You are on page 1of 2

PEJABAT PELAJARAN DAERAH BALING SIK 09100 BALING, KEDAH DARUL AMAN

TEL: 04-4704344 / FAKS: 04-4703319 e-mel : pejabat@ppdbalingsik.net


`1 MALAYSIA : RAKYAT DIDAHULUKAN, PENCAPAIAN DIUTAMAKAN`

Ruj : PPSB 30/002/20 Jld 2 ( 21 )

Tarikh: Semua Guru Besar, SK / SJKC / SJKT / SM MODEL KHAS Tuan,

2 Ogos 2012

PELAKSANAAN PASCAUJIAN PROTIM MATEMATIK TAHUN 4, 5 DAN 6 BAGI TAHUN 2012 Merujuk surat daripada JPN Kedah JPK 03-08/2851/71 (46) bertarikh 1 Ogos 2012 memaklumkan tentang pelaksanaan Program Pemulihan Tiga M (PROTIM) serentak bagi Tahun 4, 5 dan 6 di semua sekolah rendah di Negeri Kedah. 2. Sukacita dimaklumkan bahawa pascaujian PROTIM Matematik diadakan pada ketetapan seperti berikut: Tarikh : 2 7 Ogos 2012 (Ujian di sekolah) 8 9 Ogos 2012 (Sekolah menghantar data ke PPD)

3. Sila patuhi tarikh yang telah ditetapkan. Data yang telah lengkap hendaklah diemelkan ke Pejabat Pelajaran Daerah Baling Sik untuk perhatian Penolong PPD (Sains dan Matematik, azizanhamid@gmail.com). Pastikan hanya pelajar (Th 4, 5 dan 6 pada 2012) yang tidak melepasi praujian yang lalu sahaja akan menduduki pascaujian Protim 2012. 4. Semua bahan termasuk surat pelaksanaan, soalan dan Borang Analisa Data telah diemel ke semua sekolah. Sebarang pertanyaan sila berhubung dengan Azizan Abdul Hamid, Pen PPD Sains dan Matematik, di talian 0194808488. Sekian terima kasih. BERKHIDMAT UNTUK NEGARA PENDIDIKAN CEMERLANG KEDAH TERBILANG Saya yang menurut perintah, (HJ ABD WAHID BIN ABDUL RAHMAN) Timbalan Pegawai Pelajaran Daerah b.p. Pegawai Pelajaran Daerah Pejabat Pelajaran Daerah Baling Sik Kedah Darul Aman
aah/pppdscmath

Pelan Tindakan Pelaksanaan PascaUjian Protim Matematik 2012 Tarikh pelaksanaan Tarikh hantar data : 2 7 / 8 / 2012 : 8 9 / 8 / 2012 (sila emel kepada azizanhamid@gmail.com)

Pelajar (2012)

Pelajar yang akan duduki Pascaujian Protim 2012 Pelajar yang tidak melepasi praujian Protim pada tahun 2012 Pelajar yang tidak melepasi praujian Protim pada tahu 2012 Pelajar yang tidak melepasi praujian Protim pada tahu 2012

Tahun 4

Tahun 5

Tahun 6

Bahan yang telah diemel ke sekolah ialah: 1. 2. 3. Kertas soalan Pascaujian Kemahiran Mengira PROTIM Th 4, 5 dan 6 Surat dan panduan Pelaksanaan Pascaujian PROTIM Th 4,5 dan 6 Borang Analisa PROTIM (Borang 1, 2 dan 3).

Sila semak emel sekolah dan pastikan pelaksanaan Pascaujian PROTIM dibuat mengikut tarikh yang ditetapkan.