettek hibázni, akkor már tolvajlásra gondolt mindenki.” A két Varjú elhatározza hogy utána néz a dolognak, el is kapják a tolvajokat akiket majd felakasztanak egy fenyőre, de Gáspár szinte belehal a zsiványokkal folytatott küzdelembe, pont a szeme között találják el és arcát csúnya sebhely ékteleníti.Bár érzi magában, hogy különb ember Maksainál, mégis visszavonul, eltávolodik Annától.

Gáspár az árvaságra jutott szép molnárlányt veszi feleségül, Vitéz Ilonát : „A karácsonyi ünnepeken volt miről beszéljenek az emberek. A bolond Varjú Jankó fia feleségül vette Vitéz Ilonát, a kapusi molnár árváját. Lám csak, ki gondolta volna ezt. De talán jól is járt vele.” Anna pedig a gyalui porkolábot választja akihez nem sokkal a Varjúék lakodalma után hozzá is megy: „ Húsvétkor feleségül kérte Maksai Basa Annát. Egyszerűen,
komolyan mondta: -Légy a feleségem kis leány. Kis Anna nem futott el, ahogy az ilyenkor szokás, le se sütötte a szemét. Egy cseppet pirosabb lett az orcája csak. Kicsit gondolkozott, de azt se sokat. –Ha gondolja, hogy így jó lesz, én nem bánom. Így lett porkolábné Basa Anna.” Gáspár feleségével a Pojánán telepedik le, s a háza Kalotaszeg ”Bethlenianus” embereinek találkozóhelyévé lesz. A Pojánára megy ki I. Rákóczi György is, hogy megkeresse az ide elrejtett Zólyomi harácsot, ezért ürügyként medvevadászatot rendez katonáival. A katonákat Maksai vezeti. Itt keveredik harcba a bethleniánus Varju Gáspár és Rákóczi- párti Maksai László. Gáspár fegyvert emel a fejedelemre, de Maksai vezére védelemképpen lelövi, annak ellenére is, hogy Gáspár többször is megmentette őt a haláltól: “A fejedelem védelem nélkül, a kard felemelve. Maga elé emeli kardját. Akkor kapja ki Maksai övéből a pisztolyt és Gáspár arcába süti.” Ezek után a fejedelem felégetteti a pojánai házat, eközben pedig az öreg Varju János nyomtalanul eltünik.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful