You are on page 1of 8

PROIECT DIDACTIC

Scoala cu clasele I-VIII ,Stefan cel Mare- Calarasi


Propunator : POPA VASILICA
Data :25.04. 2008
Clasa a VII-a A
Disciplina :MATEMATIC
Aria curriculara :MATEMATICA SI STIINTE
Unitatea de invatare : CERCUL
Subiectul lectiei : COARDE SI ARCE IN CERC-TEOREME
Tipul lectiei :MIXTA
Scopul : Cunoasterea relatiilor intre arce si coarde intr-un cerc sau in
cercuri congruente
Obiective: a) cognitive
O1 . Fiecare elev va fi capabil s stabileasca relatia dintre coarde
congruente si arcele corespunzatoare, in acelasi cerc .Obiectivul va fi
realizat daca fiecare elev va aplica in exercitii acest rezultat
O2. Fiecare elev va fi capabil sa demonstreze ca un diametru
perpendicular pe o coarda este si mediatoarea sa. Obiectivul va fi realizat
daca rezultatul obtinut va fi aplicat in exercitii
O3. Fiecare elev va fi capabil sa aplice cunostintele privind
cercul si relatiile dintre elemente definite in cerc, in rezolvari de
probleme.Obiectivul va fi realizat daca fiecare elev va rezolva o astfel de
problema
b) socio-afective
O1. Sa participe cu placere si interes la activitate
O2. Sa manifeste creativitate,incredere de sine si sa colaboreze
cu colegii
c) psiho-motrice
O1. Sa deseneze corect figurile geometrice
Strategii:
Metode utilizate : conversatia, investigatia , problematizarea , Stiu/vreau sa
stiu/am invatat ,exercitiul,turul Galeriei,piramida, brainstorming .
Mijloace: instrumente geometrice , fie de lucru ,creta alba si colorata,
tabla, poster ,markere

Resurse umane:elevii clasei a VII-a A, organizare- frontala , individuala,


perechi ,grupe
Resurse:oficiale :-programa scolara
-planificarea calendaristica- matematica clasa a VII-a
semestrul al II-lea
- proiectul unitatii de invatare :CERCUL
temporale: 50 minute
bibliografie:manual matematica clasa aVII-a editura Teora ,
editura Radical, culegere de matematica ,clasa a VII-a , editura Meteor
Press
Tinte : Predarea interactiva centrata pe elev si evaluarea continua

SCENARIUL DIDACTIC
Obiective
Nr.
Etapele
Timp
operationale
crt.
lectiei
1

Moment
organizatoric

Verificarea
cunostintelor
insusite

Pregatirea
elevilor pentru
receptarea
noilor
cunostinte

Anuntarea
temei si a
obiectivelor
urmarite
Comunicarea/
Insusirea
cunostintelor
Dirijarea
invatarii

O1-a
O2-a
O3-a
O1-b
O2-b

15

Continutul instructiv-educativ

Metode si
procedee

Mijloace de
invatamant

Se stabileste ordinea in clasa ,se noteaza


absentele , se organizeaza clasa in vederea
desfasurarii activitatii
S1. Se cere elevilor sa numeasca elementele
pe care le observa pe desenul de pe tabla si
sa spuna ce stiu despre ele.

Activitate frontala
Activitate frontala

Tabla, creta

S2. Pe tabla va fi desenat cercul C(O;R) in


care se cunoaste, un unghi la centru AOB de
70 0 si m(BC)=1100 . Se cere elevilor sa
observe pozitia punctelor A si C , masura
unghiului ABC, natura triunghiului AOB.
Se actualizeaza cazurile de congruenta ale
triunghiurilor; teorema lui Pitagora.

Activitate frontala
Exercitiul

Tabla, creta

Exista in acelasi cerc coarde congruente si


Frontal
arce corespunzatoare . Ce relatie exista intre Brainstorming
coarde congruente si arcele corespunzatoare ?
Dar daca un diametru este perpendicular pe o
coarda , ce obtinem? Evident , cautam sa
aflam raspunsurile in cele ce urmeaza
Se anunta subiectul lectiei si obiectivele
Frontal
urmarite pe parcursul orei.Se scrie titlul
temei
Elevilor li se va da o fisa de lucru, fiecare
grupa avand de rezolvat o singura problema..
Problemele vor fi mai intai citite , analizate
de fiecare membru al grupului, apoi discutate
in pereche, analizand ceea ce stiu /ce vor sa

