You are on page 1of 1

Bro okresu Muromachi 1.

W tym okresie ze wzgldu na wzmoenie dziaa wojennych powstay nowe techniki tworzenia broni, ktre doprowadziy do stworzenia tzw: japoskiej stali, ktr do dzi znamy ze swoich wyjtkowych waciwoci. Japoskie miecze byy nie tylko wyjtkowo wytrzymae i ostre, ale rwnie gitkie, przez co byy mniej podatne na zamania i pknicia. Ostrza o tych cechach uzyskano dziki osobnemu przygotowaniu i obrbce ostrza oraz niezaostrzonej czci miecza. Sposoby wytwarzania tsuby, czyli tzw. tarczki przy rkojeci miecza rwnie ulegaa zmianom i ulepszeniom, ale nadal z dbaoci o estetyk. 2. Ze wzgldu na podpisy na mieczach, mona byo rozrni typ miecza (tachi lub uchigatany), poniewa sposb ich noszenia by zupenie inny. Popularno tych drugich zwikszaa si ze wzgldu na lepsze przystosowanie nowej broni do walki, zwikszajc efektywno podczas star. Czsto noszono dodatkow bro o rnej dugoci ostrza i znaczeniu (m.in. wakizashi, tant, daish). 3. Stworzenie nowej techniki produkcji wpyno na zwikszenie iloci onierzy walczcej mieczem, a co za tym idzie zmniejszeniu iloci ucznikw podczas walk ze wzgldu na znaczn popraw efektywnoci walki nowym rodzajem miecza. 4. Najsynniejszym wytwrc broni by Muramasa Sengo, ktry zaoy szko wytwarzania broni midzy XIV XVI wiekiem.

* Miecz Masazane (1526r.)(zdj. po prawej) stworzony przez Fujiwara Masazane, czonka szkoy Muramasa. Synie rwnie ze stworzenia Tonbogiri jednej z trzech legendarnych wczni.