You are on page 1of 54

1

COMPETENCE ARt DIRectIon CReatIVe PLannInG BRandInG pRInt deSIGn LoGo WeB deSIGn deVeLopment CoRpoRate IdentItY AdVeRtISInG pUBLISHInG deSIGn

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

Projekty symboli oraz logotypw

Kamienica Parkowa

Kamienica Parkowa

Zgubiony Klucz, M. Machowska

LUNGfestiwal

BE HRENDT

Galeria Silverado

Kij w Obraz

Kij w Obraz

Kwiaciarnia KWIATY&MIUT

Pomniki Poznania, E. Goliski

Patryk Piotr Antoniak

ALMIGRAF

W M V

MATROSZAK

delectro

Magda Hasiak

Royal:Hall

IOK

Manufaktura w Bolesawcu

ywe Muzeum Ceramiki

ywe Muzeum Ceramiki

4 logo, identyfikacja wizualna 6

strona internetowa 8 projekt okadki ksiki identyfikacja wizualna, kampania promujca logo, identyfikacja wizualna, reklama logo, identyfikacja wizualna, publikacja 10 12 18 20

logo, folder informacyjny 22

seria plakatw 24 strona internetowa projekt okadki oraz skad ksiki 26 28

personal branding 30 identyfikacja wizualna, strona internetowa projekt typograficzny logo, identyfikacja wizualna, strona internetowa logo, identyfikacja wizualna oprawa akcji promocyjnej branding, logo, identyfikacja wizualna projekt logo, identyfikacji wizualnej oraz strony internetowej strona internetowa (wsppraca R. Berent) logo strona internetowa (wsppraca R. Berent) 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50

Pena wersja portfolio wraz z opisami projektw dostpna u autora w wersji drukowanej. Patryk Piotr Antoniak E: antoniak@almigraf.pl T: 00 48 881 448 891 W: almigraf.pl W: antoniak.tk
Projekty w zawarte w niniejszym portfolio su autoprezentacji autora i nie mog zosta wykorzystane ani upublicznione bez jego pisemnej zgodny. Wszelkie prawa zastrzeone. Copyright by Patryk Piotr Antoniak, Pozna 2014