You are on page 1of 5

Adaptacions dels organismes al medi

Noms: Yordy , Sandra Cugnoms:Justiniano, Mesquida

Adaptacions dels vegetals A alta temperatura .pg. A baixes temperatures..pg. Falta aigua.pg. Adaptacions del animals Alta temperatures...pg. Baixes temperatures......pg. Falta daigua.pg.

Adaptacions dels vegetals