REV 00

INSTITUSI-INSTITUSI ISLAM UDT 2032
Institusi Keluarga: Keluarga adalah satu institusi utk membentuk manusia yg baik, sempurna dan hidup di atas sistem yg betul agar lahir satu generasi yg bertanggungjawab. Institusi keluarga ini bertanggungawab pula melahirkan generasi berikutnya yg akan menyambung dan menggantikan mereka pada masa depan.
UDT 2032 INSTITUSI-INSTITUSI ISLAM 1

REV 00

- Islam hanya mengakui bentuk hubungan yg benar antara lelaki dan perempuan melalui perkahwinan yg sah saja mengikut peraturan agama Islam. - Utk menjamin wujudnya sesebuah negara yg sehat dan mampu menyelesai berbagai masalah sosial, Islam memberikan perhatian yg banyak sekali kpd persoalan yg bertalian dng keluarga dan memperjuangkannya di atas dasar yg sihat. - Kepentingan institusi ini jelas apabila Allah S.W.T mengadakan undang-undang dlm urusan kekeluargaan yg disebut sebagai munakahat.
UDT 2032 INSTITUSI-INSTITUSI ISLAM 2

Falsafah Perkahwinan Dalam Islam:

REV 00

- Firman Allah S.W.T “Dan di antara tanda-tanda
yang memuktikan kekuasaanNya (Allah) dan rahmatNya bahawa Dia menciptakan untuk kamu(wahai kaum lelaki) isteri-isteri dpd jenis kamu sendiri supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya, dan dijadikan di antara kamu(suami isteri) perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya yg demikian itu mengandungi keterangan-keterangan yg menimbulkan kesedaran bagi orang yg berfikir”.
surah Ar-Rum ayat 21

UDT 2032 INSTITUSI-INSTITUSI ISLAM

3

REV 00

- Firman Allah swt.( An-Nahl ayat 72):“Dan Allah S.W.T telah menjadikan pasangan (isteri-isteri) bagi kamu dpd jenis kamu sendiri dan dijadikan dpd isteri-isteri kamu itu anak-anak dan cucucucu dan mengurniakan rezeki yg baik kpd kamu”. - Hikmah berkahwin ialah: Utk mendapatkan anak agar zuriatnya dapat dilanjutkan. Utk menyalurkan nafsu syahwat lelaki dan perempuan. Utk menyelesaikan urusan keperluan diri.
UDT 2032 INSTITUSI-INSTITUSI ISLAM 4

REV 00

Tujuan Perkahwinan: 1. Mendaulatkan Kalimah Allah S.W.T.: Ia merupakan ibadat yg besar ganjaran pahalanya menyamai mendirikan masjid. Hadis Rasulullah s.a.w.yg bermaksud: “Seorang yg telah menikah itu, sesungguhnya ia telah menyempurnakan sebahagian dpd agamanya, maka takutlah kpd Allah mengenai sebahagian yg lain”. 2. Institusi pembina Tamadun Manusia. 3. Memperluaskan dan mengeratkan silaturahim.
UDT 2032 INSTITUSI-INSTITUSI ISLAM 5

REV 00

4. Menanamkan semangat bertanggungjawab,ini dng menjadikan isteri dan anak sebagai amanah dpa Allah S.W.T. Rasulullah S.A.W bersabda,maksudnya: “Takutlah kpd Allah tentang wanita(isterimu), sebab engkau ambil(kahwini) dng amanah Allah”. 5. Memelihara Kehormatan Diri 6. Penyambung generasi manusia 7. Utk memelihara keturunan 8. Menyalurkan naluri seks : “Isteri-isterimu adalah laksana ladangmu. Maka datangilah ladangmu itu bagaimana sahaja keinginanmu”. (Al-Baqarah ayat
223

)
UDT 2032 INSTITUSI-INSTITUSI ISLAM 6

REV 00

Matlamat Perkahwinan: - Sesuatu perkahwinan yg dilangsungkan adalah bermatlamat utk kebahagiaan yg berkekalan dng mengikut garis panduan yg telah ditetapkan oleh syara’. - Utk mendapatkan keredaan Allah swt., menerusi taat sunnah Rasulullah saw, yg menyarankan umatnya membentuk keluarga bahagia. - Utk mengembangkan zuriat soleh, bertaqwa dan menjadi khalifah Allah yg mampu memakmurkan alam.

UDT 2032 INSTITUSI-INSTITUSI ISLAM

7

Rukun: Rukun Nikah: - Calon isteri. - Calon suami. - Wali. - Dua orang saksi. - Akad ijab dan kabul.

REV 00

Wali Hakim: Seseorang yg dilantik oleh pemerintah (Raja) utk menikahkan perempuan yg tdk ada wali di Negerinegeri yg disebut (Tuan Kadi).
UDT 2032 INSTITUSI-INSTITUSI ISLAM 8

REV 00

Pembubaran Perkahwinan: Hukum Perceraian; - Halal tetapi dimurkai Allah (perkara makruh yg paling dibenci Allah). - Sunat: Perempuan buruk akhlak - Makruh: Perempuan baik akhlak - Wajib: Seperti perempuan di ilak (sumpah) - Haram : Perempuan di dalam haid Hukum talak dan penyelesaiannya : Wajib: Jika perselisihan antara suami dng isteri tdk menemui jln penyelesaian dan keluarga kedua pihak telah bersetuju dng cara yg sedemikian, mereka perlu bercerai.
UDT 2032 INSTITUSI-INSTITUSI ISLAM 9

REV 00

Sunat: Apabila seorang suami tdk sanggup memberi nafkah atau isteri berkelakuan tdk baik atau tdk menjaga maruah dirinya. Makruh: Jika suami menjatuhkan talak ke atas isterinya yg baik tanpa apa-apa kesalahan yg dilakukan oleh isterinya Haram: Seorang suami menjatuhkan talak kpd isterinya yg sedang dlm haid atau nifas dan pada masa isterinya suci (yg telah disetubuhi pada masa suci itu ) Harus:Apabila tdk ada persefahaman utk hidup antara suami dng isteri.
UDT 2032 INSTITUSI-INSTITUSI ISLAM 10

REV 00

Bilangan Talak: Suami menceraikan isterinya dengan talak satu. Semasa idah, suami boleh merujuki isterinya kembali.Talak dua suami menceraikan isterinya dng talak dua sekaligus atau perceraian yg berlaku kali yg kedua. Semasa idah, suami boleh merujuki isterinya kembali.Talak tiga,Suami yg menceraikan isterinya dng talak tiga sekaligus atau perceraian yg berlaku kali yg ke tiga. Apabila seorang isteri ditalak tiga, bekas suaminya tdk boleh merujuki kembali atau berkahwin semula dng bekas isterinya.
UDT 2032 INSTITUSI-INSTITUSI ISLAM 11

-

-

IDDAH Idah ialah masa menunggu yg telah ditetapkan oleh syarak ke atas seorang perempuan yg diceraikan oleh suaminya sama ada bercerai hidup atau bercerai mati. Antara sebab disyariatkan idah : Memberi peluang kpd suami utk merujuki bekas isterinya dlm idah raj’i; Sebagai masa berkabung utk isteri yg telah kematian suami; Memberi peluang kpd isteri membuat persediaan utk memulakan penghidupan yg baru; Utk memastikan rahim isteri bersih dan bebas dpd benih ( zuriat ) bekas suaminya.
UDT 2032 INSTITUSI-INSTITUSI ISLAM

REV 00

12

RUJUK`: • Ialah suami mengambil kembali bekas isteri yg telah diceraikan kepangkuannya dlm masa idah raj’i. Syarat-syarat rujuk ialah: • Ada lafaz yg menunjukkan rujuk; • Rujuk bukan kerana paksa; • Orang yg dirujuk ialah bekas isterinya yg telah diceraikan dan telah disetubuhi; • Perceraian yg berlaku bukan kerana fasakh atau tebus talak ( khuluk ) • Dicerai bukan dng talak tiga atau idahnya sudah tamat.
UDT 2032 INSTITUSI-INSTITUSI ISLAM

REV 00

13

REV 00

Keibubapaan: Melaksanakan t.jawab itu utk kesejahteraan keluarga. Kesejahteraan akan tercapai sekiranya suami dan isteri mempunyai perhubungan kasih sayang yg erat dan pergaulan yg baik. - T.Jawab Suami: - Menyediakan keperluan asas untuk isteri dan anak seperti tempat tinggal, makanan, pakaian dan lain-lain. - Memberi nafkah zahir dan batin kpd isteri. Menyediakan nafkah utk seisi keluarga mengikut yg sepatutnya.
UDT 2032 INSTITUSI-INSTITUSI ISLAM 14

REV 00

-

-

Memberi layanan baik terhadap isteri sprt perlakuan yg sopan dan penuh kasih sayang, menjaga maruahnya dan lain-lain. Memberi pengetahuan dan didikan agama yg secukupnya kpd isteri dan anak. Ilmu pendidikan yg diberikan merangkumi ilmu dunia dan ilmu akhirat. Menjaga kesalahan dan perlindungan kpd isteri dan anak serta ahli keluarga yg lain. Berlaku adil kpd isteri sekiranya suami mempunyai isteri lebih dpd seorang .

UDT 2032 INSTITUSI-INSTITUSI ISLAM

15

REV 00

Tanggungjawab Isteri: - Patuh perintah suami, Memberi layanan baik dan menunjukkan kesetiaan, kasih sayang kpd suami, menjaga maruah dan harta suami semasa ketiadaan suami. - Tanggungjawab ibu bapa terhadap anak: 1)Berdoa agar dikurniakan anak soleh sebaik sahaja bernikah.2) Mengazankan 3) Memberikan nama yg baik kpd anak 4) Menyusukan 5) Menyediakan makanan,pakaian dan t.tinggal. 6) Memberi pendidikan dunia dan akhirat. 7) Memberi k. sayang dan adil 8) Menguruskan perkahwinan mereka.
UDT 2032 INSTITUSI-INSTITUSI ISLAM 16

REV 00

Institusi Pendidikan: Pendidikan dlm B. Arab disebut ‘tarbiyyah’, drp kata dasarnya iaitu ‘rabba’ yg membawa erti tumbuh,berkembang, memelihara, mentadbir, meminjam dan memperbaiki. Manurut isitilah ini, ‘tarbiyyah’bermaksud proses merealisasikan pembinaan insan, pembentukan dan pemasyarakatan individu selaras dengan dasar yg digariskan oleh sesuatu falsafah agar individu tersebut dapat menunjukkan keperibadian yg tinggi dlm setiap perilakunya.
UDT 2032 INSTITUSI-INSTITUSI ISLAM 17

-

-

‘Ta’lim’ : proses pengajaran atau pemindahan ilmu kpd manusia utk merealisasikan fungsi, dan statusnya sebagai khalifah Allah di bumi ini. Tarbiyyah, ta’lim dan ta’dib :Sarjana Islam berpendapat tarbiyyah lebih tepat kpd makna pendidikan iaitu proses mewujudkan suasana pembelajaran yg aktif ke arah penghayatan ilmu melalui disiplin yg telah ditetapkan. Ta’lim adalah sebahagian dpd pendidikan. Perkataan ta’dib pula, lebih membawa kpd makna proses pembentukan tingkah laku dan sikap bagi membentuk sahsiah.
UDT 2032 INSTITUSI-INSTITUSI ISLAM 18

REV 00

Falsafah Pendidikan : Berusaha melahirkan individu beriman dan beramal soleh. Falsafah ini dapat melahirkan insan yg dididik berasaskan F.P.Islam akan bersifat takwa, ikhlas, amanah, istiqamah dan sifat kemanusiaan yg tinggi.

REV 00

Kriteria Falsafah P. Islam: - F.P. Islam hendaklah sesuai dng roh Islam, akidah dan syariat Islam. - F.P.Islam berkait rapat dng aktiviti, masyarakat dan hubungannya dng kebudayaan, sosial, ekonomi dan politik.
UDT 2032 INSTITUSI-INSTITUSI ISLAM 19

-

Pembinaan haruslah didasarkan kpd aspek kehidupan manusia yg berkaitan dng ilmu pengetahuan dan pengalaman kemanusiaan F.P.Islam bersifat syumul yg didasarkan kpd fakta sosial, budaya, spiritual, ekonomi, politik dan sebagainya. F.P. Islam bersifat memilih agar sesuai dgn roh Islam. F.P.Islam bebas dpd percanggahan dan pertentangan di antara prinsip dan perlaksanaan amalinya.

REV 00

UDT 2032 INSTITUSI-INSTITUSI ISLAM

20

Mohd. Kamal Hassan : F.P.Islam memberi penekanan kpd konsep berikut:

REV 00

Pendidikan seumur hidup. Pembangunan seluruh potensi ,roh, akal dan jasad secara bersepadu mencakupi aspek kognitif, efektif dan vokasional.Menyampaikan fungsi sebagai hamba Allah (ubudiyyah) dan sebagai khalifah Allah, memakmurkan alam kesepaduan dan kesempurnaan iman, ilmu dan amal soleh. Kebahagian hidup di dunia dan akhirat.

UDT 2032 INSTITUSI-INSTITUSI ISLAM

21

REV 00

Konsep Pendidikan: Pendidikan dlm Islam mempunyai kedudukan yg amat tinggi sehingga dikira sebagai suatu ibadah.Kerana itulah Allah S.W.T meletakkan taraf orang yg berilmu dan berpendidikan kpd suatu tahap yg tinggi. Begitu juga wahyu petama yg diturunkan kpd Nabi Muhammad S.A.W dimulai dng perintah yg mempunyai hubungkait yg amat rapat dng pendidikan.
UDT 2032 INSTITUSI-INSTITUSI ISLAM 22

REV 00

-

Pendidikan dlm Islam meliputi dunia dan akhirat. Al-Ghazali: Ilmu ada dua bahagian utama: Ilmu fardhu ain yg dituntut ke atas setiap orang supaya mempelajarinya seperti ilmu Fiqh, Tafsir dan sebagainya. Ilmu fardhu kifayah yg mesti ada pada sekumpulan orang dlm masyarakat tanpa melihat kpd individu seperti ilmu perubatan, kejuruteraan, ekonomi dll. Berlawanan dng pemikiran pendidikan Barat yg memisahkan ilmu kpd dua bahagian yg dikenali dng theologi dan sains.
UDT 2032 INSTITUSI-INSTITUSI ISLAM 23

-

REV 00

-

-

Prinsip asas: mengenal Allah, mengenal alam dan mengenal diri. Konsep P. Islam berasaskan keseimbangan dan intergrasi antara roh, akal dan jasad. Menggunakan seluruh potensi fitrah manusia agar dapat melaksanakan tugasnya sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Perkembangan potensi seluruh fitrah diri akan mewujudkan keseimbangan dlm diri manusia dan dlm realiti kehidupan manusia. Konsep ini berbeza dng konsep pendidikan sekularisme yg memberi perhatian terhadap aspek akal dan jasad semata-mata.
UDT 2032 INSTITUSI-INSTITUSI ISLAM 24

Tujuan Dan Matlamat Pendidikan : -

REV 00

Utk mendapatkan keredhaan Allah S.W.T Utk membentuk akhlak yg mulia. Memperkenalkan kpd manusia tentang hubungan dan tanggungjawab sosial Meningkatkan semangat ilmiah dan memperlengkapkan pengetahuan dlm pelbagai bidang ilmu utk menguasai kerjaya hidup. Persiapan utk kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat.

UDT 2032 INSTITUSI-INSTITUSI ISLAM

25

Matlamat pendidikan: Memastikan pengabdian dan penghambaan (ubudiyyah) hanya kpd Allah S.W.T sama ada di peringkat individu dan masyarakat. Matlamat yg selaras dng matlamat hidup manusia di muka bumi. Matlamat terakhir P.Islam ialah melengkapkan setiap individu dgn peng. Islam supaya ia dapat hidup sebagai seorang yg beriman, berakhlak, beramal soleh. Pengetahuan itu juga dapat menyedarkan manusia tentang tugas utamanya sebagai khalifah Allah dan juga tarafnya sebagai hamba Allah.
UDT 2032 INSTITUSI-INSTITUSI ISLAM 26

REV 00

Adab Menuntut Ilmu: -

REV 00

Membersihkan diri dpd tingkah laku yg buruk dan sifat terkeji. Menumpukan sepenuh perhatian kpd ilmu. Menghormati dan memuliakan guru. Menguasai pendapat utama dahulu. Mendalami sesuatu yg dipelajari secara teratur dan bersistematik berdasarkan kepentingannya Niat yg ikhlas. Menjadikan ilmu yg dipelajari sebagai cara utk mencapai matlamat.
UDT 2032 INSTITUSI-INSTITUSI ISLAM 27

REV 00

Pendidikan Formal / Tidak formal: Pendidikan agama di rumah,Dihantar ke surau untuk mengaji al-Quran, Ibadat, tauhid, akhlak dan pergaulan dng anggota masyarakat. Institusi pendidikan Formal: Sistem pengajian pondok Sitem pengajian madrasah Kuttab(sekolah dasar semacam tadika) Madrasah Masjid Masyarakat
UDT 2032 INSTITUSI-INSTITUSI ISLAM 28

REV 00

-

-

-

Pendidikan Jasmani: pendidikan yg bersifat fizikal,sebagaimana hadith Nabi SAW menekankan kpd berenang, memanah dan menunggang kuda. Pengajaran yg dilakukan oleh Rasulullah S.A.W ialah: Mewujudkan pusat pendidikan iaitu dng mengadakan pusat pengajian terulung di rumah Al-Arqam bin Abi Arqam. Menyampaikan pengajaran di tempat terbuka seperti di rumah keluarga baginda, Bukit Safa, Mina, Padang Arafah dan lain-lain.
UDT 2032 INSTITUSI-INSTITUSI ISLAM 29

REV 00

Kaedah pengajaran dan pembelajaran : Kaedah Hafazan, Kaedah Syarahan atau Kuliah Kaedah Dialog, Kaedah Soal Jawab, Kaedah Pandang Dengar, Kaedah Perbincangan , Kaedah Lawatan, Kaedah Pengulangan , Kaedah Tunjuk Cara atau Demonstrasi, Kaedah Latih Tubi dan Kaedah Pengunaan Lukisan. Kaedah Halaqat:Dilakukan di serambi atau di dlm masjid, surau atau tempat yg dikhususkan utk aktiviti pengajaran. Biasanya pelajar akan mengelilingi guru dlm bentuk bulatan utk mendengar syarahan.
UDT 2032 INSTITUSI-INSTITUSI ISLAM 30

Tanggungjawab Ilmuan: - Melahirkan rasa kasih dan bersikap penyayang terhadap pelajar. - Menyebarkan ilmu pengetahuan secara ikhlas. - Memberi nasihat,pandangan,tunjuk ajar dan bimbingan ke arah pemikiran yg sihat. - Memiliki akhlak mulia dan berperibadi tinggi. - Tdk memperkecilkan bidang ilmu lain. - Menyampaikan ilmu berdasarkan kemampuan pelajar. - Menyampaikan ilmu dng keterangan yg jelas, tanpa keraguan. - Beramal dng ilmu yg ada padanya.
UDT 2032 INSTITUSI-INSTITUSI ISLAM

REV 00

31

REV 00

Institusi Ekonomi: Ekonomi adalah suatu disiplin ilmu mengenai cara manusia membuat pilihan dlm penggunaan sumber produksi terhad utk menghasilkan berbagai barangan dan perkhidmatan dan mendistribusikannya kpd masyarakat untuk konsumsi. Ekonomi Islam adalah aktiviti ekonomi yg dilandaskan pada prinsip dan etika yg terkandung dlm Al-Quran dan Al-Hadis.
UDT 2032 INSTITUSI-INSTITUSI ISLAM 32

REV 00

Falsafah Ekonomi Islam: 1. Konsep Tauhid: Iaitu hubungan manusia dng Allah dan manusia sesama manusia. Rububiyyah: ( Penguasa), peraturan Ilahi bagi menyusun rezeki dan kegiatan ekonomi. 2. Konsep Tazkiyyah: Kusucian jiwa dan ketinggian akhlak , membersihkan harta menerusi zakat dan sedekah yg membawa kpd al-falah. 3. Manusia sebagai khalifah: Memikul amanah,t.jawab memakmurkan bumi dlm rangka pengabdian diri kpd Allah swt.
UDT 2032 INSTITUSI-INSTITUSI ISLAM 33

REV 00

4. Hari pembalasan: Menjadikan kegiatan ekonomi manusia sentiasa berada pada landasan yg dibenarkan syarak. 5. Kesamaan dan Persaudaraan: Menjangkau batas sempadan geografi, bangsa, bahasa, warna kulit, persaudaraan mencetuskan keadilan dan menolak kezaliman, terhindar pemerasan, eksploitasi, penindasan dan penyelewengan. 6. Konsep hak milik: Sumber kekayaan milikNya, manusia pengendali amanahNya sebagai ujian utk mencapai keredaanNya.
UDT 2032 INSTITUSI-INSTITUSI ISLAM 34

REV 00

Konsep Ekonomi: - Kaedah dasar dlm Ekonomi Islam merangkumi 4 elemen iaitu ketuhanan, etika, kemanusiaan dan sikap pertengahan. Sebagai asas sebuah konsep yg normal, elemen-elemen tadi menjadi dasar bagi aplikasi, kegiatan serta unsur-unsur dlm seluruh praktis ekonomi dan sistem kewangan Islam. Tanpa ciri khusus itu, ekonomi Islam tdk berbeza dng ekonomi lain.
UDT 2032 INSTITUSI-INSTITUSI ISLAM 35

-

REV 00

Kaedah ketuhanan (Ilahiah):a.Mencapai misi khalifah di dunia dan sejahtera di akhirat. Aqidah adalah landasan ideologi ekonomi Islam. b. Keimanan sebelum kedudukan / kekuasaan. c. Apa yg dimiliki manusia hanya merupakan pinjaman dari Allah. Kaedah Etika: Manusia dibebaskan dlm mengeksploitasi segala sumber alam, serta menggunakannya. Kaedah Kemanusiaan: Manusia harus bekerja keras utk merealisasikan kepercayaan Allah sebagai pembawa kemakmuran di dunia. Kaedah Pertengahan: Keseimbangan antara kepentingan dan hak individu dan sosial.
UDT 2032 INSTITUSI-INSTITUSI ISLAM 36

REV 00

Konsep Ekonomi : - Islam mengambil suatu kaidah terbaik antara kedua pandangan yg ekstrim (kapitalis dan komunis) yg membentuk keseimbangan di antara keduanya (kebendaan dan rohaniah). - Kejayaan sistem ekonomi Islam tergantung kpd sejauh mana penyesuaian yg dapat dilakukan di antara keperluan kebendaan dan keperluan rohani / etika yg diperlukan manusia. Sumber pedoman ekonomi Islam adalah al-Qur'an dan sunnah Rasul s.a.w.
UDT 2032 INSTITUSI-INSTITUSI ISLAM 37

REV 00

Konsep Pemilikan Dalam Islam. - Pemilikan Individu ; Menghormati pemilikan Individu.Pemilikan bukanlah mutlak .Semua yg dimiliki oleh manusia adalah pemberian Allah utk menguji manusia di dunia. - Pemilikan syarikat,perniagaan dll;Melarang dpd menceroboh hak org lain, melarang dpd melakukan kezaliman dlm menggunakan hak. - Pengharaman Monopoli;Menyusahkan org , menyembunyikan brg2 keperluan asasi ,tdk menjual barang yg disembunyi kecuali ketika orang amat memerlukannya, ketika itu ia boleh memaksa org membeli dng harga tinggi.
UDT 2032 INSTITUSI-INSTITUSI ISLAM 38

REV 00

-

Pengharaman Riba. Pengharaman Penipuan dalam aqad. Haram membekukan harta dan kewajipan Berzakat. Pengharaman rasuah dan mengeksploitasikan kuasa untuk mendapatkan harta. Tolong-menolong. Amalan hukum pewarisan dlm Islam; persoalan dan pengagihan harta selepas kematian si pemilik.

