You are on page 1of 2

Assistents: Mario López, Jara Loureiro, Marta Farré, Isis 30 de setembre

Ester Colilles, Miriam Calderón, Mireia Gutierrez, Ramón DATA:


de 2009
Anglada, Gemma Domínguez, Bruno Feliu, Miranda Duran,
Pol Andiñach, Nil Colomer, Miriam Sacristà, Anna Rodriguez,
Carolina Gamundi, Clara Roldan, Koldo Caranga, Sara
Lema, Laia Nonell, David Palacios, Rubén Mato, Sílvia HORA: 14h - 16h
Zambrana, Cristian Sànchez, Marc Miras, Mercè Barrera,
Pere Monguió, Míriam Calderón.
LLOC: Local d'Estudiants
Autor: Cristian Sánchez Mínguez

Ordre del dia:

1. Aprovació acta reunió anterior, si s'escau


2. Aprovació de la proposta d'organització de la FMComunicació 09, si s'escau
3. Anàlisi de la part final del procés d'elaboració dels plans d'estudis
4. Anàlisi comissió elaboració reglament de la junta de la facultat
5. Torn de precs i preguntes

La sessió s'inicia a les 14.15h.

El secretari llegeix l'ordre del dia.

1. Aprovació de l'acta anterior

El secretari comenta a tothom breument l'última reunió de l'O.C.A. i demana si algú vol afegir o modificar
alguna part de l'acta. No hi ha cap intervenció

Resolucions:
·A Els participants de la reunió de l'O.C.A. aproven per assentiment l'acta de la sessió del
27 de maig.

2. Aprovació de la proposta d'organització de la FM Comunicació '09


El secretari presenta el punt tot posant de manifest que per tal de dur a terme la festa, tots els
estudiants participants o organitzadors han de contribuir a que puga ser sostenible i no s'han de posar
obstacles a les minses fonts de recursos de la festa, que es limiten principalment a la barra de la beguda.
També es fa esment de les dades provisionals dels pressupostos demanats als proveïdors. Les dades
presentades són una aproximació feta a partir de les dades econòmiques recollides durant els últims tres
anys. Després de l'exposició de les dades sorgeixen diverses alternatives sobre els subministradors i les
diferents formes d'aconseguir tot allò que es necessita per a la festa.

Jara planteja poder llogar l'equip de música a uns companys no professionals. Jara es compromet a
aportar un pressupost per tal de contrastar-lo amb els subministradors de l'any anterior.

També es planteja comprar llaunes de cervesa a un supermecat a l'engros per tal d'estalviar-nos algunes
despeses de transpot o de surtidors. Miranda es compromet a aprotar a la següent reunió la informació
referent als preus. Juntament amb aquest suggeriment alternatiu es planteja que també s'haurien de
buscar modes alternatius de transport i de refrigeració de la cervesa. De moment no s'han presentat
alternatives viables.

Marc planteja també que els diners dels estudiants no s'han de gastar tots a la festa de la facultat. Pensa
que hi ha altres projectes pels que s'han d'utilitzar. Pere Monguió recorda que la intenció de la festa és
esser sostenible i planteja que la posició del col·lectiu de l'Assemblea és incoherent, perquè demana que
la festa no genere despesses i el que fan és fer la competència a la barra venent beguda pel seu compte.
Una vegada acabat el debat sobre la qüestió econòmica es presenta la proposta de repartiment en
comissions de treball per organitzar la festa. Els estudiants presents estan d'acord amb el repartiment fet
i alguns d'ells es proposen com a membres de les comissions. A la comissió de difusió s'apunten Pere i
Sara. A la de logística Mireia, Silvia, Miriam i Iris. A la comissió de música i activitats Jara i Oriol. A la de
comandes Gemma, Sara i Cristian.

Els grups interessats presents són Stonehead Age, Jara y Luca, Fucking Chicken Nuggets. Els grups no
presents que han manifestat interés per vindre són Amnea i el projecte docent de l'Autònoma anomenat
“Combo de la UAB”.

Resolucions:

- Es posposa l'aprovació de la proposta d'organització al dia 7 d'octubre a l'espera de tenir les


dades definitives dels subministradors de l'any passat i també a l'espera de tenir la resta de
dades de les opcions alternatives proposades.

3. Anàlisi de la part final del procés d'elaboració dels plans d'estudis

El secretari explica els darrers fets relacionats amb l'elaboració dels plans d'estudi. Fa referència a la
informació publicada al blog de l'OCA en el qual s'explica de forma puntual tot allò referent al pla
d'estudis. Pere, Gemma i Sara també expliquen allò ocorregut. Alguns altres estudiants s'interessen pel
tema i plantegen els seus dubtes que són ressolts.

Resolucions:

- El secretari informa que continuarà actualitzant la informació del blog en relació a tot allò
que ocorrega sobre els plans d'estudi a la facultat

4. Anàlisi comissió elaboració reglament de la junta de la facultat

El secretari explica com s'ha dut a terme els inicis de la feina per a la reforma del reglament de la
facultat. Fins al moment de la reunió només s'ha acordat una data per a la entrega d'un avantprojecte
per part dels membres de la comissió de reglament.

Pere i Gemma expliquen que en les pròximes reunions disposaran de més informació i podràn donar més
detalls sobre l'evolució del procés.

Resolucions:
·A S'acorda penjar al blog de l'OCA tota la informació nova en relació a la reforma del
reglament
·B S'acorda informar en les següents reunions sobre el desenvolupament de les feines.

5. Torn de precs i preguntes


No n'hi consten.