You are on page 1of 5

Contoh Format Perancangan Strategik : Bi l Masalah Matlamat Sterategi Indikator Pencapaian [KPI]

Contoh Format Perancangan Taktikal :

Bil

Program

Ob ekti!

Tangg"ng a#a b

Tempo h

Kos $ S"mbe r [%M]

TO&

'T%

Indikator Pencapaian [KPI]

Contoh Perancangan Operasi : Bil Sterategi $ Taktikal (kti)iti Pelan Tindakan Tangg"ng a#a Catatan

* F M

* * O S O +

Contoh Pelaporan Pelaksanaan Program $ (kti)iti : Bidang : Sterategi : Taktikal :

(kti)iti : Ob ekti! : *K Pelaksana : Sasaran : Senarai T"gas : Pelaporan : -. Kehadiran /. Penceramah $ Fasilitator 0. Pengisian 1. Perbelan aan 2. Penilaian [keberkesanan akti)iti] 3. Cadangan Penambahbaikan +ama Pelapor :

4r"tan Perancangan Sterategik %PS SK'S'S : -. /. 0. 1. P'5(+ ST'%(T'6IK %PS SKS'S /7-0 8 /7-3 ST'%(T'6I T(KTIK(5 P%O6%(M $ (KTI&ITI

2. P'5(PO%(+

Pertimbangan dalam pemilihan sterategi $ tindakan :

F(KTO% 4T(M(
P'%TIMB(+6(+

K'K4(T( +

K'K4%(+6( +

P'54(+ 6

(+C(M(+