You are on page 1of 64

50

MALI OGLASI
NEKRETNINE
POTREBNI stanovi za izdavanje i prodaju, lijenti poznati. Tel. 061/360-084.k POTREBNO vi{e stanova u Vogo{}i, za poznate klijente. Mob. 061/579-493.k AGENCIJI potrebno vi{e stanova u op{tini Vogo{}a. Mob. 066/457-628.k AGENCIJA potra`uje vi{e stanova za dalju prodaju. Sigurna i brza realizacija. Tel: 061/136-705. TRA@IM za iznajmiti namje{tenu garsonjeru, na potezu Pofali}i-^engi} Vila. Mob: 063/789-212.k POTREBNO vi{e stanova u zgradi za iznajmljivanje. Tel. 061/437-732 i 061/214306.k POTREBNO vi{e stanova za prodaju i izdavanje u kantonu Sarajevo. Tel: 062/200-777, 033/203-127.k POTREBNO vi{e praznih i namje{tenih stanova i ku}a za iznajmljivanje.Tel: 061/214-306 i 061/437-732.k IZDAJEM opremljen stan 100m2, u Centru, ul. Rizaha [teti}a. Mob. 061/160-609.
8382

subota, 18. januar/sije~anj 2014.


IZNAJMLJUJEM stan, ul. Zuke D`umhura br. 12, Ko{evsko brdo. Mob. 061/312-899.k IZDAJEM manji jednosoban namje{ten stan, privatna ku}a, strogi centar. Mob. 061/904-465.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan, u Hrasnom. Tel. 655-264, 062/502-927.k IZDAJEM namje{ten stan privatna ku}a. Tel. 442-219.k IZDAJEM dvoiposoban namje{ten stan, Alipa{ino A faza, 250 KM. Mob. 061/211309, 062/790-078.k IZDAJEM namje{tenu sobu sa centralnim grijanjem, ul. A.B. [imi}a br. 5. Tel. 033/523-661.k IZDAJEM dvosobni namje{tan stan studenticama, kod Medicinskog fakulteta. Tel. 033/213-958.k IZDAJEM jednokrevetnu sobu samcima na Stupu, cijena 180 KM, re`ije ura~unate. Tel: 033/452-995.k IZDAJEM dvosoban stan, studenticama, u blizini Medicinskog fakulteta. Tel. 213-958.k IZNAJMLJUJEM namje{ten stan u centru strancu ili zaposlenom br.paru. Tel: 062/169-663.k IZDAJEM povoljno sobu na Ba{~ar{iji kod Islamskog fakulteta. Mob. 061/295-104.k IZDAJEM jednokrevetnu namje{tenu sobu, blizina stude. kampusa, cen. gr. kab. TV. Tel. 652-293.k IZDAJEM poslovni prostor 20m2, u Aerodromskom naselju. Mob. 061/701-753.k IZDAJEM sobu studentu Naselje Nova Breka kod bolnice. Tel. 033/443-282 ili 062/147-525.k IZDAJEM trosoban stan kod Med. fakulteta, 450 KM. Mob. 061/139-455.k IZDAJEM dvosoban namnje{ten stan kod Vje}nice 250KM. Tel. 061/160-439.k IZDAJEM na Babi}a ba{ti garsonjeru. Tel. 061/809-763.k IZDAJEM na du`e namje{tenu ku}u, 50m2, zaseban ulaz, [iroka~a. Mob. 061/509-683.k IZDAJEM namje{ten jednosoban stan ulaz strogo poseban povoljno,kod naselja Vrtovi sunca. Tel: 033/203-032 i 060/319-2448.k IZDAJEM stan na Breci, cen. trosoban. Mob. 062/008-931.k IZDAJEM trosoban namje{ten stan, na Vi{njiku, cijena 450 KM. Mob. 062/908901.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan u ulici ^obanija. Tel.062/326-484.k IZDAJEM trosoban komforan prazan stan Hrasno neboder. Tel. 061/538-198.k IZDAJEM namje{ten jednosoban stan Vrace-Tranzit.Tel. 033/214-219.k IZDAJEM namje{tenu sobu, studentu, cen. gri. inter. kab. Grbavi~ka, kod [umarskog fakul. Mob. 061/863-740.k IZDAJEM 2 pos. prostora u Papagajci, jedan 40m2, 20m2, za sve namjene. Tel. 535-165, 061/141-676.k POSLOVNI prostor zgrada Lorisa, 70m2, I sprat, 700 KM, pos. prostor u Hrasnom, D`amijska, 250m2, V sprat, sve novo luksuzno. Tel. 066/999-944.k IZDAJEM prazan dvosoban stan, 100 m od tramvajske.Tel. 033/695-364.k IZDAJEM sprat ku}e, namje{ten, cen. gr. povoljno. Tel. 612-526.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan, ^. Vila, na du`i rok. Tel. 658-726, 061/228-055.k IZDAJEM luksuzno opremljen apartman 120m2, lokacija 300 m od OHR-a, priklju~ak interneta, kablovska i mjesto za parking. Apartman se izdaje isklju~ivo strancima. Mob. 061/405-622.k IZDAJEM nenamje{ten stan 75m2, na du`e vrijeme, 2 kupatila, 2 balkona, 2 lo|e, ul. Patriotske lige 46. Mob. 061/744-523.k IZDAJEM poslovni prostor 15m2 u Centru grada. Tel: 757-908.k IZDAJEM manju garsonjeru. Tel. 033/204-706.k IZDAJEM u Banjaluci trosoban namje{ten stan Centar. Tel. 061/789-873.k IZDAJEM poslovni prostor za prodaju prehrane.Tel. 061/358-772.k

OSLOBO\ENJE

PRODAJA
TROSOBAN stan na Ko{evu, ulica patriotske lige, 75 m2, 6. sprat. grijanje toplane. cijena 162.000 KM. Tel: 065/865555.sms GRA\EVINSKO zemlji{te u privrednoj zoni Rajlovac, prilaz asfalt, sva infrastrutura, predvidjena izgradnja poslovnog objekta. vlasnistvo 1/1. Tel: 065/865555.sms DVOSOBAN nenamje{ten stan u privatnoj ku}i (sprat) na Grbavici (kablovska, internet besplatno). Ulaz i komunalije odvojeno. Tel. 063/991-809.sms PRODAJEM dvosoban stan u strogom centru Ilidze na prvom spratu iznad apoteke. Cijena 90 000 KM Tel. 066 /284-156, 065/058-5762.sms PRODAJEM ku}u sa oku}nicom Sok kolonija Ilid`a. Tel: 061/219-863 PRODAJEM stan 50m2 blizu Austr. Trga povoljno, papiri uredni 1/1.Tel: 033/533-624.k PRODAJEM zemlji{te u Faleti}ima. Mob. 061/212-100.k PRODAJEM gara`u, ul. Kranj~evi}eva, vl. 1/1, grunt, povoljno. Mob. 061/869396.k PRODAJEM stan 59m2 1 sprat priklju~ci svi povoljno. Tel.066/843-158.k PRODAJEM jednosob an stan 45m2 Centar Mejta{. Tel. 061/243-923.k PRODAJEM stan 71m2 1850 KM po m2 strogi centar. Tel. 061/398-420.k M. ZVORNIK-Srbija, prodajem dvosoban stan 57,6m2, m2/520e, mo`e i zamjena za sl. ili manji u K. Sarajevo. Tel. 033&652-321.k PRODAJEM ili iznajmljujem gara`u u Aerodromskom naselju. Tel. 060/3251430.k STAN u srcu Ba{~ar{ije ulica Telali 89m2 drugi sprat blizu Vije}nice. Tel. 061/402-784.k DV. Fetaha Be}irbegovi}a odli~an troiposoban 90 mo`e zamjena. Tel.061/214856.k

ZAMJENA
MIJENJAM trosoban stan u Banjaluci, Centar, I sprat za sli~an u Sarajevu. Mob. 062/425-886.
8064

IZDAJEM gara`u na Grbavici kod Doma zdravlja. Mob. 061/158-507.k IZDAJEM trosoban stan u Tibri, novogradnja, 12 kat, 64m2, 350 KM+re`ije. Mob. 066/801-737.k IZDAJEM dvosoban stan, Juki}eva, (neboder), 3 kat, cen. gr. 300 KM+re`ije. Mob. 066/801-737.k IZDAJEM prazan jednosoban stan, u novogradnji. Mob. 061/926-179.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan, ^ekalu{a, 300 KM. Mob. 061/205-235.k IZDAJEM namje{ten dvosoban stan, strogi centar, 450 KM. Mob. 061/205235.k IZDAJEM namje{tenu garsonjeru privatna ku}a 30m2 sa 2 le`aja 200KM.Tel. 060/323-5038.k IZDAJEM garsonjeru konfornu namje{tenu. Tel. 061/869-396.k IZDAJEM namje{ten stan 64m2 na du`i period. Tel. 061/826-550.k IZDAJEM ku}u namje{tena ul. 1/1 runt, centar.Tel. 061/869-396.k IZDAJEM garsonjeru, pogodnu za `enske osobe, poseban ulaz, posebno struja. Tel. 242-378, 062/277-872.k IZNAJMLJUJEM samcima ve}i jednosoban stan luksuzno opremljen Centar na du`i period. Tel. 061/320-843.k

