You are on page 1of 1

EKONOMIJA

1. Samuelson, A. P., Nordhaus, D. W., Ekonomija, Mate, 18. izdanje, Zagreb, 2007. 2. Polovina, S., Medi . ., Osnove ekonomije: prirunik za studij ekonomije (uz udbenik P. Samuelson-W. Nordhaus, Ekonomija, 15. izdanje), Medinek, Zagreb, 2002.

INFORMATIKA
Vuki Bosilj, V. et al (2009), Poslovna informatika, Zagreb: Element eri, V., Varga, M., (ur.) (2004), Informacijska tehnologija u poslovanju, Zagreb: Element

STATISTIKA Newbold, P., Carlson, W.L., Thorne, B.M., Statistika, Mate d.o.o.,Zagreb, 2010.