S .C. S.R.

L

NUMĂR PERSOANE EXPUSE: 8
FIŞA DE EVALUARE A LOCULUI DE
MUNCĂ

LOCUL DE MUNCĂ:
MECANIZATOR AGRICOL
MECANIC AGRICOL
COMPONE
NTA
SISTEMULU
I DE
MUNCĂ
EXECUTANT

FACTORI DE
RISC
IDENTIFICAŢI

FORMA CONCRETĂ DE MANIFESTARE A
FACTORILOR DE RISC
(descriere, parametri)

ACTIUNI
GRESITE

1.
2.
3.

SARCINA DE
MUNCA

MIJLOACE
DE
PRODUCTIE
MIJLOACE
DE
PRODUCTIE

SOLICITARE
FIZICA

SOLICITARE
PSIHICA
FACTORI DE
RISC MECANIC

FACTORI DE
RISC MECANIC

CONSEINŢA
MAXIMĂ
PREVIZIBIL
Ă

Comenzi, manevre, pozitionari, fixari,
asamblari, reglaje executate in mod gresit

DECES

Nesincronizarea de operatii - intarzieri sau
devansari la lucrul in echipa

DECES

Deplasari, stationari in zone periculoase ( in
zona de actiune a utilajelor, pe caile de acces
auto)
4. Cadere la acelasi nivel prin alunecare,
dezechilibrare sau impiedicare

5.

OMISIUNI

DURATA EXPUNERII: 8 h / zi
ECHIPA DE EVALUARE:

Cadere de la inaltime prin dezechilibrare sau
alunecare
6. Neutilizarea echipamentului de protectie
individual sau a celor din dotarea utilajelor si
echipamentelor
7. Neutilizarea mijloacelor de protectie
8. Solicitare fizica la manipularea materialelor si
executarea operatiilor de lucru, pozitii de
lucru fortate sau vicioase
9.

Solicitarea psihica datorita concentrarii
permanente la efectuarea operatiilor de lucru
10. Organe active in miscare ale utilajelor si
echipamentelor de lucru, transmisii prin
curele, etc.
11. Curgeri de fluide in situatia spargerii
furtunelor hidraulice

CLASA
DE
GRAVI
-TATE

CLASA DE
PROBABILITATE

7

2

4

7

2

4

7

3

5

2

2

2

7

1

3

7

3

5

4

3

4

2

2

2

2

2

2

4

3

4

2

3

2

7

2

4

7

2

4

7

2

4

7

1

3

7

2

4

NIVEL
DE RISC

DECES
ITM 3-45 zile
DECES
DECES
INV gr.III
ITM 3-45 zile

ITM 3-45 zile
INV gr.III
ITM 3-45 zile

12. Stationari in zone periculoase (in raza de
actiune a utilajelor si autovehiculelor)

DECES

13. Autoblocari ale mecanismelor de directie sau
de franare
14. Alunecare, rostogolire, rasturnare, cadere
libera de materiale si corpuri

DECES

15. Rulare pe roti a echipamentelor/utilajelor
neasigurate in timpul stationarii

DECES

16. Surpare, prabusire la lucrul cu utilajele pe
marginea unor excavatii (gropi pentru
fundatii, etc.)

DECES

DECES

17. Proiectarea de corpuri sau particule in situatii
de defectare a utilajelor

FACTORI DE
RISC TERMIC

FACTORI DE
RISC
ELECTRIC
FACTORI DE
RISC CHIMIC

MEDIUL DE
MUNCA

FACTORI DE
RISC FIZIC

FACTORI DE
RISC CHIMIC

INV gr.III

18. Strivire de catre masele aflate in balans

DECES

19. Jet, eruptie de ulei sub presiune in situatia
fisurarii unui element al instalatiei hidraulice

ITM 3-45 zile

20. Contact in timpul executarii operatiilor de
lucru cu suprafete intepatoare, taioase sau
alunecoase
21. Vibratii in regim intermitent la utilizarea
pickamerului, a cilindrului compactor in
regim de vibrare si celorlalte utilaje, ca
urmare a functionarii motorului si a terenului
accidentat

