You are on page 1of 61

MISI SEKOLAH

MENINGKATKAN KUALITI PENGURUSAN MENINGKATKAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAGI SEMUA MATAPELAJARAN. MENINGKATKAN PRESTASI MURID.

VISI SEKOLAH
SJKT LADANG SUNGAI BOGAK NOMBOR 1 DALAM DAERAH KERIAN

PERSEKITARAN SEKOLAH

BANGUNAN UTAMA SEKOLAH

BANGUNAN SEKOLAH

PADANG SEKOLAH

BILIK DARJAH

KANTIN SEKOLAH

PUSAT SUMBER SEKOLAH

MAKLUMAT SEKOLAH

Nama dan Alamat Sekolah Gred Sekolah Kod Sekoah Lokasi Sekolah Status Sekolah Nama Guru Besar Nombor Tel/Faks Sekolah Alamat email Tahun penubuhan Pemilik Tanah Sekolah

: SJK(T) LADANG SUNGAI BOGAK, 34300 BAGAN SERAI,PERAK. : SKM B : ABD3064 : Luar Bandar : Sekolah Bantuan Modal : Chandarasekaran a/l Kailasam : 05-7216749 : lsbogak@gmail.com : 1937 : Ladang Sungai Bogak

SJK(T) Ladang Sungai Bogak terletak di kawasan luar bandar. Sekolah Gred B (SKM). Sekolah bantuan modal. Sekolah ini terdiri daripada 5 orang guru termasuk Guru Besar , seorang kakitangan kerajaan dan 2 orang pekerja swasta. Seramai 5 orang murid belajar di sekolah ini.

Ibu bapa murid-murid bekerja sebagai buruh kasar. Murid-murid yang tinggal di Ladang Sungai Bogak berbasikal ke sekolah. Murid-murid yang tinggal di Ladang Sungai Kerian datang ke sekolah dengan motosikal.

ORGANISASI SEKOLAH 2013


Guru Besar : EN.T.K.CHANDARASEKARAN GK PENTADBIRAN : PN.M.ELANJOTHI GK HEM : CIK R.YOGESWARY GK KOKURIKULUM : EN.I.CHARLES GURU DATA : EN.MOHD SHUKRI GURU PERPUSTAKAAN : CIK R.YOGESWARY STAF SOKONGAN : EN.MOHD KAMAL

ENDROLMENT MURID 2013


TAHUN 1 2 3 4 5 6 JUMLAH LELAKI 1 0 1 0 0 1 3 PEREMPUAN 0 0 1 0 1 0 2 JUMLAH 1 0 2 0 1 1 5

ANALISIS LULUS KESELURUHAN TAHUN 2007 2011 & SASARAN 2013


Tahun (BIL CALON) Peratus (BIL) % 7A (BIL) 2007 (10) 30.0 (3) 2008 (9) 33.3 (3) 2009 (6) 33.3 (2) 2010 (6) 0.0 ( ) 2011 (5) 100.0 (5) 2013 (1) 100.0 (1) -

% LULUS, % LULUS, 2011, 2013, 100 100

2007

2008 2010 2013

% LULUS, % LULUS, 2008, 2009, % LULUS, 2007, 33.3 33.3 30

2009 2011

% LULUS, 2010, 0

ANALISIS PENCAPAIAN BAHASA MELAYU PEMAHAMAN TAHUN 2007 2011 & SASARAN 2013
Tahun (BIL CALON) Peratus (BIL) % A (BIL) 2007 (10) 30 (3) 2008 (9) 44.4 (4) 11.1 (1) 2009 (6) 33.3 (2) 2010 (6) 33.3 (2) 16.7 (1) 2011 (5) 100.0 (5) 20.0 (1) 2013 (1) 100.0 (1) 100.0 (1)

% LULUS, % 2011, LULUS, % A, 100 2013, 100

% LULUS, 2008, 44.4 % LULUS, % 2009, LULUS, 2010, 33.3 33.3 % LULUS, 2007, 30 % A, 2011, 20 % A, 2010, 16.7

% LULUS

%A

% A, 2008, 11.1 % A, 2007, 0

% A, 2009, 0

ANALISIS PENCAPAIAN BAHASA MELAYU PENULISAN TAHUN 2007 2011 & SASARAN 2013
Tahun (BIL CALON) Peratus (BIL) % A (BIL) 2007 (10) 40.0 (4) 10.0 (1) 2008 (9) 55.5 (5) 22.2 (2) 2009 (6) 83.3 (5) 16.7 (1) 2010 (6) 50.0 (3) 2011 (5) 100.0 (5) 80 (4) 2013 (1) 100.0 (1) -

