You are on page 1of 7

Mari Menonton Video

KREATIVITI DAN REKACIPTA

Pendokumentasian

Folio Buku Skrap

Fail

Buku Idea
Video dokumentari

jurnal

Keperluan pendokumentasian dalam buku idea


Bukti Ciptaan
Bahan Rujukan
Rekod maklumat projek

Mengumpul dan merekod maklumat


Menjadi bahan rujukan

Bahan Bacaan

Membuat Buku Idea


Nama Individu atau kumpulan Kelas Tarikh projek disiapkan Nama projek

Pengenalpastian Masalah

Kegunaan / Faedah

Ciri-ciri keselamatan

Fungsi

Kos Projek

Lakaran Bentuk 3D

Bahan dan Alatan yang digunakan

Proses langkah kerja

Lakaran kerja

Lampiran

PEMBENTANGAN PROJEK
Nama Produk Keistimewaan Produk Ciri-ciri Keselamatan Kos Penghasilan Projek