USELJIVA dvojna ku}a, 1/1+plac, mijenjam za Trebinje, mo`e i za manju sa placem, ku}a na ulazu u Mostar. Mob. 061/301-772.k MOSTAR Trebinje useljiva dvojna ku}a 1/1 mo`e i za manju sa placom.Tel.061/301-772.k SARAJEVO - Zagreb, stan u centru Sarajeva, za trosoban u centru Zagreba, na potezu tramvaja. Tel. 00387/62-279-428, 00387/33-214-595.k MIJENJAM stan 57m2 za manji do 40 m2 ili prodajem kvadrat 1250 KM.Tel:062/812-037.k MIJENJAM za stan u Tuzli trosoban u [amcu i 15 dun. oranice u Ora{ju. Tel. 063/231-104.k TROSOBAN 70m2 u centru za dvosoban na Grbavici, uz doplatu. Tel. 236-374.k

PONUDA
OPREMLJEN biro sa antreom i ~ajnom kuhinjom, blizu stanice, 30m2, ventilacija, centralno, 650KM. Mob. 061/170-461.
8380

POTRA@NJA
POTREBAN stan jednosoban dvosoban, prazan namje{ten na du`i period. Tel. 061/925-649.k

IZDAJEM prazan stan od 85 kvadrata, kod OHR-a prvi sprat, 600 KM. Tel: 062/968-388.sms IZDAJEM gara`u 12 m2, kod Shopinga - Grbavica, povoljno. Tel 061/828414.sms

Na osnovu ~lana 96. Zakona o visokom obrazovanju - pre~i{}eni tekst (Slu`bene novine Kantona Sarajevo broj: 42/13), odluk Nastavno-nau~nog vije}a Fakulteta broj: 02-01/426 od 11. 11. 2013. godine i broj: 02-01/553 od 9. 12. 2013. godine i saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-38-3733/13 od 27. 11. 2013. godine i broj: 01-34-1024/13 od 23. 12. 2013. godine FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU raspisuje

K O N K U R S
za izbor 1. Vi{i asistent za PODRU^JE (OBLAST): humanisti~ke nauke, POLJE: nauka o jeziku i knji`evnosti (filologija), GRANA: bosanski, hrvatski i srpski jezik, savremeni (standardni) jezik, (PREDMETI: Morfologija I i II, Dijalektologija I i II, Lektorski seminar I) i op}e predmete: Bosanski, Hrvatski, Srpski jezik 1 i 2 na Odsjeku za bosanski, hrvatski i srpski jezik 1 izvr{ilac 2. Vi{i asistent za PODRU^JE (OBLAST): dru{tvene nauke, POLJE: psihologija, GRANE: psihologija li~nosti i socijalna psihologija (PREDMETI: Uvod u psihologiju li~nosti, Uvod u socijalnu psihologiju, Psihologija li~nosti, Socijalna percepcija i stavovi, Pojedinac i socijalne interakcije, Psihologija grupa i me|ugrupnih odnosa) na Odsjeku za psihologiju 1 izvr{ilac Za navedene pozicije zainteresirani kandidati du`ni su dostaviti: a. Prijavu na konkurs; b. Diplomu o ste~enom nau~nom stepenu magistra ili diplomu o zavr{enom II. ciklusu studija sa dodatkom diplomi - original ili ovjerenu fotokopiju; c. Diplomu o zavr{enoj odgovaraju}oj visokoj stru~noj spremi (VSS) ili diplomu o zavr{enom I. ciklusu studija; d. Uvjerenje o polo`enim ispitima sa ocjenama iz pojedinih predmeta - original ili ovjerenu fotokopiju; e. Prijevod/i gore navede/nih diplome/a - original/e ili ovjerenu/e fotokopiju/e; f. Rje{enje/a o nostrifikaciji gore navedene/ih diplome/a - original/e ili ovjerenu/e fotokopiju/e; g. Biografiju (CV) i spisak objavljenih nau~nih/radova, projekata, patenata ili originalnih metoda iz oblasti za koju se vr{i izbor; h. Bibliografiju; i. Podatke o nagradama i priznanjima u vezi sa odgovaraju}om nau~nom/oblasti; j. Izvod iz mati~ne knjige ro|enih - original ili ovjerenu fotokopiju; k. Uvjerenje o dr`avljanstvu - original ili ovjerenu fotokopiju. Kandidat zasniva radni odnos u skladu sa odlukom o izboru u akademsko zvanje. Uslovi za izbor kandidata u nau~no-nastavna zvanja utvr|eni su u ~lanu 89. Zakona o visokom obrazovanju - pre~i{}eni tekst (Slu`bene novine Kantona Sarajevo broj: 42/13) i Statutom Univerziteta u Sarajevu. Kandidati su du`ni da pored navedene dokumentacije dostave i ostalu potrebnu dokumentaciju kojom dokazuju da ispunjavaju uslove za izbor u skladu sa Zakonom. Kandidat koji se prijavljuje na konkurs za izbor u zvanje je du`an u prijavi nazna~iti zvanje za koje se prijavljuje. Obrazac prijave sa tekstom Zakona o visokom obrazovanju - pre~i{}eni tekst (Slu`bene novine Kantona Sarajevo broj: 42/13.) mo`e se preuzeti sa WEB adrese Filozofskog fakulteta u Sarajevu: www.ff.unsa.ba Konkurs je objavljen 18. 1. 2014. godine i ostaje otvoren do 1. 2. 2014. godine. Prijave sa tra`enom dokumentacijom dostavljaju se isklju~ivo putem po{te sa naznakom PRIJAVA NA KONKURS na adresu: Filozofski fakultet u Sarajevu, Franje Ra~kog br. 1, 71000 Sarajevo. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati.

Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine objavljuje

OGLAS
za prijem u radni odnos I) Ombudsmen u samostalnom odjelu ombudsmena za bankarski sistem, 1 (jedan) izvr{ilac, na neodre|eno vrijeme. Pored op}ih uslova propisanih ~lanom 15. Zakona o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove: - VSS - pravni fakultet, - pet godina radnog iskustva na istim ili sli~nim poslovima i posebna znanja iz djelatnosti Agencije, - aktivno znanje engleskog jezika, - poznavanje rada na ra~unaru, - polo`en pravosudni ispit. Kandidati koji u|u u u`i izbor bit }e pozvani na intervju. Probni rad je 6 ({est) mjeseci. Nakon zavr{etka izborne procedure, odabrani kandidat du`an je dostaviti uvjerenje o op}oj zdravstvenoj sposobnosti. Oglas je otvoren 15 (petnaest) dana od dana objave. Prijave s dokazima o ispunjavanju tra`enih uslova (originali ili ovjerene fotokopije) slati na adresu: Agencija za bankarstvo Federacije BiH 71 000 Sarajevo Ko{evo 3, s naznakom: Prijava na oglas za prijem u radni odnos - ne otvarati. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati.

OSLOBO\ENJE subota, 18. januar/sije~anj 2014.


NEKRETNINE PRODAJA
PRODAJEM devastiranu ku}u u Gladnom polju. Tel. 061/299-627.k POVOLJNO prodajem 16 dunuma gra|evinskog zemlji{ta Gladno Polje op{tina Ilid`a. Tel:061/299-627.k ALIPA[INO polje, Geteova, 5 sprat, 54m2, 85.000 KM. Mob. 062/383-064.k MEHMEDA bega Ba{agi}a, 1 sprat, 70m2, parking, 170.000 KM. Mob. 062/619-361.k ISTO^NO Sarajevo, Spasovdanska, 1 sprat, 55m2/1.300 KM. Mob. 063/034355.k STAN 57m2, Stari Grad, ^adord`ina, 1 sprat, 57m2, 80.000 KM. Mob. 065/819136.k JOSIPA [tadlera, 1 sprat, 27m2, stogi centar, 79.000 KM. Mob. 061/619-361.k CENTAR, Muvekita kod hotela Evrope, adaptiran, dvoeta`ni, 3 sprat, 67m2, 85.000 eura. Mob. 063/034-355.k ^ENGI] V. 69m2, 2 kat, renoviran, trosoban, cen. gr. 1.000 eura/m2. Mob. 061/148-810.k GRBAVICA, 53m2, dvosoban, 6 kat, lift, 1.800 KM/m2. Mob. 061/148-810.k STARI Grad, kod Op}ine, 69m2, 2 kat, dvosoban, kao nov, et. grijanje, 2.500 KM/m2. Mob. 063/555-858.k STARI, kod Op}ine, 77m2, 3 kat, trosoban, balkon, et. gr. Mob. 063/555-858.k CIGLANE, A. Hume, 73m2, 3-soban, 1 kat, balkon, dobro stanje, 2.350 KM/m2. Mob. 061/148-810.k PRODAJEM stan na Alipa{inom polju 52m2 mo`e i zamjena za Banja Luku. Tel. 542-668.k DOBRINJA, 39m2, suteren, cen. gr. 35.000 KM. Mob. 061/148-810.k DOBRINJA, 77m2, 3-soban, stanje dobro, 2 kat, 1.300 KM/m2.. Mob. 063/555858.k VRACA, A. Smajlovi}a, uknji`en, 80m2, stvarno stanje 100m2, sa mogu}no{}u pro{irenja, kao nov, 150.000 KM. Mob. 061/148-810.k CENTAR, kod BKC, 84m2, 3 kat, 3-soban, sun~an, parking. Mob. 061/148810.k ^ENGI] Vila, 94m2, 4-soban, VP, za renovirat, dvije strane, dva balkona, mo`e zamjena za manji, 155.000 KM. Mob. 061/148-810.k CENTAR, kod BBI, 78m2, 3 kat, 3-soban, balkon, gara`a. Mob. 061/148810.k SOCIJALNO, M. Maruli}a 54m2, 43.000 eura. Mob. 061/205-235.k MUVEKITA, kod Europe, 67m2, ekstra sre|en, sve novo, 67.000 eura. Mob. 061/205-235.k ]EMALU[A, kod Vatre, stan 85m2. Mob. 061/205-235.k DOBRINJA I, 55m2, prizemje, 66.000 KM. Mob. 061/205-235.k ^EKALU[A 40m2+15m2, 4 sprat. Mob. 061/205-235.k GRBAVICA 54m2, 7 sprat, lift, 50.000 aura. Mob. 061/205-235.k CENTAR, kod Katedrale, 70m2, 60.000 eura. Mob. 061/205-235.k BREKA, H. Polovine, 86m2, 3,5-soban, 2 kat, gara`a, 2.400 KM/m2. Mob. 061/148-810.k BREKA, 105m2 i 116m2, jedan do drugog, dvoeta`ni, dvije strane 5-soban, cen. gr. 2.350 KM/m2. Mob. 061/148810.k SKENDERIJA, 136m2, 2 kat, 4-soban, stanje uredno, 118.000 eura. Mob. 061/148-810.k OBALA, 96m2, 3 kat, 3-soban+galerija 20m2, balkon 10m2. Mob. 063/555-858.k GARA@A, Ilid`a, G. Jankovi}a 14m2. Mob. 063/555-858.k NEUM, zapo~et objekat sa stanovima za tr`i{te u Tihoj Luci, direktan prilaz, parcela 475m2, objekat 650m2, pla}ene komunalije. Mob. 061/148-810.k VI[NJIK, novogradnja, 143m2, 3 kat. Mob. 061/148-810.k CENTAR, kod CK, lamela 200m2+gara`a+ba{ta, sun~ana strana. Mob. 061/148-810.k CENTAR, ^ekalu{a, 60m2, 2 sprat, potrebna adaptacija, 105.000 KM. Mob. 062/383-064.k KO[EVSKO brdo, M. Had`ijahi}a, 34m2 (fizi~ki 39m2), izvorno stanje, 62.000 KM. Mob. 062/383-064.k POVOLJNO prodajem devastiranu ku}u 1500m2 oku}nice. Tel. 061/299-627.k ALIPA[INO polje, 3 sprat, Trg Zavnobiha, 79m2, izvorno stanje, 103.000 KM. Mob. 062/383-064.k CENTAR prodajem trosoban stan 71m2 ul. Avde Jabu~ice, renoviran i adaptiran. Tel.033/219-639 i 061/304-599.k ALIPA[INO polje, Bosanska, 9 sprat, 56m2, 85.000 KM. Mob. 062/383-064.k MOJMILO 55m2, Centar 69, 86, 110, 96m2, Vele{i}i 169m2 sa gara`om, grbavica 109m2, Isto~no Sarajevo 71, 48, 43m3. www.nerasbih.com. Tel. 063/142814.k PRODAJEM povoljno stanove: Aneks 40m2, Hrasno 53 i 57m2, Novo Saraj. 44m2, Stari Grad 70m2. www.nerasbih.com. Tel. 061/375-787.k PRODAJEM devastiranu ku}u u Gladnom polju. Tel. 061/299-627.k POVOLJNO prodajem 16 dunuma gra|evinskog zemlji{ta Gladno Polje Op{tina Ilid`a. Tel. 061/299-627.k DVOIPOSOBAN stan na Ciglanama gornje (kod kosog lifta) 71m2+8m2, 135.000 KM. Mob. 061/320-4239.k PRODAJEM ku}u u Gornjim Vele{i}ima. Mob. 061/211-508.k POVOLJNO prodajem devastiranu ku}u p+s+p+gara`a 1500m2 oku}ice ogra|eno betonskom ogradom. Tel.061/299-627.k PRODAJEM ili izdajem poslovni prostor u Vogo{~i ul. S. Blagov~anina 41m2 26m2 preko puta hotel Sunce. Mob. 061/132-220.k GRBAVICA troiposoban stan 85m2 renoviran sa gara`om. Tel.033/617-742.k STAN 160m2 strogi centar renoviran prvi sprat.Tel. 062/775-200.k PRODAJEM dvospratnu ku}u,naselje Sokolje. Tel. 062/868-328.k DOBRINJA V, Trg grada Prato, 67m2, (fizi~ki 77m2), renoviran, 7 sprat, 95.000 KM. Mob. 062/383-064.k CENTAR, ul. Jadranska 23m2, garsonjera, adaptirana, 69.l000 KM. Mob. 062/383-064.k HRASNO, P. Ribar, prizemlje, 53m2, potrebna adaptacija, 80.000 KM. Mob. 062/383-064.k PRODAJEM ~etverosoban stan ili mjenjam za jednosoban uz doplatu M. Mustafe Ba{eskije br. 3. Mob. 061/252663.k PRODAJEM stan u centru, prizemlje, 87m2, pogodan za poslovni prostor, dvori{te 50m2. Tel. 033/201-096 od 17 do 21 sati.k POVOLJNO prodajem devastiranu ku}u p+s+p+gara`a+1500m2 soku}nice ogra|eno betonskom ogradom. Tel. 061/299-627.k PRAZAN dvosoban stan na ^. Vili Fetaha Be}irbegovi}a 6 kat 62m2 eta`no. Tel. 066/861-737.k PRODAJEM ku}u u centru Zavidovi}a mo`e zamjena za Be~ inf. Tel: 063/ 340766.k PRODAJEM devastiranu ku}u u Gladnom polju. Tel. 061/299-697.k PRODAJEM vikendicu u Resniku-Pazari}, 1/1, 750m2 zemlje, struja, voda, pored glavnog puta. Tel. 061/224-704.k STAN na Dobrinji ul. Trg Sarajevske Olimpijade 4 spr. adaptiran 56m2=95,000KM. Tel. 063/934-355.k HITNO potrebna tri stana sa dvije spava}e S.grad do Grbavice do 500km na min 2 god za uposlene klijente. Tel: 062/744-892. ILID@A, prodajem eta`ni stan sa gara`om, 78m2, kompletno renoviran. Mob. 061/579-459 ili 062/762-620.k STAN Kova~i}i 54m2 prizemlje dvosobni i 88.000KM. Tel:063/732-450.k PRODAJEM ~etvorosban stan na Alipa{inom polju. Tel. 00385922444241.k PRODAJEM dvosoban stan, C faza Alipa{ino polje, ul. Bosanska br. 1, 59m2 po 1.200KM/m2. Mob. 062/215-030 ili 061/235-257. VLA[I], apartman, nov, 40m2, namje{ten, uz ski stazu. Mob. 061/102-275.k PRODAJEM gara`u, ista se nalazi ispod stalnog objekta u radni~koj ulici Kova~i}i veli~ina je 15m2. Tel. 033/444-240. i 066/341-700.k PRODAJEM 2 dunuma zemlje pogodna za sve put, voda, struja. Tel. 063/717-908. ili 033/214-151.k PRODAJEM 1800m2 zemlje kod Had`i}a sve pogodnosti. Tel. 063/717-908 i 033/214-151.k PRODAJEM I sprat dobre ku}e, odvojen ulaz, 65m2 + velika avlija, po~etak Vrbanju{e - Stari grad, pripremljena adaptacija. Mob. 061/131-727.k ALIPA[IN most blizu @I[.a ku}a tri eta`e 250m2 tri stana podru. Tel. 065/061/966.k PRODAJEM vikendicu, Gornje Vlakovo, 20 km od Sarajeva, dobar asvaltni put do imanja, 40m2, oku}nice 1.450m2, vof}njak, prostor za igru, parking, 2 zidane {upe, podrum, kroz imanje prolazi mali potok. Mob. 061/276-496.k DOLAC Malta, Envera [ehovi}a, 1 kat, ju`no orjentisan, 60m/2, preure|en, sa dvije spava}e sobe. Mob: 063/180-283.k PRODAJEM 700m2 gra|evinskog zemlji{ta u Ned`ari}ima ulica Branislava Nu{i}a 46. Tel. 061/191-521. i 033/202911.k PRODAJEM vikendicu na Vla{i}u i trosoban stan u centru Zenice. Tel: 061/528-032.k PRODAJEM trosoban konforan stan sa tri terase, strogi centar, c.g, lift, I sprat ili mijenjam za sli~an u Beogradu. Tel. 00381 112189361.k PRODAJEM dvosoban stan 59m2, ul. Bosanska 4, C faza, A. Polje, III sprat, lift, cijena povoljna. Tel. 033/212-727 i 061/303-592.k PRODAJEM ku}u na Kromolju. Mob. 062/591-105.k PRODAJEM vikendicu na Vla{i}u i trosoban stan u centru Zenice. Mob. 061/528-032.k PRODAJEM zemlji{te u Faleti}ima 2 duluma. Mob: 062/143-523.k PRODAJEM jednosoban stana od po 36m2 u istoj zgradi i na istom spratu na Trgu heroja ili mijenjam za odgovaraju}i ve}i. Tel. 061/337-764. i 063/884-587.k PRODAJEM stan 72m2 ul. Muse ]azima ]ati}a. Tel. 033/458-700 i mob:061/906-641.k EKSTRA povoljno - ku}a i 1,5 dunum zemlje u Bla`uju, papiri uredni, cijena 65.000 KM. Mob. 061/913-140.k TOPAL Osman Pa{e 66m2 1. sprat, kancelarijski prostor. 700KM. PRODAJEM se stan Ilid`a- Pejton 61m2 cijena povoljna. Tel. 061/284-875.k STAMBENO poslovni prostor dim. 12x8 parking 422m2 novogradnja Ilid`a. Mob:061/552-542.k VI[E gra|. placeva na podru~ju grada od 500m2 Tel. 061/299.-911.k PRODAJEM ku}u hitno, prizemlje+sprat+potkrovlje+ba{ta 350m2, urbanisti~ka+gra|evinska dozvola, voda, struja, 29.000 eura. Abdurahmana Muharemije br. 76, naselje Bare.k PRODAJEM vikend ku}u sa oku}nicom oko 1800m2 gara`om, potokom priklju~cima. Tel. 543-043.k PRODAJEM stan 85m2, Kralja Tvrtka, I sprat. Tel. 063/025-896.k PRODAJEM trosoban stan sa 2 balkona, ekstra lokacija, pogodan za sve namjene. Tel. 070/203-976.k PRODAJEM stan 66m2, veoma povoljno, Ul. Avde Jabu~ice, mo`e i zamjena za Trebinje, bez posrednika. Tel. 033/810572, 061/438-855.k PRODAJEM dvosoban stan 53m2 sa centralnim grijanjem, Otoka, Grada~a~ka. Tel. 061/319-540.k

