You are on page 1of 5

KOLEJ KOMUNITI HULU SELANGOR JADUAL PENILAIAN AKHIR TEORI /AMALI SKK(T) SESI NOVEMBER 2013

HARI / TARIKH

MASA

MODUL

JENIS PENILAIAN

LOKASI

PENGAWAS/ PENSYARAH BERTUGAS

PENGAWAS STANDBY

PENYELARAS BERTUGAS

8.15 9.15 PAGI

SKW 2051 COMMUNICATIVE ENGLISH

TEORI

CEMPAKA SARI 3 & 4 (SPL 1) (SKS 1)

EN. AB AZIZ (K) CIK HALIMATUS SAADIAH

PN. NORAZLINUN

8.15 10.15 PAGI

SKS 2084 PENGURUSAN PANGKALAN DATA

TEORI

MAKMAL ELEKTRIK & ELEKTRONIK (SKS 2)

PN. NORZALINA (K) PN. NURUL AIN

PN. NOOR FADHILAH

9.45 10.45 PAGI

SKW 2051 COMMUNICATIVE ENGLISH

CEMPAKA SARI 2 (SKS 1) AMALI CEMPAKA SARI 3 & 4 (SPL 1)

PN. SHARIFAH NOZI (K)

PN. HAYATI IDRIS

PN. HAYATI IDRIS (K)

PN. SHARIFAH NOZI

PN. ZURYANI

ISNIN 10.02.2014 11.15 PAGI 12.15 T/H

SKW 3061 WORKPLACE ENGLISH

TEORI

CEMPAKA SARI 3 & 4 (SPL 2) (SKS 2)

PN. SITI KHADIJAH (K) PN. SERI WATI

PN. NORAIDA

2.00 5.00 PETANG

SKS 2064 PENGENALAN SISTEM OPERASI SPL 2014 REKREASI DARAT

AMALI

MAKMAL LAN (SKS 2)

PN. DAYANG NOOR ASMARA (K)

EN. MUHAMAD AZLIN

TEORI

CEMPAKA SARI 3 & 4 ( SPL 2)

PN. NUR HANANI (K) CIK NORNAZWANI

EN. HARULNIZAM

2.15 4.15 PETANG SKS 1034 SISTEM KOMPUTER TEORI CEMPAKA SARI 2 (SKS 1) PN. NOORULHUDA (K) EN. AB AZIZ PN. HASYIMAH

KOLEJ KOMUNITI HULU SELANGOR JADUAL PENILAIAN AKHIR TEORI /AMALI SKK(T) SESI NOVEMBER 2013

HARI / TARIKH

MASA

MODUL

JENIS PENILAIAN

LOKASI

PENGAWAS/ PENSYARAH BERTUGAS

PENGAWAS STANDBY

PENYELARAS BERTUGAS

8.15 9.15 PAGI

SKW 3061 WORKPLACE ENGLISH

AMALI

CEMPAKA SARI 3 & 4 (SPL 2) (SKS 2)

PN. NOORULHUDA (K)

PN. HAYATI

8.15 10.15 PAGI

SPL 1013 PENGENALAN PELANCONGAN

TEORI

CEMPAKA SARI 2 (SPL 1)

PN. MASLINA (K) CIK NOR NAZWANI

PN. SERI WATI

8.15 11.15 PAGI SELASA 11.02.2014

SKS 1034 SISTEM KOMPUTER

AMALI

MAKMAL LAN (SKS 1)

PN. NORZALINA (K)

PN. NOORFADHILAH PN. SHARIFAH NOZI

9.45 PAGI 12.45 T/H

SKS 2053 ASAS SISTEM BERDIGIT

AMALI

MAKMAL ELEKTRIK & ELEKTRONIK (SKS 2)

EN. SYED HASSANIEN HAIEKAL SHAH (K)

PN. FARIDAH

SKW 1111 KO-KURIKULUM 1 2.15 4.15 PETANG SPL 1034 INTERPRETASI PELANCONGAN

TEORI

CEMPAKA SARI 3 & 4 (SPL 2) (SKS 1)

PN. NORAZLINUN (K) PN. NOOR HASLINDA

PN. ROSNI

TEORI

CEMPAKA SARI 2 (SPL 1)

PN. DAYANG NOOR ASMARA (K) PN. FARIDAH

PN. HASLINDA

KOLEJ KOMUNITI HULU SELANGOR JADUAL PENILAIAN AKHIR TEORI /AMALI SKK(T) SESI NOVEMBER 2013

HARI / TARIKH

MASA

MODUL

JENIS PENILAIAN

LOKASI

PENGAWAS/ PENSYARAH BERTUGAS

PENGAWAS STANDBY

PENYELARAS BERTUGAS

8.00 PAGI 1.00 T/H

SPL 1024 PERTOLONGAN CEMAS

AMALI

CEMPAKA SARI 2 (SPL 1)

EN. HARULNIZAM (K)

PN. SARINAH

SKS 1044 RANGKAIAN KOMPUTER

TEORI

MAKMAL KOMPUTER (SKS 1)

PN. NOOR HASLINDA (K) PN. NOORULHUDA

EN. HARULNIZAM

8.15 10.15 PAGI

SPL 2043 PENGANGKUTAN PELANCONGAN

TEORI CEMPAKA SARI 3 & 4 (SPL 2)

