You are on page 1of 9

Mara se Rate

teen Toordery I

Bring dan ook die Duya-steen in jou woning want hy weerstaan toordery, ja inderdaad is hy ook effektief teen golery

Enmerkar & Ensugirana


Wise Woman Saburu said to him: "Sorcerer, you do have magical powers, but where is your sense? How on earth could you think of going to do sorcery at Ere, which is the city of Nisaba, a city whose destiny was decreed by An and Enlil, the primeval city, the beloved city of Ninlil?"

Umma saburru gumonadde: Mama, nammatsu egal; dimmatsu miya? Anaginnam ereki iri nisabae iriki namtarra An Enlilla iriki ul iriki a Ninlilla nammamaakde agin im daenne enmamae monnanib gigi?

Inleiding

n Kort oorsig uit die werke van Mara om toordery of projeksie van kwaadwillige gedagtes teen te werk deur middel van medisinale plante, minerale/edelstene en beeldjies wat tesame met plantmateriaal en woordformules in kruike/flesse geplaas en begrawe word. In die meeste gevalle het Mara dit steeds teen die wilde mense van die Zagros en hul afstammelinge. In die 3de millennium voor die huidige era waarin Mara haar werke gelewer het, het daar reeds honderde indien nie duisende jare kontak tussen die inwoners van Mesopotami en omstreke plaasgevind. Onder di kontak was daar ook slawerny; met ander woorde Mesopotamiese vorste het slawe ingevoer wanneer hulle suksesvolle strooptogte of veldtogte teen naburige nasies uitgevoer het. Noodwendig was daar ook slawe uit die Zagros wat in die tweede generasie as vrymense of betaalde dienaars onder die mense van Sumer & Akkad gewoon het. Met haar skerpe arendsblik en striemende vooroordele het Mara hoofsaaklik diesulkes as die wortel van die kwaad van towerny beskou hoewel daar ook ander skuldiges was wat nie hier ter sake is nie.

RtT 7: 19/20 Luister aandagtig! Bring dan ook die Duya-steen in jou woning want hy weerstaan toordery, ja inderdaad is hy ook effektief teen golery. Die blou en die groen en die helder stene verwar voorwaar die vervloeking. Inderdaad hef die naduya, naime en die natsagin die skild en die spies op teen die verwensing.

RtT 12: 3/4 Die dwaalgees, die spook en die skim gooi wye draaie om die blou en die groen en die nanirbardil stene. Alle kwaadwillige wesens is versigtig daarvoor, ook die gilgees en die demoon en die onnutsige natuurgees. Versier dus jou huis en jou tuin met lapis lazuli, malagiet en (kwarts?).

Duya Malagiet/Smaragd ime Malagiet/Smaragd Tsagin Lapis Lazuli Nirbardil Kwarts, heel waarskynlik

RtT 7: 5/6 Mntser se blomme steek soos lemme teen die bose, ja voorwaar soos skerp messe teen die kwaadwilligheid van gedagtes en van geeste. Sy sade en sy sap is effektief teen die dwaalgeeste en alle skadelike wesens en sy wortel weerstaan die towerspreuk. Versier dus jou tuin en die grense van jou landerye met mntser ter beskerming.

RtT 8: 7/8 In jou tuin naby jou voordeur moet jy voorwaar ebil plant. Jy moet hom versorg, jy moet beslis na sy welstand omsien sodat hy toegeneentheid teenoor jou ontwikkel. Jy mag hom onder geen omstandighede verwaarloos; nee, jy moet hom vertroetel met water en bemesting. Dan sal hy jou teen verskriklike gevare beskerm.

Mntser Liquorice (Soethout) ebil Alruin (Mandrake)


4

RtT 8: 3 7 Hy verjaag die vampier, die lewende dooie en die gedrog wat die towenaar uit die kuil teen jou oproep. n Beskermer is die beeldjie van die hond voorwaar, of dit nou uit goud gesnee of uit klei gebak is. Kerf of stempel op die beeldjie: MOENIE EERS BLAF NIE - BYT!!! Plaas dan die beeldjie onder jou vuurherd of begrawe dit in jou tuin of messel dit in die muur van jou huis. Voorwaar weerstaan jy so die toordery van die heksemeesters uit die Zagros - hulle is met boosheid besmet van die baarmoeder tot die graf.