Individual
Perechi
Grupe
Frontal
Investigatia

Evaluarea

Orala

Orala

Tabla , creta

Fisa de lucru
Markere
Postere
Instrumente
geometrice

Observatia

O-c

Fixarea si
sistematizarea
cunostintelor

O1-a
O2-a
O3-a
O1-b
O2-b

Obtinerea
performantei
asigurarea
feedback-ului
si evaluarea

O1-a
O2-a
O3-a
O1-b
O2-b
O-c

Aprecierea
activitatii
elevilor

Precizarea si
explicarea
temei pentru

afle si modul de rezolvare . Se stabileste la


nivelul grupei rezolvarea si in final este
expusa pe un poster. Profesorul va urmari si
dirija activitatea elevilor , ii va sprijini in
realizarea posterelor.
Fiecare grupa va prezenta problema si
rezolvarea ,colegilor , si va primi din partea
acestora aprecierile si sugestiile privind
realizarea posterului.In urma discutiilor si a
rezultatelor obtinute, pe tabla, se vor nota
concluziile (teoremele privind coarde si arce
in cerc) . In final, grupele vor trece fiecare pe
la produsul lor si vor citi aprecierile facute de
colegii .
Se da elevilor spre rezolvare o problema de
aplicare a cunostintelor dobandite .
Fie cerculC(O;5 cm) in care se cunoaste:
a) un unghi la centru AOB de 800 si
m(MN)=800.Cum sunt coardele [AB]
si [MN].
b) Coarda RS=8cm. Aflati distanta de la
centrul cercului la coarda.
Elevii vor lucra individual si se vor verifica
reciproc utilizand si rezolvarea de pe plansa.
Se va face o evaluare oral: cati au obtinut
[AB]=[MN] si cati au calculat distanta?
Profesorul aprecieaza activitatea echipelor ,
dar si pe cea a fiecarui elev in parte subliniind
, aspectele pozitive si incurajand elevii care
si-au adus intr-o masura mai mica sau mai
mare aportul la desfasurarea lectiei
Elevilor li se va indica tema pentru acasa
-fisa- si vor fi date explicatii privind modul
de rezolvare

Stiu/vreau sa stiu/
am invatat
Piramida
Frontal
Turul galeriei

Evaluarea prin
intermediul
colegilor

Individual
test

Scrisa
Evaluarea prin
intermediul
colegilor

Orala

frontal

acasa
Incheierea
activitatii

In finalul orei se va cere elevilor sa raspunda Individual


la urmatoarele intrebari :
Chestionar
1. Cum apreciati activitatea voastra in aceasta
ora,pe o scara de la 1 la 10?
2.Ce anume v-a placut ,in mod deosebit?

Scrisa

Fisa -tema
1. In cercul de centru O si raza R se iau coardele paralele [AB] si
[CD]. Duceti OM perpendicular pe AB (M apartine AB ) si notati cu
N intersectia dintre OM si CD. Justificati afirmatiile :
a) ON CD ;b) <AOM<COM ; c)<DON<CON ;
d) <AOD<COB ; e) ADCB
2. Pe cercul de centru O si raza 6 cm se iau punctele A,B, C astfel
incat [AB][BC] si m(AB)=600. Calculati aria triunghiului OAC.
3. Un diametru si o coarda ale unui cerc au un capat comun. Daca
lungimea diametrului este de 40 cm si lungimea coardei este de 24 cm,
calculeaza distanta de la centrul cercului la coarda.

Fisa de lucru

grupe
A).Pe

cercul de centru O se iau punctele A,B,C,D astfel incat


[AB][CD]
1. Justificati urmatoarele afirmatii:
a) OABOCD ;b) <AOB<COD ; c) ABCD
2. Formulati o concluzie generala
B) Pe cercul de centru O se iau punctele A,B,C,D astfel incat ABCD
1. Justificati urmatoarele afirmatii:
a) <AOB<COD;b)OABOCD ; c) ABCD
2. Formulati o concluzie generala
C) Desenati un cerc de centru O si apoi coarda [AB]. Duceti prin o
perpendiculara pe AB si notati cu D, respectiv E si F , punctele de
intersectie cu [AB] si cu cercul.
1. Ce puteti spune despre OAB?
2. Justificati ca a) [AD][BD] ; b) AEBE ; c) AFBF
Formulati o concluzie
D) Fie un cerc cu centrul O si pe acesta punctele A,B, C, D astfel
incat distantele de la O la coardele [AB] si [CD] sa fie egale
( OM=ON).
1. Justificati urmatoarele afirmatii:
a) OAMOCN ; c) [AB][CD]
2. Formulati o concluzie generala si verificati reciproca acestei
concluzii.

Test evaluare (5)


Fie cerculC(O;5 cm) in care se cunoaste:
c) Un unghi la centru AOB de 800 si m(MN)=800.Cum sunt
coardele AB si MN.
d) Coarda RS=8cm. Aflati distanta de la centrul cercului la
coarda.

1. Cum apreciati activitatea voastra in aceasta ora , pe o scara de la


1 la 10?

2.Ce anume v-a placut ,in mod deosebit?


.