P. 1
Stephen King - Capcana Pentru Vise

Stephen King - Capcana Pentru Vise

|Views: 52|Likes:
Published by Anton Flavius
horror
horror

More info:

Published by: Anton Flavius on Feb 11, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/27/2015

pdf

text

original

Stephen King

Capcana pentru vise
The Dreamcatcher
Această carte este pentru
Susan Moldow şi Nan Graham
ÎNTÂI, ŞTIRILE
Din East Oregonian, 25 iunie 1947
OFIŢER DE POMPIERI OBSERVĂ F!RF"RII #B"RĂTO!RE$
%enne&' !()*+ ,)-.e/&e +e 9 ).ie0&e 0i-0u*1-e2
S&-3*u0i&)1-e, 1-4in&ii, 5e +e6*151u in0-e+i.i* +e -16i+$
Din Daily Record, R)57e** 8N2M29, : iu*ie 1947
FORŢELE !VI!TI;E ;!PT"RE!#Ă O F!RF"RIE #B"RĂTO!RE$
ÎNTR<O FERMĂ DIN RE=I"NE! ROS>ELL
O?i@e-ii +e 0)n&-1in?)-(1@ii -e0u6e-e1A3 n1,e&1 6-3.u/i&3
Din Daily Record, R)57e** 8N2M29, 9 iu*ie 1947
FORŢELE !VI!TI;E DE;L!RĂ F!RF"RI!$
B!LON DE TEST!RE !TMOSFERI;Ă
Din Daily ri!une, ;'i014), 1 1u4u5& 1947
"S!F
!FIRMĂB N" P"TEM ECPLI;!$ DE;L!R!ŢIILE L"I !RNOLD
!*&e :5D +e 15&?e* +e +e0*1-1@ii +e *1 6-i(1 -e*1&1-e En0)10e
Din Daily Record, R)57e** 8N2M29, 19 )0&)(.-ie 1947
!Ş!<N"MIT! I!RBĂ SP!ŢI!LĂ F O F!RSĂ,
DE;L!RĂ "N FERMIER MÂNIOS
!n+-e7 G)H)n ne143 15)0ie-e1 0u ?1-?u-ii*e A.u-3&)1-e$
I1-.1 -)/ie&i03 nu e 1*&0e,1 +e0I& un -en4'i$, in5i5&3 e*
Din "ourier #ournal, 8%J29, : i1nu1-ie 194:
;ĂPIT!N DE !VI!ŢIE "RMĂRIT ŞI DOBORÂT DE "N O#N
"*&i(1 &-1n5(i5iune 1 *ui M1n&e**B Me&1*i0, En4-)Ai&)- +e (1-e$
F)-@e*)- !,i1&i0e &10
Din Nacional, B-1Ai*i1, : (1-&ie 1957
;I"D!T OBIE;T ;IR;"L!R SE PRĂB"ŞEŞTE ÎN M!TO =ROSSOK
2 FEMEI !MENINŢ!TE LÂN=Ă PONTO POR!NK
!( 1uAi& @i6e&e +in3un&-u$, +e0*1-3 e*e
Din Nacional, B-1Ai*i1, 12 (1-&ie 1957
ORO!RE! DIN M!TO =ROSSOK
Relatări despre oameni gri cu ochi mari şi negri
O1(enii +e /&iin@3 i1u En +e-I+e-eK
Re*1&3-i*e 0)n&inu3K
S!TE S"B TERO!REK
Din O$lahoman, 12 (1i 19L5
POLIŢIST DES;GIDE FO;"L !S"PR! "N"I O#N
P-e&in+e 03 ?1-?u-i1 5e 1?*1 *1 12 (e&-i +e15u6-1 1u&)5&-3Aii 92
R1+1-u* !FB 0)n?i-(3 +e0*1-1@i1
Din O$lahoman, 2 iunie 19L5
F"N=II ECTR!TEREŞTRI$ F O F!RSĂ, DE;L!RĂ
REPRE#ENT!NT"L MINISTER"L"I !=RI;"LT"RII
I1-.1 R)/ie$ 1- ?i )6e-1 6i5&)1*e*)- 0u ,)65e1 1*e &ine-i*)-
Din %ress&'erald, P)-&*1n+ 8Me29, 14 5e6&e(.-ie 19L5
SE ÎNM"LŢES; REL!TĂRILE DESPRE O#N<"RILE
DIN NE> G!MPSGIRE
;e*e (1i (u*&e -e*1&3-i 5un& +in A)n1 EHe&e-
"nii -eAi+en@i 5e &e( +e ) in,1Aie eH&-1&e-e5&-3
Din (nion&)eader, M1n0'e5&e- 8N2G29, 19 5e6&e(.-ie 19L5
IMENS"L OBIE;T OBSERV!T ÎN !PROPIERE!
ECETER<"L"I ! FOST O IL"#IE OPTI;Ă
!n0'e&1&)-ii F)-@e*)- !,i1&i0e -e?uA3 )-i0e 1-4u(en&1@ie
P)*i@i1 5&1&1*3 ).5e-,32
O?i@e-u* ;*e*1n+ !+1(1n&B Ş&iu 0e 1( ,3Au&$
Din (nion&)eader, M1n0'e5&e- 8N2G29, MD 5e6&e(.-ie 19L5
EPIDEMI! DE TOCIINFE;ŢIE !LIMENT!RĂ DIN
PL!ISTO> RĂMÂNE FĂRĂ ECPLI;!ŢII
Pe5&e MDD +e E(.)*n3,i@i, 0ei (1i (u*@i 5un& En 0)n,1*e50en@3
"n )?i@e- FD!
7
56une 03 161 +e ?In&In3 1- ?i 6u&u& ?i 0)n&1(in1&3
Din #ournal, Mi0'i41n, 9 )0&)(.-ie 19L5
=ER!LD FORD ;ERE INVESTI=!RE! ;!#"RILOR DE O#N
P-e/e+in&e*e P1-&i+u*ui Re6u.*i01n 56une 03 Lu(ini*e +in Mi0'i41n$
1- 6u&e1 ?i +e )-i4ine eH&-1&e-e5&-3
Din )os Angeles imes, 19 n)ie(.-ie 197:
O!MENII DE ŞTIINŢĂ DE L! ;!LTE;G OBSERVĂ
"N OBIE;T ENORM ÎN FORMĂ DE DIS; ÎN MON!VE
Ti0O(1nB E-1 E(6-eP(ui& +e *u(ini (i0i /i 50*i6i&)1-e$
M)-1*e5B !( ,3Au& ?un4i -)/ii 6-e0u( 63-u* unui En4e-$
Din )os Angeles imes, 24 n)ie(.-ie 197:
POLIŢI! ST!T!LĂ, !N;GET!TORI "S!F N" =ĂSES;
NI;I "N PĂR DE ÎN=ER$ ÎN MON!VE
Ti0O(1n /i M)-1*e5 1u ?)5& 5u6u/i /i 1u &-e0u&
&e5&u* 0u +e&e0&)-u* +e (in0iuni
Se i1 En 01*0u* 6)5i.i*i&1&e1 unei ?1-5e
Din New *or$ imes, 1L 1u4u5& 19:D
;EI RĂPIŢI DE ECTR!TERESTRI$ RĂMÂN ;ONVINŞI
P5i')*)4ii 5e En+)ie50 +e -36i-i*e +in 61-&e1
1/1<nu(i@i*)- O1(eni ;enu/ii
Din +all Street #ournal, , ?e.-u1-ie 19:9
;!RL S!=!NB N", N" S"NTEM SIN="RI$
O( +e /&iin@3 e(inen& -e1?i-(3 0-e+in@1 51 En eH&-1&e-e5&-i
S6uneB Ş1n5e*e eHi5&en@ei unei 1*&e ?)-(e
in&e*i4en&e +e ,i1@3 5un& en)-(e$
Din Sun, P')eniH, 14 (1-&ie 1997
IMENS O#N OBSERV!T LÂN=Ă PRES;OTT #E;I DE DES;RIERI
OBIE;T ÎN FORMĂ DE B"MER!N=$
P1n)u* +e 0)n&-)* +in LuOe 1* !FB e inun+1& +e -16)1-&e
Din Sun, P')eniH, MD (1-&ie 1997
L"MINILE DIN PGOENIC$ RĂMÂN FĂRĂ ECPLI;!ŢII
F)&)4-1?ii*e nu 5un& &-u01&e, 56un eH6e-@ii2
!n0'e&1&)-ii F)-@e*)- !,i1&i0e &10
Din +ee$ly, P1u*+en 8!-iA29, 9 16-i*ie 1997
EPIDEMI! DE TOCIINFE;ŢIE !LIMENT!RĂ NEECPLI;!TĂ
R!PO!RTELE DESPRE I!RB! ROŞIE$ ;L!S!TE DREPT F!RSE
Din Daily News, De--J 8Me29, 15 (1i 2DDD
L"MINI MISTERIO!SE ÎN;Ă O D!TĂ
OBSERV!TE ÎN RE=I"NE! NEFFERSON
P-i(1-u* )-1/u*ui %ine)B Nu /&iu 0e 5un&, +1- 0)n&inu3 53 -e161-3$
ARAZ
De,eni5e ()&)u* *)-, i1- N)ne5J nu</i 6u&e1 1+u0e 1(in&e 6en&-u ni(i0 En *u(e 01-e E*
56u5e5e 6-i(u*2 Ră-!unarea& i o cur.ă, 35&1 e-1 1* *ui2 rage&mi& o, /reddy /i ) Pu(3&1&e +e
+uAin3 +e 1*&e ).50eni&3@i /i (1i 0)*)-1&e 6)-ni5e-3 +e *1 Be1,e-
1
2 Gen-J ?u5e5e 0e* 01-e<i
En,3@15e 53 56un3B oate lucrurile la .remea lor, 4enu* +e 6-)5&ii #en 01-e<i 6*30e1u *ui Gen-J
+e 0In+ e-1u 0)6ii2 !R!#, &)&u/iQ 0u( -3(Ine 0u !R!#R ! 0ui ?u5e5e 10e15&3 435e*ni@3R
Nu 0)n&12 ;e 0)n&1 e-1 03 1u 0-eAu& 6-i(1 Pu(3&1&e 1&un0i 0In+ 1u ?)5& un 0,1-&e& /i En
En&-e4i(e 1&un0i 0In+ 1u ?)5& 0in0i2 !6)i, 0In+ 1u 1Pun5 i1-3/i un 0,1-&e&, 1u 0-eAu& 1 +)u1
Pu(3&1&e2
;In+ n<1u (1i -3(15 +e0I& ei 61&-u +in n)u, Ai*e*e 5<1u En&une01&2 !u ?)5& (1i (u*& Ai*e
+e &-14e<(i<) F-e++J2 O /&i1u, +1- nu /i +e 0e2 Ş&i1u 03 0e,1 nu e-1 En -e4u*3 0u ei F 0e,1 e-1
+i?e-i&, 0e* 6u@in F +1- nu /i 0e2 Ş&i1u 03 5un& 6-in/i, +1- nu /i eH10& 0u(2 Şi 15&1 0u (u*&
En1in&e +e *u(ini*e +in 0e-2 În1in&e +e M0;1-&'J /i Be0OJ S'ue2
!R!#B "ne)-i En5e1(n3 eH10& 0ee1 0e 56une2 !*&e)-i nu 0-eAi En 1*&0e,1 +e0I& En
En&une-i02 ;u( ?10i 53 0)n&inui 1&un0iR
1988: Chiar şi Beaver e melancolic
S3 56ui 03 (1-i1Pu* *ui Be1,e- n<1 ?un0@i)n1& 1- ?i 01 /i 0In+ 1i 56une 03 *1n51-e1
n1,e&ei 561@i1*e "hallenger 1 En&I(6in1& (i0i +i?i0u*&3@i2 N)e Be1,e-$ ;*1-en+)n /i L1u-ie
Sue %en)6en5OJ 1u -eAi5&1& )6& *uni /i 16)i !um0, +e 6)+e1 5<1 561-& 636u/1, 53 (<1Pu&e
0ine,1 53 1+un nen)-)0i&e*e +e 0i).u-i2
Be1, e En 4ene-1* un &i6 ,e5e*, )-i01-e +in&-e 6-ie&enii 0u 01-e ie5e En )-1/ @i<1- 56une
15&1, +1- 10u( &-e0e 6-in&-<) ?1A3 6-)15&32 Nu 5e (1i En&I*ne/&e 0u ,e0'ii *ui 6-ie&eni 80ei 6e
01-e<i 0)n5i+e-3 ade.ăra1ii *ui 6-ie&eni9 +e0I& En 10e1 536&3(In3 +in n)ie(.-ie 0In+ 5un&
E(6-eun3 En ?ie01-e 1n, i1-, En n)ie(.-ie &-e0u&, e* /i 0u L1u-ie Sue En03 (1i @ine1u *1 -e*1@i1
*)-2 Ţine1u 0u (i0i 56e-1n@e, e +-e6&, +1- En03 @ine1u2 !0u( E/i 6e&-e0e (1-e 61-&e 1 &i(6u*ui
F 6-e1 (u*&, ) /&ie F En .1-u-i*e +in 01-&ie-u* O*+ P)-& 1* P)-&*1n+<u*ui, En T'e P)-&')*e /i T'e
Se1(1nS5 ;*u. /i T'e F-ee S&-ee& Pu.2 Be1 6-e1 (u*& /i ?u(e1A3 6-e1 (u*&3 i1-.3 ie?&in3 /i,
En (u*&e +i(ine@i, nu 5u6)-&3 53 5e ,1+3 En )4*in+1 +e *1 .1ieQ )0'ii<i inPe0&1@i 5e ?e-e50 +e
-e?*e0@i1 51 /i 5e 4In+e/&eB re!uie să termin cu !arurile2 3n cur4nd .oi a.ea aceeaşi
pro!lemă ca şi %ete2 "ristoase& păroase2
S3 &e-(ine 0u 0*u.u-i*e, 0u 6e&-e0e-i*e, 1 +-10uS +e .un3 i+eeQ i(e+i1& En53, En16)i *1
&-e1.3, 6u63<(3<n 0u- /i 56une<(i 0e (1i ?10i2 N)i1 15&1 e *1 T'e F-ee S&-ee& /i 1 n1i.ii +103
n<1-e ) .e-e En (In3, un P)in&
2
En .uAun1- /i +103 ) (e*)+ie in5&-u(en&1*3, 01-e 5e1(3n3
6u@in 0u 0e 0In&3 T'e Ven&u-e5, nu 0u-4e +in&-<un &)n)(1&2 Nu</i 1(in&e/&e 6-e0i5 nu(e*e
10e5&ei 6ie5eQ 1 ?)5& *1 ()+3 En1in&e +e ,-e(e1 *ui2 T)&u/i, ) /&ieQ 150u*&3 +e5 6)5&u* +e -1+i)
0u (uAi03 ,e0'e +in P)-&*1n+ +e 0In+ 1 +i,)-@1&2 MuAi01 ,e0'e e &3(3+ui&)1-e2 Mu*&e +in
0In&e0e*e n)i222 L1u-ie Sue *e /&i1 /i<i 6*30e1u (u*&e, +1- Be1,e- nu *e 6-i0e6e +e*)02
T'e F-ee S&-ee& e 16-)16e 4)*, 6)1&e (1i 5un& ,-e) /15e &i6i *1 .1- /i 1*@i /15e P)103
.i*i1-+ En 561&e2 Be1,e- /i &-ei +in&-e 6-ie&enii *ui +e ie/i& En )-1/ 5&1u En&-<un 5e61-eu, .e1u
.e-e Mi**e-5 6-)5& ?e-(en&1&3 /i &1ie un 610'e& 5)i)5 +e 03-@i 01 53 ,1+3 0ine 6*3&e/&e ?ie01-e
-In+ +e .3u&u-32 ;e (e*)+ie in5&-u(en&1*3 e 1i1 0u 0'i&1-e*e 4I*4Ii&)1-eR Ou& )? Li(i&5$R
Te*5&1-$R Mnu, En Te*5&1-$ e un 5in&e&iA1&)-, En 15&1 nu2 ;ui Ei 6153R ;ei*1*@i .3ie@i ,)-.e50
+e56-e N10O5)n B-)7ne, 01-e 1 0In&1& *1 ;en&-u* ;i,i0 5e1-1 &-e0u&3 /i 1 ?30u& un 56e0&10)*
()n5&-u, 6)&-i,i& *ui =e)-4e Pe*5en, 01-e 1 ?)5& +e ?1@32
T V3 (1i 56un 0e,1 0e<1 ?)5& ()n5&-u)5, Ai0e =e)-4e, ui&In+u<5e *1 ei 6-)?un+
i(6-e5i)n1&2 Î/i -i+i03 .3-.i1 6-)e(inen&3, 1-3&In+u<*e ) 61&3 -)/ie 6e<) 61-&e 1 4I&u*ui2 Ş&i@i
0e e 15&1R
T Se(nuS +-14)5&ei, nu<i 1/1R En&-e1.3 %en& !5&)-, 6u@in 01( &i(i+2
T !i 6u/01&<) *1 ?iH, Ai0e =e)-4e2 BIn&ui1( 6-in 561&e*e 50enei +u63 56e0&10)*, eu /i
1*@i 0I@i,1 &i6i, 56e-In+ 53 *u3( 1u&)4-1?u* *ui N10O5)n2 S1u, 6)1&e, nu /&iu, 1* *ui D1,i+
Lin+*eJ2 E &1-e /i e*2
%en& /i Se1n R).i+e1u 5un& +e 10)-+ 03 Lin+*eJ e &1-e F nu un Aeu 1* 0'i&1-ei, ni0i 6e
+e61-&e 8M1-O %n)6?*e- +e *1 Di-e S&-1i&5 e un Aeu 1* 0'i&1-eiQ /i !n4u5 U)un4 +e *1 !;VD;Q
/i F +e5i4u- F ;*16&)n9, +1- &)&u/i ?)1-&e &1-e2 Lin+*eJ 1-e 1-()nie .un3Q 1-e /i (i/03-i 01
1 ;15&)-
2 N)in& F @i41-3 +in 01n1.i5
*u(e12 PIn3 /i +in u(e-i2
Be1,e- nu in&e-,ine En +i50u@ie2 Din&-<) +1&3, ,-e1 53 i153 +e 1i0i, 1?1-3 +in .1-u* 35&1
5&3&u&, 53 i1 ) 4u-3 +e 1e- 0u-1&2 Ş&ie En0)&-) .1&e =e)-4e, /i e ) (in0iun3 En En&-e4i(e2
Nu o chema "hantay, nu ştii cum o chema5 a trecut pe l4ngă tine ca şi c4nd nici n& ai 6i
e7istat2 8i oricum, ce& ai putea 9nsemna pentru o 6ată ca ea: Doar un alt pletos din clasa
muncitoare dintr&un alt oraş muncitoresc din New England5 s& a urcat 9n auto!u-ul 6orma1iei
şi dusă a 6ost din .ia1a ta2 Din .ia1a ta total neinteresantă2 "hantays e numele 6orma1iei pe
care o ascultăm acum, nu Mar&;ets sau <ar& ;ays, ci "hantays5 e melodia =%ipeline> de
"hantays, iar chestia aia de pe g4tul tău nu e un semn al dragostei, ci o arsură de la
aparatul de ras2
=In+e/&e 10e5&e1, 16)i 1u+e un 6*In5e&2 Nu En T'e F-ee S&-ee&, 0i En (in&e1 512 "n
6*In5e& +e(u*& 5&in52 Îi 63&-un+e +i-e0& En 016 6*In5e&u* 35&1, 63&-un+e 01 /i 0i).u-i*e +e 5&i0*3
/i, )', +-10e, &-14e<(i<), F-e++J, 53<* ?103 0ine,1 53 &1032
Eu l& am 6ăcut să tacă, 5e 4In+e/&e Be1,e-2 Eu am 6ost2 Eu l&am 6ăcut să 9ncete-e2
)& am luat 9n !ra1e şi i& am c4ntat2
În&-e &i(6, =e)-4e Pe*5en *e 6),e5&e/&e 0u( 5<1 +e50'i5 En 0e*e +in u-(3 u/1 +e *1
50en3, +1- nu N10O5)n B-)7ne 1 ie/i&, ni0i D1,i+ Lin+*eJ, 0i &-i)u* +e &ine-e 0In&3-e@eQ 6e un1
) 0'e(1 R1n+i, 6e un1 Su5i /i 6e 0e1*1*&3 ;'1n&1J2 !6e&i51n&e +)(ni@e, )', 1&I& +e En1*&e /i
+e 51,u-)15e2
T Doamne, 56une Se1n, +In+u</i )0'ii 6e5&e 0162
E<un &i6 4-35u@ /i 50un+, 1*e 03-ui (1-i En?36&ui-i 5eHu1*e 5un& )01Ai)n1*e*e +-u(u-i *1
B)5&)n, un+e 5e ')*.e1A3 *1 5&-i6e-e*e +e *1 F)HJ L1+J /i *1 0'e*ne-i@e*e +e *1 G))&e-52 O',
D)1(ne, &-14e<i<)<1/ IuS "hantay2 F10e 4e5&u-i (15&u-.1&)-ii En 1e-2 L1 15&1, 0e* 6u@in,
4In+e/&e Be1,, 5e 6-i0e6e 01 un 6-)?e5i)ni5&2
T !/1 03 1( En0e6u& 53 *e ,)-.e50222 53<i ,)-.e50 ei, (1i 1*e5, *ui ;'1n&1J, /i<)<n&-e.
+10<1- ,-e1 53 ,1+ un 6i0 +in ,i1@1 +e n)16&e 1 P)-&*1n+<u*ui2 !/1 03 1(222
Be1, 50)1&e ) 50).i&)1-e +in .uAun1- /i ) 6)&-i,e/&e En&-e .uAe, iA)*In+u<5e &)&1* +e
*u(e1 En0)nPu-3&)1-e2 Din&-<) +1&3, 50).i&)1-e1 e &)& 0e<i &-e.uie2 Ni0i (301- .e-e1 +in ?1@3,
ni0i P)in&<u* +in .uAun1-, 0u 5i4u-1n@3 ni0i 61*1,-e*e 4)1*e 1*e *ui =e)-4e Pe*5en +e56-e 0u(
e* /i 0u ?1.u*)151 ;'1n&1J /i<1u 6u5<) 6e .1n0'e&1 +in 561&e 1 01(i)ne&ei *ui, 5*1,3
D)(nu*ui 0<1,e1 030iu*i@3 *1 e*Q 1&un0i 0In+ ,In1 *ui =e)-4e e &1-e, nu 6)@i 6*e01 *1
6*i(.1-e2
Nu&i dec4t o mare lăudăroşenie, E/i Ai0e Be1,e- /i 5e 5i(&e +in&-<) +1&3 +e6-i(1&, (1i
+e6-i(1& +e0I& 1 ?)5& +e 0In+ L1u-ie Sue /i<1 ?30u& .141Pe*e /i 5<1 (u&1& En16)i *1 (1(1 ei2
!5&1 nu<i 5&3 +e*)0 En ?i-e, /i nu</i (1i +)-e/&e 10u( +e0I& 53 i153 +-10u*ui +e<1i0i, 53</i
u(6*e 6*3(Inii 0u 1e- -e0e, 0u 1e- 53-1& +e *i&)-1*, /i 53 435e1503 un &e*e?)n2 V-e1 53 ?103 15&1
/i<16)i 53<* 5une 6e N)ne5J 51u 6e Gen-J, nu 0)n&e1A3 01-e, )-i01-e e .ineQ ,-e1 53<i 56un3B
'ei, omule, cum mai merge: /i 53 i 5e -356un+3 En16)iB Oh, ştii, <ea., ARA?2 Nu @oci, nu
c4ştigi2
Se -i+i032
T Gei, )(u*e, 56une =e)-4e2 Be1,e- 1 ?30u& ;)*e4iu* >e5&.-))O Nuni)- 0u =e)-4e,
1&un0i 63-e1 +e5&u* +e +u-, +1- 1nii 10ei1 5un& 10u( *1 (u*&e .e-i +i5&1n@32 "n+e (e-4iR
T S3 (3 6i/, 56une Be1,e-, &-e0In+u</i 50).i&)1-e1 +in&-<un 0)*@ 1* 4u-ii En 0e*3*1*&2
T Ei .ine, 53<@i 1+u0i ')i&uS<n0)10e -e6e+eQ &)0(1i 1Pun4 *1 61-&e1 1 .un3, Ai0e
=e)-4e, /i Be1,e- 4In+e/&eB chilo1i 6ără praştie2 O', .3ie&e, ,e0'e1 /i 0iu+1&1 5enA1@ie e
6u&e-ni03 15&3Ai, 6)1&e e +in 01uA1 .1-)(e&-u*ui 51u 1*&0e,12
;).)-In+u</i ,)0e1, =e)-4e 56uneB
T ;In+ i<1( -i+i01& ?u5&1222
T Ş&iu, 6u-&1 0'i*)@i ?3-3 6-1/&ie, 56une Be1,e-2 O.5e-,3 6-i,i-e1 5u-6-in53 F 16-)16e
/)01&3 F +in )0'ii *ui =e)-4e, +1- nu<i 10)-+3 1&en@ie2 ;'i1- 03 ,-e1u 53 150u*& 61-&e1 1i12
Se En+e63-&e1A3, 5e En+-e16&3 03&-e &)1*e&1 .3-.1@i*)- 0u (i-)5u* ei 41*.en<-)A1*iu +e
u-in3 /i +eAin?e0&1n&, &-e0e +e e1, &-e0e +e &)1*e&1 ?e(ei*)-, &-e0e +e u/1 0u BIRO" 50-i5 6e e1
/i e,1+e1A3 6e 1*ee2 ;e-u* +e +e15u6-1 *ui e5&e 1*. /i 6*)i)5, +1- 1e-u* e5&e .un2 !&I& +e .unK
Î* in56i-3 1+In0 En 6ie6& /i 5e 4In+e/&e +in n)uB Nu @oci, nu c4ştigi2 RInPe/&e u/)-2
Se 6*i(.3 ,-e(e +e Ae0e (inu&e, +)1- (e5&e0In+ 50).i&)-i /i e*i.e-In+u</i (in&e12 L1
un ()(en& +1&, nu</i 1(in&e/&e 0u 0*1-i&1&e 0In+ 1-un03 P)in&<u* 6e 01-e<* @inu5e En .uAun1-2
!6)i E* 5un3 6e Gen-J +e *1 &e*e?)nu* 6u.*i0 +in (141Ainu* N)eS5 S()Oe, +in 5u5u* *ui
M)nu(en& SWu1-e2 Se 1/&e16&3 53<i -356un+3 -).)&u* F Gen-J En03 e *1 /0)1*3 F +1- Gen-J 5e
1?*3 *In43 161-1& /i -i+i03 *1 1* +)i*e1 16e*2
T ;e (1i ?10i, )(u*eR 56une Be1,e-2
T O', /&ii &u, 56une Gen-J2 !0e*1/i -1'1&, 1*&3 Ai2 D1- &u, Be1,R
Be1, En0'i+e )0'ii2 Pen&-u ) 0*i63, &)&u* e 6e-?e0& +in n)uQ 0e* 6u@in, 1&I& +e 6e-?e0& 6e
0I& 6)1&e ?i En&-<) *u(e in?e0&32
T ;1( *1 ?e*, 6-ie&ene, -356un+e2 !6-)16e 01( *1 ?e*2
199: !eter a"ut# o $omnişoar# la ananghie
Pe&e /e+e En 561&e*e .i-)u*ui 53u +e *1 51*)nu* +e 6-eAen&1-e M10+)n1*+ M)&)-5 +in
B-i+4&)n, En,I-&in+ 6e +e4e& ine*u* 0u 0'ei2 B-e*)0u* e ?)-(1& +in 61&-u *i&e-e e(1i*1&eB
N!S!2
Vi5e*e E(.3&-Ine50 (1i -e6e+e 01 ,i53&)-ii, 10e5&1 e un 1+e,3- 1* ,ie@ii 6e 01-e Pe&e *<1
En,3@1& 6e (35u-3 0e 1nii 5<1u 50u-52 ;u &)1&e 10e5&e1, 0ei +in u-(3 ()- 5u-6-inA3&)- +e 4-eu,
@i6In+ En 5ine1 *)- 0u ,)0i 4-)15e, 1(3-I&e2
! &-e0u& (u*&3 ,-e(e +e 0In+ Pe&e n<1 (1i +)-(i& En&-<un +)-(i&)- &16e&1& 0u ?)&)4-1?ii
1*e *ui !6)**) /i S1&u-n, ?)&)4-1?ii 0u -10'e&e /i 15&-)n1u@i, /i 61/i 6e Lun3 8EV!
M
, 6en&-u
0un)503&)-i9, /i 0165u*e 561@i1*e 0u En,e*i/u* ?u(e4In+ /i &)6in+u<5e +in 6-i0in1 in0-e+i.i*ei
?)-@e +e ?-e01-e *1 -ein&-1-e1 En 1&()5?e-1 &e-e5&-3, /i LEM
4
<u-i, /i V)J14e-e, /i ) ?)&)4-1?ie 1
unui +i50 5&-3*u0i&)- +e15u6-1 /)5e*ei in&e-5&1&1*e :D, 0u )1(eni 01-e 5&1u En 61-01-e /i 5e ui&3
56-e 0e-, 6-)&ePIn+u</i )0'ii 0u (Iini*e, *e4en+1 ?)&)4-1?iei 56unIn+B !;EST"I OBIE;T,
;!RE ! FOST FOTO=R!FI!T LÂN=Ă !RV!D!, ;OLOR!DO, ÎN 1971, N" I S<!
=ĂSIT NI;I O ECPLI;!ŢIE2 E "N O#N !DEVĂR!T2
! &-e0u& (u*&3 ,-e(e2
;'i1- /i 1/1, 1nu* 10e5&1 /i<1 6e&-e0u& un1 +in 0e*e +)u3 536&3(Ini +in 0)n0e+iu* 53u
1nu1* En >15'in4&)n, D2;2, un+e 5<1 +u5 En ?ie01-e Ai *1 MuAeu* N1@i)n1* S(i&'5)ni1n 1*
!e-u*ui /i S61@iu*ui /i /i<1 6ie-+u& 16-)16e &)& &i(6u* 6*i(.In+u<5e 6-in&-e 61n)u-i 0u un
-InPe& (i-1& 6e .uAe2 M1P)-i&1&e1 10e5&ui &i(6 /i *<1 6e&-e0u& ui&In+u<5e *1 -)0i*e 5e*en1-e /i
4In+in+u<5eB Aceste roci pro.in dintr& un loc unde cerul e 9ntotdeauna 9ntunecat şi unde tă&
cerea e in6inită2 Neil Armstrong şi <u-- Aldin au luat două-eci de $ilograme dintr&o altă
lume, iar acum, iată& le aici2
Şi 1i0i e5&e /i e*, /eAIn+ En 561&e*e .i-)u*ui En&-<) Ai En 01-e n<1 ,In+u& ni0i ) (1/in3
8)1(eni*)- nu *e 6*10e 53 0u(6e-e (1/ini 6e ,-e(e 6*)i)153, i1-, En 61-&e1 +e *u(e un+e
&-3ie/&e Pe&e, 1 En0e6u& 53 .u-ni@eAe En03 +e *1 6-i(1 *u(in3 1 +i(ine@ii9, -35u0in+ .-e*)0u*
53u N!S! /i ui&In+u<5e *1 0e152 Ti(6u* &-e0e 4-eu +u63<1(i1A1 /i +in 0e En 0e (1i 4-eu 6e
(35u-3 0e 5e 16-)6ie )-1 0in0i2 ;in0i e )-1 6-i(ei 51*e .e-i2 Nu En1in&e +e 0in0iQ ni0i ,)-.32
D103 .ei En &i(6u* Ai*ei, &-e.uie 5<) *1/i (1i ()1*e, 6en&-u 03 15&1 ?10 +)1- .e@i,ii2 D1- +103
1/&e6@i222 Î@i -35u0e/&i +)1- ine*u* 0u 0'ei /i 1/&e6@i222
L1 ?e* +e (u*& 6e 0I& 1/&e16&3 10e1 6-i(3 .e-e 1 Ai*ei, Pe&e 1/&e16&3 ,eni-e1 *unii
n)ie(.-ie2 EH0u-5i1 *1 >15'in4&)n +in 16-i*ie i<1 6-in5 .ine, i1- -)0i*e 5e*en1-e 1u ?)5&
ui(i&)1-e 8En03<* ui(e50 +e ?ie01-e +1&3 0In+ 5e 4In+e/&e *1 e*e9, +1- 1 ?)5& 5in4u- En &)& 10e5&
&i(62 Nu<i 6-in+e .ine 53 ?ie 5in4u-2 În n)ie(.-ie, 0In+ E/i i1 /i 0e1*1*&3 536&3(In3 +e
0)n0e+iu, ,1 ?i 1*3&u-i +e Gen-J, +e N)ne5J /i +e Be1,2 Atunci E/i ,1 6e-(i&e 53 .e1 En &i(6u*
Ai*ei2 ;In+ &e 1?*i 5in4u- En 63+u-e, *1 ,In3&)1-e 0u 6-ie&enii, n<1-e ni(i0 +103 .ei En &i(6u*
Ai*ei2 !6-)16e 03 e ) &-1+i@ie2 E222
"/1 5e +e50'i+e /i in&-3 ) .-une&3 1&-343&)1-e2 !6-)Hi(1&i, unu</16&eAe0i 8*ui Pe&e Ei
6*10 ?e(ei*e En1*&e9, En Pu- +e &-eiAe0i +e 1ni2 Se ui&3 -)1&3 *1 ()+e*e*e eH6u5e En 51*)n 8n)u*
T'un+e-.i-+, +e 0u*)1-e -)/u<4-en1, e ,e+e&1 5eA)nu*ui, +e/i ni0i EH6*)-e-<u* nu e +e 0)*e19,
+1- nu 01 /i 0In+ 1- ,-e1 53 0u(6e-e 0e,12 !6)i E* ).5e-,3 6e Pe&e /i ,ine 03&-e e*2
Pe&e 5e -i+i03, 1-un0In+u</i .-e*)0u* 6e &3.*i1 (e5ei, /i ) En&I(6in3 En u/1 .i-)u*ui 53u2
M !0-)ni( 6en&-u EH&-1,e'i0u*1- !0&i,i&J 816-)H2 !0&i,i&3@i eH&-1,e'i<0u*1-e9 F 10@iuni 51u
(1ne,-e En&-e6-in5e +e 15&-)n1u@i En 561@iu, En 1?1-1 n1,e&ei 561@i1*e
4 S!0-)ni( 6en&-u Lun1- EH0u-5i)n M)+u*e 8!61-1& +e 6-)56e0&1& 5u6-1?1@1 Lunii9
;In+ 1Pun4e 10)*), 6)1-&3 +eP1 AI(.e&u* *ui 0e* (1i 6-)?e5i)n1* F +)u3 5u&e +e 71@i, ?e&i@),
0-e+e<(3 6e 0u,In& F /i @ine (In1 En&in53 6en&-u 51*u&2 P1*(1 ei e -e0e /i ?e-(3, En53 e1 e
6ie-+u&3, 5u63-1&32
T P)1&e 03 n<1( ni(e-i& .ine, Ai0e e12
T !5&1 nu<i +e*)0 ()+u* 6)&-i,i& +e<1 En0e6e ) 0)n,e-51@ie 0u un ,InA3&)- +e (1/ini,
56une Pe&e2 N)u3 ne 6*10 6-),)03-i*e2 M3 nu(e50 Pe&e M))-e2
T Bun3, 56une e1, +1- nu</i +3 nu(e*e, 01-e e T-i5'2 !( ) En&I*ni-e En F-Je.u-4 6e5&e
eH10&222 F 5e ui&3 *1 0e15u* 6e 01-e Pe&e-, En )-e*e *un4i 1*e +u63<1(ieAi*)-, E* 5&u+i1A3
En+e16-)16e T 6e5&e eH10& 61&-uAe0i /i 0in0i +e (inu&e2 ;u un 0*ien& 01-e ,-e1 53 0u(6e-e )
0153, /i 0-e+ 03 1( 0'i1- 0e<i &-e.uie, *1 (iP*)0 e /i un 0)(i5i)n .uni0e*, i1-222 O0'ii i 5<1u
u(6*u& 10u( +e *10-i(i /i &-e.uie 53 En4'i&3 01 53 5016e +e n)+u* +in 4I&222 i1- eu (i<1(
6ie-+u& .*e5&e(1&e*e 1*e1 +e chei2 ;'ei*e +e *1 maşină0
Î/i +e50'i+e 6)/e&1 /i -350)*e/&e 6-in e12
T !( &1*)nu* +e En-e4i5&-1-e222 /i 1*&e 0I&e,1 10&e222 ) (u*@i(e +e nu(e-e, /i (i<1(
56u5 03, 6)1&e, poate, (i<1@i 6u&e1 ?10e un 5e& n)u /i (i<1/ 6u&e1 0)n&inu1 +-u(u*2 !- 6u&e1
53 ?ie 0e1 (1i .un3 ,InA1-e 1 1nu*ui, +)(nu*e222 I<1 ui&1& nu(e*e2 Nu 5e 5i(&e Pi4ni&2 M))-e e
un nu(e *1 ?e* +e .1n1* 01 /i S(i&' 51u N)ne52 Pe *In43 15&1, (1i e /i 5u63-1&32 ;In+ E@i 6ie-Ai
0'ei*e, E@i 6ieAi /i 0u(63&u*2 ! 15i5&1& *1 15&?e* +e 50ene +e 5u&e +e )-i2
T M))-e2 D1- *1 ?e* +e u/)- -356un+ /i *1 Pe&e2
T M3 6u&e@i 1Pu&1, +)(nu*e M))-eR S1u (3 6)1&e 1Pu&1 0ine,1 +e *1 5e-,i0eR
B3&-Inu* N)'nnJ D1()n e +e 5e-,i0iu /i 1- ?i .u0u-)5 5<) 1Pu&e, +1- T-i5' n<1- (1i
1Pun4e *1 En&I*ni-e1 +in F-Je.u-4 0u 5i4u-1n@32
T V3 6u&e( ?10e un n)u 5e& +e 0'ei, +1- 5<1- 6u&e1 53 ?ie ne,)ie +e 0e* 6u@in +)u3Ae0i
/i 61&-u +e )-e, 6)1&e 0'i1- 61&-uAe0i /i )6&, 56une e*2
Se ui&3 *1 e* 0u )0'ii En*30-i(1@i 801-e 5un& +e<un 036-ui<01&i?e*1&9 /i 5&-i43 En +i56e-1-eB
T L1 +-10uSK )a dracuA0
=In+u-i 0iu+1&e<i ,in 1&un0i *ui Pe&eB 5e1(3n3 0u ) ?1&3 6e 01-e 1 0un)50u&<) 0u (u*&
&i(6 En u-(32 N<) 0un)/&e1u 6-e1 .ine, +1- ) 0un)/&e1u En+e1Pun5 53<i 51*,eAe ,i1@12 N)5ie
RinOen'1ue- ) 0'e(12
T 8tiam euK 56une T-i5', 6e ) ,)0e 5u4-u(1&3 +e ne-,i, ?3-3 1 (1i En0e-01 53 51*,eAe
161-en@e*e2 D)1(ne, 61-03 1/ ?i ştiut0 Î/i En&)1-0e ?1@1 +e *1 e* /i, En+e63-&In+u<5e, En0e6e 53
6*In43 +in &)& 5u?*e&u*2
Pe&e (e-4e En u-(1 ei /i ) 6-in+e u/)- +e u(3-2
T !/&e16&3, T-i5'2 !/&e16&3 ) 0*i632
!5&1 i<1 50361&2 I<1 6-)nun@1& nu(e*e, +e/i e1 ni0i (301- nu i *<1 56u52 D1- e 6-e1
5u63-1&3 53</i +e1 5e1(1 03 n<1u ?30u& 0un)/&in@3 0u( &-e.uie, 1/1 03 e En -e4u*32
T De un+e ,iiR ) En&-e1.32 !+i03, nu e/&i +in B-i+4&)n, nu<i 1/1R
T Nu, 56une e12 Bi-)u* n)5&-u e *1 >e5&.-))O2 !4en@i1 I().i*i1-3 Denni5)n2 N)i
5un&e( 0ei 0u ?1-u* +e ,e4'e2
Pe&e +3 +in 016 01 /i 0In+ 15&1 i<1- 56une 0e,12
T De 10)*) ,in2 M<1( )6-i& *1 ?1-(10i1 +in B-i+4&)n +)1- 6en&-u 1 *u1 ni/&e 156i-in3,
?iin+03 En&)&+e1un1 1( +u-e-i +e 016 En1in&e1 unei 6-eAen&3-i i(6)-&1n&e222 e +in 01uA1
5&-e5u*ui, ), D)1(ne, i1- 10u( E(i .u.uie 0-eie-u* 01 +u63 ) eH6*)Aie2
Pe&e +3 +in 016 En 15en&i(en&2 Ş&ie 0u( 5&3 &-e1.1 0u +u-e-i*e +e 0162 De5i4u-, 1*e *ui
5un& En (1P)-i&1&e 01uA1&e +e .e-e, /i nu +e 5&-e5, +1- /&ie *1 ?e* +e .ine 0u( 5un&2
T !( 1,u& ni/&e &i(6 +e 6ie-+u&, 1/1 03 1( (e-5 /i En (141Ain1/u* +e *In43 ?1-(10ie,
6en&-u ) 01?e1222 0)?ein1, /&ii, 01*(e1A3 +u-e-i*e +e 016222
Pe&e ?10e i1-3/i un 4e5& 1?i-(1&i,2 Gen-J e 65i')*)4u*, +1-, 0u( i<1 56u5 Pe&e +e (1i
(u*&e )-i, 01 53 1i 5u00e5 *1 ,InA1-e &-e.uie 53 /&ii +e5&u* +e .ine 0u( ?un0@i)ne1A3 (in&e1
u(1n32 !0u( e .u0u-)5 03 n)u1 *ui 6-ie&en3 5<1 01*(1& 6u@in2 !5&1 e .ine2 ;-e+e 03, +103<i
,1 6e-(i&e, ) ,1 6u&e1 1Pu&12 Îi +3 4'e5 i+ee1 +e<1 ) 1Pu&12 Îi 6*10e 10e5& En+e(n2 Nu e (1-e
*u0-u, nu<i ,1 1+u0e ni0i)+1&3 ) 1,e-e, +1- Ei 6*10e2
T !( ?)5& /i +e 61-&e1 0e1*1*&3 1 5&-3Aii, *1 RennJ2 !( 0u(63-1& ) e/1-?3222 +in 6-i0in1
6*)ii, /&ii222 Î/i 1&in4e 63-u*2 !6)i (<1( En&)-5 *1 (1/in3222 i1-, *u1<*e<1- n1i.1 +e 0'ei, nu (1i
e-1u +e 435i&K !( -e?30u& &-15eu*222 1( (e-5 +e *1 RennJ *1 (141Ain, *1 ?1-(10ie, /i nu e-1u
nicăieri0 I1- 10u( ,)i En&I-Ai1 *1 En&I*ni-e2
Di56e-1-e1 En0e6e 53</i ?103 +in n)u *)0 En ,)0e1 ei2 Se ui&3 i1-3/i *1 0e152 Pen&-u e* 5e
&I-3/&eQ 6en&-u e1 1*e1-432 !5&1 ?10e +i?e-en@1 En&-e )1(eni, 0u4e&3 Pe&e2 Pe *In43 1*&e*e,
?i-e/&e2
T ;1*(e1A3<&e, 56une e*2 ;1*(e1A3<&e 0I&e,1 0*i6e /i 150u*&3<(32 V)( (e-4e En16)i *1
?1-(10ie, E(6-eun3, /i ,)( 03u&1 0'ei*e2
T Nu 5un& 10)*)K !( 03u&1& 6e &)1&e -In+u-i*e, (<1( ui&1& 6e -1?&u* +e un+e 1( *u1&
156i-in1, 1( En&-e.1<) 6e ?1&1 +e *1 4'i/eu222
T Nu ?10e -3u ni(3nui 53 ne (1i ui&3( ) +1&3, 56une e*2 O 0)n+u0e 10u( 56-e u/3,
1635In+u<i u/)- 0e1?1 0u (In1 01 5<) 0)n,in43 53<* En5)@e15032 Îi 6*10e (i-)5u* 61-?u(u*ui ei
/i<i 6*10e /i (1i (u*& 63-u* ei, +1, 0'i1- 1/12 D103 1-1&3 1&I& +e .ine 6e ) Ai 6*)i)153, )1-e
0u( 1-1&3 0In+ 5&-3*u0e/&e 5)1-e*eR
T În&I*ni-e1 (e1222
T În03 (1i 1i 61&-uAe0i +e (inu&e, 56une e*2 !0u(, 0In+ &u-i/&ii 5un& 6*e01@i, nu<@i i1
(1i (u*& +e +)u3Ae0i +e (inu&e 6In3 *1 F-Je.u-42 ;3u&3( 0'ei*e 6-e@ +e Ae0e (inu&e /i,
+103 nu *e 435i(, &e +u0 eu 0u (1/in1 6In3 10)*)2
Se ui&3 *1 e* 0u En+)i1*32
E* 5e ui&3 6e *In43 e1, 03&-e unu* +in 0e*e*1*&e .i-)u-i2
T Di0OK 5&-i432 Gei, Di0Oie M2
Di0O M10+)n1*+ -i+i03 )0'ii +in&-<un ()-(1n +e ?10&u-i2
T S6une<i +)(ni/)1-ei 03 nu 5un& un 6e-i0)* *1 ,)*1n, En 01A 03 &-e.uie 5<) +u0 6In3 *1
F-Je.u-42
T O, 0)n+u0e .ine, +)(S/)1-3, 56une Di0O2 Nu<i ).5e+1& 5eHu1* /i ni0i (1ni10 1*
,i&eAei2 O 53<n0e-<0e +)1- 53 ,3 ,In+3 ) (1/in3 n)u32
T Sun& un 0*ien& +i?i0i*, 56une e1, AI(.in+ 6u@in2 B3nuie50 03 e<n -e4u*3, 1&un0i2
T R356unAi &u *1 &e*e?)n En *)0u* (eu, Di0OR En&-e1.3 Pe&e2
T O, (+1, ) 53<(i +e1 .3&3i +e 0162 Pe<) ,-e(e 01 15&1, &-eS 53 4)ne50 0*ien@ii 1?1-3 0u
(3&u-12
Pe&e /i .-une&1 F T-i5' F ie5 1?1-3, &-1,e-5e1A3 1*ee1 /i 5&-3.1& 0ei En Pu- +e +)i56-eAe0e
(e&-i 6In3 *1 5&-1+1 6-in0i61*32 F1-(10i1 B-i+4&)n e 1 +)u1 0*3+i-e 6e 5&In412 Bu-ni@1 5<1
En+e5i&Q 10u( 16-)16e 03 6*)u32 Fe(ei1 E/i 6une e/1-?1 0e1 n)u3 /i 5e ui&3 *1 Pe&e, 01-e e 0u
016u* +eA4)*i&2
T Te uAi &)&, 56une e12
T Sun& +in n)-+, Ai0e e*2 !0)*) &)@i 5un& 03*i@i2
T ;-eAi 03 *e 6)@i 435i, nu<i 1/1R En&-e1.3 e12
Pe&e -i+i03 +in u(e-i2
T P)1&e2 M3 6-i0e6 *1 435i& *u0-u-i2 În&)&+e1un1 (<1( 6-i0e6u&2
T Ş&ii 0e,1 0e eu nu /&iuR En&-e1.3 e12
Nu @oci, nu c4ştigi, 4In+e/&e e*2 At4ta lucru ştiu şi eu, domAşoară2
T Mnu, 56une2 Nu En032
In&-3 En ?1-(10ie, i1- 0*)6)@e*u* +e +e15u6-1 u/ii 0*in03ie2 F1&1 +e *1 4'i/eu E/i -i+i03
6-i,i-e1 +in&-<) -e,i5&32 L1 &-ei /i +)u3Ae0i En&-<) +u63<1(i1A3 +e 5?I-/i& +e 5e6&e(.-ie,
?1-(10i1 e 6u5&ie, 0u eH0e6@i1 *)- /i 1 +)(nu*ui Di**e-, 01-e 5e 1?*3 En 561&e*e 4'i/eu*ui +e
6-e*u1& -e@e&e2
T Bun3, Pe&e, Ai0e 015ie-i@12
T Gei, ;1&'J, 0u( E@i (e-4eR
T P3i, /&ii222 *In0eAe/&e2 Se ui&3 *1 .-une&32 Î(i 0e- 50uAe, +)(S/)1-3, +1S nu *e<1(
435i&2
T Nu ?10e ni(i0, 56une T-i5' 0u un AI(.e& /&e-52 D)(nu* 10e5&1 5<1 )?e-i& 53 (3
0)n+u03 *1 En&I*ni-e2
T Ei .ine, 56une ;1&'J, Pe&e e +e &-e1.3, +1- nu 0-e+ 0<1/ (e-4e 1&I& +e +e61-&e En0I&
53<i 56un domn2
T !i 4-iP3 0e ,)-.e/&i, 50u(6), Ei 56une Pe&e 0u un -InPe&2 În N16*e5, *1 0163&u* /)5e*ei
MD2, (1i e5&e ) ?1-(10ie ReH1**2 !6)i 5e ui&3 *1 0e15u* +e 6e 6e-e&e2 Şi 6en&-u e* 1 En0e6u& 53
5e 50u-43 &i(6u* (1i -e6e+e2 !5&1<i .ine, e<) 50'i(.1-e 6*30u&32
Pe&e 5e ui&3 En16)i *1 T-i5'2
T !i0i 1i in&-1& 6-i(1 +1&32 Pen&-u 156i-in32
T ;)-e0&2 !( 0u(63-1& un ?*10)n +e !n10in2 !6)i 1( 1,u& ni/&e &i(6 +e 6ie-+u& /i222
T Ş&iu, 1i 0)(1n+1& ) 01?e1 ,iA1,i, *1 ;'-i5&ie, 16)i 1i &-1,e-51& 5&-1+1 *1 RennJ2
T D12
T N<1i *u1& 156i-ine*e 0u 01?e1 01*+3, nu<i 1/1R
T Nu, 1,e1( ) 5&i0*3 +e 163 P)*1n+ En (1/in32 !-1&3 6-in ?e-e15&-3 03&-e un T1u-u5
,e-+e2 Le<1( *u1& 0u 1632 D1- 1( ,e-i?i01& /i 5u. 501une, +)(nu*e222 Pe&e-2 M<1( ui&1& /i<n
0)n&10&2
Îi 1-un03 ) 6-i,i-e ne-3.+3&)1-e, 01-e 56uneB 8tiu ce g4ndeştiB 6emeie aiurită2
T M1i 1( ) 5in4u-3 En&-e.1-e, 56une e*2 D103<@i 435e50 0'ei*e +e *1 (1/in3, ,ei *u1
0in1 0u (ineR Ne<1( 6u&e1 En&I*ni *1 T'e >e5& >'1-?2 E 6e +-u(u* +e 1i0i *1222
T ;un)50 *)01*u*, 56une e1, 1-3&In+ 1(uA1&3 En 0iu+1 ne*ini/&ii 0e<) 5&36Ine/&e2 L1
4'i/eu, ;1&'J ni0i (301- nu 5e (1i 6-e?10e 03</i 0i&e/&e -e,i5&12 !5&1<i +e +e61-&e (1i
in&e-e51n& 01 -e,i5&1 Red&!oo$2 De un+e ştii 03 nu 5un& 0353&)-i&3 51u 1*&0e,1R
T Nu 6)-@i ,e-i4'e&3, -356un+e 6-)(6&, +e/i ni0i (301- nu 5<1 ui&1& En03 *1 (Iini*e ei,
nu En+e16-)16e, )-i0u(2 Pe *In43 15&1, n<1,e1( En (in&e +e0I& ni/&e 50)i0i 6-3Pi&e, ,1-A3
03*i&3 /i &1-&in3 0u 036/une, nu ,)-.e1( +e<un 1n41P1(en& 6e ,i1@32
E1 5e ui&3 *1 0e152
T Pe&e222 +)(nu*e M))-e222 (3 &e( 03<n 10e5& ()(en& nu 1( 1.5)*u& ni0i un 0'e? 53
?*i-&eA2 D103 ,-ei 53 (3 0)n+u0i *1 En&I*ni-e, ,)i ?i ?)1-&e ?e-i0i&3 53 i1u 0in1 0u &ine2 D1-222
T Î(i 1Pun4e 1&I&, 56une e*2 Nu(1i 03 ,ei 0)n+u0e 5in4u-3 *1 En&I*ni-e, 0-e+, 1/1 03 ne
,)( En&I*ni +u63 10ee12 ;in0i Pu(1&e e ) )-3 .un3R
T D1, e .ine, +1-222
T Bun2
Pe&e 5e 5i(&e ?e-i0i&2 !5&1 e .ineQ ?e-i0i-e1 ?10e .ine2 Mu*&e Ai*e +in 10e/&i u*&i(i +)i 1ni
nu 5<1 5i(@i& ni0i 6e +e61-&e ?e-i0i& /i nu 1-e '1.1- +e 0e2 P-e1 (u*&e n)6@i &I-Aii /i Pi*1,e
')in3-in+ 6-in .1-u-i*e +e 6e (1-4ine1 /)5e*ei MD2, +e 1i0i /i 6In3 *1 N)-&' ;)n71JR Si4u-,
+1- nu(1i 15&1 53 ?ieR P)1&e 03 nu, +1- 10u( nu e ()(en&u* 6en&-u 15&?e* +e 4In+u-i2
D)(ni/)1-1 1-e ) En&I*ni-e *1 01-e &-e.uie 53 1Pun432 D103 1Pun4e *1 &i(6 /i ,in+e 0151, 0ine
/&ie 0e ,1 6-i(i n)-)0)5u* Pe&e M))-eR Şi 0'i1- +103 nu ,1 1,e1 n)-)0, ) ,1 6u&e1 1Pu&12
Si(&e 15&12
T V)i ?10e un *u0-u 01( 0iu+1& 10u(, 56une e*, 53 nu &e 56e-ii, .ineR E un (i0 &-u0, 01
1&un0i 0In+ 6ui un +e4e& 5u. n15 01 53 )6-e/&i un 5&-3nu& 51u 01 1&un0i 0In+ +u0i un +e4e& *1
&I(6*3 /i En0e-0i 53<@i 1(in&e/&i nu(e*e 0ui,12 BineR
T Si4u-, .3nuie50, 56u5e e1, 0)(6*e& +e.u5)*1&32
Pe&e En0'i+e )0'ii, En1*@3 En 1e- ) 61*(3 0u +e4e&e*e 5&-In5e u/)- En 6u(n /i -i+i03 16)i
+e4e&u* 1-3&3&)-2 În0e6e 53<* ?*u&u-e +in&-<) 61-&e En&-<1*&12
T-i5' 5e ui&3 *1 ;1&'J, 015ie-i@12 ;1&'J -i+i03 +in u(e-i, 01 /i 0In+ 1- 56uneB "ine ştie:
T D)(nu*e M))-eR T-i5' 61-e En4-iP)-1&32 D)(nu*e M))-e, 6)1&e 1- ?i (1i .ine 53222
Pe&e +e50'i+e )0'ii, in56i-3 1+In0 /i *153 (In1 P)52 Se ui&3 6e *In43 e1, 03&-e u/32
T Bine, 56une2 !/1+1-, 1i in&-1&222 O0'ii i 5e (i/03 +e 61-03 1- u-(3-i<) in&-In+2 Te<1i
+u5 *1 4'i/eu222 O0'ii i 5e (u&3 En&-<10)*)2 P-).1.i* 0<1i En&-e.1&B Pe 0e -In+ 435e50
156i-in1R$ ;1( 1/1 0e,12
T D1, 1(222
T D)1- 03 1i (1i 0u(63-1& 0e,12 Î* ,e+e En -1?&u* 6en&-u +u*0iu-i, un 1(.1*1P
41*.en<+e50'i5, 0e,1 En ?)-(1 unei 61*(e2 "n .1&)n +e 0i)0)*1&3 Sni0Oe-5R
T M)un+52 O0'ii ei 036-ui 5un& *1-4 +e50'i/i2 De un+e 1i /&iu&R
T !i *u1& 0i)0)*1&1, /i T apoi 1i (e-5 53 iei 156i-in1222 !0u( 5e ui&3 +e<1 *un4u*
RIn+u*ui 22 Du63 10ee1, 1i 6*3&i& /i 1i ie/i&222 53 ie/i( 6en&-u ) 0*i632 P1, ;1&'JK
;1&'J +3 nu(1i +in 016, ui&In+u<5e *1 e* 0u )0'ii *1-4 +e50'i/i2
Pe&e ie5e 1?1-3, i4n)-In+ 0*in0'e&u* 0*)6)@e*u*ui, i4n)-In+ 6*)1i1, 01-e 10u( 0'i1- 03 e
6*)1ie2 FI/i1 41*.en3 5e 1?*3 6e &-)&u1-, +1- e e5&)(61&32 E 563*1&3 +e 6*)1ie2 T)&u/i, ) ,e+e
/i<i ?10e 6*30e-e 03 ) ,e+e2 !0e* 5en&i(en& +e declic2 Du*0e2 E *ini1 03*3uAi&)1-e2 ! &-e0u&
(u*&3 ,-e(e +e 0In+ n<1 (1i ,3Au&<) 1&I& +e *i(6e+e2
T În16)i *1 (1/in3, 56une, ,)-.in+ 0u 5ine 10u(2 În16)i 53 En4'i@i +)u3 156i-ine 0u
161 +in (1/in3222
T-1,e-5e1A3 &-)&u1-u* En0e& 03&-e T1u-u52 Fe(ei1 ,ine En u-(1 *ui, 0u ) 6-i,i-e (1i
En4-iP)-1&3 01 En1in&e2 E 16-)16e En563i(In&1&32
T !i +e50'i5 6)-&ie-12 !,e1i En (In3 6)/e&1222 0'ei*e222 ?*10)nu* 0u 156i-in3222 .1&)nu*
+e 0i)0)*1&3222 &)1&e *u0-u-i*e 15&e1222 *e (u&1i +in&-<) (In3 En&-<1*&1222 /i<1&un0i222
Se 16*e103, 6e50uie/&e 0u (In1 0u?un+1&3 6In3 *1 En0'eie&u-3 En 161 +in -i4)*3 /i -i+i03
0e,12 !+1u43 un 1-&i?i0iu +e (14i0i1n /i 0'ei*e 5&-3*u0e50 1-4in&ii En *u(in1 61*i+3 1 Ai*ei2
T 222 @i<1i 50361& 0'ei*e2
L1 En0e6u& nu *e i12 Se ')*.e1A3 *1 e* +)1-, 01 /i 0In+ 1- ?i 53,I-/i& ) ,-3Pi&)-ie 0'i1- 5u.
)0'ii ei2
T G1i+e, 56une e*, AI(.e&u* )?i*in+u<i<5e 6u@in2 I1<*e2 N<1 ?)5& 0e,1 ie/i& +in 0)(un,
53 /&ii2 !( +e+u5, En (1-e 61-&e2 M3 6-i0e6 *1 15&?e* +e *u0-u-i2 Gei, 1- &-e.ui 53<@i ?iu 1*3&u-i
En (1/in3 0In+ &e -3&30e/&i2 Sun& ne(1i6)(eni& *1 +eA<-3&30i-i2
!&un0i, T-i5' i1 0'ei*e2 R16i+, 1&en&3 53 nu<i 1&in43 +e4e&e*e, i1- e* /&ie 0'i1- 1&un0i 03
e1 nu ,1 ,eni *1 En&I*ni-e (1i &I-Aiu2 Nu e ne,)ie +e<un +1- 161-&e 01 53</i +e1 5e1(1 +e 15&1Q
&-e.uie +)1- 53 5e ui&e En )0'ii ei, 01-e 5un& (1i (u*& En563i(In&1@i +e0I& -e0un)503&)-i2
T M222 (u*@u(e50, 56un e12 Din&-<) +1&3, e 1&en&3 *1 +i5&1n@1 01-e<i +e561-&e, 01 /i 0In+
5<1- &e(e 01 e* 53 n<) 50u-&eAe2
T Ni0i ) 6-).*e(32 S3 nu ui@i, &)&u/i2 T'e >e5& >'1-?, *1 0in0i Pu(1&e2 ;e*e (1i .une
50)i0i 6-3Pi&e +in 61-&e1 15&1 1 5&1&u*ui2
Men@ine i*uAi12 "ne)-i &-e.uie 5<) (en@ii, )-i0u( &e<1i 5i(@i2 De/i ) 61-&e +in .u0u-i1
10e5&ei +u63<1(ieAi 1 +i563-u&, ) 61-&e En03 e 6-eAen&3Q 1 ,3Au& *ini1, i1- 15&1<* ?10e
En&)&+e1un1 53 5e 5i(&3 .ine2 E un &-u0 (in)-, +1- e 6*30u& 53 /&ii 03 En03 E* 5&36Ine/&i2
T ;in0i Pu(1&e, -356un+e e1 01 un e0)u, +1-, En ,-e(e 0e +e50'i+e 6)-&ie-1, 6-i,i-e1
6e 01-e ) 1-un03 6e5&e u(3- e ?e*u* +e 6-i,i-e 6e 01-e ) 1-un0i unui 0Iine 01-e &e<1- (u/01
+103 1- 50361 +in *e532 E ?)1-&e .u0u-)153 03 nu &-e.uie 53 ?103 +-u(u* 56-e F-Je.u-4
E(6-eun3 0u e*2 Ni0i 6en&-u 1 /&i 15&1 Pe&e nu 1-e ne,)ie 53<i 0i&e1503 4In+u-i*e2
S&3 10)*) En 6*)1ie, u-(3-in+<) 0u( ie5e 0u 561&e*e 1?1-3 +in 61-01-e1 En 61n&3, i1- 0In+
(1/in1 5e En+e63-&e1A3, Ei ?10e 5e(ne ,)i)15e +e -3(15 .un, 1/1 0u( ?10 ,InA3&)-ii +e
(1/ini2 ;1 -356un5, e1</i ?*u&u-3 in+i?e-en& +e4e&e*e /i, +e5i4u-, 0In+ e* 1Pun4e *1 T'e >e5&
>'1-? 8*1 0in0i /i un 5?e-&, +)1- 01 53 ?ie 6un0&u1*, 6en&-u )-i0e e,en&u1*i&1&e9, e1 nu e 10)*),
i1- 6e5&e ) )-3, e1 &)& nu 1 ,eni&2 E* -3(Ine )-i0u( +e5&u* +e (u*&, /eAIn+ *1 .1- /i .In+ .e-e,
ui&In+u<5e *1 &-1?i0u* +e 6e /)5e1u1 MD221 5e 61-e, 6e *1 )-1 0in0i /i 61&-uAe0i, 03 ) ,e+e
&-e0In+ 6e *In43 *)01* ?3-3 53 En0e&ine1503, ) (1/in3 T1u-u5 ,e-+e @I/nin+ 6-in 6*)1i1 01-e 5<1
En&e@i& 10u(, ) (1/in3 T1u-u5 ,e-+e 01-e 6)1&e 03 *153 un ni(. 41*.en<61* En u-(3, ni(. 0e
5e 6ie-+e *1 un ()(en& +1& En 1e-u* 4-i2
Acelaşi rahat, altă -i, 4In+e/&e e*, +1- 10u( .u0u-i1 1 +i563-u& /i &-i5&e@e1 5<1 En&)-5,
&-i5&e@e 0e 1-e 4u5&u* unui *u0-u (e-i&1&, 6-e@u* unei &-3+3-i En03 neui&1&e2 Î/i 16-in+e ) @i41-3 F
En ,-e(u-i*e +e +e(u*&, 6e 0In+ e-1 0)6i*, 5e 6-e?30e1 03 ?u(e1A3, +1- 10u( nu (1i e ne,)ie
53 5e 6-e?103 T /i (1i 0)(1n+3 ) .e-e2
Mi*& i<) 1+u0e, +1- 56uneB
T !- &-e.uie 53 /i (3nIn0i 0e,1 6e *In43 .e-e1 15&1, Pe&e-2
!/1 03 Pe&e 0)(1n+3 un 6*1&)u +e 50)i0i 6-3Pi&e /i *e (3nIn03 En(ui1&e En 5)5 &3&3-e50,
En ,-e(e 0e (1i .e1 ,-e) +)u3 .e-i, i1- *1 un ()(en& +1&, En1in&e 53</i u-(eAe *ini1 03&-e )
1*&3 .)(.3 un+e nu e 1&I& +e 0un)50u&, En0e1-03 53<* 5une 6e N)ne5J, En M15510'u5e&&52 D1-
N)ne5J /i ;1-*1 5un& 6*e01@i En )-1/, un *u0-u 6e 01-e<* ?10 ?)1-&e -1-, i1- e* ,)-.e/&e 0u
.1.J<5i&&e-<u*, 01-e<* En&-e1.3 +103 nu ,-e1 53 *15e un (e51P2
Pe&e 16-)16e 03 -356un+e nu, 0In+ 5e -3A4In+e/&e2
T S6une<i +)1- 03 *<1 5un1& Pe&e2 S6une<i 03 Pe&e Ai0e !R!#2
T !222 R222 !222 #222, E* n)&e1A3 e12 V1 /&i 0e222
T O', +1, 56une Pe&e, ,1 /&i2
PIn3 *1 (ieAu* n)6@ii e .e1& En&-<) 56e*un03 +in Ne7 G1(65'i-e, Mu++J Ru++e- 51u
6)1&e 03 e Ru++J M)&'e-Q En0e1-03 53<i 6),e5&e1503 unei ?e&i/01ne *1 ?e* +e .e1&3 01 e* 03,
)+1&3, 1 0-eAu& 0u 1+e,3-1& 03 e* ,1 ?i 6-i(u* )( 01-e ,1 6une 6i0i)-u* 6e M1-&e, /i 0'i1- +103
e1 +3 +in 016 /i 56une (+1<(+1<(+1, e* 1-e ) .3nui1*3 03 &)& 0e En@e*e4e e1 e 03 i<1- 6*30e1
53 (1i &-143 *1 (35e1 En03 ) 01?e1 0u .-1n+J En1in&e +e )-1 En0'i+e-ii2 E<n -e4u*32 Nu
0)n&e1A32 MIine 5e ,1 &-eAi 0u ) +u-e-e +e 016, +1- ,1 (e-4e &)&u/i *1 5*uP.3 /i 6)1&e 03 ,1
,in+e ) (1/in3, 51u 6)1&e 03 nu, En )-i0e 01A, ,i1@1 ,1 0)n&inu12 P)1&e 03 ,1 ,in+e
T'un+e-.i-+<u* -)/u<4-en1, 61<61, iu.i-e2 ;In+,1, *u0-u-i*e 5&3&e1u 1*&?e*, +1- 10u( 1/1 5un&2
;-e+e 03 6)1&e &-3i 0u 10e5& 4In+Q 6en&-u un &i6 01 e*, -e4u*1 nu(3-u* unu e +)1- !R!#, /i
0ui (1(1 +-10u*ui Ei 6153R ;-e/&i, +e,ii .3-.1&, &-e.uie 53 &e (u*@u(e/&i 0u (1i 6u@in +e0I& 1i
56e-1&Q +e50)6e-i 03 (1/in1 ,i5e*)- 1-e ) 61n01-&3 (1-e 143@1&3 +e e1 6e 01-e 50-ie DEFE;T2
În n)ie(.-ie ,1 (e-4e *1 ,In3&)1-e 0u 6-ie&enii *ui, /i 10e15&3 6e-56e0&i,3 Ei 1Pun4e222
15&1, /i 6)1&e ) 6)-@ie -InPi&3 +e -uP /i 5)i)153 +e 5eH )-1* +e *1 6ui0u@1 15&1 .e1&3, 0In+ 5e ,1
En&)1-0e *1 (1/in32 S3 &e 1/&e6@i *1 (1i (u*& e ) 01*e 5i4u-3 56-e ) +u-e-e +e 0162
Vi5e*e 5un& 6en&-u 0)6ii2
1998: %enr& tratea'# un prieten al canapelei
;1(e-1 e 5*1. *u(in1&32 În&)&+e1un1 i<1 6*30u& *ui Gen-J 53 ?ie 1/1 0In+ 1-e En&I*ni-i 0u
610ien@ii2 I 5e 61-e in&e-e51n& ?16&u* 03 ?)1-&e 6u@ini ).5e-,3 *u0-u* 35&12 ;-e+e 03 *u0-u-i*e
5&1u 15&?e* 6en&-u 03, 0e* (1i +e5, 0'i1- (in@i*e *)- 5un& 5*1. *u(in1&e2 ;ei (1i (u*@i 610ien@i
1i *ui 5un& ne,-)&i0i C%ădurile& s pline de ei, 0u( i<1 56u5 0In+,1 *ui N)ne5J 6e 0In+ 5e 1?*1u,
'1<'1, En 63+u-e9 /i e 63-e-e1 *ui T 0)(6*e& *i65i&3 +e &e(ei /&iin@i?i0 F 03 6-).*e(e*e *)-
5un& un ?e* +e 61-1,1n 6)*1-iA1n& 1?*1& En&-e ei /i -e5&u* *u(ii2 Pe (35u-3 0e 5e 1+In0e/&e
ne,-)A1, 5e 1+In0e/&e /i En&une-i0u* *3un&-i02 ;e* (1i +e5 5i(&e 6en&-u 610ien@ii *ui un 5)i +e
0)(615iune +i5&1n&32 "ne)-i 0'i1- (i*32 F)1-&e 6u@ini E* ?10 53 5e 5i(&3 ne*ini/&i&2 B1--J
Ne7(1n e un 15&?e* +e 610ien&2 P10ien@i*)- 01-e in&-3 6en&-u 6-i(1 +1&3 En 01.ine&u* *ui
Gen-J *i 5e ?10e ) )?e-&3 6e 01-e +e ).i0ei nu ) -e0un)50 01 1&1-e2 In&-In+, ).5e-,3 ) En036e-e
?-u()153 80'i1- +103 -e*1&i, 5*1. *u(in1&39, 0u un /e(ineu En 61-&e1 5&In43, /e(ineu +)&1& 0u
10ei .u/&eni ,e/ni0i, +in )@e* ?30u& 53 61-3 (e5&e103n, 5u. 01-e 5un& ()n&1&e 0u +i.30ie 61&-u
5u616e +e 41A2 LIn43 /e(ineu 5e 1?*3 un ?)&)*iu (15i,, un+e /e+e En&)&+e1un1 Gen-J, En
561&e*e *ui 1?*In+u<5e ) -e6-)+u0e-e -eu/i&3 +u63 Găl!enelele *ui V1n =)4'2 8Gen-J *e 56une
une)-i 0)*e4i*)- 53i 03 )-i0e 65i'i1&-u 1- &-e.ui 53 1i.3 0e* 6u@in ) 6i0&u-3 +e V1n =)4' En
01.ine&29 În 0e*3*1*& 0163& 1* En036e-ii 5e 1?*3 un ?)&)*iu 5i(6*u /i ) 01n16e12 Gen-J e5&e in<
&e-e51& +e ?ie01-e +1&3 53 ,1+3 6e 01-e ,1 1*e4e 610ien&u* 53 5e 1/eAe2 ;3*3-e/&e 10e5& 01* +e
+e5&u*3 ,-e(e 01 53 /&ie 03 6-i(1 1*e4e-e e /i 0e1 +e?ini&i,32 EHi5&3 /i un 5&u+iu 6e 10e15&3
&e(32 Gen-J e 5i4u- +e 15&1, +1- nu</i 1(in&e/&e &e-(enii En 01-e 6-).*e(1 e-1 ?)-(u*1&3
10)*)2 Şi, En )-i0e 01A, 1 +e50)6e-i& 03, En u*&i(1 ,-e(e, in&e-e5u* 6en&-u 5&u+ii, 6u.*i01@ii +e
56e0i1*i&1&e, 0)n,en@ii /i 0)*)0,ii i<1 503Au&2 D)1-(e (1i 6u@in, (3nIn03 (1i 6u@in, /i 0'i1-
+e -I5 -I+e (1i 6u@in2 În&une-i0u* 5<1 *351& 15u6-1 ,ie@ii 51*e F 10e5& ?i*&-u 6)*1-iA1n& F +1-
Gen-J 1 +e50)6e-i& 03 nu 1-e ni(i0 E(6)&-i,32 !&I&1 614u.3 53 ?ie2
B1--J Ne7(1n 1 1*e5 01n16e1u1 +e 6-i(1 +1&3, i1- Gen-J n<1 ?30u& ni0i (301- ) +1&3
4-e/e1*1 53 0-e1+3 03 15&1 1-e 0e,1 +e<1 ?10e 0u 53n3&1&e1 *ui (in&1*32 ;1n16e1u1 e 6u- /i
5i(6*u (1i 0)()+3 6en&-u e*, 0'i1- +103, *1 eH6i-1-e1 0e*)- 0in0iAe0i +e (inu&e 1*e /e+in@ei,
Gen-J &-e.uie 53<* 1Pu&e 53 5e -i+i0e +e 10)*)2 B1--J 1-e un (e&-u /1iAe0i /i 0In&3-e/&e ) 5u&3
n)u3Ae0i +e Oi*)4-1(e2 !0e5&e1<* -e0)(1n+3 +-e6& un 6-ie&en 1* 01n16e*ei2
Şe+in@e*e 0u B1--J Ne7(1n 1u &en+in@1 +e<1 5e &-1n5?)-(1 En 6),e5&i-i *un4i /i
5?)-3i&)1-e 1*e 1,en&u-i*)- 51*e 536&3(In1*e En *u(e1 415&-)n)(iei2 Nu 0<1- ?i B1--J un
(In03&)- 6-e&en@i)5, ), nu, B1--J e 1n&)ni(u* 10e5&ui 0u,In&2 B1--J (3nIn03 &)& 0e<i 1&-14e
1&en@i12 B1--J e ) (1/in3-ie +e (In01&2 I1- (3-&u-i5i-i*e 51*e 6e 10e5& 5u.ie0&, 0e* 6u@in, 5un&
?)1-&e ,iAu1*e2 MIn01-e1 -e6-eAin&3 6en&-u e* 0ee1 0e )-ien&1-e1 /i 4e)4-1?i1 -e6-eAen&1
6en&-u Pe&e, ,e0'iu* 6-ie&en 1* *ui Gen-J2
Gen-J 16-)16e 03 1 1.1n+)n1& i+ee1 +e 1<* 50)1&e 6e B1--J +in&-e 0)610i /i +e 1<* ?10e
53 1+(i-e 63+u-e12 !5&1, En 61-&e +in 6-i0in1 +)-in@ei +i50-e&e, +1- ne5&3,i*i&e 1 *ui B1--J +e<1
+i50u&1 +e56-e (In01-e En &)1&e 1(3nun&e*e ei, En 61-&e 6en&-u 03 *ui Gen-J nu<i 6*10e +e
B1--J /i ni0i nu i<1 6*30u& ,-e)+1&32 P3-in@ii *ui B1--J 1u (u-i&2 T1&1 1 6ie-i& 0In+ B1--J 1,e1
/1i56-eAe0e 1ni, (1(1 0In+ e* 1,e1 +)u3Ae0i /i +)i2 I<1u *351& ()/&eni-e ) 1,e-e i(en53, +1-
B1--J nu 6)1&e in&-1 En 6)5e5i1 ei +e0I& *1 ,I-5&1 +e &-eiAe0i +e 1ni2 !&un0i, En&-e4 016i&1*u* ,1
?i 1* *ui222 dacă ,1 0)n&inu1 /e+in@e*e +e &e-16ie2 D103 nu, 016i&1*u* ,1 -3(Ine En 0u5&)+i1
5&1&u*ui 6In3 0e e* ,1 E(6*ini 0in0iAe0i +e 1ni2
Gen-J 5e En+)ie/&e 03 B1--J Ne7(1n ,1 1&in4e ,I-5&1 +e 0in0iAe0i +e 1ni2
Ten5iune1 *ui 1-&e-i1*3 8i<1 56u5<) 15&1 0u un 5)i +e (In+-ie9 e5&e +e ) 5u&3 n)u3Ae0i 0u
) 5u&3 61&-uAe0i2
!-e 0)*e5&e-)*u* *1 +)u3 5u&e n)u3Ae0iQ e ) (in3 +e 1u- 6en&-u *i6i+e2
Sunt o como1ie cere!rală um!lătoare, sunt un in6arct um!lător, i<1 56u5 *ui Gen-J,
,)-.in+ 0u 5)*e(ni&1&e1 ,e5e*3 1 0ui,1 01-e eH6-i(3 1+e,3-u* 0-u+ 6en&-u 03 /&ie En*3un&-u*
53u 03 15&?e* +e nen)-)0i-i nu<i 5un& (eni&e *ui, nu *ui, ), nu, nu *ui2
T L1 6-InA 1( (In01& +)i '1(.u-4e-i +u.*i +e *1 Bu-4e- %in4, 56une e* 10u(2 Î(i
6*10 *1 ne.unie, ?iin+03 10)*), .-InA1 e En&-<1+e,3- 01*+32 BuAe*e *ui 03-n)15e F 0iu+1& +e
(i0i 6en&-u un )( 1&I& +e (15i,, .uAe +e 0)0)&3 F 5e 5&-In4 /i &-e(u-3, 01 /i 0In+ 1- 4u5&1
10e1 eH&-1)-+in1-3 .-InA3 01*+32 !( (1i *u1& /i<) 4u5&1-e, i1- En +-u( 56-e 0153, 1( (In01&
,-e) +)u3 6-3Pi&u-i M1**)(1-2 !( +)-(i& ) ,-e(e, i1- 0In+ (<1( &-eAi&, 1( En03*Ai& En
0u6&)-u* 0u (i0-)un+e ) 0u&ie En&-e143 +e ,1?e2 !5&1<(i un4e 5u?*e&uSK 5&-i43 e*, 16)i -I+e2
E -I5e&u* unui )( n363+i& +e<) 1(in&i-e 6*30u&3 F ,e+e-e1 unui 16u5, 5enA1@i1 1&in4e-ii
unui 5In ?e-( 6-in (3&15e1 5u.@i-e 1 .*uAei 8nu 03 1- ?i 5i(@i& B1--J 1/1 0e,1 ,-e)+1&3, +u63
e5&i(3-i*e *ui Gen-J9 51u 03*+u-1 0)(610&3 1 ni5i6u*ui +e 6e 6*1P32
T Mu*&3 *u(e En03*Ae/&e ,1?e*e En 6-3Pi&)-u* 6en&-u 6Iine, 0)n&inu3 B1--J, +1- (ie (i
5e 61-e 03 1&un0i +e,in 6-e1 0-)01n&e2 ;u6&)-u* 0u (i0-)un+e +)1- *e En03*Ae/&e /i *e En()1ie2
;1*+e222 /i ()i2 P*e)503ie +in .uAe*e *ui +e 0)0)&32 M<1( 5i(@i& )1-e0u( ,in),1& 03 1(
(In01& En&-e4 610'e&u*2 !-un03 10e5&e 0u,in&e 01 6e<un 5u-6*u5, 01 /i 0In+ /i<1- ?i 1(in&i& 03
Gen-J e 10)*) 0u un 50)6 1nu(e2 !-un03 15e(ene1 5u-6*u5u-i +e 61&-u 51u 0in0i )-i En
?ie01-e /e+in@3222 16)i 5e En&)1-0e *1 (In01-e2
! 1Pun5 10u( *1 5e1-1 Ai*ei +e (1-@i2 Fiin+03 10u( e ,ine-i, En03 (1i 5un& (u*&e
(eniu-i /i 4u5&3-i +e 6),e5&i&2 Gen-J E/i *153 (in&e1 En +e-i,32 B1--J e u*&i(u* 610ien& +in
10e15&3 Ai2 ;In+ B1--J ,1 ?i &e-(in1& +e in,en&1-i1& (In03-u-i, Gen-J 5e ,1 En&)1-0e *1
161-&1(en&u* 53u /i</i ,1 ?10e .141Pe*e2 MIine 5e ,1 &-eAi *1 )-1 /15e +i(ine1@1, i1-, un+e,1
En&-e /16&e /i )6&, N)ne5J ,1 61-01 En ?1@1 0*3+i-ii 51*e2 V)- En03-01 .141Pe*e En .3&-Inu* S0)u&
1* *ui Gen-J, 6e 01-e<* (1i 635&-e1A3 +)1- 6en&-u eH0u-5ii*)- *)- +e ,In3&)1-e +in ?ie01-e
&)1(n3, /i, 6In3 *1 )6& /i Pu(3&1&e, 1(In+)i ,)- ?i 6e +-u(, 56-e n)-+2 Îi ,)- *u1 En +-u( 6e
Pe&e, +in B-i+4&)n, i1- 16)i 6e Be1,, 01-e En03 *)0uie/&e 16-)16e +e De--J2 PIn3 56-e 5e1-3
,)- ?i 0u &)@ii *1 Bi,u10, En -e4iune1 Ne??e-5)n, Pu0In+ 03-@i En 5u?-14e-ie /i 150u*&In+ ,In&u*
0u( 5&-i43 6e *1 5&-e/ini2 Pu/&i*e 5e ,)- )+i'ni En 0)*@u* .u03&3-iei, 6e-(i5e*e *)- +e ,In3&)1-e
,)- 1&I-n1 +e<un 0ui 6e u/1 +in 561&e2
V1 ?i 1*3&u-i +e 6-ie&enii *ui, i1- 15&1 En&)&+e1un1 E* ?10e 53 5e 5i(&3 101532 Pen&-u )
536&3(In3, 10e* ?i*&-u 6)*1-iA1n& 5<1- 6u&e1 53 5e -3-e1503 6u@in2 V)- +i50u&1 +e56-e ,-e(u-i*e
,e0'i, ,)- -I+e +e in0-e+i.i*e*e ).50eni&3@i 1*e *ui Be1,e- /i, +103 unu* 51u (1i (u*@i +in&-e ei
0'i1- ,)- E(6u/01 ) 036-i)1-3, ,)- 1,e1 61-&e +e ) .u0u-ie En 6*u52 Î(6-eun3 5un& En03
,1*)-)/i2 Î(6-eun3 6)& En03 5?i+1 &i(6u*2
De61-&e, En ?un+1*, B1--J Ne7(1n 0)n&inu3 53 .)(.3ne2 ;)&*e&e +e 6)-0 /i 01-&)?i
6iu-e /i 0)0eni +e 6)-u(. 6i0u-In+ un& /i &)-& +e 0i)0)*1&3 Pe66e-i4'e F1-( /i un 015&-)n 0u
61&-u *in4u-i +e En4'e@1&3 Ben 1n+ Ne--JS5 ;'unOJ M)nOeJ 6*u&in+ En Pe65i<;)*1 /i )u3 )u3
6-3Pi&e )u3 ?ie-&e )u3 )0'iu-i222
Gen-J 16-).3 +in 016 +e ?ie01-e +1&3 0In+ e ne,)ie /i 1u+e &)&u* ?3-3 53 150u*&e 0u
1+e,3-1&2 !0e5&1 e un ,e0'i &1*en& 1* 65i'i1&-i*)-2
E 1+e,3-1& 03 /i Gen-J /i 6-ie&enii *ui 1u 6-).*e(e2 Be1,e- nu 5e +e50u-03 +e*)0 53
En&-e@in3 -e*1@ii*e, Pe&e .e1 6-e1 (u*& 801( prea mult, 0-e+e Gen-J9, N)ne5J /i ;1-*1 1u &-e0u&
*1 un (i*i(e&-u +e +i,)-@, i1- e* 5e *u6&3 10u( 0u ) 5&1-e +e +e6-e5ie 5e+u03&)1-e /i ne6*30u&3
En 10ee1/i (35u-32 !/1 03, +1, 1u /i ei 6-).*e(e2 D1- E(6-eun3 5un& En03 ,1*)-)/i, En03 (1i
6)& 16-in+e ,e0'e1 ?*103-3 1 56e-1n@ei F /i (Iine 5e1-3 ,)- ?i E(6-eun32 !nu* 10e5&1, ,)- ?i
E(6-eun3 6en&-u )6& Ai*e2 !5&1 e .ine2
T Ş&iu 03 n<1- &-e.ui, +1- 5i(& un im!old i-eAi5&i.i* En ?ie01-e +i(ine1@32 P)1&e 1(
+i1.e&u* 503Au&, 0-e+ 03 15&1 1- 6u&e1 ?i eH6*i01@i12 O-i0u(, 1( (In01& /i 0e<1 (1i -3(15 +in
0'e0u* +in ?-i4i+e-, 16)i 1( u-01& En (1/in3 /i 1( (e-5 6In3 *1 DunOinS D)nu&5 /i 1(
0u(63-1& ,-e) +uAin3 +e /&-u+e*e 0u (e-e /i 61&-u 0u222
Gen-J, 4In+in+u<5e En03 *1 eH0u-5i1 1nu1*3 +e ,In3&)1-e 01-e En0e6e (Iine, nu</i +3
5e1(1 0e ,)-.e/&e 6In3 nu</i 1u+e ,)0e1B
T P)1&e 03 10e5& i(.)*+ +e<1 (In01, B1--J, 6)1&e 03 1-e ) *e43&u-3 0u ?16&u* 03 &e
0)n5i+e-i ,in),1& +e ()1-&e1 (1(ei &1*e2 ;-eAi 03 e 6)5i.i*R
B1--J 5e )6-e/&e +in ,)-.i&2 Gen-J -i+i03 6-i,i-e1 /i<* ,e+e 6e B1--J Ne7(1n
ui&In+u<5e ?iH *1 e* 0u ni/&e )0'i 1&I& +e *1-4 +e50'i/i, 03<i ,eAi 6In3<n 5&-3?un+2 Şi, +e/i
Gen-J /&ie 03 1- &-e.ui 53 5e )6-e1503 F nu 1-e nici un drept 53 (e1-43 En 10e15&3 +i-e0@ieQ nu
1-e ni(i0 +e<1 ?10e 0u &e-16i1 +e ?1@3 F nu .rea 53 5e )6-e15032 P)1&e 03 10e15&3 )6@iune e
+i-e0& *e41&3 +e ?16&u* 03 5<1 4In+i& *1 6-ie&enii *ui, +1- (1-e 61-&e @ine +)1- +e 6-i,i-e1 /)01&3
+in )0'ii *ui B1--J /i +e 61*)1-e1 ?e@ei *ui2 ;e<* 50)1&e +in 53-i&e *1 B1--J e, 0-e+e,
0)(6*10e-e1 *ui En 5i&u1@ie2 ;)n,in4e-e1 1u&)i(6u53 03 nu e ne0e51-3 ni0i ) 50'i(.1-e En
0)(6)-&1(en&u* 53u 1u&)+i5&-u0&i,, 01 53 nu (1i ,)-.i( +e 1?*1-e1 -3+30ini*)- *ui2
T "hiar 0-eAi 03 1i )()-I&<) &u, nu<i 1/1R E* En&-e1.3 Gen-J2 V)-.e/&e 6e un &)n
n)-(1*, ?)1-&e 01*(2
T Eu222 eu ni0i)+1&3222 (3 )6un222
T Te<1 5&-i41& /i &e<1 &)& 5&-i41&, 56une1 03 ) +)1-e 6ie6&u*Q 5i4u- 03 56une1 15&1
+e5e)-i, nu<i 1/1R Din +)u3 En +)u3 536&3(Ini2 Din +)u3 En +)u3 -ile, @i 5e 63-e1 une)-i2 Te
5&-i41 +in +)-(i&)-u* +e *1 e&1P2 B1--J, 5un3<* 6e +)0&)-u* >i&'e-52 B1--J, 0'e1(3 )
1(.u*1n@32 B1--J, 5un3 *1 9112$
N<1u +i50u&1& ni0i)+1&3 +e 63-in@ii *ui2 În ?e*u* 53u ()1*e, 4-15 /i i(6*101.i*, B1--J
nu</i +3+e1 10)-+u*2 În0e6e1 53 ,)-.e1503 +e56-e ei F 51u 63-e1 03 ,)-.e/&e F 16)i, .in4),
En&)-0e1 +in n)u +i50u@i1 *1 ?-i6&u-1 +e (ie*, 51u *1 ?-i6&u-1 +e 6ui, 51u *1 ?-i6&u-1 +e -1@3 0u
5)5 +e 6)-&)01*e2 În16)i *1 in,en&1-2 De 10ee1, Gen-J nu /&ie ni(i0 +e56-e 63-in@ii *ui B1--J,
/i, 0u 5i4u-1n@3, nu /&ie ni(i0 +e56-e Aiu1 En 01-e 1 (u-i& (1(1 *ui, 03AIn+ +in 61& /i u-inIn+
6e 0),)-, En03 5&-i4In+ /i 5&-i4In+, ) 5u&3 &-eiAe0i /i 0in0i +e Oi*)4-1(e, 1&I& +e +eA4u5&3&)- +e
4-153, 5&-i4In+ /i 5&-i4In+2 Nu /&ie ni(i0 +e56-e 10e5&e1 6en&-u 03 nu i *e<1 6),e5&i& ni(eni,
+1- ştie2 I1- B1--J e-1 (1i 5*1. 6e 1&un0i2 "n &i6 -e*1&i, A,e*&, +e )6&Ae0i /i /15e +e Oi*)4-1(e2
!0e15&1 e ,e-5iune1 *ui Gen-J +e56-e *inie2 !/1 ,e+e e* *ini12 N<1 (1i ,3Au&<) +e
16-)16e 0in0i 1ni 86)1&e +)1- +103 n<) ,e+e une)-i En ,i5e9, 1 0-eAu& 03 5<1 &e-(in1& 0u e1, +1-
i1&<) +in n)u 1i0i2
T Şe+e1i En ?1@1 &e*e,iA)-u*ui, 150u*&In+<) 0u( @i63, 56une e*2 Şe+e1i /i &e ui&1i *1
e(i5iune1 *ui Ri0Oi L1Oe /i (In01i T 0eR F ) .-InA)1i03 S1-1 LeeR "n .)* +e En4'e@1&3R Nu
/&iu2 D1- 1i *351&<) 53 @i6e2
T O6-e/&e<&eK
T !i *351&<) 53 @i6e, /i 0'i1- 1/1, +e 0e nuR A 1ipat ca din gură de şarpe toată .ia1a2 Nu
e/&i +e*)0 6-)5& /i /&ii 03 35&1 e 1+e,3-u*2 !5&?e* +e *u0-u-i 5e En&I(6*32 ;-e+ 03 /&ii /i 15&12
Te<1i ,I-I& 5in4u- En&-<) 6ie53 +e Tenne55ee >i**i1(5, 6u- /i 5i(6*u 6en&-u 03<@i 6*10e 53
(3nIn0i2 D1- 4'i0i 0e, B1--JR e .a ucide 9ntr&o !ună -i2 Nu ,-ei 53 0-eAi 15&1 En*3un&-u* &3u,
+1- 1/1 e2 Ini(1 +eP1<@i .1&e 01 6u(nii unui En4-)61& 6-e(1&u- En 01610u* 5i0-iu*ui2 ;u( E@i ,1
?i 6e5&e &-eiAe0i 51u 61&-uAe0i +e Oi*)4-1(e +e<1i0i En1in&eR
T T10i222
T ;In+ ,ei 03+e1 @e163n *1 63(In&, B1--J, ,1 5e(3n1 0u 6-3.u/i-e1 Tu-nu*ui B1.e* En
+e/e-&2 ;ei 01-e &e ,)- ,e+e1 6-3.u/in+u<&e ,)- ,)-.i +e56-e 15&1 ani 9n şir2 D)1(ne, ) 53 +1i
P)5 6In3 /i ?1-?u-ii*e +e 6e -1?&u-i222
T Opreşte& te0 B1--J 5e -i+i03 8nu (1i 1-e ne,)ie +e 1Pu&)-u* *ui Gen-J9 /i e 61*i+ *1
?1@3, 0u eH0e6@i1 0e*)- +)i &-1n+1?i-i 53*.1&i0i +e 6e ?ie01-e +in&-e ).-1Pi2
T 222 ,ei ,3-51 6In3 /i 01?e1u1 +in 0e/&i /i &e ,ei 6i/1 6e &ine, 1/1 0u( 1 ?30u& e1222
T O%RE8E&E0 u-*3 B1--J Ne7(1n2 O%RE8E&E, MONSR()E0
D1- Gen-J nu 6)1&e2 Nu 6)1&e2 Ve+e *ini1 /i, 0In+ ) ,eAi, n<) 6)@i ?10e 53 +i561-32
T 222 &)1&e 15&e1 +)1- +103 nu &e &-eAe/&i +in ,i5u* 35&1 )&-3,i& 6e 01-e<* ,i5eAi2 VeAi &u,
B1--J222
D1- B1--J nu ,-e1 53 ,1+3 ni(i0, nu ,-e1 deloc 53 ,1+32 D3 .uAn1 6e u/3 1?1-3, ?e5e*e
*ui en)-(e &-e6i+In+, /i +u5 e2
I(e+i1& +u63 10ee1, Gen-J -3(Ine 6e *)0, ne(i/01&, 150u*&In+ 0u( 5e En+e63-&e1A3
&u-(1 +e .iA)ni 01-e e B1--J Ne7(1n2 !n&i01(e-1 e 4)1*3Q nu 1-e 5e0-e&1-3, i1-, ) +1&3 B1--J
6*e01&, 536&3(In1 5<1 En0'ei1&2 M1i .ine ni0i 03 5e 6)1&e2 ! ?)5& un +eA15&-u2 Se +u0e 56-e
01n16e1 /i 5e 1/1A3 6e e12
T D)0&)-e, 56une, &)0(1S 1( ?30u&<) +e )1ie2
T ;u( 1i -eu/i& 15&1, Gen-JR
T I<1( 56u5 unui 610ien& 1+e,3-u*2
T ;un)50In+ 1+e,3-u*, Gen-J, nu 5un&e( ni/&e )1(eni (1i *i.e-iR
T Nu, E/i -356un+e 5ie/i, ui&In+u<5e 56-e &1,1n2 Ni0i 6e +e61-&e2
T În0'i+e )0'ii, Gen-J2
T P-e1 .ine, +)0&)-e2
Î/i En0'i+e )0'ii2 ;1(e-1 5e 0u?un+3 En En&une-i0, i1- 15&1 e .ine2 În&une-i0u* i<1 +e,eni&
6-ie&en2 MIine E/i ,1 En&I*ni /i 0ei*1*@i 6-ie&eni 86e &-ei +in&-e ei, En )-i0e 01A9, i1- *u(in1 ,1
63-e1 i1-3/i un *u0-u .un2 D1- 10u(222 10u(222
T D)0&)-eR
T D1, Gen-J2
T !0e5&1 e un eHe(6*u 6e-?e0& +e 10e*1/i -1'1&, 1*&3 Ai2 Ş&i1i 15&1R
T ;e<n5e1(n3 15&1, Gen-JR ;e En5e1(n3 6en&-u &ineR
T T)&u*, 56une 0u )0'ii En0'i/i, 16)i 1+1u43B Ni(i02 F D1- 15&1 e ) (in0iun32 Şi ni0i
(301- 6-i(1 01-e 5<1 56u5 En 10e15&3 En036e-e2
S&3 En&in5 6e 01n16e1 0u )0'ii En0'i/i /i 0u (Iini*e E(6-eun1&e 6e 6ie6& /i, En 50u-&
&i(6, 1+)1-(e2
! +)u1 Ai, &)@i 61&-u (e-4 56-e Bi,u10 /i 1u 61-&e +e )6& Ai*e (inun1&e E(6-eun32 D1-
(inun1&e*e Ai*e +e ,In3&)1-e *e 5un& nu(3-1&e, *e<1u (1i -3(15 +)1- 0I&e,1, 6u@ine, +e/i ei,
+e5i4u-, nu /&iu 15&12 !+e,3-1&u* En&une-i0 5e 1?*3 En03 *1 0I@i,1 1ni +e63-&1-e, +1- 5e 16-)6ie2
În&une-i0u* 5e 16-)6ie2
())1: Discu*ia lui +ones& $e la pro,esor la stu$ent
Nu 0un)1/&e( Ai*e*e 01-e ne ,)- 50'i(.1 ,i1@12 P)1&e 03 e (1i .ine 1/12 În Aiu1 01-e<i
,1 50'i(.1 *ui ,i1@1, N)ne5J 5e 1?*3 En .i-)u* 53u +e *1 e&1Pu* 1* &-ei*e1 1* 0)*e4iu*ui N)'n N1J,
ui&In+u<5e 6e ?e-e15&-3 *1 ) ?e*ie +in B)5&)n /i 4In+in+u<5e 0I& +e &1-e 4-e/e1 T2 S2 E*i)& 0In+
nu(e1 *un1 16-i*ie 0e1 (1i 0-u+3 *un3, +)1- 6en&-u 03 un +u*4'e- 1(.u*1n& +in N1A1-e& 5e
56une 03 5<1 *351& 0-u0i?i01& En 10e15&3 *un3 6en&-u in0i&1-e *1 -e,)*&32 O-i0ine &-3ie/&e En
B)5&)n /&ie 03 (1-&ie e *un1 0e1 (1i 0-u+3, 6en&-u 03 (en@ine 6-e@ +e 0I&e,1 Ai*e ) ?1*53
56e-1n@3, i1- 16)i &e *),e/&e ,)i)153 0u -1'1&2 !5&3Ai e un1 +in&-e Ai*e*e 0e*e En/e*3&)1-e, 0In+
61-e 03 6-i(3,1-1 ,1 ,eni En&-<1+e,3-, i1- e* 5e 4In+e/&e 53 ?103 ) 6*i(.1-e 0In+ ,1 ?i 6ie-i& /i
u*&i(1 u(.-3 +e ()')-e1*3 +in 1e-2 De5i4u-, En 10e5& ()(en&, N)ne5J nu 1-e '1.1- 0I& +e
()')-I&3 6)1&e ?i ) AiQ nu 1-e '1.1- 03 ,1 5?I-/i 10e15&3 Ai *1 56i&1*, A+-).i& 0)(6*e& /i
*u6&In+u<5e 53 nu</i 6i1-+3 ,i1@12
Acelaşi rahat, altă -i, 4In+e/&e e*Q +e +1&1 10e15&1, &)&u/i, 5e ,1 +),e+i 1 ?i 1*& -1'1&2
Ş<1&un0i 5un3 &e*e?)nu*, i1- e* E* -i+i03 i(e+i1&, 0u6-in5 01 +e<) 6-e,e5&i-e +e*)0
ne1/&e6&1&3B e 6u/&iu* 10e*1, De?uni1OQ 5un3 53 1nu*eAe En&I*ni-e1 +e *1 )-1 un56-eAe0e2 A luat
un .irus re!el, 4In+e/&e N)ne5J, /i 15&1 e5&e En&-u &)&u* 6)5i.i*2 În ()+ n)-(1*, 5&u+en@ii 5un&
0ei 01-e 0e- ) En&I*ni-e 0u 6-)?e5)-ii2 !&un0i 0In+ un 5&u+en& 6-i(e/&e e* un (e51P En 01-e i 5e
0)(uni03 +)-in@1 unui 6-)?e5)- +e<1<* En&I*ni222 ei .ine, nu e ne,)ie 53 ?ii un 4eniu 53<@i i1i
5e1(1 0e<n5e1(n3 15&12
T Bun3, N)ne5J *1 &e*e?)n, 56une e*2
T S1*u&, N)ne5J, 0u 0e &e -35?1@3 ,i1@1R
!- -e0un)1/&e 10e15&3 ,)0e )-i0In+2
T Gen-JK S1*u&K E .ine, E(i (e-4e .ine En ,i1@3K
De ?16&, ,i1@1 nu<i 61-e 0'i1- 1&I& +e (inun1&3, nu /i 1&un0i 0In+ &-e.uie 53 5)5e1503
De?uni1O En&-<) Pu(3&1&e +e )-3, En53 &)&u* e -e*1&i,, nu<i 1/1R !,In+ En ,e+e-e un+e 5e ,1 1?*1
6e5&e +)u356-eAe0e )-e, 0u6*1& *1 10e*e (1/in3-ii .i63i&)1-e, 0u ) )6e-1@ie *351&3 En u-(3 /i 0u
1*&e &-ei 01-e 1/&e16&3 53 1i.3 *)0, N)ne5J 6I-@Iie 10u( 6-in (3&15e +e .un35&1-e, 0u( 5e
56une2
T M3 .u0u- 53 1u+ 15&12
!- 6u&e1 0-e+e 03 1 5e5iA1& -e@ine-e1 +in ,)0e1 *ui Gen-J 0u 1uAu*, +1- e (1i 5i4u- 03 1
5i(@i&<) 6e ) 1*&3 01*e2
T Gen-JR ;1-e e 6-).*e(1R
T30e-e2 N)ne5J 5e 6-e43&e/&e 53 En&-e.e +in n)u, 0In+ Gen-J Ei -356un+eB
T ! (u-i& ie-i un 610ien& +e<1* (eu2 !( ,3Au& ne0-)*)4u* +in Ai1- ?3-3 53 ,-e1u2 Î*
0'e(1 B1--J Ne7(1n2 F10e ) 61uA32 E-1 un 6-ie&en 1* 01n16e*ei2
N)ne5J nu /&ie 0e En5e1(n3 15&1, +1- 6-ie&enu* 53u 5u?e-32 !5&1 ) /&ie2
T S<1 5inu0i5R
T In?1-0&2 L1 +)u3Ae0i /i n)u3 +e 1ni2 Şi<1 5361& 4-)161 0u ?u-0u*i@1 /i 0u *in4u-12
T Î(i 61-e -3u2
T Nu<(i (1i e-1 610ien& +e 16-)16e &-ei 1ni2 L<1( 56e-i1& /i 1 -enun@1& *1 &e-16ie2 !(
1,u& un222 5en&i(en& +in<10e*12 Ş&ii +e56-e 0e ,)-.e50R
N)ne5J 0-e+e 03 /&ie2
T !i ,3Au& *ini1R
Gen-J 5u56in32 Lui N)ne5J nu<i 61-e 03 5u56in3 1 -e4-e&2 Sun3 (1i +e4-1.3 1 u/u-1-e2
T M+12 I<1( 01( 5e-,i&<) 6e &1,32 ! 6*e01& En &-)(.3, +e 61-03<i *u15e 0u-u* ?)02
T !5&1 nu &e ?10e -356unA3&)- +e in?1-0&u* *ui2
T P)1&e 03 1i +-e6&1&e2 Mie En53, 1*&?e* (i 5e 61-e 03 5&1u *u0-u-i*e2 O 61uA32 !6)i, 0u
) u-(3 +e 1(uA1(en&B Ă5&1 nu<i un ,e-5 +in&-<un 0In&e0 +e Ni( ;-)0eR u e/&i .ine, N)ne5JR
T EuR M+12 De 0e En&-e.iR
T Nu /&iu, 56une Gen-J2 D)1- 03222 (3 4In+e50 *1 &ine +e 0In+ 1( +e50'i5 Ai1-u* /i 1(
,3Au& 6)A1 *ui B1--J *1 614in1 0u ne0-)*)4u-i*e2 S3 1i 4-iP3 +e &ine2
N)ne5J 5i(&e ) -30e1*3 En,3*uin+u<i )15e*e 8+in&-e 01-e (u*&e ,)- ?i 0u-In+ -u6&e92
T L1 0e &e -e?e-i (1i eH10&R
T Nu /&iu, 56une Gen-J2 P)1&e *1 ni(i02 D1-222
T E +in 01uA1 *inieiR N)ne5J e 0u6-in5 +e 61ni032 Se -)&e/&e En 501un /i 5e ui&3 6e
?e-e15&-3 *1 *u(in1 6-i(3,3-1&i03 50'i(.3&)1-e2 Îi &-e0e 6-in (in&e 03, 6)1&e, De?uni1O 1-e
6-).*e(e (in&1*e, 6)1&e 03 1-e un 6i5&)* Cmocneşte 9n el, 0u( 5e 56une En -)(1ne*e 6)*i@i5&e
/i En 0e*e +e 5u561n5, 6e 01-e *e 0i&e/&e e* En &i(6u* *i.e-9 /i 6)1&e 03 Gen-J 1 ,3Au& 0u(,1
15&12
T Nu /&iu2 ;e* (1i 6-).1.i* e 03 -e10@i)neA +e6*151& ?iin+03 i<1( ,3Au& 6)A1 *ui B1--J
*1 614in1 5?I-/i@i*)-2 !i +)1- 4-iP3 +e &ine En Ai*e*e u-(3&)1-e, 0e Ai0iR
T P3i222 .ine2 !5&1 6)& ?10e2
T Pe-?e0&2
T Tu 0u( &e 5i(@iR
T M3 5i(& .ine2
D1- N)ne5J nu 0-e+e 03 Gen-J 5e 5i(&e .ine +e*)02 E 6e 01*e 53 (1i 56un3 0e,1, 0In+
1u+e 6e 0ine,1 +-e4In+u</i ,)0e1 En 561&e*e *ui /i</i +3 5e1<(1 03, 6-).1.i*, 1 ,eni& 6u/&iu*
10e*1, De?uni1O2
T Ei .ine, 15&1<i ) ,e5&e .un3, 56une e* /i 5e En,I-&e 0u 501unu*2 M+1, 5u.ie0&u*
En&I*ni-ii 51*e +e *1 un56-eAe0e 5e 1?*3 En u/3 /i nu 61-e +e*)0 6e-i0u*)5B +)1- un 6u/&i En+e51&
En&-<) '1in3 +e *In3 6-e1 4-)153 6en&-u ,-e(e1 +e 1?1-3, un 6u/&i 5*1. /i 61*i+, 0u un 0e-0e* En
u-e0'e /i 0u ) ?-iAu-3 6unO 0e @I/ne/&e En @e6i +e +e15u6-1 )0'i*)- 53i En4-iP)-1@i2 Gen-J, 1( )
En&I*ni-e2 Te 5un En16)i222
T Nu, nu e ne,)ie2 ;'i1- 1/12
T E/&i 5i4u-R
T D12 D1- (1i ,-e1u 53<@i 56un 0e,12 M1i 1i &-eiAe0i +e 5e0un+e *1 +i56)Ai@ieR
T Si4u-, 0u( 53 nu2 Ri+i03 un +e4e& 03&-e De?uni1O, /i De?uni1O +3 16-).1&)- +in 0162
D1- 6u/&iu* -3(Ine 6i-)ni& *)0u*ui 6In3 0e<i 1-1&3 N)ne5J 0u +e4e&u* 5in4u-u* 501un +in .i-)u,
6e *In43 1* 53u, 01-e nu e 6*in +e 03-@i2 De?uni1O 5e 1/1A3 ?3-3 &-14e-e +e ini(32 N)ne5J 56une
En -e0e6&)-B D3<i .3&1ie2
T ;-e+ 03 &-e.uie 53 (e-4e( En De--J2 O eH0u-5ie 50u-&3, +)1- n)i +)i2 S3<i ?10e( )
,iAi&3 ,e0'iu*ui n)5&-u 6-ie&en2
T V-ei 53 56ui *ui222R
D1- nu ,-e1 53<i 6-)nun@e nu(e*e, 10e* nu(e 0)6i*3-e50, 0In+ 5e (1i 1?*3 0ine,1 En
01(e-32
Ni0i nu e ne,)ieQ E* 6-)nun@3 Gen-J En *)0u* *ui2 L1 En0e6u& 1u ?)5& un 0,1-&e&, 16)i,
6en&-u ) 50u-&3 ,-e(e, 1u ?)5& 0in0iQ +u63 01-e 1u -3(15 +in n)u 61&-u2 !* 0in0i*e1, En53, nu
i<1 63-35i& ni0i)+1&3 0u 1+e,3-1&2 Gen-J Ei 6-)nun@3 nu(e*e, nu(e*e unui .3i1& 01-e, 6-in 0ine
/&ie 0e (14ie, 1 -3(15 En03 .3i1&2 În 6-i,in@1 *ui, &e(e-i*e *ui Gen-J 5un& (u*& (1i .ine
+e?ini&e, 5un& (u*& (1i u/)- +e eH6-i(1&2 Nu e ,)-.1 +e 0e,1 0e /&ie 0u 5i4u-1n@3, Ei 56une *ui
N)ne5J, e +)1- un 5en&i(en& 03 ,e0'iu*ui *)- 1(i0 i<1- 6-in+e .ine ) ,iAi&32
T !i ,)-.i& 0u (1(1 *uiR En&-e1.3 N)ne5J2
T ;-e+ 03 1- ?i (1i .ine, 56une Gen-J, 53 ne ?10e(222 6u- /i 5i(6*u 161-i@i1 10)*)2
;u( 5&1i 0u &i(6u* En 10e5& 7eeO<en+R S1u En 7eeO<en+<u* u-(3&)-R
N)ne5J nu &-e.uie 53</i ,e-i?i0e 14en+12 >eeO<en+<u* En0e6e 6)i(Iine2 !-e ) En&I*ni-e
0u +e01nu* 5I(.3&3 +u63<1(i1A3, +1- 6)1&e 50361 +e e1 u/)-2
T Sun& *i.e- En 1(In+)u3 Ai*e*e 10e5&ui 7eeO<en+, 56une e*2 E .ine +103 ,in 5I(.3&3R
L1 Ae0eR
T D103 56ui 0<1- &-e.ui 53 (e-4e( 53<* ,e+e( 6e222 N)ne5J eAi&3222 53<* ,e+e( 6e
D)u4*15, 1&un0i 6-).1.i* 03 1/1 e2 ! &-e0u& 6-e1 (u*& &i(6222
T ! 5)5i& 0e* 0u 01-e 1i En&I*ni-e, nu<i 1/1R
T Î'E2
T Bine2 Te ,)i 1/&e6&1 5I(.3&3, *1 Ae0e2 Gei, 6)1&e 03 (e-4e( 0u S0)u&<u*2 Îi ?10e( )
6-).32 ;u( @i 5e 61-eR
T !- ?i ne(1i6)(eni&2
Gen-J -I+e2
T În03<@i (1i 6-e43&e/&e ;1-*1 6-InAu*, N)ne5JR
T D12
N)ne5J 5e ui&3 56-e 5e-,ie&32
T ;e 1i 15&3AiR S1n+,i/ 0u &)nR
T ;u (1i)neA32
T M((2 Bine, &e *152 !R!#, 0)-e0&R
T !R!#, e +e 10)-+ N)ne5J2 Nu 6)1&e 6-)nun@1 nu(e*e ,e0'iu*ui *)- 6-ie&en En ?1@1
unui 5&u+en&, +1- !R!# nu 6-eAin&3 ni0i un 6e-i0)*2 V)-.i( (1i &I-Aiu222
T Şi 1i 4-iP3 +e &ine2 Dor!esc serios2
Su.*inie-e1 *ui Gen-J e e,i+en&3 /i 6u@in En563i(In&3&)1-e2 D1-, En1in&e 53 1i.3 N)ne5J
&i(6 53 -356un+3 80e 1- ?i 56u5, 0u De?uni1O /eAIn+ En 0)*@u* 01(e-ei, ui&In+u<5e *1 e* /i
150u*&In+, nu /&ie9, Gen-J En&-e-u6e *e43&u-12
N)ne5J 5e ui&3 4In+i&)- *1 -e0e6&)- 6-e@ +e ) 5e0un+3, 16)i E* 6une En ?u-032 În&)1-0e )
614in3 +in 14en+1 +e 6e .i-)u /i, *1 5I(.3&3, &1ie 6e5&e <ăuturi acasă la decanul #aco!son /i
50-ie 9mpachete- E plec la Derry cu 'enry, să& l .edem pe D2 În53 10e15&1 e ) 6-)4-1(1-e 6e
01-e nu ) ,1 6u&e1 -e56e0&12 SI(.3&3, De--J /i ,e0'ii *ui 6-ie&eni ,)- ?i u*&i(ii 01-e 53<*
6-e)0u6e2
N)ne5J in56i-3 1+In0, eH6i-3 /i</i &-1n5?e-3 1&en@i1 56-e +e*i01&1 6-).*e(3 1 En&I*ni-ii +e
?1@32 Pu/&iu* 5e (i/03 ne*ini/&i& 6e 501un2 N)ne5J .3nuie/&e 03 /i<1 ?)-(1& ) i+ee +e5&u* +e
6-e0i53 15u6-1 ()&i,u*ui 6en&-u 01-e 1 ?)5& 0'e(1&2
T De0i, +)(nu*e De?uni1O, 56une e*2 E/&i +in M1ine, 6)&-i,i& ?i/ei +u(i&1*e2
T Ă, (+12 Din Pi&&5?ie*+2 Eu222
T T)& En ?i/3 50-ie 03 &e 1?*i 1i0i 0u ) .u-53 +e 5&u+iu /i 03 &e<1i +e50u-01& .ine 6In3
10u(2
Pu/&iu*, ).5e-,3 e*, e 6u@in (1i (u*& +e0I& En4-iP)-1&2 Pu/&iu* e 6e 01*e +e<1 iA.u0ni En
*10-i(i2 ;i5&)15e, 0'i1- 03<i ,1 ?i 4-eu2 N<1 (1i ?)5& ne,)i& 6In3 10u( 53 10uAe un 5&u+en& +e
0)6ie-e, +1- 6-e5u6une 03 10e15&1 nu ,1 ?i /i u*&i(1 +1&32 S6e-3 +)1- 53 nu 5e En&I(6*e 6-e1
+e52 Fiin+03 e 4-eu, e 0ee1 0e Be1,e- 1- nu(i ) 0u-,353-ie2
T D)(nu*e De?uni1O F D1,i+ F /&ii 0e 5e En&I(6*3 0u .u-5e*e +103 5&u+en@ii 01-e *e
+e@in 5un& 6-in/i 0)6iin+R ;)6iin+ *1 un eH1(en 61-@i1*, 53 Ai0e(R
Pu/&iu* &-e51-e, 01 /i 0In+ un +i56)Ai&i, ()n&1& 5u. 501un, +in +)-in@1 +e<1<i Pu01 )
?1-53, 1 +e503-01& ) En03-03&u-3 e*e0&-i03 (i03 +i-e0& En&-<un1 +in ?e5e*e *ui ?-14e+e2 !0u( Ei
&-e(u-3 .uAe*e, i1- 6-i(1 *10-i(3, ), D)1(ne, i1&<) 0u( 5e 50u-4e 6e ).-1Au* *ui En03
ne.3-.ie-i& +e 0)6i*2
T Î@i 56un eu, Ai5e N)ne5J2 !0e5&e .u-5e 5e ,)*1&i*iAe1A32 !5&1 63@e502 %u6, /i +i561- En
ne1n&2
T Eu222 eu222
Pe .i-)u* *ui N)ne5J 5e 1?*3 un +)51-2 Î* +e50'i+e /i 50)1&e ) *u0-1-e +e eH1(en 61-@i1*
*1 i5&)-i1 Eu-)6ei, un1 +in&-e 10e*e ()n5&-u)Ai&3@i )6@i)n1*e 15u6-1 03-)-1 ;1&e+-1 +e I5&)-ie,
En (1-e1 ei 6-)5&ie, En03 (1i in5i5&32 În 5u5u* 614inii, 50-i5 0u un 5&i*)u IBM ne4-u
8!5i4u-3<&e 03 50-i5u* &3u e ?e-( /i neEn&-e-u6&, i1- +10<1i ,-e1 53 /&e-4i, /&e-4e 0)(6*e&$9, 5e
1?*3 nu(e*e D!VID DEF"NI!%2
T Ţi<1( 5&u+i1& 10&i,i&1&e1 +e *1 0u-5, D1,i+Q @i<1( -e0i&i& *u0-1-e1 +e56-e ?eu+1*i5(u*
+in F-1n@1 En e,u* (e+iuQ @i<1( -e,3Au& 6In3 /i -e?e-1&e*e2 Nu 1i 5&-3*u0i& &u 6-e1 &1-e, +1-
&e<1i +e50u-01& )n)-1.i*2 Şi /&iu 03, 0ee1 0e ?10i 1i0i, ?10i +)1- 6en&-u 03 @i 5e 0e-e F 1-i1 &1 +e
in&e-e5 nu 5e 5u6-16une 0u (1&e-i1 6e 01-e ) 6-e+1u eu, nu<i 1/1R
De?uni1O +3 +in 016 En &30e-e2 L10-i(i*e Ei 5&-3*u0e50 6e ).-1Pi En *u(in1 10e15&1
En/e*3&)1-e +e (iP*)0 +e (1-&ie2
Pe 0)*@u* .i-)u*ui *ui N)ne5J 5e 1?*3 ) 0u&ie 0u /e-,e@e*e +e 'I-&ie %*eeneH2 N)ne5J i<)
1-un03 .3i1&u*ui, 01-e ) 6-in+e 0u u/u-in@3, En 6)?i+1 5&3-ii ,u*ne-1.i*e En 01-e 5e 435e/&e2 !-e
-e?*eHe .une2 L1 n)u356-eAe0e 1ni, 01.*1Pe*e 5un& En03 .ine En&in5e, *e43&u-i*e 5un& En03
5)*i+e2
Aşteaptă c41i.a ani, domnule De6unia$, 4In+e/&e e*2 Nu am dec4t trei-eci şi şapte şi
de@a c4te.a dintre ca!lurile mele au 9nceput să cede-e2
T P)1&e 03 (e-i@i ) 1 +)u1 /1n53, 56une N)ne5J2
În0e& /i )5&en&1&i,, En0e6e 53 ()&)&)*e1503 *u0-1-e1 *ui De?uni1O, 01-e e 6e-?e0&3, +e
n)&1 Ae0e, 6In3 0e<) &-1n5?)-(3 En&-<) (in4e +e 'I-&ie2
T P)1&e 03 &e<1i E(.)*n3,i& En Aiu1 eH1(enu*ui /i ni0i n<1i 1Pun5 *1 /0)1*32
T E-1( .)*n1,, 56une D1,i+ De?uni1O 6*in +e ,i1@32 ;-e+ 03 -30i5e(2
T !&un0i, En 50'i(.u* &e5&u*ui 6e 01-e *<1u 5u5@inu& 0)*e4ii &3i, 1- &-e.ui 53<@i +1u 53
?10i 10153 un e5eu2 D103 e/&i +e 10)-+2 ;1 53 0)(6en5eAi 1.5en@1 +e *1 &e5&2 !i ?i +e 10)-+R
T M+1, 56une 6u/&iu*, /&e-4In+u</i )0'ii ?u-i)5 0u ) ?I/ie (1-e +e /e-,e@e*2 F ;e* 6u@in
n<1 16e*1& *1 (e50'in1 /i P1*ni01 (e&)+3, 56unIn+ 03 nu 6)1&e +),e+i, nu 6)1&e +),e+i ni(i0,
5e ,1 +u0e *1 ;)n5i*iu* S&u+en@i*)-, ,1 )-41niA1 un (1-/ +e 6-)&e5&, .*1<.*1<.*1</i<i1-3/i<.*12
! 1*e5 53 6*In43 En 50'i(., un 4e5& ne6*30u& *1 ,e+e-e, +1- 0u 5i4u-1n@3 un 5e(n .un F
n)u356-eAe0e 1ni e ) ,I-5&3 ?-14e+3, +1- 0I@i nu /i<1u 6ie-+u& 0)n/&iin@e*e En03 En1in&e +e<1
1Pun4e 1i0iR De?uni1O 5<1 0)(6)-&1& 0I& +e 0I& )n)-1.i*, 0ee1 0e e un 5e(n 03 5e 435e/&e En03
) ?iin@3 u(1n3 En3un&-u 01-e 1/&e16&3 53 i153 *1 5u6-1?1@32 F D1, 1- ?i ne(1i6)(eni&2
T S6e- 03 En@e*e4i 03, +103 5e (1i En&I(6*3 0e,1 15e(3n3&)-, ?ie /i nu(1i ) 5in4u-3
+1&3222
T Nu 5e ,1 En&I(6*1, 56une 6u/&iu* 0)n,in52 Nu 5e ,1 En&I(6*1, +)(nu*e 6-)?e5)-
N)ne5J2
De/i N)ne5J nu e +e0I& 6-)?e5)- 15)0i1&, nu 5e ).)5e/&e 53<* 0)-e0&eAe2 În&-<) .un3 Ai, *1
u-(1 u-(ei, ,1 1Pun4e 6-)?e5)- 6*in2 !- ?10e .ine 53 1Pun43Q e* /i 0u 5)@i1 *ui 1u 0151 6*in3 +e
0)6ii /i, +103 nu ,)- 1,e1 *)0 ni/&e (1P)-3-i +e 51*1-iu En ,ii&)-u* 16-)6i1&, ,i1@1 1-e &)1&e
0))-+)n1&e*e ne0e51-e 53 +e,in3 un P)0 +u-2 DeP1 1u 1,u& 61-&e +e 0I&e,1 61-&i+e 1*e 10e5&ui
P)02
T S6e- 03 nu, 56une e*2 !+u<(i &-ei (ii +e 0u,in&e +e56-e ;u0e-i-e1 N)-(1n+3,
D1,i+, e .ineR ;i&e1A3 5u-5e*e, +1- ?3-3 n)&e +e 5u.5)*2 P35&-e1A3 un &)n +e41P1&, +1- 6-eAin&3
&e)-i1 0)n,in43&)-2 V-e1u 53 6-e+1i *u0-1-e1 6In3 *uni2 !i En@e*e5R
T D12 D1, +)(nu*e2
T !&un0i +e 0e nu &e<1i 16u01& +eP1 +e e1R !-1&3 0u +e4e&u* *1 En03*@3(in&e1 *ui
50I*0i1&32 I1- +1&1 ,ii&)1-e 0In+ ,ei ,-e1 53<@i 0u(6e-i .e-e, 0u(63-3<@i (1i .ine ) 6e-e0'e
n)u3 +e &eni/i2 Nu ,-e1u 53 -30e/&i En03 ) +1&32
De?uni1O 5e En+-e16&3 56-e u/3, 16)i 5e En&)1-0e2 E ne-3.+3&)- 53 6*e0e En1in&e 01
+)(nu* N)ne5J 53 5e -3A4In+e1503, +1- 1-e nu(1i n)u356-eAe0e 1ni2 E 0u-i)52
T De un+e 1@i /&iu&R Ni0i (301- nu e-1@i 10)*) En Aiu1 eH1(enu*ui2 Ne<1 5u6-1,e4'e1&
un 5&u+en& +in 1nii (1i (1-i2
T !( /&iu&, /i 15&1 e En+e1Pun5, 56une N)ne5J 6e un &)n 01( 5e,e-2 Du<&e 10u(, ?iu*e2
S3 ?10i ) *u0-1-e .un32 P35&-e1A3<@i .u-512 Şi eu 5un& +in M1ine F +in De--J F /i 0un)50 )-1/u*
Pi&&5?ie*+2 E un )-1/ +in 01-e e (1i .ine 53 ,ii +e0I& En 01-e 53 &e En&)-0i2
T !@i ni(e-i&<) *1 ?iH, 56une ,e5e* De?uni1O2 Mu*@u(e502 Mu*@u(e50 03<(i (1i
10)-+1@i ) /1n532
T În0'i+e u/1 +u63 0e 6*e0i2
De?uni1O F 01-e</i ,1 0'e*&ui .1nii +e &eni/i nu 6e .e-e, 0i 6e un .u0'e& +e ?*)-i 6en&-u
01(e-1 +e 56i&1* 1 *ui N)ne5J F ie5e /i En0'i+e 150u*&3&)- u/1 En u-(1 *ui2 N)ne5J 5e En,I-&e 0u
501unu* /i 5e ui&3 i1-3/i 6e ?e-e15&-32 Lu(in1 5)1-e*ui e En/e*3&)1-e, +1- 6-),)01&)1-e2 Şi,
6en&-u 03 6-).*e(1 De?uni1O 5<1 -eA)*,1& (1i .ine +e0I& 5e 1/&e6&1, 5e 4In+e/&e 53 i153 1?1-3
En1in&e 01 /i (1i (u*@i n)-i +e (1-&ie F /i 6)1&e /i ni/&e A361+3 F 53</i ?103 161-i@i12 ! 6*3nui&
53 (3nIn0e *1 .i-)u, +1- 10u( Ei En0)*@e/&e En (in&e un 1*& 6*1n2 G)&3-I&, e5&e 0e* (1i 6-)5&
6*1n +in ,i1@1 *ui, +1- N)ne5J nu 1-e +e un+e /&i 15&12 P*1nu* e 53</i i1 5e-,ie&1, 53 0u(6e-e un
eHe(6*1- +in -e,i5&1 %hoeni7 /i 53 &-1,e-5eAe -Iu* 03&-e ;1(.-i+4e2 Se ,1 1/eA1 6e ) .1n03
/i</i ,1 (In01 51n+,i/u* 0u (1i)neA3, En *u(in1 5)1-e*ui2
Se -i+i03 53 1/eAe +)51-u* *ui De?uni1O En 5e-&1-u* (1-01& D<F2 De unde a1i ştiut: *<1
En&-e.1& .3i1&u*, i1- e* e +e 63-e-e 03 1 ?)5& ) En&-e.1-e En&e(ei1&32 O En&-e.1-e e7celentă, +e
?16&2 R356un5u* e 10e5&1B 1 /&iu 6en&-u 03222 une)-i ştie2 !0e5&1 e 1+e,3-u*, &)& 1+e,3-u*2 D103
i<1- 6une 0ine,1 un 6i5&)* *1 &I(6*3, 1- 56une 03 /i<1 +1& 5e1(1 *1 6-i(u* 0u-5 +e +u63
eH1(en, 03 &)&u* e-1 50-i5 En *i&e-e (1-i En ?1@1 (in@ii *ui D1,i+ De?uni1O, En *i&e-e -)/ii /i
50*i6i&)1-e, 16-inAIn+u<5e /i 5&in4In+u<5e En&-<un -)/u 1* ,in),3@ieiB !M ;OPI!T, !M
;OPI!T, !M ;OPI!T2
D1-, D)1(ne, e<) 6-)5&ie F nu poate 0i&i 4In+u-i*e2 Ni0i)+1&3 n<1 6u&u&2 N<1 6u&u& ni0i
(301- ) +1&3, ni0i (301- ) 5in4u-3 +1&32 D1, une)-i i 5e ?)-(e1A3 une*e 0)n,in4e-i F 1/1 1
/&iu& +e 6-).*e(1 5)@iei 51*e *e41&3 +e 615&i*e /i 6-e5u6une 03 &)& 1/1 1 /&iu& /i 03 Gen-J e-1
+e6-i(1& 0In+ *<1 5un1& FNu, i&ai citit& o 9n .oce, prostule, asta a 6ost totG, +1- 15&?e* +e *u0-u-i
-1-e)-i i 5e (1i En&I(6*32 Nu i 5<1 (1i En&I(6*1& ni(i0 cu ade.ărat 0iu+1& +e *1 &-e1.1 10ee1
0u N)5ie RinOen'1ue-2 P)1&e 03 a e7istat 0e,1 )+1&3, /i 6)1&e 03 15&1 i<1 &I-I& 1?1-3 +in
0)6i*3-ie /i +in 1+)*e50en@3, +1- 0u 5i4u-1n@3 10u( 1 +i563-u&2 S1u 16-)16e 03 1 +i563-u&2
!6-)16e2
În0e-0uie/&e 0u,in&e*e plec la Derry +in 14en+1 +e .i-)u, 16)i E/i i1 5e-,ie&12 În ,-e(e
0e ?10e 10e15&1, un n)u 4In+ Ei &-e0e 6-in (in&e, ne1/&e6&1& /i *i65i& +e 5en5, +1- ?)1-&e
6u&e-ni0B Ai gri@ă la Dl "enuşiu2
Se )6-e/&e 0u (In1 6e 0*1n@32 ! ?)5& 6-)6-i1 51 ,)0e, ?3-3 +)1- /i 6)1&e2
T ;u(R En&-e1.3 En036e-e1 4)1*32
Ni(i02
N)ne5J 63/e/&e 1?1-3 +in .i-)u, En0'i+e u/1 /i En0e1-03 En0uie&)1-e12 În 0)*@u* 1?i/ie-u*ui
+e 6e u/3 5e 1?*3 un .i*e& 1*.2 Î* +e56-in+e /i<* En&)1-0e 6e 61-&e1 0e1*1*&32 !i0i 5&3 50-i5B MĂ
ÎNTOR; L! OR! "N" F PÂNĂ !T"N;I, S"NT DE DOMENI"L ISTORIEI2 !/1A3 6*in
+e En0-e+e-e .i*e&u* 0u 61-&e1 50-i53 En 5u5, +1- ,)- &-e0e 16-)16e +)u3 *uni 6In3 0e ,1 (1i
03*01 En 10e15&3 01(e-3 /i ,1 ,e+e1 01*en+1-u* +e .i-)u En03 +e50'i5 *1 #iu1 S?In&u*ui
P1&-i0O2
Ai gri@ă de tine, i<1 56u5 Gen-J, +1- N)ne5J nu 5e 4In+e/&e 10u( *1 15&12 Se 4In+e/&e *1
*u(in1 Ai*ei +e (1-&ie2 Se 4In+e/&e *1 51n+,i/u* 6e 01-e<* ,1 (In012 Se 4In+e/&e *1 ?e&e*e 6e
01-e 6)1&e 03 *e ,1 ,e+e1 En ;1(.-i+4e F ?u5&e*e 5un& 50u-&e 10u(, i1- ,In&u* +e (1-&ie e
53*&3-e@2 Se 4In+e/&e *1 &)& 5)iu* +e *u0-u-i, +1- 53 1i.3 4-iP3 *1 D* ;enu/iu nu ?10e 61-&e +in&-e
e*e2 ;u 1&I& (1i 6u@in 53 1i.3 4-iP3 +e e* En5u/i2
!0e15&1 e ) 4-e/e1*32 !0e5&1 e, En 10e*1/i &i(6, /i ?e*u* En 01-e ,ie@i*e ni 5e 50'i(.3
6en&-u &)&+e1un12
!artea -
CA.C/R
!0e5& &-e(u- (3<n&-e(e1A32 !- &-e.ui 53 /&iu2
;e 5e n3-uie<i (e-eu2 Şi<i 16-)16e2
M3 &-eAe50 *1 5)(n, /i<1 (e1 &-eAi-e<) i1u En0e&2
În,3@ 63/in+ un+e 6u-&1& +e 61/i (3 ,3+2
heodore Roeth$e
;!PITOL"L "N"
M;;!RTGU
1
N)ne5J 16-)16e 03 *<1 E(6u/01& 6e .3-.1& 0In+ 10e15&1 1 ie/i& +in 63+u-e2 ;I& 1 (1i
*i65i& 53<* E(6u/&eR În03 +)i (i*i(e&-i 53 (1i ?i 16351& &-3410iu* =1-1n+<u*ui, 6)1&e 03 unu*
5in4u- 1- ?i ?)5& En+e1Pun52 M1i &I-Aiu, Pu+e0In+ (u*& (1i 0*1-, 1/1 0u( 5e En&I(6*3 une)-i
0In+ (in&e1 @i<e En4-)Ai&3, /i<1 +)-i& 53 ?i 16351& &-3410iu* En1in&e 53 ?i ,3Au& 030iu*1 6)-&)01<
*ie /i ,e5&1 +e 5e(n1*iA1-e, 6)-&)01*ie /i e12 S3<* ?i )()-I& 6e Ri0'1-+ M0;1-&'J n<1- ?i ?)5&
0ine /&ie 0e, 1- ?i 6u&u& 0'i1- 53<i 1Pu&e *1 0e,12 D103 *<1- ?i )()-I& 6e M0;1-&'J, i<1- ?i 51*,1&
6)1&e 6e &)@i2
2
Pe&e /i Gen-J 6*e015e-3 *1 (141Ainu* *ui =)55e*in, 0e* (1i 16-)6i1& (141Ain, 53 ?103
6-),iAii +e 6Iine, 0)n5e-,e /i .e-e F 10e15&1 +in u-(3 ?iin+ 0e1 (1i i(6)-&1n&32 !,e1u
+e5&u*e 6en&-u En03 ,-e) +)u3 Ai*e, +1- 1uAi5e-3 *1 -1+i) 03 5<1- 6u&e1 53 01+3 A361+32 Gen-J
E/i E(6u/015e +eP1 036-i)1-1, un eHe(6*1- +e +i(en5iuni (e+ii, i1- N)ne5J .3nui1 03 *ui Pe&e
Ei 6351 (u*& (1i (u*& +e -eAe-,1 +e .e-e +e0I& Ei 6351 53</i 6-in+3 6-)6-i1 036-i)1-3 F 6en&-u
Pe&e M))-e, ,In3&)1-e1 e-1 un ')..J, .e-e1 ) -e*i4ie2 Be1,e- e-1 6-in 6-e1P(3 6e un+e,1,
+1- N)ne5J nu 1uAi5e A4)()&u* unei 6u/&i (1i 16-)16e +e Ae0e (e&-i, 1/1 03 .3nui1 03 /i
Be1,, 15e(ene1 *ui, En03 1/&e6&12
EHi5&1 ) 150unA3&)1-e En&-<un 1-@1- .3&-In, *1 ,-e) /1iAe0i +e (e&-i +e63-&1-e +e &1.3-3,
/i 10)*) 5e 1?*1 N)ne5J, 5)-.in+ 01?e1 /i 0i&in+ un -)(1n 6)*i@i5& +e R).e-& P1-Oe-, 0In+ 1uAi
0e,1 16-)6iin+u<5e /i 6u5e 01-&e1 /i &e-()5u* +e)61-&e2 !*&0In+,1 1- ?i ,3-51& 01?e1u1 +in
6-i0in1 e()@iei, +1- nu /i 10u(2 !0u( E/i +3+u 6In3 /i )5&ene1*1 53 5&-In43 +)6u* -)/u<16-in5
1* &e-()5u*ui2
Vene1u 1i0i, ei 61&-u, *1 ,In3&)1-e, En 6-i(1 536&3(In3 1 *unii n)ie(.-ie, +e 16-)16e
+)u3Ae0i /i 0in0i +e 1ni, +103 6une1i *1 5)0)&e1*3 /i 1nii En 01-e i<1 1+u5 &1&3* *ui Be1,, i1-
N)ne5J nu 5e En0u-015e ni0i)+1&3 0u 150unA3&)1-e1 +in 0)610 6In3 10u(2 Ni0i unu* +in&-e ei
nu 5e En0u-015eQ *e 0)n5&-In4e1 (i/03-i*e2 !nu* 10e5&1, N)ne5J ) 1*e5e5e2 ;ei*1*@i 0-e+e1u 03
/&iu ()&i,u*, +1- nu 0un)/&e1u +e0I& Pu(3&1&e +in e*2
L1 (iP*)0u* *unii (1-&ie 1 1nu*ui 2DD1, N)ne5J ?u5e5e *),i& +e ) (1/in3 6e 0In+
&-1,e-51 ) 5&-1+3 En ;1(.-i+4e, nu +e61-&e +e 0)*e4iu*ui N)'n N1J, un+e 6-e+1 e*2 Îi ?u5e5e
?-10&u-1& 0-1niu*, Ei ?u5e5e-3 -u6&e +)u3 0)15&e /i<i ?u5e5e 5?3-I(1& un /)*+, 01-e<i ?u5e5e
En*)0ui& 0u ) 0)(.in1@ie eH)&i03 +e &e?*)n /i (e&1*2 ;e* 01-e<* *),i5e e-1 un 6-)?e5)- +e i5&)-ie
+e *1 "ni,e-5i&1&e1 +in B)5&)n, ie/i& *1 6en5ie, 01-e 5e 1?*1 F 6)&-i,i& 1,)01&u*ui 53u, En )-i0e
01A F En 6-i(e*e ?1Ae 1*e !*A'ei(e-<u*uiQ +e(n (1i (u*& +e 0)(615iune +e0I& +e 6e+e16532
!&I& +e +e5, 4In+e1 N)ne5J, nu 1i 6e 0ine +1 ,in1 0In+ 5e 1/e1A3 *1 *)0 6-1?u*K Şi 0'i1- +103
1i, *1 0e<@i ?)*)5e/&eR Nu 6)@i ?10e 1*&0e,1 +e0I& 53 &-3ie/&i 0u 0e @i<1 (1i -3(15 /i 53 &e
0)n5)*eAi 0u ?16&u* 03, 1/1 0u( Ei 56une1 &)1&3 *u(e1 En ?ie01-e Ai 86In3 0e<1u ui&1& 0u &)@ii
6),e5&e1, 0e* 6u@in9, 1- ?i 6u&u& ?i /i (1i -3u2
Şi 1- ?i 6u&u& ?i2 !,e1 016u* &1-e, /i 0-363&u-i*e +in 0-1niu 5e ,in+e015e-32 Nu</i 1(in&e1
ni(i0 +e 0u ) )-3 En1in&e1 100i+en&u*ui, 01-e 5e 6e&-e0u5e *In43 G1-,1-+ SWu1-e, +1- -e5&u*
.141Pu*ui 53u in&e*e0&u1* e-1 ne,3&3(1&2 ;)15&e*e i 5e ,in+e015e-3 En&-<) *un32 ;u /)*+u*
?u5e5e (1i -3u, +1- 503615e /i +e 0I-Pe 6In3 En )0&)(.-ie, i1- 10u(, /0'i)63&1&u* nu +e,ene1
,iAi.i* +e0I& 56-e 5e1-32
Pe&e, Gen-J /i Be1, 0-eAu5e-3 03 +in 6-i0in1 /)*+u*ui /i nu(1i 1 *ui )6&15e e* 6en&-u
150unAi/u* +in 0)610, -enun@In+ *1 63+u-e1 u(e+3 /i -30)-)153, i1- /)*+u* ?u5e5e En&-<1+e,3-
un ?10&)- +e0iAi)n1* F +)1- 03 nu /i 5in4u-u*2 ;ee1 0e nu *e 56u5e5e ?u5e5e ?16&u* 03 10u( nu
(1i 5i(@e1 16-)16e +e*)0 +)-in@1 +e<1 ,In1 036-i)1-e2 I<1- ?i u*ui&2 L1 +-10uS, 6In3 /i 6e e* E*
u*ui12 D1- 15&1 e-1Q 0e,1 n)u En ?iin@1 51, 0e,1 0e ni0i nu .3nui5e 6In3 0e n<1u 1Pun5 1i0i En
un56-eAe0e n)ie(.-ie /i e* /i<1 50)5 =1-1n+<u* +in 0u&ie2 Nu<* -e,)*&1 i+ee1 +e<1 ,In1, 0'i1-
+e*)0 F 6u- /i 5i(6*u nu 5i(@e1 ni0i un i(6u*5 53 ,IneAe2 M)1-&e1 &-e0u5e 6e *In43 e* En&-<)
Ai En5)-i&3 +e (1-&ie, i1- e* nu 5i(@e1 ni0i ) +)-in@3 +e<1 ) 0'e(1 En16)i, 0'i1- +103, +e +1&1
15&1, e* e-1 eH6e+i&)-u* /i nu +e5&in1&1-u*2
M
;e *<1 5u-6-in5 e-1 03 En03<i 6*30e1 53 ?ie En &1.3-3 T +in 1nu(i&e 6-i,in@e, Ei 6*30e1
0'i1- (1i (u*& 01 En1in&e2 Îi 6*30e1u +i50u@ii*e +in &)iu* n)6@ii F +e56-e 03-@i, 6)*i&i03,
6)-03-ii*e 6e 01-e *e En4'i@i5e-3 0)6ii ?iin+, 6*1nu-i*e *)- +e ,ii&)-2 E-1u 0u 6u@in &-e0u@i +e
&-eiAe0i +e 1ni, e-1u En03 +e5&u* +e &ine-i 53</i ?103 6*1nu-i, +e5&u*e 6*1nu-i, i1- ,e0'e1 *e43<
&u-3 e-1 En03 6u&e-ni032
#i*e*e En5e*e e-1u 6*30u&e F )-e*e 6e&-e0u&e En 150unA3&)1-e1 +in 0)610, 0In+ e-1 5in4u-2
!,e1 0u e* un 510 +e +)-(i&, En 01-e 5e ,I-1 6In3 *1 /)*+u-i 0In+ i 5e ?30e1 ?-i4, ) 01-&e /i un
71*O(1n2 Du63 6-i(1 Ai, 1 En0e&1& 53 (1i 150u*&e *1 71*O(1n, +e50)6e-in+ 03<i 6*10e (1i
(u*& (uAi01 63+u-ii F ?)/ne&u* ,In&u*ui 6-in&-e 6ini, 0-)n03ni&u* 0i)-i*)-2 ;i&e1 6u@in, .e1
01?e1, (1i 0i&e1 6u@in, une)-i ie/e1 +in 510u* +e +)-(i& 8*1 ?e* +e -)/u 01 un 5e(1?)-9 /i u-in1
+e 6e (1-4ine1 6*1&?)-(ei2 E-1 un .3-.1& 0u ) ?1(i*ie nu(e-)153 /i 0u un 0e-0 *1-4 +e 0)*e4i2
"n )( 4-e41- 03-ui1 Ei 6*30e1u &)1&e &i6u-i*e +e -e*1@ii 6e 01-e ?1(i*i1 /i 0)*e4ii 8/i 5&u+en@ii,
+e5i4u-, ne5?I-/i&u* /u,)i +e 5&u+en@i9 *e 6)& )?e-i, /i *e e0'i*i.-1 0u (35u-32 Nu(1i 1i0i, 1i0i
5u5, E/i +3+u5e 5e1(1 03 *ini/&e1 En03 E* (1i 1&-34e1, E* 1&-34e1 ?)1-&e 6u&e-ni02 E-1 01 /i 0In+
@i<1i En&I*ni un ,e0'i 6-ie&en +u63 ) 1.5en@3 En+e*un41&32
T E/&i 5i4u- 03 ,-ei 53 5&1i 0)0)@1& 10)*), )(u*eR E* En&-e.15e Gen-J ie-i +i(ine1@32
V-e1u 53 56un, e/&i .ine,eni& 53 (3 En5)@e/&i2 P-)(i& 53 nu 5u6-15)*i0i& 6i0i)-u* 3*1<* &3u2
T L153<* En 610e, 56u5e5e Pe&e2 Îi 6*10e 10)*) 5u52 Nu<i 1/1, N)ne5<.3ie&eR
T În&-<un ?e*, 56u5e5e e*, ne+)-in+ 53 (1i 56un3 1*&0e,1, 0u( 1- ?i 0I& +e (u*& Ei 6*30e1
+e ?16&2 "ne*e *u0-u-i n<1i ,-e1 53 *e 56ui ni0i 0e*)- (1i .uni 6-ie&eni2 D1-, une)-i, 6-ie&enii
16-)6i1@i /&iu, )-i0e<1i ?10e2
T S3<@i Ai0 0e,1, 56u5e5e Be1,2 Lu15e un 0-ei)n /i En0e6u5e 53<* -)1+3 En0e& T 0e* (1i
,e0'i /i (1i +-14 &i0 1* 53u, +1&In+ En03 +in 0*151 En&Ii 6-i(1-32 Î(i 6*10e 53 (3<n&)-0 /i 53 &e
,3+ 10)*), 15e(ene1 unui 56i)n 150un5 En&-<un 0ui. +e 0i)-i +in&-<) nen)-)0i&3 +e 01-&e +e
1,en&u-i2 P35&-In+u<@i 1&en@i1 &-e1A3, En@e*e4iR
T Sun& 6e 6)Ai@ie, 56u5e5e e* /i -I5e5e-3 0u &)@ii, +1- N)ne5J En@e*e5e5e 0u,in&e*e *ui
Be1,2 Le 5i(@i5e2 S3</i 635&-eAe 1&en@i1 &-e1A32 S3</i 4In+e1503 +)1- 4In+u-i*e /i 53</i
635&-eAe 1&en@i1 &-e1A3, 53 ).5e-,e ,16)1-e*e, 51u -e0'inii, 51u 0ine /&ie 0e2 Î* +u-u5e /)*+u*
+in 6-i0in1 0).)-I-ii +in 150unAi/, -u0510u* 0u +-30),enii*e *ui En3un&-u Ei 1&I-n15e 4-eu En
561&e, /i 5e 5i(@i5e En0e& /i E(6ie+i01& 6e 503-i*e +in *e(n .3&u&e En 0uie +e &-un0'iu* 1-@1-u<
*ui, +1- &)&u* e-1 En -e4u*32 E-1 .ine, +e ?16&2 Lu0-u-i*e 5e (1i 50'i(.3, +1- nu(1i un 6-)5&
0-e+e 03 5e 50'i(.3 6e-(1nen& En -3u2
!5&1 0-e+e1 1&un0i2
4
;In+ 1uAi ?)/ne&u* ie-.ii /i 6)0ne&u* 5*1. 1* unei 0-en4i -u6In+u<5e F 5une&e 6e 01-e *e
15)0ie ?3-3 +-e6& +e 16e* 0u 16-)6ie-e1 unei 036-i)1-e F N)ne5J 5e 4In+i *1 un *u0-u 6e 01-e
i<* 56u5e5e &1&3 *uiB Nu&1i po1i 6ace norocul2 Lin+51J N)ne5 ?u5e5e un -1&1& &)1&3 ,i1@1 /i
56u5e5e 6u@ine *u0-u-i +e(ne +e @inu& (in&eQ ?u5e5e-3 /i 0I&e,1 eH0e6@ii, i1- 5i&u1@i1 +e ?1@3 E*
,1*i+1 En03 ) +1&3B *1 0I&e,1 Ai*e +u63 0e ')&3-I5e 03 En0'ei15e +e?ini&i, 0u ,In1&u*, i1&3 03
,ene1 ) 036-i)1-3, un1 +e5&u* +e (1-e, Pu+e0In+ +u63 5une&e*e 6e 01-e *e 6-)+u0e1 F un 0e-.,
0u 5i4u-1n@3, unu* (1-e 0I& un 5&1& +e )(, 6)1&e2
;3 e-1 En&-<1+e,3- ,)-.1 +e un )( ni0i nu<i &-e0u 6-in (in&e2 !0e5&1 e-1 un 03&un iA)*1&
1?*1& *1 )6&Ae0i +e Oi*)(e&-i +e R1n4e*J, i1- 0ei (1i 16-)6i1@i ,In3&)-i 5e 1?*1u *1 ) +i5&1n@3
+e +)u3 )-e +e (e-5 6e P)52 ;e* (1i 16-)6i1& +-u( 15?1*&1&, 0e* 01-e &e +u0e1 En&-<un 5?I-/i& *1
(141Ainu* *ui =)55e*in 8BERE MOME!LĂ BĂ"T"RĂ DE IMPORT BILETE LOTO9, 5e
1?*1 *1 ) +e63-&1-e +e 0e* 6u@in +)u3Ae0i /i /15e +e Oi*)(e&-i2
Ei !ine, 4In+i e*, nu& i ca şi c4nd aş 6i depus .reun @urăm4nt sau altce.a de genul ăsta2
Nu, nu +e6u5e5e un Pu-3(In&2 N)ie(.-ie u-(3&)- 5<1- 6u&e1 53 ,in3 +in n)u 1i0i F nu
0u ) 6u/03 +e ,In3&)1-e =1-1n+, 0i 0u un 161-1& +e ?)&)4-1?i1& NiO)n F +1- En03 nu e-1 1nu*
,ii&)- /i 10u( nu 1,e1 +e0I& 6u/01 *1<n+e(In32 Nu 1,e1 +e 4In+ 53 01u&e 036-i)1-1 +e +1- *1
+in@i2
N)ne5J En?i*e&3 +)6u* -)/u 1* &e-()5u*ui 0u 01?e1 /i 6u5e -e0i6ien&u* +e)61-&e2 !6)i E/i
50)15e 6i0i)1-e*e +in 510u* +e +)-(i& 0u( *e<1- ?i 50)5 +in&-<un 0i)-16 en)-( F i0nin+ +in
01uA1 Pun4'iu*ui &-eAi& En /)*+ *1 10e5&e (i/03-i F /i</i 16u03 6u/012 Nu ?u ne,)ie 53 .14e un
4*)n@ 6e @e1,3, 15&?e* +e0*1n/In+ 10e* 0*in0'e& 6u&e-ni0 0e<1- ?i 56e-i1& 036-i)1-1Q ,e0'i*e
).i0eiu-i ()- 4-euB 6u/01 ?u 41&1 +e &-15 +e<n+1&3 0e -i+i03 5i4u-1n@12 Nu -i+i03 5i4u-1n@1
En53, 6In3 0e nu 5e ,3Au En 6i0i)1-e /i ?u 0)n,in5 03 E* ,)- 6u&e1 @ine 6e 6)Ai@ie2 E()@i1
+eA*3n@ui&3 6ie-i5e, +1- (1i -3(35e5e un -eAi+uu F Ei 0-e50u5e &en5iune1 /i 15&1 Ei 0)n,ene1 +e
(inune2 De 0In+ E/i -e,eni5e +u63 100i+en&, Ei 0)n,ene1u +e (inune &)1&e -e10@ii*e +e 10e5&
?e* F e-1 01 /i 0In+ 1- ?i eHi5&1& +)i N)ne5JB unu* +e +in1in&e +e<1 ?i ?)5& 0u*01& *1 63(In& +e<)
(1/in3 En (iP*)0u* 5&-3Aii /i 1*&u*, 6*in +e 4-iPi, (1i En ,I-5&3, 01-e 5e &-eAi5e En S6i&1*u*
=ene-1*222 +103 10e1 -e,eni-e En 5i(@i-i, En0e1&3 /i En0e@)/1&3 +e 01*(1n&e, 6u&e1 ?i nu(i&3
&-eAi-e2 "ne)-i En03 (1i 1uAe1 ) ,)0e F 1 0ui, nu /&i1, +1- nu e-1 1 *ui F 0u( 5&-i43B Dă rog,
opri1i&.ă, nu mai suport, 6ace1i&mi o in@ec1ie, unde&i Marcy, o .reau pe Marcy2 O nu(e1
,)0e1 ()-@ii F ()1-&e 01-e<* )0)*i5e En 5&-1+3 /i 01-e ,eni5e 16)i *1 56i&1* 53 En0'eie
0)n&u-i*e, ()1-&e1 +e4'iA1&3 En&-<un .3-.1& 851u 6)1&e 03 ?u5e5e ) ?e(eie, Ei e-1 4-eu 53</i +e1
5e1(19 0u6-in5 +e +u-e-i, 0ine,1 01-e 5&-i41 M1-0J, +1- ,)i1 53 56un3 N)ne5J2
=In+u* 6ie-i5e F &)1&e 4In+u-i*e 0)(i0e 6e 01-e *e 1,u5e5e En 56i&1* 6ie-e1u En 0e*e +in
u-(3 F +1- *3515e un -eAi+uu En u-(32 ReAi+uu* 5e nu(e1 6-e01u@ie2 Nu</i 1(in&e/&e 53<* ?i
5un1& Gen-J /i 53<i ?i 56u5 53 1i.3 4-iP3 +e e* En Ai*e*e u-(3&)1-e 8i1- Gen-J nu<i 1+u5e5e
1(in&e9, +1- +e 1&un0i En0)10e, N)ne5J 1,u5e5e 4-iP3 +e e*2 Fu5e5e 6-e01u&2 Pen&-u 03, 6)1&e,
()1-&e1 5e 1?*1 En03 10)*), 6e un+e,1, /i 6)1&e 03 une)-i E@i 5&-i41 nu(e*e2
D1- &-e0u&u* e-1 &-e0u&2 Su6-1,ie@ui5e En&I*ni-ii 0u ()1-&e1 /i ni(i0 nu 1,e1 53 (1i
()1-3 6e 1i0i En 10e15&3 +i(ine1@3, 0u eH0e6@i1 unei 036-i)1-e 81 unui 0e-., 56e-1 e*9 01-e</i
6u-&15e 61/ii En +i-e0@i1 4-e/i&32
F)/ne&u* ie-.ii /i 6)0ne&u* 0-en4ii 5e 1uAe1u +in56-e 5u+, 0ee1 0e En5e(n1 03 nu ,1
&-e.ui 53 E(6u/&e 6e +u63 &-un0'iu* 1-@1-u*ui F ?)1-&e .ine F /i 53 5&e1 15&?e* 0)n&-1 ,In&u*ui2
;'i1- /i (1i .ine2 M1P)-i&1&e1 ?-unAe*)- +in 1-@1- 03Au5e-3, i1- e* 1,e1 ) &-1ie0&)-ie .un3,
+103 nu 0'i1- 6e-?e0&3, 6-in&-e 0-en4i2 Ri+i03 =1-1n+<u*, 6)&-i,i 61&u* En 03u/u* u(3-u*ui /i 5e
6-e43&i 53 E(6u/&e un ,ii&)- 5u.ie0& +e +i50u@ii2
;e<* 51*,3 6e M0;1-&'J F 6en&-u ) ,-e(e, 0e* 6u@in F ?u 6-)?e5i)n1*i5(u* *ui N)ne5J
En&-<1*e ,In3&)-ii2 ;3 16-)16e 03<* )()-E ?u un ?en)(en 6e 01-e =e)-4e %i*-)J, un 6-ie&en
+e<1* &1&3*ui 53u, E* nu(e1 ?-i5)nu*<+e<&-3410i$2 F-i5)nu*<+e<&-3410i, 6-e&in+e1 %i*-)J, e-1 un
5)i +e ?-i5)n<1*<En0e63&)-u*ui /i e-1, 6-).1.i*, 1 +)u1 01uA3 01 i(6)-&1n@3 1 100i+en&e*)- +e
,In3&)1-e2 P-i(1 e .3u&u-1$, 56une1 =e)-4e %i*-)J, 01-e, 15e(ene1 &1&3*ui 53u, /&i1 ?)1-&e
.ine +e56-e 0e ,)-.e1, 0'i1- 6-e1 .ine2 P-i(1 01uA3 e En&)&+e1un1 .3u&u-12$
%i*-)J 56une1 03 ,i0&i(e*e ?-i5)nu*ui<+e<&-3410i e-1u un1ni( ui(i&e 53 +e50)6e-e 03 1u
E(6u/01& +e ?16& 5&I*6u* unui 41-+, ) (1/in3 1?*1&3 En &-e0e-e, un /)6-)n 51u 6-)6-iu* *)-
61-&ene- +e ,In3&)1-e 8En 0e*e (1i (u*&e 01Au-i, 61-&ene-u* e-1 5)@i1, 5)-1, ?-1&e*e 51u un
0)6i*92 D1- *<1( .ă-ut>, 5u5@in ei /i, 0ei (1i (u*@i, 6)&-i,i& *ui %i*-)J, 1- &-e0e &e5&u* 0u
+e&e0&)-u* +e (in0iuni2 V3Au5e-3 036-i)1-1, 51u u-5u*, 51u *u6u*, 51u 6)&I-ni0'e1 0e @)63i1
6-in i1-.1 En1*&3 +e &)1(n32 Le .ă-useră2
;e 5e En&I(6*1 +e ?16&, 6)&-i,i& *ui %i*-)J, e-1 03 10e/&i ,In3&)-i e-1u 0u6-in/i +e
ne*ini/&e1 +e<1 16351 6e &-3410i, +e<1 &e-(in1 )+1&3, En&-<un ?e* 51u 1*&u*2 !0e15&3 ne*ini/&e
+e,ene1 1&I& +e 6u&e-ni03, En0I& 0-eie-u* 0)n,in4e1 )0'iu* 03 ,e+e 0ee1 0e En03 nu e ,iAi.i*,
6en&-u 1 6une 0163& &en5iunii2 !0e5&1 e-1 ?-i5)nu*<+e<&-3410i2 De/i N)ne5J nu 5e5iA3 0ine /&ie
0e ne*ini/&e F +e4e&e*e E* 150u*&15e-3 6e-?e0& 0In+ En?i*e&15e 01610u* &e-()5u*ui F -e0un)50u
(1i &I-Aiu En 5ine1 *ui 03 +1, 5<1- 6u&e1 53 ?i 03Au& 6-1+3 10e5&ei .)*i2
P-e@ +e ) 0*i63 ,3Au 0e-.u* 0u 0*1-i&1&e 6-in &une*u* +e 0-en4i E(6*e&i&e F *1 ?e* +e 0*1-
0u( *e ,3Au5e /i 6e 0e*e*1*&e /1i56-eAe0e 1ni(1*e 8/15e 0e-.i /i Ae0e 036-i)1-e9 6e 01-e *e
+).)-I5e +e<1 *un4u* 1ni*)- +e 0In+ ,ene1 *1 Bi,u102 Îi ,3Au 016u* (1-), ,3Au un )0'i ne4-u
16-)16e 01 6)5&1,u* unui .iPu&ie-, ,3Au 0'i1- /i ) 61-&e +in 0)1-ne*e *ui2
rage acum0 5&-i43 ) 61-&e +in e* F 61-&e1 +e N)ne5J +e +in1in&e +e 100i+en&, N)ne5J 0e*
En&-e42 !0e5&1 ,)-.i5e +in 0e En 0e (1i +e5 En u*&i(1 *un3 +e Ai*e, 6e (35u-3 0e N)ne5J 5e
16-)6i1 +e 10e1 5&1-e 6-),e-.i1*3 nu(i&3 0u u/u-in@3 +e 03&-e &)@i 0ei 0e n<1u 5u?e-i& ni0i)+1&3
un 100i+en& +e (1/in3 0u &e-(enu* +e -e0u6e-1-e 0)(6*e&3$, +1- ni0i)+1&3 nu ?)*)5i5e 6In3
10u( un &)n 1&I& +e -356i01&2 !0e5&1 e-1 un )-+in, 16-)16e ) E(6u/03&u-3 En 5ine2
De4e&u* chiar i 5e 0-i561 6e &-3410i2 Nu 61-0u-5e 10e* u*&i( (i*i(e&-u 851u 6)1&e 0<1- ?i
?)5& +e5&u* Pu(3&1&e +e (i*i(e&-u, 51u 0I&e,1 Ae0i(i +e (i*i(e&-u9, +1- 5e 0-i5632 Î* )6-i
,)0e1 0e*ui +e<1* +)i*e1 N)ne5J, 0e* 01-e 5e &-eAi5e En S6i&1*u* =ene-1*, 1ne5&eAi1&, /i
+eA)-ien&1&, /i En 0'inu-i, 5&36In 6e ni(i0 1*&0e,1 +e0I& 6e ?16&u* 03 0ine,1 +)-e1 53 5e
)6-e1503 0e,1, 03 0ine,1 nu (1i 5u6)-&1 F +103 nu i 5e ?30e1 ) inPe0@ie, 0e* 6u@in F 03 0ine,1
) ,)i1 6e M1-0J2
Nu, nu 9ncă E aşteaptă, 6ii atent, 56u5e 10e5& n)u /i 6-e01u& N)ne5J, /i 10e5&ei ,)0i Ei
+3+u e* 150u*&1-e2 P1-1*iA3 6e *)0, -3(InIn+ 0u (1-e 61-&e +in 4-eu&1&e1 0)-6u*ui 1-un01&3 En
?1@3, 6e 6i0i)-u* 5&In4, 0e* &e1?3-, 0u 6u/01 -i+i01&3 *1 )0'i, @e1,1 En+-e6&1&3 En P)5, 6-in
&une*u* 10e*1 *u(in)5 +e -1(u-i E(6*e&i&e, En&-<un un4'i 6e-?e0& +e &-eiAe0i /i 0in0i +e 4-1+e2
T)0(1i 1&un0i 03Au-3 +in 0e-u* 1*. 6-i(ii ?u*4i +e A361+32 P-in 10e15&3 ?u*4ui1*3,
N)ne5J ,3Au ) *inie )-iA)n&1*3, 6)-&)01*ie /i 5&-3*u0i&)1-e 5u. 016u* 1ni(1*u*ui F 63-e1 03
A361+1 &)0(1i ) 50)5e5e *1 i,e1*32 Pen&-u ) 0*i63, ,e+e-e1 E* *353 6u- /i 5i(6*u /i &)& 0ee1 0e
,3Au 6e +e15u6-1 @e,ii 6u/&ii 51*e +e,eni +)1- ) .3*(3Pe1*3 ?3-3 5en5, 15e(ene1 0u*)-i*)-
1(1*41(1&e +e 6e 61*e&1 unui 6i0&)-2 Nu (1i e-1 ni0i ) 036-i)1-3 /i ni0i un )(, nu (1i e-1
ni0i 63+u-e1, +)1- un 1(e5&e0 E(6-3/&i1& +e ne4-u, (1-) /i 6)-&)01*iu2
!6)i 163-u (1i (u*& 6)-&)01*iu /i 5e En0'e43 En&-<) ?)-(3 (1i 6*in3 +e 5en5B ) 030iu*3
+e ?e*u* 0e*)- 0u 163-3&)1-e 6en&-u u-e0'i2 ;ei +in 1?1-1 5&1&u*ui *e 1+u0e1u *1 (141Ainu* L2
L2 Be1n *1 6-e@u* +e 61&-uAe0i /i 61&-u +e +)*1-i, ?ie01-e 6u-&In+ En3un&-u ) e&i0'e&3 6e 01-e
50-i1 F!BRI;!T ;" MÂNDRIE ÎN S"! DE ;ĂTRE FEDER!ŢI! M"N;II2 S1u E@i
6u&e1i 0u(63-1 un1 +e *1 =)55e*in, 6en&-u /16&e +)*1-i2 Pe e&i0'e&1 0e*)- +in (141Ainu* *ui
=)55e*in 50-i1 +)1- F!BRI;!T ÎN B!N=L!DEŞ2
;30iu*1 1+u5e &)&u* *1 0*1-i&1&e En563i(In&3&)1-eB (1-)u* 6e 01-e<* *u15e +-e6& 016u*
0e-.u*ui e-1 +e ?16& 61-&e1 +in ?1@3 1 unei '1ine +e .*1n3, )0'iu* 01 6)5&1,u* ne4-u +e .iPu&ie-
e-1 un n15&u-e, i1- 0)1-ne*e nu e-1u +e0I& ni/&e 0-en4i F 0-en4i 0'i1- 1*e 0)610u*ui En 01-e 5e
1?*1 e*2 Fu5e5e un 4e5& i-e56)n51.i* 8N)ne5J nu 5e 6u&e1 0)n,in4e 53 ?)*)5e1503 &e-(enu*
ne!unescG +in 61-&e1 .3-.1&u*ui 53 6)1-&e ) '1in3 (1-) En 63+u-e, 5i4u-, +1- N)ne5J En03 nu
6u&e1 53 En@e*e143 0u( +e ?u5e5e 1&I& +e 16-)16e 53 ?103 ) 4-e/e1*3 0e<1- ?i 6u&u& 1,e1
0)n5e0in@e 1&I& +e En4-)Ai&)1-e2 Fiin+03 .3-.1&u* 6u-&1, +e 15e(ene1, /i ) 030iu*3 6)-&)01*ie,
nu<i 1/1R Şi (1i 6u-&1, 6e5&e i-e56)n51.i*1 '1in3 (1-), /i ) ,e5&3 +e 5e(n1*iA1-e, &)&
6)-&)01*ie2 B3-.1&u* ?u5e5e222
222 ?u5e5e *1 un (i*i(e&-u +e ()1-&e2 P)1&e *1 (1i 6u@in2
!&un0i -e1*iA3 ,i50e-1* 4-1,i&1&e1 5i&u1@iei /i 10e15&1 E* eH6u*A3 .-u&1* +in 6-)6-iu* 53u
0)-62 P-e@ +e ) 0*i63 En4-)Ai&)1-e /i 5u.*i(3 6e 01-e nu ) ui&3 ni0i)+1&3, nu ?u ni0i N)ne5J
Nu(3-u* "nu, 0e* En0-eA3&)- +e +in1in&e +e 100i+en&, ni0i N)ne5J Nu(3-u* D)i,
5u6-1,ie@ui&)-u* 1&en& 01-e</i 6e&-e0u5e (1-e 61-&e 1 &i(6u*ui En&-<) ).)5i&)1-e 5&1-e 65i'i03
+e +i50)n?)-& /i 0)n?uAie2 În 10e1 0*i63 ?u un 0u &)&u* 1*& N)ne5J, ) 6-eAen@3 in,iAi.i*3,
ui&In+u<5e *1 un .3-.1& 0u 6u/01 En (In3, 1?*1& 6e ) 6*1&?)-(3 En&-<un 0)6102 P3-u*
,In3&)-u*ui e-1 &un5 50u-& /i En0e6u5e +eP1 53 En03-un@e1503, 1,e1 *inii 1+In0i En Pu-u* 4u-ii,
.1-.1<i 0-e50u5e 6e ).-1Pi /i e-1 .ui(30i&2 E-1 6e 6un0&u* +e<1 &-14e2 #361+1 En0e6u5e 53 5e
P)10e En Pu-u* 016u*ui 53u /i *u(in1 03+e1 6e 03(1/1 (1-) +e ?*1ne*3, i1- e*, ,In3&)-u*, e-1 6e
6un0&u* +e<1 E(6u/01 un .3-.1& 0u 030iu*3 6)-&)01*ie /i ,e5&3 +e ?e*u* 0e*ei 6e 01-e e* En5u/i
1- ?i 6u-&1&<) +103 1- ?i 1*e5 53<* En5)@e1503 6e Be1,e- En 63+u-e /i nu 53 u-0e En 10e5& 0)6102
Se 6-3.u/i En16)i En 5ine 0u ) .u?ni&u-3, eH10& 1/1 0u( 5<1- 1-un01 En 501un un /)?e-
+u63 0e<1 -eu/i& 53 &-e103 0u (1/in1 En 4)1n3 (1-e 6e5&e ) +eni,e*1-e u-I&32 S6-e (1-e1 51
)-)1-e, E/i +3+u 5e1(1 03 En03<* (1i u-(3-e1 6e .3-.1&u* +e *1 -3+30in1 0)610u*ui 6-in
03&1-e1 =1-1n+<u*ui, 01 /i 0In+ un 0-)0)+i* En0363@In1& +in 0-eie-u* *ui 1- ?i -e?uA1& 53 100e6&e
i+ee1 03 .3-.1&u* En '1in3 (1-) nu e ) 6-1+32 Şi (1i -3u, nu -eu/e1 53</i +e56-in+3 +e4e&u* +e
6e &-3410i2 Pen&-u 1*&e 0I&e,1 0*i6e En4-)Ai&)1-e, 0-eAu 03 En03 (1i 16153, -e+u0In+ ineH)-1.i*
10e*e 0I&e,1 6u@ine ?-10@iuni +e (i*i(e&-u 01-e<* +e563-@e1u +e 0e1 (1i (1-e 4-e/e1*3 1 ,ie@ii
*ui2 M1i &I-Aiu, 1Pun5e &)&u/i 53 100e6&e 03 nu ?u5e5e +e0I& ) i*uAie, 0e,1 15e(3n3&)-
5en&i(en&u*ui 03 (e-4i 0u 561&e*e 0In+ &e 1?*i *1 ,)*1nu* (1/inii &1*e 5&1@i)n1&e /i ).5e-,i 0u
0)*@u* )0'iu*ui ) 1*&3 (1/in3 -u*In+ En0e& 6e *In43 &ine2
Nu, +)1- En4'e@15e, +1- /i 15&1 e-1 En+e1Pun5 +e -3u, e-1 En4-)Ai&)-2 #onesy, g4ndeşti
prea mult, Ei 6*30e1 *ui Pe&e 53 56un3 0In+ E* 6-in+e1 ui&In+u<5e En 4)*, +e56-in5 +e 0e 5e
+i50u&1, +1- 0e ,)i1 53 56un3 +e ?16& e-1B #onesy, 91i 9nchipui prea multe, /i 15&1 e-1 0e* (1i,
6-).1.i* 1+e,3-1&2 ;u 5i4u-1n@3 E/i En0'i6ui1 6-e1 (u*&e 10u(, 0In+ 5&3&e1 En ,I-?u*
0)610u*ui, 5u. 6-i(1 A361+3, 63-u* ?iin+u<i 6ie6&3n1& +e ,In&, 0u +e4e&u* 1/eA1& 6e &-3410iu*
6u/&ii F &)&u/i, ?3-3 53 16e5e, 1/1 0u( 5e &e(u5e 6en&-u ) 0*i63, +1- ni0i -e*1HIn+u<5e2
B3-.1&u* e-1 10u( 16-)16e 5u. e*, 6-in 03&1-e Ei ,e+e1 030iu*1 6)-&)01*ie2 Vi1@1 *ui +e6in+e1
+e<un ?i- in,iAi.i* 1?*1& En&-e ,I-?u* @e,ii =1-1n+<u*ui /i 10e1 030iu*32 B3-.1&u* 6-).1.i* 03 5e
4In+e1 53</i 50'i(.e (1/in1, 51u 53</i En/e*e ne,15&1, 51u 53<i 0u(6e-e ?ii0ei 51*e 0e*ei (1-i
un 6)nei 8(1i &I-Aiu, N)ne5J 1,u ()&i,e 53 0-e1+3 03 M0;1-&'J nu 5e 4In+e1 *1 ni0i unu*
+in&-e 10e5&e *u0-u-i, +1- 1&un0i, En 0)610, 0u +e4e&u* En4'e@1& /i En0I-*i41& En Pu-u* &-3410iu*ui,
10e5&e ()&i,e, +e5i4u-, Ei *i65e1u9 /i nu /&i1 0ee1 0e ni0i e* nu /&iu5e 0In+ 5e 1?*1 *1 0u-.1
10e*ei 5&-3Ai +in ;1(.-i+4e 0u 5e-,ie&1 En&-<) (In3 /i 0u un eHe(6*1- +in -e,i5&1 %hoeni7 *1
5u.5u)1-3, /i 1nu(e 03 ()1-&e1 5e 1?*3 6-in 16-)6ie-e2 S1u 6)1&e M)1-&e1, ) 5i*ue&3 14i*3, 01
50361&3 +in&-<un ?i*( &i(6u-iu +e<1* *ui In4(1- Be-4(1n, 0e,1 0e 150un+e un ).ie0& 150u@i&
En ?1*+u-i*e ).50u-e 1*e -).ei 51*e2 "n ?)1-?e0e, 6)1&e2 S1u un .i5&u-iu2
P1-&e1 0e1 (1i En4-)Ai&)1-e 1 4In+u*ui 03 *<1- 6u&e1 E(6u/01 e-1 03 .3-.1&u* n<1- (u-i,
nu +in 6-i(1 0*i63, 0e* 6u@in2 !- 03+e1 *1 63(In& /i 1- A30e1 10)*) 5&-i4In+, 1/1 0u( A30u5e
/i 5&-i415e /i N)ne5J En (iP*)0u* 5&-3Aii2 Nu</i 1(in&e1 53 ?i 5&-i41&, +1- 0u 5i4u-1n@3 03
5&-i415eQ i 5e 56u5e5e 03 5&-i415e /i nu 1,e1 ni0i un ()&i, 53 nu 0-e1+32 S&-i415e 0u &)1&3
6u&e-e1, 0e* (1i 6-).1.i*2 D103 .3-.1&u* 10e5&1 En '1in3 (1-) /i 100e5)-ii 6)-&)01*ii 1- En0e6e
53 ) 5&-i4e 6e M1-0JR Si4u- 03 n<1- ?10e<) F nu chiar E +1- (in&e1 *ui N)ne5J 5<1- 6u&e1 să
audă 15&?e* +e 5&-i43&e2 D103 eHi5&1 ?-i5)nu*<+e<&-3410i F +103 6u&e1 53 5e ui&e *1 '1in1 unui
.3-.1& /i 53 ,1+3 +e ?16& un 016 +e 0e-. F 1&un0i eHi5&1 0u 5i4u-1n@3 /i e0'i,1*en&u* *ui
1u+i&i,2 S3 1uAi un .3-.1& 5&-i4In+ /i 53 /&ii 03 +in 01uA1 &1 5&-i43 F D)1(ne, Du(neAeu*e,
nuK Şi, &)&u/i, +e4e&u* &)& nu 5e -e*1H32
;e<i 56u*.e-3 61-1*iAi1 ?u En 10e*1/i &i(6 un *u0-u 5i(6*u /i ne1/&e6&1&B *1 ,-e) Ae0e
61/i +e -3+30in1 0)610u*ui un+e 5e 1?*1 N)ne5J, .3-.1&u* En '1in3 (1-) 5e 6-3.u/i *1 63(In&2
N)ne5J 1uAi 5u56inu* +e +u-e-e /i 5u-6-in+e-e 6e 01-e<* 50)15e F u6660 01( 1/1 5un3 F i1-
+e4e&u* 5e +e63-&3 +e &-3410i ?3-3 01 e* 53</i +e1 5e1(12
B3-.1&u* 5e 56-iPine1 6e (Iini /i 6e 4enun0'i, +e4e&e*e E(.-301&e En (3nu/i (1-)
8(3nu/i (1-), ) 1*&3 4-e/e1*3Q &i6u* 35&1 1- ?i 6u&u& *1 ?e* +e .ine 53 i153 *1 ,In3&)1-e 0u un
1?i/ *i6i& +e 561&e 6e 01-e 53 50-ie ÎMP"Ş;Ă<MĂ, 4In+i N)ne5J9 Ei e-1u +e5?30u&e 6e
63(In&u* 0e En0e6u5e +eP1 53 5e 1*.e1503 +e A361+32 În ,-e(e 0e 5e -i+i01, .3-.1&u* En0e6u 53
,)-.e1503 6e ) ,)0e &-e(u-1&3 +e 561i(3 /i ui(i-e2 L1 En0e6u&, N)ne5J nu</i +3+u 5e1(1 03
(1i /i 6*In4e1 6e +e15u6-12
T O, D)1(ne, ), D)1(ne, 56u5e .3-.1&u* En &i(6 0e 5e -i+i012 Se .3*3n43ni 6e
6i0i)1-e 1i+)(1 unui .e@i,2 N)ne5J /&i1 03 .3-.1@ii 1?*1@i En 63+u-e, .3-.1@ii 1?*1@i +e61-&e +e
?1(i*ie 6en&-u ) 536&3(In3 51u 6en&-u un 7eeO<en+ 5e 1-un03 En .-1@e*e &u&u-)- (i0i*)- *)-
,i0ii F 53 .e1 *1 )-1 Ae0e +i(ine1@1 e-1 unu* +in&-e 0e*e (1i +e5e2 D1- nu 0-e+e1 03 &i6u*
10e5&1 e-1 .e1&2 F3-3 ni0i un ()&i,Q e-1 +)1- un 5i(@3(In&2
T O, D)1(ne, ), D)1(ne, ), D)1(ne2 !6)i, 6e (35u-3 0e En0e6e1 53 u(.*e +in n)uB
#361+32 !0u( (1i /i nin4e2 Te -)4, Du(neAeu*e, ), Du(neAeu*e, 10u( (1i /i nin4e, ),
D)1(ne2
P-i(ii 61/i 6e 01-e<i ?30u ?u-3 E(6ie+i01@i /i ne5i4u-i2 N)ne5J 16-)16e 03 5e ')&3-E 53 nu
+e1 0-eA1-e 5i(@3(In&u*ui 53u, ?iin+03 &i6u* e-1 &-)61, +1- 1&un0i (e-5u* *ui 5e En+-e6&3 /i
En0e6u 53 u(.*e un 6i0 (1i 5i4u-2 Î/i 503-6in1 ).-1Au* +-e6&2
T-e0u eH10& 6e 5u. 150unAi/2 Pen&-u ) 0*i63 nu (1i ?u ) ?iin@3 u(1n3, 0i +)1- ) 030iu*3
6)-&)01*ie 0u u(e-i +e<) 61-&e /i +e 1*&12 V)0e1 Ei 6*u&e1 En 5u5, *i0'i+3 /i Ene01&3 En *10-i(i,
0e* (1i +e5 O, Doamne /i )01Ai)n1* O, Dumne-eule 51u Acum mai şi ninge 1-un01& +-e6&
0)n+i(en&2
N)ne5J -3(15e 6e *)0, u-(3-in+ 0u( .3-.1&u* +i561-e (1i En&Ii 5u. 150unAi/ /i 16)i
161-e +e 61-&e1 0e1*1*&32 Se En&)1-5e 6e 03*0Iie 1u&)(1& 01 53<* 1i.3 En 0)n&inu1-e En ,iA)- 6e
10e5& .3-.1& &-u+i& F *1 ?e* +e 1u&)(1& E/i *3515e 1-(1 *In43 6i0i)- /i 1u&)(1& Ei 6u5e5e 6In3 /i
5i4u-1n@1 *1 *)02
N)ne5J nu<* 5&-i43 /i 6-e5u6une1 03 /&i1 /i +e 0eB ,in),3@ie En 5&1-e 6u-32 Se &e(e1 03
.3-.1&u* +e P)5 ,1 1-un01 +)1- ) 5in4u-3 6-i,i-e 56-e e* /i<i ,1 0i&i 1+e,3-u* En )0'i F 0'i1- /i
6-in&-e *10-i(i /i 6-in A361+1 +e153, .3-.1&u* ,1 ,e+e1 03 N)ne5J 5&3&u5e 10)*) 5u5, 6-i,in+u<*
6-in 03&1-e1 6u/&ii, 03 16-)1<6e<* E(6u/015e2
L1 +)u3Ae0i +e 61/i +e 0)610, .3-.1&u* 5e )6-i *)0u*ui /i -3(15e 01 6-)5&-1&, @inIn+
(In1 +-e16&3 -i+i01&3 *1 56-In0ene, 163-In+u</i )0'ii +e A361+32 N)ne5J E/i +3+u 5e1(1 03
).5e-,15e Bi,u10u*2 O.5e-,15e, 6-).1.i*, /i 03 1Pun5e5e En 5?I-/i& 6e<) 6)&e03 1+e,3-1&32 O,
Doamne /i O, Dumne-eule 5e )6-i-3, i1- &i6u* ) -u65e *1 ?u43 56-e A4)()&u* 6-)+u5 +e
4ene-1&)-u* +e e*e0&-i0i&1&e, .3*3.3nin+u<5e 6e 6i0i)1-e 1i+)(1 unui )( 1?*1& 6e<) 6un&e +e
,16)-2 N)ne5J 1uAe1 -35u?*3-i*e 50u-&e /i 156-e 1*e 5&-3inu*ui En ,-e(e 0e 5e<n+-e6&1 03&-e
01.1n1 561@i)153, +in 0)/u* 03-ei1 ?u(u* 5e -i+i01 *ene/ /i 5e 6ie-+e1 16-)16e i(e+i1& 6-in&-e
?u*4ii +e A361+32
N)ne5J En0e6u 53 0).)1-e 6e 503-i*e .3&u&e En 0uie 6e &-un0'iu* 1-@1-u*ui, 0u 6u/01
1&I-nIn+u<i En 561&e 84In+u* 03 .3-.1&u* 1- 6u&e1 -e6-eAen&1 un 6e-i0)* ni0i nu<i &-e0u 6-in
(in&e, nu 1&un0i, En )-i0e 01AQ 6u- /i 5i(6*u nu ,)i1 53 *15e =1-1n+<u* F +e 1*&?e* ) 1-(3
?)1-&e .un3 F 1?1-3, En nin5)1-e92 Îi En@e6eni5e /)*+u*, /i, 6e 0In+ 1Pun5e *1 -3+30in1 0)<
610u*ui, .3-.1&u* 6e 01-e 16-)16e 03<* E(6u/015e 61-0u-5e5e (1i (u*& +e Pu(3&1&e +in +-u(u*
6In3 *1 u/1 01.1nei222 u/3 01-e e-1, +e5i4u-, +e50ui1&32 Ni(eni nu</i En0ui1 u/1, nu En
6u5&ie&3@i*e +e 1i0i2
5
L1 ) +e63-&1-e +e &-ei (e&-i +e *e56e+e1 +e 4-1ni& 0e 5e-,e1 +-e6& 501-3 *1 in&-1-e1 En
Bi,u10, .3-.1&u* En '1in3 (1-) /i 030iu*3 6)-&)01*ie 03Au +in n)u *1 63(In&2 ;30iu*1 i 5e
6-3,3*i +in 016, 50)@In+ *1 i,e1*3 un 5()0 /1&en +e 63- -1- /i &-1n56i-1&2 R3(15e 6en&-u )
,-e(e 56-iPini& En&-<un 5in4u- 4enun0'i /i 0u 016u* 16*e01&2 N)ne5J Ei 1uAe1 -e56i-1@i1 156-3 /i
100e*e-1&32
B3-.1&u* E/i 0u*e5e 030iu*1 +e 6e P)5 /i, 0'i1- 0In+ /i<) -e6)Ai@i)n1 6e 016, E* 51*u&3
N)ne5J2
B3-.1&u* 53-i En 6i0i)1-e /i 5e En&)1-5e ne5i4u-2 P-i(1 i(6-e5ie 1 *ui N)ne5J ?u 03 ?1@1
.3-.1&u*ui e-1 ?)1-&e *un43 F 1,e1 0ee1 0e )1(enii nu(e50 ) ?1@3<+e<01*$2 !6)i, 0In+ N)ne5J
5e 16-)6ie +e e*, *e43nIn+u<5e 6u@in 6e 6i0i)1-e, nu /0'i)63&In+ 8i1- 15&1 e-1 .ine, ?iin+03
63(In&u* +e 5u. e* +e,ene1 +in 0e En 0e (1i 1*une0)59, E/i +3+u 5e1(1 03 ?1@1 &i6u*ui nu e-1,
&)&u/i, 0ine /&ie 0I& +e *un43Q e-1 +)1- ?)1-&e 56e-i1& /i ?)1-&e, 6oarte 61*i+2 "-(1 -)/ie&i03 +e
6e ).-1A 6e 01-e ) 503-6in15e ie/e1 En e,i+en@32 "/u-1-e1 6e 01-e ) 5i(@i 0In+ E* ,3Au 6e
N)ne5J 4-3.in+u<5e 03&-e e* ?u 5u.i&3 /i i(en532 N)ne5J 16-)16e 03 -I5e +e e* En5u/i, 16-)16e
03 -I5e +e 4In+u-i*e 6e 01-e /i *e ?30u5e 6e 0In+ 5e 1?*1 En 150unA3&)1-e1 +in 0)610, +e &e1(3
03 10e5& .3-.1& i<1- 6u&e1 0i&i 1+e,3-u* En )0'i2 B3-.1&u* n<1- ?i 6u&u& 0i&i ni(i0 6e ?1@1
ni(3nui /i, En ()+ 5i4u-, nu<i 6351 +e un+e ,eni5e N)ne5J /i 0e ?30u5e En1in&e2 B3-.1&u*
10e5&1 63-e1 03 e 6e 01*e 53<* i1 En .-1@e 6e N)ne5J /i 53<* 10)6e-e 0u 6u63&u-i ,I50)15e2
T Mu*@u(e50 ;e-u*uiK 5&-i43 .3-.1&u*2 În&in5e ) (In3 03&-e N)ne5J /i 5e E(6*e&i0i 03&-e
e* 6-in 5&-1&u* 5u.@i-e +e A361+3 6-)1563&32 O, (3i 53 ?ie, 5*1,3 ;e-u*ui, (<1( -3&30i&,
')in3-e50 6-in 63+u-e +e ie-i, 1( 0-eAu& 0<) 53 ()- 1i0i 1?1-32 !(222 1(222
Îi 1*une01-3 6i0i)1-e*e /i N)ne5J E* 6-in5e +e 61-&e1 5u6e-i)1-3 1 .-1@e*)-2 E-1 un .3-.1&
(15i,, (1i En1*& 01 N)ne5J, 1,e1 un (e&-u )6&Ae0i /i )6& /i e-1 /i (1i *1& En u(e-i2 T)&u/i,
6-i(1 i(6-e5ie 1 *ui N)ne5J ?u +e *i653 +e 5u.5&1n@3, 01 /i 0In+ ?-i01 E* 5*ei5e 0)(6*e&,
*35In+u<* u/)- 01 ) 635&1ie +e ?15)*e2
T "/u-e*, 6-ie&ene, 56u5e N)ne5J2 "/u-e*, 10u( &)&u* e En -e4u*3, e/&i En 5i4u-1n@32 S3
in&-3( En 0153 /i 53 &e En03*Ae/&i, 0e Ai0i +e 15&1R
;1 /i 0In+ 0u,In&u* cald 1- ?i ?)5& &)& 0e 1,u5e5e ne,)ie 53 1u+3, .3-.1&u*ui En0e6u-3
53<i 0*3n@3ne iin@ii2
T S<5<5i4u-2
În0e-03 53 AI(.e1503, +1- nu -eu/i 6-e1 .ine2 În03 ) +1&3, N)ne5J e-1 ui(i& +e 61*)1-e1
*ui ?)1-&e 6-)nun@1&32 E-1 ?-i4 En 10e15&3 +i(ine1@3, 0I&e,1 4-1+e 6e5&e Ae-), 0e* (u*&, En53
).-1Pii .3-.1&u*ui e-1u 1*.i 01 ,1-u*2 Sin4u-1 0u*)1-e 1 ?e@ei *ui, En 1?1-1 6e&ei -)/ii, ) 6u-&1u
u(?*3&u-i*e (1-)nii +e 5u. )0'i2
N)ne5J E/i 6e&-e0u un .-1@ 6e +u63 u(e-ii .3-.1&u*ui, n363+i& .-u50 +e un 1.5u-+ /i
6-)5&e50 5en&i(en& +e &1n+-e@e ?1@3 +e 10e5& 5&-3in, un 5en&i(en& 1&I& +e 6u&e-ni0 En0I& 63-e1
6-i(1 51 (1-e 615iune +in &i(6u* 4i(n1Aiu*ui F M1-J N) M1-&ine1u, E(.-301&3 En&-<) .*uA3
1*.3 ?3-3 (Ine0i /i En&-<) ?u5&3 +e .*u4i +-e16&3 6In3 *1 4enun0'i2 !0u( e-1 1.5)*u& 0)n,in5
03 .3-.1&u* nu .3u5e F ?-i01 8/i 6)1&e 5?I-/e1*19 53 ?i ?)5& (1i +e4-1.3 +e ,in3 +e0I& .3u&u-1
6en&-u E(6*e&i0e1*1 6i0i)1-e*)- 51*e2 ;u &)1&e 10e5&e1, e7ista En -e56i-1@i1 *ui un (i-)5 1nu(e
F 0e,1 0e 1+u0e1 1 .1n1ne2 Îi 1(in&e1 *ui N)ne5J +e e&e-u* 6e 01-e<* /6-ei1 En +i(ine@i*e -e0i
+e15u6-1 01-.u-1&)-u*ui 6-i(ei 51*e (1/ini, un F)-+ +in 6e-i)1+1 -3A.)iu*ui +in Vie&n1(, 01
53<* 1Pu&e 53 6)-ne15032
T In&-3( En3un&-uR
T M+12 F<?-i42 S*1,3 ;e-u*ui 0<1i 163-u&2 !5&1 e222
T ;1.1n1 (e1R Nu, e 1 unui 6-ie&en2
N)ne5J +e50'i5e u/1 563*30i&3 +e 5&eP1- /i<* 1Pu&3 6e .3-.1& 53 &-e103 6-14u*2 S&-3inu*
5u56in3 1+In0 *1 1&in4e-e1 1e-u*ui 01*+ /i ).-1Pii En0e6u-3 53 i 5e En-)/e15032 N)ne5J 5e 5i(@i
u/u-1& 53 ).5e-,1 03, &)&u/i, (1i e-1 6u@in3 ,i1@3 En e*2
L
Bi,u10 e-1 ) 01.1n3 +e5&u* +e (1-e, Pu+e0In+ +u63 5&1n+1-+e*e 01.1ne*)- 5i&u1&e En
ini(1 63+u-ii2 Se in&-1 +i-e0& En 5in4u-1 /i i(en51 01(e-3 +e *1 61-&e- F .u03&3-ie, 5u?-14e-ie
/i *i,in4, &)1&e<n&-<un1 F +1- (1i e-1u +)u3 +)-(i&)1-e En 561&e /i En03 unu* *1 e&1P, 5u.
