You are on page 1of 4

PUSAT SUMBER SEKOLAH MENENGAH SAINS SEREMBAN PERANCANGAN SUMBER KEWANGAN ATAU PERBELANJAAN 2006 SUMBER PIBG PIBG

telah memberikan sumbangan sebanyak RM2000.00 untuk membeli buku di Pameran Buku Antarabangsa di PWTC. S !ARAI B"#" $A!G %IB &I' Sherl()ks *(lmes T(nggak +2 %are t( ,ail Prin)ess Islam *adhari Ri)h %ad P((r %ad S)ien)e -.eriment Malaysia #ita S(al /a0ab ubtuk .e.eriksaan Am *arry P(tter &i1e (1 Pi #aum 2 kaum yang .u.us Peni.uan 3(lusi #eabadian Masa dan *akikat Takdir ,((tball %iari B(nda /alinan Rahsia Medi)al %i)ti(nary Buku 1iksyen Bahasa Melayu Buku 1iksyen Bahasa Inggeris P(ster #ata 2 kata khidmat SWASTA Sumbangan buku dari Penerbit Buku Pelangi sebanyak 20 buah buku ru4ukan mengikut sub4ek 2 n Adrien SUMBER LAIN +. G"R" 2 Pn Aini *a5iah RM+00.00 menyumbang RM +00.00 untuk .embelian buku di .er.ustakaan. JUMLAH RM2000.00

2. Ibuba.a 2 Telah menyumbangkan sebanyak RM200 untuk .embelian buku semasa Mesyuarat Agung PIBG 6. /ualan kad *ari Guru

RM200.00

RM+00.00

7. /ualan kek dan minuman RM+0.00 semasa .enda1taran tingkatan 7 8. #uti.an %enda &e0at 9. Pr(4ek #itar Semula JUMLAH PENDAPATAN RM 90.00 RM 790.00 RM2:60.00

IMBANGAN PERBELANJAAN 2006

PENDAPATAN PIBG RM2000

PERBELANJAAN P MB &IA! B"#" %I PAM RA! B"#" A!TARABA!GSA # C RIA!

RM2000 RM80 RM<0 RM<00

S"MBA!GA! IB"BAPA S"MBA!GA! G"R"

RM200 ,;&% R C% RM+00 BA#I

/"A&A! #A% *ARI G"R" RM+00 /"A&A! # # RM+0

#"TIPA! % !%A & WAT RM90 PR;/ # #ITAR S M"&A JUMLAH PENDAPATAN RM790 RM2930 JUMLAH PERBELANJAAN RM2930