% LULUS, % 2011, LULUS, 100 2013, 100 % LULUS, 2009, 83.3

% A, 2011, 80

% LULUS, 2008, 55.5 % LULUS, 2010, 50 % LULUS, 2007, 40 % A, 2008, 22.2 % A, 2009, 16.7 % A, 2007, 10
% LULUS %A

ANALISIS PENCAPAIAN MATEMATIK TAHUN 2007 2011 & SASARAN 2013


Tahun (BIL CALON) Peratus (BIL) % A (BIL) 2007 (10) 100 (10) 2008 (9) 88.8 (8) 11.1 (1) 2009 (6) 83.3 (5) 2010 (6) 100 (6) 2011 (5) 100.0 (5) 100.0 (5) 2013 (1) 100.0 (1) 100.0 (1)

% LULUS, 2007, 100 % LULUS, % 2010, LULUS, % A, % 100 2011, LULUS, % A, 100 2013, 100 % LULUS, 2008, % LULUS, 2009, 88.8 83.3

% LULUS

%A

% A, 2008, 11.1 % A, 2007, 0 % A, 2009, % A, 0 2010, 0

ANALISIS PENCAPAIAN BAHASA INGGGERIS TAHUN 2007 -2011 & SASARAN 2013
Tahun (BIL CALON) Peratus (BIL) % A (BIL) 2007 (10) 30.0 (3) 2008 (9) 33.3 (3) 2009 (6) 33.3 (2) 2010 (6) 33.3 (2) 2011 (5) 100 (5) 40.0 (2) 2013 (1) 100.0 (1) 100.0 (1)

% LULUS, % 2011, LULUS, % A, 100 2013, 100

% A, 2011, 40 % LULUS, % 2008, LULUS, % 2009, LULUS, 2010, 33.3 33.3 33.3 % LULUS, 2007, 30

% LULUS

%A

% A, 2009, % A, 0 2010, 0

ANALISIS PENCAPAIAN SAINS TAHUN 2007 2011 & SASARAN 2013


Tahun (BIL CALON) Peratus (BIL) % A (BIL) 2007 (10) 90 (9) 10.0 (1) 2008 (9) 66.6 (6) 11.1 (1) 2009 (6) 100 (6) 2010 (6) 66.7 (4) 2011 (5) 100 (5) 2013 (1) 100.0 (1) 100.0 (1)

% LULUS, 2009, % 100 LULUS, %2011, LULUS, % A, 100 2013, 2013,100 100 % LULUS, 2007, 90 % LULUS, 2008, % LULUS, 2010, 66.7 66.6

% LULUS %A

% A, 2008, 11.1 % A, 2007, 10 % A, 2009, 0

ANALISIS PENCAPAIAN BAHASA TAMIL PEMAHAMAN TAHUN 2007 2011 & SASARAN 2013
Tahun (BIL CALON) Peratus (BIL) % A (BIL) 2007 (10) 100.0 (10) 2008 (9) 66.6 (6) 2009 (6) 66.7 (4) 16.6 (1) 2010 (6) 66.7 (4) 2011 (5) 100.0 (5) 60.0 (3) 2013 (1) 100.0 (1) 100.0 (1)

% LULUS, 2007, 100

% LULUS, % 2011, LULUS, % A, 100 2013, 100

% 2008, LULUS, % 2009, LULUS, 2010, % LULUS, 66.7 66.7 66.6 % A, 2011, 60

% LULUS

%A

% A, 2009, 16.6 % A, 2008, 0 % A, 2010, 0

ANALISIS PENCAPAIAN BAHASA TAMIL PENULISAN TAHUN 2007 2011 & SASARAN 2013
Tahun (BIL CALON) Peratus (BIL) % A (BIL) 2007 (10) 100 (10) 10.0 (1) 2008 (9) 66.6 (6) 44.4 (4) 2009 (6) 83.3 (5) 16.6 (1) 2010 (6) 83.3 (5) 16.6 (1) 2011 (5) 100.0 (5) 40.0 (2) 2013 (1) 100.0 (1) -

