1. Noi funcții în programul ROBOT MILLENIUM (Versiunea 1 .!

" Robot Millenium – Structuri MODELAREA STRUCTURILOR Aspecte ergonomice: Inspectorul de obiect – o nou !ere"str de di"log #n inter!"$" progr"mului c"re pre%int obiectele din model #ntr-o !orm de structur tip "rbore& permi$'nd select"re" (i edit"re" elementelor din model) C"set" de di"log cu propriet $ile obiectului – o nou c"set de di"log #n inter!"$" progr"mului c"re permite o pre*i%u"li%"re (i o sc+imb"re r"pid " propriet $ilor pentru un grup de obiecte& b"re& p"neluri) ,ume l" "legere pentru b"rele (i p"nelurile permi$'nd descriere" elementelor de structur (i identi!ic"re" lor #ntr-o proiect"re imprim"t (i de dur"t ) S"l*"re" p r$ilor din model #mpreun cu re%ult"tele #ntr-un !i(ier sep"r"t – permite proiect"re" simult"n " m"i multor p r$i de model (i "poi "ctu"li%"re" d"telor& "n"li%" pentru o structur m"i mic *" !"ce procesul de proiect"re m"i r"pid (i m"i u(or) T"belul pentru studiul c"ntit $ii pentru p"neluri – t"bel cu *"lori de "rie s"u de m"teri"l pentru pl ci (i #n*eli(uri) De!ini$i" #nc rc rilor pl"n"re pe contururi ! r " select" p"nelurile)

-

-

-

Model"re: Depl"s"re" "utom"t – depl"s"re" sec$iunii membre de!init de c tre o dimensiune " "ltei sec$iuni s"u pl ci& de e-emplu o p"n c"re st pe o grind s"u pe un "- sub o pl"c & od"t ce sec$iune" de grind s"u de pl"c este sc+imb"t & depl"s"re" se "ctu"li%e"% "utom"t) De!ini$i" direc$iilor de ortotropie "le pl cilor comp"tibile cu un sistem loc"l de p"nel) Ad ug"re" de suporturi pentru noduri c"re "p"r$in m"i multor m"rgini s"u supr"!e$e spri.inite& progr"mul cre"%" noi suporturi cu propriet $i c"re sunt o sum de gr"de de libert"te suport"te) Acceler"re" s"u gener"re" de re$ele de element !init /EL0) 1relucr"re" "utom"t " re$elei E2 pentru nodurile suport"te)

-

-

Sec$iuni: Sec$iuni cu o re$e" stri"t – b"%" de d"te " sec$iunii 3TA /SI,0 d"r (i dimensiunile de!inite de c tre utili%"tor) Sec$iunile crenel"te ! cute din sec$iuni I din b"%" de d"te " sec$iunii – de!inite de o sec$iune t i"tp #n"lt& pl ci *ec+i s"u desc+i% turi rotunde)

-

1"r"metri "di$ion"li pentru sec$iunile de!inite de c tre propriet $i /A-& I4& I%)))0 c"re permit proiect"re" con!orm codului o$elului) 5"%e de d"te pentru sec$iunile "mbutis"te l" rece – sec$iuni-C (i sec$iuni-6 /5org"& Lind"b& 1rus%ns7i0

8nc rc ri: 8nc rc ri mobile – po%i$ie l" "legere " *e+iculului e rut" de!init de c tre punctele de 1ol4line) 9ener"re" #nc rc rilor de % p"d :*'nt pentru c"drele ;D c"re se repet con!orm Eurocode <) 8nc rc ri de % p"d :*'nt con!orm Codului Sp"niol ,5E-AE-==) 8nc rc ri de % p"d :*'nt con!orm Codului It"li"n DM <>:<:?>)

Op$iuni "*"ns"te: 9ener"re" "utom"t " leg turilor rigide dintre m"rginile p"nelurilor) Reducere" rigidit $ii pl cii pentru #ndoire) 1relucr"re" "utom"t " re$elei de element !init peste supor$i)

CALCUL@RI An"li% : 5"re pe !und"$i" el"stic unidirec$ion"l cu ridic"re) Suport #mbun t $it "l elementelor de b"r #n "n"li%" nelini"r 1-Delt")

An"li%" seismic : C"lcul rile seismice con!orm codurilor "ctu"li%"te Eurocode =& 1ortuguese ,AD& It"li"n ,AD (i un" gener"l cu posibilit"te" de de!inire " !"ctorilor) C"lcul ri seismice con!orm codului "ctu"li%"t Rom"ni"n code 1<AA-<-BAAC)

RE6ULTATE Re%ult"te: Re"c$iile sub !orm" unei di"gr"me pentru supor$ii lini"ri) D"lo"re" integr"lei pentru liniile de in!luen$ "le #nc rc rilor mobile) D"lorile minime:m"-ime "le re%ult"telor pentru EL /din str"turile in!erio"re (i cele superio"re0)

Re%ult"tele pentru elementele !inite – di"gr"me l" t ieturi: D"lo"re" integr"lei – sum" c"ntit $ilor din di"gr"m )

-

Select"re" unei direc$ii l" "legere pentru re%ult"tele dintr-o di"gr"m (i nu num"i #n sistemul loc"l "l t ieturii) T"belul cu re%ult"te pentru depl"s rile (i de*ierile tot"le)

I,STRUME,TE AUEILIARE De!inire" (i c"lcul rile simpli!ic"te "le c"drelor de o$el ;D: Un nou instrument pentru de!inire" (i direc$ion"re" cu ".utorul c"lcul rilor c"drelor /o nou "plic"$ie0)

Sc+imbul de d"te: Import"re" unui model de structur din progr"mul "r+itectur"l:structur"l Re*itF prin Autodes7) Actu"li%"re" d"telor #n progr"mul Re*it dup proiect"re" #n Robot) Tr"ns!erul c"drelor de lucru (i "l nodurilor de suport din RCAD Steel)

Robot Millenium – Structuri RC CO,SOLIDAREA ,ECESAR@ A ELEME,TELOR 9ener"l: Integr"re" cu o structur : denumiri de stoc"re (i "lte c"r"cteristici pe timpul proiect rii elementelor de structur & complet'nd denumirile obiectelor cu numerele nodurilor de suport (i:s"u "le elementelor)

Eurocode B: C"lcul ri con!orm regulilor gener"le "le ECB)

CO,SOLIDAREA ,ECESAR@ A 1L@CILOR 9ener"l: Di!eren$iere" tipurilor de mediu pentru supr"!e$ele superio"re (i in!erio"re "le pl cilor) Tr"t"re" consolid rii minime pentru str"turile superio"re (i in!erio"re c" (i *"lori independente) 1osibilit"te" lu rii /s"u nu0 #n consider"re " *"lorii Amin #n re%ult"te)

Eurocode B: C"lcul ri con!orm regulilor gener"le "le ECB)

CO,SOLIDAREA 2UR,I6AT@ A 1L@CILOR 9ener"l:

-

Consolid"re" !urni%"t pentru pl ci cu consolid"re unidirec$ion"l (i cu consolid"re #ntr-un str"t /<=)AM1C0) Di!eren$iere" tr"s rilor /Tip de +"(ur"re di!erit0 elementelor c"re spri.in s"u st"u pe o pl"c )

MODULUL DE AE 9ener"l: 1osibilit"te" gener rii (i edit rii b"relor #ndoite #n c"lcul rile de "- con!orm 1,) Import"re" "-urilor oblice pentru un model c" (i b"re drepte) Consider"re" complet " unei !or$e "-i"le /#n c"lcul rile de !or!ec"re Gi de cr"c"re0)

Eurocode B: C"lcul rile con!orm regulilor gener"le "le ECB)

Codul 2r"nce% 5AEL: Tipuri de "ncor"re "di$ion"le)

Codul Rusesc S,I1: Consolid"re !urni%"t )

Codul It"li"n: Codul DM ?:<:?> /M1C0)

MODULUL DE COLOA,@ Eurocode B: C"lcul rile con!orm regulilor gener"le "le ECB)

Codul 2r"nce% 5AEL: C"lcul rile cosider'nd re%isten$" l" !oc)

Codul 1,: Deri!ic rile consolid rii pentru !or!ec"re" #n colo"ne /M1<0)

Codul It"li"n: Codul DM ?:<:?> /M1C0

MODULUL 2U,DAHIEI EETI,SE 9ener"l: ,um rul unul nod de suport c" (i component nomin"l)

-

1re%ent"re" m rit " re%ult"telor)

Eurocode B: C"lcul ri con!orm regulilor gener"le "le ECB)

Codul It"li"n: Codul DM ?:<:?> /M1C0)

Robot Millenium – Structuri de O$el 1ROIECTAREA MEM5RULUI DE OHEL 9ener"l: Uni!ic"re" c"lcul rilor lungimii de curb"re "utom"t pentru to"te codurile COM)

Codul 1,: 1roiect"re" sec$iunilor cu o re$e" ondul"t /SI,0)

EurocodeB: 1roiect"re" con!orm noii edi$ii EC; /EC;:BAAI0)

Codul 5SJ: Consider"re" e!ectului de torsiune pentru codul Suede% 5SJ)

Codul 95 IAA<K-BAA;: 1roiect"re" membrului con!orm codului C+ine%esc 95 IAA<K-BAA; /<=)AM1C0)

1ROIECTAREA CO,EEIU,II DE OHEL 9ener"l: O nou inter!"$ pentru "dministr"re" cone-iunii utili%'nd Inspectorul de Obiect) 1osibilit"te" copierii multiple " cone-iunilor dintr-o structur ) De!inire" m"i multor cone-iuni pentru membrii de structur select"$i) Mes".e de *eri!ic"re complet"te cu *"lori numerice) ,ote de c"lcul"re #n !orm"t LTML (i e-port"re" lor #n progr"mele MS 3ordM (i MS E-celM)

Codul 1,: C"lcul rile unei b"%e de colo"n !i- /<=)AM1C0) C"lcul rile unei b"%e de colo"n de beton /<=)AM1C0) Cone-iune" "--"- princip"l

-

De!inire" ner*urilor tr"pe%oid"le pentru o b"% de colo"n cu bolt)

Codul EC; /E, <??;-<-<:BAAI0: Cone-iune "--colo"n ) An"li%" de rigidit"te " unei cone-iuni de "--colo"n )

#. INTRO$U%ERE #.1. $escrierea &eneral' a (rogramului

Robot Millenium este un progr"m gr"!ic integr"t !olosit pentru model"re"& "n"li%"re" (i proiect"re" tipurilor *"ri"te de structuri) 1rogr"mul permite utili%"torilor s cree%e structuri& s e!ectue%e "n"li%" st"tic " structurilor& s *eri!ice re%ult"tele ob$inute& s e!ectue%e c"lcul rile de cod "le elementelor de structur precum (i s preg te"sc document"$i" pentru o structur c"lcul"t (i proiect"t ) Cele m"i import"nte !unc$ii "le Robot Millenium sunt list"te m"i .os: De!inire" gr"!ic complet " structurii #n editorul de gr"!ice /utili%"torul po"te #nc rc" de e-emplu (i !i(iere #n !orm"t DE2 c"re con$in geometri" structurii c"re " !ost preg tit #ntr-un progr"m gr"!ic di!erit0) 1osibilit"te" "!is rii gr"!ice " structurii proiect"te (i "!i("re" re%ult"telor *"ri"te de c"lcul"re /!or$e& depl"s ri& munc simult"n #n m"i multe !erestre pe "cel"(i ecr"n& etc0) 1osibilit"te" c"lcul rii /proiect rii0 structurii #n timpul proiect rii unei "lte structuri /multi!ilet"re0) 1osibilit"te" e!ectu rii "n"li%ei de structur st"tice s"u din"mice) 1osibilit"te" "tribuirii tipurilor de b"r #n timpul cre rii structurii #n locul "tribuirii lor #n modulele de cod) 1osibilit"te" unei compo%i$ii imprim"te "rbitr"re /note de c"lcul"re& c"ptur de ecr"n& compo%i$ie imprim"t & tr"ns!er"re" obiectelor #n "lte progr"me0)

-

-

Robot Millenium este "lc tuit din m"i multe module& !iec"re !iind respons"bile pentru un "numit p"s #n proiect"re" structurii /cre"re" modelului de structur & c"lcul"re" structurii& proiect"re"0) Modulele !unc$ione"% #n "cel"(i mediu) Od"t ce Robot Millenium este desc+is& !ere"str" "!i("t m"i .os *" "p re" pe ecr"n) 2ere"str" este !olosit pentru " select" tipul de structur c"re *" !i proiect"tN #nc"rc o structur e-istent s"u selecte"% modulul de proiect"re " structurii) ,OT@: #n timpul primei "cti* ri " progr"mului Robot& se genere"% un r"port de inst"l"re c"re pre%int in!orm"$ii cu pri*ire l" progr"mul Robot) 9ener"re" r"portului de inst"l"re po"te dur" pu$in timpN od"t termin"t& un editor de te-t *" "p re" pe ecr"n pentru " pre%ent" r"portul gener"t) Ve)i *ig 1+ pagina ,!) Iconi$ele indi*idu"le c"re se "!l #n !ere"str" de m"i sus indic : 1rimele << iconi$e sunt !olosite pentru " select" un tip de structur proiect"t :

Ve)i *ig #+ pagina ,!)

os !ere"str" de lucru ini$i"l " Robot Millenium) Ve)i *ig /+ pagina .#) 2ere"str" de m"i sus po"te !i di*i%"t #n m"i multe sec$iuni: 5"r" superio"r unde se o!er in!orm"$iile de b"% #n leg tur cu subiectul /numele proiectului& d"tele de c"lcul"re " structurii: re%ult"te disponibile& re%ult"te indisponibile& re%ult"tele din timpul "n"li%ei& etc0N Meniul (i b"rele de instrumente /o b"r supliment"r #n p"rte" dre"pt " ecr"nului c"re con$ine cele m"i utili%"te iconi$e0 (i list" de selec$ie " str"tului " Robot MilleniumN Listele de select"re " urm to"relor: noduri& b"re& c"%uri de #nc rc"re (i moduriN 2ere"str" Ob.os0) Se presupune c" "-" glob"l 6 este o ".#) .1) .+ pagina .D0 cu urm to"rele tipuri de structur : pl"c & structur de de!orm"re #n pl"n (i structur de !or$ simpl ) Urm to"rele > iconi$e se !olosesc pentru " proiect" elementele de beton din structur : Ve)i *ig .urul "-ei de rot"$ie& prin intermediul unei sec$iuni BD& *ertic"le printr-un corp solid /*e%i desenul de m"i .OT@: "tunci c'nd cursorul este po%i$ion"t pe o iconi$ & se "!i(e"% o mic descriere " utili% rii s"le) Od"t ce un" din op$iunile list"te m"i sus este select"t & p"r"metrii Robot Millenium sunt ".ust"$i l" !unc$iile modulului de cod select"t s"u l" tipul de structur select"t) 1e b"%" !unc$iei modulului& un *i%u"li%"tor de edit"re c"re permite edit"re" structurii s"u unui str"t person"li%"t l" !unc$i" modulului /m"re" m".OT@: pentru o m"i bun "ccesibilit"te " !erestrei de m"i sus& str"tul nu "!i(e"% !ere"str" Ob.orit"te "p"r$in'nd modulelor de cod0& *" !i "!i("t) Elementele princip"le "!l"te pe ecr"n #n cele m"i multe module de sistem sunt "!i("te m"i .1) 1enultim" iconi$ permite utili%"torului s desc+id !i(ierul de structur cre"t #n pre"l"bil) Ultim" iconi$ se !olose(te pentru " desc+ide un nou proiect) 2ere"str" pre%ent"t m"i sus permite (i select"re" unei" din urm to"rele iconi$e: Ve)i *ig ..os) C" un e-emplu& *e%i m"i .ect Inspector loc"li%"t #n p"rte" st'ng " ecr"nului /"cest di"log po"te !i #nc+is pentru " m ri *i%u"li%"torul gr"!ic "l progr"mului !olosit pentru de!inire" unei structuri0 – .*ertic"l printr-un corp solidN .D /tipul de c"dru .ect InspectorN - .OT@: Tipul de structur "simetric modele"% un corp solid gener"t d"torit rot"$iei #n .OT@: Este posibil combin"re" mdelelor de b"r .um t"te dintr-o sec$iune este de!init pe p"rte" po%iti* " "-ei E) 1entru " m"rc" po%i$i" "-ei *ertic"le " sec$iunii #ntr-o structur "simetric & #n *edere" structurii s-"u "d ug"t "-e structur"(e "u-ili"re cu coordon"te E eg"le cu A) Ve)i *ig -+ pagina .+ pagina .

OT@: d"tele o!erite #n c'mpul din p"rte" in!erio"r " "!i( rii depind de modulul #n c"re lucre"% utili%"torul l" momentul respecti* /de e-emplu in!orm"$ii pu$in m"i di!erite se o!er #n modulele pentru proiect"re" elementelor de structur RC0) .E sunt i%ometrice (i "!i(e"% structur" "(" cum se *ede din urm to"rele direc$ii: sud-*est& sud-est& nord-*est (i nord-est0) .-) 8n c"%ul de!inirii structurii *olumetrice *or "p re" trei iconi$e supliment"re #n p"rte" in!erio"r " ecr"nului: Ve)i *ig 1+ pagina .os " ecr"nului0) Ap s"re" butonului ˄ /˅0 c"u%e"% mut"re" l" Pni*elulP urm tor /"nterior0 "l "-elor de structur de!inite /Pni*elulP #nse"mn "-ele de structur de!inite pentru orice ".E& Q s"u 60) List" de select"re permite "legere" oric rui ni*el e-istent "l "-elor de structur /po"te !i identi!ic"t (i de c tre numele "-ei de structur 0) Dup trecere" l" op$iune" BD:.D& buto"nele EQ& E6 (i Q6 sunt "ccesibile (i permit select"re" unui pl"n de lucru) List" de select"re "!i("t sub "ceste buto"ne& con$ine *ederi de structur disponibile /superio"r & in!erio"r & etcN *i%u"li% rile S3& SE& .-) E-ist posibilit"te" de " lucr" #n: Dedere BD /butonul BD0 Dedere BD – proiec$ie P"d'nc P /butonul BD:.D sunt "p s"te& urm to"rele de*in disponibile: list" de select"re o!erit sub "ceste buto"ne (i dou buto"ne: ˄ (i ˅ /"ceste buto"ne sunt de "semene" loc"li%"te #n st'ng" .-) 8n st"ng" .os " ecr"nului e-ist iconi$" c"re pre%int simbolic pl"nul #n c"re *i%u"li%"re" unei structuri de!inite este "!i("t ) Dup select"re" "cestei iconi$e& progr"mul desc+ide !ere"str" DieO) Ve)i *ig + pagina .D /butonul .3& .D0 Dedere .- Un *i%u"li%"tor gr"!ic /editor gr"!ic0 !olosit pentru model"re" (i *i%"uli%"re" structuriiN 5"r" de instrumente loc"li%"t sub c'mpul gr"!ic& inclu%'nd iconi$ele c"re permit "!i("re" pe ecr"n " urm to"relor: numerele de nod:b"r & numerele p"nelurilor& simbolurile supor$ilor& !ormele sec$iunilor& simbolurile (i *"lorile de #nc rc"re precum (i de!orm rile de structur pentru un c"% de #nc rc"re d"tN C'mpul din p"rte" in!erio"r " ecr"nului unde se pre%int urm to"rele in!orm"$ii: numele *i%u"li%"torilor desc+i(i& coordon"tele loc"$iei cursorului& unit $ile !olosite (i m"i multe op$iuni c"re desc+id !erestre /Displ"4& Sn"p Settings0 s"u in!orm"$ii de "!i("re cu pri*ire l" resursele disponibile) - Iconi$ele din st'ng" .D0 C'nd buto"nele BD (i BD:.os " "!i( rii permit: Ve)i *ig 0+ pagina .

oi noduri se cre"% "utom"t pe timpul de!inirii b"rei) D"c" se cre"% o b"r pe noduri e-istente& noi noduri nu *or !i gener"te) Atunci c'nd o b"r este (te"rs nodurile s"le r m#n #n loc) Od"t ce nodurile& b"rele& p"nelurile (i corpurile solide sunt determin"te "lte elemente cum "r !i supor$i& sec$iuni& grosime" p"nelului (i #nc rc ri trebui de!inite (i "tribuite "cestor") Este de "semene" posibil in*ers"re" ordinii select rii propriet $ilor #n procesul de proiect"re) Tipul b"rei po"te !i "tribuit #n timpul de!inirii structurii) Op$iune" U.#.DO este posibil s nu me"rg cu unele oper"$iuni de edit"re) - #.os) Ve)i *ig 11+ pagina .os& se desc+ide dup ce "i d"t clic7 #n c'mpul de select"re " proiec$iei) Este o list de proiec$ii st"nd"rd disponibile #n Robot Millenium) List" nu include to"te proiec$iile de!inite #n m"i multe grupuri de proiec$ii) . 2is3emul 4e proiecție Robot Millenium " !ost ec+ip"t cu un mec"nism de proiec$ie c"re simpli!ic procesul de proiect"re) 1roiec$iile #n Robot Millenium sunt sisteme proiect"te speci!ic de c"sete de di"log& *i%u"li%"tori (i t"bele c"re se !olosesc pentru " e!ectu" oper"$iuni de!inite speci!ic) 1roiec$iile disponibile #n Robot Millenium "u !ost cre"te pentru " e!ectu" oper"$iuni consecuti*e c"re duc l" de!inire"& c"lcul"re" (i proiect"re" m"i u(o"r " structurii) 1entru " e*it" "*"riile l" sistemul de proiec$ie& !erestrele de di"log (i t"belele c"re se desc+id od"t ce o proiec$ie este "cti*"t nu se m"i po"te #nc+ide) St"re" c"setelor de di"log se s"l*e"%" l" #nc+idereN c"setele de di"log din proiec$ie "r trebui s se redesc+id #n "cee"(i st"re c" (i l" #nc+idere) 1roiec$iile sunt disponibile od"t ce list" de select"re din p"rte" superio"r " ecr"nului este select"t /*e%i !igur" de m"i .Od"t ce un" din iconi$ele modulului de cod este select"t /proiect"re" betonului "rm"t& proiect"re" o$elului& proiect"re" cone-iunii de o$el0 setul de *i%u"li%"tori (i t"bele c"re corespund !unc$iilor modulului sunt "cti*"te) In!orm"$ii "di$ion"le c"re "p"r$in de str"turile Robot Millenium se o!er #n C"pitolul B)B)<) #. Reguli &enerale 1entru " #ncepe descriere" modului de lucru #n Robot Millenium& "r trebui list"te c#te*" reguli: .) List"& c"re "p"re m"i ..1.os0) Ve)i *ig 1!+ pagina ..#.um"i proiec$iile !olosite pentru de!inire" modelului de structur " b"rei sunt pre%ent"te m"i .) .

"re" pe ecr"n desc+is dup select"re" proiec$iei 5ARS este "!i("t m"i .Ordine" (i "r"n. O56ec3 Inspec3or Inspector este un instrument c"re permite "dministr"re" elementelor /obiectelor0 incluse #ntrun proiect cre"t #n progr"mul Robot) Di"logul Inspector este "!i("t #n p"rte" st'ng " !erestrei progr"mului& l'ng c'mpul pentru de!inire" gr"!ic " modelului) 2ere"str" Inspector po"te !i "!i("t pe ecr"n /(i #nc+is 0 dup : Select"re" op$iunii de meniu 3indoO:Inspector Di"log 5oSelect"re" iconi$ei /*ig 1-+ pag .00) Cele m"i import"nte s"rcini e!ectu"te #n Inspector includ: 1re%ent"re" con$inuturilor proiectului #ntr-o ordine /succesiune0corespun% to"re Select"re" elementelor c"re "r trebui #ntemei"te printr-o com"nd select"t 1re%ent"re" (i modi!ic"re" propriet $ilor elementelor din proiect /"ceste" pot !i elemente indi*idu"le s"u #ntregi obiecte0 2iltr"re" elementelor /obiectelor0 din model Cre"re" (i "dministr"re" document"$iei unui proiect .#.#.u este neces"r de!inire" structurii con!orm ordinii proiec$iilor) Acest lucru se po"te !"ce #n orice ordine "le"s de c tre utili%"torN sistemul de proiec$ie " !ost introdus #n "(" !el #nc't de!inire" structurii este intuiti* (i e!icient ) To"te oper"$iunile din Robot Millenium pot !i e!ectu"te de "semene" ! r " !olosi proiec$iile de!inite) C" un e-emplu de utili%"re " proiec$iilor& "r"n./) Ecr"nul po"te !i di*i%"t #n trei p r$i princip"le: Di%u"li%"torul gr"!ic unde structur" este de!init & 2ere"str" 5ARS /#n c"%ul unei proiec$ii di!erite& *" !i o !ere"str di!erit 0 !olosit pentru " de!ini b"rele de structur consecuti*e& Un t"bel c"re !unc$ione"% pe post de !o"ie de c"lcul unde d"tele c"re "p"r$in b"relor de!inite este "!i("t& /#n c"%ul unei proiec$ii di!erite& *or !i d"te cu pri*ire l" "lte obiecte cum "r !i: noduri& #nc rc ri& supor$i& etc)0) T"belul #$i permite edit"re" d"telor introduse) Este de "semene" posibil copiere" con$inuturilor din t"bel #n "lte progr"me /cum "r !i MS E-cel0) Select'nd proiec$iile consecuti*e de!inite #n Robot Millenium& utili%"torul po"te cu u(urin$ de!ini& c"lcul" (i proiect" structur") Od"t ce structur" este select"t & "r pute" !i neces"r modi!ic"re" unor b"re / "dic sc+imb'nd sec$iune" b"rei0N rec"lcul"re" #ntregii structuri "r pute" !i neces"r ) Sistemul de proiec$ie simpli!ic (i "ccelere"% !o"rte mult "ceste st"gii "le "n"li%ei& proiect rii (i modi!ic rii) #.os) Ve)i *ig 1#+ pagina ."re" proiec$iilor "u !ost cre"te pentru " suger" urm torul p"s de proiect"re) .

ect inspector /!o"i" de lucru de geometrie0 /*ig 1.00 Steel Connection Inspector /Inspectorul de Conect"re " O$elului0 Mut"re" de l" o !o"ie de lucru l" "lt" este posibil dup "p s"re" iconi$ei corespun% to"re din p"rte" in!erio"r " !erestrei) 2o"i" de lucru Ob.00 Ob.1) A!i("re:select"re 8n p"rte" superio"r " !oii de lucru Ob.ect Inspector 2o"i" de lucru Ob.+ pag .ect Inspector se !olose(te pentru " e!ectu" oper"$iuni glob"le "supr" obiectelor de structur select"te) 1ermite de!inire" obiectelor (i grup"re" lor ier"r+ic dup subiect) 2o"i" de lucru const din urm to"rele p r$i: 1"rte" superio"r include c'mpuri c"re permit "!i("re" (i select"re" obiectelor cu posibilit"te" !iltr rii dup tipurile de obiect 1"rte" in!erio"r pre%int propriet $i pentru obiectele select"te #n p"rte" superio"r " !erestrei) Ve)i *ig 1/+ pagina .ust"t l" liber" "legere pentru " l s" pe c't de mult sp"$iu posibil pentru c'mpul de de!inire gr"!ic " modelului de structur ) 2ere"str" const #n c'te*" elemente leg"te de subiect c"re cuprind to"te problemele leg"te de munc" pe o structur : /*ig 1. ) 1ropriet $i – p"rte" in!erio"r " !erestrei Inspector 5locul 1ropriet $i "p"re #n m"i multe !oi de lucru din !ere"str" Inspector (i pe !iec"re din ele po"te !unc$ion" independent (i "!i(e"% m"i multe piese de d"te #n mod di!erit) .ect Inspector din !ere"str" Inspector& !olosit pentru "!i("re (i select"re " obiectelor& e-ist !o"i" de lucru 9eometr4) 2o"i" de lucru 9eometr4 se utili%e"% pentru " *i%u"li%" to"te obiectele de structur grup"te pe tipuri /noduri& b"re& p"neluri& corpuri solide& etc0 (i pentru " select" obiectele pentru c"re este posibil s "!i(e%e p"r"metrii select"$i (i s #i modi!ice #n blocul de propriet $i) Select'nd iconi$" /*ig 10+ pag .10 se permite !iltr"re" listei de obiecte "!i("te #n !ere"str" Inspector /noduri& b"re& p"neluri0) Select'nd iconi$" /*ig 11+ pag .+ pag .L $ime" !erestrei de di"log po"te !i ".10 se permite !iltr"re" listei de obiecte pe b"%" obiectelor select"te) Op$iunile pentru "d ug"re:#ndep rt"re " unui !i(ier sunt de "semene" disponibile #n meniul de conte-t c"re "p"re pe ecr"n l" "p s"re" clic7 dre"pt") M"i mult& include op(iuni c"re permit sort"re"& !iltr"re"& select"re" (i re#mprosp t"re" elementelor din !o"i" de lucru 9eometr4) Ve)i *ig 1 + pagina .

os) Meniul te-t Ve)i *ig #1+ pagina ." e*iden$i"t op$iune" po"te !i de "semene" select"t "p s'nd t"st" REnterS) O "lt c"le de " e-ecut" o op$iune este prin sistemul t"stelor r"pide /"p s'nd liter" sublini"t 0) S ge$ile de pe t"st"tur pot !i !olosite pentru " select" op$iuni din meniul te-t) .-.Op$iunile loc"li%"te #n "ce"st p"rte " !erestrei sunt !olosite pentru *i%u"li%"re" (i edit"re" propriet $ilor indi*idu"le " obiectelor select"te din p"rte" superio"r " !erestrei Inspector) 5locul 1ropriet $i permite grup"re" propriet $ilor pe c"tegorii (i prin urm"re "scundere" lor #n substr"turi) Ve)i *ig #!+ pagina . ) 2o"i" de lucru Steel Connections din !ere"str" Inspector este "!i("t #n C"pitolul >)C) – 1roiect"re" Cone-iunii de O$el) #.#.os ilustre"% "mbele tipuri de meniuriN meniul princip"l c"re "p"re od"t ce proiec$i" START este select"t este "!i("t m"i .!) 5"r" de instrumente Ve)i *ig ##+ pagina .!) Un clic7 st'ng" pe orice com"nd din meniul te-t pre%ent"t #n desenul de m"i sus re%ult #n desc+idere" unui submeniul corespun% tor cu op$iuni det"li"te) To"te comen%ile sunt de tipul te-tului /"cti*"te de c tre numele comen%ii0) 2iec"re b"r de instrumente con$ine op$iuni pre%ent"te c" (i iconi$e) Meniul princip"l con$ine num"i op$iuni de b"% ) Un clic7 st'ng" pe un" din iconi$ele din meniul princip"l re%ult #n "!i("re" unui submeniul "di$iun"l cu grupuri de op$iuni #nrudite /de!inire" structurii& oper"$iuni !olosite pentru edi$i" structurii pe ecr"n& instrumente0) Un clic7 pe "lte iconi$e din meniul princip"l cu iconi$e re%ult #n !erestre de di"log /de e-emplu pentru tipurile de "n"li% de de!inire " structurii0) Meniul te-t este org"ni%"t #n ordine ier"r+ic ) 1entru " select" o op$iune& pl"se"% cursorul pe numele op$iunii (i d clic7 st'ng") D"c com"nd" este de."bil& con!orm necesit $ilor (i pre!erin$elor utili%"torului) Ambele sunt "!i("te #n "cel"(i !el – c" o b"r ori%ont"l #n p"rte" superio"r " ecr"nului /"di$ion"l& pentru cele m"i multe proiec$ii din sistemul Robot Millenium& o "lt b"r de instrumente "p"re #n p"rte" dre"pt " ecr"nului0) Op$iunile de b"% disponibile #n module sunt "ccesibile "t't pentru meniul te-t c#t (i pentru b"r" de instrumente) De(i con$inuturile meniului te-t (i "le b"relor de instrumente *"ri"% & op$iunile princip"le sunt #ntotde"un" disponibile indi!erent c"re modul este "cti*) 2igur" de m"i . Meniul+ Meniul 4e %on3e73+ Bare 4e ins3rumen3e Meniul de sistem "l Robot Millenium const din dou p r$i: un meniu te-t (i b"re de instrumente cu iconi$e corespun% to"re) 1ot !i !olosite inter("n.

ust disponibil din meniu0) 2erestrele de di"log pentru "..1) 8n timp ce lucre%i cu editorul gr"!ic s"u cu un t"bel& clic7 dre"pt" *" desc+ide un meniul de conte-t "di$ion"l c"re con$ine op$iunile cele m"i des !olosite) Meniul de conte-t c"re se desc+ide #n timp ce lucre%i #n *i%u"li%"torul din proiec$i" START "r"t c" #n e-emplu /c"drul BD0) #.+ pagina .+ pag .ust"re" meniurilor:meniurilor de conte-t& t"stelor r"pide (i b"relor de instrumente se *or desc+ide (i pot !i modi!ic"te con!orm necesit $ilor utili%"torului) Ve)i *ig #.Od"t ce un" din op$iunile din meniu " !ost select"t & submeniul corespun% tor cu un grup de op$iuni #nrudite *or !i "!i("te) 1entru unele op$iuni din submeniu m"i multe submeniuri sunt disponibile) 5"rele de instrumente sunt org"ni%"te #ntr-un mod simil"r) Clic7 st'ng" re%ult !ie #n e-ecut"re" unei oper"$iuni d"te !ie #n desc+idere" unui submeniu corespun% tor cu un grup de op$iuni #nrudite) De e-emplu& pentru " desc+ide !ere"str" Structur"l A-ius pentru " de!ini "-ele structur"le& este neces"r s selecte%i: Op$iune" 9eometr4:Structur"l A-is din meniu Iconi$" /8e)i *ig #-+ pag .#. (referințe 9i (referințe 4e Lucru Cele dou op$iuni& 1re!erin$e (i 1re!erin$e de Lucru& permit utili%"torului s sete%e p"r"metrii progr"mului #n sistemul Robot Millenium) 2ere"str" de di"log 1re!erences/1re!erin$e0 pre%ent"t m"i .1) 2ere"str" de di"log de m"i sus po"te !i di*i%"t #n m"i multe sec$iuni& (i "nume: Sec$iune" superio"r – c"re con$ine p"tru iconi(e /pentru descriere – *e%i !ere"str" de di"log Tob 1re!erences0 (i un c'mp pentru select"re" !i(ierul pre!er"t) .10 loc"li%"t #n b"r" de instrumente TOOLS Ve)i *ig #/+ pagina ..OT@: #n sistemul Robot Millenium& meniurile sunt ".ust"te l" moduluri succesi*e /de!inire" structurii& pre*i%u"li%"re" re%ult"telor& proiect"re"0) Meniul c"re este curent pre%ent"t pe ecr"n corespunde *i%u"li%"torului "cti* /e*iden$i"t0 /editorul gr"!ic& t"bel& *edere" structurii0) 1entru " sc+imb" meniul& "cti*"$i "lt *edere de structur & t"bel& etc) Meniul& meniul de conte-t& t"stele r"pide (i b"rele de instrumente de!inite #n sistemul Robot Millenium pot !i modi!ic"te /cu com"nd" Tools:Ad.os este !olosit pentru " de!ini p"r"metrii de b"% din progr"m) Este disponibil din: Meniu prin select"re": Tools:1re!erences Select"re" iconi$ei 1re!erences /Ve)i *ig #.!0 din b"r" de instrumente l"ter"l din proiec$i" START Ambele oper"$iuni desc+id "cee"(i !ere"str ) .

umele !i(ierului pre!er"t "ctu"l !olosit este "!i("t #n p"rte" superio"r " !erestrei de di"log) C'mpul permite utili%"torului s selecte%e un !i(ier pre!er"t cre"t "nterior) Ap s'nd pe s ge"t" de l" c"p tul "cestui c'mp se *" desc+ide o list de !i(iere pre!er"te "nterior cre"te unde cel corespun% tor po"te !i select"t) Sec$iune" din st'ng" – c"re con$ine "rborele din c"re un" din op$iunile de pre!erin$ "le sistemului Robot Millenium /list"te m"i .#) Structur" (i oper"re" !erestrei de di"log este simil"r "celor" !olosite #n !ere"str" de di"log pre!erences) 8n p"rte" superio"r " !erestrei de di"log sunt ("se !erestre de di"log (i un c'mp pentru select"re" unui !i(ier pre!er"t de lucru) Select"re" iconi$elor permit urm to"rele: /Ve)i *ig # + pag .os0 po"te !i select"t cu mouse-ul: - ") Limbile – select"re" set rilor region"le /de!inire" unei $ ri " c ror coduri& m"teri"le (i reguli – de e-emplu regulile de combin"$ie " codurilor – *or !i !olosite pe timpul procesului de proiect"re& "l c"lcul rilor (i "l proiect rii structurii0 (i " modului de lucru (i " limbii de imprim"re) b) 1"r"metri gener"li /p"r"metri de s"l*"re& num rul structurilor !olosite recent& sunetul pornit:oprit& etc0 c) 1"r"metrii de "!i("re /culori (i !onturi pentru componentele de pe ecr"n0 d) 5"r" de instrumente (i meniul /tipul de meniu (i tipul de b"re de instrumente0 e) 1"r"metrii de imprim"re /culori (i !onturi pentru imprim ri& sc"l (i simboluri& grosime" liniei0 !) 1"r"metri de protec$ie /protec$ie& "utori%"$ie0.pentru " sc+imb" protec$i" (i "utori%"$i" sistemului – modi!ic rile sunt ! cute #n !ere"str" de di"log 1rotection – Settings /*e%i c"pitolul <0 g) A*"ns"t – op$iuni c"re permit (tergere" !olderului TEM1 din computer (i op$iunile c"re permit select"re" oper"$iilor de edit"re b"%"te pe 7ernel-ul ACIS pentru " e!ectu" oper"$iunile 5oole"n) +) Inter!"$" COM – pre%ent"re" progr"melor:modulelor "di$ion"le #nregistr"te) Sec$iune" din dre"pt" – c"re con$ine c'mpul c"re este "ctu"li%"t oric'nd o nou com"nd din op$iune" "rbore este select"t ) 2ere"str" de di"log Tob 1re!erences& pre%ent"t m"i .#0) Ve)i *ig #1+ pagina .-0 – desc+ide !ere"str" de di"log c"re permite #nc rc"re" !i(ierului de lucru pre!er"t select"t .os& permite de!inire" p"r"metrilor gener"li "i progr"mului pentru " !i utili%"$i #ntr-o "numit "plic"$ie) Ace"st !ere"str de di"log este disponibil din: Meniu prin select"re": Tools:Tob pre!erences 5"r" de instrumente TOOLS d'nd clic7 pe iconi$" PTob 1re!erencesP /Ve)i *ig #0+ pag .- .

-0 – s"l*e"% *"lorile p"r"metrilor pre!erin$elor de lucru c" (i prede!inite /Ve)i *ig -.+ pag .-0 .-0 – desc+ide op$iune" pre!erin$elor de lucru set"te de c tre utili%"tor c" (i prede!inite /Ve)i *ig --+ pag ./Ve)i *ig -!+ pag .(terge pre!erin$ele de lucru !olosite curent /Ve)i *ig -#+ pag .-0 – in*erse"% *"lorile p"r"metrilor prede!ini(i "le op$iunilor pre!erin$elor de lucru loc"li%"te #n !i(ierul origin"l "l progr"mului Robot) Urm to"rele op$iuni sunt disponibile #n !ere"str" de di"log de m"i sus: 2orm"tul (i unit $ile numerelor /dimensiuni& !or$e& posibilit"te" edi$iei unit $ii0 M"teri"le /select"re" setului de m"teri"l& con!orm $ rii (i posibilit $ii de cre"re " m"teri"lelor de!inite de c tre utili%"tor0 5"%" de d"te " sec$iunii /select"re" d"%ei de d"te corespun% to"te cu sec$iuni de membru0 5"%e de d"te de mod"lit $i /select"re" b"%ei de d"te corespun% to"re cu mod"lit $i de!inite de cod0 5"%" de d"te de #nc rc"re /select"re" b"%ei de d"te corespun% to"re cu #nc rc"ri !olosite pentru compunere" #nc rc rilor c"re "c$ione"% pe elemente de structur 0 5"%" de d"te pentru sol /select"re" b"%ei de d"te corespun% to"re c"re con$ine list" de soluri0 5"%" de d"te pentru bolt s"u b"%" de d"te pentru bolt de "ncor"re /select"re" b"%ei de d"te corespun% to"re c"re con$ine list" de bolturi0 Coduri /select"re" codurilor pentru " !i !olosite pe timpul proiect rii structurii – o$el& R:C& proiect"re" cone-iunii& etc0N #n timp ce selecte%i codurile din combin"$iile de coduri& utili%"torul po"te e-ecut" editorul de reguli "le combin"$iilor de coduri – "cest lucru se !"ce prin "p s"re" butonului /)))0 loc"li%"t l" dre"pt" listei pentru select"re regulilor de combin"re " codurilor 1"r"metrii "n"li%ei de structur /select"re" metodei de "n"li% st"tic (i de!inire" p"r"metrilor de b"% pentru "n"li%e din"mice (i nelini"reN select"re" tipurilor de "n"li% & posibilit"te" s"l* rii re%ult"telor pentru "n"li%" seismic – combin"$i" c"setelor seismice0 1"r"metrii pentru gener"re" re$elei de element !init de supr"!"$ pentru pl ci (i #n*eli(uri) - - .-0 – desc+ide !ere"str" de di"log c"re permite s"l*"re" pre!erin$elor de lucru #n !i(ierul select"t de c tre utili%"tor) /Ve)i *ig -1+ pag .

) Selec$i" se po"te !"ce: 9r"!ic pe ecr"n /select'nd un" din op$iunile din submeniul Edit:Select Speci"l s"u select'nd op$iune" Select din meniul de conte-t0 Din !ere"str" de di"log Selection /!olosind op$iune" Edit:Select0 Din list" de noduri& obiecte (i c"%uri de #nc rc"re loc"li%"t sub meniu /#n "cest c'mp este posibil inser"re" de b"re:noduri:p"neluri:c"sete pentru " !i select"te& selecte"% to"te elementele men$ion"te s"u nu select" nici un element0 Din t"bel e*iden$iind liniile corespun% to"re) - Select"re" este "cee"(i #n to"te t"belele (i *i%u"li%"torii) Acest lucru #nse"mn c od"t ce un element de structur este select"t #n *i%u"li%"torul de gr"!ice& select"re" *" !i pre%ent"t de "semene" #n t"belul rele*"nt /de e-emplu #ntr-un t"bel de nod& un t"bel de b"r 0) 1rin "n"logie& select"re" #ntr-un t"bel *" re%ult" #n e*iden$iere" "cestor obiecte #n *i%u"li%"tori) C"set" de di"log pentru select"re /"cces"t prin com"nd" Edit:Select0 este pre%ent"t m"i sus) 2ere"str" de m"i sus permite pentru select"re" nodurilor& b"relor& p"nelurilor (i " c"setelor de di"log #n structur ) Acest lucru po"te !i e!ectu"t !ie !olosind buto"nele loc"li%"te #n p"rte" superio"r " c"setei de di"log /All& ...#.#.+ pagina . 2elec3are 9i *il3re Op$iunile de select"re sunt !olosite cu u(urin$ pe timpul lucrului #n module di!erite "le progr"mului) Aceste" permit utili%"torului s de!ine"sc listele de noduri& b"re& p"neluri& c"%uri de #nc rc"re "supr" c ror" oper"$iunile select"te de c tre utili%"tor *or !i e!ectu"te m"i t'r%iu) 1rocesul de select"re se termin #n momentul cre rii unui set de elemente c"re este "cti* p'n c'nd urm to"re" selec$ie se !"ce) Ve)i *ig -..one& In*ersion& 1re*ious0 s"u din op$iunile din !o"i" de lucru Attributes) Elementele select"te dintr-un model de structur *or !i introduse #n c'mpul loc"li%"t #n p"rte" superio"r " !erestrei de di"log Selection) 8n c"%urile deosebite& c"set" de di"log po"te !i desc+is #ntr-un mod speci"l& "nume num"i select"re" b"relor) 2orm" p r$ii in!erio"re " di"logului Selection depinde de c"re obiect este indic"t) 1entru " e!ectu" o select"re: Indic un obiect /nod& b"r & p"nel& c"% de #nc rc"re& mod0 c"re *" !i select"t Introdu numerele corespun% to"re "le obiectelor select"te #n c'mpurile corespun% to"re& s"u !olose(te op$iunile "!l"te #n p"rte" in!erio"r " c"setei de di"log) L" c"p tul "cestui c'mp& unde list" cu noduri select"te este introdus & utili%"torul *" g si un c'mp pentru determin"re" de!inirii modului de select"re) C'mpul po"te !i *eri!ic"t s"u nu) D"c "cest c'mp nu este select"t& c'mpul de select"re " nodului c"re con$ine un suport *" !i complet"t cu numerele de nod corespun% to"re nodurilor unde se "plic suportul /*e%i !igur" de m"i .os0) .

+ pagina ..) D"c "cest c'mp de select"re este *eri!ic"t& c'mpul de select"re " nodului c"re con$ine un suport *" !i complet"t cu urm torul te-t: Support U "n4 /*e%i !igur" de m"i ....0& progr"mul g se(te o p"rte comun din selec$i" e-istent (i dinpropriet"te" structurii select"te / de e-emplu g sire" #n selec$i" e-istent " membrilor membrii c"re sunt "tribui$i #n sec$iune 3 <C-<BA0) 2ere"str" de di"log Selection se !olose(te pentru " de!ini un grup de noduri& b"re& obiecte s"u c"%uri de #nc rc"re) Od"t ce selec$i" " !ost ! cut /#n oric"re din modurile descrise0& sc+imb"$i l" !o"i" de lucru 9roup) 1"rte" in!erio"r " !erestrei de di"log *" !i "!i("t c" m"i .os) Ve)i *ig ..) 2ere"str" de m"i sus con$ine op$iuni c"re permit select"re" obiectelor po%i$ion"te pe "-ele de structur select"teN utili%"torul po"te determin" po%i$iile "-elor de structur incipiente (i !in"le /#n to"te direc$iile sistemului de coordon"te0& #ntre c"re se pot select" obiectele) Elementele de structur pot !i de "semene" select"te prin intermediul "-elor de structur dup select"re" urm to"rei comen%i din meniu: Edit:Select Speci"l:Structure A-es) Select"re" obiectelor #n progr"m "r trebui s !ie distins din !iltru) Select"re" se !olose(te pentru " speci!ic" "nume c"re obiecte /noduri& b"re& c"sete (i moduri0 sunt de "!i("t #n timp ce !iltrele sunt di!erite pentru !iec"re *i%u"li%"tor (i t"bel) 2iltr"re" se po"te !"ce #n t"bele desc+i%'nd di"logul 2ilters /!olosind com"nd" DieO:2ilters0) 8n c"%ul *i%u"li%"torului de gr"!ice& !iltr"re" este "plic"bil num"i pentru c"%urile de di"log (i moduri) .os0) Ve)i *ig -0+ pagina .#+ pagina .0 este "p s"t& se *" desc+ide o mic !ere"str de di"log) Aici trebuie introduse culo"re" (i numele grupului) Dup select"re" butonului Appl4& grupul cu un nume (i culo"re d"te *" !i "d ug"t #n c'mpul pre%ent"t #n !igur" de m"i sus) 8n !ere"str" de di"log Selection utili%"torul po"te de!ini selec$i" obiectelor prin intermediul unui c"roi". de!init de "-e de structur ) 2ere"str" Selection include !o"i" de di"log "di$ion"l 9eometr4& "!i("t #n !igur" de m"i ..0& obiectele select"te *or !i "d ug"te l" select"re" curent Od"t select"t iconi$" /Ve)i *ig # + pag ..0& obiectele select"te *or !i substr"se din select"re" curent Od"t select"t iconi$" /Ve)i *ig -!+ pag .-+ pag ..) Di!eren$" #n e-ecut"re dintre cele trei buto"ne g site #n c"set" de di"log sunt: Od"t select"t iconi$" /Ve)i *ig #1+ pag .) Od"t ce selec$i" " !ost ! cut i"r butonul /Ve)i *ig .0& select"re" curent *" !i #ndep rt"t i"r numerele obiectelor select"te *or !i introduse) Od"t select"t iconi$" /Ve)i *ig -1+ pag ..os: Ve)i *ig .Ve)i *igura -/+ pagina ..

1entru " e!ectu" !iltr"re" #n *i%u"li%"torii de edit"re: Desc+ide !ere"str" Selection (i selecte"% c"setele de #nc rc"re s"u modurile Selecte"% c"%ul de #nc rc"re s"u modul corespun% to"re din list" de c"%uri (i moduri loc"li%"t sub meniu) 1rogr"mul o!er de "semene" o op$iune /Result 2ilters0 c"re se !olose(te pentru select"re" glob"l " re%ult"telor ob$inute pentru noduri& b"re& etc de!inite #ntr-o structur ) Descriere" "ceste op$iuni este pre%ent"t #n c"pitolul C).os "p"re pe ecr"n) Ve)i *ig ./) 1rogr"mul o!er utili%"torului posibilit"te" de " select" elementele unei structuri cre"te c"re *" !i select"t gr"!ic pe un ecr"n gr"!ic) Op$iune" de !iltr"re " selec$iei gr"!ice permite "cest lucru) Se po"te desc+ide o !ere"str de di"log od"t ce com"nd" Edit:Select speci"l:9r"!ic"l selection !ilter din meniul este select"t ) Dup select"re" "cestei op$iuni !ere"str" de di"log "!i("t m"i .os& to"te b"rele /obiectele0 c"re intr & cum*" p"r$i"l& #n !ere"str" desc+is de cursorul mouse-ului *or !i select"te – !igur" de m"i ./+ pagina ." select"t re%ult #n intr"re" #n modul de modi!ic"re " po%i$iei obiectului #n structur /#n "cest !el& po$i mut"& de e-emplu& o b"r #ntr-o "lt po%i$ie0 Select"re" de obiecte po"te !i e!ectu"t mut'nd cursorul mouse-ului #n *i%u"li%"torul gr"!ic cu clic7 st'ng" "p s"tN totu(i& e-ist o di!erent #n re%ult"tele selec$iei: ") D"c selec$i" cu cursorul este e!ectu"t din col$ul din st'ng" sus& num"i "cele b"re /obiectele0 *or !i select"te c"re #ntr complet #n !ere"str" desc+is de cursorN Ve)i *ig .0+ pagina .) 1entru descriere" mec"nismului de !iltr"re #n t"bele *e%i c"pitolul I)B) Oper"$iunile simple& de b"% c"re #$i permit s e!ectue%i select"re" sunt discut"te #n e-emple: D"c un obiect este indic"t /nod& b"r & p"nel0& este select"t Indic"re" unui obiect cu mouse-ul (i cu t"st" CTRL s"u SLI2T "p s"t re%ult #n "d ug"re" obiectelor s"u #ndep rt"re" lor din grupurile obiectelor select"te Indic"re" secund"r " unui obiect de../) b) D"c selec$i" cu cursorul se e-ecut din col$ul din dre"pt" .os "r"t di!eren$") Ve)i *ig .+ pagina .0) 2ere"str" de m"i sus con$ine op$iuni c"re permit select"re" elementelor de structur pentru " !i select"te pe ecr"nul gr"!ic) D"c "ce"st op$iune /element de structur de e-emplu noduri0 nu este bi!"t #n !ere"str & "tunci pe timpul selec$iei gr"!ice pe ecr"nul gr"!ic nodurile de structur nu *or !i select"te) D"c "ce"st op$iune este bi!"t /simbolul V "p"re0& "tunci pe timpul selec$iei gr"!ice pe ecr"nul gr"!ic de structur nosurile *or !i select"te) - .

00 loc"li%"t #n col$ul din st'ng" . :fi9area (roprie3'ților 23ruc3urale 9i a Legen4ei 23ruc3urii 2ere"str" Attribute Displ"4 se utili%e"% pentru " select" propriet $ile de structur c"re trebuie "!i("te pe ecr"n) Ace"st !ere"str po"te !i desc+is select'nd com"nd" DieO:Displ"4 s"u select'nd iconi$" /Ve)i *ig .select"re" "cestui buton re%ult #n select"re" niciunei op$iuni din !ere"str" Attributes Displ"4 /niciun" din propriet $ile de!inite #n structur nu *or !i "!i("te pe ecr"n0 /Ve)i *ig .os *" "p re") Ve)i *ig . 9L gr"p+ic OindoO este select"t & !ere"str" de edit"re #n c"re se de!ine(te o structur *" "plic" st"nd"rdul de pre%ent"re gr"!ic O1E.10 – select"re" "cestui buton desc+ide !ere"str" De!"ult Settings unde se pot select" urm to"rele op$iuni: ") S"*e current settings "s de!"ult – "dc "ce"st op$iune este select"t & "tunci set rile select"te #n !ere"str" Displ"4 *or !i "dopt"te c" (i prede!inite b) Restore !"ctor4 de!"ults – d"c "ce"st op$iune este select"t & "tunci set rile prede!inite din !"bric /incluse0 sunt rest"ur"te #n !ere"str" Displ"4N set rile din !"bric sunt set rile de op$iuni din !ere"str" Displ"4 tr"nsmise #n progr"mul Robot De!"ult – select"re" "cestui buton duce l" "!i("re" propriet $ilor de b"% "le structurii) Urm to"rele op$iuni "p"r$in setului prede!init: ") 8n !o"i" de lucru Structure: <) Structure - .#. 9L gr"p+ic OindoO din !o"i" de lucru 9ener"l p"r"meters din !ere"str" 1re!erences) D"c op$iune" O1E.1) Od"t ce o !o"ie de lucru este select"t & list" de op$iuni corespun% to"te este "cti*"t ) Urm to"rele !oi de lucru pot !i select"te din "ce"st !ere"str : Structure& Sections& Lo"ds& Ad*"nced& 2inite Elements& Lidden Lines (i Ot+ers) 2iec"re !o"ie de lucru con$ine un grup de op$iuni c"re permit pre%ent"re" propriet $ilor de structur corespun% to"te pe ecr"n) De e-emplu& op$iunile c"re "p"r #n !ere"str od"t ce !o"i" de lucru Structure " !ost "cti*"t sunt "!i("te m"i sus) 1entru " "!i(" propriet $ile de structur #n *i%u"li%"torul gr"!ic& trebuie indic"te propriet $ile select"te #n !oile de lucru din "ce"st !ere"str & "poi select"t butonul Appl4) I" "minte c op$iunile din !o"i" de lucru Lidden lines depind de op$iune" O1E.!+ pag . 9L A1IFN pl"t!orm" Open 9l Api permite de!inire" !unc$iilor gr"!ice BD:.os " ecr"nului) Od"t ce op$iune" DieO:Displ"4 este select"t & !ere"str" de di"log "!i("t m"i .1+ pag .#.one . + pagina .D /model"re& tr"ns!orm ri& culo"re& lumin & umbr 0) 2o"i" de lucru Lidden lines *" "!i(" "poi op$iunile c"re permit de!inire" ilumin rii& precum (i op$iuni c"re "sigur optimi%"re" l" retr"s"re" unui model de structur pe ecr"n /o m"i r"pid retr"s"re " structurii pe ecr"n0) Urm to"tele buto"ne sunt "!i("te #n p"rte" in!erio"r " !erestrei Displ"4: ALL – select"re" "cestui buton re%ult #n select"re" tuturor op$iunilor din !ere"str" Displ"4 / to"te propriet $ile de!inite #n structur *or !i "!i("te pe ecr"n0 ./.

) 1"rte" superio"r " !erestrei cuprinde op$iunile c"re pot !i incluse #n legend pentru o structur de!init ) Se pot select" urm to"rele op$iuni: Culorile sec$iunilor& grupuri& tipuri de b"r & p"neluri – d"c "ceste op$iuni sunt select"te& "tunci progr"mul pre%int o list de culori "tribuite elementelor "!i("te& cum . C) Linie I) Obiecte #n"!"r" pl"nului c) 8n !o"i" de lucru 2inite Elements: <) Contururi de p"nel B) Interior de p"nel .1+ pag .OT@: Select"re" iconi$ei /Ve)i *ig .) C"roi".#+ pagina .one s"u op$iunile: Lig+t& Dr"O ob.) . 0 loc"li%"t #n col$ul din st'ng" .b) 8n !o"i" de lucru Ot+er: <) A-e de structur B) Descrierile "-elor structur"le .ects positioned out o! screen& !ull redr"Oing "!ter modi!ic"tion (i Dr"O det"ils during structure *ieOing (i op$iune" de m rime " simbolului – c"re permit select"re" dimensiunii "tributelor de structur pre%ent"te pe ecr"n /m rime" sc"lei: <-<A0 sc"l" prede!init este eg"l cu .os "l proiec$iei #$i permite rest"ur"re" "tributelor de structur prede!inite pentru " !i pre%ent"te pe ecr"n) 1rogr"mul o!er de "semene" op$iune" Legend 1"r"m"ters c"re permite "!i("re" pe ecr"n " legendei pentru o structur de!init ) O legend include descrieri "di$ion"le pre%ent"te pe ecr"nN #n !unc$ie de op$iunile de "!i("re "cti*e& legend" po"te const" #n& spre e-emplu& o list nume de sec$iuni& grupuri s"u c"sete) 2ere"str" Legend se "ccese"% dup select"re" comen%ii: DieO:Legend 1"r"meters) Od"t ce op$iune" este select"t & urm to"re" !ere"str "p"re pe ecr"n: Ve)i *ig .umerele (i descriere" p"nelurilor C) Descrieri comple-e "le p"nelurilor I) 1uncte c"r"cteristice >) Componente de contul K) Elemente !inite d) 8n !o"i" de lucru Lidden Lines /#n !unc$ie de op$iune" select"t #n !ere"str" de di"log 1re!erences0:op$iune" .) .

ul posibilit $ii cre rii de liste cu "numite c"ntit $i& cu scopul de " simpli!ic" procesul de select"re " nodurilor& b"relor& c"%urilor de #nc rc"re& p"nelurilor (i obiectelor) Utili%"torul po"te de!ini listele de c"ntit $i #n m"i multe moduri descrise m"i .os: Speci!ic'nd to"te numerele c"re trebuie s urme%e #n list & de e-emplu: B ."r !i sec$iuni& b"re& p"neluri /.d"c "ce"st op$iune este selec"t & "tunci progr"mul "!i(e"% o descriere " di"gr"mei de!inite pe o por$iune de p"nel /numele por$iunii& o c"ntit"te pre%ent"t #n di"gr"m & o *"lo"re " integr"lei pentru o component select"t de-" lungul lungimii liniei de t iere0) - M"i .d"c "ce"st op$iune este selec"t & "tunci progr"mul "!i(e"% o descriere " *"lorilor minime:m"-ime pentru di"gr"mele "cti*"te Descriere" di"gr"melor pe por$iuni de p"nel .OT@: simbolurile de #nc rc"re "p"r #n legend & d"c op$iune" de "!i("re rele*"nt " !ost "cti*"t #n !ere"str" Displ"40 Cruci de "rm"re – d"c "ce"st op$iune este select"t & "tunci o descriere " sc"lei este pre%ent"t "tunci c'nd "!i("re" crucilor de consolid"re este select"t 2or$e – d"c "ce"st op$iune este selec"t & "tunci progr"mul "!i(e"% o descriere " sc"lei (i unit"te" di"gr"melor de !or$ intern D"lori minime (i m"-ime . > K <B <C Speci!ic'nd prin not"$ie scurt g"m" de numele pentru " !i incluse/prin comen%ile PTOP WI P54P0: >TO<A >TO<A54B denot setul de numere: > K = ? <A denot setul de numere: > = <A .os "l *i%u"li%"torului #.0.#. Lis3e U3ili)a3e în (rogram 8n timpul lucrului #n progr"mul Robot Millenium& utili%"torul po"te "*e" de " !"ce cu situ"$ii /de!inire" suportului& "plic"re" sec$iunilor pe b"re& de!iniri "le #nc rc rilor& etc0 unde pot de*eni utile pentru " pro!it" de "*"nt".os& op$iunile permit select"re" unei po%i$ii " legendei gener"te pe ecr"nN urm to"rele po%i$ii sunt disponibile: Col$ul din st'ng" sus "l *i%u"li%"torului Col$ul din dre"pt" sus "l *i%u"li%"torului Col$ul din dre"pt" .OT@: list" de culori se "!l #n legend & d"c op$iune" de "!i("re rele*"nt " !ost "cti*"t #n !ere"str" Displ"40 C"sete – d"c "ce"st op$iune este selec"t & "tunci o list s"u un nume de c"set se pre%int "tunci c'nd re%ult"tul "!i("t sub !orm de di"gr"me s"u + r$i este "cti*"t Simboluri de #nc rc"re – d"c "ce"st op$iune este selec"t & "tunci o descriere " tipurilor (i unit $ilor de #nc rc"re este "!i("t /.

1. CITOC= IA I< I.ectnrXob. *uncții comune în *eres3rele 4e $ialog (%ursor &rafic+ %alcula3or" 8n sistemul Robot Millenium "u !ost introduse m"i multe mec"nisme pentru " simpli!ic" (i " e!icienti%" de!inirile de structur ) Con!orm tipului de oper"$ie e!ectu"t & cursorul mouse-ului #(i sc+imb !orm" #n: Pm'n P – #n modul de select"re Pcruciuli$ P – #n timpul de!inirii de nod (i b"r 2orm" c"r"cteristicii corespun% to"re – c'nd "tribui m"i multe c"r"cteristici /supor$i& sec$iuni& decupl ri etc0 b"relor de structur ) Oper"$i" cursorului #ntr-un *i%u"li%"tor prin intermediul scroll-ului este identic cu "cee" din progr"mul AutoCADFN urm to"rele moduri de suport "l cursorului sunt disponibile: Rotire" scroll-ului – %oom Z:Rotire" scroll-ului Z t"st" Ctrl – rotire ori%ont"l Rotire" scroll-ului Z t"st" S+i!t – rotire *ertic"l .ectelement/listXo!Xob.ectelement – sunt disponibile trei posibilit t$i #n *ersiune" curent " progr"mului: l"tur & m"rgin (i obiect de re!erinY dup modi!ic"re /re!0 listXo!Xob. CRB54B denot succesiune": C I > K /< este p"sul prede!init0 denot succesiune": C > = <A /B este*"lo"re" p"sului0 - Speci!ic'nd prin not"$ie scurt succesiune" de numere pentru " !i incluse cu comend" PEECludeP: <TOI?EECCC C? IB Denot urm to"re" list de elemente: <TOC.este *"lid "tunci c'nd o list de componente de structur este gener"t prin intermediul op$iunilor E-trude& Re*ol*e& E-trude "long pol4line: ob.ectXelements0& Unde: ob.#.TOK0& CXedge/ITO=& <<0) Sint"-" este identic cu descriere" omponentelor de obiect #n *i%u"li%"torul gr"!ic) #.ectXelements – list" de componente /regulile pre%ent"te m"i sus sunt *"lide pentru "ceste liste de "semene"0 I"t un e-emplu de oper"$ie de combin"re #n liste: BXre!/<&B&I0& <Xside/.TOI= Com"nd" PEECludeP po"te !i !olosit num"i od"t #n timpul prep"r rii listei) Urm to"re" sint".- Speci!ic'nd prin not"$ie scurt succesiune" de numere pentru " !i incluse cu comen%ile PRepe"tP (i PStepP CR.ectnr – num rul obiectului pentru " !i #ndep rt"te s"u r sucite ob.

os: %oom /Ve)i *ig .D o!er posibilit"te" de " lucr" #n unul din cele I moduri: C moduri simple: rot"$ie .+ pag /10 st'ng" ..D "tunci c'nd op$iune" de meniu D4n"mic DieO /DieO:D4n"mic DieO:D4n"mic DieO0este "cti*"t ) .+ pag /10 dre"pt" sus: rotire /Ve)i *ig .- Ap s"re" scroll-ului – rotire Dublu clic7 pe scroll – *edere" ini$i"l Utili%"torul trebuie s" re$in c"p"cit $ile de lucru #n *edere" .os: rot"$ie BD Od"t ce cursorul este po%i$ion"t #n s!ertul corespun% tor "l ecr"nului& !orm" cursorului se sc+imb /*e%i iconi$ele de m"i sus0) Adi$ion"l& pe timpul de!inirii nodului:b"rei coordon"tele loc"$iei cursorului #n *i%"uli%"torul gr"!ic "p"r #n c'mpul corespun% tor: .D: Rot"$ie .D& rot"$ie BD& %oom (i rot"$ie Un mod multi!unc$ion"l Utili%"orul po"te trece de l" un mod l" "ltul select'nd o op$iune corespun% to"re din meniul DieO:D4m"nic DieO& #n b"r" de instrumente DieO (i #n meniul de conte-t) Dup select"re" unui mod de lucru& mi(c"re" cursorului mouse-ului /cu clic7 st'ng" "p s"t0 "duce sc+imb"re" rele*"nt #n *edere" ./+ pag /10 dre"pt" .D este di*i%"t #n s!erturi (i !iec"rei din "ceste" ii este "tribuit unul din moduri: /Ve)i *ig .odes s"u 5"rs) Coordon"tele se sc+imb cu !iec"re mi(c"re " cursorului) C'mpul "cti* este e*iden$i"t #n !ere"str ) C'mpurile c"re "ccept o singur *"lo"re po"te !i e*iden$i"t #n urm to"rele culori: *erde& g"lben (i ro(u) 2und"lul *erde din c'mp indic !"ptul c *"lo"re" introdus este corect & #n timp ce g"lben (i ro(u indic !"ptul c este incorect ) Un !und"l g"lben repre%int o *"lo"re #n"!"r" g"mei recom"nd"te c"re este inc "dmisibil & #n timp ce ro(u repre%int o *"lo"re insdmisibil ) To"te c'mpurile de edit"re din progr"m "ccept !orm"tele de num r set"te #n !ere"str" Tob 1re!erences /unit $i& !orm"tul num rului0) 8n c"%ul c'mpurilor #n c"re o singur *"lo"re " !ost introdus & se po"te #nser" cu o unit"te .D – rote(te o structur #n to"te pl"nurile Rot"$ie BD – rote(te o structur #n pl"nul p"r"lel cu pl"nul ecr"nului 6oom – mi(c"re de-" lungul *ederii – %oom Z : %oom – pe o structur spre : de l" pl"nul ecr"nului Rotire – mi(c"re #n pl"nul de *i%u"li%"re / structur" se sc+imb cu consider"$ie pentru centrul ecr"nului0) Modul multi!unc$ion"l /Rot"$ie : 6oom : Rotire0 permite lucrul !olosind to"te modurile #n "cel"(i timp) Di%u"li%"torul din *edere" ..-+ pag /10 st'ng" sus: rot"$ie .D /Ve)i *ig .

)<K) %on8enția 2emnului pen3ru Elemen3ele 4e Bar' Direc$iile po%iti*e "le !or$elor pentru con*en$i" de semn descris m"i sus sunt pre%ent"te sc+em"tic #n desenul de m"i .os) 8n progr"m& dcon*en$i" semnului pentru elementele de b"r se b"%e"% pe con*en$i" !olosit pentru !or$ele sec$ion"le) Con!orm "cestei con*en$ii& !or$ele sec$ion"le "u "cel"(i semn& d"c produc "cel"(i re%ult"t l" s!'r(itul b"rei c" (i re%ult"tul produs de c tre !or$ele nod"le po%iti*e /!or$ele "le c ror ung+iuri de direc$ie cu direc$i" "-elor din sistemul loc"l de coordon"te0 "plic"t nodului incipient "l b"rei)prin urm"re& !or$ele de comprim"re sunt po%iti*e& #n timp ce !or$ele de tensiune sunt neg"ti*e) Momentele de #nclin"re po%iti*e MQ produc tensiune #n !ibrele de ". %on8enția 2emnului Orient"re" po%iti* " !or$elor (i " depl"s rilor este #n concord"n$ cu orient"re" po%iti* " sistemului de coordon"te "l "-elor) Orient rile po%iti*e "le ung+iurilor& rot"$iilor s"u momentelor #n sistemul de coordon"te loc"l s"u glob"l este determin"t pe b"%" regulii de m'n dre"pt ) Ace"st con*en$ie de!ine(te semnele !or$elor e-terne& !or$elor nod"le& depl"s rilor (i rot"$iilor) To"te "ceste *"lori se !olosesc #n de!inire" structurii& pe timpul c"lcul rilor de structur (i " depl"s rii re%ult"telor) O con*en$ie di!erit " !ost "tribuit #n progr"m pentru " descrie semnele !or$elor interne c"re opere"% cu !iec"re element) Con*en$iile de semn din progr"m c"re implic !or$ele interne c"re opere"% #n b"re (i elemente !inite pl"n"re se *or discut" sep"r"t det"li"t #n sec$iunile .loc"li%"te pe p"rte" po%iti* " "-ei loc"le de coordon"te P4P) Direc$iile po%iti*e "le *ectorilor de !or$ #n con*en$i" descris m"i sus sunt pre%ent"te sc+em"tic m"i .os) Ve)i *ig .)<> (i ."rbitr"r ) Od"t ce t"st" PUP este "p s"t & "ceste unit $i se *or tr"ns!orm" "utom"t #n unit $ile prede!inite din sistemul Robot Millenium) Sistemul Robot Millenium o!er de "semene" un c"lcul"tor) Este "ccesibil "cces'nd com"nd" Tools:C"lcul"tor s"u prin dublu clic7 pe c'mpul de edit"re din !ere"str" de di"log /"cti*"re" c"lcul"torului din c'mpurile de edit"re po"te !i de%"cti*"t #n !o"i" de lucru Ad*"nced din !ere"str" de di"log 1re!erences0) Un c"lcul"tor cu e-presie "ritmetic este disponibil #n c'mpurile de edit"re) Od"t ce e-presi" este introdus #n c'mpurile de edit"re i"r t"st" PUP este "p s"t & *"lo"re" ii *" !i c"lcul"t ) #.loc"li%"te pe p"rte" neg"ti* " "-ei loc"le de coordon"te P%P) Momentele de #nclin"re po%iti*e M6 produc tensiune #n !ibrele de ".0+ pagina /-) %on8enția 2emnului pen3ru Elemen3ele *ini3e (lanare Sistemul loc"l de coordon"te pentru un #ntreg element !init nu este neces"r & "(" cum !iec"re nod "re propriul s u sistem loc"l) Este import"nt& de "semene"& s !ie cunoscut orient"re" *ectorului norm"l& perpendicul"r pe supr"!"$" elementului !init) Re%ult"tele ob$inute #n progr"mul Robot Millenium pentru elementele !inite pl"n"re nu i"u #n consider"re !or$ele nod"le) Se pot ob$ine num"i !or$e interne si tensiuni #ntr-un element pentru E2 pl"n"re) Sunt .-.

1+ pagina /-) Elementele !inite cu > (i = noduri sunt de!inite #n !elul urm tor #n sint"-" !i(ierului te-t: m"i #nt'i – noduri& "poi nodurile din centrele "numitor m"rgini de element !init /*e%i !igur" de m"i .utorul elementelor !inite *olumetrice i%op"r"metrice cu "pro-im"re" de depl"s"re #n c'mp b"%"t pe !unc$iile !ormei de prim ordin) Con*en$i" semnului pentru elementele *olumetrice este pre%ent"t sc+em"tic #n desenul de m"i .os0) Ve)i *ig .os) Con*en$i" este repre%ent"t pentru !or$eN !or$ele "!i("te #n desen "u semne po%iti*e) .) Un principiu di!erit se p stre"% pe timpul pre%ent rii re%ult"telor pentru elementele !inite cu > (i = noduri: nodurile c"re cre"% un element #n ordine" urm to"re: nod& nod #n centrul elementului& nod& etc) /*e%i !igur" de m"i .) %on8enția 2emnului pen3ru Elemen3ele *ini3e Volume3rice 8n progr"mul Robot structurile *olumetrice sunt model"te cu ".determin"te pe b"%" loc"$iei respect'nd *ectorului loc"l norm"l (i t"ngen$i"lei sec$iunii tr"ns*ers"le) Re%ult"tele ob$inute pentru E2 pl"n"re sunt pre%ent"te #n sistemele loc"le de coordon"te c"re pot !i de!inite (i modi!ic"te de c tre utili%"tor #n orice moment "l pre%ent rii re%ult"telor) De e-emplu& orient"re" po%iti* " !or$elor (i !or$ele corespun% to"re #ntr-un nod sunt pre%ent"te #n !igur" de m"i .os0) Ve)i *ig /!+ pagina /.os pentru "-" E c" (i direc$ie de re!erint ) Ve)i *ig . + pagina /.

.urul "-ei E Roti continuu #n .) B)C) List" de Scurt turi :pas' CtrlZA CtrlZC CtrlZ.. CtrlZO CtrlZ1 CtrlZS CtrlZE CtrlZQ CtrlZD CtrlZ6 CtrlZAltZ A CtrlZAltZ < CtrlZAltZ B CtrlZAltZ .Ve)i *ig /1+ pagina /.urul "-ei 6 Wterge un te-t (i un desen Acces" sistemul RO5OT Lelp pentru op$iune" "cti* #n !ere"str" "cti* Acces" editorul de te-t Reduce "tributele structurii /supor$i& numere de noduri& b"re& #nc rc ri0 M ri "tributele de structur /supor$i& numere de noduri& b"re& #nc rc ri0 pre%ent"te pe ecr"n #.D EQ60 1roiect" o structur pe pl"n E6 1roiect" o structur pe pl"n EQ 1roiect" o structur pe pl"n Q6 M ri *edere" unei structuri pe ecr"n A!i(" *edere" ini$i"l " structurii /de!init de ung+iurile ini$i"le (i sc"l 0 Dedere Pe-plod"t P " elementelor de structur /pornit:oprit0 M ri !ere"str" 1orni:opri "!i("re" desen rii sec$iunii C"ptur de ecr"n Mic(or" *edere" structurii pe ecr"n Acti*":de%"cti*" "!i("re" simbolului sec$iunii Roti continuu #n . CtrlZAltZ A CtrlZAltZ D CtrlZAltZ E CtrlZAltZ L CtrlZAltZ 1 CtrlZAltZ [ CtrlZAltZ R CtrlZAltZ S CtrlZAltZ E CtrlZAltZ Q CtrlZAltZ 6 Del 2< 2? 1gDn 1gUp (en3ru a Select" pe to"te Copi" un te-t s"u un desen Desc+ide un nou proiect Desc+ide un proiect e-istent 8ncepe imprim"re" S"l*" proiectul curent T i" un te-t s"u un desen Repet" ultim" oper"$ie Lipi un te-t s"u un desen Anul" ultim" oper"$ie A!i(" *edere" .D " unei structuri /. 2e3'ri 4e (rin4ere .urul "-ei Q Roti continuu #n .

loc "le b"relor (i segmentelor de obiect - Op$iunile de set"re de prindere "*"ns"te sunt loc"li%"te m"i ." e-istente) Ar trebui not"t !"ptul c cursorul din "cest mod po"te !i prins pe obiecte cum "r !i polilinii& contururi& etc) 1entru c" progr"mul s !"c "st"& trebuie !olosit op$iune" Ob.ot : "-ele trebuie s !ie *i%ibile pe ecr"n0) C"roi".os de pe ecr"n) 1"rte" superio"r " "cestei !erestre con$ine trei moduri de b"% "le mi(c rilor cursorului: Ve)i *ig /-+ pagina //) .OT@: c"roi".oduri – permit utili%"torului s sete%e cursorul mouse-ului #n nodurile de structur de. pre%ent"te pe ecr"n /.: permite utili%"torului s de!ine"sc nodurile num"i pe punctele din c"roi".ul trebuie s !ie *i%ibil pe ecr"n0) 1"sul c"roi".ului /dist"n$" dintre puncte0 trebuie modi!ic"t de c tre utili%"tor #n !ere"str" de di"log 2rid step de!inition) - - 1"rte" centr"l " !erestrei con$ine op$iuni c"re permit utili%"torului s determine set rile cursorului pentru obiecte /*eri!ic'nd set rile de prindere pentru b"re& linii& ploilinii0) E-ist dou set ri de prindere disponibile: 1unct de s!'r(it – cursorul este prins l" punctele de s!'r(it "le b"relor (i segmentelor de obiect) De%"cti*"re" punctelor de s!'r(it duce l" in"cti*it"te" op$iunii Midpoint /nu po"te !i "ccesibil ! r set"re" punctelor de s!'r(it0 1unctul de mi.ects) A-e de structur – permite utili%"torului s de!ine"sc nodurile num"i #n punctele de intersec$ie dintre "-ele de structur de!inite de c tre utili%"tor /.os) Aceste" permit prindere" cursorului l" punctele de intersec$ie (i perpendicul"re) 1rintre e!ectele !olosito"re "le op$iunilor& se po"te men$ion" posibilit"te" urm ririi liniilor *ertic"le (i ori%ont"le& precum (i g sirii punctelor "*'nd intersec$ie cu b"rele s"u "-ele de structur ) Sunt disponibile urm to"tele moduri: 1erpendicul"r – de!ine(te o linie perpendicu"r din punctul incipient p'n b"re (i segmentele de obiect) 1"r"lel – de!ine(te o linie p"r"lel din punctul incipient p'n l" b"re (i segmentele de obiect) Intersec$ii – intersecte"% b"rele cu segmentele obiectelor (i s!'r(esc #n supor$i) .Mi(c"re" cursorului pe ecr"n depinde de modul de mi(c"re "l cursorului select"t) 1"r"metrii s"u mi(c"re" cursorului se pot set" #n !ere"str" Sn"p Settings) 2ere"str" po"te !i "cti*"t select'nd: Com"nd" Tools:Sn"p Settings din meniul te-t Iconi$" /*e%i 2ig >B& p"g >>0 pentru set rile de prindere din col$ul din st'ng" .loc – cursorul este prins l" punctele de mi.

& Obiecte – 1unct de s!'r(it& A*"ns"t – Intersec$ii) All – "p s"re" "cestui buton duce l" select"re" tuturor op$iunilor disponibile #n !ere"str" de di"log Sn"p Settings .ul "!i("t pe ecr"n /.ul trebuie s" !ie *i%ibil\0 1"rte" in!erio"r " !erestrei con$ine trei buto"ne: De!"ult – "p s"re" "cestui buton duce l" select"re" set rilor prede!inite de prindere) Aceste set ri "coper urm to"rele op$iuni: .oduri& A-e de Structur & C"roi".- Intersec$ii cu "-ele de structur – intersec$ii cu "-ele de structur *i%ibile pe ecr"n /.ul – intersec$iile cu c"roi".one ."p s"re" "cestui buton duce l" select"re" nici unei op$iuni disponibile #n !ere"str" Sn"p settings) - .OT@: "-ele de structur trebuie s !ie *i%ibile\0 Intersec$ii cu c"roi".OT@: c"roi".

os) De!inire" b"rei este disponibil dup : Select"re" comen%ii de meniu: 9eometri:5"rs Ap s'nd iconi$" /Ve)i *ig /.D 9ril".-. -.u este neces"r de!inire" nodurilor sep"r"tN c'nd de!ine(ti o b"r & nodurile incipiente (i cele de s!'r(it se cre"% "utom"t) 1rin urm"re& num"i metod" de de!inire " b"rei se *" descrie m"i . 1l"c (i #n*eli( Structur de !or$ #n pl"n Structur de de!orm"re #n pl"n Structur "simetric Structur *olumetric /solid 0 8n"!"r de "ceste" men$ion"te& progr"mul con$ine o libr rie *"st de structuri tipice de b"r & pl"c (i #n*eli(& de!inire" c ror" este simpli!ic"t prin introducere" c'tor*" p"r"metri /*e%i c"pitolul .#. pag /10 din b"r" de instrumente Structure De!inition Select'nd proiec$i" 5ARS / #n c"%ul proiec$iei 5ARS (i .ODES ecr"nul *" !i di*i%"t #n trei p r$i: editorul gr"!ic !olosit pentru de!inire" structurii& !ere"strele . RE&ULI &ENER:LE %U (RIVIRE L: $E*INIRE: MO$ELULUI $E 2TRU%TUR. No4uri+ Bare 9eometri" unui model de structur de b"r este de!init prin determin"re" po%i$iilor nodurilor (i b"relor de structur precum (i propriet $ile b"rei) .)<C0) -.odel s"u 5"rs (i un t"bel c"re "r"t noduri s"u b"re de structur de!inite0) Od"t ce op$iune" este select"t & o !ere"str "!i("t m"i .os *" "p re" (i pe ecr"n) Ap"rte de in!orm"$iile cu pri*ire l" num r& nodurile incipiente (i de s!'r(it "le b"rei& urm to"rele propriet $i "di$ion"le "le b"rei se pot set" #n urm torul di"log: Ve)i *ig /. Tipuri 4e 23ruc3uri 8n sistemul Robot Millenium elementele de b"r cu B noduri !olosite pentru de!inire" structurii b"rei& supr"!e$ei elementelor !inite !olosite pentru gener"re" re$elei de element !init pentru de!inire" pl cilor (i #n*eli(urilor (i " elementelor *olumetrice !olosite pe timpul gener rii re$elei de element !init pentru structuri *olumetrice sunt disponibile) Structurile c"re con$in tipuri di!erite de "semene" elemente pot !i de!inite) Tipul de element depinde de tipul de structur ) Momenten& urm to"rele tipuri de structur sunt disponibile #n sistemul Robot Millenium: C"dre (i leg turi BD:.+ pagina / ) .1.

os: <) Introdu un num r de b"r (i coordon"tele originii s"le (i " punctului de !in"l #n !ere"str /s"u selecte"%" propriet $ile de b"r & d"c este neces"r0& "poi "p"s butonul Add) B) D clic7 st'ng" #n c'mpul 5eginning& sc+imb l" *i%u"li%"torul gr"!ic (i !olosind clic7 st'ng" d clic7 m"i #nt'i pe punctul c"re indic #nceputul elementului de b"r (i "poi pe punctul c"re *" !i !in"l "cestui") .eO Section #n c"re un nou tip de b"r s"u o nou sec$iune se po"te de!ini) Tipurile de!inite de b"re s"u sec$iuni se "plic "poi listelor corespun% to"re de b"re s"u sec$iuni) 1"rte" in!erio"r " !erestrei de$ine c'mpul A-is position: list" de select"re O!!set o!erit "colo& permite select"re" tipului de depl"s"re& "dic depl"s"re" centrului sec$iunii tr"ns*ers"le respect'nd "-ei b"rei) Trebuie "d ug"t !"ptul c & d"c o depl"s"re este "tribuit unei b"re& "tunci nu se *" modi!ic" dup modi!ic"re" sec$iunii b"rei) 1rede!init& urm to"rele tipuri de depl"s ri sunt disponibile #n list : upper !l"nge/!l"nG superio"r 0 (i loOer !l"nge /!l"nG in!erio"r 0) Sunt de!inite #n sistemul loc"l respect'nd dimensiune" sec$iuniiN "st" #nse"mn c de e-emplu d"c !l"n(": upper !l"nge este select"t & "-" b"rei este mut"t #nspre centrul m"rginii superio"re " sec$iunii& indi!erent de tipul sec$iunii tr"ns*ers"le de!init pentru b"r ) Ap s'nd butonul /)))0 se *" desc+ide !ere"str" .eO O!!set& unde un nou tip de depl"s"re po"te !i de!init) Tipul de depl"s"re de!init este "d ug"t #n list tipurilor de depl"s ri "cti*e) Un element de b"r po"te !i de!init #n m"i multe moduri cum se descrie m"i .- Tipul b"rei – se !olose(te #n c"lcul rile de cod "le b"relor de structur /proiect"re& *eri!ic"re" membrelor de structur cu respect pentru criteriile codului0 Sec$iune" tr"ns*ers"l " b"rei M"teri" /m"teri"lul este "tribuit pe sec$iuni0) M"i mult& p"rte" superio"r " !erestrei de di"log de$ine c'mpul in"ccesibil ."me cu o pre*i%u"li%"re " numelui de!init con!orm sint"-ei select"te #n !ere"str" ."mes o! 5"rs:Ob.ects c"re permite de!inire" unei noi sint"-e de nume de b"r ) . – num rul nodului !in"l "l b"rei ]m – numele m"teri"lului pentru b"r s"u p"nou) Ap s'nd pe butonul /)))0 loc"li%"t #n p"rte" dre"pt " c'mpului .ects) 1rede!init& sint"-" unui nume de b"r este de!init de c tre *"ri"bilele: ]tX]n (i ]tX]s& unde: ]t – numele tipului de b"r ]n – num rul obiectului ]s – numele unei sec$iuni pentru o b"r s"u unei grosimi pentru p"nel Adi$ion"l& urm to"rele *"ribile se pot !olosi de "semene": ]i – num rul nodului ini$i"l "l b"rei ].eO 5"r T4pe s"u ."mes o! 5"rs:Ob."me se *" desc+ide !ere"str" .OT@: dou buto"ne /)))0 /l" dre"pt" c'mpurilor de select"re: 5"r T4pe (i Section0 sunt loc"li%"te #n p"rte" superio"r " !erestrei de di"log) Ap s"re" lor duce l" desc+idere" !erestrei .

) Metod" c"re combin cele dou "propieri /metodele Pte-tP (i Pgr"!icP0 sunt sublini"te m"i sus) E-ist dou op$iuni disponibile #n progr"m: .OT@: 1re%ent"re" p"r"metrilor este posibil num"i pentru un singur nod) D"c m"i multe noduri sunt select"$i #ntr-o *i%u"li%"re de structur & !ere"str" .um rul (i numele c"%ului de #nc rc"re select"t 2ere"str" .OT@: nu este posibil edit"re" num rului de nod #n "ce"st !ere"str ) Ap"rte de buto"nele st"nd"rd /Close& Lelp0& e-ist (i butonul 1rintout l" c"p tul !erestrei) Ap s"re" "cestui" duce l" gener"re" notei de c"lcul"re c"re con$ine in!orm"$iile cu pri*ire l" nodul de structur select"t) 2o"i" de lucru 9eometr4 pre%ent"t #n !igur" de m"i sus con$ine in!orm"$iile de b"% c"re pri*esc nodul de select"re) Ap"rte de num rul nodului& !oile de lucru c"re "u r m"s pre%int *"lorile de depl"s"re s"u re"c$ie c"lcul"te pentru un nod s"u un c"% de #nc rc"re select"t) Depl"s rile (i re"c$iile sunt pre%ent"te sub !orm de t"bel) D"c selec$i" "cti* con$ine m"i mult de un c"%& t"belul e-pune *"lori e-treme de depl"s"re) .ode properties const #n trei !oi de lucru: 9eometr4& Displ"cements (i Re"ctions) Ve)i *ig //+ pagina 0!) C'mpul de edit"re .ode properties (i 5"r properties) Op$iune" .ode properties nu permite modi!ic"re" p"r"metrilor de nod) .um rul nodului select"t .ode properties Din meniul de conte-t /desc+is #n *i%u"li%"torul gr"!ic prin clic7 dre"pt"0 select'nd com"nd" Ob.ode properties pre%int d"te c"re *i%e"% nodul cu cel m"i m"re num r) Op$iune" de*ine *"l"bil dup e*iden$iere" /select"re"0 unui nod de structur : Din meniu select'nd com"nd" Results:1roperties:.ode no permite select"re" nodului: 9r"!ic& prin clic7 pe un nod de structur Scriind num rul nodului #n c'mpul de edit"re) .ect properties) 5"r" !erestrei de di"log pre%int & pe l'ng numele !erestrei /..ode properties0& urm to"rele d"te: .OT@: num rul de colo"ne din t"belul de depl"s ri s"u re"c$ii depinde de num rul de ung+iuri nod"le de libert"te pentru un tip structur"l select"t) Op$iune" 5"r properties este !olosit pentru " pre%ent" d"tele de b"% (i re%ult"tele c"lcul rii pentru o singur b"r structur"l ) 2ere"str" c"re pre%int propriet $ile b"rei permite pentru modi!ic"re" "numitor propriet $i de b"r /tip& sec$iune& m"teri"l0) .ode properties este !olosit pentru " pre%ent" d"tele de b"% (i re%ult"tele c"lcul rilor pentru un singur nod de structur ) 2ere"str" .

OT@: este posibil pre%ent"re" p"r"metrilor num"i pentru o singur b"r ) Op$iune" de*ine disponibil dup e*iden$iere" /select"re" 0 b"rei: Din meniu& select'nd com"nd" Results:1roperties:5"r 1roperties Din meniul de conte-t /desc+is #n *i%u"li%"torul gr"!ic d'nd clic7 dre"pt"0 select'nd com"nd" Ob.: Re%ult"te /2EM0: nici unul s"u indisponibile0& !o"i" de lucru nu este disponibil ) Con$inuturile !o"iei Code c+ec7 depinde de tipul de membru select"t: c"ntit $ile pre%ent"te pentru membru de o$el& "luminiu (i lemn di!er de "cele" pre%ent"te pentru un membru RC /c"lcul"re" "riei de consolid"re teoretic /solicit"t 00) T"belul po"te pre%ent" !ie *"lorile unei c"ntit $i select"te /de e-emplu depl"s"re0 s"u *"lori e-treme " unei c"ntit $i select"te) D"c un cursor de mouse este set"t #n c'mpul t"belului at point& (i este mut"t "poi #n di"gr"m" unei c"ntit $i select"teloc"li%"te #n p"rte" superio"r "% !erestrei& o linie *ertic"l *" "p re"& c"re permite de!inire" *"lorii coordon"tei pentru c"re *"lorile rele*"nte *or !i pre%ent"te #n t"bel) D"c cursorul mouse-ului este set"t #n c'mpul t"belului for a bar& (i este mut"t "poi #n *edere" structurii& "poi& indic'nd "lt b"r cu cursorul *" duce l" upd"t"re" con$inutului !erestrei 5"r 1roperties& con!orm selec$iei curente) -.ect properties) Ap"rte de buto"nele st"nd"rd /Appl4& Close& Lelp0& e-ist (i butonul 1rintout #n p"rte" in!erio"r " !erestrei) Ap s"re" "cestui" porne(te gener"re" unei note de c"lcul"re c"re con$ine in!orm"$ii cu pri*ire l" b"r" de structur select"t ) Select"re" op$iunii duce l" !ere"str" c"re po"te const" din cinci !oi de lucru: 9eometr4& 1roperties& .OT@: num rul c"ntit $ilor disponibile depinde de un tip de structur ) Op$iunile disponibile #n !o"i" de lucru Code c+ec7 din !ere"str" 5"r 1roperties sunt !olosite pentru *eri!ic"re" r"pid " c"p"cit $ii de #nc rc"re " unei sec$iuni de b"r ) .. Ma3eriale 9i 2ecțiuni 4e Bar' Od"t ce geometri" de structur este de!init & sec$iunile de b"r trebuie speci!ic"te /d"c nu "u !ost de!inite pe timpul de!inirii structurii b"rei0) Acest lucru este posibil prin: Select"re" unui tip de sec$iune #n !ere"str" 5"rs din c'mpul Section) .OT@: d"c nu "u !ost e!ectu"te c"lcul ri de structur /b"r" de *i%u"li%"re de structur "!i(e"% urm torul mes".TM (i Displ"cements& din p"rte" superio"r " !erestrei& con$ine di"gr"m" c"ntit $ii select"te #n c'mpul Displ"cements) Di"gr"m" po"te pre%ent" o di"gr"m cu o singur c"ntit"te) Di"gr"mele urm to"relor c"ntit $i sunt disponibile: !or$ele 2E& 2Q (i 26& momentele ME& MQ& M6& !or$ele Sm".(i Smin (i depl"s rile) Di"gr"mele *or !i retr"s"te d"c un c"% de #nc rc"re de structur este modi!ic"t) .-.TM& Displ"cements (i Code c+ec7) 1rimele dou !oi de lucru pre%int in!orm"$ii gener"le cu pri*ire l" geometri" b"rei (i propriet $ile sec$iunii tr"ns*ers"le "le b"rei) 2oile de lucru .

eO Section) D"c list" de sec$iuni "cti*e este go"l s"u o nou sec$iune trebuie "d ug"t #n list" "cti* & sunt dou situ"$ii posibile: ") D"c unul din tipurile de sec$iune este select"t & select"re" iconi$ei .D MATERIALS Od"t ce op$iune" este select"t & o !ere"str "!i("t m"i . 9i / pagina 0# – "!i(e"% o list de sec$iuni "cti*e cum "r !i: iconi$e m"ri& iconi$e mici& liste scurte (i liste lungi) Iconița 0 pagina 0# – permite #ndep rt"re" din list" "cti* " pro!ilelor c"re nu "p"r #ntr-un e-emplu d"t de sec$iuni de b"r ) Iconița 1 pagina 0# – permite s"l*"re" sec$iunii e*iden$i"te #n list" de sec$iuni "cti*e #ntr-o b"% de d"te de sec(iuni) Ap"re o !ere"str S"*e to d"t"b"se c"re permite select"re" b"%ei de d"te unde se s"l*e"% sec$iune" Iconița pagina 0# – permite desc+idere" !erestrei L"bel M"n"ger) - 1entru " descrie procesul de "tribuire " sec$iunilor de b"r o metod gener"l de de!inire " "tributelor /supor$i& depl"s ri& tip de b"r & etc0 *" !i ilustr"t & "(" cum r m'ne l" !el #n to"te c"%urile) 1rocesul de "tribuire " sec$iunilor /"tributelor0 l" b"rele de structur este di*i%"t #n doi p"(i: De!inire" tipului de sec$iune /tipului de "tribut0 D clic7 pe iconi$" .eO Section duce l" desc+idere" unei !erestre pentru de!inire" unui nou tip de sec$iuneN prim" !o"ie de lucru *" !i "cces"t cu ".utorul c'mpurilor "nterior de!inite /e-cept'nd c'mpul L"bel0 s"u p"r"metrii prede!ini$i *or !i set"$iN .- Select"re" comen%ii de meniu 9eometr4:1roperties:Sections Ap s"re" iconi$ei /Ve)i *ig /0+ pag 0#0 Select"re" proiec$iei SECTIO.os *" !i "!i("t pe ecr"n) 2ere"str" const #n trei p r$i princip"le: M"i multe iconi$e loc"li%"te #n p"rte" superio"r Un c'mp c"re con$ine list" de sec$iuni "cti*e Un c'mp de select"re curent (i buto"ne st"nd"rd) Ve)i *ig /1+ pagina 0#) Um to"rele iconi$e sunt loc"li%"te #n p"rte" superio"r " !erestrei: /iconi$ele numerot"te& p"gin" KB0 Iconița 1 pagina 0# – "d"ug un nou tip de sec$iune Iconița # pagina 0# – #ndep rte"% un tip de sec$iune select"t din list" de sec$iuni "cti*e Iconița -+ .+ .S A.

utorul leg turilor s"u !i.TERS) D"c etic+et" nu po"te !i sc+imb"t & not" corespun% to"re *" !i "!i("t pe ecr"n) Ace"st op$iune din !ere"str permite o modi!ic"re u(o"r " sec$iunii) 2ere"str" const din urm to"rele !oi de lucru: St"nd"rd& 1"r"metric& T"pered& Compound& Speci"l (i A-& I4& I%) 2o"i" de lucru Compound este !olosit pentru " de!ini:select" sec$iunile combin"te /sec$iuni cu m"i multe cor%i0) Sec$iunile combin"te const"u din dou s"u m"i multe cor%i conect"t cu ".eO Section se desc+ide "poi pe !o"i" de lucru corespun% to"re tipului de sec$iune select"t & cu to"te c'mpurile umplute) Dup modi!ic"re" p"r"metrilor corespun% tori noul tip de sec$iune este "d ug"t /"ctu"li%"t0 #n list" de sec$iuni "cti*e prin select"re" butonului Add s"u "p s'nd t"st" RE. Cu dimensiuni de!inite de c tre utili%"tor Sec$iunile crenel"te se !orme"% prin sud"re" re$elelor t i"te longitudin"l "le sec$iunilor l"min"te /sec$iuni I l"min"te disponibile #n b"%ele de d"te de sec$iune0) Sunt disponibile dou tipuri de sec$iune: Cu desc+i% turi +e-"gon"le Cu desc+i% turi rotunde Trebuie "d ug"t& c nu toti membrii cu sec$iuni speci"le sunt proiect"te #n modulele de proiect"re " o$elului:"luminiului) Membrii cu o re$e" ondul"t pot !i proiect"$i num"i con!orm codului de o$el 1olone%& #n timp ce membrii crenel"$i nu sunt proiect"$i #n modulele Robot) 2o"i" de lucru A-& I4& I% permite de!inire" sec$iunilor d!erind *"lori c"r"cteristice "le propriet $ilor geometrice "le unei sec$iuni /"ri" tr"ns*ers"l & momente de iner$ie& moduli de sec$iune& etc0) Ve)i *ig / + pagina 0.rilor trebuie *eri!ic"t #n procesul de *eri!ic"re& de "semene") 2o"i" de lucru Speci"l este !olosit pentru de!inire" sec$iunilor speci"le /sec$iuni cu re$ele ondul"te& sec$iuni crenel"te0) Sec$iunile cu re$e" ondul"t sunt sec$iuni I cu re$eli ondul"te& cu perete sub$ire: Din !"mili" de sec$iuni SI.) Atribuire" unei sec$iuni l" b"re de structur .eO Section duce l" desc+idere" unei !erestre pentru de!inire" unui nou tip de sec$iune i"r o nou !o"ie de lucru corespun% to"re pentru tipul de sec$iune select"t *" !i "cces"t ) To"te c'mpurile de edit"re& cu e-cep$i" c'mpului L"bel *or !i umplute con!orm tipului de sec$iune select"t) Este de "semene" posibil desc+idere" unei !erestre pentru de!inire" unei noi sec$iuni prin dublu clic7 pe elementul din list" de sec$iuni disponibile) 2ere"str" .rilor) Asemene" sec$iuni sunt "plic"te c" (i sec$iuni de piloni de colo"n /sec$iuni C& sec$iuni I& ung+iuri0 d"r (i sec$iuni de b"re de leg tur /set de ung+iuri& m"i des0) Deri!ic"re" de cod " re%isten$ei sec$iunii combin"te este e!ectu"t "n"log c" (i pentru sec$iunile solide lu'nd #n consider"re rigidit"te" ec+i*"lent ) Rigidit"te" ec+i*"lent include in!luen$" leg turilor (i sub$irime" unei singure cor%i) Re%isten$" leg turilor s"u !i.b) D"c un" din sec$iuni este select"t & select"re" iconi$ei .

RC !ere"str" .OT@: Descriere" pre%ent"t m"i .RC0 este select"t din !ere"str" Sections& "tunci !ere"str" ." desc+is – m"i #nt'i c'mpul de edit"re Lines:5"rs trebuie "cti*"t prin loc"li%"re" cursorului #n interior) C'nd cursorul este mut"t din !ere"str /#n *i%u"li%"torul gr"!ic0 se *" "!l" #n modul de select"re) 1rin urm"re& selec$i" oric rei b"re de structur este posibil i"r numerele de b"re select"te *or !i depl"s"te #n c'mpul Lines:5"rs) 1entru " "tribui sec$iune" corespun% to"re pe b"re& selecte"% tipul de sec$iune din list (i "p"s t"st" RE.TERS s"u butonul Appl4) Tipul de sec$iune " !ost "st!el "tribuit /.os) Ve)i *ig 0!+ pagina 0.) .OT@: list" de b"re select"te este indep rt"t din c'mpul de edit"re Lines:5"rs0 D"c selec$i" trebuie ! cut "tunci c'nd !ere"str" Sections este de.OT@: list" de b"re select"te este #ndep rt"t din c'mpul de edit"re Lines:5"rs0 1entru " (terge o sec$iune "tribuit & op$iune" PDelete SectionP /iconi$" DELETE0 trebuie !olosit ) Este disponibil perm"nent in list" de sec$iuni "cti*e din !ere"str" Sections) Un "semene" tip de structur nu po"te !i modi!ic"tN se "tribuie #n "cel"(i !el c" (i de!inire" de sec$iune #n structur ) .TERS s"u butonul Appl4) /.E-ist m"i multe moduri de "tribuire " sec$iunii l" b"rele de structur /se presupune c cel pu$in un tip de sec$iune se "!l pe list" de sec$iuni "cti*e0: ") D"c nu s-" cre"t nici o sec$iune #n"inte c" !ere"str" Sections s !ie desc+is – "tribuie sec$iune" select'nd tipul de sec$iune corespun% tor din list" "cti* ) Mut cursorul #n editorul gr"!ic pe punctul de pe b"r /clic7 st'ng"0 pe c"re sec$iune" trebuie "tribuit ) Sec$iune" select"t este m"rc"t /o s ge"t pe p"rte" st'ng " simbolului tipului de sec$iune "p"re0) Cursorul i(i sc+imb !orm" con!orm iconi$ei sec$iunii select"te c'nd se "!l #n"!"r" !erestrei /pe ecr"nul gr"!ic0N "tunci c'nd cursorul se "!l pe *i%u"li%"torul de edit"re b"r" de structur "l tur"t este e*iden$i"t D"c selec$i" s-" e!ectu"t #n"inte c" !ere"str" Sections s !ie desc+is – od"t ce di"logul este desc+is& list" c"re con$ine "ce"st selec$ie este introdus #n c'mpul de grup Lines:5"rs) 1entru " "tribui sec$iune" corespun% to"re pe b"rele din list & selecte"% tipul de sec$iune din list" "cti* (i "p"s t"st" RE.eO Section "tribuie !orm" din !ere"str" de m"i .os precum li descriere" tuturor !oilor de lucru implic sec$iunile de o$el /!oile de lucru pentru sec$iunile de lemn (i "luminiu "r"t "sem n tor0) D"c un tip de sec$iune de beton /cum "r !i colo"n RC s"u ".RC0: dreptung+iul"re& #n !orm de T& #n !orm de I) De e-emplu& pentru un ".um t"te de cerc& s!ert de cerc A-uri RC : !und"$ii continue /tip de sec$iune – ".eO Section *" "tribui o !orm di!erit ) Tipurile de sec$iuni tr"ns*ers"le disponibile includ: Colo"ne RC /tip de sec$iune – colo"n RC0: dreptung+iul"re& #n !orm de T& #n !orm de L& #n !orm de 6& #n !orm de poligon regul"t& circul"r& .

os0 (i s determine dimensiunile sec$iunii Speci!ice numele sec$iuniiN prede!init progr"mul introduce un nume compus din c'te*" litere c"re denot tipul de sec$iune (i dimensiunile sec$iunii tr"ns*ers"le Select"re" culorii sec$iunii) Utili%"torul po"te select" unul din cele C tipuri de sec$iune de !und"$ie continu :de "-: dreptung+iul"r& #n !orm de T& #n !orm de I (i #n !orm de T cu !l"n(e po%i$ion"te m"i .#n "l doile" c'mp – o *"lo"re" c"re este ec+i*"lent cu #n l$ime" l" c"p tul din dre"pt" din segmentul select"t) Op$iune" Reduction o! mom) o! inerti" permite utili%"torului determin"re" coe!icien$ilor de reducere " momentelor de iner$ie "le sec$iunii I4 s"u I% #ntr-o de!inire de sec$iune /"-ul RC (i colo"n" RC0) Reducere" este conect"t cu o propriet"te " unei sec$iuni d"te (i nu este un p"r"metru de "n"li% glob"l ) Momentele de iner$ie reduse sunt "!i("te / #n t"bele s"u #n !erestre0 c" (i propriet $i curente de sec$iune) 1ropriet $ile reduse sunt consider"te #n c"lcul rile st"tice (i sunt trecute #n modulele de proiect"re) Reducere" momentelor de iner$ie pentru sec$iunile RC se "plic #n c"lcul rile st"tice pentru " lu" e!ectul de cr"c"re "l sec$iunii #n consider"re) Ace"st metod este permis & printre "ltele& de c tre codurile USA /U5C <??K punctul <?<A)<<)< s"u ACI .<=-?I p) <A)<<)<0) 2ere"str" de m"i sus con$ine butonul El"sto-pl"ctic "n"l4sis /"cest buton este disponibil #n !oile de lucru St"nd"rd (i 1"r"metric0) Op$iunile o!erite #n !ere"str" c"re se desc+ide dup "p s"re" "cestui buton permit de!inire" p"r"metrilor pentru "n"li%" el"sto-pl"stic " unei b"re cu o sec$iune select"t ) 1entru un tip de sec$iune select"t /cum "r !i sec$iune" I0 di*i%"re" unei sec$iuni po"te !i determin"t ) Di*i%"re" depinde de un tip de sec$iuneN este de regul determin"t prin intermediul unui num r de di*i%"re de-" lungul lungimilor unei re$ele s"u "le !l"n(elor) Se presupune c #n c"%ul sec$iunilor st"nd"rd& nu e-ist di*i%"re de-" lungul grosimii peretelui) 8n *ersiune" curent " progr"mului urm to"rele tipuri de m"teri"l sunt disponibile: el"sticper!ect pl"stic (i el"stic-pl"stic cu #n rire) 1ropriet $ile de !or$ (i tensiune pentru tipurile de m"teri"l list"t sunt "!i("te #n !igurile de m"i .os) O *"lo"re " !or$ei el"stice de limit " !ost "tribuit pe b"%" re%isten$ei de proiect"re Re " unui m"teri"l d"t& de!init #n b"%" de d"te " m"teri"lului) Model de m"teri"l: Ve)i *ig 01+ pagina 0/) .2ere"str" pre%ent"t m"i sus permite utili%"torului s : Selecte%e tipul de sec$iune " "-ului /dreptung+iul"r & #n !orm de T& #n !orm de I& #n !orm de T cu !l"n(e po%i$ion"te m"i .os) 8n !unc$ie de o sec$iune c"re " !ost select"t & !ere"str" pre%int p"r"metrii c"re determin tipul de sec$iune select"t) 2ere"str" de m"i sus determin p"r"metrii unei sec$iuni dreptung+iul"re) Op$iunile simil"re sunt "!i("te #n !ere"str d"c sec$iune" #n !orm de T este select"t ) Od"t ce sec$iune" #n !orm de T cu !l"n(uri po%i$ion"te m"i .speci!ic'nd .os este select"t & dou !oi de lucru "di$ion"le "p"r #n !ere"str : Sl"bs (i Cuts) Trecere" de l" op$iune" Use t"pered section permite "tribuire" sec$iunii tr"ns*ers"le c"re *"ri"% lini"r l" un ".

locie " !erestre S"*e to D"t"b"se con$ine o list de m"teri"le de!inite #n progr"m) L" introducere" "cestei !erestre& progr"mul e*iden$i"% to"te m"teri"lele c"re nu sunt s"l*"te #n b"%" de d"te) Select"re" butonului S"*e duce l" s"l*"re" m"teri"lelor select"te #n b"%" de d"te de m"teri"l curent ) 1entru " "tribui un m"teri"l #n sec$iune" d"t : Selecte"% sec$iune" corespun% to"re /prin clic7 st'ng"0 Selece"% m"teri"lul din list" de m"teri"le disponibile Ap"s butonul Appl4 8n timpul "tribuirii sec$iunilor l" b"rele de structur & m"teri"lele sunt "tribuite lor) -.-.D"c modelul el"stic-pl"stic cu #nt rire este select"t& "tunci c'mpul de edit"re E:E< de*ine disponibil& #n c"re utili%"torul po"te introduce o *"lo"re " p"r"metrului de #nt rire pl"stic de!init prin intermediul unui coe!icient "l *"lorii rigidit $ii m"teri"lului /modului E "l lui Qoung0 #n domeniul el"stic i"r rigidit"te" #n domeniul pl"stic /#n "cest domeniu modelul de m"teri"l lini"r este "dopt"t0) E-ist C metode de desc rc"re: El"stic 1l"stic A*"ri"t Amestec"t N dup select"re" "ceste metode de desc rc"re& c'mpul de edit"re pentru de!inire" p"r"metrului ^ de*ine "ccesibilN A R ^ R <) Adi$ion"l& #n proiec$i" SECTIO.+ pag 000 8n !ere"str" .S _ MATERIALS !ere"str" M"teri"l "p"re) Este disponibil de "semene" prin select"re" op$iunii din meniu /9eometr4:M"teri"l0 s"u "p s'nd pe iconi$" /Ve)i *ig 0#+ pag 0/0) 1"rte" superio"r " "cestei !erestre con$ine o list de m"teri"le disponibile #n progr"m) M"i .os& o list de sec$iune c"re con$ine dou colo"ne este "!i("t : etic+etele sec$iunilorde!inite se pot g si #n prim" colo"n & #n timp ce m"teri"lele "tribuite lor se "!l #n ce" de-" dou") List" "!i("t #n !ere"str" M"teri"l este identic cu list" de sec$iuni "cti*e pre%ent"t #n !ere"str" Sections) Select"re" butonul S"*e duce l" desc+idere" unei !erestre c"re permite s"l*"re" m"teri"lului #n b"%" de d"te de m"teri"l curent ) 1"rte" mi.os este pre%ent"t de!inire" unei sec$iuni " unei colo"ne comple-e) 1entru " porni de!inire" sec$iunii unui membru comple-& urm re(te p"(ii de m"i .eO Section mergi pe !o"i" de lucru Compound Determin urm torii p"r"metri "i sec$iunii unei colo"ne comple-e: . $efinirea unei 2ecțiuni a unui Mem5ru %omple7 < E7emplu 1rogr"mul permite de!inire" unei sec$iuni " unui membri comple-) M"i .os: Desc+ide !ere"str" Sections /com"nd" de meniu: 9eometr4:1roperties:Sections s"u "p"s iconi$" /Ve)i *ig 0-+ pag 000 8n !ere"str" Section "p"s iconi$" /Ve)i *ig 0.1.

section 8n !ere"str" Comple.este de!init & p"r"metrii de cod "i colo"nei comple-e trebuie determin"$i& de "semene": Desc+ide !ere"str" Member T4pe /com"nd" de meniu: 9eometr4:Code 1"r"meters:Steel:Aluminium Member T4pe s"u "p"s iconi$" /Ve)i *ig 0.eO /Ve)i *ig 0/+ pag 000 8n !ere"str" Member De!inition – 1"r"meters "p"s butonul Comple.Section treci pe op$iune" Comple.+ pag 0000 8n !ere"str" Member T4pe "p"s iconi$" . (aneluri Re$e"u" de elemente !inite pl"n"re pentru structurile de pl"c :#n*eli( este de!init #n dou st"gii) 1rimul const #n de!inire" "riilor unde re$elele de elemente !inite *or !i gener"te) Ariile sunt cre"te prin de!inire" m"rginilor lor /contuturile "riilor sunt de!inite prin intermediul unei op$iuni 1ol4line – contour0) 1"nelurile c"re modele"% t"*"ne (i pere$i sunt de!inite #n "riile indic"te) 1e timpul de!inirii p"nelului& ii sunt "tribuite "numite propriet $i /rigidit"te& tipul de consolid"re0) Al doile" p"s /urm rire" de!inirii p"nelului (i #ncepere" c"lcul rilor de structur 0 const #n gener"re" "utom"t " unei re$ele de elemente !inite pl"n"re pe b"%" p"r"metrilor select"$i #n !ere"str" Tob pre!erences /op$iuni de Angren"re0) Contururile structurilor de pl"c :#n*eli( pot !i de!inite prin intermediul op$iunii 1ol4line – Contour& disponibil pentru trei tipuri de structur /pl"c & #n*eli( s"u corp solid0 din: ..Column Ap"s buto"nele S"*e (i Close din !ere"str" Member De!inition – 1"r"meters) Tipul de!init "l p"r"metrilor codului unei colo"ne comple-e po"te !i "d ug"t #n list" tipurilor de p"r"metri de codN se po"te !olosi pe timpul de!inirii membrilor dintr-o structur ) -.Section 8n !ere"str" Member De!inition – 1"r"meters introdu numele tipului de membru /c'mpul de edit"re " tipului Member0& de e-emplu Comple..members (i determin p"r"metrii de grind Ap"s OJ din !ere"str" Comple.Etic+et : Colo"n B MC <BECA Culo"re: Auto Sec$iune: MC <B-CA Sp"$iere: = in Dou sec$iuni C: !"$ #n !"$ Ung+iul g"mm" U A Tipul de sec$iune: O$el 8n !ere"str" .eO Section "p"s buto"nele Add (i Close 8n !ere"str" Sections "p"s butonul Close) Od"t ce sec$iune" unui membru comple.

os) Ve)i *ig 01+ pagina 01) Ve)i *ig 0 + pagina 0 ) Od"t ce contururile sunt de!inite& trebuie determin"te p"nelurile pentru " !i incluse #n structur ) Acest lucru se !"ce prin op$iune" disponibil prin: Meniu !olosind com"nd" 9eometr4:1"nels 5"r" de instrumente Structure De!inition "p s'nd iconi$" </p"gin" K?0) De!inire" p"nelului include inser"re": .um rului p"nelului M"rginile/conturul0 p"nelului (i d"c s-" de!init& m"rginile /contururile0 desc+i% turilor loc"li%"te #n p"nelul de!init (i m"rginile !e$elor) Acest lucru este posibil #n trei !eluri: ") Inser'nd punctul intern "l pl"nului:g urii s"u b) Indic'nd num rul de obiect c) Select'nd list" de elemente !inite Tipul de consolid"re de p"nel M"teri"l /"cest c'mp nu este disponibilN m"teri"lul de!init pentru grosime" select"t " p"nelului este pre%ent"t "colo0 9rosime" p"nelului D"c d"c op$iune" 2"ce din c'mpul Contour T4pe " !ost select"t& "tunci& to"te op$iunile din c'mpul 1roperties loc"li%"t #n p"rte" in!erio"r " !erestrei de*in nedisponibile) Selec$i" "cestei op$iuni c"u%e"% obiectul c"re este gener"t & pentru " !i de!init c" (i !"$ /! r " "tribui propriet $ile cum "r !i tipul de consolid"re (i grosime"0N un "semene" obiect po"te !i !olosit pe timpul gener rii unei structuri *olumetrice /solide0 – po"te constitui o !"$ un "st!el de obiect *olumetric) .OT@: dou buto"ne /Ve)i *ig 1!+ pagina 0 0 /din dre"pt" c'mpurilor Rein!orcement (i T+c7ness0 sunt loc"li%"te #n p"rte" superio"r " !erestrei) Ap s"re" lor duce l" desc+idere" !erestrei .eO Section #n c"re un nou tip de grosime de p"nel s"u de consolid"re " pl cii (i #n*eli(ului po"te !i de!init) Tipurile de!inite de grosime s"u consolid"re se "plic "poi #n listele corespun% to"re de tipuri de grosime s"u de consolid"re " pl cii (i #n*eli(ului) .- Meniu prin select"re": 9eometr4:Ob.ects:1ol4line-Contour 5"r" de instrumente Structure De!inition select'nd iconi$" /Ve)i *ig 00+ pag 010) Op$iunile c"re permit de!inire" metodelor de de!inire " liniei sunt loc"li%"te #n c'mpul De!inition Met+od din !ere"str" de di"log) Desenele sc+em"tice c"re "r"t metod" de de!inire " liniei sunt "!i("te m"i .eO 5"r T4pe s"u .

Tipuri 4e Elemen3e *ini3e (lanare Metod" de Tri"ngul"$ie " lui Del"un"4 Metod" de Tri"ngul"$ie " lui Del"un"4 po"te !i !olosit pentru " cre" o re$e" E2 pentru oric"re supr"!"$ BD) D"c g urile "u loc #n untrul domeniului& utili%"torul "r trebui s le de!ine"sc "semenei m"rginii de contur) .Od"t ce p"neluri sunt de!inite i"r c"lcul rile de structur pornite& progr"mul cre"% o re$e" de elemente !inite con!orm p"r"metrilor select"$i din !ere"str" Tob pre!erences /op$iuni de Angren"re0) Re$e"u" E2 este *i%ibil od"t ce selecte%i 2E Mes+ din di"logul Displ"4) 1rocedur" de cre"re " unei re$ele de element pentru un contur d"t po"te !i repet"t de m"i multe oriN este import"nt de re$inut c Pnou"P re$e" de element pl"n"r o *" (terge pe ce" P*ec+eP) Dou tipuri de E2 pl"n"re sunt disponibile #n progr"m: Elemente triung+iul"re /.. s"u C noduri) D"c se !olosesc elemente de supr"!"$ cu > s"u = noduri pentru gener"re" de re$e"& urm to"rele op$iuni s-"r pute" s nu !unc$ione%e corespun% tor: Eliber rile lini"re Oper"Yiune booleene /de t iere0 A.odurile din untrul "riei /conturului0 pot !i cre"te prin "lgoritmul lui Del"un"4 de tri"ngul"$ie s"u prin intermediul metodei lui Coon) . s"u > noduri0 Elemente p"trul"tere /C s"u = noduri0 8n progr"mul Robot se recom"nd utili%"re" elementelor de supr"!"$ cu .u *or !i lu"te #n consider"re pe timpul cre rii re$elei E2) Ve)i *ig 11+ pagina 1!) Un e-emplu de re$e" E2 cre"t !olosind metod" lui Del"un"4 se "!l #n !igur ) Urm torii p"r"metri pot !i de!ini$i prin metod" lui Del"un"4: Metod" de gener"re de re$e": metod" lui Del"un"4 indi*idu"l s"u metod" "di$ion"l de gener"re " nodului /metod" lui J"ng – emi$ tori0) Emi$ torii sunt noduri de!ini$i de c tre utili%"tor "l turi de c"re re$e"u" E2 *" !i #ngro("t ) 1"r"metrii de #ngro("re sunt o!eri$i c" si p"r"metrii lui J"ng) U 1"r"metri LA c"re de!inesc lungime" primului *"l U 1"r"metrii lui J"ng /Lm"-& [0 .OT@: e-emple de gener"re " re$elei de element !init pentru structuri de pl"c :#n*eli( sunt pre%ent"te #n "ne-ele de l" s!'r(itul m"nu"lului) -.1..ust"re" re$elelor #ntre p"neluri precum (i #ntre p"neluri (i b"re 2unc$iile !olosite pe timpul cre rii de re$e" 2E cre"% noduri #n untrul "riei select"te m"i #nt'i (i "poi "tribuie nodurile cre"te elementelor !inite corespun% to"re) .

– lungime" "ntepenultimului *"l #n"inte" s!'r(itului #ngro( rii re$elei B) [ – rel"$i" lungimii penultimului *"l Metod" lui Coon Supr"!e$ele lui Coon sunt supr"!e$e .os0) Ve)i *ig 1#+ pagina 11) Od"t ce cobturul este select"t& utili%"torul trebuie s de!ine"sc p"r"metrii metodei lui Coon& c"re descrie !orm" re$elei E2 /triung+iuri& p"trul"tere& tip de element "mestec"t0 precum (i p"r"metrii de di*i%"re : di*i%i" < (i di*i%i" B) 1"r"metrii de di*i%iune descriu num rul de elemente c"re *or !i cre"te pe prim" /#ntre primul (i cel de-"l doile" col$ de contur0 (i " dou" /#ntre cel de-"l doile" (i cel de-"l treile" col$ de contur0 m"rgine de contur) M"rginile de contur opuse l"turilor de contur list"te *or !i di*i%"te "utom"t& "st!el #nc't di*i%iune" s corespund di*i%iunii "ccept"te pe prim" (i pe ce" de-" dou" m"rgine de contur) 1entru regiunile tri"ngul"re& di*i%iune" m"rginii dintre cel de-"l treile" (i primul col$ de contur este "cee"(i c" (i "cee" dintre cel de-"l doile" (i de-"l treile" col$) 8n regiunile p"trul"tere& di*i%iune" dintre cel de-"l treile" (i cel p"trule" col$ de contur este "cee"(i c" (i "cee" dintre cel de-"l doile" (i cel de-"l treile" col$) D"c di*i%iune"& de e-emplu dintre cel de-"l treile" (i cel de-"l p"trule" *'r! de contur este m"i m"re dec't ce" dintre primul (i cel de-"l doile" col$& "tunci di*i%iune" m"rginii de contur ini$i"l – d"t de c tre utili%"tor – dintre primul (i cel de-"l doile" col$ de contur *" !i m rit "utom"t) Angren"re" lui Coon se po"te "plic" pe domeniile pl"te /BD0 /contururile sunt de!inite pe pl"nuri – *e%i desenul de m"i sus0 precum (i pe supr"!e$e .D /contururi de!inite #n sp"$iu – *e%i !igur" =B& p"gin" =<& P.D mes+P0) Urm torii p"r"metri pot !i de!ini$i pentru metod" lui Coon: Tipul de re$e" E2 /tipologi" lui Coon0 1"r"metrii de cre"re " re$elei /di*i%iune" < (i di*i%iune" B0 e-plic"$i m"i de*reme) 1rogr"mul o!er de "semene" op$iune" 5"se Mes+ 1oints !olosite pentru determin"re" punctelor de p"nel c"re *or !i b"%" pentru gener"re" re$elei de element !init prin intermediul metodei lui Coon) Op$iune" este disponibil prin: Meniu& select'nd com"nd": An"l4sis:C"lcul"tion Model:5"se Mes+ 1oints 5"r" de instrumente& "p s'nd iconi$" /1+ pagina 1#0 1"r"metrii de 9ener"re " Re$elei E2 .1"r"metrii speci!ici "i metodei lui J"ng repre%int : <) Lm".D r sp'ndite peste contururi p"trul"tere s"u triung+iul"re "le c ror p r$i l"ter"le sunt di*i%"te #n "cel"(i num r de segmente) 2ormele elementelor cre"te corespund regiunii pe c"re re$e"u" este cre"t ) Conceptul gener"l "l "cestei metode depinde de conect"re" tuturor punctelor cre"te pe m"rgine" de contur select"t cu punctele "!l"te pe m"rgine" opus " conturului) 1unctul de t iere "l !iec rei perec+e de linii P*ertic"leP (i Pori%ont"leP m"rc+e"% po%i$ion"re" !in"l " nodurilor din untrul regiunii /*e%i !igurile de m"i .

de re$e" /metod" lui Del"un"40 Selec$ie "utom"t " metodei de "ngren"re /set"re prede!init 0) C'mpul Mes+ 9ener"tion se !olose(te pentru " de!ini un tip de "ngren"re) Trei op$iuni sunt disponibile "ici: Autom"t De utili%"tor – doi p"r"metri "i metodei lui Coon pot !i de!ini$i "ici: di*i%iune" < (i di*i%iune" B De m rime" elementului – d"c "ce"st op$iune este select"t & "tunci un c'mp de edit"re este "ccesibil& #n c"re utili%"torul po"te de!ini o dimensiune c"r"cteristic " unui element "l unei re$ele de element !initN s presupunem c dimensiune" elementului este eg"l cu de e-emplu A)I m& "st" #nse"mn c & #n c"%ul: Re$elei de element !init /p"trul"ter0 pl"n"r& progr"mul *" gener" o re$e" de elemente simil"re cu p tr"tul " c rui lungime l"ter"l este eg"l cu A)I m Re$elei de element !init /triung+i0 pl"n"r& progr"mul *" gener" o re$e" de elemente simil"re cu triung+iul ec+il"ter"l " c rui lungime l"ter"l este eg"l cu A)I m Re$elei de element !init *olumetric& progr"mul *" gener" o re$e" de elemente simil"re cu cubul " c rui lungime l"ter"l este eg"l cu A)I m - M"i mult& c'mpul c"re con$ine op$iune" c"re permite determin"re" c rui tip de re$e" de element !init *olumetric s !ie gener"t: cursorul inel"r permite select"re" #ntre o re$e" grosier (i un element !init) M"i . din "cest m"nu"l0 este "p s"t s"u com"nd" An"l4sis:C"lcul"tion Model:Mes+ing Options din meniu este select"t /p"nelul trebuie s !ie select"t c" (i tipul de structur curent0& urm to"re" !ere"str *" "p re" pe ecr"n) .OT@: Com"nd" An"l4sis:C"lcul"tion Model:Mes+ing Options este disponibil #n meniu pentru urm to"rele tipuri de structur : pl"c & #n*eli( (i structur *olumetric ) Ve)i *ig 1-+ pagina 1#) 8n p"rte" superio"r " !erestrei c'mpul AlloO"ble mes+ing met+ods permite select"re" metodei de gener"re " re$elei de element !init: 9ener"re simpl de re$e" /metod" lui Coon0 9ener"re comple.os& e-ist op$iune" Addition"l Mes+ing o! solid sur!"ce) D"c este "cti*"t & "tunci pe timpul gener rii unei re$ele de elemente !inite *olumetrice& o re$e" pe o supr"!"t /contur0 solid *" !i gener"t "di$ion"l& lucru c"re *" "!ect" densit"te" re(elei de element *olumetric din untrul unui corp solid) Trebuie not"t !"ptul c "cti*"re" "cestei op$iuni *" m ri densit"te" re(elei de element *olumetric) .D"c butonul Modi!ic"tion loc"li%"t #n !ere"str" Tob pre!erences /op$iune" Mes+ing Options – *e%i sec$iune" B)B).OT@: op$iune" Addition"l mes+ing o! solid sur!"ce nu trebuie "plic"t #n c"%ul unei supr"!e$e c"re este supr"!"$" de cont"ct pentru !e$ele " dou corpuri solide) .

) 8n progr"mul Robot se recom"nd utili%"re" " elementelor de supr"!"$ cu .os0) Ve)i *ig 1. noduri& triung+iuri cu > noduri& dreptung+iuri cu C noduri& dreptung+iuri cu = noduri /*e%i !ugir" de m"i . noduri (i r"$i" de !or$"re cum "r !i An4 "u !ost gener"te& "cest lucru #nse"mn c "lgoritmul de gener"re " re$elei *" !olosi orice tip de E2 de supr"!"$ pe timpul gener rii re$elei) Tipul de "ngren"re "utom"t s"u de!init de utili%"tor po"te !i select"t din c'mpul Mes+ 9ener"tion) 1entru metod" lui Coon& po$i de!ini utm torii doi p"r"metri: Di*i%iune" < – p"r"metrul de!ine(te num rul de elemente c"re "u !ost !olosite pentru prim" m"rgine de contur /#ntre primul (i "l doile" *'r!0) M"rgine" conturului opus conturului men$ion"t *" !i di*i%"t "utom"t "st!el #nc't di*i%iune" s corepund primului contur de m"rgine) Di*i%iune" B – p"r"metrul de!ine(te num rul de elem ente c"re "u !ost !olosite pentru ce" de-" dou" m"rgine de contur /#ntre cel de-"l doile" (i cel de-"l treile" *'r!0) - .+ pagina 1.mes+ gener"tion /Del"un"40 este select"t #n p"rte" superio"r " !oii de lucru Mes+ing options& o "lt !o"ie de lucru numit Met+od p"r"meters "p"re #n !ere"str N p"r"metrii unei metode de "ngren"r select"t pot !i determin"$i "colo) Ace(ti p"r"metri sunt pre%ent"$i m"i .8n p"rte" in!erio"r " !oii de lucru Mes+ing met+ods se "!l butonul Ad*"nced optionsN "tunci c'nd este select"t& desc+ide !ere"str" Ad*"nced mes+ing Options "!i("t m"i .oii p"r"metri de supr"!"$ "i re$elei E2 se pot select" #n !ere"str" de m"i sus) Un" din metodele de gener"re de re(e" list"te se po"te select" #n c'mpul A*"il"ble Mes+ing Met+ods: metod" lui Coon s"u " lui Del"un"4) Adi$ion"l& gr"dul metodei de implement"re po"te !i determin"t pentru !iec"re c"% de gener"re de re$e" E2: niciod"t & r"r& des) R"$i" de !or$"re " metodei de gener"re " re$elei E2 po"te !i de!init de "semene") D"c & de e-emplu& utili%"torul selecte"% metod" lui Coon& de!ine(te gr"dul de implement"re – c" de obicei& (i r"$i" d !or$"re – c" (i !or$"t& "cest lucru "r #nsemn" c "lgoritmul de gener"re " re$elei *" !or$" cre"re" re$elei #n regiune" select"t con!orm metodei lui Coon) Tipul de element !init !olosit pe timpul gener rii re$elei de element se po"te select" #n c'mpul 2inite Elements: triung+iuri cu .os) Od"t ce op$iune" Simple mes+ gener"tion /Coon0 s"u Comple.os #mpreun cu o descriere " !erestri Ad*"nced Mes+ing Options) Ve)i *ig 1. (i cu C noduri) D"c elemente de supr"!"$ cu > (i cu = noduri se !olosesc pentru gener"re" re$elei& urm to"rele op$iuni "r pute" s nu !unc$ione%e corect: Eliber ri lini"re Oper"$ii booleene /de t iere0 A.+ pagina 1-) .ust"re" re(elelor #ntre p"neluri precum (i #ntre p"neluri (i b"re) De "semene"& r"$i" de !or$"re " tipului de E2 de supr"!"$ select"t po"te !i de!init) D"c & de e-emplu& triung+iuri cu .

(i [0 Metod" lui Del"un"4 (i " lui J"ng – select"re" "cestei metode #nse"mn c producere" re$elei #n "propiere" emi$ torilor *" "*e" loc con!orm metodei lui J"ng i"r #n"!"r" "cestui contur – con!orm metodei lui Del"un"4) - Emi$ torii sunt noduri& #n "propiere" c ror" densit"te" unei re$ele de E2 *" !i m rit /"dic dimensiune" elementelor de re$e" *" !i mic(or"t 0) Dou tipuri de emi$ tori sunt disponibile: 1rede!init – cre"t "utom"t de c tre progr"m #n locuri c"r"cteristice /#n puncte c"r"cteristice de pe p"nel: #n col$uri& #n "propiere" desc+i% turilor (i #n nodurile de suport0 – "ceste op$iuni sunt set"te #n !ere"str" Ad*"nced Mes+ing Options Utili%"tor – indic"t de c tre utili%"tor& de!init #n !ere"str" Emitters c"re este disponibil dup select"re" op$iunii de meniu An"l4sis:C"lcul"tion model:Emitters) - D"c pe timpul gener rii de re$e" op$iune" Smoot+ing este bu!"t & progr"mul *" !olosi de "semene" un "lgoritm pentru ni*el"re" re$elei gener"te de elemente !inite) Opțiuni *olosi3e pen3ru &enerarea 9i Mo4ificarea Rețelei 4e E* .utorul metodei lui Del"un"4 Metod" lui J"ng – select"re" "cestei op$iuni #nse"mn c re$e"u" de E2 *" !i gener"t num"i #n conturul din "propiere" emi$ torilor con!orm p"r"metrilor "ccept"$i "i metodei lui J"ng /LA& Lm". "cest c'mp) Metod" de gener"re " re$elei po"te !i select"t #n c'mpul Del"un"4`s Met+od 1"r"meters: Metod" lui Del"un"4 indi*idu"l – select"re" "cestei op$iuni #nse"mn c re$e"u" *" !i cre"t num"i cu ".M"rgine" conturului opus conturului men$ion"t *" !i "utom"t di*i%"t "st!el #nc't s corespund celui de-"l doile" contur de m"rgine) E-ist posibilit"te" de " speci!ic" dimensiune" elementelor !inite gener"te pe timpul gener rii de re$e") Op$iune" Element si%e permite "cest lucru) M"i mult& c'mpul c"re con$ine op$iune" c"re permite determin"re" c rui tip de re$e" de element !init *olumetric trebuie gener"t: cursorul inel"r permite select"re" dintre o re$e" grosier (i o re$e" !in ) Unul din tipurile de di*i%iune " conturului se po"te select" #n c'mpul Coons`s Met+od 1"r"meters: Triung+iuri #n conturul tri"ngul"r Triung+iuri (i dreptung+iuri #n conturul tri"ngul"r Triung+iuri (i romburi #n conturul tri"ngul"r 1 tr"te #n conturul dreptung+iul"r Triung+iuri #n conturul dreptung+iul"r) Adi$ion"l& r"$i" de !or$"re " tipului de contur select"t pentru metod" lui Coon de gener"re " re(elei de E2 de supr"!"$ po"te !i select"t din.

+ pag 1.OT@: E-emple de gener"re " re$elei de element !inir pentru structuri de pl"c : #n*eli( sunt pre%ent"te #n "ne-ele de l" s!'r(itul m"nu"lului) -.0 desc+idere" !erestrei Mes+ing options pentru un p"nel select"t /Ve)i inconița .0Option o! 2E mes+ gener"tion& loc"li%"t #n b"r" de instrumente superio"r ) Ace"st" re%ult #n desc+idere" b"rei de instrumente din !igur" de m"i .) Ace"st" con$ine iconi$ele c"re permit urm to"rele: /Ve)i inconița #+ pag 1.m" c ror" re$e"u" de elemente !inite *" !i r"!in"t ) Op$iune" este import"nt pe timpul c"lcul rilor de pl ci:#n*eli(uri s"u structuri *olumetrice& "tunci c'nd utili%"torul dore(te s ob$in posibile re%ultr"te de c"lcul"re precise .os) Ve)i *ig 1/+ pagina 1..Op$iunile sunt disponibile dup select"re" iconi$ei /iconița 1+ pagina 1.#.0 bloc"re" re$elei pentru un p"nel d"t – select"re" "cestei op$iuni presupune c pe timpul gener rii c"lcul rii modelului re$e"u" pentru "cel p"nel nu *" !i modi!ic"t /Ve)i inconița /+ pag 1/0 debloc"re" re$elei pentru un p"nel – select"re" "cestei op$iuni #nse"mn c p"nelul *" !i lu"t #n consider"re pe timpul gener rii unei re$ele de element !init /Ve)i inconița 0+ pag 1/0 gener"re" loc"l " re$elei – re$e"u" *" !i *ener"t num"i pentru p"nelurile select"te /.+ pag 1..0 de!inire" emi$ torilor utili%"torului /Ve)i inconița 1!+ pag 1/0 consolid"re" re$elei – op$iune" permite con*ersi" elementelor tri"ngul"re #n elemente dreptung+iul"re pentru elementele !inite select"te /Ve)i inconița 11+ pag 1/0 per!ec$ion"re" re$elei – "ce"st op$iune permite con*ersi" elementelor tri"ngul"re #n elemente tri"ngul"re s"u dreptung+iul"re pentru elemente !inite select"te /Ve)i inconița 1#+ pag 1/0 c"lit"te" re$elei – op$iune" permite e*"lu"re" c"lit $ii re$elei de element !init pentru p"nelurile select"te - - - - - .OT@: utili%"re" "cestei op$iuni c"u%e"% bloc"re" re$elei0 /Ve)i inconița 1+ pag 1/0 (tergere" re$elei pentru un p"nel select"t /Ve)i inconița + pag 1. Emiț'3ori+ Rafinarea Rețelei 4e E*+ %onsoli4are 9i %ali3a3e Emi$ torii sunt noduri de!inite de utili%"tor #n pre".0 gener"re" modelului de c"lcul"re& c"re presupune gener"re" re$elelor de element !init /Ve)i inconița -+ pag 1.0 determin"re" punctelor c"re *or constitui b"%" pentru gener"re" re$elei prin intermediul metodei lui Coon /Ve)i inconița .

urul emi$ torului pot !i de!ini$i #n !ere"str" Mes+ gener"tion options0 Coordin"tes – coordon"tele nodului emi$ tor de!init cu p"r"metrul de!init LA De!inire" unui emi$ tor #n /un0 nod/uri0 de.#n ponctele de structur c"r"cteristice/ supor$i& puncte de "plic"re " !or$ei& etc0) Op$iune" este *"l"bil prin Select"re" comen%ii An"l4sis:C"lcul"tion Model:Emitters din meniu Select'nd iconi$" /8e)i inconița 1-+ pag 1/0 din b"r" de instrumente E-ist dou metode de de!inire " emi$ torului) Ele depind de m"nier" de cre(tere " re$elei de element !init: Cre(tere const"nt – metod" este !olosit pentru structurile de pl"c s"u #n*eli( Cre(tere *"ri"bil – metod" este !olosit pentru structurile *olumetrice Od"t ce com"nd" este select"t & !ere"str" de m"i ." e-istent/e0: LA – lungime" ini$i"l " *"lului de re$e" /p"r"metrii c"re r m'n din gener"re" de re$e" din .os "p"re pe ecr"n /!igur" repre%int !ere"str" #n urm" select rii op$iunii D"ri"ble increment0 Un" din urm to"rele trei op$iuni po"te !i select"t #n "ce"st !ere"str : Ve)i *ig 10+ pagina 10) De!inire" unui nod cu un emi$ tor – utili%"torul de!ine(te un nod unde s pl"se%e un emi$ tor cu coordon"te de!inite de c tre utili%"tor De!inire" unui emi$ tor #n /un0 nod/noduri0 de.urul emi$ torului pot !i de!ini$i #n !ere"str" Mes+ gener"tion options0 List" de noduri – list" de numere de noduri unde trebuie loc"li%"$i emi$ torii p"r"metrului LA de!init Wtergere" unui emi$ tor: List" de noduri – list" de numele de noduri unde s (tergi un emi$ tor ." e-istent/e0 – de!inire" num rului/numerelor0 /unui0 nod/urilor0 unde /un0 emi$ tor/i0 *"/*or0 !i pl"s"t/$i0 Stergere" unui emi$ tor – de!inire" num rului/numerelor0 /unui0 nod/uri0 unde /un0 emi$ tor/i0 *"/*or0 !i (tres/(i0 - - Op$iunile pre%ent"te m"i sus "u urm torii p"r"metri: De!inire" unui nod cu un emi$ tor: LA – lungime" ini$i"l " *"lului de re$e" /p"r"metrii c"re r m'n din gener"re" re$elei #n .

& utili%"torul trebuie s de": Coe!icientul de con*ersie – un p"r"metru c"re "dopt *"lori c"re "p"r$in domeniului a-<& Z<b List" de elemente pentru c"re se *" e!ectu" consolid"re" - Adopt'nd *"lo"re" coe!icientului de con*ersie eg"l cu PZ<P& #nse"mn c dreptung+iurile cre"te *or !i cre"te din elemente tri"ngul"re #n to"te locurile posibile "le "riei select"te /"cest lucru& #ns & po"te duce l" gener"re" de dreptung+iuri cu !orme incorecte (i& #n consecin$ & l" condi$ion"re" incorect " setului de ecu"$ii rele*"nte0) Adopt"re" *"lorii de con*ersie eg"l cu P-<P #nse"mn c num"i "cele elemente tri"ngul"re c"re *or !orm" elemente dreptung+iul"re *or !i tr"ns!orm"te #n re$e"u" de elemente !inite tri"ngul"re) Utili%"re" op$iunii RE2I. duce l" tr"ns!orm"re" elementelor tri"ngul"re select"te #n elemente dreptung+iul"re /num rul de elemente se diminue"% 0) Se recom"nd c" utili%"torul s "plice op$iune" CO.EME.SOLIDATIO.r"%" s!erei #n c"re re$e"u" *" !i c"r"cteri%"t de c tre lungime" ini$i"l " *"lului LA RB.SOLIDATIO.r"%" s!erei cu c"re densit"te" re$elei *" !i mic(or"t /"dic densit"te" re$elei *" !i mic(or"t #n %on" dintre r"%ele r< (i rB0 .Od"t ce op$iune" D"ri"ble increment este select"t & !ere"str" de m"i sus o!er "cces l" to"te op$iunile c"re "u !ost discut"te pentru cre(tere" const"nt " re$elei) Ap"rte de "st"& sunt disponibile urm to"rele c'mpuri de edit"re: R<.SOLIDATIO.T duce l" cre(tere" r"!in rii re$elei de elemente !inite #n "ri" de!init de utili%"tor) Re$e"u" cre"t de elemente dreptung+iul"re este di*i%"t #n elemente tri"ngul"re s"u dreptung+iul"re m"i mici& #n !unc$ie de p"r"metrii "dopt"$i) 1o$i r"!in" o re$e" de elemente !inite& od"t ce sunt d"$i urm torii p"r"metri: Tipul de r"!in"re List" de elemente pentru c"re re$e"u" *" !i r"!in"t E-ist trei tipuri de r"!in"re disponibile #n progr"m: Simpl – m"rginile elementului !init nu *or !i di*i%"te .um rul de element estim"t #n s!er" r< – c'mpul nu este "ccesibilN progr"mul de!ine(te num rul de elemente dup introducere" coordon"telor emi$ torilor " *"lurilor LA& r< (i rB) - - 1e timpul gener rii de re$e" de element !init& po$i pro!it" de urm to"rele op$iuni: consolid"re" re$elei (i r"!in"re" re$elei) Acces"re" op$iunii CO. dup cre"re" unei re$ele de elemente !inite prin intermediul metodei de tri"ngul"$ie " lui Del"un"4) Re%ult #n tr"ns!orm"re" elementelor tri"ngul"re #n elemente dreptung+iul"re c"re de regul pro*o"c re%ult"te de c"lcul"re mult m"i precise) 8n"inte de " e-ecut" op$iune" CO.

+ pagina 110 Mes+ cu"lit4 permite e*"lu"re" c"lit $ii re$elei de element !init cre"t pentru p"nelurile select"te) 2iec"re element "re un "numit coe!icient de propor$ie c"re s #i determine c"lit"te" geometriei& "dic d"c elementul este condi$ion"t coresct s"u nu) Coe!icientul "dopt *"lori din g"m" /A&<0& unde < descrie un element c"re este un p tr"t s"u un triung+i ec+il"ter"l) D"lorile m"i mici sunt "dopt"te de c tre elementele prost condi$ion"te& "dic de c tre "cele" " c ror geometrie se "b"te de l" p tr"t s"u triung+i ec+il"ter"l) Doi coe!icien$i sunt *eri!ic"$i glob"l pentru p"nelurile select"te: [< – coe!icientul ponder"t lu'nd #n consider"re semni!ic"$i" elementului respect'nd "ri" s"& "dic "ri" m"i m"re " unui element& greut"te" m"i m"re " c"lit $ii s"le #n coe!icient [B – i" #n c"lcul num rul de elemente corecte (i incorecte ! r " consider" greut"te" lor de "rie - Ambele elemente "dopt *"lori din g"m" /A&<0) D"c coe!icientul "tinge *"lo"re" <& "cest lucru #nse"mn c este incorect c"lit"te" re$elei& i"r d"c se "propie de *"lo"re" A& "cest lucru #nse"mn cu re$e"u" nu este s"tis! c to"re) D"lo"re" m"i mic " coe!icientului [< indic !"ptul c re(e"u" con$ine elemente de "rie l"rg c"re sunt condi$ion"te incorect) 8n timp ce *"lo"re" mic " coe!icientului [B in!orme"% c re$e"u" con$ine un num r m"re de "semene" /"dic incorect condi$ion"te0elemente comp"r"te cu num rul tot"l de elemente) Simult"n& e-ist posibilit"te" de " g si elemente& " c ror coe!icient de propor$ie este m"i mic dec't "ce" "numit *"lo"re /c'mpul 1recision din !ere"str" Mes+ cu"lit40) .OT@: E-emple de gener"re de re$e" de element !init pentru structuri de pl"c : #n*eli( inclu%'nd oper"$iuni de consolid"re (i r"!in"re " re$elei sunt pre%ent"te #n "ne-ele de l" s!'r(itul m"nu"lului) .Ve)i *ig 11+ pagina 11) Dubl – !iec"re m"rgine " unui element !init *" !i di*i%"t #n dou p r$i Ve)i *ig 1 + pagina 11) Tripl .!iec"re m"rgine " unui element !init *" !i di*i%"t #n trei p r$i Ve)i *ig !+ pagina 11) 2erestrele de di"log o!er de "semene" op$iune" 2E Mes+ 2ree%e) D"c "ce"st op$iune este "cti*"t & re$e"u" de E2 *" de*eni bloc"t #n urm" e!ectu rii oper"$iei de r"!in"re " re$elei pentru p"nelurile select"te) Acest lucru #nse"mn c re$e"u" nu *" sc+imb"t pe timpul prep"r rii unei structuri pentru c"lcul ri /gener"re" unui model de c"lcul"re pentru structur 0) D"c "ce"st op$iune nu este "cti* & "tunci& pe timpul prep"r rii unei structuri pentru c"lcul ri& re$e"u" de E2 po"te !i modi!ic"t pentru p"nelul pe c"re re$e"u" " !ost r"!in"t & pentru c" progr"mul s "tribuie p"r"metrii de gener"re de re$e" determin"$i #n !ere"str" Mes+ing options) Select"re" iconi$ei /8e)i iconița 1.

eO T+ic7ness con$ine dou !oi de lucru: Lomogeneous (i Ort+otropic) 2o"i" Lomogeneous po"te !i !olosit pentru " de!ini urm torii p"r"metri: 9rosime: <) Uni!orm " unei *"lori determin"te #n c'mpul T+ B) D"ri"bil N grosime" se modi!ic de-" lungul unei linii de!inite /p"r"metrii sunt de!ini$i #n c'mpurile corespun% to"re pentru punctele 1< (i 1B0 .Id lg 1l"touri (i pl ci pl"te A)BId lg Adi$ion"l& #n l$"re" unei pl"c :unui #n*eli( de pe p m'nt pentru !iec"re direc$ie po"te !i de!init ) Op$iune" este disponibil num"i "tunci c'nd coe!icientul de el"sticit"te " p m'ntului este de!init) E-ist .<=-?I punctul <A)<<)<0) M"i .os sunt e-emple de *"lori de reducere " rigidit $ii con!orm ACI: 6iduri ! r !isuri A)KAd lg 6iduri cu !isuri A).-.. posibilit $ie . &rosimea (anelului 1o$i "tribui grosime" elementelor /p"nelurilor0 de structur pl"n"r : Select'nd un tip de grosime #n !ere"str" 1"nel din !ere"str" 1roperties Select'nd com"nd" 9eometr4:1roperties:T+ic7ness Ap s'nd iconi$" /*e%i iconi$" <I& p"g =?0 Select'nd proiec$i" 1RO1ERTIES – "ce"st proiec$ie este disponibil pentru urm to"rele tipuri de structur : pl"c & #n*eli( (i structur *olumetric ) 2ere"str" .0 D"lo"re" coe!icientului J6 – coe!icientul de suport el"stic M"teri"l 8n c"%ul "numitor coduri RC& p"rte" in!erio"r " !erestrei de di"log de$ine op$iune" Reduction o! t+e moment o! inerti" optionN d"c este "cti*"t & permite reducere" elementelor m"tricei de iner$ie de #nclin"re) ..OT@: Reducere" nu "re e!ect pe grosime" membr"nei /comprim"re& tensiune0(i pe !or$ele tr"ns*ers"le) Elementele m"tricei de #nclin"re pentru elementele !inite sunt multiplic"te printr-o *"lo"re speci!ic"t " !"ctorului de reducere) Reducere" momentelor de iner$ie pentru sec$iunile RC se "plic #n c"lcul rile st"tice pentru " lu" #n consider"re in!lune$" !isurii sec$iunii) Ace"st metod este permis & printre "ltele& de c tre codurile SUA /U5C <??K punctul <?<A)<<)< s"u ACI .) D"ri"bil N grosime" se modi!ic de-" lungul unui pl"n de!init /p"r"metrii sunt de!ini$i #n c'mpurile corespun% to"re pentru punctele 1<& 1B (i 1.

OT@: modi!ic"re" loc"l " rigidit $ii sc+eletului nu este lu"t #n consider"reN geometri" e-"ct " pl cii nu este *i%u"li%"t (i nu este lu"t #n consider"re pe timpul c"lcul rilor de consolid"re) Ve)i *ig 1+ pagina !) 2ere"str" pentru de!inire" tipului de grosime ortotropic con$ine urm to"rele op$iuni: 5utonul de Direc$ie – select"re" "cestui buton duce l" desc+idere" !erestrei Ort+otrop4& #n c"re direc$i" de ortotropie princip"l po"te !i de!init : List" *ertic"l cu tipurile disponibile de geometrie de pl"c prede!init /sc+elet& pode"& gril".ici un" – nu *" "*e" loc #n l$"re" PZP – "-" *" "*e" loc #n direc$i" concord"nt cu direc$i" "-ei /de e-emplu UEZ0 P-P – "-" *" "*e" loc #n direc$i" opus direc$iei "-ei /de e-emplu U6-0 Op$iunile loc"li%"te #n !o"i" de lucru Ort+otropic sunt !olosite pentru " lu" #n consider"re ortotropi" pl cii:#n*eli(ului structur"le:structur"l) Ortotropi" structur"l se re!er l" lips" de uni!ormit"te " rigidit $ii pl cii #n m"i multe direc$ii c"re pot re%ult"& de e-emplu& din sc+eletul pl cii) Ortotropi" i" #n consider"re di!eren$ele din rigidit"te" din direc$iile reciproc perpendicul"re& (i nu i" #n consider"re lips" uni!ormit $ii m"teri"le) To"te neomogenit $ile geometrice sunt incluse num"i #n m"tricele de rigidit"te "le elementelor) O pl"c cu grosime" de!init #n "cest !el "r trebui tr"t"t c" (i o structur cu grosime ec+i*"lent cu rigidit"te" di!erit #n direc$ii perpendicul"re) .& ortotropi" m"teri"lului0N este de "semene" posibil cre rii unei m"trici de ortotropie de!init de utili%"torN dup select"re" unui tip de geometrie de pl"c & c'mpurile de edit"re rele*"nte sunt disponibile& #n c"re dimensiunile pl cii pot !i de!inite 5utonul Displ"4 s"u De!ine – select"re" "cestui buton duce l" desc+idere" !erestrei Sti!!ness m"trices Op$iune" Ecui*"lent t+ic7ness – bi!"re" "cestei op$iuni o!er "cces l" c#mpul de edit"re c"re permit de!inire" *"lorilor de grosime: T+& T+<& T+B) 9rosime" ec+i*"lent T+ este !olosit pentru c"lcul"re" unei pl ci cu greut"te proprie) D"lorile de grosime T+< (i T+B sunt !olosite pentru " de!ini grosimile ec+i*"lente !olosite pentru c"lcul rile e!ectu"te #n c"%ul "plic rii #nc rc rilor de gr"dient termic) Aceste *"lori de grosime sunt c"lcul"te "utom"t pe b"%" p"r"metrilor geometrici "i pl cii) - - - .OT@: Cl"cul rile de consolid"re pentru "cest tip de pl ci nu *" o!eri re%ult"te corecte) Un "lgoritm de consolid"re " pl cii "r trebui implement"t& c"re *" lu" #n consider"re o sec$iune T s"u o sec$iune L) 1rin urm"re& c"lcul rile de consolid"re pentru "cest tip de pl ci *or !i e!ectu"te c" (i cum "r !i pl ci omogene cu sec$iune tr"ns*ers"l in*"ri"bil ) Select"re" butonului El"stic !ound"tion coe!! desc+ide !ere"str" 5uilding soils – c"lcul"tions o! J coe!!icient& c"re ser*e(te c" (i c"lcul"tor pentru c"lcul"re" unei *"lori de coe!icient de !und"$ie el"stic J pentru un sol str"ti!ic"t) .- .

OT@: p"rte" in!erio"r " !erestrei con$ine butonul /)))0 /l" st'ng" c'mpului 1roperties0) Select"re" lui duce l" desc+idere" !erestrei De!inition o! solid properties& #n c"re pot !i de!inite propriet $ile !i%ice "le corpului solid) Tipurile de!inite de propriet $i "le corpului solid sunt "d ug"te #n list" de propriet $i "cti*e) Dolumele corpului solid sunt cre"te speci!ic'ndu-le m"rginile /de!inind contururile *olumului0) De!inire" corpului solid po"te !!i e!ectu"t !olosind un" din cele dou moduri descrise m"i . %orpuri soli4e (23ruc3uri Volume3rice" Op$iune" se !olose(te pentru gener"re" de obiecte *olumetrice /corpuri solide0) Op$iune" este disponibil din: Meniu select'nd com"nd": 9eometr4:Solids 5"r" de instrumente Structure de!inition select'nd iconi$" /8e)i iconița 1/+ pag 10 Od"t ce op$iune" este select"t & !ere"str" repre%ent"t m"i . mod"lit $ii: <) Indic'nd obiectele de supr"!"$ c"re detemin *olumul solid B) De!inind o list de elemente !inite *olumetrice .) De!inind o list de elemente de supr"!"$ c"re determin un contur solidN d"c op$iune" Delete sur!"ce elements este "cti*"t & "tunci elementele de supr"!"$ c"re de!inesc conturul corpului solid *or !i (terse dintr-o structur *olumetric ) 1ropriet $ile corpului solid .um rului solid M"rginilor /contururilor0 solideN se po"te e!ectu" #n ./.os: .C" (i #n !ere"str" pentru de!inire" sec$iunii de b"r & procesul de de!inire " grosimii pentru p"nelurile select"te " !ost di*i%"t #n dou st"gii: De!inire" tipului de grosime "cti* pentru elementul de structur pl"n"r /p"nel0 Atribuire" grosimii l" p"neluri) 1entru " #ndep rt" un tip de grosime "tribuit unui element de!init #n structur & o grosime A "r trebui !olosit /iconi$" DELETE0& c"re este #ntotde"un" pre%ent #n list" "cti* din !ere"str" 2E T+ic7ness) 9rosime" A nu po"te !i modi!ic"t N se "tribuie #n "cel"(i !el c" (i #n procedur" de "tribuire " grosimii l" p"nelurile gener"te #n structur ) Od"t ce o grosime este "tribuit & simbolul "cestei" este tr"s"t #n *i%u"li%"torul gr"!ic) -.os "p"re pe ecr"n) Ve)i *ig #+ pagina #) De!inire" unui corp solid const #n determin"re": .

+ pagina -) 1entru " de!ini un nou tip de propriet $i "le corpului solid& trebuie: Introdus o etic+et " tipului de propriet"te c"re este de!init Select"t o culo"re pentru un tip de propriet"te c"re este de!init Introdus un model de m"teri"l /#n *ersiune" pre%ent este disponibil m"teri"lul el"stic0 De!ini$i p"r"metrii c"re c"r"cteri%e"% un model de m"teri"l - Select"re" butonului Import !rom d"t"b"se duce l" desc+idere" unei !erestre "di$ion"le& #n c"re un m"teri"l disponibil #n b"%ele de d"te de m"teri"l po"te !i select"t) Od"t ce un "semene" m"teri"l este select"t& p"r"metrii sunt introdu(i #n c'mpurile corespun% to"re din !ere"str" De!inition o! solid properties) .os "r trebui s "p"r pe ecr"n) Ve)i *ig -+ pagina -) Dup select"re" iconi$ei PDe!inition o! solid propertiesP din !ere"str" Solid 1roperties& "p"re !ere"str" repre%ent"t m"i .os) Ve)i *ig .0 Dup select"re" proiec$iei 1RO1ERTIES – "ce"st proiec$ie este disponibil pentru structurile *olumetrice Od"t ce "ce"st op$iune este select"t & !ere"str" repre%ent"t m"i .- De!inind o list de obiecte pl"n"re c"re cre"% "rie e-tern solid ) Speci!ic'nd num rul de elemente !inite *olumetrice gener"te) Se po"te pro!it" de "ce"st op$iune od"t cu o re$e" de elemente !inite este gener"t ) .OT@: D"c o b"r este de!init #ntr-o structur & " c rui nod este un element *olumetric& "tunci& b"r" !unc$ione"% #n structur c" (i cum "r !i e-ist"t o cone-iune i%ol"t #n nod c"re conecte"% b"r" cu elementul *olumetric) Op$iune" Solid 1roperties este !olosit pentru de!inire" propriet $ilor elementelor *olumetrice (i "tribuire" lor l" elementele /corpurile solide0 de structur *olumetrice) Op$iune" este disponibil din: Meniu prin select"re" comen%ii 9eometr4:1roperties:Solid 1roperties 5"r" de instrumente Structure de!inition select'nd iconi$" /*e%i iconi$" <K& p"g ?.OT@: d"c un obiect de genul unui corp solid este cre"t prin intermediul op$iunii Cre"tion cu list" de elemente *olumetrice /E20& "tunci elementele !inite select"te nu pot con$ine inclu%iuni /"dic un corp solid nu po"te con$ine desc+i% turi0) Ace"st problem nu po"te !i re%ol*"t prin cre"re" " dou corpuri solide #ntr-un "semene" mod& "st!el #nc't nici unui din ele nu include singur #ntre"g" desc+i% tur ) .

+ pagina .os) Ve)i *ig .1. E*"lu"re" tensiunii Ve)i *ig 1+ pagina .) Descriere" geometriei elementului& e*"lu"re" tensiunilor& !or$elor& m"tricei de rigidit"te (i m"s precum (i " *ectorul de !or$ " elementului pentru to"te tipurile de elemente este e!ectu"t #n !elul urm tor: 9eometri" elementului 9eometri" elementului se b"%e"% pe c"rtogr"!i" din elementul de re!erin$ pe un element "rbitr"r Ve)i *ig /+ pagina .D sunt pre%ent"te #n t"belul de m"i .os Ve)i *ig 1!#+ pagina / . C'mpurile de depl"s"re #n element Ve)i *ig 0+ pagina . Unde m"tricele 5 sunt de!inite c": Ve)i *ig + pagina / Deri*"tele !unc$iei !ormei pre%ente #n elementele de m"trice 5 sunt de!inite c": Ve)i *ig 1!!+ pagina / 2or$e /c"% el"stic0 Ve)i *ig 1!1+ pagina / Unde ef repre%int !or$e impuse /dil"t"re term"l & mic(or"re0& #n timp ce D repre%int o m"trice constituti* N m"trice" constituti* D /m"teri"l i%otrop lini"r-el"stic0 este pre%ent"t m"i . $escrierea Elemen3elor *ini3e Volume3rice Structurile *olumetrice din progr"mul Robot sunt model"te cu utili%"re" elementelor !inite *olumetrice i%op"r"metrice cu "pro-im"re" c'mpului de depl"s"re b"%"t pe !unc$ii de !orm de prim r"ng) Urm to"rele tipuri de elemente sunt disponibile: c r mid 5=& p"n 3> (i tetr"edru TC) 2unc$iile de !orm (i numerot"re" de nod c"re !"c re!erire l" elementele de re!erin$ .Dup de!inire" p"r"metrilor de m"i sus (i select"re" butonului Add se *" "d ug" un tip de!init de propriet $i #n list" de tipuri "cti*e de propriet $i "le corpurilor solide) -./.

OT@: Op$iune" este "ccesibil num"i pentru urm to"rele tipuri de structur : pl"c & #n*eli(& structur *olumetric ) E-ist dou moduri de " de!ini oper"$i" de e-cludere " unui obiect /corp solid0 bidimension"l (i tridimension"l: 1rimul const #n de!inire" cu coordon"te triple " *ectorului c"re determin direc$i" (i lungime" de e-cludere Ce" de-" dou" metod de de!inire " e-cluderii const #n determin"re" "-ei sistemului glob"l de coordon"te de-" lungul c rui" obiectul *" !i e-clus (i lungime" de e-cludere " obiectului) - 1entru " e!ectu" oper"$iune" de e-cludere " unui obiect prin de!inire" *ectorului& trebuie s : De!ine(ti un obiect bidimension"l& de e-emplu un dreptung+i /*e%i !igur" de m"i .os0 Selecte%i obiectul Desc+i%i !ere"str" E-trude De!ines$i p"r"metrii oper"$iei de e-cludere " obiectuluiN s "dopt m urm torii p"r"metri pentru dreptung+iul de!init: *ectorul de e-cludere – /A&<A&A0& num rul de di*i%iune – <A& op$iuni superio"re (i in!erio"re – in"cti*e& sc"l" – A)I& op$iune" noului obiect – in"cti* .0.os) Con*en$i" este repre%ent"t pentru !or$eN !or$ele "!i("te #n desen "u semne po%iti*e) Ve)i *ig 1!-+ pagina 0 -.%on8enția semnului 8n progr"mul Robot structurile *olumetrice sunt model"te cu ".utorul elementelor !inite *olumetrice i%op"r"metrice cu "pro-im"re" c'mpului de depl"s"re b"%"t pe !unc$ii de !orm de prim r"ng) Con*en$i" semnului pentru elementele *olumetrice este pre%ent"t sc+em"tic #n desenul de m"i .ects:E-trude Din b"r" de instrumente select'nd iconi$" E-trude /*e%i iconi$" <=& p"g ?K0 Din !ere"str" Ob. Operații pe o5iec3e #$ (E7clu4ere+ Ro3ire+ %om5inare" 9i pe o5iec3e -$ (*lan9'+ 2co5i3ur'" Sistemul din Robot Millenium este ec+ip"t cu op$iuni !olosite pentru cre"re" elementelor simple "sem n to"re corpurilor solide prin e-cludere" s"u rotire" obiectelor prede!inite bidimension"le) Op$iune" E-trude este "ccesibil : Din com"nd" de meniu 9eometr4:Ob.ects: oper"$ions:modi!ic"tions select'nd butonul E-trude /m"i #nt'i& un obiect de!init trebuie select"t0) .

os& punctul A0N s presupunem c coordon"tele *erte-ului s u sunt: /A&A&->0& /A&A&A0& />&A&A0& />&A&->0 B) Selecte%i obiectul .+ punc3ul B+ pagina Atunci c'nd obiectele sunt gener"te prin intermediul op$iunilor descrise m"i sus& progr"mul cre"% de "semene" propriile componente /l"tur & b"% & m"rgine0) Sunt m"rc"te .ects:Re*ol*e Din b"r"* de instrumente prin select"re" iconi$ei Re*ol*e /8e)i iconița 1 + pag 10 Din !ere"str" Ob.ects:oper"tions:modi!ic"tions prin select"re" butonului Re*ol*e /m"i #nt'i& trebuie select"t un obiect de!init0) .& #nceputul (i c"p tul "-ei0& *"lo"re" ung+iului de rot"$ie& num rul de de*i%iuni& *'r!& b"% & sc"l (i obiect nou) Un e-emplu de de!inire " oper"$iei de rotire " unui p tr"t " c rui l"tur este eg"l cu > este pre%ent"t m"i .os) 1entru " e!ectu" oper"$i" de rotire " unui p tr"t& trebuie s : <) De!ine(ti un obiect bidimension"l& de e-emplu un p tr"t /*e%i !igur" de m"i .+ punc3ul :+ pagina 1) I) Ape(i butonul Appl4 pentru " e-ecut" oper"$i" de e-cludere " p tr"tului prede!init) Oper"$i" produce obiectul pre%ent"t #n !igur" de m"i .OT@: Op$iune" este "ccsibil num"i pentru urm to"rele tipuri de structur : pl"c & #n*eli( (i structuri *olumetrice) 1entru " e-ecut" oper"$i" de rotire " unui obiect bidimension"l prede!init& utili%"torul trebuie s de!ine"sc m"i mul$i p"r"metri& #n speci"l: p"r"metrii "-ei de rot"$ie /".os& punctul 5) Ve)i *ig 1!.os) Ve)i *ig 1!.- Ape(i butonul Appl4 pentru " e-ecut" oper"$i" de e-cludere " dreptung+iului prede!init) Oper"$i" produce obiectul pre%ent"t #n !igur" de m"i .) Desc+i%i !ere"str" Re*ol*e C) De!ines$i p"r"metrii de rot"$ieN s "dopt m urm torii p"r"metri pentru p tr"tul de!init: #nclin"re" "-ei: /<B&A&A0& c"p tul "-ei: /<B&A&->0& ung+iul de rot"$ieN -?A& num rul de di*i%iuni: <A& op$iuni superio"re (i in!erio"re – in"cti*e& sc"l" – <)A& op$iune" noului obiect – in"cti* Ve)i *ig 1!.+ pagina 1) Op$iune" Re*ol*e !unc$ione"% #ntr-un mod simil"r) Se !olose(te pentru " cre" elemente simple de supr"!"$ s"u "semenei corpurilor solide prin rotire /rotire #n sp"$iu0 " obiectelor bidimension"le prede!inite respect'nd "-" select"t ) Op$iune" este "ccesibil : Din com"nd" de meniu 9eometr4:Ob.

ect modi!ic"tion0 este "p s"t& modi!ic"re" #n select"re este (te"rs din list ) Od"t ce o oper"$ie #n modi!ic"re" obiectului este select"t i"r butonul Oper"tion 1"r"meters este "p s"t& !ere"str" de di"log .ect& unde utili%"torul determin num rul s"u identi!ic"torul obiectului cre"t:select"t 1"rte" din !ere"str numit 9eometr4:Subob.corespun% tor) Sint"-" listelor pentru componentele obiectelor cre"te #n "cest !el este pre%ent"t #n c"pitolul B)B)>) Ve)i *ig 1!/+ pagina ) Obiectul de!init prin e-cludere" s"u rotire" obiectelor bidimension"le prede!inite po"te !i edit"t s"u modi!ic"t prin intermediul op$iunii Oper"tion "nd modi!ic"tions on ob.ect Modi!ic"tion) 2ere"str" respecti* de m"i sus este di*i%"t #n C p r$i) C'mpul de edit"re Ob.ect Modi!ic"tion 1"r"meters este "p s"t& !ere"str" Ob.ects& op$iune" este "ccesibil din meniu& select'nd com"nd" Edit:Substructure Modi!ic"tion:Ob.ects 1"rte" din !ere"str numit List o! oper"tions on ob.ect Modi!ic"tion este "p s"t& modi!ic"re" select"t este "d ug"t #n list speci!ic'ndu-ise st"giile succesi*e de modi!ic"re "plic"te unui obiect bidimension"l) Oper"$iile de modi!ic"re " unui obiect prede!init pot !i (terse) Od"t ce o modi!ic"re " unui obiect este select"t i"r butonul Ob.ect modi!ic"tion list& con$ine op$iuni c"re permit select"re" modi!ic rilor pentru " !i "plic"te unui obiect (i pentru " de!ini p"r"metrii lor) E-ist .ect modi!ic"tion - Atunci c'nd butonul 9eometr4:Subob. tipuri de modi!ic ri #n progr"m: E-trude& Re*ol*e& Along 1ol4line) Od"t ce un buton din grupup Add Ob.ects este "p s"t& !ere"str" 1ol4line-contour se desc+ide) 8n "ce"st !ere"str & se po"te de!ini un obiect c"re *" su!eri modi!ic ri (i:s"u oper"$ii de modi!ic ri determin"te) 1"rte" din !ere"str numit Ob.ect modi!ic"tion con$ine op$iuni c"re permit utili%"torului s selecte%e oper"$iile pentru " !i "plic"te pe modi!ic rile obiectului& de!inite #n p"rte" superio"r din !ere"str ) M"i mult& op$iunile permit utili%"torului s determine p"r"metrii de oper"re #n modi!ic ri) E-ist C tipuri de modi!ic ri de obiecte disponibile #n progr"m: Tr"ns"ltion& Rot"tion& Sc"ling (i De!orm"tion/Tr"nsl"$ie& Rot"$ie& Sc"l"re (i De!orm"re0) D"c unul din buto"nele respecti*e /din grupul Add Oper"tion0 este "p s"t& oper"$i" select"t #n modi!ic"re /select"t #n p"rte" superio"r " !erestrei0 este "d ug"t #n list speci!ic'nd oper"$iile succesi*e #n modi!ic"re" obiectului bidimension"l prede!init) Oper"$iile #n modi!ic rile unui obiect se pot (terge de "semene") Od"t cu o oper"$ie #n modi!ic"re" obiectului este select"t din list i"r butonul Delete /pe l'ng butonul List o! oper"tions on ob.ects:oper"tions:modi!ic"tions se m"-imi%e"% pentru " pre%ent" p"r"metrii de modi!ic"re select"t " obiectului /E-trude& Re*ol*e s"u 1ol4line0) 1"r"metrii modi!ic rilor de obiect men$ion"te m"i sus sunt discut"$i #n descrierile op$iunilor E-trude (i Re*ol*e) Od"t ce butonul Appl4 este "p s"t /modi!ic"re" obiectului !iind de!init 0& modi!ic"re" select"t se "plic obiectului #n concord"n$ cu p"r"metrii "dopt"$i pentru modi!ic"re" de!init ) 1"rte" din !ere"str c"re se nume(te List o! oper"tions on ob.

OT@: Aplic"re" te+nologiei ACIS nu este recom"nd"t pentru urm to"rele tipuri de structur : pl"c & structur" de !or$ #n pl"n& structur" de de!orm"re #n pl"n (i structurile "simetrice) Op$iunile incluse #n !ere"str" de m"i sus permit combin"re" obiectelor bidimension"le de!inite "nterior /supr"!"$" conductelor& supr"!"$" prismei& "rc& etc0(i " obiectelor *olumetrice #n obiecte comple-e) 1entru obiectele bidimension"le& oper"$iile *or !i e!ectu"te pe supr"!e$e (i nu pe obiectele *olumetrice /obiecte tridimension"le0) Urm to"rele oper"$ii pe obiectele prede!inite sunt disponibile #n progr"m: Oper"$ii logice /"lgebr" 5oole"n 0 cu dou oper"nduri – #mbin"re& complement /sep"r"t pentru structurile de supr"!"$ (i pentru structurile *olumetrice0& p"rte" comune& "ltern"ti*e e-clusi*e Oper"$ii logice /"lgebr" 5oole"n 0 cu un oper"nd – #mbin"re& p"rte" comun & "ltern"ti*" e-clusi* T iere - - .OT@: Inter!"$" di"logului de m"i sus (i oper"$iile logile disponibile depind d"c te+nologi" ACIS Jernel /*e%i !ere"str" 1re!erences:Ad*"nced0 s"u mec"nismele interne din progr"mul Robot *or !i !olosite* pentru " gener" obiectele 5ooleene) .ects:oper"tions:modi!ic"tions se m"-imine"% pentru " pre%ent" p"r"metrii oper"$iei select"te #n modi!ic"re" obiectului /Tr"ns"ltion& Rot"tion& Sc"ling (i De!orm"tion0) 1"r"metrii de tr"nsl"$ie (i rot"$ie sunt "cei"(i c" (i "cei de e-cludere (i de rotire) Oper"$i" de sc"l"re permite determin"re" coe!icientului/coe!icien$ilor0 sc"l"r "l obiectului pentru "numite "-e de sistem) D"c *"lo"re" de sc"l"re este m"i m"re de <)A& obiectul *" !i m rit #n direc$i" select"t ) D"c *"lo"re" de sc"l"re este m"i mic de <)A& obiectul *" !i mic(or"t #n direc$i" select"t ) Oper"$i" de de!orm"re permite tr"nsl"$i" punctelor c"r"cteristice "le unui obiect #n cursul modi!ic rii /de e-emplu #n c"%ul unui obiect dreptung+iul"r& *erte-ul s u *" !i con*ertit0) Cu "lte cu*inte& d"c obiectul origin"l pentru " !i e-clus " !ost un p tr"t& se po"te ob$ine& prin urm"re& un tr"pe%oid prin select"re" "dec*"t " p"r"metrilor c"re de!inesc oper"$iile pentru e !i e!ectu"t pentru re%ult"tele de e-cludere) Od"t ce butonul Appl4 este "p s"t /modi!ic"re" obiectului (i oper"$i" #n modi!ic"re" obiectului !iind de!inite0& oper"$iile de!inite $i modi!ic rile obiectului *or !i e!ectu"te con!orm p"r"metrilor "dopt"$i) Op$iune" Ob.ects:Ob.Ob.os "p"re pe ecr"n) Ve)i *ig 1!0+ pagina 1!!) .ect Combin"tions s"u prin select"re" iconi$ei /*e%i iconi$" BA& p"g <AA0) Op$iune" este disponibil num"i pentru structurile de pl"c :#n*eli( (i structuri *olumetrice) Od"t ce op$iune" este select"t & !ere"str" repre%ent"t m"i .ect combin"tions permite cre"re" obiectelor comple-e pe b"%" obiectelor bidimension"le de!inite "nterior) Este disponibil din meni prin select"re" comen%ii 9eometr4:Ob.

Oper"$iile logice list"te sunt disponibile "tunci c'nd mec"nismele interne din progr"mul Robot se "plic ) Oper"$iile 5ooneene !olosind modulele ACIS 7ernel includ urm to"rele tipuri de oper"$ii logice: intersec$ie& #mbin"re& #mp r$ire& sc dere& inclu%iune (i di*i%iune /A-50 /5-A0 /Ad50 /ultimele trei tipuri sunt disponibile num"i pentru oper"$iile cu dublu oper"nd0) 1entru oper"$iile 5ooleene pentru " !i e!ectu"te cu ".D /8e)i iconița #-+ pag 1!10 Scobitur /8e)i iconița #.utorul modulelor ACIS 7ernel& op$iune" ACIS geometric 7ernel trebuie "cti*"t #n !ere"str" 1re!erences /.DO s"u prin diri.OT@: op$iune" ACIS geometric 7ernel este "ccesibil #n !ere"str & d"c op$iune" ACIS Jernel este disponibil #n protec$i" progr"mului Robot0) C'nd se "plic te+nologi" ACIS& utili%"torul trebuie s $in cont de urm to"rele limit ri: O oper"$ie 5oole"n e!ectu"t de.D) Dersiune" curent " progr"mului Robot o!er "cces l" urm to"rele oper"$ii de edit"re " obiectelor cu !olosire" te+nologiei ACIS: 2l"n( .+ pag 1!10 De("p"re" !e$ei /8e)i iconița #/+ pag 1!#0 De*i"$i" !e$ei /8e)i iconița #0+ pag 1!#0 8ndoire" obiectului /8e)i iconița #1+ pag 1!#0 8ntindere" obiectului /8e)i iconița # + pag 1!#0 Torsion"re" obiectului / 8e)i iconița -!+ pag 1!#0 De!orm"re" obiectului /8e)i iconița -1+ pag 1!#0 .D s"u scobituri #ntre dou m"rgini "le !e$elor c"re !orme"% un obiect ." nu po"te !i modi!ic"t & cu "lte cu*inte& od"t ce orice oper"$ie este e!ectu"t /de e-emplu t iere" unei desc+i% turi #ntr-un corp solid0& un utili%"tor nu "re posibilit"te" de " modi!ic":corect" p"r"metrii de oper"reN "cest lucru se po"te re%ol*" "nul'nd oper"$iune" prin intermediul op$iunii U.ects s"u prin select"re" iconi$elor: /8e)i iconița #1+ pag 1!10 (i& respecti*& /8e)i iconița ##+ pag 1!10) Op$iunile sunt !olosite pentru " cre" "rcuri /!l"n(e0 #ntre m"rginile !e$elor c"re !orme"% un obiect .D (i C+"m!er) Op$iunile sunt disponibile #n meniul 9eometr4:Ob.+ pag 1!10 Combin"$ii de obiecte /8e)i iconița #."re" oper"$iilor "di$ion"l" 5ooleene pentru " rest"ur" st"re" ini$i"l " structurii Elementele *olumetrice nu pot cooper" cu elementele de #n*eli(N "cest lucru #nse"mn c nu se pot combin" "ceste elemente /un #n*eli( nu po"te interpenetr" un corp solid (i s !ie "di"cent unui corp solid0) - D"c op$iune" ACIS geometric 7ernel este "cti*"t & "cest lucru "!ecte"% oper"$i" urm to"relor op$iuni disponibile #n progr"mul Robot: 2illet .

M"i mult& urm to"rele op$iuni "u !ost complet"te cu oper"$ii pe !e$ele obiectelor "plic'nd te+nologi" ACIS /oper"$i" lor po"te porni d"c sunt select"te num"i !e$ele obiectului0: E-cludere E-cludere de-" lungul poliliniei Rotire (tergere to"te oper"$iile de edit"re disponibile /inclusi* de edit"re comple." obiectului Ape(i pe butonul Appl4) - - Ve)i *ig 1!0+ pagina 1!Op$iune" de sec$ion"re permite determin"re" p r$ii supr"!e$elor obiectelor select"te c"re este loc"li%"t pe o p"rte " pl"nului de!init) Oper"$i" produce P#ntrerupere"P obiectului din obiectele select"te prin intermediul unui pl"n de!initN de!inire" direc$iei permite determin"re" c rei p r$i din obiectele select"te *" !i P#ntrerupt P) E-emplul "cestei oper"$ii este repre%ent"t #n !igur" de m"i .os De!ine(ti list" de obiecte c"re *or !i lu"te #n consider"re pe timpul procesului de cre"re comple.0) . 2uporți Atribuire" supor$ilor l" nodurile de structur este posibil prin: Select"re" comen%ii 9eometr4:Supports Select"re" iconi$ei /8e)i inconița -#+ pag 1!-0din b"r" de instrumente Structure De!inition .os) Dou obiecte A (i 5 *or !i supuse oper"$iei de sec$ion"re) Lini" /pl"nul0 de sec$ion"re " !ost de!init i"r direc$i" /un punct "rbitr"r pe un" din l"turile liniei0 " !ost select"t ) Obiectul m"rc"t cu gri e-pune re%ult"tul oper"$iei) Ve)i *ig 1!1+ pagina 1!-) -.OT@: #n c"%ul oper"$iilor de combin"re " obiectelor pl"n"re /cum "r !i o pl"c s"u un #n*eli(0 trebuie "plic"t metod" de "ngren"re " lui CoonN pentru "cest tip de obiecte "r trebui !olosit metod" lui Del"un"4) 1entru " e!ectu" oper"$ii logice /cu unul s"u m"i multe oper"nduri0trebuie s : De!ine(ti num rul obiectului comple.c"re *" !i cre"t de c tre obiectele select"te Selecte%i oper"$i" cu unui s"u m"i multe oper"nduri Indici tipul de oper"$ie logic /#mbin"re& complet"re& p"rte comun & "ltern"ti* e-clusi* 0 – *e%i !igurile de m"i .1.

inite& progr"mul cre"% noi supor$i "tribuindu-le o c"r"cteristic compus din sum" de gr"de de libert"te spri.OT@: prin intermediul "cestei op$iuni un suport nu po"te !i de!init #ntr-un element de b"r 2o"i" de lucru 1l"n"r: un suport de!init pe o supr"!"$ /se "plic pentru pl ci& #n*eli(uri (i structuri *olumetrice0) - Un suport pl"n"r po"te !i de!init #n sistemul de coordon"te glob"l s"u loc"l /comp"tibil cu sistemul p"nelului0N #n sistemul loc"l de coordon"te num"i de!inire" pe supr"!e$e /de e-emplu pe !e$ele unei structuri *olumetrice0 *" !i lu"t #n consider"re) De!inire" supor$ilor #n sistemul loc"l de coordon"te nu se "plic pe supor$i de!ini(i l" noduri s"u pe m"rgini) .os *" !i "!i("t pe ecr"n) Ve)i *ig 1! + pagina 1!.OT@: D"c supor$ii lini"ri (i pl"n"ri sunt de!ini$i #ntr-un nod de structur & "tunci pentru un "st!el de nod c"re "p"r$ine m"i multor m"rgini s"u supr"!e$e spri.utor din progr"mul Robot) C" (i #n !ere"str" pentru de!inire" "ltor "tribute structur"le& de!inire" supor$ilor din structur este di*i%"t #n doi p"(i: <) De!inire" tipului de suport D clic7 pe iconi$" Support De!inition) D"c list" de supor$i "cti*i este go"l s"u un nou suport trebuie "d ug"t #n list" "cti* & sunt posibile dou situ"$ii: ") D"c nici unul din tipurile de suport nu este select"t& select"re" iconi$ei .) 2ere"str" Supports const din .od"l: un suport l" un nod de structur /l" un punct0 2o"i" de lucru Line"r: un suport de!init de-" lungul liniei /segmentului0& de e-emplu de-" lungul m"rginii pl cii s"u m"rginii structurii *olumetrice /se "plic pentru urm to"rele tipuri de structur : pl"c & #n*eli(& structur *olumetric 0 – .- Select"re" proiec$iei SU11ORTS Od"t ce op$iune" este select"t & !ere"str" repre%ent"t m"i .inite /cu "d ug"re" *"lorilor coe!icien$ilor el"stici "i supor$ilor0) Acee"(i situ"$ie se "plic & (i d"c doi supor$i de!ini$i identic sunt de!ini$i #n sistemele loc"le de linii s"u supr"!e$e) D"c supor$ii lini"ri (i pl"n"ri sunt de!ini$i #ntr-un nod& "tunci p"r"metrii suportului lini"r se rescriu peste p"r"metrii suportului pl"n"rN d"c supor$ii lini"ri s"u nod"li sunt de!ini$i #ntr-un nod& "tunci p"r"metrii suportului nod"l se rescriu peste p"r"metrii suportului lini"r) Algoritmul pentru tot"li%"re" p"r"metrilor de suport este descris #n op$iune" de ". !oi de lucru c"re permit "tribuire" unui tip de suport select"t l" urm to"rele tipuri de obiect: 2o"i" de lucru .eO Support T4pe desc+ide o !ere"str pentru de!inire" unui nou tip de suportN prim" !o"ie de lucru *" !i "cces"t #mpreun cu c'mpurile de!inite "nterior /cu e-cep$i" c'mpului L"bel0 s"u p"r"metrii prede!ini$i *or !i set"$iN urm to"rele tipuri de supor$i sunt disponibile #n progr"m: .

os "l di"logului Support De!inition) Sub simbol se "!l butonul DirectionN select"re" lui desc+ide !ere"str" Suppot direction& unde o direc$ie " "-ei loc"le .on-line"r din !ere"str" pentru de!inire" supor$ilor& decupl rilor (i nodurilor comp"tibile) Este posibil de!inire" !or$ei /momentului0 nelini"re –rel"$i" de depl"s"re /rot"$ie0 pentru direc$iile select"te /gr"de de libert"te0) Aceste rel"$ii pot !i determin"te pentru direc$iile indi*idu"le independent/nu e-ist inter"c$iuni0) Urm to"rele tipuri de modele nelini"re sunt disponibile #n *ersiune" curent " progr"mului: lini"r& nelini"r& p"r"bolic& con!orm ECB& per!ect pl"stic& pl"stic cu #nt rire& #ntrerupt:#nco*oi"t precum (i modelul de!init prin determin"re" !unc$iei) Adi$ion"l& po$i de!ini #n l$"re" supor$ilor pentru !iec"re direc$ie) E-ist .<) Suport !i.OT@: Un suport cu "morti%"re po"te !i !olosit #n progr"mul Robot num"i pe dur"t" "n"li%ei mod"le " unei structuri& c'nd op$iune" Include d"mping in c"lcul"tions /con!orm 1S?B0 este pornit #n !ere"str" Mod"l An"l4s 1"r"meters) Inter"c$iune" structur -!und"$ie este consider"t #n "n"li% od"t ce permite c"lcul"re" pentru in!luen$" !und"$iei pe o *"lo"re de "morti%"re structur"l " unei structuri) 1rogr"mul o!er op$iune" c"re permite de!inire" comport"mentului nelini"r "l supor$ilor& decupl rilor s"u nodurilor comp"tibile) Se po"te !olosi pentru to"te tipurile de structur ) Op$iune" po"te !i "cti*"t #n !ere"str" ." suportului po"te !i de!init /se determin prin de!inire" unui punct& unui nod s"u rotind un suport respect'nd orice "./cu posibilit"te" de " model" e!ectul de ridic"re0 B) Suport el"stic . posibilit $i: nici un" /nu e-ist #n l$"re0& PZP – direc$i" de #n l$"re *" !i #n concord"n$ cu direc$i" "-ei /de e-emplu UE Z0& P-P – direc$i" de #n l$"re *" !i ops direc$iei "-ei /de e-emplu U6-0) D"c #n l$"re" este de!init pentru un suport /de e-emplu #n l$"re" *" !i posibil con!orm orient rii "-ei 6& "dic U6Z0& e-ist de "semene" posibilit"te" de " determin" coe!icientul de b"% el"stic J6 & pentru !iec"re suport) Trebuie& #ns & re$inut c c coe!icientul de b"% el"stic *" !i determin"te num"i pentru orient"re" opus celei de!inite pentru #n l$"re /"dic pentru U6-0 – *e%i !igurile sc+em"tice de m"i .din sistemul glob"l de coordon"te0) .) Suport cu tr"s"re C) Suport nelini"r De!inire" unui nou tip de suport const #n select"re" gr"delor de liber"t"te bloc"te din nod /UE& UQ& U6& RE& RQ& R60 cu o posibilit"te de select"re " direc$iei de ridic"re " suportului& d"c este neces"r& de determin"re " *"lorilor coe!icien$ilor de b"% el"stici pentru o direc$ie corespun% to"re /#n c"%ul unui suport cu "morti%"re0 s"u un suport cu un model nelini"r de!init) Supor$ii pot !i de!ini$i #n sistemul de coordon"te loc"l s"u glob"l) Simbolul unui suport de!init este "!i("t #n col$ul din dre"pt" .os) Ve)i *ig 11!+ pagina 1!/) .

2ere"st" Support De!inition con$ine butonul As*"nced) Select"re" butonului duce l" desc+idere" unei !erestre cu op$iuni !olosite pentru de!inire" p"r"metrilor de suport speci!ici pentru de!inire c"re se !olosesc pe timpul procesului de de!inire (i "n"li% " structurilor de beton) Aceste op$iuni se !olosesc #n modului de c"lcul"re " "riei de consolid"re " pl cii R:C) 8n !unc$ie de tipul de suport& un suport po"te !i de!init c" (i: Suport de!init #ntr-un nod /e-ist tipul prede!init de suport0 Suport de!init prin determin"re" dimensiunilor colo"neiN e-ist B posibilit $i disponibile: Colo"n dreptung+iul"r – este solicit"t de!inire" l $imii (i #n l$imii colo"nei tr"ns*ers"le Sec$iune tr"ns*ers"l /dimensiuni b (i +0 – pentru supor$ii nod"li Colo"n circul"r – este solicit"t de!inire" di"metrului d "l colo"nei tr"ns*ers"le Sec$iune tr"ns*ers"l – pentru supor$ii nod"li Suport de!init prin determin"re" dimensiunilor %iduluiN este solicit"t determin"re" l $imii %idului b) Adi$ion"l& pe l'ng op$iune" 3"ll e-ist (i o list *ertic"l c"re con$ine tipuri de %id disponibile /de c r mid & de beton0) List" este disponibil dup select"re" op$iunii 3"ll) Un tip de %id de!init este lu"t #n consider"re num"i #n proiect"re" consolid rii pl cii s"u #n*eli(ului prin intermediul b"relor de consolid"re s"u structurii de !ireN nu "!ecte"% p"r"metrii de c"lcul"re " modelului – pentru supor$ii lini"ri) 1entru supor$ii lini"ri butonul Ad*"nced nu este "ccesibil) E-ist butonul El"stic coe!!icients o!erit #n !o"i" de lucru El"sticN select"re" s" desc+ide !ere"str" 5uilding soils – c"lcul"tions o! J coe!!icient& c"re ser*e(te c" (i c"lcul"tor pentru c"lcul"re" unei *"lori " coe!icientului !und"$iei el"stice J pentru un sol str"ti!ic"t) b) D"c oric"re din supor$i este select"t& select"re" iconi$ei .TERS) D"c .eO Support T4pe desc+ide o !ere"str pentru de!inire" unui nou tip de suportN o !o"ie de lucru corespun% to"re tipului de suport select"t *" !i "cces"t) To"te c'mpurile de edit"re& cu e-cep$i" c'mpului L"bel *or !i complet"te con!orm tipului de suport select"t) Este de "semene" posibil desc+idere" !erestrei pentru de!inire" unui nou suport prin dublu clic7 pe elementul din list" de supor$i "cti*i) 8n !ere"str" Support De!inition num"i op$iunile disponibile pentru un tip de suport d"t /#n !unc$ie de c"re !o"ie de lucru " !ost select"t dintre .od"l& Line"r s"u 1l"n"r0 (i pentru un tip de structur select"t sunt "cti*e) 1rin urm"re& !ere"str" Support De!inition se desc+ide cu to"te c'mpurile de edit"re complet"te #n concord"n$ cu tipul de suport select"t) Dup modi!ic"re" p"r"metrilor corespun% tori noul tip de suport este "d ug"t /"ctu"li%"t0 #n list" de supor$i "cti*i select'nd butonul Add s"u "p s'nd t"st" RE.

m"rc".1.: de e-emplu 2i-edXrot"tedX"ngleXCI Sistemul de coordon"te: glob"l 2i.1.#.+ pag 1!00 8n !ere"str" Support De!inition& pe !o"i" de lucru Rigid& de!ine(te p"r"metrii tipului de suport: M"rc".os este pre%ent"t un e-emplu de de!inire " unui suport !i.rotit printr-un ung+i speci!ic"t) 1entru " de!ini tipul de suport& urm re(te p"(ii list"$i m"i .os0) Ve)i *ig 111+ pagina 1!0) -.os: Desc+ide !ere"str" Suppors /com"nd": 9empetr4:Supports s"u selecte"% iconi$" /Ve)i iconița --+ pag 1!000 8n !ere"str" Supports selecte"% !o"i" de lucru .pentru to"te direc$iile /UE& UQ& U6& RE& RQ& R60 Ap s"$i butonul Direction 8n !ere"str" Support direction – de!ine(te: Ung+iul 5et" /rot"$i" #n .1.ul nu po"te !i modi!ic"t& not" corespun% to"re *" !i "!i("t pe ecr"n) Ace"st op$iune permite o m"i u(o"r modi!ic"re " suportului) B) Atribuire" supor$ilor l" nodurile de structur – oper"$ie simil"r cu "celei" de "tribuire " sec$iunilor l" b"re 1entru " (terge suportul "tribuit& PDelete SupportP /iconi$" DELETE0 trebuie !olosit ) Este #ntotde"un" disponibil din list" de supor$i "cti*i) Un "st!el de tip de suport nu po"te !i modi!ic"tN se "tribuie #n "cel"(i !el c" (i de!inire" suportului #n structur ) Od"t ce suportul este "tribuit& un simbol corespun% tor *" !i "!i("t #n *i%u"li%"torul gr"!ic) -.urul "-ei Q0 U CI Ap"s butonul OJ din !ere"str" Support direction Ap"s buto"nele Add (i Close din !ere"str" Support De!inition - Tipul de suport de!init po"te !i "tribuit l" orice nod de structur /de e-emplu suportul din st'ng" din desenul de m"i . $efinirea 2upor3ului Elas3ic (2oluri 23ra3ifica3e" 1rogr"mul Robot o!er posibilit"te" de " c"lcul" o *"lo"re " coe!icientului el"stic ec+i*"lent pentru un sol str"ti!ic"t) C"lcul"torul de sol c"re u(ure"% c"lcul"re" coe!icientului ec+i*"lent .od"l 8n !ere"str" Supports "p"s iconi$" .eO /8e)i iconița -. $efinirea unui 2upor3 Ro3i3 prin3r=un Ung>i 1rogr"mul permite de!inire" m"i multor tipuri de supor$i) M"i .

eO el"stic ground& .pentru un sol str"ti!ic"t este inst"l"t pe +"rd-disc pe timpul inst"l rii progr"mului Robot) Coe!icientul el"stic po"te !i "plic"t pe timpul de!inirii urm to"relor: Suport el"stic 2und"$ie el"stic de b"r 2und"$ie el"stic de p"nel C"lcul"torul permite c"lcul"re" coe!icientului el"stic direct pe b"%" pro!ilului de!init "l unui sol str"ti!ic"t) C"lcul"torul o!er posibilit"te": De!inirii unui pro!il de sol pro!it'nd de b"%" de d"te de soluri disponibil inclu%'nd c"r"cteristicile solului S"l* rii (i citirii unui pro!il de sol complet de!init de c tre utili%"tor C"lcul rii coe!icientului el"stic pentru un pro!il de!init Trimitere" unei *"lori c"lcul"te #n !erestrele pentru de!iniere" suportului s"u !und"$iei - Op$iune" !unc$ione"% c" (i un instrument independent c"re permite c"lcul"re" coe!icientului de re"c$ie " !und"$iei pentru o !und"$ie (i un pro!il de sol de!inite) Un pro!il de sol s"l*"t po"te !i !olosit #n c"lcul"torul RC (i #n c"lcul"torul de spri.eO support de!inition& .eO t+ic7ness de!inition0 - - .+ pagina 1!10& loc"li%"t #n b"r" de instrumente Tools Select'nd iconi$" de c"lcul"tor de pe des7top Select'nd op$iune" 5uilding Soils – c"lcul"tions o! J Coe!!icient& inclus #n grupul cre"t pe timpul inst"l rii progr"mului Ap s'nd butonul El"stic coe!!icient o!erit #n m"i multe !erestre "le progr"mului /!erestrele .in continuu) Urm to"rele ipote%e "u !ost "dopt"te #n proiect"re" c"lcul"torului: Un sol supus "c$iunii !or$elor !unc$ione"% #n st"re el"stic N corespunde ULS-ului #n codurile permisibileN permite "dopt"re" principiilor teoriei lini"re de el"sticit"te) Un sol este un semisp"$iu el"stic in!init cu c"re p"r"metrii m"teri"li sunt sc+imb"$i num"i #n pl"nurile p"r"lele cu supr"!"$" C"lcul rile c"lcul ri c"re implic o !und"$ie dreptung+iul"r de rigidit"te in!init Un model de sol este un model str"ti!ic"t discret cu o rigidit"te const"nt " str"tului - - C"lcul"torul po"te !i "cti*"t #n urm to"rele moduri: Select'nd com"nd" Tools:5uilding Soils –C"lcul"tor& din meniu Select'nd iconi$" 5uilding Soils /8e)i iconița -.

+ pagina 11! – !und"$i" pl"t cu dimensiunile A .+ pagina 11! – !und"$i" continu cu urm to"rele dimensiuni: A /lungime" !und"$iei continue0 (i 5 /l $ime" !und"$iei continue0N unit"te" coe!icientului J6 este /!or$ :lungime gB0N o *"lo"re c"lcul"t J6 U Jd5 se po"te "plic" pe timpul de!inirii coe!icientului el"stic din !ere"str" !olost pentru de!inire" unui tip de !und"$ie el"stic Ve)i *ig 11."me& ni*elul unui str"t de sol d"t trebuie determin"tN este de!init prin dou c"ntit $i: Le*el s"u T+ic7nessN p"r"metrii c"re "u r m"s se citesc din b"%" de d"te de sol) Selecte"% un tip de !und"$ie: Ve)i *ig 11-+ pagina 1! – !und"$ie r sp'ndit cu dimensiunile A .Od"t ce c"lcul"torul este "cti*"t& !ere"str" /modulul0 !olosit pentru " c"lcul" coe!icientul ec+i*"lent& "!i("t #n desenul de m"i .os& este "!i("t pe ecr"n) Ve)i *ig 11#+ pagina 1! 8n c"lcul"tor coe!icientul J este c"lcul"t pe *"lo"re" !or$elor medii de sub !und"$i" pentru o unit"te de "rie) Coe!icientul ec+i*"lent J6 pentru o !und"$ie cu dimensiuni speci!ic"te este de "semene" c"lcul"t) 8n t"belul loc"li%"t #n p"rte" superio"r " !erestrei se de!inesc p"r"metrii str"turilor succesi*e "le solului /solurile disponibile sunt solurile din b"%" de d"te select"t #n !ere"str" Tob pre!erences din progr"mul Robot0 – str"turile consecuti*e "le solului *or !i pre%ent"te sc+em"tic #n p"rte" in!erio"r " !erestrei Od"t ce tipul de sol este select"t din list" *ertic"l din colo"n" .5N unit"te" coe!icientului J6 este /!or$ :lungime0N o *"lo"re c"lcul"t J6 U JdAd5 po"te !i "plic"t pe timpul de!inirii coe!icientului el"stic #n !ere"str" de di"log !olosit pentru de!inire" suportului) Ve)i *ig 11.5N unit"te" coe!icientului J6 este /!or$ :lungimeg.0N o *"lo"re c"lcul"t J6 U J po"te !i "plic"t pe timpul de!inirii coe!icientului el"stic din di"logul !olosit pentru de!inire" unui tip de grosime " p"nelului) Selecte"% un tip de !und"$ie: rigid (i !le-ibil 1ermite "tribuire" unei !or$e medii sub !und"$i" din re%ol*"re" !und"$iei rigide s"u din re%ol*"re" semi-sp"$iului el"stic #nc rc"t cu o #nc rc"re uni!orm c"re "c$ione"% pe regiune" de!init de c tre conturul !und"$iei /c"%ul !und"$iei !le-ibile& "nume c"%ul unei #nc rc ri c"re este "plic"t "ctu"l direct pe sol0N di!eren$ele din *"lorile !or$elor re%ult #n *"lori di!erite de "(e%"re el"stic & (i c"re& #n sc+imb& se tr"ns!orm #ntr-o *"lo"re numeric de rigidit"te el"stic " soluluiN distribuire" !or$ei sub structuri re"le este m"i "propi"t de c"%ul de !und"$ie rigid dec't de c"%ul de !und"$ie !le-ibil ) Determin #nc rc"re" de !und"$ie estim"t – "ce"st *"lo"re este !olosit num"i pentru limit"re" s!erei de c"lcul ri " !or$elor solului) Determin dimensiunile unui tip de !und"$ie select"t Od"t ce dimensiunile sunt de!inite& "p"s butoul T"b s"u OJ – #n c'mpul JU & o *"lo"re " coe!icientului ec+i*"lent pentru un sol str"ti!ic"t *" !i speci!ic"t) - .

eO el"stic ground s"u .Select"re" butonul OJ c"u%e"% o *"lo"re c"lcul"t " coe!icientului J6 pentru " !i trimis #n c'mpul de edit"re din !ere"str" . .OT@: *"lo"re" coe!icientului J po"te !i trimis num"i #n c'mpurile de edit"re JQ& J6 din !erestreme m"i sus men$ion"te) De re$inut este !"ptul c *"lorile coe!icientului el"stic trebuie trecute #n !ere"str" corespun% to"re& #n !unc$ie de tipul de !und"$ie select"t) Un pro!il de sol de!init po"te !i s"l*"t pe +"rd-dis7N select"re" butonului S"*e "s permite s"l*"re" unui pro!il #ntr-un !i(ier cu e-tensi" d)mdb /b"%" de d"te0) C'mpul 2ile "r"t un nume "l pro!ilului solului curent cu o c"le de "cces) Ap s"re" buotnul Open permite citire" #ntr-un !i(ier cu p"r"metri de!ini$i "i unui pro!il de sol) -.eO t+ic7ness de!inition /cu condi$i" c" !ere"str" rele*"nt este desc+is i"r c'mpul de edit"re pentru de!inire" coe!icientului el"stic este "ccesibil0) . p r$i: un *i%u"li%"tor gr"!ic c"re permite de!inire" structurii& o !ere"str cu tipuri de #nc rc"re di!erite /de m"i .os0 (i un t"bel c"re permite utili%"torului s de!ine"sc #nc rc rile pentru c"%urile de #nc rc"re gener"te) Ve)i *ig 11/+ pagina 111) 8n !ere"str & c"%urile de #nc rc"re pentru structur" cre"t se pot de!ini de c tre utili%"tor) 1entru !iec"re c"%& n"tur" s"& num ul (i numele s u /progr"mul sugere"% un nume prede!init0 "r trebui d"te) Od"t ce butonul .eO este "p s"t& c"%ul *" !i de!init (i "d ug"t#n list" de c"%uri de!inite din p"rte" in!erio"r " !erestrei Lo"d T4pes) 1"r"metrii c"%ului de #nc rc"re pot !i modi!ic"$i de "semene") 5utonul Modi!4 se !olose(te pentru " !"ce "cest lucru) Urm torii p"(i trebuie urm"$i pentru " modi!ic" p"r"metrii c"%ului de #nc rc"re) Selecte"% un c"% de #nc rc"re pentru " !i modi!ic"t din list" de c"%uri de #nc rc"re de!inite Sc+imb num rul& numele s"u n"tur" c"%ului de #nc rc"re Ap"s butonul Modi!4) - 8n Robot Millenium& este posibil de!inire" urm to"relor c"%uri de #nc rc"re: cu greut"te proprie& in"cti* & de *'nt& de % p"d & de temper"tur & "ccident"l (i seismic ) Ve)i *ig 110+ pagina 111) Od"t ce c"%urile de #nc rc"re "u !ost de!inite& #nc rc rile c"re "u "c$ione"% #n c"%uri de #nc rc"re de!inite pot !i de!inite) Acest lucru se po"te !"ce #n B moduri: Mut t"belul loc"li%"t #n p"rte" in!erio"r " proiec$iei LOADS c"re se !olose(te pentru " de!ini #nc rc rile structur"le c"re "c$ione"% #n c"%urile de #nc rc"re d"te) 1entru " de!ini #nc rc"re" c"re "c$ione"% #n un" din c"%urile de #nc rc"re de!inite& trebuie e!ectu"te urm to"rele: . ?nc'rc'ri Se recom"nd utili%"re" proiec$iei LOADS din Robot Millenium pentru " de!ini #nc rc rile pe structur ) Ecr"nul *" !i di*i%"t #n .eO support de!inition& .

puncte& #nc rc ri lini"re de!inite cu B puncte& #nc rc ri de presiune& #nc rc ri pl"n"re uni!orme pe contur& #nc rc ri pl"n"re de!inite cu .(i p%0 b) Indic d"c #nc rc"re" trebuie "plic"t #n sistemul de coordon"te loc"l s"u glob"l (i d"c #nc rc"re" trebuie proiect"t s"u nu) - Desc+ide !ere"str" Lo"d c"re permite de!inire" #nc rc rilor pentru c"%urile de #nc rc"re cre"te) Ace"st op$iune este disponibil din meniu select'nd com"nd" L"ds:Lo"d De!inition s"u "p s'nd iconi$" Lo"d De!inition /8e)i iconița -/+ pag 11#0) .OT@: com"nd" Lo"d De!inition nu este "cti* p'n c'nd cel pu$in un c"% de #nc rc"re este de!init) Od"t ce op$iune" este select"t & o !ere"str repre%ent"t m"i .- Clic7 st'ng" #n c'mpul C"se (i selecte"% c"%ul de #nc rc"re de!init #n !ere"str" Lo"d T4pes din list ) 1entru c"%ul de #nc rc"re select"t& de!ine(te tipul #nc rc rii "plic"te) O list cu tipurile de #nc rc ri disponibile #n sistem *" "p re" dup ce d"i clic7 #ntr-un c'mp din colo"ne Lo"d T4pe) Urm to"rele tipuri de #nc rc ri sunt disponibile #n Robot Millenium: 1entru structuri de b"r : #nc rc ri in"cti*e& !or$e nod"le& #nc rc ri uni!orme& #nc rc ri tr"pe%oid"le& !or$e de b"r & #nc rc ri term"le& depl"s ri impuse& momente de dil"t"re (i distribuite) 1entru structuri de pl"c (i #n*eli(: #nc rc ri in"cti*e& #nc rc ri uni!orme pl"n"re& #nc rc ri pl"n"re de!inite cu .os "p"re pe ecr"n) 2ere"str" const din C !oi de lucru: . puncte pe contur (i #nc rc ri term"le) - - 1entru " select" b"rele:nodurile de structur c ror" se "plic o #nc rc"re& d clic7 pe c'mpul loc"li%"t #n colo"n" LIST (i selecte"% /gr"!ic #n editorul de #nc rc"re s"u !olosind op$iune" Select din meniul editorului gr"!ic0 nodurile:b"rele de structur corespun% to"re) Od"t ce tipul de #nc rc"re este select"t& t"belul de #nc rc"re se *" modi!ic" pentru " corespunde tipului de #nc rc"re select"t /"dic t"belul *" con$ine num"i colo"ne neces"re pentru de!inire" tipului de #nc rc"re select"t0) De e-emplu& pentru p #nc rc"re uni!orm pe un c"dru BD& t"belul const din colo"ne: ") C"re permit de!inire" #nc rc rilor #n direc$iile E (i 6 /*"lorile p.ode este select"t & !ere"str" con$ine urm to"rele inconi$e: /Ve)i iconi3a -0+ pag 11#0 – desc+ide o !ere"str de di"log pentru de!inire" !or$elor nod"le .ode& 5"r& Sur!"ce (i Sel!-Oeig+t "nd m"ss) Ve)i *ig 111+ pagina 11#) Od"t ce !o"i" de lucru .

os c"re ..1+ pag 11#0 – (terge un tip de #nc rc"re nod"l select"t) 1entru " #ndep rt" o #nc rc"re din structur & selecte"% tipul de #nc rc"re pentru " !i (ters (i indic nodurile pentru c"re #nc rc"re" *" !i (te"rs ) - - - - - - - 1rogr"mul o!er posibilit"te" de " lu" #n consider"re #nc rc"re" c"re nu se "plic pe o "de b"r ) D"c "semene" de*i"$ii geometrice " unei "-e de b"r e-ist & punctul de !or$e "plic"te este de!init #n rel"$ie cu un sistem de coordon"te loc"l "plic"t "l unui element) 8nc rc rile "plic"te pe b"re c"re "c$ione"% pe o e-centricit"te permit de!inire" !or$elor "plic"te pe o b"r l" dist"n$ de o ".-+ pag 11#0 – desc+ide o !ere"str de di"log pentru de!inire" unui moment distribuit de-" lungul lungimii b"rei /Ve)i iconi3a .!+ pag 11#0 – (terge un tip de #nc rc"re nod"l select"t) 1entru " #ndep rt" o #nc rc"re din structur & selecte"% tipul de #nc rc"re pentru " !i (ters (i indic nodurile pentru c"re #nc rc"re" *" !i (te"rs - - Od"t ce !o"i" de lucru 5"r este select"t & !ere"str" con$ine urm to"rele iconi$e: /Ve)i iconi3a .#+ pag 11#0 – desc+ide o !ere"str de di"log pentru de!inire" #nc rc rilor tr"pe%oid"le /de!inite pe B& .de b"r /*e%i !igur" de m"i .de b"r longitudin"l 0 este de!init #ntr-un sistem de coordon"te loc"l "l unei b"re) 8nc rc rile pe e-centricit"te pot !i de!inite pentru urm to"rele tipuri de #nc rc ri: moment (i !or$ concentr"t c"re "c$ione"% #n punctrul lungimii b"rei /!or$" b"rei0& #nc rc"re uni!orm pe o b"r ) Op$iune" este "ccesibil select'nd butonul Lo"d on e-centricit4 c"re se po"te g si #n !erestrele de di"log !olosite pentru de!inire" tipurilor de #nc rc"re men$ion"te) 8nc rc rile de!inite pe e-centricit"te sunt reduse l" o ".+ pag 11#0 – desc+ide o !ere"str de di"log pentru de!inire" *"lorilor de dil"t"re /Ve)i iconi3a . s"u C puncte0 /Ve)i iconi3a .+ pag 11#0 – desc+ide o !ere"str de di"log c"re permite de!inire" *"lorilor !or$elor #ntr-un punct "l structurii proiect"te /op$iune" este disponibil pentru structuri de pl"c (i #n*eli(0 /Ve)i iconi3a .+ pag 11#0 – desc+ide o !ere"str de di"log pentru de!inire" #nc rc rilor concentr"te de-" lungul lungimii elementelor /Ve)i iconi3a ..- /Ve)i iconi3a -1+ pag 11#0 – desc+ide o !ere"str de di"log pentru de!inire" depl"s rilor pentru nodurile de suport /Ve)i iconi3a .1+ pag 11#0 – desc+ide o !ere"str de di"log pentru de!inire" #nc rc rilor uni!orme /Ve)i iconi3a .0+ pag 11#0 – desc+ide o !ere"str de di"log pentru de!inire" #nc rc rii de supr"!"$ distribuit pe b"rele de structur /Ve)i iconi3a .de b"r longitudin"l ) E-centricit"te" /dist"n$" !or$ei pe o "./+ pag 11#0 – desc+ide o !ere"str de di"log pentru de!inire" #nc rc rii term"le /Ve)i iconi3a .

puncte /Ve)i iconi3a .U 2%d4 – 24d%& M4 U 2-d% (i M% U -2-d4) Ve)i *ig 11 + pagina 11Od"t ce !o"i" de lucru Sur!"ce este select"t & !ere"str" con$ine urm to"rele iconi$e: /Ve)i iconi3a .+ pag 11.0+ pag 11.!+ pag 11-0 – desc+ide o !ere"str de di"log pentru de!inire" #nc rc rilor pl"n"re de!inite cu .-+ pag 11-0 – desc+ide o !ere"str de di"log pentru de!inire" #nc rc rilor pl"n"re uni!orme pe contur /c"re "c$ione"% pe o p"rte " p"nelului select"t /Ve)i iconi3a .+ pag 11-0 – desc+ide o !ere"str de di"log pentru de!inire" #nc rc rilor pl"n"re de!inite cu ./+ pag 11.OT@: #n c"%ul structurilor *olumetrice& op$iune" Solid lo"ds "p"re #n p"rte" in!erio"r " !erestrei) Acti*"re" "cestei" #nse"mn c #nc rc rile de!inite *or !i determin"te pentru structurile *olumetrice) 1rogr"mul o!er posibilit"te" de " de!ini "numite tipuri de #nc rc ri "le #nc rc rii "plic"te pe o p"rte din p"nel) Op$iune" 9eometric"l limit"tions este !olosit #n "cest scop) Op$iune" este disponibil select'nd butonul 9eometric"l limit"tions loc"li%"t #n !erestrele de di"log !olosite pentru de!inire" : #nc rc rilor uni!orme de supr"!"$ & #nc rc"re" de supr"!"$ de!init de .1+ pag 11-0 – desc+ide o !ere"str de di"log pentru de!inire" unei #nc rc ri lini"re de!inite cu B puncte& c"re "c$ione"% pe o linie de!init /Ve)i iconi3a .0 – (terge un tip de #nc rc"re c"re "c$ione"% pe supr"!"$" elementelor !inite) 1entru " #ndep rt" o #nc rc"re din structur & selecte"% tipul de #nc rc"re pentru " !i (ters (i indic elementele pentru c"re #nc rc"re" *" !i (te"rs ) - - - - - - - - . puncte pe contur /c"re "c$ione"% pe un p"nel select"t0 /Ve)i iconi3a .0 – desc+ide o !ere"str de di"log pentru de!inire" #nc rc rilor term"le de!inite cu . puncte& c"re "c$ione"% pe un #ntreg contur de p"nel /Ve)i iconi3a . + pag 11-0 – desc+ide o !ere"str de di"log pentru de!inire" unei #nc rc ri uni!orme pl"n"re c"re "c$ione"% pe un #ntreg contur de p"nel /Ve)i iconi3a .pre%int #nc rc"re" de !or$ concentr"t 0: componentele de !or$ concentr"t /#n rel"$ie cu sistemul loc"l de coordon"te "l elementului0 2-& 24& 2% "r trebui g site) 8n continu"re& momentele "di$ion"le dintr-un sistem loc"l pot !i c"lcul"te: M.0 – desc+ide o !ere"str de di"log pentru de!inire" #nc rc rii lini"re pe m"rgini /Ve)i iconi3a .#+ pag 11-0 – desc+ide o !ere"str de di"log pentru de!inire" #nc rc rilor de presiune /Ve)i iconi3a ... puncte& #nc rc"re" cu presiune uni!orm (i +idrost"tic (i #ncprc"re" term"l pe elemente !inite) Op$iune" este de "semene" disponibil #n t"belul Lo"ds /"p s'nd butonul Limit"tions0 d"c unui din tipurile de #nc rc"re m"n$ion"te m"i sus "u !ost select"t) .

0 – desc+ide o !ere"str de di"log #n c"re !or$ele corpului pot !i de!inite /Ve)i iconi3a /1+ pag 11.0 – (terge o #nc rc"re cu proprie greut"te) 1entru " #ndep rt" o #nc rc"re din structur & selecte"% elementele pentru c"re #nc rc"re" *" !i (te"rs ) - - - - - .0 – desc+ide o !ere"str de di"log #n c"re *"lorile m"selor de b"r pot !i de!inite /Ve)i iconi3a /.0 – "plic propri" greut"te pentru #ntre"g" structur /Ve)i iconi3a .0 – desc+ide o !ere"str de di"log #n c"re *"lorile m"selor nod"le pot !i de!inite /Ve)i iconi3a /-+ pag 11.0 – desc+ide o !ere"str de di"log pentru de!inire" propriei greut $i pe elementele select"te /Ve)i iconi3a /!+ pag 11.oi tipuri de #nc rc"re c"re permit de!inire" !or$elor corpului (i !or$elor de "cceler"$ie centri!ug"l (i ung+iul"r permit "n"li%" (i proiect"re" structurilor de industrie m"rin /structuri "soci"te cu industri" e-tr"c$iei petrolului neprelucr"t de pe !undul m rii& de e-emplu componente de ec+ip"ment "le pl"t!ormelor de !or". + pag 11.Dup de!inire" pl"nului& op$i determin" un semi sp"$iu s"u un p"nel /obiect0 pentru c"re o #nc rc"re de!init *" !i "plic"t ) 2igur" de m"i .1+ pag 11.+ pag 11.0 – desc+ide o !ere"str de di"log #n c"re !or$ele de "cceler"$ie centri!ug"l (i ung+iul"r pot !i de!inite /Ve)i iconi3a /#+ pag 11.0) 8nc rc rile men$ion"te sunt #nc rc rile c"re genere"% !or$ele de iner$ie de structur d"tor"te "tribuirii *ite%ei de "cceler"$ie) Acest tip de #nc rc ri se "plic penru structurile m"rine unde #nc rc rile de tr"nsport pot "*e" o import"n$ !o"rte m"re /de e-emplu " structur ridic"t cu m"c"r"u" s"u mont"t pe un *"s0) 8nc rc rile de "cest tip nu re%ol* to"te problemele modeli% rii sructurii m"rine& #ns le !"ce mult m"i u(o"re) 8nc rc"re" !or$ei corpului este o #nc rc"re st"tic inclu%'nd m"sele "di$ion"le) Ace"st #nc rc"re genere"% !or$e c"re re%ult din m"s" de elemente "d ug"te #n noduri s"u elemente pentru o "cceler"$ie d"t de *"lo"re ") D"lo"re" !or$ei gener"te este eg"l cu 2 U md") 2or$ele de "cceler"re centri!ug"le (i ung+iul"re repre%int o #nc rc"re st"tic & "nume c"re permite consider"re" m"selor "di$ion"le) Ace"st #nc rc"re genere"% !or$e de "cceler"re centri!ug"le (i ung+iul"re induse de c tre m"s" elementului (i m"sele "d ug"te #n noduri s"u elementeN urm to"rele !or$e sunt gener"te: 2or$" centri!ug"l pentru o *ite% ung+iul"r d"t D: 2r U md*gBdr .) Od"t ce !o"i" de lucru Sel!-Oeig+t "nd m"ss este select"t & !ere"str" con$ine urm to"rele iconi$e: /Ve)i iconi3a .os "r"t str"tul cu grosime d pentru c"re se "plic o #nc rc"re) Ve)i *ig #!+ pagina 11.

os0) Ve)i *ig 1#1+ pagina 11.) 1rogr"mul Robot permite de!inire" m"selor /greut $ilor0 "d ug"te nodurilor s"u b"re(lor precum (i con*ersi" #nc rc rilor l" m"se) M"sele "d ug"te sunt #n princip"l consider"te #n "n"li%ele din"mice /din"mice& +"rmonice& spectr"le& seismice (i istori" timpului0& #ns trebuie lu"te #n consider"re #n c"lcul rile st"tice pentru propri" greut"te) 1rin urm"re& #n *ersiune" curent " progr"mului: T"belul de m"se "d ug"te este "ccesibil d"c orice c"% de #nc rc"re " !ost de!init Op$iunile pentru m"sele "d ug"te /nod"le (i m"se de b"r 0 sunt #ntotde"un" disponibile #n !ere"str" de di"log 8n t"belul de m"se (i #n !ere"str" An"l4sis T4pe din !o"i" de lucru Lo"d to M"ss Con*ersion o list complet de c"%uri de #nc rc"re simple este d"t ) - O m"s "d ug"t in!luen$e"% un c"% de #nc rc"re d"t& "tunci c'nd un" din #nc rc rile list"te m"i .- T"ngent" !or$ei pentru direc$i" de mi(c"re #n punctul unei "cceler"$ii ung+iul"re d"te ": 2t U md"dr& unde r repre%int dist"n$" unui nod de m"s d"t l" "-" sistemului de coordon"te po%i$ion"t #n punctul centr"l de rot"$ie /*e%i desenul de m"i .os& c"re genere"% !or$e c"re re%ult din m"sele "d ug"te& este de!init : Cu proprie greut"te 2or$ele corpului 2or$ele de "cceler"$ie centri!ug"l (i ung+iul"r Se #nt'mpl des c" o #nc rc"re cu proprie greut"te s !ie "tribuit pe b"re:p"neluri de structur #n"inte" de!inirii tuturor b"relor:p"nelurilor incluse #n structur ) C" un re%ult"t& o #nc rc"re cu greut"te proprie nu este "tribuit l" b"rele:p"nelurile c"re "u !ost de!inite dup "plic"re" #nc rc rii cu proprie greut"teN "st!el& o structur c"re nu este #nc rc"t #n tot"lit"te& cu proprie greut"te este "dopt"t #n c"lcul ri) O problem simil"r po"te reie(i de "semene"& "tunci c'nd o oper"$ie de edit"re /tr"nsl"$ie& rot"$ie etc0 este e!ectu"t cu op$iune" Dr"g !iind "cti*"t N b"rele c"re "u !ost gener"te d"torit oper"$iei nu sunt #nc rc"te "utom"t nici cu #ncprc"re" cu proprie greut"te) 1entru " !"cilit" consider"re" propriei greut $i pentru #ntre"g" structur & urm to"rele "tribute: 3+ole structure (i 1"rt o! structure "u !ost "d ug"te #n registrul de #nc rc ri c"re con$ile un c"% de #nc rc"re cu proprie greut"te) D"c op$iune" 3+ole structure este set"t #ntr-un t"bel& "tunci pe timpul gener rii de d"te pentru c"lcul ri o #ncprc"re cu proprie greut"te *" !i "plic"t "utom"t pe to"te p"nelurile:b"rele de structur ) Atributul 3+ole structure po"te !i de!init #n dou moduri: 8n !ere"str" Sel!-Oeig+t: d"c utili%"torul selecte"% iconi$" !olosit pentru "tribuire" unei #nc rc ri cu proprie greut"te pentru #ntre"g" structur /to"te b"rele:p"nelurile0& "cest lucru #nse"mn c #nc rc"re" cu proprie greut"te *" !i "tribuit "utom"t pentru #ntre"g" structur .

-5-A. !oi de lucru cu pri*ire l" structuri precomprim"te /post-tension"te0 sunt disponibile) Aceste !oi de lucru includ c"lcul"re" (i gener"re" #nc rc rilor d"tor"te precomprim rii consider'nd pierderi imedi"te c"u%"te de: 2ric$iune" dintre tendon (i ductul s u Alunec"re de "ncor"re De!orm"re" el"stic " betonului Det"liile cu pri*ire (l" oper"$i" !oilor de lucru men$ion"te se pot g si #n descrierile "cestor !oi de lucru /Lelp0 din progr"mul ESO1) 1"rte" superio"r " !erestrei de di"log con$ine in!orm"$ii cu pri*ire l" c"%ul de #nc rc"re select"t /nume& num r0 pentru c"r #nc rc"re" *" !i de!init i"r tipul de #nc rc"re pentru " !i "tribuit l" noduri:b"re:p"neluri din structur ) Od"t ce tipul de #nc rc"re este set"t& #nc rc"re" po"te !i "tribuit l" nodurile:b"rele de structur #n unul din !elurile urm to"re: <) Introdu numerele nodurilor:b"relor:p"nelurilor #n c'mpul Appl4 To (i "p"s buotnul Appl4 .OT@: 1entru c" cone-iune" dintre progr"mul Robot (i ESO1 s !ie oper"$ion"l & "mbele progr"me trebuie inst"l"te pe +"rd-disc) D"c sistemul ESO1 nu este "ccesibil& "tunci #n timp ce #ncerci s e-ecu$i op$iune An"l4sis:An"l4sis o! 1re-stressed Elements& un mes".B>C:<??? Codul 2r"nce% 5AEL ?<) Dup select"re" unui" din codurile list"te /op$iune" Tob 1re!erences:Codes0& select'nd un element de structur de beton (i "poi op$iune" An"l4sis:An"l4sis o! 1re-stresses Elements din meniu& o !o"ie de lucru corespun% to"re din sistemul ESO1 c"re permite c"lcul"re" (i gener"re" #nc rc rii d"torit precomprim rii& este e!ectu"t ) D"te din elementul de structur select"t sunt trecute #n !o"i" de lucru /lungime" elementului precum (i dimensiunile de sec$iune0N od"t ce c"lcul rile din !o"i" de lucru din progr"mul ESO1 sunt e!ectu"te& modi!ic"re" structurii "re loc /"d ug'nd c"%uri de #nc rc"re0) .<=-?? Cod – EuroCode B /E. cu in!orm"$ii despre !"ptul c sistemul ESO1 " !ost inst"l"t "p"re pe ecr"n) 8n pre%ent& .D <??B-< : <???0 Codul 1olone% 1.- 8n t"belul de #nc rc ri: select'nd op$iune" 3+ole structure #ntr-o linie unde un c"% de #nc rc"re cu proprie greut"te este de!init /este *"lo"re prede!init " "tributului0) 1rogr"mul Robot o!er posibilit"te" de " gener" #nc rc ri c"re re%ult din precomprim"re" #n elemente de beton /beton precomprim"t0) 1ierderile #n elemente precomprim"te pot !i c"lcul"te con!orm urm to"relor coduri: Codul Americ"n ACI .

" de!inite pentru o structur sunt pre%ent"te) Legend" con$ine /dimensiune" descrierii simbolului depinde de m rime" !ontului select"t0: simbolul de #nc rc"re (i unit $ile !olosite pe timpul de!inirii #nc rc rii) T"belul de m"i .os pre%int simbolurile c"re se !olosesc pentru " proiect" tipurile de #nc rc"re indi*idu"le) 2IMBOL Ve)i iconița /.os "l ecr"nului gr"!ic #n c"re o structur este "!i("t o legend de tipuri de #nc rc"re de!inite de.+ pagina 110 TI( $E ?N%.B) Ad"ug #nc rc"re" de!init l" nodurile:b"rele:p"nelurile de!inite #n structur /cursorul #(i *" sc+imb" !orm" l" simbolul de #nc rc"re0 .) Selecte"% nodurile:b"rele:p"nelurile gr"!ic (i "p"s butonul Appl4 D"c #nc rc rile sunt de!inite #n proiec$i" LOADS din progr"mul Robot& "tunci #n col$ul din dre"pt" .R%:RE 9reut"te proprie /#n "cest c"% este greut"te" #n direc$i" "-ei 6 – sensul este opus direc$iei "-ei0 8nc rc"re uni!orm 2or$ concentr"t Moment Dil"t"re& depl"s"re impus 8nc rc"re term"l 8nc rc"re de supr"!"$ 8n rc"re mobil M"se /greut $i0 Ve)i iconița //+ pagina 110 Ve)i iconița /0+ pagina 110 Ve)i iconița /1+ pagina 110 Ve)i iconița / + pagina 110 Ve)i iconița 0!+ pagina 110 Ve)i iconița 01+ pagina 110 Ve)i iconița 0#+ pagina 110 Ve)i iconița 0-+ pagina 110 .

2O de l" termin"re" !iec rui registru de #nc rc"re din t"belul de #nc rc ri) Acest" permite "d ug"re" de descriere pentru !iec"re c"% de #nc rc"re /un utili%"tor "re posibilit"te" de " "d ug" descrieri "di$ion"le "le #nc rc rii c"re "re loc de e-emplu o #nc rc"re tr"ns!er"t de l" "coperi( l" "-0) 8n progr"mul Robot po%i$iile centrului de gr"*it"$ie (i centrul geometric "le unei structuri sunt determin"te #n !elul urm tor: %en3rul geome3ric Ve)i *ig 1##+ pagina 110 %en3rul 4e gra8i3ație 1entru o structur .D: #nc rc"re" in"cti* "c$ione"% #n direc$i" 6 EcaAb U Sum" /M4/A&A&A00:Sum" /1%0 #nc rc"re" in"cti* "c$ione"% #n direc$i" 6 Eca<b U -Sum" /M-/A&A&A00:Sum" /1%0 #nc rc"re" in"cti* "c$ione"% #n direc$i" E EcaBb U -Sum" /M4/A&A&A00:Sum" /1-0 1entru pl ci (i gril"..OT@: simbolurile tipurilor de #nc rc"re de!inite pot !i pre%ent"te de "semene" pe ecr"nul gr"!ic /#ntr-o proiec$ie "rbitr"r din Robot0& d"c op$iune" Simbols loc"li%"t #n !o"i" de lucru Lo"ds din !ere"str" Displ"4 "ttributes este bi!"t ) E-ist c'mpul I.: #nc rc"re" in"cti* "c$ione"% #n direc$i" 6 EcaAb U Sum" /M4/A&A&A00:Sum" /1%0 #nc rc"re" in"cti* "c$ione"% #n direc$i" 6 Eca<b U -Sum" /M-/A&A&A00:Sum" /1%0 EcaBb UA 1entru c"dre (i leg turi BD 1entru structuri de !or$ #n pl"n:de de!orm"re #nc rc"re" in"cti* "c$ione"% #n direc$i" 6 EcaAb U Sum" /M4/A&A&A00:Sum" /1%0 Eca<b UA #nc rc"re" in"cti* "c$ione"% #n direc$i" E EcaBb U Sum" /M4/A&A&A00:Sum" /1-0 1entru structuri "simetrice .

os este pre%ent"t metod" de de!inire " combin"$iilor m"nu"leN combin"$iile de cod sunt discut"te #n c"pitolul urm tor) 1entru " !"ce "cest lucru& selecte"% op$iune" Lo"ds:Combin"tions s"u "p"s iconi$" Combin"tions /8e)i iconița 0.1.+ pag 11 0) Od"t ce tipul de combin"$ie (i n"tur" combin"$iei sunt speci!ic"te/USL& SLS& "ccident"l0& numele combin"$iei "r trebui d"t i"r c"%urile de #nc rc"re din combin"$ie #mpreun cu !"ctorii lor de sigur"n$ trebuie de!ini$i) Od"t ce tipul de combin"$ie gener"l este select"t& !ere"str" Combin"tion& c" m"i . c"%uri "u-ili"re /c" (i pentru combin"$iile de cod0N "ceste c"%uri sunt "ccesibile num"i #n list" de select"re " c"%urilor de combin"reN o combin"$ie gener"t de c tre utili%"tor este "ccesibil num"i #n !ere"str" (i t"belul de combin"$ieN utili%"torul nu po"te solicit" re%ult"te pentru "ce"st"& deo"rece se ob$in re%ult"tele pentru to"te componentele /o combin"$ie de!init cu c"%uri de #nc rc"re mobile include c"%uri de componente& simil"r cu combin"$iile de cod0 . %om5inații 4e ca)uri 4e înc'rcare 1rogr"mul Robot permite de "semene" de!inire" combin"$iilor de c"%uri de #nc rc"re gener"te) E-ist dou posibilit $i de cre"re " combin"$iilor de c"%uri de #nc rc"re: M"nu"l & prin de!inire" unei liste de c"%uri de #nc rc"re incluse #ntr-o combin"$ie /#mpreun cu !"ctorii corespun% tori condi$ion"$i de o n"tur " c"%ului de #nc rc"re0 Autom"t & dup e-ecut"re" op$iunii Code Combin"tionsN pentru regulile codului select"te progr"mul *" e!ectu" o list cu to"te combin"$iile posibile de c"%uri de #nc rc"re) - M"i . .+ pag 11 0) c"%urile de #nc rc"re select"te& cu !"ctorul corespun% tor de sigur"nt "tribuit l" tipul de #nc rc"re& *or !i "d ug"te #n c'mpul din p"rte" dre"pt " !erestrei "st!el de!inind combin"$i"/!"ctorul de sigur"n$ po"te !i de "semene" introdus m"nu"l #n c'mpul 2"ctor0) Select"re" butonului .#nc rc"re" in"cti* "c$ione"% #n direc$i" Q EcaAb U A Eca<b U A #nc rc"re" in"cti* "c$ione"% #n direc$i" E EcaBb U -Sum" /M4/A&A&A00:Sum" /1-0 -.os& "p"re pe ecr"n) Ve)i *ig 1#-+ pagina 11 ) To"te c"%urile de #nc rc"re de!inite se g sesc #n c'mpul loc"li%"t #n p"rte" st'ng " !erestrei) 1entru " cre" o combin"$ie de #nc rc"re pentru "ceste"& selecte"% c"%urile de #nc rc"re corepun% to"re (i "poi "p"s butonul /Ve)i iconița 0.eO po"te cre" o nou combin"$ie de c"%uri de #nc rc"re& este posibil modi!ic"re" combin"$iei de #nc rc"re e-istent select'nd butonul C+"nge) Modi!ic"re" se e!ectue"% #n "cel"(i !el c" (i de!inire" combin"$iei) Dersiune" curent " progr"mului permite gener"re" de combin"$ii c"re con$in c"%uri de #nc rc"re mobile) Ace"st op$iune& #ns & implic urm to"rele limit ri: Dup gener"re" unei combin"$ii lini"re c"re con$ine c"%uri de #nc rc"re mobile& se de!inesc #nc .

+ pag 1#! 1rocedurile numerice permit c"lcul"re" numero"selor tipuri de combin"$ie /modele0 descrise #n !i(ierele de cod) 8n !unc$ie de metod" de combin"re (i num rul coe!icientului "ceste regl ri sunt incluse #n c"drul modelului !olosit #n *"ri"te coduri dup cum urme"% : solicit ri pentru #nc rc"re" in"cti* & combin"$ii de #nc rc"rile "cti*e& #nc rc"re "ccident"l (i #nc rc"re .- Combin"$ii p tr"te /COM5 [UA0 nu pot include m"i multe c"%uri de #nc rc"re mobile /c"%uri le de #nc rc"re mobile pot !i cuib rite0N e-ist posibilit"te" de " "plic" combin"$ii cu"drice #n combin"$iile lini"re inclu%'nd c"%urile de #nc rc"re mobile) -.nu !"c nici o di!eren$ #ntr-o pre%ent"re gr"!ic ) Ve)i *ig 1#. %om5inațiile 4e co4 Sistemul Robot Millenium este ec+ip"t cu o op$iune c"re permite !orm"re" de combin"$ii de c"%uri de #nc rc"re descrise de c tre codul select"t /codul trebuie select"t #n Tob 1re!erencesW op$iune" Codes:Code Combin"tions0) Op$iune" este disponibil din meniu prin select"re" comen%ii Lo"ds:Code Combin"tions s"u select'nd iconi$" Code Combin"tions /8e)i iconița 0/+ pag 11 0) Combin"$iile de cod "utom"te /ponder"$iile0 din sistemul Robot Millenium o!er utili%"torului posibilit"te"& cu o metod u(o"r & s de!ine"sc (i s c"lcule%e combin"$iile select"te) 2ere"str" de m"i sus este compus din > !oi de lucru: C"ses& Combin"tions& 9roups& Rel"tions& Simpli!ied code Combin"tions (i Selection) Od"t ce p"r"metrii de c"ptur" de ecr"n "u !ost de!ini$i /c"%uri de #nc rc"re& modele de combin"$ie (i rel"$ii "di$ion"le etc0& "p"s butonul C"lcul"te) C"lcul rile curente "le combin"$iilor de coduri depind de indic"$i" tuturor c"%urilor de combin"$ie posibile/teoretic permisibile0) 1entru o "n"li% det"li"t de combin"$ii de cod SLS /ULS& e-cep$ii0 se cre"% c"%uri& permi$'nd *i%u"li%"re" re%ult"telor pentru !iec"re din combin"$ii sep"r"t /combin"$ii compuse0& precum (i combin"$iile compuse) Aceste c"%uri se !olosesc pentru combin"$iile de cod) 1entru o pre%ent"re t"bul"r " *"lorii minime (i m"-ime& c"%urile m"rc"te cu SLSZ& ULSZ /SLSZ& ULS-& ALSZ& ALS-0 sunt cre"te) Aceste" permit "!i("re" *"lorilor e-treme corespun% to"re) Select"re" c"%urilor SLS& SLSZ& SLS.#. .+ pagina 1#!) 2o"i" de lucru C"ses "!i("te #n !igur se !olosesc pentru select"re" c"%urilor de #nc rc"re c"re "u !ost de!inite pentru structur (i c"re *or !i incuse #n cre"re" combin"$iilor de cod) O list de c"%uri de #nc rc"re de!inite cu n"turi de!inite este loc"li%"t #n c'mpul Acti*e C"se Selection) Coe!icien$ii corespun tori !olosi$i pe timpul cre rii combin"$iei sunt de!ini$i pentru !iec"re c"% de #nc rc"re de!init printr-o n"tur select"t ) 1rede!init& to"te c"%urile c" (i select"te #n Selection o! Acti*e C"ses /un simbol V "p"re #n dreptul (i num rul c"%ului0& "dic & to"te *or !i consider"te l" cre"re" ombin"$iilor de cod) D"c oric"re din c"%urile de #nc rc"re nu "r trebui trebuie consider"t l" cre"re" combin"$iilor de cod& ! clic7 dre"pt" pe "ce"st") 2o"i" de lucru Combin"tion De!inition este !olosit pentru " de!ini tipul de combin"$ii de cod c"re *" !i cre"t) Ve)i *ig 1#.

seismic ) C"re din regl ri trebuie progr"mul s considere este de!init de c tre !i(ierul de regl ri de cod) .CLUSID0P (i POR/EECLUSID0P *or !i oper"torii logici) L" cre"re" oper"$iilor& utili%"torul po"te !olosi p"r"nte%e pentru " "l tur" s"u e-clude grupurile de c"%uri select"te) 2unc$ion"re" "numitor oper"$ii *" !i e-plic"t cu ".CLUSID0 – "cest oper"tor re%ult #n permisiune" tuturor combin"$iilor posibile dintre grupurile de c"%uri de #nc rc"reN po$i repre%ent" gr"!ic "st!el: 9< 9B - .DP& POR/I. OR /EECLUSID0 – "cest oper"tor re%ult #n situ"$i" #n c"re #nc rc rile din "numite grupuri *or !i reciproc e-clusi*e /#nc rc rile din c"%ul de #nc rc"re 9<& s"u 9B& s"u 9.& *or !i "plic"te pe structur 0N po$i repre%ent" simbolic "st!el: 9< 9B 9.e%e) L s'ndu-le pe to"te "cti*e *" re%ult" #ntr-o list complet de combin"$ie con!orm modelelor indic"te) 2o"i" de lucru 9roups este !olosit pentru de!inire":"!i("re" grupurilor& "dic " seturilor de combin"$ii de #nc rc"re conect"te prin rel"$ii logice) 8n *ersiune" curent " progr"mului& to"te #nc rc rile in"ctice sunt conect"te #ntr-un grup de #nc rc ri Pcombin"teP /c"re "c$ione"% simult"n0) 8nc rc rile de % p"d (i de *'nt cre"% un grup sep"r"t de #nc rc ri Pe-clusi*ePpentru c"re "p"ri$i" unei c"%uri o e-clude pe ce"l"lt ) To"te celel"lte #nc rc ri "cti*e "p"r c" (i #nc rc ri c"re nu sunt inter-conect"te) 1rogr"mul cre"% grupurile (i rel"$iile men$ion"te m"i sus "utom"t) Ace"st solu$ie " re%ol*"t problem" combin"$iilor de *"% ) 1entru unele m"i "*"ns"te& op$iunile "!l"te #n !o"i" de lucru Rel"tions pot !i !olosite) Acest lucru permite cre"re" de oper"$ii logice pe grupurile de c"%uri #n n"turile lor) PA.) Oper"torii logici !unc$ione"% #n !elul urm tor: Ve)i *ig 1#/+ pagina 1#1) A.utorul unui e-emplu scurt) S presupunem& c urm to"rele trei grupuri de c"%uri de #nc rc"re sunt de!inite #ntr-o structur : 9<& 9B (i 9.D – oper"torul re%ult #n "cti*"re" simult"n " tuturor #nc rc rilor /#nc rc rile din c"%urile de #nc rc"re 9<& 9B (i 9.OT@: *ersiune" curent " progr"mului Robot include "plic"$i" "di$ion"l 1ondEdit /#n !olderul SQSTEM:EEE din progr"m0 c"re permite edit"re" !i(ierelor de regl"re de cod e-istente s"u de!inire" noilor regl ri) E-"ct c" pe dur"t" num rului de c"% "cti*& utili%"torul po"te decide #n"inte de " c"lcul" combin"$iile de cod& c"re din seturile propuse s le negli. Ve)i *ig 1#0+ pagina 1#1) OR /I. *or !i "plic"te simult"n pe structur 0N po$i repre%ent" simbolic "st!el: 9< 9B 9.

9< 9B 9.9. 1entru s"rcini m"i el"bor"te / m"i mult de <A c"%uri de #nc rc"re pentru c"re sunt cre"te combin"$ii de cod0 cre"re" de combin"$ii de coduri po"te !i m'nc to"re de timp) Din "cest moti*& un mec"nism pentru de!inire" combin"$iilor de coduri simpli!ic"t c"re genere"% combin"$ii e-treme d"torit unui re%ult"t speci!ic s"u combin"$iilor lor " !ost pre* %ut) Op$iunile c"re se g sesc #n !o"i" de lucru Simpli!ied Combin"tions sunt !olosite #n "cest scop) 8ntr-un "semene" c"%& utili%"torul trebuie s !urni%e%e list" de puncte (i s de!ine"sc *"lo"re" decisi* /!or$" indic"t & moment& stres0) 1rogr"mul *" decide c"re combin"$ii #ndeplinesc "ceste condi$ii (i num"i "ceste *"lori *or !i s"l*"te c" (i combin"$ie de cod pentru b"r" select"t ) 8n c"%ul !urni% rii unei inter"c$iuni #ntre dou *"lori select"te& sistemul *" #ncerc" s selecte%e propor$iile "cestor *"ri"bile) 8n c"%ul s"rcinilor mult m"i comple-e& cre"re" de combin"$ii de coduri simpli!ic"te po"te !i de "semene" e!ectu"t pentru nodurile s"u:(i b"rele de structur select"te) Op$iune" o!erit #n !o"i" de lucru Selections pentru " re"li%" "semene" s"rcini: To"te b"rele /*"lorile select"te din !o"i" de lucru Simpli!ied Code Combin"tions *or !i *eri!ic"te pentru to"te b"rele unei structuri0 s"u b"rele dintr-o list d"t /*"lori select"te din !o"i" de lucru Simpli!ied Code Combin"tions "r trebui introduse #n c'mpul corespun% tor0) Ve)i *ig 1#1+ pagina 1##) To"te nodurile /*"lorile select"te din !o"i" de lucru Simpli!ied Code Combin"tions *or !i *eri!ic"te pentru to"te nodurile unei structuri0 s"u nodurile dintr-o list d"t /*"lorile select"te din !o"i" de lucru Simpli!ied Code Combin"tions *or !i *eri!ic"te pentru nodurile unei structuri select"te de utili%"torN list" de noduri select"te "r trebui introdus #n c'mpul corespun% tor0) -. 9< 9B 9< 9. ?nc'rc'ri Mo5ile Op$iune" pentru de!inire" unei #nc rc ri mobile permite "n"li%"re" unei structuri cu o #nc rc"re mobil "plic"t ) 8nc rc"re" mobil po"te !i de!init prin orice combin"$ie de !or$e /de!inire" #nc rc rilor origin"re din *e+icule pot con$ine #nc rc ri concentr"te& #nc rc ri lini"re (i #nc rc ri de supr"!"$ 0) Op$iune" este disponibil prin: . . 9B 9.-.

eO c"re duce l" cre"re" unei noi /urm to"rei0 c"%uri de #nc rc"re mobil ) - de!inire" rutei pentru " !i urm"t de *e+iculul select"t 1entru " de!ini o rut pentru " !i urm"t de *e+icul& trebuie s "pe(i butonul De!ine) D" duce l" desc+idere" !erestrei 1ol4line – contour) Select"re" butonului 1"r"meters duce l" desc+idere" unei !erestre "di$ion"le unde po$i de!ini p"r"metrii rutei /coe!icien$ii de multiplic"re pentru #nc rc rile c"re "p"r$in #nc rc rii mobile& etc0 Urm torii B sunt p"r"metrii de b"% c"re de!inesc o #nc rc"re mobil : .+ pag 1#-0 – permite "!i("re" listei de *e+icule "cti*e c" (i iconi$e m"ri& iconi$e mici list scurt (i list complet /Ve)i iconița 1.- Select"re" comen%ii Lo"d:Speci"l lo"ds:Mo*ing din meniu Ap s'nd iconi$" Mo*ing lo"ds /*e%i iconi$" K=& p"g <BB0 Apoi& !ere"str" repre%ent"t m"i .+ pag 1#-0 – permite (tergere" din list" "cti* " tuturor tipurilor de *e+icule c"re nu se !oloses pentru proiect"re" unei "numite structuri - - 1rocesul de de!inire " unei c"%uri de #nc rc"re mobil #ntr-o structur po"te !i di*i%"t #n urm to"rele st"gii: De!inire" (i select"re" *e+iculului c"re se *" mut" pe structur N pentru " select" un *e+icul& trebuie s #l e*iden$ie%i #n list" de tipuri de *e+icule "cti*e De!inire" unei c"%uri de #nc rc"re mobil - 1entru " de!ini o rut pentru " !i urm"t de un *e+icul& trebuie s scrii num rul (i numele unei #nc rc ri& "p s'nd butonul .9i 1.os *" "p re" pe ecr"n) *ig 1# + pagina 1#-) 8nc rc rile mobile sunt de!inite prin indic"re" *e+iculului (i " rutei s"le peste structur ) De+iculul este un set de !or$e cu o direc$ie& o *"lo"re (i o po%i$ie de!inite) 2iec"re p"s const #n mut"re" *e+iculului dintr-o po%i$ie #n "lt"& #n timp ce setul de !or$e "plic"t pe elemente este cre"t pentru !iec"re po%i$ie) Acest" este moti*ul pentru c"re c"%ul de #nc rc"re mobil este tr"t"t c" un set de m"i multe c"%uri de #nc rc"re st"tic /descriind po%i$ii succesi*e " *e+iculului0 1"rte" superio"r " !erestrei con$ine urm to"rele iconi$e: /Ve)i iconița 0 + pag 1#-0 – permite "d ug"re" unui nou tip de *e+icul /Ve)i iconița 1!+ pag 1#-0 – permite (tergere" unui tip de *e+icul select"t din list" "cti* /Ve)i iconița 11+ 1#+ 1.

os " !erestreiN d"c op$iune" Consider *e+icle dimensions este pornit & "tunci b"rele sunt select"te pe c"re o #nc rc"re indus de c tre !or$ele *e+iculului *" !i gener"t N "ce"st selec$ie este determin"t de c tre dimensiunile conturului *e+icolului: b – l $ime& d< (i dB dist"n$ele dintre #nc rc"re (i conturul *e+icolului din !"$ (i din sp"te& respecti* /p"r"metrii conturului *e+icolului sunt determin"$i pentru !iec"re *e+icul #mpreun cu o de!inire " unui set de #nc rc ri #ntr-o !ere"str entru de!inire" *e+icolului0) 1e timpul gener rii #nc rc rilor pe b"re c"re re%ult din o #nc rc"re de *e+icul progr"mul i" #n consider"re to"te b"rele s"u select"re" lor determin"te #n list" Applic"tion pl"ne – selection) Aceste b"re sunt proiect"te pe pl"nul !orm"t de un segment " unei polilinii de rut (i un *ector perpendicul"r de!init de utili%"tor c" (i Lo"d direction /direc$i" de #nc rc"re0) D"c op$iune" Consider *e+icle dimensions este pornit & "tunci pe pl"nul de proiect"re conturul *e+icolului esre determin"t i"r selec$i" b"relor din proiect"re este redus l" "ceste b"re c"re sunt incluse #n s"u se intersecte"% cu conturul *e+icolului) Acest tip de limit"re pentru selec$i" b"relor pe c"re sunt gener"te #nc rc rile de *e+icul po"te ".R%.ut" #n situ"$ii #n c"re c ut"re" "utom"t de b"re po"te c"u%" "numite probleme) Select"re" butonului Appl4 re%ult din cre"re" unei noi c"%uri de #nc rc"re mobil "i c rei p"r"metri sunt de!ini$i #n !ere"str" de m"i sus) Rut" *e+icolului& *e+icolul& elementele c"re po"rt #nc rc"re" pro*enind din *e+icul& (i un set de #nc rc ri – to"te "ceste" pot !i *i%u"li%"te dup ce sunt e!ectu"te c"lcul rile structurii /op$iune" Disu"li%"tion:Lo"ds0) Re%ult"tele ob$inute pentru c"%ul de #nc rc"re mobil pot !i pre%ent"te #n dou moduri) 1rim" metod const #n pre%ent"re" re%ult"telor unei c"%uri st"tice pentru po%i$i" #nc rc rii mobile select"t de c tre utili%"tor) .Step – m rime" p"sului prin c"re *e+iculul se depl"se"% pe structur /p"sul de!ine(te po%i$iile succesi*e "le *e+iculului 0 (i Lo"d direction – direc$i" !or$elor c"re de!inesc o #nc rc"re mobil ) De!inire" pl"nului de "plic"re " #nc rc riiN "ce"st op$iune descrie metod" de redistribuire " !or$elor c"re de!inesc un *e+icul c"re se depl"se"% pe structur ) E-ist dou posibilit $i: Autom"tic.-!or$ele sunt distribuite "utom"t pe elementele "propi"te din r'ndul elementelor de structur Selection – !or$ele *or !i "plic"te pe elementele "propi"te /s"u nodurile c"re "p"r$in "cestor elemente0& lu"te din RlistXo!XelementsS disponibil #n dre"pt" .RILOR MOBILE (ENTRU TI(URI $I*ERITE $E 2TRU%TUR.u e-ist op$iuni *"l"bile c"re s permit modi!ic"re" po%i$iei #nc rc rii mobile) Utili%"torul po"te mut" #nc rc"re" p"s cu p"s s"u s pro!ite de "nim"$i" *e+icolului (i de re%ult"tele pentru #nc rc"re" mobil ) Ce" de-" dou" metod" const #n pre%ent"re" modi!ic rilor *"lorii c"ntit $ii select"te #ntr-un punct select"t& d"torit mi(c rii #nc rc rii pe structur & "dic pre%ent"re" liniilor de in!luen$ pentru o c"ntit"te select"t /*e%i sec$iune" I)<<0) NOTE %U (RIVIRE L: UTILI@:RE: ?N%. 23ruc3uri 4e 5ar' .

eO *e+icleP este select"t #n !ere"str" Mo*ing lo"ds& !ere"str" de m"i .os *" "p re" pe ecr"n) 2ere"str" permite select"re" *e+icolului c"re *" !i "d ug"t #n list" "cti* " *e+iculelor loc"li%"te #n !ere"str" Mo*ing lo"d) 2ere"str" este di*i%"t #n B p r$i) Ve)i *ig 1-!+ pagina 1#.DELIW0& po$i !olosi to"te tipurile de *e+icule /de!inite prin intermediul #nc rc rilor concentr"te& lini"re (i de supr"!"$ 0) O !or$ concentr"t se "plic "semeni unei #nc rc ri geometrice #ntr-un punct& "plic"t pe elementele de supr"!"$ (i este distribuit pe elementele de b"r ) 2or$" line"r se "plic "semeni unei #nc rc ri geometrice de contur "plic"t pe elemente de supr"!"$ ) .) E-ist B tipuri de *e+icule disponibile: De+icule simetrice – #nc rc rile sunt de!inite c" (i perec+i de !or$e cu o sp"$iere de!init & simetric respect'nd "-" *e+iculului #n orice puncte pe lungime" "-eiN !or$ele sunt de!inite c" (i #nc rc ri *ertic"le / posibile !or$e ori%ont"le c"u%"te de !r'n"re pot !i ob$inute de!inire" *"lorilor coe!icien$ilor rutei0N *e+iculele de "cest tip se !olosesc de e-emplu pentru model"re" #nc rc rilor podurilor De+icule "rbitr"re – #nc rc rile de!inite c" (i !or$e #n orice punct pe lungime" "-ei *e+iculului (i l" orice dist"n$ de "ce"st"N !or$ele concentr"te pot !i de!inite #n - .u se *" "plic" pe b"re) 2or$" de supr"!"$ se "plic "semeni unei #nc rc ri geometrice de contur "plic"t pe elemente de supr"!"$ ) Atunci c'nd !olose(ti "cest tip de #nc rc"re& trebuie s !ii "tent l" locul "plic rii #nc rc rii de contur& deo"rece este gener"t pe !iec"re p"nel loc"li%"t #ntre limitele conturului) 1entru tipul de #nc rc"re pentru " !i "plic"t num"i pe p"nelurile select"te& trebuie s !olose(ti op$iunile de select"re #n de!inire" c"%ului de #nc rc"re mobil ) 8n c"%ul structurilor "mestec"te /b"r -#n*eli(0& #nc rc rile lini"re (i de supr"!"$ se "plic num"i pe elementele de supr"!"$ ) 1entru o #nc rc"re c"re pro*ine dintr-un *e+icul pentru " !i "plic"t direct pe b"re& trebuie s !olose(ti !or$ele concentr"te #n de!inire" *e+icolului) $E*INIRE: $E VEAI%UL NOU Un *e+icul este un set de !or$e c"re constituie #nc rc"re" dintr-un c"% de #nc rc"re mobil ) De+icolul se mut de-" lungul rutei de!inite de c tre o dist"n$ men$ion"t m"i sus c" un p"s "l rutei #ntr-un c"% de #nc rc"re mobil ) 2iec"re po%i$ie indi*idu"l " *e+icolului este s"l*"t #n component" succesi* ) De!inire" unui *e+icol po"te include !or$e concentr"te& lini"re s"u !or$e pl"n"re c"re "c$ione"% pe un contur dreptung+iul"r) Od"t ce iconil" P.8n c"%ul unei structuri de tipul b"rei /CADRU& LE9@TUR@& 9RITLAT0& este posibil "plic"re" unei #nc rc ri gener"te de un *e+icul de!init prin intermediul !or$elor concentr"te (i lini"re) 2or$ele concentr"te se "plic "semeni #nc rc rilor de b"r ) 8n c"%ul #n c"re o !or$ concentr"t nu este "plic"t direct pe o b"r & progr"mul opere"% con!orm unui "lgoritm c"re distribuie !or$" peste b"rele #n*ecin"te) 8nc rc"re" lini"r este model"t de c tre <A !or$e concentr"te de-" lungul lungimii #nc rc rii lini"re) 1entru structurile de tipul b"rei& nu po$i !olosi *e+icule de!inite prin intermediul #nc rc rilor de supr"!"$ ) 23ruc3uri 4e plac'=în8eli9 8n c"%ul structurilor de supr"!"$ /1LAC@& 8.

buto"ne: .direc$iile E& Q& 6 "le sistemului de coordon"te loc"l "l *e+icululuiN coe!icien$ii de rut nu se "plic pentru "cest tip de *e+iculN "cest tip de *e+icule se !olose(te de e-emplu pentru #nc rc rile de model"re induse de c tre podurile rul"nte superio"re) Col$ul din s'ng" sus "l !erestrei con$ile c'mpul De+icle selection unde *ei g si dou c'mpuri de select"re: Codul /b"%" de d"te0 (i numele *e+iculului) M"i mult& *ei g si "ici .OT@: Utili%"torul po"te de!ini propri" s" b"% de d"te de *e+icule /b"%" de d"te " utili%"torului0) Ace"st" este posibil #n !ere"str" Tob pre!erence /op$iune" De+icle d"t"b"se0) Col$ul din dre"pt" sus "!i(e"% un desen sc+em"tic "l *e+iculului select"t) 1"rte" de mi.eO – permite de!inire" unui nou *e+iculN select"re" "cestui buton re%ult #n desc+idere" imei !erestre "di$ion"le unde po$i de!ini numele noului *e+icul) E-ist B situ"$ii posibile: d"c utili%"torul "p"s butonul Add dup de!inire" #nc rc rilor pentru noul *e+icul& *e+iculul *" !i "d ug"t num"i #n list" de *"+icule "cti*e din !ere"str" Mo*ing Lo"dsN d"c utili%"torul "p"s butonul S"*e to d"t"b"se dup de!inire" #nc rc rilor pentru noul *e+icul& *" "p re" o nou !ere"str unde po$i select" b"%" de d"te /!olderul0 de *e+icule unde po"te !i stoc"t noul *e+icul) S"*e to d"t"b"se – permite s"l*"re" noului *e+icul #ntr-o b"% de d"te de *e+icule select"t N select"re" "cestui buton duce l" desc+idere" !erestrei unde po$i select" b"%" de d"te /!olderul0 #n c"re po"te !i stoc"t noul *e+icul) Delete – permite (tergere" unui *e+icul select"t din b"%" de d"te de *e+icule) - - .loc " !erestrei con$ine un t"bel c"re pre%int o descriere " #nc rc rilor pentru *e+iculul select"t) 1rogr"mul o!er trei tipuri de #nc rc ri: !or$ concentr"t & #nc rc re lini"r (i #nc rc"re de supr"!"$ ) 2iec"re p"r"metru "l #nc rc rii de!inite pentru *e+iculul select"t po"te !i edit"t /modi!ic"t0) Urm torii p"r"metri trebuie de!ini$i pentru tipurile de #nc rc"re indi*idu"l : *orț' concen3ra3' De+icule simetrice: 2 – *"lo"re" !or$ei concentr"te E – *"lo"re" coordon"tei punctului unde se "plic !or$" /de-" lungul S – l $ime" inter*"lului !or$ei De+icule "simetrice: 2E& 2Q& 26 – *"lori "le !or$ei concentr"te E – *"lo"re" coordon"tei punctului unde se "plic !or$" /de-" lungul "-ei *e+iculului0 Q – *"lo"re" coordon"tei punctului unde se "plic !or$" /perpendicul"r pe "-" *e+iculului0 ?nc'rcare liniar' De+icule simetrice: [ – *"lo"re" unei #nc rc ri lini"re E – *"lo"re" coordon"tei liniei de-" lungul c rei" se "plic !or$" /de-" lungul "-ei *e+iculului0 S – l $ime" inter*"lului de #nc rc"re lini"r /num"i #ntr-o direc$ie Q0 "-ei *e+iculului0 .

Op$iune" !olosit pentru determin"re" coe!icien$ilor sc"l"ri c"re permit utili%"torului s ob$in *"lo"re" re"l /de c"lcul"re0 dintr-o #nc rc"re c"re pro*ine dintr-un *e+icul mobil) Op$iune" este disponibil "p s'nd butonul 1"r"meters loc"li%"t #n !erestr" Mo*ing Lo"ds) .*"lo"re" coordon"tei punctului unde se "plic !or$" /perpendicul"r pe "-" *e+iculului0 1"rte" in!erio"r " !erestrei con$ine dou c'mpuri: Dimensiunile *e+iculului: b – l $ime" *e+iculului d< – dist"n$" dintre #nc rc"re (i conturul *e+iculului /din !"$" *e+iculului0 dB .– lungime" unei l"turi dreptung+iul"re pe c"re "c$ione"% #nc rc"re" /de-" lungul "-ei *e+iculului0 D4 – lungime" unei l"turi dreptung+iul"re pe c"re "c$ione"% #nc rc"re" /perpendicul"r respec'nd "-" *e+iculului0 De+icule "simetrice: Comp"r"te cu *e+iculele simetirce& #n loc de *"lo"re" S este Q .D.*"lo"re" coordon"tei punctului unde se "plic !or$" /perpendicul"r pe "-" *e+iculului0 ?nc'rcare planar' De+icule simetrice: 1 – *"lo"re" unei #nc rc ri pl"n"re E – *"lo"re" coordon"tei liniei de-" lungul c rei" se "plic !or$" /de-" lungul "-ei *e+iculului0 S – l $ime" inter*"lului #nc rc rii pl"n"re /num"i #n direc$i" "-ei Q0 D.pre%ent"re" unit $ilor #n c"re *"lorile lungimii *or !i "!i("te /unit $ile pot !i modi!ic"te #n !ere"str" Tob pre!erences0 (:R:METRII $E RUT.– lungime" unui segment de-" lungul c rui" #nc rc"re" "c$ione"% /de-" lungul "-ei *e+iculului0 D4 – lungime" unui segment de-" lungul c rui" #nc rc"re" "c$ione"% /perpendicul"r respec'nd "-" *e+iculului0 De+icule "simetrice: Comp"r"te cu *e+iculele simetrice& #n loc de *"lo"re" S este Q .dist"n$" dintre #nc rc"re (i conturul *e+iculului /din sp"tele *e+iculului0 Unit $i: 2or$e – pre%ent"re" unit $ilor #n c"re *"lorile !or$elor *or !i "!i("te /unit $ile pot !i modi!ic"te #n !ere"str" Tob pre!erences0 Lungime .

urul "-ei *ertic"leN duce l" modi!ic"re" po%i$iei !or$elor /direc$i" lor r m'ne nesc+imb"t 0N rot"$i" este determin"t de ung+iul 9"mm"& de!init #n "cel"(i !el #n c"re utili%"torul de!ine(te ung+iul 9"mm" #n timp ce descrie propriet $ile elementelor de b"r ) Colo"n" Coe!!icient DL – coe!icientul sc"l"r pentru !or$" *ertic"l /D0 c"re "c$ione"% pe st'ng"N permite progr"mului s multiplice *"lo"re" #nc rc rii /de e-emplu o !or$ concentr"t 0pentru " ob$ine *"lo"re" re"l /de proiect"re0 " #nc rc rii) Colo"n" Coe!!icient DR – coe!icientul sc"l"r pentru !or$" *ertic"l /D0 c"re "c$ione"% pe dre"pt"N permite progr"mului s multiplice *"lo"re" #nc rc rii /de e-emplu o !or$ concentr"t 0pentru " ob$ine *"lo"re" re"l /de proiect"re0 " #nc rc rii) Colo"n" Coe!!icient LL – coe!icientul sc"l"r pentru !or$" ori%ont"l tr"ns*ers"l /L0 c"re "c$ione"% pe st'ng"N permite progr"mului s multiplice *"lo"re" #nc rc rii /de e-emplu o !or$ concentr"t 0pentru " ob$ine *"lo"re" re"l /de proiect"re0 " #nc rc rii /#nc rc"re" ori%ont"l perpendicul"r pe direc$i" rutei0 Colo"n" Coe!!icient LR – coe!icientul sc"l"r pentru !or$" ori%ont"l tr"ns*ers"l /L0 c"re "c$ione"% pe dre"pt"N permite progr"mului s multiplice *"lo"re" #nc rc rii /de e-emplu o !or$ concentr"t 0pentru " ob$ine *"lo"re" re"l /de proiect"re0 " #nc rc rii /#nc rc"re" ori%ont"l perpendicul"r pe direc$i" rutei0 Colo"n" Coe!!icient LL – coe!icientul sc"l"r pentru !or$" ori%ont"l longitudin"l /L0 c"re "c$ione"% pe st'ng"N permite progr"mului s multiplice *"lo"re" #nc rc rii /de e-emplu o !or$ concentr"t 0pentru " ob$ine *"lo"re" re"l /de proiect"re0 " #nc rc rii /#nc rc"re" ori%ont"l p"r"lel cu direc$i" rutei0 Colo"n" Coe!!icient LR .os "p"re pe ecr"n) Ve)i *ig 1-1+ pagina 1#0) 2ere"str" de m"i sus con$ine un t"bel c"re pre%int urm torii p"r"metri "i rutei: Colo"n" Edge – num rul (i numele unei polilinii c"re de!ine(te rut" *e+iculului Colo"n" 9"mm" – un *e+icul po"te !i rotit #n ..coe!icientul sc"l"r pentru !or$" ori%ont"l longitudin"l /L0 c"re "c$ione"% pe dre"pt"N permite progr"mului s multiplice *"lo"re" #nc rc rii /de e-emplu o !or$ concentr"t 0pentru " ob$ine *"lo"re" re"l /de proiect"re0 " #nc rc rii /#nc rc"re" ori%ont"l p"r"lel cu direc$i" rutei0 - - - - - - D"c "ce(ti coe!icien$i de pe dre"pt" (i de pe st'ng" "u *"lori di!erite& "tunci coe!icien$ii intermedi"re din l $ime" unui *e+icul sunt interpol"$i de%*olt'ndu-se pe l $ime" s") Adi$ion"l& utili%"torul po"te "plic" op$iunile !olosite pentru " limit" o po%i$ie " *e+iculului pe o structur : De+icle position limit – route beginning (i De+icle position limit – route end) D"c op$iunile sunt "cti*"te& "tunci& l" #nceputul:s!'r(itul rutei de!inite " *e+iculului& progr"mul *" .OT@: 1entru " desc+ide !ere"str" de de!inire " coe!icien$ilor& utili%"torul trebuie sp selecte%e o polilinie pentru c"re *or !i de!ini$i coe!icien$ii de multiplic"re " *"lorii #nc rc rii) Od"t ce butonul 1"r"meters este "p s"t #n !ere"str" Mo*ing Lo"ds& !ere"str" de m"i .

.recuno"(te electul c"re securi%e"% ro$ile *e+iculului demont'nd rut" de!init /de e-emplu ro$ile unei sc ri rul"nte superio"re nu "r trebui s demonte%e grind" podului rul"nt0) 1"rte" in!erio"r " !erestrei con$ine c'mpul de edit"re Toler"nce) Este un p"r"metru "tribuit unei c"%uri de!inite de "n"li% " #nc rc rii mobile) Toler"n$" determin condi$iile #nc rc rilor gener"to"re c"re pro*in din un *e+icul de!init pe b"re) Toler"n$" #nc rc rii mobile este un p"r"metru "tribuit unei c"%uri de!inite de "n"li% " #nc rc rii mobile) Toler"n$" de!ine(te dist"n$" m"-im de l" o b"r & pentru c"re se determin o !or$ concentr"t #n de!inire" unui *e+icul *" !i "plic"t direct pe o b"r ! r " distribui !or$ele pe b"re) D"c op$iune" Moment origin"ted !rom !orce eccentricit4 este "cti*"t & "tunci o #nc rc"re concentr"t de moment c"re re%ult dintr-o !or$ concentr"t este gener"t (i "plic"t pe o b"r consider'nd e-centricit"te") 8n p"rte" in!erio"r " !erestrei e-ist (i op$iune" De+icle position – "t points o! t+e pol4line " c rei s"rcin princip"l este po%i$ion"re" unei #nc rc ri de *e+icul pe rut" unei #nc rc ri mobile #n punctele poliliniei /puncte c"r"cteristice loc"li%"te de-" lungul rutei *e+iculului0) D"c op$iune" este "cti*"t & #nc rc"re" c"re re%ult din *e+icul *" !i "plic"t l" s!'r(itul !iec rui segment din c"re este compus polilini") Re$in c & o po%i$ie " *e+iculului este determin"t prin intermediul unui p"s de mi(c"re " *e+iculului& prin urm"re& c'nd !olose(ti op$iune" este posibil g"r"nt"re" !"ptului c #nc rc"re" de *e+icul este po%i$ion"t #n "numite puncte speci!ic"te /de e-emplu de pe un suport0) -. :u3oînc'rc'3or < ?nc'rc'ri Mo5ile Op$iune" #nc rc rilor mobile pre%ent"t #n c"pitolul "nterior permite "n"li%" #nc rc rii c"u%"t de un set de !or$e /*e+icul0 c"re este mut"t – pe timpul "n"li%ei – #n po%i$ii succesi*e de-" lungul unei rute de!init pe o structur ) Ast!el se ob$ine un c"% compus c"re con$ine componentele !iec rei po%i$ii " *e+iculului) Ace"st interpret"re este con*enient l" "n"li%"re" mi(c rii *e+iculului de-" lungul unei singure rute) 8n c"%ul structurilor de pod pentru c"re se po"t de!ini m"i multe p r$i c"ros"bile /rute de-" lungul c ror" un *e+icul se mi(c 0& pentru op$iune" #nc rc rilor mobile utili%"torul trebuie s de!ine"sc m"i multe c"%uri de #nc rc"re mobile (i s "n"li%e%e combin"$iile "cestor"N re%ult #n ob$inere" unui m"re num r de combin"$ii) 1rogr"mul Robot o!er "cces l" modulul Autolo"der !olosite pentru "n"li%" #nc rc rilor de pod cu solicit rile de cod consider"te) 1entru " e!ectu" o "n"li% Autolo"der " #nc rc rilor de pod& liniile de in!luen$ /"riile0 sunt "plic"teN o linie de in!luen$ este o !orm bidimension"l " unei supr"!e$e de in!luen$ tridimension"l ) 1e b"%" unei supr"!e$e de in!luen$ & un utili%"tor po"te ob$ine distribuire" #nc rc rii c"re re%ult #n e!ectul cel m"i "d*ers pentru o c"ntit"te descris de o supr"!"$ de in!luen$ d"t ) Autolo"der conduce o "semene" "n"li% (i o!er distribuire" ce" m"i ne!"*or"bil " #nc rc rii pentru o supr"!"$ de in!luen$ d"t ) Autolo"der lucre"% cu un modul intern "l progr"mului Robot) C" un re%ult"t "l "cestei oper"$ii de modul& se genere"% noi c"%uri de #nc rc"re cu diostribuire" ce" m"i ne!"*or"bil " #nc rc rii pentru o supr"!"$ de in!luen$ d"t ) ...

OT@: Supr"!e$ele de in!luen$ sunt gener"te pentru o #nc rc"re de in!luen$ & c"re "c$ione"% #n direc$i" "-ei 6 /direc$ie: minus 60) 1rin urm"re& trebuie de!init un t"blier de!init #ntr-un pl"n ori%ont"l /p"r"lel cu pl"nul EQ0N #nc rc rile de pod ob$inute *or "c$ion" #n direc$i" *ertic"l /#n direc$i" "-ei 60 Ve)i *ig 1-#+ pagina 1# ) 2ere"str" de m"i sus permite determin"re" d"telor geometrice (i de!inire" /select"re"0 unei supr"!e$e de in!luen$ /primul punct din cele list"te m"i sus0) Supr"!e$ele de in!luen$ din progr"mul Robot sunt gener"te prin intermediul metodei st"tice) Acest lucru #nse"mn c sunt gener"te prin "plic"re" unei #nc rc ri de unit"te concentr"t #n punctele succesi*e) Od"t ce to"te c"%urile de unit $i sunt re%ol*"te& se construie(te o supr"!"$ de in!luen$ c"re prei" re%ult"tele din c"%urile succesi*e) Supr"!e$ele de in!luen$ sunt de!inite identic "semeni liniilor de in!luen$ pentru "n"li%" #nc rc rilor mobile) Supr"!"$" (i lini" de in!luen$ repre%int o di"gr"m " rel"$iei dintre o "numit *"lo"re de re%ult"t /de e-emplu !or$" s"u depl"s"re"0 (i po%i$i" unei !or$e de unit"te) O *"lo"re " liniei de in!luen$ #ntr-un punct d"t este eg"l cu *"lo"re" unei c"ntit $i de re%ult"t select"t #n timp ce o !or$ de unit"te este po%i$ion"t #n "cest punct) 8n c'mpul Des7 – sur!"ce – Ob.Op$iune" Mo*ing lo"ds – Autolo"der este disponibil din: Meniu select'nd com"nd": Lo"ds:Speci"l Lo"ds:Mo*ing – Autolo"der Din b"r" de instrumente "p s'nd iconi$" Mo*ing lo"ds – Autolo"der /*e%i iconi$" =>& p"g) <B?0) Oper"$i" inter!e$ei Robot-Autolo"der " !ost di*i%"t #n m"i multe st"gii /de!inire" d"telor (i "n"li%"0) Se pot distinge urm to"rele st"gii: De!inire" d"telor geometrice (i selec$i" unei supr"!e$e de in!luen$ De!inire" p"r"metrilor pentru modulul Autolo"der 9ener"re" modelului (i e!ectu"re" c"lcul rilor pentru un c"% "u-ili"r cu #nc rc ri de unit $i 9ener"re" unui !i(ier introdus (i pornire" "n"li%ei modulului Autolo"der 9ener"re" c"%uri lor de #nc rc"re #ntr-un model din progr"mul Robot) - .ect utili%"torul po"te intreduce s"u indic" gr"!ic un obiect " unei supr"!e$e #nc rc"t pe c"re o supr"!"$ de in!luen$ *" !i gener"t ) Supr"!e$ele #nc rc"te se !olosesc pentru determin"re" conturului unui t"blier) Aceste obiecte nu contribuie l" rigidit"te" structurii& sunt do"r obiecte geometrice !olosite pentru #nc rc rile gener"to"re) Op$iune" 5"rs: Autom"tic:Selection se !olose(te pentru determin"re" pl"nului pe c"re #nc rc"re" *" !i "plic"t : op$iune" permite utili%"torului s speci!ice metod" de distribuire " !or$elor c"re de!inesc un *e+icul pe elemente de b"r de structur ) Sunt dou op$iuni disponibile: .

K:== o de!ine(te c" LA& AUSTROADS "plic LCC& #n timp ce TJR "plic LTA) 8nc rc ri "norm"le de *e+icul /#nc rc ri c"re re%ult dintr-un set de !or$e concentr"te0: terminologi" "plic"t #n coduri *"ri"% : 5D .os: Ve)i lis3a 4e co4uri 4e la pagina 1-!) Urm to"rele tipuri de #nc rc ri de pod pot !i "n"li%"te #n modulul Autolo"der: 8nc rc ri norm"le c"re const"u #n #nc rc ri pl"n"re /8nc rc"re Uni!orm Distribuit – IUD /UDL00 s"u #nc rc ri lini"re /8nc rc"re L"m de Cu$it – ILC /JEL00N de re$inut !"ptul c #n m"i multe coduri se "plic terminologii di!erite pentru "cest tip de #nc rc ri: 5D .um rul obiectului t"blier trebuie indic"t Cel pu$in& un c"ros"bil trebuie de!init) Modulul Autolo"der permite "n"li%" #nc rc rii de pod con!orm codurilor list"te m"i .utorul unei "-e /linie s"u "rc0" c"ros"bilului s"u " l $imii s"le) Un utili%"tor po"te de!ini m"i multe c"ros"bile pe un t"blier) Totu(i& de re$inut este !"ptul c to"te c"ros"bilele trebuie s !ie de "cel"(i tip /segmente drepte s"u !r"gmente de "rc0) Dup "ccept"re" unui set de!init de p"r"metri de!ini$i (i "p s"re" butonului Appl4& !ere"str" Autolo"der – 1"r"meters se desc+ide& c"re permite de!inire" p"r"metrilor de #nc rc"re (i "n"li%" e-ectu"t #n modulul Autolo"der /printre "ltele& *"lorile coe!icien$ilor (i "le #nc rc rilor "plic"te pe timpul "n"li%ei& p"r"metrii det"li"$i pentru un cod n"$ion"l select"t0N totu(i& de re$inut este !"ptul c & pentru " "*e" !ere"str" pentru de!inire" p"r"metrilor desc+is & este neces"r un set corect de d"te geometrice: .- Autom"tic – !or$ele sunt distribuite "utom"t pe elementele cele m"i "propi"te lu"te din elementele de structur Selection – !or$ele se "plic #n list – de!init de utili%"tor #n c'mpul de edit"re – c"re con$ine cele m"i "propi"te elemente s"u noduri c"re "p"r$in "cestor elemente) - 8n c'mpul C"rri"geO"4 – line:"rc po"te !i determin"t o po%i$ie " p r$ii c"ros"bile pe t"blier) 1 r$ile c"ros"bile de!inite cu ".K:== determin *e+iculele c" !iind L5& AUSTROADS c" LL1& #n timp ce TJR "plic SD IIS /SDL0 – #nc rc"re in"cti* supr"pus - - Trebuie not"t c progr"mul e!ectue"% "n"li%" !olosind un "numit gr"d de "pro-im"$ie) Este num"i un instrument (i re%ult"tele din "n"li%" s" trebuie *eri!ic"tre pentru " "sigur" corectitudine" re%ol* rii) An"li%" const #n po%i$ion"re" #nc rc rilor – de c tre progr"m – #n interiorul conturului unei supr"!e$e de in!luen$ consider'nd coe!icien$ii de cod corespun% tori) Supr"!e$ele de in!luen$ sunt s"l*"te c" o re$e" de puncte cu di*i%iune determin"t & #n timp ce *"lorile dintre puncte sunt lini"r interpol"te) Ast!el& o po%i$ie "n"li%"t " *e+iculului este determin"t #mpreun cu de!inire" unui "numit punct) Un utili%"tor le po"te m"nipul" pe "m"ndou & di*i%iune" re$elei (i p"sul *e+iculului) O re$e" grosier po"te d" re%ol* ri .

=C Mod)?> s"u .D LOADSP este disponibil num"i pentru dou tipuri de structuri: 1LA.D>IZC"rte?>& Codul Sp"niol .D din meniu Ap s"re" iconi$ei SnoO:3ind Lo"ds BD:.<0 2ere"str" de m"i .E 2RAME /c"dru de pl"n0 (i 1LA.O3:3I.D >I:.SI:ASCE K-?=& Eurocode < /codul gener"l (i "lte c'te*" coduri pentru $ rile europene – *e%i list" de m"i .incorecte) 1e m sur ce re$e"u" de*ine m"i !in s"u p"sul *e+iculului se mis(ore"% & "cur"te$e" re%ol* rii cre(te) Totu(i& trebuie re$inut !"ptul c este ne*oie de timp de c"lcul"re #ndelung"t& prin urm"re& c" #n cele m"i multe c"%uri de c"lcul ri numerice& un utili%"tor trebuie s selecte%e o re%ol*"re c" !iind compromisul dintre costurile c"lcul rii (i "cur"te$e" ei) -.in pe lungime" structurii) Este neces"r pentru "cumul"re" de #nc rc ri "u-ili"re) - - - .5??) .E TRUSS /leg tur #n pl"n0) 9ener"re" "utom"t " "semene" #nc rc ri este imposibil pentru "lte structuri s"u c'nd nu " !ost de!init nici o structur ) 2ere"str" SnoO:3ind Lo"d con$ine op$iuni de condi$ie pentru structurile pentru c"re se *or gener" #nc rc ri de % p"d :*'nt: En*elope – op$iune" pentru de!inire" "celor elemente de structur pentru c"re #nc rc rile de % p"d :*'nt *or !i gener"te) .5E-AE ==& Codul It"li"n DM <>:<:?>& Codul Rom'nesc <A<A<:BA-?A:B<-?B& Codul Rusesc Sni1 B)A<)AK-=I precum (i Codul Algeri"n DTR CB-CK:.D /*e%i iconi$" =K& p"g <.OT@: 1entru " "sigur" gener"re" corect " #nc rc rilor de % p"d :*'nt& "ce"st op$iune TRE5UIE !olosit ) 5"4 sp"cing – op$iune" pentru set"re" sp"$ierii elementului de spri.umerele de noduri select"te cre"% #n*eli(ul) Auto – #ncepe gener"re" "utom"t " #n*eli(uluiN p"r"metrii sunt set"$i con!orm op$iunilor select"te pentru recuno"(tere" "utom"t " #n*eli(uluiN numerele nodurilor sunt introduse #n c'mpul de edit"re En*elope) 3it+out 1"r"pets – d"c "ce"st op$iune este "cti* & se *" e!ectu" gener"re" "utom"t " unui #n*eli( nelu'nd #n consider"re p"r"pe$ii) Tot"l dept+ – op$iune" pentru de!inire" "d'ncimii/lungimii0 cl dirii) Este neces"r pentru de!inire" coe!icien$ilor glob"li de % p"d :*'nt "i structurii) .os0& Codul 2r"nce% .os *" "p re" pe ecr"n) Op$iunile "cestei" permit de!inire" #nc rc rilor de % p"d :*'nt con!orm Codului Americ"n A.1!.?nc'rc'ri 4e @'pa4'BVCn3 9ener"re" #nc rc rilor de % p"d :*'nt #ncep dup : Select"re" comen%ii Lo"ds:Speci"l Lo"ds:3ind "nd SnoO BD:.OT@: op$iune" PS.

.+ pagina 1-#) 2ere"str" de m"i sus con$ine op$iunile de b"% solicit"te de setul de coduri n"$ion"le select"te de % p"d :*'nt din !ere"str" Tob 1re!erences) Od"t ce op$iune" este select"t & o iconi$ corespun% to"re "p"re #n col$ul din dre"pt" sus) 2ere"str" " !ost di*i%"t #n m"i multe c'mpuri c"re con$in grupuri de op$iuni speci!ice) Urm to"rele op$iuni sunt loc"li%"te #n p"rte" superio"r " !erestrei: E-posure c"tegor4& 5uilding c"tegor4 (i Altitude "bo*e t+e se" le*el) M"i .os #n "cee"(i !ere"str se "!l op$iune" Displ"4 note "!ter lo"d gener"tion) D"c op$iune" este "cti*"t & "tunci dup gener"re" c"%urilor de #nc rc"re de % p"d :*'nt& progr"mul porne(te editorul de te-t c"re pre%int *"lorile de #nc rc"re c"lcul"te pentru c"%urile indi*idu"le de #nc rc"re de % p"d :*'nt) D"c "ce"st op$iune este de%"cti*"t & c"%urile de #nc rc"re de % p"d :*'nt sunt gener"te) 1rogr"mul nu porne(te editorul de te-t "!i('nd *"lorile de #nc rc"re pentru c"%urile indi*idu"le de #nc rc"re de % p"d :*'nt) 2i(ierele c"re con$in note de c"lcul"re pentru #nc rc"re" de % p"d :*'nt *or !i s"l*"te #n !olderul Robot O!!ice 1ro.os "r trebui s "p"r ) Ve)i *ig 1-.ect:Output) 5utonul 1"r"meters este loc"li%"t #n p"rte" in!erio"r " !erestrei) D" desc+ide !ere"str" cu p"r"metrii de #nc rc"re de % p"d :*'nt) De e-emplu& od"t ce !ere"str" cu op$iuni de p"r"metri det"li"$i este desc+is i"r !o"i" de lucru 9lob"l 1"r"meters este select"t & !ere"str" repre%ent"t m"i .OT@: 1entru " "sigur" gener"re" corect " #nc rc rilor de % p"d :*'nt& "ce"st op$iune TRE5UIE !olosit ) 1entru " "sigur" gener"re" corect " #nc rc rilor de % p"d :*'nt& #n*eli(ul (i doi p"r"metri de b"% "i cl dirii: "d'ncime (i sp"$iere trebuie de!ini$i) 1"rte" din dre"pt" .1!.os sunt trei op$iuni: Structure +eig+t /#n c'mpul Structure dimensions0 (i Lurric"nd prone region) Trei !oi de lucru "di$ion"le sunt de "semene" loc"li%"te #n !ere"str" de m"i sus) Aceste" sunt: 3ind& SnoO (i 1erme"bilit4) Aceste" permit de!inire" p"r"metrilor de #nc rc"re de % p"d s"u de *'nt precum (i " p"r"metrilor de perme"bilit"te " cl dirii con!orm solicit rilor codului select"t) -."cti*"re" "cestei op$iuni duce l" cre"re" de c"%uri de #nc rc"re de % p"d pe timpul gener rii #nc rc rilor de % p"d :*'ntN de%"cti*"re" "cestei" opre(te progr"mul din cre"re" de c"%uri de #nc rc"re de % p"d - M"i .os " !erestrei con$ine urm to"rele B op$iuni: 3ind – "cti*"re" "cestei op$iuni duce l" cre"re" de c"%uri de #nc rc"re de *'nt pe timpul gener rii #nc rc rilor de % p"d :*'ntN de%"cti*"re" "cestei" opre(te progr"mul din cre"re" de c"%uri de #nc rc"re de *'nt SnoO .1. ?nc'rc'ri 4e @'pa4'BVCn3 în -$ Od"t ce utili%"torul " de!init p"r"metrii gener"li de structur indispens"bili pentru gener"re" #nc rc rilor de % p"d :*'nt #ntr-o structur BD /"dic #n*eli(& sp"$iere& "d'ncime0 (i " "p s"t .

D din !ere"str" SnoO:Oind lo"ds& pe ecr"n *" "p re" !ere"str" de m"i .D este gener"t pe b"%" p"r"metrilor de structur .D sunt cre"te #n !elul urm tor: 8nc rc rile de % p"d :*'nt sunt gener"te pentru un c"drul .D determin"$i #n !ere"str" de m"i sus C"drul BD de!init este copi"t de un num r determin"t de ori /con!orm sp"$ierii de!inite de utili%"tor0 5"rele ori%ont"le /pene0 sunt gener"te #ntre c"dre consecuti*eN #nc rc rile *or !i e!ectu"te din #n*eli(ul structurii prin pene p'n l" b"rele de c"dru) - - 8nc rc rile de % p"d :*'nt BD c"lcul"te pentru un c"dru bidimension"l /e-prim"t c" (i *"lo"re" !or$ei pe unit"te de "rie0 sunt #mpreun"te pentru supr"!e$ele rele*"nte (i "plic"te penelor c" o #nc rc"re uni!orm /*"lo"re " !or$ei pe unit"te de lungime0) 1entru pene& #nc rc"re" este str'ns de pe o supr"!"$ " "riei limit"te de c tre penele #n*ecin"te s"u m"rgine" supr"!e$ei /d"c nu e-ist pene #n*ecin"te #n "ce"st direc$ie0) 1o$i de!ini urm torii p"r"metri #n c'mpul Loc"tion o! !r"mes: Loc"tion o! !r"mes – m"nier" de po%i$ion"re " c"drelor BD /regul"t – dist"n$ const"nt #ntre c"dre& neregul"t – dist"n$e di!erite #ntre c"drele consecuti*e0 .D de!init "nterior O structur /c"dru0 .longitudin"l0 Loc"tion – po%i$ion"re Prel"ti* P s"u P"bsolut P " penelor pe b"r" curent " unui c"dru BD O!!sets – "cti*"re" "cestei op$iuni !"ce c" progr"mul s i" #n consider"re depl"s rile pe timpul cre rii de elemente de p"n ) - - .os) Este numit SnoO:Oind lo"ds – .D Sp"cings – sp"$iere" dintre c"dre: *"lo"re" de sp"$iere este determin"t pentru po%i$ion"re" c"drelorN pentru po%i$ion"re" neregul"t trebuie s de!ine(ti n-< sp"$ieri di*i%"te de sep"r"tori& unde n este num rul de c"dre) - 8n c'mpul Loc"tion o! longitudin"l elements& po$i select" o b"r #n structur /prin intermediul buto"nelor PRP (i PSP0& (i "poi& s selecte%i p"r"metrii s i) 1e l"tur" c'mpului 5"r "p"re num rul b"rei select"te) 8n "cel"(i timp& b"r" este e*iden$i"t #n c'mp pre%ent'nd un desen sc+em"tic tr"s"t #n c"drul BD /o b"r po"te !i de "semene" indic"t direct #n tr"s"re" c"drului BD0) Loc"tion o! longitudin"l elements con$ine de "semene" urm to"rele op$iuni: 5utonul Section – permite select"re" unei sec$iuni pentru " !i utili%"t #n cre"re" penelor /".D geometr4) Ve)i *ig 1-.umber o! !r"mes – num r "(tept"t "l c"drelor #n structur" !in"l .+ pagina 1--) 8nc rc rile de % p"d :*'nt #n .butonul 9ener"te .

um rul (i direc$i" de oper"$ie " situ"$iei *'ntului /con!orm codului – "tribuie simetri" structuriiN to"te direc$iile st"nd"rd – op$iune" este !olosito"re #n c"%ul structurilor "simetrice0 M"nier" de c"lcul"re " presiunii *'ntului pentru "numite elemente de structur /e-ist B "legeri posibile: const"nt – c"lcul"t con!orm celui m"i #n"lt punct de pe un segment& *"ri"bil – c"lcul"t penru !iec"re element sep"r"t& con!orm celui m"i #n"lt puncte de pe un element0) - - Op$iunile loc"li%"te #n !oile de lucru c"re "u r m"s: 2o"i" de lucru Speci!ic – permite de!inire" p"r"metrilor de #nc rc"re "di$ion"li /#ng+e$"re& "c$iune" din"mic " *'ntului& etc0 .os const #n C !oi de lucru: 9ener"l& Speci!ic& Segments (i Ecuipment /op$iunile loc"li%"te #n !oile de lucru indi*idu"le depind de codul select"t0) 8n !o"i" de lucru 9ener"l& de e-emplu& po$i de!ini urm torii p"r"metri: st"re& *ite%" *'ntului& presiune" *'ntului (i direc$ii) Ve)i *ig 1-/+ pagina 1-.D duce l" pornire" gener rii de #nc rc ri de % p"d (i de *'nt in .D >I) 2ere"str" de m"i .) 1"rte" centr"l " !erestrei con$ine c'mpul Structure Leig+t c"re permite speci!ic"re" #n l$imii structurii pentru c"lcul"re" unei *"lori de presiune " *'ntului) 1"rte" in!erio"r " !erestrei con$ine op$iuni c"re permit select"re": M"nierei de de!inire " presiunii *'ntului /e-ist .D) -.D) 5"%" structurilor cre"te trebuie s !ie un triung+i ec+il"ter"l s"u un dreptung+i) 9ener"re" de #nc rc ri de *'nt pentru st'lpi& turnuri (i colo"ne este e!ectu"t con!orm codului "meric"n EIA (i " codului !r"nce% .OT@: op$iune" 3ind Lo"ds on ToOers este disponibil num"i pentru structuri .#.D de b"r : CADRU . ?nc'rc'ri 4e VCn3 < 23ClpiBTurnuri Op$iune" este !olosit pentru gener"re" #nc rc rilor de % p"d :*'nt pe urm to"rele tipuri de structur : st'lpi de leg tur & colo"ne (i turnuti / turnuri de suport pentru liniile de #n"lt tensiune0& turnuri de tr"nsmisie& st'lpi de r"dio-emisie& etc) 9ener"re" #nc rc rilor de % p"d :*'nt este pornit prin: Select"re" comen%ii Lo"ds:Speci"l Lo"ds:3ind on toOers& din meniu Select'nd iconi$" Lo"ds on ToOers /8e)i iconița 11+ pag 1-.os "p"re pe ecr"n) . posibilit $i: "utom"t & pe b"%" *ite%ei *'ntului de b"% select"t pentru o st"re c"re " !ost select"t & m"nu"l & scriind *"lo"re" presiunii de b"% & (i m"nu"l & prin de!inire" *ite%ei *'ntului0) .Select"re" butonului 9ener"te .0) Od"t ce oric"re din op$iunile de m"i sus este e!ectu"t & !ere"str" de m"i .D (i LE9@TUR@ .1!.

D sunt: C"dru BD <)gener"re" #n*eli(ului B)de!inire" p"r"metrilor codului .-.)gener"re" coe!icien$ilor C)"plic"re" #nc rc rilor pe b"rele de structur Structuri .D (i 8n*eli( /#n pre%ent& pentru codul !r"nce% .D po"te !i "cti*"t din: Meniu& select'nd op$iune" Lo"ds:Speci"l Lo"ds:3ind "nd SnoO BD:.)<A0) 1"(ii succesi*i pe timpul gener rii #nc rc rilor de % p"d :*'nt pentru c"dre BD (i ec+i*"len$ii lor pentru structuri .1!.D 5"r" de instrumente& iconița 1 + pagina 1-/) .D <)de!inire" supr"!e$ei B)de!inire" p"r"metrilor codului .OT@: Op$iune" este disponibil num"i pentru urm to"rele tipuri de structur : C"dru .)gener"re":modi!ic"re" coe!icien$ilor C)gener"re" #nc rc rilor de supr"!"$ /"ceste supr"!e$e – prin intermediul supr"!e$elor de!inite – sunt tr"ns!er"te pe b"rele de structur 0 Op$iune" SnoO "nd 3ind BD:. ?nc'rc'ri 4e @'pa4'BVCn3 în O5iec3e -$ Oper"$i" op$iunii !olosite petru gener"re" #nc rc rilor de % p"d :*'nt pentru supr"!e$e este simil"r cu modul #n c"re este e!ectu"t m"nier" de gener"re " "semene" #nc rc ri pentru c"dre BD /*e%i c"pitolul .D>I0 Ve)i *ig 1-0+ pagina 1-/) 1entru " gener" #nc rc rile de % p"d :*'nt pe supr"!e$e& trebuie s : Determini o list de supr"!e$e pe c"re s !ie gener"te c"%urile de #nc rc"re de % p"d :*'nt /!ere"str" de m"i sus0 Determini p"r"metrii !olosi$i pentru gener"re" "utom"t " #nc rc rilor de % p"d :*'nt /od"t ce butonul 1"r"meters este "p s"t #n !ere"str" de m"i sus& progr"mul desc+ide !ere"str" "i c rei p"r"metri de #nc rc"re de % p"d :*'nt pot !i de!ini$i0N dup de!inire" p"r"metrilor #nc rc rilor de % p"d :*'nt (i "p s"re" butonului Appl4& !ere"str" 1"r"meters se #nc+ide i"r !ere"str" SnoO:3ind Lo"ds se desc+ide pe ecr"n) - .- 2o"i" de lucru Segments – permite de!inire" p"r"metrilor segmentelor #n c"re structur" proiect"t " tipului de st'lp:turn este di*i%"t /de e--emplu colo"ne de linie de #n"lt tensiune& st'lpi de r"dio-emisie& etcX 2o"i" de lucru Ecuipment – permite de!inire" supr"!e$elor "di$ion"le c"re "u o in!luen$ semni!ic"ti* "supr" #nc rc rii "plic"te pe structur N "ce"st c"tegorie "coper "ntene& complet"re" structurii& etc) - 1"rte" in!erio"r " !erestrei con$ine buto"ne st"nd"rd /Close& Lelp (i C"ncel0 (i butonul 9ener"te) Od"t ce ultimul buton este "p s"t& progr"mul #ncepe gener"re" #nc rc rilor de *'nt pe un turn de!init "nterior (i prep"r"re" notei de c"lcul"re rele*"nt ) -.

SI:ASCE-K-?= .in o #nc rc"re0) Op$iune" permite de!inire" structurilor de b"r cu %iduri de p"nel) Un obiect c" "cest" !"cilite"% consider"bil gener"re" #nc rc rii o!erind posibilit"te" de de!inire " obiectelor structur"le re"le c"re nu pi"rt #nc rc ri de structur & cum "r !i %iduri de p"nel (i pl"c"re" "coperi(ului) Op$iune" Cl"dding este disponibil din: Meniu select'nd com"nd" 9eometr4:Addition"l Attributes:Cl"dding 5"r" de instrumente "p s'nd iconița !+ pag 1-0) .. ?nc'rc'ri 4e VCn3 pen3ru Ba)a unui (oligon Op$iune" este !olosit pentru " gener" #nc rc ri de *'nt pe structuri "simetrice /structuri "le c ror b"% !orme"% un poligon regul"t0) Op$iune" este disponibil pentru urm to"rele coduri: Codul "meric"n de % p"d :*'nt A.1!.2ere"str" SnoO:3ind Lo"ds pre%int o repre%ent"re " structurii de!inite (i list" de selec$ie cu c"%uri gener"te de #nc rc ri de % p"d :*'nt) Dedere" structurii /*e%i sructur" de m"i ..os0 repre%int pl"nuri #nc rc"re !olosind legend" de culo"re) 8n t"belul cuprins #n !ere"str to"re !e$ele structurii sunt "!i("te) 1entru "ceste !e$e c"re "u !ost #nc rc"te "utom"t de c tre progr"m& *"lorile #nc rc rii sunt eg"le cu A) Ve)i *ig 1-1+ pagina 1-0) Od"t ce butonul 9ener"te este "p s"t& !ere"str" de m"i sus se #nc+ide i"r #nc rc rile sunt gener"te pe supr"!e$e) 8nc rc rile sunt "plic"te sub !orm de presiune pe obiecte pl"n"re #n sistemul loc"l s"u glob"l) Ulterior& #nc rc rile sunt tr"ns!er"te pe b"re pe timpul gener rii modelului de structur ) Setul de coe!icien$i c"re se !olosesc pentru " determin" #nc rc"re" de % p"d :*'nt este s"l*"t #n proiect "st!el #nc't utili%"torul s po"t edit" coe!icien$ii (i p"r"metrii unei #nc rc ri de % p"d s"u de *'nt) 8n timp ce se discut de!inire" #nc rc rile de % p"d :*'nt& op$iune" Cl"dding trebuie men$ion"t & c"re se "plic pentru de!inire" unui nou tip de obiect – o supr"!"$ !iind obiectul c"re permite tr"ns!er"re" #nc rc rilor pl"n"re pe b"re /totu(i& este un obiect c"re nu spri.OT@: progr"mul nu genere"% o re$e" de elemente !inite pe o supr"!"$ cu pl"c"re) Este un obiect "u-ili"r !olosit pentru de!inire" #nc rc rilor) Un obiect de supr"!"$ este gener"t #n !orm" unei !e$e cu pl"c"re de!init ) O supr"!"$ este de!init #n "cel"(i !el c" (i un p"nel /indic'nd un punct intern s"u list" de obiecte lini"re0) Op$iune" c"re permite de!inire" supr"!e$ei prin "tribuire" pl"c rii pe un obiect de tip P!"$ P este disponibil pentru urm to"rele tipuri de structuri: structuri de b"r (i structuri de #n*eli() Se presupune c pentru structurile *olumetrice obiectul P!"$ P se comport c" o !"$ de structur *olumetric N nu este permis de!inire" supr"!e$elor #nc rc"te pe un "semene" obiect) -.

0) Desenele de m"i .os "p"re pe ecr"n) Ve)i *ig 1.) 8n p"rte" superio"r " !erestrei #n c'mpul 3ind directions: 8n list" 9ener"ting – utili%"torul po"te determin" direc$i" de-" lungul #n l$imii structurii "simetrice de!inite /cilindru0N direc$iile E& Q (i 6 "le sistemului glob"l de coordon"te pot !i select"te) Op$iune" 3ind permite utili%"torului s de!ine"sc direc$iile #nc rc rilor de *'nt gener"teN direc$iile select"te !"c re!erin$ l" sistemul glob"l de coordon"te) - Urm torii p"r"metri pot !i de!ini$i #n p"rte" in!erio"r " !erestrei #n c'mpul Structure t4pe: 1entru codul Americ"n: C"tegor4 – list" con$ine c"tegoriile disponibile "le structurii c"lcul"te: C"tegori" I C"tegori" II p tr"t +e-"gon"l s"u octogon"l C"tegori" III rotund u(or neted C"tegori" ID rotund "spr /Dh:DUA)AB0 .os repre%int tipuri de structuri pentru c"re se pot gener" #nc rc ri de *'nt) Ve)i *ig 1.OT@: 8nc rc rile de *'nt sunt gener"te pe b"%" codului Americ"l A.OT@: Op$iune" 3ind on c4linders este disponibil num"i pentru structurile de #n*eli() .- Codul !r"nce% de % p"d :*'nt 5D >I /"rticolul .+ pagina 1-1) Op$iune" permite gener"re" #nc rc rilor de *'nt pe elementele !inite de supr"!"$ select"te s"u pe p"neluri) Acest lucru #nse"mn c #n"inte de " "cti*" "ce"st op$iune& utili%"torul trebuie s selecte%e p"nelurile s"u elementele !inite pe c"re #nc rc rile de *'nt trebuie gener"te) 9ener"re" #nc rc rilor de % p"d :*'nt pot !i #ncepute dup : Select"re" comen%ii Lo"ds:Speci"l lo"ds:3ind on c4linders& din meniu Ap s"re" iconi$ei 3ind on c4linders /Ve)i iconița 1+ pag 1-10) .SI:ASCE K-?= s"u " codului 2r"nce% .SI:ASCE-K-?= (i Codul !r"nce% de % p"d :*'nt 5D >I0) Od"t ce "ce"st op$iune este select"t & !ere"str" repre%ent"t m"i .D >I) 1"r"metrii de!ini$i pentru gener"re" #nc rc rii de *'nt pentru "cest tip de structur sunt simil"ri p"r"metrilor discut"$i #n c"pitolul "nterior /p"r"metrii implic Codul "meric"n de % p"d :*'nt A.!+ pagina 1.

umber o! !"ces nu este disponibil ) Dup de!inire" p"r"metrilor b"%ici de structur "simetric (i "p s"re" butonului p"r"meters& !ere"str" c"re permite de!inire" p"r"metrilor de #nc rc"re de *'nt se desc+ide pe ecr"n) Ace"st !ere"str" const #n . !oi de lucru: 9ener"l Speci!ic Segments) Op$iunile din "ceste !oi de lucru permit urm to"rele: 2o"i" de lucru 9ener"l – de!inire" p"r"metrilor de #nc rc"re de b"% /loc"$i" structurii& presiune" *'ntului& ni*elul de re!erin$ "l structurii& etc0 2o"i" de lucru Speci!ic – de!inire" p"r"metrilor "di$ion"li de "c$iune" " *'ntului /de e-emplu !"ctorul topogr"!ic (i !"ctorul e!ectului r"!"lei de *'nt pentru codul Americ"n s"u "c$iune" din"mic " *'ntului pentru codul 2r"nce%0) 2o"i" de lucru Segments – de!inire" p"r"metrilor segmentelor #n c"re structur" este di*i%"t ) - - 1"r"metrii d"$i #n "ceste .umber o! !"ces este disponibil de "semene"N din list trebuie "les un num r de structuri "simetrice) 1entru codul 2r"nce%: C"tegor4 – list" con$ine c"tegoriile disponibile "le structurii c"lcul"te: C"tegori" I C"tegori" II prism : . !oi de lucru depind de codul de % p"d :*'nt select"t) 8n p"rte" in!erio"r " !erestrei sunt buto"nele st"nd"rd /Close& Lelp (i C"lcel0 (i butonul 9ener"te& c"re "tunci c'nd este "p s"t e!ectue"% gener"re" #nc rc rilor de *'nt pe o structur de!init (i not" de c"lcul"re) .umber o! !"ces de*ine disponibil : utili%"torul trebuie s selecte%e un num r de !e$e de structuri "simetrice din list ) 1entru c"tegoriile c"re "u r m"s op$iune" .C"tegori" D rotund !o"rte "spr /Dh:DUA)A=0) 1entru !iec"re c"tegorie op$iune" . s"u C !e$e prism : de l" I p'n <A !e$e ! r muc+ii curb"te C"tegori" III prism : de l" << p'n l" BA !e$e cu:! r muc+ii curb"te C"tegori" ID cilindru: b"% rotund cu muc+ii sub$iri s"u gro"se /m"rgini "scu$ite0 C"tegori" D prism : m"i mult de BA !e$e cu:! r muc+ii curb"te C"tegori" DI cilindru neted cu b"% rotund ! r muc+ii /lucios0) D"c c"tegori" II " !ost select"t & "tunci op$iune" .

.1) Op$iune" este "ccesibil pentru to"te tipurile de structur disponibile #n progr"mul Robot) 1"rte" din st'ng" " !erestrei con$ine op$iuni !olosite pentru c"lcul"re precum (i pentru s"l*"re (i citire " unui r"port de #nc rc"re: List" de select"re " setuluiN con$ine list" de seturi de #nc rc"re s"l*"te – "cest c'mp permite de "semene" de!inire numelui unui nou set de #nc rc"reN numele /m"rc". Rapor3ul 4e ?nc'rcare (?nc'rc'rile Lua3e 4in Ba)a 4e $a3e" 8n pre%ent& progr"mul permite preg tire" unui r"port de #nc rc"re pe elementele de structur indi*idu"le) Este un instrument c"re permite "d ug"re" de #nc rc ri "plic"te pentru un element structur"l d"t) Sunt *"lori de ser*i"bilit"te (i incluse de #nc rc"reN *"lorile de ser*i"bilit"te pentru #nc rc ri *in din t"belele s"l*"te #n b"%" de d"te& #n timp ce *"lorile incluse se ob$in prin multiplic"re" *"lorilor de ser*i"bilit"te prin !"ctorii de #nc rc"re corespun% tori) 8n progr"m op$iune" "c$ione"% pentru #nc rc rile de supr"!"$ c"re re%ult din #nc rc rile in"cti*e) 8nc rc rile in"cti*e includ #nc rc ri c"u%"te de: 9reut"te" supr"!e$ei /de e-emplu: greut"te" "coperi(ului& pl"c"re"& i%ol"$i"& etc0 Densit"te" / de e-emplu: greut"te" m"teri"lelor de construc$ie& m"teri"lelor de r"mbleu& etc0 Op$iune" ser*e(te c" un c"lcul"tor l" #ndem'n pentru prep"r"re" r"po"rtelor de #nc rc"re) D"lorile de #nc rc"re c"lcul"te nu sunt tr"ns!er"te #n regi(trii de #nc rc"re) Utili%"torul #nsu(i de!ine(te *"lorile de #nc rc"re pentru c"%urile de #nc rc"re indi*idu"le !olosind *"lorile c"lcul"te #n !ere"str" de m"i .OT@: Deo"rece nu este speci!ic"t #n codul ASCE K-=? cum "r trebui !or$" re%ult"t distribuit pe supr"!"$" structurii& metod" de distribuire "dopt"t pentru codul 2r"nce% de #nc rc"re de *'nt .!0 Od"t ce op$iune" este select"t & !ere"str" repre%ent"t m"i .D >I modi!ic ??& se "plic #n progr"m pentru codul ASCE K-=?) -.os "p"re pe ecr"n) Ve)i *ig 1.ul0 unui set este un identi!ic"tor – este !urni%"t #ntr-o not & de "semene"N un set este citit dup select"re" numelui din list De"supr" listei de select"re de seturi se "!l urm to"rele buto"ne: ..1!.1+ pagina 1.os) .OT@: Dup modi!ic"re" #nc rc rilor unit"re #n b"%" de d"te& *"lorile de #nc rc"re nu sunt #nc rc"te) Op$iune" Lo"d Report este "ccesibil din: Meniu prin select"re" comen%ii Lo"ds:Speci"l lo"ds:Lo"d report 5"r" de instrumente prin select"re" iconi$ei Lo"ds Report /8e)i iconița #+ pag 1..

.os cu o po%i$ie #n t"belul de r"port de #nc rc ri /Ve)i iconița .10 – mut lini" select"t m"i .umele #nc rc rii D"lo"re" Unit lo"d /#nc rc"re" densit $ii s"u #nc rc"re" de supr"!"$ 0 citit din b"%" de d"te D"lo"re" L"4er t+ic7ness – #n c"%ul densit $ii& po"te !i edit"t – o *"lo"re prede!init este eg"l cu *"lo"re" #nc rc rii de ser*i"bilit"te: .eO – "p s"re" "cestui buton permite de!inire" numelui unui nou set /#nc rc"re" curent este (te"rs 0 S"*e – select"re" "cestui buton permite s"l*"re" unui set de #nc rc"re de!init curentN "tunci c'nd s"l*e%i un set& trebuie s speci!i numele "cestui" Delete – select"re" "cestui buton permite (tergere" unui set select"t din list .pentru #nc rc rile pl"n"re este o greut"te de unit"te Unit"te" de #nc rc"re: !or$ :lungimegB D"lo"re" din c'mpul de edit"re Lo"d !"ctor 9! N *"lorile prede!inite sunt s"l*"te (i lu"te din b"%" de d"te D"lo"re" #nc rc rii 2"ctored U /#nc rc"re" de ser*i"bilit"te0d/!"ctorul de #nc rc"re0 Unit"te": !or$ :lungimegB Ultimul r'nd din t"bel con$ine tot"li% rile #nc rc rilor de ser*i"bilit"te (i incluse& "dic sum" #nc rc rilor din r'ndurile succesi*eN #n "!"r de "st"& speci!ic o *"lo"re " !"ctorului mediu de #nc rc"re !iind coe!icientul sumei #nc rc rilor incluse (i sum" #nc rc rilor de ser*i"bilit"te Sub t"bel se "!l op$iunile !olosite pentru c"lcul"re" !or$elor concentr"te (i unit"re c"re re%ult din #nc rc"re" de supr"!"$ ob$inut /de ser*i"bilit"te (i inclus 0 p) .pentru densit"te este produsul /greut"te" unit $ii0d/grosime"0N .10 – mut lini" select"t m"i sus cu o po%i$ie #n t"belul de r"port de #nc rc ri /Ve)i iconița .10 .+ pag 1.+ pag 1.(terge to"te liniile din t"belul de r"port de #nc rc ri 8n t"belul Lo"ds report cu pri*ire l" #nc rc"re" tot"l este "!i("tN #nregistr rile succesi*e #n t"bel includ: .ote – "cti*"re" editorului de te-t c"re con$ine d"te din r"portul curent de #nc rc"re /se po"te !olosi o not #n timp ce prep"ri o compo%i$ie pentru imprim"t0 Sub list se "!l urm to"rele iconi$e: /Ve)i iconița -+ pag 1.(terge lini" select"t din t"belul de r"port de #nc rc ri /Ve)i iconița /+ pag 1.10 .

$efinirea :u3oma3' a ?nc'rc'rilor in4use 4e (resiunea 2olului 1rogr"mul Robot o!er un instrument pentru c"lcul"re" presiunii solului c"re "c$ione"% pe elementele de structur !orti!ic"te #n sol& cum "r !i %iduri de !i-"re& %iduri& etc) 1resiune" indus de c tre sol (i de c tre !or$ele "plic"te pe o supr"!"$ " solului sunt lu"te #n consider"re) O *"lo"re " presiunii solului po"te !i modi!ic"t #n !unc$ie de modul de lucru "l unui element de !i-"re: .1!. este unit"te"N d"c este greut"te" elementului& "tunci !or$":lungime"gB este unit"te" Select"re" butonului Edit lo"d d"t"b"se desc+ide !ere"str" !olosit pentru edit"re" b"%ei de d"teN !ere"str" cu T"belul de DATE con$ine op$iuni c"re permit utili%"torului s de!ine"sc un nou registru& s (te"rg un registru& s modi!ice un registru /cu posibilit"te" de copiere0& s selecte%e colo"ne pentru " !i "!i("te) - - - -.") 8nc rc"re concentr"t – produsul: Ad5dp& unit"te": !or$" b) 8nc rc"re" lini"r – pro!usul: Adp /dimensiune" 5 este in"ccesibil 0& unit"te": !or$ :lungime c) 8nc rc"re" de supr"!"$ : eg"l cu p /dimensiunile A (i 5 sunt in"ccesibile0& unit"te": !or$ :lungimegB) 1"rte" din dre"pt" " !erestrei include op$iunile c"re permit suportul b"%ei de d"te de #nc rc"re unit"r : 9rupul de op$iuni Lo"ds este !olosit pentru select"re" unei #nc rc ri din b"%" de d"teN o #nc rc"re select"t po"te !i tr"ns!er"t #n r"portul de #nc rc"re /loc"li%"t #n p"rte" din st'ng" " !erestrei0 "p s'nd butonul DN c'mpul D"t"b"se pre%int numele b"%ei de d"te curente de #nc rc ri de unit"te C'mpul D"t"b"se pre%int numele b"%ei de d"te curente de #nc rc ri de unit"teN b"%" de d"te curent po"te !i select"t #n !ere"str" Tob 1re!erences List" de select"re !olosit pentru select"re" t"belului de d"te corespun% tor cu #nc rc ri de unit"te .con$inutul "cestei liste depinde de tipul de #nc rc"re select"t: M"teri"l Oeig+t& Element Oeig+t& Soil Oeig+t s"u D"ri"ble lo"dsN select"re" de e-emplu " unui m"teri"l depinde de con$inutul b"%ei de d"te: Concrete& Timberderi*"ti*e m"teri"ls& Roo!ing& etc) T"belul pentru *i%u"li%"re" (i select"re" d"telor de #nc rc"re de unit"te – elementele din t"bel nu pot !i modi!ic"teN t"belul con$ine colo"ne s"l*"te #n b"%" de d"te de #nc rc"re: M"teri"l (i 3eig+t O unit"te de greut"te depinde de tipul select"tN d"c este greut"te" m"teri"lului& "tunci !or$":lungimeg./.

- 1resiune" in!luen$"t de c tre pre%en$" "ltor obiecte – #n c"%ul unui obiect di!erit loc"li%"t #n "propiere& c"re reduce presiune" solului 1resiune" "cti* – presiune" m rit & d"c un element de !i-"re " !ost depl"s"t d"torit "c$iunii !or$elor e-terne& #n direc$i" comp"tibil cu presiune" indus de sol 1resiune" p"si* .os este "!i("t pe ecr"n /#n !unc$ie de obiectele select"te pentru c"re se *" "plic" #nc rc"re" de presiune – b"re s"u p"neluri& !ere"str" include d"te u(or di!erite c"re implic direc$i" de "plic"re " #nc rc rii0) Ve)i *ig 1.presiune" sc %ut & d"c un element de !i-"re " !ost depl"s"t d"torit "c$iunii !or$elor e-terne& #n direc$i" opus presiunii indus de sol - - 1entru o "c$iune" c"re "c$ione"% pe o supr"!"$ " solului se "plic distribuire" lini"r " !or$elor) Op$iune" permite utili%"torului s : De!ine"sc pro!ilul unui sol pro!it'nd de b"%" de d"te c"re con$ine propriet $ile solului S"l*e%e (i s cite"sc un pro!il complet "l solului de!init de utili%"tor (i s edite%e b"%" de d"te " solului De!ine"sc #nc rc rile "plic"te pe o supr"!"$ " solului C"lcule%e (i s "!i(e%e di"gr"mele de presiune " solului 9enere%e o #nc rc"re c"re "c$ione"% pe p"neluri s"u b"re #n mod const"nt cu presiune" c"lcul"t " solului) - Un pro!il de sol s"l*"t po"te !i sc+imb"t cu "lte module !olosind pro!ilele de sol) Op$iune" Soil pressure este disponibil din: Meniu select'nt com"nd" Lo"ds:Speci"l Lo"ds:Soil 1ressure 5"r" de instrumente "p s'nd iconi$" Soil pressure /Ve)i iconița 0+ pag 1.um rul (i numele c"%ului de #nc rc"re curentN #nc rc rile de presiune " solului *or !i gener"te pentru "cest c"% Select"re" tipului de obiecte pentru c"re se "plic #nc rc"re": 1"nels s"u 5"rs List" de b"re s"u p"neluri /#n c'mpul de edit"re List o! ob.ects0 pe c"re se *" de!ini #nc rc"re" de presiune " soluluiN re$ine c "ceste obiecte *or !i #nc rc"re c"re sunt po%i$ion"te sub coordon"t" 6& c"re se presupune " !i ni*elul solului #n !ere"str" 1"r"metersN *"lo"re" de #nc rc"re depinde de c't de mult este !orti!ic"t #n sol - .-) Urm torii p"r"metri pot !i determin"$i #n !ere"str" de m"i sus: .#+ pagina 1.-0 Od"t ce "ce"st op$iune este select"t & !ere"str" repre%ent"t m"i .

- D"c o #nc rc"re este de!init pe b"re& "tunci este neces"r speci!ic"re" unei *"lori de sp"$iereN de *reme ce presiune" solului este c"lcul"t c" o #nc rc"re de supr"!"$ (i pentru " ob$ine o #nc rc"re lini"r pe o b"r se multimplic prin l $ine" de sp"$iere Direc$i" de "c$iune " #nc rc rii 1entru p"neluri – presiune" solului este #ntotde"un" de!init c" o #nc rc"re norm"l respect'nd supr"!"$"N singurul p"r"metru pe c"re utili%"torul #l po"te select" este "cel" d"c #nc rc"re" este de!init Con!orm sistemul loc"l de supr"!"$ /con!orm direc$iei "-ei loc"le 60 s"u Opus sistemului loc"l de supr"!"$ 1entru b"re – utili%"torul po"te select" orice direc$ie con!orm sistemul 9lob"l s"u Loc"l " unei b"re - Select"re" butonul Appl4 duce l" de!inire" unei #nc rc ri de presiune " solului "plic"t pentru o list de elemente select"te con!orm direc$iei select"te) 8nc rc"re" este de!init pentru c"%ul de #nc rc"re select"t curent) Ap s'nd butonul Close se *" #nc+ide !ere"str" /! r s"l*" *reun p"r"metru0) 2ere"str" Soil pressure /p"r"meters0 este desc+is dup select"re" butonul 1"r"meters din !ere"str" Soil Lo"ds) 2ere"str" const din .ur"re /"dic presiune" in!luen$"t de c tre pre%en$" "ltor obiecte0 trebuie consider"t ) e) . !oi de lucru: Soils& Lo"ds (i Results) 2o"i" de lucru Soils Urm torii p"r"metri pot !i de!ini$i "ici: D"te geometrice cu pri*ire l" un element de !i-"re (i l" sol ") .OT@: *"lo"re" ung+iului i pentru coe!icientul Jp trebuie preced"t de semnul /Z0& #n timp ce pentru coe!icientul J" de semnul /-0& d"c elementul este #nclin"t #nspre p m'nt d) Dist"n$" l" "lt obiectN *"lo"re" trebuie de!init d"c o reducere " presiunii c"u%"t de "lte obiecte din #mpre.i*elul soluluiN o *"lo"re " ni*elului solului identi!ic coordon"t" 6 " po%i$iei ni*elului solului #ntr-un model de structur N "ce"st structur nu po"te !i modi!ic"t & de *reme ce corespunde cu ni*elul primului str"t de sol de!init #n t"bel b) Ung+iul de #nclin"$ie " solului #n direc$i" ori%ont"l ^ c) Ung+iul de de*iere " elementului de !i-"re din i *ertic"lN .i*elul p'n%ei de "p !re"tic este speci!ic"t #n coordon"tele glob"le /respect'nd ni*elul solului0N *"lo"re" trebuie de!init d"c o reducere de presiune c"u%"t de pre%en$" p'n%ei de "p !re"tic trebuie consider"t N o po%i$ie " ni*elului p'n%ei de "p !re"tic este indic"t #n repre%ent"re" sec$iunii tr"ns*ers"le " soluluiN trebuie re$inut !"ptul c pre%en$" p'n%ei de "p !re"tic "re e!ect "supr" unei *"lori de presiune d"torit reducerii comp"ct rii li presiunii induse de "p ) .

"me (i "poi& s determine un ni*el "l str"tului solului prin introducere" unei *"lori #n colo"n" Le*el s"u T+ic7nessN t"belul permite "ccesul l" b"%" de d"te de sol c"re este un" prede!init determin"t #n !ere"str" Tob 1re!erences /list" de b"%e de d"te este edit"bil dup select"re" op$iunii: Tools:Tob pre!erences on t+e D"t"b"ses t"b:Soil D"t"b"se0 O repre%ent"re " tr"s rii str"telor solului (i " sc"lei de "d'ncimeN c'mpul 1ro!ile con$ine op$iunile c"re permit s"l*"re" (i desc+idere" unui pro!il de!init de utili%"torN select"re" butonului S"*e desc+ide !ere"str" pentru s"l*"re" !i(ieruluiN !iec"re pro!il se s"l*e"% c" !i(ier sep"r"t #n !orm"tul progr"mului Ms AccessF /d)mbd0N d"c butonul Open este "p s"t& "tunci !ere"str" pentru desc+idere" tipului de !i(ier cu d)mdbeste "cti*"t N c'mpul de edit"re ..) ."me pre%int o c"le de "cces l" !i(ierul curent cu un pro!il de sol) Select"re" butonului Edit soil d"t"b"se permite edit"re" b"%ei de d"te curente) 2o"i" de lucru Lo"ds 8n !ere"str" de m"i sus #nc rc rile e-terne "plic"te pe sol pot !i de!inite) 8nc rc rile sunt de!inite #n t"belul inclus #n p"rte" in!erio"r " !erestrei) 2iec rei #nc rc ri ii sunt "tribuite un nume (i o list de p"r"metri c"re depind de tipul de #nc rc"re) Urm to"rele tipuri de #nc rc ri pot !i de!inite: 8nc rc"re lini"r – #nc rc"re" este descris #n urm to"rele d"te: nume& dist"n$" /lungime"0& intensit"te" #nc rc rii [ /!or$ :lungime0 8nc rc"re distribuit – #nc rc"re" este descris #n urm to"rele d"te: nume& dist"n$" -< /lungime"0& dist"n$" -B /lungime"0& intensit"te" #nc rc rii 1 /!or$ :lungimegB0 8nc rc"re" uni!orm – #nc rc"re" este descris #n urm to"rele d"te: nume& dist"n$" /lungime"0& intensit"te" #nc rc rii 1 /!or$ :lungimegB0) - - M"i mult& e-ist posibilit"te" de " select" tipul de distribuire " presiunii conect"t cu urm to"rele coduri: Ve)i lis3a 4e co4uri 4e la pagina 1.!) D"te c"re determin modul de lucru "l solului #n leg tur cu depl"s"re" unui element de !i-"reN depl"s"re" este de!init prin intermediul rot"$iei elementului j& c"re se presupune s !ie "pro-im"ti* eg"l cu !:L /depl"s"re" *'r!ului %idului:#n l$ime" elementului0N modul de lucru "l solului po"te !i determin"t c": 1resiune "cti* : 1resiune st"tic : 1resiune" p"si* : J" -S j" k j R A Jo -S j U A Jp -S A R j k jp g) D"lo"re" limit s"u *"lo"re" intermedi"r T"belul !olosit pentru de!inire" str"turilor solului Utili%"torul trebuie s selecte%e un tip de sol din list" *ertic"l din colo"n" .

& culo"re& sec$iune tr"ns*ers"l /de!ine(te "ri" unei sec$iuni tr"ns*ers"le " c"blului0& m"teri"l /select"re" m"teri"lului din c"re *" !i ! cut c"blul0 precum (i urm torii p"r"metri de "s"mbl"re " unui c"blu: S"rcin /stress0 – select"re" "cestei op$iuni permite de!inire" s"rcinii norm"le /c"lcul"t respect'nd co"rd" c"blului0 pentru un c"% de #nc rc ri de "s"mbl"re) D"lo"re" s"rcinii trebuie introdus #n c'mpul corespun% tor) 2or$ – select"re" "ceste op$iuni permite de!inire" p"r"metrului de c"blu "l 2or$ei 2o /c"lcul"t respect'nd co"rd" c"blului0 pentru un c"% de #nc rc ri de "s"mbl"re) D"lo"re" !or$ei trebuie introdus #n c'mpul corespun% tor) Lungime .11.e #n c"% de d"te incorecte& d"te #n c'mpul loc"li%"t sub list ) - - Select"re" butonului C"lcul"tion note desc+ide un editor de te-t cu o not c"re con$ine un set de d"te (i di"gr"me de presiune ob$inute) Select"re" butonului OJ #nc+ide !ere"str" (i #ncepe prep"r"re" pentru gener"re" de #nc rc ri) -.select"re" "ceste op$iuni permite de!inire" lungimii c"blului ne#nc rc"t pentru un c"% de #nc rc ri de "s"mbl"re) D"lo"re" !or$ei trebuie introdus #n c'mpul corespun% tor) - - ..) De!inire" unui c"blu #ntr-o structur este simil"r cu "tribuire" unei sec$iuni pe o b"r s"u unui suport pe un nod) Urm torii p"r"metri de c"blu pot !i de!ini$i pentru un c"blu: m"rc".2o"i" de lucru Results 2o"i" de lucru pre%int : 8n p"rte" dre"pt " !erestrei – list" de #nc rc ri de!initeN list" este #ntotde"un" compus dintr-o #nc rc"re " presiunii solului (i c"%uri de!inite de utili%"tor c"re re%ult din #nc rc rile "plic"te pe r"mbleuN list" permite select"re" c"%urilor c"re *or !i tr"ns!er"te #ntr-un model c" o #nc rc"re 8n p"rte" st'ng " !erestrei – repre%ent"re" unei sec$iuni tr"ns*ers"le " solului cu o di"gr"m de #nc rc"reN di"gr"m" "r"t c"re c"% este select"t#n list N #n timp ce mut cursorul pe di"gr"m & utili%"torul po"te citi *"lorile #n puncte indi*idu"le "le di"gr"mei Mes".%a5luri 1rogr"mul Robot Mullenium o!er posibilit"te" de de!inire " structurilor de c"blu /edic structuri cu un c"blu c" !iind elementul princip"l purt tor "l #nc rc rii0) D"c un" din dimensiunile princip"le "le unui element este m"i m"re dec't cele dou c"re "u r m"s i"r rigidit"te" sec$iunii respect'nd #nclun"re" (i torsiune" este mic #n comp"r"$ie cu rigidit"te" de tensiune& un "semene" element este pri*it c" !iind un c"blu) Conclu%i" de b"% tr"s dn de!inire" de m"i sus este "cce" c num"i !or$ele ductile se pot "plic" pe c"bluri) Op$iune" c"re permite "tribuire" propriet $ilor c"blului pe elementele de structur este disponibil din: Meniu select'nd com"nd" 9eometr4:1roperties:C"bles 5"r" de instrumente Structure de!inition select'nd iconița 1+ pag 1.

0) 1resupun'nd o *"lo"re " c"blului mic #nco*oi"r (i lu'nd #n consider"re !"ptul c !or$" tot"l " c"blului trebuie s !ie t"ngent cu un c"blu& po$i "tribui "lungire" corespun% to"re " c"blului& c" o !unc$ie " *"lorilor st"tice num"i) Od"t ce integr"re" de-" lungul lungimii c"blului se e!ectue"% & !ormul" cunoscut pentru un c"blu cu o *"lo"re " c"blului mic #nco*oi"t se *" ob$ine) D"lo"re" de "lungire " cor%ii c"blului l po"te !i deri*"t din /<0) .& b0) Ambele st"gii& #mpreun cu #nc rc rile #n "mbele pl"nuri /-4 (i -%0 sunt pre%ent"te (i #n 2ig <CC) Ve)i *ig 1.-+ pagina 1.OT@: Op$iunile Stress& 2orce& Leng+t (i Dil"t"tion sunt reciproc e-clusi*e (i nu sunt oblig"torii /d"c utili%"torul nu speci!ic nici unui din p"r"metri& lungime" c"blului #nc rc"t este eg"l cu dist"n$" dintre noduri0) Teori" structurilor de c"blu se b"%e"% pe urm to"rele ipote%e: 8nc rc rile (i "lte e!ecte e-terne sunt de tip semist"tic (i const"nte #n tip 1entru c"bluri nu se consider momente de #nclin"re (i !or$e de !or!ec"re Elementele de c"blu "c$ione"% #n domeniul el"stic /Modulul lui Qoung E U const0 Orice #nc rc ri se pot "plic"& cu e-cep$i" #nc rc rilor de moment - Depl"s rile m"ri u& #ns #nclin ri mici sunt "dmisibile - Ari" de sec$iune " c"blului 2 este const"nt /2Uconst0 Lungime" c"blului ne#nc rc"t U I) Ecuații care &u8ernea)' (ro5lema S consider m un c"blu mic #nco*oi"t /"dic un c"blu pentru c"re ung+iul dintre t"ngent" #n orice punct "l c"blului (i o linie dre"pt c"re une(te c"petele "cestui" este mic0& #nc rc"t cu o #nc rc"re "rbitr"r #n pl"nul s u) S consider m un element in!init%ecim"l #n "cest c"blu – unul& c"re este descris #n st"giul ini$i"l /m"i #nt'i "s"mble"% st"giul0 prin #nc rc"re" cA& temper"tur" TA (i tensiune" LAN lungime" "cestui element este eg"l cu dso /2ig <C.- Dil"t"re – d"c "ces"t op$iune este select"t & dil"t"re" c"blului /s"u dil"t"re" rel"ti* & d"c op$iune" Rel"ti*e este select"t 0 *" !i de!init pentru un c"% de #nc rc ri de "s"mbl"re) D"lo"re" !or$ei trebuie introdus #n c'mpul corespun% tor) Dil"t"re" !"ce di!eren$" dintre lungime" c"blului ne#nc rc"t (i dist"n$" dintre nodurile rele*"nte) D"c dil"t"re" "tribuie o *"lo"re po%iti* & lungime" c"blului este m"i m"re dec't dist"n$" dintre noduriN d"c "tribuie *"lori neg"ti*e& dist"n$" dintre noduri este m"i m"re dec't lungime" c"blului) .& "0) Od"t ce #nc rc"re" este "plic"t pe c"blu /#n "l doile" r'nd& st"giul !in"l cu #nc rc"re" c& temper"tur" T (i tensiune" L0& lungime" unei sec$iuni de c"blu element"re este eg"l cu ds /2ig <C.

elini"r /cu pri*ire l" e!ectul de - ./+ pagina 1.cu supor$i !i-"$i /pe timpul st"giului ini$i"l s"u !in"l0 – desen sc+em"tic m"i ./-0bB (i aLZ.+ pagina 1.Ve)i *ig 1.os) Ve)i *ig 1.DELIW) To"te tipurile de "n"li% st"nd"rd " structurii sunt "dmisibile: Lini"r /de !"pt& este o "n"li% nelini"r d"r ! r c" "lte e!ecte nelini"re& cu e-cep$i" non-lini"rit $ii elementelor c"blului s !ie lu"te #n consider"re0& .& CADRU 8..o/-0bB ) D" !"cilit" niste re%ult"te mult m"i precise) %a5luri în Ro5o3 Millenium Teori" elementului de c"blu din sistemul Robot Millenium se b"%e"% pe teori" gener"l " c"blurilor cu *"lo"re mic " #nco*oierii c"blului) Con!orm "cestei teorii& rigidit"te" c"blului este o !unc$ie implicit " urm torilor p"r"metri: rigidit"te" de tensiune " c"blului /Ed20& tensiune" c"blului& depl"s rile suportului c"blului& #nc rc"re tr"ns*ers"l #n "mbele direc$ii /p4& p%0) D"torit non-lini"rit $ii elementului de c"blu& de!inire" s" #n structur solicit "plic"re" iter"ti* " metodelor de "n"li% " structurii) Capacităţile de punere în aplicare a cablului #n Robot Millenium: Elementele de c"blu pot !i !olosite #mpreun cu urm to"rele tipuri de structur : CADRU 1LA.1) .0)/ecu"$i" <0 Unde : A& 5 – nodurile incipiente (i !in"le "le c"blului E2 – rigidit"te" tensiunii c"blului /unde E – modulul lui Qoung& 2 – "ri" de sec$iune tr"ns*ers"l " c"blului0 ^ – coe!icientul de e-p"nsiune term"l I – lungime" ini$i"l " c"blului /pentru c"blurile ne#nc rc"te0 l – modi!ic"re" dist"n$ei dintre supor$i m – "lungire" : mic(or"re"/regul"re"0 ini$i"l & intern " c"blului lT – modi!ic"re" #n temper"tur [/-0 – !unc$i" !or$ei de !or!ec"re c" pentru "-ul cu supor$i de bolt /con!orm indicelor: respecti* #n direc$i" "-ei Q (i " "-ei 6 (i pentru st"giul ini$i"l (i !in"l0 – desen sc+em"tic m"i .0.1) 1o$i noti!ic" de "semene" !"ptul c #n ecu"$i" c"blului /<0& c" opus re%ol* rii tr"di$ion"le "plic"t c"lcul rilor de c"blu& !or$" "-i"l po"te *"ri" de-" lungul lungimii c"blului /#n numitorii "mbelor !unc$ii de integr"re din ecu"$i" /<0 e-ist urm to"rele componente !unc$ion"le: aLZ./-0 – !unc$i" !or$ei "-i"le c"u%"t de #nc rc"re" st"tic pentru un ".os) Ve)i *ig 1.0+ pagina 1.+ pagina 1. Ve)i *ig 1. S1AHIU& 8..

gime U RlS : aDIL"t"re U RdS /REL"ti*0bb& unde: STRess – solicit"re" norm"l /c"lcul"t cu pri*ire l" co"rd 0 pentru " !i re"li%"t pentru c"%ul de #nc rc"re de "s"mbl"re 2OR$ – !or$" de tensiune /c"lcul"t cu pri*ire l" co"rd 0 pentru " !i re"li%"t pentru c"%ul de #nc rc"re de "s"mbl"re - .TAE@ /d"te introduse de utili%"tor #n !i(ierul te-t0 1ROpriet $i /Rlist" de elementeS0 CA5luri AE U R"ri" sec$iuniiS /EURModulul lui QoungS0 /ROURgreut"te" unit"r S0 aSTRess U RsS : 2OR$ U R+S : LU.ridigi%"re-solicit"re0& 1-Delt"& Cresc tor& De Curb"re& Din"mic& Armonic& SeismicN .OT@: "n"li%" din"mic *" !i tr"t"t c" !iind lini"r cu pri*ire l" rigidit"te" curent Depl"s rile sunt "dmisibile M"teri"lul este de!init c" pentru o b"r /modulul lui Qoung E este singur" solicit"reN #n c"%ul de!inirii unei #nc rc ri in"cti*e de c"blu& "di$ion"l greut"te" unit"r RO trebuie introdus N #n c"%ul unei #nc rc ri term"le – coe!icientul e-p"nsiunii term"le LE0 Ung+iurile 9AMMA de!inite c" pentru b"re /este subst"n$i"l num"i pentru descriere" #nc rc rii0 - Limitări ale punerii în aplicare a elementului de cablu: 1entru elementele de c"blu& o de!ini$ie de decupl"re este imposibil deo"rece rigidit"te" de #nclin"re (i torsion"l nu se "plic pentru "ceste elemente) 8nc rc ri de c"blu Urm to"rele tipuri de #nc rc ri se "plic pe elementele de c"blu: 8nc rc ri nod"le 8nc rc ri in"cti*e 8nc rc ri uni!orme /const"nte s"u *"ri"bile0 Scurt"re:"lungire ini$i"l /#nc rc ri "di$ion"le "plic"te pe timpul st"giului de "s"mbl"re0 8nc rc ri de temper"tur 2or(e concentr"te de-" lungul lungimii elementului) - Urm to"rele tipuri de #nc rc ri nu sunt permise #n c"%ul elementelor de c"blu: Moment Moment uni!orm SI.

os: CASe ASAmbl"re adescriere" #nc rc riib 1entru "cest c"% de #nc rc"re: 1entru b"sele select"te& !or$ele de tensiune ini$i"le trebuie speci!ic"te de utili%"tor prin introducere" unei din *"lorile pre%ent"te m"i .lungime" este m"i mic dec't dist"n$" dintre noduri0) - :sam5larea ca)ului 4e înc'rcare Sistemul Robot Millenium include st"giul de "s"mbl"re " structurii /progr"mul recom"nd s !ie primul c"% de #nc rc"re0) Sint"-" pentru "st!el de c"% de #nc rc"re este d"t m"i .9 /<ZDIL0 To"te #nc rc rile de!inite se "plic /de e-emplu #nc rc"re in"cti* & m"se "d ug"te0 De!inire" temper"turii TE pentru c"bluri #n st"giul de "s"mbl"re este posibil Depl"s rile c"lcul"te pentru un "semene" c"% de #nc rc"re descriu geometri" ini$i"l pentru c"%urile c"re "u r m"s #n "n"li%" de structur ) c"re este eg"l cu dist"n$" dintre - - - - .gime" U lA& d"c trebuie s !ie di!erit de *"lo"re" prede!init LU.gime – lungime" ini$i"l " c"blului DIL"t"re – di!eren$" dintre lungime" ini$i"l " c"blului (i dist"n$" dintre nodurile de suport l" dist"n$" dintre nodurile de suport /d"c este o *"lo"re po%iti* – lungime" este m"i m"re dec't dist"n$" dintre noduri& d"c este neg"ti* .lungime" este m"i mic dec't dist"n$" dintre noduri0) DIL"t"re REL"ti* – r"$i" di!eren$ei dintre lungime" ini$i"l " c"blului (i dist"n$" dintre nodurile de suport l" dist"n$" dintre nodurile de suport /d"c este o *"lo"re po%iti* – lungime" este m"i m"re dec't dist"n$" dintre noduri& d"c este neg"ti* .os #n sint"-" !i(ierului de te-t /com"nd" 1ROperties0 STRess U sA /solicit"re" ini$i"l " c"blului0 s"u 2OR$ U tA /!or$" de tensiune ini$i"l #n c"blu0 Lungime" ini$i"l " c"blului po"te !i descris speci!ic'nd LU.9 U noduri Scurt"re":"lungire" ini$i"l " c"blului po"te !i speci!ic"t !olosind com"nd" DIL"t"re /REL"ti* 0 D"c nu este nici un cu*'nt c+eie REL"ti*& DIL"t"re" este e-prim"t #n *"lori "bsolute D"c e-ist cu*inte c+eie REL"ti*e& "lungire" ini$i"l este e-prim"t c" o !r"c$ie& "dic lungime" !in"l " c"blului este eg"l cu L U LU.- LU.

componente de !or$ proiect"te pe direc$iile "-elor succesi*e "le sistemului loc"l de coordon"te) -.1#.U & unde: - .os: . – !or$" "plic"t de-" lungul t"ngentei c"blului 2E& 2Q& 26 – .:l3e (roprie3'ți 23ruc3urale 8n *ersiune" curent " sistemului este posibil de!inire" propriet $ilor structur"le "di$ion"le cum "r !i decupl ri& depl"s ri& noduri comp"tibile& leg turi rigide& supor$i& b"re de tensiune:comprim"re (i tipuri de b"re) Cone-iunile de b"re de structur sunt rigide& de e-emplu este "sigur"t comp"tibilit"te" depl rii (i " rot"$iei pentru to"te b"rele c"re con*erg #ntr-un nod d"t) Leg turile rigide pot !i decupl"te& d"c este neces"r) Op$iune" 9eometr4:Rele"ses permite utili%"torului s decuple%e gr"dele de libert"te select"te din .u se pot ob$ine momente (i !or$e de !or!ec"re pentru elemente de c"blu 1entru elementele de c"blu se po"te ob$ine !ie de!orm"re" simpli!ic"t /"tribuit c" pentru b"r" de leg tur 0 !ie pentru de!orm"re" e-"ct /descris prin ecu"$i" di!eren$i"l pentru lini" #nco*oi"t 0 Re%ult"te "di$ion"le pentru elementele de c"blu /c" o consecin$ " st"giului de "s"mbl"re0 "p"r: ") 8n c"bluri& pentru c"re se solicit tensiune / #n sint"-" RO5OT Millennium: STRess s"u 2OR$ 0& tensiune" de regl"re amb neces"r pentru tensiune" solicit"t este "tribuit b) 8n "lte c"bluri& !or$" esen$i"l pentru "s"mbl"re este "tribuit ) Asemene" re%ult"te sunt !olosito"re l" proiect"re" st"giului de "s"mbl"re) Sunt disponibile #n modulul Results prin select"re" comen%ii : Stress:1"r"meters:Results pentru elementele de c"blu #n st"giul de "s"mbl"re) 2or$" e-i"l /ductil 0 este c"lcul"t din !ormul": .1e timpul "n"li%ei c"%urilor de #nc rc"re de structur succesi*e #n st"re" de ec+ilibru& "s"mbl"re" c"%urilor de #nc rc"re "plic"te pe structur sunt lu"te #n consider"re) Depl"s rile "tribuite "plic"te "ici sunt !olosite c" b"%" pentru "n"li%e ulterio"re) 2or$ele de tensiune prede!inite sunt modi!ic"te /cee" ce #nse"mn cu dup "s"mbl"re c"blul *" !i "ncor"t0) %a)urile 4e ?nc'rcare 4up' :ncorare Dup termin"re" "n"li%ei de structur & re%ult"tele pentru elementele de c"blu sunt simil"re cu cele ob$inute pentru elementele de b"r N totu(i& r m'n unele di!eren$e) Aceste" sunt descrise m"i .

1) Elementul DSC este un element cu B noduri unde !or$ele nod"le sunt gener"te con!orm urm to"rei !ormule: !< U -T7TTT /uB – u<0 !B U T7TTT /uB – u<0 unde 7 U a7ibN i U <& .dl !iind *ectorul de rigidit"te "tribuit "numitor gr"de de libert"te) M"trice" de rigidit"te " elementul "re urm to"re" structur JU & unde T este m"trice" de tr"ns!orm"re din b"%" loc"l #n un" glob"l & prelu"t de l" elementul de b"r & #n timp ce di"g/E0este m"trice" de di"gon"l cre"t de c tre *ectorul 7) Introducere" elementului 2SC permite de!inire" decupl rilor el"stice #ntr-un element de b"r & lucru imposibil #n "propiere" prelu"t pus #n "plic"re) Utili%"torul po"te ob$ine "cele"(i *"lori de depl"s"re #n punctele de intersec$ie " b"rei pentru structurile de b"r unde se intersecte"% b"rele) Acest lucru se !"ce prin intermediul op$iunii Comp"tible nodes) Trebuie s de!ine(ti "t'te" noduri cu coordon"te identice c'te b"re sunt) 2iec"re nod "p"r$ine unei b"re di!erite) Op$iune" este disponibil din meniul: .progr"m pentru un nod de structur d"t) Urm to"rele tipuri de noduri comp"tibile pot !i de!inite #n progr"m: rigid& el"stic& cu "morti%"re& unil"ter"l precum (i nelini"r) Un nou "lgoritm " !ost implement"t #n progr"m c"re permite c"lcul"re" unei structuri c"re con$ine decupl ri /op$iune" DSC din !ere"str" Tob pre!erenes:Structure "n"l4sis0) 1entru orice b"r & pentru c"re orice tip de "n"li%" " !ost de!init& cu urm to"rele decupl ri: Regul"r Unil"ter"l El"stic El"stic (i unil"ter"l Urm to"rele oper"$ii sunt e!ectu"te: Un nou nod este gener"t #n structur /pe timpul gener rii modelului de structur 0 Elementul inser"t cu decupl"re este modi!ic"t #n "(" !el #nc't noul s i" locul celui *ec+i #n element /nodul *ec+i r m'ne #n "lte elemente de structur 0 8ntre nodul *ec+i (i cel nou progr"mul cre"% "("-numitul element DSC /Discontinuit"te0 – *e%i !ig de m"i .1+ pagina 1.os) - Ve)i *ig 1.

OT@: trebuie re$inut !"ptul c select"re" gr"delor de libert"te "re leg tur num"i cu nodurile "u-ili"re "le unei leg turi rigide /cone-iune" nodului princip"l cu un Pcorp rigidP !olose(te to"te gr"dele de libert"te0) 1entru unele elemente de structur o de!inire " depl"s rii este neces"r & de e-emplu cone-iune" e-centric /non-"-i"l 0 " b"relor de structur trebuie de!init ) Acest lucru se po"te !"ce cu ".utorul op$iunii 9eometr4:Addition"l:O!!sets) O depl"s"re po"te !i de!init "utom"t pentru b"rele de structur N "tunci depl"s"re" este determin"t prin mut"re" unei "-e de b"r pe dimensiunile e-treme "le sec$iunii) 1o%i$i" "-ei este select"t prin clic7 pe butonul se sec$iune corespun% tor loc"li%"t #n desenul sec$iuniiN "p"re o descriere " po%i$iei sec$iunii de b"r & "dic Depl"s"re" "-ei (i c"r"cteristicile po%i$iei sec$iunii c"re descrie *"lo"re" depl"s rii "-ei #n sistemul loc"l& de e-emplu: -Dp4& D% /depl"s"re" "-ei: col$ul din st'ng" sus0) M"i .9eometr4:Addition"l "ttributes:Comp"tible nodes) Urm to"rele tipuri de noduri comp"tibile pot !i de!inite #n progr"m: rigid& el"stic& cu "morti%"re precum (i nelini"r) Leg turile rigide se !olosesc pentru " model" per!ect p r$ile rigide "le structurilor el"stice /de!inire" unui corp rigid #ntr-o structur 0) To"te nodurile #ntr-o "semene" cone-iune "u rot"$ii identice (i depl"s ri d"torit rigidit $ii #ntregii cone-iuni) Depl"s rile (i rot"$iile de!inire pentru o leg tur rigid po"te !i limit"t l" "numite gr"de de libert"te select"te) De e-emplu) Depl"s rile lini"re pot !i bloc"te& #n timp ce rot"$iile sunt permise) 1rimul nod este numit nodul princip"l /MASTER0& #n timp ce nodurile c"re "u r m"s sunt noduri "u-ili"re/sub com"nd" celuil"lt0 /SLADE0) Op$iune" este disponibil din meniul: 9eometr4:Addition"l "ttirbutes:Rigid lin7s) In!orm"$iile de b"% despre de!inire" leg turilor rigide #ntr-o structur : Solicit de!inite" nodurilor ADIHIO.UMAI #n structurile c"re implic gr"de de libert"te rot"$ion"le) - - De!inire" unei leg turi rigide #ntre noduri este ec+i*"lent cu introducere" condi$iilor de comp"tibilit"te rigid respect'nd to"te depl"s rile #n "ceste noduri) To"te nodurile leg"te cu un nod princip"l constituie un grup de noduri comp"r"bil cu un corprigid) .UMAI pentru elementele de b"r l" #ndoire 1ermit de!inire" b"relor prin re!erin$ l" nodurile e-istente 2@R@ " !i neces"r select"re" op$iunii rele*"nte din !ere"str" Displ"40 .ALE /#ns mul$umit !"ptului c po%i$i" re"l " elementelor este #ntotde"un" *i%ibil & independent de op$iunile select"te #n !ere"str" Displ"40 Ac$ione"% #ntre noduri& "st!el se pot conect" cu orice tip de elemente !inite /elemente de b"r & elemente de #n*eli(0 Leg turile rigide pot !i !olosite .os sunt pre%ent"te in!orm"$ii de b"% cu pri*ire l" de!inire" depl"s rilor #ntr-o structur : Depl"s rile pot !i !olosite .

- Depl"s rile pot !i de!inite prin *"lori rel"ti*e& "dic #(i p stre"% propriet $ile l" sc+imb"re" geometriei structurii /modi!ic"re" sec$iunilor0 Depl"s rile !unc$ione"% IDE.DELIW LE9@TUR@ BD LE9@TUR@ .OT@: 5"rele pentru c"re depl"s rile "u !ost de!inite& sunt conect"te cu "lte elemente de structur s"u cu !und"$i" /supor$ii0 din nodurile c"re de!inesc "ceste b"re (i nu #n nodurile depl"s"te de c tre o *"lo"re de depl"s"reN pentru colo"nele depl"s"te ori%ont"l respect'nd supor$ii s"u pentru "-urile depl"s"te *ertic"l respect'nd colo"nele& !or$ele c"re "u loc /"c$ione"% 0 #n noduri /de e-emplu supor$i0 "c$ione"% cu e-centricit"te pe b"re pentru c"re " !ost de!init o depl"s"re) 1rogr"mul o!er posibilit"te" de " de!ini !und"$i" el"stic pentru membrii structurii) Op$iune" 9eometr4:Addition"l Attributes:El"sitc ground o! b"rs este !olosit #n "cest scop) C"lcul rile pentru b"re cu un tip de !und"$ie el"stic se e!ectue"% pe b"%" "lgoritmului cl"sic "l !und"$iei el"stice " lui 3in7ler /de!inire" #n l$ rii unidirec$ion"le este posibil 0) .D J6 JQ& J6& LE J6& LE J6& LE JQ& J6& LE De!inire" !und"$iei lui 3in7ler este imposibil De!inire" este imposibil 8n c"%ul structurilor de pl"c :#n*eli( e-ist (i posibilit"te" de " de!ini coe!icien$ii el"stici "i !und"$iei& #nc & *"lo"re" unui "semene" coe!icient este determin"t #n !ere"str" !olosit pentru de!inire" grosimii pentru pl"c s"u #n*eli( /*e%i c"pitolul .)I0) 1o"te !i neces"r de!inire" supor$ilor de noduri #n "numite noduri din structur" de b"cr ) Op$iune" respecti* este disponibil din meniu select'nd com"nd" 9eometr4:Addition"l Attributes:5r"c7ets) Supo$ii de noduri se !olosesc #ntr-o structur pentru " #mbun t $i propriet $ile de sec$iune "le b"relor din %onele nodurilor) Aceste" !"c posibil pentru "ce"st %on suport"re" momentelor m"i m"ri (i " !or$elor tr"ns*ers"le& #n timp ce sec$iuni m"i mici se !olosesc de-" lungul #ntregilor b"re) Supor$ii se pot "plic" num"i pe sec$iunile I) .TIC cu o leg tur rigid Pcomplet P Depl"s rile se pot !olosi .UMAI #n structurile c"re implic gr"de de libert"te rot"$ion"le) - .OT@: !und"$i" el"stic po"te !i de!init num"i pentru unele tipuri de structur ) Direc$iile "ccesibile "le !und"$iei el"stice c" pentru tipul de structur "plic"t /gr"de de libert"te permisibile pentru un tip de structur select"t0: CADRU BD CADRU BD 9RILAT 1LAC@ 8.

loc "l unei b"re indi*idu"le /s"u un grup de b"re colini"re0 Imper!ec$iunile c"u%e"% modi!ic"re" geometriei unei b"re s"u " unui grup de b"re& #nc & modi!ic"re" tuturor re%ult"telor c"lcul rilor de structur sunt "!i("te pe o structur de!orm"t /"dic structur" cu imper!ec$iuni geometrice este consider"t 0N depl"s rile nod"le sunt determin"te #n rel"$ie cu geometri" indi*idu"l de!init de utili%"tor) - .E-ist B metode de suport"re: 1rin intermediul pl cilor de dimensiuni determin"te 1rin intermediul sec$iunii t i"te corespun% tor " b"rei d"te 1entru " de!ini un suport trebuie determin"t metod" de suport"re& dimensiunile supor$ilor /*"lori "bsolute s"u rel"ti*e0 (i tipul de supor$i /m"i ridic"$i& m"i mici& pe "mbele p r$i0) Un suport de!init #n #n "cest !el este s"l*"t sub denumire" select"t de utili%"tor) M"i t'r%iu& se po"te !olosi de m"i multe ori #ntr-o structur ) Supor$ii unei b"re sunt introdu(i sep"r"t pentru !iec"re c"p t "l b"rei) Supor$ii sunt lu"$i #n consider"re #n st"gii succesi*e de c"lcul"re #n !elul urm tor: 1e timpul c"lcul rilor st"tice: p"rte" suport"t " unei b"re se presupune " "*e" o sec$iune de iner$ie *"ri"bil "le c rei dimensiuni sunt re%ult"tul de!inirii suportuluiu 1e timpul proiect rii cone-iunii: dimensiunile supor$ilor sunt tr"ns!er"te "utom"t #n modulul de cone-iuni "tunci c'nd se de!ine(te o cone-iune de o$el) Modi!ic"re" !"ce neces"r "ctu"li%"re" dimensiunilor suportului de!init s"u de!inire" unui" nou) 1e timpul c"lcul rilor de cod: "numite ipote%e& c"re presupun p"r"metrii #nlocuitori de sec$iune " unei b"re tr"t"$i c" un #ntreg& sunt cre"$i pe timpul *eri!ic rii codului b"relor suport"te) Momentul de iner$ie "l unei b"re #nlocuito"re *irtu"le este c"lcul"t pe b"%" lungimii (i iner$iei componentelor b"rei& "dic "le segmentelor nesuport"te "le b"rei) 1roprit $ile de substituire *irtu"le se !olosesc pentru c"lcul"re" st"bilit $ii gener"le " unei b"re) Deri!ic"re" solicit rii #n "numite puncte "le b"rei i" #n consider"re propriet $ile re"le "le sec$iunii - - 1roiect"re"& "dic g sire" sec$iunilor membre optime& i" #n consider"re (i supor$ii) Op$iune" 9eometric"l Imper!ections /"ccesibil #n meniu prin select"re" comen%ii 9eometr4:Addition"l Attributes: 9eometric"l Imper!ections0 permite de!inire" imper!ec$iunilor geometrice ini$i"le) Imper!ec$iunile geometrice pot !i "tribuite pe b"rele indi*idu"le s"u pe un grup de b"re colini"re /"("-numitele superb"re0) Imperec$iunile nu c"u%e"% !or$e ini$i"le& solicit ri de structur N d"c imper!ec$iunile sunt consider"te& re%ult num"i #n modi!ic"re" geometriei structurii) 8n timp ce "plici "ce"st op$iuni trebuie lu"te #n consider"re impote%ele "dopt"te: Imper!ec$iunile pot !i "tribuite num"i pe elementele de b"r Imper!ec$iunile sunt "tribuite #n punctul de mi.

elor de!inite din inst"l"re" unui progr"m #n "ltul s"u dintr-un sp"$iu de lucru "l unui progr"m #n "ltul) . l"ter"l& etc) De!inire" propriet $ilor structurii /m"i sus men$ion"te0 este identic cu metod" de "tribuire " sec$iunilor pe b"rele de structur ) 8n timp ce lucre"% #n progr"mul Robot& un utili%"tor de!ine(te m"i multe denumiri c"re descriu p"r"metrii de b"r & p"nel s"u corp solidN "ce(ti" sunt seturi di!erite de p"r"metri !olosi$i pentru determin"re" propriet $ilor !i%ice (i mec"nice s"u "plic"$i pentru proiect"re" elementelor de structur ) E-emple de "cest tip de denumiri includ: sec$iuni de b"r & grosimi de pl"c & seturi de p"r"metri !olosi$i pentru proiect"re" elementelor de structur de o$el s"u "plic"$i pentru c"lcul"re" consolid rii #n elementele de structur RC precum (i de!inirile de supor$i& "rticul"$ii& etc) Op$iune" L"bel M"n"ger este disponibil #n meniu select'nd com"nd" Tools:L"bel M"n"gerN permite e!ectu"re" urm to"relor oper"$ii cu re!erire l" "ccesul l" m"rc".online"r Linges) 2ere"str" De!inition o! non-line"r +inges con$ine op$iuni c"re permit de!inire" unei unor p"r"metri (i " unei di"gr"me de curb 1us+o*er) Aceste tipuri de "rticul"$ii nelini"re sunt disponibile #n "ce"st !ere"str : !or$ -depl"s"re& moment-rot"$ie (i solicit"retensiune) 1rogr"mul Robot permite de!inire" b"relor #n structur & c"re pot "c$ion" num"i #n b"rele de leg tur & de tensiune s"u comprim"re /op$iune" este !olosit pentru de!inire" tipului de b"re de leg tur #n structuri de c"druN o "semene" de!inire nu duce l" "tribuire" decupl rilor l" un element de c"dru& #ns & modi!ic tipul unui element !init dintr-un element de ".elor Tr"ns!er"re" m"rc".#ntr-unul de leg tur 0 precum (i b"re pentru c"re se consider in!luen$" !or$elor de !or!ec"re pe de!orm rile de structur ) Op$iune" este disponibil #n meniul 9eometr4:Addition"l Attributes: Ad*"nced 5"r 1roperties) 8n !ere"str" Ad*"nced 1roperties& utili%"torul trebuie s de!ine"sc – #n c'mpul de edit"re corespun% tor /introduc'nd numerele de b"re0 s"u gr"!ic – pe ecr"n – b"rele c"re "c$ione"% num"i #n b"rele de leg tur & de tensiune s"u comprim"re s"u b"rele pentru c"re in!luen$" !or$elor de !or!ec"re *" !i consider"t de de!orm rile de structur ) Tipurile de b"r de o$el:lemn sunt "tribuite pe timpul de!inirii structurii de(i "cest lucru nu este neces"r pentru "n"li%" structur"l N se !olose(te pe timpul proiect rii membrului /colo"ne& "-uri& etc0 de o$el:lemn) Tipul de b"r con$ine to$i p"r"metrii neces"ri pentru proiect"re" elementului de o$el:lemn& de e-emplu lungime" !l"mb".elor din proiectul curent #n b"%" de d"te Citire" m"rc".e: S"l*"re" m"rc".ului& tipul de !l"mb".elor din b"%" de d"te #n proiectul curent Di%u"li%"re" con$inuturilor de!inirilor m"rc".1rogr"mul permite de "semene" de!inire" "rticul"$iilor nelini"re c"re se pot !olosi #n "n"li%" 1us+o*er) An"li%" 1us+o*er de structur este o "n"li% st"tic & nelini"r #n c"re m"gnitudine" #nc rc rii de structur este m rit con!orm modelului de #nc rc"re "dopt"t) Cre(tere" *"lorii #nc rc rii permite depist"re" de elemente sl"be #n structur (i moduri de "*"riere " structurii) An"li%" 1us+o*er #nce"rc s estime%e re%isten$" re"l " structurii) Op$iune" este disponibil #n meniu select'nd com"nd" 9eometr4:Addition"l Attributes: .

"l consolid rii unei pl ci s"u unui #n*eli(& se s"l*e"% pentru un cod determin"t pentru proiect"re" structurii RC) Ast!el m"rc".) Od"t ce op$iune" este select"t & !ere"str" de m"i .os *" !i "!i("t pe ecr"n) A-ele structur"le cre"% o re$e" "di$ion"l c"re permite de!inire" m"i multor elemente structur"le (i indic componentele structur"le select"te /selec$i" lor este posibil 0) Re$e"u" de "-e cre"% puncte pe c"re po"te !i pl"s"t cursorul pe timpul de!inirii gr"!ice " structurii) A-ele de structur sunt *it"le pe timpul mut rii #n interiorul unui model de structur ) 2olosire" lor permite "!i("re" r"pid " pl"nului de lucru select"t /!ere"str" DieO0 li select"re" elementelor po%i$ion"te pe "-ele de structur ) Ve)i *ig 1.) Selec$i" "-elor po"te !i e!ectu"t cu ".utorul descrierilor po%i$ion"te pe oric"re noduri "le "-ei de structur ) Clic7 pe descriere" "-ei select"te duce l" selec$i" tuturor elementelor de structur po%i$ion"te pe ".ele tipului de consolid"re " p"nelului se pot "plic" #n proiecte di!erite independent de codul de proiect"re select"t prede!init) -.ele codului membrului /"dic tipul de membru de o$el s"u "luminiu& tipul de membru de lemn& tipul de membru de beton0 sunt "coperite con!orm codului de proiect"re curent pentru structurile de o$el& lemn s"u RC /consolid"re teoretic" /neces"r 00N prin urm"re& tipurile de membru de!inite pentru un cod nu trebuie !olosite pentru "lte coduri deo"rece "st" po"te duce l" pierdere" de!inirilor "numitor p"r"metri speci!ici) To"te b"rele dintr-un proiect d"t sunt proiect"te con!orm codului select"t) 8n cee" ce pri*e(te un m"rc"..1-..) O re$e" de "-e structur"le po"te !i de!init c": O re$e" dreptung+iul"r #n sistemul C"rte%i"n /#n pl"nul 6E pentru structuri BD& #n pl"nul EQ pentru structuri .Totu(i& trebuie re$inut !"ptul c m"rc".:l3e %omponen3e 4e 23ruc3ur' A-ele structur"le sunt !o"rte !olosito"re pe timpul de!inirii structurii) Ace"st op$iune este disponibil din: Meniu select'nd com"nd" 9eometr4:Structur"l A-es 5"r" de instrumente Tools select'nd iconița + pag 1. + pagina 1.D cu direc$i" 6 c" !iind #n l$ime" structurii0) Acee"(i re$e" de "-e c" (i "ce" de!init #n pl"nul EQ este cre"t pentru !iec"re ni*el pe timpul de!inirii m"i multor ni*ele de structur ) Re$e" #n sistemul de coordon"te cilindric s"u pol"r A-e "rbitr"re /linii drepte& r"%e (i segmente0 - 1entru "-ele structur"le de!inite #n sistemul C"rte%i"n e-ist dou op$iuni disponibile de de!inire " coordon"telor /dup select"re" butonului Ad*"nced 1"r"meters& !ere"str" se m re(te "!i('nd op$iuni "di$ion"le0: .

/) Op$iunile loc"li%"te #n "ce"st !ere"str permite "dministr"re" seturilor de "-e structur"le) 1"rte" superio"r " "cestei !erestre cuprinde re$elele de "-e structur"le de!inite – sunt identi!ic"te prin numele "tribuite "cestor" pe timpul cre rii "-elor structur"le) Dup "cti*"re" unui set de "-e structur"le /simbolul V "p"re0 (i select"re" butonului OJ& "-ele structur"le din "cest set *or !i *i%ibile pe ecr"n) Atunci c'nd un set este de%"cti*"t /simbolul V "p"re0 i"r butonul OJ "p s"t& "tunci "-ele din "cest set nu sunt "!i("te pe ecr"n) M"i sunt dou buto"ne #n p"rte" in!erio"r " !erestrei: Delete .D – pe pl"nul EQ& unde direc$i" 6 repre%int #n l$ime" structurii0) 8n c"%ul de!inirii unui ni*el& o re$e" de "-e c" "ce" de!init #n pl"nul EQ este cre"t l" !iec"re ni*el) 2ere"str" Structur"l A-is con$ine .!+ pagina 1.(tergere" unui set de "-e structur"le Delete "ll .(tergere" tuturor seturilor de "-e structur"le disponibile #n !ere"str ) De!inire" este limit"t l" re$e"u" dreptung+iul"r /pentru structurile BD – pe pl"nul 6E i"r pentru structurile . !oi de lucru c"re de!inesc: A-ele *ertic"le /select"re" coordon"telor E din pl"nul Q60 .eO& c"re d"c este select"t duce l" posibilit"te" de de!inire " numelui unui nou set de "-e structur"le) Ve)i *ig 1."me /numele prede!init "l setului este Structure "-is0N numele unui nou set este "d ug"t #n list" de "-e structur"le de!inite) 8n p"rte" in!erio"r " !erestrei e-ist butonul A-is m"n"ger) Select"re" "cestui" duce l" desc+idere" !erestrei M"n"ger o! structur"l "-es) Ace"st p"rte " !erestrei con$ine& de "semene"& butonul .- Rel"ti* /op$iune" A-es rel"ti*e to t+e point este "cti* 0 – d"c "ce"st op$iune este "cti*"t & "tunci c'mpul de edit"re Insertion point din !ere"str de*ine "cti*N po%i$i" "-elor structur"le cre"te este de!init respect'nd coordon"tele punctului de inser"re Absolut /op$iune" A-es rel"ti*e to t+e point este "cti* 0 – d"c "ce"st op$iune este "cti*"t & "tunci "-ele structur"le *or !i cre"te pe b"%" *"lorilor re"le "le coordon"telor "-elor indi*idu"le structur"le /#n sistemul glob"l de coordon"te0 - 8n c"%ul unei re$ele cre"te #ntr-un sistem de coordon"te cilindri s"u pol"r& num"i de!inire" #n modul rel"ti*& "dic respect'nd punctul de inser"re& este disponibil /op$iune" este "ccesibil dup select"re" butonului Ad*"nced 1"r"meters0) A-ele de structur din sistemul C"rte%i"n pot !i rotite c" un #ntreg) 1entru " !"ce "cest lucru& utili%"torul trebuie s "cti*e%e op$iune" A-is:rot"tion "ngle& selecte%e "-" #n .i*elele /select"re" coordon"telor 6 din pl"nul EQ0 .urul c rei" "-ele *or !i rotite (i s de!ine"sc ung+iul de rot"$ie) A-ele de!inite #n modul rel"ti* sunt rotite respect'nd punctul de inser"re) 1"rte" superio"r " !erestrei con$ine list" de seturi de!inite de "-e structur"le) De!inire" unui nou set #ncepe cu !urni%"re" unui nume #n c'mpul .

#n !unc$ie de po%i$i" "-ei se po"te "plic" pentru " de!ini propriul nume de ni*ele "l utili%"torului) 1entru " #ndep rt" o singur ".trebuie determin"te) D"c punctele sunt de!inite gr"!ic prin intermediul mouse-ului& "tunci "-" este "d ug"t "utom"t #n list" de "-e de structur gener"te) D"c utili%"torul introduce coordon"te de puncte #n !ere"str & "tunci trebuie select"t butonul Insert pentru c" "-" s !ie "d ug"t ) D"c op$iune" Arbitr"r4 este select"t & "tunci butonul "di$ion"l : Cre"te "-es !rom selected b"rs:lines "p"re #n p"rte" superio"r " !erestrei) Select"re" "cestui buton duce l" gener"re" "-elor de structur pe b"%" b"relor (i liniilor /m"rginile obiectelor gener"te BD (i .:un singur ni*el& selecte"% "rticolul corespun% tor /".- A-ele ori%ont"le /select"re" "-elor Q din pl"nul E60 8n c"%ul structurilor BD /c"dru BD s"u leg tur BD0 num"i primele B !oi de lucru sunt "cti*eN pentru gril".D0) 2oile de lucru succesi*e sunt identice i"r de!inire" ni*elelor (i " "-elor *ertic"le (i ori%ont"le sunt "cele"(i) Urm to"rele c'mpuri de edit"re trebuie complet"te: 1OSITIO.))) Utili%"torul "re de "semene" posibilit"te" de " de!ini propriile s"le ni*ele:"-e) 1entru " !"ce "cest lucru& trebuie s : Determini po%i$i" "-ei:ni*elului Selecte%i op$iune" De!ine din c'mpul .S (i DISTA.: segment& .D0 select"re #n modelul de structur ) .um t"te de linie s"u linie) Apoi& dou puncte c"re de!inesc o ".umbering) D"ri"bil" ]* !olosit pentru gener"re" unui nume de ".:ni*el0 din list (i d clic7 butonul Delete) 1entru " #ndep rt" to"te "-ele:ni*elele !olose(te butonul Delete All) 1entru " "lege oric"re din "-ele:ni*elele de pe ecr"nul gr"!ic& trebuie s e*iden$ie%i "-":ni*elul select"t inclus #n list (i s d"i clic7 pe butonul Single out) .CE) 1entru " gener" "-ele:ni*elele de!inire d clic7 pe butonul Insert) A-ele:ni*elele *or !i list"te #n B colo"ne c"re con$in numele "-ei:ni*elului (i loc"$i" #n sistemul de coordon"te glob"l) C'nd de!ine(ti "-e !olosind op$iune" Arbitr"r4 trebuie select"t tipul de ".ul structurii0 c"re corespunde cu o po%i$ie " "-ei de structur & de e-emplu: C)A& >)I& etc) 1entru " !"ce "cest lucru& utili%"torul trebuie s selecte%e op$iune" D"lue din list" .umberingN pentru "-ele *ertic"le numele prede!inite sunt A& 5& C& )))& pentru ni*ele:"-e ori%ont"le: <& B& .e sunt disponibile num"i prim" (i " trei") 1entru re$elele cilindrice sunt disponibile #n p"rte" superio"r " di"logului urm to"rele !oi de lucru: R"di"l& Angle (i 6 /ultim" !o"ie de lucru este "ccesibil num"i pentru structurile .& .umbering O!eri descriere" "-ei:ni*elului de!init #n c'mpul loc"li%"t #n p"rte" in!erio"r " !erestrei / de*ine "cti* dup select"re" op$iunii De!ine0N de e-emplu od"t ce numele Le*el este introdus& progr"mul *" gener" urm to"rele nume: Le*el<& Le*elB& etc) Ape(i butonul Insert) - Adi$ion"l& "-" unei structuri po"te primi un nume /implic & #n principiu& nume de "-e #n direc$i" "-ei 6 – et".UM5ER O2 RE1ETITIO.umele "-ei trebuie select"t din c'mpul .

utorul unei re$ele de "-e de structur de!init ) Op$iune" este disponibil din meniu select'nd com"nd" Edit:Select Speci"l:Structure A-es) 8n unele c"%uri& se do*ede(te " !i !o"rte !olosito"re "plic"re" op$iunii .umber este eg"l cu << i"r Step este eg"l cu B& "tunci& nu *" "p re" nici o problem l" numerot"re& "t't" timp c't b"rele <.ode number s"u num rul b"re:p"nelului:obiectului #n c'mpul Ob.1) Op$iunile "!l"te #n "ce"st !ere"str permit utili%"torului s modi!ice numerot"re" nodurilor& b"relor& p"nelurilor (i obiectelor de!inite #ntr-o structur ) 2ere"str" este di*i%"t #n dou p r$i de!inite: 5"rs:1"nels:Ob.10) Ve)i *ig 1.umbering c"re permite utili%"torului s e!ine"sc numerot"re" nodurilor& b"relor& p"nelurilor (i " obiectelor) Ace"st op$iune este disponibil prin: Select"re" comen%ii 9eometr4:.ects (i .OT@: D"c & de e-emplu& numerot"re" b"relor = <<& <I& BA trebuie modi!ic"t i"r urm to"rele numele c"re modi!ic p"r"metrii sunt introduse: Ob.D" "p re" simbolul PEP #n ce" de-" trei" colo"n corespun% to"re "-ei& cee" ce #nse"mn c "-" " !ost "le"s /repre%ent"t printr-o linie sub$ire0) A-ele din list sunt #ntotde"un" "!i("te #n ordine "l!"betic & con!orm ordinii coordon"telor c"re e!inesc "-ele) O po%i$ie " "-ei structur"le C"rte%iene po"te !i modi!ic"t #mpreun cu to"te p r$ile de structur situ"te pe "ce"st") 1entru " #ncepe modi!ic"re" unei "-e structur"le& utili%"torul trebuie s loc"li%e%e cursorul pe descriere" "cestei" /descriere" este e*iden$i"t 0 (i dup clic7 dre"pt"& selecte"% op$iune" Ob.ect .umbering /iconița 1!!+ pag 1.1+ pagina 1.umber& Step& Selection0) 1entru " modi!ic" numerot"re" obiectelor #ntr-o structur : De!ine(te num rul nodului de #nceput #n c'mpul .odes) Acele"(i op$iuni se g sesc #n "mbele c'mpuri /Ob.ect number) De!ine(te p"sul de numerot"re Selecte"% nodul:b"r":p"nelul:obiecut& pentru c"re se *" modi!ic" numerot"re") Ap"s butonul Appl4) - D"c nu "p"re nici o problem l" numerot"re /"dic noul num r nu este "tribuit l" "lt nod& b"r & p"nel& obiect0& numerele nodurilor:b"relor:p"nelurilor:obiectelor *" !i modi!ic"t) . (i <K nu "u !ost de!inite #nc #n structur ) E-ist de "semene" posibilit"te" de " e!ectu" oper"$i" renumerot rii geometrice) 1"r"metrii de "cest tip de renumerot"re sunt disponibili dup select"re" butonului 1"r"meters #n .ect .umbering din meniu Select"re" iconi$ei .ect 1roperties din meniul de conte-t) 1rogr"mul permite de "semene" select"re" elementelor de structur cu ".

0) E-ist (i op$iune" Comple. ) . 0) E-tindere" se b"%e"% pe e-tr"gere" unei b"re s"u unui obiect select"t p'n l" b"rele s"u obiectele c"re de!inesc m"rginile de e-tindere /limite de e-tindere0) Op$iune" este disponibil : 1rin select"re" comen%ii Edit:E-tend din meniu 1rin "p s"re" iconiței 1!-+ pag 1.edition disponibil #n progr"m& c"re se !olose(te pentru combin"re" oper"$iilor de edit"re /mut"re& rotire (i sc"l"re0 pentru nodurile:obiectele de structur select"te "nterios) Op$iune" este disponibil #n meniu& select'nd com"nd" Edit:Comple.ust"re) 5"rele s"u obiectele /"rcuri& cercuri& polilinii& etc0 pot !i m"rginile de ".)<.edit) 1entru " de!ini edit"re" comple.ust"re" se b"%e"% pe indic"re" #ntr-o b"r :un obiect select"t c"re p"rte trebuie ".!ere"str" m"i sus men$ion"t /butonul de*ine "cti* nu #n"inte c" op$iune" 9eometric"l renumbering s !ie select"t 0) 8n unele c"%uri& liniile de dimensiune sunt neces"re pentru "!i("re" desenului structur"l) Asemene" linii pot !i "d ug"te l" structur !olosind op$iune" Tools:Dimension Lines) Od"t ce "ce"st op$iune este select"t & *" "p re" pe ecr"n un di"log pentru de!inire" p"r"metrilor pentru liniile de dimensiune cre"te /tipul de linie& po%i$i" s"& #nceput (i s!'r(it& etc0) .ust"re) Op$iune" este disponibil : 1rin select"re" comen%ii Edit:Trim din meniu 1rin "p s"re" iconiței 1!.po"te const" din dou s"u trei seturi oper"$ii men$ion"te #ntr-o ordine "le"torie) Urm to"rele op$iuni pot !i !o"rte !olosito"re pe timpul de!inirii modelului de structur : Di*i%"re& E-tindere s"u A.urt"t ) 1"rte" ". ) A.+ pag 1." nodurilor s"u obiectelor select"te #ntro structur & trebuie m"i #nt'i s te deci%i c"re oper"$ii *or !i e!ectu"te pe timpul edit rii comple-e) Edit"re" comple.ust"t este loc"li%"t printre b"rele:obiectele c"re de!inesc m"rginile pentru ".ust"re) Op$iune" Di*i%"re este !olosit pentru " di*i%" b"rele s"u m"rginile obiectului #n b"re m"i mici s"u segmente de m"rgine) Op$iune" este disponibil : 1rin select"re" comen%ii Edit:Di*ide din meniu 1rin "p s"re" iconi$ei Di*ision din b"r" de instrumente /8e)i iconița 1!#+ pag 1.)<) Operații 4e E4i3are) 1rogr"mul Robot este ec+ip"t cu multe instrumente !olosito"re c"re !"cilite"% munc" utili%"torului pe timpul de!inirii (i:s"u modi!ic rii unei structuri proiect"te) Aceste op$iuni& printre "ltele& includ: rotire& mut"re& simetrie ori%ont"l (i *ertic"l /oglind 0& simetrie pl"n"r & simetrie "-i"l (i sc"l ) To"te op$iunile de edit"re enumer"te sunt disponibile #n meniu /submeniul Edit:Edit0 s"u iconi$ele din submeniul Edit /8e)i iconița 1!1+ pag 1.

#+ pagina 1/!..+ pag 1.-.. 0 Dup select"re" comen%ii 9eometr4:Structure:Insert !rom Libr"r4 din meniu) 2ere"str" repre%ent"t m"i .23ruc3uri Tipice Op$iune" permite selec$i":de!inire" structurilor tipice /elemente de structur 0) Este disponibil #n modulul Design .D& pentru meniul te-t (i iconi$e: Dup select"re" iconi$ei Libr"r4 Structure /8e)i iconița 1!.+ pagina 1/!) 8n plus& pentru elementele !inite de supr"!"$ & trebuie de!ini$i urm torii p"r"metri: 9rosime Tipul de re$e" .um rul de c'mpuri:di*i%iuni:desc+i% turi Ung+iul de #nclin"re "l grin%ii "coperi(ului Structurile tipice de pl"c (i #n*eli( "u !ost de!inite #n b"%" pl cii (i #n*eli(ului: Ve)i *ig 1.1.-+ pagina 1/!) Aceste structuri de b"re pot !i con!igur"te #n mod "rbitr"r #ntr-un model) Urm to"rele *"lori trebuie de!inite: Lungime 8n l$ime:l $ime . C'te*" structuri de b"r tipice& !olosite cel m"i !rec*ent #n proiect"re" structurii sunt disponibile #n progr"m: Ve)i *ig 1.os *" "p re" pe ecr"n) Structurile din libr rie sunt org"ni%"te #n "numite b"%e de structur ) 1entru " select" o structur & m"i #nt'i trebuie s identi!ici b"%" corespun% to"re) 2ere"str" pre%ent"t m"i sus const #n c'te*" iconi$e c"re corespund tipurilor de structur ) 1entru " select" orice tip de structur d dublu clic7 pe iconi$" corespun% to"re) Urm to"rele b"%e de structur sunt disponibile #n *ersiune" curent Robot) Libr rie de structur tipic – c"dre& leg turi& "-uri Structuri tipice – b"% "di$ion"l 1l ci (i #n*eli(uri Ve)i *ig 1.

" de!inirile " C !"%e0) Urm to"rele op$iuni sunt disponibile #n !ere"str : C'mpul Acti*"tion:Edition r"nge – c'mpul #n c"re numele !"%elor de structur de!inite *" !i "!i("tN sub !iec"re !"% de!init & ii *ei g si num rul (i un c'mp c"re permite "cti*"re":de%"cti*"re" tr"ns!erului b"rei:elementului #n "lte !"%e /d"c op$iune" este "cti*"t pentru o !"% d"t – simbolul V "p"re – b"rele:elementele de!inite #n !"%" select"t *or !i de "semene" incluse #n !"%" pentru c"re tr"ns!erul " !ost "cti*"tN d"c op$iune" este de%"cti*"t & b"rele:elementele de!inite pentru !"%" select"t nu *or !i incluse #n !"%" d"t 0 Ve)i *ig 1.- Tipul de consolid"re (i geometrie Etc O structur de!init !olosind b"%" de structur din libr rie se po"te !olosi c" o component de structur m"i m"re / op$iunile corespun% to"re permit inser"re" #n structur" e-istent #ntr-un mod con*enient (i precis0 s"u s !ie o structur sep"r"t ) -./+ pagina 1/#) Op$iune" All OindoOs – d"c op$iune" este "cti*"t & "tunci "cti*"re" unei !"%e de structur *" !"ce rederire l" to"te !erestrele desc+ise #n progr"mN d"c op$iune" este de%"cti*"t & "c$iune" !"%ei se *" "plic" num"i l" !ere"str" "cti* ) C'mpul .utorul re%ult"telor ob$inute pentru !"%ele select"te) Od"t ce op$iune" 1+"se selection este select"t pe ecr"n "p"re !ere"str" repre%ent"t m"i .1.eO 1+"se – c'mpul #n c"re po$i de!ini o nou !"% de structur N trebuie s d"i un nume de !"% /progr"mul !urni%e"% "utom"t numereleN !"%" de!init *" primi num rul urm tor0 (i "p"s butonul 5utton) Trei buto"ne: - - .23ruc3uri 4e fa)' 1rintre cele m"i interes"nt op$iuni o!erite de sistemul Robot po$i "lege posibilit"te" de " "n"li%" structurile de !"% /structurile proiect"te #n m"i multe st"gii te+nologice0) Op$iune" este disponibil #n meniu) Se !olosesc urm to"rele op$iuni pentru " o "cti*": 9eometr4:1+"ses:1+"se Selection 9eometr4:1+"ses: Coolecting 1+"ses 1rogr"mul e!ectue"% c"lcul ri de structur sep"r"te pentru !iec"re !"% ) Re%ult"tele se ob$in pentru !iec"re !"% de proiect"re " structurii& pentru !iec"re este tr"t"t c" o structur sep"r"t ) 1rogr"mul e!ectue"% "utom"t "n"li%" unei structuri de !"% & p"s cu p"s) Utili%"torul decide c"re din !"%e este "cti* pe timpul pre%ent rii re%ult"telor) Re%ult"tele c"lcul rilor !"%elor se pot *ede" pentru !iec"re !"% #n p"rte& s"i pot !i colect"te /combin"te #ntr-o singur !"% 0 pentru " comp"r" re%ult"tele (i pentru " cre" un plic cu re%ult"te pentru #ntre"g" structur cu "..os /!ere"str" con$ine de.

(tergere" !"%ei de structur select"t .1/.).Elemen3ele *ini3e 4e 2uprafaț' E-ist dou tipuri de elemente !inite de supr"!"$ disponibile #n Robot: pl ci (i #n*eli(uri) Sunt de!inite prin urm torii p"(i: De!inire" m"teri"lului De!inire" conturului De!inire" p"nelului (i " g urii De!inire" suportului De!inire" #nc rc rii De!inire" m"teri"lului& supor$ilor (i #nc rc rii sunt simil"re cu de!inirile pentru b"r (i sunt descrise #n sec$iunile .Acti*"te – "cti*"re" !"%ei select"teN po$i !"ce "cest lucru prin dublu clic7 pe !"%" de structur select"t Modi!4 – modi!ic"re" numelui !"%ei de structur select"t Delete .OT@: 1e timpul de!inirii !"%elor succesi*e "le unei structuri& trebuie s !ii "tent l" numerot"re" b"relor de structur N b"rele trebuie s "ib "cele"(i numele #n !"%ele succesi*e pentru c" oper"$i" colect rii de !"%e s "ib sens /pentru " combin" re%ult"tele ob$inute pentru "numite !"%e pentru "cele"(i b"re:elemente0) Re%ult"tele pentru o structur Pcolec$ion"t P #n "cest !el *" !i pre%ent"t "tunci c'nd selecte%i !"%" 9lued structure:<st p+"se begore collecting din !ere"str" 1+"se) -.OT@: 5"r" de titlu din progr"m "!i(e"% numele !"%ei c"re este "cti* ) Op$iune" 1+"se collection este !olosit penru de!inire" re%ult"telor pentru o structur din !"% pe b"%" unei !"%e !in"le select"te /!"%" de b"% 0 c"re "r trebui pr"ctic s !ie o structur complet ) Op$iune" duce l" Plipire"P /combin"re" re%ult"telor0 !"%elor indic"te (i permite comp"r"re" !"%elor indi*idu"le gr"!ic) Trebuie s determini 2"%" de b"% /"r trebui s !ie o structur #ntre"g 0 #n p"rte" superio"r ) 1entru " de!ini 2"%ele Ad ug"te& trebuie s selecte%i !"%" corespun% to"re /numele !"%ei este m"rc"t prin simbolol V0) 2iec"re !"% po"te !i "d ug"t s"u (te"rs cu u(urin$ din list" curent c"re o!er b"%" pentru colec$" de !"%e) . p'n l" .)I& respecti*) Un contur po"te !i de!init prin urm to"rele metode: ") De!inire" conturului Linie 1ol4linie:contur .

1.10.10.2is3emul 4e %oor4ona3e -.#.D c"re po"te !i rotit #n .- Arc 2orme geometrice prede!inite cum "r !i cerc s"u dreptung+i) Atunci c'nd metod" pol4linie:contur este select"t & este neces"r o #nc+idere "tunci c'nd col$urile p"nelului sunt de!inite) Acest lucru se !"ce prin speci!ic"re" primului col$ de dou ori:c" primul (i ultimul punct "l !ormei) Acele puncte pot !i de!inite #n dou moduri di!erite& cu mouse-ul s"u speci!ic'nd coordon"tele !iec rei din ele #n !orm numeric !olosind t"st"tur") O !ere"str & numit Lines& ".10.urul oric rei "-e pentru " cre" *i%u"li% ri di!erite) -.ut #n "cest scop) Ve)i *igura 1.0+ pagina 1/-. 2is3emele Locale 4e %oor4ona3e .1+ pagina 1/-) b) De!inire" p"nelului (i " desc+i% turii Un p"nel po"te !i de!init prin select"re" unui singur punct intern c"re "p"r$ine p"nelului s"u select'nd to"te obiectele c"re de!inesc !orm" p"nelului /linii& "rcuri& etc0) 1ropriet $ile p"nelului pot !i "tribuite #n "cee"(i !ere"str s"u din meniul te-t) Dou propriet $i "r trebui speci!ic"te: m"teri"lul din c"re este ! cut p"nelul (i grosime" s") Op$ion"l& consolid"re"& de e-emplu #n c"%ul betonului "rm"t& se po"te de!ini) C'nd un p"nel este model"t cu o desc+i% tur & "ce"st" trebuie de!init prim") 1rin urm"re& succesiune" de p"(i de urm"t: Selecte"% Opening din c'mpul Contour t4pe Cre"% un contur prin select"re"& de e-emplu& " unui punct intern dintr-o !igur c"re de!ine(te o g"ur Selecte"% 1"nel din c'mpul Contour t4pe Cre"% p"nelul prin& de e-emplu& select"re" unui punct intern din !igur #ns din"!"r" g urii) - -. Ve)i *igura 1. 2is3eme &lo5ale 9eometri" !iec rei structuri este de!init ini$i"l de c tre loc"$iile nodului) Elementele "poi pot !i de!inite prin indic"re" listei corespun% to"re de noduri incipiente (i !in"le) Loc"$iile nodului sunt determin"te de coordon"tele lor #ntr-un sistem de m'n dre"pt C"rte%i"n& c"re este SISTEMUL 9LO5AL #n c"re se !"c to"te c"lcul rile) 1entru structurile de pl"n& pl"nul E6 este "tribuit pentru d"tele de coordon"te /de!inire" structurii0) Totu(i& "!i("re" gr"!ic este de !"pt o im"gine .

#.1.#.) -.urul "-ei elementului P-P& set'nd ung+iul 9AMMA) .2iec"re element de!init #ntr-o structur "re propriul s u SISTEM LOCAL DE COORDO.os) - Sistemul loc"l /"-ele P4P (i P%P0 #mpreun cu pro!ilul sec$iunii pot !i rotite #n .10.#.. Elemen3ele *ini3e Sistemul loc"l de coordon"te pentru un element !init nu este solicit"t deo"rece !iec"re nod "re propriul s u sistem Ploc"lP) Totu(i& se cere direc$i" *ectorului perpendicul"r pe supr"!"$" elementului !iind cunoscu c" !"cilit'nd de!inire" presiunilor norm"le) Dectorul norm"l este orient"t perpendicul"r pe supr"!"$" elementului& con!orm regulii de dre"pt & c'nd consideri o succesiune de l" primul l" cel de-"l doile" (i "l treile" nod de element) Sistemul loc"l si *ectorul norm"l sunt repre%ent"$i pentru elementele !inite cu > (i = noduri) Ve)i *ig 1/!+ pagina 1//) -.-. + pagina 1/.OT@: orient"re" prede!init " elementelor de b"r BD este tr"t"t c" un c"% speci"l) A-ele loc"le P%P (i P4P repre%int "-ele puternice (i cele sl"be pentru elementele de c"dru #n pl"n (i de leg tur #n pl"n /modele de!inite #n pl"nul EQ0) Ini$i"l /pentru 9AMMAUA0 pro!ilul este set"t #ntr-o po%i$ie c"re s"l*g"rde"% structur" cu momentul de iner$ie m"i m"re re"c$ion'nd e!ectele de #ndoire din #nc rc rile permise /"dic "-" 6& !iind perpendicul"r pe pl"nul EQ "l structurii& se presupune " !i "-" puternic de #ndoire& prede!init0) Ve)i *ig 1. Elemen3e 4e Bar' Sistemul loc"l este unui de tip C"rte%i"n de dre"pt" (i "re urm to"re" orient"re " "-ei pentru elementele de b"r : A-" loc"l P-P este #ntotde"un" loc"li%"t de-" lungul "-ei longitudin"le " elementului& "*'ndu-(i direc$i" din nodul incipient #n nodul !in"l) Origine" esteP!i-"t P l" nodul incipient& c" #n 2ig <I=) A-ele loc"le P4P (i P%P sunt loc"li%"te con!orm regulii de dre"pt")"ceste "-e pr"ctic repre%int "-ele puternice (i cele sl"be de #ndoire& #n !unc$ie de pro!ilul sec$iunii) Orient"re" prede!init " elementelor de b"r . Relațiile 2is3emelor &lo5al=Local 8n de!inire" rel"$iei dintre sistemul glob"l de coordon"te (i sistemul loc"l de coordon"te& ung+iurile po%iti*e sunt de!inite prin regul" de dre"pt ) Robot Millennium !olose(te o con*en$ie comun pentru tr"ns!orm"re" ung+iului& #n c"re ung+iurile AL1LA& 5ETA (i . Ve)i *ig 1.D este repre%ent"t m"i .ATE& #n c"re propriet $ile de sec$iune /momentele de iner$ie& loc"$iile e-treme de !ibr 0 (i !or$ele re%ult"te sunt de!inite) M"i mult& c"%urile de #nc rc"re (i "tributele "di$ion"le cum "r !i decupl ri !in"le (i depl"s ri pot !i de!inite !olosind sisteme loc"le de coordon"le de elemente) -.10.1+ pagina 1/.10.

11.9AMMA semni!ic rot"$ii po%iti*e #n .urul "-ei 6 /AL1LA0& "poi rot"$i" #n .urul "-ei Q /5ETA0& (i #n !in"l rot"$i" #n . Elemen3ele 5arei Direc$iile po%iti*e "le !or$elor pentru con*en$i" semnului descris m"i sus sunt pre%ent"te sc+em"tic #n desenul de m"i .os) 8n progr"m& con*en$i" semnului pentru elementele de b"r se b"%e"% pe con*en$i" !olosit pentru !or$ele sec$ion"le) Con!orm "cestei con*en$ii& !or$ele sec$ion"le "u "cel"(i semn& d"c produc "cel"(i re%ult"t l" c"p tul unei b"re c" (i re%ult"tul produs de c tre !or$ele nod"le loc"le /!or$ele " c ror direc$ie este #n concord"n$ cu direc$i" "-elor din sistemul loc"l de coordon"te0 "plic"te #n nodul incipient "l b"rei) 1rin urm"re& !or$ele de comprim"re sunt po%iti*e& #n timp ce !or$ele de tensiune sunt neg"tine) Momentele po%iti*e de #nclin"re MQ produc tensiune #n !ibrele "-ului c"re sunt loc"li%"te pe p"rte" neg"ti* " "-ei P%P din coodron"tele loc"le) Momentele po%iti*e de #nclin"re M6 produc tensiune #n !ibrele "-ului c"re sunt loc"li%"te pe p"rte" po%iti* " "-ei P4P din coodron"tele loc"le) Direc$iile po%iti*e "le *ectorilor de !or$ din con*en$i" descris m"i sus sunt pre%ent"te sc+em"tic #n !igur" de m"i .11.urul "-ei E /9AMMA0) 1rimele dou ung+iuri de rot"$ie de!inesc e-"ct "-" loc"l .E< #n linie cu proiec$i" elementului pe pl"nul ori%ont"l) Apoi rot"$i" ridic "-" situ"t ori%ont"l E #n po%i$i" !in"l ) 8n !in"l ung+iul 9AMMA !i-e"% pro!ilul cu "-ele s"le loc"le 4&% #n con!igur"re" s" !in"l ) Ace"st succesiune de rot"$ii este "!i("t #n !igur" de m"i sus) D"c elementul este situ"t *ertic"l /"-" loc"l .%on8ențiile 4e 2emn 8n gener"l& direc$i" !or$ei po%iti*e (i " *ectorilor de depl"s"re este "cee"(i cu direc$i" "-ei po%iti*e) 1entru direc$i" po%iti* " ung+iurilor& rot"$iilor (i momentelor #n sistemul e-tern de coordon"te /glob"l s"u loc"l0 se !olose(te regul" de dre"pt") Ace"st con*en$ie de!ine(te semnele !or$elor e-terne& !or$elor nod"le& depl"s rilor (i rot"$iilor) Aceste" se !olosesc pe timpul de!inirii structurii& "n"li%ei (i *i%u"li% rii re%ult"telor) Totu(i& pentru !or$ele interne c"re "c$ione"% #ntr-un element& se !olose(te o con*en$ie de semn di!erit ) E-ist de!ini$ii di!erite pentru con*en$i" intern " semnului !olosite pentru elementele de b"r (i "cee" !olosit pentru elementele !inite) -.D) M"i #nt'i rot"$i" #n .1.urul "-ei 6 /ung+iul AL1LA0 sete"% nou" ".pentru un element) 1o%i$i" speci!ic " pro!ilului /set'nd "-ele loc"le 4 (i %0& este determin"t de ung+iul 9AMMA) Ve)i *ig 1/1+ pagina 1//) 1entru " #n$elege de!inire" ung+iului 9AMMA& consider o tr"ns!orm"re " sistemului loc"l C"rte%i"n #n unul glob"l .os) .urul "-elor din sistemul gloc"l de coordon"te) 1entru tr"ns!orm rile compuse succesiune" de rot"$ii este import"nt ) Ast!el& d"c ung+iurile non%ero sunt pre%ent"te& se "plic m"i #nt'i rot"$i" #n .os) Ve)i *ig 1/#+ pagina 1/0) -.p"r"lel cu "-" 60 proiec$i" s" pe pl"nul ori%ont"l glob" EQ se reduce l" un punct) 8ntr-o "semene" situ"$ie ung+iul AL1LA se presupune " !i %ero& (i num"i rot"$i" ung+iului 5ETA se potri*e(te "-ei E l" "-" elementului) E-emplele di!eritelor ung+iuri 9AMMA sunt pre%ent"te #n !igur" de m"i .

-.+ pagina 1/1) Ace"st de!inire este "!i("t cu !or$e interne po%iti*e "!i("te) -.um"i !or$ele (i solicit rile interne sunt "!i("te) Sunt de!inite #n rel"$ie cu direc$iile loc"le norm"le (i t"ngen$i"le "le sec$iunii tr"ns*ers"le) D"c n semni!ic *ectorul norm"l de l" supr"!"$" elementului& s t"ngent" pe supr"!"$" elementului& i"r % !orm" e-tern perpendicul"r pe supr"!"$" elementului& "tunci "ce(ti trei *ectori /n& s& %0 *" cre" un sistem C"rte%i"n de dre"pt"& !or$ele po%iti*e& momentele (i solicit rile c"re "c$ione"% pe sec$iune" tr"ns*ers"l d"t "r trebui s se con!orme%e cu direc$iile corespun% to"re "le *ectorilor n& s& %) Ve)i *ig 1/.1 . Elemen3ele *ini3e Robot nu "!i(e"% !or$ele nod"le pentru elementele !inite l" print"re" re%ult"telor) .Ve) *ig 1/-+ pagina 1/1) -.os) Con*en$i" este "!i("t pentru solicit riN solicit rile pre%ent"te #n desen "u semne po%iti*e) Ve)i *ig 1/.11.#.utorul elementelor !inite *olumetrice i%op"r"metrice cu "pro-im"re" c'mpului de depl"s"re b"%"t pe !unc$iile !ormei de ordin #nt'i) Con*en$i" semnului pentru elementele *olumetrice este pre%ent"t sc+em"tic #n desenul de m"i .11. Elemen3ele *ini3e Volume3rice 8n Robot& structurile *olumetrice sunt model"te cu ".+ pagina 1/ ) -.$efinirea 2ecțiunii 2unc$i" modulului Sections permite utili%"torului de!inire" gr"!ic " gemoetriei unei sec$iuni tr"ns*ers"le& c"lcul"re" propriet $ilor geometrice (i sec$ion"l-tr"ns*ers"le (i stoc"re" de!inirii (i " propriet $ilor pe +"rd dis7) Aceste propriet $i pot !i !olosite #n "n"li% precum (i !unc$iile de proiect"re din progr"m) Sec$iunile tr"ns*ers"le de!inite pot !i: Solide /s"u cu perete sub$ire0 Cu s"u ! r g uri Omogene /un m"teri"l0 s"u compuse /propriet $i de m"teri"le di!erite pentru "rii di!erite de sec$iuni tr"ns*ers"le0 Cu segmente de contur drepte s"u curb"te Lu"te din c"t"logul de pro!iluri din modulul Sections T"bles& "poi modi!ic"te (i "d ug"te #n "lt contur) - Modulul Sections "re dou op$iuni gener"le pentru de!inire" sec$iunii tr"ns*ers"le (i c"lcul"re" propriet $ilor s"le) Aceste" sunt op$iunile pentru sec$iunile tr"ns*ers"le solide (i pentru sec$iunile tr"ns*ers"le cu perete sub$ire) 2irc"re op$iune "c$ione"% pu$in di!erit) Op$iune" sec$iunii tr"ns*ers"le nu este implement"t #n *ersiune" curent " progr"mului) .

(i SB..utorul liniei neutre p"r"lel cu "-" %) 9ener"re" sec$iunii solicit urm torii p"(i: <)De!inire" gr"!ic " geometriei sec$iunii B)De!inire" !i%ic " propriet $ilor m"teri"lului .)E!ectu"re" c"lcul rilor C)S"l*"re" noii c"lcul ri #n b"%" de d"te de sec$iuni " utili%"torului) Utili%"torul po"te gener" de "semene" not" de c"lcul"re (i o po"te *eri!ic" e!ectu'nd An"li% de Solicit"re /Stress "n"l4sis0 cu #nc rc rile unit"re de !or$ "plic"te pe sec$iune) .sunt supr"!e$e cu "rii eg"le c"re re%ult din di*i%iune" cu ".sunt supr"!ele cu "rii eg"le c"re re%ult din di*i%iune" cu ".utorul liniei neutre p"r"lel cu "-" 4) S.1entru sec$iunile tr"ns*ers"le cu perete sub$ire& urm to"rele propriet $i sunt c"lcul"te (i pre%ent"te #n !orm gr"!ic (i numeric : D"lorile "riei re"le /A-0 (i "ri" ponder"t /Ad-0 Circum!erin$" sec$iunii 1o%i$i" centrului de gr"*it"te /QdA& 6dA0 #n sistemul glob"l de coordon"te Ung+iul princip"l /Al!"0 s"u /Al!"d0 Momentele de iner$ie /momente de iner$ie ponder"te0: #n sistemele de coordon"te centr"l& princip"l (i "rbitr"r /I%& I4& I4%0 R"%ele de gir"$ie /I%& I40 Ari" de !or!ec"re /34& I%0 Modulele de sec$iune pl"stic /3pl4& 3pl%0 Modulele de sec$iune el"stic /3el4& 3el%0 1rimele momente din "rie /#n orice sistem de coordon"te0 Const"nt" de torsiune /I-0 Dist"n$ele l" !ibrele e-treme /D4& Dp4& D%& Dp%0 Ari" de !or!ec"re redus /A4& A%0 pentru c"lcul"re" solicit rii t"ngente m"-ime #ntr-un "-) - Modulele de sec$iune pl"stic #n .urul "-ei 4 s"u % (i o *"lo"re produs de punct) S<.(i SC.urul "-elor din sec$iune" princip"l & centr"l & este c"lcul"t din !ormulele: Ve)i *ig 1//+ pagina 10!) Un moment de #nclin"re respect'nd "-" 4 s"u %& c"re c"u%e"% pl"sti!iere" complet " unei sec$iuni& este un produs "l unei *"lori de modul de sec$iune pl"stic #n .

urul "-elor princip"le0) Ace"st op$iune& #ns & este disponibil num"i pentru sec$iunile compuse din "cel"(i m"teri"l) 8n c"%ul unei sec$iuni cu perete sub$ire urm to"rele *"lori sunt pre%ent"te #n !orm gr"!ic s"u numeric : .os) Ve)i *ig 1/0+ pagina 101) Aici& utili%"torul po"te modi!ic" de "semene" loc"$i" !iec rui *'r! "l sec$iunii) Utili%"toru po"te import" de "semene" o sec$iune prede!init din b"%" de d"te& cum "r !i AISC pentru sec$iunile de o$el) Ace"st op$iune este disponibil #n meniu prin 2ile:Import !rom D"t"b"ses) Re%ult"tele pot !i re"li%"te #n dou moduri: select'nd op$iune" din meniul te-t& Results:9eometric 1roperties:Re%ults s"u select'nd iconi$" Results) 2ere"str" pentru re%ult"te permite *i%u"li%"re" tuturor c"r"cteristicilor sec$iunii cre"te (i gener"re" unei note de c"lcul"te c"re po"te !i "d ug"t # r"portul !in"l "l proiectului) 2unc$i" op$iunii Results "re rolul de " e!ectu" c"lcul rile c"r"cteristicilor geometrice (i ponder"te /tr"ns!orm"te0 "le sec$iunii tr"ns*ers"le) 1entru sec$iunile tr"ns*ers"le compuse& propriet $ile ponder"te sunt m"rc"te cu semnul PdP) Sunt de!init prin rel"$i": Ve)i *ig 1/1+ pagina 101 & unde : i – indic m"teri"lul i "l sec$iunii compuseN b – induc m"teri"lul de Pb"% P "l sec$iunii compuse) Ve)i *ig 1/ + pagina 10#) 1rodusul progr"mului pre%int re%ult"tele gener"le /*"lorile de c"ntit $i independente de sistemul de coordon"te0 (i re%ult"tele dependente de sistem (i tipul de coordon"te /"rbitr"re& centr"le& princip"le0 Acum utili%"toru po"te *eri!ic" propriet $ile de sec$iune "plic'nd o !or$ de unit"te /precum (i momentele unit"re #n !iec"re direc$ie de-" lungul (i #n .1entru " de!ini geometri" sec$iunii& utili%"torul po"te !olosi o combin"$ie de poligo"ne& "rcuri& dreptung+iuri li cercuri) Aceste" pot !i modi!ic"re "poi prin mut"re& rotire s"u oglindire& precum (i prin modi!ic"re" oric rei din m"rginile s"u *'r!urile lor) 2orm" !in"l trebuie s con$in !orme #n*ecin"te (i trebuie s !ie o !orm bidimension"l #nc+is ) De obicei pe timpul edit rii sec$iunii utili%"torul dore(te s (te"rg por$iunile c"re se supr"pun pe dou !iguri sep"r"te (i le uni!ic #ntr-o singur sec$iune) Acest lucru se po"te re"li%" cu u(urin$ cu instrumentul St"nd"rdi%"tion) Utili%"torul trebuie s selecte%e iconi$"& "poi s selecte%e to"te !igurile sep"r"te (i #n !in"l s selecte%e iconi$" din nou pentru " e-ecut" Pst"nd"rdi%"re"P) 9 urile se pot cre" prin !orm"re" unei !iguri #n sec$iune" e-istent & !olosind instrumentele men$ion"te m"i sus) M"teri"lul unei sec$iuni po"te !i set"t select'nd op$iune" Contour:1roperties (i "poi select'nd tipul de m"teri"ldin c'mp& "s" c" m"i .

- Arie sec$ion"l-tr"ns*ers"l /A-0 1o%i$ion"re" centrului de gr"*it"te /QA& 6A0 #n sistemul de coordon"te glob"l Ung+iul princip"l /Alp+"0 – ung+iul e #nclin"re "l primei "-e princip"le #n rel"$ie cu direc$i" po%iti* " "-ei Q din sistemul de coordon"te princip"l Momentele de iner$ie (i de*i"$ie determin"te de utili%"tor #n rel"$ie cu "-ele din sistemul de coordon"te glob"l /I%& I4& I4%0 precum (i "-ele princip"le& centr"le /I4& I-0 Momentul de iner$ie pentru torsiune Dist"n$" !ibrelor estreme de sec$iune l" "-ele princip"le (i centr"le Loc"$i" centrului de #nclin"re /Qc& 6c0din sistemul de coordon"te glob"l 9reut"re" pe unit"te de lungime de b"r - - Urm to"re" metod" se !olose(te #n c"lcul"re" propriet $ilor c"r"cteristice "le geometriei sec$iunii cu perete sub$ire: sec$iune" tr"ns*ers"l se presupune " !i redus (l" lini" centr"l " sec$iunii c"re const #n puncte cu m"s "tribuitp m/s0Uj/s0 m/s0U<dm/s0& unde m/s0 !"ce re!erire l" grosime" %idului sec$iunii& #n timp ce e este o coordon"t p"r$i"l " liniei centr"le) O sec$iune cu perete sub$ire este tr"t"t c" (i o sec$iune unu-dimension"l (i di*i%"t #ntr-un num r "rbitr"r #nc !init de segmente (i:s"u "rcuri) Op$iune" Results:9eometric properties:C"lcul"tion node /disponibil od"t ce c"lcul rile pentru propriet $ile geometrice sunt e!ectu"te0 " "cti*"t un editor de te-t& unde *ei g si d"te cu pri*ire l" pro!ilul (i re%ult"tele c"lcul rii ! cute pentru propriet $ile geometrice) .

e"% #mpotri*" pierderii re%ult"telor de c"lcul"re " structurii /"dic #mpotri*" "!i( rii st"tusului de c"lcul"re " structurii: Out o! d"te0& c'nd dup e!ectu"re" c"lcul rilor o oper"$ie este e!ectu"t #n progr"m& modi!ic'nd d"tele de structur s"l*"te #n !i(ierul d)RDT) Un st"tus glob"l "l bloc"dei re%ult"tului " !ost implement"t #n progr"m) E-ist .#. "p"re pe ecr"n cu "*erti%"re cu pri*ire l" posibil" pierdere " st"tusului disponibil "l re%ult"telorN d"c se "cept & "tunci modi!ic"re" #n structur nu se *" !"ce i"r st"tusul re%ult"telor nu se *" sc+imb"0) - - Trebuie "ccentu"t !"ptul c d"c #n progr"m se e!ectue"% orice oper"$ie c"re *" c"u%" modi!ic"re" d"telor cu pri*ire l" structur & "tunci mes"...ul cu "*erti%"re *" !i "!i("t pe ecr"n /bine#n$eles& d"c re%ult"tele sunt #ng+e$"te0) Ast" #nse"mn c & de e-emplu& d"c este de!init o combin"$ie m"nu"l /oper"$i" dup c"lcul rile de structur este corect 0& "tunci "*erti%"re" *" !i "!i("t ) E*ident& utili%"torul *" pute" "ccept" "*ertismentul (i *" de!ini o combin"$i"& "poi& *" #ng+e$" re%ult"tele c"lcul rii m"nu"l) .OT@: op$iune" este disponibil num"i c'nd re%ult"tele c"lcul rii sunt Disponibile:A*"il"ble0 Autom"t – pe b"%" set rilor din Tob 1re!erences – !o"i" de lucru Structure con$ine op$iune" Autom"tic !ree%ing o! resultsN d"c op$iune" este "cti*"t & "tunci dup !iec"re e!ectu"re " c"lcul rilor de structur /cu "lte cu*inte& c'nd st"tusul re%ult"telor c"lcul rilor se sc+imb #n A*"il"ble0 re%ult"tele c"lcul rilor de structur sunt #ng+e$"te "utom"tN op$iune" este "cti*"t & prede!init) Semi-"utom"t pentru c"lcul rile e!ectu"te de utili%"tor – implic num"i de%g+e$"re" re%ult"telor c"lcul rilorN d"c re%ult"tele sunt #ng+e$"te i"r utili%"torul e!ectue"% orice oper"$ie c"re duce (" modi!ic"re" d"telor cu pri*ire l" structur & "tunci un mes". :N:LI@: 2TRU%TURII . %alcul'rile 4e 23ruc3ur' An"li%" de structur po"te !i e!ectu"t !olosind un" din metodele urm to"re: Select'nd com"nd" An"l4sis:C"lcul"tions din meniu Select'nd iconi$" C"lcul"tions icon /Ve)i iconița 1!/+ pagina 10/0 Select'nd c"ntit $ine pentru " !i c"lcul"te /re"c$ii& depl"s ri& !or$e& etc0din !ere"str" "di$ion"l c"re con$ine op$iuni pentru select"re" modului de lucru "l progr"mului c'nd o op$iune c"re cere re%ult"te este "cces"t i"r c"lcul rile nu "u !ost e!ectu"te "nterior) 1rogr"mul o!er op$iune" c"re prote. Tipuri 4e :nali)' $isponi5ile 8n Robot Millenium utili%"torul po"te de!ini p"r"metrii m"i multor tipuri de "n"li% structur"l ) L" #nceputul de!inirii #nc rc rii de structur & to"te c"%urile de #nc rc"re de structur sunt .1... metode pentru set"re" "cestui": M"nu"l de c tre utili%"tor – meniul Results con$ine op$iune" 2ro%en Results& c"re po"te !i "cti*"t :de%"cti*"t N "st!el re%ult"tele de c"lcul"re " structurii sunt bloc"te s"u debloc"te /.

"tribuite primesc "cel"(i tip& "dic st"tic lini"r) 2ere"str" An"l4sis T4pe c"re se desc+ide od"t ce op$iune" An"l4sis:An"l4sis T4pes& tipul de "n"li% po"te !i modi!ic"t /de e-emplu #n nelini"r0) c"%urile noi de #nc rc"re pot !i cre"te #n "ce"st !ere"str i"r c"lcul rile pentru tipurile de "n"li% c"re nu solicit de!inire" "nterio"r " c"%ului de #nc rc"re st"tic /"n"li% st"tic s"u mod"l 0 pot #ncepe) 8n *ersiune" curent " progr"mului& sunt disponibile urm to"rele tipuri de "n"li% de structur : St"tic lini"r St"tic nelini"r /e!ectul 1-Delt" lu"t #n consider"re0 – "ici& nelini"rit"te" este geometric 2l"mb"re /e!ectele de ordin secund nu sunt lu"te #n consider"re0 An"li%" mod"l /*ibr"$iile proprii "le structurii0 An"li%" mod"l c"re recuno"(te !or$ele st"tice – "n"li%" mod"l !olosit !rec*ent /c"lcul rile *ibr"$iilor proprii "le structurii0 nu recunosc in!luen$" !or$elor st"ticeN pentru " "pro-im" condi$iile re"le "le !unc$ion rii structurii& po$i select" "n"li%" mod"l c"re recunpo"(te !or$ele st"tice An"li%" "rmonic An"li%" seismic /sunt disponibile urm to"rele coduri: Ve)i lis3a 4e co4uri 4e la pagina 1000 An"li%" spectr"l An"li%" Time Listor4 – "ce"st "n"li% este de "semene" disponibil An"li%" 1us+o*er An"li%" el"sto-pl"stic " b"relor /#n *ersiune" curent" "ce"st "n"li% este disponibil num"i pentru sec$iunile de o$el0 An"li%" b"relor c"re "c$ione"% num"i pentru tensiune:comprim"re precum (i "n"li%" structurilor de c"blu) - Studiu gener"l: Se presupune c #ntre"g" structur " !ost di*i%"t #n p r$i sep"r"te /elemente !inite0) Elementele sunt conect"te #mpreun num"i prin nodurile comune) De!orm"re" din untrul elementului este de!init de c tre combin"$iile lini"re de depl"s ri nod"le (i !unc$iile implic"te /!unc$iile de !orm 0) Ast!el& #ntre"g" energie intern " sistemului depinde num"i de p"r"metrii nod"li independen$i) Depl"s rile nod"le colect"te /"s"mbl"te0 pentru #ntre"g" structur !orme"% *ectorul glob"l de necunoscute [) 1e b"%" unui principiu *"ri"$ion"l corespun% tor /de e-emplu principiul lucrului *irtu"l0 condi$iile de ec+ilibru pot !i !ormul"te) Acest lucru duce l" !orm" bine-cunoscut " sistemului de ecu"$ii de ec+ilibru: Ve)i *ig 10!+ pagina 101) .

L & unde: JA – m"trice" de rigidit"te ini$i"l /independent de [0 Jn – m"trice" de solicit"re /lini"r dependent de intensit"te" de comprim"re0 J."te) Sunt de regul dou "pro-im ri pentru problemele st"tice – lini"r (i nelini"r ) An"li%" lini"r An"li%" lini"r este tipul de "n"li% structur"l de b"% ) 1resupune c depl"s rile (i rot"$iile sunt mici& c m"teri"lul este per!ect el"stic) Acest lucru implic line"rit"te" Pc"u%ei (i e!ectuluiP& "st!el #nc't re%ult"tele produse prin combin"re" s"u di*i%"re" une c"%uri de #nc rc"re b"%ice printr-un !"ctor ^ sunt eg"le cu re%ult"tele din c"%ul b"%ic multiplic"t cu !"ctorul ^) M"trice" de rigidit"te este "tunci const"nt i"r sistemul de ecu"$ii de ec+ilibru i" !orm" F! G H *& c"re po"te !i re%ol*"t printr-o simpl procedur de reducere (i substitu$ie) Urm to"rele tipuri de #nc rc ri pot !i de!inite pe timpul c"lcul rilor st"tice "le structurii: To"te tipurile de #nc rc ri st"tice /!or$e concentr"te – nod"le (i #n orice punct de-" lungul lungimii elementului& #nc rc rile continue – const"nte (i *"ri"bile de-" lungul lungimii elementului0 Depl"s rile de suport impuse (i reducere":"lungire" elementelor de b"r 8nc rc ri term"le /c'mp term"l const"nt s"u *"ri"bil de-" lungul #n l$imii sec$iunii0: - Metod" de depl"s"re /rigidit"te0 este !olosit pentru re%ol*"re" problemelor st"tice lini"re) Se produc urm to"rele: Depl"s ri de noduri 2or$e (i solicit ri #n elemente Re"c$iile #n direc$iile de suport .Unde: J – m"trice" t"ngent de rigidit"te #n !orm" unei sume de m"trici de element JUJAZJnZJ.L – m"trice" "ltor componente dependente de [ C – m"trice" de "morti%"re M – m"trice" de m"s [ – depl"s ri /cre(teri s"u depl"s ri tot"le0 [I – *elocit $i /pentru prim" d"t deri*"te din *ectorul [0 [II – "cceler ri /pentru " dou" o"r deri*"te din *ectorul [0 2/t0 – *ector de !or$e e-terne !/t& [0 – *ectorul de !or$e neb"l"ns"te Utili%"torul po"te "lege din urm to"rele tipuri de "n"li% : ") An"li%" st"tic Sistemul gener"l "l ecu"$iilor de ec+ilibru pot !i simpli!ic"te "tunci c'nd se !"ce o ipote% "di$ion"l cum c #nc rc"re" este c*"si-st"tic ) Acest lucru #nse"mn c #nc rc rile se "plic "t't de #ncet #nc't *elocit $ile (i "cceler rile m"selor se "propie de %ero& i"r !or$ele de iner$ie (i de "morti%"re (i energi" cinetic (i de "morti%"re pot !i negli.

elini"rit"te" m"teri"lului re%ult pentru propriet $ile nelini"re "le m"teri"lului /rel"$i" nelini"r solicit"re-tensiune: po"te include m"teri"le el"sto-pl"stice& pl"stice s"u "lte m"teri"le nelini"re0) 8n pre%ent& pseudo nelini"rit"te" m"teri"lului po"te !i ob$inut #n progr"mul Robot prin "plic"re" elementelor de c"blu& c"re "u o propriet"te nelini"r solicit"re-tensiune) To"te "lgoritmele !olosite pe timpul re%ol* rii proiectelor nelini"re presupun c rot"$iile sunt mici& "st!el #nc't t"ngentele (i sinusurile ung+iurilor pot !i #nlocuite cu #nse(i ung+iurile pe timpul c"lcul rilor) .elini"rit"te structur"l .elini"rit"te geometric .elini"rit"te" structur"l re%ult din "plic"re" elementelor cu propriet $i speci!ice #ntr-o structur & cum "r !i elementele de comprim"re:tensiune& c"bluri& pl"sticit"te" m"teri"lului& "rticul"$iile nelini"re& etc) 1rin urm"re& sistemele nelini"re "r"t unele "rticole de nelini"rit"te d"c nu sunt pre%ente c"bluri) Multiplic"re" po%iti* " #nc rc rii d o cre(tere eg"l de re%ult"te) Totu(i& "lte propriet $i "le sistemelor lini"re nu sunt "der"te) Sistemul de ecu"$ii se presupune c i" !orm": Ve)i *ig 101+ pagina 10 & c" pentru "n"li%" lini"r st"tic & #nc "ce"st ipote% " priori /"prioric 0 trebuie *eri!ic"t " posteriori /ulterior0 /dup ce se re%ol* sistemul0) Acest lucru implic de regul un #ntreg proces) .- 2or$ele re%idu"le l" noduri D"c c"lcul rile st"tic lini"re "le structurii trebuie e!ectu"te& utili%"torul nu trebuie s de!ine"sc *reun p"r"metru de "n"li% ) St"tic lini"r este un tip de "n"li% de structur prede!init #n progr"m& "dic d"c nu se de!ine(te un "lt tip de "n"li% & progr"mul *" conduce c"lcul rile st"tice "le structurii de!inite) To"te c"%urile de #nc rc"re de!inite #n progr"m sunt c"%uri st"tice lini"re) An"li%e nelini"re 1rogr"mul permite de!inire" tipurilor di!erite de "n"li% st"tic nelini"r " structurii) Comport"mentul structurii nelini"re po"te !i conect"t cu un singur element de structur /nelini"rit"te structur"l s"u m"teri"l 0 s"u po"te re%ult" dintr-o rel"$ie nelini"r dintre !or$ele (i de!orm"re" #ntregii structuri /nelini"rit"te geometric 0) E-ist trei surse princip"le de nelini"rit"te #n progr"m: .elini"rit"te" structur"l este set"t "utom"t c'nd este de!init cu de!inire" elementului s"u decupl rilor) .elini"rit"te" geometric re%ult din teori" de nelini"rit"te "plic"t pe !ormul"re" (i re%ol*"re" ecu"$iei de ec+ilibru /"pro-im"re de ordin secund0) 8n Robot nelini"rit $ile geometrice sunt di*i%"te #n e!ecte sep"r"te: rigidit"te-solicit"re /in!luen$" !or$elor interne pe rigidit"te" elementului0 (i delt" 1 /in!luen$" de!orm rii structurii pe ec+ilibrul s u0) 1ot !i consider"te independente deo"rece sunt "cti*"te prin op$iuni sep"r"te) 8n plus& #nc rc rile se pot "plic" #n cre(terile pentru !iec"re tip de "n"li% nelini"r ) .elini"rit"te m"teri"l .

Descriere" Algoritmelor 2olosite #n An"li%" .os) D"lorile !olosite pentru c"lcul rile nelini"re sunt "!i("te "ici) Ve)i *ig 10#+ pagina 11!) De!inire" unui C"% de An"li% .orm" !or$elor neb"l"ns"te este speci!ic"t pentru !iec"re p"s& c"re permite monitori%"re" rel"$iilor !or$ -de!orm"re #n structur ) Un e-emplu de proces de cre(tere prin metod" di!eren$i"l este repre%ent"t m"i .elini"r "n"li%" structurii nelini"re po"te !i de!init pentru !iec"re c"% de #nc rc"re st"tic #n !ere"str" An"l4sis T4pe c"re "p"re pe ecr"n od"t ce com"nd" An"l4sis:An"l4sis T4pe este select"t ) 1entru " de!ini un c"% de #nc rc"re& #n !ere"str" An"l4sis T4pe trebuie s selecte%i un c"% de #nc rc"re& pentru c"re se *" sc+imb" tipul de "n"li% & "poi "p"s butonul 1"r"meters) 8n !ere"str" .on-line"r "n"l4sis s"u op$iune" 1-delt" "n"l4sis pentru un c"% de #nc rc"re d"t (i s "ccep$i modi!ic rile ! cute) Ve)i *ig 10-+ pagina 11!) D"c op$iune" Au-ili"r4 c"se este "cti*"t pentru un c"% de #nc rc"re d"t& "tunci nu se c"lcule"% i"r re%ult"tele pentru "ce"st" nu sunt disponibile) 8n "n"li%" st"tic-lini"r & re%ult"tele unei combin"$ii c"re include un "semene" c"% nu sunt disponibile) 1entru "n"li%" nelini"r un c"% "u-ili"r po"te !i !olositor& c'nd num"i re%ult"tele combin"$iilor de c"%uri& nu (i cele pentru un c"% indi*idu"l& pre%int interes pentru utili%"tor) 1entru " reduce timpul de c"lcul"re& c"lcul rile unui c"% d"t pot !i de%"cti*"te& #n timp ce combin"$iile nelini"re sunt c"lcul"te #ntotde"un" c" (i c"% sep"r"t inclu%'nd o combin"$ie de #nc rc ri) Comport"mentul nelini"r "l unei structuri po"te re%ult" dintr-un singur element de structur /nelini"rit"te structur"l s"u m"teri"l 0 s"u dintr-o rel"$ie nelini"r de !or$ -de!orm"re #n #ntre"g" structur /nelini"rit"te geometric 0) D"c o structur include elemente nelini"re /de e-emplu c"bluri& supor$i unil"ter"li& pl"sticit"te" m"teri"l 0& c"lcul rile cu ".os0 trebuie s selecte%i op$iune" .elini"r 1rogr"mul o!er o metod de re%ol*"re " sistemului de ecu"$ii nelini"re: metod" di!eren$i"l ) 8n metod" di!eren$i"l & *ectorul de dre"pt" /*ectorul de #nc rc"re0 este di*i%"t #n PnP p r$i eg"le numite cre(teri) Cre(tere" consecuti* " #nc rc rii se "plic structurii od"t ce st"re" de ec+ilibru pentru cre(tere" "nterio"r " !ost re"li%"t ) .i" #n consider"re electele de ordin "l treile"& "dic rigidit"te" l"ter"l "di$ion"l (i solicit rile re%ult"te din de!orm"re) Sc+imb"re" l" nelini"rit"te geometric permite lu"re" #n consider"re " e!ectelor de ordin superior (i de regul "re e!ect "supr" #mbun t $irii con*ergen$ei procesului de c"lcul"re pentru o structur c"re include elemente nelini"re) .online"r An"l4sis 1"r"meters /*e%i !igur" de m"i .utorul metodei di!eren$i"le sunt e!ectu"te "utom"t) M"i mult& este posibil sc+imb"re" pe nelini"rit"te geometric : An"li%" nelini"r – i" #n consider"re electele de ordin "l doile"& "dic modi!ic"re" rigidit $ii de #ndoire #n !unc$ie de !or$ele longitudin"le An"li%" delt" 1 .

E3TO.O.) Totu(i& ce" m"i m"re posibilit"te de " ob$ine con*ergen$" unei metode "re loc #n c"%ul metodei 2ULL .O22 pentru !iec"re subdi*i%iune – pentru !iec"re repet"re .O.& #n timp ce prob"bilit"te" este m"i mic #n c"%ul metodei I.ung punctul de con*ergent ) . Utili%"torul po"te !olosi de "semene" procedur" de modi!ic"re 529S /5ROQDE.os& loc"li%"$i #n !ere"str" .1rocesul de repet"re este control"t prin de!inire" p"r"metrilor nelini"ri din !ere"str" .online"r An"l4sis Algorit+m Options& "!ecte"% cursul c"lcul rilor nelini"re: . pentru !iec"re subdi*i%iune – pentru !iec"re repet"re .E3TO.um ril de cre(teri de #nc rc"re "!ecte"% num rul de repet riN cu c't num rul de cre(teri este m"i m"re& cu "t't *" !i m"i m"re prob"bilit"te" pentru c" c"lcul rile s ".-2letc+er9old!orb-S+"nno0) Algoritmul metodei 529S modi!ic m"trice" de rigidit"te pe timpul c"lcul rilor) Utili%"re" "lgoritmului Pline se"rc+P po"te #mbun t $i #n "numite c"%uri con*ergen$" metodei) 8n gener"l& ce" m"i r"pid mod"lit"te" de " ob$ine re%ol*"re" problemei este "plic"re" metodei I.RA1LSO.E3TO.-RA1LSO. M"trice" J "ctu"li%"t O22 M"trice" J "ctu"li%"t M"trice" J "ctu"li%"t O22 M"trice" J "ctu"li%"t M"trice" J "ctu"li%"t O. M"trice" J "ctu"li%"t pentru !iec"re subdi*i%iune – pentru !iec"re repet"re .um rul m"-im de repet ri #n !iec"re cre(tere de #nc rc"re se !olose(te pentru " control" procesul de c"lcul"re din timpul unei cre(teri de #nc rc"re) - .E3TO. 1entru metod" 2ULL .-RA1LSO.um rul de cre(tere " #nc rc rii se !olose(te pe timpul di*i%iunii unei nc rc ri #n segmente m"i mici) 1entru structurile comple-e unde imp"ctul e!ectelor nelini"re este consider"bil& c"lcul rile pot s nu con*e"rg & d"c "n"li%" este e!ectu"t pentru *"lo"re" unei #nc rc ri "plic"te #ntr-un p"s) .online"r An"l4sis Algorit+m Options /c'nd butonul 1"r"meters este "p s"t0) Ve)i *ig 10.ut #n procesul de con*ergen$ ) Se po"te !"ce de "semene" prin modi!ic"re" p"r"metrilor de reducere " lungimii p"(ilor) 1"r"metrii list"$i m"i .+ pagina 111) 1entru " select" un "lgoritm – unul din trei disponibili #n progr"m – pentru re%ol*"re" unei probleme de nelini"rit"te& trebuie s sete%i urm torii p"r"metri: 1entru metod" I.ITIAL STRESS) progr"mul *eri!ic "utom"t con*ergen$" procesului) 1rocesul de repet"re este oprit c'nd st"re" de ec+ilibru este re"li%"t ) Cre(terile de depl"s"re dUn (i !or$e7e neb"l"ns"te d2n sunt #n "cest c"% eg"le cu A /"dic sunt m"i mici dec't p"r"metrii de preci%ie de!ini$i pentru "mbele *"lori0) 1rocesul de iter"$ie este oprit (i #n c"% de di*ergen$ ) Lips" de con*ergen$ po"te !i interpret"t c" (i e!ectul numeric "l supr"#nc rc rii structurii s"u c" re%ult"t "l inst"bilit $ii numerice " procesului /de e-emplu c'nd #nc rc"re" "plic"t este di*i%"t #ntr-un num r mic de inter*"le0) 8ntr-un "semene" c"%& num rul de cre(teri de #nc rc"re po"te !i m rit #n progr"m& c"re de regul ".ITIAL STRESS& #n timp ce c"lcul rile i"u cel m"i mult timp c'nd utili%"torul decide s selecte%e metod" 2ULL .RA1LSO.ITIAL STRESS 1entru metod" MODI2IED .

este nede!init s"u po"te !i de!init de utili%"tor) Urm to"rele criterii c"re permit oprire" "n"li%ei sunt disponibile #n !ere"str : <A – pr bu(ire" structurii <5 – "tingere" !"ctorului de #nc rc"re BA – st"re" de pl"sticit"te B5 – "tingere" r"tei de pl"sticit"te .um rul nodului& gr"dul de libert"te – num rul unui nod loc"li%"t pe "coperi(ul structurii (i direc$i" de depl"s"re Depl"s"re" m"-im pentru gr"dul de libert"te select"t – Dm".5 – depl"s"re" m"-im dep (it " nodului select"t .U <)A) Criteriile "di$ion"le de oprire " "n"li%ei d"te #n !ere"str" de m"i sus permit e-ecut"re" "n"li%ei nelini"re cu cre(tere" p"r"metrului de #nc rc"re determin"t de utili%"torN !"ctorul m"-im de #nc rc"re om".A – depl"s"re" m"-im dep (it " oric rui nod .– *"lo"re" m"-im " p"r"metrului de #nc rc"re .um rul permisibil de reducere /modi!ic"re0 " lungimii de cre(tere de!ine(te num rul de cre(teri de #nc rc"re) Ace"st" este "("-numit" op$iune condi$ion"l & !olosit num"i c'nd c"lcul rile nu "ting con*ergen$" pentru p"r"metrii de!ini$i) D"c problem" nu "tinge con*ergen$"& progr"mul reduce "utom"t dimensiune" cre(terii de #nc rc"re /#n !unc$ie de *"lo"re" coe!icientului de!inite0 (i continu c"lcul rile) Ace"st procedur este repet"t p'n c'nd con*ergen$" re%ult"telor este "tins & s"u dimpotri* & p'n c'nd procesul de cre(tere dep (e(te num rul permisibil de reduceri " lungimii p"sului) D"c metod" Arc-leng+t se selecte"% & "tunci urm torii p"r"metri trebuie determin"$i: .+ pagina 11-) 8n "n"li%" st"nd"rd nelini"r se "plic #nc rc"re" cu cre(tere" do U <)A p E& unde E – num rul de cre(teri de #nc rc"reN #n consecin$ & !"ctorul de #nc rc"re m"-im posibil /o0 c"re po"te !i "tins pentru c"lcul rile con*ergente& este eg"l cu om".um rul de cre(tere " #nc rc rii .on-line"r An"l4sis Algorit+m Options& este disponibil (i butonul Addition"l criterions to stop "n"l4sis& c"re od"t "p s"t desc+ide !ere"str" Criterions to stop "n"l4sis) Ve)i *ig 10.um rul m"-im de repet ri pentru o cre(tere 2"ctorul m"-im de #nc rc"re om".- .– *"lo"re" m"-im " unei depl"s ri l" un nod select"t Metod" Arc-leng+t se "plic pe timpul "n"li%ei u(o"re nelini"reN se recom"nd c" "tunci c'nd "tributele nelini"re de structur sunt de!inite #ntr-un model de structur ) Metod" Arcleng+t /com"nd" direc$iei de depl"s"re0 trebuie "plic"t c'nd "lgoritmele de re%ol*"re " ecu"$iilor prin com"nd" direc$iei !or$ei nu sunt con*ergente) 8n !ere"str" .

A& . (i se determin urm to"rele: .) Ast!el utili%"torul po"te select" de e-emplu <A& BA& .) An"li%" de !l"mb".- CA – "tingere" unei *"lori " tensiunilor tot"le C5 – "tingere" unei *"lori " tensiunilor pl"stice E-ist posibilit"te" de " de!ini m"i mult de un criteriu de stop"re " "n"li%eiN #nc & de!inire" este limit"t n l" un criteriu din grupul d"t& "dic <& B s"u . Electul de solicit"re-tensiune po"te !i lu"t #n consider"re #n !ormul"re" sistemelor lini"re) Op$iune" de "n"li% " !l"mb".utorul metodelor: 1ropri" greut"te 1roprie" greut"te plus m"sele concentr"te& "d ug"te 9reut $ile c"re re%ult din !or$e – utili%"torul po"te sc+imb" to"te !or$ele de!inite "nterior #n m"se& c"re se pot "plic" pe timpul "n"li%ei din"mice de structur ) De e-emplu& d"c o structur " !ost #nc rc"t cu !or$e e-terne /de e-emplu cu propri" greut"te0& greut $ile determin"te pe b"%" "cestor !or$e pot !i consider"te pe timpul c"lcul rilor din"mice de structur ) d) An"li%" Mod"l .5 nu este permis ) b) An"li%" de 2l"mb".ului in*estig+e"% in!luen$" cre(terii l" ni*elul #nc rc rii #n timp ce m"trice" de rigidit"te se "tenue"% ) Coe!icientul de #nc rc"re de !l"mb". re%ol* problem" de !l"mb".um r de !orme de !l"mb"re " structurii cerut 2or(ele critice& lungimile de !l"mb"re D"lo"re" glob"l " #nc rc rii critice c) An"li%" din"mic M"i multe "n"li%e din"mice pot !i e!ectu"te pentru oric"re tipuri de structuri disponibile) Se !olosesc ipote%ele gener"le " unei teorii lini"re& si "nume: De!orm ri mici Depl"s ri mici M"teri"le lini"r el"stice) M"s" !olosit pentru "n"li%ele din"mice pot !i introduse cu ".5 #ns" de!inire" <A& <5 s"u BA& B5 s"u . se g se(te printr-o re%ol*"re lini"r " problemei) Acest coe!icient descrie ni*elul #nc rc rii pentru c"re m"trice" de rigidit"te de*ine singul"r ) Dectorul propriu de!ine(te !orm" de !l"mb"re "soci"t cu #nc rc"re" curent de !l"mb".

U A e) An"li%" Armonic 8ntr-o "n"li% "rmonic & utili%"torul de!ine(te structurile (i #nc rc rile c" (i #n "n"li%" st"tic lini"r ) 2or$ele impuse sunt interpret"te c" (i "mplitudine" !or$ei de e-cit"re) 2rec*en$" lor& ung+iul !"%ei (i perio"d" sunt de!inite de utili%"tor) Ecu"$i" de mi(c"re !iind re%ol*"t #n "n"li%" "rmonic /presupun'nd c "morti%"re" structurii este negli.B M0U."t 0: /J – qB M0[ U 2) Depl"s"re"& !or$" intern (i "mplitudine" de re"c$ie sunt produse de c tre "n"li% ) !) An"li%" spectr"l An"li%" c"lcule"% to"te *"lorile din "n"li%" mod"l (i totod"t c"lcule"% urm to"rele pentru !iec"re din !ormele de *ibr"$ie: Coe!icien$ii de p"rticip"re pentru "n"li%" spectr"l D"lo"re" spectrului de "cceler"$ie " e-cit rii Coe!icien$ii mod"li Depl"s ri& !or$e interne& re"c$ii (i combin"$ii de *ibr"$ii) Ecu"$i" de mi(c"re !iind re%ol*"t #n "n"li%" spectr"l este: J [ Z M [II U -M A) g) An"li%" Seismic An"li%" c"lcule"% to"te *"lorile din "n"li%" mod"l (i c"lcule"% de "semene" urm to"rele pentru !ormele de *ibr"$ii: Coe!icien$ii de p"rticip"re pentru "n"li%" seismic D"lo"re" coe!icientului seismic de e-cit"re Coe!icien$ii mod"li Depl"s ri& !or$e interne& re"c$ii (i combin"$ii de *ibr"$ii) An"li%" seismic po"te !i e!ectu"t con!orm urm to"relor coduri: U5C?K /Uni!orm 5uilding Code <??K0 Alte coduri non-SUA) .um rul de moduri pentru " !i c"lcul"te pot !i introduse direct s"u prin de!inire" unei g"me de *"lori pentru p"r"metrii de *ibr"$ie liber ) D"lorile proprii (i !ormele de mod se ob$in din urm to"re" ecu"$ie: /J-q.An"li%" mod"l determin to$i p"r"metrii pentru modurile de b"% de *ibr"$ie liber ) Ace(ti p"r"metri includ *"lori proprii& *ectori proprii& !"ctori de p"rticip"re (i m"se) .

+) An"li%" Time Listor4 Ace"st "n"li% permite ob$inere" re"c$iei structurii #n to"te punctele de timp select"te pentru o inter"c$iune re%istent de!init /contr"r "ltor tipuri de "n"li% disponibile #n progr"m c"re pre%int re"c$i" structurii #n !orm" "mplitudinilor ob$inute pentru un singur moment0: "ce"st "n"li% const #n g sire" unei re%ol* ri pentru urm to"re" ecu"$ie cu *"ri"bil" de timp PtP: Md"/t0 Z Cd*/t0 Z Jdd/t0 U 2/t0& cu urm to"rele *"lori ini$i"le d/A0UdA (i */A0U*A& unde: M – m"trice" de m"s J – m"trice" de rigidit"te CU^dM Z idJ – m"trice" de "morti%"re ^ – coe!icientul de!init de utili%"tor i .eOm"r7 s"u metod" dedes!"cere pentru re%ol*"re" problemei pre%ent"te m"i sus) Ace"st metod "p"r$ine grupului de "lgoritmi c"re sunt necondi$ion"t con*ergen$i pentru p"r"metrii de!ini$i corespun% tori) Metod" !olose(te urm to"rele !ormule pentru c"lcul"re" depl"s rilor (i " *elocit $ilor #n urm torul p"s de integr"re: Ve)i *ig 10/+ pagina 11.eOm"r7 #n c"%ul timpilor m"i mici& c'nd o #nc rc"re concentr"t se "plic pe structur /#nc rc rile sunt distribuite pe "rii mici0) Asemene" #nc rc ri *or induce o mi(c"re c"re *" solicit" un num r m"re de moduri proprii pentru " !i descrise) 1rin urm"re& metod" "ce"st" *" !i mult m"i e!icient dec't metod" de descumpunere mod"l pentru "cest tip de probleme) Ace"st metod pro!it de ecu"$iile ini$i"le ! r simpli!ic ri) 1reci%i" re%ult"telor ob$inute depinde de preci%i" integr rii numerice #n ecu"$iile de timp& (i& pentru p"r"metrii select"$i& ^& i& se de!ine(te prin *"lo"re" p"sului de .) 1"r"metrii i (i ɣ controle"% con*ergen$" (i preci%i" re%ult"telor ob$inute prin metod ) Con*ergen$" necondi$ion"l este "sigur"t pentru A)IkɣkBi) Algoritmul !olosit #n progr"m introduce cei B p"r"metri& de!ini$i de c tre utili%"tor /#n op$iune" de pre!erin$e s"u #n p"r"metrii de "n"li% 0) D"lorile prede!inite sunt urm to"rele: iUA)BI (i ɣUA)I) Este recom"nd"bil !olosire" metodei .coe!icientul de!init de utili%"tor d – *ectorul de mut"re * – *ectorul de *ite% " – *ectorul de "cceler"$ie 2 – *ectorul de #nc rc"re) To"te e-presiile cuprinse de p"r"metrul /t0 sunt dependente de timp) 1rogr"mul !olose(te metod" .

timp) Metod" nu solicit c" problem" s !ie re%ol*"t pentru " ob$ine *"lorile proprii (i *ectorii proprii) 1entru timpii #ndelung"$i& #ns & metod" este !o"rte m'nc to"re de timp& deo"rece #n c"%ul "cestui !el de probleme& c"lcul rile trebuie s !ie e!ectu"te pentru un num r m"re de p"(i de timp cu preci%i" cerut ) Metod" de descompunere mod"l este un" m"i simpl de " ob$ine re%ol*"re" neces"r ) Se b"%e"% pe repre%ent"re" mi(c rii structurii c" o supr"punere " mi(c rii !ormelor necupl"te) 1rin urm"re& metod solicit c" *"lorile proprii li *ectorii proprii s !ie determin"$i) Metod" L"nc%on este recom"nd"t #n "cest scop) Trebuie urm"t de *eri!ic"re" Strum) Metod" de descompunere mod"l pro!it de ecu"$iile reduse necupl"te) Ecu"$i" /! r "morti%"re0 po"te lu" urm to"re" !orm : ddd 1entru aE%U:IIEb& *e%i ecu"$iile de l" p"gin" <=>\\ aE%U:IIEb ecu"$i" < Unde aE%U:IIEb& .u "u import"n$ di!eren$ele dintre tipurile de "n"li% descrise #n "cest c"pitol c"re sunt disponibile pentru utili%"tor #n progr"m) Aici& cele m"i import"nte di!eren$e dintre tipurile de "n"li% simil"re sunt: "n"li%" PMo*ing lo"dsP/#nc rc"re mobil 0 di!er de An"li%" Time Listor4 #n !elul urm tor: primul tip de "n"li% nu recuno"(te e!ectele din"mice& #n timp ce di!eren$ele dintre "n"li%" "rmonic (i An"li%" Time Listor4 const #n !"ptul c primul tip de "n"li% determin re"c$i" structurii e-clusi* #n !orm" de "mplitudini (i nu #n "cee" " unei !unc$ii de timp) I"t ce po$i !"ce (i c"re sunt limit rile #n "cest tip de "n"li% : Acee"(i structur (i tipuri de #nc rc"re sunt disponibile c" (i #n c"%ul st"tisticilor lini"re 2unc$i" *"ri"bilit $ii #nc rc rii po"te !i de!init pentru un c"% de #nc rc"re "rbitr"r & cu e-cep$i" c"%ului de #nc rc"re mobil /pentru " model" un imp"ct din"mic "l unui c"% mobil& trebuie s de!ine(ti succesi* po%i$iile *e+iculului #n c"%uri de #nc rc"re sep"r"te (i s !olose(ti !unc$iile de timp cu mut"re" !"%ei corespun% to"re mi(c rii *e+iculului0 .g – num rul de Pgrupuri de #nc rc"reP& ϕ7/t0 – timpul pentru grupul de #nc rc"re 7t+) aE%U:IIEb ecu"$i" B Inser'nd ecu"$i" /<0 #n ecu"$i" /B0 (i recunpsc'nd "morti%"re" mod"l (i condi$iile de ortogon"lit"te aE%U:IIEb *ei ob$ineurm to"re" ecu"$ie: aE%U:IIEb & iU<&B&))))&m Unde aE%U:IIEb & ri – p"r"metrii mod"li de "morti%"re& qi – !rec*en$" pentru !orm" i) 2iec"re din ecu"$ii este re%ol*"t numeric cu preci%ie de ordin secund) Dectorul de depl"s"re re%ult"t E/t0 pentru puncte de timp di!erite td U t<& tB& )))& ts se ob$ine dup introducere" ci/td0& iU<&B&)))&m #n ecu"$iile /B0) ddd 1entru aE%U:IIEb& *e%i ecu"$iile de l" p"gin" <=>\\ .

– *ectorul de !or$ intern /c"re este o rel"$ie nelini"r l" *ectorul de mut"re d0 ^ – coe!icientul de!init de utili%"tor i .um"i o !un$ie de timp po"te !i !olosit pentru determin"re" *"ri"bilit $ii #nc rc rilor unui c"% de #nc rc"re d"t& d"c este posibil& #ns & pentru " "d ug" /tot"li%"0 !unc$iile de timp) - - 1entru " ob$ine re%ult"te s"tis! c to"re #n "cest c"%& utili%"torul trebuie s e!ectue%e "n"li%e repet"te cu m"i multiple c"lcul ri pentru p"r"metri di!eri$i) Ast" #nse"mn c "n"li%" mod"l trebuie s !ie ne"p r"t e!ectu"t din nou) 8n c"%ul unei structuri de sc"r l"rg & #ns (i "n"li%" mod"l po"te !i m'nc to"re de timp& m"i "les #n c"%ul "n"li%ei #n discu$ie) 1rin urm"re& este neces"r select"re" c"%urilor pentru c"lcul"re s"u cel pu$in m"rc"re" "n"li%ei mod"le c" !iind c"lcul"t ) Acest lucru po"te !i de "semene" !olositor #n c"%ul "n"li%ei seismice) An"li%" Time Listor4 nelini"r !"cilite"% ob$inere" r spunsului structurii #n c"re oric"re elemente nelini"re "u !ost de!inite) Ace"st "n"li% const #n "tingere" unei re%ol* ri " ecu"$iei *"ri"bilei de timp PtP: Md"/t0 Z Cd*/t0 Z .- Op$iuni "di$ion"le de model"re& disponibile #n "n"li%" st"tic lini"r /cum "r !i decupl ri& cone-iuni el"stice& leg turi rigide& etc0& se pot !olosi de "semene" #n "n"li% Metod" ".coe!icientul de!init de utili%"tor d – *ectorul de mut"re * – *ectorul de *ite% " – *ectorul de "cceler"$ie 2 – *ectorul de #nc rc"re) & cu urm to"rele *"lori ini$i"le d/A0UdA (i */A0U*A& unde: ./d/t00 U 2/t0 M – m"trice" de m"s J – m"trice" de rigidit"te CU^dM Z idJ – m"trice" de "morti%"re .ut l" !unc$ion"re" structurii lini"reN "cest lucru #nse"mn c nu po$i !olosi elementele nelini"re /c"bluri& elemente c"re !unc$ione"% num"i pentru comprim"re:torsiune& supor$i (i decupl ri unil"ter"le0 Componentele c"%ului din "n"li% pot !i !olosite #n combin"$ii& dup gener"re" unui c"% de #nc rc"re "di$ion"l c"re con$ine re%ult"tele "n"li%ei pentru o component d"t An"li%" presupune %ero condi$ii ini$i"le& "dic nu este posibil de!inire" depl"s rilor impuse s"u *elocit $ilor (i "cceler rilor An"li%" este re%ol*"t num"i prin intermediul metodei de descompunere mod"l & c"re necesit c" "n"li%" mod"l s !ie e!ectu"t m"i #nt'i .

otele de curs pentru "n"li%" nelini"r " elementelor !inite& Septembrie C-=& <??I0) i) An"li%" 1us+o*er An"li%" 1us+o*er este un" nelini"r & de structur st"tic & c"re permite pre%ent"re" – #ntr-o m"nier simpli!ic"t – " comport"mentului structurii c"u%"t de di!erite tipuri de #nc rc ri c"re re%ult dintr-un cutremur) M"gnitudine" #nc rc rii de structur este m rit con!orm modelului de #nc rc"re "dopt"t) Cre(tere" *"lorii #nc rc rii permite depist"re" elementelor sl bite din structur (i modelele "*"ri"te "le structurii) An"li%" 1us+o*er #nce"rc estim"re" re%isten$ei re"le " structurii) 8n timp ce determini "cest tip de "n"li% este neces"r de!inire" "rticul"$iilor nelini"re) Urm to"rele limit ri "u !ost introduse #n *ersiune" curent " progr"mului: To"te propriet $ile nelini"re c"re determin posibil" "*"riere " structurii d"torit !or$elor c"re re%ult dintr-un cutremur sunt concentr"te #n "rticul"$ii nelini"re Articul"$iile nelini"re pot !i "plic"te num"i #n structurile de c"dru /b"r 0 Articul"$iile nelini"re sunt tr"t"te c" (i cone-iuni nelini"re pentru !iec"re gr"d de libert"te #ntr-un nod select"t /inter"c$iune" dintre gr"de di!erite de libert"te este ignor"t 0) An"li%" 1us+o*er const #n m"i multe st"gii list"te m"i .os: De!inire" "rticul"$iilor nelini"re #ntr-un model de c"lcul"re " structurii Atribuire" propriet $ilor nelini"re l" "rticul"$ii /di"gr"mele de !or$ -depl"s"re s"u de moment-rot"$ie0 E!ectu"re" "n"li%ei mod"le de structur pentru " determin" un mod De!inire" unui set de !or$e l"ter"le /"ceste !or$e depind de tipul de m"trice !olosit #n "n"li%" mod"l 0 De!inire" unui nod de control precum (i " direc$iei (i *"lorii depl"s rii permisibile Determin"re" p"r"metrilor "n"li%ei nelini"re 1ornire" "n"li%ei nelini"reN re%ult"tul "cestei "n"li%e este curb" de st"re de ec+ilibru D U D/D0 unde !or$ele de !or!ec"re sunt de!inite c" sum" de re"c$ii pentru o direc$ie d"t c"u%"t de setul corespun% tor de !or$e l"ter"le .Un *ector de #nc rc"re presupus c" aE%U:IIEb& unde n denot un num r de componente de !or$ & 1i.OT@: pentru "ce"st "n"li% nelini"r se "dopt urm to"re" simpli!ic"re: CU^M) 1entru " re%ol*" o problem nelini"r de "cest tip de "n"li% & "pro-im"re" *"ri"bil independent -corector se !olose(te /*e%i Lug+es T)R)T)& 5el4tsc+7o T)& .!or$" i& ϕi – !unc$i" i dependent de timp) E-cit"re" po"te !i e-prim"t sub !orm" urm to"re: aE%U:IIEb& unde Idir denot un *ector de direc$ie /dir U -& 4& %0 #n timp ce ϕg/t0 este o "ccelerogr"m ) ddd 1entru aE%U:IIEb& *e%i ecu"$iile de l" p"gin" <==\\ .

D /c"dre . puncte /c*"dr"tur" 9"uss de ordin "l treile" se "plic "ici0) An"li%" pe ni*elul sec$iuniiN pentru "pro-im"re" structurii str"ti!ic"te& #ns & se "tribuie un m"teri"l uni!orm #ntr-o sec$iune O sec$iune este di*i%"t #ntr-un set de str"turi /!ibre0N #ntr-o sec$iune !erm bi"-i"l pot !i numite (i %one) 8n !iec"re din solicit rile %onelor sunt *eri!ic"te con!orm modelului "tribuit) 2or$ele c"re "c$ione"% pe "-" b"rei sunt ob$inute prin integr"re" !or$elor #n to"te %onele sec$iunii) 1entru !iec"re din sec$iunile din %onele sec$iunii .D0 .- Determin"re" curbei de c"p"cit"te S"c"p U S"c"p /Sd0& unde S"c"p este "cceler"re" spectr"l i"r Sd depl"s"re" spectr"l 2inis"re" curbei de c"p"cit"te Determin"re" /"n"li% p"s cu p"s0 punctului de per!orm"n$ ) .e0 (i pentru structurile ."te0 An"li%" el"sto-pl"stic este e!ectu"t pentru b"rele selet"te #ndic"te de utili%"torN se presupune c tipul de "n"li% nu este sc+imb"t glob"l pentru #ntre"g" structur deo"rece "cest tip de "n"li% este m'nc tor de timp (i cere condi$ii loc"le de de!inire pentru o b"r /di*i%iune" unei sec$iuni s"u " unei b"re& modelul m"teri"lului0 An"li%" el"sto-pl"stic este e!ectu"t num"i pentru b"rele de structur ) - - 8n *ersiune" curent " progr"mului urm to"rele metode "u !ost "dopt"te& #n cee" ce pri*e(te "n"li%" el"sto-pl"stic : An"li%" pe ni*elul elementului: "d ug"re" gr"delor glob"le de libert"te 5"rele sunt !i*i%"te #n elemente m"i mici de c"lcul"re) .os sunt pre%ent"te ipote%e de b"% "le "n"li%ei el"sto-pl"stice #n Robot: Op$iune" !unc$ione"% pentru pentru structurile BD /c"dre BD& gril".odurile "di$ion"le (i elementele de c"lcul"re sunt in*i%ibile pentru utili"tor) O metod de di*i%iune "utom"t po"te !i determin"t cu ".) An"li%" El"sto-1l"stic " 5"relor An"li%" el"sto-pl"stic permite lu"re" #n consider"re " nelini"rit $ii m"teri"lului) Totu(i& trebuie "d ug"t !"ptul c nelini"rit"te" "sum"t " m"teri"lului nu consider modi!ic"re" rigidit $ii m"teri"lului #n !unc$ie de !"ctorii e-terni& cum "r !i temper"tur"N nici problem reologice /modi!ic"re" propriet $ilor m"teri"lului #n timp0 nu sunt lu"te #n consider"re) M"i .utorul op$iunii M"-imum element leng+t& loc"li%"t #n !ere"str" An"l4sis t4pe /!o"i" de lucru Structure Model0) Utili%"torul po"te de!ini de "semene" o *"lo"re " p"r"metrului de di*i%iune "plic'nd op$iune" Di*ision o! elements !or el"sto-pl"stic "n"l4sis& din !ere"str" Tob 1re!erence) 8n !iec"re element& solicit rile sunt c"lcul"te #n .um"i solicit rile norm"le c"re re%ult din !or(ele longitudin"le (i momentele de #nclin"re sunt consider"te /solicit rile t"ngen$i"le c"u%"te de !or$ele tr"ns*ers"le (i momentul torsion"l sunt negli.

trebuie determin"$in urm torii p"r"metri: coordon"te /4i& %i0 punctului !iind centrul de greut"te "l %onei din sistemul centr"l princip"l "l unei sec$iuni& "ri" %onei Ai& m"teri"lul Mi "tribuit %onei& unde i denot num rul %onei /iU<&)))&.0) An"li%" este e!ectu"te #n "(" !el #nc't pentru !iec"re cre(tere " #nc rc rii& progr"mul c"lcule"% cre(terile de depl"s"re #n punctul de di*i%iune de-" lungul lungimii b"rei) Apoi& pe b"%" depl"s rilor& de!orm rile #n punctele dintr-o sec$iune sunt c"lcul"te) Consider'nd !unc$i" c"re descrie modelul m"teri"lului& pentru o %on d"t & solicit rile sunt c"lcul"te #n !iec"re punct #n !unc$ie de de!orm rile curente) Apoi& !or$ele interne sunt determin"te pe b"%" solicit rilor) L" !in"l& !or$ele interne #n to"te punctele /%onele0 sunt #nsum"te /integr"te0 pentru " ob$ine !or$ele interne #ntr-o b"r ) Modelul m"teri"lului: el"stic per!ect pl"stic s"u el"sto-pl"stic cu #nt rire: comport"mentul m"teri"lului – el"stic (i lini"r& #n domeniul pl"stic – lini"r cu #nt rireN modelul este gener"t pe b"%" d"telor de m"teri"l: modului lui Qoung /E0 (i re%isten$" produs /Re0) 8n "n"li%" pl"stic metod" de desc rc"re trebuie de!init & de "semene") D" determin" c"le" comport"mentului m"teri"lului c'nd re%isten$" produs este dep (it pe timpul desc rc rii& c'nd de!orm rile de*in m"i mici /de!orm"re" #nclin rii este neg"ti* 0) E-ist C moduri de comport"ment "l m"teri"lului disponibile: el"stic& pl"stic& "*"ri"t& mi-t) Re%ult"tele ob$inute d"torit "n"li%ei el"sto-pl"stic " b"relor: De*ieri /De!lections0 1e timpul "n"li%ei el"sto-pl"stice progr"mul c"lcule"% de*ierile direct #ntr-o b"r ) Utili%"torul ob$ine *"lori de depl"s ri (i rot"$ii nod"le #n di*i%iune" inter*"lului unei b"re) 1entru " re"li%" de*ierile #n orice punct "l b"rei& interpol"re" lini"r dintre punctele di*i%iunii interne " !ost implement"t ) 2or$e interne 2or$ele interne dintr-o b"r sunt c"lcul"te #ntr-un mod identic c" (i pentru "n"li%" lini"r ) 1e b"%" !or(elor (i momentelor #n nodul ini$i"l (i #nc rc"re" de-" lungul lungimii b"rei& progr"mul c"lcule"% !or$ele interne #n orice puncte "l b"rei) .um"i pentru "n"li%" delt" 1 se "plic un "lgoritm di!erit) 8n !or$ele interne "le b"rei& electul e-centricit $ii produs de o de*iere " b"rei este lu"t #n consider"re) De*ierile se ob$in #n punctele di*i%iunii interne " b"rei) Solicit ri /Stresses0 8n "n"li%" el"sto-pl"stic solicit rile norm"le dintr-o sec$iune nu sunt distribuite lini"rN sunt c"lcul"te independent pentru !iec"re %in de di*i%iune) Unele din %one pot c de" #n domeniul pl"stic& #n *reme ce "ltele pot "p"r$ine #nc domeniului el"stic "l solicit rilor) 1rin urm"re& utili%"torul nu po"te determin" ne"mbiguu solicit rile #ntr-un punct de-" lungul lungimii b"rei) T"belul "!i(e"% *"lorile minime (i m"-ime se solicit"re #ntr-o sec$iune) 1entru sec$iunile el"sto-pl"stice& solicit rile sep"r"te c"re re%ult din #nclin"re (i cele c"re re%ult din !or$ele longitudin"le sunt indisponibile) An"li%" precis " solicit rii #ntr-o sec$iune de b"re el"stopl"stice #n modulul Stress An"l4sis este imposibil ) .

precum (i set"re" p"r"metrilor de c"lcul"re) .os) C'nd tipul de "n"li% este "les i"r butonul OJ "p s"t& o !ere"str supliment"r *" "p re" pe ecr"n #n c"re p"r"metrii tipului de "n"li% select"t po"te !i de!init) .OT@: oper"$iile de set"re " p"r"metrilor (i tipul de "n"li% pentru o list nu !"c re!erire l" c"%urile de "n"li% din"mic & "dic mod"l & seismic & spectr"l & "rmonic s"u time +istor4) Delete .) C+"nge "n"l4sis t4pe – select"re" "cestui buton permite modi!ic"re" tipului c"%ului l" "u-ili"r& nelini"r s"u de !l"mb".eO din !ere"str" An"l4sis T4pe) 2ere"str" de m"i sus *" "p re" pe ecr"n) .(tergere" c"%urilor indic"te pe list ) C" un e-emplu& metod" de de!inire " c"%ului de "n"li% time +istor4 *" !i pre%ent"t ) Dup de!inire" "n"li%ei mod"le pentru structur" (i select"re" op$iunii Time +istor4 din !ere"str" de m"i sus& se desc+ide !ere"str" Time +istor4 "n"l4sis – p"r"meters& #n c"re p"r"metrii "n"li%ei pot !i determin"te) Ve)i *ig 11!+ pagina 1 #) 2ere"str" de m"i sus con$ine urm torii p"r"metri: .oul tip de "n"li% de structur *" !i introdus #n !ere"str" An"l4sis T4pe #n colo"n" An"l4sis T4pe) Ve)i *ig 10 + pagina 1 1) 1entru " "d ug" un nou c"% de #nc rc"re& "p"s butonul .-.os permit oper"$ii #n m"i multe c"%uri) O list de m"i multe c"%uri po"te !i introdus #n c'mpul C"se list& din !ere"str" Selection& c"re se desc+ide l" "p s"re" butonului /)))0) Oper"$iile dintr-o selec$ie de c"%uri sunt posibile gr"$ie urm to"relor buto"ne: Set p"r"meters – select"re"re" "cestui butonului permite set"re" p"r"metrilor "lgoritmului de c"lcul"re " "n"li%elor nelini"re (i de !l"mb".oul tip de "n"li% de structur *" !i introdus #n !ere"str" An"l4sis T4pe #n colo"n" An"l4sis T4pe) List" (i buto"nele loc"li%"te m"i . $efinirea unui %a) Nou 9i Mo4ificarea Tipului 4e :nali)' Ve)i *ig 100+ pagina 1 !) Dup select"re" comen%ii An"l4sis:An"l4sis T4pe s"u select"re" iconiței 1!0+ pagina 1 !& !ere"str" "!i("t m"i sus *" "p re" pe ecr"n) To"te c"%urile de #nc rc"re de structur de!inite "nterior *or !i list"te #n !o"i" de lucru An"l4sis T4pes) C"%urile noi pot !i de!inite s"u tipul de "n"li% de structur pentru un singur c"% select"t po"te !i modi!ic"t !olosind !ere"str") Ve)i *ig 101+ pagina 1 1) 1entru " modi!ic" tipul de "n"li% de structur & selecte"% c"%ul de #nc rc"re (i "p"s butonul C+"nge An"l4sis T4pe) 2ere"str" de m"i sus *" "p re" pe ecr"n) ..oul tip de "n"li% trebuie descris "ici) C'nd tipul de "n"li% este "les i"r butonul OJ "p s"t& o !ere"str supliment"r *" "p re" pe ecr"n #n c"re p"r"metrii tipului de "n"li% select"t po"te !i "les) ..oul tip de "n"li% trebuie de!init m"i .

men$ion"te /"dic stepX< (i p"sul de timp de s"l*"re " re%ult"telor0 este "dopt"t c" p"sul de timp de integr"re) Totu(i& re$ine c d"c prim" *"lo"re /stepX<0 trebuie "plic"t #n c"lcul ri& este u(or modi!ic"t "st!el #nc't p"sul de timp de s"l*"re " re%ult"telor este un multiplu "l "cestei *"lori) - - List" des! (ur"t " c"%urilor de #nc rc"re simple st"tice disponibile s"u m"selor #n direc$iile E& Q s"u 6 List" de des! (ur"re " !unc$iilor de timp de!inite (i pre*i%u"li%"re" di"gr"mei !unc$iei select"te C'mpul de edit"re Coe!!icient C'mpul de edit"re 1+"se s+i!t 5utonul 2unction de!inition De!inire" unei !unc$ii de timp po"te !i e!ectu"t #n dou moduri #n !ere"str" Time !unction de!inition: ") Scriind *"lorile punctului de timp T /s0 (i *"lo"re" ! r dimensiune " !unc$iei 2 /T0 #n c'mpurile de edit"re corespun% to"re& c"re sunt disponibile oric'nd dup .eOm"r7 /lini"r 0 s"u metod" D"ri"bil independent -Corector /nelini"r 0 " !ost select"t & "tunci #n c'mpul Di*ision num rul de di*i%iuni "i p"(ilor de timp /p"(ii de s"l*"re " re%ult"telor0 este speci!ic"t pentru !"cilit"re" de!inirii p"sului de integr"re& "dic p"sul de integr"re este eg"l cu Time step:Di*ision) C'nd *"lo"re" de di*i%iune este eg"l cu <& p"sul de s"l*"re " re%ult"telor este identic cu cel de integr"re) D"c metod" de descompunere mod"l /lini"r 0 este select"t & "lgoritmul c"lcule"% – pentru !iec"re mod – *"lo"re" m"-im " p"sului de timp de integr"re !iind eg"l cu *"lo"re" perio"dei di*i%"t prin BA / o "selene" oper"$ie este e!ectu"t pentru g"r"nt"re" st"bilit $ii li preci%iei re%ult"telor ob$inute0) Ast!el *"lo"re" p"sului c"lcul"t este di*i%"t prin *"lo"re" de di*i%iuneN *"lo"re" primitp /e-emplu stepX<0 este comp"r"t cu p"sul de timp de s"l*"re " re%ult"telor) O *"lo"re m"i mic din cele .- 1"rte" superio"r " !erestrei con$ine un c'mp edit"bil C"se c"re con$ine numele unui c"% de "n"li% C'mpul Met+od permite select"re" unei metode de e!ectu"re " "n"li%eiN metod" de descompunere mod"l este *"lo"re" prede!init N c'mpul con$ine (i butonul 1"r"meters& c"re desc+ide !ere"str" #n c"re se pot determin" p"r"metrii det"li"$i "i metodei de "n"li% C'mpul de edit"re din c'mpul Time: Time step – p"sul de timp *"ri"bil pentru c"re se stoc+e"% re%ult"tele Di*ision – num rul de di*i%iuni de p"(i de timp c"re de!inesc !rec*en$" stoc rilor re%ult"telor "n"li%ei End – *"lo"re" !in"l " *"ri"bilei de timp pentru c"re se e!ectue"% "n"li%" D"c metod" .

ust"t l" po%i$i" nodurilor gener"te) Adi$ion"l& "cest c'mp con$ine B op$iuni: o list de b"re c"re sunt de omis pe timpul gener rii l" intersec$ii (i o list de obiecte c"re sunt de omis pe timpul gener rii modelului de structur ) De!inire" unui c"% incipient pentru o "n"li% nelini"r permite lu"re" #n consider"re " re%ult"telor primului c"% c" unul incipient& st"gii incipiente de #nc rc"re& depl"s ri (i so(licit"re pentru c"%urile de "n"li% select"te) 1entru " "cti*" posibilit"te" lu rii #n consider"re " unui c"% incipient sc+imb l" op$iune": Use !irst c"se "s " st"rting one !or selected non-line"r c"ses) Trebuie "d ug"t "ici !"ptul c un c"% incipient este #ntotde"un" primul #n list – con!orm numerot rii ! cute de utili%"tor /.utorul !ormulelor m"tem"tice /"dun"re& sc dere #nmul$ire& #mp r$ire& !unc$ii trigonometrice& !unc$i" puterii& !unc$i" de r d cin p tr"t 0) Un t"bel c"re con$ine urm to"rele colo"ne: c"%-!unc$ie-coe!icient-!"% : C"se-indic num rul c"%ului de #nc rc"re select"t s"u direc$i" m"sei 2unction – numele !unc$iei de timp select"t pentru c"%ul de #nc rc"re d"t Coe!!icient – coe!icientul de cre(tere pentru *"lo"re" !unc$iei de timp pentru c"%ul de #nc rc"re d"tN *"lo"re" prede!init " coe!icientului U <)A) 1+"se – depl"s"re" !"%ei !unc$iei de timp pentru un c"% de #nc rc"re d"tN *"lo"re" prede!init U A)A) 2ere"str" An"l4sis T4pe& con$ine #nc I !oi de lucru: Structure model /modelul de structur 0 Lo"d to m"ss con*ersion /#nc rc"re" l" con*ersi" m"sei0 Combin"tion sign /semnul de combin"$ie0 Result !ilters /!iltre de re%ult"t0 5uc7ling de!orm"tion /de!orm"re" de !l"mb".ode gener"tion "t intersection o! *ertic"l:+ori%ont"l b"rs .ode gener"tion: .c'nd op$iune" este select"t & un nod "di$ion"l *" !i cre"t l" intersec$i" b"relor *ertic"le (i ori%ont"le) .c'nd op$iune" este select"t & un nod "di$ion"l *" !i cre"t l" intersec$i" b"relor cu elementele !inite) Re$e"u" de elemente pl"n"re *" !i ".0) 2o"i" de lucru Structure model& con$ine .ode gener"tion "t intersection o! b"rs "nd !inite elements .OT@: un c"% de "n"li% mod"l po"te s nu !ie un c"% incipient0) D"c un c"% incipient este unul "u-ili"r& "tunci *" !i c"lcul"t independent de st"re" . op$iuni #n c'mpul .select"re" butonului AddN punctele succesi*e c"re "p"r$in !unc$iei sunt introduse #n list" c"re de!ine(te cursul !unc$iei b) Select'nd butonul Add e-pression& c"re desc+ide !ere"str" unde po$i de!ini cursul !unc$iei cu ".ode gener"tion "t intersection o! di"gon"ls – c'nd op$iune" este select"t & un nod "di$ion"l *" !i cre"t l" intersec$i" b"relor #nclin"te .

c"%ului s u "u-ili"r) Un c"% incipient "soci"t cu c"%urile "u-ili"re (i combin"$ii nu este lu"t #n consider"re #n combin"$iile de!inite !olosind "semene" c"%uri s"u combin"$iiN #n timp ce un c"% nelini"r "soci"t cu un c"% incipient (i !olosit #n combin"$ii c"u%e"% c" "cest c"% incipient s !ie inclus #n conbin"$ie) O combin"$ie "soci"t cu un c"% incipient c"u%e"% re%ult"tele "n"li%ei nelini"re pentru "cest c"% pentru " !i consider"te c" o st"re incipient pentru "n"li%e ulterio"re) 8nc rc rile pentru c"re "n"li%" ulterio"r este e!ectu"t & nu m"i con$in componentele c"%ului incipient& cu e-cep$i" situ"$iilor c'nd "u loc c" (i o component de combin"$ieN "tunci progr"mul i" #n consider"re num"i "ce"st p"rte de #nc rc ri c"re nu "u !ost consider"te #n primul p"s "l "n"li%ei /p"rte" c"re re%ult din di!eren$" dintre o *"lo"re" " !"ctorului !olosit (i <)A0) D"c o structur include elemene de c"blu& un prim c"% este #ntotde"un" tr"t"t c" unul incipient pentru to"te c"%urile rest"nte& indi!erent de !"ptul c d"c op$iune": Use !irst c"se "s " st"rting one !or selected non-line"r c"ses& " !ost "cti*"t s"u nu) 1entru elementele de c"blu& un c"% incipient este consider"t c" unul de "s"mbl"re !olosit pentru precomprim"re" c"blurilor) C'mpul C"se "re c" scop introducere" numerelor c"%urilor pentru c"re st"re" ini$i"l " c"%ului incipient *" !i lu"t #n consider"re) List" de c"%uri po"te !i de!init & de "semene"& prin !ere"str" Selection& c"re se desc+ide l" "p s"re" butonului /)))0) Un c"% incipient trebuie "plic"t pentru c"%urile (i combin"$iile "n"li%ei nelini"re) 8n c"%ul unei "n"li%e lini"re& se ignor N pentru "n"li%" lini"r & un "semene" c"% trebuie inclus #ntr-o combin"$ie de c"%uri obi(nuit ) Un c"% incipient este ignor"t pentru urm to"rele tipuri de c"%uri: An"li%" lini"r-st"tic – simple c"%uri (i combin"$ii An"li%" t4me +istor4 An"li%" din"mic & "dic : mod"l & seismic & spectr"l (i "rmonic ) Un c"% incipient po"te !i lu"t #n consider"re pentru o combin"$ie nelini"r de c"%uriN se consider "utom"t& d"c cel pu$in o component de combin"$ie include c"%ul incipient) Totu(i& nu se re!er l" situ"$iile c'nd un c"% "u-ili"r s"u "lt combin"$ie cu un c"% incipient "tribuit este o component de combin"$ie) 8n c'mpul Toler"nce o! Structure Model 9ener"tion& po$i de!ini p"r"metrul c"re determin preci%i" de!inirii structurii /set"re" prede!init : <mmN d"c preci%i" este m"i mic de <mm& progr"mul "!i(e"% *"lo"re" de c"lcul"re0) 1rogr"mul presupune o *"lo"re st"nd"rd de toler"n$ /<mm0& #ns utili%"torul po"te de!ini o nou *"lo"re" de toler"n$ ) Select"re" butonului 9ener"tion o! C"lcul"tion Model duce l" cre"re" unui model de structur ) 1rogr"mul *" gener" elemente de tipul b"rei s"u elementele !inite pl"n"re precum li intersec$ii de b"re s"u b"re (i elemente !inite pl"n"re #n !unc$ie de c"re op$iuni sunt bi!"te #n !ere"str" "ce"st") Ve)i *ig 111+ pagina 1 .) 2o"i" de lucru Lo"d to m"ss con*ersion con$ine op$iuni c"re permit utili%"torului con*ertire" #nc rc rilor st"tice #n m"se !olosite pentru c"lcul rile din"mice) .

OT@: pentru structurile de #n*eli( #nc rc"re" de presiune +idrost"tic nu po"te !i con*ertit #n m"se) Op$iunile disponibile #n !ere"str" de m"i sus se !olosesc pentru de!inire semnului combin"$iei gener"te #n c"%ul "n"li%ei seismice (i spectr"le) Utili%"torul selecte"% c"%ul "n"li%ei seismice s"u spectr"le (i modul domin"nt /num rul modului c"re *" !i domin"nt #n semnul combin"$iei de de!inire0) D"c utili%"torul nu selecte"% nici un mod domin"nt /"dic modul PAP este select"t0& "tunci semnul de combin"$ie "dopt"t *" !i "cel"(i c" (i semnul c"lcul"t prin !ormul" pentru tipul de combin"$ie seismic ) 8n .D #n c'mpul MEMO) Simbolul in!orme"% de "semene" cu pri*ire l" origine" unei m"se pentru !olosul procedurii de con*ersie) .ut l" de!inire" #nc rc rilor:m"selor od"t & #n to"te scopurile de c"lcul"re) .Op$iune" ".(terge un c"% de #nc rc"re select"t din list" de c"%uri pentru " !i con*ertit #n m"s Modi!4 – modi!ic p"r"metrii unui c"% de #nc rc"re din list" de c"%uri pentru " !i con*ertite #n m"se Con*ersi" #nc rc rilor #n m"se re$ine di!eren$iere" tipurilor de #nc rc ri) Cu "lte cu*inte& !or$ele concentr"te sunt con*ertite #n mod "utom"t #n m"se concentr"te& #nc rc ri distribuite #n m"se distribuite (i momente #n m"se rot"$ion"le) M"sele con*ertite pot !i *i%u"li%"te #n t"belul m"selor c"re po"te !i "cces"t prin select"re" op$iunii: Lo"ds:M"ss t"ble) D"lorile de m"s sunt pre%ent"te #n t"bel c" (i *"lori de greut"te /"cceler"$i" de gr"*it"te se "plic "ici0) 1entru " le di!eren$i" de m"sele de!inite de utili%"tor& m"sele cre"te d"torit procesului de con*ersie sunt m"rc"te #n t"bel cu simbolul C.u este recom"nd"t de!inire" sep"r"t " #nc rc rilor st"tice lu"te #n consider"re #n "n"li%ele st"tice de structur (i m"sele lu"te #n consider"re #n "n"li%ele din"mice de structur ) 1e b"%" #nc rc rilor st"tice de." de!inite po$i cre" m"sele pentru " !i !olosite pe timpul c"lcul rilor din"mice) 1entru " e!ectu" con*ersi" #nc rc rilor st"tice #n m"sele !olosite #n c"lcul rile din"mice& trebuie s : Determini c"%urile pentru c"re con*ersi" #nc rc rilor #n m"se *" !i e!ectu"t /trebuie s d"i numerele c"%urilor de #nc rc"re& s de!ine(ti direc$i" procesului de con*ersie (i& "di$ion"l& s "plici coe!icientul de multiplic"re pe *"lo"re" #nc rc rii st"tice0 Determini setul de direc$ii #n sistemul de coordon"te glob"l /E& Q (i 60 de-" lungul c rui" *or oper" m"sele Determini c"%ul de "n"li% c"re *" !olosi m"sele cre"te din #nc rc riN c'nd op$iune" Add m"ss to 9lob"l M"ss este select"t & m"sele cre"te din #nc rc ri *or !i lu"te #n consider"re #n to"te c"%urile de "n"li% din"mic de structur Ape(i butonul Add) - - Sub butonul Add& e-ist #nc B buto"ne : Delete .osul !erestrei po$i select" tipul de c"lcul"re pentru combin"$i" seismic : C[C – Combin"$ie 1 tr"tic Complet SRSS – R d cin" 1 tr"t " Sumelor 1 tr"telor .

sum" dubl <A] BSM – sum" dubl ) 2ormulele c"re permit e*"lu"re" unei combin"$ii p tr"tice semn"te R[ pentru direc$iile L<& LB (i D: Ve)i *ig 11#+ pagina 1 /) RL< – r spunsul p tr"tic "l c"ntit $ii c"lcul"te din to"te r spunsurile mod"le "le unui c"% seismic s"u spectr"l pentru prim" direc$ie ori%ont"l RLB .OT@: D"c c'mpurile de edit"re loc"li%"te #n "ce"st !o"ie de lucru sunt go"le #nse"mn c c"lcul rile *or !i e!ectu"te pentru to"te c"%urile de #nc rc"re& noduri& b"re& p"neluri& obiecte (i elemente !inite de!inite #ntr-o structur ) Op$iunile din !o"i" de lucru 5uc7ling De!orm"tion se !olosesc pentru " gener" un model de structur c"re include de!orm rile induse de un mod de !l"mb"re select"t s"u o combin"$ie lini"r de modele /de!orm rile nu c"u%e"% !or$e ini$i"le s"u solicit ri #ntr-o structur N d"c de!orm rile sunt consider"te& duce l" modi!ic"re" geometriei structurii0) 1entru " "plic" op$iune"& m"i #nt'i trebuie s de!ine(ti c"%ul de "n"li% de !l"mb"re (i s e!ectue%i c"lcul rile de structur ) Modi!ic"re" geometriei structurii duce l" (tergere" unei structuri de!orm"te0) To"te re%ult"tele sunt "!i("te #n structur" de!orm"t & #n timp ce depl"s rile nod"le sunt speci!ic"te #n rel"$ie cu geometri" ini$i"l de!init de utili%"tor) D"c op$iune" Consider buc7ling mode "s initi"l de!orm"tion este "cti*"t & "tunci op$iunile din !ere"str de*in "ccesibile i"r p"r"metrii de de!orm"re " structurii pot !i de!ini$i) D"c "pe(i butonul Appl4 "ccep$i "legere" /"dic "cti*"re" s"u de%"cti*"re" de!orm rilor0& #n timp ce "p s"re" butonului Close *" #nc+ide !ere"str" ! r " memor" "legere") C'mpul 1"r"meters include list" de select"re C"se& c"re con$ine c"%urile de !l"mb". de!inite pentru o structur ) 1e b"%" unui c"% de !l"mb". (i coe!icientul cu c"re modul select"t *" !i inclus #ntr-o combin"$ie lini"r ) De!orm rile pot !i sc"l"te dup de!inire" unei *"lori #n c'mpul M"-imum displ"cementN *"lo"re" permite sc"l"re" unui mod select"t s"u " unei combin"$ii de moduri) .ects (i list o! !ini"te elements) Aceste" sunt c'mpurile #n c"re se pot introduce numerele c"%urilor& nodurilor& b"relor& etc& pentru c"re re%ult"tele c"lcul rilor de structur *or !i pre%ent"teN cu "lte cu*inte& #ntr-un t"bel cu re%ult"te num"i r'ndurile unui t"bel "tribuite pentru scriere" numerelor c"%urilor& nodurilor& b"relor& etc nu *or !i pre%ent"te #n t"bel) . sunt determin"te) M"i .<A] .os& sunt c'mpurile Mode (i Coe!!icient& c"re ".r spunsul p tr"tic "l c"ntit $ii c"lcul"te din to"te r spunsurile mod"le "le unui c"% seismic s"u spectr"l pentru " dou" direc$ie ori%ont"l RD .ut l" determin"re" num rului unui mod de !l"mb". select"t& de!orm rile de !l"mb".r spunsul p tr"tic "l c"ntit $ii c"lcul"te din to"te r spunsurile mod"le "le unui c"% seismic s"u spectr"l pentru direc$i" *ertic"l RE& RQ& R6 – coe!icien$ii de!ini$i c" pentru o combin"$ie p tr"tic #n !ere"str" Direction De!inition) Result !ilters repre%int ce" de-" cincile" !o"ie de lucru din !ere"str" An"l4sis T4pes) Op$iunile disponibile #n "ce"st !ere"str pentru selec$i" glob"l " re%ult"telor ob$inute pentru noduri& b"re& etc& de!inite #ntr-o structur ) 8n !ere"str" de m"i sus sunt loc"li%"te urm to"rele c'mpuri de edit"re: c"se list& node list& b"r list& list o! p"nels:ob.

eO 8n !ere"str" . #ntr-o structur & trebuie m"i #nt'i s de!ine(ti un c"% de !l"mb".-.D"c op$iune" Omit c"se !or structure Oit+ de!orm"tions este de%"cti*"t & "tunci un c"% de !l"mb"re d"t *" !i c"lcul"t pentru o structur de!orm"t N d"c "ce"st op$iune este "cti*"t & "tunci c"%ul *" !i omis pe timpul c"lcul rilor) 1entru " de!ini de!orm rile de !l"mb".-.eO C"se De!inition selecte"% op$iune" Mod"l (i introdu numele c"%ului& de e-emplu: Structure eigen*ibr"tions Ap"s butonul OJ #n !ere"str" . E7emplu 4e $efinire a %a)ului 4e :nali)' Mo4al' pen3ru o 23ruc3ur' (23ruc3ur' cu Vi5rații (roprii" E-emplul demonstre"% cum s de!ine(ti o "n"li% mod"l " unei structuri (i cum s #i determini p"r"metrii) 1entru " de!ini "n"li%" mod"l pentru o structur liber de!init & urme"% p"(ii: Desc+ide !ere"str" An"l4sis T4pe /com"nd" de meniu: An"l4sis:An"l4sis T4pes s"u "p"s iconița 1!1+ pag 1 00 8n !ere"str" An"l4sis T4pe "p"s butonul .#.. E7emplu 4e $efinire a %a)urilor 4e :nali)' 2eismic' 9i 2pec3ral' E-emplu demonstre"% cum se !"ce de!inire" "n"li%elor seismice (i spectr"le "le unei structuri (i cum se determin p"r"metrii "cesti") 1entru " de!ini "n"li%" seismin pentru o structur liber de!init & m"i #nt'i "n"li%" mod"l " structurii trebuie de!init /*e%i e-emplu pre%ent"t #n c"pitolul C)..OT ADAILA5LE& prin urm"re& c"lcul rile de structur trebuie re! cute) Ast!el& c"lcul rile pentru o structur cu de!orm ri de !l"mb"re de!inite sunt e!ectu"te #n dou st"gii: St"giul < – c"lcul rile unei structuri ini$i"le /! r de!orm ri0 St"giul B – c"lcul rile unei structuri de!orm"te) Ambele st"gii sunt e!ectu"te "utom"t) .eO C"se De!inition 8n !ere"str" Mod"l An"l4sis 1"r"meters determin p"r"metrii "n"li%ei /de e-emplu un tip de m"trice de m"s & un num r de moduri& etc0 Ap"s OJ #n !ere"str" Mod"l An"l4sis 1"r"meters 1entru " #ncepe o c"lcul"re " modurilor cu *ibr"$ii proprii "le structurii& "p"s butonul C"lcul"tions din !ere"str" An"l4sis T4pe) . (i s e!ectue%i c"lcul rile) Apoi& "plic nd op$iunile disponibile& trebuie s de!ine(ti de!orm"re" ini$i"l c"re re%ult dintr-un mod de !l"mb".)<)0) Od"t ce c"%ul de "n"li% mod"l " !ost de!init& de!inire" c"%ului de "n"li% seismic po"te #ncepeN #n "cest sens& urme"% p"(ii list"$i: .1. select"t) Dup modi!ic"re" geometriei de structur & st"re" re%ult"telor se sc+imb #n .

eO C"se De!inition 8n !ere"str" U5C ?K 1"r"meters& determin p"r"metrii "n"li%ei seismice: 6on : BA Sol: Sc Coe!icient R U < - - Ap"s butonul Direct De!initionN #n !ere"str" Direction de!ine(te p"r"metrii dup cum urme"% : Direction:E: < Direction:Q: < Direction:6 : A)>K Op$iune" Use nomin"li%ed *"lues – de%"cti*"t Op$iune" Resolution o! " !orce into directions: Acti*e – "cti*"t /re%olu$i" unui c"% seismic #n direc$ii ".utorul "n"li%ei spectr"le) M"i .eO 8n !ere"str" .os *" !i pre%ent"t un e-emplu de de!inire " unui spectru simil"r cu "cel" determin"t #n timpul de!inirii "n"li%ei seismice) .- Desc+ide !ere"str" An"l4sis T4pe /com"nd" de meniu: An"l4sis:An"l4sis T4pes s"u "p"s iconița 1! + pag 1 10 8n !ere"str" An"l4sis T4pe "p"s butonul .eO C"se De!inition selecte"% op$iune" Seismic (i selecte"% un cod seismic con!orm c rui" "n"li%" de structur seismic *" !i e!ectu"t N selecte"% codul Americ"n seismic U5C?K Ap"s butonul OJ #n !ere"str" .ut l" gener"re" "utom"t " trei c"%uri seismice c"re di!er #n direc$i" de e-cit"re0 Op$iune" Resolution o! " !orce into directions:Combin"tion cre"tion: [u"dr"tic combin"tion: Acti*e – "cti*"t /o combin"$ie p tr"tic este o combin"$ie de c"%uri de e-cit"$ii #n di!erite direc$ii0 Op$iune" Resolution o! " !orce into directions:Combin"tion: C[C /tipul de selec$ie s"u combin"re0 - Ap"s butonul OJ #n !ere"str" Direction Ap"s butonul OJ #n !ere"str" U5C ?K 1"r"meters 1entru " porni c"lcul"re" modurilor de *ibr"$ii proprii "le structurii (i c"lcul rile seismice "le structurii& "p"s butonul C"lcul"te din !ere"str" An"l4sis T4pe) An"li%" seismic po"te !i e!ectu"t (i cu ".

)<)0) C'nd c"%ul de "n"li% mod"l " !ost de!init& de!inire" "n"li%ei spectr"le po"te #ncepeN #n "cest sens& urm re(te p"(ii: Desc+ide !ere"str" An"l4sis T4pe /com"nd" de meniu: An"l4sis:An"l4sis T4pes s"u "p"s iconița 11!+ pag 1 10 8n !ere"str" An"l4sis T4pe "p"s butonul . Q:C)C<. Q:C)A=> Q:.1entru " de!ini "n"li%" spectr"l pentru o structur de!init liber& trebuie de!init m"i #nt'i "n"li%" mod"l " structurii /*e%i e-emplul din c"pitolul C). Q:<)BB> Q:A)?=< Q:A)?=< - .eO C"se De!inition 8n !ere"str" Spectr"l An"l4sis 1"r"meters speci!ic un nume "l c"%ului de "n"li% spectr"l /de e-emplu "n"li%" spectr"l con!orm U5C?K0 (i "p"s butonul Spectrum de!inition 8n !ere"str" Spectrum de!inition& determin urm torii p"r"metri "i "n"li%ei spectr"le: .umele spectrului: spectrumU5C?K Amorti%"re: A)AI Abscis" /"-" E0: 1erio"d" Ordon"t" /"-" Q0: Acceler"re" 8n "mbele c'mpuri op$iune" Log"rit+mic sc"le – de%"cti*"t 8n !ere"str" Spectrum De!inition& "p"s butonul Add Mergi pe !o"i" de lucru 1oints (i de!ine(te punctele urm to"relor coordon"te: E:A E:A)<<< E:A)III E:A)> E:A)K E:A)= E:A)? E:< E:<)I E:B E:B)I E:I Q:<)>>K Q:C)C<.)IA< Q:.)A>I Q:B)KBC Q:B)CIB Q:<)>.eO C"se De!inition selecte"% op$iune" Spectr"l Ap"s butonul OJ #n !ere"str" .eO 8n !ere"str" .

- C'nd de!inire" spectrului este !in"li%"t & #nclide !ere"str" Spectrum de!inition prin butonul Close 8n !ere"str" Spectr"l An"l4sis 1"r"meters& indic spectrul de!init /spectrumU5C?K0& c"re trebuie !olosit #n c"lcul ri& "poi "p"s butonul --S Ap"s butonul Direction de!initionN #n !ere"str" Direction de!ine(te p"r"metrii dup cum urme"% : Direction:E: < Direction:Q: < Direction:6 : A)>K Op$iune" Use nomin"li%ed *"lues – de%"cti*"t Op$iune" Resolution o! " !orce into directions: Acti*e – "cti*"t /re%olu$i" unui c"% spectr"l #n direc$ii "... Repornirea %alcul'rii Op$iune" se !olose(te pentru " reporni c"lcul rile c"%urilor select"te #n timpul p str rii re%ult"telor c"%urilor c"lcul"te "nterior) Op$iune" de*ine disponibil dup e!ectu"re" c"lcul rilor complete& c'nd st"re" re%ult"tului /#n b"r" superio"r " !erestrei progr"mului0 scrie: An"l4sis:C"lcul"tion Restr"rt) C'nd op$iune" este select"t & !ere"str" repre%ent"t "ici "p"re pe ecr"n: Ve)i *ig 11-+ pagina #!!) Repornire" c"lcul rilor permite modi!ic"re" p"r"metrilor de c"lcul"re s"u " metodelor de re%ol*"re pentru orice tip de "n"li% (i c"lcul ri c"re rule"% num"i pentru c"%urile select"te) Ace"st !unc$ie este #n speci"l !olosito"re #n "n"li%" din"mic s"u nelini"r " structurilor m"ri d"torit timpului m"re de re%ol*"re) 1ro!it'nd de op$iune" de repornire& utili%"torul c"lcule"% .ut l" gener"re" "utom"t " trei c"%uri spectr"le c"re di!er #n direc$i" de e-cit"re0 Op$iune" Resolution o! " !orce into directions:Combin"tion cre"tion: [u"dr"tic combin"tion: Acti*e – "cti*"t /o combin"$ie p tr"tic este o combin"$ie de c"%uri de e-cit"$ii #n di!erite direc$ii0 Op$iune" Resolution o! " !orce into directions:Combin"tion: C[C /tipul de selec$ie s"u combin"re0 - Ap"s butonul OJ #n !ere"str" Direction Ap"s butonul OJ #n !ere"str" Spectr"l An"l4s4s 1"r"meters 1entru " porni c"lcul"re" modurilor de *ibr"$ii proprii "le structurii& "p"s butonul C"lcul"te din !ere"str" An"l4sis T4pe) 1entru spectrul "st!el "tribuit #n "n"li%" spectr"l re%ult"tele ob$inute "le c"lcul rii structurii sunt comp"r"bile cu re%ult"tele "n"li%ei seismice de!inite "nterior) ..

" e-istente) Dup "cti*"re" op$iunii Cl"cul"tion restert – c"lcul"tions o! "ddition"l modes& utili%"torul po"te determin" num rul solicit"t de moduri /to$i ceil"l$i p"r"metri sunt in"ccesibili0) Un num r complet de moduri solicit"te trebuie speci!ic"t& nu num"i num rul de moduri pentru " !i c"lcul"te "di$ion"l) 8n *ersiune" curent " progr"mului op$iune" pentru c"lcul"re" "di$ion"l " modurilor proprii !olose(te #ntotde"un" metod" de repet"re " blocului subsp"$iului /metod" de re%ol*"re " "n"li%ei mod"le se modi!ic d"c modurile e-istente "u !ost c"lcul"te cu ".utorul unei metode di!erite0) Dup modi!ic"re" p"r"metrilor de "n"li% (i "p s"re" butonului OJ& !ere"str" cu p"r"metri se #nc+ide& #n timp ce c"%ul edit"t este "cti*"t /simbolul V "p"re0& cee" ce #nse"mn c se *" rec"lcul") D"c modi!ic"re" p"r"metrilor de c"lcul"re "i unui c"% d"t solicit rec"lcul rile "ltor c"%uri /de e-emplu "n"li%ele mod"le (i seismice0& "tunci sunt to"te select"te pentru rec"lcul"re) Utili%"torul po"te renun$" l" repornire" c"lcul rii pentru un c"% d"t& de%"cti*'nd c'mpul de select"re din list" de c"%uri) .num"i c"%urile select"te& #n timp ce re%ult"tele din cele rest"nte sunt disponibile (i nesc+imb"te) 8n "n"li%" lini"r este uneori c"%ul c" "numite c"%uri de #nc rc"re nu "ting con*ergen$" pentru metodele de c"lcul"re (i p"r"metrii de!ini$i) 8ntr-o "semene" situ"$ie& !olosite" "cestei op$iuni po"te ".ut" l" sc+imb"re" p"r"metrilor de c"lcul"re /de e-emplu num rul cre(terilor de #nc rc"re s"u criteriul de oprire " "n"li%ei0 (i "poi& rest"rte"% c"lcul rile num"i pentru "ceste c"%uri) 8n "n"li%" din"mic se po"te #nt'mpl" c" num rul c"lcul"t "l modurilor de *ibr"$ii proprii nu s"tis!"ce criteriul m"sei de p"rticip"re "tribuit (i "st!el& nu "!i(e"% o #nc rc"re complet #n "n"li%" seismic ) Op$iune" de repornire o!er posibilit"te" de " c"lcul" *"lorile proprii succesi*e re$in'nd modurile de *ibr"$ie c"lcul"te m"i de*reme) C'nd op$iune" este "cces"t & ecr"nul "!i(e"% !ere"str" c"re con$ine o list de c"%uri de!inite) Ap s"re" butonului De!ine p"r"meters s"u clic7 dublu pe un nume de c"% desc+ide o !ere"str unde p"r"metrii de c"lcul"re "i unui c"% d"t po"te !i determin"t) Con$inutul !erestrei depinde de tipul de "n"li% : An"li% st"tic An"li% de !l"mb"re An"li% "rmonic An"li% mod"l cu !or$e st"tice consider"te An"li% mod"l An"li% seismic An"li% 1us+o*er 2erestrele cu p"r"meri pentru tipurile de "n"li% indi*idu"l includ un set identic de op$iuni c" "cel" pentru de!inire" unui c"% select"tN orice p"r"metru po"te !i modi!ic"t #n"inte de " reporni c"lcul"re") O op$iune "di$ion"l este c"lcul"re" modurilor proprii pentru "n"li%" mod"l ) Ace"st op$iune const #n c"lcul"re" unui num r m"i m"re de moduri proprii ! r repet"re" c"lcul rii modurilor de.

+ pagina #!#) 2ere"str" po"te !i #mp r$it #n trei p r$i princip"le: Superio"r /independent de un tip de "n"li% select"t (i de re%ol*"re0 c"re o!er urm to"rele in!orm"$ii: d"t" curent (i or" precum (i tipul de "n"li% de structur N "di$ion"l& "!i(e"% numele proiectului "n"li%"t De mi..D"c p"r"metrii de c"% "u !ost modi!ic"$i& d"r c"%ul " !ost de%"cti*"t #n list" de c"%uri c"lcul"te& "tunci un "semene" c"% este m"rc"t cu o iconi$ ro(ie) Select"re" butonului Rest"rt c"lcul"tions rule"% c"lcul rile num"i "celor c"%uri c"re "u !ost select"te #n list ) Re%ult"tele c"%urilor rest"nte sunt disponibile (i nesc+imb"te) Select"re" butonului C"ncel #nc+ide !ere"str" cu list" de c"%uri /modi!ic rile p"r"metrilor de c"lcul"re nu sunt "minti$i0) ... Vi)uali)area (rocesului 4e %alculare Od"t ce c"lcul rile unei structuri sunt pornite& !ere"str" Robot Millenium – C"lcul"tions "p"re pe ecr"n pre%ent'nd st"gii di!erite de c"lcul"re " structurii) Ve)i *ig 11.loc& c"re depinde de tipul de "n"li% select"t (i de re%ol*"re /re%ol*"re" este select"t #n !ere"str" Tob 1re!erences din !o"i" de lucru Structure An"l4sis0 "ce"st p"rte " !erestrei de$ine in!orm"$iile cu pri*ire l" st"giile indi*idu"le de c"lcul"re " structurii (i st"giul de "n"li% e!ectu"t "ctu"l este e*iden$i"t) Urm to"rele metode de "n"li% " structurii sunt disponibile: C"lcul ri st"tice: ") Metod" !ront"l b) Metod" conturului c) Metod" de #mpr (tiere d) Metod" de repet"re C"lcul ri din"mice/metode de b"% 0: ") Metod" de repet"re " subsp"$iului s"u metod" de repet"re " blocului subsp"$iului b) Metod" L"nc%os c) Metod" de reducere b"%ic C"lcul ri nelini"re: ") Metod" de cre(tere In!erio"r & independent de tipul de "n"li% select"t (i de re%ol*"reN "ce"st p"rte o!er in!orm"$iile: - .

E0 s"u !rontOidt+ /metod" 2RO.Col$ul din st'ng" .TAL@0& "nterio"re #nceperii (i dup !in"li% rii optimi% rii) Col$ul din dre"pt" .os include (i in!orm"$ii despre resursele de memorie RAM (i resursele +"rd dis7 cerute (i !olosite) E-ist (i o estim"re " timpului de c"lcul"re) Select"re" butonului 1"use #n timp ce c"lcul rile de structur sunt #n progres duce l" oprire" tempor"r " "n"li%ei& pe c'nd select"re" butonului Stop opre(te de tot c"lcul rile) .os con$ine in!orm"$iile cu pri*ire l" dimensiune" proiectului re%ol*"t: ") Un num r de noduri b) Un num r de elemente c) Un num r de ecu"$ii #n sistemul de ecu"$ii !iind re%ol*"t d) L $ime" de b"nd " m"tricei /metod" SJQLI.

1. 1rogr"mul o!er !unc$i" c"re prote. $iagrame .OT@: op$iune" este disponibil num"i c'nd re%ult"tele sunt Disponibile0 Autom"t – pe b"%" set rilor din !ere"str" Tob pre!erences – !o"i" de lucru Structure An"l4sis con$ine op$iune" Autom"tic !ree%ing o! re%ultsN d"c op$iune" este "cti*"t & "tunci orice c"lcul"re de structur ! cut /cu "lte cu*inte& c'nd st"re" re%ult"telor de c"lcul"re se sc+imb l" A*"il"ble0& re%ult"tele de c"lcul"re sunt #ng+e$"te "utom"tN op$iune" este "cti*"t & prede!init) Semi-"utom"t pentru "c$iune" e!ectu"t de utili%"tor – implic num"i de%g+e$"re" re%ult"telor de c"lcul"reN d"c re%ult"tele de c"lcul"re sunt #ng+e$"te i"r utili%"torul e!ectue"% orice oper"$ie c"re re%ult #n modi!ic"re" d"telor cu pri*ire l" structur & "tunci *" "p re" un mes".ul cu "*erti%"re *" !i "!i("t pe ecr"n /desigur& d"c re%ult"tele sunt #ng+e$"te0) Ast" #nse"mn c de e-emplu& d"c este de!init o combin"$ie m"nu"l /oper"$ie dup c"lcul rile de structur este corect 0& "tunci "*ertismentul *" !i de "semene" "!i("t) E*ident& utili%"torul *" pute" "ccept" "*ertismentul (i *" de!ini o combin"$ie& (i "poi& *" #ng+e$" re%ult"tele c"lcul rii m"nu"l) ..e"% #mpotri*" pierderii re%ult"telor c"lcul rii de structur /"dic #mpotri*" "!i( rii st"tusului de c"lcul"re: Out o! d"te0& c'nd dup e!ectu"re" c"lcul rilor se e!ectue"% o oper"$ie c"re modi!ic d"tele de structur s"l*"te #ntr-un !i(ier d)RTD) Un st"tus glob"l "l bloc"dei re%ult"tului " !ost implement"t #n progr"m) E-ist ..os implic o structur de b"re0 (i dou p r$i #n c"%ul Elementelor de Supr"!"$ : *i%u"li%"torul gr"!ic unde structur" desen"t este "!i("t & !ere"str" Di"gr"ms s"u M"ps (i t"belul Re"ctions /#n c"%ul elementelor de supr"!"$ & "ceste t"bele pot !i desc+ise din meniul te-t "tunci c'nd este ne*oie0) Ve)i *ig 11. pe ecr"n cu o "*erti%"re cu pri*ire l" posibil" pierdere " st rii disponibile " re%ult"telor c"lcul riiN d"c se "ccept & modi!ic d"te cu pri*ire l" structur (i de%g+e"$ re%ult"tele c"lcul rii /d"c nu se "ccept & "tunci nu se *" !"ce modi!ic"re" #n structur i"t st"re" re%ult"tului nu se *" sc+imb"0) - - Trebuie "ccentu"t !"ptul c d"c #n progr"m este e!ectu"t orice oper"$ie c"re *" duce l" o sc+imb"re " d"telor cu pri*ire l" structur & "tunci mes".. :N:LI@: RE@ULT:TULUI C'nd c"lcul rile de structur sunt !in"li%"te& "n"li%" re%ult"telor po"te !i * %ut' #n dou !orme: gr"!ic /di"gr"me s"u + r$i "le e!ectelor #nc rc rii de structur 0 s"u #n !orm de t"bel /t"belele c"re pre%int componente de depl"s"re& re"c$ii& !or$e interne& etc0) Este m"i u(or s re*i%u"li%e%i re%ult"tele dup desc+idere" proiec$iei RESULTS:RESULTS /pentru structurile de b"r 0 s"u proiec$i" RESULTS:RESULTS – MA1S /pentru pl ci& #n*eli(uri s"u structuri *olumetrice0) Ecr"nul *" !i di*i%"t #n trei p r$i #n c"%ul 5"relor /desenul de m"i . metode pentru set"re" "cestui": M"nu"l de c tre utili%"tor – meniul Results con$ine op$iune" 2ro%en Results& c"re pot !i "cti*"te:de%"cti*"teN "st!el re%ult"tele c"lcul rii sunt bloc"te s"u& respecti*& debloc"te /.+ pagina #!.

os) 2or$ele interne c"lcul"te "le c ror di"gr"me *or !i pre%ent"te pe b"rele de structur pot !i select"te n "ce"st !ere"str ) Ap s"re" butonului Appl4 duce l" "!i("re" di"gr"melor *"lorilor select"te #n *i%u"li%"torul gr"!ic) Ve)i *ig 11/+ pagina #!0) Utili%"torul po"te select" pentru pre%ent"re& depl"s rile ob$inute pe timpul "n"li%ei st"tice de structur precum (i modurile cu *ibr"$ie proprie ob$inute pentru c"%urile de "n"li% din"mic de structur ) Op$iunile pentru "nim"re" di"gr"melor de!orm rilor de structur pre%ent"te pe ecr"n sunt de "semene" disponibile #n !o"i" de lucru De!orm"tion) 1entru " "cti*" "nim"$ie& trebuie d"$i B p"r"metri de "nim"$ie: num rul de c"dre cre"te (i num rul de c"dre pe secund ) C'nd butonul St"rt este "p s"t& progr"mul *" preg ti "nim"$i" *"lorii select"te pe b"%" p"r"metrilor "tribui$i (i #ncepe "nim"$i") 1e timpul pre%ent rii& o b"r de instrumente "p"re pe ecr"n cu op$iuni de oprire& p"u% & relu"re& etc) Este de "semene" posibil s"l*"re" "nim"$iei de de!orm"re " structurii cre"te #n !i(ier d)"*i) Este posibil (i citire" relu rii !i(ierului d)"*i #n c"re "nim"$i" de de!orm"re " !ost cre"t ini$i"l) C'nd butonul Stresses este select"t #n !ere"str" Di"gr"ms& po$i select" componentele de solicit ri ob$inute pe timpul "n"li%ei st"tice " unei structuri) 8n !o"i" de lucru Re"ctions po$i select" urm to"rele c"ntit $i pentru pre%ent"re: Re"c$ii: !or$e de re"c$ii – *"lorile !or$elor de re"c$ie l" supor$i (i momentele de re"c$ie – *"lorile momentelor l" supor$i D"lori re%idu"le: !or$e re%idu"le – sumele !or$elor l" nodurile de structur indi*idu"le /*eri!ic ec+ilibrul !or$elor #n nodurile de structur 0 (i momentele re%idu"le – sumele momentelor l" nodurile de structur indi*idu"le /*eri!ic ec+ilibrul momentelor #n nodurile de structur 0 .TM& !ere"str" *" lu" !orm" repre%ent"t m"i .eO 3indoO) 1rim" op$iune este !olosit pentru " set" sc"l" di"gr"melor pre%ent"te pe ecr"n) C'nd op$iune" Open " .TM De!orm"tion Stresses Re"ctions Rein!orcement 1"r"meters Cele dou op$iuni "di$ion"le se "!l #n p"rte" in!erio"r " !erestrei Di"gr"ms: Di"gr"m si%e (i Open " .eO 3indoO este select"t & o nou !ere"str "di$ion"l *" !i "!i("t pe ecr"n& #n c"re Di"gr"mele *"lorilor select"te *or !i pre%ent"te) De e-emplu& dup select"re" !oii de lucru .2ere"str" Di"gr"ms se !olose(te pentru "!i("re" de!orm rilor structurii (i " di"gr"melor de !or$e (i solicit ri interne select"te din b"re) Ace"st op$iune este disponibil din meniu select'nd op$iune" Results:Di"gr"ms on 5"rs s"u select'nd proiec$i" RESULTS – DIA9RAMS) 2ere"str" Di"gr"m este "lc tuit din > !oi de lucru: .

d"c op$iune" este select"t & descrierile #n di"gr"me "le c"ntit $ilor disponibile #n !ere"str" Di"gr"ms *or !i pre%ent"te c" m"rc ri c"re "!i(e"% *"lori #n puncte select"re pe b"re Te-t .um rul de b"re in!erio"re /consolid"re in!erio"r 0 – de-" lungul lungimii +) C'nd !o"i" de lucru 1"r"meters este select"t !ere"str" pre%ent"t m"i .- 2or$ele pseudost"tice – !or$ele din un simplu c"% de #nc rc"re gener"te pe b"%" unui mod de c"% de "n"li% spectr"l s"u seismicp) 2or$ele (i momentele sunt pre%ent"te #n sistemul de coordon"te glob"l) C'nd !o"i" de lucru Rein!orcement este select"t & !ere"str" repre%ent"t m"i .ut l" select"re" c"ntit $ilor ob$inute c'nd c"lcul rile "riei de consolid"re teoretice /neces"re0 de membri R:C "u !ost e!ectu"te: C'mpul superior con$ine: Consolid"re teoretic /neces"r 0 – consolid"re" superio"r /de-" lungul l"turii lungimii b0& consolid"re" in!erio"r /de-" lungul l"turii lungimii +0 Consolid"re re"l /o!erit 0 – consolid"re superio"r /de-" lungul l"turii lungimii b0& consolid"re" in!erio"r /de-" lungul l"turii lungimii +0 Al doile" c'mp din p"rte" de sus con$ine: R"$i" de consolid"re teoretic /neces"r 0 (i re"l /o!erit 0 Al treile" c'mp din p"rte" de sus con$ine: Sp"$iere #n sc ri teoretic /neces"r 0 (i re"l /o!erit 0 /pentru consolid"re" tr"ns*ers"l 0 1rimul c'mp din p"rte" de .one – d"c op$iune" este select"t & descrierile #n di"gr"me "le c"ntit $ilor disponibile #n !ere"str" Di"gr"ms nu *or !i pre%ent"te L"bels .um rul de b"re superio"re /consolid"re superio"r 0 – de-" lungul lungimii b .os con$ine: .os "p"re pe ecr"n) Ve)i *ig 110+ pagina #!1) 2ere"str" ".os "p"re pe ecr"n) Ve)i *ig 111+ pagina #! ) Metod" de pre%ent"re " di"gr"melor pe structuri po"te !i select"t #n !ere"str" de m"i sus: C'mpul Di"gr"m Description ".d"c op$iune" este select"t & descrierile #n di"gr"me "le c"ntit $ilor disponibile #n !ere"str" Di"gr"ms *or !i pre%ent"te c" *"lori #n punctele select"te pe b"reN descrierile sunt po%i$ion"te perpendicul"r pe b"r ) .ut l" st"bilire" modului #n c"re descrierile *"lorilor *" !i pre%ent"t #ntr-o di"gr"m : .

Ta5ele C'nd c"lcul rile sunt !in"li%"te& t"belul c"re con$ine re"c$iile #n nodurile de suportm c"lcul"te pe timpul "n"li%ei structur"le& *" !i desc+is) T"belele cu "lte re%ult"te structur"le /!or$e interne& depl"s ri& solicit ri& etc0 pot !i "!i("te pe ecr"n select'nd DieO:T"bles s"u select'nd iconi$" corespun% to"re din b"r" de instrumente) Un e-emplu de t"bel este "!i("t m"i .OT@: in!orm"$ii det"li"te cu pri*ire l" imprim"re" #n Robot Millenium *ei g si #n C"pitolul =) .1entru cele dou op$iuni /l"bels (i te-t0 progr"mul !"ce "ccesibil c'mpul D"lues selection& c"re se !olose(te pentru " limit" num rul de descrieri din di"gr"m "!i("t #n *i%u"li%"tor) Sunt disponibile urm to"rele op$iuni: All /descrierile din di"gr"m sunt "!i("te pentru !iec"re element de c"lcul"re l" c"pete d"r (i #n punctele cu *"lori minime (i m"-ime0& Loc"l e-tremes /descrierile din di"gr"m sunt "!i("te num"i pentru *"lorile minime (i m"-ime dintr-o b"r N op$iune" este !olosito"re #n speci"l& c'nd b"rele sunt di*i%"te #ntr-un num r m"re de elemente de c"lcul"re (i num"i *"lorile e-treme de pe #ntre"g" b"r pre%int interes pentru utili%"tor& nu (i *"lorile intermedi"re0& 9lob"l e-tremes /descrierile sunt "!i("te num"i pentru *"lorile glob"le m"-ime (i minime& "st!el pre%ent'nd *"lorile e-treme pentru #ntre"g" structur 0) C'mpul 1ositi*e "nd .os) Ve)i *ig 11 + pagina #1!) 1"tru !oi de lucru sunt loc"li%"te #n p"rte" in!erio"r " t"belului: D"lues& En*elope& 9lob"l E-tremes (i In!o) 1entru " n"*ig" prin c'mpul !oii de lucru& d clic7 pe s ge$i #n direc$iile de n"*ig"re dorite& dre"pt" s"u st'ng"& sus (i .os) Select"re" !oii de lucru D"lue duce l" pre%ent"re" *"lorilor det"li"te /re"c$ii& !or$e interne& etc0 pentru to"te nodurile:b"rele (i c"%urile de #nc rc"re de!inite pentru structur ) C'nd este select"t !o"i" de lucru En*elope& *"lorile m"-ime (i minime *or !i pre%ent"te #n to"te nodurile:b"rele de structur ) Select"re" !oii de lucru 9lob"l E-tremes "!i(e"% *"lorile minime (i m"-ime din to"te *"lorile ob$inute pe timpul "n"li%ei spectr"le) 2o"i" de lucru In!o "!i(e"% noduri& b"re (i c"%uri de #nc rc"re pentru c"re *"lorile ob$inute pe timpul "n"li%ei *or !i pre%ent"te #n t"bel) 1rede!init& re%ult"tele pentru to"te nodurile:b"rele (i c"%urile de #nc rc"re de!inite #n structur sunt pre%ent"te #n !o"i" de lucru D"lue) 1entru " select" "n"li%" re%ult"telor c"re este m"i !olosito"re pentru utili%"tor& "p"s clic7 dre"pt" cu cursorul po%i$ion"t pe #n t"bel (i selecte"% op$iune" 2ilter& din meniul de conte-t c"re "p"re pe ecr"n) 2ere"str" ..#.eg"ti*e D"lues permit st"bilire" d"c *"lorile po%iti*e (i neg"ti*e *or !i di!eren$i"te prin culo"re Metod" de complet"re " di"gr"mei po"te !i de!init #n c'mpul 2illing c" !iind p"r"pet s"u complet"t) 2iec"re di"gr"m pre%ent"t #n editorul gr"!ic po"te !i imprim"t) Sunt posibile dou metode de imprim"re: 8n editorul gr"!ic selecte"% com"nd" 2ile:1rintN *" duce l" imprim"re" con$inutului *i%u"li%"torului gr"!ic) 8n *i%u"li%"torul gr"!ic& selecte"% 2ile:Screen C"pture (i "poi 2ile:1rintout Selection) Selecte"% componentele pentru imprim"re dorite #n !iec"re !ere"str ) .

OT@: 1entru in!orm"$ii det"li"te cu pri*ire l" !orm"tul de imprim"t& *e%i C"pitolul =0 Este de "semene" posibil copiere" " tot s"u " unei p r$i din t"bel #ntr-o !o"ie de c"lcul /E-cel& Lotus& etc0) 1entru " !"ce "st"& selecte"% tot s"u o p"rte din t"bel& "p"s PCrtlZCP s"u pe iconița 111+ pagina #1#& (i c'nd !o"i" de c"lcul este desc+is & "p"s PCtrlZDP s"u pe iconița 11#+ pagina #1#) .repre%ent"t m"i .os se *" desc+ide /"cest" este un e-emplu de !ere"st de di"log cu re"c$ii ob$inute l" nodurile de suport "le structurii0) Ve)i *ig 1 !+ pagina #11) 9"m" re%ult"telor pre%ent"te #n t"bele se pot de!ini "ici) .os& unde *"lorile pentru " !i "!i("te #n t"bel pot !i select"te) 2ere"str" este compus din m"i multe !oi de lucru /9ener"l& Displ"cements& Re"ctions& etc0) C'nd un" s"u m"i multe *"lori sunt select"te /simbolul V "p"re0 pe un" din !oile de lucru i"r butonul OJ este "p s"t& colo"n" *" "p re" #n t"belul unde *"lorile select"te de utili%"tor !or !i "!i("te) 2o"i" de lucru Supports este "!i("t "l turi c" un e-emplu /nici un" din op$iunile !erestrei nu " !ost select"t 0) Se g sesc dou op$iuni #n p"rte" in!erio"r " !erestrei de m"i sus: Colo"nele *or !i "d ug"te #n t"bele – colo"nele "di$ion"le c"re con$in *"lorile select"te #n !ere"str" de m"i sus *or !i "d ug"te #n t"bel Colo"nele *or #nlocui cele e-istente – colo"nele curent *"l"bile *or !i #ndep rt"te (i #nlocuite de c tre colo"nele c"re con$ine *"lorile select"te #n !ere"str" de m"i sus) Ve)i *ig 1 1+ pagina #1#) C" (i cu di"gr"mele& con$inutul !iec rui t"bel trebuie imprim"t) Imprim"re" t"belelor se po"te !"ce #n dou !eluri: T"belul !iind "cti* – selecte"% com"nd" 2ile:1rint din meniu) Acest lucru *" duce l" imprim"re" con$inutului !oii de lucru "ctu"le "!i("t #n t"bel /.one& In*ersion& 1re*ious0 s"u op$iunile din !o"i" de lucru Atrributes) .OT@: con$inutul t"belului po"te !i imprim"t d"c t"belul este #n modul Edit0 T"belul !iind "cti* – selecte"% com"nd" 2ile:Screen C"pture din meniu /"cest lucru *" duce l" s"l*"re" con$inutului din t"bel pentru !olosire" #ntr-un !orm"t imprim"t0 (i "poi com"nd" 2ile:1rintout Composition) - /.odurile:b"rele pentru c"re re%ult"tele *or !i pre%ent"te pot !i select"te) Acest lucru se po"te !"ce !olosind buto"nele c"re se g sesc #n p"rte" superio"r " !erestrei /All& .odurile:b"rele select"te (i c"%urile de #nc rc"re *or !i introduse #n c'mpul corespun% tor din p"rte" superio"r " !erestrei 2ilters) T"belul c"re cuprinde re%ult"tele de "n"li% pot !i compuse liber) C'nd c"lcul rile de structur sunt !in"li%"te& un t"bel cu *"lorile de re"c$ie pentru nodurile de suport *" "p re" pe ecr"n) Colo"nele "di$ion"le c"re con$in d"te (i re%ult"tele de "n"li% c"re "u r m"s pot !i "d ug"te #n "cest t"bel) 1entru " !"ce "st"& "p"s clic7 dre"pt" cu cursorul po%i$ion"t unde*" #n t"bel (i selecte"% com"nd" T"ble Columns !rom menu) Acest" desc+ide !ere"str" repre%ent"t m"i .

-.orm"l stresses: solicit rile m"-ime /din M4 (i M%0& 2E:AE "-i"l 8n c'mpul S+e"r:torsion stresses: solicit rile de !or!ec"reTQ (i T6& solicit rile de torsiune T) 1"rte" in!erio"r " !erestrei con$ine op$iune" Structure De!orm"tion) Acti*"re" "cestei op$iuni duce l" "!i("re" unei structuri de!orm"te d"torit "c$iunii unei #nc rc ri "plic"te) Ace"st p"rte " !erestrei con$ine de "semene" butonul .TM:Stresses c" e-emplu0 1e "ce"st !o"ie de lucru& po$i select" c"ntit $ile pentru c"re se pre%int + r$i: 8n c'mpul 2orce components: 2E& 2Q& 26& ME& MQ& M6 8n c'mpul .Cost estim"te !"ce p"rte din op$iunile interes"nte " c ror re%ult"te sunt pre%ent"te #n !orm de t"bel) Op$iune" se !olose(te pentru estim"re" costului structurii proiect"te) Op$iune" este disponibil prin select"re" comen%ii Tools:Cost estim"te din meniu) 1entru " ob$ine o estim"re de cost& trebuie m"i #nc'o s de!ine(ti "numite grupuri de sec$iuni /#n gener"l& sec$iunile de o$el di!er c" pre$ #n !unc$ie de tipul de sec$iune0 (i str"turile de protec$ie "le sec$iuniidin !ere"str" Cost estim"te) C'nd grupurile sec$iunii (i tipurile de str"turi de protec$ie sunt de!inite& trebuie s "tribui sec$iunile l" grupurile corespun% to"re) Atribuire" sec$iunilor l" grupuri (i str"turi de protec$ie !in"li%e"% procesul de estim"re " costurilor) Estim"re" costului #n !orm de t"bel de*ine disponibil prin select"re" butonului Appl4 din !ere"str" Cost estim"te s"u prin select"re" comen%ii DieO:T"bles din meniu (i select'nd op$iune" Cost estim"te din !ere"str" T"bles – d"t" "nd results) . A'rți pe Bare Op$iune" este !olosit pentru pre%ent"re" + r$ilor de culo"re cu !or$e sec$ion"le& solicit ri& de!orm ri& etc pentru elementele de structur de b"r ) Op$iune" este disponibil prin: Select"re" comen%ii Results:M"ps on b"rs& din meniu Select"re" iconi$ei M"ps on b"rs& 11-+ pagina #1-) Ve)i *ig 1 #+ pagina #1-) 2ere"str" pre%ent"t c"re "p"re pe ecr"n dup select"re" comen%ii& con$ine C !oi de lucru: .orm"li%e) Select"re" lui duce l" pre%ent"re" di"gr"melor unei c"ntit $i select"te #n "(" !el #nc't sc"l" lor se *" ".TM:Stresses& Design& Sc"le & 1"r"meters) 1entru o structur & este posibil pre%ent"re" unei singure c"ntit $i select"te #n !ere"str" de di"log /!igur" "r"t !o"i" de lucru .ust" l" *"lo"re" minim (i m"-im " c"ntit $ii) 8n !o"i" de lucru Design po$i select" urm to"rele *"lori leg"te de proiect"re" membrului de structur : r"$ie& lungime" membrului& %*elte$e L"4& %*elte$e L"%& d"c op$iune" 1l"stic r"tion este select"t & "tunci progr"mul *" pre%ent" pe ecr"n c"ntit"te" c"re denot procent".ut l" determin"re" setului de culori (i g"m" de *"lori pentru +"rt" unei c"ntit $i select"te) ..ul !ibrelor din sec$iune" tr"ns*ers"l " membrului c"re "re trecut prin pl"sti!iere) Op$iunile din !o"i" de lucru Sc"le ".

..one – d"c "ce"st op$iune este select"t & "tunci descrierile din + r$i "le c"ntit $ilor disponibile din !ere"str" M"ps on b"rs nu *or !i pre%ent"te L"bels – d"c "ce"st op$iune este select"t & "tunci descrierile din + r$i "le c"ntit $ilor disponibile din !ere"str" M"ps on b"rs *or !i pre%ent"te c" etic+ete c"re "r"t *"lorile din punctele select"te de pe b"re D"lues .d"c "ce"st op$iune este select"t & "tunci descrierile din + r$i "le c"ntit $ilor disponibile din !ere"str" M"ps on b"rs *or !i pre%ent"te c" *"lori din punctele select"te de pe b"re L"bels Oit+out m"ps – d"c "ce"st op$iune este select"t & "tunci num"i descrierile /#n !orm de etic+ete s"u te-t pe b"re0 *or !i pre%ent"te pentru b"rele de structur & ! r + r$i cu o c"ntit"te select"t ) - 8n c'mpul M"p t+ic7ness& po$i introduce o ci!r c"re determin r"$i" liniei !olosite #n pre%ent"re" + r$ii l" grosime" liniei c"re pre%int b"re de structur ) .8n !o"i" de lucru 1"r"meters din !ere"str" M"ps on 5"rs& po$i select" modul de pre%ent"re "l + r$ilor pe structurile de b"r : - 8n c'mpul Di"gr"m descriptions& po$i decide modul de pre%ent"re " descrierilor de c"ntit"te . A'rți ((aneluri" 2ere"str" M"ps se !olose(te pentru "!i("re" de!orm rilor structurii (i " + r$ilor select"te de !or$ intern & solicit ri (i depl"s ri de-" lungul elementelor de supr"!"$ ) Ace"st op$iune este disponibil prin: Select"re" comen%ii Results:M"ps din meniu Select"re" iconi$ei M"ps 1... Select"re" proiec$iei RE2ULT2BRE2ULT2 <M:(2) 2ere"str" M"ps con$ine K !oi de lucru: Det"iled& 1rincip"l& Comple-& 1"r"meters& Sc"le& Anim"tions& Crosses) Re%ult"tele ob$inute pentru elementele !inite de supr"!"$ sunt pre%ent"te #n sistemul loc"l de coordon"te& c"re pot !i modi!ic"te de utili%"tor #n orice moment "l pre%ent rii re%ult"telor) Re%ult"tele ob$inute pentru structuri c"re con$in E2 de supr"!"$ pot !i pre%ent"te #n !orm de isolinii s"u + r$i de culo"re pe elementele select"te) O singur *"lo"re po"te !i pre%ent"t #ntr-o !ere"str ) 1entru " "!i(" "lte + r$i cu *"lori pe ecr"n: Selecte"% *"lo"re" (i "p"s butonul OJ) L"rt" *"lorii select"te *" #nlocui +"rt" curent pe ecr"n .+ pagina #1.

ust"re con!orm selec$iei – oper"$i" "coper num"i elementele select"te M"i sunt trei op$iuni disponibile: Cu descriere – d"c op$iune" este "cti*"t & + r$ile unei c"ntit $i select"te *or !i pre%ent"te cu descriere" *"lorilor "numitor isolinii Cu norm"li%"re .d"c op$iune" este "cti*"t & + r$ile unei c"ntit $i select"te *or !i pre%ent"te "utom"t #n "(" !el #nc't sc"l" *" !i ".ust"re A.urm to"rele *"lori e-treme pot !i select"te pentru pre%ent"re: solicit ri& !or$e de membr"n & momente& solicit ri de !or!ec"re& !or$e de !or!ec"re - .ust"re" + r$ilor se po"te select" de "semene") 8n !in"l& utili%"torul selecte"% g"m" de coduri de culori pentru + r$i (i "nime"% de!orm"re" p"nelurilor) Aici este un e-emplu "l !oii de lucru Sc"le #n di"logul M"ps) L r$ile:isoliniile pre%ent"te pot !i "!i("te cu descriere" isoliniilor speci"le) L r$ile pot !i cre"te cu op$iune" Smoot+ing) Re%ult"tele E2 de supr"!"$ sunt punctele lui 9"uss de!inite loc"li%"te #n interiorul !iec rui element /*"lorile estim"te #ntr-un nod comun de elemente #n*ecin"te pot di!eri pu$in #n !iec"re element& i"r isoliniile pot s nu !ie continue0) 1entru " ob$ine o +"rt Pneted P de *"lori select"te& selecte"% op$iune" POit+ smoot+ingP /duce l" mediere" *"lorilor #ntr-un nod pe b"%" tuturor *"lorilor ob$inute #n elementele #n*ecin"te cu nodul0) Op$iune" Smoot+ing po"te !i !olosit #n !elul urm tor: 2 r ".ust"re cu un p"nel – nu recuno"(te m"rginile dintre p"neluri A.ust"t l" *"lo"re" m"-im (i minim " c"ntit $ii select"te Cu re$e" de E2 .eO DindoO) O +"rt cu *"lo"re" select"t *" !i pre%ent"t #ntr-o nou !ere"str" N o +"rt cu *"lo"re" "nterio"r *" r m'ne pe ecr"n) Sunt m"i multe op$iuni pentru "!i("re" + r$ilor) Utili%"torul po"te select" (i direc$i" sec$iunii c"lcul"te& str"tul pentru c"re sunt "!i("te e!ectele de #nc rc"re& "lege #ntre + r$i (i isolinii) De!orm"re"& descrierile (i ".d"c op$iune" este "cti*"t & "tunci #n"!"r de o +"rt " unei c"ntit $i select"te& progr"mul pre%int de "semene" re$e"u" de elemente !inite gener"t ) - Anumite !oi de lucru din !ere"str" M"ps pre%int urm to"rele !unc$ii: 2o"i" de lucru Det"iled – se pot select" urm to"rele *"lori pentru pre%ent"re: solicit ri& !or$e de membr"n & momente& !or$e de !or!ec"re& depl"s ri (i rot"$iiN este posibil (i select"re" direc$iei princip"le " sistemului de coordon"te /"dic de!inire" direc$i" "-ei -0 pentru " !i !olosit pe timpul pre%ent rii re%ult"telor pentru elementele !inite pl"n"re 2o"i" de lucru 1rincip"l .- Selecte"% "ce"st *"lo"re (i "cti*e"% op$iune" Open " .ust"re glob"l /pe #ntre"g" structur 0 A.

tipuri de c"nit $i: solicit ri& !or$e (i momente) - - Desenul de m"i .0 (i *"lori de proiect"re ob$inute pentru metod" de c"lcul"re select"t /momente de #ncoire& !or$e de membr"n 0 2o"i" de lucru 1"r"meters – pl"s"re" pre%ent rii re%ult"telor ob$inute pentru E2 de supr"!"$ pot !i de!inite #n "ce"st !ere"str /str"tul de mi.sunt "tribuite *"lorilor prin intermediul di*i%iunii uni!orme " sc"lei /%ero este un" din *"lorile de limit de pe sc"l 0) 2o"i" de lucru De!orm"tions – pre%ent"re" de!orm rii structurii "ctu"l proiect"te (i rul"re" "nim"$iei de!orm"$iei 2o"i" d lucru Crosses – "ici& re%ult"tele pot !i pre%ent"te #n !orm de intersec$ii pentru .os pre%int un e-emplu de +"rt de depl"s"re pentru o pl"c & "comp"ni"t de !ere"str" M"ps) Ve)i *ig 1 .+ pagina #1/) A-ele E (i Q sunt loc"le (i de!inite !olosind op$iune" DIRECTIO. din !o"i" de lucru Det"iled)"ce"st op$iune ".loc& in!erior& superior0 2o"i" de lucru Sc"le – modi!ic"re" p"r"metrilor de pre%ent"re " + r$ii: tipul p"letei de culori& tipul sc"lei /lini"r & log"ritmic & "rbitr"r 0& num rul de di*i%iune m"-im (i minim& #n c"re *" !i pre%ent"t o +"rt de *"lori select"te /inclludere" *"lorii minime (i m"-ime po"te !i de%"cti*"t 0 (i de!inire" culorii + r$ii& modi!ic"re" num rului de di*i%iune& " culorilor !olosind +"rt" de *"lo"re (i *"lorile pentru culori& *or !i pre%ent"te) Se merit (i men$ion"re" c utili%"torul po"te select" sc"l" "utom"t N c'nd + r$ile sunt gener"te& se #nt'mpl des c" utili%"torul s pi"rd & printre "ltele& in!orm"$iile cu pri*ire l" semnul *"lorilor pre%ent"teN sc"l" "utom"t este gener"t #n "(" !el #nc't *"lorile neg"ti*e "le unei c"ntit $i pre%ent"te pe o +"rt s !ie m"rc"t cu culori PreciP /umbre de "lb"stru0& #n timp ce *"lorile po%iti*e cu culori Pc"ldeP /umbre de ro(u0N sc"l" m"pei "st!el cre"t permite loc"li%"re" regiunilor unde semnul se sc+imb (i determin"re" r"$iei *"lorilor e-treme) Sc"l" de culo"re "utom"t se cre"% c'nd *"lorile e-treme /*min& *m"-0 pentru o c"ntit"te d"t sunt determin"te) Culorile cuprinse #ntre *min (i *m".ut l" de!inire" direc$iei princip"le " sistemului loc"l de coordon"te /"-" -0) D"lorile re%ult"tului pentru to"te elementele sunt c"lcul"te l" "cest sistem de coordon"te rotit) Direc$i" po"te !i de!init prin introducere" oric rui *ector de!inind direc$i" Pprincip"l P l" select"re" re%ult"telor pentru E2 de supr"!"$ ) Dectorul select"t este "poi proiect"t pe un element c"re #n !in"l de!ine(te po%i$ion"re" "-ei loc"le -) E-ist o singur limit – *ectorul Pprincip"lP nu po"te !i perpendicul"r pe element /"dic p"r"lel cu "-" loc"l " elementului0) D"c utili%"torul selecte"% "ce"st direc$ie& to"te re%ult"tele *or !i eg"le cu A) Situ"$i" tipic este "!i("t #n desenul de m"i .os unde to"te elementele sunt loc"li%"te pe o supr"!"$ cilindric ) A-ele loc"le ini$i"le .– urm to"rele *"lori reduse pot !i select"te pentru pre%ent"re: !or$ele de membr"n & momentele (i solicit rileN "ici utili%"torul po"te select" metod" de c"lcul"re " consolid rii pentru pl ci (i #n*eli(uri /3ood_Armer& .sunt p"r"lele cu "-" glob"l E) Aceste "-e *or !i rede!inite c'nd !olose(ti direc$i" Pprincip"l P /direc$i" de re!erint 0 c"re este p"r"lel cu "-" glob"l Q) .E.- 2o"i" de lucru Comple.

os de!inesc con*en$i" semnului "plic"t !or$elor pentru elementele !inite pl"n"re) Con*en$i" semnului pentru depl"s ri (i rot"$ie – Ve)i *ig 1 /+ pagina #10) Ve)i *ig 1 0+ pagina #11) ..Ve)i *ig 1 ...os – "p"re pe ecr"n& c'nd op$iune" este select"t – const #n ? !oi de lucru: De!inition& Cuts& Det"iled& E-treme& Comple-& 1"r"meters& Di"gr"ms& Rein!orcement (i SLS) Ultimele B !oi de lucru !"c re!erire l" re%ult"tele c"lcul rii re%ult"telor pentru o pl"c de!init s"u un #n*eli( de!init) 1o$i select" pentru pre%ent"re "ri" s"u sp"$iere" de consolid"re c"lcul"t & (i #n c"%ul select rii codului de proiect"re select"re" pentru pl"cc :#n*eli( inclusi* c"lcul rile con!orm SLS& c"ntit $ile leg"te de st"re" de ser*iciu /l $ime" !isurii& etc0 1entru " "!i(" o di"gr"m " oric rei c"ntit $i pe ecr"n& trebuie s : De!ine(ti t ieturile printr-o structur de pl"c s"u #n*eli( Selecte%i c"ntit"te" pentru " !i pre%ent"t #ntr-o di"gr"m Determini p"r"metrii di"gr"mei .+ pagina #10) Desenele pre%ent"te m"i .D) Utili%"torul po"te de!ini m"i multe di"gr"me de sec$iune pentru o structur ) Op$iune" este disponibil prin: Select"re" comen%ii Results:1"nel cuts Select"re" iconi$ei 1"nel cuts 11. 2ecțiunile (anelului Op$iune" 1"nel Cuts complete"% op$iune" M"ps-1"nels) 1ermite cre"re" de di"gr"me de !or$e interne s"u depl"s ri pe sec$iuni /t ieturi0 prin elemente !inite pl"n"re) Di"gr"mele sunt tr"s"te prin sec$iuni "rbitr"re de!inite de utili%"tor) 1entru structurile bidimension"le& sec$iune" se !"ce de-" lungul unei linii drepte s"u un segment loc"li%"t #n pl"nul #n c"re " !ost de!init structur") 1entru #n*eli(uri& sec$iune" este de!init pentru un pl"n "rbitr"r #n sp"$iu .+ pagina #11& din b"r" de instrumente Com"nd" "cti*e"% !ere"str" c"re permite de!inire" (i select"re" c"ntit $ilor pentru " !i pre%ent"te pentru sec$iuni) 1entru " cre" o di"gr"m pentru oric"re din c"ntit $ile disponibile de !or$e interne& solicit ri (i depl"s ri loc"le #n elementele !inite& este neces"r de!inire" liniei sec$iunii (i indic"re" c rei din c"ntit $ile disponibile trebuie "!i("t #n di"gr"m ) Op$iune" !"cilite"% de!inire" " m"i mult de un pl"n /linie dre"pt 0 c"re determin sec$iune") Ast!el& di"gr"mele pot !i tr"s"te simult"n pentru m"i multe sec$iuni) De!inire" unei noi sec$iuni o "d"ug l" cele de!inite "nterior) Di"gr"mele pot !i tr"s"te c" !iind t"ngen$i"le s"u norm"le respect'nd pl"nul sec$iunii) Op$iune" permite de "semene" nete%ire" tr"n%i$iei element-cuelement /*"lorile medii #ntr-un nod pe b"%" tuturor *"lorilor ob$inute #n elementele #n*ecin"te nodului0) 2ere"str" pre%ent"t m"i .

os) Ve)i *ig 1 1+ pagina #1 ) 8n c"%ul structurilor bidimension"le& o t ietur po"te !i de!init #n .os) Ve)i *ig 1 + pagina ##!) 8n c"%ul structurilor tridimension"l& o t ietur po"te !i de!init #n .orit"te" c"%urilor necesit"te" de " de!ini un punct c"re "p"r$ine pl"nului t ieturii (i o direc$ie " *ectorului norm"l cerut) 1l"nul po"te !i de!init li prin .(i d40) - - T ietur" de!init *" !i "d ug"t #n list" de t ieturi disponibile #n !o"i" de lucru Cuts) De!inire" T ieturii – Structur Tridimension"l /8n*eli(0 D"c proiecte%i o structur tridimension"l & pl"nul t ieturii trebuie s "ib o de!inire gener"l ) Ast" #nse"mn #n m". moduri: . puncte c"re nu "p"r$in unei linii drepte) 1rogr"mul !urni%e"% m"i multe moduri de de!inire gener"l " pl"nului t ieturii) 1unctele de de!inire pot !i introduse gr"!ic /indic'nd nodurile corecte0 s"u te-tu"l /!urni%'nd #n c'mpurile rele*"nte din !ere"str coordon"tele punctelor s"u numerele nodurilor0) 2o"i" de lucru De!inition "tribuie !orm" pre%ent"t #n desenul de m"i .- Ape(i butonul OJ) Di"gr"me c"ntit $ii select"t *" !i pre%ent"t pe ecr"n) De!inire" T ieturii – Structur 5idimension"l /1l"c 0 D"c proiecte%i o structur bidimension"l & pl"nul t ieturii trebuie s !ie p"r"lel cu "-" O6) Ast!el& este neces"r de!inire" num"i " unei linii drepte – inter"c$iune" pl"nului t i"t cu pl"nul OEQ) 1entru strcturile bidimension"le& este posibil & "di$ion"l& de!inire" unui segment cu lungime determin"t pentru c"re t ietur" cerut este e!ectu"t ) Asemenet segmente pot !orm" o polilinie de !orm "rbitr"r ) 1rogr"mul o!er m"i multe moduri de de!inire " liniei drepte s"u " unui segment) 1unctele de de!inire pot !i introduse gr"!ic /indic'nd nodurile corecte0 s"u te-tu"l /!urni%'nd #n c'mpurile rele*"nte din !ere"str coordon"tele punctelor s"u numerele nodurilor0) 2o"i" de lucru De!inition "tribuie !orm" pre%ent"t #n desenul de m"i . !eluri: 1rin de!inire" " B puncte – c'nd "ce"st op$iune este select"t & trebuie s introduci /gr"!ic s"u scriindu-le #n c'mpuri0 coordon"tele cu dou puncte c"re de!inesc c"petele segmentului pe c"re *" !i pre%ent"t c"ntit"te" select"t ) De!inind o linie p"r"lel cu "-" (i cu un puncte – c'nd "ce"st op$iune este select"t & de!inire" t ieturii *" const" #n select"re" unei "-e din sistemul glob"l de coordon"t /"-ele E (i Q0 con!orm c rei" t ietur" trebuie s !ie p"r"lel (i #n de!inire" dist"n$ei dintre pl"nul t ieturii (i #nceputul sistemului de coordon"te) D"c de!inire" t ieturii este e!ectu"t gr"!ic& dup select"re" "-ei solicit"te& trebuie s indici nodul #n t ietur" dei!nit ) De!inind un punct (i o direc$ie – c'nd "ce"st# op$iune este select"t & o linie dre"pt este de!init #n locul unui segment) De!inire" gr"!ic se reduce pentru " indic" dou puncteN de!inire" prin t"st"tur const #n de!inire" unui punct c"re "p"r$ine liniei (i direc$iei liniei /d.

umele t ieturii 8n !oile de lucru Det"iled& E-treme (i Comple-& po$i select" c"ntit $ile pentru " !i pre%ent"te #n !orm de di"gr"me peste liniile de t ietur de!inite) 2o"i" de lucru 1"r"meters con$ine op$iuni c"re permit select"re" unui str"t p"r"lel cu supr"!"$" centr"l " unei structur de supr"!"$ pentru c"re re%ult"tele c"lcul rilor *or !i pre%ent"te) 2o"i" de lucru Di"gr"ms permite select"re" modului de pre%ent"re " di"gr"melor pe o structur /*e%i !igur" de m"i .- De!inind un pl"n c"re trece prin B puncte& p"r"lel cu "-" select"t din sistemul glob"l de coordon"te – c'nd op$iune" este select"t & de!inire" unei t ieturi *" const" #n determin"re" pl"nului p"r"lel cu "-" select"t din sistemul glob"l de coordon"teN de!inire" pl"nului t ieturii const #n determin"re" coordon"telor " dou puncte c"re "p"r$in pl"nului) D"c de!inire" t ieturii este e!ectu"t gr"!ic& este su!icient – dup select"re" unei "-e – indic"re" nodului prin c"re trebuie s tre"c t ietur"& De!inind un pl"n p"r"lel cu unul din pl"nurile "-ei (i un punct – c'nd op$iune" este select"t & de!inire" unei t ieturi *" const" #n indic"re" unui pl"n din sistemul glob"l de coordon"te /pl"nul EQ& E6 s"u Q60& con!orm c rui" pl"nul t ieturii trebuie s !ie p"r"lel (i determin"re" dist"n$ei dintre pl"nul t ierii (i centrul sistemului glob"l de coordon"te) D"c de!inire" t ieturii este e!ectu"t gr"!ic& este su!icient – dup select"re" unei "-e – indic"re" nodului prin c"re trebuie s tre"c t ietur") De!inind trei puncte – c'nd op$iune" este select"t & trebuie s de!ine(ti coodron"tele /gr"!ic s"u scriindu-le 0 " trei puncte necolini"re c"re cl"r de!inesc pl"nul t ieturii) - - 2o"i" de lucru de!init *" !i "d ug"t #n list" de t ieturi disponibil #n !o"i" de lucru Cuts) 2o"i" de lucru Cuts din !ere"str" 1"nel cuts& pre%int to"te t ieturile de!inite pentru o structur ) Sunt pre%ent"te trei in!orm"$ii pentru !iec"re t ietur : A!i("re" t ieturii "cti*"t :de%"cti*"t pentru structur /d"c op$iune" este "cti* & t ietur" *" !i pre%ent"t #mpreun cu di"gr"mele select"t cu c"ntit $i indic"te0 Culo"re" t ieturii (i di"gr"m" pre%ent"t pentru t ietur .os0: Ve)i *ig #!!+ pagina ##1) 8n c'mpul Di"gr"m descriptions po$i decide modul de descriere " c"ntit $ilor select"te c"re *or !i pre%ent"te #n di"gr"m /nici un"& ori%ont"l s"u te-t0 Adi$ion"l& c'mpul Di"gr"m descriptions con$ine op$iune" Di"gr"m n"meN d"c "ce"st op$iune este "cti*"t & "tunci #ntr-un desen di"gr"m cre"t pentru o t ietur de!init *" "*e" numele determin"t #n c'mpul Cut n"me din !o"i" de lucru De!inition 8n c'mpul 1ositi*e "nd neg"ti*e *"lues po$i decide d"c *"lorile po%iti*e (i neg"ti*e "le c"ntit $ii pre%ent"te *or !i m"rc"te cu culori di!erite 8n c'mpul Di"gr"m position& po$i determin" po%i$i" di"gr"mei con!orm structurii) .

.os& c"re "p"re pe ecr"n d"c op$iune" este select"t & const #n C !oi de lucru: Det"iled& 1rincip"l& Sc"le (i De!orm"tion) Op$iune" este disponibil prin: Select"re" comen%ii Results:M"ps on Solids din meniu Ap s"re" iconi$ei M"ps on Solids 11/+ pagina ##1& din b"r" de instrumente Ve)i *ig #!1+ pagina ###) Re%ult"tele pentru elementele *olumetrice /corpuri solide0 pot !i pre%ent"te #n !orm t"bul"r s"u gr"!ic ) 9rupurile de re%ult"t disponibile includ: ") Solicit ri: 8n sistemul loc"l de coordon"te de!init de utili%"tor /glob"l pentru #ntregul model0 8n direc$iile princip"le& d"c un tensor solicit"t "tribuie modul di"gon"l C" *"lori reduse con!orm ipote%ei select"te b) Tensiuni 8n sistemul loc"l de coordon"te de!init de utili%"tor /glob"l pentru #ntregul model0 8n direc$iile princip"le& d"c un tensor solicit"t "tribuie modul di"gon"l C" *"lori reduse con!orm ipote%ei select"te c) Depl"s ri Sunt disponibile #n sistemul loc"l de coordon"te de!init de utili%"tor /glob"l pentru #ntregul model0 8n sistemul glob"l de coordon"te c" depl"s ri tot"le& "dic lungime" unui *ector de depl"s"re) 1"rte" in!erio"r " !erestrei con$ine op$iunile c"re permit select"re" unei !orme gr"!ice pentru pre%ent"re" re%ult"telor /M"ps& Isolines& Isosur!"ces0) Acti*"re" op$iunii D"lues re%ult #n "cti*"re" "utom"t " op$iunii 3it+ DescriptionN "tuncim *"lorile din centrele elementelor sunt ../. A'rți pe %orpuri 2oli4e Op$iune" se !olose(te pentru pre%ent"re" + r$ilor de depl"s"re& solicit ri (i tensiuni ob$inute de-" lungul "n"li%ei unei structuri *olumetrice) Re%ult"tele pot !i pre%ent"te #n !orm" unei + r$i s"u o isolinie cu *"lorile c"ntit $ii pre%ent"te) Re%ult"tele sunt pre%ent"te pe !"$" e-tern " unui corp solid s"u " elementelor select"te) 2ere"str" pre%ent"t m"i .OT@: c'nd descrierile di"gr"mei sunt pre%ent"te de-" lungul liniilor sec$iunii& *"lorile m"-ime (i minime sunt pre%ent"te pentru di"gr"m & precum (i *"lo"re" num rului #ntreg pentru component" select"t de-" lungul lungimii liniei de t iere) .

ust"re con!orm propriet $ilor) Op$iunile r m"se loc"li%"te #n p"rte" in!erio"r " !erestrei includ: 3it+ Description – "cti*e"% descrierile isoliniei s"u "!i(e"% *"lorile din centrul elementului 3it+ .ust"re glob"l A.ul unei c"ntit $i select"te cu "cee"(i *"lo"re& isosupr"!e$e c"re "!i(e"% rul".OT@: d"c e-ist un num r m"re de culori& dur"$i" gener rii isosupr"!e$ei *" cre(te0 L r$ile (i isoliniile pot !i pre%ent"te #n !orm de *"lori medii #ntre elemente) Mediere" *"lorilor /".pre%ent"te ! r tr"s"re" + r$ilor) Urm to"rele !orme de pre%ent"re gr"!ic " re%ult"telor pot !i select"te: Isolines – re%ult"te ob$inute pentru elementele !inite *olumetrice *or !i pre%ent"te #n !orm de isolinii pe un contur e-tern solid L r$i – re%ult"tele ob$inute pentru elementele !inite *olumetrice *or !i pre%ent"te #n !orm de + r$i pe un contur e-tern solid Isosupr"!e$e – re%ult"tele ob$inute pentru elementele !inite *olumetrice *or !i pre%ent"te c" supr"!e$e – cu "cee"(i *"lo"re – #n untrul unui corp solid /identic cu isoliniile pe p"neluri c"re "!i(e"% rul".um"i unul din re%ult"te po"te !i select"t #n to"te !oile de lucru) D"lorile reduse sunt pre%ent"te con!orm ipote%ei select"te& !iind disponibile #n list" din p"rte" in!erio"r " !erestrei) Moment"n& sunt disponibile urm to"rele ipote%e: .um"i unul din re%ult"te po"te !i select"t #n to"te !oile de lucru) 8n !o"i" de lucru 1rincip"l& solicit rile (i tensiunile pot !i select"te pentru pre%ent"re) .ul #ntr-un corp solid0N num rul de supr"!e$e este determin"t de un num r cu culori sc"l"te) /.ust"re #ntr-un corp solid A.ust"re A.ust"re con!orm select rii A.ust"re0 po"te !i e!ectut select'nd un" din op$iunile din list" disponibil #n p"rte" in!erio"r " !erestrei: 2 r ".orm"li%"tion – "cti*e"% c"lcul"re" "utom"t " *"lorilor e-treme pentru o sc"l " + r$ii 3it+ 2E mes+ – d"c "ce"st op$iune este "cti*"t & "tunci #n"!"r de o +"rt cu o c"ntit"te select"t & progr"mul pre%int (i re$e"u" gener"t de elementel !inite Open neO OindoO Oit+ sc"le displ"4ed – re%ult"tele l" desc+idere" unei noi !erestre c"cre "!i(e"% num"i elemente (i obiecte) 2ere"str" este di*i%"t #n dou p r$i c-"re con$in *i%u"li%"re" (i o legend de sc"l ) 8n !ere"str" de m"i sus& #n !o"i" de lucru Det"iled& se pot select" urm to"rele c"ntit $i pentru pre%ent"re: solicit ri& tensiuni (i depl"s ri) .

- Luber-Mises In*"ri"nt" Tensorului I<) 1rim" in*"ri"nt " tensorului este determin"t con!orm urm to"rei !ormule: aE%U:IIEb A dou" in*"ri"nt este eg"l cu: aE%U:IIEb Unde: pUI<:. – solicit"re minim ) D"lo"re" redus con!orm ipote%ei Luber-Mises este eg"l cu: aE%U:IIEb ddd 1entru aE%U:IIEb& *e%i ecu"$iile de l" p"gin" BB.) .& BBC\\ 2oile de lucru Sc"le (i De!orm"tion con$in op$iuni c"re "u !ost descrise pentru di"gr"me /b"re0 s"u + r$i /b"re& + r$i0) 8n plus& !o"i" de lucru De!orm"tion include op$iune" De!orm"tion in structure sc"le& .d"c "ce"st op$iune este "cti*"t & "tunci *"lorile re"le de de!orm"re " structurii *" !"ce re!erire l" dimensiunile structuriiN "ce"st op$iune este conect"t cu op$iune" Sc"le !"ctor – #n "cest c'mp de edit"re po$i speci!ic" un !"ctor prin c"re *"lorile de de!orm"re " structurii *or !i multiplic"teN d"c op$iune" Const"nt sc"le este "cti*"t & sc"l" *" !i select"t pentru to"te di"gr"mele pre%ente /op$iune" este con*en"bil l" comp"r"re" re%ult"telor ob$inute pentru di!erite c"%uri de #nc rc"re& etc0N "ce"st op$iune este conect"t cu op$iune" M"p sc"le on < cm /in0 – #n "cest c'mp utili%"torul determin num rul de centimetri /inc+0 pentru c"re corespunde un centimetru #ntr-un desen) Di!eren$" dintre op$iuni: M"p sc"le on < (i De!orm"tion in structure sc"le pot !i *i%u"li%"te m rind s"u mic(or'nd prin %oom o structur pe ecr"nN pentru M"p sc"le on <& dimensiune" de!orm rii r m'ne nesc+imb"t & #ns & pentru op$iune" De!orm"tion in structure sc"le& o de!orm"re de*ine ".os) Con*en$i" este "!i("t pentru solicit riN solicit rile "!i("te #n desen "u semne po%iti*e) Ve)i *ig #!#+ pagina ##. #n !o"i" de lucru Det"iled) Ace"st op$iune permite de!inire" direc$iei princip"le " sistemului loc"l de coordon"te c"re *" !i !olosit /"-" -0) D"lorile re%ult"tului pentru to"te elementele sunt c"lcul"te l" "cest sistem rotit de coordon"te) Direc$i" po"te !i de!init prin introducere" oric rui *ector c"re de!ine(te direc$i" Pprincip"l P #n timpul select rii re%ult"telor pentru elemen4ele !inite) Dectorul select"t este "tunci proiect"t#ntr-un element c"re& #n !in"l& de!ine(te po%i$i" "-ei loc"le -) E-ist o singlur limit"re – *ectorul Pprincip"lP nu po"te !i perpendicul"r pe element /"dic p"r"lel cu "-" loc"l % " elementului0) D"c utili%"torul selecte"% "ce"st direc$ie& to"te re%ult"tele *or !i eg"le cu %ero) Con*en$i" semnului pentru elementele *olumetrice este pre%ent"t sc+em"tic m"i . 2ecțiuni în %orpurile 2oli4e ..0.ust"t l" dimensiunile unei structuri pe ecr"n) Simil"r structurilor de pl"c :#n*eli(& "-ele E (i Q sunt loc"le (i de!inite !olosind op$iune" DIRECTIO.

este "!i("t & "tunci direc$i" de solicit"re .os: Ve)i *ig #!/+ pagina ##/) 8n !ere"str" de m"i sus utili%"torul po"te determin" o direc$ie " primei "-e t"ngente T< con!orm unui *ector select"t s"u direc$iei sistemului de coordon"te princip"l) Sistemul de coordon"te din sec$iune" tr"ns*ers"l !olosit #n Robot "r"t c" m"i .) 2ere"str" de m"i .os& c"re "p"re pe ecr"n dup select"re" "cestei op$iuni& const #n cinci !oi de lucru: De!inition& Cuts& Det"iled& 1rincip"l (i Sc"le) Ve)i *ig #!-+ pagina ##.os /*e%i desenul de m"i .) .os0: A-" .+ pagina ##/) 1entru re%ult"tele dependente de direc$i" loc"l #ntr-un element !init& direc$i" este determin"t independent de pl"nul t ierii) De e-emplu& d"c o +"rt de solicit"re S-.OT@: Ultimele trei !oi de lucru sunt simil"re cu !oile de lucru din !ere"str" M"ps on Dolids) 2o"i" de lucru Det"iled con$ine "di$ion"l op$iune" Intern"l !orces in t+e t"ble /*e%i m"i .) R)))S /p"r"nte%ele M"c"ule40 s"u oper"torul de p"rte po%iti* e-prim"t c": Ve)i *ig #!.TB) Ve)i *ig #!0+ pagina ##0) .os0) 1rim" ipote% " tr"s rii + r$ilor pe t ieturi prin corpuri solide este "cee" c pe to"te + r$ile de sec$iuni sunt desen"te "cele"(i c"ntit $i de re%ult"te) Este o m"re di!erent comp"r"t cu pre%ent"re" di"gr"melot pe t ieturile #n p"nel& unde pentru !iec"re di"gr"mp po"te !i select"t un re%ult"t di!erit) 2or$ele re%ult"nte ec+i*"lente disponibile #n t"belul cu re%ult"te sunt c"lcul"te pe b"%" urm to"relor !ormule: Ve)i *ig #!.& s..+ pagina ##.*" !i de!init de utili%"tor independent de pl"nul t ieturii) Ast!el& + r$ile pe sec$iuni sunt num"i o !orm di!erit de + r$i de desen"re pentru un contur e-tern solid s"u pe t ieturi interne printr-un corp solid) L" de!inire" unei direc$ii pentru t ieturi prin corpuri solide !ere"str" Selectio o! Direction "r"t c" repre%ent"t m"i .t"ngent l" pl"nul sec$iunii tr"ns*ers"le – "-" %) Cu direc$iile list"te sunt "soci"te urm to"rele solicit ri: n. – perpendicul" pe pl"nul sec$iunii tr"ns*ers"le – "-" T< prim" ".T< (i s.t"ngent l" pl"nul sec$iunii tr"ns*ers"le – "-" 4 TB " dou" ".Op$iune" este !olosit pentru pre%ent"re" + r$ilor pe t ieturile prin corpurile solide) Re%ult"tele sunt "!i("te pe supr"!"$" t i"t ) Op$iune" este disponibil prin: Meniu select'nd com"nd" Results:Solid Cuts 5"r" de instrumente "p s'nd iconi$" Solid Cuts 110+ pagina ##.

:nali)a 2olici3'rii (Bare" C'nd re%ult"tele unei "n"li%e de structur se ob$in& "n"li%" de solicit"re se po"te e!ectu" pentru " e*"lu" solicit rile #n sec$iunile longitudin"le (i sec$iune" tr"ns*ers"l " b"rei de structur select"t ) Op$iune" Stress An"l4sis – 5"rs este disponibil prin: Meniu select'nd com"nd" Results:Stress An"l4sis:Stress An"l4sis – 5"rs C'mpul proiec$iei select'nd proiec$i" RESULTS:STRESS A.Urm to"rele de!iniri "le t ieturilor sunt permise: 1rin intermediul unui pl"n *ertic"l deinit prin dou puncteN o "semene" de!inire genere"% o deco!r"re *ertic"l limit"t de dou puncte #n pl"nul p"r"lel cu "-" glob"l 6 C" o t ietur p"r"lel cu pl"nul princip"l select"t /E6& EQ& 6Q0 #n sistemul glob"l de coordon"te& trec'nd printr-un punct de!init 1rin intermediul unui pl"n de!init prin trei puncte #n sp"$iu) - 1entru " de!ini o t ietur pentru o structur & utili%"torul trebuie s : Selecte%e metod" de de!inire " sec$iunii De!ine"sc p"r"metrii sec$iunii Atribuie un nume l" t ietur" de!init Selecte%e culo"re" sec$iunii Apese butonul ..eO) T ietur" de!ini *" !i "d ug"t #n list" cu t ieturi disponibile #n !o"i" de lucru Cuts) Op$iunile loc"li%"te #n "ce"st !o"ie de lucru permit select"re" t ieturilor "!i("te) C'mpul List o! Cuts "!i(e"% to"te t ieturile de!inite pentru o structur ) 1entru !iec"re t ietur selpre%int trei in!orm"$ii: Acti*"re":de%"cti*"re" pre%ent rii t ieturii pentru o structur /d"c op$iune" este "cti*"t & "tunci t ietur" cu + r$i " unei c"ntit $i select"te este pre%ent"t pentru o structur 0 Culo"re" .ALQSIS – 5ARS) C'nd proiec$i" STRESS A.ALQSIS – 5ARS loc"li%"t #n grupul Results este select"t & ecr"nul se #mp"rte #n p"tru p r$i /#n c"%ul unei sec$iuni solide0N !ere"str" Stress An"l4sis (i trei *i%u"li%"tori sunt pre%ent"$i /#n sec$iune" tr"ns*ers"l " b"rei (i dou sec$iuni longitudin"le: EQ (i E60) 8n c"%ul unei sec$iuni cu perete sub$ire& ecr"nul este di*i%"t #n dou .1.umele t ieturii) - .

ote duce l" "cti*"re" procesorului Oord #n c"re not" de c"lcul"re gener"t pentru b"r" select"t *" !i pre%ent"t ) D"c p"r"metrii loc"li%"$i #n !ere"str" Stress An"l4sis "u !ost sc+imb"$i& /de e-emplu c"%ul de #nc rc"re& tipul solicit rii& etc0& "poi "p s'nd butonul Appl4 duce l" determin"re" *"lorilor de solicit"re (i + r$ile lor pentru noii p"r"metri) 8n meniul modulului Stress An"l4sis – b"rs& trebuie e*iden$i"te urm to"rele: 1l"nurile de T iere – permit o de!inire " pl"nului de t iere " punctului) C'nd op$iune" Edit:Cuttind 1l"nes este select"t & !orm" cursorului se sc+imb ) C'nd #n !ere"str" corespun% to"re& pl"nul de t iere po"te !i de!init prin "p s"re" clic7 st'ng") Coe!icien$ii "cestui pl"n *or !i introdu(i "utom"t #n c'mpurile corespun% to"re /*"lori -U& 4U (i %U0) D"lori de 1unct – permit de!inire" coordon"telor unui punct #n c"re solicit"re" *" !i m"rc"t ) C'nd com"nd" Edit:1oint D"lues este select"t /!orm" cursorului se *" sc+imb" l" Ppunct de *i%u"li%"reP0 punctul de b"r corespun% tor trebuie "p s"t) 8n timp ce s+imbi #ntre !erestrele consecuti*e /sec$iune tr"ns*ers"l & sec$iuni longitudin"le0& set rile din !o"i" de lucru 1oint se sc+imb /se selecte"% pl"nul corespun% tor& sunt introdu(i coe!icien$ii corespun% tori) Di%u"li%"re" Atributelor – permite de!inire" p"r"metrilor de +"rt de solicit"re /sc"l pentru *i%u"li%" ri& culori& etc0) 2ere"str" este compus din m"i multe !oi de lucru #n c"re utili%"torul de!ine(te p"r"metrii de pre%ent"re " + r$ii de solicit"re) 1roiec$ie .OT@: d"c "i select"t solicit"re norm"l SI9MA E pentru pre%ent"re& progr"mul *" pre%ent" "-" neutr #n !orm" unei linii punct"te #n sec$iune" tr"ns*ers"l " b"rei solide) Ap s"re" butonului C"lcul"tion .p r$i: !ere"str" Stress An"l4sis unde re%ult"tele numerice "le "n"li%ei solicit rilor sunt pre%ent"te pentru sec$iune (i *i%u"li%"torul gr"!ic c"re pre%int + r$ile de solicit ri) 8n !ere"str" Stress An"l4sis& se pot select" urm to"rele !oi de lucru: Cross Section& Section EQ& Section E6& 1oint (i 5"r) 8n c"%ul unei sec$iuni cu perete sub$ire& "p"re o !o"ie de lucru "di$ion"l : T"ble& c"re pre%int *"lorile solicit rilor #n !orm de t"bel /penru puncte c"r"cteristice "le sec$iunii cu perete sub$ire0) 1or$iune" in!erio"r " !erestrei este "cee"(i cu to"te !oile de lucru list"te) 1entru " ob$ine distribuire" solicit rii #n sec$iunile tr"ns*ers"le " unei b"re select"te& urme"% p"(ii: Selecte"% b"r" de structur (i c"%ul de #nc rc"re pentru c"re *or !i pre%ent"te + r$ile cu solicit ri Selecte"% tipul de solicit"re /norm"l& t"ngent& redus0N componentele de !or$ de sec$iune incluse #n c"lcul rile "cestei solicit ri /2E& 2Q& 96& ME& MQ& M60 *or !i select"te "utom"t Introdu *"lorile !or$ei interne pentru b"r" select"t /este posibil sc+imb"re" *"lorii !or$ei interne ob$inute pe timpul "n"li%ei de structur 0 Selecte"% loc"$i" pl"nului t ieturii) - C'nd "ce(ti p"r"metri sunt select"$i i"r butonul Appl4 "p s"t& *"lorile sec$iunii select"te *or !i pre%ent"te #n !ere"str" de di"log& + r$ile cu solicit ri #n dou sec$iuni longitudin"le (i sec$iune" tr"ns*ers"l *or !i "!i("te #n cei trei *i%u"li%"tori din p"rte" st'ng " !erestrei) .D " unei b"re de structur select"t & #nso$it de pre%ent"re" unui tip de solicit"re indic"t) Ap"re o *i%u"li%"re "di$ion"l " b"rei de structur /*e%i !igur" de m"i .os0 cu o b"r de instrumente "di$ion"l c"re con$ine op$iuni .D – permite *i%u"li%"re" unei pre%ent ri .

:nali)a 4e 2olici3are a 23ruc3urii C'nd "n"li%" structurii este !in"li%"t #n progr"m este posibil determin"re" + r$ilor de solicit ri ob$inute pentru #ntre"g" structur de b"r ) Op$iune" Stress An"l4sis – Structure ser*e(te l" "cest scop (i este disponibil din: Select"re" comen%ii Results : Stress An"l4sis : Stress An"l4sis din meniu Select"re" proiec$iei RESULTS : STRESS A.ALQSIS – STRUCTURE ecr"nul este #mp r$it #n dou p r$i: *i%u"li%"torul c"re pre%int o *i%u"li%"re " structurii& t"belul de re%ult"te #n p"rte" in!erio"r " !erestrei c"re "dministre"% "n"li%" de solicit"re) 2ere"str" /t"belul0 cu re%ult"te din "n"li%" de solicit"re " structurii con$ine *"lori numerice de solicit"re "!i("te #n !orm de t"bel) To"te solicit rile tipice (i de!inite de utili%"tor pot !i pre%ent"te) Dolicit rile pentru b"rele indi*idu"le sunt pre%ent"te sub !orm de *"lori e-treme pentru c"%urile de #nc rc"re select"te) L" s!'r(itul t"belului e-tremele glob"le pentru tipurile de solicit ri indi*idu"le sunt "!i("te #mpreun cu in!orm"$iile cu pri*ire l" b"rele (i cutiile pentru c"re "ceste e-treme "u loc) .ALQSIS – STRUCTURE Dup select"re" proiec$iei STRESS A..ALQSIS – 5ARS0: iconița 111+ pagina ## ) Ve)i *ig #!1+ pagina ## ) Urm to"rele solicit ri e-treme c"lcul"te #n sec$iune" tr"ns*ers"l select"t (i sec$iunile longitudin"le de b"r *or !i pre%ent"te #n !ere"str" de m"i sus: Solicit"re norm"l n% /m"-im (i minim 0 Solicit ri de !or!ec"re Solicit"re din torsiune Solicit"re ni) D"lo"re" coordon"tei pentru c"re s-" ob$inut *"lo"re" de solicit"re e-tr"m " !ost ob$inut pentru !iec"re din *"lorile list"te) Ve)i *ig #! + pagina #-!) Acele"(i *"lori *or !i pre%ent"te #n !o"i" de lucru 5"rN *or !i c"lcul"te pentru #ntre"g" b"r ) Urm to"rele solicit ri indic"te #n punctul select"t "l b"rei *" !i pre%ent"t #n !o"i" de lucru 1oint: Solicit ri norm"le n% /m"-im (i minim 0 Solicit"re din torsiune Solicit"re ni) E-emplul proiec$iei STRESS A.ALQSIS – 5ARS este pre%ent"t #n 2ig BA?) . .c"re permit mut"re"& rotire"& %oom-ul b"rei de structur select"t ) Op$iune" este de "semene" disponibil #n b"r" de instrumente l"ter"l /#n proiec$i" STRESS A.

2ere"str" Stress An"l4sis con$ine urm to"rele !oi de lucru: Stresses – di"gr"ms& Sc"le& 1"r"meters) Ace"st !ere"str permite select"re" unei solicit ri de!inite de utili%"torN un set de tipuri de solicit ri de b"% : norm"l& t"ngent& Mises& Tresc"& pot !i utili%"te #n "cest scop) 1entru !iec"re din tipurile de solicit ri se po"te select" un set de !or$e pentru " !i lu"te #n consider"re pe timpul c"lcul rilor) 1ermite estim"re" in!luen$ei !or$elor interne indi*idu"le de pe r"$i" b"rei& 2ere"str" ".) Selecte"% un tip de solicit"re /norm"l & t"ngent & redus 0N componentele !or$elor interne lu"te #n consider"re #n c"lcul rile de solicit ri /2E& 2Q& 26& ME& MQ (i M60 *or !i select"te "utom"t C) Indic tipul de solicit"re pentru " !i pre%ent"t #n !orm de di"gr"me) C'nd "ce(ti p"r"metri sunt select"$i i"r butonul Appl4 "p s"t #n !ere"str" de di"log& progr"mul e!ectue"% c"lcul ri (i pre%int *"lorile de solicit"re din b"rele de structur & #n timp ce !ere"str" /t"belul0 cu re%ult"te t"bul"re "!i(e"% *"lorile solicit rilor corespun% to"re) D"c p"r"metrii din !ere"str" Stress An"l4sis "u !ost modi!ic"$i /de e-emplu un c"% de #nc rc"re s"u tip de solicit"re& etc s-" modi!ic"t0& "tunci l" "p s"re" butonului Appl4 se determin *"lorile de solicit"re (i di"gr"mele (i : s"u + r$ile pentru noii p"r"metri) T"belul Stress An"l4sis – structure pre%int *"lorile de solicit"re pentru b"rele de structur select"te) Tipurile de solicit ri pentru " !i "!i("te #n t"bel sunt select"te #n !ere"str" c"re "p"re c'nd op$iune" T"ble Columns din meniul de conte-t/clic7 dre"pt"0 este "cti*"t ) Este posibil pre%ent"re" *"lorilor minime (i m"-ime pentru to"te tipurile de solicit ri disponibile pentru solicit rile de!inite de utili%"tor) L" s!'r(itul t"belului un set de *"lori e-treme pentru #ntre"g" structur este "!i("tN pentru un tip de solicit"re d"t se pre%int urm to"rele d"te: D"lo"re" de solicit"re e-trem C"%ul& pentru c"re " "*ut loc *"lo"re" e-trem .ut l" select"re" unui set de solicit ri pre%ent"t #n !orm de di"gr"me pe structur & sc"l de di"gr"me& culori de di"gr"me (i p"r"metri) 2o"i" de lucru Sc"le con$ine op$iuni c"re permit select"re" culorilor pentru o +"rt de solicit"re #n *i%u"li%"re" de structur .D c"re pre%int solicit ri) 1"rte" in!erio"r " !erestrei con$ine !oile de lucru enumer"te) 1entru " ob$ine distribuire" solicit rii pre%ent"t #n *i%u"li%"re" de structur (i #n !orm t"bul"r & trebuie ! cute urm to"rele: <) Selecte"% un c"% de inc rc"re de structur pentru c"re *or !i pre%ent"te + r$ile de solicit ri B) D"c op$iune" All b"rs /loc"li%"t #n p"rte" in!erio"r " !erestrei0 este "cti*"t & "tunci solicit rile *or !i pre%ent"te pentru to"te b"rele de structur N d"c op$iune" Selected b"rs este "cti*"t & "tunci este posibil select"re" b"relor pentru c"re c"lcul rile *or !i e!ectu"te (i + r$ile : di"gr"mele *or !i pre%ent"te .

:nali)a &lo5al' < Bare Op$iune" ".os pre%int proiec$i" STRESS A.ALQSIS – STRUCTURE pentru e-emplul structurii de b"r ) Ve)i *ig #11+ pagina #-#) .D DieO – Stress m"ps – op$iune" disponibil din meniul Results : An"l4sis permite pre%ent"re" unei structuri #mpreun cu select"re" !ormelor (i " + r$ilor det"li"re pe "ceste sec$iuni) Ve)i *ig #1!+ pagina #-# .ut l" pre%ent"re" *"ri"bilit $ii unui p"r"metri select"t /depl"s ri& !or$e interne& solicit ri0 pentru to"te b"rele structurii "ctu"l proiect"t ) Op$iune" este disponibil din: Meniu& select'nd com"nd" Results : 9lob"l An"l4sis – 5"rs 5"r" de instrumente& select'nd iconi3a 1#!+ pagina #--) Op$iune" pre%int #ntr-o !igur *"lorile m"-ime (i minime "le p"r"metrilor re%ult"$i select"$i pentru !iec"re element de b"r ) C'nd op$iune" este select"t & "p"re o !ere"str "di$ion"l pe ecr"n& unde utili%"torul po"te select" p"r"metrii c"re trebuie pre%ent"$i) C'nd "ce(ti" sunt indic"$i& progr"mul cre"% o di"gr"m glob"l pentru b"rele select"te) 2igur" de m"i .OT@: C"lcul rile de solicit ri pentru o structur – d"torit comple-it $ii c"lcul rilor de solicit"re precise pentru o sec$iune de b"r "rbitr"r /!"ce re!erire #n princip"l l" solicit rile c"u%"te de o !or$ torsion"l (i de loc"li%"re" *"lorilor de solicit"re e-treme #ntr-o sec$iune0& procesul de c"lcul"re po"te !i m'nc tor de timp) D"torit "cestui lucru& o "numit !"cilit"re " !ost introdus c"re permite reducere" consider"bil " dur"tei unei "n"li%e) 2iec"re sec$iune !olosit #n structur pe timpul !olosirii progr"mului Robot& este "n"li%"t #n modul dur"bil o singur d"t & utili%"re" s" subsec*ent /de "semene" pe timpul oric rei "lte sesiuni de lucru cu Robot0 nu c"u%e"% oper"$ii m'nc to"re de timp "n"li%'nd sec$iune"& prin urm"re& #n pr"ctic timpul de c"lcul"re este redus l" minim) 2igur" de m"i .- 5"r" #n c"re "re loc "ce"st *"lo"re de solicit"re Loc"$i" *"lorii e-treme pe lungime" b"rei) Suportul pentru t"bel /sort"re& selec$ie& etc0 este "n"logic pentru t"belele simil"re din progr"m) Ve)i iconița 11 + pagina #-1 .os "r"t un e-emplu de di"gr"me (i t"bele pentru !or$ele interne (i solicit rile e-treme) Di"gr"m" glob"l " p"r"metrilor select"$i pentru to"te b"rele este pre%ent"t #n p"rte" superio"r " !erestrei de m"i .1!.D) 1"rte" in!erio"r " !erestrei pre%ent"te m"i sus con$ine un t"bel c"re con$ine urm to"rele d"te: Colo"n" < – p"r"metrii select"$i pentru pre%ent"re /!or$e interne& solicit ri& p"r"metri de proiect"re0 ..D& b"r .os) E-ist posibilit"te" de " sc+imb" !orm" "cestei di"gr"me) 1rin cli7 dre"pt" #n di"gr"m se "cti*e"% meniul de conte-t c"re con$ine op$iune" Di"gr"m T4pes) Cinci tipuri de di"gr"me sunt disponibile: linie& colo"n & b"r & colo"n .

11.ALQSIS . :nali)a $e3alia3' Op$iune" este !olosit pentru pre%ent"re" re%ult"telor det"li"te /di"gr"me& t"bele0 pentru b"rele select"te dintr-o structur ) Este "ccesibil prin: Select"re" proiec$iei RESULTS:DETAILED A.- Colo"n" B – *"lo"re" limitei in!erio"reN "ce"st" este *"lo"re" c"re permite determin"re" *"lorii minime " p"r"metrului select"t (i identi!ic"re" b"relor pentru c"re *"lorile minime "u !ost dep (ite Colo"n" .) D"lo"re" limitelor superio"re (i in!erio"re pentru "numi$i p"r"metri pot !i de!ini$i #n dou !eluri: Te-tu"l& introduc'nd *"lorile limitei superio"re (i in!erio"re #n celul" corespun% to"re " t"belului 9r"!ic: situ'nd cursorul mouse-ului pe un" din celulele din t"bel / limit" superio"r (i in!erio"r " p"r"metrului select"t0& trebuie s mergi l" c'mpul di"gr"mei (i s determini *"lo"re" de limit de "colo /pe di"gr"m & "p"re o limie ori%ont"l c"re repre%int *"lo"re" de limit solicit"t 0) . – *"lo"re" limitei superio"re ."ce"st" este *"lo"re" c"re permite determin"re" *"lorii m"-ime " p"r"metrului select"t (i identi!ic"re" b"relor pentru c"re *"lorile m"-ime "u !ost dep (ite Colo"n" C – list" de b"re pentru c"re *"lorile de limit "le p"r"metrilor select"$i "u !ost dep (i$i Colo"n" I – list" de b"re pentru c"re *"lorile p"r"metrilor select"$i intr #n g"m" de!init de c tre *"lorile de limit superio"re (i in!erio"re Colo"n" > – culo"re" select"t pentru pre%ent"re" unui p"r"metru d"t Colo"nele K (i ? – respecti*& *"lo"re" minim (i ce" m"-im " p"r"metrului/p"r"metrilor0 select"t/$i0 pentru pre%ent"re& determin"t pentru to"te b"rele dintr-o structur ) - - Este posibil pentru utili%"tor select"re" *"lorilor pentru " !i pre%ent"te #n t"bel (i #n di"gr"m ) Clic7 dre"pt" #n di"gr"m se "cti*e"% meniul de conte-t c"re con$ine op$iune" T"ble Columns) C'nd op$iune" este select"t & pe ecr"n "p"re !ere"str" 1"r"meters o! 1resent"tion 3indoOs unde po$i select" p"r"metrii pentru " !i pre%ent"$i #n "n"li%" glob"l " b"relor de structur ) 2ere"str" con$ine . !oi de lucru: 2orces& Stresses (i Design) 2igur" de m"i .os pre%int !o"i" de lucru Stresses spre e-emplu) Ve)i *ig #1-+ pagina #-..

TM& Stresses0 permit select"re" c"ntit $ilor pentru " !i pre%ent"te pentru b"rele select"te dintr-o structur ) D"lorile c"ntit $ilor select"te /depl"s ri& re"c$i" el"stic " p m'ntului& !or$ele interne (i solicit rile0 *or !i pre%ent"te gr"!ic – #n *i%u"li%"tor (i #n !orm te-tu"l – #n t"bel) 5ine#n$eles& po$i indic" m"i multe c"ntit $i pentru " !i pre%ent"te simult"n pentru b"rele select"te dintr-o structur ) 2igur" de m"i .) T"belul "!i(e"% *"lorile c"ntit $ilor select"te pentru pre%ent"re: depl"s ri glob"le& *"lori "le !or$elor interne (i solicit ri l" c"petele unui element& precum (i punctele intermedi"re indic"te de utili%"tor #n !ere"str" Det"iled "n"l4sis) T"belul con$ine trei !oi de lucru: D"lues – pre%int *"lorile #n punctele select"te "le c"ntit $ilor select"te pentru pre%ent"re Loc"l e-tremes – pre%int e-tremele loc"le "le c"ntit $ilor select"te pentru pre%ent"re 9lob"l e-tremes – pre%int e-tremele glob"le "le c"ntit $ilor select"te pentru pre%ent"re pentru to"te b"rele supuse l" "n"li%" det"li"t ) D"c o singur b"r este supus "n"li%ei det"li"te e-tremele loc"le sunt eg"le cu e-tremele glob"le) Utili%"torul po"te de!ini po%i$i" punctelor intermedi"re pentru c"re *"lorile c"ntit $ilor select"te trebuie pre%ent"te) Acest lucru se !"ce #n !o"i" de lucru Di*ision din !ere"str" Det"iled "n"l4sis) Di%u"li%"torul gr"!ic pre%int di"gr"me de depl"s"re det"li"te de!inite de utili%"tor& !or$e interne (i solicit ri ob$inute pentru c"%ul de #nc rc"re "cti*) Di"gr"mele sunt pre%ent"te de-" lungul lungimii elementelor rele*"nte) D"lorile !or$elor sunt pre%ent"te con!orm con*en$iei semnului /*e%i C"pitolul B).os0: 2ere"str" Det"iled An"l4sis unde po$i select" c"ntit $ile pentru " !i pre%ent"te (i modul de pre%ent"re " di"gr"mei Un t"bel unde re%ult"tele c"lcul rii numerice *or !i pre%ent"te pentru b"rele select"te Di%u"li%"torul gr"!ic& unde di"gr"mele de c"ntit $i select"te *or !i pre%ent"re pe b"rele select"te& Ve)i *ig #1.- Select"re" comen%ii Results:Det"iled An"l4sis din meniu Select"re" iconiței 1#1+ pagina #-.& din b"r" de instrumente) Op$iune" Det"iled "n"l4sis o!er posibilit"te" pre%ent rii di"gr"melor det"li"te (i " re%ult"telor numerice #n !orm de t"bel) C'nd op$iune" este "cti*"t & ecr"nul este #mp r$it #n trei p r$i princip"le /*e%i !igur" de m"i .0) 2igur" de m"i .+ pagina #-.TM (i Stresses din !o"i" de lucru Det"iled An"l4sis) .) 2ere"str" Det"iled An"l4sis "p"re pe ecr"n c'nd op$iune" Det"iled An"l4sis este select"t ) 2ere"str" con$ine I !oi de lucru: .TM& Stresses& Rein!orcement& 1"r"meters& Di*ision points) 1rimele dou !oi de lucru /.+ pagina #-.os pre%int un e-emplu de di"gr"me) D"c etic+etele di"gr"mei sunt ne"cti*"te& di"gr"mele pre%int *"lorile m"-ime (i minime "le c"ntit $ii select"te pentru pre%ent"re) Ve)i *ig #1.os pre%int !oile de lucru .

descrierile din di"gr"me "le c"ntit $ilor disponibile #n !ere"str" Det"iled An"l4sis *or !i pre%ent"te c" *"lori #n punctele select"te pe b"reN descrierile sunt po%i$ion"te perpendicul"r pe b"r ) - 1entru cele dou op$iuni /l"bels (i te-t0 progr"mul !"ce "ccesibil c'mpul de select"re D"lues& c"re se !olose(te pentru limit"re" num rului de descrieri de di"gr"m "!i("te #n *i%u"li%"tor) Sunt disponibile urm to"rele op$iuni: All /descrierile din di"gr"m sunt "!i("te pentru !iec"re element de c"lcul"re l" c"pete precum (i #n punctele de *"lori m"-ime (i minime0& Loc"l e-tremes /descrierile din di"gr"m sunt "!i("te num"i pentru *"lorile m"-ime (i minime de pe o b"r N op$iune" este !olosito"re #n speci"l& c'nd b"rele sunt di*i%"te #ntr-un num r m"re de elemente de c"lcul"re (i num"i *"lorile e-treme de pe #ntre"g" b"r pre%int interes pentru utili%"tor& nu (i *"lorile intermedi"re09lob"l e-tremes /descrierile sunt "!i("te num"i pentru *"lorile glob"le minime (i m"-ime& "st!el pre%ent'nd *"lorile pentru #ntre"g" structur 0) Ap"rte de "cest lucru& c'mpul 1ositi*e "nd .one – descrierile din di"gr"me "le c"ntit $ilor disponibile #n !ere"str" Det"iled An"l4sis nu *or !i pre%ent"te L"bels – descrierile din di"gr"me "le c"ntit $ilor disponibile #n !ere"str" Det"iled An"l4sis *or !i pre%ent"te c" etic+ete "!i('nd *"lori #n punctele select"te pe b"reN etic+etele sunt u(or mut"te de l" di"gr"me Te-t .ut l" determin"re" d"c *"lorile po%iti*e (i neg"ti*e "le c"ntit $ii pre%ent"te trebuie di!eren$i"te prin intermediul .os repre%int !oile de lucru 1"r"meters (i Di*ision #n !ere"str" Det"iled An"l4sis) Ve)i *ig #10+ pagina #-0) 8n !o"i" de lucru 1"r"meters& c'mpul Di"gr"m Description permite utili%"torului s decid "supr" modului #n c"re descrierile *"lorilor *or !i pre%ent"te #ntr-o di"gr"m : .Ve)i *ig #1/+ pagina #-/) Op$iunile loc"li%"te #n ce" de-" trei" !o"ie de lucru& Rein!orcement& permite pre%ent"re" re%ult"telor de c"lcul"re pentru consolid"re" teoretic /neces"r 0 " membrilor de structur R:C) Ari" de consolid"re teoretic /neces"r 0 s"u re"l /o!erit 0& sp"$iere" de consolid"re /sp"$iere #n trepte0& r"$i" de consolid"re& etc& pot !i pre%ent"te) 1"rte" in!erio"r " !erestrei con$ine op$iune" S+oO recuired "nd pro*ided *"lues on one di"gr"m) D"c este "cti*"t & o di"gr"m pentru o c"ntit"te /de e-emplu consolid"re superio"r 0 *" "!i(" #n continu"re dou *"lori: teoretic /neces"r 0 (i re"l /o!erit 0 /de e-emplu "rie de consolid"re superio"r teoretic /neces"r 0 (i "ri" de consolid"re superio"r re"l /o!erit 00) D"c "ce"st op$iune este de%"cti*"t & to"te *"lorile sunt pre%ent"te #n di"gr"me sep"r"te) Urm to"rele dou !oi de lucru din !ere"str" Det"iled An"l4sis permit determin"re" modului #n c"re c"ntit $ile select"te trebuie pre%ent"te #n di"gr"mele (i !oile de lucru respecti*e) 2o"i" de lucru 1"r"meters controle"% modul de pre%ent"re " di"gr"melor "!i("te #n *i%u"li%"torul gr"!ic) 2o"i" de lucru Di*ision points permite indic"re" punctelor intermedi"re pentru c"re *"lorile c"ntit $ilor select"te trebuie !olosite #n t"bel) 2igurile de m"i .eg"ti*e D"lues ".

& progr"mul *" "d ug" un punct #n mi. U . Linii 4e Influenț' O #nc rc"re mobil este de!init prin select"re" unui *e+icul (i determin"re" rutei s"le pe structur ) De+iculul este tr"t"t c" un set de !or$e cu o direc$ie& dimensiune (i po%i$ie de!inite) 8n !iec"re p"s& *e+iculul este mut"t dintr-o po%i$ie #n "lt"N setul de !or$e "plic"t pe elementele de structur este cre"t pentru !iec"re po%i$ie) 1rin urm"re& c"%ul de #nc rc"re mobil este tr"t"t c" un set de m"i multe c"%uri de #nc rc"re st"tice /c"% de #nc rc"re succesi* pentru urm to"re" po%i$ie " *e+iculului0) 1entru un c"% de #nc rc"re mobil & utili%"torul po"te tr"s" rut" *e+iculului pe structur ) M"i mult& po$i "!i(" #nc rc rile origin"le din *e+icul (i po$i "!i(" *"lorile re%ult"te& sep"r"t pentru !iec"re po%i$ie " *e+iculului s"u pentru #ntre"g" succesiune de po%i$ii /"nim"re" #nc rc rii mobile (i " *"lorilor re%ult"te0) Re%ult"tele ob$inute pentru c"%ul de #nc rc"re mobil po"te !i pre%ent"t #n dou moduri) 1rim" metod const #n pre%ent"re" re%ult"telor unui c"% st"tic pentru po%i$i" #nc rc rii ..1#.locul b"rei /#mp r$ind-o #n dou p r$i eg"le0 (i *" pre%ent" *"lorile c"ntit $ilor rele*"nte pentru !iec"re punct) D"c op$iune" C"r"cteristic este bi!"t & utili%"torul *" pute" de!ini un punct pe b"%" select"t /speci!ic'ndu-i dist"n$" "bsolut s"u rel"ti* p'n l" #nceputul b"rei0 pentru c"re progr"mul trebuie s "!i(e%e *"lorile c"ntit $ilor rele*"nte) 1unctele succesi*e select"te pentru pre%ent"re *or !i "comp"ni"te de urm to"rele descrieri: AUTO – puncte gener"te "utom"t USER – puncte de!inite de utili%"tor 6ERO – puncte c"r"cteristice pe b"r /locuri unde *"lo"re" c"ntit $ii select"te este eg"l cu %ero (i cu e-tremele c"ntit $ii select"te0) 1"rte" in!erio"r " !erestrei Det"iled An"l4sis /!o"i" de lucru Di*ision points0 con$ine trei buto"ne: Re!res+ – re#mprosp rt"re" listei de puncte /d"c este modi!ic"t de utili%"tor0 pentru c"re *"lorile de c"ntit $i indic"te trebuie pre%ent"te Delete – butonul (terge punctele pe o b"r pentru c"re *"lorile c"ntitp$ilor indic"te nu m"i trebuie pre%ent"te Add – "d"ug puncte pe o b"r pentru c"re *"lorile c"ntit $ilor indic"te trebuie pre%ent"te) D"c op$iune" Open " neO OindoO este bi!"t & *" "p re" o nou !ere"str pe ecr"n unde di"gr"mele de c"ntit $i indic"te #n !ere"str" Det"iled "n"l4sis *or !i pre%ent"te) .muit s"u complet"t0) 2o"i" de lucru Di*ision points permit indic"re" punctelor pentru c"re *"lorile c"ntit $ilor rele*"nte *or !i pre%ent"te #n t"bel) D"c op$iune" .culorilor #n di"gr"me& #n timp ce #n c'mpul 2illing este posibil determin"re" complet rii unei di"gr"me /#mpre. points "long b"r leng+t& este select"t & po$i de!ini #n c'mpul corespun% tor num rul de puncte /nodul incipient (i !in"l "l b"rei incluse0 distribuite #n mod regul"r de-" lungul lungimii b"rei pentru c"re *"lorile rele*"nte *or !i pre%ent"te) D"lo"re" prede!init . U B& cee" ce #nse"mn c t"belul *" pre%ent" *"lorile c"ntit $ilor select"te pentru pre%ent"re" num"i pentru c"petele b"rei) D"c .

odes (i .(i 1"r"meters) 2oile de lucru !"cilite"% select"re" c"ntit $ilor pentru c"re liniile de in!luen$ pot !i pre%ent"te) 1entru " pre%ent" liniile de in!luen$ pentru o c"ntit"te select"t & trebuie s : De!ine(ti g"m" / op$iunile !orm (i to0N "p s'nd butonul All& duce l" recuno"(tere" tuturor punctelor de!inite "le #nc rc rii mobile Determini punctul pentru c"re progr"mul *" cre" o linie de in!luen$ " c"ntit $ii select"teN "cest lucru se !"ce cu ".mobile select"te de utili%"tor) Utili%"torul po"te mut" #nc rc"re" p"s cu p"s s"u s pro!ite de "nim"$i" *e+iculului (i de re%ult"tele pentru #nc rc"re" mobil ) A dou" metod const #n pre%ent"re" modi!ic rilor *"lorii c"ntit $ii select"te dintr-un punct select"t& d"torit mi(c rii #nc rc rii pe structur & "dic pre%ent"re" liniilor de in!luen$ pentru o c"ntit"te select"t ) Acum& *om pre%ent" posibilit"te" de " cre" linii de in!luen$ pentru o c"ntit"te select"t ) Acest lucru se !"ce cu ".) 8n c"%ul sructurilor de b"r & sunt disponibile num"i dou !oi de lucru #n !ere"str" de m"i sus& (i "nume: .utorul urm to"relor op$iuni: Elemente – num rul unui element : o b"r & pentru c"re liniile de in!luen$ "le c"ntit $ii select"te *or !i select"te 1o%i$i" – coordon"t" punctului pentru un element : o b"r pentru c"re liniile de in!luen$ "le c"ntit $ii select"te *or !i select"te 8n !oile de lucru "le !erestrei& selecte"% c"ntit $ile pentru c"re se *" cre" o linie de in!luen$ 1entru o structur de pl"c (i #n*eli(: determin "ri" pentru c"re liniile de in!luen$ *or !i cre"te Ap"s butonul OJ) O nou !ere"str *" "p re" pe ecr"n /*e%i m"i .TM) 8n timp ce #n c"%ul structurilor de pl"c (i #n*eli(& sunt disponibile (i !oile de lucru: Det"iled& E-treme& Comple.os0& c"re pre%int lini" de in!luen$ pentru c"ntit"te" select"t ) .utorul op$iunii In!luence Line c"re po"te !i "cti*"t prin: Select"re" comen%ii Results:Ad*"nced:In!luence Line& din meniu Ap s"re" iconi$ei In!luence line 1##+ pagina #.ou" !ere"str po"te !i #mp r$it #n dou : T"bel c"re pre%int re%ult"tele numerice pentru c"lcul riN urm to"rele d"te *or !i pre%ent"te #n ordine" list rii: 1"rte" superio"r " t"belului pentru "n"li%" #nc rc rii mobile speci!ic o *"lo"re " integr"lei pentru di"gr"me "!i("t #n *i%u"li%"torN se d"u *"lorile pentru urm to"rele integr"le: sum" tot"l & integr"l" p r$ilor po%iti*e (i neg"ti*e "le !iec rei di"gr"me) .os "p"re pe ecr"n) Ve)i *ig #11+ pagina #.& din b"r" de instrumente) C'nd "ce"st op$iune este select"t & !ere"str" de m"i .

os) Ve)i *ig ##1+ pagina #. Re)ul3a3e Re4use pen3ru (aneluri Op$iune" ".!) Sec$iunile tr"ns*ers"le pentru c"re !"ctorii redu(i trebuie c"lcul"$i pot "*e" urm to"re" orient"re: ori%ont"l – l" b"%" %idului /Sec$iune" AA (i Sectiune" 550 s"u *ertic"l /Sec$iune" CC s"u Sec$iune" DD0) 1entru " ob$ine un sistem c"re permite c"lcul"re" !or$elor reduse c"re *or !i simple pentru utili%"tor (i r"pide #n !olosire& %idurile trebuie #mp r$ite #n p"neluri dreptung+iul"re con!orm sc+emei de m"i .utorul op$iunilor E-trude (i Re*ol*e 1"neluri tridimension"le /curb"te0 1"neluri c"re nu sunt p"trul"tere 1"neluri p"trul"tere conc"*e /nu con*e-e0 .1) 2or$ele reduse trebuie c"lcul"te num"i pentru p"nelurile bidimension"le cu !orm" unui p"trul"ter con*e-) 2or$ele reduse nu *or !i c"lcul"te pentru urm to"rele tipuri de p"neluri: 1"neluri cre"te cu "..D"lo"re" integr"l depinde de unit"te" de lungime select"t & deo"rece *"lo"re" integr"l este e-plim"t #n unit"te" c"re este un produs "l unit $ii c"ntit $ii din di"gr"m (i unit"te" lungimii rutei) 1rim" colo"n – num rul b"rei pentru c"re lini" de in!luen$ *" !i cre"t & po%i$i" punctului pe b"r & numele c"%ului de #nc rc"re mobil & po%i$i" #nc rc rii mobile& po%i$i" #nc rc rii mobile pentru po%i$ion"re" s" succesi* pe structur Dou s"u m"i multe colo"ne /#n !unc$ie de tipul de structur 0 – coordon"tele po%i$iei *e+iculului #n sistemul glob"l de coordon"te M"i multe colo"ne – *"lorile c"ntit $ilor pentru c"re lini" de in!luen$ " !ost cre"t ) Di%u"li%"torul gr"!ic c"re pre%int di"gr"mele de linii de in!luen$ pentru c"ntit $ile select"te) 2igur" de m"i .1-.os o!er un e-emplu de linii de in!luen$ pentru !or$" 2E (i momentul de #ndoire MQ) Ve)i *ig #1 + pagina #.ut l" ob$inere" re%ult"telor pentru p"neluri #ntr-un mod simplu (i r"pid) Re%ult"tele pot !i !olosite pentru "lte c"lcul ri& cum "r !i c"lcul ri de consolid"re c"re trebuie !olosite #n %idurile c"re "u c" scop men$inere" st"bilit $ii cl dirii c"re trece prin oper"$i" imp"ctului de *'nt (i de cutremur) 1entru " e!ectu" "semene" c"lcul ri& trebuie s cuno(ti !or$ele reduse de-" lungul sec$iunilor tr"ns*ers"le di!erite) Ve)i *ig ##!+ pagina #.!) .

) 1unctul M. pentru sec$iune" tr"ns*ers"l .& MC s"u C& #n !unc$ie de sec$iunile tr"ns*ers"le neces"re) 1unctele 1o (i 1e sunt identice cu 1unctele .h pentru sec$iune" tr"ns*ers"l B) 1unctele 1o (i 1e sunt identice cu 1unctele MBh (i MIh pentru sec$iune" tr"ns*ers"l I) C"lcul"re" .<-.- 1"neluri cu grosime *"ri"bil ) D"lorile !or$elor reduse trebuie s !ie ob$inute din > sec$iuni tr"ns*ers"le c"re sunt descrise #n sc+em" de m"i .) 1unctul M<h este punctul de intersec$ie dintre linie /M<& M. este centrul segmentului .0 (i m"rgine" p"nelului) 1unctul MCh este punctul de intersec$ie dintre linie /MB& MC0 (i m"rgine" p"nelului) CALCULAREA 2ORHELOR REDUSE Sistemul de coordon"te pentru re%ult"te este identic cu sistemul de coordon"te pentru re%ult"te !olosit pentru t ieturile #n p"nel) 8nceputul sistemului de coordon"te este loc"li%"t #n punctul 1r /1unctul de re!erin$ 0 c"re este identic cu M<& MB& M.B (i .<& .C) 1unctul MC este centrul segmentului .C pentru sec$iune" tr"ns*ers"l >) 1unctele 1o (i 1e sunt identice cu 1unctele M<h (i M.<) 1unctul C este centrul segmentului M<-M.-...< (i .B-. s"u este centrul segmentului MB-M. (i .#) aE%U:IIEb aE%U:IIEb Momentul MR% "re o *"lo"re po%iti* c'nd re%ult #n tensiune" !ibrelor pe p"rte" po%iti* " "-ei 44) C"lcul"re" "ltor componente de re%ult"te ..) 1unctele 1o (i 1e sunt identice cu 1unctele ..) D"lo"re" delt" po"te !i eg"l cu *"lo"re" de toler"n$ "plic"t #n gener"re" modelului de c"lcul"re) Dei ob$ine urm to"re" po%i$ion"re de puncte: 1unctul M< este centrul segmentului .B) 1unctul MB este centrul segmentului .R.0 (i m"rgine" p"nelului) 1unctul MBh este punctul de intersec$ie dintre linie /MB& MC0 (i m"rgine" p"nelului) 1unctul M.1) 1entru c" sec$iunile tr"ns*ers"le <& .& C (i > s !ie de!inite corect #n p"neluri /nu coordon"te de!inite0& trebuie s mu$i sec$iunile tr"ns*ers"le cu ".os) 1o%i$i" sec$iunilor tr"ns*ers"le permisibile pentru re%ult"tele reduse – Ve)i *ig ###+ pagina #.B pentru sec$iune" tr"ns*ers"l C) 1unctele 1o (i 1e sunt identice cu 1unctele .C pentru sec$iune" tr"ns*ers"l <) 1unctele 1o (i 1e sunt identice cu 1unctele ..< (i .utorul *"lorii Delt" con!orm nodurilor princip"le din p"nel ..C-.RE (i MR% Con*en$i" semnului pentru !or$ele norm"le (i momentele de #ndoire reduse /.B& . (i .h este punctul de intersec$ie dintre linie /M<& M.(i MR%0 – Ve)i *ig ##-+ pagina #.

& #n l$ime" Lt *" !i c"lcul"t pe b"%" urm to"rei !ormule: aE%U:IIEb 1entru sec$iunile *ertic"le C& I (i >& #n l$ime" Lt *" !i c"lcul"t pe b"%" urm to"rei !ormule: aE%U:IIEb ddd 1entru aE%U:IIEb& *e%i ecu"$iile de l" p"gin" BC.\\ .aE%U:IIEb ddd 1entru aE%U:IIEb& *e%i ecu"$iile de l" p"gin" BCB\\ aE%U:IIEb Con*en$i" semnului "plic"bil #n momentul Mr4 este identic cu "cee" "plic"bil pentru momentele M--: momentul MRQ "re o *"lo"re po%iti* & c'nd re%ult #n tensiune" !ibrelor pe p"rte" po%iti* " "-ei loc"le % pentru p"neluri) aE%U:IIEb C"lcul"re" solicit rilor reduse sigm" (i t"u Componentele sunt neces"re pentru *eri!ic"re" consolid rii introduse #n %idurile de !i-"re RC) aE%U:IIEb aE%U:IIEb aE%U:IIEb Unde: e – grosime" p"nelului Lc – lungime" sec$iunii) Reducere" e:B de-" lungul lungimii sec$iunii permite recuno"(tere" #n*eli(ului de consolid"re l" c"petele %idurilor de !i-"re) C"lcul"re" lungimii sec$iunii Lc In!iorm"$iile sunt neces"re pentru *eri!ic"re" consolid rii introduse #n %idurile de !i-"re RC) aE%U:IIEb Unde: Epo& Qpo (i 6po sunt coordon"te "bsolute "le punctului 1o Epe& Qpe (i 6pe sunt coordon"te "bsolute "le punctului 1e) C"lcul"re" #n l$imii p"nelului Lt In!iorm"$iile sunt neces"re pentru *eri!ic"re" consolid rii introduse #n %idurile de !i-"re RC) 1entru sec$iunile ori%ont"le <& B (i .

C) T ieturile <& .Re%ult"tele din t"bele sunt pre%ent"te #n "cel"(i !el c" (i #n "lte t"bele /de e-emplu #n t"belele cu re"c$ii& depl"s ri& !or$e& etc0) C"pul primei colo"ne con$ine& #n !unc$ie de c"%ul de #nc rc"re indic"t& #nc rc rile select"te: 1"nel : T ietur : C"% 1"nel : T ietur : C"% : Component 1"nel : T ietur : C"% : Mod) Descriere" t ieturii este e!ectu"t con!orm numerelor nodurilor de p"nel princip"le: ..OT@: num rul de !oi de lucru disponibile depinde de tipul de structur "n"li%"t : c"dru& pl"c & etc0) Adi$ion"l& trebuie s determini elementul s"u nodul pentru c"re di"gr"m" *" !i prep"r"t ) 8n c"%ul elementelor de supr"!"$ & *"lorile !or$elor (i solicit rilor se citesc #n centrele elementelor) .C& ..) Re%ult"tele gr"!ice "le "n"li%ei sunt pre%ent"te #n !orm de di"gr"me dependente de timp cu o c"ntit"te select"t #ntr-un c"% indic"t de "n"li% time +istor4) Di"gr"mele sunt "!i("te #ntrun nou *i%u"li%"tor gr"!ic: PTime Listor4 Di"gr"msP) 1re%int di"gr"mele (i t"belul c"re con$ine descriere" lor) 2ere"str" pre%ent"t m"i sus con$ine urm to"rele op$iuni: 8n c'mpul Di"gr"m de!inition: 5uto"nele: Add – desc+idere" !erestrei pentru de!inire" unei noi !unc$ii) O di"gr"m este cre"t pentru singur" c"ntit"te re%ult"t select"t ) C"ntit"te" trebuie s !ie select"t #n un" din !oile de lucru disponibile din !ere"str" Di"gr"m de!inition /.<-.B-.os: Ve)i *ig ##.umele di"gr"mei de !unc$ie este cre"t "utom"t: componentele numelui sunt pre%ent"te m"i .<t.-.C-...t.Bt.os: /num rulXc"%ului0X/numeleXc"ntit $ii0X/numeleXop$iunii0X/num rul elementului s"u nodurlui0:/po%i$i"Xde-"XlungulXb"rei0) .B (i .. :nali)a Time Ais3orJ B :nali)e :8ansa3e < $iagrame 9i Ta5ele Re%ult"tele "n"li%ei Time Listor4 pot !i pre%ent"te #n !orm gr"!ic de di"gr"me& + r$i& de!orm ri de structur ) Di"gr"mele pot !i pre%ent"te pentru #n*eli( s"u pentru !iec"re din componentele tempor"re) Dup select"re" c"%ului de #nc rc"re "di$ion"l /Z:-0 gener"t pentru #n*eli(suri& progr"mul "!i(e"% #n*eli(uri) Dup select"re" c"%ului princip"l& re%ult"tele unei singure componente cu "numi$i p"(i de*in disponibile) Dup select"re" op$iunii Results : Ad*"nced : Time Listor4 An"l4sis – Di"gr"ms din meniu& progr"mul "!i(e"% !ere"str" de m"i .& C (i > primesc urm to"rele descrieri: .C si .B-.. (i .<t.) .+ pagina #.B& .<-...C) T ieturile B (i I primesc urm to"rele descrieri: .<& .& .1.

os "r"t un e-emplu de di"gr"m pentru un c"% de "n"li% time +istor4) Ve)i *ig ##.umele di"gr"mei po"te !i sc+imb"t) .(tergere" unei di"gr"me select"te din p"nelul din dre"pt" RR .tr"ns!er"re" tuturor di"gr"melor #n p"nelul din dre"pt" R .+ pagina #./) 1"rte" superio"r " *i%u"li%"toruluicon$ine di"gr"me cu c"ntit $i indic"te& supr"puse pe un desen) D"lorile "bscisei sunt *"lorile *"ri"bilei de timp) 1"rte" in!erio"r " *i%u"li%"torului con$ine un t"bel cu descriere" di"gr"melor (i *"lorilor e-tremelor pentru c"ntit $ile select"te) 1l"s"re" cursorului #n t"bel urm"t de "p s"re" clic7 dre"pt" desc+ide meniul de conte-t c"re con$ine op$iune" Columns) Select"re" op$iunii desc+ide !ere"str" c"re permite select"re" c"ntiti $ilor pentru " !i pre%ent"te #n t"belul loc"li%"t sub di"gr"mele de "n"li% time +istor4) Meniul de conte-t m"i con$ine op$iunile /#n meniul Di"gr"ms – properties0: Displ"4 m"in grid lines – "cti*"re" : de%"cti*"re" pre%ent rii liniilor de re$e" princip"le #n di"gr"m pentru c"%ul de "n"li% time +istor4 Displ"4 intermedi"te grid lines – "cti*"re" : de%"cti*"re" pre%ent rii liniilor de re$e" intermedi"re #n di"gr"m pentru c"%ul de "n"li% time +istor4 .tr"ns!er"re" unei di"gr"me select"te #n p"nelul din dre"pt" SS .u po$i de!ini o di"gr"m de !unc$ie d"c nici un" din c"ntit $i nu este select"t printre "cele" pre%ent"te #n !ere"str" de m"i sus& s"u d"c nici un nume de di"gr"m nu este de!init) Modi!4 – desc+idere" !erestrei pentru de!inire" unei !unc$ii /permite modi!ic"re" numelui !unc$iei s"u " *"lorii s"le c"re este "ctu"l select"t #n list" *ertic"l 0 Delete – select"re" butonului duce l" (tergere" de!inirii !unc$iei indic"t "ctu"l #n list 1"rte" in!erio"r " !erestrei con$ine dou p"neluri: unul con$ine di"gr"mele de!inire /A*"il"ble di"gr"ms0& cel l"lt con$ine di"gr"mele select"te pentru pre%ent"re /1resented di"gr"ms0) 8ntre p"neluri& po$i g si butonul st"nd"rd pentru tr"ns!er"re" con$inutului t"belului: S .(tergere" tuturor di"gr"melor din p"nelul din dre"pt" 1"nelul c"re pre%int di"gr"mele de!inite con$ine dou timpuri de !unc$ii: m"i #nt'i& to"te !unc$iile de!inite de utili"tor (i cele din list" *ertic"l din p"rte" superio"r " !erestrei N #n "l doile" r'nd& !unc$iile de timp de!inite "(" cum sunt d"te pentru "n"li%" time +istor4 din !ere"str" An"l4sis T4pes /prede!init& sunt tr"ns!er"te din de!inire" c"%ului de #nc rc"re0 Open in neO OindoO – "cti*"re" "cestei op$iuni duce l" desc+idere" unui nou *i%u"li%"tor gr"!ic cu di"gr"mele rele*"nte) Dup de!inire" di"gr"melor (i tr"ns!er"re" lor #n c'mpul 1resented di"gr"ms din !ere"str" Time +istor4 "n"l4sis& po$i "!i(" un *i%u"li%"tor cu di"gr"mele select"te "p s'nd butonul Appl4) 2igur" de m"i ..

ust"re" g"melor #n "-ele de coordon"t "le di"gr"mei l" g"m" de *"ri"bilit"te " timpului c"ntit $ii indic"te User-de!ined r"nge – permite de!inire" unui inter*"l de timp pentru c"re progr"mul *" pre%ent" o di"gr"m pentru c"%ul de "n"li% time +istor4) 1entru c"%ul de "n"li% time +istor4& "p"rte de c"%ul de #nc rc"re princip"l& progr"mul cre"% dou c"%uri de #nc rc"re "u-ili"re& c"re con$in #n*eli(ul superior /Z0 (i cel in!erior /-0) Select"re" c"%ului de #nc rc"re princip"l !"ce re%ult"tele disponibile pentru componentele p"rticul"re "le c"%ului comple-) .online"rit4p1l"sticit4:Di"gr"ms& #n timp ce meniul t"belului de "n"li% pus+o*er este op$iune": Results:Ad*"nced:1us+o*er An"l4sis – Di"gr"ms0) Di"gr"mele permit pre%ent"re" oric ror *"lori de re%ult"te /de e-emplu depl"s ri& !or$e interne& solicit ri0colect"te #n p"(ii:cre(terile succesi*e de "n"li% nelini"r (i 1us+o*er s"u #n cre(terile de timp succesi*e pentru "n"li%" time +istor4) Re%ult"tele pot !i "!i("te c" o !unc$ie de cre(teri succesi*e /p"(i de repeti$ie s"u p"(i de timp0 (i c" o !unc$ie cu "lte c"ntit $i) Di"gr"mele pot !i "!i("te pentru un singur c"% de #nc rc"re s"u pentru m"i multe c"%uri select"te) D"c m"i multe tipuri de c"%uri de #nc rc"re sunt select"te /selec$i" include de e-emplu c"%uri de "n"li%e nelini"re& time +istor4 precum (i 1us+O*er0& di"gr"mele pot !i "!i("te num"i pentru un tip de "n"li% ) .OT@: d"c m"i multe c"%uri de #nc rc"re "u !ost select"te& "tunci !iec"re din di"gr"mele de!inite este "!i("t pentru c"%urile succesi*e /cu "lte cu*inte& PnP di"gr"me di!erite sunt .- Autom"tic r"nge – "cti*"re" op$iunii duce l" ".OT@: d"torit !"ptului c un num r m"re de re%ult"te pot "tinge un num r m"re de p"(i de timp& este recom"nd"t reducere" con$inutului t"belelor desc+ise de re%ult"te cu ".od De e-emplu < C"% An"li% time +istor4 Component B:<AA Timp/s0 A)A T"belele de re%ult"tel pentru "n"li%" time +istor4 pentru b"re (i elemente de supr"!"$ & c"ntit $ile rele*"nte sunt pre%ent"te #n "cel"(i !el c" #n t"belul de noduri) 1rim" colo"n din t"bel con$ine num rul de componente de c"% (i p"sul *"ri"bilei de timp) Re%ult"tele "n"li%ei time +istor4 po"te !i pre%ent"t (i dup select"re" op$iunii Results:Ad*"nced:Di"gr"ms din meniu) Op$iune" ".de "n"li% time +istor4 nu este select"t& t"belul *" "!i(" re%ult"tele pentru c"%urile "u-ili"re "le #n*eli(ului superior /Z0 (i cel in!erior /-0) D"c & totu(i& un singur c"% comple.ut l" de!inire" (i pre%ent"re" di"gr"melor pentru c"%urile de "n"li% nelini"r /"n"li%" el"sto-pl"stic " membrilor0& time +istor4 (i 1us+O*er /#n meniul t"belului de "n"li% nelini"r este op$iune" Results:.de "n"li% timp +istor4 este select"t& re%ult"tele sunt disponibile pentru componentele p"rticul"re) 1rim" colo"n" din t"bel pre%int urm to"rele d"te: .utorul op$iunilor din !o"i" de lucru 2ilter results& din !ere"str" An"l4sis tipes) D"c nici un singur c"% comple.OT@: utili%"torul po"te pre%ent" pe o di"gr"m unP c"ntit $i di!erite /"!i("te pe "-" *ertic"l Q0 c" o !unc$ie de o singur c"ntit"te o!erit pe "-" ori%ont"l E) .

os) Ve)i *ig ##/+ pagina #.gener"te0N g"m" "-ei E este determin"t prin *"lorile Rmin& m"-S "le tuturor c"%urilor de #nc rc"re& #n cee" ce pri*e(te g"m" "-ei Q& este de!init prin Rmin& m"-S "le tuturor c"%urilor de #nc rc"re /corespun% to"re !iec rui tip de sc"l"re0) 1entru "n"li%" el"sto-pl"stic e-ist un t"bel disponibil c"re con$ine in!orm"$ii de b"% cu pri*ire l" p"r"metrii (i re%ult"tele pentru "cest tip de "n"li% ) 1entru membrii cu sec$iune" el"sto-pl"stic sunt disponibile re%ult"te identice de "n"li% c" (i pentru membrii cu sec$iuni st"nd"rd: de*ieri& !or$e interne (i solicit ri #n orice punct pe lungime" membrului) Apoi& membrii el"sto-pl"stici pot !i *eri!ic"$i (i proiect"$i #n progr"m !olosind c"lcul rile pentru codurile de o$el) Ap"rte de "st"& r"$i" pl"stic " sec$iunii este disponibil pentru b"rele cu sec$iune el"stopl"stic ) Este r"$i" "riei unei p r$i de sec$iune pl"sti!ici%"t l" "ri" tot"l " sec$iunii) Se presupun *"lori de A)A /pentru o sec$iune el"stic 0 l" <)A /pentru o sec$iune complet pl"stic 0) R"$i" pl"stic este pre%ent"t sub !orm de + r$i pe b"re) 2ere"str" D"t" !or pl"stic process +istor4& desc+is din t"belul de re%ult"te pentru "n"li%" el"sto-pl"stic /t"belul se desc+ide dup select"re" op$iunii: Results :.online"rit4p1l"sticit4:1l"stic 1rocess Listor4 – T"ble0& con$ine m"i multe !oi de lucru: 1l"sticit4& 2orces (i Stresses /!oile de lucru 2orces (i Stresses sunt identice c" (i pentru c"ntit $ile membrului0) 2o"i" de lucru 1l"sticit4 este repre%ent"t m"i . ) 8n "ce"st !ere"str pot !i select"te pentru pre%ent"re" t"belului: !"ctorul de #nc rc"re (i r"$i" pl"stic ) O list pre%ent"t #ntr-un t"bel po"te !i !iltr"t "di$ion"lN criteriul de !iltr"re este un st"giu din procesul pl"stic "l sec$iunii /*"lo"re" r"$iei pl"stice0: 8nceputul procesului pl"stic – *"lo"re" r"$iei pl"stice este eg"l cu A)A 1l"sticit"te" – *"lo"re" r"$iei pl"stice U <)A D"lo"re" r"$iei pl"stice este #ntotde"un" m"i m"re dec't *"lo"re" de!init /o *"lo"re introdus #n c'mpul de edit"re trebuie s !ie m"i m"re dec't A (i m"i mic de <)A0) .

1./.os con$ine codurile de o$el disponibile #n progr"m: Ve)i lis3a 4e co4uri 4e la pagina #. ) Codul de proiect"re pentru elementele de structur de "luminiu este de "semene" disponibil #n progr"mN "cest" este codul 2r"nce% AlK>) Modul de proiect"re " elementelor de structur de "luminiu este e!ectu"t identic cu modul !olosit pe timpul proiect rii elementelor de structur de "luminiu) 1rocesul de proiect"re " structurii este #mp r$it #n .!) . et"pe: m"i #nt'i sunt de!inite geometric" structurii (i #nc rc rile "plic"te& "poi sunt c"lcul"te !or$ele interne (i depl"s rile (i #n !in"l sunt *eri!ic"re solicit rile codurilor i"r membrii de structur succesi*i sunt proiect"$i) 1roiect"re" se "plic membrilor singul"ri s"u grupurilor de membri i"r c"lcul rile pot !i e!ectu"te #ntr-un mod "sem n tor) 8n !unc$ie de codul de p$el select"t& con$inutul listei de p"r"metri de!init #n"inte c" proiect"re" membrului po"te *"ri"& #nc de!inirile de b"% r m'n "cele"(i #ndi!erent ce cod " !ost select"t) Se "plic urm to"rele de!initi: MEM5RU Membru de structur singul"r pentru " !i *eri!ic"t s"u modi!ic"t #n modul) Cele m"i comune tipuri de b"r sunt colo"nele& bolturile& penele (i !i-"re") Un membru !olosit pe timpul *eri!ic rii:proiect rii po"te !i de!init c" (i element singul"r s"u c" o succesiune de elemente consecuti*e c"re cre"% o colo"n & un "-& etc) 9RU1 List" de membri) Un grup de membri structur"li pentru c"re se "tribuie "cee"(i sec$iune ) C'nd *eri!ic"re":proiect"re" este !in"li%"t & o sec$iune corespun% to"re pentru to$i membrii dintr-un grup /indi!erent de di!eren$ele din *"lorile interne de !or$e pentru "ce(ti membri s"u p"r"metri de proiect"re0 *or !i select"$i) 9rupurile sunt de!inite pentru " limit" *"riet"te" sec$iunilor din structur" proiect"t ) C'nd proiec$i" STEEL:ALUMI. (roiec3area OțeluluiB:luminiului 1roiect"re" elementelor de structur de o$el po"te !i e!ectu"t #n progr"m con!orm solicit rilor m"i multor coduri de o$el) List" pre%ent"t m"i .os0 Ve)i *ig ##0+ pagina #.IUM DESI9. (ROIE%T:RE: 2TRU%TURII /.utorul codului de o$el select"t /*e%i desenul de m"i . este select"t & ecr"nul este #mp r$it #n trei p r$i: *i%u"li%"torul gr"!ic pentru pre%ent"re" structurii (i dou !erestre: De!inition (i C"lcul"tions) 2ere"str" De!inition con$ine dou !oi de lucru: 9roups (i Members /*e%i desenul de m"i .os0) C'nd membrii (i grupurile sunt de!ini$i& *eri!ic"re" pentru un singur membru s"u un grup *" !i e!ectu"t ) Clic7 pe butonul 1"r"meters loc"li%"t #n !o"i" de lucru Members duce l" desc+idere" !erestrei 1"r"meters /con$inutul c rei" depinde de codul de o$el select"t0) 8n "ce"st !ere"str & p"r"metrii codului cum "r !i lungime" de !l"mb"re& p"r"metrii de !l"mb"re& p"r"metrii de !l"mb"re l"ter"l & etc& pot !i de!ini$i& determin"$i cu ".

! Ve)i iconița 1#.sections – Oelded& este disponibil N d"c este "cti*"t & "tunci cor%ile unei sec$iuni comple-e sunt #mpreun"te cu suduri pe lungime" dec$iunii) De!inire" unei !"milii de sec$iuni comple-e .# scurte sp"te #n sp"te0 Ve)i iconița 1-.eO) D" "p re" o nou linie unde trebuie s scrii dimensiunile rele*"nte) Ap s"re" butonului Delete (i Delete "ll re%ult & respecti*& #n (tergere" sec$iunii e*iden$i"te s"u (tergere" tuturor sec$iunilor din list ) E-ist dou tipuri de sec$iuni: sec$iune conic /dL0 (i sec$iune conic /"uto0) Ap"rte de "st"& este disponibil !o"i" de lucru C-omple-& c"re permite de!inire" membrilor comple-i) Ve)i *ig ##1+ pagina #.! dreptung+iul"r Ve)i iconița Sec$iune dublu 1#/+ pag #.! dreptung+iul"r C'mpul Section de!inition din !ere"str" 1"r"metri%ed sections permite de!inire" dimensiunilor sec$iunilor de o$el s"u lemn) 1entru " #ncepe proiect"re" unei noi sec$iuni de o$el s"u lemn) 1entru " #ncepe proiect"re" unei noi sec$iuni& "p"s butonul .1 Ve)i iconița 1-1+ 1"tru ung+iuri set"te !"$ #n !"$ pagina #.1 Ve)i iconița 1# + Sec$iune C (i sec$iune I /sec$iune C set"t !"$ #n !"$ s"u sp"te #n pagina #.1 Ve)i iconița 1--+ Dou ung+iuri #n !orm de T /set"te cu picio"re m"i lungi s"u m"i pagina #.1 Ve)i iconița 1#1+ Dou sec$iuni I pagina #.1 Ve)i iconița 1-#+ 1"tru ung+iuri cu picio"re sp"te #n sp"te pagina #.1) 2ere"str" o!er nou tipuri de sec$iuni comple-e !olosite cel m"i des /sec$iunile sunt select"te #n c'mpul Section t4pe din dre"pt" sus " !erestrei0: Ve)i iconița 1#0+ Dou sec$iuni C /set"te !"$ #n !"$ s"u sp"te #n sp"te0 pagina #.+ pag #.utorul sec$iunilor conice) Op$iune" este disponibil "p s'nd butonul 1"r"meteri%ed sections& loc"li%"t #n !ere"str" De!initions) Op$iune" este disponibil pentru sec$iunile de o$el precum (i pentru sec$iunile de lemn) 2orm" !erestrei depinde de m"teri"lul select"t pentru b"r" proiect"t /o$el s"u lemn0) Utili%"torul "re dou tipuri de sec$iune l" dispo%i$i" s" /selec$i" rele*"nt este e!ectu"t #n c'mpul Section t4pes& din p"rte" dre"pt " !erestrei0: Ve)i iconița 1#-+ pag #.1 sp"te0 Ve)i iconița 1-!+ Dou ung+iuri (i o sec$iune I pagina #.! Sec$iuni de o$el Sec$iune I Sec$iune p tr"t /conduct dreptung+iul"r 0 Sec$iuni de lemn Ve)i iconița Sec$iune 1#.+ Dou ung+iuri #n !orm de C /set"te cu picio"re m"i lungi s"u m"i pagina #.# 1entru unele tipuri de sec$iuni comple-e op$iune" Comple.1rintre "lte op$iuni interes"nte #n Robot& po$i num r" (i posibilit"te" proiect rii "utom"te cu ".+ Dou ung+iuri #n curce pagina #.# scurte !"$ #n !"$ 0 Ve)i iconița 1-.+ pag #.

