You are on page 1of 104

44

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
POSLJEDNJI POZDRAV dragom

petak, 17. januar/sije~anj 2014.

OSLOBO\ENJE
SJE]ANJE

POSLJEDNJI POZDRAV

mladom kolegi

na predivnu `enu, na{u dragu babu

KEMI HASIBOVI]U
Porodici iskreno sau~e{}e. Muris Mesihovi} s porodicom
111

NEKRETNINE ZAMJENA
MIJENJAM trosoban stan u Banjaluci, Centar, I sprat za sli~an u Sarajevu. Mob. 062/425-886. 8064 USELJIVA dvojna ku}a, 1/1+plac, mijenjam za Trebinje, mo`e i za manju sa placem, ku}a na ulazu u Mostar. Mob. 061/301-772.k MOSTAR Trebinje useljiva dvojna ku}a 1/1 mo`e i za manju sa placom.Tel.061/301-772.k SARAJEVO - Zagreb, stan u centru Sarajeva, za trosoban u centru Zagreba, na potezu tramvaja. Tel. 00387/62-279-428, 00387/33-214-595.k MIJENJAM stan 57m2 za manji do 40 m2 ili prodajem kvadrat 1250 KM.Tel: 062/812-037.k MIJENJAM za stan u Tuzli trosoban u [amcu i 15 dun. oranice u Ora{ju. Tel. 063/231-104.k TROSOBAN 70m2 u centru za dvosoban na Grbavici, uz doplatu. Tel. 236-374.k

PRODAJA
DEVASTIRAN stan Hrasnica Camila Marica 53m2 cjena 36000 papiri ~isti, sve treba raditi. Tel: 066/772-002.sms GRADJEVINSKO zemlji{te u privrednoj zoni Rajlovac, prilaz asfalt, sva infrastrutura, predvidjena izgradnja poslovnog objekta. vlasni{tvo 1/1.. Tel: 065/865555.sms PRODAJEM stan. ul. Aleja lipa na malti 52 kv. stan je renoviran. promjenjene sve. vodovodne elektro kao instalacije grijanje postavljen novi p.v.c.u svakoj sobi klima sa roletnama nov parket. Tel: 062/296-496.sms PRODAJEM ~etvorosoban stan 105m2,Obala Kulina bana II sprat, austrougarska gradnja. Tel: 061/515-537.sms PRODAJEM zidanu gara`u u naselju Park ispod bolnice Ko{evo. Kontakt. Mob: 062/878-500.sms PRODAJA stana Zmaja od Bosne preko puta Bristola, cca 66 m2,IV sprat,centralno grijanje. Tel. 061 904-778.sms PRODAJEM ku}u sa oku}nicom Sok kolonija Ilid`a. Tel: 061/219-863 PRODAJEM stan 50m2 blizu Austr. Trga povoljno, papiri uredni 1/1.Tel: 033/533-624.k PRODAJEM zemlji{te u Faleti}ima. Mob. 061/212-100.k PRODAJEM stan 45m2 novogradnja papiri uredni 1/1 na Starom gradu ul. Sarajevski gazija. Tel. 061/256-292 i 066/795456.k PRODAJEM gara`u, ul. Kranj~evi}eva, vl. 1/1, grunt, povoljno. Mob. 061/869-396.k PRODAJEM stan 59m2 1 sprat priklju~ci svi povoljno. Tel.066/843-158.k NOVO Sarajevo prodajem stan 80m2 mo`e i zamjena mza manji uz doplatu. Tel. 061/379-974.k M. ZVORNIK dvosoban stan 57,6m2 prodajem mijenjam 1m2=520E.Tel. 033/652-321.k PRODAJEM jednosob an stan 45m2 Centar Mejta{. Tel. 061/243-923.k PRODAJEM stan 71m2 1850 KM po m2 strogi centar. Tel. 061/398-420.k PRODAJEM ili iznajmljujem gara`u u Aero. naselju. Tel. 060/325-1430.k GRBAVICA ul Zagreba~ka, 84m2, troiposoban, IV sprat, lift, lo|a, 188.000KM. Mob. 061/899-209.k VRACA, ul. A. Smajlovi}a, 56m2, dvosoban, renoviran, I sprat, balkon, 1.900KM/m2. Mob. 066/340-748.k KO[EVO, 63m2, ul. A. Ferhatovi}a, dvoiposoban, I sprat, 2 balkona, 115.000KM. Mob. 061/150-519.k CENTAR, ul. A.Jabu~ice, dvosoban, renoviran, II kat, 90.000KM. Mob. 061/247-777.k DOBRINJA III, 72m2, ul. Gandijeva, trosoban, II sprat, balkon, dvostran. Tel. 033/711-665.k GRBAVICA, ul. H. ^emerli}a, 53m2, VI sprat, lift, balkon, 1.750KM/m2. Tel. 033/711-666.k ^ENGI] Vila, 63m2, ul. B. Me{e Selimovi}a, ve}i, dvosoban, III kat, balkon, 99.000KM. Mob. 062/295-919.k GRBAVICA, ul. Grbavi~ka, dvoiposoban komplet renoviran, sa namje{tajem, 140.000KM. Mob. 061/526-243.k STAN u srcu Ba{~ar{ije ulica Telali 89m2 drugi sprat blizu Vije}nice. Tel. 061/402-784.k DV. Fetaha Be}irbegovi}a odli~an troiposoban 90 mo`e zamjena. Tel.061/214-856.k PRODAJEM fri`ider Bira kombinovani, povoljno. Mob: 061/181-125.sms PRODAJEM CD razne vrste muzike (oko 300 kom), mala fonoteka. Mob. 061/488-817.k

KEMAL HASIBOVI]

ANKA KRISTI^EVI]
1908 - 2000.

[efka i Said Jamakovi}


8941 KUPUJEM stare satove zidne, |epne ru~ne ordenje, zna~ke i ostalo. Tel: 033/456505.k KUPUJEM umjetni~ke slike, filateliju, stari nakit. Tel. 033/456-505.k PRODAJEM dijelove namje{taja, radi preselenja u manji stan. Mob. 063/451163, iza 17 sati.k PRODAJEM dje~iji krevet sa jogijem i dubak sa mre`om. Mob. 061/700-788.k PRODAJEM starinski namje{taj, ogledala, plinska grijalica, role paus papira. Tel. 033/667-824.k MELEM za hemoroide koji pucajukrvare unutrasnje-vanjske, mujasin suhi i vla`ni, psorijazu,ekcem, itd. Uspje{no lije~i.Tel: 061/818-478.sms LOZA grozda i crno vino,extra kvalitete.Tel: 061/251-809.sms NOVA `enska bunda sa 2 {ubare, krzno lisice, uvoz, veliki broj od 350 eu za 200 KM, plinsku bocu od 10 kg, 45 KM. Mob. 061/145-504.k PRODAJEM fasadnu plinsku pe}, cijena 90KM. Mob. 061/571-129.k PRODAJEM 24 kom. restoranskih stolica, nove, neraspakovane, uvoz, 5 fri`idera za trgovinu, polovni, ispravni. Mob. 061/553-655.k PRODAJEM bukova iscjepana drva 75KM/1m. Tel. 061/691-621.k PRODAJEM plinsku pe} Holandija, 6 kw. Tel. 531-031.k PRODAJEM proto~ni-plinski bojler, za dimnjak, novi. Tel. 531-031.k PRODAJEM plinsku pe} Emina, za dimnjak. Tel. 531-031.k PRODAJEM pe{kun stoli}, peglu, bakarno posu|e, magnalu, demirliju, ogledalo austrougarsko, komodu i vitrinu. Mob: Mob. 062/780-449.k AGREGAT 6,5 kw generator 2,7 kw,benzin 3 mono i 1 trofazna uti~nica njema~ke marke. Tel.061/956-845.k PRODAJEM plinsku pe} Emina i plinski {poret i {poret na drva. Tel. 062/480365.k KUPUJEM umjetni~ke slike, starinski namje{taj, sablje, ordenje ZOIl 84 i ostalo. Mob. 061/065-126.k KUPUJEM mjenja~ konbija T2. Tel: 061/367-103.k KUPUJEM staru deviznu {tednju Jugo i Privrednu banku, isplata odmah. Mob. 066/723-731.k

NAMJE[TAJ

OSTALO

Draga na{a, Svaki dan je ispunjen mislima o Tebi. Ljudi kao Ti nikada ne nestaju, nego su uvijek tu oko nas, u na{im srcima. Volimo te puno, a koliko nam nedostaje{, znaju na{a srca. Tvoja unuka Andri} Guja Gordana, Anita, Sandra i Dajana
8833

TEPSER S.O.D. profesionalnim ma{inama ~istimo: tepihe (rese), itisone, namje{taj, unutra{njost auta,kao i kamene podove (za{tita) iskustvood 1989.god. Tel. 033/200003; Mob: 061/524-461. 8751 AKO je spu{ten `eludac-struna,kaskadan,presavijen,hernija,gastritis,zgaravica,cir.Uspjesno trajno namjestam. Tel: 061/818-478.sms Vodoinstalater opravlja i postavlja ~esme vodokotlice ventile sifone penzionerima usluge jeftinije 061/205-803 063/020-169.sms MOLER moluje stanove 1-sobni oko 100km 2-sobni oko 150km 3-sobni oko 200km. Tel: 033/ 630-332. mob. 062/ 073760.sms KUCNA njega i rehabilitacija bolesnika. terapija, hranjenje, odr`avanje higijene bolesnika i bolesni~ke sobe. kompletna fizikalna terapija. njega porodilja i novorodjen~adi- 24 sata sa vama. Tel: 061/618-221.sms RIGIPS el. instalacije i moleraj radim povoljno. Tel: 066/205-286.sms PROFESORICA instruira matematiku fiziku hemiju sve skole i fakultet 060/3342-480.sms KOMBI prevoz ljudi,namjestaja,kabastog odpada i sl...radna snaga obezbedjena.Popust za penzionere 20%! Tel: 062/466-079.sms SERVIS ra~unara, laptopa, instalacija sistema,drajvera,programa,antivirusne za{tite, ugradna dijelova,dolazak na adresu, Sarajevo. Tel: 061/ 515-560.sms OTKUP stari akumulatora, olova, prodaja novi akumulatora, dolazak na ku}nu adresu, isplata odmah. Mob: 066/958-443, 066/ 958-443.sms PREVOZIM konfornim autom na svim relacijama u BiH i inostranstvu. Govorim englerski jezik. Mob. 062/829-206 i 063/803-900.k IZRADA i monta`a plo~astog namje{taja kuhinja, plakara,stolova.Tel: 062/466-093.k RENT-a car, with driver for all destinations in Bosnia and Herzegovina and abrad. driver spiks english. Rent for all day or for only one destination. Mob. 062/829-206 i 063/803-900.k ODR@AVALA bih stan i njegovala stariji bra~ni par (pokretni), (i kuhala). Mob. 063/972-276.k BRAVARSKI radovi, dolazim na adresu, ugradnja i popravka brava, gara`nih vrata i blindiranih. Mob. 061/233-078.k KNJIGOVODSTVENA agencija nudi usluge doma}im i stranim firmama na bosanskom i engleskom jeziku, profesionalno i stru~no. Mob: 061/220-234.k

POTRA@NJA
POTREBAN stan jednosoban dvosoban, prazan namje{ten na du`i period. Tel. 061/925-649.k POTREBNI stanovi za izdavanje i prodaju, lijenti poznati. Tel. 061/360-084.k POTREBNO vi{e stanova u Vogo{}i, za poznate klijente. Mob. 061/579-493.k AGENCIJI potrebno vi{e stanova u op{tini Vogo{}a. Mob. 066/457-628.k AGENCIJA potra`uje vi{e stanova za dalju prodaju. Sigurna i brza realizacija. Tel: 061/136-705. TRA@IM za iznajmiti namje{tenu garsonjeru, na potezu Pofali}i-^engi} Vila. Mob: 063/789-212.k POTREBNO vi{e stanova u zgradi za iznajmljivanje. Tel. 061/437-732 i 061/214-306.k POTREBNO vi{e stanova za prodaju i izdavanje u kantonu Sarajevo. Tel: 062/200-777, 033/203-127.k POTREBNO vi{e praznih i namje{tenih stanova i ku}a za iznajmljivanje.Tel: 061/214-306 i 061/437-732.k

TEHNIKA

ZAPOSLENJE
POTREBNA djevojka za rad u kaffe slasti~arnoj. Uslovi rada i plata pristojni. Tel. 062/445-037, 033/558-820 i 033/618-855. 8685 DJEVOJKA tra`i posao u trgovini ili sli~no. Mob. 062/779-599.k U FRIZERSKOM studiu Hairetic potrebni u~enici iz frizerske {kole. Tel. 061/406835 i 033/223-230.k POTREBNA radnica na administrativno-tehni~kim poslovi8ma, obavezno poznavanje rada na r~unaru, po mogu}nosti sa radnim iskustvom. Tel. 033/213023, 061/161-726.k POTREBNI saradnici u {vedskoj katalo{koj prodaji u~ljanjenje besplatno, (uslovi odli~ni). Mob. 062/940-550.k POTREBNE radnice za rad za ro{tiljem u }evabd`inici u Zenici, mo`e i bez iskustva. Tel. 062/225-466, od 8-16 sati.k ISKUSAN radnik tra`i zaposlenje na marketingu i administraciji trgovina sa znanjem jezika ra~unara. Tel: 066/999012.k

VOZILA
RENAULT Laguna Grandtour 1.9dci, 2006g, reg. do juna 2014, u odlicnom stanju, neudaran, 171000km, servisna knjizica, klima, ESP, tempomat, alarm, CD, metalik zlatnozelena, 9.000 KM, Sarajevo-centar.Tel: 061/188-424. sms RENAULT megan 15.dci sa~uvan odr`avan 2003 g drugi vlasnik reg august 2014 velki servis uraden cetri nove zim gume pet vrata d klima itd. Tel: 061/ 526-308. sms PRODAJEM Logan -Dacia, 2006.god. prvi vlasnik, 1,4 kubika`a.cijena 6.000 KM. Tel.061/348-968.k PRODAJEM [kodu Oktaviju 2000. g. za 4.500 KM, benz. 20 ventila, turbo, klima, kombi, crne boje. Mo`e da se uveze. Tel. 061/016-133 ili 066/130-133.k PRODAJEM Golf GTI benzin 1.8 2003. godina, troja vrata, {iber tamno sivi,registrovan do 11.2014. Mob: 062/144084.k PRODAJEM kombi transporter 1600 dizel 1988. godi{te registrovan do maja 2014. Tel:061/690-842.k SMART dizel 2001 registr.klima, abs, panor, korv. cd. Tel. 063/034-932.k PRODAJEM Kedi dizel 2001. godina, centralna brava, 3.800KM. Mob. 061/808-846.k PRODAJEM {kodu Okcativu TDI narand`aste boje 2003.regis.august 2014. Tel. 061/161-726.k PRODAJEM d`ip Hyndai 2001. gara`iran servisiran pre{ao 180.000km.Tel. 061/161-726.k ALFA GT 2,0 JTS, 2004. god. klima, ko`a, uvoz Njema~ka, malo vo`ena. Mob. 063/405-987.k PRODAJEM sjedi{ta i druge djelove konbija 12. Tel. 061/367-103.k PRODAJEM djelovi konbija 12 Folcvagen. Tel. 061/367-103.k

PONUDA
OPREMLJEN biro sa antreom i ~ajnom kuhinjom, blizu stanice, 30m2, ventilacija, centralno, 650KM. Mob. 061/170461. 8380 IZDAJEM prazan stan od 85 kvadrata, kod OHR-a prvi sprat, 800 KM. Tel: 062/968-388.sms IZDAJEM namjesten apartman od 37 kvadrata u blizini OHR-a. Tel: 061/550022.sms IZNAJMLJUJEM manji dvosoban stan blizu Bjelava, iskljucivo studenticama.Tel: 062/183-314.sms IZNAJMLJUJEM namje{tenu ku}u: dvije spava}e sobe, veliki dnevni boravak sa kaminom, trpezarija, kuhinja i velika gara`a. Kontakt Tel: 061/ 228-097 i 062/ 622-398.sms IZNAJMLJUJEM namje{tenu ku}u: dvije spava}e sobe, veliki dnevni boravak sa kaminom, trpezarija, kuhinja i velika gara`a. Kontakt telefon: 061/228-097 i 062/622-398.sms IZDAJEM opremljen stan 100m2, u Centru, ul. Rizaha [teti}a. Mob. 061/160609. 8382

KUPOVINA
KUPUJEM stare ve{ ma{ine, el. pe}i, fri`idere,sve vrste `eljeznog otpada,te posebno potrosene akumulatore. Dolazim na adresu isplata odmah, Sarajevo. Tel: 061/540-533.sms OTKUPLJUJEM akumulatore stare,olovo. Tel: 066/958-443, 066/ 958443.sms KUPUJEM {kolske ud`benike. Mob: 061/533-792.k KUPUJEM stare devizne {tednje i dionice po povoljnoj cijeni. Tel.065/869-608.k KUPUJEM papire saobra}ajnu od kamp prikolice ili sli~nu rashodovanu Tel. 061/224 -104.k KUPUJEM mjenja~ za konbija Folcvagena. Tel. 061/367-103.k KUPUJEM nekretnine u Sarajevu ili posreduje uz 3% proviziju pri prodaji. Tel. 654-793.k KUPUJEM japanska i ostala rashodovana i havarisana vozila. Mob. 063/459-893.k KUPUJEMO nekretnine u Vogo{}i. Mob. 061/170-254.k

USLUGE
VITALIS ku}na njega i lije~enje starih i bolesnih osoba, kupanje, hranjenje, infuzije, injekcije, mijenjanje katetera, laboratorij, pregled ljekara (internist). Mob. 061/172948. 001

SANITETSKI prevoz nepokretnih i te{ko pokretnih osoba, uz pratnju. Mob: 061/482-882. 001

DOM VITALIS smje{taj za starije i nemo}ne osobe. Mob. 061/172948. 001

MAXIVITA ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih lica, davanje injekcija, infuzija,inzulina itd. Mob: 061/319-604. 8765

OSLOBO\ENJE petak, 17. januar/sije~anj 2014.


POSLJEDNJI POZDRAV

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
sinu na{ih prijatelja

45

KEMAL (HUSEINA) HASIBOVI]

Eso, Suada, Mirza, Alma, Asja


8930

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em dragom

KEMI
Hvala Ti za Tvoje prijateljstvo. Praznina u na{im srcima osta}e zauvijek. Dalila, Zubac, Natan i Benjamin
3709

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI SELAM

dragom

dragom

dragom prijatelju i gostu

KEMI
Sanela i Nedim Dervi{begovi}
111

KEMI
Lada i Ervin Bu{evac
111

POSLJEDNJI SELAM

Sedamnaestog januara 2014. navr{ava se 10 godina od prerane smrti na{e voljene i nikada pre`aljene

KEMI HASIBOVI]U
Edib Ajanovi} sa porodicom i osoblje restorana Pod lipom. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet.
8940

KEMALU HASIBOVI]U

sinu Huseina Hasibovi}a, na{eg bliskog saradnika i ~lana Upravnog odbora. Neka mu Allah d`.{. podari d`ennet, a njegovim najmilijima sabur. Porodici upu}ujemo izraze iskrenog sau~e{}a. Bo{nja~ki institut - Fondacija Adila Zulfikarpa{i}a
001

Devetnaestog januara 2014. godine navr{ava se 40 dana od smrti na{e drage majke

OSLOBO\ENJE

LEJLA BUZOKU
7. 2. 1984 - 17. 1. 2004.

POSLJEDNJI POZDRAV

Deset godina smo bez tebe, draga Lelo.

DOBRILA SEKA LEKI], ro|. JOVANOVI]

MARKETING SLU@BA

KEMALU HASIBOVI]U

Te{ko je! Uvijek si u na{im mislima! Nedostaje{ nam!

D`emala Bijedi}a 185 Tel/fax: 472-899 i 472-901

Tog dana okupit }emo se na groblju Sv. arhangeli u 11.30 sati, a poslije toga u ku}i `alosti, N. Smajlagi}a 6/8. Sin Boro i k}er Ranka

Behija Zub~evi} sa porodicom


3709

Tvoji: Buzoku i Simi}i


AX

3711

46

SJE]ANJA I SMRTOVNICE

petak, 17. januar/sije~anj 2014.

OSLOBO\ENJE

Sedamnaestog januara 2014. navr{ava se tu`na godina otkako je iznenada i prerano preminuo na{ voljeni brat, ujak i {ura

POSLJEDNJI SELAM

ocu na{eg uva`enog kolege prim. mr. sci. med. Alena Pilava

SLOBODAN BOBO PU[ARA

SAFETU PILAVU

Ljubav, bol i tuga ne prestaju. Uvijek si sa nama u na{im srcima i mislima. Volimo te. Tvoji: Milena, Slobodanka, Ognjen i Jusuf
3706

KOLEKTIV UNIVERZITETSKO-KLINI^KOG CENTRA SARAJEVO


001

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI SELAM

na{em dragom kolegi i prijatelju

KEMALU (HUSEINA) HASIBOVI]U


Bio si i ostao najbolji me|u nama. Raja iz Be~a
3710

KEMALU (HUSEINA) HASIBOVI]U


Na{a djela }e uvijek biti `iva. DOMPROJEKT DOO TRAVNIK
8933

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

na{em dragom

ISMETU KALAJD@IJI

KEMI
Molimo dragog Allaha d`.{. da Tvojoj plemenitoj du{i podari vje~ni rahmet i sve ljepote d`enneta. S ljubavlju i po{tovanjem,
8938

ocu na{eg dragog prijatelja, kolege i direktora S po{tovanjem, kolege i saradnici Instituta za jezik u Sarajevu

porodica Ibri{imbegovi} iz Travnika: Mirsad, Vildana, Senka i Senad


8933

POSLJEDNJI POZDRAV

Prijatelj }e mo`da oti}i, ali on je dio tebe zauvijek. Posljednji pozdrav na{em KEMICI od Sa{ke i Bobana sa djecom

dugogodi{njem prijatelju Zoki

ZORAN ZUMBERI

Bakir i Damir
3708 AX

OSLOBO\ENJE petak, 17. januar/sije~anj 2014.


SJE]ANJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
SJE]ANJE

47

na moje drage roditelje

na na{e drage

Navr{ila se najtu`nija godina otkako nas je napustio na{ dragi

MUSTAFA ([ERIFA) [UNJA


u~esnik NOR-a 1941 - 1945. RVI 17. 1. 2007 - 17. 1. 2014.

NAD@IJA (SULEJMANA) [UNJA, ro|. HAD@IMUSI]


15. 9. 1986 - 17. 1. 2014.

BAHRIJU KADRI], ro|. AD@EM


19. 7. 2007 - 2014.

IZETA KADRI]A
19. 1. 2009 - 2014.

ZVONIMIR ZVONKO KARA^I]


17. 1. 2013 - 17. 1. 2014.

S ljubavlju i po{tovanjem ~uvat }u uspomenu na va{u dobrotu i plemenitost. Nikada ne}ete biti zaboravljeni. Va{ sin [erif [era
8894

...Postoji tuga koju vrijeme ne lije~i i ljubav koju smrt ne prekida! S ponosom, Porodica
8903

tvoji: mama, Dana i Dubravko


8782

Sedamnaestog januara 2014. navr{avaju se tri tu`ne godine od preseljenja na ahiret na{eg dragog oca

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em dragom tetku koji je bio uzor svima nama

Danas je sedam najtu`nijih dana od kada je prestalo da kuca predivno srce moje majke

HANEFIJE (]AMILA) BAJROVI]A

RADINKE POPOVI]

Tvoji: k}erka Ervina, sin Ermin, zet Skender, snaha Amna, sestra D`emila, brat dr. Remzija i unu~ad Ismar, Naida i Samir
8908

MUHAMED ZULI]

Zahvalan i neutje{an sin Iveto sa tetkama Milevom, Nadom i Anom sa njihovim porodicama
8896

TU@NO SJE]ANJE

TU@NO SJE]ANJE

na na{u dragu Majku

MUNIRU MIRKU MUJEZINOVI], ro|. TVICA


18. 1. 1974 - 18. 1. 2014.

Izgubiti nekoga kao tebe veliki je gubitak, to znaju svi koji su te poznavali. Neka ti je vje~ni rahmet. Zijada i Mirsada sa porodicom
111

na na{e voljene

POSLJEDNJI POZDRAV

S ljubavlju i po{tovanjem, sin Ibrahim i k}erka Suada sa porodicama


030

na{em ~lanu

BOJANA PANDUREVI]
17. 1. 2008 - 17. 1. 2014.

RAJKO PANDUREVI]
24. 9. 2003 - 17. 1. 2014.

S ljubavlju i po{tovanjem, sin Ranko, snaha Jasna i unuka Maja


111

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em dragom prijatelju

SJE]ANJE

KEMALU KEMI HASIBOVI]U

MILANU PEJI]U

[EFKA \ULEPA BUBI], ro|. DEMIROVI]


17. 1. 2001 - 17. 1. 2014.

OSMRTNICE, OGLASE, NATJE^AJE MO@ETE PREDATI U VA[EM GRADU

OSLOBO\ENJE
DOO NOVOTEKS KISELJAK

^est jeho pamatce! S neizmjernom tugom i ljubavlju, Tvoja raja iz @ute zgrade
8910

^eska beseda Sarajevo


8860

Sin Abdulah Bubi} sa obitelji


8803

Tel: 387/30/877-212

48

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
SJE]ANJE

petak, 17. januar/sije~anj 2014.

OSLOBO\ENJE

Sedamnaestog januara 2014. navr{ava se godina od preseljenja na ahiret

MUHAMEDA ef. SALKI]A

Muhamed-ef. je sav svoj radni vijek proveo u Islamskoj zajednici u BiH i obna{ao razli~ite funkcije. Izme|u ostalih, dvadesetak godina je bio na funkciji generalnog sekretara Rijaseta daju}i veliki doprinos radu i razvoju Islamske zajednice. RIJASET ISLAMSKE ZAJEDNICE U BiH
8931

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em dragom

KEMAL (HUSEINA) HASIBOVI]

Menad`ment i uposlenici PLAN DOO Sarajevo


001

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em dragom

KEMAL (HUSEINA) HASIBOVI]

Menad`ment i uposlenici DD DOM SPI Sarajevo


001

OSLOBO\ENJE petak, 17. januar/sije~anj 2014.


POSLJEDNJI POZDRAV

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
POSLJEDNJI POZDRAV

49

na{em dragom

na{em dragom Kemi

KEMAL HASIBOVI]
SAFETU PILAVU
S velikim i du`nim po{tovanjem ~uvat }emo uspomene na tebe. KOLEKTIV TEHNOSIGURNOST
3707

Amid`a Mehmed, amid`inica Mahira, Samra i Lejla sa porodicom


111

POSLJEDNJI POZDRAV

iz Be~a

DEAR KEMO, Those we love never go away, even when they cant be physically present, they walk beside us every day, unseen, unheard, but always near, still loved, still missed. Thinking of you at this time and always, we are remembering you in our minds and in our hearts,

love Mandy, Armin, Delara & Ramina Daneshgar Vienna, Austria, 2014.
111

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

SJE]ANJE

dragom

na dobrotu i plemenitost na{eg dragog ro|aka

KEMI HASIBOVI]U MILIVOJU BATI JEFTI]U


Dragi dru`e, s rado{}u se sje}am godina koje smo zajedno proveli u Oslobo|enju. Grbavica }e trajno pamtiti tvoje i Macino ljudstvo koje ste pokazali u te{kim godinama pro{log rata. Pacifik }e s tobom biti bogatiji. Iskreno sau~e{}e Maci i djeci. MIRKO [AGOLJ
8927

MILIVOJA BATU JEFTI]A


profesora-lektora u penziji 10. jan. 2014 - 17. jan. 2014.

Lejline prijateljice sa fakulteta: Sa{a, Aida, Aida, Ajla, Naida i Alma


111

S tugom i zahvalno{}u, Dubravka i Milana Mitrovi}


8932

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI POZDRAV

KEMI HASIBOVI]U KEMALU (HUSEINA) HASIBOVI]U


Firma EL-TE 3 d.o.o. Sarajevo
001

OSLOBO\ENJE
OGLASNA SLU@BA
Zelenih beretki 14 Tel. 205-938

Uvijek }u te se sje}ati. S tugom i po{tovanjem, Suad Kurtagi}


8924

50

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
EL-ATIHA

petak, 17. januar/sije~anj 2014.

OSLOBO\ENJE

IBRAHIM (HA[IMA) KATICA


1939 - 1978.

SAMIR (IBRAHIMA) KATICA


1969 - 1980.

HA[IM (OSMANA) KATICA


1908 - 1984.

HAJRA (OSMANA) KATICA


1917 - 1996.

AGAN (HA[IMA) KATICA


1941 - 1999.

OSMAN (had`i ADILA) KARI]


1932 - 1998.

RASEMA (HA[IMA) KATICA


1936 - 2001.

MIDHAT (OSMANA) KARI]


1957 - 1993.

MEDINA (had`i SENGORA) KARI]


2007 - 2013.

FARUK (LUTVE) KATICA


1975 - 1992.

S ljubavlju i po{tovanjem, porodica


8865

TU@NO SJE]ANJE

SJE]ANJE

U subotu, 18. januara 2014. godine, navr{ava se ~etrdeset dana otkako je na ahiret preselila na{a draga majka

had`i NAD@IJA-hanuma ^OHAD@I], ro|. MA[OVI]

SEAD (RIFATA) DIZDAREVI]


17. 1. 2012 - 17. 1. 2014.

Navr{ile su se dvije godine od smrti na{eg dragog supruga, oca, dede i brata. S ljubavlju i ponosom `ivi u nama sje}anje na tvoju plemenitost, dobrotu i vedri duh. Supruga Mihreta, sin Bakir, k}i Lejla, sestre Zlata i Rusmirka, brat Ned`ad sa porodicama
8901

Molimo dragog Allaha d`.{. da je nagradi d`ennetom za njenu dobrotu, plemenitost i beskrajnu ljubav koju nam je svima davala. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 15 sati u Begovoj d`amiji (mekteb). O`alo{}eni: sin Emin, k}erke Aida i Habiba sa porodicama, familija, prijatelji i kom{ije
002

IN MEMORIAM

Danas, 17. januara 2014. godine, navr{ava se 6 mjeseci od kada je preselio na bolji svijet na{ dragi i voljeni

SJE]ANJE

Dvadesetog januara 2014. godine navr{ava se 6 mjeseci od smrti na{e supruge i majke

ISMET KU^EVI]
DAMIR (MIDHATA) ARNAUTOVI]
16. 1. 2007 - 16. 1. 2014.

ZAGORKE MILI^EVI]
6. 6. 1930 - 20. 7. 2013.

Pro{lo je sedam godina otkako si istrgnut iz na{ih `ivota, ali iz srca ne}e{ i ne mo`e{ nikada. Volimo te. Roditelji, supruga i sestra sa porodicom
030

Bol nije u suzama, niti u rije~ima. Bol je u na{im srcima, gdje }e{ zauvijek ostati voljen i nikad zaboravljen. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`ennet, a tvojoj du{i rahmet. Tvoji: supruga Mujesira, djeca Asad i Mihra sa porodicama
8906

S ponosom, tvoji: Uro{, Slavica i Branka


71101

OSLOBO\ENJE petak, 17. januar/sije~anj 2014.

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
Sedamnaestog januara 2014. navr{ava se godina od preseljenja na ahiret

51

MUHAMEDA ef. SALKI]A


dugogodi{njeg nazira Gazi Husrev-begovog vakufa

U petak, 17. januara, poslije d`uma-namaza u Begovoj d`amiji }e se prou~iti hatma i pokloniti dova pred du{u rahmetlije.
8920

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em dragom

Osamnaestog januara 2014. navr{ava se 37 godina od pogibije na{ih roditelja

SJE]ANJE

BIJEDI]
KEMI HASIBOVI]U

Na dana{nji dan se sa tugom sje}amo najboljeg tetka i dragog zeta

Sa nevjericom i tugom, Tvoji Bra~ulji: Boris, Jasmin i Dijana, Igor i Voljena


8914

D@EMALA I RAZIJE
18. 1. 1977 - 18. 1. 2014.

ZVONIMIRA ZVONKA KARA^I]A


Njegovi Rapai}i
8915 8887

POSLJEDNJI POZDRAV

sinu na{ih prijatelja D`id`e i Seje

Tog dana u 11 sati polo`i}emo cvije}e na njihove grobove. Djeca: Azra, Dragan i Milenko

POSLJEDNJI POZDRAV

KEMALU HASIBOVI]U

KEMAL (HUSEINA) HASIBOVI]


3702

Smiljana Vite{ki} sa porodicom

POSLJEDNJI POZDRAV

TU@NO SJE]ANJE

na na{eg dragog kuma i prijatelja

Dragi Kemo, ne postoje rije~i... TVOJI Kapi}i Faris i Alisa Senad i Melisa
8913

Petnaestog januara 2014. godine napustio nas je veliki ~ovjek i prijatelj

KEMALU HASIBOVI]U

ZVONIMIR ZVONKO KARA^I]


17. 1. 2013 - 17. 1. 2014.

KEMAL (HUSEINA) HASIBOVI]

od Drage Sanje i Milo{a


AX

Uvijek }e{ biti u na{im mislima i srcima. Obitelj [por~i}


8853

S ponosom i po{tovanjem ~uvat }emo sje}anje na zajedni~ke trenutke. Zlatko, Senada i Armin
3701

52

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
POSLJEDNJI POZDRAV

petak, 17. januar/sije~anj 2014.

OSLOBO\ENJE

POSLJEDNJI POZDRAV

najboljem drugu

na{em

KEMI HASIBOVI]U

Damir i Sanda
8922

KEMAL (HUSEINA) HASIBOVI]

POSLJEDNJI POZDRAV

dragom

Amela i Alen Kalmar


111

KEMI HASIBOVI]U

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em

Porodica [agolj
8922

U nevjerici i neizmjernoj tuzi se opra{tamo od na{eg velikog prijatelja

KEMALA (HUSEINA) HASIBOVI]A

KEMAL (HUSEINA) HASIBOVI]

Smrt je ja~a od `ivota, ali ne mo`e izbrisati po{tovanje, ljubav, zahvalnost i sje}anja. Bilo je bogatstvo `ivjeti s tobom. U na{im srcima i uspomenama ~uvat }emo te od zaborava. Po~ivaj u miru! Nana, Sanja i Vlado s porodicama
AX

Muhamed i Hajrija Had`iomerovi}


111

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em dragom

POSLJEDNJI POZDRAV

dragom profesoru i velikom lingvisti~kom autoritetu

MILIVOJU BATI JEFTI]U

KEMAL (HUSEINA) HASIBOVI]


Zauvijek }e{ ostati u na{im srcima. Edin, Belma, Naida i Omar
8917 111

Porodici iskreno sau~e{}e. Sabina Zuli}

OSLOBO\ENJE petak, 17. januar/sije~anj 2014.


Tu`nim srcem obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

SJE]ANJA I SMRTOVNICE

53

KEMAL (HUSEINA) HASIBOVI]

preselio na ahiret 15. januara 2014. u 43. godini. D`enaza }e se klanjati u petak, 17. januara 2014. godine, poslije d`uma-namaza u 13 sati ispred d`amije u Butmiru, a ukop }e se obaviti na mezarju Suhodol Butmir. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati u ku}i `alosti u Butmiru, Plavi put 46. O`alo{}eni: majka \i|a, otac Sejo, supruga Lela, sin Timur
001

POSLJEDNJI POZDRAV

Voljenom i dragom tetku

KEMAL (HUSEINA) HASIBOVI]

Biti dobar je plemenito, u~iti druge da budu dobri jo{ plemenitije. Ti si nas u~io dobroti i plemenitosti. Bio si na{a inspiracija, {to nas ~ini ponosnim i po~astvovanim. Tvoja dobrota i ljubav bit }e putokaz za na{ dalji `ivot. U srcima }emo te vje~no nositi, s ponosom rado sje}ati, zauvijek voljeti i nikad zaboraviti. Tvoji: Din, Mak, Almira i Alen 3708

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em dugogodi{njem suradniku, prijatelju i kolegi

dipl. ing. arh. KAMEL HASIBOVI]

Albert, Semir, Michael, Monika, Ying, Xaver, Dieter, Erika, Sandra, Blanka, Zlatan i Karmen i ostali suradnici Projektnog biroa Awzt iz Be~a
3709

NA[EM DRAGOM

POSLJEDNJI POZDRAV

KEMICI

KEMAL (HUSEINA) HASIBOVI]

Bila je velika ~ast imati tebe za prijatelja. Sa ljubavlju, po{tovanjem i ponosom ~uvat }emo te u na{im sje}anjima. Porodica Kapid`i}: Enver i Zlata sa djecom
8936

Uvijek }e{ biti u na{im srcima. Majo, Aida i Danis


3708

54

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
POSLJEDNJI POZDRAV

petak, 17. januar/sije~anj 2014.

OSLOBO\ENJE

Danas se navr{ilo 6 mjeseci otkako nije sa nama na{ voljeni suprug, otac, punac i deda

ocu na{eg radnog kolege prim. dr. Alena Pilava

ASIM ^USTOVI]

SAFET (JUSUFA) PILAV


Ostali smo bez tebe jer je Bo`ija volja bila ja~a od na{e velike ljubavi i `elje da budemo zajedno. Ostala nam je samo praznina koju nastojimo popuniti lijepim sje}anjima. Tvoja Zlata, Belma i Elma sa porodicama

Kolektiv Klinike za torakalnu hirurgiju KCUS-a


8918

Tevhid }e se prou~iti 18. januara, subota, u 13 sati u ku}i `alosti u ul. Breka 106.
8926

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{ dragi

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

ZORAN ZOKA (OSMANA) ZUMBERI

[EFIKA (RED@E) SOKOLOVI], ro|. DEMIROVI]

SAFET (JUSUFA) PILAV

preminuo 15. januara 2014. u 60. godini. Sahrana }e se obaviti 17. januara 2014. godine u 14.30 sati na gradskom groblju Bare. O`alo{}eni: sin Aleksandar, brat Bata, brati}i Jasminka, Alisa i Dario, snaha Sadija, porodice Zumberi, Kova~, Zumberovi}, Bodiroga, Brati}, Ljatifi, Kadri, Bilali}, [tih, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije.
000

preselila na ahiret u ~etvrtak, 16. januara 2014, u 88. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 17. januara 2014. godine, u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: sestra Fehima, sinovi Omer i ]azim, k}erka Hadija, snahe Sulejma i Ajla, unuci Mirzad, Semir i Sead, unuke Minela i Sadeta, praunu~ad Ajdin i Uma, brati}i i brati~ne, te porodice Sokolovi}, Demirovi}, Kurtanovi}, Sadovi}, Fetahovi}, Hejub, Hajrovi}, Halilovi}, Ba}i~anin, Ru{evi}, Pehilj, Eminovi}, Isovi}, \ono, Sulji}, Mujkovi}, Nezirovi}, Ujkanovi}, Rahmovi}, Spahovi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana poslije ikindija-namaza (u 14.30 sati) u d`amiji na Grbavici II. Ku}a `alosti: ul. Hasana Brki}a br. 9/V, Grbavica.
000

preselio na ahiret u srijedu, 15. januara 2014, u 80. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 17. januara 2014. godine, u 14.30 sati na mezarju Ravne Bakije. O`alo{}eni: supruga Sadeta, sin Alen, k}erka Maida, snaha Aida, zet Mirsad, unuci Tarik, Mirza,Faruk i Emir, brat Esad sa porodicom, snaha Nura, brati}i Jusuf, Husein, Osman i Adnan sa porodicama, brati~na Abida Re{i} sa porodicom, te porodice Pilav, ^e~o, Ibrahimovi}, Sijer~i}, Filipovi}, Mulahasanovi}, [iljak, Re{i}, Badnjevi}, Be{i}, Sulji}, Fazli}, Had`i}, Mulaomerovi}, [u{ki}, kao i ostala rodbina i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u stanu rahmetlije u 14.30 sati, Bistrik 17/I. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

HASNA MUSI], ro|. PANJETA


preselila na ahiret u ~etvrtak, 16. januara 2014, u 82. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 17. januara 2014. godine, u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: rodbina, prijatelji i kom{ije
000

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo prijatelje i poznanike da je na{a draga

POSLJEDNJI POZDRAV

dragom prijatelju

MUNIRA (AHMEDA) MORI], ro|. HO[O

BARKICA (NIKOLE) GOJAK


1952 - 2014.

preselila na ahiret u srijedu, 15. januara 2014, u 85. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 17. januara 2014. godine, u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo. preminula u ~etvrtak,16. januara 2014. godine. Ispra}aj }e se obaviti u subotu, 18. januara 2014. godine, u 12 sati ispred Komemorativnog centra Tuzla, a ukop na gradskom groblju Trnovac. PO^IVALA U MIRU O`alo{}eni: k}i @aneta, unuke Nata{a i Tamara, sestre Katica i Slavica, zetovi Bahrija, Said, Slaven i Denis, sestri~ne Senja, Magdalena, Arijana i Tara, porodice Gojak i Begovi}, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije.
000

KEMI

Uvijek }e te pamtiti oni koji su imali sre}u da te upoznaju. Neven i Aida ]eri}, Vedran i Jasminka Selimovi}
8937

O`alo{}eni: k}erka Azra, sin Mirsad, unuke Aida i Amra, snaha Elverdina, zetovi Ahmed, Ozren i Damir, praunu~ad Asja, Isa i Roko, djever Asim, zaove Maida i Fehma, zet Salko, porodice Mori}, Ho{o, Mustafi}, Doli}, Topalovi}, [ukali}, Dizdar, Hod`i}, Emri}, [ljoka, ^engi} i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u Carevoj d`amiji.
000

OSLOBO\ENJE petak, 17. januar/sije~anj 2014.

SJE]ANJA I SMRTOVNICE

55

Tu`nim srcem obavje{tavamo poslovne saradnike i prijatelje da je 15. januara 2014. godine na ahiret preselio na{ dragi direktor

KEMAL (HUSEINA) HASIBOVI]


1971 - 2014.

D`enaza }e se klanjati u petak, 17. januara 2014. godine, poslije d`uma-namaza u 13 sati ispred d`amije u Butmiru, a ukop }e se obaviti na mezarju Suhodol Butmir. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati u ku}i `alosti u Butmiru, Plavi put 46. BUTMIR DOO SARAJEVO
001

POSLJEDNJI SELAM

na{em dragom i cijenjenom direktoru

KEMAL (HUSEINA) HASIBOVI]


1971 - 2014.

S ljubavlju i po{tovanjem, ~uvat }emo uspomenu na tebe i tvoja djela. Dok `ivimo i postojimo, bit }e{ dio nas. Neka Allah d`.{. podari lijepi d`ennet tvojoj plemenitoj du{i. KOLEKTIV BUTMIR DOO SARAJEVO
001

56

SJE]ANJA I SMRTOVNICE

petak, 17. januar/sije~anj 2014.

OSLOBO\ENJE

Tu`nim srcem obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

KEMAL (HUSEINA) HASIBOVI]

preselio na ahiret 15. januara 2014. u 43. godini. D`enaza }e se klanjati u petak, 17. januara 2014. godine, poslije d`uma-namaza u 13 sati ispred d`amije u Butmiru, a ukop }e se obaviti na mezarju Suhodol Butmir. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati u ku}i `alosti u Butmiru, Plavi put 46. O`alo{}eni: majka Hadid`a \i|a, otac Husein Sejo, supruga Lejla Lela, sin Timur Timi, amid`a Mehmed sa porodicom, daid`a Abdulah sa porodicom, tetke Nerimana i Mubera sa porodicama, {ura Alen sa porodicom, sestra Dijana sa porodicom, te porodice Hasibovi}, Potogija, Lika, Mahmutovi}, Kulagli}, Selimad`ovi}, Be{lagi}, Had`iomerovi}, Ibrahimovi}, Prlja~a, Laki{i}, Bajramovi}, ^engi}, Joni}, Goro, Had`ijamakovi}, [uko, ]iber, ^ano, Kapid`i}, Muj~inovi}, Serdarevi}, [e}ibovi}, te prijatelji Damir, Danis, Pe|a, Bojan, Igor, Neno, [akir, Zubac, Mladen, @ofa, Fare, Emir, Boban, Majo, Fikret, [emso, Kenan, Bahruin, Sedika, te ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije
001

OSLOBO\ENJE petak, 17. januar/sije~anj 2014.


...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga TU@NO SJE]ANJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
SJE]ANJE na na{eg dragog

57

MEJRA (ADEMA) RA@ANICA, ro|. KUNOVAC


preselila na ahiret 7. januara 2014. u Danskoj, u 76. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 17. januara 2014. godine, u 14 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: suprug Nezir, sinovi Zaim i Mirsad, k}erka Mirsada, snahe Jasminka i Zumreta, zet Sado, unu~ad Edin, Amila, Emir, Merima i Emir, bra}a i sestra sa porodicama, djever sa porodicom, te porodice Ra`anica, Kunovac, [aboti}, Silajd`i}, ]atovi}, Mo}evi}, Daut, kao i ostala rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u stanu merhume u 14 sati, Ul. Geteova 11/VIII. Prevoz do Vlakova i nazad obezbije|en ispred Op}ine Novi Grad, sa polaskom u 13.15 sati. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

EMIR TUNOVI] TUNA

NAJFA KURTO
17. 1. 2008 - 17. 1. 2014. S po{tovanjem i tugom uvijek te se sje}amo. Tvoji Be{i}i: Jasna, Almir i Arman
8921

ESAD KURTO
4. 2. 1985 - 17. 1. 2014.

S ljubavlju i po{tovanjem, porodica


8923

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

ISMET (SEJDE) KALAJD@IJA

ALIJA (AHMETA) IMAMOVI]

MUHAMED (SALEMA) MURATOVI]

preselio na ahiret u srijedu, 15. januara 2014, u 63. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 17. januara 2014. godine, u 14 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: supruga Smaila, sinovi Alen i Emir, snahe Enisa i Melisa, unu~ad Ahmed i Amila, brat Sulejman sa porodicom, brati}i Admir i Amir sa porodicama, sestri}i Sabahudin, Nermin i Ra{id sa porodicama, sestri~ne Mensura, Esma, Munevera, Razija i Samira sa porodicama, amid`i}i Kenan, D`emo i Faruk sa porodicama, amid`i~na Sabiha, snaha Magbula sa porodicom, {ura Fiko sa suprugom Azemom, Amar Be{i}, te porodice Kalajd`ija, Musi}, Dizdar, Gad`o, Hamzi}, ^uturi}, Husi}, Mervanovi}, Ra`anica, Bajrovi}, Kla~ar, Cviko, Ogle~evac, [orlija, Selimovi}, Alimanovi}, Sulja, Hod`i}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 14 sati, Ul. dola~ka 66. Prevoz do Vlakova i nazad obezbije|en iz Ulice dola~ka sa polaskom u 13 sati, sa zaustavljanjem na usputnim autobuskim stajali{tima: Otoka, Ned`ari}i i Stup. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

preselio na ahiret u ponedjeljak, 13. januara 2014, u Mnchenu - Njema~ka, u 66. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 17. januara 2014. godine, u 14 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: supruga Zekija, sinovi Esad i Senad, snahe Edina i Adisa, unuci Nermin, Alem, Emrah i Edah, bra}a Nurko i ]amil, sestra Vezira, zet Zajko, {ura Ismet, svastika Mejra i bad`o Alija sa porodicama, te porodice Imamovi}, Kurtovi}, Plav~i}, Islamagi}, Pjano, Boloban, ]ato, Mutap~i}, Trnka, Mu{inovi}, ^au{evi}, Hod`i}, Hebibovi}, Ja`i}, Tinjak, Muraspahi}, Mehremi}, Jazvin, Memi}, [urkovi}, Keri}, ]ati}, Land`o, Luli}, Mujan, Mrnd`i}, Podumljak, Daut, Be}ak, ^omaga, Biber, Kutin~i}, ^opra, Tabak, Zemani}, Pribinja, Muharemovi}, Maci}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Prevoz do Vlakova i nazad obezbije|en ispred fabrike Zrak - Bu~a Potok sa polaskom u 13 sati, sa zaustavljanjem na autobuskom stajali{tu Ulice dola~ka. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

preselio na ahiret u srijedu, 15. januara 2014, u 72. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 17. januara 2014. godine, u 15 sati na mezarju Ravne Bakije. O`alo{}eni: supruga Aida, sin Senad, k}erka Lejla, zet Suljo, snaha Sanela, unu~ad Eldar, Iman i Nejra, sestre Sehija i E{efa, sestri}i Mirza i Alma, te porodice Muratovi}, Mravovi}, ^ampara, Spahi}, D`evlan, Bucalovi}, Huseinspahi}, Pliska, Zild`i}, Sabrihafizovi}, Fra{to, Silajd`i}, Tuzlak, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 15 sati u d`amiji Bardak~ije - Stara Breka. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga ...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

MUNIBA (JA[ARA) SAKO^, ro|. D@UBUR


preselila na ahiret u ponedjeljak, 13. januara 2014, u 81. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 17. januara 2014. godine, u 14 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: sin Suad, k}erke Suada i Senada, zet Samir, snaha Hasija, unuci Jusuf i Dino, unuke Nirvana, Melina i Irma, praunuci Edis i Benjamin, brat Adem, sestra Ai{a, djever Ale, te porodice Sako~, D`ubur, ^ustovi}, Mahmutovi}, Duranovi}, Kozo, Brkovi}, Ba{i}, Avdi}, Sari}, Vukoti}, Tunovi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati, Ul. Rate Dugonji}a 20, Osjek - Ilid`a. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

ISMET (FEHIMA) BAJRAMOVI]


preselio na ahiret u ~etvrtak, 16. januara 2014, u 55. godini D`enaza }e se obaviti u petak, 17. januara 2014. godine, u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: supruga Enisa, sinovi Nihad i Mirsad, snaha Selma, brat Kasim, sestra Pa{a, snaha Pa{a, zet Avdo, brati} Sanel, brati~na Nihana, sestri} Emir, sestri~na Elmela, {ure Fako, Mevludin i Fuad sa porodicama, svastike Bisera i Mukadesa sa porodicama, te porodice Bajramovi}, D`eko, Hod`i}, Crn~evi}, Zekovi}, Gibanica, Be}irevi}, Puri{, He}o, Deli}, Bori{i}, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u ku}i `alosti u Ulici paljevska br. 430 - Rje~ica.
000

ZEHTA DEMIROVI], ro|. MALAGI]

preselila na ahiret u ~etvrtak, 16. januara 2014, u 68. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 17. januara 2014. godine, u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: sin Nijaz, k}eri Zumra, Zuhra i Mirzeta, snaha Azemina, zetovi D`evad, Nusret i Zijad, unu~ad Meho, Omer, Isak, D`enita, Mefail, Hasan, Nusreta i Mirza, praunuke Ajla i Amina, brat Ramo, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, zaova Mevka sa porodicom, te porodice Demirovi}, Malagi}, Jakubovi}, Ali}, Ibrahimovi}, Kadri}, Salihovi}, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u ku}i `alosti u Ulici Rakovi~ka cesta br. 123 - Gladno Polje, Ilid`a.
000

mirse

SPORT
SUBOTA,

PREPORUCUJEMO
[ampioni divljine

Zlatni lav tamarin

SPORT

Spust (m)
12.25 BHT1

WENGEN: SVJETSKI KUP U ALPSKOM SKIJANJU


SPORT

KK Bosna - KK Kakanj
20.00 TVSA

KO[ARKA: LIGA BiH

NEDJELJA,

SPORT

Igokea - Radni~ki, snimak


22.05 RTRS

Zlatni lav tamarin dobio je ime zbog svoje grive, koja podsje}a na velike afri~ke ma~ke. Cijelo tijelo prekriveno je gustom zlatnom dlakom, iz koje se vidi samo malo crno harizmati~no lice. Ova vrsta `ivi u dru{tvenim zajednicama, veoma je privr`ena svojim ~lanovima, a mu{ke jedinke bri nu za mla de. Ovi ugro`eni {ampioni divljine `ive u {umama Brazila, a {esta emisija strane dokumentarne serije [ampioni divljine: Zlatni lav tamarin bit }e emitirana na BHT1 u subotu, 18. januara, u 10 sati.