% LULUS, 2007, 100

% LULUS, % 2011, LULUS, 100 2013, 100

% LULUS, % 2009, LULUS, 2010, 83.3 83.3 % LULUS, 2008, 66.6

% A, 2008, 44.4

% A, 2011, 40

% LULUS

%A

% A, 2009, % A, 16.6 2010, 16.6 % A, 2007, 10

MATAPELAJARAN

BIL. CALON UPSR

A BIL % BIL

B % BIL

C %

ABC D+E (LULUS) (GAGAL) BIL % BIL %

GPM/ GPS

BAHASA MELAYU (PEM) BAHASA MELAYU (PEN) BAHASA INGGERIS MATEMATIK BAHASA TAMIL (PEM) BAHASA TAMIL (PEN) SAINS
JUMLAH

5
5 5 5

1
4 2 5

20
80 40 100

3
1 3 0

60
20 60 0

1
0 0 0

20
0 0 0

5
5 5 5

100
100 100 100

0
0 0 0

0
0 0 0

2.00
1.20 1.60 1.00

5
5 5 35

3
2 0 17

60
40 0

2
2 5 16

40
40 100

0
1 0 2

0
20 0

5
5 5

100
100 100

0
0 0 0

0
0 0

1.40
1.80 2.00 1.57

BIL. MURID
5 5 5 5 5 5 5

MATA PELAJARAN
B.M (PEMAHAMAN) B.M (PENULISAN) B.T (PEMAHAMAN) B.T (PENULISAN) B.INGGERIS MATEMATIK SAINS

KUANTITI TOV
3 (60%) 5 (100%) 5 (100%) 5 (100%) 4 (80%) 5 (100%) 5 (100%)

KUALITI TOV
1 (20%) -

UPSR
5 (100%) 5 (100%) 5 (100%) 5 (100%) 5 (100%) 5 (100%) 5 (100%)

UPSR
1(20%) 4 (80%) 3 (60%) 2 (40%) 2 (40%) 5 (100%) -

PENCAPAIAN UPSR 2011


1 A, 4B & 2C

6 A 1B

3 A 4B

3 A 4B

4 A 3B

BIL. MURID
1 1 1 1 1 1 1

MATA PELAJARAN
B.M (PEMAHAMAN) B.M (PENULISAN) B.T (PEMAHAMAN) B.T (PENULISAN) B.INGGERIS MATEMATIK SAINS

KUANTITI TOV
1 (100%) 1 (100%) 1 (100%) 1 (100%) 1 (100%) 1 (100%) 1 (100%)

KUALITI TOV
-

ETR
1 (100%) 1 (100%) 1 (100%) 1 (100%) 1 (100%) 1 (100%) 1 (100%)

ETR
1(100%) 1 (100%) 1 (100 %) 1 (100%) 1 (100%)

KEKUATAN
i) Sekolah ini mempunyai 5 guru terlatih termasuk Guru Besar . ii) Murid-murid memberi kerjasama semasa pengajaran dan pembelajaran. iii) Persatuan Ibubapa dan guru juga memberi bantuan kewangan. iv) Persekitaran sekolah yang aman dan tenteram. v) Bilik darjah yang kondusif iaitu mempunyai lampu dan kipas yang berfungsi. vi) Murid-murid mengikuti segala aktiviti yang diadakan di sekolah dengan penuh semangat.

KELEMAHAN
i) Dari segi pemantauan guru,murid-murid yang berada dalam kategeri ini menghadapi masalah dari segi persekitaran dan keluarga. ii) Kurang minat dalam ujian dan peperiksaan. iii) Namun begitu ,beberapa aktiviti dan langkah-langkah untuk mengatasi masalah tersebut telah diambil oleh guru sepanjang tahun 2012 semasa kelas tambahan tahun 5.

Masalah-masalah Yang Dihadapi 1.Faktor persekitaran yang tidak mengizinkan situasi untuk belajar.

Langkah-Langkah Mengatasi 1.Guru-guru akan memberi panduan dan nasihat sewajarnya dalam Program Anak Angkat. 2. Guru-guru memberi soalan-soalan yang mudah dan sesuai untuk menarik minat murid-murid.

2. Kurang minat dalam ujianujian,Peperiksaan-peperiksaan yang sering diadakan.

3. Kesuntukkan masa.Murid-murid kurang mahir dalam pengagihan masa semasa sesuatu peperiksaan dijalankan.

3. Guru-guru membiasakan murid-murid dengan menjawab contoh-contoh soalan yang diberi dalam masa yang ditetapkan.

PROGRAM PENINGKATAN UPSR 2013

RASIONAL
Adalah diharapkan dapat mengekalkan peratus pencapaian kelulusan penuh peperiksaan seperti UPSR 2011 iaitu 100% dari segi kuantiti dan kualiti. MATLAMAT Mempertingkatkan lagi usaha-usaha yang lebih gigih untuk meningkatkan pencapaian prestasi dengan sasaran melebihi daripada pencapaian dari segi kuantiti dan kualiti.

RANCANGAN
Bagi mencapai prestasi yang dihasratkan, maka pelbagai aktiviti jangka pendek telah dirancang dan dilaksanakan.

Bil
1.

Aktiviti
Kelas Tambahan UPSR

Objektif
Membimbing muridmurid dalam semua subjek UPSR Memberikan nasihat panduan dan latihan cara-cara menjawab soalan UPSR yang berkesan Melatih menjawab contoh-contoh soalan

Pelaksanaan Tindakan
Setiap Hari 2.00 4.00 ptg Setiap Hari Jumaat 7.45 8.45pg. Semua guru

2.

Program Anak Angkat

Guru guru matapelajaran Tahun 6

3.

Latih Tubi soalan-soalan Tahun lepas,Learning To Score, Peperiksaan Percubaan dan Topikal.(Kelas Sabtu) Kelas awal pagi

Setiap Hari Sabtu 8.00-12.30tgh.

Guru-guru matapelajaran Tahun 6 Guru-guru matapelaajaran Tahun 6

4.

Melatih kemahirankemahiran yang telah dikusai oleh murid di kelas.

Setiap Hari 7.15-7.45pg.

Bil
5.

Aktiviti
Perjumpaan Ibubapa

Objektif
Membincang prestasi anaknya

Pelaksanaan Tindakan
Awal tahun, selepas peperiksaan pertenghan tahun dan selepas percubaan UPSR Bulan Februari dan Jun Mac dan Mei Guru Kelas Tahun 6

6.

Teknik menjawab soalan di sekolah dan anjuran PGB sekolah Tamil

Memberikan panduan dan cara-cara menjawab soalan UPSR yang berkesan Mengenalpasti murid yang belum menguasai sesuatu kemahiran atau tajuk untuk tindakan seterusnya. Mengenalpasti kelemahan murid dan cara mengatasi masalah tersebut

Guru-guru matapelajaran Tahun 6

7.

Analisis item

Selepas setiap ujian bulanan dan peperiksaan

Guru-guru matapelajaran Tahun 6

8.

Perbincangan antara guru kelas dan guru matapelajaran

Dua minggu sekali

Guru-guru matapelajaran Tahun 6

KEM UPSR 2011

KEPUTUSAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN TAHUN 2012


100
PERATUS%

80 60 40 20 0 BM(P) BM(T) BI MATH BT(P) BT(T) SAINS MATAPELAJARAN

MATAPELAJARAN

BIL. CALON UPSR 1 1 1

ABC D+E (LULUS) (GAGAL)

GPM/ GPS 3.00 2.00 3.00

BIL
0 0 0

%
0 0 0

BIL
0 1 0

%
0 100 0

BIL
1 0 1

%
100 0 0

BIL
1 1 1

%
100 100 100

BIL
0 0 0

%
0 0 0

BAHASA MELAYU (PEM) BAHASA MELAYU (PEN) BAHASA INGGERIS MATEMATIK BAHASA TAMIL (PEM) BAHASA TAMIL (PEN) SAINS JUMLAH

1
1 1 1

1
0 0 0 1

100
0 0 0

0
1 1 1 4

0
100 100 100

0
0 0 0 2

0
0 0 0

1
1 1 1

100
100 100 100

0
0 0 0

0
0 0 0

1.00
2.00 2.00 2.00 2.14

KEPUTUSAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN TAHUN 2012


100
PERATUS%

80 60 40 20 0 BM(P) BM(T) BI MATH BT(P) BT(T) SAINS MATAPELAJARAN

MATAPELAJARAN

BIL. CALON UPSR

A BIL % BIL

B % BIL

C %

ABC D+E (LULUS) (GAGAL) BIL % BIL %

GPM/ GPS

BAHASA MELAYU (PEM) BAHASA MELAYU (PEN) BAHASA INGGERIS MATEMATIK BAHASA TAMIL (PEM) BAHASA TAMIL (PEN) SAINS
JUMLAH

1
1 1 1

0
0 0 0

0
0 0 0

1
0 1 1

100
0 100 100

0
1 0 0

0
100 0 0

1
1 1 1

100
100 100 100

0
0 0 0

0
0 0 0

2.00
3.00 2.00 2.00

1
1 1

0
0 0

0
0 100

1
0 1 5

100
0 100

0
1 0 2

0
100 0

1
1 1

100
100 100

0
0 0

0
0 0

2.00
3.00 2.00 2.28

KEKUATAN
i) Sekolah ini mempunyai 5 guru terlatih termasuk Guru Besar . ii) Murid-murid memberi kerjasama semasa pengajaran dan pembelajaran. iii) Persatuan Ibubapa dan guru juga memberi bantuan kewangan. iv) Persekitaran sekolah yang aman dan tenteram. v) Bilik darjah yang kondusif iaitu mempunyai lampu dan kipas yang berfungsi. vi) Murid-murid mengikuti segala aktiviti yang diadakan di sekolah dengan penuh semangat.

KELEMAHAN
i) Dari segi pemantauan guru,murid-murid yang berada dalam kategeri ini menghadapi masalah dari segi persekitaran dan keluarga. ii) Kurang minat dalam ujian dan peperiksaan. iii) Kurang amalan membaca di kalangan murid-murid. iii) Namun begitu ,beberapa aktiviti dan langkah-langkah untuk mengatasi masalah tersebut telah diambil oleh guru sepanjang tahun 2012.

PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK 2013

RASIONAL
Adalah diharapkan dapat mempertingkatkan lagi peratus pencapaian kelulusan penuh peperiksaan PKSR 2012 dari segi kuantiti dan kualiti. MATLAMAT Mempertingkatkan lagi usaha-usaha yang lebih gigih untuk meningkatkan pencapaian prestasi dengan sasaran melebihi daripada pencapaian dari segi kuantiti dan kualiti.

RANCANGAN
Bagi mencapai prestasi yang dihasratkan, maka pelbagai aktiviti jangka pendek telah dirancang dan dilaksanakan.

Bil
1.

Aktiviti
Bacaan awal pagi

Objektif
Membimbing muridmurid untuk membaca bahan bacaan mengikut tahap mereka.

Pelaksanaan Tindakan
Setiap Hari 7.00 7.45pg Guru Kelas

2.

Learn A word A day

Membimbing murid untuk mengenali perkataan baru dalam bahasa Inggeris.


Melatih murid untuk menjawab soalan Ilakkiyam Melatih murid untuk menguasai kosa kata.

Setiap Hari Waktu rehat

Guru Bertugas

3.

Seminggu satu Thirukkural

Hari Isnin Waktu rehat Waktu P&P

Guru Bahasa Tamil / Ketua Panitia Guru bahasa Melayu

4.

Buku kosa kata

Bil
5.

Aktiviti
Perjumpaan Ibubapa

Objektif
Membincang prestasi anaknya

Pelaksanaan Tindakan
Awal tahun, selepas peperiksaan pertenghan tahun dan selepas peperiksaan akhir tahun. Sepanjang Tahun Guru Kelas

6.

Kuiz Matematik (IQ test)

Melatih murid untuk berfikir secara kreatif

Ketua Panitia Matematik

7.

Kelas Agama

Melatih murid untuk menajadi inasan yang berakhlak mulia Mengenalpasti kelemahan murid dan cara mengatasi masalah tersebut

Sepanjang tahun Setiap Hari Jumaat 7.45-8.45pg Dua minggu sekali

Guru-guru matapelajaran Pendidikan Moral Guru-guru matapelajaran semua kelas

8.

Perbincangan antara guru kelas dan guru matapelajaran

GOTONG-ROYONG

CERAMAH KEBAKARAN

BANTUAN KWAMP

BANTUAN RM100

KEM KOKURIKULUM

HARI KELUARGA

HARI KEBANGSAAN

LARIAN 1 MURID 1 SUKAN 1 MALAYSIA

HARI GURU

HARI ANUGERAH