MALI OGLASI
NAMJE[TAJ
PRODAJEM dijelove namje{taja, radi preselenja u manji stan. Mob. 063/451163, iza 17 sati.k PRODAJEM dje~iji krevet sa jogijem i dubak sa mre`om. Mob. 061/700-788.k PRODAJEM starinski namje{taj, ogledala, plinska grijalica, role paus papira. Tel. 033/667-824.k

51

OSTALO
PRODAJEM doma}u lozu u manjoj koli~ini iz okolice Medugorja. Mobitel: Tel: 062/310-852.sms NOVA `enska bunda sa 2 {ubare, krzno lisice, uvoz, veliki broj od 350 eu za 200 KM, plinsku bocu od 10 kg, 45 KM. Mob. 061/145-504.k PRODAJEM fasadnu plinsku pe}, cijena 90KM. Mob. 061/571-129.k PRODAJEM 24 kom. restoranskih stolica, nove, neraspakovane, uvoz, 5 fri`idera za trgovinu, polovni, ispravni. Mob. 061/553-655.k PRODAJEM bukova iscjepana drva 75KM/1m. Tel. 061/691-621.k PRODAJEM plinsku pe} Holandija, 6 kw. Tel. 531-031.k PRODAJEM proto~ni-plinski bojler, za dimnjak, novi. Tel. 531-031.k PRODAJEM plinsku pe} Emina, za dimnjak. Tel. 531-031.k PRODAJEM pe{kun stoli}, peglu, bakarno posu|e, magnalu, demirliju, ogledalo austrougarsko, komodu i vitrinu. Mob: Mob. 062/780-449.k AGREGAT 6,5 kw generator 2,7 kw,benzin 3 mono i 1 trofazna uti~nica njema~ke marke. Tel.061/956-845.k PRODAJEM plinsku pe} Emina i plinski {poret i {poret na drva. Tel. 062/480-365.k PRODAJEM crnu Astrahan bundu br. 48 cijena po dogovoru.Tel. 062/577-638 i 061/205-784.k POVOLJNO se prodaje skoro nov veoma kvalitetno kancelarijski namje{taj. Tel. 033/295-026.k PRODAJEM Bajer trakice za mjerenje {e}era u krvi 20KM.Tel.063/190-935.k PRODAJEM pisa}u ma{inu ispravnu cijena 100KM.Tel.033/622-661.k PRODAJEM kolekciju suvenira Olimijada 84 60 komada cijena 100KM.Tel. 033/622-661.k PRODAJEM dva kompletarotringa za tehni~ko crtanje cijena 50KM.Tel. 033/622-661.k PRODAJEM ispravan kino projektor s kamerom Lu~ 2. Tel.033/622-661.k PRODAJEM malu biblioteku s rje~nicima ruski jezik. Tel. 033/622-661.k STALA@A i ostala oprema za butik. Tel. 061/958-001.k HARMONIKA Weltmenster 120 Basova. Tel. 062/760-666.k KU]NI savjet L-2/2 srkvice Zenica prodaje `eljezna dvokrilna vrata.Tel.032/227632.k STALA@E i ostala oprema za butik, razhladna vitrina. Tel. 061/958-001.k SVJE@A jaja japanskih prepelica 30kom. 8KM. Tel. 062/375-521 i 066/823-749.k PRODAJEM trakice za va|enje krvi aparat Bajer.Tel.062/317-886.k PRODAJEM polovna ulazna vrata lieva bez {toka 180x89 cm i tri polovna. dupla. Tel. 622-710.k

TEHNIKA
PRODAJEM CD razne vrste muzike (oko 300 kom), mala fonoteka. Mob. 061/488-817.k PRODAJEM TV kvalitetan i ispravan. Mob. 062/325-987.k

VOZILA
RENAULT megan 15.dci sacuva odrzavan 2003 g drugi vlasnik reg august 2014. velki servis ura|en ~etiri nove zim gume pet vrata d klima itd. Tel: 061/ 526-308.sms PRODAJEM Logan -Dacia, 2006.god.prvi vlasnik, 1,4 kubika`a.cijena 6.000 KM. Tel.061/348-968.k PRODAJEM [kodu Oktaviju 2000. g. za 4.500 KM, benz. 20 ventila, turbo, klima, kombi, crne boje. Mo`e da se uveze. Tel. 061/016-133 ili 066/130-133.k PRODAJEM Golf GTI benzin 1.8 2003. godina, troja vrata, {iber tamno sivi,registrovan do 11.2014. Mob: 062/144-084.k PRODAJEM kombi transporter 1600 dizel 1988. godi{te registrovan do maja 2014. Tel:061/690-842.k SMART dizel 2001 registr.klima, abs, panor, korv. cd. Tel. 063/034-932.k VRLO povoljno prodajem Ford Fokusa, 2001. god. karavan. Mob. 061/913-797.k PRODAJEM Kedi dizel 2001. godina, centralna brava, 3.800KM. Mob. 061/808-846.k PRODAJEM {kodu Okcativu TDI narand`aste boje 2003.regis.august 2014. Tel. 061/161-726.k PRODAJEM d`ip Hyndai 2001. gara`iran servisiran pre{ao 180.000km.Tel. 061/161-726.k ALFA GT 2,0 JTS, 2004. god. klima, ko`a, uvoz Njema~ka, malo vo`ena. Mob. 063/405-987.k PRODAJEM sjedi{ta i druge djelove konbija 12. Tel. 061/367-103.k PRODAJEM djelovi konbija 12 Folcvagen. Tel. 061/367-103.k MAZDA 323 dizel, gara`irana servisirana pre{la 48000KM. Tel:033/217-875.k PRODAJEM Ford Fiestu 1993. registrovana.Tel. 061/250-156.k PRODAJEM Alfu 146, Tvin Spurk, 2000 godina, nije registrovana,cijena 5.000 KM. Mob. 061/201-200.k POLO 1.4 TDI 2003. full oprema crni metalik pre{ao 177.500. Tel. 066/376-807.k

52

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
POSLJEDNJI POZDRAV

subota, 18. januar/sije~anj 2014.