KO[ARKA: ABA LIGA


SPORT

Slalom (m)
1. UTRKA - 10.10 BHT1 2. UTRKA - 13.10 BHT1

Strani dokumentarni program

WENGEN: SVJETSKI KUP U ALPSKOM SKIJANJU

Gvajana zeleni pakao legionara

PETAK,

SPORT

1. polufinale
18.20 BHT1

RUKOMET: EP DANSKA 2014.


SPORT

2. polufinale
20.50 BHT1

RUKOMET: EP DANSKA 2014.

PROGRAME koje objavljujemo u Anteni dobivamo od TV ku}a. Svaka izmjena ili neta~nost stvar je istih, a ne na{ega priloga.

U vla`noj pra{umi Regina, u d`ungli Ju`ne Amerike, smje{tena je ispostava francuske vojske. U ovoj zemlji koja se zove Gvajana, Zemlja vode, okupili su se strani legionari, kako bi postali borci d`ungle. Ova internacionalna jedinica ima veoma naporne treninge. Ljudi iz 3. pje{a~kog voda, vrlo ~esto, dane provedu u d`ungli prate}i ilegalne imigrante ili traga~e za zlatom. Strani dokumentarni program Guyane l'enfer vert des legionaires / Gvajana - zeleni pakao legionara bit }e emitiran na BHT1 u utorak, 21. januara, u 22.15 sati.

LICE S NASLOVNICE

Uz zmajeve i u Brazilu
Dnevno proizvodi vi{e od pet sati isklju~ivo doma}eg programa, a u ovoj godini posebna }e pa`nja biti posve}ena najmla|ima, a gledatelje o~ekuje i nova emisija pod nazivom Bosan~ica
ismo napustili na{e zmajeve ni kada je bilo najte`e, a ne}emo to ni u ovoj godini. S ponosom najavljujemo, FACE }e biti u Brazilu! "Face to Face" i "Centralni dnevnik sa Senadom Had`ifejzovi}em" u`ivo iz Brazila! SAMBA!, poruka je FACE TV-a, koji je 15. januara obilje`io svoj drugi ro|endan. A ta druga obljetnica rada prilika je da se gledatelji podsjete na sve ono {to je ova televizijska ku}a radila tokom 2012. i 2013. godine, odnosno po ~emu je postala prepoznatljiva, kao i da se sazna o planovima i projektima za 2014.

Drugi ro|endan FACE TV-a

Senad Had`ifejzovi}

Raznoliki sadr`aji
FACE TV je s emitiranjem programa po~eo

15. januara 2012. godine i to kao prva doma}a i jedna od rijetkih regionalnih televizija koja emitira program u HD formatu, odnosno visokoj definiciji i trenutno proizvodi vi{e od pet sati isklju~ivo doma}eg programa dnevno. Prethodnu im je godinu sva ka ko obi lje `i la bh. reprezentacija s kojom su bili i kada niko nije vjerovao u uspjeh na{ih momaka. Donijeli su one najbolje, historijske momente iz Liona, Rige, @iline i Kaunasa. Bili su uz Adnana ]ati}a kada je nokautom u drugoj rundi deklasirao Britanca Darrena Barkera i tako po ~etvrti put postao prvak svijeta. U saradnji s Gradom Sarajevom, priredi-

li su nezaboravan javni do~ek Nove godine za hiljade Bosanaca i Hercegovaca, ali i turista koji su do{li iz cijelog svijeta. Njihova produkcija je gledateljima pripremila mno{tvo ra zno li kog sa dr`aja i novih emisija poput politi~ko-informativne emisije OZNNA i nove sezone emisije Sav taj sevdah , koje su u vrlo kratkom periodu postale gledane {irom svijeta. Emisije Marjana Mijajlovi}a poput Maximus Olympicus i Zemljo moja , ali i emisije Reakcija i 10 u 10 gledatelje su zabavile i informirale tokom cijele godine. Kad je u pitanju ova godina, u njoj }e posebna pa`nja biti posve-

DOGA\AJI KOJI ]E OSTATI ZAPISANI DOGA\AJI KOJI ]E OSTATI ZAPISANI


[ampion Adnan ]ati}

DOGA\AJI KOJI ]E OSTATI ZAPISANI DOGA\AJI KOJI ]E OSTATI ZAPISANI

Mijajlovi} i Had`ifejzovi} sa Su{i}em na licu mjesta

najbolji novinarski rad mla dog auto ra). Od 1978. do 1984. radio je za Borbu (Beograd), Omladin ske no vi ne (NON Beograd), Radio Index 202 (Beograd), Radio Sarajevo 202, Ve~ernje novine (Sarajevo) i u ovom periodu u novinama je objavio vi{e od 800 tekstova, ~lanaka, reporta`a, komentara... Na radiostanicama je bio repor ter, vo di telj, ure dnik... Svoj prvi profesionalni ugovor potpisao je za Ra dio Sa ra je vo 1985. godine...

Priznanja
}ena najmla|ima, a u svoju programsku shemu FACE TV }e uvrstiti i dje~iji program koji }e osim zabave imati za cilj obrazovati i animirati najmla|u publiku. Tako|er, bit }e popra}eni i izbori, a gledate lje o~e ku je i no va emi si ja pod na zi vom Bosan~ica . Osniva~ i vlasnik FACE TV-a je poznati bh. novinar i TV voditelj Senad Had`ifejzovi}, ~iji je prvi tekst u novinama objavljen 1974. godine (beogradska Borba je objavila tekst 12-godi{njeg Had`ifejzovi}a kao Dobitnik je i vi{e priznanja, a me|u njima je i ono iz 1991, kada je progla{en za TV li~nost godine, Najbolji novinar u Bosni i Hercegovini 1993, Najbolja TV emisija u Bosni i Hercegovini - Face to face 1996, a istu titulu je ponijela i 1997, Najbolja TV godine u BiH - TV BiH 1999, Nabolja knjiga u oblasti publicistike u BiH - Rat u`ivo 2003. godine. [estoaprilsku nagradu grada Sarajeva dobio je 2005, a iste godine i nagradu In ter na ci onal ne li ge humanista Humanista go di ne pla ke ta Li nus Pauling.

Na do~eku Nove godine nastupao i Frenki

DOGA\AJI KOJI ]E OSTATI ZAPISANI DOGA\AJI KOJI ]E OSTATI ZAPISANI


Do~ek Nove godine u srcu Sarajeva

Uz zmajeve 2013.

DOGA\AJI KOJI ]E OSTATI ZAPISANI DOGA\AJI KOJI ]E OSTATI ZAPISANI

Edukativni program DAJ [APU

Sibirski haski

Je li hrana dovoljna?
Stara izreka ka`e da ljubav ulazi na usta! U to su, ne sumnja se, ubije|eni i momci i djevojke koji su se prijavili za {ou Sastanak uz ve~eru! Od pet menija, koliko im je ponu|eno, odlu~uju se za tri i dobijaju spremanje ve~ere na licu mjesta! Sastanak naslijepo uz manje-vi{e ukusnu ve~eru, ugo-

Show Sastanak uz ve~eru

dan ambijent i dobro dru{tvo! Kako {armirati nju ili njega da bi ponovo iza{li? Je li hrana presudna, dovoljna da bi osvojili nju ili njega? I je li dovoljna da bi i dalje ostali zajedno?! Show Sastanak uz ve~eru emitira se od 13. januara, od ponedjeljka do ~etvrtka, u 17.25 sati na RTRS-u.

Dokumentarni film

Kra{ka polja

U ovom izdanju emisije Daj {apu bit }e predstavljena pasmina sibirskog haskija, zatim drugi dio pri~e o psima deminerima i njihovoj obuci u Bosni i Hercegovini, a VIP gost emisije je fotograf Dejan Veki} sa svojim ljubimcem. Edukativni program Daj {apu bit }e emitiran u nedjelju, 19. januara, na Face TV-u, u 11 sati.

Dokumentarni ~etvrtak

Dokumentarni film Kra{ka polja Bosne i Hercegovine bit }e emitiran na Face TV-u u subotu, 18. januara, u 20 sati. Kroz ovaj film sa eksluzivnim snimcima prirodnih fenomena gledatelji }e upoznati biolo{ku raznolikost na{e domovine. Biljni i `ivotinjski svijet na jednom mjestu.

Stand up komedija u BiH


Dokumentarni program Stand up komedija u BiH , koji }e biti emitiran na BHT1 u ponedjeljak, 20. januara, u 20.05 sati, omogu}it }e gledateljima da upoznaju pokreta~e stand up komedije u BiH. I dok stand up komi~ari nasmijavaju publiku s nogu, me|u njima je i jedan koji to ~ini iz invalidskih kolica i za sebe ka`e da je sit down komi~ar.

Mirko je ostao bez noge u sukobu snaga HVOa, kojima je pripadao, sa vojnicima Vojske RS-a. Jovan je kao pripadnik Vojske RS-a izgubio ruku u borbama sa jedinicama Armije BiH. Avdija i Ekrem su ratni vojni invalidi, nekada{nji pripadnici Armije BiH. Ovi Br~aci i danas se bore, ali zajedno, na parketu i na istoj strani mre`e - okupljeni oko Odbojka{kog kluba invalida Br~ko... Ovo radimo zbog toga da na{a djeca jednoga dana ne bi igrala sjede}u odbojku , ka`e jedan od njih... Autor filma OKI je Alen Drljevi}, a bit }e emitiran na FTV-u u ~etvrtak, 23. januara, u 20.10 sati.

OKI

Filmski magazin Veliki ekran

O umjetnosti filmske fotografije


O umjetnosti filmske fotografije u ovom izdanju filmskog magazina Veliki ekran razgovara se s Mustafom Mustafi}em, direktorom fotografije, koji u svojoj biografiji ima respektabilan niz naslova poput Hasanaginice , Kuduza , Remakea ... S Mustafi}em se stalo iza kamere i govorilo o terminologiji umjetnosti snimanja na filmu. Emitiranje: BHT1, subota, 18. januara, u 22.10 sati.

Nova turska serija

Najavljivanu tursku seriju "Iffet", OBN televizija po~inje emitirati od 23. januara svaki dan u 21 sat. Iffet , redatelja Faruka Tebera, nevjerojatna je pri~a o pravoj ljubavi, puna ~ednosti, ali i gor~ine. Iffet se zaljubi u Cemila, koji je lud za njom, ali pri~a dobiva potpuni preokret i postaje strastvena s puno osvete. Unato~ tome {to je zabranjeno dru`iti se s dje~acima, Iffet se zaljubljuje u Cemila. Cemil je slu|en ljubavlju koju osje}a prema njoj i ta lu dost ga navede da je siluje. Iffet mu je spremna opros ti ti ako je o`e ni. No, pod pritiskom svo ga oca,

Pri~a o ljubavi i gor~ini

Cemil se o`eni drugom djevojkom koja dolazi iz imu}ne obitelji. Nakon toga, Iffet je odlu~na osvetiti se ~ovjeku koji je ukrao njenu budu}nost. Glumicu Deniz akir, koja glumi glavnu ulogu u ovoj seriji, gledatelji su ve} gledali u seriji Sulejman Veli~anstveni u ulozi sultanije [ah.

Deniz akir od po~etka karijere prate uloge negativki. Ro|ena u Ankari, na Staru godinu 1983, odrastala je zajedno s mla|im bratom Tunom uz baku i djeda. O svojoj obitelji nikad nije govorila, osim {to je jednom {turo izjavila da je imala te{ko djetinjstvo jer su roditelji stalno radili .

Uspore|uju je s ma~kom, {to zbog uloga zavodljivih prefriganki, {to zbog njenog ma~jeg pogleda, a te su joj `ivotinje i najdra`e. Pogotovo njene ku}ne ljubimice [ati i Pirin~, a na lijevoj lopatici ima veliku tetova`u ma~ke. Donedavno je bila u ljubavnoj vezi s kolegom iz serije Ibrahimom Celikkolom, ro|enim 1982. godine u industrijskom gradu Izmitu, kojemu odrastanje nije bilo lako. Ostao je bez oca kad mu je bilo 18 godina, pa se morao brinuti za majku i sestru. Za vrijeme svog djetinjstva i u mladim danima trenirao je ko{arku, te radio kao model. Pored Deniz akir i Ibrahima Celikkola, u seriji su uloge ostvarili i Zuhal Olcay, Mahir Gunsiray, Selen Ucer, Mehmet Cevik, Melike Guner, Ecem Ozkaya...

[ou svih vremena

Alan Ford, Parlov, ^uki}, Kri`aj i Dado


U novoj epizodi serijala [ou svih vremena , koju FTV emitira u nedjelju, 19. januara, u 20.50 sati, gledatelje se vodi u nostalgi~nu avanturu i sentimentalno putovanje u 1972. godinu. To je godina kada je po~eo da izlazi Alan Ford , pa su Jugoslaveni ~esto citirali umotvorine grupe TNT. Mate Parlov je bio najpopularniji bokser, a po~eo je da se emitira kultni serijal Obraz uz obraz . U posjeti Beogradu bila je engleska kraljica Elizabeta II. Sean Conneri je odustao od uloge Jamesa Bonda, pa je Roger Moore postao agent 007. Spektakularno je otvorena hidrocentrala \erdap, a bioskope je punio film I Bog stvori

Informativni program Izlaz

Te godine je po~eo da izlazi Alan Ford

Mate Parlov

kafansku peva~icu . Belu Seku je maestralno glumila Vera ^uki}, koja sti`e u [ou svih vremena ,

a dru{tvo }e joj praviti Bojan Kri`aj, koji se sedamdesetih probijao me|u vode}e svjetske skija{e. Generaciju 1972. predstavljaju Nela Mihajlovi} i Sergej Trifunovi}. Specijalni muzi~ki gost je Dado Topi}, koji je te 1972. godine, s grupom Time bio na top-listama na mjestu broj 1.

Armija od pola miliona nezaposlenih u BiH govori da je zaposlenje u zemlji te{ko na}i. Me|utim, do posla lak{e dolaze oni koji su se na vrijeme odlu~ili obrazovati i usavr{avati u oblastima u kojima ima deficit radnika. Prema broju objavljenih oglasa, najtra`enija zanimanja u na-

Obrazovanje i zapo{ljavanje
{oj zemlji su IT in`enjeri, in`enjeri elektrotehnike, gra|evinski in`enjeri, diplomirani farmaceuti, te kroja~i, zidari, varioci. U emisiji Izlaz , koja je na programu BHT1 u ~etvrtak, 23. januara, u 20.55 sati, govori se o tome kako uskladiti politiku obrazovanja s politikom zapo{ljavanja.

Magazin Ki{obran

Gre{ke pri odgoju


Tre}a sezona igrane serije
BHT1 ove subote, 18. januara, u 17.30 sati, emitira magazin Ki{obran , u kojemu }e, me|u ostalima, biti govora i o tome kako odabrati adekvatnu dje~iju igra~ku, kao i o naj~e{}im gre{kama koje roditelji ~ine u odgoju mali{ana. Gledatelji }e mo}i saznati i {ta se de{avalo iza scene tokom nastanka prvog doma}eg dje~ijeg mjuzikla, te kako je Iman Em{o spojila svoje dvije ljubavi - profesionalno plivanje i fotografiju. Tako|er, bit }e govora kako se pomo}u namirnica koje imamo u ku}i mo`emo oduprijeti raznim virozama, prehladi i gripi.

Budva na pjenu od mora


Na po~etku nove sezone, koja se na FTV-u po~inje emitirati od 20. januara, od ponedjeljka do ~etvrtka u 17.25 sati, junake serije Budva na pjenu od mora gledatelji zati~u u problemima s kojima su ih i ostavili. Jovo poku{ava pomo}i Olgi i osloboditi je optu`bi za korupciju, Luka i Bojana su u zategnutim odnosima poslije doga|aja od pro{log ljeta, Savo se trudi da na|e investitore za svoje velike i ambiciozne poslovne projekte. Jedan veliki i lijepi doga|aj ozna~it }e da za sve njih po~inje nov i druga~iji `ivot. Bojana saznaje da je trudna i to doprinosi pomirenju s Lukom, te dovodi do odluke da se vjen~aju. Ipak, ovo ne}e pro}i bez trzavica izme|u porodica Ba~i} i Radmilovi}... Bojanino i Lukino vjen~anje u tajnosti dolit }e ulje na vatru nezavr{enog sukoba izme|u Save i Na|e... Nova isku{enja

u me|uvremenu }e do}i i za Luku i Bojanu. Dok ~ekaju da na svijet do|e njihova k}erkica i Savina unuka, Luka }e se uplesti u aferu s lijepom i usamljenom Enom, zarobljenom u nesretnom braku. More koje zapljuskuje Budvu nikad nije izgledalo uzburkanije... Specijalni gosti: Ivo Gregurevi}, Frano Lasi}, Ljubomir Bandovi}, Mirna Medakovi}, Marina Tadi}, Maja Kljun i Igor Niggor Lazi}.

Ludorije u snijegu u Jordanu


U ovom izdanju magazina World Stories predstavljamo u ^ileu organizaciju koja u~i surfati osobe s pote{ko}ama. Maroko generira struju pomo}u mediteranskih vjetrova, a za kraj gledatelji mogu pogledati ludorije u snijegu u Jordanu. Magazin World Stories bit }e emitiran na BHT1 u nedjelju, 19. januara, u 22.30 sati.

SERIJA

Subota
Male bo`i}ne tajne
08.00 BHT1

Sila

20.00 PINK

Uprkos prigovorima svoje go spo da ri ce, Mar cel li ne nastavlja sa svojom borbom protiv porodice Dubreuil. Joseph sa u`asom otkriva kakvu su sudbinu njegovi djed i baka namijenili njegovim sestrama. Solange Verdier i dalje pori~e da je njen suprug vojnik koji je izgubio pam}enje. Na op{tu zaprepa{tenost, general Sevran-Chabot se uo~i Bo`i}a pojavljuje zajedno sa Augustom...

16. Odjeknu pucnjevi, ali identitet puca~a i dalje je nepoznat. Pucanj izme|u Sile i Borana zapo~inje rat kojemu se ne nazire pobjednik. Sila ne zna poti~e li bijes kojim uzvra}a udarac ljubav ili ljubomora. Smislit }e nove planove da bi uni{tila Borana i obi~aje. S druge strane, D`ihanovo pona{anje pobu|uje sumnju i Boran je zbunjen. Izme|u D`ihana i Esme budi se neka neodre|ena bliskost. [to to D`ihan smjera? Azad po~inje raditi u tvrtki, a to je za njega velika prilika da se doka`e. S druge strane, Boran zapo{ljava novu menad`ericu...

Odjel za ubistvo
20.05 BHT1

Lazzaro je otkrio da Simona ima k}erku Valentinu. Prati ih, posmatra i pita Simonu da li je on Valentinin otac. Ona pori~e i zahtijeva da se na mije{a u njen privatni `ivot. Lazzaro shvata da je Simona lagala i da kod njega `ivi po Malatestinom nalogu, kao i da ga ~itav odjel {titi. Olivieri ponovo napada. Njegova nova `rtva je direktor zatvora, koji mu nije dozvolio da se brine o bolesnoj supruzi.

Jadnici
12.15 FTV

10

Mini serija u 4 nastavka ra|ena prema klasi~nom djelu Victora Hugoa. Saga o plemenitom biv{em kriminalcu Valjeanu i njegovom neumornom progonitelju Javertu, o Cosette, Mariusu, Gavrocheu i brojnim nezaboravnim herojima i zlikovcima je osigurala romanu Les Miserables Viktora Hugoa mjesto u najdra`im pri~ama na svijetu. Les Miserables vje{to kombinuje akciju, saosje}anje, tugu, bijes, pra{tanje i ljubav da bi nas uvukao u pri~u o borbi hrabrog ~ovjeka protiv legalnog sistema koji je prokleo sve one koji su ro|eni siroma{ni.

07.15 Agencija, igrana serija, 16/44 (r) 08.00 Male bo`i}ne tajne, igrana serija, 5/8 09.00 Vijesti Program za djecu i mlade 09.15 Doma}a zada}a 09.40 Mali ~uvari velike zemlje 09.50 TV enciklopedija, obrazovna serija 10.00 [ampioni divljine, strana dokumentarna serija, 6/13 10.30 Anja i Anton, igrana serija, 16/32 11.00 Govor ti{ine, emisija za osobe sa o{te}enim sluhom i govorom 12.00 Dnevnik 1 12.25 Wengen: Svjetski kup u alpskom skijanju: Spust (m), prenos 13.45 Samo za zabavu, strani revijalni program 14.15 EURO panorama 14.45 Vijesti 15.00 Plamen nad Indijom, britanski igrani film 17.00 Terminal 26, informati~ki magazin 17.30 Ki{obran, magazin 18.00 Zapjevajte pjesme stare, muzi~ki program 19.00 Dnevnik 2 19.35 Retrovizor, muzi~ki program 20.05 Odjel za ubistva, igrana serija, 3/6 21.55 Vijesti 22.10 Veliki ekran, filmski magazin 22.40 Irska ruta, igrani film 00.35 Odjel za ubistva, igrana serija, 3/6 (r) 02.15 Dnevnik 2 (r) 02.45 Pregled programa za nedjelju

BHT1

07.00 ^ovjek i vrijeme: [ahinpa{i}, dokumentarni program 08.00 Vijesti Program za djecu 08.05 Me|unarodni dje~iji festival 08.30 Barimba 08.55 Lutkokaz 09.20 ^erli ^aplin 09.25 Medo ^arli 09.35 Frankina stopala 09.45 ^agington 09.55 Vidi ovo: Tjelesna kultura 10.05 Vodi~ za autostopere kroz umjetnost 10.35 Art kvart, program iz kulture (r)

FTV

06.00 Posjetioci iz praiskona, serija (r) 06.50 Urbana zona, muzi~ka emisija (r) 07.15 Muzi~ki spotovi 08.00 Vijesti 08.10 \ole, crtana serija 08.35 Mali i veliki, crtana serija 08.55 Princeze sirene, crtana serija (r) 09.45 Ekskalibur, crtana serija 10.10 Nid`o radoznalac 10.30 Na talasima, omladinska serija 10.55 Planeta film, emisija o filmu (r) 11.25 Od zlata jabuka 12.00 Dnevnik 1

RTRS

Kum 2
21.30 TV1/MRE@A
The Godfather: Part 2, 1974. KRIM. DRAMA Re`ija: Francis Ford Coppola Uloge: Al Pacino, Robert De Niro, Robert Duvall

FILM FILM FILM

Irska ruta
22.40 BHT1

Route Irish, 2010. DRAMA Re`ija: Ken Loach Uloge: Mark Womack, Andrea Lowe, John Bishop, Trevor Williams

Fergus i Frankie su prijatelji od djetinjstva. Za vrijeme rata u Iraku, Fergus ubijedi Frankieja da se zbog novca pridru`i specijalnim trupama. Tri godine kasnije, Frankie gine na irskoj ruti, najrizi~nijoj ratnoj ruti na svijetu. Fergus pokre}e istragu o smrti svog najboljeg prijatelja.

Barimba
08.30

@ene s Dedinja
20.10

Majstor Tai-Chia
00.50 TV1/MRE@A

11.05 Pobjednici, dok. film 11.25 Mozaik religija, vjerski program 12.00 Dnevnik 1 12.15 Jadnici, mini-serija, 3. dio 14.00 Pat Garrett i Billy the Kid, igrani film 16.10 Vijesti 16.20 Show svih vremena, zabavni program (r) 17.55 [to je mu{karac bez brkova, serija, 2. ep. 18.45 Grimove bajke, crtana serija 19.10 Super Loto, prijenos izvla~enja 19.30 Dnevnik 2 20.10 Lud, zbunjen, normalan, serija 21.15 Ko to tamo peva, igrani film 22.40 Dnevnik 3 22.55 Mafija{i po~etnici, ameri~ki igrani film 00.30 Jadnici, mini-serija, 3. dio 02.10 Dnevnik 2 (r) Sport Vremenska prognoza 02.40 Pregled programa za nedjelju

12.25 Plodovi rada, poljoprivredna emisija 13.05 Zapis o selu 13.30 Pri~aj ne{to narodno 14.10 Show svih vremena, zabavni program 15.55 Modni kutak 16.15 Ravna Gora, serija 17.20 Muzi~ki program 17.50 U prolazu 18.20 Dokumentarni program 19.30 Dnevnik 2 20.10 @ene s Dedinja, serija 21.10 Show D`onatana Rosa, zabavni program 22.05 Ko{arka, ABA liga: Igokea - Radni~ki, snimak 00.25 Ciklus evropskog akcionog filma: Valander 01.55 Pri~aj ne{to narodno (r) 02.20 Dnevnik 2 (r) 02.45 Zapis o selu (r) 03.10 U prolazu (r) 03.40 Dokumentarni program (r) 04.30 Muzi~ki spotovi

Tai-Chi Master, 1993. AKCIJA Re`ija: Woo-ping Yuen Uloge: Jet Li, Michelle Yeoh

Jet Li glumi Shaolinskog redovnika Junbaoa. U prijateljskom natjecanju za vi{u poziciju u hramu, njegov prijatelj iz djetinjstva zamalo ubije jednog u~enika. Ubrzo ih izbace iz hrama. Susre}u se sa kineskim pobunjenicima, a Junbaov prijatelj }e ih uskoro izdati zbog novca kineske vlade. Junbau }e izdaja te{ko pasti a uskoro }e otkriti vje{tinu Tai-Chija kojoj }e se potpuno posvetiti.

Francuski poljubac
20.10 HRT1

French Kiss, 1995. KOMEDIJA Re`ija: Lawrence Kasdan Uloge: Meg Ryan, Kevin Kline, Timothy Hutton, Jean Reno, Franois Cluzet

Kate je preko u{iju zaljubljena u Charlieja, no on se ne mo`e odlu~iti na `enidbu. Jednog dana Charlie otputuje avionom u Pariz na neki kongres. Kate ne ide s njim jer se pani~no boji putovanja avionom. Charlie joj se javi iz Pariza i ka`e da se zaljubio u Francuskinju Juliette. [okirana Kate ukrca se u prvi avion za Pariz. Kraj nje sjedi Francuz Luc, sitni lopov, koji je negdje ukrao dijamantnu narukvicu i sad je skrije u Kateinu torbicu kako bi pro{ao carinu bez problema. Kate ode u luksuzni pari{ki hotel u kojem je odsjeo Charlie. ^vrsto je odlu~ila da se s njim vrati ku}i. Pojavi se drugi sitni lopov, Bob, i dok ona pada u nesvijest gledaju}i kako se Charlie ljubi s Francuskinjom, ukrade joj torbicu...

18. januar 2014.


FILM

Ko to tamo peva
21.15 FTV

Ko to tamo peva, 1980. KOMEDIJA Re`ija: Slobodan [ijan Uloge: Pavle Vujisi}, Aleksandar Ber~ek, Danilo Bata Stojkovi}, Dragan Nikoli}, Ta{ko Na~i}, Slavko [timac

Kultno ostvarenje re`isera Slobodana [ijana i scenariste Du{ana Kova~evi}a. Dan uo~i fa{isti~kog napada na Jugoslaviju, dotrajalim autobusom firme Krsti}, za Beograd kre}e grupa ljudi. Putovanje se zbog nepredvi|enih zbivanja odu`ilo na dvadeset i ~etiri sata, iako je polazna stanica od Beograda udaljena jedva stotinjak kilometara. Usput, pod utiskom rata u Evropi, putnici se sva|aju i sukobljavaju. U Beograd sti`u {estog aprila, na dan bombardovanja. Ko to tamo peva je na Festivalu u Montrealu dobio priznanje `irija dok je u Puli Aleksandar Ber~ek nagra|en Srebrnom arenom za najbolju sporednu ulogu...

Drugi dio paralelno pripovijeda dvije radnje. Jedna se odvija 1958. godine, kada Don Michael Corleone nastavlja voditi porodi~no carstvo, koje `eli pro{iriti na nova polja djelovanja i na druge lokacije, uklju~uju}i Las Vegas, Hollywood i Kubu. Paralelno, pripovijeda se i o mladosti za~etnika loze Corleone, Vita. Nakon odrastanja na Siciliji, 1917. godine `ivi u New Yorku, gdje radi u maloj trgovini...
FILM

Mafija{i po~etnici
22.55 FTV

Made, 2001. KOMEDIJA Re`ija: Jon Favreau Uloge: Vince Vaughn, Jon Favreau, Famke Janssen, Joe Goossen

Kada mafija{ Max ponudi posao dvojici najboljih prijatelja Rickyu i Bobbyu, oni pomisle da su kona~no uspjeli. Odmah po dolasku u New York budu uvu~eni u ~udan plan u kojem svoje mjesto imaju irska mafija i paranoi~ni Vel{anin, poznat kao Crveni zmaj. Dva potencijalna ganstera uskoro postaju svjesni da `ivot mafija{a ba{ i nije toliko glamurozan kako se to njima u po~etku ~inilo.
FILM

06.10 Sjever - Jug, igrana serija, 66. ep. (r) 07.05 Sjever - Jug, igrana serija, 67. ep. (r) 07.30 Minut vijesti 07.31 Sjever - Jug, igrana serija, (nastavak) 08.00 Pokrenite tijelo, sportski program 08.30 Bonanza: Krvna osveta, western serija 09.30 Bubnjevi u srcu juga, igrani film 10.00 Minut vijesti 10.05 Bubnjevi u srcu juga, nastavak

TV1

06.00 ZMBT televoting 06.05 Madhubala, serija, 173. ep. (r) 07.00 Karadayi, serija, 84. i 85. ep. (r) 09.00 P~elica Maja, crtani film 09.48 Monster high, crtani film 10.00 Bratzillaz, crtani film 10.09 Lalaloopsy, crtani film 10.35 Pokemoni, crtani film, 8. i 9. ep. 11.25 P~elica Maja, crtani film 11.55 ZMBT televoting 12.00 Madhubala, serija 173. ep. (r) 12.55 Policijska akademija 5, film

HAYAT

06.00 Kafanica kod SIS-a, humoristi~ka serija 08.00 Seljaci, serija 10.00 Sila, serija (r) 12.00 Hrabri ljudi, revijalni program 12.40 Vikendvizija, zabavni program 14.00 Gold music, muzi~ki program 16.00 Grand show, muzi~ko-zabavni program 16.30 Magazin autoMobile.ba 17.30 Dobar kom{ija, revijalni program 18.30 Info top, centralne vijesti, informativni program

PINK

06.30 Cosmic Quantum Ray, crtani film 06.50 Mixmaster, crtani film 07.15 Nebeske plesa~ice, crtani film 07.35 Johnny Test, crtani film 08.00 Bunny Maloney, crtani film 08.15 Rollbots, crtani film 09.00 Casper lovi Bo`i}, crtani film 10.10 Astro `ar, emisija o astrologiji 10.40 Dejana talk show, talk show (r) 12.00 Bakina kuhinja, kulinarski show 12.50 Telekviz, kviz

OBN

Red Weekend
18.00

P~elica Maja
09.00

Hrabri ljudi
12.00

Telekviz
12.50

Gra|anin opasnih namjera


21.30 HRT2

Law Abiding Citizen, 2009. DRAMA Re`ija: F. Gary Gray Uloge: Gerard Butler, Jamie Foxx, Leslie Bibb

Clydu Sheltu brutalno je ubijena obitelj, a nakon deset godina jedan od po~initelja osu|en je nasmrt, a drugi se nagodio i oslobo|en je. Ogor~en sudskom presudom odlu~io je pravdu uzeti u svoje ruke, prvo s ubojicama, a zatim i s onima koji su bili upleteni u slu~aj. Jedan od njih je i okru`ni tu`ilac Nick Rice...
FILM

Kad jaganjci utihnu


23.30 HRT1

The Silence of The Lambs, 1991. TRILER Re`ija: Jonathan Demme Uloge: Jodie Foster, Anthony Hopkins, Scott Glenn, Ted Levine

Clarice Starling mlada je agentica FBI-ja koja jo{ prolazi obuku. Jednog je dana pozove pretpostavljeni Jack Crawford, i povjeri joj neobi~an zadatak. Kako je Clarice s izvrsnim ocjenama diplomirala psihijatriju, Crawford `eli da mu pomogne u rje{avanju slu~aja masovnog ubojice koji `enske `rtve masakrira i onda im skida dio ko`e. Taj je zlo~inac u medijima prozvan Buffalo Bill. U specijalnoj zatvorskoj }eliji, ogra|enoj neprobojnim staklom, ve} nekoliko godina nalazi se drugi glasoviti psihopat, psihijatar Hannibal Lecter, koji je svoje `rtve jeo. Crawford dr`i da bi im u razgovorima s Hannibalom Clarice mogla omogu}iti da otkriju i tko je Buffalo Bill...

11.00 Od Ivana do Neuma, dokumentarni serijal 11.40 Time Out, sportski program 12.00 Minut vijesti 12.15 Prvi glas sevdaha, muzi~ki show 13.15 Odbijeno primljeno, igrani film 15.00 Minut vijesti 15.05 Fenomeni, TV Show (r) 16.30 Na tragu putovanja Evlije ^elebije, dokumentarni serijal, 6. ep. 17.00 Vijesti u 17 17.15 Get out, dokumentarni serijal 18.00 Red Weekend, showbiz magazin 19.00 Dnevnik TV1 20.00 Prvi glas sevdaha, muzi~ki show 21.30 Kum 2, igrani film 00.50 Majstor Tai Chija, igrani film 02.30 Dnevnik TV1 (r) 03.20 Prvi glas sevdaha, muzi~ki show (r) 04.40 No}ni program

14.29 Biometeorolo{ka prognoza 14.30 Autoklub, automagazin 14.57 Vremenska prognoza 14.59 Ekspedicija Tibet u zemlji lama, dok. program, 6. ep. 15.23 ZMBT 6, show 18.05 Hayat production, zabavno-muzi~ki program 19.00 Vijesti u 7 19.28 Vremenska prognoza 19.29 Biometeorolo{ka prognoza 19.31 Sport 19.37 Stanje na putevima 19.45 Horizonti 19.50 ZMBT televoting 19.55 Madhubala, serija 174. ep. 21.00 ZMBT 6 nominacije 23.03 ZMBT televoting 23.08 Sport centar 23.10 Za{titni znak, igrani film 01.13 Zvjezdano nebo Reprizni program Hayat TV-a 03.13 Vijesti u 7 03.40 Hayat production, zabavno-muzi~ki program

19.00 Vremenska prognoza 19.05 Savr{en dan, revijalni programi 20.00 Sila, serija 21.00 Zvezde Granda, muzi~ki program 23.45 Pogled iz raja, igrani film
SF DRAMA Re`ija: Peter Jackson

Radnja se doga|a 1973. godine u malom gradi}u u Pennsylvaniji gdje 14-godi{nja Susie Salmon `ivi s roditeljima i mla|im bratom i sestrom. Njeno bezbri`no djetinjstvo je brutalno prekinuto kada je u posebno sagra|enu jazbinu namami njen susjed George Harvey. Susie ubrzo nakon toga otkrije da vi{e nije `iva, odnosno da je pala kao `rtva Harveyevih izopa~enih nagona. Nakon toga odbija prije}i na "drugu stranu" i umjesto toga kao duh luta svijetom na koji vi{e nema nikakvog utjecaja. Tako ne mo`e sprije~iti da se njenim bolom shrvanim roditeljima raspadne brak, niti pomo}i policijskom detektivu Fenermanu da rije{i njeno ubojstvo. U me|uvremenu je njena mla|a sestra Lindsey narasla, te tako postala predmet Harveyevog zanimanja.

13.30 Sulejman Veli~anstveni, turska serija (r) 14.30 Sulejman Veli~anstveni, turska serija (r) 15.30 Sulejman Veli~anstveni, turska serija (r) 16.30 Sulejman Veli~anstveni, turska serija (r) 17.30 Dejana talk show 18.50 OBN Info, info-program 19.10 OBN Sport 19.15 In Magazin, zabavni program 20.00 Odba~ena III, indijska serija 21.00 Sulejman Veli~anstveni, turska serija 22.00 @rtva, igrani film 00.00 Balkan astro centar, tarot 02.00 Liga prvaka: Borussia Dortmund Arsenal, snimak utakmice 04.00 OBN Info (r) 04.20 OBN Sport (r) 04.25 ^uvari planete, dokumentarni program

11

Subota
RTCG
07.00 Jutarnji program 10.00 Vijesti 10.05 Kad pro{etam Crnom Gorom 11.00 Robin Hud(r) 12.15 Pazarni dan: Zeta (r) 13.15 Obrazovna emisija (r) 13.35 Muzika 14.00 Vijesti 14.05 Agrosaznanje (r) 15.00 Sat TV 15.30 Dnevnik 1 15.45 Mozaiku 16.30 Zapis: Pljevaljska [arenica 17.00 Sti`u bebe 17.30 Art magazin 18.00 Dok. emisija 19.00 Sat TV 19.30 Dnevnik 2 20.15 Sat TV 21.00 Crnogorske teme 22.00 Dnevnik 3 22.30 Sat TV 23.00 Sportska subota 00.00 Pazarni dan: Zeta (r)

TV TK

08.00 Dje~iji program 09.30 Pop corn 10.00 Putokaz, obrazovni program (r) 10.30 Glas Amerike (r) 11.00 Hod vijekova (r) 12.00 Vijesti 12.20 Ritam kantona (r) 13.15 Pjesmom o Bosni (r) 15.00 Folk Top 16.00 Dnevnik 1 16.15 Connect, dok. program 16.40 Moj dom, magazin 17.00 Kako to oni rade, dok. program 17.30 Mu}ke, serija 18.00 Na selu na sijelu 18.45 Crtani film 19.00 Dnevnik 2 20.00 Prvi glas sevdaha, muzi~ki show 21.30 Kum 2, film 00.50 Majstor Thai - Chija, film

MRE@A

12.15 Prvi glas sevdaha, muzi~ki show 13.15 Odbijeno- primljeno, igrani film 20.00 Prvi glas sevdaha, muzi~ki show 21.30 Kum 2, igrani film 00.50 Majstor Tai, igrani film

CINEMA TV

07.00 Dobro jutro - muzi~ki spotovi + promo CTV 09.57 Marketing 10.00 Pot o' Gold, film 11.25 SA Music/ promo CTV 13.00 Adaptacija, film 15.00 Kino Classics, igrani film 17.05 Novo iz Sarajevodiska 17.30 Koliko me voli{, film 19.00 Sa Music Playlista 20.00 Divlja prostranstva, film 22.15 Sa Music 22.30 Pisma s Iwo Jime, film 00.50 Mra~no putovanje, film 02.00 No}ni ritam

TV ZENICA

Zenica danas (r) 08.30 VoA (r) 09.00 TV teatar (iz Arhiva TVZ) 11.00 Odlika{i, emisija za djecu 11.30 Zdrava kuhinja 12.15 Prvi glas sevdaha (r) 13.05 Odbijeno primljeno, igrani film 15.10 Ba{tine 16.00 Sfera (r) 16.30 Frej`er (r) 17.05 Gost autor 17.50 Muzi~ki predah 19.00 Vijesti 20.00 Prvi glas sevdaha, show 21.00 Kum 2, film 23.00 Vijesti (r) 23.10 Koncert - Arhiv TVZ 00.00 Repriza dnevnog programa

TV KAKANJ

08.30 Samo sevdah 09.00 Denis 09.10 Vjerski program 09.30 [kolski dani, film 11.00 TV Liberty 11.30 Ja sam tvoja sudbina, serija 12.00 Budimo humani 12.30 Vijesti TV Sahar 13.00 VoA 13.30 Te{anjska hronika 14.00 Bonus 15.00 Oprosti, film 16.30 Ja sam tvoja sudbina, serija 17.00 Flash vijesti 17.05 Put istine 18.00 Biografije 19.07 Bra}a koale 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti 20.15 Dom2 21.00 Subota uz film 23.00 Ja sam tvoja sudbina, serija 23.30 Vijesti TV Sahar 00.00 Vijesti IC (r)

07.00 Iza ekrana (r) 07.32 TV kalendar 07.45 Quantez, ameri~ki film - ciklus klasi~nog vesterna 09.05 Normalan `ivot, emisija o obitelji i osobama s invaliditetom 09.50 Vijesti iz kulture (r) 10.00 Vijesti 10.15 Subotom ujutro 12.00 Dnevnik 1 12.15 Sport

HRT1

06.30 Alisa, slu{aj svoje srce, serija 07.15 Dim dam dum 07.20 Wot wot's 07.30 Pri~e za sva vremena 07.45 Matkova ~udovi{ta 08.00 ^arobnjakova ku}a, serija za djecu 08.25 TV vrti}: ^etiri snjegovi}a 08.35 ^arobna plo~a [irimo vidike: Analiza djela i povijest umjetnosti

HRT2

Obitelj Borgia
22.00

Simpsoni
15.45

12

12.20 TV kalendar (r) 12.35 Veterani mira, emisija za branitelje 13.23 Duhovni izazovi 13.55 Prizma multinacionalni magazin 14.45 Ku}ni ljubimci 15.20 Uzimam te, ~ini mi se, ameri~ki film 17.00 Vijesti 17.15 Gr~ki otoci, dok. serija 18.05 Manjinski mozaik: Zlatno sunce zadarsko 18.25 Lijepom na{om: Ivani} Grad 19.30 Dnevnik 19.56 Sport 20.04 Loto 7/39 20.10 Francuski poljubac, ameri~ki film (r) 22.00 Obitelj Borgia, serija 22.55 Dnevnik 3 23.15 Sport 23.20 Vijesti iz kulture 23.30 Kad jaganjci utihnu, ameri~ki film Filmski maraton (r) 01.25 Filmski maraton subota 2. film 03.05 Subotom ujutro (r) 04.45 Duhovni izazovi (r) 05.15 Veterani mira, emisija za branitelje 06.00 Prizma multinacionalni magazin (r)

08.50 Babybonus 09.20 Talac u ku}ici na stablu, ameri~ki film za djecu (r) 10.45 dokumentarna serija 11.10 Kroz tvoje o~i, dok. serija 11.35 Kuhajmo zajedno: Pikantni slatko kiseli pile}i batci 11.40 Dolina sunca, serija 12.25 Wengen: Svjetski skija{ki kup spust, prijenos 13.45 Ve~er na 8. katu (r) 14.30 Novi klinci s Beverly Hillsa, serija za mlade 15.45 Simpsoni, serija 16.10 Gara`a (r) 16.40 Obiteljski igrani film 18.20 Top Gear (r) 19.20 Gustav, crtani film 19.30 TV vrti}: ^etiri snjegovi}a 19.40 ^arobna plo~a [irimo vidike: Analiza djela i povijest umjetnosti (r) 20.00 Zagreba~ki festival, prijenos 21.30 Gra|anin opasnih namjera, ameri~ki film 23.20 Inspektor George Gently, serija 00.50 Gara`a 01.20 No}ni glazbeni program - spotovi

07.43 Bazilika Srca Isusova - Duhovni velikani Crkve u Hrvata (r) 08.29 Muzej u loncu, emisija pu~ke i predajne kulture 09.00 Mre`a, film 10.30 Planet Dinosaur novi divovi 11.20 Kraljicom zabiti gol, dok. film 11.35 City Folk: Maribor 12.00 Generacija Y: Hrvatski san 12.27 Gara`a: Stonebride 12.57 Glazbeni specijal 13.30 Lovac na okuse, dok. serija 14.14 Ivan [ibl Sumorna jesen: Deveti metak (r) 15.00 Mali staromodni svijet (r) 16.42 Posebni dodaci: Josef von Sternberg 17.10 @ivjeti u velegradu 18.00 U potrazi za Gandhijem, dok. serija 18.53 Nostalgija Maestro sviraj 19.30 Sve~ani koncert 21.30 Mannovi: Roman stolje}a, serija 23.00 Sovin huk, film Put oko svijeta u 52 filma (r) 00.36 Mre`a, film (r)

HRT3

07.00 Mezimica, serija, 3 ep. (r) 09.25 Top lista (glasajte) 09.45 Barimba, 10.10 Ekskalibur, 10.35 Prevaranti, serija (r) 11.25 Tre}a dob, revijalni program (r) 12.10 Sarajevska hronika, info. program 13.00 Vijesti TVSA 13.05 Darovi prirode (r) 13.50 Ritam Srebrenice, dokumentarni program 14.15 Obavezan smjer, revijalni program (r) 15.00 Autoshop magazin, emisija o automobilizmu 16.00 Vijesti TVSA 16.05 Franjevci ~uvari tradicije, dokumentarni program, II dio 16.40 Lete}i bud 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Barimba, 19.25 Ekskalibur, (r) 20.00 Ko{arka: KK Bosna BH Telecom KK Kakanj, direktno 21.30 Coco Chanel, film 23.00 Obavezan smjer, revijalni program (r) 23.45 Dnevnik TVSA (r)

TVSA

FACE TV
09.00 11.15 12.00 12.30 UzBu|enje Face Magazin (r) Face to Face (r) Centralni dnevnik sa Senadom Had`ifejzovi}em (r) Maximus Olympicus (r) Daj {apu, edukativni program (r) Muzi~ki program Muzi~ki blok Michael Jackson Muzi~ki program Face Magazin 548, premijerno izdanje Face to Face Centralni dnevnik sa Senadom Had`ifejzovi}em Kra{ka polja BiH dokumentarni film Face Magazin 548, premijerno izdanje Muzi~ki program Muzi~ki blok Rebeca & Sting Face Magazin (r) Muzi~ki program Sudbina Face to Face (r) Centralni dnevnik sa Senadom Had`ifejzovi}em (r)

AL JAZEERA B.
08.00 Activate: ^ileanski borci za pravdu 08.30 Kontekst, talk show 09.00 Moj `ivot: Sheikh Jarrah 09.30 Kontekst, talk show 10.00 Ljudi i mo}: Neprijatelj mog neprijatelja 10.30 Kontekst, talk show 11.00 Rije~ima do srca: Brazil 11.30 Kontekst, talk show 12.00 AJE program 14.00 Activate: ^ileanski borci za pravdu 14.30 Pr~e sa istoka: Borba za greben 15.00 [irom svijeta, 2. dio 16.00 Vijesti 17.00 Alhemija Balkana, dok. program 18.00 Vijesti 19.05 Pri~e sa Istoka: Biti `ena u Kambod`i 19.30 Ljudi i mo}: Zbogom Indonezija 20.00 Vijesti 21.00 Vijesti 21.30 Aljazeera Business 22.00 Vijesti 23.05 Aljazeera Business 23.30 Moj `ivot, dok. program 00.00 Regioskop: Selo bez `ena

13.15 14.00

14.30 15.00 16.15 18.00

18.45 19.15

20.00 21.00

21.45 22.00 23.00 23.45 00.00 02.00 02.30

DISCOVERY

06.00 Kako se pravi? 06.25 Automobili 07.15 Peta brzina 08.10 Megagraditelji 09.05 Krizne situacije 09.55 Prevaranti na djelu 10.50 Ben Erl - Iluzije i trikovi 14.25 Dajnamo, ~udesni ma|ioni~ar 16.15 Trgovci automobilima 17.10 Preprodavci automobila 18.05 Svijet automobila 18.35 U potrazi za klasi~nim automobilima 19.00 Peta brzina 20.00 Prodaja iz skladi{ta 21.00 Tragom aukcija 22.00 Luksuzne jahte 23.00 Temelji metropola 00.00 U djeli}u sekunde 00.30 U djeli}u sekunde 00.55 Prodaja iz skladi{ta 01.50 Tragom aukcija

N. GEOGRAPHIC
07.10 Kraljevski ribolovci 08.00 Dubajski aerodrom 08.50 Vini D`ons: Naj`ilaviji u Rusiji 09.40 Najte`e pre`ivljavanje 10.30 Gospodari rata 10.55 Misteriozni dosijei 11.20 Drevne tajne 12.10 Megagradovi 12.40 Megafabrike 13.35 Ro|eni da voze 14.35 Jukonsko zlato 15.30 Vini D`ons: Naj`ilaviji u Rusiji 18.15 Istrage vazduhoplovnih nesre}a 19.10 Vini D`ons: Naj`ilaviji u Rusiji 20.05 Najte`e pre`ivljavanje 20.55 Vini D`ons: Naj`ilaviji u Rusiji 21.55 Najte`e pre`ivljavanje 22.50 Bra}a sa bojnog polja 23.45 Vini D`ons: Naj`ilaviji u Rusiji

VIASAT HISTORY

06.00 Stopama Hanibala 06.30 Kraj putovanja 07.00 Tajm tim XX 08.00 Lovci na mitove 11.00 Tajne prekrivene pra{inom 12.00 Srednji vijek 14.00 Drevni svjetovi 15.00 Problem sa Tolstojem 16.10 Romanovi: Slava i pad careva 17.05 Stopama Hanibala 17.35 Kraj putovanja 18.05 Lovci na mitove 20.00 Misteriozni Ma~u Pi~u 21.00 Dosije Medi~i 22.00 Tajne operacije 23.00 Lovci na mitove 00.00 Uspon i pad Versaja: Luj XV 01.00 Tajm tim XX 02.00 Tajne operacije 02.50 Srednji vijek 03.50 Barok! 04.55 Preciznost: Mjera za sve stvari

ANIMAL PLANET

06.00 Posjed merkata 06.25 Paklene ma~ke 07.15 Sve o ljubimcima 08.10 ^udna stvorenja 09.05 Spasilac iz divljine 09.30 Bra}a iz mo~vare 10.00 Veterinar sa pla`e Bondaj 10.55 Netaknuta ostrva 11.50 Preslatki ljubimci! 17.20 Australijski rend`eri 18.15 Urgentna veterinarska slu`ba 19.10 Plivanje sa ~udovi{tima 20.05 47 dana u moru sa ajkulama 21.00 Najsla|i ameri~ki ljubimci 21.55 Preslatki ljubimci! 22.50 Divlje i bez cenzure 23.45 Plivanje sa ~udovi{tima

18. januar 2014.


TV VOGO[]A
08.00 Hronika Had`i}a (r) 08.30 Hronika Jablanice (r) 09.00 I.R.I.B. (r) 09.30 VOA (r) 10.00 Zabranjena ljubav, (r) 14.00 @ivini~ke razglednice 15.00 Hronika Had`i}a (r) 15.30 Hronika Jablanice (r) 16.00 7 dana u @ivinicama 17.00 @ena i njen svijet, porodi~ni magazin 17.45 Sa sevdahom u srcu 18.00 7 dana u Vogo{}i 18.30 SMS Music 20.00 Ritam Srebrenice 20.30 Putopisi 21.00 Policajci i kriminalci, dok. film 22.00 Sportski program 23.30 I.R.I.B. 00.00 Ritam Srebrenice (r)

TV USK

08.00 Panteon program, dok. serijal 09.00 Omiljeni gradovi svijeta, dok. program 10.00 Vijesti 10.05 Zapis o Bosni 11.05 Biografije 12.00 Vijesti 12.15 Prvi glas sevdaha (r) 13.10 Igrani film 15.00 Vijesti 15.05 Hronika kraji{kih op}ina, inf. progam 15.45 Meraklije, muzi~ki program 16.45 Skrivene palme, serija 17.30 Eko kviz, druga sezona 18.15 O nama 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.00 Prvi glas sevdaha, muzi~ki show 21.00 Igrani film 22.40 Vijesti 22.45 Igrani film

BEHAR TV

07.56 Muzi~ke minute 08.30 Sahar program IRIB TV 11.15 VoA 12.00 Hrana i vino 13.00 SMS Party 15.01 Vremenska prognoza, stanje na putevima, horoskop 15.08 Na{a realnost 16.16 Movieland 17.01 Vremenska prognoza, stanje na putevima, horoskop 17.15 Muzi~ke minute 17.34 Autoshop magazin 18.09 Ritam Srebrenice 18.31 Putopisi 19.30 Sahar program IRIB TV 22.00 SMS Party 00.00 Pregled programa za nedjelju

TV SLON

15.02 Virtual-road magazin, magazin o automobilizmu 15.45 Folk, Top 10, muzi~ka emisija 16.35 SMS centrala, muzi~ki program 17.45 @uta minuta, zabavni program 18.00 Crno i bijelo, vikend izdanje 18.30 Vremenska prognoza 18.40 Teletrgovina... 19.05 SMS centrala, muzi~ki program 19.35 Da sam ja neko, dok. program (r) 20.30 [e}ernica, revijalni program 22.35 Teletrgovina... 23.00 Slon extra Info 23.30 Pregled programa za sutra

TV BN

06.00 Jutarnji program 08.30 Serija 12.30 Kapital BiH 15.00 Sve u tri 16.00 Dnevnik 1 16.20 Sve u tri, nastavak 17.50 Kao kod svoje ku}e 19.30 Dnevnik 2 20.05 Lisice, serija 21.00 Granica 22.30 Dnevnik 3 23.00 Londonski bulevar, igrani film

ATV

07.00 Farma, emisija o agraru 08.00 Jutarnji program 11.00 [trumfovi 11.25 [trumfovi 11.55 Vijesti 12.00 Madhubala, serija 13.00 Policijska akademija 5, film 15.00 Auto {op magazin 15.45 Nadrealna TV, serija 16.30 Ve~e sa Ivanom Ivanovi}em 18.00 Doma}ine o`eni se 19.00 Vijesti 19.55 Madhubala, serija 21.00 Kajmak i marmelada 16+, film 22.45 Ve~ernje vijesti 23.10 Za{titni znak, film 01.00 No}ni program

10.00 10.05 11.00 11.05

RTS

12.10 12.30 13.00 13.30 14.00 14.15

15.00 15.10 16.00 16.03 17.00 17.05 18.00 18.30 19.00 19.30 20.05 21.00 21.30 22.10 22.55 23.25

Vijesti @ikina {arenica Vijesti Hronika Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema Bleja, program za djecu Program za djecu Dnevnik U hodu, zabavni program Gastronomad, (r) Vi i Mira Adanja Polak, zabavni program Vijesti Ve~e sevdaha u Beogradu Vijesti Vrati}e se rode, serija Vijesti Nau~ni program 14 (r) Program za dijasporu Kvadratura kruga, dok. program Slagalica, kviz Dnevnik Vrati}e se rode, serija Program za dijasporu Beograd vje~iti grad Kao sav normalan svijet Mjera za muziku Svijet sporta

10.30 Tenis, Game, Set and Mats, u`ivo 10.40 Tenis, Australian Open, u`ivo 14.30 Biatlon, SK Antholz, Italija, u`ivo 15.15 Biatlon, SK Antholz, Italija 16.00 Alpsko skijanje, SK Wengen, [vajcarska 16.45 Cross-country skijanje, SK Szklarska Poreba, Poljska

EUROSPORT

Dakar
23.00

17.30 Ski skokovi, SK Zakopane, Poljska, u`ivo 19.15 Tenis, Game, Set and Mats 19.45 Snuker, London, UK, polufinale, u`ivo 23.00 Reli- Dakar 23.30 Tenis, Australian Open 00.30 Tenis, Game, Set and Mats 01.00 Tenis, Australian Open, u`ivo

09.00 Ski skokovi, SK Japan 10.30 Alpsko skijanje, SK Cortina d'Ampezzo, Italija, u`ivo 11.45 Biatlon, SK Antholz, Italija, u`ivo 12.30 Alpsko skijanje, SK Wengen, [vajcarska, u`ivo 13.45 Nordijsko kombinovano skijanje, SK Seefeld, Austrija, u`ivo 14.15 Cross-country skijanje, SK Szklarska Poreba, Poljska, u`ivo 15.45 Nordijsko kombinovano skijanje, SK Seefeld, Austrija 16.30 Snowboard 20.00 Tenis, Game, Set and Mats 20.30 Tenis, Australian Open 22.15 Tenis, Game, Set and Mats 22.45 Rukomet, EP, pregled 23.00 Tenis, Australian Open 01.00 Tenis, Australian Open, u`ivo

EUROSPORT 2

06.15 NBA: Atlanta - Brooklyn 08.00 Max Bet vijesti 08.30 Euroleague: Unicaja - Fenerbahce 10.15 Najava Premier League 10.45 Najva [panske lige 11.15 SK Studio Havana, direktno 13.00 NBA Inside 13.45 Premier League: Sunderland Southampton, direktno 16.00 Premier League: Manchester City Cardiff, direktno 18.00 Na dana{nji dan 18.30 Premier League: Liverpool Aston Villa, direktno 20.30 Ko{arka Pallacanestro: Reggio Emilia Varese, direktno 22.15 Pregled Euroleague 23.00 Max Bet vijesti 23.30 Premier League: Arsenal - Fulham 01.15 KHL: Yugra - Medvescak 03.00 Odbojka Serie A1: Altotevere - Molfetta 04.30 World Strongest Man 2013

SPORT KLUB 1

08.00 NG Specijal: Liga {ampiona 09.00 Ko{arka NCAA liga: Connecticut Memphis 11.00 Fudbal Francuska liga: Saint-Etienne - Lille 13.00 Fudbal Italijanska liga: Torino - Fiorentina 15.30 Automotosport: WRC Monte Carlo Live

ARENA SPORT 1

08.00 Hokej NHL: Toronto - Boston 10.00 Box: Donaire - Arce 12.00 Ameri~ki fudbal NFL: San Diego - Denver 14.30 Olympic Series: Episode 35 15.00 Olympic Series: Episode 36 15.30 Magazin Sporting Greats: Gary Player 16.00 Magazin Sporting Greats: Shane Warne

ARENA SPORT 2

WRC Monte Carlo


21.00

Roma - Livorno
18.00

17.00 Ko{arka ABA liga: Mzt Skoplje Cedevita prenos 19.00 Ko{arka ABA liga: Radni~ki - Igokea prenos 21.00 Automotosport: WRC Monte Carlo Live 22.30 Fudbal Brazilska liga: Santos XV Piracicaba prenos

16.30 Rukomet Bundes Liga: Best Of Flensburg Magdeburg 18.00 Fudbal Italijanska Liga: Roma - Livorno 20.00 Hokej NHL: San Jose - Tampa 22.30 Box: Klitschko - Chisora 00.00 Ameri~ki fudbal NFL: San Francisco Carolina

UNIVERSAL

06.00 Vidovnjak 08.00 Ubistva u Midsameru 10.00 Dobra `ena 15.00 Svjetlost dana, igrani film 17.10 Vrtlog u`asa, igrani film 19.00 Ukleti templari, igrani film 21.00 U ime pravde, igrani film 23.20 [pijunska igra, igrani film 02.00 Smrtonosna op~injenost, igrani film 04.00 Ubistva u Midsameru

TV1000

06.30 Mirisi i osje}ajnost, igrani film 08.00 Pet ~ula, igrani film 10.00 Jo{ jedan dan, igrani film 12.00 Dobar de~ko!, igrani film 14.00 Zabu{anti, igrani film 16.00 Parni eksperiment, igrani film 18.00 Sumnja, igrani film 20.00 Auto fokus, igrani film 22.00 ^ikago, igrani film 00.00 Eurotiko 5, igrani film 01.00 Sekretarica, igrani film 02.15 Tatica odra|uje bejbi siterke, igrani film

FOX LIFE

06.10 Brza italijanska kuhinja 06.20 D`ejmi Oliver: Autom kroz Ameriku 08.10 Ludnica u Klivlendu 6 epizoda 10.40 Kako izgledam? 12.20 Drugarice 13.10 Drugarice 14.00 Biv{e `ene Holivuda 14.50 Uvod u anatomiju 5 epizoda 19.00 Ludnica u Klivlendu 19.55 Ne vjeruj kom{inici iz stana 23 20.25 Ne vjeruj kom{inici iz stana 23 20.50 Privatna praksa 21.45 Pozovite babicu 22.45 Sara Rasel 00.30 Biv{e `ene Holivuda 01.20 Vjen~anje u inostranstvu 02.10 Gimnazijske traume

FOX CRIME

06.00 Zlo~in 06.45 Pisac i detektiv 07.35 Red i zakon 08.30 [pijuni 09.30 [pijuni 10.30 [pijuni 11.30 Igra sudbine 12.00 Na du`nosti 13.05 Trinaesti Apostol 14.15 Jedinica 15.05 Jedinica 15.55 Jedinica 16.45 Jedinica 17.40 Mornari~ki istra`itelji 18.30 Mornari~ki istra`itelji 19.20 Mornari~ki istra`itelji: Los An|eles 20.15 Ubrzana istraga 21.15 Druga kolekcija Nore Roberts: No} nad mo~varom 23.05 Bostonski advokati 00.00 Bostonski advokati 00.50 Vojni advokati 01.40 Vojni advokati 02.30 Imitator 03.15 Imitator 04.05 Imitator 04.55 Zlo~in

HBO

06.00 Iron Man 3, film 08.10 Rat za gradona~elnika, film 10.00 Filmovi i zvijezde VI, ep. 3, serija 10.30 Bo`i}na pri~a 2, film 11.55 8 ludih no}i, film 13.15 Jesse Stone: Nevine `rtve, film 14.45 Djevojka, film 16.15 Johnny English ponovo ja{e, film 17.55 Iron Man 3, film 20.05 Utvara, film 21.25 Paranormalno 4, film 22.50 U i{~ekivanju, film 00.15 U tami, film 02.35 Nije me strah, film 04.25 Virtualna seksualnost, film

CINESTAR

09.00 Kad sam bio pjeva~, igrani film 11.03 Filmske vijesti 11.16 Don Quijote Magare}a posla, igrani film 12.49 Filmske vijesti 13.00 Ubojstvo i margarite, igrani film 14.49 Filmske vijesti 15.00 Knjiga ljubavi, igrani film 16.28 Obra~un legendi, igrani film 16.48 Filmske vijesti 16.59 Brak je mrak, igrani film 19.04 Filmske vijesti 19.14 Plja~ka, igrani film 21.07 Filmske vijesti 21.15 Panov labirint, igrani film 23.17 Filmske vijesti 23.30 Iluzionist, igrani film 01.20 Filmske vijesti 01.31 Psstnikome ni rije~i!, igrani film 03.12 Filmski noviteti

13

SERIJA

Nedjelja
Male bo`i}ne tajne
08.00 BHT 1 21.00 OBN

Sulejman Veli~anstveni

Badnje je ve~e. Sve slu`avke su zadu`ene za pripremu ve~ere. Svaka od njih je donijela po neko jelo Mariji, koja je i dalje vezana za krevet. Kod Sevran-Chabotovih, Catherine koristi sve svoje ~ari da zavede barona De Villemonblea, me|utim jedan naizgled nevin razgovor }e sve upropastiti. Augusteov povratak prijeti da uni{ti Solangine planove, {to }e je natjerati da donese radikalnu odluku.

Unato~ zabrani, Mihrimah poziva sultaniju [ah na ve~eru kako bi je suo~ila s novim otkri}em! Merd`anaga se boji da bi Mihrimah mogla nauditi sultaniji [ah, pa u pomo} pozove gospu Gulfem. U me|uvremenu, dok je sultan jo{ uvijek u pohodu, princ Mehmet upada u nove nevolje zahvaljuju}i osobama u koje je imao najvi{e povjerenja!

FILM

Kako vrijeme prolazi


21.00 TV1/MRE@A

Arif otvara du{u Cemile i priznaje joj da ga Osman podsje}a na njegovu pro{lost koju uporno `eli odgurnuti od sebe. Mete i Osman se susre}u s desni~arima, te dolazi do pucnjave u kojoj se, igrom slu~aja, na|e i Cemile. Halit kona~no saznaje kome pripada tespih koji je prona{ao u dvori{tu. Carolin, nao~igled svih, flertuje s Hakanom. Berrin je na rubu `ivaca zbog Zehrinog boravka u Ekremovoj ku}i. Betul uvjerava Aj~u da Osman poku{ava ubiti Mithata iako je on nevin, te joj zabranjuje da razgovara s Meteom. Mesude i Ibo odlaze na medeni mjesec...

Madhubala
17.55 HAYAT/ATV

14

Madhu iza|e na balkon i tamo sretne Sultana. Madhu ga izmoli za jo{ jednu no} sa RK. Madhu mu ka`e da nikada ne}e imati njenu ljubav, ma {ta da uradi. RK osje}a da Madhu ne{to mu~i. RK saznaje da mu je kaucija ukinuta i odlazi u policiju. Madhu je sigurna da Sultan stoji iza toga. RK `eli da vidi Madhu jer se nisu stigli ni pozdraviti.

07.00 Zapjevajte pjesme stare, muzi~ki program (r) 08.00 Male bo`i}ne tajne, igrana serija, 6/8 09.00 Vijesti Program za djecu i mlade 09.15 Mini school 09.30 Ragbi djevoj~ica, dokumentarni film 09.45 Najbolji prijatelji, drama 10.10 Wengen: Svjetski kup u alpskom kijanju: Slalom (m), 1. utrka, prijenos 11.10 Duhovni mostovi, emisija o religiji 12.00 Dnevnik 1 12.25 Izazovi poljoprivrede 13.10 Wengen: Svjetski kup u alpskom skijanju: Slalom (m), 2. utrka, prijenos 14.15 Festival cirkusa, strani revijalni program 15.15 Vijesti 15.30 TV Liberty 16.00 Smanji gas!, emisija o saobra}aju 16.30 Putevi zdravlja, magazin 17.00 Neobi~na ljubav Marthe Ivers, ameri~ki igrani film 19.00 Dnevnik 2 19.35 Retrovizor, muzi~ki program 20.05 Najdu`i penal na svijetu, {panski igrani film 22.00 Vijesti 22.15 BHT sport 22.30 World Stories, magazin 23.00 Neobi~na ljubav Marthe Ivers, ameri~ki igrani film (r) 00.55 Dnevnik 2 (r) 01.25 Pregled programa za ponedjeljak

BHT1

07.00 Ulicama moga grada: Tin Ujevi}, obrazovni program 07.30 Umjetnik i zavi~aj: I. Handuki}, dok. program 08.00 Vijesti Program za djecu 08.05 Me|unarodni dje~iji festival 08.30 Barimba 08.55 Lutkokaz 09.20 ^arli ^aplin 09.25 ^agington 09.35 Medo ^arli 09.45 Vidi ovo: Sport 09.55 Hayd u park 10.25 Vodi~ za autostopere kroz umjetnost 10.55 Moj heroj, dok. serija, 5. ep.

FTV

06.00 Show D`onatana Rosa, zabavni program (r) 06.50 Muzi~ki spotovi 07.30 Plodovi rada, poljoprivredna emisija (r) 08.00 Vijesti 08.10 Pregled nedjelje za osobe sa o{te}enim sluhom 08.35 \ole, crtana serija 08.45 Mali i veliki, crtana serija 08.55 Princeze sirene, crtana serija 09.30 S Jahorine s ljubavlju, otvoreni program 11.40 Misija 12.00 Dnevnik 1

RTRS

Brodolom `ivota
23.00 TV1/MRE@A
Cast Away, 2000. DRAMA Re`ija: Robert Zemeckis Uloge: Tom Hanks, Paul Sanchez, Lari White, Leonid Citer, Viveka Davis

Najdu`i penal na svijetu


20.05 BHT1

El penalti ms largo del mundo, 2005. KOMEDIJA Re`ija: Roberto Santiago Uloge: Fernando Tejero, Mara Botto, Marta Larralde, Carlos Kaniowsky

Zelena panorama
12.15

S Jahorine s ljubavlju
09.30

Fernando je rezervni golman lokalnog tima, koji napreduje ka vi{oj ligi. Ali, tokom ~itave sezone nije igrao niti jedan minut na terenu. Igrom slu~aja, u finalnoj utakmici, golman je povrije|en te Fernando ulazi u igru. No, kada publika u|e na teren, pucanje odlu~uju}eg penala odga|a se na nedjelju dana. ^itava nacija sada gleda u Fernanda da li }e uspje{no odbraniti penal...
FILM FILM

11.25 Sedmica, magazin iz kulture 12.00 Dnevnik 1 12.15 Zelena panorama, program za agrar 12.45 Jadnici, mini-serija, 4. dio 14.10 [ta ~ini genija, dokumentarni program 15.00 Vijesti 15.10 Luda ku}a, igrana serija 15.45 Ubojice, ameri~ki igrani film 17.30 Ko to tamo peva, jugoslovenski igrani film 19.00 Grimove bajke, crtan serija 19.30 Dnevnik 2 20.10 [to je mu{karac bez brkova, serija, 3. ep. 21.00 [ou svih vremena, zabavni program 22.30 Dnevnik 3 22.45 Resident Evil, ameri~ki igrani film 00.25 Jadnici, mini-serija, 4. dio 01.45 Dnevnik 2 (r) Sport Vremenska prognoza 02.15 Pregled programa za ponedjeljak

12.25 Snop, emisija za poljoprivrednike 13.00 Ognji{ta 13.25 Pravoslavlje, religijski program 14.05 Igraju}i, pjevaju}i...., emisija izvornog narodnog stvarala{tva 15.10 Moljac, film (r) 17.00 Dokumentarni program 18.00 7 u 1, otvoreni program 19.00 Tamo daleko, putopisni serijal 19.30 Dnevnik 2 20.10 [e{ir profesora Koste Vuji}a, serija 21.20 Show svih vremena 22.55 Vijesti 23.20 Slu~aj Harms, film 01.00 Dokumentarni program 01.50 7 u 1 02.50 Dnevnik 2 (r) 03.15 Misija (r) 03.30 Tamo daleko, putopisni serijal (r) 03.55 Pravoslavlje (r) 04.20 Ognji{ta (r) 04.40 Igraju}i, pjevaju}i...., emisija izvornog narodnog stvarala{tva (r)

Ni~ija budala
22.30 OBN

Nobody's fool, 1994. KOMEDIJA Re`ija: Robert Benton Uloge: Paul Newman, Jessica Tandy, Bruce Willis, Melanie Griffith

Nakon {to je napustio prebu~nu obitelj, `ivi kao podstanar kod stare gospo|e Beryl, pla}a joj stanarinu razgovorom i sitnim popravcima nekad otmjene ku}e. ^ekaju}i od{tetu zbog stradaloga koljena, radi na crno kod svog uspje{nijega i mla|eg drugog ja, Carla Roebucka i usput ljubaka s njegovom lijepom i usamljenom `enom Toby. Naizgled je ravnodu{an prema svome povu~enome sinu Peteru i unucima, a zapravo ih voli i treba. Kada nakon financijskoga skandala u koji je upleten sin gospo|e Beryl po~ini samoubojstvo, Sully je jedina utjeha ponosnoj starici...

Dolina osvete
09.30 TV1/MRE@A

Vengeance Valley, 1951. VESTERN Re`ija: Richard Thorpe Uloge: Burt Lancaster, Robert Walker, Joanne Dru, Sally Forrest

Arch Strobie je bogati sto~ar koji usvoji Owena Daybrighta i odgaja ga kao vlastito dijete, no njegovom prvoro|enom sinu Leeu ne odgovara ta pa`nja koju novi ~lan porodice dobiva. Nakon {to napravi dijete mladoj djevojci, Lee krivnju prebaci na Owena, nadaju}i se da }e ga Arch izbaciti iz ku}e. Iako je uvijek branio i podr`avao svog brata, Owen shvati da je do{lo vrijeme da se poravnaju ra~uni...

19. januar 2014.


FILM

Rebecca
15.10 OBN

Rebecca, 1940. DRAMA Re`ija: Alfred Hitchcock Uloge: Joan Fontaine, Laurence Olivier, Judith Anderson, George Sanders

U `elji da zaboravi smrt svoje `ene Rebecce, bogati aristokrat Maxim de Winter odlazi u Monte Carlo. Tamo upoznaje stidljivu Mrs. Edythe van Hopper, udvara joj se i njih dvoje se uskoro i vjen~aju. Me|utim, sre}a mlade supruge bit }e prekinuta onog trenutka kada njih dvoje do|u na na Maximovo imanje. Na imanju, Edythe postepeno biva zlostavljana od ku}epaziteljice gospo|e Danvers, koja neprestano podsje}a nesretnu djevojku da nije dorasla ljepoti i eleganciji prve gospo|e De Winter. Jedne no}i, ubrzo nakon dolaska mladog para, jedan brod se nasu~e na obalu blizu imanja...

Chuck Nolandu rokovi upravljaju kako poslovnim, tako i privatnim `ivotom, a FedEx, ~iji je zaposlenik, ~esto ga {alje na zadatke diljem svijeta. Njegov `ivotni tempo biva prekinut ru{enjem aviona kojim je putovao. Chuck uspije pre`ivjeti, ali ostaje sam na dalekom otoku. Chuck si prvo mora osigurati temeljne uvjete za `ivot, kao {to su voda, hrana i zaklon, ali nakon {to to obavi, po~inje pravi izazov...
FILM

Resident Evil
22.45 FTV

Resident Evil, 2002. HOROR Re`ija: Paul W.S. Anderson Uloge: Milla Jovovich, Eric Mabius, Michelle Rodriguez, James Purefoy

Specijalna jedinica suo~ava se u velikoj podzemnoj laboratoriji sa poludjelim superkompjuterom i nau~nicima mutantima. Alice i Rain su vo|e elitnog tima komandosa u veliku, podzemnu laboratoriju za genetska istra`ivanja - Osinjak, odakle ~ovje~anstvu prijeti {irenje smrtonosnog virusa. Virusom su se zarazili svi nau~nici i pretvoreni su u zombije. Alice ima samo tri sata da sprije~i {irenje virusa izvan Osinjaka. A opasnost ne prijeti samo od zombija...
FILM

06.10 Sjever - Jug, igrana serija, 68. ep. (r) 07.05 Sjever - Jug, igrana serija, 69. ep. (r) 07.30 Minut vijesti 07.31 Sjever - Jug, igrana serija, 69. ep. (r) (nastvak) 08.00 Bubnjevi u srcu juga, igrani film 09.30 Dolina osvete, igrani film 10.00 Minut vijesti 10.05 Dolina osvete, igrani film (nastavak) 11.00 Red Weekend, showbiz magazin (r)

TV1

06.05 ZMBT televoting 06.10 Madhubala, 174. ep. (r) 07.00 Karadayi, serija, 86. i 87. ep. (r) 08.50 Ekspedicija Tibet u zemlji lama, dokumentarni program, 6. ep. (r) 09.15 Pokemoni, crtani film 09.25 P~elica Maja, crtani film 09.50 Monster high, crtani film 10.00 Bratzillaz, crtani film 10.08 Lalaloopsy, crtani film 10.31 Monsuno, crtani film 11.00 Biometeorolo{ka prognoza

HAYAT

06.30 Seljaci, serija 08.15 Sila, serija 09.15 Zvezde Granda, muzi~ki program (r) 12.15 Gold exspress, muzi~ki program 13.45 Grand parada, muzi~ki program 15.00 Akademci, humoristi~ki program 16.00 Nedjeljno popodne sa Leom Ki{, zabavna emisija 17.30 Dvogled, revijalni program 18.30 Info top, centralne vijesti 19.01 Vremenska prognoza

PINK

07.10 Zakumi, crtani film 07.35 Cosmic Quantum Ray, crtani film 07.55 Mixmaster, crtani film 08.20 Nebeske plesa~ice, crtani film 08.45 Johnny Test, crtani film 09.05 Bunny Maloney, crtani film 09.20 Rollbots, crtani film 09.40 No} vje{tica, crtani film 10.40 Dejana talk show, talk show (r) 12.00 Lonci i poklopci, kulinarski show

OBN

Prvi glas sevdaha


15.05

Dolina vukova
21.00

Dvogled
17.30

Balkanske prevare
21.50

Slu~aj Harms
23.20 RTRS

Slu~aj Harms, 1987. TRILER Re`ija: Slobodan Pe{i} Uloge: Frano Lasi}, Damjana Luthar, Milica Tomi}, Rahela Ferari

Pri~a o piscu koji opisuje neobi~ne i apsurdne slu~ajeve, koji i njemu po~inju da se doga|aju, pa i on sam postaje slu~aj. Iska~u}i iz okvira pisca po zadatku, on postaje poseban slu~aj za dr`avu koja to mo`e da rije{i samo na jedan na~in - smr}u, dok se vi{e sile, u liku jednog an|ela, bore da odgode neizbje`no. Cjeli `ivot sveden je u filmu na tri posljednja dana - tri dana u kojima se Harmsu de{avalo ono {to umjetnika mo`e najja~e da pogodi...
FILM

Kino za gro{
21.40 HRT2

Nickelodeon, 1976. KOMEDIJA Re`ija: Peter Bogdanovich Uloge: Ryan O'Neal, Burt Raynolds, Tatum O'Neal

Ono {to se doga|alo u prvim danima ra|anja filmova u Americi iza kamere, ~esto je bilo smje{nije od scena koje je publika mogla vidjeti u takozvanim kinima za gro{. To je bilo vrijeme kad su mo}ne kompanije poku{avale ugu{iti male i neovisne, ~ine}i to ~esto nasiljem. Bje`e}i od nezadovoljnog klijenta, u taj svijet upada Leo Harrigan, mladi odvjetnik iz Chicaga, i nailazi na H. J. Cobba, neovisnog filma{a. Obojica se zaljubljuju u mladu i ljupku djevojku koja baca u sjenu ~ak i slavnu filmsku divu...

12.00 Minut vijesti 12.05 Kapital, biznis magazin 13.00 Minut vijesti 13.05 Kako vrijeme prolazi, igrana serija, 19. ep. (r) 15.00 Minut vijesti 15.05 Prvi glas sevdaha, muzi~ki show (r) 16.00 Od Ivana do Neuma, dokumentarni serijal 17.00 Vijesti u 17 17.15 Ja biram goste, dijalo{ka emisija 18.40 Komedija s nogu, zabavni program 19.00 Dnevnik TV1 20.00 Prvi glas sevdaha, muzi~ki show 21.30 Kako vrijeme prolazi, igrana serija, 20. ep. 23.00 Brodolom `ivota, igrani film 01.20 Kum 2, igrani film 03.30 Dnevnik TV1 (r) 04.20 Prvi glas sevdaha, muzi~ki show (r) 05.30 No}ni program

11.02 ZMBT 6 nominacije (r) 13.00 Madhubala, serija, 174. ep. (r) 13.50 Tajne, serija, 67. ep. (r) 14.50 Tajne, serija, 68. ep. (r) 15.50 Tajne, serija, 69. ep. (r) 16.50 Tajne, serija, 70. ep. (r) 17.58 Vremenska prognoza 18.00 Glam Blam, zabavni program 19.00 Vijesti u 7 19.28 Vremenska prognoza 19.29 Biometeorolo{ka prognoza 19.31 Sport 19.37 Stanje na putevima 19.40 Horizonti 19.50 ZMBT televoting 19.55 Madhubala, serija 21.00 Dolina vukova, 109. i 110. ep. 22.55 Sport centar 22.57 Mrtvi vir, igrani film 01.00 Zvjezdano nebo Reprizni program Hayat TV-a 03.00 Vijesti u 7 03.20 Glam Blam, zabavni program 04.05 Mrtvi vir, film (r)

19.02 Kursadzije, hiumoristi~ki program 20.00 Sa Tanjom na ti, talk show 21.00 Trenutak istine, revijalni program 22.00 Sve za ljubav, revijalni program 23.30 VIP room, muzi~ko-zabavni program 01.00 Amelija, igrani film
BIOGRAFSKA DRAMA Re`ija: Mira Nair

Fascinantan svijet obilje`en avanturom, slavom i neprekinutim misterijem dolazi na vidjelo u filmu Amelia, op{irnom osvrtu na `ivot legendarne pionirke avijacije, Amelije Earhart. Nakon {to je postala prva `ena koja je preletjela Atlantik, Amelia je postala nova ameri~ka ljubimica, legendarna "bo`ica svjetla" poznata po svojoj smionoj karizmi. Usprkos tomu {to je dosegla svjetsku slavu, njezina vjera u koketiranje s opasno{}u i zauzimanje za sebe kao jaku `enu bez dlake na jeziku, nikad se nije promijenila.

13.05 Sulejman Veli~anstveni, turska serija (r) 14.40 Telekviz, kviz 15.10 Rebecca, igrani film 17.30 Dejana talk show, talk show 18.50 OBN Info 19.10 OBN Sport 19.15 In Magazin, zabavni program 20.00 Odba~ena, indijska serija 21.00 Sulejman Veli~anstveni, turska serija 21.50 Balkanske prevare, reality show 22.30 Ni~ija budala, igrani film 00.30 Balkan astro centar, tarot 02.30 Liga prvaka: Bayer - M.United, snimak utakmice 04.00 OBN Info (r) 04.20 OBN Sport (r) 04.25 ^uvari planete, dok. program

15

Nedjelja
RTCG
07.00 Jutarnji program 10.00 Vijesti 10.05 Agrosaznanje 11.00 Sportska subota, 11.30 Sti`u bebe 12.00 Vijesti 12.05 ABS 12.35 Muzika 13.00 Putevi `ivota 13.30 Mostovi 14.00 Vijesti 14.05 Pazarni dan: Perast 15..05 Tera Montenegrina, putopis 15.20 Muzika 15.30 Dnevnik 1 16.00 RTV spektar 16.30 Muzika 17.00 Agrosaznanje 18.00 Muzika 18.30 Sat TV 19.00 Sat TV: Dijaspora i poslovne Vijesti 19.30 Dnevnik 3 20.15 Sat TV 20.40 Muzika 21.00 Okvir 22.00 Dnevnik 3 22.30 Izazov 23.00 Sat TV: Dijaspora i poslovne Vijesti 23.30 Muzika 00.00 Agrosaznanje

TV TK

08.30 Fragolanija, dje~iji program 09.00 Obojeni svijet, dje~iji program 09.30 Pop corn 09.45 Top shop 10.00 Na selu na sijelu 10.45 Dijagnoza (r) 11.30 Moj dom, magazin (r) 11.55 TV kalendar: Iz dana u dan... 12.00 Vijesti 12.20 TK Auto Show, magazin (r) 12.35 Sport klub (r) 13.05 Kako vrijeme prolazi, serija (r) 15.00 Top ten stars 16.00 Dnevnik 1 16.15 Tri u jedan 17.45 TK Auto Show, magazin 18.00 Svjetla pozornice 18.45 Crtani film 19.00 Dnevnik 2 19.45 Iz dana u dan... 20.00 Prvi glas sevdaha 21.30 Kako vrijeme prolazi, serija 23.00 Brodolom `ivota, film

MRE@A

13.05 Kako vrijeme prolazi, igrana serija, 19. ep. (r) 15.05 Prvi glas sevdaha, muzi~ki show (r) 20.00 Prvi glas sevdaha, muzi~ki show 21.30 Kako vrijeme prolazi, igrana serija, 20. ep. 23.00 Brodolom `ivota, igrani film

CINEMA TV

07.00 Dobro jutro - muzi~ki spotovi + promo CTV 09.57 Marketing 10.00 In Which we Serve, film 11.50 SA Music/ promo CTV 13.00 Na zmajevom putu, film 14.35 SA Music/ promo CTV 15.00 Kino Classics 17.00 Sa Music 17.30 Divlja prostranstva, film 19.40 Sa Music 20.00 Beowulf, film 21.55 SA Music + promo CTV 22.00 Mra~no putovanje, film 23.30 Posjetitelj, film 01.10 No}ni ritam

TV ZENICA

08.05 VoA (r) 09.00 TV teatar (iz arhiva TVZ) 11.00 Biografije 12.00 TV Justice/Oru`ane snage BiH br. 33 13.05 Kako vrijeme prolazi, serija 15.05 Prvi glas sevdaha, show (r) 16.00 Odlika{i, emisija za djecu (r) 16.30 Kris An|eo, humorisdti~ki program (r) 17.00 Slike doma, special 18.00 TV Liberty 18.30 Autoshop magazin 19.00 Istina, humanitarne akcije 20.00 Prvi glas sevdaha, muzi~ki show 21.30 Kako vrijeme prolazi, igrana serija 23.00 Nije te{ko biti ja

TV KAKANJ

08.00 Himna BiH 08.03 Samo sevdah 08.30 Te{anjska hronika 09.00 Vjerski program 09.10 Denis 09.20 Utakmica godine, film 11.00 Razglednica 11.30 Ja sam tvoja sudbina, serija (r3) 15.45 Teve pri~e 16.00 Ja sam tvoja sudbina, serija 16.30 @ena i njen svijet 17.00 Izaberi zdravlje 18.00 Moja planeta 18.30 Dom2 19.07 Bra}a koale 19.30 Dnevnik FTV 20.05 Info IC 21.00 Nedjelja uz film 23.00 Ja sam tvoja sudbina, serija 23.30 Vijesti TV Sahar

06.45 Lijepom na{om: Ivani} Grad (r) 07.45 Najava 07.47 TV kalendar 08.00 Imitation of Life, ameri~ki film - ciklus Zlatna kinoteka 09.50 Vijesti iz kulture (r) 10.00 Vijesti 10.10 Vrijeme 10.15 Press klub 11.10 Ubojstvo, napisala je, serija 12.00 Dnevnik 1

HRT1

Ubojstvo, napisala je
11.10

12.15 12.18 12.20 12.35 13.28 14.00 15.05 15.40 16.25

17.00 17.10 17.15 17.55 19.25 19.30 19.56 20.01 20.03 20.05 20.11 21.05 21.40 22.25 22.50 23.00

16

23.37 01.22 02.12 03.12

Sport Vrijeme TV kalendar (r) Plodovi zemlje Split: More Nedjeljom u 2 Mir i dobro Bijela ljepotica, serija Vrhovima ju`og Velebita: ^iji je Velebit, dok. serija Vijesti Vrijeme Vrtlarica A.Christies Poirot, serija Najava Dnevnik Sport Vrijeme Najava programa Loto 6/45 Potjera, kviz Stipe u gostima, humoristi~na serija Damin gambit Dnevnik 3 Vijesti iz kulture Klasika mundi: Gala iz Berlina Lang Lang i Berlinska filharmonija pod ravnanjem Sir Simona Rattlea Igrani film - strani Press klub (r) Nedjeljom u 2 (r) Damin gambit (r)

05.30 Alisa, slu{aj svoje srce, serija 06.15 Moomini, crtana serija 06.40 Tintinove pustolovine, crtana serija 07.05 Zvonko u Zemlji igra~aka, crtana serija 07.15 Vatrogasac Sam, crtana serija 07.25 Ljupkino prolje}e, crtani film 07.50 Mowgli, crtana serija 08.15 Tajni dnevnik patke Matilde: [kolsko ljetovanje 08.30 Laboratorij na kraju svemira: Nevidljiva tinta 08.40 Planet 51, animirani film 10.10 Wengen: Svjetski skija{ki kup slalom, prijenos 1. vo`nje 10.55 Portret Crkve i mjesta: Na{ice 11.00 Vrbica: Misa, prijenos 12.00 Biblija 12.15 Ni da ni ne 13.10 Wengen: Svjetski skija{ki kup slalom, prijenos 2. vo`nje 14.00 Babyobnus (r) 14.30 Teufelskicker, film 16.00 Nedjeljom lagano 17.30 Uo~i SP, Brazil 2014. - dok. serija 17.55 Sportski prijenos ili snimka 19.30 Tajni dnevnik patke Matilde: [kolsko ljetovanje 19.45 Laboratorij na kraju svemira: Nevidljiva tinta (r) 20.00 Ponos Hrvatske prijenos dodjele priznanja za 2013. godinu 21.40 Kino za gro{, ameri~ki film 23.45 Later...With Jools Holland 00.45 Nijemi svjedok, serija 01.35 Nijemi svjedok, serija

HRT2

07.00 Me|u~in (r) 09.00 Dobro jutro: Kultura 10.30 A Key Not to be Transfered, film 12.03 Ne krivite psa (r) 12.53 Odabrani trenutak 13.00 Dokumentarni film doma}i 13.28 Razapnite, dok. film (r) 14.00 Opera box 14.30 Radovan Vlatkovi} i Simfonijski orkestar 15.42 Fotografija u Hrvatskoj 16.00 Winnetou i njegov prijatelj Old Firehand, film - Ciklus europskih evergreena (r) 17.31 Poglavlja iz `ivota Augusta [enoe, drama 19.07 Vrijeme je za jazz: Jazz Orkestar HRT-a i Vokalni Kvartet Vox Arsana 20.04 Najava 20.05 Visok u sedlu, film Ciklus klasi~nog vesterna 21.30 Tre}a povijest 22.15 Povijesni film 23.45 Vrijeme je za jazz: Jazz Orkestar HRT-a i Vokalni Kvartet Vox Arsana (r)

HRT3

07.00 08.35 10.10 10.35 11.00 12.00

TVSA

FACE TV
09.00 UzBu|enje 11.00 Daj {apu, edukativni program 11.30 Face Magazin (r) 12.15 Face to Face (r) 12.45 Centralni dnevnik sa Senadom Had`ifejzovi}em (r) 13.30 Kra{ka polja BiH dok. film (r) 14.45 Muzi~ki blok Rebeca & Sting 15.45 Muzi~ki program 16.00 Face Magazin (r) 16.45 Muzi~ki program 17.30 Autopijaca 18.00 Face Magazin, premijerno izdanje 18.45 (Red)Akcija 19.15 Dnevnik 19.50 Sport 19.55 Vremenska prognoza 20.00 Sav taj sevdah muzi~ki program 22.00 Face Magazin, premijerno izdanje 22.45 Muzi~ki program 23.00 Muzi~ki blok - Lana Del Ray & Oh Land 00.00 Sudbina 02.00 (Red)Akcija (r)

AL JAZEERA B.
08.00 Aljazeera Business 08.30 Kontekst, talk show 09.00 Pri~e sa istoka: Biti `ena u Kambod`i, dok. program 09.30 Kontekst, talk show 10.00 Aljazeera Business 10.30 Kontekst, talk show 11.00 Ljudi i mo}: Zbogom, Indonezija 11.30 Kontekst, talk show 12.00 AJE program 14.00 Alhemija Balkana, dok. program 14.30 Alhemija Balkana, dok. program 15.00 Regioskop: Selo bez `ena, dok. program 16.00 Vijesti 17.00 Rije~ima do srca: Brazil, dok. program 17.30 Aljazeera Business 18.00 Vijesti 19.05 Alhemija Balkana, dok. program 19.30 Alhemija Balkana, dok. program 20.00 Vijesti 21.00 Vijesti 21.30 Aljazeera Svijet 22.00 Vijesti 23.05 Aljazeera Svijet, infor. magazin 23.30 Ljudi i mo}: Zbogom, Indonezija, dok. program 00.00 Rije~ima do srca: Brazil, dok. program 00.30 Activate: ^ileanski borci za pravdu, dok. program

13.00 13.05 13.50 15.20 16.00 16.05

17.00 17.25 17.50

18.30 19.00 20.00

21.00

21.30 23.15 23.45 00.15

Mezimica, serija (r2) Lete}i Bud Barimba Ekskalibur Kike tike ta~ke, u`ivo James Brown live in Berlin, muzi~ki program (r) Vijesti TVSA Darovi prirode Coco Chanel, film, 2. dio (r) Sarajevska hronika, info-program (r) Vijesti TVSA Na kafi sadijalo{ka emisija (r) Barimba, (r) Ekskalibur, (r) Pusti muziku, revijalno-muzi~ki program (r) Dnevnik TVSA Kike tike ta~ke (r) Kraljevski tjelohranitelj, serija 2 ep. Sarajevo art, program iz kulture Dvije strane kreveta, film Autoshop magazin, (r) Dnevnik TVSA (r) Odjava programa

DISCOVERY

08.10 Razotkrivanje mitova 09.05 Putovanje u budu}nost sa D`ejmsom Vudsom 09.55 Zaboravljeni prtljag na aukciji 10.50 Preprodaja nekretnina 11.40 Prodaja iz skladi{ta 12.35 Kraljevi aukcija 13.30 Zaboravljeni prtljag na aukciji 14.25 Tragom aukcija 15.20 Automobilom kroz divljinu 16.15 Ber Grils - Pre`ivjeti u divljini 17.10 Vodi~ iz bezizlaznih situacija 18.05 Brzi i glasni 19.00 Fantom vorks - Restauracija klasi~nih automobila 20.00 Patrik Dempsi: Trka na Le Manu 21.00 Ber Grils - Pre`ivjeti u divljini 22.00 Ljudi iz Jukona 23.00 Nezakonite destilerije 00.00 Bube, ujedi i paraziti

N. GEOGRAPHIC
06.00 Sekunde do katastrofe 06.20 Megagradovi 06.50 Gospodari rata 07.10 Kraljevski ribolovci 08.00 Dubajski aerodrom 08.50 Katastrofa u realnom vremenu 09.40 Najgore vrijeme ikada? 11.20 Drevne tajne 12.10 Megagradovi 12.40 Megafabrike 13.35 Autootpad 14.35 Autoput kroz pakao 15.30 Dubajski aerodrom 18.15 Istrage vazduhoplovnih nesre}a 19.10 ^udesno sletanje na Hadson 20.55 Napad cepelina 21.55 Iznutra

VIASAT HISTORY

06.00 Aleksandrija: Najve}i grad 07.00 Tajm tim godina XI 08.00 Lovci na mitove 10.00 Dosije Medi~i 11.00 Romanovi: Slava i pad careva 12.00 Ro|enje, brak i smrt u srednjem vijeku 14.00 Tajne prekrivene pra{inom 15.00 Lovci na mitove 16.00 Ro|enje, brak i smrt u srednjem vijeku 17.00 Tajm tim XX 18.00 Tajne prekrivene pra{inom 19.00 Izgubljeni drevni gradovi 20.00 Misterije u muzeju 21.00 Osvaldov duh 22.30 Tajne operacije 23.30 Lovci na mitove 00.30 Vremenske prilike koje su promijenile svijet 01.00 Tajm tim godina XI 02.00 Tajne operacije

ANIMAL PLANET

06.00 Posjed merkata 06.25 Paklene ma~ke 07.15 Sve o ljubimcima 08.10 Slu`ba za spa{avanje aligatora 09.05 Spasilac iz divljine 09.30 Bra}a iz mo~vare 10.00 Veterinar sa pla`e Bondaj 10.55 Netaknuta ostrva 11.50 ^ovjek, gepard, divljina 13.40 Lavovi i divovi 14.35 Galapagos 17.20 Spasilac iz divljine 18.15 Bra}a iz mo~vare 19.10 Kina Najsmrtonosnije zmije 20.05 Velika bela ajkula 21.00 Ta prelijepa Afrika 21.55 ^ovjek, gepard, divljina 22.50 Divlje i bez cenzure 23.45 Kina Najsmrtonosnije zmije

19. januar 2014.


TV VOGO[]A
09.00 I.R.I.B. (r) 09.30 Ba{tine (r) 10.00 Svjetlo istine, vjerski program 10.30 Religija u slu`bi `ivota, vjerski program 11.30 Poljoprivreda i ekologija 12.00 Nekad bilo... 12.30 Sportski program 14.00 Amerika 15.00 Ritam regije Srebrenica (r) 15.30 Putopisi (r) 16.00 TV Zehra 17.00 Na{a snaga, magazin o Oru`anim snagama BiH 17.30 Sa sevdahom u srcu 18.00 Sedam dana u Vogo{}i 18.30 SMS Music 20.00 Hronika Unsko-sanskog kantona 20.30 Te{anjska hronika 21.00 Auto Shop Magazin 21.30 Sportski program: Zimska liga u malom fudbalu 23.00 Razglednica

TV USK

08.00 Hronika kraji{kih gradova (r) 08.30 Na{a snaga, emisija o OS BiH 09.00 Omiljeni gradovi svijeta, dok. program 10.00 Vijesti 10.05 Zapis o Bosni 11.05 Detektivske pri~e, dok. program 12.00 Vijesti 12.05 Moje dijete 12.40 Azimuti, dok. program 13.05 Kako vrijeme prolazi, serija (r) 15.00 Vijesti 15.05 U ime oca i sina, serija (r) 16.00 Autoshop magazin 16.30 Nedjeljom zajedno 18.30 program za djecu 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.00 Prvi glas sevdaha, muzi~ki show 21.00 Kako vrijeme prolazi, serija 22.35 Vijesti 22.40 Igrani film

BEHAR TV

07.56 Muzi~ke minute 08.30 Sahar program IRIB TV 11.15 Liberty TV 12.00 Hrana i vino 13.00 SMS Party 15.01 Vremenska prognoza, stanje na putevima, horoskop 15.07 Biljana za vas 16.15 Auto shop magazin 17.01 Vremenska prognoza, stanje na putevima, horoskop 17.15 Religija u slu`bi `ivota 18.20 Dokumentarni program 19.30 Sahar program IRIB TV 22.00 SMS Party 00.00 Pregled programa za ponedjeljak

TV SLON

14.32 SMS centrala, muzi~ki program 14.50 Pitajte, tra`imo odgovoreinformativni program 15.20 Putopisi, dok. program 16.00 [e}ernica, revijalni program (r) 18.03 Vremenska prognoza 18.20 Extra DJ, muzi~ka emisija za mlade (r) 19.20 Ko zna, zna, zabavno obrazovni program 19.53 Teletrgovina... 20.30 Heroji ulice, dok. program 20.59 @uta minuta, zabavni program 21.00 Planet Croatia, dok. program 21.45 Teletrgovina... 22.25 SMS centrala, muzi~ki program 23.00 Slon extra Info

TV BN

08.00 Zvuci zavi~aja 09.00 Sa Kraji{nicima po Krajini 09.30 Ni{ta li~no (r) 10.30 Selo 11.00 JV komerc: Cvr~ak na sat 12.00 Zvuci zavi~aja 13.00 BN music 14.00 Bez maske 14.30 Balkanske prevare 15.00 Nedjeljno popodne 16.00 Dnevnik 1 16.20 Nedeljno popodne 19.30 Dnevnik 2 20.05 Balkanske prevare 20.50 Paparaco 21.20 Film 23.30 Krisalis, igrani film

ATV

07.00 Sijvet poljoprivrede 08.00 Jutarnji program 11.00 Pokemoni 11.25 Lalaloopsie 11.55 Vijesti 12.00 Lalaloopsie 12.30 Monsuno 13.00 Madhubala, serija 14.00 Serija Tajne 15.00 Tajne, serija 16.00 Tajne, serija 17.00 Tajne, serija 18.00 Doma}ine o`eni se 19.00 ATV vijesti 19.55 Madhubala, serija 21.00 Ve~e sa Ivanom Ivanovi}em 22.30 Mrtvi vir, film 00.00 Dolina vukova, serija 01.30 No}ni program

10.00 Vijesti 10.05 @ikina {arenica, zabavni program 11.00 Znanje imanje, dok. pr. 12.00 Srpske sportske legende 12.30 Moj ljubimac, zabavni program 13.00 Dnevnik 13.30 Balkanskom ulicom 14.15 Vrijeme je za bebe, zabavni program 14.55 Gastronomad 15.10 Vijesti 15.20 Sat 16.05 Vijesti 16.08 Ravna Gora, serija 17.05 Vijesti 17.10 Svijet bez vize, zabavni program 17.40 Igrale se delije, na sred zemlje Srbije 18.27 Sasvim prirodno, reporta`a 19.00 Slagalica, kviz 19.30 Dnevnik 20.05 Led, serija 21.00 [ou svih vremena, zabavni program 22.30 Trag u prostoru, dok. program 23.00 Srpski isto~nici: vodice, muzi~ki program 23.30 Dnevnik 23.45 Dozvolite.., dok. program 00.45 Znanje imanje, dok. pr. (r)

RTS

10.30 Tenis, Game, Set and Mats, u`ivo 10.40 Tenis, Australian Open, u`ivo 14.30 Biatlon, SK Antholz, Italija, u`ivo 15.45 Biatlon, SK Antholz, Italija 16.45 Ski skokovi, SK Zakopane, Poljska 17.45 Cross-country skijanje, SK Szklarska Poreba, Poljska 18.30 Cross-country skijanje, SK Szklarska Poreba, Poljska 19.10 Wintersports Weekend magazin 19.15 Tenis, Game, Set and Mats 19.45 Snuker, London, UK, finale, u`ivo 22.55 Wintersports Weekend magazin 23.00 Reli- Dakar 23.30 Tenis, Australian Open 00.30 Tenis, Game, Set and Mats 01.00 Tenis, Australian Open, u`ivo

EUROSPORT

09.45 Cross-country skijanje, SK Szklarska Poreba, Poljska, u`ivo 10.30 Alpsko skijanje, SK Wengen, [vajcarska, u`ivo 11.15 Alpsko skijanje, SK Cortina d'Ampezzo, Italija, u`ivo 12.45 Cross-country skijanje, SK Szklarska Poreba, Poljska, u`ivo 13.15 Alpsko skijanje, SK Wengen, [vajcarska, u`ivo 14.00 Ski skokovi, SK Zakopane, Poljska, u`ivo 15.45 Nordijsko skijanje, SK Seefeld, Austrija, u`ivo 17.00 Snuker, London, UK, u`ivo, finale 18.00 Freestyle skijanje, SK Lake Placid, USA 18.30 Snowboard 20.00 Freestyle skijanje, SK Kanada 20.30 Tenis, Game, Set and Mats 21.00 Tenis, Australian Open 22.15 Tenis, Game, Set and Mats 22.45 Rukomet, EP, pregled 23.00 Tenis, Australian Open

EUROSPORT 2

06.15 Championship: Leeds - Leicester 08.00 Max Bet vijesti 08.30 TWS 09.30 [panska liga: Betis Real Madrid 11.15 Pregled Euroleague 12.00 [panska liga: Getafe - Sociedad, direktno 14.00 Na dana{nji dan 14.30 Premier League: Swansea Tottenham, direktno 16.30 CH TV: Press conference 17.00 Premier League: Chelsea Manchester United, direktno 19.00 NBA: Toronto LA Lakers, direktno 21.30 Messi 60 Goals 2013 22.15 NBA Action 22.45 Na dana{nji dan 23.00 Max Bet vijesti 23.30 Holandska liga: Ajax - PSV 01.15 Turski kup: Tokat - Elazig 03.00 [panska liga: Levante Barcelona

SPORT KLUB 1

09.00 Ko{arka ABA liga: Radni~ki - Igokea 11.00 Ameri~ki fudbal NFL: Game Day 12.15 Ko{arka Endesa liga: Laboral Kutxa Zaragoza prenos 14.00 Automotosport: WRC Monte Carlo Highlights

ARENA SPORT 1

08.00 Hokej NHL: Detroit NY Rangers 10.00 Box: ESPN Box 12.00 Hokej NHL: San Jose - Tampa 14.00 Ko{arka Aba Liga: Mzt Skopje Cedevita 16.00 Ameri~ki fudbal NFL: Best Off

ARENA SPORT 2

Polufinale 1
21.05

Boston - Chicago
21.00

15.00 Fudbal Italijanska liga: Genoa - Inter prenos 17.00 Ko{arka ABA liga: Crvena Zvezda Olimpija 19.00 Automotosport: WRC Monte Carlo Highlights 20.30 NFL Arena Emisija o ameri~kom fudbalu 21.05 NFL Polufinale 1 Penos 00.00 Magazin Sporting Greats: Sir Donald Bradman

18.00 ESPN Documentary: Straight Outta L.A. 19.00 Ko{arka Aba Liga: Cibona Budu}nost 21.00 Hokej NHL: Boston - Chicago 23.30 Automotosport: WRC Monte Carlo Highlights 00.30 Ameri~ki fudbal NFL: Polufinale 2 03.30 Olympic Series: Episode 35 04.00 Olympic Series: Episode 36

UNIVERSAL

06.00 Vidovnjak 08.00 Ubistva u Midsameru 10.00 Vrtlog u`asa, igrani film 12.00 Ukleti templari, igrani film 14.00 Monk 19.00 Ubistva u Midsameru 23.00 U ime pravde, igrani film 01.20 Superoluja u Sijetlu, igrani film 03.10 Opasna tajna 04.00 Ubistva u Midsameru

TV1000

06.00 Jo{ jedan dan, igrani film 08.00 Dobar de~ko!, igrani film 10.00 ^ikago, igrani film 12.00 Zabu{anti, igrani film 14.00 Sumnja, igrani film 16.00 Delikates, igrani film 18.00 Vrati mi se, igrani film 20.00 Taksi 4, igrani film 22.00 Izgubljeni Samari}anin, igrani film 00.00 Sekretarica, igrani film 01.15 Klaudijin odmor, igrani film 02.30 Lunini an|eli, igrani film

FOX LIFE

06.10 Brza italijanska kuhinja 06.20 D`ejmi Oliver: Autom kroz Ameriku 07.15 D`ejmi Oliver: Autom kroz Ameriku 08.05 D`ejmi Oliver: Ishrana za spas `ivota 09.00 Ludnica u Klivlendu 4 epizode10.40 Kako izgledam? 12.20 Drugarice 13.10 Bo`i} u novembru 14.55 O~ajne doma}ice 5 epizoda 19.05 Opake slu`avke 20.00 Osveta 20.55 Biv{e `ene Holivuda 21.50 Vjen~anje u inostranstvu 22.45 Seksualno vaspitanje 23.40 [kola za parove 00.05 [kola za parove 00.30 Nova djevojka 00.55 Nova djevojka 01.20 Seksualno vaspitanje

FOX CRIME

06.00 Zlo~in 06.45 Red i zakon 07.35 Red i zakon 08.30 Pariski forenzi~ari 09.20 Pariski forenzi~ari 10.15 Pariski forenzi~ari 11.10 Pariski forenzi~ari 12.05 Inspektor Kolijandro 14.05 Tihi svjedok 15.05 Tihi svjedok 16.05 Tihi svjedok 17.05 Tihi svjedok 18.05 Tihi svjedok 19.10 Mornari~ki istra`itelji: Los An|eles 20.00 Mornari~ki istra`itelji: Los An|eles 20.55 Detektiv na Floridi 21.50 Otac Braun 22.50 Zlo~ina~ki umovi 23.45 Bostonski advokati 00.40 Bostonski advokati 01.25 Vojni advokati 02.15 Zlo~ina~ki umovi 03.05 Zlo~ina~ki umovi

HBO

06.00 Putovanje u sredi{te Zemlje 2: Tajanstveni otok, film 07.35 Scooby Doo: Jezive igre, film 08.00 Zimska pri~a, film 09.40 Hotel Transilvanija, film 11.15 Gradski kauboji 2, film 13.10 Mu{ka srca 2, film 15.00 Velika godina, film 16.40 Goru}i grm, 3. dio, film 18.00 Hollywood: Na snimanju XI, ep. 3, serija 18.30 Putovanje u sredi{te Zemlje 2: Tajanstveni otok, film 20.05 Jack Reacher, film 22.15 Pravi detektiv, ep. 1, serija 23.15 Protuudar III, ep. 8, serija 00.05 Naoru`ani propovjednik, film 02.10 ^udo od dje~aka, film 03.45 Jack Reacher, film

CINESTAR

09.00 Knjiga ljubavi, igrani film 10.30 Tajni `ivot Waltera Mittya-dok, igrani film 10.38 Obra~un legendi, igrani film 10.46 Filmske vijesti 10.59 Jednom, igrani film 12.47 Filmske vijesti 13.00 Ima li koga?, igrani film 14.47 Filmske vijesti 15.00 Panov labirint, igrani film 17.03 Filmske vijesti 17.16 Zlatni bar{un, igrani film 19.21 Filmske vijesti 19.30 Arthur u zemlji Minimoya, igrani film 21.15 Filmske vijesti 23.17 Filmske vijesti 23.31 Oliver Twist, igrani film 01.40 Obra~un legendi, igrani film 01.48 Filmske vijesti 01.59 Pad, igrani film 03.54 Filmski noviteti

17

17.50 BHT1

SERIJA

Ponedjeljak
Oprosti mi

Sila

20.00 PINK

D`unejt je jako sretan zbog slike koju je dobio na poklon od Eylul. Me|utim, Tunc pravi namje{taljku i D`unejt vrlo brzo otkriva ko je zapravo nacrtao njegov portret. Sevgi je u jako te{kom stanju. Kemala napadaju zelena{i na ulici, Berat mu pristi`e u pomo}. Osman na svaki na~in nastoji poniziti Feride.

17. Sila jo{ nije ni sigurna u Boranovu ljubav, a nove informacije ve} u njoj pobu|uju ljubomoru koja rasplamsa njezin bijes. Sada njezini planovi za Mardin nemaju samo za cilj pomo}i regiji nego i uni{titi pleme Gend`o. S druge strane, Boranu nije promaklo Abajevo odu{evljenje Gizem. Ho}e li Gizem osvojiti Abaj ili Boran? Kad Narin vidi zaposlenice u tvrtki, i ona postaje ljubomorna, ali uz Bedarinu i Silinu potporu odlu~uje se promijeniti. D`ihan kodnim imenima sti`e ~ak do Esmine ku}e, a ta je drskost istodobno naljuti, ali i uzbudi...

Sulejman Veli~anstveni
21.00 OBN

Vrativ{i se natrag u pala~u Hurem vi{e ni{ta na `eli prepustiti slu~aju te osmisli tajni prolaz u pala~i putem kojeg uspijeva prislu{kivati i kontrolirati Sulejmana, pa ~ak i sjednice Divana. S obzirom na to da su sva ~etiri princa odrasla, Sulejman ih pozove i kako bi im obznanio koji }e od njih postati upravitelj Mani se. Rus tem-pa {a je, u me|uvremenu, postao veliki vezir.

Madhubala
17.55 HAYAT/ATV

18

Madhu govori RK da joj je dosta nevolja i briga i da se zato `eli razvesti od njega. RK ne vjeruje u to {to ona govori i pita je ko ju je natjerao na to. Madhu mu tada ka`e da voli Sultana. RK je u {oku. Madhu mu ka`e da ga mrzi jer je ubio njenog voljenog. Madhu moli Bittua da RK potpi{e papire za razvod. Bittu je o~ajan. RK shvati da su to isti dokumenti koje je Madhu nosila kada su ga odvezli u bolnicu. Impulsivno potpi{e papire koje Bittu da Madhu koja napu{ta ku}u. Bittu je pita {ta da napi{e u saop{tenju za medije i ona tada upotrijebi prezime Kundra govore}i o sebi. Bittu shvati da se ne{to ~udno doga|a.

06.30 Dobro jutro 08.30 Doma}a lektira 09.00 Vijesti Program za djecu 09.15 Zdravo Robbie, serija, (r) 10.00 Matematika, serija, 1/13 10.15 U potrazi za ~udima, serija, 1/16 10.30 Govorimo o mogu}nostima, (r) 11.00 Terminal 26, info. magazin 11.30 Samo za zabavu 12.00 Dnevnik 1 12.25 Dimenzija vi{e, (r) 12.55 Retrovizor, muzi~ki program 13.25 TV Liberty (r) 14.00 Vijesti 14.15 Zdravo Robbie, serija 15.00 Putevi zdravlja, magazin 15.30 Ki{obran, (r) 16.00 World Stories, (r) 16.30 BiH danas Program za djecu 17.00 Du{ko Dugou{ko, animirana serija 17.05 Uradi sam 17.10 Mornar Popaj, animirana serija 17.15 Albanova planeta Zemlja, animirana serija, 64/120 17.20 BH gastro kutak, kulinarski show 17.50 Oprosti mi, serija, 65/150 19.00 Dnevnik 2 19.35 Sa malo novca u... Berlin, dok. serija, 8/13 20.05 Stand Up komedija u BiH, dok. program 20.35 Velika umjetnost: Lucijan Frojd, dok. program 21.05 Tre}a strana, info. program 22.05 Dnevnik 3 22.35 Global, emisija o zbivanjima u svijetu 23.20 Oprosti mi, serija, (r) 00.10 Dnevnik 2 (r) 00.40 Veliki ekran, (r) 01.10 Velika umjetnost: Lucijan Frojd, dok. program (r) 01.35 BiH danas, info. program (r) 02.00 Pregled programa za utorak

BHT1

06.00 Abeceda zdravlja: Pti~ja gripa 06.30 Dobro jutro 08.30 Vijesti Program za djecu 08.35 Barimba 09.00 [ta ste danas uradili? 09.10 Grimove bajke 09.35 Mumijevi 09.50 Vijesti 09.55 Luda ku}a, serija 11.00 Na{a mala klinika, igrana serija 12.00 Dnevnik 1 12.15 Bolji `ivot, igrana serija, 81. ep. 13.05 Mre`a, politi~ki magazin (r) 13.50 Zelena panormama, program za agrar (r) 14.20 Grimove bajke

FTV

06.00 Info kanal 06.30 Jutarnji program 08.50 Enciklopedija velikih li~nosti, obrazovni program 09.00 Vijesti 09.20 Od zlata jabuka (r) 09.55 Nid`o radoznalac 10.15 Popaj, crtana serija 10.40 Nina i neuroni, crtana serija 10.55 @ivotinjski atlas Portal 11.30 Za.druga, (r) 12.00 Dnevnik 1 12.30 Tribunal 13.00 Portal 13.05 Dok. film (r) 14.00 Vijesti 14.10 Ljudovanje, talk show (r) Portal

RTRS

Nesre}a
22.10 FACE
Affliction, 1997. DRAMA Re`ija: Paul Schrader Uloge: Nick Nolte, Brigid Tierney, Holmes Osborne, Jim True-Frost, Tim Post, Christopher Heyerdahl,

FILM FILM SERIJA

Kamp navija~ica
22.40 TV1/MRE@A

Cheerleader camp, 2010. KOMEDIJA Re`ija: Mark Quod Uloge: Seth Caassell, Jay Gillespie, Erica Duke

Dvojica napaljenih studenata dobijaju ljetni posao u kampu seksi navija~ica. Prijateljski nastrojenog i simpati~nog Michaela svi smatraju homoseksualcem, iako to nije. Andy je idiot koji je ovisan o mastrubaciji te svaku ve~er poku{ava biti s drugom djevojkom.

Po{teno
20.10

Popaj
10.15

Visok u sedlu
16.05 HRT3

14.40 Vijesti 14.50 Luda ku}a, serija 15.55 MasterChef, kulinarski show, 6. ep. 17.00 Federacija danas 17.25 Budva na pjenu od mora, serija, 1. ep. 18.15 Bolji `ivot, igrana serija, 82. ep. 19.10 Crtani film 19.30 Dnevnik 2 Sport Vremenska prognoza 20.10 Po{teno, dijalo{ka emisija 21.10 Lud, zbunjen, normalan, serija 21.45 Zora dubrova~ka, serija, 67. ep. 22.40 Dnevnik 3 Kulturno Finansijske novosti Stanje na putevima 23.25 Republika dokumentarna: Fantazija, dokumetarni program 23.45 Hayd u park 00.15 MasterChef, kulinarski show, 6. ep. 01.10 Dnevnik 3 (r) 01.50 Pregled programa za utorak

15.10 15.50 15.55 16.30 17.05 17.25

18.25

19.30 20.10

21.10 22.30 23.00 23.35

00.00 00.30 00.55 01.25 02.05 02.30 02.55 04.15

04.45

U fokusu Portal Budimo ljudi Srpska danas Enciklopedija velikih li~nosti Sastanak uz ve~eru, zabavni program Bolji `ivot, serija Promo Dnevnik 2 Budva na pjenu od mora, serija, nova sezona Informativni program Svijet plus Dnevnik 3 Kraljevski tjelohranitelj, serija Hot Dens, muzi~ki program Budimo ljudi (r) Srpska danas (r) U fokusu (r) Dnevnik 2 (r) Svijet plus (r) Informativni program Kraljevski tjelohranitelj, serija (r) Hot dens, muzi~ki program

Tall In The Saddle, 1944. VESTERN Re`ija: Edwin L. Marin Uloge: John Wayne, Ella Raines, Ward Bond, Gabby Hayes

Mladi Racklin dolazi na ran~ na Divljem zapadu i saznaje da je njegov poslodavac nedavno ubijen. Istra`uju}i tko ga je ubio, sukobljava se s nekoliko ljudi koji imaju razli~ite veze i s ran~em i s pokojnim vlasnikom. Za njega se zainteresiraju i dvije djevojke. Podvaljuju mu i umorstvo...

Djevojka imena Feriha


20.00 OBN

Riza burno reagira nakon {to je saznao da je Feriha upoznala Emira. Emir je zaprepa{ten saznanjem da je dobila batine, te putem toga ulazi u malo znani svijet svoje biv{e drage. Ferihu ~ekaju te{ki dani u {koli nakon {to su la`i isplivale na povr{inu. Mo`e li Emir pre{utjeti ono {to se doga|a u {koli?

20. januar 2014.


SERIJA

Zora dubrova~ka
21.45 FTV

[i{ko i Dijana uspiju nagovoriti Matiju da sa svojom majkom ode iz Dubrovnika. Ljuba zahvaljuje Dijani kovertom punom novaca, a Matija se preko radiostanice emotivno opra{ta od Mara. Nakon {to su je spakirali, Ljuba, Dijana i [i{ko shva}aju da je pobjegla. Dok svi kre}u u potragu za njom, Matija se krije u razru{enoj ku}i. Goru}e grede u ku}i polako se uru{avaju, no Jana pronalazi Matiju te u zadnji ~as uspije spasiti djevoj~icu. Tu`na zbog odlaska iz Grada, Matija povjerava Jani kako ne `eli u Njema~ku, jer ju je strah da }e tada Dijana pomisliti da je ona ne voli. Oslobo|eni logora{i vra}aju se sutra u Grad. Adela je sretna i puna nade da }e s njima do}i i njen voljeni sin. U trenucima sre}e zati~e je D`ivo te se oni pomalo zbli`avaju. No, nje`an razgovor prekida dolazak Borisa pa izme|u D`iva i kapetana izbija jo{ jedna sva|a. Judita i Maris ne dopu{taju Magdaleni da ode iz ku}e...

Psiholo{ka drama o provincijskom policajcu kojem su ve} traume iz djetinjstva navijestile tragi~an `ivotni put. @ena ga je napustila, k}i ne shva}a njegove postupke, a jedino ga prijateljica i ljubavnica Margie poku{ava razumjeti. Uporno poku{avaju}i prona}i ne{to {to }e mu zaokupiti um, Wade se zainteresira za jedan nesretan smrtni slu~aj kojem je svjedo~io njegov prijatelj. No, od pro{losti ne mo`e pobje}i...
FILM

Smrtonosna anestezija
13.10 HRT2

Harmful Intent, 1993. TRILER Re`ija: John Patterson Uloge: Tim Matheson, Emma Samms, Robert Pastorelli

Dr. Jeffrey Rhodes savjestan je i dobar lije~nik. Kad za porod priprema pacijenticu koja insistira na epiduralnoj injekciji, i ne sluti da }e se dogoditi tragedija: nakon epiduralne, srce mlade `ene zakazuje i ona umre. Nakon {estomjese~nog su|enja porota ga progla{ava krivim za ubojstvo. Ne ide mu naruku ~injenica da je nekoliko godina ranije kratko vrijeme uzimao morfij zbog bolova nakon prometne nesre}e, kao ni to {to ga je prije posljednje operacije medicinska sestra zatekla kako si ne{to daje intravenozno. Dr. Rhodes obja{njava da se samo radi o glukozi kojom se `elio {to br`e oporaviti prije operacije jer je bio umoran, no nitko u to ne povjeruje. Od trenutka kad mu se nesretan slu~aj dogodio, dr. Rhodes sje}a se svog kolege dr. Chrisa Eversona, koji je dvije godine ranije tako|er okrivljen zbog smrti pacijentice i koji se zbog toga ubio. Odlazi posjetiti Eversonovu udovicu Kelly i uz njezino dopu{tenje pregleda bilje{ke pokojnog kolege. Zaprepa{teno otkriva da je i Eversonova pacijentica umrla pod istim okolnostima i od istog lijeka...
FILM

06.10 Drugi svjetski rat, dok. serijal, 26/47 (r) 07.05 Slatka bol, igrana serija, 61/75 (r) 07.30 Minut vijesti 07.31 Slatka bol, igrana serija, 61/75 (r) (nastavak) 07.50 Pokrenite tijelo, sportski program 08.15 Kinali kar, igrana serija, 57. ep. (r) 09.05 Pod sretnom zvijezdom, serija, 63/75 (r) 10.00 Minut vijesti 10.05 Drugi svjetski rat, dokumentarni serijal, 27/47 11.00 Get out, dokumentarni serijal, 45. ep. (r)

TV1

06.05 Madhubala, 175. ep. (r) 06.45 Tajne, 70. ep. (r) 07.30 International health 07.33 Na{a kuhinja 08.45 P~elica Maja, crtani film 08.55 ZMBT televoting 09.00 Avenija Brazil, serija, 19. ep. (r) 10.00 P~elica Maja, crtani film 10.30 Lalaloopsy, crtani film 10.50 Monster high, crtani film 11.00 Monsuno, crtani film 11.40 Tokovi novca 11.45 Vijesti 11.57 Biometeorolo{ka prognoza

HAYAT

06.00 Marijana i Skarlet, telenovela 07.00 Udri mu{ki, jutarnji program 09.30 TV prodaja 09.45 Oluja, telenovela 10.30 Ukusno i zabavno, kulinarski show 10.45 Info top, vijesti 11.00 Sila, turska serija (r) 12.00 TV prodaja 12.15 Kafanica od SIS-a, serija

PINK

06.50 Atomska Betty, crtani film 07.10 Metajets, crtani film 07.35 Dibidogs, crtani film 08.00 Gladijatori, crtani film 08.25 Wolverine and X-man, crtani film 08.45 Farhat, crtani film 09.05 Casper u {koli strave, crtani film 09.20 Bebe dinosauri, crtani film 09.35 Ljubav bez granica, meksi~ka sapunica 10.30 InDizajn, magazin (r) 11.00 Stol za 4, kuharski show (r) 11.55 OBN Info 12.10 Telekviz, kviz 13.00 Top shop

OBN

Slagalica
21.00

Recept za dobar `ivot


16.50

Oluja
09.45

Nakusha
17.25

Nepoznata
01.00 PINK

Uninvited, 2009. HOROR/DRAMA Re`ija: C. Guard, T. Guard Uloge: Emily Browning, Arielle Kebbel, Elizabeth Banks, David Strathairn

Zasnovan na korejskom filmskom hitu iz 2003. godine "Changwa Hongryon", reditelja Kim \i Vuna, film "Nezvani gosti" govori o Ani koja se vra}a ku}i nakon boravka u bolnici koji je uslijedio poslije tragi~ne smrti njene majke. Njen oporavak je doveden u pitanje kada otkrije da se njen otac vjerio sa nekada{njom bolni~arkom njene majke, Rej~el. Te no}i, Anu posje}uje duh njene majke, koji je upozorava na prave Rej~eline namjere. Ana i njena sestra }e zajedno poku{ati da ubijede njihovog oca da njegova trenutna vjerenica nije ono za {ta se predstavlja, a ono {to bi trebalo da predstavlja sre}no ponovno ujedinjenje porodice posta}e okrutna borba izme|u sestara i ma}ehe.

12.00 Minut vijesti 12.05 Zakuhajmo zajedno, kulinarski show 13.00 Minut vijesti 13.05 Red Weekend, showbiz magazin (r) 14.05 Slatka bol, igrana serija, 62/75 15.00 Minut vijesti 15.05 Get out, dokumentarni serijal, ep. 46 16.00 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija, 64/75 17.00 Vijesti u 17 17.15 Sjever - Jug, igrana serija, 70. ep. (r) 18.15 Kinali kar, igrana serija, 58. ep. 19.00 Dnevnik TV1 20.00 Sjever - Jug, igrana serija, 71. ep. 21.00 Slagalica, politi~ki magazin 22.00 Minut vijesti 22.05 Slagalica, politi~ki magazin (nastvak) 22.35 Minut vijesti 22.40 Kamp navija~ica, igrani film 00.30 Brodolom `ivota, igrani film 02.30 Dnevnik TV1 (r) 03.30 No}ni program

12.00 Madhubala, serija, 175. ep. (r) 12.55 Avenija Brazil, serija, 20. ep. 13.50 Krv nije voda, serija, 116. ep. (r) 15.25 Muzi~ki program 15.45 ZMBT televoting 15.50 Karadayi, 87. ep. (r) 16.50 Recept za dobar `ivot 17.42 Tajne, serija, 71. ep. 18.49 Doma}ica Ovako 19.00 Vijesti u 7 19.28 Vremenska prognoza 19.29 Biometeorolo{ka prognoza 19.31 Sport 19.38 Stanje na putevima 19.45 Tokovi novca 19.50 ZMBT televoting 19.55 Madhubala, serija, 176. ep. 21.00 Slu~ajevi X, dok. program 22.00 Karadayi, 88. ep. 23.05 ZMBT televoting 23.10 Sport centar 23.13 CSI Miami, serija, V sezona, 25. ep. 00.05 ZMBT televoting 00.10 Zvjezdano nebo Reprizni program 02.10 Vijesti u 7 02.45 Recept za dobar `ivot

12.45 Nedjeljno popodne sa Loom Ki{, revijalni program 15.00 Mala nevjesta, indijska serija (r) 15.40 Info top, dnevnik 1 16.00 X star patrola 16.30 Kursadzije, humoristi~ki program 17.30 Akademci, humoristi~ki program 17.45 Ukusno i zabavno, kulinarski show 18.00 Info top, dnevnik 2, informativna emisija 18.50 Info sport 19.10 Mala nevjesta, serija 20.00 Sila, serija 21.00 Grand: Narod pita, muzi~ko-zabavni program 01.00 Nepoznata, igrani film

13.25 Eva Luna, meksi~ka sapunica 14.25 Nakusha, indijska serija (r) 14.50 Sulejman Veli~anstveni, turska serija (r) 15.55 Odba~ena, indijska serija (r) 16.20 OBN Info 16.25 Stol za 4, kuharski show 17.25 Nakusha, serija 17.50 Djevojka imena Feriha, serija (r) 18.50 OBN Info 19.15 OBN Sport 19.20 In Magazin, zabavni program 20.00 Djevojka imena Feriha, turska serija 21.00 Sulejman Veli~anstveni, turska serija 22.05 Odba~ena III, indijska serija 22.30 Reflex, talk show 23.40 Tri kraljevstva, kineska serija 00.30 Balkan astro centar, tarot 02.30 Liga prvaka, snimka utakmice 04.30 OBN Info (r) 04.50 OBN Sport (r) 04.55 ^uvari planete, dok. program

19

Ponedjeljak
RTCG
09.30 ABS 10.00 Dnevnik 10.15 Muzika 10.30 Program za djecu 11.00 Vijesti 11.05 Obrazovni program 11.35 Muzika 12.00 Vijesti 12.05 Putevi `ivota (r) 12.35 Muzika 13.00 Vijesti 13.05 Sat TV 14.00 Vijesti 14.05 Art magazin 14.35 Sat TV 15.00 Lajmet 15.10 Dnevnik 15.30 Dnevnik 1 16.00 Sat TV 16.05 Izazov (r) 16.35 Muzika 16.55 Radni dan 18.00 Vijesti 18.05 Okvir (r) 19.00 Sat TV 19.30 Dnevnik 2 20.10 Sat TV 21.00 Otvoreno 22.00 Dnevnik 3 22.30 CG Sport 23.15 Muzika 23.30 Obrazovna emisija 00.00 Vijesti

TV TK

10.00 Budilica probudilica 10.05 @ivotinjski atlas 10.30 Bilo jednom u svemiru 11.00 Ludo i nezaboravno (r) 12.00 Vijesti 12.20 Za svaku bolest trava raste 12.30 Kako to oni rade, (r) 13.15 Top ten stars (r) 14.00 @ivotinjski atlas 14.30 Bila jednom jedna zemlja 15.05 Ludo i nezaboravno 16.00 Dnevnik 1 16.30 Sport 7 17.15 Sjever - Jug, (r) 18.15 360 stepeni 18.45 Crtani film 19.00 Dnevnik 2 20.00 Sjever - Jug 20.50 Vremenska prognoza 21.00 Mladi policajci 21.45 Dnevnik 3 22.00 Tribunal 22.40 Kamp navija~ica, film 00.30 Glas Amerike

MRE@A

11.00 Get out, dokumentarni serijal, ep. 45 (r) 15.05 Get out, dokumentarni serijal, 46. ep. 17.15 Sjever - Jug, igrana serija, 70. ep. (r) 20.00 Sjever - Jug, igrana serija, 71. ep. 22.40 Kamp navija~ica, igrani film

CINEMA TV

07.00 Dobro jutro - muzi~ki spotovi + promo CTV 10.00 Trener, film 11.25 SA Music/promo CTV 14.00 Najavni trileri/ promo CTV 14.15 Paket aran`man, film 16.10 SA Music/ promo CTV 16.30 Novo iz Sarajevodiska 16.57 Marketing 17.30 Na zmajevom putu, film 19.05 Sa Music playlista 20.00 Zagreba~ke pri~e, film 21.30 SA Music/ promo CTV 22.00 Beowulf, film 00.55 SA Music/promo CTV 01.00 Paket aran`man, film

TV ZENICA

08.05 Dje~iji program 08.30 VoA (r) 09.00 Vijesti Radio, Zenice 09.05 Dobro jutro Zenico 11.00 Get out (r) 12.05 Amor Latino, serija 13.00 Vijesti 13.05 Biografije 14.00 Iz dana u dan... 14.05 Autoshop (r) 14.35 Sfera (r) 15.05 Get out 16.00 Vijesti 16.05 Ze sport plus 16.30 Otvoreni program 17.30 Muzi~ki predah 18.10 Dje~iji program 19.00 Zenica danas 19.30 Muzi~ki spotovi 20.00 Sjever - Jug, serija 21.02 Ze sport 21.32 TV Liberty 22.30 Hronika dana 22.40 Kamp navija~ica, film

TV KAKANJ

09.00 Vjerski program 09.10 Program TV Sahar 10.00 Serija 11.00 Majstori kuhinje 11.30 Ja sam tvoja sudbina 12.00 Vijesti TV Sahar 12.30 7 dana u Vogo{}i 13.00 Moja planeta 13.30 Tajno pismo, film 15.00 Princeza [eherzada 15.30 Info IC 16.00 Majstori kuhinje 16.30 Ja sam tvoja sudbina 17.00 Vijesti 17.05 Zabranjena ljubav 18.00 Stvoreni za ubijanje 19.05 Bra}a koale 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.25 IC sport 21.00 Budimo humani 21.30 TV Liberty 22.00 Zabranjena ljubav 23.00 Glas Amerike 23.30 Ja sam tvoja sudbina 00.00 Vijesti IC

06.55 Dobro jutro, Hrvatska 07.00 Vijesti 09.15 Kad srce zatreperi, serija 10.00 Vijesti 10.10 Vrijeme 10.15 Putovanja u daleke krajeve, dok. serija 11.00 [to vas `ulja? 11.45 Jezik za svakoga 12.00 Dnevnik 1 12.15 Sport 12.18 Vrijeme 12.20 TV kalendar (r)

HRT1

06.55 TV vrti}: Snijeg i zimski sportovi 07.07 Krti} prikazuje: Papir, pismo, stolci 07.10 ^arobna plo~a sedam kontinenata: Primorska Hrvatska 07.25 Pipi Duga ^arapa, crtana serija 07.50 K-9, serija za djecu 08.15 Do{ljaci su zakon, serija za djecu 08.37 Djevoj~ica iz budu}nosti, serija

HRT2

Heartland
16.00

Degrassi
14.45

20

12.35 Nasljednica s Vendavala, serija 13.20 Glas domovine 13.45 Pogled preko granice 14.10 Jezik za svakoga (r) 14.20 Vijesti iz kulture (r) 14.30 Vijesti 14.40 Vrijeme 14.45 Dru{tvena mre`a: Tre}a dob 15.25 Tra`im srodnu du{u, humoristi~na serija 16.00 Heartland, serija 16.45 TV kalendar (r) 17.00 Vijesti 17.10 Vrijeme 17.15 Hrvatska u`ivo 18.20 Potro{a~ki kod 18.50 Na{i i va{i, humoristi~na serija 19.30 Dnevnik 19.56 Sport 20.01 Vrijeme 20.05 TV Bingo 20.30 Marjan mjesto koje se voli, popularnoznanstveni film 21.00 Fokus 22.00 Humoristi~na serija 22.30 Dnevnik 3 22.50 Sport 22.53 Vrijeme 22.55 Vijesti iz kulture 23.05 Pad Italije - ciklus hrvatskog filma 00.50 [to vas `ulja 01.35 Dru{tvena mre`a: Tre}a dob

09.00 09.30 09.45 10.25 11.35 12.00 12.45

13.10 14.45 15.15 16.00 16.30 17.00 17.15 18.08 18.13 18.53 19.33 19.43 19.53 20.00 20.45 21.50 22.45 23.33 00.28 00.58

[kolski sat Znanost za djecu Briljanteen (r) Dr. Oz, talk show Made to Measures, dok. serija Hotel dvorac Orth, serija Okusite Australiju s Lyndey Milan, dok. serija Smrtonosna anestezija, film (r) Degrassi, serija Nebesko plavetnilo, serija za mlade Regionalni dnevnik [kolski sat (r) Znanost za djecu Ovisni o ~i{}enju, dok. serija Kuhajmo zajedno Svaki dan dobar dan: Prijateljice Dr. Oz, talk show (r) TV vrti} (r) ^arobna plo~a Krti} prikazuje: Papir, pismo, stolci Roditelji i djeca, serija Top Gear, dok. serija Motel Bates, serija C.S.I. Las Vegas, serija Spirala zlo~ina, serija Seks i grad, serija Glazbeni program

07.00 Winnetou i njegov prijatelj Old Firehand, (r) 08.31 Dok. film - doma}i 10.00 Dokumentarna emisija - doma}a 11.00 Planet Dinosaur elitni ubojice, dok. serija 11.50 Fotografija u Hrvatskoj 12.00 Peti dan (r) 13.00 Stand up 3: Dinko Bogdani} (r) 13.05 Poglavlja iz `ivota Augusta [enoe, drama (r) 14.41 Klasika mundi: Gala iz Berlina - Lang Lang i Berlinska filharmonija (r) 15.20 Tre}a povijest (r) 16.05 Visok u sedlu, film 17.29 Dok. film - doma}i 17.55 Stand up 3: Dinko Bogdani} (r) 18.00 Perry Mason, serija 18.50 Koncert jazz glazbe 20.00 Macao, film 21.21 Nevidljive galerije, dok. film 21.44 Stand up 3 21.49 Fotografija u Hrvatskoj 22.00 Nabrijani, serija 22.45 Ivan Ladislav Galeta i krajolik nulte to~ke 23.37 Koncert klasi~ne glazbe

HRT3

07.00 Sarajevsko jutro, (vijesti u 07h, 08h, 09h ), u`ivo 10.00 Mumuhung (r) 10.05 Kralj dinosaura (r) 10.30 @ivotinjski atlas (r) 10.50 Enciklopedija velikih li~nosti, dok. serijal 10.55 Pusti muziku (glasajte) 11.15 Kraljevski tjelohranitelj, serija, (r) 11.45 Kraljevski tjelohranitelj, serija, (r) 12.15 Prevaranti, serija (r) 13.00 Vijesti TVSA 13.05 Sarajevo art, (r) 13.35 Dvije strane kreveta, film 15.20 Liberty TV 16.00 Vijesti TVSA 16.05 Mezimica, serija, (r) 17.00 Dobre vibracije 18.15 Tarih, dok. serijal 18.20 Slovo o jeziku, program iz kulture 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Mumuhung 19.05 Kralj dinosaura 19.25 @ivotinjski atlas 20.00 Sport magazin, u`ivo 20.45 Tarih, dok. serijal (r) 21.00 Vijesti TVSA 21.10 Atlas dr`ava svijeta Japan, dok. program 22.00 Mezimica, serija, 23.00 Voice of america 23.30 Sport magazin (r)

TVSA

FACE TV
07.00 09.15 10.00 10.30 11.15 13.00 UzBu|enje Face Magazin (r) (Red)Akcija (r) Dnevnik (r) Muzi~ki program Muzi~ki blok Lana Del Ray & Oh Land Face Magazin (r) Muzi~ki program Face Magazin (r) Muzi~ki program Muzi~ki program Maximus Olympicus, edukativni program (r) (Red)Akcija Sport Dnevnik Sport Vremenska prognoza Reakcija OZNNA 10 u 10 Nesre}a, film sedmice Sudbina (Red)akcija Sport (r) Dnevnik (r) OZNNA (r) 10 u 10 (r) Muzi~ki blok Usher & Nelly Muzi~ki program

AL JAZEERA B.
07.30 Alhemija Balkana, 10. ep. 08.00 Aljazeera Svijet 08.30 Rijekama ka zapadu, 10. ep. 09.30 Ljudi i mo}: Zbogom Indonezija 10.00 Pri~e sa istoka: Biti `ena u Kambod`i 10.30 Aljazeera Svijet 11.00 AJE program 14.00 Alhemija Balkana, 10. ep. 14.30 Aljazeera Svijet 15.00 [irom svijeta: Strah, bijes i politika, 2. ep. 16.00 Vijesti 17.00 Ljudi i mo}: Zbogom Indonezija 17.30 Aljazeera Svijet 18.00 Vijesti 19.05 Sportski Magazin 19.30 Moj `ivot: Ruski blogeri 20.00 Vijesti 21.00 Vijesti 21.30 Kontekst, talk show 22.00 Vijesti 23.05 Kontekst, talk show 23.30 Sportski Magazin 00.00 Regioskop: Selo bez `ena 01.00 Kontekst, talk show 01.30 Moj `ivot: Ruski blogeri

14.00 14.45 15.00 15.45 16.15 18.00

18.45 19.15 19.50 19.55 20.00 20.30 22.00 22.10 00.00 02.00 02.30 03.15 03.00 03.10 04.10

DISCOVERY

07.15 Pre`ivljavanje 08.10 Zlato Beringovog mora 09.05 Zlatna groznica 09.55 Ameri~ke drvosje~e 10.50 Kako to rade? 11.15 Kako se pravi? 11.40 Razotkrivanje mitova 12.35 Vrhunsko graditeljstvo 13.30 Ameri~ki ~operi 14.25 Trgovci automobilima 15.20 Stru~njaci za Pre`ivljavanje 16.15 Pre`ivljavanje udvoje 17.10 Pre`ivljavanje 18.05 Kraljevi aukcija 18.35 Tragom aukcija 19.00 Kako se pravi? 20.00 Pre`ivljavanje - Goli i upla{eni 21.00 @eljeznica Aljaske 22.00 Dolazak vanzemaljaca 23.00 Nerazja{njeni slu~ajevi 00.00 U svom svijetu

N. GEOGRAPHIC

06.50 Gospodari rata 07.10 Istrage vazduhoplovnih nesre}a 08.50 Ro|eni da voze 09.40 Jukonsko zlato 10.30 Gospodari rata 10.55 Privid ili stvarnost 11.20 Drevne megastrukture 12.10 Poigravanje s mozgom 12.40 Kada }e{ umrijeti? 13.35 Majmuni kradljivci 14.05 [apta~ psima 15.05 Privid ili stvarnost 15.30 Tajna istorija 16.25 Paranormalno 17.20 Istrage vazduhoplovnih nesre}a 19.10 Ro|eni da voze 20.05 Jukonsko zlato 20.55 Ro|eni da voze 21.55 Jukonsko zlato 22.50 Podzemlje SAD 23.45 Ro|eni da voze

VIASAT HISTORY

06.00 Zna~ajna `eljezni~ka putovanja po Evropi 07.05 Tajm tim XX 08.00 Napoleon 09.00 Tuberkuloza: Bijela smrt 10.00 Izgubljeni drevni gradovi 11.00 Tajne prekrivene pra{inom 12.00 Aleksandrija: Najve}i grad 13.00 Zna~ajna `eljezni~ka putovanja po Evropi 14.10 Tajm tim XX 15.00 Tuberkuloza: Bijela smrt 15.50 Lovci na mitove 16.50 Zna~ajna `eljezni~ka putovanja po Evropi 18.00 Mrtvi o srednjem vijeku 18.50 Vu~ice 20.00 Farma u doba Tjudora 21.00 Putovanje u Mra~no doba 22.00 Hrvatski vladari 23.00 Lovci na mitove 00.00 Napoleon 01.00 Tajm tim XX

ANIMAL PLANET

07.15 Netaknuta ostrva 08.10 Preslatki ljubimci! 09.05 Ta prelijepa Afrika 10.00 Policija za `ivotinje Finiks 10.55 @ivot majmuna 11.20 Bra}a iz mo~vare 11.50 Borci za `ivotinje 12.45 Plivanje sa ~udovi{tima 13.40 Ta prelijepa Afrika 14.30 Paklene ma~ke 15.30 Netaknuta ostrva 16.25 Upoznajte ljenivce 17.20 Put `ivota 18.15 Napad ajkule 19.10 Bra}a iz mo~vare 20.05 Ta prelijepa Afrika 21.00 Mladenci `ivotinja 21.55 Najsla|i ameri~ki ljubimci 22.50 Policija za `ivotinje Hjuston 23.45 Mjesto zlo~ina nad `ivotinjama

20. januar 2014.