5&-e1/in32 ;1(e-1 0e1 (1-e e-1 E(.i.1&3 En (i-)5 +e 6in, En 5&-3*u0i-e1 *ui 1-)(1&3 /i e0*1<
&1n&32 Pe P)5 e-1 En&in5 un 0),)- E(6*e&i&, 0u ()&i,e*e &-i.u*ui in+i1n N1,1P), i1- 6e 6e-e&e
1&I-n1 ) 01-6e&3 1 &-i.u*ui Mi0(10 -e6-eAen&In+ ni/&e .-1,i ,In3&)-i, 0u 5u*i@e En (Iini,
E(6-e5u-In+ un u-5 en)-(2 O (153 +e 5&eP1- 6u-, En+e1Pun5 +e *un43 53 En0163 )6& (e5eni *1
e1, +e*i(i&1 A)n1 +e 5u?-14e-ie 1 En036e-ii2 În .u03&3-ie 5e 1?*1 ) 5).3 0u *e(ne, i1- En *i,in4
e-1 un /e(ineuQ 0In+ e-1u 6)-ni&e 1(In+)u3, 03*+u-1 e-1 1&I& +e 6u&e-ni03 En0I& &e 1(e@e1 F
15&1 0'i1- /i 0In+ 1?1-3 e-1u 5u. +)u3Ae0i +e 4-1+e2 Pe-e&e*e +e ,e5& e-1 0)n5&-ui& 0)(6*e& +in
4e1(u-i, )?e-in+ 61n)-1(1 ,e-51n&u*ui *un4 /i 1.-u6& 0e +i563-e1 +in ,e+e-e En56-e ,e5&2
!,u5e5e *)0 un ?)0 10)*) 6-in 1nii /16&eAe0i, i1- 0)610ii Enne4-i@i En03 5e (1i ,e+e1u
50)?I*0i@i En A361+1 1.un+en&32 N)ne5J, Pe&e, Gen-J /i 0u Be1, nu(e1u ,e-51n&u* 10e5&1
Vi-)141, ?iin+03 1/1<* nu(i5e-3 &1&3* *ui Be1, /i 6-ie&enii *ui2
T O, D)1(ne, (u*@u(e50u<Ţi Ţie, /i<@i (u*@u(e50 /i @ie, Ei 56u5e .3-.1&u* 0u 030iu*3
6)-&)01*ie *ui N)ne5J, i1- 0In+ N)ne5J -InPi T e-1u 6-e1 (u*@i +e (u*@u(e50$ En ,)-.e*e *ui
F .3-.1&u* -I5e 5&-i+en& 01 /i 0In+ 1- ?i 56u5 +1, /&ie, e-1 ) 15)0ie-e 1(uA1n&3, +1- nu 5e
6u&u5e 1.@ine 53 nu<i (u*@u(e15032 În0e6u 53 in56i-e 1+In0, 6en&-u 0I&e,1 0*i6e 63-In+ unu*
+in&-e 10ei 4u-u 1i eHe-0i@ii*)- ?iAi0e 6e 01-e<i ,eAi *1 &e*e,iAiune1 6-in 01.*u +103 1i 610'e&u*
(1Hi(1*2 L1 ?ie01-e eH1*1-e, ,)-.e1B
T D)1(ne, 0'i1- 1( 0-eAu& 03 n<) (1i +u0 (u*&222 ?)5& 1&I& +e ?-i4222 /i 1e-u* e-1 u(e+,
15&1<(i 1(in&e50222 (i<1(in&e50 0<1( 4In+i& O, .3ie&e, ), D)1(ne, +103 ,1 03+e1 &)&u/i
A361+1$222 1( En0e6u& 53 &u/e50 /i nu (<1( (1i 6u&u& )6-i222 5e 16-)6i1 0e,1 /i (i<1( 56u5
0<1- &-e.ui 53 nu (1i &u/e50, +103 e-1 0u(,1 un u-5 51u 0e,1, *<1/ ?i222 /&ii222 *<1/ ?i 6-),)01&
51u 1*&0e,1222 +)1- 03 nu (<1( 6u&u& )6-i /i, +u63 ) ,-e(e222 /&ii, 1 6*e01& 5in4u-2
T !i ,3Au& n)16&e1 un u-5R N)ne5J e-1 En 10e*1/i &i(6 ?150in1& /i 0)n5&e-n1&2 !uAi5e
0<1- ?i u-/i 6-in A)n3 F .3&-Inu*ui +)(n =)55*in /i 1(i0i*)- *ui 6ie-+e<,1-3 *e 6*30e1 *1
ne.unie 53 56un3 6),e/&i 0u u-/i *1 4u-1 5).ei, (1i 1*e5 0e*)- +in 1?1-1 5&1&u*ui F +1- 4In+u*
03 10e5& .3-.1&, -3&30i& ?iin+ /i u(.*In+ 5in4u- 6-in 63+u-e, ?u5e5e 1(enin@1& +e un u-5 En
&)iu* n)6@ii e-1 +e<1 +-e6&u* 4-)1Ani02 E-1 01 /i 0In+ 1i 150u*&1 un (1-in1- 6),e5&in+ +e56-e
un ()n5&-u (1-in2
T Nu /&iu 0e<1 ?)5& 0u 1+e,3-1&, 56u5e .3-.1&u* /i<i 1-un03 +in&-<) +1&3 *ui N)ne5J 0u
0)1+1 )0'iu*ui ) 6-i,i-e ,i0*e1n3 01-e *ui nu<i 6*30u /i 6e 01-e nu ) En@e*e5e2 Nu 5un& 5i4u-,
+1- 16)i n<1u (1i ?)5& ?u*4e-e2
T Şi ?u*4e-eR D)1(neK S3 nu ?i ?)5& ne*ini/&e1 1&I& +e ,e-i+i03 1 .3-.1&u*ui, N)ne5J
5<1- ?i En&-e.1& +103 nu</i .3&e1 0u(,1 P)0 +e e*2 De ?16&, 0'i1- 5e En&-e.1 10e5& *u0-u2
T Fu*4e-e +in 5enin, 0-e+, 56u5e .3-.1&u*2 N)ne5J 16-)16e 03<* ,e+e1 0u( 5e
e50'i,e1A32 Î/i 503-6in3 61&1 -)/ie +e 6e ).-1A, 01-e 1- ?i 6u&u& ?i ) +e4e-3&u-32 D103 161-
i1-n1, En5e1(n3 03 ,ine ?u-&un12
T Şi *e<1i ,3Au&R !Ai n)16&eR
T !/1 0-e+2 B3-.1&u* Ei (1i 1-un03 ) 6-i,i-e 6ieAi/3, +1-, +e +1&1 10e15&1, N)ne5J nu
5e5iA3 ni0i un 6i0 +e ,i0*enie En e1 /i .3nui 03 ni0i En1in&e nu ?u5e5e ni(i02 Nu ).5e-,3 10u(
+e0I& ).)5e1*1 )(u*ui2 Mi<e &)&u* 0)n?uA En 1(in&i-e222 +e 0In+ (<1( -3&30i&, (3 +)1-e
5&)(10u*222 En&)&+e1un1 (3 +)1-e 0In+ (<e ?Si03, En03 +e 0In+ e-1( (i0222
Şi 0'i1- 03 5e(3n1 0u un 0)6i* (i0, 4In+i N)ne5J, 1/ 0u( 5e ui&1 En &)1&e +i-e0@ii*e 0u
)0'ii (1-i, 0u un 5)i +e in)0en@3K N)ne5J E* 0)n+u5e 56-e 01n16e1u1 +in ?1@1 /e(ineu*ui /i
.3-.1&u* 5e *353 0)n+u52 /Aică2 A spus p4nă şi 6Aică 9n loc de 6rică, asemenea unui copil2 (n
copil mic2
T D3<(i '1in1, 56u5e N)ne5J, /i, En ,-e(e 0e &i6u* (1i En&Ii 5e +e50'eie *1 n15&u-i /i
16)i &-15e ?e-()1-u* +e +e+e5u.&, E/i 1+u5e 1(in&e 0u( 0-eAu5e 03 1-e +e<1 ?10e 0u )
036-i)1-3, 0u un 0e-., *1 +-10uS F 0)n?un+15e unu* +in&-e 10ei n15&u-i 0u un )0'i /i 6u@in
*i65i5e 53<* E(6u/&e2
B3-.1&u* &-15e ?e-()1-u* 6In3 *1 Pu(3&1&e /i 10)*) 5e En@e6eni, ) 61-&e 1 +i56)Ai&i,u*ui
(e&1*i0 6-inAIn+ (1&e-i1*u*2 Se ui&3 F 5e 0'i)-E, +e ?16& F *1 e*, 01 /i 0In+ 15&1 nu i 5e (1i
En&I(6*15e ni0i)+1&32 ;In+ 53-i N)ne5J 53<* 1Pu&e, .3-.1&u* E/i &-15e (Iini*e En *3&u-i, *35In+u<i
01*e *i.e-3, 1/1 0u( 1- ?10e un .3i1& En 0*151 En&Ii 0In+ E/i 6une 41*)/ii 4-e/i& En 6i0i)1-e 51u
0In+ E/i i1 '1in1 6e +)5, /i 6-)?e5)-u* ,ine 53<i +e1 ) (In3 +e 1Pu&)-2
N)ne5J -eu/i 53 -e61-e ?e-()1-u* /i E* &-15e En P)5 6In3 *1 0163&2 !?1-3, 6-in 6e-e&e*e +e
5&i0*3, Vi-)141 5e ,e+e1 0u( +i561-e En 0e1@3, +1- 5i*ue&e*e ne4-e /i 50)?I*0i&e 1*e 0)610i*)-
e-1u En03 ,iAi.i*e2 De 16-)16e +)u3Ae0i /i 0in0i +e 1ni ,ene1u 1i0i E(6-eun3 *1 ,In3&)1-e, +e
16-)16e +)u3Ae0i /i 0in0i +e 1ni ?3-3 53 -1&eAe ) 5in4u-3 )01Aie, /i ni0i)+1&3 nu 03Au5e A361+3
+in 1.un+en@3, 0e* (u*& ?u*4ui5e 6u@in2 P3-e1 03 5i&u1@i1 e-1 6e 01*e 53 5e 50'i(.e F +e/i
ni(i0 nu e-1 5i4u-2 În Ai*e*e 10e5&e1, 6-eAen&1&)-ii (e&e) +e *1 -1+i) /i +e *1 &e*e,iAiune
?30e1u 0I@i,1 0en&i(e&-i +e A361+3 53 61-e ) n)u3 e-3 4*10i1-32
P-e@ +e 0I&e,1 0*i6e, .3-.1&u* nu ?30u 1*&0e,1 +e0I& 53 5&e1 *)0u*ui 0u '1in1 1&I-nIn+u<i
+e5?30u&3, /i 0u A361+1 &)6in+u<i<5e +e 6e 0iA(e /i 50u-4In+u<5e 6e 6)+e1u1 *30ui&3, /i
ui&In+u<5e En 5u5 03&-e 4-inAi 0u 4u-1 +e50'i532 D1, 0'i1- 5e(3n1 0u un 6u/&i +e /15e 1ni F
5e(3n1 0u Du++i&52 !6-)16e 03 &e 1/&e6&1i 53 ,eAi (3nu/i*e +e *In3 0u un 5in4u- +e4e& 0u(
.3*3n43ne50 6-in5e En 0165e *1 0163&u* (Ine0i*)-2 Se 50u&u-3 +e '1in3 eH10& En ?e*u* En 01-e
5<1- 50u&u-1 un 0)6i*, 0).)-In+u</i 6u- /i 5i(6*u u(e-ii /i *35In+<) 53 01+32 D103 n<1- ?i ?)5&
N)ne5J 10)*) 53 ) 6-in+3, 1- ?i 03Au& 6e 6)+e1 /i 5<1- ?i E(.i.1& 0u 161 +in .3*@i*e +e A361+3
&)6i&32
T ;e<i 1i1R En&-e.3 e*2
O 0*i63, N)ne5J nu 1,u '1.1- +e56-e 0e ,)-.e1 .3-.1&u*, 16)i Ei 5u-6-in5e 6-i,i-e1
En+-e6&1&3 56-e E(6*e&i&u-1 1&I-nIn+ +e 4-in+1 +in (iP*)0u* 01(e-ei2 Î(6*e&i&u-1 e-1 0)*)-1&3
F -)/u 0u ,e-+e /i 0u u-(e +e 41*.en<01n1- F /i 5e(3n1 0u ) 6InA3 +e 63i1nPen2
T E ) 01601n3 6en&-u ,i5e, 56u5e N)ne5J2 O 1(u*e&3 in+i1n32 Se 56une 03 &e ?e-e/&e +e
0)/(1-u-i2
T E 1 &1R
N)ne5J nu /&i1 +103 5e -e?e-3 *1 En&-e141 01.1n3 86)1&e 03 &i6u* nu<* 1uAi5e En1in&e9 51u
+)1- *1 1(u*e&3Q )-i01-e 1- ?i ?)5&, -356un5u* e-1 10e*1/i2
T Nu, e 1 6-ie&enu*ui (eu2 Veni( 1i0i *1 ,In3&)1-e En ?ie01-e 1n2
T ;I@i 5un&e@iR
"-(3-in+u<* 6e N)ne5J 0u( Ei 141@3 '1in1 En 0uie-, .3-.1&u* &-e(u-1, 0u .-1@e*e
En0-u0i/1&e 6e 6ie6&, 0u 0)1&e*e 6-in5e En 61*(e2
T P1&-u2 Be1,e- F 1 *ui e 01.1n1 F e 6*e01& 10u( *1 ,In3&)1-e2 Nu /&iu +103<* ,1 4)ni
51u nu A361+1 En16)i *1 01.1n32 P-).1.i* 03 +12 Pe&e /i 0u Gen-J 1u 6*e01& *1 (141Ain2
T M141Ainu* *ui =)55e*inR !0)*)R
T Î'E2 G1i+e 1i0i /i /eAi 6e 01n16e12
N)ne5J E* 0)n+u5e *1 01n16e1, un 0)*@1- -i+i0)* +e (1-e2 !0e5&e 6ie5e +e ().i*ie- 5e
+e()+15e-3 0u (u*& &i(6 En u-(3, +1- 10e15&1 nu 1,e1 un (i-)5 u-I& /i En03 ni(i0 nu</i
435i5e 0ui. En e12 M)+1 nu 1,e1 6-e1 (1-e &-e0e-e *1 Bi,u102
T O+i'ne/&e<&e, Ei 56u5e, /i<* *353 5in4u- 6e 01n16e1, &-e(u-In+ /i 0*3n@3nin+ +in +in@i
0u 61*(e*e En&-e 4enun0'i2 De/i .*u4ii *ui 1,e1u 156e0&u* u(?*1& 6e 01-e<* 0163&3 0In+ 6e
+e+e5u.& (1i e ) 6e-e0'e +e iA(ene, .3-.1&u* &-e(u-1 +e ?-i42 ;3*+u-1<i 1+u5e5e, &)&u/i, )
u-(3 +e 0u*)1-e En ).-1Pi /i nu (1i 5e(3n1 10u( 0u un 01+1,-u 0i 0u un +i?&e-i02
Pe&e- /i 0u Gen-J +)-(e1u E(6-eun3 En +)-(i&)-u* 0e* (1-e +e *1 61-&e-2 N)ne5J in&-3
10)*) ,1*<,I-&eP, +e50'i5e u/1 50-inu*ui +e 0e+-u +in 5&In41 u/ii /i 50)15e un1 +in 0e*e +)u3
63&u-i +e *In3 E(63&u-i&e 6e -1?&u* +e P)52 În ,-e(e 0e &-1,e-51 5u?-14e-i1 03&-e *)0u* un+e
.3-.1&u* /e+e1 0u6-in5 +e ?-i4u-i, E/i +3+u 5e1(1 03 nu<* En&-e.15e 0e* (1i e*e(en&1- *u0-u,
0ee1 0e )-i0e .3i1& +e /15e 1ni 01-e 1-e 6-).*e(e 0u ?e-()1-u* ,-)i1 53 /&ie2
!/eAIn+ 63&u-1 6e5&e 5&-3inu* En&in5 6e 01n16e1u1 en)-(3, En&-e.3B
T ;u( &e nu(e/&iR Şi</i +3+u 5e1(1 03 /&i1 -356un5u* 0u 16-)Hi(1@ie2 M0;)JR
M0;1nnR
B3-.1&u* 6e 01-e 16-)16e 03<* E(6u/015e 5e ui&3 En 5u5 *1 e*, &-34In+u</i i(e+i1& 63&u-1
6In3 5u. .1-.32 Pun4i*e (1-)nii +e 5u. )0'ii *ui e-1u 5&-3.3&u&e +e ,ini/)1-e ,ine@ii2
T M0;1-&'J, 56u5e e*2 Ri0'1-+ M0;1-&'J2
MIn1 *ui u*ui&)- +e +u-+u*ie /i 1*.3, 10u( 03</i 50)5e5e (3nu/i*e, ie/i +e 5u. 63&u-3 01
un 1ni(1* 56e-i)52
T I1- 6e &ineR
T =1-J N)ne5, 56u5e e* /i<i 6-in5e (In1 0u 6-)6-i1 51 (In1, 0e1 0u 01-e 16-)16e 03
163515e &-3410iu*2 ;ei (1i (u*@i E(i 56un 5i(6*u N)ne5J2
T Mu*@u(e50, N)ne5J2 M0;1-&'J 5e ui&3 *1 e* 6*in +e 5e-i)Ai&1&e2 ;-e+ 03 (i<1i 51*,1&
,i1@12
T O, n<1/ ?)*)5i 0u,in&e*e 15&e1, 56u5e N)ne5J2 Se ui&3 +in n)u *1 61&1 -)/ie +e 6e
).-1A2 O +e4e-3&u-3, +)1- ) 61&3 (i03 +e +e4e-3&u-32 !5&1 &-e.ui1 53 ?ie2
;!PITOL"L DOI
BE!V
1
T Ş&ii 03 nu 6)& 1nun@1 6e ni(eni, nu<i 1/1R 56u5e N)ne5J2 Linii*e +e &e*e?)n nu 1Pun4
6In3 1i0i2 !,e( un 4ene-1&)- 6en&-u 0u-en& e*e0&-i0, +1- 01( 15&1 e &)1&3 &e'n)*)4i12
M0;1-&'J 16-).3 +in 016, 5in4u-1 61-&e +in e* 01-e 5e i,e1 +e 5u. 63&u-32
T !( 1uAi& A4)()&u* 4ene-1&)-u*ui, +1- /&ii 0u( e 0In+ &e -3&30e/&i F A4)()&e*e 5un&
En/e*3&)1-e2 "ne)-i @i 5e 61-e 03 *e 1uAi +in 5&In41, 1*&e)-i +in +-e16&1, 16)i 1i Pu-1 03 ,in +in
561&e /i 03<n&-<10)*) &-e.uie 53 (e-4i2
N)ne5J +3+u +in 016, +e/i nu /&i1 +e*)0 0u( e 53 &e -3&30e/&i2 D103 nu 6une1i *1
5)0)&e1*3 10e1 536&3(In3 /i 0e,1 +e +u63 100i+en&, 0In+ E/i 6e&-e0u5e &i(6u* .IP.Iin+ En&-<)
0e1@3 -i+i01&3 +e 1ne5&eAi0e /i +e +u-e-e, nu 5e -3&30i5e ni0i)+1&32
T În0e-0 53<(i +1u 5e1(1 01-e 1- ?i 0e* (1i En@e*e6& *u0-u +e ?30u&, 56u5e N)ne5J2
!&un0i 0In+ Pe&e /i Gen-J 5e ,)- En&)1-0e, &e ,)( +u0e 0u (1/in1 En16)i *1 &1.3-1 &12 ;I@i
5un&e@i En e0'i63R
P3-e1 03 M0;1-&'J &-e.uie 53 5e 4In+e1503 6en&-u 1 -356un+e2 !0e15&1, 1+3u41&3 *1
?e*u* ne5i4u- En 01-e u(.*15e, Ei En&3-e1 *ui N)ne5J i+ee1 03 .3-.1&u* e-1 En 5&1-e +e /)02 Se
En&-e.3 +103 ) n)16&e 6e&-e0u&3 En (iP*)0u* 63+u-ii, -3&30i&, 1- 6u&e1 1,e1 10e5& e?e0&Q 5e
En&-e.3 +103 1- 1,e1 10e5& e?e0& /i 15u6-1 *ui2
T P1&-u, 56u5e M0;1-&'J +u63 ) 61uA3 +e 4In+i-e +e un (inu&2 ;1 /i ,)i, .3ie@i2
VIn1( En 6e-e0'i2 Eu e-1( 0u 6-ie&enu* (eu, S&e,e O&i52 E 1,)01& 01 /i (ine, En S')7'e41n2
;u &)@ii 5un&e( +in S')7'e41n, /&ii, i1- 536&3(In1 10e15&1 e222 ?)1-&e i(6)-&1n&3 6en&-u n)i2
N)ne5J 16-).3 +in 016 /i AI(.i2
T M+12 L1 ?e* /i *1 n)i2
T În )-i0e 01A, 0-e+ 03 (<1( En+e63-&1& 6-e1 (u*& +e e*2 Î/i 50u&u-3 016u*2 Nu /&iu, E*
1uAe1( 6e S&e,e *1 +-e16&1 (e1, une)-i Ei ,e+e1( ,e5&1 6-in&-e -1(u-i*e 0)610i*)-, 16)i 1(222
nu<(i (1i 1(in&e502 ;-e+ 03 (<1( *u1& 0u 1*&e 4In+u-i F 0In+ &e 1?*i En 63+u-e 1i &en+in@1 53
')in3-e/&i 0u (in&e1 F /i, +e)+1&3, (<1( &-eAi& 5in4u-2 ;-e+ 03 1( En0e-01& 53 (e-4 En16)i 6e
un+e ,eni5e(, +1- 16)i 5<1 En&une01&222 Î/i (1i 50u&u-3 ) +1&3 016u*2 T)&u* (i<e 0)n?uA, +1-
+1, 5un&e( 61&-u 0u &)@ii, 0-e+ 03 35&1 e unu* +in&-e 6u@ine*e *u0-u-i +e 01-e 5un& 5i4u-2 Eu,
S&e,e, N1& R)6e- /i 5)-1 *ui N1&, Be0OJ2
T P-e0i5 03 5un& ?)1-&e En4-iP)-1@i +in 6-i0in1 &12
M0;1-&'J 63-u *1 En0e6u& 5u-6-in5 +e i+ee, 16)i ) En@e*e5e2 ;u 5i4u-1n@3 *1 15&1 nu 5e
4In+i5e En032
T M+1, 6-e0i5 03 5un&2 Si4u- 03 5un&2 O, D)1(ne, ?i-<1- 53 ?ie2
N)ne5J &-e.ui 53</i -e@in3 un AI(.e&2 ;In+ 5e 6)-ne1, M0;1-&'J En0e6e1 53 5e(ene
6u@in 0u un 6e-5)n1P +in ?i*(u* 10e*1, /argo2
T !/1 03 1- ?i (1i .ine +103 &e<1( +u0e En16)i *1 &1.3-1 &12 !5&1 +)1- +103 nu222
T Nu ,-e1u 53 ,3 ?iu ) 6),1-3222
T Te ,)( +u0e2 D103 ,)( 6u&e12 !+i03, 5<1 En-3u&3@i& rapid ,-e(e12
T ;'i1- 1/1, 56u5e M0;1-&'J 6-in&-e .uAe2 !- &-e.ui 53 ?ie (1i eH10@i, 1,In+ &)@i 10ei
51&e*i@i /i &)1&e 10e*e -1+1-e D)66*e- 0u 5enA)-i +e (i/01-e /i Du(neAeu (1i /&ie 0e 1*&0e,12
S<1 Ai5 0u ,1*u* +e 1e- -e0e, +1- 6)&-i,i& 1n)&i(6u*ui, '3R
N)ne5J 5e ui&3 )1-e0u( 6e-6*eH *1 .3-.1&u* +e 5u. 0u,e-&u-3, +in 01-e 5e ,e+e1 +)1- )
?1@3 E(.uP)-1&3 /i un 5()0 +e 63- /1&en 0u6-in5 +e 01*,i@ie2 P-)4n)Ae*e u*&i(e*)- +)u3 Ai*e 6e
01-e *e 1uAi5e e* F e*, Pe&e, Gen-J /i Be1, F 1nun@15e-3, +in 0)n&-3, nin5)1-e2 "nii +in&-e
6-eAen&1&)-i E/i +3+u5e-3 0u 6-e5u6u5u* /i 56u5e5e-3 03 5<1- 6u&e1 01 nin5)1-e1 53 5e
&-1n5?)-(e En 6*)1ie, +1-, En 10e1 +i(ine1@3, &i6u* +e *1 6)5&u* +e -1+i) +in ;15&*e R)0O
8>;!S e-1 5in4u-u* 6)5& +e -1+i) 6e 01-e<* 6-in+e1u 1i0i /i 0'i1- /i 10e5&1 5e 1uAe1 5*1. /i
.IAIi1 +in 01uA1 61-1Ai@i*)- 1&()5?e-i0i9 ,)-.i5e +e56-e ) ?u*4ui1*3 -16i+3,
0in0i56-eAe0e</16&e56-eAe0e 0en&i(e&-i +e A361+3 +e6u53, u-(1&3 6)1&e +e<un 1*& ,1* +e
nin5)1-e +in56-e ,e5&, /i 15&1 +)1- +103 &e(6e-1&u-1 5e (en@ine1 503Au&3 /i +103 nu .3&e1u
0u-en@ii 56-e )0e1n2 N)ne5J nu /&i1 +e un+e</i 1?*15e M0;1-&'J 6-)4n)A1 (e&e), +1- 0u
5i4u-1n@3 nu +e *1 >;!S2 Ti6u* e-1 +1& 0u &)&u* 6e5&e 016, 15&1 e-1 0u 5i4u-1n@3 eH6*i01@i1, /i
1,e1 &)& +-e6&u* 53 ?ie .u*,e-51&2
T Ţi<1/ 6u&e1 En03*Ai ni/&e 5u632 ;e Ai0i +e 15&1, M0;1-&'JR
M0;1-&'J AI(.i -e0un)503&)-2
T ;-e+ 0<1- ?i (inun1&, 56u5e e*2 !Ai<n)16&e (<1 +u-u& 5&)(10u*, i1- 1Ai<+i(ine1@3
(<1 0'inui& +e<1 +-e6&u*, +1- 10u( (3 5i(& (1i .ine2
T Din 01uA1 5&-e5u*ui, 56u5e N)ne5J2 Eu (i<1/ ?i ,3-51& (1@e*e +e ?-i032 !/ ?i ?30u& /i<n
61n&1*)ni, 15&1<i 5i4u-2
T N<1( ,)(i&1&, 56u5e M0;1-&'J2 Sun& +e5&u* +e 5i4u- 03 n<1( ,)(i&1&2 D1-222 F În03
) 50u&u-1-e +in 016Q En0e6u5e 53 5e(ene 0u un &i02 T Nu /&iu2 Din 01uA1 0)n?uAiei, &)&u* (i
5e 61-e un 0)/(1-2
T ;)/(1-u* 5<1 En0'ei1&, 56u5e N)ne5J2 Se 5i(@i 6u@in 01( 01-14'i)5 6-)nun@In+
10e5&e 0u,in&e F 5e(3n1 0u (3&u/1 *ui F +1- e-1 *i(6e+e 03 .3-.1&u* 1,e1 ne,)ie +e )
En0u-1P1-e2
T F)1-&e .ine, 56u5e M0;1-&'J2 Mu*@u(e502 ;'i1- mi&ar 6*30e1 ni/&e 5u632
T !,e( +e -)/ii, +e 6ui /i 0-e+ 03 (1i e5&e ) 0)n5e-,3 +e ;'unOJ Si-*)in2 ;1-e e 6e
4u5&u* &3uR
T De 6ui, 56u5e M0;1-&'J2 M1(1 56une1 En&)&+e1un1 03 5u61 +e 6ui e 0e* (1i .un
-e(e+iu 1&un0i 0In+ nu &e 5i(@i .ine2
RInPi 0I& &i(6 56u5e 10e5&e1, i1- N)ne5J En0e-03 53 1*un4e /)0u* 01-e En0e-01 53<i
5&36Ine1503 &-353&u-i*e ?e@ei2 Din@ii *ui M0;1-&'J e-1u 1*.i /i e41*i, 01( 6-e1 e41*i 01 53 nu
?ie ,)-.1 +e ni/&e i(6*1n&u-i, 1,In+ En ,e+e-e /i ,I-5&1 .3-.1&u*ui, 1+i03 En Pu- +e 61&-uAe0i /i
0in0i +e 1ni2 În53 0e* 6u@in 61&-u +in&-e ei *i65e1u F 01ninii +e 5u5 80ei 6e 01-e &1&3* *ui N)ne5J
Ei nu(e1 +in@ii +e ,1(6i-$9 /i 0ei +)i +in@i +e P)5, 0'i1- +in ?1@3 F 10e/&i1, N)ne5J nu /&i1
0u( 5e nu(e1u2 "n 1*& *u0-u /&i1, &)&u/iB M0;1-&'J nu 1,e1 0un)/&in@3 +e +i561-i@i1 *)-2
Ni(eni 01-e 1-e 0un)/&in@3 +e 15e(ene1 *i65e nu /i *e eH6une 0u +eAin,)*&u-3, 0'i1- /i En
5i&u1@ii*e 0u( e-1 10e15&12 S1u 1/1 0-e+e1 N)ne5J2 "n ?i)- -e0e Ei 5&-3.3&u ,i50e-e*e, un ?e* +e
16e* &e*e?)ni0 +e ni03ie-i2 Se En&)1-5e 56-e .u03&3-ie En1in&e 01 M0;1-&'J 53<i ).5e-,e ?1@1
50'i()n)5i&3 +e ui(i-e /i 53 5e En&-e.e 0e nu e-1 En -e4u*32 P)1&e să 9ntre!e 0e nu e-1 En -e<
4u*32
T O 0)(1n+3 +e 5u63 +e 6ui ,ine i(e+i1&2 ;e 56ui +e ni/&e 51n+,i/u-i 0u .-InA3 *1
4-3&1- *In43 e1R
T D103 nu<@i +3 .3&3i +e 0162 Şi 56une<(i Ri0'1-+, ,-eiR S1u Ri0O, 1/1 e /i (1i .ine2
;In+ E(i 51*,e1A3 0ine,1 ,i1@1, E(i 6*10e 53 ?10e( &-e0e-e1 56-e nu(e*e (i0 0I& (1i 0u-In+
6)5i.i*2
T Ri0O 53 ?ie 1&un0i, 5i4u-2 Ar 6i !ine să 6aci ce.a cu din1ii ăia, Ric$, 9nainte să
tre!uiască să apari din nou 9n 6a1a unui @udecător2
Sen&i(en&u* 03 0e,1 nu e-1 En -e4u*3 +e,eni5e ?)1-&e 6u&e-ni02 E-1 ,)-.1 +e 10e* +e0*i0,
01 1&un0i 0In+ 16-)16e 03<i 4'i0i5e nu(e*e *ui M0;1-&'J2 În03 5e 1?*1 *1 ) .un3 +i5&1n@3 +e *1
+)-in@1 +e 1<* ?i E(6u/01& 0In+ E* 1,u5e5e En 03&1-e1 6u/&ii, +1- En0e6u5e +eP1 53</i +)-e1503
0u 1-+)1-e 01 M0;1-&'J 53 ?i 635&-1& +-10u*ui +i5&1n@1 ?1@3 +e 0)610u* /i +e ,i1@1 *ui2
2
Su61 5e En03*Ae1 6e 5).3, i1- e* 6-e43&e1 51n+,i/u-i*e 0u .-InA3, 0In+ 6-i(1 -1?1*3 +e
,In& *),i 01.1n1, ?I0In+<) 53 5e &In4uie, /i -i+i03 A361+1 +e *1 63(In& En&-<un ,3* ?-ene&i02
Pen&-u ) ,-e(e, 6In3 /i 5i*ue&e*e ne4-e /i 50)?I*0i&e 1*e 0)610i*)- +in Vi-)143 6ie-i-3 /i nu 5e
(1i ,3Au 1*&0e,1 6-in ?e-e15&-3 +e0I& 1*.u* A36eAiiQ e-1 01 /i 0In+ 0ine,1 ()n&15e un e0-1n
(1-e +e 0ine(1 En ?1@1 ?e-e5&-e*)-2 Pen&-u 6-i(1 +1&3, N)ne5J 5i(@i ) u(.-3 +e ne*ini/&e nu En
0ee1 0e<i 6-i,e1 6e Pe&e /i 6e Gen-J, 01-e 6-).1.i* 03 5e En&)-0e1u +e *1 (141Ainu* *ui
=)55e*in En S0)u&<u* *ui Gen-J, 0i 6en&-u Be1,2 Se 6u&e1 56une 03, +103 /&i1 0ine,1 63+u-i*e
+e 1i0i, 10e*1 e-1 Be1,, +1- ni(i0 nu e-1 5i4u- En&-<) ?u-&un3 +e A361+3 F -arurile&s aruncate,
10e15&1 e-1 ) 1*&3 ,)-.3 +e +u' 6e5i(i5&3 1 &1&3*ui 53u, 6-).1.i* nu *1 ?e* +e .un3 01 nu&1i
po1i 6ace singur norocul, +1- ni0i ?)1-&e -e12 Sune&u* 4ene-1&)-u*ui i<1- ?i 6u&u& ?i +e 1Pu&)- *ui
Be1,, +1-, 0u( 56u5e5e M0;1-&'J, 5une&e*e 1u un ?e* 1* *)- +e<1 &e En/e*12 M1i 1*e5 +103
En0e6e1 /i ,In&u* 53 +e1 +in 0)6i&e, 1/1 0u(, 5e 61-e, 5e ')&3-I5e 53 ?103 10u(2
M1(1 E* En,3@15e 0e*e 0I&e,1 *u0-u-i e*e(en&1-e +e56-e 43&i& 6e 01-e *e /&i1, i1- unu*
+in&-e e*e @ine1 +e 1-&1 6-e43&i-ii 51n+,i/u-i*)- 0u .-InA3 *1 4-3&1-2 %une la&nceput un pic de
mustard, 56une1 e1 F mustard ?iin+ 6en&-u N1ne& N)ne5 muştar H şi& apoi unge cu unt 6elia
aia nenorocită de p4ine, nu ta.a2 (nge ta.a cu unt şi&o să măn4nci numaA p4ine pră@ită
cu&o 14ră de !răn-ă&năuntru2 Ni0i)+1&3 nu En@e*e5e5e 0u 0e 6)1&e 1?e0&1 -eAu*&1&u* ?in1*
?16&u* 03 un4e1i 0u un& ?e*i1, nu &1,1, +1- En&)&+e1un1 6-e43&i5e 51n+,i/u* +u63 -e@e&1 (1(ei,
+e/i e-1 ) 610)5&e 53 un4i 61-&e1 +e 5u5 1 51n+,i/u-i*)- En ,-e(e 0e 61-&e1 +e P)5 5e 6-3Pe12 L1
?e* +e 150u*&3&)-, n<1- ?i 5&1& ni0i)+1&3 0u 0iA(e*e En 0153222 ?iin+03 (1(1 Ei 56u5e5e
En&)&+e1un1 03 Ei 5u4 6i0i)1-e*e$2 G1.1- nu 1,e1 0e En5e(n1 15&1, +1- 6In3 /i 10u(, .3-.1&
+e 16-)16e 61&-uAe0i +e 1ni ?iin+, E/i 50)&e1 0iA(e*e +in 6i0i)1-e +e<n+1&3 0e in&-1 En 0153, 01
53 nu<i 5u43 6i0i)1-e*e2
T ;-e+ 0<) 53<(i ?10 /i eu ) .un3&1&e +e<15&1, 56u5e e*, /i 1/eA3 51n+,i/u-i*e En &1,3,
0u 61-&e1 un53 En P)52 Su61 En0e6u5e 53 1.u-e1503 /i (i-)5e1 .ine F (i-)5e1 1 0)n?)-&2
T Bun3 i+ee2 S6e- 53 nu ?i 63@i& ni(i0 6-ie&enii &3i2
T M+1, Ai5e N)ne5J2 !(e5&e03 ) +1&3 En 5u632 "n+e e &1.3-1 ,)15&-3R
T P3i, ).i/nui1( 53 ,In3( 6e M1-5 Gi**, *In43 ) 01.1n3 1 *ui N1& /i 1 *ui Be0OJ, +1-
un .ine0u,In&1& 0-e&in i<1 +1& ?)0 10u( +)u3 ,e-i2 ! .3u& /i 16)i 1 *351& @i41-1 16-in53
ne5u6-1,e4'e1&3, 0e* 6u@in 1/1 1 56u5 036i&1nu* +e P)(6ie-i2
N)ne5J 16-).3 +in 0162
T Nu<i ) 6),e5&e 0'i1- n)u32
T ;)(61ni1 +e 15i4u-3-i i<1 +e5634u.i&2 N)i En53 1( -3(15 ?3-3 un 1+36)5& 6en&-u
eH6e+i@ii*e +e ,In3&)1-e2 În0e6u5e( 53 0-e+ 03 10e5&1 1,e1 53 ?ie 5?I-/i&u* *)-, 0In+ S&e,e 1
435i& ) 01.1n3 ?-u()153 En %ine)2 ;-e+ 03 e un 03&un iA)*1&, ?10e 61-&e +in -e4iune1
Ne??e-5)n, +1- i 5e 56une %ine) +e 03&-e 6u@inii )1(eni 01-e *)0uie50 10)*)2 !i 1uAi& +e *)0u*
35&1R
T Î* /&iu, 56u5e N)ne5J, ,)-.in+ 6-in&-e .uAe*e 01-e<i 63-e1u i(6)5i.i* +e 1()-@i&e2
T)0(1i 6-i(e1 un 1*& 16e* &e*e?)ni0 +in<10e*e1 +e ni03ie-i2 Bi,u10 5e 1?*1 *1 ,-e) &-eiAe0i +e
Oi*)(e&-i +e (141Ainu* *ui =)55e*in2 %ine) 5e 1?*1 *1 ,-e) 0in0iAe0i +e Oi*)(e&-i ,e5& +e
(141Ain2 !5&1 En5e(n1 )6&Ae0i +e Oi*)(e&-i En &)&1*2 !- ?i &-e.ui& 53 0-e1+3 03 .3-.1&u* 01-e
/e+e1 6e 01n16e1 /i 03-ui1 nu i 5e ,e+e1 +e0I& 016u* +e 5u. 0u,e-&u-3 -3&30i5e 01*e +e )6&Ae0i
+e Oi*)(e&-i, /i 15&1 En0e6In+ 0u +u63<1(i1A1 Ai*ei +e ie-iR E-1 1.5u-+2 E-1 i(6)5i.i*2
T Mi-)15e .ine, 56u5e M0;1-&'J2
;'i1- 1/1 e-1, +1- *ui N)ne5J nu<i (1i e-1 ?)1(e2
M
T)0(1i 1+u0e1 6)&)*u* En 5u?-14e-ie, 0In+ 1uAi 61/i 6e 6i1&-1 +in ?1@1 01.1nei2 O 0*i63
(1i &I-Aiu 5e +e50'i5e u/1 /i in&-3 Be1,e-2 #361+1 5e -)&e1 En Pu-u* 6i0i)1-e*)- *ui En&-<) 0e1@3
+3n@ui&)1-e2
T ;-i5&)15e<63-)15e, 56u5e Be1,2 F Pe&e 1*03&ui5e 0In+,1 ) *i5&3 0u .e1,<i5(e, i1-
;-i5&)15e<63-)15e )0u61 unu* +in&-e 6-i(e*e *)0u-i, 1*3&u-i +e +eP1 i5&)-i0e*e pu1ă&n& ra1ă /i
pupă& mă& n cur2 EH6-e5ii #en /i 6-)?1ne En 10e*1/i &i(62 F ;-e+e1( 0<) 53<(i 6e&-e0 n)16&e1
10)*), 0InS ,3Aui *u(in12 F Î/i En3*@3 (Iini*e 03&-e &1,1n, 0u +e4e&e*e E(6*e&i&e2 V3Aui *u(in1,
Ii5u5e, +111, *1u+3 /i (3-i-e Ţie222 !&un0i En0e6u-3 53 i 5e +eA1.u-e1503 )0'e*1-ii /i ).5e-,3
5&-3inu* +e 6e 01n16e12 Î/i *353 (Iini*e En0e& P)5, 16)i AI(.i2 !0e5&1 e-1 unu* +in&-e ()&i,e*e
6en&-u 01-e<* 6*30u5e N)ne5J En03 +in /0)1*1 6-i(1-3, +e/i Be1, e-1 une)-i ).)5i&)- /i ni0i nu
e-1 0e* (1i 5&-3*u0i&)- .e0 +in 01n+e*1.-u, ni0i 6e +e61-&eB 6-i(1 *ui -e10@ie En ?1@1
ne6-e,3Au&u*ui e-1 un AI(.e&, nu ) En0-un&1-e2
T Bun3, Ai5e e*2 Sun& N)e ;*1-en+)n2 Tu 0ine e/&iR
T Ri0OJ M0;1-&'J, 56u5e e* /i 5e -i+i03 En 6i0i)1-e2 P3&u-1 03Au *1 63(In& /i N)ne5J
).5e-,3 03 1-e ) .u-&i03 +e5&u* +e 6-)nun@1&3 5u. 5,e&e-2 %ăi, 4In+i e*, măcar 9n asta nu& i
nimic ciudat, e !oala !ăr!a1ilor de .4rstă mi@locie, care ne .a ucide cu milioanele 9n
următorii apro7imati. două-eci de ani2
M0;1-&'J En&in5e (In1, En0e-03 53 ?103 un 615 En ?1@3 /i 16-)16e 03 5e E(6ie+i03 +e
0u,e-&u-32 D103 n<1- ?i 53-i& N)ne5J 53<* 6-in+3 +e u(e-i, 6-).1.i* 03 1- ?i +1& 0u n15u* +e
63(In&, -35&u-nIn+ (35u@1 6en&-u 01?e1 6e 01-e (In01-e1 nu e-1 En03 1/eA1&32 În03 ) +1&3,
N)ne5J ?u ui(i& +e *i651 +e 0))-+)n1-e En (i/03-i 1 .3-.1&u*ui F E* ?30e1 53</i 1+u03 1(in&e
+e e* En5u/i 0u 6u@in En1in&e +e ,eni-e1 6-i(3,e-ii, 0In+ En0e-01 53 En,e@e, 6en&-u 1 +)u1 )1-3
En ,i1@1 *ui, 53 u(.*e2 Se ui&3 10u( (1i 1&en& *1 61&1 +e 6e ).-1Au* *ui M0;1-&'J /i</i +)-i 53
n<) ?i ?30u&2 Nu e-1 ,)-.1 +e ) +e4e-3&u-32 !-3&1 01 un ?e* +e &u()1-e 1 6ie*ii 51u 01 ) 1*uni@3
+in 01-e 0-e50u5e-3 ?i-i/)1-e +e 63-2
T O1u, )1u, (i/0<)<n0e&, +1S 0u 016, 56u5e Be1<,e-, ?30In+ un 51*& En1in&e2 Î* 6-in5e 6e
M0;1-&'J +e .-1@ /i<* 50u&u-3 6In3 0e N)ne5J 0-eAu 03 M0;1-&'J ,1 5?I-/i &)&u/i 6-3.u/i&
6e5&e (35u@1 6en&-u 01?e12 Fu .u0u-)5 0In+ Be1, F En &)1&3 (3-e@i1 *ui +e un (e&-u /1iAe0i /i
)6&, 0u A361+1 En03 &)6in+u<i<5e 6-in&-e /u,i@e*e +e 63- ne4-e /i *un4i, +e 'i66ie F 5e +3+u 0u
un 615 En 561&e2 Be1, En03 AI(.e1, 0'i1- (1i *1-4 01 En1in&e2 ;u 63-u* *un4 6In3 *1 u(e-i /i
0u )0'e*1-ii 0u -1(e 4-)15e, 63-e1 ?ie un (1&e(1&i0i1n +e 4eniu, ?ie un u0i41/ En 5e-ie2 De
?16&, e-1 +u*4'e-2
T Ri0O 0e* +e ?1@3 1 &-e0u& 6-in ni/&e 6e-i6e@ii, 56u5e N)ne5J2 S<1 6ie-+u& ie-i /i /i<1
6e&-e0u& n)16&e1 En 63+u-e2
#I(.e&u* *ui Be1,e- -3(15e *1 *)0u* *ui, +1- +e,eni 6u@in En4-iP)-1&2 N)ne5J in&ui1 0e
1,e1 53 u-(eAe /i<i ?30u 5e(n *ui Be1,e- 53 &103 F 0363&15e i(6-e5i1 03 M0;1-&'J e-1 un )(
+e5&u* +e -e*i4i)5 /i 03 nu 5e +3+e1 En ,In& +u63 .*15?e(ii F +1-, +e5i4u-, 53<i 0e-i *ui Be1,e-
53</i @in3 4u-1 e-1 01 /i 0In+ i<1i 0e-e ,In&u*ui 53 nu 5u?*e2
T ;u-,3<n<&i&i-eAK 5&-i43 e* 10u(2 ! +-10uS +e 4-)1Ani0K S&1i P)5K M3nIn03K Şi &u,
N)ne5J2
T Mnu, 56u5e N)ne5J, (3nIn03 &u 6)-@i1 (e12 Tu e/&i 0e* 01-e &)0(1i 1i ,eni& +e 1?1-3
+in nin5)1-e2
T E/&i 5i4u-R
T Si4u-2 Eu ) 53<(i ?10 ) )(*e&32 Ri0O ) 53<@i 6),e5&e1503 /i @ie 0e<1 63@i&2 %oate& o să
1i se pară mai logic dec4t mi s&a părut mie, 4In+i e*2
T Bine2 Be1,e- E/i +3+u P)5 P10'e&1 8-)/ie9 /i ,e5&1 86)-&)01*ie, +e5i4u-92 V-u 53 *e
1-un0e 6e ()-(1nu* +e *e(ne, +1- 5e -3A4In+iB S&1i, 5&1i 6u@in, 1( 0e,1 0e 0-e+ 03 @i<1-
6*30e12 Î/i 1?un+3 (In1 En&-<unui +in .uAun1-e*e P10'e&ei, 50)&)0i /i 50)15e *1 i,e1*3 ) 01-&e
En ?)-(1& +e .uAun1-, +e5&u* +e En+)i&3, +1- nu En&-<1&I& En0I& 53 nu 6)1&3 ?i 0i&i&32 Pe 0)6e-&3
+1n51u +e()ni (i0i 0u 0)Ai .i?u-01&eB Dicii minore, +e R).e-& P1-Oe-2 E-1 01-&e1 6e 01-e )
0i&i5e N)ne5J En 1+36)5&u* +in 0)6102
Be1, i<) En&in5e, AI(.in+2
T S10u* +e +)-(i& *<1( *351& 10)*), +1- (<1( 4In+i& 03 nu ,ei 6u&e1 1+)-(i *1 n)16&e
+103 nu ,ei &i 0ine e u0i41/u*2
T N<1- ?i &-e.ui& 53 u-0i +u63 e1, 56u5e N)ne5J, +1- 5e 5i(@e1 (i/01& +e 4e5& En ?e*u* En
01-e nu(1i Be1,e- E* 6u&e1 (i/012 Be1, ,eni5e 6-in ?u-&un1 +e A361+3 /i nu 6u&u5e ,e+e1
+103 N)ne5J 5e 1?*1 En 1+36)5& 51u nuQ nu ?)1-&e 0*1-, )-i0u(2 L<1- ?i 6u&u& 5&-i41, +1- 6en&-u
Be1, 15&1 nu e-1 En+e1Pun5, Be1, &-e.ui1 53 ,1+3 0u )0'ii *ui2
T Ni0i ) 6-).*e(3, 56u5e Be1,e- /i 5e 1/eA3 *In43 M0;1-&'J, 01-e 5e ui&1 *1 e* 1/1
0u( 5e ui&3 0ine,1 *1 un 1ni(1* (i0 /i eH)&i02
T P3i, (u*@1(, 56u5e N)ne5J2 I1 &u 51n+,i/u* 3*12 Eu E(i ,)i 6-e43&i ni/&e )u32 P)-ni
56-e .u03&3-ie, 16)i 5e )6-iB ;e /&ii +e56-e Pe&e /i Gen-JR ;-eAi 03 5e ,)- En&)1-0e 0u .ineR
Be1, +e50'i5e 4u-1, +1-, En1in&e 53 6)1&3 -356un+e, ,In&u* 5e &In4ui i1-3/i, iA.in+u<5e
+e 01.1n3, ?30In+ 6e-e@ii 53 &-e(u-e, /i E/i En3*@3 4*15u* En&-<un ?*uie-1& 6e *1 5&-e/ini2
T O, nu<i +e0I& ) nin5)1-e &-e03&)1-e, 56u5e Be1,e- 0In+ 5e )6-i ,In&u*2 V)- 1Pun4e
?3-3 ni0i ) 6-).*e(32 S3 ie/i( +in n)u 1?1-3, +103 ,1 ,eni 0u 1+e,3-1& ,In&u* +in56-e n)-+,
15&1 1- 6u&e1 ?i 0u &)&u* 1*&3 6),e5&e2
În0e6u 53 En?u*e0e 51n+,i/u* 0u .-InA3 *1 4-3&1-2 N)ne5J 5e +u5e En .u03&3-ie 53</i
6-e43&e1503 )(*e&1 /i 53 (1i En03*Ae1503 ) 0)n5e-,3 0u 5u632 Se *ini/&i5e En 6-i,in@1 *ui
M0;1-&'J, 10u( 03 Be1,e- e-1 1i0i2 !+e,3-u* e-1 03 En&)&+e1un1 5e 5i(@e1 (1i .ine 0In+ E*
1,e1 6e Be1, 6-in 6-e1P(32 Ne.une50, +1- 1+e,3-1&2
4
Pe 0In+ &e-(in3 e* +e 6-e43&i& )(*e&1 /i En03*Ai5e /i 5u61, M0;1-&'J +i50u&1 +eP1 0u
Be1,e- 01 /i 0In+ 1- ?i ?)5& 6-ie&eni ,e0'i, +e 0e* 6u@in Ae0e 1ni2 D103 M0;1-&'J 5e 5i(@e1
Pi4ni& +e +i50u-5u* 6-e53-1& 0u ).50eni&3@i 0e* (1i 1+e5e1 0)(i0e, Be1, 0)n&-1.1*1n51 0u
eH&-1)-+in1-u* 53u /1-(2
T !5&1 nu 5e 6)1&e eH6*i01, Ei 56u5e5e Gen-J 0In+,12 E<un /1-*1&1n 5i(61&i0, 15&1<i &)&
F nu 6)@i 53 nu<* 6*10i2 Din 01uA1 15&1 nu +)1-(e ni0i)+1&3 5in4u- F 0u 5i4u-1n@3 nu<i 01+
?e(ei*e En .-1@e +in 01uA1 ?e*u*ui 0u( 1-1&32
N)ne5J E/i 1+u5e )(*e&1 /i 5u61 En 5u?-14e-ie, 5&-3+uin+u<5e 53 nu /0'i)63&eAe F ui(i&)-
0I& +e &1-e E* +u-e1 /)*+u* 6e ,-e(e 6-)15&3Q En&)&+e1un1 0-eAu5e 03 10e15&1 e-1 ) ,)-.3 1
.3&-Ini*)-, +1- i1&3 03 5e En/e*15e F /i 5e 1/eA3 6e un 501un 1?*1& *1 0163&u* 01n16e*ei2 !61-en&,
M0;1-&'J (1i (u*& ,)-.e1 +e0I& (In012 De<1.i1 +103 5e 1&in5e5e +e 5u63 /i (In015e +)1-
Pu(3&1&e +in 51n+,i/2
T ;e (1i ?10e@i ,)i, .3ie@iR En&-e.3 N)ne5J2 P-e53-3 6i6e- 6e5&e )(*e&3 /i 5e 16u03 53
(3nIn0e 0u 6)?&3Q 5e 63-e1 03<i -e,eni5e 0)(6*e& 16e&i&u*2
T Sun&e( +)i 0)+)/i ?e-i0i@i, 56u5e Be1,e-, +1-, +e/i ?u *1 ?e* +e 51-015&i0 01
En&)&+e1un1, *ui N)ne5J i 5e 63-u 03 e En4-iP)-1&, 6)1&e 0'i1- 1*1-(1&2 Ri0O E(i 6),e5&e1
+e56-e 1,en&u-i*e *ui 1()-)15e2 Sun& *1 ?e* +e in&e-e51n&e 01 /i 0e*e +in -e,i5&e*e 6en&-u
.3-.1@i 6e 01-e *e 1,e1u *1 ?-iAe-ie 0In+ e-1( 0)6i*2 Se En&)1-5e 56-e M0;1-&'J, 0)n&inuIn+ 53
AI(.e1503 F 10e5&1 e-1 Be1,, En&)&+e1un1 AI(.i&)- F /i</i &-e0u (In1 6-in 01501+1 51 +e 63-
ne4-u /i .)41&B B3&-Inu* ;15&)n4u1J e-1 ?-iAe- En 01-&ie-u* n)5&-u +in De--J, 0In+ e-1( 6u/&iQ
(<1 56e-i1& 1&I& +e &1-e 0u ?)1-?e0e*e *ui, En0I& +e<1&un0i nu (1i 01*0 6-14u* ni0i unei ?-iAe-ii2
M0;1-&'J AI(.i &i(i+, +1- nu 56u5e ni(i02 Lu3 0e1*1*&3 Pu(3&1&e +e 51n+,i/, 5e ui&3 *1
e1, 16)i ) 1/eA3 *1 *)0 En ?1-?u-ie2 P1&1 -)/ie +e 6e ).-1Au* *ui 5&-3*u0e1 01 un &30iune 16-in52
Be1,e-, En&-e &i(6, 5e 4-3.i 53 (u/&e +in 51n+,i/u* *ui, 01 /i 0In+ 5<1- ?i &e(u& +e 0e<1- 56une
M0;1-&'J +103 i 5<1- )?e-i /i 0e1 (1i (i03 )01Aie2 !?1-3, nin4e1 +in 0e En 0e (1i 1.un+en&,
5u?*1 /i ,In&u*, i1- N)ne5J 5e 4In+i *1 Gen-J /i *1 Pe&e 0)n+u0In+ 6-in nin5)1-e2 !0u( 5e
1?*1u 6-).1.i* 6e Dee6 ;u& R)1+, En .3&-Inu* S0)u& 1* *ui Gen-J2
T Nu nu(1i 03 Ri0O 1i0i +e ?1@3 16-)16e 0<1 ?)5& +e,)-1& +e un 1ni(1* En (iP*)0u*
n)6@ii F e* 0-e+e 03 1 ?)5& un u-5 F +1- /i<1 6ie-+u& /i 6u/012 "n Re(in4&)n n)u<n)u@ +e
01*i.-u MD, *1 +-10uSQ 6<3*1 n<) 53<* (1i ,eAi ni0i En&-<) (ie +e 1ni2
T Ş&iu, 56u5e M0;1-&'J2 ;u*)1-e1 +in ).-1Pi Ei 6ie-e1 +in n)u /i e-1 En*)0ui&3 +e
6*u(.u-iu* 10e*1 +e +in1in&e2 Ni0i (301- nu<(i 1(in&e50 0In+ 1( *351&<) +in (In3, 51u222
F3-3 ,e5&e, 5e 1uAi un 6I-Ii& En?un+1&, 01 ?I*?Ii&u* 1-i6i*)- unei *30u5&e2 N)ne5J E/i 5i(@i
63-u* +e 6e 0e1?3 -i+i0In+u<5e, 0-eAIn+ 03 e ,)-.1 +e 0e,1 0e in&-15e 6e 0)/u* /e(ineu*ui2
!6)i E/i +3+u 5e1(1 03 ,eni5e +in56-e M0;1-&'J2 !uAi5e ni/&e .3/ini 6u&e-ni0e *1 ,i1@1 *ui,
1uAi5e /i une*e ?)1-&e *un4i, +1- ni0i un1 nu ?u5e5e 01 10e15&12 P3-e1 03 5e 0)n&inu3 *1 in?ini&,
+e/i nu 6u&u5e +u-1 (1i (u*& +e 0I&e,1 5e0un+e2 !6)i E* *),i (i-)5u*2
M0;1-&'J -i+i015e *in4u-1Q ) 50363 10u( *1 *)0 En .)*u* 0u 5u63 16-)16e ne1&in53 /i</i
+u5e (In1 +-e16&3 *1 ).-1Au* 63&1& En&-<un 4e5& 16-)16e ?e(eie50 +e 5&InPene1*32
T O, D)1(ne, E(i 0e- 50uAe, 56u5e e*2
T Nu<i ne,)ie, e (1i (u*& *)0 1?1-3 +e0I& En3un&-u, 56u5e Be1,e-, +1- n<) 56u5e +e0I&
+in in5&in0&, +in in5&in0& /i +in ).i/nuin@1 +).In+i&3 +e<1 *un4u* ,-e(ii F N)ne5J ).5e-,3 03
e-1 *1 ?e* +e /)01& +e (i-)5 01 /i e* En5u/i2 Nu e-1 ,)-.1 +e (i-)5u* 5u*?u-)5 +e )u3 5&-i01&e
01-e &e ?30e1 53 -IAi, /i 53<@i +1i )0'ii 6e5&e 016, /i 53<@i ?*u&u-i 61*(1 6-in ?1@1 n15u*ui,
5&-i4In+ O, Iisuse, cine& a dat 9n !r4n-ă: Nu e-1 ,)-.1 ni0i +e ) .3/in3 +in<10ee1 (i-)5in+ 1
41A (e&1n +e (*1/&in32 E-1 ,)-.1 +e (i-)5u* 6e 01-e N)ne5J E* 5i(@i5e En -e56i-1@i1 *ui
M0;1-&'J En1in&e, +)1- 03 10u( e-1 (1i 6u&e-ni0 F un 1(e5&e0 +e e&e- /i .1n1ne 6-e1 0)16&e,
15e(ene1 *i0'i+u*ui 6e 01-e<* &)-ni En 01-.u-1&)- En +i(ine@i*e 0u &e(6e-1&u-i 5u. Ae-) 4-1+e2
T O, D)1(ne, ce& ngro-itor, 56u5e M0;1-&'J2 Î(i 61-e<1&I& +e -3uK
T Nu ?10e ni(i0, 5e-i)5, 56u5e N)ne5J, +1- 5&)(10u* i 5e 1+un15e, 15e(ene1 unui
1ni(1* 6-)&ePIn+u<5e +e un 1&102 Nu</i ,1 (1i &e-(in1 6-InAu*Q En ni0i un 01A nu<* ,1 (1i
6u&e1 &e-(in12 Nu<* +e-1nP1u .3/ini*e +e ).i0ei, +1- 10e15&1 0'i1- 03 6u@e1K
Be1, 5e -i+i03 +e 6e 01n16e1 /i +e50'i5e ) ?e-e15&-3, +In+ +-u(u* En3un&-u unei -1?1*e
+e A361+3 /i unui .ine0u,In&1& 0u-en& +e 1e- 6-)1563&2
T Nu<@i ?10e 4-iPi +in 6-i0in1 15&1, 61-&ene-e222 +1- 1 ?)5& ) .3/in3 0'i1- 6-e1 0)16&32 ;e
+-10uS<1i (In01&R ;301& +e (1-()&3R
T I1-.3, /i (u/0'i /i En03 1*&0e,1, nu /&iu 5i4u- 0e, 56u5e M0;1-&'J2 Î(i e-1 1&I& +e
?)1(e, /&i@i, 03 &-e.ui1 53 (3nIn0 ce.a, +1- nu /&iu (1i ni(i0 +e56-e 5u6-1,ie@ui-e1 En
53*.3&i0ie, n<1( 0i&i& ni0i ) 01-&e +e Eue** =i..)n5222 /i 1 (1i ?)5& /i En&une-i02
R)5&i 10e5&e u*&i(e 0u,in&e 01 *),i& +e in56i-1@ie2 N)ne5J 5e ui&3 *1 Be1,e-, En0e-0In+
53<i 6-in+3 6-i,i-e1, 53 ,1+3 +103 /&iu 1(In+)i 10e*1/i *u0-uB 03 M0;1-&'J (in@e12 M0;1-&'J
'1.1- nu 1,e1 0e (In015e En 63+u-eQ '1.1- nu 1,e1 +103 (In015e 0e,12 Nu ,)i1 +e0I& 53 +e1
) eH6*i01@ie 6en&-u 10e* ne1/&e6&1& /i &e-i.i* ')-03i& +e .-)15032 Şi 6en&-u 6u&)1-e1 01-e<*
u-(15e2
VIn&u* 5u?*3 En03 ) +1&3, ) -1?1*3 01 un 5u56in 6-)?un+ 01-e &-i(i5e ) n)u3 &-)(.3 +e
A361+3 6-in ?e-e15&-1 +e50'i53, En53, 0e* 6u@in, E(6-)563&3 1e-u* +in3un&-u, /i 6en&-u 15&1 Ei
(u*@u(e1u *ui Du(neAeu2
M0;1-&'J 5e 16*e03 En ?1@3 1&I& +e -e6e+e 0<1i ?i 0-eAu& 03 e 6-)6u*51& +e un 1-0 /i, 0In+
-3(15e 0u 016u* En&-e 4enun0'i, N)ne5J 1,u ) i(14ine +e5&u* +e 0*1-3 1 0ee1 0e 1,e1 53
u-(eAeQ 1+i) 0),)- N1,1P), (i<1 ?30u& 6*30e-e 53 &e 0un)502 E-1 *i(6e+e 03 /i Be1, 5e
4In+e1 *1 10e*1/i *u0-uQ E/i &-15e En 561&e 6i0i)1-e*e, 6In3 1&un0i En&in5e En ?1@3, 01 53 nu ?ie
5&-)6i&2
D1-, En *)0u* ,)(ei, +in 4I&u* *ui M0;1-&'J ie/i un -I4Ii& 6-e*un4 /i 6-)?un+ T
A4)()&u* 50)5 +e ) (1/in3-ie +in&-<) ?1.-i03 6u53 *1 (un0i 6-e1 4-e*e2 O0'ii *ui M0;1-&'J
ie/i-3 +in )-.i&e 01 ni/&e .i*e +e 5&i0*3, i1- 6ie*e1 +e 6e ).-1Pi i 5e En&in5e 1&I& +e &1-e 03 i 5e
,3Au-3 u-(e*e 0-1niu*ui 6e *1 6)(e@i2 ;)n&inu3 *1 in?ini&, un 5une& 'u-ui& /i 4IPIi&, i1-, 0In+
5e &e-(in3, A4)()&u* 50)5 +e 4ene-1&)-u* +in 561&e*e 01.1nei 63-u (1i 6u&e-ni0 01 +e ).i0ei2
T !( 1uAi& +e5&u*e -I4Ii&u-i 6u&e-ni0e 6In3 10u(, +1- 10e5&1 *e u(.-e/&e 6e &)1&e,
56u5e Be1,2 O 56u5e 0u un -e56e0& n1&u-1* /i 5in0e-2
M0;1-&'J 5e *353 6e 561&e 0u )0'ii En0'i/i, 0u 0)*&u-i*e .uAe*)- *351&e En P)5 En 0ee1 0e
*ui N)ne5J i 5e 63-u 1 ?i ) eH6-e5ie +e -u/ine, +u-e-e 51u 1(In+)u3 *1)*1*&32 În03 ) +1&3, 5i(@i
iAu* +e .1n1ne /i e&e-, un (i-)5 +e ?e-(en& acti., 1 0e,1 0e &)0(1i 1 En0e6u& 53 (10e-eAe2
T O, D)1(ne, E(i 61-e ?)1-&e -3u, 56u5e M0;1-&'J ?3-3 53</i +e50'i+3 )0'ii2 Mi 5e
En&I(6*3 15&1 +e +i(ine1@3, +e 0In+ 5<1 i,i& *u(in12 Şi (3 +)1-e +in n)u 5&)(10u*2
N)ne5J 50'i(.3 0u Be1, ) 6-i,i-e +i50-e&3, En4-iP)-1&32
T Ş&ii 0e 0-e+ euR En&-e.3 Be1,e-2 ;-e+ 03 &-e.uie 53 &e En&inAi /i 53 +)-(i 6u@in2
P-).1.i* 03 1i 5&1& &-e1A &)1&3 n)16&e1, 1&en& *1 u-5u* 3*1 nen)-)0i& 51u 0e<) ?i ?)5& e*2 E/&i
e6uiA1& /i 0u ne-,ii *1 63(In& /i ?u&e<)<.u'3 /&ie 0u 0e 1*&0e,1 *1 63(In&2 !i ne,)ie 53 &-14i
P1*uAe*e*e un 6i0, 0I&e,1 )-e, /i<) 53 &e 5i(@i 16)i 01 +u63 6*)1ie2
M0;1-&'J 5e ui&3 *1 Be1,e- 0u ) -e0un)/&in@3 1&I& +e P1*ni03 En0I& N)ne5J 5e 5i(@i 6u@in
-u/in1& 03 e +e ?1@32 De/i 6ie*e1 *ui M0;1-&'J e-1 En03 6*u(.u-ie, En0e6u5e 53 &-1n56i-e F
.-).)1ne (1-i i 5e ?)-(1u *1 56-In0ene /i &I(6*e /i 5e -)5&)4)*e1u 16)i 6e ).-1A 15e(ene1
unui u*ei ?in2 !5&1 En 0iu+1 0u-en&u*ui +e 1e- -e0e 01-e 0i-0u*1 6-in En036e-e2
T Ş&ii 0eR 56u5e e*2 ;-e+ 03 1i +-e6&1&e2 Sun& ).)5i&, 0'i1- 1/12 M3 +)1-e 5&)(10u*, +1-
15&1 e +)1- +in 01uA1 5&-e5u*ui2 Şi 6en&-u 03 1( (In01& &)& 5)iu* +e *u0-u-i, ?-unAe /i 1*&e222
D)1(ne, )', D)1(ne, nu /&iu222 &)& 5)iu* +e *u0-u-i2 Se 503-6in1 *1 ).-1A2 !-1&3 -3u 0'e5&i1
15&1 +e 6e ?1@1 (e1R SIn4e-e1A3R
T Nu, 56u5e N)ne5J2 E +)1- -)/ie2
T E<) e-u6@ie, 56u5e M0;1-&'J 0u -e5e(n1-e2 Î(i ie5e 10e*1/i *u0-u +e *1 1*une2 O 53
(3 En&in+2 !5&1<i 5)*u@i1, 0'i1- 1/12
Se -i+i03 En 6i0i)1-e, +1- 5e 0*3&in12 Be1,e- /i N)ne5J 53-i-3 1(In+)i 53<* 1Pu&e, +1-
M0;1-&'J E/i -e,eni En1in&e 01 ei 53 ?103 0e,12 N)ne5J 6u&e1 Pu-1 03 0ee1 0e *u15e e* +-e6&
.u-&1 unui )( +e ,I-5&3 (iP*)0ie +i563-u5e 16-)16e 0)(6*e&2 E-1 6)5i.i* 1/1 0e,1R S3 ?i +1&
.3-.1&u* 1&I& +e (u*&e 41Ae 1?1-3R Nu /&i12 T)& 0e /&i1 e-1 03 1uAi5e-3 ) .3/in3 5e-i)153 /i un
-I4Ii& 0'i1- /i (1i 5e-i)5, 4enu* 10e*1 +e *u0-u-i +e56-e 01-e 6),e5&e/&i 16)i ,-e(e +e +)<
u3Ae0i +e 1ni 51u (1i (u*&, 0In+ En0e6i 0u O!işnuiam să mergem la ca!ana lui <ea.er
"larendon 9n 6iecare an, 9n prima săptăm4nă a se-onului de .4nătoare şi, 9ntr&un noiem!rie
E 9n JKKL era, 9n anul marii 6urtuni de toamnă H a .enit peste noi un tip222 D1, 1- ?i )
6),e5&e .un3, )1(enii 1- -I+e *1 61-&e1 0u .3/in1 /i -I4Ii&u* 6u&e-ni0e, )1(enii 9ntotdeauna
-I+ *1 6),e/&i +e56-e .3/ini /i -I4Ii&u-i2 Nu ,1 6),e5&i, &)&u/i, 61-&e1 En 01-e ?u5e5e *1 +i5&1n@3
+e un (i*i(e&-u 53 16e5e 6e &-3410iu* =1-1n+<u*ui 53u /i 53<i i1 ,i1@1 *ui M0;1-&'J2 Nu, 10e1
61-&e n<) ,1 6),e5&i2 Nu<i 1/1R
Pe&e /i Gen-J )0u61u 10e*1/i +)-(i&)-, 1/1 03 Be1,e- E* +u5e 6e M0;1-&'J En 0e*3*1*&
+)-(i&)- +e *1 61-&e-, 0e* 6e 01-e<* ?)*)5e1 N)ne5J2 Be1, Ei 1-un03 ) 6-i,i-e 01-e 0e-e1
En@e*e4e-e, i1- N)ne5J -i+i03 +in u(e-i2 L1 u-(1 u-(ei, e-1 5in4u-1 01(e-3 +i56)ni.i*32
N)ne5J ,1 6u&e1 5&1 0u e* En 01(e-3 *1 n)16&e F +)1- ?30u5e-3 15&1 +e (u*&e )-i 0In+ e-1u
0)6ii F /i, 01 53 ?ie 5in0e-, nu 0-e+e1 03 M0;1-&'J 1- ?i -eu/i& )-i0u( 53 u-0e 503-i*e2 Î*
En4-iP)-1 +in 0e En 0e (1i (u*& 0'i6u* &-1n56i-1& /i 63(In&iu 1* .3-.1&u*ui2
N)ne5J e-1 &i6u* +e .3-.1& 01-e</i 1-1nP1 61&u*, +u63 01-e<* En4-)61 5u. 03-@i, 'I-&ii,
'1ine, 6un4i /i +i,e-5e ).ie0&e +e &)1*e&32 Le (3&u-3 10u( 6e &)1&e 0u (In1 0I& 6u&u +e
-e6e+e /i &-15e 63&u-1 *1 ) 61-&e2
T V-ei 53 uAi 0)*10uS, 61-&ene-eR En&-e.3 Be1,2
M0;1-&'J 50u&u-3 +in 0162 P3-e1 16-)16e 'i6n)&iA1& +e 0e1-/1?u* 1*.15&-u /i 0u-1& 6e
01-e<* 50)5e5e N)ne5J *1 i,e1*3 +e 5u. 63&u-32 N)ne5J ?u ui(i& En03 ) +1&3 +e 0I& +e 5&i0*)/i
e-1u )0'ii .3-.1&u*ui2 !5e(ene1 )0'i*)- unui &-)?eu +e ,In3&)1-e E(63i1&2 I(e+i1&, ?3-3 ,)i1
*ui, ,3Au 5u?-14e-i1 015ei 51*e +in B-))O*ine, )-3/e*u* 10e*1 -eAi+en@i1* u/3<n u/3 0u B)5&)nu*2
;),)1-e E(6*e&i&e, ().i*3 En 5&i* 1(e-i01n ,e0'i222 /i 016u* *ui M0;1-&'J 1&I-n1& +e15u6-1
/e(ineu*ui2 %& ăsta l& am prins 9n Maine, *e<1- 56une (u51?i-i*)- *1 6e&-e0e-i*e 0u 0)0&ei*2
Mare, nenorocitul5 m& a costat o a.ere să& l 9mpăie-2
În0'i5e )0'ii /i, 0In+ Ei +e50'i5e, Be1, 5e ui&1 *1 e* 1*1-(1&2
T M3 En@e163 /)*+u*, 56u5e e*2 S0uAe2 D)(nu*e M0;1-&'J F Ri0O F 1- ?i (1i .ine 53<@i
+1i P)5 5,e&e-u* /i 61n&1*)nii2 Şi 0iA(e*e, +e5i4u-2
M0;1-&'J 5e ui&3 *1 e* 01 un )( &-eAi& +in ,i52
T Si4u-, 56u5e2 ;'i1- 1/12
T !i ne,)ie +e 1Pu&)-R En&-e.3 Be1,e-2
T Nu, D)1(ne, nu2 M0;1-&'J 63-e1 1*1-(1& 51u 1(uA1&, 51u 1(In+)u3 +e<)+1&32
Nu<5 0'i1- 1&I& +e ).)5i&2
T Î* *15, 1&un0i, 6e N)ne5J 53 5u6-1,e4'eAe &-e1.12
Be1,e- 5e 5&-e0u-3 1?1-3 +in 01(e-3 /i M0;1-&'J En0e6u 53 5e +eA.-10e, 50)@In+u</i
En&Ii 5,e&e-u* 6e5&e 0162 Su. e*, 6u-&1 ) ,e5&3 -)/u</i<ne4-u +e ,In3&)-, i1- 5u. e1 ) 'e*1n03
&e-(i032 Şi, +1, .u-&1 5e ,e+e1 (1i (i03 5u. 'e*1n03, N)ne5J e-1 5i4u- +e 15&12
Ei .ine F aproape 5i4u-2 ;u nu(1i ) )-3 En u-(3, E/i 1+u5e 1(in&e, ?u5e5e 5i4u- 03
'1in1 *ui M0;1-&'J e-1 016u* unei 036-i)1-e2
M0;1-&'J 5e 1/eA3 En 501unu* +e *In43 ?e-e15&-3 53</i +e1 P)5 0iA(e*e, /i 1&un0i 5e (1i
1uAi ) .3/in3 F nu 1&I& +e 6-e*un43 0u( ?u5e5e 6-i(1, +1- *1 ?e* +e 6u&e-ni03 /i +e 6-)?un+32
Ni0i unu* +in&-e ei nu 50)15e ) ,)-.3 +e56-e 15&1 51u +e56-e (i-)5u* 01-e u-(3, un (i-)5
+e5&u* +e 6u&e-ni0 En En036e-e1 (i03 53<i 1+u03 *10-i(i En )0'i *ui N)ne5J2
M0;1-&'J E/i 50)15e 0iA(e*e 6-in&-<) 5(u0i&u-3 F .u?ni-3 En?un+1& 6e 6)+e1u1 +e *e(n
F 16)i 5e -i+i03 /i</i +e56-in5e 0u-e1u1 +e *1 .-Iu2 ;In+ E/i +3+e1 P)5 .*u4ii 1*.1/&-ii, 50)@In+
*1 i,e1*3 61-&e1 +e P)5 1 e0'i61(en&u*ui 53u &e-(i0, in&-3 Be1,, @inIn+ En (Eini un ,15 +e
0e-1(i03 1+u5 +e *1 e&1P2 Î* 1/eA3 *1 016u* 61&u*ui2
T !5&1, En 01A 03 &-e.uie 53222 /&ii &u, 53 .)-3/&i2 S1u +103<@i ,ine<un 610'e& +in<3*1
6en&-u 01-e &-eS 53 5e(neAi i(e+i1&2
M0;1-&'J 5e ui&3 *1 e* 0u ) 6-i,i-e 4)1*3, 01-e<* 1*1-(3 6e N)ne5JB En ?)5&u* *ui +)-(i&)-
5e 1?*1 un 5&-3in, 1-3&In+ 01 ) ?1n&)(3 0u( 5&3&e1 1/1, 0u iA(ene*e *ui *3*Ii 1&I-nIn+u<i 6e
6i0i)1-eQ e-1 un 5&-3in !olna.2 În&-e.1-e1 e-1, c4t +e .)*n1,R
T În 01A 03 nu -eu/e/&i 53 1Pun4i *1 .1ie, Ei eH6*i03 Be1,2 ;1-e .1ie, 16-)6), e 16-)16e2
O iei *1 +-e16&1 0u( ie/i +in +)-(i&)-, +1- 53 nu ui@i 03 e 1 doua u/3 0u( (e-4i 6e 0)-i+)-,
.ineR D103 ui@i /i in&-i 6e 6-i(1, ) 53 &e 010i En +e.1-1u1 0u -u?e2
Pe N)ne5J E* 6u?ni -I5u* /i nu<i 6353 0'i1- +e*)0 +e 5une&u* 6e 01-e<* 50)15eB 150u@i& /i
6u@in i5&e-i02
T !0u( (3 5i(& (1i .ine, 56u5e M0;1-&'J, +1- N)ne5J nu +e&e0&3 ni0i un 6i0 +e
5in0e-i&1&e En ,)0e1 .3-.1&u*ui2 I1- .3-.1&u* +)1- 5&3&e1 10)*), En 6i0i)1-e, En iA(ene, 01 un
1n+-)i+ 1*e 03-ui 0i-0ui&e +e (e()-ie 1u ?)5& 6e &-ei 5?e-&u-i /&e-5e2 În1in&e (1i (1ni?e5&15e
6u@in3 ,i1@3, +103 nu 0'i1- ,i,10i&1&eQ 10u( 6ie-i5e-3 1(In+)u3, 15e(ene1 0u*)-ii +in ).-1Pi2
T G1i+e, Ri0O, 56u5e Be1,e- 0u 01*(2 În&in+e<&e /i ?3<@i 5)(nu* +e ?-u(u5e@e2 D3<i
.i0e /i -e0163&3<@i ?)-@e*e2
H D1, .ine2
Se 1/eA3 6e 61&u* 6-)1563& +e5?30u& /i 5e ui&3 6e ?e-e15&-32 O0'ii Ei e-1u *1-4 +e50'i/i /i
4)i2 Lui N)ne5J i 5e 63-u 03 (i-)5u* +in 01(e-3 5e E(6-3/&ie, +1- 6)1&e 03 5e ).i/nui5e nu(1i
0u e*, 1/1 0u( &e ).i/nuie/&i 0u (i-)5u* 0u/&ii (1i(u@e*)- *1 4-3+in1 A))*)4i03 +103 -3(Ii
+e5&u* +e (u*& &i(6 En ?1@1 ei2
T D)1(ne, ui&e 0e (1i nin4eK
T M+1, 56u5e N)ne5J2 ;u( E@i 5i(@i 5&)(10u* 10u(R
T E (1i .ine2 O0'ii *ui M0;1-&'J 5e En+-e6&1-3 56-e ?1@1 *ui N)ne5J2 !,e1 6-i,i-e1 ?iH3
1 unui 0)6i* En563i(In&1&2 Î(i 61-e -3u 03 (i<1 50361& 10e* 6I-@ En1in&e F n<1( (1i ?30u& 1/1
0e,1 6In3 10u(, ni0i (301- En 1-(1&3, 0In+ (In01( ?15)*e 16-)16e En ?ie01-e Ai F +1- 10u(
(3 5i(& (1i .ine2
T Si4u- nu ,-ei 53 (e-4i *1 .1ie En1in&e 53 &e 0u*0iR N)ne5J 1,e1 61&-u 0)6ii /i
En&-e.1-e1 10e15&1 Ei ,eni 16-)16e 1u&)(1&2
T Nu2 !( ?30u& 6i6i En 63+u-e, En1in&e 53 (3 435e/&i2 Mu*@u(e50 03 (<1i 6-i(i&
En3un&-u2 V3 (u*@u(e50 1(In+u-)-12
T !', *1 n1i.1, 56u5e Be1,e- /i</i (u&3, 5&InPeni&, 4-eu&1&e1 +e 6e un 6i0i)- 6e 0e*3*1*&2
O-i0ine<1- ?i ?30u& *1 ?e*2
T P)1&e, 56u5e M0;1-&'J2 S1u 6)1&e 03 nu2 Bi.*i1 56uneB I1&3, Eu 5&1u *1 u/3, /i .1&2$
!?1-3, ,In&u* 5u?*3 /i (1i ?i)-)5, ?30In+ Bi,u10u* 53 5e 50u&u-e2 N)ne5J 1/&e6&3 01
M0;1-&'J 53 &e-(ine +e ,)-.i& F 63-e1 03 (1i 1-e 0e,1 +e 56u5 F En53 .3-.1&u* E/i &-15e +)1-
6i0i)1-e*e En 61& /i 5e 10)6e-i 0u 63&u-12
De un+e,1 1+In0 +in 61&u* *ui N)ne5J 5e (1i 1uAi un 6I-@Ii& 6-e*un4 /i 6-)?un+, i1-
N)ne5J ')&3-E 03<i 1Pun5e5e 0I&e 5e En&I(6*15e-3 6In3 1&un0i2 "n1 e-1 53 1+36)5&e/&i un
03*3&)- 5&-3in 0In+ E@i ,ene1 *1 u/3, En 6-14u* unei ?u-&uniQ 1*&1 e-1 53<i 5&1i 6-in 6-e1P(3 0In+
+eA1()-51 ) 5e-ie +e .)(.e 0u 41A in&e5&in1*2
Be1,e- E* u-(3 1?1-3 +in 01(e-3 /i En0'i5e u/1 0u .*In+e@e En u-(1 *ui2
5
;In+ En0e6u N)ne5J 53 ,)-.e1503, Be1, 50u&u-3 +in 016, E/i -i+i03 +e4e&u* *1 .uAe /i<*
0)n+u5e 6e N)ne5J 6-in 5u?-14e-ie 56-e .u03&3-ie, 01-e e-1 *)0u* 0e* (1i +e61-&e +e M0;1-&'J,
En 1?1-3 +e /)6-)nu* +in 561&e*e 01.1nei2
T D)1(ne, 5u?e-3 0u(6*i& &i6uS, 56u5e Be1,e-, i1- N)ne5J ).5e-,3 5u. *u(in1 0-u+3 1
&u.u-i*)- 0u ne)n +in .u03&3-ie 0I& +e En4-iP)-1& e-1 6-ie&enu* 53u2 Be1, 50)&)0i En En0363&)-u*
.uAun1- 1* '1*1&u*ui, 435i ) 50).i&)1-e /i En0e6u 53 ) -)n@3ie2 În &-ei (inu&e F 1&I& 0I& Ei
&-e.ui1 unui ?u(3&)- E(63&i(i& 53</i &e-(ine @i41-1 F 1,e1 53 ) &-1n5?)-(e En&-<) 4-3(3P)1-3
+e 1/0'ii ?*eHi.i*e2 N)ne5J nu /&i1 0u( -eAi5&1u +in@ii 851u 5&)(10u*9 *ui *1 1/1 0e,1, +1- 1,e1
).i0eu* 10e5&1 +e ) ,i1@3 En&-e1432
T S6e- 53 4-e/e/&i, +1-222 N)ne5J E/i 50u&u-3 016u*2 !i (1i (i-)5i& 0e,1 15e(3n3&)-
,-e)+1&3R
T Mnu, 56u5e Be1,e-2 D1- 5un& (u*& (1i (u*&e En ne-e4u*3 0u &i6u* +e0I& ?16&u* 03 1-e
5&)(10u* +e-1nP1&2
T ;e ,-ei 53 56uiR
T P3i, En 6-i(u* -In+, 0-e+e 03 5un&e( En un56-eAe0e n)ie(.-ie2
N)ne5J '1.1- nu 1,e1 +e56-e 0e ,)-.e1 Be1,2 În un56-eAe0e n)ie(.-ie 1Pun5e5e-3 ei
1i0i, En4'e5ui@i En S0)u&<u* *ui Gen-J, 01 +e ).i0ei2
T Be1,, e (ie-0u-i2 Sun&e( 9n paispre-ece2
Be1,e- 16-).3 +in 016, AE(.in+ 6u@in ?3-3 53 ,-e12 Î/i (u&3 50).i&)1-e1, 01-e En0e6u5e
+eP1 53 5e +eAin&e4-eAe, +in&-<un 0)*@ 1* 4u-ii En 0e*3*1*&2
T Eu /&iu 15&12 u /&ii 15&12 Ri0O, e* nu /&ie 15&12 Ri0O 0-e+e 03 1Ai e #iu1 D)(nu*ui2
T Be1,, 0e @i<1 56u5 0u eH10&i&1&eR
O-i0e<1- ?i ?)5&, nu 6u&e1 ?i (1-e *u0-u F nu<@i i1 0'i1- 1&I& +e (u*& 53 ?10i ) )(*e&3 /i 53
En03*Ae/&i ) 0)n5e-,3 0u 5u632 !0e15&1 Ei 1+u5e 1(in&e +e 1*&0e,1 /i, En ,-e(e 0e Be1,e-
,)-.e1, N)ne5J +3+u +-u(u* *1 163 /i 563*3 0e*e 0I&e,1 ,15e (u-+1-e2 Nu<* +e-1nP1 53 (e1-43
En &1.3-3, +1- .*e5&e(1& 53 ?ie +103 1,e1 53 &-3i1503 En (iAe-ie, 1/1 0u( 5e 63-e1 03 e-1u
+i56u/i 53 ?103 (u*@i .3-.1@i 0In+ E/i 63-35e1u 03(ine*e /i 6*e01u En 63+u-e2
T ! 56u5 03 1u 1Pun5 5I(.3&3, 01 53 16u0e 53 ,IneAe 6u@in, 16)i 53</i 6e&-e103
+u(ini01 (un0in+ *1 10)6e-i/, 01-e 1,e1 0I&e,1 563-&u-i2 ! 56u5B ;e* 6u@in, n<1 &-e.ui& 53
En01*0 6)-un01 10ee1 0u 53 nu *u0-eAi +u(ini012 Sin4u-1 (un03 6e 01-e ) 6)@i +e6une 0In+ &e
6ie-Ai En 63+u-e e 53 En0e-0i 53 nu<@i 6ie-Ai /i (in@i*e2$
T G3, 56u5e N)ne5J2
T N<1/ 56une 5u. Pu-3(In& 03 M0;1-&'J 0-e+e 03 5un&e( En un56-eAe0e, +1- )-i 15&1 e
*)4i01, )-i &-e.uie 53 (e-4e( 0u ) 536&3(In3 En u-(3, 6In3 *1 61&-u n)ie(.-ie, ?iin+03 e
e,i+en& ?16&u* 03 e* 0-e+ 03 1Ai e +u(ini032 Şi, 6u- /i 5i(6*u, nu 6)& 0-e+e 03 1 5&1& Ae0e Ai*e
5u. 0e-u* *i.e-2
Ni0i N)ne5J nu 6u&e1 0-e+e2 T-ei Ai*e, En53R D12 !5&1 ) putea 0-e+e2
T !5&1 1- eH6*i01 0e,1 0e (i<1 56u5 e*, Ai5e N)ne5J2 ! 56u5222
P)+e1u1 50I-@Ii /i 1(In+)i &-e53-i-3 6u@in2 Se ui&1-3 56-e u/1 En0'i53 1 +)-(i&)-u*ui +e
*1 0e*3*1*& 0163& 1* En036e-ii, +1- nu ,3Au-3 ni(i0 +e)5e.i&2 P)+e*e*e /i 6e-e@ii 50I-@Ii1u (e-eu
1i0i, 0'i1- /i 1&un0i 0In+ nu 5u?*1 ,In&u* 0u 6u&e-e2 Se ui&1-3 unu* *1 0e*3*1*&, 6u@in -u/in1@i2
T M+1, 5un& ne-,)5, 56u5e Be1,e-, 0i&in+ 6)1&e 4In+u-i*e *ui N)ne5J 6e eH6-e5i1 ?e@ei
51u 6)1&e 0i&in+u<i<*e 0'i1- +in (in&e2 T-eS 53 -e0un)/&i 03<i 6u@in En?-i0)/3&)- ?e*u* En 01-e<1
163-u& +in 63+u-e2
T D1, e2
T B3/in1 1i1 1 5un1& 01 /i 0In+ 1- ?i 1,u& 0e,1 En+e51& En 0u-, 0e,1 0e &)0(1i (u-e1 +e
15?iHie2
Be1, 5e ui&3 6u@in 5u-6-in5 0In+ 56u5e 10e15&1, 1/1 0u( 5e ui&1 +e ?ie01-e +1&3 0In+
56une1 0e,1 '1i)52 În0e6u-3 +e<)+1&3 53 -I+3, @inIn+u<5e -e0i6-)0 /i 0350In+ *1-4 4u-i*e,
e*i.e-In+ 5une&e*e 01 6e ) 5e-ie +e 5u56ine 156-e, En0e-0In+ 53 nu ?103 (u*& A4)()&, ne,-In+
53<i 1u+3 .ie&u* .3-.1& +103 e-1 En03 &-e1A, 53<i 1u+3 /i 53 /&ie 03 +e e* -I+e1u2 Lui N)ne5J Ei
,ene1 4-eu 53</i @in3 ,)0e1 503Au&3, ?iin+03 E/i +)-e1 1&I& +e (u*& 10e15&3 e*i.e-1-e F -I5u* 53u
1,e1 ) 5e,e-i&1&e i5&e-i03, i1- e* (1i /i 6*u51, in56i-In+ 1e- 6e n15 /i +In+u<i +-u(u* 1?1-3
En&-<un ?)-n3i&Q Ei 0u-4e1u /i *10-i(i*e2
În&-<un 5?I-/i&, Be1,e- E* 6-in5e /i<* &-15e 0u ?)-@1 1?1-3 +in 01.1n32 R3(15e-3 10)*), En
A361+1 +in 0e En 0e (1i (1-e, 1/1 0u( e-1u, ?3-3 '1ine 4-)15e 6e ei, -IAIn+ En 5?I-/i&
+eA*3n@ui&, ?iin+03 ,In&u* 'u-ui1 +e5&u* +e &1-e 53<i 10)6e-e2
L
;In+ 5e En&)1-5e-3 En 01.1n3, (Iini*e *ui N)ne5J e-1u 1&I& +e 1()-@i&e, En0I& +e<1.i1
+103 5i(@i 161 ?ie-.in&e 0In+ ) *353 53 0u-43 6e5&e e*e2 RI5e5e 6In3 *1 u*&i(u* ')')& En53, /i
15&1 E* ?30u5e 53 5e 5i(&3 .ine2 Se 4In+i +in n)u *1 Pe&e /i *1 Gen-J F 5e En&-e.3 0u( 5e
+e50u-01u /i +103 ,)- -eu/i 53 1Pun43 En16)i ?3-3 6-).*e(e2
T !i 56u5 03 5e eH6*i03 ni/&e 0'e5&ii, Ai5e Be1,2 În0e6u5e 53 -)n@3ie ) 1*&3 50).i&)1-e2
;e ?e* +e 0'e5&iiR
T Nu /&i1 03 u-(1 53 nin43, 56u5e N)ne5J2 V)-.i En0e&, En0e-0In+ 53</i 1(in&e1503
eH10& 0u,in&e*e *ui M0;1-&'J2 S<1 Ai5 0u ,1*u* +e 1e- -e0e, +1- 6)&-i,i& 1n)&i(6u*ui$, 0-e+ 03
1/1 5<1 eH6-i(1&2 F-1A1 15&1 0163&3 5en5 nu(1i +103 u*&i(1 6-)4n)A3 6e 01-e 1 1uAi&<) 1 ?)5&
0e1 +in un56-eAe0e 51u +)i56-eAe0e2 Fiin+03, 6In3 ie-i 56-e 5e1-3, 0'i1- 1 ?)5& -e0e, +1-
6)&-i,i& 1n)&i(6u*ui, nu<i 1/1R
T M+1, ?)1-&e 6)&-i,i& 1n)&i(6u*ui, ?u Be1,e- +e 10)-+2 S0)15e +in 5e-&1-u* +e *In43
0'iu,e&3 un 6-)5)6 i(6-i(1& 0u ni/&e .u.u-uAe +e0)*)-1&e /i En0e6u 53 /&e1-43 ,15e*e 0u e*2
În ,-e(e 0e (un0e1, 5e ui&3 +e 61-&e1 0e1*1*&3 1 En036e-ii, *1 u/1 En0'i53 1 +)-(i&)-u*uiB ;e<1
(1i 56u5R
T ;3 &1.3-1 *)- 5e 1?*3 En %ine)2
T ;ineo: !5&1 e *1 /16&eAe0i<)6&Ae0i +e Oi*)(e&-i +i5&1n@3 +e 1i0i2 !+i03, 1222 F Î/i
50)15e 50).i&)1-e1 +in 4u-3, Ei eH1(in3 u-(e*e +e (u/03&u-i /i ) ,I-E 0u 0e*3*1*& 0163& *1 *)0
En&-e .uAe2 F O, En@e*e42
T M+12 N<1- ?i 6u&u& 61-0u-4e 1&I&1 +-u( En&-<) 5in4u-3 n)16&e, +1- +103 1 5&1& 5u.
0e-u* *i.e- &-ei Ai*e222
T 222 /i 61&-u n)6@iQ +103 5<1 6ie-+u& 5I(.3&3 +u63<1(i1A1, 15&1 En5e1(n3 61&-u n)6@i222
T D1, /i 61&-u n)6@i2 !/1+1-, 6-e5u6un 03 1 0)n&inu1& 53 (e1-43 56-e e5&, ?3-3 1.1&e-i222
N)ne5J En(u*@i En 4In+ +)u3Ae0i /i 0in0i +e Oi*)(e&-i 0u &-ei Ai*e2 ;-e+ 03 e 6)5i.i*2
T ;u( +e n<1 En4'e@1&R Be1,e- E/i 0).)-I5e ,)0e1 6In3 16-)16e +e ) /)16&3, 6-).1.i*
?3-3 53</i +e1 5e1(1B P)1-&3 ) '1in3 4-)153 /i 1-e iA(ene 6e 5u. 61n&1*)ni, +1- &e(6e-1&u-1 1
503Au& (u*& En A)n1 15&1 6e &i(6u* n)6@ii, +e *1 G1**)7een En0)10e2 !/1 03, 56une<(i &u 0u(
e 6)5i.i* 53 ?i 6e&-e0u& 61&-u n)6@i 1?1-3 ?3-3 53 ?i En4'e@1&2 Nu 1-e ni0i (301- u-(e +e
+e4e-3&u-i, +)1- 61&1 10ee1 +e 6e ).-1A2
T Nu /&iu2 Şi (1i e 0e,1, 56u5e N)ne5J2 ;u( +e nu 1 En0e6u& 53<i 0-e1503 .1-.1R
T G3R Lui Be1,e- i 5e +e50'i5e 4u-12 S0).i&)1-e1 Ei 1&I-n3 +e .uA1 +e P)52 !6)i, ?)1-&e
En0e&, +3+u +in 0162 M+12 Nu 1-e +e0I& ni/&e ?i-e 50u-&e 6e ).-1Pi2
T !/ 56une 03 e .1-.3 +e (1i 6u@in +e<) Ai2
T P-).1.i* 03 5<1 .3-.ie-i&, '3R
T Si4u-, 56u5e N)ne5J, En0'i6uin+u</i<* 6e M0;1-&'J -3&30i& 6-in 63+u-e, 56e-i1&,
A4-i.u*i& +e ?-i4 /i En?)(e&1& 8nu 0<1- ?i 1-3&1& 01 /i 0In+ -1&15e 6-e1 (u*&e (e5eQ 15&1 e-1 )
1*&3 0'e5&ie 0iu+1&39, +1- En03 En4enun0'in+ *1 un 6I-Ii1/ En ?ie01-e +i(ine1@3, 563-4In+
4'e1@1 0u 0iA(1 01 53 1Pun43 *1 161 +e +e+e5u.&, 16)i 50)@In+u</i ne+e563-@i&1 *1(3 =i**e&&e
+in222 +e un+eR Din .uAun1-u* '1ineiR
T I1- En +i(ine1@1 15&1 /i<1 6ie-+u& *1(1 /i +e 15&1 1-e .1-.1 0-e50u&3 +e 0in0i
(i*i(e&-i, 56u5e Be1,2 #I(.e1 +in n)u, +1- nu 0u 6-e1 (u*& u()-2
T M+12 !&un0i 0In+ /i<1 6ie-+u& /i 6u/012 I<1i ,3Au& +in@iiR
Be1,e- ?30u& ) 4-i(153 4en ;e<(1i<e</i<15&1$2
T Îi *i65e50 61&-u2 D)i +e 5u5, +)i +e P)52 Se1(3n3 0u 6u/&iu* 01-e 161-e (e-eu 6e
0)6e-&1 -e,i5&ei Mad2
T Ni0i ) 4-iP3, 1(i0e2 !( /i eu 0I@i,1 1.5en@i ne()&i,1@i2 Be1,e- &-15e +e ) 0)(i5u-3
1 .uAe*)-, 1-3&In+u</i 4in4i1 +in 61-&e1 5&In43 En&-<un -InPe& 5&-I(. +e 01-e N)ne5J 5<1- ?i
6u&u& *i65i2 SEeAiR ;'i1S i0'i En /S1&e2
N)ne5J 16-).3 +in 0162 Nu e-1 10e*1/i *u0-u2
T Ti6uS<i 1,)01&, Be1,, 5&3 6-in&-e )1(eni &)& &i(6u*, ?e*u* 0u( 1-1&3 ?10e 61-&e +in
,i1@1 *ui2 ;)*@i/)-ii<3/&i1<5 0'i1- +in ?1@32 Nu /&i1 03 i<1 6ie-+u&2 P)& Pu-1 6e )-i0e2
T D)1- nu 0-eAi 0<1 ?)5& eH6u5 *1 -1+i1@ii 51u 0e,1 +e 4enu* 35&1, nu<i 1/1R En&-e.3
Be1,e- ne*ini/&i&2 ;In+ e/&i -1+i1&, E@i 01+ +in@ii, 1( ,3Au& 0In+,1 15&1 En&-<un ?i*(2 "nu*
+in&-e 0e*e *1 01-e &e ui@i tu (e-eu, un ?i*( +in<3*1 0u (u&1n@i2 Nu 0-eAi 03<i ,)-.1 +e 1/1
0e,1, nu<i 1/1R P)1&e<1 0363&1& 61&1 1i1 -)/ie 0In+ 1 ?)5& -1+i1&2
T M+1, 1 6-i(i& ) +)A3 +e -1+i1@ii 0In+ 1 eH6*)+1& F1.-i01 +e Ene-4ie Nu0*e1-3
De1*u* M1-@i1n, 56u5e N)ne5J, i1- (in1 En&-e.3&)1-e 1 *ui Be1,e- E* ?30u i(e+i1& 53<i 61-3 -3u
+e 4*u(1 6e 01-e ) ?30u5e2 Be1,, 0In+ &e -1+i1A3, 0-e+ 03<@i 01+e /i 63-u*2
F1@1 *ui Be1, 5e *u(in32
T D1, 0'i1- 1/12 Ti6uS +in ?i*( 1 5?I-/i&<) *1 ?e* +e 0'e* 01 Te**J 0u(<i<)<&-14e<), Pu01
-)*u* unui 6)*i@i5& En&-<un 5e-i1* +e &e*e,iAiune2 F30u ) 61uA32 !6)i &i6uS 1 (u-i&2 ;e* +in ?i*(,
,-e1u 53 Ai0, nu Te**J, 0'i1- +103, 10u( 03 (3 4In+e50 (1i .ine222
T Ti6uS n)5&-u 1-e +e5&u* 63-, E* En&-e-u65e N)ne5J2 D103<* *351u 6e Be1,e- 53 +e50'i+3
) 61-1n&eA3, e-1 ?)1-&e 6-).1.i* 53 nu 5e (1i En&)1-03 ni0i)+1&3 +e un+e 6)-ni5e-32
O.5e-,3 03, En 1.5en@1 5&-3inu*ui, ni0i unu* +in&-e ei nu 5e -e?e-i5e *1 e* 0u Ri0O 51u
0'i1- 0u M0;1-&'J2 D)1- tipuA 01 /i 0In+ /i<1- ?i +)-i& 53<* &-1n5?)-(e En 0e,1 (1i 6u@in
i(6)-&1n& +e0I& ) ?iin@3 u(1n3 F 0e,1 4ene-i0, 01 /i 0In+ 15&1 i<1- 1Pu&1 53 *e 6e5e (1i 6u@in
+103222 ei .ine, +1032
T D1, 56u5e Be1,2 !-e, nu<i 1/1R !-e (u*& 63-2
T P)1&e 1-e 1(neAie2
T P)1&e, +1- E/i 1(in&e/&e 0ine e /i 0u 0ine 5e 1?*1 0In+ 5<1 6ie-+u&2 Ş&ie 0'e5&ii
+e<15&e12 O(u*e, 0e (1i 5u?*u +e &-)(6e&3 1 &-15, nu<i 1/1R I1- 6u&)1-e1K ;1 e&e-u*K
T D1, 56u5e N)ne5J2 Î(i &)& 1+u0e1 En (in&e (i-)5u* *i0'i+u*ui +e 01-.u-1&)-2
Di1.e&i0ii En0e6 53 50)1&3 un (i-)5 15e(3n3&)- 0In+ *i 5e 14-1,e1A3 .)1*12 !( 0i&i& 15&1
En&-<un -)(1n 6)*i@i5&, 0-e+2
T Se1(3n3 0u (i-)5u* *i0'i+u*ui +e 01-.u-1&)-R
T Nu<(i 1(in&e502
S&3&e1u ?1@3<n ?1@3, ui&In+u<5e unu* *1 0e*3*1*&, 150u*&In+ ,In&u*2 Lui N)ne5J Ei &-e0u 6-in
(in&e 53<i 56un3 *ui Be1,e- +e56-e ?u*4e-e*e 6e 01-e &i6u* 6-e&in+e1 03 *e ,3Au5e, +1- +e 0e 53
5e ).)5e1503R ;e<i +e5&u* e +e5&u*2
T !( 0-eAu& 0<) 53</i ,e-5e ?15)*e1 0In+ 5<1 16*e01& En ?1@3, 56u5e Be1,2 Tu nuR
N)ne5J 16-).32
T Şi nu 1-1&3 .ine, n<1-1&3 +e*)0 .ine2
T Nu2
Be1,e- 5u56in3, E/i 1-un03 50).i&)1-e1 En 4un)i /i 5e ui&3 6e ?e-e15&-3, un+e A361+1
03+e1 (1i +e153 /i (1i 4-e1 01 En1in&e2 Î/i &-e0u +e4e&e*e 6-in 63-2
T ;I& E(i +)-e50 53 ?ie 1i0i /i Gen-J /i Pe&e2 M1i 1*e5 Gen-J2
T Be1,, Gen-J e psihiatru2
T Ş&iu, +1- e 0e* (1i 16-)16e +e (e5e-i1 +e +)0&)- +e 1i0i F /i 0-e+ 03 &i6uS +e 0)*) 1-e
ne,)ie +e 1&en@ie (e+i01*32
Gen-J, +e ?16&, 0'i1- era (e+i0 F &-e.ui1 53 ?ie, 1*&?e* n<1- ?i 6-i(i& *i0en@1 +e
65i')61&-u$ F +1- ni0i)+1&3 nu 6-10&i015e 1*&0e,1 +e0I& 65i'i1&-i1, +in 0I&e /&i1 N)ne5J2
T)&u/i, En@e*e4e1 0e ,)i1 Be1,e- 53 56un32
T În03 (1i 0-eAi 03 5e ,)- En&)1-0e 0u .ine, Be1,R
Be1,e- 5u56in32
T !0u( ) Pu(3&1&e +e )-3 1/ ?i 56u5 0u 5i4u-1n@3, +1- A361+1 1<n0e6u& 53 01+3
1.un+en&2 ;-e+ 03 +12
Se ui&3 *1 N)ne5J 0u 5e-i)Ai&1&eQ nu (1i -3(35e5e (u*& +in ,e0'iu* ')61<@)61 Be1,e-
;*1-en+)n En 10e1 6-i,i-e2
T S6e- 03 +1, 56u5e e*2
;!PITOL"L TREI
M!ŞIN! L"I GENRU
1
"-(3-in+ 10u( *u(in1 ?1-u-i*)- S0)u&<u*ui 6-in nin5)1-e1 +e153, 0-)in+u</i +-u( 01
6-in&-<un &une* 6e Dee6 ;u& R)1+ 03&-e Bi,u10, Gen-J En0e6u +in n)u 53 5e 4In+e1503 *1 )
(e&)+3 +e<1 ) ?10e2
EHi5&1, +e5i4u-, S)*u@i1 Ge(in471J F 0u (u*& &i(6 En u-(3, 01 5&u+en& *1 "ni,e-5i&1&e1
G1-,1-+, 50-i5e5e un e5eu 0u 10e5& &i&*u, 1/1 03 &-e.uie 53 5e ?i 4In+i& 8En&-<un ?e* 6e-5)n1*, nu
+)1- 6en&-u 1 En+e6*ini 0e-in@e*e unui 0u-5 &e(.e*9 En03 +e 6e<1&un0i *1 15&12 S)*u@i1
Ge(in471J e-1 ) 6u/03, i1- Gen-J +e@ine1 un1 0'i1- 10u(222 nu 0<1- ?i ?30u&<) 1i0i, 6-in&-e
0ei*1*@i2 Ei 61&-u 6e&-e0u5e-3 ni/&e ()(en&e (inun1&e *1 Bi,u10 /i 1- ?i un 4e5& *i65i& +e
-e56e0& 5<) ?103 1i0i2 !- 6)*u1 *)0u* 6en&-u Pe&e /i N)ne5J F /i 6en&-u Be1,e-Q 6en&-u e*, 6)1&e,
(1i (u*& +e0I& 6en&-u 0ei*1*@i, /i 15&1 n<1- ?i 0)-e0&2 D1- 1,e1 53 5e En&I(6*e 0u-In+, ) 5i(@e1
,enin+, 0e,1 15e(3n3&)- 0u un 5&-3nu&2 E 0iu+1& 53<@i 0)(61-i ()(en&u* ()-@ii 0u un 5&-3nu&,
+1- *1 15&1 5e -e+u0e1 6-).1.i* &)&u*2 Pu- /i 5i(6*u hapciu0 /i<16)i .un 435i& En&une-i0, 6-ie&en
,e0'i2
;In+ 16*i0i S)*u@i1 Ge(in471J, &-e.uie 53<@i +1i P)5 616u0ii /i 0i)-16ii2 P1&u* 6u/&ii
&-e.uie 56i-Pini& 6e 6)+e12 Ţe1,1 5e in&-)+u0e En 4u-32 De4e&u* 0e* (1-e 5e @ine 6e &-3410i2
Notă către mine, 4In+i Gen-J 0In+ S0)u&<u* +e-163 u/)- 6e A361+1 6-)1563& 1/&e-nu&3, i1- e*
-e+-e53 i(e+i1& +i-e0@i1 F E* 1Pu&1-3 /i -3+30ini*e 0)610i*)-, ?iin+03, +e ?16&, 15&1 En5e(n1
10e5& +-u(B un (3nun0'i +e -3+30ini 50)15e *1 5u6-1?1@1 63(In&u*ui +e &-10&)1-e*e ?)-e5&ie-e
01-e<* ?)*)5e1u 6e &i(6 +e ,1-32 Dacă te hotărăşti să aplici această metodă, ia mai 9nt4i un
la7ati. şi aplic&o doar după ce& ai 6ost o ultimă dată la !aie, ca să nu le o6eri celor care te
.or găsi un spectacol mai a!@ect dec4t e ne.oie2
T P)1&e<1- &-e.ui 53<n0e&ine/&i 6u@in, 56u5e Pe&e2
În&-e 6i0i)1-e @ine1 ) 5&i0*3 +e .e-e 6e Pu(3&1&e 4)1*3Q 1&I& nu 1Pun4e1 En53 01 Pe&e 53 5e
1?u(e2 !*&e &-ei 51u 61&-u, &)&u/i, /i, 0'i1- +103 Gen-J 1- 1&101 +-u(u* 35&1 0u ) 5u&3 *1 )-3,
Pe&e 1- 5&1 En 501un ?3-3 53 0*i6e1503, 150u*&In+ un +i50 +e PinO F*)J+ /i 0In&In+ ) +1&3 0u
?)-(1@i12 P-).1.i* 03 Gen-J 0'i1- ar putea 0)n+u0e 0u ) 5u&3 *1 )-3 /i nu 5<1- 5i(@i ,-e)
+i?e-en@3 ?1@3 +e ,i&eA1 0u 01-e (e-4e1 10u(2 S3 0)n+u0i 6e Dee6 ;u& R)1+, 1/1 6*in +e
-3+30ini 0u( e-1, e-1 01 /i 0In+ 1i 0)n+u0e 0u -)@i*e 6e5&e &-1,e-5e*e +e 01*e ?e-1&3, 0'i1- /i
10u(, 0In+ A361+1 10)6e-e1 &)&u*2 D103 1- ?i 0)n&inu1& 53 nin43, *u0-u-i*e 5<1- ?i 6u&u&
50'i(.1, +1- 6en&-u ()(en&, 15&?e* 5e 6-eAen&1 5i&u1@i12
T Nu<@i ?10e 4-iPi, Pe&e, 5un& 1&en& *1 0)n+u52
T V-ei ) .e-eR
T Nu 0In+ 5un& *1 ,)*1n2
T Ni0i (301- 1i0i, En P3+u-e1 +in P),e5&eR
T M1i &I-Aiu2
Pe&e 5e +3+u .3&u&, *35In+u<* 6e Gen-J 53 u-(3-e1503 6*i0&i5i& En 0)n&inu1-e *u(in1
?1-u-i*)- /i 53</i &1ie +-u( 6-in 10e15&3 6)&e03 1*.i0i)153 +in&-e 0)610i2 Î* *353 En .-1@e*e
6-)6-ii*)- 51*e 4In+u-i, ?iin+03 10)*)</i +)-e1 53 5e 1?*e2 E-1 01 /i 0In+ @i<1i &)& &-e0e *i(.1
6e5&e ) A4I-ie&u-3 +in 4u-3, +1- 15&1 E/i +)-e1 Gen-J2
M1i e-1u /i (e+i01(en&e*e2 M1i e-1 /i ,e0'iu* &-u0 0u 6un41<&-153<6e5&e<016<En<01+32
M1i e-1 Ene0u*2 M1i e-1 /i 53-i&u* En 4)* +e *1 En3*@i(e2 "n 4*)n&e En &I(6*3 nu 41-1n&1 ni(i0
F eHi5&1u 6-e1 (1-i /1n5e 53 5e &-eAe1503 61-1*iA1& T /i *1 ?e* 5&3&e1u *u0-u-i*e /i 0u &3i1&u*
,ene*)-B 15&e1 e-1u 6en&-u n),i0i2 N16)neAii, En 50'i(., 1,e1u ) (e&)+3 01-e Ei 016&15e *ui
Gen-J 1&en@i12 Î@i *e4i ) ?unie +e 4I&2 Le4i 0e*3*1*& 0163& +e un .)*),1n2 !/eAi .)*),1nu* 6e
563&1-u* unui 501un2 Te 1/eAi 6e 10e*1/i 501un, 0u 561&e*e -i4i+, 635&-In+ un e0'i*i.-u 6e-?e0&2
În0*ini 6u@in 501unu* /i .)*),1nu* 01+e2 Su.ie0&u* eH6e-i(en&u*ui ,1 (1i &-3i En&-e &-ei /i
0in0i (inu&e, 0u?un+1& En&-<un ,i5 6-)?un+ /i 15?iHi1n&2 =-iu* 5e &-1n5?)-(3 En ne4-u, .un
435i& En&une-i0, 6-ie&en ,e0'iK ;i&i5e +e56-e 10e15&3 (e&)+3 En&-<un -)(1n 6)*i@i5& +e %in5eJ
Mi*')ne, +-14 *ui N)ne5J2 R)(1ne 0u +e&e0&i,i /i ?i*(e +e 4-)1A3Q 15&?e* +e *u0-u-i u(6*e1u
.1-01 *ui N)ne5J2
T-34In+ *inie, Gen-J En0*in1 (1i (u*& 56-e S)*u@i1 Ge(in471J2
Pe&e &e-(in3 6-i(1 .e-e /i<i 50)15e +)6u* 0e*ei +e<1 +)u1, e,i+en& (1i .ine +i56u52
T ;e<1i En@e*e5 +in &)1&3 &3-3/eni1R En&-e.3 Pe&e2
Gen-J 5e 5i(@i 5&-i41& +in 10e* uni,e-5 61-1*e* En 01-e &-3i1u 0ei 0e ,)i1u En&-<1+e,3- 53
&-3i15032 ;u( i 5e En&I(6*15e +e5 En u*&i(e*e Ai*e, 10e5&e ,)-.e E* ?30u-3 53 5e 5i(&3
En?-i4u-1&2 E-1 i(6)-&1n& 01 ni0i unu* +in&-e ei 53 nu .3nui1503 ni(i0, +1- 1,e1 i(6-e5i1 03
N)ne5J .3nui1 +eP1 0e,1, ?)1-&e ,14 En532 P)1&e 03 /i Be1,e-2 Ei +)i 6u&e1u une)-i 53 ,1+3
En*3un&-u* )(u*ui2 Pe&e nu 1,e1 ni0i ) .3nui1*3, +1- *e<1- 6u&e1 56une 0e,1 0e*)-*1*@i, 0u( 1-
?i 0I& +e 6-e)0u61& 63-u5e e*, 01 /i 0In+ *<1- ?i ?-3(In&1& 0e,1, 0e,1 important, i1- e* nu</i
+)-e1 15&12 !0e15&1 1,e1 53 ?ie u*&i(1 eH0u-5ie *1 Bi,u10 6e 01-e ei 61&-u F .3&-In1 41/03 +e
6e 5&-1+1 %1n515 T 1,e1u 5<) (1i ?103, i1- e* ,)i1 01 &)&u* 53 i153 .ine2 V)i1 01 ei 53 -3(In3
/)01@i 0In+ 1,e1u 53 1?*e /&i-e1, 6In3 /i N)ne5J, 01-e<* 0i&e1 0e* (1i +e5 /i 01-e<* 0i&i5e
+in&)&+e1un12 V)i1 01 ei 53 56un3 03 nu 1,u5e5e-3 ni0i ) i+ee 03 1- ?i ?)5& 0e,1 En ne-e4u*3 0u
e*2 M1i .ine 15&1, +e0I& 53 5&e1 &)@i &-ei En&-<) En036e-e, 0u )0'ii 16*e01@i En 63(In&, ne6u&In+
53 5e ui&e unu* *1 0e*3*1*& +e0I& En &-e103&, 56unIn+u</i 03 1- ?i &-e.ui& 53</i +e1 5e1(1, 03
,3Au5e-3 5e(ne*e /i 03 1- ?i &-e.ui& 53 ?103 0e,12 !/1 03 5e En&)1-5e En 10e* uni,e-5 61-1*e*,
5i(u*In+ un in&e-e5 ()+e-1& /i 0)n,in43&)-2 ;ine 6u&e1 ?10e 15&1 (1i .ine 01 un
65i')61&-i0i1n$R
T ;e 53 En@e*e4 /i 0e &3-3/enieR
Pe&e E/i +3+u )0'ii 6e5&e 0162
T ;e1 +e *1 (141Ainu* *ui Gosselin, 016 5e0K ;e<1i En@e*e5 +in *u0-u-i*e 1*e1 +e56-e
01-e ,)-.e1 .3&-Inu* =)55e*in2
T Pe&e-, nu i 5e 56une .3&-Inu* =)55e*in +e4e1.12 !-e 6e5&e )6&Ae0i +e 1ni /i, +103
eHi5&3 un *u0-u +e 01-e ni0i)+1&3 nu +u0 *i653 .3&-Ine*e /i .3&-Inii, 10e*1 e i5&e-i12 S0)u&<u* F
&-e0u& /i e* +e(u*& +e 6-i(1 &ine-e@e, 1,e1 61i56-eAe0e 1ni /i En1in&15e 0u (u*& En 0e1 +e<1
+)u1 &u-3 1 .)-nei 51*e +e Oi*)(e&-1P F ?30u un 51*& 6e5&e -3+30ini /i +e-161 i(e+i1&, 0u 51u
?3-3 &-10@iune 6e 561&e2 Gen-J &-15e +e ,)*1n, 16-)16e 6u?nin+u<* -I5u* 0In+ *ui Pe&e i 5e ,3-53
6e P)5 .e-e1 /i 0In+ 5&-i43B
T O1u, ?u&u<i, 1i 4-iP3K
Gen-J nu (1i 100e*e-3 6In3 0e S0)u&<u* nu En0e6u 53 5e -e+-e5eAe, 16)i 16353 +in n)u
6e+1*1, En ()+ ,)i& 6-e1 -e6e+e /i 6-e1 &1-e2 S0)u&<u* +e-163 En03 ) +1&3, +e +1&1 10e15&1 En
0e1*1*&3 +i-e0@ie, /i Pe&e 50)15e En03 un @i63&2 Gen-J e*i.e-3 i1-3/i 6e+1*1 /i S0)u&<u* 53-i *1
*)0 6e ?341/u* 41&1 5361& 6-in&-e -3+30ini /i 0)n&inu3 +in n)u 53 -u*eAe *in, 01 ()n&1& 6e ni/&e
/ine +e &-en2 "n 1,1n&1P 1* *u3-ii ')&3-I-ii +e<1@i 6une 0163& ,ie@ii e-1, 5e 61-e, 03 nu &e (1i
56e-i1u ?16&e*e (in)-e2 F1-u-i*e 5e0@i)n1u *u(in1 1*.3 /i 50'i(.3&)1-e 1 Ai*ei, 6*in3 +e un (i<
*i1-+ +e ?u*4i +3n@ui&)-i +e A361+3, ni0i unu* i+en&i0 0u 1*&u*, +103 e-1 53 +1i 0-eA1-e
En@e*e60iunii 6)6u*1-e2
Pe&e E/i -i+i03 5&i0*1 +e .e-e 8nu 5e ,3-515e +e0I& 6u@in39 /i 5e /&e-5e 6e 6ie6&u* '1inei2
T Nu 0-eAi 03 (e-4e( 6-e1 -e6e+eR
T Ni0i 6e +e61-&e, 56u5e Gen-J, i1- 16)i, 01 /i 0In+ +e-161Pu* ni0i nu 1,u5e5e *)0 8+e/i
1,u5e5e9 51u 01 /i 0In+ nu i<1- ?i En&-e-u6& i+ee1 8ni0i nu i<) En&-e-u65e9, 0)n&inu3B I5&e-i1 En
4-u6 5e (1ni?e5&3 0e* (1i +e5 *1 .3&-Ini /i *1 &ine-i2 E un ?en)(en En+e*un4 0e-0e&1& 1&I& En
+)(eniu* (eu, 0I& /i En 0e* 1* 5)0i)*)4i*)- 634Ini 01-e *)0uie50 ,iA1,i +e (ine2 Gen-J 5e ui&3
*1 ,i&eA)(e&-u /i ).5e-,3 03 (e-4e1 0u 0in0iAe0i /i 0in0i +e Oi*)(e&-i *1 )-3, 0ee1 0e e-1, +e
?16&, ) ,i&eA3 01( (1-e, +1&e ?iin+ 0)n+i@ii*e2
În0e&ini2
T E (1i .ineR
Pe&e 16-).3 +in 0162
T S3 nu (3<n@e*e4i 4-e/i&, e/&i un /)?e- ?)1-&e .un, +1- )(u*e, ninge2 Şi (1i 1,e( /i
6-),iAii*e 0u n)i2 În+-e6&3 +e4e&u* (1-e 6e5&e u(3- 56-e 0e*e +)u3 6un4i /i 0e*e +)u3 0u&ii +e
6e .1n0'e&1 +in 561&e2 Pe *In43 0'i?*e*e 6en&-u ')&+)45, (1i 1,e( 1i0i /i u*&i(e*e &-ei 0u&ii +e
(101-)1ne %-1?& 0u .-InA32 Be1,e- nu 6)1&e 5u6-1,ie@ui ?3-3 0'e5&ii*e 15&e1, 53 /&ii2
T Ş&iu, 56u5e Gen-J2 Şi (ie<(i 6*102 Î@i 1(in&e/&i /&i-i*e +e56-e 51&1ni/&ii +in 5&1&u*
>15'in4&)n, 0e*e 163-u&e En 6-e53 6e *1 (iP*)0u* 1ni*)- n)u3Ae0iR Vin),1@i 1u ?)5& 435i@i
0I@i,1 .3&-Ini 01-e *)0ui1u E(6-eun3 0u 0)6iii *)- F En&-<un 01A, E(6-eun3 0u ne6)@ii *)- F En
+)u3 )-3/e*e +in 5u+u* Se1&&*e<u*ui2 În 561&e*e 01Au-i*)- +e 1.uAu-i 5eHu1*e +in 0en&-e*e +e
En4-iPi-e 1 (in)-i*)- 1&I& +in De*171-e, 0I& /i +in ;1*i?)-ni1 5e 61-e 03 1u 5&1& ni/&e &ine-e 0e
*u0-1u 10)*) 01 En4-iPi&)1-e 0u Pu(3&1&e +e n)-(32 P)1&e 03 5un& 0)in0i+en@e 51u 6)1&e 03
10e1 6e-i)1+3 1 ?)5& 6-)6i0e 10e5&ui 4en +e 6),e/&i /i 6)1&e 03 ?e&e*e 1u ?)5& 0u6-in5e +e un
5)i +e e(u*1@ie2
;I& +e n1&u-1* Ei ie/e1u 0u,in&e*e +e 6e .uAe, 01 /i 0In+ i<1- ?i 6351& 0e 56une1K Gen-J
,)-.e1, .3-.1&u* +e *In43 e* 150u*&1 0u ) 1+(i-1@ie 6-)5&e1503 /i ni0i unu* +in&-e ei 80u
5i4u-1n@3 nu Pe&e9 nu .3nui1 03 e* 5e 4In+e1 +e ?16& *1 6u/03, *1 ?-In4'ie, *1 @e1,1 +e
e/161(en&, *1 (e+i01(en&e2 In 016 1,e1 -)*e En&-e4i +e .1n+3 1u+i), 35&1 e-1 1+e,3-u*2 I1-
*i(.1<i e-1 015e&)?)nu*2
T În S1*e(, 0)n&inu3 Gen-J, .3&-Inii /i &ine-e*e /i<1u uni& i5&e-i1 /i, .oilM, 5<1u i,i&
P-)0e5e*e +e V-3Pi&)1-e +in S1*e(2
T !( ,3Au& ?i*(u* 35&1 0u N)ne5J, 56u5e Pe&e2 ! Pu01& Vin0en& P-i0e En e*2 M<1 56e-i1&
+e<1( ?30u& 6e (ine2
T Sun& 5i4u-, 56u5e Gen-J /i -I5e2 Pen&-u un ()(en&, 0-eAu 03 Pe&e ,)-.e1 +e56-e
Dră@itoarele din Salem2
5
T ;In+ e 0e1 (1i 6-)6i0e 6e-i)1+3 6en&-u 4enu* 35&1 +e i+ei i5&e-i0)i+1*eR !&un0i
0In+ -e0)*&1 5e 1?*3 En '1(.1- /i 0In+ ,-e(e1 5<1 En356-i&, +e5i4u- F 1&un0i e ,-e(e1
i5&)-i5i-i*)- /i 1 in&-i4i*)- (e50'ine2 În >en1&0'ee, 5&1&u* >15'in4&)n, 5e ,)-.e/&e +e56-e
,ene-1-e1 +i1,)*u*ui /i +e56-e 0)6ii 510-i?i01@i En 63+u-e2 I1- En -e4iune1 Ne??e-5)n, 03(inu*
uni0u*ui /i ini(i&1.i*u*ui (141Ain 1* *ui =)55e*in, 5e ,)-.e/&e +e56-e *u(ini +in 0e-, ,In3&)-i
+i563-u@i /i +e56-e +e5?3/u-3-i +e ?)-@e (i*i&1-e En A)n32 ;1 53 nu (1i 6)(eni( /i +e 0'e5&i1
-)/ie 01-e 0-e/&e 6e 0)610i2
T Nu 5un& 5i4u- En 6-i,in@1 e*i0)6&e-e*)- /i 1 5)*+1@i*)-, +1- 5un& +e5&ui 0ei 01-e 1u
,3Au& *u(ini*e 01 53 5e )-41niAeAe ) 1+un1-e 1 0)n5i*iu*ui )-3/ene502 Mi<1 56u5 15&1 .3&-Inu*
=)55e*in 0In+ &u 03u&1i 0)n5e-,e*e 6e -1?&u-i2 De 15e(ene1, 0'i1- 5un& +1@i +i563-u@i &i6ii
10ei1 +in %ine)2 Asta nu e i5&e-ieK
T !( 61&-u *u0-u-i 53<@i 56un, ,)-.i Gen-J2 În 6-i(u* -In+, En -e4iune1 Ne??e-5)n nu 5e
6)1&e @ine ) 1+un1-e 1 0)n5i*iu*ui )-3/ene50, ?iin+03 nu eHi5&3 ni0i un 15&?e* +e )-1/ F 6In3 /i
%ine) e nu(1i un 03&un iA)*1& .)&eA1& 0<un nu(e2 În 1* +)i*e1 -In+, 1+un1-e1 ,1 1,e1 *)0 En
Pu-u* 5).ei .3&-Inu*ui =)55e*in /i, Pu(3&1&e +in&-e 0ei 0e ,)- 61-&i0i61 ,)- ?i 1&-1/i (1i (u*&
+e /n165u* 0u (en&3 /i +e 01?e1u1 0u .-1n+J2
Pe&e -I5e 6e 5u. (u5&1@32
T În 1* &-ei*e1 -In+, 0e 1*&0e,1 1u +e ?30u&R Şi En 1* 61&-u*e1 F 15&1 Ei 6-i,e/&e 6e
,In3&)-i F 6-).1.i* 03 5<1u 53&u-1& +e ,In1& /i 1u 6*e01& 10153 51u 6)1&e 03 5<1u E(.3&1& /i 1u
')&3-I& 53</i u(6*e .uAun1-e*e *1 0e* (1i 16-)6i1& 01Ain)u, 0e* +in ;1--1.155e&&2
T !5&1 0-eAi, '3R Pe&e 63-e1 +e50u(63ni& /i Gen-J 5i(@i un i(en5 ,1* +e 1?e0@iune
6en&-u e*2 Se En&in5e /i<* (In4Iie 6e 4enun0'i2
T Ni0i ) 4-iP3, 56u5e e*2 Lu(e1 e 6*in3 +e *u0-u-i 0iu+1&e2
D103 *u(e1 1- ?i ?)5& En&-<1+e,3- 6*in3 +e *u0-u-i 0iu+1&e, Gen-J 5e En+)i1 03 1- (1i ?i
?)5& e* 1&I& +e +)-ni0 5<) 63-35e1503, +1-, +103 e-1 un *u0-u 6e 01-e un 65i'i1&-u E* /&i1 ?10e
81*&0e,1, 1+i03, +e0I& 53 50-ie -e@e&e 6en&-u P-)A10, /i P1Hi*, /i !(.ien9, 10e*1 e-1 53 56un3
(in0iuni2
T Mie (i 5e 61-e +e5&u* +e 0iu+1& ?16&u* 03 1u +i563-u& 61&-u ,In3&)-i +e)+1&32
T ;'i1- +e*)0, 56u5e Gen-J, /i -I5e2 D103 1- +i563-e1 unu, 1- ?i +u.i)52 D103 1-
+i563-e1 doi, 1- ?i 0iu+1&2 P1&-uR !u 6*e01& E(6-eun3, 15&1 e &)&2
T ;I& (1i 1,e( 6In3 *1 Bi,u10, Gen-JR
T-1+u53, 10e15&3 En&-e.1-e 1- ?i 5un1&B Mai am timp pentru 9ncă o !ere:
Gen-J 6)-ni5e Oi*)(e&-1Pu* +e *1 Ae-) *1 (141Ainu* *ui =)55e*in, un ,e0'i ).i0ei +1&In+
+in ,-e(e1 0In+ *u0-1 En 5*uP.1 5&1&u*ui M15510'u5e&&5, 0In+ e-1 6*3&i& 0u Ae0e 0en@i *1 un
Oi*)(e&-u /i Pu(3&1&e /i )-i0e .10/i/ 01-e i<1- (1i ?i 03Au& +e *1 1u&)5&)6i/&i2 Di5&1n@1 +in&-e
(141Ain /i Bi,u10 e-1 u/)- +e @inu& (in&eB ML +e Oi*)(e&-i2 %i*)(e&-1Pu* 1-3&1 10u( 21, 0ee1
0e En5e(n1222
T Ai gri@ă0 5&-i43 Pe&e, i1- Gen-J E/i En+-e6&3 i(e+i1& 6-i,i-e1 +in0)*) +e 61-.-iA2
S0)u&<u* &)0(1i &-e0u5e +e un +I(. ?30u& +e &-un0'iu* 10)6e-i& 0u A361+3 1* unui 0)610
-35&u-n1& +e<1 *1&u* +-u(u*ui2 #361+1 e-1 1i0i (1i (1-e2 Gen-J 0i-0u*1 0u ?1A1 *un43, 15&?e*
03 ,3Au ?)1-&e *i(6e+e 6e-5)1n1 01-e /e+e1 En (iP*)0u* +-u(u*ui, *1 16-)Hi(1&i, &-eiAe0i +e
(e&-i En ?1@3 F ) 6e-5)1n3 E(.-301&3 En&-<) '1in3 4-)153 +e *In3, En&-<) ,e5&3 6)-&)01*ie 01-e
?*u&u-1 01 (1n&i1 *ui Su6e-(1n En ,In&u* En&e@i& /i 0u ) 030iu*3 -u5e1503 +e .*1n32 De 030iu*3
?u5e5e-3 6-in5e 61n4*i0i 6)-&)01*ii, 01-e ?*u&u-1u /i e*e En ,In&, 1(in&in+u<i *ui Gen-J +e
5&e4u*e@e*e 6u.*i0i&1-e 6e 01-e *e ,3Au5e une)-i +e15u6-1 61-0u-i*)- +e (1/ini uA1&e2 Ti6u* /e<
5 SV-3Pi&)1-e*e +in S1*e( 8T'e ;-u0i.*e F 195M9, 6ie53 +e !-&'u- Mi**e-, 01-e 1 5&1& /i *1 .1A1
?i*(u*ui
+e1 En (iP*)0u* +-u(u*ui 0u 6i0i)1-e*e En0-u0i/1&e 01 un in+i1n 01-e ,-e1 53 ?u(eAe 6i61
630ii /i nu 50'i@3 ni0i un 4e5& 0In+ E* *),i *u(in1 ?1-u-i*)-2 P-e@ +e ) 5e0un+3, Gen-J Ei ,3Au
)0'iiQ e-1u *1-4 +e50'i/i, +1- ne(i/01@i, 1&I& +e ne(i/01@i, /i +e 50*i6i&)-i, /i +e 4)i222 /i 5e
4In+iB Aşa ar arăta şi ochii mei dacă nu i&aş mena@a uneori2
Nu 1,u &i(6 53 ?-IneAe 0u &)1&3 10e1 A361+3 En 01-e 5e 1?un+1u -)@i*e2 T-15e En 50'i(.
+e ,)*1n 56-e +-e16&1 /i 5i(@i &-e(u-1i 0In+ S0)u&<u* ie/i +in n)u +e 6e ,1+u* ?30u& En&-e
-3+30ini2 M1i ,3Au ) 0*i63 ?1@1 1*.3 /i ne(i/01&3 /i (1i 1,u &i(6 53</i 56un3 En 4In+B Măi, să
6ie0 E& o 6emeie2
O +1&3 ie/i& +in&-e -3+30ini, S0)u&<u* En0e6u i(e+i1& 53 +e-16eAe2 De +1&1 10e15&1,
Gen-J 635&-3 -)@i*e 6ieAi/ 6e ,1+u* +in -3+30ini 01 53 1+In0e1503 u-(e*e, 1(.1*In+ ()&)-u*
/i -i+i0In+ ) 6e-+e1 +e A361+3 En 1e-, /&iin+ ?3-3 53 5e 4In+e1503 8nu 1,e1 &i(6 +e 1/1 0e,19
03 10e15&1 e-1 5in4u-1 50361-e 1 ?e(eii +in (iP*)0u* +-1(u*ui2 ;'i1- /i<1/1, nu</i 6une1 (1-i
56e-1n@e En 10e15&3 (1ne,-32
Pe&e 5&-i43 /i, 0u 0)*@u* )0'iu*ui, Gen-J E* ,3Au -i+i0In+u</i 61*(e*e 56-e ?1@3 En&-<un
4e5& 6-)&e0&)-2 S0)u&<u* 5e En0*in3 En&-<) 61-&e /i +e<1.i1 atunci En+-e6&3 Gen-J -)@i*e,
En0e-0In+ 53 0)n&-)*eAe 1*une01-e1 (301- 1&I& 0I& 53 n<) *),e1503 6e ?e(eie 0u 61-&e1 +in
561&e 1 (1/inii /i 53<i A+-).e1503 ?1@12 V)*1nu* i 5e En,I-&i 5u. (Iini*e En(3nu/1&e 0u )
u/u-in@3 u*ui&)1-e2 Pen&-u 6-).1.i* &-ei 5e0un+e, S0)u&<u* 503-6in3 +e A361+3 Dee6 ;u&
R)1+<u* *1 un un4'i +e &-eiAe0i /i 0in0i +e 4-1+e, ) (i/01-e +1&)-1&3 En 61-&e *ui Gen-J De,*in
/i En 61-&e ?u-&unii2 #361+1 53-i +e 5u. -)@i /i 6*u&i En Pu-u* (1/inii En&-<) 6*)1ie (3-un&3Q
?1-u-i*e +e 0e1@3 6-)ie0&1-3 5i*ue&1 6ini*)- E(6),3-1@i +e A361+3 +e 6e (1-4ine1 +-u(u*ui2
Pen&-u &-ei 5e0un+e, nu (u*&, +1- En+e1Pun5 +e (u*& 15e(eni un)- -e?*e0&)1-e En4e(3n1&e2
V3Au 5i*ue&1 &-e0In+ 6e *In43 ei 01 /i 0In+ 10e15&1 5<1- ?i (i/01&, nu ei2 Fe(ei1 En53 nu 5e
0*in&i +in *)0, ni0i (301- 1&un0i 0In+ (1-4ine1 -u4ini&3 1 .1-ei +e 6-)&e0@ie +in 561&e 1
S0)u&<u*ui &-e0u *1 (1i 6u@in +e &-ei 0en&i(e&-i +e ?1@1 ei2
Ne&am ratat0 eHu*&3 Gen-J2 e&am ratat, nenorocito0 !6)i Ei 50363 /i u*&i(u* ?-Iu /i
S0)u&<u* 5e -i+i03 +e *1 63(In&2 Se 5i(@i ) ,i.-1@ie 5615()+i03 1&un0i 0In+ -)@i*e *u1-3 +in
n)u 0)n&10& 0u -3+30ini*e, +)1- 03, 10u(, (1/in1 5&3&e1 En 5en5 )6u5 +i-e0@iei +e (e-52 În03
(1i En0e-01 53 ) En&)1-03 6e 6)Ai@ie, 5<) -)&e1503 *1 ) 5u&3 )6&Ae0i +e 4-1+e F
St4nga&mpre@ur0 ).i/nui1u ei 53 5&-i4e 0In+ 5&3&e1u En /i- in+i1n En 0*15e*e 6-i(1-e F 0In+
(1/in1 *),i un .)*),1n 150un5 5u. A361+3 51u 6)1&e un 0)610 03Au& *1 63(In&, 50)15e )
.u?ni&u-3 &e-i.i*3 /i 5e -)5&)4)*i2 M1i En&Ii 6e 61-&e1 +-e16&3, 4e1(u-i*e 563-4In+u<5e En
0i).u-i 5&-3*u0i&)1-e, 16)i 6e 016)&32 O .1n+3 1 0en&u-ii +e 5i4u-1n@3 1 *ui Gen-J 0e+3,
iA.in+u<* +e 016)&3 0u u(3-u* 5&In42 Se *),i 0u &e5&i0u*e*e +e ,)*1n /i +u-e-e1 4-e1 01
6*u(.u* eH6*)+32 Se(n1*iA1&)-u* 5e -u65e +e 0)1651 *ui /i 5i(@i 0u( En0e6e 53<i 0u-43
i(e+i1& 5In4e*e, u(eAin+u<i .*u4ii2 <ulionul, 0u( E* nu(e1 un ,e0'i 0)(en&1&)- +e .)H *1
-1+i), 01 /i 0In+ 1i 56uneB Aten1ie, oameni !uni, !ulionul a 9nceput să curgă g4rlă2 Pe&e @i61
51u 5&-i41, 51u 1(In+)u3 +e)+1&32
Pen&-u 0I&e,1 5e0un+e, ()&)-u* S0)u&<u*ui -35&u-n1& 0)n&inu3 53 (e1-43, 16)i ?)-@1
4-1,i&1@i)n1*3 E/i ?30u (e5e-i1 /i ()&)-u* 5e )6-i2 !0u(, (1/in1 nu (1i e-1 +e0I& ) 01-0153
-35&u-n1&3 En (iP*)0u* +-u(u*ui, 0u -)@i*e En03 En,I-&in+u<5e, 0u ?1-u-i*e En03 *u(inIn+
0)610ii 6*ini +e A361+3 +in 61-&e1 5&In43 1 +-u(u*ui2 "nu* +in&-e e*e 5e 5&in5e, +1- 0e*3*1*&
0)n&inu3 53 *u(ineAe2
2
Gen-J +i50u&15e 0u N)ne5J +e56-e 100i+en&u* *ui 8E* 150u*&15e, (1i .ine 56u5Q &e-16i1 e-1
) 150u*&1-e 0-e1&i,39, /&i1 1/1+1- 03 N)ne5J nu</i 1(in&e1 ni(i0 +e56-e i(610&u* 6-)6-iu<Ai52
Din 0I&e</i +3+e1 Gen-J 5e1(1, e* nu</i 6ie-+u 0un)/&in@1 +u63 0e 5e -35&u-n3 S0)u&<u*, i1-
*1n@u* e,eni(en&e*)- Ei -3(15e in&10& En (in&e2 Î/i 1(in&e1 03 .IP.Ii5e +u63 En0uie&)1-e1
0en&u-ii +e 5i4u-1n@3, +)-in+ 53 5e e*i.e-eAe 0u &)&u* +in 5&-In5)1-e1 nen)-)0i&ei 3*ei1, En
,-e(e 0e Pe&e 5e ,3i&1 03 1,e1 6i0i)-u* -u6&, 03 E(6u@i&u* *ui +e 6i0i)- e-1 -u6&2 Î/i 1(in&e1
?*i6<?*)6<u* e41* 1* /&e-43&)1-e*)- +e 61-.-iA /i 5&-3*u0i-e1 *u(ini*)- +e .)-+, 01-e 10u( 5e
1?*1u 5u5 /i nu P)52 =35i En0uie&)1-e1 0en&u-ii +e 5i4u-1n@3, ) 6ie-+u, ) 435i +in n)u /i ) 163532
B1n+1 +e P)5 1 0en&u-ii Ei +3+u +-u(u* +in 5&-In5)1-e /i e* 03Au 5&-I(. 6e 016)&3, 563-4In+
En,e*i/u* +e 6*15&i0 1* *u(inii +in &1,1n2 Pi63i 0u (In1, +e50)6e-i En0uie&)1-e1 u/ii, n<) 6u&u&
(i/01 +in *)02
H %iciorul meu0 O, +-10e, E(6u@i&uS 35&1 +e picior0
T T10i )+1&3 0u e*, 56u5e Gen-J2 N<1i ni(i0 *1 6i0i)-2 F ;1 /i 0In+ 1- ?i /&iu& e* (1i
.ine2 =35i En0uie&)1-e1 u/ii, &-15e 0u ?)-@3 +e e1 /i nu 5e En&I(6*3 ni(i02 !6)i E/i +3+u 5e1(1
+e 0eB 5&3&e1 0u 016u* En P)5 /i &-34e1 En +i-e0@i1 4-e/i&32 Î/i 50'i(.3 6-iA1 /i, 1&un0i 0In+ u/1
5e +e50'i5e, .e0u* +eA,e*i& +in &1,1n E* 534e&3 En )0'i2 Î(6in5e 6)-&ie-1 0u 561&e*e (Iinii,
0)n,in5 03 nu ,1 -eu/i 53 ?103 (1-e *u0-uQ 01+-u* 6-).1.i* 03 5e En+)i5e /i<1- ?i n)-)0)5 53 )
+e50'i+3 /i nu(1i 0u Ae0e 0en&i(e&-i2
D1- 6)-&ie-1 5e +e50'i5e 6e Pu(3&1&e 0u un 50-I/ne& /i, +in&-<) +1&3, 5i(@i A361+1
A.3&In+u<i<5e -e0e En Pu-u* ?e@ei /i 1 4I&u*ui2 Î(6in5e /i (1i &1-e 6)-&ie-1, 56-iPinin+u</i
u(3-u* /i, nu(1i 1&un0i 0In+ -eu/i 53</i +e56-in+3 6i0i)1-e*e +e 5u. ,)*1n, E/i +3+u 5e1(1 03
(1/in1 5&3&e1 0u -)@i*e En 5u52 EHe0u&3 ) Pu(3&1&e +e 51*& /i, ?3-3 /&i-e, 5e &-eAi 03 5e ui&3
En+e16-)16e *1 A)n1 51 6e*,i1n3 E(.-301&3 En .*u4i, 01 /i 0In+ 5<1- ?i ')&3-I& 53 En0e-0e 53</i
6u6e .)1/e*e 6u*5In+e, 01 53 *e En53n3&)/e15032 Di1?-14(1 i 5e 1+un3 /i<i +e,eni 4-eu 53
-e56i-e2
T !Pu&3<(3, Gen-JK Sun& En@e6eni&K Sun& 1 +-10uS +e& n1epenit0
T O 0*i632
V)0e1 Ei e-1 *i65i&3 +e ,i1@3 /i 4IPIi&3, ni0i 6e +e61-&e ,)0e1 51 ).i/nui&32 V3Au 10u(
61-&e1 +e 5u5 1 6i0i)-u*ui 5&In4 Enne4-in+u<5e +e 5In4e2 VIn&u* 5u?*In+ 6-in&-e 6ini 50)&e1 un
5une& +e 61-03 1- ?i ?)5& (1/in1 +e 563*1& 6e-5)n1*3 1 *ui Du(neAeu2
Se 6-in5e +e 5&I*6u* u/ii, .u0u-In+u<5e 03</i *3515e (3nu/i*e 6e (Iini *1 0)n+u5, /i 5e
&-15e 0u &)1&3 ?)-@1 F &-e.ui1 53 i153 1?1-3, &-e.ui1 53</i e*i.e-eAe +i1?-14(1 01 53 6)1&3
-e56i-12
O 0*i63 nu 5e En&I(6*3 ni(i0, 16)i Gen-J @I/ni 1?1-3 01 +)6u* +in&-<) 5&i0*32 R3(15e
6en&-u ) ,-e(e 10)*) un+e 5e 1?*1, 4I?Iin+ /i ui&In+u<5e En 5u5 56-e 6e-+e1u1 +e153 +e
A361+32 Nu e-1 ni(i0 En ne-e4u*3 0u 0e-u* 10u(Q 1- ?i Pu-1& 0u (In1 6e Bi.*ie2 Nu 5e ,e+e1u
+e0I& .u-@i*e P)15e /i 4-i 1*e n)-i*)- /i 03+e-e1 65i'e+e*i03 +e A361+32
;u6-in5 +e +u-e-i +in 0e En 0e (1i (1-i, Pe&e Ei 5&-i41 nu(e*e ?3-3 )+i'n32
Gen-J 5e -35u0i, 5e -i+i03 En 4enun0'i /i, 0In+ 15&1 5e +e5?3/u-3 ?3-3 6-).*e(e, 5e -i+i03
ne5i4u- En 6i0i)1-e2 R3(15e *)0u*ui +)1- ) 0*i63, *e43nIn+u<5e En .3&1i1 ,In&u*ui /i 1/&e6&In+
53 ,1+3 +103<* ,1 @ine 6i0i)-u* 5&In4, 0e* 5In4e-In+, /i +103 nu<* ,1 1-un01 En16)i En A361+32
Nu 5e En&I(6*3 ni(i0 +e 4enu* 10e5&12 Ş0'i)63&3 1&un0i 03&-e 561&e*e S0)u&<u*ui -35&u-n1& 53
,1+3 0u 0e<* 6u&e1 1Pu&1 6e Pe&e2 !-un03 ) 5in4u-3 6-i,i-e 50u-&3 ?e(eii 01-e *e 6-i0inui5e
0u-,353-i1 15&12 Şe+e1 En (iP*)0u* +-u(u*ui 01 En1in&e, 0u 6i0i)1-e*e En0-u0i/1&e, 0u 0)165e*e
/i 0u 61-&e1 +in ?1@3 1 01n1+i1nei En4'e@1&e /i EnA36eAi&e2 Ve5&1 Ei ?*u&u-12 L1 ?e* 01 /i
61n4*i0i*e 6-in5e +e 030iu*32 Nu 5e En&)-5e5e 53 5e ui&e *1 ei, 0i 5e ui&1 En 4)* En +i-e0@i1
(141Ainu*ui *ui =)55e*in, 1/1 0u( 5e ui&15e 0In+ 163-u5e-3 ei +e +u63 +I(. /i ) ,3Au5e-32 O
u-(3 +e 01u0iu0 1+In03 /i 5inu)153 5e 16-)6i1 6-in A361+3 *1 &-eiAe0i +e 0en&i(e&-i +e
6i0i)-u* ei 5&In4 En+)i&, i1- e* '1.1- nu 1,e1, 0'i1- nu 1,e1 ni0i ) i+ee, 0u( +e ) -1&15e2
T Ge-nJK 'enry, a@ută&mă0
Se 4-3.i, 1*une0In+ En A361+1 6-)1563&3 0In+ 1Pun5e *In43 u/1 61514e-u*ui +in +-e16&12
P)-&ie-1 *ui Pe&e e-1 En@e6eni&3, +1-, 0In+ 5e -i+i03 Gen-J En 4enun0'i /i &-15e 0u 1(.e*e
(Iini, 5e +e50'i5e 6e Pu(3&1&e2 Se 16*e03 En3un&-u, E* 6-in5e 6e Pe&e +e u(3- /i &-15e2 Ni(i02
T De5?3<@i 0en&u-1 +e 5i4u-1n@3, Pe&e2
Pe&e 6i63i En Pu-, +1- nu 63-u 5<) 435e1503, +e/i 5e 1?*1 0'i1- En ?1@1 *ui2 Mi/0In+u<5e 0u
4-iP3, ?3-3 0e* (1i (i0 5en&i(en& +e ne*ini/&e 86-e5u6une1 03 e En 5&1-e +e /)09, Gen-J +e5?30u
0en&u-1 +e 5i4u-1n@3 /i Pe&e 5e iA.i +e 016)&3, 0u 016u* En&-<) 61-&e2 S&-i43 +in 6-i0in1 +u-e-ii
/i 1 ne6-e,3Au&u*ui 10e5&ei (i/03-i, 16)i 5e )6in&i /i 5e &I-E 1?1-3 6-in +e50'iA3&u-1 u/ii2 Gen-J
E* 6-in5e +e 5u.5u)-i /i<* &-15e 03&-e e*2 Se 6-3.u/i-3 1(In+)i En A361+3, /i Gen-J ?u n363+i&
+e un 5en&i(en& +e dO@M .u 1&I& +e 6u&e-ni0 /i +e ne1/&e6&1&, En0I& 63-u un *e/in2 Nu 0u(,1 5e
(1i Pu015e-3 0e,1 15e(3n3&)- 0In+ ?u5e5e-3 0)6iiR Si4u- 03 5e Pu015e-32 ;'i1- En Aiu1 En 01-e
*<1u En,3@1& 6e Du++i&5 0u( 5e ?10 En4e-ii +e A361+3, 6-in&-e (u*&e 1*&e*e2 ;ine,1 En0e6u 53
-I+3, 56e-iin+u<* +e ()1-&e2 !6)i E/i +3+u 5e1(1 03 e* -I+e12
Pe&e 5e -i+i03, 0u )0'ii 5&-3*u0in+u<i +in 6-i0in1 56e-ie&u-ii, 0u 61-&e1 +in 561&e 1 '1inei
1*.3 +e A361+32
T De 0e +-10uS r4-i: =3)1A1 1i1 16-)16e 03 ne<1 )()-I&K O 53<* 5&-In4 6e 6uiuS 35&1 +e
03@e1 +e 4I&K
T Nu 6e 6ui, 0i 0'i1- 6e 03@e1 En 6e-5)1n3, 56u5e Gen-J2 RI+e1 (1i &1-e 01 ni0i)+1&3 /i
i 5e 63-u 6*1uAi.i* 01 Pe&e 53 nu ?i 1uAi& 0e 56u5e5e (1i En1in&e F (1i 1*e5 03 .3&e1 /i ,In&u* F
+1- nu<i 63512 R1-e)-i 5e 5i(@i5e 1&I& +e 5u.*i(2
Pe&e &-e(u-1 6e 6i0i)1-e 01( 1/1 0u( &-e(u-15e /i Gen-J2 Gen-J &)0(1i ,)i1 53 56un3
0e,1 En@e*e6&, 0e,1 +e56-e 0I& +e .ine 5e (i/03 e* 6en&-u un &i6 0u un 6i0i)- -u6&, 0In+ Pe&e 5e
6-3.u/i *1 63(In& 0u un @i63& +e +u-e-e2 Gen-J 5e +u5e *1 e* /i<i 6i63i 6i0i)-u* 6e 01-e<* @ine1
En&in5 En ?1@32 P3-e1 in&10&, +1- 0ine 6u&e1 ?i 5i4u- 6-in +)u3 -In+u-i +e '1ineR
T Nu<i -u6&, &)&u/i, 56u5e Pe&e, +1- 4I?Ii1 +e +u-e-e2 S<1 .*)01&, 15&1<i &)&, 01 1&un0i
0In+ Pu01( ?)&.1*2 E1 un+e<iR E/&i 5i4u- 03<i ?e(eieR
T D12
Pe&e 5e -i+i03 /i )0)*i (1/in1, /0'i)63&In+ /i @inIn+u<5e +e 4enun0'i2 ;e*3*1*& ?1-
0)n&inu1 53 *u(ineAe 5&)i0 A361+12
T !- ?i 56-e .ine*e ei 53 ?ie )*)143 51u )1-.3, +)1- 1&I& 1( +e 56u5, Ei Ai5e *ui Gen-J2
D103 nu e ni0i un1, ni0i 1*&1, 1( 5<) i1u *1 /u&u-i En 0u- &)& +-u(u* En16)i 6In3 *1 (141Ainu*
*ui =)55e*in2
Gen-J En0e6u +in n)u 53 -I+32 E-1 +in 01uA1 i(14inii 6e 01-e /i<) ?)-(15e En (in&eB
Pe&e 53-in+ En&-<un 6i0i)-222 16)i şut4nd2 ;1 un Pu03&)- +e ?)&.1* +i5&-u5 +e<1 .ine*e12
T Pe&e, 53 nu<i ?10i ni(i0K 5&-i43, .3nuin+ 03 &)nu* 5e,e- 6e 01-e 6-).1.i* 03<* ?)*)5i5e
?u5e5e 1ni'i*1& +e ?16&u* 03 ,)-.e1 6-in&-e ')')&e +e -I5 (1ni101*2
T Nu<i ?10 ni(i0, +e0I& +103<(i 1+-e5e1A3 0u,in&e 4-e*e, 56u5e Pe&e2
V)-.e*e *ui, 1+u5e 56-e Gen-J +e ,In&, 1,e1u un &)n +e ?1&3<.3&-In3<)?en51&3, 01-e<*
?30u 53 -I+3 6In3 /i (1i 6u&e-ni02 Î/i +3+u P)5 61n&1*)nii /i iA(ene*e /i -3(15e En .)He-i, 01
53 ,1+3 0I& +e -3u E* -3ni5e 5e(n1*iA1&)-u*2
E-1 ) &3ie&u-3 5u6e-?i0i1*3, *un43 +e ,-e) 0in0i 0en&i(e&-i, 6e in&e-i)-u* 0)165ei2
SIn4e-15e +in 1.un+en@3 F En03 (1i (u5&e1 5In4e F +1- Gen-J nu 0-e+e1 03 e 0e,1 5e-i)52
T ;e (1(1 dracuA 0-e+e1i 03 ?10iR ) 0e-&3 Pe&e +in 61-&e1 0e1*1*&3 1 S0)u&<u*ui, un+e
/&e-43&)1-e*e +e 61-.-iA En03 5e (1i (i/01u +e *1 5&In41 *1 +-e16&12 De/i &i-1+1 *ui Pe&e e-1
5u5@inu&3 +e ).50eni&3@i 80e*e (1i (u*&e En ()+ 0e-& +e )-i4ine .e1,e-<i1n39, *ui Gen-J &)& 1
6-)?e5)1-3 .3&-In3 )?u501&3 Ei 5un1, i1- 15&1<* 6)-ni +in n)u 6e -I5 /i<i -i+i03 ()-1*u*2
T De 0e 5&1i En (iP*)0uS +-u(u*ui 35&1 ?u&u& /i<n (iP*)0uS ?u-&unii 35&ei1 ?u&u&e +e
A361+3R E/&i .e1&3R D-)41&3R ;e ?e* +e 6u@3<n<-1@3 6-)15&3 (1i e/&i /i &uR Gei, 56une 0e,1K
!6-)16e<1 ?)5& 53 ne<)()-i, 6e (ine /i 6e 6-e&enuS (euQ 1i 6u&e1 0e* 6u@in 53222 oooh,
RAGE&MI& O, /REDD*0
Gen-J ie/i +e +u63 e61,1 (1/inii *1 &i(6 53<* ,1+3 6e Pe&e 03AIn+ *1 63(In& *In43
D)1(n1 Bu++'12 P-).1.i* 03 i 5e .*)015e i1-3/i 6i0i)-u*2 E1 nu<i 10)-+3 ni0i ) 6-i,i-e2
P1n4*i0i*e 6)-&)01*ii +e *1 030iu*3 Ei 5u?*1u 56-e 561&e2 !,e1 ?1@1 -i+i01&3 En .3&1i1 ?u-&unii2
O0'ii *1-4 +e50'i/i nu 0*i6e1u 1&un0i 0In+ in&-1u En ei ?u*4ii /i 0In+ 5e &)6e1u 6e 5u6-1?1@1 *)-
01*+3, ,ie2 Gen-J 5i(@i 0u(, En 0iu+1 &u&u-)- *u0-u-i*)-, i 5e 5&I-ne/&e 0u-i)Ai&1&e1 6-)?e5i)<
n1*32 Pe5&e 0e +3+u5e-3 ei 1i0i, *1 u-(1 u-(eiR
M
T Oooh, trage&mi& o din păr1i, rahatuA mă&si, ce tare DOARE& n curuA nai!ii0
T Te 5i(@i .ineR 56u5e Gen-J /i 15&1<* ?30u 53 -I+3 +in n)u2 ;e En&-e.1-e 6-)5&e1503K
T Ţie<@i pare 03 (3 5i(& .ine, 016 63&-1&R En&-e.3 Pe&e 10i+, +1-, 0In+ 5e 16*e03 Gen-J
56-e e*, E* 1*un43 0u ?*u&u-1&u* unei (Iini2 N1, 03 (3 +e50u-0, En0e6e 53 (3 *15e, ,eAi 0e<i 0u
P-in@e51 ;101<n ;162 Nu ?10e +e0I& 53 şadă 10)*)2
Gen-J 5e *353 6e 4enun0'i En ?1@1 ?e(eii, 0-i5<6In+u<5e +e +u-e-e F E* +u-e1u 6i0i)1-e*e,
5i4u- 03 +1, +1- E* +u-e1 /i u(3-u* +in 6-i0in1 03A3&u-ii 6e 016)&1 (1/inii, i1- 4I&u* Ei
En@e6ene1 ,3AIn+ 0u )0'ii F +1- En03 +In+ +in 4u-32
Fe(ei1 15&1 nu e-1 +e*)0 ) +)(ni@3 *1 1n1n4'ie2 !,e1 0e* 6u@in 61&-uAe0i +e 1ni /i e-1
0)-6)*en&32 De/i 01n1+i1n1 6e 01-e ) 6u-&1 e-1 4-)153 /i (1i 1,e1 6e +e+e5u.& 0ine /&ie 0I&e
1*&e -In+u-i +e '1ine, En -e4iune1 6ie6&u*ui 5e ,e+e1 ) u(?*3&u-3 0)n5i+e-1.i*3, 5e(n 03
?e(ei1 +e@ine1 4enu* +e 5Ini )6u*en@i 6en&-u 01-e 5e in,en&15e )6e-1@i1 +e -e+u0e-e 1
+i(en5iunii .u5&u*ui2 P3-u* 01-e ie/e1 +e 5u. 030iu*1 ei 0u u-e0'i nu ?u5e5e &un5 En&-<un 5&i*
1nu(e2 !5e(ene1 *)-, /i e1 6u-&1 .*u4i, En53 ) 5in4u-3 0)1653 +e<1 ei e-1 0I& 1(In+)u3 1*e
*ui Gen-J2 P-i(u* 0u,In& 01-e<i ,eni En (in&e ?u 1ărancă H 4enu* +e ?e(eie 6e 01-e ) ,eAi
1&I-nIn+u</i -u?e*e *1 u501& En 0u-&e1 6*in3 +e Pu03-ii +in ?1@1 -u*)&ei +u.*e En 01-e *)0uie/&e,
En ,-e(e 0e =1-&' /i S'1ni1 +1u +in (e*i@3 *1 un -1+i) ?iH1& En&-<) ?e-e15&-3 +e50'i53222 51u
4enu* +e ?e(eie 01-e</i ?10e 0u(63-3&u-i*e *1 (141Ainu* *ui =)55e*in2 E0'i61(en&u* 6)-&)01<
*iu 5u4e-1 03 5<1- ?i 1?*1& *1 ,In3&)1-e, +1-, +103 1/1 5&3&e1u *u0-u-i*e, un+e<i e-1 6u/01R
Fu5e5e 10)6e-i&3 +eP1 5u. A361+3R O0'ii ei *1-4 +e50'i/i e-1u +e un 1*.15&-u<En&une01& /i
eH&-e( +e 4)i2 Gen-J 03u&3 +in 6-i,i-i u-(e*e ei +e 61/i, +1- nu ,3Au ni(i02 VIn&u* *e
/&e-5e5e, ?3-3 En+)i1*3, +1-, /i 1/1, ?16&u* e-1 +e5&u* +e 5&-1niuQ *1 ?e* +e .ine 1- ?i 6u&u& 03+e1
+in 0e-2
Gen-J E/i 50)15e ) (3nu/3 /i 6)0ni +in +e4e&e En ?1@1 )0'i*)- 10ei1 ')*.1@i2 ;*i6i-32 Nu
e-1 0ine /&ie 0e, +1- e-1 (1i (u*& +e0I& 5e 1/&e6&15e e*, +1& ?iin+ ?16&u* 03 &-e0u5e *1 0I@i,1
0en&i(e&-i +e e1 ) 01(i)ne&3 +e 0I&e,1 &)ne /i ni0i (301- nu &-e53-i5e2
T GeiK 5&-i43 En u-e0'i*e ei2 Gei, -e,in)<@iK Re,in)<@iK
Î/i 6)0ni +e4e&e*e +in n)u /i +e<1.i1 /i *e 5i(@i F 0In+ 5e ?30u5e 1&I& +e ?-i4R Acum
chiar că am dat de !elea, 4In+i e*2
Fe(ei1 -I4Ii2 Sune&u* ?u ui(i&)- +e 6u&e-ni0, En 6)?i+1 ,In&u*ui 01-e ,IPIi1 6-in&-e
0)610i, /i, En1in&e 53 ?ie 6u-&1& +e ,In&, Gen-J 5i(@i un (i-)5 1(1- /i En 10e*1/i &i(6 01u5&i0 F
(i-)5e1 1 56i-& (e+i0in1*2 Fe(ei1 E/i 50'i(.3 6)Ai@i1 /i ?30u ) 4-i(153, 16)i &-15e un ,In& F
) .3/in3 6-e*un43, &-e(u-1&3, 01-e 5un3 01 1&un0i 0In+ 5e -u6e ) .u01&3 +e (1&e-i1*2 %oate,
4In+i Gen-J, aşa salută localnicii2 I+ee1 E* ?30u +in n)u 53 -I+32
T S?in&e -1'1&, 56u5e Pe&e, 16-)16e 5u?*In+u<i En u-e0'e2 ;-e+ 03 /i<1 -u6& &u-u*
61n&1*)ni*)- 0u .3/in1 15&12 ;e<1i .3u&, +)1(n3R !n&i4e* P-e5&)neR !6)i, 03&-e Gen-JB
T-e.uie 53 ?i .3u& ce.a, 6e Du(neAeu* (eu, /i +103 n<1 .3u& *i0'i+ 1n&i4e*, eu 5un& )
(1i(u@32
Gen-J 5i(@i /i e* (i-)5u* +e 1n&i4e*2
O0'ii ?e(eii 5e (i/01-3 ?3-3 ,e5&e /i 5e ?iH1-3 15u6-1 )0'i*)- *ui Gen-J2 Fu /)01& +e
+u-e-e1 6e 01-e ) ,3Au En ei2
T "n+e<i Ri0OR En&-e.3 e12 T-e.uie 53<* 435e50 6e Ri0O F nu(1i e* 1 (1i -3(152
F30u ) 4-i(153 /i, 0In+ +e50'i5e +in n)u 4u-1, Gen-J ).5e-,3 03<i *i65e1u (1i .ine +e
Pu(3&1&e +in +in@i2 ;ei -3(1/i 5e(3n1u 0u ni/&e 5&I*6i En&-<un 41-+ 63-34ini&2 Fe(ei1 -I4Ii
+in n)u /i (i-)5u* ?u En+e1Pun5 +e 6u&e-ni0 53<i 1+u03 *10-i(i En )0'i *ui Gen-J2
T O, 5?in&e "ristoase0 16-)16e 03 5&-i43 Pe&e2 ;e<i 5&-i01& En e1R
T Nu /&iu, 56u5e Gen-J2
Sin4u-e*e *u0-u-i 6e 01-e *e /&i1 e-1u 03 )0'ii ?e(eii 5e 4)*i5e-3 +in n)u +e ,i1@3 /i 03
+3+u5e-3 +e .e*e12 S3 ?i ?)5& 5in4u-, 5<1- ?i 1/eA1& *In43 ?e(eie /i 1- ?i 6-in5<) 6e +u63 u(e-i
F ) 5)*u@ie (u*& (1i in&e-e51n&3 /i (1i )-i4in1*3 +e0I& S)*u@i1 Ge(in471J2 D1- &-e.ui1 53 5e
4In+e1503 /i *1 Pe&e F Pe&e ni0i (301- nu &-e0u5e 6-in 6-i(1 0u-3 +e +eA1*0))*iA1-e, +e/i
10e15&1 5e 1?*1 0u 5i4u-1n@3 6e *i5&1 51 +e 1/&e6&1-e2
Şi, 6e *In43 15&1, (1i e-1 /i 0u-i)52
4
Pe&e /e+e1 En A361+3, (15In+u</i +in n)u 4enun0'iu*, ui&In+u<5e *1 Gen-J, 1/&e6&In+
01 e* 53 ?103 0e,1, 0ee1 0e e-1 +e5&u* +e ?i-e50, 1,In+ En ,e+e-e 03 e* ?u5e5e En&)&+e1un1 )(u*
0u i+ei*e +in 0,1-&e&u* *)-2 Nu 1,u5e5e-3 un 0)n+u03&)-, +1- Gen-J 5e 16-)6i15e 0e* (1i (u*&
+e 10e5& 0)n0e6&2 Lu0-u-i*e 5&3&u5e-3 1/1 0'i1- /i En /0)1*1 6-i(1-32 Fe(ei1, En&-e &i(6, nu 5e
ui&1 *1 ni(eni, 5e ')*.1 +)1- i1-3/i En nin5)1-e2
)inişteşte&te, 4In+i Gen-J2 Inspiră ad4nc şi linişteşte&te2
In56i-3, @inu 1e-u* En 6*3(Ini, 16)i E* *353 53 i1532 M1i .ine2 "n 6i0 (1i .ine2 !/1, 0e 5e
En&I(6*1 0u +)1(n1 15&1R Nu 0)n&1 +e un+e ,eni5e, 0e 03u&1 1i0i 51u +e 0e (i-)5e1 1 *i0'i+
1n&i4e* 0In+ -I4Ii12 ;e 5e En&I(6*1 0u e1 10u(R F 15&1 0)n&12
E-1 En 5&1-e +e /)0, e,i+en&2 "n /)0 1&I& +e 6-)?un+, 03 5e(3n1 0u 01&1&)ni1 F +),1+3
10e5&ui *u0-u 5&3&e1 ?16&u* 03 ni0i (301- nu &-e53-i5e 0In+ S0)u&<u* &-e0u5e *1 0en&i(e&-u 6e
*In43 e12 Şi, &)&u/i, nu 5e -e&-35e5e 1&I& +e 1+In0 En e1 En0I& nu(1i 0u 1Pu&)-u* unui &-1&1(en&
(e+i01* 5<) 6)@i 1+u0e En16)iQ -e10@i)n15e *1 6)0ne&u* +e4e&e*)- /i (1i /i ,)-.i5e2 În&-e.15e
+e 0ine,1 0u nu(e*e +e Ri0O2
T Gen-J222
T T10i ) 0*i632
Î/i 50)15e i1-3/i (3nu/i*e, E/i -i+i03 61*(e*e En ?1@1 )0'i*)- ei /i *e *),i un1 +e 0e1*1*&32
Sune&u* i 5e 63-u 5*1. En 0)(61-1@ie 0u ,IPIi&u* e41* 1* ,In&u*ui 6-in&-e 0)610i, +1- ?e(ei1
0*i6i +in n)u2
T Ri+i03<&e En 6i0i)1-eK
Gen-J ) 6-in5e +e (Iini*e En(3nu/1&e /i, ?16&u* 03 +e4e&e*e ei 5e 0)n&-10&1-3 -e?*eH En
Pu-u* 6-)6-ii*)- 51*e (Iini, Ei +3+u 56e-1n@e2 Se 16*e03 En1in&e, 16-)16e +e ?1@1 ei, /i 5i(@i
(i-)5u* 10e*1 +e e&e-2 Ni(eni 01-e (i-)5e1 1/1 nu 6u&e1 53 5e 5i(&3 6-e1 .ine2
T În 6i0i)1-e, 5u5K O +1&3 0u (ineK L1 &-eiK "nu, +)i, trei0
Se -i+i03, @inIn+<) +e (Iini2 Se -i+i03 /i e12 =enun0'ii Ei 6)0ni-3 /i -I4Ii +in n)u2
T-15e /i un 1*& ,In&2 ;30iu*1 i 5e 5&-I(.3 6e 016, 10)6e-in+u<i un )0'i2 ;In+ e1 nu ?30u ni0i )
(i/01-e 5<) En+-e6&e, Gen-J 56u5eB
T !-1nPe1A3<i 030iu*12
T G3R
Şi Pe&e 5e -i+i015e En 6i0i)1-e, +e/i nu 63-e1 6-e1 5i4u- 6e 6i0i)1-e*e *ui2
T Nu ,-e1u 5<) 50162 !-1nPe1A3<i 030iu*1, -i+i03<i<) +e 6e )0'i2
;u (1-e 4-iP3, Pe&e 5e En&in5e /i<i En+-e6&3 030iu*12 Fe(ei1 5e 1+un3 6u@in +e 5&)(10,
?30u ) 4-i(153, 5e .3/i2
T Mu*@u(e50 &u&u-)-, 56u5e Pe&e i-)ni02 !@i ?)5& un 6u.*i0 (inun1&, n)16&e .un32
Gen-J ) 5i(@i 0u( 5e *153 +in 4enun0'i /i</i En&3-i 6-iA12
T "(.*3K 5&-i43 e*, 16-)6iin+u<5e i1-3/i +e ?1@1 ei2 "(.*3 ) +1&3 0u (ineK L1 &-eiK
"nu, +)i, trei0
În0e6u 53 u(.*e, 0u 561&e*e 03&-e 016)&1 +in ?1@3 1 S0)u&<u*ui2 Se ui&1 10u( *1 e*, i1- e*
Ei 5u5@inu 6-i,i-e12 F3-3 53 En&)1-03 )0'ii 56-e Pe&e F nu ,)i1 53 -i/&e 5<) 5016e F 56u5eB
T I1<(3 +e 0u-e12 ;)n+u<(32
T "n+eR
T De 61-&e1 0e1*1*&3 1 (1/inii2
T Nu 5un& 5i4u- 03 6)& 53222
T T-e.uie 53 6)@i, Pe&e2 F3<) )+1&3K
P-e@ +e ) 0*i63 nu 5e En&I(6*3 ni(i0, 16)i 5i(@i (In1 *ui Pe&e in&-In+u<i 5u. '1in3,
.IP.Iin+, 16)i 6-inAIn+u<* +e 0u-e12 Se E(6*e&i0i-3 En&-<un 0iu+1& /i- in+i1n +e 0e1*1*&3 61-&e 1
+-u(u*ui, &-e0In+ 6-in 56)&u* *u(in)5 1* 5in4u-u*ui ?1- -3(15 in&10&2 De 0e1*1*&3 61-&e 1
(1/inii -35&u-n1&e e-1u, 0e* 6u@in, 63Ai@i +e ,In&, /i 15&1 e-1 .ine2
Fe(ei1 E/i &-15e .-u50 (Iini*e +in (Iini*e *ui Gen-J /i 5e 16*e03 En ?1@3 0u 4u-1
+e50'i532 Gen-J ?30u un 615 En 561&e, ne+)-in+ 53 ?ie 5&-)6i& 0In+ ?e(ei1 1,e1 53 ,)(i&e222
+1-, En *)0 53 ,)(i&e, e1 -I4Ii, 0e* (1i 6u&e-ni0 -I4Ii& 6e 01-e<* 1uAi5e 6In3 1&un0i2 !6)i, En03
5&In+ 16*e01&3, &-15e un 1*& ,In&2 Sune&u* nu 5e 15e(3n3 0u ni(i0 +in 0e 1uAi5e Gen-J 6In3
1&un0i, i1- e* 0-e+e1 03 1uAi5e En 51*)1ne*e +e 56i&1* +in ,e5&u* M15510'u5e&&5<u*ui &)& 0e 5e
6u&e1 1uAi En (1&e-ie +e 6I-@u-i2 Se @inu, &)&u/i, En 6i0i)1-e, ?)-n3in+ 6e n15 01 un 01*2
T Gen-J, 56u5e Pe&e2 V)0e1<i e-1 -34u/i&3 +in 01uA1 &e-)-ii, 1 ui(i-ii 51u 1
1(In+u-)-12 Du(neAeu*e pri.eşte2 Se ui&1 56-e 0e- 0u 4u-1 *1-4 +e50'i532
Gen-J Ei u-(3 &-1ie0&)-i1 6-i,i-ii /i nu<i ,eni 53 0-e1+3 0e ,3Au2 ;e-0u-i 5&-3*u0i&)1-e +e
*u(in3, n)u3 51u Ae0e *1 nu(3-, 5e 6*i(.1u En0e& +e<1 *un4u* /i +e<1 *1&u* n)-i*)- P)/i2 Gen-J
&-e.ui 53 5&-In43 +in )0'i 01 53 5e 6)1&3 ui&1 *1 e*e2 =In+u* Ei A.u-3 i(e+i1& *1 -e?*e0&)1-e*e
01-e E(6un4 0e-u* *1 G)**J7))+, *1 6-e(ie-e*e ?i*(e*)-, +1-, +e5i4u-, 15&?e* +e *u(ini nu 5e
435e1u 1i0i En 63+u-e /i, 0'i1- +103 5<1- 435i, 1- ?i ,3Au& 6-in 6e-+e1u1 +e A361+3 56)&u* 01-e
*e 6-)ie0&12 O-i0e 1- ?i ?)5& 0ee1 0e 6-)ie0&1 10e5&e *u(ini, 5e 1?*1 ?ie +e15u6-1 n)-i*)-, ?ie
0'i1- En n)-i, En ni0i un 01A 5u. ei2 Se (i/01u En1in&e /i En16)i, 161-en& ?3-3 *)4i03, i1- Gen-J
5i(@i i(e+i1& 0u( E* in,1+e1A3 un ,1* +e &e-)1-e 1&1,i03222 +)1- 03, +e ?16&, 63-e1 03 10e15&1
5e -i+i01 +e un+e,1 +in in&e-i)-u* *ui, +e un+e,1 +in 1+In0u-i*e *ui2 Din&-<)+1&3, 0)*)1n1
,e-&e.-1*3 i 5e &-1n5?)-(3 En&-<un 5*)i +e 4'e1@32
T ;e<5 15&e1R En&-e.3 Pe&e, 16-)16e &In4ui&2 ;-i5&)15e, Gen-J, 0e<5 15&e1R
T Nu222
Fe(ei1 5e ui&3 En 5u5, ,3Au *u(ini*e Pu03u/e /i En0e6u 53 @i6e2 "i(i&)- +e 6u&e-ni0e
10e*e @i6e&e /i 1&I& +e 4-e,1&e +e &e-)1-e, En0I& E* ?30u-3 6e Gen-J 53 ,-e1 53 @i6e /i e*2
T S&au 9ntors0 @i63 e12 S&au 9ntors0 S& au 9ntors0
!6)i E/i 10)6e-i )0'ii /i</i 56-iPini 016u* +e -)1&1 +in ?1@3 1 S0)u&<u*ui -35&u-n1&2 În0e&3
53 (1i @i6e /i En0e6u 53 4e1(3, 01 un 1ni(1* 6-in5 En 01601n3 01-e nu (1i nu&-e/&e ni0i )
56e-1n@3 +e<1 ?i *i.e- +in n)u2
5
Pen&-u ) in+e?ini&3 6e-i)1+3 +e &i(6 86-).1.i* 6en&-u (1i 6u@in +e 0in0i (inu&e, +e/i
63-u (1i (u*&9 6-i,i-3 10e*e *u(ini 50*i6i&)1-e 1*e-4In+ +e<1 *un4u* /i +e<1 *1&u* 0e-u*ui F
-)&in+u<5e, 1*une0In+, .1*1n5In+u<5e +e *1 5&In41 *1 +-e16&1, 63-In+ 03 5e u-(3-e50 un1 6e
0e1*1*&32 L1 un ()(en& +1&, Gen-J ).5e-,3 03 nu e-1u +e0I& 0in0i *u(ini, nu Ae0e 51u (1i
(u*&e, /i 03, +u63 ) ,-e(e, nu (1i -3(15e-3 +e0I& &-ei2 LIn43 e*, ?e(ei1 0u 016u* 6-)6&i& +e
-)1&3 5e .3/i i1-2 !&un0i E/i +3+u Gen-J 5e1(1 03 5e 1?*1u En (iP*)0u* 53*.3&i0iei, 03 5e ui&1u
6-)5&-1@i *1 un ?en)(en 0e*e5& 4ene-1& 6-).1.i* +e ?u-&un1 +e A361+3, ?en)(en 01-e, +e/i
?)1-&e in&e-e51n&, nu<i 1Pu&1 16-)16e 0u ni(i0 53 1Pun43 *1 un *)0 u501& /i 01*+2 Î/i 1(in&e1 0u
0*1-i&1&e 0i?-e*e +e 6e .)-n1 +e Oi*)(e&-1PB 212 Se 1?*1u 1/1+1- *1 (1i 6u@in +e 0in0i56-eAe0e
Oi*)(e&-i +e Bi,u10, un +-u( ).)5i&)- /i En 0)n+i@ii*e 0e*e (1i .une, i1- ei nu ?30e1u 1*&0e,1
+e0I& 53 5&e1 6e *)0 En (iP*)0u* unei ?u-&uni *1 +)i 61/i +e<1 5e &-1n5?)-(1 En ,i50)*2 %e l4ngă
asta, 4In+i e*, eu sunt singurul care poate um!la2
T Pe&e2
T "i(i&)-, 1/1<iR 56u5e Pe&e, eH6i-In+2 !5&e1 e ni/&e ?u&u&e +e<O#N<u-i, 01<n
Dosarele P2 ;e 0-eAi &u 03222
T Pe&e2
Îi *u3 *ui Pe&e .3-.i1 En 61*(3 /i<i ?)-@3 016u* 53 0).)1-e +in56-e 0e- 56-e 6-)6-i1 51
?1@32 De15u6-1, u*&i(e*e +)u3 *u(ini +i563-e1u2
T Nu<i +e0I& un ?e* +e ?en)(en 1&()5?e-i0, 15&1<i &)&2
T ;-eAiR Pe&e 63-u +in&-<) +1&3 +eA1(34i&2
T M+1 F 0e,1 *e41& +e ?u-&un32 D1-, 0'i1- +103 1- ?i 6-i(u* ,1* 1* in,1Aiei +e ?*u&u-i
eH&-1&e-e/&-i +e 6e 6*1ne&1 !*ni&1O, &)& n<1- En5e(n1 (1-e *u0-u 6en&-u n)i, +103 n)i ne<1(
&-1n5?)-(1 En En4'e@1&3 6e .3@ +in 01uA1 ?-i4u*ui2 T-e.uie 53 (3 1Pu@i2 V-e1u 53 ?10i &-u0u<3*1
1* &3u2 P)@iR
T Nu /&iu, 56u5e Pe&e, 1-un0In+ ) u*&i(3 6-i,i-e 56-e 0e-2
Nu (1i -3(35e5e +e0I& ) 5in4u-3 *u(in3 10u( /i e-1 1&I& +e 5*1.3, En0I& n<1i ?i
).5e-,1&<) +103 nu &e<1i ?i ui&1& in&en@i)n1& +u63 e12
T D)1(n3R D)1(n3, 16-)16e<1u +i563-u&2 Re*1He1A3<&e, 0e Ai0iR
Fe(ei1 nu 50'i@3 ni0i un -356un5Q -3(15e *)0u*ui, 0u ?1@1 *i6i&3 +e -)1&32 P1n4*i0i*e +e
*1 030iu*3 ?*u&u-1u En ,In&2 Pe&e 5u56in3 /i 5e En&)1-5e 03&-e Gen-J2
T ;e ,-ei 53 ?10iR
T Ţi<1(in&e/&i +e 1+36)5&u-i*e &3ie&)-i*)- +e *e(ne +e 6e (1-4ine1 10e5&ui +-u(R
EHi5&1u ,-e) )6& 51u n)u3 15&?e* +e 1+36)5&u-i, 0-e+e1 Gen-J, ni(i0 1*&0e,1 +e0I& 61&-u
5&I*6i 0u .u03@i +e &1.*3 5e-,in+ +e 10)6e-i/2 T3ie&)-ii +e6)Ai&1u 5u. e*e .u/&enii /i une*&e*e
6In3 En 6-i(3,1-1 u-(3&)1-e2
T Si4u-, 56u5e Pe&e2
T "n+e<i 0e* (1i 16-)6i1&R Î(i 6)@i 56uneR
Pe&e En0'i5e )0'ii, -i+i03 un +e4e& En 1e- /i En0e6u 53<* (i/&e En1in&e /i En16)i2 În 10e*1/i
&i(6, 50)15e un 6*e503i& 5*1., *),in+u</i *i(.1 +e 0e-u* 4u-ii2 !0e5&e 4e5&u-i ?30u5e-3 61-&e
+in 6e-5)1n1 *ui Pe&e En03 +in ,-e(e1 *i0eu*ui2 Nu e-1u *1 ?e* +e ,e0'i 01 /i &i0u* *ui Be1,e-
+e<1 -)1+e 0-ei)1ne /i +e<1 (e5&e01 50).i&)-i 51u 01 +-14)5&e1 *ui N)ne5J 6en&-u ?i*(e*e +e
4-)1A3 /i 6en&-u 6),e/&i*e 6)*i@i5&e, +1- e-1 En+e1Pun5 +e ,e0'i2 Şi, +e 0e*e (1i (u*&e )-i,
+3+e1u -)1+e2 Gen-J 1/&e6&3, 56e-In+ 53 +e1 -)1+e /i +e +1&1 10e15&12
Fe(ei1, 5e5iAIn+ 6-).1.i* 10e* 6*e503i& 5*1. /i -e4u*1&, 6u-&1& 56-e e1 +e<un 0u-en& +e
1e-, E/i En3*@3 016u* /i 5e ui&3 En Pu-2 De<1 *un4u* ?-un@ii 1,e1 +e *1 01u0iu0u* -)@ii ) 61&3 (1-e
/i En&une01&32
În&-<un 5?I-/i&, Pe&e E/i +e50'i5e )0'iiB
T În&-<10)*), 56u5e, 1-3&In+ En +i-e0@i1 Bi,u10u*ui2 Din0)*) +e 0u-.3, e un +e1*2
;).)-i +in0)*) +e +e1* /i +1i 6e5&e ) 6)-@iune +e 63(In& +-e6&2 L1 0163&u* 6)-@iunii 35&ei1 5e
1?*3 unu* +in&-e 1+36)5&u-i*e 1*e12 E 6e 5&In412 O 61-&e +in 10)6e-i/ e 6-3.u/i&3 En in&e-i)-2
"nui .3-.1& 6e nu(e S&e,en5)n i<1 0u-5 )+1&3 5In4e +in n15 10)*)2
T Si4u-R
T O, )(u*e, nu /&iu F /i Pe&e 5e ui&3 En 1*& 61-&e, 01 /i 0In+ 5<1- ?i -u/in1&2
Gen-J E/i 1(in&e1 ,14 10e* 1+36)5&222 i1- ?16&u* 03 10)6e-i/u* e-1 En 61-&e +3-I(1& e-1
un *u0-u .un 51u 1- ?i 6u&u& ?iQ +103 5e 6-3.u/i5e En +i-e0@i1 6)&-i,i&3, 1- ?i 6u&u& &-1n5?)-(1
1+36)5&u* ?3-3 6e-e@i En&-<un ?e* +e /)6-)n2
T ;I& e +e +e61-&eR
T L1 ,-e) )6& 5u&e +e (e&-i2 P)1&e *1 un Oi*)(e&-u2
T E/&i 5i4u-R
T M+12
T P)@i ?10e 1&I&1 +-u( 0u 4enun0'iu* 3*1R
T ;-e+ F +1- e1 ,1 6u&e1R
T !- ?i (1i .ine 53 6)1&3, 56u5e Gen-J2 Î/i 1/eA3 (Iini*e 6e u(e-ii ?e(eii, ) En&)1-5e
0u ?1@1 03&-e e* /i 5e 16-)6ie 6In3 0e 5&3&e1u 16-)16e n15 En n152 Mi-)5u* -e56i-1@iei ei e-1
En4-)Ai&)- F 1n&i4e* 1,In+ *1 .1A3 0e,1 u*ei)5 /i )-41ni0 F +1- 5e @inu 16-)16e /i nu 50'i@3 ni0i
un 4e5& 0<1- ,-e1 53 5e -e&-1432
T T-e.uie 53 u(.*3(, Ei 56u5e, nu &)0(1i 5&-i4In+, +1- En+e1Pun5 +e &1-e /i ?)*)5in+ un
&)n 6)-un0i&)-2 "(.*3 ) +1&3 0u (ine, *1 &-eiK "nu, +)i, trei0
O 6-in5e +e (In3 /i ) 0)n+u5e +in0)*) +e S0)u&, 6e +-u(2 Fe(ei1 Ei )6u5e -eAi5&en@3 )
0*i63, 16)i E* u-(3 150u*&3&)1-e, 63-In+ 03 nu 5i(&e (u/03&u-1 ,In&u*ui 1&un0i 0In+ 10e5&1
*),i2
Me-5e-3 ,-e(e +e 16-)16e 0in0i (inu&e, Gen-J @inIn+ En (In1 51 5&In43 (In1 +-e16&3
En(3nu/1&3 1 ?e(eii, 0In+ Pe&e 5e E(6ie+i032
T !/&e16&3, 56u5e e*2 ;-e&inuS<35&1 +e 4enun0'i ,-e1 53 5e .*)0'eAe +in n)u2
În ,-e(e 0e 5e 16*e03 /i /i<* (153, Gen-J 5e ui&3 56-e 0e-2 !0u( nu 5e (1i ,e+e1 ni0i )
*u(in32
T Te 5i(@i .ineR P)@i (e-4e (1i +e61-&eR
T Me-4, 56u5e Pe&e2 G1i+e 53 0)n&inu3(2
5
T-e0u-3 0u .ine +e 0u-.3 /i +e 6-i(1 Pu(3&1&e 1 +e1*u*ui, 16)i Pe&e 03Au *1 63(In&,
4e(In+, /i EnPu-In+, /i @inIn+u<5e +e 4enun0'i2 O.5e-,3 ?e*u* En 01-e 5e ui&1 Gen-J *1 e* /i
50)15e un 5une& 0iu+1&, 0e,1 En&-e un -I5 /i un (I-Ii&2
T Nu<@i ?10e 4-iPi +in 6-i0in1 (e1, 56u5e2 B3ie@e*u* Pe&ie ,1 (e-4e 6InS *1 0163&2
T E/&i 5i4u-R
T Î'E2
Şi, 56-e 5u-6-in+e-e1 *ui Gen-J 8+e/i -3(15e /i 6u@in 1(uA1&, 10e* 1(uA1(en& (1*i4n
01-e 63-e1 03 nu ,)i1 53<i +e1 10u( 610e9, Pe&e E/i 5&-In5e (Iini*e En(3nu/1&e En 6u(ni /i
En0e6u 53</i *),e1503 4enun0'iu*2
T Pe&e-222
T L153<(3 En 610e, 0)0)/1&u*e, *153<(3<n 610eK 5&-i43 Pe&e, i4n)-In+u<* 0)(6*e&2
T)& 10e5& &i(6, ?e(ei1 5&3&u 0u u(e-ii 03Au@i, 0u ,In&u* 5u?*In+<) +in 561&e /i 0u
61n4*i0i*e 6)-&)01*ii ?*u&u-In+u<i 10u( En ?1@3, *1 ?e* +e &30u&3 01 un 161-1& 50)5 +in 6-iA32
T Pe&eR
T !0u( (3 5i(& .ine, 56u5e e*2 Se ui&3 En 5u5 *1 Gen-J 0u ) 6-i,i-e ).)5i&3222 +1- /i
10e15&1, 01 /i 4e5&u* +in1in&e, Ei &-eAi *ui Gen-J 0e,1 nu 6-e1 +e61-&e +e 1(uA1(en&2 D103
15&1 nu<i ) 0u-,353-ie 51+e1, 1&un0i 0e<iR
T ;e<1i 56u5 &u, 15&1 e2
T Nu 0-e+ 03 1/ 6u&e1 (e-4e 6e P)5 En16)i 6In3 *1 De--J, +1- 6In3 *1 1+36)5& 6)&
(e-4e2 În&in5e ) (In3B !Pu&3<(3 53 (3 -i+i0, /e?uS2
Gen-J E* 6-in5e +e (In3 6e ,e0'iu* *ui 6-ie&en /i &-15e2 Pe&e 5e -i+i03 ?3-3 53</i En+)1ie
4enun0'iu*, 01 un )( -e,enin+u</i +in&-<) -e,e-en@3, -3(15e *)0u*ui ) 0*i63, 16)i 56u5eB
T S3 (e-4e(2 De<1.i1 1/&e6& 53 50363( +e ,In&u* 35&12 F30u ) 61uA3, 16)i 1+3u43B !-
?i &-e.ui& 53 *u3( ni/&e .e-i 0u n)i2
!Pun5e-3 En ,I-?u* +e1*u*ui /i ).5e-,1-3 03, +e 61-&e1 0e1*1*&3, ,In&u* e-1 (1i .*In+2 Pe
0In+ 1Pun5e-3 +in n)u *1 6)1*e, *1 6)-@iune1 +-e16&3 +e 63(In&, Gen-J En0e6u5e 53 56e-e 03
10e15&3 61-&e 1 +-u(u*ui, 0e* 6u@in, nu *e ,1 0-e1 6-e1 (1-i 6-).*e(e2 !6)i, *1 Pu(3&1&e1
+i5&1n@ei 03&-e 5i*ue&1 +in ?1@1 *)-, 01-e &-e.ui1 53 ?ie 1+36)5&u* &3ie&)-i*)- +e *e(ne, ?e(ei1 5e
6-3.u/i *1 63(In& F (1i En&Ii 03Au En 4enun0'i, 16)i 6e .u-&32 R3(15e 1/1 ) 0*i63, 0u 016u*
En&)-5 En&-<) 61-&e, +)1- 1.u-ii 0e i 5e -i+i01u +in 4u-1 +e50'i53 +In+ +e ,e5&e 03 e-1 En03 En
,i1@3 Fşi totuşi, c4t de simplu ar 6ii totul, dacă n&ar mai 6i 9n .ia1ă, 4In+i Gen-J92 !6)i 5e
En&)1-5e 6e ) 61-&e /i 50)15e En03 un -I4Ii& 6-e*un4 /i &un3&)-2
T O, 0u-,3<n0u-03<*u(e 0e e/&iK 56u5e Pe&e, 63-In+ (1i (u*& ).)5i& +e0I& ne-,)52
!0u( 0e ?10e(R
Gen-J En4enun0'ie *In43 e1, Ei 56u5e 53 5e -i+i0e 0I& +e &1-e 6u&u, E/i 6)0ni +e4e&e*e,
.3&u +in 61*(e /i nu(3-3 6In3 *1 &-ei +e (1i (u*&e )-i2 Ni0i ) (e&)+3 nu +3+u -eAu*&1&e2
T R3(Ii 1i0i 0u e12 P)1&e 435e50 0e,1 10)*) 6e 01-e 53 ) 6une( /i 53 ) &-10&3(2
T Î@i +)-e50 (u*& 5u00e52
T !i ,-e) 1*&3 i+ee (1i .un3R
Pe&e- 5e 1/eA3 En A361+3 0u ) 4-i(153 6e .uAe, 0u 6i0i)-u* -3ni& En&in5 En1in&e2
T Nu, +)(S*e, 56u5e e*2 Nu 1(2 Mi<1u 5e01& &)1&e i+ei*e2
7
Gen-J 1,u ne,)ie +e 0in0i (inu&e 01 53 1Pun43 *1 1+36)5&2 Şi *ui En0e6e1 53<i
En@e6ene1503 6i0i)-u* 10)*) un+e<* *),i5e 5e(n1*iA1&)-u*, +1- 0-e+e1 03 nu e ni(i0 5e-i)52
D103<i 6u&e1 1+u0e *1 1+36)5& 6e Pe&e /i 6e ?e(eie, /i +103 1,e1 53 6)-ne1503 snowmo!il<u*
+e *1 Bi,u10, 0-e+e1 03 &)&u* 5<1- 6u&e1 En0'ei1 0u .ine2 D)1(ne, e-1 &)&u/i 1&I& +e interesant2
Lu(ini*e 1*e1 +in 0e- /i222
!0)6e-i/u* )n+u*1& 1* 1+36)5&u*ui 5e +3-I(15e nu(1i .ineB 61-&e1 +in56-e +-u( e-1
*i.e-3, +1- 61-&e1 +in 561&e e-1 16-)16e En En&-e4i(e En0'i532 Ie/in+ +e 5u. 6u+-1 5u.@i-e +e
A361+3 5u?*1&3 En3un&-u +e ,In& 5e ,e+e1 ) .u01&3 4-i, (u-+1-3 +e 6-e*1&3 10)6e-i&3 0u
-u(e4u/ /i E(6un53 +e 1/0'ii2
T Bin4), 56u5e Gen-J /i ) 16u032 L1 En0e6u& nu ,-u 53 5e +e56-in+3 +e P)5, +1-, 0In+ )
&-e0u 6e5&e u(3- /i &-15e 01<n Pu4, 6-e*1&1 0e+3, -u6In+u<5e 0u un 6I-Ii& 4-)5 01-e<i 1+u5e
1(in&e +e .3/ini*e ?e(eii2
T-34In+<) +u63 e*, 5e E(6*e&i0i En16)i 03&-e *)0u* un+e Pe&e /e+e1 En A361+3, 0u
6i0i)-u* En03 @e163n En&in5 En1in&e, *In43 ?e(ei1 -35&u-n1&3 6e<) -In32
:
Fu 0u (u*& (1i u/)- +e0I& 56e-15e Gen-J2 De ?16&, +e<n+1&3 0e<) 1/eA1-3 6e 6-e*1&3,
&)&u* ?u ?*)1-e *1 u-e0'e2 E-1 ) ?e(eie -).u5&3, +1- 1*une01 6e A361+3 01 un532 Gen-J 5e
.u0u-1 03 nu e-1 (1i 01*+ 0u ,-e) 0in0i 4-1+eQ ) A361+3 ()1*e 1- ?i En4-eun1& *u0-u-i*e
0)n5i+e-1.i*2 Şi, +e5i4u-, Ei 1Pu&1 /i ?16&u* 03 5e 1?*1u 6e 63(In& +-e6&2
#361+1 *e 1Pun4e1 10u( 6In3 *1 4*eAne /i 0)n&inu1 53 01+3 +in 0e En 0e (1i +e153,
?u*4ii En53 E/i (3-i5e-3 +i(en5iuni*e2 Se opreşte, E/i 56une1u unu* 1*&ui1 +eA1(34i@i 0In+
,e+e1u 15&?e* +e ?u*4i En 0)6i*3-ie2
T Gei, Gen-JR
Pe&e 63-e1 ?3-3 5u?*1-e, +1- 15&1 nu e-1 ) 6-).*e(3Q 1+36)5&u* e-1 16-)16e2 PIn3 53
1Pun43, &)&u/i, 10)*), Pe&e 0)n&inu3 53 (e1-43 En&-<un ?e* @1n@)/, ?3-3 53</i En+)1ie 6i0i)-u* +e
*1 4enun0'i, 01 53 nu i 5e (1i .*)0'eAe En03 ) +1&32
T ;e<iR
T M<1( 4In+i& +e5 *1 Du++i&5 En u*&i(1 ,-e(e F nu @i 5e 61-e 0iu+1&R
T D103 nu P)0i222, 56u5e i(e+i1& Gen-J, ?3-3 01 (301- 53 5e 4In+e1503 *1 15&12
T ;)-e0&2 Pe&e iA.u0ni En&-<un -I5 )1-e0u( ?-ene&i02 Nu P)0i, nu 0I/&i4i2 Mie chiar (i
5e 61-e 0iu+1&, @ie nuR
T D103<i 1/1, 56u5e Gen-J, 1(In+)i 5un&e( 0iu+1@i2
T ;e ,-ei 53 56uiR
T Şi eu (<1( 4In+i& *1 Du++i&5 /i En03 +e 10u( +e5&u* +e (u*&3 ,-e(e2 De 6-in (1-&ie
&-e0u&2 Eu /i 0u N)ne5J u-(1 53<i ?10e( ) ,iAi&3222
T ;'i1- 1/1R
T M+12 !6)i 1 1,u& N)ne5J 100i+en&u*222
T Su410iu*ui 3*1 .3&-In 01-e *<1 *),i& ni0i (301- n<1- ?i &-e.ui& 53 i 5e +e1 ,)ie 53
0)n+u03, 56u5e Pe&e, En0-un&In+u<5e2 E n)-)0)5 N)ne5J 03 En03 &-3ie/&e2
T Aici 1i +-e6&1&e, 56u5e Gen-J2 I 5<1 )6-i& ini(1 En 1(.u*1n@32 ! &-e.ui& 01 (e+i0ii +e
1(.u*1n@3 53<i ?103 (151P 01-+i10 0u e*e0&-)/)0u-i2
Pe&e -3(15e *)0u*ui 0u )0'ii *1-4 +e50'i/i2
T Se-i)5R ;'i1- 1&I& +e 4-1, 1 ?)5&R !&I& +e aproape:
Gen-J E/i +3+u 5e1(1 03 &)0(1i 0)(i5e5e ) in+i50-e@ie2
T D1, +1- 1- ?i (1i .ine 53<@i @ii 4u-1 +e56-e 15&12 Mie (i<1 56u5 ;1-*1, /i nu 0-e+ 03
N)ne5J /&ie2 Eu n<1(222 Î/i ?*u&u-3 u/)- .-1@u*, i1- Pe&e +3+u +in 016 03 En@e*e5e5e 6e-?e0&2
Eu n& am sim1it niciodată că el ar şti, ,)i5e Gen-J 53 56un32
T V)i @ine &)&u<n .uAun1-, 56u5e Pe&e2
T ;-e+ 03 e (1i .ine 1/12
T Şi n<1@i 1Pun5 53<* ,iAi&1@i 6e Du+52
Gen-J 50u&u-3 016u*2
T ;u6-in5 +e En4-iP)-1-e1 6en&-u N)ne5J, 1( ui&1&2 !6)i 1 ,eni& ,1-1 /i /&ii 0u(
5e<n&I(6*3 ,1-1222
Pe&e +3+u +in 0162
T D1- /&ii 0e,1R M<1( 4In+i& *1 e* 0u 6u@in &i(6 En u-(32 ;In+ e-1( *1 (141Ainu* *ui
=)55e*in2
T Din 01uA1 6u/&iu*ui En &-i0)u* 0u Be1,i5 /i Bu&&'e1+R En&-e.3 Pe&e2
;u,in&e*e<i ie/i-3 En5)@i&e +e ,1*u-i (i0i +e 1.u-i2
Gen-J +3+u +in 0162 Pu/&iu*$ 1- ?i 6u&u& 1,e1 En&-e +)i56-eAe0e /i +)u3Ae0i /i 0in0i +e
1niQ 0In+ e-1 ,)-.1 +e 5in+-)(u* D)7n, nu 6u&e1i ?i ni0i)+1&3 5i4u-2 !,e1 63-u* -)/01& /i 5e
6*i(.1 6e -In+u* +in (iP*)0 1* (141Ainu*ui En&une01& 1*3&u-i +e un .3-.1& 01-e &-e.uie 53 ?i
?)5& &1&3* *ui F 6u-&1u 10e*1/i &i6 +e P10'e&3 +e ,In3&)1-e ,e-+e 0u ne4-u /i, 0e* (1i i(6)-&1n&,
1,e1u 1(In+)i 63-u* -)/01&, 1* .3-.1&u*ui En53 e-1 +e5&u* +e -1- 53 i 5e ,1+3 501*6u* +e
+e+e5u.&2 Le 1-un015e ) 6-i,i-e +e ?e*u* 0e*)- 01-e 4-3i1uB Să nu -ice1i nimic despre !ăiatul
meu, dacă nu .re1i să da1i de !ucluc, /i, +e5i4u-, ni0i unu* +in&-e ei nu 56u5e5e ni(i0Q
,eni5e-3 01*e +e 16-)16e &-eiAe0i +e Oi*)(e&-i +e *1 Bi,u10 53 0u(6e-e .e-e, 6Iine /i 0'i?&e*e
+e 01-ne 6en&-u ')& +)4u-i, nu 6en&-u 1 +1 +e .u0*u0, /i, 6e *In43 15&1, 0un)50u5e-3 0In+,1
un 0)6i* 6e nu(e Du++i&5, 6e 01-e, En&-<un ?e*, 9ncă E* 0un)/&e1u F 1+i03, Ei &-i(i&e1u 01+)u-i
+e ;-30iun /i ?e*i0i&3-i +e L1 (u*@i 1niK F Du++i&5 01-e ?u5e5e, En ?e*u* *ui 0iu+1&, unu* +e<1*
*)-2 ;e nu<i 6u&e1 (3-&u-i5i Gen-J *ui Pe&e e-1 03 i 5e En&)-0e1 4In+u* *1 Du+5 0In+ ni0i nu 5e
1/&e6&1 En03 +e 0In+ /i<1 +1& 5e1(1, 10u( ,-e) /1i56-eAe0e *uni, 03 ,-e1 53</i 0u-(e ,i1@1 /i
03, +e 1&un0i, )-i0e ?30e1 e-1 ?ie ) 1(In1-e 1 10e*ui ()(en&, ?ie un 10& 6-e43&i&)- En
1/&e6&1-e1 *ui2 "ne)-i 0'i1- E* ,i51 6e Du++i&52 Î* ,i51 /i 6e Be1,, 56unIn+u<iB )asă& mă să
te&a@ut cu ăla, omule, i1- Du+i&5 56unIn+B AAu1e:
T Nu e -3u 03 ne 4In+i( *1 Du++i&5, Pe&e, 56u5e e* En ,-e(e 0e &-15e En 1+36)5& 51ni1
1-&iA1n1*3 6e 01-e 5e 1?*1 ?e(ei12 Îi 6ie-i5e /i *ui -35u?*1-e12 Du++i&5 1 +e&e-(in1& ?e*u* En 01-e
ne<1( ()+e*1&2 E* 1 ?)5& ()(en&u* n)5&-u +e 0u*(e2
T ;-eAiR
T M(+12
Gen-J 5e *353 53 01+3 *1 63(In& 53</i -e016e&e 5u?*1-e1, En1in&e +e<1 +u0e 6*1nu* *1
En+e6*ini-e (1i +e61-&e2 Se ui&3 *1 0e152 E-1 16-)16e 1(i1A32 PIn3 10u(, N)ne5J /i Be1,e- 1-
&-e.ui 53 ?i 1.1n+)n1& i+ee1 03 ei nu ?u5e5e-3 +e0I& En0e&ini@i +e nin5)1-eQ 1- &-e.ui 53 ?ie
16-)16e 5i4u-i 03 5<1 En&I(6*1& 0e,1 4-1,2 P)1&e 03 unu* +in&-e ei ,1 6)-ni snowmo!il<u*
Cdacă mai 6unc1ionea-ă, E/i 1+u5e e* 1(in&e +in n)u, dacă !lestemă1ia aia mai 6unc1ionea-ăG2
V)- ,eni 53<i 01u&e2 !5&1 1- 5i(6*i?i01 6u@in *u0-u-i*e2
Se ui&3 *1 ?e(ei1 En&in53 6e 6-e*1&32 P3-u* Ei 03Au5e 6e5&e un )0'i, 150unAIn+u<* ,e+e-iiQ
0e*3*1*& )0'i 5e ui&1 *1 Gen-J F 5e ui&1 /i +in0)*) +e e*, 6-in e* F 0u ) in+i?e-en@3
En?-i0)/3&)1-e2
Gen-J 0-e+e1 03 &)@i 0)6iii 1u 61-&e +e ()(en&e En 01-e 5e 1u&)()+e*e1A3 En 6-i(1
1+)*e50en@3 /i 0-e+e1 03 5un& 6-e+i56u/i 53 -356un+3 (1i ')&3-I& *1 10e15&1 (1i +e4-1.3 0ei
1?*1@i En 4-u6u-i, +e0I& 5in4u-1&i0ii2 ;e* (1i +e5, 10e5&e ()(en&e Ei ?10 53 5e 0)(6)-&e u-I&,
-356unAIn+ (I'ni-ii 0u 0-uAi(e12 Gen-J /i 6-ie&enii *ui, +in 0ine /&ie 0e ()&i,, 5e
0)(6)-&15e-3 ?-u()52 În +e?ini&i,, +i?e-en@e*e nu e-1u n)&1.i*e, +1- nu 5&-i01 53</i 1(in&e1503,
(1i 1*e5 1&un0i 0In+ 1,e1 5u?*e&u* En4-eun1&, 03, )+1&3, +3+u5e n15 En n15 0u i(6-e,iAi.i*u* /i
5e 0)(6)-&15e +e0en&2
Îi 56u5e *ui Pe&e 0e 1,e1 +e 4In+ 53 ?103 /i 0e 1,e1 e* +e ?30u&, 16)i +3+u 53 5e -i+i0e En
6i0i)1-e /i 53 6)-ne1503 *1 &-e1.3 F ,)i1 53 5e ,1+3 0u &)@ii En 5i4u-1n@3 En&-e 6e-e@ii
Bi,u10u*ui, En1in&e 01 *u(in1 Ai*ei 53 +i561-32 V)i1 53 5e 1?*e 0u &)@ii En&-<un *)0 0u-1& /i .ine
*u(in1&2
T Bine, 56u5e Pe&e, +1- 63-u ne-,)52 S6e- nu(1i 53 nu ()1-3 5u. )0'ii (ei2 Şi 56e- 01
*u(ini*e 1*e1 53 nu -e161-32 Se 16*e03 53 5e ui&e 6e +u63 .)-+u-1 10)6e-i/u*ui 56-e 0e-, un+e
10u( nu 5e ,e+e1u +e0I& n)-ii En&une01@i /i P)/i2 ;e<) ?i ?)5&, 1i ,-e) i+eeR V-eun ?e* +e
?u*4e-eR
T Gei, &u e/&i eH6e-& En 561@iu* eH&-1&e-e5&-u2 Gen-J 5e -i+i03 En 6i0i)1-e2 În0e6e 53
1+uni 1/0'ii*e2 ;1 53 ?10i 15&1 nu &-e.uie 53 &e -i+i0i2
T Sun& +e(n +e (i*3, nu<i 1/1R
T ;)-e0&, 56u5e Gen-J, 16)i 63/i 6e5&e ?e(ei1 +e 6e 6-e*1&3 /i (e-5e 56-e *iAie-1
63+u-ii, un+e 5e 435e1u +e5&u*e *e(ne (1i (1-i 150un5e 5u. A361+32 ;in0i56-eAe0e Oi*)(e&-i,
0u 16-)Hi(1@ieQ 1&I& 1,e1 +e (e-5 6e P)52 M1i En&Ii, En53, 1,e1u 53 16-in+3 un ?)02 "nu* (1-e
/i ?-u()52
;!PITOL"L P!TR"
M;;!RTGU MER=E L! TO!LETĂ
1
N)ne5J /i 0u Be1,e- /e+e1u En .u03&3-ie, Pu0In+ 0-i..14e
L
, 6e 01-e ei E* nu(e1u 6u- /i
5i(6*u N)0u*2 !/1 Ei 56u5e5e En&)&+e1un1 L1(1-, &1&3* *ui Be1,e-, 01 /i 0In+ 1- ?i ?)5& 5in4u-u*
P)0 eHi5&en&2 Pen&-u L1(1- ;*1-en+)ne, 1 03-ui ,i1@3 4-1,i&15e eH0*u5i, En Pu-u* 0)(61niei
51*e +e 0)n5&-u0@ii +in 0en&-u* 5&1&u*ui M1ine, 6-).1.i* 03 era 5in4u-u* P)0 eHi5&en&, 0e* (1i
1+e0,1& 6e /1n&ie-e*e +e &3i1& *e(ne, En /)6-)1ne*e ?e-),i1-e /i, +e5i4u-, En -u*)&e*e 0)n<
5&-u0&)-i*)-2 O &1.*3 0u ) 5u&3 +)u3Ae0i +e 43u-i, 61&-u Pe&)1ne /i un 610'e& 5)i)5 +e 03-@iQ
+103 1,e1i 10e5&e *u0-u-i, 6u&e1i En0e6e2 Se Pu01 0e* (1i +e5 0In+ 1/&e6&1i 53 &-e103 &i(6u* 01
53 &e 16u0i +in n)u +e &-e1.3 F 0In+ 1/&e6&1i 53 5e )6-e1503 6*)1i1, 0In+ 1/&e6&1i 53 ,in3 un
&-1n56)-& 0u (1-?1 51u 0In+ E@i 1/&e6&1i 6-ie&enii 53 5e En&)1-03 +e *1 (141Ain 01 53 ')&3-I@i
E(6-eun3 0e 53 ?10e@i 0u 0iu+1&u* 5&-3in 01-e +)1-(e 10u( En 561&e*e u/ii En0'i5e +e *1
+)-(i&)-2
D)1- 03, 4In+i N)ne5J, 9l aşteptăm cu ade.ărat doar pe 'enry2 %ete se 9nt4mplă doar
să 6ie 9mpreună cu el2 <ea.er are dreptateB 'enry e cel care .a şti ce tre!uie 6ăcut2 'enry e
persoana potri.ită2
Nu(1i 03 Gen-J /i 0u Pe&e En&I-Ai1u2 E-1 6-e1 +e,-e(e 53 56un3 03 5e En&I(6*15e 0e,1
0u ei, 6)1&e 03<i En0e&ini5e nin5)1-e1, +1- N)ne5J En0e6u5e 53 5e En&-e.e +103 15&1 e-1 &)& /i
.3nui1 03 /i Be1, 5e En&-e.1 10e*1/i *u0-u2 PIn3 10u( ni0i unu* +in&-e ei nu 56u5e5e ni(i0
+e56-e 15&1 F 5e 1?*1u En03 En 6-i(1 Pu(3&1&e 1 )-e*)- +i(ine@ii /i (1i e-1 &i(6 01 *u0-u-i*e 53
L SN)0 +e 03-@i 6en&-u +)i 6In3 *1 61&-u Pu03&)-i, En 01-e 50)-u* 5e @ine 6-in in&-)+u0e-e1 un)-
Pe&)1ne En ni/&e 43u-i ?30u&e En *inie En&-<) &1.*3 +e *e(n2
5e -eA)*,e ?3-3 ni0i ) 6-).*e(3 F +1- En&-e.1-e1 6e-5i5&1, 6*u&in+ ne-)5&i&3 En&-e ei2
N)ne5J 5e 0)n0en&-1 6en&-u ) ,-e(e 15u6-1 &1.*ei /i 15u6-1 03-@i*)-, 16)i 5e ui&1 *1 u/1
En0'i53 1 +)-(i&)-u*ui En 561&e*e 03-ei1 M0;1-&'J 5&3&e1 En&in5 En 61&, +)-(in+, 6-).1.i*, /i,
)', D)1(ne, 0I& ?u5e5e +e 61*i+K Î* ,3Au /i 6e Be1, +e +)u3 51u +e &-ei )-i 1-un0In+ un )0'i
En&-<10)*)2
N)ne5J 1(e5&e03 610'e&u* ,e0'i +e 03-@i BiOe5, E(63-@i (In1, E/i *353 0I&e,1 03-@i, 16)i,
0In+ Be1,e- Ei En16)ie +)u3 +in&-<1*e *ui, 6u5e +e)61-&e -e5&u* 610'e&u*ui2 Be1,e- &3ie /i
1&un0i 5e En0'ei1-3 6-e*i(in1-ii*eQ 10u( &-e.ui1u 1-un01&e Pe&)1ne*e2 %o1i nimeri gaura cu
@etonul şi, totuşi, să pier-i, *e 56u5e5e L1(1-, 0u @i41-1 ;'e5&e-?ie*+ En&)&+e1un1 1&I-nIn+u<i
*1 0)*@u* 4u-ii, 0u /1601 in50-i6@i)n1&3 0u nu(e*e ?i-(ei, ;)n5&-u0@ii ;*1-en+)n, En&)&+e1un1
&-153 6e5&e )0'iu* 5&In4, 15e(ene1 unui )( 01-e +e@ine un 5e0-e& 6e 01-e<* ,1 +eA,3*ui nu(1i
6en&-u un 6-e@ &en&1n&, L1(1- ;*1-en+)n F un &1&3 En5u-1& 0u (un01, ni0i)+1&3 +i56u5 53 5e
P)10e 0u ?iu* *ui, un &1&3 ()-& +e in?1-0& *1 61&-uAe0i /i )6& +e 1ni, dar, dacă nimereşti gaura,
nimeni nu te mai poate trişa2
Nu @oci, 4In+i 10u( N)ne5J2 Nu @oci, nu c4ştigi2 !6)i, *uIn+ *)0u* 10e5&)- 0u,in&e, 5e
1uAi 10e1 ,)0e .*e5&e(1&3 /i ine41*3 +in 56i&1*B Dă rog, opri1i& .ă, nu mai suport, 6ace1i& mi o
in@ec1ie, unde&i Marcy: O, D)1(ne, +e 0e e-1 *u(e1 1&I& +e '165In3R De 0e eHi5&1u 1&I&e1
-)@i +in@1&e En?)(e&1&e 53<@i 6-in+3 +e4e&e*e, +e 0e eHi5&1u 1&I& +e (u*&e (1/in3-ii +)-ni0e
53<@i 50)1&3 (3-un&1ie*eR
T N)ne5JR
T G3R
T Te 5i(@i .ineR
T M+1, +e 0eR
T !i &-e53-i&2
T ;'i1- 1/1R
Si4u- 03 &-e53-i5e, /&i1 03 &-e53-i5e2
T D12
T "n 0u-en& +e 1e-, 6)1&e2 Mi-)/i 0e,1R
T V-ei 53 56ui222 (i-)5u* *uiR
T Nu, ,)-.e50 +e 5u.5u)-i*e *ui Me4 RJ1nK Si4u- 03 1* *ui2
T Nu, 56u5e Be1,e-2 Mi 5<1 63-u& +e ,-e) +)u3 )-i222 +1- e-1 nu(1i ) i(6-e5ie +e<1
(e12 Fiin+03 .3/ini*e<1*e1, /&ii222
T 222 (i-)5e1u ini(i&1.i* +e u-I&2
T D12 ;'i1- 1/12 L1 ?e* /i -I4Iie*i*e2 !( 0-eAu& 03 5e -u6e 0e,1 En e*2 ;'i1- 1/12
N)ne5J +3+u +in 0162 Mi&e teamă, 4In+i e*2 8ed aici speriat de moarte 9n mi@locul unei
6urtuni de -ăpadă2 Dreau să .ină 'enry, la dracuA0 "e -ici de asta:
T N)ne5JR
T "e& i: Nu03( (In1 15&1 51u nuR
T Si4u- 03 +1, +1-222 0-eAi 03 Gen-J /i 0u Pe&e 5un& .ineR
T De un+e +-10uS 53 /&iu euR
T Nu /&iu222 n<1i ,-eun 6-e5en&i(en&R P)1&e 03 ,eAi222
T Nu ,3+ ni(i0 En 1?1-3 +e ?1@1 &12
Be1,e- 5u56in32
T D1- &u 0'i1- 0-eAi 03 5un& .ineR
T ;3 &)& ,eni ,)-.1, +12
T)&u/i, )0'ii i 5e 6*i(.1-3 En&Ii 56-e 0e15 F un56-eAe0e /i Pu(3&1&e F 16)i 56-e u/1
En0'i53 1 +)-(i&)-u*ui En 561&e*e 03-ei1 5e 1?*1 M0;1-&'J2 În (iP*)0u* 01(e-ei, 1(u*e&1
in+i1n3 +1n53 /i 5e En&)1-5e En0e&, 5u?*1&3 +e un 0u-en& +e 1e-2
T ;)n+u0 6-u+en&2 V)- 5)5i i(e+i1&2 G1i+e 53 Pu03(2
T P-e1<.ine2 O6&2
T ;in5i56-eAe0e 6en&-u +)i2
T Fu&u<iK Be1,e- E/i ,I-E ) 50).i&)1-e En 4u-32 D)u3Ae0i /i 0in0i2
T T-eiAe0i2
T D3<i2
T "nu 6en&-u +)i2
T %u1ă& n&ra1ă0 Be1,e- iA.u0ni En&-<un -I5e& 50u-& /i eH156e-1&, 0In+ N)ne5J ni(e-i 0u
Pe&)nu* 41u-1 nu(3-u*ui &-ei2 M3 iei +e ?ie01-e +1&3 0In+ E(63-@i 03-@i*e2
T Te i1u 0'i1- /i 0In+ E(61-@i tu, 56u5e N)ne5J2 !+e,3-u* +)1-e2 G1i+e, P)1032
T N)u32
T Ş1i56-eAe0e2
T Şi En03 un1 6en&-u u*&i(1 01-&e, 56u5e Be1, 01 /i 0In+ 5<1- ?i En0unun1& +e<) ,i0&)-ie
()-1*32 Se -i+i03 En 6i0i)1-e2 Ie5 1?1-3 53 &-14 un 6i/u2
T De 0eR !,e( ) &)1*e&3 eH0e*en&3, En 01A 03 nu /&ii2
T Ş&iu2 D1- ,-e1u 53 ,3+ +103<(i 6)& 50-ie nu(e*e<n A361+32
N)ne5J -I5e2
T O 53 &e (1&u-iAeAi ,-e)+1&3R
T D103 (3 6)& 1.@ine, nu2 S3 nu ?10i 43*34ie2 S3 nu<* &-eAe/&i 6e &i62
N)ne5J 1+un3 03-@i*e *1 un *)0 /i En0e6u 53 *e 1(e5&e0e En ,-e(e 0e Be1,e- (e-5e 56-e
u/1 +in 561&e2 Se 5u-6-in5e 4In+in+u<5e *1 ) ,e-5iune 1 P)0u*ui 10e5&1 6e 01-e ) Pu01u 0In+
e-1u 0)6ii2 Î* nu(e1u N)0u* *ui Du++i&5 /i<* Pu01u +e ).i0ei En 01(e-1 (i03 1 ?1(i*iei ;1,e**2
E-1 *1 ?e* 01 /i 0-i..14e<u* )-i4in1*, +)1- 03<* *351u 6e Du++i&5 53 1-un0e Pe&)1ne*e2 Am -ece,
56une1 Gen-J, aruncă&mi unul de -ece, Duddits2 I1- Du++i&5, -InPin+ En ?e*u* *ui +eAin'i.1&,
10e* -InPe& 01-e<* ?30e1 En&)&+e1un1 6e N)ne5J 53 5e 5i(&3 ?e-i0i&, 1-un01 61&-u 51u /15e 51u
Ae0e 51u +)u3 nen)-)0i&e +e +uAini2 Re4u*1 N)0u*ui Du++i&5 e-1 03 nu &-e.ui1 ni0i)+1&3 53 &e
6*In4i, 53 56ui Duddits, e prea mult 51u Duddits, nu& i de& a@uns2 Şi, D)1(ne, 0I& (1i -I+e1u2
RI+e1u /i +)(nu* /i +)1(n1 ;1,e**, +103 5e En&I(6*1 53 ?ie En 01(e-32 N)ne5J E/i 1(in&e1
03, )+1&3, 0In+ ei &-e.uie 53 ?i 1,u& 0in0i6-eAe0e 51u /1i56-eAe0e 1ni, /i Du++i&5 &-e.uie 53 ?i
1,u&, +e5i4u-, )-i0I& 1,e1 e* 8,I-5&1 *ui Du++i&5 ;1,e** nu 1,e1 53 5e 50'i(.e ,-e)+1&3, 15&1
e-1 1&I& +e ?-u()5 /i +e En?-i0)/3&)- *1 e*9, !*?ie ;1,e** En0e6u5e 53 6*In43, 56unIn+B <ăie1i,
dacă a1i şti c4t de mult 9nseamnă, pentru mine şi pentru doamna, ceea ce 6ace1i şi dacă a1i
şti c4t de mult 9nseamnă pentru Douglas222
T N)ne5J2
V)0e1 *ui Be1,e-, 0iu+1& +e 5*1.32 !e-u* -e0e in&-1 6e u/1 +e50'i53 +e *1 .u03&3-ie,
?30In+u<i *ui N)ne5J 6ie*e1 +e 43in3 6e (Iini2
T În0'i+e u/1, Be1,, 1i 0-e50u& En 4-1P+R
T Vin) 1i0i2 T-e.uie 53 ,eAi 15&12
N)ne5J 5e -i+i03 /i (e-5e 56-e u/32 De50'i5e 4u-1 53 56un3 0e,1, 16)i ) En0'i5e2 În
0u-&e1 +in 561&e 5e 1?*1u +e5&u*e 1ni(1*e 53 u(6*e ) 4-3+in3 A))*)4i03 +e (i0i +i(en5iuni2
VIn1&, 0e*e (1i (u*&eB ,-e) +)u3 +uAini +e 036-i)1-e /i 0e-.i2 D1-, (i/0In+u<5e ) +1&3 0u
e*e, e-1u /i -1&)ni, 0I-+u-i +e (1-()&e /i un 0)n&in4en& +e ,e,e-i@e 01-e 5e (i/01u ?3-3 ni0i
un e?)-& 6e +e15u6-1 A36eAii2 Din&-<) 61-&e 1 /)6-)nu*ui un+e e-1 +e6)Ai&1& 5n)7().i*<u*,
+i,e-5e u5&en5i*e /i 63-@i +e ()&)-, ,ene1u &-ei +u*3i (1-i 6e 01-e N)ne5J Ei 0)n?un+3 *1
En0e6u& 0u ni/&e *u6i2 !6)i ,3Au A41-+1 +e0)*)-1&3 0e 1&I-n1 *1 4I&u* unui1 /i</i +3+u 5e1(1
03 e-1u 0Iini, 6-).1.i* 53*.3&i0i@i2 Me-4e1u 0u &)@ii 56-e e5&, u-0In+ 61n&1 Vi-)14ei2 N)ne5J
,3Au ) 6e-e0'e +e *in0/i +e +i(en5iuni (1-i (e-4In+ 6e *In43 +)u3 4-u6u-i +e 036-i)1-e /i
5e ?-e03 *1 )0'i, 01 /i 0In+ 1- ?i ,-u& 53<i e*i.e-eAe +e<un (i-1P2 Lin0/ii &)& 10)*) -3(15e-32 L1
?e* /i 036-i)1-e*e, /i 0e-.ii, /i (1-()&e*e, -1&)nii /i ,e,e-i@e*e2 Se (i/01u e41*, 1.i1
1-un0In+u<*e .3-.1@i*)- +in u/3 ) 6-i,i-e, +1- ?3-3 61ni01 1ni(1*e*)- -u4in+ +e un in0en+iu2
Ni0i (i-)5 +e ?u( nu 5e 5i(@e12 !ni(1*e*e 6u- /i 5i(6*u (i4-1u 56-e e5&, e*i.e-In+ A)n12
T S?in&e ;-i5&)15e, Be1,, 56u5e N)ne5J 0u ) ,)0e 5*1.3 /i 63&-un53 +e 4-)1A32
Be1,e- 5e ui&15e 56-e 0e-2 !0u( 1-un03 ) 6-i,i-e ?u-&i,3 56-e 1ni(1*e /i</i -i+i03 +in
n)u )0'ii 56-e 0e-2
T M+12 !0u( ui&3<&e<n 5u52
N)ne5J 5e ui&3 /i ,3Au ) +uAin3 +e *u(ini 5&-3*u0i&)1-e F une*e -)/ii, 1*&e*e
1*.15&-u<+e50'i5 F +1n5In+ 6e 0e-2 Lu(in1u n)-ii2 I(e+i1&, E/i +3+u 5e1(1 03 1/1 0e,1 ,3Au5e
M0;1-&'J 0In+ u(.*15e -3&30i& 6-in 63+u-e2 Se (i/01u En1in&e /i En16)i, in&e-5e0&In+u<5e /i
une)-i 0'i1- unin+u<5e, +In+ n1/&e-e unei 5&-3*u0i-i 1&I& +e 6u&e-ni0e En0I& nu 5e 6u&u ui&1 ?3-3
53 5&-In43 +in )0'i2
T "e& s 15&e1R En&-e.3 e*2
T Nu /&iu, 56u5e Be1,e- ?3-3 53</i 0).)1-e )0'ii +in56-e 0e-2 Pe ).-1Pii *ui 0u-1@i, @e6ii
.3-.ii ie/e1u En e,i+en@3 0u ) 0*1-i&1&e .iA1-32 D1- 1ni(1*e*)- nu *e 6*10e2 De astea En0e1-03
e*e 53 5016e2
2
Se ui&1-3 56-e 0e- 6-e@ +e Ae0e, 6)1&e 0in0i56-eAe0e (inu&e, 16)i N)ne5J 1uAi un
(u-(u- En+e63-&1&, 01 +e &-1n5?)-(1&)- 6en&-u e*e0&-i0i&1&e2 Î* En&-e.3 6e Be1,e- +103 1uAe1
/i e*, /i Be1, +3+u +)1- +in 016, ?3-3 53</i +e56-in+3 )0'ii +e *1 *u(ini*e Pu03u/e +in 0e-, 01-e
*ui N)ne5J i 5e 63-e1u 1 ?i +e +i(en5iune1 un)- 01610e +e 01n1*2 Îi &-e0u 6-in (in&e 03
1ni(1*e*e ,)i1u 53 5016e +e 10e* 5une&, nu +e *u(ini, +1- nu 56u5e ni(i02 Îi ,ene1 +in&-<)+1&3
4-eu 53 ,)-.e1503Q 5i(@i 16351-e1 ,*34ui&)1-e 1 ?-i0ii 0u6-inAIn+u<*, 0e,1 61-1*iA1n& /i
uni?)-(, 15e(ene1 unui ,1* in0i6ien& +e 4-i632
În&-<un 5?I-/i&, *u(ini*e 5e e5&)(61-3 /i, +e/i N)ne5J nu ,3Au5e ni0i un1 +i563-In+ 0u
&)&u*, 63-e1u 03 5un& 10u( (1i 6u@ine2 Şi 1ni(1*e*e e-1u (1i 6u@ine, i1- (u-(u-u* 10e*1
5I0Ii&)- 503+e1 En in&en5i&1&e2
Be1,e- 5e 6u5e En (i/01-e 15e(ene1 unui )( 01-e 5e &-eAe/&e +in&-<un 5)(n 1+In02
T !61-1&u* +e ?)&)4-1?i1&, 56u5e2 V-e1u 53 ?10 ni/&e ?)&)4-1?ii En1in&e 53 +i561-3 &)1&e2
T Nu 0-e+ 0<) 53 -eu/e/&i 53222
T T-e.uie 53 En0e-0K 16-)16e 03 5&-i43 Be1,e-2 !6)i, 6e un &)n (1i 503Au&B T-e.uie 53
En0e-02 V)i 6u&e1 ?)&)4-1?i1 (301- ni/&e 036-i)1-e En1in&e 53222 F Se En&)-5e5e 6e 03*0Iie /i 5e
En+-e6&1 56-e .u03&3-ie, 6-).1.i* En0e-0In+ 53</i 1(in&e1503 5u. 0e (1*+3- +e '1ine (u-+1-e
E/i *3515e 161-1&u* +e ?)&)4-1?i1&, 16)i 5e )6-i .-u502 ;u ) ,)0e 5*1.3 /i En ()+ 5i4u- 5&-3in3
+e 56i-i&u* *ui, 56u5eB O, N)ne5J, 0-e+ 03 1,e( ) 6-).*e(32
N)ne5J 5e ui&3 ) u*&i(3 +1&3 *1 *u(ini*e -3(15e 6e 0e-, 1?*1&e En&-<) 0)n&inu3
e,1ne50en@3 8e-1u 0'i1- /i (1i (i0i9, 16)i 5e En&)1-5e 56-e Be1,e-2 Be1,e- 5&3&e1 *In43
0'iu,e&3, ui&In+u<5e 6e5&e &eP4'e1, +e 61-&e1 0e1*1*&3 1 01(e-ei 6-in0i61*e2
T ;e<iR ;e (1i e 10u(R V)0e1 10e15&1 -35&i&3, +e ?e(eie 1-@34)153, u/)- &-e(u-1&3222
0'i1- e-1 ,)0e1 *uiR
Be1,e- 1-3&3 0u +e4e&u*2 "/1 +e *1 +)-(i&)-u* En 01-e<* 6u5e5e-3 6e M0;1-&'J F 01(e-1
*ui N)ne5J F e-1 +e50'i532 "/1 +e *1 .1ie, 6e 01-e ) *3515e-3 +e50'i53 En 1/1 ?e* En0I& 5<) ,1+3
M0;1-&'J +103 5i(@e1 0u(,1 0'e(1-e1 n1&u-ii, e-1 10u( En0'i532
Be1,e- E/i En&)1-5e 03&-e N)ne5J ?1@1 En4-iP)-1&3, 6e 01-e<i 0-e50u5e ) .1-.3 +e 0I@i,1
(i*i(e&-i2
T Si(@i (i-)5u*R
N)ne5J E* 5i(@e1, En 6)?i+1 1e-u*ui 6-)1563& /i -e0e in&-In+ En 0153 6e u/1 +e50'i532 E&e-
51u 1*0))* 51ni&1-, +1, En03 5e 5i(@e1u 10e5&e1, +1- 10u( 5e (1i 5i(@e1u /i 1*&e*e2 Mi-)5 +e
?e01*e, En ()+ 5i4u-2 ;e,1 0e 6u&e1 ?i (i-)5 +e 5In4e2 Şi En03 0e,1, 0e,1 01 (i-)5u* 41Au*ui
+e (in3 @inu& En 5u.&e-1n un (i*i)n +e 1ni /i En 5?I-/i& 50)5 *1 5u6-1?1@32 Nu e-1, 1+i03, 4enu*
+e (i-)5 +e .3/in3 01-e<i ?30e1 6e 0)6ii 53 0'i0)&e1503 En &1.e-e2 E-1 un (i-)5 (1i +en5 /i
(u*& (1i En4-)Ai&)-2 Î* 0)(61-1i 0u (i-)5u* +e .3/ini 6en&-u 03 ni(i0 1*&0e,1 nu 5e 16-)6i1
ni0i 6e +e61-&e +e 0ee1 0e e-1 En&-<1+e,3-2 "n+e,1 En 1+In0i(e, 4In+e1 N)ne5J, 5e 5i(@e1 /i
(i-)5u* 1 0e,1 0)n&1(in1&, 1 0e,1 01-e (u-e1 En 0e* (1i )-i.i* ?e*2
T "i&3<&e 10)*)2
Be1,e- 1-3&3 56-e 6)+e1u1 +in *e(n2 Se ,e+e1u u-(e +e 5In4e, ) +I-3 +e 6i03&u-i
-)/ie&i0e +u0In+ +e *1 u/1 +e50'i53 03&-e 0e1 En0'i532 ;1 /i 0In+ M0;1-&'J 1- ?i ?u4i& *1 .1ie
En &i(6 0e<i 0u-4e1 5In4e +in n152
D)1- 03 N)ne5J nu 0-e+e1 03 5In4e*e<i 0u-5e5e +in n152
M
Din&-e &)1&e *u0-u-i*e 6e 01-e nu</i +)-i5e 53 *e ?103 En ,i1@3 F 53<i +e1 &e*e?)n ?-1&e*ui
53u MiOe /i 53<i 56un3 03 (u-i5e (1(1 +e in?1-0&Q 5<) 1(enin@e 6e ;1-*1 03, +103 nu &e-(in3
0u .3u&u-1 /i 0u (e+i01(en&e*e, ) ,1 63-35iQ 53<i 56un3 M1-e*ui L)u, 65i')*)4u*ui +in T1.3-1
!471(, 03 ?30u5e 6i6i En 61& F 53 &-1,e-5eAe 01(e-1 6-in0i61*3 +in Bi,u10 56-e 10e1 u/3
En0'i53 +e *1 .1ie Ei ?u 0e* (1i 4-eu2 E-1 01 /i 0In+ 1- ?i u(.*1& En&-<un 0)/(1- +in-<10e*1 En
01-e, in+i?e-en& 0I& +e -e6e+e @i<1i (i/01 6i0i)1-e*e, +i5&1n@1 61-0u-53 -3(Ine1 (e-eu 10ee1/i2
În ,i5e*e u-I&e nu 1Pun4i ni0i)+1&3 *1 +e5&in1@i1 03&-e 01-e 6)-ni5e/i, +1- ei 1Pun5e-3 +e
61-&e1 0e1*1*&3 1 01(e-ei, 1/1 03 N)ne5J .3nui1 03 10e5&1, *1 u-(1 u-(ei, nu e-1 un ,i52
R3(15e-3 6e *)0, ui&In+u<5e *1 6i03&u-i*e +e 5In4e2 Nu e-1u ?)1-&e (1-i, 0e1 (1i (1-e 1,e1
+i(en5iuni*e unei ()ne+e (e+ii2
T P)1&e i<1 (1i 03Au& un +in&e, 56u5e N)ne5J, En03 /)6&in+2 !5&1 &-e.uie 53 ?ie2
Be1, 5e ui&3 *1 e* 0u ) 56-In0e1n3 -i+i01&32 !6)i 5e +u5e En u/1 +)-(i&)-u*ui /i 5e ui&3
En3un&-u2 Du63 10ee1 5e En&)1-5e 56-e N)ne5J /i<i ?30u 5e(n 0u +e4e&u* 53 ,in32 N)ne5J i 5e
1*3&u-3 0u (i/03-i ?e-i&e, ne+)-in+ 53 6i1-+3 +in ,e+e-e u/1 En0'i53 1 &)1*e&ei2
In +)-(i&)-, 63&u-i*e ?u5e5e-3 1-un01&e 6e 6)+e1, 01 /i 0In+ M0;1-&'J 5<1- ?i -i+i01& En
4-1.3 +in 61&2 "-(1 016u*ui 53u En03 5e (1i ,e+e1 En (iP*)0u* 6e-nei, i1- u-(1 0)-6u*ui En03
5e (1i ,e+e1 i(6-i(1&3 6e 0e1-/1?2 T)& i(6-i(1&3 6e 0e1-/1?, 6e *1 Pu(3&1&e1 +i5&1n@ei +in&-e
0363&Ii /i 6)1*e*e 61&u*ui, 5e ,e+e1 ) 61&3 (1-e +e 5In4e2 !.5)-.i&3 +e (1&e-i1*u* 1*.15&-u,
63-e1 6u-6u-ie2
T "n *)0 0iu+1& +e un+e 53<@i 01+3 un +in&e, /)6&i Be1,e-2 Mu/03 50).i&)1-e1 /i
Pu(3&1&e1 ?e-?eni@i&3 +in ?1@3 03Au& 6e 6-14u* u/ii2 P)1&e 56e-1 53<i 1+u03 0e,1 #In1 ;u-u*e@2
N)ne5J nu 56u5e ni(i02 !-3&3 En 50'i(. 56-e 5&In41 u/ii2 !0)*), 1+un1&e En&-<un
()-(1n, 5e 1?*1u iA(ene*e /i .)He-ii *ui M0;1-&'J2 E-1u (InPi&e 0u 5In4e2 B)He-ii 1,u5e5e-3
0e* (1i (u*& +e 5u?e-i&Q 53 nu ?i ?)5& .1n+1 e*15&i03 /i .u01&1 +e .u(.10 +in ?1@3, 1i ?i 6u&u&
0-e+e 03 5un& 4enu* +e 61n&1*)ni 50u-@i -)/u<@i63&)- 6e 01-e<i 6)1-&3 61-&i0i61n@ii *1 F)-u(u*
%enthouse, 01-e 56e-3 53 /i<) 6un3 0u 0ine,1 *1 5?I-/i&u* 6e&-e0e-ii2
T "i&3<&e En )1*1 +e n)16&e, /)6&i Be1,e-2
T De 0e nu .1&e( 6u- /i 5i(6*u *1 u/1 .3ii 53<* En&-e.3( 0u( 5e 5i(&eR
T Fiin+03 ,-e1u 53 /&iu *1 0e (1(1 +-10S 53 m& aştept, Ei -356un5e Be1,e- En&-<) /)16&3
-35&i&32 Se (In4Iie 6e 6ie6&, 16)i 50ui63 -3(3/i@e*e 50).i&)1-ei2 D)1(ne, 0e15)-ni0u<(i
1*e1-43 +e ne.unK
Şi ini(1 *ui N)ne5J .3&e1 &1-e /i 5i(@e1 03<i 0u-4e /i &-1n56i-1@i1 6e ?1@32 ;u &)1&e
10e5&e1, 63/i En in&e-i)-u* 01(e-ei2 !e-u* 6-)1563& 01-e in&-1 6e u/1 +in 561&e 1e-i5i5e +e5&u*
+e .ine 01(e-1 6-in0i61*3, +1- 6u&)1-e1 +in +)-(i&)- e-1 En ?*)1-e F -1'1& /i 41A +e (in3 /i
e&e-2 N)ne5J 5i(@i 6u@in1 (In01-e +in 5&)(10 ?30In+ ni/&e &u(.e +e En03*Ai-e /i ) 0)n,in5e 53
5e 6)&)*e15032 Se 16-)6ie +e )*i@1 +e n)16&e /i, *1 En0e6u&, nu 5e 6u&u ')&3-E 53 1-un0e )
6-i,i-e En3un&-u2 ;e* 6u@in 0in0i i(14ini +e ?i*(e +e 4-)1A3 -e6-eAen&In+ 0ee1 0e<1- 6u&e1
,e+e1 Ei +1n51u 10u( En (in&e2 Vi50e-e 6*u&in+ En 5u63 +e 5In4e2 Din@i2 "n 016 ?3-3 0)-62
T G1i+e odată0 /)6&i Be1,e-2
N)ne5J 5&-In5e +in )0'i, E/i *353 016u* En1in&e, E/i @inu -e56i-1@i1, 16)i +e50'i5e )0'ii2 Nu
5e ,e+e1 ni(i0Q +)1- 6)-@e*1nu* 0u-1&, 50*i6in+ En *u(in1 1-un01&3 +e .e0u* +in &1,1n2 O*i@1
+e n)16&e e-1 4)1*32 D3+u +-u(u* 1e-u*ui +in 6*3(Ini 6-in&-e +in@ii En0*e/&1@i En&-<un 5u56in,
16)i 5e En&)1-5e *In43 Be1,, ?e-in+u<5e 53 01*0e 6e 5In4e*e +e 6e P)52
T Ni(i0, 56u5e2 G1i+e<10u( 53<n0e&3( 0u 6-)5&ii*e2
T-e0u-3 +e u/1 En0'i53 1 +e.1-1*ei 6en&-u 1*.i&u-i /i 6-i,i-3 +e *1 +i5&1n@3 u/1 +e 6in
En0'i53 1 &)1*e&ei2 Be1,e- 5e ui&3 *1 N)ne5J2 N)ne5J +3+u +in 0162
T E -In+u* &3u, /)6&i2 Eu 1( ,e-i?i01& .)-01nu* 0u (u-3&u-i2
T Tu 1i +1& 6e5&e e*, Ei -356un5e Be1,e- &)& En /)16&32 Î/i @ine1 .3-.i1 En0*in1&3 En&-<un
?e* 0e @ine1 +e En0363@In1-e2 u&l En&-e.i2
N)ne5J 1uAe1 10u( 1*&0e,1 F 1uAe1 ?3-3 53 1u+3, En 61-&e 6en&-u 03 10e5& 5une& Ei e-1
(1i ?1(i*i1-, En 61-&e 6en&-u 03 ?30u5e ) ).5e5ie En4-)Ai&)1-e 6en&-u M0;1-&'J, 6en&-u )(u*
6e 01-e 16-)16e 03<* E(6u/015e2 "n .up&.up&.up 5*1., +1- +e,enin+ +in 0e En 0e (1i
6u&e-ni0, 5e 1uAe1 +in3un&-u* &)1*e&ei2
T Fu&u<i, 56u5e N)ne5J /i, +e/i ,)-.i 6e &)nu* 53u n)-(1*, ?u +e5&u* +e &1-e 53<i 56e-ie
6e 1(In+)i 6u@in2 B3&u 0u +e4e&u* En u/32 D)(nu*e M0;1-&'JK Ri0OK Te 5i(@i .ineR
Nu .a răspunde, 4In+i N)ne5J2 Nu .a răspunde 6iindcă e mort2 E mort şi şede pe tron,
ca El.is2 D1- M0;1-&'J nu e-1 ()-&2 =e(u, 16)i 56u5eB
T Mi<e 6u@in -3u, .3ie@i2 T-e.uie 53 ?10 &-e1.1 (1-e2 D103 ?10 &-e1.1 (1-e, ) 53 (3
5i(&222 Se 1uAi En03 un 4e1(3&, 16)i En03 ) .3/in32 !0e15&1 +in u-(3 ?u 6u&e-ni03, un 5une&
16-)16e *i0'i+2 Îi 6-),)03 *ui N)ne5J ) 4-i(1532 222 ) 53 (3 5i(& .ine, &e-(in3 M0;1-&'J2
Lui N)ne5J nu i 5e 63-e1 03 .3-.1&u* 5e 5i(@e1 .ine2 P3-e1 0u -35u?*1-e1 &3i1&3 /i 63-e1
03 5u?e-32 ;1 /i ) 5u.*inie-e 1 10e5&)- *u0-u-i, M0;1-&'J 4e(u i1-3/i, 0'i1- (1i 6u&e-ni0 +e0I&
6-i(1 +1&32 Se 1uAi En03 un -363i& +in<10e*1 *i0'i+, 16)i M0;1-&'J @i632
T M0;1-&'JK Be1,e- En0e-03 53 16e5e 0*1n@1, +1- nu -eu/i2 M0;1-&'J, (i0u* *)- 01+)u
1+u5 +e M1(1 P3+u-e, En0ui15e u/1 +in in&e-i)-2 Ri0OK Be1,e- 50u&u-3 0*1n@12 De50'i+e,
)(u*eK En0e-01 53 61-3 01*(, 01 /i 0In+ &)&u* 1- ?i ?)5& ) 4*u(3, ) ?1-53 En&-e 6-ie&eni En&-<)
&1.3-3, 0ee1 0e<* ?30u 53 61-3 /i (1i 56e-i1&2
T Sun& .ine, 56u5e M0;1-&'J2 !0u( 4I?Ii12 T-e.uie +)1-222 .3ie@i, &-e.uie +)1- 53 ?10
6u@in *)02 Se 1uAi-3 1*&e 6I-@u-i2 E-1 -i+i0)* 53 5e 4In+e1503 *1 5une&e*e 6e 01-e *e 1uAe1u 01 *1
5i(6*e 50363-i +e 41A$ 51u ,In&u-i$ F 10e5&e1 e-1u eH6-e5ii eu?e(i5&i0e, u/)1-e 01 4*1Au-1
+e 6e &)-&2 Sune&e*e ,enin+ +in 561&e*e u/ii En0'i5e e-1u 0-u+e /i 03-n)15e, e-1u 01 5?I/ie-e1
unei .u03@i +e 01-ne2
T M0;1-&'JK 56u5e N)ne5J2 B3&u *1 u/32 L153<ne 53 in&-3(K ;'i1- ,)i1u 53 in&-eR E*,
unu*, nu2 Î/i +)-e1 01 M0;1-&'J 53 ?i -3&30i& En 0)n&inu1-e 6-in 63+u-e 51u 53 ?i ?)5& 435i& +e
1*&0ine,12 Şi (1i -3u, En 0e* (1i En+e63-&1& 0)*@ 1* (in@ii, En 0e-e.e*, 0-eie-u* *ui ne(i*)5 +e
-e6&i*3, E/i +)-e1 53<* ?i E(6u/01& 6e M0;1-&'J En03 +in 6-i(1 0*i632 S3 nu 0)(6*i0i
*u0-u-i*e, 6-)5&3n10u*e$, 0u( 56une1u En 6-)4-1(u* +e +eAin&)Hi01-e N1-0)&i0ii !n)ni(i 6e
01-e<* u-(15e ;1-*12 Mc"arthy0
T P*e01@iK 5&-i43 M0;1-&'J 0u ) ,e'e(en@3 ,*34ui&32 V-e@i 53 6*e01@i /i 53 *351@i un
6-ie&en222 53 *351@i un 6-ie&en 53</i ?103 &-e1.1 (1-eR Du(neAeu*eK
Dup& .up& .upB (1i &1-e /i (1i 16-)16e 10u(2
T Ri0OK !0u( ,)-.e1 Be1,2 Se ?)-@1 0u +i56e-1-e 53 635&-eAe un &)n +e41P1&,
15e(ene1 unui 03@3-3&)- 143@1& +e 0)-+e*in3 0e<1 +1& +e .u0*u02 De un+e<@i 0u-4e 5In4e,
1(i0eR
T S3<(i 0u-43 5In4eR M0;1-&'J 63-u (i-1& /i 0'i1- nu 5e 6-e?30e12 Nu 5In4e-eA2
N)ne5J /i Be1,e- 50'i(.1-3 ) 6-i,i-e 56e-i1&32
D(%& D(%& D(%0
Sune&u* Ei 10161-3 En 5?I-/i& En&-e141 1&en@ie *ui N)ne5J /i nu 5i(@i +e0I& ) i(en53
u/u-1-e2
T E<un e*i0)6&e-, 56u5e2 P1-ieA 03<* 01u&32
T ;-eAiR
Be1,e- 1,e1 (in1 unui1 01-e 1u+e 0e,1 6-e1 6*30u& 531 ?ie /i 1+e,3-1&2
T D12
N)ne5J .3nui1 03 )1(enii +in e*i0)6&e- 6u&e1u ?i *1 ?e* +e .ine 6e u-(1 *u(ini*)-
0iu+1&e +e 6e 0e- 51u 03 En0e-01u 53</i +e1 5e1(1 0e 5e En&I(6*15e 0u 1ni(1*e*e, +1- -e?uA1 53
5e 4In+e1503 *1 10e5&e *u0-u-i, nu<i păsa +e 10e5&e *u0-u-i2 Nu<i 6351 +e0I& 53<* ,1+3 6e Ri0O
M0;1-&'J +u5 +e *In43 ei, 53 5e ,1+3 50361& +e e* /i 53<* /&ie in&e-n1& En&-<un 56i&1* +in
M10'i15 51u +in De--J2 Ie/i 1?1-3 /i ?3<*e 5e(n 0u 0e,12
T D1- +103222
D(%0 D(%0 D(%0 I1-, +in 561&e*e u/ii, 5e 1uAi-3 1*&e 5une&e +in 10e*e1 *i0'i+e /i
5(u0i&e, u-(1&e +e un 1*& @i63& +e<1* *ui M0;1-&'J2
T Ie/i 1?1-3K 5&-i43 N)ne5J2 F3<*e 5e(n nen)-)0i@i*)- 53 0).)1-eK Nu<(i 6153 +103
&-e.uie 53 &e 1-un0i En 016 /i 53 eHe0u@i +1n5u* 6*)iiQ con.inge&i numai să ateri-e-e0
T Bine222
Be1,e- En0e6u5e 53 5e En&)1-03 6e 03*0Iie2 !&un0i &-e53-i /i 5&-i432
;I&e,1 +in&-e *u0-u-i*e *1 01-e N)ne5J -eu/i5e 0u 5u00e5 53 nu 5e 4In+e1503 6In3 10u(
53-i-3 i(e+i1& 1?1-3 +in +u*16 /i ie/i-3 En 4)1n3 *1 *u(in3, 53*&In+ /i ui&In+u<5e 6ieAi/2 ;In+
5e En&)1-5e /i e*, &)&u/i, nu ,3Au +e0I& ) 036-i)1-3 5&In+ En .u03&3-ie 0u 016u* En&in5 6e5&e
&eP4'e1, ui&In+u<5e *1 ei 0u )0'ii ei (1-), .*InAi2 N)ne5J &-15e 1+In0 1e- En 6ie6&, u/u-1&, /i 5e
56-iPini +e 6e-e&e2
T T-14e<@i (u0ii /i ,1*e1K 56u5e Be1,e-, eH6i-In+2 !6)i 5e 16-)6ie +e 036-i)1-3,
.3&In+ +in 61*(e2 Di561-i, M1.e*K Nu /&ii En 0e 5eA)n 5un&e(R G1i+eK B143<@i 1-+ei iu&e<n
0u- /i 01-3<&eK F3 01 -10uS /i +3<n (1-/1-ie-K
;36-i)1-1 -3(15e 6e *)0 ) 0*i63, )0'ii 0350In+u<i<5e En&-<) eH6-e5ie 16-)16e u(1n3 +e
61ni032 !6)i 5e En&)1-5e, *),in+u<5e 0u 016u* +e )1*e*e, 6)*)ni0e*e /i 561&u*e*e 1&I-nIn+
+e15u6-1 5).ei2 !0e5&e1 5e 0i)0ni-3 une*e +e 1*&e*e /i 0I&e,1 03Au-3 +in 0ui, ?30In+ /i (1i
(u*&3 43*34ie2 I(e+i1&, 036-i)1-1 ie/i 6e u/3, +In+ u/)- +in 0)1+1 50u-&3 /i 1*.32
Be1,e- Ei (e-5e 6e u-(e, ?30In+ ) 61uA3 +)1- 53 5e ui&e *1 ,e5e*1 +e 6e P)5 0u ) 6-i,i-e
in,i+i)1532
4
Mi4-1@i1 (u*@i(ii +e 1ni(1*e 5e 5u.@i15e2 ;36-i)1-1 6e 01-e ) +3+u5e Be1, 1?1-3 +in
.u03&3-ie 53-i 6e5&e ) ,u*6e /0'i)63&In+3, 01-e</i 6ie-+u5e 6-).1.i* ) *1.3 En&-<) 01601n3,
16)i +i563-u 6-in&-e 0)610i2 I(e+i1&, +e +e15u6-1 n)-i*)- P)/i, 0'i1- +in 561&e*e /)6-)nu*ui,
163-u un e*i0)6&e- +e +i(en5iune1 unui 1u&).uA2 E-1 (1-) /i, 6e ) 61-&e 1 *ui, En *i&e-e 1*.e,
50-i1 =N!2
=n1R 5e En&-e.3 Be1,e-2 "e dracu 9nseamnă Gna: !&un0i E/i +3+u 5e1(1B =1-+1
N1@i)n1*3 !e-i1n3, 0e1 +in B1n4)-, 6-).1.i*2
E*i0)6&e-u* 0).)-E 0u .)&u* En ?1@32
Be1,e- 63/i En 0u-&e1 +in 561&e*e 01.1nei, ?*u&u-In+ +in .-1@e +e15u6-1 016u*ui2
T GeiK 5&-i432 Gei, 1,e( ne,)ie +e<) (In3 +e 1Pu&)-K O (Inu@3 +e<1Pu&)-, .3ie@iK
E*i0)6&e-u* 0).)-E 6In3 0e ?u *1 (1i 6u@in +e +)u3Ae0i +e (e&-i +e15u6-1 63(In&u*ui,
+e5&u* +e P)5 53 -i+i0e A361+1 En&-<un ,I-&eP2 !6)i 5e En+-e16&3 03&-e Be1,e-, 1+u0In+ ) +1&3
0u e* /i ,I-&ePu* +e A361+32
T GeiK !,e( un -3ni& 0u n)iK "n -3ni&K
!0u( 53-e1 +e 6e un 6i0i)- 6e 1*&u* 01 unu* +in&-e i+i)@ii 3i1 +e (3503-i0i +e *1 6)5&u*
*)01* +e &e*e,iAiune +in N15',i**e2 Se 5i(@e1 01 un 0-e&in, +1- nu 5e )6-i +in 53-i&2 E*i0)6&e-u*
6*u&i 6e 0u-en@ii +e 1e- 56-e e*, 16-)16e +e 63(In&, +1- ?3-3 53 5e 16-)6ie (1i (u*&, ?3-3 53
+e1 ,-eun 5e(n 0<1- in&en@i)n1 53 1&e-iAeAe2 O i+ee En4-)Ai&)1-e E* *),i2 Nu /&i1 +103 e-1 0e,1
0e 6-in5e5e En A.)- +e *1 &i6ii +in e*i0)6&e- 51u +103 nu e-1 +e0I& 61-1n)i12 Nu /&i1 5i4u- +e0I&
03 5e 5i(@e1 01 ) (150)&3 .3&u&3 En 0uie En (iP*)0u* unei @in&e +in&-<un 6)*i4)n +e &-14e-eB
ni(e-i@i<* 6e Be1, /i 0I/&i41@i un -1+i) 0u 0e152
"/1 *1&e-1*3 1 e*i0)6&e-u*ui 5e +e50'i5e2 Ie/i *1 i,e1*3 un .3-.1& E(.-301& En 0e1 (1i
4-)153 01n1+i1n3 6e 01-e Be1,e- ) ,3Au5e ,-e)+1&3 /i @inIn+ ) 6)-&1,)0e En (In32 O-i0u(,
nu 01n1+i1n1 /i 6)-&1<,)0e1 E* En4-iP)-1u 6e Be1,2 ;e<* En4-iP)-1 e-1 (1501 +e )Hi4en 6e 01-e
&i6u* ) 6u-&1 6e5&e 4u-3 /i 6e5&e n152 Nu 1uAi5e ni0i)+1&3 01 6i*)@ii 51u En5)@i&)-ii +e A.)- 53
1i.3 ne,)ie +e (3/&i +e )Hi4en *1 ) 1*&i&u+ine +e +)u3Ae0i +e (e&-i2 Nu 1&un0i 0In+ 1e-u* 6e
01-e<* -e56i-1u e-1 0u-1&, 0e* 6u@in2
B3-.1&u* E(.-301& En 01n1+i1n3 ,)-.i En 6)-&1,)0e, 0u,in&e*e ie/in+ 6u&e-ni0e /i
*i(6eAi En 6)?i+1 .up&.up&.up&u*ui e*i0e*)-, +1- 5unIn+, &)&u/i, 0iu+1&, En 61-&e +in 01uA1
1(6*i?i03-ii *)- ?)-@1&e, +1- En 0e1 (1i (1-e 61-&e, 4In+i Be1,e-, +in 01uA1 (3/&ii +e 6e ?1@1
,)-.i&)-u*ui2 E-1 01 /i 0In+ @i<1- ?i ,)-.i& un 0iu+1& Aeu -).)&i02
T ;ÂŢI S"NTEŢIR 5&-i43 ,)0e1 Aeu*ui2 !RĂT!ŢI<MI PE DE=ETE2
Be1,e-, 0)n?uA /i En563i(In&1&, 5e 4In+i *1 En0e6u& +)1- *1 e* /i *1 N)ne5JQ *1 u-(1
u-(ei, Gen-J /i Pe&e nu 5e En&)-5e5e-3 En03 +e *1 (141Ain2 Ri+i03 +)u3 +e4e&e, 01 1-3&In+
5e(nu* 630ii2
T RĂMÂNEŢI PE PO#IŢIEK &un3 &i6u* +in u/1 e*i0)6&e-u*ui 0u ,)0e1 51 -).)&i032
#ON! SE !FLĂ S"B ;!R!NTINĂ TEMPOR!RĂK REPET, #ON! SE !FLĂ S"B
;!R!NTINĂ TEMPOR!RĂK N" P"TEŢI PĂRĂSI #ON!K
Nin5)1-e1 5e -3-e1, +1- ,In&u* 5e En&e@i 10u( /i<i 5u?*3 *ui Be1,e- En ?1@3 ) -1?1*3 +in
A361+1 -i+i01&3 +e e*i0e*e e*i0)6&e-u*ui2 Î/i En4u5&3 6*e)16e*e 6-)&e0&i, /i ?*u&u-3 +in (Iini2
În4'i@i ) 4u-3 +e A361+3 En&3-i&3, E/i 50ui63 50).i&)1-e1 01 53 n<) En4'i&3 /i 6e 10e15&1 8En ?e*u*
10e5&1 ,1 (u-i, Ei 6-eAi5e5e (e-eu (1(1, En4'i@in+ ) 50).i&)1-e /i Ene0In+u<5e9, 16)i 5&-i43B
T ;1-1n&in3, cum adică: !,e( un &i6 .)*n1, 0u n)i, &-e.uie 53 ,eni@i 53<* *u1@iK
De/i /&i1 03 nu 6)1&e ?i 1uAi& +in 6-i0in1 .up& .up& .up& u*ui e*i0e*)- Fel nu 1,e1 )
E(6u@i&3 +e 6)-&1,)0e 01-e 53<i 1(6*i?i0e ,)0e19, 0)n&inu1 53 5&-i4e2 !&un0i, 0In+ Ei ie/i-3
0u,in&e*e un tip !olna. 6-in&-e .uAe, E/i +3+u 5e1(1 03<i 1-3&15e &i6u*ui +in e*i0)6&e- nu(3-u*
4-e/i& +e +e4e&e F ei e-1u &-ei, nu +)i2 V-u 53 -i+i0e 0e*e &-ei +e4e&e, 16)i 5e 4In+i *1 Gen-J /i
*1 Pe&e2 Nu e-1u En03 10)*), +1-, +103 nu 5e En&I(6*15e 0e,1 0u ei, a.eau 53 ?ie F +e0i, 0I@i
erau 0u 1+e,3-1&R D)i e-1 -356un5u* 4-e/i&, +1- e-1 )1-e &-ei 0e* 0)-e0&R S1u e-1 0in0iR ;u(
?30e1 +e ).i0ei En 15&?e* +e 5i&u1@ii, Be1,e- 5e .*)032 ;In+ i 5e En&I(6*1 15&1 *1 /0)1*3, Gen-J
+e *In43 e* 51u N)ne5J +in 561&e Ei /)6&e1u -356un5u-i*e2 !i0i 1?1-3 nu<* 6u&e1 1Pu&1 ni(eni2
!i0i nu e-1u +e0I& in?e-n1*u* .up& .up& .up 01-e<i .i0iui1 &i(61ne*e /i A361+1 10ee1 En
,I-&ePi&3 01-e<i in&-1 6e 4I& En P)5 /i<i 1Pun4e1 En 6*3(Ini, ?30In+u<* 53 &u/e15032
T RĂMÂNEŢI PE PO#IŢIEK PROBLEM! V! FI REMEDI!TĂ ÎNTRE
DO"Ă#E;I ŞI P!TR" ŞI P!TR"#E;I ŞI OPT DE OREK D!;Ă !VEŢI NEVOIE DE
GR!NĂ, ÎN;R";IŞ!ŢI<VĂ BR!ŢELE DE!S"PR! ;!P"L"IK
T Suntem mai mul1i0 5&-i43 Be1,e- 03&-e .3-.1&u* +in u/1 e*i0)6&e-u*ui2 S&-i43 1&I& +e
&1-e, 03<i 163-u-3 6un0&e -)/ii En ?1@1 )0'i*)-2 A.em un rănit cu noi0 A.em222 (N RQNI222 cu
noi0
I+i)&u* +in e*i0)6&e- E/i 1-un03 6)-&1,)0e1 En16)i En 01.in3, 16)i ?30u un 0e-0 0u
+e4e&u* (1-e /i 1-3&3&)-u* +e *1 (In3, 01 /i 0In+ 1- ?i 56u5B <ine0 e&am uşchit0 Lui Be1,e- Ei
,eni 53 @)63ie +e ?-u5&-1-e2 În 50'i(., En53, -i+i03 ) 61*(3 +e50'i53 +e15u6-1 016u*ui F 0I&e
un +e4e& 6en&-u ?ie01-e, 6en&-u e* /i 6en&-u 6-ie&enii *ui, 6*u5 0e* 6en&-u M0;1-&'J2 B3-.1&u*
+in e*i0)6&e- ).5e-,3 /i -InPi2 Pen&-u ) 0*i63 0u 1+e,3-1& (inun1&3, Be1,e- 0-eAu 03<* ?30u5e
6e 0-e&inu* 6u-&3&)- +e (1503 53 En@e*e143 +e56-e 0e e-1 ,)-.12 ;-e&inu* En&)1-5e En53 0ee1 0e
0-eAu5e e* 03 e-1 un 51*u& /i e*i0)6&e-u* En0e6u 53 5e En1*@e En 1e-2 Be1,e- ;*1-en+)n -3(15e
*)0u*ui, En4'e@1& En (iP*)0u* A36eAii En,I-&ePi&e, 5&-i4In+B
T Sun&e( 0in0i /i 1,e( ne,)ie +e 1Pu&)-K Suntem cinci şi a.em ne.oie de&un 6utut de
A#(OR0
E*i0)6&e-u* +i563-u En16)i 6-in&-e n)-i2
5
N)ne5J 1uAi ?-In&u-i +in 10e5&e1 F 0u 5i4u-1n@3 1uAi ,)0e1 1(6*i?i01&3 ,enin+ +in56-e
e*i0)6&e-u* T'un+e-.)*& F +1- En@e*e5e ?)1-&e 6u@in2 Se 0)n0en&-1 6-e1 &1-e 15u6-1 *ui
M0;1-&'J, 01-e @i615e +e 0I&e,1 )-i 50u-& /i ?3-3 ,*143, /i 16)i &30u5e2 Du')1-e1 ,enin+ 6e
5u. u/3 0)n&inu1 53 5e En4-)1/e2
T M0;1-&'JK 5&-i43 e* 0In+ in&-3 Be1,e-2 De50'i+e u/1 51u ) +).)-I(K
T L351@i<(3 En 610eK -356un5e M0;1-&'J &)& 0u un 5&-i43&, +1- 5*1. /i &u*.u-1&2 Nu
&-e.uie +e0I& 53 (3 0102 REA SQ MA "A"0 D10<) 53 (3 010, ) 53 (3 5i(& .ineK
!/1 *i(.1P ?-u5& ,enin+ +e *1 un )( 6en&-u 01-e o, Doamne /i o, Dumne-eule e-1u
eH6-e5ii &1-i, E* En563i(In&1 6e N)ne5J 0'i1- (1i (u*& +e0I& E* En563i(In&15e 5In4e*e +e 6e
0e1-/1? /i +e 6e 0'i*)@i2 Se En&)1-5e 56-e Be1,e-, 1.i1 ).5e-,In+ 03 e-1 6*in +e A361+3 /i 1-3&1
01 F-)5&J, )(u* +e A361+32
T G1i+e, 1Pu&3<(3 5<) +3-I(2 T-eS 53 En0e-03( 53<* 1Pu&3(2
Be1,e- 1-3&1 56e-i1& /i En4-iP)-1&2 #361+1 i 5e &)6e1 6e ).-1Pi2
T Ş&iu i)222 Ti6uS +in e*i0)6&e- ,)-.e1 0e,1 +e56-e 01-1n&in3 T +103<i in?e5&1& 0u 0e,1R
D103 &-e1.1 1i1 -)/ie +e 6e ?1@1 *ui222
În 0iu+1 6-)6-ii*)- 51*e 5en&i(en&e 6)&-i,ni0e *ui M0;1-&'J, *ui N)ne5J Ei ,eni 53<*
6)0ne1503 6e ,e0'iu* 53u 6-ie&en2 În *un1 (1-&ie 1 10e*ui 1n, e* En5u/i 5&3&u5e 5In4e-In+ En&in5
6e 15?1*&u* unei 5&-3Ai +in ;1(.-i+4e2 D103 1- ?i -e?uA1& *u(e1 53<* 1&in43 6en&-u 03 1- ?i
6u&u& 1,e1 SID!R D103 1- ?i -e?uA1& 53<* 1Pu&eR S3<* ?i *351& +)1- 10)*), ?iin+03 nu 1,e1u ni0i
) (3nu/3 +e 01u0iu0 *1<n+e(In3R
T Be1,, 16-)16e 03 i<1( 5u?*1& En 4u-3 F +103 1-e 0e,1 En&-<1+e,3- in?e0@i)5, 6-).1.i*
03 +eP1 ne<1( 0)n&1(in1& /i n)i2 ;e (1i 56ui 10u(R
Be1,e- nu 56u5e ni(i0 6en&-u ) 0*i632 !6)i, N)ne5J 5i(@i 10e* +e0*i0 En (in&e2 P-e@ +e
un 5in4u- ()(en&, E* ,3Au 6e Be1,e- 0e* 0u 01-e 0-e50u5e, un 6u/&i En&-<) P10'e&3 uA1&3 +e
()&)0i0*i5& 01-e 5&-i415eB 'ei, !ăie1i, termina1i0 ermina1i dracului ODAQ0, 0e* 01-e /&i1 03
&)&u* 1,e1 53 5e -eA)*,e 0u .ine2
Be1,e- ?30u un 615 En ?1@32
T Gei, Ri0O, 0e Ai0i 53 ne +e50'iAiR Nu ,-e( +e0I& 53 &e 1Pu&3(2
Nu 5e 1uAi ni(i0 +in 561&e*e u/ii2 Ni0i (301- un 5&-i43&, ni0i (301- ) -e56i-1@ie, ni0i
0'i1- ?I5Ii&u* '1ine*)- ?-e0In+u<5e En&-e e*e2 Sin4u-e*e 5une&e 01-e 5e 1uAe1u e-1u .u.ui&u*
4ene-1&)-u*ui /i 10e* .up e,1ne50en& 1* e*i0)6&e-u*ui2
T Bine, 56u5e Be1,e-, ene-,1&2 G1i 53 +).)-I( 0u-,1 15&1 +e u/32
Se +3+u-3 1(In+)i En 561&e /i</i En+-e6&1-3 u(e-ii 03&-e u/3, i(i&In+ 6e Pu(3&1&e
0)n/&ien& 6)*i@i/&ii +in&-<) (ie +e ?i*(e2
T L1 &-ei, 56u5e N)ne5J2
T ReAi5&3 6i0i)-u* &3u *1 15&1, )(u*eR
De ?16&, 6i0i)-u* /i /)*+u* *ui N)ne5J E* +u-e1u -3u, +e/i nu</i +3+u5e 0u eH10&i&1&e
5e1(1 +e 15&1 6In3 0e nu<i 1&-35e5e Be1,e- 1&en@i12
T Ni0i ) 6-).*e(3, Ai5e e*2
T M+1, i1- 0u-uS (eu e -e4e*e *u(ii2
T L1 &-ei2 =1&1R Şi, 0In+ +3+u Be1,e- +in 016B "nu222 +)i222 &-ei2
Se n36u5&i-3 En1in&e /i *),i-3 u/1 1(In+)i +e)+1&3 0u 0e*e 16-)16e ) 5u&3 )6&Ae0i +e
Oi*)4-1(e +in 561&e*e u(e-i*)- *)-2 ;e+3 0u ) u/u-in@3 1.5u-+3, +in 01uA1 03-ei1 ei ?u-3
6-)ie0&1@i, @inIn+u<5e unu* +e 0e*3*1*&, En in&e-i)-u* .3ii2 Pi0i)1-e*e *e 1*une01-3 6e 5In4e*e +e
6e +1*e*e +e 4-e5ie2
T !', drace, 56u5e Be1,e-2 MIn1 +-e16&3 i 5e -i+i03 *1 4u-1 En 01-e, +e 10e15&3 5in4u-3
+1&3, nu 1,e1 ) 50).i&)1-e, /i ) 10)6e-i2 De15u6-1 (Inii, )0'ii Ei e-1u *1-4 +e50'i/i /i u(eAi2
F !', drace, )(u*e T drace2
N)ne5J +e50)6e-i 03 nu (1i 1,e1 0u,in&e2
;!PITOL"L ;IN;I
D"DDITS,
P!RTE! ÎNTÂI
1
D)1(n3, 56u5e Pe&e2
Fe(ei1 En '1in3 +e *In3 nu 56u5e ni(i02 S&3&e1 +)1- En&in53 6e .u01&1 6-3?ui&3 +e
6-e*1&3 /i nu 56une1 ni(i02 Pe&e Ei ,e+e1 un )0'iQ )0'iu* 5e ui&1 *1 e*, 51u 6-in e*, 51u 5e ui&1
56-e (iP*)0u* (e50'in 1* nen)-)0i&u*ui +e uni,e-5, 0ine 6u&e1 /&i2 În?i)-3&)-2 F)0u* 6)0ne1
En&-e ei, En0e6In+ +e<10u( 53 6-in+3 ?)-@3 /i 53 E(6-3/&ie ni/&e 03*+u-32 Gen-J 6*e015e +e
,-e) 0in0i56-eAe0e (inu&e2 Nu 1,e1 53 5e En&)1-03 +e0I& 6e5&e &-ei )-e, +u63 0u( 01*0u*15e
Pe&e, 6e5&e &-ei )-e 0e* (1i 0u-In+, 0ee1 0e En5e(n1 6-e1 (u*& &i(6 6e&-e0u& 5u.
