You are on page 1of 3

INCOTERMSOZNAKE (razlikaoznakaIncoterms2000iIncoterms2010) OZNAKA EXW

ZNAENJE frankotvornica (imenovanomjesto)

OPIS
Prodavateljjeizvriosvojuobvezu,tetroakiriziknadrobomprelazina kupcakadprodavateljstavljarobunaraspolaganjekupcuitousvojim prostorijamailinadrugomimenovanommjestu.Robanemorabiti utovarena,nitiobavljenoizvoznocarinjenje. Prodavateljjeizvriosvojuobvezu,tetroakiriziknadrobomprelazina kupcakadprodavateljstavljarobunaraspolaganjeprijevozniku(ili drugojosobikojujeimenovaokupac),izvoznoocarinjenuitou prodavateljevimprostorijama(utovarenanaprijevoznosredstvokupca) ilinanekomdrugomimenovanommjestunaprijevoznomsredstvu prodavatelja. Prodavateljjeizvriosvojuobvezukadjeisporuiorobuizvozno ocarinjenuuzbokbroda(npr.doklukeiliteglenica)kojegjeimenovao kupacuimenovanojluciotpreme. Prodavateljjeizvriosvojuobvezukadjeisporuiorobuizvozno ocarinjenunabrodukojijeimenovaokupacuimenovanojluciotpreme. Prodavateljjeizvriosvojuobvezukadjeisporuiorobuizvozno ocarinjenunabrodukojijeimenovaokupacuimenovanojluciotpreme. Utomtrenutkuriziknadrobomprelazisaprodavateljanakupca. Meutim,prodavateljjeduanugovoritiiplatititrokoveivozarinu,te pristojbezaistovar,apotrebnokakobirobudopremiodoimenovane lukeodredita. Prodavateljjeizvriosvojuobvezukadjeisporuiorobuizvozno ocarinjenunabrodukojijeimenovaokupacuimenovanojluciotpreme. Utomtrenutkuriziknadrobomprelazisaprodavateljanakupca. Meutim,prodavateljjeduanugovoritiiplatitisvetrokove,vozarinui osiguranje(minimalnopokrie),tepristojbezaistovaruimenovanojluci odredita.

INCOTERMS 2000 2010 +Utovar+P+O

Napomena*

OdtvornicedoulaskauRH

FCA

frankoprijevoznik (imenovanomjesto isporuke)

+P+O+prekrcaj

Odimenovanogmjestado ulaskauRH.Ukolikoje imenovanomjestoprostorije prodavaanemaprekrcaja

FAS

frankouzbokbroda (imenovanomjesto otpreme) frankobrod(imenovano mjestootpreme) Cijenasavozarinom (imenovanaluka odredita)

+P+O+utovar

Odimenovanogmjestado ulaskauRH Odimenovanogmjestado ulaskau RH

FOB CFR

+P+O

+O

Ukolikojeodreditestranaluka jo+Podstranelukedoulaska uRH

CIF

Cijenasaosiguranjemi vozarinom(imenovana lukaodredita)

+(nula)

Ukolikojeodreditestranaluka jo+P+Oodstranelukedo ulaskauRH

stranica1od3

INCOTERMSOZNAKE (razlikaoznakaIncoterms2000iIncoterms2010) OZNAKA CPT


ZNAENJE Vozarinaplaenado (imenovanomjesto odredita)

OPIS
Prodavateljjeizvriosvojuobvezukadjeisporuiorobuizvozno ocarinjenuprijevozniku(ilidrugojosobikojujeimenovaokupac)u ugovorenommjestu.Prodavateljjeduanugovoritiiplatititrokove prijevozadoimenovanogodredita.Riziknadrobomprelazinakupcau prvojtocigdjeprodavateljpredarobuprijevozniku(ilidrugdjeakose takokupaciprodavateljdogovore),aliprodavateljsnositroak prijevoza. Prodavateljjeizvriosvojuobvezukadjeisporuiorobuizvozno ocarinjenuprijevozniku(ilidrugojosobikojujeimenovaokupac)u ugovorenommjestu.Prodavateljjeduanugovoritiiplatititrokove prijevozaiosiguranja(minimalnopokrie)doimenovanogodredita. Riziknadrobomprelazinakupcauprvojtocigdjeprodavateljpreda robuprijevozniku(ilidrugdjeakosetakokupaciprodavateljdogovore), aliprodavateljsnositroakprijevozaiosiguranja.