UDT 2032 INSTITUSI-INSTITUSI ISLAM

39

REV 00

Sistem Ekonomi Barat: 1. Sistem Ekonomi Kapitalis Ia dibentuk oleh ciri penguasaan modal. Tiga gagasan : Perolehan, persaingan dan rasionaliti.Individu mempunyai kuasa yg sepenuhnya utk memperoleh harta dan bebas memanfaatkannya mengikut kehendak. Individu diberi hak kebebasan utk memiliki, membeli dan menjual hartanya. Pemerintah tdk boleh campur tangan utk mencari sebanyak-banyak keuntungan utk dimanfaatkan bagi kepentingan dirinya dpd kepentingan masyarakat.
UDT 2032 INSTITUSI-INSTITUSI ISLAM 40

Sistem Ekonomi Sosialis: - Pemilikan harta adalah hak negara. Semua faktor produksi dan sumber pendapatan menjadi milik negara dan individu tidak ada hak pemilikan dan kebebasan memanfaatkan hasil produksi. Dasar kesamaan ekonomi menentukan hak individu dlm suatu bidang ekonomi. Konsumsi terhadap hasil produksi disediakan oleh negara menurut keperluan individu. Utk mencapai tujuan sistem kesamaan ekonomi sosialis, undang-undang buruh menguasai segala peraturan aktiviti produksi dng menafikan kebebasan ekonomi dan hak pemilikan harta.

REV 00

UDT 2032 INSTITUSI-INSTITUSI ISLAM

41

Sistem Ekonomi Islam: - Dasar sistem ekonomi Islam adalah dasar pemilikan, dasar keseimbangan dan dasar keadilan. Manusia bukanlah pemilik mutlak harta atau sumber ekonomi melainkan Allah. Keseimbangan diawasi berlaku antara kepentingan individu dan kepentingan umum dlm tingkah laku ekonomi dng mengawasi keseimbangan antara hak dan tanggungjawab. Manakala dasar keadilan dlm ekonomi Islam ialah mendistribusikan hasil atau pendapatan aktiviti ekonomi dng kaedah yg ditentukan oleh Islam.
UDT 2032 INSTITUSI-INSTITUSI ISLAM

REV 00

42

Harta milik Allah. - Harta milik individu. - Harta milik masyarakat:Islam menyeru individu supaya mengeluarkan harta hak masyarakat. - Keadilan Sosial. Keseimbangan Ekonomi Islam: Pengembangan Harta. - Cara halal dan haram dlm Pengumpulan harta. - Transaksi perniagaan Larangan riba - Etika penafkahan hHarta
UDT 2032 INSTITUSI-INSTITUSI ISLAM

REV 00

43

REV 00

Muamalah, Sistem Perbankan dan Insurans: - Muamalah adalah satu aspek yg sangat berkait rapat dng urusan kehidupan umat Islam dlm menguruskan keselesaan hidup yg berlandaskan etika syarak. 1. WAJIB : Urusniaga yg halal menubuhkan sistem kewangan yg berlandaskan syarak. 2. SUNAT: Memberi pinjaman Qard Al Hasan. 3. HARUS: Meminjam atau pendeposit yg membuka akaun bebas memilih jenis akaun utk urusniaga oleh Islam.
UDT 2032 INSTITUSI-INSTITUSI ISLAM 44

REV 00

4. MAKRUH: perbuatan menggadai barang kemas tanpa tujuan , meminjam wang tanpa tujuan dan berbelanja secara berlebihan. 5. HARAM: berurusniaga dng transaksi riba adalah haram, melabur dalam pelaburan yg haram adalah haram dan mengenakan faedah kpd peminjam adalah haram.

UDT 2032 INSTITUSI-INSTITUSI ISLAM

45

REV 00

-

Operasi Perbankan Islam: Teori pinjaman, pembiayaan, simpanan, pelaburan, jualan dan belian, gadaian dan hutang secara Islam hanya akan dapat dilaksanakan dng baik bila wujudnya institusi dan syarikat kewangan yg menjalankannya. Operasi dan aktiviti kewangan yg melibatkan riba, penindasan, pemalsuan dan kesamaran(syubhah) dlm kontrak tdk boleh diterima dlm sistem perbankan Islam.
UDT 2032 INSTITUSI-INSTITUSI ISLAM 46

-

REV 00

Prinsip-prinsip Asas Perbankan Islam - Asas akidah dan ibadah, Akidah asas pengabdian dlm pengurusan harta , asas syariah dlm urusniaga Perbankan Islam dan Urusniaga Perbankan Islam sebagai ibadah. Asas Akhlak Dalam Urusniaga - Adil, jujur, bertanggungjawab, ikhlas, bermanis muka dan memberi pertolongan, bertimbang rasa dan cermat .

UDT 2032 INSTITUSI-INSTITUSI ISLAM

47

Urusniaga Riba: Riba an-Nasiah: Iaitu riba menangguhkan bayaran pinjamannya dan terpaksa membayar lebih dpd jumlah pinjaman yg dipinjam. Riba al-Fadhl: Iaitu urusniaga pertukaran bayaran melalui sistem barter, apabila seseorang hendak menukar barang yg sama jenis tetapi kualiti yg berlainan maka barang yg kurang berkualiti akan dibayar dng barang yg lebih.

REV 00

UDT 2032 INSTITUSI-INSTITUSI ISLAM

48

REV 00

Matlamat Perbankan Islam Utk berusaha sedaya upaya menjalankan operasinya sebagai sebuah bank perdagangan berlandaskan kpd hukum syarak. Utk menyediakan kemudahan dan khidmat bank kpd semua umat Islam dan rakyat negara ini dng mencapai keteguhan dan keupayaan berkembang maju dari masa ke semasa.

-

UDT 2032 INSTITUSI-INSTITUSI ISLAM

49

REV 00

Sejarah Perbankan Islam: 1. Di Malaysia: Berkembang sejak tahun 1983, Perbankan Islam ini dinamakan Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) , disenaraikan di BSKL tahun 1992. 2. Di Mesir:1963, “Mit Gharma Saving Bank” telah menubuhkan urusan B. Islam sebagai pelopor awal yg menjalankan sistem muamalat Islam tanpa riba.Peminjam diwajibkan memiliki akaun dlm tempoh tertentu sebelum berurusniaga dng pihak bank.
UDT 2032 INSTITUSI-INSTITUSI ISLAM 50

REV 00

3. Di Asia Barat: B.Islam pertama ditubuhkan ialah Bank Islam di Dubai, tahun 1975. 4. Di Eropah:Di Eropah dan Amerika, mereka telah bersepakat menubuhkan “Persatuan Bank-Bank Islam Antarabangsa” yg berpejabat di Jeddah. Produk Perbankan Islam: Tiga kumpulan:Penyimpan, peminjam dan pelabur. Utk itu perbankan Islam menyediakan tiga jenis akaun berdasarkan prinsip muamalat Islam.
UDT 2032 INSTITUSI-INSTITUSI ISLAM 51

Akaun Semasa Al-Wadiah:B.Islam akan menerima wang simpanan dpd penyimpan dlm bentuk simpanan akaun semasa di bawah hukum wadiah dan yad ad-damanah. Bank memberi buku cek dan khidmat biasa mengenai akaun semasa kpd penyimpan. Akaun Simpanan Al-Wadiah:B.menerima wang simpanan dpd penyimpan dlm bentuk Akaun Simpanan di bawah hukum Al-Wadiah. Bank memberi buku akaun simpanan dan khidmat biasa mengenai akaun semasa kpd penyimpan.
UDT 2032 INSTITUSI-INSTITUSI ISLAM 52

REV 00

REV 00

Akaun Pelaburan Al-Mudarabah:Pemodal yg mencarum utk melabur melalui bank dlm bentuk akaun pelaburan berasaskan hukum alMudarabah. Produk P.Islam /Muamalat :Al-Musyarakah, AlMurabahah,Al-Bai’Bi Thaman Ajil,Sewaan(AlIjarah),Sewa Jual (al-Bai’ at-Tijari), Upahan ( alUjrah),Al-Wakalah, Pinjaman Kebajikan atau alQard al-Hassan, Gadaian atau ar-Rahn, Jaminan Hutang atau Perlaksanaan kerja atau al- Kafalah, Pembiayaan perbankan Islam dan surat bank,Surat Kredit &Surat Jaminan.
UDT 2032 INSTITUSI-INSTITUSI ISLAM 53

REV 00

Insurans: - Insurans konvensional dewasa ini adalah sistem yg beroperasi di bawah sistem ekonomi kapitalisme satu sistem yg tdk berpaksikan kpd ajaran agama. - Tiadanya ikatan dng agama menyebabkan sistem insurans yg dilaksanakan tdk memenuhi tuntutan membawa kebajikan kpd masyarakat. - Sistem insurans Islam (al-takaful) yg berlandaskan tauhid, lebih bermatlamatkan utk mencapai keredaan Allah s.w.t.(mardatillah).
UDT 2032 INSTITUSI-INSTITUSI ISLAM 54

-

Ia tdk bersifat menindas mahupun mencari keuntungan semata-mata sehingga melanggar etika dlm mencapai kejayaan material.

REV 00

-

Kefahaman tauhid dlm operasi insurans Islam iaitu saling bekerjasama dlm menghadapi sebarang kesukaran dlm kehidupan terutamanya dlm masalah kewangan. Konsep al-takaful dlm Islam seperti persaudaraan, saling membantu dan bekerjasama dan selainnya berkait rapat antara satu sama lain.

-

UDT 2032 INSTITUSI-INSTITUSI ISLAM

55

REV 00

PRINSIP ASAS INSURANS ISLAM: Prinsip utama insurans Islam yg disimpulkan daripada Al-Quran: Saling bekerjasama. Saling bertanggung jawab. Saling melindungi. Prinsip keharmonian. Konsep pengorbanan.

UDT 2032 INSTITUSI-INSTITUSI ISLAM

56

REV 00

Perbezaan Operasi Takaful & Ins.Konvensional : - Elemen akad, gharar, riba, maitsir, tabungan dan pelaburan. Akad: Risiko tdk dipindahkan kpd syarikat tetapi berkonsepkan kerjasama dia antara para peserta. Gharar (ketidakpastian): Riba: Insurans konvensional bergantung kpd keuntungan riba. Ins. Islam berasaskan tabarru’ yg disumbangkan oleh orang ramai. Maitsir (perjudian): Ia tidak wujud kerana perlaksanaannya berteraskan kpd konsep almudharabah Tabungan dan pelaburan :Ins. konvensional, segala premium dan keuntungan pelaburan adalah milik syarikat.
UDT 2032 INSTITUSI-INSTITUSI ISLAM 57

REV 00

Institusi Perundangan: Falsafah Perundangan Islam: Perundangan Dan Ibadah: “Tidak Aku ciptakan jin dan manusia kecualilah semata-mata utk beribadah kepadaKu”. Berurusan dlm hal berkaitan dng undang-undang sebenarnya urusan agama. Kandungan Syariah Islam:Syariah Islam adalah lengkap mengandungi segala aspek perundangan dlm kehidupan. Muamalah : Wujudnya hubungan dua pihak seperti perkara berkaitan dng kontrak,kesiksaan, jenayah, jaminan dan melibatkan negara.
UDT 2032 INSTITUSI-INSTITUSI ISLAM 58

Prinsip Perundangan Islam: - Untuk melindungi perbuatan jahat, menjamin seluruh ahli masyarakat mendapatkan keselamatan dan pembelaan. • Pembalasan:memastikan perbuatan jenayah mendapat pembalasan yg setimpal dng apa yg telah dilakukan. • Pencegahan :Dpd berulangnya dan merebak hingga mengganggu keselamatan masyarakat. undang-undang Islam seperti hudud, qiyas dan ta’zir, sangat tegas. • Permulihan: Kpd orang yg melakukan jenayah. Hukuman di dlm Islam tdk bertujuan utk menganiaya atau menyakiti seseorang.
UDT 2032 INSTITUSI-INSTITUSI ISLAM

REV 00

59

Sumber Perundangan Islam: Al-Quran, Al-Hadith / As-Sunnah, Ijtihad : Pendapat mengenai perkara yg tdk terdapat nas yg terang, sama ada dlm Al-Quran & Hadith. Ijma’: Persetujuan para mujtahid pada sesuatu masa berkaitan sesuatu permasalahan hukum setelah tiadanya hukum tersebut dinyatakan dlm Al-Quran atau Al-Hadith. - Qiyas, Istihsan dan Masaleh al-Mursalah.

REV 00

UDT 2032 INSTITUSI-INSTITUSI ISLAM

60

Maqasid/ Matlamat Perundangan Islam: - Pemeliharaan Ad Din, b. Pemeliharaan jiwa manusia, c. Pemeliharaan akal, d. Pemeliharaan keturunan,e. Pemeliharaan harta. - Dari sudut kepentingan dan kekuatannya, ia dibahagi kpd tiga kategori; 1. Dharurriyyat (menjaga agama,jiwa,akal keturunan dan harta benda), 2. Hajiyat, 3. Tahsiniyyat.
UDT 2032 INSTITUSI-INSTITUSI ISLAM

REV 00

61

Ciri Perundangan Islam Dan Barat: -

REV 00

Demokrasi Barat, kuasa memerintah terletak di tangan rakyat sepenuhnya. Islam, hanya Allah yg memiliki kedaulatan yg mutlak.

-

Islam utamakan kepentingan keadilan sejagat. Perundangan Islam memandang manusia itu sama rata,antara yg berpangkat miskin atau kaya, pihak yg berkuasa ataupun rakyat biasa. - Perundangan Islam berhubung rapat soal akhlak atau perasaan. Islam menganggap budi pekerti yg baik sebagai sendi masyarakat.
UDT 2032 INSTITUSI-INSTITUSI ISLAM 62

Undang-undang Jenayah Islam /Moden:

REV 00

a. Undang-undang ditetapkan oleh manusia sedangkan Syariat ditetapkan oleh Allah. b. Sumber undang2 manusia berdasarkan akal dan nafsu sedangkan syariat ditetapkan berdasarkan wahyu Allah melalui Al Quran dan As Sunnah. c. Undang2 diciptakan berdasarkan perkembangan manusia, syariat sbg panduan manusia utk mendapat nilai mulia. d. Undang2 manusia cenderung kpd nafsu sedangkan syariat terpelihara kerana Allah yg memeliharanya.
UDT 2032 INSTITUSI-INSTITUSI ISLAM 63

Hudud, Qisas Dan Takzir: • Hudud: Bertujuan menjamin kepentingan awam,utk melindungi maruah, keturunan harta benda akal dan nyawa.Zina, Qazf, Sariqa, Hirabah,Shurb al-Khamr&Murtad. • Qisas: Setiap pencerobohan hak manusia. Jenayah Membunuh, Pembunuhan yg tdk disengajakan Jenayah Mencederakan &Jenayah ke atas janin. • Takzir : Kesalahan yg dihukum dlm bentuk deraan yg tdk ditetapkan di dlm Al-Quran dan As-Sunnah.Contoh Kesalahan takzir ,abaikan kewajipan agama atau melanggar larangan Allah yg disabitkan melakukan kesalahan.
UDT 2032 INSTITUSI-INSTITUSI ISLAM

REV 00

64

Institusi Politik: Khilafah ,imamah,imarah dan siyasah: Mengikut ulama , ialah mengurus pimpinan ummah (tanggungjawb dan amanah) terhadap urusan mereka. Istilah syarak :Politik bermaksud mentadbir berjuang bagi mendapatkan kuasa utk melaksanakan pegangan hidup (akidah) dlm negara dan masyarakat serta mengatur pentadbiran negara mengikut pegangan hidup yg diperjuangkan itu.

REV 00

UDT 2032 INSTITUSI-INSTITUSI ISLAM

65

Konsep Politik Islam: 1. Puncak segala kekuasaan adalah Allah. 2. Allah adalah pemberi hukum yg sebenarnya. Padanya terletak kekuasaan mutlak mengadakan undang-undang. 3. Pembentukan negara Islam mestilah diasaskan kpd undang-undang ciptaan Allah yg disampaikan oleh Allah melalui rasulNya. - Mereka yg memisahkan Islam dpd politik termasuk golongan orang yg tdk beriman.
UDT 2032 INSTITUSI-INSTITUSI ISLAM

REV 00

66

Ciri-ciri Politik Islam: Tiga ciri politik Islam : Tauhid, Risalah dan Khalifah. Tauhid: bermaksud percaya kpd Allah yg satu. Risalah: Allah kpd Rasul utk mentauhidkan Allah dng bermulanya nabi Adam hingga N. Muhammad kpd umat Islam. Khalifah: mestilah melaksanakan undangundang Islam yg dapat memberi keselamatan kpd manusia. Politik Islam dapat mengelak dpd berlakunya kesesatan dan huru-hara. Sekiranya seseorang pemimpin itu tdk mengikut ajaran Islam maka pincang negara tersebut.
UDT 2032 INSTITUSI-INSTITUSI ISLAM