"me speci!ic un nume de sec$iune /progr"mul sugere"% "utom"t numele unei sec$iuni comple-e0 8n c'mpul C+ord section de!ine(te sec$iune" ini$i"l cu c"re gener"re" unei !"milii de sec$iuni comple-e *" porniN dup select"re" "cestui c'mp& progr"mul esc+ide "utom"t !ere"str" Section selection unde o sec$iune de co"rd po"te !i select"t din orice b"% de d"te " sec$iunii Determin sp"$iere" ini$i"l de co"rde din c"re este compus sec$iune" comple.– #n c'mpul de edit"re d (i cre(tere" sp"$ierii co"rdei – #n c'mpul de edit"re ddN pentru " de!ini sp"$iere" m"-im de co"rd & utili%"torul trebuie s introduc o *"lo"re #n c'mpul de edit"re dm"-) - Trebuie re$inut !"ptul c !ere"str" de m"i sus se !olose(te pentru de!inire" procedurii de gener"re pentru noile !"milii de sec$iuni comple-e) 9ener"re" propriu-%is " sec$iunilor "re loc #n procesul de proiect"re " grupului de membri cu ".utorul !"miliilor p"r"metri%"te de!inite) .os) .1entru " de!ini o !"milie de sec$iuni comple-e: 8n c'mpul .OT@: Unele tipuri de sec$iune /de e-emplu C ung+iuri0 solicit de!inire" " dou sec$iuni de co"rd di!erite (i dou sp"$ieri de co"rd di!erite #n !unc$ie de pl"nul cu % brele /b& d0) 8n c"%ul sec$iunilor de lemn& "i l" dispo%i$ie (i op$iune" in*"ri"bile& l" dispo%i$ie) 1entru sec$iunile de!inite pentru " !i recunoscute #n c"lcul ri& trebuie s le Pmu$iP #n c'mpul Sections recogni%ed in c"lcul"tions) Un e-emplu din !ere"str" 1"r"meters& pentru codul de o$el LR2D este pre%ent"t #n !igur" de m"i .umele tipului de membru select"t este d"t #n c'mpul tipului de membru /orice nume po"te !i introdus0) Lungime" unei b"re po"te !i de!init #n c'mpurile: 5"r Leng+t l4 or l%) E-ist dou moduri de de!inire: C'nd op$iune" Re"l este select"t & *"lo"re" introdus este interpret"t c" !iind lungime C'nd op$iune" Coe!!icient este "cti*"t & *"lo"re" este interpret"t c" !iind coe!icientul prin c"re lungime" e!ecti* este eg"l cu v din lungime" propriu-%is ) 8n c'mpul 5uc7ling leng+t coe!!icient& lungimile de !l"mb"re "le unui membru pot !i de!inite #n "mbele direc$ii) Lungime" e!ecti* " unui membru /s"u& sum" lungimilor elementelor componente0 este introdus "utom"t #n c'mpurile corepun% to"re) Coe!icien$ii de lungime de !l"mb"re depind de condi$iile de suport "le nodurilor !in"le "le membrului #n pl"nul de !l"mb"re) Lungime" de !l"mb"re " unui membru po"te !i de!init de "semene" #n !ere"str" 5uc7ling Di"gr"ms c"re po"te !i desc+is "p s'nd iconi$" c"re repre%int tipul de model cu !l"mb"re " membrului select"t) Modelele de suport de membru tipice sunt loc"li%"te "iciN c'nd unul din "ceste" este select"t& *"lo"re" coe!icientului *" !i c"lcul"t "utom"t) Dersiune" "ctu"l " progr"mului permite de!inire" p"r"metrilor supor$ilor c"re reduc lungime" de !l"mb"re /#n "mbele direc$ii0 (i lungime" de !l"mb"re l"ter"l /sep"r"t pentru centur" superio"r (i in!erio"r 0) Mul$umit "cestei"& po$i citi cu u(urin$ seturile momentului .

-0 s"u o sec$iune pl"s"t ori%ont"l /8e)i iconița 1.!+ 1.1+ 1.+ pag #.e%e e!ectele de !l"mb"re #n c"lcul ri& iconița 1-0+ pag #.+ 1.+ pag #."bile #n rel"$ie cu "lte !or$e interne& "c$ione"% pe un membru) 1rogr"mul nu "n"li%e"% d"c e!ectele e!ectele de !l"mb"re pot !i e-cluse s"u nu) D"c utili%"torul dore(te s negli. b"re #n*ecin"te0) Ve)i *ig ## + pagina #.-+ pag #.-& loc"li%"te #n !ere"str" 5uc7ling Di"gr"ms) 1"r"metrii b"relor #n*ecin"te pot !i de!ini$i #n !ere"str" pre%ent"t m"i .os /"ici& pentru .-0) - 8n c"%ul m"i multor coduri /ADD=& Eurocode.-& trebuie select"t ) Ace"st" indic e-cludere" !l"mb rii #n procesul de c"lcul"re) Select"re" iconiței 1-1+ pag #.um rul b"rei de structur consecuti* /#n ce" de-" dou" colo"n sec$iune" b"rei de structur select"t este introdus "utom"t0N utili%"torul po"te introduce num rul de b"r #n c'mpul de edit"re corespun% tor s"u po"te e!ectu" selec$i" gr"!ic pe ecr"n) 1o%i$i" /pl"s"re"0 b"rei #n structur N dou situ"$ii sunt posibile: o sec$iune pl"s"t *ertic"l /8e)i iconița 1..-) 8n !ere"str" de m"i sus& in!orm"$iile esen$i"le c"re "p"r$in b"rei #n*ecin"te b"rei princip"le pot !i o!erite) Urm to"rele *"lori trebuie de!inite pentru b"r" princip"l din c'mpul corespun% tor: .de #ndoire #n punctele c"r"cteristice de pe o b"r & pe timpul "n"li%ei) Op$iune" permite de "semene" de!inire" coe!icien$ilor de lungime de !l"mb"re (i:s"u coe!icien$ii de lungime de !l"mb"re l"ter"li "i segmentelor dintre supor$i) Op$iune" este disponibil "p s'nd iconița 1-/+ pag #..-& indic ipote%" con!orm c rei" c"lcul rile lungimii de !l"mb"re " unei colo"ne *or !i e!ectu"te con!orm procedurii "utom"te) Dup select"re" "cestei op$iuni& progr"mul "n"li%e"% "utom"t geometri" unei #ntregi structuri (i "tribuie o *"lo"re corespun% to"re " lungimii de !l"mb"re l" colo"nele de structur indi*idu"le consider'nd: Supor$ii membrului 9eometri" b"relor #n*ecin"te Supor$ii l" celel"lte c"pete "le b"relor #n*ecin"te) 1rogr"mul o!er de "semene" posibilit"te" de " de!ini coe!icientul de !l"mb"re " b"rei princip"le pe b"%" p"r"metrilor b"relor #n*ecin"te) Este disponibil prin dublu clic7 pe iconițele 1.#+ 1.#& loc"li%"t #n !ere"str" 5uc7ling Di"gr"ms) 2l"mb"re" este #ntotde"un" consider"t #n c"lcul ri c'nd !or$ele compresi*e& c+i"r (i c'nd sunt negli.& .>KKA:>KK<0 " !ost inclus #nc un p"r"metru: metod" de suport pentru cel l"lt c"p t "l b"rei #n*ecin"te) Tipurile de suport disponibile pentru metod" celuil"lt c"p t depinde de solicit rile codului de o$el select"t) 1rogr"mul o!er (i posibilit"te" de!inirii m"nu"le " p"r"metrilor b"relor #n*ecin"te) 8n !ere"str" respecti* & po$i de!ini "ce(ti p"r"metri m"nu"l) 8n c'mpul L"ter"l 5uc7ling 1"r"meters& po$i select" op$iunile !olosite pe timpul *eri!ic rii !l"mb rii l"ter"le: tipul de !l"mb"re l"ter"l & ni*elul de #nc rc"re (i coe!icientul lungimii .E.

0) .) 1entru o de!inire simult"n " m"i multor membri cu lungimi e!ecti*e di!erite& de e-emplu supor$i "di$ion"li eg"l sp"$i"$i& " dou" metod men$ion"t este !o"rte con*en"bil ) D"c p"r"metrii din set trebuie s"l*"$i c" o c"tegorie& introducere" lungimii #n "cest mod este esen$i"l ) Coe!icientul de lungime de !l"mb"re depinde de condi$i" suportului !in"l " nodurilor b"rei din pl"nul de !l"mb"re) Lungime" de !l"mb"re po"te !i de!init de "semene" #n !erer"str" 5uc7ling Di"gr"ms desc+is prin "p s"re" iconi$ei c"re repre%int tipul de model de !l"mn"re select"t) Sc+emele tipice se g sesc "iciN c'nd un" este select"t & *"lo"re" coe!icientului *" !i "ccept"t s"u c"lcul"t "utom"t) Iconi$ele din !ere"str sunt #mp r$it #n dou grupe: prim" con$ine metode tipice /de cod0 "le suportului membrului (i "le *"lorilor corespun% to"re cu *"lorile coe!icien$ilor de !l"mb"re& #n timp ce ce"l"lt con$ine iconi$ele op$iunilor !olosite pentru c"lcul"re" coe!icientului de .umele berei select"te este d"t #n c'mpul Member T4pe) Lungime" b"rei po"te !i introdus #n c'mpurile Member Leng+t I4 or I%) Acest lucru po"te !i ! cut #n dou moduri: C'nd op$iune" Re"l este select"t & *"lo"re" introdus c" (i lungime C'nd op$iune" Coe!!icient este select"t & *"lo"re" este interpret"t c" (i coe!icient prin c"re *"lo"re" e!ecti* trebuie multiplic"t pentru " ob$ine lungime" corespun% to"re) De e-emplu introduc'nd o *"lo"re A)BI #nse"mn c lungime" corespun% to"re este eg"l cu v din lungime" e!ecti* ) Ve)i *ig #-!+ pagina #.!l"mb rii l"ter"le) Select"re" iconi$ei corespun% to"re" desc+ide !ere"str" pentru de!inire" p"r"metrilor corespun% tori) Op$iune" L"ter"l 5uc7ling T4pe este !olosit pentru de!inire" p"r"metrilor corespun% tori "i codului de !l"mb"re l"ter"l #n !unc$ie de modelul st"tic "l membrului) Con!orm solicit rilor codului& unul din modelele consider"te #n cod trebuie "ccept"te) Modelele #n !orm de iconi$e repre%int po%i$iile corespun% to"re "le suportului din cod) Select"re" ultimei iconi$e #nse"mn renun$"re" l" includere" e!ectelor !l"mb rii l"ter"le #n c"lcul ri) 1entru o c"lcul"re "dec*"t " coe!icientului de !l"mb"re l"ter"l & este neces"r de!inire" lungimii !l"mb rii l"ter"le) D"torit posibilit $ii de "t"("re " centurii superio"re (i in!erio"re sep"r"t (i " e-isten$ei solicit rilor compresi*e #n oric"re din centuri con!orm m"i multor c"%uri de #nc rc"re& sunt disponibile sou lungimi de !l"mb"re) Lungimile "dec*"te sunt control"te printr-un coe!icient prin c"re lungime" de b"% " membrului trebuie multiplic"t pentru " ob$ine lungime" de !l"mb"re l"ter"l ) Lungime" l% este lu"t c" lungime de b"% ) D"lo"re" coe!icientului po"te !i introdus direct #n c'mpul de edit"reN este posibil de "semene" "p s"re" unei iconi$e din c"%ul de condi$ii de suport tipice pentru c"re coe!icientul *" !i select"t "utom"t) C'nd butonul More este select"t& o !ere"str supliment"r "p"re pe ecr"n unde po$i de!ini p"r"metrii de #nc rc"re (i p"r"metrii de sec$iune) C#nd butonul Ser*ice este "p s"t& "p"re o !ere"str unde po$i de!ini limit" de depl"s"re permisibil ) Dup select"re" butonului Comple.section& progr"mul "!i(e"% o "lt !ere"str CompleSection unde p"r"metrii membrilor comple-i pot !i de!ini$i /*e%i% C"pitolul >)<)..

!l"mb"re pentru colo"nele c"drelor cu m"i multe et".os& op$iunile de c"lcul"re pentru membrii de o$el s"u grupurile de membri trebuie select"te) C'mpul Option o! Deri!ic"tion permite select"re": Ve)i *ig #-1+ pagina #.."t !l"mb"re" #n procesul de c"lcul"re) Op$iunile !olosite pe timpul *eri!ic rii !l"mb rii l"ter"le: p"r"metrii Lb (i Cb pot !i select"$i #n c'mpul L"ter"l 5uc7ling 1"r"meters) Select"re" iconi$ei corespun% to"re pentru p"r"metrul corespun% tor Cb desc+ide !ere"str" pentru de!inire" p"r"metrilor corespun% tori) 8n !ere"str" pre%ent"t m"i ."bil #n comp"r"$ie cu celel"lte !or$e interne) 1rogr"mul nu e!ectue"% "n"li%" c"re determin d"c e!ectele de !l"mb"re trebuie de%integr"te s"u nu pe cont propriu) D"c utili%"torul dore(te s elimine e!ectele de !l"mb"re din c"lcul ri& ultim" iconi$ trebuie select"t ) Repre%int op$iune" de negli.e) Culorile iconi$elor repre%int : ro(u /A0 – c"lcul rile pentru c"drele de b"l"ns"re& "lb"stru /50 – pentru c"dreloe st"bile) 2l"mb"re" este #ntotde"un" consider"t #n c"lcul ri d"c o !or$ de comprim"re "p"re #n membru c+i"r d"c este negli.) Member Deri!ic"tion – *eri!ic"re" con!orm listei membrului pe b"%" listei membrului b"%"t pe c"lcul ri consecuti*e (i independente pentru !iec"re membru) 1rocedur" este b"%"t pe consider"re" punctelor intermedi"re pe un membru #mpreun cu c"%ul de #nc rc"re pre%ent& *eri!ic'nd d"c este potri*it pentru *eri!ic"re" #mpotri*" celui m"i r u scen"riu de c"% con!orm codurilor de pr"ctic rele*"nte) Un num r de puncte sunt consider"te pe timpul c"lcul rilor i"r o list de c"%uri de #nc rc"re este specid!ic"t ) Cu "lte cu*inte& *eri!ic"re" etse b"%"t pe e-"min"re" !"ptului d"c sec$iunile "ccept"te #ntr-o structur #ndeplinesc solicit rile codului) Asemene" selec$ie determin d"c membrul *" !i consider"t s"tis! c tor& nes"tis! c tor s"u inst"bil) 9roup Deri!ic"tion – *eri!ic"re" grupului se b"%e"% pe c"lcul ri consecuti*e (i independente /*e%i Member Deri!ic"tion0 pentru !iec"re membru din grup) Setul de propriet $i de m"teri"l pentru grup este lu"t #n c"lcul) 9roup Design – proiect"re" grupului se b"%e"% pe e-"min"re" setului de sec$iuni "dopt"t determin"t de De!inire" 9rupului (i elimin"re" "celor" c"re nu #ndeplinesc solicit rile codului) Sec$iunile consecuti*e sunt elimin"te p'n c'nd prim" sec$iune c"re #ndepline(te solicit rile se g se(te /c"lcul rile grupurilor de membri pot !i e!ectu"te lu'nd #n consider"re op$iunile de optimi%"re0) 1rocesul descris este e!ectu"t sep"r"t pentru !iec"re !"milie de sec$iuni c"re "p"r$in grupului "n"li%"t) C"lcul rile de cod sunt e!ectu"te pentru !iec"re sec$iune #n puncte intermedi"re consecuti*e pe membru& c"%uri de #nc rc"re c"nsecuti*e& elemente consecuti*e "le membrului d"t (i to$i membrii c"re "p"r$in grupului) D"c sec$iune" d"t nu #ndepline(te solicit rile codului& pentru un "numit punct intermedi"r& c"%ul de #nc rc"re s"u elementul membrului din grup& este elimin"t i"r urm to"re" din list este select"t ) Acest proces continu p'n c'nd to"te sec$iunile din list sunt elimin"te) 1entru " #ncepe c"lcul rile #n modul de proiect"re cel pu$in un grup trebuie de!init) 1roiect"re" po"te !i e!ectu"t pentru m"i multe grupuri /procesul este e!ectu"t pentru !iec"re grup sep"r"t0) - - .

"te #n ordine "scendent & "dic !iec"re sec$iune succesi* este Pm"i m"reP dec't ce" "nterio"r 0) D"c op$iune" C"lcul"tions !or entire set o! sections este "cti*"t m #n timp ce op$iune" 3eig+t este de%"cti*"t & "tunci sec$iune" optim este un" pentru c"re *"lo"re" r"$iei de e!icien$ este ce" m"i m"re /d"r m"i mic de <0) 1"rte" in!erio"r " !erestrei C"lcul"tions con$ine butonul Con!igur"tion& c"re desc+ide !ere"str" Con!igur"tion !olosit pentru de!inire" p"r"metrilor "plic"$i pe timpul *eri!ic rii unui membru de o$el) 1o$i de!ini urm torii p"r"metri de c"lcul"re #n "ce"st !ere"str : 1uncte de c"lcul"reN pot !i determin"te #n dou moduri: <) De!inind num rul de puncte pe lungime" membrului /punctele sunt distribuite #n mod eg"l pe lungime" unui membru0 – op$iune" 1oint number B) De!inind coordon"tele punctelor c"r"cteristiceN pentru " !"ce "cest lucru trebuie s "cti*e%i op$iune" C+"r"cteristic points (i s "pe(i butonul OptionsN "cest lucru ./) 1"rte" in!erio"r " !erestrei con$ine op$iune" C"lcul"tions !or entire set o! sections) Acti*"re" "cestei" duce l" "cti*"re" pe timpul c"lcul rilor " procedurii c"re c"ut prin #ntre"g" b"% de d"te de sec$iuni pentru sec$iune" optim /"ce"st" este #n speci"l import"nt c'nd b"%" de d"te con$ine sec$iuni ne"r"n."cti*"re" "cestei op$iuni !"cilite"% recuno"(tere" #n l$imii minime " sec$iunii #n optimi%"reN utili%"torul po"te de!ini #n l$ime" minim " sec$iunii #n c'mpul de edit"re loc"li%"t #n dre"pt" op$iunii M"-imum !l"nge Oidt+ ."cti*"re" "cestei op$iuni !"cilite"% recuno"(tere" l $imii m"-ime " centurii #n optimi%"reN utili%"torul po"te de!ini l $ime" m"-im " centurii #n c'mpul de edit"re loc"li%"t #n dre"pt" op$iunii Minimum !l"nge t+ic7ness ."cti*"re" "cestei op$iuni !"cilite"% recuno"(tere" grosimii minime " re$elei #n optimi%"reN utili%"torul po"te de!ini grosime" minim " re$elei #n c'mpul de edit"re loc"li%"t #n dre"pt" op$iunii) - - - - - Ve)i *ig #-#+ pagina #.D"c op$iune" Optimi%"tion este "cti*"t i"r butonul Options este "p s"t& "p"re o !ere"str "di$ion"l Optimi%"tionn options pe ecr"n c"re permite select"re" urm to"relor op$iuni de optimi%"re pentru " !i !olosite pe timpul c"lcul rilor grupurilor de membri: 3eig+t – "cti*"re" "cestei op$iuni !"cilite"% recuno"(tere" #n l$imii sec$iunii #n optimi%"re& "dic progr"mul *" c ut" ce" m"i simpl sec$iune din grup dintre "lte sec$iuni c"re #ndeplinesc criteriile codului M"-imum section +eig+t – "cti*"re" "cestei op$iuni !"cilite"% recuno"(tere" #n l$imii m"-ime " sec$iunii #n optimi%"reN utili%"torul po"te de!ini #n l$ime" m"-im " sec$iunii #n c'mpul de edit"re loc"li%"t #n dre"pt" op$iunii Minimum section +eig+t ."cti*"re" "cestei op$iuni !"cilite"% recuno"(tere" grosimii minime " centurii #n optimi%"reN utili%"torul po"te de!ini grosime" minim " centurii #n c'mpul de edit"re loc"li%"t #n dre"pt" op$iunii Minimum Oeb t+ic7ness .

utorul simbolurilor w/Ve)i iconița 1.um rul c"%ului de #nc rc"re po"te !i introdus "ici) Lo"d c"se selection – desc+ide o !ere"str "di$ion"l /C"se Selection0 #n c"re c"%urile de #nc rc"re pentru " !i consider"4e pe timpul c"lcul rilor pot !i select"te) C"lcul rile codului membrului pot !i e!ectu"te pentru ULS (i SLS) Select'nd butonul C"lcul"tions re%ult #n *eri!ic"re" s"u proiect"re" b"rei de o$el& con!orm setului de p"r"metri din !erestreie De!inition (i C"lcul"tions) C'nd c"lcul rile sunt !in"li%"te& !ere"str" S+ort Results *" !i "!i("t pe ecr"n) 2ere"str" con$ine dou !oi de lucru: Results (i Mess"ges) Ultim" !o"ie de lucru pre%int in!orm"$ii compre+ensi*e cu pri*ire l" "*erti% rile (i erorile c"re "u "*ut loc pe timpul *eri!ic rii:proiect rii membrului de structur ) Select"re" sec$iunii din list" scurt din !o"i" de lucru Results duce l" "!i("re" !erestrei Results) E-ist c'te*" di!eren$e cu pri*ire l" "!i("re" re%ult"tului scurt #n !o"i" de lucru Results pentru m"i multe tipuri de c"lcul"re: Deri!ic"tion o! t+e List o! Members – num"i o linie pentru !iec"re membru s"u grup de membri este "!i("t con!orm listei de membri s"u grupuri de membru) Sec$iunile c"re #ndeplinesc solicit rile codului sunt m"rc"te cu simbolul OJ / Ve) iconița 1.00) Member 9roup Design – trei sec$iuni consecuti*e din !eic"re !"milie din grupul de sec$iuni select"te sunt "!i("te) Sec$iune" din lini" centr"l #ndepline(te criteriile codului) .locie " !erestrei este butonul E-clude intern"l !orces !rom c"lcul"tions& c"re "tunci c'nd este "p s"t& desc+ide !ere"str" "di$ion"l Intern"l !orces not t"7en into consider"tionN "ce"st !ere"str include op$iuni c"re permit determin"re" limitei *"lorilor !or$elor interne /"st!el *"lorile !or$ei c"re sunt Pnegli.00 (i x/ Ve)i iconița 1. + pagina #."bileP pentru o "numit sec$iune pot !i negli./+ pag #.00 indic "cele sec$iuni tr"ns*ers"le - .00& #n timp ce "cele c"re nu le #ndeplinesc sunt m"rc"te cu E / Ve) iconița 1.umele sec$iunilor #n!iin$"te cu "."te0) M"i mult& unit $ile pentru pre%ent"re" re%ult"telor procesului de proiect"re" " membrului pot !i select"te m"i .1+ pagina #.c"u%e"% desc+idere" !erestrei C"lcul"tions in C+"r"cteristic 1oints /punctele cu *"lori m"-ime #n !or$ele interne& etc0 R"$i" de e!icien$ de!ine(te coe!icientul prin c"re limit" de re%isten$ " pl"sticit $ii *" !i multiplic"t /m rind:mic(or'nd limit" pl"sticit $ii0 Sub$irime" m"-im N Sub$irime" unui membru este *eri!ic"t ) M"i mult& po$i determin" *"lo"re" permisibil " sub$irimii membrului) 8n p"rte" mi.0+ pagina #.os #n !ere"str ) Re%ult"tele pot !i pre%ent"te #n unit $ile !olosite #n codul de o$el& s"u #n unit $ile !olosite #n sistemul Robot) 1"rte" in!erio"r " !erestrei con$ine list" pentru select"re" unui c"% de #nc rc"re /#nc rc"re in"cti* 0 pentru c"re depl"s rile de!inite *or !i tr"t"te c" li depl"s ri ini$i"le de structur ) Op$iune" T"7e t+e de!lections !rom t+e !olloOing c"se into consider"tion& trebuie "cti*"t "tunci) 1"rte" in!erio"r " !erestrei C"lcul"tions con$ine dou c'mpuri: Lo"ds (i Limit St"te) 8n primul& se g sesc urm to"rele op$iuni: Lo"d c"se list – c'mp pentru "!i("re" c"%urilor de #nc rc"re lu"te #n consider"re pe timpul c"lcul rilor) .

00& #n timp ce "cele" c"re nu le #ndeplinesc – cu simbolul E /Ve)i iconița 1.0" este "!i("t indic'nd sec$iune" optim /d"c e-ist 0) M"i .c"re !ie nu #ndeplinesc solicit rile codului !ie le #ndeplinesc cu re%er*e e-cesi*e) 1ro!ilele c"re #ndeplinesc criteriile codului sunt m"rc"te cu simbolul OJ /Ve)i iconița 1.00 s"u \ /Ve)i iconița 1.os) Ve)i *ig #--+ pagina #.00) 1rim" se "plic unui membru s"u grup de membri inst"bili& #n timp ce " dou" indic !"ptul c un membru s"u un grup de membri este inst"bil i"r r"$i" de e!icien$ este m"i m"re de <)A) Member 9roup Optimi%"tion /op$iune" Optimi%"tion este "cti* #n 9roup Design0 – con$inutul !ere"strei S+ort Results este "cel"(i c" (i pentru proiect"re" grupului) Adi$ion"l& l" #nceputul liniei corespun% to"re simbolul /Ve)i iconița 1. :nali)a $e3alia3' < Euroco4eOp$iune" permite e!ectu"re" "n"li%ei det"li"te " membrilor de sec$iune I& l"min"te s"u sud"te) An"li%" det"li"t " unui membru po"te !i "cti*"t "p s'nd butonul Det"iled din !ere"str" Det"iled Design& pentru codul EC.os& po$i *ede" o repre%ent"re " !erestrei S+ort results pentru grupurile de membri de proiect"re cu op$iune" de optimi%"re "cti* ) C"lcul rile pot !i e!ectu"te (i pentru !or$ele de sec$iune de!inite de utili%"tor /nu c"lcul"te de progr"m0) Acest lucru se po"te !"ce !olosind op$iune" M"nu"l C"lcul"tions& disponibil din meniul An"l4sis:5"r Structure Design:SteelpAluminium Members Design) Deri!ic"re":proiect"re" membrului po"te !i e!ectu"t ) Un e-emplu de !ere"str cu re%ult"te simpli!ic"te este pre%ent"t m"i .+ pagina #.1.umele c"pturii t"belului *" !i disponibil #n !o"i" de lucru Screen C"ptures din !ere"str" 1rintout composition) /. C'nd butonul C"lcul"tion note este "p s"t& o !ere"str "di$ion"l *" "p re" pe ecr"n) Aici po$i select" tipul notei de c"lcul"re pentru " !i pre%ent"t) D"c op$iune" Simpli!ied note este select"t & progr"mul *" imprim" o not de c"lcul"re simpl c"re con$ine un t"bel cu in!orm"$iile de b"% c"re *i%e"% membrii s"u grupurile de membri proiect"te s"u *eri!ic"te /not" *" !i pre%ent"t #n "cee"(i !orm c" (i #n !ere"str" S+ort results0) 1e de "lt p"rte& d"c op$iune" 2ull note este select"t & not" de c"lcul"re *" con$ine to"te condi$iile de!inite de cod *eri!ic"te pe timpul c"lcul rilor:*eri!ic rilor membrilor s"u grupurilor de membri) .00) Sec$iunile inst"bile sunt m"rc"te cu un" din urm to"rele iconi$e: \ /Ve)i iconița 1.!+ pagina #.1+ pagina #.-+ pagina #.+ pagina #. ) .1.ot" de c"lcul"re *" !i cre"t pentru membrii select"$i s"u grupurile de membri select"te) Utili%"torul po"te select" membri s"u grupuri de membri #n c'mpul de edit"re List /to$i membrii grupurilor de membri sunt cuprin(i #n c'mp& prede!init0) Select"re" op$iunii S"*e t"ble& #nse"mn c t"belul cu in!orm"$ii de b"% cu pri*ire l" membrii s"u grupurile de membri proiect"te s"u *eri!ic"te – pre%ent"te #n !ere"str" S+ort results – *or !i s"l*"te pentru " !i !olosite c'nd document"$i" proiectului *" !i cre"t /utili%"torul trebuie s de!ine"sc numele c"pturii t"belului #n c'mpul de edit"re L"bel0) Este posibil !olosire" t"belului pentru !orm"tul imprim"t) .#+ pagina #.1.) Ve)i *ig #-..+ pagina #.1) Ve)i *ig #-.

"t 0 C"lcul rile sunt e!ectu"te pentru to"te c"%urile de #nc rc"re de!inite de utili%"tor #n c'mpul Autom"tic lo"ds D"c e-ist c'te*" !or$e concentr"te /#ntr-un c"% de #nc rc"re0& progr"mul le tot"li%e"% "utom"t 8n c"%ul unei combin"$ii s"u " unei combin"$ii de cod& d"c sunt c'te*" !or$e origin"re din c"%uri de #nc rc"re di!erite& progr"mul le tot"li%e"% recunosc'nd #n "cel"(i timp coe!icien$ii de combin"$ie rele*"n$i Re%ult"tele sunt d"te pentru !iec"re !or$ c"re re%ult #n compresi" re$elei ! r sc+elet) - Inter"c$iune" .os (i *"lo"re" po%iti* /re"c$ie0 " !or$ei Alt!el& progr"mul nu e!ectue"% c"lcul ri /!or$" este negli.TM /c"pitolul I)>)K din cod0 1rogr"mul "n"li%e"% !iec"re p"nel l" << puncte de c"lcul"re C"lcul rile sunt e!ectu"te pentru to"te c"%urile de #nc rc"re de!inite de utili%"tor #n c'mpul Autom"tic lo"ds Re%ult"tele sunt "!i("te pentru punctul p"nelului unde "p"re solicit"re" m"i tension"nt ) St"bilit"te" comprim"t " centurii /c"pitolul I)K)K din cod0 .1rogr"mul permite e!ectu"re" urm to"relor c"lcul ri pe b"%" solicit rilor de!inite #n EUROCODE.: St"bilit"te" re$elei pentru !or!ec"re 1rogr"mul "n"li%e"% !iec"re p"nel /sp"$iul dintre muc+iile #n*ecin"te0 #n << puncte pentru " g si ce" m"i m"re *"lo"re " !or$ei de !or!ec"re) 1entru !or$e identi!ic"t & progr"mul e!ectue"% *eri!ic"re" con!orm p"r"gr"!ului /I)>0 Re%ult"tele sunt pre%ent"te pentru !iec"re p"nel #n punctele #n c"re "u "p rut cele m"i multe solicit ri de tension"re - St"bilit"te" re$elei pentru comprim"re /c"pitolul I)K "l codului0 Deri!ic"re" re(elei sub o !or$ concentr"t este e!ectu"t num"i c'nd o !or$ este "plic"t unui punct unde nu e-ist muc+ii /re$e"u" nu "re sc+elet0 1rogr"mul e!ectue"% o "n"li% cu scopul de " determin" d"c !or$" de re"c$ie re%ult #n compresi" re$elei) E!ectul de comprim"re re%ult dintr-o !or$ /re"c$ie s"u o b"r #n*ecin"t 0 #n ") O !or$ /re"c$ie s"u o b"r #n*ecin"t 0 din p"rte" de sus (i *"lo"re" neg"ti* /re"c$ie0 " !or$ei b) O !or$ /re"c$ie s"u o b"r #n*ecin"t 0 din p"rte" de .

+ pag #/1 – "cti*"re":de%"cti*"re" pre%ent rii muc+iilor& numerelor de muc+ii& numerot"re" p"nelului (i " dist"n$elor dintre muc+ii ..- 1rogr"mul *eri!ic st"bilit"te" comprim"t " centurii #n .os "l desenului: Ve)i iconița 1.0) D"c !or$" concentr"t duce l" "lungire" elementului de ridigi%"re& "tunci c"lcul rile pentru elementul de ridigi%"re nu se e!ectue"% 2or$ele multiple "plic"te unui element de ridigi%"re sunt combin"te #ntr-un mod "n"log "(" c" #n c"%ul !or$elor concentr"te "plic"te unei re(ele ! r elemente de ridigi%"re) - C'nd op$iune" Det"iled "n"l4sis este rul"t & progr"mul cite(te to"t !or$" concentr"t pentru c"%ul de #nc rc"re c"re s-" do*edit " !i decisi* pe p"rcursul *eri!ic rii d"c membrul respect codul) D"c & de e-emplu& c"%ul de #nc rc"re DEAD< s-" do*edit " !i cel m"i e-igent pe timpul *eri!ic rii membrului& "tunci& to"te !or$ele concentr"te "coperite de c"%ul de #nc rc"re *or !i citite de progr"m) D"c & totu(i& o combin"$ie s"u un combin"$ie de cod s-" do*edit " !i decisi* & progr"mul *" citi to"te !or$ele "coperite de c"%urile de #nc rc"re simple incluse #n combin"$ie) C"%ul de #nc rc"re gu*ern"nt este introdus "utom"t #n c'mpul de edit"re Autom"tic lo"ds) 2or$ele concentr"te recunoscute "utom"t sunt *i%u"li%"te #n *i%u"li%"torul gr"!ic& #mpreun cu num rul !or$ei (i coordon"tele s"le) Sistemul de coordon"te este loc"li%"t prede!init #n c"p tul de #ncepul "l membrului) Utili%"torul po"te *eri!ic" d"c !or$ele concentr"te sunt recunoscute curect #n !o"i" de lucru Concentr"ted !orces) 1rogr"mul este set"t prede!init #n modul "utom"t /op$iune" Lo"ds:Autom"tic0) Ast" #nse"mn c c"lcul rile *or recuno"(te c"%urile de #nc rc"re de!inite "nterior de utili%"tor) To"te !or$ele e-terne (i interne *or !i citite pentru c"%ul/c"%urile0 de #nc rc"re curent/e0& (i num"i !or$ele *or !i recunoscute pe timpul c"lcul rilor) D"c utili%"torul dore(te s introduc un nou c"% de #nc rc"re& trebuie s introduc modul m"nu"l) 2ere"str" Det"iled "n"l4sis este #mp r$it #n m"i multe p r$i: 1"rte" superio"r " !erestrei con$ine o respre%ent"re sc+em"tic " membrului c"re con$ine dimensiunile membruluiN iconi$ele urm to"re sunt loc"li%"te #n col$ul din dre"pt" . puncte ec+idist"nte /#nceputul& mi.locul (i s!'r(itul centurii0 1rogr"mul *eri!ic condi$i" geometric " st"bilit $ii comprim"t " centurii con!orm !ormulei /I)=A0) St"bilit"te" tr"ns*ers"l " sc+eletului Deri!ic"re" este e!ectu"t #n punctele unde elementele de ridigi%"re sunt loc"li%"te D"c o !or$ concentr"t se "plic direct pe un sc+elet& #ns (i !or$" *" !i lu"t pentru *eri!ic"re) D"c nu se "plic nici o !or$ concentr"t direct pe un element de ridigi%"re& progr"mul c"lcule"% !or$" c"re comprim elementul de ridigi%"re (i !"ce "cest lucru pe b"%" !ormulei /I)>.

1+ pag #/1 – "cti*"re":de%"cti*"re" pre%ent rii supor$ilor:b"relor #n*ecin"te loc"li%"te #n !l"n(" in!erio"r " membrului& numerot"re" lor (i dist"n$" dintre supor$i:b"rele #n*ecin"te 1"rte" c"re con$ine p"tru !oi de lucru: Sti!!eners& 2orces& Support:5"rs (i Intern"l !orces C'mpurile Deri!ic"tion (i Lo"ds 2o"i" de lucru Sti!!eners C'nd "n"li%" det"li"t este e!ectu"t & muc+iile sunt c"lcul"te "utom"t #n urm to"rele puncte de membru: 8n punctele unde " !ost de!init suportul 8n punctele unde !or$ele concentr"te "u !ost "plic"te 8n punctele unde b"rele #n*ecin"te "u !ost identi!ic"te D"c dist"n$ele dintre !i.0+ pag #/1 – "cti*"re":de%"cti*"re" pre%ent rii !or$elor c"re "ctione"% pe !l"n(" in!erio"r " membrului& numerot"re" lor (i dist"n$" dintre !or$e Ve)i iconița 1.u e-ist posibilit"te" #n modul "utom"t de sc+imb"re " po%i$iei "plic"$iei #nc rc rii de-" lungul elementului& (i nici modi!ic"re" *"lorii s"le nu este posibil ) 2o"i" de lucru Supports:5"rs D"c un suport de!init de utili%"tor " !ost identi!ic"t #n "-ul #n discu$ie& suportul *" !i introdus "utom"t pb list" de supor$i (i tr"s"t #n *i%u"li%"torul gr"!ic) 1e timpul c"lcul rilor& progr"mul *" *eri!ic" "-ul& recunosc'ndu-i in!orm"$iile cu pri*ire l" re"c$iile din suport) /.OT@: ipote%" este corect & d"c re"c$i" este perpendicul"r pe "-" longitudin"l " "-ului0) 1rin urm"re& pentru un ".ri sunt e-cesi*e (i nu #ndeplinesc solicit rile de!inite de cod) Este posibil modi!ic"re" p"r"metrilor muc+iilor de!inite "utom"t) To"te muc+iile de!inite "utom"t pot !i modi!ic"te& "d ug"te s"u (terse dup pre!erin$ ) 2o"i" de lucru 2orces Un utili%"tor po"te *eri!ic" d"c !or$ele concentr"te sunt recunoscute corect !olosind !o"i" de lucru 2orces) 1rogr"mul este set"t prede!init #n modul "utom"t /op$iune" Lo"ds:Autom"tic0) Ast" #nse"mn c c"lcul rile *or recuno(te c"%urile de #nc rc"re de!inite "nterior de utili%"tor) To"te !or$ele e-terne (i interne *or !i citite pentru c"%ul/c"%urile0 de #nc rc"re curent/e0& (i num"i !or$ele *or !i recunoscute pe timpul c"lcul rilor) D"c utili%"torul dore(te s introduc un nou c"% de #nc rc"re& el trebuie s introducp modul m"nu"l) .cu supor$i de bolt (i o !or$ concentr"t 1 "plic"t #n centru& progr"mul *" identi!ic" doi supor$i l" c"petele "-ului (i *" recuno"(te *"lo"re" re"c$iei R U ./+ pag #/1 – "cti*"re":de%"cti*"re" pre%ent rii !or$elor c"re "ctione"% pe !l"n(" superio"r " membrului& numerot"re" lor (i dist"n$" dintre !or$e Ve)i iconița 1.1+ pag #/1 – "cti*"re":de%"cti*"re" pre%ent rii supor$ilor:b"relor #n*ecin"te loc"li%"te #n !l"n(" superio"r " membrului& numerot"re" lor (i dist"n$" dintre supor$i:b"rele #n*ecin"te Ve)i iconița 1.Ve)i iconița 1.

0 St"bilit"te" re$elei cu elemente de ridigi%"re sub solicit"re comple.#n consol cu #nc rc"re" 1 "plic"t l" c"p tul s u& !or$" !iind tr"ns!er"t dintr-un ".1:B #n c"lcul rile s"le) D"c nu sunt de!ini$i supor$i de-" lungul "-ului& progr"mul *" *eri!ic" d"c o b"r *ertic"l este #n*ecin"t cu "-ul #n discu$ie /o b"r c"re "r pute" ser*i c" (i suport0) D"c e-ist o b"r #n*ecin"t & progr"mul sugere"% un suport #n "cest punct) D"lo"re" re"c$iei tr"ns!er"te l" un "semene" suport *" !i c"lcul"t pe b"%" "n"li%ei !or$ei de !or!ec"re #n "cest punct) 8n to"te celel"lte c"%uri& progr"mul sugere"% prede!init po%i$i" supor$ilor l" c"petele "-ului) 1rogr"mul identi!ic "utom"t locurile #n c"re "-urile #n*ecin"te /subordon"te0& c"re tr"ns!er #nc rc rile l" "-ul #n discu$ie) 1e timpul c"lcul rilor& progr"mul g se(te !or$" tr"ns!er"t de b"r /e0 "n"li%'nd distribu$i" !or$ei de !or!ec"re pe "-ul #n discu$ie) 1rin urm"re& pe timpul "n"li% rii unui ".1.u este posibil e!ectu"re" c"lcul rilor pentru un c"% de #nc rc"re de!init "utom"t (i unul de!init m"nu"l) /./c"pitolul I& B<B-. :nali)a $e3alia3' (co4ul *rance) %M//" Op$iune" permite "n"li%" det"li"t " re$elelor #n b"re I& b"re cu sec$iune #nc+is s"u b"re de c"n"l ! cute din sec$iuni l"min"te s"u sud"te) An"li%" det"li"t " unei b"re po"te !i e!ectu"t "p s'nd butonul Det"iled #n !ere"str" cu re%ult"tele det"li"te pentru codul 2r"nce pentru o$el CM>>) Ve)i *ig #-/+ pagina #/-) 1rogr"mul permite urm to"rele c"lcul ri pe b"%" solicit rilor descrise #n codul CM>>: St"bilit"te" re$elei ! r elemente de ridigi%"re sub solicit"re comple." modul M"nu"l& c"lcul"re" *" !i e!ectu"t num"i pentru c"%ul de #nc rc"re de!init m"nu"l) .subordon"t& progr"mul *" identi!ic" locul unde !or$" " !ost tr"ns!er"t (i c"lcule"% !or(" 1 pe b"%" di"gr"mei de !or$ de !or!ec"re #n "cest punct) 2o"i" de lucru Intern"l !orces 1entru " de!ini un nou c"% de #nc rc"re& trebuie s selecte%i op$iune" M"nu"l disponibil #n c'mpul Lo"ds) De "ici #n"inte& utili%"torul po"te introduce !or$e concentr"te "rbitr"re& po"te de!ini muc+ii #n loc"$ii "rbitr"re (i po"te determin" !or("l" interne& con!orm #nc rc rii de!inite) D"lorile !or$elor interne trebuie de!init #n !o"i" de lucru Intern"l !orces) D"c utili%"torul " introdus de./c"pitolul I& B<B.#.0 Deri!ic"re" elementului de ridigi%"re /c"pitolul I& B<B-C0) Deri!ic"re" st"bilit $ii unei re$ele cu s"u ! r elemente de ridigi%"re este e!ectu"t sep"r"t) St"bilit"te" elementului de ridigi%"re po"te !i *eri!ic"t num"i d"c *eri!ic"re" unei re$ele cu elemente de ridigi%"re este select"t ) Utili%"torul po"te e!ectu" "n"li%" unui membru l" un num r de puncte de c"lcul"re speci!ic"t /<A< m"-im0) 1rogr"mul *eri!ic o condi$ie corespun% to"re " codului pentru !iec"re punct de "t'te" ori c't de multe c"%uri de #nc rc"re /combin"$ii de coduri0 "u !ost de!inite& "poi& pre%int re%ult"tele pentru c"%ul de #nc rc"re cu ce" m"i m"re r"$ie) 2ere"str" este compus din m"i multe p r$i: .

– "cti*e"% :de%"cti*e"% "!i("re" elementelor de ridigi%"re& numerele elementelor de ridigi%"re& numerele p"nelurilor (i dist"n$ele dintre elementele de ridigi%"re Ve)i iconița 1/1+ pag #/.- 1"rte" superio"r pre%int un desen sc+em"tic "l unui membru cu dimensiunile s"leN col$ul din dre"pt" .– "cti*e"% :de%"cti*e"% "!i("re" supor$ilor:b"relor #n*ecin"te po%i$ion"te pe !l"n(" superio"r " unui membru& numerele lor (i dist"n$ele dintre ele Ve)i iconița 1/.os sunt list"te op$iunile cuprinse #n p"rte" in!erio"r " !erestrei: .umber o! c"lcul"tions points – c'mpul unde utili%"torul trebuie s speci!ice num rul de di*i%iuni de membru #n segmente de lungime eg"l N #n "ceste puncte !or$ele interne *or !i c"lcul"te 3eb Oit+out sti!!eners – d"c op$iune" este select"t & "tunci to"te op$iunile cu pri*ire l" elementele de ridigi%"re " membrului sunt indisponibile i"r membrul este "n"li%"t c" (i unul ! r elemente de ridigi%"re 3eb Oit+ sti!!eners – d"c "ce"st op$iune este select"t & "tunci op$iunile cu pri*ire l" elementele de ridigi%"re " membrului de*in disponibile /o p"rte din "ceste"& dup "cti*"re" op$iunii Sti!!ener c+ec70 i"r membrul este "n"li%"t c" li unul cu elemente de ridigi%"re - - ."n"li%"t un suport de!init "nterior de utili%"tor " !ost detect"t& "tunci *" !i tr"s"t "utom"t #n desen) D"c nu "u !ost de!ini$i supor$i pe un ".+ pag #/.os: Ve)i iconița 1/!+ pag #/.sunt de "semene" recunoscute "utom"t) C"lcul rile #ncep dup "p s"re" butonului C"lcul"tions) M"i .– "cti*e"% :de%"cti*e"% "!i("re" !or$elor c"re "c$ione"% pe !l"n(" superio"r " membrului& numerele lor (i dist"n$" dintre ele Ve)i iconița 1/#+ pag #/./utili%"torul consider de e-emplu un ".os "l desenului "r"t iconi$ele list"te m"i .– "cti*e"% :de%"cti*e"% "!i("re" !or(elor c"re "c$ione"% pe !l"n(" in!erio"r " membrului& numerele lor (i dist"n$" dintre ele Ve)i iconița 1/-+ pag #/.– "cti*e"% :de%"cti*e"% "!i("re" supor$ilor:b"relor #n*ecin"te po%i$ion"te pe !l"n(" in!erio"r " unui membru& numerele lor (i dist"n$ele dintre ele An"li%" det"li"t e!ectu"t pentru codul de o$el 2r"nce% CM>> "plic c"%urile de #nc rc"re de!inite "nterior de utili%"tor #n c"lcul ri) 1entru c"%ul s"u c"%urile de #nc rc"re curent/e0 progr"mul *" citi to"te !or$ele interne (i e-terne (i num"i "ceste" *or !i lu"te #n consider"re #n c"lcul ri) D"c pe un ".de bolt "l unui c"dru0& progr"mul *eri!ic d"c o b"r *ertic"l /c"re #n mod poten$i"l po"te "c$ion" c" un suport0 #nso$e(te "-ul "n"li%"t) D"c "u !ost& sugere"% c un suport trebuie de!init "colo) 1rogr"mul recuno"(te "utom"t punctele unde "-urile #n*ecin"te /subordon"te0 sunt po%i$ion"te& c"re tr"ns!er #nc rc rile pe "-ul "n"li%"t) 1o%i$iile !or$elor concentr"te c"re "c$ione"% pe ".

0 Un ".umber o! c"lcul"tion points Solicit rile #n punctul de c"lcul"re curent sunt c"lcul"te pe b"%" !or$elor interne citite pentru un c"% de #nc rc"re d"t) Aceste solicit ri sunt !olosite #n continu"re& pentru " *eri!ic" !ormul" empiric de *eri!ic"re d"t #n punctul I)B<B-.0 1rogr"mul urm re(te "cel"(i model c" (i pentru *eri!ic"re" re$elei ! r elemente de ridigi%"re) 1e timpul *eri!ic rii progr"mul "plic ce" de-" dou" !ormul empiric #n punctul I)B<B-./I& B<B-. .- Sti!!ener c+ec7 – imedi"t ce "ce"st op$iune este "cti*"t & c'mpurile !olosite pentru de!inire" p"r"metrilor de b"r "i elementului de ridigi%"re de*in "cti*eN !iec"re element de ridigi%"re po"te !i liber modi!ic"t Lo"ds – list" c"re pre%int c"%urile de #nc rc"re lu"te #n consider"re #n "n"li%" det"li"t " membrului) - Elementele de ridigi%"re sunt de!inite "utom"t dup e!ectu"re" An"li%ei Det"li"te #n urm to"rele loc"$ii de pe b"r : 8n punctele unde supor$ii "u !ost de!ini$i 8n punctele unde !or$ele concentr"te sunt "plic"te 8n punctele unde b"rele #n*ecin"te "u !ost detect"te) 1"r"metrii elementelor de ridigi%"re de!ini$i "utom"t pot !i modi!ic"$i: to"te elementele de ridigi%"re de!inite "utom"t pot !i mut"te& "d ug"te s"u (terse liber) 1o%i$iile elementului de ridigi%"re sunt "!i("te #n c'mpul de edit"re* 1ositionsN po%i$i" unui element de ridigi%"re po"te !i de!init #n coordon"te re"le s"u #n coordon"te rel"ti*e /respect'nd lungime" b"rei0) 1rede!init& urm torii p"r"metri sunt set"$i: Tipul elementului de ridigi%"re – bil"ter"l 9rosime U grosime" re$elei L $ime" U ./I& B<B-. Re%ult"tele sunt pre%ent"te pentru !iec"re punct de c"lcul"re (i pentru c"%ul de #nc rc"r c"re re%ult #n ce" m"i ne!"*or"bil r"$ie) - St"bilit"te" re$elei cu elemente de ridigi%"re sub solicit"re comple.um t"te din di!eren$" dintre l $ime" "-ului (i grosime" re$elei 8n l$ime" U #n l$ime" re$elei) Se presupune& prede!init& c lungime" "-ului este eg"l cu dist"n$" dintre "-ele teoretice "le membrilor) 1rogr"mul !"cilite"% e!ectu"re" urm to"relor c"lcul ri: St"bilit"te" re$elei ! r elementele de ridigi%"re sub solicit"re comple.este "n"li%"t #n num rul de puncte c"re "u !ost de!inite de utili%"tor #n c'mpul de edit"re .

BAA) 8n c'mpul Distribution o! b"tterns or l"ttice !ields& utili%"torul po"te de!ini "r"n.sau %o4ul (olone) 4e Oțel" Op$iune" este !olosit pentru " determin" p"r"metrii membrilor comple-i) Este "ccesibil dup "p s"re" butonului Comple.section #n !ere"str" Member De!inition – 1"r"meters) Ve)i *ig #-0+ *ig #//) D"c op$iune" Comple. s"u punctul C)K din codul 1.members este "cti*"t & "tunci progr"mul *" e!ectu" c"lcul rile membrului lu'nd #n consider"re liniile de g+id"re pentru membrii comple-i con!orm punctului I)? din EC.1.-.– "-" longitudin"l " membrului& 4 – "-" ori%ont"l & % – "-" .OT@: tr"*ersele de leg tur pe supor$i /tr"*erse de leg tur e-treme0 sunt incluse de "semene" #n num rul de tr"*erse de leg tur speci!ic"tNde e-emplu& d"c num rul C este de!init pentru membrul lung de .St"bilit"te" elementelor de ridigi%"re tr"ns*ers"le /I& B<B-C0 Deri!ic"re" este e!ectu"t #n punctele unde elementele de ridigi%"re sunt po%i$ion"te O !or$ c"re "c$ione"% pe elementul de ridigi%"re este c"lcul"t & con!orm coment"riului din punctul I& B<B-C& c" o di!eren$ #ntre !or$" tr"ns*ers"l c"re "c$ione"% pe punctul unde elementul de ridigi%"re este po%i$ion"t (i !or$" m"-im tr"ns*ers"l pe c"re o re$e" ! r elemente de ridigi%"re o po"te e!ectu" #n "cest punct 1"r"metrii elementelor de ridigi%"re sunt c"lcul"$i presupun'nd c ei coopere"% cu segmentul re$elei cu lungime" eg"l cu de .-?A:5-A.)B m lungime *" c"u%" distribuire" uni!orm " C tr"*ersele de leg tur pe lungime" membrului #n coordon"tele: /A)< m& <)< m& B)< m& .&<C din cod) - /.)< m0) - S-" presupus c p"nelurile de tr"*ers de leg tur /grind 0 sunt p"r"lele cu "-ele loc"le "le unei sec$iuni comple-e /."re" elementelor c"re conecte"% co"rdele colo"nelor indi*idu"le) Acest lucru se po"te !"ce #n dou moduri: Speci!ic'nd un num r #n c'mpul Distribution o! b"tterns or l"ttice !ieldsN progr"mul *" distribui "utom"t tr"*ersele de leg tur /c'mpurile de grind 0 eg"l pe #ntre"g" lungime " membruluiN . metri& "tunci C tr"*erse de leg tur *or !i po%i$ion"te #n coordon"te dup cum urme"% : /A)A m& <)A m& B)A m& .A de ori grosime" re$elei St"bilit"te" elementului de rigidi%"re este *eri!ic"t "n"log c" (i st"bilit"te" colo"nei #n compresi" "-i"l & con!orm punctului . Verificarea Mem5rilor %omple7i (Euroco4e.)Am0 De!inind *"lo"re" sp"$ierii " dintre elementele indi*idu"le de conect"re #n c'mpul Sp"cing " edit !ieldN se presupune c *"lorile sp"$ierii tr"*erselor de leg tur s"u #n l$imii c'mpurilor de grin%i sunt eg"le pe lungime" membruluiN d"c lungime" membrului nu este un multiplu #ntreg "l sp"$ierii "& tr"*ersele de leg tur sunt distribuite uni!orm con!orm centrului membrului: "st!el de!inire" sp"$ierii "U<)A m pentru un membru de .

e-ist posibilit"te" de " select" (i *eri!ic" elementele c"re conecte"% co"rdele membrului indi*idu"l) An"li%" cone-iunilor de cor%i #ntr-un membru comple.0& op$iunile c"re permit de!inire" b"relor tr"*erselor de leg tur de*in "ccesibile) Se presupune& c st'lpii (i di"gon"lele sunt de regul !orm"te din"cele"(i sec$iuni) 1entru EC.& c'nd 9rind" .este e!ectu"t "p s'nd butonul L"ttice #n !ere"str" Det"iled Results) 2ere"str" Connection o! C+ords con$ine dou !oi de lucru c"re con$in d"te cu pri*ire l" cone-iunile #n pl"nurile EQ li E6 neces"re pentru c"lcul ri) 1entru !iec"re din pl"nuri "n"li%" este e!ectu"t independent) Ve)i *ig #-1+ pagina #/0) 8n !unc$ie de tipul de!init "nterior de cone-iune de cor%i #n pl"nurile indi*idu"le /tr"*ersele de leg tur s"u grin%ile select"te #n !ere"str" Comple.Section0 progr"mul propune "utom"t solu$i" posibil pentru det"liile de cone-iune) E-ist urm to"rele tipuri de "n"li% disponibile #n progr"m: 1entru tr"*erse de leg tur : Cone-iune sud"t l" membru : sud"re cu r"cord Cone-iune sud"t l" membru: sud"re cu b"l"m" Cone-iune cu (uruburi l" membru 1entru grind : Cone-iune sud"t l" membru : sud"re de r"cord Cone-iune cu (uruburi l" membru Deri!ic"re" cone-iunii cor%ilor include *eri!ic"re" re%isten$ei elementului c"re conecte"% cor%ile /re%isten$" tr"*ersei de leg tur & comprim"re" cu !l"mn"re " di"gon"lelor (i st'lpilor0 (i *eri!ic"re" re%isten$ei sudurilor /#n(urub rilor0 c"re conecte"% tr"*erse de leg tur /grin%i0 cu o sec$iune de membru) 8n timpul de!inirii p"r"metrilor unei cone-iuni de tr"*ers de leg tur cu o sec$iune de colo"n & *eri!ic"re" p"r"metrilor geometrici b"%ici "le cone-iunii este e!ectu"t ) 1entru o cone-iune sud"t cu r"cord progr"mul *eri!ic dimensiunile permisibile "le sudurilor de .& select"re" op$iunii 5"ttens !"cilite"% de!inire" dimensiunilor de b"% "le tr"*ersei de leg tur /#n l$ime& grosime0) Dup select"re" unui" din tipurile de grin%i /9rind" <& B& .0 desc+ide !ere"str" Section selection& unde elementul de grind po"te !i de!init) Selec$i" unei sec$iuni duce l" introducere" "utom"t " "riei s"le #n c'mpul de edit"re Ad /A*0) Dup *eri!ic"re" unui membru comple. este select"t & utili%"torul po"te de!ini sec$iuni di!erite pentru di"gon"le (i st'lpi) Ap s"re" butonului /)))0 din dre"pt" op$iunii Di"gon"l section /s"u op$iunile Di"gon"l:1ost pentru EC.o l"ttice este "cti*"t & "tunci c"lcul rile nu i"u #n consider"re !"ptul c este un membru comple.*ertic"l 0) 8n !o"i" de lucru 1l"ne EQ& utili%"torul po"te de!ini tipurile de tr"*erse de leg tur s"u grin%i po%i$ion"te #n pl"nul p"r"lel "-ei loc"le 4) An"log& !o"i" de lucru 1l"ne E6 este !olosit pentru de!inire" p"r"metrilor tr"*erselor de leg tur s"u grin%ilor po%i$ion"te #n pl"nul p"r"lel cu "-" loc"l %) D"c op$iune" .(i sunt e!ectu"te presupun'nd c & cor%ile sunt un #ntreg complet integr"t #ntr-un pl"n d"t) 1entru EC.

+ pagina #/1) Cone-iunile "st!el proiect"te pot !i s"l*"te #mpreun cu un membruN butonul S"*e este !olosit #n "cest scop) Mul$umit "cestui"& dup de!inire" cone-iunilor de cor%i #ntr-un membru& pe timpul cone-iunii urm to"re utili%"torul ob$ine re%ult"te complete #mpreun cu *eri!ic"re" complet #mpreun cu *eri!ic"re" complet " cone-iunii /! r necesit"te" de " desc+ide !ere"str" Connections o! c+ords din nou0) Re%ult"tele pot !i (terse& de "semene"& "p s'nd butonu Delete) O "lt ipote% este "cee" c un set de in!orm"$ii despre cone-iunile de cor%i #ntr-o colo"n este leg"t str'ns de o sec$iune speci!ic (i un tip de grind speci!ic de!init pe timpul de!inirii p"r"metrilor membrului) D"c o sec$iune di!erit este "tribuit unui membru s"u d"c de!inire" unei grin%i este modi!ic"t & "tunci in!orm"$iile cu pri*ire l" cone-iunile de cor%i sunt #ndep rt"te) 1rogr"mul o!er de "semene" po%ibilit"te" de!initii cone-iunilor de cor%i pentru m"i mul$i membri simult"n) Se po"te !"ce #n dou moduri: Dup *eri!ic"re" grupului: Re%ult"tul *eri!ic rii unui grup de membri este indic"t de progr"m de c re repre%ent"ntul grupului cu ce" m"i m"re r"$ie) Dup desc+idere" !erestrei Det"iled Results pentru "cest membru& utili%"torul po"te proiect" o cone-iune de cor%i de membru) D"c butonul S"*e este "p s"t dup proiect"re" "cestei cone-iuni& "tunci de!inire" "cestei cone-iuni este "tribuitp tuturor membrilor inclu(i #n *eri!ic"re" de grup) Re$ine& #ns & c "cest lucru este posibil num"i cu condi$i" c" pentru to$i membrii& s se de!ine"sc "cee"(i sec$iune (i tipurile . este "!i("t pe ecr"n) 1entru cone-iune" cu sud"re cu b"l"m" se presupune c lungimile b"l"m"lelor sunt eg"le cu #n l$ime" tr"*ersei de leg tur & #n timp ce grosime" "re o *"lo"re m"i mic " grosimii tr"*ersei de leg tur (i grosime" !l"n(elor cor%ilor colo"nei) Deri!ic"re" unei cone-iuni de elemente de grind cu sec$iune" colo"nei este e!ectu"t #ntrun mod simpli!ic"t) 1entru cone-iunile sud"te cu r"cord& progr"mul solicit lungime" tot"l " sudurilor c"re conecte"% grind" cu sec$iune" colo"nei (i presupune c centrul de gr"*it"$ie "l sistemului sud"t este colini"r cu "-" membrului /sistemul este supus num" !or!ec rii ! r " consider" e-centricit $ile posibile0) 1entru cone-iunile "s"mbl"te cu bolturi& se presupune (i c po%i$i" "-ei sec$iunii (i " "-ei boltului sunt colini"re) 1rin urm"re& c"p"cit"te" de #nc rc"re " unei "semene" cone-iuni este un tot"l "l c"p"cit $ilor tuturor bolturilor incluse #n cone-iune) 1entru " porni c"lcul rile cone-iunilor cor%ilor& utili%"torul trebuie s "pese butonul C"lcul"tions) 2ere"str" Det"iled Results "!i(e"% !o"i" de lucru 5"ttens:L"ttice c"re con$ine cele m"i import"nte re%ult"te "le *eri!ic rii cone-iunii /to"te d"tele (i re%ult"tele *eri!ic ri #n !orm de t"bel0) Ve)i *ig #.r"cord) Se presupune c sud"re" cu r"cord i" !orm" literei C) D"c lungime" p r$ilor ori%ont"le "le unei suduri nu este m"i m"re de CA mm& "tunci "ceste p r$i nu sunt lu"te #n consider"re #n c"lcul ri /num"i p r$ile *ertic"le "le sudurilor sunt lu"te #n consider"re #n c"lcul ri0) 1rogr"mul e!ectue"% de "semene" *eri!ic"re" geometric " distribu$iei bol$urilor #ntr-o cone-iune de tr"*erse de leg tur i"r d"c d"tele sunt incorecte& un mes".

"mentul elementelor c"re conecte"% cor%ile indi*idu"le "le colo"nei) Se po"te e!ectu" #n dou moduri: Speci!ic'nd un num r #n c'mpul de edit"re ..)< m0) - S-" presupus c pl"nurile rele*"nte de tr"*erse de leg tur /grin%i0 sunt p"r"lele cu "-ele loc"le "le unei sec$iuni comple-e /.)C..– "-" longitudin"l " membrului& 4 – "-" ori%ont"l & % – "-" *ertic"l 0) 8n !o"i" de lucru 1l"ne EQ& utili%"torul po"te de!ini tipurile de tr"*erse de leg turp s"u grin%i po%i$ion"te #n pl"nul p"r"lel cu "-" loc"l 4) An"log& !o"i" de lucru 1l"ne E6 este !olosit pentru de!inire" p"r"metrilor tr"*erselor de leg tur s"u "i grin%ilor .section din !ere"str" Member De!inition – 1"r"meters) Ve)i *ig #.de grin%i corespun% to"re) Din "cest moment& *eri!ic"re" tuturor membrilor #ntr-un grup *" !i e!ectu"t lu'nd #n consider"re *eri!ic"re" cone-iunii de cor%i) Dup proiect"re" grupului: Re%ult"tul *eri!ic rii unui grup de membru este indic"re" sec$iunilor printre !"miliile de membru de!inite pentru c"lcul ri& c"re s s"tis!"c condi$iile codului) Dup desc+idere" !erestrei Det"iled Results pentru o sec$iune c"lcul"t utili%"torul po"te proiect" o cone-iune de cor%i) Cone-iunile proiect"te pot !i "tribuite unui membru cu condi$i" c" sec$iune" "ctu"l s !ie "tribuit simult"n grupului de membri "n"li%"t) D"c butonul S"*e este "p s"t& "tunci progr"mul *" "tribui simult"n sec$iune" #mpreun cu cone-iune" cor%ii proiect"t pentru "ce"st sec$iune l" grupul de membri) Din "cest moment& *eri!ic"re" tuturor membrilor dintrun grup *" !i e!ectu"t pe timpul lu rii #n consider"re " *eri!ic rii cone-iunii cor%ii) /.OT@: tr"*ersele de leg tur l" supor$i /tr"*erse de leg tur e-treme0sunt de "semene" incluse #n num rul de tr"*erse de leg tur speci!ic"tN de e-emplu& d"c num rul C este de!init pentru membrul de .)A m0 De!inind o *"lo"re " sp"$ierii #ntre elementele indi*idu"le de conect"re din c'mpul de edit"re Sp"cing "N se presupune c *"lorile de sp"$iere "le tr"*erselor de leg tur s"u #n l$ime" tuturor c'mpurilor de tr"*erse de leg tur sunt eg"le pe lungime" membruluiN d"c lungime" membrului nu este un multiplu #ntreg "l sp"$ierii "& tr"*ersele de leg tur sunt distribuite uni!orm respect'nd centrul membruluiN "st!el de!inire" sp"$ierii " U <)A m pentru un membru cu lungime" de .1. /colo"ne de leg"tur 0 "l codului CM>>) 8n c'mpul Distribution o! b"ttens or l"ttice !ields& utili%"torul po"te de!ini "r"n. Verificarea Mem5rilor %omple7i (co4ul *rance) pen3ru Oțel %M//" Op$iune" este !olosit pentru determin"re" p"r"metrilor membrilor comple-i) Este "ccesibil dup "p s"re" butonului Comple.!+ pagina #0!) D"c op$iune" Comple.)CB /colo"ne cu % brele0 (i .members este "cti*"t & "tunci progr"mul *" e!ectu" c"lcul rile membrului lu'nd #n consider"re liniile de g+id"re pentru membrii comple-i con!orm punctului .)B m *" c"u%" distribuire" uni!orm " C tr"*erse de leg tur pe lungime" membrului #n coordon"tele: /A)< m& <)< m& B)< m& . metri lungime& "tunci C tr"*erse *or !i po%i$ion"te #n coordon"tele dup cum urme"% : /A)A m& <)A m& B)A m& .umber o! b"ttens or l"ttice !ieldsN progr"mul *" distribui "utom"t tr"*ersele de leg tur /c'mpuri de grin%i0 #n mod eg"l pe #ntre"g" lungime " membruluiN .

&?CB& #n timp ce dup "cti*"re" op$iunii Are" Atrmin – con!orm punctului .os "p"re pe ecr"n /"ce"st" este !ere"str" pentru "-urile R:C0) 2orm" !erestrei depinde de modulul c"re " !ost "cti*"t /!und"$ii& "-uri R:C s"u colo"ne R:C0) .&C<B-B) 8n !ere"str" cu re%ult"tele det"li"te o !o"ie de lucru "di$ion"l 5"ttens:L"ttice "p"re #n c"re sunt pre%ent"te re%ult"tele pentru membrii comple-i) /. (roiec3area Elemen3elor 4e 23ruc3ur' R% Scopul urm to"relor module: 1roiect"re" "-ului R:C& 1roiect"re" colo"nei R:C & 1roiect"re" direct " !und"$iei& 1roiect"re" !und"$iei continue (i 1roiect"re" "-ului de "d'ncime& este de " de!ini& c"lcul" (i proiect" "-urile (i colo"nele de beton #ntr-o structur /modulul c"re premite proiect"re" plc rii R:C este descris #n c"pitolul >)>0) *ersiune" curent " progrmului permite proiect"re" elementelor structur"le con!orm codurilor: Ve)i lis3a 4e co4uri 4e la pagina #0#) Modulele men$ion"te m"i sus pot !i !olosite #n dou moduri) 1ot !i tr"t"te c" (i p"rte integr"l " sistemului Robot /cu o leg tur cu celel"lte module c"re sunt respons"bile pentru de!inire" structurii (i tr"ns!erul d"telor0 s"u c" un modul indpendent /"dic singur0 num"i pentru proiect"re" elementului de structur R:C) 1e timpul proiect rii sructurii utili%"torul po"te introduce& "!i(" (i modi!ic" cu u(urin$ structur" (i p"r"metrii de proiect"re) D"c re%ult"tele ob$inute nu #ndeplinesc criteriile utili%"torului& c"lcul rile pot !i repet"te pentru di!erite *"lori "le p"r"metrilor de proiect"re s"u pentru sec$iuni tr"ns*ers"le di!erite) Urm to"rele c"pitole e-plic modul de "dministr"re " modulelor pentru proiect"re" R:C (i "drese"% "mbele estim ri) D"c modulele pentru proiect"re" structurii R:C sunt !olosite c" o p"rte din progr"mul Robot& "tunci "*'nd c"lcul"te !or$ele c"re opere"% #ntr-o structur (i "*'ndu-le mut"te l" st"giul proiect rii elementelor p"rticul"re& o !ere"str repre%ent"t m"i .#.&C<B-B) D"c op$iune" Consider In!luence o! s+e"r !orces este select"t "di$ion"l& c"lcul rile *or !i e!ectu"te con!orm t"belului inclus #n punctul .po%i$ion"$i #n pl"nul p"r"lel cu "-" %) D"c op$iune" .(i c sunt e!ectu"te presupun'nd c cor%ile sunt p"rte integr"nt dintr-un pl"n d"t) Select"re" op$iunii 5"ttens permite de!inire" dimensiunilor de b"% "le tr"*ersei de leg tur ) Tr"*ersele de leg tur pot !i de!inite c" o pl"c dreptung+iul"r /#n l$ime& grosime0 s"u c" o sec$iune st"nd"rd din b"%" de d"te de sec$iuni) Dup select"re" unui" din tipurile de tr"*erse de leg tur /L"ttice <-I0& op$iunile c"re permit de!inire" b"relor tr"*erselor de leg turp de*in "ccesibile) Utili%"torul po"te de!ini sec$iuni di!erite pentru di"gon"le (i pentru st'lpi) Ap s'nd butonul /)))0 din dre"pt" op$iunilor Di"gon"l (i 1ost se desc+ide !ere"str" Section selection& unde numele unui element de tr"*ers de leg tur po"te !i de!init) Selec$i" unei sec$iuni duce l" introducere" "utom"t " "riei s"le #n c'mpul de edit"re Ad /At0/) 1entru tr"*ersele de leg tur utili%"torul po"te select" un" din cele trei metode disponibile de c"lcul"re " sub$irimii ec+i*"lente " unui membru comple-) Dup "cti*"re" op$iunii Ecui*"lent "re" A"& c"lcul rile sub$irimii ec+i*"lente *or !i e!ectu"te con!orm punctului <.o l"ttice este "cti*"t & "tunci c"lcul rile nu i"u #n consider"re !"ptul c este un membru comple.

s"u " unui grup de colo"ne (i "cces'nd com"nd" An"l4sis:Design o! RC Structure Elements:RC Column design& din meniul princip"l) Apoi progr"mul tr"ns!er #nc rc rile nod"le l" colo"n & "utom"t) 8nc rc rile sunt "!i("te #n !ere"str" Lo"ds) Dup introducere" modulului de proiect"re " colo"nei& "p"re o !ere"str c"re permite determin"re" tipului de #nc rc ri pentru " !i tr"ns!er"te: Simple c"ses s"u M"nu"l combin"tions) .s"u " unui grup de inter*"le colini"re select'nd com"nd" An"l4sis: R:C be"m design& din meniul princip"l) Atunci progr"mul tr"ns!er #nc rc rile rele*"nte "utom"t l" "-uri) 8nc rc rile sunt "!i("te #n !ere"str" Lo"ds) Dup introducere" modulului de proiect"re " "-ului& "p"re o !ere"str pentru determin"re" tipului de #nc rc ri pentru " !i tr"ns!er"te: Simple c"ses s"u M"nu"l combin"tions) 8n c"%ul codului 1olone%& "p"re un c'mp "di$ion"l c"re ".ut l" de!inire" p"rticip rii #nc rc rilor *"ri"bile de termen lung& neces"re pentru c"lcul"re" de*ierii) D"c selecte%i op$iune" Simple c"ses& progr"mul tr"ns!er #nc rc rile pentru c"re progr"mul cre"% l" ni*el intern combin"$ii de cod con!orm regulilor preg tite pentru structurile R:C& disponibile #n !olderul C29 #n !i(ierul cu e-tensi" d)rgl) D"c selecte%i op$iune" M"nu"l combin"tions& c"lcul rile sunt e!ectu"te pentru combin"$iile de!inite #n progr"mul Robot) Ap"rte de "st"& "p"re list" tuturor combin"$iilor m"nu"le i"r utili%"torul le po"te select") C'mpul 9rouping t4pe con$ine op$iuni c"re permit grup"re" "utom"t " elementelor con!orm "numitor criterii: According to stor4 – pe b"%" geometriei structurii& progr"mul di*ide structur" #n et".1+ pagina #0-) 8n c"%ul "-urilor R:C este posibil s "i modulul de proiect"re " "-ului R:C dup select"re" unui ".Ve)i *ig #.(i colo"n "tribuind "utom"t elementele l" ni*elul rele*"nt According to geometr4 /#n *ersiune" curent op$iune" este disponibil num"i pentru colo"ne0 – elementele cu "cee"(i geometrie sunt tr"t"te c" un element de c"lcul"reN "poi& este se proiecte"% pentru m"i multe grupuri de combin"$ii c"re re%ult din #nc rc rile c"re "ctione"% pe elemente indi*idu"le – #n consecin$ & to"te elementele sunt proiect"te pentru ce" m"i ne!"*or"bil "r"n.e (i pe b"%" lor cre"% ni*ele #n grupul de c"lcul ri #n modulele de "."re " #nc rc rilor) - 1"rte" in!erio"r " !erestrei con$ine !o"i" de lucru Supports) Op$iune" este !olosit pentru determin"re" c rui" din elementele #n*ecin"te trebuie tr"t"tc" suport pentru "-ul indic"t) Set rile "u re%isten$ direct pe tipul (i !orm" consolid rii #n "-ul #n discu$ie) 1"rte" in!erio"r " !erestrei #n !o"i" de lucru Supports "!i(e"% un t"bel c"re con$ine list" de elemente #n*ecin"te /num rul b"rei #nso$it de o etic+et " sec$iunii0) Supor$ii #n !orm de colo"ne sunt identi!ic"$i "utom"t) 8n c"%ul colo"nelor R:C& este posibil ob$inere" unui modul de proiect"re " colo"nei lu'nd #n consider"re #nc rc rile #n nodurile colo"nei dup select"re" unui ".

Ap"rte de *"lorile (i n"turile de #nc rc"re& c'mpul 9roup este complet"t #n t"belul de #nc rc ri) Con$ine num rul b"rei din c"re este tr"ns!er"t #nc rc"re") D"c un grup de colo"ne trebuie proiect"t #mpreun /cee" ce #nse"mn c re%ult"tul c"lcul rii #ntr-un tip de colo"n pentru to"te colo"nele din grup0& trebuie s e!ectue%i select"re" grupului de colo"ne (i s "ccese%i op$iune" de proiect"re " colo"nei R:C) Apoi& !ere"str" pentru #nc rc ri "!i(e"% "t'te" grupuri de #nc rc"re c'te colo"ne sunt select"te) 8n urm" c"lcul rilor *ei ob$ine pentru !iec"re grup de #nc rc"re o colo"n Pre%ult"nt P& c"p"bil de " suport" #nc rc"re" c"re "p"r$ine!iec rui grup) 9eometric" identic " colo"nei /sec$iune (i #n l$ime0 (i suportul identic "l colo"nei sunt cerin$ele c"re trebuie s !ie #ndeplinite pentru grupul c"re trebuie c"lcul"t) Este posibil s ".ungi l" modulul de proiect"re" " !und"$iei cu re"c$iile unui suport d"t /c"re constituie #nc rc"re" "plic"t pe !und"$ie0dup select"re" unui nod de structur s"u unui grup de noduri (i "cces'nd com"nd" An"l4sis:Design o! RC Structure Elements:RC 2ound"tion Design& din meniu) Apoi& progr"mul "tribuie "utom"t re"c$iile ni*elului superior "l pilonului colo"nei) Re"c$iile sunt pre%ent"te #n proiec$i" 2ound"tion-lo"d) 2ere"str" de m"i sus !"ce posibile urm to"rele "c$iuni: L" import"re" c"%urilor simple – pentru " pre%ent" reguli c"re *or !i !olosite #n proiect"re" modulelor pentru c"lcul ri) Select"re" c"%urilor simple din list" de c"%uri disponibile A!i("re" numelor c"%urilor simple /"bre*i"te (i complete0& inclusi* numele c"%urilor de #nc rc"re mobile (i "le c"%urilor de "n"li% Time Listor4 A!i("re" tipului de combin"$ie pentru combin"$iile m"nu"le /de!inite de utili%"tor0 Lu"re" #n consider"re " c"%urilor de "n"li% nelini"r /(i combin"$i" nelini"r 0 c" (i combin"$ii de proiect"re) Dup introducere" modulului de proiect"re " !und"$iei& utili%"torul trebuie s determine tipurile de #nc rc ri pentru " !i tr"ns!er"te: C"%uri Simple s"u Combin"$ii M"nu"le) Re"c$iile tr"ns!er"te #n modulul 2ound"tion sunt re"c$iile din sistemul loc"l de coordon"te din structur ) Acest lucru este semni!ic"ti* pentru structurile .#+ pagina #0.D cu orient ri di!erite "le colo"nelor) Modulele !olosite pentru proiect"re" elementelor de structur RC o!er de "semene" "cces l" c"lcul"torul de consolid"re /op$iune" este "cti*"t select'nd urm to"re" op$iune din meniu Structure:Rein!orcement:Rein!orcement C"lcul"tor) Ve)i *ig #.. Di"metrele b"rei (i "riile de consolid"re sunt d"te #n unit $i select"re #n 1re!erences) C"lcul"torul permite c"lcul"re" urm to"relor *"lori /d denot di"metrule b"rei de consolid"re0: Ari" de consolid"re: .

=).I cmB0) - - /.select"t *" "p re" #n p"rte" superio"r " ecr"nului) 9eometri" s"& re%ult"tele s"le "plic"te "le "n"li%ei st"tice (i " #nc rc rii *or !i #nc rc"te #n modulul de proiect"re " "-ului R:C /#n timp ce #n c"%ul modulului c"re .sunt lu"te #n consider"re0) Modulul R:C be"m design po"te !i "cces"t #n !elul urm tor: Selecte"% proiect"re" "-ului R:C din structur" de tip *iniet /*e%i c"pitolul B)<0 – modulul *" !unc$ion" c" (i un progr"m independent /independent0 ! r cone-iune (i tr"ns!er de d"te cu "lte p r$i din Robot Millenium) Atunci c'nd structur" este de!init & selecte"% list" de b"re corespun% to"recre'nd "-ul (i select'nd com"nd" R:C be"m design din meniu) 1roiec$i" 5EAM *" !i desc+is i"r #nc rc rile de geometrie (i membru #mpreun cu re%ult"tele corespun% to"re *or !i #nc rc"te #n modulul de cod) Ecr"nul *" !i di*i%"t #n dou p r$i: *i%u"li%"torul c"re "!i(e"% "-ul proiect"t (i *i%u"li%"torul pentru pre%ent"re" #ntregii structuri) - Descriere" procesului de proiect"re " "-ului R:C present"t m"i . (roiec3area :7ului R% Modulul R:C be"m design permite de!inire"& c"lcul"re" (i proiect"re" "-urilor continue /"mbele simple (i cu dou inter*"luri0) C"%urile de #nc rc"re pot const" #n !or$e *ertic"le concentr"te& uni!orme& #nc rc ri s"u momente de suport "di$ion"le) Sec$iunile dreptung+iul"re (i #n !orm de T sunt "dmisibile /#n plus& m"i multe tipuri de cone-iune de pl"c de ".os se "plic"t pentru ce" de" dou" metod de "cces"re " modulului de proiect"re " "-ului R:CN di!eren$ele princip"le dintre cele dou c i de "cces *or !i indic"te) C'nd modulul este select"t& structur" de ".um rul de b"re de consolid"re cerut cu un di"metru d"t / de e-emplu <= (i <B mm0& "st!el #nc't b"rele cu di"metrul de <Bmm po"te constitui un procent".um rul de b"re pentru un di"meru predetermin"t c"rut /de e-emplu <= (i <B mm0 cu o condi$ie "di$ion"l d"t cu c"re num rul de b"re cu "mbele di"metre este "pro-im"ti* eg"l /de e-emplu: CC:d <=:d <B U <Bdd <=)A Z <Bdd <B)A0 .1./de e-emplu: Kdd <B U K)?B cmB Kdd <B Z Idd <> U <K)?K cmB Kdd <B Z Idd <> Z =dd <A U BC)BI cmB )))0 . prede!init "l tuturor b"relor /de e-emplu: CC:d <=:d <B]BI U <>dd <=)A Z Idd <B)A0 Di!eren$" dintre "ri" d"t /"dic CC cmB0 (i sum" "riilor b"rei de consolid"re d"te /de e-emplu: CC -Idd <B U .um rul de b"re de consolid"re cerut /de e-emplu CC:d<C U B? b"re0 .#.

os) 1entru " modi!ic" inter*"lul/inter*"lele0 selecte"% "cele"& "le c ror dimensiuni de sec$iune trebuie modi!ic"te) Inter*"lele select"te *or !i e*iden$i"te) Ve)i *ig #. s"u pre!"bric"t0 (i Cuts /permite de!inire" dimensiunilor t ieturilor #n p"rte" st'ng s"u #n ce" dre"pt " sec$iunii tr"ns*ers"le0) 1rogr"mul "tribuie "utom"t numele sec$iunilor de "-uri:colo"ne RC) 1rim" liter 5 s"u C corespunde "-ului s"u colo"nei& #n timp ce urm to"re" determin !orm" sec$iunii) Este urm"t de dimensiunile c"r"cteristice) 1rin urm"re& 5R .os *" "p re" pe ecr"n: .pot !i modi!ic"te #n !ere"str" El"*"tion De!inition) C" (i #n c"%ul dimensiunilor sec$iunii tr"ns*ers"le& de!inire":modi!ic"re" dimensiunii se "plic num"i pentru inter*"lul select"t) Atunci c'nd op$iune" Lo"d este select"t & proiec$i" LOAD din sistemul Robot Millenium /#n c"%ul unei *ersiuni integr"te cu "lte module0 s"u t"bele corespun% to"re pentru de!inire" #nc rc rilor /#n c"%ul #n c"re modulul c"re lucre"% c" (i idi*idu"l0) Select"re" op$iunii Lo"ds permite de!inire" #nc rc rilor "plic"te "-urilor R:C) Acest lucru se !"ce #n !elul urm tor: Clic7 pe iconi$" PLo"d De!initionP /8e)i iconița 1/1+ pagina #000 s"u& Select'nd com"nd" Structure:Lo"ds& din meniu Select'nd 5EAM-LOADS) 2ere"str" de m"i .A-IA denot o sec$iune dreptung+iul"r de "-& pentru c"re bU.+ pagina #0/0 Dimensiunile de ele*"$ie "le inter*"lului "-ului – disponibile select'nd com"nd" 9eometr4:Dimensions& din meniu s"u "p s'nd iconi$" Dimensions /8e)i iconița 1//+ pagina #0/0 8nc rc rile – "plic"te select'nd com"nd" 9eometr4:Lo"ds& din meniu s"u select'nd iconi$" Lo"ds /8e)i iconița 1/0+ pagina #0/0) - 9eometri" sec$iunii po"te !i de!init :modi!ic"t #n !ere"str" pre%ent"t m"i .-+ pagina #0/) Sec$iunile dreptung+iul"re& #n !orm de I (i de T sunt "dmisibile /#n plus& m"i multe tipuri de tipuri de cone-iune de "--pl"c sunt lu"te #n consider"re0) Con$inutul /p"r"metrii0 !eresteri *"ri"% #n !unc$ie de tipul select"t) 2ere"str" de m"i sus con$ine num"i !o"i" de lucru 9ener"l 1"r"meters pentru sec$iunile dreptung+iul"re) 1"r"metri simil"ri sunt disponibili pentru tipurile de sec$iune #n !orm de T (i de sec$iune #n !orm de I) Atunci c'nd sec$iune" #n !orm de T cu !l"n(e po%i$ion"te l" ni*el in!erior este select"t & !ere"str" *" con$ine dou !oi de lucru supliment"re: Sl"bs /permite de!inire" dimensiunilor pl cii !und"$iei: "rm"t pe locul de mont".A (i +UIA) Dimensiunile de ele*"$ie pentru inter*"lele consecuti*e de ".!unc$ione"% independent& utili%"torul trebuie s de!ine"sc geometri" (i #nc rc"re" (i *" e!ectu" "n"li%" st"tic 0) 9eometri" "-ului (i #ncprcprile pot !i modi!ic"te !olosind urm to"rele op$iuni: 9eometri" sec$iunii "-ului – disponibil select'nd com"nd" 9eometr4:Section Tr4pe& din meniu s"u select'nd iconi$" Section T4pe /8e)i iconița 1/.

) Din list" Lo"d C"tegor4& selecte"% tipul de #nc rc"re "plic"t /continu & concentr"t (i de supr"!"$ 0 C) De!ine(te *"lorile tipului de #nc rc"re select"t /iconi$ele din p"rte" superio"r " !erestrei pre%int sc+em"tic tipurile de #nc rc"re disponibile0 (i "p"s butonul Add) 1"rte" din st'ng" " !erestrei de #nc rc"re depinde de tipul de #nc rc"re select"t) Iconi$" sc+em"tic c"re repre%int tipul de #nc rc"re continu s"u concentr"t select"t este pre%ent"t #n col$ul din st'ng" sus "l !erestrei) Iconi$ele c"re permit select"re" tipului de #nc rc"re sunt loc"li%"te #n p"rte" din dre"pt") 8n c"%ul unei #nc rc ri pl"n"re& c'mpul Coordin"tes con$ine urm to"rele op$iuni: "l!"& bet" (i 4N "ri" "di"cent con$ine c'mpul c"re !"cilite"% de!inire" *"lorii #nc rc rii p /#nc rc"re pe unit"te de "rie0) Ace"st #nc rc"re este tr"ns!orm"t #ntr-o #nc rc"re distribuit ) Urm to"rele tipuri de #nc rc"re pl"n"r sunt disponibile: #nc rc rile cuprinse din supr"!"$" pl cii dintre dou "-uri) Trebuie s de!ine(ti dist"n$" 4 din c"re #nc rc rile sunt #mpreun"te i"r dou tipuri de #nc rc ri #mpreun"te de pe supr"!"$" pl cii sunt delimit"te de c tre p"tru "-uri) Sub iconi$ele Lo"d T4pe& se "!l c'mpul Rel"ti*e Dimensions (i& #n c"%ul #n c"re "i select"t un tip de #nc rc"re continuu& op$iune" Dimension C+"in) D"c op$iune" Rel"ti*e Dimensions este "cti* – simbolul V "p"re& "poi pe timpul de!inirii po%i$iei #nc rc rii& coordon"tele rel"ti*e de puncte *or !i !olosite din inter*"lul RA&<S ) D"c op$iune" nu este "cti* "tunci coordon"tele de puncte *or !i d"te #n unit $i select"te de utili%"tor) 8n c"%ul #nc rc rii continue – op$iune" Dimension C+"in /d"c "ce"st op$iune este "cti* – simbolul V "p"re0 este disponibil ) 8n timpul de!inirii #nc rc rii continue "("-numitul l"n$ de dimensiuni *" !i !olosit) Acest lucru #nse"mn c *"lorile #nc rc rii continue pB *or !i "plic"te #ntr-un punct cu *"lo"re" e #nc rc"re " coordon"tei /-<Z-B0p. #ntr-un punct cu coordon"t" /-<Z-BZ-.R:C: <) 8n Sp"ns& introdu num rul de inter*"le pentru c"re se *" "plic" #nc rc"re"N d"c *ei scrie A /"ll& to"te0 #n "cest c'mp& to"te inter*"lele *or !i select"te& B) Din list" ..& -C) C'mpul D"lue con$ine op$iunile: p<& pB& p.+ pagina #00) 1entru " de!ini #nc rc rile de "."ture& selecte"% n"tur" #nc rc rii /in"cti* & "cti* & de % p"d & de *'nt& etc0& .OT@: Atunci c'nd o #nc rc"re continu este select"t & nu to"te c'mpurile c"re permit de!inire" *"lorii de #nc rc"re coordon"t & sunt "cti*e) 1entru !iec"re ".Ve)i *ig #.se pot de!ini urm torii p"r"metri: .loc " !erestrei) 8n c"%ul unei #nc rc ri concentr"te& dou "lte op$iuni& -< (i 2 s"u M sunt loc"li%"te "ici) 8n c"%ul unei #nc rc ri continue& c'mpul Co-ordin"tes con$ine op$iunile: -<& -B& -.0 etc) D"c op$iune" nu este "cti* & "tunci #nc rc"re" p< este "plic"t #ntr-un punct cu coordon"t" -<& #nc rcre" pB #ntr-un punct cu coordon"t" -B& etc) C'mpurile Coordin"te" (i D"lues& sunt loc"li%"te #n por$iune" de mi.) .

/ni*elul et".T Imedi"t ce proiec$i" 5EAMS – RESULTS este select"t & ecr"nul *" !i di*i%"t #n dou p r$i: p"rte" din st'ng"& c"re con$ine c'mpul Di"gr"ms pentru pre%engt"re" gr"!ic " re%ult"telor i"r ce" din dre"pt" con$ine !ere"str" Di"gr"ms) Ace"st !ere"str permite "!i("re" re%ult"telor #ntr-un !orm"t t"bul"r (i select"re" *"lorilor pentru c"re di"gr"mele din p"rte" st'ng " !erestrei *or !i pre%ent"te /op$iunile incluse #n !ere"str" Di"gr"ms depind de codul select"t de proiect"re " elementului de structur RC0) 1rintre "cele *"lori se pot g si !or$ele de sec$iune pentru st rile de limit disponibile& "riile de consolid"re (i de!orm rile) Ve)i *ig #.select"t *" !i "!i("t) 1"r"metrii de et".+ pag #01) C"lcul rile (i proiect"re" "-ului po"te !i #nceput imedi"t ce to$i p"r"metrii "u !ost "tribui$i) Acest lucru se po"te e!ectu" !ie select'nd op$iune" An"l4sis:C"lcul"tions s"u "p s'nd iconița 100+pag #01) 2or$" intern se #n! (o"r /momente (i !or$e de !or!ec"re0 i"r depl"s rile sunt c"lcul"te pentru #nc rc rile de!inite) 1entru " *i%u"li%" re%ult"tele proiect rii trebuie "cces"t urm to"re" proiec$ie: 5EAMS – RESULTS 5EAMS – REI.op$iunile inluse #n "ce"st !ere"str depind de codul select"t de proiect"re " elementului de structur RC) Op$iunile de c"lcul"re /Select'nd com"nd" An"l4sis:C"lcul"tion Options s"u "p s'nd iconița 10-+ pag #010 – op$iunile incluse #n "ce"st !ere"str depind de codul select"t de proiect"re " elementului de structur RC) 1"r"metrii de consolid"re /select'nd com"nd" An"l4sis:Rein!orcement 1"r"meters& s"u "p s'nd iconița 10.T este select"t & ecr"nul este di*i%"t #n p"tru p r$i: un c'mp #n c"re ele*"$i" "-ului cu o consolid"re c"lcul"t este pre%ent"t& un c'mp c"re con$ine consolid"re" #n sec$iune" "-ului& un t"bel de sum"ri%"re cu descriere" ti.elor consecuti*e de consolid"re (i !ere"str" Rein!orcement b"rs c"re pre%int p"r"metrii b"relor select"te) .OT@: dup ce orice modi!ic ri sunt ! cute "supr" geometriei "-ului s"u "supr" #nc rc rilor lor& re%ult"tele "n"li%ei de*in indisponibile) 1entru " ob$ine re%ult"te corespun% to"re pentru "-ul modi!ic"t& sructur" necesit s !ie "ctu"li%"t /"st!el modi!ic rile pot !i s"l*"te0) Acest lucru este posibil select'nd com"nd" Results:Structure Upd"ting s"u "p s'nd iconița10.+ pagina #0 ) Di"gr"mele e-empli!ic"te pentru "-ul cu m"i multe inter*"luri sunt pre%ent"te #n !igur ) Imedi"t ce proiec$i" 5EAMS-REI.- Desc+i% turi /select'nd com"nd" 9eometr4:Openings din meniu s"u "p s'nd iconița 101+ pag #010 – o !ere"str pentru de!inire desc+i% turilor pentru un inter*"l de ".2ORCEME.2ORCEME.+ pag #010 – op$iunile incluse #n "ce"st !ere"str depind de codul select"t de proiect"re " elementului de structur RC) - - - .ului& re%isten$" l" incendiu& e*"lu"re" de cr"c"re (i e-punere0 – select'nd com"nd" An"l4sis:Stor4 1"r"meters s"u "p s'nd iconița 10#+ pag #01& ..

#.ote0) Editorul de te-t din sistemul Robot Millenium c"re con$ine d"te cu pri*ire l" "-ul proiect"t (i re%ult"tele de c"lcul"re:proiect"re *or !i "!i("te pe ecr"n) Imedi"t ce op$iune" Results:Dr"Oings este select"t s"u iconița 10 + pag #1!& este select"t & progr"mul Robot*" "cti*" proiec$i" 2I.RC c"lcul"t) Dup !in"li%"re" c"lcul rilor& re%ult"tdele pot !i pre%ent"te #n !orm de note de c"lcul"re /op$iune" Results:C"lcul"tion .1rogr"mul o!er de "semene" m"i multe op$iuni c"re permit edit"re" b"relor de consolid"re pentru " !i !olosite #n "-ul RC: 5"rele de pornire – op$iune" permite utili%"torului determin"re" p"r"metrilor b"relor consolid"te c"re conecte"% un ".#.9 c"re pre%int un desen de lucru pentru "-ul c"lcul"t (i desemn"t) Inter*"lul/inter*"lurile0 "-ului select"t/e0 *or !i pre%ent"te pe ecr"n #n !orm" c"re corespunde cu p"r"metrii de desen "dopt"$i /*e%i c"pitolul >)B)I0) /.OT@: Op$iune" este disponibil #n meniu num"i dup ce piesele de "t'rn"re sunt s""lct"te #ntr-un ". $efinirea :7urilor R% < Mo4ul In3erac3i8 8n pre%ent& modulul RC 5e"m Design o!er un mod inter"cti* de de!inire " "-uluiN modul disponibil #n "cest moment de de!inire (i c"lcul"re " "-ului RC solicit "cti*"re" m"i multor !erestre #n c"re p"r"metrii de "-:consolid"re trebuie determin"$i) Modul inter"cti* de de!inire " "-ului RC pentru "-uri permite de!inire" geometriei& " p"r"metrilor de et".& " op$iunilor de .cu o colo"n ) Op$iune" este "ccesibil select'nd com"nd" Structure:Rein!orcement:St"rter b"rs #n meniul princip"l s"u " comen%ii St"rter b"rs din meniul de conrol Di*i%iune" b"relor de consolid"re – op$iune" permite utili%"torului s de!ine"sc punctele de di*i%ie "le "-urilor RC) Este "ccesibil select'nd com"nd" Structure:Rein!orcement:Di*ide rein!orcing b"rs din meniu) M"i e-ist (i op$iune" Connect rein!orcing b"rs& disponibil ) 1"r"metrii /propriet $ile0b"relor de #nc rc"re – op$iune" este !olosit pentru " pre%ent" p"r"metrii b"relor de consolid"re& determin'nd pe timpul proiect rii "-ului RC& pentru " *eri!ic" b"rele de consolid"re dup modi!ic ri (i pentru " copi":(terge b"rele de consolid"re) - - Urm to"rele op$iuni sunt de "semene" disponibile pentru to"te modulele de proiect"re " elementului de structur RC: Di%ibilit"te – se !olose(te pentru select"re" b"relor de consolid"re pentru " !i pre%ent"te #n *i%u"li%"torul gr"!ic "l elementelor de structur RC c"lcul"te /com"nd": Structure:Rein!orcement:Disibilit4& s"u iconița 101+ pag #0 0) 1o$i select" pre%ent"re" celor p"tru tipuri princip"le de consolid"re " elementului de structur RC: consolid"re" princip"l & consolid"re" tr"ns*ers"l & consolid"re" structur"l (i consolid"re" desc+i% turilor /num"i pentru "-uri (i "-uri "d'nci0) Tr"nsl"$ie – se !olose(te pentru modi!ic"re" m"nu"l " sp"$ierii #n trepte dintr-un "-) /com"nd" Structure:Rein!orcement:Stirrup Sp"cing0) .AL DRA3I.

modi!ic"t po"te !i s"l*"t sub "cel"(i nume s"u cu unul nou) - - Dup select"re" butonului .c"lcul"re (i " modelului de consolid"re pentru "-uri #n c'te*" !erestre !iind succesi*e /! r " !i ne*oie de cuno(tin$ e-tensi* "supr" op$iunilor o!erite #n "cest modul0) 8n cursul de!inirii "-ului& utili%"torul determin p"r"metrii #n !erestreN o p"rte din "ceste !erestre este identic cu "cele" !olosite #n modul disponibil "ctu"l de de!inire " "-ului /!"ce m"i u(o"r edit"re" *"lorilor introduse0) 1entru " porni modul inter"cti* de de!inire " "-ului RC& utili%"torul trebuie s selecte%e com"nd" 2ile:5e"m 3i%"rd din meniul din modulul RC 5e"m Design) 2ere"str" "!i("t m"i .umele proiectului A-ul cu inter*"le c"re *"ri"% /dimensiunile inter*"lelor "-urilor RC sunt desi!ite pentru !iec"re inter*"l sep"r"t0 A-ul cu inter*"le identice /geometrie "-ului identic : dimensiunile de sec$iune (i tipul precum (i lungime" inter*"lului& se de!inesc pentru to"te inter*"lele "-ului RC0) 8n continu"re se o!er urm to"re op$iuni: Consider compressed sl"b – cooper"re" unei sec$iuni dreptung+iul"re cu o pl"c comprim"t se *" consider" #n de!inire" sec$iunii Optimi%"tion o! !l"nges – proeminen$" !l"n(elor din sec$iune" de ".cu p"r"metri "dopt"$i din "-ul pre%ent"t "ctu"l& *" !i de!initN "cti*'nd op$iune" Ret"in lo"ds se produc #nc rc ri speci!ic"te pentru "-ul select"t pentru " !i prelu"t de c tre "-ul de!initN "-ul de!init po"te !i s"l*"t cu un nume nou Modi!4 current – select"re" "cestei op$iuni permite modi!ic"re" unui ".RC se selecte"% #n "(" !el #nc't nu este neces"r lu"re" #n consider"re " consolid rii de r"cord pentru ".cu set ri prede!inite de p"r"metri *" !i de!initN p"r"metrii pot !i modi!ic"$i pe timpul de!inirii unui "./+ pagina #1!) 8n !ere"str" de m"i sus se po"te select" un" din urm to"rele op$iuni: Cre"te neO – d"c "ce"st op$iune este select"t & "tunci un ".#n !ere"str" 5e"m Oi%"rd Cre"te neO b"sed on current be"m – d"c "ce"st op$iune este select"t & "tunci un ".e-istentN un ".0+ pagina #11) 8n p"rte" superio"r " !erestrei trebuie s e-iste in!orm"$ii de b"% cu pri*ire l" "-ul de!init RC (i geometri" RCN de!inire" "-ului RC /op$iunile disponibile #n !erestrele succesi*e0 depinde de un tip de ".(i pl"c .os "p"re) Ve)i *ig #.RC: .e-tS & !ere"str" pre%ent"t m"i .os "p"re "poi pe ecr"n: Ve)i *ig #.

os se pot determin" urm torii p"r"metri: 1"r"metrii de et".(i "poi& s e!ectue%e c"lcul rile consolid rii "-ului RC) .e-t S& din !ere"str" /progr"mul trece l" urm to"re" !ere"str 0N e-ist (i posibilit"te" de " te #nto"rce l" !ere"str" "nterio"r "p s'nd butonul 5"c7 R) Atunci c'nd geometri" "-ului RC este de!init & utili%"torul trebuie s de!ine"sc #nc rc rile c"re "c$ione"% pe ". pot !i de!ini$i #n dou moduri: • Acti*'nd op$iune" (i select'nd – din list" de selec$ie – un !i(ier de!init m"i de*reme c"re con$ine p"r"metrii de et".din list" de selec$ie – un !i(ier de!init m"i de*reme c"re con$ine p"r"metrii op$iunii de c"lcul"re& cum "r !i un !i(ier denumit #n mod st"nd"rd – "p s'nd butonul /)))0 desc+ide !ere"str" C"lcul"tion Options pentru un cod RC select"tN to"te celel"lte op$iuni din c'mpul Stor4 nu sunt "tunci "ccesibile D"c op$iune" c"re ". din c'mpul Stor4N p"r"metrii de et".& cum "r !i un !i(ier denumit #n mod st"nd"rd – "p s'nd butonul /)))0 desc+ide !ere"str" Stor4 1"r"meters pentru un cod RC select"tN to"te celel"lte op$iuni din c'mpul Stor4 nu sunt "tunci "ccesibile D"c op$iune" c"re ".ut l" select"re" unui !i(ier din list" de select"re cu !i(iere c"re con$in p"r"metri de et".ut l" select"re" unui !i(ier dintr-o list de selec$ie cu !i(iere c"re con$in p"r"metrii op$iunii de c"lcul"re este de%"cti*"t & "tunci op$iunile celel"lte din c'mpul C"lcul"tion op$ions de*in "ccesibileN d"c o "semene" set"re este select"t & "tunci p"r"metrii de!ini$i #n "cest c'mp *or !i consider"$i #n c"lcul riN "p s"re" butonului S"*e "s& permite s"l*"re" #ntr-un !i(ier " urm torilor p"r"metri: consolid"re #mpotri*" mic(or rii /"p s"re" "cestui buton desc+ide o !ere"str "di$ion"l 0& consolid"re" de tr"nsport /"p s"re" "cestui buton desc+ide o !ere"str "di$ion"l 0& consider"re" rupturilor l" beton"re) • D"lorile de!inite "le p"r"metrilor sunt con!irm"te "p s'nd butonul . este de%"cti*"t & "tunci op$iunile c"re "u r m"s #n c'mpul Stor4 de*in "ccesibileN d"c o "semene" set"re este select"t & "tunci p"r"metrii de!ini$i #n "cest c'mp *or !i consider"$i #n c"lcul ri • - 1"r"metrii op$iunilor de c"lcul"re pentru "-urile RC din c'mpul C"lcul"tion optionsN op$iunile de c"lcul"re pot !i de!inite #n dou moduri: • Acti*'nd op$iune" (i select'nd .- LolloO sl"bs – t ieturile c"re "sigur suportul pentru pl cile pre!"bric"te pe un "-& *or !i consider"te #n de!inire" unei sec$iuniN implicit& o "semene" sec$iune *" !i "dopt"t pentru to"te "-urile dintr-un "-& #ns & este posibil modi!ic"re" s" pentru un inter*"l select"t Consider sel!-Oeig+t in c"lcul"tions – propri" greut"te *" !i "d ug"t "utom"t #n c"%urile de #nc rc"re) - M"i .

1+ pag #1-) 1rogr"mul "tribuie "utom"t numele pentru sec$iuni(e de "-uri:colo"ne RC) 1rim" liter 5 s"u C corespunde "-ei s"u colo"nei& #n timp ce urm to"re" determin !orm" sec$iunii) Apoi urme"% dimensiunile c"r"cteristice) De e-emplu& CR .-. (roiec3area %oloanei R% Modulul R:C column design permite c"lcul"re"& pre-dimension"re" (i *eri!ic"re" colo"nelor R:C) 2or$ele "-i"le (i momentele din "mbele direc$ii sunt "dmisibile) Urm to"re(e tipuri de sec$iune tr"ns*ers"l /sec$iune #n !orm de T& sec$iune #n !orm de 6& semicerc& etc0) Modulul R:C column design po"te !i "cces"t dup cum urme"% : Selecte"% proiect"re" colo"nei R:C din structur" de tip *iniet /*e%i c"pitolul B)<0 – modulul *" !unc$ion" c" (i un progr"m independent /indi*idu"l0 ! r leg tur s"u d"te de tr"ns!er cu "lte module) Sistemul Robot Millenium este respons"bil pentru de!inire" structurii) Atunci c'nd structur" este de!init & selecte"% list" corespun% to"re de b"re c"re cre"% colo"n" (i selecte"% com"nd" R:C column design& din meniu) 1roiec$i" COLUM.) Modelul de !l"mb". este select"t & *" "p re" o !ere"str .& dup c"re !ere"str" pre%ent"t &"o .A (i +UIA) Ve)i *ig #.S se *" desc+ide i"r geometri" #nc rc rilor de membru #mpreun cu re%ult"tele corespun% to"re *or !i #nc rc"te #n modulul de cod) Ecr"nul *" !i #mp r$it #n dou p r$i: *i%u"li%"torul cu "!i("re" de ele*"$ie " colo"nei proiect"te (i *i%u"li%"torul cu "!i("re" sec$iunii colo"nei) - Descriere" procesului de proiect"re " colo"nei R:C /pre%ent"t m"i . + pagina #1.os *" !i "!i("t pe ecr"n) Tipul de sec$iune /dreptung+iul"r & rotund & sec$iune #n !orm de T& sec$iune #n !orm de 6& sec$iune #n !orm de L& poligon regul"t& semicerc s"u cu"dr"nt0 trebuie speci!ic"t i"r dimensiunile tipului de sec$iune select"t trebuie introduse /*or !i "!i("te #n desenul sc+em"tic din col$ul din dre"pt" sus "l !erestrei0) Ve)i *ig #. "l colo"nei – disponibil select'nd com"nd" Structure:5uc7ling Leng+t& s"u "p s'nd iconița 11#+ pag #1.A-IA denot o sec$iune dreptung+iul"r de colo"n & pentru c"re bU.& dup c"re o !ere"str corespun% to"re *" "p re" i"r modelele pentru "mbele direc$ii /Q s"u 60 pot !i speci!ic"te i"r selec$i" tipului de structur c"re se b"l"nse"% :c"re nu se b"l"nse"% se po"te e!ectu") C'nd iconi$" c"re indic modelul de !l"mb".#.os0 se "plic pentru situ"$i" #n c"re modulul !unc$ione"% c" (i un progr"m indi*idu"l) Ecr"nul *" !i di*i%"t #n dou p r$i: un *i%u"li%"tor c"re con$ine "!i("re" de ele*"$ie " colo"nei (i *i%u"li%"torul cu sec$iune" de colo"n ) De!inire" colo"nei se b"%e"% pe urm to"rele d"te: Dimensiunile de ele*"$ie "le colo"nei – disponibile select'nd com"nd" Structure:Dimensions s"u "p s'nd iconița 11!+ pag #1-) Tipul (i dimensiunile sec$iunii tr"ns*ers"le de colo"n – disponibile select'nd com"nd" Structure:Section s"u "p s'nd iconi$" <=<& p"g B=./.

AD – se b"%e"% pe gr"!icele incluse #n ECB #n punctul Slendreness o! Isol"ted Columns /#n E.0 5AEL – din moment ce nu e-ist linii directo"re "le codului& se b"%e"% pe gr"!ice incluse #n ECB #n punctul Slendreness o! Isol"ted Columns /#n E.)I !igur" C)BK !ormul" C)>A0 1.)I).-5-A. – op$iunile incluse #n "ce"st !ere"str depind de codul select"t de proiect"re " elementului de structur RC Op$iunile de c"lcul"re /select'nd com"nd" An"l4sis:C"lcul"tion Options s"u "p s'nd pe iconița 11."di$ion"l /c" m"i sus0 #n c"re modelul de !l"mb".D <??B-<-< /<??<0 punctul C).!+ pagina #1.B>C – Ane-" C) - - D"lorile "tribuite modelelor sunt repre%ent"re" simpli!ic"t " c"%urilor tipice) 8n ultimele trei op$iuni !ormulele de cod (i gr"!icele se "plic direct) Ve)i *ig #.<=-?I punctele <A)<BN <A)<. /ni*elul et".)I !igur" C)BK !ormul" C)>A0 5S =<<A – punctul . pre%ent"te #n !ere"str" de m"i sus depind de codul RC select"t) Aceste" se b"%e"% pe urm to"rele recom"nd ri de cod: ACI .– registre succesi*e !iind re"c$iile c"%urilor succesi*e simple sunt introduse #n !ere"str pentru #nc rc ri0) C" (i #n c"%ul "-urilor R:C& se pot de!ini urm torii p"r"metri: 1"r"metrii de et".)=)<)> Eurocode B 5elgi"n .)I).+ pag #1. "l colo"nei po"te !i select"t) Op$iunile incluse #n "ce"st !ere"str depind de codul select"t de proiect"re " elementului de structur RC) Modelele de !l"mb".ului& e*"lu"re" de incendium e*"lu"re" de cr"c"re (i e-punere0& select'nd com"nd" An"l4sius:Stor4 1"r"meters& s"u "p s'nd iconița 11.D <??B-<-< /<??<0 punctul C).sunt select"te i"r colo"nele sunt "soci"te cu un suport de ".+ pag #1.) Dup dublu clic7 pe iconi$ele din desenul de m"i sus& progr"mul desc+ide !ere"str" unde rigidit"te" nodului po"te !i de!init ) 8nc rc ri "plic"te – disponibile dup select"re" comen%ii Structure:Lo"ds s"u "p s'nd iconița 11#+ pag #1.op$iunile incluse #n "ce"st !ere"str depind de codul select"t de proiect"re " elementului de sructur RC - .0 ./o colo"n po"te !i po%i$ion"t #n con!ormit"te cu un "-N numele supor$ilor de ".<= – gr"!ice #n punctele c"re implic punctul /#n ACI .& dup c"re o !ere"str c"re con$ine un t"bel pentru de!inire" #nc rc rii de colo"n *" !i "!i("t pe ecr"n) Urm to"rele d"te sunt incluse: numele c"%ului& n"tur"& grupul& *"lo"re" !or$ei "-i"le& *"lo"re !or$ei de !or!ec"re (i momentele de #nclin"re "plic"te l" colo"n ) M"i mult& e-ist posibilit"te" de " "d ug" "utom"t #nc rc rile c"re pro*in din colo"n" superio"r (i din ".

os) 1"rte" superio"r " !erestrei con$ine o list cu to"te combin"$iile de #nc rc"re lu"te #n consider"re pe timpul procesului de proiect"re " colo"nei) 1entru o combin"$ie select"t sunt "!i("te urm to"rele *"lori: sec$iune" colo"nei cu "-" neutr & "ri" de comprim"re (i de tensiune (i !"ctorii de sigur"n$ corespun% tori) 8n urm" c"lcul rilor& ce" m"i re" combin"$ie de #nc rc"re /combin"$ie de proiect"re0 este pre%ent"t #n !ere"str ) .-M pentru o combin"$ie de #nc rc"re d"t ) 1"rte" st'ng " "cestei !erestre este !olosit pentru "!i("re" supr"!e$ei de inter"c$iune .2ORCEME.S – REI.M--M4& #n timp ce p"rte" dre"pt este !olosit pentrub curb" de inter"c$iune #n pl"n .0 – op$iunile incluse #n "ce"st !ere"str depind de codul select"t de proiect"re " elementului de structur RC) Ve)i *ig #.)"tunci c'nd c"lcul rile sunt !in"li%"te !ere"str" repre%ent"t m"i sus po"te !i "!i("t pe ecr"n) R"$i" din c"drul sec$iunii tr"ns*ers"le " colo"nei este pre%ent"t #n !ere"str" Intersection de m"i .S – RESULTS este select"t & ecr"nul *" !i di*i%"t #n dou p r$i /*e%i desenul de m"i .1+ pagina #1.os0) Ve)i *ig #.T este select"t & ecr"nul se di*ide #n p"tru p r$i: un c'mp c"re con$ine "!i("re" de ele*"$ie " colo"nei #mpreun cu consolid"re" c"lcul"t & un c'mp cu consolid"re" sec$iunii tr"ns*ers"le " colo"nei& un t"bel de sum"ri%"re cu descriere" ti.-M& c"re con$ine combin"$iile de #nc rc"re "n"li%"te #n "cel moment) Atunci c'nd proiec$i" COLUM.elor de consolid"re consecuti*e (i !ere"str" Rein!orcing b"rs) C" (i #n c"%ul "-urilor RC& progr"mul o!er de "semene" op$iune" 1"r"meters o! ein!orcing b"rs& !olosit pentru pre%ent"re" p"r"metrilor b"relor de consolid"re& determin"$i pe timpulproiect rii colo"nei RC) Adi$ion"l& "p"rte de op$iunile Disibilit4 (i Tr"nsl"tion /c"re "u !ost discut"te cu re!erin$ l" "-urile R:C0& modulul de proiect"re " colo"nei con$ine op$iunile Stirrups "rr"ngement (i DoOel 5"rs) Op$iune" este !olosit pentru de!inire" m"nu"l " !ormei de consolid"re .D .#+ pagina #1/) Ace"st !ere"str con$ine curbele de intersec$ie .OT@: D"c !ere"str" de m"i sus con$ine combin"$ii identice cu *"lori di!erite "le !or$elor interne c"lcul"te pentru "ce"st combin"$ie& "cest lucru #nse"mn c *"lorile !or$elor interne "u !ost c"lcul"te pentru sec$iunile di!erite pe lungime" colo"nei) 1entru " *i%u"li%" re%ult"tul proiect rii& pot !i "cces"te urm to"rele proiec$ii din sistemul Robot Millenium: %OLUMN2 < RE2ULT2 %OLUMN2 < REIN*OR%EMENT Atunci c'nd proiec$i" COLUM.) C"lcul rile (i proiect"re" colo"nei pot !i #ncepute dup de!inire" tuturor p"r"metrilor) Acest lucru se po"te !"ce !ie select'nd An"l4sis:C"lcul"tions& !ie "p s'nd iconița 110+ pag #1.- 1"r"metrii de consolid"re /select'nd com"nd" An"l4sis:Rein!orcement 1"r"meters s"u "p s'nd iconița 11/+ pag #1.

tr"ns*ers"l " unei colo"ne s"u " unor b"re de centr"re /l" ni*elul unei sec$iuni tr"ns*ers"le de colo"n 0) Op$iunile se "plic dup ce c"lcul rile de consolid"re " colo"nei sunt e!ectu"te) Dup !in"li%"re" c"lcul rilor& re%ult"tele pot !i pre%ent"te #n !orm de note de c"lcul"re /op$iune" Results:C"lcul"tion ..AL DRA3I.ote0) Editorul de te-t din sistemul Robot Millenium c"re con$ine d"te cu pri*ire l" colo"n" proiect"t (i l" re%ult"tele de c"lcul"re:proiect"re *or !i "!i("te pe ecr"n) Atunci c'nd op$iune" Results:Dr"Oings este select"t & s"u iconița 1 !+ pag #1/ este select"t & progr"mul *" "cti*" proiec$i" 2I.os: De!ine(te o structur c"re include colo"n" RC C"lcule"% !or$ele interne #n elementele structurii /e!ectue"% o "n"li% st"tic " structurii0 Indic colo"n" pentru c"re consolid"re" trebuie s !ie c"lcul"t /colo"n" trebuie s !ie e*iden$i"t 0 Selecte"% op$iune" An"l4sis:Design o! RC Structure Elements:RC Column Design& s"u "p"s iconița 1 1+ pag #10 8n !ere"str" Lo"d Selection selecte"% op$iune" Simple C"ses (i "p"s butonul OJ 8n modulul RC Columns& determin p"r"metrii dup cum urme"% : 1"r"metrii de !l"mb"re " membrului /"p s'nd iconița 1 #+ pag #100 1"r"metrii de consolid"re 8n modulul RC Columns porne(te c"lcul"re" de consolid"re pentru colo"n" select"t RC "p s'nd iconița 1 -+ pag #10 Selecte"% proiec$i": RC Columns:Column – rein!orcementN "ce"st proiec$ie pre%int consolid"re" c"lcul"t " colo"nei RC) Atunci c'nd consolid"re" colo"nei este c"lcul"t & desenul de consolid"re po"te !i gener"t (i s"l*"t #n !elul urm tor: .9 c"re pre%int un desen de lucru pentru colo"n" c"lcul"t (i proiect"t ) Desenul de lucru "l unei colo"ne *" !i pre%ent"t pe ecr"n #n !orm" c"re corespunde p"r"metrilor de desen "dopt"$i) /.#. Un e7emplu 4e &enerare a %onsoli4'rii 4e %oloan' 9i a $esenelor 4e %onsoli4are (cu (osi5ili3a3ea 4e ?nc'rcare a $esenului în (rogramul 4e Be3on R%:$" E-emplul ilustre"% modul #n c"re s c"lcule%i consolid"re" unei colo"ne RC /cu consolid"re" distribuit pe lungime" colo"nei0 (i #n c"re s #nc"rci un desen gener"t "l consolid rii #n progr"mul RCAD Concrete) 1entru " c"lcul" consolid"re" !urni%"t /re"l 0 #n colo"n" RC& urme"% p"(ii de m"i ..

- 8n proiec$i": RC Column:Column – rein!orcement& "p"s iconi$" Column dr"Oing 1 .#..ect Component S"*e – s"l*e"% desenul gener"t "st!el #nc't po"te !i !olosit #n progr"mul RCAD Concrete: Selecte"% ni*elul unde desenul trebuie loc"li%"t Ap"s iconița 1 /+ pag #11 Indic desenul gener"t (i "p"s butonul OJ S"l*e"% proiectul /proiectul din progr"mul Robot0 Desenul "st!el gener"t po"te !i #nc rc"t #n progr"mul RCAD Concrete /*e%i m"nu"lul pentru progr"mul RCAD Concrete0) /.+ pag #10N progr"mul *" gener" desenul pentru colo"n cu consolid"re" c"lcul"t /*e%i m"i .-+ pagina #10) Ap"s iconița 1 .+ pag #11N #n !ere"str" 1ro.os0 Ve)i *ig #.. (roiec3area *un4ației Op$iune" 2ound"tion design permite utili%"torului de!inire"& "n"li%"re" (i proiect"re" !und"$iilor #ntinse dreptung+iul"re precum (i " !und"$iilor continue /pentru " !i pl"s"te sub %idul de beton0) 2und"$iile pot !i #nc rc"te !ie concentric !ie e-centric) St"bilit"te" !und"$iei (i distribuire" re%isten$ei solului l" solicit"re sunt *eri!ic"te de "semene") 2unc$iile princip"le "le op$iunii de proiect"re " !und"$iei sunt: 1erson"li%"re" unit $ilor& !orm"tele de "!i("re (i propriet $ile m"teri"lelor 1osibilit"te" de " de!ini p"r"metrii de sol (i geometri" !und"$iei Inser"re" inter"cti* " p"r"metrilor de !und"$ie 1osibilit"te" de de!inire " constr'ngerii& cum "r !i po%i$i" unui st'lp pe !und"$ie s"u grosime" !und"$iei (i:s"u " st'lpului 1osibilit"te" de de!inire " c't de multe c"%uri de #nc rc"re pe c't este ne*oie) 1roiect"re" !und"$iei include: Dimension"re" "utom"t " !und"$iei Deri!ic"re" "lunec rii Deri!ic"re" b"scul rii (i " "riei /de cont"ct0 re%isten$ei minime " supr"!e$ei !und"$iei Deri!ic"re" grosimii !und"$iei Dimension"re con!orm propor$iilor s"u dimensiunilor !ormei introduse C"lcul"re" pentru ni*elul p'n%ei de "p !re"tic Di%u"li%"re" online " re%ult"telor .

(i consolid"re) Modulul de proiect"re " !und"$iei este di*i%"t #n urm to"rele proiec$ii "le sistemului: De!inire /" geometriei (i " tipului0 8nc rc"re Sol Re%ult"te Consolid"re) 8n timpul de!inirii& tipul (i dimensiunile de b"% "le !und"$iei (i "le pilonului sunt de!inite) Utili%"torul po"te "lege #ntre !und"$i" distribuit (i !und"$i" continu pentru " !i pl"s"t sub un %id de beton& precum (i !und"$i" distribuit s"u continu pe beton sl"b) 1o$i speci!ic" (i geometri" !und"$iei /!und"$i" dreptung+iul"r distribuit s"u continu & !und"$i" dreptung+iul"r distribuit s"u continu pentru " !i pl"s"t sub dou colo"ne& !und"$i" distribuit s"u continu " unei sec$iuni conice0) E-ist o op$iune pentru speci!ic"re" constr'ngerilor:limit rii con!orm c rei" proiect"re" *" !i e!ectu"t /optimi%"re" geometriei0) Urm to"rele limite sunt permise moment"n: to"te dimensiunile geometrice& !orm" pl"nului unei !und"$ii& tipul de e-centricit"te& de*iere" colo"nei (i condi$i" de !und"$i" "di"cent ) De!inire" include (i tipul de cone-iune dintre colo"n :%id (i !und"$i" /*e%i !erestrele de m"i ..- E*"lu"re" (i det"liere" consolid rii !und"$iei (i st'lpului Sum"rul c"ntit $ilor de lucr ri de ter"s"mente& beton& co!r".os include o !o"ie de lucru "di$ion"l /Le"d concrete0 c"re permite de!inire" geometriei betonului sl"bN "p"rte de "cest lucru& !o"i" de lucru Optimi%"tion c"re permite select"re" unei !orme (i " dimensiunilor unei !und"$ii proiect"te) Ve)i feres3rele 4e la *igura #.OT@: ..os0) 8n c"%ul select rii unei !und"$ii din beton sl"b /op$iune" nu este disponibil pentru to"te codurile0& !ere"str" pre%ent"t m"i .+ pagina #1 ) .+ pagina #1 ) 8n !ere"str" de m"i sus& po$i de!ini #nc rc rile "plic"te pe !und"$ie) List" c"tegoriilor de #nc rc"re disponibile con$ine dou elemente: #nc rc"re" de !und"$ie descris m"i sus (i #nc rc"re" de r"mbleu) M"i multe n"turi de #nc rc"re sunt disponibile: in"cti*e& "cti*e& de % p"d & de *'nt (i seismice) Sunt disponibile trei tipuri de #nc rc"re: "-i"l & cu o !orm e-"ct & un moment de #nclin"re (i o !or$ de !or!ec"re& cu o !or$ norm"l & un moment de #nclin"re (i o !or$ de !or!ec"re c"re "c$ione"% #n dou direc$ii) 8n !unc$ie de #nc rc"re select"t & *or "p re" c'mpuri de edit"re corespun% to"re c"re permit de!inire" *"lorilor de !or$ ) 2"ctorii de #nc rc"re sunt determin"$i pe b"%" tipului de #nc rc"re) .u to"te tipurile de pilon de colo"n /tipurile de !und"$ie distribuit – cone-iune" de colo"n 0 sunt disponibile pentru to"te codurile RCN o list cu tipurile de piloni de colo"n depinde de codul RC select"t) 1roiec$i" sistemului de #nc rc"re const #n urm to"rele !erestre: o !ere"str /pentru " introduce:modi!ic" #nc rc"re" pe !und"$ie& *e%i desenul0& o !ere"str gr"!ic /cu im"gine" !und"$iei "ctu"le0& t"bele /pentru " introduce:modi!ic" #nc rc"re" "ctu"l 0 (i o sc+em pentru loc"$i" !und"$iei) Ve)i *ig #.