INCOTERMS 2000 2010

Napomena*

+O(odrediteRH)

Ukolikojeodrediteu inozemstvujo+Pododredita doulaskauRH

CIP

Vozarinaiosiguranje plaenido(imenovano mjestoodredita)

+(nula)

Ukolikojeodrediteu inozemstvu+P+Oododredita doulaskauRH

DAF

Isporuenogranica (imenovanomjesto)

Prodavateljjeizvriosvojuobvezukadjeisporuiorobuizvozno ocarinjenu,spremnuzaistovarsaprijevoznogsredstvanaimenovanoj granici,prijecarinskecrteRH.Izrazgranicamoesekoristitzabilokoju granicuukljuujuiizemljuizvoza. Prodavateljjeizvriosvojuobvezukadjeisporuiorobuizvozno ocarinjenunabrodukojijeimenovaokupac uimenovanojluciodredita. Prodavateljjeizvriosvojuobvezukadjeisporuiorobuizvozno ocarinjenunaobaluuimenovanojluci odredita. Prodavateljjeizvriosvojuobvezukadjeisporuiorobuizvozno ocarinjenu,spremnuzaistovarsaprijevoznogsredstvanaimenovanom mjestuodredita.

+iskrcaj+O

n/a

Ukolikojegranicamjestoulaska uRH.Akojedrugagranicajo+ PodgranicedoRH

DES

DEQ

DDU

Isporuenofrankobrod (imenovanaluka odredita) Isporuenofrankoobala (imenovanaluka odredita) Isporuenoneocarinjeno (imenovanomjesto odredita)

+iskrcaj+O

n/a

RHluka

+O

n/a

RHluka OdrediteuRHirazdvojeni tuzemnitrokoviPsemogu iskljuiti

+O

n/a

stranica2od3

INCOTERMSOZNAKE (razlikaoznakaIncoterms2000iIncoterms2010) OZNAKA DDP


ZNAENJE Isporuenoocarinjeno (imenovanomjesto odredita)

OPIS
Prodavateljjeizvriosvojuobvezukadjestaviorobunaraspolaganje kupcu,izvoznoiuvoznoocarinjenunadolaznomprijevoznomsredstvu spremnuzaistovar.Ovopravilopredstavljamaksimalnuobvezu prodavatelja.PreporukajedaseneugovaraDDPukolikoprodavateljne moe,izravnoilineizravno,obavitiuvoznocarinjenje.Prodavateljnema obvezusklopitiugovoroosiguranju.SavPDVilidrugeporezesnosi prodavateljukolikonijeizriitonavedenodrugaije.

INCOTERMS 2000 2010

Napomena*

+O

OdrediteuRHirazdvojeni tuzemnitrokoviP,carinaiPDV semoguiskljuiti

DAT

Isporuenoterminal (imenovanomjesto odredita)

Prodavateljjeizvriosvojuobvezukadjeisporuiorobuizvozno ocarinjenu,istovarenusaprijevoznogsredstvauimenovanomterminalu uimenovanojluciilimjestuodredita(bilokojemjesto,pokrivenoiline, npr.luke,skladita,eljeznikiilizraniterminalisl.). Prodavateljjeizvriosvojuobvezukadjeisporuiorobuizvozno ocarinjenu,spremnuzaistovarsaprijevoznogsredstvauimenovanom mjestuodredita.

n/a

+O

Ukolikojemjestoodredita terminaluRH

DAP

Isporuenonamjestu (imenovanomjesto odredita)

n/a

+O

Ukolikojemjestoodreditau RH

*usvimsluajevimaukolikoprodavateljsnositroakprijevozai/iliosiguranjadomjestaisporukeuRHdiotrokovakojiseodnosinarelacijuoduRHpadomjestaisporukemoese iskljuitiizcarinskevrijednostiukolikojeiznostrokanaznaenirazdvojenodostalihtrokova Kratice: Pprijevoz Oosiguranje n/aneprimjenjujese

stranica3od3