REV 00

67

Struktur Pemerintahan Islam: • Badan perlaksana(eksekutive),Badan penggubal (legislature),Badan kehakiman (judiciatary).Kuasa dlm N.Islam baik eksekutif (khalifah atau imam)mahupun legislatif (ahlu hilli wal aqdi atau ahlu ra’yu) adalah amanah Allah yg diberikan kpd orang yg mendapat mandat(ulul amri) utk menjalankannya.Ulul Amri b.jawab melaksanakannya. Badan Kehakiman:Harus bebas dpd tekanan atau pengaruh ,sehingga dapat membuat keputusan yg bebas dan adil.
UDT 2032 INSTITUSI-INSTITUSI ISLAM

REV 00

68

REV 00

Konsep shura : i. Pentadbiran berlandaskan perbincangan dlm menentukan keputusan ii. Keputusan dibuat melalui persetujuan hasil dari perbincangan. iii. Kesepakatan, dan kesatuan pendapat dlm menyelesaikan sesuatu isu atau pemasalahan. iv. Menjadikan Al-quran dan Sunnah sebagai asas sandaran dlm membuat pertimbangan utk menentukan keputusan.
UDT 2032 INSTITUSI-INSTITUSI ISLAM 69

Perbandingan Pemerintahan Islam / barat: - Demokrasi kedaulatan ditangan rakyat sedangkan Islam mendaulatkan Allah. - Demokrasi lebih melihat rakyat dan wakilnya yg mengubal perlembagaan, sedangkan Islam melihat bahawa Allah yg mengubal dan khalifah melaksanakannya. - Demokrasi memperlihatkan pimpinan memenuhi aspirasi rakyat sedangkan khalifah menjalankan amanah yg diberikan oleh Allah.

REV 00

UDT 2032 INSTITUSI-INSTITUSI ISLAM

70

Tanggungjawab Pemerintah: • Menjaga agama sesuai dng ajaran dasar yg pasti dan ajaran yg telah diijma oleh salaf . • Memastikan terlaksananya hukum hudud agar hak Allah dan hak manusia terjamin. • Memperkuatkan pertahanan negara. • Mengembangkan amal makruf dan nahyu mungkar. • Menegakkan keadilan. • Melindungi agama dari sebarang musuh dan unsur bid’ah. • Bermesyuarat dlm perkara atau masalah yang tiada nas.
UDT 2032 INSTITUSI-INSTITUSI ISLAM

REV 00

71

REV 00

Tanggungjawab Rakyat: • Menumpahkan segala ketaatan kpd pemerintahan Islam yang tulin dan adil. • Menjalankan tugas yg diamanahkan oleh pemerintah dng jujur dan ikhlas sematamata kerana Allah taala. • Bertanggungjawab memberikan kerjasama kpd pemerintah dan berkorban apa sahaja ketika menghadapai ancaman sama ada dari dlm ataupun luar negeri sama ada harta, tenaga atau nyawa (jihad) .
UDT 2032 INSTITUSI-INSTITUSI ISLAM 72

REV 00

Kedudukan Non-Muslim Dalam N.Islam: - Dibahagi kpd Tiga Golongan; 1. Menjadi warganegara Islam melalui perjanjian damai( diberikan layanan, hak & keistimewaan, perlu bayar Jizyah atau kharaj, menurut perjanjian bersama). 2. Menjadi warganegara Islam melalui peperangan iaitu setelah ditewaskan (diberi perlindungan nyawa, harta dan kehormatan setelah mereka membayar Jizyah).
UDT 2032 INSTITUSI-INSTITUSI ISLAM 73

3. Menjadi warganegara Islam cara lain spt dilahirkan dlm negara Islam. - Semua di atas adalah Zhimmi, taraf mereka sama iaitu sebagai warganegara Islam. Hak Asasi Non-Muslim: Hak Umum; - Haram membunuh mereka, pembunuh akan dibalas bunuh juga. - Hukuman jenayah Hudud mereka sama dng yg muslim kecuali kes minum arak& babi. - Hak memilih kepercayaan sendiri. - Hak mendirikan rumah ibadat.
UDT 2032 INSTITUSI-INSTITUSI ISLAM

REV 00

74

- Tdk menggunakan paksaan utk mereka membayar Jizyah/Kharaj. Jika ditimpa kemalangan dikecualikan membayarnya dan diberi bantuan Baitul Malmal. Hak Khusus Mereka; - Perwakilan Politik. - Kebebasan utk mengeluarkan pendapat. - Hak mendapat pendidikan. - Perkhidmatan Kerajaan. - Perniagaan dan bidang profesional.

REV 00

UDT 2032 INSTITUSI-INSTITUSI ISLAM

75

REV 00

T.Jawab Non-Muslim: - Taat kpd pemerintah. - Patuh segala peraturan dan undang-undang. - Menghindari kerjasama dng musuh Islam. - Tidak menghasut atau melancarkan pemberontakan. - Membayar Jizyah/kharaj dng jumlah yg tlh ditetapkan oleh pemerintah. - Bekerjasama dng warganegara muslim menjaga dan mempertahankan negara.

UDT 2032 INSTITUSI-INSTITUSI ISLAM

76

Perlaksanaan Undang-Undang Islam Dalam Masyarakat Majmuk: - M.majmuk ialah masyarakat yg berlainan bangsa,bahasa,kebudayaan dan agama. - Negara Islam Madinah bermasyarakat majmuk. - Umat Islam dan non-muslim wajib samasama berkewajipan mematuhi undangundang negara. - Kebebasan non-muslim mimilih kepercayaan,adat dan budaya yg tdk melanggar undang-undang dan hak politik bersama.
UDT 2032 INSTITUSI-INSTITUSI ISLAM

REV 00

77

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful