You are on page 1of 1

1. Mei Ling berasa dukacita apabila mengetahui bahawa dia gagal dalam peperiksaan itu. A riang.lulus B sedih.berjaya C sukacita.

kalah D gembira.tumpas 2 Kata-kata yang diucapkan oleh Abang Shazni benar-benar mengecewakan Ai Ling. A mendamaikan B menambahkan C menyenangkan D menggembirakan 3 Aminah kecundang dalam pertandingan itu. A gagal B tewas C Berjaya D meningkat 4 Banyak manfaat jika kita melibatkan diri dalam kegiatan itu. A sia-sia B keburukan C kerosakan D kesilapan 5 Suzana amat kagum melihat suasana perkampungan tradisional di Kampung hendering!"erengganu. A klasik B moden C dinamik D kontemporari 6 Seramai #$ orang telah terperangkap dalam operasi yang dijalankan semalam. A sekat B timpa C bebas D kurung 7 adangan pembinaan lebuh raya bertingkat di anta! oleh penduduk kampung. A disukai B dihalang C disenangi D dipersetujui " Sha%i& bercadang untuk melipatgandakan akti'iti berpersatuan. A meredakan B menurunkan C menyingkatkan D mengurangkan # Semakin hari semakin ma$u perniagaannya. A mundur B lembap C malas D lesu 1% (zad berhasrat berhenti menjadi kelasi kapal kerana tidak sanggup berpisah begitu lama dengan keluarganya. A anak kapal B awak-awak C jurumudi D nakhoda 11 Mangsa kemalangan itu mengalami kecederaan serius. A Biasa B )arah C ringan D Berat 12 )intu kereta itu kelihatan rapat. A kuat B Ketat C Kejap D renggang 13 Ketika kami sampai! kapal tangki itu sedang erla u! A belayar B bergerak C mendarat D bertambat 14 )ihak pem angkang memenangi pertandingan perbahasan itu. A pencadang B penyokong C pembahas D penonton 15 *adirah makan dengan sopan sekali. A lahap B bising C gemuruh D rakus 16 Anak pasangan itu sering mengingati jasa ibu bapanya. A mengeji B melupai C menolak D membiarkan 17 &ersengketaan antara negara itu terus berpanjangan. A )ermusuhan B )ersahabatan C )erundingan D )erdamaian 1" +ohn fasi! berbahasa Melayu. A petah B gugup C gagap D lancar

1 . is! membujur lalu melintang patah! alang-alang menyeluk pekasam biar sampai ke pangkal lengan, . teriak -atuk )aduka .aja dengan lantangnya. A tangis B laung C raung D jerit 2 Sepandai-pandai tupai melompat! ak!irn'a jatuh ke tanah juga!. Kata /nspektor .ashid. A tamatnya B tempatnya C kesudahannya D kemudiannya 3 .akyat Malaysia yang er agai( agai bangsa hidup dalam suasana yang harmoni dan saling membantu. A berkira B berbilang C bermasyarakat D berkaum-kaum 4 -oktor Laili tidak pernah mementingkan diri sendiri. Beliau sentiasa menghulurkan bantuan dan pertolongan kepada orang yang memerlukan. A memikirkan B mengutamakan C mengorbankan D menghambakan 5 0ikirannya semakin ercelaru sejak kegagalannya mempertahankan jawatan )engarah Besar di syarikat itu. A haru-biru B tunggang-langgang C kusut-masai D kacau-bilau 6 1ujan lebat yang turun sejak semalam telah menenggelamkan beberapa buah kampung di daerah itu. A kelmarin B hari ini C esok D lusa 7 Sempadan antara Malaysia dan "hailand dikawal rapi oleh tentera kedua-dua buah negara. A selia B kemas C ketat D baik " 2uru kelas (mpat +aya telah mengumumkan keputusan )eperiksaan )ertengahan "ahun. A menyampaikan B mengisytiharkan C menyatakan D melaksanakan # )ersekitaran "anah "inggi ameron sungguh inda! dan menarik perhatian pelancong. A cantik B lawa C megah D gagah 1% /kan paus ialah sejenis mamalia yang !idup di dalam laut. A tinggal B berada C berna%as D berkeluarga 11 &elancong asing yang menyewa di bilik hotel itu telah pulang ke negaranya. A pelawat B penjawat C pedagang D pendatang 12 Menara Berkembar )etronas yang tinggi menceca! awan itu menjadi tarikan pengunjung ke bandar raya Kuala Lumpur. A mencapai B menggapai C mengawan D menggunung 13 Artis yang sedang mem uat persembahan di atas pentas itu adalah rakan lama saya. A mendirikan B melakukan C mengadakan D menjalankan 14 )ihak polis mengedar poster kepada semua pengguna lebuh raya sempena Kempen Keselamatan +alanraya. A memberi B menghulur C mengepos D menghantar 15 Sebuah jejambat akan dibina di persimpangan itu kerana lalulintas di situ semakin si uk. A kalut B sesak C sumbat D penuh