ITM 3-45 zile

4

2

3

7

3

5

2

3

2

2

2

2

4

3

4

4

3

4

2

2

2

2

3

2

7

2

4

2

3

2

7

2

4

2

3

2

2

5

3

2

4

3

INV gr. III

22. Zgomot datorat functionarii utilajului pe care
lucreaza muncitorul

INV gr. III

23. Temperatura ridicata a obiectelor si
suprafetelor de lucru

ITM 3-45 zile

24. Temperatura coborata a obiectelor si
suprafetelor de lucru

ITM 3-45 zile

25. Electrocutare prin atingere directa sau
indirecta

DECES

26. Lucrul cu substante caustice-electrolit baterie

ITM 3-45 zile

27. Lucrul cu substante inflamabile (carburanti,
lubrifianti)
28. Gaze, vapori, aerosoli toxici proveniti de la
montoarele termice in functiune in spatii
inchise si neventilate ( cabina utilajului)
29. Temperatura exterioara scazuta iarna (sub
0˚C) si ridicata vara (peste 30˚C), trasee de
circulatie cu diferente de temperatura de peste
15˚C, lucru in mediul exterior sau spatii
neincalzite ( sub 10˚C) in perioada octombriemartie

DECES
ITM 3-45 zile
ITM 3-45 zile

30. Curenti de aer- vant, viscol

ITM 3-45 zile

31. Nivel ridicat al zgomotului pe santier

INV gr. III

4

2

3

32. Calamitati naturale-Trasmete, cutremur

DECES

7

1

3

33. Gaze, vapori, aerosoli toxici proveniti de la
montoarele termice in functiune in spatii
inchise si neventilate

DECES
7

2

4

Nivelul de risc global al locului de muncă este:

N rg =

3( 5 × 5) + 13( 4 × 4 ) + 7(3 × 3) + 10(2 × 2)
= 3.57
3 × 5 + 13 × 4 + 7 × 3 + 10 × 2

NIVELURILE PARŢIALE DE RISC PE FACTORI DE RISC
Locul de muncă: MECANIZATOR AGRICOL
Nivel global de risc: 3.57

7
6

4
3
2
1
0
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F
F1 9
F10
F11
F12
F13
F14
F15
F16
F17
F1 8
F29
F20
F21
F22
F23
F24
F25
F26
F27
F28
F39
F30
F31
F32
3

NIVEL DE RISC

5

FACTORI DE RISC

LEGENDǍ
F1- Comenzi, manevre, pozitionari, fixari, asamblari, reglaje executate in mod gresit
F2- Nesincronizarea de operatii - intarzieri sau devansari la lucrul in echipa
F3- Deplasari, stationari in zone periculoase ( in zona de actiune a utilajelor, pe caile de acces auto)
F4- Cadere la acelasi nivel prin alunecare, dezechilibrare sau impiedicare
F5- Cadere de la inaltime prin dezechilibrare sau alunecare
F6- Neutilizarea echipamentului de protectie individual sau a celor din dotarea utilajelor si echipamentelor
F7- Neutilizarea mijloacelor de protectie
F8- Solicitare fizica la manipularea materialelor si executarea operatiilor de lucru, pozitii de lucru fortate sau vicioase
F9- Solicitarea psihica datorita concentrarii permanente la efectuarea operatiilor de lucru
F10-Organe active in miscare ale utilajelor si echipamentelor de lucru, transmisii prin curele, etc.
F11-Curgeri de fluide in situatia spargerii furtunelor hidraulice
F12-Stationari in zone periculoase (in raza de actiune a utilajelor si autovehiculelor)
F13-Autoblocari ale mecanismelor de directie sau de franare
F14-Alunecare, rostogolire, rasturnare, cadere libera de materiale si corpuri
F15-Rulare pe roti a echipamentelor/utilajelor neasigurate in timpul stationarii
F16-Surpare, prabusire la lucrul cu utilajele pe marginea unor excavatii (gropi pentru fundatii, etc.)
F17-Proiectarea de corpuri sau particule in situatii de defectare a utilajelor
F18-Strivire de catre masele aflate in balans
F19-Jet, eruptie de ulei sub presiune in situatia fisurarii unui element al instalatiei hidraulice
F20-Contact in timpul executarii operatiilor de lucru cu suprafete intepatoare, taioase sau alunecoase
F21-Vibratii in regim intermitent la utilizarea pickamerului, a cilindrului compactor in regim de vibrare si celorlalte utilaje, ca
urmare a functionarii motorului si a terenului accidentat
F22-Zgomot datorat functionarii utilajului pe care lucreaza muncitorul
F23-Temperatura ridicata a obiectelor si suprafetelor de lucru
F24-Temperatura coborata a obiectelor si suprafetelor de lucru
F25-Electrocutare prin atingere directa sau indirecta
F26-Lucrul cu substante caustice-electrolit baterie
F27-Lucrul cu substante inflamabile (carburanti, lubrifianti)
F28-Gaze, vapori, aerosoli toxici proveniti de la montoarele termice in functiune in spatii inchise si neventilate ( cabina
utilajului)
F29-Temperatura exterioara scazuta iarna (sub 0˚C) si ridicata vara (peste 30˚C), trasee de circulatie cu diferente de temperatura
de peste 15˚C, lucru in mediul exterior sau spatii neincalzite ( sub 10˚C) in perioada octombrie- martie
F30-Curenti de aer- vant, viscol
F31-Nivel ridicat al zgomotului pe santier
F32-Calamitati naturale-Trasmete, cutremur
F33-Gaze, vapori, aerosoli toxici proveniti de la montoarele termice in functiune in spatii inchise si neventilate
Fişa de măsuri propuse
Locul de muncǎ: MECANIZATOR AGRICOL
Nr.
crt.

LOC DE MUNCǍ/
FACTOR DE RISC

1.

F3- Deplasari, stationari in zone periculoase ( in
zona de actiune a utilajelor, pe caile de acces
auto)

NIVEL
DE
RISC
5

MĂSURI PROPUSE
(Nominalizarea măsurii)
Măsuri organizatorice:

2.

F6- Neutilizarea echipamentului de protectie
individual sau a celor din dotarea utilajelor si
echipamentelor

5

Semnalizarea corespunzatoare cu panouri de avertizare a
locurilor periculoase si a cailor de acces;
Imprejmuirea cu banda avertizoare a locurilor aflate in raza
de actiune a utilajelor;


Purtarea in permanenta in incinta santiereleui a
echipamentului individual de protectie – casti de protectie;

Instruirea personalului cu privire la semnificatia culorilor,
semnalelor si sunetelor de avertizare.
Măsuri organizatorice:

Instruirea lucrătorilor privind consecinţele nerespectării
disciplinei tehnologice şi a restricţiilor de securitate –
neatenţie faţă de operaţiile executate, omiterea unora dintre

Nr.
crt.

3.

LOC DE MUNCǍ/
FACTOR DE RISC

F18-Strivire de catre masele aflate in balans

NIVEL
DE
RISC

MĂSURI PROPUSE
(Nominalizarea măsurii)
operaţiile prevăzute prin sarcina de muncă, intrarea, chiar şi
numai cu porţiuni ale corpului, în interiorul zonelor de
pericol etc., neutilizarea, utilizarea incompletă sau utilizarea
unor mijloace individuale de protecţie necorespunzătoare;

Verificarea prin control permanent, din partea şefului
formaţiei, şi/sau prin sondaj, din partea şefilor ierarhic
superiori.
Măsuri organizatorice:

5

Imprejmuirea cu banda avertizoare a locurilor aflate in raza
de actiune a utilajelor si semnalizarea corespunzatoare a
locurilor periculoase;

Instruirea personalului cu privire la semnificatia culorilor,
semnalelor si sunetelor de avertizare;
Respectarea tehnologiei de lucru si a instructiunilor proprii
de lucru;4.

F1- Comenzi, manevre, pozitionari, fixari,
asamblari, reglaje executate in mod gresit

Utilizarea echipamentelor de protectie ale sculelor si
utilajelor ( aparatori, ecrane de protectie, etc.).

4

Măsuri organizatorice:

Utilizarea de instructiuni de lucru proprii pentru activitatile
desfasurate;

F2- Nesincronizarea de operatii - intarzieri sau
devansari la lucrul in echipa

4

5.

F7- Neutilizarea mijloacelor de protectie

4

F10-Organe active in miscare ale utilajelor si
echipamentelor de lucru, transmisii prin curele,
etc.

4

Măsuri organizatorice:

Utilizarea de instructiuni de lucru proprii pentru activitatile
desfasurate in echipa;

Instruirea corespunzatoare a personalului de catre seful de
echipa desemnat pentru fiecare activitate executata in echipa
si supravegherea personalului pe toata durata executarii
operatiei respective;

Neadmiterea la lucru a personalului aflat in stare accentuata
de oboseala sau sub influenta bauturilor alcoolice.
Măsuri organizatorice:

Instruirea lucrătorilor privind consecinţele nerespectării
disciplinei tehnologice şi a restricţiilor de securitate –
neutilizarea, utilizarea incompletă sau utilizarea unor
mijloace de protecţie necorespunzătoare;

Verificarea prin control permanent, din partea şefului
formaţiei, şi/sau prin sondaj, din partea şefilor ierarhic
superiori.
Măsuri organizatorice:

Utilizarea de instructiuni de lucru proprii pentru activitatile
desfasurate;

6.

7.


8.

F12-Stationari in zone periculoase (in raza de
actiune a utilajelor si autovehiculelor)

Respectarea tehnologiei de lucru.

4

Respectarea tehnologiei de lucru.
Măsuri organizatorice:


Semnalizarea corespunzatoare cu panouri de avertizare a
locurilor periculoase si a cailor de acces;
Imprejmuirea cu banda avertizoare a locurilor aflate in raza
de actiune a utilajelor;

Nr.
crt.

LOC DE MUNCǍ/
FACTOR DE RISC

NIVEL
DE
RISC

F13-Autoblocari ale mecanismelor de directie
sau de franare

4

F14-Alunecare, rostogolire, rasturnare, cadere
libera de materiale si corpuri

4

9.

MĂSURI PROPUSE
(Nominalizarea măsurii)

Purtarea in permanenta in incinta santiereleui a
echipamentului individual de protectie – casti de protectie;

Instruirea personalului cu privire la semnificatia culorilor,
semnalelor si sunetelor de avertizare.
Măsuri organizatorice:

Respectarea graficului de revizii si reparatii a utilajelor;

Verificarea mai riguroasă a modului în care se face inspectia
zilnica a utilajului inainte de inceperea lucrului;

Instruirea personalului si respectarea instructiunilor de lucru
si a procedurilor tehnice si specifice de lucru si de executie.
Măsuri organizatorice:

10.

F16-Surpare, prabusire la lucrul cu utilajele pe
marginea unor excavatii (gropi pentru fundatii,
etc.)

4

13.

F21-Vibratii in regim intermitent la utilizarea
pickamerului, a cilindrului compactor in regim
de vibrare si celorlalte utilaje, ca urmare a
functionarii motorului si a terenului accidentat

Semnalizarea corespunzatoare cu panouri de avertizare si
imprejmuirea cu banda avertizoare a locurilor periculoase ;

Respectarea tehnologiei de lucru si a instructiunilor proprii
de lucru;

Instruirea personalului cu privire la semnificatia culorilor,
semnalelor si sunetelor de avertizare.
Măsuri organizatorice:
Acordarea de pauze de lucru la intervale reduse de timp;
Respectarea graficului de revizii si reparatii a utilajelor;
Instruirea personalului si respectarea instructiunilor de lucru
si a procedurilor tehnice si specifice de lucru si de executie.
Măsuri organizatorice:

Folosirea echipamentului de protectie
Acordarea de pauze de lucru la intervale reduse de timp;
Respectarea graficului de revizii si reparatii a utilajelor;
Măsuri tehnice:

Verificarea şi repararea conductorilor de alimentare;

Realizarea circuitelor de masă conform prevederilor
tehnice şi de securitate în vigoare;

Verificarea vizuală a integrităţii legării la pământ a
carcaselor echipamentelor electrice, a stâlpilor şi
suporţilor metalici şi de beton din zona de lucru;

Măsuri organizatorice:

Instruirea lucrătorilor;

Verificarea mai riguroasă a modului în care se respectă
restricţiile de securitate şi disciplina tehnologică;

Urmărirea graficului de verificare a mijloacelor de
protecţie din dotare (atât echipamente tehnice cât şi
echipamentul individual de protecţie).
Măsuri organizatorice


F22-Zgomot datorat functionarii utilajului pe
care lucreaza muncitorul


F25-Electrocutare prin atingere directa sau
indirecta (conductori neizolaţi sau cu izolaţia
îmbătrânită şi/sau umedă, legături la instalaţia de
împământare cu grad ridicat de coroziune, fără
papuci de priză; izolaţii străpunse accidental)

4

F27-Lucrul cu substante inflamabile (carburanti,

4

Sprijinirea peretilor gropilor de fundatii;

4

14.

15.


Purtarea in permanenta in incinta santiereleui a
echipamentului individual de protectie – casti de protectie;
Instruirea personalului cu privire la semnificatia culorilor,
semnalelor si sunetelor de avertizare.
Măsuri organizatorice:

11.

12.

Semnalizarea corespunzatoare a locurilor care prezinta
pericol de cadere de obiecte de la inaltime;

Nr.
crt.

LOC DE MUNCǍ/
FACTOR DE RISC

NIVEL
DE
RISC

MĂSURI PROPUSE
(Nominalizarea măsurii)

lubrifianti)F33-Gaze, vapori, aerosoli toxici proveniti de la
montoarele termice in functiune in spatii inchise
si neventilate

Respectarea normelor specifice de securitate si sanatate
in munca si a normelor P.S.I..

4

Măsuri organizatorice:

16.

Utilizarea de instructiuni de lucru proprii ;

Instruirea corespunzatoare a personalului;

Neadmiterea la lucru a personalului aflat in stare accentuata
de oboseala sau sub influenta bauturilor alcoolice.
Măsuri tehnice:

3

Marcarea şi iluminarea zonelor periculoase.
Măsuri organizatorice:

17.

F15-Rulare pe roti a echipamentelor/utilajelor
neasigurate in timpul stationarii

Menţinere suprafeţelor căilor de deplasare în perfectă stare
de curăţenie şi marcarea denivelărilor, obstacolelor etc.;

Folosirea încălţămintei de protecţie şi a echipamentului
pentru lucru la înălţime.
Măsuri organizatorice:

3

Semnalizarea corespunzatoare cu panouri de avertizare a
locurilor periculoase si a cailor de acces;

Imprejmuirea cu banda avertizoare a locurilor aflate in raza
de actiune a utilajelor;

Respectarea prevederilor Normelor specifice de securitate si
sanatate in munca privind parcarea, gararea si asigurarea
utilajelor la terminarea sau intreruperea lucrului;

18.

F17-Proiectarea de corpuri sau particule in
situatii de defectare a utilajelor

Instruirea personalului cu privire la semnificatia culorilor,
semnalelor si sunetelor de avertizare.
Măsuri organizatorice:

Respectarea tehnologiei de lucru si a instructiunilor proprii
de lucru;

3

19.

20.

Efectuarea controalelor medicale periodice cu frecvenţa
stabilită de reglementările în vigoare;


F5- Cadere de la inaltime prin dezechilibrare
sau alunecare

Respectarea tehnologiei de lucru;

F29-Temperatura exterioara scazuta iarna (sub
0˚C) si ridicata vara (peste 30˚C), trasee de
circulatie cu diferente de temperatura de peste
15˚C, lucru in mediul exterior sau spatii
neincalzite ( sub 10˚C) in perioada octombriemartie

Utilizarea echipamentelor de protectie ale sculelor si
utilajelor ( aparatori, ecrane de protectie, etc.);
Purtarea echipamentului individual de protectie ( ochelari,
sort, vesta sau pieptar, jambiere, etc.).

3

Măsuri organizatorice:

Acordarea de echipament de protectie pentru timp friguros
(suba, salopeta vatuita, pufoaica, caciula cu urechi, manusi,
etc.)

Materiale igienico-sanitare (apa gazoasǎ salina, ceai
fierbinte);
Asigurarea de spatii cu microclimat corespunzator si de
pauze suplimentare pentru refacerea capacitatii de

Nr.
crt.

NIVEL
DE
RISC

LOC DE MUNCǍ/
FACTOR DE RISC

MĂSURI PROPUSE
(Nominalizarea măsurii)
termoreglare a organismului;

F30-Curenti de aer- vant, viscol

Efectuarea controalelor medicale periodice cu frecvenţa
stabilită de reglementările în vigoare.

3

Măsuri organizatorice:

Acordarea de echipament de protectie pentru timp friguros
(suba, salopeta vatuita, pufoaica, caciula cu urechi, manusi,
masca de schi, etc.)

Materiale igienico-sanitare ( ceai fierbinte, crema emolienta
pentru maini si fata);

21.

