Primăria or.

Soroca
Nr. d/o Suma estimată planificată fără TVA 7600,0 2300,0 200,0 Procedura de achiziţie aplicabilă Licitaţie deschisă Licitaţie deschisă Concurs prin cererea ofertelor de preţuri Concurs prin cererea ofertelor de preţuri Concurs prin cererea ofertelor de preţuri Concurs prin cererea ofertelor de preţuri Licitaţie deschisă Concurs prin cererea ofertelor de preţuri Concurs prin cererea ofertelor de preţuri Concurs prin cererea ofertelor de preţuri Concurs prin cererea ofertelor de preţuri Procedura de achiziţie aplicabilă Licitaţie deschisă Licitaţie deschisă Procedura de Perioada desfă urării procedurii de achiziţie Ianuarie 2011 Trimestrial 2011 Lunar, la necesitate pe parcursul an. 2011 Lunar, la necesitate pe parcursul an. 2011 &u ust

Expunerea obiectului de achiziţie I. Bunuri

1. 2. 3.

Produse petroliere Produse alimentare Le ume

!.

"ructe

100,0

#.

$ăr%une

32,0

6. 7. ,.

'ăr(uri de u) ospodăresc *n asortiment 'ateriale pentru reparaţii *n asortiment -tila.

200,0 3#0,0 200,0

"e%ruarie +i au ust &prilie 'artie

/.

0echi)ite

,0,0

"e%ruarie

10.

$arne de 1ită proaspătă

1/0,0

Trimestrial

11.

In1entar

/#,0

'artie

Ser!icii
Nr. d/o 1. 2. Nr. Expunerea obiectului de achiziţie &limentarea ele1ilor 2eser1irea ca)an eriilor pe a)e naturale Suma estimată planificată fără TVA 3!0,0 330,0 Suma Perioada desfă urării procedurii decem%rie 3ctom%rie Perioada

"ucrări
Expunerea obiectului de achiziţie

d/o estimată planificată fără TVA 0eparaţia localului primăriei 6#.0 'artie #.0 'artie . 0eparaţia ta1anului *n o rupă din rădiniţa nr. 1 30. 0eparaţia sălii de tr*ntă la +coala sporti1ă 1!0.0 achiziţie aplicabilă Concurs prin cererea ofertelor de preţuri Concurs prin cererea ofertelor de preţuri Concurs prin cererea ofertelor de preţuri Concurs prin cererea ofertelor de preţuri Concurs prin cererea ofertelor de preţuri desfă urării procedurii 'ai 1. 2.0 &prilie !. 1 +i imna)iul tehnolo ic 7#.0 &prilie 3. # 20. 0eparaţia sistemei de iluminare la rădiniţa nr. 4chim%area unor eamuri +i u+i la imna)iul nr.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful