You are on page 1of 6

Linku pr qasje implicite

bra t matematiks s prgjithshme\Fjalor dhe enciklopedi\73217784-Dictionary-of-Mathematics-Terms-Barron-s-Professional-Guides.pdf

EKTRONIKE\Libra t fiziks s prgjithshme\Libra t brendit botror\Libra me teori t fiziks\30776031-Fizika-Formule.pdf

KTRONIKE\Libra t matematiks s prgjithshme\Seria e skriptave MEMO me prmbledhje formulash\Memo Matematika 1.pdf

NIKE\Libra t matematiks s prgjithshme\Seria e skriptave MEMO me prmbledhje formulash\27050313-Matematicke-tablice.pdf t fiziks s prgjithshme\Libra t brendit botror\Libra me teori t fiziks\26118709-Fizika-Memo-tablice-za-osnovnu-i-srednju-kolu.pdf

fiziks s prgjithshme\Libra t brendit botror\Libra me teori t fiziks\17148947-dictionary-of-pure-and-applied-physics-dipak-basu.pdf

NIKE\Libra t fiziks s prgjithshme\Libra t brendit botror\Libra me teori t fiziks\Dictionary-of-Physics-Science-Dictionary.pdf /

ziks s prgjithshme\Libra t brendit botror\Libra me teori t fiziks\Serway7thSolutions\Physics.for.Scientists.and.Engineers.7E.Serway.Jewett.pdf

KE\Libra t fiziks s prgjithshme\Libra t brendit botror\Libra me teori t fiziks\Halliday 9th edition\Halliday 9th edition libri.pdf

Libra t fiziks s prgjithshme\Libra t brendit botror\Libra me teori t fiziks\Tipler_Mosca_Physics_Scientists_Engineers_6th_txtbk.pdf

ONIKE\Libra t fiziks s prgjithshme\Libra t brendit botror\Libra me teori t fiziks\Serway - Physics for Scientists, 8th Ed.pdf

Skedari i librave nga lnd universitare\Fizika II , Elektriciteti dhe magnetizmi\Figura t fotografuara me telefon

LITERATURA DHE QASJA DIREKTE N T N LNDN Fizika II - Elektriciteti dhe magnetizmi - pjesa teorike Emri i librit n konsiderat Dictionary of Mathematics Terms Profesional Guide Fizika Memo tablice za Fakultet Memo Matematike 1 Matematike Formule Dragoslav Herceg Fizika Memo tablice za osnovnu i srednju kolu Dictionary of Pure and Applied Physics by Dipak K.Basu The Facts On File Dictionary of Physics Fletore e ligjeratave nga pjesa teorike Fizika II - Elektriciteti dhe magnetizmi ,Fehmi Gashi Kursi i fiziks 2 - Elektriciteti , elektromagnetizmi , optika Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics 7th (book) Fundamentals of Physics Halliday & Resnick 9th (book) Physics For Scientists and Engineers 6th (book) Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics 8th (book) Figura t fotografuara me telefon Fq.prb Fq.zgj

mi - pjesa teorike Fq.prb&zgj F.kons Tema - Kapitulli Kapitulli

114 175 785 708 860 804

Qarqet e degzuara t rryms elektrike rregulla e Kirhofit

VII 23

Qarqet e rryms s vazhduar Kirchhoffs Rules Potential Methode Kirchhoffs Rules Kirchhoffs Rules

Tematika me nevoj pr prqasje matematikore

Determinanta

Linku

fq

Emri i literaturs

E\Libra t matematiks s prgjithshme\Libra 719 t Precalculus\JohnJohn.W.Coburn W. Coburn , Precalculus.pdf - Precalculus

shme\Libra t Algjebrs\110700046-College-Algebra-Graphs-and-Models-J-Coburn-J-Herdlick-McGraw-Hill-2012-WW.pdf 591 College Algebra - John.W.C

\Prmbledhje detyrash t zgjidhura 46 n gjuh shqipe\196989691-Permbledhje-Detyrash-Nga-Matematika-Per-Studentet-e-Kimise.pdf Prmbledhje detyrash t zgjidhura pr studentt e Kimis

Tema Sistemi i ekuacioneve dhe inekuacioneve Linear system in three variable Sistemi i ekuacioneve lineare