TV VOGO[]A
08.00 Na{a snaga, (r) 08.30 Auto Shop Magazin (r) 09.00 I.R.I.B. (r) 09.30 Razglednica (r) 10.00 Hronika USK (r) 10.30 Te{anjska hronika (r) 11.00 Sportski program (r) 12.30 Auto Shop Magazin (r) 13.00 Policajci i kriminalci, (r) 14.00 Zabranjena ljubav, (r) 15.00 Hronika USK (r) 15.30 Te{anjska hronika (r) 16.00 Otvoreni program 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 SMS Music 20.00 Bonus 21.00 Zabranjena ljubav 21.50 Liberty TV 22.30 Vogo{}anska hronika 23.00 Glas Amerike 23.30 I.R.I.B. 00.00 Otvoreni program, (r)

TV USK

08.05 Gomboce 08.35 Portreti 09.15 Ljetne ljubavi 10.00 Vijesti 10.05 Od deset do dvanaest 12.00 Vijesti 12.05 100 najve}ih otkri}a 13.00 Get out (r) 14.00 O nama (r) 14.30 Vijesti 14.35 Gradovi svijeta 4/14 15.05 Get out 16.00 Biografije (r) 16.50 @ene, ljudi, ostali, serija 17.16 Sjever - Jug, serija (r) 18.15 O~i du{e, serija 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.00 Sjever - Jug, serija 21.00 Time out, program za mlade 22.00 Sportska hronika 22.20 Dnevnik 2. 22.40 Igrani film

BEHAR TV

07.52 Hrana i vino 08.30 Sahar program IRIB TV 11.15 Movieland 12.00 Hrana i vino 12.30 SMS Party 15.01 Vremenska prognoza, stanje na putevima, horoskop 15.08 Na{a realnost 15.50 Video `urnal 16.30 Slike doma 17.01 Vremenska prognoza, stanje na putevima, horoskop 17.15 Biljana za vas 18.20 Hronika kraji{kih gradova 19.30 Sahar program IRIB TV 22.00 SMS Party 23.00 VoA 23.32 Muzi~ke minute 00.00 Pregled programa za utorak

TV SLON

16.02 Vijesti 16.10 Heroji ulice, (r) 16.50 Planet Croatia, (r) 17.20 Vremeplov... 17.35 Teletrgovina... 18.00 Crno i bijelo 18.15 Vremenska prognoza 18.35 Teletrgovina... 19.00 SMS Muzi~ki Salto 19.30 Sanjalica 19.33 SMS centrala 20.00 Vremeplov... 20.30 Zdravlje, emisija o zdravlju 21.00 Zabavni ponedjeljak, muzi~ki program 22.00 Virtual-road magazin 22.30 SMS centrala, muzi~ki program 23.00 Slon extra Info 23.30 Pregled programa za sutra

TV BN

06.30 Jutarnji program 08.30 Tri kraljevstva, serija 09.55 Novosti 10.00 Uz jutarnju kafu 12.00 Novosti u podne 12.15 Kao kod svoje ku}e 14.00 Novosti 14.05 TV Tri kraljevstva, serija 15.00 Bulevar 16.00 Dnevnik 1 16.20 Eva Luna, serija 17.10 Djevojka imena Feriha, serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Ru`a vjetrova, serija 19.30 Dnevnik 2 20.00 Djevojka imena Feriha, serija 21.00 BN koktel 22.30 Dnevnik 3 23.00 Eva Luna, serija 23.45 Ugovor, film

ATV

07.00 Zauvijek susjedi, serija 08.00 Bandini, serija 08.55 Vijesti 09.00 Avenija Brazil, serija 10.00 P~elica Maja 10.30 Lalaloopsie 11.00 Monster High 11.10 Monsuno 11.55 Vijesti 12.00 Madhubala 13.00 Avenija Brazil 14.00 Krv nije voda, serija 15.00 Vijesti 15.20 Teletrgovina 16.00 Karadai, serija 16.50 Dobre namjere, serija 17.45 Tajne 19.00 ATV vijesti 19.55 Madhubala, serija 21.00 Jedan na jedan 22.00 Ve~ernje vijesti 22.20 Karadayi, serija 23.20 CSI Miami VI, serija 00.30 No}ni program

09.00 09.05 09.55 10.05 10.10 10.40 11.30 12.00 12.15 12.30 12.50 13.00 13.30 15.00 15.55 16.50 17.00 17.20 17.45 18.25 18.44 18.50 18.55 19.30 20.05 20.55 21.50 22.35 23.05 23.35 23.50 23.55

RTS

Vijesti Balkan ekspres, (r) Gastronomad (r) Vijesti Lov i ribolov (r) Eko karavan Serija Dnevnik Sport plus Slagalica, kviz (r) Vjerski kalendar (r) Medijska mre`a srpske dijaspore (r) Show svih vremena (r) Ovo je Srbija Bela la|a, serija (r) TV zabavnik Dnevnik [ta radite, bre, info Beogradska hronika Slagalica, kviz Evronetgram Datumgram Srbija na vezi Dnevnik Bela la|a, serija (r) Ve~e sevdaha u Beogradu Vi i Mira Adanja Polak (r) Metropolis Oko, info Dnevnik Evronetgram Dame pjevaju, novogodi{nji koncert Big bend RTS

14.30 Bowls 16.45 Tenis, Australian Open 18.15 Tenis, Game, Set and Mats 18.45 Eurogoals 19.00 Watts 19.15 Tenis, Australian Open 00.00 Eurogoals 00.15 Watts 00.30 Tenis, Game, Set and Mats 01.00 Tenis, Australian Open, u`ivo

EUROSPORT

09.00 Rukomet, Evropsko prvenstvo, pregled 09.15 Tenis, Australian Open 13.00 Rukomet, Evropsko prvenstvo, pregled 13.15 Tenis, Australian Open 17.00 Rukomet, Evropsko prvenstvo, pregled

EUROSPORT 2

06.00 06.05 06.10 08.00 08.30

SPORT KLUB 1

10.15

12.00 13.45 14.00

16.30

Evropsko prvenstvo
22.30

Australian Open
19.15

17.15 Tenis, Australian Open 20.00 Tenis, Game, Set and Mats 20.30 Tenis, Australian Open 22.00 Tenis, Game, Set and Mats 22.30 Rukomet, Evropsko prvenstvo, pregled 22.45 Eurogoals 23.00 Tenis, Australian Open 00.45 Rukomet, Evropsko prvenstvo, pregled 01.00 Australian Open

18.15 18.45 19.45 21.00

23.00 23.30 00.00 02.00 02.30 03.45 04.15 05.15

Sportski vremeplov Na dana{nji dan Leo Messi Story Max Bet Vijesti Odbojka Serie A1: Lube Macerata Andreoli Latina Ko{arka Pallacanestro: Pistoia - Cantu [panska liga: Levante - Barcelona NBA Live KHL: Avtomobilist Medve{~ak, direktno NBA: Toronto - LA Lakers NBA Inside Pregled [panske lige Pregled Premier league Premier League: WBA - Everton, direktno Max Bet Vijesti Euroleague Magazin Sailing 34 American Cup Final Top 50 poteza 2013 Superstars & Commercials Novogodi{nji miks TWS Pregled Euroleague

08.00 Automotosport: WRC Monte Carlo Highlights 09.00 Ko{arka ABA liga Crvena Zvezda Olimpija 11.00 Fudbal Francuska liga Toulouse - Monaco 13.00 Fudbal Italijanska liga: Milan - Verona

ARENA SPORT 1

12.00 Ameri~ki fudbal NFL: Polufinale 1 14.30 Automotosport: Wrc Monte Carlo Highlights 15.30 Box: KOTV Classics Ser5 Ep 13 16.30 Rukomet EHF Liga {ampiona: Best Off Paris Saint Germain Dinamo Minsk

ARENA SPORT 2

Milan - Verona
13.00

Zadar - Partizan
18.00

15.00 Klupske TV Arsenal TV 18.00 Fudbal Italijanska liga: Highlights 19.00 Fudbal Francuska liga: pregled kola 20.00 Emisija U obru~u 21.00 Ko{arka ABA liga: Zadar - Partizan 23.00 Fudbal Francuska liga: Highlights 00.00 World Poker Tour

18.00 Ko{arka ABA Liga: Zadar - Partizan 20.00 Box: Kotv Classics Ep 14 21.00 Hokej NHL: Los Angeles Boston 23.30 Box - Fights Of The Century: George Foreman The Early Years 00.00 Ko{arka Gr~ka Liga: Panathinaikos Olympiacos 02.00 Ko{arka ABA Liga: Mzt Skoplje Cedevita

UNIVERSAL

06.20 Panduri novajlije 07.20 ^injenice i la`i: Dosijei o paranormalnom 08.20 Plave krvi 09.20 Dobra `ena 10.20 Ubistva u Midsameru 12.20 Vidovnjak 13.20 Monk 14.20 Plave krvi 15.20 Dobra `ena 16.20 Ubistva u Midsameru 18.20 Vidovnjak 19.20 Monk 20.20 Misterije Hejvena 21.20 Igre irvasa, igrani film 23.30 Smrtonosna op~injenost, igrani film 01.30 Misterije Hejvena 02.20 Panduri novajlije 03.20 Potraga za legendama 04.15 Plave krvi 05.10 Panduri novajlije

TV1000

06.00 Moje no}i borovnica, igrani film 08.00 Vrati mi se, igrani film 10.00 Delikates, igrani film 12.00 Bokser, igrani film 14.00 Detonator, igrani film 16.00 Fabrika pra{ine, igrani film 18.00 Izgubljeni Samari}anin, igrani film 20.00 Frida, igrani film 22.00 De~ak A, igrani film 00.00 Klaudijin odmor, igrani film 01.15 Istina ili golotinja, igrani film 02.20 Udovica, igrani film

FOX LIFE

07.05 Porodi~no blago D`ina Simonsa, 2 epizode 07.55 Ali Mekbil 08.45 Gimnazijske traume 09.35 Seks i grad 10.35 D`ejmijeva letenja Kuhinja 11.25 Sudije za stil 12.15 Paranormalna iskustva poznatih li~nosti 13.05 Kako izgledam? 13.55 Sve {to niste znali o ljubavi: Parovi 14.45 D`ejmi Oliver: Ishrana za spas `ivota 15.35 Seks i grad 16.35 Ludnica u Klivlendu, 2 epizode 17.25 Kako je biti Erika 18.15 O~ajne doma}ice, 2 epizode 20.00 Ljubavnice 20.55 Ludnica u Klivlendu 21.50 Ne vjeruj kom{inici iz stana 23, 2 epizode 22.45 Seks i grad, 2 epizode 23.40 Ludnica u Klivlendu

FOX CRIME

06.00 Igra sudbine 2 06.30 Slu~ajni partneri 07.25 Zlo~in 08.15 Tihi svjedok 09.10 [pijuni 10.15 [pijuni 11.20 [pijuni 12.17 Igra sudbine 2 12.45 Slu~ajni partneri 13.40 Mornari~ki istra`itelji: Los An|eles 14.30 Ubrzana istraga 15.25 Bostonski advokati 16.15 Jedinica 17.05 Jedinica 18.00 Arnold u trci 19.55 Tihi svjedok 20.55 Mornari~ki istra`itelji: Los An|eles 21.50 Zlo~ina~ki umovi 22.45 Bostonski advokati 23.40 Zlo~ina~ki umovi 00.35 Imitator 01.25 Zlo~in 02.15 Tihi svjedok 03.10 Slu~ajni partneri 04.00 Zlo~ina~ki umovi 04.50 Imitator

HBO

06.00 Mu{ka srca 2, film 07.50 Velika godina, film 09.30 Goru}i grm, 3. dio, film 10.50 Nemogu}i susret, film 12.35 Scooby Doo i ~udovi{ta iz cirkusa, film 13.55 Woo, film 15.20 Batman: Povratak Viteza Tame, 1. dio, film 16.35 Tisu}u rije~i, film 18.05 Madonna: The MDNA Tour, film 20.05 Pravi detektiv, ep. 2, serija 21.05 Djevojke III, ep. 1, serija 21.35 Zdravo, dame ep. 6, serija 22.05 Odbjegli Django, film 00.45 Projekt X, film 02.15 Najbolje od Katie Morgan, film 02.45 An|eo ~uvar, film 04.55 Pravi detektiv, ep. 2, serija

CINESTAR

09.00 Kad `ivot izmi~e, igrani film 10.59 Arthur u zemlji Minimoya, igrani film 12.48 Filmske vijesti 13.01 Oliver Twist, igrani film 15.30 Nim na otoku ma{te, igrani film 17.07 Filmske vijesti 17.15 Mladi buntovnik, igrani film 19.01 Ubojica mekog srca, igrani film 20.45 Filmske vijesti 21.00 Velika bijela prevara, igrani film 22.48 Filmske vijesti 23.01 Alibi, igrani film 00.33 Obra~un legendi, igrani film 00.41 Tajni `ivot Waltera Mittya-dok, igrani film 00.59 Rajski vrtlar, igrani film 02.26 Filmski noviteti

21

17.50 BHT1

SERIJA

Utorak
Oprosti mi
Kemal se obra~unava sa lihvarima. D`unejt pla}a njegov dug, {to veoma ljuti Osmana. Bahar i Kader moraju za dva dana na}i novac za Sevginu operaciju. Eylul saznaje da Feride `ivi kod Tunca, o ~emu obavje{tava D`unejta, zbog ~ega dolazi do rasprave izme|u Tunca i D`unejta.

Sila

20.00 PINK

18. Sila se na{la pred Boranom i Gizem. Oboje se odmjeravaju strastvenim i bijesnim pogledima. Ovaj je neo~ekivani susret oboje duboko potresao. Silina obitelj ne zna je li dijete `ivo i zabrinuto ~eka njezin povratak ku}i. Azad nije zadovoljan promjenama koje je na sebi u~inila Narin i ~ak je veoma ljubomoran. Narin to jako naljuti. D`elil poku{ava saznati {to }e biti s djetetom obja{njavaju}i Sili da su oni njegov jedini spas, ali u Silinoj se du{i razmahala oluja ljubomore i zato ne mari za o~eve rije~i. Zbog Boranove se krize rodila privla~nost izme|u Gizem i Abaja...

Djevojka imena Feriha


20.00 OBN

Unal se {okira saznav{i o Ferihinu pravom identitetu, a svi se okupe na Haldunovu sprovodu. Seher i Mehmet nakon po`ara su prisiljeni ostati u stanu ku}epazitelja. Feriha, koja ne mo`e izdr`ati sa Seher pod istim krovom, na kraju prekida {utnju u vezi s prstenom.

Sulejman Veli~anstveni
21.00 OBN

U sultanov harem sti`u nove robinje, me|u njima i Mle~anka Cecilia, koja moli Hurem da je vrati ku}i. Sulejmana razljuti ~injenica da su janji~ari bez njegovog odobrenja stali uz Mustafu, a bratski odnos izme|u Selima i Bajazida svakim je danom sve lo{iji, pogotovo jer svi i{~ekuju sultanovo imenovanje.

Madhubala
17.55 HAYAT/ATV

22

Bittu moli Madhu da ne ide i da mu ka`e {ta se zapravo de{ava. Madhu odlazi Sultanu i on joj tra`i da mu poka`e potpisane papire za razvod koje je zaboravila kod ku}e. Sultan joj ka`e da ode po papire i da je RK sada bezbjezdan. Madhu i RK sre}u se u ku}i. RK spali papire i ka`e Madhu da ne vjeruje njenoj la`noj pri~i. Radha ispituje Madhu kako je mogla to uraditi, ali ona samo {uti...

06.30 Dobro jutro 08.30 Doma}a lektira: Irfan Horozovi} Talhe ili {edrvanski vrt 09.00 Vijesti Program za djecu i mlade 09.15 Zdravo Robbie, serija, 12/37 (r) 10.00 Matematika, obrazovna serija 10.15 U potrazi za ~udima, obrazovna serija, 2/16 10.30 Sa malo novca u... Berlin, strana dokumentarna serija, 8/13 (r) 11.00 Oprosti mi, serija 12.00 Dnevnik 1 12.25 Tre}a strana, info. program (r) 13.25 BH gastro kutak, kulinarski show (r) 14.00 Vijesti 14.15 Zdravo Robbie, igrana serija, 13/37 15.05 Stand Up komedija u BiH, dok.program (r) 15.40 Global, emisija o zbivanjima u svijetu (r) 16.30 BiH danas, info. program Program za djecu i mlade 17.00 Du{ko Dugou{ko, animirana serija 17.05 Uradi sam - uradi sama 17.10 Mornar Popaj, animirana serija 17.15 Albanova planeta Zemlja, animirana serija, 65/120 17.20 Dru{tvo znanja, dok. program 17.50 Oprosti mi, igrana serija, 66/150 19.00 Dnevnik 2 19.35 Sa malo novca u... Budimpe{ta, dok. serija, 9/13 20.05 Josip Pejakovi}: U ime naroda 20.35 Skretni~ar, drama 21.45 Dnevnik 3 22.15 Gvajana, zeleni pakao legionara, dok. program 23.10 Oprosti mi, igrana serija, 66/150 (r) 00.00 Skretni~ar, drama (r) 01.05 Dnevnik 2 (r) 01.35 BiH danas, info. program (r)

BHT1

06.00 Vinum de Vite, dok. program 06.30 Dobro jutro, jutarnji program 08.30 Vijesti Program za djecu 08.35 Barimba, program za djecu 09.00 [ta ste danas uradili? 09.10 Grimove bajke 09.35 Mumijevi 09.50 Vijesti 09.55 Luda ku}a, serija 11.00 Na{a mala klinika, igrana serija 12.00 Dnevnik 1 12.15 Budva na pjenu od mora, igrana serija, 1. ep. 13.00 Zora dubrova~ka, igrana serija, 67. ep.

FTV

06.00 Info kanal 06.30 Jutarnji program 08.50 Enciklopedija velikih li~nosti, obrazovni program 09.00 Vijesti 09.10 Bolji `ivot, serija 10.10 Popaj, crtana serija (r) 10.35 Nina i neuroni, crtana serija 10.55 Portal 11.00 Diskaveri atlas, upoznavanje Ju`ne Afrike 12.00 Dnevnik 1 12.30 Su|enja u Hagu, pregled 13.05 Portal 13.10 Sastanak uz ve~eru, zabavni program (r) 14.00 Vijesti

RTRS

Prevara vijeka
00.10 PINK
Rogue Trader, 1999. KRIM. DRAMA Re`ija: James Dearden Uloge: Ewan McGregor, Anna Friel, Yves Beneyton, Betsy Brantley

FILM FILM FILM

Skretni~ar
20.35 BHT1

Skretni~ar, 1984. DRAMA Re`ija: Muhamed Mehmedovi} Uloge: Pero Kvrgi}, Vilma Mihaljevi}, Zaim Muzaferija, Mekrema Vukoti}

Skretni~ar `ivi sam s ma~kom Veljkom, a `ena mu `ivi i radi u drugom gradu. Kad ne razgovara sa svojim ljubimcem, onda stalno gun|a na televiziju: smetaju mu oni {to govore u emisijama, nerviraju ga politi~ari i njihovo neznanje, nesposobnost, nerad, korupcija, njihova pohlepa za polo`ajima i titulama.

Lud, zbunjen, normalan


20.35

Bolji `ivot
18.25

Jaha~i na valovima
22.40 TV1/MRE@A

13.50 Bolji `ivot, igrana serija, 82. ep. 14.45 Vijesti 14.55 Po{teno, dijalo{ka emisija (r) 15.55 MasterChef, kulinarski show, 7. ep. 17.00 Federacija danas 17.25 Budva na pjenu od mora, serija, 2. ep. 18.20 Na{a mala klinika, igrana serija 19.10 Super Loto, prijenos izvla~enja 19.30 Dnevnik 2 Sport Vremenska prognoza 20.05 Paralele, vanjskopoliti~ki magazin 20.35 Lud, zbunjen, normalan, igrana serija 21.40 Zora dubrova~ka, igrana serija, 68. ep. 22.35 Dnevnik 3 Kulturno Finansijske novosti Stanje na putevima 23.15 Underground: Letu {tuke,. ep. 23.40 MasterChef, kulinarski show 00.35 Dnevnik 3 01.15 Pregled programa za srijedu

14.10 Budva na pjenu od mora, serija (r) 15.10 U fokusu (r) 15.50 Portal 15.55 Akademskih 15, emisija za mlade 16.30 Srpska danas 17.05 Enciklopedija velikih li~nosti (r) 17.25 Sastanak uz ve~eru, zabavni program 18.25 Bolji `ivot, serija 19.30 Dnevnik 2 20.10 Budva na pjenu od mora, serija 21.10 Nekad bilo 22.10 Stan Neretvo!, dokumentarni serijal 23.00 Dnevnik 3 23.35 Ubistvo, serija 00.30 Pritajeno zlo, film 02.00 Diskaveri atlas, upoznavanje Ju`ne Afrike (r) 02.45 Srpska danas (r) 03.15 U fokusu (r) 03.55 Dnevnik 2 (r) 04.20 Nekad bilo (r) 05.05 Stan Neretvo!, dokumentarni serijal (r) 05.50 Muzi~ki spotovi

Surfer, Dude, 2008. KOMEDIJA Re`ija: S.R. Bindler Uloge: Matthew McConaughey, Alexie Gilmore, Woody Harrelson

Steve Addington misli da je `ivot savr{en kad na pla`ama Malibua ima valova. Djevojke oblije}u oko njega, a mla|i surferi gledaju ga kao idola. Njegov menad`er i najbolji prijatelj Jack podjednako je nemaran prema `ivotnim ~injenicama, s tim da u to podrazumijeva i `enu i dijete, koji nemaju od ~ega `ivjeti. Kad Jack sklopi ugovor s mogulom Eddiejem Zarnom, Zarno od Stevea tra`i da glumi surfanje u videomonta`i, sjede}i u studiju, no Steve to s prezirom odbija. Me|utim, novaca je sve manje, a pravih valova danima nema, pa Zarno postaje jedini izlaz...

Pritajeno zlo
00.30 RTRS

Resident Evil, 2002. HOROR Re`ija: Paul W. S. Anderson Uloge: Milla Jovovich, Michelle Rodrguez, Eric Mabius, Colin Salmon

Alis i Rein predvode elitni tim komandosa u Osinjak, veliku, podzemnu ustanovu za genetska istra`ivanja, gdje {irenje smrtnog virusa prijeti ~ovje~anstvu. Virus je pokosio cijeli istra`iva~ki tim i pretvorio ih u pro`drljive zombije. Ako Alis za samo tri sata ne zatvori virus unutar kompleksa, zombiji prijete da }e zauzeti Zemlju. Da stvar bude jo{ gora, tim dolazi do saznanja da nisu samo zombiji ti koji haraju kompleksom

21. januar 2014.


SERIJA

Zora dubrova~ka
21.40 FTV

Maris prati Borisa, koji odvodi Ru`inu obitelj do Splita te oni napokon iskreno razgovaraju i priznaju jedno drugom svoje osje}aje. Oboje zaklju~e kako je njihova ljubav previ{e jaka da bi i{ta stalo izme|u njih. Jana pomogne Matiji da lak{e prihvati situaciju u kojoj se na{la i odlazak s majkom iz Dubrovnika. Kesovije i Ljuba su presretni {to je Matija dobro, a Jani je drago {to se opet na{la u ulozi heroja. Matija se uspijeva opustiti s Ljubom i njih dvije se sve vi{e povezuju, {to te{ko pada Kesovijama. Rastanak je bolan, ali neizbje`an. Po odlasku iz konobe, Ljuba shvati da joj je Dijana vratila novac uz lijepe `elje. D`ivo ne mo`e prestati misliti na Adelu, koja je presretna jer danas dolazi Andro iz logora. Me|utim, Andrinog imena ne bude na popisu pu{tenih zarobljenika. O~ajna Adela skoro pogine pred neprijateljskim mecima, no D`ivo je uspije za{tititi...

Nik Lison je ambiciozni slu`benik u londonskoj banci Berings u Singapuru, najstarije banke na svijetu. Kada dobije atraktivnu pomo}nicu Lisu, odmah se u nju zaljubi, a uskoro njih dvoje }e se i vjen~ati. Doba je to u kojem je tr`i{te novca Dalekog istoka po~elo cvetati, te je Nik osmislio na~in na koji bi svojoj firmi mogao znatno da pove}a prihode. Izlazi iz rutine obi~nog brokera i baca se u beskrupulozne rizike...
FILM

U ime moje k}eri


13.10 HRT2

In My Daughter's Name, 1992. DRAMA Re`ija: Jud Taylor Uloge: Donna Mills, John Getz, Adam Storke, Ari Meyers

Laura i Michael Elias imaju dvije k}eri. Starija od njih, Carly, tinejd`erica, neprekidno se sva|a s majkom. Majka je smatra nepouzdanom i neodgovornom, jer Carly ~esto zaboravlja u~initi ono {to se dogovore. Tako se dogodi i pri pripremama za o~evu ro|endansku zabavu, kad je Carly zaboravila kupiti salvete. Zbog toga ve} dotjerana odlazi maj~inim automobilom do trgovine. Kad obavi kupnju, nemo}no ustanovi da auto ne}e upaliti, ali se u pravi tren pojavi zgodan mladi} koji joj ponudi da }e je odvesti. Umjesto ku}i, odvezao ju je na pusto mjesto, silovao i ubio. Brzo je otkriven i uhap{en, no sudski proces zavr{ava osloba|aju}om presudom, unato~ mno{tvu dokaza prona|enih u njegovom automobilu i na Carlynom tijelu - njegova ko`a pod njezinim noktima bila je dokaz da se borila. I dok se Michael miri s presudom, Laura ne mo`e podnijeti pomisao da je ubojica njezine k}eri na slobodi i podrugljivo joj se smje{ka kad ga sretne...
FILM

06.10 Drugi svjetski rat, dokumentarni serijal, 27/47 (r) 07.05 Slatka bol, igrana serija, 62/75 (r) 07.30 Minut vijesti 07.31 Slatka bol, igrana serija, 62/75 (r) (nastavak) 07.50 Pokrenite tijelo, sportski program 08.15 Kinali kar, igrana serija, 58. ep. (r) 09.00 Pod sretnom zvijezdom, serija, (r) 10.00 Minut vijesti 10.05 Drugi svjetski rat, dokumentarni serijal, 28/47 11.00 Get out, dokumentarni serijal, 46. ep. (r)

TV1

06.00 ZMBT televoting 06.05 Madhubala, 176. ep. (r) 06.45 Tajne, serija, 71. ep. (r) 07.30 International health 07.33 Na{a kuhinja 08.25 TV izlog 08.45 P~elica Maja, crtani film 08.55 ZMBT televoting 09.00 Avenija Brazil, (r) 10.00 P~elica Maja, crtani film 10.30 Lalaloopsy, crtani film 10.45 Monster high, crtani film, 313. i 314. ep. 10.55 Monsuno, 21. ep. 11.25 TV izlog 11.40 Tokovi novca

HAYAT

06.00 Marijana i Skarlet, telenovela 07.00 Udri mu{ki, jutarnji program 09.15 TV prodaja 09.40 Oluja, telenovela 10.30 Ukusno I zabavno, kulinarski how 10.45 Info top, vijesti 11.00 Sila, turksa, serija (r) 12.00 TV prodaja 12.15 Kafanica kod SIS-a, domaca serija 12.45 Grand show, muzi~ki program

PINK

06.50 Atomska Betty, crtani film 07.10 Metajets, crtani film 08.35 Dibidogs, crtani film 08.00 Gladijatori, crtani film 08.25 Wolverine and Xman, crtani film 08.45 Farhat, crtani film 09.05 Casper u {koli strave, crtani film 09.25 Bebe dinosaurusi, crtani film 09.40 Ljubav bez granica, meksi~ka sapunica 10.30 InDizajn, magazin (r) 11.00 Stol za 4, kuharski show (r) 11.55 OBN Info 12.10 Telekviz, kviz

OBN

Pod sretnom zvijezdom


16.00

Tajne
17.42

X factor
21.00

In Magazin
19.15

Macao
16.00 HRT3

Macao, 1952. DRAMA Re`ija: Josef von Sternberg Uloge: Robert Mitchum, Jane Russell, William Bendix, Thomas Gomez

Kineski grad Macao ostao je i poslije Drugog svjetskog rata portugalska kolonija zvana Monte Carlo Istoka. Vlasnik najve}e kockarnice je nemilosrdni ameri~ki kriminalac Halloran. Nakon {to njegov ~ovjek ubije ameri~kog policijskog detektiva, iz New Yorka u Macao sti`e detektiv koji mora Hallorana izvu}i iz sigurnosti Macaa i uhititi ga. Na brodu koji plovi iz Hong Konga u Macao upoznaju se pustolov Nick Cochran, pjeva~ica Julie Benson i putuju}i trgovac Lawrence Trumble. Julie odmah ukrade lisnicu Cochranu. Na carini u Macau policajac Sebastian, vjerni Halloranov suradnik, krivo zaklju~i da je Nick Cochran ameri~ki detektiv i da se samo pravi da je izgubio lisnicu i putovnicu te to dojavi Halloranu. Julie se zaposli kod Hallorana kao pjeva~ica i ubrzo stupi u ljubavnu vezu s Nickom...

12.00 Minut vijesti 12.05 Slagalica, politi~ki magazin (r) 13.00 Minut vijesti 13.05 Slagalica, politi~ki magazin (r) (nastvak) 13.30 Time Out, sportski program (r) 14.05 Slatka bol, igrana serija, 63/75 15.00 Minut vijesti 15.05 Get out, dokumentarni serijal, 47. ep. 16.00 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija, 65/75 17.00 Vijesti u 17 17.15 Sjever - Jug, igrana serija, 71. ep. (r) 18.15 Kinali kar, serija 19.00 Dnevnik TV1 20.00 Sjever - Jug, serija 21.00 Ja biram goste, dijalo{ka emisija (r) 22.00 Minut vijesti 22.05 Ja biram goste, dijalo{ka emisija (r) (nastavak) 22.35 Minut vijesti 22.40 Jaha~i na valovima, igrani film 00.30 Kamp navija~ica, igrani film 02.00 Dnevnik TV1 (r) 03.00 No}ni program

11.45 Vijesti 11.57 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Madhubala, (r) 12.55 Avenija Brazil, 13.55 Tajne, serija, (r) 14.55 TV izlog 15.30 Muzi~ki program 15.45 ZMBT televoting 15.47 International health 15.50 Karadayi, serija, (r) 16.50 Recept za dobar `ivot 17.42 Tajne, serija, 72. ep. 18.49 Doma}ica Ovako 19.00 Vijesti u 7 19.28 Vremenska prognoza 19.29 Biometeorolo{ka prognoza 19.31 Sport 19.38 Stanje na putevima 19.45 Tokovi novca 19.55 Madhubala, 77. ep. 21.00 S druge strane 22.00 Karadayi, serija, 89. ep. 23.05 ZMBT televoting 23.10 Sport centar 23.13 CSI Miami, serija, V sezona, 26. ep. 00.10 ZMBT televoting 00.15 Zvjezdano nebo Reprizni program Hayat TV-a 02.15 Vijesti u 7

X Factor, jedan od najpopularnijih pjeva~kih {ou programa na planeti, od 29. oktobra po~eo je da se prikazuje na TV Pink. Zahvaljuju}i MBK produkciji, izvr{nom producentu i vlasniku X Factor licence, zainteresovani na teritorije Srbije i regiona: BIH, Makedonije, Crne Gore, imaju jedinstvenu priliku da se bore za titulu prve X Factor zvijezde na na{im prostorima! Tako|er, pobjednika ~ekaju vrijedne nagrade: kompletano vo|enje karijere, muzi~ki album i minimum dva video spota.

15.00 Mala nevjesta, indijska, serija (r) 15.40 Info top, dnevnik 1 16.00 Igrani film 17.45 Ukusno i zabavno, kulinarski show 18.00 Info Top dnevnik 2 19.00 Mala nevjesta, indijska, serija 20.00 Sila, turska, serija 21.00 X factor, muzi~ki show 23.45 X star, revijalni pr. 00.10 Prevara vijeka, igrani film

13.00 Top shop 13.25 Eva Luna, meksi~ka sapunica 14.25 Nakusha, indijska serija (r) 14.50 Sulejman Veli~anstveni, turska serija (r) 15.55 Odba~ena, indijska serija (r) 16.25 OBN Info 16.30 Stol za 4, kuharski show 17.25 Nakusha, indijska serija 17.50 Djevojka imena Feriha, turska serija (r) 18.50 OBN Info 19.10 OBN Sport 19.15 In Magazin, zabavni program 20.00 Djevojka imena Feriha, turska serija 21.00 Sulejman Veli~anstveni, turska serija 22.05 Odba~ena, indijska serija 23.25 Tri kraljevstva, kineska serija 00.10 Balkan astro centar, tarot 02.10 Liga prvaka, snimka utakmice 04.10 OBN Info (r) 04.35 OBN Sport

23

Utorak
RTCG
11.00 Vijesti 11.05 Obrazovna emisija 11.35 Muzika 12.00 Vijesti 12.05 Sat TV 12.35 Muzika 13.00 Vijesti 13.05 CG sport (r) 13.50 Otvoreno (r) 15.00 Lajmet 15.10 Dnevnik na gestovnom jeziku 15.30 Dnevnik 1 16.00 Dijaspora i poslovne Vijesti 16.05 Obrazovna emisija 16.35 Muzika 16.55 Radni dan 18.00 Vijesti 18.05 Obrazovna emisija 18.30 Muzika 19.00 Vijesti 19.30 Dnevnik 2 20.05 Sat TV 20.40 Muzika 21.00 Dokumentarna emisija 21.30 Muzika 22.00 Dnevnik 2 22.30 Sat TV 23.00 Muzika 23.30 Sat TV: Dijaspora i poslovne Vijesti 00.00 Vijesti

TV TK

11.55 TV kalendar: Iz dana u dan... 12.00 Vijesti 12.05 Top shop 12.15 Za svaku bolest trava raste 12.30 360 stepeni (r) 13.15 Sport 7 (r) 14.00 @ivotinjski atlas, dje~iji program 14.30 Bila jednom jedna zemlja, dje~iji program 15.05 Ludo i nezaboravno, dok. program 16.00 Dnevnik 1 16.30 Agro kanal 17.15 Sjever - Jug, serija (r) 18.15 Putokaz, obrazovni program 18.45 Crtani film 19.00 Dnevnik 2 20.00 Sjever - Jug, serija 20.50 Vremenska prognoza 21.00 Aktuelno 21.45 Dnevnik 3 22.00 Liberty TV 22.40 Jaha~i na valovima, film 00.30 Glas Amerike

MRE@A

11.00 Get out, dokumentarni serijal, 46. ep. (r) 15.05 Get out, dokumentarni serijal, 47. ep. 17.15 Sjever - Jug, igrana serija, 71. ep. (r) 20.00 Sjever - Jug, igrana serija, 72. ep. 22.40 Jaha~i na valovima, igrani film

CINEMA TV

07.00 Dobro jutro - muzi~ki spotovi + promo CTV 09.57 Marketing 10.00 Under Capricorn, film 11.55 SA Music/ promo CTV 14.00 Najavni trileri/ promo CTV 14.15 Paket aran`man, film 16.10 Novo iz Sarajevodiska 17.30 Zagreba~ke pri~e, film 19.00 Sa Music Playlista 20.00 Kobna `ena, film 21.30 SA Music + promo CTV 22.00 @ivot i smrt porno bande, film 23.30 Igra smrti, film 01.10 No}ni ritam

TV ZENICA

08.05 Zenica danas (r) 08.30 VoA (r) 09.00 Vijesti Radio Zenice 09.05 Dobro jutro Zenico 11.00 Get out, dok. serijal (r) 12.00 Iz dana u dan 12.05 Igrana serija 13.00 Vijesti 13.05 Svjedok priorde, dok. program 13.30 TV Liberty (r) 14.00 Iz dana u dan... 14.05 Ze sport (r) 14.25 Ba{tine (r) 15.05 Get out, dok. serijal... TV izlog 16.00 Vijesti 16.10 Ze sport (r) 16.30 Popodne s Vama 17.30 Muzi~ki predah 18.10 Dje~iji program 19.00 Zenica danas 19.30 Muzi~ki spotovi 20.00 Sjever - Jug, serija 22.00 Obavje{tnja 22.30 Hronika dana 22.40 Jaha~i na valovima, film

TV KAKANJ

09.10 Program TV Sahar 10.00 Zabranjena ljubav, serija 11.00 Majstori kuhinje 11.30 Ja sam tvoja sudbina, serija 12.00 Vijesti TV Sahar 12.30 Glas Amerike 13.00 @ena i njen svijet 13.45 Hutba 14.00 Put istine 15.00 Princeza [eherzada 15.30 Dom2 16.00 Majstori kuhinje 16.30 Ja sam tvoja sudbina, serija 17.00 Flash vijesti 17.05 Zabranjena ljubav, serija 18.00 TV Liberty 18.30 Budimo humani 19.05 Bra}a koale 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.25 TeVe pri~e 21.00 Puls 22.00 Zabranjena ljubav, serija 23.00 Glas Amerike 23.30 Ja sam tvoja sudbina, serija 00.00 Vijesti IC

06.55 Dobro jutro, Hrvatska 07.00 Vijesti 09.15 Kad srce zatreperi, serija 10.00 Vijesti 10.10 Vrijeme 10.15 Putovanja u daleke krajeve, dok. serija 11.00 [to vas `ulja? 11.45 Jezik za svakoga 12.00 Dnevnik 1 12.15 Sport 12.18 Vrijeme 12.20 TV kalendar (r)

HRT1

Kad srce zatreperi


09.15

24

12.35 Nasljednica s Vendavala, serija 13.20 Reporteri 14.10 Jezik za svakoga (r) 14.20 Vijesti iz kulture (r) 14.30 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 14.40 Vrijeme 14.45 Dru{tvena mre`a 15.30 Dokumentarna reporta`a 16.00 Heartland, serija 16.45 TV kalendar (r) 17.00 Vijesti 17.10 Vrijeme 17.15 Hrvatska u`ivo 18.20 Pravilo 72 18.50 Na{i i va{i, serija 19.30 Dnevnik 20.05 Potjera, kviz 21.00 Maslenica, dok. film 22.15 Humoristi~na serija strana 22.45 Dnevnik 3 23.05 Sport 23.08 Vrijeme 23.10 Vijesti iz kulture 23.20 Dokumentarni filmovi i serijali 00.10 Milan Begovi}: Amerikanska jahta u splitskoj luci, snimka kazali{ne predstave 01.10 [to vas `ulja 01.55 Dru{tvena mre`a 02.40 Dokumentarna reporta`a 03.10 Pravilo 72

06.15 Alisa, slu{aj svoje srce, serija 07.00 TV vrti}: Kaskader 07.12 Krti} prikazuje: Maraton, tko je najbr`i, sat 07.16 Ninin kutak: Torbice od papirnatih tanjura 07.21 Danica i lemur 07.25 Pipi Duga ^arapa, crtana serija 07.50 K-9, serija za djecu 08.15 Do{ljaci su zakon, serija za djecu 08.37 Djevoj~ica iz budu}nosti, serija za djecu 09.00 [kolski sat 09.35 Navrh jezika 09.45 Svaki dan dobar dan (r) 10.25 Dr. Oz, talk show 11.05 Dokumentarna serija (r) 11.30 Dokumentarna serija (r) 12.00 Hotel dvorac Orth, serija 12.45 Okusite Australiju s Lyndey Milan, dok. serija 13.10 U ime moje k}eri, film (r) 14.45 Degrassi, serija za mlade 15.15 Nebesko plavetnilo, serija za mlade 16.00 Regionalni dnevnik 16.30 [kolski sat (r) 17.05 Navrh jezika (r) 17.15 Ovisni o ~i{}enju, dok. serija 18.08 Kuhajmo zajedno 18.13 Svaki dan dobar dan: Inovatori 18.53 Dr. Oz, talk show (r) 19.33 TV vrti}: Kaskader 19.45 Krti} prikazuje: Maraton, tko je najbr`i, sat 19.49 Ninin kutak: Torbice od papirnatih tanjura 19.54 Danica i lemur 20.00 Roditelji i djeca, serija 20.45 @ivot s pavijanima, dokumentarni film 21.40 Motel Bates, serija 22.35 C.S.I. Las Vegas, serija 23.23 Spirala zlo~ina, serija 00.13 Seks i grad, serija 00.43 No}ni glazbeni program

HRT2

07.00 Filmsko jutro 08.45 Fotografija u Hrvatskoj 09.00 Dokumentarni film doma}i 09.30 Dokumentarni film doma}i 10.00 Dokumentarna emisija - doma}a 11.15 Planet Dinosaur, dok. serija 12.05 Dobro jutro: Kultura (r) 13.15 Stand up 3 (r) 13.20 Dokumentarni film doma}i 13.45 Fotografija u Hrvatskoj 14.00 Koncert jazz glazbe 15.08 In memoriam - Ivan Ladislav Galeta i krajolik nulte to~ke 16.00 Macao, film (r) 17.21 Dokumentarni film doma}i 17.55 Stand up 3 (r) 18.00 Perry Mason, serija 18.50 Koncerti etno i tradicijske glazbe 20.00 Pastir Kostja, film 21.36 Tre}a runda 22.06 Stand up 3 22.11 Serija 23.01 Trikultura 23.31 [ti}enik, film

HRT3

07.00 Sarajevsko jutro, ( vijesti u 07h, 08h, 09h ), u`ivo 10.00 Mumuhung (r) 10.05 Kralj dinosaura (r) 10.25 @ivotinjski atlas (r) 10.50 Enciklopedija velikih li~nosti, dok. serijal 10.55 Top lista (glasajte) 11.10 Darovi prirode (r) 11.50 Atlas dr`ava svijeta Japan, dok. program (r) 13.00 Vijesti TVSA 13.10 Sport magazin (r) 13.50 Ko{arka: KK Bosna BH Telecom - KK Kakanj, snimak utakmice (r) 16.00 Vijesti TVSA 16.05 Mezimica, serija, (r) 17.00 Dobre vibracije, revijalni program, u`ivo 18.15 Tarih, dok. serijal 18.20 Slovo o muzici, program iz kulture 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Mumuhung 19.05 Kralj dinosaura 19.25 @ivotinjski atlas 20.00 @ivot i zdravlje, u`ivo 20.50 Tarih, dok. serijal (r) 21.00 Vijesti TVSA 21.10 Obavezan smjer 22.00 Mezimica, serija 23.00 Voice of America 23.30 @ivot i zdravlje (r)

TVSA

FACE TV
07.00 UzBu|enje 09.15 (Red)Akcija Sport (r) 09.45 Dnevnik (r) 10.30 10 u 10 (r) 10.40 OZNNA (r) 11.40 Muzi~ki program 13.00 Muzi~ki blok - Usher & Nelly 14.00 Face Magazin (r) 14.45 Muzi~ki program 15.00 Face Magazin (r) 15.45 Muzi~ki program 16.15 Nesre}a, film sedmice 18.45 (Red)Akcija 19.15 Dnevnik 19.50 Sport 19.55 Vremenska prognoza 20.00 Reakcija 20.30 Autopijaca (r) 21.00 Face to Face 22.00 10 u 10 22.10 Koncert - Indexi i prijatelji - Beograd, prvi dio 23.00 Face Magazin 513 (r) 23.45 Muzi~ki program 00.00 Sudbina 02.00 (Red)Akcija (r) 02.30 Dnevnik (r) 03.15 10 u 10 (r) 03.25 Face to Face (r)

AL JAZEERA B.
07.30 Sportski Magazin 08.00 Moj `ivot: Ruski blogeri 08.30 Kontekst, talk show 09.00 Regioskop: Selo bez `ena 10.00 Sportski Magazin 10.30 Kontekst, talk show 11.00 AJE program 14.00 Sportski Magazin 14.30 Ljubav prema knjigama: Pri~a o Sarajevu 15.30 Kontekst, talk show 16.00 Vijesti 17.00 Sportski Magazin 17.30 Pri~e sa istoka: Biti `ena u Kambod`i, talk show 18.00 Vijesti 19.05 Regioskop: Ljudi s mlije~nog puta 20.00 Vijesti 21.00 Vijesti 21.30 Kontekst, talk show 22.00 Vijesti 23.05 Kontekst, talk show 23.30 Alhemija Balkana, 10. ep. 00.00 Rijekama ka zapadu, 10. ep. 01.00 Kontekst talk show 01.30 Ljudi i mo}: Zbogom Indenozija

DISCOVERY

06.50 Tragom aukcija 07.15 Pre`ivljavanje 08.10 Zlato Beringovog mora 09.05 Zlatna groznica 09.55 Zlato Beringovog mora 10.50 Kako to rade? 11.15 Kako se pravi? 11.40 Razotkrivanje mitova 12.35 Vrhunsko graditeljstvo 13.30 Peta brzina 14.25 Pre`ivljavanje udvoje 15.20 Pre`ivljavanje - Goli i upla{eni 16.15 @eljeznica Aljaske 17.10 Pre`ivljavanje 18.05 Kraljevi aukcija 18.35 Tragom aukcija 19.00 Kako se pravi? 20.00 Najstra{nije 21.00 Upozoreni ste! 22.00 Obra~un superljudi 23.00 Nevolje u raju 00.00 Iza re{etaka u tu|oj zemlji 00.55 Najstra{nije

N. GEOGRAPHIC

06.20 Megagradovi 06.50 Gospodari rata 07.10 Istrage vazduhoplovnih nesre}a 08.50 Pripreme za armagedon 09.40 I{~ekuju}i sudnji dan 10.30 Gospodari rata 10.55 Privid ili stvarnost 11.20 Drevne megastrukture 12.10 Poigravanje s mozgom 12.40 Ho}e{ li zaraditi milion? 13.35 Majmuni kradljivci 14.05 [apta~ psima 15.05 Privid ili stvarnost 15.30 Tajna istorija 16.25 Paranormalno 17.20 Istrage vazduhoplovnih nesre}a 19.10 Pripreme za armagedon 20.05 I{~ekuju}i sudnji dan 21.55 Dvorac za sudnji dan 22.50 Podzemlje SAD 23.45 I{~ekuju}i sudnji dan

VIASAT HISTORY

06.00 Zna~ajna `eljezni~ka putovanja po Evropi 07.05 Tajm tim godina XI 08.00 Napoleon 09.00 Mrtvi o srednjem vijeku 10.00 Vu~ice 11.00 Farma u doba Tjudora 12.00 Dosije Medi~i 13.00 Zna~ajna `eljezni~ka putovanja po Evropi 14.10 Tajm tim godina XI 15.00 Mrtvi o srednjem vijeku 15.50 Lovci na mitove 16.50 Zna~ajna `eljezni~ka putovanja po Evropi 18.00 Mrtvi o srednjem vijeku 19.00 Oci, arheolo{ka detektivska pri~a 20.00 Lovci na mitove 21.00 Lovci na samuraje 22.00 Hrvatski vladari 23.00 Lovci na mitove 00.00 Napoleon 01.00 Tajm tim godina XI

ANIMAL PLANET

06.25 Put `ivota 07.15 Netaknuta ostrva 08.10 Upoznajte ljenivce 09.05 Ta prelijepa Afrika 10.00 Policija za `ivotinje Finiks 10.55 @ivot majmuna 11.20 Bra}a iz mo~vare 11.50 Rika lavova 12.45 Plivanje sa ~udovi{tima 13.40 Ta prelijepa Afrika 14.30 Paklene ma~ke 15.30 Netaknuta ostrva 16.25 Odrastanje... 17.20 Ro|eni lovci 18.15 Mladenci `ivotinja 19.10 Najsla|i ameri~ki ljubimci 20.05 Ta prelijepa Afrika 21.00 Veterinar sa pla`e Bondaj 21.55 Borci za `ivotinje 22.50 Policija za `ivotinje Hjuston 23.45 Megalodon: Praistorijska ajkula danas

21. januar 2014.


TV VOGO[]A
07.00 Sa sevdahom u srcu 08.00 Liberty TV (r) 08.30 Ba{tine (r) 09.00 I.R.I.B. (r) 09.30 VOA (r) 10.00 Bonus, talkshow (r) 11.00 Info blok 13.00 Liberty TV (r) 13.30 Ba{tine (r) 14.00 Zabranjena ljubav, telenovela (r) 15.00 Bonus, talkshow (r) 16.00 Otvoreni program, kola`ni program u`ivo 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 SMS Music 20.00 TV Fiva Hronika op}ine Novi Grad 20.30 Info IC NTV IC Kakanj 21.00 Zabranjena ljubav, telenovela 21.50 @ena i njen svijet, porodi~ni magazin 22.30 Vogo{}anska hronika 23.00 Glas Amerike

TV USK

08.05 Gomboce program za djecu 08.35 Portreti 09.30 Ljetne ljubavi, serija 10.00 Vijesti 10.05 Od deset do dvanaest, revijalni program 12.00 Vijesti 12.05 Time out (r) 12.40 Sport (r) 13.00 Get out (r) 14.00 Moje dijete (r) 14.30 Vijesti 14.35 Autoshop magazin 15.05 Get out 16.00 Iz bisaga vehida Guni}a 17.16 Sjever - Jug, serija (r) 18.15 Opstanak, dok. program 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.00 Sjever - Jug, serija 21.00 Time out, program za mlade 22.00 Sportska hronika 22.20 Dnevnik 2 22.40 Igrani fillm

BEHAR TV

07.52 Hrana i vino 08.30 Sahar program IRIB TV 11.15 VoA 12.00 Hrana i vino 12.30 SMS Party 15.01 Vremenska prognoza, stanje na putevima, horoskop 15.08 Ritam Srebrenice 16.01 Sportske legende 17.01 Vremenska prognoza, stanje na putevima, horoskop 17.15 Oru`ane snage BiH Na{a snaga 17.45 TV Zehra 18.45 Planet Croatia 19.30 Sahar program IRIB TV 22.00 SMS Party 23.00 VoA 23.32 Muzi~ke minute 00.00 Pregled programa za srijedu

TV SLON

16.02 Vijesti 16.10 Zdravlje, emisija o zdravlju (r) 16.45 TV Liberty 17.20 Vremeplov... 17.35 Teletrgovina... 18.00 Crno i bijelo 18.15 Vremenska prognoza 18.35 Teletrgovina... 19.00 SMS Muzi~ki Salto, muzi~ki program 19.30 Sanjalica, program za djecu 19.33 SMS centrala, muzi~ki program 20.00 Vremeplov... 20.30 Da sam ja neko, dok. program 21.00 Narodni utorak, muzi~ki program 22.00 SMS centrala, muzi~ki program 23.00 Slon extra Info 23.30 Pregled programa za sutra

TV BN

06.30 Jutarnji program 08.30 Tri kraljevstva, serija 09.55 Novosti 10.00 Uz jutarnju kafu 12.00 Novosti u podne 12.15 BN koktel 14.00 Novosti 14.05 TV Tri kraljevstva, serija 15.00 Rijec vise 16.00 Dnevnik 1 16.20 Eva Luna, serija 17.10 Djevojka imena Feriha, serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Ru`a vjetrova, serija 19.30 Dnevnik 2 20.05 Serija 21.00 Crno na bijelo 22.30 Dnevnik 3 23.00 Eva Luna, serija 23.45 Ne reci nikom, film

ATV

07.00 Zauvijek susjedi, serija 08.00 Bandini, serija 08.55 Vijesti 09.00 Avenija Brazil, serija 10.00 P~elica Maja 10.30 Lalaloopsie 11.00 Monster High 11.10 Monsuno 11.55 Vijesti 12.00 Madhubala, serija 13.00 Avenija Brazil, serija 14.00 tajne, serija 15.00 Vijesti 15.20 Teletrgovina 16.00 Karadai, serija 16.50 Dobre namjere, serija 17.45 Tajne, serija 19.00 ATV vijesti 19.55 Madhubala, serija 21.00 Doma}ine o`eni se III 22.00 Ve~ernje vijesti 22.20 Karadayi, serija 23.20 CSI Miami VI, serija 00.30 No}ni program

09.00 Vijesti 09.05 Balkan ekspres, serija (r) 09.55 Vijesti 10.00 Kvadratura kruga (r) 10.25 Putopis: Posjeta Krfu, reporta`a 10.55 Vijesti 11.00 Beogradska filharmonijanovogodi{nji koncert 11.30 Srbija na vezi (r) 12.00 Dnevnik 12.15 Sport plus 12.30 Slagalica, kviz (r) 12.50 Vjerski kalendar 13.05 Trezor 14.00 Hronika Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema (r) 14.30 Dobro je, dobro je znati: Ginekologija 15.00 Ovo je Srbija 15.55 Bela la|a, serija (r) 16.50 TV zabavnik 17.00 Dnevnik RT Vojvodina 17.20 [ta radite, bre, info 17.45 Beogradska hronika 18.25 Slagalica, kviz 18.45 Evronetgram 18.50 Datumgram (r) 18.55 Srbija na vezi 20.05 Bela la|a, serija (r2) 21.50 Vijesti 21.55 Upitnikgram 22.55 Vijesti 23.00 Oko magazin, info 23.30 TV minijature 23.43 Evronetgram 23.50 Dnevnik

RTS

07.15 Tenis, Australian Open 09.30 Tenis, Australian Open, u`ivo 13.15 Tenis, Australian Open 14.30 Bowls 18.15 Tenis, Game, Set and Mats 18.45 Tenis, Australian Open 23.00 GTA Next Level 23.15 Tenis, Australian Open 00.30 Tenis, Game, Set and Mats 01.00 Tenis, Australian Open, u`ivo

EUROSPORT

09.00 Rukomet, Evropsko prvenstvo, pregled 09.15 Tenis, Australian Open 13.00 Rukomet, Evropsko prvenstvo, pregled 13.15 Tenis, Australian Open 17.00 Watts 17.15 Rukomet, Evropsko prvenstvo, pregled

EUROSPORT 2

Eurocup
20.15

Australian Open
23.15

17.30 Tenis, Australian Open 19.45 Ko{arka, Euroleague, pregled 20.15 Ko{arka, Eurocup, u`ivo 22.00 Tenis, Game, Set and Mats 22.30 Rukomet, Evropsko prvenstvo, pregled 22.45 Tenis, Australian Open 00.45 Rukomet, Evropsko prvenstvo, pregled

06.00 World Strongest Man 2013 08.00 Max Bet Vijesti 08.30 NBA: Toronto - LA Lakers 10.15 Euroleague Magazin 10.45 [panska liga: Athletic Bilbao Valladolid 12.30 Portugalska liga: Nacional - Estoril 14.15 NBA Live 14.30 NBA: New York - Brooklyn 16.30 Odbojka Liga {ampiona (M): Zenit - Berlin, direktno 18.15 Pregled holandske lige 19.15 NBA Inside 19.45 Novogodi{nja vrte{ka 20.15 Top Tennis 21.00 Coppa Italia: Roma - Juventus, direktno 23.00 Max Bet Vijesti 23.30 SK Magazin 00.00 Sailing 34 American Cup Final 02.00 Novogodi{nji miks 03.30 Euroleague Magazin 04.00 Pregled Premier League 05.00 Pregled [panske lige

SPORT KLUB 1

08.00 Footballs Greatest Club Teams Real Madrid 09.00 Ko{arka Gr~ka liga: Panathinaikos Olympiacos 11.00 Fudbal Francuska liga: Bastia - Bordeaux 13.00 Fudbal Italijanska liga: Genoa - Inter

ARENA SPORT 1

Juventus - Sampdoria
18.00

15.00 Liverpool TV 17.00 Ko{arka U obru~u 18.00 Fudbal Italijanska liga: Juventus Sampdoria 20.00 Fudbal Francuska liga: Highlights 21.00 Fudbal Francuski Kup: Marseille - Nice prenos 23.00 Fudbal Italijanska liga: Highlights 00.00 World Poker Tour

07.00 Ko{arka Endesa Liga: Laboral Kutxa Zaragoza 09.00 Magazin Sporting Greats: Sergey Bubka 09.30 Ameri~ki fudbal NFL: Polufinale 1 12.00 Ameri~ki fudbal NFL: Polufinale 2 14.30 Olympic Series: Episode 37 15.00 Olympic Series: Episode 38 15.30 ESPN Documentary: Unmatched 16.30 Rukomet EHF Liga [ampiona: Best Of Orlen Wisla Plok Vive Targi Kielce 18.00 Ko{arka Aba Liga: Crvena Zvezda Olimpija 20.00 Ameri~ki fudbal NFL: Polufinale 1 22.30 Fudbal Brazilska Paulista: Audax - Santos 00.30 Hokej NHL: Los Angeles Boston

ARENA SPORT 2

UNIVERSAL

06.20 Panduri novajlije 07.20 ^injenice i la`i: Dosijei o paranormalnom 08.20 Plave krvi 09.20 Dobra `ena 10.20 Ubistva u Midsameru 12.20 Vidovnjak 13.20 Monk 14.20 Plave krvi 15.20 Dobra `ena 16.20 Ubistva u Midsameru 18.20 Vidovnjak 19.20 Monk 20.20 Misterije Hejvena 21.20 Zavje{tanje straha, igrani film 23.20 Ubistva u Midsameru 01.20 Misterije Hejvena 02.20 Panduri novajlije 03.20 Potraga za legendama 04.15 Plave krvi 05.10 Panduri novajlije

TV1000

06.00 Roba: @ivi brzo, prodaj dobro, igrani film 08.00 Bokser, igrani film 10.00 Fabrika pra{ine, igrani film 11.40 Igraj igru, igrani film 13.30 Nevolje sa Blisom, igrani film 15.15 Frida, igrani film 17.20 Ukradena ljepota, igrani film 19.20 Bi}e krvi, igrani film 22.00 36 sati za umiranje, igrani film 00.00 Istina ili golotinja, igrani film 01.10 Nagrada, igrani film 02.15 Raskid, igrani film

FOX LIFE

06.40 Sudije za stil 07.05 Porodi~no blago D`ina Simonsa 07.55 Ali Mekbil 08.45 Gimnazijske traume 09.35 Seks i grad 10.35 D`ejmijevi {kolski obroci 11.25 Sudije za stil 11.50 Sudije za stil 12.15 Paranormalna iskustva poznatih li~nosti 13.05 Kako izgledam? 13.55 Sve {to niste znali o ljubavi: Parovi 14.45 D`ejmijeva letenja Kuhinja 15.35 Seks i grad 16.35 Ludnica u Klivlendu 17.25 Kako je biti Erika 18.15 O~ajne doma}ice 19.05 O~ajne doma}ice 20.00 Opake slu`avke 21.50 Osveta 22.45 Seks i grad 23.40 Opake slu`avke 00.30 Osveta

FOX CRIME

06.00 Igra sudbine 2 06.30 Slu~ajni partneri 07.25 Zlo~in 08.15 Tihi svjedok 09.10 Jedinica 10.05 Jedinica 10.55 Arnold u trci 12.35 Slu~ajni partneri 13.30 Mornari~ki istra`itelji: Los An|eles 14.30 Na du`nosti 15.40 Bostonski advokati 16.22 Igra sudbine 2 16.50 Inspektor Kolijandro 18.45 Trinaesti Apostol 19.55 Otac Braun 20.55 Mornari~ki istra`itelji: Los An|eles 21.50 Druga kolekcija Nore Roberts: Sjeverna svjetlost 23.40 Zlo~ina~ki umovi 00.35 Imitator 01.25 Zlo~in 02.15 Otac Braun 03.10 Slu~ajni partneri 04.00 Zlo~ina~ki umovi 04.50 Imitator

HBO

06.00 Batman: Povratak Viteza Tame, 1. dio, film 07.20 Tisu}u rije~i, film 08.55 Skidajte se do kraja, film 10.25 Roman Polanski: Izbaci uljeza, film 11.55 @ivjeti s ludilom: Pet pri~a, film 13.25 Na kraju puta, film 15.10 Laurina zvijezda i ~udovi{ta iz snova, film 16.15 Djevojka za zbogom, film 18.05 Ne}emo odustati, film 20.05 Vatrena ljubav, film 22.00 Protuudar III, ep. 8, serija 22.50 Dnevnici iz Polla, film 01.00 Ukleti lijen~ina, film 02.35 Kod ku}e s Jeffom, film 04.00 Vatrena ljubav, film

CINESTAR

09.00 Ubojica mekog srca, igrani film 11.00 Velika bijela prevara, igrani film 12.59 Rajski vrtlar, igrani film 15.00 Alibi, igrani film 16.40 Obra~un legendi, igrani film 17.00 Zaneseni u ljubavi, igrani film 18.59 Moondance Alexander, igrani film 20.59 Ubiti kralja, igrani film 23.01 [evac i njegov pijevac, igrani film 01.01 Du}an ~uda gospodina Magoriuma, igrani film 02.33 Filmski noviteti

25

17.50 BHT1

SERIJA

Srijeda
Oprosti mi
Bahar poku{ava na}i novac za Sevginu operaciju. U posljednjem trenutku prihva ta Be ra to vu po mo}. Berat po~inje raditi za ljude iz pod ze mlja. Fe ri de ponovo do`ivljava neprijatnost u firmi, ovaj put je Ate{ spa{ava.

