You are on page 1of 3

58 7.4 KRATKORO^NO PLANIRAWE po angliski j. Nastavnik: Oddelenie: Nastavna tema: My body Nastavna sodr`ina: Uve !

"va#e iska "va#e sposo!nos$ so pomo{ na re~enicata I can touch my (head). U~ebnik: Lets go Lets begin p 59 Datum: Celi na ~asot: U~enikot/U~eni~kata: Da mo`e da gi douve`ba i utvrdi od skoro nau~enite zborovi -delovi na ~ove~koto telo Da mo`e da iska`uva sposobnost Da mo`e da ja usvoi i ispee pesna: Head and shoulders, knees and toes Metodi:

Demonstrativna Ko*"nika$ivna Ra!o$a na pesna $etod na crta e %trukturalna metoda

Ra%govo&na' A"(io)lingvalna Usmeno izlaga e !antomima "The Silent Way# Eklek$i+en ,*e-ovi$. &izi~ko odgovara e "TPR#

Formi:
/&on$alna 0&"pna

In(ivi("alna Ra!o$a vo (vojki

Sredstva i pomagala: 1liki' 2le- ka&$i 'udio kaseta/ D(D / 34 +gra~ki / $aski U+e!nnik 'Ra!. Te$. -arti~ka za ime i marker

Nastavno liv~e )ra*ologija $agnetna tabla $api /,abeli /!osteri

!redmeti

TEK NA ^A1OT

Aktivnosti na nastavnik

Aktivnosti na u~enicite
%kenira e i komentira e na slikata na str/01

.ara e u~/ vnimatelno da ja razgledaat slikata na str/01 i da raska`at na maj~in jazik {to gledaat na nea

10 .

!rezentira e na re~enicata I can touch my (head). usno i na 2D/ !otoa zadava e interesni aktivnosti za usvojuva e na istata so razli~ni delovi na teloto !rezentira e na pesnata Head and shoulders, knees and toes so 2D

Usvojuva e

uve`buva e

na

re~enicata I can touch my (head). niz serija od aktivnosti Usvojuva e na pesnata Head and shoulders, knees and toes

!onuduva e

interesni

igri

za

Utvrduva e na re~enicata I can touch my (head).. Touch Game, I Can niz igrite:

utvrduva e na znae eto kako da se iska`uva sposobnost od tipot: Touch Game, I Can

5A6ELE7KA8