5u6-1,e4'e-e1 )0'iu*ui En?i)-3&)- +e /101* 1* 10e5&ei +)1(ne2
T D)1(n3, 56u5e +in n)u2 M3 1uAiR
Ni(i02 ;35015e ) +1&3, /i 1&un0i Pe&e ,3Au5e 03<i *i65e1u Pu(3&1&e +in&-e +in@i2 ;e
+-10uS (1i En5e(n1 /i 15&1R ;'i1- ,)i1 53 /&ieR R356un5u*, 1?*3 Pe&e, e-1 /i +1, /i nu2 E-1
0u-i)5 F 6-e5u6une1 03 35&1 e-1 "n *u0-u 0)(un &u&u-)- )1(eni*)- F +1-, En 10e*1/i &i(6, nu
,)i1 53 /&ie2 Nu ,)i1 53 /&ie 0ine e-1 e1, 0ine e-1 Ri0O 51u 0e i 5e En&I(6*15e, /i ni0i 0ine e-1u
ei$, 0ei 01-e 5e En&)-5e5e-32 S& au 9ntors0 5&-i415e ?e(ei1 0In+ ,3Au5e *u(ini*e +in 0e-, S&au
9ntors0
T D)1(n3, 56u5e 6en&-u 1 &-ei1 )1-32
Ni(i02
S6u5e5e 03 nu(1i Ri0O (1i -3(35e5e, 16)i 56u5e5e S& au 9ntors, ,)-.in+ 6-).1.i*
+e56-e *u(ini*e +in 0e- /i, +e 1&un0i, nu (1i 50)5e5e +e0I& 10e*e -I4Iie*i /i .3/ini ne6*30u&e222
6*u5 10e* 03501&, eH6unIn+u</i +in@ii *i653222 /i (1i e-1 )0'iu*2 !0e* )0'i En?i)-3&)- +e /101*2
Gen-J nu 6*e015e +e0I& +e 0in0i56-eAe0e (inu&e F 6*e015e *1 +)i56-eAe0e /i 0in0i (inu&e /i
10u( e-1 +)i56-eAe0e /i +)u3Ae0i +e (inu&e, 6)&-i,i& 0e15u*ui *ui Pe&e F +1- *ui i 5e 63-e1 )
)-3 /i Pu(3&1&e2 !,e1 53 ?ie ) Ai En4-)Ai&)- +e *un43 /i, +103 ,)i1 5<) +u03 6In3 *1 0163& ?3-3
53 0e+eAe 80)n&inu1 53 5e 4In+e1503 *1 ) 6),e5&e 6e 01-e ) 1,u5e5e-3 +e 0i&i& 6-in 0*151 1
)6&1, nu</i 1(in&e1 0ine ) 50-i5e5e, E/i 1(in&e1 +)1- 03 &i6u* +in 6),e5&e )()-I5e un .3&-In
6en&-u 03 nu (1i 5u6)-&1 6-i,i-e1 +in )0'iu* *ui
7
Q 1&un0i Pe&e nu<* En@e*e5e5e 6e &i6, +1- 10u(
E* En@e*e4e1, +1, +)(nu*e9, 1,e1 ne,)ie +e 0e,12
T D)1(n3, (3 1uAiR
Nada
:
2 D)1- )0'iu* En?i)-3&)- +e /101*2
7 Pe&e E/i 1(in&e/&e +e 6),e5&i-e1 Inima care 9şi spune taina, +e E+41- !**1n P)e
: Ni(i0 8En 561ni)*39
T T-e.uie 53 (3 En&)-0 *1 (1/in3, ?iin+03 1( 01( ui&1& 0e,12 D1- &e ,ei +e50u-01 /i
5in4u-32 Nu<i 1/1R
Ni0i un -356un5 T 16)i ?e(ei1 E/i ?30u 5i(@i&3 6-eAen@1 0u ) 1*&3 .3/in3 6-e*un43,
-363i&)1-e, ?1@1 50'i()n)5in+u<i<5e, 01 /i 0In+ 1- ?i +u-u&<)222 /i 0'i1- 1/1 &-e.uie 53 ?i /i ?)5&B
)-i0e *u0-u 50)&e1 un 15e(ene1 5une& tre!uia 53 +)1-32 De/i Pe&e 1,u5e5e 4-iP3 53 5e 1/eAe En
.3&1i1 ,In&u*ui, E* 1Pun5e &)&u/i ) u-(3 +e (i-)5 F 01*+ /i 4-eu, +1-, En&-<un ?e*, +e*)0 uman2
Nu (i-)5e1 ni0i (301- 1 .3/in3 +e ,1032 Lu0-15e 6en&-u Li)ne* SJ*,e5&e- 0In+ ?u5e5e 0)6i*,
(u*5e5e (1i (u*&e ,10i +e0I& 1,u5e5e En 4-iP3 /i, une)-i, 5i4u-, +3+e1u +-u(u* *1 41Ae 0'i1-
0In+ &e 1?*1i 6e 503une* F un (i-)5 4-eu, ,e-+e, un (i-)5 mlăştinos2 !0e5&1 nu e-1 1/1, 0'i1-
+e*)02 E-1 01 /i222 ei .ine, 01 1&un0i 0In+ e/&i (i0 /i 6-i(e/&i 6-i(u* &3u 5e& +e 0'i(ie /i 0In+,
53&u-In+u<&e +u63 ) ,-e(e +e eH6e-i(en&e*e 6-)5&e/&i +in En+-u(1-, En0e6i 53 1(e5&e0i
5u.5&1n@e +e<1 ,1*(1 +)1- 01 53 ,eAi +103 ,)- eH6*)+12 !5&1 e-1, E/i +3+u 5e1(1, (1-e 61-&e
+in 0ee1 0e<* ne*ini/&e1, ) 61-&e +in 0ee1 0e<i +3+e1 ) 5&1-e +e ne-,)Ai&1&e2 D)1- 03 e-1 0e,1
6-)5&e502 O1(enii 6u- /i 5i(6*u nu e7plodea-ă, nu<i 1/1R T)&u/i, &-e.ui1 ne163-1& 53</i 1+u03
un 1+Pu,1n&2 Fiin+03 ?e(ei1 Ei +3+e1 ?i)-i *1 4-eu2
Lu3 +)u3 .u03@i +e *e(ne +in ()-(1nu* 6e 01-e<* 1*03&ui5e Gen-J, *e 6u5e 6e ?)0,
-3(15e 6e 4In+u-i, 16)i (1i 1+3u43 ) 1 &-ei1 .u01&32 S0In&ei*e 5e -i+i01-3, &-e(u-1-3 En 1e- /i
5e 5&in5e-3 *1 0)n&-)*u* 0u .u01&1 +e &1.*3 6-3.u/i&3 +in 10)6e-i/2
T M3 En&)-0 6In3 53 16u0e 53 1-+3 15&e1, +1-, +103 ,ei ,-e1 53 (1i 6ui 6e ?)0, ?ii
.ine,eni&32 BineR
Ni(i02 Îi ,eni 1&un0i 5<) 50u&u-e, +1- 1,e1 +e (e-5 +)i Oi*)(e&-i, unu* 6In3 *1 S0)u& /i
0e*3*1*& En16)i 1i0i, /i &-e.ui1 53</i e0)n)(i5e1503 ?)-@e*e2 Pe *In43 15&1, 6-).1.i* 0<1- ?10e<)
53 5e .3/e150I +in n)u2 S1u 53<i -I4Iie +i-e0& En ?1@32
T Bine, 56u5e e*2 T30e-e1 En5e1(n3 16-).1-e, 15&1 ne 56une1 +)1(n1 >'i&e En 0*151 1
61&-12
Se )6in&i 53 5e -i+i0e, @inIn+u<5e +e 6i0i)-, ?30In+ ) 4-i(153 /i 1*une0In+, 16-)16e 53
01+3, +1- -eu/in+ En&-<un 5?I-/i&, ?iin+03 1,e1 ne,)ie +e .e-e1 10ee1, *1 n1i.1, a.ea ne.oie +e
e1, /i nu 6u&e1 ni(eni 53 i<) 1+u03 +103 nu /i<) 1+u0e1 0'i1- e*2 P-).1.i* 03 e-1 1*0))*i02 De
?16&, nu eHi5&1 ni0i un 6-).1.i*$ En 6-i,in@1 15&1 /i .3nui1 03, En 0e*e +in u-(3, ,1 &-e.ui1 53
?103 0e,1 0u 15&1, +1-, 6en&-u 10u(, &-e.ui1 53 5e +e50u-0e 0u 0e 1,e1 *1<n+e(In3, nuR Si4u-,
+e)1-e0e nen)-)0i&1 15&1 e-1 +i5&-u53, nu (1i -3(35e5e-3 +in e1 +e0I& ni/&e 41Ae 6u&u-)15e /i
10e* )0'i En?i)-3&)- +e /101*2 D103 ,1 &-e.ui 53 (1i 6un3 ni/&e *e(ne 6e ?)0, 1- ?10e .ine 53 5e
+e50u-0e 5in4u-3, +1- nu .a tre!ui, ?iin+03 e* 5e ,1 En&)1-0e 0u (u*& En1in&e 53 ?ie ne,)ie +e
1/1 0e,12 Nu e-1u +e0I& +)i Oi*)(e&-i2 Si4u- Ei ,1 -eAi5&1 6i0i)-u* *1 10e15&3 +i5&1n@32
T M3 ,)i En&)1-0e, 56u5e2 Se 16*e03 En ?1@3 /i</i (153 4enun0'iu*2 E-1 En@e6eni&, +1- nu
?)1-&e &1-e2 Nu ?)1-&e &1-e, 0'i1- 1/12 V1 6une .e-e1 En&-<) 6un43 F 6)1&e 03 /i ) 0u&ie +e
.i50ui@i Gi G) 6en&-u nen)-)0i&3, +103 &)& ,1 ?i *1 016i&)*u* 35&1 F /i 5e ,1 En&)1-0e En+3-3&2
E/&i 5i4u-3 03 &e 5i(@i .ineR
Ni(i02 D)1- )0'iu*2
T T30e-e1 En5e1(n3 16-).1-e, -e6e&3 /i 6)-ni 03&-e Dee6 ;u& R)1+, (e-4In+ 6e
u-(e*e 16-)16e 0)(6*e& u(6*u&e 0u A361+3 ?30u&e +e 6-e*1&3 0In+ ) &I-I5e Gen-J En0)10e2
Me-5e En -e6-iAe 50u-&e, )6-in+u<5e 53 5e )+i'ne1503 *1 ?ie01-e Ae0e<+)i56-eAe0e 61/i222 /i
53</i (15eAe 4enun0'iu*2 Se )6-i ) +1&3 53 5e ui&e *1 ?)02 DeP1 63-e1 (i0 /i *i65i& +e 5u.5&1n@3
En *u(in1 +u63<1(ieAii &i(6u-ii2 E<) ne.unie ?u&u&3, 56u5e *1 un ()(en& +1&, +1- 0)n&inu3 53
(e1-432
2
!Pun5e *1 0163&u* 6)-@iunii +e 63(In& +-e6& ?3-3 ni0i ) 6-).*e(3Q *1 ?e* /i 6In3 *1
Pu(3&1&e1 +e1*u*ui2 T)0(1i En0e6u5e 53 u(.*e 6u@in (1i -e6e+e, &)0(1i En0e6u5e 53 5e
En0-e1+3 En 4enun0'i (1i (u*&, 0In+ F '1<'1, 0-e&inu*e, 1i (u/01&<) F 5e .*)01,
&-1n5?)-(In+u<5e En 0e,1 0e 63-e1 .e&)n 1-(1&, /i 03Au *1 63(In&, 5&-i4In+ -34u/i& EnPu-3&u-i
6-in&-e +in@ii En0*e/&1@i2
ŞeAIn+ 10)*) En A361+3 /i EnPu-In+, E/i +3+u 5e1(1 03 5e En&I(6*1 0e,1 ?)1-&e 0iu+1& En
Pu-u* *ui2 "n 0e-. ?)1-&e (1-e &-e0u 6-in 5&In41 *ui, 1-un0In+ +)1- ) 6-i,i-e ?u-i/3 03&-e )(u*
+e 01-e 1- ?i ?u4i& En 51*&u-i (1-i /i 56-in&ene En&-<) 0u &)&u* 1*&3 Ai2 Fu4in+ ) +1&3 0u e*,
16-)16e 6e 5u. e*, ,3Au ) ,e,e-i@3 -)/01&32
Pe&e /eAu 10)*) En nin5)1-e1 -1-3 F ?u*4ii (1-i 03+e1u En&-<) un+ui-e 50'i(.3&)1-e, 01-e
5e(3n1 0u ) +1n&e*3-ie F 0u 6i0i)-u* En&in5 En ?1@3 /i 0u 4u-1 +e50'i532 Pe +-u( ,ene1u /i (1i
(u*&e 036-i)1-e /i 0e-.iQ +e 15e(ene1, ,ene1u /i 1*&e 1ni(1*e, (e-4In+ *1 615 51u 53*&In+
15e(ene1 un)- -e?u4i1@i 5036In+ +e 0ine /&ie 0e +eA15&-u2 ;'i1- (1i (u*&e 5e ,e+e1u 6-in&-e
0)610i, (i/0In+u<5e En&-<un ,1* 03&-e e5&2
T "n+e (e-4e@i, 6-ie&eniR En&-e.3 e* un ie6u-e +e 0I(6 0u u-e0'i*e *i6i&e +e 561&e, 01-e
&-e0e1 En 51*&u-i (i0i 6e *In43 e*2 Se @ine ) 61-&i+3 +e ?)&.1* 0u e0'i6e (iH&e *1 -eAe-,1
n1&u-1*3 +in e5&R Se ?10e +i5&-i.u@i1 6en&-u u-(3&)-u* ?i*( +e5en1& *1 Di5neJR !,e@i )222
Se )6-i .-u50, 51*i,1 u50In+u<i<5e En 4u-3 /i +e,enin+ un ?e* +e 0e1@3 6i/03&)1-e2 "n u-5
ne4-u, En4-3/1& 0u 6-),iAii*e 1+un1&e En 6e-i)1+1 +in1in&e1 'i.e-n3-ii, (e-4e1 En .uie5&-u 6-in
e0-1nu* +e 1-.u/&i /i &u?e +in 61-&e1 *ui 5&In432 "(.*1 0u n15u* 16-)16e +e 63(In& /i 0-u61 i
5e (i/01 +in&-<) 61-&e En 1*&1 /i, +e/i nu<i 10)-+3 *ui Pe&e ni0i (301- ) 6-i,i-e, i*uAii*e 6e 01-e
/i *e ?30u5e +e 0In+ 5e 1?*1 1i0i, En 63+u-i*e n)-+u*ui, En *e43&u-3 0u 6)Ai@i1 51 En *1n@u* &-)?i0,
?u-3 6en&-u 6-i(1 +1&3 56u*.e-1&e2 E* nu e-1 +e0I& ) 4-3(1+3 4u5&)153 +e 01-ne 1*.3, 01-e 5e
En&I(6*1 En03 53 (1i -e56i-e2 F3-3 6u/03, e-1 (1i ne1Pu&)-1& 01 ,e,e-i@1 6e 01-e ) ,3Au5e
E(6*e&i0in+u<5e 6-in&-e 6i0i)1-e*e 0e-.u*ui F +103 1- ?i ).5e-,1&<) u-5u*, ,e,e-i@1 1- ?i 6u&u&
0e* 6u@in 53 5e 01@e-e En 0e* (1i 16-)6i1& 0)610 6In3 5u5, 6In3 6e 0e*e (1i 5u.@i-i 0-en4i,
un+e ni0i un u-5 n<1- 6u&e1<) u-(1 ,-e)+1&32 F16&u* 03 acest u-5 ni0i (301- nu 5e ui&15e *1 e*
nu<* ?30e1 6e Pe&e 53 ?ie (1i *ini/&i&2 "n+e eHi5&1 unu*, 6-e0i5 e-1u /i 1*@ii, i1- u-(3&)-u* 5<1-
6u&e1 53 nu ?ie *1 ?e* +e 1+In0i& En 6-)6-i<i*e<i 4In+u-i2
De<n+1&3 0e 5e 15i4u-3 03 u-5u* 6*e015e, Pe&e 5e )6in&i En 6i0i)1-e +in n)u, 0u ini(1
.u.uin+u<i En 6ie6&2 O *3515e 5in4u-3 6e ?e(ei1 10ee1 ne0'i.Aui&3 /i .3/in)153, +1-, 53 ?i(
5e-i)/i, 0e ?e* +e 6-)&e0@ie i<1- ?i 6u&u& e* 15i4u-1 +103 5<1- ?i ')&3-I& 53<i 1&10e un u-5R ;'e5&i1
e-1 03 &-e.ui1 53</i -e0u6e-eAe 6u/012 S<) -e0u6e-eAe /i 6e 1 *ui Gen-J 6)1&e, +103 *e 6u&e1
03-1 6e 1(In+)u3 En16)i2 În u-(3&)1-e*e 0in0i (inu&e F 6In3 0e 1Pun5e 6e 0-e15&1 +e1*u*ui F
6-i)-i&1&e1 6-in0i61*3 1 *ui Pe&e ?u 6u/01 /i +e<1.i1 +u63 10ee1 u-(1 .e-e12 Pe 0In+ En0e6u
0).)-I-e1 6e 61-&e1 0e1*1*&3 1 +e1*u*ui, &)&u/i, .e-e1 -e+).In+i 6-i(u* *)02 S3 ) 6un3 En&-<)
6un43 /i 53</i 1&I-ne 6un41 +e u(3-2 S3 nu 5e )6-e1503 6e +-u(u* +e En&)1-0e-e 53 .e12 V1
+e5?10e ) 5&i0*3 1&un0i 0In+ 5e ,1 1?*1 En16)i En ?1@1 ?)0u*ui2 V1 ?i .e-e1 51 +e -e0)(6en53, /i
nu eHi5&1 ni(i0 (1i .un 01 ) .e-e +e -e0)(6en532
Eşti un alcoolic2 8tii asta, nu&i aşa: (n nenorocit de alcoolic2
D1, /i 0e (1-e *u0-u En5e(n1 15&1R ;3 ) 6u&e1i +1 En .1-32 Ni(eni nu 1,e1 53 &e 6-in+3
03 1i *351& 5in4u-3 En 63+u-e ) ?e(eie En 5&1-e 0)(1&)153, 53 Ai0e(, 6In3 0e<1i +1& ) ?u43 En
03u&1-e1 (1*@u*ui2 O +1&3 En&)-5 *1 1+36)5&, ,1 &-e.ui 53</i 1(in&e1503 53 1-un0e 5&i0*e*e 4)1*e
1+In0 En 63+u-e2 De/i 5<1- 6u&e1 01 Gen-J 53 /&ie )-i0u(2 S3 /&ie 1/1 0u( 5e 61-e 03 /&iu
En&)&+e1un1 *u0-u-i unu* +e56-e 0e*3*1*& 1&un0i 0In+ 5un& E(6-eun32 ;'i1- +103 n<1- ?i /&iu&, 0u
51u ?3-3 1.i*i&3@i &e*e61&i0e, 01 53<* +u0i +e n15 6e Gen-J De,*in &-e.ui1 53 ?ii un (1e5&-u
5&-3*u0i&2
;u &)1&e 10e5&e1, Pe&e 0-e+e1 03 Gen-J E* ,1 63<5ui En 6-i,in@1 .e-ii2 !5&1 6In3 0e Pe&e
,1 ')&3-E 03 1 5)5i& ,-e(e1 53 +i50u&e 5u.ie0&u*2 PIn3 0e ,1 ')&3-E 53<i 0e1-3 6)1&e *ui Gen-J
1Pu&)-u*2 Lu0-u 6e 01-e 5<1- 6u&e1 01 Pe&e 53<* ?103 )+1&3 /i<)+1&32 În ()+ 5i4u- nu<i 6*30e1
i(6-e5i1 6e 01-e ) 1,e1 10u( +e56-e 5ineQ ?16&u* 03 ) *3515e 6e ?e(ei1 10ee1 5in4u-3 10)*) En
63+u-e 56une1 +e56-e Pe&e M))-e nu(1i *u0-u-i -e*e2 D1- Gen-J222 /i En 6-i,in@1 *ui Gen-J
0e,1 nu e-1 En -e4u*3 En 10e5& n)ie(.-ie2 Pe&e nu /&i1 +103 5i(@i5e /i Be1,e- 10e5& *u0-u, +1-
e-1 +e5&u* +e 5i4u- 03 N)ne5J E* 5i(@i5e2 Gen-J e-1 +1& 6e5&e 016 En&-<un ?e*2 E-1 6)1&e (1i222
Din 561&e*e *ui 5e 1uAi un 4-)'3i& Pi*1,2 E-1 un e*1n, /i &-e0u 6e *In43 Pe&e ?3-3 1<*
).5e-,1 0'i1- 1&un0i 0In+ Pe&e 03Au En (iP*)0u* +-u(u*ui, EnPu-In+ 4u&u-1* /i @inIn+u<5e +e
6i0i)-, ui&In+u<5e En 5u5 En nin5)1-e1 ()*0)(3 /i 56unIn+u</i 03 e un 6-)5&2 "n alcoolic
6-)5&2
T-e0u 6-in 0I&e,1 ()(en&e En?-i0)/3&)1-e 0In+ 0-eAu 03, +e +1&1 10e15&1, 4enun0'iu*
nu 1,e1 53</i (1i -e,in3 F E/i -u65e5e 0e,1 En3un&-u /i 1,e1 53 -3(In3 10)*), En (iP*)0u*
eH)+u*ui 1ni(1*e*)-, 6In3 0e 1,e1 53 5e En&)1-03 Gen-J 6e 5n)7().i* /i 1,e1 53<i 56un3B "e
dracuA cau1i aici: Ai lăsat&o singură: De parcă nu m& aş 6i aşteptat la asta2
D1- -eu/i En&-<un 5?I-/i& 53 5e -i+i0e2 Nu -eu/i 53 En1in&eAe +e0I& /0'i)63&In+ 6-)nun@1&,
+1- e-1 )-i0u( (1i .ine +e0I& 53 A103 En A361+3 *1 nu(1i 0I@i,1 (e&-i +e un -1'1& +e e*1n
1.u-in+2 Ve+e1 +eP1 S0)u&<u* -35&u-n1&2 !,e1 -)@i*e /i 50'e*e&u* in?e-i)- 10)6e-i& 0u A361+32 Î/i
56u5e 03, +103 10e15&3 03A3&u-3 1- ?i 1,u& *)0 +e 0e1*1*&3 61-&e 1 +e1*u*ui, 5<1- ?i En&)-5 *1
?e(eie /i *1 ?)0, +1- 03, 10u( 0In+ +eP1 ,e+e1 (1/in1, e-1 (1i .ine 53</i 0)n&inue +-u(u*2
;3 1-(e*e E* in&e-e51u En 6-i(u* -In+, 03 5&i0*e*e +e Bu+ nu e-1u +e0I& ) 1&-10@ie
5u6*i(en&1-32 Şi 16-)16e 5e 0-eAu2 În 6-i,in@1 +-u(u*ui +e En&)1-0e-e222 ei .ine, E* ,1 61-0u-4e
0u(,12 D)1- 1Pun5e5e 6In3 1i0i, nu<i 1/1R
L1 ,-e) 61&-uAe0i +e (e&-i +e S0)u&, 1uAi un .up&.up&.up 01-e 5e 16-)6i1 F A4)()&u*
in0)n?un+1.i* 1* unui e*i0)6&e-2 Se ui&3 6*in +e 56e-1n@3 56-e 0e-, 6-e43&in+u<5e 53 5&e1 En
6i0i)1-e +e5&u* 0I& 53 ?*u&u-e +in (Iini F Du(neAeu*e, +103 1,e1 0ine,1 ne,)ie +e 1Pu&)- +in
0e-, e* e-1 10e*1 F +1- e*i0)6&e-u* ni0i (301- nu 0).)-E 5u. 6e-+e1u1 +e n)-i2 V3Au ) 5i*ue&3
En&une01&3 &-e0In+ 6-in 5()4u* +e +e15u6-1 *ui 6en&-u ) 0*i63, ,3Au /i 50*i6i-e1 +i?uA3 1
*u(ini*)- ei F 16)i A4)()&u* e*i0)6&e-u*ui 5e (i/03 56-e e5&, 6e +i-e0@i1 En 01-e ?u4i5e-3
1ni(1*e*e2 Fu 0)n5&e-n1& 53 5i(&3 un -e,)*&3&)- 5en&i(en& +e u/u-1-e 6In+in+ En 561&e*e
+eA1(34i-ii 51*eB +103 1- ?i 1&e-iA1& e*i0)6&e-u*, n<1- (1i ?i 1Pun5 *1 .e-e, /i .3&u5e 1&I&1 +-u(,
.3&u5e 1&I&1 1(1- +e +-u(2
M
;in0i (inu&e (1i &I-Aiu 5&3&e1 En 4enun0'i /i En0e-01 53 5e 01@e-e 0u 4-iP3 En S0)u&<u*
-35&u-n1&2 De50)6e-i 0u-In+ 03 4enun0'iu* -3ni& nu<* 6)1&e 5u5@ine 6-e1 (u*& 85e u(?*15e,
5e(3n1 0u ) ?-1nAe*3 (1-e /i +u-e-)153, /i 6-e51 (1&e-i1*u* 61n&1*)ni*)-9, 1/1 03, (1i (u*&
51u (1i 6u@in, En)&3 En in&e-i)-u* &16e&1& 0u A361+3 1* (1/inii2 Nu<i ?30e1 6*30e-eQ (i-)5u-i*e
63-e1u 6-e1 6u&e-ni0e, +i(en5iuni*e, &)1&e, i 5e 63-e1u 6-e1 En4u5&e2 E-1 01 /i 0In+ 5<1- ?i &I-I&
En&-<un ()-(In&, un ()-(In& (i-)5in+ 1 61-?u(u* *ui Gen-J2
;u(63-3&u-i*e e-1u E(6-3/&i1&e 6e5&e &)& En 561&e, +1- Pe&e +e<1.i1 +103 5e ui&3 *1 6Iine,
*1 0)n5e-,e, *1 (u/&1- /i *1 610'e&u* 0u 0'i?&e*e +e 01-ne 6en&-u ')& +)4u-i 810e5& 5)-&i(en&
e-1 &)& 0e 1,e1 .3&-Inu* =)55e*in En (1&e-ie +e 01-ne92 Pe e* E* in&e-e51 .e-e1 /i 5e 63-e1 03 nu
5e 563-5e5e +e0I& ) 5in4u-3 5&i0*3 1&un0i 0In+ 5e En&)-5e5e S0)u&<u* 0u -)@i*e En 5u5, 01 )
.-)1503 @e5&)1532 N)-)0u* .e@i,u*ui2 Mi-)5u* e-1 6u&e-ni0 F +e5i4u-, 5e ,3-515e /i 5&i0*1 +in
01-e .e1 e* En1in&e +e 100i+en& F +1- (i-)5u* +e .e-e Ei 6*30e12 P1-?u(u* *ui Gen-J, &)&u/i222
6?ui, Ii5u5e2 E-1 En&-<un ?e* (1i ne6*30u& 01 (i-)5u* 41Ae*)- +)1(nei 10e*ei1 ne.une2 Şi nu</i
6u&e1 eH6*i01 5u. ni0i ) ?)-(3 +e 0e (i-)5u* +e 163 +e 0)*)nie E* ?30e1 53 5e 4In+e1503 *1
5i0-ie, /i ()-(in&e, /i ?*)-i +e En()-(In&1-e, 6en&-u 03 *1 15&e1 E* +u0e1 4In+u*2
T De 0e &e<1i +1& 0u 61-?u(, .3&-Ine, 0In+ nu &e 1?*i +e0I& En 6*in3 63+u-eR En&-e.3,
0u,in&e*e ie/in+ En5)@i&e +e (i0i ,3*3&u0i +e 1.u-i2 I1- -356un5u*, +e5i4u-, e-1 03 Gen-J nu 5e
61-?u(15e F 61-?u(u* ni0i nu eHi5&1 En (1/in3, nu e-1 +e0I& (i-)5u* +e .e-e2 Pen&-u 6-i(1
+1&3 En&-<un *un4 -35&i(6, Pe&e 5e 5u-6-in5e 4In+in+u<5e *1 +)(ni/)1-1 10ee1 +-34u@3 01-e</i
6ie-+u5e 0'ei*e En ?1@1 ?1-(10iei +in B-i+4&)n /i *1 0u( /&iu5e e* 03 nu 1,e1 53 ,in3 *1
En&I*ni-e, 03 nu</i +)-e1 53 5e 1?*e *1 (1i 6u@in +e 0in0i56-eAe0e Oi*)(e&-i +e63-&1-e +e e*2
F16&u* 03 (i-)5e1 10u( un 61-?u( 01-e nu eHi5&1 5e 15e(3n1 )1-e 0u 10e1 En&I(6*1-eR Nu
/&i1, /&i1 +)1- 03 nu<i 6*30e1 ?e*u* En 01-e (i-)5u* 5e 1(e5&e01 *1 e* En (in&e 0u i+ee1 ()-@ii2
)as& o !altă, prichindel2 Nu 6aci dec4t să te sperii singur2 E o di6eren1ă mare 9ntre a
.edea linia şi 6elul 9n care te sperii singur acum2 )as& o !altă şi ia&1i lucrurile după care ai
.enit2
T ! +-10uS +e .un3 i+ee, 56u5e Pe&e2
Pun4i*e e-1u +in 6*15&i0, nu +in 'I-&ie, /i +in 10e*e1 0u (Ine-eQ .3&-Inu* =)55e*in
u-015e 0e* 6u@in &-e16&1 10e15&1 6e 501-1 e,)*u@iei 0)(e-0i1*e2 Pe&e En/?303 un1 /i, ?30In+
15&1, 5i(@i ) +I-3 +e +u-e-e En 6)+u* 61*(ei 51*e +-e6&e2 D)1- ) 5in4u-3 nen)-)0i&3 +e 5&i0*3
561-&3 /i, ?i-e/&e, En 10e15&1 5e &3i15e e*, /i En03 +e5&u* +e 1+In0, Pu+e0In+ +u63 +u-e-e, 6)1&e
03 10e15&1 e-1 6e+e1651 03 ) *3515e 6e ?e(eie 5in4u-3 *1 1+36)5&2 D103 15&1 e-1, 1,e1 5<)
5u6)-&e 01 un .3-.1& /i 53 0)n5i+e-e 03 503615e u/)-2
!+un3 )6& 5&i0*e, +3+u 53 i153 +in (1/in3, 16)i 5e -3A4In+i2 F30u5e 1&I&1 +-u(
1ne,)i)5 6In3 1i0i +)1- 6en&-u )6& nen)-)0i&e +e 5&i0*eR
T ;-e+ 03 nu, (u-(u-3 e* /i *e *u3 /i 6e 0e*e*1*&e /16&e, )6-in+u<5e 53 *e 1-1nPeAe .ine
En 6un43, En 0iu+1 ?i)-i*)- 6e 01-e i<i +3+e1 S0)u&<u*2
În&-<un 5?I-/i&, ie/i +in (1/in3, *u6&In+u<5e +in -356u&e-i 0u 61ni01 4ene-1&3 +e i+ee1 03
un ()n5&-u (i0, +1- 0u +in@i (1-i, ,1 53-i 0u-In+ 15u6-1 *ui, (u/0In+u<* 53n3&)5 +e .)1/e2
Pe+e65i-e1 *ui Pe&e, P1-&e1 1 II<12
Nu 5e 56e-ie 0u 1+e,3-1&, +1- 5e ?u-i/3 1?1-3 +in (1/in3 (1i -e6e+e +e0I& 5e ?u-i/15e
En3un&-u, i1- 4enun0'iu* i 5e .*)03 eH10& 0In+ 5e ,3Au 50361& +e 6e-i0)*2 Se -35u0i 6e 561&e,
50In0in+, ui&In+u<5e En 5u5 En nin5)1-e F u*&i(e*e ei 50363-3-i 0).)-1u En ?u*4i (1-i, +1n&e*1@i
01 *enPe-i1 unei ?e(ei F /i (15In+u</i 4enun0'iu*, 56unIn+u<i 53 ?103 .ine 53</i -e,in3,
10u(, +-14u* +e e*, 53</i -e,in3 10u(, 50u(6u*, 53<* 5*3.e1503 )+1&3, nen)-)0i&u* +-10u*ui2 Şi,
0'i1- 1&un0i 0In+ En0e6u 53 0-e1+3 03 nu</i ,1 (1i -e,eni ni0i)+1&3, E/i -e,eni2 Şuie-3 6-in&-e
+in@i, 5e -i+i03 En ?un+ /i 5e ui&3 *1 6un41 6e 01-e 50-i1 0u *i&e-e -)/ii M"LŢ"MIM ;Ă
NE<!ŢI !LES PE NOIK
T Pe 0ine 1*&0ine,1 să 6i ales, .3&-In &e(.e*R En&-e.32
Se ')&3-E 53 .e1 &)&u/i ) .e-e En1in&e 53 6)-ne1503 *1 +-u(2 In +e?ini&i,, i<1- u/u-1
6),1-12
Pe50ui un1 +in 6un43, Ei +e5?i*e&3 +)6u* /i +3+u 6-i(1 Pu(3&1&e 6e 4I& +in 61&-u
En4'i@i&u-i (1-i2 E-1 -e0e 1?1-3, i1- A361+1 6e 01-e /e+e1 e* e-1 /i (1i -e0eQ &)&u/i, 5e 5i(@e1
(1i .ine2 !0e15&1 e-1 (14i1 .e-ii2 Şi 7'i5OJu*, /i ,)+01, /i 0'i1- /i 4inu* 1,e1u 10e15&3
(14ie, +1-, 0In+ e-1 ,)-.1 +e 1*0))*, Pe&e (e-4e1 )-.e/&e 6e (In1 *ui T)( T2 G1**
9
B 6-e?e-1
.e-e12
"i&In+u<5e *1 6un43, 5e 4In+i +in n)u *1 .3i1&u* 0u 63- -)/01& +e *1 (141Ain F -InPe&u*
*ui ui(i&, )0'ii ).*i0i +e 0'ineA 01-e *e 1+u5e5e 10e5&)- )1(eni &i&*u* +e mongoloi-i, 01 En
eH6-e5i1 ()n4)*)i+ i+i)&$2 !0e15&3 1(in&i-e E* ?30u 53 5e 4In+e1503 i1-3/i *1 Du++i&5, *1
D)u4*15 ;1,e** +103 @ine1i ne163-1& 53 ?ii ?)-(1*2 Pe&e nu</i eH6*i01 +e 0e 5e 4In+e1 En
u*&i(1 ,-e(e 1&I& +e +e5 *1 Du+5, +1- E/i ?30u ) 6-)(i5iuneB 0In+ &)&u* 1,e1 53 5e &e-(ine,
1,e1 53 5e )6-e1503 En De--J /i 53<i ?103 *ui Du++i&5 ) ,iAi&32 Îi ,1 0)n,in4e /i 6e 6-ie&enii *ui
53<* En5)@e1503, +e/i nu 0-e+e1 03 ,1 ?i ne,)ie +e ) (un03 6-e1 *1.)-i)153 En 10e5& 5en52
Du++i&5 e-1 6-).1.i* ()&i,u* 6en&-u 01-e -3(35e5e-3 ei 6-ie&eni +e<1 *un4u* 1ni*)-2 În
+e?ini&i,, (1P)-i&1&e1 )1(eni*)- ni0i (301- nu</i (1i 1(in&e50 0ine *e<1 ?)5& 0)*e4 En *i0eu
51u En ?10u*&1&e, 0e 53 (1i ,)-.i( +e56-e 0ei 0u 01-e 5e Pu01u En 0*15e*e 4ene-1*e222 În 0ee1 0e
10u( 5e nu(e1 4i(n1Aiu, +e/i Pe&e nu 5e En+)i1 03 +e5e(n1 10ee1/i Pun4*3 6*in3 +e
ne5i4u-1n@3, 0)n?uAie, 5u.5i)-i (i-)5i&)1-e, 016-i0ii ne.une/&i /i i+ei 6e Pu(3&1&e 0)16&e2 Pe
Du++i&5 nu<* 0un)50u5e-3 +in /0)1*3, +e5i4u-, ?iin+03 e* nu ?-e0,en&15e Li0eu* De--J2 Du+5
?-e0,en&15e Ş0)1*1 S6e0i1*3 M1-J M2 Sn)7e, 01-e e-1 0un)50u&3 0)6ii*)- +in 01-&ie- 5u.
nu(e*e +e !01+e(i1 Re&1-+1@i*)- 51u, 6u- /i 5i(6*u, +e Ş0)1*1 P-)5&3n10i*)-2 În&-<) En/i-ui-e
?i-e1503 1 *u0-u-i*)-, +-u(u-i*e *)- nu 5<1- ?i in&e-5e0&1& ni0i)+1&3, +1- eHi5&15e 10e1 61-0e*3
6u5&ie *1 0163&u* 5&-3Aii %1n515 /i eHi5&15e 10e1 0*3+i-e 1.1n+)n1&3 +in 03-3(i+3 En
16-)6ie-e1 ei2 Pe 61-&e1 +in56-e 5&-1+3 1 0*3+i-ii En03 (1i 6u&e1i 0i&i FR!ŢII TR!;%ER
LIVR!RE TR!NSPORT ŞI DEPO#IT!RE ,)65i& En *i&e-e 1*.e 563*30i&e 6e ?un+1*u*
,e0'iu*ui Ai+ +e 03-3(i+3 -)/ie2 De 61-&e1 0e1*1*&3, En53, un+e e-1 in&-In+u* En 01-e 5e 1+un1u
01(i)n14ii 53 +e501-0e (1/ini*e222 10)*) e-1u ,)65i&e 1*&e 0u,in&e2
!0u(, /eAIn+ En A361+3 ?3-3 53 5i(&3 u(eAe1*1 -e0e +e 5u. ?un+u* *ui, .In+u</i 1 +)u1
.e-e 6e 01-e ) +e5?30u5e ?3-3 53</i +e1 5e1(1 86-i(1 5&i0*3 4)1*3 ) 1-un015e En 63+u-e, un+e
En03 (1i ,e+e1 ni/&e 1ni(1*e En+-e6&In+u<5e 56-e e5&9, Pe&e E/i 1(in&i Aiu1 En 01-e E*
En&I*ni5e-3 6e Du+52 Î/i 1(in&i 4e101 5&u6i+3 6e 01-e ) 6u-&1 Be1,e- /i 01-e<i 6*30e1 *ui 1&I&
+e (u*&, E/i 1(in&i ,)0e1 *ui Be1,e-, 5u.@i-e +1-, &)&u/i, 6u&e-ni03, +In+ +e ,e5&e 03 5e
En0'ei15e 0e,1 /i 03 1*&0e,1 5&3&e1 53 En0e163, +In+ +e ,e5&e En&-<un ?e* in+e50-i6&i.i*, +1-
eH&-e( +e 1+e,3-1& /i eH&-e( +e u/)- +e -e0un)50u&, 03, En +u63<1(i1A1 10ee1 +e (1-@i 0In+
nu 6*3nui5e-3 1*&0e,1 +e0I& 53 P)10e .150'e& +)i 0)n&-1 +)i En ?1@1 015ei *ui N)ne5J, +u63 01-e,
6)1&e, 53 P)10e un P1-0'ee5i
1D
En ?1@1 &e*e,iA)-u*ui, 0u-5u* ,ie@i*)- *)- 5e 50'i(.15e +e?ini&i,2
!0u(, /eAIn+ En (iP*)0u* 63+u-ii *In43 S0)u&<u* -35&u-n1&, En03 5i(@in+ (i-)5u* 61-?u(u*ui
0u 01-e Gen-J nu 5e +3+u5e, @inIn+ En&-<) (In3, 6e 01-e (3nu/1 e-1 63&1&3 0u 5In4e, ) 5&i0*3
+in ,eninu* 53u 6-e?e-1& /i .In+, ,InA3&)-u* +e (1/ini E/i 1+u5e 1(in&e +e .3i1&u* 01-e nu
9 ;In&3-e@, 1u&)-u* (e*)+iei I *iOe Bee-$ 8Î(i 6*10e .e-e19
1D N)0 -e41* in+i1n ?)1-&e ,e0'i, 6en&-u +)i 6In3 *1 61&-u Pu03&)-i, 50)6u* *ui ?iin+ +e<1 -eu/i
(u&1-e1 &u&u-)- 0e*)- 61&-u 6i)ni +e *1 6un0&u* +e 6)-ni-e *1 0e* +e 5)5i-e2
1.1n+)n15e En03 ,i5u* +e<1 +e,eni 15&-)n1u&, En 6)?i+1 +i?i0u*&3@i*)- 6e 01-e *e En&I(6in1 *1
(1&e(1&i03 8E* 1Pu&15e (1i En&Ii N)ne5J, 16)i E* 1Pu&15e Gen-J, +u63 01-e, En 0*151 1 Ae0e1, ni0i
un 1Pu&)- nu<i (1i ?u5e5e +e ?)*)59 /i</i 1(in&i /i +e 0ei*1*@i .3ie@i, En 56e0i1* +e Be1,, 0e* 01-e
*e En&)-5e5e ,ie@i*e 0u 5u5u* En P)5 0In+ @i615e 0u ,)0e1 51 &)0(1i 6)-ni&3 6e +-u(u*
50'i(.3-iiB 'ei, !ăie1i, termina1i0 ermina1i dracului ODAQ0
T Be1,e-, 56u5e Pe&e /i 0i)0ni 5&i0*1 0u +u63<1(i1A1 En&une01&3, 5&In+ 1/1, 0u 561&e*e
6-)6&i& +e 01<-)5e-i1 -35&u-n1&3 1 S0)u&<u*ui2 !i ?)5& ?en)(en1*, )(u*e2
D1- nu ?u5e5e-3 )1-e 0u &)@iiR
Nu ?u5e5e-3 )1-e 0u &)@ii ?en)(en1*iR
Fiin+03 e En 0*151 1 )6&1 /i ?iin+03 u*&i(1 )-3 +e 0u-5 1 Ai*ei e (uAi01, @inu&3 *1 61-&e-,
Pe&e ie5e 1?1-3 En&)&+e1un1 En1in&e1 0e*)- (1i .uni &-ei 6-ie&eni 1i *ui, 01-e &e-(in3 Aiu1 +e
/0)1*3 (e-eu *1 e&1Pu* 1* +)i*e12 N)ne5J /i 0u Gen-J 1u *i&e-1&u-3 1(e-i01n3, 01-e e un 0u-5 +e
*e0&u-3 6en&-u 0)6iii +e/&e6@i, i1- Be1,e- 5e 1?*3 ,iA1,i, *1 )-1 +e (1&e(1&i03 6-10&i03, 1+i03
(1&e(1&i03 6en&-u .3ie@ii /i ?e&e*e 6-)15&e2 Pe&e (un0e/&e 6e .-In0i 53 nu &-e.ui1503 /i e* 53
u-(eAe 10e5& 0u-5 1nu* ,ii&)-, +1- 0-e+e 03 e ) *u6&3 6e 01-e ) ,1 6ie-+e En 0e*e +in u-(32 Ş&ie
53 1+une, 53 501+3, 53 En(u*@e1503 /i 53 E(61-&3Q /&ie 53 ?103 /i ?-10@ii, +e/i 1-e ne,)ie +e (1i
(u*& &i(6 6en&-u 15&12 !0u( En53 1 163-u& 0e,1 n)u, 10u( 1 163-u& 72 Pe&e nu<* En@e*e4e 6e 7
/i 5e &e(e +e e*2
S&3 10u( En ?1@1 6)-@ii +e *1 0163&u* unui 41-+ E(6*e&i& +in *1n@u-i, 0)6iii +in 0*151 1
)6&1 /i (u0)</ii +in&-<1 /16&e1 &-e0 6e *In43 e*, 5&3 10)*) *),in+u</i 0iA(e*e une*e +e 1*&e*e /i
6-e?30In+u<5e 03 ?u(e1A3, 0u ) (In3 10)6e-in+u</i 4u-1 /i 0u 0e1*1*&3 150un53 5u. e1 F 0e1
150un53 ?iin+ 0e1 En 01-e 5e 1+36)5&e/&e 6-e5u6u5u* 0'i/&)02
!0u( 0).)1-3 +e *1 e&1Pu* 1* +)i*e1 0ei +in 0*151 1 n)u1 /i, (e-4In+ 6-in&-e ei 01 ni/&e
-e4i F 01 ni/&e -e4i neEn0)-)n1@i, 16-)16e, +e/i Pe&e n<1- 56une ni0i)+1&3 ) 15e(ene1
.1n1*i&1&e 0u ,)0e &1-e F 5e 1?*3 6-ie&enii *ui, N)ne5J, Be1,e- /i Gen-J2 D103 eHi5&3 un -e4e 1*
-e4i*)-, 1&un0i 10e5&1 e5&e Gen-J, 6e 01<-e<* iu.e50 &)1&e ?e&e*e 0'i1- +103 6)1-&3 )0'e*1-i2 Pe&e
e n)-)0)5 53 1i.3 15e(ene1 6-ie&eni /i e 0)n/&ien& +e *u0-u* 10e5&1 F e 6-).1.i* 0e* (1i
n)-)0)5 e*e, +in&-<1 )6&1 +in De--J, *uIn+ En 01*0u* 7<u* 51u nu2 F16&u* 03 1 1,e1 6-ie&eni +in
0*151 1 n)u1 E* 50u&e/&e +e .3&3i*e 4)*1ni*)- +e ,I-5&1 *ui nu 0)n5&i&uie ni0i 6e +e61-&e
5u.5&1n@1 n)-)0u*ui *ui2
T Gei, Pe&eK 56une Gen-J ie/in+ +e41P1& 6e 6)1-&3 1*3&u-i +e 0ei*1*@i +)i 6-ie&eni2 ;1
En&)&+e1un1, Gen-J 61-e 5u-6-in5 53<* ,1+3, +1- ?3-3 En+)i1*3 En0In&1&2 ;e (1i 6ui *1 01*e,
)(u* (euR
T Ni(i0 i(6)-&1n&, -356un+e Pe&e 01 +e ?ie01-e +1&32 V)i 0e ?10e@iR
T !R!#, 56une Gen-J, 50)@In+u</i )0'e*1-ii /i *u5&-uin+u<i +e 03(1/32 D103 1-
1*03&ui un 0*u., !R!# 1- ?i 0u 5i4u-1n@3 ()&)u* *)-Q En 0e*e +in u-(3, E* ,)- En,3@1 0'i1- /i 6e
Du++i&5 53<* -)5&e1503 F ,1 ie/i A1eas ra Aat, a Ata -i En +u++i&5<eA3 /i ,1 ?i unu* +in&-e 6u@ine*e
*u0-u-i 6e 01-e Du++i&5 *e ,1 56une /i 6e 01-e 63-in@ii *ui nu *e ,)- En@e*e4e2 !5&1, +e5i4u-, E*
,1 En0In&1 6e Pe&e /i 6e 6-ie&enii *ui2
!0u(, &)&u/i, 0u Du++i&5 En03 +e +)(eniu* ,ii&)-u*ui 0u ) Pu(3&1&e +e )-3, Pe&e 5e ?10e
+)1- e0)u* *ui Gen-JB
T D1, )(u*e, !R!#2
!0e*1/i -1'1&, 1*&3 Ai2 D)1- 03, En 5ine1 *)-, .3ie@ii nu 0-e+ +e0I& 6-i(1 Pu(3&1&e,
?iin+03, En 5ine1 *)-, 0-e+ 03 &-3ie50 (e-eu 10ee1/i Ai2 L)0uie50 En De--J, e 1nu* 197: /i (e-eu
,1 ?i 197:2 V)-.e50 +e56-e ,ii&)-, 5e 4In+e50 03 ,)- ,e+e1 5e0)*u* +)u3Ae0i /i unu F Gen-J
,1 1Pun4e 1,)01&, N)ne5J 50-ii&)-, Be1,e- un 01(i)n14iu +e 0u-53 *un43, Pe&e ,1 ?i un
15&-)n1u& 0u 41*)1ne N!S! 6e u(3- F +1- 10e5&e1 5un& +)1- g4nduri, 01( 01 /i ;-eAu*
!6)5&)*i0 6e 01-e E* 0In&3 En .i5e-i03 ?3-3 53</i +e1 5e1(1 0e *e ie5e 6e 4u-3Q 0e<i in&e-e5e1A3
0u 1+e,3-1& e ?u5&1 M1u-eenei ;'e55(1n, 01-e e /i 1/1 50u-&3 /i 01-e 5e -i+i03 +e ?ie01-e +1&3
0In+ 5e En,I-&e 6e 03*0Iie2 ;-e+ 0u 0)n,in4e-e 03, En&-<) Ai, ?u5&1 M1u-eenei 5e ,1 -i+i01
+e5&u* +e 5u5 53<i ,1+3 0'i*)@eii 0)*)-1@i, 0-e+ En 10e*1/i ?e* En 01-e 0-e+ 03 De--J e ,e/ni0 /i
03 *1 ?e* 5un& /i ei2 ;-e+ 03 En&)&+e1un1 ,)- (e-4e *1 *i0eu /i 03 En&)&+e1un1 ,1 ?i )-1 &-ei ?3-3
un 5?e-&, 03 En&)&+e1un1 ,)- &-e0e E(6-eun3 6e 5&-1+1 %1n515 En +-u( 56-e 0151 *ui N)ne5J, En
?1@1 03-ei1 ,)- Pu01 .150'e& 8/i Pe&e 1-e un 0)/ En ?1@1 015ei, +1- E* 6-e?e-3 6e 1* *ui N)ne5J,
?iin+03 &1&3 *ui *<1 ()n&1& +e5&u* +e P)5 53 6)@i eHe0u&1 5*1(u-i9, En&)&+e1un1 ,)- ,)-.i +e56-e
10e*e1/i *u0-u-iB 0u-5u-i, /i 6-)?e5)-i, /i 01-e 0)6i* *<1 călcat 6e .3&3&u-i 6e 01-e 0)6i*, 0u(
0u&1-e *<1- 6u&e1 51u nu .1&e 6e 0u&3-i03 +103 5<1- *u1 *1 &-In&3 80ee1 0e nu 5e ,1 En&I(6*1
ni0i)+1&3, +e)1-e0e 0u&1-e 0u 0u&3-i03 5un& 6-ie&eni *1 01&1-1(39, 0ine 1 (1i ?30u& *u0-u-i
50I-.)15e En u*&i(1 ,-e(e 86-e?e-1&u* *)- 6In3 10u( En 10e5& 1n e unu* +in&-<1 /16&e1, 6e
nu(e N)-( P1-(e*e1u, 0un)50u& (1i n)u +-e6& P1-(e*e1u M101-)1ne, ) 6)-e0*3 0e<* ,1
.In&ui 1ni *1 -In+u*, E* ,1 .In&ui 6In3 /i En n)u* 5e0)* +e56-e 01-e .3ie@ii ,)-.e50, +1- En 01-e
nu 0-e+ 0u 1+e,3-1&Q 01 53 0I/&i4e un 61-iu +e 0in0iAe0i +e 0en@i, N)-( P1-(e*e1u, En&-<) Ai
6e 0In+ 5e 1?*1u En 01n&in3, E/i u(6*u5e 1(In+)u3 n3-i*e 0u (101-)1ne 0u .-InA3, 16)i *e
&-35e5e En16)i 1?1-3 01 6e (u0i /i *e (In015eQ 10e5&1 e-1 P1-(e*e1u M101-)1ne 01-e,
15e(ene1 1&I&)- 0)6ii +e 4i(n1Aiu, 0)n?un+15e n)&)-ie&1&e1 0u 0e*e.-i&1&e19, 0ine 0u 0ine e
E(6-eun3 8+103 un .3i1& /i 0u ) ?1&3 5un& ).5e-,1@i +u63 /0)1*3 (e-4In+ E(6-eun3 56-e 0153,
5e 6-e5u6une 03 pro!a!il 5un& E(6-eun3Q +103 5un& ).5e-,1@i @inIn+u<5e +e (In3 /i
5u4In+u</i .uAe*e, 10e15&1 e ) 0e-&i&u+ine9, 0ine ,1 0I/&i01 Su6e- ;u61 8E(6u@i@ii +e *1
P1&-i)&5, E(6u@i@ii +e *1 B)5&)n P1&-i)&5, +)1- 03 ni0i)+1&3 nu 0I/&i43Q 53 ?ii ?1n P1&-i)&5 e<)
6*i0&i5e1*392 T)1&e 10e5&e 5u.ie0&e 5un& i+en&i0e /i, &)&u/i, (e-eu ?150in1n&e 0In+ *e +i50u&3 ,e<
nin+ +e *1 10ee1/i /0)1*3 F"red 9n Dumne-eu atotputerniculG, (e-4In+ 6e 10e*1/i +-u(
Fcreatorul cerului şi al păm4ntuluiG, 5u. 10e*1/i 0e- in?ini& /i 1*. +e )0&)(.-ie Fal lumii 6ără
s64rşitG, 1*3&u-i +e 10ei1/i 6-ie&eni FaminG2 !0e*1/i -1'1&, 10ee1/i Ai, 10e5&1 e 1+e,3-u* 1.5)*u&
6en&-u ei /i &u&u-)- *1 6*10e 10u( %2;2 1n+ &'e Sun5'ine BIn+, 0'i1- +103 ?ie01-e @i<1- 56une
RLP<ND 8-)0O<u* *1 6u&e-e, P)5 +i50)<u*9B 1/1 *e 6*10e *)-2 I(6-e,iAi.i*u* *e ,1 53-i En ?1@3
.-u50 /i ne).5e-,1&, 1/1 0u( ?10e En&)&+e1un1 0u 0)6iii *1 10e15&3 ,I-5&3Q +103 i(6-e,iAi.i*u*
1- &-e.ui 53 0e1-3 16-).1-e1 e*e,i*)- +e 4i(n1Aiu, 1- En0e&1 53 (1i eHi5&e2
!5&3Ai (1i 1u +e +i50u&1& /i +e56-e ,In3&)1-e, ?iin+03, *un1 ,ii&)1-e, +)(nu* ;*1-en+)n
Ei ,1 +u0e 6en&-u 6-i(1 +1&3 *1 Bi,u102 V)- 5&1 10)*) &-ei Ai*e, +in&-e 01-e +)u3 ,)- ?i Ai*e +e
/0)1*3 853 ?103 -)5& +e En,)i-e 6en&-u 10e5&e Ai*e nu e ) 6-).*e(3 /i nu &-e.uie ni0i 53 (in&3
0u 6-i,i-e *1 ).ie0&u* eH0u-5ieiQ 6u&e1 ?i 5u+u* M1ine<u*ui u-.1niA1&, +1-, 1i0i En n)-+, En
@inu&u* ni(3nui, ,In3&)1-e1 En03 (1i ?10e 61-&e +in 6-)0e5u* e+u01@i)n1* 1* unei 6e-5)1ne &i<
ne-e, (1i 0u 5e1(3 +103 10e15&3 6e-5)1n3 e .3i1&92 =In+u* 03 5e ,)- ?u-i/1 6-in 63+u-e 0u
6u/&i*e En03-01&e En 561&e, En &i(6 0e 6-ie&enii *)- ,)- ?i *1 (u*&<iu.i&1 Ş2=2D, 6i0)&in+ +e
5)(n, *i 5e 61-e in0-e+i.i* /i En0In&3&)- +e 01 *u(e1 F 15&?e*, &-e0 6e *In43 !01+e(i1
Re&1-+1@i*)- +e 6e 0e1*1*&3 61-&e 1 5&-3Aii ?3-3 5<) ).5e-,e (301-2 Re&1-+1@ii ie5 +e *1 /0)1*3 En
10ee1/i ,-e(e 0u e*e,ii +e *1 Ş0)1*1 =ene-1*3 De--J, +1- 0ei (1i (u*@i (e-4 10153 E(6-eun3
0u (1(e*e *)- 0u 1u&).uAu* 56e0i1* 6en&-u -e&1-+1@i, 01-e e 1*.15&-u /i nu 41*.en, /i e 0e*e.-u
6-in ?16&u* 03 1- 1,e1 un 1.@i.i*+ *i6i& 6e e* 01-e 56une !N"T!ŢI BOLN!VII MINT!L S!"
VĂ OMORÂM2 ;In+ Gen-J, Be1,e-, N)ne5J /i Pe&e &-e0 +e Ş0)1*1 M1-J M2 Sn)7e, 0I@i,1
+in&-e 0ei (1i A+-1,eni -e&1-+1@i +e 10)*), 01-e 1u ,)ie 53 5e En&)1-03 10153 neEn5)@i@i, En03
(1i En&I-Aie 6e +-u(, ')*.In+u<5e En 5&In41 /i En +-e16&1, 0u 10e*e eH6-e5ii 0iu+1&e +e (i-1-e
0)n&inu3 6e ?e@e2 Pe&e /i 0u 6-ie&enii *ui Ei ,3+ ?3-3 53<i ).5e-,e, 01 En&)&+e1un12 Nu 5un& +e0I&
un +e&1*iu +in &1.*)u* *u(ii En0)nPu-3&)1-e2
Gen-J, N)ne5J /i 0u Pe&e E* 150u*&3 1&en@i 6e Be1,, 01-e *e 56une 03, 1&un0i 0In+ ,)-
1Pun4e *1 Bi,u10, ,)- &-e.ui 53 (e1-43 En Vi-)143, 6en&-u 03 10)*) 5e 435e50 En&)&+e1un1
0e-.ii 0ei (1i (1-i, 10)*) 0-e50 &u?e*e 01-e *e 6*10 *)-2
T Eu /i 0u &1&1 1( ,3Au& ) (ie +e 1ni(1*e 10)*), 56une e*2 Fe-()1-e*e P10'e&ei 51*e +e
()&)0i0*i5& 0*in03ie 1 16-).1-e2
Se 0e1-&3 +e56-e 0ine ,1 ,In1 0e* (1i (1-e 1ni(1* /i +e56-e 01-e e 0e* (1i .un *)0
un+e 53 *e E(6u/&i 01 53 *e +).)-i 0u un 5in4u- 01-&u/ /i 53 nu *e ?10i 53 5u?e-e2 8T1&1 56une
03 1ni(1*e*e nu 5u?e-3 1/1 0u( 5u?e-3 )1(enii$, *e 56une N)ne5J2 S6une 03 1/1 *e<1 ?30u&
Du(neAeu, 01 53 *e 6u&e( n)i ,In12$9 RI+, /i 5e En4In3, /i 5e 0e1-&3 +e56-e 0ine ,1 .)-E
6-i(u* (In01-e1 +e *1 6-InA 1&un0i 0In+ ,1 5)5i &i(6u* 53</i 0u-e@e ,In1&u* +e (1@e, i1-
!01+e(i1 Re&1-+1@i*)- -3(Ine +in 0e En 0e (1i En u-(32 În1in&e1 *)-, 6e 61-&e1 *)- +e 5&-1+3,
5e i,e/&e 0*3+i-e1 +in 03-3(i+3 -)/ie En 01-e F-1@ii T-10Oe- ).i/nui1u 53</i +e5?3/)1-e
10&i,i&1&e12
T D10<) 53 +e1 0ine,1 *1 .).)0i, n<) 53 ?iu eu, 5e *1u+3 Be1,e-2 !( ,3Au& (1@e +e
036-i)1-3 +e<un (i*i)n +e )-i /i nu<(i ?10 4-e1@3 +e*)02 Î(i 1(in&e50 03, )+1&3222
T Gei, .3ie@i, in&e-,ine N)ne5J, e()@i)n1& +in&-<) +1&32 V-e@i 53 ,e+e@i 6iA+u*i01 Tinei
Ne1n S0'*)55in4e-R
T ;ine<i Tin1 Ne1n S0'*)55in4e-R En&-e1.3 Pe&e, +1- 5e 5i(&e +eP1 in&-i41&2 S3 ,1+3
orice 6iA+u*i03 i 5e 61-e ) i+ee (inun1&3Q 5e ui&3 (e-eu *1 -e,i5&e*e &1&3*ui 53u, *1 %enthouse
/i %lay!oy, 6e 01-e &1&1 *e @ine En 1&e*ie-, En 561&e*e 0u?3-u*ui (1-e 0u une*&e2 PiA+u*i0i*e 5un&
?)1-&e in&e-e51n&e2 Nu i<) 50)1*3 /i ni0i nu<* ?10 53 5e eH0i&e 1/1 0u( i 5e En&I(6*3 0In+ ,e+e
@I@e, +1- 6-e5u6une 03 *u0-u-i*e 5&1u 1/1 6en&-u 03 e En03 un 0)6i*2
I1- 6iA+u*i0i*e 5un& in&e-e51n&e2
T Schlossinger, 56une N)ne5J, -IAIn+2 Schlossinger, Pe&e5OJ2 S0'*)55in4e-ii *)0uie50 *1
+)u3 0,1-&1*e +e (ine /i222 Se )6-e/&e +in&-<)+1&3, i*u(in1& +e<) En&-e.1-e 01-e ne0e5i&3 un
-356un5 i(e+i1&2 Se En&)1-0e 56-e Gen-JB S0'*)55in4e-ii 5un& e,-ei 51u -e6u.*i01niR
!0u( -I+e Gen-J +e N)ne5J, +1- ?3-3 -e1 ,)in@32
T Te)-e&i0, 0-e+ 03 e 6)5i.i* 53 ?ie 1(In+)u3 En 10ee1/i ,-e(e222 51u ni0i un12
Gen-J 6-)nun@3 niun1 /i nu ni0i un1
11
, 0ee1 0e<* i(6-e5i)ne1A3 6e Pe&e2 Sun3 1 +-10uS
+e +e/&e6& /i</i 6-)(i&e 53 6-)nun@e En 10e*1/i ?e* +e 1i0i En1in&e F niuna, niuna, niuna, -e6e&3
En 4In+222 +1- /&ie 03 )-i0u( ,1 ui&1, /&ie 03 e unu* +in&-e 0ei .*e5&e(1@i 53 6-)nun@e nici una
&)1&3 ,i1@12
T S3 *353( -e*i4i1 /i 6)*i&i01 +e)61-&e, 56une Gen-J, En03 -IAIn+2 D103 1i ) 6)A3 En
01-e Tin1 Ne1n S0'*)55in4e- E/i 1-1&3 6iA+u*i01, ,-e1u 5<) ,3+2
Be1, 1 +e,eni& En&-e &i(6 ,iAi.i* +e ne-3.+3&)- F 1 -)/i& En ).-1Pi, Ei *u0e50 )0'ii /i</i
,I-3 ) n)u3 50).i&)1-e En 4u-3, En1in&e 53 ) ?i &e-(in1& 6e 0e1*1*&32 Fe-()1-e*e P10'e&ei 51*e,
0e1 6e 01-e ?-1&e*e 53u 1 6u-&1&<) 0e*e 61&-u 51u 0in0i *uni 0I& &i(6 1 ?)5& ?1n 1* ?)-(1@iei
F-)nAie, 0*in03ie (1i -e6e+e2
T E .*)n+3R En&-e1.3 Be1,2 E .*)n+3 /i *1 *i0euR !-1&3 5u6e- .ineR !-e222 Î/i -i+i03
(Iini*e En ?1@1 6ie6&u*ui /i, 0In+ N)ne5J 16-).3 +in 016, -InPin+, Be1,e- 5e En&)1-0e 56-e Pe&e
/i<i 56une 0)n56i-1&i,B Re4in1 B1*u*ui +e !.5)*,i-e 1 *i0eu*ui +in 10e5& 1n, 6-)5&1*3u*eK I<1
163-u& 6)A1 /i En Ai1-K E-1 E(6-eun3 0u Ri0'ie =-en1+e1u 6e 6)+iu(u* 3*1 1(.u*1n&, @ii
(in&eR
T D1, +1- nen)-)0i@ii +e Ti4e-5 1u 6ie-+u& (e0iu* +in ?in1*3 /i =-en1+e1u 5<1 1*e5 0u
un n15 561-&, 56une Gen-J2 P-i(1 e0'i63 +e *i0eu +in De--J 01-e 1 Pu01& E(6)&-i,1 unei e0'i6e
+e Di,iAi1 ! +in 5u+u* M1ine<u*ui /i nen)-)0i@ii 3i1222
T L1 +-10uS 0u Ti4e-5, in&e-,ine Pe&e2 Î* 615i)ne1A3 ?)&.1*u* *i0e1* (1i (u*& 01
En?-i0)/3&)-u* 7, +1- nu ?)1-&e (u*&2 O-i0u(, /i<1 1(in&i& 10u( +e ?1&3, E/i 1+u0e 1(in&e +e
?)&)4-1?i1 +in Ai1-, un+e e1 5&3&e1 6e 6*1&?)-(1 E(6)+).i&3 0u ?*)-i 1 unui 01(i)n 1*3&u-i +e
?un+1/u* e0'i6ei Ti4e-, 1(In+)i 6u-&In+ 0)-)1ne +in 5&1ni)*, AI(.in+ /i 51*u&In+ (u*@i(e12
P3-u* Ei 03+e1 En Pu-u* ?e@ei En .u0*e (1-i 4en F1--1' F170e&&, i1- -)0'i1 6e 01-e ) 6u-&1 nu
1,e1 .-e&e*e, +eA,e*in+u<i 6)(e@ii 5Ini*)-2
Pen&-u 6-i(1 +1&3 En ,i1@1 *ui, Pe&e 5i(&e 1+e,3-1&1 6)?&3 5eHu1*3 F e un 5en&i(en&
01-n1*, -)/u /i 4-eu, 01-e<i En+-e16&3 1&I-n3&)1-e1, Ei u5u03 4u-1 /i<i En4-eune1A3 4In+i-e12
F)?)*)1n0e*e 5un& in&e-e51n&eQ 4In+u* +e<1 ,e+e1 ) ?)?)*)1n03 +in oraş, ?)?)<*)1n03 +e
Regină a <alului222 15&1 e (1i (u*& +e0I& e()@i)n1n&2 !5&1 e +e ,3Au& ne163-1&$, 1/1 0u(
+e?ine/&e une)-i 0-i&i0u* +e ?i*( +e *1 News, Ai1-u* *)01* 1* De--J<u*ui, ?i*(e*e 01-e<i 6*10 ei
En ()+ 56e0i1*2
T "n+e eR En&-e1.3 N)ne5J 0u -35u?*1-e1 &3i1&32 Şi<) En0'i6uie 6e 10e15&3 ?1&3, 6e Tin1
Ne1n S0'*)55in4e-, 1/&e6&In+ 1u&).uAu* /0)*ii *1 0)*@u* 5&-3Aii, 5&In+ 10)*) /i 0'i0)&in+ 0u
6-ie&ene*e ei, ?3-3 53 /&ie 03 .3i1&u* 01-e &-e0e 6e *In43 e1 1 ,3Au& 0e 150un+e e1 5u. ?u5&3 51u
5u. .*u4i, 03 /&ie 03 63-u* +e 6e 6iA+u*i01 ei 1-e 10ee1/i 0u*)1-e 0u 63-u* 01-e<i 0-e/&e 6e 0162
Pe&e e En0in52 "n+e eR
T !0)*), 56une N)ne5J /i 1-1&3 56-e +-e6&un4'iu* +in 03-3(i+3 -)/ie 01-e e ?)5&u*
+e6)Ai& 1* F-1@i*)- T-10Oe-2 Pe 6e-e@i 5<1 03@3-1& ie+e-1, +1- 1u 1,u& 61-&e +e ) &)1(n3
-30)-)153 6In3 10u( /i ?-unAe*e 5<1u ,e/&ePi&, Enne4-in+u<5e2 ;I&e,1 +in&-e 4e1(u-i 5un&
561-&e /i 0e*e*1*&e 5un& )610e +in 01uA1 6-1?u*ui2 ;In+ 5e ui&3 *1 10e15&3 0)n5&-u0@ie, Pe&e
5i(&e 0u( E* ?u-ni03 ?i)-ii2 În 61-&e 6en&-u 03 .3ie@ii 0ei (1-i, 0ei +e *i0eu /i 1*@i 0I@i,1 0e<1u
&-e0u& +eP1 +e *i0eu, P)103 .15e.1** 6e 61-0e*1 6u5&ie +in 561&e*e +e6)Ai&u*ui, i1- .3ie@i*)-
0e*)- (1-i *e 6*10e, 0ine /&ie +e 0e 8Ei 1Pu&3 53 561-43 ()n)&)ni1, 6)1&e9, 53<i .1&3 6e .3ie@ii
(1i (i0i2 D1- nu 15&1 e (1-e1 6-).*e(3, ?iin+03 5eA)nu* +e .15e.1** 5<1 En0'ei1& 10e5& 1n /i
11 N)0 1* 6-)nun@ii*)-B nei&'e- 8Xni0i9 6)1&e ?i 6-)nun@1& nJ&'e- 51u nee&'e- 8&-1n50-ie-e
*i&e-1*3 1 ?)ne(e*)-, 0)n?)-( )-i4in1*u*ui9Q 6-i(1 e 0)n5i+e-1&3 (1i 5&i*1&3, +e un+e /i -e10@i1
6e-5)n1Pu*ui
.3ie@ii 0ei (1-i 6-).1.i* /i<1u (u&1& +eP1 /1n+-1(1u1 En 61-0u* S&-17?)-+, un+e ,)- Pu01
'1n+.1* 6In3 *1 03+e-e1 A36eAii2 8O +1&3 0u 03+e-e1 A36eAii, 5e ,)- 03Ani 53 P)10e ')0'ei 0u
0-)5e 1-&iA1n1*e, 6-in5e *1 En0'eie&u-i 0u .1n+3 iA)*1n&329 Nu, (1-e1 6-).*e(3 e 03, En De--J,
0)6iii +i561- une)-i, De--J e un *)0 0iu+1& En 10e15&3 6-i,in@3, i1- 0In+ dispar En&-<1+e,3-,
5un& ,3Au@i u*&i(1 +1&3 En *)0u-i ?e-i&e, 0u( e +e6)Ai&u* 63-35i& 1* F-1@i*)- T-10Oe-2 Ni(eni nu
+i50u&3 +e56-e 10e5& *u0-u ne6*30u&, +1- 0u &)@ii /&iu +e eHi5&en@1 *ui2
T)&u/i, ) ?)?)*)1n03222 nu ) ?)?)*)1n03 ?i0&i,3 +in %enthouse, 0i ) 43)10e 1+e,3-1&3 1
unei ?e&e -e1*e +in )-1/222 15&1 e 0e,1 0e (e-i&3 ,3Au&, 0'i1- 1/12 !5&<1- ?i ) nen)-)0i&3
+e<1,en&u-32
T F-1@ii T-10Oe-R 56une Gen-J 0u ) neEn0-e+e-e )ne5&32 S<1u )6-i& 10u( +in (e-5, 5&1u
En&-<) 4-3(1+3 nu +e61-&e +e 0*3+i-e, En ,-e(e 0e u*&i(u* +in&-e -e&1-+1@i &-e0e 5u56inIn+ /i
')*.In+u<5e 6e 0e1*1*&3 61-&e 1 5&-3Aii2 Te -e56e0&, N)ne5J, 53 nu 0-eAi 1*&0e,1 F &e -e56e0& cu
duiumul E +1- 0e<1- 6u&e1 03u&1 ) 6)A3 0u 6iA+u*i01 Tinei Ne1n 10)*)R
T Nu /&iu, 56une N)ne5J, +1- 1 ,3Au&<) D1,i+ T-15O /i 1 56u5 03 e1 e En 6)A32
T Ş&iu /i i) 0u in&-1&u* 10)*) En3un&-u, )(u*e, 56une Be1,e-, ,-e1u 53 Ai0, (i<1- 6*30e1
53<i ,3+ Tinei Ne1n S*)6'1n4e-
12
6iA+u*i01222
T Schlossinger222
T 222 +1- *)0uS 3*1 5&3 4)* 0e* 6u@in +e 0In+ e-1( n)i En 0*151 1 0in0e1222
T Be1,222
T 222 /i 61-ieA 03<i 6*in +e /).)*1ni2
T <ea.222
D1- Be1, e ')&3-I& 53</i 56un3 4In+u* 6In3 *1 0163&B
T Ş).)*1nii 6)1-&3 &u-.1-e1, 56une2 In&-3 &u-.1-e1<n ei 6-in 41u-1 +in+3-3&2
T Nu &-e.uie 53 in&-3( En3un&-u, 56une N)ne5J, /i &)@i &-ei 5e ui&3 *1 e* 0u n)u in&e-e52
!5&1 e-1 1*&3 0u*)1-e 6en&-u 10e*1/i 6-)+u5, 1/1 0u( 1 Ai5 &i6uS 0In+ 1 ,3Au& 5ue+eA1 0u
63- ne4-u2
N)ne5J ).5e-,3 03 *e<1 016&1& En&-e141 1&en@ie, +3 +in 016 /i 0)n&inu3B
T D1,eJ 56une1 03 nu &-e.uie +e0I& 53 (e-4i 6-in 61-&e1 +in ?1@3 /i 53 &e ui@i 6e 1 &-ei1
51u 1 61&-1 ?e-e15&-32 !0)*) e-1 .i-)u* *ui P'i* /i 1* *ui T)nJ T-10Oe-2 În03 (1i 1&I-n3 un
1?i/ie- 6e 6e-e&e2 Şi D1,eJ 56une1 03 5in4u-e*e *u0-u-i +e 6e 1?i/ie- 5un& ) '1-&3 1 N)ii !n4*ii
0u &)1&e -u&e*e +e &-1n56)-& /i ) 6)A3 0u Tin1 Ne1n S0'*)55in4e- 1-3&In+u</i 6iA+u*i01 En &)1&3
56*en+)1-e1 ei2
Se ui&3 *1 e* 0u un in&e-e5 01-e *e &1ie -35u?*1-e12
Pe&e En&-e1.3 0e *e<1 &-e0u& &u&u-)- 6-in 016B
T E 4)1*3 6u/03R
T Nu, -e0un)1/&e N)ne5J2 D1,eJ 56une1 03 nu<i 6)@i ,e+e1 ni0i @I@e*e, +1- E/i @ine ?u5&1
-i+i01&3 /i nu 6)1-&3 0'i*)@i /i 0'i1- i<) 6)@i ,e+e1, *i(6e+e 01 *1 *u(in1 Ai*ei2
Pe&e e +eA1(34i& 03 Re4in1 B1*u*ui +in 10e5& 1n nu e En ?un+u* 4)*, +1- 0'e5&i1 0u ?u5&1
-i+i01&3 Ei 6une 6e &)@i 6e P1-, '-3nin+u<*e 10e* 6-e0)n0e6& 6-i(1- /i 6e Pu(3&1&e 5e0-e& +e56-e
?e*u* En 01-e &-e.uie En@e*e5 5eHu*2 O ?1&3</i poate -i+i01 ?u5&1, *1 u-(1 u-(eiQ )-i0e ?1&3 6)1&e
?10e 15&12
Ni0i (301- Gen-J nu (1i 6une ,-e) En&-e.1-e2 Sin4u-1 En&-e.1-e ,ine +e *1 Be1,, 01-e
,-e1 53 /&ie +103 N)ne5J e 1.5)*u& 5i4u- 03 nu &-e.uie 53 in&-e En3un&-u 01 53 ,1+3 6)A12 D1- 5e
En+-e16&3 +eP1 En +i-e0@i1 61-03-ii +in ?1@1 0*3+i-ii, 5e En+-e16&3 56-e 61-0e*1 6u5&ie,
5i(@in+u<5e 6*ini +e ) ?)-@3 01 un ,In& +e 6-i(3,1-3, 6)-ni@i 0u( 5un& En 10e15&3 1,en&u-3
ne0'i.Aui&32
5
Pe&e &e-(in3 1 +)u1 .e-e /i 1-un03 5&i0*1 1+In0 En 63+u-e2 Se 5i(@e1 (1i .ine 10u(2 Se
-i+i03 En0e& En 6i0i)1-e /i</i 50u&u-3 A361+1 +e 6e &u-u* 61n&1*)ni*)-2 I 5e +e5@e6eni5e 6u@in
6i0i)-u*R !/1 0-e+e12 !-3&1 En4-)Ai&)-, +e5i4u- F 1-3&1 01 /i 0In+ 5<1- ?i 1?*1& nen)-)0i&u* +e
12 N)0 )n)(15&i0B S0'*)55in4e-, nu(e*e -e1* 1* 6e-5)n1Pu*ui, +e-i,3 En 4In+i-e1 *u+i03 1 *ui
Be1,e- En S*)6'1n4e- 85*)6 X .1*&3, 5(I-0, +1- /i '1in3 *1-43, '1*1&Q /i '1n4e- X u(e-1/,
143@3&)1-e, 0I-*i49 1+i03B Tin1 Ne1n De56ui1&12
5&1+i)n Me&-)+)( +in Minne5)&1 *1 e* En 61n&1*)ni F +1- 5e 5i(@e1 6u@in (1i .ine2 T)&u/i,
63/i 0u 4-iP3, *e43nIn+ 6un41 +e 6*15&i0 En 1-0u-i 50u-&e +e 0e-0 6e *In43 e*2 !0u( 03 &30u5e
/i -e@inu&1, +1- 6u&e-ni01 ,)0e 01-e in5i5&15e 03 tre!uie 53 .e1 ) .e-e, 03 tre!uie ne163-1& 53
.e1, 5e 4In+i 0u .un3,)in@3 6-)1563&3 *1 ?e(eie, 56e-In+ 01 e1 53 nu</i ?i +1& 5e1(1 03
6*e015e2 V1 (e-4e En0e&, 5e ,1 )6-i +e5 53</i (15eAe 4enun0'iu* 86)1&e 03<i ,1 /i ,)-.i, E* ,1
En0u-1P1Q ) i+ee 6-)5&e1503, +1- e-1 +e unu* 5in4u- /i n<1- ?i ).5e-,1& ni(eni 15&19 /i 5e ,1
En&)1-0e *1 ?e(eie2 !0)*), ,1 .e1 En03 ) .e-e2
Nu 5e ui&3 En16)i *1 S0)u&<u* -35&u-n1&, nu ).5e-,3 03 50-i5e5e D"DDITS En A361+3 +e
(1i (u*&e )-i, 1(in&in+u</i +e 10e1 Ai +in En+e63-&1&u* 1n 197:2
D)1- Gen-J En&-e.15e 0e 6u&e1 03u&1 6)A1 ?e&ei En 10e* .i-)u 63-35i& +in +e6)Ai&u* 10e*1
63-35i&, i1- Pe&e 5e 4In+i 10u( 03 Gen-J &-e.ui1 ne163-1& 53 En&-e.e 15&1 01 53</i
En+e6*ine1503 -)*u* +e S0e6&i0 1* =-u6u*ui2 Nu En&-e.15e, +e5i4u-, +e0I& ) 5in4u-3 +1&3Q 0I&
+e56-e ei 0ei*1*@i, 6u- /i 5i(6*u cre-useră, /i +e 0e nuR L1 &-ei56-eAe0e 1ni, Pe&e En03 (1i 0-e<
+e1 En M)/ ;-30iun2 Şi, 6e *In43 15&1222
Se )6-i 16-)16e +e 0-e15&1 +e1*u*ui, /i nu ?iin+03 1- ?i -3(15 ?3-3 5u?*1-e 51u ?iin+03 i
5<1- ?i .*)01& 6i0i)-u*, 0i ?iin+03 1uAi 6e ne6u53 (153 un (u-(u- 5*1. En (in&e, 0e,1 01-e
5e(3n1 0u un &-1n5?)-(1&)- 6en&-u e*e0&-i0i&1&e, +)1- 03 10e5&1 1,e1 un -i&( 0i0*i0, un
.rum&.rum&.rum +i?uA2 Şi ni0i nu ?u 6e ne6u53 (153$, 01 1&un0i 0In+ 161-e 0e,1 +in ne1n&Q
1,e1 i(6-e5i1 03 5une&u* -35un15e En (in&e1 *ui En03 +e (1i En1in&e /i 03 +e<1.i1 10u( E*
0)n/&ien&iA15e e*2 Î* 15)0i15e 0u &)& ?e*u* +e *u0-u-i .iA1-e2 ;'e5&i1 1i1 0u 61-?u(u* *ui Gen-J,
+e 6i*+3222 51u 4In+u* +e56-e M1-0J2 De56-e 0ine,1 6e nu(e M1-0J2 Nu /&i1 53 0un)1503 6e
0ine,1 0u 10e5& nu(e, +1- E* +e50)6e-i i(e+i1& En (in&e1 51, 01 En ?-1A1 M1-0J, 1( ne,)ie +e
1Pu&)- 51u Marcy, te .reau s1u 6)1&e /ir&ar să 6ie, Marcy, adu !en-ina2
R3(15e *)0u*ui, *in4In+u</i .uAe*e u501&e, 6*151 0u .e-e 1&I-nIn+ +-e6& En (In1 *ui,
)6-i&3 +in (i/01-e1 ei +e 6en+u*2 Se ui&3 56-e 0e-, 5i4u- 6e +1&3 03 ,1 ,e+e1 *u(ini*e222 /i
0'i1- 5e ,e+e1u, +)1- 03 10u( e-1u nu(1i +)u3 /i e-1u ?)1-&e +i?uAe2
T S6une<i *ui M1-0J 53<i 0)n,in43 53<(i +e1 ) inPe0@ie, 56u5e Pe&e, 6-)nun@In+ -1-
?ie01-e 0u,In& En *ini/&e1 En0)nPu-3&)1-e /i ?u 0)n,in5 03 e-1u 0u,in&e*e 6)&-i,i&e2 P)&-i,i&e
pentru ce 51u despre ce nu /&i1, +1-, +1, 10e5&e1 e-1u 0u,in&e*e +in (in&e1 *ui2 E-1 ,)-.1 +e
10e* +e0*i0R S1u ?u5e5e-3 6-),)01&e +e *u(iniR Pe&e nu /&i1 0u 5i4u-1n@32
T P)1&e niun1, 56u5e e*2
Pe&e E/i +3+u 5e1(1 03 nin5)1-e1 5e )6-i5e2 Lu(e1 +in Pu-u* *ui 1,e1 10u( +)1- &-ei
0u*)-iB 4-iu* En&une01& 1* 0e-u*ui, 4-iu* En&une01& 1* 6ini*)- /i 1*.u* i(10u*1& 1* A36eAii
6-)156e&e2 Şi e-1 ) *ini/&e 6-)?un+32
Î/i En&)1-5e 016u* (1i En&Ii En&-<) 61-&e, 16)i En 0e1*1*&3, 150u*&In+2 D1, e-1 &30e-e2
Ni(i02 N1&u-1 nu 50)&e1 ni0i un 5une& /i (u-(u-u* 5e )6-i5e ?3-3 u-(3, *1 ?e* 01 /i nin5)1-e12
;In+ 5e ui&3 56-e 0e-, ).5e-,3 03 /i 5&-3*u0i-e1 61*3 /i 6-3?)153 1 *u(ini*)- +i563-u5e2
T M1-0JR 56u5e, 01 /i 0In+ 1- ?i 5&-i41& 6e 0ine,12 Îi &-e0u 6-in (in&e 03 M1-0J 1-
6u&e1 ?i nu(e*e ?e(eii +in 01uA1 03-ei1 ?30u5e-3 ei 100i+en&u*, +1- 1*un43 i+ee12 Nu(e*e
?e(eii e-1 Be0OJ, /&i1 15&1 *1 ?e* +e *i(6e+e 0u( /&iu5e nu(e*e 14en&ei i().i*i1-e En 10e1 Ai2
M1-0J nu e-1 +e0I& un 0u,In& 01-e nu<i 56une1 ni(i02 P)1&e 03 &)0(1i 5u?e-i5e ) 0-1(63
(en&1*32 N<1- ?i ?)5& 6-i(1 +1&3 0In+ i 5e En&I(6*1 15&12
"-03 +e1*u* 6In3 6e 0-e15&3 /i 6)-ni 0).)-I-e1 4In+u-i*e En&)-0In+u<i<5e *1 Aiu1 10ee1
+in &)1(n1 1nu*ui 197:, Aiu1 En 01-e E* En&I*ni5e-3 6e Du++i&52
!6-)16e 1Pun5e *1 6)-@iune1 +e +-u( +-e6&, 0In+ E* *353 .-u50 4enun0'iu*Q +e +1&1
10e15&1 nu 5e .*)03, 0i 63-u 03 eH6*)+e1A3 15e(ene1 unui n)+ +e 6in 0u6-in5 +e ?)02
P*)nP3 En A361+32 Nu 1uAi 5&i0*e*e +e Bu+ 563-4In+u<5e En 6un43 F &)1&e, (1i 6u@in
+)u32 S&-i41 6-e1 &1-e 01 53 *e 1u+32
;!PITOL"L Ş!SE
D"DDITS,
P!RTE! ! DO"!
1
Gen-J 6)-ni 56-e 01.1n3 En 615 1*e-&, +1-, 6e (35u-3 0e nin5)1-e1 5e -e+u5e *1 0I@i,1
?u*4i -1-i /i ,In&u* En0e6u 53 5*3.e1503, E/i 4-3.i (1-/u* 6In3 *1 ) 1*e-41-e e41*3 +e
(e&-)n)(2 F30e1 P)44in4 +e (u*@i 1ni /i nu<i ,ene1 4-eu 53 @in3 -i&(u*2 P)1&e 03 ,1 &-e.ui 53
En0e&ine1503 615u* 51u 0'i1- 53 5e )6-e1503 *1 un ()(en& +1&, +1- 5e En+)i1 +e *u0-u* 10e5&12
P1-0u-5e5e +i5&1n@e (1i *un4i +e 0in0i56-eAe0e Oi*)(e&-i, +e/i &-e0u5e-3 ,-e) +)i 1ni +e 1&un0i
/i ni0i)+1&3 6e A361+3 +e Ae0e 0en&i(e&-i En3*@i(e2 T)&u/i, 0e i 5<1- 6u&e1 En&I(6*1R S3 01+3
Şi 53</i *uHeAe /)*+u*R S3 ?103 6)1&e un in?1-0&R L1 &-eiAe0i /i 0in0i +e 1ni, un 1&10 +e 0)-+
61-e 6)5i.i*, +1-, 0'i1- /i +103 1- ?i ?)5& 6-e+i56u5 *1 in?1-0&, e-1 -i+i0)* 53</i ?103 4-iPi +in
6-i0in1 15&1, nu<i 1/1R !,In+ En ,e+e-e (1i 0u 5e1(3 6*1nu-i*e 6e 01-e /i *e ?30u5eK !&un0i,
+e 0e 53</i ?103 4-iPiR
N)ne5J /i Be1,e-, 6en&-u ei 53</i ?103 4-iPi, 15&1 e-1K P-i,i&e *u0-u-i*e En ?1@3, 15&1 63-e1
*1 ?e* +e -i+i0)* 01 /i &e1(1 03 ,1 5u?e-i ) 01&15&-)?1*3 in5u?i0ien@3 01-+i103 En (iP*)0u*
6u5&ie&3@i*)- F 6-).*e(e*e 5e 1?*1u En u-(1 *ui, 10)*) un+e 5e 1?*1 Pe&e /i 5&-3in1 10ee1, 10e1
?e(eie 5e(i0)(1&)153, /i nu En1in&e1 *ui, *1 Bi,u10222 +)1- 03 erau 6-).*e(e *1 Bi,u10,
6-).*e(e 4-1,e2 Nu</i 6u&e1 eH6*i01 +e un+e /&i1 15&1, +1- ) /&i1 /i 100e6&1 10e5& ?16&2 Ş&iu5e
En03 +in1in&e +e 1 5e En&I*ni 0u 1ni(1*e*e, &)1&e 4-3.in+u<5e /i ni0i un1 1-un0In+u<i (1i (u*&
+e ) 6-i,i-e ?u-&i,32
O +1&3 51u +e +)u3 )-i 5e ui&15e 56-e 0e-, 03u&In+ 1*&e *u(ini, +1- nu ).5e-,3 ni(i0 /i,
+u63 10ee1, E/i @inu 6-i,i-e1 1@in&i&3 +)1- En1in&e, &-e.uin+ 53 ?103 une)-i 5*1*)( 6-in&-e
1ni(1*e2 Nu (e-4e1u *1 &-16, +1- 1,e1u En )0'i ) 6-i,i-e 0iu+1&3, En?-i0)/3&)1-e, 6e 01-e
Gen-J nu ) (1i ,3Au5e ,-e)+1&32 O+1&3 &-e.ui5e 53 51-3 u/)- En 5u5 01 53 nu ?ie +).)-I& +e )
6e-e0'e 4-3.i&3 +e ,u*6i2
3ncă doispre-ece $ilometri, E/i 56u5e2 !5&1 +e,eni5e ) (1n&-1, un En+e(n 6en&-u e*,
+i?e-i& +e 0e*e 6e 01-e /i *e 56une1 +e ).i0ei 0In+ 1*e-41 80e* (1i +e5, -e6e&1 6)eAii +e
4-3+ini@39, +1- ni0i 0'i1- 1&I& +e +i?e-i& F 1,e1 10ee1/i i+ee, +e ?16&2 3ncă doispre-ece
$ilometri, 9ncă doispre-ece $ilometri p4nă la <an!ury "ross
1M
2 Nu eHi5&1 ni0i ) B1n.u-J
;-)55, En53, +)1- 01.1n1 ,e0'e 1 +)(nu*ui ;*1-en+)n F /i nu eHi5&1 ni0i (301- 10e* .i+i,iu
01-e 53<* +u03 En 56in1-e 10)*)2 ;e era 10e*1 un .i+i,iu
14
, *1 u-(1 u-(eiR ;ine /&i1R Şi 0e
(1(1 +-10u*ui 5e 6e&-e0e1 1i0i F *u(ini*e, 1ni(1*e*e 63/in+ En0e&, +1- ')&3-I&e 8Du(neAeu*e
(1-e, 0e 1ni(1* e-1 10e*1 +in 5&In41 *ui, +in *iAie-1 63+u-iiR E-1 un nen)-)0i& +e u-5R9,
?e(ei1 +in (iP*)0u* +-u(u*ui, /eAIn+ 10)*) ?3-3 6351-e, *i65in+u<i (1P)-i&1&e1 +in@i*)- /i
(1P)-i&1&e1 (in@i*)-R I1- !ăşinile 1*e1, Du(neAeu*e (1-eK Sin4u-u* *u0-u ?)1-&e +e +e61-&e
15e(3n3&)- 0u e*e ?u5e5e -e56i-1@i1 unui 610ien& 6e 01-e<* 1,u5e5e )+1&3, un 50'iA)?-eni0
.)*n1, +e 01n0e- in&e5&in1*2 Miros 9ntotdeauna aşa, Ei 56u5e5e un (e+i0 in&e-ni5&, 6-ie&en 0u
Gen-J, 1&un0i 0In+ En0e-015e 53<i +e50-ie +u')1-e12 %ot să&şi spele din1ii de -ece ori pe -i, să
6acă gargară cu apă de gură )a.oris la 6iecare oră şi mirosul tot se simte 9n respira1ia lor2 E
mirosul corpului care se autode.orea-ă, 6iindcă asta 9nseamnă de 6apt cancerul denudat de
de6ini1iile medicaleB autocani!alism2
3ncă unspre-ece $ilometri, 9ncă unspre-ece $ilometri, iar animalele sunt puse pe
goană, toate animalele se&ndreaptă spre Disneyland2 8i, o dată a@unse acolo, .or 6orma un
şir indian şi .or c4nta 9n cor =ItAs a Small +orld A6ter All>2
Bu?ne&u* e41* /i e5&)(61& 1* .)01n0i*)- *ui2 O0'e*1-ii 01-e<i 51*&3 6e /1u1 n15u*ui2
Re56i-1@i1 01-e<i ie5e +in 4u-3 En .1*)1ne +e 1.u- 01*+2 D1- Ei e-1 01*+ 10u(, 5e 5i(@e1 .ine,
en+)0-ine*e 6)(61u 1+-en1*in32 O-i01-e 1- ?i ?)5& +e?i0ien@1 51, 0u 5i4u-1n@3 nu 5e (1ni?e5&1
*1 ni,e*u* 10e5&)- 4*1n+eQ 1,e1 &en+in@e 5inu0i41/e, +1- nu e-1 ni0i 6e +e61-&e +i5&)ni02
;3 1nu(i&e 156e0&e 1*e 6-).*e(ei *ui F 4)*i0iune1 ?iAi03 /i e()@i)n1*3 01-e 61-03 5e
6ie-+u5e-3 En&-<un ,i50)* &e-i.i* F erau +e )-i4ine 65i'i03, ')-()n1*3, nu 5e En+)i1 0I&u/i +e
6u@in2 ;3 6-).*e(1 6u&e1 ?i -e4*1&3, +103 nu 0'i1- e*i(in1&3 En&-u &)&u*, +e ) (e+i01@ie 6e
01-e e* En5u/i ) 6-e50-i1 610ien@i*)- 0u &)6&1nu*222 nu 5e En+)i1 0I&u/i +e 6u@in ni0i +e 15&12
D1-, 15e(ene1 *ui Pe&e, 01-e /&i1 ?3-3 En+)i1*3 03 ,ii&)-u* 6)5i.i* Ei -eAe-,1 ) 0u-3 +e
1M În&-e4 016i&)*u* ?10e 56)-1+i0 -e?e-i-e *1 0In&e0u* 6en&-u 0)6ii Ride "oc$& 'orse to
<an!ury "ross, 0In&e0 in56i-1& +e ) ,iAi&3 1 -e4inei E*i51.e&1 I 1 !n4*iei En -e4iune1
B1n.u-J2
14 ;)0O ')-5e 8En )-i4in1*9 X 01* +e Pu03-ie, +e5e)-i ?)*)5i& (e&1?)-i0, En 5en5u* +e *e43n1& 6e
4enun0'i2
+eA1*0))*iA1-e /i 0I@i,1 1ni +e En&I*ni-i *1 15)0i1@i1 !!
15
, Gen-J nu ,)i1 să se .indece, e-1
0u(,1 0)n,in5 03 ,in+e01-e1 n<1- ?i +e0I& un 61*e1&i,, 0e,1 01-e *<1- E(6u@in1 01 ?iin@3
u(1n32
Se En&-e.1 +103 5e En&)-5e5e Pe&e +u63 .e-e /i /&iu 03 -356un5u* e-1 6-).1.i* 1?i-(1&i,2
Gen-J 5<1- ?i )?e-i& 53 i<) 1+u03 e*, +103 5<1- ?i 4In+i& 1&un0i *1 15&1, 1- ?i ?30u& ) 15e(ene1
eH0u-5ie -i501n&3 8-i501n&3 6en&-u ?e(eie En 10ee1/i (35u-3 01 /i 6en&-u Pe&e9 /i inu&i*3 6en&-u
e*, +1- ?u5e5e 01( En563i(In&1& F i1- 4In+u* 10e5&1 ni0i (301- nu<i &-e0u5e 6-in (in&e2
P1-i1 03 Ei &-e0u5e, &)&u/i, *ui Pe&e 6-in (in&e2 !- 6u&e1 )1-e ?10e e* +-u(u* 10e*1 En03 )
+1&3, 1,In+ En ,e+e-e 4enun0'iu* 53u -u6&R E-1 6)5i.i*, +1- 6e 15&1 Gen-J n<1- ?i 61-i1&2
S&au 9ntors0 5&-i415e ?e(ei1, uE&In+u<5e 56-e 0e-2 S& au 9ntors0 S&au 9ntors0
Gen-J E/i ,I-E .3-.i1 En 6ie6& /i 1*e-43 6u@in (1i -e6e+e2
2
3ncă -ece $ilometri, 9ncă -ece $ilometri p4nă la <an!ury "ross2 ;'i1- 5e -e+u5e5e
+-u(u* +eP1 *1 Ae0e Oi*)(e&-i, 51u e-1 ) ?1-53 1 )6&i(i5(u*ui 53uR D3+e1 0u(,1 6-e1 (u*&
?-Iu *i.e- en+)0-ine*)-R Ei .ine, /i 0e +103 e-1 1/1R O6&i(i5(u* nu<i 6u&e1 +3un1 En 10e5&
()(en&2 Nin5)1-e1 5e )6-i5e 16-)16e 0)(6*e&, ,1*u* +e 1ni(1*e 5e 5u.@i15e /i 10e5&1 e-1, +e
15e(ene1, un 5e(n .un2 ;e nu e-1u 5e(n .un e-1u 4In+u-i*e *ui, +in&-e 01-e une*e 63-e1u 1<i
161-@ine +in 0e En 0e (1i 6u@in2 Be0OJ, +e 6i*+3, 0ine e-1 Be0OJR Nu(e*e En0e6u5e 53<i
-35une En (in&e, +e,eni5e ) n)u3 61-&e 1 (1n&-ei2 B3nui1 03 e-1 ?e(ei1 6e 01-e +e<1.i1
e,i&15e 5<) 01*0e 0u (1/in12 A cui eşti tu, 6eti1o: <ec$y, păi, eu sunt <ec$y, sunt 6rumuşica
<ec$y Shue2
D)1- 03 nu e-1 ?-u(u/i03, nu e-1 +e*)0 ?-u(u/i032 E-1 ) '1*03 )6u*en&3 /i (i-)5i&)1-e,
15&1 e-1, /i 5e 1?*1 10u( En 4-iP1 (1i (u*& +e0I& En+)ie*ni03 1 *ui Pe&e M))-e2
?ece2 3ncă -ece $ilometri p4nă la <an!ury "ross2
!*e-41 En&-<un -i&( 0)n5&1n& F 1&I& +e 0)n5&1n& 6e 0I& Ei 6e-(i&e1 1*une0u/u* F /i 1uAe1
,)0i 0iu+1&e En (in&e2 D)1- 03 nu(1i un1 +in&-e e*e e-1 0u 1+e,3-1& 0iu+1&3, /i 10e15&1 nu e-1
ni0i+e0u( ) ,)0e, 0i un ?e* +e (u-(u- En 01-e 5e +i5&in4e1
Fa cui este 6eti1a, a cui este 6eti1a, 6rumuşica <ec$y ShueG
) .3&1ie -i&(i032 ;e*e*1*&e e-1u ,)0i 6e 01-e *e -e0un)/&e1 51u ,)0i 6e 01-e *e 0un)/&e1u
6-ie&enii *ui2 De56-e un1 +in&-e e*e Ei 6),e5&i5e N)ne5J, ) ,)0e 6e 01-e ) 1uAi5e +u63 100i+en&
/i 6e 01-e ) 15)0i15e 0u ,)0e1 +u-e-iiB Dă rog, opri1i&.ă, nu mai suport, 6ace1i&mi o in@ec1ie,
unde&i Marcy2
!uAi ,)0e1 *ui Be1,e-B (ită& te 9n oala de noapte2
N)ne5J, -356unAIn+u<iB De ce nu !atem pur şi simplu la uşa !ăii să&l 9ntre!ăm cum se
simte:
V)0e1 5&-3inu*ui 56unIn+ 03, +103 ,1 ?10e &-e1.1 (1-e, 5e ,1 5i(@i .ine222
222 +)1- 03 nu e-1 un 5&-3in, e-1 Ri0O, 6-ie&enu* ?-u(u/i03i +e Be0OJ2 Ri0O /i (1i 0u(R
M0;1-&'JR M0%in*eJR M0%eenR Gen-J nu e-1 5i4u-, +1- En0*in1 56-e M0;1-&'J, 01 /i %e,in
M0;1-&'J +in ?i*(u* 10e*1 +e 4-)1A3 ,e0'i En 01-e 4)4)*)1ie*e 1*e1 ,eni&e +in 561@iu *u1u
En?3@i/1-e1 )1(eni*)-
1L
2 "nu* +in&-e ?i*(e*e 6-e?e-1&e 1*e *ui N)ne5J2 T)1-n3 0I&e,1 5&i0*e +e
.e-e En e* /i 1(in&e/&e +e 10e5& ?i*(, i1- N)ne5J ,1 -356un+e 0u ?-1A1<0'eie 1 ?i*(u*ui i(e+i1&B
=Sunt printre noi0 Sunt printre noi0>
Şi ?e(ei1, ui&In+u<5e 56-e 0e- /i 5&-i4In+B S&au 9ntors, s&au 9ntors2
Du(neAeu*e, nu (1i 63@i5e 1/1 0e,1 +e 0In+ ?u5e5e 0)6i* /i, +e +1&1 10e15&1, e-1 (1i
-3u, e-1 01 /i 0In+ 1- ?i 6u5 (In1 6e ) *inie +e En1*&3 &en5iune 6-in 01-e 0i-0u*3 ,)0i, nu
e*e0&-i0i&1&e2
Şi &)@i 610ien@ii 6e 01-e<i 1,u5e5e +e<1 *un4u* 1ni*)-, 6*In4In+u<5e 03 1u+ ,)0iK I1-
Gen-J, (1-e*e 65i'i1&-u 8TIn3-u* D)(n Du(neAeu, 0u( Ei 56u5e5e un 610ien& 0In+ *u0-1 *1
56i&1* En 6-i(e*e 51*e Ai*e +e 6-)?e51&9, +3+e1 +)1- +in 016, 01 /i 0In+ i<1- ?i En@e*e52 ;-eAu5e
+e ?16& 03<i En@e*e4e2 D1- 6)1&e 03 nu(1i 10u( Ei En@e*e4e1 0u 1+e,3-1&2
15 !0-)ni( 6en&-u !n)ni()u5 !*0)')*i05 8!*0))*i0ii !n)ni(i9
1L E ,)-.1 +e ?i*(u* *ui D)n Sie4e* +in 195L, In.asion o6the <ody Snatchers, -e&u-n1& En
197: +e P'i*i6 %1u?(1n, un+e -)*u* *ui %e,in M0;1-&'J e Pu01& +e D)n1*+ Su&'e-*1n+
V)0i2 Le 150u*&3 1&I& +e 1&en&, 03 nu 1uAi .up&.up&.up&u* e*i0)6&e-u*ui &-e0In+ 6e
+e15u6-1 016u*ui *ui, un -e0'in ne4-u En 1&10 +e<1.i1 150un5 +e 6*1?)nu* +e P)5 1* n)-i*)-2
!6)i En0e6u-3 53 5e En+e63-&eAe ,)0i*e, 1/1 0u( ?10e ) &-1n5(i5ie -1+i) En+e63-&1&3 *1 i,i-e1
A)-i*)-, 0In+ 1&()5?e-1 En0e6e +in n)u 53 5e u(6*e +e 1*&e 5e(n1*e2 În 0e*e +in u-(3, -3(15e
+)1- ,)0e1 6-)6-ii*)- 51*e 4In+u-i, in5i5&In+ 03 5e En&I(6*15e 0e,1 En4-)Ai&)- *1 Bi,u10, 03 5e
En&I(6*15e 51u 1,e1 53 5e En&I(6*e 0e,1 *1 ?e* +e En4-)Ai&)- *1 S0)u&<u* *351& En u-(3 51u *1
1+36)5&u* &3ie&)-i*)- +e *e(ne2
3ncă opt $ilometri2 3ncă opt $ilometri2
F30In+ un e?)-& 53</i i1 4In+u* +e *1 6-ie&enu* *351& En u-(3 /i +e *1 6-ie&enii 56-e 01-e
(e-4e1 51u +e *1 )-i0e 1*&0e,1 5e En&I(6*1 En Pu-u* *ui, E/i 6e-(i5e 53 5e +u03 10)*) un+e /&i1
03 /i Pe&e 5e +u5e5e 0u 4In+u*B *1 1nu* 197:, *1 F-1@ii T-10Oe- /i *1 Du++i&52 Gen-J nu
En@e*e4e1 0u( 6u&e1 Du++i&5 ;1,e** 53 1i.3 0e,1 +e<1 ?10e 0u 0u-,353-i1 10e15&1, +1- 0u &)@ii
5e 4In+i5e-3 *1 e* /i, 01 53</i +e1 5e1(1 +e 15&1, Gen-J nu 1,e1 ne,)ie +e ,e0'iu* &-u0 1*
*e43&u-i*)- (en&1*e2 Pe&e 6)(eni5e +e Du++i&5 0In+ ) &I-1u 6e ?e(ei1 10ee1 1/eA1&3 6e
.u01&1 +e 6-e*1&3 03&-e 1+36)5&u* &3ie&)-i*)- +e *e(ne, Be1,e- ,)-.i5e +e56-e Du++i&5 0'i1-
0u ) Ai En u-(3, 0In+ ?u5e5e-3 E(6-eun3 *1 ,In1& F En Aiu1 En 01-e Gen-J +).)-I5e 036-i)1-12
Be1, E/i 1(in&i5e 0u( E* +u5e5e-3 &)@i 61&-u *1 0u(63-3&u-i 6en&-u ;-30iun En B1n4)- 6e
Du++i&5, En&-<un 1n2 ;'i1- +u63 0e 6-i(i5e N)ne5J 01-ne&u* +e 0)n+u0e-e2 În i1-n1 10ee1,
N)ne5J 1- ?i +u5 6e )-i0ine )-iun+e 0u (1/in12 Be1, -I5e5e *1 1(in&i-e1 0u( Du++i&5 E/i
?30u5e 4-iPi 03 M)/ ;-30iun nu 1- eHi5&1, i1- ei 61&-u F ?*303i +e *i0eu 6e 1&un0i, 0-eAIn+ 03
1,e1u *u(e1 *1 +e4e&u* (i0 F 5e (un0i5e-3 53<* 0)n,in43 *1 *)0 03 M)/ ;-30iun eHi5&1, 03 e-1
0e* (1i &1-e2 ;ee1 0e, +e5i4u-, -eu/i5e-32 N)ne5J, i1-3/i, E* 5un15e 6e Gen-J +in B-))O*ine *un1
&-e0u&3, e-1 .e1& 85&3-i*e +e .e@ie e-1u (1i -1-e *1 N)ne5J, (1i 1*e5 +u63 100i+en&, +e0I& e-1u *1
Pe&e, /i 10e*1 ?u5e5e 6-i(u* &e*e?)n 6e 01-e<* 6-i(i5e Gen-J ,-e)+1&3 +e *1 N)ne5J 0In+ 10e5&1
6*In5e5e9 /i 56une1 03 nu ,1 -eu/i ni0i)+1&3 En ,i1@1 *ui 53 (1i ?103 0e,1 *1 ?e* +e !un, *1 ?e*
+e 5in0e- /i 1&I& +e 1 +-10uS +e ?-u()5, 0u( ?u5e5e 0ee1 0e ?30u5e-3 ei 6en&-u .ie&u* Du++i&5
;1,e** En 197:2 El a 6ost momentul nostru de culme, Ei 56u5e5e N)ne5J *1 &e*e?)n /i, 5&-3.3&u&
+e un ?i)- ne6*30u&, E/i +3+u 5e1(1 03 eH10& 10e*1/i *u0-u Ei 56u5e5e e* *ui Pe&e2 Du++i&5
?u5e5e 10e*1, )(u*e2 ;'i1- 1/1, Du+52
3ncă opt $ilometri222 sau poate şapte2 3ncă opt $ilometri222 sau poate şapte2
Me-4e1u 53 ,1+3 6)A1 6iA+u*i0ii unei ?e&e, ) 6)A3 01-e 5e .3nui1 03 5e 1?*3 6e 1?i/ie-u*
unui )1-e01-e .i-)u 63-35i&2 Gen-J nu</i 1(in&e1 nu(e*e ?e&ei, nu /i +u63 1&I@i1 1ni, E/i
1(in&e1 +)1- 03 ?u5e5e iu.i&1 ne(e-ni0u*ui 10e*1 +e =-en1+e1u /i 03 ?u5e5e 1*e153 Re4in1
B1*u*ui *i0eu*ui +in De--J 6e 1nu* 197:2 !0e5&e 1(3nun&e ?30u5e-3 i+ee1 +e<1<i ,e+e1
6iA+u*i01 53 61-3 eH&-e( +e in&e-e51n&32 !6)i, 0In+ 1Pun5e5e-3 En ?1@1 0*3+i-ii, ,3Au5e-3 )
03(1/3 i(6-i(1&3 En -)/u<1*. 0u nu(e*e e0'i6ei *)01*e +e ?)&.1*, De--J Ti4e-5, 1-un01& 6e
P)52 Pu@in (1i En0)*), (1i 435i5e-3 0e,12
(răsc serialuA ăla nenorocit5 nu&şi schim!ă niciodată hainele, 56u5e5e Pe&e, /i Gen-J
+e50'i5e5e 4u-1 53<i -356un+3, +1- En1in&e 5<) 6)1&3 ?10e222
T ! 5&-i41& 6u/&iuS, 56u5e Gen-J2 !*une03 6e A361+3, (e-5e 6-e01u& ) ,-e(e, 16)i
0)n&inu3 53 1*e-4e, 1(in&in+u</i 10e1 Ai +e )0&)(.-ie +e 5u. 0e-u* 10e*1 0u-1&2 !*e-43 (1i
+e61-&e, 1(in&in+u</i +e Du++i&52 ;u( 5&-i415e Du++i&5 /i *e 50'i(.15e En&-e141 ,i1@32 Le<)
50'i(.15e En .ine, .3nui5e-3 En&)&+e1un1, +1- 10u( Gen-J 5e En+)i1 +e 15&12
!0u(, 5e En+)i1 +e ?)1-&e (u*&e *u0-u-i2
M
;In+ 1Pun4 En ?1@1 +e6)Ai&u*ui, un+e i1-.1 0-e/&e 10u( /i 6-in&-e +1*e*e +e 0i(en&,
Be1,e- e En ?-un&e1 0)*)1nei2 Lui Be1,e- 16-)16e 03<i 0u-4 .1*e*e 6e .3-.ie2 Gen-J .3nuie/&e
03 /i Pe&e e 0e* 6u@in *1 ?e* +e ne-3.+3&)-, +1- Pe&e 5e 5&36Ine/&e (1i .ine, 0'i1- +103 e 0u un
1n (1i (i0 +e0I& ei2 Be1,e- e222 01-e e 0u,In&u*R Impacient2 Pe Gen-J 16-)16e<* 6u?ne/&e
-I5u*, 16)i Be1, 5e )6-e/&e 1&I& +e .-u50, En0I& Pe&e 16-)16e 03 +3 6e5&e e*2
T GeiK 56une Be1,e-2 T-14e<(i<), F-e++JK !5&e1<5 .)1-?e*e unui 0)6i*K
;'i1- 1/1 e2 R)/u 0u 1*., +e*)0 ,e0'i 51u (u-+1-e, 01 /i 0In+ 1- ?i 5&1& 10)*) +e ) (ie
+e 1ni2 De ?16&, 61-e 16-)16e n)u32
T E +)1- ) 03(1/3, .*e4u*e, 0e ne 6153 n)u3 +e e1R ,-e1 53 /&ie N)ne5J2 G1i+e@i 53222
T Pe *)0 -e61u5, 56une Be1,2 !5&1<i ) 03(1/3 .un32
D)1- 03, 1&un0i 0In+ ) -i+i03, ).5e-,3 0u &)@ii 03 nu e 1/12 ;3 e n)u3, +1 F ) 03(1/3
n)u<n)u@3, 6e 01-e 50-ie En ?1@3 De--J Ti4e-5, i1- En 561&e nu(3-u* 192 Lui Pe&e nu<i 6*10e
?)&.1*u*ui, +1- 0ei*1*@i -e0un)50 nu(3-u* +e Pu03&)- 1* *ui Ri0'ie =-en1+e1u2 ;3 e .un3, nu F
nu (1i e .un3 +e 10u( En1in&e, En )-i0e 01A2 =u*e-u* e -u6& 16-)16e 0)(6*e&, 01 /i 0In+
6e-5)1n1 01-e ) 6u-&15e En0e-015e 53 ?u43, 16)i ?u5e5e 6-in5 +e 4u*e- /i &-15 En16)i2
T ;-e+ 03 (<1( En/e*1&, 56une Be1, &-i5& /i ) 1-un03 +in (In32 G1i+e@i2
D1- En1in&e 53 1Pun43 +e61-&e, +1u 6e5&e 1*&0e,1 F +e +1&1 10e15&1 e 41*.en En *)0 +e
-)/u, 41*.enu* 10e*1 6u&e-ni0 01-e nu(1i unui 0)6i* Ei 6*10e2 Gen-J ) i1 En1in&e1 0e*)-*1*@i /i E*
-i+i032 E un 5u?e-&1/ 6e 01-e 5un& +e5en1@i S0)).J<D)) /i 6-ie&enii *ui, ?u4in+ 0u &)@ii +e 0ee1
0e 61-e 1 ?i ) 0153 .In&ui&32 !5e(ene1 03(3/ii, 61-e n)u, nu 1-1&3 1 *u0-u 1.1n+)n1& +e 6-e1
(u*&3 ,-e(e /i, +in&-<) +1&3 Gen-J e En0e-01& +e un 5en&i(en& -3u 0u 6-i,i-e *1 &)1&e 10e5&e1,
En0e6e 53</i +)-e1503 53 nu 5e ?i 1.3&u& 6e 1i0i, 6-in 16-)6ie-e1 0*3+i-ii 10e5&ei1 1.1n+)n1&e222
51u 53 ?i 635&-1& +-u(u* 10e5&1 6en&-u ) 1*&3 Ai2 ;ee1 0e, +e/i 1-e nu(1i 61i56-eAe0e 1ni, E/i +3
5e1(1 03 e ) 6-)5&ie2 ;In+ ,ine ,)-.1 +e 6iA+u*i0i, 0-e+e e*, )-i &e *1/i +u5 +e ,1*, )-i -enun@i,
En ni0i un 01A nu &e 6)@i 635&-1 6en&-u ) 1*&3 Ai2
T "-350 5e-i1*uS 35&1 nen)-)0i& +e +e5ene 1ni(1&e, 56une Pe&e, ui&In+u<5e *1 5u?e-&1/
6e5&e u(3-u* *ui Gen-J2 Nu</i 50'i(.3 ni0i)+1&3 '1ine*e, 1@i ).5e-,1& ,-e)+1&3 *u0-u* 35&1R
P)1-&3 En ?ie01-e e6i5)+ 10e*e1/i '1ine nen)-)0i&e2
N)ne5J i1 5u?e-&1/u* S0)).J<D)) +e *1 Gen-J /i<* En&)1-0e 53 5e ui&e *1 0e,1 0e 1 ,3Au&
03 e *i6i& +e+e5u.&u* *ui2 P-i,i-e1 56e-i1&3 1 +i563-u& +in )0'ii *ui N)ne5J, 5e En0-un&3 u/)-
10u(, i1- Gen-J .3nuie/&e 03 /i N)ne5J E/i +)-e/&e 53</i ?i 0)n&inu1& +-u(u* /i 53 ?i Pu01& ni/&e
.150'e& +)i 0)n&-1 +)i2
E&i0'e&1 +e 6e 5u?e-&1/ 56uneB !P!RŢIN L"I DO"=L!S ;!VELL, M!PLE L!NE
NR2 19, DERRU, M!INE2 D!;Ă BĂI!T"L ;ĂR"I! ÎI !P!RŢIN S<! PIERD"T,
S"N!ŢI L! 949<*:L42 M"LŢ"MES;K
Gen-J +e50'i+e 4u-1 53 56un3 03 5u?e-&1/u* /i 03(1/1 161-@in 6-).1.i* unui 0)6i* 01-e
(e-4e *1 !01+e(i1 Re&1-+1@i*)- F e 5i4u- +e *u0-u* 35&1 nu(1i ui&In+u<5e *1 e&i0'e&3, 01-e
5e1(3n3 16-)16e 6e-?e0& 0u (e+1*i)nu* +e *1 A41-+1 nen)-)0i&u*ui *)- +e c4ine E +1-, En1in&e
5<) 6)1&3 ?10e, 5e 1u+e un @i63& +in56-e 561&e*e 0*3+i-ii, +e 10)*) 6e un+e P)103 .3ie@ii (1i
(1-i .150'e& ,1-12 E 6*in +e +u-e-e 10e5& @i63&, +1- 0e<* +e&e-(in3 6e Gen-J 5<) i1 *1 4)1n3
En1in&e 53</i +e1 5e1(1 e 5u-6-iA1 +in e*, ne6*30u&1 surpri-ă 1 0ui,1 01-e 1 ?)5& *),i& 51u
56e-i1& 851u 1(In+)u39 6en&-u 6-i(1 +1&3 En ,i1@32
Î* u-(e1A3 /i 0ei*1*@i2 Fu4 +e<1 *un4u* ?1@1+ei 10)6e-i&e +e ie+e-3 1 0*3+i-ii En&-<un
5in4u- /i-B Gen-J, N)ne5J, Be1, /i Pe&e2
Se 1u+e un ,i4u-)5 -I5e& (150u*in2
T G1i+e, (3nIn03<*, 56une 0ine,12 M3nIn03<* /i 6)@i 6*e012 P)1&e 03<@i ,1 +1 Dun01n
/i 61n&1*)nii En16)i2
T D1, +103 ) 53222, En0e6e 1*& .3i1&, 6-).1.i* Dun01n, 53 ,)-.e1503, 16)i 5e )6-e/&e,
ui&In+u<5e ?iH *1 Gen-J /i *1 6-ie&enii *ui2
T Gei, .3ie@i, &e-(in1@iK 5&-i43 Be1,e-2 Te-(in1@i +-10u*ui )+1&3K
P-ie&enii *ui Dun01n F 5un& +)i *1 nu(3-, 1(In+)i 6)1-&3 P10'e&e 0u in50-i6@ii*e *i0eu*ui
+in De--J F E/i +1u 5e1(1 03 nu (1i 5un& 5in4u-i *1 -un+1 +e +i5&-10@ie 1 10e5&ei +u63<1(ieAi
/i 5e En&)-0 6e 03*0Iie2 În4enun0'e1& 6e 6ie&-i/ En&-e ei, E(.-301& +)1- En iA(ene /i 6u-&In+ un
5in4u- 61n&)? 56)-&, 0u ?1@1 (InPi&3 +e 5In4e, /i +e 6-1?, /i +e (u0)Ai&3@i, /i +e *10-i(i, 5e 1?*3
un .3i1& +e ) ,I-5&3 6e 01-e Gen-J nu ) +i5&in4e2 Nu e un 0)6i* (i0, nu /i 0In+ 1-e 6e 6ie6&
56i0e -1-e +e 63-, 1-e &)&u/i 6-i,i-e1 unui 0)6i* (i02 O0'ii *ui 5un& ).*i0i, 01 *1 0'ineAi, /i 5un&
+e un ,e-+e<*u(in)5 /i En)1&3 En *10-i(i2
Pe 6e-e&e*e +e 03-3(i+3 +in 561&e*e 10e5&ui 4-u6 -e5&-In5, 50-i5 0u *i&e-e (1-i, 1*.e /i
563*30i&e, +1- En03 *iAi.i*e, e5&e u-(3&)-u* (e51PB N" NO;I, N" ;ÂŞTI=I2 ;1-e 6-).1.i* 03
En5e1(n3 53 &e @ii +e61-&e +e 0*3+i-e 0u P)0u-i*e /i 0u (in4i*e, 53 &e +u0i En *)&u* 63-35i& un+e
En03 5e (1i 6)& ,e+e1 u-(e*e 1+In0i 1*e *inii*)- +in&-e .1Ae /i (),i*1 0e*ui 01-e 1-un03
(in4e1, +1- 0ine 6)1&e ?i 5i4u-R N" NO;I, N" ;ÂŞTI=I2 În 1nii 01-e ,)- ,eni, ,)- 56une
15&1 +e5Q ,1 +e,eni un1 +in&-e *)Ain0i*e 6-e?e-1&e 1*e &ine-e@i*)- *)- /i ni0i (301- nu 1-e un
5en5 .ine +e?ini&2 "ine poate şti: e 6)1&e (1i 16-)16e +e 10e5& 5en52 S1u "e po1i 6ace: E 0e*
(1i .ine 5<) ?)*)5e/&i En5)@i&3 +e ) -i+i01-e +in u(e-i, un AI(.e& /i 0u (Iini*e En3*@1&e 56-e
0e-2
T ;inS +-10uS 5un&e@i .oi: E* En&-e1.3 6e Be1, unu* +in&-e .3ie@ii 0ei (1-i2 Pe (In1
5&In43 6)1-&3 0ee1 0e 61-e 1 ?i ) (3nu/3 +e .15e.1** 51u, 6)1&e, ) (3nu/3 +e 4)*?222 ) (3nu/3
56)-&i,3, En )-i0e 01A2 În e1 5e 1?*3 eH0-e(en&u* u501& +e 0Iine 6e 01-e En0e-015e 53<*
0)n,in43 6e .3i1&u* +e56ui1& 53<* (3nIn0e2
T ;e 0-e+e@i 03 6ace1i: En&-e1.3 N)ne5J )-i6i*1&2 V-e@i 53<* ?10e@i 53 (3nIn0e 1i1R ;e
+-10uS<i En neregulă 0u ,)iR
B3i1&u* 01-e @ine eH0-e(en&u* +e 0Iine En (In3 6)1-&3 ) .1n+3 +e *eu0)6*15& 1*. +e<1
*1&u* /eii n15u*ui, i1- Gen-J 50)1&e un 0'i)&, Pu(3&1&e ui(i-e, Pu(3&1&e -I5e&, 0In+ E*
-e0un)1/&e2 E (u*& 6-e1 6e-?e0&, nu<i 1/1R !u ,eni& 1i0i 53 ,1+3 6iA+u*i01 Re4inei B1*u*ui /i
1i0i, 6en&-u nu(e*e *ui Du(neAeu, +1u 6e5&e Re4e*e B1*u*ui, 1* 03-ui 5eA)n +e ?)&.1* 5<1
En0'ei1& 161-en& 0u ni(i0 (1i 4-1, +e0I& un n15 561-& /i 01-e</i 6e&-e0e &i(6u* ?30In+ 15&?e*
+e (343-ii, En ,-e(e 0e -e5&u* e0'i6ei 5e 1n&-ene1A3 6en&-u (e0iu* +in 536&3(In1 10e15&12
Ri0'ie =-en1+e1u n<1 ).5e-,1& *1 Gen-J 6-i,i-e1 ui(i&3 +e ?16&u* 03 *<1 -e0un)50u&Q 5e
')*.e1A3 En03 *1 N)ne5J2 Fiin+03 1 ?)5& 5u-6-in5 /i ?iin+03 &)nu* +e +eA4u5& 1* *ui N)ne5J e 1&I&
+e +i-e0&, Ri0'ie ?10e 6-i(1 +1&3 un 615 En 561&e2 !6)i E/i +3 5e1(1 03 6u/&iu* 01-e 1 En+-3Ani&
53<i ,)-.e1503 6e un &)& 1&I& +e (u5&-3&)- e 0u 0e* 6u@in &-ei 1ni (1i &In3- 01 e* /i 0u 0e* 6u@in
61&-uAe0i +e Oi*)4-1(e (1i u/)-2 MIn1 *ui En+)i&3 5e En+-e16&3 +in n)u2
T O 53<* ?10 53 En4'i&3 .u01&1 15&1 +e 0301&, 56une e*2 !6)i 6)1&e 6*e012 P*e103 /i &u,
.u*43-e +e (u0i, +103 nu ,-ei Pu(1&e2
T D1, 563*1@i 6u&in1, 56une 1* &-ei*e1 .3i1&2 Ri0'ie =-en1+e1u e (15i,, +1- 10e5&1 e /i
(1i (15i,, ) '1*03 +e un (e&-u n)u3Ae0i 1 03-ui ?1@3 ?ie-.e 5u. 0)/u-i2 ;I& &i(6 (1i 1i222
T Ş&iu 0ine 5un&e@i, 56une Gen-J2
O0'ii *ui Ri0'ie 5e En&)-0 56-e e*2 P1-e +in&-<) +1&3 En4-iP)-1&222 +1- 61-e /i 03*01& 6e
.3&3&u-i2
T P*i(.3 u-5uS, .3ie@e*2 V)-.e50 5e-i)52
T Tu e/&i Ri0'ie =-en1+e1u2 P)A1 &1 1 163-u& En Ai1-2 ;e 0-eAi 03 ,)- 56une )1(enii
+103 *e ,)( 6),e5&i 0e &e<1( 6-in5 ?30In+R
T N<) 53 56une@i ni(i0 ni(3nui, ?iin+0<) 53 ?i&P *1 (1(1 +-10uS mor1i, 56une 0e* nu(i&
Dun01n2 P3-u* .*)n+<En0'i5 Ei En01+-e1A3 ?1@1 /i<i 1Pun4e 6In3 *1 u(e-i2 P*e01@i +e<1i0i2
MIn01@i 63(In&u*2
Gen-J nu<* .143 En 5e1(32 Se ui&3 ?iH *1 Ri0'ie =-en1+e1u2 Nu 5i(&e ni0i u-(3 +e
?-i03, +e/i nu En016e En+)i1*3 03 10e/&i &-ei .3ie@i i<1- 6u&e1 .1&e (3-Q ?ie-.e +e (Inie,
5en&i(en& 6e 01-e nu *<1 (1i En0e-01& 6In3 10u(, 5en&i(en& 01-e ni0i nu .3nui1 03 eHi5&32
;)6i*u* En4enun0'e1& *1 63(In& e ?3-3 En+)i1*3 -e&1-+1&, +1- ni0i 0'i1- 1&I& +e -e&1-+1& 53 nu</i
+e1 5e1(1 03 10e/&i &-ei .3ie@i (1-i ,)i1u 53<i ?103 -3u, i<1u 5(u*5 cămaşa, 16)i222
Gen-J nu 1 (1i ?)5& ni0i)+1&3 En ,i1@3 1&I& +e 16-)16e +e ) 01?&e1*3 53n3&)153 /i
ni0i)+1&3 nu i<1 6351& +e 15&1 (1i 6u@in 01 10u(2 F10e un 615 En ?1@3 0u 6u(nii En0*e/&1@i2
Pu/&iu* +e *1 63(In& 5u56in3 0u 016u* *351& 10u( En P)5, i1- 5une&u* 10e5&1 -e,e-.e-e1A3
En0)n&inuu En (in&e1 *ui Gen-J, '-3nin+u<i (Ini12
T V)i 6),e5&i, 56une e* /i, +e/i 0e* 01-e 1(enin@3 e un 0)6i*, *ui nu i 5e 61-e 03 5un3 01
un 0)6i*2 Şi ni0i *ui Ri0'ie, 161-en&Q Ri0'ie ?10e un 615 En 561&e, /i (In1 En(3nu/1&3 En 01-e
@ine eH0-e(en&u* u501& 5e En()1ie +in n)u2 Pen&-u 6-i(1 +1&3 En 10e5& 50u-& -35&i(6, 61-e
1*1-(1&2
T T-ei 0)n&-1 unu, &-ei 0)n&-1 un 0)6i* -e&1-+1&, &-14e<(i<1/<), )(u*e, 0'i1- 03 ,)i
6),e5&i2 V)i 6),e5&i /i ştiu cine sunte1i0
Dun01n /i .3i1&u* (15i, F 5in4u-u* 01-e nu 6)1-&3 P10'e&3 +e *i0e1n F ?10 un 615 En ?1@3
/i<* ?*1n0'e1A3 6e Ri0'ie2 B3i1&u* En iA(ene 5e 1?*3 10u( En 561&e*e *)-, +1- Gen-J 1u+e
.IAIi&u* 6u*51&i* 1* 5u56ine*)- 51*e, Ei -35un3 En 016, i 5e A.1& En 016 /i<* 9nne!unesc +e<1
.ine*e12
T Bine, 41&1, 15&1 1 ?)5& &)&, 56une .3i1&u* 0e* (1i (1-e2 RInPe/&e, 1-3&In+ (1i (u*&e
*)0u-i un+e 0In+,1 5<1u 1?*1& +in@i2 !0u( ) 53 (u-i@i2
T Pe&e, 53 ?u4i 0In+ ?10 ) (i/01-e, 56une Gen-J ?3-3 53</i i1 ) 5e0un+3 )0'ii +e *1
Ri0'ie =-en1+e1u2 Fu4i 10153 /i 56une<i (1i03<&ii2 !6)i, 03&-e Ri0'ieB N<) 53<* 6-inAi
ni0i)+1&32 Fu4e 6-e0u( ,In&u<(6ie*i@1&2
V)0e1 *ui Pe&e 5un3 5u.@i-e, +1- +e*)0 56e-i1&3B
T !( En@e*e5, Gen-J2
T ;u 0I& ) 53 ne .1&e@i (1i -3u, 0u 1&I& (1i -3u ) 53 ,3 ?ie /i ,)u3, 56une N)ne5J2
Gen-J 1 6-e,3Au& (i/01-e1 15&1, +1- 6en&-u N)ne5J e ) -e,e*1@ieQ 16-)16e 03 -I+e2 ;'i1- +10<)
53 ne omor41i 0u 1+e,3-1&, *1 0e ,<1- ?)*)5iR Fiin+03 Pe&e 0'i1- 1*e1-43 -e6e+e, /i ,1 6),e5&i2
T Şi eu 1*e-4 -e6e+e, 56une Ri0'ie2 O 53<* 6-in+2
Gen-J 5e ui&3 (1i En&Ii *1 N)ne5J, 16)i *1 Be1,2 !(In+)i 5&1u ?e-(i 6e 6)Ai@ie2 Be1,e-,
*1 +-e6& ,)-.in+, ?10e 0'i1- (1i (u*& +e0I& 1&I&2 Se 16*e103 -16i+, i1 +)u3 6ie&-e F 5un& +e
(3-i(e1 )u3*)-, +)1- 03 1u (1-4ini 150u@i&e F /i En0e6e 53 *e *),e1503 un1 +e 0e1*1*&32 O0'ii
En4u5&1@i 1i *ui Be1, 5e (u&3 0)n&inuu +e *1 Ri0'ie =-en1+e1u *1 .3i1&u* (15i,, *1 ,*3P41n2
T ;In+ ,in 03&-e n)i, 51-i *1 =-en1+e1u, 56une Gen-J2 ;ei*1*@i +)i ni0i (301- nu 5e 6)&
16-)6i1 +e Pe&e2 Î/i (u&3 6-i,i-e1 *1 Pe&e, 01-e e 61*i+, +1- neEn?-i01& F )0'ii Ei 50*i6e50, i1- e*
16-)16e 03 +1n5e1A3 6e 6)1n&e*e +e4e&e*)- +e *1 6i0i)1-e, ne-3.+3&)- 5<) i1 *1 6i0i)-2 S6une<i
(1i03<&ii2 S6une<i un+e 5un&e(, 01 53 6)1&3 &-i(i&e 0)6)ii2 Şi, )-i0e 1i ?10e, 53 nu ui@i nu(e*e
.),inei 0-e&ine +e<1i0i2 În+-e16&3 un +e4e& 10uA1&)- +e Pu+e03&)- 56-e =-en1+e1u, 01-e, En03 )
+1&3, 61-e +e.u5)*1&2 Nu, 61-e (1i (u*& +e0I& +e.u5)*1&2 P1-e 56e-i1&2
T Ri0'ie =-en1+e1u, 56une Pe&e /i 10u( En0e6e cu ade.ărat 53 +1n5eAe2 N<) 53 ui&2
T G1i+e@i, (3503-i0i*)-, 56une Be1,e-2 "n *u0-u e 5i4u- *1 Be1,B 4ine/&e 01*i&1&e1 unei
6e-5)1ne i(e+i1& 0e 1 ,3Au&<)2 O 53<@i 561-4 n15u* +in n)u2 T)&u/i, 0e ?e* +e 0u- En .-InA3
6*e103 +in e0'i63 nu(1i +in 01uA1 unui n15 561-&R
=-en1+e1u nu -356un+e F 6)1&e 03 nu (1i /&ie 03-ui1 +in&-e ei 53<i -356un+3 F /i 5e
6e&-e0e 0e,1 (1i +e4-1.3 (inun1&B 0e*3*1*& .3i1& En P10'e&3 +e *i0ee1n, Dun01n, En0e6e /i e*
53 61-3 +e.u5)*1&2 O -)/e1@3 i 5e En&in+e 6e ).-1Pi /i +e<1 *1&u* ?-un@ii2 Î/i u(eAe/&e .uAe*e /i
5e ui&3 ne5i4u- *1 Ri0'ie2 Nu(1i ,*3P41nu* (1i 61-e 41&1 +e *u6&3, i1- Gen-J 16-)16e 03 56e-3
03 .or 53-i *1 *u6&3, Gen-J /i N)ne5J /i Be1, *e ,)- +1 1 +-10uS (u*& +e ?u-03 +103 ,)- ?10e
15&1, a dracuA +e (u*& +e ?u-03, +in 6-i0in1 10e*ui pl4nset, 10e* nen)-)0i& +e pl4nset En4-)<
Ai&)-, 1 ?e*u*ui En 01-e<@i 63&-un+e En 016, +in 6-i0in1 -i&(i0i&3@ii 10e*ui En4-)Ai&)- 6*In5e&2
T Gei, Ri0', 6)1&e<1- ?i (1i .ine 53222, En0e6e Dun01n2
T S3<i )()-I(, &un3 ,*3P41nu*2 S3<i 5&)1-0e( +e 0301&2
!0e5&1 +in u-(3 ?10e un 615 En ?1@3 /i, 6-e@ +e un ()(en&, &)&u* e ne5i4u-2 Gen-J /&ie
03, +103 ,*3P41nu*ui i 5<1- 6e-(i&e 53 (1i ?103 un 1*& 615, 1- ie/i 0u &)&u* +e 5u. 0)n&-)*u* *ui
Ri0'ie =-en1+e1u, 15e(ene1 unui 6i&.u** En-3i& 01-e 50163 +in *e53 /i 51-e 15u6-1 6-1+ei F )
534e1&3 +in 01-ne2
D1- Ri0'ie nu<* *153 53 ?103 10e* 615, 0e* 01-e 5<1- &-1n5?)-(1 En&-<un 1&10 E(6*e&i0i&2 Î*
6-in+e 6e ,*3P41n +e 1n&e.-1@, 01-e e (1i 4-)5 01 .i0e65u* *ui Gen-J /i 01-e e 6-e53-1& 0u 63-
-)/u<1u-iu2
T Nu, S0)&&J, 56une e*, 1/&e16&3 ) 0*i632
T D1, 1/&e16&3, 56une Dun01n, 63-In+ 16-)16e 61ni01&2 Îi 1-un03 *ui Gen-J ) 6-i,i-e
01-e *ui Gen-J Ei 61-e, 0'i1- /i *1 ,I-5&1 +e 61i56-eAe0e 1ni, 4-)&e5032 E ) 6-i,i-e mustrătoare2
;1 /i 0In+ Gen-J /i 6-ie&enii *ui e-1u 0ei 01-e ?30e1u 0e,1 4-e/i&2
T ;e ,-eiR E* En&-e1.3 Ri0'ie 6e Gen-J2 V-ei 53 6*e03( +e<1i0i, 15&1 eR
Gen-J 16-).3 +in 0162
T D103 6*e03(, 0e<) 53 ?10e@iR ;ui ) 5<i 56une@iR
Gen-J +e50)6e-3 un *u0-u ui(i&)-B e *1 ?e* +e 16-)16e +e<1 iA.u0ni 01 /i S0)&&J,
,*3P41nu*2 O 61-&e +in e* ,-e1 0'i1- să pro.oace ) .3&1ie, 53 5&-i4e ((ROR0 A<SO)(
((ROR0 Ş&iin+ 03 6-ie&enii *<1- 1Pu&1, n<1- 50)1&e ni0i (301- ) ,)-.3, 0'i1- +103 1- ?i
.3&u@ii (3- /i .341@i En 56i&1*2
Pu/&iu* En532 S3-(1nu* 6u/&i -e&1-+1& 01-e 6*In4e12 O +1&3 0e .3ie@i ,)- &e-(in1 0u
Gen-J, Be1,e- Şi 0u N)ne5J 8/i 0u Pe&e, +103<* ,)- 6u&e1 6-in+e9, ,)- &e-(in1 /i 0e<1u En0e6u&
0u 6u/&iu* -e&1-+1& /i e ?)1-&e 6-).1.i* 03 ,)- (e-4e 0u (u*& (1i +e61-&e +e0I& 53<* ?103 53
(3nIn0e ) .u01&3 +e eH0-e(en& u501& +e 0Iine2
T Ni(3nui, 56une e*2 Nu ,)( 56une ni(3nui2
T Min0in)5 nen)-)0i&, 56une S0)&&J2 E<un (in0in)5 1?u-i5i&, Ri0'ie, ui&3<&e *1 e*2
S0)&&J 6)-ne/&e 03&-e e*, +1- Ri0'ie E/i En&3-e/&e 6-iA1 6e 1n&e.-1@u* ,*3P41nu*ui2
T D103 ni(eni nu ,1 ?i -3ni&, 56une N)ne5J 6e un .ine0u,In&1& &)n 0u(63&1&, ni(eni
nu ,1 1,e1 0e 6),e5&i2
=-en1+e1u 5e ui&3 *1 e*, 16)i En16)i *1 Gen-J2
T Nu-i 6e Du(neAeuR
T Nu- 6e Du(neAeu, e Gen-J +e 10)-+2
T Nu-1@i 0u &)@ii 6e Du(neAeuR En&-e1.3 =-en1+e1u2
N)ne5J, Be1, /i 0u Pe&e Pu-3 0u(in@i 6e Du(neAeu2 =-en1+e1u 5&3 6e 4In+u-i un
()(en& 0e 61-e ?)1-&e *un4, 16)i +3 +in 016B
T Bine, .341<(i<1/2 P*e03(2
T D103 ,in, ?u4i 6e 61-&e1 0e1*1*&3 1 0*3+i-ii, Ei 56une Gen-J *ui Pe&e, ,)-.in+ ?)1-&e
-e6e+e, ?iin+03 .3ie@ii 0ei (1-i 5<1u 6u5 +eP1 En (i/01-e2 D1- =-en1+e1u En03 @ine (In1 ?e-(
5&-In53 6e 1n&e.-1@u* *ui S0)&&J, i1- Gen-J 0-e+e 03 10e5&1 e un 5e(n .un2
T Nu ,-e1u 53<(i 6ie-+ &i(6u*, 56une Ri0'ie =-en1+e1u 6e un &)n 5e(e@, 01-e<* ?10e
6e Gen-J 53 ,-e1 53 -I+3222 +1-, +e6unIn+ 6u@in e?)-&, -eu/e/&e 53</i (en@in3 (in1 5e-i)1532
S3 -I+3 En 10e5& ()(en& 1- ?i ) i+ee 6-)15&32 Lu0-u-i*e 16-)16e 03 5<1u -e(e+i1&2 O 61-&e 1
*ui u-3/&e 15&1, +1- -e5&u* 16-)16e 03 &-e(u-3 +e u/u-1-e2
T ;e ,3 +e-1nPe1A3 0'i1- 1&I&, &)&u/iR E* En&-e1.3 Ri0'ie =-en1+e1u2 ;1-e<i (1-e1
6-).*e(3R
Gen-J ,-e1 53 6un3 /i e* ) En&-e.1-e F ,-e1 53<* En&-e.e 6e Ri0'ie =-e1n+e1u 0u( +e<1
?)5& En 5&1-e 53 ?103 1/1 0e,1, 01-e ni0i (301- nu e ) En&-e.1-e -e&)-i032 P*In5e&u* 10e*1K
Du(neAeu*eK D1- 635&-e1A3 &30e-e1, /&iin+ 03 )-i0e 1- 56une *<1- 6-),)01 ne 10e5& 0-e&in, *<1-
?10e 5<) i1 +e *1 0163&2
!i0i 5e +e5?3/)1-3 un ?e* +e +1n5Q 5e1(3n3 0u 0e*e 6e 01-e *e En,e@i En 6-i(e*e +)u3
0*15e 6-i(1-e2 În ,-e(e 0e Ri0'ie, Dun01n /i S0)&& (e-4 En ?1@1 +e6)Ai&u*ui 8+e41P1@i,
En0e-0In+ 53 61-3 03 6*e103 +in 6-)6-ie ini@i1&i,3 /i nu 6en&-u 03 1u ?)5& 4)ni@i +e ) 0e1&3 +e
6u/&i 6-363+i@i +e 4i(n1Aiu9, Gen-J /i 6-ie&enii *ui 5e En&)-0 +u63 ei, 16)i ?10 un 615 En 561&e
56-e 0)6i*u* En iA(ene 01-e 6*In4e En4enun0'e1&, ?)-(In+ ) *inie, ?e-in+u<* +e 6-i,i-i*e *)-2
L1 0)*@u* 0*3+i-ii, Ri0'ie 5e )6-e/&e /i *e 1-un03 ) u*&i(3 6-i,i-e2
T O 53 ne (1i ,e+e(, 1(i0ii (ei, 56une2 "nu* 0I&e unu* 51u &)@i *1 un *)02
T Î'E, 16-).3 Dun01n2
T O 53 6-i,i@i *u(e1 +in&-<un cort de carantină0 1+1u43 S0)&&, /i Gen-J e +in n)u
6e-i0u*)5 +e 16-)16e +e 1 iA.u0ni En -I52 Se -)143 53 nu 50)1&3 ni0i ) ,)-.3 ni0i unu* +in&-e
6-ie&enii *ui T 0e*e -e*e 53 5e 56e*e F /i ni0i unu* +in&-e ei nu ,)-.e/&e2 E 16-)16e un (i-10)*2
O u*&i(3 6-i,i-e 1(enin@3&)1-e +in 61-&e1 *ui Ri0'ie /i +i561- 0u &)@ii +u63 0)*@2 Gen-J,
N)ne5J, Be1,e- /i Pe&e -3(In 5in4u-i 0u 6u/&iu* 01-e 5e *e143n3 10u( En1in&e /i En16)i 6e
4enun0'ii (u-+1-i, 0u ?1@1 (u-+1-3, En5In4e-1&3, En*30-i(1&3 /i .ui(3<i&3, 15e(ene1
01+-1nu*ui unui 0e15 5&-i01&, En&)1-53 56-e 0e-u* 1*.i& +e n)-i2 T)@i 5e En&-e1.3 0e 53 ?103 En
0)n&inu1-e2 S3<i ,)-.e1503R S3<i 56un3 03 e En 5i4u-1n@3, 03 .3ie@ii 0ei -3i 1u 6*e01& /i 03
6e-i0)*u* 1 &-e0u&R Nu<i ,1 En@e*e4e2 Şi, )', 6*In5e&u* 10e*1 e 1&I& +e 9n6iorător2 ;u( +e
6u&u5e-3 .3ie@ii 10ei1, 0'i1- /i 1/1 -3i /i 6-)/&i 0u( e-1u, 53 0)n&inue En 6)?i+1 10e*ui 6*In5e&R
Gen-J ,1 En@e*e4e 15&1 (1i &I-Aiu F En&-<un ?e* F +1-, En 10e5& ()(en&, e un (i5&e- &)&1* 6en&-u
e*2
T O 53<n0e-0 0e,1, 56une Be1,e- 6e ne1/&e6&1&e2
T D1, 5i4u-, )-i0e, 56une N)ne5J2 Îi &-e(u-3 ,)0e12
Be1, ?10e 0I@i,1 61/i En1in&e, 16)i 5e ui&3 *1 6-ie&enii *ui2 E ) 6-i,i-e 1(.i4u3, 61-&e
-u/ine, 61-&e 5?i+1-e /i F +1, Gen-J 1- 6u&e1 Pu-1 03 ,e+e .ine F 61-&e 56e-1n@32
T D103 56une@i 0ui,1 0<1( ?30u& 15&1, Ei 1(enin@3 e*, n<) 53 (1i ?i( 6-ie&eni ni0i)+1&32
T L153 6-)5&ii*e, 56une Pe&e F /i ,)0e1 *ui &-e(u-32 D103<* 6)@i ?10e 53 &103, 6ă& o0
Be1,e- 5&3 ) 0*i63 En *)0u* un+e 1 5&1& Ri0'ie 0In+ En0e-01 53<* 0)n,in43 6e 0)6i* 53
(3nIn0e eH0-e(en&u* +e 03@e*, 16)i 5e *153 6e 4enun0'i2 Gen-J ).5e-,3 03 *enPe-i1 +e 0)-6 1
6u/&iu*ui e, +e ?16&, un 50u&e0, /i 03 e +e5en1& S0)).J<D)) 6e e*, /i e +e5en1&3 /i M1/in1
Mi5&e-e*)- 1 *ui S'144J, *1 ?e* 01 6e 5u?e-&1/u* *ui2
Be1,e- i1 16)i .3i1&u* 6*In430i)5 /i 16-)16e 4)* En .-1@e /i En0e6e 53<i 0In&e2
4
3ncă şase $ilometri p4nă la <an!ury "ross222 sau poate doar cinci2 3ncă şase $ilometri
p4nă la <an!ury "ross222 sau poate doar222
Gen-J 1*une03 +in n)u /i, +e +1&1 10e15&1, nu 16u03 53</i -e016e&e e0'i*i.-u*2 Fu5e5e
0u?un+1& 1+In0 En&-<) 1(in&i-e n3u0i&)1-e /i, En1in&e 53 6)1&3 ie/i +in e1 *1 5u6-1?1@3, 5e &-eAi
A.u-In+ 6-in 1e-2
!&e-iA1 6e 561&e, *),in+u<5e En+e1Pun5 +e &1-e 53</i 6i1-+3 -35u?*1-e1 En&-<un 5u56in
6-)?un+ /i +u-e-)5B (660 #361+1 5e -i+i03 En&-<un n)- +e 6u+-3 i-e1* /i e* 5e *),i 0u 016u* +e
63(In& 1&I& +e &1-e, 03 ,3Au 5&e*e En ?1@1 )0'i*)-2
R3(15e 1/1 ) 0*i63, +In+ &i(6 +e5&u* e,en&u1*e*)- ?-10&u-i 53</i 1nun@e 6-eAen@12 ;In+
nu 5i(@i ni(i0, En&in5e (In1 /i</i 1&in5e ()1*e*e 016u*ui2 Si(@e1 +u-e-e, +1- nu e-1 ,)-.1 +e
14)nie2 ;In+ 1,e1u Ae0e 51u un56-eAe0e 1ni /i</i 6e&-e0e1u ie-ni En&-e4i +In+u<5e 0u 51ni1 En
61-0u* S&-17?)-+, 1,u5e5e 61-&e +e 03A3&u-i (1i -e*e 01 10e15&1 /i 5e -i+i015e &)&+e1un1
-IAIn+2 O+1&3, 0In+ ne0'i.Aui&u* +e Pe&e M))-e e-1 *1 0I-(1 53niei F*eHi.*e F*Je- /i Gen-J
5e 1?*1 En 561&e*e *ui, in&-15e-3 En 6*in En&-<un .-1+ +e *1 6)1*e*e +e1*u*ui, 0e* 6e 01-e<* nu(e1u
&)@i 0)6iii ;)610u* M)-@ii, /i 5u6-1,ie@ui5e-3 +)1- 0u ni/&e ,In3&3i /i ?3-3 ,-e) +)i +in@i
?ie01-e2 P-).*e(1 10u( e-1 03 nu (1i 1,e1 Ae0e 51u un56-eAe0e 1ni +e ?)1-&e (u*&3 ,-e(e2
T Ri+i03<&e, 6*In430i)5u*e, 03 n<1i 63@i& ni(i0, E/i 56u5e /i 5e -i+i03 En 016u* )15e*)- 0u
4-iP32 Î* En@e61 561&e*e, +1- En -e5& 5e 5i(@e1 .ine2 Fu5e5e +)1- 50u&u-1& .ine2 Nu @i<1i -3ni&
+e0I& (In+-i1, 0u( ).i/nui1u ei 53 56un32 T)&u/i, 6)1&e 1- ?i (1i .ine 53 -3(In3 6e *)0 En03
un (inu& 51u +)u32 S0)5e5e un &i(6 .un 6In3 10u( /i (e-i&1 6u@in3 )+i'n32 Pe *In43 15&1, E*
50u&u-15e-3 /i 1(in&i-i*e 10e*e12 Ri0'ie =-en1+e1u, nen)-)0i&u* +e Ri0'ie =-en1+e1u, 01-e 5e
+),e+i5e 03 ?u5e5e eliminat +in e0'i61 +e ?)&.1* F n15u* -u6& nu 1,e1 ni(i0 +e<1 ?10e 0u
1.5en@1 *ui +e *1 1n&-en1(en&e2 O să ne mai .edem, amicii mei *e 56u5e5e, i1- Gen-J .3nui5e
03 ,)-.i5e 5e-i)5, +1- 6-)(i51 En?-un&1-e nu 1,u5e5e ni0i)+1&3 *)0, nu, ni0i)+1&32 În 50'i(.,
5e En&I(6*15e 1*&0e,12
D1- &)1&e 10e5&e1 1,u5e5e-3 *)0 0u ?)1-&e (u*& &i(6 En u-(32 !0u( E* 1/&e6&1 B1n.u-J
;-)55 F Bi,u10u*, *1 ) 1+i03 F /i nu 1,e1 ni0i un .i+i,iu 01-e 53<* +u03 6In3 10)*), +)1-
(I-@)141 10ee1 .3&-In3, 6e nu(e*e ei I161 L1P152 Se -i+i03 En 6i0i)1-e, En0e6u 53</i 50u&u-e
A361+1 +e 6e &u-u* 61n&1*)ni*)-, 0In+ 0ine,1 Ei @i63 En 016B
T Au, au, au0 5&-i43 e*2 E-1 01 un 5une& 6e 01-e<* 1uAi En 03/&i*e unui 71*O(1n 0u ?)-@3
+e -e+1-e *1 5)n)-i&3@i*e unei 53*i +e 0)n0e-&e, 15e(ene1 unei .u.ui&u-i +e 1-(3 +e ,In3&)1-e
01-e 5e +e0*1n/15e 0'i1- *In43 u-e0'i*e *ui2 Se E(6*e&i0i En16)i, 03u&In+u</i e0'i*i.-u* 0u
(Iini*e ?*u&u-In+ 6-in 1e- /i, +103 n<1- ?i +1& 6e5&e 0-en4i*e En&3-i&e 1*e unui 6in +in 61-&e1
5&In43 1 +-u(u*ui, 0u 5i4u-1n@3 03 1- ?i 03Au& +in n)u *1 63(In&2
Se +e56-in5e +in 4'e1-e*e .-1+u*ui, urechile En03 @iuin+u<i F *1 n1i.1, &)& 016u* Ei @iui1 F
/i 63/i En1in&e, ,enin+u<i 4-eu 53 0-e1+3 03 (1i e En03 En ,i1@32 Î/i +u5e un1 +in (Iini *1 n15
/i, 0In+ 5e ui&3 *1 e1, e-1 63&1&3 0u 5In4e2 Şi En 4u-3 i 5e En&I(6*15e 0e,12 Ţinu 61*(1 5u.