F31-Nivel ridicat al zgomotului pe santier

Asigurarea de spatii cu microclimat corespunzator si de
pauze suplimentare pentru refacerea capacitatii de
termoreglare a organismului;

Intreruperea lucrului in conditii de vant intens asociat cu
temperaturi foarte scazute.

3

22.

F32-Calamitati naturale-Trasmete, cutremur

3

Măsuri tehnice:
Dotarea cu mijloace individuale de protecţie: antifoane
interne sau externe.
Măsuri organizatorice:
Evitarea staţionării executantului în zonele în care nivelul de
zgomot depăşeşte 87 dB(A).
Măsuri organizatorice:


23.

Respectarea planurilor de interventie pentru situatii de
urgenta si capacitate de raspuns;

Efectuarea de simulari de actiuni in caz de urgenta;

Dotarea cu materiale PSI a santiereleui ( pichet,
extinctoare, nisip, galeti, lopeti).

Interpretarea rezultatelor evaluării
Nivelul de risc global calculat pentru locul de muncă MECANIZATOR AGRICOL, MECANIC AGRICOL este
egal cu 3.57, valoare ce îl încadrează în categoria locurilor de muncă cu nivel de risc acceptabil.
Rezultatul este susţinut de „Fişa de evaluare”, din care se observă că din totalul de 33 de factori de risc identificaţi, 16
depăşesc, ca nivel parţial de risc, valoarea 3; Astfel 13 incadrandu-se in categoria factorilor de risc mediu si 3
incadrandu-se in categoria factorilor de risc ridicat

Cei 16 factori de risc ce se situează în domeniul inacceptabil sunt:
1.

Comenzi, manevre, pozitionari, fixari, asamblari, reglaje executate in mod gresit
2.
Nesincronizarea de operatii - intarzieri sau devansari la lucrul in echipa
3.
Deplasari, stationari in zone periculoase ( in zona de actiune a utilajelor, pe caile de acces auto)
6.
Neutilizarea echipamentului de protectie individual sau a celor din dotarea utilajelor si echipamentelor
7.
Neutilizarea mijloacelor de protectie
10. Organe active in miscare ale utilajelor si echipamentelor de lucru, transmisii prin curele, etc.
12. Stationari in zone periculoase (in raza de actiune a utilajelor si autovehiculelor)
13. Autoblocari ale mecanismelor de directie sau de franare
14. Alunecare, rostogolire, rasturnare, cadere libera de materiale si corpuri
16. Surpare, prabusire la lucrul cu utilajele pe marginea unor excavatii (gropi pentru fundatii, etc.)
18. Strivire de catre masele aflate in balans
21. Vibratii in regim intermitent la utilizarea pickamerului, a cilindrului compactor in regim de vibrare si
celorlalte utilaje, ca urmare a functionarii motorului si a terenului accidentat
22. Zgomot datorat functionarii utilajului pe care lucreaza muncitorul
25. Electrocutare prin atingere directa sau indirecta
27. Lucrul cu substante inflamabile (carburanti, lubrifianti)
33. Gaze, vapori, aerosoli toxici proveniti de la montoarele termice in functiune in spatii inchise si neventilate
Pentru diminuarea sau eliminarea celor 16 factori de risc (care se situează în domeniul inacceptabil), sunt necesare
măsurile generic prezentate în “Fişa de măsuri propuse”.
În ceea ce priveşte repartiţia factorilor de risc pe sursele generatoare, situaţia se prezintă după cum urmează:

Factori de risc proprii executantului
Factori de risc proprii mijloacelor de productie
Factori de risc proprii sarcinii de munca
Factori de risc proprii mediului de munca

21%
6%
58%
15%

Din analiza Fişei de evaluare se constată că 64% dintre factorii de risc identificaţi pot avea consecinţe
ireversibile asupra executantului (deces sau invaliditate).

4
4
5
5
4
4
4
4
4
4
5
4
4
4
4
4

PONDEREA FACTORILOR DE RISC IDENTIFICAŢI DUPĂ ELEMENTELE SISTEMULUI DE MUNCĂ
LOCUL DE MUNCĂ: MECANIZATOR AGRICOL, MECANIC AGRICOL
NIVEL GLOBAL DE RISC: 3.57

15%

21%
6%

58%

Factori de risc proprii
executantului
Factori de risc proprii
mijloacelor de productie
Factori de risc proprii sarcinii
de munca
Factori de risc proprii mediului
de munca