You are on page 1of 31

PERATURAN 180 SYARAT-SYARAT AM ACARA PADANG Memanaskan Badan di Kawasan Pertandingan

Peserta boleh diberi percubaan latihan sebelum pertandingan mengikut giliran dan diawasi oleh Hakim. Sebaik sahaja pertandingan dimulakan, peserta tidak dibenarkan untuk menggunakan (a) kawasan larian dan tempat melompat; (b) peralatan; (c) bulatan dan kawasan dalam sektor.

PERATURAN 180 ..(3)

Penanda: Semua acara padang yang melibatkan larian, peserta boleh meletak penanda/pita pelekat yang disediakan oleh Pengelola di tepi lorong larian; kecuali L. Tinggi di atas kawasan larian. Giliran Bertanding: Peserta akan bertanding mengikut giliran yang diundi.

PERATURAN 180 ..(5) Percubaan: Dalam semua acara padang, kecuali L. Tinggi dan L. Bergalah, apabila terdapat lebih daripada 8 peserta setiap peserta diberi 3 percubaan dan 8 orang peserta terbaik diberi 3 lagi percubaan. Sekiranya terdapat seri di kedudukan ke8, perkara ini hendaklah diselesaikan. (Rujuk penyelesaian seri nanti). Sekiranya hanya ada 8 peserta atau kurang, semua peseta diberi 6 percubaan. Giliran bertanding untuk 3 percubaan terakhir akan dibuat menyongsang susunan kedudukannya.

PRAKTIKUM : Pastikan Cubaan Terbaik LOMPAT KIJANG P 18


Bil. 1 2 3 4 5 Peserta Carol Yuen Wai Sai Thong Ruhaya Jane 1 13.52 13.89 13.08 13.42 13.31 2 13.50 13.47 13.41 13.35 13.42 3 X 13.52 13.60 13.59 X K Terbaik S S 4 5 6 Terbaik Kedudukan

Acara:

LOMPAT KIJANG P 18

SS Susun Semula
Bil. 1 2 3 4 5 Peserta Carol Yuen Wai Sai Thong Ruhaya Jane 1 13.52 13.89 13.08 13.42 13.31 2 13.50 13.47 13.41 13.35 13.42 3 X 13.52 13.60 13.59 X K 4 1 2 3 5 Terbaik 13.52 13.89 13.60 13.59 13.42 SS 2 5 4 3 1 4 5 6 Terbaik Kedudukan

Acara : Lompat Kijang P 18

Bil. 1 2 3

Peserta Carol Yuen Wai Sai Thong

1 13.52 13.89 13.08

2 13.50 13.47 13.41

3 X 13.52 13.60

K 4 1 2

Terbaik 13.52 13.89 13.60

SS 2 5 4

4 12.90 13.63 13.89

5 13.63 X -

6 X 13.02 13.72

Terbaik

Kedudukan

4
5

Ruhaya
Jane

13.42
13.31

13.35
13.42

13.59
X

3
5

13.59
13.42

3
1

13.63
X

X
13.65

13.45
13.89

Acara:

LOMPAT KIJANG P 18

Bil. 1 2 3 4 5

Peserta Carol Yuen Wai Sai Thong Ruhaya Jane

1 13.52 13.89 13.08 13.42 13.31

2 13.50 13.47 13.41 13.35 13.42

3 X 13.52 13.60 13.59 X

K 4 1 2 3 5

Terbai k 13.52 13.89 13.60 13.59 13.42

S S 2 5 4 3 1

4 12.90 13.63 13.89 13.63 X

5 13.63 X X 13.65

6 X 13.02 13.72 13.45 13.89

Terbaik 13.63 13.89 13.89 13.63 13.89

Kedudukan 5 3 2 4 1

PERATURAN 180 ..(4)

Kecuali L. Tinggi dan L. Bergalah, tidak ada peserta yang dibenarkan untuk merekodkan lebih daripada satu percubaan bagi setiap pusingan pertandingan.

PERATURAN 180 ..(8)


Pertandingan Kelayakan: Satu pusingan kelayakan diadakan bagi acara-acara padang sekiranya bilangan peserta terlalu ramai. Peserta-peserta dibahagikan kepada 2 kumpulan atau lebih. Syarat-syarat kelayakan, standard kelayakan dan bilangan peserta ke pusingan akhir diputuskan oleh Wakil Teknikal atau Pengelola. (Biasanya 12 orang peserta ke pusingan akhir). Selain L. Tinggi dan L. Bergalah, setiap peserta hanya akan diberi hingga tiga percubaan

PERATURAN 180 ..(13) Bagi acara L. Tinggi dan L. Bergalah, peserta yang mencapai standard kelayakan tidak dibenarkan terus bertanding dalam pusingan tersebut. Sekiranya tiada peserta, atau terdapat kurang peserta daripada yang diperlukan untuk ke pusingan akhir yang layak, bilangan hendaklah dicukupkan dengan menambah peserta-peserta lain berdasarkan pencapaian mereka. Gangguan: Seseorang peserta yang terhalang dalam percubaannya,Refri berkuasa memberikannya percubaan gantian.

PERATURAN 180 ..(17)


Kelewatan: Seseorang peserta yang sengaja lewat untuk melakukan percubaannya tanpa sebab akan direkod sebagai gagal. Tempoh masa bagi semua acara padang ialah 1 minit. Sekiranya tinggal 2 atau 3 peserta, 1.5 minit (L.Tinggi) dan 2 minit (L. Galah). Jika tinggal hanya 1 peserta, 3 minit (L.Tinggi) dan 5 minit (L. Galah).
NOTA: Bila baki masa dibenarkan tinggal 15 saat Hakim mengangkat bendera kuning.

PERATURAN 180 ..(18)

Meninggalkan Tempat Pertandingan:

Peserta boleh dengan kebenaran dan diiringi seorang Hakim. Mengubah Kawasan Pertandingan: Referi berkuasa untuk berbuat demikian, jika pada hematnya ada alasan yang kuat tetapi hanya selepas selesai satu pusingan.

PERATURAN 180 ..(20) Seri: Dalam acara padang kecuali L. Tinggi dan L. Bergalah, pencapaian kedua yang terbaik di antara dua peserta yang seri diambil kira. Jika masih lagi seri, beralih ke tempat ketiga terbaik dan seterusnya. Jika membabitkan tempat pertama, peserta-peserta berkenaan akan bertandingan semula sehinggalah ikatan seri diselesaikan.
NOTA: Untuk seri lompatan ketinggian Peraturan 181.8

PERATURAN 180 ..(21)

Keputusan: Setiap peserta akan diberi keputusan yang terbaik daripada semua percubaannya termasuk pencapaian yang dibuat semasa memecahkan ikatan seri.

LOMPATAN KETINGGIAN PERATURAN 181

SYARAT-SYARAT AM Ketua mengumumkan ketinggian permulaan dan kenaikan.

PERATURAN 181...7
PALANG:
Panjang: L/Tinggi 4.00m, L/Bergalah 4.50m Berat: L/Tinggi 2kg L/Bergalah 2.25kg

SERI:
Peserta membuat lompatan kurang di ketinggian seri, adalah pemenang. Peserta yang kurang kegagalan di sepanjang pertandingan adalah pemenang. Untuk tempat pertama, peserta diberi 1 percubaan ketinggian paling rendah yang tidak dapat melepasi sehingga dapat pemenang.

(PERATURAN 181. Contoh )

P E S E R T A

Ketinggian

G A G A L 1.91M 1.94m 1.97m

Lompatan semula

1.75m

1.80m

1.84m

1.88m

1.91m

1.89m

1.91m

K E D U K A N

XO

XO

XX

XO

XO

XXX

XO

XO

XXX

XO

XO

XO

XXX

Peraturan 182 : LOMPAT TINGGI


Pertandingan Melonjak dengan sebelah kaki Kegagalan : i. Palang jatuh ii. Peserta sentuh bumi sama
ada di luar atau di antara tiang, sebelum melepasi palang.