Sila

20.00 PINK

19.Abaj tra`i sastanak sa Silom u tajnosti. On je jedini s kojim bi mogla otvoreno i iskreno razgovarati o svemu. Me|utim, ho}e li Abaj imati priliku pomo}i joj? Ho}e li Sila pohrliti Emreu kako bi s njim podijelila svoju bol? Boran se priprema za povratak u Mardin kad sazna da su odande do{li ljudi s naredbom da ubiju Silu. Boran je pred te{kom odlukom. Mo`e spasiti `ivot voljenoj `eni ili dopustiti provo|enje plemenskog zakona... Ova }e odluka promijeniti ~itav Boranov `ivot.

Djevojka imena Feriha


20.00 OBN

Tokom ~itanja pisma Emir opet nije siguran {to osje}a, a Feriha je spokojna zbog odluke da Emiru vrati prsten, iako je i dalje optere}ena ljubavnom boli. Ipak se iznenadi saznav{i da je prsten la`an i istrese se na Seher. Zehra saznaje od Sophie da je Hasan Adil bolestan.

Sulejman Veli~anstveni
21.00 OBN

Sulejman se boji da }e ga prin~evi zamrziti zbog imenovanja upravitelja Manise, pa odluku prepusti Hurem koja bez razmi{ljanja odabere Selima! Dok prin~evi i ostatak dvora i{~ekuju njegovu javnu objavu, mlada Cecilia u haremu razmi{lja o samoubojstvu, ali joj princ Selim spasi `ivot. Odluka o upra vi te lju une se ne mir me|u bra}u.

Madhubala
17.55 HAYAT/ATV

26

Radha naredi Madhu da ostane u ku}i dok se zakonski ne razvede. RK je o~ajan, a Deepa mu nudi utjehu i alkohol. Madhu tra`i od Bittua da pozove advokata, ali RK to ne dopusti. Sultan {alje Madhu advokata. RK odgovori negativno kada ga sudija upita `eli li dati Madhu razvod, te je obavijesti da ne}e biti raspolo`en za to ni za 15 dana.

06.30 Dobro jutro 08.30 Doma}a lektira: D`evad Karahasan Isto~ni diwan 09.00 Vijesti Program za djecu 09.15 Zdravo Robbie, serija, 13/37 (r) 10.00 Matematika, obrazovna serija, 3/13 10.15 U potrazi za ~udima, obrazovna serija, 3/16 10.30 Sa malo novca u... Budimpe{ta, strana dok. serija, 9/13 (r) 11.00 Oprosti mi, igrana serija, 66/150 (r) 12.00 Dnevnik 1 12.25 Dru{tvo znanja, dok. program (r) 13.00 Gvajana, zeleni pakao legionara, dok. program 14.00 Vijesti 14.15 Zdravo Robbie, igrana serija, 14/37 15.05 Josip Pejakovi}: U ime naroda (r) 15.35 Festival cirkusa, revijalni program 16.30 BiH danas, info. program Program za djecu 17.00 Du{ko Dugou{ko, animirana serija 17.05 Uradi sam 17.10 Mornar Popaj, animirana serija 17.15 Albanova planeta Zemlja, animirana serija, 66/120 17.20 Euroimpuls, magazin 17.50 Oprosti mi, serija 19.00 Dnevnik 2 19.35 Sa malo novca u... Pariz, dok. serija, 10/13 20.05 Jedan, info. program 20.50 Slijepa pravda, igrana serija, 6/13 21.40 Recept za uspjeh 22.15 Dnevnik 3 22.45 Voljeni ro|ak, ameri~ki igrani film 00.25 Oprosti mi, igrana serija, 67/150 (r) 01.20 Slijepa pravda, serija, 6/13 (r) 02.05 Dnevnik 2 (r) 02.35 BiH danas, info. program (r) 03.00 Pregled programa za ~etvrtak

BHT1

06.00 Instrumentalitet: Saz, dok. program 06.30 Dobro jutro 08.30 Vijesti Program za djecu 08.35 Barimba 09.00 [ta ste danas uradili? 09.10 Grimove bajke 09.35 Mumijevi 09.50 Vijesti 09.55 Luda ku}a, serija 11.00 Na{a mala klinika, igrana serija 12.00 Dnevnik 1 12.15 Budva na pjenu od mora, serija, 2. ep. 13.00 Zora dubrova~ka, serija, 68. ep. 13.50 Pirati nad Mostarom, dok. program

FTV

06.00 Info kanal 06.30 Jutarnji program 08.47 Enciklopedija velikih li~nosti, obrazovni program 09.00 Vijesti 09.10 Bolji `ivot, serija 09.55 Portal 10.10 Popaj, crtana serija 10.35 Nina i nEUtroni, crtana serija 11.00 Atenbor - 60 godina u divljini, dokumentarni program 12.00 Dnevnik 1 12.30 Su|enja u Hagu, pregled 13.05 Portal 13.10 Sastanak uz ve~eru, zabavni program (r) 14.00 Vijesti

RTRS

Notorious Big
00.00 PINK
Notorious, 2009. BIOGRAFSKI Re`ija: George Tillman Jr Uloge: Jamal Woolard, Anthony Mackie, Derek Luke, Mohamed Dione

FILM FILM FILM

Voljeni ro|ak
22.45 BHT1

Kissing Cousins, 2008. KOMEDIJA Re`ija: Amyn Kaderali Uloge: Samrat Chakrabarti, Rebecca Hazlewood, Maggie McCollester

Amir je stru~njak za prekide i prenosi lo{e vijesti jednom partneru, mladi}u ili djevojci, od drugog. Pri tome nije u stanju odr`ati ni vlastitu vezu. Jo{ kada ga posjeti atraktivna ro|aka i po~ne se predstavljati kao njegova djevojka, tek tada nastaje prava zbrka...

Na{a mala klinika


18.20

Budva na pjenu od mora


20.10

Autsajder
23.45 RTRS

14.20 Paralele, vanjskopoliti~ki magazin (r) 15.00 Vijesti 15.10 Luda ku}a, igrana serija 15.50 MasterChef, kulinarski show, 8. ep. 17.00 Federacija danas 17.25 Budva na pjenu od mora, igrana serija, 3. ep. 18.20 Na{a mala klinika, igrana serija 19.10 Vidi ovo: Politi~ari 19.30 Dnevnik 2 20.10 Odgovorite ljudima, dijalo{ka emisija 21.00 Lud, zbunjen, normalan, igrana serija 21.40 Zora dubrova~ka, igrana serija, 69. ep. 22.35 Dnevnik 3 Kulturno Finansijske novosti Stanje na putevima 23.15 MasterChef, kulinarski show, 8. ep. 00.05 Dnevnik 3 00.45 Pregled programa za ~etvrtak

14.10 Budva na pjenu od mora, serija (r) 15.10 U fokusu 15.55 EU i mi 16.30 Srpska danas 17.05 Enciklopedija velikih li~nosti 17.15 Sastanak uz ve~eru, zabavni program (r) Ve~eras na programu 18.10 Bolji `ivot, serija 18.55 Artikulacija, emisija iz kulture 19.30 Dnevnik 2 20.10 Budva na pjenu od mora, serija 21.10 Rat za civilizaciju, informativni program 22.40 Koncert 23.10 Dnevnik 3 23.45 Autsajder, film 01.45 Atenbor - 60 godina u divljini, dokumentarni program (r) 02.30 Artikulacija, emisija iz kulture (r) 02.55 Srpska danas (r) 03.25 U fokusu (r) 04.05 Dnevnik 2 (r) 04.30 Rat za civilizaciju (r)

Outsider, 2002. VESTERN Re`ija: Randa Haines Uloge: Tim Daly, Naomi Watts, Keith Carradine, David Carradine

Vestern-ljubavna pri~a koja govori o zabranjenoj ljubavi izme|u mlade udovice i hladnokrvnog revolvera{a. Nakon {to revolvera{ biva ranjen, mlada udovica ga odvodi u svoju ku}u i poma`e mu da se oporavi.

Zavodljivi neznanac
13.10 HRT2

Seduced By Lies, 2010. TRILER Re`ija: George Erschbamer Uloge: Josie Davis, Marc Menard, Lochlyn Munro, Bruce Dawson

Mlada `ena je ostala na mjestu mrtva nakon {to ju je, uz {kripu guma, udario automobil koji je jurio velikom brzinom. A dva mjeseca ranije... Laura Colton vra}a se ku}i poslije deset godina samostalnog `ivota u New Yorku kako bi uspostavila bolje odnose s obitelji. Ona je uspje{na poslovna `ena, naslijedila je taj dar od svog oca Georgea Coltona. Otac `ivi s drugom `enom i s Laurinom mla|om k}eri Tijom. Laurine se nade ne ostvaruju, ve} od po~etka sukobi se s ocem oko vi{e tema. Izme|u ostalog, otac je nagovara da obnovi nekada{nju vezu s Jonathanom Lawsonom, tako|er bogata{kim sinom, te da se ne dru`i sa svojom najboljom prijateljicom Avom, pjeva~icom koja pre`ivljava kao konobarica. Laura mu se suprotstavlja i nalazi se s Avom u baru u kojemu ona radi. Tek {to je sjela, pi}e joj po{alje upadljivo zgodan i privla~an momak, Brad Sterling...

22. januar 2014.


SERIJA

Zora dubrova~ka
21.40 FTV

De{a i Filip u`ivaju u sre}i i ljubavi te mu De{a predlo`i da se doseli kod nje. D`ivo uspijeva smiriti Adelu i natjerati je da se vrate u sigurnost hotela, gdje on probdije no} pokraj njenog uzglavlja. Tijekom no}i, Adelu dolazi posjetiti Dijana koja se iznenadi D`ivinom brigom prema Adeli. Me|utim, ujutro Adela tjera D`iva od sebe, {to njega nagoni da se opije te odlazi maltretirati De{u u bolnicu. Kad i od nje biva prezren, odlu~uje da vi{e ne `eli sa`alijevanje i da }e opet postati netko i ne{to u ovom gradu. Maro i Jana se spremaju na [ipan i sve su bli`e polasku, kad ih presretne Martin koji ispred Mara razotkrije u kakvom su on i Jana odnosu. Jana je o~ajna i odlazi s Martinom, dok Maro ostaje dubinski razo~aran i bijesan. Judita je potresena Roccovom ucjenom - mora oti}i s Roccom u Padovu kako on ne bi ubio Mara. Maris uspije nagovoriti o~ajnu Juditu da joj se otvori te joj Judita sve prizna...

Film "Notorius BIG" je pri~a o Kristoferu Valasu. Isklju~ivo zahvaljuju}i sopstvenom talentu i odlu~nosti, Valas se transformisao od bruklinskog uli~nog prevaranta do jednog od najve}ih rep-autora svih vremena. Film prati njegov meteorskih uspon do slave i njegovo odbijanje da se pot~ini o~ekivanjima - redefini{u}i ono {to do`ivljavamo "ameri~kim snom".
FILM

Zec bez u{iju


22.40 TV1/MRE@A

Rabbit without Ears, 2007. KOMEDIJA/DRAMA Re`ija: Til Schweiger Uloge: Til Schweiger, Nora Tschirner, Matthias Schweighfer

Kolumnist tra~-novina Ludo, nakon {to uni{ti privatnu celebrity zabavu, biva osu|en na 300 sati dru{tveno korisnog rada. Dodijele mu posao u dje~ijem vrti}u u kojem radi `ena s kojom je i{ao u {kolu i na ~iji je ra~un uvijek zbijao neslane {ale. Ona to nije zaboravila i svoju novu mo} iskoristi ne bi li mu se osvetila. No uskoro kao i ve}ina djece, zavoli Ludu. Ali on je nepopravljivi `enskar.
FILM

06.10 Drugi svjetski rat, dokumentarni serijal, 28/47 (r) 07.05 Slatka bol, igrana serija, 63/75 (r) 07.30 Minut vijesti 07.31 Slatka bol, igrana serija, 63/75 (r) (nastavak) 07.50 Pokrenite tijelo, sportski program 08.15 Kinali kar, igrana serija, ep. 59 (r) 09.05 Pod sretnom zvijezdom, serija, 65/75 (r) 10.00 Minut vijesti 10.05 Drugi svjetski rat, dok. serijal, 29/47 11.00 Get out, dok. serijal, 47. ep. (r)

TV1

06.00 06.05 06.45 07.30 08.45 08.55 09.00 10.00 10.30 10.52 10.55 11.37 11.40 11.45 11.57

HAYAT

ZMBT televoting Madhubala, (r) Tajne, 72. ep. (r) Na{a kuhinja P~elica Maja, crtani film ZMBT televoting Avenija Brazil, serija, 21. ep. (r) P~elica Maja, crtani film Lalaloopsy, crtani film Monster high, crtani film Monsuno, crtani film International health Tokovi novca Vijesti Biometeorolo{ka prognoza

06.55 Marijana i Skarlet, telenovela 07.00 Udri mu{ki, igrani film 09.15 TV prodaja 09.40 Oluja, telenovela 10.30 Ukusno i zabavno, kulinarski show 10.45 Info top, vijesti, informativni program 11.10 Sila, serija (r) 12.00 TV prodaja 12.15 X factor, muzi~ki show (r)

PINK

06.50 Atomska Betty, crtani film 07.10 Metajets, crtani film 08.35 Dibidogs, crtani film 08.00 Gladijatori, crtani film 08.25 Wolverine and X-man, crtani film 08.45 Farhat, crtani film 09.05 Casper u {koli strave, crtani film 09.25 Bebe dinosaurusi, crtani film 09.40 Ljubav bez granica, meksi~ka sapunica 10.30 InDizajn, magazin (r) 11.00 Stol za 4, kuharski show (r) 11.55 OBN Info 12.10 Telekviz, kviz

OBN

Ve~e sa Sidranom
21.00

Ve~er s Igorom
21.00

Bra~ni sudija
21.00

Odba~ena
22.10

Povratak u {kolu
21.20 HRT2

Back To School, 1986. KOMEDIJA Re`ija: Alan Metter Uloge: Rodney Dangerfield, Sally Kellerman, Burt Young,

Milijuna{ Thornton Melon te{ko prihva}a {to se njegov sin Jason koleba oko upisa na koled`. Thornton, koji nikad nije pro{ao taj put, `eli ohrabriti sina tako da se i on s njim upi{e i postane student...
FILM

Ubojice velikog kalibra


23.22 HRT3

Killer Calibro 32, 1967. VESTERN Re`ija: Alfonso Brescia Uloge: Peter Lee Lawrence, Hlene Chanel, Agnes Spaak

Pla}eni revolvera{ zvan Mr. Silver elegantan je mladi} koji se u poslu vodi vlastitim moralnim kodeksom, koji koristi isklju~ivo srebrne metke i koji radi za razli~ite klijente, od siroma{nih meksi~kih radnika kojima smeta sadisti~ki poslodavac do vlasnika saluna koji se `ele osloboditi bandita. U revolvera{kim obra~unima Mr. Silver uvijek ~eka da protivnik prvi potegne kolt, tako da se uvijek mo`e opravdati samoobranom. Uglednom gospodinu Averellu, vlasniku banke iz jednog malog grada, ve} du`e vremena probleme zadaje banda predvo|ena nemilosrdnim Fitchem, koja u~estalo plja~ka po{tanske ko~ije. Nakon {to banda tijekom posljednje akcije pobije sve putnike jedne ko~ije, bankar Averell odlu~i upravo Mr. Silvera anga`irati za eliminaciju razbojnika...

12.00 Minut vijesti 12.05 Kapital, biznis magazin (r) 13.00 Minut vijesti 13.05 Bonanza: Krvna osveta, western serija 14.05 Slatka bol, igrana serija, 64/75 15.00 Minut vijesti 15.05 Get out, dok.serijal, 48. ep. 16.00 Pod sretnom zvijezdom, serija, 66. ep. 17.00 Vijesti u 17 17.15 Sjever - Jug, serija, 72. ep. (r) 18.15 Kinali kar, serija, 60. ep. 19.00 Dnevnik TV1 20.00 Sjever - Jug, serija, 73. ep. 21.00 Ve~e sa Abdulahom Sidranom na TV1, poetsko-knji`evni program 22.00 Minut vijesti 22.05 Time Out, sportski program 22.35 Minut vijesti 22.40 Zec bez u{iju, igrani film 00.40 Jaha~i na valovima, igrani film 02.10 Dnevnik TV1 (r) 03.00 No}ni program

12.00 12.50 13.50 15.25 15.30 15.45 15.50 16.50 17.45 18.49 19.00 19.28 19.29 19.31 19.38 19.45 19.50 19.55 21.00 22.00 23.00 23.05 23.10 00.10 00.15 02.15 02.45 03.30

Madhubala, (r) Avenija Brazil, 22.ep. Tajne, 72. ep. (r) ZMBT televoting Muzi~ki program ZMBT televoting Karadayi, 89. ep. (r) Recept za dobar `ivot Tajne, serija, 73. ep. Doma}ica Ovako Vijesti u 7 Vremenska prognoza Biometeorolo{ka prognoza Sport Stanje na putevima Tokovi novca ZMBT televoting Madhubala, 178. ep. Ve~er s Igorom, talk show Karadayi, 90. ep. ZMBT televoting Sport centar CSI Miami, serija, V sezona, 27. ep. ZMBT televoting Zvjezdano nebo Reprizni program Vijesti u 7 Recept za dobar `ivot Ve~er s Igorom, zabavno-muzi~ki program

15.00 Mala nevjesta, serija (r) 15.40 Info top, dnevnik 1 16.00 X patrola, revijalni program 16.30 Magazin In, revijalni program 17.30 Akademci, humoristi~ki program 17.45 Ukusno i zabavno, kulinarski show 18.00 Info Top dnevnik 2, informativni program 19.00 Mala nevjesta, indijska serija 20.00 Sila, turska serija 21.00 Bra~ni sudija, revijalni program 22.30 AmiG-i show, revijalni program 00.00 Notorious, igrani film

13.00 Top shop 13.25 Eva Luna, meksi~ka sapunica 14.25 Nakusha, indijska serija (r) 14.50 Sulejman Veli~anstveni, turska serija (r) 15.55 Odba~ena, indijska serija (r) 16.20 OBN Info 16.25 Stol za 4, kulinarski show 17.25 Nakusha, indijska serija 17.50 Djevojka imena Feriha, serija (r) 18.50 OBN Info 19.10 OBN Sport 19.15 In Magazin, zabavni program 20.00 Djevojka imena Feriha, turska serija 21.00 Sulejman Veli~anstveni, turska serija 22.10 Odba~ena III, indijska serija 23.00 LFL, `enska liga 00.05 Balkan astro centar, tarot 02.05 Liga prvaka, snimka utakmice 04.05 OBN Info (r) 04.25 OBN Sport (r) 04.30 ^uvari planete, dok. program

27

Srijeda
RTCG
09.00 Vijesti 09.30 Obrazovna emisija 10.00 Dnevnik u 10,00 10.15 Muzika 10.25 Program za djecu 11.00 Vijesti 11.05 Obrazovna emisija 11.35 Muzika 12.00 Vijesti 12.05 Dok. emisija 13.05 Sat TV 13.35 Muzika 14.00 Vijesti 14.05 Dok. emisija 14.35 Muzika 15.00 Lajmet 15.10 Dnevnik 15.30 Dnevnik 1 16.00 Sat TV 16.55 Radni dan 18.00 Vijesti 18.05 Obrazovna emisija 19.00 Sat TV 19.30 Dnevnik 2 20.10 Sat TV 20.40 Muzika 21.00 Obrazovna emisija 21.30 Stil 22.00 Dnevnik 3 22.30 Stil 23.00 Sat TV 00.00 Vijesti

TV TK

09.15 Amor Latino 10.00 Budilica probudilica 10.05 @ivotinjski atlas 10.30 Glas Amerike (r) 11.00 Ludo i nezaboravno (r) 12.00 Vijesti 12.20 Za svaku bolest trava raste 12.30 Tribunal (r) 13.15 Aktuelno (r) 14.00 @ivotinjski atlas 14.30 Bila jednom jedna zemlja 15.05 Ludo i nezaboravno 16.00 Dnevnik 1 16.30 Dijagnoza 17.15 Sjever - Jug, (r) 18.15 Povratak 18.45 Crtani film 19.00 Dnevnik 2 20.00 Sjever - Jug 20.50 Vremenska prognoza 21.00 Pjesmom o Bosni 22.20 Dnevnik 3 22.40 Zec bez u{iju, film

MRE@A

11.00 Get out, 47. ep. (r) 15.05 Get out, dokumentarni serijal 17.15 Sjever - Jug, igrana serija, 72. ep. (r) 20.00 Sjever Jug, igrana serija, 73. ep. 22.40 Zec bez u{iju, igrani film

CINEMA TV

07.00 Dobro jutro - muzi~ki spotovi + promo CTV 09.57 Marketing 10.00 Kako ka`e Greta, film 11.30 SA Music/ promo CTV 14.00 Najavni trileri/ promo CTV 14.12 Marketing 14.15 Crna ma~ka, beli ma~or, film 16.20 SA Music/ promo CTV 16.45 Marketing + promo CTV 16.30 Novo iz Sarajevodiska 16.57 Marketing 17.30 Kobna `ena, film 19.00 Sa Music 20.00 Cmok cmok, bang bang, film 21.40 SA Music + promo CTV 22.00 Igra smrti, film 23.30 @ivot i smrt porno bande, film

TV ZENICA

08.30 VoA (r) 09.00 Vijesti Radio Zenice 09.05 Dobro jutro Zenico 11.00 Get out, (r) 12.05Serija 13.00 Vijesti 13.05 Odlika{i (r) 13.30 Frej`er 14.05 Gost (r) 15.05 Get out 16.00 Vijesti 16.10 Iz dana u dan... 16.15 Muzi~ki spotovi 16.30 Popodne s Vama17.32 Muzi~ki predah 18.10 Dje~iji program 19.00 Zenica danas 19.30 Muzi~ki spotovi 20.00 Sjever - Jug, igrana serija 21.02 Putopisi... 21.40 Kras an|eo, hum. program 22.30 Hronika dana 22.40 Zec bez u{iju, film

TV KAKANJ

10.00 Zabranjena ljubav 11.00 Majstori kuhinje 11.30 Ja sam tvoja sudbina 12.00 Vijesti TV Sahar 12.30 Glas Amerike 13.00 Stvoreni za ubijanje 14.00 Izaberi zdravlje 15.00 Princeza [eherzada 15.30 IC sport 16.00 Majstori kuhinje 16.30 Ja sam tvoja sudbina 17.00 Flash vijesti 17.05 Zabranjena ljubav 18.00 Puls 19.05 Bra}a koale 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.25 Zanimljive pri~e 21.00 Autoshop Magazin 21.30 Putopisi 22.00 Zabranjena ljubav 23.00 Glas Amerike 23.30 Ja sam tvoja sudbina 00.00 Vijesti IC

06.55 Dobro jutro, Hrvatska 07.00 Vijesti 09.15 Kad srce zatreperi, serija 10.00 Vijesti 10.10 Vrijeme 10.15 Putovanja u daleke krajeve, dok. serija 11.00 [to vas `ulja 11.45 Jezik za svakoga 12.00 Dnevnik 1 12.15 Sport 12.18 Vrijeme 12.20 TV kalendar (r)

HRT1

06.57 TV vrti}: Odlazi snje{ko 07.05 Profesor Baltazar: Veliko hrkanje (r) 07.10 Ema, hrvatska drama za djecu (r) 07.25 Pipi Duga ^arapa, crtana serija 07.50 K-9, serija za djecu 08.15 Do{ljaci su zakon, serija za djecu 08.37 Djevoj~ica iz budu}nosti, serija 09.00 [kolski sat

HRT2

Na{i i va{i
18.50

Pipi Duga ^arapa


07.25

28

12.35 Nasljednica s Vendavala, serija 13.20 Reporteri 14.10 Jezik za svakoga (r) 14.20 Vijesti iz kulture (r) 14.30 Vijesti 14.40 Vrijeme 14.45 Dru{tvena mre`a Dok. film - strani 16.00 Heartland, serija 17.00 Vijesti 17.10 Vrijeme 17.15 Hrvatska u`ivo 18.20 Eko zona 18.50 Na{i i va{i, serija 19.30 Dnevnik 19.56 Sport 20.01 Vrijeme 20.05 Loto 7/39 20.11 Route 66 - Pri~a o pravoj Americi, dok. serija 21.00 Paralele 21.30 Pola ure kulture 22.00 Humoristi~na serija 22.30 Dnevnik 3 22.50 Sport 22.53 Vrijeme 22.55 Vijesti iz kulture 23.05 Irski put, britanski film - ciklus Kino Europa (r) 00.50 [to vas `ulja 01.35 Dru{tvena mre`a Dok. film - strani 02.50 Route 66 - Pri~a o pravoj Americi, dok. serija 03.40 Paralele

09.30 EBU dokumentarci Izazovi 09.45 Svaki dan dobar dan (r) 10.25 Dr. Oz, talk show 11.05 Dok. serija (r) 11.30 dok. serija (r) 12.00 Hotel dvorac Orth, serija 12.45 Okusite Australiju s Lyndey Milan, dokumentarna serija 13.10 Zavodljivi neznanac, kanadski film (r) 14.40 Glazba, glazba 14.45 Degrassi, serija za mlade 15.15 Nebesko plavetnilo, serija za mlade 16.00 Regionalni dnevnik 16.30 [kolski sat (r) 17.00 Ovisni o ~i{}enju, dok. serija 17.55 Kuhajmo zajedno 18.00 Svaki dan dobar dan 18.45 Ko{arka, Eurokup: Cedevita - Besiktas, prijenos 20.25 Najava programa 20.30 Roditelji i djeca, serija 21.20 Povratak u {kolu, ameri~ki film 23.10 Spirala zlo~ina, serija 00.00 Seks i grad, humoristi~na serija 00.30 No}ni glazbeni program - spotovi

07.00 Filmsko jutro 08.45 Fotografija u Hrvatskoj 09.00 Dokumentarni film - doma}i 09.30 Dokumentarni film - doma}i 10.00 Dokumentarna emisija doma}a 11.08 Vodi~i slonova u Bangkoku, dok. film 12.00 Tre}a runda (r) 12.30 Trikultura 13.00 Stand up 3 (r) 13.05 Dokumentarna emisija - doma}a 14.00 Koncerti etno i tradicijske glazbe 15.10 Na rubu znanosti: (r) 16.00 Pastir Kostja, film (r) 17.36 Dokumentarni film doma}i 17.55 Stand up 3 (r) 18.00 Perry Mason, serija 18.50 Koncert klasi~ne glazbe 20.00 Kapetan Mikula Mali - Hrvatska kinoteka 21.27 Intervju tjedna 21.57 Stand up 3 22.02 Serija 22.52 Trikultura 23.22 Ubojice velikog kalibra, film (r)

HRT3

07.00 Sarajevsko jutro, ( vijesti u 07h, 08h, 09h ), u`ivo 10.00 Mumuhung (r) 10.05 Kralj dinosaura (r) 10.25 @ivotinjski atlas (r) 10.50 Enciklopedija velikih li~nosti, dok. serijal 10.55 Top lista (glasajte) 11.10 O~evi i djeca, serija, 12.00 Obavezan smjer, revijalni program (r) 13.00 Vijesti TVSA 13.05 @ivot i zdravlje (r) 13.55 Coco Chanel, film, II dio (r) 16.00 Vijesti TVSA 16.05 Mezimica, serija, (r) 17.00 Dobre vibracije, revijalni program, u`ivo 18.15 Tarih, dok. serijal 18.20 Slovo o jeziku, program iz kulture 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Mumuhung 19.05 Kralj dinosaura 19.25 @ivotinjski atlas 20.00 Tre}a dob, revijalni program, u`ivo 20.45 Tarih, dok. serijal (r) 21.00 Vijesti TVSA 21.10 Nijemi svjedok, serija 22.00 Mezimica, serija 23.00 Voice of America

TVSA

FACE TV
07.00 09.15 09.45 10.30 10.40 11.40 13.00 UzBu|enje (Red)Akcija (r) Dnevnik (r) 10 u 10 (r) Face to Face (r) Muzi~ki program Koncert - Indexi i prijatelji Beograd, prvi dio Face Magazin (r) Muzi~ki program Face Magazin (r) Muzi~ki program Muzi~ki program Daj {apu, edukativni program (r) (Red)Akcija Dnevnik Sport Vremenska prognoza Reakcija Face to Face Muzi~ki program 10 u 10 Koncert - Indexi i prijatelji - Beograd, drugi dio Face Magazin (r) Sudbina (Red)Akcija (r) Dnevnik (r) 10 u 10 (r) Face to Face (r)

AL JAZEERA B.
07.30 [irom svijeta: Strah, bijes i politika, 2. dio 08.30 Kontekst, talk show 09.00 Alhemija Balkana, 10. ep. 09.30 Regioskop: Ljudi s mlije~nog puta 10.30 Kontekst, talk show 11.00 AJE program 14.00 Ljudi i mo}: Zbogom Indonezija 14.30 Rijekama ka zapadu, 10. ep. 15.30 Kontekst, talk show 16.00 Vijesti 17.00 Regioskop: Ljudi s mlije~nog puta 18.00 Vijesti 19.05 Rije~ima do srca: Brazil 19.30 Activate: ^ileanski borci za pravdu 20.00 Vijesti 21.00 Vijesti 21.30 Kontekst, talk show 22.00 Vijesti 23.05 Kontekst, talk show 23.30 Ljudi i mo}: Zbogom Indonezija 00.00 Activate: ^ileanski borci za pravdu 00.30 Rije~ima do srca: Brazil 01.00 Kontekst, talk show 01.30 Pri~e sa istoka: Biti `ena u Kambod`i

14.00 14.45 15.00 15.45 16.15 18.00

18.45 19.15 19.50 19.55 20.00 20.30 21.30 22.00 22.10

23.00 00.00 02.00 02.30 03.15 03.00

DISCOVERY

06.50 Tragom aukcija 07.15 Pre`ivljavanje 08.10 Zlato Beringovog mora 09.05 Zlatna groznica 09.55 Nezakonite destilerije 10.50 Kako to rade? 11.15 Kako se pravi? 11.40 Razotkrivanje mitova 12.35 Vrhunsko graditeljstvo 13.30 Brzi i glasni 14.25 Generalka 2013 15.20 Upozoreni ste! 16.15 Automobilom kroz divljinu 17.10 Pre`ivljavanje 18.05 Kraljevi aukcija 18.35 Tragom aukcija 19.00 Kako se pravi? 20.00 Zlatna groznica 22.00 Zlato iz d`ungle 23.00 Ljudi iz Jukona 00.00 Aljaska: Na granici opstanka 00.55 Zlatna groznica

N. GEOGRAPHIC

06.20 Megagradovi 06.50 Gospodari rata 07.10 Istrage vazduhoplovnih nesre}a 08.50 Autootpad 09.40 Autoput kroz pakao 10.30 Gospodari rata 10.55 Privid ili stvarnost 11.20 Drevne megastrukture 12.10 Poigravanje s mozgom 12.40 [ta te izlu|uje 13.35 Majmuni kradljivci 14.05 [apta~ psima 15.05 Privid ili stvarnost 15.30 Tajna istorijav 16.25 Natprirodna priroda 17.20 Istrage vazduhoplovnih nesre}a 19.10 Autootpad 20.05 Autoput kroz pakao 20.55 Autootpad 21.55 Autoput kroz pakao: SAD 22.50 Podzemlje SAD 23.45 Autootpad

VIASAT HISTORY

07.05 Tajm tim godina XI 08.00 Napoleon 09.00 Mrtvi o srednjem vijeku 10.00 Lovci na mitove 11.00 Oci, arheolo{ka detektivska pri~a 12.00 Izgubljeni drevni gradovi 13.00 Zna~ajna `eljezni~ka putovanja po Evropi 14.10 Tajm tim godina XI 15.00 Mrtvi o srednjem vijeku 15.50 Lovci na mitove 16.50 Zna~ajna `eljezni~ka putovanja po Evropi 18.00 Mrtvi o srednjem vijeku 19.00 Tajne prekrivene pra{inom 20.00 Druga Pompeja: @ivot i smrt u Herkulaneumu 21.10 Pariz: Pri~a o prijestonici 22.10 Hrvatski vladari 23.00 Lovci na mitove 00.00 Napoleon

ANIMAL PLANET

06.00 @ivot majmuna 06.25 Veterinar sa pla`e Bondaj 07.15 Netaknuta ostrva 08.10 Odrastanje... 09.05 Ta prelijepa Afrika 10.00 Policija za `ivotinje Finiks 10.55 @ivot majmuna 11.20 Bra}a iz mo~vare 11.50 Australijski rend`eri 23.45 Megalodon: Praistorijska ajkula danas 13.40 Ta prelijepa Afrika 14.30 Paklene ma~ke 15.30 Netaknuta ostrva 16.25 Borci za `ivotinje 17.20 Upoznajte ljenivce 18.15 Veterinar sa pla`e Bondaj 19.10 Borci za `ivotinje 20.05 Ta prelijepa Afrika 21.00 Sjeverna Amerika 21.55 Galapagos 22.50 Policija za `ivotinje Hjuston

22. januar 2014.


TV VOGO[]A
08.00 @ivini~ke razglednice (r) 09.00 I.R.I.B. (r) 09.30 Glas Amerike (r) 10.00 TV Fiva (r) 10.30 Info IC NTV IC Kakanj (r) 11.00 Info blok 13.00 Na{a realnost sa Dritom Haziraj 14.00 Zabranjena ljubav, telenovela (r) 15.00 TV Fiva - (r) 15.30 Info IC NTV IC Kakanj (r) 16.00 Otvoreni program 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 SMS Music 20.00 Magazin Plus, Viso~ka hronika 20.30 Hronika op}ine Stari Grad 21.00 Zabranjena ljubav, telenovela 21.50 Dom2, magazin 22.30 Vogo{}anska hronika 23.00 Glas Amerike

TV USK

08.05 Portreti 09.05 Ljetne ljubavi, serija 10.00 Vijesti 10.05 Od deset do dvanaest, revijalni program 12.00 Vijesti 12.05 Iz bisaga Vehida Guni}a, dok. program 13.00 Get out (r) 14.00 Moj put, dok. program 14.30 Vijesti 14.35 U svemiru 15.05 Get out, dok. serijal 16.00 TV intervju 16.45 Tragovi sudbina 17.16 Sjever - Jug, serija (r) 18.15 Najvoljenije `ene svijeta 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.00 Sjever - Jug, serija 21.00 Kultura 21.30 Tv liberty 22.20 Dnevnik 2 22.40 Igrani film

BEHAR TV

07.52 Hrana i vino 08.30 Sahar program IRIB TV 11.15 VoA 12.00 Hrana i vino 12.30 SMS Party 15.01 Vremenska prognoza, stanje na putevima, horoskop 15.08 Video `urnal 15.30 Movieland 16.15 Liberty TV 17.01 Vremenska prognoza, stanje na putevima, horoskop 17.15 emblema 18.00 Auto shop 18.35 putopisi 19.30 Sahar program IRIB TV 22.00 SMS Party 23.00 VoA 23.32 Muzi~ke minute 00.00 Pregled programa za ~etvrtak

TV SLON

16.02 Vijesti 16.10 Da sam ja neko, dok. program (r) 16.35 TOP 7, muzi~ki program (r) 17.20 Vremeplov... 17.35 Teletrgovina... 18.00 Crno i bijelo 18.15 Vremenska prognoza 18.35 Teletrgovina... 19.00 SMS Muzi~ki Salto, muzi~ki program 19.30 Sanjalica, program za djecu 19.33 SMS centrala, muzi~ki program 20.00 Vremeplov... 20.30 Sredinom sedmice 21.00 Ljubavna srijeda, muzi~ki program 21.30 Putopisi, dok. program 22.05 Folk, Top 10, muzi~ka emisija 23.00 Slon extra info 23.30 Pregled programa za sutra

TV BN

06.30 Jutarnji program 08.30 Tri kraljevstva, serija 09.55 Novosti 10.00 Uz jutarnju kafu 12.00 Novosti u podne 12.15 BN koktel (r) 14.00 Novosti 14.05 TV Tri kraljevstva, serija 15.00 Poenta 16.00 Dnevnik 1 16.20 Eva Luna, serija 17.10 Djevojka imena Feriha, serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Ru`a vjetrova, serija 19.30 Dnevnik 2 20.05 Djevojka imena Feriha, serija 21.00 Izazovi, politi~ka emisija 22.30 Dnevnik 3 23.00 Eva Luna, serija 23.45 Korado, film 01.30 Satelitski program

ATV

07.00 Zauvijek susjedi, serija 08.00 Bandini, serija 08.55 Vijesti 09.00 Avenija Brazil, serija 10.00 P~elica Maja 10.30 Lalaloopsie 11.00 Monster High 11.10 Monsuno 11.55 Vijesti 12.00 Madhubala, serija 13.00 Avenija Brazil, serija 14.00 Tajne, serija 15.00 Vijesti 15.20 Teletrgovina 16.00 Karadai, serija 16.50 Serija Dobre namjere 17.45 Tajne, serija 19.00 ATV vijesti 19.55 Madhubala, serija 21.00 Doma}ine o`eni se III 22.00 Ve~ernje vijesti 22.20 Karadai, serija 23.20 CSI Miami VI, serija 01.20 No}ni program

08.00 08.15 09.00 09.05 09.55 10.00 10.30 11.00 11.05 11.30 12.00 12.15 12.30 12.50 13.00

RTS

13.30 14.05 15.00 15.45 17.20 17.45 18.25 18.45 18.50 18.55

19.30 20.05 21.55

Jutarnji dnevnik Jutarnji program Vijesti Balkan ekspres, serija (r) Vijesti Traggram Svijet bez vize (r) Vijesti Leti, leti pjesmo moja mila (r) Srbija na vezi (r) Dnevnik Sport plus Slagalica, kviz (r) Vjerski kalendar (r) ^arobno selo: Ljetna vreva, {kolski program Sve boje `ivota Pjesma bez granica (r) Ovo je Srbija Bela la|a, serija (r2) [ta radite, bre, info Beogradska hronika Slagalica, kviz Evronetgram Datumgram Srbija na vezi Stanje na putevimagram Dnevnik Bela la|a, serija (r2) Vijesti

07.15 Tenis, Australian Open 09.15 GTA Next Level 09.30 Tenis, Australian Open, u`ivo 12.00 Tenis, Australian Open 14.30 Bowls 18.15 Tenis, Game, Set and Mats 18.45 All sports

EUROSPORT

09.15 Tenis, Australian Open 13.00 Rukomet, Evropsko prvenstvo, pregled 13.15 Tenis, Australian Open 16.45 Rukomet, Evropsko prvenstvo, pregled 17.00 GTA Next Level 17.15 Watts 17.30 Ko{arka, Euroleague, pregled

EUROSPORT 2

U.S. P .G.A. Tour


19.25

Umjetni~ko klizanje
18.00

19.20 Riders Club 19.25 Golf, U.S. P.G.A. Tour 20.25 Golf Club 20.30 Yacht Club 20.35 All sports 20.50 Umetni~ko klizanje, EP Budapest, Ma|arska 23.00 Tenis, Game, Set and Mats 23.30 Tenis, Australian Open

18.00 Umjetni~ko klizanje 20.00 Tenis, Australian Open 22.00 Tenis, Game, Set and Mats 22.30 Rukomet, Evropsko prvenstvo, pregled 22.45 Ko{arka, Eurocup 23.45 Tenis, Australian Open 00.45 Rukomet, Evropsko prvenstvo, pregled 01.00 Tenis, Australian Open

06.00 World Strongest Man 2013 07.15 Na dana{nji dan 07.30 Euroleague Magazin 08.00 Max Bet Vijesti 08.30 Odbojka Liga {ampiona (Z): Piacenza - Volero 10.00 Na dana{nji dan 10.15 Pregled Premier League 11.15 Pregled [panske lige 12.30 Turski kup: Siva Akhisar Belediye, direktno 14.15 NBA Live 14.30 Fudbal mondijal magazin 15.00 Top Tennis!!! 15.30 Novogodi{nji miks 16.00 Turski kup: Bursa - Eskisehir, direktno 18.00 Turski kup: Elazig - Galatasaray, direktno 20.00 Novogodi{nji miks 20.45 Holandski kup: Ajax - Feyenoord, direktno 22.45 Novogodi{nji miks 23.00 Max Bet Vijesti 23.30 Pregled portugalske lige - Portugol 00.00 Sailing 34 American Cup Final 02.00 Top Tennis!!!

SPORT KLUB 1

08.00 Milan TV: Milan Raport 09.00 Ko{arka ABA liga: Radni~ki - Igokea 11.00 Fudbal [panski Kup 13.00 Fudbal Italijanska liga: Roma - Livorno 15.00 Tottenham TV 17.00 Fudbal Francuski Kup: Chasselay MDA Monaco prenos

ARENA SPORT 1

West Ham - Man. City


19.00

19.00 Fudbal Capital One Cup: West Ham Manchester City 20.55 Fudbal Francuski Kup: Paris Saint-Germain Montpellier prenos 23.00 Fudbal Gr~ka liga: Highlights 00.00 World Poker Tour 02.00 Hokej NHL: Chicago - Detroit prenos

08.00 Ameri~ki fudbal NFL: Polufinale 1 10.00 Box: Kotv Classics Ep 14 11.00 Box - Fights Of The Century: George Foreman The Early Years 11.30 Box - Fights Of The Century: Heavyweight Title Bouts Of The Early 1960s 12.00 Ameri~ki fudbal NFL: San Francisco Carolina 14.30 Olympic Series: Episode 39 i 40 15.30 Ko{arka - Aba Liga: Highlights 16.00 Ko{arka Endesa Liga: Highlights 16.30 Rukomet EHF Liga [ampiona: Best Of Rhein Necker Lowen - St Petersburg 18.00 Ko{arka NCAA Liga: Indiana - Michigan 20.00 Hokej NHL: Los Angeles Boston 22.00 Box: ESPN Box 00.00 Ameri~ki fudbal NFL: Polufinale 2

ARENA SPORT 2

UNIVERSAL

06.20 Panduri novajlije 07.20 ^injenice i la`i: Dosijei o paranormalnom 08.20 Plave krvi 09.20 Dobra `ena 10.20 Ubistva u Midsameru 12.20 Vidovnjak 13.20 Monk 14.20 Plave krvi 15.20 Dobra `ena 16.20 Ubistva u Midsameru 18.20 Vidovnjak 19.20 Monk 20.20 Misterije Hejvena 21.20 Svjetlost dana, igrani film 23.30 Igre irvasa, igrani film 01.30 Misterije Hejvena 02.30 Panduri novajlije 03.20 Potraga za legendama 04.15 Plave krvi 05.10 Panduri novajlije

TV1000

06.00 Igraj igru, igrani film 08.00 Nevolje sa Blisom, igrani film 09.50 Ukradena ljepota, igrani film 11.50 Zemlja snova, igrani film 13.45 Hromofobija, igrani film 16.00 Bi}e krvi, igrani film 18.45 Prido{lica, igrani film 20.40 Tijelo kao dokaz, igrani film 22.20 Ljudi pod stepenicama, igrani film 00.00 Nagrada, igrani film 01.10 Tatica odra|uje bejbi siterke, igrani film 02.20 Ljubavni biznis, igrani film

FOX LIFE

07.05 Porodi~no blago D`ina Simonsa 07.55 Ali Mekbil 08.45 Gimnazijske traume 09.35 Seks i grad 10.05 Seks i grad 10.35 D`ejmijevi {kolski obroci 11.25 Sudije za stil 11.50 Sudije za stil 12.15 Paranormalna iskustva poznatih li~nosti 13.05 Kako izgledam? 13.55 Sve {to niste znali o ljubavi: Parovi 14.45 D`ejmijevi {kolski obroci 15.35 Seks i grad 16.35 Knji`arka 17.25 Kako je biti Erika 18.15 O~ajne doma}ice 20.00 Ljubavnice 20.55 Biv{i 21.20 Biv{i 21.50 [kola za parove 22.15 [kola za parove 22.45 Seks i grad 23.10 Seks i grad 23.40 Biv{i 00.05 Biv{i 00.30 [kola za parove

FOX CRIME

06.00 Igra sudbine 2 06.30 Slu~ajni partneri 07.25 Zlo~in 08.15 Otac Braun 09.10 Inspektor Kolijandro 11.10 Trinaesti Apostol 12.17 Igra sudbine 2 12.45 Slu~ajni partneri 13.40 Mornari~ki istra`itelji: Los An|eles 14.30 Druga kolekcija Nore Roberts: Sjeverna svjetlost 16.15 Pariski forenzi~ari 17.05 Pariski forenzi~ari 18.00 Pariski forenzi~ari 18.55 Rimski forenzi~ari 19.55 Otac Braun 20.55 Mornari~ki istra`itelji: Los An|eles 21.50 Tihi svjedok 22.45 Bostonski advokati 23.40 Zlo~ina~ki umovi 00.35 Imitator 01.25 Zlo~in 02.15 Otac Braun

HBO

06.00 Na kraju puta, film 07.45 Laurina zvijezda i ~udovi{ta iz snova, film 08.55 Drugi vid, film 10.20 Hollywood: Na snimanju XI, ep. 3, serija 10.50 Ne}emo odustati, film 12.50 Boja purpura, film 15.25 Lov na Bin Ladena, film 17.10 Dr. Dolittle, film 18.35 Jesse Stone: Nevine `rtve, film 20.05 Jack Reacher, film 22.15 Pravi detektiv, ep. 2, serija 23.15 Palmetto, film 01.05 Moma~ka ve~er, film 02.30 Jack Reacher, film 04.35 Utvara, film

CINESTAR

09.00 Moondance Alexander, igrani film 10.45 Obra~un legendi, igrani film 11.00 Tko je smjestio crvenkapici?, igrani film 12.32 Filmske vijesti 12.45 Hamlet, igrani film 15.15 Ubiti kralja, igrani film 16.58 Filmske vijesti 17.14 [evac i njegov pijevac, igrani film 19.16 Du}an ~uda gospodina Magoriuma, igrani film 20.59 Filmske vijesti 21.14 Bijeg u zoru, igrani film 23.22 Filmske vijesti 23.31 Ubrzanje, igrani film 01.00 Obra~un legendi, igrani film 01.16 Kamufla`a, igrani film 02.51 Filmski noviteti

29

17.50 BHT1

SERIJA

Cetvrtak
Oprosti mi

Sila

20.00 PINK

Berat javlja Bahar da ima novac za operaciju njene majke. Osman i Yildiz smi{ljaju novi plan i pozivaju Ate{a i Feride kod njih u goste. Feride svjedo~i razgovoru izme|u Eylul i Gokhana i upozorava D`unejta.

20. Boran vodi Mehmeta sa sobom u mrak. Sila je zabrinuta za Borana, ali ne mo`e do}i do njega. Kad od Abaja ~uje da mu je lo{e, u strahu polazi za njim, ali prizor koji ugleda {okira je. D`ihan saznaje da je Sila trudna i mijenja pravila igre. Sada uza se ima ja~e oru`je. Silu i one oko nje progone nove opasnosti. Nakon no}i ispunjene strahom, Sila od Abaja dobiva novosti u vezi s Boranom.

Djevojka imena Feriha


20.00 OBN

Feriha jo{ ne mo`e prebroditi {ok zbog la`nog prstena, a svi se uzbude zbog Seherine pani~ne reakcije nakon {to je saznala za prijetnju pljenidbom. Levent smatra da bi trebao porazgovarati s Emirom pa se i nalazi s njime. Sanem izlazi pred Leventa kao slobodna `ena, ali on ima neo~ekivane planove.

Ifet
21.00 OBN

1. Iffet je nevina djevojka koja `ivi sa svojim ocem u zastarjeloj siroma{noj ~etvrti u Turskoj. Zbog tradicionalnog odgoja i okru`enja mladoj djevojci je zabranjeno dru`iti se s dje~acima. Unato~ tomu Iffet je zaljubljena u Cemila, koji vozi lokalni taksi i tra`i od njega da je zaprosi i po{tedi je muke tajnog vi|anja.

Madhubala
17.55 HAYAT/ATV

30

Sud ne odobri razvod, te Sultan pobjesni. Tra`i od Madhu da ukloni RK iz svog `ivota ina~e }e ga ubiti. Madhu ka`e da }e se u tom slu~aju ona ubiti. RK `eli napraviti pakao od Madhuinog `ivota i govori joj da 15 dana lako mo`e potrajati 6 mjeseci. RK i Madhu moraju `ivjeti zajedno u istoj ku}i. Radha otkrije sinu da Madhu skuplja djeli}e svoje vjen~ane ogrlice, {to zna~i da joj je jo{ stalo do braka...

06.30 Dobro jutro 08.30 Doma}a lektira: Dario D`amonja Ptica na `ici 09.00 Vijesti Program za djecu i mlade 09.15 Zdravo Robbie, igrana serija (r) 10.00 Matematika, obrazovna serija, 4/13 10.15 U potrazi za ~udima, obrazovna serija, 4/16 10.30 Sa malo novca u... Pariz, strana dokumentarna serija, 10/13 (r) 11.00 Oprosti mi, igrana serija, 67/150 (r) 12.00 Dnevnik 1 12.25 Euroimpuls, magazin (r) 12.55 BH gastro kutak, kulinarski show (r) 13.25 Retrovizor, muzi~ki program 14.00 Vijesti 14.15 Zdravo Robbie, igrana serija, 15/37 15.05 Recept za uspjeh (r) 15.40 Jedan, info. program (r) 16.30 BiH danas, info. program Program za djecu i mlade 17.00 Du{ko Dugou{ko, animirana serija 17.05 Uradi sam uradi sama 17.10 Mornar Popaj, animirana serija 17.15 Albanova planeta Zemlja, animirana serija, 67/120 17.20 Ekologika 17.50 Oprosti mi, serija 19.00 Dnevnik 2 19.35 Sa malo novca u... Helsinki, dok. serija, 11/13 20.05 Crta, politi~ki magazin 20.55 Izlaz: Obrazovanje i zapo{ljavanje, info. program 22.00 Dnevnik 3 22.30 Skok od sre}e, igrani film /12+/ 00.10 Oprosti mi, igrana serija, 68/150 (r) 01.00 Dnevnik 2 (r) 01.30 BiH danas, info. program (r)

BHT1

06.00 Ka`iprst: Osamljeni mostarski gra|ani 1, obrazovni program 06.30 Dobro jutro, jutarnji program 08.30 Vijesti Program za djecu 08.35 Barimba, program za djecu 09.00 [ta ste danas uradili? 09.10 Grimove bajke 09.35 Mumijevi 09.50 Vijesti 09.55 Luda ku}a, igrana serija 11.00 Na{a mala klinika, igrana serija 12.00 Dnevnik 1 12.15 Budva na pjenu od mora, igrana serija

FTV

06.00 Info kanal 06.30 Jutarnji program 08.47 Enciklopedija velikih li~nosti, obrazovni program 09.00 Vijesti 09.10 Bolji `ivot, serija 10.05 Portal 10.10 Popaj, crtana serija 10.30 Nina i neuroni, crtana serija Portal 11.00 Umjetni~ka djela prirode, dokumentarni program 12.00 Dnevnik 1 12.30 Su|enja u Hagu, pregled 13.05 Portal 13.10 Sastanak uz ve~eru, zabavni program (r)

RTRS

Agora
22.40 TV1/MRE@A
Agora, 2009. BIOGRAFSKI Re`ija: Alejandro Amenabar Uloge: Rachel Weisz, Max Minghella, Oscar Isaac, Rupert Evans

FILM FILM FILM

Amadeus
00.00 PINK

Amadeus, 1984. BIOGRAFSKI Re`ija: Milos Forman Uloge: F. Murray Abraham, Tom Hulce, Elizabeth Berridge, Roy Dotrice

MasterChef
15.50

Pe~at
21.10

Nekada{nji slu`beni be~ki dvorski skladatelj Salieri poku{ao je samoubojstvo u ludnici. Sve}eniku koji ga je do{ao ispovijediti pri~a o svojoj krivnji za preranu smrt mladog glazbenog genija Mozarta. Film je tako zapravo u flashbackovima pri~a o odnosu izme|u Mozarta i Salierija, vi|ena iz Salierijeve perspektive, a po~inje Salierijevim putovanjem u Salzburg da ~uje mladog genija...

13.00 Zora dubrova~ka, igrana serija 13.50 Odgovorite ljudima, dijalo{ka emisija 15.00 Vijesti 15.10 Luda ku}a, igrana serija 15.50 MasterChef, kulinarski show 17.00 Federacija danas 17.25 Budva na pjenu od mora, igrana serija 18.20 Na{a mala klinika, igrana serija 19.10 Loto 5/39, prijenos izvla~enja 19.30 Dnevnik 2 20.10 Dokumentarni ~etvrtak: Oki, dokumentarni film 20.40 Lud, zbunjen, normalan, igrana serija 21.20 Zora dubrova~ka, igrana serija 22.15 Dnevnik 3 Kulturno Finansijske novosti 22.55 Art kvart, program iz kulture 23.25 Ha{ki dnevnik 23.55 MasterChef, kulinarski show 00.45 Dnevnik 3 (r) 01.25 Pregled programa za petak

14.00 Vijesti 14.10 Budva na pjenu od mora, serija (r) 15.05 Portal 15.10 U fokusu 15.50 Portal 15.55 Kvadrat na znanje 16.30 Srpska danas 17.05 Enciklopedija velikih li~nosti Obaveze 17.25 Sastanak uz ve~eru, zabavni program 18.25 Bolji `ivot, serija 19.30 Dnevnik 2 20.10 Budva na pjenu od mora, serija 21.10 Pe~at, politi~ki magazin 22.00 Prevaranti, serija 23.00 Dnevnik 3 23.35 Premijerka, serija 00.30 Crvena svjetla, film 02.15 Umjetni~ka djela prirode, dokumentarni program (r) 03.00 Srpska danas (r) 03.30 U fokusu (r) 04.10 Dnevnik 2 (r) 04.35 Kvadrat na znanje (r) 05.00 Pe~at, politi~ki magazin (r)

Crvena svjetla
00.30 RTRS

Red Lights, 2004. DRAMA/TRILER Re`ija: Cdric Kahn Uloge: Jean-Pierre Darroussin, Carole Bouquet, Vincent Deniard

Antoine i Hlene su bra~ni par ve} dvanaest godina, imaju dvoje djece, solidne poslove i `ive u Parizu. Antoine je po~eo piti i brak im je u krizi. U ljeto krenu na jug Francuske po djecu u ljetni kamp. Promet na autoputu sve je gu{}i te Antoine odlu~i krenuti du`im putem po staroj cesti. Odnos supru`nika postaje sve neugodniji i uskoro pre|e u sva|u. Odlu~iv{i stati u obli`njoj pivnici, Antoine se napije, a Hlene nestane ne ostaviv{i poruku. Tokom no}i oboje }e do`ivjeti stvari o kojima nisu ni mogli sanjati...

Sjeti se no}i
20.00 HRT3

Remember The Night, 1940. KOMEDIJA Re`ija: Mitchell Leisen Uloge: Barbara Stanwyck, Fred MacMurray, Beulah Bondi

Dani uo~i Bo`i}a, Peta avenija u New Yorku. Sitna kradljivica Lee Leander bje`i sa narukvicom iz otmjene draguljarnice i poku{ava je preprodati u trgovini na Tre}oj aveniji, ali je vlasnik prijavi policiji koja je odvodi u pritvor. Lee na sudu tu`i okru`ni tu`itelj John Sargent ~ija je du`nost stati napokon na kraj njezinim kra|ama, jer je po~inila ve} tre}i prijestup zaredom i trebala bi zavr{iti u zatvoru. No, John se u predbo`i}no vrijeme smiluje nesretnici, odga|a sudsku raspravu, te Lee pu{taju uz jam~evinu...

23. januar 2014.


SERIJA

Zora dubrova~ka
21.20 FTV

Maris poku{ava odgovoriti Juditu od odlaska s Roccom u Padovu, ali ona je odlu~na. Ne `eli ugroziti ni njen ni Marov `ivot. Pod utjecajem alkohola, D`ivo posr}e i pada po ulici. U takvom stanju nalazi ga Adela i odvodi u hotelsku sobu. ^im se malo oporavi, D`ivo odlazi u vilu Men~eti} obra~unati se s Maris. No, tamo ga Maris {okira informacijama da Rocco terorizira njihovu k}er i planira je odvesti u Padovu. [i{ko i Maro donose veliku jelku na trg. Dijana, De{a i Filip zajedno s ostalim gra|anima s veseljem kite bo`i}nu jelku. I dok se u svima budi nada u bolje sutra, [i{ko tje{i Dijanu kojoj silno nedostaje Matija. Iako se Jana svim silama prisiljava udovoljiti Martinovim `eljama, on je sve sumnji~aviji i poku{ava je na sve na~ine poniziti. Insistira da iza|u zajedno na ve~eru. Jana je neugodno iznena|ena kad shvati da ju je Martin na ve~eru odlu~io dovesti U slobode...

Aleksandrija, 4. st. poslije Krista. Hipatija je u~ena `ena koja predaje astronomiju, matematiku i filozofiju. Njezin student Orestes i njezin li~ni rob Davus su zaljubljeni u nju. Dru{tvo se nalazi pred sukobom pogana i kr{}ana, a fundamentalistima osobito smetaju @idovi, ali i `ene. Mo`e li Hipatija izboriti svoje mjesto u takvom svijetu?
FILM

Skok od sre}e
22.30 BHT1

Jumping for Joy, 2002. KOMEDIJA Re`ija: Timothy J. Nelson Uloge: Lindsay Pulsipher, Wayne Sable, Carlton Bluford

Bobbie Dean je otka~ena djevoj~ica, nevjerovatno talentovana za ko{arku. Ali, njene mogu}nosti su ograni~ene, jer se kao djevoj~ica mo`e takmi~iti jedino za `enske klubove, a taj sport niko ne shvata ozbiljno. No, Bobbie }e dobiti priliku svoje kvalitete pokazati dje~acima. Pretpostavljaju}i da se radi o dje~aku, ekipa }e je pozvati da igra za njihov tim...
FILM

06.10 Drugi svjetski rat, dokumentarni serijal, 29/47 (r) 07.05 Slatka bol, igrana serija, 64/75 (r) 07.30 Minut vijesti 07.31 Slatka bol, igrana serija, 64/75 (r) (nastavak) 07.50 Pokrenite tijelo, sportski program 08.15 Kinali kar, igrana serija, ep. 60 (r) 09.05 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija (r) 10.00 Minut vijesti 10.05 Drugi svjetski rat, dokumentarni serijal

TV1

06.00 06.05 06.50 07.30 07.33 08.25 08.45 08.55 09.00 10.00 10.30 10.52 10.55 11.40 11.45 12.00 12.50

HAYAT

ZMBT televoting Madhubala (r) Tajne, serija (r) International health Na{a kuhinja TV izlog P~elica Maja, crtani film ZMBT televoting Avenija Brazil (r) P~elica Maja, crtani film Lalaloopsy, crtani film Monster high, crtani film Monsuno, crtani film Tokovi novca Vijesti Madhubala(r) Avenija Brazil

06.00 Marijana i Skarlet, telenovela 07.00 Udri mu{ki, jutarnji program 09.15 TV prodaja 09.40 Oluja, telenovela 10.30 Ukusno i zabavno, kulinarski show 10.45 Info top, vijesti 11.00 Sila, serija (r) 12.00 TV prodaja 12.15 Kafanica kod SIS-a, serija

PINK

06.50 Atomska Betty, crtani film 07.10 Metajets, crtani film 07.35 Dibidogs, crtani film 08.00 Gladijatori, crtani film 08.25 Wolverine and X-man, crtani film 08.45 Farhat, crtani film 09.05 Casper u {koli strave, crtani film 09.25 Bebe dinosauri, crtani film 09.40 Ljubav bez granica, meksi~ka sapunica 10.30 InDizajn, magazin (r) 11.00 Stol za 4, kuharski show (r) 11.55 OBN Info

OBN

Kinali kar
18.15

CSI Miami
23.10

Zabranjeni forum
22.00

Stol za 4
11.00

Zoe

13.10 HTR2

Zoe, 2001. DRAMA Re`ija: Deborah Attoinese Uloge: Jenny Seagrove, Vanessa Zima, Stephi Lineburg, Victoria Davis

Zoe je vi{ak svojoj majci, koja sve podre|uje ~ovjeku s kojim `ivi. Nakon niza neprekidnih sva|a majka joj u jednom trenutku ka`e neka radije ode od ku}e umjesto {to joj stvara probleme. Zoe ni u {koli nije sretna. Razlikuje se od drugih vr{njakinja, ne skida se ni pod tu{em, zafrkavaju je da je to zato {to joj jo{ nisu narasle grudi. Ni njezine dvije najbolje prijateljice, Sarah i Ally, katkada je ne razumiju. Ipak, zajedno odlu~uju pobje}i od ku}e...
FILM

Tucker: ^ovjek i njegov san


20.55 HRT2

Tucker: The Man And His Dream, 1988. DRAMA Re`ija: Francis Ford Coppola Uloge: Jeff Bridges, Joan Allen, Martin Landau, Frederic Forrest, Mako

Povijesna drama o `ivotu ameri~kog proizvo|a~a automobila Prestona Thomasa Tuckera. Nedugo nakon zavr{etka Drugog svjetskog rata poduzetni idealist Tucker odlu~i uz pomo} {a~ice prijatelja i suradnika te podr{ku svoje velike i slo`ne obitelji ostvariti svoj dje~a~ki san - projektirat }e najbolji automobil u povijesti ~ovje~anstva. Koncept Tucker, kako je Preston nazvao svoje tehnolo{ko ~udo, bio je za ono doba revolucionaran te prenapredan i nailazio je na otpor automobilske industrije i mogu}ih financijera...

11.00 Get out, dokumentarni serijal, 48. ep. (r) 12.00 Minut vijesti 12.05 Time Out, sportski program (r) 12.30 Na tragu putovanja Evlije ^elebije, dokumentarni serijal, 6. ep. (r) 13.00 Minut vijesti 13.05 Ve~e sa Abdulahom Sidranom na TV1, poetsko-knji`evni program (r) 14.05 Slatka bol, serija 15.00 Minut vijesti 15.05 Get out, dokumentarni serijal, 49. ep. 16.00 Pod sretnom zvijezdom, serija 17.00 Vijesti u 17 17.15 Sjever - Jug, igrana serija (r) 18.15 Kinali kar, serija 19.00 Dnevnik TV1 20.00 Sjever - Jug, serija 21.00 Tema TV1, dijalo{ka emisija 22.00 Minut vijesti 22.05 Tema TV1, dijalo{ka emisija (nastavak) 22.40 Agora, igrani film 00.50 Zec bez u{iju, igrani film

13.50 15.15 15.20 15.45 15.50 16.50 17.45 18.49 19.00 19.50 19.55 21.00 22.00 23.00 23.05 23.10 00.10 00.15

02.15 02.45 03.30 03.35 04.20 04.25

Tajne, 73. ep. (r) ZMBT televoting Muzi~ki program ZMBT televoting Karadayi, 90. ep. (r) Recept za dobar `ivot Tajne, serija, 74. ep. Doma}ica Ovako Vijesti u 7 ZMBT televoting Madhubala, 179. ep. Ispuni mi `elju, kola`ni program Karadayi, serija, 91. ep. ZMBT televoting Sport centar CSI Miami, serija, 28. ep. ZMBT televoting Zvjezdano nebo Reprizni program Hayat TV-a Vijesti u 7 Recept za dobar `ivot ZMBT televoting Ispuni mi `elju, kola`ni program ZMBT televoting CSI Miami, serija, 28. ep.

12.45 Ami G-i show, revijalni program (r) 15.00 Mala nevjesta, serija (r) 15.40 Info top, dnevnik 1 16.00 Bra~ni sudija, revijalni program (r) 17.30 Akademci, humoristi~ki program 17.45 Ukusno i zabavno, kulinarski show 18.00 Info Top dnevnik 2 19.00 Mala nevjesta, serija 20.00 Sila, serija 21.00 Paparazzo lov, revijalni program 22.00 Zabranjeni forum, talk show 00.00 Amadeus, igrani film

12.10 Telekviz, kviz 13.25 Eva Luna, meksi~ka sapunica 14.25 Nakusha, indijska serija (r) 14.50 Sulejman Veli~anstveni, turska serija (r) 15.55 Odba~ena III, indijska serija (r) 16.35 OBN Info 16.40 Stol za 4, kuharski show 17.25 Nakusha, indijska serija, 17.50 Djevojka imena Feriha, turska serija (r) 18.50 OBN Info 19.10 OBN Sport 19.15 In Magazin, zabavni program 20.00 Djevojka imena Feriha, turska serija 21.00 Ifet, turska serija 22.10 Odba~ena III, indijska serija 23.00 Astro `ar, emisija o astrologiji 23.25 Tri kraljevstva, kineska serija 00.10 Balkan astro centar, tarot /+18/ 02.10 Liga prvaka, snimka utakmice 04.10 OBN Info (r) 04.30 OBN Sport (r)

31

Cetvrtak
RTCG
06.30 Jutarnji program 09.00 Vijesti 09.30 Sat TV (r) 10.00 Dnevnik 10.30 Program za djecu 11.00 Vijesti 11.05 Obrazovna emisija 12.00 Vijesti 12.05 Sat TV 13.00 Vijesti 13.05 Dok. emisija 14.00 Vijesti 14.05 Stil 14.35 Sat TV 15.00 Lajmet 15.10 Dnevnik 15.30 Dnevnik 1 16.00 Sat TV 16.05 Obrazovna emisija 16.05 Radni dan 18.00 Vijesti 18.05 Dok. emisija 19.00 Sat TV 19.30 Dnevnik 2 20.10 Sat TV 21.05 U centar 22.00 Dnevnik 3 22.30 Mikrofonija 23.00 Dokumentarna emisija 23.30 Muzika 00.00 Vijesti

TV TK

07.00 Ko rano rani... 09.15 Amor Latino, serija 10.00 Dje~iji program 10.30 VOA (r) 11.00 Ludo i nezaboravno (r) 12.00 Vijesti 12.20 Za svaku bolest trava raste 12.30 Povratak (r) 13.15 Agro kanal (r) 14.00 @ivotinjski atlas 14.30 Bila jednom jedna zemlja 15.05 Ludo i nezaboravno 16.00 Dnevnik 1 16.30 Mozaik, iz kulture 17.15 Sjever - Jug (r) 18.15 Hod vijekova18.45 Crtani film 19.00 Dnevnik 2 20.00 Sjever - Jug 21.00 Intervju 22.00 Dnevnik 3 22.15 Mu}ke, serija 22.40 Agora, film 00.30 VOA

MRE@A

11.00 Get out, dokumentarni serijal, 48. ep. (r) 15.05 Get out, dokumentarni serijal, 49. ep. 17.15 Sjever - Jug, igrana serija, 73. ep. (r) 20.00 Sjever - Jug, igrana serija, 74. ep. 22.40 Agora, igrani film

CINEMA TV

07.00 Dobro jutro - muzi~ki spotovi + promo CTV 09.57 Marketing 10.00 Mladi u~itelj, film 11.45 SA Music/ promo CTV 14.00 Najavni trileri/ promo CTV 14.12 Marketing 14.15 Zmajeva {aka, film 15.55 Marketing + promo CTV 16.30 Novo iz Sarajevodiska 16.57 Marketing 17.30 Opasan `ivot crkvene brace, film 19.05 Sa Music Playlista 20.00 Kolya, film 21.40 Sa Music Playlista 22.00 Cmok cmok, bang bang, film 23.40 Posjetitelj, film 01.20 No}ni ritam

TV ZENICA

08.05 Zenica danas (r) 08.30 VoA (r) 09.00 Vijesti Radio Zenice 09.05 Dobro jutro Zenico 11.00 Get out (r) 12.00 Iz dana u dan... 12.05 Igrana serija 13.00 Vijesti 13.05 Kris an|eo, hum. program (r) 13.30 Zeni~ke pri~e (r) 14.00 Iz dana u dan... 14.05 Putopisi (r) 15.05 Get out 16.00 Vijesti 16.10 Ze sport plus 16.30 Popodne s Vama, otvoreni program 18.00 Dje~iji program 19.00 Zenica danas 20.00 Sjever Jug, serija 21.00 Ljudi i vrijeme 21.15 Selu u pohode, best off (r) 22.30 Hronika dana 22.40 Agora, igrani film

TV KAKANJ

09.10 TV Sahar 10.00 Zabranjena ljubav, serija 11.00 Majstori kuhinje 11.30 Ja sam tvoja sudbina, serija 12.00 Vijesti TV Sahar 12.30 Glas Amerike 13.00 Osmi dan, film 15.00 Princeza [eherzada 15.30 Razglednica 16.00 Majstori kuhinje 16.30 Ja sam tvoja sudbina 17.00 Flash vijesti 17.05 Zabranjena ljubav 18.00 Putopisi 18.30 Autoshop 19.05 Bra}a koale 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.25 TeVe pri~e 21.00 @ene politi~ara 22.00 Zabranjena ljubav23.00 Glas Amerike 23.30 Ja sam tvoja sudbina, serija 00.00 Vijesti IC

06.55 Dobro jutro, Hrvatska 07.00 Vijesti 09.15 Kad srce zatreperi, serija 10.00 Vijesti 10.10 Vrijeme 10.15 Putovanja u daleke krajeve, dok. serija 11.00 [to vas `ulja 11.45 Abeceda zdravlja 12.00 Dnevnik 1 12.15 Sport 12.18 Vrijeme

HRT1

Ve~er na 8. katu
20.05

32

12.20 TV kalendar (r) 12.35 Nasljednica s Vendavala, serija 13.20 Reporteri 14.10 Abeceda zdravlja 14.20 Vijesti iz kulture (r) 14.30 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 14.40 Vrijeme 14.45 Dru{tvena mre`a Dokumentarni film - strani 16.00 Heartland, serija 16.45 TV kalendar (r) 17.00 Vijesti 17.10 Vrijeme 17.15 Hrvatska u`ivo 18.20 Turisti~ka klasa 18.50 Na{i i va{i, humoristi~na serija 19.30 Dnevnik 19.56 Sport 20.05 Ve~er na 8. katu 20.55 Labirint 21.45 Borgen - sjedi{te mo}i, serija 22.40 Dnevnik 3 23.00 Sport 23.03 Vrijeme 23.05 Vijesti iz kulture 23.15 Drugi format 00.50 [to vas `ulja 01.35 Dru{tvena mre`a Dokumentarni film - strani 02.50 Labirint 03.35 Abeceda zdravlja (r) 03.45 Drugi format 04.25 Turisti~ka klasa

06.10 Alisa, slu{aj svoje srce, serija 06.55 TV vrti}: Planinar Roni 07.05 Profesor Baltazar: Kroja~ Silvestar 07.15 Laboratorij na kraju svemira: @eljezo za doru~ak 07.25 Pipi Duga ^arapa, crtana serija 07.50 K-9, serija za djecu 08.15 Obi~na klinka, serija za djecu 08.37 Djevoj~ica iz budu}nosti, serija za djecu 09.00 [kolski sat 09.30 Kokice 09.45 Svaki dan dobar dan (r) 10.25 Dr. Oz, talk show 11.05 Dokumentarna serija (r) 11.30 Dokumentarna serija (r) 12.00 Hotel dvorac Orth, serija 12.45 Okusite Australiju s Lyndey Milan, dok. serija 13.10 Zoe, film 14.40 Glazba, glazba 14.45 Degrassi, serija za mlade 15.15 Nebesko plavetnilo, serija za mlade 16.00 Regionalni dnevnik 16.30 [kolski sat (r) 17.00 Kuhajmo zajedno 17.15 Hokej na ledu, KHL liga: Medve{~ak Zagreb Atlant Moskva, emisija uo~i utakmice 17.25 Hokej na ledu, KHL liga: Medve{~ak Zagreb Atlant Moskva, prijenos 20.05 Roditelji i djeca, serija 20.55 Tucker: ^ovjek i njegov san, ameri~ki film 22.45 Spirala zlo~ina, serja 23.35 Seks i grad, serija 00.05 No}ni glazbeni program - spotovi

HRT2

07.00 Filmsko jutro 08.45 Fotografija u Hrvatskoj 09.00 Dokumentarni film - doma}i 09.30 Dokumentarni film - doma}i 10.00 Dokumentarna emisija - doma}a 11.08 Istra, dok. serija 12.00 Intervju tjedna (r) 12.30 Trikultura 13.00 Stand up 3 (r) 13.05 Dokumentarna emisija - doma}a 14.00 Koncert klasi~ne glazbe 15.15 Dokumentarni film - doma}i 16.00 Kapetan Mikula Mali, (r) 17.27 Dokumentarni film - doma}i 17.55 Stand up 3 (r) 18.00 Perry Mason, serija 18.50 Koncert jazz glazbe 20.00 Sjeti se no}i, film 21.31 Tre}i element 22.01 Stand up 3 22.06 Stani pa gledaj: Postolar i Bog, dok. film 22.38 Trikultura 23.08 Gara`a: Markiz 23.38 Ekskluzivno George Benson! 00.08 Koncert rock i alternativne glazbe

HRT3

07.00 Sarajevsko jutro, u`ivo 10.00 Mumuhung (r) 10.05 Kralj dinosaura (r) 10.25 @ivotinjski atlas (r) 10.50 Enciklopedija velikih li~nosti, dok. serijal 10.55 Pusti muziku (glasajte) 11.10 Tre}a dob, (r) 12.00 Sevdah 12.30 Liberty TV (r) 13.00 Vijesti TVSA 13.10 Nijemi svjedok, serija, (r) 14.00 Jamiroquai - live in Verona, muzi~ki program 15.00 Atlas dr`ava svijeta Japan, (r) 16.00 Vijesti TVSA 16.05 Mezimica, serija, (r) 17.00 Dobre vibracije, u`ivo 18.15 Tarih, dok. serijal 18.20 Slovo o muzici 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Mumuhung 19.00 Kralj dinosaura 19.25 @ivotinjski atlas 20.00 Izbor sportiste godine BiH, direktno 21.00 Vijesti TVSA 21.10 Na kafi sa...dijalo{ka emisija 22.00 Mezimica, serija 23.00 Voice of America 23.30 Pusti muziku 00.00 Na{a stvar, film

TVSA

FACE TV
07.00 09.15 09.45 10.30 10.40 11.40 13.00 UzBu|enje (Red)Akcija (r) Dnevnik (r) 10 u 10 (r) Face to Face (r) Muzi~ki program Koncert - Indexi i prijatelji - Beograd, drugi dio Face Magazin (r) Muzi~ki program Face Magazin (r) Muzi~ki program Muzi~ki program Kra{ka polja BiH dok. film (r) (Red)Akcija Eurobiznis Dnevnik Sport Vremenska prognoza Reakcija Zemljo moja 10 u 10 Zlatni hitovi, prvi dio Face magazin (r) Muzi~ki program Sudbina (Red)Akcija Eurobiznis (r) Dnevnik (r) 10 u 10 (r) Zemljo moja (r)

AL JAZEERA B.
07.30 Moj `ivot: Ruski blogeri 08.00 Pri~e sa istoka: Biti `ena u Kambod`i 08.30 Kontekst, talk show 09.00 [irom svijeta: Strah, bijes i politika, 2. dio 10.00 Activate: ^ileanski borci za pravdu 10.30 Kontekst, talk show 11.00 AJE program 14.00 Rije~ima do srca: Brazil 14.30 Moj `ivot: Ruski blogeri 15.00 Pri~e sa istoka: Biti `ena u Kambod`i 15.30 Kontekst, talk show 16.00 Vijesti 17.00 Ljudi i mo}: Zbogom Indonezija 17.30 Ritam Balkan, 1. ep. 18.00 Vijesti 19.05 Alhemija Balkana 19.30 Ritam Balkana 20.00 Vijesti 21.00 Vijesti 21.30 Alhemija Balkana, 11. ep. 22.00 Vijesti 23.05 Rijekama ka zapadu, 11. ep. 00.00 [irom svijeta: Strah, bijes i politika, 2. dio 01.00 Moj `ivot: Ruski blogeri 01.30 Activate: ^ileanski borci za pravdu

14.00 14.45 15.00 15.45 16.15 17.45 18.45 19.15 19.50 19.55 20.00 20.30 22.00 22.10 23.00 23.45 00.00 02.00 02.30 03.10 03.20

DISCOVERY

07.15 Pre`ivljavanje 08.10 Zlato Beringovog mora 09.05 Zlatna groznica 09.55 Drvosje~a iz mo~vare 10.50 Kako to rade? 11.15 Kako se pravi? 11.40 Razotkrivanje mitova 12.35 Vrhunsko graditeljstvo 13.30 Ameri~ki ~operi 14.25 Fantom vorks - Restauracija klasi~nih automobila 15.20 Zlatna groznica 16.15 Zlato iz d`ungle 17.10 Pre`ivljavanje 18.05 Kraljevi aukcija 18.35 Tragom aukcija 19.00 Kako se pravi? 20.00 Tragom aukcija 21.00 Dragocijenosti iz hambara 21.30 Kraljevi aukcija 22.00 Ber Grils - Pre`ivjeti u divljini 23.00 Automobilom kroz divljinu 00.00 Ni{ta li~no

N. GEOGRAPHIC

06.50 Gospodari rata 07.10 Istrage vazduhoplovnih nesre}a 08.50 Evropski NLO 09.40 Na tragu NLO 10.30 Gospodari rata 10.55 Privid ili stvarnost 11.20 Drevne megastrukture 11.10 Poigravanje s mozgom 11.40 Raspame}ivanje 13.35 Majmuni kradljivci 14.05 [apta~ psima 15.05 Privid ili stvarnost 15.30 Tajna istorija 16.25 Natprirodna priroda 17.20 Istrage vazduhoplovnih nesre}a 19.10 Narkobiznis 20.05 ]orkirani u inostranstvu 20.55 Narkobiznis 21.55 ]orkirani u inostranstvu 22.50 Podzemlje SAD 23.45 Narkobiznis

VIASAT HISTORY

07.05 Tajm tim godina XIV 08.00 Napoleon 09.00 Mrtvi o srednjem vijeku 10.00 Tajne prekrivene pra{inom 11.00 Pariz: pri~a o prijestonici 12.00 Druga Pompeja: @ivot i smrt u Herkulaneumu 13.00 Zna~ajna `eljezni~ka putovanja po Evropi 14.10 Tajm tim godina XIV 15.00 Mrtvi o srednjem vijeku 15.50 Lovci na mitove 16.50 Zna~ajna `eljezni~ka putovanja po Evropi 18.00 Mrtvi o srednjem vijeku 19.00 20. vijek sa D`ejmsom Mejom 20.00 Preciznost: Mjera za sve stvari 21.10 Misija X 22.10 Hrvatski vladari 23.00 Lovci na mitove 00.00 Napoleon

ANIMAL PLANET

Pre`ivio sam 23.01. 06.00 @ivot majmuna 06.25 Upoznajte ljenivce 07.15 Netaknuta ostrva 08.10 Borci za `ivotinje 09.05 Ta prelijepa Afrika 10.00 Policija za `ivotinje Finiks 10.55 @ivot majmuna 11.20 Bra}a iz mo~vare 12.45 Plivanje sa ~udovi{tima 13.40 Ta prelijepa Afrika 14.30 Paklene ma~ke 15.30 Netaknuta ostrva 16.25 Karina: Uzbudljivi safari 17.20 Priroda Britanije 18.15 Sjeverna Amerika 19.10 Galapagos 20.05 Ta prelijepa Afrika 21.00 Divna stvorenja divljine 21.55 Svijet divljine 22.50 Policija za `ivotinje Hjuston 23.45 Borba za kitove

23. januar 2014.


TV VOGO[]A
09.00 I.R.I.B. (r) 09.30 VOA (r) 10.00 Magazin Plus (r) 10.30 Hronika op}ine Stari Grad (r) 11.00 Info blok 13.00 Sedam dana u @ivinicama (r) 14.00 Zabranjena ljubav (r) 15.00 Magazin Plus (r) 15.30 Hronika op}ine Stari Grad (r) 16.00 Otvoreni program 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 SMS Music 20.00 Nekad bilo... 20.30 Sedam dana u Maglaju 21.00 Zabranjena ljubav 21.50 Istina, emisija o povratku 22.30 Vogo{}anska hronika 23.00 VOA 23.30 I.R.I.B. 00.00 Otvoreni program (r)

TV USK

08.00 Gomboce, program za djecu 08.35 Portreti 09.20 Ljetne ljubavi, serija 10.00 Vijesti 10.05 Od deset do dvanaest, revijalni program, `ivo 12.00 Vijesti 12.05 Svjetla pozornice 13.00 Get out (r) 14.00 Kultura (r) 14.30 Vijesti 14.35 TV liberty 15.00 Get out, dok. serijal 16.05 Pismo glava, dok. program 17.16 Sjever Jug, serija 18.15 Umjetnost jednog svijeta 18.50 Crtani film 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.00 Sjever - Jug, serija 21.00 U fokusu 22.20 Dnevnik 2 22.40 Igrani film

BEHAR TV

07.52 Hrana i vino 08.30 Sahar program IRIB TV 11.15 VoA 12.00 Hrana i vino 12.30 SMS Party 15.01 Vremenska prognoza, stanje na putevima, horoskop 15.08 Hronika kraji{kih gradova 16.09 Dokumentarni program 17.01 Vremenska prognoza, stanje na putevima, horoskop 17.20 Oru`ane snage BiH Na{a snaga 18.00 Religija u slu`bi `ivota 18.50 Planet Croatia 19.30 Sahar program IRIB TV 22.00 SMS Party 23.00 VoA 23.32 Muzi~ke minute 00.00 Pregled programa za petak

TV SLON

16.02 Vijesti 16.10 Sredinom sedmice (r) 16.35 SMS centrala, muzi~ki program 17.20 Vremeplov... 17.35 Teletrgovina... 18.00 Crno i bijelo 18.15 Vremenska prognoza 18.35 Teletrgovina... 19.00 SMS Muzi~ki Salto, muzi~ki program 19.30 Sanjalica, program za djecu 19.33 SMS centrala, muzi~ki program 20.00 Vremeplov... 20.30 Ko zna, zna, zabavno obrazovni program 21.00 Strani ~etvrtak, muzi~ki program 22.05 Extra DJ, muzi~ka emisija za mlade 23.00 Slon extra Info 23.30 Pregled programa za sutra

TV BN

06.30 Jutarnji program 08.30 Tri kraljevstva, serija 09.55 Novosti 10.00 Uz jutarnju kafu 12.00 Novosti u podne 12.15 Izazovi 14.00 Novosti 14.05 TV Tri kraljevstva, serija 15.00 Svijet na dlanu 16.00 Dnevnik 1 16.20 Eva Luna, serija 17.10 Djevojka imena Feriha, serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Ru`a vjetrova, serija 19.30 Dnevnik 2 20.05 Djevojka imena Feriha, serija 21.00 Puls 22.30 Dnevnik 3 23.00 Eva Luna, serija 23.45 Tajna, film 01.30 Satelitski program

ATV

08.00 Bandini, serija 08.55 Vijesti 09.00 Avenija Brazil, serija 10.00 P~elica Maja 10.30 Lalaloopsie 11.00 Monster High 11.10 Monsuno 11.55 Vijesti 12.00 Madhubala, serija 13.00 Avenija Brazil, serija 14.00 Tajne, serija 15.00 Vijesti 15.20 Teletrgovina 16.00 Karadai, serija 16.50 Dobre namjere, serija 17.45 Tajne, serija 19.00 ATV vijesti 19.55 Madhubala, serija 21.00 Nadrealna TV, serija 22.00 Karadai, serija 23.20 CSI Miami VI, serija 01.20 No}ni program

08.00 08.15 09.00 09.05 09.55 10.00 10.30 11.00

RTS

11.30 12.00 12.15 12.30 12.50 13.20 13.50 14.05 15.00 15.40 17.20 17.45 18.25 18.45 19.30 20.05 22.10 22.15 23.10 23.15 23.45 00.00

Jutarnji dnevnik Jutarnji program Vijesti Balkan ekspres, serija (r) Vijesti Sasvim prirodno, reporta`a (r) Moja lepa Srbija, reporta`a Teofilovi}i i Miroslav Tadi}, muzi~ki program Srbija na vezi (r) Dnevnik Sport plus Slagalica, kviz (r) Svet zdravljagram Vita studentis, {kolski program 7 RTS dana Zlatna plo~a: Zvonko Bogdan (r) Ovo je Srbija Bela la|a, serija (r2) [ta radite, bre, info Beogradska hronika Slagalica, kviz Magazin Srbije na vezi Dnevnik Bela la|a, serija (r2) Vijesti Da, mo`da, negram Vijesti Ako mi se dogodi 7 RTS dana (r) Dnevnik Oko magazin, info

07.15 Tenis, Australian Open, polufinale `ene 09.30 Tenis, Australian Open, polufinale mu{karci, u`ivo 12.00 Tenis, Australian Open, polufinale `ene 14.30 Bowls 18.15 Tenis, Game, Set and Mats 18.45 Tenis, Australian Open, polufinale `ene 21.00 Tenis, Australian Open, polufinale mu{karci 23.00 Tenis, Game, Set and Mats 23.30 Tenis, Australian Open, polufinale `ene

EUROSPORT

09.00 Rukomet, Evropsko prvenstvo, pregled 09.15 Tenis, Australian Open, polufinale `ene 11.30 Alpsko skijanje, SK Kitzbhel, Austrija, u`ivo 13.00 Rukomet, Evropsko prvenstvo, pregled 13.15 Tenis, Australian Open

EUROSPORT 2

SK Kitzbhel
11.30

Australian Open
21.00

14.15 Tenis, Australian Open, polufinale `ene 17.15 Rukomet, Evropsko prvenstvo, pregled 17.30 All sports 18.00 Umjetni~ko klizanje 20.00 GTA Next Level 20.15 Tenis, Australian Open, polufinale `ene 22.00 Tenis, Game, Set and Mats 22.30 Tenis, Australian Open, polufinale mu{karci

06.00 World Strongest Man 2013 08.00 Max Bet Vijesti 08.30 Top Tennis!!! 09.00 Odbojka Liga {ampiona (Z): Dinamo Kazan Dinamo Moscow 10.45 Pregled belgijske lige 11.45 TWS 13.00 Odbojka Liga {ampiona (Z): Omichka Conegliano, direktno 14.30 Coppa Italia: Milan/Spezia Udinese 16.15 Top 50 smje{nih poteza 16.45 Top Tennis!!! 17.10 La liga Magazin 17.45 Euroleague: CSKA - Real Madrid, direktno 19.15 Eurolegaue Studio 20.05 Euroleague: Maccabi - Partizan, direktno 21.45 Eurolegaue Studio 22.00 ATP Uncovered 22.30 La Liga Magazin 23.00 Max Bet Vijesti 23.30 NBA Action 00.00 Sailing 34 American Cup Final 02.00 Odbojka Liga {ampiona (M): Trentino - Maaseik 03.30 Barca TV

SPORT KLUB 1

08.00 Fudbal Gr~ka liga: Highlights 09.00 Ko{arka NCAA liga: Indiana Michigan State 11.00 Fudbal Francuska liga: PSG - Montpellier 13.00 Fudbal Italijanska liga Catania - Fiorentina 15.00 Fudbal [panski Kup

ARENA SPORT 1

08.00 Fudbal Brazilska Paulista: Audax - Santos 10.00 Box: Salido - Garcia 12.00 Ameri~ki fudbal NFL: Indianapolis New England 14.30 Olympic Series: Episode 42 15.30 Ko{arka Emisija: U obru~u

ARENA SPORT 2

Manchester Utd Sunderland


18.00

PSG - Barcelona
16.30

17.00 Footballs Greatest Club Teams Juventus 18.00 Fudbal Capital One Cup: Manchester Utd Sunderland 19.30 Ko{arka ABA liga: Highlights 20.00 Ko{arka [panski Kup 22.00 Ameri~ki fudbal NFL Polufinale 1 00.00 World Poker Tour 01.30 Hokej NHL: Pittsburgh NY Islanders prenos

16.30 Rukomet EHF Liga [ampiona: Best Of PSG - Barcelona 18.00 Ko{arka ABA Liga: Radni~ki - Igokea 20.00 Hokej NHL: Chicago - Detroit 22.00 Box: ESPN Box 00.00 Ameri~ki fudbal NFL: San Francisco Carolina 02.30 Olympic Series: Episode 39 i 40

UNIVERSAL

06.20 Panduri novajlije 07.20 ^injenice i la`i: Dosijei o paranormalnom 08.20 Plave krvi 09.20 Dobra `ena 10.20 Ubistva u Midsameru 12.20 Vidovnjak 13.20 Monk 14.20 Plave krvi 15.20 Dobra `ena 16.20 Ubistva u Midsameru 18.20 Vidovnjak 19.20 Monk 20.20 Misterije Hejvena 21.20 Nokaut, igrani film 23.20 Vrtlog u`asa, igrani film 01.20 Misterije Hejvena 02.20 Panduri novajlije 03.20 Potraga za legendama 04.15 Plave krvi 05.10 Panduri novajlije

TV1000

06.20 Izgubljena veza, igrani film 08.00 Prido{lica, igrani film 10.00 Zemlja snova, igrani film 12.00 Hromofobija, igrani film 15.00 \inostra, igrani film 17.00 ^okolada, igrani film 19.00 Zemlja avantura, igrani film 20.45 Ljudi pod stepenicama, igrani film 22.25 Okrutna milost, igrani film 00.00 Tatica odra|uje bejbi siterke, igrani film 01.10 Eurotiko 1, igrani film 02.00 Eurotiko 2, igrani film

FOX LIFE

06.40 Sudije za stil 07.05 Porodi~no blago D`ina Simonsa 07.55 Ali Mekbil 08.45 Gimnazijske traume 09.35 Seks i grad 10.35 D`ejmijevi {kolski obroci 11.25 Sudije za stil 11.50 Sudije za stil 12.15 Paranormalna iskustva poznatih li~nosti 13.05 Kako izgledam? 13.55 Sve {to niste znali o ljubavi: Parovi 14.45 D`ejmijevi {kolski obroci 15.35 Seks i grad 16.35 Knji`arka 17.25 Emili Ovens 18.15 O~ajne doma}ice 20.00 Ljubavnice 20.55 Pozovite babicu 21.50 Privatna praksa 22.45 Seks i grad 23.40 Pozovite babicu 00.30 Privatna praksa

FOX CRIME

06.00 Igra sudbine 2 06.30 Slu~ajni partneri 07.25 Zlo~in 08.15 Otac Braun 09.10 Pariski forenzi~ari 10.05 Pariski forenzi~ari 10.55 Pariski forenzi~ari 11.50 Rimski forenzi~ari 12.45 Slu~ajni partneri 13.40 Mornari~ki istra`itelji: Los An|eles 14.30 Tihi svjedok 15.25 Bostonski advokati 16.15 Red i zakon 17.05 Red i zakon 18.00 Red i zakon 18.55 Red i zakon 19.55 Otac Braun 20.55 Mornari~ki istra`itelji: Los An|eles 21.50 Detektiv na Floridi 22.45 Bostonski advokati 23.40 Zlo~ina~ki umovi 00.35 Imitator 01.25 Zlo~in 02.15 Otac Braun 03.10 Slu~ajni partneri

HBO

06.00 Boja purpura, film 08.35 ^impanza, film 09.55 Dr. Dolittle, film 11.20 Jesse Stone: Nevine `rtve, film 12.50 Ljubav jedne `ene, film 14.30 Johnny English ponovo ja{e, film 16.10 Ameri~ki predsjednik, film 18.00 Djeveru{e, film 20.05 Oprostite {to di{em, film 21.55 ^ovjek po imenu Ljubav, film 23.10 Banshee, ep. 7, serija 23.55 Banshee, ep. 8, serija 00.45 Iseljenik, film 02.25 Projekt X, film 03.55 Naoru`ani propovjednik, film

CINESTAR

09.00 Velika praznina, igrani film 11.00 Uto~i{te (1.dio), igrani film 13.01 Uto~i{te (2.dio), igrani film 15.00 Mu{ko`enske stvari, igrani film 17.01 Genijalan `ivot, igrani film 18.40 Obra~un legendi, igrani film 19.00 Kamufla`a, igrani film 21.01 Zlatni bar{un, igrani film 23.15 Bili jednom prijatelji, igrani film 00.55 Obra~un legendi, igrani film 01.16, igrani film Raskri`je 02.46 Filmski noviteti

33

23.45 BHT1

SERIJA

Petak
Agencija
Biv{i vojnik koji je slu`io u Vijetnamu optu`en je za ratne zlo~ine i ubijanje civila. U me|uvremenu, Matt i Jackson saznaju da je diktator iz isto~ne Evrope, koji je u poslovnoj posjeti, te{ko bolestan. Kako bi saznao ka kvo je nje go vo zdravstveno stanje, tim }e anga`ovati prostitutku.

Sila

20.00 PINK

Sila s obitelji dijeli ono {to je saznala, a za Emira ima dobre vijesti. On }e sa sestrom poha|ati novu {kolu, no ono {to ga ondje do~eka ne}e ga ba{ razveseliti. ^im se probudi, Boran dijeli s Abajem radosnu vijest koju je ~uo od Narin, a zatim kuje plan za Mehmeta. Zinar nesvjesno postaje dio D`ihanove igre. Boran je neugodno iznena|en kad ~uje za izdaju svojih najbli`ih, ali dolazi k sebi pripremaju}i iznena|enje za Silu.

Ifet
21.00 OBN

2. ep. Cemil ima `ivot koji ne uklju~uje Iffet. On se svi|a Betul, koja se nada da }e je zaprositi jednog dana. Me|utim, Celim odlazi da se vidi sa Iffet, ali to ne uspijeva jer ja uhvati njen otac. Njena prijateljica Serpil se sprema za vjen~anje,a tetka poku{ava kod oca isposlovati da dopusti Iffet da se zaposli.

Madhubala
17.55 HAYAT/ATV

34

RK dovede neku djevojku u ku}u da bi napravio Madhu ljubomornom. Madhu ostane mirna i ka`e mu da je mora po{tovati kao svoju suprugu dok je jo{ u ku}i. Madhu izbaci djevojku iz ku}e, {to RK primijeti. Madhu zatra`i opro{taj od boga, te ka`e Bittuu da zamoli RK da je pusti. RK to ~uje. RK ka`e Bittuu da Madhu ne{to priti{}e i tjera da se tako pona{a. RK isplanira izlazak i ka`e Bittuu da prati Madhu, jer je logi~no da je osoba koja je uzrok svih problema kontaktira u njegovoj odsutnosti. Sultan naredi Madhu da se na|e sa njim. Bittu ne uspije vidjeti sa kim razgovara Madhu. Kasnije se sretnu i Bittu joj ponudi prevoz ku}i, no ona ne zna da }e je odvesti negdje drugdje.

06.30 Dobro jutro 08.30 Doma}a lektira: Fadila Nura Haver Kad umrem da se smijem 09.00 Vijesti Program za djecu i mlade 09.15 Zdravo Robbie, igrana serija, 15/37 (r) 10.00 Matematika, obrazovna serija, 5/13 10.15 U potrazi za ~udima, obrazovna serija, 5/16 10.30 Sa malo novca u... Helsinki, dok. serija, 11/13 (r) 11.00 Oprosti mi, igrana serija, 68/150 (r) 12.00 Dnevnik 1 12.25 Ekologika (r) 13.00 Izlaz: Obrazovanje i zapo{ljavanje, info. program (r) 14.00 Vijesti 14.15 Zdravo Robbie, igrana serija, 16/37 15.05 Crta, politi~ki magazin (r) 15.55 Govorimo o mogu}nostima Pridru`ite nam se!, emisija o djeci sa te{ko}ama u razvoju, 4/10 16.30 BiH danas, info. program 17.00 BH gastro kutak, kulinarski show 17.30 Samo za zabavu, strani revijalni program 18.20 Rukomet: EP Danska 2014: 1. polufinale, prijenos Dnevnik 2 20.50 Rukomet: EP Danska 2014: 2. polufinale, prijenos 22.45 Dnevnik 3 23.15 Dimenzija vi{e, emisija iz kulture 23.45 Agencija, igrana serija, 17/44 00.30 Po~etni nivo, ameri~ki igrani film 02.00 Dnevnik 2 (r) 02.30 BiH danas, info. program (r) 02.55 Pregled programa za subotu

BHT1

06.00 Prirodna ba{tina: U pra{umi Peru}ici, obrazovni program 06.30 Dobro jutro, jutarnji program 08.30 Vijesti Program za djecu 08.35 Barimba, program za djecu 09.00 [ta ste danas uradili? 09.10 Grimove bajke 09.35 Mumijevi 09.50 Vijesti 09.55 Luda ku}a, igrana serija 11.00 Na{a mala klinika, igrana serija 12.00 Dnevnik 1 12.15 Budva na pjenu od mora, igrana serija, 4. ep.

FTV

06.00 Info kanal 06.30 Jutarnji program 08.47 Enciklopedija velikih li~nosti, obrazovni program 09.00 Vijesti 09.10 Bolji `ivot, serija (r) 10.05 Portal 10.10 Popaj, crtana serija 10.30 Nina i neuroni, crtana serija 10.55 Portal 11.00 Na talasima, serija 11.25 Portret Mocarta, obrazovni program 12.00 Dnevnik 1 12.25 Su|enja u Hagu, pregled 13.05 Portal 13.10 Sastanak uz ve~eru, zabavni program (r) 14.00 Vijesti

RTRS

Na putu
21.05 HRT1
Na putu, 2010. DRAMA Re`ija: Jasmila @bani} Uloge: Zrinka Cvite{i}, Leon Lu~ev, Ermin Bravo, Mirjana Karanovi}, Marija Kohn, Luna Zimi} - Mijovi}

FILM FILM FILM

Po~etni nivo
00.30 BHT1

Entry Level, 2007. KOMEDIJA Re`ija: Douglas Horn Uloge: D. B. Sweeney, Missi Pyle, Cedric Yarbrough

Nakon {to ostane bez posla, poznati kuharski {ef }e morati na berzu rada. Me|utim, proces prijave za posao u Americi nije nimalo jednostavan. Iako ima ~etrdeset godina, vra}a se na po~etni nivo. Provjere znanja, intervjui, komisije... Ho}e li ga sistem obeshrabriti?

Grimove bajke
09.10

Na talasima
11.00

Luda lova
22.50 OBN

13.00 Zora dubrova~ka, igrana serija, 13.50 Dokumentarni ~etvrtak: Oki, dok. film 14.20 Sedmica, magazin iz kulture (r) 14.45 Vijesti 14.55 Luda ku}a, serija 15.30 MasterChef, kulinarski show, 10. ep. 17.00 Federacija danas 17.25 Tale, igrana serija, igrana serija, 1. ep. 18.20 Na{a mala klinika, igrana serija 19.10 Vidi ovo: Vanzemaljci 19.30 Dnevnik 2 20.10 TV Bingo Show, prijenos izvla~enja 21.00 Mre`a, politi~ki magazin 21.45 Lud, zbunjen, normalan, igrana serija 22.50 Dnevnik 3 Finansijske novosti Stanje na putevima 23.20 Odmetnik Josey Wales, ameri~ki igrani film 01.35 MasterChef, kulinarski show, 10. ep. 02.55 Dnevnik 3

14.10 Budva na pjenu od mora, serija 15.05 Portal 15.10 U fokusu 15.45 Portal 15.50 Govorimo o mogu}nostima - pridru`ite nam se!, debatna emisija 16.30 Srpska danas 17.05 Banjalu~ka panorama 17.45 Tv bingo 18.20 Urbana zona, muzi~ka emisija 18.50 Ra~unica Pregled programa 19.30 Dnevnik 2 20.10 Ljudovanje, talk show 21.15 Planeta film, emisija o filmu 21.45 Ubistvo D`esija D`ejmsa od kukavice Roberta Forda, film 00.30 Posjetioci iz praiskona, serija 01.25 Obsession, film 02.55 Portret Mocarta, obrazovni program (r) 03.20 Srpska danas (r) 03.50 U fokusu (r) 04.30 Dnevnik 2 (r) 04.55 Ra~unica (r) 05.20 Banjalu~ka panorama (r)

Mad Money, 2008. KOMEDIJA Re`ija: Callie Khouri Uloge: Diane Keaton, Queen Latifah, Katie Holmes, Ted Danson

Bridget Cardigan `ivjela je mirnim i spokojnim `ivotom ku}anice sve dok je jednog dana nije {okirala neugodna vijest. Saznala je da se ona i njezina obitelj nalaze pred bankrotom, a mo`da izgube i ku}u zbog toga {to njen suprug Don nije uspio zadr`ati svoj dosada{nji posao. Sada se i ona mora zaposliti te napustiti ~ari `ivota visoke srednje klase kakve joj je pru`ala dosada{nja suprugova pla}a. Problem je u tome {to Bridget jedino ima iskustva kao predana i bri`na majka i `ena...

Iznevjereno povjerenje
12.55 HRT2

Broken Trust, 2012. TRILER Re`ija: Ron Oliver Uloge: Laura Vandervoort, Shawn Roberts

Sophie Anderson radi u odvjetni~koj tvrtki Anderson i Harris, koju je, zajedno s Bruceom Harrisom, osnovao njezin pokojni otac. Sad je njihova tvrtka dobila slu~aj u kojemu je farmaceutska tvrtka optu`ena za kra|u intelektualnog vlasni{tva. U toku su|enja Bruce Harris je nestao, iste ve~eri kad se Sophie trebala s njim na}i. Kad joj je stigao poziv s njegovog broja, ~ula je hrvanje, povike i pucanj. Slu~aj je prijavila policiji, a poma`e joj i biv{i de~ko, detektiv Eric Robinson. Kad ponovno stigne poziv s Bruceovog broja, glas joj nare|uje da se dokopa izvjesnog dosjea i ostavi ga na mjestu koje }e joj javiti...

24. januar 2014.


SERIJA

Zora dubrova~ka
13.00 FTV

Nakon Judite, i Maris o~ita bukvicu D`ivu - kako se usu|uje, nakon svega, tra`iti od Judite oprost. Njihov razgovor naru~uje Adela koja mu prilazi i `eli pomo}i. No, D`ivo je tjera od sebe te odlazi u konobu gdje nailazi na Dijanin bijes. Ni ona mu ne mo`e oprostiti {to je izdao Adelu i stao na stranu na~elnika. D`ivo je postao persona non grata. Boris govori Maris kako `eli s njom voditi normalan `ivot, bez skrivanja, na {to ona pristaje. U mirnoj {etnji gradom, nalete na Sonju. Boris odlu~i s njom raskrstiti unato~ Marisinoj molbi da je ostave na miru. U razgovoru, Sonja potpuno izgubi kontrolu, izvla~i pi{tolj i puca. Maris je prestravljena, no odahne kad shvati da je Boris neozlije|en. Maris vodi Borisa u vilu Men~eti} gdje odlu~uju napokon `ivjeti kao normalan par i prepu{taju se strastima. Filip govori De{i da je Tonko bio u bolnici i tra`io da provedu Bo`i} zajedno...

Luna je stjuardesa i `ivi u sretnoj vezi, punoj ljubavi, s Amarom koji radi kao kontrolor leta na aerodromu. @eljeli bi imati dijete, ali ga ne mogu za~eti zbog Amarovog zdravstvenog problema. Pored toga, Amar ima problem i sa pi}em, a kad ga na poslu u jednom trenutku zateknu da pije - dobiva suspenziju. Uskoro, sasvim slu~ajno, susre}e Bahriju starog prijatelja koji je u me|uvremenu postao pravi vjernik...
FILM

Odmetnik Josey Wales


23.10 FTV

The Outlaw Josey Wales, 1976. WESTERN Re`ija: Clint Eastwood Uloge: Clint Eastwood, Chief Dan George, Sondra Locke, Bill McKinney

Amerika se nalazi u haosu Gra|anskog rata. Mirni i radi{ni farmer s Juga, Josey Wales uzdr`ava svoju porodicu, ne slute}i {ta ga ~eka. Vojnici Unije, zvani Red Legs predvo|eni okrutnim Terrillom oplja~kaju Walesovu farmu, pobiju porodicu i spale ku}u. Pre`ivjev{i napad, on se uklju~i u vojsku Konfederacije odbiv{i da se sa zapovjednikom Fletcherom preda pobjedni~koj sjevernja~koj strani. Postaje odmetnik...
FILM

06.10 Drugi svjetski rat, dokumentarni serijal, 30/47 (r) 07.05 Slatka bol, igrana serija, 65/75 (r) 07.30 Minut vijesti 07.31 Slatka bol, igrana serija, 65/75 (r) (nastavak) 07.50 Pokrenite tijelo, sportski program 08.15 Kinali kar, igrana serija, 61. ep. (r) 09.05 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija, 67. ep. (r) 10.00 Minut vijesti 10.05 Drugi svjetski rat, dokumentarni serijal, 31/47 11.00 Get out, dokumentarni

TV1

06.00 ZMBT televoting 06.05 Madhubala, 179. ep. (r) 06.50 Tajne, serija, 74. ep. (r) 07.30 Na{a kuhinja 08.25 TV izlog 08.45 P~elica Maja, crtani film 08.55 ZMBT televoting 09.00 Avenija Brazil, 23. ep. (r) 10.00 P~elica Maja, crtani film 10.30 Lalaloopsy, crtani film 10.52 Monster high, crtani film 10.55 Monsuno, crtani film 11.25 TV izlog 11.40 Tokovi novca 11.45 Vijesti

HAYAT

06.00 Marija i Skarlet, telenovela 07.00 Udri mu{ki, jutarnji program 09.40 Oluja, telenovela 10.30 Ukusno i zabavno, kulinarski show 10.45 Info top, vijesti, informativni program 11.00 Sila, serija (r) 12.15 Kafanica kod SIS-a

PINK

06.50 Atomska Betty, crtani film 07.10 Metajets, crtani film 07.35 Dibidogs, crtani film 08.00 Gladijatori, crtani film 08.25 Wolverine and X-man, crtani film 08.45 Farhat, crtani film 09.05 Casper u {koli strave, crtani film 09.25 Bebe dinosauri, crtani film 09.40 Ljubav bez granica, meksi~ka sapunica 10.30 InDizajn, magazin (r) 11.00 Stol za 4, kuharski show (r) 11.55 OBN Info

OBN

CSI: New York


21.00

ZMBT 6
21.05

Udri mu{ki
07.00

Gladijatori
08.00

Put zrelosti
22.40 TV1/MRE@A

12.00 12.05 13.00 13.05

Road Trip, 2000. KOMEDIJA Re`ija: Todd Phillips Uloge: Breckin Meyer, Seann William Scott, Amy Smart, Paulo Costanzo

Tiffany i Josh mladi su par ~ija veza datira jo{ od ranog djetinjstva. Cijeli su `ivot proveli zajedno no sada su, poradi nastavka {kolovanja, prisiljeni krenuti svaki svojim putem. Josh odlazi na studij u Ithacu, a Tiffany u Austin no ipak, odlu~uju odr`avati vezu na daljinu. Josh ipak ne mo`e pobje}i isku{enjima studentskog `ivota te pada na prelijepu Beth, a njihovo dru`enje u sobi biva zabilje`eno na videokaseti. To ne bi bilo toliko stra{no da ista ne zavr{i u po{ti na putu za Austin...
FILM

13.30 14.05 15.00 15.05

16.00

Elitna postrojba 2
23.20 HRT1

17.00 17.15 18.15 19.00 20.00 21.00 22.00 22.05 22.35 22.40 00.30 02.30

Tropa De Elite 2, 2010. DRAMA Re`ija: Jos Padilha Uloge: Wagner Moura, Andr Ramiro, Maria Ribeiro, Seu Jorge, Tain Mller

Roberto Nascimento biv{i je pukovnik u sastavu elitne policijske postrojbe BOPE. Nakon {to je prije nekoliko godina pri svladavanju pobune u zatvoru optu`en po zapovjednoj odgovornosti zbog pretjerane uporabe sile, Nascimento je neformalno degradiran, a formalno unaprije|en. A zbog po{tenja i predanosti poslu i kapetan Andr Matias, nekad najbolji Nascimentov ~ovjek, do{ao je u sukob s korumpiranim bojnikom Rochom, zbog ~ega je izba~en iz BOPE...

serijal, 49. ep. (r) Minut vijesti Tema TV1, dijalo{ka emisija (r) Minut vijesti Tema TV1, dijalo{ka emisija (r) (nastavak) Komedija s nogu, zabavni program Slatka bol, igrana serija, 66. ep. Minut vijesti Get out, dokumentarni serijal, 50. ep. Pod sretnom zvijezdom, igrana serija, 68. ep. Vijesti u 17 Sjever - Jug, igrana serija, 74. ep. (r) Kinali kar, igrana serija, 62. ep. Dnevnik TV1 Sjever - Jug, igrana serija, 75. ep. CSI: New York, igrana serija Minut vijesti CSI: New York, igrana serija Minut vijesti Put do zrelosti, igrani film Agora, igrani film Dnevnik TV1 (r)

11.57 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Madhubala (r) 12.50 Avenija Brazil 13.50 Tajne, serija (r) 14.40 TV izlog 15.15 ZMBT televoting 15.20 Muzi~ki program 15.45 ZMBT televoting 15.47 International health 15.50 Karadayi, serija 16.50 Krv nije voda, serijski program, 95. ep. 17.45 Krv nije voda, serijski program 18.49 Doma}ica Ovako 19.00 Vijesti u 7 19.28 Vremenska prognoza 19.29 Biometeorolo{ka prognoza 19.55 ZMBT televoting 20.00 Kolo sre}e 20.05 Madhubala 21.05 ZMBT 6, show 23.45 Sport centar 23.50 Dolina vukova, serija, 109. ep. 00.40 Zvjezdano nebo Reprizni program Hayat TV-a 02.40 Vijesti u 7 03.10 ZMBT televoting 03.15 ZMBT 6, show 05.30 Muzi~ki program

12.45 Zabranjeni forum, talk show (r) 15.00 Mala nevjesta, serija (r) 15.40 Info top, dnevnik 1 16.00 X star patrola 16.30 Paparazzo lov, revijalni program (r) 17.30 Akademci, humoristi~ki program 17.45 Ukusno i zabvno, kulinarski show 18.00 Info top, dnevnik 2 18.50 Info sport, informativni program 19.10 Mala nevjesta, serija 20.00 Sila, serija 21.15 Grand show, muzi~ki program 23.00 Petak 13, igrani film

12.10 Telekviz, kviz 13.25 Eva Luna, meksi~ka sapunica 14.25 Nakusha, indijska serija (r) 14.50 Ifet, turska serija (r) 15.55 Odba~ena III, indijska serija (r) 16.20 OBN Info 16.35 Balkanske prevare, reality show (r) 17.25 Nakusha, indijska serija 17.50 Djevojka imena Feriha, turska serija (r) 18.50 OBN Info 19.10 OBN Sport 19.15 In Magazin, zabavni program 20.00 Djevojka imena Feriha, turska serija 21.00 Ifet, turska serija 22.00 Odba~ena III, indijska serija 22.50 Luda lova, igrani film /+12/ 00.15 Balkan astro centar, tarot /+18/ 02.15 Liga prvaka, snimka utakmice 04.15 OBN Info (r) 04.35 OBN Sport (r) 04.40 ^uvari planete, dok. program

35

Petak
RTCG
06.30 Jutarnji program 09.00 Vijesti 09.30 Dok.serijal 10.00 Dnevnik 10.40 Program za djecu 11.00 Vijesti 11.05 Obrazovna emisija 12.00 Vijesti 12.05 Mikrofonija 12.35 Sat TV 13.00 Dok. emisija 14.00 Vijesti 14.05 Obrazovna emisija 15.00 Lajmet 15.10 Dnevnik 15.30 Dnevnik 1 16.00 Sat TV 16.10 Obrazovna emisija 16.55 Radni dan 18.00 Vijesti 18.05 U centar (r) 19.00 Sat TV 19.30 Dnevnik 20.10 Sat TV 21.00 Robin Hud 22.00 Dnevnik 3 22.30 Sat TV 23.00 Obrazovna emisija 23.30 Muzika 00.00 Vijesti

TV TK

07.00 Ko rano rani... 09.15 Amor Latino, serija 10.00 Dje~iji program 10.30 VOA (r) 11.00 Ludo i nezaboravno (r) 12.00 Vijesti 12.20 Za svaku bolest trava raste... 12.30 Liberty Tv (r) 13.15 Mozaik (r) 14.00 Bila jednom jedna zemlja 14.20 Vjerski program 15.05 Ludo i nezaboravno 16.00 Dnevnik 1 16.30 Ritam kantona 17.15 Sjever - Jug, serija (r) 18.15 Sport klub 18.45 Crtani film 19.00 Dnevnik 2 20.00 Sjever - Jug 21.00 Ulica, serija 22.00 Dnevnik 3 22.15 Mu}ke 22.40 Put do zrelosti, film 00.30 VOA

MRE@A

11.00 Get out, dokumentarni serijal, 49. ep. (r) 15.05 Get out, dokumentarni serijal, 50. ep. 17.15 Sjever - Jug, igrana serija, 74. ep. (r) 20.00 Sjever - Jug, igrana serija, 75. ep. 22.40 Put do zrelosti, igrani film

CINEMA TV

07.00 Dobro jutro - muzi~ki spotovi + promo CTV 09.57 Marketing 10.00 Zmajeva {aka, film 11.45 SA Music/ promo CTV 14.00 Najavni trileri/ promo CTV 14.12 Marketing 14.15 Kino Classics, igrani film 16.30Opasan `ivot crkvene bra}e, film 18.00 Kolya, film 19.40 Sa Music Playlista 20.00 Povijest nasilja, film 21.40 Sa Music Playlista 22.00 Opsesivna ljubav, film 23.20 Mladi u~itelj, film 01.15 No}ni ritam

TV ZENICA

08.05 Zenica danas (r) 08.30 VoA (r) 09.00 Dobro jutro Zenico 11.00 Get out (r) 12.00 Iz dana u dan... 12.05 Igrana serija 13.00 Vijesti 13.05 Biografije, dok. program 14.00 Iz dana u dan... 14.05 Svjetlo vjere (r) 15.05 Get out, dokumentarni serijal 16.00 Vijesti 16.10 Ze sport plus 16.30 Popodne s Vama, otvoreni program 17.30 Muzi~ki predah 18.10 Dje~iji program 19.00 Zenica danas 19.30 Muzi~ki program 20.00 Sjever - Jug, igrana serija 22.30 Hronika dana 22.40 Put do zrelosti, igrani film

TV KAKANJ

09.00 Vjerski program 09.10 Program TV Sahar 10.00 Zabranjena ljubav 11.00 Majstori kuhinje 11.30 Ja sam tvoja sudbina12.00 Vijesti 12.30 VOA 13.00 Stvoreni za ubijanje 14.00 Reporta`e sa zemlje mira 14.30 Veliki susret 15.00 Princeza [eherzada 15.30 D`amije u BiH 16.00 Majstori kuhinje 16.30 Ja sam tvoja sudbina 17.00 Flash vijesti 17.05 Zabranjena ljubav 18.00 @ene politi~ara 19.05 Bra}a koale 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.25 Mala d`amija u Preriji 21.00 Put istine 21.45 Hutba 22.00 Zabranjena ljubav 23.00 VOA

06.55 Dobro jutro, Hrvatska 07.00 Vijesti 09.15 Kad srce zatreperi, serija 10.00 Vijesti 10.10 Vrijeme 10.15 Putovanja u daleke krajeve, dok. serija 11.00 Ni da ni ne 11.50 Vijesti iz kulture (r) 12.00 Dnevnik 1 12.15 Sport 12.18 Vrijeme

HRT1

Kad srce zatreperi


09.15

36

12.20 TV kalendar (r) 12.35 Znaj da te volim, serija 13.20 Labirint (r) 14.10 Abeceda zdravlja 14.20 Vijesti iz kulture (r) 14.30 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 14.40 Vrijeme 14.45 Rije~ i `ivot 15.15 Dokumentarni film - doma}i 15.45 Alpe-Dunav-Jadran 16.15 Heartland, serija 17.00 Vijesti 17.10 Vrijeme 17.15 Hrvatska u`ivo 18.20 Znanstveni krugovi 18.50 Iza ekrana 19.30 Dnevnik 19.56 Sport 20.01 Vrijeme 20.05 The Iraq War, dok. serija 21.00 Na putu - ciklus Novi hrvatski film 22.45 Dnevnik 3 23.05 Sport 23.08 Vrijeme 23.10 Vijesti iz kulture 23.20 Elitna postrojba 2, brazilski film Filmski maraton 01.15 Filmski maraton 2. film 03.15 Iznevjereno povjerenje, kanadski film - Filmski maraton (r)

06.13 Alisa, slu{aj svoje srce, serija 06.58 TV vrti}: Slatki{i (r) 07.10 Tajni dnevnik patke Matilde: Tko jo{ vjeruje u reklame 07.25 Pipi Duga ^arapa, crtana serija 07.50 K-9, serija za djecu 08.15 Obi~na klinka, serija za djecu 08.37 Djevoj~ica iz budu}nosti, serija za djecu 09.00 [kolski sat 09.30 Puni krug 09.45 Svaki dan dobar dan (r) 10.25 Pozitivno 10.55 Biblija (r) 11.05 Dokumentarna serija (r) 11.25 Kitzbuehel: Svjetski skija{ki kup superkombinacija Super G, prijenos 12.30 Okusite Australiju s Lyndey Milan, dok. serija 12.55 Iznevjereno povjerenje, kanadski film (r) 14.30 Kitzbuehel: Svjetski skija{ki kup - veleslalom, prijenos 2. vo`nje 15.30 Degrassi, serija za mlade 16.00 Regionalni dnevnik 16.30 [kolski sat (r) 17.00 Puni krug (r) 17.15 Briljanteen 17.55 Tra~erica, serija 18.40 Ve~er na 8. katu 19.30 TV vrti}: Slatki{i (r) 19.42 Tko jo{ vjeruje u reklame (r) 20.00 Strani igrani film 21.45 Vera, serija 23.15 Zlo~ina~ki umovi, serija 00.00 Sherlock, serija 01.30 No}ni glazbeni program - spotovi

HRT2

07.00 Filmsko jutro 08.45 Fotografija u Hrvatskoj 09.00 Dokumentarni film - doma}i 09.30 Dokumentarni film - doma}i 10.00 Dokumentarna emisija - doma}a 11.08 ^udesna Hrvatska: [ibenik-Zadar, dok. serija 12.00 Tre}i element (r) 12.30 Trikultura 13.00 Dokumentarna emisija - doma}a 14.00 Koncert jazz glazbe 15.15 Dokumentarni film - doma}i 16.00 Sjeti se no}i, film (r) 17.31 Dokumentarni film doma}i 18.00 Perry Mason, serija 18.50 Crosession: Irska glazba 19.45 Fotografija u Hrvatskoj 20.00 Iz bunkera 21.00 Peti dan 22.00 Klasici crtanog filma: Prase}i plesovi 22.05 Posebni dodaci 22.35 Filmski boutique 01.00 Animatik 01.30 Crosession: Irska glazba

HRT3

07.00 Sarajevsko jutro, u`ivo 10.00 Mumuhung (r) 10.05 Kralj dinosaura (r) 10.25 @ivotinjski atlas (r) 10.50 Enciklopedija velikih li~nosti, dok. serijal 10.55 Pusti muziku, (r) 11.30 Izbor sportiste godine BiH, snimak manifestacije 13.00 Vijesti TVSA 13.10 Na kafi sa... dijalo{ka emisija (r) 14.05 Na{a stvar, film (r) 16.00 Vijesti TVSA 16.05 Mezimica, serija, (r) 17.00 Dobre vibracije, revijalni program, u`ivo 18.15 Tarih, dok. serijal 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Mumuhung 19.05 Kralj dinosaura 19.25 @ivotinjski atlas 20.00 Prevaranti, serija 20.50 Tarih, dok. serijal (r) 21.00 Vijesti TVSA 21.10 Atlas dr`ava svijeta - Japan, dok. program 22.00 Mezimica, serija 23.00 Voice of America 23.30 Minin prvi put, film

TVSA

FACE TV
07.00 UzBu|enje 09.15 (Red)Akcija Eurobiznis(r) 09.45 Dnevnik (r) 10.30 10 u 10 (r) 11.00 Muzi~ki program 13.00 Zlatni hitovi, prvi dio 14.00 Face Magazin (r) 14.45 Muzi~ki program 15.00 Face Magazin (r) 15.45 Muzi~ki program 16.15 Muzi~ki program 17.00 Zemljo moja (r) 18.00 Face Magazin, premijerno izdanje 18.45 Face to Face 19.15 Centralni dnevnik sa Senadom Had`ifejzovi}em 20.00 Maximus olimpicus, edukativni program 21.00 Sav taj sevdah (r) 23.00 Face Magazin (r) 23.45 Muzi~ki program 00.00 Sudbina 02.00 Face to Face (r) 02.30 Centralni dnevnik sa Senadom Had`ifejzovi}em (r) 03.15 Maximus Olympicus, edukativni program (r) 04.00 Muzi~ki program

AL JAZEERA B.
07.30 Pri~e sa istoka: Biti `ena u Kambod`i 08.00 Rije~ima do srca: Brazil 08.30 Rijekama ka zapadu, 11. ep. 09.30 Regioskop: Ljudi s mlije~nog puta 10.30 Moj `ivot: Ruski blogeri, talk show 11.00 AJE program 14.00 [irom svijeta: Strah, bijes i politika, 2. dio 15.00 Ritam Balkana, ep.1 15.30 Alhemija Balkana, 11. ep. 16.00 Vijesti 17.00 Rijekama ka zapadu, 11. ep. 18.00 Vijesti 19.05 [irom svijeta: Sirija: Veliki brat 20.00 Vijesti 21.00 Vijesti 21.30 Kontekst, talk show 22.00 Vijesti 23.05 Kontekst, talk show 23.30 Regioskop: Ljudi s mlije~nog puta 00.30 Alhemija Balkana, 11. ep. 01.00 Ritam Balkana, ep.1 01.30 Kontekst, talk show

DISCOVERY

06.50 Tragom aukcija 07.15 Pre`ivljavanje 08.10 Zlato Beringovog mora 09.05 Zlatna groznica 09.55 Ameri~ki oru`ari 10.50 Kako to rade? 11.15 Kako se pravi? 11.40 Razotkrivanje mitova 12.35 Vrhunsko graditeljstvo 13.30 Generalka 14.25 Tragom aukcija 15.20 Dragocijenosti iz hambara 15.50 Kraljevi aukcija 16.15 Opasan lov 17.10 Pre`ivljavanje 18.05 Kraljevi aukcija 18.35 Tragom aukcija 19.00 Kako se pravi? 20.00 Trenuci u`asa 21.00 Policajci na zadatku 22.00 Gangsterski kod 23.00 Ukleta ku}a 00.55 Trenuci u`asa 01.50 Policajci na zadatku

N. GEOGRAPHIC

06.00 Sekunde do katastrofe 06.20 Megagradovi 06.50 Gospodari rata 07.10 Istrage vazduhoplovnih nesre}a 09.40 Iznutra 10.30 Gospodari rata 10.55 Privid ili stvarnost 11.20 Drevne megastrukture 12.10 Poigravanje s mozgom 12.40 100% avioni 13.35 Majmuni kradljivci 14.05 Posljedice 15.05 Privid ili stvarnost 15.30 Tajna Biblija 16.25 Natprirodna priroda 17.20 Istrage vazduhoplovnih nesre}a 19.10 Iznutra 20.55 Nacisti~ke megastrukture 21.55 Iznutra 22.50 Podzemlje SAD 23.45 Nacisti~ke Megastrukture

VIASAT HISTORY

07.05 Tajm tim godina XIV 08.00 Napoleon 09.00 Mrtvi o srednjem vijeku 10.00 Isus prije Isusa 11.00 Preciznost: Mjera za sve stvari 12.10 Misija X 13.10 Zna~ajna `eljezni~ka putovanja po Evropi 14.15 Tajm tim godina XIV 15.10 Mrtvi o srednjem vijeku 16.00 Lovci na mitove 16.50 Zna~ajna `eljezni~ka putovanja po Evropi 18.00 Mrtvi o srednjem vijeku 19.00 Farma u doba Tjudora 20.00 Tajne prekrivene pra{inom 21.00 Lovci na mitove 22.00 Hrvatski vladari 23.00 Lovci na mitove 00.00 Napoleon 01.00 Tajm tim godina XIV 02.00 Hrvatski vladari

ANIMAL PLANET

06.00 @ivot majmuna 06.25 Priroda Britanije 07.15 Netaknuta ostrva 08.10 Karina: Uzbudljivi safari 09.05 Ta prelijepa Afrika 10.00 Policija za `ivotinje Finiks 10.55 @ivot majmuna 11.20 Bra}a iz mo~vare 11.50 Veterinar sa pla`e Bondaj 12.45 ^ovjek, gepard, divljina 13.40 Ta prelijepa Afrika 14.30 Paklene ma~ke 15.30 Netaknuta ostrva 16.25 Preslatki ljubimci 18.15 Divna stvorenja divljine 19.10 Svijet divljine 20.05 Ta prelijepa Afrika 21.00 Porodica ajkula 21.55 Bra}a iz mo~vare 22.50 Policija za `ivotinje Hjuston 23.45 ^udovi{ta u mom tijelu

24. januar 2014.


TV VOGO[]A
08.00 Istina (r) 08.30 Dom2, magazin (r) 09.00 I.R.I.B. (r) 09.30 VOA (r) 10.00 Nekad bilo... (r) 10.30 Sedam dana u Maglaju (r) 11.00 Info blok 13.00 Istina (r) 13.30 Dom2 (r) 14.00 Zabranjena ljubav(r) 15.00 Nekad bilo... (r) 15.30 Sedam dana u Maglaju (r) 16.00 Otvoreni program 18.00 Vogo{}anska hronika 20.00 Olovska hronika 20.30 Hronika Jablanice 21.00 Zabranjena ljubav 21.50 Ba{tine 22.30 Vogo{}anska hronika 23.00 VOA 23.30 I.R.I.B. 00.00 Otvoreni program, kola`ni program (r)

TV USK

08.05 Gomboce 08.35 Portreti 09.30 Ljetne ljubavi, serija 10.00 Vijesti 10.05 Od deset do dvanaest, revijalni program, `ivo 12.00 Vijesti 12.09 Dok. program 13.00 Get out (r) 14.00 Tehnolo{ka znanja 14.30 Vijesti 14.35 Najvoljenije `ene svijeta (r) 15.05 Get out, dok. serijal 16.00 U fokusu, (r) 17.16 Sjever - Jug, serija (r) 18.15 ^itaj BiH, doma}a lektira 19.00 Dnevnik 1 19.39 Muzi~ki program 20.00 Sjever - Jug, serija 21.05 Mladi policajci, serija 21.50 Dangube, serija 22.20 Dnevnik 2 22.40 Igrani film

BEHAR TV

07.52 Hrana i vino 08.30 Sahar program IRIB TV 11.15 VoA 12.00 Hrana i vino 12.30 SMS Party 15.01 Vremenska prognoza, stanje na putevima, horoskop 15.08 Biljana za vas 16.10 Slike doma 16.40 Mini koncert 17.01 Vremenska prognoza, stanje na putevima, horoskop 17.15 TV Zehra 18.30 Planet Croatia 19.30 Sahar program IRIB TV 22.00 SMS Party 23.00 VoA 23.32 Muzi~ke minute 00.00 Pregled programa za subotu

TV SLON

16.02 Vijesti 16.10 Ko zna, zna, zabavno obrazovni program (r) 16.35 TV Liberty 18.00 Crno i bijelo 18.15 Vremenska prognoza 18.35 Teletrgovina... 19.00 SMS Muzi~ki Salto, muzi~ki program 19.30 Sanjalica, program za djecu 19.33 SMS centrala, muzi~ki program 20.00 Vremeplov... 20.30 Pitajte, tra`imo odgovore 21.00 Agro-kutak, emisija o poljoprivredi 21.20 Opu{teni petak, muzi~ki program 22.05 TOP 7, muzi~ki program 23.00 Slon extra Info 23.30 Pregled programa za sutra

TV BN

06.30 Jutarnji program 08.30 Tri kraljevstva, serija 09.55 Novosti 10.00 Uz jutarnju kafu 12.00 Novosti u podne 12.15 Puls 14.00 Novosti 14.05 TV Tri kraljevstva, serija 15.20 Objektivom kroz Semberiju 16.00 Dnevnik 1 16.20 Eva Luna, serija 17.10 Djevojka imena Feriha, serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Ru`a vjetrova, serija 19.30 Dnevnik 2 20.00 Djevojka imena Feriha, serija 21.00 Cirilica 22.15 Loto 22.30 Dnevnik 3 23.10 Eva Luna, serija 23.55 13 izazova, film 01.30 Satelitski program

ATV

07.00 Zauvijek susjedi, serija 08.00 Bandini, serija 08.55 Vijesti 09.00 Avenija Brazil, serija 10.00 P~elica Maja 10.30 Lalaloopsie 11.00 Monster High 11.10 Monsuno 11.55 Vijesti 12.00 Madhubala, serija 13.00 Avenija Brazil, serija 14.00 Tajne, serija 15.00 Vijesti 15.20 Teletrgovina 16.00 Karadayi, serija 17.00 Ovo je Srpska 17.40 Krv nije voda, serija 19.00 ATV vijesti 20.00 Madhubala, serija 21.05 Apostrof 22.40 Ve~ernje vijesti 23.00 [esta brzina 16+, film 01.00 No}ni program

08.00 08.15 09.00 09.05 09.55 10.00 10.30

RTS

11.05 11.10 11.35 12.00 12.15 12.30 12.50 13.00

13.45 14.40 15.20 17.20 17.45 18.25 18.45 18.50 18.55 19.30 20.05 21.00 22.00 23.00 23.33 23.40

Jutarnji dnevnik Jutarnji program Vijesti Otpisani (r) Vijesti Razglednica Enciklopedija za radoznale: [alitrena pe}ina i Druge pri~e, {kolski program Vijesti Gradske pri~e Za sva vremena (r) Dnevnik Sport plus Slagalica, kviz (r) Vjerski kalendar (r) Magazin Srbije na vezi Program za dijasporu Kod zlatnog konja (r) Ovo je Srbija Bela la|a, serija (r2) [ta radite, bre, info Beogradska hronika Slagalica, kviz Evronetgram Datumgram Srbija na vezi Dnevnik Vojna akademija, serija (r) Neka pjesma ka`e Doba zrelosti poslije 10 godina Oko, info (r) Evronet Dnevnik

06.00 Tenis, Australian Open, finale dublovi `ene, u`ivo 07.45 Tenis, Australian Open, polufinale mu{karci 09.30 Tenis, Australian Open, polufinale mu{karci, u`ivo 12.00 Tenis, Australian Open, polufinale mu{karci 13.00 Ski skokovi, SK Sapporo, Japan 14.00 Alpsko skijanje, SK Kitzbhel, Austrija 15.30 Bowls 18.15 Tenis, Game, Set and Mats 18.45 Ski skokovi, SK Sapporo, Japan 19.45 Tenis, Australian Open, polufinale mu{karci 21.00 Tenis, Australian Open, polufinale mu{karci 23.00 Tenis, Game, Set and Mats 23.30 Ski skokovi, SK Sapporo, Japan 00.30 GTA Next Level 00.45 Tenis, Australian Open, polufinale `ene

EUROSPORT

08.30 Ski skokovi, SK Sapporo, Japan, u`ivo 09.30 Alpsko skijanje, SK Kitzbhel, Austrija 10.15 Alpsko skijanje, SK Garmisch Partenkirchen, Njema~ka, u`ivo 11.30 Alpsko skijanje, SK Kitzbhel, Austrija, u`ivo 13.00 Watts 13.15 Rukomet, EP, pregled 13.30 Tenis, Australian Open, polufinale mu{karci 16.00 Tenis, Australian Open, finale dublova `ene 17.30 Alpsko skijanje, SK Kitzbhel, Austrija 18.00 Umjetni~ko klizanje 19.00 Fudbal, Bundesliga, pregled 20.00 Fudbal, Bundesliga, najava 20.30 Fudbal, Bundesliga, u`ivo 22.30 Rukomet, EP, pregled 22.45 Tenis, Australian Open, polufinale `ene 01.00 Tenis, Australian Open, polufinale mu{karci

EUROSPORT 2

06.00 World Strongest Man 2013 08.00 Max Bet Vijesti 08.30 League Cup: West Ham Manchester City 10.15 KHL: Medve{~ak - Atlant 12.00 Euroleague: Fenerbahce Panathinaikos 13.45 Coppa Italia 15.45 Top Tennis!!! 16.15 NBA Action (14) 16.30 Na dana{nji dan 17.00 Euroleague: Lokomotiv Kuban Zalgiris, direktno 18.45 Copa del Rey 20.45 FA Cup: Arsenal - Coventry, direktno 22.45 Na dana{nji dan 23.00 Max Bet Vijesti 23.30 Najava [panske lige 00.00 ATP Uncovered 00.30 Svet fudbala 01.00 Premier League Magazin 01.30 Euroleague: Efes Emporio Armani 03.15 Top 50 poteza 2013 03.45 TWS 04.45 Euroleague: Bayern Galatasaray

SPORT KLUB 1

08.00 Ko{arka ABA liga: Highlights 09.00 Ko{arka ABA liga: Zadar - Partizan 11.00 Fudbal Francuski Kup: Chasselay MDA Monaco 13.00 Fudbal Italijanska liga: Bologna - Napoli 15.00 Fudbal Brazilska Paulista: Comercial - Paulista

ARENA SPORT 1

12.00 Ameri~ki fudbal NFL: Polufinale 1 14.30 Olympic Series: Episode 43 15.30 Box: Kotv Classics Ep 15 16.30 Rukomet EHF Liga [ampiona: Best Of Veszprem Croatia

ARENA SPORT 2

Lille - Rennais
20.30

Mike Alvarado Ruslan Provodnikov


22.00

17.00 Footballs Greatest Club Teams Bayern 17.30 Fudbal [panski Kup 19.30 Emisija Italijanska Serija A: Najava kola 20.00 Emisija Francuska Liga 1 Najava Kola 20.30 Fudbal Francuska liga: Lille - Rennais prenos 23.00 Ameri~ki fudbal NFL: Game Day 00.00 World Poker Tour

18.00 Ko{arka Aba Liga: Cibona Budu}nost 20.00 Ko{arka Endesa Liga: Gipuzkoa Basket Real Madrid 22.00 Box Top Rank: Mike Alvarado Ruslan Provodnikov 00.00 Ameri~ki fudbal NFL: Indianapolis New England 02.30 Olympic Series: Episode 42

UNIVERSAL

06.20 Panduri novajlije 07.20 ^injenice i la`i: Dosijei o paranormalnom 08.20 Plave krvi 09.20 Dobra `ena 10.20 Ubistva u Midsameru 12.20 Vidovnjak 13.20 Monk 14.20 Plave krvi 15.20 Dobra `ena 16.20 Ubistva u Midsameru 18.20 Vidovnjak 19.20 Monk 20.20 Misterije Hejvena 21.20 Te`i put, igrani film 23.30 Nokaut, igrani film 01.30 Misterije Hejvena 02.30 Panduri novajlije 03.20 Potraga za legendama 04.15 Plave krvi 05.10 Panduri novajlije

TV1000

06.00 Ubistveni tango, igrani film 08.00 \inostra, igrani film 10.00 Lete}i {kotlan|anin, igrani film 12.00 Moli, igrani film 14.00 ^okolada, igrani film 16.00 Zemlja avantura, igrani film 18.00 80 minuta, igrani film 20.00 Okrutna milost, igrani film 22.00 Nestala bez traga, igrani film 00.00 Eurotiko 3, igrani film 00.50 Eurotiko 4, igrani film 01.30 Eurotiko 5, igrani film

FOX LIFE

06.40 Sudije za stil 07.05 Porodi~no blago D`ina Simonsa, 2 epizode 07.55 Ali Mekbil 08.45 Gimnazijske traume 09.35 Seks i grad, 2 epizode 10.35 D`ejmijevi {kolski obroci 11.25 Sudije za stil, 2 epizode 12.15 Paranormalna iskustva poznatih li~nosti 13.05 Kako izgledam? 13.55 Sve {to niste znali o ljubavi: Parovi 14.45 D`ejmijevi {kolski obroci 15.35 Seks i grad 16.35 Knji`arka, 2 epizode 17.25 Emili Ovens 18.15 O~ajne doma}ice, 2 epizode 20.00 Ljubavnice 20.55 Najlep{e Doba Godine 22.45 Seks i grad, 2 epizode 23.40 Divlji Dani 01.20 Gimnazijske traume

FOX CRIME

06.00 Igra sudbine 2 06.30 Slu~ajni partneri 07.25 Zlo~in 08.15 Otac Braun 09.10 Red i zakon 10.05 Red i zakon 10.55 Red i zakon 11.50 Red i zakon 12.45 Slu~ajni partneri 13.40 Mornari~ki istra`itelji: Los An|eles 14.30 Detektiv na Floridi 15.25 Bostonski advokati 16.15 Vajt~epel 17.05 Vajt~epel 18.00 Vajt~epel 18.55 Vajt~epel 19.55 Otac Braun 20.55 Mornari~ki istra`itelji: Los An|eles 21.50 Ubrzana istraga 22.45 Bostonski advokati 23.40 Zlo~ina~ki umovi 00.35 Imitator 01.25 Zlo~in 02.15 Otac Braun 03.10 Slu~ajni partneri 04.00 Zlo~ina~ki umovi

HBO

06.00 Ruby Sparks, film 07.40 Johnny English ponovo ja{e, film 09.20 Scooby Doo: Jezive igre, film 09.45 George iz d`ungle, film 11.15 Djeveru{e, film 13.15 Hollywood: Na snimanju XI, ep. 3, serija 13.40 Tom i Jerry: Robin Hood i njegov veseli mi{, film 14.40 Podstanarka, film 16.20 Hop, film 17.55 Filmovi i zvijezde VI, ep. 4, serija 18.20 Ruby Sparks, film 20.05 Zdravo, dame ep. 7, serija 20.35 Djevojke III, ep. 2, serija 21.05 Protuudar III, ep. 9, serija 21.55 Resident Evil: Osveta, film 23.30 Brighton Rock, film 01.20 Tajne, film 03.25 Dvanaest majmuna, film

CINESTAR

09.00 Genijalan `ivot, igrani film 10.25 Obra~un legendi, igrani film 10.33 Filmske vijesti 10.46 Zlatni bar{un, igrani film 13.00 Raskri`je, igrani film 14.46 Filmske vijesti 15.00 Smrt na sprovodu, igrani film 17.00 Bili jednom prijatelji, igrani film 18.43 Obra~un legendi, igrani film 18.58 Gosford Park, igrani film 21.19 Filmske vijesti 21.31 Slomljena krila, igrani film 23.17 Filmske vijesti 23.31 @ivot drugih, igrani film 04.32 Filmski noviteti

37

ENIGMATIKA

SEDMI^NI HOROSKOP
20. mart - 19. april 19. april - 21. maj 21. maj - 21. juni 21. juni - 22. juli

U skladu sa postavljenim prioritetima imate viziju i ne `elite da prihvatite kompromis, ali tako ote`avate poslovni i dru{tveni polo`aj. Prihvatili ste previ{e obaveza koje po~inju da vas zamaraju. U ljubavnom `ivotu pri`eljkujete vi{e iskrenosti i nje`nosti, ali imate utisak da vas neko zavarava velikim obe}anjima ili pogre{nom pri~om. Oslonite se na intuiciju, dobar osje}aj vas ne}e iznevjeriti.
22. juli - 23. august

Stalo vam je da ostvarite nove i korisne ciljeve na razli~itim stranama. Va`no je da obnovite poslovne kontakte i da se priklju~ite timu saradnika za koje vas vezuju sli~ni profesionalni interesi i vizije. Imponuje vam ne~ija pa`nja, novi susreti na vas djeluju poticajno. Do`ivljavate novu emotivnu bliskost u odnosu sa voljenom osobom. Ponekad i male stvari imaju veliku ~ar ako ih pravilno vrednujete.
23. august - 22. septembar

Djelujete pretenciozno i imate utisak da se nalazite pred ostvarenjem va`nih ciljeva. Zbog lo{ih poslovno-finansijskih procjena, o~ekuje vas privremena faza stagnacije. Ipak, sve je mogu}e korigovati u skladu sa motivacijom i zadatim uslovima. U privatnom `ivotu ~esto na subjektivan na~in procjenjujete partnerovo pona{anje, nema razloga da odbijate ne~ije ohrabrenje i prisustvo.
22. septembar - 23. oktobar

Stalo vam je da ostvarite nove kontakte i va`ne ciljeve u pregovorima. Potrebno je da ostavite dobar utisak u susretu sa saradnicima. Od va{eg zalaganja i diplomatskih manira zavise kona~ni rezultati. Va`no je da pravilno defini{ete zajedni~ke interese i da istaknete profesionalne sposobnosti. Djelujete zadovoljno, pored vas se nalazi osoba koja iskreno brine o va{im emotivnim potrebama.
23. oktobar - 22. novembar

Poku{avate da zaobi|ete ustaljena pravila ili proceduru u poslovnim odnosima, ali problemi sa kojima se suo~avate zahtijevaju dodatni napor i dobru koncentraciju. Nema potrebe da precjenjujete profesionalne mogu}nosti pred okolinom. Ukoliko vam je stalo da uspostavite harmoni~an odnos sa voljenom osobom, ponekad morate upotrijebiti i zrno mudrosti ili neke skrivene adute.
22. novembar - 21. decembar

Potrebno je da doka`ete profesionalnu umje{nost u ostvarivanju prakti~nih ciljeva od zajedni~kog interesa. Neko poku{ava da vam skrene pa`nju u pogre{nom pravcu, ne dozvolite da vas optere}uju razni komentari. Djelujete tajanstveno i stalo vam je da u|ete u ne~iji ljubavni trag. Ne mo`ete da odgonetnete partnerovo pona{anje i ne `elite da rizikujete u emotivnom odnosu.
21. decembar - 20. januar

Stalo vam je da pridobijete ne~ije povjerenje u poslovnim krugovima, stoga djelujete promi{ljeno i oprezno. Informacije kojima raspola`ete ne predstavljaju garanciju za uspjeh, ali vi imate dobar intuitivni signal koji vas navodi na pravilno rje{enje. Pri`eljkujete ve}u emotivnu slobodu, ali trenutni doga|aji ne idu uvijek u `eljenom pravcu. Ne mo`ete lako da promijenite ne~iju odluku.
20. januar - 18. februar

Nalazite se u sjajnoj psihofizi~koj formi, va{i saradnici o~ekuju da djelujete uspje{no i iznad prosje~nih mjerila. Imponuje vam saznanje da okolina ima dovoljno povjerenja u va{e profesionalne sposobnosti. Ukoliko ste romanti~no raspolo`eni, to predstavlja dobar ljubavni predznak. Uljep{ajte intimni `ivot tako {to }ete djelovati zanosno na voljenu osobu u skladu sa zajedni~kim potrebama.
18. februar - 20. mart

38

Djelujete ambiciozno i zahtjevno, tako da svima postaje jasno da ne `elite da neko remeti ili usporava va{e poslovne planove. Ula`ete veliku energiju u razli~ite ciljeve i ne dozvoljavate da neko kritikuje va{ na~in rada. Neophodna vam je porodi~na harmonija i ne~ije prisustvo kako biste ostvarili bolju psiholo{ku ravnote`u i dodatni priliv kreativne energije.

Zaokupljeni ste razmi{ljanjem o novim poslovnim planovima. Na`alost, ne mo`ete da se pohvalite dobrom komunikacijom u krugu poslovnih partnera. Ponekad morate da preuzmete poslovni rizik u skladu sa zadatom situacijom i izazovom. ^esto analizirate ljubavni `ivot i imate utisak da se polako udaljavate od voljene osobe. Potrebno vam je novo i prikladnije rje{enje.

Djelujete ambiciozno i `elite da ostvarite niz poslovnih ciljeva na razli~itim nivoima. Dovoljno ste preduzimljivi, tako da saradnici imaju povjerenja u va{e profesionalne sposobnosti. Snala`ljivost prilikom finansijskih transakcija obe}ava dobar profit. Tajna li~nog uspjeha i intimne sre}e proisti~e iz skladnog odnosa sa voljenom osobom. Ukoliko ste slobodni, o~ekuje vas susret iznena|enja.

Sposobnost dobrog opa`anja i sjajne koncentracije poma`e vam da ostvarite poslovne ciljeve. Va`no je da poti~ete kreativnost u idejama, o~ekuje vas zajedni~ki dobitak i mogu}nost za obnavljanje poslovnih dogovora. U ljubavnom `ivotu potreban vam je mali poticaj da osjetite veliki emotivni zanos ili inspiraciju u blizini voljene osobe. Nasre}u, partner umije da ispuni va{a o~ekivanja.