OSLOBO\ENJE

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em kolegi i prijatelju

KEMAL (HUSEINA) HASIBOVI]


Sa velikom tugom u srcu... Kenan i porodica Had`iahmetovi}
71101

MILIVOJU BATI JEFTI]U

OSLOBO\ENJE DOO
000

OSTALO
PRODAJEM troupori{na ortoza za grudnu ki~mu korzet. Tel. 061/381-774.k PRODAJEM sadnice lipe visine 2 do 4m i raznog drugog drve~a. Tel. 066/092-978.k PRODAJEM vise}u kuhinju o~uvana 2 komode, 2 stala`e. Tel.061/828-709 i 033/956-055.k PRODAJEM kacu i lulu od kazana za pe~enje rakije. Tel. 061/367-103.k PRODAJEM ko{nice bez p~ela Gladno polje Ilid`a. Tel. 440-747 i 064/4484083.k SVJE@A jaja japanskih prepelica 30 kom-8KM.Tel:061/762-414.k PRODAJEM nova invalidska kolica, cjena po dogovoru. Mob: 061/199-328, od 8-13 sati. k PRINT ma{ina Rodin Solvent 6184 A, {irina {tampe 180 cm. Tel. 553-865, 061/895-017.k PLINSKA pe} na priklju~ak na dimnjak ispravna 50KM. Tel. 062/827-908.k APARAT za {e}er u krvi trakice,igle 50KM.Tel.061/490-670.k PLINSKI kombi bojler Valiant, 24 kw, fasadni za cen. grijanje, povoljno. Mob. 061/546-018, 033/210-534.k TV Ni{ proiz. 1960. rijetskot na tr`i{tu ispravan. Tel. 063/405-987.k

ZAPOSLENJE
POTREBNA djevojka za rad u kaffe slasti~arnoj. Uslovi rada i plata pristojni. Tel. 062/445-037, 033/558-820 i 033/618-855.
8685

RENT-a car, with driver for all destinations in Bosnia and Herzegovina and abrad. driver spiks english. Rent for all day or for only one destination. Mob. 062/829-206 i 063/803-900.k ODR@AVALA bih stan i njegovala stariji bra~ni par (pokretni), (i kuhala). Mob. 063/972-276.k BRAVARSKI radovi, dolazim na adresu, ugradnja i popravka brava, gara`nih vrata i blindiranih. Mob. 061/233-078.k KNJIGOVODSTVENA agencija nudi usluge doma}im i stranim firmama na bosanskom i engleskom jeziku, profesionalno i stru~no. Mob: 061/220-234.k RADIM zidarske, molerske radove i ostalo.Tel: 061/382-219.k DUBINSKO ~i{}enje vozila, ko i svih vrsta tapaciranog namje{taja, cijena po dogovoru, dolazak besplatan. Mob. 061/594-126.k PROFESOR engleskog daje instrukcije, cijena 1 ~as/10 KM, radim prevode. Mob. 061/654-941.k TAPETAR-dekorater, presvla~i i popravlja n amje{taj u radionici ili kod vas, uz garanciju. Mob. 061/156-728, 061/926560.k OBAVLJAM sve vrste poslova,fasade, kre~enje, malterisanje, zidanje itd.Tel. 061/382-219.k MAJSTOR povojno opravlja stari i pravi monitira.Tel. 061/202-840.k VR[IM prevoz kabastog odpada, robe, putnika i preselenja. Tel. 061/241-663.k TAPETAR sa iskustvom presvla~i kuanski i kancelarijski namje{taj. Tel. 061/620057.k KOMBI prevoz najjeftinije u gradu, vr{im sve usluge, prevoz kombijem. Mob. 062/134-827.k ^UVALA bih dijete. Mob. 062/657144.k VR[IMO usluge prevoza svih vrsta roba, kao i selidbe iz Evrope i BiH, kombi kamion. Tel. 033/232-162 i 061/266764.k RADIM zidarske, poslove malterisanje, fasade, kre~enje, keramiku, laminat, zvati na Tel: 062/693-066.k INSTRUKCIJE iz engleskog i bosanskog jezika za sve uzraste, prevodi.Tel. 065/572966.k KOMBIJEM velikim prevoz namje{taja i sve ostalo, radna snaga.Tel. 061/227189 i 070/248-381.k TELEFONIKO-firma, popravlja stare, nove, be`i~ne telefone, izrada telef. instalacija. Mob. 061/141-676.k PERA^ stakala u stanovi a, poslovnim prostorima, zgradama. Tel. 440-747.k CERTIFICIRANI ra~unovo|a povoljno vodi poslovne knjige.Tel. 061/150368.k OZBILJNA gospo|a ~isti i odr`ava stanove posloovne prostore. Tel. 065/327-328, 440-747.k ODSTRANJUJEM fleke na plafonima i zidovima. Tel. 440-747.k RADIMO rigips. Radno iskustvo 16 godina. Tel. 061/545-888.k

OBAVLJAM poslove zidarske, kre~enje, malterisanje i ostalo po potrebi. Tel: 061/382-219.k PRESNIMAVANJE sa video kaseta, kaseta iz kamera i starih filmova 8 i super 8, na DVD, Sarajevo. Mob. 062/824-523.k NAJPOVOLJNIJE u gradu iznajmljujem stolice za razne namjene, cijena do 20 kom - 1,5KM, a 20 stolica i vi{e - 1KM po komadu, (ku}na dostava). Mob. 061/224-704 i 061/367-097.k VODOINSTALATER sa 30 godina iskustva vr{i opravku instalacija, monta`u sanitarnih ure|aja i pro~epljenje odvoda. Mob. 033/535-659 i 062/139034.k ^UVALA bih dijete na podru~ju Dobrinje. Tel. 033/469-353.k KOMBI prevoz tereta, selidbe sa mogu~no{}u anga`mana radne snage. Mob. 061/563-292.k PROF njema~kog jezika daje instrukcije iz njema~kog jezika. Tel:061/914380.k DAJEM instrukcije iz hemije studentima i u~enicima. Tel. 0627331-174.k PREKUCAVAM sve vrste materijala brzo, kvalitetno. kompjuterska obrada. Mob.062/807-514.k VR[IMO tapetarske usluge dolazimo na adresu bez naknade. Tel. 061/869-179.k ISCIJELJENJE duhovnim putem po u~enju Brune Groninga, medicinski dokazivo. Tel. 062/256-376.k UGRADNJA, prodaja, remont alnasera, alternatora, motora brisa~a i motora ventilatora. Mob. 061/365-193.k VODOINSTALATER opravlja i postavlja ~esme, vodokotli}e, ventile, sifone. penzionerima usluge jeftinije. Mob. 061/205-803.k ELEKTRI^AR, instalacije, osiugura~i, lampe, uti~nice, indikatori. Mob. 061/901646.k IZRADA i monta`a plo~astog namje{taja, kuhinja, plakara, stolova. Mob. 062/466-093.k INSTRUKCIJE iz engleskog i bosanskog jezika za sve uzraste, prevodi.Tel. 065/572966.k ELEKTRI^AR, instalacije, osiugura~i, lampe, uti~nice, indikatori. Mob. 061/901646.k DAJEM instrukcije iz matematike, fizike i elektrotehnike, dipl. ing. Mob. 061/571-361.k DIPLOMIRANA in`enjerka daje uspje{no instrukcije iz matematike. Tel. 227990.k MOLERI profesionalno pru`aju usluge: gletovanje, bojenje stolarije, elder puc, radijatore, tapete, rigips, itd. Mob. 061/219789, 456-979.k TV VIDEO servis, Porodice Ribar 65, Hrasno, popravka svih vrsta TV aparata, dolazak na ku}nu adresu, original daljinski za sve TV aparate. Tel. 033/650867, 061/188-410.k KLIMATIZIRANIM kombijem i malim autima vr{im prevoz putnika na sve destinacije. Tel. 062/214-690 i 974-974.k ^UVALA bi i opslu`ivala staro iznemoglo lice. Tel. 062/569-444.k

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

dragom

na{em dragom drugu

DJEVOJKA tra`i posao u trgovini ili sli~no. Mob. 062/779-599.k U FRIZERSKOM studiu Hairetic potrebni u~enici iz frizerske {kole. Tel. 061/406835 i 033/223-230.k POTREBNA radnica na administrativno-tehni~kim poslovi8ma, obavezno poznavanje rada na r~unaru, po mogu}nosti sa radnim iskustvom. Tel. 033/213023, 061/161-726.k POTREBNI saradnici u {vedskoj katalo{koj prodaji u~ljanjenje besplatno, (uslovi odli~ni). Mob. 062/940-550.k POTREBNE radnice za rad za ro{tiljem u }evabd`inici u Zenici, mo`e i bez iskustva. Tel. 062/225-466, od 8-16 sati.k ISKUSAN radnik tra`i zaposlenje na marketingu i administraciji trgovina sa znanjem jezika ra~unara. Tel: 066/999012.k

KEMALU HASIBOVI]U
Tanja i ^oks sa djecom
8963 ZIDARSKO - tesarski radovi, zidanje, maltanje, betoniranje i {alovanje. Radimo sve vrste krovova povoljno. Mob. 062/134-827.k PREKUCAVAM sve vrste materijala, brzo, kvalitetno, povoljno, kompjuterska obrada. Tel. 061/533-326.k RADIMO idejne izvedbene projekte za sve vrste objekata i za legalizaciju. Tel.065/294-855.k MOLER moluje stanove 1-sobnioko 100KM 2-sobni. Tel.062/073-760.k VRIJEDNA pravoslavka odr`avala bi stanove isklju~ivo.Tel.063/020-169.k MATEMATIKA, brzo i uspje{no. Mob. 061/800-259.k INSTRUKCIJE iz matematike i fizike. Tel. 033/457-066.k ELEKTRI^ARSKE usluge Tea pe}i, el. bojleri, el. indikatori, 812-+plafonjere, lusteri i ostali el. aparati. Tel. 061/048-497.k SERVIS svih tipova ve{ ma{ina i drugih ku}anskih aparata.Tel.061/551-035.k KVALITETNO ru~no vodeno pranje }ilima i itisona. Dolazak na adresu po }ilime i itisone je besplatan. Tel 033/221945.k ^ISTIMO stanove, ku}e i poslovne prostore. Mob. 062/304-018. BLINDIRANA vrata, kovane ograde, giteri, rosfraj, inoks, radimo kvalitetno i pouzdano. Tel. 061/221-668.k RADIM sve zidarske poslove, kre~enje, malterisanje, radim kamen, zvati na. Tel: 061/549-803.k DAJEM instrukcije iz heije studentima i u~enicima. Mob: 062/332-174.k PROFESOR francuskog i latinskog jezika daje instrukcije. Tel. 033/645-307.k