DATIO.S – RESULTS din sistemul Robot) Ecr"nul *" !i di*i%"t #n dou p r$i: *i%u"li%"torul gr"!ic c"re "!i(e"% *i%u"li%"re" unei !und"$ii distribuite (i continue (i !ere"str" 2OU.S – RESULTS) 1roiect"re" unei !und"$ii "coper : Deri!ic"re" presiunii sub !und"$i" distribuit Deri!ic"re" re%isten$ei l" "lunec"re Deri!ic"re" re%isten$ei l" r sturn"re Deri!ic"re" #n l$ rii !und"$iei Recuno"(tere" dispo%i$iilor seismice /*eri!ic"re" "lunec rii (i " #n l$ rii !und"$iei0 Deri!ic"re" e!ectelor de g urire:!or!ec"re Determin"re" unei consolid ri "dec*"te #n !und"$i" distribuit (i " leg turii dintre !und"$ie (i colo"n Distribuire" consolid rii determin"te #n !und"$ie (i #n leg tur" dintre !und"$ie (i colo"n Determin"re" c"ntit $ilor tot"le de beton& co!r". (i consolid"re) ./+ pagina # !) Imedi"t ce p"r"metrii de !und"$ie sunt determin"$i& trebuie s e!ectue%i c"lcul rile (i proiect"re" !und"$iei de!inite) 1o$i !"ce "cest lucru #n dou moduri: select'nd com"nd" An"l4sis:C"lcul"tions& din meniu s"u "p s'nd iconița 1 + pag # 1) Acest lucru duce l" "cti*"re" proiec$iei 2OU.DATIO.C" (i #n c"%ul "-urilor (i colo"nelor RC& po$i de!ini urm torii p"r"metri: Op$iunile de c"lcul"re /select'nd com"nd" An"l4sis:C"lcul"tion options& s"u "p s'nd iconița 1 0+ pag # !0 Op$iunile geometrice /select'nd com"nd" An"l4sis:9eotec+nic"l options& s"u "p s'nd iconița 1 1+ pag # !0N op$iune" permite set"re" p"r"metrilor geote+nici con!orm c ror" *" !i e!ectu"t o *eri!ic"re " !und"$iilor (i " inter"c$ion rii lor cu solul 1"r"metrii de consolid"re /select'nd com"nd" An"l4sis:Rein!orcement p"r"meters& s"u "p s'nd iconița+ pag # !0 - 8mpreun cu progr"mul& se o!er b"%" de d"te de solN "cest lucru permite "plic"re" direct " rel"$iilor col"ter"le descrise #n codul corespun% tor) Od"t ce c"r"cteristicile de b"% "le solului sunt de!inite& p"r"metrii c"re "u r m"s sunt c"lcul"$i "utom"t #n t"bel) 1"r"metrii de b"% "i solului pot !i modi!ic"$iN c'mpurile din t"belul cu soluri& cu e-cep$i" c'mpurilor c"re con$in p"r"metrii de b"% & sunt in"ccesibile) 8n modulul de soluri utili%"torul po"te speci!ic" condi$iile solului: to"te ni*elurile neces"re /cu pri*ire l" ni*elul de re!erin$ 0& cum "r !i ni*elul p'n%ei de "p !re"tic & #n l$ime" r"mbleului& ni*elul pilonuluiN tipul solului (i p"r"metrii s i) Ve)i *ig #.

AD .<=:??& ACI .ABA) Independent de p"r"metrii proiect rii geote+nice& modulul 2ound"tions permite selec$i" codului de proiect"re " consolid rii !urni%"te /re"le0 " !und"$iei distribuite) E-ist urm to"rele coduri pentru c"lcul"re" consolid rii !urni%"te /re"le0 " !und"$iei disponibile: ACI ..este "p s"t & progr"mul Robot *" "cti*" proiec$i" 2I.0+ pagina # #) 8n c"%ul proiect rii !und"$iei distribuite /desenul de m"i sus0& se pot pre%ent" urm to"rele #n *i%u"li%"torul de gr"!ice: O proiec$ie " !und"$iei distribuite #n pl"nul EQ /o *i%u"li%"re superio"r " !und"$iei distribuite0 cu o po%i$ie indic"t " pilonului colo"nei Di"gr"mele solicit rilor #n sol sub !und"$i" distribuit c"re pre%int *"lori #n col$urile !und"$iei Mie%ul Un contur lu"t #n consider"re #n c"lcul rile de g urire :!or!ec"re "le !und"$iei distribuite /m"rc"t cu *erde0 M"i mult& e-ist *i%u"li%"torul gr"!ic cu re%ult"tele c"lcul rilor de sol pre%ent"te pe ecr"n) 8n c"%ul proiect rii unei !und"$ii continue& *i%u"li%"torul gr"!ic pre%int num"i sec$iune" tr"ns*ers"l " !und"$iei (i di"gr"mele solicit rilor #n solul de desubt) Ultim" proiec$ie din modulul de proiect"re " !und"$iei este sec$iune" de consolid"re) Ace"st" const #n sec$iunile longitudin"le (i tr"ns*ers"le& *i%u"li%"re" i%ometric " !und"$iei (i t"belele cu c"r"cteristicile proiec$iei (i tipul de o$el l"min"t !olosit l" proiect"re) Dup !in"li%"re" c"lcul rilor de !und"$ie& re%ult"tele pot !i pre%ent"t sub !orm de note de c"lcul"re /op$iune" Results:C"lcul"tion .-=<)5-A.<=:?? metric& 5AEL ?<& 5AEL ?< mod) ??& 5S =<<A& CSA AB. $escrierea (rincipiilor *olosi3e în %alcul'rile 4e *un4ație Modulul 2ound"tions& permite proiect"re" geote+nic & c"re& #n !unc$ie de regiune& se b"%e"% pe solicit rile codurilor geote+nice& liniile directo"re te+nice s"u& direct& pe principiile mec"nicii solului) Din "cest moti*& regulile proiect rii geote+nice pot !i di*i%"te #n urm to"rele grupuri de solicit ri region"le /n"$ion"le0: ACI& 5S =AAC:<?=>& CSA& DTU <.1..i1 B)AB)A<-=.& 1.-?C& EC B – 5elgi"n .OT@: 1e p"rcursul c"lcul rilor unei !und"$ii pe beton sl"b& progr"mul nu *eri!ic condi$iile de re%isten$ #mpotri*" "lunec rii (i r sturn rii (i condi$iile de !or!ec"re (i g urire pentru betonul sl"b) Ve)i *ig #.9 c"re pre%int un desen de lucru pentru !und"$i" c"lcul"t (i proiect"t ) Desenul de lucru "l unei !und"$ii *" !i pre%ent"t pe ecr"n #n !orm" #n c"re corespunde cu p"r"metrii de desen "dopt"$i) /.AL DRA3I..ote0) Editorul de te-t din sistemul Robot Millenium c"re con$ine d"te cu pri*ire l" !und"$i" proiect"t (i l" re%ult"tele de c"lcul"re:proiect"re& *" !i "!i("t pe ecr"n) Atunci c'nd op$iune" Results:Dr"Oings este select"t s"u c'nd iconița #!!+ pag # .#.)<B& Eurocode K& 2"scicule >C Titlul D& S.).

-=C:5-A.utor din progr"mul Robot) %:(:%IT:TE: $E ?N%.i1 B)A.-5-A.ABA) .B>C /BAAB0) Codurile de m"i sus pot !i utili%"te #n c"lcul rile de consolid"re& "n"li%" de g urire (i solicit rile implic"te cu consolid"re" !urni%"t /re"l 0) Urm to"rele posibile st ri de limit "le !und"$iei "u !ost "dopt"te #n c"lcul rile geote+nice "le !und"$iei: C"p"cit"te" de #nc rc"re " solului Alunec"re" Rot"$i" /st"bilit"te" loc"l 0 1o%i$i" unei !or$e re%ult"nte /#n l$"re& "rie de cont"ct0 Ridic"re St"bilire medie Di!eren$" de st"bilire) M"i .i1 B)AB)A<-=.B eL& o "rie ec+i*"lent Ah U 5h d Lh& presupun'nd c dimensiunile unei !und"$ii s"tis!"c ineg"lit"te" 5 k L) C"lcul rile pentru codurile indi*idu"le <) ACIp5S =AAC:<?=>pCSA .os sunte pre%ent"te regulile c"lcul rilor pentru !iec"re din codurile disponibile #n progr"m pentru dou elemente de b"% "le *eri!ic rii !und"$iei: c"p"cit"te" de #nc rc"re (i "lunec"re": descriere" elementelor c"re "u r m"s cuprinse #n *eri!ic"re" !und"$iei este o!erit #n sec$iune" de ".R%:RE Este o st"re de limit de b"% " proiect rii !und"$iei& prin urm"re& /spre deosebire de "lte st ri de limit 0 nu po"te !i de%"cti*"t pe timpul proiect rii s"u "n"li%ei unei !und"$ii) An"li%" "cestei st ri const #n comp"r"re" *"lorii m"-ime " !or$ei s"u solicit"re" c"re re%ult din #nc rc rile e-terne l" *"lorile permisibile) D"lorile permisibile pot !i de!inite de utili%"tor s"u c"lcul"te de c tre progr"m pe b"%" p"r"metrilor de sol) 8n c"%ul *"lorilor c"lcul"te de c tre progr"m& e-ist posibilit"te" de " "n"li%" un str"t str"ti!ic"t) D"lo"re" de!init de utili%"tor " solicit rilor permisibile este comp"r"t cu *"lorile direct sub b"%" !und"$iei) D"c c"p"cit"te" de #nc rc"re " solului este determin"t de utili%"tor& "ce"st *"lo"re este comp"r"t cu: D"lo"re" m"-im " solicit rilor de sub !und"$ie pentru ACI p5S =AAC:<?=> pCSA pEurocode K D"lo"re" medie m"-im pentru DTU <.)A<-=C& 1.5. 5 <I-AAB0& S./. D"lo"re" medie (i *"lo"re" m"-im di*i%ibil cu <)B pentru 1.-=<:5-A.B>C& 1.)<B p2"scicule >C Titre D pS.OT@: 8n c"%ul unei #nc rc ri #n e-centricit"te& to"te !ormulele !olosesc dimensiunile ec+i*"lente "le unei !und"$ii 5h U 5 -B e5& Lh U L .

os: aE%U:IIEb& unde !"ctorii rele*"n$i sunt eg"li cu: aE%U:IIEb aE%U:IIEb aE%U:IIEb aE%U:IIEb aE%U:IIEb aE%U:IIEb (i "ri" e!ecti* Ah U 5h d Lh) ddd 1entru aE%U:IIEb& *e%i ecu"$iile de l" p"gin" B?C\\ aE%U:IIEb aE%U:IIEb aE%U:IIEb aE%U:IIEb aE%U:IIEb aE%U:IIEb& unde: .& <?KI0) Modulul !olose(te metod" lui L"nsen #mpreun cu liniile directo"re pentru "ce"st" pre%ent"te #n bibliogr"!ie) 2ormul" de b"% pentru c"p"cit"te" de #nc rc"re& dup L"nsen: aE%U:IIEb aE%U:IIEb aE%U:IIEb aE%U:IIEb ddd 1entru aE%U:IIEb& *e%i ecu"$iile de l" p"gin" B?C\\ D"torit necesit $ilor progr"mului& s-" limit"t l" c"%urile c"re pot !i "n"li%"te #n modulul !und"$iei distribuite) S-" presupus c !"ctorii respons"bili pentru #nclin"re" !und"$iei b (i #nclin"re" r"mbleului g sunt eg"li cu <)A) De c'nd nu se permite #n modul utili%"re" solurilor ung+iului de !ric$iune y U A)A gr"de& num"i prim" !ormul dup L"nsen se "plic ) 2ormul" !in"l pentru c"lcul"re" solicit rilor permisibile pentru ACIp5S =AAC:<?=>pCSA este pre%ent"t m"i .0& Me4er+o! /<?>.Au e-ist"t m"i multe metode de b"% de c"lcul"re " c"p"cit $ii de #nc rc"re " solului pre%ent"te #n bibliogr"!ie) 1unctul princip"l "l c"lcul rilor #n "ceste metode este c"lcul"re" solicit rilor permisibile #n sol s"u !or$" corespun% to"re "cestor") 1entru " le pune #n ordine corespun% to"re "ceste" sunt metodele:"le lui Ter%"gi /<?C.0& L"nsen /<?KA0& Dersic /<?K.

)A este comp"r"t cu solicit"re" medie m"-im #n sol& indus #n SLS: aE%U:IIEb) ddd 1entru aE%U:IIEb& *e%i ecu"$iile de l" p"gin" B?I\\ B) DTU <.) Eurocode K An"li%" c"p"cit $ii de #nc rc"re " solului se b"%e"% pe punctele >)I)<& >)I)B (i Ane-" 5 " codului EC K) Condi$i" c"p"cit $ii gener"le de #nc rc"re: Dd R Rd& se po"te !"ce m"i riguro"s introduc'nd un !"ctor de sigur"n$ m"i m"re dec't <)A /#n !ere"str" 9eotec+nic"l Options s"u !o"i" de lucru 9ener"l0: .aE%U:IIEb D"lo"re" c"lcul"t cult #mp r$it l" !"ctorul de sigur"n$ S2U.os: aE%U:IIEb& unde cult denot solicit"re" medie ce" m"i m"re sub !und"$ie& #n ULS) C"lcul"re" *"lorii c"p"cit $ii de #nc rc"re se e!ectue"% dup cum urme"% : aE%U:IIEb 2"ctorii ! r dimensiune "i c"p"cit $ii de #nc rc"re sunt eg"li cu: aE%U:IIEb aE%U:IIEb aE%U:IIEb aE%U:IIEb 2"ctorii ! r dimensiune "i !ormei sunt eg"li cu: aE%U:IIEb aE%U:IIEb ddd 1entru aE%U:IIEb& *e%i ecu"$iile de l" p"gin" B?I\\ 2"ctorii ! r dimensiune "i #nclin rii #nc rc rii din !or$" ori%ont"lp L sunt eg"li cu: aE%U:IIEb aE%U:IIEb aE%U:IIEb aE%U:IIEb ddd 1entru aE%U:IIEb& *e%i ecu"$iile de l" p"gin" B?>\\ .)<B p2"scicule >C Titre D Condi$i" gener"l pentru c"p"cit"te" de #nc rc"re po"te !i e-prim"t c" m"i .

aE%U:IIEb C"lcul"re" *"lorii c"p"cit $ii de #nc rc"re se e!ectue"% dup cum urme"% : 1entru condi$iile cu dren".& !ormul" 5)B: aE%U:IIEb 2"ctorii de dimeniune "i c"p"cit $ii de #nc rc"re sunt eg"li cu: aE%U:IIEb aE%U:IIEb aE%U:IIEb 2"ctorii ! r dimensiune "i !ormei sunt eg"li cu: aE%U:IIEb aE%U:IIEb aE%U:IIEb ddd 1entru aE%U:IIEb& *e%i ecu"$iile de l" p"gin" B?>\\ 2"ctorii ! r dimensiune "i #nclin rii #nc rc rii c"re re%ult din !or$" ori%ont"l L p"r"lel cu p r$ile m"i lungi (i cele m"i scurte& respecti*& sunt eg"le cu: aE%U:IIEb aE%U:IIEb aE%U:IIEb aE%U:IIEb aE%U:IIEb aE%U:IIEb aE%U:IIEb Coe!icien$ii de "d'ncime " !und"$iei sunt eg"li cu: aE%U:IIEb aE%U:IIEb aE%U:IIEb aE%U:IIEb aE%U:IIEb aE%U:IIEb .

An"li%" c"p"cit $ii de #nc rc"re " solului se b"%e"% pe punctul B)I=-B) Condi$i" de c"p"cit"te gener"l de #nc rc"re /<<0 se se e-prim #n !elul urm tor: aE%U:IIEb& unde: ɣc – coe!icientul de mediu ɣn – !"ctor de re"bilit"re lu'nd #n consider"re utili%"re" pentru c"re o structur este inten$ion"t .& !ormul" 5<: aE%U:IIEb 2"ctorul ! r dimensiune "l !ormei este eg"l cu: aE%U:IIEb 2"ctorul ! r dimensiune "l #nclin rii #nc rc rii c"re re%ult din !or$" ori%ont"l L este eg"l cu: aE%U:IIEb ddd 1entru aE%U:IIEb& *e%i ecu"$iile de l" p"gin" B?K\\ .Unde: aE%U:IIEb 1entru condi$iile ! r dren".OT@: 1"r"metrul de sol: Coe%iune" ! r dren".i1 B)AB)A<-=. – cu se "plic "ici) C) 1.& Ane-" <) Condi$i" c"p"cit $ii de #nc rc"re gener"l : aE%U:IIEb& se po"te !"ce m"i riguros introduc'nd un !"ctor de sigur"n$ m"i m"re dec't <)A /#n utili%"re" !erestrei 9eotec+nic"l Options0: aE%U:IIEb C"lcul"re" *"lorii de c"p"cit"te de #nc rc"re se e!ectue"% dup cum urme"% /6<-B0: aE%U:IIEb 2"ctorii ! r dimensiune "i c"p"cit $ii de #nc rc"re sunt eg"li cu: aE%U:IIEb aE%U:IIEb aE%U:IIEb 2"ctorii ! r dimensiune i sunt determin"$i pe b"%" gr"!icelor de cod /!gur" 6<-B0) I) S.ABA An"li%" c"p"cit $ii solului se b"%e"% pe punctul .-=<:5-A.).).

sunt c"lcul"$i con!orm t"belului K "l codului /.Ambii coe!icien$i pot !i modi!ic"$i #n !ere"str" 9eotec+nic"l Options& con!orm !ormulei pre%ent"te "ici: aE%U:IIEb C" (i re%ult"t "l proiect rii se ob$ine !"ctorul de re"libit"te "l unei structuri& !iind eg"l cu: aE%U:IIEb C"lcul"re" *"lorii c"p"cit $ii de #nc rc"re se e!ectue"% dup cum urme"% /<>0: aE%U:IIEb ddd 1entru aE%U:IIEb& *e%i ecu"$iile de l" p"gin" B?=\\ 2"ctorii ! r dimensiune "i c"p"cit $ii de #nc rc"re .OT@: se e!ectue"% interpol"re" lini"r dintre *"lorile din t"bel0) 2"ctorii ! r dimensiune "i !ormei r se c"lcule"% pe b"%" urm to"relor !ormule /<K0: aE%U:IIEb aE%U:IIEb aE%U:IIEb aE%U:IIEb ddd 1entru aE%U:IIEb& *e%i ecu"$iile de l" p"gin" B??\\ :LUNE%:RE O "n"li% " "cestei condi$ii se po"te solicit" #n c"%ul #n c"re e-ist o p"rticip"re l"rg " !or$elor ori%ont"le c"re "c$ione"% pe o !und"$ie spre deosebire de cele *ertic"le) O "semene" situ"$ie c"u%e"% posibilit"te" unei "*"rii #n sol c"u%"t de "lunec"re" suportului !und"$iei pe sol s"u "lunec"re" dintre str"turi s"u soluri str"ti!ic"te "tunci c'nd str"turile po%i$ion"te l" ni*el in!erior sunt m"i sl"be dec't "cele" #n cont"ct direct cu !und"$i") 1entru " e*it" pierdere" st"bilit $ii de "lunec"re& se recom"nd urm to"rele solu$ii pentru "plic"re: M rire" greut $ii !und"$iei 1rep"r"re" unui p"t de sol necoe%i* cu r"$i" de comp"ct"re control"t 1roiect"re" "("-numitei c+ei /op$iune" nu este "ccesibil #n modulul !und"$iei0) Atunci c'nd "n"li%" de "lunec"re este e!ectu"t & trebuie re$inut !"ptul c e!ectul de coe%iune " solului direct "di"cent pe o !und"$ie po"te !i sc+imb"t #n cursul preg tirii lucr rilor s"u din c"u%" loc"$iei c"re *"ri"% " ni*elului p'n%ei de "p !re"tic ) 8n "ceste c"%uri o *"lo"re " coe%iunii solului trebuie redus ) .OT@: #n modulul de !und"$ie presiune" l"ter"l c"u%"t de depl"s"re" unei !und"$iei nu este lu"t #n consider"re& lucru c"re duce l" c"p"cit"te" de "lunec"re " !und"$iei c"re este sube*"lu"t ) C"lcul rile pentru codurile indi*idu"le .

)<B Condi$i" gener"l " st"bilit $ii de "lunec"re po"te !i pre%ent"t dup cum urme"% : aE%U:IIEb& unde: [t! – !or$" ori%ont"l .E unde: L – !or$" ori%ont"l L 2RICHIU. – !or$" *ertic"l ϕ – ung+iul intern de !ric$iune "l solului c – coe%iune" solului /de(i nu m"i m"re de KI 71"0 Ac – "ri" de cont"ct !und"$ie-sol 8n c"%ul #n c"re "p"re un imp"ct seismic& con!orm bibliogr"!iei coe%iune" solului este negli.<) ACI:CSA 1roiect"re" de "lunec"re nu este disponibil pentru codurile men$ion"te m"i sus) 8ntr-o "semene" "n"li% se cere& este neces"r *eri!ic"re" "cestei *"lori #n mod m"nu"l) B) 5S =AAC:<?=> Condi$i" gener"l " st"bilit $ii de "lunec"re po"te !i pre%ent"t dup cum urme"% : L k L 2RICHIU.E:L& *"lo"re" c rui" este m"i m"re s"u eg"l cu <)A) Op$iunile din !ere"str" 9eotec+nic"l options permit "cti*"re" "n"li%ei "cestei st ri de limit precum (i determin"re" *"lorii de limit " !"ctorului) ."t & cee" ce duce l" reducere" !ormulei de "lunec"re#n !orm" urm to"re: aE%U:IIEb 1e timpul "n"li%ei de "lunec"re dintre !und"$ie (i betonul sl"b c"re nu se "!l #n cone-iune cu !und"$i" prin inertrmediul consolid rii unei b"re de tr"*erse& progr"mul introduce coe!icientul de !ric$iune dintre beton – beton sl"b& c"re este eg"l cu A)KI) aE%U:IIEb z U A)KI ddd 1entru aE%U:IIEb& *e%i ecu"$iile de l" p"gin" .AA\\ D"c ei-st b"re de tr"*erse c"re "sigur cone-iune" perm"nent dintre !und"$ie (i betonul sl"b& "ce"st condi$ie nu este lu"t #n c"lcul"t ) .) DTU <.E – D dtg/ϕ0 Z cdAc D – !or$" *ertic"l ϕ – ung+iul intern de !ric$iune "l solului c – coe%iune Ac – "ri" de cont"ct !und"$ie-sol 1roiect"re" "cestei st ri de limit duce l" ob$inere" !"ctorului de sigur"n$ "l structurii: L 2RICHIU.

– !ormul" />).OT@: se presupune c p"r"metrul md U {dh >)I).1roiect"re" pentru "ce"st st"re de limit c"u%e"% ob$inere" !"ctorului de sigur"n$ "l structurii: [t!: [!& *"lo"re" c rui" este m"re dec't s"u eg"l cu <)A) Sc+imb'nd l" "n"li%" "cestei st ri de limit precum (i determin'nd *"lo"re" de limit " !"ctorului se "cti*e"% #n !ere"str" 9eotec+nic"l options) C) Eurocode K An"li%" de "lunec"re este e!ectu"t con!orm punctului >)I).) 1entru condi$iile cu dren". . /=0) D"c codul ECK nu e-clude c"lcul"re" coe%iunii solului #n "n"li%" de "lunec"re >)I).cu se "plic "ici) M"i mult& d"c "ri" de lucru nu este eg"l cu "ri" !und"$iei /o #n l$"re "re loc0& se *eri!ic urm to"re" condi$ie />)I0: SdRA)CDd I) 2"scicule >C Titlul D Condi$i" gener"l " st"bilit $ii de "lunec"re este e-prim"t dup cum urme"% : aE%U:IIEb aE%U:IIEb aE%U:IIEb unde: [t! – !or$" ori%ont"l .OT@: 1"r"metrul solului: Coe%iune" ! r dren".AA\\ unde: coe!icientul ϕ inclus #n inter*"lul RA)A& <)AS po"te !i de!init #n !ere"str" 9eotec+nic"l options Ah – "ri" de lucru " !und"$iei /"ri" de cont"ct dund"$ie-sol0 ch – *"lo"re" de proiect"re " coe%iunii e!ecti*e " solului D"c coe!icientul A)A este introdus& "ce"st !ormul presupune !orm" e-"ct cum s-" speci!ic"t #n cod />). – !or$" *ertic"l ϕ – ung+iul intern de !ric$iune "l solului . – !ormul" />)C0: Sd U Ahd cu .0) 1entru condi$iile ! r dren". /=0& e-ist posibilit"te" de " "plic" coe%iune" solului p"r$i"l s"u complet e-tin%'nd !ormul" cu o p"rte "di$ion"l consider'nd pentru o coe%iune redus ) aE%U:IIEb ddd 1entru aE%U:IIEb& *e%i ecu"$iile de l" p"gin" .0: aE%U:IIEb .

ABA Condi$i" pentru "lunec"re" !und"$iei nu este o!erit direct #n codul 1.-=<:5-A. – *"lo"re" de proiect"re " unei !or$e *ertic"le l" ni*elul de re!erin$ Ahc – "ri" redus " b"%ei !und"$iei { – *"lo"re" de proiect"re " ung+iului intern de !ric$iune "l solului Ac – "ri" de cont"ct !und"$ie-sol z .ABA aACb) Condi$i" gener"l " st"bilit $ii de "lunec"re con!orm "cestui cod (i " bibliogr"!iei& po"te !i pre%ent"t dup cum urme"% : aE%U:IIEb ddd 1entru aE%U:IIEb& *e%i ecu"$iile de l" p"gin" .coe!icientul de !ric$iune !und"$ie-sol ct – *"lo"re" redus de coe%iune U /A)B l" A)I0 d cu cu – *"lo"re" de proiect"re " coe%iunii solului m – !"ctorul de corect"re) C" (i re%ult"t "l "cestei st ri de limit & se ob$ine urm torul !"ctor de sigur"n$ "l unei structuri: .-=<:5-A.ABA aA.os !"ce re!erire direct l" codul 1."t & cee" ce c"u%e"% reducere" !ormulei de "lunec"re #n !elul urm tor: aE%U:IIEb ɣ< U <&B 1e timpul "n"li%ei de "lunec"re dintre !und"$ie (i betonul sl"b c"re nu se "!l #n cone-iune cu !und"$i" prin inertrmediul consolid rii unei b"re de tr"*erse& progr"mul introduce coe!icientul de !ric$iune dintre beton – beton sl"b& c"re este eg"l cu A)KI) aE%U:IIEb ɣ< U <&B D"c ei-st b"re de tr"*erse c"re "sigur cone-iune" perm"nent dintre !und"$ie (i betonul sl"b& "ce"st condi$ie nu este lu"t #n c"lcul"t ) 1roiect"re" pentru "ce"st st"re de limit c"u%e"% ob$inere" !"ctorului de sigur"n$ "l structurii: [t!: [!& *"lo"re" c rui" este m"re dec't s"u eg"l cu <)A) Sc+imb'nd l" "n"li%" "cestei st ri de limit precum (i determin'nd *"lo"re" de limit " !"ctorului se "cti*e"% #n !ere"str" 9eotec+nic"l options) >) 1.-=<:5-A.c – coe%iune" solului /de(i nu m"i m"re de KI 71"0 Ac – "ri" de cont"ct !und"$ie-sol) 8n c"%ul #n c"re un imp"ct seismic "re loc& con!orm bibliogr"!iei coe%iune" este negli.b) Descriere" de m"i .A<\\ 1entru str"tul po%i$ion"t sub ni*elul de cont"ct: aE%U:IIEb unde: 2r – *"lo"re" de proiect"re " !or$ei de depl"s"re .

/.#.AB\\ /.aE%U:IIEb Sc+imb'nd l" "n"li%" "cestei st ri de limit precum (i determin'nd *"lo"re" de limit " !"ctorului se "cti*e"% #n !ere"str" 9eotec+nic"l options) K) S.9 – SOIL este select"t ) Dup de!inire" propriet $ilor de b"% "le solului& to$i ceil"l$i p"r"metri sunt c"lcul"$i "utom"t (i "!i("$i #n t"bel) C'mpul de nume include list" de soluri prede!inite) Atunci c'nd unul este select"t& t"belul este complet"t cu d"te) . (roiec3area *un4ației %on3inue Acest modul permite c"lcul"re"& proiect"re" ini$i"l (i *eri!ic"re" !und"$iilor continue /pentru " !i pl"s"te sub un grup de colo"ne0) 1roiect"re" !und"$iei continuepo"te !i #nceput dup select"re" din *ignett" de select"re tipul de structur /comp"r c"pitolul B)<0 de proiect"re " !und"$iei continue – "cest modul *" oper" c" un progr"m independent /indi*idu"l0 ! r cone-iune /sc+imb de d"te0 cu "lte p r$i "le sistemului Robot Millennium) Op$iunile incluse #n "cest modul !unc$ione"% #n "cel"(i !el c" (i #n c"%ul proiect rii "-ului RC) Singur" op$iune nou este op$iune" Soils) Op$iune" este !olosit pentru de!inire" str"turilor de sol loc"li%"te sub o !und"$ie continu )op$iune" de*ine disponibil "tunci c'nd: Iconi$" PSoilsP este select"t #!1+ pag -!Com"nd" Structure:Soils este select"t din meniu 1roiec$i" CO. Condi$i" gener"l " st"bilit $ii de "lunec"re po"te !i pre%ent"t dup cum urme"% : aE%U:IIEb unde: L – !or$" ori%ont"l ɣc – coe!icient de mediu ɣn – !"ctor de re"bilit"te lu'nd #n consider"re utili%"re" pentru c"re se inten$ione"% o structur D – !or$" *ertic"l ϕ – ung+iul intern de !ric$iune "l solului c – coe%iune Ac – "ri" de cont"ct !und"$ie-sol C" (i re%ult"t "l proiect rii st rii de limit & se ob$ine urm torul !"ctor de sigur"n$ pentru o structur : aE%U:IIEb Sc+imb'nd l" "n"li%" "cestei st ri de limit precum (i determin'nd *"lo"re" de limit " !"ctorului se "cti*e"% #n !ere"str" 9eotec+nic"l options) ddd 1entru aE%U:IIEb& *e%i ecu"$iile de l" p"gin" .UOUS 2OOTI.i1 B)AB)A<-=.TI.

0 .os) 9eometri" segmentului este de!init de c tre coordon"tele determin"to"re "le c"petelor segmentului) Ve)i *ig #.sunt permisibile0) 1roiect"re" "-ului RC po"te !i #nceput prin select"re proiect rii "-ului "d'nc din *ignett" de #nceput /comp"r sec$iune" B)<0) Acest modul *" !unc$ion" c" un progr"m independent /indi*idu"l0& ne!iind #n cone-iune cu "lte p r$i "le sistemului Robot Millennium /! r sc+imb de d"te0) 1entru " de!ini un ""d'nc& trebuie s : De!ine(ti geometri" sec$iunii "-ului de "d'ncime /com"nd" Structure:Dimensions s"u iconi$" Sections t4pe #!#+ pag -!.0 De!ine(ti desc+i% turile #n "-ul de "d'ncime de!init& d"c este neces"r) C" (i #n c"%ul "-urilor (i colo"nelor RC& po$i de!ini urm torii p"r"metri: Op$iunile de c"lcul"re /com"nd" An"l4sis:C"lcul"tions s"u iconița #!. (roiec3area :7ului 4e :4Cncime Acest modul permite de!inire"& c"lcul"re" (i proiect"re" "-urilor "d'nci /cu unul s"u m"i multe inter*"luri0 – proiect"re" se e!ectue"% con!orm codului !r"nce% 5AEL) Este c"r"cteristic pentru un ".1+ pagina -!-) /.OT@: modi!ic"re" m"nu"l " unui !i(ier direct #n progr"mul MS Access nu este recom"nd"t precum (i d"tele neces"re pentru oper"$i" corect " "plic rii pot !i (terse cu u(urin$ ) 1ro!ilul solului con$ine to"te d"tele cu pri*ire l" p"r"metrii solului (i po"te !i tr"ns!er"t cu u(urin$ #ntre st"$iile de lucru (i !olosit #n "lte module "le progr"mului Robot Millenium) Un sol loc"li%"t sub o !und"$ie continu po"te !i di*i%"t #n segmente c"r"cteri%"te prin str"turi de sol di!erite) Acest lucru se ilustre"% #n !igur" de m"i .T"belul pre%int num"i "cei p"r"metri de sol c"re se "plic pe timpul c"lcul rilor pentru o !und"$ie continu ) 1"r"metrii de b"% "i solului pot !i modi!ic"$iN dup "ccept"re" noilor *"lori& p"r"metrii c"re "u r m"s *or !i c"lcul"$i "utom"t (i "!i("$i #n t"bel) C'mpurile t"belului cu e-cep$i" celui c"re con$ine p"r"metrii de b"% & sunt in"cti*i) Modulul !und"$iei continue permite s"l*"re" /butonul S"*e !"cilite"% "cest lucru0 unui pro!il de sol de!init pentru " !i !olosit #n c"lcul ri) 1ro!ilul se s"l*e"% c" (i b"% de d"te MS Access /d)mdb0) .#.0 De!ine(ti dimensiunile de #n l$"re "le unui inter*"l de ".+ pag -!.+ pag -!.0 De!ine(ti #nc rc rile /com"nd" Structure:Lo"ds s"u iconi$" Lo"ds #!.de "d'ncime /com"nd" Structure:Dimensions s"u iconi$" Dimensions #!-+ pag -!."d'nc cu #n l$ime" sec$iunii s"le tr"ns*ers"le !iind mult m"i m"re dec't l $ime" sec$iunii tr"ns*ers"le) De!inire" "-ului "d'nc este simil"r cu de!inire" unui "RC /*e%i sec$iune" >)B)<0) Urm to"rele #nc rc ri pot !i "plic"te pe un singur "-: !or$e *ertic"le concentr"te& #nc rc"re" continu & momentele "di$ion"le de suport concentr"te) 8nc rc rile se pot "plic" pe supr"!"$" superio"r s"u ce" in!erio"r " "-ului "d'nc) Un "po"te "*e" o sec$iune dreptung+iul"r s"u un" tr"ns*ers"l #n !orm de T /tipuri di!erite de cone-iune #ntre pl"c" t"*"nului (i ".0.

+ pagina -!.de "d'ncime nu po"te !i m"i mic dec't l $ime" desc+i% turiiN "tunci c'nd c"lcul rile "-ului de "d'ncime prin intermediul "ceste metode sunt !in"li%"te& re%ult"tele sunt pre%ent"te #ntr-o !orm simil"r c" (i #n c"%ul re%ult"telor ob$inute pentru "-urile RC Aplic'nd Metod" Elementului 2init – pe b"%" geometriei "-ului de "d'ncime progr"mul genere"% "utom"t un model pentru metod" elementului !init) Lungime" unei singure p r$i " elementului !init "tinge "pro-im"ti* BA cm) 1rimul suport este gener"t c" unui cu bolturi& #n timp ce "celi c"re "u r m"s sunt gener"$i c" (i supor$i de compresor permi$'nd depl"s"re" #n direc$i" E) 8n c"lcul rile st"tice se "plic mec"nismul de gener"re "utom"t " combin"$iilor de cod) Ari" teoretic /neces"r 0 este c"lcul"t !olosind metod" "n"litic ) Consolid"re" re"l /!urni%"t 0 este gener"t #n %onele c"re sunt de!inite – implicit – #n mod identic c" (i pentru metod" 5AEL cu posibilit"te" de " le sc+imb" m"i t'r%iu) Ari" de consolid"re #n !iec"re %on" este "tribuit & implicit& l" "ri" m"-im pentru to"te elementele !inite loc"li%"te #n c"drul unei %one d"te /cu posibilit"te" de reducere subsec*ent " "riei0) Atunci c'nd c"lcul rile "-ului de "d'ncime prin intermediul "cestei metode sunt !in"li%"te& re%ult"tele sunt pre%ent"te sub !orm de isolinii /#n mod simil"r cu re%ult"tele pentru pl cile RC0) - Un" din !unc$iile c"re disting "-urile de "d'ncime const #n posibilit"te" de " le consolid" prin intermediul structurii de !ire) 1rogr"mul Robot Millenium o!er o b"% de d"te de structuri de !ire c"re pot !i !olosite pentru c"lcul"re" consolid rii pentru "-urile de "d'ncime) Atunci c'nd butonul Edit d"t"b"se este "p s"t /#n !o"i" de lucru 3ire !"brics din !ere"str" C"lcul"tion options desc+is.0 C"lcul rile de ".pentru "-urile de "d'ncime0& "p"re o !ere"str /*i%u"li%"tor 0 "di$ion"l repre%ent"st m"i .) Di%u"li%"torul de structuri de !ire pre%ent"t m"i sus este di*i%"t #n dou p r$i: 5"r" de instrumente cu iconi$e T"bel c"re pre%int d"tele structurilor de !ire disponibile) Urm to"rele d"te sunt pre%ent"te pentru !iec"re tip de structur de !ire: primele trei colo"ne din t"bel o!er num rul structurii de !ire& in!orm"$iile cu pri*ire l" deci%i" de " lu" structur" de !ire #n consider"re pe timpul c"lcul rii /bi!e%i cu semnul V .structur" de !ire rele*"nt *" !i lu"t #n consider"re0 (i numele structurii de !ire) Colo"nele succesi*e "le t"belului o!er urm to"rele in!orm"$ii cu pri*ire l" structur" de !ire: sec$iune" tr"ns*ers"l de consolid"re .- 1"r"metrii de consolid"re /com"nd" An"l4sis:Rein!orcement p"r"meters s"u iconița #!.de "d'ncime pot !i e!ectu"te prin dou metode: 1e b"%" recom"nd rilor incluse #n codul !r"nce% 5AEL – c"lcul rile st"tice se e!ectue"% con!orm metodei simpli!ic"te descrise #n codul 5AEL ?< /"ne-" E<0N c"lcul rile de consolid"re sunt e!ectu"te ccon!orm metodei descrise #n codul 5AEL ?< /"ne-" EI0N limit rile metodei: di!eren$" m"-im #n #n l$ime dintre inter*"lele #n*ecin"te este eg"l cu < m& dist"n$" dintre o desc+i% tur (i m"rgine" unui ".os)*i%u"li%"torul pre%int d"te cu pri*ire l" structurile de !ire disponibile) Ve)i *ig #.+ pag -!.

Desene 2in"le Desenele !in"le de consolid"re c"lcul"te pentru elementele RC constituie o proiec$ie Robot sep"r"t ) 1roiec$i" Robot con$ine op$iuni speci!ice cu scopul de " !"cilit" m"ne*r"re" desenelor) Cele import"nte se *or discut" "ici) .1./cmB:m0& sp"$iere" de consolid"re (i di"metrul /mm0& d"tele cu pri*ire l" c"petele b"rei (i& d"c este neces"r& #mbin"re" de rod"t) /.ust" con$inutul l" dimensiunile nou-de!inite "le elementelor s"le) Dr"Oing components /meniu: DieO0 – "cest" este modul c"re "!i(e"% (irul de elemente (i componentele lor) Indic'nd un element d"t "l desenului / se e*iden$i"% cu ro(u0& se preg te(te con$inutul pentru " trece prin procesul de edit"re) 8n "ri" "cti* & po$i e!ectu" urm to"rele oper"$iuni: -modi!ic"re" sc"lei desenului (i " po%i$iei sec$iunii -edit"re" te-tului /dup indic"re" te-tului cu cursorul (i e*iden$iindu-l cu g"lben0 "cces'nd op$iune" Edit te-t din meniul de conte-t& disponibil "p"s'nd clic7 dre"pt" -(tergere" unul te-t – dup select"re" unui te-t& #l po$i (terge "p s'nd butonul DELETE -mut"re" unui te-tN dup select"re" s"& trebuie s d"i clic7 pe te-t& cee" ce sc+imb !orm" mouse-ului #ntr-o s ge"t & prin intermediul c rui" po$i mut" te-tul #n elementul de desen /*i%or0 -edit"re" dimensiunii /dup indic"re" dimensiunii rele*"nte cu cursorul (i e*iden$iindu-l #n g"lben0N "g $'nd cursorul l" c"p tul unei dimensiuni& #i po$i sc+imb" lungime"& #mpreun cu *"lo"re" c"re descrie dimensiune") 8n c"%ul l"n$urilor de dimensiuni& dimensiunile #n*ecin"te se sc+imb #mpreun cu ce" edit"t -(tergere"Zmut"re" liniilor de dimensiune /op$iune" !unc$ione"% con!orm "celui"(i principiu c" (i edit"re" de te-t0) 8n c"%ul mut rii unei dimensiuni& o po$i mut" num"i p"r"lel cu po%i$i" origin"l -"d ug"re" unei linii& " unui te-t s"u " unei dimensiuni) - - .#.orm"l *ieO /meniu: DieO0 – "tunci c'nd un desen "l oric rui element este "cces"t& progr"mul introduce "utom"t proiec$i" desenului (i desc+ide *i%u"li%"torul norm"l) Este *i%u"li%"re" gener"l " con$inutului #ntregii p"gini " desenului) ."mentului (i dimension"re" elementelor desenului /"("-numitul *i%or0) 2iec"re element "l desenului este !urni%"t cu m'nere l" con$uri c"re permit e!ectu"re" oper"$iunilor de edit"re) Atunci c'nd modi!ic rile sunt !in"li%"te& trebuie s mergi l" "lt mod de "!i("re) Atunci& progr"mul *" regener" desenul (i *" ".u permite inser"re"& (tergere" s"u modi!ic"re" con$inutului desenului) Modul #n discu$ie este util pe timpul preg tirii "r"n."mentului (i compo%i$iei desenelor pentru !orm"tul !in"l de imprim"re 1"ge set-up /meniu: DieO0 – "cest" este modul c"re permite corect"re" "r"n.

OT@: 1entru " situ" un desen precis pe un loc& trebuie s" e!ectue%i oper"$i" de tr"nsl"$ie cu butonul Ctrl "p s"t) Undo& redo /meniu: Edit0 – op$iune" permite "nul"re" (i re!"cere" ultimei oper"$ii) Trebuie s re$ii& #nc & !"ptul c "ceste" "duc& c" (i o consecin$ & pierdere" posibilit $ii& de e-emplu& de sc"l"re " elementelor de desen /*i%o"re0 s"u inser"re" unui t"bel de re%um"re " consolid rii Cut& p"ste /meniu: Edit0 – "ceste" sunt op$iuni st"nd"rd& c"re "c$ione"% pentru #ntregul desen) 1rin intermediul op$iunilor& po$i t i" orice desen (i #l po$i lipi #n orice "lt loc"$ie& #ntr-o "lt p"gin ) Oper"$i" "re o #ntrebuin$"re speci"l pe timpul "r"n.OT@: dup !in"li%"re" procesului de edit"re& trebuie s "pe(i butonul ESC pentru " pute" merge l" edit"re" "ltui element de desen /*i%or0) 2in"l print-out !orm"t /meniu: DieO0 – op$iune" permite *i%u"li%"re" desenelor "!i("te #ntr-o singur !o"ie de +'rtie) Atunci c'nd op$iune" este "cces"t & progr"mul trece l" "lt mod de oper"re) 2orm"tul !in"l prede!init este set"t l" AC) 1entru " sc+imb" dimensiune" !orm"tului& trebuie s selecte%i op$iune" 1"ge setup din meniul 2ile (i s indici !orm"tul de +'rtie neces"r) Apoi& to"te desenele #nc rc"te *or !i "r"n."ment " desenului #n !orm"t m"re) 2unc$ion"re" s" const #n cre"re" unui t"bel de re%um"re " consolid rii& cu re!erin$ l" desenele "cti*e) Atunci c'nd t"belul este cre"t& progr"mul cre"% renum r"re" "utom"t " tuturor po%i$iilor de "rm"re #n desene) - - - - ."re" "utom"t " desenului nu #ndepline(te "(tept rile utili%"torului& este posibil de%"cti*"re" op$iunii) Dup indic"re" unui desen solicit"t /trebuie s mergi l" *i%u"li%"re" ."re" "utom"t " desenelor #ntr-un !orm"t m"re (i "c$ione"% #n cooper"re cu "lt op$iune& descris m"i sus) D"c "r"n."mentului desenelor #n !orm"te m"i m"ri& "tunci c'nd num rul de p"gini este m"i m"re de <) Dr"Oing /meniu:Insert0 – d"c un desen " !ost s"l*"t corespun% tor c" o component de proiect& op$iune" permite "cces"re" (i inser"re" unui desen s"u " unei liste de desene) Trebuie s re$ii& #ns & c & dup inser"re" unui desen s"l*"t corespun% tor& nu este posibil sc"l"re" s"& (i nici nu este posibil includere" s" pe timpul cre rii unui t"bel de re%um"re " consolid rii .– "cces"re" op$iunii duce l" inser"re" unui t"bel pentru desenele #ntr-un !orm"t m"i m"re) T"belul o!erit cu progr"mul /!i(ierul prede!init )l"4 #n !olderul USR0 este un e-emplu de t"belN po"te !i modi!ic"t s"u utili%"torul po"te de!ini un nou t"bel prin intermediul progr"mului 1loEdit Summ"r4 rein!orcement t"ble /meniul: Insert0 – op$iune" trebuie "cces"t dup !in"li%"re" sc+imb rilor de "r"n..eO p"ge /meniu: Insert0 – "cces"re" op$iunii duce l" inser"re" unei p"gini "lbe cu !orm"tul de!init #n set rile 1"ge setup) T"ble /meniul: Insert0 .orm"l 0 (i cu clic7 st'ng" "p s"t& *ei "*e" posibilit"te" de " mut" desenul) - ."te "utom"t) Autom"tic dr"Oing "rr"ngement /meniu: DieO0 – op$iune" este respons"bil pentru "r"n.

TR-U. corespun% tor) Desenele !in"le sunt pre%ent"te pe ecr"n #n con!ormit"te cu p"r"metrii "ccept"$i #n !ere"str" Dr"Oing p"r"meters) Op$iune" este !olosit pentru select"re" p"r"metrilor de "!i("re& de pre%ent"re " desenului (i de pre%ent"re det"li"t " desenului) Op$iune" po"te !i e!ectu"t #n unul din urm to"rele moduri: Ap s'nd iconi$" Dr"Oing p"r"meters& #!0+ pag -!0 Select'nd com"nd" An"l4sis:Dr"Oing p"r"meters& din meniu Op$iunile disponibile din !ere"str sunt !olosite pentru " de!ini p"r"metrii (i pre%ent"re" "numitor !r"gmente din desen (i " modului de comport"ment " desenelor) 2ere"str" con$ine p"tru !oi de lucru: 9ener"l& Rein!orcement description& Sc"le (i Rein!orcement t"ble) Ve)i *ig #/!+ pagina -!1. 2ORMAT MARE 8n c"%ul unei imprim"nte c"re nu suport "numite !orm"te& !ere"str" 1"ge setup& "!i(e"% !orm"tele c"re sunt suport"te de c tre imprim"nt" inst"l"t ) 2orm"tele c"re "u r m"s /c"re nu sunt suport"te de c tre dispo%iti*ul peri!eric0 *or !i "!i("te& #ns descriere" lor *" !i "!i("t cu !onturi gri) Este posibil e!ectu"re" "r"n.: PT+e selected !orm"t is not supported b4 t+e "cti*e printerP /2orm"tul select"t nu este suport"t de c tre imprim"nt 0) D"c e-ist regul"tori pentru imprim"nt inst"l"$i c"re ser*esc o imprim"nt c"re nu este "t"("t /!i%ic0 computerului& !orm"tele disponibile de!inite de c tre dispo%iti*ul peri!eric *or !i descrise cu ro(u) 1re*i%u"li%"re" (i imprim"re" *or !i e!ectu"te printr-un mes".IM1RIMAREA 8."mentului desenului pentru !orm"tele PgriP& #ns pre*i%u"li%"re" (i imprim"re" *or !i e!ectu"te cu urm to"rul mes". 2ere"str" de m"i sus permite select"re" modelului gener"l de desen) 1rimele litere "le numelor st"nd"rd "le modelelor o!erite cu progr"mul se re!er respecti* l": bm – "-uri:!und"$ii continue bc – colo"ne b! – !und"$ii bs – pl ci bO – "-uri de "d'ncime) To"te modelele st"nd"rd sunt loc"li%"te #n !i(ierul C29 cre"t pe timpul inst"l rii Robot (i po"rt e-tensi" d)plo) 1entru " modi!ic" un model de desen e-istent s"u pentru " desc+ide un nou model& trebuie s rule%i progr"mul 1LOEDIT – editorul modelelor de desen) 1rogr"mul este inst"l"t pe timpul inst"l rii Robot) Atunci c'nd un model este select"t pentru modul permi$'nd proiect"re" elementelor structurilor RC& p"rte" din dre"pt" " !erestrei pre%int o pre*i%u"li%"re " modelului) Ap"rte de selec$i" modelului& !o"i" de lucru permite (i set"re" modului de cre"re " desenului) Select"re" primului mod /Open neO0 duce l" prre%ent"re" num"i " desenului elementului de beton select"t s"u " listei de elemente) De !iec"re d"t c'nd un desen este "cces"t din nou& desenul "nterior este #ndep rt"t) Select"re" modului Add dr"Oing to t+e list sc+imb !unc$ion"lit"te" (i oper"$i" desenelor) D"c op$iune" este select"t & un desen nu *" !i #ndep rt"t dup "cces"re" din nou " "ltui"& d"r *" !i "d ug"t #ntr-o list comun ) Op$iune" este proiect"t pentru " permite cre"re" .

c"re cuprinde m"i multe inter*"le c"re sunt pre%ent"te !iec"re pe p"gin sep"r"t & op$iune" impune sc"l"re identic pentru to"te p"ginile c"re con$in desenul "-ului select"t D"c op$iune" T+e s"me !or ele*"tion "nd section este "cti*"t & progr"mul tr"se"% sec$iune" elementului (i *i%u"li%"re" s" #n sc"l" identic D"c op$iune" T+e s"me !or ele*"tion "nd section este "cti*"t & progr"mul nu *" "plic" dou sc"le di!erite pentru " pre%ent" un element pe lungime" s" (i pe #n l$ime" s" D"c op$iune" User sc"le este "cti*"t & e-ist posibilit"te" de " set" o sc"l de desene /*i%u"li% ri (i sec$iuni0 #n"inte" gener rii lor /p'n "cum desenele "u !ost gener"te con!orm propriilor lor set ri (i " !ost neces"r modi!ic"re" sc"lei !iec rei *i%u"li% ri:sec$iuni #n mod m"nu"l0N urm torele op$iuni de*in "ccesibile dup ce "ce"st op$iune " !ost "cti*"t : Ele*"tion – o list c"re permite select"re" unei sc"le #n *i%u"li%"re" de ele*"$ie Section – o list c"re permite selct"re" unei sc"le #n *i%u"li%"re" sec$iunii tr"ns*ers"le - - .umber /o! b"rs0 Z di"meter – "!i(e"% num rul de b"re identice (i di"metrul lor& "p"rte de num rul po%i$iei de consolid"re Leng+t – progr"mul "!i(e"% in!orm"$ii cu pri*ire l" lungime" tot"l " elementului de consolid"re select"t Sp"cing – #n c"%ul "-urilor& sp"$iere" se re!er num"i l" consolid"re" #mbin riiN #n c"%ul colo"nelor& sp"$iere" se re!er l" piesele de "t'rn"re din p"rte" centr"l " colo"neiN #n c"%ul !und"$iilor& descriere" sp"$ierii de "rm"re se re!er l" consolid"re" princip"l " !und"$ieiN #n c"%ul "-urilor de "d'ncime (i " pl cilor& descriere" sp"$ierii se re!er l" !iec"re element de consolid"re sub !orm de b"r Op$iune" Longitudin"l rein!orcement description on t+e section& este cre"t #n princip"l pentru "-uri) 8n c"%ul colo"nelor s"u "-urilor de "d'ncime& progr"mul "!i(e"% #ntotde"un" descrierile consolid rii longitudin"le de-" lungul sec$iuniiN op$iune" nu se !olose(te #n c"%ul !und"$iilor (i " pl cilor) - Op$iunile o!erite #n !o"i" de lucru Sc"le permit impunere" modului de sc"l"re " "numitor elemente de desen: D"c op$iune" T+e s"me !or "ll p"ges este "cti*"t & "cee"(i sc"l pentru to"te p"ginile desenului unui element sunt impuseN prin urm"re& #n c"%ul unui "."re" lor #ntr-o !o"ie comun & cu !orm"t m"re) 2o"i" de lucru Rein!orcement description permite determin"re" modului #n c"re elementele de consolid"re sunt descrise) Ap"rte de num rul po%i$iei "rm turii – #ntotde"un" "cti*"t – un desen po"te "!i(" urm to"rele elemente: ./compunere"0 desenelor cu elemente di!erite /"-uri cu colo"ne& etc0 (i "r"n.

Com"nd" An"l4sis:Design o! RC Structure Elements:RC Member Design:C"lcul"tions& din meniu Modulul este disponibil pentru urm to"rele coduri: Ve)i Lis3a 4e co4uri 4e la pagina -1!) MEM5ER este elementul de c"lcul"re princip"l din modulul Members – recuired rein!orcement) 8n mod obi(nuit este un element de structur de un "numit tip cum "r !i "-ul RC s"u colo"n" RC) De!inire" unui tip de membru permite e!ectu"re" c"lcul rilor corespun% to"re "le consolid rii teoretice /neces"re0 con!orm solicit rilor de cod rele*"nte) 8n unele c"%uri un membru po"te !i de!init c" un l"n$ de membri succesi*i introdu(i pe timpul de!inirii structurii) Op$iune" !olosit pentru de!inire" tipului de membru RC #ntr-o structur este disponibil : Din meniu select'nd com"nd" 9eometr4:Code p"r"meters:RC member t4pe Din b"r" de instrumente& select'nd iconița #!1+ pagina -11) 1rocesul de de!inire " tipului de membru #ntr-o structur este identic cu modul de de!inire " "ltor "tribute de structur ) Tipul unui membru RC este corel"t cu codul RC rele*"nt c"re " !ost indic"t c" !iind b"%" pentru proiect"re" b"relor de structur ) 8n timpul lucrului cu codul d"t& po$i edit" (i !olosi unul din membrii de!ini$i con!orm codului) 2orm" pe c"re o i" !ere"str" pentru de!inire" tipului de membru RC estede "semene" corel"t cu tipul membrului pentru " !i de!init) 2ere"str" este di!erit "tunci c'nd se de!ine(te un tip de membru c"re "p"r$ine c"tegoriei de colo"n de beton) .ust – o op$iune disponibil pentru op$iunile men$ion"te m"i susN "tunci c'nd op$iune" este "cti*"t & o sc"l este ".ust"t l" dimensiunile de *i%u"li%"re (i de obiect .ot"tion n cm U < m – permite de!inire" unei sc"le c" rel"$i": c'$i centimetri #ntr-un desen repre%int < m #ntr-un obiect) Op$iunile o!erite #n !o"i" de lucru Rein!orcement t"ble permit de!inire" p"r"metrilor de "!i("re " t"belului de consolid"re& "dic pentru " "d ug" s"u #ndep rt" o colo"n select"t din t"bel) >).ot"tion <:n – permite de!inire" unei sc"le c" <:n /o not"$ie st"nd"rd& cum "r !i: <:IA0 .Ad.T& inclus #n grupul intitul"t DESI9.) 1roiect"re" 5"relor RC Modulele pentru A-uri& Colo"ne (i 2und"$ii – incluse #n *ersiune" "ctu"l " progr"mului Robot – permit determin"re" "riei de consolid"re neces"r (i sp"$iere" b"relor de consolid"re #n sec$iune" tr"ns*ers"l " unui element de structur de beton) Modulul Members – recuired rein!orcement /1roiect"re" membrilor de beton0 permite c"lcul"re" unei "rii de consolid"re teoretic /solicit"t 0 pentru membrii select"$i) Op$iune" este disponibil select'nd: 1roiec$i" MEM5ERS – RE[UIRED REI.2ORCEME.

2ORCEME.T& din b"r" de instrumente s"u "p s'nd iconița #! + pag -11) 1rocesul de de!inire " p"r"metrului de c"lcul"re pentru membrii de structur este identic cu modul de de!inire " "ltor "tribute de structur ) Atunci c'nd iconi$" .os) Ve)i *ig #/#+ pagina -1#) L" cre"re" unui model de structur & utili%"torul de!ine(te p"r"metrii geometrici de "-uri de beton (i colo"ne /p"r"metri de !l"mb"re& *"lori permisibile de de*iere (i depl"s ri l" c"petele membrilor0) 1"r"metrii de cod "i elementelor de structur de beton /p"r"metrii de o$el (i beton& tipuri de b"re de consolid"re0 sunt de!ini$i #n !ere"str" C"lcul"tion p"r"meters) 2ere"str" de m"i sus con$ine urm to"rele op$iuni: • 8n c'mpul C"lcul"tion t4pe: 1roiect"re" Deri!ic"re" c"p"cit $ii de #nc rc"re /op$iune" nu este disponibil moment"n0 .eO set o! c"lcul"tion p"r"meters este "p s"t #n !ere"str" C"lcul"tion p"r"meters& o !ere"str c"re con$ine trei !oi de lucru "p"re pe ecr"n: 9ener"l Consolid"re longitudin"l Consolid"re tr"ns*ers"l Ve)i *ig #/1+ pagina -11) 8n !ere"str" de m"i sus /c" un e-emplu se "!i(e"% o !ere"str pentru un cod ACI0& p"r"metrii neces"ri pentru proiect"re" elementului RC c"re nu sunt conect"$i cu geometri" s" cum "r !i: c"r"cteristici de o$el s"u beton& tipuri de membri !olosi$i& #n*eli(uri& etc)& sunt grup"$i) p"r"metrii de cod c"re "u r m"s dependen$i de geometrie sunt de!ini$i #n !ere"str" RC member t4pe) Con$inutul "numitor !oi de lucru din !ere"str" C"lcul"tion p"r"meters de!inition sunt cporel"$i cu codul RC select"t) 8n !ere"str" de m"i sus& #n !o"i" de lucru 9ener"l dou c'mpuri princip"le sunt loc"li%"$i: p"r"metrii de beton distin(i cu un c"dru (i p"r"metri "di$ion"li neces"ri pentru c"lcul ri) 8n !o"i" de lucru Longitudin"l& pot !i de!ini$i p"r"metrii de o$el& tipurile de b"re de consolid"re (i #n*eli(ul /l" m"rgine" s"u c"p tul "-ei de consolid"re0) 8n !o"i" de lucru Tr"ns*ers"l rein!orcement& p"r"metrii de o$el pentru consolid"re" tr"ns*ers"l & tipul de consolid"re (i p"r"metrii s i pot !i de!ini$i) 8ncepere" c"lcul rii teoretice /neces"re0 de consolid"re pentru membrii RC duce l" desc+idere" !erestrei pre%ent"te #n !igur" de m"i .p MEM5ERS – RE[UIRED REI.8n"inte de " #ncepe c"lcul rile "riei de consolid"re pentru membri trebuie m"i #nt'i s determini p"r"metrii de c"lcul"re) Op$iune" este disponibil din: Meniu& select'nd com"nd" An"l4sis:Design o! RC Structure Elements:RC Member Design:C"lcul"tion 1"r"meters 8n proiec$i" DESI9.

utorul butonului /)))0 Indic"re" elementelor #n *i%u"li%"torul c"re con$ine o *edere de structur C"%uri de proiect"re: Combin"$ii de cod Liste de c"%uri pentru !iec"re din st rile de limit "n"li%"te Un set de c'mpuri "cti*e di!er #n !unc$ie de codul select"t) C'mpurile de selec$ie pentru combin"$iile de cod sunt "cti*e num"i "tunci c'nd "semene" combin"$ii "u !ost cre"te (i c"lcul"te "nterior) O list de c"%uri po"te !i introdus #n c'mpul de edit"re corespun% tor s"u #n !ere"str" Selection "cti*"t cu ". m"-) U <AA0 Speci!ic'nd l" !iec"re c"re c"lcul ri de unit"te de lungime trebuie e!ectu"teN c" punct de #nceput po$i "dopt" punctul corespun% tor op$iunilor "ccept"te #n !ere"str" RC be"m de!inition) Re%ult"tele pentru c"lcul rile "riei de consolid"re teoretic /neces"r 0 pentru membrii RC sunt disponibile sub !orm de t"bel: re%ult"tele pot de "semene" s !ie pre%ent"te sub !orm de di"gr"me pe lungime" b"reu /*e%i c"pitolul I)<0) Atunci c'nd procesul de proiect"re " membrului RC este !in"li%"t !ere"str" RC Member C"lcul"tions: Report& pre%ent"t #n !igur" de m"i .• - 8n c'mpul C"lcul"tions !or& elementele lu"te #n consider"re #n c"lcul ri: Membri 9rupuri de b"re /op$iune" nu este disponibil moment"n0 Listele cu elementele lu"te #n consider"re pe timpul c"lcul rilor pot !i de!inite #n trei moduri: • - Scriere" m"nu"l " numerelor membrilor #n c'mpul de edit"re corespun% tor Desc+idere" !erestrei de selec$ie cu ".os& este "!i("t pe ecr"n) Ve)i *ig #/-+ pagina -1-) 2ere"str" de m"i sus pre%int urm to"rele in!orm"$ii: List" de membri RC proiect"$i List" membrilor pentru c"re c"lcul rile "u !or e!ectu"te corect List" membrilor pentru c"re "u "p rut "*ertismente pe timpul c"lcul rilor List" membrilor pentru c"re " "*ut loc o ero"re #n c"lcul ri .utorul butonului /)))0) • - .um rul de puncte de c"lcul"re pentru "-uriN se po"te de!ini #n dou moduri: Determin'nd un num r de puncte de c"lcul"re pe lungime" "-ului /min) U .

c"re in!orme"% cu pri*ire l" modul #n c"re re%ult"tele pentru "semene" elemente sunt pre%ent"t #n t"belul de re%ult"te) 8n p"rte" in!erio"r " !erestrei po"te !i loc"li%"t butonul Rein!orcement C+"nge) Este "ccesibil num"i d"c c"lcul rile de consolid"re " membrului RC "u !ost e!ectu"te con!orm unui cod c"re permite c"lcul"re" de*ierilor (i d"c cel pu$in un" din b"re nu " !ost *eri!ic"t d"torit de*ierii) Ap s"re" butonului desc+ide !ere"str" C+"nge o! rein!orcement) Op$iune" permite corec$i" semi-"utom"t " consolid rii c"lcul"te #n elemente pentru c"re " !ost dep (it de*iere" "dmisibil ) - .- .u este permis "tribuire" sec$iunilor l" tipurile de membru c"re nu le corespundN implic de "semene" "tribuire" sec$iunilor cu "cee"(i geometrie  Solicit rile de cod c"re !"c c"lcul rile imposibile /c"re dep (esc sub$irime" permisibil & momentul s"u !or$" de !or!ec"re m"-im 0) 8n c"%ul erorilor s"u "*ertismentele "p rute pe timpul c"lcul rilor de membru RC& #n p"rte" in!erio"r " !erestrei "p"re un mes".ote "di$ion"le) C'mpul C"lcul"tions per!ormed !or b"rs& "!i(e"% numerele de membri RC c"re "u trecut de proiect"reN "ce(ti" trebuie s !ie membrii c" "-ul RC s"u colo"n" RC& din moment ce sunt do"r elemente pentru c"re po"te !i determin"t o "rie de consolid"re teoretic /neces"r 0 #n membrii RC) Urm to"rele trei c'mpuri disponibile #n !ere"str pre%int scurte in!orm"$ii cu pri*ire l" rul"re" c"lcul rilor membrului RC) Se di*id membrii #n grupuri de membri pentru c"re c"lcul rile "u !ost !in"li%"te cu "cel"(i re%ult"t: 1rimul c'mp& Results o! c"lcul"tions !or b"rs "re correct& "!i(e"% numerele de membri pentru c"re nu "p"r erori s"u "*ertismente pe timpul proiect rii Al douile" c'mp& Results o! c"lcul"tions !or b"rs cont"in O"rnings& grupe"% membrii pentru c"re "u "p rut "*ertismente pe timpul c"lcul rilor de membru RC) Trebuie re$inut !"ptul c #n "ce"st !ere"str un "*ertisment este tr"t"t #ntr-un mod m"i gener"l dec't #n t"belul de re%ult"te pentru membrii RC) Ast!el& un "*ertisment po"te implic" (i dep (ire" r"$iei m"-ime de consolid"re /#n t"bel este pre%ent"t cu culo"re" ro(ie – solicit rile de cod nu sunt #ndeplinite0 (i in!orm"$iile pentru c"re s-" "plic"t sp"$ie" de "t'rn"re m"-im permisibil /#n t"bel& e-ist num"i in!orm"$iile din colo"n" Rem"r7s0) Al treile" c'mp& Results o! c"lcul"tions !or b"rs cont"in errors& grupe"% membrii pentru c"re "u "p rut erori pe timpul c"lcul rilor de membru RCN pentru "ce(ti membri c"lcul rile nu "u !ost e!ectu"te) 8n t"belul de re%ultr"te "semene" membri sunt indic"$i #ntroduc'nd cu*'ntul: error) Erorile din timpul c"lcul rilor pot re%ult" din:  De!inire" incorect " membruluiN urm to"rele d"te pot !i inconsistente: sec$iune& tipul de membru (i p"r"metrii de consolid"re) To"te d"tele trebuie s "p"r$in "celui"(i cod (i p"r"metri c"re descriu un membru RC) .#ndoit con!orm "-ei 6 s"u un "#ndoit bi"-i"l& "tunci #n p"rte" in!erio"r " !erestrei *" "p re" un mes". c"re in!orme"% utili%"torul cu pri*ire l" modul de " ob$ine in!orm"$ii despre erorile s"u "*ertismentele c"re "u "p srut) D"c cel pu$in unul din elementele proiect"te " !ost un ".

-=C:5-A.<=:AB Codul RC brit"nic 5S =<<A Eurocode B /cu documente n"$ion"le de "plic"re di!erite0 Codurile RC !r"nce%": 5AEL ?< (i 5AEL ?< mod) ?? Codurile RC polone%e: 1.+ pagina -1.B>C (i 1.8n pre%ent& progr"mul o!er posibilit"te" de " c"lcul" de*iere" /pentru st"re" de limit de ser*i"bilit"te0 #n c"%ul urm to"relor coduri RC: Codurile RC "meric"ne: ACI .os0 este o *"lo"re di!erit de A& "tunci este m rit prin num rul de b"re de consolid"re c"lcul"t) - - 8n !unc$ie de op$iune" select"t & #n c'mpul de edit"re d"t sub list" de op$iuni de m"i sus& utili%"torul trebuie s speci!ice: dA U )))))a]b – cre(tere" r"$iei "riei cerute dA U )))))acmBb – cre(tere" "riei dn U )))))).umele p"r"metrilor de consolid"re "dopt"$i De*iere" curent " b"rei De*iere" "dmisibil 1ropor$ie – r"$i" *"lorii de de*iere curent l" *"lo"re" de de*iere "dmisibil ) T"belul permite select"re" /multi-select"re"0 b"relor (i sort"re" pe colo"ne) 8n p"rte" centr"l " !erestrei sunt op$iunile grup"te #n c'mpuri: Met+od o! rein!orcement c+"nge (i List o! lo"d c"ses) C'mpul Met+od o! rein!orcement c+"nge& include trei op$iuni: 1roportion"l to recuirement rein!orcement "re" – r"$i" consolid rii neces"re este m rit prin *"lorile c"lcul"te #n "(" !el #nc't propor$iile "riei superio"re (i "ri" in!erio"r sunt pre%er*"te C+"nge o! recuired rein!orcement "re" – d"c #ntr-o sec$iune de b"r d"t "ri" neces"r /superio"r s"u in!erio"r 0 este o *"lo"re di!erit de A& "tunci este m rit prin *"lo"re" c"lcul"t C+"nge o! number o! rein!orcement b"rs – d"c #ntr-o sec$iune de b"r d"t num rul de b"re /sus (i .cre(tere" num rului de b"re .um rul de b"re In!orm"$ii cu pri*ire l" !"ptul d"c o b"r " !ost s"u nu *eri!ic"t .<=:?? (i ACI .) 1"rte" superio"r " !erestrei con$ine un t"bel de b"reN urm to"rele d"te sunt pre%ent"te #n colo"nele indi*idu"le din t"bel: .-5-A.B>C /<???0) Ve)i *ig #/.

" e-istente) Ap s'nd butonul Appl4 se rec"lcule"% (i se s"l*e"%p *"lorile corespun% to"re pentru b"rele select"tN d"c o b"r " !ost select"t & "tunci *"lorile disponibile din t"bel o!erite #n p"rte" in!erio"r " !erestrei sunt "ctu"li%"te) C'mpul List o! lo"d c"ses& pre%int list" de c"%uri de #nc rc"re /c'mpul este in"ccesibil0 c"re "u !ost !olosite pe timpul c"lcul rilor de de*iere pentru st"re" de limit de ser*i"bilit"te) 1"rte" in!erio"r " !erestrei con$ine un t"bel cu in!orm"$ii cu pri*ire l" "ri" de consolid"re pentru un ".D"lorile d"te #n c'mpul de edit"re st"u pentru cre(tere" c"ntit $ii corespun% to"re #n rel"$ie cu *"lorile de.select"t /d"c #n t"belul superior "u !ost select"te m"i multe b"re& t"belul din p"rte" in!erio"r " !erestrei este gol0) Orice *"lo"re po"te !i modi!ic"t #n t"bel) T"belul con$ine urm to"rele d"te: 1o%i$iile pe lungime" b"rei Consolid"re" superio"r (i in!erio"r neces"r /teoretic 0 .um rul de b"re superio"re (i in!erio"re R"$i" consolid rii /neces"re0 Rigidit"te") Re$ine !"ptul c : D"c o nou *"lo"re " r"$iei de consolid"re neces"r este speci!ic"t & "tunci se c"lcule"% o nou *"lo"re " r"$iei de consolid"re (i num rul de b"re D"c o nou *"lo"re " "riei de consolid"re neces"r /teoretic 0 este speci!ic"t & "tunci se c"lcule"% o nou *"lo"re " r"$iei de consolid"re (i num rul de b"re) C"lcul rile sunt e!ectu"te pentru "riile c"re re%ult dintr-un num r de b"re) Dup "p s"re" butonului Deri!4& c"lcul rile pentru b"rele select"te sunt e!ectu"te) Atunci c'nd c"lcul rile sunt !in"li%"te& progr"mul "ctu"li%e"%p in!orm"$iile din t"bel) D"c *eri!ic"re" " !ost e!ectu"t #n mod corect& inconi$" din t"bel se modi!ic N list" de elemente pentru c"re nu "u !ost s"tis! cute condi$iile& este re"ctu"li%"t num"i l" desc+idere" !erestrei& #n timpul lucrului #n !ere"str N num"i re%ult"tele pentru list" e-istent sunt re#mprosp t"te corespun% tor) 1entru " modi!ic" "rm"re" membrilor RC& utili%"torul trebuie s : E!ectue%e c"lcul ri "le consolid rii neces"re /teoretice0 pentru membrii RCN "tunci c'nd sunt !in"li%"te& !ere"str" RC Member C"lcul"tions:Report& "p"re pe ecr"n Apese butonul Rein!orcement c+"nge& din !ere"str" RC Member C"lcul"tions:ReportN !ere"str" C+"nge o! rein!orcement& se desc+ide "poi Selecte%e b"r"/ele0& s selecte%e metod" de sc+imb"re " consolid rii Apese butonul Appl4 Apese butonul Deri!4) .

+ pagina -10) 1entru colo"nele " c ror sec$iune tr"ns*ers"l este descris prin: un poligon regul"t& un cerc& un semicerc s"u un "rc de cerc& "riile de consolid"re trebuie s !ie interpret"te dup cum urme"% : As< U Consolid"re de-" lungul b – c+i"r (i distribuit pe m"rgine Ve)i *ig #//+ pagina -10) 1entru "-urile rect"ngul"re #ndoite bi"-i"l: As< U Consolid"re in!erio"r As< U Consolid"re in!erio"rp /"-" 60 AsB U consolid"re superio"r AsB U consolid"re superio"r /"-" 60 Ve)i *ig #/0+ pagina -10) 1entru elementele cu consolid"re #n "mbele pl"nuri& re%ult"tele trebuie interpret"te dup cum urme"% : Ve)i *ig #/1+ pagina -10) Ariile sunt tr"t"te independent – nu "u p r$i comune #n col$uri) Ari" din col$ de consolid"re " sec$iunii este "tribuit "riei c"re re%ult din #ndoire" #n pl"nul Q) B) Consolid"re tr"ns*ers"l : Sp"$iere de "t'rn"re teoretic /neces"r 0 – sp"$iere" pieselor de "t'rn"re de!inite neces"re pentru o sec$iune d"t Distribuire" pieselor de "t'rn"re re"le /o!erite0 – distribuire" c"re este "loc"t pentru o sec$iune d"t "tunci c'nd elementul " !ost di*i%"t #n . p r$i eg"le /de!inite "nterior #n !ere"str" C"lcul"tion 1"r"meters0 (i "tunci c'nd distribuire" !iec rei" din %one " !ost c"lcul"t Tipul:distribuire" consolid rii tr"ns*ers"le – pre%int tipul de pies de "t'rn"re (i distribuire" #n num rul de %one de!inite "nterior #n !ere"str" C"lcul"tion 1"r"meters) Tipul de consolid"re este descris cu ".Dup c"lcul ri utili%"torul trebuie s *eri!ice coe!icien$ii din t"bel pre%ent"$i #n p"rte" in!erio"r " !erestrei) Aceste oper"$ii trebuie e!ectu"te "t't" timp c't este neces"r pentru " ob$ine o *"lo"re dorit de de*iere pentru to"te b"rele) Consolid"re" teoretic /neces"r 0 " membrilor RC ob$inut #n urm" c"lcul rilor este interpret"t #n !elul urm tor: <) Consolid"re longitudin"l 1entru colo"nele #ndoite bi"-i"l cu sec$iuni rect"ngul"re& #n !orm de T& #n !orm de L s"u #n !orm de 6& "riile de consolid"re trebuie interpret"te dup cum urme"% : As< U AsB U Consolid"re de-" lungul b As. U AsC U consolid"re de-" lungul + Ve)i *ig #/.utorul num rului de b"re (i "l di"metrului lor - .

ECTIO.. (roiec3area %one7iunii 4e Oțel Atunci c'nd proiec$i" CO.loc cuprinde <A piese de "t'rn"re sp"$i"te l" !iec"re =)A unit $i de dimensiune de sec$iune) Unit $ile *"lide sunt unit $ile con!orm c ror" c"lcul rile "u !ost e!ectu"te) .D DieO /*i%u"li%"re" unei cone-iuni de!inite cu posibilit"te" de rot"$ie& %oom& rotire p"nor"mic 0 Structure /*i%u"li%"re" unei #ntregi structuri0 Results /o not de c"lcul"re cu re%ult"tele c"lcul rilor de cone-iuneN disponibil num"i dup e!ectu"re" c"lcul rilor0) 2o"i" de lucru Steel Connections& din !ere"str" Inspector este !olosit pentru de!inire"& *i%u"li%"re" (i edit"re" obiectelor leg"te de proiect"re" cone-iunii din o$el) 5locul de propriet $i din p"rte" de .OT@: 8n t"belul de re%ult"te o combin"$ie de proiect"re denot o "semene" combin"$ie pentru c"re& consider'nd consolid"re" c"lcul"t pe b"%" tuturor combin"$iilor& ce" m"i m"re r"$ie de e!icien$ " sec$iunii se ob$ine) 1entru combin"$i" de proiect"re "st!el #n$ele"s & se pre%int !or$ele interne) Ve)i *ig #/ + pagina -11) O combin"$ie de proiect"re "r"t cel m"i ne!"*or"bil set de !or$e pentru o sec$iune d"t & #ns & po"te !i !olosit #n proiect"re) /.ect Inspector /*e%i descriere" #n c"pitolul B)B)B0) Ve)i *ig #0!+ pagina -#!) 1"rte" superio"r " !erestrei pre%int o list de cone-iuni "cti*eN urm to"rele in!orm"$ii sunt pre%ent"te pentru !iec"re cone-iune: ..leg"te prin liter" ! s"u un gr"d de o$el /con!orm codului0) Desemn"re" I!= /CLA=& CT=0 denot piese de "t'rn"re cu p"tru picio"re con!ec$ion"te din b"re de {=) Descriere" distribuirii include – pentru !iec"re %on .os " !erestrei permite edit"re" "tributelor pentru obiectele select"te) 2o"i" de lucru este disponibil #n proiec$i" Steel Connections) 2o"i" de lucru Steel Connections din !ere"str" Inspector& este simil"r cu !o"i" de lucru Ob.num rul de piese de "t'rn"re (i sp"$iere" lor leg"te de semnul de multiplic"re& %onele sunt leg"te cu semnul "di$ion"l) Urm to"re" descriere: BAdC)AZ<Ad=)AZBAdC)A& denot trei %one de distribuire " pieselor de "t'rn"re: prim" (i ce" de-" trei" con$ine <A piese de "t'rn"re sp"$i"te l" !iec"re C)A unit $i de dimensiune de sec$iune& %on" de mi.um rul de cone-iuni cu un tip de cone-iune .S este select"t & ecr"nul este di*i%"t #n dou p r$i de b"% : !ere"str" Inspector& !olosit pentru "dministr"re"cone-iunilor de!inite (i *i%u"li%"torul gr"!ic cu o *i%u"li%"re " #ntregii structuri& sc+em" s"u *i%u"li%"re" unei cone-iuni (i re%ult"tele c"lcul rilor cone-iunilor) Di%u"li%"torul gr"!ic con$ine m"i multe !oi de lucru: Sc+eme /un desen sc+em"tic "l unei cone-iuni0 ..

+ pag -#1 – cone-iune "--colo"n Ve)i iconița #1.umele cone-iunii) 1"rte" superio"r " !erestrei con$ine urm to"rele iconi$e: Iconița #1!+ pag -#! – permite edit"re" unei cone-iuni select"te Iconița #11+ pag -#! – permite de!inire" p"r"metrilor cone-iunii select"te) 1roiect"re" cone-iunilor dintre elementele de structur de o$el po"te !i e!ectu"t #n sistemul Robot Millennium con!orm solicit rilor celor trei coduri de o$el: Codul !r"nce% CM>> Eurocode ./pe dou p r$i0 Ve)i iconița #1/+ pag -#1 – cone-iune colo"n – b"%" colo"nei : b"%" de beton Ve)i iconițele #10+ #11+ #1 + ##!+ pag -#1 – cone-iuni cu ung+iuri /indic"te #n t"bel prin A.D <??.- D"lo"re" r"$iei .BAA /unele din tipurile de cone-iune0) Sunt disponibile (i codurile "meric"ne de o$el ASD (i LR2D #n progr"m& #ns & *eri!ic"re" unei cone-iuni de o$el este e!ectu"t #n progr"mul ESO1) Dup select"re" codurilor "meric"ne /op$iune" Tob 1re!erences:Codes0& select"re" b"relor pentru " !i conect"te (i cre"re" unei cone-iuni /"dic "p s'nd butonul Cre"te& din !ere"str" Connection De!inition0& o !ere"str "di$ion"l este "!i("t pe ecr"n& #n c"re tipul de cone-iune trebuie select"t) Atunci c'nd tipul de cone-iune esre select"t i"r butonul OJ este "p s"t& !o"i" de lucru corespun% to"re din sistemul ESO1 – rele*"nt pentru *eri!ic"re" tipului de cone-iune select"t& este "cti*"t ) Sec$iunile b"relor c"re !orme"% o cone-iune precum (i !or$ele c"re "c$ione"% #ntr-o cone-iune sunt trimise pe !o"i" de lucru) .+ pag -#1 –cone-iune colo"n -".-<-=:BAAI0 Codul polone% 1C-?A:5-A. /E. <??.ul c"re in!orme"% des re !"ptul c sistemul ESO1 trebuie inst"l"t) Ve)i *ig #01+ pagina -#1) Urm to"rele tipuri de cone-iune sunt disponibile #n Robot: Ve)i iconița #1#+ pag -#1 – cone-iune "--"Ve)i iconița #1-+ pag -#1 – cone-iune #n col$ul c"drului Ve)i iconița #1.OT@: pentru c" leg tur" dintre progr"mele Robot (i ESO1 s !ie oper"$ion"( & "mbele progr"me necesit inst"l"re" pe +"rd-dis7) D"c sistemul ESO1 nu este disponibil& "tunci #n timpul #ncerc rii de " cre" leg tur" /*eri!ic"re" con!orm solicit rilor codurilor "meric"ne0& utili%"torul prime(te mes".-<-<:<??B (i A.9LE0 Ve)i iconița ##1+ pag -#1 – cone-iune de tub /indic"t #n t"bel prin TU5E0 .

+ ##/+ pag -## – cone-iune !olosind gu(euri: pentru o singur b"r & nod intern (i nod cu co"rd de leg tur /indic"te #n t"bel prin 9USS0) 1entru nou" edi$ie " Eurocode .pentru tensiune />)B)>)=0 5ol$uri pentru tensiune /.Ve)i iconița ###+ pag -## – cone-iune colo"n – b"%" colo"nei: !iVe)i iconița ##-+ pag -## – cone-iune colo"n – b"%" colo"nei: cu bol$ Ve)i iconițele ##.0 (i de "semene" *eri!ic condi$iile de posibilit"te " cone-iunii de " se roti cee" ce g"r"nte"% !"ptul c o "rticul"$ie pl"stic *" !i cre"t />)C0) 8ntr-un c"% gener"l& sunt *eri!ic"te urm to"rele componente de cone-iune: 1"nel de re$e" pentru !or!ec"re />)B)>)<0 Re$e" de colo"n pentru comprim"re />)B)>)B0 Re$e" de colo"n pentru tensiune />)B)>).)?0 Suduri /C)I).pentru comprim"re />)B)>)K0 Re$e" de ".0 2l"n( de colo"n pentru #ndoire />)B)>)C0 1l"c" !ront"l pentru #ndoire />)B)>)I0 2l"ns (i re$e" de ".0) 1entru " porni de!inire" cone-iunii #n structur : 8n !o"i" de lucru Structure& selecte"% #ntr-o structur b"rele c"re !orme"% cone-iune" /b"rele select"te se *or e*iden$i" #n editorul gr"!ic0 Ap"s iconița ##0+ pag -##& s"u selecte"% op$iune" Connections:.eO Connection !or Selected 5"rs& din meniu) Tipul corespun% tor /genunc+iul c"drului& "--"-& colo"n -b"% & etc0 *" !i "tribuit "utom"t l" cone-iune) Cone-iune" de!init *" !i "d ug"t #n list" de cone-iuni pre%ent"t #n !ere"str" Inspector De!ine(te p"r"metrii pentru tipul de cone-iune din !ere"str" Connection De!initionN pentru " te #nto"rce l" de!inire" p"r"metrilor de cone-iune trebuie s "pe(i iconița ##1 pag -##& din !ere"str" Inspector 1orne(te c"lcul rile unei cone-iuni "p s'nd iconița ## pag -##) - - .)>0 5ol$uri pentru !or!ec"re /.)>0 Alunec"re" %onei de cont"ct #ntr-o cone-iune precomprim"t /. /BAAI0& sunt disponibile urm to"rele tipuri de cone-iuni cu pl"c" !ront"l : P"--"-P (i Pcolo"n -"-P) Aceste cone-iuni pot !i proiect"te c" !iind sud"te s"u #n(urub"te) Este permis #n progr"m !olosire" bol$urilor obi(nui$i (i de precomprim"re) 1rogr"mul *eri!ic re%isten$" tuturor componentelor unei cone-iuni />)B0& #i e*"lue"% re%isten$" />).+ ##.

1entru " porni c"lcul"re" cone-iunii de!inite m"nu"l /tipul de cone-iune select"t (i *"lorile de!inite "le !or$elor c"re "c$ione"% #ntr-o cone-iune0& utili%"torul trebuie s urme%e p"(ii: Select"re" unui tip de cone-iune din !o"i" de lucru Sc+emeN o cone-iune de!init *" !i "d ug"t #n list" de cone-iuni pre%ent"t #n !ere"str" Inspector De!inire" p"r"metrilor corespun% tori pentru un tip de cone-iune select"tN pentru " !"ce "cest lucru& utili%"torul trebuie s "pese iconița #-! pag -##& din !ere"str" Inspector 1ornire" c"lcul rilor cone-iunii "p s'nd iconița #-1 pag -##) - Urm torii p"r"metri pot !i de!ini$i pentru tipurile de cone-iune select"te: Cone-iuni de tipul genunc+iul c"drului& "--"-& colo"n -"-:  1"r"metrii sec$iunii de b"r  1"r"metri de b"%  1"r"metrii elementului de rigidi%"re  1"r"metrii de "ncor"re  1"r"metrii de beton& sudur (i p"n Cone-iune de conduct  Tipul de cone-iune /uni(l"ter"l & bil"ter"l 0  1"r"metrii b"relor #n*ecin"te /contr"!i( tr"ns*ers"l 0  1"r"metrii de consol  1"r"metrii de sudur ) Cone-iune colo"n -b"% :  1"r"metrii sec$iunii de b"r  1"r"metrii de consolid"re  1"r"metrii bol$urilor  1"r"metrii pl cii (i elementului de ridigi%"re  Ad'ncime" – pentru b"%" de beton) Cone-iune – p"lc de gu(eu:  Tipul de cone-iune /sud"t & #n(urub"t 0 (i p"r"metrii s i  1"r"metrii de b"r & etc) .

) Atunci c'nd c"%urile de #nc rc"re pentru " !i consider"te pe timpul c"lcul rii cone-iunii sunt select"te /moment"n& num"i op$iune" Connection Deri!ic"tion este disponibil 0 i"r butonul C"lcul"tions este "p s"t& !or$ele interne de cone-iune *or !i "n"li%"te i"r cone-iune" *" !i *eri!ic"t ) Ve)i *ig #0-+ pagina -#.#+ pag -#.1+ pag -#.– sc+imb l" cone-iune colo"n -cu-"Ve)i iconița #.- Cone-iune cu ung+iuri:  1"r"metrii sec$iunii de b"r  1"r"metrii de ung+i  1"r"metrii de bol$  Dimensiunile t ieturilor& dist"n$ele& etc) ./cu dou l"turi0 Ve)i iconița #.+ pag -#.– sc+imb l" cone-iune colo"n -cu-".+ pag -#.– sc+imb l" cone-iune de conduct Ve)i iconița #. este "p s"t #n b"r" de instrumente s"u com"nd" Connections:C"lcul"tions este select"t & !ere"str" "!i("t m"i ." colo"nei Ve)i iconița #-0+ pag -#.OT@: d"c o cone-iune " !ost de!init & e-ist posibilit"te" de " modi!ic" tipul de cone-iune) Acest lucru se #ndepline(te cu ".– sc+imb l" cone-iune de pl"c de gu(eu /nod de co"rd de leg tur 0 Atunci c'nd iconi$" C"lcul"tions ##.-+ pag -#.+ pag -#. pag -#.– sc+imb l" cone-iune de pl"c de gu(eu /nod intern0 Ve)i iconița #.– sc+imb l" cone-iune cu ung+iuri Ve)i iconița #-/+ pag -#.) .os *" "p re" pe ecr"n) Ve)i *ig #0#+ pagina -#.!+ pag -#.– sc+imb l" b"%" !i.– sc+imb l" cone-iune "--cu-"Ve)i iconița #-1+ pag -#.– sc+imb l" b"%" cu bol$ " colo"nei Ve)i iconița #--+ pag -#.–sc+imb l" genunc+iul de cone-iune "l c"drului Ve)i iconița #-.utorul iconi$elor disponibile #n b"r" de instrumente Connection t4pe & iconița #-1 pag -#-) Ve)i iconița #-#+ pag -#.– sc+imb l" b"%" de beton " colo"nei Ve)i iconița #-.– sc+imb l" cone-iune de pl"c de gu(eu /o singur b"r 0 Ve)i iconița #.

9LE0& cone-iune de conduct /TU5E0 (i cone-iune cu ".AI-.s"u cone-iune "--cucolo"n /cu B l"turi00 /J.EE s"u J./5-T-50& cone-iune" genunc+iului de leg tur "l c"drului /genunc+iul c"drului& cone-iune "--cu-".odul de structur : B 5"rele de structur : <& B 9EOMETRIE COLOA.0& b"%" de beton " colo"nei /CO..um rul de cone-iuni Tipul de cone-iune: cone-iune "--cu-".2iec"re din tipurile de cone-iune disponibile pot !i *eri!ic"te m"nu"l) 8n "cest c"% op$iune" Connections:M"nu"l C"lcul"tions din meniu trebuie !olosit ) Atunci c'nd op$iune" este select"t & !ere"str" de m"i sus *" !i "!i("t pe ecr"n) .um rul determin ce" m"i !"*or"bil rel"$ie dintre r"$i" din c"dru( elementului de cone-iune (i c"p"cit"te" elementului de cone-iune) Atunci c'nd cone-iune" este c"lcul"t & colo"n" din t"bel pre%int in!orm"$ii c"re indic d"c cone-iune" #ndepline(te cerin$ele codului /simbolul V0 s"u nu /simbolul E0) - O cone-iune de!init (i c"lcul"t po"te !i s"l*"t #ntr-un !i(ier #n urm to"rele !orm"te: d-!& dOg& stp& Orl& "n!& s"t& pep) Atunci c'nd c"lcul rile unei cone-iuni sunt !in"li%"te& ecr"nul "!i(e"% o not de c"lcul"re c"re include d"te c"re implic cone-iune" (i re%ult"tele c"lcul rii /!o"i" de lucru Results0) Ve)i *ig #0-+ pagina -#." colo"nei /2IE0& b"%" cu bol$ " colo"nei /1I.utorul pl cii de gu(eu /9USS0 Codul !olosit l" c"lcul rile unei cone-iuni 5"rele c"re "lc tuiesc cone-iune" cre"t .@ Sec$iune: UC .ect Inspector& !o"i" de lucru Steel connections pre%int d"te de b"% (i re%ult"tele c"lcul rii de!inite #ntr-o structur s"u "le *eri!ic rii m"nu"le " unei cone-iuni: .ERAL .OT@: Con$inutul !erestrei de m"i sus depinde de tipul de cone-iune select"t) Dup c"lcul"re" /*eri!ic"re"0 cone-iunii& #n !ere"str" Ob.odul& pentru c"re cone-iune" " !ost cre"t 2or$ele c"re "c$ione"% #ntr-o cone-iune R"$i" – indic"torul c"re de!ine(te tension"re" m"-im " elementelor de cone-iune /bol$uri& #n*eli(& suduri& etc0) . /E.C0& cone-iune cu ung+iuri /A.EEB0& b"%" !i.D <??.AI-?K .r de b"re: < "l!"U -?A mm Ung+iul de #nclin"re .-<-<:<??B0 9E.) 1roiect"re" cone-iunii !i-e "--cu-"EC.

. – e-port o not de c"lcul"re #n !orm"t LTML #n progr"mul MS 3ord Ve)i iconița #.+ pag -#. – s"l*e"% o not de c"lcul"re #n !orm"tul LTML Ve)i iconița #.AI mm L $ime" sec$iunii colo"nei tOc U <A mm 9rosime" re$elei sec$iunii colo"nei t!cU <I mm 9rosime" !l"n(ei sec$iunii colo"nei 8n p"rte" in!erio"r " ecr"nului se "!l urm to"rele iconi$e: Ve)i iconița #.A= mm 8n l$ime" sec$iunii colo"nei b!cU./+ pag -#. – e-port o not de c"lcul"re #n !orm"t LTML #n progr"mul MS E-cel) 8n *ersiune" curent " progr"mului& utili%"torul po"te de "semene" "tribui o cone-iune de!init l" "lte noduri de structur /trebuie s !ie un tip de cone-iune simil"r0) 1entru " !"ce "cest lucru& utili%"torul trebuie s : Selecte%e cone-iune" pentru " !i copi"t Selecte%e b"rele de structur corespun% to"re 8n timp ce se "!l #n *i%u"li%"torul de cone-iune& s selecte%e urm to"re" op$iune din meniu: 9eometr4:Cop4 Connection !or Selected 5"rs) Atunci c'nd "ceste oper"$ii sunt e!ectu"te& cone-iune" /#mpreun cu p"r"metrii "ctu"li0 este ccopi"t N sec$iunile& m"teri"lele (i ung+iurile de #nclin"re rele*"nte cu "ce"st Pnou P cone-iune sunt "cum lu"te #n consider"re) 1entru Eurocode .& c"lcul rile de rigidit"te sunt disponibile "di$ion"l pentru cone-iune cu pl"c" !ront"l cum "r !i "--colo"n (i "--"-) 1e timpul c"lcul rilor un tip de cone-iune este determin"t pentru cone-iunile de!initeN este pre%ent"t #ntr-o not de c"lcul"re pentru !iec"re cone-iune) Consider'nd rigidit"te"& cone-iunile sunt di*i%"te #n: 8mbin"te norm"l Rigide Semi-rigide) Consider'nd re%isten$"& cone-iunile sunt di*i%"te #n: 8mbin"te norm"l Cone-iuni de re%isten$ plin Cone-iuni cu re%isten$ p"r$i"l ) . – trimite o not de c"lcul"re #n !orm"t LTML prin e-m"il Ve)i iconița #.1+ pag -#.+cU .0+ pag -#.

+ pagina -#0 /.+ pagina -#/ Ve)i *ig #0/+ pagina -#/ Ve)i *ig #00+ pagina -#0 Ve)i *ig #01+ pagina -#0 Ve)i *ig #0 + pagina -#0 Ve)i *ig #1!+ pagina -#0 Ve)i *ig #11+ pagina -#0 1rocesul de proiect"re " structurii este #mp r$it #n trei st"gii: m"i #nt'i sunt de!inite geometri" structurii (i #nc rc rile "plic"te& "poi sunt c"lcul"te !or$ele interne (i depl"s rile& (i #n !in"l sunt *eri!ic"te solicit rile codului i"r membrii de structur succesi*i sunt proiect"$i) Ace"st sec$iune din m"nu"l este concentr"t num"i pe cel de-"l treile" st"giu) 1resupunem "ici !"ptul c e!ectele #nc rc rii din structur sunt c"lcul"te de.<IA:BAAA) Utili%"torul po"te *eri!ic" s"u proiect" structur" model"t ) 1roiect"re" se "plic !ie membrilor singul"ri !ie grupurilor de membri i"r c"lcul rile pot !i e!ectu"te #ntr-un mod simil"r) . (roiec3area %>eres3elei $IRE%IIILE $E :%IIUNE : *ORIEI ?N %:$RUL %ONEKIUNII Ve)i *ig #0..+ pagina -#/ 1l"c" gu(eului: nod intern – *e%i iconița #.") Re$ine de "semene" c sec$iune" este !o"rte simil"r cu sec$iune" de proiect"re de o$elN prin urm"re& d"c cititorul este !"mili"ri%"t cu proiect"re" o$elului #n Robot Millennium& po"te #ndep rt" con$inutul (i se po"te concentr"t num"i pe di!eren$e) 8n *ersiune" curent " Robot Millennium& sunt disponibile urm to"rele tipuri de coduri de c+ereste": codul de c+erestre" !r"nce% C5K<& Eurocode I& Eurocode I 2r"nce% . + #..1+ #.+ pagina -#/ Ve)i *ig #0." colo"nei – *e%i iconița #.!+ #.0+ pagina -#0 5"%" "s"mbl"t " colo"nei – *e%i iconița #.1+ pagina -#0 Cone-iune de conduct – *e%i iconița #.#+ pagina -#/ Cone-iune" ung+iului – *e%i iconița #...AD (i codul de c+ereste" polone% 1.An"li%" de rigidit"te (i "ctu"li%"re" re%ult"telor const"u #n m"i multe st"gii: Atribuire" decupl rii el"stice l" c"petele b"relor de structur c"re corespund b"relor din cone-iunilor c"lcul"teN pentru b"rele de structur indi*idu"le& tipurile de decupl"re corespun% to"re sunt de!inite "utom"tN "ceste tipuri *or !i rescrise #n momentul rec"lcul rii rigidit $ii pentru "cele"(i noduri Rec"lcul"re" structurii /consider'nd decupl rile "tribuite0 Rec"lcul rile tuturor cone-iunilor consider'nd noi *"lori "le !or$elor sec$ion"le) - 8n continu"re sunt pre%ent"te desene c"re pre%int !or$e c"re "u loc #n cone-iuni precum (i direc$iile de "c$iune " !or$elor pentru to"te tipurile de cone-iune disponibile #n progr"mul Robot) TI(UL $E %ONEKIUNE A--"-& genunc+iul c"drului& "--colo"n & "-colo"n /cu dou l"turi0 – 8e)i iconițele #.-5-A.+ pagina -#0 1l"c" gu(eului: nodul cor%ii de leg tur – *e%i iconița #.-+ pagina -#/ 1l"c" gu(eului: b"r singul"r – *e%i iconița #./+ pagina -#0 5"%" !i.

umele b"rei select"te este d"t #n c'mpul Member T4pe) Lungime" b"rei po"te !i introdus #n c'mpurile Member Leng+t I4 or I%) Acest lucru se po"te !"ce #n dou moduri: Atunci c'nd op$iune" Re"l este select"t & *"lo"re" introdus este interpret"t c" !iind lungime" Atunci c'nd op$iune" Coe!!icient este select"t & *"lo"re" este interpret"t c" !iind coe!icientul prin c"re *"lo"re" "ctu"l trebuie multiplic"t pentru " ob$ine lungime" corespun% to"re) De e-emplu introduc'nd o *"lo"re de A)BI #nse"mn c lungime" corespun% to"re este eg"l cu v din lungime" "ctu"l ) 1entru o de!inire simult"n " m"i multor membri cu lungimi "ctu"le di!erite& de e-emplu supor$i supliment"ri sp"$i"$i #n mod eg"l& ce" de-" dou" metod men$ion"t este !o"rte con*en"bil ) D"c p"r"metrii din set trebuie s"l*"$i c" o c"tegorie& introducere" lungimii #n "cest mod este esen$i"l ) Coe!icientul de lungime de !l"mb"re depinde de condi$i" suportului de s!'r(it "l nodurilor b"rei din pl"nul de !l"mb"re) Lungime" de !l"mb"re po"te !i de!init de "semene" #n !ere"str" 5uc7ling Sc+eme desc+is prin "p s"re" iconi$ei c"re repre%int tipul .utorul sec$iunilor conice p"r"metri%"te) Op$iune" este disponibil "p s'nd butonul 1"r"meteri%ed sections din !ere"str" De!initions /*e%i sec$iune" >)<0) Ve)i *ig #1#+ pagina -# ) . este select"t & ecr"nul *" !i di*i%"t #n trei p r$i: *i%u"li%"torul gr"!ic pentru pre%ent"re" structurii (i dou !erestre: De!inition (i C"lcul"tions) 2ere"str" De!inition con$ine dou !oi de lucru: 9roups (i Members /*e%i 2igur" de m"i .os0) Atunci c'nd membrii (i grupurile sunt de!inite& *eri!ic"re" pentru un membru singul"r s"u un grup *" !i e!ectu"t ) Select"re" butonului 1"r"meters loc"li%"t #n !o"i" de lucru Members re%ult #n desc+idere" !erestrei 1"r"meters /con$inutul c rui" depinde de codul de c+ereste" select"t disponibil #n Robot& "dic EurocodeI s"u codul de c+ereste" !r"nce% C5K<0) Setul de b"% "l p"r"metrilor de cod include lungime" de !l"mb"re& p"r"metrii de !l"mb"re& p"r"metrii de !l"mb"re l"ter"l & rigidit"te"& p"r"metrii de re%isten$ l" incendiu& etc) 1rintre op$iunile interes"nte din Robot& po$i c"lcul" posibilit"te" de proiect"re "utom"t cu ".8n !unc$ie de codul de c+ereste" select"t& con$inutul listei po"te *"ri"& #nc de!inirile de b"% r m'n "cele"(i indi!erent de codul select"t) Se "plic urm to"rele de!iniri: MEM5RU – Membru de structur singul"r pentru " !i *eri!ic"t s"u modi!ic"t #n modul) Cele m"i comune tipuri de b"r sunt colo"nele& "-urile) Un membru !olosit pe timpul *eri!ic rii:proiect rii po"te !i de!init c" (i element singul"r s"u c" o sec*en$ de elemente consecuti*e c"re cre"% o colo"n & un "-& etc& 9RU1 – List" de membri) Un grup de membri structur"li pentru c"re "cee"(i sec$iune este "tribuit ) Atunci c'nd *eri!ic"re":proiect"re" este !in"li%"t & o sec$iune corespun% to"re pentru to$i membrii din grup /indi!erent de di!eren$ele din *"lorile !or$elor interne pentru "ce(ti membri s"u p"r"metri de proiect"re0 *" !i select"t ) 9rupurile sunt de!inite pentru " limit" *"riet"te" sec$iunilor din structur" proiect"t ) Atunci c'nd proiec$i" TIM5ER DESI9.

os& op$iunile de c"lcul"re pentru membrii de c+ereste" s"u grupurile de membri pot !i select"te) C'mpul Option o! Deri!ic"tion& permite utili%"torului s selecte%e: Ve)i *ig #1.& unde Db – *olumul #ntregului "-) 8n !ere"str" de m"i .+ pagina --!) Op$iunile "!l"te #n !ere"str" de m"i sus permit rul"re" *eri!ic rilor "di$ion"le pentru "numite "-uri supuse l" #ndoire #n "cord cu solicit rile descrise #n ECI) Regulile d"te l" punctul I)B)."bil #n comp"r"$ie cu "lte !or$e interne) 1rogr"mul nu e!ectue"% "n"li%" c"re determin d"c e!ectele de !l"mb"re trebuie negli.& #n timp ce D U BDb:.modelului de !l"mb"re select"t) Sc+emele tipice se g sesc "iciN "tunci c'nd un" este select"t & *"lo"re" coe!icientului *" !i "ccept"t s"u c"lcul"t "utom"t) 2l"mb"re" este #ntotde"un" consider"t #n c"lcul ri d"c# o !or$ de comprim"re "p"re #n membru c+i"r d"c este negli. din ECI se "plic pentru "-urile *"ri"bile de iner$ie #nclin"te pe o p"rte /c"%ul <0) C"%urile c"re "u r m"s implic "-urile compuse din c+ereste" lipit & pentru c"re *eri!ic"re" "di$ion"l se e!ectue"% #n con!ormit"te cu punctul I)B)C) Deri!ic"re" "di$ion"l " "-urilor supuse l" #ndoire "re loc "tunci c'nd op$iune" Addition"l *eri!ic"tion !or elements sub."re " !l"mb rii #n procesul de c"lcul"re) Op$iunile !olosite pe timpul *eri!ic rii !l"mb rii l"ter"le: tipul de !l"mb"re l"ter"l & ni*elul de #nc rc"re li coe!icientul de !l"mb"re l"ter"l pentru !l"n(ele in!erio"re (i superio"re) Ve)i *ig #1-+ pagina --!) Dup "p s"re" butonului Ot+er& ecr"nul "!i(e"% o !ere"str !olosit pentru de!inire" p"r"metrilor pentru *eri!ic"re" supliment"r " membrilor supu(i l" #ndoire) Ve)i *ig #1.+ pag --1) Member Deri!ic"tion – *eri!ic"re" con!orm listei de membri pe b"%" c"lcul rilor consecuti*e (i independente pentru !iec"re membru) 1rocedur" se b"%e"% pe consider"re" punctelor intermedi"re pe un membru #mpreun cu c"%ul de #nc rc"re ."te s" nu) D"c utili%"torul dore(te s elimine e!ectele de !l"mb"re din c"lcul ri& ultim" iconi$ trebuie select"t ) Ace"st" repre%int op$iune" de negli.neces"ri pentru c"lcul ri trebuie de!ini$i #n c'mpurile de edit"re corespun% to"re) 1entru " *eri!ic" "-urile supuse l" #ndoire& utili%"torul po"te de!ini p"r"metrii dup cum urme"% /un num r de p"r"metri disponibili depinde de tipul de e-0: Angle – ung+iul de #nclin"$ie "l supr"!e$ei superio"re " "-ului pe pl"nul ori%ont"l R"dius – r"%" !l"n(ei "-ei grin%ilor sub !orm de "rc L"p – #n l$ime" sec$iunii "-ului #n punctul de mi.loc "l lungimii s"le T+ic7ness – grosime" unui singur str"t l"min"t J*ol – coe!icient c"re depinde de *olumul "-uluiN *"lo"re" "cestui coe!icient este determin"t con!orm punctului I)B)C)/I0 din !ormul" J*ol U /Do:D0˄A)B& unde Do – *olum de re!erin$ U A)A< m.ected to bending& este "cti*"t ) Dup select"re" unui" din cele C tipuri de "-& p"r"metrii de ".

consider"t /coe!icient J*: *e%i Eurocode: C"rte"< ID-IK0) .pre%ent& *eri!ic'nd d"c este potri*it *eri!ic"re" #mpotri*" celui m"i r u scen"riu de c"% con!orm codurilor rele*"nte #n pr"ctic ) Un num r de puncte este consider"t pe timpul c"lcul rilor i"r o list de c"%uri de #nc rc"re este speci!ic"t ) Cu "lte cu*inte& *eri!ic"re" se b"%e"% pe e-"min"re" d"c "numite sec$iuni /"ccept"te #n"inte" c"lcul rilor !or$ei interne0 #ndeplinesc solicit rile de cod) Asemene" selec$ie determin !"ptul d"c membrul *" !i consider"t s"tis! c tor& nes"tis! c tor s"u inst"bil) 9roup Deri!ic"tion – *eri!ic"re" grupului se b"%e"% pe c"lcul rile consecuti*e (i independente /*e%i Member Deri!ic"tion0 pentru !iec"re membru din grup) Setul de propriet $i de m"teri"l pentru grup se i" #n consider"re) 9roup Design – proiect"re" grupului se b"%e"% pe e-"min"re" setului de sec$iuni "dopt"t "nterior determin"t prin 9roup De!inition (i elimin'nd pe "cele" c"re nu #ndeplinesc solicit rile codului) Sec$iunile consecuti*e sunt elimin"te p'n c'nd prim" sec$iune c"re #ndepline(te solicit rile este g sit ) 1rocesul descris este e!ectu"t sep"r"t pentru !iec"re !"milie de sec$iuni c"re "p"r$in grupului "n"li%"t) C"lcul rile codului sunt e!ectu"te pentru !iec"re sec$iune #n puncte intermedi"re pe membru& c"%uri de #nc rc"re consecuti*e& elemente consecuti*e "le membrului d"t (i to$i membrii c"re "p"r$in grupului) D"c sec$iune" d"t nu #ndepline(te solicit rile de cod pentru un "numit punct intermedi"r& c"%ul de #nc rc"re s"u elementul membrului din grup este elimin"t i"r urm to"re" sec$iune din list este select"t ) Acest proces continu p'n c'nd to"te sec$iunile din list sunt elimin"te) 1entru " porni c"lcul rile #n modul de proiect"re cel pu$in un grup trebuie de!init) 1roiect"re" po"te !i e!ectu"t pentru m"i multe grupuri #n c"%ul #n c"re procesul descris este rul"t pentru !iec"re grup& sep"r"t) - 1"rte" in!erio"r " !erestrei con$ine dou c'mpuri: Lo"ds (i Limit St"te) 8n primul& sunt loc"li%"te urm to"rele op$iuni: Lo"d c"se list – c'mpul pentru "!i("re" c"%urilor de #nc rc"re lu"te #n consider"re pe timpul c"lcul rilor: num rul de c"%uri de #nc rc"re pot !i introduse "ici) Lo"d c"se selection – desc+ide o !ere"str "di$ion"l /C"se Selection0 #n c"re c"%urile de #nc rc"re pentru " !i consider"te pe timpul c"lcul rilor& pot !i select"te) C"lcul rile pot !i e!ectu"te pentru ULS (i SLS) Select"re" butonului C"lcul"tions duce l" *eri!ic"re" s"u proiect"re" membrului de lemn& con!orm setului de p"r"metri din !erestrele De!inition (i C"lcul"tions) Atunci c'nd c"lcul rile sunt !in"li%"te& !ere"str" Simpli!ied Results *" !i "!i(et pe ecr"n) Select"re" sec$iunii din list" scurt *" duce l" "!i("re" !erestrei Results& Simil"r c" pentru membrii de o$el& "n"li%" det"li"t este de "semene" disponibil pentru membrii de lemnN se po"te "cti*" prin select"re" butonului Det"iled din !ere"str" Det"iled results pentru ECI) 1rogr"mul permite e!ectu"re" c"lcul rilor pe b"%" solicit rilor descrise #n Eurocode I: Cu compresi" tr"ns*ers"l consider"t /coe!icien t Jc& ?A0 Cu desc+i% turi consider"te /coe!icient J+ol: *e%i: Eurocode I: C"rte"< ID-I-=0 Cu !orm" unui c"p t de ".

2iec"re din "n"li%ele de membru list"te este "n"li%"t independent& "st!el !iec"re din "ceste" po"te !i e!ectu"t sep"r"t) C"lcul rile pot !i de "semene" e!ectu"te pentru !or$ele de sec$iune de!inite de utili%"tor /ne!iind c"lcul"te de #nsu(i progr"mul0) Acest lucru se po"te !"ce !olosind op$iune" M"nu"l:C"lcul"tions& disponibil din meniul Timber Member Design) Deri!ic"re":proiect"re" membrului po"te !i e!ectu"t ) 5utonul de con!igur"re permite select"re" unui num r de puncte #n c"re un membru este c"lcul"t) Aceste puncte sunt select"te ec+idist"nt de-" lungul membrului) .

eO rein!orcement t4pe este disponibil "p s'nd iconi$" .eO din !ere"str" 1l"te "nd S+ell Rein!orcement T4pe) 2ere"str" con$ine trei !oi de lucru: 9ener"l& M"teri"ls (i Rein!orcement) 2oile de lucru 9ener"l (i Rein!orcement sunt identice pentru to"te codurile& #n timp ce !orm" !oii de lucru M"teri"l depinde de codul select"t de consolid"re " pl cii (i #n*eli(ului) ./.OT@: 8n c"%ul select rii "numitor coduri de beton !ere"str" Rein!orcement p"r"meters& con$ine C !oi de lucru& (i "di$ion"l& include !o"i" de lucru SLS 1"r"meters /con$ine op$iunile c"re permit c"lcul"re" cr"c rii (i de*ierii unei structuri de pl"c :#n*eli( precum (i p"r"metri c"r"cteristici unui cod EC select"t& cum "r !i *'rst" betonului& coe!icientul de de!orm"re " betonului& etc0) 8n !o"i" de lucru 9ener"l din desenul de m"i ./.OT@: 1rogr"mul nu *eri!ic d"c set rile "dopt"te de utili%"tor sunt corecte – !olosire" necorespun% to"re " op$iunii C"lcul"tion po"te duce l" re%ult"te incorecte) Ve)i *ig #1/+ pagina --. %onsoli4are 4e (lac' 9i ?n8eli9 Robot Millennium permite c"lcul"re" "riilor de consolid"re pentru pl ci s"u #n*eli(uri) 1"r"metrii tipului de consolid"re " pl cii (i #n*eli(ului depinde de selec$i" codului !olosit pe timpul proiect rii pl cii (i #n*eli(ului& o list disponibil de coduri de consolid"re " pl cii (i #n*eli(ului include: Ve)i Lis3a 4e co4uri 4e la pagina ---) Op$iune" pentru de!inire" p"r"metrilor de consolid"re este disponibil tipuri de structur /pl ci s"u #n*eli(uri0 prin: num"i pentru dou Select"re" comen%ii 9eometr4:Code 1"r"meters:Rein!orcement T4pe& din meniu Ap s"re" iconiței #/!+ pag ---) 2ere"str" .) .os& utili%"torul trebuie s selecte%e "di$ion"l tipul de c"lcul ri pentru structurile de #n*eli(N sunt disponibile urm to"rele tipuri de c"lcul ri: 8ndoire simpl /pl"c 0 8ndoireZcomprim"re:tensiune /#n*eli(0 Comprim"re s"u tensiune /membr"n 0) Op$iune" Rein!orcement c"lcul"tions !or s+ells& permite reducere" unui set de !or$e interne c"re sunt consider"te pe timpul c"lcul rii consolid rii p"nelului) C"lcul rile pot !i e!ectu"te pentru un set complet de !or$e /#ndoireZcomprim"re:tensiune0& num"i pentru momentele de #ndoire /#ndoire simpl 0 s"u pentru !or$ele membr"nei /comprim"re:tensiune0) Dur"$i" c"lcul rilor depinde de tipul de c"lcul ri de #n*eli( select"t) Op$iune" este disponibil num"i pentru #n*eli(uriN "tunci c'nd tipul de structur 1l"te este select"t& momentele de #ndoire #ntro pl"c sunt consider"te #n c"lcul rile de consolid"re& #n timp ce pentru structur" de solicit"re #n pl"n – !or$ele membr"nei sunt lu"te #n consider"re) .

os0) Ve)i *ig #11+ pagina --. A U U U U .os0N d"c "ri" de consolid"re c"lcul"t pentru un element !init /triung+iul"r0 este eg"l cu A& "tunci consolid"re" minim nu *" !i gener"t ) Ve)i *ig #10+ pagina --.U .U DA D < D A D A D A D A 1"r"metrii neces"ri DB D< DB C< CB h h D D D D D A A A A A D .) 2or t+e O+ole p"nel – consolid"re" minim *" !i gener"t pentru un #ntreg p"nel /*e%i desenul de m"i .8n p"rte" in!erio"r " !oii de lucru Rein!orcement& sunt dou op$iuni: Unidirection"l rein!orcement – num"i consolid"re" pentru direc$i" princip"l *" !i c"lcul"t /!or$ele c"re "c$ione"% #n direc$i" perpendicul" sunt ingnor"te0N permite "cceler"re" de dou ori " c"lcul rilor /re$ine !"ptul c se "dopt o simpli!ic"re "ici& c"re se b"%e"% pe in!luen$" negli. .os "!i(e"% p"r"metrii solicit"$i pentru op$iunile: Unidirection"l rein!orcement (i Membr"ne rein!orcement in one l"4er /in "-is0& "tunci c'nd sunt "cti*"te:de%"cti*"te) Op$iune" de consolid"re Unidirec$ion"l 8ntr-un str"t ."bil /s"u lips" tot"l " in!luen$ei0 " !or$elor c"re "c$ione"% #n direc$i" perpendicul"r – #n consolid"re" princip"l 0N .U DA DA DA .OT@B: codurile pentru proiect"re" elementului RC necesit cel m"i des c" consolid"re" distribuit s !ie d"c pentru direc$i" perpendicul"r #n direc$i" de consolid"re princip"l – "ri" de consolid"re distribuit nu este c"lcul"t #n progr"m Membr"ne rein!orcement in one l"4er /in "-is0 – op$iune" este disponibil num"i d"c tipul de comprim"re:tensiune este select"t #n !o"i" de lucru 9ener"l: d"c "ce"st op$iune este "cti*"t & "tunci consolid"re" este po%i$ion"t #n "-" unui element RC /consolid"re" *" !i supus comprim"rei:tensiunii d"torit !or$elor membr"nei0) - T"belul de m"i .one – consolid"re" minim nu *" !i gener"t #n p"nel 2or 2E !or O+ic+ rein!orcement is As S A – consolid"re" minim *" !i gener"t #ntr-un p"nel num"i #n "cele locuri din p"nel pentru c"re consolid"re" minim *" !i m"i mic dec't consolid"re" minim & #ns & m"i m"re dec't A /*e%i desenul de m"i . . U U U U U Op$iunile din p"rte" in!erio"r " !erestrei permit determin"re" criteriilor de gener"re " consolid rii minime #n p"nelurile RC) E-ist trei posibilit $i disponibile: . . D D U A U A A . D . . .U . . .) .OT@<: progr"mul nu *eri!ic d"c set rile "dopt"te de utili%"tor sunt corecte – utili%"re" necorespun% to"re " op$iunii po"te duce l" re%ult"te incorecteN.

E.2ORCEME.T (i l" citire" geometriei& #nc rc rilor (i " re%ult"telor ob$inute #ntrun modul de cod) Ecr"nul *" !i di*i%"t #n dou p r$i: *i%u"li%"torul de edit"re cu o pl"c proiect"t (i dou !erestre: 1l"te "nd S+ell rein!orcement (i Rein!orcement) • Descriere" proiect rii pl cii RC *" !i pre%ent"t pentru un "l doile" c"% de "cces"re " modulului de proiect"re " pl cii RC) Op$iune" pentru c"lcul"re" consolid rii pl cii (i #n*eli(ului este disponibil "tunci c'nd este select"t proiec$i" RC 1LATES – RE[UIRED REI.>) 1entru " #ncepe c"lcul rile de consolid"re " pl cii (i #n*eli(ului& urme"% "ce(ti p"(i: 8n c'mpul C"se lists – selecte"% c"%urile de #nc rc"re lu"te #n consider"re pe timpul c"lcul rilor pentru st rile de limit indi*idu"le /ULS& SLS (i ALS – st"re "ccident"l 0) Trebuie s introduci numerele c"%urilor de #nc rc"re #n c'mpurile corespun% to"re s"u combin"$iile c"%urilor de #nc rc"re pentru st rile de limit indi*idu"le 8n c'mpul List o! p"nnels – selecte"% p"nelurile c"re *or !i consider"te #n c"lcul rile de consolid"re neces"r N utili%"torul trebuie s introduc numerele p"nelurilor /ALL denot to"te p"nelurile de!inite0 s"u "p"s butonul /)))0 (i selecte"% p"nelurile din !ere"str" Selection D"c combin"$iile de cod "u !ost cre"te "nterior "tunci "cti*'nd o op$iune corespun% to"re #n c'mpul Code Combin"tions /simbolul V "p"re0 determin st"re" de limit & pentru c"re combin"$iile de cod gener"te *or !i incluse #n c"lcul ri Determin metod" de c"lcul"re " consolid rii de pl"c (i #n*eli(N urm to"rele metode de c"lcul"re sunt disponibile #n progr"m: metod" "n"litic & metod" momentelor ec+i*"lente /.os "p"re #n p"rte" in!erio"r " ecr"nului) 1"rte" superio"r " !erestrei con$ine numele codului !olosit pentru determin"re" p"r"metrii tipului de consolid"re dintr-un p"nel) De%i 2ig B=?& p"gin" .0 (i metod" 3ood_Armer "le momentelor ec+i*"lente) - - - ..T& loc"li%"t #n grupul RC pl"tes) 2ere"str" de m"i .2ORCEME.L" !el c" #n !ere"str" !olosit pentru de!inire" "ltor "tribute "le structurii /supor$i& sec$iuni& etc0& procesul de de!inire " tipului de consolid"re " !ost di*i%"t #n dou st"gii: De!inire" tipului de consolid"re Atribuire" tipurilor de consolid"re l" p"neluri) 1roiect"re" pl cii RC po"te !i pornit #n dou moduri: • Select'nd din *ignet" de selec$ie " tipului de structur /comp"r c"pitolul B)<0 proiect"re" pl cii RC – un modul de proiect"re " pl cii *" !unc$ion" c" un progr"m indi*idu"l ! r cone-iune /sc+imb de d"te0 cu "ple p r$i "le sistemului Robot Millennium Atunci c'nd o structur este de!init & trebuie s selecte%i #n "ce"st" o list de p"neluri /pl ci0 corespun% to"re& (i "poi s selecte%i urm to"re" com"nd din meniu: An"l4sis:Design o! RC Structure Elements:RC 1l"te "nd S+ell Design:Recuired Rein!orcement) Acest lucru *" duce l" rul"re" proiec$iei RC 1LATES – RE[UIRED REI.

s"u 3ood_Armer& po$i recuno"(te momentele m-4 in c"lcul ri m rind momentele m-.OT@: Dup modi!ic"re" p"n"metrilor unui set de consolid"re "loc"t unui p"nel pentru c"re consolid"re" neces"r " !ost c"lcul"t s"u dup sc+imb"re" unui set de p"r"metri de consolid"re pentru un p"nel& st"re" re%ult"telor c"lcul rii de consolid"re se sc+imb l" P#n*ec+itP pentru un "semene" p"nel) Re%ult"tele c"lcul rii de consolid"re sunt #ndep rt"te& #n timp ce t"belul cu re%ult"te de consolid"re& celulele din t"bel sunt pre%ent"te cu ro(u /+ r$ile de consolid"re (i " t ieturilor #n p"nel sunt in"ccesibile0 pentru un "semene" p"nel) 8n Robot& l $ime" de cr"c"re este c"lcul"t independent pentru dou direc$ii de!inite de c tre "-ele de consolid"re) Ace"st" este o estim"re "n"log metodelor simpli!ic"te pre%ent"te #n bibliogr"!ie) Implement"re" metodei c"re nu este leg"t de re%ult"tele codurilor din lips de recom"nd ri rele*"nte c"re implic pl ci cu consolid"re tr"ns*ers"l ) Algoritmul c"lcul rilor se b"%e"% pe !ormulele c"re permit c"lcul"re" l $imii de cr"c"re pentru elementele "-ului) C"lcul rile sunt e!ectu"te #n sec$iune" tr"ns*ers"l cu consolid"re c"re re%ult din St"re" Ultim de Limit pentru to"te !or$ele c"u%"te de c tre #nc rc rile de!inite c" SLS s"u combin"$ie SLS corespun% to"re) Momentele recunoscute #n c"lcul rile St rii de Limit de Ser*i"bilit"te sunt momente ec+i*"lente c"lcul"te con!orm metodei de c"lcul"re select"te: "n"litic & ..(i m44) Metod" 3ood_Armer este recom"nd"t pentru c"lcul rile pl cii cu consolid"re tr"ns*ers"l printre "ltele prin E.E.D0 #n timpul c"lcul rii de*ierii pl cii RC& depl"s"re" suportului depl"s"t cel m"i mic este substr"s din depl"s rile !iec rui element) Acest lucru #nse"mn c de*ierile se m so"r din pl"nul p"r"lel l" supr"!"$" nede!orm"t " pl cii c"re trece printr-un punct de suport "l pl cii de!orm"te) Trebuie s !ii "tent l" depl"s rile col$urilor r m"se suport"te "le unei pl ci) Algoritmul de c"lcul"re !olosit #n progr"m se b"%e"% pe ipote%" c este posibil ob$inere" unei de*ieri de pl"c RC multiplic'ndu-i de*iere" el"stic prin coe!icientul c"re de!ine(te modi!ic"re" rigidit $ii) aE%U:IIEb& unde: ub – depl"s"re" unei pl ci RC u – depl"s"re" el"stic " unei pl ci D – rigidit"te" el"stic " unei pl ci 5 – rigidit"te" ec+i*"lent " unei pl ci RC) ddd 1entru aE%U:IIEb& *e%i ecu"$iile de l" p"gin" .D <??B-<-< EUROCODE B /Ane-" A)B)K0) L $ime" de cr"c"re c"lcul"t " c rei *"lo"re este pre%ent"t #n t"belul cu re%ult"te este *"lo"re" m"-im ob$inut din to"te c"%urile de #nc rc"re "n"li%"te) Algoritmul pentru c"lcul"re" de*ierilor pl cilor RC se b"%e"% pe utili%"re" c"lcul rilor unei pl ci el"stice i%otropice& cu rigidit"te" elementului cr"c"t recunoscut) 8n mod origin"l& de*ierile se ob$in din c"lcul rile e!ectu"te con!orm metodei elementului !init /2EM0) Apoi& sunt modi!ic"te) De*ierile pot !i identice cu depl"s rile num"i pentru supor$ii nede!orm"$i) 8n modulul de #n*eli( /.E.OT@: c"lcul rile pentru p"nel sunt e!ectu"te num"i pentru p"nelurile "le c ror numere "u !ost introduse #n List" c'mpului de edit"re " p"nelurilor (i pentru c"%urile s"u combin"$iile de c"%uri speci!ic"te #n c'mpurile de edit"re ULS& SLS& ACC) ..K\\ . s"u 3ood_Armer) Metod" "n"litic pentru St"re" de Limit de Ser*i"bilit"te nu recuno"(te "c$iunile momentelor m-4) D"torit implement rii metodei .

Atunci c'nd c"lcul rile 2EM (i c"lcul rile consolid rii c"re re%ult din St"re" Ultim de Limit sunt e!ectu"te& progr"mul determin rigidit"te" pentrun !iec"re element !init) C"lcul rile sunt coordon"te pentru dou direc$ii de consolid"re) Aceste" recunosc !"%" de lucru " unui element RC (i r"$i" #nc rc rilor de termen luni l" #nc rc rile tot"le) C" re%ult"t& *ei ob$ine dou *"lori de rigidit"te – di!erite #n cele m"i multe din c"%uri – pentru !iec"re element !init) 1e m sur ce c"lcul rile urm to"re solicit o *"lo"re de rigidit"te& se ob$ine prin mediere" /mediere ponder"t 0 *"lorilor de rigidit"te "le componentelor) 9reut"te" este r"$i" momentelor c"re "c$ione"% pe un element d"t #n "mbele direc$ii) Apoi& rigidit"te" medie " elementelor este c"lcul"t ) Ipote%" con!orm c rei" rigidit"te" pl cii este eg"l cu rigidit"te" medie " elementelor c"u%e"% c" de*ierile c"lcul"te s !ie m"i mici dec't cele re"le) Urm torul p"s de c"lcul"re este g sire" unui element cu ce" m"i mic rigidit"te) D"c rigidit"te" pl cii identic cu "ce"st rigidit"te " elementului este "dopt"t pentru c"lcul ri& de*ierile *or !i supr"e*"lu"te) Deo"rece *"lo"re" c ut"t st #ntre *"lorile "st!el c"lcul"te& se pot "dopt" urm to"rele: aE%U:IIEb aE%U:IIEb ddd 1entru aE%U:IIEb& *e%i ecu"$iile de l" p"gin" .OT@: D"c op$iune" 9lob"ll4 "*er"ged design !orces este "cti*"t & trebuie s !ii "tent pe timpul c"lcul rii consolid rii pentru structurile de pl"c c"re con$in p"neluri c"re nu sunt loc"li%"te #ntr-un pl"n& pentru c mediere" glob"l po"te re%ult" #n situ"$i" #n c"re c"ntit $ile c"re nu corespund unele cu celel"lte sunt medi"te pentru m"rginile "semene" p"neluri) Dou op$iuni sunt loc"li%"te #n p"rte" in!erio"r " !erestrei: .e distribuit #n propor$ie in*ers #n con!ormit"te cu rigidit"te") 8n c"%ul #n c"re nu este posibil #ndeplinire" condi$iei de de*iere m"-im de!init de utili%"tor& t"belul cu re%ult"te *" "!i(" "*ertismentul corespun% tor /!und"l ro(u #n c su$" re%ult"tului0) 1rogr"mul nu "re limite set"te pe r"$i" de consolid"re /"lt" dec't cele de!inite de cod0& "st!el trebuie s "cor%i "ten$ie "spectului economic "l solu$iei o!erite) 1"rte" contr"l " !erestrei con$ine op$iune" 9lob"ll4 "*er"ged design !orces) Ap"re #n "ce"st !ere"str pentru re%ult"tele c"lcul rilor pl cilor (i #n*eli(urilor c"re sunt discontinue penru !or$ele #n nodurile re$elei de elemente !inite /d"c p"tru elemente !inite con*erg #ntr-un nod& o *"lo"re de !or$ di!erit este determin"t pentru !iec"re element0) D"c op$iune" 9lob"ll4 "*er"ged design !orces este de%"cti*"t & re%ult"tele #n noduri sunt medi"te #n c"drul p"nelului d"t pentru c"re se c"lcule"% consolid"re") D"c op$iune" este "cti*"t re%ult"tele din noduri sunt medi"te pentru to"te p"nelurile) ..K\\ Coe!icientul "l!" " !ost determin"t pe b"%" d"telor c"re implic de*ierile pl cilor RC tipice (i este eg"l cu A)BI) D"c# op$iune" Rein!orcement "d.ustment& este "cti*"t & progr"mul m re(te "ri" de consolid"re pe timpul c"lcul rilor pentru " m ri rigidit"te" elementuluim c"re& #n consecin$ & duce l" reducere" de*ierilor) 8n "mbele direc$ii consolid"re" est.

/lini"r0 sunt de!ini$i& *"lorile nu sunt reduse) • De!inire" r"%ei de reducere – d"c reducere" *"lorilor select"te este e!ectu"t #ntr-un nod d"t& "tunci trebuie determin"t c"re *"lori trebuie negli.um t"te din di"metrul unui suport rotund 1entru o colo"n c"re #nso$e(te un nod – r"%" de reducere este eg"l cu ."teN *"lorile ignor"te includ *"lorile din "cest nod (i din centrele elementelor c"re #nso$esc "cest nodN "p"rte de "cest lucru& progr"mul c"ut nodurile po%i$ion"te l" dist"n$" m"i mic dec't r"%" de reducere – *"lorile din "ceste noduri *or !i de "semene" negli."te (i #nlocuite cu *"lo"re" medie c"lcul"t N r"%" de reducere este determin"t #n !elul urm tor: 1entru un suport de!init #ntr-un nod – r"%" de reducere este eg"l cu .utorul leg turilor rigide disponibile #n progr"m s"u "plic'nd op$iune" Reduction ne"r supports) Reducere" *"lorilor de l'ng supor$i const #n #nlocuire" *"lorilor re%ult"tului ob$inut #n *ecin t"te" supor$ilor (i colo"nelor cu *"lo"re" medie ob$inut #n *ecin t"te" "cestor supor$i) se pot distinge trei st"gii #n oper"$i" op$iunii: • De!inire" nodurilor de supor$i – progr"mul reduce *"lorile num"i din "propiere" nodurilor consider"te c" Pspri.- Displ"4 error mess"ges – d"c "ce"st op$iune este "cti* & posibilele "*ertismente de ero"re de c"lcul"re de consolid"re "p"r pe ecr"n pe timpul c"lcul rilor de consolid"re) Reduction o! !orces /At supprots or "bo*e columns0 – d"c "ce"st op$iune este "cti* & "tunci pentru elementele de pl"c (i #n*eli( suport"te #n puncte /cu ".um t"te din lungime" di"gon"lei unui suport s"u .utorul tipurilor de suport s"u colo"ne disponibile0& *"lorile momentelor (i solicit rilor din "propiere" punctelor de suport pot !i consider"bil m"i m"ri dec't #n punctele pl cii r m"se) Acest lucru po"te c"u%" c"lcul"re" consolid rii incorecte#n *ecin t"te" supor$ilor (i colo"nelorN pentru " e*it" "cest lucru& "semene" cone-iuni pot !i model"te cu ".utorul tipurilor de supor$i s"u colo"ne disponibile 0& *"lorile momentelor (i solicit rilor #n *ecin t"te" punctelor de suport sunt #nlocuite cu o *"lo"re medie ob$inut #n "ri" din "propiere" "cestor colo"ne: supor$i) - 1entru elementele de pl"c (i #n*eli( suport"te #n puncte /cu ".um t"te din lungime" di"gon"lei unui dreptung+i c"re eg"le"% l $ime" (i #n l$ime" colo"nei) - D"c un nod este #nso$it de c'$i*" Psupor$iP cu *"lorile r"%elor de reducere& "tunci ce" m"i m"re din r"%ele c"lcul"te este "dopt"t #n c"lcul ri) .initePN "ceste" sunt nodurile #n c"re: Un suport de tip de colo"n /dreptung+iul"r s"u rotund 0 este de!init cu dimensiuni di!erite de %ero – p"r"metri "*"ns"$i pentru supor$i Elemente de b"r sunt conect"te cu elementele !inite /#ns num"i "tunci c'nd cel l"lt c"p t "l b"rei nu este conect"t nici cu "cel"(i element !init0N m"i mult& pentru c" un nod s !ie consider"t c" !iind suport"t& trebuie s !ie #nso$it de c tre cel pu$in un element !init 8n nodurile #n c"re supor$ii #n puncte /! r dimensiuni0 (i supor$ii de ".

) 8n c"%ul select rii codului de beton c"re permite c"lcul rile consider'nd st"re" de limit de ser*iciu& e-ist o !o"ie de lucru "di$ion"l : SLS "ccesibil #n !ere"str" Rein!orcement) 1o$i select" urm to"rele c"ntit $i pentru " !i pre%ent"te #n "ce"st !o"ie de lucru /#n !unc$ie de un cod – nu to"te c"ntit $ile sunt disponibile0: l $ime" de cr"c"re #n "mbele direc$ii& coe!icientul de rigidit"te& de*iere" !) Atunci c'nd c"lcul rile consolid rii teoretice /neces"re0 sunt e!ectu"te& po$i trece l" proiec$i" RC 1LATES – 1RODIDED REI.init0 m"i mic dec't *"lo"re" r"%ei determin"t N *"lorile re%ult"te #n to"te "ceste noduri (i #n centrele elementelor !inite c"re le #nso$esc sunt negli.• C"lcul"re" *"lorii medii – "tunci c'nd *"lo"re" r"%ei de reducere este c"lcul"t & progr"mul c"ut nodurile po%i$ion"te l" dist"n$ /de l" nodul spri.T: consolid"re" neces"r /teoretic 0 " pl cilor:#n*eli(urilor /"rii de consolid"re c"lcul"te& sp"$ieri de consolid"re (i numerele b"relor de consolid"re0 precum (i consolid"re" minim " pl cilor:#n*eli(urilor /"riile de consolid"re (i sp"$ierile& num rul b"relor de consolid"re0) Ariile (i sp"$iile de consolid"re teoretice /neces"re0 ob$inute pe timpul proiect rii unei structuri de pl"c :#n*eli( pot !i pre%ent"te (i sub !orm" #ntret ierilor de consolid"re) 8ntret ierile "riei de consolid"re s"u sp"$iere" consolid rii *or !i pre%ent"te d"c selecte%i op$iune" On) Colo"nele indi*idu"le din !ere"str denot : Q a-b: consolid"re in!erio"r #n direc$i" Q QaZb:consolid"re superio"r #n direc$i" Q 6 a-b: consolid"re in!erio"r #n direc$i" Q 6aZb:consolid"re superio"r #n direc$i" Q Loc"$i" consolid rilor superio"re (i in!erio"re #ntr-un p"nel este "dopt"t con!orm sensului "-ei % " sistemului loc"l "l p"nelului – *e%i desenul de m"i .2ORCEME."te – l" rec"lcul"re" "cestei medii p"r"metrii de mediere sunt lu"$i #n consider"reN d"c un nod este #nso$it de un element& #n c"%ul #n c"re cel pu$in un este po%i$ion"t #n interiorul Pcercului de reducereP& "tunci o *"lo"re din "cest element este de "semene" ignor"t #n timpul medierii) Od"t ce *"lo"re" medi"t este c"lcul"t & se substituie pentru to"te *"lorile negli.& "tunci: Consolid"re" superio"r : iconița #/#+ pagina -Consolid"re" in!erio"r : iconița #/-+ pagina -."te #n *ecin t"te" unui nod de suport d"t) Se pot select" urm to"rele #n !ere"str" Rein!orcement c"re este loc"li%"t #n p"rte" din dre"pt" " proiec$iei RC 1LATES – RE[UIRED REI."teN "ceste *"lori sunt #nlocuite cu medi" *"lorilor re%ult"te de l" m"rgine" regiunii negli.T) Op$iunile disponibile #n !ere"str" Results permit pre%ent"re" re%ult"telor c"lcul rilor "riei de consolid"re: o pre%ent"re " %onelor de consolid"re re"l /o!erit 0 (i o modi!ic"re m"nu"l " "cestor re%ult"te) 2ere"str" Results con$ine dou !oi de lucru: 5ending (i 1unc+ing) .2ORCEME.os /con*en$i" "ce"st" este disponibil de "semene" pentru %idurile RC0) De e-emplu& d"c sensul *ectorului "-ei % "l sistemului loc"l de coordon"te "l p"nelului este dup cum urme"% iconița #/1 pag -.

Ve)i *ig # !+ pagina -.!) 2ere"str" de m"i sus con$ine trei p r$i princip"le: De!inire" %onei de consolid"re: "utom"t :m"nu"l /de!inire" modului de lucru0 Selec$i" listelor cu solu$ii C'mpurile de pre%ent"re de consolid"re re"l /o!erit 0 pentru o solu$ie select"t ) De!inire" %onelor de consolid"re 1rogr"mul permite determin"re" %onelor de consolid"re re"le /o!erite0 #n dou moduri: "utom"t (i m"nu"l) Modul "utom"t permite gener"re" %onelor de consolid"re (i c"lcul"re" unei "rii de consolid"re re"l /o!erit 0 pe b"%" p"r"metrilor de consolid"re "ccept"$i& " op$iunilor de c"lcul"re (i pe b"%" "riilor de consolid"re teoretic /neces"r 0 c"lcul"te "nterior) 6onele de consolid"re sunt determin"te optimi%'nd "lgoritmele) Atunci c'nd c"lcul rile sunt !in"li%"te& un utili%"tor po"te select" o solu$ie dintr-o list de solu$ii disponibile propuse #ntr-un progr"m) 1entru " optimi%" %onele de consolid"re trebuie g sit o solu$ie lu'nd #n consider"re m"i mul$i !"ctori) 1entru consolid"re" structurii de !ire scopurile de optimi%"re sunt dup cum urme"% : .um rul de t ieturi pentru " re"li%" t ieturile corespun% to"re M"s" structurii de !ire de consolid"re R"$i" de utili%"re pentru structur" de !ire) 1entru consolid"re" unei b"re sunt de pre!er"t o modul"rit"te de sp"$iere& o sc dere " "sortimentului b"relor !olosite s"u o m"s de o$el) Un mod m"nu"l permite unui utili%"tor de!inire" %onelor de consolid"re re"le /!urni%"te0) 8n "cest c"% progr"mul selecte"% num"i b"rele de consolid"re corespun% to"re (i structurile de !ire /pe b"%" "riilor c"lcul"te teoretice /neces"re0& p"r"metrii de consolid"re (i op$iunile de c"lcul"re0) Dup select"re" op$iunii M"nu"l pentru de!inire" unei %one (i trec'nd #ntr-un *i%u"li%"tor gr"!ic& cursorul mouse-ului #(i sc+imb !orm" /#ntr-o !orm de tr"*ers 0& c"re permite introducere" %onelor) O metod de de!inire " %onelor de consolid"re este simil"r cu de!inire" contuturilor dreptung+iul"re) De!inire" const #n determin"re" " dou po%i$ii " punctelor) 1rimul clic7 st'ng" duce l" prim" de!inire " unui col$ (i trec'nd l" modul de glis"re " dreptung+iului) Un "l doile" clic7 duce l" de!inire" col$ului opus) Atunci c'nd geometri" %onei este de!init & numele %onei trebuie !urni%"t (i "p"s butonul Appl4) 5utonul Delete duce l" (tergere" %onei select"te din list & #n timp ce butonul Delete "ll duce l" (tergere" tuturor %onelor din list ) List" de solu$ii O list de solu$ii permite select"re" m"i multor solu$ii posibile& propuse de progr"m) Solu$iile sunt sort"te con!orm unui coe!icient de optimi%"re) Acest coe!icienteste medi" ponder"t " p"r"metrilor c"re sunt scopul de optimi%"re) Trebuie lu"t #n consider"re !"ptul c solu$iile c"re !"c lucr rile de consolid"re u(o"re sunt pre!er"te #n detrimentul "celor" c"re necesit o .

os (i cel din dre"pt" sus sunt determin"te) 6on" select"t este e*iden$i"t #n t"bel pre%ent'nd *"lorile de consolid"re (i n *i%u"li%"tori pre%ent'nd %onele de consolid"re superio"re (i in!erio"re) 6on" "cti* po"te !i modi!ic"t de utili%"tor) .um rul nodului pentru c"re este "tribuit un suport /#n c'mpul .c"ntit"te m"i mic de o$el) Atunci c'nd op$iune" de consolid"re " structurii de !ire este select"t & list" de solu$ii include: num rul (i tipul de structuri de !ire !olosite& procentul de consum"re " " structurii de !ire (i m"s" tot"l " structurilor de !ire cu re%iduuri) 1entru op$iune" de consolid"re " b"rei se d"u urm to"rele elemente #n list" de solu$ii: supr"*eg+ere" estim"t pentru greut"te" tuturor tipurilor de b"re (i supr"*eg+ere" greut"te" tot"l " o$elului) 8n "ceste re%ult"te m"s" !iind un re%ult"t "l supr"punerilor b"relor neces"re (i o consolid"re structur"l ) 1re%ent"re" (i modi!ic"re" %onelor de consolid"re C'mpurile loc"li%"te #n t"belul 6one list& !"cilite"% o pre%ent"re (i modi!ic"re " %onelor de consolid"re) 1entru o %on select"t & coordon"tele din col$ul din st'ng" .eO din c'mpul Deri!ic"tion points) De !iec"re d"t c'nd oper"$iune" este !in"li%"t & punctul de *eri!ic"re denot"t prin liter" 1 li num rul ordin"l consecuti* este "d ug"t #n list" de puncte) Atunci c'nd un punct de *eri!ic"re este select"t& c'mpurile c"re permit de!inire" po%i$iei unui punct& geometri" #nc rc rii (i *"lorile !or$ei de g urire sunt "cti*e) Aceste *"lori sunt s"l*"te /nu este neces"r o oper"$ie "di$ion"l pentru con!irm"re" lor0) .ode number0 D"lo"re" m"-im " re"c$iei unui suport #n c'mpul M"-imum punc+ing !orce 9eometri" suportului d"c o "semene" geometrie este de!init pe timpul de!inirii suportului #n !ere"str"c Ad*"nced) 1entru " "!i(" d"tele c"re implic un punct de *eri!ic"re select"t& trebuie s selecte%i numele s u loc"li%"t #n list" de puncte) Independent de supor$i& punctele de *eri!ic"re pot !i de!inite de utili%"tor) 1entru " de!ini un nou punct de *eri!ic"re& trebuie s "pe(i butonul .OT@: orice modi!ic"re " %onei din timpul oper"$iei #n modul "utom"t duce l" mut"re" l" modul m"nu"l) Op$iunile loc"li%"te #n !o"i" de lucru 1unc+ing permit: Di%u"li%"re" (i de!inire" punctelor de *eri!ic"re " g uririi 2rup"re" punctelor de *eri!ic"re /uni!ic"re" geometriei0 Atribuire" supor$ilor /colo"nelor0 " propriet $ilor geometrice Di%u"li%"re" re%ult"telor de c"lcul"re " g uririi) Di%u"li%"re" (i "d ug"re" punctul de *eri!ic"re de!init de utili%"tor D"c #ntr-o structur supor$ii de puncte sunt de!ini$i& sunt introdu(i #n mod "utom"t #n list" de puncte (i denot"$i prin liter" S cu numere ordin"le consecuti*e) 1entru !iec"re tip de suport se pot citi urm to"rele: Coordon"tele din c'mpul 1osition .

1entru " (terge punctul de *eri!ic"re "d ug"t& trebuie s #l selecte%i (i s "pe(i butonul Delete) 1unctele& c"re sunt supor$ii de!ini$i #n geometri" unei structuri /not"$i prin liter" S0 nu pot !i (terse) C"purile de suport /colo"n 0 1rogr"mul permite de!inire" c"purilor peste supor$i /colo"ne0 c"re sunt lu"$i #n consider"re #n c"lcul rile de g urire) 1entru " !"ce "cest lucru& op$iune" Le"d trebuie s !ie "cti* /c'mpurile cu dimensiuni sunt disponibile0 (i *"lorile c"purilor trebuie de!inite) 1entru c"pul din suportul dreptung+iul"r sunt lungimile l"turilor c"pului l" ni*elul l" c"re c"pul #nt'mpin pl"c" /not"te prin literele " (i b0 i"r #n l$ime" c"pului not"t cu liter" +) 1entru c"purile peste supor$ii circul"ri sunt di"metrul c"pului d& #n l$ime" c"pului + /pentru un c"p circul"r0 s"u lungimile l"turilor c"pului /not"te cu literele < (i b0 – pentru un c"p dreptung+iul"r) "tunci c'nd suportul "p"r$ine unui grup& c"pul se "plic pentru to"tel elementele "cestui grup) 9rup"re de puncte Ambele& punctele (i supor$ii de *eri!ic"re "di$ion"li pot !i grup"$i pentru " modi!ic" geometri" #ntr-un mod m"i simplu) 1unctele pot !i grup"te m"nu"l s"u select'nd #n list" de nume (i "p s'nd butonul S N este posibil (i grup"re" tuturor supor$ilor "utom"t: trebuie s "pe(i butonul SS) 1unctele "di$ion"le de *eri!ic"re pot di grup"te d"c "cel"(i tip de geometrie) 8n c"%ul supor$ilor& este neces"r o comp"tibilit"te " dimensiunilor suportului) D"c condi$iile pentru o comp"tibilit"te " dimensiunilor suportului nu sunt #ndeplinite& punctele s"u supor$ii de *eri!ic"re c"re nu sunt comp"tibili cu primul din list sunt (ter(i #n momentul con!irm rii grupului) Atunci c'nd punctele cu dimensiuni di!erite sunt grup"te& *"lorile de dimensiune sunt "ccept"te pe b"%" primului punct de!init din grup) Atunci c'nd un nou punct este "d ug"t #n grup& dimensiunile s"le sunt sc+imb"te "utom"t cu cele comp"tibile cu dimensiunile grupului) 9rup"re" supor$ilor cu dimensiuni di!erite "le c"pului se !"ce "n"log) Atunci c'nd un grup este de!init& orice modi!ic"re pentru component" "rbitr"r este leg"t de #ntregul grup (i este modi!ic"t) 1re%ent"re" re%ult"telor de c"lcul"re #n t"belul c"re pre%int re%ult"tele "n"li%ei de g urire pentru !iec"re punct de *eri!ic"re sunt pre%ent"te urn to"rele *"lori: 2or$" de g urire "dmisibil c"lcul"t de progr"m con!orm solicit rilor de cod corespun% to"re 2or$" de proiect"re gener"li%"t de!init #n c'mpul M"-imum punc+ing !orce pentru punctele de *eri!ic"re "di$ion"le s"u este citit din re%ult"tele de c"lcul"re 2EM pentru supor$i Circum!erin$" critic c"lcul"t pe b"%" solicit rilor de cod Consolid"re"& c"re include: C"tegori" de consolid"re din centrul membrului #n "mbele direc$ii perpendicul"re L< (i LB - .

D <??B-<-< ECB C).Circum!erin$" %onei de consolid"re /d"c este neces"r0 Ari" tot"l de consolid"re .-& progr"mul *" "cti*" proiec$i" 2I.<=?? <<)<B)B)B0) Codul ECB Atunci c'nd "cest cod este select"t& #n !ere"str" de m"i sus op$iune" i este disponibil ) 1entru !iec"re suport p"r"metrul determin po%i$i" suportului: #n c"drul pl cii& pe m"rgine" pl cii s"u #n col$ul pl cii) O *"lo"re " "cestui p"r"metru se !olosi(te pe timpul c"lcul rii !or$ei de g urire /E.0) Atunci c'nd c"lcul rile re"le /!urni%"te0 pentru o pl"c sunt !in"li%"te po$i pre%ent" re%ult"tele c"lcul rii #n !orm" unei note de c"lcul"re /op$iune" Results:C"lcul"tion note0) 1rogr"mul *" "!i(" editorul de te-t "l Robot Millennium c"re con$ine d"tele pl cii proiect"te (i c"lcul"re" ob$inut (i re%ult"tele proiect rii) Atunci c'nd op$iune" Results:Dr"Oing este select"t din meniu s"u "p s'nd iconița #/.)C).um rul (i di"metrul b"relor c"lcul"te pe b"%" "riei tot"le (i set rile din op$iunile pentru g urire 2"ctorul de sigur"n$ !iind o r"$ie " !or$ei de g urire m"-im (i " !or$ei de g urire "dmisibil ) Re%ult"tele "n"li%ei de g urire pentru punctele indi*idu"le sunt pre%ent"te #n culo"re" corespun% to"re cu re%ult"tul de c"lcul"re: 8n "lb"stru – pentru punctele c"re #ndeplinesc condi$iile pentru g urire (i nu solicit consolid"re 8n *erde – pentru punctele c"re #ndeplinesc condi$iile pentru g urire (i solicit consolid"re 8n ro(u .AL DRA3I. pag -.9S c"re *" pre%ent" un desen !in"l "l unei pl ci proiect"te (i c"lcul"te) 2orm" desenului !in"l "l pl cii pre%ent"t pe ecr"n corespunde cu p"r"metrii desenului "ccept"$i /*e%i c"pitolul >)B)I0) .urul colo"nelor) C"tegori" de consolid"re de g urire este pre%ent"t gr"!ic #ntr-un desen !in"l "l unei pl ci /co!r".0) 2o"i" de lucru 1unc+ing con$ine op$iuni supliment"re& #n !unc$ie de codul de proiect"re " structurii RC) Codul ACI Atunci c'nd "cest cod este select"t& #n !ere"str" de m"i sus op$iune" T4pe este disponibil c"re pentru !iec"re suport determin po%i$i": #n c"drul pl cii& pe m"rgine" pl cii s"u #n col$ul pl cii) Tipul de suporteste !olosit pe timpul c"lcul rilor !or$ei de g urire "dmisibil /ACI .pentru punctele c"re nu #ndeplinesc condi$iile pentru g urire #n ciud" consolid rii "plic"te) Circum!erin$" critic este pre%ent"t gr"!ic #n proiec$i" Sl"b – rein!orcement c" o linie *erde #n .

n) Ineg"lit"te" aE%U:IIEb& determin #n pl"nul /A-& A40 "ri" *"lorilor P"dmisibileP de consolid"re A-& A4 /.Mn& .D <??B-<-< ec 1roiect"re" Structurilor 5eton"te – Ane-" B& punctul AB)= Consolid"re" #n pl ci0) .n0 se re!er l" *"lo"re" consolid rii neces"re pentru " purt" !or$ele c"lcul"te pentru direc$i" PnP.n – structur" solicit rii #n pl"n s"u op$iune" de comprim"re:tensiune #ntr-o structur de #n*eli( Setul complet de !or$e Mn& .(i A4 – corespun% to"re " dou direc$ii perpendicul"re P-P (i P4P – sunt d"te& po$i "dopt" o consolid"re Pec+i*"lent P #n orice "lt direc$ie PnP& c"lcul"t din urm to"re" !ormul : aE%U:IIEb& unde: ^ U /-& n0 ddd 1entru aE%U:IIEb& *e%i ecu"$iile de l" p"gin" .1rocedur" de c"lcul"re 1rocedur" de c"lcul"re se b"%e"% pe ipote%" !und"ment"l con!orm c rei"& d"c *"lorile de consolid"re A.--) 1rogr"mul o!er (i posibilit"te" de utili%"re " metodei de determin"re " momentelor ec+i*"lente #mp r$ite de 3ood_Armer /supliment pentru codul europe"n E.\\ D"lorile !or$elor sec$ion"le /momente (i !or$e de membr"n 0 Mn& .os !ormule"% condi$i" de consolid"re Pcorect P& "dic consolid"re" c"re po"te purt" !or$ele interne #ntr-o sec$iune "rbitr"r : aE%U:IIEb& unde !unc$i" | /Mn& .C.um t"te de pl"n0) D"c o "semene" "rie este determin"t pentru un set su!icient de PdensP de direc$ii PnP /progr"mul presupune c controlul este e!ectu"t l" !iec"re <A}0& *ei ob$ine "ri" *"lorilor "dmisibile A-& A4) Consolid"re" "dopt"t de progr"m este consolid"re" minim /produce sum" minim " supr"!e$elor A-ZA40) D"c un tip de structur s"u selec$i" op$iunilor de c"lcul"re c"u%e"% reducere" !or$elor interne& consolid"re" se c"lcule"% pe b"%" urm to"relor: Momente Mn – structur" pl cii s"u op$iune" de #ndoire simpl #ntr-o structur de #n*eli( 2or$ele membr"nei .n pot !i ob$inute din urm to"rele !ormule tr"ns!orm"$ion"le: aE%U:IIEb aE%U:IIEb Ast!el& ineg"lit"te" de m"i .(i .n – op$iune" de #ndoireZcomprim"re:tensiune #ntr-o structur de #n*eli() Re$ine !"ptul c #n c"lcul rile consolid rii unidirec$ion"le& metod" "n"litic este limit"t l" c"lcul"re" consolid rii consolid rii num"i pentru direc$i" princip"l de consolid"re& ! r o #mp r$ire #n PnP direc$ii) Acest lucru #nse"mn c o pl"c este proiect"t num"i pentru setul de !or$e M-.

os0) 1entru o direc$ie select"t P-P /(i direc$i" perpendicul"r corespun% to"re P4P0 *ei c"lcul" dou tipuri de momente de proiect"re Md: cele Pin!erio"reP /po%iti*e& c"u%'nd #n princip"l tensiune #n p r$ile in!erio"re0 (i cele Psuperio"reP /neg"ti*e& c"u%'nd tensiune #n p r$ile superio"re0) 1rocedur" gener"l i" urm to"re" !orm : Determin"re" momentelor Pin!erio"reP M-dd& M4dd: a*ORMUL." g"r"nt"t de momentele c"lcul"te "nterior M-dd& M4dd0) .b /d0 Simil"r& "tunci c'nd M4 S -~M-4~ /"dic M4gd c"lcul"t SA0 /d0 a*ORMUL.b& *e%i !ormulele de l" p"gin" .CC\\\ Simil"r& "tunci c'nd M4 R -~M-4~ /"dic M4dd c"lcul"t RA0 /d0 a*ORMUL.b Totu(i& d"c M.b Totu(i& d"c M.b /d0 a*ORMUL.S -~M-4~ /"dic M-gd c"lcul"t SA0 /d0 a*ORMUL.1rocedur" de c"lcul"re L" c"lcul"re" unei structuri de pl"c s"u l" "cti*"re" op$iunii de proiect"re " p"nelului pentru #ndoire simpl #ntr-o structur de #n*eli(& momentele sunt c"lcul"te con!orm metodei prin 3ood_Armer /!ormulele sunt m"i .b a*ORMUL.b a*ORMUL.R -~M-4~ /"dic M-dd c"lcul"t RA0 a*ORMUL.b /d0 D"c oric"re din "ceste momente "st!el ob$inute M-dd& M4dd este m"i mic de A& trebuie s "tribui *"lo"re" %ero /momentele de tensiune de proiect"re #n str"turile superio"re0sunt determin"te m"i dep"rte #n te-t0) Determin"re" momentelor Psuperio"reP M-gd& M4gd: a*ORMUL.b a*ORMUL.b /d0 a*ORMUL.b D"c oric"re din "ceste momente "st!el ob$inute M-gd& M4gd este m"i m"re de A& trebuie s "tribui *"lo"re" %ero /"semene" momente "r proiect" consolid rile in!erio"re& lucru de.b ddd 1entru a*ORMUL.b a*ORMUL.

-dd& .-sd& .-sd c"lcul"t SA0 /d0 a*ORMUL.b /d0 D"c oric"re din "ceste momente "st!el ob$inute .b a*ORMUL.b a*ORMUL.-4~ /"dic .R -~.4sd: a*ORMUL.d: cele PductileP /po%iti*e& c"re c"u%e"% tensiune" princip"l #ntr-on sec$iune0 (i cele Pprin comprim"reP /neg"ti*e& c"re c"u%e"% compresi" sec$iunii0) 1rocedur" gener"l i" !orm" urm to"re: C"lcul"re" !or$elor PductileP .-rd& .-rd c"lcul"t RA0 /d0 a*ORMUL.4sd c"lcul"t SA0 /d0 a*ORMUL.b ddd 1entru a*ORMUL..-4~ /"dic .b /d0 Simil"r& "tunci c'nd .b Totu(i& d"c .CI\\ D"c oric"re din "ceste momente "st!el ob$inute M-sd& M4sd este m"i m"re de A& trebuie s "tribui *"lo"re" %ero /"semene" !or$e proiecte"% o sec$iune prin tensiune de consolid"re& lucru de.4 S -~.4rd: a*ORMUL.-4~ /"dic .b a*ORMUL.-4~ /"dic ..b Simil"r& "tunci c'nd .b a*ORMUL.S -~.b /d0 a*ORMUL.b& *e%i ecu"$iile de l" p"gin" .b /d0 a*ORMUL.4dd este m"i mic de A& trebuie s "tribui *"lo"re" %ero /!or$ele c"re proiecte"% o sec$iune prin comprim"re " consolid rii sunt determin"re #n continu"re0) C"lcul"re" !or$elor Pprin comprim"reP .An"log& !or$ele de proiect"re sunt c"lcul"te din !ormulele d"te m"i .os pentru o structur de solicit"re #n pl"n s"u pentru op$iune" "cti*"t de proiect"re " p"nelului pentru comprim"re:tensiune #ntr-o structur de #n*eli() 1entru direc$i" select"t P-P /(i direc$i" perpendicul"r corespun% to"re P4P0 *eo c"lcul" dou tipuri de !or$e de proiect"re ." g"r"nt"t de !or$ele PductileP c"lcul"te "nterior M-rd& M4rd0) .b Totu(i& d"c .4rd c"lcul"t RA0 /d0 a*ORMUL.4 R -~.

b& *e%i !ormulele de l" p"gin" .os pentru o structur de solicit"re #n pl"n s"u pentru op$iune" "cti*"t de proiect"re " p"nelului pentru comprim"re:tensiune #ntr-o structur de #n*eli() C"lcul"re" !or$elor PductileP . /!ormulele sunt d"te m"i .-sd& . >KBA /sec$iune" K).b Determin"re" momentelor Psuperio"reP M-gd& M4gd: a*ORMUL.4rd: a*ORMUL." simpli!ic"t pentru o st"re comple/#n*eli(uri0 c"re implic !or$e de membr"n "di$ion"le /.-4& .E.b a*ORMUL.--& .b C"lcul"re" !or$elor Pprin comprim"reP .b a*ORMUL. metod" de proiect"re pentru momentele ec+i*"lente d"te este "dopt"t #n codul germ"n .-4& .--& .-& .E.44) Solicit rile comple-e Metodele simpli!ic"te !olosite #n progr"m permit "cceler"re" c"lcul rilor d"c "re loc st"re" !le-ur"l Ppur P /pl ci& #ndoire simpl 0 s"u st"re" membrului /structur" de solicit"re #n pl"n& comprim"re:tensiune0) .440 c"re "c$ione"% simult"n& nu e-ist "lgoritm simpli!ic"t di*i%"t) Din moment ce este des c"%ul #n c"re #n*eli(urile model"te lucre"% "pro"pe c" pl ci /cu !or$e de membr"n mici c"re "c$ione"% 0& prin urm"re posibilit"te" de " c"lcul" momentele M-dd& M4dd con!orm metodei pre%ent"te r m'ne #nc i"r "ceste momente de proiect"re sunt supr"puse cu !or$ele longitudin"le .E.u e-ist un "lgoritm de.4sd: a*ORMUL.CI\\\ 1entru solicit rile comple-e /#n*eli(urile cu op$iune" "cti*"t de proiect"re " p"nelului pentru #ndoire Z comprim"re:tensiune0& cu momente de #ndoire /M--& M-4& M440 (i !or$ele membr"nei /.)B0) 1rocedur" de c"lcul"re Urm torul "lgoritm este o simpli!ic"re " "lgoritmului 3ood_Armer) L" c"lcul"re" consolid rii unei structuri de pl"c s"u l" "cti*"re" op$iunii de proiect"re " p"nelului pentru #ndoire simpl #ntr-o structur de #n*eli(& momentele de proiect"re sunt c"lcul"te con!orm codului .-rd& .b An"log& !or$ele de proiect"re sunt c"lcul"te din !ormulele d"te m"i .b a*ORMUL.Metod" .b a*ORMUL.40) Se p"re c implement"re" .os0) Determin"re" momentelor Pin!erio"reP M-dd& M4dd: a*ORMUL.b ddd 1entru a*ORMUL.

) .usti!ic"t num"i pebntru !or$ele de membr"n rel"ti* mici (i utili%"torul este "cel" c"re i" respons"bilit"te" pentru un c"% speci"l de implement"re " "cestei proceduri) Comp"r"$i" dintre metode #n testele e!ectu"te& di!eren$ele dintre re%ult"tele ob$inute prin c"lcul"re" consolid rii cu ".4 sunt supr"puse) Trebuie preci%"t !"ptul c "ce"st solu$ie este .utorul metodei "n"litice (i cele simpli!ic"te nu "u dep (it IA] din "ri" de consolid"re /metodele simpli!ic"te "u produs o consolid"re m"-im pu$in m"i m"re0) Metod" "n"litic este ce" m"i complic"t & #n cee" ce pri*e(te procedur" de c"lcul"re& " metodelor de c"lcul"re #n progr"m) Dur"$i" c"lcul rilor cu ".E."bile0& progr"mul m"i o!er posibilit"te" de select"re " metodei simpli!ic"te de c"lcul"re " momentelor de proiect"re pe c"re !or$ele longitudin"le .estim rii P"n"liticeP este singur" procedur "dmisibil ) Totu(i& pe m sur ce #n*eli(urile model"te !unc$ione"% !rec*ent c" (i pl ci /"tunci c'nd !or$ele de membr"n sunt negli.utorul metodei "n"litice /cu e-cep$i" c"lcul rilor pl cilor cu consolid"re unidirec$ion"l 0 po"te cre(te consider"bil /#n !unc$ie de o structur & dur"t" cre(te de l" <AA_ l" IAA]0 #n comp"r"$ie cu metodele 3ood_Armer s"u .-& .

0.XL& 1. pag -. B:@ELE $E $:TE $E 2E%IIUNE 8n progr"m& utili%"torul "re l" dispo%i$i" s" m"i multe b"%e de d"te de sec$iuni de b"r ) To"te d"tele c"re "p"r$in de geometri" sec$iunii sunt stoc"te #n b"%ele de d"te st"nd"rd de sec$iuni de b"r ) Utili%"torul le po"te !olosi d'nd numele b"%ei de d"te corespun% to"re) Utili%"torul po"te (i de!ini propri" s" b"% de d"te #n c"re cele m"i des !olosite sec$iuni *or !i stoc"te) Atunci c'nd op$iune" Tools:Section D"t"b"ses este select"t din meniu s"u iconița #/.umele sec$iunii Dimensiunile sec$iunii de b"% /dim<& dimB& dim.0 este "p s"t – un *i%u"li%"tor& !olosit pentru pre%ent"re" in!orm"$iilor cu pri*ire l" sec$iunile st"nd"rd (i c"re e!ectue"% oper"$ii #n b"%ele de d"te de sec$iuni & *" "p re" pe ecr"n c" #n !igur" de m"i .0) Di%u"li%"torul 5"%ei de D"te de Sec$iuni de m"i sus este di*i%"t #n m"i multe p r$i: Di%u"li%"re" sec$iunii tr"ns*ers"le de sec$iune select"t #n c"re m"rc rile de b"% (i dimensiunile sec$iunii sunt "!i("te) 2ere"str" #n c"re este "!i("t o list de *"lori "le propriet $ilor de b"% "le sec$iunii select"te) T"belul #n c"re se !urni%e"% to"te d"tele despre sec$iune) T"belul pre%int urm to"rele d"te cu pri*ire l" sec$iuni: .XT& 1CXL& 1CXT sunt dimensiunile unei sec$iuni cu !orm tr"ns*ers"l 0 Simbolul sec$iunii – con$ine o descriere complet " geometriei sec$iunii& #n timp ce pro!ilul nu este st"nd"rd Ultimele p"tru colo"ne din t"bel o!er urm to"rele in!orm"$ii: cu pereti subtiri /d"c simbolul V "p"re& "cest lucru #nse"mn c sec$iune" este un" cu perete sub$ire0& m"teri"l /d"c simbolul V "p"re& "cest lucru #nse"mn c m"teri"lul " !ost de!init #mpreun cu sec$iune"0& descriere" m"teri"lului /con$ine o descriere complet " m"teri"lelor #ntr-o sec$iune0& punctele /con$ine o descriere " punctelor c"r"cteristice "le unei sec$iuni0) - - Di%u"li%"torul b"%ei de d"te de sec$iune permite: .0 – #n !unc$ie de tipul de sec$iune& o colon /dim< (i #n ce" c"re r m"s& se introduce o *"lo"re %ero0& dou colo"ne s"u trei colo"ne sunt complet"te Tipul de !orm " sec$iunii To"te dimensiunile disponibile (i propriet $ile geometrice "le sec$iunii /dimensiunile dX<& dXB& )))& ung+iul "X<& "XB sunt p"r"metri de sec$iune geometrici "di$ion"li& #n timp ce dimensiunile 1<XL& 1<XT& 1BXL& 1BXT& 1.os) Ve)i *ig # 1+ pagina -.

)<?) Atunci c'nd o sec$iune este de!init po$i s"l*" sec$iune" #n b"%" de d"te " sec$iunii /#n b"%" de d"te " utili%"torului0) Op$iune" este disponibil #n proiec$i" SECTIO.: Din meniu& select'nd com"nd" urm to"re: 2ile:S"*e to d"t"b"ses Din b"r" de instrumente& "p s'nd iconița #/0 pag -.os "p"re pe ecr"n) Ve)i *ig # #+ pagina -.ITIO. DE2I.1 Decl"r"re" unei noi b"%e de d"te de sec$iune Copiere" sec$iunilor #ntre b"%ele de d"te) 1rogr"mul Robot o!er (i o op$iune c"re permite utili%"torului proiect"re" propriei lui sec$iuni de b"r (i c"lcul"re propriet $ilor) Op$iune" este disponibil select'nd proiec$i" TOOLS:SECTIO. *orma3e imprima3e . DE2I.ITIO. ) 1entru " s"l*" o sec$iune #ntr-o b"% de d"te trebuie s : Determini un nume: m"-im p"tru litere /.1) Dup select"re" "cestei op$iuni& !ere"str" de m"i .- 1re%ent"re" dimensiunilor (i " propriet $ilor sec$iunii loc"li%"te #n b"%" de d"te select"t " sec$iunii Desc+idere" unei noi b"%e de d"te de sec$iune select'nd com"nd" 2ile:Open E-isting D"t"b"se s"u "p s'nd iconița #// pag -.) 2unc$iile de b"% "le modulului Section De!inition sunt: 1osibilit"te" unei de!iniri gr"!ice " sec$iunii tr"ns*ers"le " b"rei C"lcul"re" *"lorilor s"le geometrice (iu ponder"te /"rie& momente de iner$ie& centrul de gr"*it"$ie& etc0 S"l*"re" sec$iunii #n b"%" de d"te " utili%"torului #mpreun cu *"lorile c"lcul"te) Det"liile de!inirii sec$iunii sunt pre%ent"te #n .OT@: 2olosire" numerelor nu este permis 0 De!ine(ti dimensiunile c"re descriu o sec$iune /numere re"le c"re determin in!orm"$iile cu pri*ire l" o sec$iune0: U #n c"%ul #n c"re o dimensiune este d"t trebuie determin"t #n modul urm tor: Dimension < U #n c"%ul #n c"re dou dimensiuni sunt de!inite trebuie determin"te #n !elul urm tor: Dimension < "nd Dimension B Op$iune" Section t4pe permite de!inire" n"turii:tipului sec$iuniiN se !olose(te pe timpul proiect rii sec$iunii) Unit $ile din p"rte" in!erio"r " !erestrei implic tipul de sec$iune /sunt speci!ic"te #n unit $ile curente "le dimensiunilor sec$iunii0) 1.

os sunt descrise op$iunile princip"le disponibile #n !ere"str" 1rintout Composition: S"l*"re" #n !orm"t d)s-O cu desc+idere" unui !i(ier #n progr"mul OpenO!!ice)org S"l*"re" #n !orm"t d)doc cu desc+idere" unui !i(ier #n progr"mul MS 3ord S"l*"re" #n !orm"t d)+tml cu e-ecut"re" unui broOser Inser"re" documentelor din "lte progr"me #n !orm"t )rt! E-cludere" p"ginilor indi*idu"le de l" imprim"re /se !olose(te pentru modi!ic"re" unei compo%i$ii de imprim"re ! r " !i neces"r #ndep rt"re" unei componente " compo%i$iei de imprim"re din compo%i$ie0 Direc$ion"re" imprim rii p"ginilor indi*idu"le Atribuire" modelelor di!erite de set"re " p"ginii pe elemente de imprim"re succesi*e Repet"re" c"purilor de t"bel& d"c t"belul este #mp r$it pe m"i multe p"gini – op$ion"l Includere" p"ginilor e-clude din imprim"re #n numerot"re (i cuprins – op$ion"l) - 2ere"str" de m"i sus permite compunere" unei compo%i$ii de imprim"re cu to"te obiectele cre"te "nterior) Compo%i$i" de imprim"re este comple.1. No3ele 4e calculare O m"re c"tegorie de note de c"lcul"re gener"te con!orm modelelor prede!inite " !ost introdus #n sistem) Asemene" note sunt cre"te dup inst"l"re& c"lcul"re" structurii (i proiect"re" membrului structur"l) Asemene" note con$in to"te d"tele introduse de utili%"tor (i #n sp"ci"l #n c"%ul notelor din urm" proiect rii structurii (i " re%ult"telor de c"lcul"re /*"lorilor !or$elor interne& componentele de consolid"re pentru proiect"re" structurii R:C& p"r"metrii de cone-iune pentru *eri!ic"re" cone-iunii& etc0) 1"r"metrii de imprim"re trebuie set"$i #n !ere"str" 1"ge Setup /*e%i c"pitolul =).#.1) M"i .os "p"re pe ecr"n) Ve)i *ig # -+ pagina -. %ompo)iția forma3ului 4e imprimare Imprim"re" din orice *i%u"li%"tor este posibil dup select"re" op$iunii 2ile:1rint) Atunci c'nd "ce"st op$iune este select"t & num"i cuprinsul *i%u"li%"torului gr"!ic "cti* *" !i imprim"t) O nout"te #n sistem este posibilit"te" de " imprim" o compo%i$ie con!orm necesit $ilor utili%"torului) Atunci c'nd op$iune" 2ile:1rintout Selection s"u iconița respecti* #/1+ pag -.2in"li%"re" document"$iei te+nice " proiectelor este un st"giu !o"rte import"nt #n procesul de proiect"re) 1rin urm"re Robot Millennium o!er o *"riet"te de posibilit $i pentru c" !orm"tul s indepline"sc necesit $ile utili%"torului) 1.0) 1.!& este select"t & !ere"str" de m"i .din momentul #n c"re #ntregul set de!init de utili%"tor *" !i imprim"t c" opus cuprinsului s"u unui *i%u"li%"tor gr"!ic) 2ere"str" de m"i sus con$ine p"tru !oi de lucru: .

ul c"pturii ecr"nului c" desen #n !orm"t T19 este c se s"l*e"% od"t (i nu m"i este gener"t od"t #n momentul imprim rii s"u pre*i%u"li% rii s"le& lucru import"nt l" "n"li%"re" re%ult"telor structurilor m"ri0) - Op$iune" 3+ole structure din c'mpul Screen c"pture upd"te& determin d"c o c"ptur de ecr"n " #ntregii *i%u"li% ri " structurii trebuie "ctu"li%"t cu b"re& p"neluri s"u obiecte "d ug"te ulterior) 8n c"%ul unei c"pturi de ecr"n c"re "!i(e"% o "numit selec$ie de obiecte& este #ntotde"un" pre%er*"t #ntr-o *i%u"li%"re " c"pturii de ecr"n) D"c op$iune" 3+ole structure este "cti*"t & "tunci #n document"$i" preg tit cu ".1) Atunci c'nd este select"t & !ere"str" de m"i .OT@: Cuprinsul po"te !i Pc"ptur"tP #n orice timp& cu e-cep$i" c"%ului #n c"re !o"i" de lucru Edit este select"t ) 8n c'mpul Screen c"pture upd"te& e-ist dou posibilit $i disponibile: DieO upd"ted upon printing – d"c op$iune" este select"t & "tunci o c"ptur de ecr"n *" !i "ctu"li%"t #n document"$ie #n urm" modi!ic rilor din modelul de structur N o "semene" *i%u"li%"re este gener"t de !iec"re d"t #n"inte" imprim rii s"u pre*i%u"li% rii s"le (i include geometri" "ctu"l & d"tele (i re%ult"tele proiectului Current *ieO /T190 – d"c "ce"st op$iune este select"t & "tunci c"ptur" ecr"nului *" !i num"i un desen /#n !orm"t )T190 inser"t #n document"$ie& ! r " !i "ctu"li%"t #n urm" modi!ic rilor #n modelul de structur N o "semene" *i%u"li%"re include d"tele (i re%ult"tele cum "r !i di"gr"me (i + r$i& s"l*"te #n momentul s"l* rii c"pturii ecr"nuluiN d"c modelul de structur " !ost modi!ic"t& *i%u"li%"re" po"te !i #n*ec+it /"*"nt".- St"nd"rd – model st"nd"rd cu d"te de b"% cu pri*ire l" o structur d"t /*i%u"li%"re" structurii& in!orm"$ii despre noduri& b"re& sec$iuni (i #nc rc ri0& re%ult"tele de c"lcul"re ob$inute de-" lungul "n"li%ei de structur /re"c$ii& depl"s ri& !or$e interne& solicit ri (i *"lorile proprii pentru "n"li%" din"mic 0 precum (i in!orm"$ii cu pri*ire l" proiect"re":*eri!ic"re" elementelor de structur de o$el /b"re (i cone-iuni0 Screen C"ptures – c'mpul #n c"re sunt pl"s"te c"pturile ecr"nului) Op$iune" de c"ptur " ecr"nului po"te !i e-ecut"t select'nd com"nd" 2ile:Screen C"pture din meniu s"u "p s'nd iconița #/0 pag -.os "p"re pe ecr"n) Ap s"re" butonului OJ duce l" s"l*"re" con$inutului *i%u"li%"torului cu un nume d"t #n p"nelul din st'ng" /!o"i" de lucru Screen C"pture0) - Ve)i *igura # .utorul op$iunii 1rintout Composition& c"ptur" de ecr"n c"re include #ntre"g" structur *" !i "ctu"li%"t "utom"t cu to"te elementele) D"c op$iune" 3+ole structure este de%"cti*"t & noile elemente nu *or !i incluse #ntr-o *i%u"li%"re " structurii) Trebuie #nt rit "ici !"ptul c o compo%i$ie c"re este preg tit este "ctu"li%"t cu modi!ic rile #n geometrie #n cee" ce pri*eGte elementele s"l*"te #ntr-o *i%u"li%"re /de e-emplu (tergere" elementelor0) Templ"tes – permite con!igur"re" compo%i$iei& inclusi* modi!ic"re" con!igur"$iei st"nd"rd " setului) .+ pagina -.#) .

S"l*e"% !i(ierul #ntr-un !orm"t /)s-O (i e!ectue"% o not de c"lcul"re #n progr"mul OpenO!!ice)org Colse 8nc+ide !ere"str" 1rintout composition) D"c butonul 1re*ieO este "p s"t& *" "p re" pre*i%u"li%"re" compo%i$iei de imprim"re "ctu"l ) Dou din op$iunile cuprinse #n meniul de pre*i%u"li%"re " compo%i$iei de imprim"re trebuie discut"te #n det"liu& deo"rece se pot do*edi " !i !o"rte !olosito"re pe timpul preg tirii document"$iei pentru o structur proiect"t ) Atunci c'nd pre*i%u"li%"re" este "cti*"t & cursorul mouse-ului este #n modul de %oom in:out /simboli%"t prin iconița #01 pag -.s"l*e"% not" de c"lcul"re #ntr-un !orm"t d)+tml) Ve)i inconița #/ + pag -.pag -..S"l*e"% !i(ierul #ntr-un !orm"t d)doc (i e-ecut not" de c"lcul"re #n progr"mul MS 3ordN d"c #n timpul s"l* rii !i(ierului "p"re "*ertismentul MS Disu"l 5"sic cu in!orm"$ii con!orm c ror" m"cro-urile "u !ost de%"cti*"te& selecte"% op$iune" Tools:M"cros:Securit4 din meniul progr"mului MS 3ord& (i "poi mic(ore"% .-& din meniu& modul cursorului se *" modi!ic" l" select"re (i edit"re) C'nd cursorul este #n "cest mod& dublu clic7 pe un obiect din pre*i%u"li%"re" imprim rii c"u%e"% desc+idere" *i%u"li%"torului c"re permite utrili%"torului edit"re" *i%u"li% rii structurii s"u unui t"bel) D"c utili%"torul modi!ic *i%u"li%"re" unei structuri /e-: "d"ug o nou colo"n #n t"bel0 (i "p"s butonul Return to pre*ieO& modi!ic rile "duse #n *i%u"li%"re" structurii s"u t"belului *or !i incluse "utom"t #n compo%i$i" de imprim"re /*i%u"li%"t #n pre*i%u"li%"re" imprim rii0) 8nto"rcere" l" modul de %oom este e!ectu"t prin "p s"re" iconiței #0..-0) D"c "pe(i butonul #0# pag -.din meniul pre*i%u"li% rii imprim rii) 5uto"nele 2ull:Simpli!ied& sunt loc"li%"te l" s!'r(itul meniului) Aceste" permit select"re" modului de pre*i%u"li%"re " componentei compo%i($iei de imprim"re) Select"re" modului simpli!ic"t c"u%e"% desc+idere" r"pid " pre*i%u"li% rii imprim rii) 1re*i%u"li%"re" simpli!ic"t pre%int num"i pl"s"re" componentelor imprim rilor #n p"gini /#n t"bele re%ult"tele "n"li%ei de structur pot s nu !ie pre%ent"te0) 1re*i%u"li%"re" imprim rii *" !i #ntotde"un" desc+is #n modul select"t de utili%"tor #n b"r" de instrumente din !igur" de m"i sus) 1.#.- Simpli!ied printout – "ce"st !o"ie de lucru permite compunere" unei compo%i$ii de imprim"re simpli!ic"t "coperind d"tele (i re%ult"tele de c"lcul"re) 1"rte" in!erio"r " !erestrei con$ine urm to"rele buto"ne: 1"ge seup Desc+ide !ere"str" 1"ge setup 1re*ieO 1re%int compo%i$i" de imprim"re 1rint 1orne(te imprim"re" compo%i$iei de imprim"re 2ile S"l*e"% componentele compo%i$iei de imprim"re Ve)i inconița #/1+ pag -. *oaia 4e lucru 23an4ar4 2o"i" de lucru St"nd"rd din !ere"str" 1rintout Composition " !ist di*i%"t #n dou p"neluri: st'ng" (i dre"pt") 1"nelul din st'ng" pre%int "numite obiecte select"te pentru imprim"re /con$inutul pentru c"re depind #n !o"i" de lucru select"t 0& #n timp ce "cel" din dre"pt" este !olosit pentru compunere" unei imprim ri complete c"re po"te con$ine to"te obiectele ...i*elul de Securit"te /totu(i& d"c Medium securit4 le*el este "cti*"t& & MS 3ord "!i(e"% !ere"str" c"re in!orme"% cu pri*ire l" pre%en$" m"cro-urilor #ntr-un document i"r utili%"torul trebuie de !ie de "cord cu "cti*"re" "cestor"0 Ve)i inconița #0!+ pag -.1.

< mut"re" unui element select"t sus #n compo%i$i" de imprim"re Ve)i iconița #00 pag -.. pag -... = (terge din p"nelul din dre"pt" elementele select"te "le imprim rii& compuse p'n "cum de utili%"tor Ve)i iconița #0/ pag -."ment st"nd"rd #l *" #nlocui pe cel o!erit de produc tor #mpreun cu progr"mul) Va fi imposi5il' res3aurarea s3an4ar4ului an3erior) O mic b"r de instrumente se "!l de"supr" p"nelului din dre"pt") Acest" const #n c'te*" iconi$e c"re permit: Ve)i iconița #0. – include un element select"t #n list" de elemente pentru " !i imprim"teN st"re" de imprim"re " unui element d"t din list este pre%ent"t l" s!'r(itul liniei de elemente din imprim"re: d"c nu este nici un simbol& #nse"mn c elementul este "cti*"t pentru imprim"re& #n timp ce simbolul E indic !"ptul c este e-clus din imprim"reN implicit& noile elemente de imprim"re sunt "d ug"te pe m sur ce sunt "cti*"te pentru imprim"re Ve)i iconița #0 pag -.os #n compo%i$i" de imprim"re Ve)i iconița #01 pag -.OT@: pre*i%u"li%"re" simpli!ic"t pre%int num"i pl"s"re" componentelor de imprim"re #n p"gini – de e-emplu #n t"bele re%ult"tele "n"li%ei de structur pot s nu !ie pre%ent"te0 .. pag -. – "cti*e"% pre*i%u"li%"re" elementelor compuse select"te de imprim"re /d"c nici un element nu este select"t #n p"nelul din dre"pt"& pre*i%u"li%"re" *" !i "cti*"t pentru #ntre"g" compo%i$ie de imprim"re0 Ve)i iconița #11 pag -. – e-clude un element select"t din list" de elemente pentru " !i imprim"teN st"re" de imprim"re " elementului d"t din list este "!i("t l" s!'r(itul liniei de elemente din imprim"re: d"c nu este nici un simbol& #nse"mn c elementul este "cti*"t pentru imprim"re& #n timp ce simbolul E indic !"ptul c este e-clus din imprim"re) O "lt "plic"re " "cestei op$iuni permite numerot"re" discontinu " imprim riiN pentru " !"ce "st" utili%"torul trebuie s de!ine"sc elementele de imprim"re /cum "r !i p"ginile "lbe0 (i "poi& s le e-clud din imprim"re cu op$iune" Include not-printed p"ges in t+e numbering "nd t"ble o! contents& "cti*"t #n !ere"str" 1"ge Setup /!o"i" de lucru 1"ge0 Ve)i iconița #1! pag -. = (terge din p"nelul din dre"pt" to"te elementele imprim rii& compuse p'n "cum de utili%"tor Ve)i iconița #0. – mut"re" unui element select"t ..locie " !erestrei se "!l butonul Insert !rom !ile) D"c este "p s"t& permite #nc rc"re" oric rui !i(ier #n compo%i$i" de imprim"e) 2i(ierele cu !orm"tul d)rt! pot !i #nc rc"te "ici) .speci!ic"te #n p"nelul din st'ng") 1entru " preg ti compo%i$i" de imprim"re mut obiectele din p"nelul din st'ng" #n cel din dre"pt" !olosind dou buto"ne: All (i Add) Atunci c'nd butonul All este "p s"t& to"te obiectele din p"nelul din st'ng" sunt tr"ns!er"te #n cel din dre"pt" #n timp ce "p s"re" butonului Add mut num"i obiectul e*iden$i"t din p"nelul din st'ng") Sub buto"nele Add (i All& utili%"torul g se(te butonul St"nd"rd) D"c utili%"torul compune o imprium"re c"re se potri*e(te cu ne*oile s"le (i "r dori s !"c din compo%i$ie un" st"nd"rd& trebuie s "pese butonul St"nd"rd) To"te componentele de imprim"re cuprinse #n p"nelul din dre"pt" *or !i tr"ns!er"te #n p"nelul din st'ng" "l !oii de lucru St"nd"rd) 8n p"rte" mi..OT@: D"c utili%"torul de!ine(te componentele s"le st"nd"rd de imprim"re /"dic mut elementele din p"nelul din dre"pt" #n p"nelul din st'ng" #n !o"i" de lucru St"nd"rd "p s'nd butonul St"nd"rd0& noul "r"n.. – desc+idere" pre*i%u"li% rii componentelor select"te din compo%i$i" de imprim"re #n modul simpli!ic"t s"u complet) Select"re" modului simpli!ic"t c"u%e"% desc+idere" m"i r"pid " pre*i%u"li% rii imprim rii /..

os0 po"te !i !olosit (i pentru inser"re" unei noi p"gini) 1entru " !"ce "st"& e!ectue"% un clic7 dre"pt" cu cursorul #n p"nelul din dre"pt") M"i mult& meniul de conte-t pre%ent"t con$ine c'te*" "lte "plic"$ii c"re !"cilite"% : Ve)i *ig # .ote be!ore – e-ecut editorul de te-t "l sistemului& c"re permite "d ug"re" de te-te pentru " "p re" #n"inte" unui obiect select"t cuprins #n p"nelul din dre"pt"& "dic #n compo%i$i" de imprim"re Title . – "cti*e"% imprim"re" elementelor compuse de imprim"re select"te /d"c nici un element nu este select"t #n p"nelul din dre"pt"& imprim"re" *" !i "cti*"t pentru #ntre"g" compo%i$ie de imprim"re0) Atunci c'nd op$iune" Insert 1"ge 5re"7 este select"t /m"rc"t prin simbolul V0& un obiect "d ug"t #n p"nelul din dre"pt" *" #ncepe pe o nou p"gin ) Com"nd" din meniul de conte-t /de m"i .utorul modelului Ptempl"teP& #n timp ce *"lorile de #nc rc"re de % p"d :de *'nt – #n modelul numit Pmodel nouP) RTempl"te PTempl"tePS D"t" – Lo"ds RTempl"te PneO templ"tePS SnoO_Oind ./) ..#.) Insert bl"n7 p"ge – "d"ug #n compo%i$i" de imprim"re o p"gin "lb #n"inte" unui obiect select"t cuprins #n p"nelul din dre"pt" ..utorul "cestui modelN de e-emplu /*e%i desenul de m"i .#.os0& #n compo%i$i" de imprim"re d"tele de #nc rc"re *or !i imprim"te cu ". *oaia 4e lucru 2creen %ap3ures 2o"i" de lucru Screen C"ptures din !ere"str" 1rintout Composition " !ost di*i%"t #n dou p"neluri: st'ng" (i dre"pt") 1"nelul pre%int numele im"ginilor c"ptur"te de utili%"tor) C"ptur" ecr"nului po"te !i ! cut dup select"re" comen%ii 2ile:Screen c"pturem din meniu s"u dup "p s"re" iconiței #10+ pag -.+ pagina -.e-ecut editorul de te-t "l sistemului& c"re permite "d ug"re" de te-te pentru " "p re" c" titlu #n"inte" unui obiect select"t cuprins #n p"nelul din dre"pt"& "dic #n compo%i$i" de imprim"re Repe"t title – d"c un t"bel m"re este pus pe m"i multe p"gini& este !olositor s repe$i c"pul t"belului pe !iec"re p"gin N dup "cti*"re" op$iunii& titlul t"belului este inser"t pe !iec"re p"gin pe c"re se "!l t"belulN op$iune" este de%"cti*"t & prede!init .D"lues Implicit& e-ist modelul de imprim"re P! r numeP "ccesibil #n progr"mN "cest model trebuie "plic"t d"c modelele utili%"torului nu "u !ost de!inite) 1.Ve)i iconița #1# pag -.ote "!ter – e-ecut editorul de te-t din sistem& c"re permite "d ug"re" de te-te pentru " "p re" c" titlu #n urm" unui obiect select"t cuprins #n p"nelul din dre"pt"& "dic #n compo%i$i" de imprim"re 1"ge templ"te – "tribuire" modelelor de p"gin s"l*"te #n !ere"str" 1"ge Setup pentru elemente succesi*e de imprim"reN dup select"re" numelui modelului #n meniul de conte-t& "cest nume este pus #n"inte" elementului /elementelor0 de imprim"re c"re trebuie imprim"te cu ".

*oaia 4e lucru Templa3es 2o"i" de lucru Screen C"ptures din !ere"str" 1rintout Composition " !ost di*i%"t #n dou p"neluri: st'ng" (i dre"pt") Cel din st'ng" con$ine modelele #ntregelor imprim ri o!erite de progr"m) Modelele con$in *i%u"li% ri:desene de structur & t"bele de d"te:re%ult"te "r"n.u pot !i #ndep rt"te& #ns utili%"torul le po"te #nlocui) D"c utili%"torul cre"% un model (i #i "tribuie un nume de.-..#.os – *" "p re" pe ecr"n) D"c butonul St"nd"rd 2ont o! Component Titles& este in"cti* /"ce"st" este set"re" prede!init 0& !ontul titlurilor "numitor componente de imprim"re *or !i identice cu unul din modelele desc+ise) D"c op$iune" este "cti* & titlurile *or !i desc+ise cu !ontul de!init de utili%"tor #n !ere"str" 1re!erences) D"c op$iune" Repl"ce e-isting components& este "cti* /"ce"st" este set"re" prede!init 0& "tunci elementele unui model select"t *or !i pl"s"te #ntr-o imprim"re& #n timp de elementele de imprim"re e-istente .locul !erestrei se "!l butonul Insert !rom !ile) D"c "cest" este "p s"t& !"cilite"% #nc rc"re" oric rui !i(ier #n compo%i$i" de imprim"re) 1ot !i #nc rc"te (i !i(ierele #n !orm"t d)rt!) 1.OT@: Este posibil (i Pc"ptur"re"\ Con$inutului unui t"bel& cu e-cep$i" c"%ului #n c"re !o"i" de lucru Edition este select"t #n t"bel) 1"nelul din dre"pt" con$ine compo%i$i" complet de imprim"re " utili%"torului din obiectul disponibil #n p"nelul din st'ng") Este posibil "d ug"re" de c"pturi de ecr"n de!inite #n imprim"re !olosind dou buto"ne: All (i Add) Atunci c'nd butonul All este "p s"t& to"te obiectele din p"nelul din dre"pt" sunt tr"ns!er"te #n cel din st'ng" #n timp ce "p s"re" butonului Add c"u%e"% "d ug"re" #n imprim"re num"i " c"pturii de ecr"n select"t din p"nelul din st'ng") E-ist o mic b"r de instrumente de"supr" p"nelului din dre"pt") Ace"st" " !ost e-plic"t #n c"pitolul "nterior) 8n mi.eO – "tunci c'nd "cest buton este "p s"t& o nou linie #n c'mpul A*"il"ble templ"tes *" !i "d ug"t i"r un nou nume de model *" pute" !i "d ug"t) Atunci c'nd numele corespun% tor este inser"t i"r butonul Enter "p s"t& "tunci to"te componentele cuprinse #n p"nelul din dre"pt" "l !erestrei *" !i s"l*"t #n "cest model) Open – "tunci c'nd "cest buton este "p s"t& componentele de!inite #n modelul select"t *" !i tr"ns!er"t #n p"nelul din p"rte" dre"pt "l !erestrei) S"*e ."tunci c'nd "cest buton este "p s"t& to"te componentele cuprinse #n p"nelul din p"rte" dre"pt *" !i s"l*"t #n model s"u cu numele de!init) - 8n p"rte" din mi.loc " !erestrei con$ine urm to"rele buto"ne: ." e-istent /numele *" sc+imb" culo"re" #n negru – culo"re" modelelor de!inite de utili%"tor0& (i "poi (terge modelul& numele nu *" !i (ters /culo"re" se *" sc+imb" din nou #n "lb"stru0 i"r con$inutul prede!init "l modelului *" !i rest"ur"t) 1"rte" din mi.loc " !erestrei se "!l butonul Insert !rom !ile) D"c "cest" este "p s"t& !"cilite"% #nc rc"re" oric rui !i(ier #n compo%i$i" de imprim"re) 1ot !i #nc rc"te (i !i(ierele #n !orm"t d)rt!) Atunci c'nd un model este desc+is /dup ce butonul Open este "p s"t0& o mic !ere"str – pre%ent"t m"i ."te corespun% tor) Unele modele "u mosul de select"re " nodurilor:b"relor "cti*) Modelele prede!inite sunt pre%ent"te #n p"nelul din st'ng" cu "lb"stru) .

#.os& *ei g si o pre%ent"re " st"giilor succesi*e de "lc tuire " imprim rii simpli!ic"te) STA9IUL < p"rte" din st'ng" " !erestrei con$ine elementele (i c"ntit $ile c"re pot !i incluse #n imprim"re) Aici *ei g si: *i%u"li%"re" structurii /"d ug"re" unei c"pturi de ecr"n " unei structuri #n proiect"re .os0 presupune c con$inutul notei "(" cum s-" speci!ic"t #n d"tele determin"te #n op$iune" Lo"ds:Code Combin"tions .. *oaia 4e lucru 2implifie4 (rin3ou3 Ve)i *igura # /+ pag -.os0 presupune c con$inutul notei "(" cum s-" speci!ic"t #n d"tele determin"te #n op$iune" 2ile:1ro.ote0& propriet $ile de sec$iune /"d ug'nd o not de c"lcul"re cu propriet $ile e-"cte "le sec$iunii0& propriet $ile /"d ug'nd t"belul 1roperties cu to"te !oile s"le de lucru0& nodorile& b"rele& supr"*eg+ere" c"ntit $ii& #nc rc ri& combin"$ii& re"c$ii& depl"s ri& !or$e (i solicit ri) Urm to"rele trei tipuri de imprim"re de t"bel sunt posibile pentru re"c$ii& depl"s ri& !or$e (i solicit ri: pentru !o"i" de lucru D"lues& pentru !o"i" de lucru En*elope (i pentru !o"i" de lucru 9lob"l e-tremes) Adi$ion"l& e-ist urm to"rele dou op$iuni #n p"rte" dre"pt " !erestrei: 1ro..D cu sec$iuni "!i("te0& not" de c"lcul"re /"d ug'nd o not de c"lcul"re "di$ion"l "ccesibil din meniu: An"l4sis:C"lcul"tions Report:Simpli!ied .ect 1roperties – .ect properties – "cti*"re" op$iunii /*e%i descriere" de m"i .1rintout& *or !i "d ug"te #ntr-o imprim"reN "p s"re" butonului /)))0 loc"li%"t #n p"rte" dre"pt " op$iunii desc+ide !ere"str" Code Combin"tions) - 1e p"rte" st'ng " !iec rei op$iuni men$ion"te m"i sus& *e%i g si un c'mp de select"re c"re in!orme"% d"c op$iune" trebuie inclus #n imprim"re" simpli!ic"t s"u nu) C'mpul po"te presupune un" din urm to"rele *"lori: .ote& *or !i "d ug"te #ntr-o imprim"reN "p s"re" butonului /)))0 loc"li%"t #n p"rte" dre"pt " op$iunii desc+ide !ere"str" 1ro.0) Atunci c'nd !o"i" de lucru Simpli!ied 1rintout este select"t & !ere"str" 1rintout composition i" !orm" pre%ent"t #n !igur" de m"i sus) 1entru " cre" un model de imprim"re simpli!ic"t & utili%"torul trebuie s : Selecte%e c"ntit $ile c"re trebuie cuprinse #n compo%i$i" de imprim"re 2iltre%e nodurile& b"rele& c"%urile s"u modurile pentru c"re imprim"re" *" !i cre"t Acti*e%e sort"re"& d"c este neces"r Apese butonul S"*e& c"re *" duce l" "cti*"re" !oii de lucru Templ"tes din !ere"str" 1rintout composition (i l" loc"li%"re" elementelor select"te "le imprim rii simpli!ic"te din p"nelul din dre"pt") Modelul de!init de utili%"tor de imprim"re simpli!ic"t po"te !i s"l*"t) M"i .p'n #n momentul respecti*& *or !i (terse) D"c "ce"st op$iune este de%"cti*"t & "tunci elementele unui model select"t *or !i "d ug"te l" s!'r(itul imprim rii e-istente) 1.ect 1roperties) Code combin"tions – "cti*"te" op$iunii /*e%i descriere" de m"i .

Ve)i iconița #11 pagina -.1 – elementul : c"ntit"te" nu *" !i inclus: #n imprim"re" simpli!ic"t Ve)i iconița #1 pagina -.1 – elementul : c"ntit"te" nu *" !i inclus: #n imprim"re" simpli!ic"t pentru select"re" complet Ve)i iconița # ! pagina -.1 – elementul : c"ntit"te" nu *" !i inclus: #n imprim"re" simpli!ic"t cu select"re" de!init de utili%"tor " nodurilor& b"relor& c"%urilor s"u modurilor) STA9IUL B D"c ce" de-" trei" posibilit"te este select"t & buto"nele r"dio /8e)i iconița # 1 pag -.10 loc"li%"te #n dre"pt" op$iunilor men$ion"te m"i sus *or de*eni utile) 1ot !i incluse #n imprim"re" simpli!ic"t ) D"c un element s"u o c"ntit"te este inclus #n imprim"re" simpli!ic"t cu !iltr"re de!init de utili%"tor& butonul corespun% tor este "cti*"t i"r c'mpurile de edit"re rele*"nte sunt disponibile pentru de!inire" listelor cu noduri& b"re& c"%uri s"u moduri) E-ist dou moduri de !iltr"re " nodurilor& b"relor& c"%urilor s"u modurilor pentru c"re imprim"re" trebuie compus : Inser"re" numerelor de noduri& b"re& c"%uri (i moduri de *ibr"re #n c'mpul de edit"re rele*"nt Ap s"re" butonului corespun% tor /)))0& c"re c"u%e"% desc+idere" !erestrei Selection)

STA9IUL ; D"c op$iune" Sorting este "cti* & to"te t"belele disponibile pentru imprim"re" simpli!ic"t *or !i sort"te corespun% tor con!orm criteriului de!init de utili%"tor) D"rsiune" curent o!er posibilit"te" de sort"re num"i con!orm grupurilor de!inite de noduri (i b"re)

1.-.

%onfigurarea paginii

Atunci c'nd com"nd" 2ile:1"ge Setup este select"t s"u butonul 1"ge Setup din !ere"str" printout Composition – 3i%"rd este "p s"t& !ere"str" de m"i .os *" !i "!i("t pe ecr"n) 2"cilite"% de!inire" p"r"metrilor pentru con!igur"re" p"ginii) Ve)i *igura # 0+ pagina -.1) 8n p"rte" in!erio"r " !erestrei se "!l op$iune" Select templ"te) List" de select"re con$ine modelele de p"gin de!inite p'n #n "cel momentN select"re" unui model c"u%e"% set"re" p"r"metrilor p"ginii identic c" #n !i(ierul select"t) Modelele de!inite sunt de "semene" incluse #n meniul de conte-t din !ere"str" 1rintout Composition) Ap s'nd butonul S"*e& con!igur"re" p"ginii se s"l*e"% #ntr-un !i(ier denumit "(" cum s-" speci!ic"t #n c'mpul Select templ"te) Ap s"re" butonului Delete (terge modelul select"t moment"n din list" de modele disponibile) 2ere"str" con$ine p"tru !oi de lucru: 1"ge& M"rgins& Le"der:!ooter (i 1"r"meters: 2o"i" de lucru 1"ge: - !olosit pentru de!inire" !orm"tului p"ginii /AC& scriso"re& etc0& orient"re" /portret& peis".0 (i num rul curent "l p"ginii) 1"rte" in!erio"r " !erestrei& #n !o"i" de lucru 1"ge& con$ine op$iune" Include not-printed

p"ges in t+e numbering "nd t"ble o! contents) D"c op$iune" c"re !"cilite"% e-cludere" unui element din compo%i$i" de inser"re /!ere"str" 1rintout Composition0 este !olosit & "semene" p"gini *or !i incluse #n numerot"re dup "cti*"re" op$iunii Include not-printed p"ges in t+e numbering "nd t"ble o! contents) D"c op$iune" este "cti*"t & titlurile elementelor e-cluse din imprim"re *or !i consider"te #n cuprins) Op$iune" este de%"cti*"t prede!init) 2o"i" de lucru M"rgins – c" (i #n editorul de te-t& este !olosit pentru de!inire" m"rginilor: de sus& de .os& din st'ng"& din dre"pt"& c"nelur (i m"rgini de l" limit p'n l" !ooter (i +e"der) 2o"i" de lucru Le"ders – !olosit pentru speci!ic"re" d"c p"ginile de titlu& +e"der-urile& !ooter-urile (i cuprinsurile trebuie "!i("te) C'te*" op$iuni de pre%ent"re " +e"der-ului (i !ooter-ului pot !i select"te "ici: nici un"& c"dru s"u linii de sep"r"re) Totu(i& sistemul o!er +e"ders (i !ooters st"nd"rd& c"re nu pot !i modi!ic"$i "tunci c'nd butonul Edit este "p s"t pentru +e"der& !ooter s"u p"gin de titlu) Ap"rte de butonul Edit& e-ist (i buton"nele Restore m"i .os de op$iunine: Title p"ge& Le"der& 2ooter (i T"ble o! contents) Ap s"re" "cestor buto"ne duce l" rest"ur"re" *"lorilor prede!inite #n !i(ierele c"re de!inesc p"gin" de titlu& +e"der-ul& !ooter-ul (i cuprinsul imprim rii) 5utonul Restore din c'mpul 2r"me rest"ure"% set rile st"nd"rd "le c"drelor de imprim"re) Utili%"torul po"te s"l*" *"lorile p"r"metrilor pe c"re le-" ".ust"t #n !o"i" de lucru Le"der& pentru " !olosi propriile set ri pentru +e"der) Acest lucru se !"ce cu ".utorul op$iunii Select Templ"te& unde se po"te select" un !i(ier c"re con$ine set rile de!inite de utili%"tor "le p"r"metrolor disponibili #n !o"i" de lucru Le"der) S"l*"re" set rilor modi!ic"te "le p"r"metrilor este e!ectu"t scriind un nume #n c'mpul Select Templ"te& urm"t de "p s"re" butonului S"*e) Este posibil (i #ndep rt"re" unui model din list select'ndu-l (i "p s'nd butonul Delete) 2o"i" de lucru 1"r"meters – con$ine to"te *"ri"bilele de!inite #n sistem& #nso$ite de numele lor)

ANEXE

:NEK: 1 %on8ersia ?nc'rc'rilor în Mase Remarci in3ro4uc3i8eL 8nc rc rile& #n m"re" lor m".orit"te& #(i "u origine" din gr"*it"$ie /m"se0) Ast!el c"lcul"re" din"mic necesit c" "ceste m"se s !ie lu"te #n consider"re) 1entru " permite utili%"torului o con*ersie u(o"r " #nc rc rilor st"tice /#nc rc ri de gr"*it"$ie0 #n m"se com"nd" speci"l PMASses ACTi*eP s-" "plic"t #n urm torul "n"li%"tor de !i(ier de te-t) Acest lucru *" !"cilit" utili%"torului de!inire" #nc rc rii o singur d"t #n scopul "n"li%ei st"tice (i "poi utili%"re" lor pentru cre"re" distribu$iei m"sei peste modelul comput"$ion"l "l structurii pentru " e!ectu" orice "n"li% din"mic ) Com"nd" necesit dou elemente pentru o con*ersie cu succes) 1rimul este setul de direc$ii #n c"re m"sele trebuie s !ie "cti*e) De regul to"te direc$iile glob"le /-& 4& %0 se !olosesc& deo"rece num"i #n c"lcul rile speci!ice iner$i" nu "c$ione"% "supr" tuturor) Cel de-" doile" este m"gnitudine" iner$iei) Acest lucru este de!init prin num rul de c"%uri de #nc rc"re (i direc$i" #nc rc rilor& c"re trebuie lu"te #n consider"re pe timpul con*ersiei) Adi$ion"l& un coe!icient supliment"r po"te !i !urni%"t pentru " multiplic" *"lo"re" de #nc rc"re)

C"r"cterul #nc rc rii este tr"ns!orm"t "utom"t #n m"se: !or$ele concentr"te sunt tr"ns!orm"te #n m"se concentr"te& momente – #n iner$i" rot"$ion"l & !or$e distribuite – #n m"se continue) Sint"- : A,AaDQ,~MOD~TRA,~LAR~SEIsmic~S1Ectr"lb& /implic to"te tipurile de "n"li% din"mic 0 CASe /•Rnum rSRnumeS0 MASsess ACTi*e aE:Q:6b aE~Q~6b /MI,us~1lus0 Rc"seXlistS COE!icient U RcS ,OT@: Sint"-" de m"i sus " !ost introdus num"i #n !i(ierul te-t /este (te"rs din !i(ierul de d"te dup s"l*"re" s" cu succes #n progr"m0) (rincipii generaleL S presupunem jUj/-0 o !unc$ie " distribuirii densit $ii m"sei #n elementul d"t #n timp ce ,/-0 m"trice" nod"l " !unc$iei c"re se interpole"% /m"trice" de !unc$ie " !ormei0) C" o b"% " tr"t"mentului ulterior o m"trice consistent de m"s " unui element se *" cre" con!orm !ormulei gener"le /<)<0: a*ORMUL;b Unde: a*ORMUL;b A& c'nd direc$i" i glob"l este in"cti* <& c'nd direc$i" i glob"l este "cti* ddd 1entru a*ORMUL;b& *e%i !ormulele de l" p"gin" ;><\\\ Indic"torii de "cti*it"te "l direc$iei glob"le sunt set"$i prin MASsess ACTi*e aE:Q:6b& "dic #n orice direc$ie este "cti* d"c este speci!ic"t ) Ace"st" este consecin$" stilului gener"l "l RO5OT de tr"t"re " m"sei& unde unele componente de !or$e de iner$ie pot !i negli."te pe timpul "n"li%ei) M"trice" de m"s *" !i cre"t din to"te #nc rc rile c"re "p"r$in c"%urilor de #nc rc"re speci!ic"te #n Rc"seXlistS "c$ion'nd pe elementul:nodul corent con!orm urm to"relor reguli: 2iec"re registru de #nc rc"re din c"%ul speci!ic este con*ertit #n m"s sep"r"t (i independent de "lte #nc rc ri (i m"se) ,um"i c"%urile de #nc rc"re simple /! r combin"$ii\0 pot "p re" #n list /d"r #ntr-un c"% din"mic list" c"%urilor st"tice pot !i d"te spre con*ertire #n m"se0) M"trice" m"sei tot"le este cre"t c" o sum " m"tricelor de m"s din to"te combin"$iile de #nc rc"re de m"i sus (i din m"s" prede!init d"torit greut $ii in"cti*e " structurii (i:s"u m"sele speci!ic"te "le elementului) De "semene" p"rte din m"trice" m"sei origin"r din #nc rc ri *" !i supus di"gon"li% rii (i:s"u negli.en$ei p r$ii de iner$ie rot"$ion"l d"c s-" speci!ic"t prin set"re" CO,~LUM& ROT) D"lo"re" !unc$iei de densit"te #ntr-un punct d"t se cre"% c" *"lo"re" poriec$iei *ectorului curent de !or$ ! pe *ectorul * "l direc$iei glob"le speci!ice oblig"torie) a*ORMUL;b a*ORMUL;b /<)B0

,um"i *"lorile po%iti*e sunt lu"te #n consider"re #n !iec"re punct de integr"re& "st!el a*ORMUL;b /<);0

ddd 1entru a*ORMUL;b& *e%i !ormulele de l" p"gin" ;>B\\\ ,OT@: Regulile de m"i sus "u c" scop !"cilit"re" unei selec$ii u(o"re " #nc rc rilor c"re #(i "u origine" din gr"*it"$ie) Cum nu e-ist dec't direc$i" de gr"*it"$ie implicit & speci!ic"$i" semn"t " direc$iei trebuie e!ectu"t de utili%"tor) To"te direc$iile !olosite pentru de!inire" con*ersiunii #nc rc rii #n m"s trebuie s !ie "ccept"bile pentru tipul de structur gener"l "ctu"l& "st!el 1LAte "ccept num"i direc$i" 6& pentru "lte tipuri de pl"n num"i E (i Q *or !i "ccept"te) Speci!ic"$iile de direc$ii incomp"tibile *or !i ignor"te s"u se *or r"port" erori) Tipurile structurle ;D "ccept to"te direc$iile glob"le) Exemplu: S consider m un "-& #nc rc"t centr"l de c tre #nc rc"re" de gr"*it"$ie 24U-<BA7,) S d m c"%ului st"tic de m"i .os num rul ;) 1entru " c"lcul" modurile de *ibr"$ie libere "le "cestei structuri #n num rul de c"% <A& lu'nd #n consider"re "ce"st m"s /2-U24U<B B;B 7g0 po$i !olosi urm to"re" com"nd : A,A MOD U; MASUCO, CAS €<A mod"l MASses ACTi*e E Q Q MI,us ; Ve)i *igura # 1 pagina -/#. Ace"st oper"$ie trebuie !olosit cu "ten$ie& o m"s origin"r dintr-o #nc rc"re in"cti* " structurii este lu"t "utom"t #n c"lcul rile din"mice /d"c num"i densit"te" m"teri"l este m"i m"re de A0) Încărcarea variabilă a elementului /EUR-<S0a1URp<Sb //TUScue0/EUR-BS0a1URpBSb0/RURrS0/LOC"l:9LOb"l0/REL"ti*e0 /1RO.ected0 #nc rc"re" este tr"ns!orm"t #n direc$iile glob"le dup cum s-" speci!ic"t prin set"re: /LOC"l:9LOb"l0/1RO.ected0/aRURrSb0 "tunci distribuire" uni!orm " m"sei se sete"% con!orm /<)B0/<);0 ,OT@: Regul" /;0 implic urm torul tr"t"ment "l #nc rc rii *"ri"bile de semn& pentru !iec"re registru de #nc rc"re /component 0 #n mod sep"r"t nu pentru #nc rc"re" tot"l c"re este sum" tuturor #nc rc rilor c"re "c$ione"% pe un element d"t0& c" #n !igur" de m"i .os) Ve)i *igura # + pagina -/-.

Forța concentrată a elementului aEUR-Sba2UR!Sb/RURrS0/Loc"l0/REL"ti*e0 M"s" tot"l concentr"t m#ntr-un punct -A este e*"lu"t din repre%ent"re" glob"l " *ectorului de !or$ ! dup cum urme"% : MUm"-/A& *T!0d~c~ /<)C0

M"trice" consistent " m"sei este "poi e*"lu"t & c" (i cum distribuire" m"sei trebuie repre%ent"t prin !unc$i" delt" " lui Dir"c c"re duce l":

Me U ,T /-A0maActDirb,/-A0 Momentul concentrat al elementului

/<)I0

aEUR-Sba2UR!cSb/RURrS0/Loc"l0/REL"ti*e0 8n m sur" #n c"re speci!ic"re" direc$iei nu #mplic direc$ii rel"ti*e "le iner$iei rot"$ion"le& "st!el regul" sep"r"t trebuie st"bilit pentru " e!ectu" con*ersi" dintre momentul concentr"t "l elementului (i iner$i" rot"$ion"l " unui "numit corp "t"("t de element) Tr"ns!orm"re" stilului *ectorului R!cS este e!ectu"t con!orm set rilor /RURrS0/LOC"l0 pentru " ob$ine un *ector l men$ion"t l" sistemul loc"l de coordon"te "l elementului) 1entru " omite necesit"te" tr"ns!orm rii stilului *ectorului inconsistent /#n timp ce "cel" tensori"l trebuie !olosit0& #nc rc"re" trebuie d"t c" LOC"l (i nu RURrS& "lt!el se *" d" un "*ertisment) Se presupune c "ceste coordon"te loc"le "le elementului coincid cu "-" princip"l de iner$ie " corpului& "st!el lTUalELoc& lQLoc& l6Locb repre%int momentele princip"le de iner$ie #n coordon"tele loc"le "le elementului) De "ici re%ult urm to"re" limit"re de model"re: Ve)i *igura -!!+ pagina -/,) Ve)i *igura -!1+ pagina -/,) Momentul distribuit al elementului /MURmS0/LOC"l0 8n "ce"st de!ini$ie& RmS este un *ector& c"re& dup tr"ns!orm"re" stilului *ectori"l #ntr-un sistem loc"l de coordon"te "l elementului& repre%int densit $i de iner$ie rot"$ion"l men$ion"te l" "-" loc"l " elementului pe lungime" elementului) To"te no$iunile #n cee" ce pri*eGte momentul concentr"t "l elementului& /*e%i 2igurile ;AA& ;A<0& se "plic ) ?nc'rc'ri care acționea)' pe elemen3ele 4e suprafaț' Încărcarea uniformă a elementului a1-URp-)S: 14URp4S: 1%URp%Sb Dectorul de densit"te "l #nc rc rii este e*"lu"& "poi tr"ns!orm"t #n densit"te de m"s con!orm /<)B0/<);0 Încărcarea inactivă 8nc rc"re" in"cti* este con*ertit #n #nc rc"re" uni!orm ec+i*"lent (i este supus tr"t"mentului ulterior c" m"i sus) ,OT@: Ace"st oper"$ie trebuie !olosit cu "ten$ie& deo"rece m"s" origin"r din #nc rc"re" in"cti* " structurii este lu"t "utom"t #n c"lcul rile din"mice /d"c num"i densit"te" m"teri"l este m"i m"re de A0) Încărcarea variabilă a elementului a1URp<SbAU Rn<S/a1URpBSAU RnBS /a1URp;SAU Rn;S00 8n !iec"re punct de integr"re& este e*"lu"t densit"te" #nc rc rii& "poi tr"ns!orm"t #n densit"te" m"sei con!orm /<)B0/<);0& *e%i 2igur" B??) Regulile intensi!ic"te de integr"re sunt !olosite cu Situ"$ie corect Situ"$ie incorect & model"re" imposibil

,9AUSU;-; pentru [=& UK pentru T>& UB-B pentru [C& U; pentru T; Încărcarea variabilă din interiorul unui contur a1URp<SbAU Rn<S/a1URpBSAU RnBS /a1URp;SAU Rn;S00 1RO.ected DIRection R*SX 8n !iec"re punct de integr"re se e*"lue"% densit"te" #nc rc rii& "poi este tr"ns!orm"t #n densit"te de m"s con!orm /<)B0/<);0& *e%i 2ig B??) 8n c"%ul #n c"re nu #ntre"g" "rie " elementului "p"r$ine conturului& integr"re" "utom"t complet p'n l" re$e"u" de puncte <AA-<AA se e!ectue"% #n interiorul elementului& pentru " "tinge preci%i" neces"r de integr"re) Ast!el !olosind "ce"st op$iune po"te #ncetini uneori procesul de e*"lu"re " m"tricei de m"s ) Încărcarea variabilă de-a lun ul liniei LI, Rn<S a1URp<SbTuscue RnBS /1URpBS0 /aLOC"l /9AMm"URg"mm"S0b0 ,um"i !or$" tr"nsl"$ion"l po"te !i con*ertit #n m"s" elementului distribuit de-" lungul liniei) Regul" de integr"re de tipul ;-puncte 9"uss se "plic pentru !iec"re segment "l liniei c"re tr"*erse"% elementul) 8n !iec"re integr"re& *ectorul de densit"te " #nc rc rii este tr"ns!orm"t #n sistem glob"l de coordon"te& "poi tr"t"t con!orm /<)B0/<);0 pentru " e*"lu" distribuire" m"sei de-" lungul liniei) Încărcarea concentrată pe un punct auxiliar ,ODe/"u-ili"r0 2UR!S/aRURrSb0 ,um"i !or$" tr"nsl"$ion"l po"te !i con*ertit #n m"s" elementului /pentru momentul "-ului elementelor – con*ersi" rot"$ion"l " iner$iei " !ost permis & "ici este inter%is 0) Dectorul de !or$ R!S este tr"ns!orm"t d"c este neces"r #n sistemul glob"l de coordon"te (i "poi este tr"t"t con!orm /<)B0/<);0 pentru " e*"lu" *"lo"re" m"sei "t"("t de punctul din interiorul elementului& "tunci m"trice" de m"s este e*"lu"t !olosind /<)I0) Elementul de c"re m"s" *" !i "t"("t este c ut"t "utom"t) ?nc'rc'rile no4ale Forța concentrată ,ODe 2UR!S/aRURrSb0 Dectorul de !or$ R!S tr"t"t con!orm /<)B0/<);0 pentru " e*"lu" *"lo"re" nod"l " m"sei) Momentul de concentr"t ,ODe 2URcS/aRURrSb0 1e m sur ce speci!ic"$i" direc$iei m"sei nu implic direc$iile iner$iei rot"$ion"le& "tunci trebuie st"bilit o regul sep"r"t pentru " e!ectu" con*ersi" dintre momentul nod"l concentr"t (i iner$i" unui "numit corp "t"("t de nos)

OT@: Ace"st regul este di!erit dec't "cele" !olosite #n c"%ul m"sei concentr"te "t"("t de elementul "-ului) .Tr"ns!orm"re" stilului *ectorului R!cS este e!ectu"t con!orm set rii /RURrS0/LOC"l0 pentru " ob$ine un *ector l men$ion"t l" sistemul loc"l de coordon"te "l elementului) 1entru " omite necesit"te" tr"ns!orm rii stilului *ectorului inconsistent /#n timp ce "cel" tensori"l trebuie !olosit0& #nc rc"re" trebuie d"t c" LOC"l (i nici RURrS& "lt!el se *" d" un "*ertisment) Se presupune c "ceste coordon"te glob"le coincid cu "-" princip"l de iner$ie " corpului& "st!el lTUalELoc& lQLoc& l6Locb repre%int momentele princip"le de iner$ie #n coordon"tele loc"le glob"le) .

Rem"rci prelimin"re (i ipote%e Urm to"rele ipote%e "u !ost "dopt"te pentru elementele de b"r /"-0: 2ormul"re" uni!orm pentru BD (i .– "ri" sec$iunii tr"ns*ers"le l.:NEK: # Elementele barei (Analiza Neliniară în Programul Robot" Desemn rile "dopt"te: E – modulul lui Qoung 9 – modulul de !or!ec"re * – r"$i" lui 1oisson !d – limit" de el"sticit"te A.elini"rit"te /teori" de ordin secund0 1-DELTA ce" m"i precis teorie cu putin$ – depl"s ri m"ri (i rot"$ii /estim"re" de cre(tere cu "ctu"li%"re geometric – Descriere" Actu"li%"t " lui L"gr"nge0) 1resupun'nd depl"s rile mici (i "bsen$" nelini"rit $ii !i%ice& pentru limit & re%ult"tele sunt identice c" (i pentru elementele lini"re st"nd"rd 8n "n"li%" nelini"rit $ii m"teri"lului modelul str"ti!ic"t (i principiul consecuti* de solicit"retensiune pentru solicit"re-tensiune uni"-i"l l" ni*elul punctului /str"tului0se "plic St rile de !or!ec"re (i torsiune sunt tr"t"te c" !iind lini"r el"stice (i trebuie s !ie necupl"te din !or$ele "-i"le (i momentele de #ndoire l" ni*elul sec$iunii tr"ns*ers"le Decupl rile nelini"re (i "rticul"$iile pot !i de!inite num"i c" elemente DSC To"te tipurile de #nc rc ri de element sunt permisibile /identic c" pentru elementele st"nd"rd0) Totu(i& se presupune c !or$ele nod"le c"re "c$ione"% pe o structur sunt determin"te l" #nceputul procesului /Adic & sc+imb rile #n tr"ns!erul #nc rc rilor de element #n noduri c"re re%ult din nelini"rit"te" geometric s"u m"teri"l sunt ignor"te0 Ap"rte de elementul el"sto-pl"stic& este posibil de "semene" gener"re" "rticul"$iilor el"sto- .D /c"dre BD (i .– const"nt" torsion"l l4 – momentul de iner$ie – #ndoire" #n pl"nul E6 l% – momentul de iner$ie – #ndoire" #n pl"nul Q6 74& 7% – coe!icien$ii de corect"re pentru rigidit"te" de !or!ec"re #n direc$iile Q (i 6 L – lungime" b"rei) 1.e0 Element uni!orm c"re permite nelini"rit"te" m"teri"lului (i:s"u geometric 9r"dele st"nd"rd de depl"s"re de libert"te #n B noduri e-treme 4H Mu+ ϕ N H Ou7+ uJ+ u)+ P7+ PJ+ P)QT Se permite !olosire" urm to"relor: De!orm"re" de !or!ec"re inclus /modelul lui Timos+en7o0 Sec$iune" tr"ns*ers"l conic – num"i pentru nelini"rit"te" geometric 2und"$i" lui 3in7ler E-ist dou ni*ele de nelini"rit"te" geometric disponibile: .D& gril".

indic c"lcul"re" de di!eren$i"lelor de-" lungul direc$iei "-ei b"rei0: E U ‚ƒA-& 74& 7%& i4& i%& ϕ„T Unde: Tensiune" "-i"l #n "-" b"rei: Curburi: Ung+iuri /tensiune0 medii: Ung+iul unit"r de torsiune: ƒA-Uu& 74U{4&7%U.>=\\\ Cre(tere" tensiunilor gener"li%"te /sec$ion"le0: .pl"stice #n sec$iunile tr"ns*ers"le select"te "le b"relor c" o e-tensie " op$iunii P"rticul"$ii nelini"reP /*e%i punctul I0 #. 9eometrie& cinem"tic (i estim"re de tensiune 9eometri"& con*en$i" semnului pentru !or$e& depl"s ri& solicit ri (i tensiuni Ve)i *igura -!#+ pagina -/0.b& *e%i !ormulele de l" p"gin" .b ddd 1entru a*ORMUL.-{%& i%UO&-Z{4 ϕU{-&- Apro-im"re" de depl"s"re 8n *edere" posibilit $ii de consider"re " in!luen$ei de !or!ec"re (i " consisten$ei re%ult"telor ob$inute pentru elementul lini"r& "("-numitele !unc$ii de !orm !i%ic "u !ost implement"te consider'nd in!luen$" de !or!ec"re) 5"re BD: a*ORMUL.b 2unc$iile de !orm (i deri*"tele lor sunt e-prim"te prin !ormulele: Ve)i 3a5elul 4e la pagina -/1 Unde: a*ORMUL.b pentru pl"nurile EQ (i& respecti*& E6) Rel"$iile cinem"tice pentru not"$i" m"tricei /teori" lini"r geometric0 8n gener"l& "tunci c'nd consideri in!luen$" tensiunilor impuse a*ORMUL.{%&i4U*&.b a*ORMUL. Rel"$i" de b"% " cinem"ticii 8n sistemul loc"l "l elementului& #n domeniul geometric lini"r& tensiunile gener"li%"te E l" ni*elul sec$iunii tr"ns*ers"le sunt dup cum urme"% /simbolul /•0& .

b& pe b"%" !unc$iei nU!/ƒ0 c"re descrie rel"$i" #n procesul #nc rc rii "cti*e (i pe b"%" speci!ic"$iei principiului de ne#nc rc"re (i re#nc rc"re) 8n speci"l& po"te !i principiul el"sto-pl"stic cu #nt rire lini"r (i principiul speci!ic"t de ne#nc rc"re& "dic /"0 el"stic& /b0 pl"stic& /c0 "*"ri"t& /d0 "mestec"t) 1entru ne#nc rc"re" el"stic procesul "cti* (i p"si* este e!ectu"t prin "cee"(i c"le nU!/ƒ0) 1entru cele rest"nte& se e!ectue"% de-" lungul liniei drepte determin"t de punctul de #nceput "l unui proces de ne#nc rc"re d"t ‚ƒU. Solicit ri (i !or$e interne #n interiorul unui element !rincipiul constitutiv la nivelul punctului Se "dopt #n !orm" gener"l de cre(tere& unde solicit rile curente n-nZ< sunt de!inite c" o !unc$ie de solicit"re pentru ec+ilibrul ultim n-n i"r cre(tere" curent " tensiunii cu tensiuni impuse /term"le0 este consider"t & a*ORMUL.b Ve)i *igura -!-+ pagina -0!) .>?\\\ -.b *e%i !ormulele de l" p"gin" .D: a*ORMUL.L& ƒU.b& T – glob"l -S m"trice" de tr"ns!orm"re loc"l BD: a*ORMUL.b a*ORMUL.b .b 8n !in"l& cre(teres" tensiunii #n str"t: a*ORMUL.L„ (i modulul de ne#nc rc"re DU.a*ORMUL.L de!init c" a*ORMUL.b a*ORMUL.b Unde: a*ORMUL.b Tensiunile #ntr-un punct /str"t0 A*'nd #n *edere tensiunile gener"li%"te ‚ƒA-& 74& 7%„ "le unei sec$iuni tr"ns*ers"le& tensiune" ƒ-l s"u cre(tere" s" l ƒ-l #n orice punct "l sec$iunii tr"ns*ers"le PlP – "l coordon"telor 4l& %l& se c"lcule"% c" a*ORMUL.b ddd 1entru a*ORMUL.

b Rigidit"te" l" ni*elul sec$iunii tr"ns*ers"le D este c"lcul"t dup cum urme"% : .b& sec$iune" tr"ns*ers"l este tr"t"t c" !iind el"stic i"r "bord"re" str"ti!ic"t nu este "cti*"t ) a*ORMUL.b -S a*ORMUL.ug"te cu st"re" !or(elor "-i"le:de #ndoire de l" ni*elul sec$iunii tr"ns*ers"le) a*ORMUL.M sunt tr"t"te #n gener"l c" !iind con.b a*ORMUL.b St rile de compresie:tensiune ….b a*ORMUL.b a*ORMUL.ug"te l" "plic"re" "bord rii str"ti!ic"te) Totu(i& c't timp st"re" el"stic este g"r"nt"t & "dic p'n c'nd tensiunile "ctu"le gener"li%"te #ndeplinesc urm to"re" condi$ie de st"re el"stic : a*ORMUL.b Atunci c'nd consi$i" st rii el"stice este "!irm"t & solicit rile induse de c tre tensiunile "-i"le (i de #ndoire sunt c"lcul"te #n mod sep"r"t pentru !iec"re str"t (i pe b"%" lor c"ntit $ile sec$ion"le sunt c"lcul"te) a*ORMUL.en este tensiune" "mintit & pentru c"re procesul "cti* curent " #nceput& dup ce " dep (it A prin solicit ri cu ne#nc rc"re" /e<UA0 "tribuit ) 1entru "n"li% este neces"r !urni%"re" rigidit $ii curente presupus " !i un deri*"t a*ORMUL.b ddd 1entru a*ORMUL.b Calcularea forțelor "i a valorilor ri idității secțiunii transversale L" ni*elul sec$iunii tr"ns*ers"le& *ectorul !or$elor interne /re%ult"ntelor solicit rii0 este compus din: a*ORMUL.b Unde: a*ORMUL.b a*ORMUL.b a*ORMUL.b*e%i !ormulele de l" p"gin" .b a*ORMUL.KA\\\ St rile de !or!ec"re (i torsiune …ST sunt tr"t"te c" !iind lini"r el"stice (i necon.b a*ORMUL.

b unde: .+ pagina -0#.b .b a*ORMUL.b& unde: ddd 1entru a*ORMUL.b& *e%i !ormulele de l" p"gin" .b #ectorul forței nodale "i matricea ri idității elementului Se c"lcule"% cu ".8n st"re" el"stic : DUdi"g‚EA& El4& El%& J49A& 7%9A& 9l-„ Dup dep (ire" condi$iei de st"re el"stic : a*ORMUL..b unde: lƒ cre(tere" tensiunii #n timpul mi(c rii 5n l" 5nZ<& le& l† constituie p r$ile s"le – corespun% tor: lini"r s"u nelini"r respect'nd cre(tere" de depl"s"re lu& #n timp ce s este o solicit"re cu re!erire l" con!igur"re" de re!erin$ (i Ci.g"4ssU. 5A – con!igur"re" ini$i"l 5n – con!igur"re" de re!erin$ /ultim" pentru c"re sunt s"tis! cute condi$iile de ec+ilibru0 5nZ< – con!igur"re" curent /reiter"t 0 Un punct de intr"re pentru !ormul"re" elementului este principiul de lucru *irtu"l s"l*"t #n !orm" urm to"re pentru cre(terile de depl"s"re: a*ORMUL.7l este un tensor "l modulelor de el"sticit"te t"ngen$i"le) Op$iune" $eliniaritate Corespunde cu !ormul"re" nelini"r & "dic & cu teori" de ordin secund) Deo"rece nelini"rit"te" m"teri"l este posibil & !ormul"re" de cre(tere este introdus & #ns & ! r modi!ic"re" geometriei elementului) Rel"$iile cinem"tice Cre(terile de tensiune #n not"re" m"tricei: a*ORMUL.b a*ORMUL.K<\\\ a*ORMUL.0) c*"dr"tur" a*ORMUL. .elini"rit"te" geometric Urm to"rele con!igur ri sunt lu"te #n consider"re: Ve)i *igura -!.utorul !ormulelor st"nd"rd "plic'nd c*"dr"tur" 9"uss /.

ddd1entru a*ORMUL.b& *e%i !ormulele de l" p"gin" .b a*ORMUL.KB\\\ a*ORMUL.b a*ORMUL.utorul m"tricelor de tr"ns!orm"re "ctu"le nT& nZ< T a*ORMUL.&8n timp ce a*ORMUL.b/.b a*ORMUL.b a*ORMUL.b a*ORMUL.\\\ Dectorul de !or$ nod"l (i m"trice" rigidit $ii elementului a*ORMUL.b m"trice" de rigidit"te " solicit rii a*ORMUL.b a*ORMUL.b c"lcul"re" tensiunilor gener"li%"te a*ORMUL.b& %l oritmul nivelului elementului Modi!ic"re" geometriei elementului& tr"ns!orm"re" loc"l-glob"l e!ectu"t cu ".b& "tunci gr"dientul de cre(tere " depl"s rii gU‡mu ‡U.b& *e%i !ormulele de l" p"gin" .bN a*ORMUL.b este o m"trice de select"re) Dectorul !or$ei nod"le (i m"trice" rigidit $ii elementului a*ORMUL.K.b& a*ORMUL.b Op$iune" 1-DELTA E-ist o "numit *"ri"nt de descriere " b"rei c"re permite depl"s rile m"ri) Estim"re" descrierii "ctu"li%"te L"gr"nge se "plic "ici ddd1entru a*ORMUL.b a*ORMUL.b c"lcul"re" solicit rilor /!or$elor ini$i"le0 a*ORMUL.D0 .b a*ORMUL.b a*ORMUL.utorul m"tricei ini$i"le de tr"ns!orm"re AT a*ORMUL.b Algoritmul de l" ni*elul elementului 9eometri" elementului nu este modi!ic"t & tr"ns!orm"re" loc"l-glob"l este e!ectu"t cu ".b a*ORMUL.

b ddd1entru a*ORMUL.b m"trice" de tr"ns!orm"re pentru ung+iurile l^& li& lˆ a*ORMUL.+ pagina -0.a*ORMUL.b lungime" "ctu"li%"t " elementului ung+iurile lui Euler de!inite identic c" pentru elementul coordon"telor a*ORMUL.b a*ORMUL.b m"trice" m"tricei de rigidit"te pentru solicit rile curente a*ORMUL.b c"lcul"re" tensiunilor gener"li%"te a*ORMUL.b a*ORMUL.)B a*ORMUL.b C"lcul"re" !or$elor /re"c$iilor l" c"petele b"rei0 (i rigidit"te" elementului DSC . a*ORMUL.b a*ORMUL. Algoritmul ni*elului elementului C"lcul"re" tensiunilor gener"li%"te #ntr-o sec$iune tr"ns*ers"l a*ORMUL.b a*ORMUL.& presupun'nd c rolul tensiunilor gener"li%"te E este . Articul"$ii el"sto-pl"stice Altern"ti*& lucrul el"sto-pl"stic "l unei structuri po"te !i model"t introduc'nd "rticul"$ii nelini"re #n sec$iuni tr"ns*ers"le de b"r select"te) C"r"cteristicile unei "rticul"$ii repre%ent"te prinr-un element DSC cu dou noduri sunt de!inite "plic'nd "lgoritmul de "n"li% " sec$iunii tr"ns*ers"l descris #n punctul .bN a*ORMUL.b C"lcul"re" !or$elor interne /re%ult"ntele solicit rii0 (i rigidit"te" sec$iunii tr"ns*ers"le con!orm .KC\\\ .b modi!ic"re" geometiei a*ORMUL..b a*ORMUL.uc"t de depl"s rile mutu"le "le nodului /#n "cord cu direc$iile loc"le "le b"rei0 di*i%"te de c tre lungime" elementului "dopt"t /!icti* 0 /lL0 c"re este eg"l cu #n l$ime" minim " sec$iunii tr"ns*ers"le& c"re "c$ione"% c" (i *olumul elementului dDUlL) 2or$ele (i depl"s rile nodurilor nou-gener"te "le elementului DSC constituie gr"dele glob"le de libert"te& cu "lte cu*inte& nu trece prin condens"re) Ve)i *igura -!.b tr"ns!orm"re" sistemului glob"l a*ORMUL.b a*ORMUL.b& a*ORMUL.b c"lcul"re" solicit rilor /!or$elor interne0 con!orm punctului .b& *e%i !ormulele de l" p"gin" .b Atunci c'nd ec+ilibrul este re"li%"t pe un p"s de cre(tere d"t d"tele stoc"te c"re descriu geometri" elementului sunt #nlocuite: a*ORMUL..

KI\\\ .b a*ORMUL.b *e%i !ormulele de l" p"gin" .bN BD a*ORMUL.bN a*ORMUL.D ddd1entru a*ORMUL.b Unde: a*ORMUL.a*ORMUL.bN .

ug"t precondi$ion"t /1C90) Sol*erul direct r"r /S1DS0 este o !orm speci!ic de elimin"re 9"uss) Aplic"re" unei "semene" metode este puternic recom"nd"t pentru "n"li%" problemelor m"ri (i " celor mici /<A AAA-BAA AAA ecu"$ii0) Este o bun "ltern"ti* pentru sol*erul iter"ti*) -.A& .50& metod" gr"dientul-Rit% /1C9XRit%0 (i metod" gr"dientului con.:NEK: *un4alul 3eore3ic al Me3o4elor $inamice Implemen3a3e în (rogramul Ro5o3 Millennium METO$ELE $E :N:LI@.b (i "plic"t #n SA1BAAA) Ace"st estim"re se "plic pentru "n"li%" seismic (i este o metod puternic "colo unde e-ist di!icult $i serio"se #n " ob$ine procent".)I0) ddd 1entru a*ORMUL.KK\\\ Metodele de "n"li% mod"l /prim" "bord"re0& c"re implic de!inire" *"lorilor proprii q7 (i " *ectorilor proprii |7 sunt discut"te #n "ce"st sec$iune) .)B0 /. ?N ROBOT Millennium 2%URT.b /.)<0 Ce" de-" dou" cont #n gener"re" *ectorilor de b"% (i c ut"re" estim rilor Rit% a*ORMUL. Me3o4ele 4e :nali)' Mo4al' An"li%" mod"l cuprinde dou estim ri de b"% ) An"li%" propriei probleme este produs prin de!ini$i" *"lorilor proprii q7 (i " *ectorilor proprii |7) a*ORMUL.b) Se b"%e"% pe idee" simil"r cu metod" P*ectorilor Rit% c"re depind de #nc rc"reP& propus de E)L)3ilson a<& . de m"s su!icient /*e%i sec$iune" . INTRO$U%ERE ?N I$EILE $E B:@.1.b *e%i !ormulele de l" p"gin" . $IN:MI%. RI :L&ORITMI In3ro4ucere Acest document pre%int descriere" metodelor de "n"li% din"mic "plic"te #n Robot Millennium) Det"liile (i e-emplele din !und"lul teoretic sunt incluse #n "ne-e – pentru " simpli!ic" prim" citire) Acest document nu este un g+id "l utili%"torului (i nu "re c" scop !"mili"ri%"re" utili%"torului cu det"liile despre inter!"$" Robot) Scopul estre "cel" de " e-pune ideile princip"le& c"re sunt re"li%"te #n "cest progr"m) Multe din metodele din"mice "le Robot Millennium se b"%e"% pe re%ult"tele "n"li%ei mod"le) Este neces"r #n$elegere" !"ptului c metodele de "n"li% mod"l depind de tipul de sol*er select"t) 1entru un sol*er de ori%ont& sunt disponibile urm to"rele metode: metod" de repet"re " blocului subsp"$iului /5LSI0& metod" L"nc%os (i metod" de reducere de b"% ) Metodele disponibile pentru sol*erul direct r"r includ: metod" de repet"re " blocului subsp"$iului /5LSI0& metod" L"nc%os (i metod" de reducere de b"% ) 8n timp ce pentru sol*erul iter"ti* sunt disponibile urm to"rele metode: metod" modi!ic"t L"nc%os /pseudo modul – *e%i .)I (i "ne-ele .b 1rim" estim"re& este cunoscut inginerilor) a*ORMUL.

b este m"i gener"l de c't metod" L"nc%os& deo"rece !"cilite"% implement"re" tuturor tipurilor de m"trice de m"sp /*e%i sec$iune" .Metod" de repet"re " blocului subsp"$iului /5LSI0& metod" de repet"re " subsp"$iului /SI0& metod" de ortogon"li%"re selecti* L"nc%os (i metod" reducerii de b"% /*e%i "ne-" .)I) Metod" de repet"re " blocului subsp"$iului /5LSI0 a<&.tBA-IAA (i m"i mult0) C+i"r d"c este pre!er"bil pentru problemele l" sc"r l"rg & implic urm to"rele limit ri: Este imposibil "n"li%"re" structurilor sep"r"te Tipul de m"trice de m"s trebuie s !ie Pconcentr"t cu rot"$iiP s"u Pconsistent P Este imposibil negli.de c"lcul"re) De e-emplu& modurile de *ibr"$ie .A0 sunt !olosite "tunci c'nd sol*erii direc$i sunt select"$i) Metod" de repet"re " subsp"$iului este de regul lent ) 1rin urm"re& "plic"re metodei 5LSI s"u " metodei L"nc%os este puternic recom"nd"t pentru "n"li%" problemelor de sc"r medie (i #n speci"l " celor de sc"r l"rg & "tunci c'nd un num r m"re de perec+i proprii este neces"r) Metod" reducerii de b"% se po"te do*edi " !i !o"rte e!icient & "tunci c'nd un num r mic de moduri proprii este e-tr"s /cel mult I0) Trebuie !olosit pentru "n"li%" *'ntului dec't pentru "n"li%" seismic ) Metod" 1C9 po"te !i !olosit pentru estim"re" celui m"i mic mod propriu "tunci c'nd este #nt'lnit o problem de sc"r l"rg ) Ce" de-" dou" "bord"re /re"li%"t prin modul de "n"li% P1seudo modeP0 este pre%ent"t #n sec$iune" .)B0 (i po"te "n"li%" structurile sep"r"te) Repet rile #ntr-un bloc de dimensiune const"nt cu e-cludere" imedi"t " *ectorilor con*ergen$i (i "d ug"re" unor" noi incipien$i "sigur de regul c"lcul ri m"i r"pide comp"r"te cu metod" de repet"re " subsp"$iului a<&.b) Asemeni metodei L"nc%os& 5LSI se po"te "plic" pentru " e-tr"ge un um r m"re de perec+i proprii /p'n l" <AA-BAA0) Metod" de repet"re " subsp"$iului /SI0 po"te !i !olosit pentru to"te tipurile de m"trice de m"s aCb (i pentru "n"li%" structurilor sep"r"te& #ns & #n c"%ul unui num r m"re de moduri neces"re /"pro-im"ti* .S<A0& "ce"st metod este !o"rte m'nc to"re de timp& #n speci"l pentru problemele l" sc"r l"rg ) Metod" L"nc%os a<B& <K& <Kb este o metod puternic c"re !"cilite"% ob$inere" unui num r m"re de perec+i proprii /."re" densit $ii m"teri"lului /#n "cest c"% este su!icient "tribuire" unei densit $i mici P!icti*eP pentru " e*it" "ceste limit ri0) Metod" reducerii de b"% aIb este cunoscut c" !iind metod" R"4leig+-Rit% #mbun t $it aCb s"u metod" 5ubno*-9"ler7in pentru sistemele discrete) Acest "lgoritm permite ob$inere" de *"lori "pro-im"ti*e "le primelor c'te*" perec+i proprii d"c utili%"torul de$ine in!orm"$ii despre ele) Ace"st metod necesit "tribuire" unui gr"d princip"l de libert"te /MDO20 pentru " ob$ine sistemul redus) Ast!el& utili%"torul po"te control" procesul de cre"re " modelului redus) Este un instrument puternic pentru utili%"torii c"re "u ce*" e-perien$ #n "n"li%" din"mic " structurilor (i c"re "u de " !"ce cu "cel"(i tip de structuri "l c ror comport"ment este cunoscut) Ace"st metod permite e-cludere" gr"delor de libert"te nedorite /DO20 din modelul redus (i reducere" problemei comple-e ini$i"lecu un num r m"re de DO2 #ntr-o !orm redus – cu un num r consider"bil m"i mic de DO2) E-perien$" c"re implic Pmetodele de reducere "utom"t P /metodele 5LSI& SI (i L"nc%os sunt lu"te #n consider"re0 duc l" un proces !o"rte comple.

ul de m"s este !o"rte mic pentru "semene" *ibr"$ii loc"le) Utili%"re" metodelor Pe-"cteP #n "cest c"% *" duce l" di!icult $ile men$ion"te m"i sus& #ns & implement"re" metodei de reducere de b"% "pro-im"ti* po"te simpli!ic" procesul de c"lcul"re consider"bil) Metod" gr"dientului con.#.ug"t precondi$ion"t /1C90 a?-<. Tipurile 4e Ma3rice 4e Mas' M"tricele de m"s Pconcentr"te ! r rot"$iiP& Pconcentr"te cu rot"$iiP (i PconsistenteP "le "n"li%ei din"mice se pot "plic" #ntr-o structur ) M"tricele de m"s Pconcentr"te ! r rot"$iiP& Pconcentr"te cu rot"$iiP sunt m"trice de m"s di"gon"le) Aceste tipuri necesit un e!ort minim comput"$ion"l) M"trice" de m"s PconsistentP "p"re "tunci c'nd utili%"torul dore(te s i" #n consider"re un sistem cu p"r"metrii distribui$i) Se crede c o m"trice de m"s consistent descrie propriet $ile de iner$ie "le unei structuri m"i e-"ctdec't ce" concentr"t ) Totu(i& #n cele m"i multe c"%uri m"trice" de m"s concentr"t o!er o "pro-im"re bun & de *reme ce este e*ident c p"r"metrii de iner$ie pot !i pre%ent"$i m"i pu$in precis dec't cei de rigidit"te) De !"pt& "ce" energie cinetic este descris c" !iind depl"s rile #ntr-o structur & #ns o energie poten$i"l este e-prim"t printr-un deri*"t sp"$i"l de depl"s"re) Este cunoscut !"ptul c ero"re" de "pro-im"re se m re(te consider"bil pe timpul !iec rei di!eren$ieri aCb) Ast!el& obiectele continue /corpuri solide& #n*eli(uri& pl ci0& este posibil "pro-im"re" p"r"metrilor de m"s m"i pu$in preci(i dec't cei de rigidit"te pentru "cee"(i re$e") De regul & polino"mele Lermit sunt !olosite c" (i !unc$ii de !orm pentru b"re) Este o solu$ie e-"ct pentru cele m"i multe probleme st"tice (i problemele din"mice "tunci c'nd m"trice" de m"s concentr"t este consider"t ) Totu(i& solu$iile e-"cte pentru problemele din"mice .loc"l " b"relor indi*idu"le pot duce l" "semene" probleme serio"se pentru "ceste metode& din moment ce procesul de c"lcul"re c"ut perec+ile proprii "utom"t& ! r *reo selec$ie) Trebuie rem"rc"t !"ptul c pentru m".b este disponibil pentru sol*erul iter"ti*) Aplic"re" unei "semene" metode este recom"nd"t d"c este neces"r determin"re" unui num r m"re de moduri #n timpul rul rii "n"li%ei seismice s"u spectr"le i"r sol*erul iter"ti* este select"t) Metod" gr"dientului-Rit% /1C9XRit%0 a=b este disponibil pentru sol*erul iter"ti* #n "("-%isul mod) 2"cilite"% producere" unei soli$ii "pro-im"ti* #n termeni de *ectori Rit%) Este o metod !o"rte r"pid pentru "n"li%" seismic (i spectr"l de m rime medie /<A AAA-<AA AAA ecu"$ii0) Metod" L"nc%os modi!ic"t este o e-tensie " metodei L"nc%os "tunci c'nd se "plic sol*erul iter"ti*) Ac$ione"% c" o metod L"nc%os obi(nuit #n "("-%isul mod& #ns & !iind di!erit de metod" L"n%os pentru sol*erul direct& nu necesit !"ctori%"re" unei m"trice de rigidit"te) 8n locul "celei" sunt implement"te principiile metodei gr"dientului precondi$ion"t) O "semene" "bord"re este