.3-.ie, 50ui63 un +in&e, 5e ui&3 (i-1& *1 e*, 16)i E* 1-un03, i4n)-In+ 6-i(u* i(6u*5 +e<1<* .341
En .uAun1-2 Ni(eni, +in 0I&e /&i1 e*, nu ?30e1 i(6*1n&u-i 0'i-u-4i01*e +e +in@i /i 5e En+)i1 03
#In1 M35e*u@3 .3&e1 1&I&1 +-u( 6In3 En 53*.3&i0ii*e 15&e12
Nu e-1 5i4u- 1* 0ui ?u5e5e 10e* @i63&, +1- 1,e1 ) i(6-e5ie 03 6)1&e Pe&e M))-e in&-15e
En&-<) '1An1 (1-e +e .e*e*e2
Gen-J 150u*&3 1&en&, +1- nu 1uAi /i 1*&e ,)0i, 1*&e 4In+u-i2 Minun1&2 T-e.ui1 53
-e0un)1503 &)&u/i 03, 5i ?3-3 ,)0i, eH0u-5i1 10e15&1 5e &-1n5?)-(15e En&-<) eH0u-5ie +e
,In3&)1-e +e Ai*e (1-i2
T G1i+e, .3ie&e, 5u5 6e 01i, 56u5e /i 6)-ni +in n)u 53 1*e-4e 56-e Bi,u102 Si(@3(In&u*
03 5e En&I(6*15e 0e,1 -3u 10)*) e-1 (1i 6u&e-ni0 01 ni0i)+1&3 /i nu(1i 4In+u* 10e5&1 E* ?30e1
53 635&-eAe 615u* 1*e-&2
(ită& te 9n oala de noapte2
De ce nu !atem pur şi simplu la uşa !ăii să& l 9ntre!ăm cum se simte:
;'i1- 1uAi5e 10e5&e ,)0iR D1, 10u( +i563-u5e-3, +1- *e 1uAi5e, *1 ?e* 0u( 1uAi5e /i
@i63&u* 10e*1 14)ni02 !* *ui Pe&eR S1u ?u5e5e 1* ?e(eiiR !* ?-u(u/i03i Be0OJ S'ueR
T Pe&eR 56u5e, -e56i-1@i1 ie/in+u<i En&-<un ,1* +e 1.u-i2 Pe&e 1 ?)5&2 Nu e-1 0)n,in5 6e
+e<1<n&-e4u* ni0i 10u(, +1- e-1 +e5&u* +e 0)n,in52
Se &e(u *1 En0e6u& 03 nu</i ,1 6u&e1 -ein&-1 En -i&(, +1-, 0I& En03</i (1i ?30e1 6-).*e(e
+in 6-i0in1 10e15&1, E* 6-in5e +in n)u F (inun1&1 5i(6*i&1&e 1 5in0-)niA3-ii +in&-e -e56i-1@i1
100e*e-1&3 /i 01+en@1 61/i*)-2
3ncă cinci $ilometri p4nă la <an!ury "ross, 4In+i2 Mă&ntorc acasă2 Aşa cum l& am dus
pe Duddits acasă 9n acea -i2
Fdacă spune1i cui.a c&am 6ăcut asta, n&o să mai 6im prieteni niciodatăG
Gen-J 5e En&)1-5e En 10e1 +u63<1(i1A3 +e )0&)(.-ie, 0u( 5<1- ?i *351& +u5 En&-<un ,i5
6-)?un+2 Se 0u?un+3 En ?In&In1 1(in&i-ii 1&I& +e 1+In0 /i 1&I& +e -e6e+e, En0I& nu 5i(@i n)-u*
,enin+ 03&-e e*, n)- 01-e nu e-1 ?)-(1& +in 0u,in&e, 51u 4In+u-i, 51u @i6e&e, 0i nu(1i +in
6-)6-i1 51 5u.5&1n@3 ,e56e-1*3, ) 161-i@ie 0)n/&ien&3 +e *)0u-i*e 6e 01-e *e 1,e1 +e ,iAi&1& /i +e
*u0-u-i*e 6e 01-e *e 1,e1 +e ,3Au&2
5
Be1,e- 63/e/&e En1in&e, eAi&3 ) 0*i63, 16)i 5e *153 6e un 4enun0'i2 ;)6i*u* -e&1-+1& nu<*
,e+eQ En03 (1i 6*In4e 0u )0'ii 5&-In5 En0'i/i /i 6ie6&u* En4u5& i 5e A4u+uie2 !*3&u-1-e1 +in&-e
50u&e0 /i 4e101 ,e0'e +e ()&)0i0*i5& 6*in3 +e ?e-()1-e 1 *ui Be1,e- e 0)(i03, +1- ni0i unu*
+in&-e ei nu -I+e2 Gen-J nu</i +)-e/&e +e0I& 01 -e&1-+1&u* 53 En0e&eAe +in 6*In52 P*In5e&u* *ui E*
50)1&e +in (in@i2
Be1,e- 5e &I-Iie 6e 4enun0'i (1i En ?1@3, 16)i E* i1 6e .3i1&u* *30-i(In+ En .-1@e2
T Dis de& argini a copilului !arcă e, aproape şi departe ea hoinăreşte222
Gen-J nu *<1 (1i 1uAi& ,-e)+1&3 0In&In+ 6e Be1,e-, 0u eH0e6@i1 +1@i*)- 0In+ ?-e+)ne1A3
) +1&3 0u (uAi01 +e *1 -1+i) F ;*1-en+)nii nu 6-e1 5un& -e*i4i)/i /i Be1,e- nu ?10e 61-&e +in
0)-u* .i5e-i0e50 F /i e ui(i& 10u( +e ,)0e1 0*1-3 +e &en)- 1 6-ie&enu*ui 53u2 În&-<un 1n /i
0e,1, ,)0e1 *ui Be1, 5e ,1 50'i(.1 0)(6*e& /i ,1 +e,eni +e ne-e0un)50u&, +1- 10u(, 1i0i, En
*)&u* 63-35i& +in 561&e*e 0*3+i-ii 1.1n+)n1&e, Ei 63&-un+e 6e &)@i, Ei *153 u*ui@i2 Şi .3i1&u*
-e&1-+1& -e10@i)ne1A3Q 5e )6-e/&e +in 6*In5 /i 5e ui&3 (i-1& *1 Be1,e-2
T De&aici şi p4n A&n cameră pluteşte, şi p4nA la a mai aproape stea5 .ino, copile, .ino,
.ino&acasA la mine, treci peste mări şi stele, .ino& acasA la mine222
"*&i(1 n)&3 6*u&e/&e En 1e- /i, ) 0*i63, ni(i0 En *u(e nu -e56i-3 inu&i*2 Lui Gen-J Ei ,ine
53 6*In432 ;)6i*u* -e&1-+1& 5e ui&3 *1 Be1,e-, 01-e *<1 *e43n1& &)& 10e5& &i(6 En -i&( 0u
0In&e0u*2 Pe 0'i6u* *ui En*30-i(1& 5e 1?*3 10u( eH6-e5i1 (i-3-ii .e1&i0e2 ! ui&1& +e .uA1 *ui
0-361&3 /i +e ).-1Au* En,ine@i&, +e '1ine*e *i653, +e 5u?e-&1/2 Îi 56une *ui Be1,e- maA ut, 5i*1.e
01-e<1- 6u&e1 En5e(n1 )-i0e, +1- Gen-J *e En@e*e4e 6e-?e0& /i ).5e-,3 03 *e En@e*e4e /i Be1,e-2
T Nu pot (1i (u*&, 56une Be1,2 Î/i +3 5e1(1 03 .-1@u* *ui e 6e&-e0u& 6e +u63 u(e-ii
4)i 1i .3i1&u*ui /i /i<* -e&-14e2
De<n+1&3 0e ?10e 15&1, 0'i6u* .3i1&u*ui 5e En&une03, +e +1&1 10e15&1 nu +e ?-i03 51u +e
ne01Au* 6-),)01& +e un *u0-u 0e<i .1-e1A3 01*e1, 0i +e +u-e-e 0u-1&32 L10-i(i*e u(6*u )0'ii
10ei1 ,e-Ai ui(i&)-i /i 5e 6-e*in4 6-in ,1+u-i*e ?30u&e +eP1 6-in (iAe-i1 +e 6e ).-1Pii *ui2 Î* i1
6e Be1,e- +e (In3 /i /i<) 6e&-e0e *1 *)0 6e +u63 u(e-i2
T MaA ut0 MaA ut0 56une e*2
Be1,e- 5e ui&3 *1 ei 61ni01&2
T Nu(1i 1&I& (i<1 0In&1& (1(1 ,-e)+1&3, 56une2 În&)&+e1un1 1+)-(e1( +-10u*ui
i(e+i1&2
Gen-J 50'i(.3 0u N)ne5J ) 6-i,i-e /i 6u?ne50 En -I52 Nu e ) i+ee 6-e1 .un3, E* ,)-
56e-i1 6-).1.i* 6e 0)6i* /i ,1 En0e6e +in n)u 0u Pe*1ni1 10ee1 En4-)Ai&)1-e, +1- ni0i unu*
+in&-e ei nu 5e 6)1&e )6-i2 I1- 0)6i*u* nu 6*In4e2 #I(.e/&e En 50'i(. 03&-e Gen-J Şi N)ne5J,
un AI(.e& 5)*1- 01-e eH6une ) +1n&u-3 0)(6*e&3, 1*.3 /i En4'e5ui&3, 16)i 5e En&)1-0e En16)i *1
Be1,e-2 ;)n&inu3 53 @in3 ?e-( .-1@u* *ui Be1,e- 6e&-e0u& 6e +u63 u(e-ii *ui2
T MaA ut0 0)(1n+3 e*2
T !', ?u&u<i, 0In&3 +in n)u, 56une Pe&e2 P1-&e1 6e 01-e ) /&ii, 0e* 6u@in2
Be1,e- (1i 0In&3 +e 1*&e &-ei )-i 6In3 53<i +e1 ,)ie 0)6i*u* 53 &103, 6In3 53 *e +e1 ,)ie
&u&u-)- 53<* E(.-10e *1 *)0 En 61n&1*)ni /i En 03(1/1 -u6&3, 0e1 0u nu(3-u* +e ?)&.1* 1* *ui
Ri0'ie =-en1+e1u 6e e12
Gen-J nu ,1 ui&1 ni0i)+1&3 ?-14(en&u* 10e*1 ).5e+1n& +e 0In&e0 /i /i<* ,1 1(in&i une)-i
En 0e*e (1i 0iu+1&e 0i-0u(5&1n@eB +u63 0e</i ,1 6ie-+e ,i-4ini&1&e1 *1 ) 6e&-e0e-e )-41niA1&3
+e ?-3@i1 +e *1 "NG
17
, 0In+ S()Oe )n &'e >1&e-$ &un1 En +i?uA)1-e*e +e *1 61-&e-Q +u63 0e
17 !0-)ni( 6en&-u "ni,e-5i&J )? Ne7 G1(65'i-e 8"ni,e-5i&1&e1 +in Ne7 G1(65'i-e9
,1 +e50'i+e Ai1-u* *1 614in1 ne0-)*)4u-i*)- /i ,1 ,e+e1 AI(.e&u* +e5&u* +e ?e-(e03&)- +e
+e15u6-1 .3-.iei (u*&i6*e 1 *ui B1--J Ne7(1nQ 0In+ E/i ,1 '-3ni &1&3*, .)*n1, +e !*A'ei(e-
*1 ,I-5&1 ?e-)0e +e &In3-3 +e 61&-uAe0i /i &-ei +e 1ni, &1&3* in5i5&In+ 03 Gen-J e 0ine,1 6e
nu(e S1(2 "n .3-.1& 1+e,3-1& E/i 6*3&e/&e +1&)-ii*e, S1((J$, ,1 56une &1&3* 53u /i,
100e6&In+ En03 ) *in4u-3 +e ?u*4i +e 0e-e1*e, *16&e*e i 5e ,1 50u-4e 6e .3-.ie2 În 10e5&e
()(en&e, Ei ,1 ,eni En (in&e 0ee1 0e e* ,1 nu(i 0In&e0u*<+e<*e143n 1* *ui Be1,e- /i 5e ,1
5i(@i 6en&-u ) 50u-&3 6e-i)1+3 0)n5)*1&2 Nu P)0i, nu 0I/&i4i2
Reu/e50 En 0e*e +in u-(3 53<* E(.-10e 0)(6*e& 6e 0)6i*, 0u eH0e6@i1 10e*ui 61n&)? 56)-&
*i6532 Pe 10e5&1 En0e1-03 0'i1- e* 53 /i<* 6un3, +1- E* @ine &1(1n in,e-52 E un ?iu 1* !(e-i0ii
+u5 -3u 0u 6*u&1, i1- Gen-J &)& nu -eu/e/&e 53 En@e*e143 0u( +e 6u&u5e-3 0ei &-ei .3ie@i 53 5e i1
+e e*2 ;'i1- /i ?30In+ 1.5&-10@ie +e 6*In5e&, 01-e nu 5e(3n1 0u ni0i un 6*In5e& 6e 01-e *<1 (1i
1uAi& Gen-J ,-e)+1&3, 0e &e 6u&e1 ?10e 53 ?ii 1&I& +e -3uR
T L153<(3 53 &e<1Pu& 0u 3*1, )(u*e, 56une Be1,e-2
T !Su@ eR 56une 6u/&iu*, 1&I& +e 0)(i0 ne+u(e-i&, En0I& Gen-J, N)ne5J /i 0u Pe&e
iA.u0ne50 0u &)@ii En -I5 i1-3/i2 Gen-J /&ie 03 nu 5&3 ?-u()5 53 -IAi +e -e&1-+1@i, +1- nu 5e
6)1&e 1.@ine2 Pu/&iu* 0'i1- 1-e ) ?1@3 ?30u&3 6en&-u -I5, e 01 1 unui 6e-5)n1P +e .enAi +e5en1&e2
Be1,e- AI(.e/&e +)1-
T ;u 1+i+15u*, )(u*e2
T !Su@ +iS15R
T D1, nu<* 6)@i En03*@1 1/1, e<1 +-10uS +e i(6)5i.i*), 5en)-2
Be1,e- i1 1+i+15u* +in (1ni*e *ui /i 6u/&iu* 5e ui&3 0u in&e-e5 56)-i& 0u( Be1,e- Ei
0)n+u0e 6i0i)-u* En3un&-u* 61n&)?u*ui 56)-&, 0u( &-14e /i-e&u-i*e 1&en& 6e5&e *i(.3 /i 0u(
5&-In4e 16)i 016e&e*e En&-<) ?un+i@32 ;In+ 1 &e-(in1&, 6u/&iu* 5e ui&3 *1 ?un+i@3 En03 ) 0*i63,
16)i 5e ui&3 *1 Be1,e-2 Du63 01-e</i 1-un03 .-1@e*e En Pu-u* 4I&u*ui *ui Be1,e- /i<i 16*i03 un
6u6i0 5)n)- 6e ).-1A2
T D10<) 53 56une@i 0ui,1 0<1 ?30u& 15&1222, En0e6e Be1,e-, +1- AI(.e/&e, En ()+
*i(6e+e (u*@u(i&2
T D1, +1, n<) 53 (1i ?i( 6-ie&eni, Ae,Ae0 nen)-)0i&, 56une N)ne5J, -InPin+2 E* 1 1,u&
4-iP3 +e 5u?e-&1/ /i 10u( 5e *153 6e ,ine En ?1@1 6u/&iu*ui, 1-3&In+u<i<*2
T E<1* &3u, .3ie&eR
Pu/&iu* -InPe/&e 0u (u*@u(i-e1 0ui,1 01-e ,e+e un ,e0'i 6-ie&en /i i<* i1 +in (Iini2
T ".J<".J<D)), unS eS&i &uR 0In&3 e*2 !Se( &Se<1.3 e 3Su& 10uK
T !/1<i, e N)ne5J +e 10)-+2 !,e( &-e1.3 +e ?30u& 10u(2 T-eS 53 &e +u0e( +-10uS 10153,
15&1 1,e( +e ?30u&2 D)u4*15 ;1,e**, 35&1<i nu(e*e &3u, nu<i 1/1R
Pu/&iu* E/i @ine 5u?e-&1/u* 5&-In5 *1 6ie6& 0u 1(.e*e (Iini (u-+1-e2 !0u( Ei 16*i03 un
6u61& 5)n)-, 15e(ene1 0e*ui 16*i01& 6e ).-1Au* *ui Be1,e-2
T Eu Du++i&5K 5&-i432
T Pe-?e0&, 56une Gen-J2 Î* i1 6e .3i1& +e ) (In3, N)ne5J E* i1 +e 0e1*1*&3 /i<* 1Pu&3 53 5e
-i+i0e En 6i0i)1-e2 M16*e L1ne e *1 +)1- &-ei 0,1-&1*e +e 1i0i /i 6)& 1Pun4e 10)*) En Ae0e
(inu&e, 6-e5u6unIn+ 03 Ri0'ie /i 6-ie&enii *ui nu 5un& 6-in A)n3, 56e-In+ 53<i 6-in+3 6e
ne6-e43&i&e2
T S3 &e +u0e( 10153, Du++i&52 P1-ieA 03 (1i03<&1<i En4-iP)-1&3 +in 6-i0in1 &12
În1in&e +e<1 6)-ni, Gen-J E* &-i(i&e 6e Pe&e *1 0)*@u* 0*3+i-ii 53 1-un0e ) 6-i,i-e En ?1@32
;In+ 5e En&)1-0e Pe&e /i 6-)0*1(3 A)n1 *i.e-3, Gen-J *e 56une 53 En1in&eAe 6In3 En ?1@1
0*3+i-ii2 !5&1 6In3 53 1Pun43 6e &-)&u1-, un+e<i ,)- 6u&e1 ,e+e1 /i 1*@i )1(eni /i un+e ,)- ?i En
5i4u-1n@32 PIn3 1&un0i, nu</i 15u(3 ni0i un -i502 Î* &-i(i&e 6e Pe&e ) 1 +)u1 )1-3, Ei 56une 53
,e-i?i0e A)n1 6In3 *1 5&-1+3 /i 53 ?*uie-e +103 &)&u* e En -e4u*32
T !u 6Se01&, 56une Du++i&52
T P)1&e, 56une Gen-J, +1- ,)i ?i (1i *ini/&i& +103 1-un03 Pe&e ) 6-i,i-e2
În ,-e(e 0e Pe&e ,e-i?i03 A)n1, Du++i&5 5&3 01*( En&-e ei, ui&In+u<5e *1 i(14ine1 +e 6e
5u?e-&1/2
Gen-J nu 1-e -e(u/03-i 03 *<1 &-i(i5 6e Pe&e2 Nu 1 eH14e-1& 0In+ 1 ,)-.i& +e ,i&eA1 *ui
Pe&eQ +103 Ri0'ie /i 6-ie&enii *ui ,)- En0e-01 53 51-3 15u6-1 *ui, 6e&e E/i ,1 6)-ni -e10&)1-e*e
/i<i ,1 *351 En u-(3, En,3*ui@i En 6-1?2
T Î@i 6*10e 5e-i1*u* 35&1 +e +e5ene 1ni(1&e, )(u*eR E* En&-e1.3 Be1,e-, *uIn+u<i
5u?e-&1/u*2 V)-.e/&e 0u ,)0e1 503Au&32 Gen-J Ei 6-i,e/&e 0u )1-e01-e in&e-e5, 0u-i)5 53 ,1+3
+103 ,1 6*In4e 0)6i*u* -e&1-+1& +u63 5u?e-&1/2 D1- nu 6*In4e2
T Î5 ".J<D))0iK 56une 0)6i*u* -e&1-+1&2 P3-u* *ui e 1u-iu /i 0I-*i)n@1&2 Gen-J En03
nu</i 6)1&e +1 5e1(1 0e ,I-5&3 1-e2
T 8tiu 03<5 S0)).J<D))0i, 56une Be1,e- 0u 01*(, +1- nu</i 50'i(.3 ni0i)+1&3 '1ine*e2
Pe&e 1-e +-e6&1&e +e56-e 15&12 V-e1u 53 Ai0, &-14e<(i<), F-e++J, 0)-e0&R
T SE0&K
În&in+e (In1 56-e 5u?e-&1/ /i Be1,e- i<* En16)i1A32 B3i1&u* -e&1-+1& E* 5&-In4e *1 6ie6&,
16)i AI(.e/&e 03&-e ei2 E un AI(.e& ?-u()5, 4In+e/&e Gen-J, AI(.in+ /i e*2 Î* ?10e 53 5e
4In+e1503 *1 0I& +e -e0e @i<e +u63 ) 61-&i+3 50u-&3 +e En)& En 161 )0e1nu*ui /i *1 0u(, +u63 0e
ie/i /i<@i En,e*e/&i u(e-ii )5)/i /i 561&e*e 0u 6ie*e +e 43in3 En&-<un 6-)5)6, @i 5e ?10e +in n)u
01*+2
Şi N)ne5J AI(.e/&e2
T Du++i&5, 56une, 01-e +in&-e ei e 0Iine*eR
B3i1&u* 5e ui&3 *1 e*, En03 AI(.in+, +1- /i En0u-01& 10u(2
T "4inele, 56une Gen-J2 ;1-e +in&-e ei e c4inele:
B3i1&u* 5e ui&3 10u( *1 Gen-J, .ui(30i& /i (1i &1-e2
T ;1-e e S0)).J, Du++i&5R En&-e1.3 Be1,e-, /i 0'i6u* *ui Du++i&5 5e En5enine1A32 !-1&3
0u +e4e&u*2
T ".JK ".J<".J<D))K Iel 0IneK
IA.u0ne50 0u &)@ii En -I5, -I+e /i Du++i&5, 16)i ?*uie-3 Pe&e2 În0e6 53 63/e1503 /i 1u
61-0u-5 16-)16e un 5?e-& +in +-u(u* 6In3 En ?1@1 0*3+i-ii, 0In+ N)ne5J 56uneB
T !/&e6&1@iK !/&e6&1@iK
Fu4e 56-e unu* +in&-e 4e1(u-i*e (u-+1-e 1*e .i-)u*ui /i 50-u&e1A3 in&e-i)-u*, .*)0In+
*u(in1 0u 61*(e*e ?30u&e 03u/ +e<) 61-&e /i +e 0e1*1*&3 1 )0'i*)-2 !&un0i E/i 1(in&e/&e Gen-J
+e 0e 1u ,eni& ei 1i0i2 PiA+u*i01 Tinei Ne1n ;u(<I<O<Fi<S6unIn+2 P1-03 15&1 1- ?i ?)5& 10u(
un (i*i)n +e 1ni2
Du63 16-)Hi(1&i, Ae0e 5e0un+e, N)ne5J 5&-i43B
T Gen-JK Be1,K G1i+e@iK L351@i 6u/&iu* 10)*)K
Be1,e- ?u4e 6In3 *In43 N)ne5J2 Gen-J 5e En&)1-0e 56-e .3i1&u* -e&1-+1& /i<i 56uneB
T R3(Ii 6e *)0, Du++i&52 R3(Ii 1i0i 0u 5u?e-&1/u* &3u, .ineR
Du++i&5 5e ui&3 En 5u5 *1 e*, )0'ii ,e-Ai 5&-3*u0in<+u<i, @inIn+ 5u?e-&1/u* 5&-In5 *1 6ie6&2
Du63 ) ,-e(e, +3 +in 016, i1- Gen-J 5e 4-3.e/&e 53 5e 1*3&u-e 6-ie&eni*)- *ui *1 ?e-e15&-32
T-e.uie 53 5&-In43 -In+u-i*e, Be1,e- 5e 6*In4e 03<* 01*03 0ine,1 6e<(6u@i&e*e *ui +e 6i0i)1-e,
+1- -eu/e50 En&-<un 5?I-/i& 53 En01632 Du63 16-)16e un (inu&, ui(i& 03 nu 1u 163-u& En03 6e
&-)&u1-, Pe&e ,ine *In43 ei, ,I-In+u</i ?1@1 En&-e u(e-ii *ui Gen-J /i 1i *ui N)ne5J2 S0en1
6-eAin&3 61&-u .3ie@i *1 ) ?e-e15&-3 (u-+1-3, &-ei +in&-e ei @inIn+ 61*(e*e 61,3A3 *1 )0'i
E(6)&-i,1 *u(inii, /i un 1* 0in0i*e1 .3i1&, 01-e 5&3 En 561&e*e *)- 6e 5u6-1?1@1 n363+i&3 +e i1-.3
+in ?1@1 0*3+i-ii, 5&-In4In+u</i 5u?e-&1/u* *1 6ie6&u* En4u5& /i ui&In+u<5e 56-e 0e-u* 10)6e-i& 0u
n)-i 1*.i, un+e 5)1-e*e En0e1-03 53 5&-3.1&3 *1 ,e+e-e2 În 561&e*e 4e1(u*ui (u-+1- 86e 01-e ,)-
*351 5e(i*une +e 0u-3@enie 10)*) un+e *i 5e )+i'ne1u 10u( ?-un@i*e9 5e 1?*3 ) En036e-e 4)1*32
Î(6-3/&i1@i 6e 6)+e1u1 6-3?ui&3 5un& 0I@i,1 ()-()*)0i 1*.i +eA'i+-1&1@i 6e 01-e Gen-J Ei
-e0un)1/&e 01 ?iin+ 1(.1*1Pe +e .)(.)1ne2 Pe un 6e-e&e, 6e 0e* ,iA1,i +e ?e-e15&-3, 5e 1?*3 un
1?i/ie-2 P-in5e +e e* 5e 1?*3 ) '1-&3 1 N)ii !n4*ii /i ) ?)&)4-1?ie P)*1-)i+ 1 unei ?e(ei 0e</i
-i+i03 ?u5&12 Nu i 5e ,e+e 6iA+u*i01, En53, 0i nu(1i ) 6e-e0'e +e 0'i*)@i 1*.i2 Şi ni0i nu e ) ?1&3
+e *i0eu2 E .3&-In32 P-).1.i* 03 1-e 0e* 6u@in &-eiAe0i +e 1ni2
T S?in&e Ii5u5e, 56une Pe&e En&-<un 5?I-/i&, 1-un0In+u<i *ui N)ne5J ) 6-i,i-e +eA4u5&1&32
!( .3&u& 1&I&1 +-u( 6In3 1i0i +)1- 6en&-u aia:
P-e@ +e ) 0*i63, N)ne5J 61-e 1 5&1 En +e?en5i,3, 16)i -InPe/&e /i</i 1-un03 +e4e&u* 6e5&e
u(3-2
T Nu, 56une2 !( ,eni& 6en&-u el2
L
Gen-J ?u &-15 1?1-3 +in 1(in&i-e +e +e50)6e-i-e1 unui *u0-u ui(i&)- /i 0u &)&u*
ne1/&e6&1&B e-1 En4-)Ai&, ?u5e5e En4-)Ai& +e 0e,1 ,-e(e En0)10e2 "n *u0-u 5&-3in +e e* 6*1n1
0'i1- 5u. *i(i&1 +e 5u5 1 0)n/&iin@ei 51*e, e-1 @inu& *1 +i5&1n@3 +e 1(in&i-e1 ,ie 1 En&I*ni-ii 0u
Du++i&52 !0u( iA.u0ni5e +e15u6-1 0u un @i63& En563i(In&1&, in5i5&In+ 53 ?ie -e0un)50u&2
!*une03 /i 5e )6-i En (iP*)0u* +-u(u*ui, ?*u&u-In+u</i (Iini*e 01 53 nu 01+3 En A361+3 +in
n)u, 16)i -3(15e 6u- /i 5i(6*u 10)*) 4I?Iin+, 0u )0'ii *1-4 +e50'i/i2 ;e (1i e-1 10u(R M1i
1,e1 +)1- 61&-u Oi*)(e&-i 6In3 *1 Bi,u10, 16-)16e 03 1Pun5e5e, 1/1 03 0e Du(neAeu (1i e-1
10u(R
E7istă un nor, 4In+i2 (n 6el de nor, asta mai e2 Nu ştiu spune ce e, dar 9l simt H
niciodată 9n .ia1ă nu am 6ost mai sigur pe ce.a ce am sim1it2 Niciodată 9n .ia1a de adult,
oricum2 re!uie să mă 6eresc din drum2 Să scap de 6ilm2 3n nor se proiectea-ă un 6ilm2 Genul
de 6ilm pe gustul lui #onesy2 (n 6ilm 9n6ricoşător2
T E<) 6-)5&ie, (u-(u-3, /&iin+ 03 (in@e12
!uAe1 16-)6ie-e1 Au(Ae&u*ui unui ()&)-2 Vene1 +in +i-e0@i1 Bi,u10u*ui /i ,ene1 En
,i&eA3, e-1 un ()&)- +e 5n)7().i*e, 16-)16e 0u 5i4u-1n@3 e-1 !-0&i0 ;1&<u* +e *1 01.1n3222
+1- (1i e-1 /i n)-u* ,e56e-1* En 01-e 5e 6-)ie0&1 ?i*(u*, ) 0iu+1&3 energie ne41&i,3
n36u5&in+u<5e 56-e e*2
"n ()(en&, Gen-J En4'e@3, n363+i& +e ) (ie +e 561i(e 0)6i*3-e/&iB ()n/&-i 5u. 61&u-i
/i ()n/&-i En 5i0-ie, 4In+10i A,I-0)*in+u<5e 5u. 6ie&-e (i/01&e +in *)0 /i Pe*eu* 63-)5 1*
-3(3/i@e*)- unui /).)*1n, ()-& +e(u*& 6-in 0)10e-e, 1&un0i 0In+ &1&1 (i/015e 5).1 +e *1
6e-e&e 01 53 ,e-i?i0e 6-iA12 Şi 561i(e 01-e nu e-1u +e*)0 0)6i*3-e/&iB &1&3* *ui -3&30i& En 6-)<
6-iu* +)-(i&)- /i @i6In+ +e &e1(3Q B1--J Ne7(1n ?u4in+ +in .i-)u* *ui Gen-J, 0u 10e1
eH6-e5ie 1(6*3 +e &e1(3 6e 0'i6, &e1(3 03 ?u5e5e 6u5 53 5e ui&e *1 0e,1 0e nu +)-e1 53 ,1+3,
0e,1 0e 6-).1.i* nu 6u&e1 53 ,1+3, nu 6u&e1 100e6&1Q /eAIn+ &-e1A *1 )-1 61&-u +i(ine1@1 0u
un 61'1- +e 7'i5OJ En (In3, *u(e1 +i(6-ePu- ?iin+ 6en&-u e* +)1- ) 01,i&1&e inu&i*3 /i, ),
+-143, (1i e-1u ) (ie +e 1ni 6In3 *1 -353-i&u* 5)1-e*ui /i &)1&e 0In&e0e*e +e *e143n ?u5e5e-3
1nu*1&e2 !0e5&e1 &)1&e 5e 1?*1u En n)-u* ,e56e-1* 0e 5e n36u5&e1 15u6-1 *ui, 15e(ene1 10e*ui
01* 1*. +in Bi.*ie, 10e5&e *u0-u-i /i (u*&e 1*&e*e2 O-i0e *u0-u -3u +e 01-e 5e &e(u5e ,-e)+1&3
,ene1 10u( 56-e e*, nu 03*1-e 6e<un 01* 1*., 0i 6e un 5n)7().i*e 0u 016)&1 -u4ini&32 Nu
()1-&e1, +1- 0e,1 (1i -3u 01 ()1-&e12 E-1 ,)-.1 +e D* ;enu/iu2
/ereşte& te din drum0 @i63 (in&e1 *ui2 /ereşte& te din drum acum0 Ascunde& te0
Nu 5e 6u&u (i/01 6-e@ +e 0I&e,1 ()(en&e F 6i0i)1-e*e 63-e1u 03 i 5e En4-eun15e-32
P*141 +in 0)1653, 0e1 6-)+u53 +e 5e(n1*iA1&)-, E* 1-+e1 01 ) 5&i4(1&32 !0u( En@e*e4e1 0u( 5e
5i(&e ) 036-i)1-3 6-in53 En *u(in1 ?1-u-i*)- 51u ) ,e,e-i@3 53*&In+ 6-)5&e/&e En0)*) /i<n0)10e
*1 16-)6ie-e1 unei (1/ini +e &un5 i1-.32 N)-u* E* +e56ui15e +e 01610i&1&e1 +e<1 5e 1Pu&1 5in4u-2
S&3&e1 61-1*iA1& En 01*e1 512
;I& 5e 6)1&e +e 0iu+1&, 4In+u-i*e +e 5inu0i+e-e ?u-3 0e*e 01-e E* 6u5e-3 +in n)u En
(i/01-e2 Se A.3&u5e 01*e +e 0in0i 5u&e +e n)6@i ne+)-(i&e 53 1Pun43 *1 0)n0*uAi1 03 &-e.uie
53</i i1 ,i1@1 +)1- 01 53 ?ie 10u( Pe?ui& +e 10e5& *i.e- 1-.i&-u ?une5& +e 03&-e ) +e-i,1@ie 1
?-i5)nu*ui ,In3&)-u*ui En0e63&)-R Nu, Du(neAeu*e (1-e, 1/1 0e,1 n<1,e1 53 5e En&I(6*e2 ;3
&-e.ui1 53 5u?e-e Ei e-1 En+e1Pun5Q 53<i 6e-(i&3 0)-6u*ui 53u &i()-1& 53</i .1&3 P)0 +e 10e15&3
5u?e-in@3, .*)0In+u<5e /i 5&In+ +)1- En *)0 En ,-e(e 0e<* +).)1-3 un +e()n222 nu, nu ,1
6e-(i&e 10e5&ui *u0-u 53 5e En&I(6*e2
!/1 03 5e (i/03, +1- 5e (i/03 6-e0u( En&-<un 0)/(1-, *u6&In+u<5e 53 5&-3.1&3 1e-u* 01-e
63-e1 03 5e En4-)/15e 6In3 *1 +en5i&1&e1 (e*15ei2 Pi0i)1-e*e i 5e -i+i01u /i 03+e1u 0u
En0e&ine1*1 unui .1*e& 5u.10,1&i02 ;'i1- ?u4i5e 6e 10e5& +-u( En1in&eR /ugise +e<1 .ine*e1R
=In+u* i 5e 63-e1 10u( i(6)5i.i*, nu 0)n&1 0I& e-1 +e 6u&e-ni03 1(in&i-e12
T)&u/i, 0)n&inu3 53 5e (i/&e, i1- ,1ie-u* ()&)-u*ui 0)n&inu1 53 5e 16-)6ie,
En4-)/In+u<5e 6In3 *1 un -34ne& .I*.Ii&2 Se 150un5e En 0e*e +in u-(3 En&-e 0)610ii +in 61-&e1
+e 5u+ 1 +-u(u*ui2 Reu/i 53 ?103 Ae0e 61/i En in&e-i)-u* 63+u-ii, +e5&u* +e +e61-&e 53 nu (1i
+e1 6e5&e 6-e1 (u*&3 A361+3, +)1- ) 6-3?ui1*3 1*.3 6e +e15u6-1 0),)-u*ui +e 10e 03-3(iAii
6*30u& (i-)5i&)-2 !0)*), Gen-J 03Au En 4enun0'i, 5u56inIn+ En563i(In&1& /i 10)6-in+u</i 4u-1
0u (Iini*e En(3nu/1&e 01 53 En3.u/e 5une&e*eB 0e i<1- ?10e e* )1-e +103 *<1- 1uAiR D* ;enu/iu,
n)-u* e-1 D* ;enu/iu, 0e i<1- ?10e )1-e +103 *<1- 1uAiR
Se &I-E En 561&e*e unui &-un0'i +e .-1+ En0in5 +e (u/0'i, E* 5&-In5e En .-1@e, 16)i 5e ui&3
?u-i/ 6e +u63 e*, 6-in 01501+1 51 +e 63- u+ +e &-1n56i-1@ie2 V3Au ) *u(in3 50*i6in+ En
+u63<1(i1A1 En&une01&32 T-e(u-3, 5e un+ui /i 5e -)&i2 Se &-1n5?)-(3 En *u(in1 unui ?1-2
Gen-J 6-in5e 1 4e(e ne1Pu&)-1&, En ,-e(e 0e En&une-i0u* 5e 16-)6i1 +e e*2 P3-e1 03
6*u&e/&e +e15u6-1 *ui 15e(ene1 unei e0*i65e, ).*i&e-In+u<i 4In+u-i*e, En*)0uin+u<*e 0u
i(14ini &e-i.i*eB *16&e*e +e 6e .3-.i1 &1&3*ui 53u, 61ni01 +in )0'ii *ui B1--J Ne7(1n, &-u6u-i
)5)15e /i )0'i ')*.1@i +in 561&e*e unui 41-+ +e 5I-(3 4'i(61&3, ?e(ei Pu6ui&e /i .3-.1@i
56InAu-1@i2 Pen&-u ) 0*i63, ,iAiune1 *ui 15u6-1 *u(ii 63-u 53 5e En&)1-03 6e +)5, 15e(ene1
unui .uAun1-, /i</i +3+u 5e1(1 03 totul e-1 in?e0&1&222 51u 6u&e1 ?i2 otul2 M)&i,e*e *ui +e<1
0)(i&e 5ui0i+ 63*e1u En ?1@1 *u0-u-i*)- 01-e 5&3&e1u 53 5e 6e&-e1032
Î/i 6-e53 ?1@1 +e 0)1P1 0)610u*ui, 01 53 5e 1.@in3 53 5&-i4e, E/i 5i(@i .uAe*e &1&uIn+ un
53-u& 6e (u/0'iu* &)(n1&i0 6In3 10)*) un+e En03 e-1 ()1*e /i 1,e1 4u5& +e 0)1P32 În 10e1
0*i63, !-0&i0 ;1&<u* &-e0u En 4)1n3 6e *In43 e* /i Gen-J -e0un)50u 5i*ue&1 01-e E* 0)n+u0e1,
-e0un)50u 6e-5)1n1 01-e 4ene-1 n)-u* ,e56e-1* 01-e<i u(6*e1 10u( 016u* *ui Gen-J
15e(ene1 unei ?e.-e u501&e2
Î/i En?i65e +in@ii En (u/0'i, 5&-i4In+ 56-e (3+u,1 0)610u*ui, in'1*3 .u03@i +e (u/0'i
?3-3 53</i +e1 5e1(1 /i 5&-i43 +in n)u2 !6)i, 6u- /i 5i(6*u En<4enun0'e 10)*), @inIn+u<5e +e
0)610 /i &-e(u-In+, En ,-e(e 0e !-0&i0 ;1&<u* 5e En+e63-&1 03&-e ,e5&2 În03 e-1 10)*) 0In+
A4)()&u* *ui -3(15e +in n)u +)1- un &In4ui& 5I0Ii&)-Q En03 e-1 10)*) 0In+ A4)()&u* 5u0)(.3
0u &)&u*2
%ete se a6lă acolo pe unde.a, 4In+i2 Da a@unge la %ete şi la 6emeie2
Gen-J 5e E(6*e&i0i En16)i 03&-e +-u(, ?3-3 53</i +e1 5e1(1 03 n15u* Ei En0e6u5e i1-3/i 53
5In4e-eAe, ?3-3 53</i +e1 5e1(1 03 6*In4e12 P)-ni 03&-e Bi,u10 En03 ) +1&3, +e/i 10u( nu (1i
6u&u +e0I& 53</i &I-/Iie /0'i)63&1& 6i0i)1-e*e +u63 e*, ni0i+e0u( 53 ?u432 D1- 6)1&e 03 15&1 nu
(1i 0)n&1, ?iin+03 *1 01.1n3 5e En0'ei15e )-i0u( &)&u*2
O-i0e 1- ?i ?)5& 10e* *u0-u En4-)Ai&)- 6e 01-e<* 5i(@i5e, 1,u5e5e +eP1 *)02 "nu* +in&-e
6-ie&enii *ui e-1 ()-&, unu* (u-e1 /i 0e*3*1*&, Du(neAeu 53<i ?ie 16-)16e, 5e &-1n5?)-(15e
En&-<) ,e+e&3 +e 0ine(12
;!PITOL"L Ş!PTE
NONESU ŞI BE!V
1
Be1,e- ) 56u5e +in n)u2 Nu e-1 ,)-.1 +e un Be1,e-<i5(, 0i +)1- +e 10e* 0u,In& ?-u5&
01-e<@i ,ine 6e *i(.3 +e ?ie01-e +1&3 0In+ e/&i 6-in5 0u 561&e*e *1 6e-e&e /i nu 435e/&i 1*&3
()+1*i&1&e +e 1<@i eH6-i(1 )-)1-e1B
T !', 6utu&i, )(u*e F 6utu& i2
In+i?e-en& *1 +u-e-e1 6-in 01-e &-e0e1, M0;1-&'J 5e )6-i5e &)&u/i 53 16e5e 0e*e +)u3
0)(u&1&)1-e +in in&e-i)-u* .3ii, 16-inAIn+ &u.u-i*e 0u ne)n 1?*1&e +e<) 61-&e /i +e 0e1*1*&3 1
)4*inAii +e 6e +u*16u* 0u (e+i01(en&e /i 16*i01 +e 6e &1,1n2 !0e5&e1 E(6-3/&i1u ) *u(in3
6u&e-ni03 /i )&),1 01-e +3+e1 .3ii 1&()5?e-1 unei ?)&)4-1?ii +e *1 *)0u* 0-i(ei222 &)&u/i, 6e
*In43 15&1, En 1e- eHi5&1 /i 0e,1 5u6-1-e1*i5&, 0e,1 (i5&e-i)5, ?iin+03 *u(in1 nu e-1 &)0(1i
0)n&inu3Q 6I*6Ii1 En+e1Pun5 +e 6-)nun@1& 01 53<@i +1i 5e1(1 03 e-1 1*i(en&1&3 +e un 4ene-1&)-,
nu +e Gi+-)e*e0&-i01 De--J /i B1n4)-2
D1*e*e +e 4-e5ie +e 6e P)5 e-1u +e 0u*)1-e 1*.15&-u<,e-Aui2 LIn43 u/3, 6e e*e, nu 5e
,e+e1u +e0I& )e&e /i u-(e 56)-1+i0e +e 5In4e, En53, 6e (35u-3 0e &e 16-)6i1i +e .i+eu* +e
*In43 01+3, 6e&e*e 5e une1u 5i ?)-(1u un /1-6e -)/ie&i02 ;16i*1-e 5&10)Pii 5e -1(i?i01u +in56-e
10e5& 0)-6 6-in0i61*2 D1*e*e e-1u &1&u1&e 0u u-(e*e &3*6i*)- .)01n0i*)- *)-, 6e 01-e ni0i N)ne5J,
ni0i Be1,e- nu /i<i +3+u5e-3 P)52 Pe 6e-+e1u1 +in ,ini*in +e *1 +u/ 5e ,e+e1u 61&-u 1(6-en&e
e5&)(61&e, i1- N)ne5J 5e 4In+iB %ro!a!il că s&a prins de perdea să nu cadă atunci c4nd s&a
9ntors cu spatele să se aşe-e pe !ideu2
D1, +1- nu 15&1 e-1 61-&e1 En4-)Ai&)1-e2 P1-&e1 En4-)Ai&)1-e e-1 0e1 6e 01-e ) ,e+e1
N)ne5J 0u )0'iu* (in@iiB M0;1-&'J ?u4in+ 01 +in 6u/03 56-e .i+eu, 03*0In+ 6e5&e +1*e*e
1*.15&-u<,e-Aui, 0u ) (In3 +u53 *1 561&e, @inIn+u<5e +e ?un+, En0e-0In+ 53 )6-e1503 0e,1 53
i153 1?1-32
T !', 6utu&i0 56u5e Be1,e- +in n)u2 !6-)16e 03 6*In4e12 Nu ,-e1u 53 (3 ui& *1 15&1,
N)ne5J, )(u*e, nu pot 53 (3 ui&2
T T-e.uie 53 ne ui&3(2 I 5e 63-u 03 5e 1u+e ,)-.in+ +e *1 (1-e +e63-&1-e2 Pu&e( +1
6ie6& 0u 15&1, Be1,2 D103 i<1( 6u&u& +1 6ie6& *ui Ri0'ie =-en1<+e1u /i 6-ie&eni*)- *ui, 1&un0i
6u&e( +1 6ie6& /i 10e5&ui *u0-u2
T Nu /&uS, )(u*e, nu /&uS222
Ni0i N)ne5J nu /&i1 T nu 0u 1+e,3-1& F +1- 5e En&in5e /i *u3 1(In+)u3 (Iini*e *ui
Be1,e- En (Iini*e 51*e2 De4e&e*e *ui Be1, 5e En0*e/&1-3 6u&e-ni0 6e5&e 1*e *ui +in 6-i0in1
61ni0ii /i E(6-eun3 (1i ?30u-3 un 615 En in&e-i)-u* &)1*e&ei2 N)ne5J En0e-03 53 nu 01*0e 6e
5In4e, +1- Ei ,ene1 4-euQ e-1 5In4e 6e5&e &)&2 Şi ni0i (301- nu e-1 &)& nu(1i 5In4e2
T N)ne5J, 16-)16e /)6&i Be1,e- 'I-/Ii&2 VeAi 5i &u 6)-03-i1 1i1 +e 6e 6e-+e1u1 +e *1
+u/R
T D12
;-e50In+ 6e 1(6-en&e*e e5&)(61&e 5e ,e+e1u 4-3(eAi (i0i +e (u0e41i -)/u<1u-iu,
15e(ene1 -u4inii2 Se ,e+e1 /i (1i (u*& 6e 61-+)5e1*3, nu En /1-6e*e +e 5In4e 4-15, 0i En
561@ii*e En4u5&e +in&-e +1*e2
T ;e<i 1i1R
T Nu /&iu, 56u5e N)ne5J2 !0ee1/i 6)-03-ie 6e 01-e<) 1,e1 /i 6e ).-1A, 0-e+2 T10i )
0*i632 !6)iB D)(nu*e M0;1-&'JR222 Ri0OR
M0;1-&'J, 01-e /e+e1 ine-& 6e &)1*e&3, nu -356un5e2 Din 0ine /&ie ()&i,, E/i 6u5e5e
030iu*1 6)-&)01*ie *1 *)0 6e 016 F e&i0'e&1 5e +e56-in5e5e +e 036&u/e1*3 /i 1&I-n1 1?1-3 En&-<un
un4'i 5&-I(.2 În 1?1-1 030iu*ii, e-1 4)* 6u/032 B3-.i1 i 5e )+i'ne1 10u( 6e 0)/u* 6ie6&u*ui,
En&-<) 61-)+ie 1 4In+i-ii 6-)?un+e 851u 6)1&e 03 nu era ) 61-)+ie, 0ine /&ieR92 !,e1 )0'ii
16-)16e En0'i/i2 P1*(e*e 5&3&e1u E(6-eun1&e 0)n/&iin0i)5 6e5&e 5()0u* +e 63- 6u.i1n2
SIn4e*e 0u-4e1 6e (1-4ine1 ,15u*ui +e &)1*e&3 En +I-e *1&e /i ,I50)15e, +1- nu 5e ,e+e1 ni0i
u-(3 +e 5In4e 6e M0;1-&'J En5u/i, 0e* 6u@in +in 0I&e 6u&e1 N)ne5J 53 ,1+32
Dedea En53 un 1*& *u0-uB 6ie*e1 +e 6e 5&)(10u* *ui M0;1-&'J 1&I-n1 En +)u3 6*iu-i *3*Ii2
"i&In+u<5e *1 e*e, N)ne5J E/i 1(in&i 0e,1 /i, +u63 ) 0*i63 51u +)u3, E/i 1+u5e 1(in&e /i 0e2 !/1
1-3&15e 5&)(10u* ;1-iei +u63 ?ie01-e +in&-e 0e*e 61&-u n1/&e-i2 De15u6-1 /)*+u*ui *ui
M0;1-&'J, un+e 5e ).5e-,1 un 0)*10 (i0 +e 4-35i(e 8/i un 6i0 +e 01-ne 4u()1539, 6ie*e1 e-1
+)1- i-i&1&32 De<1 *1&u* 1.+)(enu*ui, &)&u/i, 6ie*e1 5e 0-3615e, ?)-(In+ AI(.e&e En4u5&e2
D103 M0;1-&'J ?u5e5e 4-1,i+, &-e.uie 53 ?i in0u.1& un 5)i +e 61-1Ai&, ) &enie, 51u un ,ie-(e
&-)6i01*, 51u 0e,1 +in 10e5& -e4n2 Nu(1i 03 (1i e-1u /i 0'e5&ii*e 01-e 0-e/&e1u En 5In4e*e 6e
01-e<* ,3-515eQ /i 0e 1nu(e 56u5e5e 0In+ 5&3&e1 En&in5 En 61&u* *ui N)ne<5J 0u 63&u-1 &-153 6In3
5u. .3-.ieR Iată, Eu stau la uşă, şi !at2 !0e15&1 e-1 ) 0i)03ni&u-3 6e 01-e N)ne5J E/i +)-e1 53
n<) ?i 1uAi& ni0i)+1&32 Î/i +)-e1, +e ?16&, 53<* ?i E(6u/01&2 D12 !0u( ,e+e1 (1i *i(6e+e2
Nu+e01 (u*& (1i 0*1-, 1/1 0u( 5e En&I(6*3 une)-i 0In+ (in&e1 @i<e En4-)Ai&3, /i</i +)-e1 53 ?i
16351& &-3410iu* En1in&e 53 ?i ,3Au& 030iu*1 6)-&)01*ie /i ,e5&1 +e 5e(n1*iA1-e, 6)-&)01*ie /i e12
N<1- ?i ?)5& 0ine /&ie 0e, /i 1- ?i 6u&u& 0'i1- 53<i 1Pu&e *1 0e,12
T S&1i &u *1 u/3 /i .1@i *1 0u-uS (eu, .)(.3ni N)ne5J2
T N)ne5JR O (1i ?i &-3in+R
T Nu /&iu2
N)ne5J (1i ?30u un 615 En1in&e /i 5i(@i +e4e&e*e *ui Be1,e- 1*une0In+u<i 6-in&-e 1*e *uiQ
5e 63-e1 03 Be1, 5e 16-)6i15e +eP1 +e M0;1-&'J 1&I& 0I& 6u&u5e2
T Ri0OR En&-e.3 N)ne5J 0u ,)0e1 503Au&32 S3<nu<&-eAe/&i<0)6i*u*, 10e* 4en +e ,)0e2
In56e0&In+<01+1,-u*, 10e* 4en +e ,)0e2 Ri0O, e/&i222
De 5u. .3-.1&u* 1/eA1& 6e &)1*e&3 5e 1uAi ) .3/in3 6u&e-ni03 /i 16)153 /i En036e-e1 5e
u(6*u i(e+i1& 0u 1-)(1 *10-i()4en3 +e eH0-e(en&e /i 1+i&i, 6en&-u 1,i)1ne2 Lui N)ne5J i 5e
63-u un (i-10)* 03 nu 5e &)6i 6e-+e1u1 +e *1 +u/2
Se 1uAi un 6*e)503i& +in56-e .i+eu2 Nu ?u ?*e)/03i&u* unui 0I-n1& 03AIn+ En 163 F 0e*
6u@in, nu 1/1 i 5e 63-u *ui N)ne5J2 I 5e 63-u (1i 0u-In+ 03 5un15e 01 un 6e/&e 01-e 51-e En&-<un
'e*e/&eu2
T ;-i5&)15e 1&)&6u&e-ni0, 0e putoare0 5&-i43 Be1,e-2 Î/i @ine1 +)5u* 61*(ei 6e5&e 4u-3 /i
6e5&e n15 /i 0u,in&e*e Ei ie/i-3 En?un+1&e2 D103 5e 6)1&e .3/i, &-e.uie 53 ?ie En03 En ,i1@32 G3,
N)ne5JR T-e.uie 53 ?ie En03222
T T10i, 56u5e N)ne5J En /)16&32 Fu ui(i& 03</i 6u&u 5&36Ini ,)0e12 T10i )+1&3, ,-eiR
Be1, &30u2
N)ne5J 5e 16*e03 (1i 16-)16e2 Ve+e1 &)&u*B 6i03&u-i*e (i0i +e 5In4e +in 56-In0e1n1
+-e16&3 1 *ui M0;1-&'J, eH0-e50en@1 -)/ie +e 6e ).-1A, 5In4e*e +e 6e 6e-+e1u1 1*.15&-3,
En5e(nu* 0)(i0 F LO;"L DE ;"=ET!T !L L"I L!M!R F 01-e 1&I-n1 10)*) 6e 6e-e&e
En03 +e 0In+ &-e.ui1 53 1-un0i ,1- En &)1*e&3 /i 0In+ &-e.ui1 53 u(6*i -eAe-,)-u* 01 53 ?10i un
+u/2 V3Au ) 61*i+3 50*i6i-e 4*10i1*3 6-in&-e 6*e)16e*e *ui M0;1-&'J, ,3Au 0-363&u-i*e .uAe*)-
51*e, .uAe 01-e, En *u(in1 +e 10)*), e-1u 6u-6u-ii 01 1*e unui .)*n1, +e ?i01&2 Si(@e1
+u')1-e1 &)Hi03 1 41Au*ui in&e5&in1* +e41P1& /i 16-)16e 03 ) /i ,e+e1 -i+i0In+u<5e En 1e- En
?ui)1-e 41*.en<En&une01&e, 5)i)15e, 15e(ene1 i6e-i&ei2
T M0;1-&'JR Ri0OR M3 1uAiR
P)0ni +in +e4e&e En ?1@1 )0'i*)- 10ei1 16-)16e En0'i/i2 Î/i u(eAi 0u *i(.1 +)5u* unei
61*(e /i @inu (In1 En&Ii 5u. n3-i*e *ui M0;1-&'J, 16)i En ?1@1 .uAe*)- 51*e2 Ni(i02
T ! (u-i&, Be1,, 56u5e, +In+u<5e En 561&e2
T ! (u-i& 6e +-10uS, -356un5e Be1,e-2 V)0e1 Ei e-1 @I?n)153, Pi4ni&3 +e<1 .ine*e1, 01 /i
0In+ M0;1-&'J ,i)*15e &)1&e -e4u*i*e )56i&1*i&3@ii2 T)0(1S 1 e*i(in1& un 0I-n1&, )(u*e, *<1(
1uAi&2
T Nu 0-e+ 03 1i1 1 ?)5&222
Be1,e- 63/i 6e *In43 e*, *),in+u<* 6e N)ne5J 0u /)*+u* -3ni& +e 0'iu,e&3 En+e1Pun5 +e
&1-e 53<* +)1-32
T !Pun4e, 1(i0eK 5&-i43 Be1,e-2
Î* 6-in5e 6e M0;1-&'J +e un u(3- -)&un+, ?*150 /i 6i5&-ui1&, /i<* 50u&u-32
T Re,in)<@iK Re,in)222
M0;1-&'J 5e 16*e03 En0e& 03&-e 01+3 /i N)ne5J &-e0u 6-in&-<un ()(en& En 01-e 0-eAu 03
Be1,e- 1,u5e5e &)&u/i +-e6&1&e, 03 &i6u* e-1 En03 En ,i1@3, e-1 ,iu /i En0e-01 53 5e -i+i0e2
!&un0i, M0;1-&'J 03Au +e 6e &-)n +i-e0& En 01+3, E(6in4In+ 0u 016u* 6e-+e1u1 +e *1 +u/
En&-<un &1*1A 1*.15&-u (e(.-1n)52 ;30iu*1 6)-&)01*ie Ei 03Au2 Se 1uAi ) 6)0ni&u-3 )5)153 0In+
i 5e iA.i 0-1niu* +e ?1i1n@3, 16)i N)ne5J /i 0u Be1,e- En0e6u-3 53 5&-i4e /i 53 5e 5&-In43 En
.-1@e2 EH6-e5i1 ,)01*3 1 &e-)-ii *)- e-1 15u-Ai&)1-e En (i0u@1 En036e-e &16e&1&3 0u +1*e +e
?1i1n@3 /i 4-e5ie2 Fun+u* *ui M0;1-&'J e-1 ) *un3 6*in3 15i(e&-i03, En (iP*)0u* 03-ei1 5e 03501
un 0-1&e- 4i41n&i0 En5In4e-1&, *)0u* unui i(610& En4-)Ai&)-, Pu+e0In+ +u63 161-en@e2 N)ne5J E*
,3Au +)1- 6en&-u ) 0*i63, 16)i M0;1-&'J 1&e-iA3 0u ?1@1 En P)5 En 01+3, i1- 6e-+e1u1 A.u-3 *1
*)0, 150unAIn+u<* ,e+e-ii, +1-, En 10e1 0*i63, *ui N)ne5J i 5e 63-u 03 41u-1 1-e &-eiAe0i +e
0en&i(e&-i En +i1(e&-u2 E-1 6)5i.i* 1/1 0e,1R rei-eci +e 0en&i(e&-iR ;u 5i4u-1n@3, nu2
;e,1 (i/03 161 +in .i+eu +e5&u* +e 6u&e-ni0 53 1-un0e 0I&e,1 6i03&u-i 6u-6u-ii 6e
0)*10u* /i e* 1*.15&-u2 Be1,e- ,-u 53 5e 16*e0e 53 5e ui&e En3un&-u, +1- N)ne5J En0'i5e 01610u*
?3-3 01 (301- 53 5e 4In+e1503 *1 0e ?30e12
T Nu, 56u5e e*2
T NuR
T Nu2
Be1,e- En0e-03 53</i 50)1&3 ) 50).i&)1-e +in .uAun1-u* +in ?1@3 1* '1*1&u*ui, 50)15e
16-)16e ) +uAin3 /i *e 50363 6e &)1&e 6e P)52 Se -)5&)4)*i-3 6e +1*e*e 1*.15&-e /i En5In4e-1&e
15e(ene1 .e@i/)1-e*)- *1 P)0u* +e @ac$straw2 Be1, 5e ui&3 *1 e*e, 16)i 5e ui&3 *1 N)ne5J2 !,e1
*10-i(i En )0'i2
T ;1 /i Du++i&5, )(u*e, 56u5e2
T De56-e 0e Du(neAeu ,)-.e/&i 10)*)R
T Nu<@i 1(in&e/&iR Şi el e-1 16-)16e 4)*2 Fu&1n4iii 3i1 Ei *u15e-3 03(1/1 /i 61n&1*)nii,
nu<i *3515e-3 +e0I& iA(ene*e2 D1- n)i *<1( 51*,1&2
Be1,e- +3+u +in 016 ,i4u-)5, 01 /i 0In+ N)ne5J F 51u ) 1nu(e 61-&e 6-)?un+3 /i
50e6&i03 1 *ui F 1- ?i En0e-01& 53 ne4e 10e15&3 i+ee2
N)ne5J nu ne43 ni(i0, +e/i M0;1-&'J nu<i 1(in&e1 16-)16e +e*)0 +e Du++i&52 Î* ,e+e1
En 0)n&inu1-e 6e M0;1-&'J 03AIn+ 0u 016u* En1in&e En 01+3, Ei ,e+e1 030iu*1 6)-&)01*ie
03AIn+u<i, Ei ,e+e1 5&-1&u-i*e 1+i6)15e +e 6e 6ie6& F141ele .ie1ii 6ără gri@i *e nu(e1 Gen-J +e
?ie01-e +1&3 0In+ ,e+e1 ,-eun .3-.1& 0u ) 15&?e* +e 6e-e0'e 6e 5u. 6u*),3-9 &-e(u-In+2 !6)i
Ei -e,e+e1 ?un+u* -i+i0In+u<5e 56-e *u(in3 F 56-e 10e1 *u(in3 1*.3 +e ne)n 01-e +eA,3*ui1
&)1&e 5e0-e&e*e, +1- inun+1 &)&u* En&-<) ()n)&)nie ,*34ui&)1-e2 !0e* ?un+ 51+e1 +e .3-.1& 1*.,
*i65i& +e 63-, &)0(1i En0e6In+ 53 5e ?*e/03i1503 /i 53 0).)1-e 56-e 61-&e1 +in 561&e 1
0)165e*)-Q ,3Au5e ) (ie +e 15e(ene1 ?un+u-i En nu(e-)15e*e ,e5&i1-e un+e 5e E(.-3015e /i
un+e ?30u5e +u/, e* En5u/i En&-e@ine1 unu* 851u En&-e@inu5e 6In3 0e<* 03*015e &i6u* 10e*1,
50'i(.In+u<i 6)1&e 6en&-u &)&+e1un1 0)n?i4u-1@i1 ?iAi03 1 63-@ii +)-51*e9, +)1- 03 ni0i)+1&3
nu ,3Au5e unu* 1/1 0u( e-1 1* *ui M0;1-&'J 10u(, unu* +in 01-e 63-e1 03 &-35e5e 0ine,1 0u
1-un03&)-u* +e ?*303-i 51u 0u 6u/01 (i&-1*ie-3 01 53222 F 01 53 0eR
Se 1uAi un 1*& ?*e)/03i& +in56-e &)1*e&32 ;1610u* 53*&32 !0e5&1 e-1 un -356un5 *1 ?e* +e
.un 01 )-i01-e 1*&u*2 ;1 53 i153 1?1-3, +e5i4u-2
;1 53 i153 1?1-32
T !/e1A3<&e 6e 01610, Ei 56u5e N)ne5J *ui Be1,e-2
T '9:
T Aşea-ă&te 6e e*, 16-)16e 03 5&-i43 N)ne5J +e +1&1 10e15&1 /i Be1,e- 5e 1/eA3 4-3.i& /i
56e-i1& 6e 01610u* *351& P)5 +e *1 &)1*e&32
În *u(in1 in0'iAi&)-i1*3 /i in,1-i1.i*3 1 &u.u-i*)- 0u ne)n, 6ie*e1 *ui Be1,e- e-1 *1 ?e* +e
61*i+3 01 63(In&u* 6-)1563& 1-1&, i1- ?ie01-e ?i- +in .1-.1 *ui e-1 0I&e ) 0I-&i@32 BuAe*e *ui
e-1u ,i)-ii2 De15u6-1 016u*ui 53u 5e 1?*1 ,e0'iu* En5e(n 0)(i0B LO;"L DE ;"=ET!T !L
L"I L!M!R2 O0'ii 1*.1/&-i 1i *ui Be1, e-1u (1-i /i En563i(In&1@i2
T Şe+, N)ne5J F ,eAiR
T D12 Î(i 61-e -3u, Be1,2 D1- -3(Ii 10)*), .ineR Nu /&iu 0e 1,e1 En e*, +1- e 6-in5 En
01601n32 Nu 1-e un+e 5e +u0e +e0I& En -eAe-,)-u* 5e6&i02 Vin i(e+i1&222
T "n+e 6*e0iR Nu ,-e1u 53 (3 *1/i 1i0i, /eAIn+ En 03035&)1-e *In43 un ()-&, N)ne5J2
D103 e 53 ?u4i(222
T Nu ?u4i( ni03ie-i, 56u5e N)ne5J 5e,e-2 !0e15&1 e 01.1n1 n)15&-3 /i nu ?u4i(
ni03ie-i2
!5&1 5un1 .ine, +1- *351 6e +e*3&u-i 0e* 6u@in un 156e0& 1* 5i&u1@ieiB 0e* (1i &1-e 5e
&e(e1 03 *u0-u* 10e*1 01-e 5e 1?*1 10u( En &)1*e&3 5<1- 6u&e1 53 6)1&3 ?u4i (1i -e6e+e 01 ei2
S1u 1- 6u&e1 .iermui (1i -e6e+e2 S1u 1*&0e,12 Se0,en@e +in&-<) (ie +e ?i*(e +e 4-)1A3 F
%arasite, Alien, hey "ame 6rom +ithin E i 5e +e-u*1-3 En (in&e 0u ,i&eA3 100e*e-1&32 ;1-*1
nu ,)i1 53<* En5)@e1503 *1 0ine(1&)4-1? 0In+ -u*1 un 15&?e* +e ?i*( /i E* 6une1 53 0).)1-e *1
61-&e- /i 53 5e ui&e *1 &e*e,iA)-u* +in .i-)u* *ui 0In+ *e 1+u0e1 10153 6e 015e&3 ,i+e)2 "nu*
+in&-e 10e*e ?i*(e, En53 F 0e,1 0e ,3Au5e En&-<unui +in e*e F 5<1- 6u&e1 53 *e 51*,eAe ,ie@i*e2
N)ne5J 5e ui&3 *1 0'e5&i1 i4-15i)153 -)/u<1u-ie +e 6e 1(6-en&1 (Iinii *ui M0;1-&'J2 S<1-
6u&e1 53 *e 51*,eAe ,ie@i*e +e ,ie&1&e1 +in &)1*e&3, )-i0u(2 ;I& +e56-e 0'e5&i1 i4-15i)153222 0ine
Du(neAeu 53 (1i /&ie /i 15&1R
Vie&1&e1 +in .i+eu 53-i +in n)u, *),in+u<5e +e in&e-i)-u* 01610u*ui, +1- *ui Be1,e- nu<i
?u 4-eu 53 @in3 01610u* En0'i52 !5&1 e-1 .ine2 P)1&e 03 ,ie@ui&)1-e1 1,e1 53 5e Ene0e 10)*), +e/i
N)ne5J nu</i 6une1 (1-i 56e-1n@e En 15&1Q +)1- &-3i5e En in&e-i)-u* *ui M0;1-&'J, nu<i 1/1R
T-3i5e En in&e-i)-u* +)(nu*ui I1&3<Eu<S&1u<*1<"/3</i<B1& +e +e5&u* +e (u*& &i(6, 6)1&e 03
En03 +e 10u( 61&-u Ai*e, +e 0In+ 5e 6ie-+u5e En 63+u-e2 În0e&ini5e 161-en& 0-e/&e-e1 .3-.ii *ui
M0;1-&'J /i<* ?30u5e 53</i 6i1-+3 0I@i,1 +in@iQ E* ?30u5e 6e M0;1-&'J 53 /i e*i.e-eAe 41Ae 0e
n<1- ?i &-e0u& ne).5e-,1&e 0'i1- /i En 0e1 (1i 6)*i&i0)153 +in&-e 0e*e (1i 6)*i&i0)15e 5)0ie&3@i F
.3/ini 15e(ene1 41Au*ui )&-3,i&)-, 01 53 ?i( 5in0e-i 6In3 *1 0163& F +1- ,ie@ui&)1-e1 En 5ine )
+u5e5e 161-en& .ine222 ?u5e5e 6*in3 +e ,i1@3222 5e +eA,)*&15e2
Lui N)ne5J Ei ,eni i(e+i1& En (in&e i(14ine1 unei &enii ie/in+ +in&-<un ()-(1n +e
01-ne 0-u+3=I&u* Ei ,i.-1 En&-<un 6u?3i& *i0'i+2
T N)ne5JR
Be1,e- +3+u 53 5e -i+i0e2 !-3&1 (1i 61ni01& 01 ni0i)+1&32
T Be1,e-, 5&1i *1 *)0 P)5K
Be1,e- 5e 1/eA3 /i ) ?30u eH10& *1 &i(62 Vie&1&e1 +in &)1*e&3 53-i /i *),i in&e-i)-u*
01610u*ui 0u un .u?ne& 6u&e-ni0 /i 43un)52 Iată, Eu stau la uşă, şi !at2
T Î@i 1(in&e/&i +e ?i*(u* 10e*1, Armă mortală, En 01-e 61-&ene-u* *ui Me* =i.5)n nu
En+-3Ane1 53 5e -i+i0e +e 6e 03035&)1-eR 56u5e Be1,e-2 #I(.i, +1- ,)0e1 Ei e-1 u501&3 /i )0'ii
Ei e-1u En4-)Ai@i2 !/1 e /i 10u(, nu<i 1/1R
T Nu, 56u5e N)ne5J, ?iin+03 n<) 53 eH6*)+eAe ni(i02 Pe *In43 15&1, eu nu 5un& Me*
=i.5)n, i1- &u e/&i 1 +-10u +e 1*. 01 53 ?ii D1nnJ =*),e-2 !50u*&3, Be1,2 Me-4 6In3 En
/)6-)n222
T Ă<3, ni0i 6)(ene1*3, nu (3 *1/i 1i0i 5in4u- 5in4u-e*222
T T10i /i 150u*&3<(32 !,e( ni/&e .1n+3 iA)*1n&3 10)*), nu<i 1/1R
T D1, 1&I-n3 +e un 0uiQ 0e* 6u@in 1/1 0-e+222
T !&I-n3 +e un 0ui, 1/1 e2 LIn43 0u&ii*e 0u ,)65e1, 0-e+2 E ) -)*3 (1-e /i 4-1532 O 53
(e-4 5<) 1+u0 /i<16)i ) 53 *i6i( 01610u*2 !.i1 16)i222
S3-i +in n)u 0u ?u-ie, 01 /i 0In+ 1- ?i 1uAi& /i 1- ?i En@e*e5 0e +i50u&1u2 %ăi, de unde ştim
că nu poate 6ace asta: 4In+i N)ne5J2 ;In+ iA.i in&e-i)-u* 01610u*ui 0u un &une& 6u&e-ni0 /i
En+I-Pi&, Be1, 5e 0-i5632
T !.i1 16)i ) 53 ne 03-3( +e<1i0i, En0'eie N)ne5J2
T Lu3( ;1&<u*R
N)ne5J 16-).3 +in 016, +e/i ui&15e 0)(6*e& +e snowmo!ile2
T D1, *u3( ;1&<u*2 Şi<) 53 ne En&I*ni( 6e +-u( 0u Gen-J /i 0u Pe&e222
Be1, 50u&u-1 +in 0162
T E 01-1n&in3, 1/1 1 56u5 &i6uS +in e*i0)6&e-2 Din 01uA1 15&1 0-e+ 03 nu 5<1u En&)-5 En03,
&u nu 0-eAiR T-eS 53 ?i ?)5& -e@inu@i +e222
<um0
Be1,e- 5e 0-i5632 L1 ?e* /i N)ne5J2
T 222 +e 01-1n&in32
T !- 6u&e1 ?i ) eH6*i01@ie, 1+(i5e N)ne5J2 D1- 150u*&3, Be1, F 6-e?e- 53 ?iu @inu& En
01-1n&in3 1*3&u-i +e Pe&e /i +e Gen-J, +e0I& 53 (3 1?*u 1i0i222 +e0I& 1i0i, &u nuR
T G1i 53 &-14e( +)1- 161, 56u5e Be1,e-2 ;e Ai0i +e 15&1R
N)ne5J E/i 50u&u-3 016u*2
T De 0e nuR
T Fiin+03 1( ,3Au& 0e 41u-3 1 ?30u& 01 53 i153, Ai5e N)ne5J, /i 1i ,3Au& /i &u2 Nu /&iu 0e
e5&e, +1- nu ,)( 50361 +e e* +)1- 1635In+ un .u&)n2 E 6-e1 (1-e2
T Fu&u<i2
Be1,e- 5e *),i 0u 6)+u* 61*(ei 6e5&e ?-un&e2
N)ne5J En0u,iin@3 +in 0162
T Bine, N)ne5J2 Du<&e +u63 .1n+32
În u/3, N)ne5J 5e )6-i /i 5e ui&3 En u-(32
T Şi, Be1,e-222 R
Be1, -i+i03 +in 56-In0ene2
T S&1i 0u(in&e 6e 0u-u* &3u, 1(i0e2
Be1,e- En0e6u 53 0'i0)&e15032 L1 ?e* ?30u /i N)ne5J2 Se ui&1-3 unu* *1 0e*3*1*&, N)ne5J
+in u/3 /i Be1, /eAIn+ 6e &)1*e&1 0u 01610u* *351& P)5, ?)-n3in+ +e -I52 !6)i N)ne5J &-1,e-53
En 4-1.3 01(e-1 6-in0i61*3 8En03 0'i0)&in+ F 5&1i 0u(in&e 6e 0u-u* &3u, 0u 0I& 5e 4In+e1 (1i
(u*& *1 15&1, 0u 1&I& i 5e 63-e1 (1i 0)(i09 56-e u/1 +e *1 .u03&3-ie2 Îi e-1 01*+ /i e-1 14i&1&, e-1
1&I& En563i(In&1&, 0I& /i +i5&-1&2 S&1i 0u(in&e2 ;-i5&)15e<63-)15e2
2
Be1, E* 1uAi 6e N)ne5J 0'i0)&in+ En ,-e(e 0e &-1,e-53 01(e-1 6-in0i61*3, 0)n&inuIn+ 53
0'i0)&e1503 /i 0In+ ie/i 1?1-3 6e u/32 În 0iu+1 &u&u-)- *u0-u-i*)-, Be1, 5e .u0u-1 53 1u+3
5une&u* 10e5&12 Fu5e5e /i 1/1 un 1n 6-)5& 6en&-u N)ne5J, ?16&u* 03 ?u5e5e 03*01& +e<) (1/in3 F
6en&-u ) ,-e(e, 0-eAu5e-3 0u &)@ii 03<i ,1 63-35i, /i 15&1 ?u5e5e En4-)Ai&)-, 53-(1nu* N)ne5J
ni0i nu 1,e1 En03 &-eiAe0i /i )6& +e 1ni2 Fu5e5e un 1n 6-)5& /i 6en&-u Pe&e, 01-e .e1 6-e1 (u*&Q
?u5e5e un 1n 6-)5& /i 6en&-u Gen-J, 01-e nu &-1n5(i&e1 une)-i ni(i0 1*&0e,1 +e0I& ) 1.5en@3
&)&1*3 6e 01-e Be1, nu ) En@e*e4e1 /i 01-e nu<i 6*30e1222 i1- 10u(, .3nui1, 6u&e1 56une 03
?u5e5e un 1n 6-)5& /i 6en&-u Be1,e- ;*1-en+)n2 Si4u- 03 10e15&1 nu e-1 +e0I& ) 5in4u-3 Ai +in
0e*e &-ei 5u&e /1iAe0i /i 0in0i 1*e 1nu*ui, +1-, 6u- /i 5i(6*u, nu &e &-eAe/&i +i(ine1@1
56unIn+u<@i 03 56-e +u63<1(i1A3 ,ei 1,e1 un &i6 ()-& En 01+3 /i 03 &u ,ei /e+e1 6e 01610u*
En0'i5 1* &)1*e&ei 01 53 E(6ie+i0i ) ,ie&1&e 6e 01-e ni0i (301- nu 1i .ă-ut&o 53222
T Mnu, 56u5e Be1,e-2 Nu (3 4In+e50 *1 15&1, .ineR Pu- /i 5i(6*u nu ,-e1u 53 (3
4In+e50 *1 15&12
Şi ni0i nu &-e.ui12 N)ne5J 1,e1 53 5e En&)1-03 En&-<un (inu& 51u +)u3, &-ei 0e* (u*&, 0u
.1n+1 iA)*1n&32 În&-e.1-e1 e-1 unde ,)i1 e* 53 5e +u03 0u (in&e1 6In3 *1 En&)1-0e-e1 *ui
N)ne5JR "n+e 5e 6u&e1 +u0e /i un+e 5e 5i(@e1 /i .ineR
Du++i&5, 10e5&1 e-1 -356un5u*2 În&)&+e1un1 Ei ?30e1 .ine 53 5e 4In+e1503 *1 Du++i&52 Şi
*1 R).e-&1, Ei ?30e1 .ine 53 5e 4In+e1503 /i *1 e12 F3-3 ni0i ) En+)i1*32
Be1, AI(.i, 1(in&in+u</i +e ?e(ei1 50un+3 En -)0'ie 41*.en3, 01-e 5&3&e1 En 10e1 Ai *1
0163&u* 1*eii +e 6e M16*e L1ne2 #I(.e&u* i 5e *3-4i 0In+ E/i 1(in&i ?e*u* En 01-e<i ).5e-,15e2
Îi 56u5e5e ?iu*ui ei 1/1 0u( E/i 56une1 /i e*2 Îi 56u5e5e
M
T Duddits0 5&-i43 e1, ) 6i&u*i0e +e ?e(eie En03-un@i&3, E(.-301&3 En&-<) -)0'ie
i(6-i(1&3 0u ?*)-i, /i ?u4e +e<1 *un4u* &-)&u1-u*ui 03&-e ei2
Du++i&5 1 u(.*1& (u*@u(i& 1*3&u-i +e n)ii *ui 6-ie&eni, ,)-.in+ neEn0e&1&, +u0In+u</i
5u?e-&1/u* 0u S0)).J<D)) En (In1 5&In43, @inIn+u<* 6e N)ne5J +e (In3 0u 0e1 +-e16&3,
*e43nIn+<) ,)i)5 En ?1@3 /i En 561&e2 V)-.3-i1 *ui 61-e 53 0)n5i5&e 16-)16e En En&-e4i(e +in
,)01*e +e50'i5e2 Lu0-u* 01-e<* ui(e/&e 6e Be1,e- 0e* (1i &1-e e 0I& +e (u*& En@e*e4e +in &)& 0e
56une Du++i&52
!0u(, ).5e-,In+<) 6e ?e(ei1<6353-ui03 En03-un@i&3, Du++i&5 E* *153 6e N)ne5J +e (In3
/i ?u4e 56-e e1, ?u4e /i e1 03&-e e*, /i 15&1 Ei 1(in&e/&e *ui Be1,e- +e un ?i*( (uAi01* +e56-e )
1+un3&u-3 +e 0In&3-e@i, V)n ;-i665, 51u V)n ;-1665, 51u 1*&0u(,12
T !11<(i, !11<(iK 5&-i43 Du++i&5 eHu.e-1n& F Mami0 Mami0
T "n+e 1i 5&1& 6In3 10u(R "n+e 1i 5&1&, .3i1& -3u 0e e/&i, .3i1& -3u +e Du++i&5 0e e/&iK
Se En&I*ne50Q Du++i&5 e 1&I& +e .ine ?30u& F e 0u 0in0i 51u /15e 0en&i(e&-i (1i En1*& 01
(1(1 *ui F En0I& Be1,e- &-e51-e, 1/&e6&In+u<5e 01 ?e(ei1<6353-ui03 53 ?ie &u-&i&3 *1 63(In&,
1/1 0u( e &u-&i& En&)&+e1un1 ;)i)&u* En Roadrunner, +e5ene*e 1ni(1&e 0u 0u0u* 10e*1
n)-+<1(e-i01n (1-e 1*e-43&)-2 E1 E* -i+i03, En 50'i(., +e *1 63(In& /i<* ?10e ()-i/03,
6i0i)1-e*e En03*@1&e En 1+i+1/i ?*u&u-3 En u-(1 *ui, 4u-1 Ei e En&in53 16-)16e 6In3 *1 u-e0'i,
En&-<) eH6-e5ie 1 .u0u-iei eH&1&i0e2
T T)0(1i ,)i1( 53 in&-u En 0153 /i 53 0'e( 6)*i@i1, 0)6i* -3u 0e e/&i, 0)6i* -3u +e D222
Îi ).5e-,3 6e Be1,e- /i 6e 6-ie&enii *ui /i<* *153 6e ?iu* ei En16)i P)52 #I(.e&u* +e
u/u-1-e i<1 +i563-u&Q e 5e-i)153 1&un0i 0In+ 63/e/&e 03&-e ei 6e5&e /)&-)nu* 0ine /&ie 03-ei ?e&i@e
F )-i0I& 1- 63-e1 +e 0-u+, 4In+e/&e Be1,, 0'i1- /i /)&-)nu* ,1 ?i En&)&+e1un1 6-e1 5)?i5&i01&
6en&-u Du++i&52 L10-i(i*e +e 6e ).-1Pii ei 5&-3*u0e50 En .3&1i1 5)1-e*ui, 01-e 1 -eu/i& En 5?I-/i&
53 5&-3.1&3 +in0)10e +e 6*1?)nu* n)-i*)-2
T O<), 56une Pe&e2 O 5<) *u3( 6e 0)1P32
T Fii 01*(, 56une Gen-J, ,)-.in+ En0e& /i -e6e+e2 L15<) 53</i 4)*e1503 510u* /i<16)i Ei
,)i eH6*i01 eu 0u( 5&1u *u0-u-i*e2
!u Pu+e01&<) En53 4-e/i& 6e R).e-&1 ;1,e** F 1u Pu+e01&<) +u63 5&1n+1-+u* 1&I&)- 1+u*@i
01-e<i 0)n5i+e-3 6e 0)6iii +e ,I-5&1 *)- ,in),1@i 6In3 *1 6-).1 0)n&-1-32 R).e-&1 ;1,e** nu e
1/1, /i *1 ?e* 5&1u *u0-u-i*e /i 0u 5)@u* ei, !*?ie2 F1(i*i1 ;1,e** e 1*&?e*2 Du++i&5 i&a 6ăcut 53 ?ie
1*&?e*2
T B3ie@i, 56une e1 +in n)u2 G)in3-e1R Se -3&30i5eR M<1( &e(u& 1&I& +e &1-e 53<* *15 53
,in3 6e P)5 +e *1 /0)1*3, +1- E/i +)-e/&e 1&I& +e (u*& 53 ?ie un .3i1& 1+e,3-1&222
;u ) (In3 Ei 5&-In4e &1-e +e4e&e*e *ui Be1,e- /i 0u 0e1*1*&3 6e 0e*e 1*e *ui Pe&e2 !6)i *e
*153, i1 (Iini*e *ui N)ne5J /i 1 *ui Gen-J /i *e )?e-3 10e*1/i &-1&1(en&2
T D)1(n3222, En0e6e Gen-J2
D)1(n1 ;1,e** 5e ui&3 1&en&3 *1 Gen-J, 01 /i 0In+ 1- En0e-01 53<i 0i&e1503 4In+u-i*e2
T Nu e-1 +)1- -3&30i&, 56une e12 Nu ?30e1 +)1- 53 ')in3-e15032
T D)1(n3222, En0e1-03 Gen-J +in n)u, 16)i -enun@3 *1 )-i0e 150unAi/2 O ?10e +in 01uA1
)0'i*)- ,e-Ai 1i *ui Du++i&5 01-e E* 6-i,e50 +e 6e ?1@1 ei, +)1- e ) 6-i,i-e in&e*i4en&3 /i
0)n/&ien&3 +e 5ine, 63&-unA3&)1-e /i in&e-)41&i,32 Nu, +)1(n3, 5u56in3 Gen-J2 Nu ?30e1 +)1-
53 ')in3-e15032
T De ).i0ei ,ine +i-e0& 101532 #i0e 03 nu 5e 6)1&e -3&30i, ?iin+03 ,e+e *ini12 ;I@i e-1uR
T O, 0I@i,1, 56une N)ne5J, 16)i 1-un03 ) 6-i,i-e 50u-&3 03&-e Gen-J2 LIn43 ei, Du++i&5
1 (1i +1& 6e5&e 0I&e,1 u*&i(e 6363+ii 6e 6e*uA1 ,e0ini*)- /i 5e 1?*3 10u( 6e .u-&3, 5u?*In+u<*e
6u?u* /i 6-i,in+u<* 6*u&in+ 6e 1-i61 ,In&u*ui2 Î* 0i03*e1u 0I@i,1 .3ie@i, +)1(n32
T B3ie@i (1i (1-i, 56une Pe&e2
În03 ) +1&3, )0'ii ei Ei 0e-0e&e1A3, +e *1 N)ne5J *1 Pe&e, +e *1 Pe&e *1 Be1,e-, /i En16)i *1
Gen-J +in n)u2
T Veni@i En 0153 0u n)i, 56une e12 V-e1u 53 1u+ &)1&3 6),e5&e12 În ?ie01-e +u63<1(i1A3,
Du++i&5 .e1 un 61'1- (1-e +e #1 ReH F e .3u&u-1 *ui 6-e?e-1&3 F +1- .3nuie50 03 ,)i, .3ie@i,
1@i 6-e?e-1 un 0e1i 0u 4'e1@32 Nu<i 1/1R
Se ui&3 &)@i &-ei *1 Gen-J, 01-e 5&3 6e 4In+u-i, 16)i 0)n5i(&e 0u ) 16*e01-e 1 016u*ui2
T D1, +)1(n3, un 0e1i 0u 4'e1@3 1- ?i (inun1&2
!/1 03 e1 Ei 0)n+u0e 56-e 0151 En 01-e</i ,)- 6e&-e0e 1&I& +e (u*& &i(6 En 1nii 01-e ,)-
u-(1 F 0151 +e 6e M16*e L1ne n-2 19 F +)1- 03 Du++i&5 e +e ?16& 0e* 01-e +e50'i+e +-u(u*,
01.-In+u</i 561&e*e En 51*&u-i +e .u0u-ie, -i+i0In+u</i 5u?e-&1/u* 0u S0)).J D)) +e15u6-1
016u*ui +e 0I&e,1 )-i, +1-, ).5e-,3 Be1,e-, (e-4In+ (e-eu *1 10ee1/i +i5&1n@3, *1 16-)Hi(1&i,
) Pu(3&1&e +e (e&-u ?1@3 +e 561@iu* ,e-+e +in&-e &-)&u1- /i 5&-1+32 Pe5&e 0I@i,1 1ni, +u63
En&I(6*1-e1 0u ?e&i@1 10ee1, RinOen'1ue- ) 0'e(1, Be1,e- E/i ,1 1(in&i 0e *e<1 56u5 +)1(n1
;1,e**2 ;u &)@ii E/i ,)- 1(in&i 0u,in&e*e ei2 Duddits .ede linia2
4
N)ne5JR 5&-i43 Be1,e-2
Ni0i un -356un52 ;-i5&)15e, 0e (u*& 63-e1 03 &-e0u5e +e 0In+ 6*e015e N)ne5JK P-).1.i*
03 nu e-1 1/1, +1- Be1,e- nu 1,e1 0u( 53 ?ie 5i4u-Q ui&15e 53</i 6un3 0e15u* *1 (In3 En 10e1
+i(ine1@32 E-1 un 4In+ 6-)5&e50, 5i4u-, +1- En&)&+e1un1 1,e1 4In+u-i 6-)5&e/&i /i 1- ?i &-e.ui&
53 5e ?i ).i/nui& 6In3 10u(2 ;)(61-1@i 0u N)ne5J /i Gen-J, e* /i Pe&e ?u5e5e-3 6-)5&3n10ii
4-u6u*ui2 Nu 03 N)ne5J /i 0u Gen-J i<1- ?i &-1&1& ,-e)+1&3 01 6e ni/&e 6-)5&3n10i F 10e5&1 e-1
unu* +in&-e *u0-u-i*e 01-e<i ?30e1u 0ee1 0e e-1u2
T #onesy:
T)& ni(i02 P-).1.i* 03 nu -eu/e1 53 435e1503 .1n+1, 1&I&1 &)&2
O ,)0e 6e-?i+3 Ei /)6&e1 *ui Be1,e- 03 .1n+1 iA)*1n&3 nu 1,e1 ni(i0 +e<1 ?10e 0u
En&I-Aie-e1 *ui N)ne5J, 03 N)ne5J 6u- /i 5i(6*u +3+u5e .i- 0u ?u4i@ii, *35In+u<* 6e e* 53 5&e1 6e
&)1*e&3 01 /i D1nnJ =*),e- En 10e* ?i*(, +1- nu ,)i1 53 +e1 150u*&1-e 10e5&ei ,)0i, ?iin+03
N)ne5J n<1- ?i ?30u& ni0i)+1&3 1/1 0e,12 E-1u 6-ie&eni 6In3<n 6InAe*e 1*.e, En&)&+e1un1
?u5e5e-32
"orect, ?u +e 10)-+ ,)0e1 6e-?i+32 Era1i prieteni2 Iar aici sunt p4n-ele cele al!e2
T N)ne5JR E/&i 10)*), )(u*eR
T)& ni(i02 P)1&e 03 -)*1 +e .1n+3 03Au5e +e 6e 0uiu* En 01-e ?u5e5e 1&I-n1&32
Nu 5e 1uAe1 ni(i0 ni0i +e 5u. e*2 Şi, &)&u/i, 'ei, 0'i1- nu e-1 6)5i.i* 01 M0;1-&'J 53 ?i
0301& 0ine /&ie 0e ()n5&-u En &)1*e&3, nu<i 1/1R Nu e-1 6)5i.i* 53 ?i n350u& F (660 E Be5&i1 +in
Bi+euR Se(3n1 0u un ?i*( +e 4-)1A3 6-)5& ?30u& +in 01+-u* 6-)4-1(u*ui Saturday Night )i.e2
Şi 0'i1- +103 5<1- ?i En&I(6*1& asta, Be5&i1 +in Bi+eu 6-).1.i* 03 5e Ene015e +eP1, 5e Ene015e
51u 5e +3+u5e *1 ?un+2 Îi ,eni i(e+i1& En (in&e ) -e6*i03 +in&-<) 6),e5&i-e, un1 +in&-e 0e*e 6e
01-e i *e 0i&e1u *ui Du++i&5 F ?30In+ 0u 50'i(.u*, /i e-1 ?)1-&e .ine 03 ei e-1u 61&-u, ?iin+03,
1&un0i 0In+ *ui Du++i&5 Ei 6*30e1 0e,1, nu 5e (1i 53&u-1 +e 10e* *u0-u2
T ;iSe5&e B1S&1K 5&-i41 Du++i&5, 1*e-4In+ 03&-e unu* +in&-e ei 0u 01-&e1 -i+i01&3
+e15u6-1 016u*ui *ui, 1/1 0u( E/i +u5e5e /i 5u?e-&1/u* 0In+ (e-4e1u 56-e 0151 *ui En 10e1 Ai2
;iSe5&e B1S&1, 0iSe5&e B1S&1K F 0ee1 0e, En 10e5& 01A, En5e(n1 "iteşte B1*&1K "iteşte B1*&1K
;1-&e1 5e nu(e1 <alta lui McElligot, +e D-2 Seu55, 1* 03-ei 6-i( 0u6*e& (e()-1.i*
5un1 15&?e*B Tine-e +)(n$, -I5e ?e-(ie-u*,VE/&i un 6i0 01( 0-e+u*KVN<) 53 6-inAi 6e/&e
niciodatăRÎn 1 *ui M0E**i4)& .1*&32$ D1- prinsese 6e/&i, 0e* 6u@in 1/1 E/i En0'i6ui1 .3ie@e*u*
+in 6),e5&e2 O (u*@i(e +e 6e/&i 6-in5e5e2 Pe/&i mari2
De 5u. e* nu 5e 1uAe1, &)&u/i, ni0i un 6*e)503i&2 Nu 5e 5i(@i-3 ni0i 1*&e *),i&u-i En
in&e-i)-u* 01610u*ui2 Nu 5e En&I(6*15e ni(i0 +e ) .un3 .u01&3 +e ,-e(e2 Pu&e1 -i501 10u( 53
1-un0e ) 6-i,i-e En3un&-u, 53 -i+i0e 01610u* +)1- un 6i0 /i 53<* 1-un0e *1 *)0 P)5 +103 0e,1222
D1- stai cuminte, amice ?u5e5e-3 u*&i(e*e 0u,in&e 6e 01-e i *e 56u5e5e N)ne5J /i 15&1 e-1
eH10& 0ee1 0e e-1 (1i .ine 53 ?1032
#onesy e acum mai mult dec4t pro!a!il la un $ilometru distan1ă de aici, e5&i(3 ,)0e1
6e-?i+32 )a un $ilometru şi 9ncă mai gră!eşte pasul2
T Nu, nu ?10e 15&1, 56u5e Be1,e-2 Nu N)ne5J2
Î/i 50'i(.3 6u@in 6)Ai@i1 6e 01610u* +e &)1*e&3, 1/&e6&In+ ,ie&1&e1 53 51-3, +1- nu 53-i2
Pu&e1 ?i 10u( *1 0in0iAe0i +e (e&-i +e63-&1-e +e e*, En)&In+ 1*3&u-i +e -1'1@ii +in -eAe-,)-u*
5e6&i02 N)ne5J 56u5e5e 03 e 6-e1 (1-e 01 53 En0163 6e 0)n+u0&3, +1-, *uIn+ En 01*0u* /i ?16&u*
03 ni0i unu* +in&-e ei nu ) ,3Au5e-3 0u 1+e,3-1&, ni(i0 nu e-1 5i4u-, nu<i 1/1R În )-i0e 01A,
monsieur Be1,e- ;*1-en+)n 1,e1 53 -3(In3 6e 6)Ai@ie2 Fiin+03 1/1 6-)(i5e5e2 Fiin+03
&i(6u* 61-e En&)&+e1un1 03 5e 50u-4e (1i En0e& 1&un0i 0In+ e/&i En4-iP)-1& 51u 56e-i1&2 Şi
?iin+03 1,e1 En0-e+e-e En N)ne5J2 N)ne5J /i Gen-J nu<* -3ni5e-3 ni0i)+1&3 /i ni0i nu -I5e5e-3
+e e*, ni0i +e e* /i ni0i +e Pe&e2 Şi ni0i unu* +in&-e ei nu<* -3ni5e-3 6e Du++i&5 /i ni0i nu
-I5e5e-3 +e e*2
Be1, 50)15e un -I5e& 5?)-3i&2 Du++i&5 0u 5u?e-&1/u* *ui 0u S0)).J D))2 Du++i&5 6e
.u-&3, 5u?*In+ 6u?u* +e 6e 6363+ii2 Du++i&5 ?u4in+ 6-in 0u-&e1 +in 561&e*e 015ei, ?e-i0i& 01 )
6153-e En&-<un 0)610, (+1, i1- 0ei 01-e nu(e1u 0)6iii +e ?e*u* *ui speciali nu 0un)/&e1u ni0i
6e Pu(3&1&e 0I& 5un& ei +e 56e0i1*i +e ?16&2 Du++i&5 ?u5e5e 56e0i1*, 5i4u- 03 +1, ?u5e5e 01+)u*
6e 01-e<* 6-i(i5e-3 +e *1 ) *u(e En&)1-53 6e +)5, 01-e nu<@i +3+e1 +e ).i0ei ni0i Pe4u* +e 5u.
un4'ii2 Du++i&5 ?u5e5e 5e0-e&u* *)- 56e0i1*, /i<* iu.i5e-32
5
Şe+ 0u &)@ii En&-<un 0)*@ En5)-i& +e .u03&3-ie F n)-ii 1u +i563-u& 01 6-in&-<) (14ie F .In+
0e1i 0u 4'e1@3 /i ui&In+u<5e *1 Du++i&5, 01-e</i .e1 #1ReH<u* 8) 0'e5&ie 6)-&)01*ie 50I-.)153
*1 ,e+e-e9 +in &-ei 51u 61&-u En4'i@i&u-i (1-i /i 01-e 16)i ?u4e i1-3/i 1?1-3, *1 P)1032
Gen-J ,)-.e/&e 0e* (1i (u*&Q Ei 56une +)1(nei ;1,e** 03 .3ie@ii nu ?30e1u +e0I& 53<*
01( &10'ineAe$, Ei 56une 03 5<1u En0in5 6u@in /i i<1u -u6& 03(1/1, 0ee1 0e *<1 56e-i1& 6e
Du++i&5 /i *<1 ?30u& 53 6*In432 Nu 56une ni(i0 +e56-e 0u( Ri0'ie =-en1+e1u /i 6-ie&enii *ui
i<1u +1& P)5 61n&1*)nii, nu 56une ni(i0 +e56-e (i01 4u5&1-e 6e 01-e 1u En0e-01& 53 i<) )?e-e *ui
Du++i&5, i1-, 0In+ +)1(n1 ;1,e** Ei En&-e1.3 +103<i 0un)1/&e 6e 10e/&i .3ie@i, Gen-J eAi&3 )
0*i63 /i 16)i 56une nu, 1u ?)5& +)1- ni/&e .3ie@i +e *1 *i0eu, nu -e0un)50u5e 6e ni0i unu* +in&-e
ei, nu +u63 nu(e2 Fe(ei1 5e ui&3 *1 Be1,e-, N)ne5J /i *1 Pe&eQ ne143 0u &)@ii +in 0162 S<1-
6u&e1 53 4-e/e1503 F 5<1- 6u&e1 53 ?ie /i 6e-i0u*)5 6e &e-(en *un4 6en&-u Du++i&5 F +1- ei nu
6)& 63/i 1&I& +e +e61-&e +e -e4u*i*e 01-e *e 4u,e-ne1A3 ,ie@i*e2 DeP1 Be1,e- nu En@e*e4e un+e
1u 435i& 0u-1Pu* 53 in&e-,in3 (301-, i1- (1i &I-Aiu, 0u &)@ii 5e ,)- En&-e.1 10e*1/i *u0-u2 Se
(inune1A3 +e 0u-1Pu* 6e 01-e *<1u 1,u&Q 5e (inune1A3, +e 15e(ene1, /i 03 nu 5e 1?*3 0u &)@ii
En&-<un nen)-)0i& +e 56i&1*2
Fe(ei1 5e ui&3 *1 ei &-i5& 6en&-u ) ,-e(e, 16)i Be1,e- E/i +3 5e1(1 03 e1 /&ie (u*&e +in
0e*e 6e 01-e ei nu *e 6),e5&e50, /&ie 6-).1.i* +e5&u*e 01 53 nu 6)1&3 +)-(i En n)16&e1 10ee12 Îi
AI(.e/&e 0'i1- *ui Be1,e- /i 15&1<* ?10e 53<* ?u-ni0e 6In3<n ,I-?u* +e4e&e*)- +e *1 6i0i)1-e2
T ;e +e ?e-()1-e 1iK 56une e12
Be1,e- AI(.e/&e2
T D1, +)1(n32 E 4e101 (e1 Y *1 F)nAie2 ! ?)5& En&Ii 1 *ui ?-1&i<(i)2 B3ie@ii<3/&i1 1u -I5
+e e1, +1- (ie<(i 6*10e *1 ?e* +e (u*&2
T ?ile 6ericite
1:
, 56une e12 Şi n)u3 ne 6*10e2 Şi *ui Du++i&5 Ei 6*10e2 P)1&e ,<1- ?10e
6*30e-e 53 ,eni@i 0In+,1 53<* ,e+e( E(6-eun32 S3<* ,e+e@i E(6-eun3 0u e*2
#I(.e&u* Ei +e,ine 41*e/, 01 /i 0In+ /&ie 03 1/1 0e,1 nu 5e ,1 En&I(6*1 ni0i)+1&32
T M+1, 1- ?i<n -e4u*3, 56une Be1,2
T ;'i1- 1- ?i, e Pe&e +e 10)-+2
Şe+ 6en&-u ) ,-e(e ?3-3 53 50)1&3 ,-e) ,)-.3, +)1- u-(3-in+u<* 0u( 5e P)103 En 0u-&e1
+in 561&e*e 015ei2 Sun& 10)*) +)u3 *e143ne2 Du++i&5 ?u4e En 561&e*e *)-, *e E(6in4e,
?30In+u<*e 53 5e *e4ene 5in4u-e2 "ne)-i 5e )6-e/&e, E/i En0-u0i/e1A3 .-1@e*e 6e5&e 6ie6&, E/i
En+-e16&3 03&-e 0e- ?1@1 01 un 01+-1n En 561&e*e 03-ui1 0e15u* 5<1 )6-i&, /i -I+e2
T !0u( 61-e En )-+ine, 56une N)ne5J /i En4'i&e 0e i<1 (1i -3(15 +in 0e1i2 ;-e+ 03 1
ui&1& 0u &)&u* +e En&I(6*1-e2
D)1(n1 ;1,e** En0e6u5e 53 5e -i+i0e2 !0u( 5e 1/1A3 *1 *)0, )?e-in+u<i ) 6-i,i-e 5in0e-
1: G166J D1J5 F 5e-i1* +e &e*e,iAiune 01-e 1 En0e6u& 53 ?ie +i?uA1& +e !B; +in 1971 /i 1
5u6-1,ie@ui&, +1&)-i&3 6)6u*1-i&3@ii, 6In3 En 19:42 !-&'u- Ge-.e-& F)nA1-e**i 8F)nAie$9 e
6e-5)n1Pu* 6-in0i61* /i, En 10e*1/i &i(6, un ?1i()5 ne*e4iui&2
5u-6-in532
T O, nu, n<1 ui&1& +e*)0, 56une e12 Î/i 1(in&e/&e2 Nu 1/1 0u( ne<1( 1(in&i n)i, 6)1&e,
+1- E/i 1(in&e/&e une*e *u0-u-i2 P-).1.i* 03 ,1 1,e1 0)/(1-u-i En n)16&e1 10e15&1 /i, 0In+ ,)(
in&-1 *1 e* En 01(e-3 F &1&3* *ui /i 0u (ine F nu ne ,1 6u&e1 eH6*i01 0e 5<1 En&I(6*1&2 !5&1 e
61-&e1 0e1 (1i 4-e1 6en&-u e*Q nu 6)1&e eH6*i01 0ee1 0e ,e+e /i 0ee1 0e 0-e+e 03 5i(&e2 Nu 1-e
,)01.u*1-u* ne0e51-2
Fe(ei1 5u56in32
T În )-i0e 01A, .3ie@ii 10ei1 nu ,)- ui&1 +e e*2 ;e 5<1- En&I(6*1 +103 &)0(1i 10u( 1-
6*3nui 0u( 53<* 6-in+3R D103 &)0(1i 10u( 1- 6*3nui 0u( 53 .ă 6-in+3R
T Ne 6u&e( 6u-&1 5in4u-i +e 4-iP3, 56une N)ne5J, +1-, +e/i e En+e1Pun5 +e 5i4u- 6e
,)0e, 6-i,i-e1 nu /i<) 6)1&e 5&36Ini2
T P)1&e, 56une e12 D1- 0u( -3(Ine 0u Du++i&5R Î* +u0 eu *1 /0)1*3 F ).i/nui1( 53 ?10
15&1 /i 6-e5u6un 03 ,1 &-e.ui 53<(i -ei1u ).i0eiu* 6en&-u ) ,-e(e, 0e* 6u@in F +1- *ui Ei 6*10e
1&I& +e (u*& 53 ,in3 5in4u- 6e P)5 101532
T Î* ?10e 53 5e 5i(&3 01 un .3i1& 1+e,3-1&, 56une Pe&e2
Fe(ei1 5e En&in+e 6e5&e (153 /i<* 6-in+e 6e Pe&e +e (In3, ?30In+u<* 53 -)/e15032
T !/1 e, E* ?10e 53 5e 5i(&3 01 un .3i1& 1+e,3-1&2
T Ş&i@i, 56une Gen-J, *<1( 6u&e1 +u0e /i 1+u0e n)i 101532 Me-4e( 0u &)@ii *1 /0)1*1
4ene-1*3 /i nu ne<1- ?i 4-eu 53 ,eni( 6e 1i0i +in56-e 5&-1+1 %1n5152
R).e-&1 ;1,e** /e+e +)1- 10)*) ?3-3 53 56un3 ni(i0, ) 6353-ui03 +e ?e(eie En&-<) -)0'ie
0u i(6-i(eu-i, ui&In+u<5e 1&en&3 *1 Gen-J, 15e(ene1 0ui,1 1/&e6&In+ 5?I-/i&u* .1n0u*ui2
T !- ?i En )-+ine 15&1, +)1(n3 ;1,e**R ) En&-e1.3 Be1,e-2 !( 6u&e1<) ?10e, ?3-3 .3&3i
+e 0162 S1u 6)1&e 03 nu ,-e@i 5<) ?10e(2
;e,1 0)(6*i01& 5e 6e&-e0e 0u 0'i6u* +)1(nei ;1,e** F 5e ).5e-,3 ) (u*@i(e +e
A,I0ni-i, (1P)-i&1&e1 5u. 6ie*e2 "n )0'i 16-)16e 03 0*i6e/&e, 16)i 0e*3*1*& 0*i6e/&e
+e<1+e,3-1&e*e12 Î/i 50)1&e ) .1&i5&3 +in .uAun1- /i</i 5u?*3 n15u*2 Be1,e- 5e 4In+e/&eB
3ncearcă să se a!1ină să nu r4dă de noi2 ;In+ Ei ,1 56une 15&1 *ui Gen-J 6e +-u(u* +e
En&)1-0e-e, 0In+ N)ne5J /i 0u Pe&e ,)- ?i 1Pun5 +eP1 *1 015e*e *)-, Gen-J 5e ,1 ui&1 *1 e* 1.5)*u&
ui(i&2 Dacă 9ncerca să se a!1ină de la ce.a, atunci asta era să nu pl4ngă, 9i .a spune el222
16)i, 0u 1?e0@iune, +u63 ) 61uA3B %rostu1ule2
T !@i ?10e 15&1R Ei En&-e1.3 e1 /i, 0In+ Gen-J 16-).3 +in 016 En nu(e*e &u&u-)-, e1
50'i(.3 6u@in En&-e.1-e1B De ce 1@i ?10e 15&1R
Gen-J 5e ui&3 E(6-ePu-, 01 /i 0In+ 1- 56uneB Să răspundă altcine.a la asta, .ă rog0
Pe&e 56uneB
T Ne place +e e*, +)1(n32
N)ne5J 0)n?i-(3 +in 0162
T Mie<(i 6*10e ?e*u* En 01-e</i +u0e 5u?e-&1/u* +e15u6-1 016u*ui222
T M+1, 1i1 0'i1- 03<i 6iA+)5, 56une Pe&e2 Gen-J E* *),e/&e 0u 6i0i)-u* 6e 5u. (1532
Pe&e -e6e&3 En 4In+ 0u,in&e*e 6e 01-e &)0(1i *e<1 -)5&i& F 5e 6)1&e ,e+e1 15&1 6e 0'i6u* *ui F /i
En0e6e 53 5e -)/e1503 En ).-1Pi 0u -16i+i&1&e2
D)1(n1 ;1,e** 5e 61-e 03 n<1 .341& +e 5e1(3 ni(i02 Se ui&3 *1 Gen-J 0u ) 1&en@ie
0)n5&1n&32
T T-e.uie 53 i153 +in 0153 6e *1 )6& ?3-3 un 5?e-&, 56une e12
T Sun&e( En&)&+e1un1 6-in 16-)6ie-e *1 )-1 15&1, -356un+e Gen-J2 Nu<i 1/1, .3ie@iR
Şi, +e/i /16&e 61&-uAe0i /i 0in0i e +e ?16& 01( +e,-e(e 6en&-u ei, 0)n?i-(3 0u &)@ii +in
016 /i 56un +1, 1/1<i, 5i4u-, +12
T !@i ?10e 15&1R En&-e1.3 ?e(ei1 +in n)u /i, +e +1&1 10e15&1, Be1,e- nu (1i 4-e/e/&e,
in&uin+u<i &)nu*Q ?e(ei1 e nu6)0-e+3, un 0u,In& 01-e En5e1(n3 03 nu<@i ,ine +-10u*ui 53 0-eAi
0e 5e 56une2
T Si4u-, 56une Gen-J2 D)1- +103 0-e+e@i 03 Du++i&5 n<1- ,-e1 53222 /&i@i222
T N<1- ,-e1 01 n)i 53<* En5)@i(, &e-(in3 N)ne5J2
T E/&i En &)1&e (in@i*eR En&-e1.3 e12 Be1,e- 0-e+e 03 ?e(ei1 ,)-.e/&e 03&-e 5ine,
En0e-0In+ 53 5e 0)n,in43 03 .3ie@ii 10e/&i1 0'i1- 5un& En .u03&3-i1 ei, En0e-0In+ 53 5e
0)n,in43, +e ?16&, 03 &)1&e 10e5&e1 5un& En&-u &)&u* -e1*e2 S3 (e1-43 *1 /0)1*3 E(6-eun3 0u
ni/&e .3ie@i (1i (1-iR ;u .3ie@i 01-e (e-4 *1 0ee1 0e Du++i&5 nu(e/&e /0)1*1 1+e,3-1&3$R I
5<1- 63-e1 03 5e 1?*3 En -1i2
T Bine, 56une Gen-J2 V)( ,eni *1 )6& ?3-3 un 5?e-& 53<* +u0e( *1 /0)1*32 Şi<* ,)(
1+u0e /i En16)i 101532
T Ie5e *1 )-1222
T O, /&i( *1 0e )-3 ie5 0ei +e *1 !01+e(i1 Re&1-+1@i*)-, 56une Be1,e- ,)i)5 /i</i +3
5e1(1 0u eH10& ) 5e0un+3 En1in&e 53 *e ,1+3 0e*)-*1*@i ?e@e*e (u5&-3&)1-e 03 1 56u5 0e,1 0u
(u*& (1i -3u 01 pi-dos2 Î/i 10)6e-3 4u-1 0u 61*(e*e2 De15u6-1 61*(e*)-, )0'ii<i 5un& i(en/i2
N)ne5J Ei *),e/&e ?*uie-u* 6i0i)-u*ui 1&I& +e &1-e 6e 5u. (153, En0I& Be1, 16-)16e 03 5e
-35&)1-n3 6e 561&e +e 6e 501un2
T Nu<* *u1@i En 5e1(3, +)1(n3, 56une Gen-J2 Î* i1 4u-1 6e +in1in&e, *u0-u 6e 01-e<*
?10e +)1- 0In+ e 5&InPeni&2 Pu- /i 5i(6*u i<1222
T Nu (3 +e-1nPe1A3, Ai0e ?e(ei12 Ş&iu 0u( i 5e 56une2 "ne)-i, 0'i1- /i eu /i 0u !*?ie Ei
56une( 1/12 !0e5& 5u.ie0&, 4-eu +e 0-eAu&, +e<1.i1 +103 ) in&e-e5e1A32 De 0eR ,)-.e/&e e1 +in
n)u2
De/i e1 5e ui&3 *1 Gen-J, Be1,e- e 0e* 01-e<i -356un+e, En 0iu+1 ).-1Pi*)- 01-e<i 1-+2
T Fiin+03 e un &i6 (i/&), 56une e*2
;ei*1*@i 16-).3 0u ) 16*e01-e 1 016u*ui2
Î* ,)- +u0e /i<* ,)- 1+u0e 6e Du++i&5 +e *1 /0)1*3 6en&-u u-(3&)-ii 16-)Hi(1&i, 0in0i
1ni, 0u eH0e6@i1 +3@i*)- 0In+ e* ,1 ?i .)*n1, 51u ,)- ?i ei *1 Bi,u10Q 56-e 5?I-/i&u* 10e5&ei
6e-i)1+e, Du++i&5 nu ,1 (1i ?-e0,en&1 /0)1*1 M1-J M2 Sn)7e, 1*i15 !01+e(i1 Re&1-+1@i*)-,
0i Ş0)1*1 P-)?e5i)n1*3 +in De--J, un+e ,1 En,3@1 53 0)103 6-3Pi&u-i Ccoc păituri, En
+u++i&5<eA39, 53 50'i(.e .1&e-ii*e *1 (1/ini, 53 +e1 -e5&u* En16)i /i 53</i *e4e 5in4u- 0-1,1&1 *1
4I& 8n)+u* ,1 1-3&1 En&)&+e1un1 6e-?e0&, 0'i1- +103 une)-i ,1 1&I-n1 6e *1 Pu(3&1&e1 03(3/ii92
PIn3 1&un0i, En&I(6*1-e1 0u N)5ie RinOen'1ue- ,1 ?i ,eni& /i ,1 ?i &-e0u&, ) (inune +e 50u-&3
+u-1&3, ui&1&3 +e &)@i, (1i 6u@in +e 63-in@ii *ui N)5ie, 01-e</i ,)- 1(in&i (e-eu +e e12 În 1nii En
01-e<* ,)- En5)@i *1 /i +e *1 /0)1*3, Du++i&5 5e ,1 +eA,)*&1 6In3 0e ,1 1Pun4e 0e* (1i En1*&
+in&-e ei, un 1+)*e50en& .ine ?30u&, 0u un 0'i6 0iu+1& +e ?-u()5 +e 0)6i*2 PIn3 1&un0i E* ,)- ?i
En,3@1& 53 P)10e P1-0'ee5i /i ) ,e-5iune 5i(6*i?i01&3 1 P)0u*ui +e M)n)6)*JQ 6In3 1&un0i ,)-
?i in,en&1& N)0u* *ui Du++i&5 /i<* ,)- ?i Pu01& En0)n&inuu, -IAIn+ une)-i 1&I& +e &1-e, En0I& !*?ie
;1,e** 8+in&-e e* /i +)1(n1 ;1,e**, e* e-1 0e* En1*&, +1- /i e* 1,e1 0e,1 0e 1+u0e1 1 6153-e9 ,1
,eni En 016u* 503-i*)- +in .u03&3-ie, 0e*e 01-e +u0e1u P)5, 56-e 01(e-1 +e -e0-ee-e, /i ,1 5&-i41
*1 ei, +)-in+ 53 1?*e 0e 5e 6e&-e0e, 0e e-1 1&I& +e +i5&-10&i,, /i 6)1&e 03 ei ,)- En0e-01 53<i
eH6*i0e 03 Du++i&5 1 1-un01& 6en&-u Gen-J 61i56-eAe0e *1 ) (In3 +e nu(1i +)u3 51u 03
Du++i&5 1 1-un01& 0in0i56-eAe0e de& a&ndoaselea 6en&-u Pe&e, +1- !*?ie nu ,1 63-e1 ni0i)+1&3
53 6-i0e163 +e56-e 0e ,)-.e1u eiQ ,1 5&1 10)*) En 016u* 503-i*)- 0u ) .u01&3 +e Ai1- En (In3,
AI(.in+ 6e-6*eH, /i ,1 56une En&)&+e1un1 10e*1/i *u0-uB Nu striga1i mai tare ca ursul 9n
pădure, !ăie1i, /i ,1 En0'i+e u/1, *35In+u<i 6e ei 53</i 0)n&inue &-e.u-i*e222 /i, +in&-e &)1&e
10e*e &-e.u-i, N)0u* *ui Du++i&5 e-1 0e* (1i .un, 1 +-10uS +e 6iA+)5, 0u( 1- ?i 56u5 Pe&e2 V)- ?i
,-e(u-i 0In+ Be1,e- ,1 0-e+e 03 ,1 -I+e 6In3 0e ,1 eH6*)+1, i1- Du++i&5 ,1 5&1 En&)&+e1un1
6e 0),)- 1*3&u-i +e &1.*1 (1-e P1-O(unn +e 0-i..14e, 0u 6i0i)1-e*e 1+un1&e 5u. e* /i -InPin+
1i+)(1 unui Bu++'12 ;e (1i 0u-,e5e*ieK T)1&e 10e5&e1 *e 5&1u En ?1@3, +1- 10u( nu 1u +e0I&
10e15&3 .u03&3-ie /i 5)1-e*e 6*in +e 5u-6-iAe, /i Du++i&5 +e 1?1-3, E(6in4In+ *e143ne*e2
Du++i&5 01-e *e<1 ?30u& ) ?1,)1-e 1&I& +e (1-e in&-In+u<*e En ,i1@32 Du++i&5 01-e nu e F /i<1u
+1& 5e1(1 +e 15&1 +in 6-i(1 0*i63 F *1 ?e* 01 &)& -e5&u* *u(ii 6e 01-e ) 0un)50 ei2
T Nu<(i +1u 5e1(1 0u( +e<1u ?)5& En 5&1-e 5<) ?103, 56une Pe&e +in&-<) +1&32 P*In4e1
1&I& +e 1(1-ni0K Nu<(i +1u 5e1(1 0u( +e<1u 6u&u& 0)n&inu1 53<* 5I0Iie2
R).e-&1 ;1,e** 5e ui&3 *1 e* 0u &-i5&e@e2
T B3ie@ii (1i (1-i nu<* 1u+ 1/1 0u( E* 1uAi@i ,)i, 56une e12 S6e- 53 nu En@e*e4e@i
ni0i)+1&3 *u0-u* 10e5&12
L
T #onesy0 5&-i43 Be1,e-2 'ei, #onesy0
De +1&1 10e15&1 6-i(e/&e un -356un5, un -356un5 5*1., +1- in0)n?un+1.i*2 Ş)6-)nu*
un+e @ine1u snowmo!ile&u* e-1 un 5)i +e (1n51-+3 1?*1&3 *1 61-&e- /i unu* +in *u0-u-i*e
+in3un&-u e-1 un 0*1H)n 0u .u-+u?, +e ?e*u* 0e*)- 6e 01-e *e 1,e1u ()n&1&e ?u-niA)-ii *1
+)(i0i*iu +in 1nii +)u3Ae0i 51u &-eiAe0i 6e 4'i+)nu* .i0i0*e&e*)- *)-2 Pe 10e5&1 E* 1uAi Be1,e-
10u(B (ugaaa0 'uu&uugaaa0 "n 5une& 01-e *<1- ?i ?30u& 0u 5i4u-1n@3 6e Du++i&5 53 -I+3
6In3 *1 *10-i(i F un 615i)n1& 1* 5une&e*)- 1(6*e /i (u5&)15e, 15&1 ?u5e5e ,e0'iu* *)- 6-ie&en
Du+52
Pe-+e1u1 1*.15&-3 /i +i1?1n3 +e *1 +u/ ?)/ni /i 6e .-1@e*e *ui Be1, 163-u-3 6)-@iuni
*uHu-i1n&e +e 6ie*e +e 43in32 Fu 6e 01*e 53 5e -i+i0e, 4In+in+u<5e 03 M0;1-&'J ?30u5e
6e-+e1u1 53 ?)/ne1503, 16)i E/i +3+u 5e1(1 03 ) 1&in5e5e e* 0u 6-)6-iu* 53u 0)& F e-1 En4u5&
10)*), En4u5&, ?3-3<n+)i1*3 F /i 5e *ini/&i2 T)& nu 5e 1uAe1 ni(i0 +e 5u. e*Q ,ie&1&e1 10ee1, )-i0e
1- ?i ?)5& e1, ?ie e-1 ()1-&3, ?ie 6*e015e2 "n1 +in +)u3, 0u 5i4u-1n@32
Ei .ine222 aproape 0u 5i4u-1n@32
Be1, E/i En&in5e (In1 En 561&e, 1&in5e 0u +e4e&u* .u&)nu* +e &-15 161, 16)i E/i 6*e03
(In12 Stai cuminte, 56u5e5e N)ne5J, /i Be1,e- 1/1 ,)i1 53 ?103, +1- +e 0e 6iA+1 (3<5i nu
5e<n&)-5e5e En03 N)ne5JR D103 nu 435i5e .1n+1 iA)*1n&3, +e 0e nu 5e En&)-5e5e ?3-3 e1R %recis
&-e0u5e-3 +eP1 Ae0e (inu&e, nu<i 1/1R I1- *ui i 5e 63-u5e ) E(6u@i&3 +e oră 9ntreagă2 În&-e &i(6,
e* 5&3&u5e 6e .u+3 1*3&u-i +e 01+1,-u* +in 01+3, un 01+1,-u 1* 03-ui 0u- 1-3&1 01 /i 0In+ Ei
?u5e5e +e56i01& 0u +in1(i&3, )(u*e, 15&1 01 53<@i 6i1-3 0'e?u* 53 &e (1i 030i ,-e)+1&3222
T M1i &-14e ) +1&3 0*1H)nuS, 0e* 6u@in, (u-(u-3 Be1,e-2 S&-In4e .u-+u?uS, +3<(i +e
,e5&e 03 En03 (1i e/&i 10)*)2
D1- N)ne5J nu ?30u ni(i02
7
N)ne5J nu 435e1 .1n+12
;3u&15e 6e5&e &)& /i nu 435i5e ni(i02 Ş&i1 03 10)*) &-e.uie 53 ?ie, +1- nu 1&I-n1 +e ni0i
un 0ui /i nu 5e 1?*1 ni0i 6e (151 6*in3 +e une*&e2 Nu e-1 ni0i En 561&e*e 0u&ii*)- 0u ,)65e1, ni0i
En 0I-*i4u* +e 5u. (3/&i*e 6en&-u ,)65i& 01-e 1&I-n1u 10)*) +e .e-e&e*e *)- +e 6*15&i0
En43*.eni&2 Se ui&15e 5u. (153, 5e ui&15e En 0u&ii*e En4-3(3+i&e *In43 6e-e&e*e +in ?un+, 16)i
5e ui&15e En 0)(61-&i(en&u* +e 5u. 501unu* +in +-e16&1 1* snowmo!ile<u*ui2 =35i 10)*) un ?1-
+e -eAe-,3, En03 E(610'e&1& En 0u&i1 *ui, /i ) Pu(3&1&e +e 610'e& +e @i43-i Lu0OJ S&-iOe, +1-
ni0i u-(3 +e .*e5&e(3@i1 10ee1 +e .1n+3 iA)*1n&32 Si(@e1 (inu&e*e 0u( 5e 50u-42 O+1&3 ?u
5i4u- 03<* 1u+e 6e Be1,e- 5&-i4In+u<*, +1- nu ,)i1 53 5e En&)1-03 ?3-3 .1n+3, 1/1 03 ?30u 53
5&-i4e ,e0'iu* 0*1H)n 0e A30e1 6e P)5, 5&-In4In+u<i .u-+u?u* 0-361& +e 6*15&i0 ne4-u /i 50)@In+
un uuuga& uuuga, 01-e i<1- ?i 6*30u& 0u 5i4u-1n@3 *ui Du++i&52
;u 0I& 5e ui&1 (1i +i56e-1& +u63 .1n+3 /i nu ) 435e1, 0u 1&I& 63-e1 10e15&1 (1i
in+i56en51.i*32 =35i un 5u* +e 5?)1-3, +1-, 6en&-u nu(e*e *ui Du(neAeu, 0u( 53 6-inAi
01610u* +e *1 &)1*e&3 0u s6oara: În&-<un 5e-&1- 1* (e5ei +e *u0-u 5e 1?*1 ) -)*3 +e .1n+3 50)0i,
e-1 16-)16e 5i4u- +e 15&1, +1- ,ie&1&e1 +in &)1*e&3 63-u5e +e5&u* +e 6u&e-ni03, 15e(ene1 unui
6e/&e +e +i(en5iuni (1-i 51u 1*&0e,12 B1n+1 50)0i nu 1- ?i ?)5& En+e1Pun5 +e -eAi5&en&32
N)ne5J -3(15e *In43 !-0&i0 ;1&, ui&In+u<5e E(6-ePu- 0u )0'ii *1-4 +e50'i/i, &-e0In+u</i
+e4e&e*e 6-in 63- 8nu</i 6u5e5e (3nu/i*e En16)i 6e (Iini /i 5&3&u5e 1?1-3 En ?-i4 +e5&u* +e (u*&
53<i 1()-@e1503 +e4e&e*e9 /i eH6i-In+ ,3*3&u0i 1*.i +e 1.u-i2
T "n+e mama mă&si: En&-e.3 0u ,)0e &1-e /i *),i 0u 6u(nu* En (1532 "n ,-1? +e
0u&iu@e u(6*u&e 0u /u-u.u-i /i 0uie 03Au-3 0In+ ?30u 15&1 /i, En 561&e*e *)-, 5e 1?*1 .1n+1
iA)*1n&3, ) -)*3 (1-e /i 4-153 0u .1n+3 iA)*1n&32 P-).1.i* 03 &-e0u5e 0u 6-i,i-e1 6e5&e e1 +e
,-e) Ae0e )-i2
O 6-in5e En (In3, ) En+e53 En .uAun1-u* '1inei F '1in1, 0e* 6u@in, E/i 1(in&i5e 53 /i<) i1,
+e/i nu 5e ).)5i5e 53<i &-143 ?e-()1-u* F /i 5e En&)1-5e 56-e ie/i-e2 !0e*1 ?u ()(en&u* En 01-e
Be1,e- En0e6u 53 @i6e2 De<1.i1 1uAi5e 0In+ E* 0'e(15e, +1- N)ne5J 1uAi 10u( ?3-3 ni0i )
6-).*e(3 @i6e&e*e2 E-1u 1(6*e, -).u5&e, 6*ine +e +u-e-e2
N)ne5J 1*e-43 56-e u/32
:
M1(1 *ui Ei 56u5e5e En&)&+e1un1 03 50).i&)-i*e E* ,)- )()-E, +1- nu</i En0'i6ui5e
ni0i)+1&3 03 ) ,)- ?10e En ?e*u* 10e5&12
ŞeAIn+ 6e 01610u* En0'i5 +e *1 &)1*e&3, Be1,e- 6i63i .uAun1-u* +e 5u5 1* '1*1&u*ui,
03u&In+ ) 50).i&)1-e 6e 01-e 5<) (e5&e0e, +1- nu (1i e-1 ni0i un1 10)*) F 5e 1?*1u E(6-3/&i1&e
6e &)1&3 5u6-1?1@1 6)+e*ei2 D)u3 51u &-ei 1&e-iA15e-3 +e61-&e +e 5In4e, +1- 1- ?i &-e.ui& 53 5e
-i+i0e un 6i0 +e 6e 01610u* &)1*e&ei 01 53 1Pun43 *1 e*e T 53 5e -i+i0e /i 53 5e En0*ine En ?1@32
Be1,e- 1n1*iA3 5i&u1@i12 Stai cuminte pe curul tău, 56u5e5e N)ne5J, +1- e-1 5i4u- 03
,ie&1&e1 +in &)1*e&3 6*e015eQ scu6undarea, scu6undarea, scu6undarea, 0u( 5e 56une1 En
?i*(e*e +e -3A.)i 0u 5u.(1-ine2 Şi 0'i1- +103 n<1- ?i 6*e01&, nu</i ,1 -i+i01 ?un+u* +e0I& )
5e0un+3 51u +)u32 D103 53-e1 ,ie&1&e1, Be1,e- /i<1- 6u&e1 *351 4-eu&1&e1 En16)i 6e 01610, i<1-
6u&e1 6)1&e -u6e 4I&u* ei (i0 /i 5)*A)5 8.ineEn@e*e5, 6-e5u6unIn+ 03 a.ea 4I&92
Se ui&3 0u Pin+ *1 50).i&)-i2 T-ei 51u 61&-u e-1u +e5&u* +e 16-)16e 01 53 &-e.ui1503 +)1-
53 5e En&in+3 /i 53 *e -i+i0e, +1- nu 1,e1 +e 4In+ 53</i .14e 50).i&)-i (u-+1-e +e 5In4e En
4u-3, (1i 1*e5 03 /&i1 +e un+e 6-),eni5e 10e* 5In4e2 Şi (1i e-1 un *u0-u2 ;'e5&i1 1i1 0iu+1&3
/i 6-3?)153 0-e/&e 6e 5In4e, 0-e/&e1 /i En 0-363&u-i*e +in&-e +1*e*e +e 4-e5ie F ) ,e+e1 (1i
*i(6e+e 01 6In3 10u(2 Se ,e+e1 /i 6e 0I&e,1 +in&-e 50).i&)-i222 +1- nu /i 6e 0e*e 01-e 5e 1?*1u
+e61-&e +e 5In4e2 !0e*e1 e-1u 0u-1&e /i 1*.e, /i, +103 1,u5e5e ,-e)+1&3 ne,)ie +e 5en&i(en&u*
+e 0)n?)-& +1& +e ?16&u* 03 @ine1 0e,1 En 4u-3, ) .u03@i&3 +e *e(n 6e 01-e 53 ) -)1+3, 10u( e-1
()(en&u*2
T Fu&u<i, (u-(u-3 Be1, /i 5e 16*e03 En1in&e, En&inAIn+ ) (In32 De4e&e*e Ei 1Pun5e-3
16-)16e +e ) 50).i&)1-e 0u-1&32 Î/i 0)n&-10&3 (u/0'ii +in 0)165e /i ?un+u* i 5e -i+i03 +e 6e
016102 De4e&e*e<i 6-in5e-3 50).i&)1-e1 F ah, a mea eşti E 0In+ 0e,1 iA.i 01610u* &)1*e&ei, E*
*),i 0u ) ?)-@3 En4-)Ai&)1-e, 6-)ie0&In+u<* En 5u5, +i-e0& En .)1/e*e *ui ne6-)&eP1&e, /i
E(6in4In+u<* En ?1@32 Be1,e- 5e 143@3 +e 6e-+e1u1 +e *1 +u/ En&-<) u*&i(3 En0e-01-e +e<1</i
(en@ine e0'i*i.-u*, +1- 10e15&1 5e +e56-in5e +e .1-1 (e&1*i03 En&-<un 0*in0'e& +e ine*e2
B)01n0ii Ei 1*une01-3 6e 5In4e /i e* 1&e-iA 0u 016u* En1in&e 6e 61-+)5e1*3, 15e(ene1 unui )(
1-un01& En 1e- +e 03&-e un 501un 01&16u*&1n&2 In 561&e*e *ui 1uAi 01610u* +e &)1*e&3
-i+i0In+u<5e +e5&u* +e -16i+ 53 0-16e -eAe-,)-u* +e 6)-@e*1n2
;e,1 u+ /i 4-eu 1&e-iA1 6e 4I&u* *ui Be1,e-2 ;e,1 0e 5e(3n1 0u ) 0)1+3 51u 0u un
,ie-(e 51u 0u un 5e4(en& (u50u*)5 +e &en&10u* 5e En0)*30i En&-e 6i0i)1-e*e *ui /i<* 6-in5e
En&-<) 5&-In5)1-e +e 6i&)n +e .)1/e*e +eP1 6u*5In+e2 Be1,e- @i63, -i+i0In+u</i .3-.i1 +e 6e
+1*e*e En5In4e-1&e 8un +e5en Ai4A141& i 5e &1&u15e 6e e19, 0u )0'ii ie/in+u<i +in )-.i&e2
Vie&1&e1 5e En&in+e1 u(e+3, /i -e0e, /i 4-e1 +e *1 0e1?1 *ui /i 6In3 *1 n)1+3, 15e(ene1 unui
0),)- ?30u& 5u* 01-e -e56i-3, /i 10u( En0e6u 53 50)1&3 5une&e -16iAi, 150u@i&e /i 0i-i6i&e,
15e(eni unei (1i(u@e &u-.1&e2
Be1,e- @i63 +in n)u, /e-6ui 6e .u-&3 03&-e u/3, 16)i 5e -i+i03 En 61&-u *1.e,
50u&u-In+u<5e, En0e-0In+ 53 1-un0e ,ie&1&e1 +in 561&e*e *ui2 Funi1 (u50u*)153 E* 5&-In5e +in
n)u En&-e 6i0i)1-e /i 5e 1uAi un 6)0ne& 5*1. +in56-e 0e1@1 *i0'i+3 +e +u-e-e 01-e<i e-1 10u(
01n1*u* in4'in1*2
O, "ristoase, 4In+i Be1,2 "ristoase Mare %ăroase, cred ăsta a 6ost unul dintre coaiele
mele2
=ui@In+, &-1n56i-In+, 0u *i(.1 +1n5In+u<i 0In+ 1?1-3, 0In+ En3un&-u +in 4u-3 15e(ene1
unui 6e&-e03-e@ +e(en&, Be1,e- ?30u 5in4u-u* *u0-u *1 01-e 5e 6u&e1 4In+iB 5e -35u0i 6e 561&e,
En0e-0In+ 53 A+-).e1503 ,ie&1&e1 En&-e 0)*)1n1 *ui ,e-&e.-1*3 /i +1*e*e +e 4-e5ie2 Îi 0i-i6i En
u-e0'i, 16-)16e 15u-Ain+u<*, /i En0e6u 53 5e A.1&3 ?-ene&i02 Be1,e- 6-in5e 0)1+1 En0)*30i&3
En&-e 6i0i)1-e*e *uiQ e-1 ?in3 /i ?3-3 63- 6e +e15u6-1, +1- 56in)153 F 6*101&3 0u 0I-*i4e ?30u&e
+in 63- n30*3i&, 61-03 F 6e +e+e5u.&2 Şi e-1 /i u+32 ;u 163R ;u 5In4eR ;u 1(In+)u3R
T Ahhh0 Ahhhl O, Dumne-eule, dă& mi drumuA0 Dietate 6utută, dă&mi drumuA0 lisuse0
<i@uteriile mele 6utute0 Iiiisuse0
În1in&e 53</i 6)1&3 0).)-E (In1 5u. 10e15&3 0)1+3, ) 4u-3 6*in3 +e 10e i 5e En?i65e En&-<)
61-&e 1 4I&u*ui2 Be1,e- 6e+1*3 En 561&e, u-*In+, 16)i ,ie&1&e1 +i563-u2 Be1,e- En0e-03 53 5e
-i+i0e En 6i0i)1-e2 T-e.ui 53 5e E(6in43 0u (Iini*e, ?iin+03 1(In+)u3 6i0i)1-e*e Ei e-1u 5*ei&e
+e 6u&e-i, i1- (Iini*e Ei &)& 1*une01u2 Pe *In43 5In4e*e *ui M0;1-&'J, 61-+)5e1*1 .3ii e-1
10u( 10)6e-i&3 /i 0u 163 (u-+1-3 +in -eAe-,)-u* &)1*e&ei, i1- +1*e*e +e 4-e5ie 5e &-1n5?)-<
(15e-3 En&-<un 61&in)1-2
;In+ -eu/i En&-<un 5?I-/i& 53 5e -i+i0e, ,3Au 0e,1 1&I-nIn+ +e 01n1&u* u/ii 6e *1
Pu(3&1&e1 +i5&1n@ei +e *1 63(In&2 !-3&1 01 ) ne,35&ui03 (u&1n& T nu 1,e1 6i0i)1-e, +1- 1,e1
) 0)1+3 4-)153 -)/01&<1u-ie2 Nu 1,e1 6-)6-iu<Ai5 016, +)1- un ?e* +e (30iu*ie *u0i)153 +in
01-e ie/e1u +)i )0'i ne4-i 14e-i2
Nu(3&1&e1 +e P)5 1 (30iu*iei 5e +e50'i5e, eH6unIn+ ) 5u(e+enie +e +in@i2 Vie&1&e1 5e
n36u5&i 15u6-1 *ui 1i+)(1 unui /1-6eQ (30iu*i1 53-i 6-in 1e- 01 un .i0i, 0)1+1 6*e/u,3
-3(InIn+ 6-in53 +e 01n1&u* u/ii2 Be1,e- @i63 /i</i -i+i03 ) (In3 En1in&e1 ?e@ei2 T-ei +in 0e*e
0in0i +e4e&e F &)1&e En 1?1-3 +e +e4e&u* (i0 /i 0e* (1-e F +i563-u-32 Nu 5i(@i ni0i un 6i0 +e
+u-e-eQ ?ie nu era ni0i un 6i0 +e +u-e-e, ?ie ) En4'i@i5e +u-e-e1 &e5&i0u*u*ui 53u 561-& 6e &)1&32
În0e-03 53 5e ?e-e1503, +1- 61-&e1 +in 561&e 1 4enun0'i*)- *ui 5e *),i +e ,15u* &)1*e&ei 561-&e2
Nu (1i 1,e1 un+e (e-4e2
"hestia asta se a6la 9n in&e-i)-u* lui, 4In+i Be1,e-, +)1- 6en&-u 1&I& (1i 1,u &i(62 Se
a6la 9n in&e-i)-u* lui2
!6)i ,ie&1&e1 E/i +e56-in5e 0)1+1, 51u &en&10u*u*, 51u )-i0e 1*&0e,1 e-1 /i 53-i 15u6-1 *ui,
61-&e1 +e 5u5 1 -u+i(en&u*ui +e 016 +)(in1&3 +e )0'ii 10ei1 ne4-i /i 5&u6i+ +e ?u-i)/i, 61-&e1
+e P)5 F ) 4'i)&u-1 +e 10e )5)15e2 De +e61-&e, +in&-<un 1*& uni,e-5, un+e 5<1- ?i 6u&u& 53 (1i
eHi5&e En03 ) *u(e -1@i)n1*3, N)<ne5J Ei 5&-i41 nu(e*e, +1- N)ne5J e-1 En En&I-Aie-e, N)ne5J e-1
0u (u*& En En&I-Aie-e2
Vie&1&e1 01-e ?u5e5e En M0;1-&'J 1&e-iA3 6e 6ie6&u* *ui Be1,e- 0u ) 6)0ni&u-32 Mi-)5e1
01 ,In&u-i*e *ui M0;1-&'J F ) )+)1-e 4-e1 +e u*ei, /i e&e-, /i 41A (e&1n2 Bi0iu* (u50u*)5 01-e
e-1 61-&e1 +e P)5 1 0)-6u*ui ei 5e En0)*30i En Pu-u* &1*iei *ui Be1,e-2 ;16u* Ei 534e& En1in&e /i
+in@ii ei 5e En?i65e-3 En n15u* *ui Be1,e-2
Ţi6In+, *),in+<) 0u 6u(nii, Be1,e- 03Au 6e 561&e 6e5&e &)1*e&32 ;1610u* /i 0)*10u* 5e
iA.i5e-3 +e -eAe-,)- 0In+ ie/i5e ,ie&1&e1 +in3un&-u2 ;1610u* -3(35e5e -i+i01&, +1- 0)*10u*
03Au5e *1 *)02 !0u(, Be1, 1&e-iA1 6e e*, E* -u65e, /i 03Au 0u ?un+u* En &)1*e&3 En &i(6 0e
,ie&1&e1<ne,35&ui03 E* 5&-In4e1 +e &1*ie /i<i -)n@3i1 ?1@12
T Be1,e-K Be1,, 0e 5e222
Be1,e- 5i(@i ,ie&1&e1 0-i56In+u<5e 6e e* F 5e 0-i561 +e<1+e,3-1&e*e1, 15e(ene1 unui
6eni5 in&-1& En e-e0@ie2 S&-In5)1-e1 &en&10u*u*ui 5e En&3-i En Pu-u* &1*iei *ui, 16)i 5e 5*3.i2 F1@1
i+i)1&3 0u )0'i ne4-i .i0iui En 561&e, 03&-e 5une&u* ,)0ii *ui N)ne5J, i1- Be1, E/i ,3Au ,e0'iu*
6-ie&en 6-in&-<) 0e1@3 5In4e-ie 0u ni/&e )0'i +in 0e En 0e (1i 5*1.iB N)ne5J 5&In+ 0u 4u-1
+e50'i53 En 01+-u* u/ii, 0u ) -)*3 +e .1n+3 iA)*1n&3 Fnu ne mai e de 6olos acum, 4In+i Be1,e-,
nu ne mai 6oloseşte la nimicG En&-<) (In3 ine-&32 N)ne5J 5&In+ 10)*) 0)(6*e& ne1Pu&)-1& +in
6-i0in1 /)0u*ui /i 1 )-)-ii 01-e<* 0u6-in5e5e-32 Nu -e6-eAen&1 +e0I& u-(3&)1-e1 6-1+3 1 10e5&ei
,ie&3@i2
T N)ne5J, 01-3<&e +e<1i0iK 5&-i43 Be1,e-2 V)0e1 *ui e-1 4I*4Ii&3, ?)-@1&3 53 i153 6-in 4u-1
6*in3 +e 5In4e2 O.5e-,3 03 ,ie&1&e1 5e 6-e43&e1 53 51-3 /i</i 6e&-e0u .-1@e*e En Pu-u* 0)-6u*ui
ei 6u*51&i* 01 /i 0In+ 1- ?i ?)5& ) 1(1n&3B F Ie/i +e<1i0iK En0'i+e u/1K D3222
Dă& i 6oc, ,)i5e 53 56un32 3nchide&o aici, 9nchide& ne pe am4ndoi aici, arde .ietatea,
arde&o de .ie5 eu .oi şedea cu curuA ad4nc 9n6ipt 9n toaleta asta 6utută, cu !ra1ele 9n @urul
.ietă1ii ăsteia, şi, dacă .oi muri sim1indu& i mirosul p4rlit, .oi muri 6ericit2
D1- ,ie&1&e1 5e 5(u0e1 6-e1 6u&e-ni0, i1- nen)-)0i&u* +e N)ne5J nu ?30e1 +e0I& 53 5&e1
10)*) 0u -)*1 +e .1n+3 iA)*1n&3 En (In3 /i 0u (1Hi*1-u* 03Au&, /i 53 ?ie 1* +-10u*ui +103 nu
5e(3n1 0u Du++i&5, &I(6 15e(ene1 unui ie6u-e 015&-1& En 6*in 5eA)n +e E(6e-e0'e-e /i ?3-3
ni0i ) /1n53 +e -e,eni-e2 !&un0i 5e En&)1-5e ,ie&1&e1 En16)i 56-e Be1,e-, 0u 016u*<(30iu*ie
?3-3 u-e0'i /i ?3-3 n15 &-15 En 561&e, /i, En1in&e 01 10e* 016 53 5e n36u5&e1503 En ?1@3 /i En1in&e
01 *u(e1 53 eH6*)+eAe 6en&-u ) u*&i(3 +1&3, Be1,e- 1,u ) u*&i(3 ?-In&u-3 +e 4In+B A dracuA
sco!itori, !lestemă1ie, mama a spus mereu că222
!6)i eH6*)+3 -)/u*, /i ne4-u* En?*)-i, i1-, un+e,1 +e61-&e +e e*, 5e 1uAi-3 6-)6-ii*e 51*e
@i6e&e, u*&i(e*e2
9
N)ne5J E* ,3Au 6e Be1,e- /eAIn+ En &)1*e&3 0u 0e,1 0e 5e(3n1 0u un ,ie-(e -)/u<1u-iu
4i41n&i0 143@1& +e e*2 S&-i43 /i ,ie&1&e1 5e En&)1-5e 56-e e*Q nu 1,e1 un 016 6-)6-iu<Ai5, +)1-
)0'i ne4-i +e -e0'in /i ) 4u-3 6*in3 +e +in@i2 !,e1 0e,1 9ntre +in@i, 0e,1 0e nu 1,e1 0u( 53 ?ie
-3(3/i@e*e (e5&e01&e 1*e n15u*ui *ui Be1,e- ;*1-en+)n, +1- 01-e 6-).1.i* 15&1 e-12
/ugi0 E/i 5&-i43 En 5ine, 16)iB Sal.ea-ă& l0 Sal.ea-ă& l pe <ea.er0
!(In+)u3 i(6e-1&i,e*e 1,e1u 10ee1/i 6u&e-e /i, 01 -eAu*&1&, -3(15e .*)01& En u/3,
5i(@in+u<5e 4-eu, 01 /i 0In+ 1- ?i 1,u& 61&-u 5u&e +e Oi*)4-1(e2 Vie&1&e1 +in .-1@e*e *ui Be1,e-
50)&e1 un 5une&, un 0i-i6i& +e(en@i1* 01-e<i 63&-un5e En 016 /i<* ?30u 53 5e 4In+e1503 *1 0e,1,
*1 0e,1 +e &1-e +e +e(u*&, nu</i 1(in&e1 0u eH10&i&1&e 0e2
!6)i, Be1,e- 5&-i43 *1 e* +in 6)Ai@i1 0iu+1& &)*3ni&3 +in &)1*e&3, 56unIn+u<i 53 5e 01-e,
53 En0'i+3 u/1, +u63 01-e ,ie&1&e1 5e En&)1-5e En16)i *1 5une&u* ,)0ii 51*e, 01 /i 0In+ 5<1- ?i
En&)-5 *1 ) 1?10e-e &e(6)-1- +1&3 ui&3-ii, /i, +e +1&1 10e15&1, 5e n36u5&i 15u6-1 )0'i*)- *ui
Be1,e-, 15u6-1 nen)-)0i@i*)- *ui +e ochi2 Be1,e- 5e A,I-0)*i, /i 5&-i43, /i En0e-03 53 -eAi5&e En
&i(6 0e ,ie&1&e1 0i-i6e1 /i 0*3n@3ne1 /i<* (u/01, 0)1+1 F 51u 0e<) ?i ?)5& e1 F ?*eHIn+u<i<5e /i
5&-In4In+u<5e En Pu-u* &1*iei *ui, 50)@In+u<i *ui Be1,e- 03(1/1 +e 5u. '1*1& /i 16)i
1*une0In+u<i 6e 6ie*e1 4)1*32 Pi0i)1-e*e *ui Be1,e- 5e A.3&e1u 6e +1*e*e +e 4-e5ie, 03*0Iie*e
.)01n0i*)- *ui E(6-)/0In+ 163 En5In4e-1&3 En Pu- En ?I/ii 5u.@i-i, u(.-1 *ui &-e(u-In+ 6e
6e-e&e2 ;'e5&i1 10ee1 i4-15i)153 5e 435e1 6e5&e &)& 10u(, 5e -356In+e1 1&I& +e 1 +-10u*ui +e
repede222
N)ne5J E* ,3Au 6e Be1,e- 5(u0in+u<5e En 561&e En&-<un u*&i( 5615(Q ,3Au ,ie&1&e1
5*3.in+u</i 6-in5)1-e1 /i *35In+u<* 6e Be1,e- 0'i1- 1&un0i 0In+ 10e5&1 03Au +e 6e &)1*e&3,
61-&e1 +e 5u5 1 0)-6u*ui *ui 6-3.u/in+u<5e En 01+3, 6e5&e M0;1-&'J, 6e5&e .unu* +)(n
I1&3<Eu<S&1u<*1<"/3</i<B1&2 Vie&1&e1 1&e-iA1 6e 61-+)5e1*3 /i 6)-ni /e-6uin+ F ;-i5&)15e, e-1
1&I& +e -16i+3 F 03&-e e*2 N)ne5J ?30u un 615 En 561&e /i &-In&i u/1 +e *1 .1ie 0'i1- En1in&e 01
,ie&1&e1 53 5e iA.e1503 +e e1, 50)@In+ un .u?ne& 16-)16e i+en&i0 0u 0e* 6e 01-e<* 50)5e5e 0In+
*),i5e in&e-i)-u* 01610u*ui +e *1 &)1*e&32 IA.i u/1 +e5&u* +e &1-e, 5<) ?103 53 &-e(u-e En
01n1&u-i2 Lu(in1 6I*6Ii1 En ?I/ii 6e 5u. u/3 0In+ ,ie&1&e1 5e (i/03 14i&1&3 6e +1*e*e +e
4-e5ie, 16)i 5e iA.i +in n)u +e u/32 P-i(u* 4In+ 1* *ui N)ne5J ?u 53 1*e-4e 53 i1 un 501un, 53<*
?iHeAe 5u. 0*1n@3, +1- 0I& +e &I(6i&3 e-1 10e15&3 i+ee, 1/1 0u( 56une1u 6-)6-iii *ui 0)6ii, 0I&
+e 1 +-10u*ui +e i+i)1&3 F u/1 5e +e50'i+e1 9năuntru, nu En 1?1-32 !+e,3-1&1 +i*e(3 e-1 +103
,ie&1&e1 En@e*e4e1 *1 0e ?)*)5e1 0*1n@1 /i +103 1Pun4e1 *1 e12
;1 /i 0In+ i<1- ?i 0i&i& 4In+u-i*e F +1- 0ine 56u5e5e 03 15&1 e-1 i(6)5i.i*R F 5e 1uAi un
5une& +e ,ie-(ui1*3 6e 0e1*1*&3 61-&e 1 u/ii /i N)ne5J 5i(@i 0*1n@1 En0e-0In+ 53 5e -35u0e15032
O-i0e 1- ?i ?)5& ,ie&1&e1 10e15&1, e-1 in0-e+i.i* +e 6u&e-ni032 N)ne5J @inu5e +e 0*1n@3 0u (In1
+-e16&3Q 10u( ) 6-in5e /i 0u (In1 5&In432 Pen&-u ) 0*i63 &e-i.i*3, ?)-@1 01-e En0e-01 53
-35u0e1503 0*1n@1 0)n&inu3 53 0-e1503, 16)i N)ne5J ?u 5i4u- 03 ,ie&1&e1 +in3un&-u ,1 6u&e1 53
) -)&e1503 En 6)?i+1 0)n&-ei 6e 01-e ) @ine1 e* 0u 1(.e*e (Iini /i 16-)16e 03 in&-3 En 61ni03,
16-)16e 03 5e En&)1-5e 6e 03*0Iie /i ) *u3 *1 ?u432
Î* )6-i 1(in&i-e1 -16i+i&3@ii 6e 01-e ) 1,e1 ,ie&1&e12 M& ar prinde din urmă 9nainte să
pot a@unge 9n mi@locul camerei, 4In+i, En&-e.In+u<5e En 561&e*e (in@ii +e 0e &-e.ui5e 53 ?ie
0)n5&-ui&3 01(e-1 1<0e15&1 1&I& +e (1-e2 M&ar prinde din urmă, ar urca pe piciorul meu,
şi& apoi ar urca pe222
N)ne5J 6-in5e (1i .ine +e 0*1n@32 Vene*e Ei ie/i-3 En e,i+en@3 6e 1n&e.-1@e /i 6e
1(In+)u3 63-@i*e 4I&u*ui2 Î/i &-15e .uAe*e En 561&e, 50)@In+ +in@ii *1 i,e1*32 Î* +u-e1 /i /)*+u*2
!?u-i5i&u* *ui +e /)*+Q +103 1- En0e-01 totuşi 53 ?u43, /)*+u* *<1- En0e&ini /i (1i (u*&, /i 15&1
4-1@ie 6-)?e5)-u*ui 10e*1 ie/i& *1 6en5ie, ne(e-ni0u* +-10u*ui ni0i n<1- ?i &-e.ui& 53 5e 1?*e *1
,)*1n, (ii +e (u*@u(i-i, 6-)?u*e, (u*@u(e50 En (1(1 (3<&i 6InS *1 +-10u, /i, +103 nu ,1
6u&e1 @ine u/1 En0'i53 /i ni0i 53 ?u43 nu ,1 6u&e1, 1&un0i 0e i 5e ,1 En&I(6*1R
;e i 5e En&I(6*15e /i *ui Be1,e-, +e5i4u-2 Vie&1&e1 1,u5e5e n15u* *ui Be1, 6-in5 En&-e
+in@i 01 /i 0In+ 10e5&1 1- ?i ?)5& ) .u01&3 +e Oe.1.2
=e(In+, N)ne5J @inu 5&-In5 +e 0*1n@32 P-e@ +e ) 0*i63, 6-e5iune1 +e,eni 0'i1- /i (1i
6u&e-ni03, 16)i En0e&32 Din 561&e*e u/ii 5u.@i-i +in *e(n, ,ie&1&e1 50In0i ne-,)52 N)ne5J 5i(@i
(i-)5u* e&e-i0 1* *i0'i+u*ui +e 6)-ni-e2
;u 0e n1i.1 5e @ine1 +e u/3R Nu 1,e1 (e(.-e, N)ne5J nu ,3Au5e ni(i0, nu 1,e1 +e0I&
0)1+1 1i1 -)/ie&i03, 1/1 03222
!uAi *e(nu* crăp4nd 6e 61-&e1 0e1*1*&3 1 u/ii, 0'i1- *1 ni,e*u* 016u*ui 53u, Pu+e0In+
+u63 5une&e F /i /&iu -356un5u*2 Vie&1&e1 5e @ine1 +e u/3 0u +in@ii2 =In+u* 10e5&1 E* u(6*u 6e
N)ne5J 0u ) )-)1-e 61-1*iA1n&32 Vie&1&e1 10ee1 ?u5e5e En in&e-i)-u* *ui M0;1-&'J, nu 5e En+)i1
0I&u/i +e 6u@in +e 15&12 Fu5e5e En3un&-u* *ui M0;1-&'J /i 5e +eA,)*&15e 10)*) 15e(ene1 unei
&enii 4i41n&i0e +in&-<un ?i*( +e 4-)1A32 !5e(ene1 unui 01n0e-, un 01n0e- 0u +in@i2 Şi, 1&un0i
0In+ 5e +eA,)*&15e En+e1Pun5, 1&un0i 0In+ ?u5e5e 6-e43&i&3 53 &-e103 *1 *u0-u-i (1i 1(.i@i)15e,
5<1- 6u&e1 56une, 6u- /i 5i(6*u E/i 53615e 0u +in@ii +-u(u* 56-e 1?1-32
T Nu, )(u*e, nu, 56u5e N)ne5J 0u ) ,)0e *i0'i+3, 16-)16e 6*In43-e1@32
;*1n@1 u/ii +e *1 .1ie En0e-03 53 5e -35u0e1503 En 0e1*1*&3 +i-e0@ie2 N)ne5J E/i i(14in1
,ie&1&e1 +in3un&-u, +in+3-3&u* u/ii, 0u( 1&I-n1 15e(ene1 unei *i6i&)-i +e u/3 @inIn+u<5e En
+in@i, 0u 0)1+1 51u 10e* uni0 &en&10u* En0)*30i& En Pu-u* 0*1n@ei 1i+)(1 *1@u*ui +in ?-In4'i1
unui 56InAu-1&, &-34In+222
T Nu, nu, nu, 4I?Ii N)ne5J, @inIn+u<5e +e 0*1n@3 0u &)1&3 6u&e-e12 E-1 0I& 6e 0e 53<i
5016e2 Pe ?1@3 Ei 0u-4e1 &-1n56i-1@i1 /i &-1n56i-1@ie 1,e1 /i En 61*(e, ) 5i(@e12
;'i1- En ?1@1 )0'i*)- *ui u(?*1@i /i En563i(In&1@i, 163-u ) 0)n5&e*1@ie +e u(?*3&u-i En
*e(nu* u/ii2 !0)*) E/i En?i65e5e ,ie&1&e1 +in@ii /i 10)*) 0)n&inu1 e1 53 ?)-eAe2 ;u-In+, ,I-?u*
+in@i*)- ,)- 5&-3.1&e *e(nu* 8+103 nu</i ,1 6ie-+e e* (1i En&Ii 6-iA1 15u6-1 0*1n@ei, 1+i039 /i
,1 &-e.ui 0'i1- 53 se uite *1 10ei 0)*@i 01-e<i 5(u*5e5e-3 n15u* +in (iP*)0u* ?e@ei 6-ie&enu*ui
53u2
!0e5& 4In+ E* ?30u 53</i 1(in&e1503B Be1,e- e-1 ()-&2 Ve0'iu* 53u 6-ie&en2
T L<1i )()-I&K 5&-i43 N)ne5J *1 ,ie&1&e1 +e 0e1*1*&3 61-&e 1 u/ii2 V)0e1 Ei &-e(u-1 +e
+u-e-e /i +e 4-)1A32 L<1i )()-I& 6e Be1,K
O.-1Pii Ei e-1u En0in/i, *10-i(i*e 01-e En0e6u5e-3 10u( 53<i 0u-43 6e ei e-1u 0'i1- /i (1i
?ie-.in@i2 Be1,e- E(.-301& En 4e101 *ui +e 6ie*e ne14-3 8"e de 6ermoare ai0 56u5e5e (1(1 *ui
Du++i&5 En Aiu1 En 01-e ) En&I*ni5e-39, Be1,e- nu +e61-&e +e<1 5e ?10e +e -I5 En 5e1-1 B1*u*ui
+e !.5)*,i-e +1n5In+ 03A30e/&e, 0u .-1@e*e E(6-eun1&e 6e5&e 6ie6& /i +In+ +in 6i0i)1-e,
Be1,e- *1 nun&1 *ui N)ne5J /i 1 ;1-iei, E(.-3@i/In+u<* 6e N)ne5J /i /)6&in+u<i 63&i(1/ En
u-e0'eB S3 ?ii ?e-i0i&, )(u*e2 S3 ?ii ?e-i0i& 6en&-u n)i &)@i2$ !&un0i ?u5e5e 6-i(1 +1&3 0In+ E/i
+3+u5e 5e1(1 03 Be1,e- nu e-1 ?e-i0i& F +e56-e Gen-J /i Pe&e, +e5i4u-, +e56-e ei nu 1,u5e5e
ni0i)+1&3 ) 0*i63 +e &341+3, +1- +e56-e <ea.: I1- 10u(, Be1,e- e-1 ()-&, Be1,e- 1&I-n1
Pu(3&1&e En3un&-u /i Pu(3&1&e 1?1-3 +in 01+3, 5&3&e1 En&in5 +e15u6-1 +)(nu*ui Ri0'1-+
Î(6u@i&uS I1&3<Eu<S&1u<*1<"/3</i<B1& M0;1-&'J2
T )&ai omor4t, cur.ă0 5&-i43 e* 03&-e u(?*3&u-i*e +in u/3 F ?u5e5e-3 /15e, i1- 10u( e-1u
n)u3, 51u, *1 +-10uS, ) +uAin32
;1 /i 0In+ ,ie&1&e1 5<1- ?i 56e-i1& +e ?u-i1 *ui, 6-e5iune1 16*i01&3 in,e-5 5en5u*ui 10e*)-
+e 0e15)-ni0 15u6-1 0*1n@ei 5*3.i2 N)ne5J 5e ui&3 E(6-ePu- 0u ) 6-i,i-e 53*.1&i03 +u63 0e,1 0e
i<1- ?i ?)5& +e 1Pu&)-, nu ,3Au ni(i0, 16)i 5e ui&3 En P)52 !0)*) e-1 -)*1 +e .1n+3 iA)*1n&32 S<1-
6u&e1 16*e01 /i 1- 6u&e1<) -i+i01, +1- 16)iR !- 1,e1 ne,)ie +e 1(In+)u3 (Iini*e 01 53
+e5?103 ) ?I/ie, 1- 1,e1 ne,)ie +e 1(In+)u3 (Iini*e /i +e +in@i 01 53 ) -u63, /i, 0'i1- 6-e<
5u6unIn+ 03 ,ie&1&e1 i<1- +1 10e5& &i(6, *1 0e i<1- ?i ?)*)5i& 0In+ e* En5u/i +e<1.i1 @ine1 0)n&-3
6-e5iunii eHe-0i&1&e 15u6-1 0*1n@eiR
!0u(, 0*1n@1 En0e6u +in n)u 53 5e -)&e15032 N)ne5J @ine1 0u ?)-@3 +e 61-&e1 *ui, +1-
En0e6u5e 53 ).)5e1503, 1+-en1*in1 +in (u/0'ii 53i En0e6u5e 53 5e E(6u@ineAe /i 53 5e
&-1n5?)-(e En 6*u(., 61*(e*e Ei e-1u (1i 1*une0)15e 01 6In3 1&un0i, i1- 10e* (i-)5222 (i-)5u*
10e*1 e&e-i0 e-1 10u( (1i +i5&in0& /i, En&-<un ?e*, (1i pur, ne0)n&1(in1& +e eH0-e@ii*e /i +e
41Ae*e 0)-6u*ui *ui M0;1-&'J2 ;u( +e e-1 1&I& +e 6u&e-ni0 +e 61-&e1 *ui 1 u/iiR ;u( +e e-1222
+)1- +103 nu222
În Pu(3&1&e1 +e 5e0un+3 +e +in1in&e 01 &iP1 @inIn+ *1 un *)0 0*1n@e*e +e 6e<) 61-&e /i +e
0e1*1*&3 1 u/ii 53 5e -u63, N)ne5J ).5e-,3 03 e-1 (1i En&une-i0 10u(2 D)1- 0u 6u@in2 ;1 /i
0In+ i 5<1- ?i 5&-e0u-1& 0e,1 En 561&e /i 5&3&e1 En&-e e* /i 5u-51 +e *u(in3, En&-e e* /i ie/i-e1 +in
561&e222
TiP1 5e -u65e2 ;*1n@1 +e 6e 61-&e1 *ui N)ne5J 5e +e&1/3 +e .u&u0 /i u/1 .3ii 5e +3+u
i(e+i1& 0u 6u@in En 561&e, &-153 +e 4-eu&1&e1 ,ie&3@ii<@i61- 0e 1&I-n1 +e e12 N)ne5J @i63 5&-i+en&
/i +3+u +-u(u* 0*1n@ei +in (In32 !0e15&1 5e *),i +e -)*1 +e .1n+3 iA)*1n<&3 /i 53-i En&-<)
61-&e2
Se En&)15e 6e 03*0Iie, 41&1 53 ?u43, +1- En 561&e*e *ui 5e 1?*1 un )( 0enu/iu2
E* F arătarea E e-1 0e,1 5&-3in, En53, En&-<un ?e*, nu e-1 +e*)0 5&-3in2 N)ne5J ,3Au5e
En&-u0'i63-i 1*e *ui En&-<) (ie +e 5e-i1*e TV 6-eAen&In+ En&I(6*3-i 5&-1nii$, 6e 6-i(e*e 614ini
1*e ) (ie +e Ai1-e +e 501n+1* 84enu* 0e*)- 01-e<@i 1nun@1u 4-)A3,ii &-14i0)(i0e 1&un0i 0In+
5&3&e1i *1 0)1+3 *1 0151 5u6e-<(141Aine*)-9, E* ,3Au5e En ?i*(e 01 E /i /oc 9n cer, e-1 D*
;enu/iu +e 6e (1&e-i1*e*e 6u.*i0i&1-e 1*e Dosarelor P2
T)1&e 10e5&e En&-u0'i63-i Ei ni(e-i5e-3, 0e* 6u@in, )0'ii, 10ei )0'i ne4-i i(en/i 01-e e-1u
i+en&i0i 0u )0'ii ,ie&3@ii 01-e</i 0-)i5e 0u +in@ii +-u( 56-e 1?1-3 6-in ?un+u* *ui M0;1-&'J2 Şi
4u-1 e-1 6e 16-)16e F ) &3ie&u-3 -u+i(en&1-3, ni(i0 (1i (u*& +e<1&I& F +1- 6ie*e1 *ui 0enu/ie
1&I-n1 En 6*iu-i *1-4i, En ?1*+u-i, 15e(ene1 6ie*ii unui e*e?1n& (u-in+ +e .3&-Ine@e2 Din&-e
-i+u-i 0u-4e1u 6I-Ii1/e ()*0)(e 41*<.en<1*.u-ii +in&-<) 5u.5&1n@3 6u-u*en&3Q 10e*1/i *u0-u Ei
0u-4e1 1i+)(1 *10-i(i*)- +e *1 0)*@u-i*e )0'i*)- *ui *i65i@i +e eH6-e5i,i&1&e2 ;'e14u-i /i
01n&i&3@i in?i(e +e 50u-5u-3 .3*&e1u +e<1 *1&u* 6)+e*ei +in 01(e-1 6-in0i61*3, +e<1 *1&u*
0),)-u*ui N1,1P) +e 5u. 1(u*e&1 in+i1n3, 03&-e u/1 +e *1 .u03&3-ie 6-in 01-e in&-15e En
01.1n32 De 0I& &i(6 5e 1?*1 D* ;enu/iu 10)*)R S&3&u5e 1?1-3, u-(3-in+u<* 6e N)ne5J 0u(
?u4e1 +e *1 /)6-)n *1 u/1 +in 561&e 1 01.1nei 0u -)*1 inu&i*3 +e .1n+3 iA)*1n&3 En (In3R
Nu /&i12 Ş&i1 +)1- 03 D* ;enu/iu e-1 6e ()1-&e /i 03 &-e.ui1 53 &-e103 +e e*, ?iin+03
,ie&1&e1 +in .1ie &)0(1i 1&e-iA15e 6e 61-+)5e1*3 0u un .u.ui& 6u&e-ni02 Pen&-u 03 ,1 6)-ni 6e
u-(e*e *ui2
Marcy, 56u5e D* ;enu/iu2
V)-.i ?)1-&e 0*1-, +e/i -e(ini50en@1 *ui +e 4u-3 ni0i nu 5e +e50'i5e2 N)ne5J 1uAi
0u,In&u* En (ieAu* (in@ii 51*e, En eH10& 10e*1/i *)0 un+e 1uAi5e En&)&+e1un1 6*In5e&u* *ui
Du++i&52
T ;e +)-e/&iR
Vie&1&e1 +in .1ie 5e &I-E 6e5&e 6i0i)1-e*e *ui, +1- N)ne5J +e<1.i1 +103 ) ).5e-,32
De<1.i1 ) ).5e-,3 En0)*30in+u<5e En Pu-u* 6i0i)1-e*)- 4)1*e /i ?3-3 +e4e&e 1*e )(u*ui 0enu/iu2
Dă rog, opri1i& .ă, 56u5e D* ;enu/iu En (in&e1 *ui N)ne5J2 E-1 ,)-.1 +e +e0*i02 M1i (u*&
0'i1-Q e-1 ,)-.1 +e *inie2 "ne)-i ,e+e1i *ini1Q une)-i ) 1uAe1i, 1/1 0u( 1uAi5e 4In+u-i*e
,in),1&e /i 56e-i1&e 1*e *ui De?uni1O En 10e1 Ai2 Nu mai suport, 6ace1i& mi o in@ec1ie, unde& i
Marcy:
Mă căuta moartea 9n acea -i, 4In+i N)ne5J2 A trecut pe l4ngă mine 9n mi@locul stră-ii,
a trecut pe l4ngă mine 9n spital E chiar dacă numai cu o cameră sau două E şi de& atunci mă
tot caută2 M&a găsit 9ntr&un s64rşit2
!&un0i eH6*)+3 016u* 1-3&3-ii, 5e ?-In5e En (ii +e .u03@i, e*i.e-In+ un n)-
-)/u<6)-&)01*iu +e 61-&i0u*e (i-)5in+ 1 e&e-2
N)ne5J *e in56i-3 6e &)1&e2
;!PITOL"L OPT
ROBERT!
;u 63-u* 0)(6*e& En03-un@i&, ,3+u,3 *1 0in0iAe0i /i )6& +e 1ni 8+1- En03 )
?e(eie<6353-ui03 0e 6-e?e-1 -)0'ii*e i(6-i(1&e 0u ?*)-i, 10e5&e1 nu 5e 50'i(.15e-39, (1(1
*ui Du++i&5 /e+e1 En ?1@1 &e*e,iA)-u*ui En 161-&1(en&u* +e *1 61-&e- +in >e5& De--J !0-e5 6e
01-e<* E(63-@e1 10u( 0u ?iu* ei2 VIn+u5e 0151 +e 6e M16*e L1ne +u63 ()1-&e1 *ui !*?ie2 Şi<1-
?i 6u&u& 6e-(i&e 53 ) 635&-eAe F !*?ie *3515e ) 4-3(1+3 +e .1ni, 15i4u-1-e1 *ui 6e ,i1@3 6*3&i5e
/i e1 +e5&u*, /i, 6e +e15u6-1, (1i e-1 /i 61-&e1 ei +e 10@iuni *1 ?i-(1 01-e i(6)-&1 6ie5e 1u&)
03-ei1 Ei 6u5e5e !*?ie .1Ae*e En 1975 F +1- e-1 6-e1 (1-e /i e-1u 6-e1 (u*&e 1(in&i-i +e15u6-1
/i +e+e5u.&u* 5u?-14e-iei un+e</i 6e&-e0u5e 0u Du++i&5 0e1 (1i (1-e 61-&e 1 &i(6u*ui2
De15u6-1 e-1 +)-(i&)-u* un+e e1 /i 0u !*?ie +)-(i5e-3 /i ,)-.i5e-3, un+e ?30u5e-3 6*1nu-i /i
+-14)5&e2 De+e5u.& e-1 01(e-1 +e -e0-ee-e un+e Du++i&5 /i 0u 6-ie&enii *ui E/i 6e&-e0u5e-3
1&I&e1 +u63<1(ieAi /i 5e-i2 In )6ini1 R).e-&ei, 10e/&i1 ?u5e5e-3 6-ie&eni &-i(i/i +in 0e-u-i,
?u5e5e-3 En4e-i 0u ini(i 0u-1&e /i 4u-i 56u-01&e, 01-e 0'i1- 5e 1/&e6&15e-3 01 e1 53 0-e1+3 03,
1&un0i 0In+ Du++i&5 En0e6u5e 53 56un3 6ut, En0e-01 +e ?16& 53 56un3 Fu++, 01-e, Ei eH6*i015e-3
ei Ae*)/i, e-1 nu(e*e n)u*ui 03@e*u/ 1* *ui Pe&e F E*(e- Fu++Q 6e 50u-&, +)1- Fu++2 De5i4u- 03
5e 6-e?30u5e 03<i 0-e+e2
P-e1 (u*&e 1(in&i-i, 6-e1 (u*&e ?1n&)(e 1*e ,-e(u-i*)- (1i ?e-i0i&e2 !6)i, +e5i4u-, 5e
E(.)*n3,i5e /i Du++i&52 E-1 .)*n1, +e +)i 1ni +eP1 /i ni0i unu* +in&-e 6-ie&enii *ui nu /&i1 15&1,
?iin+03 nu (1i ,eni5e-3 En ,iAi&3, i1- e1 nu</i 435i5e 0u-1Pu* 53 -i+i0e &e*e?)nu* /i 53<* 5une 6e
Be1,e-, 01-e i<1- ?i 5un1& 16)i 6e 0ei*1*@i2
!0u( /e+e1 En ?1@1 &e*e,iA)-u*ui, un+e &i6ii +e *1 /&i-i*e *)01*e -enun@15e-3 53 in&e-,in3
+)1- +in 0In+ En 0In+ En (iP*)0u* 5e-i1*e*)- ei +e +u63<1(i1A3 /i En0e6u5e-3 53 e(i&3
En0)n&inuu2 R).e-&1 150u*&3 56e-i1&3 +e *u0-u-i*e 01-e 6-).1.i* 03 5e En&I(6*1u En n)-+u*
5&1&u*ui, +1- e-1 /i ?150in1&32 P1-&e1 0e1 (1i En563i(In&3&)1-e e-1 03 ni(eni nu 63-e1 53 ştie
0u eH10&i&1&e 0e 5e 6e&-e0e1 51u +e56-e 0e e-1 +e ?16& ,)-.1 51u 01-e e-1u 1+e,3-1&e*e
+i(en5iuni 1*e 6-).*e(ei2 Di563-u5e-3 0I@i,1 ,In3&)-i, 6)1&e 03 (1i .ine +e Ae0e, En&-<) A)n3
iA)*1&3 1 5&1&u*ui M1ine, *1 +)u3 5u&e 0in0iAe0i +e Oi*)(e&-i n)-+ +e De--J2 !0e15&3 61-&e 1
/&i-ii e-1 *i(6e+e2 R).e-&1 nu e-1 0)n,in53, +1- e-1 16-)16e 5i4u-3 03 -e6)-&e-ii ,)-.e1u
+e56-e -e4iune1 Ne??e-5)n, un+e ).i/nui1u .3ie@ii 53 (e1-43 *1 ,In3&)1-e /i +e un+e 5e
En&)-0e1u 0u 6),e/&i 5In4e-)15e 01-e<* ?150in1u /i<* En563i(In&1u 6e Du++i&5 En 10e*1/i &i(62
S3 ?i ?)5& ,In3&)-ii 10ei1 6u- /i 5i(6*u iA)*1@i +in 01uA1 ?u-&unii +e A361+3 !*.e-&1
;*i66e-, 01-e &-e0u5e 6e 10)*), *35In+ 15u6-1 A)nei ) A361+3 +e 0in0i56-eAe0e<+)u3Ae0i +e
0en&i(e&-iR P)1&e2 Ni(eni nu 6u&e1 56une 15&1 0u 5i4u-1n@3, +1- un 4-u6 +e 61&-u )1(eni
01-e ,In1u En -e4iune1 %ine) 63-e1 03 +i563-u5e 0u 1+e,3-1&2 P)Ae*e *)- 163-u-3 6e e0-1n,
nu(e*e *)- ?u-3 -e0i&1&e -1-B O&i5, R)6e-, M0;1-&'J, S'ue2 "*&i(1 e-1 ) ?e(eie2
Ni/&e ,In3&)-i +1@i +i563-u@i nu e-1 ) /&i-e +e5&u* +e i(6)-&1n&3 53 ?ie En&-e-u6&e
5e-i1*e*e +e +u63<1(i1A3, +1- (1i e-1u /i 1*e /&i-i2 O1(enii ,3Au5e-3 *u(ini 0iu+1&e /i in&en5
0)*)-1&e 6e 0e-2 D)i ,In3&)-i +in Mi**in)0Oe& 01-e ?u5e5e-3 0u +)u3 Ai*e En u-(3 En A)n1
%ine) 6-e&in+e1u 03 ,3Au5e-3 un ).ie0& +e ?)-(1 unui &-1.u0 6*u&in+ +e15u6-1 unei A)ne
+e?-i/1&e 6en&-u in&-)+u0e-e1 *inii*)- +e En1*&3 &en5iune2 Nu e-1 ni0i u-(3 +e ()&)-, 56u5e5e-3
ei, /i nu e-1 ni0i un +i56)Ai&i, +e 6-)6u*5ie *1 ,e+e-e2 Pu- /i 5i(6*u 1&I-n1 *1 /1iAe0i +e (e&-i
+e15u6-1 *inii*)- +e En1*&3 &en5iune, e(i@In+ un A.I-nIi& 6-)?un+, 01-e<@i 63&-un+e1 En )15e2 Şi
En +in@i, Pu+e0In+ +u63 161-en@e2 !(In+)i ,In3&)-ii 5u5@ine1u 03</i 6ie-+u5e-3 +in +in@i, +e/i,
1&un0i 0In+ E/i +e50'i5e5e-3 4u-i*e 01 53 1-1&3 *)0u-i*e 4)1*e +in 4in4ii, R).e-&ei i 5e 63-u 03
/i +in@ii -3(1/i e-1u 41&1 53 *e 01+32 VIn3&)-ii 5e 1?*15e-3 En&-<) 01(i)ne&3 ;'e,J ,e0'e /i,
0In+ En0e-015e-3 53 5e 16-)6ie 53 ,1+3 (1i .ine 1e-)n1,1, *e (u-i5e ()&)-u*2 "nu* +in&-e ei
1,e1 un 0e15 1*i(en&1& +e *1 .1&e-ie 01-e ?un0@i)n15e +e<1<n+)15e*e1 En u-(3&)1-e*e &-ei )-e
+u63 10e5& e,eni(en& /i 16)i i 5e )6-i5e +e<1 .ine*e1 80e15u-i*e 0e*)-*1*@i, 0e*e (e01ni0e, nu
63@i5e-3 ni(i092 P)&-i,i& -e6)-&e-u*ui, 0I@i,1 1*@i ,In3&)-i /i 0I@i,1 *)01*ni0i ,3Au5e-3 /i ei
).ie0&e A.u-3&)1-e nei+en&i?i01&e F une*e +e ?)-(1 &-1.u0u*ui, 1*&e*e +e ?)-(1 (1i
&-1+i@i)n1*3 1 ?1-?u-iei F En u*&i(1 536&3(In3 51u 01( 1/1 0e,12 N1-4)nu* (i*i&1-, 56u5e
-e6)-&e-u*, nu(e1 .I*.e$ 10e5& ?e* +e +e0*1-1@ii 56)n&1ne2
VIn3&)-i +i563-u@i, O#N<u-i2 Ş&i-i 5u0u*en&e /i, 0u 5i4u-1n@3, +e5&u* +e .une 53 +e50'i+3
Pu-n1*u* +e /&i-i 3n direct la ora şase 8Ş&i-i *)01*eK De u*&i(3 )-3K De56-e O-1/u* ,)5&-u /i
+e56-e S&1&u* N)5&-u, 1* Tu&u-)-K$9, +1- 10u( 163-u5e-3 n)i in?)-(1@ii2 Ş&i-i /i (1i rele2
T)&u/i, nu e-1u +e)01(+1&3 +e0I& A,)nu-i, i1- R).e-&1 5e -u41 53 5e +),e+e1503 En&-<un ?in1*
ne?)n+1&e, En53 e-1u En+e1Pun5 +e En?i)-3&)1-e 5<) @in3 En ?1@1 &e*e,iA)-u*ui +eP1 +e +)u3 )-e,
.In+ 6-e1 (u*&3 01?e1 /i +e,enin+ +in 0e En 0e (1i 14i&1&32
;e*e (1i En?i)-3&)1-e A,)nu-i -)i1u En Pu-u* +e0*1-1@ii*)- 6)&-i,i& 03-)-1 5e 6-3.u/i5e
0e,1 En 63+u-e, nu +e61-&e +e *)0u* un+e .3-.1@ii 56u5e5e-3 03 ,3Au5e-3 1e-)n1,1 En ?)-(3 +e
&-1.u0 6*u&in+ +e15u6-1 *inii*)- +e En1*&3 &en5iune2 !6-)16e *1 ?e* +e ne*ini/&i&)1-e e-1u /i
A,)nu-i*e 0u( 03 ) (1-e 6)-@iune +in @inu&u* !-))5&))O, 16-)16e &-ei 5u&e +e Oi*)(e&-i 63&-1@i
1?*1@i En 6-)6-ie&1&e1 0)(61nii*)- +e 'I-&ie 51u 1 4u,e-nu*ui, ?u5e5e in&-)+u53 En 01-1n&in32
"n .3-.1& En1*&, 61*i+ /i 0u )0'ii 1+In0i@i En )-.i&e *e ,)-.e1 -e6)-&e-i*)- +e *1 B1A1
!e-i1n3 N1@i)n1*3 +in B1n4)- 85&3&e1 En ?1@1 unui En5e(n 01-e 6-)0*1(1B ;ĂMIN"L
M!NI!;ILOR9 /i 56une1 03 ni0i unu* +in&-e A,)nu-i nu e-1 1+e,3-1&, +1- 03 ) 5e-ie +e
+e0*1-1@ii 0)n&-1+i0&)-ii$ e-1u ,e-i?i01&e 0'i1- 10u(2 Pe .1n+e-)*1 +in P)5u* e0-1nu*ui 50-i1
5i(6*u !BR!G!M %"RT#2 R).e-&1 nu</i +3+e1 5e1(1 0e 4-1+ 1,e1 /i ni0i +103 ?30e1
(301- 61-&e +in ?)-@e*e 1-(1&e2 E-1 E(.-301& En&-<un '1*1& ,e-+e 5i(6*u 0u ni(i0 1&1/1& +e e*,
En 1?1-3 +e un ?e-()1-2 D103<i e-1 ?-i4 F 1/1 @i<1i ?i Ai5, ,3AIn+u<* E(.-301& +)1- En '1*1& F nu
*351 53 5e ,1+3 15&12 Nu 5e 0i&e1 ni(i0 En )0'ii *ui, 01-e e-1u ?)1-&e (1-i /i (3-4ini@i En 61-&e1
+e 5u5 +e +)u3 56-In0ene 1*.e, )0'i 01-e nu<i 6*30u-3 6-e1 (u*& R).e-&ei2 Ei i 5e 63-e1u 1 ?i
)0'ii unui (in0in)52
T Pu&e@i 0e* 6u@in 0)n?i-(1 03 1e-)n1,1 +).)-I&3 nu e ni0i 5&-3in3 /i ni0i +e )-i4ine222
eH&-1&e-e5&-3R En&-e.3 un -e6)-&e-2 !,e1 ) ,)0e &In3-32
T ET &e*e?)ne1A3 10153, 56u5e %u-&A /i -I5e2 Se 1uAi-3 -I5e&e /i +in 61-&e1 (1P)-i&3@ii
0e*)-*1*@i -e6)-&e-i /i ni(eni, 0u eH0e6@i1 R).e-&ei, 01-e 5e ui&3 *1 in&e-,iu +e 1i0i, +in
161-&1(en&u* ei +in >e5& De--J !0-e5, nu</i +3+u 5e1(1 03 10e*1 nu ?u5e5e +e*)0 un -356un52
T Pu&e@i 0)n?i-(1 03 -e4iune1 Ne??e-5)n nu 5e 1?*3 En 01-1n&in3R En&-e.3 1*& -e6)-&e-2
T În 10e5& ()(en&, nu 6)& ni0i 0)n?i-(1, ni0i ne41 10e5& *u0-u, 56u5e %u-&A2 P-i,i(
+e5&u* +e 5e-i)5 10e15&3 6-).*e(32 B1nii +u(ne1,)15&-3 4u,e-n1(en&1*i *u0-e1A3 +in 4-eu
15&3Ai, +)1(ne*)- /i +)(ni*)-2
P)-ni 16)i 03&-e un e*i0)6&e- 0u e*i0e*e En,I-&in+u<5e 1*ene /i 0u =N! 50-i5 6e ) 61-&e,
En *i&e-e (1-i /i 1*.e2
In&e-,iu* ?u5e5e ?i*(1& *1 )-1 9B45 +i(ine1@1, 6)&-i,i& 56u5e*)- 6-eAen&1&)-u*ui +e *1
/&i-i2 "-(3&)1-e1 5e0,en@3 T ?i*(1&3 &-e(u-1& 0u ) 01(e-3 (i03 F ?u5e5e *u1&3 +in&-<)
1e-)n1,3 ;e55n1 En0'i-i1&3 +e ;1n1*u* +e Ş&i-i 9 01 53 5u-,)*eAe -e4iune1 Ne??e-5)n2 E-1
e,i+en& 03 ?u5e5e-3 0u-en@i 6u&e-ni0i +e 1e- /i 03 nin4e1 +in 4-eu, +1- nu En+e1Pun5 53 ).&u<
-eAe 0e*e +)u3 e*i0)6&e-e 01-e 163-u5e-3 /i ?*1n01<5e-3 1e-)n1,1 +in 1(.e*e 63-@i 01 +)u3
*i.e*u*e (1-) i(en5e2 Se +e5?3/u-15e ) &-1n5(i5iune -1+i), 1&I& +e .-ui1&3 En0I& R).e-&1
&-e.ui 53 0i&e1503 &-1n50-ie-e1 ei 163-u&3 En *i&e-e 41*.ene En 61-&e1 +e P)5 1 e0-1nu*ui +e
&e*e,iA)-B =Această -onă este inter-isă2 Di se ordonă să .ă 9ntoarce1i la punctul originar de
decolare2 Repet, această -onă este inter-isă, 9ntoarce1i&.ă2>
In&e-Ai5 En5e(n1 )1-e 10e*1/i *u0-u 0u 01-1n&in3R R).e-&1 ;1,e** 0-e+e1 03 6-).1.i* 1/1
e-1 /i 0-e+e1, +e 15e(ene1, 03 )1(eni 0u( e-1 10e* %u-&A 6)& ?i 1(.i4ui 1&un0i 0In+ e
ne,)ie2 In50-i6@i1 +e 6e e*i0)6&e-e*e +e 6e ?*1n0u-i e-1 6e-?e0& ,iAi.i*3B =N!2 "nu* +in&-e e*e
1- ?i 6u&u& 53<* 1+u03 En n)-+u* 5&1&u*ui 0'i1- 6e !.-1'1( %u-&A2
Pi*)&u* 1e-)n1,ei ;e55n1B =Su! conducerea cui se des6ăşoară această opera1iune: >
R1+i)B >3ntoarce& te, "essna, sau .ei 6i 6or1ată să te 9ntorci2>
;e55n1 5e En&)-5e5e2 R3(35e5e )-i0u( ?3-3 0)(.u5&i.i*, 1nun@3 6-eAen&1&)-u* +e *1
/&i-i, 01 /i 0In+ 15&1 1- ?i eH6*i01& &)&u*2
De 1&un0i, -e6e&15e-3 (e-eu 10e*1/i *u0-u /i nu(i5e-3 15&1 @ine-e *1 0u-en&2
;)-e56)n+en@ii 01n1*e*)- (1i (1-i +e &e*e,iAiune 5e 6-e5u6une1 03 5e 1?*1u +eP1 6e +-u(2
R).e-&1 5e -i+i03 53 En0'i+3 &e*e,iA)-u* F En0e6u5e 53<) 14i&e 53 5e ui&e *1 e* F 0In+ @i63
Du++i&52 Ini(1 i 5e )6-i En 6ie6&, 16)i 6)-ni *1 41*)6 0u n)-(3 +u.*3, 01 un 01* +e 0u-5e2 Se
-)&i 6e *)0, *),in+ (35u@1 +e *In43 01n16e1u1 L1<#<B)J, 01-e ?u5e5e 1 *ui !*?ie /i 01-e e-1
10u( 1 ei, -35&u-nIn+u</i 0e1/01 +e 01?e12 Li0'i+u* En(uie Ghidul D, Ene0In+ +i5&-i.u@i1
5e-i1*u*ui "lanul Soprano En&-<) .1*&3 (1-)nie2
S&-i43&u* ?u u-(1& +e un 6*In5 0u 5u56ine 150u@i&e /i i5&e-i0e, 5u56ine*e unui 0)6i*2 D1-
0'i1- 15&1 e-1 0'e5&i1 0u Du++i&5 F 10u( 1,e1 6e5&e &-eiAe0i +e 1ni, +1- 1,e1 53 ()1-3 un
0)6i*222 /i 0u (u*& En1in&e 53 E(6*ine1503 61&-uAe0i +e 1ni2
P-e@ +e ) 0*i63, &)& 0e 6u&u ?10e ?u 53 5&e1 *)0u*ui2 În&-<un 5?I-/i&, 5e 6u5e En (i/01-e,
+)-in+u</i 01 !*?ie 53 ?ie 1*3&u-i +e e1222 51u, /i (1i .ine, 01 unu* +in&-e .3ie@i 53 ?ie 1*3&u-i +e
e12 Nu 03 1- (1i ?i ?)5& ,-eunu* +in&-e ei En03 .3i1&, +e5i4u-Q nu(1i Du++i&5 (1i e-1 .3i1&Q
5in+-)(u* D)7n E* &-1n5?)-(15e En Pe&e- P1n /i 0u-In+ 1,e1 53 ()1-3 En Ţ1-1 Vi5e*)-2
T Vin, Du++i&5K 5&-i43 e1, /i 0'i1- 15&1 ?30e1, +1- 5e 5i(@e1 .3&-In3 0u( 5e 4-3.e1
10u( En P)5u* ')*u*ui 03&-e +)-(i&)-u* +in 561&e, 0u ini(1 *),in+u<i 561-& 0)15&e*e, 0u 1-&-i&1
0iu6in+<) +e /)*+u-i2 Pen&-u e1 nu 1,e1 53 eHi5&e ni0i ) Ţ1-3 1 Vi5e*)-2
T Vine, (1(1 ,ineK
P*In4e1 /i i1- 6*In4e1, 01 /i 0In+ i 5<1- ?i ?-In& ini(12 S&-i415e 6-i(1 +1&3 0In+ E/i
+3+u5e 5e1(1 03<i 5In4e-e1A3 4in4ii*e +u63 0e</i 563*1 +in@ii, +1- ni0i)+1&3 nu @i615e /i
&-e0u5e-3 1ni En&-e4i +e 0In+ nu (1i 6*In5e5e 01 10u(, 4enu* +e ')')&e 53*.1&i0e 01-e<@i
63&-un+e1u En 016 /i<@i (u/01u +in 0-eie-2 Ţi61 /i -e56i-1, @i61 /i -e56i-1, @i61 /i -e56i-12
T Du++i&5, 0e 5<1 En&I(6*1&R
R).e-&1 5e n36u5&i En 01(e-1 *ui /i 5e ui&3 *1 e* 0u )0'ii *1-4 +e50'i/i, 1&I& +e 0)n,in53
03 Ei 6)-ni5e ) 'e()-14ie, En0I& 6-i(1 +1&3 0'i1- .ă-u 5In4e2 D1- nu e-1 +e0I& Du++i&5 10)*),
*e43nIn+u<5e En1in&e /i En16)i En 61&u* *ui +e 56i&1* 0u 163-3&)1-e, 0u ).-1Pii uAi +e *10-i(i2
O0'ii *ui e-1u *1 ?e* +e ,e-Ai /i +e 50*i6i&)-i, +1- 0e*e*1*&e 0u*)-i 6ie-i5e-32 Îi 6ie-i5e /i 63-u*,
?-u()5u* *ui 63- .*)n+ 01-e<i 1(in&i5e ei +e &In3-u* !-& =1-?unOe*2 Lu(in1 61*i+3 +e i1-n3
in&-In+ 6e ?e-e15&-3 5e -e?*e0&1 6e 0-1niu* *ui, 5e -e?*e0&1 En 5&i0*u@e*e 1-1nP1&e +u63
+i(en5iuni 6e n)6&ie-3 8615&i*e 6en&-u in?e0@ii, 615&i*e 6en&-u +u-e-e, +1- ni0i un ?e* +e 6i*u*e
01-e 53 )6-e1503 0ee1 0e i 5e En&I(6*1 51u 0'i1- /i nu(1i 53<i En0e&ine1503 6-)0e5u*9, 5e
-e?*e0&1 6e 5&I*6u* 6en&-u 6e-?uAii +in ?1@1 (e5ei2
Nu e-1 En53 ni(i0 En ne-e4u*3, +in 0I&e E/i +3+e1 e1 5e1(12 Ni(i0 01-e 53 ?ie 5u-51
eH6-e5iei 16-)16e 4-)&e/&i +e +u-e-e +e 6e 0'i6u* *ui2
Se 1/eA3 *In43 e*, 6-in5e 0u (Iini*e +e 016u* 14i&1& +in 01-e *10-i(i*e 0u-4e1u /i<* +u5e
*1 5Inu* ei2 ;'i1- /i 10u(, 0In+ 5e 14i&1, 1,e1 6ie*e1 -e0eQ 5In4e*e *ui ).)5i&, (u-i.un+ nu<i
6u&e1 1+u0e 03*+u-1 En ).-1Pi2 Î/i 1(in&e1 03 0i&i5e Dracula 0u (u*& &i(6 En u-(3, En 1nii +e
*i0eu, E/i 1(in&e1 &e-)1-e1 6*30u&3 01-e +e,ene1 (1i 6u@in3 6*30u&3 ) +1&3 0e 5e 1?*1 En 61&, 0u
*u(ini*e 5&in5e, En&-e141 ei 01(e-3 u(6*u&3 +e u(.-e2 Î/i 1(in&e1 03 5e .u0u-15e 03 nu eHi5&3
,1(6i-i F +)1- 03 10u( nu (1i e-1 1&I& +e 0)n,in532 EHi5&1 0e* 6u@in un ,1(6i-, /i e-1 0u
(u*& (1i En563i(In&3&)- 01 )-i0e 0)n&e &-1n5i*,1nQ nu(e*e *ui nu e-1 D-10u*1, 0i *eu0e(i1, /i
nu eHi5&1 ni0i un ?e* +e @3-u/ 6e 01-e 53 i<* En?i4i En ini(32
T Du++i&5, Du++ie, iu.i-e, 0e 5<1 En&I(6*1&R
I1- e* E/i 5&-i43 +u-e-e1 0u( 5&3&e1 1/1, 5&-In5 *1 6ie6&u* ei, ?30In+<) 53 ui&e 0)(6*e&
0ee1 0e 5<1- 6u&e1 51u nu 53 5e ?i En&I(6*1& En -e4iune1 Ne??e-5)n, En4'e@In+u<i 501*6u* +e
0-1niu /i &-i(i@In+u<i ?i)-i 6e 5u. 6ie*e, )-i6i*In+<)2
T Iii.ăă mo0 Iii.ăă mo0 O, ami, Iii.ăă mo0
Nu ?u ne,)ie 53<* -)14e 53 -e6e&e 51u 53 6-)nun@e (1i 0*1-Q E* 150u*&15e En&-e141 ,i1@3 /i
En@e*e5e ?)1-&e .ineB
<ea.er e mort0 <ea.er e mort0 O, mami, <ea.er e mort0
;!PITOL"L NO"Ă
PETE ŞI BE;%U
1
Pe&e -3(15e En&in5, @i6In+ En ?341/u* 15&u61& +e A361+3 un+e 1&e-iA15e 6In3 0e nu (1i
6u&u @i61 /i 1&un0i -3(15e +)1- En&in5 6en&-u ) ,-e(e, En0e-0In+ 53 5e ).i/nui1503 0u +u-e-e1,
53 1Pun43 *1 un 0)(6-)(i5 0u e12 !0e15&1 e-1 En53 +u-e-e ?3-3 0)(6-)(i5u-i, 14)nie 4en
B*i&AO-ie42 G1.1- nu 1,u5e5e 03 *u(e1 1+36)5&e1 ) 15e(ene1 +u-e-e F +103 1- ?i in&ui& 15&1,
5i4u- 03 1- ?i -3(15 1*3&u-i +e ?e(eie2 !*3&u-i +e M1-0J, +e/i nu 1/1 ) 0'e(12 !6-)16e 03 ştia
nu(e*e ei, +1- 0e (1i 0)n&1 10u(R E* 5e 1?*1 En .e*e*e, nu e1, e* 0u +u-e-e1 u-0In+ +in56-e
4enun0'i En 5615(e -350)16&e, 01*Ai /i &e-i.i*e2 R3(15e En&in5 En +-u( 0u 6un41 +e 6*15&i0
*In43 e*2 M"LŢ"MIM ;Ă NE<!ŢI !LES PE NOIK 50-i12 Pe&e 5e En&in5e +u63 e1, +)-in+ 53
1?*e +103 (1i -3(35e5e ) 5&i0*3 51u +)u3 ne561-&e En3un&-u, /i, 0In+ E/i (i/03 6i0i)-u*, un
?u*4e- 14)ni0 E/i *u3 A.)-u* +in56-e 4enun0'i2 Le ?30u 6e 0e*e*1*&e 53 61-3 0iu6i&u-i2 Pe&e @i63
+in n)u /i *e/in32
2
;In+ E/i -e,eni, nu /&iu 53 e5&i(eAe 0I& &i(6 ?u5e5e in0)n/&ien& F in&en5i&1&e1 *u(inii
5u4e-1 03 nu &-e0u5e (u*&, +1- 6i0i)1-e*e Ei 1()-@i5e-3 /i ni0i (Iini*e nu (1i 1,e1u (u*& 53
1Pun43 10)*), En 0iu+1 (3nu/i*)-2
Pe&e 5&3&e1 En&in5 16-)16e 6e<) -In3, 6un41 0u .e-e 5e 1?*1 *In43 e* En&-<) .3*&)103
()0i-*)153 +e 0u*)1-e1 0'i'*i(.1-u*ui2 Du-e-e1 +in 4enun0'i 5e -e&-35e5e 6u@in F 6-).1.i* 03
/i 10e15&1 1()-@e1 F /i +e50)6e-i 03 6)1&e 4In+i +in n)u2 !5&1 e-1 .ine, ?iin+03 in&-15e En&-<)
'1An1 1 +-10uS +e u-I& (i-)5i&)1-e2 T-e.ui1 53 5e En&)1-03 *1 1+36)5& /i *1 ?)0, /i &-e.ui1 53 5e
+e50u-0e 5in4u-2 D103 -3(Ine1 10)*) /i<* 1/&e6&1 6e Gen-J /i snowmo!ile& u*, 1,e1 /1n5e (1-i
53 5e &-1n5?)-(e En&-<) En4'e@1&3 %etesicle 6e .3@ 6In3 *1 ,eni-e1 *ui F ) En4'e@1&3 Pe&e 0u )
6un43 6*in3 0u 5&i0*e +e .e-e 561-&e *In43 e*, (u*@u(i( 03 ne<1i 1*e5 6e n)i, 1*0))*i0 E(6u@i&,
(u*@u(i( (u*&2 Şi (1i &-e.ui1 53 5e 4In+e1503 /i *1 ?e(eie2 Şi e1 1- 6u&e1 (u-i, /i 15&1
nu(1i 6en&-u 03 Pe&e M))-e 1,u5e5e ne,)ie u-4en&3 +e (1*@u* *ui2
Se ui&3 *1 6un43 0u +i56-e@2 Nu ) 6u&e1 1-un01 En 63+u-eQ nu 6u&e1 -i501 53</i &-eAe1503
*1 ,i1@3 4enun0'iu*2 !/1 03 ) 10)6e-i 0u A361+3, 01 un 0Iine 01-e</i 10)6e-3 eH0-e(en&u*,
16)i En0e6u 53 5e &I-15032
Se 63-e1 03 4enun0'iu* nu e-1, &)&u/i, 1()-@i&2 Pe&e 5e &I-E 6e 0)1&e /i E(6in5e 0u
6i0i)-u* 53n3&)5, 0u +in@ii En0*e/&1@i, 63-u* 1&I-nIn+u<i En )0'i2 Nu 5e (1i ,e+e1u 1ni(1*e
10u(Q ?u41 *)- 5e )6-i5e /i nu(1i e* -3(35e5e En 0u-53 F 5e 1uAe1 +)1- 5une&u* *u0&u)5 1*
-e56i-1@iei 51*e /i 4e(e&e*e En3.u/i&e +e +u-e-e +e ?ie01-e +1&3 0In+ E/i *),e1 4enun0'iu*2
Si(@e1 &-1n56i-1@i1 0u-4In+u<i 6e .-1@e /i 6e 561&e, +1- 6i0i)1-e*e Ei e-1u En03 1()-@i&e, *1 ?e*
/i (Iini*e2
P)1&e 03 5<1- ?i +1& .3&u&, +1-, 6e *1 Pu(3&1&e1 6)-@iunii +e +-u( +-e6& +e +u63 +e1*,
).5e-,3 ?)0u* 6e 01-e<* ?30u5e E(6-eun3 0u Gen-J2 Se (i0/)-15e 0)n5i+e-1.i*, +1- En03 e-1
10)*)2 Pe&e En0e6u 53 5e &I-1503 56-e e* /i, +e ?ie01-e +1&3 0In+ E/i *),e1 4enun0'iu* /i
?u*4e-e*e 14)ni0e i-1+i1u, En0e-01 53 *e 6-)ie0&eAe En 5&-3*u0i-e1 6)-&)01*ie 1 ?)0u*ui2 V)i1 53
1Pun43 10)*)2 Î* +u-e1 En4-)Ai&)- )-i0e (i/01-e, +1- )', 0I& +e (u*& E/i +)-e1 53 1Pun43 *1 ?)02
Nu ,)i1 53 ()1-3 En4'e@1& 5u. A361+32
T O 53 -eu/e50, Be0OJ, (u-(u-3 e*2 O 53 -eu/e50, Be0OJ2 Îi 6-)nun@3 nu(e*e +e ,-e)
/15e )-i 6In3 53 5e 1u+3 -)5&in+u<*2
!6-)6iin+u<5e +e ?)0, 5e )6-i 53 5e ui&e *1 0e15 /i 5e En0-un&32 S6une1 03 e-1 un56-eAe0e
/i 61&-uAe0i +e (inu&e, 51u 6e<10)*), i1- 15&1 e-1 ) ne.unie F E/i 1(in&e1 03<* ,e-i?i015e
En1in&e 53 6*e0e En16)i 56-e S0)u& /i 1&un0i 56u5e5e 03 e-1 +)i56-eAe0e /i +)u3Ae0i +e (inu&e2
O 6-i,i-e (1i 6-e*un43 15u6-1 0e15u*ui +3+u En ,i*e14 5u-51 0)n?uAiei2 !0e*e *ui (e-4e1u En
561&e, (inu&1-u* En,I-&in+u<5e En16)i En 51*&u-i ne-e4u*1&e, 5615()+i0e2 P-i,i 10e15&1 ?3-3
6-e1 (1-e 5u-6-in+e-e2 ;1610i&1&e1 *ui +e<1 -e0un)1/&e +-e6& 0iu+3@enie un *u0-u 1&I& +e ,3+i&
0iu+1& 01 10e5&1 E* 63-35i5e2 Ni0i (301- 6i0i)-u* nu (1i e-1 6-in0i61*1 51 4-iP32 Îi e-1 ?)1-&e
?-i4, /i 0)-6u* Ei e-1 5&-3.3&u& +e un &-e(u- 6u&e-ni0 0u( E/i 0-)i1 1/1 +-u(u*, 0u 0)1&e*e, /i
0u( E(6in4e1 0u 6i0i)-u* 53n3&)5, 01-e<i ).)5e1 -e6e+e, 61-0u-4In+ u*&i(ii &-eiAe0i /i 0in0i
+e (e&-i 56-e ?)0u* (u-i.un+2
Fe(ei1 nu 5e (1i 1?*1 6e 6-e*1&32 S&3&e1 10u( En 561&e*e ?)0u*ui, 01 /i 0In+ 5<1- ?i &I-I&
56-e *e(ne*e -3(15e /i 5<1- ?i 6-3.u/i&2
T Bun3, iu.i-e, 1( 1Pun5 10153, 4I?Ii e*2 !( 1,u& un 6i0 +e ?u-03 0u 4enun0'iu*, +1-
10u( (<1( En&)-52 O-i0u(, Be0OJ, &u e/&i +e ,in3 6en&-u 4enun0'i, 1/1 03 nu &e 6*In4e,
.ineR Be0OJ, 35&1<i nu(e*e &3uR
P)1&e, +1- ?e(ei1 nu -356un5e ni(i02 R3(15e 10)*) En&in53, ')*.In+u<5e *1 e*2 În03 nu<i
6u&e1 ,e+e1 +e0I& un 5in4u- )0'i, +e/i nu e-1 5i4u- +103 e-1 10e*1/i 51u 0e*3*1*&2 !0u( nu (1i
63-e1 *1 ?e* +e En?i)-3&)-, +1- 6)1&e 15&1 e-1 6en&-u 03 10u( e* 1,e1 1*&e *u0-u-i +e 01-e 53</i
?103 4-iPi2 ;u( 1- ?i ?)0u*2 Se 5&in4e1, +1- eHi5&1 un 5&-1& .un +e 03-.uni2 Pe&e 0-e+e1 03
1Pun5e5e *1 &i(62 T-e.ui1 53 6un3 ni/&e *e(ne 6e5&e +u*0e1@1 15&1, 5<) En0in43 .ine, /i<16)i 53
5e En&in+3 1*3&u-i +e 6ui0u@1 *ui Be0OJ 8+1- un+e,1 un+e ,In&u* 53 5u?*e 0u-1&, &e -)4, D)1(ne
F 6)0ni&)1-e*e 1*e1 6u@e1u răuG2 S3<* 1/&e6&e 6e Gen-J 53 161-32 N<1- ?i ?)5& 6-i(1 +1&3 0In+
Ei 50)&e1 Gen-J .)1/e*e +in ?)02
Pe&e 5e &I-E 56-e ?e(eie /i 56-e 5&i,1 (i03 +e *e(ne +in 561&e*e ei /i, 6e (35u-3 0e 5e
16-)6i1 F +e5&u* +e (u*& 53 5i(&3 i1-3/i (i-)5u* 10e*1 0'i(i0, e&e-i0 F En@e*e5e +e 0e nu<* (1i
+e-1nP1 6-i,i-e1 ei ?iH32 !0e1 6-i,i-e En?i)-3&)1-e +e /101* +i563-u5e +in )0'iu* ei2 Di563-u5e
&)&u* +in )0'iu* ei2 Se &I-I5e 6In3 *1 Pu(3&1&e1 +-u(u*ui +in0)*) +e ?)0 /i (u-i5e2 ;-u5&1 +e
A361+3 +in Pu-u* &1*iei /i /)*+u-i*)- ei 5e En-)/i5e2
Pe&e 5e )6-i ) 0*i63 56-iPini& En .-1@e*e 01-e<* +u-e1u /i ) 50-u&3 0u 6-i,i-e1, +1- in&e-e5u*
5u50i&1& +e e1, ?ie e1 ,ie 51u ()1-&3, nu ?u (1i *un4 01 in&e-e5u* &-e03&)- 6e 01-e<* 5i(@i5e
0In+ Ei En&)-5e5e 561&e*e /i 6*e015e +u63 .e-e2 Nu ,)i1 +e0I& 53 6un3 ni/&e *e(ne 6e ?)0 /i 53
5e 9ncăl-ească2 V1 1n1*iA1 5i&u1@i1 ?e(eii (1i &I-Aiu2 Lun1 ,ii&)1-e, 6-).1.i*, 0In+ ,1 /e+e1
En 6-)6-i1 *ui 5u?-14e-ie 0u 4enun0'iu* 6-in5 En 4'i65 /i 0In+ ,1 @ine ) 0e1/03 0u 01?e1
?ie-.in&e En (In32
!Pun5e En&-<un 5?I-/i& *1 *e(ne2 M1i -3(35e5e-3 +)1- 61&-u .u03@i, +1- e-1u ni/&e .u03@i
mari2 Gen-J 5<1- 6u&e1 53 5e En&)1-03 6In3 0e ,)- 1-+e 0)(6*e&, i1- 1&un0i Gen-J ,1 0u*e4e
(1i (u*&e En1in&e 53 01u&e (1i +e61-&e 1Pu&)-2 Bunu* /i .3&-Inu* Gen-J2 În03 6u-&1 )0'e*1-i +e
&)0i*1- 0u -1(e +e 0)-n, 0'i1- /i En ,-e(u-i*e 10e5&e1 En 01-e eHi5&1u *en&i*e +e 0)n&10& /i
)6e-1@ii 0u *15e-, En53 6e e* &e 6u&e1i .iAui2
=In+u* *ui Pe&e En0e-03 53 5e En&)1-03 *1 S0)u&, 0u( 5e &I-I5e En (1/in3 /i 5i(@i5e
(i-)5u* 61-?u(u*ui 6e 01-e Gen-J, +e ?16&, nu<* ?)*)5i5e, +1- nu<i +3+u ,)ie2 'aide să nu
mergem p4nă acolo, 0u( 56une1u 0)6iii2 ;1 /i 0In+ 1(in&i-e1 1- ?i ) +e5&in1@ie2 =1&1 0u
61-?u(u*<?1n&)(3, 41&1 0u 1(in&i-i*e +e56-e Du++i&52 =1&1 0u nu P)0i, 41&1 0u nu 0I/&i4i2 Se
53&u-15e +eP1 +e 10e5& (eniu2
!-un03 *e(ne*e En ?)0 0-e1n43 0u 0-e1n43, 6-)ie0&In+u<*e -1A1n&, 0-i56In+u<5e *1
+u-e-e1 +in 4enun0'i, +1- 6*30In+u<i 0u( 5e -i+i01u 50In&ei*e En&-<un n)-, En,I-&)/in+u<5e
En1in&e 53 5e 5&in43 5u. 10)6e-i/u* +in &1.*3 41*,1niA1&3 6-3.u/i& 1* 1+36)5&u*ui, 15e(ene1
un)- *i0u-i0i Enne.uni@i2
Gen-J 5e ,1 En&)1-0e 0u-In+2 De 10e5& *u0-u 5e 143@12 T-e.ui1 +)1- 53 5e ui&e *1 ?)0u*
1-AIn+ ?u-i)5 /i 53 @in3 .ine +e 10e5& 4In+2
Nu, nu .a .eni2 /iindcă lucrurile s&au 9mpu1it la <i.uac2 "e.a legat de222
T Ri0O, 56u5e e*, 6-i,in+ ?*303-i*e 4u5&In+ *e(nu* 6-)1563&Q En 0u-In+ 5e ,)- '-3ni 0u
e* /i 5e ,1 En3*@12
Î/i +3+u P)5 (3nu/i*e ?)*)5in+u<5e +e +in@i /i</i @inu (Iini*e +e15u6-1 03*+u-ii ?)0u*ui2
T3ie&u-1 +in 6)+u* 61*(ei +-e6&e, 10)*) un+e<* -3ni5e 5&i0*1 10ee1 561-&3, e-1 *un43 /i 1+In032
!,e1 53<i *15e ) 0i01&-i0e2 Şi 0e +103R ;e (1i 0)n&1 ) 0i01&-i0e 51u +)u3 En&-e 6-ie&eniR I1- ei
erau 6-ie&eni, nu<i 1/1R Si4u-2 B3&-In1 =1/03 +in 5&-1+1 %1n515, Pi-1@ii Pu-6u-ii 0u 53.ii +in
6*15&i0 /i 6i5&)1*e<*15e- 4en Star +ars 1*i(en&1&e +e *1 .1&e-ii2 F30u5e-3 )+1&3 0e,1 e-)i0 F )
?30u5e-3 +e +)u3 )-i, +103 6une1i *1 5)0)&e1*3 /i ?e&i@1 RinOen'1ue-2 !&un0i *e 163-u5e-3 6In3
/i ?)&)4-1?ii*e En Ai1-, /i 0e +103 -3(35e5e 0u 0I&e,1 0i01&-i0eR Şi 0e +103 )+1&3 6)1&e T
nu(1i 6)1&e F 16-)16e )()-I5e-3 un .3i1&R Fiin+03, +103 &-3i5e ,-e)+1&3 un &i6 01-e (e-i&1
53 ()1-3222
D1- nu 1,e1 53 (e1-43 ni0i En&-<10)*)2 În ni0i un 01A, iu.i&)2
Ve+e1, &)&u/i, *ini12 ;3<i 6*30e1 51u nu, ,e+e1 *ini1, ) ,e+e1 (1i *i(6e+e +e0I& )
,3Au5e 1ni *1 -In+2 Î* ,e+e1 En 56e0i1* 6e Be1,e-222 /i<* /i 1uAe12 ;'i1- En (ieAu* (in@ii 51*e2
#onesy: Eşti acolo, omule:
T Nu &e -i+i01, Be1,, 56u5e Pe&e, 6-i,in+ ?*303-i*e 6I*6Iin+ /i En3*@In+u<5e2 F)0u* e-1
?ie-.in&e 10u(, E* *),e1 6e5&e ?1@3 0u 03*+u-1 *ui, E* 1+)-(e12 S&1i eH10& un+e e/&i2 S&1i222 /&ii
&u, 5&1i +)1- 0u(in&e 6e 0u-u* &3u2
;e En5e(n1u +e ?16& &)1&e 10e5&e1R "e&i toată @o!!a&no!!a asta: 0u( 56u5e5e 0'i1-
Be1, une)-i 0In+ e-1u 0)6ii, ) ?-1A3 ?3-3 1.5)*u& ni0i un En@e*e5, +1- 01-e<i +3+e1 &)&u/i 6e
561&e2 Pe&e 5i(@i 03 1- 6u&e1 1?*1 -356un5u* +103 1- +)-iQ *ini1 e-1 1&I& +e 5&-3*u0i&)1-e222 V3Au
6en&-u 50u-&3 ,-e(e +1*e 1*.15&-e, ) 6e-+e1 +e +u/ &-1n5*u0i+3, ) 030iu*3 6)-&)01*iu<16-in5 F
030iu*1 *ui Ri0O, 030iu*1 *ui M0;1-<&'J, 030iu*1 .unu*ui +)(n I1&3<Eu<S&1u<*1<"/3</i<B1& F /i
5i(@i 03 6)1&e 1?*1 &)& -e5&u* +103 ,)i12 Nu /&i1 +103 10e5&1 e-1 ,ii&)-u*, &-e0u&u* 51u +103 e-1
0ee1 0e 5e 6e&-e0e1 0'i1- En 10e* ()(en&, +1- 6u&e1 1?*1 &)&u* +103 +)-e1, +103 1- ?i222
T Nu ,-e1u, 56u5e, /i +3+u &)1&3 &3-3/eni1 *1 ) 61-&e2
M1i -3(35e5e-3 0I&e,1 .e@i/)1-e /i -3(u-e*e 6e P)52 Pe&e *e 1-un03 En ?)0, 16)i 5e ui&3
*1 ?e(eie2 O0'iu* ei +e50'i5 nu (1i 150un+e1 ni0i ) 1(enin@1-e 10u(2 E-1 6-3?)5, 1/1 0u( /i
)0'iu* unei 036-i)1-e +e,ene1 6-3?)5 +u63 0e ) E(6u/01i2 T)& 10e* 5In4e +in Pu-u* ei222
6-e5u6une1 03 5u?e-i5e ) 'e()-14ie2 I 5e 563-5e5e 0e,1 En3un&-u2 ! +-10uS +e u-I&3 &-e1.32
;-e+e1 03 6-).1.i* e1 /&iu5e 0e ) 1/&e6&1 /i 5e 1/eA15e En (iP*)0u* +-u(u*ui 01 53 ?ie 5i4u-3 03
,1 ?i ,3Au&3 +103 &-e0e1 0ine,1 6e 10)*)2 ;ine,1 &-e0u5e, +1- i1&3 0u( e,)*u15e-3 *u0-u-i*eK
S3-(1n1 nen)-)0i&32 S3-(1n1 nen)-)0i&3 4'ini)ni5&32
Pe&e 5e En&)1-5e 56-e 5&In41, 5e En&)1-5e En0e&, 6In3 0e -eu/i 53 6-in+3 6-e*1&1 0u un .3@,
16)i En0e6u 53 5e (i/&e En1in&e +in n)u2 P-e*1&1 ?u5e5e 51ni1 ei 1-&iA1n1*3Q 10u( 6u&e1 ?i
4iu*4iu* ei 1-&iA1n1*2
T Î(i 61-e -3u, 56u5e2 Be0OJ 51u 01-e<) ?i nu(e*e &3u, E(i 61-e -3u 0u 1+e,3-1&2 D1-
nu @i<1/ ?i ?)5& +e ni0i un 1Pu&)- +103 1/ ?i -3(15, 1/1 53 /&iiQ nu 5un& +)0&)-, 5un& un E(6u@i& +e
,InA3&)- +e (1/ini2 I1- &u e-1i222
222 distrusă 9ncă de la 9nceput, ,-u 53 En0'eie, +1- 0u,in&e*e i 5e u501-3 En 4I& 0In+ ,3Au
61-&e1 +in 561&e 1 ?e(eii2 !0e1 61-&e nu ?u5e5e ,iAi.i*3 6In3 0e nu 5e 16-)6ie +e e1, ?iin+03
(u-i5e 0u ?1@1 En56-e ?)02 Tu-u* 61n&1*)ni*)- +e .*u4i e-1 eH6*)+1&, 01 /i 0In+ 5e 53&u-15e 53
5e .3/e1503 ?u( /i &-e0u5e *1 +in1(i&32 FI/ii -u6&e +e (1&e-i1* ?*u&u-1u En .3&1i1 ,In&u*ui2
F*u&u-In+, +e 15e(ene1, e-1u /i .u03@i +in '1ine*e 6e 01-e *e 6u-&15e 6e +e+e5u.&, 0e* 6u@in
+)u3 6e-e0'i +e iA(ene F un1 +in .u(.10 4-)5 /i 1*., 0e1*1*&3 +in (3&15e -)A2 ;e,1 0-e/&e1
1&I& 6e 6i0i)1-e*e .*u4i*)-, 0I& /i 6e 561&e*e 01n1+ienei2 Se(3n1 0u (u0e41iu* 51u 0u un 5)i
+e ?un4i2 R)/ii<1u-ii, 51u 6)1&e 03 15&1 e-1 +)1- -e?*e0@i1 *u(inii ?)0u*ui2
;e,1 ie/i5e +in in&e-i)-u* ei2 ;e,1222
Da2 "e.a2 8i se uită la mine chiar acum2
Pe&e 5e ui&3 6-in&-e 0)610i2 Ni(i02 EH)+u* 1ni(1*e*)- 5e En0'ei15e2 E-1 5in4u-2
Doar că nu sunt2
Nu, nu e-12 E-1 0e,1 10)*) 1?1-3, 0e,1 0e nu 5e +e50u-01 6-e1 .ine En ?-i4, 0e,1 0e
6-e?e-1 *)0u-i*e 03*+u-)15e /i u(e+e2 Nu(1i 03222
Numai că a crescut prea mare2 8i a rămas 6ără m4ncare2
T E/&i 10)*)R
Pe&e 0-eAu 03, 5&-i4In+ 1/1 En 4u-1 (1-e, 5e ,1 5i(@i -i+i0)*, +1- nu 5e 5i(@i2 Nu 5e 5i(@i
+e0I& (1i En563i(In&1& 01 ni0i)+1&32
O0'ii i 5e .*)01-3 6e u-(e*e 5u.@i-i 1*e 0'e5&iei 10e*ei1 i4-15i)15e2 Se +e63-&1 +e Be0OJ
F (+1, e-1 ) Be0OJ, 5i4u- 03 +1, 1&I& +e Be0OJ 0I& 6)1&e ?i ) Be0OJ F /i +i563-e1 +u63 0)*@u*
1+36)5&u*ui2 O 0*i63 (1i &I-Aiu, Pe&e 1uAi un 5une& 5)*A)5 /i 50I-@Ii& 0In+ 0e,1 5e 03@3-3 6e
10)6e-i/u* +e &1.*3 41*,1niA1&32 Î/i +3+u 016u* 6e 561&e, u-(3-in+ 5une&u* 0u 6-i,i-e12
T P*e103, /)6&i e*2 P*e103 /i *153<(3<n 610e2 Sun&222 5un& +i5&-u52
Se 1uAi ) 1*&3 1*une01-e 50u-&3 0In+ ,ie&1&e1 5e (i/03 (1i +e61-&e 6e 10)6e-i/2 D1, e-1
+i5&-u52 Din ne?e-i0i-e, e-1, +e 15e(ene1, /i '-1n32 Vie&1&e1 +e +e15u6-1 *ui /e-6ui En03 ) +1&32
Pe&e nu 0-e+e1 03 ,1 1/&e6&1 (u*&, 6)1&e 03 nu putea 1/&e6&1 6-e1 (u*&, nu 10)*) 5u5 un+e e-1Q
1- 1Pun4e 01 un gec$o
19
.341& En ?-i4i+e-2 ;e 1,e1 +e 4In+ 53 ?103 e-1 53<i 51-3 En 0162 !0u(,
Pe&e E/i +3+u 5e1(1 +e un *u0-u En4-)Ai&)-B 5e ?iH15e 1&I& +e (u*& 6e .e-e, 03 ui&15e +e
nen)-)0i&e*e +e 1-(e2
P-i(u* *ui i(6u*5 ?u 0e* +e<1 5e &I-E (1i 1+In0 En 1+36)5&, +1- 15&1 1- ?i ?)5& ) 4-e/e1*3,
01 /i 0In+ &e<1i 1+36)5&i 6e ) 1*ee En?un+1&32 În 50'i(., 6-in5e +e 0163&u* ie/i& +in ,1&-3 1*
unui1 +in&-e *e(ne*e 6e 01-e &)0(1i *e 6u5e5e 6e ?)02 Nu<* 50)15e +e 10)*), nu En03, E* 5&-In5e
+)1- +e41P1& En 6u(n2 ;e*3*1*& 0163& 1-+e1 ,i)i2
T G1i+e, 56u5e 03&-e 10)6e-i/u* +e &1.*32 Î@i 6*10e 53 ?ie 01*+R !( 0e,1 01*+ 6en&-u
&ine2 Vin) /i i1<*2 Miam&?u&u<i<miam2
Ni(i02 Nu +in56-e 10)6e-i/, En )-i0e 01A2 Se 1uAi un 6lu6 sla! 0In+ 03Au A361+1 +e 6e
0-en4i*e +e P)5 1*e unui1 +in&-e 6inii +in 561&e*e *ui2 MIn1 *ui Pe&e 5e 5&-In5e 0u 6u&e-e 6e
&)-@1 1-&iA1n1*3, -i+i0In+<) 6e Pu(3&1&e +in ?)02 !6)i ) *353 *1 *)0 En&-<un ,I-&eP (i0 +e
50In&ei2
T G1i+e, ?u&1n4iu*e2 Sun& ?ie-.in&e, 5un& 16e&i51n& /i &e 1/&e6&2
Ni(i02 Vie&1&e1 e-1 En03 6e 10)6e-i/2 Nu ,1 6u&e1 1/&e6&1 (u*& &i(6, e-1 5i4u- +e 15&12
V1 0).)-E 0u-In+2
M
Ti(6u* &-e0u2 Pe&e nu e-1 5i4u- 0I& +e (u*&Q 0e15u* i 5e )6-i5e +e &)&2 "ne)-i, 4In+u-i*e
63-e1u 53 i 5e in&en5i?i0e, 1/1 0u( i 5e En&I(6*1 1&un0i 0In+ e* /i 0u 0ei*1*@i 6-ie&eni 5&3&e1u 0u
Du++i&5 8+e/i, 6e (35u-3 0e ei 0-e/&e1u, i1- Du++i&5 -3(Ine1 10e*1/i, 10e5& *u0-u 5e 6e&-e0u5e
&)& (1i -1- F 01 /i 0In+ (in@i*e /i 0)-6u-i*e *)- En 50'i(.1-e 6ie-+u5e-3 1.i*i&1&e1 +e<1 016&1
0iu+1&e*e 5e(n1*e 1*e *ui Du++i&592 !0u( i 5e En&I(6*1 *1 ?e* 01 1&un0i, +1- nu e7act 01
1&un0i2 E-1, 6)1&e, 0e,1 n)u2 ;e,1 0e 1,e1, 6)1&e, *e43&u-3 0u *u(ini*e +in 0e-2 Ş&i1 03 Be1,e-
(u-i5e /i 03, 6-).1.i*, 0e,1 0u(6*i& i 5e En&I(6*15e *ui N)ne5J, 0e En53, 15&1 nu /&i12
O-i0e 5<1- ?i En&I(6*1& *1 Bi,u10, Pe&e 0-e+e1 03 /i Gen-J /&i1 +e56-e 15&1, 0'i1- +103 nu
?)1-&e 0*1-Q Gen-J e-1 0u?un+1& 1+In0 En 6-)6-ii*e *ui 4In+u-i /i</i 56une1 <an!ury "ross,
<an!ury "ross, călăresc un !idi.iu spre <an!ury "ross2
B3@u* 1-+e1 -e6e+e, ?*103-1 5e 16-)6i1 +e (In1 *ui, /i Pe&e 5e En&-e.1 0e ,1 ?10e +103 ,1
1-+e 6-e1 (u*& 01 53<* (1i 6)1&3 ?)*)5i /i +103 ,ie&1&e1 +e 6e 10)6e-i/ ,1 6u&e1, &)&u/i, 1/&e6&1
(1i (u*&2 !&un0i E* *),i un 1*& 4In+, un 4In+ 0*1- 01 *u(in1 Ai*ei /i -)/u 01 61ni012 Îi u(6*u
(in&e1 /i e* En0e6u 53<* 5&-i4e 0u ,)0e &1-e, 10)6e-in+ 5une&u* 50)5 +e ,ie&1&e1 +e 6e 10)6e-i/
0In+ 1*une03 En P)5 6e &1.*1 Ain01&32
19 Ş)6I-*3 &-)6i01*3 /i 5u.&-)6i01*3, 01-e 5e 01@3-3 6e 5u6-1?e@e*e ,e-&i01*e 0u 1Pu&)-u* un)-
,en&uAe2
T V3 -u43(, nu ne ?10e@i ,-eun -3uK Ne nous !lesse- pas0
2D
D1- ) ,)- ?10e, ) ,)- ?10e, ?iin+03222 0eR
/iindcă acum nu e .or!a de e7tratereştii mici şi nea@utora1i, aştept4nd să le dea
cine.a o cartelă tele6onică de Noua Anglie ca să sune acasă, acum sunt o !oală2 Sunt un
cancer, lăudat 6ie Iisus, iar noi, !ăie1ii mei, suntem o enormă in@ec1ie radioacti.ă 9n procesul
chimioterapeutic2 Mă au-i1i, !ăie1ii mei:
Pe&e nu /&i1 +103 ei, .3ie@ii 03-)-1 *e ,)-.i5e ,)0e1, 1uAi5e-3, +1- el ) 1uAi5e2 Vene1u,
.3ie@ii ,ene1u, Pi-1@ii Pu-6u-ii ,ene1u /i ni0i &)1&e -u43(in@i*e +in *u(e nu<i 6u&e1u )6-i 5<)
?1032 Şi, &)&u/i, ei 5e -u41u, i1- Pe&e 5e -u41 1*3&u-i +e ei2
T V3 -u43(, nu ne ?10e@i ,-eun -3uK SAil .ous pla9t0 Ne nous !lesse- pas0 Ne nous
6aites pas mal, nous sommes sans dO6ense0
21
!0u( *30-i(12 V3 -u43(K Pen&-u nu(e*e *ui
Du(neAeu, 5un&e( ne1Pu&)-1@iK
V3Au En (in&e (In1, eH0-e(en&u* +e 03@e*, .3i1&u* 6*In4In+ 16-)16e 4)*2 Şi, En &)&
10e5& &i(6, ,ie&1&e1 +e 6e 10)6e-i/ 1*une01, (u-i.un+3, +1- nu ne6u&in0i)153Q i+i)1&3, +1- nu
0)(6*e& i+i)1&3Q 5e 5&-e0u-1 En 561&e*e *ui Pe&e En ,-e(e 0e e* 5&-i41, En ,-e(e 0e e* 5&3&e1
En&in5 6e<) -In3 1*3&u-i +e ?e(ei1 ()1-&3, 150u*&In+ 0u( En0e6e1 un (30e* 16)01*i6&i02
"ancer, 56u5e5e .3-.1&u* 0u 56-In0ene 1*.e2
T Dă rugăm0 5&-i43 e*2 Dă rugăm, suntem nea@utora1i0
În53, ?ie 15&1 (in0iun3 51u 1+e,3-, e-1 +eP1 6-e1 &I-Aiu2
4
Snowmo!ile& u* &-e0u +e *)0u* un+e 5e 150un+e1 Gen-J ?3-3 53 En0e&ine1503, i1- 10u(
A4)()&u* ()&)-u*ui 5e En+e63-&1 03&-e ,e5&2 Pu&e1 53 i153, 6e-i0)*u* &-e0u5e, +1- Gen-J nu
ie/i2 F)-(1 +e ,i1@3 in&e*i4en&3 01-e<* -36i5e 6e N)ne5J nu<* 5i(@i5e, ?ie 6en&-u 03 e-1 +i5&-153
+e 1*&e *u0-u-i, ?ie 6en&-u 03 N)ne5J -eu/i5e 0u(,1 F 6u&e1 ?i 0u(,1 En03222
D1-, nu2 =In+u* 03 (1i 6u&e1 eHi5&1 oric4t +in N)ne5J En in&e-i)-u* 10e*ui n)- &e-i.i* e-1
) i*uAie2
!0u( 03 ?iin@1 6*e015e F 5e En+e63-&15e, 0e* 6u@in F 163-u-3 ,)0i*e2 Îi u(6*u-3 *ui
Gen-J 016u*, 1+u0In+u<* En 6-14u* ne.uniei 0u &In4uie*i*e *)-, 1/1 0u( 6*In5e&u* *ui Du++i&5
E* 1+u5e5e En&)&+e1un1 En 6-14u* ne.uniei, 15&1 0e* 6u@in 6In3 0e 6u.e-&1&e1 6u5e5e 01610 *1
&)&2 "n1 +in&-e ,)0i Ei 161-@ine1 unui .3-.1& 01-e ,)-.e1 0e,1 +e56-e un ?un4u5
Fmoare repede dacă nu se sta!ileşte 9ntr&o ga-dă .ieG
/i 16)i +e56-e ) 01-&e*3 &e*e?)ni03 +e N)u1 !n4*ie /i +e56-e222 0'i(i)&e-16ieR D1, ) en)-(3
inPe0@ie -1+i)10&i,32 Gen-J 0-e+e1 03 e-1 ,)0e1 unui *un1&i02 T-1&15e +e5&ui +in<10e/&i1 01 53<i
-e0un)1503 u/)-, Du(neAeu Ei e-1 (1-&)-2
;e*e*1*&e e-1u ,)0i*e 01-e<* ?30u5e-3 53 5e En+)i1503 +e 53n3&1&e1 51 (in&1*32 Nu
-e0un)/&e1 +e0I& une*e +in&-e e*eB >1*&e- ;-)nOi&e, Bu45 BunnJ, N10O >e.., Ni((J ;1-&e-, )
?e(eie 01-e e* 0-e+e1 03 e M1-41-e& T'1&0'e-2 "ne)-i, ,)0i*e ,)-.e1u En en4*eA3, 1*&e)-i En
?-1n0eA32
T Il nAy a pas dAin6ection ici
22
, 56u5e Gen-J, 16)i En0e6u 53 *30-i(eAe2 Fu ui(i& /i
.u0u-)5 53 +e50)6e-e 03 (1i 1,e1 *10-i(i En 5u?*e&, 5u?*e& +in 01-e e* 0-e+e1 03 1u ie/i& &)1&e
*10-i(i*e /i &)1&e -I5e&e*e F 1+e,3-1&e*e -I5e&e2 L10-i(i +e )-)1-e, *10-i(i +e (i*3, *10-i(i
01-e 63&-un+e1u 6-in 63(In&u* &1-e 1* )-4)*iu*ui /i 01-e 563-4e1u 5&In01 En,e*i&)1-e2
T Nu eHi5&3 ni0i ) in?e0@ie 1i0i, ,3 -u43(, ), Du(neAeu*e, opri1i&.ă, n<) ?10e@i, n<)
?10e@i, nous sommes sans dO6erne, NO(S SOMMES SANS222
!6)i En0e6u En ,e5& &une&u* u(1ni&3@ii /i Gen-J E/i 6u5e (Iini*e 6e5&e u-e0'i, 0-eAIn+
03 @i6e&e*e /i +u-e-e1 +in3un&-u* *ui E* ,)- 5?I/i12 B15&1-Aii Ei222
5
2D Nu ne ?10e@i ,-eun -3uK 8?-29
21 V3 -u43(K Nu ne ?10e@i ,-eun -3u, 5un&e( ne6u&in0i)/iK 8?-29
22 Nu eHi5&3 ni0i ) in?e0@ie 1i0i2 8?-29
B15&1-Aii Ei (30e*3-e1u2
Pe&e /e+e1 *In43 ?)0, ?3-3 53 0)n/&ien&iAeAe u-*e&e*e +e +u-e-e 1*e 4enun0'iu*ui, ?3-3
53</i +e1 5e1(1 03 10u( @ine1 0'i1- *In43 &I(6*3 0-e1n41 50)153 +in ?)02 Ţi6e&e*e +in (in&e1
*ui nu 1,e1u 6u&e-e1 +e<1 10)6e-i -1?1*e*e (i&-1*ie-e*)- ,enin+ +in56-e ,e5&, -1?1*e +e
(i&-1*ie-e (1-i, +e 01*i.-u 5D2 Ţi6e&e*e En0e6u-3 10u( F ,3 -u43(, nu ne ?10e@i ,-eun -3u,
5un&e( ne1Pu&)-1@i, nu eHi5&3 ni0i ) in?e0@ie F 53 5e &-1n5?)-(e En 61ni03Q nu +3+e1u ni0i un
-)+, ni(i0 nu putea +1 -)1+e, 1?10e-e1 5e 6e-?e0&15e2
Pe&e ).5e-,3 0u 0)1+1 )0'iu*ui ) (i/01-e /i 5e En&)1-5e 0'i1- 1&un0i 0In+ ,ie&1&e1 01-e
5e 1?*15e 6e 10)6e-i/ 53-i 15u6-1 *ui2 V3Au 6en&-u 50u-&3 ,-e(e i(14ine1 En0e@)/1&3 1 unui
0)-6 A,e*& 01 +e ne,35&ui03 0e 63-e1 1 ?i 6u5 En (i/01-e +e ) 0)1+3 (u50u*)153 /i nu +e
6i0i)1-e, 16)i +in@ii ,ie&3@ii i 5e En?i65e-3 En 4*eAn32 Ţi63 5&-i+en& /i</i &-15e 6i0i)-u* 53n3&)5
1&I& +e 6u&e-ni0 En 5u5, En0I& 16-)16e 03 5e *),i En .1-.3 0u 4enun0'iu*2 Vie&1&e1 -3(15e 6-in<
53 +e 4*eAn3, 6-in53 10)*) 01 ) *i6i&)1-e2 !0e5&e1 e-1u ,ie&3@i*e 01-e 0e-e1u En+u-1-eR S3 *e i1
+-10u, +103 15&e1 e-1u2 S3 *e i1 +-10uK
Se En&in5e 56-e e1 0u (In1 +-e16&3, 0e1 *1 01-e 5e &3i15e En 5&i0*1 +e Bu+, ?3-3 53</i +e1
5e1(1 0e ?10eQ &)-@1 ) @ine1 En 0)n&inu1-e +e<) 61-&e 1 016u*ui 53u 0u (In1 &e1?3-32 Pu5e
(In1 6e 0e,1 01-e<i 63-u 1 ?i Pe*eu -e0e 10)6e-i& 0u .*1n32 Vie&1&e1 Ei *353 4*eAn1 i(e+i1&, i1-
Pe&e ).5e-,3 +)1- 6en&-u ) 5e0un+3 10ei )0'i ne4-i *i65i@i +e eH6-e5i,i&1&e F )0'ii unui
-e0'in, )0'ii unui ,u*&u- F En1in&e 01 ,ie&1&e1 53</i En?i43 (u*@i(e1 +e +in@i En (In1 51
En0*e/&1&3, +e50'iAIn+u<i<) *1-4 0'i1- +e<1 *un4u* ,e0'ii &3ie&u-i2
Du-e-e1 ?u 14)ni03, +e 5?I-/i& +e *u(e2 ;16u* ,ie&3@ii F +103 1,e1 1/1 0e,1 F e-1
En4-)61& En (In1 *ui, -u6In+u<i /i 5?I/iin+u<i 01-ne1, 536In+ (1i 1+In02 SIn4e*e A.u-3 En
,1*u-i 0*i6)0i&)1-e 0In+ Pe&e En0e-03 53 5016e +e e1 50u&u-In+u</i (In1, 5&-)6in+ 0u 5In4e
A361+1, /i 6-e*1&1 6-3?ui&3 0u -u(e4u/, /i 01n1+i1n1 ?e(eii ()1-&e2 Pi03&u-i 03Au-3 /i En ?)0 /i
5?I-Ii-3 15e(ene1 4-35i(ii En&-<) &i41ie En0in532 Vie&1&e1 50)&e1 10u( un 5une& 1&-)0e, 15e<
(ene1 0i-i6i&u*ui2 ;)1+1 ei, *1 ?e* +e 4-)153 01 &-u6u* unui &i61- +e M)-1J, 5e En0)*30i En Pu-u*
.-1@u*ui 14i&1& 1* *ui Pe&e2
Pe&e nu *u3 0)n/&ien& ni0i ) ')&3-I-e 53 5e ?)*)5e1503 +e &)-@3, ?iin+03 ui&15e 03 ) (1i
@ine En (In3Q 5in4u-u* *ui 4In+ ?u 53 1-un0e ,ie&1&e1 10ee1 En4-)Ai&)1-e /i (u/03&)1-e +e 6e
.-1@u* *ui +-e6& ?)*)5in+u<5e +e 0e* 5&In42 L1 En0e6u&, 0In+ ,ie&1&e1 5e 16-in5e /i ?*303-i*e
En0e6u-3 53 6I*6Iie 6e e1, 1-AIn+ *1 ?e* +e 6u&e-ni0 /i 0u ?*303-i *1 ?e* +e (1-i 01 /i 0In+ 1- ?i
?)5& ) .u01&3 +e Ai1-, Pe&e nu En@e*e5e 0e 5e 6e&-e0e12 !6)i @i63, Pu(3&1&e +in 01uA1 n)ii +u-e-i
/i Pu(3&1&e +in 01uA1 -eu/i&ei2 Se -i+i03 +in<&-<) (i/01-e En 6i0i)1-e F 6en&-u ()(en&, 0e* 6u<
@in, nu<* +u-u +e*)0 4enun0'iu* u(?*1& F /i</i 1,In&3 .-1@u* +-e6& 56-e unu* +in&-e 5&I*6ii +e
5u5@ine-e 1i 1+36)5&u*ui, -)&in+u<5e 6e 03*0Iie2 Se 1uAi un 6)0ne& /i 0i-i6i&u* ?u En*)0ui& +e un
4ui@1& En?un+1&2 Pen&-u un ()(en& ne5?I-/i&, (30iu*i1 0u +in@i En?i6&3 En (In1 *ui ?)-1 (1i
1+In0 01 6In3 1&un0i2 !6)i 5&-In5)1-e1 5*3.i /i 0-e1&u-1 1-AIn+ En ?*303-i 03Au, 1&e-iAIn+ 6e
63(In&u* En4'e@1&2 Pe&e ) 03*03 En 6i0i)1-e, ) 5i(@i A,I-0)*in+u<i<5e 5u. 03*0Ii /i ?u u(6*u&
6en&-u ) 0*i63 +e 5en&i(en&u* 6u- /i 53*.1&i0 1* ,i0&)-iei, 16)i 4enun0'iu* 5u6-1En03-01& 0e+3
/i 6i0i)-u* i 5e En+)i En 1?1-3, 0u &en+)1ne*e -u6&e2
;3Au 0u 4-eu&1&e 6e ) 61-&e, ?1@3 En ?1@3 0u ?)5&u* 61514e- 0*1n+e5&in 0-i(in1* 1* *ui
Be0OJ, ne).5e-,In+ 03 1+36)5&u* En0e6u5e 53 5e 50'i(.e, 5&I*6u* 6e 01-e<* *),i5e 0u .-1@u*
En+)in+u<5e En0e& En56-e 1?1-32 P-e@ +e ) 5e0un+3, -u+i(en&u* +e ?1@3 1* ,ie&3@ii<ne,35&ui03 5e
1?*3 *1 0in0i 0en&i(e&-i +e ?1@1 *ui Pe&e2 ;)-6u* ei 0u6-in5 +e ?*303-i 5e *),i +e 4e101 *ui2 O0'ii
ei ne4-i ?ie-.e1u2 Nu 1,e1 0e,1 1&I& +e 5)?i5&i01& 0u( 1- ?i ) 4u-3, +1-, 0In+ u(?*3&u-1 +in
0163&u* 0)-6u*ui 5e +e5?30u En +)u3, 50)@In+ *1 i,e1*3 +in@ii, Pe&e @i63 03&-e e1 F $Nu0 Nu0
Nu0> E /i 1-un03 ,ie&1&e1 En ?)0, un+e e1 En0e6u 53 5e A,I-0)*e1503 /i 53 50)1&3 @iui&u* 10e*1
?-ene&i0 +e (1i(u@32
Pi0i)-u* 5&In4 i 5e .1*1n51 En&-<un 1-0 50u-& 0In+ E(6in5e ,ie&1&e1 (1i 1+In0 En ?)02
;1-I(.u* 0iA(ei *),i 5&I*6u* En0*in1&, 01-e &)0(1i 5e ')&3-I5e 53 (1i @in3 1+36)5&u* En
6i0i)1-e 6en&-u En03 6u@in &i(62 !0e15&1 ?u 6i03&u-1 01-e u(6*u 61'1-u* /i 5&I*6u* 5e -u65e,
6-3.u/in+ Pu(3&1&e +in 10)6e-i/u* +e &1.*32 O 5e0un+3 51u +)u3 (1i &I-Aiu, 5e -u65e /i
0e*3*1*& 5&I*62 Re5&u* 10)6e-i/u*ui 5e 6-3.u/i +e15u6-1 ?)0u*ui, -i+i0In+ En 1e- un Pe& En,I-&ePi&
+e 50In&ei2
P-e@ +e ) 0*i63 nu 5e (1i En&I(6*3 ni(i02 !6)i, 5&-1&u* 5u.@i-e +e &1.*3 -u4ini&3 En0e6u
53 5e -i+i0e /i 53 0).)1-e, 01 /i 0In+ 1- ?i -e56i-1&2 O 0*i63 (1i &I-Aiu, Pe&e 5e &I-E 1?1-3 +e 5u.