PN. NORZITA SUZALIN (K) EN. SYED HASSANIEN HAIEKAL SHAH

PN. HAYATI

PN. WAN FADHILAH SKS 2053 ASAS SISTEM DIGIT RABU 12.02.201 11.00 PAGI 1.00 T/H SKS 2064 PENGENALAN SISTEM OPERASI TEORI MAKMAL ELEKTRIK & ELEKTRONIK (SKS 2) PN. MASLINA (K) CIK NORNAZILA PN. FARIDAH

TEORI

CEMPAKA SARI 3 & 4 ( SKS 2)

PN. NORAIDA (K) PN. SITI KHADIJAH

PN. NURUL WAHIDAH

AMALI SKW 1011 PENDIDIKAN ISLAM 1 2.15 4.15 PETANG AMALI

CEMPAKA SARI 2 (SKS 2) CEMPAKA SARI 3 & 4 ( SPL 2) MAKMAL KOMPUTER (SPL 2) (SKS 2) MAKMAL LAN (SKS 1)

EN. AB. AZIZ OMAR (K)

PN. NURUL AIN

PN. NURUL AIN OTHMAN (K)

EN. AB. AZIZ

SKW 1031 PENDIDIKAN MORAL 1

AMALI

PN. ZURYANI (K) PN. NORLAILATUL AZMILA

PN. NORLAILATUL AZMILA PN. ZURYANI

2.00 -5.00 PETANG

SKS 1044 RANGKAIAN KOMPUTER

AMALI

PN. NOORFADHILAH (K)

PN. NORZALINA

KOLEJ KOMUNITI HULU SELANGOR JADUAL PENILAIAN AKHIR TEORI /AMALI SKK(T) SESI NOVEMBER 2013

HARI / TARIKH

MASA

MODUL

JENIS PENILAIAN

LOKASI

PENGAWAS/ PENSYARAH BERTUGAS

PENGAWAS STANDBY

PENYELARAS BERTUGAS

8.15 10.15 PAGI

SKS 1023 ASAS ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK

CEMPAKA SARI 2 (SKS 1) TEORI

PN. NORLAILATUL AZMILA (K) PN. NUR HANANI

PN. ANA ROHANA

8.15 11.15 PAGI

SKS 2074 BAIKPULIH DAN SENGGARAAN KOMPUTER SPL 1043 PERKHIDMATAN PELANCONGAN SKW 3141 KEMAHIRAN INSANIAH 2

AMALI

MAKMAL BAIKPULIH & SELENGGARAAN (SKS 2)

PN. SITI NOORHANI (K)

PN. FAIRUZ

TEORI

CEMPAKA SARI 2 (SPL 1)

PN. NOORFADHILAH (K) CIK HALIMATUS SAADIAH

PN. NOR RASYIDA PN. ZURYANI

11.00 PAGI 1.00 TGH KHAMIS 13.02.2014

AMALI

CEMPAKA SARI 3 & 4 (SPL 2)

PN. NOOR HASLINDA (K)

PN. NORAZLINUN

2.15 - 4.15 PETANG

SKW 2131 KEMAHIRAN INSANIAH 1

AMALI

CEMPAKA SARI 2 (SPL 1)

PN. NORAZLINUN (K)

PN. NOOR HASLINDA

2.15 4.15 PETANG

SPL 2023 KOMENTAR PEMANDU PELANCONG

CEMPAKA SARI 3 & 4 (SPL 2) AMALI

PN. NURUL WAHIDAH (K)

PN. ROSNI

2.00 5.00 PETANG

SKS 1023 ASAS ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK

AMALI

MAKMAL ELEKTRIK & ELEKTRONIK (SKS 1)

PN. FARIDAH (K)

EN. SYED HASSANIEN HAIEKAL SHAH

KOLEJ KOMUNITI HULU SELANGOR JADUAL PENILAIAN AKHIR TEORI /AMALI SKK(T) SESI NOVEMBER 2013

HARI / TARIKH

MASA

MODUL

JENIS PENILAIAN

LOKASI

PENGAWAS/ PENSYARAH BERTUGAS

PENGAWAS STANDBY

PENYELARAS BERTUGAS

SPL 2034 OPERASI AGENSI PELANCONGAN 8.15 10.15 PAGI

TEORI

CEMPAKA SARI 3 & 4 (SPL 2)

PN. HERDAWATI (K) CIK NORNAZILA

PN. HASLINDA

SKS 1012 KESELAMATAN INDUSTRI SKS 2074 BAIKPULIH DAN SENGGARAAN KOMPUTER

TEORI

CEMPAKA SARI 2 (SKS 1)

PN. HASYIMAH (K) EN. AHMAD TARMIZI

PN. NORZALINA

MAKMAL ELEKTRIK & ELEKTRONIK (SKS 2) TEORI

PN. ANA ROHANA (K) PN. MAZNIZA

EN. AB AZIZ PN. WAN FADHILAH

JUMAAT 14.02.2014

SKS 2084 PENGURUSAN PANGKALAN DATA

AMALI

MAKMAL KOMPUTER (SKS 2)

PN. FAIRUZ (K)

PN. DAYANG NOOR ASMARA

2.00 5.00 PETANG SKW 1102 APLIKASI KOMPUTER

MAKMAL BAIKPULIH & SELENGGARAAN (RK 4) AMALI MAKMAL LAN (PP 3)

PN. NUR HANANI (K)

PN. ZURYANI

PN. MASLINA (K)

PN. NORELES

MAKMAL BAHASA (SKS 1 & SPL 1)

PN. NORZITA SUZALIN (K)

PN. SERIWATI

Disahkan oleh; .. (M. AZMI BIN RUZALI) Pengarah Kolej Komuniti Hulu Selangor Kementerian Pendidikan Malaysia