KEMI

Od Tamare i Vladimira
8945 ISCJELJENJE duhovnim putem po u~enju Brune Groninga medicinski dokazivo. Tel.062/256-376.k CENTRALNO eta`no grijanje plinske intalcije zamjena konvektora. Tel. 061/922-476.k KLIMATIZIRANIM kombijem i autom vr{im prevoz putnika, na svim destinacijama. Mob: 062/214-690.k PRU@AM ra~unovodstvene usluge po sistemu agenciskog vo|enja knjiga, kako za preduzetnike, tako i za pravna lica. Posjedujem kompletnu opremu sa kvalitetnim licenciram finansijskim programom za pru`anje navedenih usluga. Tel: 061/201-685.k INSTRUKCIJE iz matematike osnovcima i srednjo{kolcima. Sarajevo. Tel. 062/672-858.k VKV bravar popravljam brave, pravim ograde, gitere na prozore. Tel. 062/907356.k MONTER centralnog grijanja radi instalacije za centralno grijanje. Tel: 061/552-556.k KERAMI^AR, zvati na tel: 061/460606.k POMA@EMO pri lije~enju raznih bolesti: nesanica, nervoza, glavobolja, reuma, i{ijas, struna, depresija, sterilitet, veoma uspje{no. Tel. 062/723-575.k PREVOZ putnika u Neum na jednodnevni izlet, za samo 24.95KM po osobi. Putuj te sigurno i jeftino u luksuznom T5 Kombiu.Tel: +38762606611.k IZNAJMLJUJEM sklopive stolice, stolove i vje{alice za garderobu. Besplatna dostava u Sarajevu. Mob. 061/563-292.k BRAVAR i varilac, profesionalna izrada i monta`a svih vrsta bravarskih radova. Mob. 061/141-659.k

USLUGE
VITALIS ku}na njega i lije~enje starih i bolesnih osoba, kupanje, hranjenje, infuzije, injekcije, mijenjanje katetera, laboratorij, pregled ljekara (internist). Mob. 061/172-948.k SANITETSKI prevoz nepokretnih i te{ko pokretnih osoba, uz pratnju. Mob: 061/482-882.k DOM VITALIS smje{taj za starije i nemo}ne osobe. Mob. 061/172-948. RIGIPS el instalacije i moleraj radim povoljno. Tel: 066/205-286.sms SERVISER vr{i opravku ve{ ma{ina ma{ina za sude fri`idera {krinja ledomata i dr marka bira iberna candy gorenje i dr klima uredaji. Tel: 062/ 477-214.sms SERVISER vr{i opravku ves masina masina za sude frizidera skrinja ledomata i dr marka bira iberna candy gorenje i dr. klima ure|aji. Tel: 062/ 477-214.sms KOMBI prevoz ljudi,namjestaja,kabastog odpada i sl...radna snaga obezbe|ena.Popust za penzionere 20%!. Tel: 062/466-079.sms MAXIVITA ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih lica, davanje injekcija, infuzija,inzulina itd. Mob: 061/319-604.
8765

KUPOVINA
KUPUJEM stare ve{ ma{ine,el. pe}i, fri`idere, sve vrste zeljeznog otpada,te posebno potrosene akumulatore..dolazim na adresu isplata odmah, Sarajevo.Tel: 061/540-533.sms KUPUJEM {kolske ud`benike. Mob: 061/533-792.k KUPUJEM stare devizne {tednje i dionice po povoljnoj cijeni. Tel.065/869-608.k KUPUJEM papire saobra}ajnu od kamp prikolice ili sli~nu rashodovanu Tel. 061/224 -104.k KUPUJEM mjenja~ za konbija Folcvagena. Tel. 061/367-103.k KUPUJEM nekretnine u Sarajevu ili posreduje uz 3% proviziju pri prodaji. Tel. 654-793.k KUPUJEM japanska i ostala rashodovana i havarisana vozila. Mob. 063/459893.k KUPUJEMO nekretnine u Vogo{}i. Mob. 061/170-254.k KUPUJEM stare satove zidne, |epne ru~ne ordenje, zna~ke i ostalo. Tel: 033/456505.k KUPUJEM umjetni~ke slike, filateliju, stari nakit. Tel. 033/456-505.k KUPUJEM umjetni~ke slike, starinski namje{taj, sablje, ordenje ZOIl 84 i ostalo. Mob. 061/065-126.k

TEPSER S.O.D. profesionalnim ma{inama ~istimo: tepihe (rese), itisone, namje{taj, unutra{njost auta,kao i kamene podove (za{tita) iskustvood 1989.god. Tel. 033/200-003; Mob: 061/524-461.
8751

PREVOZIM konfornim autom na svim relacijama u BiH i inostranstvu. Govorim englerski jezik. Mob. 062/829-206 i 063/803-900.k IZRADA i monta`a plo~astog namje{taja kuhinja, plakara,stolova.Tel: 062/466-093.k

OSLOBO\ENJE subota, 18. januar/sije~anj 2014.


SJE]ANJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
IN MEMORIAM

53

na na{eg kuma

Tri su desetlje}a pro{la bez mojih dobrih i voljenih roditelja

RANDI]

TUNU
16. 1. 2011 - 16. 1. 2014.

OSMAN BA^INOVI]
18. 1. 2004 - 18. 1. 2014.

Vesna i Jasmin Ljubun~i} sa porodicom


8961

Pro{lo je 10 godina otkako nisi sa nama. Uprkos tome, uspomene na tebe te ponos {to smo te imali ne blijede.

RADMILE
1910 - 1984.

EGIDIJA
1902 - 1985.

SJE]ANJE

S po{tovanjem i zahvalno{}u, k}i Vesna Mati}


8954 8949

Osamnaestog januara 2014. navr{ava se pet godina otkako nije s nama na{ dragi

Tvoje: Jasminka, Lejla i Sabina

POSLJEDNJI POZDRAV

Misli {aljem velikom ~ovjeku

ZAIM (HAJRA) BALI]

dragom

profesoru JEFTI]U
Hvala Vam za ljepotu rije~i, toplinu i djela u te{kim danima grbavi~kim 1992, 1993, 1994...

Vole te i ~uvaju od zaborava tvoji najdra`i: supruga Emira, k}erke Aida i Alma, unuka Esma, zetovi Haris i Ra{id
111

KEMI

Pomogli ste mi i izme|u ostalog da po/ostanem bi}e bez gor~ine. Misli {aljem, rije~i su spore... Sa najdubljim po{tovanjem,

^etrnaestog januara navr{ile su se dvije godine od smrti na{e drage mame

Vi{nja i Vladan
111

Nermina Tahirovi}
8957

POSLJEDNJI POZDRAV

DRAGINJE BA[TI]
14. 1. 2012 - 14. 1. 2014.

POSLJEDNJI POZDRAV

majci na{eg prijatelja Zorana

U nedjelju, 19. januara, u 12 sati posjeti}emo njen grob. Uvijek si sa nama. Tvoji: k}erka Jasna i sin Milenko
8959

MIRJANA GOVEDARICA
1933 - 2014.

MIRKU SUBOTI]U

S tugom i po{tovanjem,

SJE]ANJE

Marijana i Zlatan Jugo


71123

Enver i Sabaheta
71101

na mog dragog druga, dobrog


POSLJEDNJI POZDRAV

AVDU HRASNICU LI^KU


2007 - 2014.

dragom kolegi

Husko Mulabegovi}
8898

OSMRTNICE, OGLASE, NATJE^AJE MO@ETE PREDATI U VA[EM GRADU

OSLOBO\ENJE
MARKETING SLU@BA
D`emala Bijedi}a 185 Tel/fax: 472-899 i 472-901

KEMALU (HUSEINA) HASIBOVI]U

OSLOBO\ENJE
DOO NOVOTEKS KISELJAK

Hamdija Salihovi} sa porodicom


8953

Tel: 387/30/877-212

54

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
Osamnaestog januara 2014. je 71 godina od pogibije u borbi

subota, 18. januar/sije~anj 2014.

OSLOBO\ENJE

JURE (MARIJAN) GALI]


narodni heroj NOR-a 41 - 45. 25. 9. 1912 - 18. 1. 1943 - 18. 1. 2014.

Ponosni smo na ideale, karakter i djela `ivotnog puta na{eg oca, djeda i pradjeda, odre|en faktima: Ratno siro~e izu~ava osnovnu {kolu kod naprednih trapista po glasovitim pravilima Ora et labora: (moli i radi), a tapetarski zanat (uz pomo} Hrvatskog radi{e u Vukovaru, gdje i radi, a potom u Beogradu i Metkovi}u; Kao vojnik osiguravanja izgradnje spomenika neznanom junaku na Avali, zaslu`uje zlatnu medalju za usluge kralju i otad`bini; Sindikalni aktivist i ~lan KPH/KPJ-e (1938.); jedan je od organizatora narodnog otpora Donje Neretve; - Komandir i komandant Prve neretvanske ~ete i III Biokovskog bataljona I Dalmatinske proleterske brigade, polaznik prvog oficirskog kursa pri Vrhovnom {tabu NOVJ-e u Lici; Vodi borbe na ~i{}enju Imotske Krajine i gine, o ~emu {tab IV operativne zone a za IV Dalmatinsku brigadu izvje{tava Vrhovni {tab .......na{i gubici......i na{ hrabri komandant I bataljona, drug Jure Gali} herojski gine na ~elu svoga bataljona na 20 metara od neprijateljskih {an~eva......gubitak druga Gali}a za na{u brigadu je vrlo te`ak i tako re}i nenadoknadiv. (Postupaju}i po jo{ jednom glasovitom pravilu tada{njih partizana za komandante i komesare - Prvi u borbi, a zadnji na kazanu). Sinovi Veljko i Damjan sa suprugama, unu~ad Danijela, Neboj{a, Maja, Jurica i Dragana sa supruzima i suprugama te praunu~ad Damjan, Ivana, Mihaela, Gaia, Filip i Olja
8951

Osamnaestog januara navr{ava se godina od smrti na{eg voljenog

Osamnaestog januara 2014. godine navr{ava se 40 dana otkako je preselila na ahiret na{a draga

SJE]ANJE

na moju sestru

MIRKA RADI]A

HIDAJETA (D@EMALA) ALENDAR


Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: sin D`emal, snaha Selma, sestra Behija, brati} Amir, brati~ne Aida, Dijana i Edina, sestri} Zlatan, sestri~ne Zlatana i Zvjezdana, snaha Umka, te porodice Alendar, Stefanovski, Babi}, Selimi}, Slini}, Rotim, Kuna, D`omba, [ahinovi}, Huzba{i} Tevhid }e se prou~iti u subotu, 18. januara 2014. godine, u 14 sati u stanu u ulici \oke Mazali}a 1/4.
8944

Prazninu koju si ostavio svojim odlaskom svakodnevno ispunjava sje}anje na tebe. @ivi{ u nama i vrijeme koje prolazi ne}e umanjiti na{u zahvalnost, po{tovanje i ponos {to smo te imali. Zauvijek tvoji: supruga Nada, sin Sa{a, k}erka Nata{a, unuke Sandra, Sara, Dunja, Mila i Vera, te snaja Tanja i zet Branko
3712

MANDA MASNIKOSA
18. 1. 2009 - 18. 1. 2014.

Uvijek u na{im mislima. Du{ka sa Ninom, Vedranom i Sakibom


71167

SJE]ANJE

na

NIJAZ - FADILA KARA^I]


2. 2. 1955 - 11. 1. 2014.

D@EMALA BIJEDI]A
dr`avnika i nosioca pokreta otpora u Sarajevu

Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijep d`ennet i vje~ni rahmet. Od amid`e Kara~i} Mehmedalije i njegove porodice
8948

UABNOR Centar
001

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

dragom prijatelju

na{em dragom drugu Kemi

KEMALU HASIBOVI]U

KEMAL (HUSEINA) HASIBOVI]

Neizmjerno nam nedostaje{... Kolektiv C. M. City Mobile


3716

Tvoji: Suada, Igor i Una

3715

OSLOBO\ENJE subota, 18. januar/sije~anj 2014.


SJE]ANJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
SJE]ANJE

55

na na{e najmilije

prof. dr. SMAJO HRLE


18. 1. 1977 - 18. 1. 2014.

ZEJNEBA RED@OVI], ro|. ARNAUTOVI]


18. 1. 1979 - 18. 1. 2014.

RED@O (SELIMA) RED@OVI]


8. 2.1982 - 8. 2. 2014.

Molimo Allaha d`.{. da im podari lijepi d`ennet i rahmet lijepoj du{i. Zahvalna djeca
8874

Ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo sje}anje na na{eg Smaju. Porodica


8911

S puno ljubavi i topline ~uvamo uspomene na tebe, na na{eg dragog i nikada zaboravljenog

SJE]ANJE

SJE]ANJE

Osamnaestog januara 2014. navr{ava se tu`na godina od kada nas je napustio na{ dragi

TAIBA TORLAKOVI]
Navr{ilo se deset godina, ali na{a sje}anja na tebe nikada nisu izblijedjela. @ivi{ uvijek u na{im du{ama i mislima. Volje}emo te dok `ivimo. Tvoji: Kaljaca Alija i Alma sa familijom
111

KATICA PULI], ro|. KOLUN\IJA


18. 1. 2011 - 18. 1. 2014.

U na{im srcima tuga, na grobu ti{ina, u domu praznina. Srce }e uvijek boljeti, a du{a patiti, ali }emo te mi uvijek voljeti. Po~ivala u miru Bo`ijem. Tvoji: suprug Amir, sin Adnan sa porodicom, k}i Dijana i svekrva Nefa
8705

RADOSLAV RADE SIMI]

Osamnaestog januara 2014. navr{ava se pet godina otkako nije sa nama na{a draga

U nedjelju, 19. januara 2014, navr{ava se tu`na godina od iznenadne i prerane smrti na{e drage supruge, mame, bake

MARA KOBASICA, ro|. MILI^EVI]


18. 1. 2009 - 18. 1. 2014.

SPOMENKE TRAVAR
iz Sarajeva U nedjelju, 19. januara 2014. godine, u 12 sati posjeti}emo njen grob, polo`iti cvije}e i dati pomen. Prerano si oti{la od nas, ostavila si veliku prazninu u na{em `ivotu. Bol nije u suzama, rije~ima, bol je u na{im srcima. Po dobrom }emo te pamtiti, s ljubavlju i po{tovanjem u srcima ~uvati. U miru po~ivaj, an|ele na{.

S ljubavlju i po{tovanjem ~uva}emo uspomene na Tebe, Tvoju dobrotu i plemenitost. Tvoji: sestra Mira, zet Tomislav, sestri} Igor sa suprugom Draganom [imunovi}
111

Nosimo te u srcima, nedostaje{ nam. Tvoji najmiliji


8929

Danas se navr{avaju 3 godine od kada sa nama nije na{ dragi

Tvoji najmiliji: suprug Petar, k}erke Vesna i Nada, unu~ad Bojana, Marija i Stefan
3705

SJE]ANJE

Osamnaestog januara 2014. navr{ava se ~etrdeset {est godina od smrti na{e drage

MALIK (GALIBA) HAD@IMEHMEDAGI]


18. 1. 1995 - 18. 1. 2014.

VESNE SAMARD@I]

RIFAT [AHBEGOVI]
2011 - 2014.

El-Fatiha Vje~no }e{ `ivjeti u na{im srcima. Majka Hikmeta i brat Mevludin sa porodicom
8893

Volimo te do neba zauvijek. Tvoji: Meca, Na|a, Haris i Una


8942 8875

Otac Petar i sestra Ranka sa porodicom

56

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
POSLJEDNJI POZDRAV

subota, 18. januar/sije~anj 2014.

OSLOBO\ENJE

na{emu

Osamnaestog januara 2014. navr{ava se pola godine od preseljenja na ahiret na{eg dragog

KENI

IBRAHIMA (MEHMEDA) IMAMOVI]A

Dani su ispunjeni tugom i sje}anjem na tebe. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet.

Od Amile i Emira
8947

K}erka Amira i zet D`evad


8838

Sedamnaestog januara 2014. u 82. godini preselio je na ahiret

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

NIJAZ (FADILA) KARA^I]


2. 2. 1955 - 11. 1. 2014.

NED@IB (OMERA) ZRNI]

AI[A (MAHMUTA) VALJEVAC, ro|. @I[KO


preselila na ahiret u petak, 17. januara 2014, u 88. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 18. januara 2014. godine, u 15 sati na gradskom mezarju Bare. O`alo{}eni: sin Sabahudin Dino, k}erke Jasminka i Azra, zet Ibrahim, unu~ad Zlatan, Lejla, Alisa, Ena, Lorena i Nino, te porodice Valjevac, @i{ko, Had`anovi}, Fendl, Kirli}, Giestel, Smajki}, Jakupovi}, Masli}, Tepari}, Vidimli}, Pehlivanovi}, Granov, Peku{a, Bilalagi}, Be~arevi}, [i{i}, Buljina, Filipovi}, Avdagi}, kao i ostala rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 15 sati, ul. Hamida Svrze 12. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

Voljeni moj sine, Zaborav ne postoji, kao ni vrijeme bez tebe, jer iz mog srca i moje ljubavi ne mo`e te oteti ni vrijeme, a ni zaborav. Mirno spavaj, sine moj, moja ljubav ti je jastuk, a srce najsigurniji dom. Volim te svakim atomom iskrene ljubavi. Tvoja majka Zahida O`alo{}eni: majka Zahida Kara~i}, supruga Kara~i} Ksenija, k}erka Deniza Kara~i} i suprug Richard Garrett, snaha Zuhra Kara~i} sa djecom Azra Kara~i} sa k}erkom Nollie, Ajla sa suprugom, Hanah i Sarah
8948

D`enaza }e se klanjati u subotu, 18. januara 2014. godine, u d`ematu Pehare u Zenici u 14.30 sati, poslije ikindija-namaza, a ukop }e se obaviti na mezarju Pehare. Ispratna dova }e se prou~iti u ku}i o`alo{}enih. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH O`alo{}eni: sin Omer, k}erke Ned`ida, Aida, Abida i Edina, snaha Mersiha, zetovi Sira|, Nijaz, Ned`ad i Elvir, unu~ad Merima, Amra, Adnan, Selma i Haris, te ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji.
000

POSLJEDNJI POZDRAV

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{a draga majka, baka i sestra

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

na{em Kemi

GROZDANA PROLI], ro|. JE[I]


nakon kra}e bolesti preminula 17. januara 2014. u 74. godini.

RENATO HARI (BENJAMINA) MUSTEDAN


tragi~no preselio na ahiret u ~etvrtak, 16. januara 2014, u 19. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 18. januara 2014. godine, u 13 sati na gradskom groblju Vlakovo. Prevoz obezbije|en ispred ku}e `alosti iz ulice Grada~a~ka 28 sa polaskom u 12.15 sati, do groblja i nazad. O`alo{}eni: majka Radojka, sestre Ai{a i Selma, zet Bakir Osmi~evi}, sestri} Ibrahim, sestri~ne Sumeja, Nermina, D`enana i Sara, tetke Alma, Samira, Azra, Ai{a i Dragica sa porodicama, ujak Radomir sa porodicom, vjerenica Amanda, te porodice Mustedan, Gvozdenovi}, Osmi~evi}, Smaji}, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Ku}a `alosti: ul. Grada~a~ka br. 28/VIII.
000

KEMAL HASIBOVI]

Sahrana }e se obaviti 20. januara 2014. godine u 13.45 sati na gradskom groblju Bare. O`alo{}eni: sin @eljko, snaha Abida, unuke Nela i Nina, brat Milenko i snaha Milenka sa porodicom, stric Milovan sa porodicom, sestri~ina Rada, snahe Slobodanka i Gordana sa porodicama, Kasim Duri} sa porodicom, Amra Beganovi}, Ahmed Kico, te porodice Proli}, Je{i}, Duri}, Francuz, Beganovi}, Marinkovi}, Alajbegovi}, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije.
000

Dragi Kemo, zauvijek }e{ ostati dio nas. Tvoji: Mladen, Daria, Julia i Sven
111

OSLOBO\ENJE subota, 18. januar/sije~anj 2014.


POSLJEDNJI POZDRAV

SJE]ANJA I SMRTOVNICE

57

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

[esnaestog januara 2014. u 82. godini preselila je na ahiret

dragom prijatelju

BEHIJA (AVDE) PIRI], ro|. BALI]

EDBERA (ASIMA) [EHOVI], ro|. SARAJLI]


D`enaza }e se klanjati u subotu, 18. januara 2014. godine, u haremu ^ar{ijske d`amije u Zenici, u 12 sati, poslije podne-namaza, a ukop }e se obaviti na mezarju Pra{nice. Ispratna dova }e se prou~iti u ^ar{ijskoj d`amiji prije podne-namaza. Prevoz obezbje|en ispred ^ar{ijske d`amije. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH O`alo{}eni: suprug Salahudin, k}erka Hajrija, unuka Ajla, zet Sead, porodice Sarajli}, [ehovi}, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije
000

preselila na ahiret u petak, 17. januara 2014, u 88. godini.

KEMALU HASIBOVI]U
Lokmi} Ismet, Elvira, Kaid i Timur
8962

D`enaza }e se obaviti u subotu, 18. januara 2014. godine, u 13.30 sati na bakijskom mezarju Faleti}i 2. O`alo{}eni: sin D`evad, k}erka Amira, sestre, snahe Senka i Adisa, zet Avdo, unu~ad i praunu~ad, te porodice Piri}, Bali}, Zej~irovi}, \ulki}, Ibragi}, Graca, Musemi}, @uti}, Adembegovi}, Fatu{i}, [adi}, [kripi}, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.30 sati u stanu merhume u Ulici Samira ]atovi}a Kobre br. 37/II.
002

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{ dragi

TIJA (RAME) IBRAHIMOVI], ro|. LINGO


preselila na ahiret u petak, 17. januara 2014, u 99. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 18. januara 2014. godine, u 13 sati na mezarju Bogati}i - Kijevo. O`alo{}eni: k}erka Behija, zetovi Mehmedalija i Safet, snahe Zibija i Munira, unu~ad Mirsada, Suada, Vahidin, Ahmed, Jasmin, Emina, Almedina, Salko, Mirza, Adis i Anes, praunu~ad D`eneta, Sanela, Irhad, Anadi, Ajdin, Dino, Ema, Adna, Muhamed, Sanjin, Mirel, Tana, D`ena i Bilal, prapraunuka Zara, zetovi Kasim, Suad, Smail, Ismir i Kristijan, snahe Amira, Belma, Almedina, Jasmina i Nermina, brati~ne Subhija i Hedija sa porodicama, sestri}i Hasan i Tifija sa porodicama, te porodice Ibrahimovi}, Lingo, Kara~i}, Hod`i}, Bunar, [egalo, Somo, Gugi}, Vladavi}, Leti}, Milinovi}, ]osi}, Medo{evi}, Vatri}, Malki}, Lehi}, Mizdrak, kao i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati u d`amiji Huremu{a. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

Sa tugom i bolom obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{a draga

BRANKO (STANKA) VI]ANOVI]

DANICA TOMAZOVI], ro|. SAMARD@I]


preminula 16. januara 2014. u 88. godini. Sahrana }e se obaviti 18. januara 2014. godine u 11.30 sati na gradskom groblju Bare. O`alo{}eni: k}erka Slavica, sestra Rada, zetovi Branislav, Ninoslav i Branko, unuci Slobodan i Predrag, snahe Svjetlana i Sanela, praunuci Nikolas i Adrian, te porodice Tomazovi}, Samard`i}, Stupar, Ke{eljevi}, Kne`evi}, Buli} i ostala rodbina i prijatelji
000

preminuo 16. januara 2014. u 89. godini. Sahrana }e se obaviti 18. januara 2014. godine u 14 sati na groblju Sutina - Mostar. O`alo{}eni: supruga Samija, sin Damir sa suprugom Gordanom, k}erka Dijana sa suprugom Dragom, unu~ad Dejan, Maja, Branko, Bojan i Boris, praunuka Teya, brat Milivoje, ro|ak Dragan sa porodicom, te porodice Vi}anovi}, Sejdihovi}, Duranovi}, Kevelj, Komadina, Stankovi}, Horgas, te ostala rodbina i prijatelji. Ku}a `alosti: Ul. Mjedenica br. 11, Sarajevo.
000

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Duboko o`alo{}eni javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je na{a draga

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

ZEJNA (VELIJE) DERVI[EVI], ro|. VELIHOD@I]


preselila na ahiret 26. decembra 2013. u SAD-u u 84. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 18. januara 2014. godine, u 12.30 sati na mezarju Skugri}i. O`alo{}eni: unu~ad i praunu~ad, sestra Ifa sa porodicom, sestri}i i sestri~ne sa porodicama, djeveri}i i djeveri~ne sa porodicama, zaovi}i i zaovi~ne sa porodicama, te porodice Dervi{evi}, Velihod`i}, Buhi}, Be}irevi}, Nuhanovi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana poslije klanjanja d`enaza-namaza u d`amiji Skugri}i. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

BOJA POPOVI], ro|. OSTOJI]


1929 - 2014.

RED@EP (MUSTAFE) ^EHAJI]


preselio na ahiret u ponedjeljak, 13. januara 2014, u Drezdenu - Njema~ka, u 68. godini.

preminula u ~etvrtak, 16. januara 2014, u 85. godini. Ispra}aj i ukop drage nam pokojnice }e se obaviti u kapeli na pravoslavnom groblju Trnovac u subotu, 18. januara 2014. godine, u 13 sati. VJE^NAJA PAMJAT! O`alo{}eni: suprug Zdravko, sin Mitar, k}erka Danica, unuka Slavica, zet Zehrudin, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije
000

D`enaza }e se obaviti u nedjelju, 19. januara 2014. godine, u 12.30 sati na mezarju Zgon - Klju~. O`alo{}eni: sinovi Jasmin i Damir, snahe Sabina i Mirsada, unu~ad Dino i Ajla, brat Omer i sestre Jasminka, Asima i Esma sa porodicama, te porodice ^ehaji}, Palislamovi}, Zuki}, Vejzovi}, Gajski, Huti}, Agi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000