You are on page 1of 1

STAY - Dangshinun Nanun Baboimnida (OST Princess Hours) Nan baboyosotjyo. Naega paboyosottjyo.

huhwehae-do neu-jotjyo aljyo dorikil sun opjyo keudael bol su opssoyo nado algo issoyo naega chongmal jalmo-thae-ssoyo chongmal mianhaeyo keuttaen yae-gihaji mothaetjyo nomu orisogotjyo ijewaso irohke ae-tae-umyo na[n]yongsor biroyo Dangshinun nanun baboimnida Chajonshim ttae-mune Michol du-than guri-ume mang-ga-chigo itjyo Tangshinun nanun babo-imnida a-jik sa-rang-ha-gi-ye ha-ru jong-il pong-po-ngul-go-ma-nit-jjyo keu-dae-do na-do modu pabochorom Kurojin marayo dashi saenggakhaebwayo suri ottoke yogikkaji himdulke wannunde dashi saenggakhaebwayo huhwehashilkkoyeyo naega chongmal jalmothaessoyo chongmalmianhaeyo kuttaen yaegihaji mothaetjyo nomu orisogotjyo ijewaso irohke ae-tae-umyo na[n]yongsorul biroyo Kudae op-shi-nna-han-su-ngan-do sal su opsoyo Moril challado surul masyodo nun-mulmun hurujyo Ije do isang manggachichi mayo