You are on page 1of 2

OCT Tajuk Penting SPM 2013 Sejarah : Tingkatan 4 dan 5 Tajuk Penting SPM 2013 Sejarah : Tingkatan 4 dan

5 TINGKATAN 4 BAB 1: 1. Tamadun Hwang Ho Ciri/Sumbangan Politik & Ekonomi BAB 2: 1.Tamadun Yunani Pendidikan/Tamadun Rom Perundangan 2.Tamadun India Dinasti Maurya/Perang Kalinga/Asoka/Perdagangan/Pendidikan 3.Tamadun China Sistem pemerintahan/Perundangan/Sumbangan Pertanian/Pendidikan BAB 3: 1. MKedatangan Hindu Buddha/Peranan Bahasa Sanskrit/Pengaruh Hindu Buddha dalam pemerintahan & Seni Bina. 2.Hubungan Luar Kerajaan Awal /Kedah Tua-Lembah Bujang BAB 4: 1.Kepentingan wahyu pertama/wahyu kedua BAB 5: 1. Perjanjian Aqabah 1 &2/ Hijrah/Perang dalam Islam/Pembukaan semula Kota Makkah/Perjanjian Hudaibiyah. BAB 6: 1. Khulafa al-Rasyidin -Abu Bakar/Umar/Uthman/Ali 2. Bani Abbasiyah Sebab/Cara Dibentuk/Sumbangan ilmu pengetahuan BAB 7: 1. Kedatangan Islam- Kesan Sistem pemerintahan/Perundangan/semangat Jihad/Pendidikan formal 2.Penyebaran Islam diAT/Peranan BM/Peranan Mubaligh BAB 8: 1. PerdaganganSemasa KMM/Kepentingan Mata wang/percukaian 2.Pengaruh Islam Sistem pemerintahan/undang2/Bahasa & Seni bina/Gaya Hidup/Tulisan 3.Perkembangan pendidikan di AT BAB 9: 1. Persamaan Feudal/Reformation BAB 10: 1. Kesan ekonomi- pengangkutan/Kesihatan/perbandaran/pendidikan vernakular/perkembangan mata wang/institusi kewangan/insurans TINGKATAN 5 BAB 1: 1. Birokrasi Barat Filipina/Thailand/Indonesia Perubahan/Kesan 2. Nasionalisme Tahap 1 & 2 Filipina/Thai/Indonesia BAB 2: 1. Pemangkin nasionalisme/Gerakan Islah&Kaum Muda 2. Persatuan negeri KMS/PASPAM/KMM/PM Sarawak 3.Persatuan Negeri Semasa Jepun 4.Peranan akhbar/Majalah/Novel

BAB 3: 1.Jemaah Menteri 2. Undang Tubuh 3. Sistem pemerintahan Negeri Sembilan BAB 5: 1. Perjanjian PTM 1957 Kandungan/Kepentingan/Peranan Tokoh BAB 6: 1. Pembentukan Malaysia- S/jaya Cobbold/Perkara 20/Cadangan/Reaksi Perjanjian/Akta Malaysia BAB 7: 1. Senarai Persekutuan/Senarai 2. Perlembagaan/Badan Pelaksana/Badan Perundangan/Pilihan Raya

Kelantan Terengganu

Negeri/Senarai

Bersama

BAB 8: 1. Pendidikan Kebangsaan Sebelum Merdeka/Laporan Barnes/Laporan razak/Akta Pendidikan 2. Rancangan Pembangunan 5 Tahun Tahap 1 3. Akta Bahasa Kebangsaan/Dasar Kebudayaan Kebangsaan/Sukan untuk semua 4.Wawasan 2020