Punctul culminant al basmului constã în demascarea de cãtre fata împãratulu i Roº a Spânului ºi restabilirea adevãrului.

Dar, conform jurãmântului, Harap-Alb trebuie ma i întâi sã moarã ºi apoi sã învie pentru a se elibera de cuvântul dat. Spânul îl acuzã cã ºiºi îi taie capul. În felul acesta îl dezleagã de jurãmânt, semn cã iniþierea este încheiatã, l Spânului ia sfîrºit. Doar în momentul în care iniþierea se încheie Spânul este pedepsit. Ca este cel care face dreptate ºi distruge forþele rãului: ªi odatã mi þi-l înfãºcã cu dinþii arã cu dânsul în înaltul ceriului ºi apoi dându-i drumul de acolo, se face spânul pânã jos pr ulbere. Decapitarea lui Harap-Alb este una simbolicã, având un rol purificator ºi simbol izeazã iniþierea lui totalã. Este înviat de fata împãratului Roº cu ajutorul smicelelor de mã a apei vii ºi a apei moarte, care sunt de asemenea obiecte magice: îl înconjurã de trei o ri cu cele trei smicele de mãr dulce, toarnã apã moartã sã steie sângele ºi sã se prindã piel poi îl stropeºte cu apã vie ºi atunci Harap-Alb îndatã învie. eroul îºi recapãtã statul soci identitate, dã dovadã cã s-a maturizat ºi primeºte drept recompensã împãrãþia ºi pe fata împ unta ºi obþinerea statutului de împãrat confirmã maturizarea acestuia. Deznodãmântul constã î atã pe care o primeºte eroul, dar ºi în faptul cã se restabileºte echilibrul din lumea basmu lui prin gãsirea unui moºtenitor pentru împãratul Verde.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful