You are on page 1of 3

OLYMPIC TIN HC SINH VIN LN TH XXII, 2013

Khi thi: Chuyn tin


Thi gian lm bi: 180 pht Ngy thi: 27-11-2013
Ni thi: I

HC DUY TN NNG
TNG QUAN THI
Tn file d liu CANARIUM.INP GENEMAP.INP BORECOLE.INP Tn file kt qu CANARIUM.OUT GENEMAP.OUT BORECOLE.OUT Hn ch thi gian cho mi test 0.5 giy 1 giy 1 giy

Tn bi TRM EN BN GEN TRNG RAU

Tn file chng trnh CANARIUM.??? GENEMAP.??? BORECOLE.???

Ch :
Du ??? c thay th bi ui ngm nh ca ngn ng c s dng ci t chng trnh. Th sinh phi np c file m ngun ca chng trnh v file chng trnh thc hin (chng trnh c bin dch ra file .exe).

Hy lp trnh gii cc bi sau y:

Hin, mt huyn min ni pha ty Qung Nam cng c trm, tuy khng nhiu nh Bc Kn. Cc bn Sinh vin Tnh nguyn Ma h xanh thy ht trm vng vi quanh trng kh nhiu, ny ra sng kin trm ha sn trng. C k ht trm c thu thp v. Sn trng c hnh ch nht. Bng m ng cch u nhau song song vi mt cnh ca sn trng v n ng cch u nhau song song vi cnh kia ca sn trng ton b sn c chia thnh cc hnh ch nht con ging nhau (1 m n). Cc ht trm s c cht i. Sau khi n nhn bn trong hc sinh s ng na ht ny xung sn ti cc im giao nhau gia cc c k v tm im cc hnh ch nht con. Ti mi im ch ng na ht trm. khng lng ph s ht trm thu nht v ht trm c ng phn b u trn sn cc bn sinh vin quyt nh chn m v n sao cho s ht trm s c dng ht v hiu n-m l nh nht.

Vi k cho trc hy xc nh m v n. Nu khng tn ti m v n tha mn th a ra hai s -1. D liu: Vo t file vn bn CANARIUM.INP:

OLP'2013 thi khi Chuyn

Page 1/3

Dng u tin cha s nguyn t s tests (1 t 20), Mi test cho trn mt dng cha mt s nguyn dng k (1 k 1012). Kt qu: a ra file vn bn CANARIUM.OUT, kt qu mi test a ra trn mt dng gm 2 s nguyn m v n (c th l -1 -1), cc s cch nhau mt du cch. V d: CANARIUM.INP 2 9 6

CANARIUM.OUT 2 3 -1 -1

Cc c th c to ra bng cng ngh bin i gen khi a ra nhn ging i tr bng phng php sinh sn hu tnh dn dn mt i mt s c tnh qu bu c cc th h ban u. Vn ch l cc c th th h mi khng gi c trn vn cc gen qu ca b v m. Bn gen ca mi c th c biu din di dng xu k t S ch cha cc k t la tinh in thng, mi k t i din cho mt gen. Nu bn gen ca m / b l Sp, (c th th h F1) v bn gen ca con sinh ra trc tip t c th ny (th h F2) l Sc th Sc c cc tnh cht sau: Sc c m k t u ging m k t u ca Sp, Sc c m k t cui ging m k t cui ca Sp. Ni mt cch khc Sc c tin t di m trng khp vi tin t di m ca Sp v Sc c hu t di m trng khp vi hu t di m ca Sp. Nu k l gi tr ln nht ca cc m tha mn hai iu kin trn th cp bn Sp v Sc c n nh di truyn k. Trn cnh ng thc nghim hin c n cy nh s t 1 n n, cy th i c bn gen l Si. i = 1 n. Ngi ta cn chn mt cp c th c n nh di truyn k nghin cu. Hy xc nh q s cp khc nhau c th la chn. Hai cp gi l khc nhau nu tn ti mt cy c cp ny v khng c cp kia. D liu: Vo t file vn bn GENEMAP.INP: Dng u tin cha 2 s nguyn n v k (2 n 105, 1 k 200), Dng th i trong n dng sau cha xu Si,mi xu c di khng qu 200. Kt qu: a ra file vn bn GENEMAP.OUT mt s nguyn l phn d ca q chia cho 109+7. V d: GENEMAP .INP 5 2 aaaaaa aabdecaa aaaa bbcaa bbaaehaa GENEMAP.OUT 3

OLP'2013 thi khi Chuyn

Page 2/3

kim tra hiu qu ca sn phm mi X-Probiotics v my thu hoch MHarvest, k thut vin phng th nghim (KTV) quyt nh th nghim trn mt lung rau ci trong m ngy. Lung rau ch c 1 hng gm n cy v cc cy trong hng cao thp khng u nhau. X-Probiotics l mt loi ch phm sinh hc c tc dng thc y s tng trng ca rau ci, bui sng, khi c bn vo cy v tr p th n tra ngy hm cc cy nm trong bn knh r k t p (cy v tr v tha mn |p-v| r) u tng trng chiu cao thm 1 n v. MHarvest l loi my thu hoch, khi ch nh v tr lm vic l p th cc cy trong bn knh r k t p u s c thu hoch v my s t ng dn t chun b cho ln trng k tip. Vo mi bui sng, KTV s chn mt cy c chiu cao thp nht trong dy bn vo mt lng X-Probiotics. Nu c nhiu cy cng chiu cao thp nht, cy u tin gp c k t u hng s c chn. Cui bui chiu cng ngy, KTV thu hoch bng cch chn cy c chiu cao cao nht trong hng v dng MHarvest. Nu c nhiu cy cng chiu cao cao nht, cy u tin gp c k t u hng s c chn. V d: vi bn knh r = 1, lung rau c 5 cy ci, cao ca cc cy ci ln lt l 3, 5, 4, 7, 9. n sng sm ngy th 2 lung rau ch cn li 3 cy vi cao ln lt l 4, 6, 4 (xem hnh).
3 5 4 7 9

X-Probiotics

MHarvest

Yu cu: xc nh chiu cao ca cy ci cao nht trong lung vo lc sng sm ngy th m+1. D liu c cho trong tp tin BORECOLE.INP gm: Dng th nht ghi 3 s nguyn n, r, m (0 < m 103, 0 r 103, 0< n 106) Cc dng tip theo ghi n s nguyn dng ln lt l chiu cao cc cy ci trong lung c lit k theo th t t u hng n cui hng, gi tr mi s khng vt qu 3x104.

Kt qu ghi vo tp tin BORECOLE.OUT gm 1 s nguyn l chiu cao ca cy ci cao nht trong lung vo lc sng sm ngy th m+1. Trng hp khng cn cy no th trong lung th a ra s 0. Cc tp tin d liu mu: BORECOLE.INP 5 1 1 3 5 4 7 9 BORECOLE.OUT 6

----------------------------- Ht ------------------------------------OLP'2013 thi khi Chuyn

Page 3/3