RtT 11: 6 - 9 Wanneer die plaag en die pes jou tref, ja, ook wanneer slegte geluk jou teister, moet jy n beeld van n hond maak. Jy mag hom ook koop. Voorwaar moet jy hom n naam gee want hy is die verjager van die sluiper en die gryper en die teisteraar. Noem hom Wagter of Kryger of Oorwinnaar. Alvorens jy hom begrawe, moet jy die krag van die duya-, nirbardil- of die marhua- of die tsagin-steen aan hom oordra, dan is hy sterker. Plaas inderdaad ook die eienskappe van die mntser- of die ebil- of die iinig- of die agkal-plant in hom, dan is hy onoorwinlik, dan sal hy ook die magtigste demone verdryf.
5

Die Geestesbesweringe van Mara 3: 1 - 12


Luister aandagtig na my woorde en voer my instruksies noukeurig uit. Neem die beeldjie van die hond en gee hom sy naam voordat jy hom in n erdekruik of n metaalfles of n kissie plaas. Voorwaar sal dit ook voordelig wees om sy naam op n klein kleitablet saam met hom daarin te plaas.

Op die middag neem jy die wortel van die ebil, die blomme of sade van die mntser of die blare van die iinig of die agkal en jy voeg dit daarby.

Teen sonsondergang voeg jy die tsagin-, duya-, nirbardil- of die marua-steen in die houer. n Gesnede steen of n onverwerkte steen mag jy daarin plaas.

So moet hulle dan n hele nag saam deurbring: die hond, die plant en die steen.

Teen sonsopkoms moet jy bad by die samevloeiing van twee kanale of in die Burradonof die Iddigenrivier, in vloeiende water. Van kop tot tone moet jy jou reinig. So gelouter, haal jy die steen uit die houer en steek dit enige plek in jou huis weg waar dit nie gesien en gesteel sal word nie. In die plek van die steen plaas jy n klossie van jou hare wat jy afsny noudat dit skoon is nadat jy jou in lopende water gereinig het. Dan sen jy die hond voordat jy die fles of die kruik met n deksel of n prop toemaak en dit met harpuis of gom of gips-aarde versel.

Voorwaar, daardie selfde dag nog, voor sonsondergang, moet jy die kruik of die fles in die grond gegrawe. Dit sal die beste wees as jy dit tussen jou woning en jou landerye begrawe. En wanneer jy dit op die bodem van die skuilplek geplaas het, moet jy dit weer sen voordat jy dit met grond bedek.

Gee tog aandag en gehoorsaam my instruksies! Net n familielid of n hegte vriend of n betroubare dienaar mag by jou wees wanneer jy die houer begrawe. Voorwaar moet die familielid of hegte vriend of betroubare dienaar gesond van gees wees. Sela en sela.

BRONNE
Voorbladfoto: Pierre Knobel
http://enenuru.net/ http://enenuru.proboards.com/ Condensed list of Mesopotamian resources http://enenuru.proboards.com/thread/428/condensed-list-mesopotamian-resources Electronic Text Corpus of Sumerian Literature (ETCSL) http://etcsl.orinst.ox.ac.uk/
http://arthistoryworlds.org/every-day-things-3/ http://galmartu.perso.sfr.fr/roleplay/lorebooks/kibratarbai_east.php http://merlin.wikia.com/wiki/Mandrake_Root http://wisdomlib.org/mesopotamian/book/myths-and-legends-of-babylonia-and-assyria/d/doc7170.html www.angelfire.com/tx/tintirbabylon/GLOSSARY.html www.christies.com/lotfinder/ancient-art-antiquities/a-sumerian-lapis-lazuli-cylinder-seal-early-5478179-details.aspx www.christies.com/lotfinder/ancient-art-antiquities/an-elamite-gold-dog-amulet-circa-late-5609436-details.aspx www.crumiller.com/antiquities/antiquities_pages/SumerianShellAmulets_2800BC.htm www.heliosgallery.com/noframes/wasian/descriptions/35.php www.horizonherbs.com/product.asp?specific=2931 www.invaluable.com/catalog/ www.jrbooksonline.com/pob/pob_ch18.html http://www.wikipedia.org/