You are on page 1of 2

Program: 09,00 10,00 Radionica: Holistiki pristup u prevenciji i ouvanju zdravlja dece predkolskog uzrasta Predava: Kliniki psiholog

g Radmila ulibrk Radisavljevi 10,00 10,45 10,45 11,45 Alergeni u hrani Predava: Prof. dr Nedeljko Radlovi Fiziologija razvoja i preporucena fizicka aktivnost dece predskolskog uzrasta Predavac : Doc. Dr Sanja Mazic Znaaj vode u ouvanju zdravlja deteta Predava: Prof. dr Nedeljko Radlovi Prednosti organske hrane i hrane proverenog visokog kvaliteta u ishrani dece predkolskog uzrasta Predava: Dr sci. med. Nina Bulaji Pauza Holistiki pristup u ouvanju zdravlja dece predkolskog uzrasta kroz hiropraktiku Predava: Mr sci. med. Petar Dini Najee greke u suplementaciji i preporuena suplementacija dece predkolskog uzrasta Predava: Prof. dr Briita orevi ajevi u ishrani dece predkolskog uzrasta Predava: Prof. dr Anelka Lazarevi/ dr.Jelena Djordjevic

11,45 12,00 12,00 13,00

13,00 13,30 13,30 14,30

14,30 15,30

15,30 16,30