e*2 O0'ii Ei 5&i0*e1u2 Pie*e1 Ei e-1 635&)153 +in 01uA1 /)0u*ui2 M1n/e&1 (Ine0ii +-e6&e Ei *u15e
?)02 Se ui&3 ?iH *1 e1 6en&-u ) 0*i63, 0u 6i0i)1-e*e En03 En4-)61&e +e *1 4enun0'i En P)5 5u.
10)6e-i/u* 6-3.u/i&, 16)i E/i -i+i03 .-1@u* En ?1@1 .uAe*)-, &-15e 1+In0 1e- En 6ie6& /i 5&in5e ?*3<
03-i*e 01 /i 0In+ 1- ?i 5&in5 ) *u(In1-e en)-(3 +e 1ni,e-51-e2
Venin+ +in56-e e5&, 5e 1uAe1 Au(Ae&u* ()&)-u*ui unui snowmo!ile2 E-1 N)ne5J222 51u
0e<) (1i ?i -3(15 +in e*2 N)-u*2 Pe&e nu 0-e+e1 03<i ,1 1-3&1 +e*)0 En+u-1-e2 In+u-1-e1 nu e-1
15&3Ai +e 435i& En -e4iune1 Ne??e-5)n2 !- &-e.ui 53 5e 150un+32 D1- ,)0e1 01-e<* 5?3&ui1 53 ?103
15&1 e-1 En+e63-&1&3, nei(6)-&1n&32 "n *u0-u e-1, &)&u/i, .unB 1,e1 ) .3nui1*3 03 &)0(1i 5e
*3515e +e .3u&2
Î/i -i+i03 (In1 +-e16&3 50'i*)+i&3 En ?1@1 )0'i*)-2 Îi +i563-u5e un +e4e&Q 0).)-I5e
6-).1.i* 6e e5)?14u* ,ie&3@ii 3*ei12 !*&e +)u3 1&I-n1u *e/in1&e, 0u &en+)1ne*e &3i1&e2 V3Au
0'e5&i1 10ee1 -)/u<1u-ie 0-e50In+ +eP1 +e<1 *un4u* 0e*)- (1i 1+In0i &3ie&u-i F 0e*e ?30u&e +e
()n5&-u /i 0e*e 6e 01-e /i *e ?30u5e 5in4u- &I-In+u<5e En S0)u& +u63 .e-e2 Din 6-i0in1 10e*ei
0'e5&ii 01-e 5e '-3ne1 0u 01-ne1 /i 0u 5In4e*e *ui, 1,e1 ) 5enA1@ie 01 +e 0e,1 56u()5 01-e<*
in,1+12
Pe&e 5i(@i i(e+i1& 03 nu ,1 (u-i 0u-In+2
R1?1*e*e (i&-1*ie-e*)- ,enin+ +in56-e ,e5& 5e )6-i5e-3, +1- nu 5e En0'ei15e-3 *u0-u-i*e
10)*), ni0i 6e +e61-&e2 Şi, 01 /i 0In+ 10e5& 4In+ 1- ?i 0'e(1&<), ) eH6*)Aie i(en53 A4u+ui
Aiu1, 10)6e-in+ 0)(6*e& Au(Ae&u* +e ,ie56e 1* snowmo!ile& u*ui /i &)1&e 0e*e*1*&e 5une&e2
T)1&e, 0u eH0e6@i1 ?I5Ii&u*ui ne).)5i& +in .-1@u* *ui, 1+i032 În in&e-i)-u* .-1@u*ui *ui,
56u-030iune1 5e )563&1 +in e* 1/1 0u( 5e )563&15e 01n0e-u* 01-e<* )()-I5e 6e &1&3* 53u +in
5&)(10u* /i 6*3(Inii *ui2
Pe&e E/i &-e0u *i(.1 6e5&e +in@i /i 5i(@i *)0u-i*e 4)1*e 10)*) un+e 0I@i,1 +in&-e ei
03Au5e-32
În0'i5e )0'ii /i 1/&e6&32
!artea a --0a
1234/5-- C/.36--
O ?1n&)(3 +in 5u.0)n/&ien&u* 0)*e0&i, ie5e
S3 (3<n'1@eB =e(e 6en&-u ) 1 +)u1 n1/&e-eK
"(.-1 0e<n 561&e<(i 5&3 nu (i<e 6-ie&enQ
MIn1 +e 6e<1* (eu u(3- En 0)-n e<n
6-e?10e-e
T'e)+)-e R)e&'Oe
;!PITOL"L #E;E
%"RT# ŞI "NDERGILL
1
Sin4u-1 1/eA1-e u(1n3 +in A)n1 +e )6e-1@iuni e-1 un (141Ain1/ un+e 5e ,in+e1 .e-e /i
e0'i61(en& 6en&-u ,In3&)1-e nu(i& M141Ainu* S3&e50 1* *ui =)55e*in2 ;u-3@3&)-ii *ui %u-&A
En0e6u-3 53 5)5e1503 *1 50u-&3 ,-e(e +u63 0e A361+1 6-in5e 53 01+32 PIn3 0In+ En5u/i %u-&A
53 1Pun43 10)*), *1 Ae0e &-eiAe0i, ?)-@e*e +e En&3-i-e En0e6u-3 /i e*e 53 5)5e15032 P-e*u1u
0)n&-)*u* 15u6-1 5i&u1@iei2
M141Ainu* ?u5e5e +e5e(n1& B*ue B15e
2M
2 Şu-1, 4-1P+u* 1*3&u-1& 8) +3-I(3&u-3, 01-e En03
5e @ine1 En 6i0i)1-e9 /i @1-0u* 6en&-u 1ni(1*e ?u5e5e-3 +e5e(n1&e B*ue G)*+in4
24
2 P-i(e*e
2M B1A1 !*.15&-3 8nu(e +e 0)+9
24 ;1-0e-1 !*.15&-3 8nu(e +e 0)+9
6e-5)1ne -e@inu&e ?u5e5e-3 +eP1 +e6)Ai&1&e 10)*)2
!-0'ie Pe-*(u&&e-, n)u* aide&de&camp 1* *ui %u-&A 8,e0'iu*, ;1*,e-&, (u-i5e +e in?1-0&
0u (1i 6u@in +e +)u3 536&3(Ini En u-(3 F 1 +-10uS +e 6-)15&3 5in0-)niA1-e9, 1,e1 ) *i5&3 6e
01-e 5e 1?*1u 50-i5e +)u356-eAe0e nu(e2 Pe-*(u&&e- ,eni5e e0'i61& 1&I& 0u un 0)(6u&e-
*16&)6, 0I& /i 0u un P1*(<Pi*)&
25
, 01 53 +e50)6e-e 03 161-1&u-1 e*e0&-)ni03 e-1 6en&-u ()(en&
DDOPR En -e4iune1 Ne??e-5)nB +i5&-u5 +in0)*) +e )-i0e 6u&e-e +e -e0un)1/&e-e2 P-i(e*e +)u3
nu(e +e 6e *i5&1 *ui e-1u 1*e 5)@i*)- =)55e*inB 1* .3&-Inu*ui 01-e @ine1 (141Ainu* /i 1* 5)@iei
51*e2
T M1i 5un& 1*@ii 6e +-u(, 56u5e Pe-*(u&&e-2 %u-&A 1-un03 ) 6-i,i-e -16i+3 15u6-1 *i5&ei
*ui
Pe1-*J, +u63 01-e i<) En(In3 En16)i2 Ve'i0u*e (1-i +e ,101n@3 e-1u 61-01&e En 561&e*e
*)-Q (ini-u*)&e e-1u 1n0)-1&e /i e0'i*i.-1&eQ 5&I*6ii +e i*u(in1& e-1u -i+i01@i En 6i0i)1-e2 L1
,eni-e1 n)6@ii, *)0u* 10e5&1 1,e1 53 ?ie *1 ?e* +e .ine *u(in1& 01 5&1+i)nu* U1nOee En &i(6u*
;1(6i)n1&u*ui M)n+i1* +e F)&.1*2
T Ne<1u 50361& +)i in+i,iAi 0u 1&I&, 56u5e Pe-*(u&&e- /i -i+i03 (In1 +-e16&3 0u +e4e&u*
(1-e /i 1-3&3&)-u* *1 +i5&1n@3 +e ) Pu(3&1&e +e 0en&i(e&-u unu* +e 0e*3*1*&2 !u ,eni& 6en&-u
6-),iAii2 Be-e /i 01-ne 6en&-u ')& +)4u-i, En 56e0i1*2 ;'i6u* *ui Pe-*(u&&e- e-1 61*i+, +1- En
?ie01-e ).-1A Ei En?*)-e1 0I&e un &-1n+1?i- 6)-&)01*iu2 T-e.ui 53 -i+i0e ,)0e1 01 53 ?ie 1uAi&
6e5&e A4)()&e*e +in 0e En 0e (1i 6u&e-ni0e2 E*i0)6&e-e*e 5)5e1u 0I&e +)u3 )+1&3 /i 1&e-iA1u 6e
+-u(e14u* 01-e +3+e1 En&-<un 5?I-/i& En /)5e1u1 in&e-5&1&1*3 95, +e un+e 6u&e1i (e-4e 56-e
n)-+ 03&-e un )-3/e* 6*i0&i5i&)- 8P-e5Wue I5*e9 51u 56-e 5u+ 03&-e ) 5e-ie +e 1*&e )-3/e*e
6*i0&i5i&)1-e 8B1n4)- /i De--J, 6en&-u En0e6u&92 E*i0)6&e-e*e ?un0@i)n1u .ine, 1&I&1 &i(6 0I&
6i*)@ii nu &-e.ui1u 53 5e ?)*)5e1503 +e 5)?i5&i01&u* e0'i61(en& +e n1,i41-e +e *1 .)-+, 01-e e-1
/i e* DDOPR2
T In+i,iAii 3i1 1u (e-5 En16)i 51u 1u ie/i& +in A)n3R En&-e.3 %u-&A2
T !u (e-5 En16)i, 56u5e Pe-*(u&&e-2 Nu 5e 6u&e1 0)n,in4e 53 5e ui&e En )0'ii *ui
%u-&AQ 5e ui&1 )-iun+e 1*&un+e,1, nu(1i 10)*) nu2 EHi5&3 un +-u( ?)-e5&ie-, =)55e*in Ai0e 03
5e 0'e1(3 Dee6 ;u& R)1+2 Nu 5e 435e/&e 6e ni0i ) '1-&3 5&1n+1-+, +1- eu 1( ) '1-&3
&)6)4-1?i03 1 ?1.-i0ii +e 'I-&ie Di1()n+ In&e-n1&i)n1* 01-e 1-1&3 )222
T !Pun4e 1&I&2 Fie ,)- ie/i +in n)u, ?ie ,)- -3(Ine En3un&-u2 O-i0u( 1- ?i, e .ine2
Şi (1i (u*&e e*i0)6&e-e, une*e +e.1-0In+u</i (i&-1*ie-e*e +e 01*i.-u 5D, 10u( 03 5e
1?*1u +e61-&e +e 6-i,i-i*e ne+)-i&e2 O6e-1@iune1 10e15&1 6u&e1 0363&1 ) 1(6*)1-e *1 ?e* +e
(1-e 01 Fu-&un3 En De/e-&2 P)1&e 0'i1- (1i (1-e2
T În@e*e4i &e-(enii (i5iunii &1*e 1i0i, Pe1-*J, nu<i 1/1R
Pe-*(u&&e- Ei En@e*e4e1 ?)1-&e .ine2 E-1 n)u ,eni&, ,)i1 53 ?103 ) i(6-e5ie .un3, 16-)16e
03 53-e1 En 5u5 +e .u0u-ie2 Asemenea unui coc$er spaniei care miroase m4ncarea de pr4n-,
4In+i %u-&A2 Şi *e ?30e1 6e &)1&e 10e5&e1 ?3-3 53<* 6-i,e1503 6e %u-&A En )0'i2
T D)(nu*e, (i5iune1 (e1 e +e n1&u-3 &-iuni032 riunică, 4In+i %u-&A2 riunică, ce
-ici de asta:
T T-e.uie 1, 53 in&e-0e6&eA, ., 53 6un 6e-5)1ne*e in&e-0e6&1&e *1 +i56)Ai@i1 6e-5)n1*u*ui
(e+i01* /i 0, 53 -e0e6@i)neA /i 53 &-1n5(i& (1i +e61-&e )-+ine*e, En )-+ine1 6-i)-i&3@ii *)-2
T EH10&2 !5&1<i222
T D1-, +)(nu*e, E(i 0e- 50uAe, 53 &-3i@i, +1- nu 1,e( En03 ni0i un +)0&)- 1i0i, 1,e(
+)1- 0I@i,1 51ni&1-i /i222
T T10i, 56u5e %u-&A2 Nu ,)-.i 6-e1 &1-e, +1- ,-e) /15e .3-.1@i E(.-301@i En '1*1&e ,e-Ai
?3-3 5e(ne +i5&in0&i,e 86u-&1u 0u &)@ii '1*1&e ,e-Ai ?3-3 5e(ne +i5&in0&i,e, in0*u5i, %u-&A9
En0e&ini-3 615u* ) 0*i63 0In+ &-e0u-3 En ?u43 6e *In43 ei, +u0In+ 4-3.i@i *1 En+e6*ini-e
+i,e-5e*e *)- 1&-i.u@ii2 Se ui&1-3 56-e *)0u* En 01-e 5e 1?*1u %u-&A /i Pe-*(u&&e-, 16)i E/i
0)n&inu1-3 +-u(u*2 Fu4in+ /i (1i -e6e+e2 ;I& +e56-e Pe-*(u&&e-, *ui Ei +i563-u-3 i(e+i1&
&-1n+1?i-ii +in ).-1Pi2 F30u un 615 En 561&e, (3-in+ +i5&1n@1 +in&-e e* /i %u-&A 0u En03 )
Pu(3&1&e +e (e&-u2
T D103 (3 (1i En&-e-u6i ) +1&3, Pe1-*J, ) 53<@i +1u un1 +e<) 53 01Ai 6e P)52 D103 (3
En&-e-u6i /i ) 1 +)u1 )1-3, ) 53 &e .14 En 56i&1*2 M3 En@e*e4iR
;u un e?)-& ,3+i& i5&),i&)-, Pe-*(u&&e- E/i -i+i03 )0'ii 56-e 0'i6u* *ui %u-&A2 S6-e )0'ii
*ui %u-&A2 B3&u +in 03*0Iie En&-<un 51*u& 1&I& +e -i4i+ 03 16-)16e 50)15e 50In&ei2
25 Di56)Ai&i, e*e0&-)ni0 +e (i0i +i(en5iuni, 01-e En(141Aine1A3 (1-i 01n&i&3@i +e in?)-(1@ii
T D1, +)(nu*e, 53 &-3i@iK
T P)@i -enun@1 /i *1 15&1, +)1- /&ii .ine2
I1- 0In+ )0'ii *ui Pe-*(u&&e- En0e6u-3 53 0).)1-eB
T "i&3<&e *1 (ine 0In+ E@i ,)-.e50, .3ie@1/2
F3-3 &-14e-e +e ini(3, Pe-*(u&&e- 5e 0)n?)-(32 Tenu* *ui e-1 10u( 63(In&iu2 De/i
e*i0)6&e-e*e 1*ini1&e +e<1 *un4u* +-u(u*ui 50)&e1u ) 010)?)nie +e 5une&e, un+e 5e 1?*1u ei
63-e1 1 ?i 0iu+1& +e *ini/&e, 01 /i 0In+ %u-&A 1- ?i ?)5& En5)@i& 6-e&u&in+eni +e 6-)6-ii*e *ui
6-in0i6ii 5)n)-e2 Pe-*(u&&e- e-1 5i4u- 03 5e ui&1u 0u &)@ii *1 ei /i 03</i +3+e1u 5e1(1 0u &)@ii
0I& e-1 e* +e En563i(In&1&2 O 61-&e +in 10e5&e i(6-e5ii 5e +1&)-1 )0'i*)- n)u*ui 53u /e? F
1.5en@ei 01&10*i5(i0e +in 10ei )0'i, 01 /i 0In+ n<1- ?i eHi5&1& 6i0 +e 0-eie- En 561&e*e *)-2
Pe-*(u&&e- 1uAi5e +e 6-i,i-e1 ?iH3 +e ) (ie +e (e&-i, +1- 6-i,i-e1 *ui %u-&A 63-e1 53 5&-3.1&3
un milion +e (e&-i, un (i*i)n +e 1ni *u(in3, 6)1&e2
T)&u/i, Pe-*(u&&e- Ei 5u5@inu 0u(,1 6-i,i-e1 *ui %u-&A2 Se ui&3 En 1.5en@1 *)-2 Nu 6)-ni5e
+e*)0 0u +-e6&u*2 E-1 i(6)-&1n& F e-1 imperati. E 53 )6-e1503 1*une01-e1 +e A361+3 En1in&e 53
5e &-1n5?)-(e En&-<) 1,1*1n/32
T !/1, 1/1<i .ine2 E (1i .ine, En )-i0e 01A2 V)0e1 *ui %u-&A e-1 503Au&3, +1- Pe-*(u&&e-
nu En&I(6in1 6-).*e(e 5<) 1u+3, En 0iu+1 ,)01*iAe*)- 5u6-16u5e 1*e e*i0)6&e-e*)-2 !( 53<@i
56un 15&1 +)1- ) 5in4u-3 +1&3, /i 15&1 nu(1i ?iin+03 e/&i n)u 5u. 0)n+u0e-e1 (e1 /i ?iin+03<i
0*1- 03 nu 0un)/&i +i?e-en@1 +in&-e 41u-1 0u-u*ui &3u /i 41u-1 6e 01-e &e 6i/i2 Mi 5<1 0e-u& 53
0)n+u0 1i0i ) )6e-1@iune phoo$a2 Ş&ii 0e<i un phoo$a:
T Nu, 56u5e Pe-*(u&&e-2 Îi 01uA3 ) +u-e-e 16-)16e ?iAi03 53 5e 1.@in3 53 (1i 56un3 Nu,
să trăi1i2
T Du63 56u5e*e i-*1n+eAi*)-, 01-e, *u1@i 01 -153, nu 5<1u &I-I& ni0i)+1&3 +in .1i1
5u6e-5&i@ii*)- En 01-e i<1u ,I-I& (1(e*e *)-, un phoo$a e un 01*<?1n&)(3 01-e -36e/&e 03*3&)-ii
/i<i +u0e +e61-&e En 561&e2 Eu ?)*)5e50 &e-(enu* 01 53 +e50-iu ) )6e-1@iune 01-e e En 10e*1/i
&i(6 5e0-e&3 /i *1 ,e+e-e2 E un 61-1+)H, Pe-*(u&&e-K Ve5&e1 0e1 .un3 e 03 1*03&ui( 6*1nu-i
6en&-u 15&?e* +e 5i&u1@ii ne6-e,3Au&e, 6en&-u eH10& 15&?e* +e ?u&3/enii, En03 +in 1nu* 1947, 0In+
F)-@e*e !,i1&i0e 1u +e50)6e-i& 6en&-u 6-i(1 +1&3 4enu* +e 1-&e?10& eH&-1&e-e5&-u 0un)50u&
10u( 5u. nu(e*e +e 6-)ie0&)-2 Ve5&e1 0e1 6-)15&3 e 03 ,ii&)-u* 5e 6e&-e0e 10u( /i 03 &-e.uie
53<i ?10 ?1@3 1Pu&1& +e &i6i 01 &ine2 M3 En@e*e4i, .3&-IneR
T D1, 5222 +12
T S6e-2 ;e &-e.uie 53 ?10e( n)i 1i0i, Pe-*(u&&e-, e 53 10@i)n3( -e6e+e, /i +u-, /i
eH&-e( +e phoo$a2 T-e.uie 53 ne (InPi( 6e (Iini 1&I& +e (u*& 0I& e ne,)ie /i &-e.uie 53
&e-(in3 &-e1.1 0I& (1i 0u-1@i 6u&e(222 0u-1@i222 +1, D)1(ne, /i -4m!ind222
%u-&A E/i +eA,e*i +in@ii En&-<un AI(.e& 50u-& 1&I& +e .-u&1* 51&i-i0, En0I& *ui Pe-*(u&&e- Ei
,eni 53 5&-i4e, En1*& /i 0u u(e-ii 4I-.),i@i, %u-&A 1,e1 5&1&u-1 unui .i-)0-1&2 Şi, &)&u/i, 0e,1
e-1 En563i(In&3&)- En 6-i,in@1 *ui2 Ve+e1 ) 61-&e +in 15&1 En )0'ii *ui, 5i(@e1 ) 61-&e En ?e*u*
*ui +e<1 ?i, En ?e*u* 50*i?)5i& En 01<-e</i @ine1 (Iini*e En ?1@1 0)-6u*ui222 +1- nu 10e5&e1 e-1u
*u0-u-i*e 01-e<* ?30e1u En?-i0)/3&)-, +in 01uA1 03-)-1 )1(enii Ei 56une1u B3&-Inu* %u-&A
En?i)-3&)-u*2 Pe-*(u&&e- nu /&i1 0u eH10&i&1&e 01-e e-1 *u0-u* 0e* (1i En?-i0)/3&)- *1 e* /i ni0i nu
+)-e1 53 /&ie2 ;e</i +)-e1 10u( F singurul *u0-u 6e 01-e /i<* +)-e1 F e-1 53 En0'eie +i50u@i1
10e15&1 0u ?1@1 0u-1&32 ;e ne,)ie e-1 53 (e-4i &-eiAe0i 51u 61&-uAe0i +e Oi*)(e&-i 56-e ,e5& 01
53 En&I*ne/&i ) 56e0ie eH&-1&e-e5&-3R Pe-*(u&&e- 1,e1 un eHe(6*1- 0'i1- En ?1@1 *ui2
BuAe*e *ui %u-&A 6*e5ni-3, En0'iAIn+u<5e 6e5&e +in@i2
T Sun&e( 6e<10ee1/i ?e*ie, nu<i 1/1R
T D12
T S1*u&3( 10e*1/i 5&e14R Ne 6i/3( En 10ee1/i *1&-in3R
T D12
T ;u( ,)( ie/i +in &-e1.1 15&1, Pe1-*JR
T ;u-1@iR
T Minun1&K Şi (1i 0u(R
Pen&-u ) 0*i63 En4-)Ai&)1-e nu /&iu -356un5u*2 !6)i E/i 1(in&i2
T ?4m!ind, 53 &-3i@i2
T S6une<(i 53 &-3i@i$ En03 ) +1&3 /i &e 0u*0 *1 63(In& 0<un .).I-n102
T Î(i 61-e -3u, /)6&i Pe-*(u&&e-2 ;'i1- Ei 63-e12
"n 1u&).uA +e /0)1*3 ,ene1 -u*In+ En0e& En 5u5u* +-u(u*ui 0u -)@i*e +in&-<) 61-&e 6-in
/1n@, En0*in1& 16-)16e 6e 6un0&u* +e<1 5e -35&u-n1, 01 53 6)1&3 &-e0e +e e*i0)6&e-e2 DEP2
Ş;OL!R MILLINO;%ET 50-i1 6e ) 61-&e 1 *ui, 0u *i&e-e ne4-e 6e ?un+1* 41*.en2 E-1 un
1u&).uA -e0'iAi@i)n1&2 O7en "n+e-'i** /i )1(enii *ui 5e 1?*1u En3un&-u2 E0'i61 S6e0i1*32
Pe-*(u&&e- E* ).5e-,3 /i 5e 5i(@i (1i .ine2 În ,-e(u-i +i?e-i&e, 1(In+)i *u0-15e-3 0u
"n+e-'i**2
T D)0&)-ii ,)- 5)5i 6In3 *1 03+e-e1 5e-ii, 56u5e %u-&A2 T)@i +)0&)-ii +e 01-e ,ei 1,e1
ne,)ie2 Re0e6@i)n1&R
T Re0e6@i)n1&2
Me-4In+ 56-e 1u&).uAu* 01-e 5e )6-i5e En ?1@1 5in4u-ei 6)(6e +e .enAin3 1 *ui
=)55e*in, %u-&A 5e ui&3 *1 0e15u* +e .uAun1-2 !6-)16e un56-eAe0e2 D)1(ne, 0I& +e -e6e+e
A.u-1 &i(6u* 0In+ &e +i5&-1i +e 6)(in32 Pe-*(u&&e- E* En5)@i, +1- nu (1i e-1 ni(i0 +e 0)0Oe-
561niei En (e-5u* *ui2
T Pen&-u ()(en&, !-0'ie, ?ii 0u )0'ii 6e ei, 1+u*(e03<i, 150u*&3<*e 6),e/&i*e /i
En-e4i5&-e1A3 )-i0e 01A +e Ri6*eJ ,eAi2 P-e5u6un 03 /&ii +e56-e Ri6*eJ2
T D12
T Bine2 S3 nu<* 1&in4i2
T D)1(ne, nuK eH0*1(3 Pe-*(u&&e-, 16)i 5e -)/i2
%u-&A AI(.i 5*1.2 !0e5& AI(.e& nu ?u (1i 1+e,3-1& 01 -InPe&u* +e -e0'in +e +in1in&e2
T Minun1&3 i+ee, Pe-*(u&&e-K !i (3/&i -e56i-1&)-iiR
T T)0(1i 1u ?)5& 1+u5e2 D)u356-eAe0e 0u&ii 6*ine /i (1i 5un& 6e +-222
T Bine2 V-e( ?)&)4-1?ii 0u Ri6*eJ2 V-e( mucho
2L
+),eAi2 P-).1 !, P-).1 B, /i 1/1 (1i
+e61-&e2 P-i0e6iR
T D12
T Şi ni0i unu* +in&-e222 +in&-e )156e@ii n)/&-i 53 nu ne 5016e, 0)-e0&R
T Si4u- 03 +12
Pe-*(u&&e- e-1 /)01& +e 10e15&3 i+ee, i1- 15&1 i 5e 0i&e1 6e ?1@32
BuAe*e *ui %u-&A 5e En&in5e-32 #I(.e&u* 5*1. 0-e50u /i +e,eni +in n)u -InPe&u* +e
-e0'in2 O0'ii *ui 4)i 5e ui&1-3 6-in Pe-*(u&&e- F 63&-un5e-3 6In3<n (iP*)0u* 63(In&u*ui, +in
0I&e</i +3+e1 Pe-*(u&&e- 5e1(12 Se 5u-6-in5e En&-e.In+u<5e +103 ,1 (1i 63-35i 0ine,1 B*ue
B15e 0In+ &)&u* 5e ,1 En0'ei12 ;u eH0e6@i1 *ui %u-&A, +e5i4u-2
T F3<@i +1&)-i1, 0e&3@ene Pe-*(u&&e-2 În nu(e*e 4u,e-nu*ui, E@i )-+)n 53<@i ?10i +1&)-i12
!-0'ie Pe-*(u&&e- E* u-(3-i 6e %u-&A 0u( E/i 0)n&inu3 +-u(u* 56-e 1u&).uAu* +in 01-e
&)0(1i 0).)-1 "n+e-'i** F un .3-.1& .)n+)02 Nu (1i ?u5e5e ni0i)+1&3 En ,i1@3 1&I& +e
.u0u-)5 53 ,1+3 561&e*e unui )(2
2
T Bun3, /e?uS, 56u5e "n+e-'i**2
!5e(ene1 0e*)-*1*@i, 6u-&1 un '1*1& ,e-+e 5i(6*u, +1-, 15e(ene1 *ui %u-&A, 6u-&1 /i un
6i5&)* *1 0in43&)1-e2 În 1u&).uA, /eAIn+, 5e 1?*1u 16-)Hi(1&i, +)u3Ae0i +e )1(eni, 0ei (1i
(u*@i &)0(1i &e-<(inIn+u</i 6-InAu* &i(6u-iu2
T ;e (3nIn03 10)*), .3&-IneR En&-e.3 %u-&A2 ;u 0ei ) 5u&3 n)u3Ae0i +e 0en&i(e&-i 1i
53i, E* +e63/e1 0u (u*& 6e "n+e-'i**, +1- "n+e-'i** E* +e63/e1 6-).1.i* 0u &-eiAe0i +e
Oi*)4-1(e2
T Bu-4e- %in4

2 !( &-e0u& 6e 10)*)2 N<1( 0-eAu& 03 ,1 En036e1 1u&).uAu*, +1- U)+e- 1
56u5 03 ,1 En036e1 /i 1 1,u& +-e6&1&e2 V-ei un 51n+,i/R P-).1.i* 03 1u En0e6u& 53 5e -30e1503,
+1- &-e.uie 53 eHi5&e un 0u6&)- 0u (i0-)un+e 6e un+e,1 6e 1i0i2
"n+e-'i** 1-3&3 0u 016u* 56-e (141Ain2
T M3 1.@in2 Nu 5&1u 6-e1 .ine 0u 0)*e5&e-)*u* En u*&i(e*e Ai*e2
T ;1n1*u* in4'in1* @i<e .ineR
;u /15e 1ni En u-(3, %u-&A 5u?e-i5e ) En&in+e-e 1 01n1*u*ui in4'in1* 0In+ Pu01
racSuet!all
27
2 !0e5& e,eni(en& 0)n+u5e5e in+i-e0& *1 5in4u-1 *)- neEn@e*e4e-e2 Nu e-1 0e,1
2L mucho X (u*&, (u*&e 8En 561ni)*39
Re5&1u-1n& ?15&<?))+ 0u 5e-,i-e +i-e0& *1 (1/in3, 15e(ene1 M0D-i,e<u*ui
27 N)0 6en&-u +)i 51u 61&-u Pu03&)-i 01-e 5e P)103 En&-<) 0u-&e +e '1n+.1* 0u -10'e&e +e &eni5
5e-i)5, 0-e+e1 O7en "n+e-'i**, +1-, 0In+ ,ene1 ,)-.1 +e %u-&A, e-1 4-eu +e 56u52 În 561&e*e
0'i6u*ui 5enin +e Pu03&)- 1* .3-.1&u*ui, 4In+u-i*e ,ene1u /i 6*e01u 16-)16e 0u ,i&eA1 *u(inii,
6*1nu-i*e 5e -e50-i1u En0)n&inuu /i e()@ii*e 5e 50'i(.1u 0I& 1i Ai0e 6e/&e2 "nii )1(eni F
+e5&u* +e (u*@i, *1 +-e6& ,)-.in+ F E* 0-e+e1u ne.un 6e %u-&A2 O7en "n+e-'i** nu /&i1 +103
e-1 51u nu ne.un, +1- /&i1 03 e-1 un )( En 6-e1P(1 03-ui1 &-e.uie 53 &e 6)-@i 0u 4-iP32 ;u (1-e
4-iP32
T ;u( 5<1- eH6-i(1 i-*1n+eAiiB 01n1*uS (i) i4in1* ie .ine, Ai5e %u-&A2
Î/i +u5e (In1 En&-e 6i0i)1-e, 5e &-15e )5&en&1&i, +e .)1/e /i<* 01+)-i5i 6e O7en 0u 10e*
-InPe& 6*in +e +in@i2
T Pe-?e0&2
T I1- &uR E/&i .ineR
T ;1n1*uS (i) i4in1* ie .ine, 56u5e O7en, i1- %u-&A -I5e2
Venin+ 10u( En 5u5u* +-u(u*ui, -u*In+ En0e& /i ?e-i&, +1- +e50u-0In+u<5e (1i u/)- 01
1u&).uAu*, e-1 un Lin0)*n N1,i41&)- 0u &-ei ,In3&)-i E(.-301@i En 6)-&)01*iu En3un&-u, &)@i &-ei
.3-.1@i ,)ini0i, ui&In+u<5e 56e-i1@i *1 e*i0)6&e-e /i *1 5)*+1@ii E(.-301@i En '1*1&e ,e-Ai
1*e-4In+ En 4)1n3 6-in &1.3-32 "i&In+u<5e 56e-i1@i *1 1-(e*e *)-, (1i 0u 5e1(32 Vie&n1(u* 5<1
(u&1& En n)-+u* M1ine<u*ui, *3u+1& ?ie D)(nu*2 În 0u-In+ 5e ,)- 1*3&u-1 0e*)-*1*@i )1(eni +in
#)n1 ;1-0e-1*32
Ş15e .3-.1@i 5e 16-)6i1-3 +e (1/in3 0In+ 10e15&1 5e )6-i En 561&e*e 1u&).uAu*uiQ
1u&)0)*1n&e*e +e 6e e1 56une1u MÂNDRI! MEL!N;OLI;ILOR /i !;EST
!"TOVEGI;"L OPREŞTE L! TO!TE TRE;ERILE ;" ;!LE FER!TĂ2 ;ei &-ei e-1u
1,)01@i 51u .1n0'e-i 0u 6-)6-ii*e *)- 6-).*e(e +e 0)*e5&e-)* /i +e@in3&)-i 1i un)- 6)-&)?)*ii +e
10@iuni *1 .u-51 4-35i(i*)-, 1,)01@i 51u .1n0'e-i 6-e?3<
MDM
0In+u<5e 03 5un& 0e&3@eni +e En0-e+e-e, 5e 1?*1u 5u. i(6-e5i1 8+e 01-e 1,e1u 53 ?ie
0u-In+ 1Pu&1@i 53 5e *e6e+e9 03 &-3i1u En03 En&-<) !(e-i03 61/ni032 ;u-In+, 1,e1u 53 ?ie 01A1@i
En 4-1P+ 851u En @1-0u* 1ni(1*e*)-, +103 +)-e1u 1e- 6-)1563&9, 10)*) un+e 0I-+u-i*e *)- Vi51 nu
,)- 1,e1 ni0i ) &-e0e-e2 Li 5e ,1 6e-(i&e 53</i 635&-eAe &e*e?)1ne*e 0e*u*1-e2 !0e5&e1 nu ,)-
?un0@i)n1, +e5i4u-, 1&I& +e 1+In0 En 53*.3&i0ii, +1- ?16&u* 03 ,)- 0)n&inu1 53 16e5e .u&)nu*
RE!PEL!RE *e ,1 @ine 6)1&e 56i-i&u* &-e1A2
T Ţi<1i in&-1& .ine En -i&(R En&-e.3 %u-&A2
T !/1 0-e+, +12
T În,e@i En03 *1 ?e* +e -e6e+eR
O7en -i+i03 +in u(e-i2
T ;I@i )1(eni 5un& En &)&1* En #)n1 B*ue, O7enR
T E5&i(3-i*e n)15&-e 5un& +e )6& 5u&e2 Nu 5un& (1i (u*& +e ) 5u&3 En #)ne*e ! P-i( /i
B P-i(2
!5&1 e-1 .ine, 6-e5u6unIn+ 03 nu *e 503615e ni0i un )(2 =In+in+ En &e-(enii
e,en&u1*i&3@ii unei 0)n&1(in3-i, 0I&e,1 50363-i nu (1i 0)n&1u F /&i-i*e +e 6In3 10u( e-1u
6)Ai&i,e En 6-i,in@1 50)-u*ui2 =In+in+ En &e-(enii 4e5&i)n3-ii in?)-(1@i)n1*e, &)&u/i, 50363-i*e
n<1- ?i +e*)0 .ine ,eni&e2 În Ai*e*e 10e5&e1, e-1 4-eu 53 03*3-e/&i un 01* phoo$a2 P-e1 (u*&3
*u(e 1,e1 01(e-e ,i+e)2 EHi5&1u 6-e1 (u*&e e*i0)6&e-e 1*e 01-u-i*)- +e /&i-i TV2 P-e1 (u*@i
)0'i e-1u 1@in&i@i 15u6-1 &12
%u-&A 56u5eB
T G1i+e En (141Ain2 Mi<1 ?)5& &-i(i5 un A<ago
2:
, +1- En03 5e 1?*3 6e +-u(2
T (n momento, 56u5e "n+e-'i** /i 5e 4-3.i En 5u5 6e 503-i*e 1u&).uAu*ui2 ;In+ 0).)-E
+in n)u, @ine1 En (In3 ) 6un43 Bu-4e- %in4 63&1&3 0u un5)1-e /i 1,e1 6e&-e0u& 6e5&e u(3- un
015e&)?)n 0u .-e&e12
%u-&A 5e ui&3 *1 6un43 /i +eA16-).3 +in 0162
T ;'e5&ii*e 1*e1 ) 53 &e )()1-e2
T Sun&e( En 6*in Ră-!oi al lumilor
29
/i &u<@i (1i ?10i 6-).*e(e +e ni,e*u* -i+i01& 1*
50u-&e /i ) (in4e +e 6*15&i0 4)1*3, 0u +i1(e&-u* +e 5,7 0en&i(e&-i2
2: P-e50u-&1-e +e *1 >inne.14) F ) -u*)&3 +e (1-i +i(en5iuni, 0u &)1&e ?10i*i&3@i*e ,ie@ii
0i,i*iA1&e, ?)*)5i&3 6en&-u ,101n@e*e (1i *un4i 8*1 )-i4ine, nu(e*e unui &-i. in+i1n +in
-e4iune1 =-een B1J, >i50)n5in92
29 he +ar o6the +orlds, -)(1n +e G2 =2 >e**5, 1+16&1& +e<1 *un4u* ,-e(ii 1&I& 6en&-u
0)*e5&e-)*u*uiR
În 561&e*e *)-, unu* +in&-e ,1Pni0ii ,In3&)-i n)u<5)5i@i 56une1 03 ,-e1 53</i 5une
1,)01&u*, 0ee1 0e En5e(n1 03 e* e-1 +e ?16& .1n0'e-2 %u-&A E* 0)n+u5e 6e "n+e-'i** En
(141Ain2 Pe 0e-u* +e +e15u6-1 *)-, *u(ini*e 163-u5e-3 +in n)u, (3&u-In+ 0u 5&-3*u0i-e1 *)-
6*1?)nu* +e n)-i, 53*&In+ /i +1n5In+ 15e(ene1 un)- 6e-5)n1Pe +e +e5ene 1ni(1&e En&-<un ?i*(
Di5neJ2
M
Bi-)u* .3&-Inu*ui =)55e*in (i-)5e1 1 51*1(, 1 &-1.u0, 1 .e-e, 1 (u/&1- Mu5&e-)*e /i 1
5u*? F un (i-)5 ?ie +e .3/ini, ?ie +e )u3 ?ie-&e, .3nui1 %u-&A2 P)1&e 1(In+)u32 Se (1i 5i(@e1
un (i-)5, 5*1. +1- -e0)4n)50i.i*, +e 1*0))* e&i*i02 Mi-)5u* lor2 Se 5i(@e1 (1i n)u 6-e&u&in+eni
6-i(6-ePu-2 !*&0ine,1 1- ?i ?)5& &en&1& 53 +e1 ,in1 6en&-u 10e5& (i-)5 6e 0)(6*i0i&1&e1 +in&-e
ne-,ii En&in/i /i i(14in1@i1 6-e1 .)41&3, +1- %u-&A nu 6)5e+15e ni0i)+1&3 En eH0e5 ni0i un1
+in&-e 10e5&e1 +)u32 În )-i0e 01A, nu 0-e+e1 03 0ei 16-)Hi(1&i, ) 5u&3 0in0iAe0i +e Oi*)(e&-i
63&-1@i +i(6-ePu-u* M141Ainu*ui S3&e50 1* *ui =)55e*in (1i 1,e1u ,-eun ,ii&)- 01 e0)5i5&e(
,i1.i*2 "ne)-i &-e.uie 53 1-un0i &)&u* *1 4un)i 01 5<) iei +e *1 0163&2
%u-&A 5e 1/eA3 En 561&e*e .i-)u*ui /i +e50'i5e un 5e-&1-2 În3un&-u 5e 1?*1 ) 0u&ie +e
01-&)n 6e 01-e ?u5e5e-3 /&1(6i*1&e u-(3&)1-e*eB ;GIMVS2"2!2V1D B";2 B-1,) *ui Pe-*(u&&e-2
%u-&A 50)15e 0u&i1 +e 10)*) /i ) +e50'i5e2 În in&e-i)-u* ei 5e 435e1u 0I&e,1 (3/&i +e 6*15&i0
&-1n561-en&, +e ?e*u* 0e*)- 01-e 5e 6)&-i,e1u 6e5&e 4u-3 /i 6e5&e n152 Îi 1-un03 un1 *ui
"n+e-'i**2 Î/i 6u5e /i e* un1, 1Pu5&In+ 0u-e*u/e*e 0u -e6eAi0iune2
T ;'i1- 5un& ne0e51-e 15&e1R En&-e.3 O7en2
T Nu /&i(2 Şi nu &e 5i(@i ?1,)-iA1&Q En&-<) )-3, &)1&3 *u(e1 ,1 6u-&1 1/1 0e,12 ;u
eH0e6@i1 0i,i*i*)- +in #)n1 ;1-0e-1*3, +e5i4u-2
"n+e-'i** E/i 6u5e (1501 /i 1Pu5&3 0u-e*u/e*e &1-3 ,-e) 1*&3 ,)-.32 %u-&A /e+e1 En 561&e*e
.i-)u*ui 0u 016u* 56-iPini& 6e u*&i(u* (1ni?e5& OSG!
MD
81?i/e1A3<* 51u ()-i9 *i6i& 6e 6e-e&e*e
+in 561&e*e *ui2
T Sun& .une *1 0e,1R
V)0e1 *ui "n+e-'i** +e<1.i1 +103 e-1 6u@in e5&)(61&32 P*15&i0u* &-1n5*u0i+ nu 5e 1.u-i
+in 01uA1 -e56i-1@iei2 Nu 5e ,e+e1 ni0i ) 41u-3 51u ,-eun ?i*&-u, +1- "n+e-'i** +e50)6e-i 03
6)1&e -e56i-1 +e5&u* +e u/)-2
T Sun& .une E(6)&-i,1 e.)*ei, 5un& .une E(6)&-i,1 1n&-1Hu*ui, 5un& .une E(6)&-i,1
n)ii -1(u-i +e 5u6e-')*e-32 D103 5un& .une E(6)&-i,1 *ui Ri6*eJR P-).1.i*2 D103 nu, 5un&e(
?u&u@i, 5)*+1&2 De ?16&, 5<1- 6u&e1 53 ?i( ?u&u@i +eP12 D1- &i(6u* (e-4e En1in&e, i1- P)0u*
1<n0e6u& +eP12 T-e.uie 53 150u*& .1n+1 6e 01-e 6-).1.i* 0<) 1i En (1/in3-i1 1i1 +e 6e u(3-R
T Nu<i ne,)ie 5<) 150u*@i En En&-e4i(e, +1- 1- &-e.ui 53 4u/&i ) ?i-i(i&u-3 +in e1, 1/1
0-e+2
%u-&A +3+u +in 016, E/i -)&i +e4e&u* 6-in 1e- 815e(ene1 unui 1-.i&-u ,1*i+In+ un &u-
0)(6*e& *1 P)0u* +e .15e.1**, 4In+i O7en9 /i 5e 0u?un+3 (1i 1+In0 En 501unu* *ui =)55e*in2
"n+e-'i** /i +3+u P)5 +e 6e u(3- 015e&)?)nu*, E* 1/eA3 6e (153 0u ?1@1 03&-e %u-&A /i
16353 .u&)nu* PL!U2 O ,)0e -).)&i03, *i65i&3 +e in?*eHiuni, 56u5eB
T In&e-0e6&1-e -1+i) 1 NS!
M1
2 Lun4i(e +e .1n+3 (u*&i6*32 L2914!442 !0e15&3
En-e4i5&-1-e e5&e 0*15i?i01&3 5&-i0& 5e0-e&32 ;))-+)n1&e*e &e(6)-1*e 1*e in&e-0e6&3-iiB DLB27,
61i56-eAe0e n)ie(.-ie, +)i<Ae-)<Ae-)<unu2 În-e4i5&-1-e1 (e51Pu*ui in&e-0e6&1& En0e6e +u63
5e(n1*u* 5)n)-2 D103 nu +e@ine@i 5&1&u&u* +e P-i( !00e5 En A)ne*e Se0u-iA1&e, ,3 -u43( 53
16351@i .u&)nu* STOP 0'i1- 10u(2
T V3 -u43(, 56u5e %u-&A, +In+ +eA16-).1&)- +in 0162 Pe-?e0&2 !5&1<i ,1 )6-i 53 150u*&e
6e &)@i 0ei ne1u&)-iA1@i 5<) ?103, nu 0-eAiR
"-(3 ) 61uA3, un .i6 +e +)u3 5e0un+e, 16)i ,)0e1 unei ?e(ei &ine-e 56u5eB
6-eA1n&1-e -1+i) 819MD, O-5)n >e**59, 0I& /i 6en&-u 6-eAen&1-e 0ine(1&)4-1?i03 8195M, BJ-)n
G15Oin92
MD !0-)ni( 6en&-u O00u61&i)n1* S1?e&J 1n+ Ge1*&' !+(ini5&-1&i)n 8!4en@i1 6en&-u S3n3&1&e
/i Si4u-1n@1 L)0u*ui +e Mun039
M1 !0-)ni( 6en&-u N1&i)n1* Se0u-i&J !4en0J 8!4en@i1 6en&-u Si4u-1n@1 N1@i)n1*392
T "nu2 D)i2 T-ei2 V3 -u43(, nu ne ?10e@i ,-eun -3u2 Ne nous !lesse- pas2
T30e-e ,-e(e +e +)u3 5e0un+e, 16)i ,)-.i ) ,)0e +e .3-.1& &In3-B
T ;in0i2 Ş16&e2 "n56-eAe0e2 Sun&e( ne1Pu&)-1@i2 Nous sommes sans dO6ense2 V3
-u43(, nu ne ?10e@i ,-eun -3u, 5un&e( ne1Pu&)-1@i2 Ne nous 6aites222
T Pen&-u nu(e*e *ui Du(neAeu, 61-03 1- ?i ) *e0@ie Be-*i&A +in M1-e*e T3-I( +e
Din0)*) +e En,3@1-e 1 unei *i(.i 5&-3ine, 56u5e %u-&A2
T Re0un)/&i ,)0i*eR En&-e.3 "n+e-'i**2
%u-&A 50u&u-3 +in 016 /i +u5e un +e4e& *1 .uAe2
"-(3&)1-e1 ,)0e Ei 161-@ine1 *ui Bi** ;*in&)nB
T T-ei56-eAe0e2 Ş16&e56-eAe0e2 N)u356-eAe0e2 ;u 100en&u* *ui ;*in&)n +e !-O1n515,
u*&i(1 0i?-3 5un3 Noispă-eci2 Nu eHi5&3 ni0i ) in?e0@ie 1i0i2 Il nAy a pas dAin6ection ici2
O 1*&3 61uA3 +e +)u3 5e0un+e, +u63 01-e ,)0e1 *ui T)( B-)O17 -35un3 +in 015e&)?)nB
T D)u3Ae0i /i &-ei, +)u3Ae0i /i n)u32 Sun&e( 6e ()1-&e2 On se meurt, on crT.e2
Sun&e( 6e ()1-&e2
"n+e-'i** 16353 STOP2
T În 01A 03 &e En&-e.1i, 6-i(1 ,)0e i<1 161-@inu& *ui S1-1' Ne55i01 P1-Oe-, ) 10&-i@32 !
+)u1 1 ?)5& 1 *ui B-1+ Pi&&2
T E* 0ine<iR
T "n 10&)-2
T I'E2
T Du63 ?ie01-e 61uA3 5e 1u+e ) 1*&3 ,)0e2 T)1&e ,)0i*e 5un& 51u ,)- ?i u/)- +e
-e0un)50u& +e *1-4i 5e4(en&e +in&-e )1(enii 01-e 5e 1?*3 En 10e15&3 A)n32 Îi 6)@i 1uAi 6e
!*?-e+ Gi&0'0)0O, P1u* G1-,eJ, =1-&' B-))O5, Ti( S1(6*e F e* e un 0)(e+i1n 6e 4u5&u*
0e*)- +in M1ine, e ?)1-&e 0un)50u& F /i 5u&e +e 1*&e ,)0i, une*e 6e 01-e En03 ni0i nu *e<1(
i+en&i?i01&2
T Sute +e 1*&e*eR ;I& +u-e1A3 in&e-0e6&1-e1 15&1R
T D-e6& ,)-.in+, nu e ,)-.1 +e*)0 +e ) in&e-0e6&1-e, 0i +e ) &-1n5(i5iune 6e ) .1n+3
+e50'i53 6e 01-e ) .-uie( En0e6In+ 0u )-1 D:BDD2 !5&1 En5e1(n3 03 ne<1 50361& (u*&, +1- ne
En+)i( 03 1u En@e*e5 0ine /&ie 0I&e 0ei 01-e 1u -eu/i& 53 150u*&e 0e,12 I1- +103 1u En@e*e5222
"n+e-'i** -i+i03 +in u(e-i En 4enu* "e putem 6ace: În03 5e &-1n5(i&e2 V)0i*e 61- 1 ?i
1+e,3-1&e2 ;e*e 0I&e,1 1(6-en&e ,)01*e 0)(61-1&e 6In3 10u( 5<1u +),e+i& i+en&i0e2
In+i?e-en& 0e 5un& ?iin@e*e 15&e1, *<1- 6u&e1 50)1&e 0u u/u-in@3 +in 1?10e-i 6e Ri0' Li&&*e2
Dup& .up& .up& u* e*i0)6&e-e*)- 63&-un+e1 *i(6e+e 6-in 6e-e@i2 %u-&A E* 5i(@e1 *1 ?e* +e
.ine 0u( E* 1uAe12 T-e0e1 6-in 50In+u-i, 6-in 6)5&e-u* OSG! /i<i 63&-un+e1 En (1&e-i1
0enu/ie 0)(6u53 En (1P)-i&1&e +in 163, 56unIn+u<i 53 5e &-e103 *1 &-e1.3, &-e1.3, &-e1.3, 53 5e
4-3.e1503, 4-3.e1503, 4-3.e15032 P-e5iune1 5In4e*ui 53u -356un5e 10e5&ui i(6u*5, +1- e*
0)n&inu3 53 /1+3 *ini/&i&, 0)n&inu3 53 5e ui&e *1 O7en "n+e-'i**2 S3 5e 4In+e1503 *1 O7en "n<
+e-'i**2 =-3.e/&e<&e 0u(63&1&Q 15&1 e-1 ) Ai01*3 6)&-i,i&32 M1i 1*e5 0In+ 1,e1i +e<1 ?10e 0u
)1(eni 01 O7en2 ;1n1*u* in4'in1* @i<e .ine, 0'i1- 1/12
Mi& ai tras&o o dată, !ătr4ne, 4In+i %u-&A2 %oate că nu ai trecut de linia mea, dar,
pentru Dumne-eu, ai 9ntins coarda, nu&i aşa: Da, eu aşa cred2 8i cred că nu strică să stau
cu ochii pe tine2
T Se -e6e&3 10e*e1/i 61&-u (e51Pe (e-eu, 56u5e "n+e-'i** /i *e &-e0u En -e,i5&3,
-i+i0In+ 0I&e un +e4e& +e *1 (In1 5&In43 6en&-u ?ie01-e2 Nu ne ?10e@i ,-eun -3u2 Sun&e(
ne1Pu&)-1@i2 Nu eHi5&3 ni0i ) in?e0@ie 1i0i2 I1- u*&i(u*222
T Ni0i ) in?e0@ie, En4In3 %u-&A2 G32 ;e &u6eu 1u, nu 0-eAiR
V3Au5e ?)&)4-1?ii 0u 6u?u* -)/u<1u-iu 01-e 0-e/&e1 6e &)@i 0)610ii +in -1A1 *ui B*ue B)J2
Şi 01-e 0-e/&e1 /i 6e )1(eni2 Pe 01+1,-e, 0e* (1i +e5, 0e* 6u@in 6In3 10u(2 Te'ni0ienii
nu(i5e-3 10e/&i ?un4i Ri6*eJ, +u63 6e-5)n1Pu* 10e*1 +u- Pu01& +e Si4)u-neJ >e1,e- En 5e-i1
+e ?i*(e +e56-e 561@iu* eH&-1&e-e5&-u
M2
2 ;ei (1i (u*@i +in&-e 10e/&i &e'ni0ieni e-1u 6-e1 &ine-i
53</i 1(in&e1503 +e 0e*3*1*& Ri6*eJ, 0e* 01-e @inu5e En Ai1-e -u.-i01 In0-e+i.i*, +1- 1+e,3-1&$2
In0-e+i.i*, +1- 1+e,3-1&$ F ) ?)-(u*1-e 01-e nu (1i eHi5&1 +e (u*&3 ,-e(eQ e-1 6-e1
()n5&-u)153 6en&-u 10e5& 5e0)* +)u3Ae0i /i unu /i 6en&-u 0)-e0&i&u+ine1 *ui 6)*i&i032 D1- 5e
6)&-i,e1 En 10e5& 01A, 0-e+e1 %u-&A2 D1, 5i4u- 03 +1, 5e 6)&-i,e1 01 ) (3nu/32 L1 )
0)(61-1@ie, 4e(enii 5i1(eAi /i ,10i*e .i0e?1*e 1*e +)(nu*ui Ri6*eJ 63-e1u ni/&e *u0-u-i
M2 E ,)-.1 +e 5e-i1 Alien, -e4iA1&3 +e Ri+*eJ S0)&& En0e6In+ 0u 1nu* 19792
1.5)*u& n)-(1*e2
T "*&i(u* (e51P e5&e Suntem pe moarte, 56u5e "n+e-'i**2 !0e5&1 e5&e 1*&?e* +in 01uA1
0e*)- +)u3 ,e-5iuni +i?e-i&e En *i(.1 ?-1n0eA3 01-e En5)@e50 (e51Pu* En en4*eA32 P-i(1 e5&e
*i&e-1-32 ! +)u1 F on crT.e E 161-@ine 1-4)u*ui2 !( 6u&e1<) &-1+u0e 0u D3( )-&u* 6)6ii$2 Se
ui&3 +i-e0& *1 %u-&A, 01-e</i +)-i 01 Pe-*(u&&e- 53 ?ie 10)*), 53 ,1+3 03 +1, 10e5& *u0-u se putea
?10e2 F "hiar +1u )-&u* 6)6iiR F3-3 53 *e )?e-i( n)i ) (In3 +e 1Pu&)- En 10e5& 5en5, ,-e1u 53
56unR
T De 0e *i(.1 ?-1n0eA3, O7enR
"n+e-'i** -i+i03 +in u(e-i2
T E, &)&u/i, 1 +)u1 *i(.3 01 0i-0u*1@ie 6e<1i0i 6-in n)-+2
T !'2 Şi nu(e-e*e 6-i(eR D)1- 01 53 ne +e1 +e ,e5&e 03 1,e( +e<1 ?10e 0u ?iin@e
in&e*i4en&eR ;1 /i 0In+ 1*&?e* +e ?iin@e 1- 6u&e1 1Pun4e 6In3 1i0i +in&-<un 1*& 5i5&e( 5&e*1-, 51u
+in&-<) 1*&3 +i(en5iune, 51u +e un+e<)- ?i ,enin+ eiR
T !/1 0-e+2 ;e Ai0i +e 6-)ie0&)1-e, /e?uSR
T ;e*e (1i (u*&e 5<1u 6-3.u/i& En 63+u-e2 Se +eAin&e4-e1A3 +e5&u* +e -e6e+e, ) +1&3
-3(15e ?3-3 0)(.u5&i.i*2 ;e*e 6e 01-e 1( -eu/i& 53 *e -e0u6e-3( 1-1&3 01 ni/&e 0)n5e-,e +e
5u63 0u e&i0'e&e*e -3Aui&e2 !,In+ En ,e+e-e +i(en5iuni*e *)-, )?e-3 un 56e0&10)* 1 +-10uS +e
56e0&10u*)5, nu 0-eAiR I<1u 56e-i1& +e ()1-&e 6e *)01*ni0i2
;In+ 5e +eAin&e4-1u 6-)ie0&)1-e*e, *351u En u-(1 *)- 6e&e +e ?un4i, 51u 6e&e +e 0)-n +e
5e01-3, 51u 6e&e +e 0e<) ?i ?)5& 0e *351u e*e En u-(32 !0e*1/i *u0-u 63-e1 53 ?ie ,1*1.i* /i
6en&-u eH&-1&e-e/&-ii En/i/i2 ;ei 01-e 5u6-1,ie@ui5e-3 5&3&e1u En Pu-u* n1,ei *)- 15e(ene1 un)-
n1,e&i/&i 01-e 5&1u *In43 1u&).uAu* +e?e0& /i 5&-i41u 03 nu 5un& in?e0@i)/i, il nAy a pas
dAin6ection ici, *3u+1& ?ie D)(nu*, +3<(i un 6i0 +e 51-e2 Şi, ) +1&3 0e 0-e/&e1 0'e5&i1 10ee1 6e
&ine, e-1 41&1 53222 0e 56u5e5e O7enR S3 +1i )-&u* 6)6ii2 !0e5& *u0-u nu e-1, ?i-e/&e, )
0e-&i&u+ine, En03 e-1 +e,-e(e, +1- &-e.ui1u 53</i +e1 /i ei 0u 6-e5u6u5u*2
T ;I@i ET (1i 5un& 10)*)R En&-e.3 O7en2
T O 5u&3, 6)1&e2
T ;I&e *u0-u-i nu 0un)1/&e( En03R Ş&ie 0ine,1 15&1R
%u-&A ?*u&u-3 +in (In3 1 *e63+1-e2 Nu e* e-1 )(u* 0u in?)-(1@ii*eQ in?)-(1-e1 e-1
+e61-&1(en&u* 1*&)-1 /i ni0i unu* +e 10)*) nu ?u5e5e in,i&1& *1 6e&-e0e-e1 10e15&1 +e +in1in&e
+e #iu1 Re0un)/&in@ei2
T Su6-1,ie@ui&)-ii, in5i5&3 "n+e-'i**2 Sun& 61-&e +in e0'i61PR
T Nu /&iu, +1- 6-).1.i* 03 nu2 Sun& 6-e1 (u*@i 6en&-u 1 -e6-eAen&1 e0'i61Pu*, nu 5un&
+e5&ui 53 ?ie 0)*)ni/&i /i nici pe departe +e5&ui 53 ?ie &-u6e +e /)02
T ;e 1*&0e,1 5e (1i 6e&-e0e 1i0i, /e?uSR "e.a 5e 6e&-e0e2
T E/&i 01( 5i4u- +e 15&1, nu<i 1/1R
T D12
T De 0eR
"n+e-'i** -i+i03 +in u(e-i2
T In&ui@i12
T Nu<i ,)-.1 +e in&ui@ie, 56u5e %u-&A, 0u .*In+e@e 16-)16e2 E ,)-.1 +e &e*e61&ie2
T "um 1i 56u5R
T E 5*1.3, +1- nu eHi5&3 ni0i ) u(.-3 +e +u.iu En 6-i,in@1 15&12 O1(enii (ei 5i(&
0e,1, +1- En03 nu i<1u +1& un nu(e2 D3<*e 0I&e,1 )-e /i ,)- 435i unu*2 P-ie&enii n)/&-i 0enu/ii
5un& &e*e61@i /i 5e 61-e 03 E(6-3/&ie 15&1 1/1 0u( E(6-3/&ie /i ?un4ii2
T B*e5&e(3@i1 +-10u*ui, /)6&i O7en "n+e-'i**2 %u-&A -3(15e 01*(, u-(3-in+u<* 0u(
4In+e/&e2
Îi 6*30e1 53 u-(3-e1503 )1(enii 0u( 4In+e50, +103 5e 6-i0e6e1u 0I& +e 0I& *1 15&1, i1-
10u( 1,e1 61-&e +e 0e,1 En 6*u5B E* au-ea 6e O7en 0u( 4In+e1B un 5une& 5*1., 01 5une&u*
)0e1nu*ui En&-<) 50)i032
T Fun4ii nu 1u 6u&e-e En (e+iu* En0)nPu-3&)-, 56u5e O7en2 L1 ?e* nu 1u ni0i ei2 ;u(
-3(Ine 0u ESP
MM
<u*R
T E 6-e1 +e,-e(e 53 ne +3( 0u 63-e-e12 D103 +u-e1A3 /i +103 ie5e En 1?1-1 4-1ni@e*)-
6i/3&)-ii 35&ei1 0u (i-)5 +e 6in En 01-e ne 1?*3( 10u(, 5e 50'i(.3 &)&u*2 Ş&ii 15&1, nu<i 1/1R
"n+e-'i** /&i12
MM !0-)ni( 6en&-u eH&-15en5)-J 6e-0e6&i)n$ 86e-0e6@ie eH&-15enA)-i1*39
T Nu<(i ,ine 53 0-e+, 56u5e e*2
T M3 4In+e50 *1 ) (1/in3, 56u5e %u-&A2 L1 0e ?e* +e (1/in3 (3 4In+e50R
O7en 5e ui&3 *1 e*, En0e-0In+ 161-en& 53 5e ')&3-1503 +103 ,)-.e1 5e-i)52 O.5e-,3 03
,)-.e1, 16)i E/i 50u&u-3 016u*2
T De un+e 53222 F30u ) 61uA32 Fi1&2
T Fe--1-i, +e ?16&2 M3 4In+e50 *1 ) 1-)(3 +e En4'e@1&32 L1 0e 1-222
T Fi5&i0, 56u5e O7en2
T !i ,3Au&KR
O7en -3(15e ) 0*i63 6e 4In+u-i, 16)i E* En&-e.3 F eAi&1n& F 6e %u-&A +103<i 6u&e1 56une
nu(e*e ?-1&e*ui 53u2
T %e**)44, -356un5e %u-&A2 Ii5u5e, O7en, 0e ?e* +e nu(e e 35&1 6en&-u un 0)6i*R
T E nu(e*e +e ?1&3 1* (1(ei (e*e2 ;-i5&)15e2 elepatie2
T O 53 +e1 6e5&e 016 1u+ien@1 e(i5iuni*)- Rişti şi c4ştigi /i Drei să 6ii miliardar, 15&1<@i
41-1n&eA, 56u5e %u-&A, 16)i -e6e&3B Dacă 50163 +e 5u. 0)n&-)*2
De 1?1-3 5e 1uAi ) E(6u/03&u-3 /i un @i63&2
T Nu &-e.ui1 să 6aci 15&1K 5&-i43 0ine,1 0u ) ,)0e En4-)Ai&3 /i 56e-i1&32 Nu &-e.ui1 să
6aci 15&1K
!/&e6&1-3, +1- nu 5e (1i 1uAi ni(i02
T Nu(3-3&)1-e1 01+1,-e*)- )(u*e@i*)- 0enu/ii 1 1Pun5 *1 )6&Ae0i /i unu, 56u5e %u-&A2
P-).1.i* 03 5un& (1i (u*&e2 O +1&3 0e 5un& +).)-I@i, 5e +e50)(6un +e5&u* +e -e6e+e2 Nu
-3(Ine 1*&0e,1 +e0I& ) 5u.5&1n@3 ,I50)153222 /i<16)i ?un4ii2
T Pe &)1&3 En&in+e-e1 #)neiR
%u-&A 50u&u-3 +in 0162
T În0'i6uie<@i un i0 0u ,I-?u* 03&-e e5&2 P1-&e1 4-)153 e5&e B*ue B)J2 N)i ne 1?*3(
16-)Hi(1&i, 6e *1 Pu(3&1&e1 i0u*ui2 M1i 5un&, &)&u/i, 0I@i,1 e(i4-1n@i i*e41*i 1i 6e-5u15iunii
0enu/ii -3&30in+ *1 e5& +e 1i0i2 P-)ie0&)1-e*e 5<1u (en@inu& En 0e1 (1i (1-e 61-&e +e15u6-1
A)nei<i02 P1&-u*1 Ru&ie-3 ET2
T T)&u* 5<1 +u5 +e -I63, nu<i 1/1R En&-e.3 O7en2 Nu ,)-.e50 +)1- +e )(u*e@ii 0enu/ii,
/i +e n1,3, /i +e 6-)ie0&)1-e F ,)-.e50 +e En&-e141 E(6u@i&3 A)n3 4e)4-1?i032
T Nu 5un& 41&1 53 +i50u& +e56-e 15&1 10u(, 56u5e %u-&A2
Nu, 4In+i O7en, sigur că nu eşti2 Se En&-e.3 i(e+i1& +103<i 6u&e1 %u-&A 0i&i 4In+u-i*e2
Nu 1,e1 0u( 53</i +e1 5e1(1Q )0'ii 10ei1 61*i 0u 5i4u-1n@3 n<1,e1u 53<i 56un3 ni(i02
T Dom eH&e-(in1 /i )(u*e@ii 0enu/ii -3(1/i, 15&1<@i 6)& 56une2 O1(enii &3i ,)- ?)-(1
4-u6u* +e 1&10, +)1- )1(enii &3i2 Tu e/&i ;I-(1 B*ue B)J2 !i En@e*e5R
T D1, 53 &-3i@i2
%u-&A nu<* 0)-e0&32 În 0)n&eH&u* +1& /i +1& ?iin+ +eA4u5&u* e,i+en& 1* *ui "n+e-'i** ?1@3
+e 10e15&3 (i5iune, să trăi1i ?30e1 6-).1.i* .ine2
T Eu 5un& B*ue "nu2
O7en 16-).3 +in 0162
%u-&A 5e -i+i03 En 6i0i)1-e /i</i 50)15e 0e15u* +e .uAun1-2 Se ?30u5e 1(i1A32
T Si&u1@i1 ) 53 &-1n56i-e, 56u5e "n+e-'i**2 Sun& ) (u*@i(e +e 0e&3@eni 1(e-i01ni En
#)n32 Nu eHi5&3 ni0i ) 5)*u@ie 53 635&-3( &30e-e1 15u6-1 (i5iunii2 ;I@i +in&-e ei 1u 10e*e222
10e*e i(6*1n&u-iR
%u-&A 16-)16e 03 AI(.i2 Ne,35&ui0i*e, 5i4u-2 !63-u5e-3 +e5&u*e 1i0i, (1i ?u5e5e-3
0I&e,1 +e<1 *un4u* 1ni*)-2 "n+e-'i** nu /&i1 0I&e, En53 %u-&A /&i12 Ni/&e ,ie&3@i (i0i /i
50I-.)15e, 15&1 e-1u2 "n *u0-u e-1 .un 1&un0i 0In+ e-1i /e?B nu &-e.ui1 53 -356unAi *1
En&-e.3-i*e *1 01-e nu ,)i1i 53 -356unAi2
T ;e 5e ,1 En&I(6*1 (1i &I-Aiu ,1 ?i &-e1.1 6-)6141n+i/&i*)-, 1 0e*)- 0u 1.u-e1*1, 56u5e
e*2 T-e1.1 n)15&-3 e 53 -e10@i)n3( *1 0ee1 0e 1nu(i@i )1(eni F ,)0e1 unui1 +in&-e ei 5e 1?*3
6-).1.i* 6e 015e&1 1i1 1 &1 F 1u ')&3-I& 03 e5&e un 6e-i0)* i(inen& 6en&-u 0e&3@enii S&1&e*)-
"ni&e2 !i 6-i0e6u&, .3&-IneR
"n+e-'i** 5e ui&3 En 10ei )0'i 61*i, 16)i, En&-<un 5?I-/i&, E/i (u&3 6-i,i-e12
T În03 un *u0-u, 56u5e %u-&A2 Î@i 1(in&e/&i +e phoo$a:
T ;1*u*<?1n&)(3 i-*1n+eA2
T Pe<16-)16e2 ;In+ ,ine ,)-.1 +e<un 01* +e .3&1ie, 10e*1<i 1* (eu2 În&)&+e1un1 1 ?)5&
1/12 ;I@i,1 )1(eni &e<1u ,3Au& 03*3-in+u<(i phoo$a En B)5ni12 !/1<iR
O7en nu -i503 ni0i un -356un52 !5&1 nu<i &3ie e*1nu* *ui %u-&A, 0i E* En+I-Pi /i (1i &1-e2
T Nu ,-e1u 53 (3 -e6e&, O7en2 T30e-e1 e +e 1u-2 !&un0i 0In+ 03*3-i( 01*u* phoo$a,
&-e.uie 53 ?i( in,iAi.i*i2 În@e*e4i *u0-u* 35&1R
T D12
T Î* En@e*e4i 6e +e<1<n&-e4u*R
T D1, 56u5e O7en2
Se En&-e.3 En03 ) +1&3 0I& +e &1-e Ei 6u&e1 0i&i %u-&A 4In+u-i*e2 "n *u0-u e-1 En53 0*1-B e*
6u&e1 0i&i nu(e*e 01-e 5&3-ui1 En (in&e1 *ui %u-&A /i 6-e5u6une1 03 15&1 /i +)-e1 e*2 B)51n5Oi
N),i2
4
;e*e 61&-u e0'i61Pe En1-(1&e, ?)-(1&e +in )1(enii *ui O7en "n+e-'i** 0e<i En*)0ui1u
6e &i6ii +e *1 =N! 01-e 1+u5e5e-3 e*i0)6&e-e*e ;G<47 6In3 1i0i, 5e 1?*1u 6e 6i0i)- +e 6*e01-e,
eHe0u&1u u*&i(e*e (1ne,-e, e*i0e*e u(6*e1u 1e-u* 0u &une&u* *)-, 0In+ 5)5i-3 )-+ine*e *ui
%u-&A +e<1 -3(Ine *1 5)*2
O7en &-1n5(i5e )-+inu* (1i +e61-&e, 16)i E/i (u&3 6-i,i-e1 56-e 5&In412 Se 1?*1 10u(
6e 01n1*u* 6e-5)n1* +e 0)(uni01-e 1* *ui %u-&A2
T Î(i 0e- ie-&1-e, +1- 0e dracu: En&-e.3 O7en2
D103 1,e1u +e 4In+ 53 ?103 &-e1.1 15&1, ,)i1 53 &-e103 *1 10@iune /i 53 &e-(ine 0u e1 0I&
(1i -e6e+e2 E-1 (1i u-I& +e0I& *1 B)51n5Oi N),i, 0u (u*& (1i u-I&2 S3 56un3 03 )(u*e@ii
0enu/ii nu 5un& ?iin@e u(1ne nu 1Pu&1 *1 ni(i02 Pe e*, 0e* 6u@in2 Fiin@e*e 01-e 0)n5&-ui5e-3
B*ue B)J F 51u 01-e, 0e* 6u@in, E* 0)n+u5e5e-3 F e-1u (1i (u*& +e0I& u(1ne2
T Nu<i +e0iAi1 (e1, .3ie&e, 56u5e %u-&A2 Ti6ii 0u ,-e(e1 +e *1 B1n4)- 56un 03 ?u-&un1
5e En&e@e/&e 0u ,i&eA32 Ei ) nu(e50 !*.e-&1 ;*i66e-2 T-eiAe0i +e (inu&e, 61&-uAe0i, 0e* (u*&, /i
1( 6)-ni& *1 +-u(2 ;u En&-e4 5i5&e(u* +e n1,i41-e +i5&-u5, e (1i .ine 53 1/&e6&3( +103
6u&e(222 /i 6u&e(2 O 53<(i (u*@u(e/&i *1 5?I-/i&2
Mă cam 9ndoiesc de asta, omule2
T Re0e6@ie, 0)n?i-(32 Î/i En&)1-5e 016u* 56-e +-e16&12 ;)nO*in, 56u5e e*2
Nu &-e.ui1u ?)*)5i&e 4-1+e*e )?i@e-i*)- En 10e15&3 (i5iune, (1i 0u 5e1(3 En
&-1n5(i5iuni*e -1+i)2
T Sun& 1i0i, 53 &-3222 Sun& 1i0i2
T S6une<*e .3ie@i*)- 03 5un&e( 6e *)0 -e61)5 En&-e 61&-uAe0i /i 61&-uAe0i /i 0in0i +e
(inu&e2 Re6e&, 61&-uAe0i /i 61&-uAe0i /i 0in0i2
T Re0e6@i)n1&2 P1&-uAe0i /i 61&-uAe0i /i 0in0i2
T S3 +3( +-u(u* *1 &)n)(1&2
T Bine2 ;e-e-iR
T Pune 0e<@i 6*10e2 T-e0i +)1- 6e5&e I(nu* De&1/1(en&u*ui2
T Re0e6@i)n1&Q I(nu* De&1/1(en&u*ui &-e0e *1 u-(32
Nu 5e 5i(@e1 ni0i u-(3 +e u()- En ,)0e1 *ui ;)nO2 M1i e-1 0ine,1, 0e* 6u@in, 03-ui1
53<i 6*103 (i5iune1 15&1 *1 ?e* +e 6u@in 01 *ui O7en2 O eH6*i01@ie 1- ?i ?)5& 03 /i ;)nO*in
61-&i0i615e *1 (i5iune1 +in B)51n5Oi N),i En S952 Pe1-* N1( En0e6u 53 0In&e En 03/&i*e *ui
O7en2 Şi *e +3+u P)5 /i *e 6u5e 6e +u63 4I&, 15e(ene1 un)- '3@u-i2 Nu<i 6*30e1 Pe1-* N1(,
En53, En 10e15&3 6-i,in@3, e-1 ) (in)-i&1&e En e0'i632
!-0'ie Pe-*(u&&e- /i )1(enii *ui ?u4e1u 01-e<n0)&-), 1i+)(1 un)- 6ui 0u 016e&e*e
&3i1&e2 Se 6)0ne1u 51*u&u-i, 16)i 5)*+1@ii 5e +e5&in+e1u )1-e0u(, 1-un0In+ 6-i,i-i 4-3i&)1-e F
)<?i<,3Au&<15&1R F 03&-e e*i0)6&e-u* (i0 /i ,e-+e En 01-e 5e 1?*1 %u-&A 0u 6-)6-ii*e 03/&i 6u5e
6e u-e0'i /i 0u un eHe(6*1- 1* News +in De--J -i+i01& En ?1@32 %u-&A 5e ui&1 1.5)-.i& En Ai1-,
+1- O7en .3nui1 03 .3-.1&u* 0)n&1.i*iA1 ?ie01-e 51*u&, 03 ).5e-,1 ?ie01-e 5)*+1& 01-e ui&1 En
0e 5i&u1@ie 5e 1?*1u /i -e4-e51 *1 ,e0'i*e ).i0eiu-i 53*.1&i0e2 LIn43 %u-&A, En 501unu* +in
5&In41, 5e 1?*1 F-e++J N)'n5)n2 N)'n5)n e-1 1*3&u-i +e %u-&A 16-)16e +in ,-e(e1 0In+ 1
10)5&1& 1-01 *ui N)e 6e (un&e*e !-1-1&2 Şi e* ?u5e5e *1 B)51n5Oi /i<i +3+u5e, 0u 5i4u-1n@3, un
-16)-& 0)(6*e& *ui %u-&A 1&un0i 0In+ %u-&A ?u5e5e ).*i41& 53 -3(In3 *1 .1A3, ne6u&In+ u-01 En
/1u1 (u*& iu.i&u*ui 53u 01* phoo$a +in 01uA1 En&in+e-ii 01n1*u*ui in4'in1*2
În *un1 iunie 1 *ui S95, F)-@e*e !,i1&i0e 6ie-+u5e-3 un 6i*)& 0e-0e&1/ En A)n1 *i.e-3
N!TO +e *In43 4-1ni@1 0u ;-)1@i12 SI-.ii 50'i*)+i5e-3 1,i)nu* 036i&1nu*ui T)((J ;1**1'1n
/i *<1- ?i 50'i*)+i& 0'i1- /i (1i &1-e 6e ;1**1'1n En5u/i, +103 *<1- ?i 6-in5Q 0*i01 )?i0i1*3,
.In&ui&3 +e i(14ini 1*e n)-+<,ie&n1(eAi*)- 50)@In+ 0u ,)i)/ie *1 61-1+3 En ?1@1 6-e5ei
in&e-n1@i)n1*e 6i*)@i 0u 0-eie-ii 5&)-/i, ?30u5e-3 +in -e0u6e-1-e1 *ui T)((J ;1**1'1n )
6-i)-i&1&e2
E0'i61 +e 03u&1-e ?u5e5e *1 un 615 +e 1 1.1n+)n1 (i5iune1, 0In+ ;1**1'1n Ei 0)n&10&15e
6e ) .1n+3 +e un+e -1+i) +e ?-e0,en@3 P)1532 Iu.i&1 *ui +in *i0eu *e +3+u5e (e(.-i*)- e0'i6ei
5e(n1*(en&e 5e-i)15e /i, 0In+ .3-.1&u* +e *1 5)* ?u En&-e.1&, e* 0)n?i-(3, 56unIn+u<*e 03
6-ie&enii En0e6u5e-3 53<i 56un3 V)(i&1&)-u* En u-(1 unei (e()-1.i*e n)6@i +e .e@ie +in
&i(6u* 4i(n1Aiu*ui2
B3ie@ii *ui %u-&A in&e-,eni5e-3 53<* 51*,eAe 6e ;1**1'1n 0u ni/&e e*i0)6&e-e 0u (u*& (1i
(i0i +e0I& 0e*e 6e 01-e *e ?)*)5e1u 10u(2 O7en "n+e-'i**, +eP1 e&i0'e&1& +e (u*@i +-e6&
5u00e5)-u* *ui %u-&A 8in0*u5i, +e %u-&A En5u/i, 6-e5u6une1 O7en9, 6-i(i5e 0)(1n+1 (i5iunii2
T-e1.1 *ui ;1**1'1n e-1 53 6-)+u03 ni/&e ?u( *1 ,e+e-e1 *i.e*u*e*)-, 16)i 53 -3(In3 6e
6)Ai@ie2 T-e1.1 *ui "n+e-'i** F 61-&e1 phoo$a 1 ei F e-1 53<* eH&-143 6e ;1**1'1n ?3-3 53 ?ie
,3Au&2 !0e5& *u0-u nu e-1 1.5)*u& ne0e51-, +in 0I&e</i +3+e1 5e1(1 O7en, +1- 1/1 Ei 6*30e1 *ui
%u-&A 53 )6e-eAeB .3ie@ii *ui e-1u in,iAi.i*i, .3ie@ii *ui 03*3-e1u 01*u* i-*1n+eA2
O6e-1@iune1 +e eH&-14e-e (e-5e5e .-i0i2 Se &-35e5e-3 -10'e&e 5)*<1e-, +1- ni0i un1 nu<i
ni(e-i5e F Mi*)/e,i0i 1,e1 *u0-u-i 6-)15&e, En 0e1 (1i (1-e 61-&e2 O7en ,3Au 6-i(ii .)5nie0i
+in ,i1@1 *ui 0In+ E* *u1u 6e ;1**1'1n *1 .)-+B 0in0i 51u /15e 0)6ii, 0e* (1i (1-e 1,In+ 0e*
(u*& Ae0e 1ni, ui&In+u<5e *1 ei 0u 6-i,i-i 4-1,e2 Nu<i &-e0u5e +e*)0 6-in (in&e *ui O7en
4In+u* 03 +i-e0&i,1 *ui %u-&A, 6)&-i,i& 03-ei1 &-e.ui1 53 5e 15i4u-e 03 nu eHi5&3 (1-&)-i, 5<1-
16*i01 /i unui 4-u6 +e 6u/&i 0u ?e@e*e (u-+1-e2 I1- %u-&A nu 6)(eni5e ni0i)+1&3 +e 10e5&
in0i+en&2
PIn3 10u(, +e5i4u-2
O7en nu 5e En+)i1 03 !.-1'1( %u-&A e-1 un )( 4-)1Ani02 ;'i1- /i 1/1, En 5e-,i0iu*
(i*i&1- e-1u (u*@i )1(eni 4-)1Ani0i, (1i +e4-1.3 +i1,)*i +e0I& En4e-i, ?3-3<n+)i1*3, /i (u*@i
e-1u En+-34)5&i@i +e +i50-e@ie2 ;e<* ?30e1 6e %u-&A 53 ?ie 1*&?e*, O7en '1.1- n<1,e1 F %u-&A,
.3-.1&u* 10e5&1 En1*& /i (e*1n0)*i0, 0u 56-In0ene*e *ui 1*.e /i 0u )0'ii *ui ine-@i2 E-1 4-eu 53
5u5@ii 6-i,i-e1 10e5&)-1, ?iin+03 nu 5e 1?*1 ni(i0 +in0)*) +e e1 F ni0i +-14)5&e, ni0i -I5e& /i
1.5)*u& ni0i un 6i0 +e 0u-i)Ai&1&e2 Li651 0u-i)Ai&3@ii e-1, En&-<un ?e*, 0e1 (1i -e1 61-&e2
O (1/in3 Su.1-u 'I-.ui&3 61-03 En ?1@1 (141Ainu*ui /i +)i .3&-Ini 0).)-I-3 0u 4-iP32
"nu* +in&-e ei @ine1 5&-In5 En (Iini*e 50)?I*0i&e +e ?-i4 un .15&)n2 !(In+)i 6u-&1u '1ine -)/u
0u ne4-u +e ,In3&)1-e2 !(In+)i 6u-&1u 030iu*i 563*30i&eQ un1 1,e1 50-i5 TO; +e15u6-1
0)A)-)0u*ui, 0e1*1*&3 ;ERB2 Se ui&1u 6ie-+u@i *1 0)n&in4en&u* +e 5)*+1@i 01-e Ei E(6-e5u-32
S)*+1@i *1 (141Ainu* *ui =)55e*inR ;e +-10 E(6ie*i@1&R !,e1u En Pu- +e )6&Ae0i +e 1ni, Pu<
+e0In+ +u63 161-en@e, +1- e-1u 5&36Ini@i +e 0u-i)Ai&1&e1 01-e<i *i65e1 *ui %u-&A2 Se ).5e-,1
15&1 En 6)Ai@i1 0)-6u-i*)- *)-, En En0*in1-e1 016e&e*)- *)-2
In56i-1u &)1&e En&-e.3-i*e ne-)5&i&e +e %u-&AB "e doresc ei: Dor să ne 6acă .reun rău:
Da aduce răul asupra noastră ceea ce 6acem: Semănăm cum.a .4nt ca să culegem 6urtună:
"e să 6i apărut 9n toate celelalte 9nt4lniri E na.ete, lumini, căderi de părul&9ngerilor şi
pra6ul roşietic, răpiri 9ncepute la s64rşitul anilor şai-eci E care să 6acă 6or1ele armate să se
teamă at4t de tare: "hiar s&a 6ăcut .reun e6ort pentru a intra 9n dialog cu aceste creaturi:
Şi u*&i(1 En&-e.1-e, 0e1 (1i i(6)-&1n&3B Se1(3n3 )(u*e@ii 0enu/ii 0u n)iR Sun& ei
u(1ni, )-i01-e 1- ?i +e?ini@i1 10e5&ui &e-(enR E 0ee1 0e ?10 ei 0-i(3, 0-i(3 6e /e5&R
Ni0i En 6-i,in@1 10e15&1 )0'ii *ui %u-&A nu &-3+1u ,-e) ?-3(In&1-e2
5
#361+1 +e,eni (1i 5&-3*u0i&)1-e, *u(in1 Ai*ei (1i 50*i6i&)1-e /i, *1 eH10& &-eiAe0i /i &-ei
+e (inu&e +u63 0e *e )-+)n15e 53 -3(In3 *1 5)*, %u-&A *e +3+u 5e(n1*u* +e 6*e01-e2 O7en E*
&-1n5(i5e (1i +e61-&e *ui ;)nO*in /i e*i0e*e e*i0)6&e-e*)- ,ui-3 6u&e-ni0 +in n)u, -i+i0In+
,)1*u-i 5&-3,eAii +e A361+3 /i &-1n5?)-(In+ 6en&-u ()(en& 161-1&e*e +e A.)- En ?1n&)(e2
!6)i 5e -i+i01-3 *1 ni,e*u* 0)610i*)-, 5e 1*ini1-3 +u63 "n+e-'i** F ;I-(1 B*ue B)J F /i
A.u-1-3 En56-e ,e5&, 6e +i-e0@i1 %ine)2 E*i0)6&e-u* %i)71 5: 1* *ui %u-&A A.u-3 5u. ei /i 6u@in
56-e +-e16&1, i1- 4In+u* E* 6u-&3 6e O7en 6en&-u 50u-&3 ,-e(e *1 un +e&1/1(en& +e 5)*+1@i
En&-<un ?i*( 0u N)'n >1Jne, 0)*)ni/&i e50)-&1@i 6e un ?*1n0 +e un 5in4u- 0e-0e&1/ in+i1n
01-e</i 03*3-e/&e 6)neiu* ?3-3 /12 Nu<* ,e+e1 6e %u-&A, +1- .3nui1 03 En03 (1i 0i&e1 Ai1-u*2
P)1&e</i 0i&e1 ')-)50)6u*2 Pe/&i, 10e15&1 e Aiu1 ,)15&-3 +e &i03*)/ie2 R3(Ine@i En 61&2$
Pinii /i ()*iAii +e +e+e5u.& 163-e1u /i +i563-e1u 5u. ?)-(1 un)- ,16)-i 1*.i2 #361+1
.3&e1 En 0e*e +)u3 4e1(u-i +in ?1@3 1*e 161-1&u*ui ;'in))O, +1n51, +i563-e12 #.)-u* e-1
eH&-e( +e +i?i0i* F 15e(ene1 unei eH6e+i@ii En&-<) (1/in3 +e 563*1& F +1- O7en nu /i<1- ?i
+)-i& +e*)0 53 ?ie 1*&?e*2 Î/i 6u5e 03/&i*e *1 *)0 6e u-e0'i2 ;In&1 ) 1*&3 ?)-(1@ie, 6)1&e
M1&0'.)H T7en&J2 Nu 0ine /&ie 0e, +1- (1i .uni 01 Pe1-* N1(2 O7en 5e &e(e1, +e ?16&, +e
I(nu* De&1/1(en&u*ui2 D1- E* ,1 150u*&1 /i 6e 10e5&12 D1, 0u( 53 nu, E* ,1 150u*&12
In&-1u /i ie/e1u +in n)-ii P)/i, ,e+e1u *i03-i-i ,16)-)15e 1*e unei 63+u-i 161-en& ?3-3
5?I-/i&, (e-4e1u 56-e ,e5&, 56-e ,e5&, 56-e ,e5&2
T ;I-(1 B*ue B)J, 1i0i B*ue D)i2
T Re0e6@i)n1&, D)i2
T !( 0)n&10& ,iAu1* 0u B*ue B)J2 !/&e6& 0)n?i-(1-e2
Pen&-u ) 0*i63, O7en nu ,3Au ni(i02 !6)i ,3Au2 Şi 0ee1 0e ,3Au Ei &3ie -35u?*1-e12 O
?)&)4-1?ie, ) i(14ine En3un&-u* unei -1(e, 0e,1 6e 01-e<* 6)@i @ine En (In3 F 10e5&1 e-1 un
*u0-u2 ;ee1 0e ,e+e1 e*, En53, e-1 0e,1 0u &)&u* /i 0u &)&u* 161-&e2
T !i 0)n?i-(1-e1, D)i2 =-u6 B*ue, 1i0i ;I-(1 B*ue B)J2 R3(Ine@i 6e 6)Ai@ie2 Re6e&,
-3(Ine@i 6e P)Ai@ie2
"nu* +u63 1*&u*, 0e*e*1*&e e*i0)6&e-e 0)n?i-(1-3 -e0e6@i1 (e51Pu*ui2 D)1- %u-&A nu
0)n?i-(3, +1- E/i 635&-3 6)Ai@i12 !61-1&e*e ;'in))O /i 5in4u-u* %i)71 1&I-n1u En 1e- *1 )
+i5&1n@3 16-)Hi(1&i,3 +e un Oi*)(e&-u +)u3 5u&e +e (e&-i +e 1e-)n1,1 6-3.u/i&32 ;3&-e e1
+u0e1 ) .-1A+3 *1&3 +e 0)610i 01-e ?u5e5e-3 0u*01@i *1 63(In& 01 +e ) (1/in3 +e &un5 i1-.1
en)-(3, ?)-(In+ ) &-e03&)1-e 100i+en&1&32 L1 0163&u* 10e5&ei &-e03&)-i 5e 1?*1 ) A)n3
(*3/&in)153, 0)610i ()-@i 5e En3*@1u 03&-e 0e-u* 1*.u-iu, 01 /i 0In+ 1- ?i En0e-01& 53 +e56i0e
n)-ii2 Se ,e+e1u Ai4<A14u-i +e A361+3 &)6i&3, En une*e *)0u-i En43*.eni&3, 6e 10)*) 6e un+e 5e
in?i*&-1 En 63(In&2 În 1*&e *)0u-i, 5e ,e+e1u ,ene /i 016i*1-e +e 163 ne14-32
N1,1, ) ?1-?u-ie 0enu/ie /i en)-(3, +e 16-)16e 61&-u 5u&e +e (e&-i +i1(e&-u, E/i 0-)i5e
+-u( 6-in (iP*)0u* 0)610i*)- ()-@i +in (iP*)0u* (*1/&inii, ?3<0In+u<i 53 eH6*)+eAe /i
1-un0In+ ?-14(en&e +e 1/0'ii En &)1&e +i-e0@ii*e2 B*ue B)J 8nu e-1 +e*)0 1*.15&-u, nu,
ni0i+e0u( 1*.15&-u9 5e )6-i5e *1 0163&u* (*1/&inii, un+e 5e En3*@1 En&-<un un4'i 1.-u6& )
0-e15&3 5&In0)1532 "n 5e4(en& +e 1-0 +in (u0'i1 ei 0u-.1&3 +i563-u5e En 63(In&u* 16)5,
in5&1.i*2 N)-)i /i .u03@i +e 0)610i -u6@i 53-i5e-3 En 1e- /i (u-+3-i5e-3 ?uAe*1Pu* ne&e+ 1* n1,ei2
O(u*e@ii 0enu/ii 5u6-1,ie@ui&)-i 5&3&e1u En 6-e1P(1 n1,ei2 ;ei (1i (u*@i 5&3&e1u 6e
6*1u-ii 10)6e-i@i 0u A361+3 5u. 0)1+1 En&)1-53 En 5u5 1 n1,ei2 D103 1- ?i 5&-3*u0i& 5)1-e*e,
10e/&i1 5<1- ?i 1?*1& En u(.-1 n1,ei 6-3.u/i&e2 Ei .ine222 e-1 0*1- 03 unii ) 0)n5i+e-1u (1i (u*&
;1* T-)i1n +e0I& n1,3 6-3.u/i&3, +1- )(u*e@ii 0enu/ii 5u6-1,ie@ui&)-i, 4)i /i neEn1-(1@i, nu
63-e1u 6-e1 1(enin@3&)-i2 Dreo sută, 56u5e5e %u-&A, +1- e-1u (1i 6u@ini +e<1&I&1Q O7en e5<
&i(1 nu(3-u* *)- *1 ,-e) /1iAe0i2 V3Au 0e* 6u@in ) +uAin3 +e 01+1,-e, En 5&1+ii (1i 1,1n51&e
51u (1i 503Au&e +e +e50)(6une-e -)/ie&i03, 5&In+ En&in5e 6e 6*1u-ii 10)6e-i@i 0u A361+32
"ne*e e-1u 0u ?1@1 En P)5, En 161 ne14-3 6u@in 1+In032 I0i /i 0)*), 5u-6-inA3&)- +e 50*i6i&)-i 6e
0),)-u* +e A361+3, 5e ,e+e1u 6e&e -)/ie&i0<1u-ii 1*e 1/1<nu(i@i*)- ?un4i Ri6*eJ222 +)1- 03 nu
&)1&e 6e&e*eS erau 50*i6i&)1-e, E/i +3+u 5e1(1 O7en +u0In+u</i .in)0*u* *1 )0'i /i ui&In+u<5e
*1 e*e2 "ne*e En0e6u5e-3 53 016e&e nu1n@e 0enu/ii, ,i0&i(e 1*e ?-i4u*ui, 51u 1*e 1&()5?e-ei, 51u
1*e 1(In+u-)-12 Nu, nu 6u&e1u 5u6-1,ie@ui 1i0i F ni0i )(u*e@ii 0enu/ii /i ni0i ?un4ii 6e 01-e<i
1+u5e5e-3 0u ei2
;'i1- 5e 6u&e1 eH&in+e 0'e5&i1 10ee1R Pu- /i 5i(6*u nu<i ,ene1 53 0-e1+32
T ;I-(1 B*ue B)JR En&-e.3 ;)nO2 E/&i 10)*), .3ie&eR
T !i0i 5un&, &10i ) 0*i632
O7en 5e En0*in3 En1in&e, 5e En&in5e 6In3 5u. 0)&u* 6i*)&u*ui 8T)nJ E+71-+5, un )( +e
&-e1.39 /i 0)(u&3 .u&)nu* -1+i) 6e 01n1*u* 0)(un2 F16&u* 03 1(in&i5e %u-&A 0e,1 +e
B)51n5Oi N),i ni0i (301- nu<i &-e0u 6-in (in&eQ 4In+u* 03 ?30e1 ) 4-e/e1*3 En4-)Ai&)1-e ni0i
(301- nu<i &-e0u 6-in (in&eQ 4In+u* 03 5<1- 6u&e1 53 ?i 5u.e5&i(1& ne.uni1 *ui %u-&A ni0i
(301- nu<i &-e0u 6-in (in&e2 De ?16&, ?30u 0ee1 0e ?30u 16-)16e ?3-3 53 ?i 4In+i& 0)n/&ien&
(301- ) 0*i632 !5&?e* 1,e1 53 i 5e 61-3 *ui (1i &I-Aiu, 0In+ 1,e1 53 5e En&)1-03 0u 4In+u*
En16)i /i 1,e1 53 -eeH1(ineAe in0i+en&u* nu +)1- ) +1&3, 0i En&-<un12 D)1- ) 0)(u&1-e +e
.u&)n2 !61-en&, +)1- +e 1&I& e-1 ne,)ie 01 53 50'i(.i 0u-5u* ,ie@ii unui )(2
Şi, i1&<), 6u&e-ni03 /i *i(6e+e, ) ,)0e 6e 01-e ni0i unu* +in&-e .3ie@1/ii *ui %u-&A nu
1,e1 5<) -e0un)15032 Î* /&i1u 6e E++ie Ve++e-Q >1*&e- ;-)nOi&e e-1, En53, ) 1*&3 (In01-e +e
6e/&eB
T 222 aici2 II n Ay a pas dAin6ection ici2
D)u3 5e0un+e, 16)i ) ,)0e 01-e<1- ?i 6u&u& 161-@ine B1-.-ei S&-ei51n+B
T O 5u&3 &-ei56-eAe0e2 O 5u&3 n)u356-eAe0e2
L1 un ()(en& +1&, E/i +3+u 5e1(1 O7en, En0e6u5e-3 53 En/i-uie nu(e-e*e 6-i(e +e *1
Ae-) +in n)u2 Pe 0In+ ?30e1u +-u(u* 56-e (141Ainu* *ui =)55e*in 0u 1u&).uAu*, +i,e-5e*e
,)0i 1Pun5e5e-3 0u nu(e-e*e 6-i(e *1 u*&i(e*e 0)(.in1@ii +e 61&-u 0i?-e2
T Sun&e( 6e ()1-&e, 56u5e ,)0e1 B1-.-ei S&-ei51n+2 On se meurt, on crT.e2
O 61uA3, 16)i ,)0e1 *ui D1,i+ Le&&e-(1nB
T O 5u&3222
T Pune<i 0163&K 5&-i43 %u-&A2 Pen&-u 6-i(1 +1&3 +e 0In+ E* /&i1 O7en, %u-&A 63-e1 0u
1+e,3-1& ne-,)52 E-1 16-)16e /)01&2 O7en, +e 0e ,-ei 53 *e &)-ni 6)-03-ii*e 1*e1 En u-e0'i
.3ie@i*)- (eiR Re0e6@i)ne1A3 /i -356un+e<(i2 Şi ?3<) 0'i1- acum2
T V)i1( +)1- 53 ,3+ +103 5<1 50'i(.1& 0e,1, /e?uS, 56u5e O7en2
E-1 ) (in0iun3, i1- %u-&A, +e5i4u-, /&i1 15&1 /i, *1 un ()(en& +1&, E* ,1 ?10e 53 6*3&e1503
6en&-u e12 E-1 01 /i 0In+ 1- ?i e,i&1& 53 E(6u/&e +in n)u 0)6iii, +)1- 03 6)1&e (u*& (1i -3u2
Lui O7en nu<i 63512 D3<* +-10u*ui +e 01* phoo$a2 D103 1,e1u +e 4In+ 53 ?103 15&1, ,)i1 01
.3ie@ii *ui %u-&A 8nu(i@i SOJ'))O En B)5ni1, nu(i@i =-u6u* B*ue +e +1&1 10e15&1, nu(i@i 0u
0ine /&ie 0e 1*& nu(e +1&1 ,ii&)1-e, En53 En&)&+e1un1 En5e(n1 10e*e1/i 0'i6u-i &ine-e, 0-u+e9
53<i 1u+3 6e )(u*e@ii 0enu/ii ) u*&i(3 +1&32 S3<i 1u+3 6e 10e/&i 03*3&)-i +in&-<un 1*& 5i5&e(
5&e*1-, 6)1&e 0'i1- +in&-<un 1*& uni,e-5 51u 1*&3 0u-4e-e 1 &i(6u*ui, 0un)503&)-i 1i un)- *u0-u-i
6e 01-e 41A+e*e *)- nu *e ,)- 0un)1/&e ni0i)+1&3 8nu 03 15&1 i<1- ?i 6351& *ui %u-&A92 S3<i
150u*&e 6e )(u*e@ii 0enu/ii ) u*&i(3 +1&3 En 50'i(.u* ?)-(1@ii*)- Pe1-* N1(, 51u N1- )? F*ie5,
51u R14e !41in5& &'e M10'ine5Q )(u*e@ii 0enu/ii ?30In+ 16e* *1 0ee1 0e ei 0-eAu5e-3 6-)5&e/&e
03 e-1 ) n1&u-3 )(ene1503 (1i .un32
T Şi 5<1 50'i(.1&R 6I-Ii ,)0e1 *ui %u-&A En16)i2 F !61-1&u* %i)71 ,e-+e e-1 En03
10)*) P)5, 5u. /i-u* 6*u&i&)- +e (i&-1*ie-e, e*i0e*e *ui En,I-&in+u<5e +e15u6-1 ,I-?u*ui +e56i01&
1* unui 6in .3&-In /i En1*&, ?10In+u<* 53 5e un+ui1503 /i 53 5e *e4ene2 F S<1 schim!at, O7enR
T Nu, -356un5e e*2 Ni0i+e0u(, /e?uS2
T !&un0i 6une 0163& &-3n03ne*ii 35&ei12 I-)5i( *u(in1 Ai*ei, *3u+1& ?ie Ii5u52
O7en ?30u ) 61uA3, 16)i 56u5e, 100en&uIn+ ,)i& 0u,in&e*eB
T D1, să trăi1i2
L
%u-&A /e+e1 @e163n En 501unu* +in +-e16&1 1* e*i0)6&e-u*ui %i)71 F +-e6& 01 &-15 En
@e163$, 1/1 5e 56une1 En 03-@i /i En ?i*(e2 Î/i 6u5e5e )0'e*1-ii +e 5)1-e, En 6)?i+1 *u(inii 5*1.e
/i 0enu/ii, +1- F-e++J, 6i*)&u* *ui, &)& nu 6u&e1 53 5e ui&e *1 e* +e0I& 0u 0)*@u* )0'i*)-2
O0'e*1-ii e-1u +e 4enu* 0e*)- 01-e (e-4e1u 6In3 *1 &I(6*e, 0u *en&i*e 0u -e?*eHe, /i, 10u( 03<i
6u-&1, nu 6u&e1 /&i En 0e 61-&e 5e ui&1 /e?u*2 ;u 5i4u-1n@3 nu &e 6u&e1i *u1 +u63 +i-e0@i1 En
01-e<i e-1 En+-e6&1& 016u*2
#i1-u* News +in De--J 5e 1?*1 En 6)1*1 *ui %u-&A 8L"MINI MISTERIOSE PE ;ER,
DISP!RIŢI! VÂNĂTORILOR SĂDEŞTE P!NI;Ă ÎN RE=I"NE! NEFFERSON,
56une1u &i&*u-i*e +e 6e 6-i(1 614in392 Ri+i03 10u( Ai1-u* /i<* +e563&u-i 0u 4-iP32 Se 6-i0e6e1
*1 15&12 ;u-In+, News 1,e1 53 ?ie E(63&u-i& En 0ee1 0e &)0(1i +e,eni5e 01-ie-1 *ui O7en
"n+e-'i**B un 0)i?2 "n+e-'i** .3nui1 03 ,1 ?i 5u6u5 unei (35u-i +i50i6*in1-e F (35u-1
+i50i6*in1-3 1 *ui %u-&A, 1,In+ En ,e+e-e 03, 0e* 6u@in 6In3 10u(, 10e15&1 e-1 ) )6e-1@iune
5u. 10)6e-i-e F u-(1&3 +e 10)-+1-e1 unei 1 +)u1 /1n5e2 ;e nu 63-e1 53</i +e1 5e1(1 8/i 15&1
e-1 6-).1.i* 56-e .ine*e *uiQ ne6-e,eni& En5e(n1 +e ).i0ei ne6-e43&i&9 e-1 03 10e15&1 6usese +e
?16& 0e1 +e<1 +)u1 /1n53 1 *ui2 ;ee1 0e En5e(n1 ) /1n53 (1i (u*& +e0I& )?e-e1 +e ).i0ei
%u-&A 0ui,1, e-1 ) /1n53 6e 01-e 10u( ) -e4-e&12 O -e4-e&1 amarnic2 ;u( 6u&u5e O7en 53<i
P)10e ?1-51 10e15&1 +u63 +i50u@i1 6e 01-e ) 1,u5e5e-3 En .i-)u* +in (141Ain222 +u63 0e ?u5e5e
1,e-&iA1& En ()+ 56e0i1*222
T ;ine +3 )-+inu*R 6I-Ii ,)0e1 *ui "n+e-'i** 6e 01n1*u* 6-i,1& 1* *ui %u-&A2
%u-&A ?u 5u-6-in5 /i 6u@in 0)n5&e-n1& +e 6-)?unAi(e1 ?u-iei *ui2 În (1-e 61-&e e-1
6-),)01&3 +e ni(i0 1*&0e,1 +e0I& +e 5u-6-iA3, 0e1 (1i 5i(6*3 e()@ie, 0e1 6e 01-e ) 5i(&
.e.e*u/ii En1in&e +e )-i0e 1*&0e,12 O7en i<) ?30u5e 0u( 50-ie *1 01-&e, +In+ +-u(u* ,)0i*)-
)(u*e@i*)- 0enu/ii 6e 01n1*u* 6-in0i61* +e 0)(uni01-e 1* e0'i6ei +e in&e-,en@ieQ ,)i5e +)1- 53
,1+3 +103 nu 5e 50'i(.15e 0e,1, 0'i1- 1/1 T 15&1 e-1 ) ()&i,1@ie 6e 01-e<) 6u&e1i 5&-In4e
&1-e /i @i<) 6u&e1i ,I-E 1+In0 En 0u-2 O7en e-1 6-).1.i* 0e* (1i .un 5e0un+ 6e 01-e<* 1,u5e5e
%u-&A ,-e)+1&3 En *un41 /i 0)(6*i01&1 *ui 01-ie-3, 01-e En0e6e1 En ;1(.)+4i1, En03 +in 6-i(ii
1ni 1i +e0eniu*ui /16&e, En53 %u-&A, En 6)?i+1 &u&u-)- 10e5&)- *u0-u-i, 1,e1 53<* 5?1-(e 5u.
6i0i)-2 !5&1 6en&-u /(e0'e-i1 0u -1+i)u*Q ?iin+03 O7en nu En,3@15e En03 *e0@i12 În B)51n5Oi
N),i nu ?u5e5e ,)-.1 +)1- +e ni/&e 0)6ii2 I1- 10u( nu e-1 ,)-.1 +)1- +e ni/&e ,)0i &-3n03ni<
&)1-e2 Nu e-1 ,)-.1 +e56-e -e56e0&1-e1 )-+ine*)- /i nu e-1 ,)-.1 ni0i (301- +e56-e 6-in0i6iu*
10e5&ei 6-).*e(e2 E-1 ,)-.1 +e56-e *inie2 De56-e *ini1 lui2 Lini1 %u-&A2
De 15e(ene1, (1i e-1 /i 10e* să trăi1i2
!0e* să trăi1i .*e5&e(1& /i (u0)52
T Şe?uSR O7en 63-e1 10u( +)1- 6u@in ne-,)5 /i 1,e1 &)& +-e6&u* 53 61-3 ne-,)5, Ii5u5
53<* (i*ui15032 ;ine +3222
T Pe 01n1*u* 0)(un, F-e++J, 56u5e %u-&A2 F3<(i *e43&u-12
!61-1&u* %i)71, (u*& (1i u/)- +e0I& e*i0)6&e-e*e +e 1&10, 6-in5e ) 61*3 +e ,In& /i ?30u
un 51*& 1(e@i&)-2 %u-&A /i F-e++J E* i4n)-1-32 F-e++J Ei ?30u *e43&u-12
T !50u*&1@i, .3ie@i, 56u5e %u-&A, ui&In+u<5e *1 e*i0)6&e-e*e +e 1&10 T *i.e*u*e +e 5&i0*3
F 1&I-nIn+ En&-<) *inie +e15u6-1 0)610i*)- /i +e+e5u.&u* n)-i*)-2 În1in&e1 *)- 5e 1?*1 (*1/&in1
/i ?1-?u-i1 En0*in1&3, 1*.i0i)153 01 ) 6e-*3, 0u e0'i61Pu* 5u6-1,ie@ui&)- F 51u 0e<)- ?i ?)5& ei F
5&In+ 5u. .uA1 ei +e *1 6u612
T !50u*&1@i 10u(, .3ie@i, &1&1<n0e6e 53 6-e+i0e2 M3 150u*&1@iR R356un+e@i2
Da, da, a6irmati., a6irm, recep1ionat 80u un 53 &-3i@i$ )01Ai)n1* 1-un01& 6-in&-e, +1-
15&1 nu ?30e1 ni(i0Q eHi5&1 ) +i?e-en@3 En&-e ui&1-e /i in5)*en@392
T Nu 5un& .un *1 +i50u-5u-i, .3ie@i, nu 0u 15&1 (3 )0u6 eu, +1- ,-e1u 53 /&i@i 03 10e5&1
nu e 8-e6e&, nu e9 un 01A +e 0e<i En 4u/3 /i<n 036u/32 În guşă 5un& ,-e) /15e +uAini +e 0enu/ii,
u(1n)iAi 161-en& 15eHu1@i, 01-e u(.*3 +eA.-301@i 1/1 0u( i<1 ?30u& .unu* Du(neAeu, i1- ,)i
,3 56une@i, unii /i<1- 56une )-i0u(B P3i, 53-(1nii 10ei1 5un& 0u &)@ii +eA.-301@i /i
neEn1-(1@i, ni0i (301- 6u*3 51u 6iA+3 n<1u 53</i +e1<n&-e ei, i(6*)-3 (i*1 n)15&-3 +e<10)*),
+e *In43 &-enu* *)- in&e-41*10&i0 6-3.u/i&Q 0e ?e* +e c4ine, 0e ?e* +e monstru 01-e *e 1u+e
,)0i*e i(6*)-1&)1-e 6)1&e, &)&u/i, 53<i )()1-eR$ T-e.uie 53 ,3 1nun@, .3ie@i, 03 eu 5un& 10e*
0Iine, 03 eu 5un& 10e* ()n5&-u, 03 eu 5un& 10e* )( 6)5&in+u5&-i1*, 6)5&<()+e-n, 0-i6&)<?150i5&,
in0)-e0& 6)*i&i0, eu 5un& 10e* .3-.1& 6e-,e-5, 10e* 6)-0 -3A.)ini0, *3u+1& ?ie Ii5u5, /i, 6en&-u
in?)-(1-e1 &u&u-)- 0e*)- 01-e 5un& 6e -e0e6@ie, eu 5un !.-1'1( Pe&e- %u-&A, )?i@e- "S!F En
-eAe-,3, nu(3- +e 5e-ie 241771L99, /i eu 0)n+u0 10e5& 1&10, eu 5un& *)0)&enen&u* ;1**eJ
-e56)n51.i* +e 10e5& M1510-u *1 Re5&1u-1n&u* !*i0e
M4
2
T-15e 1+In0 1e- En 6ie6& 0u )0'ii ?i0/i *1 e*i0)6&e-e*e 6*u&in+ En 1e-2
T P-ie&eni, (3 1?*u 1i0i 01 53 ,3 1nun@ 03 )(u*e@ii 0enu/ii ne<1u 03*01& 6e .3&3&u-i En03
+in u*&i(ii 1ni 1i 1ni*)- 61&-uAe0i, i1- eu i<1( 03*01& 6e .3&3&u-i +in u*&i(ii 1ni 1i 1ni*)-
/16&eAe0i, /i ,3 6)& 56une 03 5i(6*u* ?16& 03 ,ine 0ine,1 03&-e &ine 0u (Iini*e -i+i01&e,
56unIn+ 03 5e 6-e+3, nu En5e1(n3, *3u+1& ?ie Ii5u5, 03 nu 1-e ) '1*.3 +e ni&-)4*i0e-in3
,I-I&3<n 0u-2 B1-)51nii +e 6e/&i/)-i 1u-ii in&e*e0&u1*i 01-e En)1&3 En 10,1-iu* 5u6e-in&e*i4en@ei,
0ei (1i (u*@i +in&-e 10e/&i &i6i 5u5@in 10u( 03 )(u*e@ii 0enu/ii 1u ,eni& 6en&-u 03 1( 1()-51&
n)i .)(.e 1&)(i0e /i .)(.e 0u 'i+-)4en, 03 1u ,eni& En0)10e 1/1 0u( ,in in5e0&e*e *1
*u(in32 Nu /&iu 0e 53 0-e+, nu<5 un 4In+i&)-, *15 4In+i&u* 6e 5e1(1 1*&)-1, ) *15 6e 5e1(1
u5&u-)iu*ui, ?iin+03 u5&u-)iuS 1-e 0363@In3 6en&-u 1/1 0e,1, 0u( 56une 6-),e-.u*, +1- )0'ii
(ei ,3+ 6e-?e0&, 6-ie&eni, /i ,3 56un 03 )(u*e@ii 3/&i1 0enu/ii .*e5&e(1@i 5un& *1 ?e* +e
ne1Pu&)-1@i 01 *u6u* En&-e )i2 !( 016&u-1& +e5&ui +e<1 *un4u* 1ni*)-, +1- ni0i unu* n<1
5u6-1,ie@ui&2 ;In+ ()-, 01+1,-e*e *)- 5e +e50)(6un -e6e+e /i 5e &-1n5?)-(3 En eH10& 0'e5&i1
M4 AliceAs Restaurant Massacree, (e*)+ie 0)(6u53 /i 0In&1&3 +e !-*) =u&'-ie, 01-e 1 +1&
n1/&e-e unei En&-e4i (i/03-i 0u*&u-1*<6)6u*1-e /i un)- 5e-ii +e 0)n0e-&e2
6e 01-e ) ,e+e@i 10)*) P)5, En 0ee1 0e ,)i, ?*303i, nu(i@i Ri6*eJ2 "ne)-i, )(u*e@ii eH6*)+e1A32
!@i 6-i0e6u&R E7plodea-ă2 Fun4ii 6e 01-e<i 6)1-&3 0u ei F 51u 6)1&e 03 ?un4ii 5un& *1
0)n+u0e-e, 0I@i,1 +in&-e 6e/&i/)-ii 1u-ii +in 10,1-iu* 5u6e-in&e*i4en@ei 0-e+ 03 1/1 1- 5&1 +e
?16& *u0-u-i*e F ()- 0u u/u-in@3 +103 nu 435e50 ) 41A+3 ,ie, -e6e& ga-dă .ie, i1- 41A+1 01-e
61-e 53 *e 6*103 0e* (1i (u*&, 6-ie&eni, *3u+1& ?ie Ii5u5, e5&e .unu* /i .3&-Inu* homo sap2 O
+1&3 0e<i 1,e@i /i +)1- 5u. un4'i1 +e4e&u*ui (i0 +e *1 (In3, ,3 6u&e@i ?10e .141Pe*e /i -u<
430iuni*e2
!0e5&1 nu e-1 0u eH10&i&1&e 1+e,3-u* F nu e-1 0u eH10&i&1&e ni0i 6e +e61-&e 1+e,3-u*, +e
?16& F +1- ni(eni nu *u6&1 (1i ?e-)0e 01 un 5)*+1& En563i(In&1&2 !5&1 ) /&i1 %u-&A +in
eH6e-ien@32
T B3ie@i, 6-ie&enii n)/&-i 0enu/ii 5un& &e*e61@i /i 5e 61-e 03 ne &-1n5(i& /i n)u3 10e5&
&1*en& 6-in 1e-2 Î* 6-in+e( 0'i1- /i +103 nu 6-in+e( ?un4ii /i, +e/i 1@i 6u&e1 0-e+e 03 e
+i5&-10&i, 53 6)@i 0i&i 4In+u-i*e, 03 e eH10& *u0-u* +e 01-e 1,e1@i ne,)ie 53 ,3 &-1n5?)-(1@i En
5u?*e&u* 6e&-e0e-ii, eu ,3 ,)i 56une *1 0e 53 ,3 1/&e6&1@i 0u 6u@in (1i En P)5u* +-u(u*uiB schi&
-o6renie, paranoia, +i5&1n@1-e +e realitate /i ) 0)(6*e&3, -e6e& O ;OMPLETĂ NEB"NIE
ÎMP"ŢITĂ2 B3ie@ii +in 10,1-iu* 5u6e-in&e*i4en@ei, Du(neAeu 53<i .*14)5*),e1503, 5un& +e
63-e-e 03 &e*e61&i1 10e15&1 e5&e 6en&-u ()(en& +e 50u-&3 +u-1&3, En53 nu 0-e+ 03 &-e.uie 53 ,3
56un 0e 5<1- En&I(6*1 En 10e15&3 6-i,in@3 +103 )(u*e@i*)- 0enu/ii *i 5e ,1 6e-(i&e 53 5e
5&1.i*e1503 1i0i /i 53 5e 10)()+eAe2 V-e1u 53 150u*&1@i, .3ie@i, ?)1-&e 1&en@i *u0-u-i*e 6e 01-e
1( 53 ,i *e 56un 10u(2 V-e1u 53 150u*&1@i 01 /i 0In+ +e 15&1 1- +e6in+e ,i1@1 ,)15&-3,
En@e*e4e@iR !&un0i 0In+ ei ne 6-in+ 6e noi, .3ie@i T -e6e&, 0In+ ei ne 6-in+ 6e noi E /i 0-e+ 03
/&i@i 0u &)@ii 03 1u eHi5&1& 01Au-i +e -36i-i, 5i4u-, 0ei (1i (u*@i +in&-e 0ei 01-e 6-e&in+ 03 1u
?)5& -36i@i +e eH&-1&e-e/&-i (in& 0u 5?-un&1-e 6-in&-e +in@ii *)- +e ne,-)&i0i E(6u@i@i, +1- nu &)@i
(in& F 0ei 01-e 5un& *351@i 53 5e En&)1-03, 0e* (1i +e5 1u 5u?e-i& i(6*1n&u-i2 "ne*e i(6*1n&u-i
nu 5un& +e0I& in5&-u(en&e F &-1n5(i@3&)1-e, 6)1&e, 51u un 5)i +e ).ie0&e +e ()ni&)-iA1-e F +1-
une*e 5un& ,ie&3@i 01-e</i +e,)-e1A3 41A+e*e, ,ie&3@i 01-e 5e +eA,)*&3 /i 01-e 16)i E/i 5?I/ie
41A+e*e2 !0e5&e i(6*1n&u-i 1u ?)5& ?30u&e 0'i1- +e 03&-e 0-e1&u-i*e 6e 01-e *e ,e+e@i 10)*) P)5
?-3(In&In+u<5e +in&-<un *)0 En&-<1*&u*, +eA.-301&e /i in)0en&e2 P-e&in+ 03 nu eHi5&3 ni0i )
in?e0@ie 6-in&-e ei, +1- n)i /&i( 03 5un& in?e0&1@i 6In3<n Jin4 /i J1n4, /i 6In3<n .3&-In1 41u-3
1 0u-u*ui /i 6e5&e &)&2 !( ).5e-,1& 10e5&e 0-e1&u-i )6e-In+ ,-e(e +e +)u3Ae0i /i 0in0i +e 1ni
51u 0'i1- (1i (u*&, /i ,3 56un 03 aşa 5&1u *u0-u-i*e, ,3 56un 03 10e15&1 e5&e in,1Ai1, 10e15&1 e
Su6e- ;u61 Su6e- ;u6ei, i1- ,)i, .3ie@i, Pu01@i En 163-1-e2 Nu e ,)-.1 +e eH&-1&e-e/&ii (i0i /i
ne1Pu&)-1@i, 1/&e6&In+ 53 *e +e1 0ine,1 ) 01-&e*3 &e*e?)ni03 +e N)u1 !n4*ie 01 53 5une 10153,
5un& ) !oală2 Sun& un 01n0e-, *3u+1& ?ie Ii5u5, i1- n)i, .3ie@ii (ei, 5un&e( ) en)-(3 inPe0@ie
-1+i)10&i,3 En 6-)0e5u* 0'i(i)&e-16eu&i02 M3 1uAi@i, .3ie@ii (eiR
Ni0i un a6irmati. +e +1&1 10e15&12 Ni0i un recep1ionat, ni0i un con6irm&asta2 D)1-
10*1(1@ii .-u&e, ne-,)15e /i ne,-)&i0e, &-e(u-In+ +e ne-3.+1-e2 ;1n1*u* 0)(un +e
0)(uni01-e 5e +i*1&3 +in 01uA1 *)-2
T ;1n0e-, .3ie@i2 Ei sunt cancerul2 M1i .ine nu (3 6)& eH6-i(1, ?iin+03, +u63 0u(
/&i@i, nu 5un& .un *1 +i50u-5u-i2 O7en, e/&i 6e -e0e6@ieR
T !?i-(1&i,, /e?uS2
P*1&2 P*1& /i 01*(, .*e5&e(1& 53 ?ie2 Ei .ine, *153<* 53 ?ie 01*(2 L153<* 53</i (en@in3
01*(u* 0I& En03 (1i 6u&e12 O7en "n+e-'i** E/i En0'ei15e +e?ini&i, 01-ie-1 (i*i&1-32 %u-&A
-i+i03 63*3-i1 +in 'I-&ie /i 5e ui&3 *1 e1 0u 1+(i-1@ie2 O7en "n+e-'i** e-1 terminat2
T ;e 1,e( 10)*) P)5, O7enR ;e 5e ,In&u-3 6-i(6-ePu-u* n1,ei 3*ei1R ;e, 1 ui&1& 53</i
i1 61n&1*)nii /i 61n&)?ii En1in&e +e<1 ie/i +in 0153 +i5<+e<+i(ine1@3R
T ;1n0e-u*, /e?uS2
T ;)-e0&2 D3 10u( )-+inu* /i 53 6)-ni( 1&10u*2 ;In&3<*, O7en2
Şi, 0u (i/03-i ?)1-&e 0)n&-)*1&e, /&iin+ 03 .3-.1@ii +in e*i0)6&e-e*e +e 1&10 E* u-(3-e1u
8nu (1i @inu5e ni0i)+1&3 ) 15e(ene1 6-e+i03, ni0i)+1&3, /i ni0i un 0u,In& nu ?u5e5e 4In+i&
+in1in&e, 6)1&e +)1- En ,i5e9, %u-&A E/i En&)1-5e 030iu*1 0u 0)A)-)0u* *1 561&e2
7
O7en E* u-(3-i 6e T)nJ E+71-+5 0u( E/i En&)1-0e .1501 e0'i6ei Me&5 En 1/1 ?e* En0I&
0)A)-)0u* 53<i 5&e1 16)i *i6i& +e 0e1?3, Ei 1uAi 6e B-J5)n /i 6e Be-&ine**i 1-(In+ (i&-1*ie-e*e
+e 01*i.-u 5D /i En@e*e5e 03 &)&u* e-1 1ie,e12 P)-ne1u 1&10u* En ?)-@32 !,e1 +e 1*e5B )-i in&-1 En
(1/in3 /i 100e*e-1, )-i -3(Ine1 En +-u( /i e-1 *u1& 5u. -)@i2 D)1- 10e5&e +)u3 1*&e-n1&i,e i *e
(1i *3515e %u-&A2
D1- (1i e-1 0e,1, 0e,1 ne6*30u& 0e</i 1(in&e1 +e 0u (u*& &i(6 En u-(3, +e 0In+ 1,e1222
0I&R O6& 1niR Ş16&eR P)1&e e-1 /i (1i &In3-2 Se 1?*1 6e 6e*uA1 +in ?1@1 015ei 51*e, 0e1 +in
P1+u01', &1&3* *ui e-1 En03 *1 5e-,i0iu, (1(1 e-1 6*e01&3 6e un+e,1, 6)1&e *1 Bi5e-i01
B16&i5&3, un+e 5e 6-e43&e1 6en&-u unu* +in in&e-(in1.i*e*e ei &I-4u-i +e 6-3Pi&u-i 856-e
+e)5e.i-e +e %u-&A, 0In+ R1n+i "n+e-'i** 56une1 *3u+1& ?ie Ii5u5, ) 56une1 +in &)1&3 ini(19,
0In+ )6-i ) 1(.u*1n@3 ,iA1,i, *1 0151 ?1(i*iei R16e*)e72 Si-en1 nu e-1 6)-ni&3, +1- 50*i6e1u )
(u*@i(e +e *u(ini2 D)i .3-.1@i E(.-301@i En '1*1&e ?)1-&e 15e(3n3&)1-e 0u 0e* 6e 01-e<* 6u-&1
O7en 10u( 5e 4-3.i5e-3 56-e 0153, +e5?30In+ ) &1-43 50*i6i&)1-e2 Ni0i ) 0*i63 nu 1,u5e5e
i(6-e5i1 03 .3-.1@ii in&-3 En 61ni032 Se 15e(3n1 0u un &-u0 (14i0 0ee1 0e ?30e1u ei2
În (1i 6u@in +e Ae0e (inu&e, ie/e1u +in 0153 0u +)1(n1 R16e*)e7 En&in53 6e &1-432
Fe(ei1 1,e1 )0'ii En0'i/i2 D)(nu* R16e*)e7 ,ene1 0'i1- En u-(1 eiQ ni0i (301- nu 5e
+e-1nP3 53 En0'i+3 u/1 +u63 e*2 D)(nu* R16e*)e7, 01-e e-1 +e ,I-5&1 &1&3*ui *ui O7en, 1-3&1
+in&-<) +1&3 *1 ?e* +e .3&-In 01 .uni0u* *ui2 !0e5&1 e-1 un 1*& &-u0 (14i02 D)(nu* R16e*)e7 5e
ui&3 En +-e16&1 0I& &i(6 .3-.1@ii ) u-01u 6e 5)@i1 *ui En 1(.u*1n@3 /i<* ,3Au 6e O7en En 61n&1<
*)ni 50u-@i En4enun0'e1& 6e 6e*uA3 /i Pu0In+u<5e 0u (in4e12 Au spus că a apucat& o ra-na0
5&-i43 +)(nu* R16e*)e72 O duc la spitalul S62 Maria0 Spune&i asta mamei tale, Owen0 !6)i
5e ui&3 En 561&e*e 1(.u*1n@ei /i 1(.u*1n@1 +e(1-32 Pen&-u u-(3&)1-e*e 16-)Hi(1&i, 0in0i
(inu&e, O7en 0)n&inu3 53 5e P)10e 0u (in4e1, 1-un0In+<) En 1e- /i 6-inAIn+<), +1-, En&-e )
1-un01-e /i ) 6-in+e-e1, 5e ui&1 *1 u/1 6e 01-e +)(nu* R16e*)e7 ) *3515e +e50'i53,
56unIn+u</i 03 1- &-e.ui 5<) En0'i+3 e*2 Î/i 56une1 03 1 ) En0'i+e e-1 0ee1 0e (1(1 *ui nu(e1
"n !0& +e ;1-i&1&e ;-e/&in32
În&-<un 5?I-/i&, 5e -i+i03 /i &-1,e-53 5&-1+1 56-e 6e*uA1 ?1(i*iei R16e*)e72 S)@ii
R16e*)e7 5e 6u-&15e-3 ?-u()5 0u e*2 Ni(i0 ?)1-&e ie/i& +in 0)(un 8Ni(i0 +in 01uA1 03-ui1
53 &e 50)*i En (ieA +e n)16&e /i +e56-e 01-e 53 *e 50-ii 63-in@i*)-$, 1- ?i 56u5 (1(1 *ui9, +1-
+)1(n1 R16e*)e7 0)0e1 ) (u*@i(e +e 6-3Pi&u-i /i</i 1(in&e1 En&)&+e1un1 53 635&-eAe 0I&e,1
/i 6en&-u e*Q /i (1i e-1u /i .)*u-i*e 0u 4*1Au-3 /i 1*u1& +e 6-3Pi&u-i 6e 01-e *e -3Aui5e e* En
.u03&3-i1 +)*)?1nei /i ,e5e*ei +)1(ne R16e*)e72 D)(nu* R16e*)e7 Ei 1-3&15e 0u( 5e ?10
1,i)1ne +in 'I-&ie 01-e 53 /i A.)1-e2 T-ei ()+e*e +e 1,i)1ne +i?e-i&e2 !/1 03 5)@ii R16e*)e7
(e-i&1u 01-i&1&e, (e-i&1u 01-i&1&e1 0-e/&in3, +1-, 63/in+ +in0)*) +e u/1 +e50'i53 1 015ei *)-,
/&iu 0u 0*1-i&1&e 03 nu 5e 1?*1 10)*) (In1& +e 01-i&1&e1 0-e/&in32 ;In+ )?e-i 01-i&1&e 0-e/&in3,
nu @i 5e En&3-e/&e 0I-n30i)-u*2
P-e@ +e 0in0i (inu&e F 51u 6)1&e 03 ?u-3 0in0i56-eAe0e (inu&e, 51u ) Pu(3&1&e +e )-3,
&i(6u* 5e 50u-5e 1/1 0u( 5e 50u-4e1 En ,i5e F O7en +)1- 5e 6*i(.3 6-in 0151 5)@i*)-
R16e*)e7, ?3-3 53 ?103 ni(i0 56e0i1*, En53 En &)& 10e5& &i(6, 0I-n30i)-u* *ui ?u &1-e 01 6i1&-1Q
1i ?i 0-eAu& 03 1/1 0e,1 &-e.uie 53 +)1-3, +1- nu<* +u-e1, E* ?30e1 53 5e 5i(&3 !ine, /i En &)@i 1nii
01-e u-(1-3 nu(i5e 10e1 ')in3-e1*3 &30u&3 0u nu(e*e ei 1+e,3-1&B 6-e*u+iu2 F16&u* 03 nu
1,e1 ni(i0 E(6)&-i,1 5)@i*)- R)6e*)e7, ?16&u* 03, +e ?16&, 0'i1- Ei plăcea, ?30u5e 5en&i(en&u*
0'i1- (1i +e*i0i)52 D103 1- ?i ?)5& 6-in5 8+1- nu ?u5e5e9, 1- ?i 6u&u& 56une Nu ştuA +103 1- ?i
?)5& En&-e.1& +e 0e<) ?30u5e /i En ?1@1 *ui Du(neAeu 1- ?i -)5&i& 1+e,3-u*2
Nu 03 1- ?i ?30u& 0ine /&ie 0e2 În .1i1 +e *1 61-&e- 435i ) 6e-iu@3 +e +in@i 0u DI;%
M5
50-i5
6e e12 Di0O e-1 nu(e*e +)(nu*ui R16e*)e72 O7en En0e-03 53 u-ineAe 6e 6e-ii 6e-iu@ei
+)(nu*ui R16e*)e7, 15&1 ,-u 53 ?103, +1- 0I-n30i)-u* Ei e-1 6-e1 &1-e /i ni0i un 5&-)6 nu ,-u 53
i153, ni0i (301- un 5in4u- 5&-)62 !/1 03, En 50'i(., 50ui63 6e 6e-i, ?-e03 6e-ii 53 in&-e
50ui61&u* En&-e ei /i 1/eA3 6e-iu@1 En16)i En 5u6)-&u* ei2 În .u03&3-ie, 1-un03 un 61'1- 0u 163
6e5&e 1-A3&)1-e*e 0u 16-in+e-e e*e0&-i03 +e *1 1-141A2 !6)i *u3 un 6*1&)u (1-e +e 6)-@e*1n +in
+u*162
T !u 56u5 03 1 16u01&<) .1-A1, ,)-.i O7en, @inIn+ 6*1&)u* +e15u6-1 016u*ui2 P-).1.i*
03 1-e un 0)6i*, ?iin+03 e* 1 56u5 03 1 16u01&<) .1-A12
!6)i 1-un03 6*1&)u* En&-<un 0)*@ 1* .u03&3-iei, un+e 10e5&1 5e 561-5e En (ii +e .u03@i2 O
+1&3 ?30u&3 /i 15&1, 63-35i5e 01512 O-i0e 1- ?i ?)5& En*3un&-u* *ui, 0ee1 0e<i En&3-i5e 0I-n30i)-u*
/i 0e<* ?30u5e 53 i 5e 61-3 03 )0'ii<i 5un& 6-e1 (1-i 6en&-u )-.i&e*e En 01-e 5e 1?*1u, ?u5e5e
M5 Di(inu&i, +e *1 Ri0'1-+, +1- /i, En 1-4)u, 6eni5
1*un41& +e 5une&u* 50)5 +e 6*1&)u* 561-&, ?u5e5e 5&)-5 15e(ene1 unui 0)/ /i, +103 n<1- ?i ?)5&
1&I& +e En4-iP)-1@i 6en&-u +)1(n1 R16e*)e7, 63-in@ii *ui 1- ?i ).5e-,1& 0u 5i4u-1n@3 03 nu e-1
0e,1 En -e4u*3 0u e*2 !5&?e* 5&In+ *u0-u-i*e En53, 6-e5u6u5e5e-3 6-).1.i* 03 6u- /i 5i(6*u e-1 /i
e* En4-iP)-1& 6en&-u +)1(n1 R2 În 536&3(In1 u-(3&)1-e, +)-(i5e 6u@in, /i 5)(nu* 6e 01-e<*
6u&u5e 6-in+e Ei ?u5e5e .In&ui& +e ,i5e u-I&e2 În&-<unui +in e*e, +)1(n1 R16e*)e7 5e En&)-0e1
+e *1 56i&1* 0u 0)6iIu* 1+u5 +e .1-A3 En .-1@e, nu(1i 03 10e5& 0)6i* e-1 ne4-u /i e-1 ()-&2
O7en ?u5e5e eH&enu1& +e -e(u/<03-i /i -u/ine 8ni0i)+1&3 nu ?u5e5e, &)&u/i, *1 un 615 +e<1 5e
0)n?e51Q 0e 53<i ?i -356un5, 6en&-u Du(neAeu, (1(ei 51*e .16&i5&e 1&un0i 0In+ *<1- ?i En&-e.1&
0e<* 6)5e+15eR9, /i, &)&u/i, nu ui&3 ni0i)+1&3 6*30e-e1 )1-.3 6e 01-e ) 5i(@i5e 1&un0i 0In+
5&3&u5e En .1ie 0u 61n&1*)nii En ,ine /i En0e-015e 53 u-ineAe 6e 6e-iu@1 +e +in@i 1 +)(nu*ui
R16e*)e7, 51u ?i)-ii 01-e<* &-e0u5e-3 0In+ 5e 563-5e5e 6*1&)u*2 D103 1- ?i ?)5& (1i (1-e,
0-e+e1 03 1- ?i eP10u*1& En 0'i*)@i2 Pu-i&1&e1 5&3&e1 En 0ei *i65i@i +e 5i(@u-iQ 6*30e-e1 5e 1?*1 En
5une&u* 0i).u-i*)-Q 0)-)*1-u* &u&u-)- e-1 501*+1 &)-6)-)153 /i eH&1&i03 En -e(u/01-e 6en&-u 03
?30u5e 10e5&e1 /i &e1(1 03 1- ?i 6u&u& ?i 6-in52 D)(nu* R16e*)e7 56u5e5e 03 ) 16u015e .1-A1,
+1-, En 10e1 5e1-3, 0In+ &1&3* *ui O7en ,eni5e 10153, Ei 56u5e5e 03, +e ?16&, ) 16u015e -1An12
;3 i 5e 563-5e5e un ,15 +e 5In4e En 016 +)1(nei R)6e*)e7 /i 03 15&1 En5e(n1 03 ) *u15e
-1An12
I1- 10u(, i1&3 03 i 5e En&I(6*1 +in n)u, 615 0u 6152
%oate că, de data asta, ,)i e@acula, 4In+i e*2 Da 6i 9n orice ca- ce.a de o amploare cu
mult mai mare dec4t 9ncercarea de&a mă pişa pe periu1a de din1i a domnului Rapeloew2
!6)i, 0In+ E/i En&)1-5e /i e* 030iu*1 0u 0)A)-)0u* *1 561&eB Are la !a-ă, totuşi, acelaşi
concept2
T O7enR ,)0e1 *ui %u-&A2 E/&i 6-eAen&, ?iu*eR D103 nu<(i -356unAi 0'i1- 10u(, ,)i
6-e5u6une ?ie 03 nu 6)@i, ?ie 03222
T Şe?iiS, 1i0i 5un&2
S&36In 6e ,)0e2 ;u )0'iu* (in@ii, ,3Au un .3ie@e* &-1n56i-1& 01-e @ine1 +e15u6-1 016u*ui
un 6*1&)u +e 6)-@e*1n2
T B3ie@i, 5un&e@i 6-e43&i@i 53 +1@i /u&u-i En ni/&e ?un+u-i in&e-41*10&i0eR 56u5e e*2
"n -34ne& 1?i-(1&i, 01-e in0*u5e un DaA cum dracuA să nu: /i un Să& i s64şiem2
T ;e ,-e@i 53 150u*&1@i 6en&-u En0e6u&, .3ie@iR Imnul Detaşamentului, /i Imnul, /i
Nenoroci1uA de Stones, chiar acum0
T D103 ,-e1 0ine,1 53 5e -e&-143, 53 ,)-.e1503 10u(2
T30e-e 6e 01n1*u* -1+i)2 Pe ) 1*&3 ?-e0,en@3 +e un+3 6e 01-e O7en nu ,)i1 53 (1i in&-e,
)(u*e@ii 0enu/ii i(6*)-1u 0u ,)0i 0e*e.-e2 !61-1&u* +e A.)- %i)71 OG<5: 5e 1?*1 En +-e16&1,
5u. ei2 O7en nu 1,e1 ne,)ie +e .in)0*u 53<* ,1+3 /i 6e %u-&A 0u 030iu*1 En&)1-53 *1 561&e, 53
,1+3 03<* ,e+e /i e*2 #i1-u* 5e 1?*1 En03 En 6)1*1 *ui, +1- 10u(, +in 0ine /&ie 0e ()&i,, e-1
E(63&u-1& En&-<un &-iun4'i2 Ş15e 1ni +e Ai*e, O7en "n+e-'i** nu 1,u5e5e ne,)ie +e ) 1 +)u1
/1n53, 0ee1 0e e-1 un *u0-u .un, +e)1-e0e %u-&A nu )?e-e1 1/1 0e,1 F 1+In0 En*3un&-u* 53u,
O7en .3nui1 03 /&iu5e En&)&+e1un1 *u0-u* 10e5&12 O-i0u(, 5e ,1 4In+i *1 15&1 (1i &I-Aiu2 D103
1,e1 53 ?ie ne,)ie2 "n u*&i( 4In+ 0)e-en& 5e 16-in5e En (in&e1 *ui T Tu eşti cancerul, ;urt-,
&u F 16)i +i563-u /i 10e5&12 În *)0u* *ui, 163-u un En&une-i0 610i?i0 /i +e ne63&-un52
T =-u6 B*ue, 1i0i ;I-(1 B*ue B)J2 R356un+e<@i<(i2 De50'i+e@i ?)0u* *1 ) 5u&3
0in0iAe0i +e (e&-i, En0e-01@i 53 nu *),i@i B*ue B)J +103 5e 6)1&e, +1- 6e nen)-)0i@ii 3/&i1<i
,)( 5e0e-1 +e *1 -3+30in32 ;)nO, 6une I(nu*2
=ene ;)nO*in -35u0i un .u&)n /i ,I-E un ;D En 015e&)?)nu* +e 6e 6)+e1u1 *ui B*ue B)J
D)i2 O7en, 01-e nu 5e (1i 1?*1 +eP1 En 6-)6-iu* 0)-6, 5e 16*e03 En1in&e En ;I-(1 B*ue B)J /i
+3+u ,)*u(u* *1 (1Hi(u(2
Mi0O N144e-, 5)*i5&u* ,)01* +e *1 R)**in4 S&)ne5, Ei u(6*u 03/&i*e2 O7en E/i -i+i03
(In1, E* ,3Au 6e %u-&A 51*u&In+u<* F +103 e-1 51-015&i0 51u 5in0e- 10e5& 51*u&, O7en ni0i nu
/&i1 /i ni0i nu<i 6351 F 16)i E/i *353 (In1 P)52 În ,-e(e 0e N144e- 0In&1 En ?)-@3, En ,-e(e 0e
0In&1 I(nu* *)-, 10e*1 6e 01-e<* 150u*&1u &)&+e1un1 0In+ 10@i)n1u En ?)-@3, e*i0)6&e-e*e
0).)-I-3, 5&-In5e-3 -In+u-i*e /i 5e 1,In&1-3 15u6-1 @in&ei2
:
O(u*e@ii 0enu/ii F 0ei 01-e (1i -3(35e5e-3 En ,i1@3 F 5&3&e1u En u(.-1 n1,ei *)-, 01-e
5e 1?*1 *1 0163&u* 0u*)1-u*ui +e 0)610i 6e 01-e 10e15&1 Ei +3-I(15e En u-(1 6-3.u/i-ii2 Nu
50'i@1-3 ni0i un 4e5& 03 1- En0e-01 53 ?u43 51u 53 5e 150un+3Q +e ?16&, Pu(3&1&e +in&-e ei ?30u-3
0I@i,1 61/i En1in&e 6e 6i0i)1-e*e *)- 4)1*e /i *i65i&e +e +e4e&e, *i63in+ 6-in A361+1 &)6i&3, 6-in
n)-)i /i 6-in 6u?u* -1+i1n& 1* (u/0'i*)- -)/ie&i0i<1u-ii2 !0e/&i1 5&3&e1u 0u ?1@1 03&-e e*i0)6&e<
-e*e +e 1&10 0e 5e 16-)6i1u En ?)-(1@ie, 0u (Iini*e &e-(in1&e En +e4e&e *un4i -i+i01&e En 1e-, 01
53 1-1&e 03 5un& neEn1-(1@i2 O0'ii *)- i(en/i /i ne4-i 50*i6e1u En *u(in1 ?1+3 1 Ai*ei2
E*i0)6&e-e*e nu En0e&ini-3, 0u &)1&e 03 &)@i 6i*)@ii 1uAi-3 6en&-u 50u-&3 ,-e(e u*&i(1
&-1n5(i5iune En 03/&iB Dă rugăm, nu ne 6ace1i .reun rău, suntem nea@utora1i, suntem pe
moarte2 !*3&u-i +e 10e5&e1, En0)*30i&3 15e(ene1 0)Aii unui 6)-0, 5e 1uAi ,)0e1 *ui Mi0O
N144e-B
T %lease allow me to introduce mysel6, IAm a man o6 wealth and taste5 IA.e !een
around 6or many a long year, stolen many manAs soul and 6aith22
ML
E*i0)6&e-e*e eHe0u&1-3 un A.)- +e 5u-,)* *1 ?e* +e -16i+ 0u( 5<1- En&)1-0e En e0'e-, *1
*ini1 +e &-eiAe0i /i 0in0i +e (e&-i, ) ?)-(1@ie 1?*1&3 En (1-/ *1 ;u61 R)Ae*)-
M7
, 16)i
(i&-1*ie-e*e +e 01*i.-u 5D +e50'i5e-3 ?)0u*2 =*)1n@e*e 5e0e-1-3 A361+1, *),i-3 0-en4i*e ()1-&e
1*e 0)610i*)- +eP1 -3ni@i, i501-3 50In&ei 61*i+e En (1-4ine1 i(en5ei n1,e2 Se En?i65e-3 En 1+u<
n3&u-1 +e )(u*e@i 0enu/ii 0u .-1@e*e -i+i01&e En 1e- /i<i 5?I-&e01-32 B-1@e 5e +e56-in5e-3 +e
-u+i(en&1-e*e *)- 0)-6u-i, E(6-)/0In+ un ?e* +e 5e,3 -)A2 ;16e&e eH6*)+1-3 1i+)(1 un)-
+),*e0i, 5&-)6in+ n1,1 +in 561&e /i 0)-6u-i*e 0e*)-*1*@i )(u*e@i 0u ) 5u.5&1n@3 -)/ie&i03 F nu
e-1 5In4e, 0i 0'e5&i1 10ee1 i4-15i)153 F 01 /i 0In+ *e<1- ?i ?)5& 6*ine 016e&e*e +e e1222 Nu 1,e1u
016e&e 0u 1+e,3-1&, 0i 'i+)15e 0)/u-i in+u5&-i1*e2 M1i (u*@i ?u-3 &3i1@i En +)u3 6e *1 (iP*)0 /i
03Au-3 *1 63(In& 0u .-1@e*e En03 -i+i01&e 1 6-e+1-e2 ;3AIn+, 0)-6u-i*e *)- E/i 50'i(.1-3 0u*)1<
-e1 En&-<un 1*.<(u-+1- /i 63-u-3 53 ?i1-.32
Mi0O N144e- (3-&u-i5iB
T I was around when #esus "hrist had 'is moment o6 dou!t and pain222
M:
;I@i,1 0enu/ii 1?*1@i En03 5u. 1-i61 n1,ei 5e En&)1-5e-3 01 6en&-u 1 ?u4i, +1- nu 1,u-3
un+e2 ;ei (1i (u*@i +in&-e ei ?u-3 +).)-I@i i(e+i1&2 "*&i(ii 0I@i,1 5u6-1,ie@ui&)-i T 6)1&e
61&-u En &)&1* F 5e -e&-15e-3 En u(.-e*e -1-e2 P3-e1 03 ?10 0e,1, 63-e1u 53 6un3 0e,1 *1 01*e, i1-
O7en 1,u ) 6-e()ni@ie En4-)Ai&)1-e2
T Îi 6)& ni(e-iK 5e 1uAi un 6I-Ii& En -1+i)2
E-1 ,)0e1 *ui De?)-e5& +in B*ue B)J P1&-u2 !6-)16e 4I?Ii1 +e ne-3.+1-e2 Şi, 1n&i0i6In+
)-+inu* *ui O7en +e<1<i +1 .i0e, 161-1&u* ;'in))O 0).)-E 6In3 16-)16e *1 ni,e*u* 5)*u*ui,
-i+i0In+ 0u e*i0e*e A361+1 /i 161 (u-+1-3 En -1?1*e ne4-e, 0u*0In+ ,e4e&1@i1 6i&i03 *1 63(In&2
T Nu, ne41&i,, 6une<i 0163&, -e&-14e<&e, -ein&-3 En ?)-(1@ie *1 6*u5 61&-uAe0iK 5&-i43
O7en /i<* *),i 6e T)nJ 6e5&e u(3-2
T)nJ, 01-e 1-3&1 6u@in 01( 0iu+1& 6-in (1501 &-1n561-en&3 0e<i 10)6e-e1 4u-1 /i n15u*,
&-15e +e (1ne&3 56-e e* /i -i+i03 161-1&u* F ;I-(1 B*ue B)J F En 1e-u* A.u0iu(1&2 ;'i1- /i En
6)?i+1 (uAi0ii F .)n4)<u-i*e Enne.uni&e, ,)0i*e +e ?un+1* ?30In+ 'oo& hoo, SJ(61&'J ?)-
&'e De,i*$
M9
nu ?u5e5e 0In&1&3 6In3 *1 0163& ni0i (301- ) 5i4u-3 +1&3, nu En03, 0e* 6u@in F
O7en E/i 1uAe1 e0'i61Pu* ()-(3in+2 !61-1&u* %i)71, ).5e-,3 e*, *u15e +eP1 6u@in3 +i5&1n@3
+e ?)-(1@ie2 O-i0I& 1- ?i ?)5& +e 0iu+1& En 4In+i-e, %u-&A nu e-1 +e*)0 6-)5&2 Şi 1,e1 ni/&e
in5&in0&e +e53,I-/i&e2
T Ă, /e?uS222 De?)-e5& 63-In+ nu +)1- +eA1(34i&, 0i +e<1 .ine*e En0in52
T Re6e&, -e6e&, -ein&-3 En ?)-(1@ie, =-u6 B*ue, -ein&-3222
EH6*)Ai1 E* 6-)ie0&3 En 563&1-u* 501unu*ui /i 1-un03 161-1&u* ;'in))O En 5u5, 01 6e )
Pu03-ie2 P-in &une&u* 01-e u-(3, E* 1uAi 6e T)nJ E+71-+5 EnPu-In+ /i *u6&In+u<5e 0u (1ne&12
Se 1uAe1u 5&-i43&e +in 561&e*e *)-, +1-, +e/i (1P)-i&1&e1 e0'i61Pu*ui ?u5e5e -3ni&, E* 6ie-+u5e-3
+)1- 6e PinOJ B-J5)n, 01-e ie/i5e +in ?)-(1@ie 53 1-un0e ) 6-i,i-e (1i 1&en&3 /i 01-e 5e
6-3.u/i5e 0In+ ?u5e5e *),i& +e un+1 +e /)0 1 eH6*)Aiei2
ML D1@i<(i, ,3 -)4, ,)ie 53 (3 6-eAin&, 5un& un )( .)41& /i 5&i*1&Q u(.*u 6e 63(In& +e 1ni
?3-3 /i-, 1( 5?I/i1& (u*&e ini(i /i (u*&e 0-e+in@i222
M7 E,eni(en& 0u 6-e03+e-e 56)-&i, 01-e 5e +e5?3/)1-3 5u. nu(e*e +e Tu-ni-u* R)Ae*)- En
P151+en1, ;1*i?)-ni1, En03 +in 1:9D2
M: E-1( 6-in 6-e1P(3 0In+ Ii5u5 ;-i5&)5 /i<1 &-3i& 0*i61 +e<n+)i1*3 /i +u-e-e222
M9 ;)(615iune 6en&-u +i1,)*$
T !( -eu/i&, 1( -eu/i&, 1( -eu/i&, 5e &In4ui T)nJ, +1- O7en ?u +e 63-e-e 03 +e<1.i1
+u63 1*&e &-eiAe0i +e 5e0un+e -eu/i +e ?16& T)nJ 53 -e+-e5eAe e*i0)6&e-u*, &-eiAe0i +e 5e0un+e
01-e<i 63-u-3 1 ?i )-e2 În 5i5&e(u* 1u+i), I(nu* 5e En&-e-u65e5e, un *u0-u 0e nu 56une1 ni(i0
.un +e56-e ;)nO /i .3ie@ii +in B*ue B)J D)i2
T)nJ En&)1-5e ;I-(1 B*ue B)J, i1- O7en ).5e-,3 03 61-.-iAu* Pe-6eH e-1 0-361& En
+)u3 *)0u-i2 În u-(1 *)-, 0ine,1 En03 (1i 5&-i41 F M10 ;1,1n1u4', 1,e1 53 5e 1?*e, -eu/i5e
0u(,1 53</i 6i1-+3 +)u3 +e4e&e2
T S?in&e -1'1&, ()-(3i T)nJ2 !6)iB Ne<1i 51*,1& /un0i*e, /e?uS2 Mu*@1(2
O7en +e<1.i1 E* 1uAi2 Se ui&1 En u-(3 *1 -3(3/i@e*e n1,ei, 01-e e-1 10u( E(6-3/&i1&3 En
0e* 6u@in &-ei .u03@i2 E-1 4-eu 53 ?ii 5i4u-, ?iin+03 En03 (1i A.u-1u ?-14(en&e 6-in 1e-u* 01-e
+e,eni5e +e un -)/u<6)-&)01*iu 0e@)52 E-1 6u@in (1i u/)- +e ).5e-,1& -3(3/i@e*e e*i0)6&e-u*ui
*ui De?)-e5&2 #30e1 En0*in1& 6e<) -In3 En n)-)iu* +in 01-e, En Pu-u* *ui, ie/e1u .u*e2 De 61-&e1
u/ii *1&e-1*e, En 163, 6*u&e1 ) .u01&3 *un43 +e e*i0e, 15e(eni unei 4i41n&i0e *)6e@i +e 01n)e2
L1 ,-e) 61&-uAe0i +e (e&-i (1i +e61-&e, +in&-<) (in4e 41*.en<1*.i0i)153 +e ?)0, 5e i,e1u /i
(1i (u*&e e*i0e Enne4-i&e /i En+)i&e2 !0e*1 e-1 B*ue B)J D)i 1* *ui ;)nO*in2
"n 4I*4Ii& /i un .i6 +in56-e 161-1&u* -1+i)2 E-1 B*1OeJ +in B*ue B)J T-ei2
T Şe?uS, 'ei, /e?uS, ,3+222
T T-ei, 1i0i ;I-(12 V-e1u 53222
T ;I-(1, 1i0i T-ei, ,3+ 5u6-1,ie@ui&)-i, -e6e&, .ăd supra.ie1uitori ai <lue <oy %atru,
0e* 6u@in &-ei222 nu, 61&-u222 0).)- 53222
T Ne41&i,, B*ue B)J T-ei, nu 0).)-i +e*)02 Rein&-3 En ?)-(1@ie *1 6*u5 61&-uAe0i F
-enun@3, En ?)-(1@ie *1 6*u5 unu<61&-uAe0i, unu<61&-u<Ae-), 0'i1- 10u(K
T Ă, +1-, +)(nu*e222 /e?uS, ,-e1u 53 Ai0222 Î* ,3+ 6e F-ie+(1n, 1 *u1& +-10u*ui 6oc222
T N)e B*1OeJ, 150u*&3 *1 (ine2
V)0e1 &3i)153 1 *ui %u-&A e-1 in0)n?un+1.i*3, %u-&A 0e* 01-e 503615e +e +-30),eni1
10ee1 -)/ie En &i(6 u&i*2 Aproape, g4ndi Owen, ca şi c4nd ar 6i ştiut ce a.ea să se 9nt4mple2
T ;1-3<@i 0u-uS +e<10)*) 0'i1- 10u( 51u E@i 6-)(i& 03, En&-<) 536&3(In3, ) 53 1+uni 0u
*)61&1 0301& +e 03(i*3 6e<) &e(6e-1&u-3 &)-i+3 10)*) un+e 6i*e1*1<i i*e41*32 erminat2
Nu 5e (1i 1uAi ni(i0 +e *1 B*ue B)J T-ei2 ;e*e &-ei e*i0)6&e-e +e 1&10 -3(15e En&-e4i 5e
-e&-15e-3 *1 6un0&u* +e En&I*ni-e, *1 6*u5 ) 5u&3 61&-uAe0i +e (e&-i2 O7en 5e ui&1 *1 56i-1*1
?u-i)153 /i 150en+en&3 +e ?un4i Ri6*eJ, En&-e.In+u<5e +103 /&iu5e %u-&A +e56-e eH6*)Aie 51u )
in&ui5e +)1-, En&-e.In+u<5e +103 e* /i 0u B*1OeJ 63-35i5e-3 A)n1 En &i(6 u&i*2 Fiin+03 )(u*e@ii
e-1u, +e5i4u-, in?e0@i)/iQ )-i0e 1- ?i 5u5@inu& ei, e-1u in?e0@i)/i2 O7en nu /&i1 +103 15&1
Pu5&i?i01 0ee1 0e &)0(1i ?30u5e-3, +1- 6-e5u6une1 03 5u6-1,ie@ui&)-ii +in B*ue B)J P1&-u 1* *ui
R1J De?)-e5& e-1u 10u( 0e* (1i 6-).1.i* ni/&e ()-@i 1(.u*1n@i2 S1u, /i (1i -3uB )1(eni En
,i1@3 En 0u-5 +e (u&1@ie2 Se &-1n5?)-(1u En Du(neAeu /&ie 0e2
T O7en2 R1+i)u*2
T)nJ 5e ui&3 *1 e* 0u 56-In0ene*e -i+i01&e2
T O7en2
Su56inIn+, O7en 0)(u&3 6e 01n1*u* 5e0u-iA1& 1* *ui %u-&A2
T !i0i 5un&, /e?uS2
9
%u-&A /e+e1 En 161-1&u* %i)71 0u 030iu*1 +e 'I-&ie En03 1/eA1&3 En 6)1*32 E* /i 0u
F-e++J 6u-&1u (3/&i*eQ *1 ?e* /i 0ei*1*@i .3ie@i +in 4-u6u* +e 1&102 E-1 6)5i.i* 01 /i 53-(1nii
5)*+1@i +e *1 5)* En03 53 *e 6)1-&e2 M3/&i*e nu e-1u 6-).1.i* ne0e51-e, +1- %u-&A, 01-e nu 1,e1
ni0i ) in&en@ie 53 0)n&-10&eAe Ri6*eJ +103 6u&e1 e,i&1 10e5& *u0-u, e-1 01*u* +e 6-35i*32 P-in&-e
1*&e *u0-u-i, 5e 6-e5u6une1 03 &-e.uie 53 *e )?e-e 0e*)-*1*@i un eHe(6*u2 Pe *In43 15&1, Ei )?e-e1
un 1,1n&1P2 ;I& +e56-e F-e++J N)'n5)n222 ei .ine, 1,e1 ni/&e 6*1nu-i 01-e<* in0*u+e1u 6e
F-e++J2 F !i0i 5un&, /e?uS, Ei 56u5e "n+e-'i** En 03/&i2
T !i &-15 .ine, 1i A.u-1& /i (1i .ine /i 1i 4In+i& *1 5u6e-*1&i,2 !i 51*,1& ni/&e ,ie@i2 N)i
+)i ne<1( En&)-5 *1 ,e0'i*e 0))-+)n1&e2 Ne<1( En&)-5 6e 6)Ai@ii +e e41*i&1&e2 !i 6-i0e6u&R
T !( 6-i0e6u&, /e?uS2 !( 6-i0e6u& /i 16-e0ieA 4e5&u*2
Iar dacă&i dai cre-are, 4In+i %u-&A, eşti chiar mai prost dec4t pari2
1D
În 561&e*e *ui O7en, ;1,1n1u4' En03 50)&e1 ni/&e 5une&e, +1- ,)*u(u* e-1 10u( En
503+e-e2 Nu 5e 1uAe1 ni(i0 +in 61-&e1 *ui N)e B*1OeJ, 01-e 6)1&e &)0(1i En0e6e1 53 6-i0e163
i(6*i01@ii*e 10e*ui ,I-&eP 5&-3,eAiu -)/u<1u-iu, 6e 01-e 6)1&e 03 -eu/i5e-3, 51u 6)1&e 03 nu, 53<*
e,i&e2
T T)&u<i .ine, .3&-IneR En&-e.3 %u-&A2
T !,e( ni/&e -3ni@i, -356un5e O7en, +1- En -e5& &)&u<i -)A2 Le<1( +1& 6u@in +e *u0-u
0u-3@3&)-i*)-, &)&u/iQ 1( *351& En u-(3 un +eA15&-u2
RI5e&u* +e 0i)-)i 1* *ui %u-&A 5e +e0*1n/3 6u&e-ni0 +in n)u En 03/&i*e *ui O7en2
11
T F-e++J2
T D1, /e?uS2
T T-e.uie 53 ?i( 0u )0'ii 6e O7en "n+e-'i**2
T Bine2
T D103 e ne,)ie 53 63-35i( A)n1 En 6-i63 F 53 1.1n+)n3( )6e-1@iune1 I(6e-i1* V1**eJ
F "n+e-'i** -3(Ine 1i0i2
F-e++J N)'n5)n nu 56u5e ni(i0, +3+u +)1- +in 016 /i 0)n+u5e e*i0)6&e-u*2 ;u(in&e
.3ie@e*2 Ş&i1 +e 01-e 61-&e 1 *iniei Ei e-1 *)0u*, 56-e +e)5e.i-e +e 1*@ii2
%u-&A 5e En&)1-5e +in n)u 56-e e*2
T F-e++J, +u<ne En16)i *1 (141Ain1/u* 3*1 ui&1& +e Du(neAeu /i nu &e A4I-0i 0u ,i&eA12
V-e1u 53 1Pun4 10)*) 0u 0e* 6u@in 0in0i56-eAe0e (inu&e En1in&e +e O7en /i +e N)e B*1OeJ2
În1in&e 0u +)u3Ae0i +e (inu&e, +103 5e 6)1&e2
T D1, /e?iiS2
T Şi ,-e1u ) *e43&u-3 6-in 51&e*i& 5e0u-iA1&3 0u ;'eJenne M)un&1in2
T Se ?10e2 I1 0in0i (inu&e2
T F3<*e 53 ?ie &-ei, .3&-Ine2 F3<*e &-ei2
%u-&A 5e *353 6e 561&e /i 5e ui&3 *1 63+u-e1 +e 6ini 0u( A.)1-3 6e 5u. ei2 !&I& +e (u*@i
0)610i, 1&I& +e (u*&3 53*.3&i0ie /i +e*)0 6u@ine ?iin@e u(1ne F 0e*e (1i (u*&e +in&-e e*e
6u-&In+ En 10e15&3 61-&e 1 1nu*ui '1ine 6)-&)01*ii2 Pe5&e ) 536&3(In3 F 6)1&e 6e5&e /16&eAe0i
/i +)u3 +e )-e F 5<1- 6u&e1 53 ?ie &)1&3 A)n1 *1 ?e* +e 5&e1-63 01 /i (un@ii +e 6e *un32 P301&,
+1-, +103 e-1 un *u0-u +e 01-e nu 5e 6u&e1u 6*In4e 0ei +in M1ine 03 *e *i65e/&e, e-1u 63+u-i*e2
%u-&A -)&i 030iu*1 +e 'I-&ie 6e un +e4e&2 D103 e-1 6)5i.i*, ,)i1 53<* ,1+3 6e O7en
"n+e-'i** 6u-&In+<) +u63 0e ,1 ?i En0e&1& 53 (1i -e56i-e2
T Nu ,)i1 +e0I& 53 ,1+3 +103 5e 50'i(.15e 0e,1, 56u5e %u-&A 0u ,)0e 503Au&32
F-e++J N)'n5)n, 01-e /&i1 6e 01-e 61-&e<i e-1 un53 ?e*i1, nu 56u5e ni(i02
12
L1 Pu(3&1&e1 +-u(u*ui 56-e (141Ainu* *ui =)55e*in /i 0In+ (i0u@u* /i iu&e*e 161-1&
%i)71 1* *ui %u-&A 5e (1i ,e+e1 +)1- 01 ) 61&3 (i03 0e 6u&e1 51u nu 53 eHi5&e 0u 1+e,3-1&,
)0'ii *ui O7en 5e ?iH1-3 6e (In1 +-e16&3 1 *ui T)nJ E+71-+5, 01-e 5&3&e1 0-i561&3 6e )
-1(u-3 1 (1ne&ei En ?)-(3 +e U 1 e*i0)6&e-u*ui ;'in))O2 L1 -3+30in1 un4'iei +e *1 +e4e&u*
(1-e, *1 ?e* +e ,iAi.i*3 01 ) +I-3 +e ni5i6, 5e ,e+e1 ) *inie 0u-.1&3 +e un -)/u<1u-iu2 O7en 5e
ui&3 *1 6-)6-ii*e (Iini, in56e0&In+u<*e *1 ?e* +e 1&en& 0u( i *e in56e0&1 +)1(n1 N1nO)75Oi *1
)-1 +e I4ien3 Pe-5)n1*3, En 1nii 10ei1 +e +e(u*& 0In+ ?1(i*i1 R16e*)e7 *e e-1 En03 ,e0in32 Nu
,e+e1 ni(i0 En03, nu 6e (Iini*e *ui, +1- T)nJ e-1 +eP1 En5e(n1&, i1- O7en .3nui1 03 /i *ui Ei
,1 ,eni -In+u* 0I& +e 0u-In+2
F1(i*i1 "n+e-'i** ?u5e5e .16&i5&3, 1/1 03 O7en 0un)/&e1 6),e5&e1 *ui ;1in /i 1 *ui
!.e*2 Glasul s4ngelui 6ratelui tău strigă din păm4nt la Mine, 1 56u5 Du(neAeu, /i *<1 &-i(i5
6e ;1in 53 &-3i1503 En @1-1 *ui N)+, *1 e5&e +e E+en2 S3 &-3i1503 E(6-eun3 0u )1(enii 0ei
P)5ni0i, 6)&-i,i& 56u5e*)- (1(ei 51*e2 D1-, En1in&e 53 ?ie ;1in &-i(i5 53 -3&30e1503, Du(neAeu
E* En5e(n15e, 01 53<* -e0un)1503 6In3 /i )1(enii P)5ni0i 1i *ui N)+ 0e '-1( 6u-&12 I1- 10u(,
).5e-,In+ ,In1 10ee1 -)/u<1u-ie +e 6e un4'i1 +e4e&u*ui (1-e 1* *ui E++ie /i 03u&In+<) 6e
6-)6-ii*e *ui (Iini /i En0'eie&u-i, O7en 0-e+e1 03 /&ie 0e 0u*)1-e 1,u5e5e 5e(nu* *ui ;1in2
;!PITOL"L "NSPRE#E;E
;ĂLĂTORI! ÎMBLÂN#ITOR"L"I DE O"Ă
1
Sinu0i+e-e1, +e50)6e-i5e Gen-J, 1,e1 4*152 V)i1 53 5e eH6*i0e2 P-).*e(1 e-1 03 nu 6-e1
,)-.e1 *i(.1 *uiQ 03+e1 +e5 En 6-)6-i1 ei 6353-e15032 D1- 15&1 nu 0)n&1Q 5i(6*u* ?16& 03
,)-.e1 e-1 En+e1Pun52 O +1&3 0e Gen-J Ei 6e-(i5e 5inu0i+e-ii 53 4*35ui1503, ,i1@1 *ui 5e
E(.un3&3@i 0)n5i+e-1.i*2 !,u 0'i1- n)6@i En 01-e +)-(i +in n)u 8nu ?u-3 (u*&e 15&?e* +e n)6@i,
+1- ?u-3 +e5&u*e9 /i nu (1i 1,u ) Ai 0u 1+e,3-1& 6-)15&32
PIn3 15&3Ai2
Pe snowmo!ile& u* !-0&i0 ;1& 5e 1?*15e 0)-6u* *ui N)ne5J, +1- ?iin@1 +in*3un&-u*
,e0'iu*ui 53u 6-ie&en e-1 6*in3 +e i(14ini /i +e +)-in@e 5&-3ine2 S<1- ?i 6u&u& 01 N)ne5J 53 5e
1?*e En03 En3un&-u un+e,1 T Gen-J 56e-1 53 ?ie 1/1 F +1-, +103 e-1 1/1, 5e 1?*1 10u( 6-e1
1+In0 En3un&-u, e-1 6-e1 (i0 /i *i65i& +e ?)-@3 01 53 (1i 6)1&3 50'i(.1 0e,12 ;u-In+, N)ne5J
1,e1 53 +i561-3 0)(6*e&, i1- 15&1 1,e1 53 ?ie 0e* (1i 6-).1.i* 56-e u/u-1-e1 *ui2
Gen-J 5e &e(u5e 03 ?iin@1 1?*1&3 10u( *1 0I-(1 0)-6u*ui *ui N)ne5J E* ,1 5i(@i, +1-
&-e0u5e 6e *In43 e* ?3-3 53 En0e&ine15032 Î/i 0)n&inu15e +-u(u* 03&-e Pe&e2 O +1&3 1?10e-e1
En0'ei1&3 10)*), 0e u-(1R În0)&-) 1,e1 53 5e En+-e6&e (1i +e61-&eR Gen-J nu ,)i1 53 5e
4In+e1503 *1 15&1, nu ,)i1 53<i 6e5e2
În&-<un 5?I-/i&, 6)-ni +in n)u 03&-e 01.1n3, nu ?iin+03 1- (1i ?i -3(15 0e,1 *1 Bi,u10, 0i
?iin+03 nu 1,e1 un+e 1*&un+e,1 53 (e1-432 ;In+ 1Pun5e *1 6)1-&1 +e15u6-1 03-ei1 1&I-n1 )
61n01-&3 0u un 5in4u- 0u,In& 50-i5 6e e1 F ;L!RENDON F 50ui63 En (3nu/3 un 1*& +in&e2 Se
ui&3 *1 e*, 16)i E* 1-un032 Nin5)1-e1 5e )6-i5e, +1- 0e-u* e-1 En03 En&une01& /i e* 0-e+e1 03
,In&u* En0e6e1 +in n)u 53 5e En&e@e15032 S6u5e5e-3 0u(,1 *1 -1+i) 0e,1 +e56-e ) ?u-&un3 0u
,In& 6u&e-ni0R Nu</i 1(in&e1 /i ni0i nu e-1 5i4u- +103 15&1 (1i 1,e1 ,-e) i(6)-&1n@32
"n+e,1, *1 ,e5& +e e*, ) eH6*)Aie eH&-e( +e 6u&e-ni03 50u&u-3 Aiu12 Gen-J 5e ui&3 &I(6
En 10e1 +i-e0@ie, +1- nu ,3Au ni(i02 Fie 5e 6-3.u/i5e, ?ie eH6*)+15e 0e,12 ;e* 6u@in, 0I&e,1
+in&-e ,)0i*e 5I0Ii&)1-e Ei +i563-u-3 +in (in&e2 G1.1- nu 1,e1 +103 10e5& ?16& 1,e1 ,-e)
*e43&u-3 0u eH6*)Ai1, '1.1- nu 1,e1 +103 &-e.ui1 53<i 6e5e2 P3/i 6-in 6)1-&1 +e50'i53, (e-4In+
6e u-(e*e +e A361+3 &151&3 ?30u&e +e !-0&i0 ;1& 0In+ 6*e015e, /i 5e 16-)6ie +e Bi,u102
=ene-1&)-u* +e e*e0&-i0i&1&e .)*.)-)5e1 0)n5&1n&2 De15u6-1 *e56eAii +e 4-1ni&
5e-,in+u<*e +e 0),)-1/, u/1 e-1 +e50'i532 Gen-J -3(15e 6e *)0 ) 0*i63 /i eH1(in3 *e56e+e12
L1 En0e6u& 0-eAu 03 ,e+e 5In4e 6e e1, +1- 5In4e*e, ?ie e* 6-)1563& 51u u501&, nu 1,e1 nu1n@1
10ee1 ini(i&1.i*3 -)/u<1u-ie2 Nu, 1,e1 En ?1@3 un 5)i +e eH0-e50en@3 )-41ni032 Mu/0'i 51u,
6)1&e, ?un4i2 Şi En03 1*&0e,1222
Gen-J E/i *353 016u* 6e 561&e, E/i *3-4i n3-i*e /i 1+u*(e03 6-u+en& F En (in&e i 5e &-eAi
1(in&i-e1 ,ie /i 1.5u-+3 En 10e*1/i &i(6 1 ie/i-ii 6e 01-e ) ?30u5e 0u ) *un3 En u-(3 E(6-eun3
0u ?)5&1 *ui 5)@ie *1 -e5&1u-1n&u* M1u-i0eS5, E/i 1(in&i (i-)5u* ,inu*ui 6e 01-e &)0(1i *i<*
&u-n15e sommelier&u* En 61'1-e, /i<) 1(in&i 6e R')n+1 /eAIn+ +e 61-&e 0e1*1*&3 1 (e5ei /i
56unIn+u</iB Noi mirosim .inul, iar c4inii& şi miros unul altuia curul E lucrurile nu sunt
chiar at4t de di6erite2 !6)i, En&-<) 5&-3?u*4e-1-e, Ei -e,eni5e 1(in&i-e1 *16&e*ui 50u-4In+u<5e
6e .3-.i1 &1&3*ui 53u2 #I(.i5e 03&-e R')n+1, e1<i AI(.i5e En16)i, i1- e* 5e 4In+i5e 0e (1-e
u/u-1-e ,1 ?i 6en&-u e* ()1-&e1 /i 03, +103 1,e1 +e 4In+ 5<) ?103, 1- ?i ?)5& (1i .ine 5<) ?103
-e6e+e2
;ee1 0e (i-)5i 10u( nu ?u (i-)5u* ,inu*ui, 0i un iA (*3/&in)5 /i 5u*?u-)52 P-e@ +e )
0*i63 nu<* 6u&u i+en&i?i01, 16)i E/i +3+u 5e1(1B ?e(ei1 01-e<i ?30u5e 6e ei 53 1i.3 100i+en&u*2
Si(@e1 10)*) /i (i-)5u* ,i50e-e*)- ei 6u&-e+e2
Gen-J 03*03 6e *e56e+e1 +e 4-1ni&, 0)n/&ien& 03 5e En&)-5e5e En 10e5& *)0 6en&-u u*&i(1
+1&3, 5i(@in+ 4-eu&1&e1 &u&u-)- 1ni*)- &-e0u@i F -I5e&e*e, +i50u@ii*e, .e-i*e, )01Ai)n1*e*e
+-)4u-i, .3&1i1 0u (In01-e +in S9L 851u ?u5e5e )1-e S979, E(6u/03&u-i*e, (i-)5u* 10e*1 10-u +e
0)-+i&3 /i 5In4e 01-e 5e 0)n?un+1 0u 5eA)nu* +e ,In3&)1-e *1 0e-.i /i 036-i)1-e, (i-)5u*
()-@ii, /i 1* 6-ie&eniei, /i 1* 50*i6i-ii 0)6i*3-iei2
S&In+ 10)*), 1+u*(e03 +in n)u2 Se 5i(@e1 (u*& (1i 6u&e-ni0 /i 10u( e-1 (1i (u*&
0'i(i0 +e0I& )-41ni0, 6)1&e 6en&-u 03 e-1 1&I& +e +en52 !-un03 ) 6-i,i-e En3un&-u* 01.1nei2
V3Au 6e 6)+e1 /i (1i (u*&3 5u.5&1n@3 +in<10ee1 503()153, i4-15i)153, +1- En03 5e (1i
+i5&in4e1u 50In+u-i*e +e *e(n2 Pe 0),)-u* N1,1P), &)&u/i, 0-e50u5e 1&I& +e +e153, 03 +e<1.i1
(1i +i5&in4e1i +e5enu*2 F3-3<n+)i1*3, 0'e5&i1 10ee1 5e 5i(@e1 (1i .ine *1 03*+u-3 /i, &)&u/i,
-i&(u* En 01-e 5e +eA,)*&1 e-1 En?-i0)/3&)-2
Gen-J ,-u 53 ?103 un 615 En3un&-u, 16)i 5e -3A4In+i2 Se +3+u En 50'i(. 0u +)i<&-ei 61/i
En16)i +in ?1@1 u/ii /i -3(15e 10)*) En A361+3, 6e-?e0& 0)n/&ien& +e 5In4e*e 01-e<i 0u-4e1 +in
n3-i /i +e 43u-i*e +in 4in4ii un+e 1,u5e5e +in@i 0In+ 5e &-eAi5e En 10e1 +i(ine1@32 D103
6-)+u0e1 0'e5&i1 10ee1 (*3/&in)153 un 5)i +e ,i-u5 0u &-1n5(i5ie 6e 01*e1 1e-u*ui, 01 e.)*1
51u '1n@1, 6-).1.i* 03 5e 6-3Pi5e +eP1, /i )-i0e<1- (1i ?i ?30u& 5<1- ?i 15e(3n1& 0u En0'i+e-e1
u/ii +e *1 4-1P+ +u63 0e<1 ?)5& ?u-1& 01*u*2 În53 nu e-1 01Au* 53</i 15u(e -i50u-i ne+)-i&e, nu<i
1/1R
Se En&)1-5e 6e 03*0Iie /i )0)*i Bi,u10u* 56-e 61-&e1 Vi-)14ei, (e-4In+ En 0)n&inu1-e 6e
u-(e*e &151&e 1*e !-0&i0 ;1&<u*ui, 01 53 nu 5e 50u?un+e En A361+1 6-)1563& 1/&e-nu&32
2
Şi u/1 /)6-)nu*ui e-1 +e50'i532 Gen-J E* ,e+e1 6e N)ne5J, +1, E* ,e+e1 *i(6e+e 01 *1
*u(in1 Ai*ei, N)ne5J ?30In+ ) 61uA3 En u/3 En1in&e 53 in&-e 53 i1 snowmo!ile& u*, N)ne5J
@inIn+u<5e +e 01n1&u* u/ii 0u ) (In3 -e*1H1&3, N)ne5J 150u*&In+222 150u*&In+ 0eR
!50u*&In+ ni(i0u*2 Nu 0-)n03ne1 ni0i ) 0i)1-3, nu .)(.3ne1 ni0i ) 41i@3, nu 0i)03ne1
ni0i ) 0i)03ni&)1-e, nu ?)/ne1 ni0i ) ,e,e-i@32 Nu 5e 1uAe1 +e0I& ,In&u* /i A4)()&u* En?un+1&
50)5 +e A361+1 03AIn+ +in 6ini /i ()*iAi 6e 5&-1&u* 6-)1563& 1/&e-nu& +e+e5u.&2 T)1&e ,ie&3@i*e
+in A)n3 +i563-u5e-3, (i4-15e-3 15e(ene1 un)- 1ni(1*e 01-i01&u-1*e +in<&-<un ?i*( +e +e5ene
1ni(1&e +e =1-J L1-5)n2
R3(15e En *)0 6en&-u ) 0*i63, En0e-0In+ 53</i 1(in&e1503 in&e-i)-u* /)6-)nu*ui2 Pe&e
5<1- ?i +e50u-01& (1i .ine F Pe&e 1- ?i 5&1& En 10e*1/i *)0 0u )0'ii En0'i/i /i 0u +e4e&u*
?*u&u-In+ En 1e-, 16)i @i<1- ?i 56u5 un+e 5e 1?*1 ?ie01-e *u0-u, 6In3 *1 0e* (1i (i0 .)-01n 0u
/u-u.u-i F +1-, En 01Au* +e ?1@3, Gen-J 0-e+e1 03 5e ,1 +e50u-01 /i ?3-3 &1*en&u* +e)5e.i& 1* *ui
Pe&e2 T)0(1i ie-i ,eni5e En /)6-)n En 03u&1-e1 unei une*&e 0u 01-e 53 +e50'i+3 u/i@1 unui
+u*16 01-e 5e .*)015e +in 6-i0in1 *e(nu*ui u(?*1&2 V3Au5e 1&un0i *u0-u* 6e 01-e<* 03u&1 10u(2
Gen-J in56i-3 /i eH6i-3 -16i+ +e 0I&e,1 )-i, 1e-i5in+u</i .ine 6*3(Inii, 16)i E/i 16353
6u&e-ni0 (In1 6e5&e 4u-3 /i 6e5&e n15 /i 63/i En3un&-u2 R3(15e En *)0 6en&-u ) 0*i63,
1/&e6&In+ 53 i 5e ).i/nui1503 )0'ii 0u *u(in1 +i?uA32 Nu ,)i1 53 ?ie *u1& 6-in5 5u-6-in+e-e +e
0e,1 +103 6u&e1 e,i&1 10e5& *u0-u2
;In+ ,3Au 0*1- +in n)u, &-1,e-53 6ieAi/ *)0u* un+e 5e 1?*15e snowmo!ile&u*2 Pe 6)+e1
nu 5e ,e+e1 1i0i +e0I& un +e5en 5u6-16u5 +e 6e&e +e u*ei, +1- 5e ).5e-,1u 0I&e,1 u-(e +e Pe4
-)/u<1u-iu 6e 6-e*1&1 ,e-+e 01-e 10)6e-i5e ;1&<u* /i 01-e e-1 10u( 1-un01&3 En *3&u-i2
M151 +e *u0-u e-1 En +eA)-+ine F un .)-01n 0u 0uie /i un 1*&u* 0u /u-u.u-i e-1u
-35&u-n1&e, 1/1 En0I& 0ee1 0e ?u5e5e 635&-1& 0u 4-iP3 5e61-1& 5e 1(e5&e015e 10u( *1)*1*&3Q un
5u6)-& 6en&-u 6i63 01-e<i 161-@inu5e *ui L1(1- ;*1-en+)n ?u5e5e 1-un01& 6e P)5 /i 561-&Q &)1&e
5e-&1-e*e ?iH1&e En *3@i(e1 (e5ei ?u5e5e-3 &-15e 1?1-3 /i *351&e 1/12 "nu* +in&-e ei, Be1,e- 51u
N)ne5J, &-e0u5e 6-in /)6-)n 01 ) &)-n1+3, 03u&In+ 0e,12
#onesy a 6ost2
M+12 P)1&e 03 Gen-J nu 1,e1 53 /&ie ni0i)+1&3 0e 03u&15e, +1- 0e* 01-e 03u&15e ?u5e5e
N)ne5J, 15&1 ) ştia, i1- *u0-u* 03u&1& ?u5e5e En ()+ e,i+en& ?)1-&e i(6)-&1n& 6en&-u e* 51u
6en&-u 1(In+)i2 Gen-J 5e En&-e.3 +103<* 435i5e2 P)1&e 03 nu 1,e1 53 /&ie ni0i 15&1 ni0i)+1&32
În&-e &i(6, 0e 03u&1 el 5e 1?*1 6e-?e0& *1 ,e+e-e En 0)*@u* En+e63-&1& 1* En036e-ii, 1&I-n1& +e un
0ui +e15u6-1 unui ()-(1n +e 0u&ii 0u ,)65e1 /i +e 6i5&)1*e +e ,)65i&2
ŢinIn+u</i En03 (In1 *1 4u-3 /i *1 n15, ?3-3 53 -e56i-e, Gen-J &-1,e-53 in&e-i)-u*
/)6-)nu*ui2 !&I-nIn+ +e e*15&i0e*e 01-e</i 6ie-+u5e-3 16-)16e En En&-e4i(e 0165e*e 5e 1?*1u
0e* 6u@in 61&-u (3/&i +e Au4-3,i& 01-e<@i 10)6e-e1u 4u-1 /i n15u*2 Le *u3 6e &)1&e /i 5e En&)1-5e
*1 &i(6 53 ).5e-,e 0e,1 (i/0In+u<5e En 561&e*e u/ii2 Î/i )6-i un 5u56in, +1- .3&3i*e ini(ii i 5e
100e*e-1-3 /i, +in&-<) +1&3, 01n&i&1&e1 +u.*3 +e 1e- in'1*1&3 01-e<* @inu5e 6In3 10u( i 5e 63-u
6-e1 En0in53 /i 6-e1 4-e12 Şi ni0i (301- nu 5e 1?*1 ni(i0 10)*), ?u5e5e +)1- En i(14in1@i1 *ui2
!6)i ).5e-,3 03, +1, era 0e,1 10)*)2 Lu(in1 in&-1 6-in u/1 +e50'i53Q 1*&e 0I&e,1 -1Ae in&-1u
6e 5in4u-1 ?e-e15&-3 (u-+1-3 +e +e15u6-1 (e5ei, i1- Gen-J 5e 56e-i15e *1 6-)6-iu +e u(.-1
512
P3-35i /)6-)nu* +in 61&-u 61/i (1-i2 M3/&i*e +e Au4-3,i& Ei .3*3n43ne1u En (In1
+-e16&32 Ţinu 1e-u* 5&3&u& En 6*3(Ini 6In3 0e (1i ?30u 61&-u 61/i +e<1 *un4u* u-(e*)-
snowmo!ile&u*ui, 16)i Ei +3+u +-u(u* En&-<) iA.u0ni-e eH6*)Ai,32 Se En0*in3 En ?1@3 0u
(Iini*e 56-iPini&e 6e 0)165e, 0'i1- +e15u6-1 4enun0'i*)-2 În ?1@1 )0'i*)- Ei 163-e1u /i<i +i563<
-e1u 5&)*u-i +e 6un0&e ne4-e2
Din56-e e5& 5e 1uAe1u 6I-Ii&u-i e5&)(61&e +e ?)0u-i +e 1-(32 Nu e-1u 6u/&i +e
,In3&)1-eQ e-1 un A4)()& 6-e1 6u&e-ni0 /i 6-e1 -16i+ 6en&-u 6u/&i*e +e ,In3&)1-e2 E-1u 1-(e
1u&)(1&e2 În (in&e1 *ui Gen-J 163-u ) ,iAiune *1 ?e* +e 0*1-3 01 1(in&i-e1 *16&e*ui
50u-4In+u<i<5e 6e .3-.ie &1&3*ui 53u 51u 01 B1--J Ne7(1n ?u4in+ +in .i-)u* *ui 01 /i 0In+ 1-
?i 6u-&1& 61n&)?i 0u 6-)6u*5)1-e2 V3Au 036-i)1-e*e /i 0e-.ii, ,3Au -1&)nii, /i (1-()&e*e, /i
0Iinii 53*.3&i0i@i, /i ie6u-ii ?iin+ -e&eA1@i +e 4*)1n@e 0u Ae0i*e /i 0u 5u&e*e En ,-e(e 0e En0e-01u
53 5016e +in 0ee1 0e e-1 e,i+en& 10u( ) A)n3 0)n&1(in1&3Q ,3Au A361+1 En-)/in+u<5e +e
5In4e*e *)- in)0en& 8/i 6)5i.i* 0)n&1(in1&92 !0e15&3 ,iAiune E* +u-u En&-<un ?e* ne1/&e6&1&, E*
E(6un5e 6In3 En&-<un *)0 01-e nu e-1 ()-&, 0i +)1- ()@3i12 L)0u* 01-e -eA)n15e 1&I& +e 6u&e-<
ni0 *1 6*In5e&u* *ui Du++i&5, +e0*1n/In+ ) ,i.-1@ie 1-()ni03 0e &e ?30e1 53 @i 5e 61-3 03<@i ,1
eH6*)+1 016u*2
Gen-J 5e En+-e6&3 +e 561&e, ,3Au 5In4e 6-)1563& 6e (3nu/1 5&In43 /i 5&-i43B F !,
drace0 03&-e 0e- 0u ) ,)0e ?u-i)153 /i En 10e*1/i &i(6 +i5&-1&32 Î/i 10)6e-i5e 4u-1 /i n15u*,
?30u5e -)5& +e (3/&i /i 1,e1 +e 4In+ 53 6)1-&e 0e* 6u@in +)u3 0In+ ,1 in&-1 En 0153, +1- ui&15e
0)(6*e& +e -1n1 +in 0)1653, 0e1 0u 01-e 5e 1*e5e 0In+ 5e -35&u-n15e S0)u&<u*2 D103 eHi5&15e
0e,1 0)n&1(in1n& En /)6-)n, 0e,1 -356In+i& +e ?un4i, e-1u /1n5e (1-i 53 5e 1?*e 10u( En
in&e-i)-u* *ui2 Nu 03 1- ?i ?)5& 0ine /&ie 0e (35u-i*e +e 6-e01u@ie 6e 01-e, totuşi, /i *e *u15e2
Gen-J E/i En0'i6ui ) 61n01-&3, (e51Pu* 50-i5 0u *i&e-e (1-i /i -)/ii 56unIn+B PERI;OL DE
;ONT!MIN!REK VĂ R"=ĂM, ŢINEŢI<VĂ RĂS"FL!RE! ŞI !;OPERIŢI<VĂ ;"
MÂN! ORI;E #=ÂRIET"RĂK
S0)15e un -I5 4-)'3i& /i 6)-ni i1-3/i 56-e 01.1n32 Ei .ine, 6en&-u Du(neAeu, M1u+e,
)-i0u( nu</i 6*3nui5e 53 &-3i1503 6en&-u &)&+e1un12
De61-&e En56-e e5&, ?)0u-i*e +e 1-(3 0)n&inu1u 53 6I-Iie2
M
S&In+ +in n)u En ?1@1 u/ii Bi,u10u*ui, Gen-J 03u&3 En .uAun1-u* +in 561&e 1*
61n&1*)ni*)- ) .1&i5&3, +e/i nu 5e 1/&e6&1 53 435e1503 ni(i0222 /i ni0i nu 435i2 D)u3 +in&-e
6un0&e*e +e 1&-10@ie 03-)-1 nu *i 5e ?30e1 -e0*1(3 1&un0i 0In+ ,ene1 ,)-.1 +e 6e&-e0e-e1
&i(6u*ui En 63+u-e e-1u 03 6u&e1i 53 u-ineAi un+e ,)i1i /i 03 &e 6u&e1i En0*in1 En ?1@3 53 &-14i
0*1H)nu* +e ?ie01-e +1&3 0In+ 1,e1i ne,)ie 53<@i 5u?*i n15u*2 E-1 ) 51&i5?10@ie 6-i(1-3 53 *1/i
u-in1 /i (u0)Ai&3@i*e 53 A.)1-e +in &ine222 6en&-u .3-.1@i, 0e* 6u@in2 ;In+ &e 4In+e1i *1 15&1, @i
5e 63-e1 un 5)i +e (inune 0u )0'i 1*.1/&-i 03 ?e(ei*e 6u&e1u +i50e-ne /i iu.i 63-@i*e *)- .une,
01 53 nu (1i ,)-.i( +e 0e*e*1*&e 63-@i2
Î/i +3+u P)5 '1in1, 03(1/1 +e +e+e5u.& /i 'e*1n01 &e-(i03 +e 5u. 03(1/32 "*&i(u* 5&-1&
+e '1ine 0)n5&1 +in&-<un &-i0)u 1* e0'i6ei Re+ S)H +in B)5&)n, in50-i6@i)n1& 6e 561&e 0u
=!R;I!P!RR! 52 Gen-J /i<* +3+u /i 6e 10e5&1 P)5, E* 5&-In5e En&-<) .1n+1n3 /i E* *e43 6e5&e
*10-i(1 En5i-)61&3 En 5In4e +e 6e 0-10u* 5&In4 1* .*u4i*)- *ui, 4In+in+u<5e En03 ) +1&3 03
En0'i+e1 u/1 4-1P+u*ui +u63 0e<1 ?)5& ?u-1& 01*u*2 T)&u/i, &-e.ui1 53 0)(6*e&eAi 561@ii*e
6un0&1&e, nu<i 1/1R D1, &-e.ui1 53 *e 0)(6*e&eAi /i 53 ) ?10i 50-iin+ ?-u()5 /i *iAi.i*2 Du63
10e5&e 6-in0i6ii 5e 4'i+1 ,i1@12 ;'i1- /i 1&un0i 0In+ 5e En+-e6&1 56-e 0163&, 5e 63-e12
Î(.-303 0e*e*1*&e '1ine En16)i, 10)6e-in+u</i .u5&u* 0u 6ie*e1 En0-e@i&3 +e ?-i4, 16)i E/i
6u5e 6e ?1@3 +)u3 +in&-e (3/&i*e +e Au4-3,i& 5u. ?)-(3 +e *10-i(32 Se 4In+i 53 *e 6un3 /i 6e
0e*e*1*&e +)u3 6e5&e u-e0'i, E/i En0'i6ui .enAi*e e*15&i0e 6e&-e0u&e En 0-u0e 6e 61-&e1 +in 561&e
1 016u*ui 53u, 15e(ene1 .-e&e*e*)- unei .1n+u*ie-e, /i iA.u0ni En ')')&e +e -I52 ;e u-(1R ;u
u*&i(1 (1503 53</i 10)6e-e un )0'iR
T D103 e 53 (3 in?e0&eAe, (3 in?e0&e1A3, 56u5e, -e1(in&in+u</i En 10e*1/i &i(6 03 nu
5&-i03 53 ?ii 4-iPu*iuQ ) +)A3 (i03 +e 4-iP3 n<1 -3ni& 6e ni(eni ni0i)+1&3, ).i/nui1 53 56un3
.3&-Inu* L1(1-2
În3un&-u* Bi,u10u*ui, ?un4ii 851u (u0e41iu*, 51u 0e<) ?i ?)5&9 1,1n515e-3 16-e0i1.i*
0'i1- /i En 50u-&u* -35&i(6 0I& 5&3&u5e Gen-J En /)6-)n2 ;),)-u* N1,1P) e-1 10u( 10)6e-i&
+in&-<) 61-&e En&-<1*&1, /i nu 5e (1i ,e+e1 +e*)0 +e5enu*2 Se ,e+e1u u-(e 6e 01n16e1, 6e
&eP4'e1u1 +in&-e .u03&3-ie /i 5u?-14e-ie, /i 6e &3.*i1 0e*)- &-ei 501une 1?*1&e *In43 &eP4'e1 En
61-&e1 +in56-e 5u?-14e-ie2 O ,In3 5inu)153 +e 6u? -)/u<1u-iu u-01 6e unu* +in&-e 6i0i)1-e*e
(e5ei +in 5u?-14e-ie, 01 /i 0In+ 1- ?i u-(3-i& &-1ie0&)-i1 unei 50u-4e-i +e *i0'i+, i1- Gen-J E/i
1(in&i +e ?e*u* En 01-e 5e 1+un3 ?u-ni0i*e 6In3 /i *1 0e1 (1i (i03 .u03@i03 +e A1'3-2 Lu0-u*
6)1&e 0e* (1i ne*ini/&i&)- e-1 6u?u* -)/u<1u-iu 1-1nP1& En ?)-(3 +e 6InA3 +e 63i1nPen +e15u6-1
0),)-u*ui N1,1P)2 Gen-J 5e ui&3 6-)5&-1& *1 e* 6en&-u (1i (u*&e 5e0un+e En1in&e 53</i +e1
5e1(1 0e e-1 +e ?16&B 1(u*e&1 in+i1n3 1 *ui L1(1- ;*1-en+)n, 01601n1 6en&-u ,i5e2 Gen-J nu
0-e+e1 03 ,1 1?*1 ,-e)+1&3 0u eH10&i&1&e 0e 5e En&I(6*15e 10)*), +1- e-1 5i4u- +e un *u0-uB
01601n1 in+i1n3 6-in5e5e un 1+e,3-1& 0)/(1- +e +1&1 10e15&12
Sper că nu ai de g4nd să mergi mai departe, nu: Nu acum, după ce ai .ă-ut c4t de
rapid creşte0 #onesy 63-e1 9n regulă c4nd a trecut pe l4ngă tine, dar nu era 9n regulă, şi ştii
6oarte !ine asta2 Ai sim1it&o2 Aşa că222 sper că nu ai de g4nd să mergi mai departe, nu:
T B1 +1, 56u5e Gen-J2 ;e*e +)u3 (3/&i Ei 53*&1-3 6e ?1@3 0In+ ,)-.i2 D103 ,1 6une
5&36Ini-e 6e (ine222 63i, ,1 &-e.ui +)1- 53<(i i1u ,i1@12
!-.)-In+ ) eH6-e5ie 15e(ene1 0e*ei 1 *ui S&u.. +in Mo!y&Dic$, Gen-J 63/i (1i 1+In0
En in&e-i)-u* 01.1nei2
4
;u ) 5in4u-3 eH0e6@ie, ?un4ii 0-e/&e1u En ?ui)1-e /i (1*+3-e2 EH0e6@i1 5e 1?*1 En ?1@1
.3ii, un+e 5e 1?*1 un 1+e,3-1& +e1* +e ?un4i, &)& E(6*e&i& *1 un *)0 /i En3*@In+u<5e En 5u5 6e
6-14u* u/ii, unin+ 0e*e +)u3 01n1&u-i 6In3 *1 ) En3*@i(e +e 0e* 6u@in un (e&-u +)u3Ae0i2
M1*+3-u* 10e5&1 +e En3*@i(e1 unui +e*u/)- 63-e1 03 5e -i+i03 6e ) .1A3 0enu/ie /i 56)n4i)1532
Pe 61-&e1 +in56-e 5u?-14e-ie, (1&e-i1 0enu/ie 5e +e56i015e En +)u3, ?)-(In+ un U 01-e<i &-eAi
*ui Gen-J i(14ine1 ne6*30u&3 1 +)u3 6i0i)1-e +e?)-(1&e2 ;1 /i 0In+ 1- ?i (u-i& 0ine,1 En
6-14u* u/ii +e *1 .1ie /i ?un4ii 1- ?i 0-e50u& 6e 01+1,-u* *ui2 Gen-J E/i 1(in&i +e un 1-&i0)*
01-e<i 016&15e 1&en@i1 En &i(6u* ?10u*&3@ii +e (e+i0in3 0In+ -35?)i1 ) -e,i5&3 +e 56e0i1*i&1&e En
03u&1-e1 1*&)- 1-&i0)*e2 ;)n@ine1 ?)&)4-1?ii, +in&-e 01-e un1 e-1 un in5&1n&1neu )-i.i* +e
1u&)65ie 6e 01-e nu<* ui&15e 0u 1+e,3-1& ni0i)+1&32 Re6-eAen&1 01+1,-u* 4)* 1* ,i0&i(ei unei
0-i(e 1-un01& En 63+u-e /i +e50)6e-i& 16-)Hi(1&i, +u63 61&-u Ai*e2 ;iu6e-0i )&-3,i&)1-e Ei
0-e50u5e-3 *1 0e1?3, En 0u&e*e +e *1 En0'eie&u-1 4enun0'i*)- /i En +e56i03&u-1 +in&-e ?e5e2
P1&-u Ai*e, +e5i4u-2 ;1.1n1 En53 ?u5e5e 0u-1&3 +i(ine1@3, 0u +)1-222
Gen-J 5e ui&3 *1 0e15 /i ,3Au 03 5e )6-i5e *1 +)u356-eAe0e ?3-3 +)u3Ae0i +e (inu&e2
Fun0@i)n1 10u( +u63 !.5)*u& Ni0i ) O-3 S&1n+1-+ E5&i032
Se En&)1-5e /i 1-un03 ) 6-i,i-e En 561&e*e u/ii, 0)n,in5 +in&-<) +1&3 03<* 6In+e1 0e,1 +e
10)*)2
Mnu2 Ni(i0, +)1- 6u/01 +e ,In3&)1-e =1-1n+ 1 *ui N)ne5J, 56-iPini&3 +e 6e-e&e2
Gen-J +3+u 53 5e En&)1-03 En ?1@3, +1- 5e En&)1-5e En16)i2 =1-1n+<u* 63-e1 0u-1&, 1/1 03<*
-i+i032 E-1 En03-01&, 1,e1 5i4u-1n@1 6u53, un 4*)n@ e-1 6e @e1,12 Pe-?e0&2 Gen-J /i<* 1&I-n3 +e
u(3- /i 5e En&)1-5e En16)i 03&-e (1*+3-u* -)/u ne6*30u& 0-e50In+ En ?1@1 u/ii +e *1 .1ie2
Mi-)5u* +e e&e-, 1(e5&e01& 0u 0e,1 5u*?u-)5 /i 0'i1- /i (1i ne6*30u&, e-1 6u&e-ni0 1i0i2
T-1,e-53 En0e& 01(e-3 56-e .1ie, ?)-@In+u<5e *1 ?ie01-e 615 53 0)n&inue, &e(In+u<5e 8/i ?iin+
+in 0e En 0e (1i 0)n,in59 03 u(?*3&u-1 -)/ie 0u eH0-e50en@e*e 5u. ?)-(3 +e 6i0i)1-e e-1 &)& 0e
(1i -3(35e5e +in 6-ie&enu* *ui, Be1,e-2 Din&-<) 0*i63 En&-<1*&1 ,1 -e0un)1/&e -3(3/i@e*e
-3,3/i&e 1*e 63-u*ui *un4 /i ne4-u 1* *ui Be1, 51u .)01n0ii 53i D)0 M1-&en, 0ei 6e 01-e Be1,e-
Ei nu(e1 +e0*1-1@ii*e *ui +e 5)*i+1-i&1&e 0u *e5.iene*e$2 Be1, E/i ?)-(15e i+ee1 03 .)01n0ii
D)0 M1-&en e-1u 5e(nu* 5e0-e& +u63 01-e 5e -e0un)/&e1u *e5.iene*e En&-e e*e, /i ni(eni nu<*
6u&u5e 0)n,in4e +e 0)n&-1-iu2 L1 ?e* +e 0)n,in5 ?u5e5e /i 03 )1(enii 6u-&In+ nu(e*e +e
R)&'0'i*+ /i =)*+?1-. 0)n+u0 *u(e1, ) 0)n+u0 6-).1.i* +in&-<un .un03- 5361& 1+In0 En
6i1&-3, En ;)*)-1+)2 Be1,e-, 1 03-ui eH6-e5ie 6-e?e-1&3 +e 5u-6-iA3 ?u5e5e &-14e<(i<),
F-e++J$2
Nu 6u&e1 ?i 5i4u- En53 03 u(?*3&u-1 +e *1 in&-1-e1 En .1ie ?u5e5e 0In+,1 Be1, /i ni0i
0'i1- +103 ?u5e5e 0ine,1, En +e?ini&i,2 Nu eHi5&1 +e0I& 10e1 ?)-(3 5u4e5&i,32 ;e,1 50*i6i En
(151 56)n4i)153 /i Gen-J 5e 16*e03 (1i 16-)16e, En&-e.In+u<5e En 10e5& &i(6 +103 Ei 0-e/&e1u
.u03@i (i0-)50)6i0e +e ?un4i 6e 5u6-1?e@e*e u+e /i ne6-)&eP1&e 1*e )0'i*)-2 Lu0-u* 6e 01-e<*
).5e-,15e 5e +),e+i 1 ?i, +e ?16&, 0*1n@1 +e *1 u/32 Pu@in En&-<) 61-&e, 6u-&In+ 6-)6-iu* 6u?
-)/ie&i0<1u-iu, 5e 1?*1 ) -)*3 +e .1n+3 iA)*1n&32 Î/i 1(in&i +eA)-+ine1 +e 6e (151 +e *u0-u +in
/)6-)n, E/i 1(in&i +e 5e-&1-e*e *351&e +e50'i5e2 !5&1 03u&15e N)ne5J 10)*)R O -)*3 +e .1n+3
.*e5&e(1&3R ;e,1 En 016u* *ui F 6)1&e +e0*i0u*, 6)1&e nu F Ei 56u5e 03 15&1 e-12 D1- +e 0eR
Pen&-u nu(e*e *ui Du(neAeu, +e 0eR
În u*&i(e*e 16-)Hi(1&i, 0in0i *uni +e Ai*e, 0e*e En 01-e 4In+u-i*e 5inu0i41/e E* ,iAi&1u
+in 0e En 0e (1i ?-e0,en& /i -3(Ine1u 6en&-u 6e-i)1+e +in 0e En 0e (1i *un4i +e &i(6,
56)-),3in+ En 6353-e1501 *)-, 0u-i)Ai&1&e1 E* 63-35i5e 16-)16e 0)(6*e& 6e Gen-J2 !0u( E*
5&-3.3&e1 ?-i,)*i0, 01 /i 0In+ 5<1- ?i &-eAi& En?)(e&1&32 E* En53 nu 1,e1 0u 0e 5<) '-3ne15032
V-u5e5e 0u(,1 N)ne5J 53 iA)*eAe u/1 0u .1n+1R D1R L1 0e ?)*)5R ;u 5i4u-1n@3 03 /&i1 /i e* /i
Be1, 03 nu 1,e1 53 ?un0@i)neAe E(6)&-i,1 ?un4i*)-, 01-e nu &-e.ui1u +e0I& 53</i 5&-e0)1-e
+e4e&e*e 6e 5u. u/32
Gen-J 5e ui&3 En3un&-u* .3ii /i 50)15e un ')-03i& 6-)?un+ +e ui(i-e2 In+i?e-en& 0e
ne.unie -e56in43&)1-e 5e 6e&-e0u5e, En0e6u5e /i 5e En0'ei15e 10)*) En3un&-u F nu 5e En+)i1 +e
*u0-u* 10e5&12 În036e-e1 e-1 ) 6e/&e-3 -)/ie&i03, +1*e*e 1*.15&-e e-1u 16-)16e En En&-e4i(e
10)6e-i&e +e 1*u,iuni*e +e (1&e-ie i4-15i)1532 "-015e 6e 6i0i)-u* 0'iu,e&ei /i 6e ,15u* +e
&)1*e&32 ;1610u* &)1*e&ei e-1 -i+i01& /i 6-)6&i& +e -eAe-,)-u* 561-& +e 163, /i, +e/i nu e-1 5i4u- F
e-1 6-e1 (u*&3 eH0-e50en@3 01 53 ?ie 5i4u- F 0-e+e1 03 /i 0)*10u* ?u5e5e -u6& /i ,I-I& En3un&-u
En .i+eu2 Pe-+e1u1 +e *1 +u/ e-1 10u( +e un -)/u<1u-iu 0)(610&, ni0i+e0u( +e 1*.15&-u* ei
&-1n5*u0i+ ).i/nui&Q (1-e 61-&e +in e1 ?u5e5e -u6&3 +in ine*e 8/i 10)*) 0-e50u5e-3 (3-4e*e
,e4e&1*e -)/ie&i0e<1u-ii9 /i 5&3&e1 1-un01&3 En 01+32
Ie/in+ +e +in0)*) +e (1-4ine1 03Aii, /i e1 10)6e-i&3 +e ?un4i, 5e ,e+e1 un 6i0i)- En03*@1&
En&-<un .)01n02 B)01n0u* e-1 un D)0 M1-&en, Gen-J e-1 5i4u- +e 15&12 Se 63-e1 03<* 435i5e En
5?I-/i& 6e Be1,e-2 Din&-<) +1&3 E* n363+i-3 1(in&i-i +in Aiu1 En 01-e<* 51*,15e-3 6e Du++i&5,
1(in&i-i 1&I& +e ,ii /i 0*1-e En0I& 1- ?i 6u&u& 1,e1 *)0 0'i1- ie-i2 Be1,e- E(.-301& En 4e101 *ui
,e0'e /i 0iu+1&3 +e 6ie*e, Be1,e- *uIn+ +e 6e P)5 5u?e-&1/u* *ui Du++i&5 /i 56unIn+B 31i place
serialul ăsta de desene animate: Dar nu& şi schim!ă niciodată hainele0 !6)i 56unIn+222
T T-14e<(i<), F-e++J, 56u5e Gen-J 03&-e .1i1 n363+i&3 +e ?un4i2 !5&1 1 56u5, 15&1
56une1 9ntotdeauna2
L10-i(i*e<i 0u-4e1u +in )0'i /i i 5e 6-e*in4e1u En P)5 6e ).-1Pi2 D103 ?un4ii E/i +)-e1u
u(eAe1*3 F /i Pu+e0In+ +u63 Pun4*1 0e 0-e/&e1 +in -eAe-,)-u* +e *1 &)1*e&3, u(eAe1*1 *e
6*30e1 ?)1-&e (u*& F 6u&e1u 1&e-iA1 6e e* 53 +e1 ) 6e&-e0e-e2
Lui Gen-J nu<i 6351 6-e1 (u*&2 !,e1 6u/01 *ui N)ne5J2 Pu&e1u 53 5e En?-u6&e +in e*
?un4ii, +1- e* 5e ,1 15i4u-1 03 nu ,1 (1i ?i 6-in 6-e1P(3 0In+ ,)- 1Pun4e *1 +e5e-&2 !5&1 +103
1,e1 53 ?ie ne,)ie2
Şi 6-).1.i* 03 1,e1 53 ?ie2
5
E-1 5i4u- 03 ,3Au5e un (1*+3- +e 0I-6e En /)6-)n2 Gen-J 5e En&-e.3 +103 5e (e1-43 53
*e 1+u032 !- ?i 6u&u& 53 *e 1/&e1-n3 6e 61-+)5e1*1 .3ii, 1- ?i 6u&u& 03*01 6e e*e /i 1- ?i 6u&u&
1-un01 ) 6-i,i-e (1i 1&en&3 En 01+32 D1- *1 0e ?)*)5R Ş&i1 03 Be1,e- e-1 0e* +e 10)*) /i nu
5i(@e1 ni0i un 6i0 +)-in@1 53</i -e,1+3 ,e0'iu* 6-ie&en, 1u&)- 1* un)- eH6-e5ii in&e*i4en&e
6-e0u( pupă& mă& n cur, ?iin+ n363+i& +e ?un4i -)/ii, 1/1 0u( ?u5e5e n363+i& 01+1,-u* +in
10e1 ?)&)4-1?ie +e +e(u*& +e ) 0)*)nie +e 0iu6e-0i )&-3,i&)1-e2 D103 i<1- ?i )?e-i& -356un5u-i
*1 En&-e.3-i*e *ui -e?e-i&)1-e *1 0e 5e En&I(6*15e 10)*), 1&un0i, +1, 6)1&e2 D1- *ui Gen-J nu i 5e
63-e1 ?)1-&e 6-).1.i* 10e5& *u0-u2
;e</i +)-e1 0e* (1i (u*& e-1 53 i153 +e 10)*)2 Fun4ii e-1u En?i)-3&)-i, En53 nu 15&1 e-1
&)&2 M1i e-1 /i 5enA1@i1 0'i1- (1i En?i)-3&)1-e 03 nu e-1 5in4u-2
Gen-J 5e +3+u En 561&e +e *In43 u/1 +e *1 .1ie2 Pe (151 +in 5u?-14e-ie 5e 1?*1 ) 01-&e En
e+i@ie +e .uAun1-Q 6e 0)6e-&1 ei 5e ,e+e1u +1n5In+ 0I@i,1 +i1,)*i 0u 0)1+1 .i?u-01&32 "n1 +in
03-@i*e *ui N)<ne5J, ?3-3<n+)i1*3, /i +eP1 0-e/&e1 /i 6e e1 ) 0)*)nie +e Pe4 -)/u<1u-iu2
De,eni 0)n/&ien& +e un 5une& ne0'eA1& ,enin+ +in56-e ,e5&, un 5une& 01-e 5e &-1n5?)-(3
0u-In+ En&-<un &une& 6u&e-ni02 E*i0)6&e-eQ +e +1&1 10e15&1, nu +)1- unu* 5in4u-2 Mu*&e2 De
?e*u* 0e*)- (1-i2 Du63 5une&, 63-e1 03 A.)1-3 *1 P)153 1*&i&u+ine, i1- Gen-J E/i ?e-i 016u* ?3-3
53</i +e1 5e1(12 I(14ini +in Ae0i +e ?i*(e +e56-e -3A.)iu* +in Vie&n1( Ei u(6*u-3 (in&e1 /i,
6e ()(en&, ?u 5i4u- 03 e*i0)6&e-e*e ,)- +e50'i+e ?)0u*, 0iu-uin+ 01.1n12 S1u 6)1&e 03 ) ,)-
1-un01 En 1e- 0u n161*(2
!61-1&e*e &-e0u-3 En A.)- ?3-3 53 ?103 ni0i un1, ni0i 1*&1, +1- (1i *i65i 6u@in 53 A4u+uie
0e/&i*e /i ?1-?u-ii*e +e 6e -1?&u-i*e +in .u03&3-ie2 Gen-J 5e En+-e6&3 +e 561&e 6e (35u-3 0e
5une&u* 5e En+e63-&1, &-1n5?)-(In+u<5e 6en&-u En0e6u& En&-<un 'u-ui&, 16)i En&-<un A.I-nIi&
in)?en5i,2 P)1&e 03 5e +u0e1u 53 i1 /i e*e 61-&e *1 (30e*3-i-e1 1ni(1*e*)- *1 0163&u* +in56-e
e5& 1* -e4iunii Ne??e-5)n2 !/1 53 ?1032 E*, unu*, 1,e1 +e 4In+ 53 i153 +-10u*ui +e<10)*) /i 53222
;eR ;e 53 ?103 (1i +e61-&eR
În ,-e(e 0e ?-3(In&1 10e15&3 En&-e.1-e En (in&e, 5e 1uAi 0e,1 +in56-e unu* +in
+)-(i&)1-e*e +e *1 61-&e-2 "n ?)/ne&2 "-(3 un ()(en& +e *ini/&e, un ()(en& En+e1Pun5 +e
*un4 6en&-u 01 Gen-J 53 5e 0)n,in43 03<i Pu01 i1-3/i ?e5&e i(14in1@i1 En0in532 !6)i 5e 1uAi )
5e-ie +e 0i)03ni&u-i /i +e 0i-i6i&u-i, 15e(3n3&)1-e 0u 5une&e*e unei Pu03-ii (e01ni0e F )
(1i(u@3 +e &ini0'e1 51u un 616141*, 6)1&e F 6e 6un0&u* +e<1 0*1012 În&-e4 0)-6u* i 5e 10)6e-i
0u 6ie*e +e 43in32 S1*i,1 i 5e u503 En 4u-32 P3-u* +e 6e 0e1?3 En0e6u 53 i 5e -i+i0e En
(3nun0'iu-i2
"ară& te de aici, 6ugi0
În1in&e 53 16u0e 53 150u*&e 10e15&3 ,)0e /i 53<i +e1 ,)ie 53 5e En5&36Ine1503 6e
0)n/&iin@1 *ui, 5&-3.3&u 5u?-14e-i1 56-e u/1 +)-(i&)-u*ui 0u 61/i *1-4i, +In+ P)5 +e 6e u(3- En
10e5& &i(6 =1-1n+<u*2 !+-en1*in1 i 5e ,3-53 En 5In4e /i *u(e1 i 5e En?3@i/3 (1i *u(in)1532
Pe-0e6@i1 5e*e0&i,3, 10e* +1- ne(3-&u-i5i& 1* 0e*)- 1?*1@i En 5i4u-1n@3 /i 0)n?)-&, 5e n3-ui /i
Gen-J ,3Au 6In3<n 0e* (1i (i0 +e&1*iuB +I-1 +e 5In4e +u0In+ +e *1 +)-(i&)- *1 .1ie, un
61n&)? +e 0153 1.1n+)n1&, (u0e41iu* 10e*1 -)/u 0-e50In+ 6e 6e-e&e 5u. ?)-(1 unei 61*(e2
Du63 10ee1, 03*03 +in0)*) +e u/32
Se 1?*1 6e 61&, in+i?e-en& 0e e-1 10e* *u0-uQ *ui Gen-J i 5e 63-u 1 ?i un ?e* +e ne,35&ui03
51u +e (1-()&3 0u 6i0i)1-e*e 1(6u&1&e /i 0u ) 0)1+3 *un43 /i En5In4e-1&3 1&I-nIn+ En u-(1 ei
1i+)(1 unui 510 6*10en&1*2 Nu(1i 03 ni0i un 1ni(1* 6e 01-e<* ,3Au5e ,-e)+1&3 F 6)1&e +)1-
0u eH0e6@i1 @i61-u*ui +e M)-1J 6e 01-e<* ,3Au5e *1 !0,1-iu* M1-in +e *1 B)5&)n F nu 1,e1
15e(ene1 )0'i (1-i, +i56-)6)-@i)n1@i /i ne4-i2 M1i e-1 ) 15e(3n1-e 0u @i61-u* +e M)-1JB
0In+ +e50'i5e *ini1 -u+i(en&1-3 0e<i 5e-,e1 +-e6& 4u-3, ,ie&1&e1 50)15e *1 i,e1*3 un 0ui. +e
0)*@i En4'e5ui@i, *1 ?e* +e *un4i /i +e 5u.@i-i 01 10e*e 0u 43(3*ie2
În 561&e*e ,ie&3@ii, 6u*5In+ 6e 0e1-/1?u* En(ui1& En 5In4e, 5e 1?*1u 6e5&e ) 5u&3 +e )u3
6)-&)01*ii 0u (1-)2 !,e1u +i(en5iune1 un)- .i*e (1-i +e (1-(u-3 /i e-1u 10)6e-i&e 0u .1*e
(u0i*14in)15e +e 0u*)1-e En0'i532 În in&e-i)-u* ?ie03-ui1, Gen-J ,3Au (i/0In+u<5e 0I&e )
u(.-3 +e (3-i(e1 unui ?i- +e 63-2
Vie&1&e1<ne,35&ui03 5e -i+i03 15e(ene1 unui /1-6e -i+i0In+u<5e +in 0)/u* unui
E(.*InAi&)- +e /e-6i /i 0i-i6i 03&-e e*2 Se En0),)i1 6e 61& F 6e 61&u* *ui N)ne5J F +1- 63-e1 03
nu 5e 6)1&e (i/01 6-e1 (u*&2 O0'ii ei ne4-i, *u0i)/i 50*i6i-32 ;)1+1 ei 8+)1- 03 Gen-J e-1 +e
63-e-e 03 5<1- 6u&e1 53 ?ie +e ?16& un &en&10u* u0i41/9 .i0iui En0)10e /i<n 0)*), 16)i ,ie&1&e1 5e
1/eA3 6e5&e 0I& (1i (u*&e )u3 6u&u, 01 /i 0In+ /i *e<1- ?i 6-)&eP1&2
Gen-J E/i +3+u 5e1(1 03 -e6e&1 10e*1/i 0u,In&, nu, E* -e6e&1 En&-un1 En&-<un ()-(3i&
()n)&)n, 15e(ene1 unui ne,-)&i0 ?3-3 50361-e, 01-e ?u5e5e u(6*u& 0u 01*(1n&e T')-1Aine2
Î/i 56-iPini 1-(1 En u(3-, )0'i /i u-(3-i 6-in 03&1-e 016u* -e56in43&)- En ?)-(3 +e i0 1*
,ie&3@ii, En ,-e(e 0e 10e5&1 5e 5(u0e1 /i 5e ?e-e12 8tie ce 1in 9n m4nă, ştie cel pu1in at4ta
lucru, 4In+i Gen-J 0u 5In4e -e0e, 16)i 16353 6e &-3410i2
T-35e5e +e 16-)16e /i ,ie&1&e1 ni0i nu En0e-03 6-e1 &1-e 53 5016eQ ?ie ) e6uiA15e
+e6une-e1 )u3*)-, ?ie nu 5e 5i(@e1 ?)1-&e .ine En ?-i4 F 0u u/1 6-in0i61*3 +e50'i53, En Bi,u10
5e ?30u5e, En&-<1+e,3-, +e5&u* +e ?-i42 F)0u* +e 1-(3 -35un3 6u&e-ni0 En En036e-e1 En4u5&3, i1-
016u* -i+i01& En 1e- 1* ,ie&3@ii 5e +eAin&e4-3 En&-<un *i0'i+ 0e 5&-)6i 6e-e&e*e +in 561&e En ?I/ii /i
0'e14u-i2 SIn4e*e ei 1,e1 10ee1/i 0u*)1-e -)/ie<1u-ie 01 /i ?un4ii2 T-u6u* +e016i&1& 03Au +in
61& 6e un ()-(1n +e '1ine 5&-3ine *ui Gen-JB ) '1in3 (1-), ) ,e5&3 6)-&)01*ie +e
5e(n1*iA1-e, ) 6e-e0'e +e .*u4i 0u (1n/e&e 8ni0i unu* +in&-e ei nu 6u-&15e ,-e)+1&3 .*u4i 0u
(1n/e&eQ En /0)1*1 4ene-1*3, 0ei 01-e 6u-&1u 1/1 0e,1 e-1u e&i0'e&1@i +-e6& *1.14ii92 M1i (u*&e
)u3 03Au-3 +in 61& ) +1&3 0u 01+1,-u* ,ie&3@ii2 ;e*e (1i (u*&e 1&e-iA1-3 ?ie 6e ()-(1nu* +e
'1ine, ?ie 6e (1*+3-u* +e 03-@i 1* *ui N)ne5J, /i -3(15e-3 in&10&e, 1*&e*e En53 03Au-3 6e 6)+e1 /i
5e 561-5e-32 O (1&e-ie 0e@)153 15e(ene1 1*.u/u*ui 5e 50u-5e +in e*e, 01( 0I&e ) *in4u-3 +in
?ie01-e )u2 În 10e5& *i0'i+ 5e 1?*1u ?i-e*e 10e*e1 +e 63-, A,I-0)*in+u<5e, /i &)-5i)nIn+u<5e, /i
63-In+ 03 5e ui&3 ?iH *1 Gen-J 0u ni/&e )0'i ne4-i +e (3-i(e1 ,I-?u*ui +e 102 Si(6*u* ?16& 03
5e ui&1 *1 e*e E* ?30u 6e Gen-J 53<i ,in3 53 5&-i4e2
Se En&)1-5e /i ie/i E(6*e&i0i& +in 01(e-3 6e ni/&e 6i0i)1-e *1 ?e* +e 6*ine +e 5i(@u-i 01
6i0i)1-e*e unei (e5e2 Se 5i(@e1 01 ) (1-i)ne&3 (1ni6u*1&3 +e 0ine,1 0u in&en@ii .une, +1-
01-e &)0(1i 1 En0e6u& 53 En,e@e (e5e-i12 Nu 1,u ni0i ) i+ee un+e 5e +u0e1 6In3 0e nu 1Pun5e
En .u03&3-ie /i 5e 16*e03 56-e +u<*36i)-u* +e 5u. 0'iu,e&32
T I am the eggman, I am the eggman, I am the walrus0 Goo& goo&@oo!0
4D
Nu 0In&3 10e5&e 0u,in&eB *e +e0*1(3 En&-<) ,)0e &-iu(?1*3 6e 01-e nu /&i1 03 ) +e@ine1 En
-e6e-&)-iu2 E-1 ,)0e1 unui 01.)&in +in 5e0)*u* n)u356-eAe0e2 !0e5& 4In+ +e0*1n/1 i(14ine1 F
Du(neAeu /&ie +e 0e F *ui E+7in B))&' E(.-301& En +S!-&14n1n, 0u 6ene *1 030iu*3 /i &)&
&10I(u*, 0i&In+ +in ,e-5u-i*e *ui N)'n Lenn)n, i1- Gen-J 50)15e +)u3 5i*1.e u()-i5&i0e
6u&e-ni0e F 'a0 'a0
3nne!unesc, E/i 56u5e222 +1- nu ?30e1 ni(i02 Î* 6-e?e-1 6e +S!-&14n1n -e0i&In+ I !( &'e
>1*-u5$
41
i(14inii 5In4e*ui 10e*ei ,ie&3@i E(6-3/&i1& 6e 6e-e&e 51u .)01n0u*ui D)0 M1-&en
10)6e-i& 0u (u0e41i ie/in+ +in 01+3, 51u, 0'i1- (1i -3u, )u3*)- 563-4In+u<5e /i +In+ n1/&e-e
un)- ?i-e +e 63- A,I-0)*i&)1-e 0u )0'i2 !&I@i1 )0'i 01-e<* 6-i,e1u222
D3+u *1 ) 61-&e +e&e-4en&u* 6en&-u ,15e /i 43*e1&1 6en&-u 0u-3@1& 6)+e*e*e, /i i1&<), 0u&i1
41*.en3 0u *i0'i+ 0)(.u5&i.i* S61-H 6en&-u 4-3&1-2 P36u/1-u* 14e1(iu 01-e<i 6-e*u15e
0)n&-)*u* Ei En&in5e .-1@u* 0u (i/03-i 5in0)61&e, 16)i Ei ?)-@3 61*(1 53 5e 5&-In43 6e 0u&i1 +e
S61-H2 O *u3 0u e* 0In+ &-1,e-53 i1-3/i 5u?-14e-i1, En +-u( En53 5e )6-i 53 i1 /i 0u&i1 0u
0'i.-i&u-i +e 6e 6)*i@1 /e(ineu*ui2
T I am he and you are me and we are all together0

+e0*1(3 /i 63/i ,)i)5 En
+)-(i&)-u* *ui N)ne5J, En1in&e 01 6e-5)1n1 56e-i1&3 +in (in&e1 *ui 53 6)1&3 6-e*u1 ?-Iie*e, 53<*
En&)1-03 +in +-u( /i 53<* +e&e-(ine 5<) i1 *1 53n3&)1512 !0e1 6e-5)1n3 E/i +)-e1 53<*
+e&e-(ine 53 ?u43 6In3 0e 1,e1 53 01+3 *i65i& +e 0un)/&in@3 *1 63(In&2 S1u 6In3 1,e1 53
()1-3 +e ).)5e1*32
Şi )u3*e +e 6e 61& En0e6u5e-3 53 5e 0-16e2 D)u3 +uAini 51u 6)1&e (1i (u*&e +e ?i-e +e
63- +in 10e*e1 5e &I-1u +eP1 6e 0e1-/1?u* E(.i.1& En 5In4e 51u 5e A.3&e1u +eP1 6e 6e-n1 *ui
N)ne5J2 "nu* +in&-e e*e E/i -i+i03 (ieAu* +e 016 /i 0i-i6i 56-e Gen-J, un 5une& 16-)16e 6-e1
5u.@i-e /i 150u@i& 01 53 ?ie 1uAi&2
T)&u/i, ne6e-(i@In+u</i ,-e) 61uA3, +103 1,e1 53 i1 ) 61uA3 nu 1,e1 53 5e (1i 6un3 +in
n)u En (i/01-e 8En ni0i ) 1*&3 +i-e0@ie +e0I& 03&-e u/3, +e5i4u-9, Gen-J ?30u +)i 61/i 56-e
0163&u* +e *1 6i0i)1-e 1* 61&u*ui2 "nu* +in&-e ?i-e*e +e 63- ,eni 1*une0In+ 6e 6)+e1 03&-e e*,
(i/0In+u<5e 0u 1Pu&)-u* 0)Aii 15e(ene1 unui 56e-(1&)A)i+ ,3Au& *1 (i0-)50)62
Gen-J E* 01*03, En 10e*1/i &i(6 +e50'iAIn+ 0u un +e4e& 01610u* +e 6*15&i0 1* 0u&iei2
În+-e6&3 6u*,e-iA1&)-u* 56-e 61& /i 5&-In5e, En+)in+u</i En0'eie&u-1 (Iini En 5&In41 /i<n
+-e16&1, 15i4u-In+u<5e 03 5&-)6e1 +e5&u* *i0'i+ 0)(.u5&i.i* /i 6e 6)+e12 ;In+ *i0'i+u* 1&in5e
,ie&3@i*e 5u.@i-i 01 63-u*, 10e5&e1 50)15e-3 @i6e&e 150u@i&e /i 50In0i&e, 15e(ene1 6ui*)- +e
6i5i03 n)u<n350u@i2
T Î(.*InAi&)-u* +e )u3222 Î(.*InAi&)-u* +e )u3222 morsa0
4D Sun& E(.*InAi&)-u* +e )u3, 5un& E(.*InAi&)-u* +e )u3, eu 5un& ()-51K Bi<.i<.ine *u0-1&K
41 I Am the +alrus 8Eu 5un& ()-51$9 (e*)+ie 1 ?)-(1@ie Be1&*e5, 50-i53 +e N)'n Lenn)n /i
P1u* M0;1-&neJ
Eu 5un& e* /i &u e/&i eu /i 5un&e( 0u &)@ii *1 un *)0K
;3*03 6e En03 un ?i- +e 63- /i ).5e-,3 03 un 1* &-ei*e1 Ei 1&I-n1 6e un 0-10 1* .*u4i*)-,
@inIn+u<5e 0u 0)1+1 *ui +e .i0i /i En0e-0In+ 53<* (u/&e 6-in (1&e-i1* 0u +in@ii *ui En03 ()i2
T Î(.*InAi&)-u* +e )u3, (u-(u-3 Gen-J /i<* +3+u P)5 0u &1*61 .)01n0u*ui +in 0e*3*1*&
6i0i)-2 ;In+ En0e-03 53 5e En+e63-&eAe, E* 03*032
De,eni 6e +1&3 0)n/&ien& 03 e-1 u+ *e)1-03 +e 5u+)1-e, 03 (u5&e1 +in ,I-?u* 016u*ui
6In3 *1 +e4e&e*e +e *1 6i0i)1-eQ +103 1,e1 53 i153 En ?-i4u* +e 1?1-3 En 5&1-e1 +e 10u( 8/i ,1
&-e.ui 53 ?103 15&1Q nu 6u&e1 -3(Ine En *)09, 6-).1.i* 03 5e ,1 E(.)*n3,i +e ()1-&e2
T "an At stay here, can At ta$e no -e5&K
42
5&-i43 Gen-J 6e n)u1 51 ,)0e &-iu(?1*32
De50'i5e 0u&i1 0u 0'i.-i&u-i, +1- (Iini*e Ei &-e(u-1u 1&I& +e &1-e, 03 50363 Pu(3&1&e +in
e1 6e P)52 Şi (1i (u*@i ,ie-(i ?i*i?)-(i 5e &I-1u 56-e e*2 P)1&e 03 nu /&i1u 6-e1 (u*&e, +1- /&i1u
0u 5i4u-1n@3 03 e* e +u/(1nu*Q 15&1 /&i1u2
Gen-J 6-in5e un 0'i.-i& En&-e +e4e&e, E* -i+i03 En 1e-, E/i 6-)6&i +e4e&u* (1-e +e ,I-?u*
*ui2 "n &-u0 6e 01-e<* En,3@15e +e *1 Pe&e En ,-e(u-i*e +e +e(u*&2 P-ie&enii &e<n,1@3
En&)&+e1un1 *u0-u-i*e 0e*e (1i ?)*)5i&)1-e, nu<i 1/1R ;u( 53<i )?e-i ,e0'iu*ui &3u 6-ie&en
Be1,e- ) En()-(In&1-e ,iOin43, +e eHe(6*u, /i 0u( 53 5016i En 10e*1/i &i(6 /i +e /e-6i/)-ii
10ei1 43*34i)/i2
T 3m!l4n-itorul de ouă0
S0363-3 ,I-?u* 0'i.-i&u*ui /i 10e5&1 5e 16-in5e2 Mi-)5u* +e 5u*? 1-5 5e 15e(3n1 0u
(i-)5u* 01-e<* En&I(6in15e *1 in&-1-e1 En 01.1n3, 5e 15e(3n1 0u (i-)5u* .3/ini*)- ?e(eii
10e*ei1 0)-6)*en&e2
T Morsa0
!A,I-*i 0'i.-i&u* *1 0163&u* +in56-e 6i0i)1-e 1* 61&u*ui, un+e 5e 1?*1 ) 0u,e-&u-3
E(.)@i&3 E(.i.1&3 10u( 0u *i0'i+ 0)(.u5&i.i*2 Pen&-u ) 0*i63, ?*103-1 6I*6Ii 1*.15&-3 En Pu-u*
.e@i/)-u*ui, i1- Gen-J E/i 56u5e 03 5e ,1 5&in4e2 !6)i 5e 1uAi un 6lum ()1*e /i 6e 0u,e-&u-3
-353-i ) ()+e5&3 0)-)1n3 +e ?*303-i 41*.ene2
T <i& !i& !ine lucrat0
F*303-i*e 5e &I-I-3 6e 0e1-/1? En 5u5, Enne4-in+ 5In4e*e E(.i.1& En e*2 !Pun5e *1
1(1*41(u* +e )u3 10)6e-i&e En ,I50)Ai&3@i, *e 4u5&3 /i i 5e 63-u-3 .une2 Se 1uAi ) 5e-ie +e
6)0ni&u-i 4-)15e 0In+ )u3*e En0e6u-3 53 eH6*)+eAe2 Se 1uAi-3 /i (1i (u*&e 50In0e&e 0In+
,ie-(ii En0e6u-3 53 1-+32 S?I-Ii&u-i 0In+ *i0'i+u* En0e6u 53 5e 50u-43 +in )u3*e 561-&e2
Gen-J ie/i 0u 561&e*e +in 01(e-3, E(6-)/0In+ *i0'i+ 0)(.u5&i.i* En u-(1 *ui2 ;In+
1Pun5e En (iP*)0u* 0),)-u*ui N1,1P), 0u&i1 5e 4)*i2 O 1-un03, 50363-3 un 1*& 0'i.-i& /i<*
1A,I-*i2 De +1&1 10e15&1, 6lum0& u* 5e 1uAi i(e+i1& /i ?*303-i*e iA.u0ni-3 6)-&)01*ii2 ;3*+u-1 E*
*),i En ?1@1 5&-3*u0in+ +e &-1n56i-1@ie /i 5i(@i ) 6)-ni-e 5u.i&3 F 6u&e-ni03 /i, En 10e*1/i &i(6,
Pu03u/3 F +e<1</i 1-un01 (3/&i*e +e Au4-3,i& +e 6e ?1@3 /i +e<1 63/i ')&3-I& En ?*303-i2 Bun
435i&, 03*+u-3Q .un 435i&, ,1-3Q .un 435i&, En&une-i0, 6-ie&en ,e0'i2
Î* )6-i un *u0-u *1 ?e* +e 5i(6*u 0u( e-1 /i +e 6u&e-ni02 D103 1,e1 53 &-143 10u( 0uiu*
+e *1 4-en1+3, 5u?e-in@1 01uA1&3 +e &-eAi-e1 ne6*30u&3 *1 ,i1@3 1 &u&u-)- e()@ii*)- 51*e *1&en&e
n<1- (1i ?i 1,u& ) n)i(32 Nu ,1 /&i ni0i)+1&3 0e 5e En&I(6*15e 1i0i, +1- 1- 6u&e1 0e* 6u@in
0363&1 ni/&e -356un5u-i +e *1 0ei 01-e 6i*)&1u e*i0)6&e-e*e /i &-34e1u En 1ni(1*e2 !5&1 +)1-
+103 nu<* ,)- E(6u/01 /i 6e e*, +e5i4u-2
În ?1@1 u/ii, Gen-J ?u n363+i& +e ) 1(in&i-e 1&I& +e ,ie, En0I& ini(1 En0e6u 53<i 6*In43 En
6ie6&B Be1,e- En4enun0'in+ En ?1@1 *ui Du++i&5, 01-e En0e1-03 53</i En01*@e 61n&)?ii 56)-&
+e<1<n+)15e*e12 )asă&mă să te& a@ut cu ăla, omule, 56une Be1,e-, i1- Du++i&5, ui&In+u<5e *1 e*
0u ) 6e-6*eHi&1&e 0u )0'ii *1-4 +e50'i/i 6e 01-e nu 6u&e1i +e0I& 5<) En+-34e/&i, Ei -356un+eB A
Au1 e:
Gen-J En0e6u +in n)u 53 6*In432
T !+i), Be1,, 56u5e2 Te iu.e50, )(u*e F @i<) Ai0 +in &)1&3 ini(12
Du63 10ee1 63/i 1?1-3, En ?-i42
L
Me-5e 6In3 En 561&e*e Bi,u10u*ui, 10)*) un+e 5e 435e1 5&i,1 +e *e(ne2 LIn43 e1 5e 1?*1
) 1*&3 6-e*1&3, (1i ,e0'e, +e un ne4-u<563*30i&2 E-1 En4'e@1&3 +e 63(In& /i Gen-J &-e.ui 53
42 Nu 6)& -3(Ine En *)0, nu (3 6)& odihni +e*)0K
&-143 &1-e 0u 1(.e*e (Iini 01 5<) +e56-in+32 Su. e1 5e 1?*1u En +eA)-+ine ni/&e &3*6i0i 6en&-u
A361+3, 61&ine /i 50'iu-i2 Se (1i 1?*1 /i un .u-4'iu +e A361+3 1n&i+i*u,i1n2
"i&In+u<5e *1 10e5& ()-(1n -e6u4n1n& +e e0'i61(en& 6en&-u i1-n3, +e(u*& in&-1& En
'i.e-n1-e, Gen-J E/i +3+u 6e +1&3 5e1(1 0I& e-1 +e ).)5i&222 nu(1i 03 o!osit e-1 un 0u,In&
(u*& 6-e1 .*In+2 T)0(1i ?30u5e 0in0i56-eAe0e Oi*)(e&-i 6e P)5, En (1-e 61-&e En 615 1*e-&2 M1i
?u5e5e i(6*i01& /i En&-<un 100i+en& +e (1/in3 /i (1i +e50)6e-i5e 01+1,-u* unui 6-ie&en +in
0)6i*3-ie2 ;-e+e1 03 /i 0ei*1*@i +)i 6-ie&eni +in 0)6i*3-ie e-1u *1 ?e* +e 6ie-+u@i 6en&-u e*2
Dacă n&aş 6i a.ut tendin1e sinucigaşe 9ncă de la 9nceput, acum aş 6i ne!un de legat,
4In+i e*, 16)i -I5e2 Îi ?30e1 .ine 53 -I+3, +1- nu<i -e+u0e1 +e*)0 +in ).)5e1*32 ;'i1- /i 1/1,
&-e.ui1 53 5e 01-e +e 1i0i2 T-e.ui1 53 435e1503 6e-5)1ne*e in,e5&i&e 0u 1u&)-i&1&e /i 53 *e 56un3
0e 5e En&I(6*15e 1i0i2 S<1- 6u&e1 01 ei 53 /&ie +eP1 F Pu+e0In+ +u63 43*34i1 6e 01-e ) ?30e1u,
0u 5i4u-1n@3 /&i1u 0e,1, 0'i1- +103 ()+u* *)- +e<1 ?10e ?1@3 5i&u1@iei E* ne*ini/&e1 6e Gen-J F
+1- 5<1- 6u&e1 01 ei 53 nu /&ie +e eHi5&en@1 ne,35&ui0i*)-2 Şi +e )u32 E*, Gen-J De,*in, *e ,1
56une F 0ine 53 /&ie (1i .ine 01 e*R L1 u-(1 u-(ei, e* e-1 E(.*InAi&)-u* +e )u32
Şi-e&u-i*e +in 6ie*e ne&3.30i&3 1*e &3*6i0i*)- 6en&-u A361+3 ?u5e5e-3 -)15e +e 1&I@i1
/)1-e0i, En0I& nu (1i -3(35e5e-3 +e0I& ni/&e -1(e 4)1*e2 Du63 ) 03u&1-e *1.)-i)153, &)&u/i,
Gen-J 435i ) 6e-e0'e +e 50'iu-i ?)n+ .u&u03n)15e 01-e 1-3&1u 01 /i 0In+ 1- ?i ?)5& *1 ()+3
6-in 1954 51u 6e<10)*)2 ;*1(e*e e-1u -u4ini&e, +1-, 0In+ *e 16353 0u 1(.e*e +e4e&e (1-i,
-eu/i 53 *e (i/&e En+e1Pun5 53</i ,I-e .)01n0ii /i 53<i 6-in+3 .ine2
Din in&e-i)-u* 01.1nei 5e 1uAe1u 6I-Ii&u-i 0)n5&1n&e2 Gen-J 6u5e ) (In3 6e 6e-e&e*e +in
*e(n /i 5i(@i 03*+u-12 Su. 5&-e1/in3 5e 1?*1 un (3nun0'i +e .e@e +e 50'i +e +i?e-i&e
+i(en5iuni, 0u (Ine-e*e En4-)61&e En&-<un 4'e()&)0 +e 6InA3 +e 63i1nPen (u-+1-32 Lui
Gen-J nu<i ,ene1 53 1&in43 6InA1 +e 63i1nPen F 1(in&i-e1 )u3*)- /i 1 A.1&e-i*)- 6ui*)-
,ie&3@i*)-<ne,35&ui0i e-1 En03 6-e1 6-)1563&3 F +1- 1,e1 0e* 6u@in (3nu/i*e &-15e 6e (Iini2
M3&u-3 6InA1 +e 63i1nPen /i 03u&3 0u (i/03-i 6-i6i&e 6-in&-e .e@e*e +e 50'i2 Ve+e1 +eP1 50In&ei
+1n5In+ En ?e-e15&-1 +e *In43 016u* 53u2
=35i ) 6e-e0'e +e .e@e +)1- 0u 6u@in (1i 50u-&e +e0I& Ei &-e.ui1u *1 5&1&u-1 *ui En1*&3 /i
50'ie neEn+e(In1&i0 56-e 0)*@u* 0*3+i-ii2 Se 5i(@e1, 0u ,e0'i*e 50'iu-i En 6i0i)1-e /i 0u 6u/01
*ui N)ne5J 1&I-n1&3 +e u(3-, 01 un 5)*+1& n1Ai5& +in&-<un ?i*( +e !*i5&1i- M10Le1n2 ;In+ 5e
En&)1-5e 0u 561&e*e, ?e-e15&-1 *In43 01-e 5&3&u5e e* 5e 561-5e 0u un .u.ui& 5u-6-inA3&)- +e
6u&e-ni0 F 01 /i 0In+ 1- ?i 1-un01& 0ine,1 un .)* (1-e +e 5&i0*3 +e *1 e&1Pu* 1* +)i*e1 1* unei
0*3+i-i2 Gen-J E/i 5&-In5e u(e-ii /i 5i(@i 0i).u-i*e 0u( i 5e *),e50 +e '1in32 ;I&e,1 Ei
1&e-iA1-3 En 63-2 Îi &-e0u 6-in (in&e 03, +103 i<1- (1i ?i *u1& 1*&e +)u3Ae0i 51u &-eiAe0i +e
5e0un+e 53 01u&e 6-in&-e 50'iu-i /i .e@e, eH6*)Ai1 10e*ei ?e-e5&-e i<1- ?i 0u-3@1& (1-e 61-&e +in
?1@32
Se ui&3 En 5u5 03&-e 0e-, E/i +u5e 61*(e*e +e<) 61-&e /i +e 0e1*1*&3 1 ).-1Pi*)-, 15e(ene1
*ui !* N)*5)n
4M
, /i 56u5eB
T ;ine,1 10)*) 5u5 (3 iu.e/&eK "-11K
F*303-i*e ie/e1u 10u( 6e ?e-e15&-3, *in4e1u 5u6-1?1@1 +e 5u. 5&-e1/in3, i1- Gen-J 1uAe1
/i 1*&e *u0-u-i 563-4In+u<5e En 01.1n3 6e (35u-3 0e 0)e?i0ien&u* +e En03*Ai-e 5e -i+i012 ;1.1n1
&1&3*ui *ui L1(1- ;*1-en+)n, 0)n5&-ui&3 i(e+i1& +u63 1* +)i*e1 -3A.)i ()n+i1*, 1-+e1 10u(
+in &e(e*ii2 E-1 0u 5i4u-1n@3 un ,i52
Gen-J 50'ie En Pu-u* 015ei, @inIn+u<5e +e61-&e +e e1, u-(3-in+ 0u( /i-)1ie +e 50In&ei 5e
-i+i01u +in ')-n /i 5e En ,I-&ePe1u 03&-e n)-ii 0u .u-@i*e 0).)-I&e2 În03 5e (1i 1uAe1u ?)0u-i +e
1-(3 +in56-e e5&2 ;ine,1 Ei 50)5e5e +in 6e6eni, 0u 5i4u-1n@32 Îi 50)5e5e +in 6e6eni /i +in En03
0e,12 M1i ?u5e5e /i eH6*)Ai1 10ee1 +in ,e5& F 0e Du(neAeu ?u5e5e /i 1i1R
Nu 1,e1 0u( /&i2 D103 ,1 1Pun4e En&-e4 *1 1*@i )1(eni, 6)1&e 03<i ,)- 56une ei2
T D103 nu ')&3-350 53 (3 -1+3 /i 6e (ine 6u- /i 5i(6*u, 56u5e e*2
V)0e1 Ei ie/i 01 un 0-)n03ni& u501&Q 1&un0i E/i +3+u 5e1(1 03 16-)16e (u-e1 +e 5e&e2 Se
16*e03 0u 4-iP3 8nu (1i 5&3&u5e 6e 50'iu-i, +e )-i0e ?e*, +e Ae0e 1ni 51u 0'i1- (1i (u*&9, *u3
0I&3 A361+3 6u&u En 03u/u* 61*(e*)- E(6-eun1&e /i</i u(6*u 4u-1 0u e12 !/&e6&3 53 5e
&)6e1503 /i 53 i 5e 6-e*in43 6e 4I& En P)52 SenA1@i1 e-1 +i,in32 Gen-J De,*in, 65i'i1&-u /i 1u&)-
)01Ai)n1* 1* unui 5&u+iu +e56-e S)*u@i1 Ge(in471J, un .3-.1& 01-e ?u5e5e 0In+,1 un .3ie@1/
,i-4in /i 01-e e-1 10u( un &i6 En1*& 0u 1*u-3 +e &)0i*1-, 1i 03-ui )0'e*1-i Ei 1*une01u
4M Al #olson 81::L<*95D9 F 10&)- /i 0In&3-e@ 1(e-i01n 01-e 1 Pu01& En he #a-- Singer 819279,
6-i(u* ?i*( 0u 5une& 5in0-)n2
En&)&+e1un1 56-e ,I-?u* n15u*ui, 1* 03-ui 63- En03-un@e1, 1i 03-ui 6-ie&eni ?ie (u-i5e-3, ?ie
+i563-u5e-3, ?ie 5e 50'i(.15e-3, 10e5& .3-.1& 5&3&e1 En 6)1-&1 +e50'i53 1 unui *)0 un+e nu 1,e1
53 5e (1i En&)1-03 ,-e)+1&3, 5&3&e1 6e 50'iu-i /i (In01 A361+3 0u( 1- (In01 un 0)6i* En<
4'e@1&3 Sn)<;)ne *1 ;i-0u* S'-ine, 5&3&e1 10)*) /i 5e ui&1 0u( 1-+e1 u*&i(u* 1+36)5& 6*30u&
+in ,i1@1 512 F*303-i*e 5&-3.3&u-3 6-in /in+-i*1 +e 0e+-u2 #361+1 ()1*e 5e &-1n5?)-(1 En 163
1.u-in+3 /i 5e 50u-4e1 6-in P4'e1.u-i*e -u4ini&e2 B-1@e +e ?)0 163-e1u /i +i563-e1u En 01+-u*
u/ii +e50'i5e, 15e(ene1 un)- 41A+e en&uAi15&e ?30In+u<*e 5e(n n)u<,eni@i<*)- 53 5e
4-3.e1503, 53 5e 4-3.e1503, *1 n1i.1, 1+u0e@i<,3 0u-u-i*e En3un&-u En1in&e 53 1-+3 +in &e(e*ii
En&-e141 01.1n32 ;),)-1/u* +e 6u? -)/u<1u-iu 01-e 0-e50u5e 6e *e56e+e1 +e 4-1ni& 5e 6-3Pi5e,
E/i 6ie-+u5e 0u*)1-e1, 0363&15e ) nu1n@3 0enu/ie2
T Bine, (u-(u-3 Gen-J 0u -35u?*1-e1 &3i1&32 Î/i En0*e/&1 -i&(i0 6u(nii 6e (Ine-e*e
.e&e*)- +e 50'i ?3-3 53</i +e1 5e1(12 Bine, 15&1<i .ine2
R3(15e En 10e1 6)5&u-3 6en&-u u-(3&)1-e*e 0in0i56-eAe0e (inu&e /i, 0In+ nu (1i 6u&u
5u6)-&1 56e0&10)*u*, 5e En&)1-5e 0u 561&e*e *1 ?*303-i /i 6)-ni En16)i 6e +-u(u* 6e 01-e ,eni5e2
7
Nu<* (1i 1ni(1 ni0i ) 4-1.32 !,e1 +e ?30u& &-eiAe0i /i 0in0i +e Oi*)(e&-i FUV,W ca să 6iu
e7act, E/i 56u5e9 /i, +103 nu 1,e1 53 100e*e-eAe 615u*, nu 1,e1 53 1Pun43 6In3 *1 0163&2
Me-4e1 &)& 6e u-(e*e +e A361+3 &151&3 1*e snowmo!ile& u*ui /i 5e )6-e1 53 5e )+i'ne1503 (1i
+e5 +e0I& 5e )6-i5e 0In+ ,eni5e +in +i-e0@i1 0e1*1*&32
A, dar atunci eram mai t4năr, 4In+i 0u +)1- ) u-(3 +e i-)nie2
Se ui&3 *1 0e15 +e +)u3 )-i, ui&In+ 03 En -e4iune1 Ne??e-5)n e-1 10u( !.5)*u& Ni0i ) O-3
S&1n+1-+ E5&i032 Sin4u-u* -e6e- ?iin+ 0),)-u* 5&1.i* +e n)-i +e +e15u6-1 016u*ui 53u, &)& 0e
/&i1 e-1 03 En03 nu 5e Enn)6&15e2 E-1 +u63<1(i1A3, 5i4u-, +1- +103 e-1 +e,-e(e 51u &I-Aiu, 15&1
nu /&i12 În&-<) 1*&3 +u63<1(i1A3, ?)1(e1 i<1- ?i 5e-,i& +-e6& -e6e-, nu En53 /i 15&3Ai2 Nu /i +u63
0e ,3Au5e ,ie&1&e1 +in 61&u* *ui N)ne5J, /i )u3*e, /i ?i-e*e +e 63- 0u )0'ii *)- ne4-i ie/i@i En
e,i+en@32 Nu /i +u63 0e ,3Au5e 6i0i)-u* ie/in+ +in 01+32 I 5e 63-e1 03 nu ,1 (1i 6u&e1 (In01
ni0i)+1&3222 /i, +103 ,1 (In01 &)&u/i, nu ,1 6u&e1 ni0i)+1&3 (In01 0e,1 1,In+ 0e1 (1i (i03
u-(3 +e -)/u2 ;I& +e56-e 0iu6e-0iR Nu, (u*@1(2
S0'i1&u*, 0e* 6u@in 6e 15&?e* +e 50'iu-i ?)n+ .u&u03n)15e, 5e 15e(3n1 ?)1-&e (u*& 0u
(e-5u* 6e .i0i0*e&3, +e50)6e-i e*B nu<* ui&1i ni0i)+1&32 ;3Au ) 5in4u-3 +1&3, 0In+ u-01 6-i(u*
+e1*, 50'iu-i*e 1*une<0In+u<i +e 5u. 6i0i)1-e, +1- e* nu ?30u +e0I& 53 5e 16*e0e n3u0i& En
+i-e0@i1 )6u53 /i, En 1?1-3 +e ) 56e-ie&u-3 .uni0i03, nu 63@i ni(i02 ;-e+e1 03 nu (1i ?u5e5e-3
0e-ni&e 50'iu-i*e +e 0In+ 0u*&i,1&)-u* +e 1-1'i+e e-1 6-e/e+in&e
44
, +1-, +103 5e 635&-1 6e u-<
(e*e &151&e /i 1+In0i 1*e snowmo!ile&u*ui, nu 1,e1 53 63@e1503 ni(i02 Se (inun3 +e +e5enu*
+e u-(e *351& +e 1ni(1*e 6e Dee6 ;u& R)1+ F nu (1i ,3Au5e ni0i)+1&3 1&I&e1 *1 un *)02
;I&e,1 1ni(1*e (e-5e5e-3 +e<1 *un4u* +-u(u*ui, +1- 0e*e (1i (u*&e u-(e E* 5&-3.3&e1u
+in56-e ,e5& 56-e e5&2 Dee6 ;u&<u* 0)&e1 6u@in 03&-e n)-+<,e5&, i1- n)-+u* e-1 *i(6e+e un
6un0& 01-+in1* 6e 01-e 1ni(1*e*e +in A)n3 ,)i1u 53<* e,i&e2
Am plecat 9n călătorie, E/i 56u5e2 %oate că .a scrie cine.a, c4nd.a, un poem epic
despre astaB ="ălătoria lui 'enry>2
T M+1, 56u5e e*2 Ti(6u* En0e&ini /i -e1*i&1&e1 5e<n+)iQ E(.*InAi&)-u* +e )u3 (e-5e ?3-S
1 5e )6-i2$
RI5e +e 10e5&e 0u,in&e /i, +in 01uA1 4I&u*ui 53u u501&, -I5u* 5e &-1n5?)-(3 En&-<) &u5e
5101+1&32 Se )6-i 6e (1-4ine1 u-(e*)- +e snowmo!ile, (1i *u3 En 03u/u* 61*(e*)-
E(6-eun1&e En03 ) +1&3 A361+3 /i ) En4'i@i 6e &)1&32
T E 4u5&)153222 /i<@i ?10e /i .ineK 6-)0*1(3 e*2 #361+1K Se-,i&3 10u( nu +)1- *1 (i0u*
+ePunK
Se ui&3 56-e 0e- /i 15&1<* 0)5&32 Pen&-u ) 0*i63 ?u 0u6-in5 +e 1(e@e*i /i 0-eAu 03 ,1 03+e1
6e 561&e2 !6)i, 5enA1@i1 +e ,e-&iP 5e -e&-15e2 N)-ii +e 6e 0e- 63-e1u (1i En&une01@i2 Vene1
nin5)1-e1R Vene1 n)16&e1R Vene1u 1(In+)u3 En 10e*1/i &i(6R E* +u-e1u 4enun0'ii /i 4*eAne*e
+in 6-i0in1 (e-5u*ui 6e 50'iu-i, i1- .-1@e*e<* +u-e1u 0'i1- /i (1i &1-e 0u( (Inui5e .e@e*e2
44 N1(e5 E1-* ;1-&e- N-2 80un)50u& 01 Ni((J ;1-&e-$9, 1* M9<*e1 6-e/e+in&e 1(e-i01n En&-e
1nii 1977<*9:1
Pe-ne*e 0u (u/0'i +e 6e 6ie6& +u-e1u En53 0e* (1i &1-e2 !00e6&15e +eP1 01 5i4u- 4In+u* 03 nu
,1 1Pun4e *1 (141Ainu* *ui =)55e*in 6In3 *1 *351-e1 En&une-i0u*uiQ 10u(, 5&In+ 6e (1-4ine1
+-u(u*ui /i (In0In+ /i (1i (u*&3 A361+3, Ei &-e0u 6-in (in&e 03 5<1- 6u&e1 53 nu (1i 1Pun43
+e*)0 10)*)2
Î/i +e5?30u .1n+1n1 ?30u&3 +in &-i0)u* Re+ S)H 6e 01-e ) *e415e En Pu-u* 6i0i)-u*ui /i
561i(1 E* 151*&3 0In+ ).5e-,3 ) +I-3 5&10)Pie 5&-3*u0i&)1-e 6e 61n&1*)ni2 Ini(1 Ei .3&u 1&I& +e
&1-e, En0I& Ei 163-u-3 6un0&e 1*.e En ?1@1 )0'i*)-, 6un0&e 1+un1&e En 5&)*u-i, 6un0&e 6u*51&i*e2 Î/i
En&in5e +e4e&e*e &-e(u<-In+e 03&-e 61&1 -)/ie2
"e cre-i că po1i 6ace: E/i 56u5e En .1&P)0u-32 "re-i c&o po1i lua de acolo ca şi c4nd ar 6i
o !ucată de a1ă sau o scamă:
;ee1 0e şi 6ăcu, ?iin+03 era ) .u01&3 +e 1@3B un1 -)/ie, +e *1 *)4)<u* 0u5u& 6e &-i0)u2 O
1-un03 /i ) 6-i,i 0u( 6*u&e/&e 6In3 0e 5e 1/eA3 6e A361+32 !6)i 5&-In5e +in n)u &-i0)u* 6e5&e
-u6&u-1 +in 61n&1*)ni2 Pen&-u ) 6e-5)1n3 01-e, 0u +)1- 61&-u )-e En u-(3, &-e0e1 En -e,i5&3
&)1&e ()+1*i&3@i*e +e<1</i 6une 0163& Ai*e*)- F /&-e1n4u* /i *1@u*, 01+1 /i 6un41 +e 6*15&i0,
.1*u5&-1+1 unui 6)+ /i (e-eu<6)6u<*1-1 S)*u@ie Ge(in471J, 0un)50u&3 En une*e 5e0@ii +e
6)*i@ie +-e6& "*&i(u* S1*u& 1* P)*i@i5&u*ui F 5e 56e-i15e +e5&u* +e &1-e 6en&-u ) 0*i63 51u +)u32
/iindcă nu .reau să mor 9n 6elul ăla, E/i 56u5e2 Nu .reau să 6iu m4ncat de .iu de222
T De 0iu6e-0i*e )&-3,i&)1-e +e 6e P*1ne&1 C, 56u5e2
Î(.*InAi&)-u* +e )u3 5e 6u5e En (i/01-e +in n)u2
:
Lu(e1 En0)nPu-3&)1-e 5e E(6u@in3, 1/1 0u( 5e En&I(6*3 +e ?ie01-e +1&3 0In+ ne
16-)6ie( +e i5&),i-e /i nu ne<1( &e-(in1& (un01, 51u 0In+ 5un&e( 16-)16e 41&1 0u e12 Vi1@1
*ui Gen-J 5e -e+u5e5e *1 61&-u (i/03-i 5i(6*e /i -e6e&i&i,eB 5u5<P)5u* .-1@e*)- E(6in4In+u<5e
En .e@e /i E(6in4e-e1 50'iu-i*)- 6-in A361+32 Du-e-i*e /i 5u?e-in@e*e *ui +i563-u5e-3, 0e* 6u@in
6en&-u ()(en&, 1&un0i 0In+ e* in&-3 En&-<) 0u &)&u* 1*&3 A)n32 Î/i (1i 1(in&e1 53 ?i 63@i& 0e,1
6e +e61-&e 15e(3n3&)- 0u 15&1 ) 5in4u-3 1*&3 +1&3, En 1nii +e *i0eu, 0In+ Pu01 6e 6)5&u* +e
(iP*)01/<1&101n& En e0'i61 +e .150'e& Ti4e-5 +in De--J2 În &i(6u* unui (e0i 0-u0i1* +in
5e(i?in1*e, &-ei +in&-e Pu03&)-ii *)- 0ei (1i .uni ?u5e5e-3 50)/i +in P)0 +in 0ine /&ie 0e ()&i,e,
*1 ni0i &-ei (inu&e +u63 En0e6e-e1 0e*ui +e<1* &-ei*e1 5?e-& +e P)02 !n&-en)-u* E* *3515e 6e
Gen-J 53 P)10e 6In3 *1 5?I-/i&u* 61-&i+ei F nu 6-i(i5e ni0i ) 6en1*iA1-eQ ?*uie-u* 5un15e +)1-
6en&-u 1 1nun@1 61uAe*e /i *),i&u-i*e *i.e-e2 Reu/i5e, +1-, 0In+ 5e ?*uie-15e 6en&-u u*&i(1 +1&3,
6unIn+u<5e 15&?e* 0163& 61-&i+ei 8Ti4e-5 6ie-+u5e-3 0u 5u-*e /i &-I(.i@e9, e* 6*u&e1 En&-<un 5)i
+e ,i5 ?e-i0i&2 Pe *1 Pu(3&1&e1 0)-i+)-u*ui 56-e ,e5&i1-u* .3ie@i*)-, 6i0i)1-e*e Ei 0e+15e-3 /i 5e
6-3.u/i5e 0u un AI(.e& n3&In4 En03 6e ?1@3, En ,-e(e 0e 0)e0'i6ie-ii *ui, E(.-301@i En03 En
0)5&u(1@i1 -)/ie +in +e6*151-e, -I+e1u, /i<i ?30e1u 41*e-ie, /i 16*1u+1u, /i ?*uie-1u2
!i0i nu e-1 ni(eni 01-e 53 16*1u+e 51u 01-e 53 ?*uie-eQ nu e-1 +e0I& 6I-Ii&u* .I*.Ii& 1*
1-(e*)- +e ?)0 1uAin+u<5e +in56-e e5&2 În0e&15e 61-03 6u@in 10u(, +1- e-1 En03 +e5&u* +e
6u&e-ni02
M1i +e -3u 1u4u- e-1u -1-e*e E(6u/03&u-i +in1in&e1 *ui2 De *1 (141Ainu* *ui =)55e*in,
6)1&eR E-1 4-eu +e 56u52
Se 1uAi 0In&In+ (e*)+i1 ?)-(1@iei R)**in4 S&)<ne5 01-e<i 6*30e1 0e* (1i 6u@in,
SJ(61&'J ?)- &'e De,i*$ FMade damn sure that %ilate washed his hands and sealed 'is
6ate
45
, (u*@u(i( (u*& +e &)&, 1@i ?)5& un 6u.*i0 (inun1& En 5e1-1 15&19 /i 5e 0)n,in5e 53 5e
)6-e1503 1&un0i 0In+ E/i +3+u 5e1(1 03 (e*)+i1 5e 1(e5&e015e +e<1 .ine*e1 0u 1(in&i-i*e 6e
01-e *e 1,e1 +e 0In+ ?u5e5e N)ne5J En 56i&1*, 1*e ?e*u*ui En 01-e 1-3&15e N)ne5J En (1-&ie &-e0u&,
nu +)1- e(10i1&, 0i En&-<un ?e* E(6u@in1&, 01 /i 0In+ e5en@1 ?iin@ei *ui 5<1- ?i -e&-15 En 5ine 01 53
?)-(eAe un 50u& 6-)&e0&)- En Pu-u* 0)-6u*ui 53u *u1& 6-in 5u-6-in+e-e /i (1*&-1&1&2 N)ne5J 5e
ui&15e *1 Gen-J 01 *1 un )( 0)n/&ien& 03 u-(e1A3 53 ()1-3 /i, +e/i nu (u-i5e, Gen-J E/i +3+u
10u( 5e1(1 03 (1i (u*& 51u (1i 6u@in 1&un0i +e,eni5e-3 0u 1+e,3-1& 5e-i)15e 4In+u-i*e *ui
5inu0i41/e2 =1*e-iei 50'i(.3&)1-e +e i(14ini 01-e<* .In&ui5e En 0-u0e1 n)6@ii F *16&e*e
1*.15&-u<1*.i0i)5 50u-4In+u<5e 6e .3-.i1 &1&3*ui 53u, &-e(u-1&u* ?e5e*)- en)-(e 1*e *ui B1--J
Ne7<(1n En ,-e(e 0e 10e5&1 63-35e1 .i-)u* *ui, Ri0'ie =-en1+e1u En&inAIn+ un eH0-e(en& +e
45 M<1( 15i4u-1& 1 +-10uS +e .ine 03 Pi*1& /i<1 563*1& (Iini*e /i 03 I<1 6e0e&*ui& 5)1-&1
0Iine 56-e un D)u4*15 ;1,e** 6*In43-e@ /i 16-)16e 4)*, 56unIn+u<i 53<* (3nIn0e, 56unIn+u<i
03 &-e.uie 53<* (3nIn0e F 5e 1+3u415e 1&un0i i(14ine1 ?e@ei u501&e /i 1 6-i,i-i*)- 0)n?uAe 1*e
*ui N)ne5J, N)ne5J 01-e ?u5e5e 50'i*)+i& En (iP*)0u* 5&-3Aii ne&1(<ne51(, N)ne5J 01-e 63-u5e
(1i (u*& +e0I& +i56u5 53</i En01*@e .)01n0ii +e 03*3&)-ie /i 53 63-35e1503 )-1/u*2 Me+i0ii
56u5e5e-3 03 5&1-e1 i 5e 5&1.i*iA15e, +1- Gen-J 0i&i5e En )0'ii ,e0'iu*ui 53u 6-ie&en (1i +e<
4-1.3 1+Pe0&i,u* 0-i&i03$ *In43 5u.5&1n&i,u* 5&1-e$2 ;)(615iune 6en&-u +i1,)*R S3 ?i(
5e-i)/i2 Nu eHi5&1 .ine, nu eHi5&1 +i1,)*, nu eHi5&1 0)(615iune2 Şi, ) +1&3 0e<@i +3+e1i 5e1(1
+e *u0-u-i*e 15&e1, +3+e1i +e .e*e12 #i*e*e &1*e +e 0*ien& ,i1.i* /i 5)*,1.i* En (1-e*e .I*0i 01-e
e-1 %u*&u-e !(e-iO1 e-1u nu(3-1&e2
Se 1uAi 0In&In+ +in n)u F <ut what s pu--ling you is the nature o6 the game
4L
E /i 5e
0)n,in5e 53 5e )6-e15032 ;e 1*&0e,1 53 0In&e, 1&un0iR ;e,1 1.5)*u& &I(6i&2 TI(6i&, /i *i65i& +e
5en5, /i 51,u-)5, 0e,1 0e 53 (u5&e1503 +e %u*&u-e !(e-iO12 ;e Ai0i +e (e*)+i1 1i1 1 0e*)- +e
*1 P)in&e- Si5&e-5R !i1<i ) (e*)+ie 6)&-i,i&32
"i&In+u<5e En P)5 *1 50'iu-i*e 1*une0In+ E(6*e&i0i& /i *1 u-(e*e )-iA)n&1*e *351&e +e
5n)7().i*e, En0e6u 53 0In&e2 ;u-In+, ()-(3i1 En&-un1 En&-<) /)16&3 ()n)&)n3, ?3-3
in?*eHiuni, En ,-e(e 0e &-1n56i-1@i1 Ei En(ui1 '1ine*e /i (u0)Ai&3@i Ei 0u-4e1u +in n15 /i<i
En4'e@1u 6e .uA1 +e 5u5B
T I $now we can ma$e it, I $now we can, we can wor$ it out, yes we can& can yes we
can yes we can222
47
M1i .ine2 ;u (u*& (1i .ine2 T)@i 10ei yes we can& can e-1u *1 ?e* +e !(e-iO1n %u*&u-e
15e(ene1 unei 01(i)ne&e F)-+ 61-01&e En ?1@1 unei 53*i +e 6)6i0e, 15e(ene1 unei *i0'i+3-i +e
5&)0 *1 (141Ainu* +e *enPe-ie N;PenneJ 51u 15e(ene1 unei ,e+e&e +e (uAi03 -)0O ()1-&3 En
01+1 +e *1 .1ie2
9
!/1+1-, 1Pun5e En&-<un 5?I-/i& *1 1+36)5&u* un+e<i *3515e 6e Pe&e /i 6e ?e(eie2 Pe&e nu
(1i e-1 10)*)2 Nu (1i e-1 ni0i u-(3 +e e*2
!0)6e-i/u* +in &1.*3 Ain01&3 -u4ini&3 5e 6-3.u/i5e, /i Gen-J E* -i+i03 /i 5e ui&3 5u. e* 01
5u. ) 6*16u(3 (e&1*i03 53 5e 15i4u-e 03 Pe&e nu e-1 10)*)2 Nu e-1, En 50'i(. e-1 ?e(ei12 Se
&I-I5e 51u ?u5e5e (u&1&3 +in *)0u* un+e 5e 1?*15e 0In+ 6*e015e e* 56-e Bi,u102 Şi, un+e,1 6e
+-u(, 0)n&-10&15e ) ?)-(3 5e,e-3 +e ()1-&e2 G1ine*e /i ?1@1 ei e-1u 10)6e-i&e 0u (u0e41iu*
+e 0u*)1-e1 -u4inii 01-e 5u?)015e /i 01.1n12 Gen-J ).5e-,3 un *u0-u in&e-e51n&B En ,-e(e 0e
eH0-e50en@e*e +e 6e e1 5e 5i(@e1u +e5&u* +e .ine 8(1i 1*e5 En n3-i*e /i En 5in4u-u* ei )0'i 1?*1&
*1 ,e+e-e, En 01-e 5e +eA,)*&15e ) 1+e,3-1&3 Pun4*39, 0e*e 0e 5e En+e63-&15e-3 +e e1,
&-1n5?)-(In+u<i 0)-6u* En&-<un ?e* +e e6i0en&-u 5)*1-, En&I(6in1u +i?i0u*&3@i2 Fun4ii +in
561&e*e ei, +in 61-&e1 En 01-e nu +)4)-e1 03*+u-1 ?)0u*ui, 0363&15e-3 ) nu1n@3 0enu/ie /i E/i
)6-i5e-3 eH61n5iune12 ;ei +in ?1@1 ei ) +u0e1u un 6i0 (1i .ine F 1,u5e5e-3 61-&e +e 03*+u-3 /i
+e ) 6)-@iune +e 63(In& un+e A361+1 5e &)6i5e /i un+e 5e 6u&u5e +eA,)*&1 En ,)ie F +1-
,I-?u-i*e 0I-0ei*)- 0363&1u En0e& 4-iu*<6-3?)5 1* 0enu/ii ,u*01ni0e2
Gen-J e-1 16-)16e 0)n,in5 03 ?un4ii 5u0)(.1u2
L1 ?e* 5e En&I(6*1 /i 0u *u(in1 Ai*ei F nu En036e1 10u( ni0i u-(3 +e En+)i1*3 En 10e15&3
6-i,in@32 Gen-J *353 53 01+3 .u01&1 +e &1.*3 -u4ini&3 /i )n+u*1&3 *1 *)0 6e5&e 01+1,-u* *ui
Be0OJ S'ue /i 6e5&e -3(3/i@e*e 56uAi&e 1*e ?)0u*ui2 !6)i 5e ui&3 i1-3/i *1 u-(e*e *351&e +e
snowmo!ile, +)-in+u</i 1/1 0u( E/i +)-i5e /i *1 01.1n3 5<) ?i 1,u& 6e N1&&J Bu(6) 0u e* 01
53<i eH6*i0e *u0-u-i*e 6e 01-e *e ,e+e1 e*2 S1u 53<* ?i 1,u& 6e 6-ie&enu* *ui N)ne5J, Ge-0u*e
P)i-)&, 0e* 0u (i0i*e 0e*u*e 0enu/ii2
"-(e*e ?30e1u ) 0)&i&u-3 56-e 10)6e-i/u* 6-3.u/i& 1* 1+36)5&u*ui, En1in&e 53</i 0)n&inue
+-u(u* En56-e n)-+, 03&-e (141Ainu* *ui =)55e*in2 !0)*) 5e (1i ,e+e1 ) u-(3 &151&3 En
A361+3 01-e 1+u0e1 16-)16e 6e-?e0& 0u 5i*ue&1 unui 0)-6 u(1n2 De<) 61-&e /i +e 0e1*1*&3 1
5i*ue&ei 5e ,e+e1u .u03@i -)&un+e +e i1-.3 un+e A361+1 5e &)6i5e2
T ;e 63-e-e 1i, Ge-0u*eR En&-e.3 Gen-J2 ;e<n5e1(n3 15&1, mon ami:
4L Pe &ine &e +e0)n0e-&e1A3 En53 n1&u-1 P)0u*ui
47 Ş&iu 03 6u&e( -eu/i, /&iu 03 6u&e(, ) 6u&e( 50)1&e *1 0163&, +1 ) 6u&e(<6u&e(, +1 6u&e(,
+1 6u&e(222
Ge-0u*e En53 nu 56u5e ni(i02
Gen-J En0e6u +in n)u 53 0In&e En /)16&3 /i 5e 16*e03 (1i 16-)16e +e un1 +in&-e u-(e*e
-)&un+e, ?3-3 53</i +e1 5e1(1 03 -enun@15e *1 P)in&e- Si5&e-5 /i 5e En&)-5e5e En16)i *1 R)**in4
S&)ne52
Lu(in1 e-1 +e5&u* +e 6u&e-ni03 53<i 6e-(i&3 53 ,1+3 03, *1 5&In41 5i*ue&ei +in A361+3,
e-1u &-ei 4-)6i@e, /i</i 1+u5e 1(in&e +e 6e&i0u* +e 6e 0)&u* +-e6& 1* '1inei *ui Pe&e2 Pe&e Ei
56u5e5e 0u ) (In+-ie 5u56e0&3 03 iu.i&1 *ui i<* 0u5u5e, 5u5@inIn+ 03 nu 5e 03+e1 53 6*e0e *1
,In3&)1-e 0u P10'e&1 -u6&32 Gen-J E/i 1(in&i 03 i 5e 63-u5e &-i5& /i 0)(i0 En 10e*1/i &i(6 ?e*u*
0u( Pe&e 6u5e5e 0u 4ene-)Ai&1&e &e(e*ii*e unui ,ii&)- ?e-i0i& .1AIn+u<5e 6e 10e* uni0 4e5& +e
1(1.i*i&1&e222 un 4e5& 01-e, En +e?ini&i,, 1,e1 (1i (u*& +e<1 ?10e 0u ?e*u* En 01-e ?u5e5e
0-e50u&3 +)(ni/)1-1 1(in&i&3 +e0I& 0u 5en&i(en&e*e 6e 01-e *e<1- ?i nu&-i& 6en&-u iu.i&u* ei
1(1&)- +e .e-e2
Nu 03 1- ?i 0)n&1& ?)1-&e (u*& 10e15&3 +i5&in0@ie2 ;e 0)n&1 e-1 03 Gen-J -eu/i5e En 5?I-/i&
53 +u03 *1 0163& ) +e+u0@ie 51+e12 Pe&e 5e &I-I5e +e 5u. 10)6e-i/u* 6-3.u/i&2 N)ne5J F 51u 0ee1
0e<* 5&36Ine1 10u( 6e N)ne5J, n)-u* F &-e0u5e 6e 10)*), 0)&i5e 56-e -3(3/i@e*e 1+36)5&u*ui /i<*
-i+i015e 6e Pe&e2
De 0eR
Gen-J nu /&i12
Nu &)1&e 6e&e*e +in 5i*ue&1 &151&3 En A361+3 1 6-ie&enu*ui 53u 50'i*)+i&, 6-ie&en 01-e 5e
&I-I5e +e 5u. .u01&1 +e &1.*3 E(6in4In+u<5e En 0)1&e, e-1u 6e&e +in<10e*e1 i4-15i)15e2 "ne*e
e-1u 6e&e +e 5In4e u501&2 Pe&e ?u5e5e -3ni&2 Se &3i15e )1-e 0In+ 5e 6-3.u/i5e 10)6e-i/u*R D)1-
15&1 53 ?ieR
Gen-J ).5e-,3 ) +I-3 5inu)153 6)-nin+ +e *1 1+In0i&u-1 ?30u&3 En A361+3 +e 0)-6u* *ui
Pe&e2 L1 0163&u* ei 5e 1?*1 0ee1 0e e* 0)n?un+3 *1 En0e6u& 0u un .3@ 1-5 En En&-e4i(e2 O 6-i,i-e
(1i En+e16-)16e E* ?30u 53</i 50'i(.e 63-e-e12 E-1 +e ?16& un1 +in&-e ,ie&3@i*e 10e*e1 1+u0In+
1 ne,35&ui03Q 10e15&1 e-1 1-53 /i e-1 ()1-&3, /i</i 50'i(.1 0u*)1-e1 En 0enu/iu 10)*) 6e un+e
nu ) (u/015e ?)0u*2 Gen-J ) (u&3 (1i En0)*) 0u ,I-?u* .)01n0u*ui2 Su. e1 5e 1?*1 un
(3nun0'i (i0 +e 0e,1 En4'e@1&2 Ou3, +in n)u2 P-).1.i* 03 *e +e6u5e5e 0'i1- /i En ()(en&u*
()-@ii2
Gen-J, 5&-3.3&u& +e ?i)-i, 15&u63 0u A361+3 /i )u3*e /i 01+1,-u* (i0u*ui ()n5&-u2 Î/i
+e5?30u En<0-)6e1*1 +e .1n+1P 6en&-u 1 (1i 1-un01 ) 6-i,i-e *1 -1n1 +in 6i0i)-2 În &i(6 0e
?30e1 15&1, E/i +3+u 5e1(1 0e 0In&e0 Ei ie/e1 +e 6e .uAe2 Se )6-i +in 0In&1&2 #361+3 6-)1563&3,
+)1- 0I@i,1 ?u*4i u/)-i /i -3A*e@i, En0e6u 53 0).)1-e 1*ene2
T De ce 0)n&inuu 53 0In& 15&1R En&-e.3 e*2 De 0e 0)n&inu3 0In&e0u* 3*1 E(6u@i& 53<(i
-e,in3 En (in&eR
Nu 5e 1/&e6&3 *1 ,-eun -356un5Q 10e5&e1 e-1u En&-e.3-i 6e 01-e *e -)5&e1 0u 4*15 &1-e (1i
(u*& 6en&-u 1*in1-e1 6e 01-e i<) 1+u0e1 53</i 1u+3 6-)6-i1 ,)0e 8*)0u* 10e5&1 e-1 un *)0 1*
()-@ii, 6)1&e e-1 0'i1- .In&ui&9, +1- un -356un5 6-i(i, &)&u/i2
T Pen&-u 03 e 0In&e0u* nostru2 E I(nu* De&1/1(en&u*ui, 0e* 6e 01-e<* 150u*&3(
&)&+e1un1 0In+ 10@i)n3( En ?)-@32 Sun&e( .3ie@ii *ui ;-ui5e2
;-ui5eR !uAi5e .ineR ;-ui5e, 01 /i T)( ;-ui5eR P)1&e nu eH10& 1/12
F)0u-i*e +e 1-(3 +in56-e e5& e-1u (1i -3A*e@e 10u(2 M1510-u* 1ni(1*e*)- 5e 16-)6i1 +e
5?I-/i&2 R3(Ine1u En53 )1(enii, un /i- *un4 +e 6u/01/i, ,In3&)-i 01-e 6u-&1u '1ine ,e-Ai 51u
ne4-e En *)0 +e 6)-&)01*ii, /i 01-e 150u*&1u 10e* 0In&e0 En&-un1, En ,-e(e 0e</i ?30e1u (e5e-i1,
-i+i0In+ n)&1 +e 6*1&3 6e 0151 +e (1-01& 1 unui (30e*1- i(14in1-B I rode a tan$, held a
generalAs ran$, when the !lit-$rieg raged and the !odies stan$222 %leased to meet you, hope
you guess my name2
4:
;e 5e En&I(6*1, +e ?16&, 1i0iR Nu En 53*.1&i01, (inun1&1, +u51 0u 6*u&1 Lu(e +e !?1-3,
0i En*3un&-u* 6-)6-iei 51*e (in@iR !,u5e5e 50u-&e 5&-3?u*4e-3-i +e 0un)1/&e-e +e 0In+ 5e /&i1 F
+e 0In+ E* /&i1 6e Du++i&5, En )-i0e 01A F +1- ni0i)+1&3 nu ?u5e5e-3 01 10u(2 ;e e-1 10u(R
!,e1 &i(6 53 eH1(ineAe 10e5& n)u /i 6u&e-ni0 ?e* +e<1 ,e+e1 *ini1R
Nu2 Nu, nu, nu2
Şi, 01 /i 0In+ *<1- ?i Ae?*e(i5i&, 0In&e0u* Ei -35un3 En (in&eB generals ran$, !odies stan$2
T Du++i&5K eH0*1(3 e* En +u63<1(i1A1 +i1?1n3, (u-i.un+3Q ?u*4i *ene/i 03+e1u
4: !( 0)n+u5 /i<un &1n0, 41*)1ne +e 4ene-1* 1( 6u-&1&, 0In+ B*ie&AO-ie4<u* e-1 En &)i /i
01+1,-e*e 6u@e1u222 M3 .u0u- +e 0un)/&in@3, 56e- 53<(i 4'i0i@i nu(e*e2
6-e0u( 6ene*e +in&-<) 6e-n3 561-&32 "n 4In+ 5e *u6&3 53 5e n1503, +1- e-1 6-e1 (1-e, e-1 6-e1
(1-e2
T Duddits0 5&-i43 +in n)u 0u ,)0e1 *ui &-iu(?1*3 +e E(.*InAi&)- +e )u3 /i<1&un0i
En@e*e5e &)&u/i un *u0-uB *uHu* 5inu0i+e-ii Ei ?u5e5e -e?uA1&2 !0e5&1 e-1 0ei (1i 4-)1Ani0 *u0-u
+in&-e &)1&e, ?iin+03 10e5&e 4In+u-i 0iu+1&e F I shouted out who $illed the ;ennedys
49
E E*
5?I-/e1u En .u03@i2 În0e6u +in n)u 53 *30-i(eAe, n3u0i& /i 56e-i1&, 5in4u- En (iP*)0u* 63+u-ii2
T)@i 6-ie&enii *ui, 0u eH0e6@i1 *ui N)ne5J, e-1u ()-@i, i1- N)ne5J 5e 1?*1 En 56i&1*2 E-1 ) ,e+e&3
+e 0ine(1 /i 5e 1?*1 En 56i&1* 1*3&u-i +e D* ;enu/iu2
T ;e<n5e1(n3 asta0 4e(u Gen-J2 Î/i *),i &I(6*e*e 0u 61*(e*e 85i(@e1 03 i 5e u(?*3
016u* En0)n&inuu9 /i .e@e*e +e 50'i -u4ini&e /i ,e0'i 5e .3*3n43ni-3 inu&i*e *1 0163&u* 0u-e*e*)-
0u 01-e e-1u 6-in5e +e En0'eie&u-i*e *ui, 15e(ene1 un)- e*i0e 6-)6u*5)1-e -u6&e2 O, "ristoase,
ce&nseamnă ASA:
D)1- 0In&e0u* i 5e )?e-i 01 -356un5B %leased to meet you0 'ope you guess my name0
D)1- A361+1B -)/ie +e *1 5In4e*e 1ni(1*e*)- (30e*3-i&e, 01-e A30e1u 6-e&u&in+eni, un
6)4-)( +e *1 D10'1u 0u 036-i)1-e /i 0e-.i, 0u -1&)ni /i ie6u-i, 0u ne,35&ui0i, /i u-/i, /i
(1-()&e222
Gen-J @i63, 5e @inu +e 016 /i @i63 1&I& +e &1-e /i +e 6u&e-ni0 En0I&, 6en&-u ) 0*i63, ?u 5i4u-
03 ,1 *e/in12 !6)i, 1(e@e1*1 Ei &-e0u /i (in&e1 63-u 03 i 5e *i(6eAe/&e, 0e* 6u@in 6en&-u
()(en&2 Nu<i -3(15e +e0I& ) i(14ine 50*i6i&)1-e 1 *ui Du++i&5 1/1 0u( 1-3&15e 0In+ E*
En&I*ni5e-3 6en&-u 6-i(1 +1&3, Du++i&5 nu En *u(in1 unei ie-ni 4en B*i&AO-ie4 01<n 10e* 0In&e0
1* S&)ne5<i*)-, 0i En *u(in1 610i?i03 1 unei +u63<1(ieAi Enn)-1&e +e )0&)(.-ie, Du++i&5
ui&In<+u<5e En 5u5 *1 ei 0u )0'ii 10ei1 ).*i0i /i En&-<un ?e* En@e*e6@i +e 0'ineA2 Du++i&5 1 ?)5&
()(en&u* n)5&-u +e 0u*(e, Ei 56u5e5e e* *ui Pe&e2
T !Su@ eR 56u5e Gen-J 10u(2 !Su@ +iS15R
M+1, 1Su@ +iS152 În&)1-0e<i in,e-5, En01*@3<i 0u( 5e 0u,ine, 1Su@ +iS152
#I(.in+ &i(i+ 8+e/i ).-1Pii Ei e-1u En03 u+1@i +e *10-i(i*e 01-e En0e6e1u 53 En4'e@e9,
Gen-J 6)-ni +in n)u *1 +-u( 6e 50'iu-i, +e<1 *un4u* u-(e*)- *351&e +e snowmo!ile2
1D
#e0e (inu&e (1i &I-Aiu, 1Pun5e *1 e61,1 -35&u-n1&3 1 S0)u&<u*ui2 Re1*iA3 6e +1&3 +)u3
*u0-u-iB 03<i e-1 &)&u/i ) ?)1(e +e *u6 /i 03 10)*) En3un&-u 5e 435e1 (In01-e2 V3Au5e u-(e*e
01-e (e-4e1u 03&-e /i ,ene1u +in56-e S0)u& /i nu 1,u5e5e ne,)ie +e N1&&J Bu(66) 01 53 /&ie
03 Pe&e ) 63-35i5e 6e ?e(eie /i 03 5e En&)-5e5e *1 (1/in32 Nu 1,u5e5e ne,)ie ni0i +e Ge-0u*e
P)i-)& 01 53 /&ie 03 (In01-e1 6e 01-e ) 0u(63-15e-3 +e *1 (141Ain F En 0e1 (1i (1-e 61-&e,
0e* 6u@in F 5e 1?*1 En03 En (1/in32 Ş&i1 ?)1-&e .ine +u63 0e 5e En&)-5e5e Pe&e +e ?16&2
!*une03 6e 50'iu-i +e 61-&e1 61514e-u*ui +u63 u-(e*e *351&e +e Pe&e /i 5e )6-i 0'i1-
0In+ 16-)16e i 5e +eA*e41-3 50'iu-i*e2 VIn&u* nu 5u?*1 +e 61-&e1 10e15&1 1 (1/inii /i 0ee1 0e
50-i5e5e Pe&e En A361+3 0I& &i(6 E/i .3u5e 0e*e +)u3 .e-i En03 5e (1i 6u&e1 0i&iB D"DDITS,
50-i5 +e (1i (u*&e )-i2 "i&In+u<5e *1 nu(e*e +e 6e A361+3, Gen-J ?u 5&-3.3&u& +e ?i)-i2 E-1 01
/i 0In+ 1- ?i ,eni& *1 ()-(In&u* unei ?iin@e iu.i&e /i 1- ?i 1uAi& ) ,)0e -3A.3&In+ +in 63(In&2
11
În in&e-i)-u* S0)u&<u*ui 5e 1?*1u 0i).u-i +e 5&i0*32 Şi 5In4e2 Fiin+03 0e* (1i (u*& 5In4e
e-1 6e .1n0'e&1 +in 561&e, Gen-J ?u 5i4u- 03 nu ?u5e5e ,3-51& En &i(6u* 100i+en&u*uiQ Pe&e 5e
&3i15e 0In+ -e,eni5e *1 (1/in32 ;e* (1i in&e-e51n& *u0-u i 5e 63-u *ui Gen-J 03 nu 5e ,e+e1
ni0i u-(3 +e 6u? -)/u<1u-iu2 !0e5&1 5e +eA,)*&1 0u -16i+i&1&e, 15&?e* En0I& 0)n0*uAi1 *)4i03 e-1
03 Pe&e nu ?u5e5e in?e0&1& 0In+ 5e En&)-5e5e +u63 .e-e2 Du63 10ee1, 6)1&e, +1- 1&un0i nu2
Lu3 6Iine1, un&u* +e 1-1'i+e, *16&e*e /i .1Hu* 0u 5u0 +e 6)-&)01*e2 !6)i ie/i 0u 561&e*e
+in S0)u& /i 5e 1/eA3, 56-iPinin+u<5e 0u 561&e*e +e 6)-&.141Pu* En&)-5 0u 5u5u* En P)5,
ui&In+u<5e *1 A361+1 6-)1563&3 0u( 5e 0e-ne /i En4'i@in+ 6Iine 0u un& +e 1-1'i+e 0I& +e
-e6e+e 6u&e1, ?)*)5in+u<5e +e +e4e&u* 1-3&3&)- 6e -)* +e 0u@i& /i *in4In+u<* +u63 ?ie01-e
49 !( 5&-i41& En 4u-1 (1-e nu(e*e 0e*ui 01-e i<1 u0i5 6e 5)@ii %enne+J2
un4e-e 1 ?e*iei2 "n&u* +e 1-1'i+e e-1 4u5&)5, i1- 5u0u* +e 6)-&)01*e 5e &e-(in3 +in +)u3
En4'i@i&u-i *un4i, +1- nu<i 1Pun5e 53 5e 51&u-e2
T ;ee1 *1 0e &e 4In+e/&i &u, +e0*1(3 En +u63<1(i1A1 &I-Aie, e5&e 4-)&e502 ;1 53 nu (1i
56un 03 e roşie2 E (In01-e -)/ie2
R)/ie 51u nu, se g4ndea *1 e1, /i nu 6u&e1 ?i 0'i1- at4t +e 4-)&e50 10e5& 4In+Q Gen-J
e-1, *1 u-(1 u-(ei, un )( 01-e</i 6e&-e0u5e n)6@i ne5?I-/i&e 4In+in+u<5e *1 6i5&)1*e, /i *1
?unii, /i *1 6un4i +e 6*15&i02 T)1&e 10e5&e1 i 5e 63-e1u 10u( n1i,e, +1- ?u5e5e-3 4In+u-i*e lui,
?3-3<n+)i1*32 !/1 03222
T !/1 03 +1@i<(i ,)ie 53 En0'ei, 5&i(1&e +)1(ne /i 5&i(1@i +)(ni 1i !5)0i1@iei
!(e-i01ne +e P5i'i1&-ie, 0i&In+u<* 6e -36)51&u* N)5e6' Be1,e-$ ;*1-en+)nB !( 56u5 ?u&u<i
/i<1( 1-un01& un .3nu@ En 0)/u* ;-u0ii R)/ii2 I1- +103 15&1 nu ,3 6*10e, 53<(i 5u4e@i 01-i0iu*2$
Mu*@u(e50 ?)1-&e (u*&2
În0'ein+u</i 15&?e* +i50u-5u* 03&-e !5)0i1@i1 !(e-i01n3 +e P5i'i1&-ie, Gen-J 5e &I-E
En16)i En S0)u&, -eu/in+ 6en&-u 1 +)u1 )1-3 53 nu 5e &1ie En 0i).u-i, /i *u3 610'e&u* 1(.1*1& En
'I-&ie +e (30e*1- 82279 Z 50-i1 6e e* 0u 01*i4-1?i1 &-e(u-1&3 1 .3&-Inu*ui =)55e*in92 Ie/i +in
n)u 0u 561&e*e /i 0u 610'e&u* En .uAun1-, 16)i E* *u3 En (In3 /i<i -u65e 1@12 În3un&-u 5e 1?*1u
n)u3 0'i?&e*e +u-+u*ii +e 01-ne 6en&-u ')& +)42 E-1u 0'i?&e*e +in 01-ne -)/ie +e ,i&32
P-e@ +e ) 0*i63, (in&e1 *ui En0e-03 53<i 1-1&e i(14ine1 -e6&i*ei ?3-3 6i0i)1-e
A,I-0)*in+u<5e 6e 61&u* *ui N)ne5J /i ui&In+u<5e *1 e* 0u )0'ii ei ne4-i /i 4)i, +1- ) 1*un43 0u
,i&eA1 /i 0u u/u-in@1 unui )( 1*e 03-ui in5&in0&e +e 5u6-1,ie@ui-e nu 1u 1()-@i& ni0i)+1&32
;1-ne1 e-1 +eP1 6-3Pi&3Q &)&u/i, (1i &-e0u ?*103-1 .-i0'e&ei 51*e 0u .u&1n 6e 5u. ?ie01-e
0'i?*3 6In3 0e 5e En03*Ai-3 6u@in, 16)i *e En,e*i En PIine Minune /i *e En?u*e032 #I(.i &)&
&i(6u* 0I& (In03, 0)n/&ien& +e 0I& +e -i+i0)* 1- 63-e1 unei 6e-5)1ne 5&-3ine2 Ei .ine, nu 5e
56une1 0u(,1 03 65i'i1&-ii 1Pun4 En&-<un 5?I-/i& *1 ?e* +e ne.uni 01 /i 610ien@ii *)-, +103 nu
0'i1- /i (1i -3uR
I(6)-&1n& e-1 03 E/i 6u5e5e .u-&1 *1 01*e2 Şi (1i i(6)-&1n& e-1 03 &)1&e 4In+u-i*e /i
?-In&u-i*e +e i(14ini *i65i&e +e *)4i03 563*15e-3 6u&in1 +in (in&e1 *ui2 L1 ?e* ?30u5e /i
0In&e0u*2 S6e-1 01 ni0i un1 +in (iAe-ii*e 1*e1 53 nu 5e (1i En&)1-03 ,-e)+1&32 Ni0i)+1&3, &e
-)4, Du(neAeu*e2
M1i En4'i@i ni/&e *16&e, -I4Ii, 16)i E/i *353 016u* 6e 561&e /i En0'i5e )0'ii2 Nu 1,e1,
&)&u/i, +e 4In+ 53 1+)1-(3Q 63+u-i*e 15&e1 e-1u (inun1&e, En&une01&e /i 1+In0i, i1- e* (1i
1,e1 +e 61-0u-5 +)u3Ae0i ,i-4u*3 61&-u Oi*)(e&-i 6In3 53 6)1&3 1+)-(i2
Î/i 1(in&i 03 Pe&e 56u5e5e 0e,1 +e56-e ni/&e A,)nu-i 6e 01-e *e 1uAi5e *1 (141Ainu* *ui
=)55e*in F ,In3&)-i +i563-u@i, *u(ini En 0e- F /i</i 1(in&i 0I& +e u/)- *e &-e0u5e 0u ,e+e-e1
M1-e*e P5i'i1&-u !(e-i01n, 0)(61-In+u<*e 0u i5&e-i1 51&1ni5&3 +in 5&1&u* >15'in4&)n,
0)(61-In+u<*e 0u i5&e-i1 +e 1.uAu-i +in De*171-e2 Se Pu015e +e<1 D* S&)1-0e<;-eie-e
Ş&ie<T)& 0u 4u-1 /i 0u 61-&e1 +in ?1@3 1 (in@ii, En ,-e(e 0e 61-&e1 +in 561&e 1 (in@ii *ui 0)n&i<
nu15e 53 5e P)10e 0u i+ee1 5inu0i+e-ii 15e(ene1 unui 0)6i* (i0 01-e /i<1 +e50)6e-i& +e4e&e*e
+e *1 6i0i)1-e En &i(6 0e ?30e1 .1ie2 Fu5e5e ?)1-&e 0)n,in43&)-, 1- ?i 6u&u& 61-&i0i61 *1 )-i0e
+eA.1&e-e &e*e,iA1&3 01-e</i 6-)6une1 53 +i50u&e 6-e@ +e /1iAe0i +e (inu&e +e56-e
in&e-+e6en+en@1 +in&-e in0)n/&ien& /i ne0un)50u&, En53 *u0-u-i*e 5u?e-i5e-3 (u&1@ii2 !0u(, el
+e,eni5e un ,In3&)- +i563-u&2 De 15e(ene1, ,3Au5e *u0-u-i 6e 01-e nu *e 435e/&i 6e In&e-ne&
0'i1- +103 ()&)-u* +e 03u&1-e 6e 01-e<* ?)*)5e/&i 1-e ) (1-e -1A3 +e 10)6e-i-e2
Şe+e1 10)*) 0u 016u* 6e 561&e, 0u )0'ii En0'i/i, 0u .u-&1 6*in32 =1-1n+<u* *ui N)ne5J
5&3&e1 6-)6&i& +e unu* +in&-e 01u0iu0u-i*e S0)u&<u*ui2 #361+1 E* (In4Ii1 6e ).-1Pi /i 6e ?-un&e
15e(ene1 un)- *3.u@e +e 6i5i032
T ! 5)5i& ()(en&u*, 5e En&I(6*3 0e<1u 1/&e6&1& &)@i n3&3-3ii, 56u5e e*2 În&I*ni-e +e
4-1+u* &-ei2 L1 +-10u, 6)1&e 0'i1- +e 4-1+u* 61&-u 51u 0in0i2 I1-&3<(3 03 &e<1( *u1& 6e5&e
6i0i)-, Pe&e2 !,e1i +-e6&1&e, /i eu 4-e/e1(2 L1 +-10u, e 0'i1- (1i -3u +e0I& 1&I&2 <ătr4nul
Gosselin 1,e1 +-e6&1&e, /i eu 4-e/e1(2 L1 1&I& (i<1 5e-,i& e+u01@i1 6-i(i&3 *1 G1-,1-+2
O +1&3 0e -)5&i 10e5&e1 0u ,)0e &1-e, *u0-u-i*e En0e6u-3 53 016e&e un 5en52 Fie 1&e-iA15e
0e,1, ?ie 5e 6-3.u/i5e2 F)-@e*e !-(1&e -i6)5&15e-3 0u 10)-+u* 4u,e-nu*ui S&1&e*)- "ni&e2
!nun@15e-3 10e5& *u0-u *u(iiR P-).1.i* 03 nu, nu e-1 5&i*u* *)-, +1- Gen-J 1,e1 ) .3nui1*3 03
,)- &-e.ui 5<) ?103 En 50u-& &i(62 Nu 6u&e1u ,I-E En&-e141 -e4iune Ne??e-5)n En G1n41-u* 572
Ş&ie e* 0e,1 6e +e15u6-1R P)1&e, /i 6)1&e 03 e-1 0e,1 0e )1(enii -e56)n51.i*i 0u
e*i0)6&e-e*e /i 61&-u*e*e +e 6u/01/i nu /&i1u2 !0e/&i1 0-e+e1u En ()+ 0*1- 03 1u +e<1 ?10e 0u )
0)n&1(in1-e, +1- Gen-J 0-e+e1 03 10e15&1 nu e-1 1&I& +e 6e-i0u*)153 6e 0I& 63-e12 Vi-u5u*
6-in+e1, En?*)-e1222 +1- 16)i (u-e12 PIn3 /i 61-1Ai&u* +in ?e(eie (u-i5e2 Nu e-1 ()(en&u*
6)&-i,i& +in 1n /i e-1 un *)0 6-)5& 1*e5 6en&-u 1 0u*&i,1 ) e6i+e-()?i@ie 6*1n&1-3 in&e-5&e*1-3,
+103 10e5&1 e-1 01Au*2 T)1&e 10e5&e1 0)*6)-&1u 0)n,in43&)- 6en&-u ) 1&e-iA1-e ?)-@1&3222 +1-
0u( -3(Ine1 0u *u(ini*e +in 0e-R ;u( -3(Ine1 0u i(6*1n&u-i*eR !ni *1 -In+u*, )1(enii 01-e
5u5@ine1u 03 ?u5e5e-3 -36i@i +e eH&-1&e-e/&-i 6-e&in+e1u /i 03 ?u5e5e-3 +eA.-301@i222 eH1(in1@i222
?)-@1@i 53 5e 5u6un3 un)- i(6*1n&u-i222 &)1&e 10e5&e1 e-1u ni/&e i+ei 1&I& +e ?-eu+iene, En0I&
16-)16e 03<@i 5&I-ne1u -I5u*222
Gen-J E/i +3+u 5e1(1 03<* 6-in+e1 5)(nu* /i &-e53-i 1&I& +e &1-e, 03 610'e&u* +e5?30u& +e
01-ne 6en&-u ')&+)4 Ei 03Au +in 6)1*3 6e A361+32 Nu, nu<* 6-in+e1 5)(nu* 6u- /i 5i(6*uQ
()@3i12 #iu1 5e 4)*i5e +eP1 +e /i (1i (u*&3 *u(in3, i1- *u(e1 En0)nPu-3&)1-e 0363&15e )
nu1n@3 1-+eAi03 (1&32 Pi0i)1-e*e<i e-1u 6i5&-ui1&e 0u A361+3 6-)1563&32 D103 1- ?i ()@3i& (1i
+e61-&e, 1- ?i En0e6u& 53 5?)-3ie2
Se 50u&u-3 +e A361+3 /i 5e -i+i03 En 6i0i)1-e, 0-i56In+u<5e 0In+ (u/0'ii 5&-i41-3 En
6-)&e5&2 Se ui&3 *1 01-ne1 03Au&3 En A361+3 0u un 5en&i(en& 61-03 +e -e6u*5ie, 16)i 5e 16*e03,
) E(610'e&3 *1 *)0 /i ) ,I-E En&-<unui +in .uAun1-e*e '1inei2 S<1- 6u&e1 53 En0e163 53<i ?103
+in n)u 0u )0'iu* (1i &I-Aiu2 S6e-1 +in &)1&3 ini(1 53 nu 5e En&I(6*e 15&1, +1- nu 6u&e1i ?i
5i4u- ni0i)+1&32
T N)ne5J e<n 56i&1*, 56u5e .-u502 G1.1- nu 1,e1 0e ,)i1 53 56un32
T N)ne5J e<n 56i&1* 0u D* ;enu/iu2 !0)*) &-e.uie 53 -3(In32 E *1 &e-16ie in&en5i,32
O ne.unie2 O ne.unie eH6-i(1&3 En 0u,in&e2 Î/i 6-in5e 50'iu-i*e +e .)01n0i +in n)u, 5e
-u43 53 nu i 5e .*)0'eAe 561&e*e 0I& &i(6 5&3&e1 16*e01&, 16)i 5e E(6in5e En .e@e /i 1*une03 +in
n)u En 0)n&inu1-e1 u-(e*)-, A361+1 En0e6In+ 10u( 53 5e En+e5e1503 En Pu-u* *ui, i1- Aiu1
En&une0In+u<5e2
;In+ E/i +3+u 5e1(1 03</i 1(in&i5e 53 i1 01-ne1 6en&-u ')& +)4, +1- ui&15e 6u/01 *ui
N)ne5J 801 53 nu (1i 6)(ene1503 +e 6u/01 *ui9, 1,1n515e 6-e1 (u*& 01 53 5e (1i En&)1-03 +in
+-u(2
12
Se )6-i *1 0ee1 0e 5<1- ?i 6u&u& 53 ?ie &-ei 5?e-&u-i +e )-3 (1i &I-Aiu, ui&In+u<5e &I(6 0u
)0'ii 5&-In/i *1 u-(e*e !-0&i0 ;1&<u*ui2 Nu (1i -3(35e5e +e0I& ) *i03-i-e +in *u(in1 10e*ei
Ai*e, +1- e-1 En+e1Pun5 53</i +e1 5e1(1 03 u-(e*e F 0e (1i -3(35e5e +in e*e F 0)&e1u .-u50 *1
+-e16&1 /i in&-1u En 63+u-e2
In&-1u En 1?u-i5i&1 +e pădure2 De 0e in&-15e N)ne5J 8/i Pe&e, +103 e-1 /i Pe&e 0u e*9 En
63+u-eR ;e *)4i03 1,e1 15&1, 0In+ Dee6 ;u&<u* 0)n&inu1 +-e6& /i *1 ,e+e-e, ) 5&-1+e*3 1*.3
6-in&-e 0)610ii +in 0e En 0e (1i En&une01@iR
T Dee6 ;u&<u* (e-4e 56-e n)-+<,e5&, 56u5e, 5&In+ En *)0 0u 50'iu-i*e En+-e6&1&e unu*
56-e 0e*3*1*& /i 0u 610'e&u* +e ')& +)4 i,in+u<i<5e +in .uAun1-u* '1inei2 D-u(u* 56-e
(141Ainu* *ui =)55e*in F 0e* 15?1*&1& F nu 6)1&e ?i *1 (1i (u*& +e 61&-u Oi*)(e&-i Pu(1&e +e
1i0i2 N)ne5J /&ie 15&12 %ete /&ie 15&12 Şi &)&u/i222 snowmo!ile&u* (e-4e222 Î/i -i+i03 .-1@e*e
15e(ene1 .-1@e*)- unui 0e15, e5&i(In+2 Snowmo!ile& u* (e-4e 16-)16e +-e6& 56-e nord2 De
0eR
P)1&e 03 /&i1 -356un5u*2 ;e-u* e-1 (1i *u(in)5 En +i-e0@i1 (141Ainu*ui *ui =)55e*in, +e
61-03 10)*) 1- ?i ?)5& ()n&1&3 ) (u*@i(e +e .e0u-i2 !uAe1 'u-ui&u* e*i0)6&e-e*)-, 0In+ (1i
&1-e, 0I& (1i En0e&, +1- (e-eu +in 10ee1/i +i-e0@ie2 Pe (35u-3 0e 5e 16-)6i1, 5e 1/&e6&1 53 1u+3
A4)()&u* /i 1*&)- (1/in3-ii 4-e*eB 01(i)1ne +e 16-),iAi)n1-e, 4ene-1&)1-e 6)1&e2 Din56-e e5&
En03 5e (1i 1uAe1u 6I-Ii&u-i*e En+e63-&1&e 1*e ?)0u-i*)- +e 1-(3, +1- (1-e1 +e5?3/u-1-e +e
?)-@e 5e 1?*1 En ()+ 0*1- En +i-e0@i1 6e 01-e (e-4e1 e*2
T !u -i+i01& ) .1A3 +e )6e-1@iuni *1 (141Ainu* *ui =)55e*in, 56u5e Gen-J2 I1- N)ne5J
nu ,-e1 53 1Pun43 10)*)2
I+ee1 10e5&1 i 5e 63-e1 *ui Gen-J 1 ?i .i*e&u* 0I/&i43&)-2 D)1- 03222 nu mai era ni0i un
N)ne5J, nu<i 1/1R Nu (1i e-1 +e0I& n)-u* ,e56e-1*2
T Nu<i 1+e,3-1&, 56u5e2 N)ne5J<i En03 10)*)2 N)ne5J<i En 56i&1* 0u D* ;enu/iu2 !5&1<i
n)-u*B D* ;enu/iu2
!6)i, &-i(i@In+ *1 ni(i0 80e* 6u@in +in 0I&e</i +3+e1 e* 5e1(19B
T !Su@ eR !Su@ +iS15R
Gen-J 5e ui&3 En 5u5, En A361+1 0e-nu&3 8e-1 0u (u*& (1i 6u@in 4-3.i&3 01 nin5)1-e1 +e
+in1in&e, 0e* 6u@in 6In3 10u(, +1- En0e6e1 53 5e E(6),3-eAe9, 01 /i 0In+ 1- ?i 0-eAu& 03 10)*),
un+e,1, 5e 1?*1 un Du(neAeu 01-e<* 5&u+i1 0u 10-i.i1 0u-1&3, 0'i1- +103 +i5&1n&3, 1 unui )(
+e /&iin@3 01-e 5e ui&3 *1 un 61-1(e0i 0u( 5e -35u0e/&e2
T De56-e 0e +-10uS ,)-.e50R !i ,-e) i+eeR
Ni0i ,)-.3 +e -356un5, +)1- ) ,e0'e 1(in&i-e2 E*, Pe&e, Be1,e- /i 0u 5)@i1 *ui N)ne5J
635&-15e-3 un 5e0-e& En (1-&ie &-e0u&2 ;1-*1 ?u5e5e +e 63-e-e 03 N)ne5J e-1 (1i .ine 53 nu /&ie
03 i 5e )6-i5e ini(1 +e +)u3 )-i, 6-i(1 +1&3 i(e+i1& +u63 0e<* u-015e-3 61-1(e+i0ii En
1(.u*1n@3 /i 1 +)u1 )1-3 *1 50u-& &i(6 +u63 0e 1Pun5e5e *1 56i&1*2 N)ne5J /&i1 03 ?u5e5e
16-)16e 53 +e1 0)*@u*, +1- nu 80e* 6u@in +in 0I&e /&i1 Gen-J9 /i c4t +e 16-)16e2 I1- +103 N)ne5J
5u?e-i5e ,-e) eH6e-ien@3 4en %[.*e-<R)55 +e 63&-un+e-e En &une*u*<0u<*u(ini@1<*1<0163&, ?ie )
@inu5e 6en&-u e*, ?ie ) ui&15e +1&)-i&3 +e5e*)- +)Ae +e 1ne5&eAi0e /i +e 1n1*4eAi0e 01-e<i
?u5e5e-3 1+(ini5&-1&e2
"n &une& ,eni 56-e e* +in56-e 5u+ 0u ) ,i&eA3 En?-i0)/3&)1-e /i Gen-J 5e 16*e03,
+u0In+u</i (Iini*e *1 u-e0'i, En ,-e(e 0e ) e501+-i*3 +e 1,i)1ne +e *u6&3 0u &u-.)-e10&)1-e,
Pu+e0In+ +u63 5une&, 5&-3.3&u n)-ii +e +e15u6-1 *ui2 Nu ,3Au ni(i0, +1-, 0In+ &une&u*
&u-.)-e10&)1-e*)- +i563-u *1 ?e* +e -e6e+e 0u( 163-u5e, 5e En+-e6&3 +in 561&e 0u 6u*5u*
.3&In+u<i &1-e En &I(6*e2 O1uK ;-i5&)15eK Îi &-e0u 6-in 4In+ 03 un 15&?e* +e ,101-( &-e.uie 53
?i 6-)+u5 /i .1Ae*e 1e-iene +in Pu-u* I-1Ou*ui En Ai*e*e +e +in1in&e +e )6e-1@iune1 Fu-&un3 En
De/e-&2
Bu.ui&u* 10e*1 6u&e-ni02 În5e(n1 15&1 )1-e 03 S&1&e*e "ni&e 1*e !(e-i0ii &)0(1i
in&-15e-3 En -3A.)i E(6)&-i,1 un)- ?iin@e +in&-<) 1*&3 *u(eR T-3i1 0u(,1 En&-<un -)(1n +e G2
=2 >e**5R Gen-J 5i(@i un ?I*?Ii& 6u&e-ni0 /i 16353&)- 5u. 5&e-n2 D103 1/1 e-1, 10e5& +u/(1n
5<1- 6u&e1 53 1i.3 0e,1 (1i (u*& +e0I& +)1- ,-e) 0I&e,1 5u&e +e -10'e&e S0u+ -u4ini&e +e
6-)+u0@ie 5),ie&i03 6e 01-e 53 i *e 1-un0e En 016 "n0'iu*ui S1((J 01 -i6)5&32
Dă uitării asta2 Nu po1i 6ace nimic 9n pri.in1a asta2 "e te aşteaptă pe tine de& aici
9nainte, asta&i 9ntre!area2 "e te aşteaptă:
"-ui&u* 1,i)1ne*)- 5e &-1n5?)-(15e +eP1 En&-<un (u-(u-2 B3nui1 03, &)&u/i, 1,e1u 53 5e
En&)1-032 Şi 6)1&e ,)- 1+u0e /i ni/&e 6-ie&eni 0u e*e2
T D)u3 03-3-i 01-e 5e +e561-& En&-<) 63+u-e EnA36eAi&3, nu 1/1 &-e.uie 6u53 6-).*e(1R
;e,1 +e 4enu* 35&1, )-i0u(2
S3 (e1-43 (1i +e61-&e 6e u-(e*e snowmo!ile&u*ui nu e-1 0u 1+e,3-1& ) )6@iune2 !,e1
53 *e 6i1-+3 En En&une-i0u* +e 6e5&e ) )-3, /i, )-i0u(, 10e15&3 n)u3 03+e-e +e A361+3 1,e1 53 *e
/&e1-432 Se ,1 &-eAi -3&30in+ +eA)-ien&1&222 1/1 0u( e-1 ?)1-&e 6-).1.i* /i N)ne5J 10u(2
Su56inIn+, Gen-J En&)1-5e 561&e*e u-(e*)- +e snowmo!ile /i 0)n&inu3 53 (e1-43 +e<1
*un4u* +-u(u*ui2
1M
Pe 0In+ 5e 16-)6i1 +e *)0u* un+e Dee6 ;u& 5e une1 0u /)5e1u1 0u +)u3 .enAi +e
0i-0u*1@ie 0un)50u&3 5u. nu(e*e +e S71nnJ P)n+, Gen-J e-1 16-)16e 6-e1 ).)5i& 53 5&e1 En
6i0i)1-e, +1-3(i&e 53 (1i /i 50'ieAe2 Î/i 5i(@e1 (u/0'ii +in 0)165e 01 /i 0In+ 1- ?i ?)5& ni/&e
6*i0u-i +e 0e1i u+e2 Ni0i (301- *u(ini*e +e *1 )-iA)n&u* n)-+<,e5&i0, 10u( 0u (u*& (1i
6u&e-ni0e, 51u 5une&u* ()&)1-e*)- /i 1* e*i0)6&e-e*)- nu<i (1i )?e-e1u (u*& 0)n?)-&2 În ?1@1 *ui
5e 1?*1 un u*&i( +e1* 1.-u6& /i *un42 De 61-&e1 0e1*1*&3, Dee6 ;u& 1Pun4e1 *1 5?I-/i& /i En0e6e1
S71nnJ P)n+2 !0)*), 5<1- 6u&e1 53 En&I*ne1503 (1/ini, (1i 0u 5e1(3 +103 En0e6u5e-3 53 1i.3
*)0 (i/03-i +e &-u6e2
T G1i+e, 56u5e2 G1i+e, '1i+e, '1i+e2 R3(15e, &)&u/i, un+e 5e 1?*1 6en&-u En03 ) ,-e(e2
Nu ,)i1 53 &-e103 +e1*u*2 M1i .ine 5u. +e1*, +e0I& 6e5&e +e1*
5D
, 56u5e e*2
!0e5&e1 63-e1u 53 1i.3 ) En5e(n3&1&e, +1- 6-).1.i* 03 nu e-1u +e0I& un 1*& non seSuitur
i+i)&2 Pe *In43 15&1, nu 1,e1 un+e 1*&un+e,1 5e +u0e2
5D N)0 +e 0u,in&eB underhill X 5u. +e1* /i, En 10e*1/i &i(6, nu(e*e *ui O7en "n+e-'i**Q /i
o.erhill X 6e5&e +e1*
Se 16*e03 /i (1i *u3 ni/&e A361+3 F En En&une-i0, A361+1 +in (Iini*e ?30u&e 03u/ 1-3&1 01
) ?1@3 +e 6e-n3 (i032 În4'i@i un ,I-? +e *i(.3 nu 6en&-u 03 i<1- ?i ?)5& 5e&e, 0i 6en&-u 03 nu
,)i1 53 5e 6un3 +in n)u En (i/01-e2 Lu(ini*e ,enin+ +in56-e (141Ainu* *ui =)55e*in e-1u (1i
.*In+e 01 *u(ini*e 6e 01-e e* /i 0u Pe&e *e ,3Au5e-3 Pu0In+u<5e 6e 0e- FS&au 9ntors0 5&-i415e
Be0OJ, 15e(ene1 ?e&i@ei /eAIn+ En ?1@1 &e*e,iA)-u*ui +in ?i*(u* 10e*1 ,e0'i 1* *ui S&e,en
S6ie*.e-49, En53 *ui Gen-J Ei 6*30e1u 0u(,1 0'i1- (1i 6u@in2 T)1&e ()&)1-e*e /i 4ene-1&)1-e*e
10e*e1 63-e1u 0u(,1222 În?)(e&1&e2
T !i +-e6&1&e, ie6u-i*3, 56u5e2
!6)i, ?iin+03 En&-<1+e,3- nu 1,e1 1*&3 )6@iune, 6)-ni En 5u5u* u*&i(u*ui +e1* 01-e 5&3&e1
En&-e e* /i ) /)5e1 En &)1&3 6u&e-e1 0u,In&u*ui2
14
Se )6-i En ,I-?u* +e1*u*ui, -e56i-In+ 5101+1& /i 16*e01& 6e5&e .e@e*e +e 50'i1&2 VIn&u*
5u?*1 (1i 6u&e-ni0 1i0i 5u5 /i 63-e1 03<i 63&-un+e ?3-3 )6-e*i/&i 6-in '1ine2 Pi0i)-u* E* +u-e1
10)*) un+e ?u5e5e E(6un5 +e 5e(n1*iA1&)- /i Gen-J 5e En&-e.3 +in n)u +103 nu 0u(,1
1+36)5&e1 ) 0)*)nie (i03 +e 0iu6e-0i -)/ii<1u-ii 5u. .1n+1Pu* i(6-),iA1&2 E-1 6-e1 En&une-i0
53 5e ui&e /i, +1& ?iin+ ?16&u* 03 5in4u-1 ,e5&e .un3 1- ?i ?)5& 53 nu 6-i(e1503 ni0i ) ,e5&e,
6)1&e 03 1/1 e-1 (1i .ine2
T Ti(6u* En0e&ini /i -e1*i&1&e1 5e<n+)iQ E(.*InAi&)-u* +e )u3 (e-5e ?3-S 1 5e )6-i2
Nu (1i -3(35e5e 6i0 +e 51,)1-e En 0In&e0e*u* 35&1, 1/1 03 6)-ni En P)5u* +e1*u*ui 03&-e
-356In&i1 En ?)-(3 +e T un+e 5e 5?I-/e1 Dee6 ;u&<u*2
Ve-51n&u* 10e5&1 1* +e1*u*ui e-1 (1i 1.-u6& /i, 0u-In+, Gen-J (1i (u*& 50'i1 +e0I&
u(.*12 P-in5e ,i&eA32 Nu /&i1 +103 0ee1 0e 5i(@e1 e-1 &e-)1-e, 1(uA1(en& 51u un 1(1*41(
ne53n3&)5 1* 10e5&)- +)u32 "n *u0-u e-1 5i4u-B (e-4e1 6-e1 -e6e+e, 1,In+ En ,e+e-e 4-1+u*
503Au&, 16-)16e ineHi5&en&, +e ,iAi.i*i&1&e /i En+e(In1-e1 *ui, 01-e e-1 *1 ?e* +e -u4ini&3 01 /i
0*e(e*e 0e<i @ine1u 50'iu-i*e 6-in5e +e .)01n0i2 ;)610ii &-e0e1u ?1n&)(1&i0ii 6e *In43 e*, i1-
*ui Ei &-e0u 5u.i& 6-in 4In+ 03 &)1&e 6-).*e(e*e *ui 5e 6u&e1u -eA)*,1 +in&-<) 5in4u-3 *),i&u-32
Nu S)*u@i1 Ge(in471J e-1 0e1 ,1*1.i*3, 6In3 *1 u-(32 Ie/i-e1 +in 10e15&3 5i&u1@ie 6u&e1 ?i
nu(i&3 S)*u@i1 B)n)2
;30iu*1 Ei ?u 5u?*1&3 +e ,In+ +e 6e 0162 Se En&in5e +u63 e1 En&-<un 4e5& -e?*eH, unu*
+in&-e .e@e ?*u&u-In+ En ?1@1 *ui +)1- 6e Pu(3&1&e ,iAi.i* En En&une-i0, /i +in&-<)+1&3 5e &-eAi
?3-3 e0'i*i.-u2 !,e1 53 ?103 ) &u(.3 En A361+32 P)1&e 03 35&1 e-1 un *u0-u .un, 1&I&1 &i(6 0I&
nu 1,e1 53</i -u63 .*e5&e(1&u* +e 6i0i)-2 ;3+e-e1 E* ,1 )6-i +in 1,In&, 0e* 6u@in2 V1 &-e.ui
16)i +)1- 53 5e -i+i0e /i 53222
Lu(ini 163-u-3 +in En&une-i0, -e?*e0&)1-e (1-i ()n&1&e 6e un 1u&)01(i)n /i, En1in&e 01
,e+e-e1 *ui 53 5e 6i1-+3 En&-<) 0e1@3 )-.i&)1-e, Gen-J ).5e-,3 03, 0e,1 0e 5e(3n1 0u )
01(i)ne&3 0u 6*1&?)-(3, e-1 61-01& +e<1 0u-(eAi/u* Dee6 ;u& R)1+<u*ui2 Re?*e0&)1-e*e 1,e1u
?3-3 En+)i1*3 5enA)-i +e (i/01-e2 În ?1@1 *)- 5e ?)-(15e un 0)-+)n +e )1(eni2
T ST!IK Ei 0)(1n+3 ) ,)0e En?-i0)/3&)1-e 1(6*i?i01&32 !- ?i 6u&u& ?i ,)0e1 *ui
Du(neAeu2 ST!I S!" TR!=EMK
Gen-J 03Au *1 63(In& &1-e /i 5&-I(.2 S0'iu-i*e Ei 03Au-3 +in 6i0i)1-e2 O 4*eAn3 i 5e
En+)i +e5&u* +e +u-e-)5 53<* ?103 53 5&-i4e2 Î/i 6ie-+u un .3@Q 0e*3*1*& 5e -u65e 6e *1 Pu(3&1&e2
!e-u* Ei ie/i +in 6*3(Ini En&-<) eH6i-1@ie 0)(6*e&3, 5101+1&3 /i En4'e@1&32 !*une03, A361+1
1+unIn+u<i<5e En&-e 6i0i)1-e*e *1-4 +e50'i5e, 16)i 5e )6-i2 Me(.-e*e i 5e 1/eA15e-3 En+)i&e
En&-<) ?)-(3 0e 1+u0e1 0u A,15&i012
În0e6u 53</i -e0u6e-eAe ,e+e-e1 /i 1uAi A4)()& +e 61/i 6-in A361+32 Se )6in&i /i -eu/i
53 5e -i+i0e En /eAu&2 În03 nu</i +3+e1 5e1(1 +103</i -u65e5e 51u nu 0e,12
Ş15e .3-.1@i 5e 1?*1u *1 ,-e) &-ei 5u&e +e (e&-i En P)5u* +e1*u*ui +e un+e 5e 1?*1 e*2
"(.-e*e *)- e-1u in0-e+i.i* +e e*)n41&e /i +e ?-14i*e 6e A361+1 6-)1563&3, ?in3 01 6-1?u* +e
+i1(1n&e2 Pu-&1u 0u &)@ii 01n1+iene2 !,e1u 0u &)@ii (3/&i &-1n561-en&e 01-e *e 10)6e-e1u 4u-1
/i n15u* F 10e5&e1 63-e1u (1i e?i0ien&e 01 (3/&i*e +e Au4-3,i& 6e 01-e *e 435i5e e* En /)6-)nu*
snowmo!ile&u*ui, En53 1,e1 ) .3nui1*3 03 En+e6*ine1u 10e*1/i -)*2
B3-.1@ii 6u-&1u, +e 15e(ene1, /i 1-(e 1u&)(1&e, &)1&e En+-e6&1&e 56-e e*2 !0u(, *ui
Gen-J i 5e 63-e1 (1i (u*& un n)-)0 03 ui&15e =1-1n+<u* *ui N)ne5J /i 6-)6-i1 51 6u/03
>in0'e5&e- *1 (1/in32 D103 1- ?i +e@inu& ) 1-(3, +eP1 1- ?i 6u&u& 1,e1 En 6*u5 0u ) +uAin3, 51u
0'i1- (1i (u*&, +e 43u-i En 0)-62
T Nu 0-e+ 03 5un& 0)n&1(in1&, 0-)n03ni e*2 Nu /&iu +e 0e ,3 &e(e@i, +1- nu 0-e+222
T ÎN PI;IO!REK
V)0e1 *ui Du(neAeu, +in n)u2 Venin+ +in56-e 01(i)ne&32 B3-.1@ii +in ?1@1 *ui ).&u-1u
0e* 6u@in +in 5&-3*u0i-e1 *u(inii /i Gen-J 6u&u ,e+e1 /i (1i (u*@i )1(eni *1 6)1*e*e +e1*u*ui,
10)*) un+e 5e En&I*ne1u +-u(u-i*e2 ;u &)@ii 1,e1u 1-(e, (1i 6u@in 0e* 0u 6)-&1,)0e12
T Nu 0-e+ 03 +103 6)&222
T ÎN PI;IO!RE A"(M0 0)(1n+3 Du(neAeu /i unu* +in&-e .3-.1@ii +in ?1@1 *ui ?30u
) eH6-e5i,3 (i/01-e 50u-&3 /i A,I0ni&3 0u ,I-?u* @e,ii +e *1 6u/032
Gen-J 5e -i+i03 5101+1& En 6i0i)1-e2 Îi &-e(u-1u 6i0i)1-e*e /i 4*eAn1 6e 01-e /i<)
50-In&i5e 4e(e1, +1- &)1&e -eAi5&1u 0u 5&)i0i5(, 0e* 6u@in 6en&-u ()(en&2 Ast6el se 9ncheie
călătoria 9m!l4n-itorului de ouă, 4In+i e* /i En0e6u 53 -I+32 B3-.1@ii +in ?1@1 *ui 5e ui&1-3
unu* *1 0e*3*1*& En4-iP)-1@i /i, 0u &)1&e 03</i En+-e6&1-3 +in n)u 1-(e*e 03&-e e*, Gen-J 5e 5i(@i
.ine 53 15i5&e ?ie /i nu(1i *1 10e15&3 50u-&3 +e()n5&-1@ie 1 e()@ii*)- u(1ne2
În 5&-3*u0i-e1 e0*1&1n&3 1 -e?*e0&)1-e*)- ()n&1&e 6e 6*1&?)-(1 01(i)ne&ei, Gen-J ,3Au
0e,1 A30In+ En A361+3 F Ei 03Au5e +in .uAun1- 0In+ 1*une015e2 În0e&, /&iin+ 03 -i503 53 ?ie
E(6u/01&, 5e 16*e032
T N" !TIN=E !I!K 5&-i43 Du(neAeu 6-in 6)-&1,)0e1 Lui +in 01.in1 01(i)ne&ei /i,
10u(, 6In3 /i .3-.1@ii +in P)5u* +e1*u*ui -i+i01-3 1-(e*e, un 50u-& .un 435i&, En&une-i0, 6-ie&en
,e0'i, 6In+in+u<* +in ?ie01-e ,I-? +e @e1,32
T I1 ) 4u-3 +e 0301& /i +3 0)*@uS, 56u5e Gen-J F un1 +in&-e 5?)-@3-i*e 0e*e (1i -eu/i&e
1*e *ui Be1, F /i -i+i03 610'e&u*2 Î* En&in5e 03&-e .3-.1@ii En1-(1@i /i (1501@i +in ?1@1 *ui,
AI(.in+2
T Vin En 610e En nu(e*e En&-e4ii u(1ni&3@i, 56u5e2 ;ine ,-e1 un ')& +)4R
;!PITOL"L DOISPRE#E;E
NONESU IN SPIT!L
1
E-1 un ,i52
Nu +3+e1 i(6-e5i1 unui ,i5, +1- 15&1 &-e.ui1 53 ?ie2 În 6-i(u* -In+, 6en&-u 03 (1i &-3i5e
Aiu1 +e 0in0i56-eAe0e (1-&ie ) +1&3, i1- *ui i 5e 63-e1 ) ne+-e6&1&e ()n5&-u)153 53 (1i ?ie
ne,)i& 5<) &-3i1503 i1-3/i2 În 1* +)i*e1 -In+, 6en&-u 03</i 6u&e1 1(in&i &)& 5)iu* +e *u0-u-i
6e&-e0u&e En 0e*e )6& *uni 50u-5e En&-e (iP*)0u* *ui (1-&ie /i (iP*)0u* *ui n)ie(.-ie F 0u( Ei
1Pu&15e 6e 0)6ii *1 &e(e*e +e 0153, 0u( ,)-.e1 ;1-*1 *1 &e*e?)n 0u 6-ie&ene*e ei 8(u*&e 0un)5<
0u&e *1 /e+in@e*e N1-0)&i0i*)- !n)ni(i9, 0u( @inu5e un 0u-5 *1 G1-,1-+222 /i</i 1(in&e1 /i
*uni*e +e 4i(n15&i03 -e0u6e-1&)-ie, +e5i4u-2 T)1&e 16*e03-i*e ne5?I-/i&e, &)1&e @i6e&e*e
).)5i&)1-e 50)15e 1&un0i 0In+ En0'eie&u-i*e i 5e ?*eHi)n1u +in n)u, 1', 1&I& +e En+3-3&ni0e2 Î/i
1(in&e1 0u( Ei 56u5e5e *ui Ne1nnie M)-in, &e-16eu&u* *ui, 03 nu (1i -eAi5&32 E1 Ei 56u5e5e 03
,1 -eAi5&12 L10-i(i*e +e 6e ?1@1 *ui, AI(.e&u* *1-4 +e 6e<1 ei 8AI(.e&u* 10e*1 )+i)5 +e
/0)*3-i@39 /i, En ?in1*, ?16&u* 03 5<1 +),e+i& 03 1,u5e5e +-e6&1&e2 ReAi5&1, e* e-1 ()&)-1/u* 01-e
-eAi5&1, En53 0e 6-e@ 1 &-e.ui& 53 6*3&e1503 10e* ()&)-1/K
Î/i 1(in&e1 &)1&e 10e5&e *u0-u-i /i (u*&e 1*&e*eB 0u( 0).)-I5e +in 61& 6en&-u 6-i(1 +1&3,
0u( 5e /&e-5e5e *1 ?un+ 6en&-u 6-i(1 +1&3, n)16&e1 10ee1 +in 6-i(e*e Ai*e 1*e *ui (1i, 0In+ 5e
+u5e5e *1 0u*01-e 56unIn+u</iB Am să trec şi peste asta 6en&-u 6-i(1 +1&3, n)16&e1 10ee1 +in
u*&i(e*e Ai*e 1*e *ui (1i, 0In+ e* /i 0u ;1-*1 ?30u5e-3 +-14)5&e 6en&-u 6-i(1 +1&3 +e 0In+
1,u5e5e e* 100i+en&u*ui, +u63 01-e<i 56u5e5e ) 4*u(3 ,e0'eB "um se 6ut porcii spinoşi: "u
mare gri@ă2 Î/i 1(in&e1 03 5e ui&15e *1 ?)0u-i*e +e 1-&i?i0ii +e #iu1 E-)i*)-, 0u /)*+u* /i 61-&e1
+e 5u5 1 0)165ei +u-In+u<* 01 +-10uSQ E/i 1(in&e1 03 (In015e 6e6ene ,e-+e +e P1&-u Iu*ie,
50ui6In+ 5e(in@e*e En i1-.3 /i ui&In+u<5e *1 ;1-*1 /i *1 5u-)-i*e ei 0u( Pu01u .1+(in&)n, 0u
/)*+u* /i 61-&e1 +e 5u5 1 6i0i)-u*ui En03 +u-In+u<*, +1- nu 0'i1- 1&I& +e -3uQ E/i 1(in&e1 03<*
5un15e Gen-J En 5e6&e(.-ie F D)1- 01 53 &e ,e-i?i0$, 56u5e5e F /i 03 +i50u&15e-3 +e56-e &)&
5)iu* +e *u0-u-i, in0*u5i, +e56-e eH0u-5i1 1nu1*3 +e ,In3&)1-e *1 Bi,u10 +in n)ie(.-ie ,ii&)-2
Si4u- 03 ,in$, Ei 56u5e5e N)ne5J, ?3-3 53 /&ie 0I& +e 6u@in Ei ,1 6*30e1 53 @in3 un =1-In+ En
(Iini2 V)-.i5e-3 +e56-e 5*uP.e*e *)- 8N)ne5J @inu5e 0u-5u-i En u*&i(e*e &-ei 536&3(Ini 1*e 5e<
5iunii +e ,1-3, (i/0In+u<5e 6e 1&un0i En @)63i&u-i +eP1 +e5&u* +e 56-in&ene9, ,)-.i5e-3 +e56-e
?1(i*ii*e *)-, +e56-e 03-@i*e 6e 01-e *e 0i&i5e-3 /i +e56-e ?i*(e*e 6e 01-e *e ,3Au5e-3Q Gen-J Ei
56u5e5e +in n)u, 1/1 0u( ) ?30u5e /i En i1nu1-ie, 03 Pe&e .e1 6-e1 (u*&2 N)ne5J, &-e0u& +eP1
6-in&-<un -3A.)i E(6)&-i,1 1.uAu*ui +e (e+i01(en&e 0u 5)@i1 51, nu ,-u5e5e 53 +i50u&e +e56-e
15&1, +1-, 0In+ Gen-J Ei 0)(uni015e 5u4e5&i1 *ui Be1,e- +e 1 &-e0e 6-in De--J 6en&-u 1<* ,e+e1
6e Du++i&5 ;1,e** *1 ?ine*e 536&3(Inii *)- +e ,In3&)1-e, N)ne5J 16-).15e en&uAi15(1& i+ee12
T-e0u5e 6-e1 (u*& &i(6 /i nu 5e 0)(61-1 ni(i0 0u ) 615&i*3 +e Du++i&5 01 53<n,e5e<*e/&i )
6e-5)1n32 De 15e(ene1222
T Gen-JR En&-e.15e e*2 Ne<1( ?30u& 6*1nu-i 53<* ,iAi&3( 6e Du++i&5, nu<i 1/1R T-e.ui1
53 (e-4e( +e #iu1 S?In&u*ui P1&-i0O2 Nu<(i 1(in&e50 15&1, +1- 1( 435i&<) 50-i53 6e 14en+1
+e .i-)u2
T M+1, Ei -356un5e5e Gen-J2 ;3 &)& 1i 1+u5 ,)-.1, 1/1 e2
T S<1 Ai5 0u n)-)0u* i-*1n+eAi*)-, '3R
;1 -eAu*&1& 1* 10e5&)- 1(in&i-i, N)ne5J e-1 0)n,in5 03 Aiu1 +e 0in0i56-eAe0e (1-&ie
1,u5e5e +eP1 *)02 EHi5&1u &)& ?e*u* +e +),eAi 01-e 5u5@ine1u 10e15&3 i6)&eA3, 01*en+1-u* +e 6e
.i-)u* 53u ?iin+ P-).1 !2 Şi, &)&u/i, i1&3<*e +in n)u, i1&3 10e*e I+e En0u-03<*u(e222 i1- 10u(,
)', *1 +-10uS, 0I& +e 0)-e0& @i 5e 63-e1 asta: 10u( 63-e1 03 Aiu1 +e 0in0i56-eAe0e e (1i ,ine
01 ni0i)+1&32
În1in&e, 1(in&i-e1 10e*ei Ai*e 5e En0e@)/1 6e *1 Ae0e +i(ine1@12 Se 1?*15e En .i-)u,
.In+u</i 01?e1u1 /i 1+unIn+ un ()-(1n +e 03-@i 6e 01-e 53 *e +u03 En .i-)u* 53u +e *1
De61-&1(en&u* +e I5&)-ie, un+e 5e 435e1 ) (153 +e LE;T"RĂ =R!T"ITĂ PE B!#!
;!RNET"L"I DE ST"DENT2 Nu ?u5e5e ?e-i0i&, +1- nu</i 6u&e1 1+u0e 1(in&e 6en&-u ni(i0
En *u(e +e 0e2 P)&-i,i& 10e*ei1/i 14en+e +e .i-)u 6e 01-e 435i5e En5e(n1-e1 En&I*ni-ii
ne)n)-1&e +in /16&e56-eAe0e (1-&ie +e<1 (e-4e /i +e<1<* ,iAi&1 6e Du++i&5, 1,u5e5e /i )
En&I*ni-e 6en&-u 0in0i56-eAe0e (1-&ie 0u un 5&u+en& 6e nu(e D1,i+ De?uni1O2 N)ne5J nu</i
1(in&e1 01-e ?u5e5e 5u.ie0&u* 10e*ei En&I*ni-i, +1- 435i5e (1i &I-Aiu un .i*e@e* +e *1 unu* +in&-e
15i5&en@ii *ui +in 1nii &e-(in1*i 0u 6-i,i-e *1 un e5eu En&I-Ai1& 1* *ui De?uni1O F -e6e-0u5iuni*e
6e &e-(en 50u-& 1*e ;u0e-i-ii N)-(1n+e F 1/1 03 6-e5u6une1 03 10e5&1 &-e.uie 53 ?i ?)5&
5u.ie0&u*2 T)&u/i, 0e<* 6u&e1 ?10e ne?e-i0i& 6e 6-)?e5)-u* 15)0i1& =1-J N)ne5J *1 un e5eu
0)(6en51&)-iuR
Ne?e-i0i& 51u nu, ?-e+)n15e 0e,1, ?-e+)n15e, 16)i (u-(u-15e 0u,in&e*e, 01-e 16-)16e 03
nu 1,e1u 5en5B *es we can, yes we can&can, great gosh a Amighty yes we can&can2 Du63
10e15&1, (1i 635&-1 0I&e,1 ?-In&u-i +e 1(in&i-e F 0u( Ei u-15e *ui ;)**een, 5e0-e&1-1
De61-&1(en&u*ui, ) Ai ?-u()153 1 S?In&u*ui P1++J, 0u( 0u(63-15e un %hoeni7 +e B)5&)n +in
&)n)(1&u* 6en&-u Ai1-e +e *1 ie/i-e1 +in 0*3+i-e, 0u( 1-un015e un .3nu@ En 0u&i1 +e 51H)?)n 1
unui 0'e*i)5 0In+ 16-)16e 1Pun5e5e +in0)*) +e 6)+, +e 61-&e1 ;1(.-i+4e<u*ui, ?iin+u<i (i*3
+e 0'e*i)5 ?iin+03 6u-&1 un 5,e&e- 5u.@i-e, i1- ,In&u* 01-e 5u?*1 +in56-e ')&e*u* ;'1-*e5 e-1
&3i)5 F +1-, En (1-e 61-&e, 0ee1 0e</i 1(in&e1 +in 6e-i)1+1 +e +u63 0e ?30u5e ()-(1nu* 0u
03-@i*e 6en&-u +)n1@ie e-1 En&une-i0u*2 ;un)/&in@1 Ei -e,eni5e En 56i&1*, ) +1&3 0u ,)0e1 10ee1
(u-(u-1&3 +in&-<) 01(e-3 ,e0in3B Dă rog, opri1i& .ă, nu mai suport, 6ace1i& mi o in@ec1ie,
unde&i Marcy, o .reau pe Marcy2 S1u 6)1&e 03 56u5e5e unde& i #onesy, 9l .reau pe #onesy2 V)<
0e1 .3&-Inei ()-@i in5inu1n&e2 M)1-&e1 01-e 5e 6-e?30e1 1 ?i un 610ien&2 M)1-&e1 01-e<i
6ie-+u5e u-(1 F 5i4u-, e-1 6)5i.i* 15&1, 56i&1*u* e-1 (1-e, e-1 En@e51& 6In3 *1 -e?uA 0u +u-e-e,
&-1n56i-1 14)nie 6-in &)@i 6)-ii F i1- 10u(, .3&-In1 ()1-&e in5inu1n&3 En0e-01 53<* 435e1503
+in n)u2 În0e-01 53<* 6303*e15032 În0e-01 53<* 0)n,in43 53 5e 6-e+e1 5in4u-2
De +1&1 10e15&1, En53, En&-e4 10e* En&une-i0 .ine ,eni& 01-e ?)-(15e 5u.5&1n@1
100i+en&u*ui +i563-u5e2 De +1&1 10e15&1 nu<i u-e1A3 *ui ;)**een +)1- ) #i 1 S?In&u*ui P1++J
?e-i0i&3, Ei (1i 56une /i ) 4*u(3B "um 9i mai spui unui medic proctolog din #amaica: (n
%o$emon2 Ie5e +in 0*3+i-e, 10e5& ,ii&)- 5ine F /ine*e *ui +in noiem!rie E 03*3&)-in+ En 016u*
53u +in (1-&ie 15e(ene1 unui 61514e- 0*1n+e5&in2 Vii&)-u* *ui 5ine 1u+e /ine*e +in (1-&ie
4In+in+B "e -i 6rumoasă s&a do.edit a 6i, En ,-e(e 0e 6)-ne/&e 6e P)5 56-e En&I*ni-e1 51 0u
+e5&inu* +in ;1(.-i+4e2 În0e1-03 53<i 56un3 5ine*ui +in (1-&ie 03 15&1<i ) i+ee 6-)15&3, ) i+ee
grotesc +e 6-)15&3, 03 5e 6)1&e 50u&i +e *uni En&-e4i +e 14)nie +)1- 0'e(In+ un &1Hi 51u *uIn+
&-)*ei.uAu*, +1- nu 6)1&e 63&-un+e 6In3 *1 e*2 P)1&e 03 &)1&e 6),e/&i*e /&iin@i?i0)<?1n&15&i0e
+e56-e 03*3&)-i1 En &i(6 6e 01-e *e<1 0i&i& 0In+ e-1 1+)*e50en& 1,e1u +-e6&1&eB &-e0u&u* nu 5e
6)1&e 50'i(.1, )-i0I& +e (u*& 1i En0e-012
T-1,e-5e1A3 6)+u* /i, 0'i1- +103 ,In&u* e -30)-)5, e* 5e .u0u-3 +e 5)1-e*e 01-e<i
*u(ine1A3 ?1@1 /i +e ?e*u* En 01-e -1Ae*e *ui 5e 561-4 En&-<un (i*i)n +e 0i).u-i 50*i6i&)1-e En
?e-e5&-e*e ')&e*u*ui ;'1-*e52 ;In&3 ) 5e0,en@3 +in Ge-e ;)(e5 &'e Sun$, 16)i 5e En&)1-0e *1
P)in&e- Si5&e-5B *es we can& can, great gosh a Amighty2 Î/i *e143n3 5e-,ie&1 6e -i&(u* (e*)+iei2
În3un&-u 1-e 51n+,i/u*2 ;u (1i)neA32 M((, 56u5e5e Gen-J2 !R!#, 56u5e5e Gen-J2
I1&3 /i 51H)?)ni5&u* /i, 5u-6-iA3B nu 5e 1?*3 *1 0163-u* 6)+u*ui M155 !,e, 0i (1i +e61-&e,
*In43 01(6u5u* MIT
51
, En ?1@1 unui1 +in&-e 10e*e 0iu+1&e (i0i -e5&1u-1n&e in+iene2 T-e(u-3
+in 01uA1 ?-i4u*ui, e 0'e* /i 1-e ni/&e &3ie&u-i 6e 501*6 01-e 56un 03 n<1 ?)5& ?30u& 53 ?ie
.3-.ie-2 Nu+e0In+ +u63 ?e*u* En 01-e 0In&3 6ie51 T'e5e F))*i5' T'in45$ 5e 6)1&e 6-e5u6une
03 n<1 ?)5& ?30u& ni0i 53 ?ie 0In&3-e@, i1- N)ne5J ,-e1 53<i 56un3 53 5e ?103 &I(6*1-, 51u 10&)-,
51u &e-)-i5&, )-i0e En 1?1-3 +e (uAi0i1n2 În 50'i(., N)ne5J 0'i1- E* En0u-1Pe1A3, 1-un0In+ En
0u&i1 801-e e +-161&3 En 01&i?e1 6u-6u-ie 503()/1&39 &i6u*ui nu .3nu@u* 6e 01-e /i<* 1(in&e1, 0i
un En&-e4 6u(n +e (3-un@i/ F *u0-u-i*e 15&e1 ne0'i.Aui&e
52
, 0'i1- 1/12 D3 ,in1 6e 6-i(1
5&-3*u0i-e 01*+3 1 5)1-e*ui +u63 ) i1-n3 ?-i4u-)153Q +3 ,in1 6e 0I& +e .ine 5e -eA)*,15e 5i&u1@i1
*ui De?uni1O2
S1H)?)ni5&u* E/i -)&e/&e )0'ii +u63 N)ne5J, (u*@u(in+u<i, +1- 0)n&inuIn+ 53 0In&e2
N)ne5J 5e 4In+e/&e *1 ) 1*&3 4*u(3B "um 9i mai spui unui sa7o6onist cu carte de credit: (n
optimist2
Me-4e (1i +e61-&e, *e43nIn+u</i 5e-,ie&1, ne6*e0In+ u-e0'e1 *1 N)ne5J 0e* +in*3un&-u,
0e* 01-e 1 En)&1& 0)n&-1 0u-en&u*ui +in56-e *un1 n)ie(.-ie 15e(ene1 unui 5)()n 03*3&)- En
&i(62 >'ei, #onesy, opreşte&te2 "4te.a secunde ar tre!ui să 6ie destul2 )eagă& 1i şireturile sau
ce.a2 8De4e1.1, 6)1-&3 ()015ini2 ;u-In+ ,1 6u-&1 /i un 0)-5e& +e 4'i6529 )a intersec1ia de
colo se .a 9nt4mpla, cea la care s&a oprit ta7iul, intersec1ia dintre Mass A.e şi %rospect2
%e&acolo .a trece un !ătr4n, un pro6esor de istorie epui-at, conduc4nd un )incoln own
al!astru& 9nchis, şi te .a i-!i ca pe& o pernă2 >
D1- nu 1Pu&3 *1 ni(i02 O-i0I& +e &1-e 1- 5&-i41, nu 1Pu&3 *1 ni(i02 Linii*e +e &e*e?)n 5un&
*1 63(In&2 Nu &e 6)@i En&)1-0e En &i(6, nu<@i 6)@i )()-E .uni0u*, nu<* 6)@i E(6u/01 6e Lee
G1-,eJ O571*+ 0In+ 10e5&1 En4enun0'e1A3 *1 ?e-e15&-1 +e *1 e&1Pu* /15e 1* De6)Ai&u*ui +e
;1-&e Ş0)*1-3 +in TeH15, 0u 6uiu* *1 0u6&)- 0)n4e*1& En&-<) ?1-?u-ie +e 01-&)n *In43 e* /i 0u
1-(1 0)(1n+1&3 6-in 6)/&3 1@in&i&3 56-e 5&-1+3, nu &e 6)@i )6-i 6e &ine En5u@i 53 &-1,e-5eAi
in&e-5e0@i1 5&-3Aii M155 !,e 0u P-)56e0&, +u0In+u<@i 5e-,ie&1 En (In3 /i un eHe(6*1- 1*
Ai1-u*ui %hoeni7 E 6e 01-e nu<* ,ei 0i&i ni0i)+1&3 F *1 5u.5i)1-32 Ne cerem scu-e, domnule,
dar liniile au că-ut la păm4nt unde.a 9n regiunea #e66erson, e& o cur.ăsărie pe cinste acolo,
apelul dumnea.oastră nu poate 6i preluat222
!6)i, )', D)1(ne, 15&1 +1 n)u&1&e F (e51Pu* este 6-e*u1&K ;In+ 1Pun4e *1 0)*@u* 5&-3Aii,
0In+ 5&3 10)*) *1 0u-.3, 6e 6un0&u* +e<1 63/i 6e &-e0e-e1 +e 6ie&)ni, 1&un0i este 6-e*u1& 16e*u*K
T ;u(R 56une, /i .3-.1&u* 01-e 5&3 *In43 e*, 6-i(u* )( 01-e 5<1 16*e01& 15u6-1 *ui
En&-<un &-e0u& 01-e 10u( 1- 6u&e1 ?i En 5?I-/i& /&e-5, 5e ui&3 *1 e* 0)n&-1-i1& /i 56uneB >Eu n<1(
56u5 ni(i0$, 01 /i 0In+ 1- (1i ?i ) 1 &-ei1 6e-5)1n3 0u ei2 N)ne5J +e<1.i1 E* 1u+e, ?iin+03 este
) 1 &-ei1 6e-5)1n3, En*3un<&-u* *ui e5&e ) ,)0e, un1 01-e 5e1(3n3 5u56e0& +e (u*& 0u 1 *ui, )
,)0e 01-e 5&-i43 *1 e* 53 -3(In3 6e &-)&u1-, 53 nu 63/e1503 En 5&-1+3222
!6)i 1u+e 6e 0ine,1 6*In4In+2 Se ui&3 +e 61-&e1 0e1*1*&3 1 5&-3Aii P-)56e- /i, )',
D)1(ne, 10)*) 5e 1?*3 Duddits, Du++i&5 ;1,e** +eA.-301&, 0u eH0e6@i1 50u&e0e*)- /i, 6e &)1&3
?1@1, e (InPi& 0u 0e,1 (1-)2 Se1(3n3 0u 0i)0)*1&1, +1- N)ne5J /&ie 0e e +e ?16&2 E căcat de
c4ine, .15&1-+u* 3*1 +e Ri0'ie *<1 ?30u& 53<* (3nIn0e, 6In3 *1 u-(3, i1- )1(enii +e 10)*) &-e0
ne6353&)-i, i4n)-In+u<*, 01 /i 0In+ Du++i&5 ni0i n<1- ?i 10)*)2
T Du++i&5K 5&-i43 N)ne5J2 Du++i&5, 5&1i 6e *)0, )(u*e, ,in *1 &ineK
Şi 5e n36u5&e/&e En 5&-1+3 ?3-3 53 5e 15i4u-e, 61514e-u* +in*3un&-u* *ui ne6u&In+ ?10e
1*&0e,1 +e0I& 53 (e1-43 ) +1&3 0u e*, En@e*e4In+ En 0e*e +in u-(3 03 eH10& 1/1 /i eH10& +in
10e5& ()&i, 1,u5e5e *)0 100i+en&u* F .3&-Inu*, +1, .3&-Inu* 0u !*A'ei(e- En ?1A3 in0i6ien&3 nu
51 !0-)ni( 6en&-u Massachusetts Institute o6 echnology 8In5&i&u&u* Te'n)*)4i0 +in
M15510'u5e&&59
52 1*uAie *1 &i&*u* (e*)+iei +e +in1in&e T'e5e F))*i5' T'in45$ 8Lu0-u-i*e 15&e1 ne0'i.Aui&e$9
1,e1 0e 53 01u&e *1 ,)*1nu* unei (1/ini, 5i4u-, +1- 10e15&1 ?u5e5e +)1- ) 61-&e +in ()&i,u*
100i+en&u*ui2 ;e1*1*&3 61-&e, 150un53 6In3 10u( En En&une0i(e1 01-e E(6-e5u-15e 100i+en&u*,
e-1 10e15&1B E* ,3Au5e 6e Du++i&5 /i ) *u15e 6u- /i 5i(6*u +in *)0, ui&In+ 53 5e 15i4u-e2
M1i ,e+e /i 1*&0e,1B un +e5en i(en5, 0e,1 15e(ene1 unei 01601ne 6en&-u ,i5e 01-e
une/&e *1 un *)0 &)@i 1nii &-3i@i 6In3 53<* En&I*ne1503 6en&-u 6-i(1 +1&3 6e Du++i&5 ;1,e**, En
197:, 0e,1 01-e une/&e En 10e*1/i &i(6 /i ,ii&)-u*2
Lu(in1 5)1-e*ui 0*i6)0e/&e 6e 5u6-1?1@1 unui 61-.-iAQ ).5e-,3 15&1 0u 0)1+1 )0'iu*ui
53u 5&In42 Se 16-)6ie ) (1/in3, 5e 16-)6ie 6-e1 -e6e+e2 B3-.1&u* 01-e 5&3&u5e 1*3&u-i +e e* 6e
&-)&u1- En 0u-.3, +)(nu* Eu<N<1(<S6u5<Ni(i0, 5&-i43B P3Ae1, 1(i0e, 63Ae1K$, +1- N)ne5J
+e<1.i1<* 1u+e2 Fiin+03, En 561&e*e *ui Du++i&5, 6e &-)&u1-, 5e 1?*3 un 0e-., un 0e-. (1-e /i
?-u()5, 16-)16e *1 ?e* +e (1-e 01 un )(2 !6)i, 0u 6u@in En1in&e 53<* *),e1503 (1/in1, N)ne5J
,e+e 03 0e-.u* este un )(, un .3-.1& 6u-&In+ ) 030iu*3 6)-&)01*ie /i ) ,e5&3 +e 5e(n1*iA1-e,
6)-&)01*ie /i e12 Pe u(3-u* *ui, 1i+)(1 unei (150)&e 'i+)15e, 5e 1?*3 ) ,ie&1&e ?3-3 6i0i)1-e,
0u )0'i en)-(i /i ne4-i, 5e(3nIn+ 0u ) ne,35&ui032 ;)1+1 ei F 51u 6)1&e 03 e un &en&10u* F
e5&e En0)*30i&3 En Pu-u* 4I&u*ui .3-.1&u*ui2 "um dracuA am putut crede că&i un cer!: 4In+e/&e
N)ne5J, +u63 01-e<* iA.e/&e Lin0)*n<u*2 !u+e un 6)0ne& 1(1-ni0 /i En?un+1& 0In+ i 5e -u6e
/)*+u*2
2
Ni0i u-(3 +e En&une-i0, nu +e +1&1 10e15&1Q *1 .ine /i *1 -3u, 1u ?)5& ()n&1@i 5&I*6i +e
i*u(in1& 6e !*ee1 !(in&i-ii2 ;u &)1&e 10e5&e1, i(14ini*e 5un& 0)n?uAe, 01 /i 0In+ e+i&)-u* +e
i(14ine 1- ?i .3u& 6-e1 (u*& *1 6-InA /i 1 ui&1& 0u( &-e.ui1 53 5e +e5?3/)1-e 10@iune1 6),e/&ii2
În 61-&e, 15&1 5e En&I(6*3 /i +in 01uA1 ?e*u*ui 0iu+1& En 01-e &i(6u* 1 ?)5& (u&i*1&B 5e 61-e 03
&-3ie/&e &-e0u&u*, 6-eAen&u* /i ,ii&)-u*, &)1&e +e)+1&32
Aşa călătorim noi, 56une ) ,)0e, /i N)ne5J E/i +3 5e1(1 03 e ,)0e1 6e 01-e 1 1uAi&<)
6*In4In+ +u63 M1-0J, 0e-In+ ) inPe0@ie2 O dată ce .ite-a de accelera1ie depăşeşte un anumit
ni.el, toate călătoriile se trans6ormă 9n călătorii 9n timp2 Amintirea stă la temelia oricărei
călătorii2
B3-.1&u* +e *1 0)*@, +)(nu* Eu<N<1(<S6u5<Ni(i0, 5e 16*e103 15u6-1 *ui, E* En&-e1.3
+103 e .ine, ,e+e 03 nu e, 16)i 5e ui&3 En 5u5 /i 56uneB ;ine 1-e un &e*e?)n 0e*u*1-R Ti6u* 35&1
1-e ne,)ie +e<) 1(.u*1n@32$ ;In+ E/i En1*@3 016u*, N)ne5J ).5e-,3 03 .3-.1&u* 1-e ) &3ie&u-3
(i03 5u. .3-.ie, .unu* +)(n Eu<N<1(<S6u5<Ni(i0 /i<1 ?10u&<) 6-).1.i* +i(ine1@3, ?3-3 01
(301- 53</i +e1 5e1(12 "e dulce0 4In+e/&e N)ne5J, 16)i ?i*(u* 51-e /i i1&3 un &i6 .3&-In
E(.-301& En&-<un 61-+e5iu ne4-u 6)n)5i& /i 6u-&In+ ) 63*3-ie +e ?e&-u F 53<* nu(i( 6e
&e(.e*u* 10e5&1 En ,I-5&3 .unu* +)(n ;e<1(<F30u&2 Se 6*i(.3 ?3-3 En0e&1-e, 6unIn+ 10e15&3
En&-e.1-e &u&u-)-2 S6une 03 5<1 ui&1& 1*&un+e,1 6en&-u ) 0*i63 /i 1&un0i 1 5i(@i& ) A+-un0in3&u-3
F 0e<1( ?30u&R S6une 03 nu i<1u 6*30u& ni0i)+1&3 (1/ini*e (1-i F 0e<1( ?30u&R S6une 03
nu</i 1(in&e/&e nu(e*e 0)(61niei +e 15i4u-3-i, +1- 03</i 56un 5in4u-i O1(enii MIini*)-
!Pu&3&)1-e F 0e<1( ?30u&R Se ,e+e ) 61&3 10)*) un+e 5e En&I*ne50 0-30ii 61n&1*)ni*)- *ui, i1-
N)ne5J 5&3 En&in5 En 5&-1+3 /i nu</i 6)1&e -e6-i(1 un 5)i +e (i*3 eH156e-1n&3 6en&-u .3/in)5u*
35&1 .3&-In F /i<1- +)-i 53<i 6)1&3 56uneB Dacă .rei să ştii ceXai 6ăcut, uită& te la pantalonii
tăi2 Ai 6ăcut trea!a mică, Y& E& 6utu& i& D2
Fi*(u* 51-e +in n)u2 !0u( 5un& /i (1i (u*@i )1(eni 1+un1@i En Pu-u* *ui2 P1- ?)1-&e
En1*@i /i N)ne5J 5e 4In+e/&e 03 e 01 /i 0In+ 1i 15i5&1 *1 ) En()-(In&1-e ,3AIn+ &)&u* +in
6e-56e0&i,1 0e*ui +in 5i0-iu2 !5&1<* ?10e 53</i 1(in&e1503 ) 6),e5&e 50-i53 +e R1J B-1+.u-J,
0-e+e 03 5e 0'e1(3 T'e ;-)7+$
5M
, En 01-e, )1(enii 01-e 5e 1+un3 *1 *)0u* 100i+en&e*)- F
En&)&+e1un1 10ei1/i F E@i ')&3-350 5)1-&1 6-in 0ee1 0e 56un2 D103 5&1u En Pu-u* &3u /i (u-(u-3
03 nu<i 0'i1- 1/1 +e -3u, 1 1,u& n)-)0 0<1 0)&i& (1/in1 En u*&i(1 0*i63, ,ei 5u6-1,ie@ui2 D103,
6e +e 1*&3 61-&e, )1(enii 01-e 0)(6un (u*@i(e1 En0e6 53 56un3 *u0-u-i +e 4enu*B Arată rău
51u Nu cred că .a supra.ie1ui, ,ei (u-i2 În&)&+e1un1 10ei1/i )1(eni2 În&)&+e1un1 10e*e1/i
0'i6u-i 4)1*e, 1,i+e2 ;u-i)/ii 01-e &-e.uie ne163-1& 53 ,1+3 5In4e*e /i 53 1u+3 4e(e&e*e
-3ni&u*ui2
În 0i)-0'ine*e +e )1(eni +i(6-ePu-u* *ui, eH10& En 561&e*e .unu*ui +)(n
5M Mu*@i(e1$
Eu<N<1(<S6u5<Ni(i0, N)ne5J E* ,e+e 6e Du++i&5 ;1,e**, 10u( 0)(6*e& E(.-301& /i 0u-1& F
?3-3 (u5&3@i +in 0301& +e 0Iine, 0u 1*&e 0u,in&e2 Şi M0;1-&'J e 10)*)2 Să& l numim !unul
domn Iată& Eu& Stau& la& (şă& şi&<at, 4In+e/&e N)ne5J2 Şi (1i e 0ine,12 "n )( 0enu/iu2 D)1-
03 nu e +e*)0 )(, nu 0u 1+e,3-1&Q e-1 eH&-1&e-e5&-u* 01-e 5&3&e1 En 561&e*e *ui En ,-e(e 0e e*,
N)ne5J, 5e 1?*1 *1 u/1 .3ii2 O0'i i(en/i /i ne4-i +)(in3 ) ?1@3 01-e nu 1-e 1*&?e* ni0i ) 1*&3
&-353&u-32 Pie*e1 *ui 6un4i&3 +e e*e?1n&, 1&I-nIn+ En 6*iu-i, e (1i En&in53 10u(Q .unu* +)(n
ET<Te*e?)ne1A3<!0153 n<1 En0e6u& En03 53 0e+eAe (e+iu*ui En0)nPu-3&)-2 D1- ) ,1 ?10e2 În
0u-In+, *u(e1 10e15&1<* ,1 &)6i 01 10i+u*2
Ni&a e7plodat capul, En0e1-03 N)ne5J 53<i 56un3 )(u*ui 0enu/iu, +1- ni0i un 0u,In& nu<i
ie5e +e 6e .uAeQ 4u-1 nu ,-e1 53 i 5e +e50'i+32 Şi, &)&u/i, .unu* +)(n ET<Te*e?)ne1A3<!0153
61-e 53<* 1u+3, ?iin+03 10e* 016 0enu/iu 5e En0*in3 u/)-2
E pe moarte, 56une 0ine,1 /i, En1in&e 01 ?i*(u* 53 51-3 +in n)u, N)ne5J E* 1u+e 6e .unu*
+)(n ;e<1(<F30u&, 0e* 01-e *<1 *),i& /i i<1 5?3-I(1& /)*+u* 15e(ene1 unei ?1-?u-ii +e 6)-@e*1n
ni(e-i&e En&-<un 6)*i4)n +e &i-, (3-&u-i5in+ 0ui,1 Oamenii o!işnuiau să& mi spună că semăn
cu )awrence +el$2
M
Se 1?*3 in0)n/&ien& En&-<) 1(.u*1n@3, +1- 5e 6)1&e ,e+e1, &-3ie/&e ) eH6e-ien@3
eH&-10)-6)-1*3 1+e,3-1&3 /i, (1i e 0e,1 n)u, 0e,1 0e ni(eni nu 5<1 +e-1nP1& 53<i 56un3 (1i
&I-AiuB in&-3 En 5&1-e V<&1' 1&un0i 0In+ (e+i0ii Ei &1ie 61n&1*)nii, 50)@In+ *1 i,e1*3 un /)*+
01-e 1-1&3 01 /i 0In+ i<1- ?i ()n&1& 0ine,1 +)u3 0*1n@e (1-i /i +i5&)-5i)n1&e +e+e5u.&2 V<&1',
/&ie 0u eH10&i&1&e 0e En5e1(n3 15&1, ?iin+03 e* /i 0u ;1-*1 nu 6ie-+ ni0i)+1&3 un e6i5)+ +in
Spitalul de urgen1ă, 5e ui&3 0'i1- /i *1 -e*u3-i*e +e 6e TNT2 I1&3 03 5)5e50 *1(e*e*e
+e?i.-i*1&)-u*ui, i1&3 /i (u0)Ai&3@i*e 10e*e12 "nu* +in&-e 61-1(e+i0i 6)1-&3 un 0-u0i?iH +e 1u-
*1 4I&Q 10e5&1 Ei 1&in4e *ui N)ne5J n15u* 0In+ .unu* +)(n P1-1(e+i0 5e 16*e103 6e5&e 0ee1 0e
+e ?16& e5&e un 01+1,-u2 S?in&e ?u&1i, a murit 9n am!ulan1ă0 De 0e nu i<1 56u5 ni(eni
ni0i)+1&3 03 1 (u-i& En 1(.u*1n@3R !u 0-eAu& 03 6)1&e nu *<1- in&e-e51, 03 *e ,1 -356un+eB
G3<'3, 1( ?)5& 6e<10)*), 1( ?30u& 15&1, 1( /i &-i0)u in50-i6@i)n1&R
T Me-4eK 5&-i43 0e*3*1*& 61-1(e+i0 /i, 0'i1- En1in&e 53<* *),e1503 /)0u* e*e0&-i0, /)?e-u*
5e ui&3 En 561&e /i e* ).5e-,3 03 e (1(1 *ui Du++i&52 E*iHi-u* ,ie@ii E* *),e/&e 16)i, i1- 0)-6u*
*ui &-e51-e, 01-ne1 *ui 1*.3 ,i.-e1A3 6e )15e, 0u( 1- 56une Pe&e, /i, +e/i N)ne5J 0e* 01-e 5e
ui&3 *1 50en3 nu 1-e 0)-6, 5i(&e *1 ?e* +e .ine e*e0&-i0i&1&e1, un !um (1-e /i &1-e, 01-e<i
16-in+e 5i5&e(u* ne-,)5 15e(ene1 un)- 1-&i?i0ii2 L3u+1& ?ie Ii5u5, En 4enun0'i 0u &ine, 1*e*ui12
P1-&e1 +in e* 01-e 5e 1?*3 6e &1-43 51*&3 15e(ene1 unui 6e/&e 50)5 +in 163, 16)i 5e
*ini/&e/&e2 P1-1(e+i0u* 5&In+ 6e ,ine En 561&e*e R).e-&ei ;1,e** 5e ui&3 *1 0)n5)*1 161-1&u*ui
/i 56uneB
T O, )(u*e, nu, *inie +-e16&3, (1i +3<i ) /1-P32
Şi, 0In+ 0e*3*1*& in+i,i+ Ei +3, ?i*(u* 51-e, i1- N)ne5J 5e 1?*3 En&-<) 51*3 +e )6e-1@ie2
Nu, 5&1i, nu<i eH10&2 O parte 1 *ui 5e 1?*3 En 51*1 +e )6e-1@ie, +1- 0e1*1*&3 61-&e 5e 1?*3 En
561&e*e unui 4e1( /i 5e ui&3 En3un&-u En 51*32 M1i 5un& +)i +)0&)-i 1i0i, +1- nu (1ni?e5&3 ni0i
un 6i0 +e in&e-e5 ?1@3 +e e?)-&u-i*e +e6u5e +e e0'i61 +e )6e-1-e 6en&-u 1<* ()n&1 +in n)u
*1)*1*&3 6e N)ne5J<Du(6&J2 !0e/&i1 En0in4 un P)0 +e 03-@i2 De15u6-1 016e&e*)- *)-, ?*u&u-In+
En .-iA1 +e 1e- 1+u53 6-in 41u-1 +e En03*Ai-e, 5e 1?*3 01601n1 6en&-u ,i5e +e *1 Bi,u102
N)ne5J nu 5i(&e ni0i ) +)-in@3 53 ,1+3 0e 5e En&I(6*3 En 561&e*e 4e1(u*ui F nu<i 6*10e
0-1&e-u* En5In4e-1& i501& 10)*) un+e i<1 ?)5& /)*+u* /i ni0i 5&-3*u0i-e1 +i1?1n3 1 ?-14(en&e*)-
+e )5 01-e ie5 +in e*2 De/i, En 5&1-e1 *ui 10)-6)-1*3 +e 10u( nu 1-e un 5&)(10 01-e 53<i +e1
5&1-e1 +e 4-e1@3, Ei e5&e, &)&u/i, 4-e1@32
În 561&e*e *ui, unu* +in&-e +)0&)-ii Pu03&)-i +e 03-@i 56uneB Duddits a determinat 6elul 9n
care ne& am modelat2 El a 6ost momentul nostru de culme2 L1 01-e, 0e*3*1*& -356un+eB "re-i:
I1- N)ne5J E/i +3 5e1(1 03 (e+i0ii 5un& Gen-J /i Pe&e2
Se En&)1-0e 56-e ei /i nu (1i 61-e 1 ?i 10)-6)-1*, ?iin+03 ).5e-,3 ) u(.-3 +in -e?*e0@i1
51 En 4e1(u* 0e +3 En 51*1 )6e-1&)-ie2 Nu (1i e N)ne5J2 Nu (1i e uman2 Pie*e1 *ui e 0enu/ie
/i )0'ii *ui 5un& .e0u-i ne4-e ie/i&e +in ?1@1 *ui ?3-3 n152 ! +e,eni& unu* +in&-e ei, unu* +in&-e222
(nul dintre omule1ii cenuşii, 4In+e/&e e*2 Aşa ni se spune2 (nii ne spun şi
cioroi& spa1iali2
De50'i+e 4u-1 0u 4In+u* +e<1 6-)nun@1 (301- ) 61-&e +in 10e5&e *u0-u-i 51u 6)1&e
6en&-u 1<i 0e-e ,e0'iu*ui 53u 6-ie&en 1Pu&)-u* F En&)&+e1un1 5<1u 1Pu&1& -e0i6-)0, +103 1u 6u&u&
F +1- ?i*(u* 51-e +in n)u 8+-10u 53<* i1 6e e+i&)-u* +e i(14ine, 53 .e1 e* En &i(6u* 5e-,i0iu*ui9
/i 5e 1?*3 En 61&, 5e 1?*3 En&-<un 61& +e 56i&1* En&-<) 01(e-3 +e 56i&1*, /i 0ine,1 5&-i43B (nde& i
#onesy, 9l .reau pe #onesy2
Ai .ă-ut: E/i 56une 0u ) 51&i5?10@ie 53-103, am ştiut de la 9nceput că .oia să spună
#onesy, nu Marcy2 E chemarea mor1ii, a Mor1ii, iar eu tre!uie să păstre- tăcerea dacă .reau
să nu mă găsească5 m& a ocolit 9n mul1ime, m&a prins de m4necă 9n am!ulan1ă şi iarăşi m&a
pierdut, iar acum a .enit la spital su! 9n6ă1işarea unui pacient2
Dă rog, opri1i& .ă, ()-(3ie .3&-In1 /i ,i0*e1n1 +n3 M)1-&e 6e 10e* &)n 'i+)5 +e
()n)&)nie *in4u/i&)1-e, nu mai suport, 6ace1i& mi o in@ec1ie, unde& i #onesy, 9l .reau pe
#onesy2
Doi sta 9n pat p4nă c4nd .a 9nceta, 4In+e/&e N)ne5J, oricum nu mă pot ridica, mi s&a
implantat aproape un $ilogram de metal 9n şold şi .or trece c4te.a -ile p4nă să mă pot
ridica, poate o săptăm4nă2
D1-, 56-e )-)1-e1 *ui, E/i +3 5e1(1 03 se ridică, 1-un0In+ *1 ) 61-&e 0u,e-&u-i*e /i
+In+u<5e P)5 +in 61&, /i, +e/i 5i(&e 0u53&u-i*e +e 6e /)*+ /i +e<1 0u-(eAi/u* 1.+)(enu*ui
En&inIn+u<5e /i &3ie&u-i*e +e50'iAIn+u<5e, 50u-4In+ 6e 6i0i)- En P)5 0ee1 0e ?3-3 En+)i1*3 e
5In4e +)n1&, 50u-4In+u<* En 63-u* 6u.i1n, u(eAin+u<*, &-1,e-5e1A3 En036e-e1 ?3-3 53
/0'i)63&eAe, 6-in&-<un (3nun0'i +e *u(in3 5)*1-3 01-e<i 6-)ie0&e1A3 6e 6)+e1 ) u(.-3
&-e03&)1-e, +1- ?)1-&e u(1n3 8ni0i u-(3 +e )(u*e@ii 0enu/ii 10u(, (301- +e 15&1 6)1&e ?i
?e-i0i&, ?iin+03 )(u*e@ii 0enu/ii 5<1u 6I-*i&9 /i 1Pun4e *1 u/32 Se 6*i(.3 ne,3Au& En P)5u* unui
0)-i+)-, &-e0e 6e *In43 ) &1-41 6e -)&i*e 0u ) 6*)503 1/eA1&3 6e e1, &-e0e 6e *In43 +)u3 5)-e
(e+i01*e 01-e +i50u&3 /i -I+ ui&In+u<5e *1 ni/&e ?)&)4-1?ii, &-e0In+u</i<*e +e *1 un1 *1 0e1*1*&3,
/i 5e En+-e16&3 56-e ,)0e1 10ee1 &3-343n1&32 Nu 5e 6)1&e )6-i /i</i +3 5e1(1 03 5e 1?*3 En n)-2
Nu En n)-u* ,e56e-1*, &)&u/i, 1/1 0u( *<1u 5i(@i& Pe&e /i 0u Gen-JQ n)-u* 10e5&1 e 0enu/iu, i1-
e* 6*u&e/&e En*3un&-u* *ui, ) 61-&i0u*3 in+i,iAi.i*3 01-e nu 6)1&e ?i 50'i(.1&3 +e 03&-e n)-, /i
N)ne5J 4In+e/&eB Eu repre-int ceea ce ei căutau2 Nu ştiu cum e posi!il aşa ce.a, dar eu
repre-int e7act ceea ce ei căutau2 /iindcă222 nu mă poate schim!a norul:
D1, En&-<un ?e*2
T-e0e 6e *In43 &-ei u/i +e50'i5e2 ! 61&-1 e En0'i532 Pe e1 5e 1?*3 ) &3.*i@3 6e 01-e 50-ieB
INTR!ŢI, N" ECISTĂ NI;I O INFE;ŢIE !I;I, IL NSU ! P!S DSINFE;TION I;I2
Min1i, 4In+e/&e N)ne5J2 "ruise, sau "urtis, sau cum l&o 6i chem4nd s&ar putea să 6ie
ne!un, dar are dreptate 9ntr& o singură pri.in1ăB eHi5&3 in6ec1ie2
SIn4e*e i 5e 50u-4e 6e 6i0i)1-e +in 1.un+en@3, 61-&e1 +e P)5 1 6iP1(1*ei 51*e e +eP1 +e
un 5&10)Piu<16-in5 FAten1ie, oameni !uni, !ulionul a&nceput să curgă g4rlă, ).i/nui1 53
56un3 .3&-Inu* 0)(en&1&)- +e .)H9, +1- nu 5i(&e 1.5)*u& ni0i ) +u-e-e2 Şi nu 5e &e(e ni0i +e )
in?e0@ie2 E* e5&e uni0 /i n)-u* nu 6)1&e +e0I& 53<* 6)5e+e, nu /i 53<* 50'i(.e2 De50'i+e u/1 /i
in&-32
4
D103 e 5u-6-in5 53<* ,1+3 6e )(u* 0enu/iu 0u )0'i (1-i /i ne4-i En&in5 En 61&u* +e
56i&1*R Ni0i 6)(ene1*32 ;In+ 5<1 En&)-5 6e 03*0Iie /i *<1 ,3Au& 6e &i6u* 35&1 5&In+ En 561&e*e
*ui *1 Bi,u10, 6-)5&),1nu*ui i<1 eH6*)+1& 016u*2 !0ee1 1 ?)5&, En 0iu+1 &u&u-)- *u0-u-i*)-, )
i*u5&-1-e 1 +-10uS +e -eu/i&3 1 unei +u-e-i +e 016 01<n -e0*1(e*e *1 EH0e+-in2 I<1- .341 6e &)@i
En 56i&1*2 T)&u/i, 016u* in+i,i+u*ui 1-1&3 .ine 10u(Q (e+i0in1 ()+e-n3 e (inun1&32
În036e-e1 4e(e +e ?un4i, e 61,)1A1&3 0u eH0-e50en@e -)/ii<1u-ii2 !0e5&e1 1u 0-e50u& 6e
6)+e1, 6e 6e-,1Au* 4e1(u*ui, 6e /i60i*e P1*uAe*e*)-Q /i<1u @e5u& 6InA1 6e 5u6-1?1@1 16*i0ei +e
6e &1,1n /i 6e 5&i0*1 0u 4*u0)A3 8N)ne5J 6-e5u6une 03 e ,)-.1 +e 4*u0)A39 1&I-n1&3 *In43 61&Q
(u5&3@i 50u-&e -)/ii<1u-ii 1&I-n3 +e 0*1n@1 +e *1 u/3 /i +e (1ni,e*1 +e *1 0163&u* 61&u*ui2
;In+ 5e 16-)6ie +e ?iin@1 0enu/ie 0u 0e1-/1?u* &-15 6In3 6e5&e 6ie6&u* En4u5& /i 56In,
).5e-,3 6e n)6&ie-3 +)1- ) 5in4u-3 01-&e 6)/&1*3 0u u-3-i +e En53n3&)/i-e 4-1.ni032 FĂ<TE
BINE ;"RÂNDK 50-ie +e15u6-1 unui +e5en En &u/3 &-i5&3 -e6-eAen&In+ ) @e5&)153 0<un
*eu0)6*15& B1n+<!i+ *i6i& 6e 01-1610e2 I1- +e+e5u.&B DE L! STEVEN SPIELBER= ŞI DE
L! TOŢI PRIETENII TĂI DIN GOLLU>OOD2
Asta& i un .is, eplin de tropi onirici şi de glumi1e cu circuit 9nchis, 4In+e/&e N)ne5J, +1-
nu e 6-e1 0)n,in52 Min&e1 *ui 1(e5&e03 *u0-u-i*e, *e &-i&u-e1A3, *e ?10e (1i u/)- +e En4'i@i&, i1-
15&1 e 0e,1 56e0i?i0 ,i5e*)-Q &-e0u&u*, 6-eAen&u* /i ,ii&)-u* 1u ?)5& 0u &)1&e ?ie-&e *1 un *)0, 0ee1
0e e i1-3/i un 6-)0e+eu )ni-i0, +1- N)ne5J /&ie 03 1- 4-e/i +103 1- &-1&1 &)&u* 01 ni(i0 1*&0e,1
+e0I& un .15( ?-14(en&1& n350u& +in 5u.0)n/&ien&u* *ui2 ;e* 6u@in ) 61-&e +in e* e 1ie,e12
O0'ii ne4-i .u*.u01@i 5e ui&3 *1 e*2 ;e1-/1?u* En0e6e 10u( 53 5e (i/&e /i ?)-(e1A3 ni/&e
u(?*3&u-i *In43 ?iin@1 +in 61&2 ;ee1 0e ie5e +e 5u. e* e5&e ,ie&1&e1<ne,35&ui03 -)/ie&i03 0e i<1
?30u& ?e*u* *ui Be1,2 Se ui&3 ?iH *1 e* 0u 10ei1/i )0'i ne4-i 5&i0*)/i 0In+ 5e (i/03 1Pu&In+u<5e
+e 0)1+3 6In3 6e 6e-n3, un+e 5e En0)*30e/&e *In43 10e* 016 0enu/iu En4u5&2 Nu<i +e (i-1-e 03
5<1 5i(@i& M0;1-&'J 6u@in +e-1nP1& *1 5&)(10, 4In+e/&e N)ne5J2
SIn4e*e 0)n&inu3 53<i 0u-43 6e 6i0i)1-e, *i6i0i)5 01 (ie-e1 /i ?ie-.in&e 01 ?e.-12 Se
50u-4e 6e 6)+e1 /i 1i ?i &en&1& 53 0-eAi 03 ,1 +1 n1/&e-e 0u-In+ unei 0)*)nii 6-)6-ii +in 10e*
(u0e41i -)/ie&i0, 51u ?un4i, 51u 0e<) ?i e*, 03 ,1 +1 n1/&e-e unei 1+e,3-1&e Pun4*e, +1- N)ne5J
e +e 1*&3 63-e-e2 E* e5&e uni02 N)-u* E* 6)1&e 6)5e+1, +1- nu<* 6)1&e 50'i(.12
Nu @oci, nu c4ştigi, 4In+e/&e, 16)i, i(e+i1&B 8şş, şşş, 1ine asta pentru tine2
;-e1&u-1 0enu/ie E/i -i+i03 (In1 En&-<un ?e* +e 51*u&2 !-e &-ei +e4e&e *un4i &e-(in1&e En
un4'ii 6-)?i-ii2 Pu-)i 41*.en /i 4-)5 5u6u-e1A3 +e 5u. e*e2 Şi (1i (u*&3 15&?e* +e 5u.5&1n@3
50*i6e/&e )610 En 6*iu-i*e 6ie*ii /i *1 0)*@u-i*e )0'i*)- ei F 1*e 0-e1&u-ii2
Ai dreptate, chiar că ai ne.oie de& o in@ec1ie, 56une N)ne5J2 O do-ă mică de Drano sau
)ysol, ce.a de genul ăsta2 Să te scoată din min222
!&un0i E* iA.e/&e un 4In+ En4-)Ai&)-Q 6en&-u ) 0*i63, e 1&I& +e 6u&e-ni0 En0I& nu 5e 6)1&e
)6une ?)-@ei 01-e<* &-14e 03&-e 61&2 !6)i En0e6 53 i 5e (i/&e +in n)u 6i0i)1-e*e, *35In+ u-(e
(1-i /i -)/ii En 561&e2
Nu ai de g4nd să& mi !ei s4ngele, nu&i aşa: "um ar 6ace un .ampir:
Fiin@1 +in 61& AI(.e/&e ?3-3 53 AI(.e15032 Noi suntem, at4t c4t mă pot e7prima 9n
terminologia .oastră, .egetarieni2
Mda, atunci cum răm4ne cu <owser
54
de colo: N)ne5J 1-1&3 56-e ne,35&ui01 ?3-3
6i0i)1-e, i1- 10e15&1 +eA,e*e/&e En&-<un -InPe& 4-)&e50 ) 4u-3 6*in3 +e +in@i 5u.@i-i 01 10e*e2 8i
<owser e .egetarian:
8tii !ine că nu e, 56une ?iin@1 0enu/ie, ?3-3 01 +un41 ei +e 4u-3 53 5e (i/&e F &i(6u*
35&1<i un ,en&-i*)0 1 +-10uS +e .un, &-e.uie 53<i -e0un)/&i (e-i&e*eQ 5<1- +e50u-01 +e (inune *1
"ats$ills
55
2 8tii 9nsă şi că nu tre!uie să te temi de el2
De ce: "u ce sunt eu mai di6erit:
Fiin@1 0enu/ie (u-i.un+3 85i4u- 03 e (u-i.un+3, 0)-6u* ei 0e+e1A3, 5e +e50)(6une +in
in&e-i)-9 nu -356un+e, i1- N)ne5J 4In+e/&e En03 ) +1&3B Nu @oci, nu c4ştigi2 !-e ) .3nui1*3 03
10e5&1 e un 4In+ 6e 01-e 6-ie&enu* *ui 0enu/iu 1- +1 )-i0e 53<* 6)1&3 0i&i, +1- nu 1-e ni0i )
/1n53Q 01610i&1&e1 +e<1</i 150un+e 4In+u-i*e e5&e En03 un ()&i, 6en&-u 01-e e +i?e-i&, uni0, i1-
N)ne5J nu 6)1&e 56une +e0I& .i.e la di66Orence 8nu 03 ) /i 56une92
"u ce sunt eu mai di6erit:
"ine& i Duddits: En&-e1.3 ?iin@1 0enu/ie /i, 0In+ N)ne5J nu<i -356un+e, ?iin@1 AI(.e/&e
En03 ) +1&3, ?3-3 53</i (i/&e 0-e5&3&u-1 4u-ii2 %o6tim, spune 6iin1a cenuşie2 Am4ndoi a.em
9ntre!ări la care celălalt nu .rea să răspundă2 )e lăsăm deoparte, ce -ici: )e aşe-ăm cu 6a1a
9n @os2 Ele .or 6i222 cum se numeşte: "um se numeşte asta la @ocul de căr1i:
Aşii din m4necă, 56une N)ne5J2 !0u( 5i(&e (i-)5u* 6u&-eAi0iunii ?iin@ei 10e5&ei12 E
(i-)5u* 6e 01-e *<1 1+u5 M0;1-&'J 0u e* *1 01.1n3, (i-)5u* 56-1Ju*ui 0u e&e-2 Î/i 56une En03 )
+1&3 03 1- ?i &-e.ui& 53<* E(6u/&e 6e ?iu* 3*1 +e 03@e1 01-e -e6e&1 En&-un1 )', Du(neAeu*e, )',
D)1(ne, 1- ?i &-e.ui& 53<* E(6u/&e En1in&e 53 in&-e En3un&-u, un+e e-1 01*+2 S3 ?i *351& 0)*)ni1
+in3un&-u* *ui 53 ()1-3 En ,-e(e 0e 01+1,-u* 5e -30e1 En 561&e*e 150unAi/u*ui *ui +in .3&-Inu*
1-@1-2
Aşii din m4necă, +1, 56une ?iin@1 0enu/ie2 ;1601n1 6en&-u ,i5e 5e 1?*3 10u( 1i0i, e
5u56en+1&3 +e &1,1n /i 5e -)&e/&e u/)- +e15u6-1 016u*ui ?iin@ei 0enu/ii2 )ucrurile astea pe
54 Pe-5)n1P 8.-)1503 @e5&)1539 En&-<un P)0 ,i+e) Nin&en+)
55 ;)(6*eH &u-i5&i0 /i +e -e0-ee-e +e50'i5 6e En&-e141 6e-i)1+3 1 1nu*ui En 5&1&u* Ne7 U)-O,
un+e 5e )-41niAe1A3 (u*&e 56e0&10)*e +e +i,e-&i5(en&
care nu .rem să le ştie celălalt, le .om pune deoparte pentru mai t4r-iu2 )e .4r4m 9n
m4necă2
"e doreşti de la mine:
;-e1&u-1 0enu/ie 5e ui&3 *1 N)ne5J ?3-3 53 0*i6e15032 Din 0I&e</i +3 N)ne5J 5e1(1, ni0i
nu 6)1&e 0*i6iQ nu 1-e ni0i 6*e)16e, ni0i 4ene2
Niun1, nici pleoape, nici gene, 56une ?iin@1, +)1- 03 e ,)0e1 *ui Pe&e 0e1 6e 01-e ) 1u+e
N)ne5J2 3ntotdeauna niuna, niciodată nici una2 "ine& i Duddits:
N)ne5J e 1&I& +e 5u-6-in5 53 1u+3 ,)0e1 *ui Pe&e, En0I& 16-)16e<i -356un+e *1 En&-e.1-e222
0ee1 0e, +e5i4u-, e /i in&en@i1 ?iin@eiB 53<i +eAe0'i*i.-eAe 1&en@i1 5u-6-inAIn+u<*2 Fiin@1 15&1<i
,i0*e1n3, ?ie /i (u-i.un+32 !- ?10e .ine 53</i @in3 41-+1 -i+i01&32 Îi &-i(i&e 1(i0u*ui 53u
0enu/iu ) i(14ine 1 unei ,10i (1-) (1-i, 0u ) 61n01-&3 1&I-1In+u<i *1 4I&2 Pe 61n01-&3 50-ieB
V!;! D"DDITS2
I1-3/i, in+i,i+u* 0enu/iu AI(.e/&e ?3-3 53 AI(.e1503, AI(.e/&e En in&e-i)-u* (in@ii *ui
N)ne5J2 Daca Duddits, spune2 Nu prea cred2
De unde eşti: E* En&-e1.3 N)ne5J2
De pe %laneta P2 Denim de pe&o planetă pe cale de e7tinc1ie ca să m4ncăm pi--a la
DominoAs, ca să 6acem cumpărături 9n rate cu a.ans -ero şi ca să 9n.ă1ăm uşor lim!a
italiană după metoda <erlit-2 De +1&1 10e15&1, ,)0e1 *ui Gen-J2 !6)i, +)(nu*
ET<Te*e?)ne1A3<!0153 5e En&)1-0e *1 6-)6-i1 ,)0e222 +)1- 03, E/i +3 5e1(1 N)ne5J ).)5i& /i
+e*)0 5u-6-in5, ,)0e1 ?iin@ei e ,)0e1 *ui, ,)0e1 *ui N)ne5J2 Şi /&ie 0e i<1- 56une Gen-JB 03 1-e
) '1*u0in1@ie 6e 0in5&e, 6-i0inui&3 +e ()1-&e1 *ui Be1,e-2
Acum n& ar mai spune asta, nici pe departe, 4In+e/&e N)ne5J2 Nici pomeneală2 Acum e
9m!l4n-itorul de ouă, şi 9m!l4n-itorul de ouă cunoaşte mai !ine situa1ia2
'enry: Da muri cur4nd, in+i,i+u* 0enu/iu 56une 0u in+i?e-en@32 MIn1 *ui 5e En&in+e
6e5&e 6*16u(3Q 0e*e &-ei +e4e&e *un4i /i 0enu/ii 6-in+ (In1 *ui N)ne5J2 Pie*e1 ?iin@ei e 01*+3 /i
u501&32
"e .rei să spui: En&-e1.3 N)ne5J, &e(In+u<5e 6en&-u Gen-J222 +1- ?iin@1 (u-i.un+3 +in
61& nu -356un+e2 E un 1*& 15 ,I-I& En (Ine03, 1/1 03 N)ne5J P)103 0u ) 01-&e +in (In3B De ce
m&ai chemat aici:
;-e1&u-1 0enu/ie eH6-i(3 5u-6-iA3, +e/i ?1@1 ei &)& nu 5e (i/032 Nimeni nu&şi doreşte să
moară singur, spune2 Dreau doar să am pe cine.a alături2 8tiu, o să ne uităm la tele.i-or2
Nu .reau222
Dreau neapărat să .ăd un 6ilm2 O să&1i placă şi 1ie2 Se numeşte ;)(615iune 6en&-u
O(u*e@ii ;enu/ii2 <owser0 Dă& mi telecomanda0
B)75e- Ei )?e-3 *ui N)ne5J 0e,1 0e 61-e ) 6-i,i-e -3u,)i&)1-e, 16)i 1*une03 P)5 +e 6e
6e-n3, 0)1+1 *ui ?*eHi.i*3 50)@In+ un ?)/ne& u501& 15e(ene1 unui /1-6e 01-e 5e &I-3/&e 6e5&e
un .)*),1n2 Pe (153 5e 1?*3 ) &e*e0)(1n+3, /i e1 n363+i&3 +e ?un4i2 B)75e- ) 16u03, 5e
En&)1-0e /i 1*une03 En16)i 03&-e 0-e1&u-1 0enu/ie 0u e1 En&-e +in@i2 Fiin@1 0enu/ie Ei +3 +-u(u*
(Iinii *ui N)ne5J 81&in4e-e1 ei nu e -e,)*&3&)1-e, +1- ?16&u* 03 *<1 *351& e, &)&u/i, ) u/u-1-e9, i1
&e*e0)(1n+1, ) En+-e16&3 56-e &e*e,iA)- /i 16153 6e .u&)nu* ON2 I(14ine1 01-e 161-e F u/)-
En0e@)/1&3, +1- +e*)0 ).&u-1&3 +e 6u?u* u/)- 0e 0-e/&e 6e e0-1n F -e6-eAin&3 /)6-)nu* +in
561&e*e 01.1nei2 În (iP*)0u* e0-1nu*ui 5e 1?*3 ) 5i*ue&3 150un53 5u. ) 6-e*1&3 ,e-+e2 Şi, 0'i1-
En1in&e 53 5e +e50'i+3 u/1 /i 53 5e ,1+3 in&-In+, N)ne5J En@e*e4e 03 10e5&e *u0-u-i 1u 1,u& +eP1
*)02 Ve+e&1 +in "ompasiune pentru Omule1ii "enuşii e5&e =1-J N)ne52
Ei !ine, ,)-.e/&e 0-e1&u-1 (u-i.un+3 +in 61&, +in *)0u* 0)()+ 1* (iP*)0u*ui (in@ii 51*e,
am ratat genericul, dar, de 6apt, 6ilmul de& a!ia a& nceput2
EH10& +e 15&1 5e &e(e N)ne5J2
5
"/1 /)6-)nu*ui 5e +e50'i+e /i N)ne5J in&-3 En3un&-u2 Şi 0e (1i 6e5&-i@ e e*, E(.-301& 1/1
0u 6-)6-i1 51 '1in3, 0u (3nu/i*e *ui Be1,e- /i 0u un1 +in&-e ,e0'i*e 030iu*i 1*e *ui L1(1-K
Pen&-u ) 0*i63, N)ne5J 0e* 01-e 5e ui&3 *1 &e*e,iA)- En 01(e-1 +e 56i&1* 8/i<1 *u1& 501unu* 6en&-u
,iAi&1&)-i /i /e+e 10u( *In43 61&u* D<*ui ;enu/iu9 0-e+e 03 N)ne5J 0e* +in /)6-)nu*
snowmo!ile&u*ui +e *1 Bi,u10 1 ?)5&, &)&u/i, in?e0&1&, /i 03 (u/0'iu* 10e*1 -)/u 0-e/&e 6e5&e
&)& 6e 0)-6u* *ui2 !6)i E/i 1(in&e/&e 03 D* ;enu/iu 1 eH6*)+1& 0'i1- En ?1@1 *ui F i<1 eH6*)+1&
016u*, En )-i0e 01A F /i 03 N)ne5J Ei 6)1-&3 -3(3/i@e*e2
Doar că n& ai e7plodat, 56une e*2 Ai222 ce ai 6ăcut: Ni& ai 9mprăştiat semin1ele:
8şş0 56une D* ;enu/iu, i1- B)75e- E/i +eA,e*e/&e ?)-(i+1.i*1 4u-3 6*in3 +e +in@i, 01 /i
0In+ i<1- 56une *ui N)ne5J 53 nu (1i ?ie ne6)*i&i0)52 Ador c4ntecul ăsta, tu nu:
;)*)1n1 5)n)-3 161-@ine ?)-(1@iei R)**in4 S&)ne5, 0u SJ(61&'J ?)- &'e De,i*$, +e5&u*
+e 6)&-i,i&3, 1,In+ En ,e+e-e 03 10e5&1 e /i nu(e*e ?i*(u*ui Fde!utul meu 9n cinematogra6ie,
4In+e/&e N)ne5J, stai să&l .adă "arla şi copiiiG, +1-, +e ?16&, *ui N)ne5J nu<i 6*10eQ +in 0ine
/&ie 0e ()&i,, E* En&-i5&e1A32
"um poate să&1i placă: En&-e1.3 e*, i4n)-In+ +in@ii +eA,e*i@i 1i *ui B)75e- F B)75e- nu
-e6-eAin&3 un 6e-i0)* 6en&-u e*, 1(In+)i /&iu 10e5& *u0-u2 "um poate: Asta ascultau 9n .reme
ce .ă măcelăreau:
3ntotdeauna ne măcelăresc, 56une D* ;enu/iu2 aci, acum, uită&te la 6ilm5 partea asta
curge 9ncet, dar de.ine mai !ună pe parcurs2
N)ne5J E/i E(6-eune1A3 (Iini*e En 6)1*1 *ui -)/ie F 5In4e-1-e1 61-e 53 5e ?i )6-i&, 0e*
6u@in F /i 5e ui&3 *1 "ompasiune pentru Omule1ii "enuşii, En -)*u* 6-in0i61* 0u uni0u* /i
ini(i&1.i*u* =1-J N)ne52
L
"ni0u* /i ini(i&1.i*u* =1-J N)ne5 &-14e 6-e*1&1 +e 6e snowmo!ile, 435e/&e +in 6-i,i-i
.1&e-i1 6e (151 +e *u0-u, En&-<) 0u&ie +e 01-&)n, /i ) ()n&e1A3, 1,In+ 4-iP3 53 1&1/eAe
01.*u-i*e *1 &e-(in1*e*e 0)-e0&e2 ;u 10e5&e1 5e e6uiA3 En (1-e .141Pu* *ui +e 0un)/&in@e
&e'ni0e F e 6-)?e5)- +e i5&)-ie, nu (e01ni0, i1- 1&-i.u@ii*e *ui +e (e/&e- 1* 015ei 5e *i(i&e1A3 *1
1<i 0)n,in4e 6e 0)6ii 53 5e ui&e *1 Gi5&)-J ;'1nne* +in 0In+ En 0In+, En *)0 +e Pena2 ;'ei1 e
En 0)n&10&, i1- *u(ini*e +e *1 .)-+ 5e 16-in+ 0In+ ) En&)1-0e F 1 ()n&1& .ine .1&e-i1, &)&u/i F
+1- ()&)-u* nu 6)-ne/&e2 Ni0i (301- nu &u/e/&e2 S&1-&e-u* 50)1&e un ?e* +e !ru&!rum /i 15&1<i
&)&2
T O, D)1(ne, ), Du(neAeu*e, 50361<(<1- &-e1.1 (1-e, 56une e*, 6-)nun@In+
0u,in&e*e En43*1&e 6e<un &)n ()n)&)n2 Nu e 5i4u- 03 1- 6u&e1 +1 +),1+3 +e 6-e1 (u*&e e()@ii
10u(, 0'i1- +103 /i<1- +)-i 15&12 E un ?1n 1* ?i*(e*)- +e 4-)1A3, 1 ,3Au& In.asion o6 the <ody
Snatchers +e +)u3Ae0i /i 0in0i +e )-i 81 ,3Au& 6In3 /i P1*ni0u* rema$e, 0e* 0u D)n1*+
Su&'e-*1n+9, 1/1 03 /&ie 0e 5e 6e&-e0e 1i0i2 ;)-6u* i<1 ?)5& 6-3+1&, i<1 ?)5& 6-3+1& En 5en5u*
6-)6-iu 1* 0u,In&u*ui /i 0I& 5e 6)1&e +e 0)(6*e&2 ;u &)1&e 10e5&e1, nu ,1 eHi5&1 ni0i ) 1-(1&3
+e -om!ies, ni0i (301- un 6*u&)n2 E* e uni02 Si(&e 03 /i Pe&e, Gen-J /i 0u Be1, 5un& uni0i Fa
6ost uni0, En 01Au* *ui Be1,9, +1- e* e 0e* (1i uni0 +in&-e ei2 O 15&?e* +e ?)-(u*1-e 5e 56une 03
nu e 0)-e0&3 F 15e(ene1 .-InAei Fe-(ie-u*ui +in De**, uni0u* 5e 6-e5u6une 03 nu 1-e e41* F
+1- 10e5&1 e un 01A En 01-e -e4u*1 nu 5e 16*i032 Pe&e /i Be1,e- 1u ?)5& uni0i, Gen-J e /i (1i
uni0, i1- e*, N)ne5J, e5&e 0e* (1i uni02 I1&3, P)103 6In3 /i En 6-)6-iu* 53u ?i*( +e 0ine(1&)4-1?K
Asta&i 0e1 (1i uni03 &-e1.3K 0u( 1- 56une ?iu* *ui 0e* (1-e2
In+i,i+u* 0enu/iu +in 61&u* +e 56i&1* 5e ui&3 +e *1 &e*e,iA)-, un+e N)ne5J I /e+e 03*1-e 6e
!-0&i0 ;1&, 56-e 501unu* 6e 01-e 5&3 N)ne5J II E(.-301& En 6iP1(1u1 E(.i.1&3 En 5In4e2
"e& mi ascun-i: E* En&-e1.3 D* ;enu/iu2
Nimic2
De ce .e-i 9ntruna un perete de cărămidă: "e&i L,, pe l4ngă un număr prim: "ine a
spus =)a dra&cuA cu igers>: "e& nseamnă asta: "e&i peretele de cărămidă: ;In+ e
peretele de cărămidă: "e 9nseamnă el, de continui să& l .e-i:
Si(&e 0u( D* ;enu/iu En0e1-03 53<* +e50)153, +1-, 6en&-u ()(en&, 10e* 5I(.u-e +u- e
*1 *)0 5i4u-2 P)1&e ?i 6)5e+1&, +1- nu 6)1&e ?i 50'i(.1&2 Nu 6)1&e ?i ni0i +e50'i5 6e
+e<1<n&-e4u*, 5e 61-e2 Nu En03, 0e* 6u@in2
N)ne5J E/i +u0e +e4e&u* *1 .uAe /i<i En&)1-0e in+i,i+u*ui 0enu/iu 0u,in&e*eB aci, uită& te
la 6ilm2
Î* 5&u+i1A3 0u .3/i0i*e ne4-e 1*e )0'i*)- *ui 85un& )0'i +e in5e0&3, 0-e+e N)ne5J, )0'i +e
03*u43-i@39, /i N)ne5J E* 5i(&e in5i5&In+ 6en&-u un 1*& (inu& 51u +)u3 53<* +e50)1532 !6)i,
5enA1@i1 +i561-e2 Nu 5e 4-3.e/&eQ (1i +e,-e(e 51u (1i &I-Aiu Ei ,1 +iA)*,1 50u&u* +i(6-ePu-u*
10e*ui u*&i( 5I(.u-e 01-e e N)<ne5J 0e* 6u- /i nein,1+1&, /i 1&un0i ,1 /&i &)& 0e ,-e1 53 /&ie2
În&-e &i(6, 5e ui&3 *1 ?i*(2 Şi 0In+ B)75e- 5e &I-3/&e En 6)1*1 *ui N)ne5J F B)75e- 0e*
0u +in@ii 150u@i@i /i 0u (i-)5u* e&e-i0 +e 1n&i4e* F N)ne5J +e<1.i1 E/i +3 5e1(12
N)ne5J I, N)ne5J +in Ş)6-)n 8+)1- 03 10e*1 e 10u( +e ?16& D* ;enu/iu9 E/i En&in+e
&en&10u*e*e (in@ii2 Sun& (u*&e (in@i 03&-e 01-e 5e 6)1&e En&in+e, 51- /i 5e En&-e63&-un+
15e(ene1 &-1n5(i5iuni*)- -1+i) n)16&e1 &I-Aiu, /i 435e/&e +e5&u* +e u/)- un1 01-e 53 0)n@in3
in?)-(1@ii*e +e 01-e 1-e ne,)ie2 E 01 /i 0In+ 1i +e50'i+e un ?i/ie- 6e 01*0u*1&)-u* +e 10153 /i
1i 435i un (inun1& ?i*( &-i+i(en5i)n1* 6*in +e +e&1*ii En *)0u* 0u,in&e*)-2
Su-51 D<*ui ;enu/iu e5&e E(i* S&1n03$ B-)+5OJ, +in Men*) P1-O, Ne7 Ne-5eJ2
B-)+5OJ e 5e-4en& &e'ni0i1n En !-(1&3, 56i-i+u/u* 61-0u*ui 1u&)2 D)1- 03 1i0i, 01 61-&e 1
E0'i6ei T10&i0e +e Ri6)5&3 1 *ui %u-&A, 5e-4en&u* &e'ni0i1n B-)+5OJ nu 1-e -1n42 Ni(eni nu
1-e2 Se 1+-e5e1A3 5u6e-i)-i*)- 0u /e?uS /i 0e*)- +e -1n4 in?e-i)- 8nu 5un& 6-e1 (u*@i +in 10e/&i1
*1 6i0ni0u* +e ?1@39 0u 'ei, &uK D103 nu 6)1&e ?10e +i?e-en@1 En&-e 10e/&i1, 1(i0e 51u 6-ie&ene
5un& *1 ?e* +e .une2
!,i)1ne 0u &u-.)-e10&)1-e 5u-,)*e1A3 A)n1, +1- nu 5un& (u*&e 8,)- 6u&e1 ?10e &)1&e
?)&)4-1?ii*e +e 01-e 1u ne,)ie 0u 0e* (1i 16-)6i1& 51&e*i& +e 6e )-.i&1 &e-e5&-3 +103 5e ,1
0u-3@1 ,-e)+1&3 0e-u* +e n)-i9, /i, )-i0u(, 10e5&e1 nu in&-3 En 1&-i.u@ii*e *ui B-)+5OJ2
!,i)1ne*e +e0)*e1A3 +e *1 .1A1 =3-Aii N1@i)n1*e !e-iene +in B1n4)-, i1- e* 5e 1?*3 1i0i, En
-e4iune1 Ne??e-5)n2 T-e1.1 *ui B-)+5OJ 5un& e*i0)6&e-e*e /i 01(i)1ne*e +in 61-0u* 1u&) 8+e *1
6-InA, &)1&e +-u(u-i*e +in 61-&e1 10e15&1 1 5&1&u*ui 1u ?)5& En0'i5e /i nu 0i-0u*3 +e0I&
01(i)1ne*e ,e-Ai<)*i,, 0u 5e(ne*e +i5&in0&i,e 150un5e92 Îi in&-3 En 1&-i.u@ii /i 53 6)-ne1503 0e*
6u@in 61&-u 4ene-1&)1-e 01-e 53 )?e-e e*e0&-i0i&1&e1 ne0e51-3 &1.e-ei En 0)n&inu3 eH61n5iune
+in Pu-u* (141Ainu*ui *ui =)55e*in2 Ne0e5i&3@i*e in0*u+ 5enA)-i +e (i/01-e, 5&I*6i +e i*u(in1&,
-e?*e0&)1-e +e 5u6-1,e4'e-e /i i(6-),iA1@i1 +e &e1&-u +e )6e-1@iuni 01-e 5e 6une *1 6un0& En
4-1.3 En&-<) -u*)&3 >in+5&1-2
%u-&A 1 ?)5& +e5&u* +e e*)0,en& 0In+ 1 56u5 03 *u(in1 e ?)1-&e i(6)-&1n&3 F ,-e1 01 &)&
*)0u* 53 ?ie *1 ?e* *u(in)5 01 Aiu1 6e &)& &i(6u* n)6@ii2 ;ei (1i (u*@i 5&I*6i +e i*u(in1& 5e
-i+i03 En Pu-u* 4-1P+u*ui /i 1 0ee1 0e En1in&e e-1u @1-0u* /i 61+)0u* 1ni(1*e*)- +in 561&e*e
4-1P+u*ui2 Pe *)0u* un+e, 0In+,1, 0e*e 61&-uAe0i +e ,10i +e *16&e 1*e *ui Re44ie =)55e*in E/i
?30e1u ,e10u*, 1u ?)5& -i+i01&e +)u3 0)-&u-i2 ;e* (1i (1-e 1-e 6e 10)6e-i/u* ,e-+e un En5e(nB
;OM!ND!MENT"L2 ;e*3*1*& 0)-& e -)/u /i ?3-3 En5e(ne2 Nu 5un& 5).e 0u Oe-)5en
En3un&-u* *ui, 0u( 5un& En 0e* (1-e, nu e ne,)ie +e e*e 10)*)2 !0e15&1 e ()-41 6-),iA)-ie,
6-i0e6e N)ne5J2 !0u(, nu 5un& +e0I& &-ei 01+1,-e 10)*) 8unu* e 1* unui .1n0'e- 01-e 1
En0e-01& 53 ?u43, ne53.ui&u* +e e*9, +1- 0u-In+ 5<1- 6u&e1 53 ?ie (1i (u*&e2 !5&1 +)1- +103 nu
,1 1,e1 *)0 ,-eun 100i+en& 01-e 53 ?103 +i?i0i*3 51u i(6)5i.i*3 0)*e0&1-e1 01+1,-e*)-2 Pen&-u
%u-&A, /e?u*, un 15&?e* +e 100i+en& 1- -eA)*,1 ) (u*@i(e +e 6-).*e(e2
T)1&e 10e5&e1 5un& 1(3nun&e 5e0un+1-e2 Pe N)ne5J I E* in&e-e5e1A3 +)1- E(i* B-)+5OJ
+in Men*) P1-O2
B-)+5OJ 5e *u6&3 53 &-1,e-5eAe -e6e+e &e-enu* EnA36eAi&, Enn)-)i1&, 1-5, +in&-e A)n1 +e
1&e-iA1-e 1 e*i0)6&e-e*)- /i 61+)0u* un+e 0ei i+en&i?i01@i 6)Ai&i, 0u Ri6*eJ u-(e1A3 53 ?ie
@inu@i 8+eP1 5un& 0I@i,1 10)*), u(.*3 +e 0)*)<0)*) 1-.)-In+ (ine ui(i&e +e 6-)156e@i
6-iA)nie-i, @i63 +u63 41-+ieni, *e 0e- @i43-i /i in?)-(1@ii /i 1+u0 1(enin@3-i A1+1-ni0e92 E(i*
B-)+5OJ e .)n+)0 /i &un5 (i*i&3-e/&e, /i 1-e ?1@1 +e !ulldog 1 unui1 ?30u& 53 ?u(eAe &-1.u0u-i
ie?&ine 8+e ?16&, N)ne5J /&ie, B-)+5OJ e un 01&)*i0 6i)5 01-e n<1 ?u(1& ni0i)+1&392 E *1 ?e* +e
)0u61& 10u( 01 un &16e&1- 0u un 5in4u- .-1@2 !-e 03/&i *1 u-e0'i /i En ?1@1 .uAe*)- Ei 1&I-n3 un
(i0-)?)n +e &-1n5(i5i)ni5&2 P35&-e1A3 *e43&u-1 -1+i) 0u &-1n56)-&u* +e 0)(.u5&i.i* 01-e ,ine
6e In&e-5&1&1*1 95 F 5i&u1@i1 0)n,)iu*ui e 0-i&i03, ?iin+03 e*i0)6&e-e*e 1?*1&e En (i5iune 5e ,)-
En&)1-0e A.u-In+ *1 P)153 En3*@i(e F +1- +i50u&3 En 10e*1/i &i(6 /i 0u ;1(.-J, 01-e 63/e/&e
1*3&u-i +e e*, +e56-e 0en&-u* +e 0)n&-)* /i 5u6-1,e4'e-e 6e 01-e %u-&A ,-e1 53<* 1i.3 6-e43&i&
6In3 *1 n)u3 5e1-1, (ieAu* n)6@ii 0e* &I-Aiu2 Mi5iune1 10e15&1 5e ,1 En0'ei1 En 61&-uAe0i /i )6&
+e )-e, 1/1 0i-0u*3 A,)nu*, +1- 0ine +-10uS /&ie 0u 5i4u-1n@3R P)&-i,i& A,)nu-i*)-, 6-i(1 *)-
@in&3, B*ue B)J, 1 ?)5& +eP1 e*i(in1&3, +1- B-)+5OJ nu /&ie 0u( +e 6)1&e ?i 0ine,1 5i4u- +e
15&1, 1,In+ En ,e+e-e 03 e*i0)6&e-e*e +e 1&10 nu 5<1u En&)-5 En032 Şi, )-i0u(, &-e1.1 *)- e
5i(6*3 1i0iB 53 1+u03 in+i01&)-u* 6In3 *1 un56-eAe0e /i 16)i 53 16e5e &)1&e .u&)1ne*e2
Şi, ), 6en&-u &)@i Aeii +in *u(e, +in&-<)+1&3 5un& trei +e N)ne5JB 0e* 01-e 5e ui&3 *1
&e*e,iA)- En 01(e-1 +e 56i&1* En@e51&3 +e ?un4i, 0e* +in /)6-)nu* snowmo!ile& u*ui222 /i N)ne5J
III, 01-e 161-e 6e +1&3 En 016u* +e 01&)*i0 &un5 (i*i&3-e/&e 1* *ui E(i* B-)+5OJ2 B-)+5OJ 5e
)6-e/&e En *)0 /i 5e ui&3 6u- /i 5i(6*u 56-e 0e-u* 1*.i0i)52
;1(.-J ?10e En 0)n&inu1-e &-ei 51u 61&-u 61/i 5in4u-, En1in&e 53</i +e1 5e1(1 03 S&1n03
1 En@e6eni&, 03 5&3 En *)0 En (iP*)0u* 63/unii n)-)i)15e2 În (iP*)0u* 10e5&ei ?)-?)&e ?-ene&i0e F
.3-.1@i 01-e 1*e1-43, e*i0)6&e-e 01-e 6*u&e50 En 1e-, ()&)1-e 01-e 5un& &u-1&e F e* 5&3 En *)0,
15e(ene1 unui -).)& 0u .1&e-i1 +e503-01&32
T Şe?uSR En&-e1.3 ;1(.-J2 V3 5i(@i@i .ineR
B-)+5OJ nu -356un+e222 0e* 6u@in *ui ;1(.-J2 Lui N)ne5J I F N)ne5J +in Ş)6-)n F Ei
56uneB Deschide capota de la motor şi arată& mi !u@iile2
N)ne5J En&I(6in3 ni/&e +i?i0u*&3@i En 435i-e1 0*16e&ei 01-e +e50'i+e 016)&1, +1- Ei +3
B-)+5OJ in+i01@ii2 !6)i N)ne5J 5e 16*e103 15u6-1 ()&)-u*ui (i0, ui&In+u<5e nu 6en&-u 5ine, 0i
&-1n5?)-(In+u</i )0'ii En ni/&e 01(e-e +e *u1& ,e+e-i 0u -eA)*u@ie (1-e /i &-i(i@In+ 16)i
i(14ini*e 03&-e B-)+5OJ2
T Şe?uSR En&-e1.3 ;1(.-J 0u ) En4-iP)-1-e 0-e50In+32 ;e<i, /e?uSR ;1-e<i 6-).*e(1R
T Nu<i ni(i0, 56une B-)+5OJ -356i01&2 Î/i 0).)1-3 03/&i*e En Pu-u* 4I&u*uiQ 63*3,-34e1*1
+in e*e Ei +i5&-14e 1&en@i12 !0)-+3<(i ) 0*i63 53 (3 4In+e502
Şi, 03&-e N)ne5JB "ine.a a scos !u@iile2 (ită& te prin @ur222 mda, iată& le2 %e capătul
mesei2
Pe 0163&u* (e5ei +e *u0-u 5e 1?*3 un .)-01n +e (1i)neA3 6e Pu(3&1&e 6*in 0u .enAin32
;1610u* 1 ?)5& 43u-i& 6en&-u 1e-1-e F +)u3 E(6un53&u-i 0u ,I-?u* /u-u.e*ni@ei F 6en&-u 1
E(6ie+i01 10u(u*1-e1 ,16)-i*)-2 S0u?un+1&e En e* 15e(ene1 un)- eH6)n1&e 6-eAe-,1&e En
?)-(1*+e'i+3 5e 1?*3 +)u3 .uPii (1-01 ;'1(6i)n2
;u ,)0e &1-e, B-)+5OJ 56uneB
T "5u03<*e .ine2
I1- 0In+ ;1(.-J E* En&-e1.3B
T "e 53 u50 .ineR
B-)+5OJ Ei 56une 53</i En0'i+3 0*1612
N)ne5J 6e50uie/&e .uPii*e, *e u5u03, 16)i *e ()n&e1A3 *1 in+i01@ii*e *ui B-)+5OJ2
3ncearcă acum, 56une B-)+5OJ, +e +1&1 10e15&1 ?3-3 1</i (i/01 .uAe*e, /i snowmo!ile&u*
6)-ne/&e 0u un -30ne&2 Deri6ică şi ni.elul com!usti!ilului2
N)ne5J 5e eHe0u&3 /i 56une (u*@u(e502
T Ni0i ) 6-).*e(3, /e?uS, 56une B-)+5OJ /i ) i1 i1-3/i 56-in&en +in *)02 ;1(.-J &-e.uie
53 4-3.e1503 6u@in 615u* 01 53<* 6-in+3 +in u-(32 O.5e-,3 6-i,i-e1 u/)- ui(i&3 1 *ui S&1n03
1&un0i 0In+ 10e5&1 E/i ,e+e 03/&i*e 10u( En Pu-u* 4I&u*ui2
T ;e +-10uS 1 ?)5& 1i1R En&-e1.3 ;1(.-J2
T Ni(i0, 56une B-)+5OJ F +1- 1 ?)5& 0e,1, +e5i4u-Q 1 +-10uS 53 ?ie +103 n<1 ?)5& 0e,12
! +i50u&1&2 O 0)n,e-51@ie2 O222 0)n5u*&1@ieR M+1, 15&1<i2 D)1- 03 nu</i (1i 1(in&e/&e 01-e 1
?)5& 5u.ie0&u* ei2 ;e</i 1(in&e/&e precis e En/&iin@1-e1 6e 01-e 1u 6-i(i&<) +i(ine1@3, En1in&e
+e i,i-e1 A)-i*)-, 0In+ e0'i61 E/i ?30e1 En,i)-1-e12 "n1 +in&-e +i-e0&i,e*e ,eni&e +i-e0& +e *1
%u-&A 1 ?)5& 10ee1 +e<1 -16)-&1 )-i0e 0iu+3@enie2 E-1 15&1 0e,1 0iu+1&R ;e 1 ?)5& +e ?16& (1i
6-e0i5R
T !( 1,u& ) 0-1(63 0e-e.-1*3, 0-e+, 56une B-)+5OJ2 P-e1 (u*&e *u0-u-i +e ?30u& /i
6-e1 6u@in &i(6 53 *e ?102 G1i+e, ?iu*e, @ine 615u* 0u (ine2
;1(.-J @ine 615u*2 B-)+5OJ E/i -ei1 0)n,e-51@i1 +i,iA1&3 F 0)n,)iu* +e 10)*), ;1(.-J
+e 1i0i F +1- E/i (1i 1(in&e/&e 0e,1, ) 1 &-ei1 0)n,e-51@ie, un1 01-e 10u( e En0'ei1&32 ;iu+1&
51u nuR P-).1.i* 03 nu, ')&3-3/&e B-)+5OJ2 ;u 5i4u-1n@3 nu e 0e,1 +e56-e 01-e i<1- 6u&e1
,)-.i 10e*ui .15&1-+ in0)(6e&en& +e Pe-*(u&&e- F En 0ee1 0e<* 6-i,e/&e 6e Pe1-*J, +103 un
*u0-u nu 5e 1?*3 *i5&1& 6e ne*i65i&1 51 (163, e* nu eHi5&32 %u-&AR Ni0i)+1&32 Î* -e56e0&3 6e 10e5&
.3&-In (I-*1n, +1-, (1i (u*& +e0I& 1&I&, 5e &e(e +e e*2 ;u &)@ii 5e &e( +e e*2 %u-&A e +e/&e6&,
%u-&A e 0u-1P)5, +1- %u-&A e En 10e*1/i &i(6 /i 1 Pun4*ei 0e1 (1i ne.un3 ?i1-32 Lui B-)+5OJ
nu<i 6*10e 53 u(.*e ni0i (301- 6e 10)*) 6e un+e u(.-1 *ui %u-&A 1 1&in5 63(In&u*2
"n+e-'i**R I<1- 6u&e1 ,)-.i *ui O7en "n+e-'i**R
P)1&e222 +1- 6)1&e nu2 În 15&?e* +e 01Au-i, 6)@i ni(e-i En '1An1 ?3-3 01 (301- 53 0un)/&i
()&i,u*2 ! 1uAi& ,)0i En (in&e 6en&-u ) 0*i63 51u +)u3 F o ,)0e, En )-i0e 01A F +1- 10u( 5e
5i(&e .ine2 Şi, &)&u/i222
L1 Bi,u10, N)ne5J ie5e En &-)(.3 +in /)6-)n /i 4)ne/&e En 5u5 6e Dee6 ;u& R)1+2 Î*
5i(&e 6e Gen-J 0In+ &-e0e 6e *In43 e* F Gen-J 01-e 5e 150un+e +u63 un 0)610, (u/0In+ +e<1
.ine*e1 +in (u/0'iu* +e 6e &-un0'i 01 53</i En3.u/e 5&-i43&e*e F +1- 150un+e 0u 5u00e5 0ee1 0e
/&ie +e n)-u* 01-e En0)nP)1-3 10e* u*&i( .15&i)n 1* 0)n/&iin@ei *ui +e 5ine2 E ?)1-&e 6-).1.i* 03
5e 1?*3 u*&i(1 +1&3 En 16-)6ie-e1 ,e0'iu*ui 53u 6-ie&en, 01-e nu ,1 -eu/i ni0i)+1&3 53 i153 0u
,i1@3 +in 10e5&e 63+u-i2
N)ne5J E/i +)-e/&e 53</i ?i *u1& -3(15 .un2
W
Nu ştiu cine a 6ăcut 6ilmul ăsta, 56une N)ne5J, dar nu cred că tre!uie să se ostenească
să&şi calce 6racul pentru premiile Oscar2 De 6apt222
Se ui&3 En Pu- /i nu ,e+e +e0I& 0)610i 10)6e-i@i 0u A361+32 Se ui&3 En1in&e +in n)u /i nu
,e+e 1*&0e,1 +e0I& Dee6 ;u& R)1+<u* +e5?3/u-In+u<5e En ?1@1 *ui /i snowmo!ile& u* ,i.-In+u<i
En&-e 0)165e2 N<1 eHi5&1& ni0i)+1&3 56i&1*u*, n<1 eHi5&1& ni0i)+1&3 D* ;enu/iu2 !0e*e1 n<1u
eHi5&1& +e0I& En&-<un ,i52
În53 nu e 1/12 E7istă ) En036e-e2 Nu<i ) En036e-e +e 56i&1*, &)&u/i2 Nu eHi5&3 61&, nu
eHi5&3 &e*e,iA)-, nu eHi5&3 5&I*6 6en&-u 6e-?uAii2 Nu eHi5&3 16-)16e ni(i0, +e ?16&Q +)1- un
1?i/ie-2 Pe e* 5un& *i6i&e +)u3 *u0-u-iB ) '1-&3 1 n)-+u*ui N)ii !n4*ii, 0u une*e -u&e En5e(n1&e
F -u&e*e 01(i)1ne*)- F-1@i*)- T-10Oe- F /i ) ?)&)4-1?ie P)*1-)i+ 1 unei 1+)*e50en&e 01-e</i @ine
?u5&1 -i+i01&3 01 53</i 1-1&e 5()0u* 1u-iu +e 63- 6u.i1n2 E* 5e ui&3 1?1-3 *1 Dee6 ;u& R)1+
6-in ?e-e15&-32 E ,)-.1, N)ne5J e 16-)16e 5i4u-, +e ?e-e15&-1 +in 01(e-1 +e 56i&1*2 ;1(e-1 +e
56i&1* En53 nu 1 ?)5& 6)&-i,i&32 ! &-e.ui& 53 i153 +in 10e1 01(e-3, ?iin+03222
3n camera de spital nu eram 9n siguran1ă, 4In+e/&e N)ne5J222 +e 61-03 1i0i e En
5i4u-1n@3, +e 61-03 1- 6u&e1 ?i un+e,1 En 5i4u-1n@32 Şi, &)&u/i222 1i0i e, 6)1&e, mai En 5i4u-1n@32
!0e5&1 e5&e u*&i(u* *ui -e?u4iu, i1- e* /i *<1 +e0)-1& 0u ?)&)4-1?i1 6e 01-e 0-e+e1 03 1u 56e-1&
0u &)@ii 5<) ,1+3 1-un0i 0In+ 5<1u 16-)6i1& +e 4e1(u* .i-)u*ui En 197:2 Tin1 Ne1n S*)66in4e-
51u 0u( ) ?i 0'e(1&<)2
(nele din lucrurile pe care le& am .ă-ut au 6ost ade.ărate222 amintiri .alide recuperate,
ar spune 'enry2 "hiar am cre-ut că l& am .ă-ut pe Duddits 9n acea -i2 De aceea am păşit 9n
stradă 6ără să mă asigur2 "4t despre Dl "enuşiu222 asta sunt eu acum2 Nu&i aşa: "u e7cep1ia
păr1ii ăsteia din mine care se a6lă 9n 9ncăperea asta pră6oasă, goală şi neinteresantă, cu
pre-er.ati.e 6olosite pe podea şi cu 6otogra6ia 6etei pe a6işier, sunt 9n 9ntregime Dl "enuşiu2
Nu ăsta& i ade.ărul:
Ni0i un -356un52 ;ee1 0e e eH10& -356un5u* +e 01-e e* 1-e +e ?16& ne,)ie2
Dar cum s&a 9nt4mplat: "um am a@uns aici: 8i de ce: 3n ce 50)6R
T)& ni0i un -356un5, i1-, *1 10e5&e En&-e.3-i, nu</i 6)1&e )?e-i ni0i e* 5in4u- unu*2 E +)1-
?e-i0i& 03 1-e un *)0 un+e En03 (1i 6)1&e ?i e* En5u/i /i e 0)n5&e-n1& +e 0I& +e u/)- 1 ?)5&
+e6)5e+1& +e &)& -e5&u* ,ie@ii2 Î/i +)-e/&e +in n)u, 0u &)&1*3 5in0e-i&1&e 1(1-3, 53<* ?i E(6u/01&
6e M0;1-&'J2
:
O eH6*)Aie i(en53 5?I/ie Aiu1 /i, +e/i 5u-51 ei &-e.ui1 53 ?ie *1 0I@i,1 Oi*)(e&-i .uni, ?u
&)&u/i +e5&u* +e 6u&e-ni03 53 50u&u-e A361+1 En (i0i 1,1*1n/e +e 6e 0)610i2 Si*ue&1 +e 6e
snowmo!ile ni0i (301- nu 5e ui&3 En Pu-2 E-1 ,)-.1 +e n1,32 S)*+1@ii ) 1-un015e-3 En 1e-2
Bi-u(ii +i563-u5e-32
;I&e,1 (inu&e (1i &I-Aiu, 1+36)5&u* 6-3.u/i& 163-u En +-e16&1 0I(6u*ui 53u ,iAu1*2
#30In+ En ?1@1 *ui 6e A361+3, 0u un .)01n0 En03 6-in5 5u. 10)6e-i/u* +e &1.*3, e-1 Pe&e2 P3-e1
()-&, +1- nu e-12 S3 ?10i 6e ()-&u* nu e-1 ) )6@iune, nu En 10e5& P)0Q E* 1uAe1 6e Pe&e 0u(
4In+e/&e2 Şi, 0In+ 5e 16-)6ie +e e* 03*1-e 6e snowmo!ile /i 0In+ 50)15e +in ,i&eA3, Pe&e E/i
-i+i03 ?-un&e1 /i</i +eA,e*i +in@ii -3(1/i En&-<un AI(.e& *i65i& +e u()-2 B-1@u* 5&In4 1* 01n1<
+ienei *ui e-1 Enne4-i& /i &)6i&2 L1 (In1 +-e16&3 5e 63-e1 03<i (1i -3(35e5e-3 +)1- +)u3
+e4e&e 53n3&)15e2 Pe5&e &)& 6e un+e Ei ie/e1 *1 i,e1*3, 6ie*e1 Ei e-1 &1&u1&3 0u .i-u52
T Nu e/&i N)ne5J, 56u5e Pe&e2 ;e i<1i ?30u& *ui N)ne5JR
T "-03, Pe&e, 56u5e D* ;enu/iu2
T Nu ,-e1u 53 (e-4 ni0iun+e 0u &ine2
Pe&e E/i -i+i03 (In1 +-e16&3 F +e4e&e 1()-@i&e,
În4'e5ui1*1 +e .i-u5 -)/u<1u-iu F /i 5e /&e-5e *1 ?-un&e2
T P*e103 +-10uS +e<1i0i2 I1<@i 6)neiu* /i +i, 03*u@K
D* ;enu/iu *353 En P)5 016u* 01-e<i 161-@inu5e 0In+,1 *ui N)ne5J 8N)ne5J 01-e 5e ui&1 *1
&)1&e 10e5&e1 6-in ?e-e15&-1 ,343unii 51*e +in +e6)Ai&u* F-1@i*)- T-10Oe-, in0161.i* 53 1Pu&e 51u
53 50'i(.e 0e,19 /i 5e ui&3 ?iH *1 Pe&e2 Pe&e En0e6u 53 @i6e 0In+ .i-u5u* 0e<i 0-e/&e1 6e &)&
0)-6u* 5e 0)n&-10&3, -3+30ini*e (1&e-iei 35&ei1 536In+ /i (1i 1+In0 En (u/0'ii /i En ne-,ii *ui2
B)01n0u* 6-in5 5u. 10)6e-i/u* +e &1.*3 6-3.u/i& 5e 5(u0i /i 5e e*i.e-3, i1- Pe&e, En03 5&-i4In+,
5e -i+i03 En&-<) 6)Ai@ie ?e&1*32 SIn4e 6-)1563& En0e6u 53<i 0u-43 +in 4u-3 /i +in n152 ;In+
5&-i43 +in n)u, Ei (1i 53-i-3 +)i +in@i +in 4u-32
T "-03, Pe&e2
L30-i(In+, @inIn+u</i (In1 '30ui&3 *1 6ie6&, Pe&e En0e-03 53 5e -i+i0e En 6i0i)1-e2
P-i(1 En0e-01-e ?u un e/e0Q 5e *un4i +in n)u En A361+32 D* ;enu/iu nu 56u5e ni(i0 +e56-e
15&1Q /eAu 6u- /i 5i(6*u 6e !-0&i0 ;1& /i 5e ui&32
N)ne5J 5i(@i +u-e-e1, /i +i56e-1-e1, /i &e1(1 uA1&3 1 *ui Pe&e2 Te1(1, +in&-e &)1&e, e-1
0e1 (1i -e1, 1/1 03 5e ')&3-E 53 -i/&e2
%ete2
D)1- ) /)16&3, +1- Pe&e E* 1uAi2 Î/i -i+i03 6-i,i-e1Q ?1@1 Ei e-1 6ie-+u&3 En 6I*0u-i*e +e
?un4i F En 0ee1 0e D* ;enu/iu nu(e1 .i-u52 ;In+ E/i *in5e .uAe*e, N)ne5J ).5e-,3 03<i
0-e/&e1u /i 6e *i(.32 Pu/0'e*e eH&-1&e-e5&-e2 ;In+,1, Pe&e M))-e +)-i5e 53 +e,in3 15&-)n1u&2
;In+,1, 5e *u15e +e ni/&e .3ie@i (1i (1-i 6en&-u 0ine,1 01-e e-1 (1i (i0 /i (1i 5*1.2 Me-i&1
un &-1&1(en& (1i .un +e0I& 10e5&12
Nu @oci, nu c4ştigi2
Pe&e 16-)16e AI(.i2 "n 4e5& ?-u()5 /i En 10e*1/i &i(6 5?I/ie&)-2 De +1&1 10e15&1 -eu/i
53 5e -i+i0e En 6i0i)1-e /i 5e E(6*e&i0i En0e& 56-e snowmo!ile2
În .i-)u* 63-35i& En 01-e ?u5e5e eHi*1&, N)ne5J ).5e-,3 0*1n@1 En0e6In+ 53 5e -)&e1503
En&-<) 61-&e /i<n 0e1*1*&32 "e 9nseamnă aia: En&-e.3 D* ;enu/iu2 "e 9nseamnă nu @oci, nu
c4ştigi: "e cau1i acolo 9năuntru: 'ai 9napoi la spital, să ne uităm 9mpreună la tele.i-or, nu
.rei: otuşi, cum de&ai a@uns acolo 9năuntru:
Fu -In+u* *ui N)ne5J 53 nu -356un+3 /i ?30u 15&1 0u ) (1-e 6*30e-e2
O să intru eu, 56u5e D* ;enu/iu2 "4nd o să 6iu pregătit, o să intru2 %oate cre-i că po1i
1ine uşa 9nchisă de mine, dar te 9nşeli2
N)ne5J 635&-3 &30e-e1 F nu e-1 ne,)ie 53 6-),)10e 0-e1&u-1 01-e, En ()(en&u* +e ?1@3, Ei
5&36Ine1 0)-6u* F +1- e* nu 0-e+e1 03 5e En/1*32 Pe +e 1*&3 61-&e, nu En+-3Ane1 53 ?u43Q 1- ?i
?)5& En4'i@i& +e ,iu +103 1- ?i En0e-01&2 Nu e-1 +e0I& un 5I(.u-e En&-<un n)-, ) .u01&3 +e
(In01-e ne+i4e-1&3 En in&e5&ine*e unui eH&-1&e-e5&-u2
E-1 (1i .ine 53 nu ?103 ,1*u-i2
9
Pe&e 5e u-03 6e snowmo!ile En 561&e*e D<*ui ;enu/iu /i</i 6e&-e0u .-1@e*e En Pu-u*
(iP*)0u*ui *ui N)<ne5J2 #e0e (inu&e (1i &I-Aiu, &-e0u-3 +e S0)u&<u* -35&u-n1& /i N)ne5J
En@e*e5e 0e<i ?30u5e 6e Pe&e /i 6e Gen-J 53 En&I-Aie 1&I& +e (u*& 6e +-u(u* +e En&)1-0e-e +e *1
(141Ain2 E-1 ) (inune 03 503615e-3 1(In+)i 0u ,i1@32 !- ?i ,-u& 53 1-un0e ) 6-i,i-e (1i
1&en&3, +1- D* ;enu/iu nu En0e&ini, 0)n&inu3 53 100e*e-eAe /i 53 ?103 &3*6i0i*e ;1&<u*ui 53 51*&e,
1*une0In+ 6e 0-e15&1 +in&-e 0e*e +)u3 ?341/e u(6*u&e 0u A361+3 1*e +-u(u*ui2
L1 ,-e) 0in0i Oi*)(e&-i +in0)*) +e S0)u& 1Pun5e-3 En ,I-?u* unei -i+i03&u-i +e 63(In&, /i
N)ne5J ,3Au un 4*). 5&-3*u0i&)- +e *u(in3 41*.en<1*.u-ie 1&I-nIn+ *1 (1i 6u@in +e &-eiAe0i +e
0en&i(e&-i +e15u6-1 +-u(u*ui, 1/&e6&In+u<i2 P3-e1 *1 ?e* +e En0in5 01 ?*103-1 +e *1 161-1&u*
unui 5u+)-, +1-, +e5i4u-, nu e-1 1/1Q A361+1 1?*1&3 *1 +)1- 0I@i,1 0en&i(e&-i 5u. e1 nu 5e
&)6i5e2 E-1 (1i (u*& 01 5i4u- un1 +in *u(ini*e 6e 01-e *e ,3Au5e e* /i 0u Be1,e- Pu0In+u<5e En
n)-i, +e15u6-1 1ni(1*e*)- ?u4in+ +in56-e Vi-)1432
Ai dreptate, 56u5e D* ;enu/iu2 E ceea ce .oi oamenii numi1i un proiector2 Acesta e
unul dintre ultimele2 %oate chiar ultimul2
N)ne5J nu 56u5e ni(i0, 5e ui&3 +)1- 6e ?e-e15&-1 0e*u*ei<51*e<.i-)u2 Si(@e1 .-1@e*e *ui
Pe&e En Pu-u* (iP*)0u*ui 53u @inIn+u<5e 10u( (1i (u*& +in in5&in0&, 1/1 0u( 5e @ine *1 .)H +e
)6)nen& un *u6&3&)- 16-)16e &e-(in1& 01 53 nu 01+3 *1 6)+e12 ;16u* 56-iPinin+u<5e 6e 561&e*e
*ui e-1 4-eu 01 un .)*),1n2 Pe&e e-1 10u( un 5)* ?e-&i* 6en&-u .i-u5 /i .i-u5u*ui Ei 6*30e1 +e e*Q
&)1&e *u0-u-i*e En0)nPu-3&)1-e e-1u -e0i, i1- Pe&e e-1 01*+2 Se 63-e1 03 D* ;enu/iu 1,e1 ne,)ie
+e e* 6en&-u 0e,1 1nu(e F 6en&-u 0e, N)ne5J '1.1- nu 1,e12
P-)ie0&)-u* Ei 0)n+u5e En 5u5u* +-u(u*ui 6en&-u En03 16-)Hi(1&i, un Oi*)(e&-u, 16)i
,i-3 En 63+u-e2 Se 5&-e0u-3 6-in&-e +)i 6ini (1-i /i 16)i Ei 1/&e6&3, -)&in+u<5e +e15u6-1 A36eAii2
N)ne5J E* 1uAi 6e D* ;enu/iu 0u( Ei 56une *ui Pe&e 53 5e @in3 0I& 6)1&e +e &1-e2
!-0&i0 ;1&<u* 53*&1 /i (I-Ii1, 0-)in+u</i +-u( En 5u5 6e ) 61n&3 u/)1-3, &3*6i0i*e *ui
1?un+In+u<5e En A361+1 6e 01-e, 16)i, ) 1-un01 En *3&u-i2 O +1&3 in&-1@i 5u. .1*+10'inu*
0)610i*)-, A361+1 ?u (1i 6u@in3, En une*e *)0u-i nu 5e ,e+e1 0'i1- +e*)02 În 10e*e *)0u-i,
&3*6i0i*e snowmo!ile& u*ui @iui1u ?u-i)15e, ?-e0In+u<5e +e 63(In&u* En4'e@1&, 01-e e-1 En 0e1
(1i (1-e 61-&e 6i1&-3 5u. un 5&-1& 5u.@i-e +e 6-1? /i 10e +e .-1+2 Se En+-e6&1u 10u( 56-e n)-+2
#e0e (inu&e (1i &I-Aiu, 53-i-3 0u 6u&e-e 6e5&e ) .u01&3 6-)e(inen&3 +e 4-1ni& /i Pe&e
03Au 6e 561&e2 D* ;enu/iu 6u5e ?-In3 /i )6-i ()&)-u*2 Şi 6-)ie0&)-u* 5e )6-i, -)&in+u<5e
+e15u6-1 A36eAii2 Lui N)ne5J i 5e 63-e1 03 *u(ine1A3 10u( (1i 61*2
T Ri+i03<&e, 56u5e D* ;enu/iu2 Se En&)-5e5e En /1, ui&In+u<5e *1 Pe&e2
T Nu 6)&, 56u5e Pe&e2 Sun& &e-(in1&, 1(i0e2 Sun&222
!6)i, Pe&e En0e6u 53 u-*e /i 53 5e A,I-0)*e1503 +in n)u 6e 63(In&, 0u 6i0i)1-e*e
A,I0nin+, 0u (Iini*e F un1 1-53, 0e1*1*&3 0i)6I-@i&3 F &-e53-in+2
Opreşte& te0 @i63 N)ne5J2 3l omori0
D* ;enu/iu nu<i 10)-+3 ni0i un 6i0 +e 1&en@ie, -3(15e +)1- En 6)5&u-1 En 01-e 5e 1?*1B
u/)- 16*e01& +e (iP*)0, ui&In+u<5e *1 Pe&e 0u ) -3.+1-e u0i41/3, -e0e, En ,-e(e 0e .i-u5u* 5e
0-i561 /i &-34e1 +e 01-ne1 *ui Pe&e2 În&-<un 5?I-/i&, N)ne5J 5i(@i 03 D* ;enu/iu -enun@32 Pe&e 5e
-i+i03, &-e(u-In+, En 6i0i)1-e2 Pe un ).-1A 5e ,e+e1 ) &3ie&u-3 6-)1563&3 01-e +eP1 (u5&e1 +e
.i-u52 O0'ii *ui e-1u u*ui@i /i ).)5i@i, /i En)&1u En *10-i(i2 "-03 *1 *)0 6e snowmo!ile /i
(Iini*e i 5e 6e&-e0u&3 6en&-u 1 +)u1 )1-3 En Pu-u* (iP*)0u*ui *ui N)ne5J2
Nine& te de haina mea, Ei /)6&i N)ne5J /i, 0In+ D* ;enu/iu 5e En&)1-5e En ?1@3 /i .343
(1ne&1 En ,i&eA3, E* 5i(@i 6e Pe&e -e,enin+u</i2 Nu @oci, nu c4ştigi, corect:
Nu c4ştigi, ?u Pe&e +e 10)-+, +1- ?3-3 ,*1432
D* ;enu/iu nu *e 10)-+3 ni0i ) 1&en@ie +e +1&1 10e15&12 P-)ie0&)-u*, (1i 6u@in *u(in)5,
+1- En03 ?30In+ -)&1@ii -16i+e, 6)-ni 56-e n)-+ +in n)u222 51u En +i-e0@i1 un+e N)ne5J .3nui1 03
e n)-+u*2 ;In+ snowmo!ile&u* 5e 5&-e0u-1 6-in&-e 0)610i, .u&u-u4i 4-)15e +e &u?i/u-i /i 5&In0i
ie/i&e +in 63(In&, E* 01( 63-35i5e 5i(@u* +e )-ien&1-e2 Din 561&e*e *)- 5e 1uAe1 un 6I-Ii&
0)n5&1n& +e ?)0u-i +e 1-(32 Sun1 01 /i 0In+ 1- ?i )-41niA1& 0ine,1 ) ,In3&)1-e +e 0u-01ni2
1D
;1( 0u ) Pu(3&1&e +e )-3 (1i &I-Aiu, N)ne5J +e50)6e-i En 0e*e +in u-(3 +e 0e E* *u15e
D* ;enu/iu 6e Pe&e 0u e*2 ;'i1- En 10e* ()(en&, 6-)ie0&)-u*, 1 03-ui 50*i6i-e 5e +i(inu15e
6In3 *1 ) u(.-3 1ne(i03 1 0ee1 0e ?u5e5e *1 En0e6u&, 5e 5&in5e +e<1 .ine*e12 Di563-u 0u un
5une& )0*uAi, ()1*e F 01 /i 0In+ 1- ?i 561-& ) 6un43 +e 'I-&ie2 "n 5)i +e -eAi+uu-i 03Au-3 *1
63(In&2
Se 1?*1u En (iP*)0u* ne0un)50u&u*ui 6e ) 0)1(3 +e +e1* .-)+1&3 0u 6)(i2 În1in&e1 *)-
5e 1?*1 ) ,1*e EnA36eAi&3 /i E(63+u-i&3Q +e 61-&e1 0e1*1*&3 1 ,3ii 5e ,e+e1u +e1*u-i e-)+1&e /i
&u?i/u-i 0u 0-en4i En43*1&e, un+e nu 50*i6e1 ni0i (301- ) *u(ini@32 Şi, 01 )1*1 53 1i.3 /i 01610,
Aiu1 5e -i5i6e1 03&-e 16u52
Iată c& am intrat 9ntr& o altă mi-erie pe cinste, 4In+i N)ne5J, +1- nu 5i(@i ni0i u-(3 +e
0)n5&e-n1-e +in 61-&e D<*ui ;enu/iu2 D* ;enu/iu )6-i snowmo!ile& u* e*i.e-In+ -e4u*1&)-u*,
+u63 01-e -3(15e 6u- /i 5i(6*u 6e *)02
Nordul, 56u5e D* ;enu/iu2 Nu i 5e 1+-e515e *ui N)ne5J2
Pe&e -356un5e 0u ,)0e &1-eQ 1,e1 ,)0e1 ).)5i&3 /i 5*1.32
T De un+e 53 /&iu euR Nu ,3+ ni0i (301- En 0e 61-&e 16une 5)1-e*e, 6en&-u nu(e*e *ui
Du(neAeu2 Pe *In43 15&1, unu* +in&-e )0'i (i<e +e<1 .ine*e1 ?u&u&2
D* ;enu/iu -)&i 016u* *ui N)ne5J /i N)ne5J ,3Au 03 )0'iu* 5&In4 1* *ui Pe&e +i563-u5e2
P*e)161<i ?u5e5e -i+i01&3 (u*& En 5u5, +In+ ?e@ei *ui ) (in3 6-)5& En0-)6i&3 +e 5u-6-iA32 Din
)-.i&1 4)1*3 Ei ie/e1 ) Pun4*3 En&-e143 +e .i-u/i2 FI/ii*e (1i *un4i 1&I-n1u En P)5, 4I+i*In+
).-1Au* @e6)5 1* *ui Pe&e2 !*&e ?I/ii i 5e in?i*&-15e-3 6-in&-e ?i-e*e -1-e +e 63- En 6I-1ie
*uHu-i1n&e -)/ii<1u-ii2
8tii2
T P)1&e 03 /&iu, 56u5e Pe&e2 Şi 6)1&e 03 nu ,-e1u 53<@i in+i0 +i-e0@i12
De ce nu:
T Fiin+03 (3 En+)ie50 03 0ee1 0e<@i +)-e/&i &u e 53n3&)5 6en&-u n)i 0ei*1*@i, *1.14iu*e,
56u5e Pe&e, /i N)ne5J 5i(@i ) un+3 1.5u-+3 +e (In+-ie2
N)ne5J ).5e-,3 eH0-e50en@e*e +in )-.i&1 4)1*3 1 *ui Pe&e 0-i56In+u<5e2 Pe&e @i63 /i 5e
6-in5e +e ?1@32 Pen&-u ) 0*i63 F 50u-&3 /i, &)&u/i, (u*& 6-e1 *un43 F N)ne5J E/i i(14in3 En
+e&1*iu 0I-0eii -)/ii<1u-ii En&inAIn+u<5e +in )0'iu* 10e*1 +e?un0& 56-e 0-eie-u* *ui Pe&e, un+e 5e
-1(i?i03 15e(ene1 un)- +e4e&e 6u&e-ni0e 16u0In+ un .u-e&e 0enu/iu2
'aide, %ete, spune& i0 5&-i43 N)ne5J2 %entru numele lui Dumne-eu, spune&i0
Bi-u5u* -e+e,eni 5&1.i*2 MIn1 *ui Pe&e 03Au +e *1 ?1@1 01-e 10u( e-1 +e 61*)1-e1 unui
01+1,-u 10)*) 6e un+e nu e-1 -)/ie<1u-ie2
T "n+e e/&i, N)ne5JR En&-e.3 e*2 E *)0 6en&-u +)i 10)*)R
R356un5u* En ,1-i1n&3 50u-&3 e-1, +e5i4u-, nu2 N)ne5J nu En@e*e4e1 0e i 5e En&I(6*15e,
+1- /&i1 03 5u6-1,ie@ui-e1 *ui F 10e* u*&i( 5I(.u-e 1n1&)(i0 F +e6in+e1 0u(,1 +e -3(Ine-e1
*ui 10)*) un+e 5e 1?*1 10u(2 D)1- 53 +e50'i+3 u/1 /i 1- ?i 6ie-+u& 6e ,e0ie2
Pe&e +3+u +in 0162
T !/1 (3 4In+e1( /i eu, 56u5e, 16)i ,)-.i 03&-e 0e*3*1*&B Nu(1i 53 nu (3 (1i -3ne/&i,
1(i0e2
D* ;enu/iu nu ?30u& +e0I& 53 5&e1 /i 53 5e ui&e *1 Pe&e 0u )0'ii *ui N)ne5J, ?3-3 53 ?103
,-e) 6-)(i5iune2
Pe&e 5u56in3, 16)i E/i -i+i03 (In1 5&In43 6I-*i&3 /i En&in5e un +e4e&2 Î/i En0'i5e )0'ii /i
En0e6u 53 ?*u&u-e +e4e&u* En1in&e /i En16)i, En1in&e /i En16)i2 Şi, En ,-e(e 0e ?30e1 15&1, N)ne5J
5e 16-)6ie +e 0un)1/&e-e1 0)(6*e&32 ;1-e ?u5e5e nu(e*e 10e*ei ?e&i@eR RinOen'1ue-, nu<i 1/1R
D12 Nu</i 1(in&e1 6-enu(e*e, +1- ) E(6*e&i0e1*3 01 RinOen'1ue- e-1 4-eu +e ui&1&2 Şi e1
?-e0,en&15e /0)1*1 M1-J M2 Sn)7e, 1*i15 !01+e(i1 Re&1-+1@i*)-, +e/i 6In3 1&un0i Du++i&5
e,)*u15e 6In3 *1 /0)1*1 6-)?e5i)n1*32 ;I& +e56-e Pe&eR Pe&e ?u5e5e En&)&+e1un1 .un 53</i
1(in&e1503 +i,e-5e *u0-u-i, +1- +u63 0e Du++i&5222
N)ne5J E/i 1(in&i 6e-?e0& 0u,in&e*e 0u( 5&3&e1 10)*) 1/1, /eAIn+ 6e ,ine En 0e*u*1 *ui
(i03 /i (iAe-3, ui&In+u<5e 6e 4e1( *1 *u(e1 01-e<i ?u5e5e ?u-1&3222 +)1- 03 nu e-1u +e*)0
0u,in&e, e-1u nu(1i 10e*e ,)01*e +e50'i5e, 1&I& +e 0iu+1& +e ?-u()15eB
Ee-i inia, Ite: De-i linia, %ete:
Pe&e, 0u 0'i6u* 6*in +e ) ui(i-e ,i53&)1-e, 5u-6-in53, 56u5e5e 03 +1, ) ,e+e12 Şi ?30u5e
/(e0'e-i1 0u +e4e&u*, (i/01-e1 10ee1, 1/1 0u( ) ?30e1 10u(2
De4e&u* 5e )6-i, ,I-?u* *ui En03 &-e(u-In+ +e5, 15e(ene1 0163&u*ui unei 5)n+e +e 03u&1&
16e 5u.&e-1ne2 !6)i 1-3&3 56-e 0-e15&3 6e ) &-1ie0&)-ie u/)- (i/01&3 56-e +-e16&1 ?1@3 +e
&-1ie0&)-i1 10&u1*3 1 snowmo!ile& u*ui2
T !0)*), 56u5e /i</i *353 (In1 53 01+32 S6-e n)-+2 I1 01 -e6e- 5&In01 10ee1, 0e1 +in
(iP*)0u* 03-ei1 0-e/&e un 6in2 O ,eAiR
Da, o .ăd2 D* ;enu/iu 5e En&)1-5e En ?1@3 /i .343 En ,i&eA32 N)ne5J 5e En&-e.3 En &-e103&
0I& 0)(.u5&i.i* (1i e-1 En -eAe-,)-2
T P)& 0).)-E 10u(R
V-In+ 53 56un3, +e5i4u-, +103 6)1&e (u-i 10u(2
Nu2
Şi 6)-ni-3 +in n)u, Pe&e @inIn+u<5e ?3-3 ?)-@3 +e '1in1 *ui N)ne5J2
11
!Pun5e-3 *1 5&In03, u-01-3 6In3 En ,I-?u* 0e*ui (1i En1*& +e1* +e +u63 e1, un+e D*
;enu/iu 5e )6-i +in n)u 01 n)u* *ui 6-)ie0&)- 53<i 6)1&3 +i-e0@i)n1 (1i +e61-&e2 Pe&e Ei
+i-e0@i)n1 /i</i 0)n&inu1-3 +-u(u*, (e-4In+ 10u( 6e ) +i-e0@ie 6u@in 0)&i&3 56-e ,e5&2 Lu(in1
Ai*ei 0)n&inu1 53 53-30e15032 !uAi-3 e*i0)6&e-e En&-<un -In+ F 0e* 6u@in +)u3, 0e* (u*& 61&-u F
,enin+ 56-e ei2 D* ;enu/iu 0)n+u5e snowmo!ile& u* +i-e0& 6-in&-<) &u?3 +e153, ne635In+u<i +e
0-en4i*e 01-e 6*e5ni-3 ?1@1 *ui N)ne5J, ?30In+ 5In4e*e 53 @I/ne1503 +in ).-1Pi /i +e *1 )
56-In0e1n32 Pe&e 03Au i1-3/i +in 501un2 D* ;enu/iu )6-i ()&)-u* ;1&<u*ui, 16)i E* &-15e 6e
Pe&e, 01-e 4e(e1 En 5e<(i0)n/&ien@3, 5u. 0e* (1i +e5 &u?i/2 !0)*) 1/&e6&1-3 6In3 0e &-e0u-3
e*i0)6&e-e*e 6e +e15u6-1 *)-2 N)ne5J E* 5i(@i 6e D* ;enu/iu En&inAIn+u<5e 56-e un (e(.-u 1*
e0'i61Pu*ui /i 501nIn+u<* -16i+, ,e-i?i0In+ 6-).1.i* in?)-(1@ii*e 6e 01-e 10e5&1 *e 1,e1 0u 0e<i
56u5e5e Pe&e2 ;In+ e*i0)6&e-e*e +i563-u-3 En56-e 5u+<e5&, En+-e6&In+u<5e 161-en& 56-e .1A3,
D* ;enu/iu -e6)-ni snowmo!ile<u* /i</i 0)n&inu1-3 +-u(u*2 În0e6u5e +in n)u 53 nin432
O )-3 (1i &I-Aiu, 5e )6-i-3 6e ) 1*&3 0-e15&3 /i Pe&e 03Au i1-3/i +e 6e ;1&, +e +1&1
10e15&1 6e ) 61-&e2 Î/i -i+i03 ?-un&e1, +1- 0e1 (1i (1-e 61-&e 1 ?e@ei *ui +i563-u5e En4-)61&3
5u. ) .1-.3 +e ,e4e&1@ie2 În0e-03 53 ,)-.e1503 /i nu -eu/iQ 4u-1 Ei e-1 En@e51&3, *i(.1 Ei e-1
En4-)61&3 5u. un 0),)- *uHu-i1n& +e .i-u52
Nu pot, omule2 Nu pot, nu mai pot, te rog, lasă&mă 9n pace2
T D1, 56u5e D* ;enu/iu2 ;-e+ 03 @i<1i En+e6*ini& (eni-e12
%ete0 5&-i43 N)ne5J2 !6)i, 03&-e D* ;enu/iuB Nu, nu, n& o 6ace0
D* ;enu/iu nu<* .343 En 5e1(3, +e5i4u-2 Pen&-u ) 0*i63, N)ne5J ,3Au ) En@e*e4e-e &10i&3
En 5in4u-u* )0'i -3(15 1* *ui Pe&e2 Şi u/u-1-e2 În 10e1 0*i63, (1i 6u&u En03 53 1Pun43 *1 (in&e1
*ui Pe&e F 6-ie&enu* 53u +in 0)6i*3-ie, 0e* 01-e Ei 1/&e6&1 En&)&+e1un1 +in0)*) +e 6)1-&1 Ş0)*ii
=ene-1*e +in De--J 0u ) (In3 ?30u&3 03u/ 6e5&e 4u-3, 150unAIn+ ) @i41-3 01-e +e ?16& nu
eHi5&1, 0e* 01-e ,)i1 53 +e,in3 15&-)n1u& /i ,)i1 53 ,1+3 En&-e141 *u(e +e 6e )-.i&1 P3<
(In&u*ui, unu* +in&-e 0ei 61&-u 01-e<* 1Pu&15e-3 6e Du++i&5 53 5016e +e .3ie@ii 0ei (1-i2
Nu(1i 6en&-u ) 0*i632 !6)i 5i(@i 0e,1 53-in+ +in (in&e1 D<*ui ;enu/iu /i ,e4e&1@i1
01-e 0-e/&e1 6e Pe&e nu 5e En0*e/&3 +)1-, 0i 5e /i str4nse2 Se 1uAi un 6)0ne& &ene.-)5 0In+
0-1niu* *ui Pe&e 5e 561-5e En (1i (u*&e *)0u-i2 F1@1 *ui F 0e (1i -3(35e5e +in e1 F 5e &-15e
En3un&-u 01 5u6&3, E(.3&-Inin+u<* +in&-<) 5in4u-3 (i/01-e2 !6)i, 03Au 0u 016u* En1in&e /i
A361+1 En0e6u 53 5e 1/eAe 6e 561&e*e 01n1+ienei *ui2
<astardule2
D* ;enu/iu, ne6353&)- *1 EnPu-3&u-1 /i *1 (Ini1 *ui N)ne5J, nu -356un5e2 Se En&)1-5e +in
n)u 0u ?1@1 En1in&e2 VIn&u* En&e@i& 5e )6-i 6en&-u ) 0*i63 0In+ ?30u 15&1 /i ) 41u-3 5e 03503 En
6e-+e1u1 +e A361+32 ;1( *1 )6& Oi*)(e&-i ?1@3 +e *)0u* un+e 5e 1?*1u ei 10u(, N)ne5J ,3Au
*u(ini (i/03&)1-e F nu 6-)ie0&)1-e, 0i -e?*e0&)1-e2 Mu*&e2 ;1(i)1ne 01-e -u*1u En 0)n,)i 6e
1u&)5&-1+32 ;1(i)1ne /i 1&I&, 6-e5u6u5e e*2 !0e15&3 61-&e 1 M1ine<u*ui 161-@ine1 10u( 1-<
(1&ei2
8i te caută cu to1ii pe tine, cretinule, 50ui63 e* En ,-e(e 0e snowmo!ile&u* 5e 6u5e +in
n)u En (i/01-e2 #361+1 5e En0'i5e *1 *)0 En u-(1 *)-, .*)0In+ ,e+e-e1 6e 01-e ) 1,u5e5e-3
6en&-u 50u-&3 ,-e(e 15u6-1 01(i)1ne*)-, En53 N)ne5J /&iu 03 D* ;enu/iu nu ,1 En&I(6in1 ni0i
) +i?i0u*&1&e 53 435e1503 1u&)5&-1+12 Pe&e E* 1+u5e5e 6In3 1i0i, En&-<) 61-&e 1 A)nei +e
01-1n&in3 +e un+e N)ne5J 6-e5u6une1 03 nu 5e 1/&e6&1u 6-).*e(e (1P)-e2 Se .1A1 6e N)ne5J
53<* +u03 (1i +e61-&e, ?iin+03 N)ne5J e-1 +i?e-i&2 În 6-in0i61*, 6en&-u 03 e-1 i(un *1 .i-u52
Bi-u5u*, +in 0ine /&ie 0e ()&i,, nu<* 6*30e12
N&o să scapi niciodată de aici, 56u5e N)ne5J2
O să scap, 56u5e D* ;enu/iu2 3ntotdeauna murim şi 9ntotdeauna trăim2 3ntotdeauna
pierdem şi 9ntotdeauna c4ştigăm2 "ă&1i place sau nu, #onesy, noi repre-entăm .iitorul2
Dacă&i ade.ărat, ăsta e atunci cel mai !un moti. pe care l& am au-it pentru a trăit 9n
trecut, -356un5e N)ne5J, +1- nu ,eni ni0i un -356un5 +in 61-&e1 D<*ui ;enu/iu2 D* ;enu/iu 01
en&i&1&e, 0)n/&iin@3, +i563-u5e, 5e 1.5)-.i5e En16)i En n)-2 M1i -3(35e5e +in e* +)1- 1&I& 0I&
53<* ?103 6e N)ne5J 53 0)n+u03 snowmo!ile& u* 56-e 1u&)5&-1+32 I1- N)ne5J, 6u-&1& ?3-3
56e-1n@e En 0ine /&ie 0e (i5iune 1,e1 ?iin@1 15&1, E/i 435i ) 0)n5)*1-e ?-14i*3 En +)u3 *u0-u-i2
"nu* e-1 03 D* ;enu/iu nu /&i1 0u( 53 1Pun43 *1 u*&i(1 61-&e +in e*, 61-&e1 (inu50u*3 01-e
&-3i1 En .i-)u* F-1@i*)- T-u0Oe- +in 1(in&i-e1 *ui2 !* +)i*e1 e-1 03 D* ;enu/iu nu /&i1 +e56-e
Du++i&5 F +e56-e nu P)0i, nu 0I/&i4i2
N)ne5J in&en@i)n1 53 5e 15i4u-e 03 D* ;enu/iu nu ,1 1?*1 +e56-e 10e5&e *u0-u-i2
Nu En03, 0e* 6u@in2
;!PITOL"L TREISPRE#E;E
L! M!=!#IN"L L"I =OSSELIN
1
Pen&-u !-0'ie Pe-*(u&&e-, /e? +e 6-)()@ie *1 *i0eu 85u.ie0&u* +i50u-5u*uiB Bu0u-ii*e /i
-e56)n51.i*i&3@i*e +e()0-1@iei$9, ?)5& ,u*&u- 0e-0e&1/, 6-eA.i&e-i1n 0)n,in5 /i 1.5)*,en& 1*
!01+e(iei Mi*i&1-e +e *1 >e5& P)in&, M141Ainu* S3&e50 1* *ui =)55e*in nu (1i 63-e1 -e1*2
!*i(en&1& 10u( 0u +e5&u*3 e*e0&-i0i&1&e 53 5e-,e1503 unui En&-e4 )-1/ +e (i0i +i(en5iuni,
5e(3n1 0u +e0)-u* unui ?i*(2 Şi nu 0'i1- )-i0e ?i*(, 0i un ?i*( ()n5&-u, 4en N1(e5 ;1(e-)n,
un+e nu(1i 0)n&-1,1*)1-e1 5e-,i0ii*)- +e catering 1- 6u&e1 '-3ni 6)6u*1@i1 +in G1i&i ,-e(e
+e +)i 1ni2 Ni0i (301- nin5)1-e1 +in 0e En 0e (1i +e153 nu i1 6-e1 (u*& +in 5&-3*u0i-e1
*u(ini*)- /i ni0i nu 50'i(.3 i(6-e5i1 03 En&-e141 0)/(e*ie, +e *1 6e-e@ii 50)-)Pi@i *1 0e*e +)u3
')-nu-i +e 5).3 0u *e(ne ie/in+ 5&-I(. 6-in 10)6e-i/ /i 6In3 *1 uni01 6)(63 +e .enAin3
-u4ini&3 +in ?1@3, 1- ?i un .1n1* +e0)-2
Acesta ar 6i Actul I, 4In+i Pe1-*J, En ,-e(e 0e 63/e1 ,i)i 0u (161 5&-In53 *1 5u.5i)1-3
8!-0'ie Pe-*(u&&e- 0-eAu5e En&)&+e1un1 03 1-e ) ?i-e En (1-e 61-&e +e 1-&i5&222 +1- /i +e
0)(e-0i1n&92 Ne este pre-entat un maga-in sătesc i-olat2 <ătr4nii şed 9n @urul so!ei E nu la
cea mică din !iroul lui Gosselin, ci la cea mare, chiar din maga-in E 9n .reme ce -ăpada
cade din a!unden1ă a6ară2 Discută despre lumini din cer222 despre .4nători dispăru1i222
declara1ii cu pri.ire la omule1i mici şi cenuşii piti1i pretutindeni prin pădure2 %roprietarul
maga-inului E să& i spunem <ătr4nul Rossiter E pu6neşte ne9ncre-ător2 =%e Dumne-euA mio,
nu s9nte1i dec9t o grămadă de !a!e cle.etitoare0> spune el, şi e7act atunci 9ntreg locul e
inundat de această lumină puternică F.e-i În&I*ni-e +e 4-1+u* &-ei9, c4nd un O?N ateri-ea-ă
la sol0 E7tratereştri 9nseta1i de s4nge curg din na.ă, trăg4nd cu armele lor cu ra-e mortale0
Seamănă cu #iu1 In+e6en+en@ei, doar că, aici e clenciul, En 63+u-eK
LIn43 e*, Me*-)5e, 1Pu&)-u* +e .u03&1- 801-e e-1 4-1+u* *ui 0e* (1i 16-)6i1& +e 0e,1
)?i0i1* En 10e15&3 (i0u@3 1,en&u-39 5e 0'inui1 53 @in3 615u*2 Pu-&1 1+i+1/i En 6i0i)1-e, nu
61n&)?i 51u .)01n0i F Pe-*(u&&e- E* 50)5e5e +in S614)S5, 01-e e-1 nu(e*e 6e 01-e<* +3+u5e-3
5)*+1@ii 0)-&u*ui .u03&1-u*ui F /i 1*une01 En0)n&inuu2 B3-.1@i 8/i 0I&e,1 ?e(ei9 &-e0e1u
ne0)n&eni& 6e *In43 ei, (e-4In+ 0e* (1i +e5 En 6e-e0'e2 Mu*@i ,)-.e1u En
(i0-)?)1ne*e<*1,1*ie-e 51u En wal$ie&tal$ie2 SenA1@i1 03 10e5&1 e-1 un 6*1&)u +e ?i*(1-e /i nu
un *)0 -e1* e-1 En&3-i&3 +e -u*)&e, +e 01(6e-e, +e e*i0)6&e-e*e ?un0@i)nIn+ En 4)* 8,-e(e1 En
En-3u&3@i-e *e 1+u5e5e 6e &)1&e En16)i9 /i +e .u.ui&u* 0)n&inuu 1* ()&)1-e*)- /i 1* 4ene-1&)1<
-e*)-2
T De 0e ,-e1 53 (3 ,1+3R En&-e.3 +in n)u Me*-)5e 0u -35u?*1-e1 &3i1&3 /i (1i 6*In43-e@
01 ni0i)+1&32
T)0(1i &-e0e1u 6e *In43 61+)0 /i 6e *In43 @1-0 56-e ) 61-&e 1 4-1P+u*ui *ui =)55e*in2
B3&-Inu* /i -1.*14i&u* 41-+ 8&-e0u5e-3 Ae0e 1ni 51u (1i .ine +e 0In+ nu (1i ?u5e5e @inu& un 01*
1+e,3-1& En @1-0 51u +e 0In+ nu (1i ?u5e5e eHe-51& unu* En 61+)09 ?u5e5e En&3-i& 0u /i-u-i
1*&e-n1&i,e +e 5I-(3 4'i(61&3 /i 5I-(3 5i(6*32 P-in 5I-(1 5i(6*3 &-e0e1 e*e0&-i0i&1&e,
6-).1.i* nu *e&1*3, +1- +e5&u* +e (1-e 53 &e +e1 +e 63(In&, En 0)n,u*5ii222 i1- ,)*&1Pu* 6u&e1 ?i
-i+i01& *1 ni,e*u-i *e&1*e +103 .3/&in1/ii +e,ene1u 14i&1@i2 În 561&e*e 10e5&)- 5I-(e, ui&In+u<5e
*1 ei, 5e 1?*1u +)u3Ae0i 51u &-eiAe0i +e )1(eni, .3&-Inu* =)55e*in e-1 6-in&-e ei 8En ,e-5iune1
*ui N1(e5 ;1(e-)n 1 ?i*(u*ui, =)55e*in 1- ?i Pu01& +e un .3&-In .)*),3n)5 0u( e B-u0e
De-n92 S3 ?i ?)5& (1i +e,-e(e, )1(enii +in 561&e*e 5I-(ei 1- ?i 5&-i41&, 6-)?e-In+ 1(enin@3-i
/i 0e-e-i ?u-i)15e, +1-, +e 0In+ ,3Au5e-3 0e 63@i5e .1n0'e-u* 10e*1 +in M15510'u5e&&5 01-e
En0e-015e 53 ?u43, 0i)0u-i*e *i 5e 5i4i*15e-3 .ine, 53-(1nii +e ei2 S3 ,eAi 6e 0ine,1 ?iin+ E(<
6u/01& En 016 E@i 01( *u1 (u*@i +e 6utu& i0 +in 4u-32 Şi (1i e-1 /i ?16&u* 03, 10u(, &)@i (i*i&1-ii
6u-&1u (3/&i 01-e *e 10)6e-e1u 4u-1 /i n15u*2 !0e15&1 E@i *u1 +in 4u-3 0u 5i4u-1n@3 /i 0ei*1*@i
6utu&i0 -3(1/i2
T Şe?iiSR
>Aproape 6*In43-e@$ Ei ?30u5e *)0 *ui 6*In43-e@ de& a dreptul>2 Ve+e-e1 un)- 0e&3@eni
1(e-i01ni En 561&e*e 5I-(ei 4'i(61&e 5e 61-e 03 1+3u415e 0e,1 ne*ini/&ii *ui Me*-)5e2
T Şe?uS, 56une<(i F +e 0e ,-e1 53 (3 ,1+3 &i6uS 3* (1-eR Ti6uS 3* (1-e ni0i n<1- &-e.ui
53 /&ie 03 eHi5&3 1Pu&)- +e .u03&1-2
T Nu /&iu, -356un5e Pe1-*J2
!0e5&1 e-1 1+e,3-u*2
În ?1@1 *)-, *1 0163&u* 1 0ee1 0e ?u5e5e nu(i& !*ee1 S63-43&)-u*ui +e Ou3, 5e 1?*1 O7en
"n+e-'i** /i un in+i,i+ +e *1 61-0u* 1u&)2 In+i,i+u* +e *1 61-0u* 1u&) 16-)16e 03 5&-i41 En
u-e0'e1 *ui "n+e-'i** 01 53 5e ?103 1uAi& 6e5&e A1-,1 e*i0)6&e-e*)- ?un0@i)nIn+ En 4)*2 ;u
5i4u-1n@3, 4In+i Pe-*(u&&e-, 03 ,)- )6-i ()&)1-e*e 0u-In+Q ni(i0 nu 1,e1 53 5e -i+i0e En 1e- En
-1'1&u* 35&1, un 5eA)n &i(6u-iu 1* ,i50)*e*)- 6e 01-e %u-&A E* nu(e1 +1-u* n)5&-u +e *1
Du(neAeu$2 ;In+ 56une1 15&?e* +e *u0-u-i, nu 6u&e1i /&i 5i4u- +103 ,)-.e1 5e-i)5 51u +103 e-1
+)1- i-)ni02 În&)&+e1un1 63-e1 03 ,)-.e/&e 5e-i)5222 În53, une)-i, -I+e1 5in4u-2 Fe*u* +e -I5
01-e<* ne*ini/&e1 6e !-0'ie Pe-*(u&&e-2 În ?i*(, %u-&A 1- ?i Pu01& +e N1(e5 >))+52 S1u 6)1&e
+e ;'-i5&)6'e- >1*Oen2 Ni0i unu* +in&-e ei nu 5e(3n1 0u %u-&A, +1- 5e(3n15e =e)-4e ;2
S0)&& 0u P1&&)nR ;1A En0'i52
Pe-*(u&&e- 5e En&)1-5e .-u50 56-e "n+e-'i**2 Me*-)5e En0e-03 53<* u-(eAe /i 03Au En
?un+, EnPu-In+2 Pe-*(u&&e- E* 1&in5e 6e "n+e-'i** 6e u(3- /i 56e-3 1&un0i 0In+ 0e*3*1*& .3-.1&
5e En&)1-5e 01 (1501 53 ?i 6e-(i5 (301- 61-@i1* 53 5e ).5e-,e (in1 51 5u-6-in532 O7en
"n+e-'i** 1-3&1 01 /i 0In+ 1- ?i E(.3&-Ini& 0u Ae0e 1ni +e 0In+ 6u5e5e 6i0i)-u* P)5 +in
1u&).uAu* De61-&1(en&u*ui Ş0)*1- +in Mi**in)0Oe&2
!6*e0In+u<5e En1in&e, Pe1-*J 5&-i43 0)n&-1 ,In&u*uiB
T %u-&A En 0in0i56-eAe0eK Nu ui&1K
"n+e-'i** ?30u un 4e5& iu&e 01 53 56un3 03 nu ,1 ui&1 /i 5e En&)1-5e 56-e in+i,i+u* +e *1
61-0u* 1u&)2 Pe-*(u&&e- /i<* 1(in&i 10u(Q B-)+5OJ E* 0'e(12 O1(enii Ei 56une1u S&1n032
P)5&u* +e 0)(1n+3 1* *ui %u-&A, un >inne.14) ()n5&-u)5 +e (1-e 8+103 10e5&1 1- ?i
?)5& un 6*1&)u +e ?i*(1-e, >inne.14)<u* 1- ?i ?)5& 0151 +e +e61-&e +e 0153 1 ,e+e&ei
6-in0i61*e, 51u, 6)1&e, 1 *ui Ni((J ;1(e-)n9, 5e 1?*1 En ?1@32 Pe1-*J 4-3.i 615u*, (e-4In+
5e(e@ 0u ?1@1 En 6lic&6lic&6lic&u* A36eAii2 Me*-)5e (e-5e 0I& 6u&u +e &1-e En u-(1 *ui,
50u&u-In+u</i '1*1&u* +e A361+32
T G1i+e, SOi66e-, 5e -u43 e*2 ;'i1- n<1i ni0i ) i+eeR
T Nu, 56u5e Pe-*(u&&e-2
;'i1- nu 1,e1 '1.1- +e 0e 1- +)-i %u-&A 53 ,)-.e1503 0u 1Pu&)-u* +e .u03&1-, 0In+
)6e-1@iune1 e-1 En &)iu* +e5?3/u-3-ii ei2 D1- 1(In+)i /&i1u 03 nu 6u&e1 ?i 0e,1 +e .ine2
2
O7en Ei En&)1-5e 016u* *ui E(i* B-)+5OJ, 16-)6ie ?i*&-u* (3/&ii 51*e +e u-e0'e1 *ui /i
56u5eB
T P),e5&e/&e<(i En03 ) +1&32 Nu En En&-e4i(e, +)1- 61-&e1 6e 01-e &u ) nu(e/&i ?u&1iu*<
(in@ii2
B-)+5OJ nu 5e E(6)&-i,i, +1- Ei &-e.ui-3 En Pu- +e Ae0e 5e0un+e 01 53</i 6un3 4In+u-i*e
En )-+ine2 O7en i *e 10)-+32 T-e.ui1 53 5e ,1+3 0u %u-&A, 53 ?103 -16)1-&e +u63 10ee1 F
e0'i63 (1-eQ (un@i +e 'I-@)43-ii F /i Du(neAeu /&ie 0e 1*&e (i5iuni 50I-.)15e ,1 (1i &-e.ui
53 En+e6*ine1503 +u63 10ee1, +1- 0e,1 Ei 56une1 03 &-e1.1 10e15&1 e-1 i(6)-&1n&32
D103<i ,1 56une 51u nu *ui %u-&A, -3(Ine1 +e ,3Au&2
În&-<un 5?I-/i&, B-)+5OJ Ei En&)1-5e 016u* *ui O7en, E/i 16-)6ie 6-)6-iu* ?i*&-u 1* (3/&ii
+e u-e0'e1 *ui /i En0e6u 53 ,)-.e15032 P),e5&e1 ?u 6u@in (1i +e&1*i1&3 +e +1&1 10e15&1, +1- En
e5en@3 e-1 10ee1/i2 Se 6*i(.1 6e 0I(6u* +e *In43 (141Ain, ,)-.in+ 0u ;1(.-J, 01-e e-1
*In43 e*, /i, En 10e*1/i &i(6, /i 0u un 0)n,)i 01-e &-1n56)-&1 -eAe-,e +e 0)(.u5&i.i* /i 01-e 5e
16-)6i1, 0In+, +in&-<) +1&3, 5i(@i5e 01 /i 0In+ Ei ?u5e5e -36i&3 (in&e12 Se 1?*15e En&-<un /)6-)n
En4-3(3+i& 1*3&u-i +e 0ine,1 6e 01-e nu<* 6u&e1 ,e+e1 0*1-2 B3-.1&u* ,)i1 53 6)-ne1503 un
snowmo!ile /i nu -eu/e12 V)i1 01 S&1n03 53<i 56un3 0e nu e-1 En -e4u*3 0u e*2
T I<1( 0e-u& 53 +e50'i+3 016)&1 +e *1 ()&)-K 5&-i43 B-)+5OJ En u-e0'e1 *ui O7en2 L<1
+e50'i5, 16)i (i 5<1 63-u& 03 ,3+ 6-in )0'ii *ui222 +1- 0u mintea (e1, En@e*e4iR
O7en 50u&u-3 +in 0162
T Mi<1( +1& 5e1(1 i(e+i1& 01-e e-1 6-).*e(1Q 0ine,1 50)5e5e .uPii*e2 !/1 03 i<1(
56u5 in+i,i+u*ui 53 5e ui&e 6-i(6-ePu-, 0ee1 0e 1 /i ?30u&2 ;ee1 0e 1( ?30u& 1(In+)i2 Şi *e<1(
435i& En&-<un .)-01n 0u .enAin3 6e (1532 T1&1 ?30e1 *1 ?e* 0u .uPii*e +e *1 L17n.)J, (1/in1
*ui +e &un5 i1-.1, /i +e *1 (1/in1 +e En53(In@1& 0In+ ,ene1 ?-i4u*2
B-)+5OJ ?30u ) 61uA3, -u/in1& En ()+ e,i+en& ?ie +e *u0-u-i*e 6e 01-e *e 56une1, ?ie +e
?e*u* En 01-e E/i En0'i6ui1 03 10e5&e1 5un32 O7en, 01-e e-1 ?150in1&, Ei ?30u 5e(n 53 0)n&inue2
T Nu (1i 1( (u*&e +e 6),e5&i&2 I<1( 56u5 53 *e 50)1&3, 53 *e u/&e /i 53 *e ()n&eAe2
;u( 1( ?30u& +e un (i*i)n +e )-i 0In+ 1( 1Pu&1& 6e 0ine,1 *1 0e,1222 +)1- 03 nu (3 1?*1(
acolo E e-1( aici2 Ni(i0 nu 1,e1 *)02
O7en 56u5eB
T ;e<1 u-(1&R
S&-i43 53 ?ie 1uAi& 6e5&e A4)()&u* ()&)1-e*)-, En53 0)n,e-51@i1 *)- -3(15e *1 ?e* +e
6-i,1&3 01 /i +i50u@i1 +in&-e un 6-e)& /i en)-i1/u* *ui En 0)n?e5i)n1*2
T ! 6)-ni& +in 6-i(12 I<1( 56u5 53 ,e-i?i0e /i ni,e*u* .enAinei +in -eAe-,)-, +103 &)& 5e
16u015e +e &-e1.3, i1- -eAe-,)-u* e-1 6*in2 Mi<1 (u*@u(i&2 B-)+5OJ E/i 50u&u-3 016u* (i-1&2 Eu
i<1( 56u5B Ni0i ) 6-).*e(3, /e?uS2 !6)i, 0u(,1, 1( in&-1& En16)i En (in@i*e (e*e /i 1(
0)n&inu1& 53 (e-42 ;-eAi 03 5un& ne.unR
T Nu2 D1- ,-e1u 53 nu (1i 56ui ni(3nui 6),e5&e1 15&1 6en&-u ()(en&2
Su. (1503, .uAe*e *ui B-)+5OJ 5e *un4i-3 En&-<un -InPe&2
T O, )(u*e, ni0i 15&1 nu<i ) 6-).*e(32 V)i1( +)1-222 ei .ine, &-e.uie 53 -16)-&3( &)1&e
*u0-u-i*e 0iu+1&e, 35&1 e )-+inu*, /i 1( 0-eAu&222
R16i+, ?3-3 53<i +e1 &i(6 +e 4In+i& *ui B-)+5OJ, O7en iA.u0niB
T ;u( E* 0'e(1R
T N)ne5J T-ei, -356un5e S&1n03 /i )0'ii i 5e 03501-3 5u-6-in/i2 S?in&e 0301&K G1.1- nu
1,e1( 03 /&iu 15&12
T O ?i ,-eun ?e* +e nu(e in+i1nR ;1 S)nnJ Ş15e "0i41/i 51u R)n N)u3 LuniR
T S<1- 6u&e1, +1-222 B-)+5OJ 5e )6-i, 4In+in+u<5e, 16)i -3.u?niB ! ?)5& En4-)Ai&)-K Nu
0In+ 5e En&I(6*1, 0i +u63 10ee1222 0In+ E(i 1+u0e1( 1(in&e222 1 ?)5& 01 /i 0In+222 Î/i 0).)-E
,)0e1B ;1 /i 0In+ 1/ ?i ?)5& ,i)*1&, +)(nu*e2
T Nu &e (1i 4In+i, 56u5e O7en2 P-).1.i* 03 1i /i 1*&0e,1 +e ?30u&2
B-)+5OJ AI(.i2
T D)1- 0I&e,1 (ii2
T !&un0i, &-e0i *1 &-e1.32
T Bine2
B-)+5OJ ?30u un 615 En 561&e, 16)i 5e En&)1-5e2 O7en 5e ui&1 56-e @1-0u* 01-e, 0In+,1,
43A+ui5e 01i /i 01-e 10u( 43A+ui1 )1(eni2 ;ei (1i (u*@i +e@inu@i 5e 1?*1u En 4-1P+2 T)@i 0ei
16-)16e +)u3 +uAini, (1i 6u@in unu*, +in&-e 0ei +e 1?1-3 5&3&e1u 4'e(ui@i En&-<) (u*@i(e
0)(610&3, 01 /i 0In+ 15&?e* 5i&u1@i1 1- ?i ?)5& (1i u/)- +e En+u-1&2 ;e* 01-e 5&3&e1 +e<) 61-&e
e-1 un @I- +e )(, En1*& /i 5*1., 01-e 6u-&1 )0'e*1-i (1-i 0e<* ?30e1u 53 5e(ene 0u ) .u?ni@32
B-)+5OJ 5e ui&3 +e *1 .u?ni@1 +1(n1&3 *1 "n+e-'i**2
T N<) 53 (3 .14i *1 .u0*u0 6en&-u 15&1, nu<i 1/1R N<) 53 (3 &-i(i@i *1 65i'i1&-uR
Nu /&i1, +e5i4u-, 1(In+)i nu /&i1u 03 &i6u* 5*1. 0u )0'e*1-i +e()+1@i 0u -1(3 +e 0)-n
era un 65i'i1&-u2
T Ni0i )222, En0e6u O7en2
În1in&e 53 6)1&3 En0'ei1, 5e 1uAi un ?)0 +e 1-(3 +in in&e-i)-u* >inne.14)<u*ui *ui %u-&A
/i 0ine,1 En0e6u 53 5&-i4e2
T Şe?uSR /)6&i B-)+5OJ2 O7en nu<* 1uAi +in 01uA1 ()&)1-e*)-Q Ei 0i&i 0u,In&u* 6e .uAe2
ŞiB O', ?u&u<i2
T P*e103, S&1n03, 56u5e O7en2 Nu &e 6-i,e/&e 6e &ine2
B-)+5OJ 5e ui&3 *1 e* En03 ) 0*i63, u+In+u</i .uAe*e 6e 5u. (15032 O7en 0*3&in3 +in
016, En0e-0In+ 53 in56i-e un 1e- +e En0-e+e-e, +e 0)(1n+3, +e &)&u<i<5u.<0)n&-)*2 P)1&e 03
?un0@i)n3, ?iin+03 B-)+5OJ 0*3&in3 En16)i +in 016 /i 6*e032
Din56-e >inne.14)<u* 6e u/1 03-ui1 1&I-n1 un En5e(n 50-i5 +e (In3 8PÂNĂ !I;I
!N"N=E ;ERB"L
5L
9 5&-i43&e*e 0)n&inu1-32 ;In+ O7en 6)-ni En 10e1 +i-e0@ie, .3-.1&u*
5&In+ +e61-&e +e 0ei*1*@i En @1-0 Ei ,)-.iB
5L Bu0O 8En )-i4in1*9 F 0e-., +1- /i .3&-IneK$, En P1-4)nu* *ui %u-&A
T GeiK Gei, &uK S&1i ) 0*i63, ,-e1u 53<@i ,)-.e50K
%un pariu, 4In+i "n+e-'i**, ?3-3 53 En0e&ine1503 615u*2 %un pariu că ai un monstru de
po.este de spus şi o mie de moti.e pentru care tre!uie să 1i se dea drumul de aici chiar
acum2
T O,e-'i**R Nu, (nderhill2 !/1 &e 0'e1(3, nuR Si4u- 03 +12 T-e.uie 53<@i ,)-.e50 F e
i(6)-&1n& 6en&-u 1(In+)i2
O7en 5e )6-i En 0iu+1 5&-i43&e*)- +in56-e >inne.14), 01-e 5e 563-4e1u 10u( En 5u56ine
+e +u-e-e2 Nu e-1 +e .ine, +1- 0e* 6u@in nu ?u5e5e ni(eni )()-I&2 Se ui&3 (1i 1&en& *1
.3-.1&u* 0u )0'e*1-i2 E-1 5*1. 01 ) 1/0'ie /i &-e(u-1, +e/i e-1 E(.-301& En&-<) 01n1+i1n32
T E i(6)-&1n& 6en&-u Ri&1, 5&-i43 5*3.3n)4u* 6e5&e .u.ui&u* 0)n&inuu 1* ()&)1-e*)-2 Şi
6en&-u %1&-in12 R)5&i-e1 10e5&)- nu(e 63-u 53<i +e1 56e-1n@e &i6u*ui 0u 1*u-3 +e &)0i*1-, 01 /i
0In+ *e 0u*e5e5e +e 6e P)5 15e(ene1 un)- 6ie&-e +in&-<) ?In&In3 1+In03, +1-, /)01& ?iin+ 53
1u+3 nu(e*e 5)@iei /i ?ii0ei 51*e -)5&i&e +e un 5&-3in, O7en 1.i1 ).5e-,3 15&12 P)-ni-e1 +e<1
(e-4e *1 .3-.1& /i +e<1<* En&-e.1 +e un+e /&i1 10e5&e nu(e e-1 6u&e-ni03, En53 10u( nu 1,e1
&i(6 +e 6ie-+u&222 1,e1 ) En&I*ni-e2 Şi +)1- ?iin+03 nu ?u5e5e ni(eni u0i5 En03 nu En5e(n1 03
ni(eni nu 1,e1 să 6ie u0i52
O7en (1i 1-un03 ) 6-i,i-e .3-.1&u*ui +in 561&e*e 41-+u*ui +e 5I-(3, -e@inIn+u<i 0'i6u*,
+u63 01-e 5e 4-3.i 56-e >inne.14)<u* 0u 10e* En5e(n 6e u/32
M
Pe-*(u&&e- 0i&i5e Inima 9ntunericului, ,3Au5e Apocalipsa acum /i E/i 56u5e5e +e (1i
(u*&e )-i 03 nu(e*e +e %u-&A e-1 6u- /i 5i(6*u 6-e1 6)&-i,i&2 !- ?i 61-i1& ) 5u&3 +e +)*1-i 8)
5u(3 (1-e 6en&-u un 1-&i5& ?3-3 51*1-iu 01 e*9 03 10e5&1 nu e-1 nu(e*e 1+e,3-1& 1* /e?u*ui F 03
nu(e*e 1+e,3-1& 1* /e?u*ui e-1 !-&'u- G)*5166*e 51u D147))+ E*41-&, 6)1&e 0'i1- P1++J
M1*)neJ2 %u-&A, En53R Pu@in 6-).1.i*2 E-1 (1i (u*& 01 5i4u- ) +),1+3 +e 4-1n+)(1nie, *1 ?e*
01 6i5&)*u* 01*i.-u 45 0u (Ine- +e 6e-*e 1* *ui =e)-4e P1&&)n2 O1(enii, +in&-e 01-e 0I@i,1
?u5e5e-3 0u %u-&A En Fu-&un3 En De/e-& 8!-0'ie Pe-*(u&&e- nu 1,e1 un &-e0u& 1&I& +e
En+e63-&1&9, 0-e+e1u 03 e ne.un +e *e41&, *1 ?e* 0-e+e1 /i Pe-*(u&&e-222 ne.un 1/1 0u( ?u5e5e /i
P1&&)n2 Ne.un 01 ) ,u*6e, 0u 1*&e 0u,in&e2 ;In+ 5e .3-.ie-e1 +i(ine1@1, 6-).1.i* 03 5e ui&1 *1
-e?*e0@i1 *ui +in )4*in+3 /i -e6e&1 O-)1-e1, )-)1-e1$ 6e 10e*1/i &)n /)6&i& 01 M1-*)n B-1n+)2
!/1 En0I&, Pe1-*J 5e 5i(@e1 ne*ini/&i&, +1- nu neo!işnuit +e ne*ini/&i&, En ,-e(e 0e<*
e50)-&1 6e 1Pu&)-u* +e .u03&1- Me*-)5e En -u*)&1 +e 0)(1n+3 5u6-1En03*Ai&32 I1- %u-&A 1-3&1
+e5&u* +e .ine2 ;)(1n+1n&u* )6e-1@iuni*)- /e+e1 En 5u?-14e-ie En&-<un .1*1n5)1-2 Î/i 50)5e5e
'1*1&u* F 1&I-n1 6e u/1 6-in 01-e in&-15e-3 Pe-*(u&&e- /i Me*-)5e F /i<i 6-i(i En iA(ene2 De un
(Ine- 1* /eA*)n4u*ui 1&I-n1 +e 0u-e1 6i5&)*u* *ui, nu unu* +e 01*i.-u 45 0u (Ine- +e 6e-*e, 0i
un 6i5&)* 1u&)(1& +e n)u3 (i*i(e&-i2
T)1&3 161-1&u-1 e*e0&-)ni03 ?un0@i)n1 *1 (1Hi(u(2 Pe .i-)u* *ui %u-&A, ?1Hu* (u-(u-1
En0)n&inuu, 1+unIn+ (un@i +e 'I-&ie2 L1 ?ie01-e 0in0i56-eAe0e 5e0un+e 51u 01( 1/1,
0)(6u&e-u* iM10 1* *ui %u-&A 5&-i41 !,e@i un (e51PK$ 0u ,)0e1 *ui ,e5e*3 +e -).)&2 T-ei
-1+i)u-i, &)1&e 0u ,)*u(u* -e+u5, .I-Ii1u /i 53-e1u +in 01uA1 61-1Ai@i*)-2 FiH1&e 6e 6e-e&e*e
+in i(i&1@ie +e 6in +in 561&e*e .i-)u*ui 5e 1?*1u +)u3 ?)&)4-1?ii En-3(1&e2 !5e(ene1 En5e(<
nu*ui +e 6e u/3, ?)&)4-1?ii*e E* En5)@e1u 6-e&u&in+eni 6e %u-&A2 ;e1 +in 5&In41, in&i&u*1&3
INVESTIŢIE, -e6-eAen&1 un .3ie@e* 1n4e*i0 En&-<) uni?)-(3 +e 0e-0e&1/, 0u (In1 +-e16&3
-i+i01&3 En 51*u&u* 0e-0e&1/ 0u &-ei +e4e&e2 ;e1 +in +-e16&1, e&i0'e&1&3B DIVIDENDE, e-1 )
?)&)4-1?ie 1e-i1n3 1 Be-*inu*ui, ?30u&3 En 6-i(3,1-1 *ui 19452 D)u3 51u &-ei 0*3+i-i (1i 5&3&e1u
En03 En 6i0i)1-e, +1- 161-1&u* 6-in5e5e En 0e1 (1i (1-e 61-&e ()-(1ne in?)-(e +e 03-3(i+3
561-&3 /i +e ()*)A2
%u-&A E/i ?*u&u-3 (In1 56-e .i-)u2
T Nu .341@i 1i1 En 5e1(3, .3ie@i F nu<i +e0I& A4)()&2 F-e++J N)'n5)n 5e )0u63 +e
15&1, +1- *<1( &-i(i5 *1 6)6)&3 53 En?u*e0e 0e,12 I<1( 56u5 53 nu 5e 4-3.e1503, 53 5e-,e1503
&)1&e 61&-u ?e*u-i*e, 5u63 +e 0)1ie, /e-.e& +e otra.ă, ?iin+03 5i&u1@i1 6-eAen&3222 .3ie@ii (ei,
5i&u1@i1 6-eAen&3 e5&e 16-)16e222 SA<I)I?AQ0
Le )?e-i un -InPe& ?e-)0e Y *1 FDR
57
2
57 F-1nO*in De*1n) R))5e,e*& 81::2<*9459 F 1* M2<*e1 6-e/e+in&e 1* S&1&e*)- "ni&e, 5in4u-u*
Şi En0e6u 53 5e *e4ene En /eA*)n42 LIn43 e*, 6i5&)*u* 5e .1*1n51 En &e101 +e *1 0163&u*
0u-e*ei 01 un 6en+u*2
Me*-)5e En&)1-5e ?e-i& AI(.e&u* *ui %u-&A2 Pe-*(u&&e- ?30u *1 ?e* 0u (1i 6u@in3 ?e-e1*32
Î* +i.ui5e 6e %u-&A, 5i4u- 03 +1Q /e?u* *ui e-1 un eHi5&en@i1*i5& 1,i+222 /i 1- ?i ?)5& (1i .ine 53
0-eAi ?ie01-e 0u,In& 1* eH6-e5iei2 O eH6-e5ie e7traordinară2 O e+u01@ie En 1-&e*e *i.e-1*e nu &e
1Pu&1 0ine /&ie 0I& En&-<) 01-ie-3 (i*i&1-3, +1- &e 1Pu&1 6u@in2 O eH6-i(1-e 1+e0,1&3 5i&u1@iei e-1
un 15&?e* +e 1Pu&)-2
T Sin4u-u* )-+in 6e 01-e i *<1( +1& *)0)&enen&u*ui N)'n5)n F ')61, nu 5e 56un
4-1+e*e222 !unului meu prieten F-e++J N)'n5)n 1( ,-u& 53 56un F 1 ?)5& 53</i 56un3
-u430iune1 En1in&e 53 En?u*e0e2 V)i ,3 -u41@i, .3ie@iR
Me*-)5e 1?i-(3 +in 016 *1 ?e* +e ?e-i& 0u( AI(.i5eQ Pe-*(u&&e- ?30u *1 ?e*, En43+ui&)-2
E-1 5i4u- 03, 15e(ene1 nu(e*ui 53u, +e5 6)(eni&1 51 0-e+in@3 En Du(neAeu e-1 6-1? En )0'i2
%u-&A 5e *e43n3, ui&In+u<5e ?e-i0i& *1 0ei +)i .3-.1@i 03-)-1 *i 5e &)6e1 A361+1 +e 6e
En03*@3-i /i 5e 1+un1 En .3*@i 6e 6)+e12
T ;e*e (1i .une -u430iuni 5un& -u430iuni*e 0)6ii*)-, 56u5e e*2 Si(6*i&1&e1 *)-, /&i@iR
Du(neAeu e (1-e, Du(neAeu e .un, 53<i (u*@u(i( 6en&-u (In01-e2$ Nu<i 1/1 03<i 5i(6*uR
Nu<i 1/1 03<i ?-u()5R
T D1, /e222, En0e6u Pe1-*J2
T T10i +-10u*ui +in 4u-3, 0Iine, 56u5e %u-&A ,)i)52
Se *e43n3 (1i +e61-&e2 Pi5&)*u* 5e .1*1n51 (1i +e61-&e En1in&e /i<n16)i, *1 0163&u*
0u-e*ei2 %u-&A 5e ui&3 +e *1 Pe1-*J *1 Me*-)5e2
T ;e 0-eAi tu, .3ie@1/R E ) (i03 -u430iune ?-u()153 51u e ) (i03 -u430iune
?-u()153R
T D1, 53 &-3222
T S1u Allah a$h!ar, 0u( 56un 6-ie&enii n)/&-i 1-1.iQ nu eHi5&3 1*& Du(neAeu +e0I&
Du(neAeu$2 ;e 6)1&e ?i (1i 5i(6*u +e 1&I&R T1ie 6iAA1 0'i1- 6e (iP*)0, +103 En@e*e4e@i
eH6-e5i12
Nu<i -356un5e-32 %u-&A 5e *e43n1 (1i -e6e+e 10u(, /i 6i5&)*u* 5e .1*1n51 (1i -e6e+e,
i1- Pe-*(u&&e- En0e6u 53 5e 5i(&3 6u@in 01( 1n4)151&, 0u( 5e 5i(@i5e (1i +e,-e(e En 10e15&3
Ai, En1in&e 53 5)5e1503 "n+e-'i** /i 53<* 01*(eAe 6e %u-&A2 P-).1.i* 03 /i 35&1 nu e-1 +e0I&
6-1? En )0'i, +1-222
T S1u M)i5e *1 &u?i/u* 1-A3&)-K 5&-i43 %u-&A2 F1@1 *ui +e503-n1&3 /i 01( 01.1*in3 5e
16-in5e +e un AI(.e& 6-)5&e502 F ;u 0ine ,)-.e50R$ 1 En&-e.1& M)i5e, i1- Du(neAeu Ei
-356un+e 0u ,e0'e1B Sun& 0ee1 0e 5un& /i 15&1 e &)& 0e 5un&, .*1<.*1<.*12$ ;e (1i 6u@)i,
Du(neAeu* 35&1, '3, +<*e Me*-)5e, chiar &e<1i -e?e-i& *1 e(i51-ii n)/&-i +in M1-e*e T3-I( +e
Din0)*) 0u 0i)-)i<561@i1*i$R
Lui Me*-)5e Ei 03Au ?1@12
T R356un+e<(i, .3&-Ine2
T D)(nu*e, 53 &-3i@i, eu222
T S6une<(i 53 &-3i@i$ +in n)u 0In+ ?ie-u* e 01*+, +<*e Me*-)5e, /i<@i ,ei 6e&-e0e
u-(3&)1-e*e +)u3 Ai*e +e n1/&e-e En e5&101+3, (3 En@e*e4iR P-in5<1i 1*uAi1R
T D1, /e?uS2
Me*-)5e +e,eni ?)1-&e 1&en&Q 1,e1 ?1@1 1*.3, 0u eH0e6@i1 6e&e*)- -)/ii +in ).-1Pi
6-),)01&e +e 03*+u-3, 6e&e &3i1&e 6e-?e0& En +)u3 +e 0u-e*u/e*e (3/&ii2
T !0u(, te&ai -e?e-i& 51u nu *1 ,iAi&1&)-ii n)/&-i 0u 0i)-)i<561@i1*i$R
T S3 &-3i@i, 5<1- 6u&e1 53 ?i 56u5 En &-e0e-e 0e,1222
Mi/0In+u<5e 0u ) ,i&eA3 +e 01-e Pe-*(u&&e- nu<* 0-e+e1 0161.i* 8?u 16-)16e 01 un e?e0&
56e0i1* En&-<un ?i*( +e N1(e5 ;1(e-)n9, %u-&A 5(u*5e 6i5&)*u* +e n)u3 (i*i(e&-i +in &)0u*
01-e 5e .1*1n51, E* 1@in&i ?3-3 6-e1 (1-e +i?i0u*&1&e /i &-15e2 Nu(3&1&e1 +e 5u5 1 1+i+15u*ui +in
6i0i)-u* 5&In4 1* *ui Me*-)5e eH6*)+32 Bu03@i +e (1&e-i1* A.u-1-3 6-in 1e-2 SIn4e /i .u03@i +e
01-ne Ei 5&-)6i-3 61n&1*)nii *ui Pe-*(u&&e-2
N&am .ă-ut aşa ce.a, 4In+i Pe1-*J2 Asta n&a a.ut loc2
În53 Me*-)5e @i61Q 5e ui&1 *1 6i0i)-u* 53u 5&In4 +i5&-u5 0u ) 6-i,i-e 14)ni03 in0-e+u*3 /i
@i61 +in &)@i -3-un0'ii2 Pe-*(u&&e- ,3Au )15e*e +e 10)*) /i 5i(@i 03<i ,ine 53 ,)(i&e2
%u-&A nu 5e -i+i03 +in /eA*)n4 1&I& +e -e6e+e 0u( *u15e 6i5&)*u* +in &)0 F 6e 15&1, 0e*
6-e/e+in&e 1*e5 +e &-ei )-i 819ML, 194D /i 1944
6u@in, Pe-*(u&&e- 16u03 5<) ,1+3 6e&-e0In+u<5e F +1- ?u, &)&u/i, ) (i/01-e -16i+32
3n6ricoşător +e -16i+32
Î* 16u03 6e Me*-)5e +e u(3- /i 5e ui&3 ?)1-&e in&en5 *1 ?1@1 0)n&)-5i)n1&3 1 1Pu&)-u*ui +e
.u03&1-2
T Te-(in3 0u .e'3i&u* 35&1, .3ie@1/2
Me*-)5e .e'3i (1i +e61-&e2 SIn4e*e Ei 0u-4e1 En .aluri +in 6i0i)-, i1- 61-&e1 0u +e4e&e*e
i 5e 63-e1 *ui Pe1-*J 03 6)1&e ?i &3i1&3 +e 61-&e1 0u 03*0Iiu*2
Lui Pe1-*J i 5e En0e@)/1 6-i,i-e1 /i 1(e@i2 ;u En&-e141 51 ,)in@3, ?)-@3 6e-+e1u1 +e 0e1@3
53 5e -i+i0e2 D103 1- ?i *e/in1& 10u(, Du(neAeu /&ie 0e i<1- ?i ?30u& %u-&A2 Pe-*(u&&e- 1uAi5e
6),e/&i /i 6e n)u3Ae0i *1 5u&3 +in&-e e*e nu *e 0-eAu5e, 56unIn+u</i 03 e-1u ?ie eH14e-3-i, ?ie
6-)6141n+3 +i-iP1&3 1 *ui %u-&A, (eni&3 53 +e?ine1503 i(14ine1 *ui +e ne.un 51+e12
Acum sunt de altă părere, 4In+i Pe-*(u&&e-2 Nu e o 6ăcătură de mit5 e chiar mitul 9n
persoană2
%u-&A, (i/0In+u<5e 0u ) 6-e0iAie 5i(1n+i0)153, 16-)16e 0'i-u-4i01*3, 56-iPini ,I-?u*
6i5&)*u*ui En (iP*)0u* ?-un@ii 1*.e 01 .-InA1 1 *ui Me*-)5e2
T În0e&e1A3 0u 5(i)-03i&u* 35&1 +e ?e(eiu/03, .3&-Ine, 51u ) 53<* ?10 eu 53 En0e&eAe2
!i0i e un *)0 5en5i.i* 1* 0-1niu*ui, +u63 0u( 0-e+ 03 6In3 /i un 1(e-i01n nu 6-e1 5&-3*u0i& 01
&ine &-e.uie 0u 5i4u-1n@3 53 /&ie2
Me*-)5e E/i En4'i@i 0u(,1 5&-i43&e*e, *e &-1n5?)-(3 En 5u56ine &30u&e En ?un+u* 4I&u*ui2
!5&1 63-u 53<* (u*@u(e1503 6e %u-&A2
T !5&1 +)1- 01 53 (3 1uAi, .3&-Ine2 re!uie 53 (3 1uAi, ?iin+03 &-e.uie 53 E(6-3/&ii
,)-.12 ;-e+, *3u+1& ?ie D)(nu*, 03 6i0i)-u* &3u, 0e<1 (1i -3(15 +in e*, ,1 0)(uni01 *i(6e+e
conceptul +e .1A3, +1- 6-)6-i1 &1 4u-3 510-3 &-e.uie 53 -356In+e1503 +e&1*ii*e2 !/1 03, (3
150u*@iR !50u*@i +e&1*ii*eR
În03 5u56inIn+, )0'ii ie/in+u<i +in )-.i&e 01 ni/&e .i*e (1-i /i 1*.15&-e, Me*-)5e -eu/i 53
+e1 1?i-(1&i, +in 0162
R16i+ 01 un /1-6e En 1&10, 016u* *ui %u-&A 5e En&)1-5e /i Pe-*(u&&e- ,3Au 0*1- ?1@1
.3-.1&u*ui2 Ne.uni1 e-1 i(6-i(1&3 En &-353&u-i *1 ?e* +e *i(6eAi 01 &1&u1Pe*e unui -3A.)ini02 În
10e* ()(en&, &)& 0ee1 0e 0-eAu5e Pe-*(u&&e- ,-e)+1&3 +e56-e 5u6e-i)-u* *ui 5e 6-3.u/i *1
63(In&2
T Tu 0e Ai0i, .3&-IneR M3 150u*@iR Fiin+03 /i &u e/&i un (e514e-2 ;u &)@ii 5un&e(
(e514e-i2
Pe1-*J 16-).3 +in 0162 "/1 5e +e50'i5e /i ,3Au, 0u ) u/u-1-e ine?1.i*3, 03 n)u<,eni&u*
e-1 O7en "n+e-'i**2 O0'ii *ui %u-&A A.u-1-3 *1 e*2
T O7enK P-ie&inuS (i) ,e0'iK "n 1*& (1-&)-K !*&u*, *3u+1& ?ie D)(nu*, un 1*& (e514e-2
M3 150u*@iR Vei 6u-&1 0u,In&u* En *u(e +in 10e5& *)0 1* ?e-i0i-iiR
Li65i& +e eH6-e5i,i&1&e 01 un Pu03&)- +e 6)0'e- En&-<un (e0i 0u (iA3 (1-e, "n+e-'i**
16-).3 +in 0162
T BineK BineK
%u-&A E/i En&)1-5e 1&en@i1 56-e Me*-)5e2
T ;i&eA +in Manualul de Ordine Interioară, !Pu&)- +e Bu03&1- Me*-)5e, P1-&e1 1L,
Se0@iune1 4, P1-14-1?u* MB F)*)5i-e1 e6i&e&e*)- i(6-)6-ii, ?ie e*e +e n1&u-3 -15i1*3, e&ni03 51u
5eHu1*3, e 0)n&-16-)<+u0&i,3 ()-1*ei /i 5e )6une 5&1&u&u*ui En+e6*ini-ii 5e-,i0iu*ui (i*i&1-2
;In+ ?)*)5i-e1 e5&e +),e+i&3, ,in),1&u* ,1 ?i 6e+e65i& i(e+i1& +e 0u-&e1 (1-@i1*3 51u, 6e
&e-en, +e 6e-5)n1*u* 5u6e-i)- 0)-e56unA3&)-$, En0'ei 0i&1&u*2 Pe-5)n1* 5u6e-i)- 0)-e56unA3&)-,
35&1<5 eu, ?)*)5i-e1 e6i&e&e*)- i(6-)6-ii, 35&1 e/&i &u2 În@e*e4i, Me*-)5eR P-in5<1i 1*uAi1R
Me*-)5e, 6*In4In+ En ')')&e, En0e-03 53 ,)-.e1503, +1- %u-&A Ei -e&eA3 ,)-.12 În u/3,
O7en "n+e-'i** 0)n&inu3 53 5&e1 ne(i/01& En ,-e(e 0e A361+1 i 5e &)6e1 6e u(e-i /i i 5e
6-e*in4e1 6e ?i*&-u* &-1n561-en& 1* (3/&ii, 15e(ene1 &-1n56i-1@iei2 O0'ii *ui -3(15e-3 ?iH1@i
15u6-1 *ui %u-&A2
T !0u(, !Pu&)- +e Bu03&1- Me*-)5e, 0ee1 0e @i<1( 0i&1& En 6-eAen@1 10e5&)-222 10e5&)-
(1-&)-i, *3u+1& ?ie D)(nu*, 5e nu(e/&e )-+in +e 0)n+ui&3$ /i En5e1(n3 03 nu 1i ,)ie 53
+eni4-eAi 561ni)*ii, ne4-ii, ne(@ii 51u in+ienii2 M1i En5e1(n3, +u63 0u( e 01Au* 10u(, /i 03
nu 1i ,)ie 53 +eni4-eAi 0i)-)ii<561@i1*i, En@e*e4i *u0-u* ăsta:
Me*-)5e En0e-03 53 16-).e +in 016, 0In+ i 5e &3i1-3 6i0i)1-e*e, 6e 6un0&u* +e<1 *e/in12
Pe-*(u&&e- E* 6-in5e +e u(e-i /i<* En+-e6&3 *1 *)0, -u4In+u<5e 01 Me*-)5e 53 nu 0*10'eAe
En1in&e 01 En&I*ni-e1 53 5e ?i 5?I-/i&2 Du(neAeu /&ie 0e i<1- ?i ?30u& %u-&A *ui Me*-)5e +103 1- ?i
1,u& Me*-)5e 0u-1Pu* 53 5&in43 *u(ini*e En1in&e 53<i 0i&e1503 e* 10&u* 0)n0*u5i,2
T O 53<i eH&e-(in3( 6e in,1+1&)-ii 3/&i1 .3/in)/i, 6-ie&eni, /i, +103 5e (1i En&)-0
,-e)+1&3 6e Te--1 Fi-(1, ) 53 *e -u6e( 016e&e*e *)- 0enu/ii /i<) 53 ne 0303( En 4I&u-i*e *)-
0enu/iiQ +103 ,)- in5i5&1, ) 53 ?)*)5i( 6-)6-i1 *)- &e'n)*)4ie, 6e 01-e 5un&e( +eP1 16-)16e 53
6une( (In1, E(6)&-i,1 *)-, En&)-0In+u<ne En *)0u* *)- +e .1/&in3 En 6-)6-ii*e *)- n1,e 51u En
n1,e 15e(3n3&)1-e 0u 1*e *)-, 0)n5&-ui&e +e =ene-1* E*e0&-i0 51u DuP)n& /i, *3u+1& ?ie
D)(nu* Mi0-)5)?&, ) +1&3 1Pun/i 10)*), ) 53 *e 1-+e( )-1/e*e, 51u 0ui.u-i*e, 51u nen)-)0i&e*e
+e (u/u-)1ie, )-i0e 1- ?i En 0e &-3ie50 ei, ) 53 1-un03( .)(.e 0u n161*( En *1nu-i*e *)-
0'i'*i(.1-ii +e 0e-e1*e /i ) 53 1-un03( .)(.e 1&)(i0e En (un@ii *)- (1ie5&u)/i /i 6u-6u-ii,
*3u+1& ?ie D)(nu*, Allah a$h!ar, ) 53 &u-n3( 6i/1&u* 1(e-i01n +e ?)0 En *10u-i*e /i )0e1ne*e
*)-222 În53 ) 53 *e ?10e( 6e &)1&e En&-<) (1nie-3 @ustă /i potri.ită /i ?3-3 +i50e-n3(In& +e rasă,
51u gen, 51u etnie, 51u apartenen1ă religioasă2 O 53 ?10e( &)1&e 15&e1 6en&-u 03 1u ,eni& En
01-&ie-u* 4-e/i& /i 1u .3&u& *1 ) nen)-)0i&3 +e u/3 4-e/i&32 Nu 5un&e( En =e-(1ni1 1nu*ui 19M:
51u En OH?)-+ Mi55i55i66i +in 19LM2 !0u(, +<*e Me*-)5e, 0-eAi 03 6)@i -356In+i 10e5& (e51PR
Me*-)5e E/i -i+i03 )0'ii 56-e '1ine*e *ui 1*.e /i u+e, /i 4enun0'ii i 5e En(ui1-32
Pe-*(u&&e- E* 6-in5e En03 ) +1&3 +e u(e-i En&-<un e?)-& +e<1<* @ine En 6i0i)1-e, +1- e-1 ) 01uA3
6ie-+u&3 +e +1&1 10e15&1Q Me*-)5e 03Au2
T Pe1-*J, /)6&i %u-&A /i, 0In+ )0'ii 10ei1 1*.1/&-i 1-A3&)-i 03Au-3 15u6-1 *ui, Pe-*(u&&e-
0-eAu 03 nu (1i ?u5e5e ni0i)+1&3 En ,i1@1 *ui 1&I& +e 56e-i1&2 VeAi01 /i<) 5i(@e1 01 6e ) 6un43
01*+3 /i 4-e1 En3un&-u* )-41ni5(u*ui, ) 6un43, ni(i0 1*&0e,1 +e0I& 53</i ,e-5e 0)n@inu&u* En
'1*1&u* *ui2 Fu 0)n,in5 03, +103 1,e1 53 ,1+3 %u-&A ) 61&3 En&une01&3 En 0)n&inu3 eH61n5iune
6e 0-10u* 14'i)&1n&u*ui 53u, *<1- 6u&e1 E(6u/01 i(e+i1&, +1&3 ?iin+ 10&u1*1 *ui 5&1-e 65i'i<
03222En53 15&1 nu 63-u 53<* 1Pu&e *1 0e,12 De ?16&, nu ?30u +e0I& 53 En-3u&3@e1503 5i&u1@i12
T D1, 53222 /e?uSR
T V1 -356In+i ,)-.1R V1 ?i un (e514e- .unR ;-eAi 03 1 -e@inu& +e5&u* 51u 0-eAi 03 e-1
6-e1 6-e)0u61& +e .*e5&e(1&u* 3*1 +e picior0
T Eu222 eu222 Î* ,3Au 6e "n+e-'i** En u/3 ?30In+u<i un 5e(n i(6e-0e6&i.i* 0u 016u* /i
Pe1-*J 6-in5e 0u-1P2 D1, /e?uSQ 0-e+ 03 ,<1 1uAi& 6e-?e0&2
%u-&A 63-u *1 En0e6u& 5u-6-in5 +e ,e'e(en@1 *ui Pe-*(u&&e-, 16)i ?u (u*@u(i&2 Se
En&)1-5e 56-e "n+e-'i**2
T Tu 0e 56ui, O7enR ;-eAi 03 ,1 -356In+i ,)-.1R
T Î'E, 56u5e "n+e-'i**2 !5&1 +103<* +u0i *1 in?i-(e-ie En1in&e 53 ()1-3 6-in 5In4e-1-e
6e 0),)-u* &3u2
;)*@u-i*e .uAe*)- *ui %u-&A 5e -i+i01-3 /i .3-.1&u* *3&-3B
T !i 4-iP3 +e 15&1, Pe1-*J, 0e +-10uR
T I(e+i1&, 56u5e Pe-*(u&&e-, 6)-nin+ 56-e u/32 O +1&3 &-e0u& +e %u-&A, Ei 1-un03 *ui
"n+e-'i** ) 6-i,i-e +e (u*@u(i-i ?e-,en&e 6e 01-e "n+e-'i** ?ie nu ) ).5e-,3, ?ie 1*e5e 53 nu )
.14e En 5e1(32
T Re6e+e, +<*e Pe-*(u&&e-2 O7en, ,-e1u 53 +i50u& 0u &ine mano a mano, 0u( 56un
i-*1n+eAii2 P3/i 6e5&e 0)-6u* *ui Me*-)5e ?3-3 53 5e ui&e En P)5 *1 e* /i in&-3 ,i)i En 0'i0ine&32
;1?e1R ! ?30u&<) F-e++J, 1/1 03 nu Pu- 03<i 6)&1.i*3222 nu, nu 6)& @ura, +1-222
T O 01?e1 1- ?i .un3, 56u5e O7en "n+e-'i**2 Tu &)1-n3, i1- eu ) 53 En0e-0 53 )6-e50
5In4e-1-e1 53-(1nu*ui 35&12
%u-&A -3(15e *In43 161-1&u* M-2 ;)??ee +e 6e &eP4'e1 /i 5e ui&3 *1 "n+e-'i** 0u )
6-i,i-e +u.i&1&i,3 En&une01&<50*i6i&)1-e2
T ;'i1- 0-eAi 03 e ne,)ie +e 1/1 0e,1R
!&un0i ie/i Pe-*(u&&e-2 Ni0i)+1&3 En ,i1@1 *ui nu i 5e (1i 63-u5e 03 5e1(3n3 ie/i-e1
En&-<) ?u-&un3 1&I& +e (u*& 0u ) e,1+1-e2
4
Gen-J 5&3&e1 *In43 41-+ 8?3-3 53 1&in43 5I-(e*eQ ,3Au5e 0e 5e En&I(6*1 0In+ ?30e1i
15&19, 1/&e6&In+ 01 "n+e-'i** F 1/1<* 0'e(1, &)&u/i F 53 i153 +in 0ee1 0e &-e.ui1 53 ?ie 6)5&u*
+e 0)(1n+3, +1-, 0In+ 5e +e50'i5e u/1, ie/i ,1*<,I-&eP 1?1-3 unu* +in&-e 0ei*1*@i 6e 01-e<i
,3Au5e in&-In+2 O +1&3 1Pun5 *1 .1A1 503-i*)-, in+i,i+u* En0e6u 53 1*e-4e2 Ti6u* e-1 En1*& /i
1,e1 un1 +in 10e*e ?e@e 5e-i)15e 6e 01-e Gen-J *e 15)0i1 0u (1n14e(en&u* 5e0un+2 F1@1 *ui
63-e1 10u( En4-)Ai&3 /i .3-.1&u* 16-)16e 03 6i03 *1 63(In& En1in&e 53 in&-e 6e-?e0& En -i&( 0u
6i0i)1-e*e2 Gen-J En@e*e4e1 ?)1-&e .ine 5enA1@i12
M1n14e-u* 5e0un+ -eu/i 53</i 635&-eAe e0'i*i.-u* +u63 6-i(1 1*une01-e, +1-, *1
Pu(3&1&e1 +i5&1n@ei 6In3 *1 +)u3 5e(i-u*)&e 01-e ?u5e5e-3 uni&e, 6i0i)1-e*e Ei A.u-1-3 +e 5u. e*
/i 03Au En ?un+2 M161 6e 01-e ) +u0e1 1*une03 15e(ene1 unui &).)41n 6en&-u 56i-i+u/i2
Gen-J En&in5e .-1@e*e /i 16*1u+3 0I& 6u&u +e &1-e2 P-).1.i* nu +e5&u* +e &1-e 53 ?ie 1uAi&
6e5&e A1-,1 &u&u-)- ()&)1-e*)-, 1/1 03 E/i +u5e 61*(e*e 6I*nie *1 4u-3 /i 5&-i43B
T <ra.o, picioare de caca0 Să ne uităm la reluare0
M1n14e-u* 5e0un+ 5e -i+i03 ?3-3 53 5e ui&e *1 e*, -e0u6e-In+u</i (161, /i</i 0)n&inu3
?u41 56-e 0e*e +)u3 5e(i-u*)&e2
LIn43 41-+, *1 ,-e) )6&56-eAe0e (e&-i +e Gen-J, 5e 1?*1 un 4-u6 +e )6& 51u n)u3
in+i,iAi2 !0u(, unu* +in&-e ei, un in5 6In&e0)5 E(.-301& En&-<) 01n1+i1n3 6)-&)01*ie u(?*1&3
01-e<* ?30e1 53 5e(ene 0u Pi**5.u-J D)u4' B)J, ,eni *In43 e*2
T Nu 0-e+ 03 e .ine 53 ?10i 15&1, 1(i0e2 F30u ) 61uA3, 16)i E/i 0).)-E ,)0e1B Mi<1u
E(6u/01& 0u(n1&u*2
D12 Gen-J ,e+e1 50en1 En (in&e1 .3-.1&u*ui2 ;u(n1&u* .3-.1&u*ui 6In&e0)5, 6In&e0)5 /i
e*, 6)(enin+ +e 1,)01&u* *ui, +e +-e6&u-i*e *ui, +e 5*uP.1 *ui *1 ) 1nu(e 0)(61nie +e
in,e5&i@ii +in B)5&)n2 S)*+1@ii +In+ +in 016, 56unIn+u<i 03 e-1 +)1- 0e,1 &e(6)-1-, 03 5i&u1@i1
5e n)-(1*iA1 /i 03 u-(1 53 ?ie 0*1-i?i01&3 6In3 En A)-i, En &)1&3 10e15&3 ,-e(e E(6in4In+u<i 6e
0ei +)i ,In3&)-i 5u6-16)n+e-1*i 03&-e 4-1P+u* 01-e +eP1 0)n@ine1 ) 016&u-3 0)n5i5&en&3 /i,
+in&-<) +1&3, 0u(n1&u* 503615e, ?u4in+ 56-e 61-0u* 1u&), /i .u(<.u(, 5e *153 0)-&in12
B3-.1&u* 6In&e0)5 Ei 6),e5&e1 *ui Gen-J 0I&e,1 +in&-e 10e5&e1, ?1@1 *ui 61*i+3 e-1
5e-i)153 En *u(in1 n)u<-i+i01@i*)- 5&I*6i +e i*u(in1&, /i Gen-J E* En&-e-u65e2
T ;e 0-eAi 03 ne ,)- ?10e n)u3, 0e*)- -3(1/iR
B3-.1&u* 6In&e0)5 5e ui&3 *1 Gen-J /)01&, 16)i ?30u un 615 En 561&e, 01 /i 0In+ 5<1- ?i
&e(u& 03 Gen-J 1,e1 0e,1 0)n&14i)52 De5&u* +e 0)(i0, 0In+ &e 4In+e1i *1 15&1, ?iin+03 1,e1u
cu to1ii 0e,1 0)n&14i)5 51u, 0e* 6u@in, 10e15&3 e0'i63 +e 0u-3@3&)-i ?in1n@1@i +e 4u,e-n
credeau 03 5un& 0)n&14i)/i, En53, En&-<un 5?I-/i&, &)&u* e-1 ) 163 /i<un 63(In&2
T Nu 6)@i ?i 5e-i)5, 56u5e .3-.1&u* 6In&e0)52 !6)i, 16-)16e En43+ui&)-B Sun&e( En
!(e-i01, 53 /&ii2
T ;'i1- 1/1R !i ,3Au& ) 4-3(1+3 +e 5e(ne 01-10&e-i5&i0e, nu<i 1/1R
T Ei +)1-222 5un& 5i4u- 03 ei +)1-222 Gen-J 1/&e6&3 in&e-e51&, +1- .3-.1&u* nu (1i 56u5e
ni(i0, 0e* 6u@in nu En 10e15&3 i+ee2 !0e*1 1 ?)5& un ?)0 +e 1-(3, nu<i 1/1R En&-e.3 .3-.1&u*
6In&e0)52 Şi 0-e+ 03 1( 1uAi& /i ni/&e @i6e&e2
Din 0e*e +)u3 -u*)&e 1*i6i&e ie/i-3 +)i )1(eni 4-3.i@i, 0u ) &1-43 En&-e ei2 "-(In+u<i
(1-01& +e -e6u*5ie e-1 (1n14e-u* 5e0un+, 0u (161 En 0)n&inu1-e @inu&3 5i4u- 5u. .-1@2
T #i0 03 1i in&ui& .ine2
Gen-J /i .3-.1&u* 6In&e0)5 5e ui&1-3 0u( 6u-&3&)-ii &3-4ii 5e 4-3.i-3 53 u-0e 503-i*e
>inne.14)<u*ui2 ;In+ +* M1n14e- Se0un+ ?u 0e* (1i 16-)16e +e 41-+, Gen-J 5&-i43 56-e e*B
T ;e (1i ?10i, 6i0i)1-e +e 0101R Te +i5&-eAiR
B3-.1&u* 6In&e0)5 5e 0-i5632 Ti6u* 0u (161 Ei 1-un03 *ui Gen-J ) 5in4u-3 6-i,i-e 5e,e-3,
+u63 01-e (e-5e ).)5i& 56-e >inne.14)2
T !5&1 e +)1-222 e +)1- un ?e* +e 5i&u1@ie +e u-4en@3, 56u5e 6In&e0)5u*2 Se ,1 0*1-i?i01
&)&u* 6In3 (Iine +i(ine1@3, 5un& 5i4u-2
T Nu /i 6en&-u 0u(n1&u* &3u, 56u5e Gen-J2
B3-.1&u* 6In&e0)5 5e ui&3 *1 e* 0u 4u-1 ,I-I&3 En 4u*e-u* 01n1+ienei /i &-e(u-In+ u/)-2
!6)i 5e En&)1-5e *1 0ei*1*@i )1(eni, 1 03-)- 63-e-i ?3-3 En+)i1*3 0)-e56un+e1u (1i (u*& 0u 1*e
*ui2 Gen-J E/i En+-e6&3 1&en@i1 En16)i 56-e >inne.14) /i 5e 6u5e +in n)u 53 1/&e6&e 53 i153
"n+e-'i**2 !,e1 ) .3nui1*3 03 "n+e-'i** e-1 5in4u-1 *ui 56e-1n@3222 În53, )-i01-e 1- ?i ?)5&
En+)ie*i*e *ui "n+e-'i** ?1@3 +e 10e15&3 )6e-1@iune, 56e-1n@1 e-1 +e5&u* +e 5u.@i-e2 I1- Gen-J
nu 1,e1 +e0I& ) 5in4u-3 01-&e +e Pu01&2 ;1-&e1 e-1 N)ne5J2 Ei nu /&i1u +e56-e N)ne5J2
În&-e.1-e1 e-1 +103 53<i 56un3 *ui "n+e-'i**2 Gen-J 5e &e(e1 En4-)Ai&)- +e &1-e 03 nu ,1
-eA)*,1 ni(i0 56unIn+u<i2
5
L1 ,-e) 0in0i (inu&e +u63 0e +* M1n14e- Se0un+1- Ei u-(15e 6e 6u-&3&)-ii +e &1-43 En
SB14), ie/i-3 &)@i &-ei, +e +1&1 10e15&1 +u0In+ un 1* 61&-u*e1 6e &1-43, En *u(in1 6u&e-ni03, ?1@1
-3ni&u*ui e-1 1&I& +e 61*i+3, En0I& 63-e1 ,In3&32 Gen-J ?u u/u-1& 53 ,1+3 03 nu e-1 "n+e-'i**,
?iin+03 "n+e-'i** e-1 +i?e-i& +e &)@i (1ni10ii 3/&i12
T-e0u-3 Ae0e (inu&e2 "n+e-'i** &)& nu ie/i5e +in 6)5&u* +e 0)(1n+32 Gen-J 1/&e6&3 En
nin5)1-e1 +in 0e En 0e (1i +e1532 De@inu@ii 815&1 e-1u ei, +e@inu@i, /i e-1 56-e .ine*e *)- 53
nu</i ?103 i*uAii9 e-1u 63Ai@i +e 5)*+1@i /i, En&-<un 5?I-/i&, unu* +in&-e 10e/&i1 5e 16-)6ie +e e*2
B3-.1@ii 01-e ?u5e5e-3 6)5&1@i *1 in&e-5e0@i1 *ui Dee6 ;u& 0u S71nnJ P)n+ E* )-.i5e-3 16-)16e
+e &)& 6e Gen-J 0u -e?*e0&)1-e*e, 1/1 03 nu<* -e0un)1/&e 6e 10e5&1 +u63 0'i62 Gen-J ?u En
10e*1/i &i(6 (u*@u(i& /i 6-)?un+ (i/01& 53 ).5e-,e 03 /i (in@i*e 1,e1u &-353&u-i *1 ?e* +e
+i5&in0&i,e 01 ) 4u-3 ?-u()153, un n15 -u6& 51u un )0'i ,In3&2 !0e5&1 e-1 unu* +in&-e .3-.1@ii
+e 10)*), 0e* 01-e<* *),i5e En ?un+ 0u 61&u* 6u/&ii 0In+ ')&3-I5e e* 03 Gen-J nu (e-4e1 56-e
01(i)n +e5&u* +e -e6e+e2 O-i0e 5<1- ?i En&I(6*1& 0u (in&e1 *ui Gen-J e-1 0e,1 +e6*151&Q nu
6-in+e1 nu(e*e in+i,i+u*ui, +1- /&i1 03 nu(e*e ?-1&e*ui *ui e-1 F-1nOie /i 03, En *i0eu, F-1nOie
?u5e5e 10uA1& /i 10'i&1& +e ,i)*2 M1i e-1u /i 1*&e *u0-u-i F un 1(1*41( in+i5&in0&, 15e(ene1
un)- *u0-u-i 1-un01&e En&-<un 0)/2 Gen-J E/i +3+u 5e1(1 03 15i5&1 *1 0u-4e-e1 unui 1+e,3-1&
-Iu 1* 0)n/&iin@ei /i *1 &)1&e *u0-u-i*e 01-e 6*u&e1u +u5e +e 16e2 ;e 1-un01 &)&u* En &-i,i1* e-1
6-)A1i5(u* En&-e4ii 5i&u1@ii2
T Gei, &u +e 0)*), 56u5e 5)*+1&u* +e5&u* +e 1?1.i*2 "i&e<* 6e +e/&e6&2 V-ei un ')& +)4,
+e/&e6&u*eR
RI5e2
T !( +eP1 unu*, 56u5e Gen-J, AI(.in+ /i e*2 L1 01-e Be1,e- ,)-.i 6-in 4u-1 *ui, 1/1
0u( 5e En&I(6*1 1+e5e1B VeAi<@i +e *1.1 &1, F-e++J2
S)*+1&u* En0e&3 53 -I+32
T S3 ,e+e( 0I& +e +e/&e6& ) 53 (1i ?ii 6e5&e +)u356-eAe0e )-e, 56u5e e*2 I(14ine1 01-e
5e i,i, n350u&3 +in 16e*e -Iu*ui 01-e 0u-4e1 6-in&-e u-e0'i*e .3-.1&u*ui 10e5&1, -e6-eAen&1 un
01(i)n 6*in 0u 01+1,-e, 0u (e(.-e 1*.i0i)15e En0I-*i41&e *1 un *)02 Ţi<1 0-e50u& Ri6*eJ,
+e/&e6&u*eR
Gen-J 4In+iB !irusul2 )a asta se re6eră2 3i spune !irus, de 6apt2 #onesy ştie asta2
Gen-J nu -356un5e /i 5)*+1&u* 5e En+e63-&3 0u 1&i&u+ine1 (In+-3 1 unui1 01-e 1 0I/&i41&
(e0iu* *1 6un0&e2 ;u-i)5, Gen-J E/i 1+un3 En&-e141 6u&e-e +e 0)n0en&-1-e /i ,iAu1*iA3 ) 6u/03
F =1-1n+<u* *ui N)ne5J, +e ?16&2 =In+iB Am o armă2 O să te 9mpuşc cu ea imediat ce& o să te
9ntorci cu spatele, cretinule2
S)*+1&u* 5e En&)1-5e +in .u5&, 1&i&u+ine1 (In+-3 +i563-In+ 6e u-(e*e -InPe&u*ui /i 1*e
-I5e&u*ui2 O En*)0ui ) 6-i,i-e +e En+)i1*3 /i +e 5u56i0iune2
T ;e<1i 56u5, +e/&e6&u*eR !i 56u5 0e,1R
T M3 En&-e.1( +)1- +103 1i 6-i(i& /i &u ) 61-&e +in ?1&1 1i1 F /&ii 01-e, 0e1 6e 01-e 1
,i)*1&<) F-1nOie2 Te<1 *351& /i 6e &ine 6en&-u 0I&e,1 5e0un+eR
Pen&-u ) 0*i63, ?1@1 5)*+1&u*ui 0363&3 ) (in3 &I(63, 5u-6-in532 !6)i 5e u(6*u *1 *)0 0u
?u-ie ne14-3 +e i&1*i1n2 Î/i -i+i03 1-(12 Lui Gen-J, ,I-?u* ei i 5e 63-e1 1 ?i un AI(.e&2 Î/i &-15e
En P)5 ?e-()1-u* P10'e&ei /i ) @inu +e50'i53 En nin5)1-e1 +e1532
T G1i+e, 56u5e /i -I5e2 G1i+e, R1(.), /i ?3<@i +1&)-i12
F-1&e*e *ui F-1nOie (1i @inu 1-(1 1@in&i&3 15u6-1 *ui Gen-J En03 ) 0*i63, 16)i Gen-J
5i(@i ?u-i1 .3-.1&u*ui 503AIn+2 Fu5e5e 0I& 6e 0e F E* ,3Au5e 6e 5)*+1& 4In+in+u<5e *1 0e 53 (1i
56un3, ,3Au ) 6),e5&e 6*1uAi.i*3 F +1- En&I-Ai15e 6-e1 (u*& /i 61-&e1 +in ?1@3 1 0-eie-u*ui 53u
-eu/i 53 -e016e&e 0)n&-)*u* 15u6-1 .e5&iei -)/ii2 E-1 &)&u* 1&I& +e ?1(i*i1- 6en&-u e*2 ;ei 01
Ri0'ie =-en1+e1u nu (u-e1u ni0i)+1&3, nu 0u 1+e,3-1&2 Ei e-1u +in@ii +e +-14)n 1i *u(ii2
T MIine, 56u5e 5)*+1&u*2 PIn3 (Iine (1i e (u*& &i(6, +e/&e6&u*e2
De +1&1 10e15&1 Gen-J E* *353 53 6*e0e F nu (1i En&3-I&3 .e5&i1 -)/ie, +e/i Du(neAeu Ei
e-1 (1-&)- 03 i<1- ?i ?)5& 1&I& +e u/)-2 În,3@15e 0e,1, &)&u/i222 51u 6-i(i5e 0)n?i-(1-e *1 0e,1
0e .3nui1 +eP12 S)*+1&u* Ei 1uAi5e 4In+u-i*e, +1- nu ?)1-&e 0*1-2 D103 i *e<1- ?i 1uAi& 0*1-, 5<1- ?i
En&)-5 (u*& (1i -e6e+e2 Şi ni0i nu<* En&-e.15e +e un+e /&i1 e* +e ?-1&e*e *ui, F-1nOie2 Fiin+03,
*1 un 1nu(i& ni,e*, 5)*+1&u* /&i1 0e /&i1 /i Gen-JB 03 ?u5e5e-3 in?e0&1@i 0u &e*e61&ie, &)@i 0ei +e
10)*) 01-e 6u&e1u u(.*1 6e 6i0i)1-e F 5e E(.)*n3,i5e-3 +e e1 1/1 0u( &e<1i E(.)*n3,i +e un
,i-u5 5*1.2
T D)1- 03 eu (<1( E(.)*n3,i& (1i 4-1,, 56u5e e*, &-34In+u</i ?e-()1-u* *1 *)02 L1 ?e*
5&3&e1u *u0-u-i*e /i 0u Pe&e, /i 0u Be1,e-, /i 0u N)ne5J2 Pe&e /i 0u Be1, e-1u En53 ()-@i 10u(,
i1- N)ne5J222 N)ne5J222
T N)ne5J 5<1 E(.)*n3,i& 0e* (1i 4-1,, 56u5e Gen-J2
Şi un+e e-1 N)ne5J 10u(R
În 5u+222 N)ne5J 6)-ni5e 56-e 5u+2 P-e@i)151 A)n3 +e 01-1n&in3 1 &i6i*)- 35&)-1 ?u5e5e
561-&32 Gen-J .3nui1 03 6-e,3Au5e-3 ) 15&?e* +e e,en&u1*i&1&e2 Nu<i En4-iP)-12 ;-e+e1u 03 un1
51u +)u3 .-e/e nu 0)n&1u2
Gen-J 0-e+e1 03 5e En/e*1u2
L
O7en 5&3&e1 En 6i0i)1-e 0u ) 01n3 +e 01?e1 En (In3, 1/&e6&In+ 01 0ei +e *1 in?i-(e-ie 53
6*e0e 0u 6),1-1 *)-, 0u Me*-)5e, 1* 03-ui 6*In5e& 0u 5u56ine ?u5e5e 0u (i*)5&enie -e+u5 *1
ni/&e .3*(3Pe*i /i 4e(e&e +e ) inPe0@ie 0u ()-?in32 Pe1-*J Ei u-(3, +u63 01-e O7en -3(15e
5in4u- 0u %u-&A2
%u-&A /e+e1 En /eA*)n4, ui&In+u<5e En 5u5 *1 O7en "n+e-'i**, 0u 016u* En+)i& En&-<)
eH6-e5ie +e 1(uA1(en& 0u-i)52 Ne.unu* +eA*3n@ui& +i563-u5e, ?u5e5e En*3&u-1& 15e(ene1 unei
(3/&i +e G1**)7een2
T M3 4In+e50 *1 un nu(3-, 56u5e %u-&A2 ;1-e eR
T Ş16&e56-eAe0e, 56u5e O7en2 Î* ,3+ 0u 0i?-e -)/ii2 ;1 6e (1-4ine1 unei 1-(e2
%u-&A 16-).3 +in 016, 51&i5?30u&2
T !0u( En0e1-03 &u 53<(i &-i(i@i (ie un nu(3-2
O7en ,iAu1*iA3 un 5e(n +e *i(i&1-e 1 ,i&eAeiB 9D O(V'2
T N)u3, 56u5e %u-&A +u63 ) 0*i632 Ne4-u 6e 1*.2
T De5&u* +e 16-)16e, /e?uS2
%u-&A .3u ni/&e 01?e12 E* ) 1,e1 En&-<) 01n3 6e 01-e 50-i1 ÎL I"BES; PE B"NI;"S2
O7en *u3 ) En4'i@i&u-3 5in0e- 51&i5?30u&2 E-1 ) n)16&e (iAe-1.i*3 /i ) &-e1.3 (iAe-1.i*3, i1-
01?e1u1 ?30u&3 +e F-e++J nu e-1 &)0(1i -e12
%u-&A 1,u5e5e &i(6 53</i E(.-10e '1*1&u*2 !0u( 03u&3 En .uAun1-u* +in in&e-i)- /i
50)15e ) .1n+1n3 (1-e2 Se ui&3 *1 e1 ) 0*i63, 16)i 5e *353 6e 4enun0'i 0u ) 4-i(153 8nu e-1
un 5e0-e& 03 .3&-Inu* 5u?e-e1 +e 1-&-i&39 /i En0e6u 53 /&e1-43 6e&e*e +e 5In4e *351&e +e
Me*-)5e2 O7en, 01-e 0-e+e1 03 nu (1i 6)1&e ?i /)01& ) +1&3 1Pun5 6In3 1i0i, ?u &)&u/i /)01&2
T S3 &-3i@i222 O, ?u&u<i2 Şe?uS222
T O 0*i63, 56u5e %u-&A ?3-3 53 5e ui&e En 5u52 Se (i/03 +e *1 ) 61&3 *1 1*&1, *1 ?e* +e
0)n/&iin0i)5 01 ) ?e(eie +e 5e-,i0iu2 T1&1 1 56u5 (e-eu 03 &-e.uie 53<@i 0u-e@i 5in4u- (iAe-i12
Fiin+03 5<1- 6u&e1 53 &e 6un3 6e 4In+u-i +1&1 ,ii&)1-e2 ;u( E* 0'e(1 6e &1&1, .3&-IneR
O7en E* 03u&3 /i 6-in5e ) ?-In&u-3, 0u( 1i ,e+e1 0u 0)1+1 )0'iu*ui ) .u01&3 +e 0'i*)&
5u. -)0'i1 unei ?e(ei2
T P1u*R
T P1&-i0O, +e ?16&222 +1- 6e 16-)16e2 !n+e-5)n 0-e+e 03 e un ,1* /i 03 10u( E/i eH&in+e
?)-@12 "n ,1* &e*e61&i02 E/&i +e 10)-+ 03 e un 0)n0e6& ?)-(i+1.i*, O7enR
T D12
%u-&A 50u&u-3 016u* ?3-3 53 5e ui&e En 5u5, /&e-4In+, 0u-3@In+2
T M1i ?)-(i+1.i* En 0)n0e6& +e0I& En ?16&, )-i0u( F e/&i /i 10u( +e 10)-+R
O7en -I5e2 B3&-Inu* nu</i 6ie-+u5e 01610i&1&e1 +e<1 &e 5u-6-in+e2 Nu @oacă cu 9ntreg
pachetul de căr1i, 56une1u )1(enii +e56-e in+i,iAii in5&1.i*i 65i'i02 P-).*e(1 *ui %u-&A,
0-e+e1 O7en, e-1 03 Pu01 0u mai multe +e0I& 0u un 5in4u- 610'e&2 !,e1 0u 0I@i,1 1/i (1i
(u*&2 Şi 0u 0I@i,1 +)ie-i, +e 15e(ene, i1- &)1&3 *u(e1 /&ie 03 +)ie-ii 5un& &1-i2
T S&1i P)5, O7en2 Be1<@i 01?e1u1 5&In+ 6e 0u- 01 )-i0e )( n)-(1* /i *153<(3 53 &e-(in
&-e1.12 T-e.uie 5<) ?102
O7en 0-e+e1 03 6-).1.i* 1/1 e-12 Se 1/eA3 /i</i .3u 01?e1u12 ;in0i (inu&e &-e0u-3
15&?e*, 16)i %u-&A 5e -i+i03 En16)i En 6i0i)1-e, 5&-I(.In+u<5e +e +u-e-e2 ŢinIn+ 5i(1n+i0)5
.1n+1n1 +e un 0)*@, ) +u5e En 0'i0ine&3, ) 1-un03 En &)(.e-)n /i 5e En&)1-5e *1 /eA*)n42 Lu3 )
En4'i@i&u-3 +e 01?e1, ?30u ) 4-i(153 /i 1/eA3 01n1 +e)61-&e2
T E -e0e2
O7en 5e -i+i032
T Î@i 1+u0 1*&1 (1i222
T Nu2 S&1i P)52 T-e.uie 53 +i50u&3(2
O7en 5e 1/eA32
T !( 1,u& ) (i03 +i56u&3 10)*), *1 n1,3, n)i +)i, nu<i 1/1R
T N<1/ nu(i<)222
T Nu, /&iu 03 n<1i nu(i<), +1- eu /&iu 0e 1 ?)5& /i *1 ?e* +e .ine /&ii /i &u2 ;In+ 5e
En0in4e 5i&u1@i1, 5e En0in4 /i &e(6e-1(en&e*e2 D1- 1( +e63/i& 15&1 10u(2 re!uie 5<) ?i
+e63/i& ?iin+03 eu 5un& )?i@e-u* 1?*1& *1 0)(1n+3, i1- &u e/&i 5e0un+u* (eu /i En03 (1i 1,e( +e
&e-(in1& &-e1.1 15&1 E(6-eun32 Pu&e( 0))6e-1 53 ?10e( 15&1R
T D1, 53 &-3i@i2 222 I1-3/i Ei 503615e, ?u&u<i2 Şe?uS, ,-e1u 53 Ai02
%u-&A E* 01+)-i5i 0u un AI(.e& En4'e@1&2
T Mi<1( 6ie-+u& 0)n&-)*u* 0u 6u@in En u-(32 F Fe-(e03&)-, ?-1n0, 6-i,i-e *i(6e+e /i
5in0e-2 !0e5&e1 E* 6-)5&i5e-3 6e O7en ,-e(e +e (u*@i 1ni2 !0u( nu<* (1i 6-)5&i-32 F M3
+e50u-01( .ine, 0)(6une1( 10ee1/i 01-i01&u-3 F +)u3 63-@i +e P1&&)n, ) 61-&e +e R156u&in,
1+3u41@i 163, 1(e5&e01@i /i 5e-,i@i F 0In+, 6u- /i 5i(6*u222 u1uK (i<1( 6ie-+u& 0u(63&u*2 ;-e+
03 5un& ne.un, &u nu 0-eAiR
;u 4-iP3, 0u 4-iP32 EHi5&1 &e*e61&ie En 01(e-3, &e*e61&ie 6u-<5In4e, /i O7en nu 1,e1
'1.1- 0I& +e 1+In0 6u&e1 %u-&A 53<* 0i&e15032
T D1, 53 &-3i@i2 Pu@in, 53 &-3i@i2
%u-&A 50u&u-3 016u* 01Au1*2
T D12 Pu@in2 !5&1<i ) +e50-ie-e +e5&u* +e eH10&32 F10 15&1 +e (u*&3 ,-e(e F )1(enii 01
(ine 5un& ne0e51-i, +1- 4-eu +e 435i&, /i &-e.uie 53 ?ii 6u@in ne.un 01 53 &e-(ini &-e1.1 01
*u(e1 /i nu +)1- 5<) ?u/e-e/&i2 E<) *inie 5u.@i-e, 10e1 *inie 5u.@i-e +e56-e 01-e 65i')*)4i*)- *e
6*10e 53 ,)-.e1503 +in ?)&)*ii, /i n<1 (1i eHi5&1& ni0i)+1&3 En i5&)-i1 )(eni-ii ) )6e-1@iune +e
0u-3@i-e 01 10e15&1 +e 10u(222 6-e5u6unIn+, +e5i4u-, 03 6),e5&e1 *ui Ge-0u*e 0u-3@in+
4-1P+u-i*e -e4e*ui !u4i15 e +)1- un (i&2 Nu<@i 0e- 0)(615iune1, 0i En@e*e4e-e12 D103 ne
En@e*e4e( -e0i6-)0, ,)( 50)1&e *1 0163& 10e15&3 (i5iune, 0u 5i4u-1n@3 0e1 (1i 4-e1 6e 01-e
1( 1,u&<) ,-e)+1&3 +e En+e6*ini&2 D103 nu ne En@e*e4e(222 %u-&A -i+i03 +in u(e-i2 D103 nu ne
En@e*e4e(, ,1 &-e.ui 5<) &e-(in 0u &ine2 M3 u-(3-e/&iR
O7en 5e En+)i1 03<* u-(3-e1, +1- En@e*e4e1 un+e ,)i1 %u-&A 53 .1&3 /i 16-).3 +in 0162
;i&i5e 03 eHi5&3 un 5)i +e 6353-i 01-e &-3ie50 En 4u-1 0-)0)+i*i*)-, 56-e 5u?e-in@1 10e5&)-12
P-e5u6une1 03, 10u(, e* e-1 ) 15e(ene1 6153-e2 %u-&A ,)i1 53<* ?103 53 0-e1+3 03 ?u5e5e ie-&1&
03 6u5e5e 6e 01n1*u* 0)(un ,)0i*e eH&-1&e-e5&-e F 5u. i(6e-iu* ()(en&u*ui, 1/1 0u( %u-&A
En5u/i Ei +i5&-u5e5e 6i0i)-u* *ui Me*-)5e 5u. i(6e-iu* ()(en&u*ui2 ;e 5e En&I(6*15e 1&un0i, En
u-(3 0u /15e 1ni, En B)5ni1R Nu e-1 un 1-4u(en& 10u(2 P)1&e 03 e-1 1+e,3-1&2 Şi 6)1&e 03 5e
53&u-15e 0-)0)+i*u* +e 0i)03ni&u* in5i5&en& 1* 6353-ii /i 5e 6-e43&e1 53</i En0'i+3 (1Hi*1-e*e2
O7en nu 6-in5e ni0i un 0-I(6ei +e 1+e,3- +in (in&e1 *ui %u-&A, /i, )-i0u( 1- ?i ?)5&, 15&1 E*
En+e(n1 53 ?ie 4-iPu*iu2 S3 ?ie 4-iPu*iu /i 41&1 53</i i1 A.)-u*2
%u-&A 03u&3 i1-3/i En .uAun1-u* '1*1&u*ui /i 50)15e un 0e15 +e .uAun1- ?3-3 50*i6i-e2
T !0e5&1 1 ?)5& 1* .uni0u*ui (eu /i En03 ?un0@i)ne1A3 6e-?e0&, 56u5e e*2 Fiin+03 e
(e01ni0, .3nuie50 F nu e 6e 0u-en&2 ;e15u* (eu e*e0&-)ni0, 6e 1*&3 61-&e, e &)& DDOPR2
T Şi 1* (eu2
BuAe*e *ui %u-&A 5e 0-i561-3 En&-<un AI(.e&2
T În&I*ne/&e<&e 0u Pe-*(u&&e- 0In+ 1i &i(6 /i 0In+ 0-eAi 03 &e @ine 5&)(10u* 53<* ,eAi2
Pe *In43 (u*&e*e 51*e En+1&)-i-i /i 10&i,i&3@i, /i<1 435i& &i(6 En +u63<1(i1A1 15&1 53 0)(1n+e
&-ei 5u&e +e 0e15u-i (e01ni0e Ti(eHe52 !5&1 5e En&I(6*1 0'i1- En1in&e 01 nin5)1-e1 53
En&-e-u63 (i5iuni*e +e 5u-,)*2 Pe1-*J e<1 +-10uS +e e?i0ien&2 S6e- +)1- 53 +e63/e1503 i+ee1 03
&-3ie/&e En&-<un ?i*(2
T S<1- 6u&e1 53<i ?i ,eni& i+ee1 En n)16&e1 15&1, /e?uS2
T P)1&e2
%u-&A (e+i&32 "n+e-'i** 1/&e6&32
T P-ie&en1/u* (eu, 1- &-e.ui 53 .e( 7'i5OJ2 În n)16&e1 15&1 1,e( un ?e* +e 6-i,e4'i
i-*1n+eA2
T ;'i1- 1/1R
T Ă'32 D-3435&)5uS (i) phoo$a ) 53 53<n&)1-03 0u 0)6i&i*i En +e4-1.S2
O7en E/i -i+i03 56-In0ene*e2
T D12 I1- En ()(en&u* 10e*1, (1n&i1 *ui (14i03 +e in,iAi.i*i&1&e Ei ,1 ?i *u1&32 !&un0i
,1 +e,eni un 01* ()-& 01 )-i01-e 1*&u*, un 01* ()-& En 01-e 53 +e1 &)@i )1(enii 0u 6i0i)1-e*e2
În 6-i(u* -In+, 6)*i&i0ienii, 01-e 5e 6-i0e6 0e* (1i .ine *1 15&12
T Nu &e En@e*e42
%u-&A 5e (1i ui&3 ) +1&3 *1 0e15u* ,e0'i +e .uAun1-, 6e 01-e<* 0u(63-15e 6-).1.i* +e *1
un 1(1ne&222 51u E* ?u-15e +e 6e un 01+1,-u2 "n+e-'i** nu 5<1- ?i En+)i& +e ni0i un1 +in&-e 15&e1
+)u32
T E )-1 /16&e2 În 16-)Hi(1&i, 61&-uAe0i +e )-e, 6-e/e+in&e*e ,1 @ine un +i50u-5 En ?1@1
!+un3-ii =ene-1*e ON"2 !0e5& +i50u-5 ,1 ?i 150u*&1& /i ,3Au& +e (1i (u*@i )1(eni 01 )-i0e
1*& +i50u-5 +in i5&)-i1 )(eni-ii2 V1 ?i 61-&e +in 0e1 (1i (1-e po.este +in i5&)-i1 -15ei u(1ne222
/i ,1 ?i 0e1 (1i (1-e 1.u-e1*3 +e 0In+ Du(neAeu !&)&6u&e-ni0u* 1 0-e1& 0)5()5u* /i 1 -)&i&
6*1ne&e*e 0u ,I-?u* +e4e&u*ui Lui2
T ;1-e<i 1.u-e1*1R
T E<) 6),e5&e ?-u()153, O7en2 !5e(ene1 0e*)- (1i .une (in0iuni, 0)n@ine (1-i
.u03@i +e 1+e,3-2 P-e/e+in&e*e ,1 56une unei *u(i ?150in1&e, unei *u(i 1/&e6&In+ ?ie01-e
0u,In& 0u -35u?*1-e1 En&-e&3i1&3, *3u+1& ?ie Ii5u5, 03 ) n1,3 e0'i61&3 0u ?iin@e +e 6e ) 1*&3
6*1ne&3 5<1 6-3.u/i& En n)-+u* 5&1&u*ui M1ine ?ie 6e /15e, ?ie 6e /16&e n)ie(.-ie 1 10e5&ui 1n2
Ă5&1 e 1+e,3-u*2 V1 56une 03 n<1( ?)5& *u1@i 0)(6*e& 6e ne6-e43&i&e, +1& ?iin+ 03 n)i /i
6-e/e+in@ii 0e*)-*1*&e @3-i 01-e 1*03&uie50 ;)n5i*iu* +e Se0u-i&1&e ON" /&i( +e 0e* 6u@in Ae0e
1ni 03 eH&-1&e-e/&-ii ne 56i)ne1A32 I1-3/i un 1+e,3-, +)1- 03 unii +in&-e n)i 0ei +in !(e-i01
/&i( +e 6-ie&enii n)/&-i +in ,i+u* 0)5(i0 +e 6-in u*&i(ii 1ni 1i +e0eniu*ui 61&-u2 M1i /&i( /i 03
5)*+1@i 5),ie&i0i 1u +i5&-u5 ) n1,3 0u )(u*e@i 0enu/ii +e15u6-1 Si.e-iei, En 1974222 +e/i, 6In3
En Aiu1 +e 1Ai, -u5n10ii nu /&iu 03 n)i /&i(2 !0ee1 1 ?)5& 6-).1.i* ) 1*1-(3 ?1*53, +)1- ) (i5iu<
ne +e En0e-01-e2 !u ?)5& (u*&e +e<15&e12 ;enu/iii 5<1u 6u-&1& 0u ?)1-&e (1-e 4-iP3 En 6-i(e*e
0)n&10&e 6e 01-e *e<1u En&-e6-in5, 0ee1 0e 5u4e-e1A3 0*1- 03<i 56e-ie( +e5&u* +e &1-e2
O7en 150u*&3 0u ) ?150in1@ie .)*n3,i0i)153 01-e 56e-1 53 nu i 5e 0i&e1503 6e ?1@3 51u *1
5u6-1?1@1 4In+u-i*)-, un+e %u-&A 5<1- ?i 6u&u& 53 1i.3 En03 100e52
Din .uAun1-u* in&e-i)-, %u-&A 50)15e un 610'e& 5&I*0i& +e @i43-i M1-*.)-)2 În&in5e
610'e&u* 56-e O7en, 01-e -e?uA3 (1i En&Ii 0u ) (i/01-e 1 016u*ui, 16)i *u3 unu* +in 0e*e 61&-u
?i-e -3(15e2 %u-&A *u3 /i e* unu*, 16)i *e 16-in5e 6e 1(In+)u32
T !(e5&e0 1+e,3-u* /i 1.u-e1*1 *1 un *)0, 56u5e %u-&A, +u63 0e &-15e ) +1&3 ,I-&)5 +in
@i41-3 /i 16)i eH6i-32 S<1- 6u&e1 53 nu ?ie 0e1 (1i 6)&-i,i&3 01*e +e<1 0)n&inu12 S3 ne *i(i&3(
*1 1.u-e1*3, 0e Ai0iR
O7en nu 56u5e ni(i02 Fu(1 -1- En u*&i(1 ,-e(e /i 6-i(u* ?u( &-15 En 6ie6& E* 1(e@i,
+1- 4u5&u* e-1 (inun1&2
T P-e/e+in&e*e ,1 56une 03 4u,e-nu* S&1&e*)- "ni&e 1 in&-)+u5 En 01-1n&in3 A)n1 En 01-e
5<1 6-3.u/i& n1,1 /i -e4iuni*e En0)nPu-3&)1-e +in &-ei ()&i,e2 P-i(u* e +e )-+in 6u- *)4i5&i0B
+in 6-i0in1 *)01@iei iA)*1&e 1 -e4iunii Ne??e-5)n /i 1 6)6u*1@iei 503Au&e *1 nu(3-, se putea
in&-)+u0e A)n1 En 01-1n&in32 D103 1- ?i 1&e-iA1& )(u*e@ii 0enu/ii En B-))O*Jn 51u 0'i1- En
L)n4 I5*1n+, 01-1n&in1-e1 n<1- ?i ?)5& 6)5i.i*32 !* +)i*e1 ()&i, e 03 nu 5un&e( 5i4u-i 15u6-1
in&en@ii*)- eH&-1&e-e/&-i*)-2 !* &-ei*e1 ()&i,, /i, En 0e*e +in u-(3, 0e* (1i 6e-5u15i,, e 03
eH&-1&e-e/&-ii 5un& 6u-&3&)-i 1i unei 5u.5&1n@e in?e0@i)15e 6e 01-e 6e-5)n1*u* (e+i01* +e *1 ?1@1
*)0u*ui ) nu(e/&e ?un4u* Ri6*eJ$2 În ,-e(e 0e ,iAi&1&)-ii eH&-1&e-e/&-i ne<1u 15i4u-1& 0u
61&)5 03 nu 5un& in?e0@i)/i, 1u 1+u5 0u ei ) 5u.5&1n@3 puternic in?e0@i)1532 P-e/e+in&e*e ,1 (1i
56une *u(ii En4-)Ai&e 03 6ungii 5<1- 63-e1 03 5un& +e ?16& in&e*i4en@1 (1ni6u*1&)1-e, i1-
)(u*e@ii 0enu/ii +)1- un (e+iu in0u.1&)-2 V1 1-3&1 ) i(14ine 1 unui )(u*e@ 0enu/iu
eH6*)+In+ +e<1 +-e6&u* 9n ?un4ii Ri6*eJ2 Pe*i0u*1 1 ?)5& u/)- ()+i?i01&3 6en&-u 1 0*1-i?i01
i(14ini*e, +1- e En e5en@3 1u&en&i032
Min1i, 4In+i O7en2 %elicula e 9n 9ntregime un 6als, de la un capăt la celălalt, un 6als la
6el de autentic ca porcăria aia cu !u&)65i1 unui eH&-1&e-e5&-u2 De ce min1i: /iindcă po1i2
Răspunsul e chiar at4t de simplu, nu&i aşa: /iindcă, pentru tine, o minciună iese mai
natural dec4t ade.ărul2
T Bine, (in&, 56u5e %u-&A, ?3-3 &-14e-e +e ini(32 F Îi 1-un03 *ui O7en ) 6-i,i-e
150u@i&3 /i ?u-&i,3, En1in&e 53</i 0).)1-e )0'ii +in n)u *1 @i41-32 F D1- ?16&e*e 5un& 1+e,3-1&e /i
5e 6)& 6-).12 "nii +in&-e ei chiar eH6*)+e1A3 /i 5e &-1n5?)-(3 En&-<un 6u? +e 6363+ie -)/u2
Pu?u* e Ri6*eJ2 D103 in'1*eAi +e5&u*, En&-<) 6e-i)1+3 6e 01-e nu ) 6u&e( En03 6-eAi0e F 1-
6u&e1 ?i ) )-3 51u +)u3 Ai*e F 6*3(Inii /i 0-eie-u* @i 5e &-1n5?)-(3 En 51*1&3 +e Ri6*eJ2 În0e6i
53 1-3@i 01 ) .u01&3 +e )@e&1- )&-3,i& u(.*3&)-2 !6)i ()-i2 Nu 5e ,1 56une ni(i0 +e56-e 50u-&1
n)15&-3 1,en&u-3 +e 15&3Ai2 P)&-i,i& ,e-5iunii 6-eAi+en@i1*e, n1,1, 01-e 5e 61-e 03 1 ?)5&
6u&e-ni0 1,1-i1&3 En &i(6u* 6-3.u/i-ii, ?ie 1 ?)5& 1-un01&3 En 1e- +e e0'i61Pu* ei, ?ie 5<1
1u&)+i5&-u52 T)@i )(u*e@ii 0enu/ii 1u ?)5& )()-I@i En eH6*)Aie2 Ri6*eJ, +u63 ) -356In+i-e
5*1.3, ()1-e /i e*, ?iin+03 5e 61-e 03 nu 5u6-1,ie@uie/&e 6e ,-e(e -30)-)1532 Ru/ii 6)& 5u5@ine
10e15&3 i+ee, 03 &)& ,eni ,)-.12 !u (u-i&, +e 15e(ene1, /i ?)1-&e (u*&e 1ni(1*e, in?e0&1&e /i
e*e2
T I1- 6)6u*1@i1 u(1n3 +in -e4iune1 Ne??e-5)nR
T P-e/e+in&e*e ,1 56une 03 En Pu- +e &-ei 5u&e +e )1(eni F 16-)Hi(1&i, /16&eAe0i +e
*)01*ni0i /i ,-e) +)u3 5u&e &-eiAe0i +e ,In3&)-i F 5e 1?*3 En 6-eAen& 5u. 5u6-1,e4'e-e, En
,e+e-e1 +e6i5&3-ii ?un4i*)- Ri6*eJ2 V1 56une 03, En ,-e(e 0e unii 61- 53 ?ie in?e5&1@i, 61-, +e
15e(ene1, 53 -356un+3 6)Ai&i, 0)n&-101-3-ii in?e0@iei 0u 1n&i.i)&i0e 5&1n+1-+ 4en ;e?&in /i
!u4(en&in2
T I1- 10u(, 53 +3( 0u,In&u* 56)n5)-u*ui n)5&-u, 56u5e O7en2
%u-&A -I5e, En0In&1&2
T ;In+,1 (1i &I-Aiu 5e ,1 1nun@1 03 Ri6*eJ 61-e 6u@in (1i -eAi5&en& *1 1n&i.i)&i0e +e
0u( 5<1 0-eAu& *1 En0e6u& /i 03 1u (u-i& 0I@i,1 610ien@i2 Nu(e*e 6e 01-e *e ,)( +1 ,)- ?i
+e5i4u- nu(e*e 0e*)- 01-e 1u (u-i& cu ade.ărat, ?ie 01 -eAu*&1& 1* ?un4i*)- Ri6*eJ, ?ie +1&)-i&3
nen)-)0i&e*)- +e i(6*1n&u-i2 Ş&ii 0u( nu(e50 )1(enii i(6*1n&u-i*eR
T D1, ne,35&ui0i +e 0301&2 V1 6)(eni 6-e/e+in&e*e +e e*eR
T Ni0i 6)(ene1*32 Ti6ii 1?*1@i *1 0I-(3 5un& +e 63-e-e 03 ne,35&ui0i*e +e 0301& 1- ?i
6u@in 01( 6-e1 /)01n&e 6en&-u N)'n \2 Pu.*i0
5:
2 L1 ?e* 0u( 1- ?i +e5i4u- /i +e&1*ii*e 6-i,in+
5)*u@i1 6e 01-e 1( 435i&<) n)i 1i0i, *1 (141Ainu* *ui =)55e*in, 10e5& *)0/)- -u5&i0 +e -e0-ee-e
/i -e?10e-e2
T Solu1ia 6inală, Ei 6)@i 56une, ,)-.i O7en2
Î/i ?u(15e @i41-1 6In3 *1 ?i*&-u /i 10u( ) 5&in5e En ?un+u* 0e/&ii 51*e 4)1*e +e 01?e12
O0'ii *ui %u-&A 5e -i+i01-3 56-e 1i *ui /i<i En&I*ni-3 ?3-3 53 0*i6e15032
T D1, Ei 6)@i 56une 1/12 O 53 /&e-4e( +e 6e ?1@1 63(In&u*ui 16-)Hi(1&i, &-ei 5u&e
0in0iAe0i +e )1(eni F 0ei (1i (u*@i .3-.1@i, (301- 1&I&, +1- nu .14 (In1 En ?)0 03 nu ,1
in0*u+e )6e-1@iune1 +e 0u-3@1-e /i 0I&e,1 ?e(ei /i 0I@i,1 0)6ii2 Nu(3&1&e1 6*in3 1 61'1-u*ui,
+e5i4u-, e 03 ,)( 163-1 -151 u(1n3 +e ) e6i+e(ie /i, ?)1-&e 6)5i.i*, +e ) 5u.Pu41-e2 Nu<i )
Pu(3&1&e 1 61'1-u*ui +e &-e0u& 0u ,e+e-e12
=In+u* *ui O7en F Sunt sigur că lui 'itler i& ar plăcea e7plica1ia asta E ?u +e ne)6-i&,
+1- E* 10)6e-i 0I& (1i .ine 6u&u /i nu 5i(@i 03 *<1- ?i 1uAi& 51u 5i(@i& %u-&A2 De5i4u-, e-1
i(6)5i.i* 53 ?ii 5i4u-Q %u-&A e-1 ,i0*e1n2
T ;I@i )1(eni 1( -e@inu&R En&-e.3 %u-&A2
T V-e) /16&eAe0i2 Şi (1i 5un& +e +)u3 )-i 1&I@i1 6e +-u( En0)10e +in56-e %ine)Q ,)-
1Pun4e En Pu-u* )-ei n)u3, +103 nu 5e En-3u&3@e/&e /i (1i &1-e ,-e(e12
Se 1/&e6&1 ) En-3u&3@i-e, +1- nu 6In3 +u63 (ieAu* n)6@ii2
%u-&A +3+e1 +in 0162
T Î'E2 P*u5 ,-e) 0in0iAe0i +in n)-+, /16&eAe0i 51u 01( 1/1 0e,1 +e *1 S&2 ;16S5 /i
0e*e*1*&e 03&une +in 5u+222 /i )1(enii n)/&-i2 S3 nu<i ui&3( 6e ei2 M3/&i*e 61- 53 ?un0@i)neAe,
+1- 1( +e&e0&1& +eP1 61&-u 01Au-i +e Ri6*eJ *1 0)n&-)*u* (e+i01*2 B3ie@ii, +e5i4u-, nu /&iu2
T E/&i 5i4u- +e 15&1R
T D3<(i ,)ie 53 -e?)-(u*eA, 56u5e %u-&A2 Nu+e0In+ +u63 0)(6)-&1(en&u* *)-, nu 1(
ni0i un moti. 53 0-e+ 03 .3ie@ii /&iu2 E .ine 1/1R
O7en -i+i03 +in u(e-i2
T %o.estea, 0)n&inu3 %u-&A, ,1 ?i 03 +e@inu@ii 5un& &-1n56)-&1@i 0u 1,i)nu* 56-e un
5&1.i*i(en& (e+i01* 5&-i0& 5e0-e&, un ?e* +e #)n1 51, un+e ,)- ?i 5u6u/i un)- 1*&e 0)n&-)1*e /i,
5: Nu(e 4ene-i0 6e 01-e )?i0i1*i&3@i*e *<1u +1& F ne)?i0i1*K F 0)n&-i.u1.i*i*)- En !(e-i012 "n
?e* +e I05u*e50u$ *1 n)i
+103 ,1 ?i ne,)ie, un)- &-1&1(en&e En+e*un41&e2 Nu ,1 (1i eHi5&1 ) 1*&3 +e0*1-1@ie )?i0i1*3 0u
6-i,i-e *1 ei F 15&1 +103 &)&u* +e0u-4e 0)n?)-( 6*1nu*ui F +1- ,)- eHi5&1 +e<1 *un4u*
u-(3&)-i*)- 1ni A,)nu-i 0)n&-)*1&eB in?e0@ii*e -e0i+i,e1A3 En 6)?i+1 0e*)- (1i 0)(6e&en&e
e?)-&u-i (e+i01*e222 ne.unie222 (u&1@ii ?iAi0e 4-)&e/&i, 01-e e (1i .ine 53 -3(In3 ne+e50-i5e222
/i, En&-<un 5?I-/i&, ()1-&e1 ,ine 01 ) e*i.e-1-e2 De61-&e +e<1 ?i -e,)*&1&, 6u.*i0u* ,1 ?i u/u-1&2
T În ,-e(e 0e, 0u 1+e,3-1&222
V)i1 53<* 1u+3 6e %u-&A 56unIn+<), +1- 1- ?i &-e.ui& 53</i +e1 5e1(12 Nu eHi5&1u
(i0-)?)1ne 51u 01(e-e +e *u1& ,e+e-i 1i0i 80u eH0e6@i1, 6)1&e, 1 0e*)- +in&-e u-e0'i*e *ui
%u-&A9, En53 6-e01u@i1 0u-4e1 6-in 5In4e*e /e?u*ui 53u2 Î/i -i+i03 ) (In3, E/i &-1n5?)-(3
+e4e&u* (1-e /i 1-3&3&)-u* En&-<un 6i5&)*, /i ?*u&u-3 +e4e&u* (1-e +e &-ei )-i2 O0'ii *ui nu<i 5*3<
.i-3 ni0i ) 0*i63 En &)& 10e5& &i(6 6e 1i *ui O7en2
Ochi de crocodil, 4In+i O7en2
T Pe &)@iR En&-e.3 O7en2 Şi 6e 0ei 01-e nu 5un& +e&e0&1@i Ri6*eJ<6)Ai&i,i, 01 /i 6e 0ei
01-e 5un&R "n+e 1Pun4e( 15&?e*R Şi *1 5)*+1@ii 01-e 5e +),e+e50 Ri6*eJ<ne41&i,iR
T Pu/&ii 01-e 5un& En -e4u*3 10u( ,)- -3(Ine En -e4u*3, 56u5e %u-&A2 ;ei 0u u-(e +e
Ri6*eJ 1u ?)5& 0u &)@ii ne1&en@i2 "nu* +in&-e ei222 ei .ine, 10)*) 1?1-3 e5&e ) ?e&i@3 (i03, +e ,-e)
61&-u 1ni, +-34u@3 +e<@i ,ine 5<) (3nIn0i2 !6-)16e 03 &e 1/&e6@i 5<) ,eAi En0e6In+ 53 +1n5eAe
5&e6 6e 6)+e1u1 4-1P+u*ui /i 53 0In&e On &'e =))+ S'i6 )ollipop>2
%u-&A e-1 5i4u- 03 ?u5e5e 0)(i0, i1- O7en 6-e5u6une1 03, En&-<un 1nu(e ?e*, 0'i1-
?u5e5e, En53 O7en En5u/i e-1 0)6*e/i& +e un ,1* +e )-)1-e in&en532 Acolo a6ară este un copil
de patru ani, 4In+i e*2 Are doar patru ani, ce -ici de asta:
T E ?-u(u/i03 /i e ne(1i6)(eni&3, 56une1 %u-&A2 "-(e ,iAi.i*e +e Ri6*eJ 6e
in&e-i)-u* En0'eie&u-ii +e *1 (In3, Ei 0-e/&e 5u. .-e&)n, En 0-e/&e *1 0)*@u* unui )0'i2 L)0u-i*e
0)(une2 O-i0u(, 5)*+1&u* 35&1 i<1 )?e-i& un .1&)n +e 0i)0)*1&3, 01 /i 0In+ ?e&i@1 1- ?i ?)5& )
O)5),1-3 *i6i&3 63(In&u*ui /i ()1-&3 +e ?)1(e, i1- e1 *<1 53-u&1&2 Du*0e 01 (ie-e1, un
1+e,3-1& ()(en& %)+1O, +)1- 03 5)*+1&u*ui Ei 0-e/&e 10u( ) u-(3 +e -uP 01-e nu e -uP 6e
).-1A2 F %u-&A ?30u ) 4-i(1532 F Se &3i15e u/)- *1 .3-.ie-i&, +e<1.i1 5e ,e+e1 &3ie&u-1, +1-
nu(1i +e 1&I& 1 ?)5& ne,)ie2 ! 63@i&<) 01 /i 0ei*1*@i2 Re4u*i*e nu 5e 50'i(.3, O7enQ ne4*iPen@1
&e )()1-32 N)-)0u* E@i 6)1&e 5u-I+e ) ,-e(e, +1- En&-<un 5?I-/i& &)& 10)*) 1Pun4i2 Ne4*iPen@1 &e
)()1-32 ;ei (1i (u*@i +in&-e )1(enii n)/&-i, 5un& En0In&1& 53 6)& 56une, ,)- 50361 &e?e-i +e
1i0i2 Ne ,)( 5u6une &)& -e5&u* ,ie@ii un)- 6-)4-1(1&i0e 0)n&-)1*e (e+i01*e, 01 53 nu (1i
6)(ene50 +e )01Ai)n1*e*e 0)n&-)1*e 5u-6-iA3, +1- 6-i,e/&e Pu(3&1&e1 6*in3 1 61'1-u*ui F E@i
,)- +e&e0&1 01n0e-u* *1 0)*)n (1i +in &i(62
T ;i,i*ii 01-e 61- 53n3&)/iR ;u( -3(Ine 0u eiR
%u-&A 5e 16*e03 En1in&e, &-3in+ 10u( 0*i61 *ui 0e1 (1i 0'1-i5(1&i03, ()(en&e*e +e 0e1
(1i A+-1,3n3 53n3&1&e (en&1*3 /i 0e*e (1i 6e-5u15i,e2 T-e.ui1 53 &e 5i(@i ?*1&1& +e 15&1Q 53 ?ii
unu* +in&-e 6u@inii n)-)0)/i 01-e<* ,3+ 6e %u-&A ?3-3 (1501 *ui +e &)1&e Ai*e*e 8+)u3 63-@i +e
P1&&)n, ) 61-&e +e R156u&in, 1+3u41@i 163, 1(e5&e01@i /i 5e-,i@i$92 !,u5e5e e?e0& 15u6-1 *ui
O7en En1in&e, +1- nu /i 10u(2 Nu R156u&in e-1 (1501Q aceasta e-1 (15012
;'i1- /i 1/1, 10u( F 1i0i e-1 (1-e1 /(e0'e-ie F O7en nu e-1 6e +e<1 En&-e4u* 5i4u-2
T O7en, O7en, O7enK F)*)5e/&e<@i 0-eie-u* F 0-eie-u* 3*1 .un 6e 01-e @i *<1 +1&
Du(neAeuK Pe 1i n)/&-i En 6u&e( ()ni&)-iA1 ?3-3 53 &-eAi( 5u56i0iuni 51u 53 +e50'i+e( u/1
unei 61ni0i *1 ni,e* ()n+i1* F ,1 ?i /i 1/1 +e5&u*3 61ni03 +u63 0e 6-)1563& 1*e5u* n)5&-u
6-e/e+in&e ,1 )()-E 01*u* phoo$a2 Nu 1( ?10e 1/1 0e,1 *1 &-ei 5u&e +e 0i,i*i2 Şi 0e<1- ?i +103
i<1( &-1n56)-&1 0u 1+e,3-1& 0u 1,i)nu* En Ne7 MeHi0), +103 i<1( in5&1*1 En 0ine /&ie 0e
53&u0<()+e* 6en&-u u-(3&)-ii 0in0iAe0i 51u /16&eAe0i +e 1ni 6e 0'e*&ui1*1 0)n&-i.u1.i*i*)-R ;e
+103 unu* 51u (1i (u*@i 1- e,1+1R Şi 0e +103 F /i 0-e+ 03 +e 15&1 5e &e( +e ?16& &i6ii
in&e*i4en@i T +u63 un 1nu(i& &i(6, Ri6*eJ 5u?e-3 (u&1@iiR D103, En *)0 53 ()1-3 En0e&, 5e
&-1n5?)-(3 En 0e,1 0u (u*& (1i in?e0@i)5 /i 0u (u*& (1i in,u*ne-1.i* *1 ?10&)-ii 1(.ien&1*i
01-e<i 01uAe1A3 ()1-&e1 1i0i, En M1ineR D103 Ri6*eJ 1-e in&e*i4en@3, e 6e-i0u*)52 ;'i1- +103
nu 1-e, 0e Ai0i +103 *e ?)*)5e/&e )(u*e@i*)- 0enu/ii 01 un ?e* +e 5e(n1* *u(in)5, ) 61n01-&3
-u&ie-3 in&e-5&e*1-3 e,i+en@iin+ 6*1ne&1 n)15&-3 F (i1(<(i1(, '1i+e@i *1 (153, &i6ii 3/&i1<5
&1-e 4u5&)/i222 /i 5un& +e5&ui 6en&-u &)@iR
T V-ei 53 Ai0i 03 e (1i .ine (1i +e,-e(e +e0I& (1i &I-AiuR
%u-&A 5e *353 6e 561&e En 501un /i i 5e *u(in3 ?1@12
T !5&1<i2 Ă5&1<i (ieAu* +u-2
Ei !ine, 4In+i O7en, o 6i el mie-ul, dar despre duritate nu prea am discutat2 3i pă-im
doar pe ai noştri2 Suntem nemiloşi dacă tre!uie, dar p4nă şi ;urt- 9i pă-eşte pe !ăie1aşii lui2
"i.ilii, pe de altă parte, sunt doar ci.ili2 Dacă tre!uie să le dai 6oc, se trans6ormă 9n căr!uni
destul de uşor2
T D103 &e En+)ie/&i 0<1- eHi5&1 un Du(neAeu /i 03 /i<1- 6e&-e0e 0e* 6u@in ) 61-&e 1
&i(6u*ui 6u-&In+ +e 4-iP3 .unu*ui /i .3&-Inu*ui 'omo sap, 6)1&e 1- &-e.ui 53 &e ui@i 6u@in *1
0u( 5<1u 6)&-i,i& *u0-u-i*e, 56u5e %u-&A2 F P-)ie0&)1-e*e 1u 163-u& 6-i(e*e /i 1u ?)5&
).5e-,1&e F un1 +in +e0*1-1@ii e5&e 0e1 1 6-)6-ie&1-u*ui (141Ainu*ui F Re4in1*+ =)55e*in En<
5u/i2 !6)i 1u 5)5i& )(u*e@ii 0enu/ii En 5in4u-1 61-&e 1 1nu*ui 0In+ 5e 1?*3 0u 1+e,3-1& oameni
En 63+u-i*e 15&e1 .*e5&e(1&e /i +)i +in&-e ei 1u ,3Au& n1,1 6-3.u/in+u<5e2
T Ă*1 da n)-)02
T "n +1& +e *1 Du(neAeu, 15&1 1 ?)5&2 N1,1 *)- 5<1 6-3.u/i&, 6-eAen@1 *)- e 0e-&i?i01&3,
&e(6e-1&u-1 503Au&3 Ei )()1-3 1&I& 6e ei, 0I& /i (3&-e1@1 41*10&i03 6e 01-e 1u 1+u5<) 0u ei2
Nu(3-3 ?16&e*e 6e +e4e&e*e *ui *un4i, 4ene*e 1*.e 0*i6in+2 D1- 15&1 nu<i &)&2 P-10&i03
ni/&e i(6*1n&u-i /i .*e5&e(3@ii*e nu ?un0@i)ne1A3 F +e61-&e +e<1 En&-e@ine ) -e*1@ie 1-()ni)153
0u 41A+e*e, 5e 01ni.1*iAe1A3 /i *e )()1-32
T EH&e-(in1-e1 1ni(1*e*)- 1 +e0u-5 .ine F 1( +i5&-u5 En Pu- +e ) 5u&3 +e (ii +e
(1(i?e-e /i +eP1 5<1 En0in5 un 4-3&1- -e4e50 *1 4-1ni@1 0u 0)(i&1&u* ;15&*e2 P-i(3,1-1 51u
,1-1 1- ?i &-e.ui& 53 ne ?10e( 4-iPi 0u 6-i,i-e *1 in5e0&e*e 01-e 1- ?i 6u&u& 6u-&1 ?un4u* Ri6*eJ
En 1?1-1 A)nei, nu /i 10u(2 Nu En *un1 n)ie(.-ie2
T "ne*e 1ni(1*e &-e.uie 53 ?i 50361&2
T Şi 1ni(1*e, /i )1(eni, e 6)5i.i*2 D1- Ri6*eJ 5e eH&in+e En0e&2 O 53 ne +e50u-03( 0u
15&1, ?iin+03 1( 0u-3@1& (1-e1 (1P)-i&1&e 1 41A+e*)- in?e0&1&e, ?iin+03 n1,1 1 ?)5& +i5&-u53 /i
?iin+03 0ee1 0e ne<1u 1+u5 (1i (u*& ()0ne/&e +e0I& 1-+e En,363i1&2 N)i *e<1( +1& un 5i(6*u
(e51PB ?ie ,eni@i 0u 4In+u-i +e 610e, ?ie ,eni@i 0u 1-(e*e En03-01&e, +1- nu (1i En0e-01@i 1/1
0e,1 1*&3 +1&3, ?iin+03 nu @ine2 Nu 0-e+e( 03 ,)- (1i ,eni, 0e* 6u@in 6en&-u ) ,-e(e2 S<1u
Pu01& +e<1 /)1-e0e*e /i 6i5i01 Pu(3&1&e +e 5e0)* En1in&e 53 1Pun43 1i0i2 Sin4u-u* n)5&-u -e4-e& e
03 nu 1( 635&-1& n1,1 6en&-u 0e-0e&3&)-ii /&iin@i?i0i222 +1-, )-i0u(, 5<1- 6u&e1 53 ?i ?)5& 6-e1
in?e5&1&3 +e Ri6*eJ2 Ş&ii 01-e 1 ?)5& (1-e1 n)15&-3 &e(e-eR ;3 ?ie )(u*e@ii 0enu/ii, ?ie Ri6*eJ
1- 6u&e1 435i ) M1-J Ti?)i+3
59
, 0ine,1 01-e 53<i 6)1-&e /i 53<i -356In+e1503 ?3-3 01 e*Ve1
En53/iVEn5u/i 53 5e 0)n&1(ineAe2
T E/&i 5i4u- 03 nu eHi5&3 ) 15e(ene1 6e-5)1n3R
T Sun& 16-)16e 5i4u-2 D103 eHi5&3222 63i, 6en&-u 15&1 1( in5&i&ui& 0)-+)nu* +e 5)*+1@i2
%u-&A AI(.i2 Ne<1( e6uiA1& n)-)0u*, 5)*+1&2 Ş1n5e*e 5un& E(6)&-i,1 unei M1-J Ti?)i+e,
)(u*e@ii 0enu/ii 5un& ()-@i /i &)1&e 01Au-i*e +e Ri6*eJ 5un& *i(i&1&e *1 -e4iune1 Ne??e-5)n2
N)-)0 51u Du(neAeu2 !*e4e2
%u-&A E/i *353 016u* En ?1@3 /i 5e 0iu6i +e /1u1 n15u*ui, 15e(ene1 unui )( 01-e 5u?e-3 +e
) in?e0@ie 1 5inu5u-i*)-2 ;In+ E/i -i+i03 +in n)u 016u*, )0'ii Ei En)&1u En *10-i(i2 )acrimi de
crocodil, 4In+i O7en, +1-, +e ?16&, nu e-1 5i4u-2 Şi nu 1,e1 +e*)0 100e5 *1 (in&e1 *ui %u-&A2
Fie un+1 &e*e61&i03 5e (i0/)-15e 6-e1 (u*& 6en&-u 1 (1i 6u&e1 0i&i 4In+u-i*e, ?ie 435i5e %u-&A
) ()+1*i&1&e +e<1 En0'i+e u/12 T)&u/i, 0In+ ,)-.i %u-&A, O7en ?u 16-)16e 5i4u- 03<* 1u+e 6e
1+e,3-1&u* %u-&A, ?iin@1 u(1n3, /i nu 6e 0-)0)+i*u* Ti0O<T)0O2
T !i0i 5e En0'eie &)&u* 6en&-u (ine, O7en2 O +1&3 0e &-e1.1 e 41&1, ,)i ie/i *1 6en5ie2
V1 (1i ?i +e *u0-u 1i0i 6en&-u 1*&e 61&-u Ai*e, 0-e+ F 6)1&e 6en&-u ) 536&3(In3, +103 ?u-&un1 e
1&I& +e -e1 0u( 5e 56une F /i ,1 ?i 0e,1 +eA4u5&3&)-, +1- 1+e,3-1&u* 0)/(1- ,1 1,e1 *)0 (Iine
+i(ine1@32 O 53 -eAi5& 6In3 *1 5?I-/i&, 0-e+, +1- +u63 10ee1222 ei .ine, 5un& .un +e 6en5i)n1-e
/i ) 53 Ei *15 6e ei 53 1*e143B ?ie (3 (en@in En ?un0@iune, ?ie (3 )()1-32 ;-e+ 03 (3 ,)-
(en@ine, ?iin+03 /&iu un+e 5un& En4-)61&e (u*&e 01+1,-e F 15&1<i ) *e0@ie 6e 01-e 1( En,3@1&<)
+e *1 N2 E+41- G)),e- F +1- 16-)16e 03 1( 1Pun5 53 nu<(i (1i 6e5e2 !0e15&3 (i5iune nu ,1 ?i
0e1 (1i u-I&3 +in 0e*e En 01-e 1( ?)5& i(6*i01&, En G1i&i 1( &e-(in1& )6& 5u&e En&-<) 5in4u-3
)-3 F En 19:9 1 ?)5& 15&1, /i En03 (1i ,i5eA 0u 0e*e En&I(6*1&e 10)*) T +)1- 03 10u( e (1i
-3u2 De +e61-&e2 Fiin+03 53-(1nii 3i1 53-10i 0u +u'u* +in 4-1P+, /i +in 61+)0, /i +in @1-0222 3i1
5un& americani2 O1(eni 01-e 0)n+u0 ;'e,,ie5, E/i ?10 0u(63-3&u-i*e *1 %(1-& /i nu 6ie-+
ni0i un e6i5)+ +in Spitalul de urgen1ă2 =In+u* 03 ,)i E(6u/01 1(e-i01ni, 03 ,)i masacra
59 TJ6')i+ M1-J F +u63 M1-J M1**)ne, 6e-5)1n3 6u-&3&)1-e +e ?e.-3 &i?)i+3Q 6-in eH&in+e-e
X ) 6e-5)1n3 01-e 0)n&1(ine1A3 6e-5)1ne*e En0)nPu-3&)1-e 0u 0e,1 ne+)-i& 51u ()-&1*
1(e-i01ni222 15&1<(i En&)1-0e 5&)(10u* 6e +)52 O ,)i ?10e +)1- 6en&-u 03 &-e.uie ?30u&3 01 53
6)1&3 1Pun4e 1?10e-e1 15&1 *1 un 0163& /i 6en&-u 03 0ei (1i (u*@i +in&-e ei )-i0u( 1- (u-i /i
En03 En&-<un ?e* 0u (u*& (1i )-i.i*2 "apish
LD
:
O7en "n+e-'i** nu 56u5e ni(i02 ;-e+e1 03 5e 1.@ine +e *1 )-i0e eH6-e5ie ?10i1*3, 1/1
0u( &-e.ui1, +1- )-i0e 1- ?i 56u5 1- ?i +1& En ,i*e14 )-)1-e1 51 ,i50e-1*32 8tiuse 03 ()(en&u*
10e5&1 ,1 ,eni, +1- 0'i1- 53<* trăiască222
;u )0'iu* (in@ii ,3Au 5)*+1@ii En1in&In+ 56-e 41-+ 6-in A361+3, 1uAi 6)-&1,)0i*e
0'e(In+ +e@inu@ii +in 4-1P+2 Nu *u15e ni0i)+1&3 61-&e *1 ) 15&?e* +e (i5iune, nu ?u5e5e En
G1i&i, +1- /&i1 0u( &-e.ui1 53 5e +e5?3/)1-e2 Ş&i1 0u( urma 53 5e +e5?3/)1-e2
%u-&A E* 6-i,e1 En+e16-)16e2
T Nu 6)& 56une 03 &e<1( ie-&1& 0)(6*e& 6en&-u 01501+)-i1 1i1 6-)5&e1503 6e 01-e 1i
?30u&<) En +u63<1(i1A1 15&1, e +eP1 +e +)(eniu* &-e0u&u*ui, +1- E(i e/&i +1&)-, .3&-Ine2 N<1(
ne,)ie +e 6u&e-i eH&-15enA)-i1*e 01 53<(i +1u 5e1(1 0e 0-eAi +e56-e 0e<@i 56un eu /i nu<(i
,)i -30i 4u-1 56unIn+u<@i 53 &e (1&u-iAeAi /i 53 +1i n15 0u -e1*i&1&e12 T)& 0e<@i 56un e 03 1(
ne,)ie +e &ine2 T-e.uie 53 (3 1Pu@i (301- +e +1&1 15&12
O0'ii Ene01@i En *10-i(i2 T-e53-i-e1 5*1.3, 16-)16e i(6e-0e6&i.i*3, +e *1 un 0)*@ 1*
.uAe*)-2 E-1 u/)- 53 ui@i 03, En u-(3 0u +)1- Ae0e (inu&e, %u-&A +i5&-u5e5e 6i0i)-u* unui )(2
O7en 4In+iB Dacă& l a@ut la asta, nu contea-ă dacă apăsa sau nu trăgaciul, .oi 6i la 6el
de damnat ca oamenii care i&au 9ncolonat pe e.rei spre duşurile de la <ergen& <elsen2
T D103 En0e6e( *1 un56-eAe0e, ,)( ?i 41&1 *1 un56-eAe0e /i Pu(3&1&e, 56u5e %u-&A2 L1
6-InA, 0e* (1i &I-Aiu2 !6)i *353( &)&u* En u-(32
T M1i 6u@in ,i5e*e2
T D12 M1i 6u@in ,i5e*e2 O 53 (3 1Pu@i, O7enR
O7en 16-).3 0u ) 5i(6*3 16*e01-e 1 016u*ui2 !Pun5e5e 6In3 1i0i /i nu 1,e1 +e 4In+ 53
+e1 10u( +-u(u* ?-In4'iei, in+i?e-en& +103 u-(1 51u nu 53 ?ie +1(n1&2 În 0e* (1i .un 01A, 1-
6u&e1 ?10e &)&u* 53 ?ie (1i .*In+222 1&I& +e .*In+ 0I& 6)1&e ?i )-i0e (1510-u2
M1i &I-Aiu ,1 ?i ui(i& +e 1.5u-+i&1&e1 *e&1*3 1 10e5&ei i+ei, +1- 1&un0i 0In+ e-1i 1*3&u-i
+e %u-&A, ?1@3 En ?1@3 0u e*, /i 0In+ 6-i,i-e1 *ui @i<) 5u5@ine1 6e 1 &1, 4In+i-e1 En 6e-56e0&i,3
e-1 ) 4*u(32 Ne.uni1 *ui e-1 6-).1.i* 0u (u*& (1i in?e0@i)153 01 Ri6*eJ, *1 u-(1 u-(ei2
T Bine2 %u-&A 5e *353 +in n)u En /eA*)n4, 63-In+ u/u-1& /i 5&)-5 +e ?)-@e2 S0)15e +in
n)u @i43-i*e, 5e ui&3 En 610'e&, +u63 01-e E* En&in5eB M1i 5un& +)u32 M3 1Pu@iR
O7en 50u&u-3 016u*2
T De +1&1 15&1, nu, /e?uS2
T !&un0i ie/i +e<1i0i2 D103 5i(@i ne,)i1, (i/03<@i ?un+uS 6InS *1 in?i-(e-ie /i i1 ni/&e
5)(ni?e-e S)n1&12
T Nu 0-e+ 03<(i &-e.uie, 56u5e O7en2
V1 1,e1 ne,)ie, +e5i4u- F +eP1 5i(@e1 ne,)i1 F +1- nu ,)i1 53 i1 615&i*e*e2 M1i .ine 53
5&e1 &-e1A2
T P-e1 .ine, 1&un0i2 P*e1032
%u-&A E* *353 53 1Pun43 6In3 *1 u/32
T Şi, O7enR
O7en 5e En&)1-5e, En0'ein+u</i ?e-()1-u* 01n1+ienei2 !0u( 1uAe1 ,In&u* +e 1?1-32 Se
En&e@e1, En0e6e1 53 5u?*e +e<1 .ine*e1, 1/1 0u( nu ) ?30u5e En &i(6u* -e*1&i, ne,in),1&ei
!*.e-&1 ;*i66e- 01-e 5&-3.3&u5e A)n1 En 10e1 +i(ine1@32
T Mu*@1(, 56u5e %u-&A2 O u*&i(3 *10-i(3 1.5u-+ +e (1-e i 5e 50u-5e +in )0'iu* 5&In4
/i i 5e 6-e*in5e 6e ).-1A2 %u-&A 63-u 53 nu ).5e-,e2 În 10e* ()(en&, O7en E* iu.i /i<*
0)(63&i(i2 !5&1, En 0iu+1 &u&u-)- *u0-u-i*)-, 6-in&-e 01-e /i 0)n/&iin@1 4-e/e*ii 6e 01-e ) ?30e12
Mu*@u(e50, .3&-Ine2
7
Gen-J 5&3&e1 En 6i0i)1-e En nin5)1-e1 En&e@i&3, En&)-5 0u 561&e*e 56-e +i-e0@i1 +in 01-e
5u?*1 ,In&u* /i ui&In+u<5e 6e5&e u(3- *1 >inne.14), 1/&e6&In+ 01 "n+e-'i** 53 i1532 E-1
LD !n4*i0iA1-e 1 i&1*iene50u*ui capisci: Z 9n1elegi: E ?)*)5i& 1+e5e1 +1&)-i&3 0)n)&1@ii*)- 51*e
(1?i)&e2
5in4u- F ?u-&un1 Ei 1*un415e 6e 0ei*1*@i En 4-1P+, un+e eHi5&1 un -1+i1&)-2 #,)nu-i*e 6-).1.i* 03
En0e6e1u +eP1 53 5e +eA,)*&e *1 03*+u-3, .3nui1 Gen-J2 M1i .ine ni/&e A,)nu-i, +e0I& 1+e,3-u*
+in ?1@1 )0'i*)- *)-2
Se 503-6in3 *1 6i0i)-, E/i +3+u 5e1(1 0e ?30e1, 16)i 5e ui&3 EnPu-, En&)-0In+u<5e 6e
03*0Iie En 0I&e,1 0e-0u-i2 Ni0i un 6-iA)nie-Q ni0i un 41-+i1n2 ;'i1- /i En nin5)1-e1 En&e@i&3,
&1.3-1 e-1 *1 ?e* +e *u(in1&3 01 En &)iu* Ai*ei /i e* ,e+e1 0*1- En &)1&e +i-e0@ii*e2 Pen&-u 10u(,
0e* 6u@in, e-1 5in4u-2
Gen-J 5e 16*e03 /i +e5?30u &-i0)u* *e41& 10)*) un+e 5e(n1*iA1&)-u* Ei +e50'i5e5e ) -1n32
;3503 16)i -u6&u-1 +in 61n&1*)ni2 B3-.1@ii 01-e<* *u15e-3 En 0u5&)+ie 6-)0e+15e-3 *1 ?e* En
561&e*e 01(i)nu*ui un+e (1i 1+un15e-3 +eP1 1*@i 0in0i -e?u4i1@i 8En +-u( 56-e (141Ainu* *ui
=)55e*in (1i 0u*e5e5e-3 En03 &-ei92 !&un0i ?u5e5e 0u-1&2
!0u( nu e-12 O ,In3 -)/ie 5u.@i-e 0-e/&e1 6e (iP*)0u* -3nii En 01-e 5In4e*e 5e
En0'e415e2 D103 n<1- ?i /&iu& 0e 03u&1, 1- ?i 6u&u&<) 0)n?un+1 0u ) +I-3 6-)1563&3 +e 5In4e2
<irus, 4In+i e*2 Ah,6utu&i2 Noapte !ună, dna "ala!ash, oriunde&ai 6i2
O 50*i6i-e +e *u(in3 6I*6Ii En 5u5u* 0I(6u*ui *ui ,iAu1*2 Gen-J 5e En+-e6&3 +e 561&e /i<*
,3Au 6e "n+e-'i** &)0(1i En0'iAIn+ u/1 +e *1 >inne.14)2 Gen-J *e43 03(1/1 *1 *)0 6e5&e
41u-1 +in 61n&1*)ni, +u63 01-e 5e 16-)6ie +e 41-+2 O ,)0e E* En&-e.3 En 4In+ 0e ,1 ?10e +103<*
,1 5&-i41 6e "n+e-'i** /i .3-.1&u* E/i ,1 0)n&inu1 +)1- +-u(u*2 !0ee1/i ,)0e ,)i1 53 /&ie, +e
15e(ene1, +103 in&en@i)n1 0u 1+e,3-1& 53 -enun@e *1 N)ne5J2
Î* 6-i,i 6e "n+e-'i** ,enin+ ).)5i& 56-e e*, *u(in1& +e -e?*e0&)1-e*e +e ,e4'e, 0u 016u*
?e-i& +e nin5)1-e /i +e ,In&u* in&en5i?i01&2
:
"/1 5e En0'i5e2 %u-&A -3(15e ui&In+u<5e *1 e1, ?u(In+ /i *e43nIn+u<5e En0e& En /eA*)n42
;I& 0-eAu5e O7en +in ,)-.3-i1 *uiR O7en e-1 in&e*i4en&, O7en e-1 un 5u6-1,ie@ui&)-, O7en
nu e-1 *i65i& +e i+e1*i5(222 /i %u-&A e-1 +e 63-e-e 03 O7en E* 0-eAu5e 6e +e<1 En&-e4u*, ?3-3 01
ni(i0 53 -3(In3 6e +e*3&u-i2 Fiin+03, En 0e*e +in u-(3, 0ei (1i (u*@i 1Pun4e1u 53 0-e1+3 0ee1
0e +)-e1u 53 0-e1+32 Şi N)'n Di**in4e- ?u5e5e un 5u6-1,ie@ui&)-, 0e* (1i /i-e& +in&-e
+e56e-1+)/ii +in 1nii &-eiAe0i, En53 &)& (e-5e5e *1 Te1&-u* Bi)4-1? 0u !-(1 S14e2 S6e0&10)*u*
?u5e5e Melodramă de Manhattan /i, 0In+ 5e &e-(in15e, 14en@ii ?e+e-1*i E* E(6u/015e-3 6e
Di**in4e- 6e 1*ee1 +e *In43 &e1&-u 15e(ene1 unui 0Iine, 0ee1 0e /i e-12 !nn1 S14e 0-eAu5e /i
e1 0ee1 0e</i +)-i5e 53 0-e1+3, En53 &)& Ei +e6)-&15e-3 0u-u* En16)i En P)*)ni12
Ni(eni nu 1,e1 53 63-35e1503 M141Ainu* *ui =)55e*in (Iine, 0u eH0e6@i1 01+-e*)- 51*e
*)i1*e F 0ei +)i56-eAe0e .3-.1@i /i 0e*e +)u3 ?e(ei 01-e 1*03&ui1u I(6e-i1* V1**eJ2 O7en
"n+e-'i** nu 5e ,1 1?*1 6-in&-e ei, +e/i 1- ?i 6u&u&2 PIn3 53<i 6un3 O7en 6e )(u*e@ii 0enu/ii 6e
01n1*u* 0)(un, %u-&A ?u5e5e 5i4u- 03 5e ,1 1?*12 În53 *u0-u-i*e 5e 50'i(.15e-32 !/1 56u5e5e
Bu++'1 /i, En 6-i,in@1 10e5&ui *u0-u 0e* 6u@in, .3&-Inu* 0'ineA)i 634In ,)-.i5e 1+e,3-u*2
T M<1i +eA1(34i&, .3&-Ine, 56u5e %u-&A2 Î/i 0).)-I5e (1501 6en&-u 1 6u&e1 ?u(1 /i,
0In+ En0e6u 53 ,)-.e1503, 10e15&1 53*&3 6e 4I&u* *ui 0enu/iu2 M<1i +eA1(34i&2
%u-&A E* 635ui5e 6e O7en "n+e-'i** 0In+ E* +eA1(34i5e 6-i(1 +1&32 ! +)u1 )1-3 En53R
T Ni0i)+1&3, 56u5e %u-&A2 Ni0i)+1&3 0I& &-3ie502
;!PITOL"L P!ISPRE#E;E
MER=ÂND SPRE S"D
1
D* ;enu/iu 0).)-E 0u snowmo!ile& u* En 1*.i1 unui 6I-Iu (i0 /i En4'e@1&2 ;)n+u5e
En56-e n)-+ +e<1 *un4u* 10e5&ui1 Oi*)(e&-u* -3(15 6In3 *1 *<952 L1 +)u3<&-ei 5u&e +e (e&-i +e
*u(ini*e 1u&),e'i0u*e*)- 1-(1&ei 8nu e-1u +e0I& 6u@ine 10u(, En1in&In+ En0e& 6-in nin5)1-e1
En&e@i&39, 5e )6-i 6en&-u +e5&u* &i(6 53 0)n5u*&e 10e1 61-&e 1 (in@ii *ui N)ne5J 6e 01-e e1 F
0-e1&u-1 F ) 6u&e1 100e512 E-1u (un@i +e +)51-e 01-e nu 1,e1u *)0 En (i0u* .i-)u<?)-&3-e1@3 1
*ui N)ne5J, i1- D* ;enu/iu 435i +e5&u* +e u/)- 0ee1 0e 03u&12 Nu eHi5&1 un .u&)n +e *1 01-e 53
5e 5&in43 ?1-u* !-0&i0 ;1&<u*ui2 D* ;enu/iu E* +3+u P)5 6e N)ne5J +e 6e snowmo!ile, 03u&3 )
6i1&-3, ) -i+i03 ?)*)5in+u<5e +e (In1 +-e16&3 1 *ui N)ne5J /i -e+u5e ?1-u* *1 En&une-i02 !6)i 5e
u-03 En16)i En 501un /i 6)-ni (1i +e61-&e2 ReAe-,1 +e 0)(.u5&i.i* 1 ;1&<u*ui e-1 16-)16e
e6uiA1&3, +1- 15&1 nu e-1 ) 6-).*e(3Q ,e'i0u*u* E/i En+e6*ini5e (eni-e12
Tu.u* 6-in 01-e &-e0e1 6I-Iu* 6e 5u. 1u&)5&-1+3 e-1 +e5&u* +e (1-e 53 En0163
snowmo!ile&u*, +1- nu +e5&u* 53 En0163 /i 0e* 01-e<* 0)n+u0e12 D* ;enu/iu 5e +3+u +in n)u
P)52 S&In+ 1*3&u-i +e snowmo!ile, Ei &u-3 10e5&ui1 ()&)-u* /i<* &-i(i5e 53*&In+ /i .1*1n5In+u<5e
En &u.2 M1/in3-i1 ?30u (1i (u*& +e &-ei (e&-i En1in&e 53 5e )6-e1503, +1- 1Pun4e1 1&I& 01 53 nu
?ie ).5e-,1& +e 5u5 +103 5<1- ?i 0u-3@1& 0e-u* /i 1- ?i +1& 01*e *i.e-3 161-1&e*)- +e 5u-,)* 53</i
?103 &-e1.12
D* ;enu/iu E* ?30u 6e N)ne5J 53 u-0e 6e 10)5&1(en&u* 1u&)5&-3Aii2 Se )6-i 0u 6u@in
En1in&e +e .1*u5&-1+3 /i 5e 0u*03 6e 561&e2 !0)*) e-1 6u@in (1i 6-)&eP1& +e 5u?*1-e1 n36-15ni03
1 ,In&u*ui2 "-0u/u* 10e5&1 Ei e*i.e-15e ) u*&i(3 /1-P3 +e 1+-en1*in3 En 5In4e, /i N)ne5J E/i
5i(@i -36i&)-u* 0)n&e(6*In+<), 51,u-In+<) 1/1 0u( e* En5u/i 1- ?i 51,u-1& un 0)0&ei* 51u )
.3u&u-3 01*+3 +u63 0e &)0(1i 1- ?i ,iAi)n1& un (e0i +e ?)&.1* En&-<) +u63<1(i1A3 *u(in)153
+e )0&)(.-ie2
Î/i +3+u 5e1(1 ?3-3 1 ?i 5u-6-in5 +e*)0 03<* u-1 6e D* ;enu/iu2
!6)i, D* ;enu/iu 01 en&i&1&e F 01 *u0-u 01-e 6)1&e ?i u-I& F +i563-u +in n)u, ?iin+
En*)0ui& +e n)-u* 6e 01-e N)ne5J E* En&I*ni5e 6en&-u 6-i(1 +1&3 En 01.1n3, 0In+ Ei eH6*)+15e
0-e1&u-ii 016u*2 G)in3-e1 6e 1?1-3, 1/1 0u( 6*e015e En 03u&1-e1 *ui E(i* S&1n032 !,u5e5e
ne,)ie +e B-)+5OJ ?iin+03 nu 435i5e En ?i/ie-e*e *ui N)ne5J in?)-(1@ii 0u 6-i,i-e *1 6)-ni-e1
snowmo!ile&u*ui2 !0u( 1,e1 ne,)ie +e 1*&0e,12 "n (iP*)0 +e &-1n56)-& e-1 0e1 (1i *)4i03
6-e5u6une-e2
;ine -3(Ine1 En u-(3R ;ine -3(Ine1 53 63Ae1503 .i-)u* un+e 5e -e?u4i15e u*&i(1
?3-I(3 +in N)ne5J F N)ne5J 01-e ?u5e5e 1*un41& +in 6-)6-iu* *ui 0)-6 15e(ene1 unei 501(e
1-un01&e +in .uAun1-R N)-u*, +e5i4u-Q 0'e5&i1 10ee1 6e 01-e ) in56i-15e e*2 ;'e5&i1 10ee1 01-e
1- ?i &-e.ui& 53<* )()1-e, +1- 01-e, +in 0ine /&ie 0e ()&i,, nu<* )()-I5e2
N)-u* nu 4In+e1, nu 1/1 0u( 4In+e1 D* ;enu/iu2 S&36Inu* 015ei 801-e 10u( e-1 D*
;enu/iu, nu +* N)ne5J9 6*e015e, *35In+ &)&u* 5u. 0)n&-)*u* &e-()5&1&e*)-B ?-i4i+e-u*, 161-1&u*
+e 43&i&2 Şi, En 01A +e 6-).*e(e, (1i e-1 /i +e&e0&)-u* +e ?u( /i 1*1-(1 1n&i561-4e-e, 01-e
?)-(1 1u&)(1& nu(3-u* +e *1 6)*i@ie2
T)&u/i, D* ;enu/iu ?iin+ 6*e01&, e* 1- 6u&e1 ie/i +in .i-)u2 Nu 01 53</i -e0I/&i4e
0)n&-)*u*Q +103 1- ?i En0e-01& 15&1, n)-u* ,e56e-1* *<1- +enun@1 /i D* ;enu/iu 5<1- En&)1-0e 6e
+1&3 +in eH6e+i@i1 *ui +e 03u&1-e2 N)ne5J 1- ?i 0u 5i4u-1n@3 5u-6-in5 En1in&e 53 5e 6)1&3
En&)1-0e *1 1+36)5&u* .i-)u* F-1@i*)- T-10Oe-, 0e* 0u 1?i/ie-u*, /i 0u 6)+e*e*e 6-3?ui&e, /i 0u
5in4u-1 ?e-e15&-3 )610iA1&3 01-e +3+e1 56-e *u(e1 +e 1?1-3222 nu(1i 03, En (iAe-i1 +e 6e
?e-e15&-3, 5e ,e+e1u 61&-u 5e(i*une +e 0u-3@enie, nu<i 1/1R Se(i*une, 10)*) un+e, 0In+,1, E/i
*i6i5e-3 ?-un@i*e 61&-u .3ie@i, 56e-In+ 53 ,1+3 ?)&)4-1?i1 01-e e-1 10u( 6-in53 6e 1?i/ie-B Tin1
Ne1n S0'*)55in4e- @inIn+u</i ?u5&1 -i+i01&32
Nu, -e+).In+i-e1 0)n&-)*u*ui e-1 0u (u*& 6e5&e 6u&e-i*e 51*e /i 1- ?i ?)5& 56-e .ine*e *ui
53 100e6&e 10e5& ?16&, 1/1 0-un& 0u( e-12
!- 6u&e1 En53 1Pun4e *1 ?i/ie-e2
!,e1 ,-eun -)5& 53 -i/&eR !- 0I/&i41 0e,1R P)1&e 03 +1, +103 1- /&i 0e +)-e/&e D*
;enu/iu2 De5i4u-, 1*&0e,1 +e0I& un (iP*)0 +e &-1n56)-&2 Şi 03 &)& ,eni ,)-.1B un+e ,)i1 e* 53
1Pun43R
R356un5u* ?u 5u-6-inA3&)- ?iin+03 ?u -)5&i& +e ,)0e1 *ui Du++i&5B O2 AOmuA eu Aiu .ea ă
mea Aă spe su2
Domnul "enuşiu .rea să meargă spre sud2
N)ne5J 5e +e63-&3 +e ?e-e15&-1 (u-+1-3 01-e +3+e1 56-e *u(e1 +e 1?1-32 O-i0u(, nu
1,e1 10u( 6-e1 (u*&e +e ,3Au& 10)*)Q +)1- A361+3, /i En&une-i0, /i 0)610i 56e0&-1*i2 Nin5)1-e1
+e +i(ine1@3 ?u5e5e 16e-i&i,u*Q 10e5&1 e-1 (eniu* 6-in0i61*2
Domnul "enuşiu .rea să meargă spre sud2
;I& +e +e61-&eR Şi +e 0eR ;1-e e-1 50)6u* 6-in0i61*R
În 6-i,in@1 10e5&)-1, Du++i&5 nu 56u5e ni(i02
N)ne5J 5e En&)1-5e /i ?u 5u-6-in5 53 ,1+3 03 '1-&1 -u&ie-3 /i ?)&)4-1?i1 ?e&ei nu 5e (1i
1?*1u 6e 1?i/ie-2 "n+e ?u5e5e-3 10e5&e1 5e 1?*1u 10u( 61&-u in5&1n&1nee 0)*)- 0u 61&-u .3ie@i2
Fie01-e 1,e1 10e*1/i ?un+1*, Ş0)1*1 =ene-1*3 +in De--J, /i 10ee1/i n)&1@ie +e+e5u.&B #ILE DE
Ş;O!LĂ, 197:2 N)ne5J En5u/i 5e 1?*1 En 5&In41, 0u ?1@1 &3i1&3 En +)u3 +e un -InPe& 01-e<i
une1 u-e0'i*e /i 01-e<i ?-In5e 10u( ini(12 Be1, e-1 *In43 e*, -InPe&u* *ui Be1, 50)@In+ *1
i,e1*3 +in&e*e *i653 +in ?1@3, -eAu*&1& 1* unei 03A3&u-i *1 61&in1P, 01-e ?u5e5e En*)0ui& 0u un
+in&e 1-&i?i0i1* 01( 0u un 1n (1i &I-Aiu222 În1in&e +e *i0eu, )-i0u(2 Pe&e, 0u ?1@1 *ui *1&3,
(35*inie, /i 0u 63-u* -u/in)5 +e 50u-& &un5, 01 53<i ?103 6e 6*10 &1&3*ui 53u, 01-e 56une1 03 nu
*u6&15e En ;)-ee1 01 53</i ,1+3 0)6iii 1-3&In+ 01 ni/&e 'i6i)@i2 Şi Gen-J +e 61-&e1 0e1*1*&3,
Gen-J 0u )0'e*1-ii *ui 4-)/i 01-e<* ?30e1u 6e N)ne5J 53 5e 4In+e1503 *1 D1nnJ Dunn,
De&e0&i,u* Pu/&i, ,e+e&1 6),e/&i*)- 6)*i@i5&e 6e 01-e *e 0i&i5e e* En 0)6i*3-ie2
Be1,e-, Pe&e, Gen-J2 Îi iu.i5e222 ;I& +e ne+-e6& /i +e .-u50 5e ?-In5e5e *un41 *)-
6-ie&enieK Nu, nu e-1 +e*)0 0)-e0&222
Din&-<) +1&3, ?)&)4-1?i1 *ui Be1,e- ;*1-en+)n En,ie, 56e-iin+u<* +e ()1-&e2 O0'ii *ui
Be1, 5e 03501-3 /i .3i1&u* ,)-.i 6e un &)& 503Au&B
T Îi e-1 -e&eA1& 016u*, @i<1(in&e/&iR Se 1?*1 En /1n@ /i )0'ii<i e-1u 6*ini +e n)-)i2 ;e
0u-,353-ieK V-e1u 53 Ai0B ;-i5&)15e<63-)15e2
O, Dumne-eule, 4In+i N)ne5J 0In+ E/i 1(in&i F 5in4u-u* *u0-u 6e 01-e<* ui&15e222 51u E*
-e6-i(15e 0u 6-i,i-e *1 10e1 6-i(3 eH0u-5ie +e ,In3&)1-e *1 Bi,u102 Î* -e6-i(15e-3 0u &)@iiR
P)1&e 03 +12 %ro!a!il 03 +12 Fiin+03, En 1nii 50u-/i +e 1&un0i +i50u&15e-3 +e56-e &)1&e *u0-u-i*e
+in 0)6i*3-i1 *)-, E/i E(63-&3/i5e-3 &)1&e 1(in&i-i*e222 (1i 6u@in 10e15&12
3i era rete-at capul222 ochii&i erau plini de noroi2
;e,1 *i 5e En&I(6*15e 1&un0i, 0e,1 0e 1,e1 +e<1 ?10e 0u 0ee1 0e i 5e En&I(6*1 *ui 10u(2
De&aş şti doar despre ce e .or!a, 4In+i N)ne5J2 De&aş şti222
2
!n+J N1n15 5e 6ie-+u5e +e 0e*e*1*&e &-ei 01(i)1ne +in (i0u@u* 0)n,)i F *e<) *u15e
En1in&e ?iin+03 ei nu e-1u ).i/nui@i 53 0)n+u03 6e ) 15e(ene1 ,-e(e, i1- e* e-12 ;-e50u5e En
n)-+u* 5&1&u*ui Minne5)&1, 1/1 En0I& e-1 de&la&sine&9n1eles 03 5e ).i/nui5e2 Se 1?*1 5in4u-
En&-<unu* +in 0e*e (1i .une ,e'i0u*e ;'e,-)*e& 1*e 1-(1&ei, ) 01(i)ne&3 0u &-10@iune in<
&e4-1*3 ()+i?i01&3Q En n)16&e1 10e15&1, 0'i1- ?)*)5e1 &-10@iune1 in&e4-1*32 T1i03<53u nu
0-e50u5e 6-)/&i2
;'i1- /i 1/1, 1u&)5&-1+1 e-1 16-)16e 0)(6*e& *i.e-3Q &-e0u5e-3 6e *In43 e* +)u3 6*u4u-i
6en&-u A361+3 1*e 1-(1&ei En u-(3 0u +)1- ) )-3 8*e ,1 1Pun4e +in u-(3 0u-In+, .3nui1, i1-
1&un0i ,1 En0e&ini ,i&eA1 /i ,1 (e-4e En u-(1 *)- 15e(ene1 unui .3ie@e* 0u(in&e9 /i nu 5e
1+un15e-3 (1i (u*& +e 0I@i,1 0en&i(e&-i 6e /)5e1 +e 1&un0i2 P-).*e(1 e-1 ,In&u*, 01-e -i+i01
6u?u* 1*.i0i)5 /i &-1n5?)-(1 +-u(u* En&-<) 161-i@ie ?1n&)(1&i032 Î* 4'i+1u, &)&u/i, (1-01Pe*e
-e?*e0&)-iA1n&e2 T-u0u* 6e 01-e 0ei*1*@i 6-)5&),1ni nu<* /&i1u e-1 03 &-e.uie 53 @ii )0'ii 6e
(1-01Pe*e -e?*e0&)-iA1n&e +e 6e .1*u5&-1+1 10)5&1(en&u*ui222 51u, 6)1&e, 01(i)1ne*e /i
Gu(,ee<u-i*e +in 0)n,)i 1,e1u ?1-u-i*e +e 6e 016)&3 -i+i01&e 6-e1 &1-e 01 53 ).5e-,e 0u(
&-e.uie -e?*e0&)-iA1n&e*e2 P*u5 03, 1&un0i 0In+ ,In&u* ,i50)*e1 A361+1, 6In3 /i -e?*e0&)-iA1n&e*e
+i563-e1uQ nen)-)0i&1 +e *u(e 5e 1*.e1 0)(6*e& /i &-e.ui1 1&un0i 53 -i+i0i 6i0i)-u* +e 6e 6e<
+1*1 +e 100e*e-1@ie 6In3 0e 5e 01*(1 +in n)u ,In&u*, /i, En&-e &i(6, &-e.ui1 +)1- 53 &e (en@ii
6e +i-e0@ie2 Nu 1,e1 53 63@e1503 ni(i0Q +103 5e En&I(6*1 &)&u/i 0e,1, 1,e1 0)n&10& -1+i) /i, En
u-(1 *ui, ,ene1u 1*&e 6*u4u-i 6en&-u 0u-3@1& A361+1, 0e*e 01-e 635&-1u *1&u-1 +in56-e 5u+ 1
1u&)5&-3Aii +e50'i53 6e &)& 61-0u-5u* +in&-e P-e5Wue I5*e /i Mi**in)0Oe&2
In 561&e*e 01(i)ne&ei *ui 5e 1?*1u +)u3 610'e&e 1(.1*1&e En &-ei -In+u-i +e ?)*ie2
În&-<unui 5e 43<5e1u 01+1,-e*e 1 +)u3 036-i)1-e u0i5e +e Ri6*eJ2 În 0e*3*1*& F 6e 10e5&1, N1n15
E* 0)n5i+e-1 -e6u4n1n& +e *1 ()+e-1& *1 5e-i)5 F 5e 435e1 01+1,-u* unui )(u*e@ 0enu/iu 01-e
5e &-1n5?)-(1 En0e& En&-<un ?e* +e 5u63 -)/ie<6)-&)01*ie2 !(In+)u3 610'e&e*e e-1u +e5&in1&e
+)0&)-i*)- +e *1 B1A1 B*ue, 01-e 5e 5&1.i*i5e-3 En&-<un *)0 nu(i&222
N1n15 5e ui&3 *1 61-15)*1-u* +in 61-&e1 /)?e-u*ui2 !0)*), 6-in5 0u ) .1n+3 e*15&i03, 5e
1?*1 ) .u01&3 +e 'I-&ie /i un 6iH2 MIA43*i&e 6e 'I-&ie e-1u M!=2 =OSSELIN, V!R2 1L,
SPRE STÂN=!2
V1 1Pun4e 10)*) En&-<) )-32 P)1&e (1i 6u@in2 D)0&)-ii<i ,)- 56une 0u 5i4u-1n@3 03 1u
&)1&e ()5&-e*e 1ni(1*ie-e +e 01-e 1u ne,)ie /i 01+1,-e*e 036-i)1-e*)- ,)- ?i 1-5e, +1- 5<1-
6u&e1 53 1i.3 ne,)ie +e )(u*e@u* 0enu/iu, +103 (i&i&e*u* nu 5<1 &-1n5?)-(1& +eP1 0)(6*e& En
&e-0i2 S<1- 6u&e1 01 ?-i4u* 53 En0e&ine1503 un 6i0 10e5& 6-)0e5, En53 15&1, +e ?16&, nu<* 6-i,e1
0'i1- +e*)0 6e !n+J N1n152 =-iP1 *ui e-1 53 1Pun43 *1 +e5&in1@ie, +u63 01-e 53 1/&e6&e 53 ?ie
En&-e.1& 0u 6-i,i-e *1 61-&e1 +e n)-+ F 0e1 (1i *ini/&i&3 F 1 A)nei +e 01-1n&in3 +e 03&-e 0e*
En+-e6&3@i& 53 6un3 En&-e.3-i2 ;I& ,1 1/&e6&1, ,1 .e1 ) 01?e1 ?ie-.in&e /i ,1 (In01 ) ?1-?u-ie
(1-e +e )(*e&32 D103 5e ,1 1?*1 6-in 6-e1P(3 6e-5)1n1 6)&-i,i&3, 6)1&e 03 5e ,1 /i *3u+1
6u@in, 01 53 1i.3 01?e1u1 4u5& (1i .un2 !5&<1- ?i 0e,12 S3 ?103 6u@ine ,1*u-i, +u63 01-e 53 5e
-e&-143 /i 53
trage pe dreapta
N1n15 5e En0-un&3, E/i 50u&u-3 016u*, 5e 503-6in3 *1 u-e0'e +e 61-03 *<1- ?i (u/01& 0e,1 F
un @In@1-, 6)1&e2 B*e5&e(1&u* +e ,In& 5u?*3 +e5&u* +e 6u&e-ni0 53<i 50u&u-e 01(i)ne&12
!u&)5&-1+1 +i563-u, *1 ?e* /i (1-01Pe*e -e?*e0&)-iA1n&e2 Se ,3Au +in n)u 6-iA)nie-u* unui 1*.
0)(6*e& /i nu 5e En+)i1 +e*)0 03 15&1<i 56e-i1 0I& &)@i +-10ii 6e 0ei*1*@i .3ie@i, nu /i 6e e* En53,
e* e-1 +* =e(enii<Minne5)&1<Se<O0u63<+e<T)&, &-e.uie +)1- 53 -i+i0e 6i0i)-u* +e 6e
100e*e-1@ie 8nu &e 1&in4e +e ?-IneQ 0In+ 0)n+u0i 6-in&-<) ?u-&un3 +e A361+3, ?-In1 e-1 0e1 (1i
5i4u-3 01*e 6e 01-e ) /&i1 e* +e<1 ?10e +in&-<) 0u-53 *ini/&i&3 un1 nen)-)0i&39, 0)n+u En0e& /i
1/&e16&3 53
trage pe dreapta
T G3R
Se ui&3 *1 -1+i), +1- nu 5e 1uAe1 ni(i0 +e<10)*)Q +)1- e*e0&-i0i&1&e 5&1&i03 /i ,)-.3-ie
e5&)(61&3 +e ?un+1*2
trage pe dreapta
T Au0 5&-i43 N1n15 /i 5e 6-in5e +e 016, 01-e<* +u-e1 +in&-<) +1&3 4-)1Ani0 +e &1-e2
;1(i)ne&1 +e un ,e-+e<)*i, +e,ie, +e-163, 16)i E/i -e0363&3 0)n&-)*u* 0In+ (Iini*e *ui
6-in5e-3 +e ,)*1n2 Pi0i)-u* En03 nu 16351 100e*e-1@i1 /i 10u* ,i&eA)(e&-u*ui 0).)-1 0u ,i&eA32
P*u4u-i*e 6en&-u +e5A36eAi& 0-)i5e-3 ) 6)&e03 6e (iP*)0u* /)5e*ei 0u +)u3 .enAi2 !0u(,
N1n15 -)&i ,)*1nu* /i in&-3 En 5&-1&u* (1i (1-e +e A361+3 +in 61-&e1 +-e16&3, -)@i*e 01(i)ne&ei
-i+i0In+ ) 0e1@3 +e A361+3 6e 01-e ,In&u* ) En+e63-&3 i(e+i1&2 M1-01Pe*e -e?*e0&)-iA1n&e e-1u
?)1-&e *u(in)15e, 50*i6e1u En En&une-i0 15e(ene1 )0'i*)- +e 6i5i032
trage pe dreapta
N1n15 @i63 +e +u-e-e2 De un+e,1 +e ?)1-&e +e61-&e 5e 1uAi 5&-i4In+B
T Bine, .ine, 1/1 ?10K În0e&e1A3 nu(1iK Nu &e (1i lua +e (ineK
;u )0'ii En*30-i(1@i, ,3Au ) 5i*ue&3 En&une01&3 0-e50In+ En +i(en5iuni +e 61-&e1
0e1*1*&3 1 .1*u5&-1+ei, *1 ni0i +)i (e&-i En ?1@32 ;In+ ?1-u-i*e *u(in1-3 En 6*in ?)-(1, ).5e-,3
03 e-1 ,)-.1 +e un .3-.1& E(.-301& En&-<) 01n1+i1n32
!n+J N1n15 E/i 5i(@i (Iini*e 5&-3ine +e e*2 I 5e 63-e1u 1 ?i ni/&e (3nu/i En 01-e 5e 1?*1u
(Iini*e 1*&0ui,12 E-1 ) 5enA1@ie 0iu+1&3 /i &)&1* ne6*30u&32 MIini*e -)&i-3 ,)*1nu* (u*& 56-e
+-e16&1 ?3-3 1.5)*u& ni0i un 1Pu&)- +in 61-&e1 *ui /i 01(i)ne&1 5e )6-i 6e (1-4ine1 /)5e*ei En
?1@1 .3-.1&u*ui E(.-301& En 01n1+i1n32
M
!0u( e-1 ()(en&u*, 10u( 0In+ 1&en@i1 D<*ui ;enu/iu e-1 +i5&-153 0)(6*e&2 N)ne5J e-1
+e 63-e-e 03, +103 5e ,1 4In+i 6-e1 (u*& *1 0e ,)i1 53 ?103, E/i ,1 6ie-+e 0u-1Pu*, 1/1 03 nu 5e
4In+i2 T-e0u +i-e0& *1 ?16&e, &-34In+ A3,)-u* +e *1 u/1 .i-)u*ui 0u 6)+u* 61*(ei /i 5(u0in+ +e
u/3 53 5e +e50'i+32
Nu in&-15e ni0i)+1&3 En +e6)Ai&u* F-1@i*)- T-10Oe- 0In+ ?u5e5e (i0 8i1- 10e5&1 ?u5e5e
+).)-I& *1 63(In& En03 +e *1 ?u-&un1 0e1 (1-e +in S:59, En53 ?u +e5&u* +e 5i4u- 03 ni0i)+1&3 nu
1-3&15e 1/1 0u( E* ,e+e1 e* 10u(2 Din0)*) +e .i-)u* 10e*1 En&une0)5 5e 1?*1 ) En036e-e 1&I& +e
(1-e 03 N)ne5J nu<i ,e+e1 0163&u*2 De15u6-1 016u*ui *ui 5e 1?*1u nenu(3-1&e &u.u-i 0u ne)n2
Su. e*e, +e6)Ai&1&e En /i-u-i en)-(e, 5e 1?*1u (i*i)1ne +e 0u&ii +e 01-&)n2
Nu, 4In+i N)ne5J2 Nu milioane2 rilioane2
D1, 6-).1.i* 03 &-i*i)1ne e-1 (1i 6-)6-iu 56u52 Mii +e 0u*)1-e En4u5&e 5e +e50'i+e1u
6-in&-e e*e2 N)ne5J 5e 1?*1 6e (1-4ine1 6-)6-iu*ui +e6)Ai& 1* e&e-ni&3@ii, i1- 4In+u* +e<1 435i
0e,1 1nu(e 1i0i e-1 1.5u-+2 D103 5<1- 1,en&u-1 (1i +e61-&e +e u/1 150unA3&)-ii 51*e +in
.i-)u, 5<1- 6ie-+e 0I& 1i 0*i6i2 D* ;enu/iu n<1- &-e.ui 53 5e (1i 0)(6*i0e 0u e*Q N)ne5J 1-
-3&30i 6In3 0e<1- (u-i, 6ie-+u& En&-<un 0)6*e/i&)- &3-I( 1* 0u&ii*)- +e 01-&)n2
Nu&i ade.ărat2 Nu m&aş putea rătăci aici mai mult dec4t m&aş putea rătăci 9n propria
mea !aie2 Nici măcar nu tre!uie să mă -!at să găsesc ceea ce caut2 Acesta e depo-itul meu2
<un .enit 9n propriul tău cap, !ăietane2
!0e5& 0)n0e6& e-1 1&I& +e 0u6-inA3&)-, En0I& E* ?30u 53 5e 5i(&3 5*3.i&222 +)1- 03 nu</i
6e-(i&e1 53 5e 5i(&3 5*3.i& 51u 53 eAi&e 10u(2 D* ;enu/iu, 6-e?e-1&u* in,1+1&)- 1* &u&u-)- +in
M1-e*e T3-I( +e Din0)*), nu ,1 ?i 6-e)0u61& +e /)?e-u* 01(i)ne&ei 6en&-u (u*&3 ,-e(e2
D103 1,e1 +e 4In+ 53 (u&e une*e +in ?i/ie-e*e 10e5&e1 En&-<un *)0 5i4u-, &-e.ui1 5<) ?103 0'i1-
10u(2 În&-e.1-e1 e-1, 6e 01-e 53 *e 1*e143R
Duddits, /)6&i (in&e1 *ui2 oată tărăşenia asta are de& a 6ace cu Duddits2 8tii că e aşa2
Ni& a stat mintea la el mult 9n ultima .reme2 8i ceilal1i s&au g4ndit la el2 Duddits e cel care
te&a 1inut pe tine, şi pe 'enry, şi pe %ete, şi pe <ea.er 9mpreună H a1i ştiut 9ntotdeauna asta,
dar acum tu mai ştii ce.a2 Nu&i aşa:
D12 Ş&i1 03 100i+en&u* +in (1-&ie 1,u5e5e *)0 6en&-u 03 e* 0-eAu5e 03<* ,e+e 6e Du++i&5
?iin+ En03 ) +1&3 *u1& En .1&P)0u-3 +e Ri0'ie =-en1+e1u /i +e 6-ie&enii *ui2 D)1- 03 .1&P)0u-3$
e-1 un 0u,In& 1.5u-+ +e ne6)&-i,i& 6en&-u 0ee1 0e 5e En&I(6*15e En 561&e*e +e6)Ai&u*ui F-1@i*)-
T-10Oe- En 10e1 Ai, nu<i 1/1R ortură e-1 0u,In&u* 6)&-i,i&2 ;In+ ,3Au5e &)-&u-1 10ee1 6u53
+in n)u En 50en3, 5e n36u5&i5e En 5&-1+3 ?3-3 53 5e 15i4u-e /i222
3i era rete-at capul, 56u5e Be1,e- 6e ne1/&e6&1&e +in +i?uA)1-e*e ()n&1&e 6e &1,1nu*
+e6)Ai&u*ui, 0u ) ,)0e 1&I& +e 6u&e-ni03 /i +e 6-i6i&3, En0I& E* ?30u 6e N)ne5J 53</i 16*e0e
016u*2 Se a6la 9n şan1 şi ochii& i erau plini de noroi2 Mai de.reme sau mai t4r-iu, 6iecare
criminal plăteşte pre1ul 6aptei sale2 "e cur.ăsărie0
;16u* *ui Ri0'ie2 ;16u* *ui Ri0'ie =-en1+e1u2 I1- N)ne5J nu 1,e1 &i(6 6en&-u 1/1 0e,12
;)(i&e1 ) in?-10@iune En propria lui (in&e 0'i1- 10u( /i 1- ?10e (1i .ine 53 5e (i/&e (1i
-e6e+e2
;In+ 5e ui&15e 6en&-u 6-i(1 +1&3 *1 10e15&3 en)-(3 En036e-e +e +e6)Ai&1-e, &)1&e 0u&ii*e
?u5e5e-3 0u-1&e /i ?3-3 ni0i un 5e(n 6e e*e2 !0u( ).5e-,3 03 0e*e +in 0163&u* -In+u*ui 0e* (1i
16-)16e +e e* e-1u (1-01&e 0u un 0-ei)n 0'i(i0B D"DDITS2 E-1 0'i1- 1&I& +e 5u-6-inA3&)-R De
?)-&ui&R ;'i1- +e*)02 L1 u-(1 u-(ei, e-1u toate 1(in&i-i*e *ui, E(63&u-i&e 0u 4-iP3 /i
+e6)Ai&1&e En ?ie01-e +in &-i*i)nu* 10e*1 +e 0u&ii, i1- 0In+ ,ene1 ,)-.1 +e 1(in&i-i, ) (in&e
53n3&)153 6u&e1 53 *e 100e5eAe 0u u/u-in@3 01( 6e &)1&e2
Am ne.oie de ce.a cu care să le car, 4In+i N)ne5J /i, 0In+ 5e ui&3 En Pu-, nu ?u +e*)0
5u-6-in5 53 ,1+3 un 03-u0i)- (1nu1* +e 0u*)1-e -)/u<16-in52 L)0u* 10e5&1 e-1 (14i0, un *)0
6e 01-e<* 6)@i ()+i?i01 6e (35u-3 0e<@i ,in i+ei*e, /i 0e* (1i 4-)A1, *u0-u En 6-i,in@1 15&1,
0-e+e1 N)ne5J, e-1 03 ?ie01-e )( 1,e1 unu* *1 ?e*2
Mi/0In+u<5e 0u ,i&eA3, +e6)Ai&3 0I&e,1 +in&-e 0u&ii*e e&i0'e&1&e D"DDITS 6e 03-u0i)- /i
*e +u5e En 615 1*e-& En .i-)u* F-1@i*)- T-10Oe-2 Le 1-un03 10)*) 6e 6)+e1, .150u*In+
03-u0i)-u*2 O (un03 +eA)-+)n1&3, +1- 5e 6u&e1 )0u61 +e ;)n&-)*u* Te'ni0 +e ;1*i&1&e (1i
&I-Aiu2
Ie/i +in n)u En ?u43, En0e-0In+ 53<* 5i(&3 6e D* ;enu/iu, +1- D* ;enu/iu 5e 1?*1 En03
E(6-eun3 0u /)?e-u* 01(i)ne&ei222 N1n15, 1/1<* 0'e(12 M1i e-1 n)-u*, +1- 10e5&1 nu<* 5i(@e12
E-1 *1 ?e* +e 6-)5&),1n 01 /i222 ei .ine, e-1 6-)5&),1n 01 ni/&e ?un4i2
N)ne5J &e-(in3 +e &-1n56)-&1& /i 0e*e*1*&e 0u&ii D"DDITS, 16)i ).5e-,3 03 /i u-(3&)1-e1
5&i,3 6-i(i5e e&i0'e&e 50-i5e En 0-ei)n 0'i(i02 Pe 0u&ii*e 10e5&e1 50-i1 DERRU /i e-1u 6-e1
(u*&e 01 53 *e i1 6e &)1&e2 În&-e.1-e1 e-1 +103 1,e1 51u nu ne,)ie +e ,-eun1 +in&-e e*e2
Me+i&3 *1 10e15&1 En ,-e(e 0e E(6in5e 1* +)i*e1 &-1n56)-& +e 0u&ii<1(in&i-i En .i-)u2
Si4u- 03 5e 1?*1u *In43 0u&ii*e +e56-e Du++i&5 0e*e +e56-e De--JQ (e()-i1 e-1 /i 6-)0e5u* /i
1-&1 15)0ie-ii2 În&-e.1-e1 +103 1(in&i-i*e *e41&e +e De--J 1,e1u ,-e) i(6)-&1n@3 -3(Ine12 De
un+e 53 /&ie -356un5u* *1 15&1 +103 nu /&i1 ni0i (301- 0e</i +)-e1 D* ;enu/iuR
Nu(1i 03 ştia2
Domnul "enuşiu .rea să meargă spre sud2
Derry 5e 1?*1 En 5u+2
N)ne5J 6)-ni +in n)u 0u 615 ,i)i 56-e +e6)Ai&u* (e()-iei 51*e, E(6in4In+ 03-u0i)-u*
En1in&e1 *ui2 V1 *u1 1&I& +e (u*&e 0u&ii DERRU 0I&e ,1 6u&e1 +u0e /i 56e-1 53 ?ie 0e*e 6)&-i,i&e2
S6e-1 /i 53<* 6)1&3 5i(@i +in &i(6 6e D* ;enu/iu 0In+ 5e ,1 En&)1-0e2 Fiin+03, +103 ,1 ?i 6-in5
1i0i 1?1-3, ,1 ?i 5&-)6/i& 15e(ene1 unei (u/&e2
4
N1n15 5e ui&3 En4-)Ai& 0u( (In1 51 +-e16&3 5e En&in5e /i +e50'i5e u/1 +in 61-&e1
/)?e-u*ui 1 01(i)ne&ei 51*e, *35In+ ?-i4u*, A361+1 /i ,In&u* neEn+u6*e01& 53 in&-e En3un&-u2
T Nu (3 (1i ?10e 53 5u?3-, +)(nu*e, &e -)4 n<) (1i ?10e, 6)@i u-01 +103 ,-ei 53 &e +u0
un+e,1, +1- nu (3 (1i ?10e 53 5u?3-, capul (eu222
;e,1 &-e0u +in&-<) +1&3 0u ,i&eA3 6-in (in&e1 *ui !n+J N1n152 E-1 un ?e* +e ,I-&eP 0u
)0'i2 Î* 5i(@i 1-un0In+ ) 6-i,i-e i50)+i&)1-e 15u6-1 )-+ine*)- *ui, 15u6-1 1/&e6&1&ei 51*e 5)5i-i
*1 B1A1 B*ue222 /i 15u6-1 *u0-u-i*)- 6e 01-e *e /&i1 +e56-e De--J, 01-e e-1u ineHi5&en&e2
O-+ine*e 6e 01-e *e 6-i(i5e E* ?30u5e-3 53 &-e103 6-in B1n4)-Q nu ?u5e5e En De--J ni0i)+1&3 En
,i1@32
Si(@i ,I-&ePu* -e&-34In+u<5e /i &-3i un ()(en& +e u/u-1-e +e*i-1n&3 F Nu am ce& i
tre!uie, mă .a lăsa 9n pace E 16)i En@e*e5e 03 ?iin@1 +in (in&e1 *ui nu 1,e1 ni0i ) in&en@ie 53<*
*15e En 610e2 !,e1 ne,)ie +e 01(i)ne&3, 6en&-u En0e6u&2 T-e.ui1, En 0)n&inu1-e, 53<* -e+u03 *1
&30e-e2
N1n15 )6u5e ) 50u-&3, +1- ene-4i03 -eAi5&en@32 !0e15&3 ne1/&e6&1&3 -e10@ie Ei )?e-i *ui
N)ne5J &i(6 53 i1 0e* 6u@in un ()-(1n +e 0u&ii (1-01&e DERRU2 !6)i, D* ;enu/iu -e*u3 +in
n)u *)0u* *1 0I-(1 0)(enAi*)- 0)-6u*ui *ui N1n152
N1n15 E/i ,3Au (In1 @I/nin+ En 5u5 03&-e 61-15)*1-u* +in 61-&e1 /)?e-u*ui2 P-in5e 6iHu*
/i<* *u3 +e 10)*), -u6In+ .1n+1 e*15&i032
Nu0 5&-i43 N1n15, +1- e-1 6-e1 &I-Aiu2 V3Au ) 5&-3*u0i-e ?u*4e-3&)1-e 0In+ (In1 01-e
@ine1 6iHu* 15e(ene1 unui 6u(n1* Ei En?i65e 6iHu* En )0'iu* ')*.1&2 Se 1uAi un 6)0ne&, i1- e*
En0e6u 53 5e (i/&e En1in&e /i En16)i En 561&e*e ,)*1nu*ui, 15e(ene1 unei (1-i)ne&e 6-)5&
(1ne,-1&e, 6u(nu* *ui En?i4In+ +in 0e En 0e (1i 1+In0 6iHu*, 6In3 *1 En5e(nu* +e *1
Pu(3&1&e1 *ui, 16)i 6In3 *1 En5e(nu* +e &-ei 5?e-&u-i, 4*).u* *ui )0u*1- 561-& 50u-4In+u<5e
10u( 6e ).-1A 15e(ene1 unei *10-i(i )-i.i*e2 VI-?u* 1&in5e 0e,1 0e 63-e1 1 ?i un 01-&i*14iu
5u.@i-e, 5e .*)03 6en&-u ) 0*i63, 16)i 63&-un5e En 01-ne1 0-eie-u*ui 53u2
<astardule, 4In+i e*, ce eşti, !as222
!,u *)0 ) u*&i(3 5&-3?u*4e-1-e 50*i6i&)1-e +e *u(in3 En in&e-i)-u* (in@ii *ui, 16)i &)&u* 5e
En&une032 N1n15 03Au En ?1@3 6e5&e ,)*1n2 ;*1H)nu* 01(i)ne&ei En0e6u 53 @i6e2
5
D* ;enu/iu nu 1?*15e (u*&e +e *1 N1n15 F En 0e1 (1i (1-e 61-&e, +1&)-i&3 10e*ei
ne1/&e6&1&e *u6&e 6en&-u 0)n&-)* +in ?in1* F En53 un *u0-u 6e 01-e E* 1?*15e *i(6e+e e-1 03
N1n15 nu e-1 5in4u-2 ;)*)1n1 +e &-1n56)-&)1-e +in 01-e ?30u5e /i e* 61-&e ?u5e5e +i56e-51&3 +in
6-i0in1 ?u-&unii, En03 (e-4e1u 0u &)@ii 56-e 10e*1/i *)0, 6e 01-e N1n15 E* nu(i5e En (in&e 1&I&
0u nu(e*e +e B1A1 B*ue, 0I& /i 0u M141Ainu* *ui =)55e*in2 !0)*) e-1 un )( +e 01-e N1n15 5e
&e(e1, 0e* 1?*1& *1 0)n+u0e-e, En53 D<*ui ;enu/iu nu<i 6351 +e*)0 +e %u-&A 0e*
În?-i0)/3&)-V/e?uSV!.e 0e* Ne.un2 Şi ni0i nu &-e.ui1 53<i 6e5e, +in ()(en& 0e nu 1,e1 ni0i 0e1
(1i (i03 in&en@ie 53 5e 16-)6ie +e (141Ainu* *ui =)55e*in2 L)0u* 10e5&1 e-1 +i?e-i&, i1-
10e15&3 56e0ie, +e/i 5en5i.i*3 +)1- 6e 5?e-&, 1*03&ui&3 En (1-e 61-&e +in e()@ii, e-1 +i?e-i&3 /i
e12 )upta2 D* ;enu/iu nu 1,e1 '1.1- +e 0e, +1- 15&1 e-1 5i&u1@i12
M1i .ine 53 &e-(ine &-e1.1 -e6e+e2 Şi, En 10e5& 50)6, &)0(1i +e50)6e-i5e un eH0e*en&
5i5&e( +e *i,-1-e2
F)*)5in+u<5e +e (Iini*e *ui N)ne5J, D* ;enu/iu E* &-15e 6e N1n15 +in 561&e*e ,)*1nu*ui
/i<* +u5e *In43 10)5&1(en&2 !-un03 &-u6u* neEn5u?*e@i& 6e5&e .1*u5&-1+3, ne+e-1nPIn+u<5e 53 5e
ui&e 0u( 5e -)5&)4)*e/&e En -I63 6In3 *1 (1&01 En4'e@1&3 1 6I-Iu*ui2 Se En&)1-5e *1 01(i)ne&3,
5e ui&3 ?iH *1 0e*e +)u3 ()-(1ne E(610'e&1&e En 6*15&i0 +in 561&e /i +3+u +in 0162 ;1+1,-e*e
1ni(1*e*)- e-1u inu&i*e2 ;e*3*1*&, En53222 10e*1<i ,1 ?i +e ?)*)52 E-1 .)41& En 0e<i &-e.ui1 *ui2
Se ui&3 5u.i& En 5u5, )0'ii *ui N)ne5J *3-4in+u<5e En nin5)1-e1 ,i50)*i&32 P-)6-ie&1-u*
10e5&ui 0)-6 ie/i5e +in 1+36)5&2 E-1 ,u*ne-1.i*2 Bine, ?iin+03 10e1 0)n/&iin@3 En0e6u5e 53<*
ene-,eAe, e-1 +)1- ) .)(.3ne1*3 0)n&inu3 8une)-i -i+i0In+u<5e 6In3 *1 un 4ui@1& 61ni01&9 6e
ni,e*u* in?e-i)- 1* 6-)0e5u*ui 53u in&e*e0&u1*2
D* ;enu/iu -3(15e 6e *)0 En03 ) 0*i63, En0e-0In+ 53</i 4)*e1503 (in&e1, +)-in+u</i 01
N)ne5J 53 nu 1i.3 ni0i 0e* (1i (i0 1,e-&i5(en&222 16)i 5e n36u5&i2
Nu /&i1 *1 0e 5e 1/&e6&15e, En53 nu 5e 1/&e6&15e *1 15&12
Nu *1 10e15&3 *u(in3 1*.3 )-.i&)1-e2
L
N)ne5J 16-)16e 03 ?u 6-in5 1?1-32 Ar 6i 6ost 6-in 1?1-3, +103 n<1- ?i eHi5&1& &u.u-i*e 0u
ne)n 0u 01-e</i *u(in15e +e6)Ai&u* (en&1*2 P)1&e 03 *)0u* 10e5&1 nu eHi5&1 0u 1+e,3-1&, +1-
6en&-u e* e-1 0I& 5e 6)1&e +e -e1*, i1- 15&1<* ?30u +e5&u* +e -e1* /i 6en&-u D* ;enu/iu 1&un0i
0In+ D* ;enu/iu 5)5i2
N)ne5J, 01-e E(6in4e1 03-u0i)-u* 6*in 0u 0u&ii (1-01&e DERRU, E* ,3Au 6e D* ;enu/iu
163-In+ 01 6-in (14ie *1 0163&u* unui 0)-i+)- +in&-e 5&i,e*e +e 0u&ii2 E-1 -u+i(en&u* +e
u(1n)i+ 01-e 5&3&u5e En 561&e*e *ui *1 Bi,u10, ?iin@1 6e 01-e ) ,iAi&15e En 56i&1*2 O0'ii 10ei1
ne4-i /i ?1Ai e-1u En 5?I-/i& ,ii, 9n6ometa1i2 Se ?u-i/15e, E* 6-in5e5e En 1?1-1 -e?u4iu*ui 53u +in
.i-)u /i ,)i1 53<* 6-in+32
!&un0i, En53, u(?*3&u-1 *ui +e 016 +3+u En16)i /i, En1in&e 01 (In1 *ui 0u &-ei +e4e&e 53 i
5e +u03 6-)&e0&)- *1 )0'i 8nu 1,e1 6*e)16e, ni0i (301- 4ene9, N)ne5J ,3Au ) eH6-e5ie 6e
0-)0'iu* 0enu/iu 1* ?e@ei 51*e 01-e &-e.uie 53 ?i ?)5& +eA)-ien&1-e2 P)1&e 0'i1- +u-e-e2 Fu5e5e
10)*) 1?1-3, En En&une-i0u* EnA36eAi&, )0u61& 53 5016e +e 01+1,-u* /)?e-u*ui2 In&-15e 1i0i
ne6-e43&i& 6en&-u 5&-3*u0i-e1 10e15&1 +e 5u6e-(141Ain2 M1i ,3Au /i 1*&0e,1B in,1+1&)-u*
E(6-u(u&15e eH6-e5i1 5u-6-in53 +e *1 41A+32 P-e@ +e ) 0*i63, D* ;enu/iu ?u ) 01-i01&u-3
)-i.i*3 1 *ui N)ne5J En5u/i2
M)(en&u* +e +e-u&3 1* 0-e1&u-ii Ei )?e-i *ui N)ne5J eH10& 1&I&1 &i(6 0I& 1,e1 ne,)ie2
Î(6in4In+ 03-u0i)-u* En1in&e1 *ui 16-)16e ?3-3 53</i +e1 5e1(1 0e ?10e /i 5i(@in+u<5e 01 )
6-in@e53 016&i,3 +in&-<un .15( &e(.e*, ?u4i En .i-)u2 Î* 5i(@i (1i (u*& +e0I& E* ,3Au 6e D*
;enu/iu En&inAIn+ 56-e e* (Iini*e *ui 0u &-ei +e4e&e 86ie*e1 0enu/ie 1,e1 un 156e0& ne53n3&)5,
15e(ene1 unei .u03@i ,e0'i +e 01-ne ne43&i&39 /i &-In&i u/1 .i-)u*ui En1in&e 01 10e5&e1 53<*
1Pun432 Se *),i 0u /)*+u* -3ni& +e 03-u0i)- 0In+ 5e En&)1-5e F 100e6&1 ?16&u* 03 5e 1?*3 En
in&e-i)-u* (in@ii 51*e, En53 0'i1- /i 1/1, &)& 0e 5e En&I(6*1 e-1 En En&-e4i(e -e1* F /i -eu/i 53
&-143 A3,)-u* En1in&e 01 D* ;enu/iu 53 -35u0e1503 0*1n@1 /i 53 ?)-@eAe in&-1-e12 N)ne5J 16353
.u&)nu* +e 5i4u-1n@3 +in (iP*)0u* 0*1n@ei, 6en&-u 1 ?i (1i *ini/&i&2 Fu5e5e 10)*) .u&)nu* 10e5&1
/i En1in&e 51u E* 1+3u415e e*R Nu</i 1(in&e12
N)ne5J 63/i En16)i, &-1n56i-In+, /i, +e +1&1 10e15&1, 5e *),i 0u ?un+u* +e (Ine-u*
03-u0i)-u*ui2 În ?1@1 51, 0*1n@1 5e -)&i 5&In41<+-e16&1, 5&In41<+-e16&12 D* ;enu/iu e-1 10)*)
1?1-3, 5&36In 6e -e5&u* (in@ii 51*e F /i *1 ?e* /i 6e 0)-6u* 53u F En53 nu 6u&e1 in&-1 En3un&-u *1
e*2 Nu 6u&e1 ?)-@1 u/1, nu 1,e1 ?)-@1 ne0e51-3 +e<1 ) 561-4e, nu 1,e1 En@e*e60iune1 ne0e51-3
+e<1 ?)*)5i un /6e-10*u2
De 0eR ;u( +e e-1 6)5i.i*R
T Du++i&5, /)6&i e*2 Nu P)0i, nu 0I/&i4i2
;*1n@1 &-e(u-32
T L153<(3 53 in&-uK (I-Ii D* ;enu/iu /i *ui N)ne5J nu i 5e 63-u ,)0e1 unui e(i51-
+in&-<) 1*&3 41*1Hie, 0i ,)0e1 )-i0ui i 5<1 -e?uA1& *u0-u* 6e 01-e /i<* +)-e1 /i 01-e 10u( e
5u63-1&2 S3 ?ie 15&1 6en&-u 03 in&e-6-e&1 0)(6)-&1(en&u* D<*ui ;enu/iu 0u 1Pu&)-u* &e-(eni*)-
6e 01-e e*, N)ne5J, Ei En@e*e4e1R "(1niA1 eH&-1&e-e5&-u*R Î* traducea:
T )asă& mă222 să222 INR(0
N)ne5J -356un5e ?3-3 53 5e 4In+e1503 6-e1 (u*&B
T Pe 5*3ninu@1 (e1 03 nu<@i +e50'i+2
Şi 5e 4In+iB )a care, tu răspun-iB =Atunci o să su6lu222 şi&o să S(/)(222 şi& o să& 1i
DQR[M casa0>
În53 D* ;enu/iu nu ?30u +e0I& 53 50u&u-e 0*1n@1 (1i &1-e 01 En1in&e2 Nu e-1 ).i/nui& 53 i
5e )6un3 15&?e* 851u En )-i01-e 1*& ?e*, .3nui1 N)ne5J9 -eAi5&en@3 /i e-1 ?)1-&e 5u63-1&2 O6)Ai@i1
50u-&3 (1ni?e5&1&3 +e N1n15 E* u*ui5e, +1- 10u( 1,e1 +e<1 ?10e 0u ) -eAi5&en@3 +e ) 0u &)&u*
1*&3 ?10&u-32
T "n+e e/&iR 5&-i43 D* ;enu/iu ?u-i)52 ;u( 6)@i 5&1 10)*) En3un&-uR G1i+e 1?1-3K
N)ne5J nu -356un5e, 5&3&u +)1- En 6i0i)1-e En (iP*)0u* 0u&ii*)- -35&u-n1&e, 150u*&In+2 E-1
16-)16e 5i4u- 03 D* ;enu/iu nu 6u&e1 in&-1, En53 e-1 (1i .ine 53 nu<* 6-),)10e2
Şi, +u63 En03 ) -e6-iA3 +e 50u&u-1& +e 0*1n@3, E* 5i(@i 6e D* ;enu/iu En+e63-&In+u<5e2
N)ne5J 5e +u5e *1 ?e-e15&-3, 63/in+ En +-u( 6e5&e 0u&ii*e -35&u-n1&e (1-01&e D"DDITS /i
DERRU, /i 5e ui&3 1?1-3 En n)16&e1 1*.3 +e ne12
7
D* ;enu/iu u-03 i1-3/i &-u6u* *ui N)ne5J En 561&e*e ,)*1nu*ui 01(i)ne&ei, &-In&i 6)-&ie-1
/i 16353 100e*e-1@i12 ;1(i)ne&1 @I/ni En1in&e, +u63 01-e 6ie-+u 1+e-en@12 T)1&e 0e*e 61&-u -)@i
+e-161-3 /i 01(i)ne&1 1*une03 En .1*u5&-1+1 6-)&e0&)1-e 0u un 50I-@Ii& 6u&e-ni02
T /utu& il @i63 D* ;enu/iu, 100e5In+ +)51-u* EnPu-3&u-i*)- *ui N)ne5J 16-)16e ?3-3 53</i
+e1 5e1(12 ;-i5&)15e<63-)15eK Pu63<(i 1/eA3&)1-e1K Pu@3<n -1@3K Mu/03<(i 50-)&uSK
!6)i 5e )6-i /i 100e53 ?i/ie-u* 1.i*i&3@i*)- +e /)?e- 1* *ui N)ne5J2 N)ne5J +e@ine1 0I&e,1
in?)-(1@ii 0u 6-i,i-e *1 0)n+u5u* 6e ) 15e(ene1 ,-e(e, +1- ni0i nu 5e 0)(61-1u 0u 0e*e 6e
01-e *e +e@inu5e N1n152 N1n15 nu (1i e-1, En53, &)1&e ?i/ie-e*e *ui 5e /&e-5e5e-32 T-e.ui1 53 5e
(u*@u(e1503 0u 0e /&i1 N)ne5J2 I(6)-&1n& e-1 53 i153 +in 0ee1 *1 0e N1n15 5e 4In+e1 0u
nu(e*e +e #)n1 %$2 În 1?1-1 #)nei % nu (1i e-1 ni0i un 6e-i0)*2 N1n15 ?u5e5e 0)n,in5 +e
10e5& *u0-u2
Pi0i)-u* *ui N)ne5J 16353 +in n)u 6e+1*1 +e 100e*e-1@ie, +e +1&1 10e15&1 0u (1i (u*&3
.*In+e@e2 ;1(i)ne&1 5e 6u5e En (i/01-e2 MIini*e *ui N)ne5J -e+-e51-3 ;'e,-)*e&<u* En16)i 6e
+-u(u* in?)-( &-151& +e 6*u4u-i2
Su. .)-+, -1+i)u* 6-in5e ,i1@32
T Tu..J "nu, 1i0i Tu..J P1&-u2 !( ).5e-,1& un ()&)- ie/i& +e 6e &-15eu /i -35&u-n1&
6e *ini1 (e+i1n32 Re0e6@i)neAiR
D* ;enu/iu 0)n5u*&3 ?i/ie-e*e2 ;un)/&in@e*e *ui N)ne5J +e56-e &i6i0u* 0)(uni01@ii*)-
(i*i&1-e e-1u 50'e(1&i0e, 6-in5e +in A.)- En 0e1 (1i (1-e 61-&e +in 03-@i /i +in 0e,1 nu(i&
6ilme, En53 5<1- 6u&e1 53<i 1Pun432 Lu3 (i0-)?)nu*, 03u&3 .u&)nu* 6e 01-e N)ne5J 0-e+e1 03 5e
1?*3 6e ) 61-&e 1 161-1&u*ui, E* 435i, E* 163532
T Re0e6@i)n1&, 56u5e2
Î/i ,1 +1 5e1(1 Tu..J P1&-u 03 Tu..J "nu nu (1i e-1 !n+J N1n15R Nu+e0In+ +u63
?i/ie-e*e *ui N)ne5J, D* ;enu/iu 5e En+)i12
T ;I@i,1 +in&-e n)i (e-4e( 10)*), 53 ,e+e( +1<03<* 6u&e( -e6une 6e /)5e12 !-e
.*e5&e(3@i1 +e haleală, (3 -e0e6@i)neAiR
D* ;enu/iu 16353 .u&)nu*2
T !-e .*e5&e(3@i1 +e '1*e1*3, -e0e6@i)n1&2
O 61uA3 (1i *un43, +e5&u* +e *un43 53 5e En&-e.e +103 nu 56u5e5e 0e,1 4-e/i&, +103 nu
03Au5e En&-<un ?e* +e 01601n3, 16)i -1+i)u* 56u5eB
T V1 &-e.ui 53 1/&e6&3( 0e*e*1*&e 6*u4u-i, 0-e+2 P)1&e<1- &-e.ui 01 &u 53<@i 0)n&inui
+-u(u*, En0'ei1&2
Tu..J P1&-u 63-e1 50I-.i&2 Fi/ie-e*e *ui N)ne5J 5u4e-1u i+ee1 03 10e15&3 -e10@ie 5<1-
eH6*i01 6-in ?16&u* 03 N1n15, +1&)-i&3 En+e(In3-ii *ui +e)5e.i&e *1 0)n+u5, 1,1n515e 6-e1 (u*&
01 53<i (1i 6)1&3 1Pu&12 !0e5&e1 e-1u nu(1i ,e/&i .une2 O-i0u( /i<1- ?i 0)n&inu1& +-u(u*, En53
e-1 .ine 03 1,e1 1u&)-iA1@i1 )?i0i1*3 1 *ui Tu..J P1&-u, +103 1/1 0e,1 ?u5e5e2
Ve-i?i03 ?i/ie-e*e *ui N)ne5J 86e 01-e *e ,e+e1 10u( 1/1 0u( *e ,e+e1 chiar N)ne5J F
0u&ii En&-<) En036e-e ,15&39 /i 56u5eB
T Re0e6@i)n1&2 Tu..J "nu, En0'ei1&2
Du63 01-e, 01 /i 0In+ &)0(1i E/i 1(in&i5eB
T V3 u-eA ) n)16&e ?-u()1532
;'e5&i1 10ee1 1*.3 e-1 )-i.i*32 Pe-?i+32 ;u &)1&e 15&e1, D* ;enu/iu -i503 53 0)n+u03
6u@in (1i -e6e+e2 !&I&1 ,-e(e 0I& 5e 1?*1 En A)n1 0)n&-)*1&3 +e ?)-@e*e 1-(1&e 1*e *ui %u-&A
0e* En?-i0)/3&)-, 5<1- 6u&e1 53 ?ie En03 ,u*ne-1.i*2 O +1&3 ie/i& +in 6InA3, En53, E/i ,1 6u&e1
+u0e &-e1.1 *1 En+e6*ini-e ?)1-&e -e6e+e2
;e<i &-e.ui1 *ui 1,e1 *e43&u-3 0u un *)0 nu(i& De--J /i, 0In+ D* ;enu/iu in&-3 +in n)u
En i(en5u* +e6)Ai&, +e50)6e-i un *u0-u ui(i&)-B 41A+1 *ui En+3-3&ni03 ?ie /&iu5e 10e5& *u0-u, ?ie
E* 5i(@i5e, ?iin+03 ?i/ie-e*e *e41&e +e De--J *e (u&15e N)ne5J 1&un0i 0In+ D* ;enu/iu 5e
En&)-5e5e /i 16-)16e<* 6-in5e5e2
D* ;enu/iu 03u&3 5u.i& 1nHi)5 6-in&-e 0u&ii*e -3(15e, 16)i 5e -e*1H12
;e<i &-e.ui1 5e 1?*1 En03 10)*)2
#30In+ 6e<) 61-&e, *In43 ) 0u&ie 01-e 0)n@ine1 0e*e (1i i(6)-&1n&e in?)-(1@ii, 5e 1?*1 )
1*&3 0u&ie, un1 ?)1-&e (i03 /i ?)1-&e 6-3?ui&32 ;u,In&u* D"DDITS e-1 50-i5 6e ) *1&u-3, En 0-ei)n
ne4-u2 D103 (1i e-1u /i 1*&e 0u&ii<Du++i&5, 1&un0i 10e5&e1 ?u5e5e-3 (u&1&e2 Nu(1i 10e15&1
?u5e5e &-e0u&3 0u ,e+e-e12
M1i (u*& +in 0u-i)Ai&1&e +e0I& +in 1*&0e,1 8E(6-u(u&15e /i 0u-i)Ai&1&e1 +in +e6)Ai&u*
+e e()@ii 1* *ui N)ne5J9, D* ;enu/iu ) +e50'i5e2 În3un&-u 5e 1?*1 un -e0i6ien& +e un
41*.en<in&en5, ?30u& +in 6*15&i02 Si*ue&e .iA1-e 5e A.en4ui1u 6e e*, 5i*ue&e 6e 01-e ?i/ie-e*e *ui
N)ne5J *e nu(e1u 1&I& 0u nu(e*e +e desene animate, 0I& /i 0u Scoo!y& Doos2 Pe ) 61-&e 5e
1?*1 un 1.@i.i*+ 6e 01-e 50-i1B !P!RŢIN L"I DO"=L!S ;!VELL, M!PLE L!NENR2 19,
DERRU, M!INE2 D!;Ă BĂI!T"L ;ĂR"I! ÎI !P!RŢIN S<! PIERD"T, S"N!ŢI L!
!0e5&e1 e-1u u-(1&e +e ni/&e nu(e-e 6-e1 /&e-5e 01 53 6)1&3 ?i 0i&i&e, 6-).1.i* un 5i5&e(
0)+1& +e 0)(uni01-e 6e 01-e N)ne5J nu /i<* (1i 1(in&e12 D* ;enu/iu 1-un03 En *3&u-i
-e0i6ien&u* +e 6*15&i0 41*.en, (eni& 6-).1.i* 635&-3-ii (In03-ii2 P)1&e 03 nu 1,e1 ni0i )
En5e(n3&1&e222 +e/i, +103 1/1 5&3&e1u *u0-u-i*e, +e 0e</i -i5015e N)ne5J ,i1@1 01 53 +u03 0e<
*e*1*&e 0u&ii<D"DDITS 86-e0u( /i 0I&e,1 +in&-e 0e*e En5e(n1&e DERRU9 En&-<un *)0 5i4u-R
D(DDIS X %RIEEN DIN "O%I)QRIE2 D* ;enu/iu /&i1 15&1 +e *1 6-i(1 En&I*ni-e 0u
N)ne5J En 56i&1*$222 /i, +103 1- ?i /&iu& 0I& +e 5I0Ii&)- u-(1 10e5&1 53 +e,in3, 1- ?i /&e-5 0'i1-
1&un0i 0)n/&iin@1 41A+ei 51*e2 Ni0i 0u,In&u* ;OPILĂRIE /i ni0i PRIETEN nu 1,e1u ,-e)
En5e(n3&1&e 6en&-u D* ;enu/iu, En53 En@e*e4e1 0e En5e(n1u2 ;e nu En@e*e4e1 e-1 En 0e ?e*
6u&e1 6-ie&enu* +in 0)6i*3-ie 1* *ui N)ne5J 53 1i.3 +e<1 ?10e 0u 0e 5e 6e&-e0e1 En n)16&e1
10e15&12
Îi &-e0u 6-in (in&e ) e,en&u1*i&1&eB 41A+1 *ui Enne.uni5e2 F16&u* 03 ?u5e5e 4)ni& +in
6-)6-iu* 0)-6 Ei -36i5e (in@i*e /i *u15e 6u- /i 5i(6*u 0u&ii*e 0e*e (1i 16-)6i1&e +e u/1
ui(i&)1-ei 51*e ?)-&3-e@e, in,e5&in+u<*e En ne.uni1 *ui 0u ) i(6)-&1n@3 6e 01-e, +e ?16&, nu )
1,e1u2
T N)ne5J, 56u5e D* ;enu/iu, -)5&in+ nu(e*e 0u 0)-Ai*e ,)01*e 1*e *ui N)ne5J2
;-e1&u-i*e 10e5&e1 e-1u ni/&e 4enii 1*e (e01ni0ii 8+e5i4u-, 1/1 /i &-e.ui1u 53 ?ie, 6en&-u 1 6u&e1
5u6-1,ie@ui En&-<) *u(e 1&I& +e ?-i4u-)1539, En53 6-)0e5e*e *)- (en&1*e e-1u 0iu+1&e /i
50'i*)1+eB 0)4i&3-i -u4ini&e 50u?un+1&e En .1Aine 0)-)5i,e +e e()@ii2 Nu 1,e1u ni0i ) 1.i*i&1&e
&e*e61&i03Q &e*e61&i1 61514e-3 6e 01-e ) eH6e-i(en&1u 10u( 4-1@ie .i-u5u*ui /i 1 Oi(<u-i*)-
86-)ie0&)1-e$, 1/1 0u( *e nu(e1u ei9 Ei ui(e1u /i<i 56e-i1u2 D<*ui ;enu/iu Ei ,ene1 4-eu 53
0-e1+3 03 nu</i +i5&-u5e5e-3 En03 6-)6-i1 56e0ie2 ;-e1&u-i*e ne6u&In+ 53 1-&i0u*eAe 4In+u-i
1+e,3-1&e e-1u (1ni10e F i1- 10e5& ?16& e-1 0u 5i4u-1n@3 +in0)*) +e )-i0e 0)n&e5&1-e2
În&-e &i(6, nu 6-i(i ni0i un -356un5 +e *1 0-e1&u-1 +in 10e1 01(e-3 0iu+1&3,
ineH6u4n1.i*32
T N)ne5J2
Ni(i02 În53 N)ne5J E* 150u*&12 D* ;enu/iu e-1 5i4u- +e 15&12
T Nu e ne,)ie 53 5u?e-i 1/1, N)ne5J2 !00e6&3<ne +-e6& 0ee1 0e 5un&e( F nu in,1+1&)-i,
0i 5u6-1,ie@ui&)-i2 !(i0i2
D* ;enu/iu 50-u&3 nenu(3-1&e*e 0u&ii2 Pen&-u ) 0-e1&u-3 01-e nu 4In+e/&e 6-e1 (u*&,
N)ne5J +e@ine1 ) 5u6-1?1@3 +e +e6)Ai&1-e en)-(32 În&-e.1-e 6en&-u ) 1*&3 AiB *1 0e *e &-e.ui1
un)- 0-e1&u-i 0u 4In+i-e1 1&I& +e *i(i&1&3 un *)0 +e -e?u4iu 1&I& +e (1-eR !,e1 0e,1 +e<1 ?10e
0u (1501 *)- e()&i,3 u*&-16i4(en&1&3R E()@ii*e e-1u 5u63-3&)1-e2 =35e1 03 e()@ii*e *ui
N)ne5J e-1u 6oarte 5u63-3&)1-e2 E-1u En&)&+e1un1 +e 435i&2 În&)&+e1un1 e-1u *1 +1&)-ie2 Şi e-1u
1&I& +e multe2
T R3A.)i222 ?)1(e&e222 eH&e-(in1-e e&ni03222 )()-u-i En nu(e*e 630ii222 (1510-u*
634Ini*)- En nu(e*e *ui Ii5u5222 ')()5eHu1*i )()-I@i En .3&1ie222 4In+10i En 5&i0*e, 5&i0*e 01-e
5&1u 6e -10'e&e 1@in&i&e 56-e ?ie01-e (1-e )-1/ +in *u(e222 '1i+e, N)ne5J, 4In+in+u<ne *1
1n&-1Hu* +e &i6 61&-u, 0e (1i En5e1(n3 6u@in .i-u5 En&-e 6-ie&eniR ;-i5&)15e<63-)15e, )-i0u(
,e@i (u-i 0u &)@ii 6e5&e 0in0iAe0i +e 1niK Vi 5e En&I(6*3 un *u0-u !unG2 Re*1H1@i<,3 /i .u0u<
-1@i<,3K
T L<1i ?30u& 6e &i6u* 3*1 53</i .14e 6iHu* En )0'i2
ŢI?n)5, +1- (1i .ine 1/1 +e0I& ni(i02 VIn&u* 5u?*3 ) -1?1*3, 01(i)ne&1 +e-163 /i D*
;enu/iu ) -e+-e53 ?)*)5in+u<5e +e 6-i0e6e-e1 *ui N)ne5J2 ViAi.i*i&1&e1 e-1 16-)16e nu*3Q
503Au5e ,i&eA1 *1 &-eiAe0i +e Oi*)(e&-i 6e )-3 /i 1- ?10e (1i .ine 53 )6-e1503 6e +-e16&1 6en&-u
) ,-e(e, ) +1&3 ie/i& +in 6InA1 *ui %u-&A2 În&-e &i(6, ,1 63*3,-34i 0u 41A+1 *ui2 D* ;enu/iu 5e
En+)i1 03<* ,1 0)n,in4e 6e N)ne5J 53 i153 +in 01(e-3, +1- 63*3,-34in+ &-e0e1 (301- ,-e(e12
T T-e.ui1 5<) ?10, 1(i0e2 !,e1( ne,)ie +e (1/in32 Eu 5un& u*&i(u* -3(152
T I1- &u nu 6ie-Ai ni0i)+1&32
T ;)-e0&, ?u D* ;enu/iu +e 10)-+2
T În53 n<1i ?)5& ni0i)+1&3 En&-<) 5i&u1@ie 01 15&1, nu<i 1/1R N<1i (1i En&I*ni& En03 6e
0ine,1 *1 01-e 53 nu 6)@i 1Pun4e2
Î* *u1 0u(,1 N)ne5J 6e5&e 6i0i)-R D* ;enu/iu 5i(@i ) un+3 +e (Inie2 !6)i N)ne5J
56u5e 0e,1 0e D* ;enu/iu +eP1 4In+i5eB
T P)1&e 03 1- ?i &-e.ui& 53 (3 )()-i En 56i&1*2 S1u 10e*1 n<1 ?)5& +e0I& un ,i5R
D* ;enu/iu, ne5i4u- 6e 5e(ni?i01@i1 0u,In&u*ui .is, nu 5e +e-1nP3 53 -356un+32 S3 1i.3
10e5& -e.e* .1-i01+1& En 0ee1 0e &-e.ui1 +eP1 53 ?ie (in&e1 D<*ui ;enu/iu /i +)1- 1 *ui e-1
in0-e+i.i* +e 5u63-3&)-2 Pen&-u En0e6u&, nu<i 6*30e1 53 i 5e 56un3 D* ;enu/iu$ F nu 0)n0)-+1
0u i(14ine1 +e 5ine 51u 0u i(14ine1 56e0iei<in&e*i4en@3 +in 01-e ?30e1 e* 61-&eQ nu<i 6*30e1 53
5e 4In+e1503 *1 e* 01 *1 un e*$, ?iin+03 e* 1,e1 1(.e*e 5eHe /i ni0i unu*2 ;'i1- /i<1/1, 10u(
e-1 6-iA)nie-u* 10e5&)- 0)n0e6&e /i 1/1 ,1 -3(Ine 1&I&1 ,-e(e 0I& (ieAu* +u- 1* *ui N)ne5J
-3(Ine1 ne1.5)-.i&2 "n 4In+ En4-)Ai&)- Ei &-e0u D<*ui ;enu/iu 6-in (in&eB 0e 5e En&I(6*1 En
01Au* En 01-e 0)n0e6&e*e lui nu 1,e1u ni0i ) 5e(ni?i01@ieR
(ra 53 ?ie En 10e15&3 6)Ai@ie2
T ;ine<i Du++i&5, N)ne5JR
Ni0i un -356un52
T ;ine<i Ri0'ieR De 0e e-1 un -1'1&R De 0e *<1@i )()-I&R
T Nu *<1( )()-I&K
Îi &-e(u-3 6u@in ,)0e1 (en&1*32 !', 6153-e1 15&1<i 503615e +in 4u-32 Şi i1&3 un *u0-u
in&e-e51n&B D* ;enu/iu ,)-.i5e *1 5in4u*1-, i1- e* Ei *u15e ,)-.e*e *1 6*u-1*
L1
2
T D1- *<1i )()-I&2 S1u 1/1 0-eAi &u2
T E<) (in0iun32
T ;e n1i, +in 61-&e1 &1 53 56ui 15&12 !( 100e5 *1 1(in&i-i*e &1*e, 5un& 0'i1- 1i0i
En&-<un1 +in 0u&ii*e &1*e2 În 0u&ie e A361+32 #361+3 /i un ()015in2 Din 6ie*e +e 036-i)1-3
(1-)2 Ie/i /i ui&3<&e2
Pen&-u ) 0*i63 e*e0&-i03 0'i1- 0-eAu 03 N)ne5J ,1 +1 0u-5 in,i&1@iei2 D103 1,e1 53 ?103
15&1, D* ;enu/iu E* ,1 &-14e +e<n+1&3 En16)i *1 56i&1*2 N)ne5J 16-)16e 03 5e ,3Au *1 &e*e,iA)-
(u-in+2 "n ?in1* ?e-i0i& 6en&-u un ?i*( 6e 01-e<* u-(3-i5e-3 E(6-eun32 !6)i, 1+i), D<*e
;enu/iu2 V1 -3(Ine +)1- 0ee1 0e e* nu(e1 n)-u*$2
D* ;enu/iu 5e ui&3 eH1*&1& *1 0*1n@3, En+e(nIn+<) 53 5e -35u0e15032 Nu 5e -35u0i2
T G1i+e<1?1-32
Ni(i02
T L<1i )()-I& 6e Ri0'ie, *1/u*eK Tu /i 0u 6-ie&enii &3i2 Tu222 *<1i .isat 6In3 *1 ()1-&e2
Şi, +e/i D* ;enu/iu nu /&i1 0e 5un& 10e*e1 ,i5e, /&i1 03 1,e1 10u( +-e6&1&e2 S1u 03
N)ne5J 0-e+e1 03 10e5&1 e-1 1+e,3-u*2
Ni(i02
T G1i 1?1-3K G1i 1?1-3 /i222 ;3u&3 6-in&-e 1(in&i-i*e *ui N)ne5J2 Mu*&e +in&-e e*e 5e 1?*1u
En 0u&ii (1-01&e 0u FILME, i1- D* ;enu/iu 0u*e5e +e 10)*) 0e,1 0e i 5e 63-u 1 ?i ) -e6*i03
+e5&u* +e 6e-0u&1n&3B 222 /i *u6&3 01 un .3-.1&2
Ni(i02
<astardule, 4In+i D* ;enu/iu, 1-un0In+ +in n)u ) 6i1&-3 En .1Ainu* +e e()@ii 1* 41A+ei
51*e2 /iu de că1ea2 Nemernic 9ncăpă14nat2 %upă&mi aşe-ătoarea, nemernic 9ncăpă14nat2
În Ai*e*e 0In+ N)ne5J e-1 N)ne5J, E/i eH6-i(1 +e5 (Ini1 +In+ 0u 6u(nu* En 0e,12 D*
L1 În *i(.1 en4*eA3, 6e-5)1n1 1 III<1 1-e /i *1 5in4u*1- /i *1 6*u-1* 10ee1/i ?)-(3 8J)u$92
!0e5&ei 1(.i4ui&3@i i<1 03Au& N)ne5J En 01601n3
;enu/iu ?30u 15&1 10u(, *),in+ 0u 6u(nu* *ui N)ne5J En (iP*)0u* ,)*1nu*ui +e5&u* +e &1-e 53
10&i,eAe 0*1H)nu*2
T S6une<(iK Nu +e56-e Ri0'ie, nu +e56-e Du+<+i&5, 0i +e56-e tine0 ;e,1 &e ?10e
+i?e-i&2 V-e1u 53 /&iu 0e e 10e5& *u0-u2
Ni0i un -356un52
T E 150un5 En (Ine03 F 1/1 eR
Nu -356un5e ni0i 10u(, En53 D* ;enu/iu E* 1uAi 6e N)ne5J (i/0In+u</i 6i0i)1-e*e En
561&e*e u/ii2 Şi, 6)1&e, in56i-In+ 6e ?u-i/2 D* ;enu/iu AI(.i 0u .uAe*e *ui N)ne5J2
T V)-.e/&e<(i, N)ne5J F 53 Pu03( 03-@i, ne ,1 &-e0e &i(6u* (1i u/)-2 ;ine 1 ?)5&
Ri0'ie, En 1?1-3 +e Nu(3-u* 19R De 0e e-1i ne-,)5 6e e*R Fiin+03 e-1 un Ti4e-
L2
R "n Ti4e-
+in De--JR ;u( 5&3&e1u *u0-u-i*eR ;ine<i Du++i&5R
Ni(i02
;1(i)ne&1 1,1n51 (1i En0e& 01 ni0i)+1&3 6-in ?u-&un1 +e A361+3, ?1-u-i*e ?iin+ 16-)16e
inu&i*e E(6)&-i,1 6e-e&e*ui En,)*.u-1& +e A361+32 V)0e1 D<*ui ;enu/iu e-1 5*1.3, 6e-?i+32
T Ţi<1 50361& un1 +in&-e 0u&ii*e<Du++i&5, 1(i0e, /&ii 15&1R În 0u&ie e<) 1*&3 0u&ie, 5e
61-e F e 41*.en32 Sun& ni/&e S0')).J<D))0i 6e e12 ;e 5un& S0)).J<D))0iiR Nu 5un& )1(eni
1+e,3-1@i, nu<i 1/1R Sun& ?i*(eR Sun& 6-)4-1(e +e &e*e,iAiuneR V-ei 0u&i1R G1i 1?1-3, N)ne5J2
Ie/i /i<@i +1u 0u&i12
D* ;enu/iu -i+i03 6i0i)-u* +e 6e 100e*e-1@ie /i 6e-(i5e 01(i)ne&ei 53 10)5&eAe En0e& 6e
61-&e1 5&In43 1 /)5e*ei, En A361+1 En1*&32 ;e,1 5e 6e&-e0e1 10)*), i1- e* ,)i1 53</i 01n1*iAeAe
En&-e141 1&en@ie 15u6-1 10e5&ui ?16&2 Nu -eu/i5e 53<* 50)1&3 6e N)ne5J 0u ?)-@1 +in .15&i)nu*
*ui222 +1- ) .3&3*ie 51u un -3A.)i nu 5e 0I/&i43 +)1- 6-in ?)-@32
;1(i)ne&1 -3(15e *1 -e*1n&i *In43 10)5&1(en& En (iP*)0u* 1 0ee1 0e e-1 10u( un ,i50)*
En &)1&3 6u&e-e1 0u,In&u*ui2 D* ;enu/iu E/i En0'i5e )0'ii2 În+1&3 ?u En +e6)Ai&u* 6u&e-ni0
*u(in1& 1* 1(in&i-i*)- *ui N)ne5J2 În 561&e*e *ui, 5u. &u.u-i*e 0u ne)n, 5e 1?*1u Oi*)(e&-i
En&-e4i +e 0u&ii 5&i,ui&e2 In ?1@1 *ui 5e 1?*1 u/1 En0'i53, 50)-)Pi&3 /i (u-+1-3 /i, +in 0ine /&ie 0e
()&i,, ?)1-&e, ?)1-&e -eAi5&en&32 D* ;enu/iu E/i 1/eA3 (Iini*e 51*e 0u &-ei +e4e&e 6e e1 /i
En0e6u 53 ,)-.e1503 6e un &)n 503Au&, 01-e e-1 En 10e*1/i &i(6 in&i( /i eH6e+i&i,2
T ;ine<i Du++i&5R De 0e *<1i 5un1& +u63 0e *<1i )()-I& 6e Ri0'ieR L153<(3 51 in&-u,
&-e.uie 53 +i50u&3(2 De 0e 1i *u1& 0I&e,1 +in&-e 0u&ii*e 0u De--JR ;e nu ,-ei 01 eu 53 ,3+R Nu
0)n&e1A3, 1( 0e<(i &-e.uie, *153<(3 53 in&-u, N)ne5J, (1i .ine 10u( +e0I& (1i &I-Aiu2
!,e1 53 ?un0@i)neAe2 Si(@i )0'ii 4)i 1i *ui N)ne5J, ,3Au (In1 *ui N)ne5J En+-e6&In+u<5e
56-e 0*1n@3 /i 56-e En0uie&)1-e2
T N)i En&)&+e1un1 0I/&i43(, 56u5e D* ;enu/iu2
Şe+e1 En 561&e*e ,)*1nu*ui, @inIn+ En0'i/i )0'ii *ui N)ne5J, /i, En&-<un 1*& uni,e-5, ,In&u*
@i63 /i 50u&u-3 01(i)ne&1 6e 1-0u-i*e +e 5u56en5ie2
T De50'i+e u/1, N)ne5J, +e50'i+e<) 10u(2
T30e-e2 !6)i, +e *1 (1i 6u@in +e 0in0i 0en&i(e&-i +e63-&1-e /i *1 ?e* +e 5u-6-inA3&)-
15e(ene1 unei 43*e@i 6*ine 0u 163 -e0e 1-un01&3 6e 6ie*e1 01*+3B
T MIn01-<1i 0301& /i +1-<1i )-&uS 6)6ii2
D* ;enu/iu 5e *353 6e 561&e 1&I& +e ,i)*en& En0I& 561&e*e 016u*ui *ui N)ne5J 5e iA.i +e
*une&1 01(i)ne&ei2 Du-e-e1 iA.u0ni&3 i(e+i1& E* *u3 6-in 5u-6-in+e-e, ) 1 +)u1 5u-6-iA3
ne1/&e6&1&32
L),i 0u 6u(nu* +in n)u, 16)i *),i /i 0u 0e*3*1*& 6u(n, +u63 01-e (1i *),i ) +1&3 0u
6-i(u*Q iA.e1 ,)*1nu*, ?30In+ 0*1H)nu* 53 e(i&3 61-03 un 5e(n1* M)-5e2 E*, ) 0-e1&u-3 En
(1-e 61-&e *i65i&3 +e e()@ii, ?30In+ 61-&e +in&-<) 56e0ie 0u (u*& (1i (1-e *i65i&3 /i e1 +e
e()@ii, e* ?u5e5e -36i& +e 5u0u* e()&i, 1* 41A+ei 51*e F nu<* 5)-.e1 +)1-, 0i 5e E(.3i1 En e*2 Şi,
En03 ) +1&3, 5i(@i 03 10e15&1 5e En&I(6*1 +)1- 6en&-u 03 N)ne5J En03 eHi5&1, ) &u()1-e
ini(i&1.i*3 En 0ee1 0e 1- ?i &-e.ui& 53 ?ie ) 0)n/&iin@3 *ini/&i&3 /i ne+i561-1&32
D* ;enu/iu *),i ,)*1nu*, u-In+ 10e15&3 eP10u*1-e e()&i,3 F 0ee1 0e (in&e1 *ui N)ne5J
nu(e1 acces de 6urie H +1- /i 6*30In+u<i2 Îi 6*30e1 5une&u* 6e 01<-e<* 50)&e1 0*1H)nu* 1&un0i
0In+ E* *),e1 0u 6u(nu* *ui N)ne5J, Ei 6*30e1 0u( A,I0ne1 5In4e*e En &I(6*e*e *ui N)ne5J, Ei
6*30e1 0u( i 5e 100e*e-15e-3 .3&3i*e ini(ii *ui N)ne5J /i Ei 6*30e1 ,)0e1 -34u/i&3 1 *ui N)ne5J
1&un0i 0In+ 5&-i41B ;-e&in 1?u-i5i&K ;-e&in 1?u-i5i&K$, ?3-3 En0e&1-e2
Şi, 0'i1- En &)iu* 10e5&ei ?u-ii, ) 61-&e *u0i+3 1 ?iin@ei *ui E/i +3+u 5e1(1 01-e e-1
L2 Ti4e- X &i4-u, +1- /i nu(e*e e0'i6ei *)01*e +e ?)&.1* +in De--J
1+e,3-1&u* 6e-i0)*2 În&)&+e1un1 1&e-iA1u un+e,1, En&)&+e1un1 &-1n5?)-(1u *u(i*e 6e 01-e *e
,iAi&1u +u63 i(14ine1 *)-2 În&)&+e1un1 5e En&I(6*15e 1/1 /i 1/1 &-e.ui1 53 5e En&I(6*e
En&)&+e1un12
!0u( En53222
S&a 9nt4mplat ce.a cu mine, 4In+i D* ;enu/iu, 0)n/&ien& 0'i1- +in ()(en&u* En 01-e
-e1*iA3 03 e-1 un 4In+ 56e0i?i0 *ui N)ne5J2 3ncep să mă umani-e-2
F16&u* 03 10e5& 4In+ nu e-1 0)(6*e& *i65i& +e 1&-10@ii E* u(6*u 6e D* ;enu/iu +e )-)1-e2
:
N)ne5J E/i -e,eni +in&-<) ()@3i1*3 En 01-e 5in4u-u* 5une& e-1 ,)0e1 6)&)*i&3 /i -i&(i03 +e
0In&e0 +e *e143n 1 D<*ui ;enu/iu /i ).5e-,3 03 (Iini*e i 5e )+i'ne1u 6e En0uie&)1-e*e u/ii +e
*1 .i-)u, 41&1 5<) -35u0e1503 6e 0e1 +e P)5 /i 53 &-143 A3,)-u* 0e*ei +e 5u52 Fiu* 35&1 +e 03@e1
En0e-01 53<* 'i6n)&iAeAe /i 5e +e50u-015e +e5&u* +e .ine 6In3 10u(2
T În&)&+e1un1 0I/&i43(, 56u5e ,)0e1 +in 61-&e1 0e1*1*&3 1 u/ii2 E-1 ) ,)0e *ini/&i&)1-e,
0ee1 0e e-1 6*30u& 53 1uAi +u63 ) Ai 1&I& +e ).)5i&)1-e, En53 e-1 /i in0-e+i.i* +e 5&36In3 6e
5ine2 "Au-61&)-u* nu 1,e1 )+i'n3 6In3 0e nu 0I/&i41 &)&u*222 e-1 ) ?iin@3 01-e *u1 &)&u* 01
161-@inIn+u<i +in )?i0iu2 F De50'i+e u/1, N)ne5J, +e50'i+e<) 10u(2
P-e@ +e ) 0*i63 16-)16e ?30u 15&12 E-1 &-e1A +in n)u, En53, &)&u/i, 16-)16e 03 ) ?30u2
!6)i E/i 1(in&i +)u3 5une&eB 6)0ne&u* En?un+1& 1* 0-1niu*ui *ui Pe&e 1&un0i 0In+ 5e 5&-In5e5e
0'e5&i1 10ee1 -)/ie En Pu-u* *ui /i 6)0ne&u* *i0'i+ 6e 01-e<* 50)5e5e )0'iu* *ui N1n15 1&un0i 0In+
E* 63&-un5e5e ,I-?u* 6iHu*ui2
N)ne5J E/i +3+u 5e1(1 03 nu ?u5e5e 0I&u/i +e 6u@in &-e1A, nu 0u 1+e,3-1&2 !0u( En53
e-12
!0u( e-12
LuIn+u</i (Iini*e +e 6e A3,)- /i 16-)6iin+u</i .uAe*e +e u/3, 56u5eB
T MIn01-<1i 0301& /i +1-<1i )-&uS 6)6iiK F 0u 0e* (1i 0*1- 4*152
Î* 5i(@i 6e D* ;enu/iu +In+ En 561&e2 Si(@i 0'i1- +u-e-e 1&un0i 0In+ D* ;enu/iu 5e *),i
0u 016u* +e *une&1 (1/inii, /i +e 0e 53 n<) 5i(&3R E-1 ,)-.1 +e 0en&-ii *ui ne-,)/i, *1 u-(1
u-(ei2 ;1 53 nu (1i 6)(eni( 03 1* *ui e-1 /i 016u*2 Pu@ine *u0-u-i En ,i1@3 Ei 6-)+u5e5e-3
1&I&1 6*30e-e 0I& 10e15&3 5u-6-iA3 -e,)*&1&3 1 D<*ui ;enu/iu /i</i +3+u ,14 5e1(1 0e /&i1 +eP1
D* ;enu/iuB 6-eAen@1 eH&-1&e-e5&-3 +in 016u* *ui e-1 10u( (1i u(1n32
Dacă ai putea să te 9ntorci la o pre-en1ă 6i-ică, ai mai 6i Dl "enuşiu: 5e En&-e.3 N)ne5J2
Nu 0-e+e1 03 1- (1i ?i2 D* R)A 6)1&e, +1- nu D* ;enu/iu2
Nu /&i1 +103 &i(6u* 1- (1i ?i En0e-01& En03 ) +1&3 50'e(1 10e15&1 I *1 M)n5ieu-
Me5(e-, En53 N)ne5J 5e ')&3-E 53 nu</i 15u(e ni0i un -i502 Se En&)1-5e /i (e-5e *1 ?e-e15&-1
.i-)u*ui, -35&u-nIn+ un1 +in&-e 0u&ii /i 63/in+ 6e5&e 0e*e*1*&e2 ;-i5&)15e, 0e &1-e<* +u-e1 /)*+u*K
E-1 ) ne.unie 53 5i(@i ) 1&1-e +u-e-e 0In+ e/&i En0'i5 En 6-)6-i1<@i (in&e 8(in&e 01-e, E*
15i4u-15e 0In+,1 Gen-J, nu 1-e ne-,i +e*)0, nu ) +1&3 1Pun5 *1 (1&e-i1 0enu/ie9, En53 +u-e-e1
e-1 6-eAen&3, 15&1 e-1 5i4u-2 ;i&i5e un+e,1 03 0e*)- 03-)-1 *i 5e 1(6u&1 un (e(.-u &-3i1u
une)-i )-i.i*e 14)nii /i 03 (e(.-e*e ineHi5&en&e Ei (In01u En4-)Ai&)-Q 6-).1.i* 03 10e5&1 e-1
01Au* /i 10u(2
I(14ine1 ,3Au&3 6e ?e-e15&-3 5e En&)-5e5e *1 i(14ine1 5u6-15)*i0i&1n&3 1 61-03-ii
n363+i&e +e .u-uieni, 0u +)u3 ?341/e 5361&e +e -)@i, 01-e 5e 1?*1 En ?1@1 +e6)Ai&u*ui F-1@i*)-
T-10Oe- En 1nu* 197:2 ;e-u* e-1 1*., 10)6e-i& +e n)-iQ 5e 63-e1 03, 1&un0i 0In+ ?e-e15&-1 *ui
+3+e1 56-e &-e0u&, &i(6u* e-1 En@e6eni& 6e *1 )-1 +u63<1(ieAii2 Sin4u-u* *u0-u 6e 01-e<*
0)(uni01 6-i,e*i/&e1 10e15&1 e-1 03, 1&I&1 ,-e(e 0I& 5&3&e1 /i ) 6-i,e1, N)ne5J 5e 1?*1 *1 0e1
(1i (1-e +i5&1n@3 +e D* ;enu/iu 6e 01-e ) 6u&e1 1&in4e2
B3nui1 03 1- putea 50'i(.1 6-i,e*i/&e1, +103</i +)-e1 0u 1+e,3-1& 15&1Q 5<1- 6u&e1 ui&1
1?1-3 /i 1- 6u&e1 ,e+e1 0e ,e+e1 D* ;enu/iu En 10e* ()(en& 0u )0'ii *ui =1-J N)ne52 T)&u/i,
nu 5i(@e1 ni0i ) +)-in@3 53 ?103 15&12 Nu 1,e1 *1 0e 5e ui&1 En 1?1-1 ?u-&unii +e A361+3, nu 1,e1
0e 5i(@i 1*&0e,1 +e0I& ?u-i1 ?u-1&3 +e *1 e* 1 D<*ui ;enu/iu2
G4ndeşte&te la altce.a, E/i 56u5e2
"e:
Nu ştiu T orice2 De ce nu222
Pe .i-)u, &e*e?)nu* En0e6u 53 5une, i1- 15&1 e-1 0e,1 0iu+1& ?ie /i (35u-1& +u63 0-i&e-iu*
)?e-i& +e Alice 9n Nara Minunilor, ?iin+03, En u-(3 0u 0I&e,1 (inu&e, nu eHi5&15e ni0i un
&e*e?)n En En036e-e /i ni0i (301- un .i-)u 6e 01-e 53 5e 1?*e 10e5&12 P-eAe-,1&i,e*e ?)*)5i&e
+i563-u5e-3 +e 6e P)52 P)+e1u1 e-1 En03 (u-+1-3, En53 6-1?u* +i563-u5e2 Se 63-e1 03 eHi5&1 un
?e* +e )( +e 5e-,i0iu En (in&e1 51, un (1ni10 1* 0u-3@eniei 01-e ')&3-I5e 03 N)ne5J ,1 5&1
10)*) ) ,-e(e 0)n5i+e-1.i* +e *un43 /i, En 0)n5e0in@3, *)0u* &-e.uie 53 ?ie 0u-1& 0e* 6u@in *1
*i(i&1 (1Hi(ei &)*e-1n@e2 =35e1 10e5& 0)n0e6& ne(1i6)(eni&, i1- i(6*i01@ii*e 6e 01-e *e 1,e1
i 5e 63-e1u +e6-i(1n&e2
Pe .i-)u, &e*e?)nu* @i63 +in n)u2 N)ne5J -i+i03 -e0e6&)-u* /i 56u5eB
T !*)R
V)0e1 *ui Be1,e- Ei &-i(i5e un ?i)- -e0e .)*n3,i0i)5 /i )-i.i* 6e /i-1 56in3-ii2 "n 16e*
&e*e?)ni0 +e *1 un )( ()-& F e-1 (1&e-ie 6en&-u ?i*(e*e 01-e<i 6*30e1u *ui2 ;1-e<i plăcuseră,
En )-i0e 01A2
T Îi e-1 -e&eA1& 016u*, N)ne5J2 Se 1?*1 En /1n@ /i )0'ii<i e-1u 6*ini +e n)-)i2
Se 1uAi un 0*i0, 16)i &30e-e ()-(In&1*32 N)ne5J En0'i5e &e*e?)nu* /i 5e +u5e +in n)u *1
?e-e15&-32 P1-01-e1 +i563-u5e2 Derry +i563-u5e2 Se ui&1 *1 Bi,u10 5u. un 0e- 61*<0*1- +e
+i(ine1@1 +e,-e(e2 !0)6e-i/u* e-1 ne4-u, nu ,e-+e, 0ee1 0e En5e(n1 03 10e5&1 e-1 Bi,u10u*
1/1 0u( ?u5e5e En1in&e +e 19:2, 0In+ ei 61&-u, /0)*1-ii ,)ini0i 8ei .ine, Gen-J nu ?u5e5e
ni0i)+1&3 ) 6e-5)1n3 ,)ini03$9, E* 1Pu&15e-3 6e &1&3* *ui Be1, 53 6un3 @i4*e*e ,e-Ai 6e 01-e
01.1n1 En03 *e (1i 1,e12
D)1- 03 N)ne5J nu 1,e1 ne,)ie +e 15e(ene1 -e6e-e 01 53 /&ie En 0e ,-e(e 5e 1?*12 Nu
1,e1 ne,)ie ni0i 53<i 56un3 0ine,1 03 @i4*e*e 0e*e ,e-Ai nu (1i eHi5&1u, 03 Gen-J +3+u5e ?)0
01.1nei +in &e(e*ii2 În&-<) 0*i63, u/1 5e ,1 +e50'i+e /i Be1,e- ,1 ?u4i 1?1-32 E-1 197:, 1nu* En
01-e En0e6u5e 0u 1+e,3-1& &)&u*, /i, En&-<) 0*i63, Be1,e- ,1 ?u4i 1?1-3, E(.-301& +)1- En .)He-i
/i En P10'e&1 *ui +e ()&)0i0*i5& 0u (u*&e ?e-()1-e, 0u .1n+1ne*e 6)-&)01*ii 5u?*1&e +e ,In&2
E-1 197:, e-1u &ine-i222 /i &)0(1i 5e 50'i(.15e-32 Nu (1i e-1 10e*1/i -1'1&, 1*&3 Ai2 !0e15&1 e-1
Aiu1 En 01-e</i +3+u5e-3 5e1(1 0I& +e mult 5e 50'i(.15e-32
N)ne5J 5e ui&3 6e ?e-e15&-3 ?150in1&2
"/1 5e +e50'i5e2
Be1,e- ;*1-en+)n, *1 61i56-eAe0e 1ni, ie/i 1?1-3 En ?u432
;!PITOL"L ;IN;ISPRE#E;E
GENRU ŞI O>EN
1
Gen-J E* 6-i,i 6e "n+e-'i** ,enin+ ).)5i& 56-e e* En *u(in1 .e0u-i*)- +e 0)n&-)*2 ;16u*
*ui "n+e-'i** e-1 En0*in1& En ?1@3, 53 5e 16e-e +e A361+3 /i +e ,In&u* in&en5i?i01&2 Gen-J E/i
+e50'i5e 4u-1 53<* 5&-i4e, En53, En1in&e 5<) 6)1&3 ?10e, ?u 0)6*e/i&, 16-)16e do!or4t, 5i(@in+u<*
6e N)ne5J2 !6)i -353-i ) 1(in&i-e, 01-e<* ).&u-3 6e "n+e-'i** /i 10e15&3 *u(e 6u&e-ni0
*u(in1&3 /i EnA36eAi&32 Din&-<) +1&3, e-1 +in n)u 1nu* 197:, nu )0&)(.-ie, 0i n)ie(.-ie, /i ,e<
+e1 s4nge, ,e+e1 5In4e 6e 616u-3, ,e+e1 0i).u-i +e 5&i0*3 En&-<) 163 (*3/&in)153, 16)i 1uAi
&-In&i&u* unei u/i2
2
Gen-J 5e &-eAe/&e +in&-<un ,i5 0)n?uA /i En4-)Ai&)- F 5In4e, 0i).u-i +e 5&i0*3, (i-)5u*
.)41& +e .enAin3 /i 01u0iu0 1-5 F +in 6-i0in1 unei u/i &-In&i&e /i 1 unui ,1* +e 1e- -e0e2 Se
-i+i03 En 016u* )15e*)- /i<* ,e+e 6e Pe&e -i+i0In+u<5e /i e*2 Pie6&u* 56In 1* *ui Pe&e e 10)6e-i&
0u 6ie*e +e 43in32 Ei +)i 5e 1?*3 6e 6)+e1, En 510ii +e +)-(i&, ?iin+03 1u 6ie-+u& *1 1-un01-e1
0u .1nu*2 Be1, /i 0u N)ne5J 1u 6-i(i& 61&u* 8(1i &I-Aiu, 5e ,1 0)n5&-ui un 1* &-ei*e1 +)-(i&)-
*1 Bi,u10, En53 10u( nu 5un& +e0I& +)u3, i1- L1<(1- 1-e unu* +)1- 6en&-u e*, 0)n5?in@i& 6-in
+-e6&u* 5?In& 1* 1+u*@i*)-9, +)1- 03 10u( N)ne5J e 5in4u- En 61&, /i 5e -i+i03 /i e*, 63-In+
0)n?uA /i 56e-i1&2
Scoo!y& oo!y& Doo, unde eşti tu: 4In+e/&e Gen-J ?3-3 ,-eun ()&i, 6-e0i5, En&inAIn+u<5e
+u63 )0'e*1-ii +e 6e 6e-,1Au* ?e-e5&-ei2 În03 5i(&e En n3-i (i-)5u* +e .enAin3 /i 01u0iu0u-i
1-5e2 A.em trea!ă de 6ăcut acuA222
T !00i+en&, 56une N)ne5J -34u/i& /i +3 0u,e-&u-1 *1 ) 61-&e2 E En .u5&u* 4)* En53,
15e(ene1 *ui Gen-J /i *ui Pe&e, 1 +)-(i& 0u /)5e&e*e /i 0u iA(ene*e 6e e*2
T M+1, 5<1 6-3.u/i& En 163, Ai0e Pe&e, (in1 *ui 56unIn+ 03 '1.1- nu 1-e +e56-e 0e
,)-.e/&e2 Gen-J, &u i<1i 435i& 61n&)?u*222
T M)015inu*222, 56une Gen-J, En53 nici e* nu 1-e '1.1- +e56-e 0e ,)-.e/&e2 Ni0i nu ,-e1
53 /&ie2
T Be1,, 56une N)ne5J /i 0).)1-3 +in 61& +in&-<) 53-i&u-3 E(6-3/&i1&32 "nu* +in&-e
6i0i)1-e*e *ui ,I-I&e En /)5e&e E* 01*03 6e Pe&e 6e ) (In32
T Au0 5&-i43 10e5&12 M<1i 03*01&, E(6ie+i01&u*e, uită&te pe un+e222
T T10i, &10i, 56une Gen-J, 6-inAIn+u<* 6e Pe&e +e u(e-i /i 50u&u-In+u<*2 S3 nu<*
&-eAe/&i 6e +)(nu* ;*1-en+)nK
;ee1 0e e u/)- +e ?30u&, ?iin+03 u/1 +)-(i&)-u*ui .3ie@i*)- e +e50'i532 L1 ?e* /i u/1 +in
61-&e1 )6u53 +)-(i&)-u*ui 1 01(e-ei 0en&-1*e, u/1 01-e +3 1?1-3 +in 01.1n32 Nu<i +e (i-1-e 03
*e e ?-i4Q &-14e 0u-en&u* *1 4-eu2 !0u( 03 Gen-J /i<1 -e0363&1& ,e+e-e1 81/1 E/i 56une e*9,
).5e-,3 01601n1 6en&-u ,i5e +in 5u?-14e-ie +1n5In+ En .-iA1 -e0e +e n)ie(.-ie 0e in&-3 6e u/1
+e50'i532
T "n+e<i Du++i&5R En&-e1.3 N)ne5J 0u ) ,)0e ui(i&3, 4en En03<(1i<,i5eA$2 ! ie/i&
E(6-eun3 0u Be1,e-R
T E<n De--J, 6-)5&u*e, 56une Gen-J, -i+i0In+u<5e /i E(.-30In+u</i 'e*1n01 &e-(i032 Şi
nu 0-e+e 03 N)ne5J e 6-)5&, nu En&-u&)&u*Q /i e* 5i(&e 03 Du++i&5 &)0(1i 1 ?)5& 1*3&u-i +e ei2
E din cau-a .isului, 4In+e/&e2 Duddits a 6ost 9n .is2 8edea pe terasament2 %l4ngea2 3i
părea rău2 N& a .rut să 6acă asta2 Dacă a .rut& o cine.a, atunci noi suntem aceia2
În03 5e (1i 1u+e un 6*In5e&2 Î* 1u+e ,enin+ 6-in u/1 +in ?1@3, 1+u5 +e .-iA32 Nu e
6*In5u* *ui Du++i&5, &)&u/iQ e 1* *ui Be1,2
P3-35e50 En036e-e1 En 0)*)1n3, E(.-30In+ 6e +-u( +i,e-5e '1ine, ?3-3 53 *e 6e5e +e
616u0i, 01-e i<1- -e@ine 6-e1 (u*&2
"n *u0-u *e e ?1,)-1.i*B Pu+e0In+ +u63 )-1/u* +e &ini0'e1 1* 0u&ii*)- +e .e-e +e 6e (151
+in .u03&3-ie 86*u5 5u.u-.i1 1?e-en&3 +e 6e (35u@1 6en&-u 01?e19, ,1 ?i ne,)ie +e (1i (u*&
+e0I& +e 0I&e,1 u/i +e50'i5e /i +e 0I@i,1 0)6ii 01-e /)6&e50 53<* &-eAe1503 6e &1&3* *ui Be1,e-2
P-14u* +e 4-1ni& e En4'e@1& 5u. 6i0i)1-e*e *ui Gen-J En,e*i&e +)1- En /)5e&e, e -e0e 1/1
0u(, En ?e*u* 0iu+1& *1 01-e nu ne 4In+i( ni0i)+1&3, &-e.uie 53 ?ie -e0e /i ()1-&e1, En53 e*
+e<1.i1 +103 ).5e-,32
Î* ,e+e i(e+i1& 6e Be1,e-2 Se 1?*3 *1 -3+30in1 1-@1-u*ui En 01-e 5e 1?*3 1+36)5&u*Q 5&3 En
4enun0'i, 01 /i 0In+ 5<1- -u412 !-e 6i0i)1-e*e 4)1*e, ).5e-,3 Gen-J2 E E(.-301& En P10'e&1 +e
()&)0i0*i5&Q +e *1 (1n/e&e*e (Ine0i*)- /i 6In3 *1 u(e-i, ?*u&u-In+ 15e(ene1 6)+)1.e*)- unui
6i-1&, 5e ,3+ .1n+1ne*e 6)-&)01*ii 6e 01-e &1&3* /i<1 0)n,in5 ?iu* 53 *e 6)1-&e 1&un0i 0In+
Be1,e- 1 in5i5&1& 6-)5&e/&e 53 E(.-10e En 63+u-e ) 15e(ene1 .*e5&e(3@ie +e P10'e&3 &)&1*
ne6)&-i,i&3 6en&-u ,In3&)1-e2 E0'i61(en&u* 1-1&3 +e5&u* +e '1i)5, En53 nu e ni(i0 '1i)5 *1
0'i6u* -i+i01& 56-e 0-en4i*e 16-)16e 4)1*e 1*e 1-@1-u*ui2 O.-1Pii *ui Be1, /i-)ie50 +e *10-i(i2
Gen-J En0e6e 53 1*e-4e2 Pe&e /i 0u N)ne5J E* u-(e1A3 En+e16-)16e, 0u -35u?*1-e
ie/in+u<*e En ,16)-i 1*.i +1&)-i&3 1e-u*ui -30)-)5 1* +i(ine@ii2 P3(In&u* 6-e53-1& 0u 10e +e
.-1+ +e 5u. 6i0i)1-e*e *ui Gen-J e 16-)16e *1 ?e* +e &1-e /i +e -e0e 01 /i 6-14u* +e 4-1ni&2
Se *153 6e 4enun0'i *In43 Be1,e-, 56e-i1& /i 0u(,1 ui(i& En .ine +e 10e*e *10-i(i2
Fiin+03 Be1, nu *30-i(e1A3 6u- /i 5i(6*u, 1/1 0u( e-)u*ui +in&-<un ?i*( i 5<1- 6e-(i&e 53
,e-5e ) *10-i(3 51u +)u3 0In+ Ei ()1-e 0Iine*e 51u 6-ie&en1Q *10-i(i*e *ui Be1, 0u-4
15e(ene1 01501+ei Ni141-12 Din n15 Ei 0u-4 +)u3 ?unii &-1n561-en&e +e (u0)Ai&3@i 50*i6i&)1-e2
Ast6el +e *u0-u-i nu ,eAi En ?i*(e2
T S0I-.)5, 56une Pe&e2
Gen-J 5e ui&3 *1 e* +)Peni&)-, +1- 16)i ).5e-,3 03 Pe&e nu 5e ui&3 *1 Be1,e-, 0i +in0)*)
+e e*, *1 ) .1*&3 E(6-3/&i1&3 +e ,)(32 În e1 5e ).5e-,3 .)1.e +in 6)-u(.u* (In01& 15e1-3
8L1(1- ;*1-en+)n 0-e+e 0u &3-ie En 1,1n&1Pe*e (In03-ii *1 0)n5e-,3 1&un0i 0In+ ,ine ,)-.1
+e 43&i&u* En &1.3-39 /i ?I/ii +in 01-ne1 +e 6ui ?-i6& (In01&3 &)& 15e1-32 S&)(10u* *ui Gen-J
?10e ) (i/01-e 1(6*3 /i 6-)5& ,eni&32 Şi, 0'i1- 1&un0i 0In+ e 6e 01*e +e<1 5e +)()*i, N)ne5J
.)-3/&e2 Sune&u* 5e 15e1(3n3 0u un -I4Ii& 6-e*un4 /i *i0'i+2 V)(1 e (1-)2
T Sc4r!os0
Pe&e 16-)16e 03 5&-i43 +e +1&1 10e15&12
Be1,e- nu 61-e 53 .14e +e 5e1(32
T Gen-JK 56une e*2 O0'ii *ui, 50u?un+1@i 5u. *en&i*e 6e-e0'e +e *10-i(i, 5un& i(en/i /i
En?-i0)/1@i2 P1- 53 5e ui&e @in&3 En 561&e*e 0'i6u*ui *ui Gen-J, En 6-e5u6u5e*e 01(e-e 6-i,1&e
1?*1&e En 561&e*e ?-un@ii2
T Be1,, e<n -e4u*32 !i 1,u& un ,i5 u-I&2
T Si4u-, un ,i5 u-I&2
V)0e1 *ui N)ne5J e 4-)153, 4I&u* *ui e En03 016i&)n1& 0u ,)(32 În0e1-03 53 /i<* 0u-e@e
50)@In+ un 5une& 4-)5, trepidant, 01-e e 0u(,1 0'i1- (1i -3u +e0I& 0ee1 0e &)0(1i 1 ie/i& +in
e*, 16)i 5e 16*e103 /i 50ui632 Şi<1 56-iPini& (Iini*e 6e 6i0i)1-e*e E(.-301&e En iA(ene, i1-
561&e*e 53u 4)* e 10)6e-i& 0u 6ie*e +e 43in32
Be1, nu<* i1 En 5e1(3 6e N)ne5J, ni0i 6e Pe&e 0In+ 10e5&1 En4enun0'e1A3 +e 0e1*1*&3
61-&e 1 *ui /i 1/1A3 un .-1@ 5&InPeni&, 5&In410i En Pu-u* u(e-i*)- *ui Be1,2 Be1, 0)n&inu3 53 5e
ui&e +)1- *1 Gen-J2
T Îi e-1 -e&eA1& 016u*, /)6&e/&e Be1,e-2
Şi N)ne5J 5e *153 6e 4enun0'i /i, 10u(, &)@i &-ei E* E(6-e5)1-3 6e Be1,Q Gen-J /i Pe&e 6e
0e*e +)u3 63-@i, N)ne5J En ?1@32 Pe .3-.i1 *ui N)ne5J 5e 1?*3 ,)(32 Du0e (In1 53 5e /&e1-43,
En53 Be1,e- i<) 16u03 En1in&e 53 1Pun43 *1 .3-.ie2 B3ie@ii 5&1u En4enun0'e1@i 5u. 1-@1- /i,
+in&-<) +1&3, 5un& un 5in4u- &)&2 E 50u-&, 10e5& 5en&i(en& +e ?uAiune, En53 e *1 ?e* +e ,iu 01 /i
,i5u* 6e 01-e *<1u 1,u&2 Este ,i5u*, +1- 10u(, 03 5un& 0u &)@ii &-ePi, 5enA1@i1 e ?i*&-1&3 6-in
-1@iune /i nu 6)& -e?uA1 53 0-e1+3 En eHi5&en@1 *ui2 L1 N)ne5J 5e ui&3 10u( Be1, 0u )0'ii 10ei1
En*30-i(1@i /i En?-i0)/1@i2 Îi 5&-In4e (In12
T Se 1?*1 En /1n@ /i )0'ii<i e-1u 6*ini +e n)-)i2
T M+1, /)6&e/&e N)ne5J 0u ) ,)0e ui(i&3 /i &-e(u-1&32 O, Ii5u5e, 0'i1- 1/1 e-12
T ! 56u5 0<) 53 ne (1i ,e+e(, ,<1(in&i@iR En&-e1.3 Pe&e2 "nu* 0I&e unu* 51u &)@i *1 un
*)02 Aşa 1 56u52
Gen-J 1u+e *u0-u-i*e 10e5&e1 +e ?)1-&e +e +e61-&e, ?iin+03 5<1 En&)-5 En ,i52 În16)i *1
*)0u* 100i+en&u*ui2 L1 6)1*e*e 6-e53-1&e 0u 4un)1ie 1*e &e-151(en&u*ui, 10)*) un+e 5e 1?*3 )
.u01&3 Pi*1,3 +e (*1/&in3, n350u&3 +in&-<un 01n1* +e 50u-4e-e En?un+1&2 ;un)1/&e *)0u*, e 6e
R)u&e 7, ,e0'iu* +-u( De--J<Ne76)-&2 #30In+ 0u 5u5u* En P)5 En n)-)i /i .eAn3 5e 1?*3 )
(1/in3 0u6-in53 +e ?*303-i2 !e-u* e E(.i.1& 0u (i-)5u* +e 01-.u-1n& /i 01u0iu0u-i 1-5e2
Du++i&5 6*In4e2 Şe+e *1 Pu(3&1&e1 61n&ei (iAe-1.i*e, @inIn+u</i 5u?e-&1/u* 41*.en 0u
S0)).J<D)) *1 6ie6& /i 6*In4In+ En ')')&e2
O (In3 ie5e 6e un1 +in&-e ?e-e5&-e*e (1/inii -35&u-n1&e2 E 5*1.3, un4'ii*e 5un& ,)65i&e
En&-<un -)/u +e (3- 01n+e*2 ;ei*1*@i +)i )0u61n@i 1i (1/inii 1u ?)5& 1-un01@i 1?1-3, unu* +in&-e
ei *1 n)u3Ae0i +e (e&-i .*e5&e(1@i +e63-&1-e2 !0e5&1 A10e 0u ?1@1 En P)5, En53 Gen-J E*
-e0un)1/&e +u63 .u0*e*e u+e /i .*)n+e2 E Duncan, cel care m& a amenin1atB N&o să spune1i
nimic nimănui, 6iindc& o să 6i1i a dracuA de mor1i2 D)1- 03 Dun01n e 0e* 01-e 1 5?I-/i&<) ()-&2
;e,1 6*u&e/&e 6In3 *In43 4*eAn1 *ui Gen-J2
T Nu<* -i+i01K 56une Pe&e 4-3.i&, En53 Gen-J E* -i+i032 E un ()015in (1-) +in 6ie*e +e
036-i)1-32 De<1.i1 1-e &i(6 53 ).5e-,e 15&1, 03 Be1,e- /i N)ne5J 5&-i43 En&-<un 0)- En4-)Ai&)-
+e 5u.@i-e2 S&1u *1 un *)0, 1(In+)i E(.-301@i En '1ine +e ,In3&)1-eB N)ne5J En n)u1 *ui
01n1+i1n3 +e un 6)-&)01*iu<+e50'i5, 0u(63-1&3 +e *1 Se1-5 56e0i1* 6en&-u eH0u-5i1 10e15&1
8+e ) +)1(n3 N)ne5J En03 En*30-i(1&3, 0)n,in53 +e?ini&i, 03 ?iu* ei ,1 ?i )()-I& En 63+u-e +e
4*)n@u* unui ,In3&)-, 03 ,1 5?I-/i En ?*)1-e1 ,I-5&ei9, Be1,e- En P10'e&1 *ui -)153 +e
()&)0i0*i5& F"e de 6ermoare0 1 56u5 (1(1 *ui Du++i&5 1+(i-1&i,, 0I/&i4In+ 15&?e* +-14)5&e1
/i 1+(i-1@i1 *ui Be1,e- 6en&-u ,e0ie9 0u .1n+1ne*e 6)-&)01*ii *e41&e *1 (Ine0i +e 5u5 6In3
P)52 Nu 5e ui&3 *1 1* &-ei*e1 01+1,-u, 0e* A30In+ 0'i1- En u/1 /)?e-u*ui, En53 Gen-J 1-un03 )
6-i,i-e, +)1- 6en&-u ) 0*i63 8@inIn+ En03 ()015inu* En (In3, 15e(ene1 unei 01n)e (i0i /i
u(?*1&e +e 1639, ?iin+03 0e,1 e En4-)Ai&)- /i 6-)?un+ ne*1*)0u* *ui En 6-i,in@1 01+1,-u*ui, 1&I&
+e ne*1*)0u* *ui, En0I&, 6en&-u ) 0*i63, nu 6)1&e 56une +e56-e 0e e ,)-.12 !6)i E/i +3 5e1(1 03
nu (1i e ni(i0 +e15u6-1 4u*e-u*ui P10'e&ei +e *i0e1n 1 01+1,-u*ui2 Be1,e- /i 0u N)ne5J 5&-i43
?iin+03 1u ,3Au& 0ee1 0e ar tre!ui 53 5e 1?*e +e15u6-1 *ui2 !u ,3Au& 016u* *ui Ri0'ie
=-en1+e1u A30In+ 0u ?1@1 En 5u5, ')*.In+u<5e 56-e 0e- +in&-<un &u?i/ +e 616u-3 63&1& 0u
5In4e2 Gen-J /&ie +e<n+1&3 03 e ,)-.1 +e Ri0'ie2 De/i .1n+1 +e *eu0)6*15& nu 5e (1i 1?*3 6e
/1u1 n15u*ui, nu En016e ni0i ) En+)i1*3 03 10e5&1 e 0e* 01-e 1 En0e-01& 53<* ?103 6e Du++i&5 53
(3nIn0e ) .u01&3 +e eH0-e(en& En 561&e*e +e6)Ai&u*ui F-1@i*)- T-10Oe-2 Du+5 5&3 10)*) 5u5,
6e &e-151(en&, 6*In4In+ En&-un1, 10e* 6*In5e& 01-e<@i 63&-un+e En 016 15e(ene1 unei +u-e-i +e
5inu5u-i /i, +103 ,1 (1i 0)n&inu1 (u*&, E* ,1 Enne.uni 6e Gen-J2 L153 ()015inu* 53<i 01+3 +in
(In3 /i (e-4e 1ne,)ie En 561&e*e (1/inii 1-AIn+e, un+e 5&1u E(.-3@i/1@i Be1,e- /i 0u N)ne5J2
T Be1,e-K <ea.0 5&-i43 Gen-J, +1-, 6In3 nu 5e En&in+e /i nu<* 50u&u-3 &1-e, Be1,e-
0)n&inu3 53 5e ui&e ?iH, 01 'i6n)&iA1&, *1 016u* -e&eA1&2
În 0e*e +in u-(3, &)&u/i, Be1,e- 5e ui&3 *1 e*2
T Îi e -e&eA1& 016u*, 56une, 01 /i 0In+ n<1- ?i e,i+en& 15&12 Gen-J, capul *ui222
T "i&3 +e 016u* *ui, 1i 4-iP3 +e Du++i&5K F3<* 53 En0e&eAe 0u 6*In5e&u* 3*1 .*e5&e(1&K
T M+1, 56une Pe&e2 Se ui&3 *1 016u* *ui Ri0'ie, *1 10e1 u*&i(3 6-i,i-e ()1-&3, 16)i E/i
En&)1-0e 016u*, .uAe*e 50'i()n)5in+u<i<5e2 M3 50)1&e +-10u*ui +in 6e6eni2
T E 01 50I-@Ii&u* 0-e&ei 6e &1.*3, (u-(u-3 N)ne5J2 De15u6-1 n)ii *ui 01n1+iene
6)-&)01*ii, 6ie*e1 ?e@ei 1 0363&1& 0u*)1-e1 .-InAei En,e0'i&e2 F3<* 53 &103, Be1,2
T G<G<G222
T Nu &e ?)?i*1, 0In&3<i .*e5&e(1&uS 3*1 +e c4ntec0 5&-i43 Gen-J2 Si(&e 161 (*3/&in)153
(u5&in+u<i 6-in&-e +e4e&e2 ;In&e0u* +e *e143n, .*e5&e(1&u* +e c4ntec de leagăn0
Pen&-u ) 0*i63, Be1, 61-e 03 &)& nu En@e*e4e, 16)i 6-i,i-e1 i 5e (1i 0u-3@3 6u@in /i 56uneB
T O'K
Se +u0e E(6ie+i01& 56-e &e-151(en&, un+e /1+e Du++i&5, 5&-In4In+ &1-e *1 6ie6&
5u?e-&1/u* 41*.en16-in5 /i @i6In+ 1/1 0u( 1 @i61& En Aiu1 En 01-e *<1u En&I*ni&2 Gen-J ).5e-,3
0e,1 0e +e<1.i1 1-e &i(6 53 0)n/&ien&iAeAeB En Pu-u* n3-i*)- *ui Du++i&5 5e 1?*3 5In4e En0'e41&
/i, 6e u(3-u* *ui 5&In4, ,e+e un .1n+1P2 ;e,1 ie5e +in (iP*)0u* 10e5&ui1, 0e,1 0e 5e1(3n3 0u
) .u01&3 +e 6*15&i0 1*.2
T Du++i&5, 56une Be1,, u-0In+ &e-151(en&u*2 Du++i&5, +-14u*e, nu ?10e 15&12 Nu (1i
6*In4e, nu &e (1i ui&1 *1 15&1, nu e 6en&-u )0'ii &3i, e<1&I& +e<1 +-10u*ui +e 50I-.)5222
L1 En0e6u&, Du++i&5 nu -e10@i)ne1A3, 0)n&inu3 +)1- 53 5&-i4e2 Gen-J 4In+e/&eB A pl4ns
p4nă ce i& a dat s4ngele pe nas, aşa se e7plică s4ngerarea, 9nsă ce&i chestia aia al!ă care&i
iese din umăr:
N)ne5J /i<1 -i+i01& +e<1 +-e6&u* (Iini*e /i /i<1 10)6e-i& u-e0'i*e2 Pe&e- /i<1 6u5 ) (In3
6e ,I-?u* 016u*ui, 01 /i 0In+ *<1- ?i @inu& 53 nu eH6*)+eAe2 !6)i Be1,e- E* i1 6e Du++i&5 En
.-1@e, 1/1 0u( 1 ?30u& /i 0u 0I&e,1 536&3(Ini En u-(3, /i En0e6e 53 0In&e 0u ,)0e1 10ee1
En1*&3 /i 0*1-3, 01-e nu @i<1- ,eni ni0i)+1&3 53 0-eAi 03 6)1&e ie/i +in&-<un 6i-6i-iu 01 e*2
T Dis de& argint e a copilului !ărcu1ă, aproape şi departe ea pluteşte222
Şi, )', (i-10)*, )', .ine0u,In&1& (i-10)*, Du++i&5 &10e2
V)-.in+ +)1- 0u Pu(3&1&e +e 4u-3, Pe&e 56uneB
T "n+e 5un&e(, Gen-JR "n+e (1(1 +-10u*ui suntem:
T În&-<un ,i5, 56une Gen-J /i, +in&-<) +1&3, &)@i 61&-u 5e 1?*3 5u. 1-@1-u* +e *1 Bi,u10,
En4enun0'e1@i E(6-eun3, E(.-301@i En iA(ene /i &-e(u-In+ +e ?-i42
T ;u(R 56une N)ne5J2 Se -e&-14e 01 53 5e /&e1-43 *1 4u-3 /i, 0In+ *e43&u-1 +in&-e ei 5e
-u6e, -e1*i&1&e1 E/i -ein&-3 0)(6*e& En +-e6&u-i2 F ;e<1i 56u5, Gen-JR
Gen-J 5i(&e -e6*ie-e1 (in@i*)- *)-, ) 5i(&e +e<1 +-e6&u*, /i 4In+e/&eB N& am 6ost meni1i
să 6im aşa, nici unul dintre noi2 (neori e mai !ine să 6ii singur2
D1, 5in4u-2 Sin4u- 0u 4In+u-i*e &1*e2
T !( 1,u& un ,i5 u-I&, 56une Be1,e-2 P1-e 53</i eH6*i0e 5ie/i 15&1 (1i (u*& +e0I&
0e*)-*1*@i2 În0e&, 01 /i 0In+ 9ncă 1- (1i ,i51, &-14e ?e-()1-u* unui .uAun1-, 01u&3 En3un&-u /i
50)1&e *1 i,e1*3 ) .)(.)1n3 6e .3@ T))&5ie P)62 În *)0 5<) +e5610'e&eAe, Be1,e- ,I-3 ,I-?u*
.3@u*ui En&-e .uAe /i En0e6e 53<* (i/&e +in&-<un 0)*@ En 0e*3*1*& 1* 4u-ii, (u/0In+u<* /i -)AIn+u<
* En0e&2 !( ,i51& 03222
T Nu 0)n&e1A3, 56une Gen-J /i</i E(6in4e )0'e*1-ii 6e n15 En 5u52 Ş&i( 0u &)@ii 0e<1i
,i51&2
re!uie să ştim, doar am 6ost acolo5 10e5&e 0u,in&e &-e(u-3 6e .uAe*e *ui, +1- *e @ine
nu(1i 6en&-u 5ine2 Nu 1-e +e0I& 61i56-eAe0e 1ni, En53 e +e5&u* +e En@e*e6& 53 /&ie 03, ) +1&3
56u5e, *u0-u-i*e nu (1i 6)& ?i -e&-15e2 "e& ai dat prima dată, aia e, 56un ei 0In+ P)103 -e(i
51u O6&1-i Ne.uni /i 1u ) (In3 6-)15&32 D103 ,1 6-)nun@1 10e5&e 0u,in&e, ,)- &-e.ui 53 ?103
?1@3 5i&u1@iei2 D103 nu, 1&un0i 6)1&e 03222 6)1&e 03 6u- /i 5i(6*u 10e15&1 ,1 +i563-e12
T Nu 0-e+ 03 1 ?)5& ,i5u* &3u, )-i0u(, 56une Pe&e2 ;-e+ 03 1 ?)5& ,i5u* *ui Du++i&5 /i 03
n)i &)@i222
T M3 +)1-e<n 0)& ce 0-eAi &u, 56une N)ne5J, ,)0e1 *ui ?iin+ 1&I& +e 156-3, 03<i ui(e/&e
6e &)@i2 ! ?)5& un .is /i<* ,)i +1 ui&3-ii2 Î* ,)( +1 ui&3-ii cu to1ii, nu<i 1/1, Gen-JR
Gen-J 16-).3 +in 016 +e<n+1&32
T G1i+e@i 53 in&-3( En16)i En 01.1n3, 56une Pe&e2 P1-e eH&-e( +e u/u-1&2 Î(i En4'e1@3
6i222
T "n u*&i( *u0-u, &)&u/i, 56une Gen-J, /i 5e ui&3 0u &)@ii *1 e* &i()-1@i2 Fiin+03, 1&un0i
0In+ 1u ne,)ie +e un 0)n+u03&)-, 10e5&1 e Gen-J2 8i, dacă nu .ă con.ine 6elul 9n care
procede-, 4In+e/&e e* in+i4n1&, poate să&mi ia locul oricine .rea2 /iindcă nu& i o trea!ă
uşoară asta, crede1i& mă2
T ;e eR En&-e1.3 Be1,e-, ,-In+ 53 56un3B Acum ce mai e:
T ;In+ ,)( (e-4e (1i &I-Aiu *1 (141Ainu* *ui =)55e*in, 0ine,1<i ,1 +1 un &e*e?)n *ui
Du++i&52 În 01A 03 e 5u63-1&2
Ni0i unu* nu -356un+e *1 15&1, 5un& -e+u/i 0u &)@ii *1 &30e-e, ui(i@i +e 4In+u* +e<1 +1 un
&e*e?)n 6-ie&enu*ui *)- -e&1-+1&2 Lui Gen-J Ei &-e0e 6-in (in&e 03 e ?)1-&e 6)5i.i* 01 Du++i&5 53
nu ?i 6-i(i& ni0i)+1&3 un &e*e?)nQ 10e5&1 ,1 ?i 6-i(u*2
T S3 /&ii, 6-).1.i* 0<1i +-e6&1&e, En0u,iin@3 Pe&e222, +u63 01-e</i 15&u63 4u-1 0u 61*(e*e
15e(ene1 0ui,1 01-e 1 56u5 un *u0-u in0-i(in1&)-2
Be1,e-, 4)* 0u eH0e6@i1 .)He-i*)- *ui -i+i0)*i /i 1 P10'e&ei /i (1i -i+i0)*e 0'i1-, &-e(u-3
10u( 6u&e-ni02 B)(.)1n1 T))&5ie P)6 &-e(u-3 /i e1 *1 0163&u* .3@u*ui -)52
T În&-<) Ai ) 53 &e<ne0i 0u ) 0'e5&ie +<1i1, Ei 56une Gen-J2
T M+1, 15&1<(i 56une /i (1(12 Pu&e( in&-1R În4'e@2
P)-ne50 En16)i 56-e Bi,u10, *)0u* un+e 6-ie&eni1 *)- 5e ,1 5?I-/i 0'i1- +in 10e15&3 Ai En
+)u3Ae0i /i &-ei +e 1ni2
T ;-e+e@i 03 Ri0'ie =-en1+e1u e ()-& +e<1+e,3-1&e*e1R En&-e1.3 Be1,e-2
T Nu /&iu /i ni0i nu<(i 6153, 56une N)ne5J2 Se ui&3 *1 Gen-J2 O 53<* 5un3( 6e Du++i&5,
.ineR !( ) 01-&e*3 &e*e?)ni03 /i 6u&e( 6une 0)5&u* 16e*u*ui En 0)n&u* nu(3-u*ui (eu2
T P-)6-iu* &3u nu(3- &e*e?)ni0, 56une Pe&e2 Ne(e-ni0 n)-)0)5 0e e/&i2 Te -35?1@3 1i &3i,
nu 4*u(3, =1-J2
S6unIn+u<i =1-J &e 6ui +e<).i0ei .ine 0u e*, En53 nu /i En +i(ine1@1 10e15&1 F N)ne5J e
6-e1 ?u-1& +e 4In+u-i2
T L<1( 6-i(i& +e Aiu1 (e1 /i eu 6*3&e50, +in 1*)01@i1 (e1, 16e*u-i*e in&e-u-.1ne, 1/1
03 nu ?10e (1-e 01A2 Şi, *1 u-(1 u-(ei, 15&1 n<1 1,u& ni0i)+1&3 *)0 F n&a a.ut niciodată loc,
1@i 6-i0e6u&R
!6-).3 0u &)@ii2 N<1 1,u& ni0i)+1&3 *)02 Fu&u<i, n<1 1,u& ni0i)222
M
O 61*3 +e ,In& E* E(6in5e 6e Gen-J En ?1@3, 16-)16e 53 1&in43 41-+u* e*e0&-i?i01&2 Î/i
-e,eni En 5i(@i-i, 50363 50u&u-In+u<5e +e 1(in&i-e 01 /i +e ) '1in3 ,e0'e2 N<1- ?i 6u&u& ,eni
En&-<un ()(en& (1i ne6)&-i,i& 8+e5i4u-, une*e 1(in&i-i nu ,ene1u niciodată *1 &i(6u*
6)&-i,i&92 Î* 1/&e6&15e 6e "n+e-'i**, Ei En4'e@15e-3 (3+u*1-e*e /i 1/&e6&15e ,eni-e1 5in4u-ei *ui
/1n5e +e<1 ie/i +e 10)*), En53, 0I& &i(6 e* ,i51 0u )0'ii +e50'i/i, "n+e-'i** 1- ?i 6u&u& &-e0e
0'i1- 6e *In43 e*, *35In+u<* 53 6*u&e1503 En +e-i,3 ?3-3 ,I5*e 6e -Iu* 35&1 +e 0301&2
D)1- 03 "n+e-'i** nu &-e0u5e +e e*2 S&3&e1 +e 61-&e1 0e1*1*&3 1 41-+u*ui 0u (Iini*e En
.uAun1-e, ui&In+u<5e *1 Gen-J2 Fu*4ii +e A361+3 01-e 1&e-iA1u 6e ?i*&-u* &-1n561-en&, 01 +e
in5e0&3, 1* (3/&ii 6e 01-e ) 6u-&1, e-1u &)6i@i +e -e56i-1@i1 *ui 01*+3 /i 5e 6-e*in4e1u 6e
5u6-1?1@1 (3/&ii 15e(ene1222
Asemenea lacrimilor lui <ea.er 9n -iua aceea, 4In+i Gen-J2
T !i ?10e .ine 53 in&-i En 4-1P+ 1*3&u-i +e 0ei*1*@i, 56u5e "n+e-'i**2 Te &-1n5?)-(i
En&-<un )( +e A361+3 1i0i 1?1-32
Li(.1 i 5e *i6i5e *ui Gen-J +e 0e-u* 4u-ii2 Vi1@1 *ui +e6in+e1 16-)16e nu(1i +e 0e<i ,1
56une 10e5&ui .3-.1& /i nu 6u&e1 435i ni0i un ()+ +e<1 En0e6e2 Nu 6u&e1 ni0i (301- 53</i
+eA*e4e *i(.12
De ce să te o!oseşti: En&-e.3 ,)0e1 *ui *3un&-i03 F ,)0e1 En&une-i0u*ui, 6-ie&enu* 53u
,e0'i2 Sincer şi 6ără ocolişuri, de ce să te o!oseşti: De ce nu& i laşi pur şi simplu să&1i 6acă
ceea ce oricum a.eai de g4nd să& 1i 6aci singur:
Fiin+03 nu (1i e-1 ,)-.1 +)1- +e e*2 ;'i1- /i 1/1, nu 6u&e1 ,)-.i2
"n+e-'i** -3(15e 6e *)0 En03 ) 0*i63, ui&In+u<5e *1 e*2 Î/i @ine1 (Iini*e En .uAun1-e2
=*u41 Ei e-1 +1&3 6e 561&e, 50)@In+ *1 i,e1*3 63-u* *ui 50u-&, +e un .*)n+<En0'i52 #361+1 5e
&)6e1 6e (1501 51, (1503 6e 01-e ) 6u-&1u 5)*+1@ii, nu /i +e@inu@ii En53, ?iin+03 +e@inu@ii nu
(1i 1,e1u ne,)ie +e 1/1 0e,1Q 6en&-u +e@inu@i, 01 /i 6en&-u )(u*e@ii 0enu/ii, eHi5&1 ) 5)*u@ie
?in1*32
Gen-J 5e ?)-@3 53 ,)-.e1503 /i nu 6u&u F nu 6u&u2 O', Du(neAeu*e, N)ne5J 1- ?i &-e.ui&
53 ?ie 1i0i, nu e*Q N)ne5J 5e +e50u-015e En&)&+e1un1 (1i .ine *1 +i50u-5u-i2 "n+e-'i** ,1 6*e01,
*35In+u<* 6e e* 0u ) 4-3(1+3 +e 5<1- ?i 6u&u& 53$ En .-1@e2
În53 "n+e-'i** -3(15e *)0u*ui En03 ) 0*i632
T Nu (3 5u-6-in+e 03<(i /&ii nu(e*e, +)(nu*e222 Gen-ei+R Te 0'e1(3 Gen-ei+R
T De,*in2 !0e*1 6e 01-e *<1@i in&ui& e 6-enu(e*e2 M3 nu(e50 Gen-J De,*in2
Mi/0In+u<5e ?)1-&e 4-iPu*iu, Gen-J E/i En&in5e (In1 6-in&-<) 41u-3 +in&-e un /i- +e
5I-(3 4'i(61&3 /i unu* +e 5I-(3 e*e0&-i?i01&32 Du63 0e "n+e-'i** nu ?30u ni(i0 1*&0e,1 +e0I&
53 5e ui&e *1 e1 ?3-3 ni0i ) eH6-e5ie 6-e@ +e 0in0i 5e0un+e 51u 01( 1/1 0e,1, Gen-J E/i -e&-15e
(In1 En 61-&e1 51 1 10e5&ei *u(i 6-)1563& 0)n5&i&ui&e, 5i(@in+u<5e -i+i0)* /i 56unIn+u</i 53 nu
?ie 0'i1- 1&I& +e i+i)&, 03 nu e-1 01 /i 0In+ 1- ?i ?)5& i4n)-1& 0u .un3 /&iin@3 *1 ) 6e&-e0e-e 0u
0)0&ei*u-i2
O +1&3 10e5& *u0-u En0'ei1&, "n+e-'i** +3+u +in 016 (u*@u(i&, 01 /i 0In+ 0'i1- ar 6i 6ost
*1 ) 6e&-e0e-e 0u 0)0&ei*u-i, /i nu 1i0i, En (iP*)0u* unei ?u-&uni @i63&)1-e, *u(in1@i +e n)u
in5&1*1&e*e *u(ini +e 5u6-1,e4'e-e2
T Î(i /&ii nu(e*e ?iin+03 6-eAen@1 eH&-1&e-e5&-3 +in -e4iune1 Ne??e-5)n 1 6-)+u5 un
e?e0& &e*e61&i0 +e ?-e0,en@3 503Au&32 "n+e-'i** AI(.i2 Sun3 6-)5&e/&e 0In+ ) enun@i 0u ,)0e
&1-e, nu<i 1/1R D1- e 1+e,3-1&2 E?e0&u* e &-e03&)-, in)?en5i, /i 6-e1 5u6e-?i0i1* 01 53 1Pu&e *1
1*&0e,1 +e0I& *1 ni/&e P)0u-i +e 5)0ie&1&e, i1- 6en&-u 15&e1 5un&e( 6u@in 01( 6-e1 )0u61@i En
5e1-1 15&12
Li(.1 *ui Gen-J 5e +eA*e43 En 0e*e +in u-(3, 01 6-in (i-10)*2
T Nu 1@i ,eni& 6In3 1i0i 6-in ?u-&un3 +)1- ?iin+03 1( /&iu& nu(e*e dumnea.oastră,
56u5e Gen-J2 !@i ,eni& ?iin+03 1( /&iu& nu(e*e so1iei +u(ne1,)15&-32 Şi 0e* 1* ?ii0ei
+u(ne1,)15&-32
#I(.e&u* *ui "n+e-'i** nu &-e53-i2
T P)1&e 03 1/1 e, 56u5e2 În )-i0e 01A, 0-e+ 03 1 5)5i& ,-e(e1 53 ne -e&-14e( 1(In+)i /i
53 ne )+i'ni( F 1 ?)5& ) Ai *un432
"n+e-'i** En0e6u 53 u(.*e, En53 &-15eu* 6e 01-e ) *u3 E* +u5e +e<1 *un4u* 41-+u*ui, 03&-e
0e*3*1*& 61-0 +e -u*)&e /i 01(6e-e2 Gen-J @inu 615u* 0u e*, +e/i &-e.ui1 53 5e (un0e1503 6en&-u
15&1Q 5e +e6u5e5e A361+1 +e 16-)16e 61&-uAe0i +e 0en&i(e&-i, ,In&u* ) ,i50)*e1, /i ni(eni nu )
&1515e 5u. 6i0i)1-e 1i0i, +e 61-&e1 )1(eni*)- ?3-3 +e ,i1@32
T D)(nu*e "n+e-'i**2 O7en2 S&1i ) 0*i63 /i 150u*&3<(32 !( 0e,1 i(6)-&1n& 53<@i
56un2
"n+e-'i** 0)n&inu3 53 u(.*e +e<1 *un4u* 6)&e0ii +e 61-&e1 51 1 41-+u*ui 801-e e-1 şi ea )
61-&e 1 )1(eni*)- ?3-3 +e ,i1@3Q /&i1 "n+e-'i** 15&1R9, 0u 016u* 16*e01& +in 01uA1 ,In&u*ui,
En03 1-.)-In+ AI(.e&u* 10e*1 ,14 ,e5e*2 Lu0-u* 0e* (1i En4-)Ai&)-, /&i1 Gen-J, e-1 03
"n+e-'i** .oia 53 5e )6-e15032 D)1- 03 e*, Gen-J, nu<i +3+u5e En03 un ()&i, 6en&-u 1 ?10e
15&12
T %u-&A e ne.un, 56u5e Gen-J2 În03 @ine1 615u*, +1- 4I?Ii1 10u( &1-e, 6i0i)1-e*e *ui
eH&enu1&e @i61u +in n)u2 E ne.un 01 ) ,u*6e2
"n+e-'i** 0)n&inu3 53 u(.*e 0u 016u* 16*e01& /i 0u AI(.e&u* 10e*1 ?i-1, *1 *)0u* *ui, 5u.
(1501 i+i<)1&32 ;1 ) 50'i(.1-e, (e-4e1 (1i -e6e+e2 În 0u-In+, Gen-J ,1 &-e.ui 53 1*e-4e 01
53 @in3 615u* 0u e*2 !5&1, +103 (1i 6u&e12
T O 53 n3,3*i@i 0u (i&-1*ie-e*e 6e n)i, 4I?Ii Gen-J2 ;1+1,-e*e ,)i ?i +u5e En 4-1P+222
4-1P+u* ,1 ?i 5&-)6i& 0u .enAin3222 6-).1.i* +e *1 6-)6-i1 6)(63 1 *ui M)/ =)55e*in, +e 0e 53
i-)5i@i .1nii 4u,e-n1(en&1*iR222 16)i 6lu6, 6-1? /i 6u*.e-e222 +)u3 5u&e222 61&-u 5u&e222 ,1 (i-)5i
01 un 6i0ni0 0u 6)-0 *1 6-)@16 1* VF>
LM
+in i1+222
#I(.e&u* *ui "n+e-'i** +i563-u /i 4-3.i /i (1i &1-e 615u*2 Gen-J 435i 0u(,1 ?)-@1 53
@in3 -i&(u*, -e56i-In+ 0)n,u*5i, /i 0-)in+u</i +-u( 0u 4-eu 6-in n3(e@ii +e A361+3 01-e<i
1Pun4e1u 6In3 *1 4enun0'i2 VIn&u* E* *),e1 &3i)5 En ?1@32 !5e(ene1 unei *1(e +e .-i0i2
T În53 O7en222 1/1 &e 0'e1(3, 0)-e0&R222 O7en222 @i<1(in&e/&i 6)eAi)1-1 1i1 ,e0'e222 0e1
01-e En0e6e 1/1B Pu-i0ii (1-i222 1u 6u-i0i (i0i222 01-e<i (u/03222 /i<1/1 (1i +e61-&e222 /i &)&
(1i +e61-&e ad in6initum:>222 15&1 5e En&I(6*3 1i0i /i 15&1 e/&i &u222 ?iin+03 %u-&A 1-e 6-)6-iu*
*ui 6*1n222 1Pu&)-u* *ui, 0-e+ 03<* 0'e1(3 N)'n5)n222
"n+e-'i** Ei 1-un03 ) 6-i,i-e 50u-&3 /i &3i)153, 16)i 63/i (1i ,i)i 01 En1in&e2 Gen-J -eu/i
0u(,1 53 @in3 615u*, +1- nu 0-e+e1 03 ,1 -eAi5&1 (u*&3 ,-e(e2 Î* 6-in5e5e un Pun4'i +e 0)16532
Î* 5i(@e1 ?ie-.in&e /i +e,ene1 +in 0e En 0e (1i ?ie-.in&e2
T !0e1 6)Ai@ie &-e.ui1222 53 ?ie 1 &1222 &-e.ui1 53 &e )0u6i +e 61-&e1 1 +)u1 1 0u-3@eniei222
I(6e-i1* V1**eJ, 10e5&1 e222 nu(e*e +e 0)+222 Î@i 56une 0e,1R
Gen-J ).5e-,3 03 nu<i 56une12 P-).1.i* 03 nu<i 56u5e5e ni(i0 %u-&A *ui "n+e-'i**
+e56-e )6e-1@iune1 01-e ,1 /&e-4e +e 6e ?1@1 63(In&u*ui 0e1 (1i (1-e 61-&e 1 =-u6u*ui B*ue2
I(6e-i1* V1**eJ nu<i 6)(eni5e 1.5)*u& ni(i0 *ui O7en "n+e-'i**, i1- 10u(, 6e *In43 Pun4'i,
Gen-J 5i(@i un ?e* +e .1n+3 +e ?ie- 6e5&e 6ie6&, ) .1n+3 01-e<* 5&-In4e1 /i<* &)& 5&-In4e12
T O6-e/&e<&e222 Ii5u5e, "n+e-'i**222 nu 6)@i 53222R
"n+e-'i** 0)n&inu3 +)1- 53 4-3.e1503 615u*2 "n+e-'i** ,)i1 53</i 635&-eAe 6u@ine*e
u*&i(e i*uAii2 ;ine<* 6u&e1 En,inui 6en&-u 15&1R
T N)'n5)n222 1*@i 0I@i,1222 0e* 6u@in un1 e ?e(eie222 1i ?i 6u&u& ?i /i &u +103 n<1i ?i +1&<)<n
.1-3222 1i &-e0u& *ini1, 1/1 4In+e/&e e*222 /i nu e ni0i (301- 6-i(1 +1&3222 1i (1i ?30u&<) ) +1&3,
En&-<un *)0 01-e 5e1(3n3 *1 nu(e 0u B)551 N),1222
!0e5&e1 Ei 1&-15e-3 *ui Gen-J ) 6-i,i-e i(e+i1&3 /i 150u@i&32 P-)4-e51R P)1&e2
T L1 5?I-/i& 0-e+ 03222 6In3 /i N)'n5)n ,1 (u-i222 nu(1i %u-&A ,1 6*e01 ,iu +e 1i0i222
0ei*1*@i222 ni(i0 1*&0e,1 +e0I& un ()-(1n +e 0enu/3 /i )15e222 &e*e61&i1 &1 ?u&u&3 nu<@i222 56une
asta, nu<i 1/1R222 (i0u* &3u &-u0 +e 51*)n 0u 0i&i&u* 4In+u-i*)-222 nu ,1 6u&e1 ni0i)+1&3222 53
1Pun43 6In3222 aici222
Nun4'iu* +in 0)1653 5e eH&in5e /i<i 0u6-in5e 5u.5i)1-1 +-e16&3 01 ) 4'e1-32 În 10e*1/i
&i(6, 1*une03 /i 03Au 0u 016u* En1in&e En&-<un n3(e&e +e A361+32 P*3(Inii Ei 0e-u-3 ne-,)/i
1e- /i, En 50'i(., 6-i(i-3 ) (In3 (1-e +e A361+3 6-3?)1532
Gen-J 5e -i+i03 1ne,)ie En 4enun0'i, &u/in+ /i Ene0In+u<5e, /i ,3Au 561&e*e *ui
"n+e-'i** +i563-In+ En 6e-e&e*e +e A361+3 56u*.e-1&32 F3-3 53 /&ie 0e ,1 56une, /&iin+ +)1- 03
e-1 u*&i(1 *ui )01Aie, 5&-i43B
T !i En0e-01& 53 &e 6i/i 6e 6e-iu@1 +e +in@i 1 +)(nu*ui R16e*)e7 /i, 0In+ n<1i -eu/i&, 1i
561-& 6*1&)u*K !i 561-& 6*1&)u* /i 1i ?u4i&K Aşa cum 6ugi şi acum, laş 6utut ce eşti0
În1in&e1 *ui, +e<1.i1 ,iAi.i* En nin5)1-e, O7en "n+e-'i** 5e )6-i2
4
Pen&-u ) 0*i63, -3(15e +)1- *)0u*ui 0u 561&e*e *1 Gen-J, 01-e, 5&In+ En 4enun0'i En
A361+3, 0u 161 En4'e@1&3 01-e i 5e 50u-4e1 6e ?1@1 En0in53, 4I?Ii1 15e(ene1 unui 0Iine2 Gen-J
e-1 0)n/&ien& En&-<un ?e* En 10e*1/i &i(6 5&-3in /i u-4en& 03 A4I-ie&u-1 +e 6e 6i0i)- En 01-e<i
0-e/&e1 .i-u5 En0e6u5e 53<* (3nIn0e2
În&-<un 5?I-/i&, "n+e-'i** 5e En&)1-5e 6e 03*0Iie /i ,eni En16)i *In43 e*2
T De un+e /&ii +e ?1(i*i1 R16e*)e7R Te*e61&i1 5e +i5i6e1A32 Nu 1i 0u( 63&-un+e 1&I&
+e 1+In02
T Ş&iu (u*&e, 56u5e Gen-J2 Se -i+i03 En 6i0i)1-e /i -3(15e 1/1, 4I?Iin+ /i &u/in+2
Fiin+03 e 1+In0 En?i6&3 En (ine2 Sun& +i?e-i&2 P-ie&enii (eu /i 0u (ine, 1( ?)5& 0u &)@ii
+i?e-i@i2 !( ?)5& 61&-u *1 nu(3-2 D)i 1u (u-i&2 Eu 5un& 1i0i2 !* 61&-u*e1222 D)(nu*e "n+e-'i**,
1* 61&-u*e1 e 6-).*e(1 6e 01-e ) 1,e@i2 Nu eu, nu )1(enii 6e 01-e<i @ine@i En 4-1P+ 51u 0ei 6e
01-e En03<i (1i 1+u0e@i, nu =-u6u* B*ue 51u )6e-1@iune1 I(6e-i1* V1**eJ 1 *ui %u-&A2 D)1- e*2
Gen-J -i+i03 +in u(e-i, ne+)-in+ 53 -)5&e1503 nu(e*e F +e N)ne5J ?u5e5e e* 0e* (1i
LM !0-)ni( 6en&-u Ve&e-1n5 )? F)-ei4n >1-5 8,e&e-1nii -3A.)1ie*)- +e5?3/u-1&e 6e ?-)n& 5&-3in
16-)6i1&Q Be1,e- /i Pe&e ?u5e5e-3 (inun1@i, En53 +)1- N)ne5J E* 6u&e1 En5)@i *1 ?ie01-e 4In+, *1
?ie01-e 01-&e, *1 ?ie01-e i+eeQ +)1- N)ne5J 1,e1 1.i*i&1&e1 +e<1 ,i51 6e *In43 *inii, En 10ee1/i
(35u-3 En 01-e ,e+e1 *ini12 În53 N)ne5J e-1 6ie-+u&, nu<i 1/1R Gen-J e-1 +e5&u* +e 5i4u- +e
15&12 M1i ?u5e5e 10)*), ) .u03@i03 +in N)ne5J (1i 6usese 0In+ n)-u* ,e56e-1* &-e0u5e 6e *In43
e*, +1-, 6In3 10u(, ,e0'iu* *ui 6-ie&en &-e.uie 53 ?i ?)5& +eP1 +e,)-1& +e ,iu2 P)1&e 03 ini(1
*ui En03 (1i .3&e1 /i 6)1&e 03 )0'ii *ui En03 (1i ,e+e1u, +1- ?iin@1 *3un&-i03 1 *ui N)ne5J e-1 *1
?e* +e ()1-&3 01 /i Pe&e /i Be1,2
T N)ne5J e 6-).*e(1 ,)15&-3, +)(nu*e "n+e-'i**2 =1-J N)ne5 +in B-))O*ine,
M15510'u5e&&52
T Şi %u-&A e ) 6-).*e(32
"n+e-'i** ,)-.i 6-e1 En0e& 01 53 ?ie 1uAi& 6e5&e @i63&u* ,In&u*ui, En53 Gen-J E* 1uAi &)&u/i
F E* 1uAi En 4In+2
"n+e-'i** 5e ui&3 En Pu-2 Gen-J Ei u-(3-i 6-i,i-e1 /i ,3Au 0I@i,1 .3-.1@i ?u4in+ En P)5u*
En0-)6e*ii +e .u*e,1-+ +in&-e 01(6e-e /i -u*)&e F ni(eni nu e-1 6-in 6-e1P(32 T)&u/i, En&-e141
A)n3 +in Pu-u* (141Ainu*ui /i 4-1P+u*ui e-1 *u(in1&3 ?3-3 (i*3 /i, En 6)?i+1 ,In&u*ui, 1uAe1
()&)1-e*e &u-1&e, 1uAe1 -34ne&u* .I*.Ii& 1* 4ene-1&)1-e*)- /i 1uAe1 )1(enii 5&-i4In+2 ;ine,1
+3+e1 )-+ine 6-in (e41?)n2 I(6-e5i1 4ene-1*3 e-1 5&-1nie, 01 /i 0In+ ei +)i 1- ?i ?)5& iA)*1@i +e
?u-&un3 En&-<un *)0 6*in +e ?1n&)(e2 O1(enii 01-e 1*e-41u 0'i1- arătau 1 ?1n&)(e, 0u(
163-e1u /i +i563-e1u 1/1 +in ,1*u-i*e +1n51n&e +e nin5)1-e2
T Nu 6u&e( 5&1 +e ,)-.3 1i0i, 56u5e "n+e-'i**2 !50u*&3<(3 /i nu (3 ?10e 53 -e6e& ni0i
(301- un 5in4u- 0u,In&, .3&-Ine2
În (in&e1 *ui Gen-J, un+e eHi5&1u 10u( 1&I& +e (u*&e in?)-(1@ii, En0I& 0e*e (1i (u*&e
5e 1(e5&e01u En&-<un ?e* +e &)01n3 in+i5&in0&3, un 4In+ +e<1* *ui O7en 5e -i+i03 +in&-<) +1&3
0*1- /i 5i(6*uB <ătrăne2 E cu.4ntul *ui2 Nu& mi .ine să cred că am 6olosit cu.4ntul *ui2
T !50u*&, 56u5e Gen-J2
5
Ş)6-)nu* 5e 1?*1 +e61-&e +e *)0u* +e +e&en@ie, 1&I& +e +e61-&e +e 4-1P+ 0I& 5e 6u&e1 /i,
+e/i 6e +in1?1-3 e-1 *1 ?e* +e 6u&e-ni0 *u(in1& 01 &)& -e5&u* 10e5&ei &1.e-e +e 0)n0en&-1-e
+i1,)*e/&i, 6e +in3un&-u e-1 En&une01& /i (i-)5e1 +u*0e 1 ?In ,e0'i2 Şi 1 1*&0e,1, 0e,1 6u@in
(1i 10-u2
P1&-u .3-.1@i /i ) ?e(eie 5&3&e1u -eAe(1@i 0u 561&e*e +e 6e-e&e*e /)6-)nu*ui2 E-1u 0u
&)@ii E(.-301@i En '1ine 6)-&)01*ii +e ,In3&)1-e /i</i &-e0e1u un P)in& +e *1 unu* *1 0e*3*1*&2
Ş)6-)nu* 1,e1 +)1- +)u3 ?e-e5&-e, un1 +3+e1 56-e @1-0u* +e 1ni(1*e, 0e1*1*&3 +3+e1 03&-e
41-+u* E(6-eP(ui&)- /i 03&-e 63+u-e1 +in 561&e*e *ui2 S&i0*1 e-1 (u-+1-3 /i *351 +)1- 6u@in 53
63&-un+3 En3un&-u +in *u(in1 ne(i*)153 1 .e0u-i*)- 0u 5)+iu2 În En&une0i(e, ?e@e*e
6-iA)nie-i*)- ?u(3&)-i +e i1-.3 63-e1u 0enu/ii, +eP1 ()1-&e2
T V-ei un ?u(R En&-e.3 0e* 0u P)in&<u*2 V)-.i 0u ) ,)0e ?)-@1&3, -e@inu&3, @inIn+ ?u(u*
En 6*3(Ini, En53 En&in5e P)in&<u* +e5&u* +e +1-ni02 E-1 un ()n5&-u +e @i41-3, ).5e-,3 Gen-J,
*un43 0I& ) panatela
L4
2
T Nu2 V-e1u +)1- 53 ie/i@i 0u &)@ii +e 1i0i2
Se ui&1-3 *1 e*, ?3-3 53 En@e*e1432 Fe(ei1 e-1 5)@i1 0e*ui 01-e 10u( @ine1 P)in&<u*2
B3-.1&u* +in 5&In41 e-1 0u(n1&u* ei2 ;ei*1*@i +)i e-1i +)1- 1*@i 61-&i0i61n@i *1 +i5&-10@ie2
T În&)1-0e@i<,3 *1 4-1P+, 56u5e Gen-J2
T Ni0i ,)-.3, 56u5e unu* +in&-e 0ei*1*@i .3-.1@i2 E 6-e1 (1-e En4'e5ui1*3 10)*)2 N)u3
ne 6*10e 53 ?i( (1i 0)()Ai2 Şi, 1,In+ En ,e+e-e 03 n)i 1( ?)5& 6-i(ii 1i0i, E@i 5u4e-eA 01,
+103 nu ,-ei 53 ?ii 5)0i1.i*, tu 53 ?ii 0e* 01-e 53222
T !( 6-i0e6u&, 56u5e Gen-J2 !/eA3 ) (In3 6e5&e &-i0)u* *e41& En Pu-u* 6i0i)-u*ui2
Bi-u52 Ei Ei 56un Ri6*eJ2 "nii +in&-e ,)i 5<1- 6u&e1 53<* 1,e@i222 0-e+ 03 &u<* 1i, ;'1-*e5222
!-3&3 56-e 1* 0in0i*e1 .3-.1&, 0'e* /i u(?*1& +in 01uA1 01n1+ienei2
T NuK 5&-i43 ;'1-*e5, En53 0ei*1*@i 5e En+e63-&1u +eP1 +e e*, 0e* 0u &-1.u0u* 01(.)4i1n
8nu(e*e *ui e-1 D1--en ;'i*e5 /i e-1 +in Ne7&)n, M15510'u5e&&59 1,In+ 4-iP3 53 nu</i 5016e
*u*e1u12
L4 P1n1&e*1 X @i41-3 *un43 /i 5u.@i-e 85629
T B1 +1, E* 1i, 56u5e Gen-J2 L1 4-eu2 L1 ?e* /i &u, M)n12 M)n1R Nu, M1-5'12 Te
0'e1(3 M1-5'12
T Nu<i 1+e,3-1&K 56u5e e12
Se -i+i03, 1635In+u<5e 0u 561&e*e +e 6e-e&e*e /)6-)nu*ui /i ui&In+u<5e *1 Gen-J 0u +)i
)0'i (1-i, En4-)Ai@i2 O0'i +e 0e-.2 În 0u-In+, &)@i 0e-.ii +e 1i0i ,)- (u-i /i, ) +1&3 0u ei, ,1
(u-i /i M1-5'12 Gen-J 56e-3 01 e1 53 nu<i 6)1&3 0i&i 4In+u* 10e5&12
T Sun& 0u-1&3, +)(nu*e, &)@i 0ei +e 1i0i 5un&e( 0u-1@i, (1i 6u@in tu0
Se ui&3 *1 5)@u* ei, 01-e nu e-1 (15i,, +1- e-1 (1i (1-e 01 Gen-J2 ;u &)@ii e-1u (1i (1-i
01 e*, +e ?16&2 Nu (1i En1*@i, 6)1&e, +1- (1i (15i,i2
T D3<* 1?1-3, D1-e2
T Sun& +)u3 ?e*u-i +e Ri6*eJ, 56u5e Gen-J, 6-)nun@In+ -i&)5 0ee1 0e e-1 +)1- )
.3nui1*3 6en&-u e*222 În53, 0u 0I& 5e 4In+e1 (1i (u*& *1 15&1, 0u 1&I& 0363&1 (1i (u*&3 *)4i032
Le 6u&e@i 56une Ri6*eJ P-i( /i Ri6*eJ Se0un+2 Sun& +e5&u* +e 5i4u- 03, +103 nu 1@i 6-i(i& )
+)A3 (1-e F 6-in 0e,1 0e<1@i (In01& 51u in'1*1& 51u 0e,1 0e<1 6-in5 ,i1@3 En&-<) -1n3 +e50'i53
F ,3 6u&e@i En53n3&)/i2 Î* 6u&e@i En,in4e2
!0u(, 5e ui&1u 0u &)@ii *1 e* 0u )0'ii 10ei1 (1-i +e 0e-., /i Gen-J 1,u un ()(en& +e
+i56e-1-e &-e03&)1-e2 De 0e n<1 6u&u& .ene?i0i1 +e<) 5inu0i+e-e ?-u()153 /i *ini/&i&3R
T Eu 1( Ri6*eJ P-i(, 56u5e e*2
De5?30u &-i0)u*2 Ni0i unu* +in&-e ei nu 1-un03 (1i (u*& +e<) 6-i,i-e ?u-&i,3 *1 -u6&u-1
+in Pe1n/ii 63&1@i 0u A361+3 1i *ui Gen-J, En53 e* 5e ui&3 in&en5, 6en&-u &)@i2 R1n1 6-)+u53 +e
5e(n1*iA1&)- 5e u(6*u5e +e .i-u52 "ne*e ?I/ii e-1u *un4i +e )6& 0en&i(e&-i, 0u ,I-?u-i*e
?*u&u-In+ 15e(ene1 un)- 1*4e 1&in5e +e<un ,1*2 Si(@e1 -3+30ini*e (1&e-iei 35&ei1 63&-unAIn+
neEn0e&1& +in 0e En 0e (1i 1+In0, (In0In+u<*, /i 56u(e4In+, /i 5I5Iin+2 În0e-0In+ 53
4In+e15032 !5&1 e-1 0e1 (1i u-I&3 61-&e F 9ncerca să g4ndească2
O1(enii (e-4e1u 10u( 56-e u/1 /)6-)nu*ui, i1- Gen-J 5e 1/&e6&1 5<) A.u4'e1503 1?1-3
+e<n+1&3 0e ,)- 5i(@i ) un+3 0u-1&3 +e 1e- -e0e2 În 50'i(., 5e )6-i-32
T D)(nu*e, ne 6)@i 1Pu&1R En&-e.3 M1-5'1 0u ) ,)0e 0)6i*3-e1503, &-e(u-1&32 D1--en,
5)@u* ei, E/i 6u5e .-1@u* En Pu-u* /)*+u-i*)- ei2
T Nu /&iu, 56u5e Gen-J2 P-).1.i* 03 nu222 +1- 0ine /&ie2 P*e01@i, 10u(2 V)i ie/i +e<1i0i
En&-<) Pu(3&1&e +e )-3, 6)1&e (1i 6u@in, En53 6-).1.i* 03 e (1i .ine 53 5&1@i En 4-1P+ 1*3&u-i +e
0ei*1*@i2
T De 0eR En&-e.3 D1--en ;'i*e5 +in Ne7&)n2
I1- Gen-J, 01-e 1,e1 +)1- u(.-1 unei i+ei F ni(i0 0e 53 1+u03 1 6*1n F 56u5eB
T Nu /&iu2 Pu- /i 5i(6*u 1/1 0-e+ 03 e (1i .ine2
O1(enii ie/i-3, *35In+u<* 6e Gen-J 5&36In 6e /)6-)n2
L
Su. ?e-e15&-1 01-e +3+e1 56-e 41-+u* E(6-eP(ui&)- 5e 1?*1 ) 036i@3 ,e0'e +e ?In2 D1--en
;'i*e5 /e+e1 6e e1 1&un0i 0In+ in&-15e Gen-J 8?iin+ 0e* 0u +-)4u*, ;'i*e5 E/i 1&-i.ui5e 0e* (1i
0)()+ *)09Q 10)*) 5e 1/eA3 10u( Gen-J2 S&3&u 0u (Iini*e 6e 4enun0'i, 5i(@in+u<5e +in&-<)
+1&3 5)(n)-)5, En 0iu+1 ,)0i*)- 0e<i (i/un1u 6-in (in&e /i 1 (In03-i(ii 1+In0i /i -1(i?i01&e
+in 6i0i)-u* 5&In4 8En0e6e1 53<i 0-e1503 /i<n 4u-3, 10)*) un+e</i 6ie-+u5e un +in&e92
Î* 1uAi 6e "n+e-'i** ,enin+ En1in&e 01 "n+e-'i** 53 ,)-.e1503, +e ?16&, +e 61-&e1
0e1*1*&3 1 4e1(u*uiQ 1uAi 16-)6ie-e1 (in@ii *ui2
T Sun& *1 1+36)5& +e ,In& /i 16-)16e 0)(6*e& En u(.-1 0*3+i-ii, 56u5e "n+e-'i**2
Fu(eA ) @i41-32 D103 ,ine 0ine,1, &u nu e/&i 10)*)2
T Bine2
T D103 (3 (in@i, 6*e0 /i n<) 53<(i (1i ,)-.e/&i ni0i)+1&3 En ,i1@1 &1 50u-&3, 0u ,)0e
&1-e 51u222 1*&?e*2
T Bine2
T ;u( 1i 50361& +e )1(enii +e 10)*) +in3un&-uR
T De 0eR F Gen-J 1- ?i 56u5 03 e 6-e1 ).)5i& 01 53 ?ie /i ne-,)5, +1- 5e 63-e1 03 nu 1/1
5&3&e1u *u0-u-i*e2 F ! ?)5& un ?e* +e &e5& E(6u@i&R
T Nu ?i 6-)5&2
T Le<1( 56u5 03 1( Ri6*eJ P-i(, 0ee1 0e<i 1+e,3-1&2 S<1u E(6-3/&i1& 0I& 1i 0*i6i2
Gen-J ?30u ) 61uA32 Şi &u<* 1i, nu<i 1/1R
T ;e &e ?10e 53 0-eAi 15&1R
Gen-J nu 5i(@i ni0i ) En0)-+1-e En ,)0e1 *ui "n<+e-'i** /i, 01 65i'i1&-u, e-1 ).i/nui& 53
-e0un)1503 5e(ne*e2 O-i0e 1*&0e,1 1- (1i ?i 6u&u& ?i "n+e-'i**, Gen-J 1,e1 ) .3nui1*3 03 e-1
&)&u/i un )( 0u ) (in&e eH&-e( +e *u0i+3, i1- 35&1 e-1 un 615 En +i-e0@i1 6)&-i,i&32 %e l4ngă
asta, 4In+i e*, nu& l poate răni să 9n1eleagă că nu are nimic de pierdut cu ade.ărat2
T Ţi<1 0-e50u& En Pu-u* un4'ii*)-, nu<i 1/1R Şi 6u@in En&-<) u-e0'e2
T I<1i +1 +e 0e15u* ()-@ii 6e 0ei +in Ve415, 1(i0e2
Gen-J ,3Au (In1 *ui "n+e-'i** -i+i0In+u<5e, @inIn+ ) @i41-3 En&-e +)u3 +e4e&e
En(3nu/1&e2 B3nui1 03 ,In&u* ,1 5?I-/i ?u(In+ 0e1 (1i (1-e 61-&e 1 10e*ei @i43-i2
T Iei Ri6*eJ P-i( +i-e0& +e *1 5u-532 Sun& +e5&u* +e 5i4u- 03 Ri6*eJ Se0un+ 5e i1
1&in4In+ 0e,1 6e 01-e +eP1 0-e50 ?un4ii F un 0)610, (u/0'i, 0e-.i 51u 036-i)1-e, ) 1*&3
6e-5)1n32 Iei 15&1 1/1 0u( &e<1i u-Ai012 !5&e1 nu 5un& *u0-u-i 6e 01-e 6e-5)n1*u* ,)5&-u
(e+i01* 53 nu *e /&ie2 Din 0I&e<(i +1u 5e1(1, +e *1 ei 1( *u1& in?)-(1@ii*e2 ;16u* (i<e 01 )
1n&en3 61-1.)*i03 0e 016&e1A3 &)1&e un+e*e, ?3-3 53 .*)0'eAe ni(i02 Nu(3&1&e +in 10e5&e
*u0-u-i nu /&iu +e un+e 6-),in /i ni0i nu 0)n&e1A32 !0u(, 150u*&3 0e,1 0e (e+i0ii ,)/&-i nu
/&iu2 ;enu/iii nu(e50 eH0-e50en@1 -)/ie&i03 !irus, un 0u,In& 01-e En5e1(n3 (1&e-i1 ,ie@ii$2
În une*e 0i-0u(5&1n@e, ,e-5iune1 6-i(3 1 .i-u5u*ui 6)1&e 4ene-1 i(6*1n&u-i2
T Ne,35&ui0i*e +e 0301&, ,-ei 53 56ui2
T Ne,35&ui0i +e 0301&, 15&1<i .un32 Î(i 6*10e2 I1u n1/&e-e +in .i-u5, 16)i 5e -e6-)+u0
+e6unIn+ )u32 Se En(u*@e50, +e6un (1i (u*&e )u3, 5e En(u*@e50 +in n)u2 O-i0u(, 1/1 1-
&-e.ui 53 5e En&I(6*e2 !i0i, 0e*e (1i (u*&e +in&-e )u3 ()-2 G1.1- nu 1( +103 e +in 01uA1
,-e(ii -e0i, 1 1&()5?e-ei 51u +in&-<) 1*&3 01uA32 În53, En (e+iu* n)5&-u +e ,i1@3, "n+e-'i**,
&)&u* 5e -e+u0e *1 .i-u52 !*&0e,1 01-e 53 ?un0@i)neAe nu 1u2
T M1&e-i1 ,ie@ii2
T Î'E, +1- 150u*&3B 0enu/iii 1u (1-i 6-).*e(e 1i0i, 0ee1 0e eH6*i03 /i +e 0e 1u 1/&e6&1&
1&I& +e (u*& F ) Pu(3&1&e +e 5e0)* F En1in&e 53 &-e103 *1 10@iune2 Ne,35&ui0i*e, +e 6i*+32 !-
&-e.ui 53 ?ie 51<6-)?i&e222 /&ii 0e En5e1(n3 15&1R
T Gen-J222 1/1 &e 0'e1(3, 0)-e0&R Gen-JR222 Gen-J, 0e<(i 56ui &u 10u( 1-e ,-e)
4-eu&1&e En En@e*e4e-e1 5i&u1@iei n)15&-e 10-u222
T !-e ) 4-eu&1&e enormă En En@e*e4e-e1 5i&u1@iei n)15&-e 10&u1*e2 Şi, +)1- +103 nu<@i
+)-e/&i 53 +e@ii ) (1-e 61-&e +in -e56)n51.i*i&1&e1 +i561-i@iei ,ie@ii +e 6e N1,e&1 S61@i1*3
P3(In& F 0u eH0e6@i1 unei ineH&-i01.i*e 6*1n&e 143@3&)1-e OuAu in&e-5&e*1-e, +e5i4u- F &e
5?3&uie50 53 &10i /i 53 150u*@i2
O 61uA32 !6)iB
T Te 150u*&2
T S16-)?i&e*e 5un& 61-1Ai@i .eni4ni2 T-3ie50 En in&e5&ine*e n)15&-e /i En4'i@i( (e-eu
1*&e*e ) +1&3 0u une*e 6-)+u5e *10&1&e2 O +1&3 0u *16&e*e +u*0e 6e 01-e E* .e(, +e eHe(6*u, 51u
) +1&3 0u i1u-&u*2 Le )?e-i( 4In43nii*)- un *)0 un+e 53 &-3i1503 /i e*e ne +1u 0e,1 +-e6&
-356*1&32 În 01Au* .10&e-ii*)- *10&i0e, ) +i4e5&ie E(.un3&3@i&32 Ne,35&ui0i*e, En 0)n+i@ii n)-(1*e
F n)-(1*e En&-<) 1*&3 *u(e, .3nuie50, un+e -e*1@i1 +in&-e )-41ni5(e*e ,ii /i (e+iu* +e ,i1@3
+i?e-3 En&-<un ?e* 6e 01-e ni0i nu En0e-0 53 (i<* En0'i6ui F 0-e50 6In3 *1 ni/&e +i(en5iuni nu
(1i (1-i +e0I& 03u/u* unei *in4u-i@e 6en&-u 0e1i2 ;-e+ 03, En 01Au* ?e(e*e*)-, 6)& 1ni'i*1
5i5&e(u* -e6-)+u03&)-, +1- nu )()1-32 Nu En ()+ n)-(1*2 Pu- /i 5i(6*u &-3ie50 En in&e5&ine2
!5&1 1- &-e.ui 53 ?ie -e*1@i12 D)1- 03 e*e ne (1i /i &-1n5?)-(3 En ni/&e &e*e,iA)1-e2 N)i 5un&e(,
15&?e*, 6)5&u* O(u*e@u* ;enu/iu TV2
T I1- &u /&ii &)1&e 15&e1 6en&-u 03 &-3ie/&e un1 En &ineR Nu 5e 5i(@i ni0i u-(3 +e -e6u*5ie
En ,)0e1 *ui "n+e-'i**, En53 Gen-J ) 5i(@i 0u 0*1-i&1&e 6u*5In+ 01 un &en&10u* En (in&e1
.3-.1&u*ui2 T-3ie/&e En &ine un1 +in&-e 10e*e, +e50'i+<En0'i+ 4'i*i(e*e*e, ne,35&ui0i n)-(1*eR
T Nu2
"el pu1in, 4In+i e*, aşa cred2
T !&un0i +e un+e /&ii *u0-u-i*e 6e 01-e *e /&iiR Le in,en&eAi 6)1&e 6e (35u-3 0e
,)-.e/&iR În0e-0i 0u(,1 53<@i +).In+e/&i un .i*e& +e ie/i-e +e 1i0iR
T De un+e /&iu e *u0-u* 0e* (1i *i65i& +e i(6)-&1n@3, O7en, +1- &u /&ii 03 nu (in&2 Î(i
6)@i 0i&i 4In+u-i*e2
T Ş&iu 03 &u cre-i 03 nu (in@i2 L1 0I&3 6u&e-e +e 0i&i& 4In+u-i 53 (3 (1i 1/&e6&R
T Nu /&iu2 L1 (1i (u*&3, 6-).1.i*, +103 5e -356In+e/&e .i-u5u*, +1- nu ,ei 1Pun4e *1
6u&e-e1 (e12
T Fiin+03 &u e/&i +i?e-i&2
S0e6&i0i5(Q 1&I& En ,)0e1, 0I& /i En 4In+u-i*e *ui "n+e-'i**2
T !(i0e, '1.1- n<1( 1,u& 0I& 5un& +e +i?e-i& 6In3 15&3Ai2 D1- 53 *353( 15&1 +e<) 61-&e
6en&-u ()(en&2 !0u(, ,-e1u +)1- 53 En@e*e4i 03 0enu/iii 1u in&-1& 1i0i En&-<) )1*3 (1-e 0u
0301&2 Pen&-u 6-i(1 +1&3 6)1&e En i5&)-i1 *)-, 5e ,3+ 1n41P1@i En&-<) *u6&3 6en&-u 0)n&-)*2 M1i
En&Ii, 6en&-u 03, in&-In+ En3un&-u* )1(eni*)-, ne,35&ui0i*e nu +e,in 516-)?i&e, 0i 61-1Ai@i
,i)*en@i2 Nu 5e (1i )6-e50 +in (In01& /i nu 5e (1i )6-e50 +in crescut2 Sun& un 01n0e-, "n<
+e-'i**2
!6)i, .i-u5u*2 Se +eA,)*&3 .ine En 1*&e *u(i, +1- ?)1-&e 5*1. *1 n)i, 0e* 6u@in 6In3 10u(2
O1(enii +e /&iin@3 /i eH6e-@ii (e+i01*i 01-e 5u6-1,e4'e1A3 10e5& -)+e) 0-e+ 03 ?-i4u* Ei
En0e&ine/&e 0-e/&e-e1, +1- eu nu 0-e+ 03 15&1 e, 51u nu e 15&1 0'i1- &)&u*2 Nu 5un& 5i4u-, 6en&-u
03 ei nu /&iu, +1-222
T O1u, )1u2 Se ,3Au 6en&-u 50u-&3 ,-e(e ) ?*103-3 -)&un+3 1&un0i 0In+ "n+e-'i** E/i
16-in5e 1*&3 @i41-3 6e 01-e 5<) ?u(eAe &)& ,In&u*2 Nu &e -e?e-i *1 &i6ii +in 0)-6u* (e+i01*, nu<i
1/1R
T Nu2
T ;-eAi 03 1i ) *e43&u-3 0u )(u*e@ii 0enu/ii2 O *e43&u-3 &e*e61&i032
T !/1 0-e+222 0u unu* +in&-e ei2 P-in&-<un in&e-(e+i1-2
T N)ne5J 35&1 +e 01-e (i<1i ,)-.i&R
T O7en, nu /&iu2 Nu 0u 5i4u-1n@32 I+ee1 e 03 pierd meciul2 Eu, &u, 0ei 01-e 1u ?)5& 0u
&ine *1 B*ue B)J 15&3Ai, 5<1- 6u&e1 53 nu (1i 1Pun4e( 53 53-.3&)-i( ;-30iunu*2 N<) 53 &e (in&
En 6-i,in@1 15&12 N)i 1( 6-i(i& +)Ae (1-i, 0)n0en&-1&e2 D1-222
T L<1( *u1& /i eu, 5i4u-, 56u5e "n+e-'i**2 Şi E+71-+5 F 1 163-u& 6e e* 01 6-in (14ie2
T D1-, 0'i1- +103 &e i1 0u &)&u* En 5&36Ini-e, nu 0-e+ 03<* 6)@i E(6-3/&i1 6-e1 (u*&2 Nu e
chiar at4t de contagios2 Sun& 0I@i,1 )1(eni En 4-1P+ 01-e nu<* ,)- *u1 ni0i)+1&3, in+i?e-en&
6-in&-e 0I& +e (u*&e 6e-5)1ne in?e0&1&e 0u .i-u5 5&1u2 I1- 0ei 01-e<* 6-in+, &)&u/i, 15e(ene1
unei -30e*i, ?10 Bi-u5 Se0un+222 51u Ri6*eJ, +103<@i 6*10e (1i (u*& nu(e*e 35&12
T S3 -3(Ine( *1 .i-u52
T Bine2 S<1- putea 53<* 6)1&3 +1 1*&)- 0I@i,1 )1(eni, 01-e ,)- 1,e1 ) ,e-5iune ?)1-&e
5*1.3, 6e 01-e 1( 6u&e1<) nu(i Bi-u5 T-ei2 S<1- 6u&e1 01 /i +e 1i0i 53 6)1&3 ?i +1& (1i +e61-&e,
En53 0-e+ 03 ) +1&3 1Pun5 *1 Bi-u5 P1&-u 1i 1,e1 ne,)ie +e<un (i0-)50)6 51u +e un &e5&
51n4,in 01 53<* +e&e0&eAi2 !6)i +i561-e2
!0u( u-(e1A3 -eAu(1&u*, 1/1 03 ?ii 1&en&2
Pun0&u* unu2 ;enu/iii F 6-).1.i* ni(i0 (1i (u*& +e0I& ni/&e 5i5&e(e +e i(6*e(en&1-e 1
.i-u5u*ui F 1u (u-i& +eP12 ;ei 6e 01-e nu i<1 u0i5 (e+iu* En0)nPu-3&)-, 1/1 0u(, En&-<un 5?I-/i&,
(i0-).ii 1u )()-I& (1-@ienii En Ră-!oiul lumilor, 1u ?)5& 56u*.e-1@i +e 1-(e*e ,)15&-e2 T)@i
0u eH0e6@i1 unui1, 1+i03, 0e* +e *1 01-e F (+1, 1/1 &-e.uie 53 ?ie F 1( *u1& eu in?)-(1@ii*e
15&e12 De/i nu (1i eHi5&3 ni0i e* En ?)-(1 *ui ?iAi032
Pun0&u* +)i2 Ne,35&ui0i*e nu</i En+e6*ine50 (eni-e12 !5e(ene1 &u&u-)- 01n0e-e*)-, 5e
1u&)+e,)<-e1A3 En 0e*e +in u-(32 Ne,35&ui0i*e 01-e 50163 +in in&e5&inu* 5u.@i-e 51u +in 0e*
4-)5 ()- -e6e+e En (e+iu* En0)nPu-3&)-, (e+iu 6e 01-e<* 435e50 )5&i*2
Pun0&u* &-ei2 Ni0i .i-u5u* nu</i En+e6*ine/&e (eni-e1, nu ?)1-&e .ine, +1-, +103 i 5<1-
)?e-i ) )01Aie, &i(6 53 5e 150un+3 /i 53 0-e1503, 1- 6u&e1 5u?e-i (u&1@ii2 !- En,3@1 53 5e
in&e4-eAe2 P)1&e 53 0)n+u032
T O 53<* /&e-4e( +e 6e ?1@1 63(In&u*ui, 56u5e "n+e-'i**2 O 53 &-1n5?)-(3( En&-e141
-e4iune Ne??e-5)n En&-<) 0i01&-i0e 01u&e-iA1&32
Lui Gen-J Ei ,eni 53 5&-i4e +e ?-u5&-1-e /i 6-).1.i* 03 ) 61-&e +in 10e15&3 6)-ni-e -3A.3&u
6In3 *1 "n+e-'i**2 Se 1uAi un .u?ne& 0In+ "n+e-'i** &-e53-i, *),in+ 6e-e&e*e /u.-e+ 1*
/)6-)nu*ui 0u 561&e*e2
T Nu 0)n&e1A3 0e ?10e@i ,)i 1i0i, 56u5e Gen-J2 O1(enii 6e 01-e<i 1,e@i 1i0i nu 6)&
E(6-3/&i1 .i-u5u*, i1- .i-u5u* nu 5e 6)1&e E(6-3/&i1 5in4u-2 D103 )1(enii 3/&i1 /i<1- +e()n&1
0)-&u-i*e /i 1- 6*e01 0'i1- 10u(, (e+iu* En0)nPu-3&)- /i<1- 6u&e1 6u-&1 5in4u- +e 4-iP3 /i 1-
e*i(in1 10e15&3 .1A10)nie 01 6e<) e0u1@ie ne+)-i&32 ;-e+ 03 0enu/iii 1u 1&e-iA1& En ?e*u* 10e5&1
6en&-u 03 nu *e ,ene1 +-10u*ui 53 0-e1+3 03 1/1 0e,1 e 6)5i.i*2 ;-e+ 03 1 ?)5& ) (i5iune
5inu0i41/3 1,In+ *1 0)n+u0e-e ) ,e-5iune 0enu/ie 1 *uS D)(S %u-&A 1* &3u2 Pu- /i 5i(6*u nu
6)& En@e*e4e 03 1u -1&1&2 În&)&+e1un1 0I/&i43($, 4In+e50 ei2
T De un+e /&ii222
T !6)i, En u*&i(u* (inu&, "n+e-'i** F 6)1&e En u*&i(1 secundă E unu* +in&-e ei 1 435i&
un )( 01-e e-1 0iu+1& +e +i?e-i& +e &)@i 0ei*1*@i 0u 01-e 0enu/iii, ne,35&ui0i*e /i .i-u5u* 1u 1,u&
0)n&10&2 E* e M1-J Ti?)i+1 ,)15&-32 Şi 1 ie/i& +eP1 +in A)n1 +e 01-1n&in3, ?30In+ inu&i*e &)1&e
e?)-&u-i*e ,)15&-e +e 1i0i2
T =1-J N)ne52
T N)ne5J, 0)-e0&2
T ;e<* ?10e +i?e-i&R
In+i?e-en& +e 0I& +e 6u@in E/i +)-e1 53 (e1-43 En 10e15&3 +i-e0@ie, Gen-J E/i +3+u 5e1(1
03 &-e.uie 53<i )?e-e 0e,1 *ui "n+e-'i**2
T E* /i 0u (ine /i 0u 0ei*1*@i +)i 6-ie&eni F 0ei 01-e 1u (u-i& F 1( 0un)50u& 0In+,1 6e
0ine,1 01-e e-1 6oarte +i?e-i&2 "n &e*e61& 6-in n1&u-1 51, ?3-3 1Pu&)- +in 61-&e1 .i-u5u*ui2 E*
ne<1 ?30u& 0e,12 D103 *<1( ?i En&I*ni& 0In+ 1( ?i ?)5& 0u 6u@in (1i (1-i, nu 0-e+ 03 ne<1- (1i
?i 6u&u& ?10e 1/1 0e,1, En53 *<1( En&I