You are on page 1of 3

KAPAYAPAAN / PAGKAKAISA / PAG-ASENSO

"Ang magkaaway ipagbati, gumitna ka at 'wag kumampi"


Adriel A. Pagulayan Grade 7 - Thesalonians St. Louis of Tuguegarao City

Adriel A. Pagulayan Grade 7 - Thesalonians St. Louis of Tuguegarao City

Kung buong mundo'y magkaisa man, tiyak kapayapaan ay makakamtan.


KAPAYAPAAN............ang susi sa kahirapan............................

Adriel A. Pagulayan Grade 7 - Thesalonians St. Louis of Tuguegarao City