PERATURAN 182 .3
Landas Lari dan Kawasan Lonjak Jarak minimum : 15 m - ( 20 m bagi kejohanan mengikut P 12.1(a), (b) dan (c) Jika keadaan mengizinkan : 25 m Kecuraman maksimum keseluruhan landas lari dan kawasan lonjak TIDAK melebihi 1:250 ke arah palang Kawasan lonjak hendaklah rata

PERATURAN 182 .6

Alat-Alat

Tiang : i. Apa jua bentuk yang tegap ii. Mempunyai sangga untuk menompang palang iii. Cukup tinggi melebihi 10 sm drpd. paras sebenar palang dinaikkan iv. Jarak antara tiang TIDAK kurang 4 m dan TIDAK lebih 4.04 m

PERATURAN 182 .6

Tiang v. TIDAK boleh dianjak, melainkan Referi merasakan landas lari dan kawasan mendarat sudah tidak sesuai lagi. Ini hanya boleh dilakukan selepas satu pusingan

PERATURAN 182 .8 Sangga Palang : i. Rata, berbentuk empat segi bujur : 4 sm x 6 sm ii. Ruang di antara hujung palang dengan tiang : sekurangnya 1 sm.

PERATURAN 182 .10 Kawasan Mendarat Tidak kurang 5 m x 3 m ( Bagi pertandingan di bawah P 12.1, kawasan mendarat disarankan TIDAK kecil dari 6m x 4m x 0.7m NOTA : Ruang antara Tiang dan Kawasan Mendarat sekurangnya 10 sm

PERATURAN 183..2 [ Lompat Bergalah ]

Kegagalan a.Palang jatuh akibat aksi peserta semasa melompat b.Peserta menyentuh bumi, termasuk kawasan mendarat, melepas datar tegak menerusi atas petak lonjak, dengan mana-mana bahagian badannya atau dengan galahnya, sebelum terlebih dahulu melepasi palang. c.Semasa menaik, peserta menukar genggaman tangan pada galah

PERATURAN 1832 BERGALAH

LOMPAT

Kegagalan d. Semasa melompat peserta sengaja memantapkan atau mengembalikan palang yang mungkin hendak jatuh.

Nota : Tidak salah sekiranya seseorang peserta berlari pada mana-mana titik pun, di luar garisan putih yang menandakan landas lari

PERATURAN 1832

LOMPAT BERGALAH

PERCUBAAN
Peserta boleh melompat mana-mana ketinggian. Tiga kegagalan berturut-turut dikira sebagai BATAL. Peserta boleh melangkau lompat kedua dan ketiganya pada satu-satu ketingian masih boleh meneruskan ketinggian berikut.

Apabila seorang sahaja peserta yang tinggal, beliau berhak meneruskan lompatan sehingga gagal. Kenaikan palang L/Tinggi tidak kurang dpd 2sm dan L/Bergalah 5sm kecuali seorang peserta yang tinggal (pemenang). Untuk acara campuran L/Tinggi 3sm L/Bergalah 10sm sepanjang pertandingan.

PENGUKURAN:
Semua ukuran kiraan dalam sentimeter penuh serenjang dari bumi ke bahagian terendah permukaan atas palang.

LOMPAT BERGALAH
PERATURAN 183..6

Landas Lari

Panjang : 40 45 meter Lebar : 1.22 +_ 0.01m Kecuraman melintang 1:100 Kecuraman membujur 1:1000

Petak lonjak

PERATURAN 183 .9
Tiang tegap dan kukuh Sangga palang Galah lompat

Boleh gunakan galah sendiri Tidak boleh guna galah orang lain kecuali mendapat kebenaran Boleh dibuat dari sebarang bahan atau campuran, tidak kira panjang atau saiz garis pusat tetapi permukaannya mesti rata. Boleh balutan pita pelekat pada pemegang dan penghujung tapak.

PERATURAN 183.12
Kawasan mendarat 5m x 5m